Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы заңдардың қалыптасуы мен даму тарихы


КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1 ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТЫН ТАБИҒИ АУМАҚТАРДЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5

1.1 Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың түсінігі, түрлері және негізгі мақсаттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2 Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру мақсаттары ... ... ... ... ... ... ..8

2 ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТЫН ТАБИҒИ АУМАҚТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22

2.1 Мемлекеттік табиғи қорықтардың құқықтық жағдайы ... ... ... ... ... ... ...24
2.2 Мемлекеттік ұлттық және табиғи парктердің құқықтық жағдайы ... ... .32
2.3 Мемлекеттік табиғи заказниктердің құқықтық жағдайы ... ... ... ... ... ... 39
2.4 Мемлекеттік табиғи ескерткіштердің құқықтық жағдайы ... ... ... ... ... ..40
2.5 Мемлекеттік ботаникалық бақтардың құқықтық жағдайы ... ... ... ... ... .41

3 ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТЫН ТАБИҒИ АУМАҚТАР ЗАҢДАРЫН БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЗАҢДЫ ЖАУАПТЫЛЫҚ ТҮРЛЕРІ ... ... ... ... ... ... ... .44

3.1 Экология . құқықтық жауаптылығының жалпы сипаттамасы ... ... ... ...44
3.2 Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы заңды бұзғаны үшін заңды жауаптылықтар түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53

ҚОЛДАНЫЛҒАН ҚАЙНАР КӨЗДЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..56

ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..58
Дипломдық зерттеу жұмысының өзектілігі. Қазақстан аумағы шөл далалардан бастап биік тауларға және ішкі теңіздердің экожүйелеріне дейін ландшафтық кешендердің бірегей жиынтығына ие. Еліміз экономикасы дамуының үдемелі қарқыны және табиғи ресурстарды пайдаланудың күшеюі жағдайында табиғатты аумақтық қорғау жүйесін одан әрі жетілдіру мәселесі көкейтесті сипат алып отыр. Нақ осы жағдайлар мемлекеттің биологиялық сан алуандылықты сақтаудың пәрменді жүйесі ретінде Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи аумақтарын (бұдан әрі - ЕҚТА) одан әрі дамыту қажеттігін айқындайды.
Биологиялық сан алуандықты сақтау жөніндегі конвенцияның тарабы ретінде (Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1994 жылғы 19 тамыздағы № 918 қаулысы) Қазақстанның биологиялық саналуандылықты сақтау жөніндегі өз міндеттемелері бар. ЕҚТА саласындағы заңнама Қазақстан Республикасының Конституциясына, «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 10 қарашадағы № 1692 қаулысымен бекітілген Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды дамыту және орналастырудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасына негізделеді.
2004 жылғы наурызда «Мемлекеттік табиғи-қорық қорын дамыту проблемалары мен перспективалары» атты Парламенттік тыңдаулар өткізілуінің қорық ісін дамыту үшін зор маңызы бар, онда Қазақстанда табиғатты аумақтық қорғау жүйесін дамыту проблемалары талқыланды және оларды шешу жолдары айқындалды.
1997 жылы Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі даму стратегиясы жарияланды, ол Қазақстан 2030 жылға дейін ауасы таза және суы мөлдір, таза және жасыл желекті елге айналуға тиіс екенін паш етті. ЕҚТА-ның жүйесін құру осы мақсаттарға қол жеткізу құралдарының бірі болып табылады. ЕҚТА-ның оңтайлы желісін қалыптастырудың басты міндеті қорықтық ұйытқылар (қорықтар мен ұлттық парктер) өзара күзеті онша қатаң емес аумақтармен (қаумалдар, қорықтық аймақтар), сондай-ақ экологиялық желі элементтерімен - экологиялық дәліздермен, орман алқаптарымен, су қорғау аймақтарымен және жолақтарымен әрі басқа да қорғалатын табиғи аумақтармен қосылатындай олардың біртұтастығын қамтамасыз ету болып табылады.
Қазіргі кезеңде Қазақстан Республикасының аумағында ЕҚТА орналасуын оның ғаламдық түсінігіндегі "экологиялық желі" ретінде жіктеу қиын. Сонымен бірге, қазір Іле Алатауы, Жоңғар Алатауы және Алтай өңірінде аймақтық мемлекетішілік экологиялық желілер қалыптасуда. Мемлекетаралық деңгейде де экологиялық желілердің элементтері қалыптасып жатыр, олар - Батыс Тянь-Шань және Алтай-Саян экологиялық өңірлері. Басталған жұмыстар және әзірленіп жатқан көзқарастар экологиялық желіні ұйымдастыру таулы ормандар сияқты көкейтесті сипат алып отырған барлық табиғи кешендер бойынша (орман, дала, орманды дала, шөлдер, жартылай шөлейт жерлер, жағалау және су экожүйелері) жалғастырылуға тиіс.
1 Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасы 9 желтоқсан 2003 ж. Жеке басылым.
2 07.07.2006 ж. «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.
3 Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30.08.1995 ж. (21.05.2007 ж. өзгерістер мен толықтырулармен )// Юрист ақпараттық құқықтық жүйе
4 Петров В.В. Экологическое право России. М., 1995 ж.466-467 с.
5 Транин А.А. Национальные парки в СССР: проблемы и перспективы. М., 1991 г. 13 с.
6 Транин А.А. Национальные парки в СССР: проблемы и перспективы. М., 1991 г. 17-19 с.
7 Имандосова Г. «Қорғалатын табиғи аймақтар кеңейтілді». http://www.google.kz
8 Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны және олардың көрсететiн қызметтерi үшiн төлем алудың ережесiн бекiту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 2000 жылғы 10 мамыр
9 Жердің ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға жатқызу ережесiн бекiту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 8 қыркүйектегі N 910 қаулысы.
10 Су ресурстарын, жануарлар дүниесін сақтау және оңтайлы пайдалану және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың желісін дамыту жөніндегі 2010 жылға дейінгі бағдарламаны бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 8 қазандағы N 914 Қаулысы.
11 Республикалық және жергiлiктi маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құруға және кеңейтуге арналған жер учаскелерiн резервте қалдыру ережесiн бекiту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 29 қыркүйектегі N 943 Қаулысы.
12 Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерін босалқы жерге ауыстыру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 17 ақпандағы N 172 Қаулысы.
13 Қазақстан Республикасында ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың мемлекеттiк кадастрын жүргiзу ережесiн бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 қыркүйектегі N 862 Қаулысы.
14. ҚР табиғи ресурстардың мемлекеттік кадастры. http://www.google.kz
15 Казахстанская правда, 6 августа 1997 г.
16 Байсалов С.Б. Ильященко Л.В. 200 вопросов по охране природы. А., 1987 г. 191 с.
17 Транин А.А. Национальные парки в СССР: Проблемы и перспективы. М.,1991 г. 51-52 с.
18 Транин А.А. Национальные парки в СССР: Проблемы и перспективы. М.,1991 г. 136 с.
19 Петров В.В. Экологическое право России. М., 1995 г. 477 с.
20 Транин А.А. Национальные парки в СССР: Проблемы и перспективы. М.,1991 г. 152 с.
21 Петров В.В. Экологическое право России. М., 1995 г. 478 с.
22 Байсалов С.Б., Ильященко Л.В. 200 вопросов по охране природы. А., 1987 г.191 с.
23 Байсалов С.Б., Ильященко Л.В. 200 вопросов по охране природы. А., 1987 г.203 с.
24 Петров В.В. Экологическое право России. М., 1995 г. 480 с.
25 Петров В.В. Экологическое право России. М., 1995 г. 475 с.
26 Транин А.А. Национальные парки в СССР: Проблемы и перспективы. М.,1991 г. 34 с.
27 Байсалов С.Б., Ильященко Л.В. 200 вопросов по охране природы. А., 1987 г.193 с.
28 Транин А.А. Национальные парки в СССР: Проблемы и перспективы. М.,1991 г. 44 с.
29 Яковлев В.Н. Экологическое право. Кишинев. 1988. 97-98 с.
30 Байдельдинов Д.Л. Юридическая ответственность за экологическое правонарушения. КазНУ.1993г.13-14 с.
31 Петров В.В. Экологическое право России. М., 1995 г.275 с.
32 Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі. 2007 ж.- Алматы: Юрист
33 Ерофеев Б.В. Экологическое право России. М., 1996 г. 295 с.
34 Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі.30.01.2001 ж.- Алматы: Юрист
35 Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі. 16.07.1997 ж.-Алматы: Жеті жарғы
36 Қазақстан Республикасының Жер Кодексі. 20.06.2003 ж.-Алматы: Юрист
37 Егеменді Қазақстан, 26 декабря 1997 г.
38 2003 ж. 8 шілдедегі №477-II «Орман кодексі»
39 2004 ж. 9 шілдедегі ҚР-ның «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңы.
40 Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздік концепциясы 2003 ж. 9 желтоқсан.
41 Қазақстан Республикасы Президентінің халыққа жолдауы 2030 Егеменді Қазақстан 11 қазан 1997 жыл.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 75 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Ерекше қорғалатын табиғи аймақтардың құқықтық режимі»19 бет
Дара организамдер экологиясы – аутэкология128 бет
Ерекеше қорғалатын табиғи обьектілердің құқықтыұ режимі9 бет
Ерекеше қорғалатын табиғи обьектілердің құқықтыұ режимі туралы9 бет
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жалпы сипаттамасы76 бет
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың әлеуметтiк-экологиялық-экономикалық тиiмдiлiгi (Ақсу-Жабағылы қорығы мысалында)41 бет
Жалпы экология175 бет
Жануарлар ресурстарын қорғау шаралары7 бет
Табиғатты қорғау іс-әрекетінің заң шығарушы және нормативті құқықтық базасы. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы ҚР заңы21 бет
Табиғатты ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны пайдаланудың ғылыми негіздерін жасау – биосфераны ноосфераға айналдырудың міндетті сатысы4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь