Көше – жол торабының талдамасы


Көп көшелер мен қала сыртындағы жолдар өздерiнiң параметiрлерiмен қазіргi техникалық нормативтерге сєйкес келмейдi. Бұл жағдайлар қозғалыс үшiн ынғайсыз жағдайлар туғызады жєне жол қозғалысын ұйымдастырудың инженерлiк жұмыстарын қиындатады.
Тар орындарды көше-жол торабында аныктаудың негiзгi кемшiлiгi тек болып өткен ЖКО туралы ғана қорытындылар жасау мүмкiндiгi болып табылады, ал жол қозғалысын ұйымдаструдың басты мiндетi оларды алдын-алуға неғiзделген көптеген зерттеулер ЖКО-ның єсiресе қақтығыс нұктелерi деп аталатын орындарда, яғни жол қозғалыска қатысушылардың өзара спецификалық єсерлесуi орын алатын жерлерде жиi болатындығын көрсетiп отыр.
Қиылыс – бiр деңгейдегi жолдардың қиыласуынан туындайтын аймақ. Қиылыс тротуардың немесе жол шеттерiнiң сыртқы шекараларын байланыстратын құрастырылғын сызықтармен шектелiнедi. Қиылыстар үшiн ағындары єртүрлi бағыттар бойынша бөлу, тоғысу жєне қиылысу нүктелерi немесе тұтас алғанда қақтығыс нүктелерi деп атайды. Єрбiр қақтығыс нүктесiне тән ерекшелiгi ЖКО-ның пайда болуының потенциалдық қауiптi ғана емес, сонымен қатар көлiк құралдарының кiдiру ықтималдығы болып табылады.
Осылайша, қозғалыстың бiр жолағына ие болатын кєдiмгi реттелмейтiн төрт жолақты қиылыстың єрбiр бағытында ауытқудың жєне тоғысудың 8 нүктелерi мен қиылысудың 16 нүктесi, яғни барлығы 32 қақтығыс нүктелерi болады. Бұдан басқа, 8 нүктеде көлiк жєне жүргiншiлер ағындары өзара қиылысады (сурет 2.1).

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
2. Көше – жол торабының талдамасы

2.1. Қақтығыс нүктелерi мен тар орындарды талдау

Көп көшелер мен қала сыртындағы жолдар өздерiнiң параметiрлерiмен
қазіргi техникалық нормативтерге сєйкес келмейдi. Бұл жағдайлар қозғалыс
үшiн ынғайсыз жағдайлар туғызады жєне жол қозғалысын ұйымдастырудың
инженерлiк жұмыстарын қиындатады.
Тар орындарды көше-жол торабында аныктаудың негiзгi кемшiлiгi тек болып
өткен ЖКО туралы ғана қорытындылар жасау мүмкiндiгi болып табылады, ал жол
қозғалысын ұйымдаструдың басты мiндетi оларды алдын-алуға неғiзделген
көптеген зерттеулер ЖКО-ның єсiресе қақтығыс нұктелерi деп аталатын
орындарда, яғни жол қозғалыска қатысушылардың өзара спецификалық єсерлесуi
орын алатын жерлерде жиi болатындығын көрсетiп отыр.
Қиылыс – бiр деңгейдегi жолдардың қиыласуынан туындайтын аймақ. Қиылыс
тротуардың немесе жол шеттерiнiң сыртқы шекараларын байланыстратын
құрастырылғын сызықтармен шектелiнедi. Қиылыстар үшiн ағындары єртүрлi
бағыттар бойынша бөлу, тоғысу жєне қиылысу нүктелерi немесе тұтас алғанда
қақтығыс нүктелерi деп атайды. Єрбiр қақтығыс нүктесiне тән ерекшелiгi ЖКО-
ның пайда болуының потенциалдық қауiптi ғана емес, сонымен қатар көлiк
құралдарының кiдiру ықтималдығы болып табылады.
Осылайша, қозғалыстың бiр жолағына ие болатын кєдiмгi реттелмейтiн төрт
жолақты қиылыстың єрбiр бағытында ауытқудың жєне тоғысудың 8 нүктелерi мен
қиылысудың 16 нүктесi, яғни барлығы 32 қақтығыс нүктелерi болады. Бұдан
басқа, 8 нүктеде көлiк жєне жүргiншiлер ағындары өзара қиылысады (сурет
2.1).

Сурет 2.1 Барлық бағыттардығы қозғалысы рұқсат етілген жағдайлар-дағы 2-
жолақты қиылыстардағы қақтығысу нүктелерi:
- көлік ағындарының ауытқу нүктесі;
- көлік ағындарының қосылу нүктесі;
- көлік ағындарының қиылысу нүктесі;
- көлік ағындары мен жүргіншілердің қиылысу
нүктесі.

Қарастыларып отырған Әйтеке би көшесіндегі ең апатты көшелерінің
қиылыстарының арасындағы барлық қиылыстардағы қақтығысу нүктелерiнiң
талдамасын жасаймыз.
2.2-шi суретте Әйтеке би – Пушкин көшелерiнiң қиылысындағы қақтығысу
нүктелерiнiң талдамасы жасалған.

Сурет 2.2. Әйтеке би – Пушкин көшелерiнiң қиылысындығы
қақтығыс нүктелерi.

Әйтеке би – Пушкин көшелерi қиылысындағы қақтығыс нүктелерiнiң
талдамасi: мұнда 8 ауытқу, 8 қосылу жєне 26 қиылысу нүктелерi бар. Ал
жүргiншiлер мен көлiк ағындары 10 нүктеде қиылысады.
Қиылыстың қүрделiлiк дєрежесiн келесi теңдiкпен анықтаймыз:

m=5nқ+3nт+nа,
(2.1)
мұндағы nқ, nт және nа – сєйкесiнше қиылысу, тоғысу жєне ауытқу
нүктелерiнiң саны.
Егер m 40 шарты орындалса, онда торап қарапыйым, m = 40...80 шарты
орындалса – орташа күрделi жєне m = 80...150 шарты орындалса – торап күрделi,
ал m 150 шарты орындалса, торабымыз өте күрделi болып саналады.
Алынған мєндердi (2.1) формулаға койып, Әйтеке би – Пушкин көшелерi
қиылысындағы күрделiлiк дєрежесiн анықтаймыз:

m = 5 ( 26 + 3 ( 8 + 8 = 162

Яғни, m 150 шарты орындалғандықтан, бұл қиылысымыз өте күрделi болып
саналады.
2.3-шi суретте Әйтеке би – Шестакович көшелерiнiң қиылысындағы
қақтығысу нүктелерiнiң талдамасы келтiрiлген.

Сурет 2.3. Әйтеке би – Шестакович көшелерiнiң қиылысындағы
қақтығыс нүктелерi.
Әйтеке би – Шестакович көшелерiнiң қиылысындағы қақтығыс нүктелерiнiң
талдамасының қортындысы мынадай: 8 ауытқу, 8 қосылу жєне 26 қиылысу
нүктелерi бар. Сонымен қатар, 10 нүктеде көлiк пен жүргiншiлер ағындары
қиылысады. (2.1) формулаға алынған мєндердi қоя отырып, бұл қиылыстың
күрделiлiк дєрежесiн анықтаймыз:

m = 5 ( 26 + 3 ( 8 + 8 = 162

Яғни, Әйтеке би – Шестакович көшелердiн қиылысы өте күрделi болып
саналады, себебі m 150 шарты орындалып отыр.
Келесi қарастыратынымыз Әйтеке би – Фресно көшелерiнiң қиылысы. Әйтеке
би – Фресно қиылысының қақтығыс нүктелерi 2.4-шi сүретте көрсетiлген.

Сурет 2.4. Әйтеке би – Фресно көшелерiнiң қиылысындағы қақтығыс
нүктелерi.

Әйтеке би – Фресно көшелерiнiң қиылысындағы қақтығыс нүктелерi мұндай:
3 ауытқу, 3 қосылу жєне 5 қиылысу нүктелерi анықталады. Сонымен қатар, 5
нүктеде көлiк ағындары мен жүргiншiлер ағындары қиылысады.
Бұл мєндердi (2.1) формулаға қойып, қиылыстың күрделiлiк дєрежесiн
анықтаймыз:

m = 5 ( 5 + 3 ( 3 + 3 = 37

Яғни, бұл қиылыс күрделi болып саналады, өйткенi m 40 шарты орындалып
отыр.
Келесi қарастыратынымыз Әйтеке би – Герцен көшелерiнiң қиылысы. Әйтеке
би – Герцен қиылысының қақтығыс нүктелерi 2.5-шi сүретте көрсетiлген.

Сурет 2.5. Әйтеке би – Герцен көшелерiнiң қиылысындағы қақтығыс
нүктелерi.

Әйтеке би – Герцен көшелерiнiң қиылысындағы қақтығыс нүктелерi мұндай:
3 ауытқу, 3 қосылу жєне 3 қиылысу нүктелерi анықталады. Сонымен қатар, 5
нүктеде көлiк ағындары мен жүргiншiлер ағындары қиылысады.
Бұл мєндердi (2.1) формулаға қойып, қиылыстың күрделiлiк дєрежесiн
анықтаймыз:

m = 5 ( 3 + 3 ( 3 + 3 = 27

Яғни, бұл қиылыс күрделi болып саналады, өйткенi m 40 шарты орындалып
отыр.
2.6-шы суретте Әйтеке би – Түркістан көшелерiнiң қиылысындағы қақтығыс
нүктелерi көрсетiлген.

Сурет 2.6. Әйтеке би – Түркістан көшелерiнiң қиылысындағы
қақтығыс нүктелерi
Әйтеке би - Түркістан көшелерiнiң қақтығыс нүктелерi мынандай: 6
ауытқу, 7 қосылу жєне 25 қиылысу нүктелерi бар жєне де 9 нүктеде көлiк жєне
жүргiншi ағындары қиылысқан.
Бұл жерде (2.1) формулаға қойып, қиылыстың күрделiлiк дєрежесiн
анықтаймыз:

m = 5 ( 25 + 3 ( 7 + 6 = 152

Яғни, бұл қиылыс өте күрделi болып есептеледi, себебi m 150 шарты
орындалып отыр.
Қақтығыс нүктелерi мен қиылыстардың күрделiлiк дєрежесiнiң мєндерiн 2.1-
шi кестеге келтiремiз.

Кесте 2.1

Қақтығыс нүктелерiнiң талдамасы

Көлiк торабының атаулары Қақтығысу Көлiк жєне Күрделiлiк
нүкте-лерiнің саныжүр-гiншiлер дєрежесi
ағын-дарының
қиы-лысуының
қақ-тығыс
нүктелерi
АуытқҚосылҚиылы
у у су
1 Әйтеке би – Пушкин 8 8 26 10 Өте күрделі
2 Әйтеке би – Шестакович 8 8 26 10 Өте күрделі
3 Әйтеке би – Фресно 3 3 5 5 Қарапайым
4 Әйтеке би – Герцен 3 3 3 5 Қарапайым
5 Әйтеке би – Түркістан 6 7 25 9 Өте күрделі

Тар орындар – ЖКО-ның пайда болуының немесе көлiк құралдарының
кiдiрулерiнiң ең ықтымал орындары:
1. ЖКО-ның шоғырлануы бойынша – егер жылына үш жєне оданда көп ЖКО бiр
орында (себептерiнен тєуелсiз) болған болса;
2. техникалық күйi бойынша – ЖКО-ның қанағаттандырмайтын жол жағдайларының
(жол төсеммiнiң апатты-қауіпті дефектiлерi, шұнқырлар, көлденең жєне
бойлық толқын түзулерi) салдарынын болған болса;
3. ұзақ мерзiмдi бақылау бойынша – көше немесе жол элементiн қолайсыз
геометриялық жоспарлау (республикалық маңызға ие болған автожолдағы
қанағаттандырмайтын көрiнiс – ұзақ көтерiлу салдарының 100 м-ден кем;
қалалардағы қанағаттандырмайтын көрiнiс – қиылысқа дейiн 40 м-ден кем),
көпiрдiң габариттiнiң жолдың еніне сєйкес еместiгi.

2.2. Көлiк ағындарының қауiптi қиылыстардағы қарқындылығын талдау

Қозғалыс қарқындылығы – уақыт бiрлiгiндегi жол арқылы өтетiн көлiк
құралдарының саны. Қозғылыс қарқындығын анықтауға қажеттi уақыттың
есептелетiн кезеңi ретiнде жылды, айды, сағатты жєне өзге де уақыт
аралықтарын (минут, секунд), бақылаудың алға қойылған мақсатымен тєуелдi
қабылданады. Жол торабының бөлiгiнде ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Көше-жол торабының талдамасы
Суқұбыры (канализация) торабының құрылысы
Көру мүшесі және көру талдамасы
Жол қозғалысын ұйымдастыру
Жол белгілері
Қызылорда қаласының Абай даңғылындағы жол қозғалысын ұйымдастыруды жетілдіру
Байланыс арнасы-деректерді беру торабының негізі
Аса өзенінің су алу торабының гидравликалық есебі
Жол қозғалысын реттеу
«Нұрлы жол - болашаққа бастар жол»
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь