Ақпараттық менеджменттің әдістемелік және теориялық негіздері


«Ұйымдастыру» теориясы әртүрлі мағынаға ие. Кейде ол ұйымдастыру мағынасына жақын процесс немесе қызметті білдіреді. Көбінесе ұйымдастыру термині реттелген құрылымды объект ретінде қарастырылады. Мұндай объектіде әртүрлі элемепнттер және олардың арасында байланыс бар, сондай-ақ элемент ретінде технологиялық элементтер (машина, құрылғы, т.б.), адамдар болуы мүмкін. Біз негізгісі ретінде осы жолдарды қолданамыз.
Ұйымдастыру теориясы – менеджерлерді дайындауда оқытылатын арнайы пән.
Ұйымдастыруды «жалпы мақсатқа немесе мақсаттарға жету үшін тұрақты негіздерге қатысты функциялайтын белгілі шектеулі әлеуметтік білім» немесе «адамдар тобы» ретінде анықтауға болады. Сондықтан АҰ (ақпаратты ұйымдастыру) жағдайын және ұйым ерекшеліктері дамуын бағалай сатылары ретінде қарастырады.
АҰ кеңістігіндегі менеджмент және ұйымдастыруға әрбір кәсіпорында ағымдағы уақыт үшін жалпы факторлар әсер етеді. Бұл ең алдымен кәсіпорындағы АҰ бөлімшелерінің тапсырма құрамын қарастырудағы қалыптасу.
Стратегиялық тапсырмаға кәсіпорындағы АҰ идендификациясның рөлі, стратегия және мақсат қалыптастыру, сондай-ақ кәсіпорынның ақпараттық құрылымын стратегиялық жоспарлау жатады. Тактикалық тапсырмалар стратегиялық жоспарлары бөлшектейді және оған ақпараттық құрылымдар эффектілігі мен сапаның стратегиялық деңгейіндегі шаралар жатады. Оперативтік тапсырмалар АҰ кеңістігіндегі жоспарды таратуды қамтиды.
Қосалқы жүйелерге өздік өңдеулер, стандартты қолданудағы программалық және басқа да құралдар және олардың жоспарлау, даму, орындау, қызмет көрсету құралдары жатады.
Кез-келген бизнесте және кез-келген технологияда еңбекті бөлудің қол жеткізген деңгейі және процессі негізгі қызмет ерекшеліктерін және оны ұйымдастыруды анықтайды:
- Кең профельді мамандар және шағын маманданған қызметкерлерді өзара таңдау;
- Тапсырма класстары бойынша еңбекті бөлу және жұмысшыларды мамандандыру;
- Заттық немесе техникалық белгі бойынша мамандандыру;
- Жеке ұйымдастырылған жұмыс фазасы бойынша жұмысшыларды шағын мамандандыру болуы мүмкін;
АҰ тапсырмасындағы ақпараттық құралдардың күрделілігі шағын мамандарға пайдалы; жүйе интеграциясы тапсырмаларымен байланысты мамандардағы жалпы мәселе - әмбебап – мамандарға пайдалы.

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Ақпараттық менеджменттің (АМ) әдістемелік және теориялық негіздері.
Ұйымдастыру теориясы әртүрлі мағынаға ие. Кейде ол ұйымдастыру
мағынасына жақын процесс немесе қызметті білдіреді. Көбінесе ұйымдастыру
термині реттелген құрылымды объект ретінде қарастырылады. Мұндай объектіде
әртүрлі элемепнттер және олардың арасында байланыс бар, сондай-ақ элемент
ретінде технологиялық элементтер (машина, құрылғы, т.б.), адамдар болуы
мүмкін. Біз негізгісі ретінде осы жолдарды қолданамыз.
Ұйымдастыру теориясы – менеджерлерді дайындауда оқытылатын арнайы пән.
Ұйымдастыруды жалпы мақсатқа немесе мақсаттарға жету үшін тұрақты
негіздерге қатысты функциялайтын белгілі шектеулі әлеуметтік білім немесе
адамдар тобы ретінде анықтауға болады. Сондықтан АҰ (ақпаратты
ұйымдастыру) жағдайын және ұйым ерекшеліктері дамуын бағалай сатылары
ретінде қарастырады.
АҰ кеңістігіндегі менеджмент және ұйымдастыруға әрбір кәсіпорында
ағымдағы уақыт үшін жалпы факторлар әсер етеді. Бұл ең алдымен
кәсіпорындағы АҰ бөлімшелерінің тапсырма құрамын қарастырудағы қалыптасу.
Стратегиялық тапсырмаға кәсіпорындағы АҰ идендификациясның рөлі,
стратегия және мақсат қалыптастыру, сондай-ақ кәсіпорынның ақпараттық
құрылымын стратегиялық жоспарлау жатады. Тактикалық тапсырмалар
стратегиялық жоспарлары бөлшектейді және оған ақпараттық құрылымдар
эффектілігі мен сапаның стратегиялық деңгейіндегі шаралар жатады.
Оперативтік тапсырмалар АҰ кеңістігіндегі жоспарды таратуды қамтиды.
Қосалқы жүйелерге өздік өңдеулер, стандартты қолданудағы программалық
және басқа да құралдар және олардың жоспарлау, даму, орындау, қызмет
көрсету құралдары жатады.
Кез-келген бизнесте және кез-келген технологияда еңбекті бөлудің қол
жеткізген деңгейі және процессі негізгі қызмет ерекшеліктерін және оны
ұйымдастыруды анықтайды:
- Кең профельді мамандар және шағын маманданған қызметкерлерді өзара
таңдау;
- Тапсырма класстары бойынша еңбекті бөлу және жұмысшыларды
мамандандыру;
- Заттық немесе техникалық белгі бойынша мамандандыру;
- Жеке ұйымдастырылған жұмыс фазасы бойынша жұмысшыларды шағын
мамандандыру болуы мүмкін;
АҰ тапсырмасындағы ақпараттық құралдардың күрделілігі шағын мамандарға
пайдалы; жүйе интеграциясы тапсырмаларымен байланысты мамандардағы жалпы
мәселе - әмбебап – мамандарға пайдалы.
АҰ жүйесі централизацияланған және децентрализацияланған болуы мүмкін.
Кез-келген қызмет децентрализациясы кеңістік, технологиялық және
ұйымдық көзқараспен қарастырылады. Кеңістік Д АҰ орындалатын технологиялық
комплекстердің физикалық орналасуына негізделеді. Осымен тығыз байланысты
технологиялық Д технологиялық құралдар және желі деңгейі, анықталған
жүйелік программалық құралдардан және анықталған мәліметтерден тұрады.
Ұйымдық Д-ны қолдануда Аұ тапсырмаларын анықтау және олардың нәтижесіне
жауапкершілік орындалады.
Централизацияланған және децентрализацияланған құрылымдар өздерінің
мүмкіндіктері бойынша бір-біріне жол береді. АҰ централизациясына пайдалы
аргументтер:
- басшылыққа ақпаратты дайындау үшін процесстің жеңілдігі, құралдарға
және мәліметтерге оперативті және терең қатынау, қызметтің талдауының
эффектівті, оперативті және терең мүмкіндігі;
- кәсіпорын үшін глобальды қосымшалардың жақсы келісімділігі; бұл
жағдайда децентрализация эффективті емес және локальды таратылатын
қосымшалар үшін ыңғайлы;
- мүмкіндігі жоғары құралдарды қолдану мүмкіндігі, технологиялық
мәдениет, ноу-хау интеграциялары деңгейінің жоғарылауы, бұлар АҰ
және АТ бойынша кәсіби мамандардың жақсы жағдай жасайды; кәсіпорын
децентрализация жағдайында мықты технологиялық базаға негізделеді,
сондай-ақ мұндай жағдайларда мамандардан АҰ бойынша қосымша және терең
білім талап етіледі.
Сондай-ақ децентрализация пайдасына күрделі аргументтер бар:
- ақпараттық жүйені қорғау үшін күш, шара және құрал қажет емес, жүйені
бұзу тәуекелдігі төмендейді;
- локальды қосымша бойынша реакция уақыты қысқарады және
централизацияланған жүйемен салыстырғанда жүйелер арасындағы
келіспеушілік үшін ұйымдық шығындар азаяды;
кәсіби кеңесшілерге осы бөлімшелер қызметін, олардың ұйымдық және
технологиялық автономдығын қамтитын АҰ жүйесінің тиімділігін бағалау жеңіл;
сондай-ақ АҰ мәселесіндегі жауапкершілік жоғарылайды.
АҰ жүйесін құруда децентрализациялау қабылданған, онда жетіспеушіліктер
жоқ. Бағаөндіруші қатынасы кіші есептеуіштерде жақсы, бірақ
централизация кезіндегі ресурстарды қолдану деңгейі жоғары. Бұдан басқа
децентрализация АҰ кеңістігіндегі стандартизацияны және бірлікті бұзуы
мүмкін. Осыдан АҰ жүйесі бойынша бөлу және функцияларды стратегиялық
жоспарлаудың орталақ қашықтығы мақсатты жинақталады.
Ұйымдық, техникалық және кеңістіктік децентрализацияның негізгі
версиясы – мәліметті дербес өңдеу (МДӨ) – Personal Computing. Мұндай
жүйелерде қолданушылар ПЭВМ және оның комбинациясын қолданып, қосымша
жасауы мүмкін. Бұл жұмыстарға программалау құралдары мен қолдау
көрсетіледі.
МДӨ көмегімен АЖ-де әртүрлі мақсаттар жүргізіледі. Ең алдымен, қосымша
жүйені кәсіби өндірушілердің іске қосылуы және аймақтағы эффектілік, сондай-
ақ кәсіпорынға АҰ-дың тереңдей енуі қамтылады.
МДӨ өмірінің қосымшаларында шығынпайда қатынасы жақсарады, ол сондай-
ақ үйрену процессіне шақырады, қолданушылар жауапкершілігін күшейтеді және
АҰ қатынасына жалпы жақсы әсер етеді.
Көрсетілген МДӨ мүмкіндіктері АЖ-де таралуы мүмкін. МДӨ-ні құру үшін
келесі белгілер қосымшалары сай келеді:
- өңдеудің күрделілігі мен жұмыс сыйымдылығы жоғары емес;
- қосымшаның өмір ұзақтығы жылмен емес айлармен болжанады;
- қолданушылар саны аз және айналым жиілігі жоғары емес;
- мәліметтер көлемі шектеулі, орталық базарларға мәліметтерді өзгерту
ретінде кері әсер ету орын алмайды;
- жоспарланған барлық қосымша жүйе немесе оның бөлігі үшін АЖ-нің
элементін қолданудың еш қажеті жоқ;
- басқа қосымша жүйелермен активті және тұрақты контактілер болмайды;
- мәліметтерді қорғау және сақтау бойынша талаптар төмен.
Үлкен кәсіпорындарда қолданушыларға ақпараттық орталықтар (АО) қызмет
көрсетеді. АО тапсырмалары:
- МДӨ-ді басқару (өз кәсіпорны шегіндегі стандартизациялау облыстары: АҰ
дәстүрлі ұйымдастыру үшін қосымша және шектеу таңдау; программалық
және техникалық құралдарды бағалау; ақпараттар менеджментін ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Педагогикалық менеджменттің ғылыми - теориялық негіздері
Оқытудың теориялық және әдістемелік негіздері
Тәрбиенің теориялық және әдістемелік негіздері
Менеджменттің методологиялық негіздері
Туризм менеджментінің теориялық және әдістемелік негіздері
Мемлекеттік басқарудың теориялық - әдістемелік негіздері
Экономикалық өсудің теориялық және әдістемелік негіздері
Азаматтық қоғамның теориялық-әдістемелік негіздері
Тәрбиенің теориялық және әдістемелік негіздері туралы
Мемлекеттік басқарудың теориялық-әдістемелік негіздері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь