Казақстан Республикасындағы банк жүйесі туралы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

1 КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАНК ЖҮЙЕСІНІҢ ДАМУЫ МЕН КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ПРИНЦИПТЕРІ
1.1 Коммерциялық банктер қызметінің принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2 Коммерциялық банктерді басқару құрылымы мен қызметі ... ... ... ... 9

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІН ТАЛДАУ
(«Темірбанк»АҚ мысалы ретінде)
2.1 Қазақстандағы «Темірбанк»коммерциялық банкінің қалыптасу
кезеңдері мен қызметін жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
2.2 Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктер жұмысының
әдістері мен қаржылық көрсеткіштерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
2.3 Коммерциялық банктің қаржылық жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... .21

3 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Коммерциялық банк қызметінің тиімділігін бағалау әдістерін жетілдіру 26
3.2 Коммерциялық банктің тиімділігін бағалау көрсеткіштерін жетілдіру..29


ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .33
Осы курстық жұмыста біз Қазақстан Республикасының коммерциялық банк қызметінің тиімділігін бағалау және әдістері мен көрсеткіштерін зерттеу жүргіземіз.
Бүгінгі күні Егемендік жағдайында Қазақстан Республикасы, коммерциялық банктер, Үкімет бірлесе әрекет жасай отырып, қаржы тұрақтылығына қол жеткізді. Бұл инфляцияның өсу қарқынының азаюында, теңгенің тұрақты курсының сақталуы мен банктердің іс әрекеттеріне бірізді нормативті реттеу жүргізуде көрініс тапты.
Қазақстанның жаңа банктік жүйесі он бес жыл өмір сүріп, республика экономикасының игілігіне нәтижелі жұмыс істеуде және де шетелдік мамандардың бағалауы бойынша бұрынғы кеңес кеңістігіндегі елдердің ішінде басты орын алады. Банк жүйесі-нарық экономикасының ең маңызды ажыратылмас құрылымының бірі. Банктер мен тауарлық-ақшалық қатынастың жетілуі тарихи қатар жүріп, тығыз байланыста болды.
Олар несие капиталы рыногының түрлі секторларында әрекет ететін көпфункционалды ұйымдар болып табылады. Банктер несие қорының негізгі бөлігін жинақтап, өзінің клиенттеріне қаржылық қызметтердің толық кешенін ұсынады, соның ішінде несие беру, депозит қабылдау, қызмет көрсетуге есеп айыру, құнды қағаздарды, шет ел валютасын сатып алу-сату әрі сақтау және тағы басқа қызметтер.
1997 жылы Қазақстан Республикасының Президенті Әбішұлы Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан 2030» атты стратегиялық бағдарламасында Дамыған нарықтық экономикаға негізделген экономикалық өсуінде: «2010 жылға дейін бастапқы кезеңде өз мүмкіндіктері мен бәсекеге қабілетті тұрғысынан келешегі бар еңбекті қажет ететін салаларға көңіл бөлу керек. Бұл басымдық тәртібімен айтар болсақ-екінші деңгейлі банктерге, ауыл шаруашылығы, орман және ағаш өңдеу өнеркәсібі, жеңіл және тамақ өнеркәсібі, кәсіпорын,туризм, тұрғын үй құрылысы инфрақұрылым» /1,17 б/
Бүгінде коммерциялық банк өзінің клиенттеріне 200-ге дейін әртүрлі өнімдер мен қызметтерді ұсынуға қабілетті. Операциялардың мұндай кең диверсификациясы коммерциялық банктерге өзінің клиенттерін сақтай отырып, аса қолайсыз коньюнктурада табысты бола беруіне мүмкіндік береді.
Кей операциялардың шығыны белгілі жағдаятта орындауға қолайлы басқа операциялардың кірісімен жабылады. Барлық нарықты экономикалы елдерде коммерциялық банктер несие жүйесінің негізгі операциялық буыны болып отырғандығы кездейсоқтық емес. Олар несиелік-ақшалай рыногының құбылмалы жағдайларына икемделу қабілетін көрсетіп отыр.
Курстық жұмыстың өзектілігі қазіргі нарық экономикасындағы коммерциялық банктердің қызметінің тиімділігі бағалау әдістері мен көрсеткіштер әрекеті өзінің барлық экономика секторларымен байланысының арқасында үлкен маңызға ие болып отырғандығында. Коммерциялық банктердің міндеті үздіксіз қаржы айналымы мен капитал айналымын қамтамасыз ету, өндірістік кәсіпорындарға, мемлекет пен тұрғындарға несие беру, халықшаруашылық қорын қалыптастыруға жағдай жасау.
1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев
«Қазақстан 2030» атты стратегиялық бағдарламасы Алматы 1997 ж
2. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер
және банк қызметі туралы» заңы
3.Сейтқасымов Г.С. «Ақша, Несие, Банктер». Алматы 1999г.
4. Колесников В. И. Банк ісі. - М: Қаржы және статистика, 2000г.
5. Ж. Алыкпашев. «Вестник КазНУ» журналы. Экон. серия. №3(31).2003г.
6. Балабанов И.Т. Бантер және банк ісі. – Питер, 2000г.
7. Ж.К. Бекболатұлы. Қазақстанның коммерциялық банктері: мәселелер
және әлеуеттер // Қазақстан экономикасы, 1997г., № 9-10.
8. Дробозина Л.Т. Ақша, Несие, Банктер - М., Инфра-М., 1997г.
9. Жукова Е. Ф. Банктер және и банк операциялары.-М.:Банктермен
биржалар– Юнити, 1997г.
10.Ілиясов А.А., Гилимов А.К. «Вестник КазНУ» журналы. Экономикалық
серия. №4(26). 2001г.
11.Қалиева Г.Т. Қазақстандағы коммерциялық банктер және олардың
тұрақтылығын тқамтамасыз ету проблемасы. Автореферат. – Алматы:
1999г.
12. Статистикалық мәліметтер ҚР Ұлттық банктің №8,9,10 2008ж. статистикалық бюллетендері
13. Крымова В. «Экономикалық теория». Алматы 2002г.
14. Лаврушин О.И. «Ақша, Несие, Банктер». Екінші басылым, Москва
2000г.
15. Маркова О. М., Сахаров В. И. Коммерциялық банктер және олардың
операциялары. – М., Банктер мен биржалар – Юнити, 1995г.
16. «Статистикалық мәліметтер» // Банки Казахстан, 2009г. №9. 89стр
17. Мырзабеков Ш. Қазақстанның банк жүйесi ТМД көлемiнде бiрiншi орында: “Центркредит” банкiнiң директорымен сұхбат // Дала мен қала. – 2006.-1 қазан (№39).-13 бет.
18. «Текущее состояние банковского сектора на 1 июля 2009 года» // Банки Казахстана, №8, 2009 г.
19. Мақыш С.Б. Коммерциялық банктер операциялары. Оқу құралы. 2-шi басылым, - Алматы: ИздатМаркет, 2004. – 272 б.
20. Банки Казахстана, 2004 г. №1; “О некоторых аспектах развития филиальных сетей коммерцеских банков” // Кил А. Б.
21. Садвакасова Ж. «Кредитная политика коммерческого банка» // Вестник КазНУ, Серия экономическая. №2. – 2008 г.
22.Статистический ежегодник. Алматы. – 2009г.- 446 с.
23.«О ситуации на финансовом рынке» // Банки Казахстана, №7 - 2009 г. 2-7 стр.
24. «Қазақстан – 2030 Стратегиясы Қазақстан дамуының жаңа кезеңінде» // Қазақстан Республикасы президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. – Астана, 28 ақпан, 2007 жыл.
        
        ЖОСПАР
КІРІСПЕ.....................................................................
....................................3
1 КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАНК ЖҮЙЕСІНІҢ ДАМУЫ МЕН КОММЕРЦИЯЛЫҚ
БАНКТЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ПРИНЦИПТЕРІ
1.1 Коммерциялық ... ... ... ... ... құрылымы мен қызметі
................9
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ ... ... ... мысалы ретінде)
2.1 Қазақстандағы «Темірбанк»коммерциялық банкінің қалыптасу
кезеңдері мен қызметін жағдайын
талдау................................................13
2.2 Қазақстан Республикасындағы ... ... ... мен ... ... ... банктің қаржылық жағдайын
талдау.........................21
3 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНК ... ... ... МЕН ... ... ЖОЛДАРЫ
3.1 Коммерциялық банк қызметінің тиімділігін ... ... ... ... банктің тиімділігін бағалау көрсеткіштерін
жетілдіру..29
ҚОРЫТЫНДЫ
............................................................................
.................31
ҚОЛДАНЫЛҒАН ... ... ... біз Қазақстан Республикасының коммерциялық банк
қызметінің ... ... және ... мен ... ... күні Егемендік жағдайында Қазақстан Республикасы, коммерциялық
банктер, Үкімет бірлесе әрекет ... ... ... ... ... Бұл ... өсу ... азаюында, теңгенің тұрақты
курсының сақталуы мен банктердің іс әрекеттеріне бірізді нормативті ... ... ... жаңа ... ... он бес жыл өмір ... ... ... ... жұмыс істеуде және де ... ... ... ... ... кеңістігіндегі елдердің ішінде
басты орын алады. Банк жүйесі-нарық экономикасының ең маңызды ... ... ... мен ... ... ... тарихи
қатар жүріп, тығыз байланыста болды.
Олар несие капиталы рыногының түрлі секторларында әрекет ... ... ... табылады. Банктер несие қорының негізгі
бөлігін жинақтап, өзінің ... ... ... ... ... ... ішінде несие беру, депозит қабылдау, қызмет көрсетуге есеп
айыру, құнды қағаздарды, шет ел валютасын сатып алу-сату әрі ... ... ... ... жылы ... ... Президенті Әбішұлы Нұрсұлтан
Назарбаев ... 2030» атты ... ... ... ... ... ... өсуінде: «2010 жылға ... ... өз ... мен ... қабілетті тұрғысынан
келешегі бар еңбекті қажет ететін ... ... бөлу ... Бұл ... ... ... ... банктерге, ауыл шаруашылығы, орман
және ағаш өңдеу өнеркәсібі, жеңіл және тамақ өнеркәсібі, кәсіпорын,туризм,
тұрғын үй ... ... /1,17 ... ... банк өзінің клиенттеріне 200-ге ... ... мен ... ... ... ... мұндай кең
диверсификациясы коммерциялық банктерге өзінің клиенттерін сақтай ... ... ... ... бола ... ... ... операциялардың шығыны белгілі жағдаятта орындауға қолайлы басқа
операциялардың кірісімен жабылады. ... ... ... ... ... ... ... негізгі операциялық буыны болып
отырғандығы ... ... Олар ... рыногының құбылмалы
жағдайларына икемделу қабілетін көрсетіп отыр.
Курстық жұмыстың өзектілігі қазіргі нарық экономикасындағы коммерциялық
банктердің қызметінің тиімділігі бағалау әдістері мен көрсеткіштер ... ... ... ... байланысының арқасында үлкен маңызға
ие болып отырғандығында. ... ... ... үздіксіз қаржы
айналымы мен капитал айналымын қамтамасыз ету, ... ... пен ... несие беру, халықшаруашылық қорын ... ... ... ... ... ... рөлінде шыға отырып, ақша
капиталының салааралық және өңіраралық қайта бөлінуін қамтамасыз ететін
маңызды ... ... ... ... ... ... мен ... бөлу механизімі өндірістің объективті қажеттілігіне қарай
шаруашылықты дамытуға мүмкіндік береді және ... ... ... жәрдем етеді.
Курстық жұмыстың мақсаты коммерциялық банк орындайтын ... ... ... арқылы «коммерциялық банк» түсінігінің мәнін ашу,
Қазақстандағы банк жүйесінің дамуы мен қызметіне ... ... ... мен коммерциялық банкті басқару құрылымын анықтау.
Курстық жұмыстың міндеттері коммерциялық банк ... ... ... мен ... ... ... ... коммерциялық банк қызметінің тиімділігін бағалау ... ... ... ... ... ... алдында тұрған
мәселелері мен олардың шешілу жолдарын, ... банк ... ... ... ... ... Сонымен қатар, халыққа жоғары сапалы қызмет
көрсету, экономикамыздың дамытуына көп ықпалын тигізу үшін ... ... ... елеулі еңбек атқарады деген ойдамын.
1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАНК ЖҮЙЕСІНІҢ ДАМУЫ МЕН КОММЕРЦИЯЛЫҚ
БАНКТЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ПРИНЦИПТЕРІ
1.1 Қазақстан Республикасы коммерциялық банктерінің ... ... ... Банк ... ... ... ... болып ауысуы.
1993 жылғы 13 сәуірде қабылданған Қазақстан Республикасының «Қазақстан
Республикасындағы Ұлттық банк туралы» Заңы оның ... ... ... банк ... рөлі мен ... және ... ... билік органдарымен қарым-қатынасын анықтады.
Ұлттық валютаны енгізген ... ... ... банк ... ... ... оның ... пен банктер арасындағы қарым-
қатынасының экономикалық принциптерін енгізуге және ұлттық валюта-теңгенің
ішкі және сыртқы ... ... ... ... беретін болды./2,5б/
Ақша айналдыру мен несие берудің тиімді қызмет ететін жүйесі ... ... ... бірі ... ... Осы ... ... толық жетілдіру айрықша ұтымды әдістер мен ақшаны реттеу құралдарын
дамытуды қарастыруда құрылған. 1995 ... ... ... ... ... орталықтандырылған көздер есебінен несие берудің көлемі мен
мерзімі қысқарды. Экономиканы несиелеу ... ... ... банктен
екінші дәрежелі банктерге ауысты. Олар экономиканы ... осы ... ... ... ... ... шаруашылық жүргізуші
субъектілерінің еркін қаражаты, банкаралық несие беру және басқа да ... ... ... тиіс болатын.
Нарыққа көшу жағдайындағы экономиканы басқарудың орталықсыздандырылуы
экономиканы басқару тетігіндегі банк жүйесі рөлінің өзгеруін ... ... ... ... (жоғарыда айтылғандай) одақтық қаулыны
қабылдануымен басталды.
Қайта ұйымдастырудың бірінші ... ... ... жаңа
құрылымы жасалды. Қайта ұйымдастырудың үлгісі:
- екі деңгейлік банк ... ... ... ... банктердің толық шаруашылық есепке және өзін өзі
қаржыландыруға көшірілуін;
- шаруашылықтың түрлі ... ... ... ... ... мен ... ... қамтыды.
Арнайы бейімделген екінші дәрежелі банктер халық шаруашылық кешендері мен
кәсіпорындарға қызмет ... ... сол ... арнайы бейімделген
банктер құрылып, олардың құрамына шеткі аймақтағы бөлімшелер кірді.
Қайта ұйымдастыру банк ... ... ... ... ... Бірақ,
ол экономикалық қатынастарға тимегендіктен жағдайды күрт өзгерте алмады.
Реформаның екінші кезеңіне тән ... ... ... ... ... отыр. Бұл кезеңнің негізгі міндеті қаржы ... ... ... ... ... үшін жағдай жасауды
қамтамасыз ететін айқын ұйымдастырылған нарық құрылымын ... ... ... ... ... нарық қатынастарының дамуы мен
реттелуінің тіркеу пункітіне айнала бастайды.
Коммерциялық банктер қызметінің мақсаты ... ... ... табылады. Өз
кезегінде бұл клиенттермен қарым-қатынас жасауда икемділік білдіруге,
сонымен қатар, ... ... және ... ... ... ... ... етеді.
Коммерциялық банктер клиенттерді, несие ресурстарын өзіне тартуда және
оларды ... ... ... ... даму негізінде қызмет
етеді. Бұл банк ... ... ... және олардың сапасын
арттыруға ықпал етеді.
Коммерциялық мәртебе банкке несие ... ... ... ... пайыздық төлемдердің көлемін айқындауда, банк қызметінің әртүрлі
үлгілерін дамытуда, ... ... ... ... ... мен ... ақысының көлемін белгілеуде, материалдық-техникалық
базасын нығайтуда және басқа да мәселелерді шешуде дербестік әперді.
Банк реформасының екінші кезеңінде екі ... ... ... ... ... пропорцияларына ықпал
етуге мүмкіндік беретін экономикалық ... жаңа ... ... ... қызметтердің пайдаланылуы тиімді нәтиже әкелетін
салаларға еркін құйылуына жағдай ... ... ... ... ... банк ... қайта
ұйымдастырылды және несиелік қатынастар сипатына терең өзгерістер ... ... жаңа ... ... нәтижесінде Қазақстанда екі деңгейлік банк жүйесі ... ... ... ... деңгей-коммерциялық банктер мен жеке
банк операцияларын жүзеге асыратын басқа ... ... банк ... бас ... ... ... Ол өкім ... және
орындаушы билік органдарға тәуелді емес, экономикалық ... ... ... ... өз ... есебінен жүзеге асырады.
Банк жүйесінің екінші деңгейі тұрғындар мен ... ... ... ... ... ... қызметін
көрсетуді қамтамасыз ететін коммерциялық банктердің кең ... ... Ірі ... ... ... ... ... ықпал етті, банктер арасындағы келісім бойынша оперцияларды өзара
орындау мақсат етілген.
Жеке облыстарда бірнеше ... ... бір ... ... ... ... топтап, банк капиталының шоғырлануы айрықша
күшті болады.
Банк ісіндегі бәсекелестік халықаралық деңгейге шыға ... ... ... өз ... ашу ... шет ел ... шет ел ... қатыстырып, банктер құрылуы күшейіп келеді.
Осы заңмен банктердің негізгі, соның ... ... ... ... мен ... коммерциялық банктер жүзеге асыратын
операциялар тізбесі, сонымен қатар, мемлекет тарапынан коммерциялық банктер
қызметін реттеу принциптері мен әдістері анықталды.
1995 жылғы 31 ... ... ... ... және банк
қызметі туралы» Заңымен банктерді құру мен ... ... ... ... ... банкке коммерциялық банктердің қызметін реттеу
жөнінде маңызды өкілеттік берілді.
Банк заңдылықтарын ... ... ... банк ... ... мен беріктігі, банк ісі тәжірибесі мен ... ... ... банк ... ... ең алдымен банк
қадағалау ... ... ... банк қадағалаудағы тиімді
принциптерімен жақындастыру болып қала береді./2,25б/
Несие жүйесінің төменгі ... ... ... ... ... және ... бастама тұрғысында қаржылық қызметтің ... ... ... ... мекемелер жүйесінен құрылады.
Олар банк заңнамасында біріктіріліп ... ... деп ... коммерциялық, кооперативтік және жеке меншік банктері.
«Коммерциялық банк» термині банк қызметінің ең алғашқы даму ... ... Ол ... ... көбінесе сауда, тауар алмасу операциялары
мен төлемдер қызметін көрсететін. Негізгі ... ... ... ... банк» атауы шыққан). Алайда, өнеркәсіп пен басқа
салалардың дамуына байланысты банктер экономиканың өзге ... ... ... да ... банк ... ... деген термин
өзінің бастапқы мәнін жоғалтты. Ол банктің «іскерлік» сипатын, ... ... ... ... ... ... қызмет
көрсетуге бағытталған әрекетін білдіреді.
Қазақстанда бұрынғы кеңес одағы кеңістігіндегі ... ... ... банк ... бар. Ол банктер арасындағы қарым-қатынасты ... ... ... көлденен бойынша және тігінен бойынша. Көлденең
бойынша-жетекші, басқарушы ретінде ... ... ... ... төменгі
буындардың-коммерциялық және арнайы бейімделген банктердің бағыну қатынасы.
Тігінен бойынша-түрлі банктер арасындағы тең ... ... ... Республикадағы банк жүйесінің қалыптасу үрдісі үш кезеңнен
тұрады:
1.Бірінші ... ... ... аралығында) мемлекеттік салалық
банктерді қайта ... банк ... ... ... құрылды,
алғашқы коммерциялық банктер пайда болды;
2.Бұл кезең (1992 жылдың соңы мен 1993 жылдар ... ... банк ... ... ... ... ... кезең
нақты пайыздық төлемдердің жағымсыз мәні мен рубль құнының ... ... Бұл ... ... пайдакүнем операциялардан табыс
тапқан көптеген біркүндік банктердің қалыптасуына мүмкіндік тұғызды. Бұған
банк операцияларын орындауға ... ... ... ... қол ... ... мен жарғылық қорының шағын мөлшері де септігін тигізді.
Нәтижесінде банк секторының ұдайы өсу ... рөлі ... ... кезеңнің негізгі белгілері Ұлттық банктің ... банк ... ... ... және ... ... ... мен өсуінде болды.
3. Банк жүйесі дамуының 1994 жылы басталып, қазіргі кезде жалғасып ... ... ... ... ... соң ... экономикада тұрақтандыру
үрдісінің дамуымен шартталатын банк ... ... ... ... ... ... қазіргі кезеңдегі дамуы келесі үрдістермен сипатталады:
- банк капиталын шоғырландыру, екінші ... ... ... ... ... ... коммерциялық банктер қызметінің сандық көрсеткіштерінің өсуі;
- қаржылай тұрақсыз ... ... ... банк ... шет ел капиталы үлесінің қысқартылуы, ... ... ... ... ... ... ... стандартарына жақындатылуы;
Коммерциялық банк-банк жүйесінің элементі болып ... Бұл ... ... білдіреді:
1.ол бір тұтастың негізгі бөлшегі бола алатын ... ... ие ... ... ... банк ... ... асыруға лицензиясы болуы
керек);
2.жалпы және арнайы заңдардың, заң нормаларының шамасында қызмет етуі тиіс;
3. өзін өзі реттеуге (қоршаған ... ... және ... ... ... ... қабілетті болуы тиіс;
4.банк жүйесінің басқа да элементтерімен өзара әрекет жасауға тиіс.
Қазақстандағы соңғы ... ... ... ... ... ... банк ... барлық түрі бір банкте шоғырланған /3,13б/.
Басшылық экономикадан нарыққа көшу кезеңіндегі қазіргі банк жүйесінің
құрылу ... ең ... ... ... ... ... ... нормативтік актілердің бір мағыналық толықтығында болды.
Яғни, коммерциялық банктерді бірыңғай макроэкономикалық міндеттерді ... ... ... ... ... мазмұнды» деп аталатын,
жоғары жақтан қарау.
Нақты тұжырымдалған және айқын белгіленген даму ... ... ... ... ... банктердің мәнін, мақсаты
мен міндеттерін түсінбегендік олардың әрекеттеріне ... ... Есеп ... ... ... жасалады да, табысты қалай да
болса шапшаң, жиі өз клиенттері есебінен алуға мәжбүрлейді.
Бұрынғы мемлекеттік банк ... ... ... ... бір ... және жаңа құрылған коммерциялық банктердің
банктерге тән емес таза коммерциялық қызметтері мен ... ... ... ... ... байланысты экономика ... ... буын ... ... мәні ... деген ойды
нығайтуға себеп болады.
1.2 Коммерциялық банктер ... ... банк ... ... ... табылады. Ол ақшалай-несиелік
институты ретінде танылады, ... оны ... ... ... ... отырған өзіндік ерекше іс-әрекетінің таңбасын ... ... ... ... белгілі принциптерінің үлгісінде байқауға
болады. Мұның астарында банкке тән қызметтер мен банк операцияларын жүзеге
асыру алғышарттарын ... ... ... күйі ... ... ... ... нышаны бойынша ұйымдастырылған. Бұл несиелік
мекеменің құрылымы оның орындап отырған ... ... ... ұйымдастыру принциптеріне қойылған мақсаттардың сәйкестігі ... ... ... ... ... екені белгілі. Бұл банкте ақша табатын
құрылымдар болу ... ... ... ... ... ... оны өз ... жоғары бағаға сатады). Табыстарды басқару үшін
бөлімдер құрылады. Олар кірістер мен шығыстарды жоспарлайды, ... ... оның ... ... ... құрастырады, шығындардың үнемделуін
қамтамасыз етеді.
Банкті ұйымдастыру принциптері арасынан оның жеке ... ... ... ... ... ... болады. Екі билік эшелоны
бар: басқарудың жоғарғы ... мен ... өзге ... Жоғарғы буынға
Банк кеңесі, Банк ... ... ... банк ... ең ... бөлігін біріктіретін және банк жүйесінің түбегейлі
мәселелерін шешетін түрлі комитеттер жатады.
Екінші эшелонға банк бөлімшелерінің бір ... ... ... ... ... ... ... басқа да жұмыстарды
орындаумен айналысатын барлық өзге басқармалар (бөлімдер) жатады.
Банк басқару аппаратының құрылуында маңызын жоймаған ... ... және ... ... қамтамасыз ету болып табылады.
Егер кәсіпорын банк мәртебесіне ие болса, ол ... ... ... ... тиісті операцияларды ішінде орындалуын қамтамасыз етіп
отырса, екінші жағынан оның ... ... орта ... ... бөлімшелері болуы тиіс. Кейбір банктер аталған
принципті жүзеге асыру ... ... ... ... ... мен
өзара әрекет жасауын қамтамасыз ететін арнайы әкімшілік комитет құрады.
Банкті ұйымдастыру принциптерінің арасында басқаруды ... ... ... ... ... ... банк ... дамуын қамтамасыз ететіндей ұйымдастырылуы тиіс (мысалы, жаңа ... ... ... ... ... өнімділігін көтеру бағытында
және т.б).
Банк ұйымдастыру ... ... пен ... орта жағдайына
сәйкестілігін қамтамасыз ету маңызды. Бұл банкте қабылданған бірыңғай даму
стратегиясының аясында, оның ... ... ... ... ... Әр бөлімше өзінің қызметін қоршаған орта жағдайының өзгеруіне
сәйкес жетілдіреді /3,50б/.
Банк ұйымдастыру ... ... ... ету ... ... аса ... Бұл жерде міндетті элемент болып ішкі және ... ... ... ... бас банк аясында да, және ... да ... ... ... ... аудит).Сыртқы аудит
несие мекемелерін тексеруге лицензиясы бар арнайы аудиторлық ... ... ... ... ... ішкі бөлімшелерінің келісімі ережелерге бағыну
-банк қызметкерлері қызметінің регламенттелуі арқылы ... ... ... ... ... үшін банктер жеке ұйғарым (жарғы, жеке
бөлімдер мен қызметтер туралы ережелер, біліктілік талаптарын) ... ... ... басқару процессі келесі 6 кезеңнен тұрады:
1.Мақсатты анықтау. Банк үшін басты мақсат тәуекелділіктің ауыртпалығын
мүмкіндігінше жеңілдетіп, оның ... ... ... Сөйтіп банкротқа
ұшыраудың жағдайын анықтау.
2.Тәуекелділікті анықтау.Тәуекелділіктің қандай ауқымда және ... ... оның ... ... ... ... ... болатын зардаптар шамасы мен ... ... Бұл ... банк ... ... ... озық және өзіндік тәжірибені қолдана отырып математикалық әдістер
мен ... Банк ... ... ... ... ... әдістерін таңдау. Тәжірибеде жоғалтулардың алдын
алумен оған бақылау жасау. Тәуекелге ... банк ... ... тәуекел салдарын сақтандырусыз қалпына келтіру. Осы нақты әдістері
тәуекелділіктің түрлерін таңдап қолдану.
5.Таңдалған әдісті ... Егер банк ... ... ... ... ... онда ... қадам сақтандыру келісім шарт ... ... Егер ... алдын-алу және бақылау әдісін таңдаса,
онда банк ... ... ... ... оны ... ... үшін
шаралар жиынтығын қарастырады.
6. Нәтижені бағалау. Нәтижені ... банк ... ... ... ... және ... толығымен қарастыру мүмкіндігін
беретін шынайы ақпараттар жүйесінің көмегімен жүзеге асырады /3,55 б/.
Әр ... ... ... білу ... сол құжаттарда көрсетілген
ережелерді орындау үшін белгілі білімдер мен іскерлікке ие болуы тиіс.
Сайып келгенде, банктің несиелік мекеменің ... мен ... ету ... ... ... және ... ... қабылдауы үшін жедел және жеткілікті ақпаратпен қамтамасыз етілуі
де маңызды. Банк ... ... ... бола ... ... ету ұйымдастырушылық тұрғыдан банкте тиісті ақпараттарды жинау
және өңдеумен айналысатын ерекше бөлімшелерді (адам ... құру ... ... ... ... негізгі мақсат банк қызметі кешенін
басқару қолайлылығында, банк клиенттеріне көрсетілетін қызметтер сапасы мен
банк ... ... ... арттырылуына, кәсіпорын ретінде
кірісті шаруашылық жүргізуге қол жеткізу болып табылады.
Банктер қызметінің мәні ... ... ... ... ... ... ... табады. Коммерциялық банктердің
негізгі операцияларын ... ... ... ... ... тұжырымдауға болады:
1.Ақша капиталын шоғырландыру мен жұмылдыру;
2.Несиедегі делдалдық;
3.Шаруашылықтағы ... мен ... ... ... ... жасау;
5.Құнды қағаздардың шығарылуы мен үлестірілуін ұйымдастыру;
6.Клиенттерге кеңес беру қызметін көрсету.
Уақытша бос ... ... мен ... ... ... ... қызметтерінің бірі. Заңды және жеке ... ... ... арқылы шоғырландырылуы бір жағынан, олардың ... ... ... әкеледі, ал екінші жағынан, несиелік операцияларды
жүргізу үшін ... ... ... ... ... ... ... қажеттіліктерге пайдалануға болады. Қаражаттың шоғырлануы және
оның ... ... ... ... ... ... ... берудегі делдалдық коммерциялық банктердің келесі бір ... ... ... Бос қаражат иелері мен қарыз алушылардың тікелей
несиелік қатынасына, оған ... ... ... ... ... ... ... иемденуі, сондай-ақ, қарыз алушыға қажет капиталды
босату мерзімі кедергі болып отырған жоқ. ... ... мен ... ... ... ... ... соңғылардың төлемдер
жасауға қабілетсіздігі де қиындатып отыр. Капитал иесінде қарыз ... ... ... ... ... ... ... қаржылық делдал рөлін атқара отырып, мұндай
қиыншылықтарды ... Банк ... ... ... ... өндірісті кеңейтуді қамтамасыз етеді.Тұрақты экономика
ұйымдастырылған және жолға ... ақша ... ... өмір ... ... ... мен төлемдер жүргізудегі банктердің рөлі үлкен
мәңге ие болады.
Кәсіпорын арасындағы есептердің негізгі бөлігі ... ... ... ... ... ... ... шыға тұра, клиенттерінің тапсырысы
бойынша есеп айырысуды іске асырады, есепшоттарға ақша қабылдайды ... ақша ... мен ақша ... есеп ... Банктердегі
төлемдердің орталықтандырылуы шығындар айналысының азаюына ықпал етеді, ал
есептердің жылдамдатылуы мен ... ... ... үшін ... электронды жүйелері енгізіліп жатыр.
Коммерциялық банктердің ерекше функциясы олардың ақша жасау мен жою,
яғни, ақша ... ... ... ... ... болып табылады.
Төлемдер қаражатын жасау банктердің депозиттік және несиелік қызметімен
тікелей байланысты. Депозит екі ... ... ... ... банкке
қолма-қол ақша салуы немесе қарыз алушыға несие беру. ... ... ... ақша ... ... әрқалай әсер етеді.
Коммерциялық банктер құнды ... атап ... ... ... ... мен үлестірілуін жүзеге асыра отырып, эмиссиялық-
құрылтайшылық қызметін атқарады. Мұндайда банктер ақша жинағын ... ... ... алады. Құнды қағаздар рыногы несие ... және ... ... ... ... Ұзақ ... ... ететін және акциялар мен ... ... иек ... ... бойынша, банктер ақшаның шағарылуы ... ... ... ... ... ... ... түрлерін
таңдау, және де үлестіру ... мен ... ... айналуын
ұйымдастыруды өз мойнына алады. Банктер шағарылған ... ... ... және ... өз ... ... банк ... ұйымдастыру арқылы
олардың сатып алынуына кепілдік береді, акциялар мен облигацияларды сатып
алушыларға ... ... Банк ірі ... ... ... ... ... биржадағы еркін сатулар әдісімен емес, тікелей өзінің
клиенттеріне сату жолымен үлестіре алады.
Соңғы уақытта коммерциялық ... ... ... ... ... күрт ушығуымен соқтығысып отыр. Бұл банктердің жаңа қызмет
салаларын іздеуге және клиенттерге ұсынылатын қызметтердің ... ... ... ... сапасын көтеруге ынталандырады.
Қазіргі жағдайдағы коммерциялық банктер қызметінің кеңею үрдісінің дамуы
жалғасуда. ... ... ... ... үшін олар ... өздеріне бөгде салаларына еніп, ... тән ... ... іске ... ... ... ... экономика
қызмет істеуіндегі рөлі арта түседі.
Несиелік операциялар. Банк несиесі дегеніміз-экономикалық қатынастар.
Оның үрдісінде банк ... беру ... ... алушыларға қаражат
ұсынады. Бұл құнның (неселік капиталдың) банктен (қарыз берушіден) ... ... ... және ... жүруін ұйғарады. Қарыз
алушы болып меншік иесінің ... ... ... ... ... мен ... жеке кәсіпкерлер) және тұрғындар
шыға алады.
Банк қызметінің сипатына принципті түрде ықпал ... ... ... қалыптастыру ерекшеліктерін, клиентурамен жұмысты ұйымдастыру
арналуын ... ... ... ... ... ... ... Мұндайларға инвестициялық және ... ... ... және ... ... ... РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕР ҚЫЗМЕТІНІҢ ТАЛДАУ,
БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ (АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ «Темірбанк» АҚ МЫСАЛЫНДА)
1. Қазақстандағы ... ... ... ... ... қызметін жағдайын талдау
"Темірбанк" акционерлік қоғам 1992 жылы 26 наурызда құрылды. Бас офис
Алматы қаласында ... ... ... ... 120 сату нүктесі бар.
Олар Қазақстанның 10000 халқы бар ... және ... ... ... ... Темірбанк " филиалы тікелей басқаруды
жүзеге асырады және оған жүктелген міндеттерді орындайды және ... ... ... ... ... жұмыс жағдайына
персоналды жауапкершілікті алады және оған қарайтын филиал жұмысшыларының
қызметінде, сонымен бірге, банк оның ... ... да ... ... иесі ... мүліктері де болады, өз мүліктері бойынша өз
мүлкіне, жауап береді және мүліктік емес құқықтар мен ... ... ... ... ... арыз беруші және жауап беруші бола алады.
Банктің ресми ... ... ... ... ... ... заңды тұлға мемлекеттік тіркеумен және ... ... ... ... ... банктің лицензиясының болуымен
анықтайды. Банктің меншік формасы- ... Банк ... ... ... ... ... ... лицензиясы бар болғанда, банк
операциялары Ұлттық әрі шетелдік валютада жүргізеді. Банк ... тиым ... ... ... түрлерін жүргізуге құқы бар.
Банк Қазақстан Республикасында әрекет ететін ... ... ... территориясында және одан тыс жерлерде басқа заңды
тұлғалардың ... ... ... ... Банк өз ... ... Республикасының заңын, сондай-ақ аталмыш ... ... ... ... банк кәсіби қызметтің келесі түрлерін
орындай алады;
- брокерлік;
- мемлекеттік бағалы қағаздар;
- дилерлік -мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздар;
- касмидиалды;
- клирингтік;
«Темірбанк» өзінің алдына қойған мақсаты Қазақстан ... ... банк ... қанағаттандыру болып табылады.
Осы міндетке қол жеткізу мақсатында банк қызметкерлері қажырлы ... ... қол ... Банк философиясы үйлесімдік, әділдік, сенімділік,
даму және парасаттылық қағидаларына сүйенеді.
Кесте 1
Базель стандарты бойынша капитал ... ... | ... ... |ік деңгейі|әуекелділі|
| | | |к пен |
| | | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 ... ... | | 0 |0 |
| |7110194 | | ... ... | | 0|0 |
| |527637 | | ... Қаржы Министрлігі | | 0|0 ... | | | ... ... ... ... | | 0|0 ... ету |2321766 | | ... мүше ... ... | ... ... банк ... | | | ... банк ... |8255760 | 20 |1651152 ... ақша қорлары | | 20 |0 ... ... ... | | 50 |0 ... | | | ... ... | 77962511 |100 ... ... ... | ... | ... |
|Активтерді, тәуекелмен өлшеу | 108485445 | ... ... ... | 10656809 | ... ... | | | ... ... ... | 4765287 | |4765287 ... капитал қорытындысы | 15422096 |19 % ... ... ... | | | ... ... ... ... 3603 | |3603 ... ... ... | 517514 | |207006 ... | | | ... ... ... | 1025940 | | ... | | | ... ... ... | | |1236548 ... жеткілігінің коэффициенті | |2 ... ... көзі ... ... ... ... /12, 37 б/
Қазіргі қаржы нарығындағы қалыптасқан шарттарға байланысты «Темірбанк»
тұрақта өсу ... ... ... ... банк ... даму
қарқынының деңгейінен жоғары даму қарқынына қол ... ... ... ... ... ... тоқталсақ, олар:
- Банктің Республика өнірлерінде даму қарқынын жеделдету және
- филиалдар ... ... ... ... ... ... ... Жаңа бәсеке қабілетті банк өнімдерін шығару;
- Банктің тұрақтылығын арттыру ... ... ірі ... ... ... ... ... тәуелділігін төмендету;
- Жеке бизнесті дамыту; [12]
«Темірбанк» акционерлік қоғамның ақща аударымдары. Ақша ... ... ... ... ... ... ... бойынша
ақша аударымдарын жіберу/алу
2. филиаларалық аударымдар;
∙ ағымдағы шотты аштырмай-ақ -«Жедел аударым»;
∙ ағымдағы шотты аштыру арқылы ақша ... ... ... . ... Республикасы бойынша банктер арасындағы ақша аударымдары,
ағымдағы;
шотты арқылы банкаралық ақша аударымды жүзеге асыру.
4. Халықаралық ақша аударымдар.
∙ «SWIFT» ... ... ... ... аштыру және аштырмау арқылы;
∙«Western Union» арқылы ақша аудару;
Қазіргі таңда, банк мынадай ұйымдардың ... ... ... Республакасының жеке тұлғаларының салымдарын ... ... ... ... ... ... ... қор биржасы;
Қазақстан қаржыгерлерінің ассоциациясы;
Халықаралық банкаралық S.W.I.F.T ЖӘНЕ REUTER телекоммуникация жүйесі;
Қазақстанның сауда-өндіріс ... ... ... ... ... ... ... бірі болып
«Қазақстан ипотекалық компаниясы » ... ... ... нарығының белсенді қатысушысы.
2008 жылғы 1 шілдегі пруденциялық нормативтердің орындау
мәліметтері
1.Меншікті капиталдың жеткілікті коэффициенті
капиталдың 1 деңгейі ... 2 ... ... ... ... 15527927
Банктің меншікті капиталы К ... II ... ... барлық активтері ... I ( ... I ... ... ... ... ) 0,14
Жалпы алғандағы актив соммасы және баланстағы емес активтер
және міндеттері ... 2 ... ... ... оның активке қатынасы) 0,19
II. 1-ші қарыз алушыға максималды тәуекелділік нормасы ... 25 ... ... – CAMELS рейтингтік бағалау жүйесін пайдалана
отырып, банк қызметін тексеру ... ... ... және
институционалдық жағдайлардың бағалауын білдіреді.
2006 жылы Банктің актив құрылымдарының ішінде несиелендіру болып қала
бермек. Банктің қарыздық портфелі 2007 ... ... 88 % ... мың ... жетті. Осыған орай, ірі клиенттерге несиелендіру
тәукелділігі азайтылды. 2006 жылы 31 ... ... беру ... ... ... ... ... 11 % дан 25 ... ... ... ... 8 % дан 30 % ... түрлендірілді. Осыған
орай, «Темірбанк» ... ... ... ... және ... 2
2006-2008 жж. «Темірбанк» акционерлік қоғамның іскеркерлік
белсенділігінің коэффициенті*
|№ |К ... |2006 |2007 | 2008 |өсу ... |
|1 ... ... ... | 407486 | 339935 | 175,5 |
| |мың ... |193663 | | | |
|2 ... ... ... ... |128799450 | 125 |
| ... | | | | |
|3 ... ... | 0,4 | 0,3 | |
| |і | | | |150 |
|4 ... мың теңге |12730801 |10576141 |14538051 | 114 |
|5 ... ... 1,5 | 3,9 | 2,3 |155 |
| |% | | | | ... ... ... ... мәліметтерінен алынған /12, 37 б/
«Темірбанк» акционерлік қоғамның 11-ші ... ... ... қаржылық жағдайы жақсаруда. Кіріс 175,5 % өсті, ал ... ... % ... ... ... ... тиімділігін
көрсетеді, рационалдау ресурстарды қолдануға жауап береді. Алынған
көрсеткіштер ... ... ... ... кіріс алатының бағалай алады.
Біздің жағдайда, рентабельділік белсеңділік көрсеткіштері 2004 жылмен
2006 ... ... 50 % ... ... ... ... жағымды.
Қорытындылай келе, осындай өсу темпі «Темірбанк» акционерлік қоғамның
қаржылық жағдайының ... ... ... табу үшін ... ... ... ... кәсіпорындар пайда табу үшін алып келеді.
2.2 ... ... ... банк ... мен ... ... ("Темірбанк" акционерлік қоғам 2006-
2008 жж. мысалы ретінде)
«Темірбанк» акционерлік ... ... ... ... ... ... несиелік операциялар болып табылады. Несиелік портфель сенімді және
қауіпсіз болып табылады. ... ... ... ... ... несиеге ревизия жасау тиімсіздігі,экономиканың
әлсіреуі бұл «Темірбанк» акционерлік ... үшін ең ... ... Несиелік портфельді тиімді ... ... ... ... және ... ... ... әкеледі.
Қазіргі уақытта банктің қызметіне талдауды қорытындылай келе,
негізгі банктік ... ... ... ... болып табылады, банк
қызметін тиімді анықтау, бұл- ... ... ... ... кең
мағынада басқа жолдарға қолдануға болады, партнер келісім ... ... онда ... шығындарға әкеледі.
Несиелік тәуекелді өзгеру түрдері:
1.Актив сапасының коэффициенті.
Сапа коэффициенті = қарыз бойынша шығындар/қарыздың жалпы суммасы.
2. Несиелік тәуекел бойынша пайыз = ... ... ... ... ... несилерді айтуға болады. Бірақ, стандартты
және субстандарттыны несиелерде емес.
Кесте 3
«Темірбанк» акционерлік қоғамның 2006-2008 жж. ... ... ... ... | 2006| 2007 | | өсу ... | | |2008 | |
|1 | 2 | 3 | | |
| | | |4 |5 ... ... | 5752408 | ... | |
| | | ... |198,53 |
|Несиенің жалпы | 37439238 | | | ... | ... ... |180,9 |
* ... ... «Темірбанк» АҚ-ның мәліметтерінен алынған /12, 40 б/
2006-2008 жылдардағы период ішінде проблемалық несие көрсеткіштері
өсті, өсі темпі 98,53 %, ал ... ... ... 80,9 % ... ... қоғамның проблемалық несиенің үлес салмағы 2008
жылы 16,86 % өссе, ал 2006 жылы 15,36 % ... . ... ... ... тәуекелділікті жоғарлатады, оның өтімділігін төмендетеді.
Сурет 1. 2006-2008 жж. «Темірбанк» АҚ-ның проблемалық несиесі*
*Дерек көзі: ... ... ... ... 2006-2008 жж.
«Темірбанк» акционерлік қоғамның несиелік тәуекелділігін бірқалыпты
жағдайда ұстап қалу үшін тездетіп ... ... ... төмендету
керек.
Талдай келе, көрсеткіштерден пайыз бойынша несиелік тәуекелділікті
шығаруымызға болады.
1. 2006 жылғы несиелік тәуекел ... ... =13,71 %
2. 2007 ... ... ... ... бойынша =18,01%
3. 2008 жылғы несиелік тәуекел пайыз бойынша =13,11%
Жалпы көлемде қарыздық портфель 3 жыл ... ... ... 2008 жылы ... ... 13,11% ол 2006 ... және орташа
көрсеткішпен салыстырғанда өте аз.
3.Маржа, тәуекелділікке бағынышты = ( таза ... % - ... ... көрсеткішін есептеу үшін негізгі қызметтегі таза табысты
емес,операциялық ... ... алу ... ... ... ... Бірақ, ол салыстыруға және ... ... ... 4
«Темірбанк» акционерлік қоғамның 2006-2008 жж. маржа ... түрі |2006 |2007 |2008 ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
|1 |2 |3 |4 |5 ... несие |57524408 ... ... |7731764 ... |3749238 ... ... |452057,75 |
|Операциялық ... ... ... ... ... ... | | | | ... | | | | ... , % |13,5 |18,1 |-0,8 |9,7 ... ... ... ... ... ... /12, 45 б/
Ең жоғарғы көрсеткіш 2007 жылы байқалады. Қорытындылай ... ... ... 3-3,5 ... ... ... ... диверсификациялау = бір ғана заемщикке
қарыз/меншікті ... ... ... ... ... талдау жасай келе, 2006-2008 жылдардағы банктің пайыз ... ... ... ... ... ... ... 13,5 тен
9,7-ге дейін банктің тұрақсыз екенің, пайыздық несиелік тәуекел 13,71 ... олда ... ... портфелінің кері әсерін көрсетеді.
Коммерциялық банктің қаржылық ахуалын бағалаудың экономикалық-
матаматикалық және ... ... ... ... ... математикалық құралдарды, атап айтқанда түзетушілік талдауды,
математикалық үлгілеуді, банктің жұмысын бағалаудың ... ... ... ... және ... ... көздейді.
Қазақстан банктерінің қызметін жетілдірудің, оның тұрақтылығын
арттырудың маңызды бағыты төмендегідей бағыттарда коммерциялық банктердің
қаржылық ... ... ... мен ... ... болып
табылады:
- Қазақтан Республикасының Ұлттық банкінің коммерциялық банктердің
басшыларымен келісілген банктерді ... ... ... ... қаржылық ахуалын талдауды ... және ... ... ... мен ... банк жұмысының нәтижелерін
бағалау үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді құру және ... ... жылы ... банк ... ... ... ... 2007
жылмен салыстырғада 4 есе көбейген, бұл 9184 миллиард ... ... ... ... ... коммерциялық банктерінен тартылған
депозиттерінің көлемі 2008 жылы 2007 жылға ... 3 есе ... ... ... ... ... банк ... теңге депозиттері сыйақысының
орташа көлемі 2008 жылы 2007 ... ... ... 3,46 %-дан
4,45 %-ға көтерілді. Таратылған банк аралық теңге депозиттері сыйақысының
орташа көлемінің өсуі Ұлттық банкінің ақша ... ... ... саясатының
нәтижесі болып табылады. Валюталарды қарызға алу банк ... ... ... депозиттерінің көлемі 2008 жылы 2007 ... 20,3 % ... 158,7 ... АҚШ ... ... 2008
жылы таратылған банк аралық доллар депозиттерінің пайыздық сыйақысы 2007
жылғы желтоқсанмен салыстырғада 4,23 %-дан 5,35 %-ға ... ... ... ... алу ... ... ... аз көлемде орындалған.
Депозиттік рынок 2008 жылы оңды үрдіспен сипатталған. ... ... ... ... жалпы көлемі 2008 жылы 88,4%-ға дейін
өсіп, 3115 миллиард теңге құрады. Сондай-ақ, заңды ... ... ... ... ... 94,4 % ... ... 2073 миллиард
теңге құрады, ал жеке тұлғалардың салымдары 77,4 % ... 1042 ... ... 5-ші ... ... жылдардағы ДКП көрсеткіштеріне талдау
жасаймыз.
Кесте 5
2006-2008 жылдардағы ДКП көрсекіштерін талдауы*
|   |2006 |2007 |2008 |
| 1 |2  |3 |4  |
| ... ... | | | ... ... жыл бойына , % |4-6 |3-5 |3-5 ... (ИПЦ) | | | ... ... жыл ... % |5-7 |4-6 |4-6 ... ... мөлшерлемесі |6-6,5  |6,0  |5,5  ... ... % | | | ... ... ... |5156  |5679  |6438  ... қорлары млн. АҚШ доллар | | | ... % |6,3 |10,1 |13,4 ... ... ... ... |411  |495  |574  ... % |31,6 |20,3 |16,1 ... ... ... ... |1325  |1607  |1607  ... % |29,1 |21,3 |18,1 |
| Банк ... ... |972  |1183  |1407  ... ... ... | | | ... % |24,6 |21,7 |18,9 ... ... берген |1225  |1520  |1844  ... ... ... | | | ... % |30,3 |24,1 |21,3 ... тұлғалардың жедел теңгелік |9,0-10,5 |8,0-9,5 |7,0-9,0 ... ... орта | | | ... ... мөлшерлемесі, | | | |
|% | | | ... ... ... ... ... ... |
|депозиттері бойынша орта | | | ... ... ... | | | |
|% | | | |
* ... ... ... ... мәліметтерінен алынған /12, 45 б/
2008 жылғы желтоқсандағы заңды тұлғалардың ... ... орта ... ... 4,5 % ... (2007 ... ол 3,3 % болған), ал жеке тұлғалардың депозиттері - 9,8 ... ... ... ... экономикаға несие қарыздарының жалпы
көлемі 2008 жылы 82,7% ... 4736 ... ... ... ... орта есеппен алғанда 2006 жылы 4 %-6 % ... ... -2008 ... 3% - 5% төмендеді.
Инфляция орта есеппен 2006 жылы 5%-7%, 2007 ... % ... 4-6% ... ... ... ... жыл соңына, %
бойынша 2006 жылы 6-6,5% 2007 жылы 6,0 %  2008 жылы 5,5 ... ... ... ... ... ... ... қоғамның осы күнге дейінгі жарғылық қоры 2008
жылдың I кварталын қорыта келе, "Темірбанк" акционерлік қоғамның ... ... ... оның ... 393,593миллион теңгеге ұлғайды. Пайыздық
табыс 2,415 миллиард ... ... Ал ... ... ... ... ... айына дейін банк активтері 100,273 миллиард теңге ... ... басы мен ... 75,945 ... ... ... ... наурыз айының соңында өсімі 15,26 миллиард теңге ... ... ... есеп беру ... банк 63,788 ... теңге мөлшерінде
табыс алды. Меншікті капитал осы периодта 14,866 миллиард ... ... ... кіріс 1,239 миллиард теңге көлемде болды.Талдау нәтижесінде,
банктің қазіргі жетістіктері басқа да ... ... ... ... ... ... қоғамның
мемлекетіміздің қаржы нарығындағы тұрақтылығы мен сенімділігі жоғары ... ... Бұл Банк ... ... арқасында қол
жеткізілген нәтиже. [12]
Банк өтімділік-қорларды жылдам ... ... ... және ... мен ... да ... тең ұстап тұрады. Банк
өтімділігі баланс өтімділігін білдіреді.
А1 Актив өтімділігі. Дүниежүзіндегі ... ... ... ... және ақша ... кіреді.Ақша қорлары және бағалы
қорғаздар айналым ... ... ... ... ... ... ... ыңғайлы, ал бағалы қағаздар қолма-қол аұшаға айналдыру
жылдам емес.
А2 Активтің тез ... оған ... ... ... ... ... да ... жатады. Берешек қарыздар белгілі ... ... ... түседі және міндеттерді төлеу үшін бағытталады. Тауар ... ... ... ... есептік құжаттарға түсірілген, қарыз
алушылар мерзімінде төлемеуі ... ... ... ... экономикада
ұзартылған қарыздарға шыдамайды, сондықтан берілген ... ... ... ... ... ... кезінде банк қорлары,
нарықтық келісім шартта жұмыс ... ақша ... ... ... қысқа мерзімді берешек қарызға сумма қосылады. Бірақ, ... ... ... ... ... тоқтатылуы мүмкін
және де барлық берешек қарыз бір сәтте ақша қаражаттарына айналуы мүмкін.
Берешек қарыздың үлес салмағы ... ... онда ... тұрақтылыққа
қатер болуы мүмкін.
А3 Активтің баяу өткізілімділігі. Оған ... ... II ... ... ... ... және «Ұзақ мерзімді инвестиция»
актив балансының I бабында көрсетілген. Бұнда «Келешек период ... ... осы ... ... айналуы қиын: сатып ... ал бұл ... қиын және ... бір ... ... ... Активтердің қиын өткізілімділігі. Актив балансының I бабы ... ... ... оның ... ... ... ... ақша салу. Актив балансының осы тобына деңгейі ... және ... ... формасына қолма-қол ақша, касса да ... ... ... және ... ... қысқа мерзімді бағалы
қағаздар қаржылық ... ... есеп ... Белгіленген
актив баптары банк өтімділігн білдереді. Өтімді ... ... ... және ... ... жатады.
Пассив баланс тез төлеу
П1 Міндетті мерзім-алашақ қарыздар, қарыздар, белгілі бір ... ... ... ... ... Олар банктің
мақсаттына жету үшін өтімді.
П2 Қысқа мерзімді міндеттемелер-қысқа мерзімді несие және ... ... Ұзақ ... міндеттемелер - ұзақ несие және қарыздар
П4 Тұрақты міндеттемелер- пассив балансының I бабы ... ... пен ... ... сақтау қорытындысында активтер баланстағы
«Келешек период шығыны» қысқартылады.
Баланс абсолютті өтімді.
А1 >=П1
А2 >=П2
А3 ... ... = ... ... Ф_О;Фт
>_О;Фо>_0;т.б S=(1,1,1);
2. Қаржалық жағдайдың орташа тұрақтылығы, ... ... ... Қаржылық жағдайдың тұрақсыздығы, төлем ... ... ... ... есебінен тепе-теңдік мүмкіндігі ... Қор ... ... 0 т.б7 ... жағдайдың дағдарысы, кәсіпорын банкрот жағдайына жақын
қалған кезі, осы оқиғада ақша ... ... ... ... ... ... ... несие берешегін жаба алмайды:
Фс _ 0 т.б S=(0,0,0)
«Темірбанк» акционерлік қоғамның ... ... ... 2006 жылы ... коэффициенті 0,38 болса, 2008 жылы
0,18 төмендеді. Өтімділік коэффициентінің қысқаруы банктің ... және кері ... ... ... банкке талдау жасай ... ... ... ... ... бөлімді қорытындылай келе, біз «Темірбанк» ... ... мен ... ... банк ... ... мен ... қаржылық жағдайын талдай келе, «Темірбанк» акционерлік
қоғамның бәсекеге қабілеттілігі ... ... ... ... ... «Темірбанк» өзінің ... ... ... ... ... сапалы банк өнімдерімен
қанағаттандыру болып табылады. ... ... ... бір ... ... қолдана отырып, қызметінінің тиімділігін арттыру
жолдарын пайдаланылады.
2. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНК ҚЫЗМЕТІН ... ... ... ... ... Коммерциялық банк қызметінің тиімділігін бағалау әдістерін жетілдіру
Тұрақты, икемді және ... банк ... ... ... ең ... экономикалық міндеттердің бірі.
Жаңа несиелік институттарының құрылуы туралы жай ғана ... ... ... ... ... қабылданған және қаржы құралдардың ұзақ ғасырлар бойы
жинақтаған ... ... ... ... ... меңгеру
жолымен несие мекемелерінің тиімді қызмет етуін ... құру ... ірі ... басым салалардағы жобаларды қаржыландыру үшін белгілі
әлеует жинақтауда, Қазақстан экономикасының «локомотиві» ретінде ... ... құру ... ... маңызы бар, немесе
дүниежүзілік деңгейдегі бәсекелестікке бейімді және ... ... ... ... арта ... салаларының негізгі бағыттарының бірі бүкіл елде өз ... ... шет ... банк мекемелерімен байланыс жасау, Азиядағы қаржы
рыноктарына шығу ... ... ... ... ... банк ... ажыратылуы арқылы
банк саласындағы өзгеріс серпінділігі өсіп келеді.
Банк ісі ақырында ... ... ... ... ... ... ... отыр. Қазіргі кездегі бәсекелестікте тіршілік
етуге ынталанатын коммерциялық банктер оның клиенттерінің барлық үміттерін
жүзеге ... ... ... Банк ... мен Клиенттердің
қаражатын сақтап өсіріп отыратын негіздің бір бөлігі болуы тиіс. Қазақстан
коммерциялық банк ... ... ... ... ... жұмыс
табысты басталды. Оны барлық қауым банкирлер болып, мемлекет болып, пресса
болып, тұрғындар болып, ... ... ... қана біз ... және оң нәтижеге
жетеміз.
Банк қызметі-нарық экономикасының ең маңызды және ... ... ... ... мен ... ... және айналымының дамуы
тарихта қатар және тығыс байланыста болып отырған. Мұнда, банктер ... ... ... ... ... ... ... таралуын
жүргізе асыра отырып, жалпы өндірістің тиімділігін арттырады, қоғамдық
жұмыс өндірісінің өсуіне ... ... ... және ... ... жағдайында банк жүйесінің құрылымы шұғыл
күрделене түседі. Қаржы мекемелерінің жаңа ... жаңа ... ... ... ... ... ... пайда болды.
Несие саясаты құрылымының тиімді формаларын, капитал рыногында тиімді жұмыс
істейтін механизмі, ... ... ... ... ... ... ... жатыр. Тұрақты, епті әрі тиімді банк жүйесін құру-
Қазақстандағы экономика ... ең ... ... ... бірі ... табылады.
Банк дегеніміз-жеке алынған экономикалық өңірдің немесе бір ... ... ... ... ... ... географиялық, ұлттық шектеуді
білмейді. Бұл, өте мол қаржылық қуаты, қомақты ақша капиталы бар ... ... ... нық еніп ... Олар көпшілік бұқараның көзіне
ілінбестен, экономиканың өмір сүруін ... етіп ... ... ... шешімін тауып өтейтін проблемалары мен қажеттіліктерін ұмытуға
себеп болмайды. Тек, сондай жолмен ғана нарық ... ... ... ... ... ... ... дамуы мен қызмет етуіне
оңды жағдайлар жасалады. Қазақстанның қаржы секторының ... ... ... ... мен ... ... біріне түсінікті
«ойын ережесімен» берілетін рынок жасауға мүмкіндік ... ... ... алу, ... ... ... 80 % ... айналымы ЕС-ге кіретін басқа елдермен ... ... ... ... ел ... әсер етуі біртіндеп азая
бастайды. Бұл жағдайда күмәнсіз, ... мен ... ... ... қарым-қатынасы тереңдетіледі.
Аталған тұжырымдамаға сәйкес 2010 жылда теңге еркін айналыстағы валюта
болады, ал қаржы рыноктары Еуроодақ стандарттарына сәйкес қызмет ... ... үш ... ... ... дами ... Ол ... жеке түрлерін жүзеге асыратын банктер, ұйымдардан және
шағын несие ұйымдарынан құрылады. ... ... ... ... ... мен ... ... жүйесін дамыту жоспарланып отыр.
Ипотекалық облигация, құнды агенттік қағаздар, қысқа ... ... ... ... ... ... ... жөнінде шаралар
қабылданады. Инвестициялық қорларды қалыптастыру белгіленіп отыр. ... ... ... ... ... ... жоғары
технологияларға инвестициялауға қатысу болып табылады.
Қазақстан банк ... ... ... көрсеткіштерінің соңғы жылдар
аралығындағы талдауы келесіні көрсетеді:
Банктерді қаржылық сауықтыру мен Қазақстан банк ... ... ... шараларды қолдану қажет:
- банк капиталын көбейту;
- активтердің сапасын көтеру;
- банк жүйесін қайта құру.
Соңғы уақытта Қазақстанда басқару ... ... ... қызығушылық
білдіріліп отыр. Бұл таң қалатындай жағдай емес, өйткені, күрделі ... ... ... және бағалаусыз мүмкін емес.
Сонымен қатар, банктер арасындағы бәсекелестікте банк ісін ... ... ... ... банкирлер ғана табысқа жетеді. ... ... ... ... банк қызметімен байланысты толып
жатқан мәселерді қарастыру мүмкін емес. 2001 жылы ... ... ... ... сай ... көшу ... Бұл ... Ұлттық банкі жүргізіп отырған, ... ... мен ... банк ... ... жалғастыруға
негізделеді.
2003 жылдың басында 16 банк жеке ... ... ... кепілдік (сақтандыру) жүйесінің қатысушылары болды. ... ... ... ... банк ... отырған белсенді операциялары
көлемінің өсуіне, олардың бәсекелестікке қабілеттілігін арттыруға, ... ... ... ... және ... нәтижеде республиканың
қалың бұқара топтарына қол ... ... ... 2005 жыл ... ... қатысушы-банктер қатары 18-ге дейін, ал қазіргі кезде 42-ге
дейін ... ... ... ... ... ... жылғы
сәуірде банк заңнамасына жеке тұлғалардың депозиттік шоттарын қатысты банк
құпиясы бойынша ... мен ... ... ... ... жөнінде қабылданған шаралар кешені
тұрғындардың банк ... ... ... ... ... ал ... ... өзгеріс» болып, олар ақшаларын өз үйлерінде сақтауды
қойып, отандық банктерге салатын болды.
Банктктерді дамыту үшін ... ... ... ... ... ... банк қызметтерін енгізудің үлкен
мәні бар. Олар клиенттерге банк ... ... жаңа ... ... ... ... ең ... 2006 жылдың басында 22 000 астам пайдаланушыларын тіркеуге
алған Қазкоммерцбанкі, Халық банкі-2006 жылы 16 000 ... ... -2006 ... 1 900 ... банк ... сегментін сараптау телебанкинг, call-
орталықтары, интернет-банкинг, Homebanking ... ... ... ... ... болғандығын көрсетті. Ал телебанкингте операция
жүргізу барысында бірнеше ондық ... ... тура ... ... ... бас ... ... берілген іс қимылдар және рұқсат берілмеген іс-
қимылдар жасаудан қауіпсіздендіруді қамтамасыз ету ... ... ... мен ... ... ... шараларын үнемі
жетілдіріп отыруға мәжбүр. Қазақстанда жаңа электронды банк қызметтері үшін
заңнамалық қорғауды қалыптастыру қажет.
Қазіргі кездің, ең ... ... ... ... секторының
кәсіпорындарын ұзақ мерзімді инвестициялармен қамтамасыз ету болып
табылады. ... 2015 ... ... ... даму
бағдарламасы аталған мәселенің көкейкестілігін күшейте түсті. ... ... ... тәжірибесінде Қазақстан банкілеріндегі
инвестициялық жобаларды қаржыландырудың жаңа ... ... ... ... Банк ... ... ... Қазақстанда жобалық
несиелеу тиісті даму таппағанын көрсетіп отыр.
Қазіргі банктер аккредетив, кепілдік және т.б. тәрізді қаржы ... ... ... ... банк қызметтерінің осы рыногын
дамытуға үлкен көңіл бөледі.
2. Коммерциялық банктің тиімділігін ... ... ... банктің тиімділігін арттыру жолдарын қарастырғанда қаржы
қызметкерлерінің ІІІ конгресінде қаралған Қазақстан қаржы рыногының ... ... ... ... ... ... ... форвардтар мен фьючерс нарығының дамуына арналған. Коммерциялық
банктер форвардты және фьючерсті мәмілелер бойынша қызмет ... ... ... ... ... несиелеу саласындағы жұмыстарды
жетілдіру мақсатын көздейді, сондай-ақ, ... ... ... ... жаңа ... құралдарына деген қажеттілігін
қанағаттандыру үшін. Бірақ, олар ... ... ... ... бұл банк ... ... ... сегменті дамымағандығын
дәлелдейді.
Клиенттердің сыртқы экономикалық мәмілелерін қаржыландыруға ... ... ... өзге ... ... пен ... болып табылады.
Несиелік мөлшерлемелердің жалпы төмендеу тенденциясы мен мықты бәсекелестік
банкерді клиенттердің сыртқы ... ... ... тиімді
түрлерін іздестіруге мәжбүрлейді. Факторинг өз ... ... ... ... өз ... сату рыноктарын игеруге мүдделі
кіші және орта кәсіпорындар үшін өте маңызды. Қазақстандағы ... ... ... ... және форфейтингтік оперцияларды жүзеге
асырудың ... ... ... ... ... мәмілелерге қызмет көрсетудің
жоғары тәуекелділігімен шарттасатын факторингтік және форфейтингтік
операциялардың ... ... ... ... ... бірі ... ... рыногын дамыту болып
табылады. Экономика субъектілерінің инвестициялық әрекеттерін ... ете ... ... ... ... (делдалдық) деген жаңа
банк қызметін көрсетуді пайдаланады. Ол банкке ... ... ... дамыта отырып, үлкен табыс түсіруге, инвесторлар кішігірім
топтарға бірлесіп, акциялардың ... ... ... өзге ... әсіресе, қарыздық құнды қағаздарды пайдалануға ынталанған кезде
қарыз құралдар есебінен сатып алулар көлемін өсіруге ... ... ... Әлем ... 2005 жылы ... ... Жолы» республикалық
мемлекеттік кәсіпорнына 15 млн. теңгеге облигациялар орналастырды. Алайда,
делдалдық рыногының ... ... ... ... ... Банк қызметтерінің бұл сегментінің даму ... ... ... ... даму ... тығыз байланысты. Бұл қаржы
қызметкерлерінің ІІІ Конгресінде көрініс табады./28,29 б/.
Қазақстанның дүниежүзілік сауда бірлестігіне кіруі, Еуропалық одаққа
бірлесуі экономика ... ... ... ... сай
жүргізуіне ерекше талаптар қояды. Осыған байланысты ... ... ... қабілетті Қазақстан банктерінің ... ... ... ... кең ... ... ... корпоративтік
қаржыландыру болып табылады. Қазақстан ... ... ... ... оның ... ... маңызды бағыттарын төмендегідей
коммерциялық банктердің қаржылық ахуалын талдаудың ... мен ... ... ... табылады:
- Қазақтан Республикасының Ұлттық банкінің коммерциялық ... ... ... рейтингілік бағалаудың бірыңғай
әдістемесін әзірлеу;
- бантің ... ... ... ... және ... қамти отырып,
автоматтандыру мен компьютерлендіру, банк жұмысының нәтижелерін ... ... ... етуді құру және қолда барын жетілдіру.
Банк эмитентінің негізгі функцияларына мыналар жатады:
- Карточкалар шығару (карта иесінің жеке ... ... және ... ... ... ... ... жаңарту);
- Несие қабілеттілікті талдау (өтініш иесінің қаржылық жағдайын анықтау,
карталық шот ашу,несиелік лимитті анықтау);
- Авторизация (мәміле ... ... ... ... ... ... ... сатушының сұрауларына жауап беру, мастер-файлдарды жаңарту,
ақпараттық айырбастау жүйелерімен өзара әрекеттесу);
- Ақпараттармен алмасу және интерчейндж үшін сыйақылар алу;
- ... ... ... ... ... мен ... жабу ... көшірмелер дайындау және жіберу);
- Карточкалық шот бойынша операцияларды бухгалтерлік есепке алу;
- Мерзімі өткен қарыздарды ... және ... ... ... ... ... жұмыс (сұрақтарға жауап беру, шағымдарды қарастыру);
Банктік карточкалардың күрт жылдам таралуы, олардың жаппай қаржылық ... ... ... ... ... ... кең ... өсуі жүйеге қатысушылардың негізгі категорияларына, яғни, банктерге
сауда орындарына және карточка иелеріне есеп ... бұл ... ... ... ... ... куәсі /29,50б/.
Бұл коммерциялық банк қызметінің тиімділігіне көз жеткен сайын мынадай
тұжырым айқындала түседі: карточкалық ... ... «үш алып ... есеп айырысуларды тиімді ұйымдастыру, қаржылық есепке алу,
маркетинг. Бұл үшеуінің қайсысы ... ... ... айту ... ... ... ... жұмыс жасауы мүмкін емес,ал бұл үшеуінің біреунің
әлсіздігі міндетті түрде барлық жүйенің ақсауына әкеліп соқтырады.
Несие беру делдалдық коммерциялық ... ... бір ... ... табылады. Бос қаражат иелері мен қарыз алушылардың тікелей несиелік
қатынасына, оған ... ... ... ... отырған капитал
көлемін бірлесе иемденуі, сондай-ақ, қарыз алушыға қажет капиталды босату
мерзімі кедергі ... ... жоқ. ... ... мен ... алушыладың
арасындағы тікелей несиелік байланысын соңғылардың ... ... де ... отыр. Капитал иесінде қарыз алушының қаржылық
жағдайы туралы ... ... ... ... ... ... коммерциялық банктер алдынан
мүлде жаңа көкжиектер ашады.
Экономикадағы және қоғамдағы нарық қатынастарының дамуы, ... ... ... түседі. Олардың жұмысында бірінші орынға
әкімшілік-басқарудың орнына экономикалық ... ... ... ... ... ... құралдарының маңызы көтеріле түсті.
Қазіргі кезде көптеген ... ... тән ... ... үрдісі, банк клиенттері іс жүзінде қандай да ... ... ... қол ... ... «қаржылық супермаркетке» айналу
болып табылады. Біздің рынок ... ... ... ... ... қызметінің тиімділігін бағалау әдістерін
әмбебаптығын даму және ... әрі ... өмір сүру ... ... ... ... қатынастарының дамуы мен нығайтылуының
өлшемі ... әр банк үшін ... пен ... ... ... қалыптастыру шағында, күн ... ... ... ... ... ... аумағын іздестіру мәселесі қойылады.
Қазіргі коммерциялық ... ... сөз ... олардың несие
жүйесінің өзге де ... ... ... өрістеп отыратындығын баса айту
керек. Олардың жүргізетін операция формалары, ... ... және ... ... ... ... жылдары банктердің жаңа бөлімшелерін ашуды кеңінен қолдаудың,
электронды терминал пайда болуының және ... банк ... ... ... банк ... ... ... түсті.
Бәсекелестік өзге де қаржы институттарының (мысалы, ... ... ... ... ... қорлары, банктерге тән қызметтердің көптеген түрлерін
ұсына алады) өсуіне байланысты ... ... ... ие бола тұра ... ... ... ірі инвесторларға айналуы ықтимал. Яғни, ... ... ... ... ... ете ... құрылымдық қайта құруға
араласады, тіпті экономиканың көптеген ... ... ... меншікті басқарудың және капитал қалыптастырудың акционерлік-
құқықтық мәртебесін кең ауқымда иелене отырып, ... ... ... ... ... және де өз қызметін ... ... ... мен ... ашу ... ... ... алады, сондай-
ақ, қатысудың түрлі формаларын дамытады.
Банктерге шынайы экономикалық рөл артудың негізгі құралы қоғам тарапынан
коммерциялық банктің дәрежесін рынок тұрғысынан дұрыс ... ... ... ол үшін ... осы ... ... ... мүмкіндік беретін
реттеуші кешенін қалыптастыру қажет. Мұндай кешенде аса маңызды орынға өзі-
өзі реттеу механизмі ие ... ... ... ... ... ... және ... даму стратегиясынан көрініс табатын
миссиясын ... ала ... ... жасауға тиіс.
Менің ойымша, нарық экономикасындағы коммерциялық банктердің рөлін дұрыс
түсіну негізінде, олардың әр қайсысы өзінің орнын табуы ... ... ... ... ... процесінде жинақтардағы, өндірістегі,
айналымдар мен тұтынудағы мақсатты міндеттерін шешуде, олардың коммерциялық
және әлеуметтік тиімділігін ... үшін ... ... құралдарды пайдалану
қажет.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға ... ақша ... ... ықпал етуді әрі қарай күшейту
жөнінде шаралар қабылдау, ақша-несиелік саясаттың түрлі құралдары бойынша
мөлшерлемені ... ... ... ... Мұнда қаржы рыногындағы
сыйақы мөлшерлемесін реттеудің, сонымен қатар банктердің артық өтімділігін
тазартудың негізгі құралдары Ұлттық банктегі ... ... ... ... нотасы және депозиттері болып қала береді.
Теңгенің ағымды және капиталдық операциялар бойынша ... ... ... ... және ... рыноктары жағдайындағы
мониторинг молынан кеңейе түседі, сондай-ақ, сыртқы экономикалық оперциялар
бойынша ақпараттық базаны жетілдіру жөніндегі жұмыстар ... ... ... Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев
«Қазақстан 2030» атты стратегиялық бағдарламасы ... 1997 ... ... ... ... ... ... банк қызметі туралы» заңы
3.Сейтқасымов Г.С. «Ақша, Несие, Банктер». Алматы 1999г.
4. Колесников В. И. Банк ісі. - М: ... және ... ... Ж. ... ... КазНУ» журналы. Экон. серия. №3(31).2003г.
6. Балабанов И.Т. Бантер және банк ісі. – ... ... Ж.К. ... ... ... банктері: мәселелер
және әлеуеттер // Қазақстан экономикасы, 1997г., № 9-10.
8. Дробозина Л.Т. Ақша, Несие, Банктер - М., Инфра-М., ... ... Е. Ф. ... және и банк ... ... ... А.А., ... А.К. «Вестник КазНУ» журналы. Экономикалық
серия. №4(26). 2001г.
11.Қалиева Г.Т. Қазақстандағы коммерциялық банктер және олардың
тұрақтылығын тқамтамасыз ету проблемасы. Автореферат. – ... ... ... ҚР Ұлттық банктің ... ... ... ... В. «Экономикалық теория». Алматы 2002г.
14. Лаврушин О.И. «Ақша, Несие, Банктер». Екінші басылым, Москва
2000г.
15. Маркова О. М., Сахаров В. И. ... ... және ... – М., ... мен биржалар – Юнити, 1995г.
16. «Статистикалық мәліметтер» // Банки Казахстан, 2009г. №9. 89стр
17. ... Ш. ... банк ... ТМД ... бiрiншi орында:
“Центркредит” банкiнiң директорымен сұхбат // Дала мен ...... ... ... ... ... ... сектора на 1 июля 2009 года» // Банки
Казахстана, №8, 2009 г.
19. ... С.Б. ... ... ... Оқу құралы. 2-шi
басылым, - Алматы: ИздатМаркет, 2004. – 272 б.
20. ... ... 2004 г. №1; “О ... ... ... сетей коммерцеских банков” // Кил А. Б.
21. Садвакасова Ж. ... ... ... ... // ... Серия экономическая. №2. – 2008 г.
22.Статистический ежегодник. Алматы. – 2009г.- 446 с.
23.«О ситуации на финансовом рынке» // Банки Казахстана, №7 - 2009 г. ... ... – 2030 ... ... ... жаңа кезеңінде» //
Қазақстан Республикасы президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан ...... 28 ... 2007 жыл.
-----------------------
16,86%
16,12%
15,36%
10
,5,34%
15,36%
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
2006
2007
2008
проблемалық несие
несиенің жалпы
суммасы
30% лизинг
10,30% қарыздар
12,30%
8% 2006 ... ... жыл

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 37 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасындағы банктік несие алушының несие қабілеттілігін бағалау жүйесі44 бет
Қазақстан Республикасындағы жаңа нарықтық экономикаға байланысты зияткерлік меншіктің түсінігі мен ерекшеліктері, Қазақстан Республикасында зияткерлік меншік құқығын қорғау жүйесі70 бет
Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен қамсыздандыру жүйесі39 бет
Қазақстан Республикасындағы салық жүйесі даму және құрылу кезеңдері10 бет
Қазақстан Республикасындағы салық жүйесінің экономикалық мәні және маңыздылығы86 бет
Қазақстан Республикасында банкті ашу және лицензия беруші ресми орган – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь