Жеке тұлғаларды несиелеу

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1 Жеке тұлғаларды несиелеудің мәні, формалары және жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

1.1 Жеке тұлғаларды несиелендірудің мәні және түсінігі ... ... ... ... ... ... ... ... 5

1.2 Жеке тұлғаларды несиелендірудің жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11

1.3 Тұтыну несиесінің формалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13

2 Коммерциялық банктердің жеке тұлғаларды несиелеу
тәжірибесін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...16

2.1 AҚ «Темір Банктің» жеке тұлғаларды несиелендіру тәжірибесі ... ... ... 16

2.2 АҚ «Темір Банктің» халықты несиелеу процесін бағалау ... ... ... ... ... ... ..38

3 Коммерциялық банктердің жеке тұлғаларды несиелендіруін
жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 62

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 64
Тұтынушылардың табысы- ұсыныстың бәсекелестілігінің өсуімен анықталады. Сонымен қатар, банктер түрлі жолдармен потенциалды клиенттерді тарту мақсатымен, яғни несие бағдарламалардың түрлерін алмастырып, біріншік салым сомасын төмендету, несие мерзімін ұзартып, пайыздық мөлшерлемелерді төмендету. Банктер жеке тәуекелдеріне қарамай, өтінішті қарастыру процедурасы мен клиенттерге жеңілдіктер жасауда. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының экономикалық ең дамыған саласы- банктік орта. Банктер жыл сайын несие процесіне көңіл аударуда, мемлекеттің ішкі несие нарығы жоғары қарқынмен дамуда. Осыған орай, соңғы жылдарда банктің өнімдерін басқару қаржылық нарықта жетекші орын алды.
Бүгінгі таңда бұл диплом жұмысының тақырыбы өзекті мәселелерінің бірі болып саналады. Оның өзектілігі, ең біріншіден, мемлекет экономикасының қарқынды дамуы. Ол өз орнымен банк саласының ролі болып табылады. Қаржылық басқарудың икемділік жүйесі мен ақша- несие қатынастар, сонымен қатар банк мекемелерінің тұрақты құрылымының болуы, даму факторлардың көп болмауын түсіндіреді. “Банктер экономикаға қалай әсер етеді, қоғам олармен қалай қатынасады, олардан қандай табыс түседі деп ойлауға болады. Бірақ та тек бір заң тәуелді болады: егер еңбек қандай да бір эквивалент болса, мекеме онымен жұмыс жасай алса, оны жинаса, сақтаса, үлестірсе…”/Р.Кадыров/
Банк жұйесі нарық экономикасында келесі міндеттемелерді орындайды:
1. Төлем жұйесін басқару: коммерциялық келісімдердің көбісі, нарық экономикадағы субъектілердің қаржыларын қайта бөлу жолымен іске асырылады;
2. Халықтық жинақтарын тек оптималды пайдаланылатын несие алушыларға береді: банк жұйесінің бұл процедурасын дұрыс жүзеге асыру- инвестициялық процесінің тиімділігін анықтайды.
3. Банк айналымындағы ақша мөлшерін реттейді. Ол Ұлттық Банктің ақша- несие саясатының сәйкесінше жүзеге асырылады.
Батыстың озық экономикалық әдебиеттерінде бұндай сұрақтрар мүлдем қарастырылмайды, онда тек тарихи қалыптасқан халықаралық банктердің несие процедуралардың оптималды стандарттары қарастырылған. Бірақ та мәліметтердің талдауы бойынша, несие портфелінің қызметі және несие процедурасы туралы талдау- Қазақстан банктерінің тәжірибесі бойынша құтқаруға тиістіміз.
«Цепная реакция» қағидасы бойынша,несиенің негізгі түйіні бұзылса, банктің рентабелділігінің және жалпы өтімділіктің төмендеуіне соқтырады.
Банк жұйесі нарық экономикасында келесі міндеттемелерді орындайды:
Төлем жұйесін басқару: коммерциялық келісімдердің көбісі, нарық экономикадағы субъектілердің қаржыларын қайта бөлу жолымен іске асырылады;
1.Қазақстан Республикасының Конституциясы-Алматы:Қазақстан,2006ж-96 бет.
2.Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі (Жалпы және Ерекше бөлімдері)-Алматы:Юрист,2006-309бет.
3. Қазақстан-2030.-Алматы:Юрист,2005ж 140бет.
4. Қазақстан Республикасы Президентінің 30 наурыз 1995жылғы «Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі жөніндегі»Заңы
5. Қазақстан Республикасы Президентінің 31 тамыз 1995жылғы «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі жөніндегі»заңдық күші бар Жарлығы, өзгертулері және толықтыруларымен бірге.
6. 31 желтоқсан 2007 жылғы №327 екінші деңгейлі банктер несиелеу бойынша құжаттамаларды жүргізу ережесі.
7. Қазақстан Республикасының экономикасын қысқа мерзімді несиелеу ережелері,11 ақпан 2007ж.ҚР Ұлттық банкінің басқармасы бекіткен.
8. Қаржылық лизингтің есебі және екінші деңгеилі банктердің қаржылық есептілігінде бейнелеу бойынша ұсыныстар.
9.Банковское дело/ Под ред.О.И. Лаврушина
Издание второе,переработанное и дополненное Москова “Финансы и Статистика”, 2000.
10.Банковское дело Под ред. д-ра экон. наук Г.С.Сейткасымова.-Алматы: Каржы-каражат,2004ж
11.Банки и банковские операций в Россий / Под ред. Лапидуса М.Х.М,1998
12.Макыш С.Б. Коммерциялық банктер операциялары Оқу құралы 2-ші басылым, қайта өңделген және толықтырылған.-Алматы: ИздатМаркет. 2004ж
13. Банковское дело: стратегическое руководство/ Под ред. Платонова В. Хиггниса М.-М: Консалтбанкир, 1998
14. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции.- М:Антидор, 1998.
15.Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка.- М:ИКЦ ДИС,1997
16. Питер С.Роуз. Банковский менеджмент/ Перевод с английского со 2-го изда.- М. Дело, 1997.
17. Банковское дело/ под ред. Колесникова В.И.-М, 1995.
18. Банки и банковские операций/ Под ред. Жукова Е.Ф.- М,1997.
19. Абрамов М.А, Александрова Л.С., Финансы, денежное обращение и кредит- М, Институт Международного права и экономики, 1996.
20. Ачкасов А.Н.''Активные операции коммерческих банков’’ – М, Консалтбанкир, 1999.
21.Бабичева Ю.А. Банковское дело – М Экономика, 1994
және статистика институты,2001.
41.www. halyk bank. Kz.
22.Дробозина Л.А. Финансы. Денежное обращение, Кредит М. ЮНИТИ ‘‘Финансы‘‘ , 2000
23. Колесников В.И, Кроливецкая Л.П.Банковское дело.- М Финансы и статистика, 1999
24.Маркова О.М., Сахарова Л.С, Сидоров В.П Коммерческие банки и их операции- М, ЮНИТИ, Банки и биржи, 2000
25.Носкова И.Я Международные валютно-кредитные отношения.- М, ЮНИТИ ‘ Банки и биржи‘,2000
26.Соколинская Н.Э. Учет и анализ краткосрочных и долгосрочных кредитов – М, Консалтбанкир, 1998
27.Уткин Э.А. Справочник банкира. –М.Экмос, 1998.
28.Эдвин Дж. Долан, Косин Дж. Кэмбелл, Рознари Дж. Кэмбелл.Денги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Под общ. ред. Лукашевича-М,1996.
29. Жарковская, Елена Павловна
Банковское дело/ Э.П. Жарковская- 4-е изд., испр. и доп.- М. Омега-Л,2005
30.Банки и банковское дело. Краткий курс. Учеб. Пособие / Под.ред. И.Т. Балабанова С.П. б. Питер,2000.
31.Волынский В.С. Кредит в условиях современного капитализма – М. Финансы и статистика, 1996.
32.Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары. Оқу құралы/ Алматы. Экономика, 2000.
33.Миловидов В.Д. Современное банковское дело (опыт США)-М.1993
34.Саниев М.С Ақша,Несие,Банктер Оқу құралы – Алматы. Экономика және статистика институты, 2001.
35.Сарчев А.М. Ведущие коммерческие банки в мировой экономике.- М. Финансы и статистика, 1992
36.Кадыров Р. Записки банкира. Алматы.2007ж
37.Калиева Г.Т. Кредитное дело.- Алматы. Қаржы- Қаражат.1997.
38.Закон РК ‘ О банках и банковской деятельности‘ Алматы 31.08.1995.
39.Баишев Б. Ассоциация банков РК ‘‘ Банки хотят подчиняться закону‘‘ Аль Пари –2007ж.№2
40.Саниев М.С. Ақша,Несие,Банктер.Оқу құралы-Алматы:Алматы экономика
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
.................................................3
1 Жеке тұлғаларды несиелеудің мәні, формалары және
жіктелуі....................................................................
................................................5
1.1 Жеке тұлғаларды несиелендірудің мәні ... Жеке ... ... ... ... ... ... жеке тұлғаларды несиелеу
тәжірибесін
талдау......................................................................
.........................16
2.1 AҚ «Темір Банктің» жеке тұлғаларды несиелендіру
тәжірибесі............16
2.2 АҚ «Темір ... ... ... ... ... банктердің жеке тұлғаларды несиелендіруін
жетілдіру
жолдары.....................................................................
...........................51
Қорытынды...................................................................
.........................................62
Пайдаланылған әдебиеттер
тізімі......................................................................
..64
Кіріспе
Тұтынушылардың табысы- ұсыныстың бәсекелестілігінің ... ... ... ... түрлі жолдармен потенциалды клиенттерді
тарту мақсатымен, яғни несие бағдарламалардың түрлерін алмастырып, біріншік
салым сомасын ... ... ... ... ... мөлшерлемелерді
төмендету. Банктер жеке тәуекелдеріне қарамай, ... ... мен ... ... жасауда. Қазіргі таңда Қазақстан
Республикасының экономикалық ең дамыған саласы- банктік орта. Банктер ... ... ... ... ... ... ішкі несие нарығы жоғары
қарқынмен дамуда. Осыған орай, ... ... ... ... басқару
қаржылық нарықта жетекші орын алды.
Бүгінгі таңда бұл диплом ... ... ... мәселелерінің
бірі болып саналады. Оның өзектілігі, ең ... ... ... ... Ол өз орнымен банк ... ролі ... ... ... ... жүйесі мен ақша- несие қатынастар,
сонымен қатар банк ... ... ... ... ... көп ... ... “Банктер экономикаға қалай әсер
етеді, қоғам олармен ... ... ... қандай табыс түседі деп
ойлауға болады. Бірақ та тек бір заң ... ... егер ... ... да
бір эквивалент болса, мекеме онымен жұмыс жасай алса, оны жинаса, сақтаса,
үлестірсе…”/Р.Кадыров/
Банк жұйесі нарық экономикасында келесі ... ... ... жұйесін басқару: коммерциялық келісімдердің көбісі, ... ... ... ... бөлу ... ... Халықтық жинақтарын тек ... ... ... ... банк ... бұл ... ... жүзеге асыру-
инвестициялық процесінің тиімділігін анықтайды.
3. Банк айналымындағы ақша мөлшерін реттейді. Ол Ұлттық Банктің ақша- ... ... ... асырылады.
Батыстың озық экономикалық әдебиеттерінде бұндай сұрақтрар ... онда тек ... ... ... банктердің несие
процедуралардың оптималды стандарттары ... ... ... ... бойынша, несие портфелінің қызметі және ... ... ... ... ... ... ... тиістіміз.
«Цепная реакция» қағидасы бойынша,несиенің негізгі түйіні бұзылса,
банктің рентабелділігінің және жалпы өтімділіктің төмендеуіне соқтырады.
Банк жұйесі нарық экономикасында ... ... ... ... ... коммерциялық келісімдердің көбісі, нарық
экономикадағы субъектілердің ... ... бөлу ... іске ... ... тек ... ... несие алушыларға
береді: банк жұйесінің бұл процедурасын дұрыс жүзеге ... ... ... ... ... ақша ... ... Ол Ұлттық Банктің ақша- несие
саясатының сәйкесінше жүзеге асырылады.
Батыстың озық экономикалық ... ... ... ... онда тек ... ... халықаралық банктердің несие
процедуралардың оптималды стандарттары ... ... ... ... бойынша, несие портфелінің ... және ... ... ... Қазақстан банктерінің тәжірибесі ... ... ... мақсаты- банктің жеке тұлғаларды несиелеу процесін
жетілдіру жолдарын анықтап, банк ... ... ... ... ... неғұрылым оңай жолдармен түрлі мақсаттарға несие ... ... ... және шетел тәжірибесін ұйымдастыру, несие
алушының төлем қабілеттілігін бағалау әдістерін зерттеу.
Диплом жобасының зерттеу объектісі- АҚ «Темір Банк».
Зерттеу тақырыбы - АҚ ... ... жеке ... ... ... үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде банк несиесінің
мәні, құрылымы, қағидалары туралы, яғни банк ... ... ... бөлімде АҚ «Темір ... жеке ... ... ... яғни жеке ... ... ... Ал қортындыға келетін болсақ, ҚР ... ... ... несиелендірудің жетілдіру жолдары және шетел тәжірибесі
қарастырылға
1 ТАРАУ. Жеке тұлғаларды несиелеудің мәні, формалары және жіктелуі
1. Жеке тұлғаларды ... мәні және ... ... ... ... тірегі бола алады.
Мемлекеттің кіші және ірі кәсіпорындары, үкімет және жеке тұлғалар несиемен
қамтамасыз ете ... ірі ... ... ... ... ... ... Несие алу арқылы тауар-материалдық
құндылықтар, жабдықтау, жылжымайтын мүлік
және басқа несие берушілердің алдындағы қарыздарын жабу ... ... ... ... ... ... ... бағалық
қозғалысына әсер етеді
Адамзат құрылымында несиенің ашылуы ... ... ... арқасында кәсіпорын -қарыз алу ... ... ... ... ... - ... шаруашылық қызметі болып табылады.
Несие ресурстары өндірістің жаңа бизнесін құрайды. Халық қарыз алу ... ... көп ... ... ... ... ... асыра алдады.
Несиенің мәнін ашу- бұл несиені экономикалық қатынастардың біртұтас жұйенің
элементі ретінде көрсететін, оның мәнді анықтығын білдіретін сапаларын ... ... ... ... ... ... түсінігі
әртүрлі болып келеді. Несиенің негізі- бұл
несиенің ең терең несие түйініндегі байланыс.
Біз білетіндей, ... ... ... жақтары бар.
Әлеуметтік-экономикалық негізде несиенің мәні ... ... ... ... барлық түрлері
тұтынушыларға арналған.
Несие берушінің негізгі мақсаты- несие ... ... ... ... ... көбейтіп қана қоймай, заттың экономикаға зардабын шекпеу,
фактілік салыстыру бойынша
несиеге тиетін қатынасын айқындау.
Несиенің мәнін бірнеше ... ... жеке ... ... ... және несиенің
негізі.
Сонымен несие дегеніміз:
- несие алушымен борышқор арасындағы қатынас;
- баға ... ... және ... арқылы бастапқы несиенің
қайтарылымы;
- қазіргі таңдағы ақша айналымының болашақтағы ақшаға
өзгеруі және т.б.
Халықты несиелендіру жеке тұлғаларды несиелеу қағидаларымен бірге
жүзеге ... ... ... ... мәнін және қызметтерін,
сондай- ақ несиелік қатынастарды ұйымдастыру облысындағы ... ... ... ... ... қағидаты негізінде
несиелік процесс, яғни банктік несиелердің берілуі, пайдаланылуы ... ... ... ... ... пен ... ... қатаң қағидаттарға сай
жұзеге асырылады. Несиелік қағидаттар- ... ... ... ... ... ... қатынастардың ұйымдастыру қағидалары екі топқа
бөлінеді:
Бірінші топқа- ... ... ... ... несиенің мақсаттылығы;
- несиенің дифференциалдылығы.
Екінші топқа- несиенің мәнін бейнелейтін қағидалар;
- несиенің мерзімділігі;
- несиенің қайтарымдылығы;
- несиенің төлемділігі;
- несиенің қамтамасыз ... - ... ... категория ретіндегі мәніне
негізделген несиенің ерекше бір белгісі. Ол, яғни ... ... ... берілген қаражаты белгілі бір уақыт ішінде келісілген тәртіпке сай
қайтарылуға тиістілігімен қорытындыланады.
Қайтарымдылық - бұл экономикалық ... ... ... ... ... ... Несиенің қайтарымдылығы болмай ... ... ... ол ... ... қайтарылуын ғана
емес, сонымен қатар несие операцияларының сәйкес ... мен ... ... ... ... ... ... қағидасы - берілетін несиелердің ... ... ... Бұл ... ... ... ... несиенің
экономикалық категория ретінде шығуымен бірге келеді.
- Несиенің төлемділгі- ... ... ... ... ... ... барысында бастапқы сомадан өсіп қайтарылатындығын
білдіреді. Іс ... ... ... пайдаланғаны үшін төленетін сыйақы
(пайыз) түрінде беріледі.
Қазіргі ... ... үшін ... ... ... ... факторларына мыналар жатады:
- орталық банктің коммерциялық ... ... ... ... ... ... ... банк аралық несие бойынша орташа сыйақы мөлшерлемесі;
- өз клиенттеріне ... ... ... ... ... сыйақы
мөлшері;
- банктің несиелік ресурстарының ... ... ... ... ... болса, несие бағасы да қымбат болуға тиіс);
- ... ... ... (сұраныс аз болса, несие бағасы да арзан
болады);
- ... ... ... мен түрі, банк үшін оның ... ... ... ... ақша ... тұрақтылығы.
Несиенің мәні жайында толық мәләметтерді беру
үшін методологиялық қағидаттарға ... ... ... оның ... әсер етсе де, оның қалпы сақталады.
Мысалы, несие қысқа мерзімді, ұзақ ... ... ... ақша ... ... ... ... мәні- несиенің жинақталуы. Егер қарыз алушы несиені ... ... онда оның мәні ... ... мәнін талдау кезінде, оның нақты мінез-құлқын ашу керек.
Несиенің ... бұл ... ... ... ... несиеден келіп шығатын белгілі бір қасиеттерге ие оның бір түрі.
Түрдің ... ... ... ... ... ... ... ерекше түрдегі экономикалық қатынастар ретінде түсінуді ... ... ... Олар ... банктер арқылы әртүрлі
факторларға қарай жүйеленеді. Ең алдымен халықаралық ... ... ... ... /сурет 1/:
- ссуда;
- кепілдік;
- аккредитив.
Несиенің негізгі түрлері
(
ССУДА ( ... ( ... 1. ... ... ... ... ... операциялары.Макыш С.Б.ИздатМаркет,Алматы
2004г
Несие борышқордың тобына байланысты болып бөлінеді:
- ... ... ... органдар.
Тағайындау бойынша несиелер:
- өндірістік;
- сауда;
- ауылшаруашылық;
- инвестициялық;
- бюджеттік.
Банктік несие ... өріс ... ... ... беріледі:
- негізгі құралдардың қайта өндіруге қатысатын несиелер;
- ... ... ... ... қарыздар.
Пайдалану мерзіміне қарай:
- қысқа мерзімді- 1 жылға дейін;
- орта мерзімді- 1 жылдан 3 жылға дейін;
- ұзақ мерзімді- 5 ... ... ... ... ... ... ... етілуі бойынша несиелер:
- қамтамасыз етілмеген;
- кепілмен қамтамасыз етілген;
- кепілдендірілген;
- басқа да қамтамасыз етулер.
Міндеттемелерді төлеу немесе жабу ... ... ... ... ... ... прогрессивтік төлеу(төлем сомасының өсуі,алғашқы төлеу кезінде төлем аз
мөлшерде болса,соңынан оның мөлшері кобейе түседі);
- ... ... ... ... ... банктік несиелер:
- бір рет қолданылатын;
- қайта құрылған.
Бір ретке берілетін несие басқа несиелік операциялардан ... ... ... ... ... бір мөлшерде болып, белгіленген
уықытында жабылу тиіс.
Несиені жаңарту кезінде, ұзақ мерзімге дейін банк пен
борышқор арасында ... ... ... болады. Онда жалпы ... ... мен ... шегі бар. Осы мерзім кезінде борышқор банкпен ақылдаспай-
ақ, несиемен пайдалану толық құқығы пайда болады.
Қазіргі таңда ... ... ... Ұлттық банк болғанымен, ҰБ
келесі несие түрлерін ұсынады:
Ұлттық банктің несиелері:
- аукциондық- ҰБ ... ... ... ... ... ... ... және
екінші деңгейдегі банктерге аукциондық негізде, республика банктерінің 1
айдан 3 айға берілетін ... ... ... деген қажеттіліктерін
қанағаттандыру мақсатындағы берілетін несие;
- ломбардтық- ҰБ мемлекеттік бағалы қағаздарды кепілге ала ... ... ... ... ... несиенің мерзімі;
- бюджеттік- ҰБ Қазақстан Республикасы Қаржы министірлігіне қайтарымдылық
шартымен беретін ... банк ... ... ... ... ... ... стандартты- қайтарылу мерзімі әлі жетпеген және сапасы күмән туғызбайтын
несие;
- ... ... ... ... 30 ... ... ... аз және бір реттен артық емес ұзартылған несие;
- ... ... ... ... ... шотына жатқызылған
күннен бастап 30 бен 60 күн аралығында және бір реттен ... ... ... күдікті- қарыздың ұзартылған қарыздар шотына жатқызылған күннен бастап
ұзартылу мерзімі 60 күннен 90 күнгедейінгі несие;
- шығынды- ұзартылу ... 90 ... ... ... деңгейдегі банктердің несиелері:
- өз айналым қаражаттарының жеткіліксіздігін уақытша толықтыруға;
- күрделі ... ... ... ... ... төлеу үшін берілетін импорт;
- ... ... желі ... ... алушының бірінші талап етуі бойынша және
белгілі бір кезің бойында келісілген лимит шегінде оған несие біру туралы
багнктің ... ... ... ... ... ... немесе басқада банктік операцияларды
бірігіп жүзеге асыру үшін қандайда бір ірі ... ... ... екі ... одан да көп ... ... несие, бұл кезде бір
банктің мүмкіншілігі қандайда бір сабептерге байланысты бұл ... ... ... мүмкін;
- тұтыну мақсаттарына;
- банк аралық.
Несиенің маңызы кейбір мәлеметтерге сүйенсек,оның табиғатына емес, ал ... ... ... ... ... ... ... құрылысына
әсерін тигізетіндей, оның ішкі құрылысына әсер етіп, ... ... ... ... ... ... бұл несиедегі өзгермейтін бөлік. ... ең ... ... ... болып табылады.
Несие алушы болып, заңды және ... ... ... жеке ... ... ... бір мәнге айналған несиелік қатынастар
танымының сатысы ретінде көрінеді. Құрылымдық ... ... ... объектісі ретінде, бәрінен бұрын оның субъектілері болып табылатын
элементтерден тұрады. Несиелік мәміледе ... ... ... ... қарыз алушы болады. Өз қаржысын қарыз алушының қарауына беру ... ... ... ... белгілі бір мерзімге берілетін қарыз
формасы.
Қарыз алушының ... ... ... ... ... ... бұл ... бір жағынан, алынған қорды
пайдалану және белгіленген мерзімде қайтару, немесе басқа
да жағдайларда мәлімдеуші немесе кепіл беруші ... ... ... ... ... ... қатысы жоқ.Ал борышқорсыз несие алынбайды. Борышқор
тек қана несиені алып қоймай,алған несиені белгілі мерзімде ... соң ... ... ... ... ... беру үшін кредитордың қарамағында белгілі бір қаражаттар
болуы ... Оның ... өз ... ... өз ... ... ... өндіріс процесінің басқа субъектілерінен алынған ресурстар
бола алады. Несие қызметі кезінде борышқор негізгі орын алады.
Қарыз алушы- ... ... ... ... және ... қарызды
қайтаруға міндетті жағы болып келеді. Борышқор және ... ... ... ... ... ... ... сипаттайтын анағұрлым кең түсінік.
Несиелік ... ... ... ... емес, қарыз алушы туралы айту
керек.
Несие ... мен ... ... алу ... ... алмасуға
болады. Бір ғана тұлға несие беруші
ретінде жеке ... бола ... ... ... кезіндегі қозғалыс
материалдық айналымға түседі. Несиенің қайтарылу бағасын ... тек ... ... бұл жеке ... ... ... бұл ... қатынастардың
жеке формасы.
Сондай- ақ, несиелік қатынастар құрылымының ... ... ... ... ... және қарыз алушыдан кредиторға қарай
кері қозғалатын объекті болып табылады. Беру ... ... ... Ол ... ... бөлігі ретінде болады.
Несиенің қызметіне талдау жасай отырып, ... ... бір- ... ... және ... ... көре аламыз. Несиенің мәнін
оның қозғалысының заңдылықтармен толығырақ ашылады.
Несиенің мәнінің қозғалыс заңдылықтарына бағынады. ... ... ... (НО)- несие алушының несиені алуы (НА)- несиені
пайдалану (НП)- ресурстарды босату (РБ)- ... ... ... қайтарылуы
(ҚҚ) немесе міндеттемелерді пайдалану- несие формасында орналастырылған
қаражаттарды кредитордың алуы (ҚА) ... 3- ші жақ ... алып ... ... ... қозғалыс заңдылықтары
(
Несиені орналастыру
(
Несиені алу
(
Несиені пайдалану
(
Ресурстарды босату
(
Құнның уақытылы
пайдаланылғаны үшін қайтарым
(
Несие алушының қаражаттарын алу
Сурет 2. Несиенің қозғалыс заңдылықтары
Ескерту: ... ... ... бұл ... ... бөлік. Бұндай
элементтер ең алдымен,несиелік қатынастардың субъектісі болып ... ... ... ... және ... ... ... жеке тұлға.
Несиенің құрылымы белгілі бір мәнге айналған несиелік қатынастар
танымының сатысы ... ... ... ... ... несие
зерттеу объектісі ретінде, бәрінен бұрын оның субъектілері болып табылатын
элементтерден тұрады. Несиелік мәміледе қатынас ... ... ... ... ... болады. Өз қаржысын қарыз алушының қарауына беру немесе
үшінші тұлғаның сұрауы бойынша белгілі бір ... ... ... ... (НО) оның ... ең ... ... болып
табылады. Несие беруші өз ресурстарын сенімді және рационалды ... болу ... ... ... ... ... ... талаптарына
сәйкес береді- қарыздың қайтарылуы, яғни оның пайдаланылуы. Қарыз ... алуы (НА) ... ... ... ... бір ... ұсынылғанын
білдіреді. Несиені пайдалану процесінде (НП) берілу объектісі ретінде ... құны ... ... ... (РБ) ... ... шаруашылық
процесінде құнның шеңбер ... ... ... сипатталады.
Сондықтан несие қозғалысының бұл кезеңі оның ... ... ... ... өтуі үшін ... алғышарт болып табылады. Несиенің қайтарылуы
(НҚ) уақытша алынған құнның қарыз алушыдан кредиторға өткенін ... ... ... ... уақытша пайдалануға берілген (ҚА) құнды
кредитордың алу актісі болады.
Банктер ... беру ... ... беру ... ... ... ... несиенің қайтарылуын ойластырады. Несие алу кезінде
борышқор оның сомасына немесе ... ... ... Несиені
пайдалану процессі кезінде, тұтынушының құны оның ... ... ... Жеке тұлғаларды несиелендірудің жіктелуі
Тұтыну несиесінің қарыз алушыларын анықтау, банктің ... ... ... ... ... қарыз алушысы мыналар болып
табылады:
Несиенің ... ... ... ... бағытына қарай
немесе несиелендіру объектісіне қарай). Олар:
а) мақсаттылық- жылжымайтын мүлікті сатып алу несесе ... ... ... ... сатып алу және т.б.
б) мақсаттылық емес- овердрафт, шұғыл несиесі.
Несиелік шарттың субъектілері бойынша:
а) кредитордың түріне қарай- банктік ... ... ... ... беретін несиелері, банктік емес мекемелерімен берілетін тұтыну
несиелері (ломбардтар, ... ... ... ... ... ... қарап- барлық халыққа, әлеуметтік топтарға байланысты;
табыс көлеміне қарап; VІP клиенттерге;студенттерге, жаңа отау ... және ... ... ... қарай:
а) қысқа мерзімді- 1 күннен 1 жылға дейін;
б) орта мерзімді- 1 жылдан 3 жылға дейін:
в) ұзақ мерзімді- 3-5 жылдан ... ... ҚР- да ... ... ... ... тұтыну несиесін бөлу шартты мінезді бейнелейді. Банк ... ... ... ... 1 ... ... ұзақ мерзімді- 1 жылдан жоғары.
Қамсыздандыруға байланысты ... ... ... ... ... ... гарантпен, сақтандырумен.
Кепілділікке түрлі активтер,тауарлы- материалды ... ... ... мүлік.Оның негізгі талабы- нақтылық.
Несиені өтеу әдісіне қарай:
- біруақытта өтеу;
- төлемді бөліп өтеу ... ... алу ... ... несиені берген кездегі пайызды ұстап қалу;
- несиені өтеу барысындағы несие пайызын төлеу;
- несиені пайдалану мерзімі ... ... бір ... ... ... ... ... бір рет, арнайы графикпен). Сонымен ... ... өтеу ... бар, яғни ... ... ... ... өтеу.
Несиені беру әдісіне қарай:
- біртекті;
- қайта құрылған.
Несие тура және жанама бойынша бөлінуі. Коммерциялық ... ... ... ... ... ... (тура) немесе бөлшек саудада
тұтынушылардың міндеттемелерін алады. Коммерциялық банктер міндеттемелерді
автокөлікті, жиһазды, холодильникті, кір жуғыш және т.б ... ... ... ... құжаттар диллерлік қаржылық келісімдермен
жүзеге асырылады.
Коммерциялық банктер тұтыну несиесін сұраған ... ... ... ... саудада тұтынушылардың міндеттемелерін ... ... ... ... ... ... жуғыш және т.б диллерлерден сатып алады. Мұндай ... ... ... ... ... асырылады. Жанама ... ... ... жүзеге асырмай- ақ, немие портфелінің
көлемін банк ... ... ... қаржылық келісімдерді
коммерциялық ... ... алу ... түседі, тұтыну несиесіне
қарағанда.
Несиелендірудің схемасы.
- стандартты
- кепілдендірілген
- саудалық
- сақтандыру.
Берілген ... ... ... ... және ... ... банк ... құрылымына байланысты жүзеге
асырылады. Коммерциялық банктер тұтынушыларды 4 категорияға бөледі:
А категориясы- банктің ... ... ... ... ... ... ... қатысушылары;
АА категориясы- банкте мерзімді салымдары бар клиенттер;
В ... ... ... бар жеке ... ... ... ... ірі қаржылық компаниялардағы жалақыны тұрақты алып отырған
жұмысшылар;
ВВ категориясы- ... ... жоқ жек ... ... тұрақты алып
отырған жұмысшылар; заңды білімі жоқ кәсіпкерлер;
А категориясы
- жалақының тұрақты ... ... ... ... келісімнің қорытындысы- несие алушының жұмыс
берушісі;
- кепілге қойылған несие объектінің келісімін рәсімдеу;
- несиені 1 жылға алғанда салым 20% ... ... банк ... ... ... ... ... тиіс;
- кепілге қойылған салымды келісімін рәсімдеу;
- кепілге қойылған несие ... ... ... ... ... 30% көлемінде болуы тиіс, пайыз мөлшерлемесін қосқанда;
- клиенттің сомаға деген бағасы, салым сомасының жоғары боуы, оны В және ВВ
категориясына жатқызу ... ... ... ... ... ... ... автокөлік келісімін рәсімдеу;
- міндетті алдын- ала төлем, 30% көлемінде.
ВВ категориясы
- кепіл келісімін рәсімдеу;
- ... ... ала ... 40% ... Тұтыну несиесінің формалары
Түгелінен қолайлы несиенің мәні ретінде, несие беруші мен ... ... ... ... ... қайтарылымының болуы- ол
қоғамдық тұтынушының мәселесі болып табылады.
Несие экономикалық ... ... ... ... ... ... ... да бір объектілерге тән тұрақты, қажетті байланыстардың
жиынтығын білдіреді.
Несиенің негізгі формалары болып- ... және ... ... ... ... ... және т.б.
табылады.
Коммерциялық несие- жеткізушінің сатып алушыға ұсынған тауары
немесе ... ... үшін ... ... ... ... ... объектісі ретінде тауарлық капитал қызмет атқарады. Коммерциялық
несиенің ерекшелігі мынада: қарыз капиталы өнеркәсіпті капиталмен ... оның ... ... өткізуді жылдамдату.
Банктік несие- банктердің арнайы несие- қаржылық мекемелерінің
қарыз алушыларға ... ... ... ... несие. Банктік несие
коммерциялық несиенің шектеулерін жояды. Бос ақшалай капиталдар кез ... ... ... және ... несие арқылы кез келген бағытта
қозғала алады.
Тұтыну ... ... ... ... ... алу ... қызметтерді төлеу үшін коммерциялық (бөлшек сауда орындары арқылы
төлемді кейінге қалдыра отырып, тауарды сатып алу) және ... ... ... формада берілетін несие.
Ипотекалық несие- жылжымайтын мүліктерді: жерді, ... үйді ... ... ... ала ... ... ... несие- азаматтарға және заңды тұлғаларға қатысты ... ... ... ... ... және ... ... органдары
болатын несиелік қатынастар жиынтығы.
Халықаралық несие- валюталық және ... ... және ... ... ... беру ... байланысты
халықаралық экономикалық қатынастар сферасындағы қарыз капиталының ... ... ... ... ... ... ... бойынша берілетін қысқа мерзімді несиенің формасы.
Овернайт несиесі- өтімділікті қолдау ... бір ... ... ... ... несие- кредитордың алғашқы талабы бойынша өтелетін ... ... ... ... ... жалға алумен байланысты
берілетін ... ... ... ішке алып кіру және ... ... ... ... сыртқа шығару тәжірибесінде пайдаланылатын несие.
Сенім несиесі- банктің ... ... ... ... ... берілетін несие.
Маусымдық несие- жабдықтаушының қаржыландыру уақыты мен түсімді алу
мерзімі арасындағы уақыт бойынша алшақтықты жабуға арналған несие.
Консорциалдық несие- ірі ... ... ... ... ... беретін несиелер.
Коммерциялық несие- жеткізушінің ... ... ... ... ... ... үшін төлемді кейінге қалдыру. Несиенің осы
формасының объектісі ретінде тауарлық капитал ... ... ... ... мынада: қарыз капиталы өнеркәсіпті капиталмен біріккен,
ал оның мақсаты- тауарларды өткізуді жылдамдату.
Банктік несие- банктердің арнайы несие- қаржылық мекемелерінің ... ... ... ... ... несие. Банктік несие коммерциялық
несиенің шектеулерін жояды. Бос ... ... кез ... ... ... және ... несие арқылы кез келген ... ... ... ... ... ... ... алу және
тұрмыстық қызметтерді төлеу үшін коммерциялық (бөлшек сауда орындары арқылы
төлемді кейінге қалдыра ... ... ... алу) және банктік тұтыну
(мақсатына қарыздар) формада берілетін несие.
Ипотекалық несие- жылжымайтын мүліктерді: жерді, ... үйді ... ... кепілдікке ала отырып берілетін қарыз.
Мемлекеттік несие- азаматтарға және заңды тұлғаларға қатысты қарыз
алушы ... ... ... мемлекет және жергілікті билік органдары
болатын несиелік ... ... ... ... және тауарлық ... және ... ... ... беру бойынша байланысты
халықаралық экономикалық қатынастар сферасындағы қарыз капиталының ... ... ... ... ... ... дебеттік
қалдық бойынша берілетін қысқа мерзімді несиенің формасы.
Овернайт несиесі- өтімділікті ... ... бір ... ... несиенің түрі.
Онкольдық несие- кредитордың алғашқы талабы бойынша өтелетін қысқа
мерзімді несие.
Лизингтік ... ... ... ... алумен байланысты
берілетін несие.
Рамбурстық несие- шикізаттарды ішке алып кіру және ... ... ... ... ... ... тәжірибесінде пайдаланылатын несие.
2 Коммерциялық банктердің жеке тұлғаларды несиелеу тәжірибесін талдау
2.1 AҚ ... ... жеке ... ... тәжірибесі
Несие сұранысы- қарыз беру туралы жазылған жеке тұлғаның жазбаша
өтініші.
Коммерциялық жылжымайтын мүлік- ... ... ... коммерциялық бағыттағы жылжымайтын объект.
Бөлшекткп беретін несиенің Несиелік комитеті- бұл Банк филиалы,
қарыз беруге ... ... бар және ... ... ... ... ... - уақытында қайтарылатын ақшаның мүмкіндіні.
Несиелік пакет - қарыз алу үшін жазылған несие сұранысы, бұл ... ... ... ақпараттың құжаттар жиынтығы.
Несиелік шектеу - бұл несие көлемі, банк арқылы ... ... ақша ... ... ала алу дегенді білдіреді. Ол келісім шарт
негізінде жасалынады.
Несие беруші маман- Банк ... ... ... ... ... несиелік бөлімшелері- бұл құрылым, Банк филиалының
облыстық, аумақтық, ведомствалық бөлімшесі, ережеге сәйкес- аудандықфилиал,
бөлім, сектор, ЦПК- ... ... ... ... ... бұл несие беру комитеті.
Несиелеудің шектеулері- Банк органдары шек қоятын құрылым, бұл бір
адамға берілетін шек ; сонымен ... ... ... ... шек;
валюта түріндегі шек; салалық шек; тұтыну шегі болып ... емес ... ... ... ... ... ... жылжымайтын объект.
Төлеу қабілеттілігі бар тұлға- жеке тұлғаның уақытылы төлем және
толық ... ... ... ақша ... ... ... бағамен тіркелетін саудадағы тауар түрі.
Несие бағдарламасы- жеке тұлға үшін ... ... ... ... ... ... ... бөлім,Банк филиалының аумақтық ... ҚР ... ... ... ... ... болған заңды тұлға
емес, филиал ... ие ... ... ҚР- дағы банк ... ... ... несиесі- жеке тұлғаларға берілетін кәсіпкерлік маңызға емес
қарыз түрі.
- Өте қажетті ... ... ... ... ... қажетті ... ... ... бағдарлама;
- Халықтық атты бөлшектеу несиесінің бағдарламасы;
- Автокөлікпен ... ету ... ... ... ... емес;
жылжымайтын мүлікті қамтамасыз етудің
бағдарламасы;
- Банк салымын кепілдікке қоюды несиелік
бағдарламасы;
- Салынып жатқан коммерциялық емес жылжымайтын;
мүлікті несиелеудің ... ... ... ... алу журналы;
- Жеке кәсіпкердің андеррайтингтік әдістемесі;
- Банк қарыз беру мүмкіндігі туралы резюме;
- Қарызға беретін қаражатты есептеу/ аудару үшін
ашылатын ... ... Ұзақ ... берілген карточкалық есептен қажетті
мөлшерді есептеп алу;
- Қойылған мүліктің, яғни кепілдік берушінің
қайтаратын затының құқықтық құжаттарының тізімі;
- Несиелік өтініш;
- ... ... ... анкета;
- Қарыз алушының рейтингі;
- Аумақтық филиалының тәуекел- менеджерінің;
қорытындысы;
- Бухгалтерлік проводкалардың тізімі.
Негізгі түсініктемелер мен терминология
Андеррайтинг- алынған қарызды бағалау, бұл ... ... ... ... қабілетін және несиені алып жұру қабілетіне ... ... АҚ ... ... ... - бұл ... ... байланыс бар, бір- біріне көрсете
алатын адамдар, яғни әке- шешесі, балалар, т.б.
Филиалдың бухгалтериясы- Банк филиалының құрылымдық бөлімшесі.
Филиалдың ... ... ... ... қарыз беру
және оны жабуды қадағалап отыратын тұлға.
Сыйақы- алынған қарыз ақшаның үстінен берілетін пайыз, бұл ... ... ... ішкі есеп жұйесі, клиенттің есеп шотындағы ақшаны есептеу
операциясы.
Кепілдік - ... және жеке ... ... ... алдындағы
міндеттемесі, алынған қарыз ақшаны өтей ... ... ... немесе
бір бөлігін төлеуге міндеттеме ал
Кепілдемеші- кепілдік беретін заңды және жеке ... ... ... ... ... ... ... кейін қайтаруға талап етуге
құқы бар адам.
Қарыз алу - бұл ақша. Банк арқылы жеке ... бір ... ... , ... құн, бұны тез қайтаруға болады.
Қарыз беруші- жеке тұлға, қарыз алушығ несиелік сұраныс беретін адам.
Кепілдеме беруші- қарызға қаражат алу ... оны ... ... жеке басындағы жылжымайтын немесе жылжитын мүлікті қоюшы.
Кепілдікті ұстаушы- Банк филиалы.
Шектеуден тыс несиелік өтініш- бұл ... ... ... жоғары бір қарыз алушы үшін берілетін қаражат.
Нормативтен жоғары несие беру сұранысы- бұл қарыз алу үшін ... ... оны беру ... ... ... ... сәйкес келмейді.
Заң қызметіндегі маман- Банк филиалындағы заң қызметіндегі жұмысшы.
Қарау мерзімі- несие алу үшін ... ... сол ... ... қабылданған күнге дейінгі күндер саны.
Қарыз алған адамға ... ... ... ... ... ... Банк филиал бөлімшесінің ... ... ішкі және ... ... қамтамасыз етуге бақылау
жасайтын орган, ұйым.
Сақтандыру компаниясы- мемлекеттік ... бар ... ... және ... шарт ... жұмыс істейтін, Банк анықтайтын
сақтандыру ұйымы.
Сақтандыру ... ... ... ... ... ... ... қатысушысы – Банк жанынан ашылған карточкалық
есептен уақытылы алатын еңбекақысы бар жеке тұлға.
Банктік есепті ... ... есеп ... ... ҚР-
ның Халық банкі бекітетін
бағам.
Өкілетті орган- үнемі жұмыс істейтін Банктің алқалық ұйым.
Өкілетті тұлға - Банк ... ... ... яғни ... ... жұмыс барысын жүргізетін тұлға.
Филиал- Басты Банктен тыс орналасқан, ... ... емес ... Банк ... ... ... жүргізетін өкілетті шегі бар
бөлімше.
Қаржы ... - РКО ... ... аумақтық, аудандық Банк
филиалы.
Заңды қызмет - Банк филиалының құрылымдық бөлімшесі,құжатқа ... ... ... және ... алушыға мүмкіндік жасайтын бөлімше.
АҚ «Темір Банк»-тегі жеке тұлғаларға қарыз беру үшін мынындай ереже
ұсынады. ... ҚР- ның ... ... ... және Банктің ішкі
жағдайындағы ережелерге де сәйкестендірілген. Осы ... ... ... ... мен ... ... отырады.
Осы ереже келесі бағыттар бойынша несие беруді көздейді:
-коммерциялық емес сипаттағы қозғалмайтын мүліктерді сатып алу және салуға;
-тұтынушылық ... ... ... алу ... ұзақ уақыт тұтынатын тауарларды сатып алду үшін;
б) кезек күттірмейтін сұраныстарды өтеуге (оқу, емделу, демалыс, туризм,
мүлікті ... ... ... ... ... алу, ... тойларды өткізу
және басқа да шаралар);
Жоғарыда аталған несиелерді берудің нақты шарттары Осы ереженің
қосымшасында жекелей несиелеудің сәйкес бағдарламасында анықталған.
Осы Ережеге сай ... ... ... 21 ... ... ... бар (соңғы 6 ай ішінде тұрақты жұмыс істеген)
несиеге ... ... және ... ақыны төлеуге мүмкіндігі бар кез-
келген азаматына беріледі.
Осы Ережеге сай қарыздарды беру несиені қайтару кезеңінде жасы
65-тен аспаған заңды тұлғаларға беріледі.
Несие беру ... жасы 60-қа ... одан да ... ... ... ... – қарызалуға қатысушы ретінде қатысуы алынады. Қарыз алушы
ретінде бір не ... адам ... ... ... ... ... жасына
қарамай заңды тұлғалар қатыстырылмайды.
Банк филиалына Банктің басқа да ссудалық қарызы бар ... ... ... ... ... басқа да банктерге қарызы бар
туралы дерек келіп ... ... ... ... тапсырысы
қарастырылмайды.
Ағымдағы қарызы бар бола ... ... ... ... ... ... ... жекеле несие беру бойынша несиелік ... ... ... не ... ... ... және /немесе
күйеуі не әйелінен алған уақытта жекеле несие бойынша банктің несиелік
комитеті ... ... ... ... ... базалық сыйақы ставкасы
Банктің өкілетті ұйымының шешімімімен тағайындалады. ... ... үшін ... ... ... ... ... сәйкес несие
комитетінің шешімімен бекітіледі.
Банкінің сәйкес ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыра алады және
несиелеудің белгіленген ... ... ... ... ... ... ... еш құқықтары жоқ.
Жеке несиелеудің бағдарламасын жүзеге асыру ... ... ... өкілетілігі аудандық филиалдардың
рейтінгісі негізінде анықталады, ай ... ... ... ... ... ... шешімімен бекітіледі.
Несие бойынша қарыздарды есептеу және сыйақының төлену тәртібі
несие бойынша қарыздарды есепке алудың Банк ... ... сай ... ... ... потенциалды несие алушымен алдын-ала зерттеу, кеңес жүргізу, құжаттарын
қабылдау.
Сұраныс ... ... ... несие не мақсатқа керектігін, мерзімін және несие сомасын сұрастырады;
- несие берудің шарттары мен тәртібін түсіндіреді, Банкінің несие ... ... және ... алу үшін ... ... таныстырады;
- потенциалды несие алушымен алдын-ала әңгіме-кеңес жүргізеді, зерттейді.
Потенциалды несие алушының алдын-ала зерттелуі кірістері мен табыстары
және шығындару ... ... ... не ... ... негізінде
жасалады, несие алушының потенциалдық мүмкіндіктерін ... ... Ол ... алғашқы ақпарат ресми құжаттармен расталуы да мүмкін.
Потенциалды сұраныс берушіге алдын-ала зерттеу жүргізу үшін ... ... ... ... ... ... ме екендігін анықтап
алады, сұраныс
білдірушіден жалақысының көлемі туралы, жұбайы не зайыбының жалақысы туралы
құжаттық ... ... ... ... ... ... ... кепілдікке берілуін қарастырады. Потенциалды сұраныс берушінің
жалақысыны тексеру нәтижесі жақсы ... ... ... осы Ереженің
тарауында құжаттарды сұратады.Сұраныс білдірушіден керекті құжаттарды
алғаннан соң, несие маманы:
- екі ... ... ... ... ... ... ... да,
бір данасын сұраныс білдірушіге ұсынады;
- қабылданған құжаттардың ... мен ... ... ... ... ... екендігіне қатысты не басқа да себептермен
анықталған кемшіліктер табылатын болса, несие маманы сұраныс білдірушіге
несие беру ... ... ... ... ... да бас
тартады.
Несиелік сұранысты несиелік сұраныс журналына тіркейді. Сұраныста тіркеу
мерзімі мен тіркеу номірі ... ... ... ... ... ... тізімімен сұраныс
білдіргеннің бар-жоғын тексереді.
Потенциалды несие алушының андеррайтингі.
Несиелік ... ... соң, ... маманы Осы ережеде
қарастырылған Андеррайтинг әдістемесіне сай ... ... ... ... Егер ... алушы жеке кәсіпкер болса, потенциалды
сұраныс білдірушінің ... Осы ... ... жеке ... ... ... сай ... тұрған андерайтинг шеңберінде ... ... ... ... ... ... міндеттемелерін де бағаланады.
Егер қамтамасыз еті мақсатымен келесідей түрлер берілсе:
- ... не ... ... ... ... ... ... жұмыс жүргізу регламентіне сай Банкте бар ... ... заты ... бір не ... ... ... ... ереженің тарауында анықталған
тәртіп бойынша жүзеге асырылады.
- потенциалды несие ... ... ... ... ... ... ... түскен құжаттарды заңгерлік қызмет сарапшыларына,
қауіпсіздік қызметіне бағыттайды да, несие беру ... ... ... Несие маманы құрастырған резюменің міндетті түрде тіркеу
нөмірі болуы шарт. Резюменің ... ... сай ... ... ... ... сәйкес келеді.
Потенциалды сұраныс берушінің міндеттемелерін орындау үшін ... ... бір не ... заңды тұлға, сонымен қатар, сұраныс берушіден
алынған Банк ... ... ... ... да жағдайларында жоғарыда
аты аталған банкінің филиалдарының қызметі жүргізілмейді. Сол ... ... ... жоба ... ... ... ... өкілетті тұлғасы несие
алушы мен кепілдік беруші/берушілердің құқықтық статусын тексереді ... ... ... ... ... осы ... ... азаматтығын, несие алушының, кепілдік беруші/берушілердің
жасынның Осы ереженің ... ... ... ... ... ... нөмірі барын растайтын құжаттар және т.т.).
Қабылданып болған соң, үш жұмыс күні ішінде заң қызметкері несиелік
қамтамасыз ету бойынша сараптауға ... ... ... пакеті және
қызметтік хат бойынша алдын-ала сараптама жүргізеді де несие маманына ... ... ... ... ... ... сай типтік формамен).
Заң қызметкері алдын-ала берген барлық кемшіліктер мен
ұсынылған ескертпелер ... соң, жаңа ... ... ... ... ... ... ескертпелер жойылды деген белгі қояды,
сараптамаға ұсынылған құжаттардағы қолдардың дұрыстығын растайды.
Кепілдік ... ... құны ... шыға тұра потенциалды
несие алушының өзіндік қаржыларының қатысу ... ... ... ... алушының андеррайтинг нәтижесіне сай несие маманы жоба
бойынша резюмеде беруге ұсынылған ... құны ... ... ... соң және Банк ... ... ... соң ... ... пакетін несие
маманы филиалдың қауіп-менеджеріне сараптамаға бағыттайды.
Несиені жабу үшін кепілдікке бір не ... ... ... ... ... ... алдын-ала келісілген басқада жағдайларында
Банк филиалының қауіп-менеджері ... ... ... несие бөлімінің басшылармен келісе отырып, резюмені
карастырып және несие пакетін ресімдеуде ... ... ... ... ... жеке ... ... комитеті қарастыруы
үшін несие алуға сұраныс білдірушінің сұранысын көрсетеді.
Филиалдың ... ... ... шешімдердің біреуін қабылдауына
құқысы бар:
- несие бере алады (несие сомасын, несиені төлеу мерзімін және ... ... ... және ... ... ... бас ... алады;
- жеке несиелеу бойынша сәйкес несие комитетінің қарастыруына шығарады.
- банк филиалының өкілетті тұлғасы шешім шығарғанда жоба ... ... ... ... нақты жазуларды /виза/ қояды.
Жеке несиелеу бойынша несие комитетінің шешімін ресімдеу және ... ... ... ... ... ... несиелеу бойынша несие
комитеті туралы).
Банк филиалының өкілетті ... не Банк ... жеке ... ... ... ... беруден бас тарту туралы шешім шығарған кезде
несие маманы:
- сұраныс берушінің талабы бойынша жазбаша түрде хабарлайды;
- несиелік сұраныс журналына ... ... ... ... ... несие беруден бас тартқаны туралы жазады да, салып қояды.
- сұраныс берушінің талабы бойынша ол ... ... ... ... ... ... қайтарылады.
Несие маманы жинағана материалдар ... ... ... ... басқа да қызметтерінің қорытындылары,
есептер, сұранысқа берілген жауаптар/. ... ... ... ... ... ... қайтарылғанқұжаттардың тізімі беріледі, ол сұраныс
білдірушінің ... ... ... ... жеке ... ... шешімінің
түпнұсқасы не жоба бойынша шығарылған шешім тігілген ... жеке ... Банк ... /Банктің жеке несиелеу бойынша несиелеу
комитетінің шешімдерін сақтау тәртібі Банк ... жеке ... ... ... ... ... жағдайда көрсетіледі.
Жоба бойынша банк жағымды шешім шығарғаны туралы ескерту ... соң ... ... Банк ... ... кем емес ... ... алатын сомасынан алдын-ала төлеу жүргізеді. ... ... ... ... ... ... не басқа да түрмен беруі,
төлеуі мүмкін.
Банкпен қандай да басқа ... ... ... ... болса несие маманы сәйкес басқарушы бөлімшеге қызметтік хат
жолдайды. ... ... Банк ... алған қызметтік ... ... ... ... ... ескере отырып Басқарушы қаулысы
мен Банк Директорының кеңес шешімімен жоба ... ол ... ... ... қол қою үшін бағытталады.
Қаржылық қауіптердің құрылымдық бөлімшесі ерекше жағдаймен
Банкімен байланысы бар ... ... ... ... ... ... да, ... соң:
- келісім болған жағдайда Басқарма қаулысы жобасына және банк ... ... қол ... несиені беруден бас тарқан шешім шығарылса Басқарма қаулысы жобасына ... ... ... ... ... ... қояды да несие маманына
құжаттар пакетін қайтарып береді.
Құжаттық қауіптің құрылымдық бөлімшесі қол қойғаннан соң ... ... ... Банк ... ... үшін жіберіледі, ол
өз кезегінде қандай да жағдайда несие алуға рұқсат беру ... ... ... ... ... несие мерзімі, сыйақы мөлшері, айыппұл
санкциясының ... және ... ... ... ... ... жағдаймен байланысқан тұлғамен
мәміле жасау ... ... Банк ... ... ... үшін
жіберіледі, Банк Директорлар кеңесінің шешім шығарған ... сай ... ... Банк ... ... ... ... жағдайда банкепен
ерекше жағдаымен байланысқан ... ... ... Банк ... ... кеңесіне мәлімдеме береді. Банктің Директорлар кеңесі ... ... на ... ... шығарады. Банк Директорлар кеңесінің
шешімі жоқ ... не ... ... ... ... бар ... несие
беру туралы Банктің жоғарыда аталған ұйымы жағымсыз шешім ... ... ... ... ... ... тұлғасы/ жеке несиеледің несиелік комитетінің
несие беру ... ... ... ... ... ... несие досьесін
қалыптастырады және шығарып береді.
Банк несиесінің және ... ... ... ... ... ... қатысушы қатысқан болса) екі жақты не үшжақты келісім шарттың үш не
төрт (жобада несие ... ... ... ... ... ... несиесінің және төлеу кестесінің сәйкес (тіркеуші ұйымда мүліктің
кепілдігі туралы келісім шартты тіркеу керек болса) екі ... не ... ... ... ... жақ шыққан болса) келісім шарттың үш не төрт
(кепілдік типтік ... ... ... болса) данасын, заңды/жеке
тұлғаның кепілдігінің бір данасын.
Жоғарыда шығарылған ... бар ... ... маманының,
несиешіге/несиеге қосымша және кепілдік беретін қолы болуы тиіс. Сол кезде
ондай құжаттар Банк ... ... ... ... ... болса, заңды қызмет маманының қолы керек емес.
Жекелеген несие беру несие комитетінің шешімі ... ... ... формаларына филиалдың өкілетті тұлғасы /кепілдікеке
қандай да өзгерістер енгізілсе не ресімделген қол ... ... ... ... ... ... ... Банк филиалының заңды қызметінің
кепілдігі міндетті. Сол ... Банк ... ... ... ... ... ... Банк ішкі ережесінің заңнаманың сәйкес
талаптарына кепілдік беріледі. Жоғарыда аталған келісім ... ... ... ... ... ... соң кепілдеуші
несие маманын белгіленген тәртіп бойынша жоба бойынша құжаттық несиелік
досьені қалпытастырады, оған ... ... беру ... ... көшірмесін не филиал өкілетті тұлғасының шешімін қосады да,
досьеге енгізілген ... ... ... ... туралы қол қойылған келісімшартты несие маманы несие
алушыға/кепілдік берушіге тіркеу үшін (Осы ереже талаптарына сай ... ... ... ... ... ... ... тіркеуге құқысын
тіркеген және онымен мәмілелескен құжатты (алдағы уақытты – ... ... ... ... қол ... ... ... соң, несие беруші Осы
ереженің ... ... Жеке ... ... сай ... / немесе мүліктің сақтандыруды жүзеге асырады.
Сақтандырудың барлық түрі ... ... ... несиелесімен
келісілген негізде сақтандыру компаниясымен жүзеге асырылады.
Несие беру туралы келісімшартты тіркеумен ... ... ... ... жеке және ... ... шығындары несие
алушыға жүктеледі.Екі жақ келісім шартқа ... ... ... ... соң несие маманы:
- несие алушы/несиешіл, кепілдік берушіге банк несие беру келісім шарты
және мүлік несиелеу туралы ... бір ... ... ... шот ашу ... ... екі данасын несие алу ... ... ... шоты немесе берілген үлгі бойынша ... ... - ... ... ... ... шотына аударылады. Несие
алушының талабы бойынша және филиал өкілетті тұлғасының шешімі ... ... ... алушы/несиелестің ағындағы шотына, сонымен бірге
сатушының ағындағы/карталық/ шотына түсуі ... екі ... да ... / ... ... не Банк ... басқа
да өкілетті тұлғасына қол қойғызады. Несие алушы өзі және/немесе мүліктің
сақтандыруға қатысуы керек болса, онда ... ... ... ... ... тиіс (коммуналдық төлемдер, телефон байланысы, салықтар),
өкім несие ... ... ... ... ақтандыру полистерін ... ... соң ... /не сақтандыру келісімшартынан
соң/.
- кол қойылған өкімнің екі данасы және ... ... беру ... ... ... несие беру туралы шешімі бар резюменің
көшірмесі Банк филиалының ... ... ... ... есепшісі жоба бойынша электрондық досье деректерімен
оған берілген құжаттарда ескертпелер болмаған жағдайда несиені беру бойынша
операцияны ... АҚШ ... ... белгіленген несие берілетін
жағдайда конвертация күніне сай Банк ... ... ... ... не
жеке тұлғаның есеп шотына теңгемен ауыстырылады да аударылады.
Банк филиалының өкілетті тұлғасының қолы ... ... ... не
өкімнің ресімделуі бьелгіленгентәртіп бойынша жасалмаса, сонымен ... ... ... ... құжаттар реквизитіне сәйкес болмаған
жағдайда және/немесе бухгалетрлік қалыптастырпылған ревизитке сай болмаса
Банк ... ... ... ... ... ... және несие
сомасын салуға/өткізуге құқығы жоқ.
Заңды тұлғалардың ағымдағы шотын жүргізуге жауапты Банк не ... ... ... ... ... ... ордер
негізінде өкімде көрсетілген заңды тұлғаның ағымдағы ... ... ... ... ... ... қолы қойылған өкімнің бір данасы орындалу
мерзімімен, сонымен қатар банк несиесі келісім ... ... ету, ... беру туралы келісім шарт көшірмесі, несиенің зат
бойынша ... да ... ... құжаттарының көшерімесін несие
маманы жоба бойынша құжаттық несие досьесіне тіркейді және ... ... ... маманы несие берілгеннен соң үш күн өткен соң құжаттарды
(келісім шартты, кепілдік бойынша ... ... тыс ... және
филиалдың қоймасына тіркеу туралы өкімнің негізінде үш данамен (бір-бір
данадан ... мен ... ... ... ... ... ... филиалдың қоймасына тапсырады:
- банк несиесінің және төлеу кестесінің бір-бір данасын (банк несиесінің
келісім шартының ... ... ... етілу бойынша келісім шарт түпнұсқасының бір данасын
не заңды/жеке тұлғаның кепілдікпен қамтамасыз етуі ... ... ... ... не автокөлікке қамтамасыз ету бойынша ... күші бар және ... да ... ... ... тыс ... құжаттарды реттеу бойынша орындаушы өкімнің бір
данасы және филиал қоймасы, жауапты тұлғалардың – ... ... ... ... жоба ... несие досьесіне тігеді.
Несие берілген сәттен бастап ... ... ... қарыздың
мониторингін жүзеге асыруы тиіс, сонымен қатар кепілдік қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... төлеу. Несие алушының/несиелестің тілегі бойынша немесе жекелеген
несие бойынша несие ... ... ... ... ... ... несиелеу бағдарламасына сай несие маманы:
- несие алушы/несиелестің ай сайынғы алынған несиесін төлеку не карточкадан
алу және сыйақыны төлеуге қатысты ... ... екі ... ... Мерзімдің тапсырыстың екі данасына да несие алушы/несиелес қол қояды.
Ағымдағы шоттан не каторчкалық шоттан ... ... сома ... ... кестесінде көрсетілуі тиіс. Банк қарызының келісім
шартының қолданыс мерзімі бойында соңғылардың ... ... сома ... ... соманы жою үшін несие алушы/несиелестің қол қойған мерзімдік тапсырысын:
а) ағымдағы шоттан – несие алушы/несиелестің ағымдағы ... ... ... карточкалық шотынан филиал пластикалық карта бөлімінің маманына/ Банк
карточкалық орталығының маманына бағытталады.
Несие алушы/несиелестің ... ... ... ... ... құжаттық несиелік досьеге бірге тіркейді:
- төлемнің сомасын шығарып отыруына мемориалдық ордерді ... ... ... ... ... сай ... алушы/несиелестің
мерзімдік тапсырысының негізінде ағымдағы шоттан ақшаны дер кезінде алып
отыруды жүзеге асырады.
Қарызды толықтай ... ... соң және ... толықтай
төленгенннен кейін несие алушы/несиелестің карточкалық шотынан ақша ... ол үшін ... ... ... программасынаа сәйкес өзгертулер
енгізеді, немесе Банк басшылығына/ Банк ... ... ... алуды тоқтату туралы сәйкестендірілген тапсырыс жасайды. Осыған
қосымша несие маманы директор қолымен/директор ... ... ... ... ... ... ... кепілдік берген несие
алушы/несиелестің кепілдікке берген мүліктерінің құқықты құжаттарын Банк
филиалының ... ... өкім ... филиалының өкілетті ... қолы ... ... ... ... ... ... өкімін несие
маманы несие алушы/несиелестің ағымдағы шотына жауапты не Банк карточкалық
орталықығының ... - ... ... ... Банк ... тұлғасының қолы қойылған банк қоймасынан кепілдікке берілген
мүліктердің ... ... алу ... ... және несие
алушы/несиелеске қайтарылуы тиіс басқа да ... ... ... ... ... жауаптысына - филиал қызметкеріне жібереді, ол өз
кезегінде Банк белгілеген ... ... ... кепілдікке берілген
мүлкіне қатысты құқықты құжаттарын қайтарып береді.
Кепілдікке берілген ... ... ... ... қайтарып
берген соң, несие маманы филиалдың заңды қызметіне қызметтік хат жазады,
онда ол несие алушының ... ... ... ... туралы мәлімдеме
береді, кепілдік құқығының тоқтағандығын тіркеу шін, міндеттемелерін толоық
орындағанын растайтын, ... мен ... ... ... ... ... ... туралы тіркеуші ұйымға заңды қызмет өтінішті
даярлауына мәлімдеме жазады.
Керекті құжаттардың тізімі. Қарыз ... ... ... ... ... несиелік сұраныс
- несие алушының анкетасы
- сұраныс білдірушінің құқықтық статусы мен ... ... ... жеке басын куәдандыратын құжаттардың көшірмесі (жеке куәлік, паспорт,
(жеке куәлігі болмаған ... ... ... үшін ... ... ... ... тұроғандығын растайтын салытөлеуші куәлігінің
көшірмесі не басқа да құжат.
Егер сұраныс білдіруші жалақы ... ... ... жағдайда:
- Қазақстан Республикасы заңнамасымен ... ... ... ... ... салық, зейнеткерлік төлемдер, алименттер және
басқа да ұстаулар) көрсетілген соңғы алты айдың жалақысы ... ... мен ... бас ... қол ... ... бекітілген анықтама.
- Осы заңды тұлға салымшысы болатын жинқтаушы зейнетақылық қордан – егер
қарызға АҚШ 1000 ... ... не ... осындай сома алатын болса,
өкілетті тұлғаның қолы бар және мөрмен ... ... алты ... ... ... жобасының қатысушысы болған жағдайда:
Сұраныс білдірушінің жалақысы түсіп ... ... ... алты ... ... ... көшірме. Егер ағымдағы/карточкалық шотқа .
айдан кем уақыт ақша түсіп отырған болса, онда
қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ұсынып отырған мүліктің (жылжымайтын
мүлік не автокөлік) құқықты құжаттарының түпнұсқасы мен ... ...... ... Осы ... 54 ... 3 ... егер қамтамасыз етілу үшін заңды тұлға шығатын болса;
- гарант – жеке ... ... ... ... регламентінде
көрсетілгендей, егер кепілдік ретінде заңды тұлға шығатын болса;
Банкке кепілдік ретінде беріліп отырған үйде ... ... ... алу және тіркеуді жүзеге асыратын өкілетті мемлекеттік
ұйымдармен берілген құжат (анықтама), егер үйде ... ... ... ... ... ... жеке ... иелері (үй тұрғындарын
есепке алу кітабының көшірмесі (үй кітапшасы), ... ... және ... ПМК ... ... ... ... тұлға қол қойған N3 формалы
анықтама.
Жеке несиелеудің жекеше жағдайларына байланысты несие ... ... ... ... ... үшін ... алушыдан қосымша
келесідей құжаттарды сұратуға құқылы:
- отбасына шаққандағы ... ... ... ... ... ... жалақысы туралы анықтаманы;
- ПМК өкілетті тұлғасы қолымен мөр басылған N3 формадағы ... ... ... үйінде тұрып жатқан адамдар жайында мәлімет болуы ... ... ... ... иесі ... ... ... болса үй кітапшасын
сұратуға;
- банктің басқа да қарыздары бойынша не ... да ... ... ... ... ... ақысы туралы ссудалық қарызы туралы анықтама немесе
ссудалық шотынан көшірмені;
- басқа да ... көзі ... ... ... алушыдан сол туралы анықтама
сұратуға құқылы.
Банк несиесінің ... ... қол ... соң ... ... несие
маманынан келесі жобаны ұсынуы тиіс.
Кепілдік қамтамасыз ету ... ... ... ... ... туралы тіркелген келісім шарт;
- кепілдікті қамтамасыз етуді ... ... ... ... ... алушының үйінде кәмелетке толмаған балалар тұратын болса ... ... ... ... ... жылжымайтын мүлікті кепілдік мүлік
ретінде беруге болатындай қамқорлыққа алу ұйымдарының келісімі қажет.
- ... ... ... ... сатуға рұқсатберетін жылжымайтын
мүлікті кепілдікке беруге қарсы еместігін білдіретін ... ... ... ... ... ... ... төлемдер, телефон байланысы және мүліктің салғыны
төлегені туралы түбіртектердің ... ... ету ... ... ... кезде:
- кепілдік туралы тіркелген келісім шарт;
- кепілдікті қамтамасыз ету туралы құқықты құжаттардың түпнұсқасы;
- автокөлікке ... ... ... ... түбіртектердің
көшірмесі;
Сонымен қатар ұсынылатын қарыздың жағдайларына қарай:
- несие алушының ... ... және ... жарамсыздықтан
сақтандырғанын растайтын құжаттар (сақтандыру полисі);
- кепілдіке берілген мүлікті сақтандырғаны ... ... ... ... ... ... несие алушы/несиелесті
андеррайтинг-тен өткізуге арналған ақпараттардың ненізгі көздері:
- Несиелік сұраныс;
- Анкета;
- Жалақы ... ... және ... ... ... көшірме, сонымен қатар
жинақталған зейнетақы қорының шоты;
- ПМК өкілетті тұлғасы қолымен мөр ... N3 ... ... ... ... ... ... жатқан адамдар жайында мәлімет ... ... ... ... ... иесі ... тұрып жатқан болса үй кітапшасы;
- Ұсынылатын ... ... иесі ... ... құжаттардың
көшірмесі;
- Жұмыс беруші компания туралы ақпарат, несие алушының несиелік тарихы;
- Сұраныс білдірушінің несие маманымен жеке ... ... ... ... ... ... алушы/несиелесті Осы ереженің қосымшасына
сай рейтингін анықтауы тиіс.
Сұраныс білдірушінің жалақысы туралы толық ...... ... ... ақпарат – ағындағы не карточкалық шотынан
көшірме алу; онда ... ... ... ... ... мәлімет
болады. Сұраныс білдірушінің жалақысы ағымдағы шотқа ... ... ... ... РКО ... қызметкеріне сұраныс жасайды, онда алушының
ағымдағы жалақысы есептеледі, одан соңғы алты айдың ... ... ... тұлғаның жалақысы карточкалық шотта болатын болса несие
маманы пластикалық карточка менеджеріне сұраныс ... ол ... алты ... ... ... ... мәліметті береді.
Потеницалды несие алушы/несиелестің андеррайтингі қарызға ең көп
дегенде қанша ақша ... ... ... және ... ең көп ... ... болатындығы туралы мәліметті алу үшін қажет. Андеррайтинг ... ... үш ... ... ... ... несие алушының қарызды
өтей алуы; қарыз алушының қарызды өтеуге ... ... ... алу ... ... ... ... сәйкес келетіндігін анықтау.
Қарыздың мөлшеріне қатысты андеррайтингтің екі сызбасы ... ... жеке ... Осы ереженің қосымшасы болып табылатын
«Халықтықң бағдарламасы бойынша берілетін болса, жәнеде сұраныс білдірілген
сома АҚШ-тың 1000 долларына ... онда ... ... таза ... ... ... қарызға ақша беруге болады. ... ... ... ... ... таза ... ... алынған көшірмеге
негізделеді.
Егер кепілдік ретінде бір не ... ... ... ... ... ... ... барысында сұраныс білдіруші мен гаранттарының орташа
айлықтары-нынан әлдеқайда кем сома есепке алынады:
Мысалы:
-Жобада сұраныс білдіруші және екі гарант бар ... ... ... ... айына 12000 теңге ... ... ... ... ... ... орташа айлығы 11000 теңге делік;
-Екінші гаранттың карточкалық шотқа ... ... ... 15000 теңге
делік;
Қорытынды: Төмемдің мүмкіндіктерді есептеу барысында ... ең ... ... есепке алу қажет ол – 11000 теңге.
Егер потенциалды несие алушы жалақы алу жобасының ... ... ... ... ... жалақысының 50% артық емес мөлшерінде беріледі.
Потенциалды несие алушы/несиелестің ай сайынғы табысының таза қалдығын
несие маманы есептеп ... да, ол таза ... ... арасындағы
айырмашылыққа шағылады. Ол кезде тұрақты ай ... ... ... ... ... ресми түрде расталған табыстары ғана
жатады. Таза айлық табыстары ... алты ... ... іспетті несие
алушы/несиелестің жұмыс орнына алынып есептеледі, шотынан көшірме алынады.
Табыс ... ... ... таза расталған табыстары ... ... ... ... ... әлеуметтік қамтамасыз ету ұйымдарынан алынған бір
реттік төлемдер;
- мемлекет тарапына, не болмаса басқа да ... ... және ... ... көмек ретінде берілген материалдық көмек сомасы;
- заңнамаға сәйкес қандай да басқа төлемдер ... ... ... ... ... ... ... шығындар
есепке алынады. Отбасының бір мүшесіне керекті тұтыну кәрзеңкесінің мөлешір
статистикалық ұйымдардан есептескен мерзімнің соңғы дерегіне ... ... ... ... ... ... істейтін отбасы мүшелеріне
шаққандағы табыстары есептелгенде және Осы ереженің талаптарына сай ... әр ... ... ... ... ... ... кезде:
- егер сұраныс білдіруші көппәтерлі үйде тұратын болса.
15 жасқа дейінгі әр ... ... ... ... 50% ғана ... әр жұмыс істемейтін не жұмыс істеп өзінің табысы туралы андар ... ... ... ... тұтыну кәрзеңкесінің 50% есептеу керек.
Несие маманы потенциалды несие алушы/несиелстің ... ... да ... алуы ... ... ... кететін төлем, телефон
шоты, автокөлікке кететін шығын, балалардың оқу төлемі, қарыздары төлеу
бойынша шығындар және т.т.), ... да ... деп ... ... есепке
алуы қажет. Басқа да шығындардың молшері отбасы ... ... ... ... ... ... да орта ... табыстар отбасы табысына
ену тиіс, соған сәйкес айлық табыс қалдығын есептеуге ... ... ... ... ... ... төлепмдерді
реси түрде расталмаған болса төлемдік мүмкіндігі ресми түрде ... ... емес деп ... зейнетақы қорынан алынған көшірмеден
төлемдер ретсіз, кешігіп түскендігімен, ... ... ... туралы
анықтамадағыдан төлем мүлдем аз болса және ... ... ... ай ... ... анықталған соң ай сайынғы төлеуге мүмкіндігі бар
несие мөлшері анықталады. Ол кезде Қазақстан Республикасының заңнамасына
сай, ай ... ... ... ... жалақының 50% аспауы керектігін
ескеру қажет. Осы жазылғаннан шығатын ... ... ... ең көп млшердегі қарыз ақша құны ең көп мүмкін болатын ... ... ... ... ... заңды тұлғаны ұсынған уақытта несие маманы ... ... ... ол ... ... ... ... жүргізіледі. Ол үшін несие маманы гарантын ... ... ... ... ... 1 - Несие алушынын ай сайынғы таза табысын анықтау
| ... ... ... ... 50000 ... |
| ... ... ... ... | |
| ... ... |50000 |
| ... ... |- |
| ... ... |- |
| ... |- |
| ... ... ... ... |- |
| Жеке ... ... беру ... |- ... | |
| ... да ... ... |- ... ... банктер операциялары.Алматы.2004ж |
|мәліметтер негізінде жасалған ... ... таза ... ... ... құрамы: 4 адам;
- Жобада несие алушы (күйеуі) және ... ... ... ... 10 жасар ұлы және 18 жастағы қыздары ... ... ... ... жеке ... жанында жер учаскесі бар ... үйде ... Бір ... ... тұтынушылық кәрзеңкесі – 4500 теңге;
- Сұралып отырған сома – 500000 ... ... ... мерзімі – 24 ай.
Кесте 2 - Несие алушынын шығындары
| ОТБАСЫНЫҢ ШЫҒЫНЫ ... 28500 ... |
| ... шығын, соның ішінде: | |
| ... ... ... /тұтыну кәрзеңкесі/; |9000 ... ... |7100 ... ... ... ... |4000 |
| | |
|2 ... ... | ... ... |3000 ... ... |5000 ... ... ... емес ... |400 |
| ... ... |21500 ... ... ... операциялары.Алматы.2004ж |
|мәліметтер негізінде жасалған. ... ... ... ... ... оның қарыз алу қабілетін анықтау
қажет. Жоғарыдағы мысалда, отбасының ... ... Ол ... ... ... Оның ішінде коммуналдық төлемдер, байланыс ... және ... ... ... қалған қалдық қарызды қайтаруға
өтеленіледі.
Кесте 3 - Қарызды қайтару бойынша ай сайынғы мүмкін ең көп ... ... ... теңге |Сомма, АҚШ доллары |
|Ай сайынғы таза қалдық |21500 |143,33 |
| | | ... ең көп ... ... |166,67 ... төлем мөлшері (несие алушы| | ... 50% ... | | ... ... ... ... ең |21500 |143,33 ... дегендегі төлем мөлшері | | ... ... ең аз | | ... | | ... отырған қарыз |500000 | |
| | | ... ... ... ... ... ... жасалған. ... ... ... ... ... ... несие өтеу
сомасын есептейміз. Ай сайынғы таза ... 21500 ... ... 143,33 ... ... ең көп ... төлем мөлшері 25000 теңге немесе 166,67
АҚШ доллар алынуы мүмкін. Ал несие алушы 500000 теңгені сұрап отырған.
Кесте 4 - ... ... ең көп ... ... ... теңгемен |
|Табысқа салынған салық және ... ... |50 000 ... ... ай ... таза ... | ... шығын: |28 500 ... ... ... таза қалдығы |21 500 ... ай ... ... мүмкін ең көп |25 000 ... сома | ... ... ай ... ... мүмкіндік бар |21 500 ... ... | ... ... тұрған қарыз сомасы |500 000 |
| ... |
|% ... ... (ол не ... не |21,0% ... ... қарай көрсетіледі) | ... ... ... |24 ... ... қарызды төлеу есебі | ... ... ... ... |1,02000 ... алу ... ... ... сома ... ... ... ... ... ең көп ... ... |406,649 ... ... ... операциялары.Алматы.2004ж |
|мәліметтер негізінде ... ... ... ... сомасы 500000 теңге, жылына ... ... ... 24 ай. ... ... ... шығыны 28500
теңге. Бұл несие аннуитет төлемімен ... ... ... ең ... 406,649 ... құрайды.
Қарыздың берілуі мүмкін ең көп мөлшерін ай сайынғы ең ... ... ... ... мөлшеріне қатысты есептеу қажет. Мына формула
арқылы сұралып отырған соманы анықтауға болады:
(1)
онда:
х – ... және ... ... үшін төлене алатын ең көп дегендегі сома;
n – төлейтін кезеңнің саны (ай ... ... ... ...... ... ... ай сайынғы сыйақының ставкасы.
Банк филиалында сақталып жатқан банк ... ... ... ... ... ... және оның сомасы қарыз сомасынан және ... ... ... ... ... ... ... ету: түрлері және ресімдеу.
Негізгі және қосымша төлем ... да ... ... ... ... ... ... тен келесідей кепілдіктер,
міндеттемелер қабылданады:
- Банк филиалында банк салымынының келісім ... ... ... несие
алушының не үшінші тұлғаның ақшасы;
- Несие алушыға не үшінші азаматтың коммерциялық жылжымайтын ... ... ... емес несие алушының не үшінші тұлғаны, не
кепілдікке алынып отырған жылжымайтын мүліктер;
- Несие ... не ... бір ... бар не ... ... сатып алынып
отырған автокөлік;
- Несие алушының несиесін есебінен алынған ҰТТ;
- Заңды не жеке ... ... ... ... ... ... қандай да бір қиындықтардан
аулақ болуы шарт. ... ету ... ... Банк ... ... ... банк ... келісімшарытна сай ақша;
- Жылжымайтын мүлікті кепілдікке беру туралы екі жақты не үш жақты келісім
шартты жүзеге ... ... ... ... ... беру туралы екі жақты не үш жақты келісім ... ... ... ҰТТ ... беру ... екі ... ... шартты жүзеге асыратын ҰТТ;
- заңды тұлғалардың кепілдік беру жолы арқылы заңды ... ... жеке ... ... беру жолы ... жеке ... кепілдігі.
Несиені беруді ресімдеу кепілдік туралы гарантты, ... ... ... ... ұйымның тіркеу келісім шартына сай
ресімделгенге дейін не ... соң да ... ... ... салымына қатысты ақшаны кепілдіке беруге қосымша келісімді
тіркеуші ұйымда тіркеу міндетті емес;
Заңды тұлғаны ... ... ... не ... ... ... ... тек Банктің жекелеген несиелеу несие комитетінің не
Банктің басқа да өкілетті ұйымының шешімі ... ... ... ... ... ... кепілдімен берілетін несие беру үшін ұсынылған
несиелік сұранысты қарастыру лимиттен тыс ... ... ... ... ... ... қарыға белілгені тұрған соманың мөлшері
және сыйақы мөлешірен қосақнадғыдан көп болуы ... Егер ... ету үшін ... сақталып жатқан ақша ұсынылатын ... банк ... ... шартының көшірмесін ... шоты ... ... ... көрсетуі тиіс. Сақтаушы не
ағымдағы шот турасындағы сәйкес көшірмелер несие маманына жүктеледі.
Банк филиалының сақтауыш ... ... ... ... ... ретінде ұсынған жадғайда Банк филиалы мен банк салымыны кепілдік
ерінде ұсынатындығын ... ... ... ... ... ... сақтаулы жатқан шоттағы салымды, не Банктің басқа да филиалында
сақатлып жатқан салымды кепілдік ретінде ұсынған кезде ... заты ... мен ... арасындағы сәйкес салым түрін кепілдік ретінде
ұысанамын деген жазбаша келісім шартқа отыру арқылы ... ... ... ... бар жылжымайтын мүлікті, не бар автокөлікті ұсынған кезде
Осы ереженің тарауында көрсетілген құжаттарндан ... ... ... ... ... ... жылжымайтын мүліктің басқа да құжаттарын
ұсынуы тиіс, ол ... ... ... ... ... ... сай анықталған талаптарға сай жасалуы керек. Кепілдік ретінде
қарыз алу нәтижесінде сатыл алынғанлы ... ... ... ... ... құжаттарынан басқа осы жылжымайтын мүлікке қатысты сатушы
ұсынған бар құжаттарды да беру керек:
- сатушы жеке куәлігінің көшірмесі;
- сатушы салықтөлеуші ... ... ... ... ... мүліктің құқықты құжаттарының көшірмесі;
Кепілдік ретінде ... алу ... ... ... ... ... ... Банк регламенті бекіткен кепілдік заты
туралы заңіға сай талаптармен негізделуі тиіс. Кепілдік ... бір ... ... ... ... барысында әр гаранттың жалақысының сомасы
жалпы қарыз алған сомаы мен сыйақы ... ... ... ... ... және ... төлеу және сыйақыны төлеуге қатысты міндеттемелерді
орындауды растауы тиіс.
Гарант қолының – заңды тұлғаның ... ... ... ... ... ол ... міндетті болатыны гаранттың қолы, ондай кепілдікті гарант
жеке басын ... ... ... ... маманының көзінше
кепіл ретінде қол қойған кезде жүзеге асырылады, ол ... ... ... ... ... емес ... тұлғалар кепілдік ертінде ұсынылған
кезде заңды тұлға кепілдік ретінде алынбайды. Сәйкес жеке несиелеу ... ... ... мүлік кепілдігі ретінде алынған ... ... ... қала береді, не несиеалушымен Қазақстан Республикасы
заңнамасында қарастырылған ... ... ... ... де
мүмкін.
Несие беруші несие алушының рұқсатынсыз жылжымайтын ... ... ... ... ... ... Ол кезде несиеберуші несие алушы алдында
мүліктің ... ... ... ... ... табылады.
ҰТТ не автокөліктерді кепілдікке ұсынған кезде оны үшінші бір
тұлғаларға ... беру тек ... ... ... ... ғана ... Ол кезде ол заттың сақталуына толық ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру қосымша келісіммен
ресімделеді, қамтамасыз ету ... ... ... сай банк ... Ол ... ... мемлекеттік тіркеу ұйымында тіркеледі. Ал оны
банкідегі салым ақшасына ауыстыру барысында қосымша келісім ... оны ... ... ... міндетті емес.Кепілдіке берілген мүлікті
кепілдіктен босату банкілік келісім шарттасу кезеңінде жекелееген несиелеу
несие комитетінің ... ... ... Ол кезде Банк филиалы банк
қарызының келісім шарытнда ... ... жеке ... бойынша несие
комитеті анықтағандай несие алушыдан қосымша сыйақы да ... ... ... ... және сақталуы
Берілген әр несие бойынша несиелік досье ... ол ... алу күні ... ... қол қою ... ашылады да оның құзыры
біткен күні ... ... ... досьені қалыпастыру және сақтау
банк қарызының келісім шарты мерзімі өтпеййінше және сол ... ... ... бойынша Банк бекіткен тәртіпке сау ... ... ... ... ... досьесінде бар барлық құжаттардың тізімі болуы
тиіс. несиелік лимитте ... ... ... тігіліп, хронологиялық
тәртіппен нөмірленген болуы тиіс. Құжаттық несие досьесіне ... ... жеке ... ... ... қатысты. Ол Осы
ережедегі қосымшада ... жеке ... ... ... ... ... және ... лимиті
Несиелеу лимиті, соның ішінде жеке кәсіпкерлерді ... ... ... ... жеке ... ... несие комитетімен
бекітіледі.
Қарыз мөлшері несиеалушы/несиелестің нақты ресми түрде расталған жалақысы,
табысы ... ... және бір ... ... ... несиелік
лимиттен аспауы тиіс. лимиттен тыс несиелік сұраныстар Осы ... сай ... тыс ... ... қарастыру жекелеген несиелеу
бойынша Банктің несие комитетімен ... Ол ... ... ... ... тыс сұраныстарды қарастыру секілді жүзеге
асырылады.
Бір адамға бөлінетін несие лимитінен ... ... ... ... ... несиелік сұранысын қарастыру Банк
филиалының жеке несиелеу бойыншанесие комитетімен шешіледі.
Өкілетті тұлғалар және Банк ... ... ... бөлімдерінің
басшылары, филиал директорлары, жеке бизнес бойынша директор орынбасарлары,
жеке несиелеу бойынша ... ... ... лимиттерін жеке несиелеу
бойынша Банк ... ... ... ... шығарады. Банк филиалының
өкілетті тұлғаларының Банк филиалының басқа тұлғаларының ... ... ... ... ... ... ... несиелік сұраныстарды қарастыру тәртібі.
Филиалда жүзеге асатын лимиттен тыс сұраныстардың өту тәртібі:
Несие маманы лимиттен тыс ... ... ... оны Банк ... жеке ... ... ... комитетіне
қарастыруға шығарады. Банк филиалының жеке несиелеу бойынша ... ... ... тыс ... шешу ... ... шығарады.
Жағымсыз жауап болған жағдайда Банк филиалының жеке несиелеу
бойынша несие комитетінің шешімінде бас ... ... ... ... ... ... ... болған жағдайда Банк филиалының жеке несиелеу
бойынша несие комитетінің мәжілісі Жеке ... ... банк ... ... ... жазады, онда сұраныс білдіргеннің арызын
қарастыруды өтінеді.
Банк филиалының жеке ... ... ... ... ... ... ... несик комитетінің шешімінің көшірмесін даярлайды
және оны лимиттен тыс ... ... ... несие маманына ұсынады.
Банк филиалының жеке несиелеу бойынша несие комитетінің ... ... ... ... лимитін лимиттен тыс сұраныс бойынша электронды
түрде Банктің басқарушы бөліміне жібереді.
Несиелік пакетке келесідей заттар енуі тиіс:
- Банк ... жеке ... ... ... комитеті мәжілісі
хаттамасының көшірмесі;
- Жоба бойынша резюме;
- Несиелік сұранысты қарастыру үшін сұраныс білдірушінің ұсынған құжаттары;
- Осы ереженің ... сай ... ... ... ... ... ұсынған құжаттары;
- Несие мүлкін бағалау бойынша маманнның қорытындысы;
- Заңгерлік қорытынды;
- Филиал қауіпсіздік қызметінің қорытындысы;
- Жоба ... ... ... ... ... әсер ете ... ... да құжат түрлері.
Құжаттардың өткізілу тәртібі және Банктегі шешімнің қабылдауы. Банктің
басқарушы бөлімшесі бір ... күн ... ... ... ... алу үшін
қауіпті несиеге жауапты ... ... ... ... ... АҚ «Темір Банктің» халықты несиелеу процесін бағалау
АҚ «Темір Банк»-тегі жылжымайтын мүлікті несиеге алу 2 ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының резидент жеке тұлғаларына
тұлғаларына беріледі.
Ипотека. Жылжымайтын ... ... алу үшін ... ... түрде
қатысуымен жүзеге асырылады.
Сатып алынып отырған мүліктің 15% нарық құнының мөлшерінде ... ... ... ... өзі ... мүліктің құнынан аспау қажет,сол
арқылы штрафты, сыйақыны, басқа да шығындарды төлей алады. Несие 20 ... АҚШ ... және евро ... ... ... процессін алу келесі сатылардан тұрады: несие
беруші алдын ала клиентпен сұқпаттасу тиіс. Осы кезеңде ... ... ... ... ... білу ... ... қызметі, өз құқықтары мен
міндеттемелер жайында мәлімет алады.Содан соң, клиент өз ... ... ... ... ... ... ... анкета толтырады.
Осы құжаттар негізінде және сұқпатасу арқылы несие беруші несие алушының
төлеу қабілеттілігін анықтайды.
Егер алдын- ала ... ... ... ... уақытысында
қайтарылуын қамтамасыз етсе, және сыйақы ... ... ... ... ... ... беру ... қаржылық жағдайын, әлеуметтік
статусын, соның ішінде:
- жұмыс орнынан анықтама. Заң жүзінде соңғы 12 айлық кірісін көрсету;
- соңғы 12 ... ... ... ... ... N3, ... құрамы;
- отбасының кірісі туралы анықтама.
Егер қарызды қайтару және ... ... банк ... ақшаны
пайдаланғаны үшін сыйақыны ... ... банк ... кепілге қою келісімі рәсімделеді. Сол ... ақша ... ... ... ... банк есебінде болуға тиіс. Шығын ... ... ... ... ... келісімі бойынша, клиент
міндеттерін ... ... ... шот ашылмайды. Кепілге қою келісімі
мен Банктік сыйақы келісімнің көшірмесі Банктік қарыз алу ... ... ... ... ... ... пакеті дайын болып, банктің ... ... ... ... анықтайды. Төлеу қабілеттілігінің
есебі АҚ «Темір Банк»-тің ... ... ... ... ... ... және ... мүлікті бағалау маманына беріледі.
Заңды қызметкерлерден,мүлікті кепілге қою ... ... ... ... соң, ... ... құжаттарды алып, Несие
комитетіне береді.
Несие комитеті қорытынды шығарады. Онда кез келген несие ... ... ... және ... қайтаруы, келісімнің
кері жағдайында және т.б. жазылады. ... ... оң ... ... ... ... Банктік қарыз алу келісімін және несиені төлеу
графигі 3 данадан рәсімдейді;
-Заңды қызметтің ... ... ету ... байланысты Кепілге қою
келісімі 3 дана рәсімдейді. Келісімде Банкпен немесе риэлтер ... ... ... ... нарықтық құны көрсетілген.
Ипотека lіghts. Берілген бағдарламаның өзі “жеңілдетілген”, яғни
жылжымайтын мүлікті несиеге алу дегенді білдіреді. ... ... ... тізімі қажет:
1. Жеке куәлік;
2. РНН анықтамасы;
3. Неке туралы куәләк.
Бұл ипотекада табыс алу ... ... ... ... ... қатар,
несиені рәсімдеу 5 банктік күн ішінде жүзеге асырылады. Клиенттен банктік
депозит ретінде ... ... ... Бұны ... ... ... қайтару және несие алушының банк шотындағы ақшаны
пайдаланғаны үшін ... ... ... банк ... ... қою ... рәсімделеді. Сол арқылы ақша көлемі сыйақы
көлемінен ... ... банк ... ... ... ... операциясының
келісім шарты орындалмайды. ... ... ... ... ... ... сыйақы бойынша шот ашылмайды. Кепілге қою келісімі
мен Банктік сыйақы келісімнің көшірмесі Банктік қарыз алу келісімі ... ... ... ... құжат пакеті дайын болып, ... ... ... төлеу қабілеттілігін анықтайды. Төлеу қабілеттілігінің
есебі АҚ «Темір Банк»-нің бағамы бойынша ... ... ... ... және ... ... бағалау маманына беріледі.
Заңды қызметкерлерден,мүлікті кепілге қою маманынан, тәуекел-
менеджерінен қорытынды алған соң, ... ... ... алып, Несие
комитетіне береді.
Несие комитеті қорытынды шығарады. Онда кез келген несие алушының
қарыз көлемі, сыйақы және ... ... ... кері ... ... алушының құжат пакеті дайын болып, банктің персоналдық қызметкері
клиенттің төлеу ... ... ... ... ... ... Банк»-нің бағамы бойынша есептелінеді.Қарыз алушының досьесін заңды
қызметкерінің
экспертизасына және ... ... ... ... ... 5 - АҚ «Темір Банк»-тегі ипотекалық несиелеу бағдарламасы.
|Несие |Банктік ... ... ... ... ... | |
| |15% |20% |30% |40% |50% |
|7 жыл |11% |10% |9% |8% |7% ... жыл | |10% |9% |8% |7% ... жыл | | |9% |8% |7% ... АҚ ... Банк»-інің Басқару Ережелері, 2007 Ипотекалық несиелеу |
|мәліметтері негізінде жасалған. ... ... ... алу мөлшерлемесі көрсетілген. Несие
алу мерзімі 7 жылдан 15 ... ... ... мөлшерлемесі 15 –тен жоғары.
Несие алу мерзімі неғұрлым ұзақ болса, соғұрлым пайыз ... ... ... ... 15 ... ... ... салынатын алғашқы
сомасы 30%- дан басталады. Ал ... ... 9%- дан ... 5 – Алғашқы депозит жарнасына байланысты пайыздық ставкалар
Ескерту: 5-кесте материалдары негізінде құрастырылды
Содан соң, несие алушының досьесі жылжымайтын
мүлікті бағалау ... ... ... Қорытынды алғаннан
кейін құжаттар пакеті Несие комитетінің қарауына ... ... оң ... ... ... ... басталады. Несиеге алынып
отырған мүлікті қарызға алу 3 жақты, яғни несие алушының, сатып ... Банк ... ... шарт ... Банктік қарыз сомасы банктік
шотқа аудару шартымен (жинақтау ... ... ... ... )
келісіледі. Бірақ оның алдында сатып алу- сату және несиеге алынып отырған
мүліктің ... ... ... ... ұзақ ... ... халыққа қамсыздандыру, ипотекалық бағдарламаларды арнайы сақтандыру
бағдарламасы негізінде жүзеге асырылады. ... ... ... ... ... ... мыналар болып табылады:
- Несие алушының мүліктік қызығушылары, өмірге, денсаулыққа және еңбек
қабілетіне ... жеке ... ... байланысты азаматтардың
өмірді және денсаулықты сақтандыру өз еркімен сақтандыру қажет. ... ... ... - ... жағдайлар болуы мүмкін, ҚР және шет
аумақтарда:
- сақтандыру келісімі кезіндегі сақтанушының ... ... ... ... сақтандыру келісімі кезінде 3 айдан кем емес;
- 6 ай мерзімінде сақтанушының жұмыссыз ... ... ... ипотека объектісіне зардап шегу
тәуекелі. Сақтандыру объектісі – бұл ұзақ ... ... ... мүлік.
Сақтандыру келісімінде сақтандыру өтемі қарыз алушының сомасынан кем болу
керек. Банк - кредитор бүкіл ... ... ... ... ... ... ... Сақтандыру ұйымы ликвидацияға ұшыраса, несие
алушы басқа сақтандырушымен келісімге отыруы міндетті. ... ... ... ... жүзеге асыру үшін ҚР- ның Ұлттық ... ... ... ... Және олар ... ... орындау
қажет:
- ұйымдық- құқықтық формадағы сақтандыру ұйымы- акционерлік қоғам;
- сақтандыру топтары көрсетілген лицензияның болуы. Сақтандыру ... ... ... ... ... ... ұйымдары жалпы сақтандыру қызметімен айналысуға құқылы емес,
яғни «жалпы сақтандыруң және «өмірді ... ... ... ... мемлекеттік органдарының санкцияларының
болмауы.
Сонымен қатар сақтық ұйымының өкілетті органы АҚ «Темір ... ... ... мен шектеулерін бақылау. Ол 2002 жылдың 27
апрелінде “Казахинстрах” сақтандыру компанияның Кепілділік ... ... ... ... ... ... несие алушыны
«Казахинстрахң ... ... және ... қажетті құжаттарды алады.
Оны Банк сақтандырушыға береді. ... ... ... ... ... Құжаттар рәсімделіп болғаннан кейін,
сақтанушы сыйақыны төлейді, ал ... ... ... ... Бұл
келісім несие беру мерзіне дейін беріліп, ... ... ... ... ... сақтандыру жүзеге асырылып, келісім ... ... ... алу ... Ипотеканы сақтандыру жылсайын жүзеге асырылып 0,49%, өмірді ... ... ... ақшаны алған кезде- 1% несиенің сомасына;
- банктің Сенімді тұлға арқылы немесе Жылжымайтын Мүлік ... ... ... ... ... қоятын мүлікті алдын- ала бағалау
- Құжаттарды заңды тазалыққа тексеру
- Нотариалды куәландандырылған Сатып алу- сату ... ... ... ... ... туралы құқығын тіркеу
- Жылжымайтын Мүлік Орталығынан мүлік кепілділігін тіркеу.
Несиені өтеу ай ... ... ... (пайыз несие сомасының қалдығына
есептелінеді).
Ипотекалық несиелу кезінде мынандай құжаттар қажет:
Несие алушыдан:
- несие алушының жеке куәлігі
- РНН анықтамасы
- неке қию ... ... жеке ... мен РНН ... ... жатқан мүліктің құжаттары (жоспардың, сатып алу- сату ... ... 6 - ... ... ... ... ... |Несие алушы ... ... ... |90000 |90000 ... | | ... ... ҚҚС |6430 |6430 ... ... | | ... ... ... |6483 ... аударылатын | | ... | | |
| ... да ... | | ... орташа |77087 |77087 ... ... | | ... таза ... | | ... ... | |0 ... ... | | ... алынған | | ... | | ... ... | |0 ... шотқа | | ... ... | | ... | | ... ... |38554 ... сомасы (50% кем | | ... | | ... АҚ ... ... ... мен жеке ... ... беру мәліметтер негізінде жасалынған. ... ... ... ... ... ... ... персоналдық
қызметкері клиенттің төлеу қабілеттілігін анықтайды. Төлеу қабілеттілігінің
есебі АҚ «Темір Банк»-інің бағамы бойынша ... ... ... ... және ... ... ... маманына беріледі.
Несие алушының жалақының орташа сомасы 90000 ... Оның ... құн ... зейнетақы қорына аударылатын төлемдер және басқа да
төлемдер кіреді. Сонда ... ... таза ... 77087 ... ... өтеу ... 38544 теңге болады.
Несиені рәсімдеп болған соң, яғни 6 айдан кейін, мерзімінен бұрын
айыппұл санкцияларсыз өтеуге болады. Мүліктің салу жылы 1970 ... ... ... Жер ... ... 5 ... кем ... Каркасты- камысты
және саманды үйлер ... ... ... Мысалы (9, 10, 11).
АҚ «Темір Банк»-кі 2001 жылдың 12 желтоқсанында тұтынушылық
несиесінің Орталығын ... банк ... жаңа ... ... табылады.
2007 жылы бірінші тоқсанында АҚ «Темір Банк» 4 млрд тенге
тұтынушылық мақсатқа ... ... ... бұл ... ... АҚ «Темір Банк»
карточкаларының еңбек ақы алып ... жеке ... ... ... берілетін тауарлар
- Шұғыл қажеттілікке берілетін несиелер
- Автокөлікті сатып алу мақсатында
- ... ... ... ... ... сұраныс көбейгеннен, Банк арнайы
менеджерлерді Есептік- кассалық бөлімшелерінде отырғызды.
Тұтыну несиесі. ҚР ... ... ... ... ... ... қарыз операциялардың бір түрі, ... ... ... ... ... Кеңес директорлары мен Акционерлік қоғам
бекітеді.
Тұтынушылық несиені топтастырайық: ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... субъектілері бойынша.
Несиенің объектісі- ақшадан басқа, тауар да болады.
Түрлі мақсаттарға берілетін тұтынушылық несиенің шарттары:
«Темір» ... ... ... 600000 ... ... сый беру ... 21% ... қамсыздандыру: жеке тұлғаның кепілі
- несиені өтеу клиенттің карточкасынан/ ағымдағы ... ... ... мерзімі: 3 жылға дейін.
«Темір плюс» бағдарламасы:
- несие сомасы: 300000 теңгеге дейін
- сый беру ... 21% ... ... ... емес
- несиені өтеу клиенттің карточкасынан/ ағымдағы шотынан аударылады
- несие мерзімі: 1 ... ... алу ... Кез- ... ... Банк ... бару керек
- Несие алушының жеке куәлігі мен РНН
- Өтінішті толтырып, қол қою
- Өтінішті қарастыру 3 ... ... ... 7 - Несие бойынша ай сайынғы төлемді есептеу (12 ай, жылына 21%).
|Несие сомасы |12 айға ... |12 айға ... |
| ... ... ... ... сомасы |
| | | ... |10805 |110805 ... ... ... Банк тің жұмыс тәртібі,2007ж мәліметтер негізінде ... ... ... ... сомасы 10,8%, біріншілік берген қарыз
сомасынан. Несие алушының кепілі кез- ... ... Банк ... алатын жеке тұлға бола алады.
Кесте 8 - Несие ... ... ... ... ... ... ... сомасы |230 000 ... ... |21 ... ... ай |24 ... |11 818.70 ... |11 823.00 ... ... ... ... салым берілу мерзімі ... ... ... ... мәліметтері негізінде жасалынған. ... ... ... алу ... ... екінші денгейдегі
банктерде тұтынушылық қажеттілікке несиелер беріледі. ... ... ... ... «Темір» және «Темір» плюс несиелері беріледі
(несиелік карточка арқылы). Оны тек жалақы жобасына қатысатындар, яғни ... ... ... ... ... көлеміне байланысты 1000 АҚШ доллар,
қамсыздандырусыз, гарантсыз. Ал 2000- нан 4000 АҚШ ... ... ... қамтамасыздануымен берілетін несие. Құжаттардың минималды тізбесі:
тұлғаның жеке куәлігі және РНН.
Кесте 9 - ... ... ... есептеу
|Салымды салу|Капитал |Пайыз |Салым ... ... | | | ... ... |7798 |4023 |11823 |222202 ... |7805 |4018 |11823 |214397 ... |8196 |3627 |11823 |206201 ... |7974 |3849 |11823 |198227 ... |8585 |3238 |11823 |189642 ... |8504 |3319 |11823 |181138 ... |8442 |3381 |11823 |172696 ... |9002 |2821 |11823 |163694 ... |8958 |2865 |11823 |154736 ... |8844 |2979 |11823 |145892 ... |9525 |2298 |11823 |136367 ... |9437 |2386 |11823 |126930 ... |9528 |2295 |11823 |117402 ... |9837 |1986 |11823 |107565 ... |9941 |1882 |11823 |97624 ... |10115 |1708 |11823 |87509 ... |10292 |1531 |11823 |77217 ... |10382 |1441 |11823 |66835 ... |10731 |1092 |11823 |56104 ... |10841 |982 |11823 |45203 ... |11004 |819 |11823 |34259 ... |11223 |600 |11823 |23036 ... |11433 |390 |11823 |11603 ... |11603 |203 |11806 |0 |
| |23000 |53735 |283735 | ... ... ... ... ... жасалынған. |
Несие ... ... 230 000 ... ... отыр.Жылына 21
мөлшерлемесі. 24 айға. Аннуитетті төлеммен бұны анықтап, несие ... ... 11 823 ... ... ... ... алушу банкке 53 735 теңгедей төлейді,
пайызымен қоса. Сонда мерзім аяқталған соң 283 735 ... ... ... ... ... ... ... жалақыға
дейінгі қарыз алу несиелік бағдарламасы бар,яғни несие алушының жалақысының
70-90 % ... ... ... ... ... Несие алушы бұл несиелік
шектеуді кез келген уақытында пайдаланыла ... ... 15000 ... ... ... несиелік шек бекітілді. Ол-
11000 теңге. Бір жұмада оның тек 5000 ... ... ... ... үшін бір ... 24 ... ... Ол келесі формуламен
анықталады:
25%* 7күн*5000 теңге/ 360 күн*100%= 24 теңге 30 тиын (2)
25%- жылдық ... ... күн- ... ... күн ... ... ... несиеге алған сома, теңгемен
Ал қалған 6000 теңге пайыз есептелінбейді.Несиені өтеу ... ... ... ... салон арқылы несиеге алу бағдарламасы.
Шартың мінездемесі
Бағдарламаның нақты мақсаты - Банк филиалдардың жаңа ... ... ... ... ... ... ... несиеге алу
бағдарламаға сай және тек ... ... ... ... ... мен ... мөлшерлеме Банктің өкілділік органдарымен
тағайындалады. ... беру ... ... ... ... ... ... арқылы. Осы бағдарлама бойынша несиені
пайдалану мақсаты міндетті түрде қадағаланылады. Қарыз алу ... ... және ... пайдалану мерзімі және несиелік сый
мөлшерлемесі- Банктің өкілетті органдарымен анықталып бекітіледі.
Мақсатты топ
Бұл бағдарлама - ҚР ... жеке ... ... Бұл
бағдарлама банк филиалының жалақы алу жобасынан тәуелсіз.
Несие беру шарттары
Несиені беру Банк ... ... ... ... ... ... өтінішті қарастыру:
- өкілетті тұлғаны автосалон аумағында орналастыру.
Клиент құжаттарды түгел ... ... ... ... ... ... Жобаны қарастыру үшін несие өтінішімен бірге мынандай
құжаттар керек:
- несие алу ... ... ... алушының сауалдамасы, анкета;
- несие алушының жеке куәлігінің көшірмесі. Егер автокөлік басқа 3- ші
тұлғаның атына ... ... оның жеке ... ... ... ... алушының РНН;
- жоба бойынша резюме;
- автосалонда рәсімделген сатып алу- сату ... және ... ... құны ... шот- ... кепілге қойылған жылжымайтын мүлік қамсыздандырылса, құн актісі;
- кепілге қойылған жылжымайтын мүлік иесінің құжаттарының көшірмесі;
- ... ... ... автокөліктің құны, төлеушінің төлеу қабілеттілігін
есептеу міндетті емес. Төлеу қабілеттілігі есептелінбесе, Банктің өкілетті
органы (КОМАП) жылына екі рет есептейді:
- бұл ... ең ... ... ... ... ... мәліметтер
базасында болмауы;
- несиеге алынып отырған көліктің құны сатып алу- сату ... ... құны ... алушының өз қаражаттарын құю мақсатында
өзгереді;
- экономикалық қорғау қызметінің ... ... ... ... ... ... тәуекел- менеджерінің қорытындысы, делегирлық ... ... ... ... бойынша несие алу мерзіміне байланысты ... ... ... егер ... ... ... оң шешім қабыдаса,онда бағдарлама бойынша
несие мынындай жағдайлардан кейін беріледі:
- ... ... ... ... ... ... ... төлеу;
- Банктің өкілетті органымен тағайындалған, қарыз бергені үшін ... ... ... ... ... Банктің өкілетті органымен тағайындалған, автосалонның банктегі шот ... ... ... сақтандыру полисін көрсету;
- Келісім бойынша автосалон мен несие беруші банк ... ... ... ... ... автосалонғ несие пайдаланғаны үшін түгел немесе ... ... ... ... ... ... алғаны үшін сыйақы сомасын
банкке ... ... ... ... ... ... ... қарастыру мерзімі несиелендіру шектен тыс ... ... 2 ... ... ... ... қарастыру мерзімі шектен тыс немесе нормативтен тыс, яғни 5 ... ... ... қарыз келісім бойынша, несие алушының автокөлігі қосымша
сақтандыру тиіс. Несие ... ... ... ... ... ... банкке қарызды уақытында төлемесе) қарастырылады. Несие комитетінің
шешімі бойынша, сақтандыру жеке(қауіп- қатер ... және ... ... заты) болып сақтандырылады;
Сақтандыру белгілі сақтық компаниямен, белгілі ... ... ... ... алу ... ... ... шығыстарды
сақтық компаниямен бекіткен тариф бойынша несие алушы төлейді.
Қамтамасыз ету
Несиені төлеу төлемімен қамтамасыз ету-негізгі және ... ... ... ... емес ... ... коммерциялық жылжитын мүлік;
- сатып алынған авто көлік;
- банктік салым;
Несиеге алынып отырған автокөліктің кепіл келісімі Банктің ... бір ... ... ... ... меншікті қаражаттарын орналастыру
Автокөлікті несиеге алу барысында несие алушы өз ... 30% ... кем емес ... ... ... ... толеу тиіс (автокөліктің
құнынан). Егер несие алушы автокөлікті ... ... ... ... автосаонның/ компанияның шотына аударылады:
- шот- фактурада алдын- ала төленген сомма жазылады (жаңа ... ... ... ... ... құны шот- ... жазылған. Бұл жағдайда Банк көлік
құнының 70%-ін шотқа аударады.
Несие досьесінің құрамы
Егер ... ... ... бойынша қамтамасыз етілсе, онда қарыз
бойынша несие досьесінің құжаттық құрамы N6 Ережесімен ... ... ... жылжымайтын мүлік және көлік қамтамасыз етілсе, әр қарыз бойынша
несие ... ... ... ... ... несие алу туралы өтініш;
- несие алушының сауалдамасы, анкета;
- несие алушының және кепіл берушінің жеке куәліктерінің ... ... ... РНН көшірмесі(кепіл берушінің);
- жоба бойынша ... түп ... ... беру ... Несие Комитетінің шешімінің түп нұсқасы;
- бұйрық:
а) несие шотын ашу;
б) автосалонға несие сомасын аудару;
в) баланстан тыс банктік несиені және ... ... ... баланстан тыс кепіл бойынша құқықты кірістеу келісімін орналастыру;
- ... ... ... ... ... ... ... көшірмесі;
автосалонның Банкке сыйақы төлегені үшін төлем тапсырмасының ... ... ... үшін комиссиялық сыйақы сомасы көрсетілген квитанцияның
көшірмесі;
- банктік несие келісімі мен несие ... ... ... ... ... туралы келісімінің көшірмесі;
- кепілді қамтамасыз ету бойынша құқықтық құжатының көшірмесі;
- сақтандыру полисінің түп нұсқасы;
- ... ... жан ... кәмелет жасқа келгендерден
жазбаша рұқсат;
- анықтама N3- жанұяның құрамы. Банкке ... ... ... ... ... мүлік бойынша кепілді қамсыздандырудың заңды қорытындысы;
- несиенің мақсатты пайдаланғаны үшін ... ... ... және ... алу- сату ... несиеге алынып отырған шот
фактура);
- мақсатты пайдаланудың ... ... ... және ... ... ... ... келісімі барысында пайда болатын басқа да керекті құжаттар.
Несиеге алынып ... ... ... ... Банктің Несие
Комитетінің бір жақты тіркеуін болады.
Несие алушының ... ... ... 10 - ... ... ... несиеге алу
|Эксперттің қорытындысы мен | ... | ... ...... ... ... |В2 ... ұсынылатын шарттар | ... ... ... ... алу ... ... |6500 ... ... |АҚШ ... ... беру ... |60 ... мөлшерлемесі |16% ... өтеу ... ... ... ... ... немесе негізгі | ... тең ... | ... ... | ... ... үй, ... 40.8 кв.м, |
|Сақтандыру шарттары мен мөлшері |Несие алушының ... ... |
| ... ... 0,32; |
| ... ... ... |
| ... 0,49 ... ... | ... ... ... | ... ... | ... ... |Заңды бөлім ... ... соң, |
| ... ... ... ... ... | ... ... | ... аты- жөні | ... ... | ... қолы | ... Темір Банктің басқару ережелері Казакинстрах 2007ж ... ... ... ... ... несиеге алу барысында несие алушы өз қаражатының 30% -
нен кем емес бірінші салымға ... ... ... тиіс ... Егер несие алушы автокөлікті кепілділік ретінде алса, несиені
қайтару ... ... ... ... шот- фактурада алдын- ала төленген сомма жазылады (жаңа көліктің 30%-дан
кем ... ... ... құны шот- ... ... Бұл ... Банк көлік
құнының 70%-ін шотқа ... ... ... ... ... ... бойынша қамтамасыз етілсе, онда қарыз
бойынша несие досьесінің құжаттық құрамы N6 Ережесімен сәйкес ... ... ... ... және ... ... ... әр қарыз бойынша
несие досьесінің құжаттық құрамына мыналар кіреді:
- несие алу ... ... ... ... сауалдамасы, анкета;
- несие алушының және кепіл берушінің жеке куәліктерінің көшірмесі;
- салық төлеушінің РНН ... ... жоба ... ... түп ... несие беру туралы Несие Комитетінің шешімінің түп нұсқасы;
- бұйрық:
а) несие шотын ашу;
б) автосалонға несие сомасын аудару;
в) баланстан тыс ... ... және ... ... ... ... тыс кепіл бойынша құқықты кірістеу келісімін орналастыру;
- автосалонға қаражаттың келіп түсуі туралы төлем ... ... ... ... ... үшін төлем тапсырмасының көшірмесі.
Банкттен қарыз алғанда, несиелік эксперт ... ... ... ... ... ... ... несие алушы
автокөлікті сатып алу үшін банктен 6500 АҚШ доллар сұрап отыр. Банк қарызды
60 айға, ... 16% ... ... ... ... ... ... өтейді. Кепілділікке 1 бөлмелі үй қойылады. Бұл бағдарлама бойынша
сақтандыру жыл сайын жүргізіледі: несие ... ... ... ... 0,32%; ... қойылған мүлікті сақтау- 0,49%1.
3 Коммерциялық банктердің жеке тұлғаларды несиелендіруін
жетілдіру жолдары
Қазақстандағы Банктер саласы - бұл ... ... ... ... ... екі ... банктік жүйе құрылған. Ең жоғарғысы- Ұлттық
банк, ол мемелекеттің ... ... ... және ... ... ... ... жүйесі мынандай себептерге байланысты болады.
Сол арқылы банктер арасында екі түрлі- тігінен және ... ... ... ... бұл ... ... яғни төменгі үзбенің коммерциялық және
мамандандырылған банктердің тепе- ... ... ... мен ... ... ... ... заң жүзінде құрылады. Ұлттық банктің нормативтері ... ... ... ... ... және ... банк жұмысына көрсетеді. Бірақ Ұлттық банк банктердің оперативтік
іс- шараларына араласуға құқысы жоқ,кейбір жағдайларда бұл заң ... банк ... ... үшін экономикалық нормативтерді
орналастырады: Ұлттық банктегі ... ... ... ... көлемі,
банктің жеке қаражат көлемі мен міндеттемелер ... ... ... ... ... міндетті резервтің көлемі. Бұл нормативтер
банктің тұрақтылығын,несие беруші мен несие алушының ... ... ақша ... нығайтады.
Екінші денгейдегі банктердің қалыптылығын жетілдіру үшін, халық
аралық банктердің тәжірибесінде келісілген. ... ... ... ... ... іс- ... ... екінші денгейдегі
банктердің ұлтаралық стандартқа көшуге қарастырады. Ұлттық банк қай уақытта
болса да, кез- ... ... ... ... банктерді тексеруге
құқылы. Ұлттық банктің заңдары мен нормативтік актілерін коммерциялық
банктер бұзса, сәйкесінше ... ... 1991 ... банк ... ... ... кезеңі
болып өтті. Бірінші коммерциялық банктер құрылды. 1996 жылдың ... 143 ... 177 ... ... ... ... ... есе өсті.
2000 жылдың басында Қазақстанда 55 банк ... ... ... ... 1 халықаралық және 22 банктің бірлескен капиталы. Ал қазіргі
таңда Қазақстан аумағында 35 банк жұмыс істеуде.
Бүгінгі ... ... ... банктік түрлі қызмет аспектілерін
және қаржылық қызметтерді көрсетеді.
ҚР банктік заңдылықтарына сәйкес ... ... ... ... ... ... негізіндегі депозиттерді тарту;
- клиенттердің шоттарын жүргізу;
- қайтарымдылық, мерзімділік және төлемділік шарттарында, қысқа және ... ... ... ... тапсырысы бойынша капиталдық салымдарды қаржыландыру;
- заңмен қарастырылған, жеке бағалы қағаздарды шығару;
- ... ... және ... ... ... алу және басқа
операцияларды жүзеге асыру;
- сейфтік бизнес ( ... ... және ... ... ... ақша формасында 3-ші ... ... ... және ... ... ... (коммерциялық келісімдерді қаржыландыру);
-клиенттердің тапсырысы бойынша ... ... ... ... тарту және орналастыру);
- банктік қызметтеріне байланысты консультациялық қызметті көрсету;
- лизинг операцияларды ... ... ... ... ... ... қызметті көрсету.
ҚР-дың Ұлттық банктің арнайы лицензиясы арқылы басқа да банктік
операцияларды жүзеге асыруға болады:
- ... ... ... ... ақша аудару кезіндегі қызмет (инкассация).
Барлық ішкі несие саясаты және отандық банктер процедурасы ... ... ... ... ... ... Несиелік
сұрақтарға байланысты нормативтік Актілер тізімі «А» қосымшасында ... жыл ... үшін ... ... ... болды. Бірінші қатарда
бүкіл әлемге әйгілі экономикалық тоқырау АҚШ, Ресей мен ... ... ... ... ... ... зардап шекті. Дағдарыс үлкен
халықаралық инвесторлар ... ... ... ... ... тым
көбеюінен ақшаның құнсыздануына әкелді.
Қаржылық дағдарыс ТМД елдеріне қатты әсерін тигізді. Қазақстан ... ... ... ... ... ... Осы ... байланысты,
күйзелістен шығу жолдарын ойластыру, сол арқылы шетелдік импорт тауарларын
қысқарту. ... банк ... ... ... әсерін тигізді.
«Күшті банк- күшті экономиканың»- бұл шаруашылық саудасының
аксиомасы. Сондықтан банк ... ... ... органдар мен
институттардың қызығушылығын тудыру керек.
Қазақстанда банктік жұйенің өрбуі-қиыншылықтардан өтті. ... ... ... банк ... ... ... болмауы. Осы себептерге
байланысты банктер ішкі несиеге әсерін тигізді. Бұл ... банк ... ... өз ... қосты. Мемлекетімізде екінші деңгейдегі банктер
жұмыс істеп, үкіметке жарғылық капиталы 1млрд ... ... ... ... ... ... ABN AMRO Bank, ... Әлем Банк,
Еуразиялық банк, Темірбанк, Эксимбанк, Центркредит банк .
Зерттеулер мыналарды көрсетті, банк капиталының көбеюі ... ... ... активтерді тарту арқылы, банк сферасында бәсекелестіктік көбеюі;
- банк активтерін қауіп- қатерден, халық спекуляциясынан ... ... және ... қызметінің қажеттілігі;
- қаржылық қауіп- қатерді жою;
- Ұлттық банк арқылы мемлекеттің қаржылық жағдайын күшейту.
Экономиканы реформалау- қаржылық делдалдық экономикасы мен ... банк ... 22,1% ... Ол ... инвестициялардың
қаржыландырылмаған экономикасын білдірді.
Қазақстан Республикасында ... ... ... ... ... ақша айналымына, орта мерзімдегі, ұзақ мерзімдегі несиелер
қайтарылу инвестицияларына ... ... ақша ... ... үшін мамандандырылған қаржы менеджменті керек болатын. ... ... ол ... ақша ... және экономиканың өсуін
жоғарлату.
Несие айналымындағы заттарды несиелеу- бұл ... ... алу және жаңа ... ... ... негізінде айқындалатын жобалардың банктік жетіспеуі, сондай-ақ
банктердің қауіп- қатерлерін төмендеуі, ұзақ ... ... ... ... болды. Бұдан басқа да ішкі ақша айналымы мен сауда
капиталы бір бағытта қаржы тұрақтылығын сақтап тұра ... ... ... ... пен тиімділік арасындағы
қатынастар банктердің жұмыс істеуіне әсерін тигізді. Кейде көп ... ... ... ... ... ... ... істетпеді.
Шетелдік несие беру шаруашылық субъектілерге ешқандай негізсіз,
сұрақтарға қарай ... Бұл ... ... беру ... ... ... етеді. Бұны бақылау органдары қатал қадағалайды. Кей ... ... ... ... Оның себебі мемлекеттің кепілдік беру
процедурасының болмауы, несиелік шарт ... ... ... ... ... және құқықтық қорғау органдарының арасында түсінушілік
болмағаны да әсер етті. Берілген фактілермен келіспеуге де болады, ... ... ... ҚР- ның банк ... ... ... ... қолдаушысы ретінде ҚР-ның Банктік Ассоциациясы болып
табылады(БАК). Ол 1993 жылы құрылды. Бүгінгі ... 27 ... бар, ... ... ... ... ... жағдайларда шешуге мынадай
мүмкіншіліктері бар:
- ел ... ... ... ... ... ... коллективтің ой өрісінеде қатысты, ... ... ... ... ... ... ... сферада Ассоциация(құрама одақ) өркендеуіне
консультация беру ... ... ... ... ... ... ... бұл өзіне бірнеше негізгі бағыт беру, қызметін ... ... ... ... субъектідегі өзгерізтерге байланысты азаматтың
құқық статусын қолданды, сол арқылы заңды
қорғауға өз денгейіндегідей ие ... ... ... ... ... ... ... Банктер үшін қазіргі жағдайда негізгі ... ... мен ... ... арасындағы қатынас, ҚР мемлекеттік
заңдарына сай «Банктер және банктік қызметі ... ... ... ... ... ... ... шетел банктерін
толығымен енгізу, тұрақты және сенімді серік, ... ... ... ... шыға ... ... ұсыныстарды Қазақстанның
Құрама Одағы есептейді. Отандық банктер бүгінгі таңда барлық клиентері
ді және банк өнімдерді ... ... ... ... ... ... ... жүйесін ұмытпау керек. Орнықты мысал ... ... ... ... ... ... Одақ ... аймағында ТАСИС- Қазақстандағы
коммерциялық банк жүйесінің жұмыстарын ... ... ... ... көбейту немесе инвестициялық жобаның, банк ісінің
жоғарылату.
Банк ісін оқыту, үйрету, ұйымдық тренингін және банк ... ... ... ... ... ... бұл клиенттердің талабына сай
қызмет көрсету. 1994 жылы бұл есептерді іске асыру кезінде ЕС- ТАСИС- ... ... ... ... ... оқу ... орталығы құрылды.
Қазақстан банкирлерін даярлау арқылы халық денгейге жеткізу, ... ... мен ... ... ... болуы. Банк Құрама
Одақтарымен қызмет істеу арқылы банк қызметкерлерін ... ... ... ... ... ... оқу ... ЕС- ТАСИС 1994 жылдан
бастап жұмыс істей бастады. Бұндағы Кеңес ... ... ... ... 1998 жылы ... ... ... байланысты,
бұның қызметі АЦБО қызметіне біріге бастады. Олардың негізгі ... оқу, ... ... қызмет көрсету.
Келешекте еліміздің несие бизнесінің және банк ... ... ... ... ... ... қарастыру арқылы анықтай аламыз.
Бүгінгі таңда американдық коммерциялық банктер өздерінің қызметін
шетелде кеңейту үшін байқаумен жүреді. Американдық ... ... беру екі ... ... ... капиталын қаржыландыруға берілетін несиелер;
- негізгі капиталды қаржыландыруға берілетін несиелер.
Бірінші топқа – бір ... ... ... қысқа мерзімді несиелер:
- несие бағыты,маусымдық және қайта құрылған несиелер;
- ... ... ... несиелер;
- айналым капиталын толтыру үшін перманенттік несиелер.
Екінші топқа- орта және ұзақ мерзімді ... ... ... ... ...... сатып алу, арендалық операциялар:
- жедел несиелер;
- құрылыс несиелер
- қаржылық лизинг.
- несиелік ... ... ... ... жағдайын бағалағаннан кейін
ашылады. Кейбір банктер фирманың қаржылқ жағдайын ай сайын тексереді, ... ... бір ... ... ... ... ... бірнеше түрін
қолданылады:
- маусымдық несиелік бағыт ... lіne of ... ... ... ... ... ... lіne of credіt).Өнімнің белгілі
бір көлемін сақтау үшін айналым капиталының жетіспеушілігінен банктің ... ... ... ... ... ... ... кейін, шартқа
сәйкес белгілі шектеуде және мерзімде несие алушы несиені қайта ала алады;
- төтенше ... ... ... (cpecіal commіtment loans). Бұл
экстраорденалды
бір ретке берілетін қаржылық ... ... ... ... үшін ... несиелер (permanent workіng
capіtal loan).
Несие алушының ... ... ... жабу үшін ... берілетін несие;
- жедел несиелер (term loan) бұл ... бір ... ... ... алу;
- жабдықтарды сатып алу,ремонт жасау,қарыздарды қайта қаржыландыру және
т.б.Жедел несиелер ірі капитал салымдары бар салаларда,яғни ... ... ... т.б. ... ... ... ... сатып алу, зауыттарды салу немесе сатып
алуларды қаржыландыру үшін ... (mortage loans). ... ... ... асырылады.
АҚШ-да жаңа қарыздардың 80% -тен ... ... ... ... несиенің орташа мерзімі –27 жыл, несие қарыздың 3\4 бөлігін жабады.
Құрылыстық несиелер құрылыс циклі 2 жылға дейін ... ... ... тұтыну несиесі кең етек алған. Оның 2 негізгі
формасы ... ... ... бөліп төлеу(іnstallment credіt);
- Қайта құрылған несиелер (банктің несиелік карточкалары).
- Несиені ... ... ... ... ... ұзақ мерзімде қолдану үшін
беріледі.
«В» қосымшасында ... ірі ... ... ... ... 5 бөлімді қамтиды: жалпы жағдай, несиелердің категориялары,
несие саясаты туралы түрлі сұрақтар, несие сапасын ... және ... ... ... ... ... ... талдау үшін 4 негізгі көрсеткіш арқылы анықтаймыз: өтімділік
көрсеткіші\өтімділік ... (Кл) және ... және ... тарту. Кіріс коэффициентіне:табыс
нормасы, кірістегі табыс бөлігі, активтердің кіріс,акцияның кіріс нормасы.
Жоғарыдағы ... ... ... және ... құрайды. Компанияның несие ... ... ... ... ... ... пайдалануға болады. Мысалы,
жеке капиталмен қамсыздандыру, ... ... ... ... үшін АҚ ... ... несие саясатын қарастырамыз.
Несие қабілеттілігін талдау үшін ... ... ... клиенттен алынған материалдар;
- банк архивінде сақталатын клиент туралы материалдар;
- клиентпен іскер қарым-қатынаста болған тұлғаның ... ... ... ... мемлекеттік және жеке мекемелердің,агенттердің материалдары және есеп
берулері.
Шетел банктердегі несие қабілеттілік бөлімі кәсіпорынның және ... ... ... ... мәліметтерді арнайы несие агентстволардан
алады. Бұл есеп беруде компанияның тарихы, оның операциялары,нарықтағы
өнімі, ... және т.б. ... ... ... ең ірі ... Dan and Bradstreet. Олар миллиондаған коммерциялық ... ... ... ... ... ... сауда шоттары
туралы мәліметтерді Ұлттық мәліметтік несиелік қызмет береді.
АҚШ- да несиелік менеджерлері ... жеке ... бар. ... ... басқару ассоциациясы қарамағында жүзеге асырылады. Банк
ақпараттардың конфидициалды мағлұматтары «коммерциялық ... ... ... алмастыру туралы этикалық кодексң жүзеге асырылады. Ол
Роберт Моррис ассоциациясымен зертеліп ... ... ... 1961 жылы қабылданды.Онда ақпараттарды алматырудың
кешенді нормалары мен қағидалары жазылған.
Бір ... ... ... оқу жобасы ЕС- ТАСИС 1994 жылдан
бастап жұмыс істей бастады. Бұндағы ... ... ... ... ... 1998 жылы ... заңдылық себептерге байланысты,
бұның қызметі АЦБО ... ... ... ... ... ... оқу, кеңес беру, қызмет көрсету.
Келешекте еліміздің несие бизнесінің және банк жүйесінің дамуын
көру үшін, дамыған ... ... ... ... ... ... таңда американдық коммерциялық банктер өздерінің қызметін
шетелде кеңейту үшін байқаумен жүреді. Американдық ... ... беру екі ... ... ... капиталын қаржыландыруға берілетін несиелер;
- негізгі капиталды қаржыландыруға берілетін несиелер.
Бірінші топқа – бір жылға дейін берілетін қысқа мерзімді ... ... ... және ... ... ... ... қажеттілікке берілетін несиелер;
- айналым капиталын толтыру үшін перманенттік несиелер.
Екінші топқа- орта және ұзақ ... ... ... жылжымайтын
мүлікті, жерді, құрал – жабдықтарды сатып алу, арендалық операциялар:
- ... ... ... ... ... лизинг.
- несиелік бағыт несие алушының қаржылық жағдайын бағалағаннан кейін
ашылады. Кейбір банктер фирманың ... ... ай ... ... ... ... бір ... заманына аяқ басқан Қазақстан экономикасын жетілдіру және дамыту
бағытында елімізде бірқатар шаралар атқарылып, өзгерістер жүргізілуде.
Банкаралық ... ... ... ... ... жүйесін
жетілдіру - банктің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етіп, оның табыстылығы
мен имиджін нығайта ... ... ... бірі болып табылады. Себебі,
банктің дәстүрлі қызметтерінің негізгі түрлерінің бірі және ... ... ... ... ... көзі ... және жеке ... несиелендіру
болып табылады. Алайда, сонымен қатар несие беру банктің қауіпсіздігі мен
оның сенімділік деңгейіне үлкен қауіп ... ... ... ... кез ... ... ... коммерциялық банктер де тәуекелдерге
бара отырып, өздерінің пайдасын барынша жоғарлатуға үмтылады.
Несиелік операциялардың табыстылығының артуы несиелік ... ... ... ... ... тәуекелділік топтары
бойынша жіктелуіне байланысты банк, несиені ... ... ... ... және
проценттерді белгілеу туралы шешім қабылдайды.
Қазіргі уақытта еліміздің несие ... ... ... дамып,
кемелдену дәрежесіне жетті деуге болады. Несие ... ... ... себебі - депозиттерді сақтандыру жүйесінің қүрылуы болып табылады. Бұл
жүйенің қалыптасуы халықтың банк жүйесіне деген сенімін арттыра ... ... ... ... ... ықпал етті. Ал, банктер өз
кезегінде осы ресурстарды тиімді орналастыру ... ... ... ... саясат жүргізе бастады. Банкгердің дәл осы ... ... ... ... ... бұл әлде де ... ... нарык. Мүнда бәріне де орын бар; екіншіден, жеке тұлғалар
банктің ... оның ... ... ... ... баса назар
аудармайды. Жеке тұлғалар үшін банктің жарнамасы мен несиені рәсімдеудің
жылдамдығы, жеделдігі маңыздырақ; ... ... ... жеке ... ... ... ... проценттік ставка төлеуге дайын.
Бұл мәселе жеке тұлғаның қарызға алған сомасының ... ... ... жеке ... ... ... ... аз
көлемде несие алады, ал бұл кезде несие ... ... ... қарыз
алушыға айтарлықтай әсер етпейді; төртіншіден, түтыну несиесінің тәуекелі
корпоративті несиеге қарағанда ... ... ... ... есебінен
қалыптасқан несиелік портфелдің диверсификациялану дәрежесі жоғары болады;
бесіншіден, түтыну несиесі тек қана банктер емес, сонымен қатар ... ... ... ... ... да ... тұтыну несиесіне тән негізгі кемшілік - түтыну несиесінің
шағын көлеміне байланысты. Егер корпоративті несиені бір дана ... ... ... ... ... түрде берілуі қажет және бұл
жағдайда несиелік ... ... мен ... принциптерін түбегейлі
қайта қарастыру қажет.
Шетел банктерінің ... жеке ... ... ... өзара байланысты екі әдісі қолданылады. Біріншісі, (логикалық)
болжамды эксперттік бағалауға сүйенеді және потенциалды ... ... ... мен жеке ... талдауды көздейді. Эксперттік бағалау
бір көрсеткіштердің басқа көрсеткіштер алдындағы басымдылығын ... бар ... ... банк ... ... берушінің «жалпы бейнесін»
құруға тырысады және оны несиелік тәуекелі өртүрлі қарыз алушылардың
«стандартты ... ... ... әдіс ... ... тарихын ашып көрсететін мониторинг жүйесінің дамуымен
күшейе түседі. Осы ... ... ... ... елдердің
банктері потенциалды қарыз алушылардың ... және ... ... ақпаратты жинақтайтын несиелік ... ... ... ... ... ... аса жеке ... үйымдар бүрын несие
алған жеке тұлғалар жайлы мәліметтерге ие.
Банктердің кәсіпорындармен және ... ... ... ... ... ... ... алушының банк алдындағы міндеттемелерін адал түрде орындау туралы
ақпаратты анықтап көрсететін ... ... ... ... ... Несие бюролары несиелік үйымдар мен олардың клиенттерінің
мүдделеріне қызмет ... ... ... ... ... ... көптеген елдерінде кредиторлар үнемі қарыз алушының төлем
қабілеттілігі туралы ақпаратпен несиелік бюро арқылы тұрақты түрде ... ... емес ... жағдайдың нашарлауы төуекелдерді бағалау
мен қарыз алушыларды таңдау мүмкіндігін ... ... ... ... және ірі ... ... нарықтан кетуге мәжбүр
етеді. Ал, қаржылық жағдайы түрақсыз клиенттер жоғары ... ақы ... ... себебі олар ссуданы қайтармауы да мүмкін. ... ... ... ... пен ... қаржылық тұрақтылығына
қауіп төндіруі мүмкін, немесе нарықта ... ... ... бар ... ... ... шектеуі мүмкін. Бұл нақты сектордың да, қаржы
секторының да жағдайына кері әсер етеді.
Шетелдік төжірибеден көріп отырғанымыздай, бұл ... ... ... ... алушылар туралы ақпаратпен алмасу мақсатымен
қүрылған, несиелік бюролардың қызметімен тығыз байланысты.
Біріншіден, несиелік бюро банктің ... ... ... ... ... ... және ссудалардың қайтарымдылығын нақты
болжауға ... ... Бұл ... ссуданың бағыты мен бағасын
тиімді анықтауғы жағдай жасайды, сөйтіп ... ... ... бюро трансакциялық шығындарды, атап айтқанда ақпаратты іздестіруге
кететін ... ... ... ... бюро қарыз алушылар үшін
белгілі бір ... ... ... ... қалыптастырады. Себебі,
клиент өзінің міндеттемелерін орындамаған жағдайда, оның ... ... ... ... оны ... ... ... бюро кредиторлар есебінен қүрылуы және басқарылуы мүмкін
немесе тәуелсіз түрде қүрылып ... ... ... ... бюросы ол
ақпараттарды басқа көздерден (сот, мемлекеттік тіркеу және ... ... ... ... сәйкестігін тексеріп, әрбір қарыз алушыға ... ... ... ... ... кез ... ... қарыз алушылардың несиелік операциялары туралы есепті
алуға мүмкіндігі бар. ... ... ... несиелік бюролардың қызметі,
бюро мен кредиторлар арасында ... ... ... ... ... негізделген.
Қазақстан, басқа да дамушы нарықтық елдер сияқты ... ... ... ... ... сезінеді. Мұнай
ақпараттардың басым болуы ... ... ... күрделілендіре
түседі.
Ұлттық Банк төрағасы Әнуар Сайденов Қазақстан Республикасында Несиелік
бюро 2004 жылы қүрылады деп жариялады. Бүгінгі күні ... ... ... ... ... Заң ... ... Қазақстан Республикасының нарығында пайда
болатын жаңа ... - ... ... қүрылтайшысы Ұлттық Банк болып
табылатын жабық акционерлік қоғам түрінде ... ... ... ... қызмет нарығындағы бірқагар маңызды мәселелерді шешуге
көмектеседі. Бүгінгі күні банктер әлеуетті клиенттер жайлы ақпараттарды ... ... ... қақтығысады.
Сондықтан қарыз алушының несиелік қабілетін дүрыс бағалауға мүмкіндік
беретін Несиелік ... қүру - күн ... ... ... мәселелердің
бірі болып табылады.
Несиелік бюрода мәліметтердің келесідей түрлері болуы мүмкін:
• Әлеуметтік-демографиялық сипаттамалар;
• Сот шешімдері (несие бойынша қарыздарды талап ету ... істі ... ... туралы ақпараттар;
• Несиелік ұйымдардан «сен-маған, мен-саған» қағидасы бойынша жеке
қарыз алушылар туралы мәліметтер, яғни банк ... ... ... ... алады, бірақ егер өзі сондай ақпарат берсе.
Клиентке несиелік бюродағы өз қаражаттарының жағдайы туралы ... ... ... және ... болған жағдайда оны түзету үшін айту
керек. Бюрода сақталатын ақпараттың көлемі мен ... өр ... ... ... ... ... ... анықтаудың кең таралған
екінші бір әдісі несиелік тапсырыстары таңдаудың «скорингтік» жүйесі деп
аталады.
Өткен ғасырдың 50 - ... ... ... ... ... қажеттілігіне несиелік карточкапардың өндірісін
дамытатын американдық ... тап ... ... шешу үшін ... ... және ... ... алушыларға жіктеудің статистикалық
әдістерін үсынған әйгілі математиктер тартылды. Мұнай жіктеуді өткізу үшін
әдетте анкетада ... ... ... ... өте аз ақпарат және аз
уақыт талап етіледі. ... ... ... ... ... ... атқа ие
болды (skore - жалпы балл).
Скорингтік модель жеңілдетілген түрде ... ... ... ... ... ... бір баллдарды есептеуді білдіреді. ... ... ... басты көрсеткіш жасы мен жынысы болып табылады.
Жас адамдар несиелік міндеттемелерді көбірек бүзады, ал әйелдердің ер
адамдарға қарағанда жауапкершілігі мол. Осы екі ... ... ... ... қаржалақ жағдайын сипаттайтын жеке өмірдің
көптеген аспектілеріне сүрақтар болуы ... ... ... ... балл ... ... ең төменгі шегінен жоғары болса - несие
берілетіндігі, ал балл ... аз ... - ... ... ... ... енгізу біртіндеп жүзеге асырылуда. Бастапқыда
«жаман» тәуекелдерді ... ... ... ал ... ... ... және «шектеулі» тәуекелдерді шығаратын қарыз алушыларды алдын-ала
бағалаудың автоматты ... ... ... ... ... енгізбес
бүрын, клиенттің жеке сипаттамаларының жеке ... ... ... да ... ... байланысты бағалауға болады. Мұнай
сипаттамаларды білу несиелік инспекторларды қолдау ретінде бола алады.
Скоринг - ... ... тән ... ... ... ... елге ... мүмкін емес. Еліміздің демографиялық,
экономикалық, әлеуметтік және ... ... ... ... ... ... ... жүйені енгізу мақсатымен 2003 жылы ... ... қоры ... Бұл ... ... ... - жеке
тұлғалардың несиелік ... ... ... ... ... ... ... және іске қосу болып табылады.
Скоринг потенциалды қарыз алушының сенімділігімен және сенімсіздігімен
байланысты сипаттамаларды анықтайды. Маңыздысы мұнай сипаттамаларды ... ... ... және оған ... салмақты коэффициенттерді
анықтауға мүмкіндік береді. Модель жасалатын клиенттердің ... ... ... соғұрлым ссуданың қайтарылу барысын болжау нақты болады.
Қазақстанда скоринг жүйелерді несиелеудің төмен көлемімен ... ... ... ... ... бастайды.
Несиелік бюросыз скорингтің дамуы мүмкін емес. Несиелік бюроның маңызы
үлкен, олардың болуы ... ... ... ... қызмет көрсетілмеген
несиелік ұйымдарға да ссуда ... ... ... Сонымен бірге,
дефолттың ықтималдығын болжау үшін бүрыңғы несиелік тарихының құндылығы
жалпы мойындалған болып ... ... ... сияқты, банктік менеджерлердің
математикалық және статистикалық әдістеріне сенімсіз ... ... ... тежейді. Өз клиенттерін - несиелік тарихы мен
статистикалық пакетін талдауды бастау көп ... ... ... ал одан ... келеді. Скорингтік жүйенің артықшылықтары арасынан батыс банкирлері,
бірінші кезекте ... ... ... ... ... ... ... қабылдаудағы жылдамдық, несиелік портфельді тиімді бақылау
мүмкіндігі, персоналды ұзақ оқыту қажеттілігінің жоқтығы ... ... ... және Батыс Европада кеңінен ... ... ... бағалауды білдіреді. Скоринг үшін бастапқы
материал ретінде ... ... ... ... ... Оның
негізінде әртүрлі статистикалық және статистикалық емес ... ... ... алушылардың несиелік қабілеттігі туралы болжам
жасалады. ... ... банк ... ... ... ... ... көлемін нарықтағы жағдайға байланысты реттеуге және
несиелік ... ... мен ... ... ... ... анықтауға мүмкіндік береді. Қарыз алушыларды таңдаудың
скорингтік ... ... мен ... ... ... ... ... халыққа көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсартуы және тауарға
деген сұранысты ынталандыратын және оның ... ... ... ... ... етуі ... жұйе - нарық экономикасының басты және бөлінбес құрылымы.
Оның ... ... ... Ол экономика дамуы мен экономикалық-
әлеуметтік заңдылықтарымен тығыз байланысты.
Біздің елімізде ... ... 2 ... ... ... Оның ... халықаралық технологиялар мен стандарттар ... ... ... ... ... экономикасында келесі міндеттемелерді орындайды:
Төлем жұйесін басқару: коммерциялық ... ... ... ... қаржыларын қайта бөлу жолымен іске асырылады;
Халықтық жинақтарын тек оптималды ... ... ... банк ... бұл процедурасын дұрыс жүзеге асыру- инвестициялық
процесінің тиімділігін анықтайды.
Банк айналымындағы ақша мөлшерін реттейді. Ол ... ... ... ... сәйкесінше жүзеге асырылады.
Батыстың озық экономикалық әдебиеттерінде бұндай ... ... онда тек ... қалыптасқан халықаралық банктердің несие
процедуралардың ... ... ... ... ... ... бойынша, несие портфелінің қызметі және несие
процедурасы туралы талдау- ... ... ... бойынша
құтқаруға тиістіміз.
Әрине, банк ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істегенде т.б. Әсіресе
мынадай мәселелерді көруге болады:
банктердің капитализация ... ... ... ... ... ... ... несие заңдылықтарының бұзылуы, бағалы қағаздар
нарығының дамымауы, ақпаратпен нашар қамтамасыздандырылуы. Құқықтық базаның
әлсіреуі, тұрақсыздықтың экономикалық ... ... ... ... бұзу және ... ... ... жұмысшылардың іс-
әрекетін, қоғамдық және мемлекеттік заң ... ... ... ... ... ... тірейді. Бірақ та банк жұйесіндегі
коммерциялық банктердің кемшіліктері жылдан жылға ... ... ... ... ... ... ... және қадағалау барысында ҚР-
ның халықаралық қаржы жұйесінің тексерген қорытындысынан көруге болады.
Бұл процеске ҚР ... ... ... ... консультациондық қызметі қатысады. Біздің ойымызша, банктік
кемшіліктер халықаралық стандарттарға және ережелерге ... ... ... ... банк ... ... мен
икемділігі.
Соңғы кездері Қазақстанның банктік қызмет нарығында үлкен
бәсекелестік пайда ... Оған ... ... ... әсер ... ның ... шетел тәжірибелерінен анықтауға болады. Онымен
бірге отандық кемшіліктерін атап көрсетуге болады:
- Ақпараттық базаның ... ... ... ... ұйымдық салалар, құрылымдар ойластырылмаған;
- Переспективті клиенттерді тарту кезінде банктің активті ... ... ... ... дұрыс бөлмеу, несие пакетінің дайындау
уақытының жетіспеуі;
- Банк ... ... ... ... ... ... үшін, банк өкілеттілігінің арасында байланысты
реттеу.
Қорытындылай келе, ... банк ... ... ... ... ... бара ... Онымен бірге мемлекеттің экономикалық
жағдайы көтеріліп, халықаралық стандартқа қатарласып жатыр. Мемлекетімізде
жұмыс ... ... ... мен ... ... Президенттің жыл
сайынғы жолдаулары арқасында, экономиканың жан- ... ... ... ... халықаралық стандарттарға өтуі, ... ... ... ... ... ... банктердің өкілдері
көбейген сайын, отандық банктерді қолдауымыз тиіспіз. Бұл үшін үкімет және
банк өкілдері жеке ... ... жай ... ... ... яғни
несие алғанда төменгі пайыз мөлшерлемелердің болуы, неғұрлым аз құжаттар
пакеті және т.б.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1.Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... және Ерекше
бөлімдері)-Алматы:Юрист,2006-309бет.
3. Қазақстан-2030.-Алматы:Юрист,2005ж 140бет.
4. Қазақстан Республикасы Президентінің 30 наурыз 1995жылғы «Қазақстан
Республикасының Ұлттық банкі жөніндегі»Заңы
5. Қазақстан ... ... 31 ... ... ... ... және банк қызметі жөніндегі»заңдық күші бар
Жарлығы, өзгертулері және толықтыруларымен бірге.
6. 31 желтоқсан 2007 жылғы №327 екінші ... ... ... ... ... ... ... Республикасының экономикасын қысқа мерзімді несиелеу
ережелері,11 ақпан 2007ж.ҚР Ұлттық ... ... ... ... лизингтің есебі және екінші деңгеилі банктердің қаржылық
есептілігінде бейнелеу бойынша ұсыныстар.
9.Банковское дело/ Под ред.О.И. ... ... и ... ... ... и
Статистика”, 2000.
10.Банковское дело Под ред. д-ра экон. наук Г.С.Сейткасымова.-
Алматы: ... и ... ... в ... / Под ред. ... М.Х.М,1998
12.Макыш С.Б. Коммерциялық банктер операциялары Оқу құралы 2-ші
басылым, қайта өңделген және толықтырылған.-Алматы: ИздатМаркет. 2004ж
13. Банковское дело: ... ... Под ред. ... ... М.-М: ... 1998
14. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции.-
М:Антидор, 1998.
15.Панова Г.С. ... ... ... ... ... ДИС,1997
16. Питер С.Роуз. Банковский менеджмент/ Перевод с английского со 2-го
изда.- М. Дело, 1997.
17. Банковское ... под ред. ... ... 1995.
18. Банки и банковские операций/ Под ред. Жукова Е.Ф.- М,1997.
19. Абрамов М.А, Александрова Л.С., Финансы, денежное обращение и
кредит- М, ... ... ... и ... ... ... А.Н.''Активные операции коммерческих банков’’ – М,
Консалтбанкир, 1999.
21.Бабичева Ю.А. Банковское дело – М Экономика, 1994
және статистика институты,2001.
41.www. halyk bank. ... Л.А. ... ... ... ... М. ... , 2000
23. Колесников В.И, Кроливецкая Л.П.Банковское дело.- М ... ... ... О.М., ... Л.С, ... В.П ... банки и их
операции- М, ЮНИТИ, Банки и биржи, 2000
25.Носкова И.Я Международные валютно-кредитные отношения.- М, ЮНИТИ ‘
Банки и биржи‘,2000
26.Соколинская Н.Э. Учет и ... ... и ... – М, ... ... Э.А. Справочник банкира. –М.Экмос, 1998.
28.Эдвин Дж. Долан, Косин Дж. Кэмбелл, ... Дж. ... дело и ... политика / Под общ. ред. Лукашевича-
М,1996.
29. Жарковская, Елена ... ... Э.П. ... 4-е изд., ... и доп.- М. Омега-
Л,2005
30.Банки и банковское дело. Краткий курс. Учеб. Пособие / Под.ред.
И.Т. Балабанова С.П. б. Питер,2000.
31.Волынский В.С. ... в ... ... ... – М.
Финансы и статистика, 1996.
32.Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары. Оқу
құралы/ Алматы. Экономика, 2000.
33.Миловидов В.Д. Современное банковское дело ... ... М.С ... Оқу ...... Экономика және
статистика институты, 2001.
35.Сарчев А.М. Ведущие коммерческие банки в мировой экономике.- М.
Финансы и статистика, 1992
36.Кадыров Р. ... ... ... Г.Т. ... ... ... Қаржы- Қаражат.1997.
38.Закон РК ‘ О банках и банковской деятельности‘ Алматы 31.08.1995.
39.Баишев Б. Ассоциация банков РК ‘‘ ... ... ... ... Пари ... М.С. Ақша,Несие,Банктер.Оқу құралы-Алматы:Алматы экономика
41.www. halykbank. кz.

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 71 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Екінші деңгейдегі банктерде жеке тұлғаларды несиелеу қызметін талдау70 бет
Жеке тұлғаларды несиелеуді ұйымдастыру21 бет
Жеке тұлғаларды несиелеуді ұйымдастыру туралы25 бет
Жеке тұлғаларды несиелеудің мәні, формалары және жіктелуі15 бет
Заңды тұлғаларды несиелеу58 бет
Заңды тұлғаларды несиелеу туралы46 бет
Заңды тұлғаларды несиелеу туралы ақпарат11 бет
Заңды тұлғаларды несиелеу туралы мәлімет78 бет
Заңды тұлғаларды несиелеудi ұйымдастыру56 бет
Заңды тұлғаларды несиелеуді ұйымдастыру жолдары32 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь