Қазақстандағы жастар мәселесін әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан қарастыру

Мазмұны:

Кіріспе

Негізгі бөлім:

2 Қазақстандағы жастар мәселесін әлеуметтік.экономикалық тұрғыдан қарастыру.
2.1 Білім беру деңгейін көтеру үшін қабылданған мемлекеттік бағдарламалар мен шаралар.
2.2 Білім беру саласындағы әлеуметтік.экономикалық кемшіліктерді жою мен шара қолдану.
2.3 Білімді жастардың болашағы . жоғарыға өрлететін жол.

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер
Кіріспе
Қазақстан Республикасын әлемдік қоғамдастық нарықтық экономикалы мемлекет ретінде таңыды. Тәуелсіздігінің қысқа тарихи кезеңінде еліміз әлемдік қоғамдастыққа ықпалдаса отырып, экономикада айтарлықтай өсуге қол жеткізді.
Осы орайда, қоғамдық даму деңгейінің, елдің экономикалық қуаты мен ұлттық қауіпсіздігінің өлшемдері ретінде білім беру жүйесінің, адам ресурстарының рөлі мен маңызы арта түседі. Қоғамдық қатынастар жүйесіндегі өзгерістер білім беруге, одан ұтқырлықты, жаңа тарихи кезеңнің болмысына барабар әрекет етуді және экономиканың даму қажеттіліктеріне сай болуды талап ете отырып әсерін тигізеді.
Жедел өзгеріп отыратын әлем мен ақпарат легінің ұлғаюы жағдайында іргелі пәндік білім міндетті, бірақ ол білім берудің жеткілікті нысанасы болып табылмайды. Қазақстандық білім беру жүйесі оның әлемдік білім беру кеңістігінде лайықты орын алуына мүмкіндік бермейтін ескірген әдіснамалық базасы, құрылымы мен мазмұңы жағдайында дамуын жалғастыруда. Білім беру мазмұны фактологиялық күйінде қалып отыр және оқитындарды қоғам өміріне құзіретті, жауапты әрі шығармашылық тұрғыдан қарастыра отырып даярлауға бағдарланбаған. Өңірлік деңгейде білім беруді басқарудың біріздендірілгенжүйесінің болуы, білім беру бөлімдерінде мамандардың штат санының жетіспеушілігі білім беруді басқарудың тиімділігіне кері әсер етеді.
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту. Көптеген дамыған елдер мектепке дейінгі білім беруге тең қол жеткізу үшін мүмкіндіктер жасайды. Ал, Қазақстанда 2000 жылмен салыстырғанда мектепке дейінгі ұйымдардың саны 12 бірлікке (1%), ал олардағы балалардың контингенті 25 421 балаға (18,7%) өсті, бұл мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту сұранысының өсуі мен осы сұраныстарды қанағаттандыру мүмкіндіктері арасындағы теңсіздікті айғақтайды (1 кесте). Нәтижесінде мектепке дейінгі ұйымдардағы 100 орынға 105-тен 130-ға дейін баладан келді. Тұтастай алғанда, республика бойынша 22 мыңға жуық бала мектепке дейінгі ұйымға орналасу үшін кезекте тұр, бес-алты жастағы 127 мың бала мектеп алды бағдарламамен қамтылуға тиіс.
1 кесте
Жылдар Желі Контингент
2000 1144 135287
2001 1167 146375
2002 1162 153965
2003 1156 160708

Мектепке дейінгі тәрбие жүйесінде 16,3 мың педагог қызметкер еңбек етуде, олардың 38,7%-ының жоғары білімі, 52,8%-ының арнаулы орта педакогикалық білімі, 6,4%-ының аяқталмаған жоғарғы педагогикалық білімі бар. Мектепке дейінгі ұйымдар педагогтерінің 40%-ының ғана жоғары және бірінші санаттары бар, ал 31,2%-ының санаты жоқ.
1999 жылы Қазақстанда балалардың міндетті мектепалды дайындығы еңгізілді, бұл балаларды мектепалды дайындық бағдарламасын қамтуға әсер етеді (1 диаграмма).
1 диаграмма

Жалпы орта білім беру. Жалпы білім беретін мектептегі реформалардың шетелдік тәжірибесі оқытудың мерзімін 12-13 жылға дейін ұзартуды, жоғарғы сатыдағы оқушылардың оқудағы жетістіктері мен кәсіби оқытуды сыртқы бағалау жүйесін еңгізуді көздейді.
Қазақстанның жалпы орта білімі жалпы білім беретін мектептер санының көбеюімен әрі демографиялық және көші-қон процестеріне орай жекелеген өңірлерде шағын жинақталған мектептердің өсуіне ықпал еткен оқушылар контингенттінің азаюымен сипатталды (2 кесте).
2 кесте
Оқу жылы Мектептер саны Оқитындар контингенті
2000/2001 8109 3043,3
2001/2002 8171 3019,5
2002/2003 8164 3095,6
2003/2004 8260 3026,2

Бастауыш және орта кәсіптік білім беру. Дамыған елдердегі кәсіптік білім беру жағдайына жасалған талдау кадрларды даярлау процессіне қатысу үшін жұмыс берушілерді көтермелеу тетіктерінің, сондай-ақ кәсіптік білім берудің сапасын реттеудің инмтитутционалдық негізінің бар екенін және кәсіптік бағдарламалардың аса ұтқырлығы мен кірігуін айғақтайды. Қазақстан Республикасының бастауыш және ортааа кәсіптік білім беру жүйесі 722 оқу орнынан, оның ішінде жалпы оқушылар контингенті 341,3 мың адам 307 кәсіптік мектеп пен 415 колледжден тұрады.
Кәсіптік бастауыш білім беретін оқу орындарында оқитындардың контингенті 2000 жылдан бастап 2004 жылға дейін 10,3 мың адамға ұлғайды.
4 кесте
Оқу жылы КМ (КЛ) саны Оқитындардың контингенті Мембюджет қаражаты есебінен оқитындардың саны
2000/2001 306 88,3 75,4
2001/2002 312 88,1 72,1
2002/2003 312 89,6 82,3
2003/2004 307 98,7 91,3

Жоғарғы оқу орнындарының 41 мың адамды құрайтын профессор-оқытушы құрамының 2520-сы ғылым докторы және 11610-ы ғылым кандидаты. 10000 тұрғынға шаққандағы студенттердің саны 2000-2001 оқу жылындағы 257 адамнан 2003-2004 оқу жылында 439 адамға артқан (5 кесте).
5 кесте
Оқу жылы Жоғарғы оқу орындар саны Оқитындардың контингенті Мемлекеттік тапсырыс
2000/2001 181 440715 21970
2001/2002 182 514738 25265
2002/2003 173 590982 25465
2003/2004 180 655661 26465

2000 жылы қабылданған «Білім» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру барысында жоғарғы білім беру мамандықтарының жіктеуіші жетілдірілген. Оқу процесінің технологиялы болуын қамтамасыз еткен бастауыш курстардың біріздендірілген білім беру бағдарламалары мен қоса жоғарғы білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары әзірленді. Жоғарғы білімге даярлық мамандықтары мен бағыттарының пәндері 7000 үлгі оқу бағдарламаларымен қамтамасыз етілді.
Педагок кадырларды даярлау, кайта даярлау және біліктілігін арттыру.
Педагог мамандықтары бойынша базалық даярлықты оқитындар контингенті 167 мың адамнан астам және жылына 22 мыңнан астам мұғалім шығаратын 34 жоғарғы оқу орны 19 педагогикалық мамандық бойынша жүргізді. Педагогтерді даярлайға арналған мектепттік білім беру тапсырысы: 2001 жылғы 5655 грант пен кредиттен 2004 жылы 6075-ке дейін өсті.
Қолданылған әдебиеттер:

1. Қазақстан заман; 8 наурыз, 2002 жыл, 3 бет.
2. Егеменді Қазақстан; 10 қаңтар, 2005 жыл, 7 бет.
3. Қазақстан заман; 22 ақпан, 2002 жыл, 6 бет.
4. Орталық Қазақстан; 6 қаңтар, 1998 жыл, 2 бет.
5. Егеменді Қазақстан; 14 қыркүйек, 2005 жыл, 5 бет.
6. Деловая неделя; 20 марта, 2006 год, 9 стр.
7. Парсонс Т. Человек в современном мире. – М., 1985г.
8. Энциклопедия социальной работы. Т. 1-3. – м., 1993г.
9. Гершунский Б.С. Философия образования для ХХІ века. – М., 1998г
10. Кларин М.В. Инновации в меровой педогогике. – Рига, 1995г
11. Оброзование в мире на пороге ХХІ века. – М., 1991.
12. Гусинский Б.С. Образование личности. – М., 1994 г
13. Иванов С.П. Современное образование и психологическая культура педагога. – Псков, 1999 г
14. Заң газеті; 25 наурыз, 2005 жыл, 3 бет
        
        Мазмұны:
Кіріспе
Негізгі бөлім:
2 Қазақстандағы жастар мәселесін әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан
қарастыру.
2.1 Білім беру деңгейін ... үшін ... ... бағдарламалар
мен шаралар.
2.2 Білім беру саласындағы әлеуметтік-экономикалық кемшіліктерді жою мен
шара қолдану.
2.3 Білімді жастардың болашағы – жоғарыға өрлететін жол.
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер
Кіріспе
Қазақстан ... ... ... ... ... ... таңыды. Тәуелсіздігінің қысқа тарихи ... ... ... ... ... экономикада айтарлықтай өсуге қол
жеткізді.
Осы орайда, қоғамдық даму ... ... ... ... ... ... ... ретінде білім беру жүйесінің, адам
ресурстарының рөлі мен ... арта ... ... ... ... білім беруге, одан ұтқырлықты, жаңа тарихи кезеңнің болмысына
барабар әрекет етуді және экономиканың даму ... сай ... ете ... ... ... ... отыратын әлем мен ақпарат легінің ұлғаюы жағдайында
іргелі пәндік білім ... ... ол ... ... жеткілікті нысанасы
болып табылмайды. Қазақстандық білім беру жүйесі оның әлемдік білім беру
кеңістігінде лайықты орын ... ... ... ... ... ... мен мазмұңы жағдайында дамуын жалғастыруда. Білім беру
мазмұны фактологиялық ... ... отыр және ... қоғам өміріне
құзіретті, жауапты әрі шығармашылық ... ... ... даярлауға
бағдарланбаған. Өңірлік деңгейде білім ... ... ... ... беру ... ... штат
санының жетіспеушілігі білім беруді басқарудың тиімділігіне кері әсер
етеді.
Мектепке дейінгі тәрбие мен ... ... ... ... ... ... ... тең қол жеткізу үшін мүмкіндіктер жасайды. Ал,
Қазақстанда 2000 жылмен салыстырғанда мектепке дейінгі ... саны ... (1%), ал ... ... контингенті 25 421 балаға (18,7%)
өсті, бұл мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ... өсуі мен ... ... ... ... теңсіздікті айғақтайды
(1 кесте). Нәтижесінде мектепке дейінгі ұйымдардағы 100 орынға 105-тен 130-
ға дейін баладан келді. Тұтастай алғанда, ... ... 22 ... ... ... дейінгі ұйымға орналасу үшін кезекте тұр, бес-алты ... мың бала ... алды ... ... ... кесте
|Жылдар ... ... ... |1144 |135287 ... |1167 |146375 ... |1162 |153965 ... |1156 |160708 ... ... ... ... 16,3 мың педагог қызметкер еңбек
етуде, олардың 38,7%-ының ... ... ... ... ... ... 6,4%-ының аяқталмаған жоғарғы педагогикалық білімі
бар. Мектепке дейінгі ұйымдар педагогтерінің 40%-ының ғана ... ... ... бар, ал ... санаты жоқ.
1999 жылы Қазақстанда балалардың міндетті мектепалды ... бұл ... ... ... ... ... әсер
етеді (1 диаграмма).
1 диаграмма
Жалпы орта білім беру. Жалпы білім беретін мектептегі реформалардың
шетелдік ... ... ... 12-13 жылға дейін ұзартуды, жоғарғы
сатыдағы оқушылардың ... ... мен ... ... ... ... еңгізуді көздейді.
Қазақстанның жалпы орта білімі жалпы білім беретін мектептер санының
көбеюімен әрі ... және ... ... орай ... ... жинақталған мектептердің өсуіне ықпал еткен ... ... ... (2 ... кесте
|Оқу жылы ... саны ... ... |
|2000/2001 |8109 |3043,3 ... |8171 |3019,5 ... |8164 |3095,6 ... |8260 |3026,2 ... және орта ... ... ... Дамыған елдердегі кәсіптік
білім беру жағдайына жасалған талдау кадрларды даярлау ... ... ... берушілерді көтермелеу тетіктерінің, сондай-ақ кәсіптік ... ... ... ... ... бар ... және
кәсіптік бағдарламалардың аса ұтқырлығы мен кірігуін айғақтайды. Қазақстан
Республикасының бастауыш және ортааа ... ... беру ... 722 ... оның ... ... ... контингенті 341,3 мың адам 307 кәсіптік
мектеп пен 415 ... ... ... ... ... оқу орындарында оқитындардың
контингенті 2000 жылдан бастап 2004 жылға дейін 10,3 мың ... ... ... жылы |КМ (КЛ) ... |Мембюджет қаражаты |
| ... ... ... оқитындардың саны|
|2000/2001 |306 |88,3 |75,4 ... |312 |88,1 |72,1 ... |312 |89,6 |82,3 ... |307 |98,7 |91,3 ... оқу ... 41 мың ... құрайтын профессор-оқытушы
құрамының 2520-сы ғылым докторы және 11610-ы ғылым ... ... ... ... саны ... оқу ... 257 ... оқу жылында 439 адамға артқан (5 кесте).
5 кесте
|Оқу жылы ... оқу ... ... тапсырыс |
| ... саны ... | ... |181 |440715 |21970 ... |182 |514738 |25265 ... |173 |590982 |25465 ... |180 |655661 |26465 ... жылы қабылданған «Білім» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру
барысында жоғарғы білім беру мамандықтарының жіктеуіші жетілдірілген. Оқу
процесінің ... ... ... еткен бастауыш курстардың
біріздендірілген білім беру бағдарламалары мен қоса жоғарғы ... ... ... ... стандарттары әзірленді. Жоғарғы ... ... мен ... ... 7000 үлгі ... ... етілді.
Педагок кадырларды даярлау, кайта даярлау және біліктілігін арттыру.
Педагог мамандықтары бойынша ... ... ... 167 мың ... ... және жылына 22 ... ... ... 34 ... оқу орны 19 ... ... ... жүргізді.
Педагогтерді даярлайға арналған мектепттік білім беру тапсырысы: 2001 жылғы
5655 грант пен кредиттен 2004 жылы 6075-ке ... ... ... ... ... ... ... ғана еліміз алғашқы мүше жасын атап өтті. Бірнеше ... ... ... ... жетіп, бүгінгі ұрпаққа оның қиындығы мен
қуанышын көру бұйырған. Сонымен қатар мемлекетіміздің жеке отау болып,
іргетасын қалап, алаулаған ... ... мен ... сол туды ... ... паш ... дамыған елдер алдында бас имей, ғасырлар бойы әрбір
шаршы метр жерін шоқпарымен ... ... ... кір ... алға ... ... өсіріп, тәрбиелеу міндеті қоса жүктеліп отыр.
Атам қазақ «ел ... ... ... ... ... ... ... сол
келешегіміз, егемендігіміздің болашақ қорғаны, халқымыздың көш ...... ... ... бір ... көрейікші. Бұл жағдай
сұрасаң, мен оны айтсам, сен де жылайсың, мен де жылаймын дегендей. «Ауруын
жасырған өледі» ... ащы да ... ... бойлап, ой салып сараптап
көрелік, біздің елде білім беру дәрежесі төмен десек те қателеспейміз. Оған
бізде ... ... бар ... бірі ... ... ... ... министірлік ұсынысымен Үкімет шешуі тиіс. Менің жеке ойым, ... ... ... ... ... талдау жасап отырған
мамандар жоқ сияқты. ... ... ... ... ... Мәжіліске
мәселе қойып шықса, сол жердегі жауапты басшылар мен ... ... ... бар, ... ... болмас деп ойлаймын.
Сонымен қатар, нарықтық жағдайда кез келген өндірістік, әлеуметтік
қарым-қатынастардың шешуін табатын алуан алуан әдістер мен амалдар бар. ... ... ... ... ... пен ... ... керек. Мысалы, заманның ауыр кезеңінде кейбір облыстар қысқарып
жатқанда, қазіргі ... ... ... ... ... Атырау
облысын екі-үш жыл ішінде, өткен Одақтың бірінші хатшылары мен өзіне ... ... ісін ... ... ... шешіп еліне деген
махабаттың нарықтық істер мен ... ... ... кеңесіне
кеңелді. Ал министр болғанда, айлап-жылдап, ... ... ... ... ... бере алмай қаражатсыз қиналып жүрген жүздеген ақын,
жазушыларға құлышын беріп бүкіл қазақ еліне ... ... ... болатын кітаптарын шығарып берді. Бұл не көрсетеді? ... ... ... ... тап ... ... ... мүмкіндігі азынаулақ,
15 миллионнан сәл асқан халқына ... ... ... ... ... ... ... етіп, білім алуына мүмкіндік туғызуға болады.
Өкінішке орай, кейбір ... ел ... ... отырған жайлы
орнымен және бала шағасының қарыны тоқтығымен өлшейтін сияқты. ... ... ... ... ... күрделі мәселе тудырып, қарапайым
халықтың жанның қинап, басын ... адам ... ... сөңбейтін
жағдайлар туады.
Бұл мәселенің шешуін басқа деңгейде, жергілікті жағдайда қарастырып
көрелік. Алматы ... ... ... ... ... ... еңбек
етіп отбасыларын асырап, жағдайларын жөңдеп жүрген адамдар көп, ол баршаға
аян. Ауылдан келген студенттер де ... ... ... шығып
біреудің ауласың тазалап , үйін ... ... ... ... ... тағы сол ... жұмыстарды өз беттері мен тауып,
күнделікті тамағына, азын-аулақ киім-кешегіне ... ... ... ... ... жалғастырып келеді. Олай ... ... ... ... жеткілікті, яғни, оны сол жоғарғы оқу орнының әкімшілігі жергілікті
мемлекеттік атқару органдары мен бірлесе ... сол ... ... бір жүйеге келтіріп, ретке салуға болатын сияқты. Ондай жүйеде
салған, ... ... ... ... ... ... ... жағынан олардың еңбегін алдамай, ақысынның дұрыс төленуіне ... үшін ... ... осы ... іске ... үшін ... жүйенің
жобасың қарастыруға болады.
Қалалық әкімшілік жаныңдағы Орта және шағын ... ... ... қала ... күндіз-түні істейтін
диспетчерлік орын құрылып, ол қала ... ... және ... ... ... ... ... көлемін уақытың, оның керекті
құрал-саймандарымен жабдықталуын, материалдармен қамтамасыз етілуін және
төлейтін еңбекақысымен келісіп, жоғарғы оқу орындарында ... ... ... ... ... ... ... мен атқарып отырса
болар еді.
Бұл жобаны, тапсырыс берушілер үшін де ... бар. ... аян өз ... ... ... ... ... себебі көптеген үй тоңау, отбасына шапқыншылық жасау
мүмкіндігі көп ... ... ... ... ... келген адамдарды
жұмысқа алу өте қауіпті. Ал ... жүйе ... кез ... қала ... ... ... ... диспетчерге телефон соғып, тапсырыс берер еді.
Тағы бір артықшылығы, бүкіл дүниеде үрей туғызып отырған ... ... ... әр ... ... ... ... қарапайым
жұмысшы ретінде қалаға еңіп, лаң салу мүмкіндігін азайтады. Осы тұрғыда сол
жоғарғы оқу орындарында да өздерінің ... ... ... ... бар.
1. Әсіресе, ұлттық және мемлекеттік жоғарғы оқу орындарында
білім алу үшін төленіп отырған қаражат қалай ... бұл осы ... ... ... ... және өте ... ... жасауды керек етіп отырған мәселе.
2. Сол оқу орындарының көптеген алаңдар мен ... мен ... оқу ... ... ... ... жеке тұлғаларға, іскерлерге
жалға беріліп отыр. Ал одан соң ... ... етіп ... мен ... ... пайда көріп келеді, егер
жылма жыл оқу бөлмелерін сол мұғалімдер өз ... ... ... ... ... ... оқу ... айлығына сатып алып отырса.
Сол себепті осындай жоғарғы оқу орындарын басқару және қаржылндыру
жүйелері қайта құрылып ашық айқын бір тәртіпке келтіріп тез ... ... ... ... ... бір ... ... қатар министрлік арқылы әрбір
оқу орындарын сол жердегі оқытушылар мен ... ... ... қосымша халық тұтынатын әр түрлі құрал-саймандар, күнделікті
үй тапсырмасына керекті жабдықтар жасап қарапайым тұтынушылардан тапсырыс
алып, пайда табуын ... ... үшін сол ... оқу ... ... мүмкіндіктер соларға
жасалынып қолдау берілуі тиіс және сырттан ешбір ... ... ... ... ... сатуды қатаң түрде қысқартқан дұрыс. Жалпы, қандайда
болмасың оқу орындары болашақта өздерінің ... тек қана ... ғана емес ... ... және әр ... ғылыми жаңалықтар
жасап еліміз жылма-жыл бірнеше миллиард таған қаржы бөліп ... ... ... сол жерде ... алып ... ... толықтай жағдайын жасауға бет бұрыс алуы
керек.
Егерде осындай талап қойылып оның атқарылуы қатаң ... ... ... ... ... үйреніп киыннан жол табар көш
бастаушысына айналар еді. Ендеше, еліміздің болашағына ... ... ... тек қана ... ... емес ол ... халықтық болып
қала берді, үлкен саяси мәні бар үлкен де, ... ... ... беру ... ... үшін ... мемлекеттік
бағдарламарлар мен шаралар
Нұрсылтан Әбішұлы халыққа арнаған биылғы үндеуінде әлемдік білім
кеңестігінің көш ... ... ... ... мен ғылыми
орталықтырды Қзақстанғы тарту үшін алғышарттар жасау қажеттілігіне айрықша
тоқталды. Бұл талап ... ... ... ... ... жылдарға
арналған мемлкеттік бағдарламасы мен үндес. Осыдан – ақ ... ... беру ... ... ... ... қиын ... ол былтырғы жолдауында да осы мәселеге ... ... ... ... сапаға жетелеген талап үдесінен шығу үшін Қорқыт-Ата ... ... ... кең ... іздеңіс жұмыстарын
жүргізіп келеді.
Айталық білім берудегі сапа деңгейін айтарлықтай көтеру үшін ... ... ... сол ... ... ... ЖОО және ... мен әріптестік байланыстар орнатылды. Соңымен бірге ...... ... ... ... ... жаңа
сапаға көтерілгендігіміздің айқын айғағы. Біз үшін 2005 ... ... ... ... (Италия) «Университеттердің Ұлы
Хартиясына» қосылуымыз ... беру ... ... стандарттарға
сәкестендіруге бағытталған, нәтижелі қадам болып отыр.
Нақты дәлел ретінде айтар болсақ, ұжымның ғылыми әлеуетінің ... ... ... көрсеткіші 7 профессор-оқытушымыз ҚР жоғарғы
оқу орынының үхдік оқытушысы мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... үштастыруда технопарк қызметнің орны
ерекше. Ғылыми жобаларды жинақтап, оларды ... осы ... ... бірі ... ... Бұл ... ... 6 жобасы ұлттық инновациялық орталықтың коталігіне еңдіріліп,
өңдіріске еңгізілуге әзір, бұ,ан қосымша түрлі қаржы ... ... ... ... ... жоғарғы білім алуына мүмкіндіктер
жолдары қарастырылды.
«Петро Қазақстан Құм көл Ресорсиз» компниясы мен ... ... ... екі ... ... шарт ... ... «Демеу»
қоры бөлінген қаржы көмегімен қоршаған ортаны қорғау және ... ... ... ... ... жұмыстарын жүйелі жүргізуге
және бірнеше білімдер жастарымыздың алыс-жақын шет елдерде ... ... ... орта класс өкілдерін қоғам қажетіне сай тәрбиелу ісіне түрлі
деңгейде білім беретін барлық мекемелер де жауапты екені ... ... ... ... бір ... ... ... атқаруды жедел қолға
алды. Соңын ішінде қысқартылған бағдарлама негізінде облыс көлемінде балық
және ... ... ... ... ... ... икемді жүйесі
қалыптасып келеді.
Бұл жағымды жаңа әдіс арқыры студент ... ... ... және орта ... ... ... ... дүние жүзілік сауда ұйымына қабылданары алдында біздің
экономикалық мүлдемізге сай келетіні анық.
Биылғы Жолдаудың ...... ... әлемдік экономикада интеграциялық процестердің ағымына ұштастыруда
болып отыр.
Қазақстанның Орталық Азияда ұлтаралық келісім ... ... ... ғаламдық мәселелерді шешу ... ... ... ... ... ... ... отаншылық рухқа толы оптимизімге шақытатын ... ...... ... өз ... ... ... пен жақын
болашаққа бастайтын саяси-экономикалық бағдарламасы.
Қазіргі кездегі білім беру саласындағы ... ... ... база 1991 ... 28 маусымындағы Қазақ КСР-інің «Қазақ
КСР-індегі мемлкеттік жастар саясаты» туралы ... ... ... 1999 жылының 28 тамызындағы «ҚР-ның
мемлекеттік ... ... ... туралы» үкімінен, осы үкімге
сәйкес шығарылған республикалық және аймақтық ... дан ... ... тұрады.
1991 жылы қабылданған Қазақ КСР-і заңының ... ... ... ... ... сай ... ... процесін талап
етуде екені айрықша көзге ... ... да ... ... ... ... ... жаңа «Мемлекеттік жастар саясаты туралы»
заңның ... ... ... ... ҚР президентінің үкімімен бекітілген мемлекеттік
жастар саясаты тұжырымдамасына көз жүгіртсек, бұл ... ... ... ... мен ... ішкі нормативтік құқықтық
актілердің «Қазақстан - 2030» ... ... ... ... көреміз. Сондай – ақ бұл тұжырымдама да мемлекеттік
жастар саясатының ... ... мен ... негізгі
принциптерінен бағыттары сияқты қоғамды толықтыратын мәселелер толық қанды
баяндалған.
Осы тұжырымдаманың төртінші ... ... ... ... ... ... ету ... жастар саясатын
жүзеге асырудың кезеңдік сипаттағы іс қимылдарының негізгі бағыттарының
бірі ретінде ... ... ... ... жеке құқықтарын
қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... құқықтары мен бостандықтарын тұжырымдамаға ... ... ... ... құқықтық мәдениетті көтеру және т.б. арқылы
қамтамасыз ететіні туралы мәселе толық шешімін таппай отырған сынайлы.
Жастар реттінде ... жаңа ... ... ... 14-пен 29 жас
аралығындағы азаматтар таңылатының ... ... ... мен ... амтамасыз ету ерекше көңіл бөлуді талап етеді.
Кәмелетке толмағандардың құқықтары мен ... ... ... қорғау
мақсатында дамыған елдерде қолданылып жүрген ювеналдық әділет жүйесін, оның
ішінде ... ... жас ... ... ... өтеу
орындарын т.б. қалыптастыру қажеттілігі тұжырымдаманың аталған бөлімшесінде
баяндалған. Ювеналдық әділет жүйесін қалыптастыру 1991 жылы ... да ... ... ... он ... жүзі ... Тәуелсіздігіміздің
он жылдық мерей тойына ювеналдық соты ең ... ... ... ... еді, ... олда болмады.
2.2 Білім беру саласындағы әлеуметтік-экономикалық кемшіліктерді жою мен
шара қолдану.
Нарықтық экономика заңдылықтарына ... ... ... ... жастар алдында сапалы білім алу мәселесі өткір тұр. ҚР ... ... оқу ... 2000 ... деректерге қарағанда 722 оқу
орны жүзеге ... ... оқу орны ... жыл ... салыстырмалы өзгеріс саны
51-ге көбейді. Ал тек мемлекеттік ЖОО-да дәріс алатындар саны 99535 адамды
құрайды. ... ... ... ... ... аңағұрлым
көбейгендігін көрсетеді. 1999-2000 оқу жылының өзінде ақ ҚР жоғарғы білім
инфрақұрылымы 55445 ... ... ... саны ... оқу жылымен
салыстарғанды 3675 адамға өскенің байқатты, бірақта, «саны да ... ... ... ... жылға жоғарғы білімге ие адамдар санының өсуі ... ... ... ... ... білім сапасына күмән тудырады.
Жастардың алдыңдағы аса маңызды сың ... еді. ... ... ... ... қандай мамандыққа артықшылығын
беретінің «Қазақстан жастары 2000: жағдай, тенденсиялары , болашағы» ... ... ... және ... келісім министрлігі мен Статистика
жөніндегі Қазақстан Республикасы агентігінің мемлкеттік баяндамасында
айтылған. Әлеуметтік ... ... ... ... ... ... 20,2%, ... мамандығы 14,2%, банк
қызметкерлері 9,6%, шетел салық инспекторлығын 4,5% ... ... Бұл ... ... ... ... және ... бағыттарындағы материалдық жағдайды жақсарту қамтамасыз етілген
өмір сүру, қоғамға пайдалы болу, өзін өзі ... ... ... ... факторлары әсер етеді (2 диаграмма).
Сонымен жоғарыда аталған көптеген ... ... ... ... ... конституциялық құқығының толық қамтамасыз етілуіне
тежеу жасап ... ... ... Ал тіпті жетім балалар денсаулығы,
мүмкіндігі шектеулі балалар тұрмыс ... ... ... ... ... ... білім алуға құқығын жүзеге асыруы күрделі мәселелеге
айналғандығына біршама ... көзі ... ... жайттар қанша уақытқа дейін жалғаспақ бұндай мәселелерді шешуге,
олардың алдын алу шаралары неге өзінің он ... ... Осы ... ... әлі ... ... бойы өз ... сақтап қалатын
секілді.
2 диаграмма
1 – заңгер 2 – ... – банк ... 4 – ... – ЭВМ ... 6 – ... ... – дәрігер 8 – ...... 10 – ... беру ... бағдарламалаларда білім беруді ақпараттандыру
және қажжыландыру мәселелеріне де көп көңіл бөлінуде, ... ... ... ... орта ... беру ... мемлектеттік бағдарсамасына сәйкес жалпы білім беретін
мектептердің 100% ... ... ... ... ... оған ... және ... министрлігінің орталық ақпараттарының
торабы және облыстық білім беру ... ... ... ... орта білім ... ... ... ... ... мектеп пәндерінің 225%-ін қамтиды.
Қашықтан оқыту спутниктік арнасына республиканың алты ... ... ... ... ... және комуникациялық технологияларды дамыту
және оларды білім беру саласында қолдану ... әлде ... ... әр ... жалпы білім беретін мектептердегі ... ... бұл ... ... ... ТМД елдерінің арасындағы
ең жоғарғы көрсеткіштерінің бірі. Сонымен қатар 2002 жылы ... және даму ұйым ... ... бұл ... 13-ке ... ... және Чех Республикасында бұл тиісінше 5, 9 және ... ... ... Ұлыбританияның орта мектептерінде бір компютерге 5
оқушыдан келеген, АҚШ-та төрт.
Қазіргі таңда интеррнет желісіне қосылуға Қазақстан мемлекетінің 24%-
ғана қол жеткізген. ... 1999 жылы ... ... 2000 жылы ... 100%, ... ... ... мектептерінің 80%,
Венгрияда 58%, экономикалық-ынтымақтастықтың және даму ... ... ... ... ... 52% ... желісіне шығу мүмкіндігіне қол
жеткізген.
Кәсіптік мектептер мен ... бір ... ... ... ... Интернет желісінде кәсіптік ... 39% ... 51% ... ... беру ... ақпараттық жүйемен келісілген интерфейсі
жоқ оқу процесін басқаратын жеке оқшау жүйе жұмыс істейді.
Жекелеген жоғарғы оқу ... ... ... ... ... ... ... режимде іске асырылуда.
3 диаграмма
1 – Ақмола; ... ...... 4 ...... ... 6 – ... – Батыс Қазақстан; 8 – ... ;
9 – ... 10 – ... ... 12 – ...... ... 14 – ...... ... 16 – ... ... ... ... экономикалық жағдайдың
тұрақтылығы білім беруге арналған мемлекеттік бюджет ... ... ... береді ( 6 кесте).
Білім беруге арнлған мемлекеттің шығыстары абсолюті ... ... оның ... ... ... қарамастан ІЖӨ-ге пайыздық қатынасы
да өседі.
Оқу жетістіктерін тәуелсіз сыртқы бағалау ... ... ... ... ... ... ... (МАБ) еңгізілді.
Дегенмен білім берудің барлық деңгейлерінің ... ... ... ... ... білім берудің қазіргі нақты ... ... ... және ... үшін кері байланыстың обьективті
құралы бола алмайды.
Білім беру ұйымдары ... ... ... көрсеткіштері мен
өлшемдері жетілмеген, оьективті мониторинг жоқ.
6 ... |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 ... ... ... мен |2975 |3322 |3880 |4553 |5742 ... | | | | | ... орта білім |60007 |67224 |81744 |98906 |124979 ... ... ... беру |2693 |3018 |3910 |5299 |6540 ... орта білім беру |2662 |2528 |2989 |3595 |5001 ... және ... оқу |8120 |9344 |11783 |12763 |15506 ... ... білім беру | | | | | ... ... |4959 |17640 |14671 |24505 |33547 ... |81416 |103076 |118977 |149521 |191315 ... % |3,1 |3,1 |3,2 |3,4 |3,8 ... беру ... басқару компаненттері бытыраңқы жұмыс ... ... ... бағалаудың мазмұңы, мақсаты және
міндеттері қазіргі заманғы білім сапасына ... ... сай ... ... ... ... ... жөніндегі халықаралық
бағдарламаға Қазақстан қатыспайды.
Білім және ғылым ... ... ... ... заман талабына мағыналаық та, технологиялық аспектілері жағынан да
сәйкес келмейді. Мазмұны әрі оралымды емес, халықаралық стандарттарға ... ... мен ... ... ... ... статистикалық
ақпараттық ағын әзірленбеген. Білім беру көрсеткіштерінің жүйесі әр ... ... ... ... ... ... ... әкімшілік есептілік терминдерінде түсіндіріледі.
Жаңа жүзжылдықтың басында елдегі экономикалық ... ... « ... » бағдарламасын іске асыру жөнінде қабылданған шаралар,
тұтас алғанда, ... беру ... ... ... және ... ... қажеттіліктеріне сәйкессіздігін жою үшін жеткіліксіз.
Келеңсіз құбылыстарды болдырмау, ... ... ... ... ... мазмұнын жаңарту және балаларды ... ... ... ... ... ... ... заманғы
әлеуметтік-экономикалық және саяси жағдайлары мен дамуы жоғарғы елдердің
озық тәжірбиесіне сәйкес мамнадарды ... ... ... ... ... ... ... көздері мен қажетті ресурстары (7 кесте),
Қазақстандық білім берудің жаңа моделіне көшуге ... ... ... ... нығайту қажет. Бағдарламаны іске асыруға қажетті
қосымша шығыстардың жалпы ... 2004 ... ... ... 330 812,0
млн. теңгені құрайды.
7 кесте
| |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 ... ... |23379,8 |34036,9 |32150,8 |26216,8 |29484,4 |30501,1 ... ... | | | | | | | ... |18022,4 |19477,3 |21705,1 |31552,5 |32115,6 |32169,3 ... |
|бюджет | | | | | | | ... |41402,2 |53514,2 |53855,9 |57769,3 |61600,0 |62670,4 ... ... | | | | | | | ... ... ... ... көлемі тиісті қаржы жылына
арналған республикалық және ... ... ... ... ... ... жастардың болашағы – жоғарғы өрлететін жол
Кез келген жас өркен жоғарыға өркендеу үшін оның фундаментальді тірегі
болу керек, біздің ... сол ... ... білім алу болып келед.
Бімді жас елің көркейтеді, туын желбіретеді, деңгейін мен ... ... ... көрсеткіштерге сүйенетін болсақ бізде білім беру мәселесі ... алу ... ... ... келеді.
Біздің жастардың жоғарғы оқу орнын ... , ... ... ... қандай дәреже де екенің талдап өтелік.
ҚР жас азаматтарының қазіргі транзиттік кезеңде еңбек нарығында өз
білімі мен ... ... ... ... ... ... яғни ... жұмысқа орналасу мәселесі ... ... Бұл ... ... ғана ... ... қатар еліміздің экономикалық белсеңді
азаматтарын да толғандыруда.
Сонымен ... ... ... ... ... Ақы төленетін
жұмыс орындарында істейтін жастардың статистикалық көрсеткіштеріннің
салыстырмалы өсімі, халықшаруашылығындағы үлесінің ... ... келе ... ... 1995 жылы ақы ... ... ... жастардың саны 1148953 адамды немесе жалпы жұмысшылардың санына
шаққанда 23,7 пайыз болса, бар болғаны үш ... ... жас ... ... ... 1998 жылы ... ... жалпы жұмысшылар санына
шаққанда 24,32 пайызды құрады.
Еңбек нарығындағы қатар бәсекелестік жағдайында жастарды жұмыссыздық
мәселесі ... ... ... ресми тіркелген жұлыссыздар саны 1999
жылдың аяғында 251381 ... ... ... эканомикалық белсенді
бөлігінің 3,9 пайызын құраса, оның ... ... 72679 ... немесе 28,9
пайызды құрады. Жастар арасындағы ... ... ... алда болып отыр (4187 жымыссыз жастар немесе облыс бойынша ресми
жұмыссыздарың 42,3 пайызы), Атырау (4387 адам және сәйкесінше 33,1 ... (6681 адам ... 36,8 ... Жамбыл (3154 адам немесе 32,5
пайыз), Шығыс Қазақстан (11130 адам ... 31,1 ... ... ... адам ... 2909 ... және ... (5726 адам немесе 29,6 пайыз).
Негізінен жұмыссыздар ... ... ... ... ... ... ... жұмыс тәжірибесі 1 жылдан 5 ... ... ... 22,3 ... ... жыл ... ... 10жылдан
жоғарғылар 10,4 пайызды құрайды. Жұмыспен қамту қызметінің ... ... 1 ... ... ... берілген жастар арасында 17,7 мыңы
жұмысқа ... жас ... ... ... көрсетіп отыр.
Жұмыссыз жастарды әлеуметтік қолдаудың тағы бір белсеңді нысаны кәсіби
дайындық, ... ... мен ... ... арттыру болып
табылады.
2000 жылдық 1 жарты ... ... ... жас ... саны
21,1 мң болып, барлық жұмыссыз жас азаматтардың 31,2 ... ... ... әр ... ... ... жұмыс орындарынының жоқтығы,
жұмыссыз жастардың санының өсуі, ақы төленетін ... ... ... жас ... ... төмендеуісияқты, және т.б. теріс тенденциялар
өрбу үстінде. Бұл ... ... ... ... ... ... қана қоймай, бірқатар жастардың ... ... ... ... емес, керсінше, өшуіне себепкер ... ... ... ... ... саясаты тұжырымдамасы негізінде бірқатар
республикалық бағдарламалар қабылдануы тиіс.
Қорытынды
Сонымен жоғарыда айтылғанды қорыта келетін ... ҚР ... ... ... ... ... ... те болады. Өйткені бізді білім
беру салсындағы құрал жабдықтар ... ... ... өз ... ... сонымен қатар дамыған елдердегідей компютер желісінің біз де
аз қолдануы бізді осындай қиыншылықтар мен ... алып ... ... де бұл проблемелерды жою үшін біздің елде бірнеше ... мен ... ... ... сол ... қойған мақсаттарға жетіп, қиыншылықтар мен
кемшіліктерді жоямыз деген сенімдеміз.
Бірақ оған ең басты мемлекет ... мен ... ... ... ... ... арттыруымыз қажет. Сол кезде ғана біз болашақты
Қазақстан мемлекетін жоғарыға көтере аламыз. Тек қана ... ... ... отыру, аз болып келеді, өйткені егер мемлекет барлық
мүмкіншілікті ... ал, ... ... ... ... ... ... қиыны соңда болады деп ойлаймын, қандай қиын қыстау кезені болмасын әр
жас өркен өз ... ... ... ... жету ... ... ол осы өмірін
бос өткізеді.
Мемлекет деңгейін көтеретін біз болашақ жастармыз ... ... ... ... ... шаралары мен бағдарламаларын кеңінен
қолданып, мүмкіндіктері жоқ отбасыларына ... ... ... ... компютерлер мен қамтамасыз ету қажет, ал бұған мемлекет және
жергілікті органдар қолдауы мен көмегі қажет ... ... ... ... ... 8 наурыз, 2002 жыл, 3 бет.
2. Егеменді Қазақстан; 10 қаңтар, 2005 жыл, 7 бет.
3. Қазақстан заман; 22 ақпан, 2002 жыл, 6 ... ... ... 6 ... 1998 жыл, 2 бет.
5. Егеменді Қазақстан; 14 қыркүйек, 2005 жыл, 5 ... ... ... 20 ... 2006 год, 9 ... ... Т. ... в современном мире. – М., 1985г.
8. Энциклопедия социальной работы. Т. 1-3. – м., 1993г.
9. Гершунский Б.С. Философия образования для ХХІ ... – М., ... ... М.В. ... в ... ... – Рига, 1995г
11. Оброзование в мире на пороге ХХІ века. – М., 1991.
12. Гусинский Б.С. Образование личности. – М., 1994 ... ... С.П. ... ... и ... ...... 1999 г
14. Заң газеті; 25 наурыз, 2005 жыл, 3 бет

Пән: Социология, Демография
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
А.С.Макаренконың өмірі мен педагогикалық қызметі11 бет
Ауыл жастарын адамгершілік- құқықтық тұрғыдан әлеуметтендіру155 бет
Ауыл-село мұғалімдерінің өсу жолдары, олардың құрамындағы сандық және сапалық өзгерістер13 бет
Біріктірілген сабақтарды өткізу кезінде компьютерлік технологияларды қолдану6 бет
Жастар мәдениетінің ұлттық құндылықтары және оны дамыту бағыттары103 бет
Желтоқсан көтерілісі — 1986 жыл3 бет
Міржақып Дулатовтың өмірі13 бет
Педагогтың қарым-қатынастық мәдениеті7 бет
С.торайғыров пен а.байтұрсынов, м.дулатовтың шығармашылығына арналған бейне фильм сценариі4 бет
Сыныптан тыс тәрбие жұмыстары негізінде оқушылардың құқықтық мәдениетін қалыптастыру27 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь