Азаматтық іс жүргізу құқығының жалпы сипаттамасы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 6

1. АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
1.1 Азаматтық сот өндірісінің түсінігі және түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 11
1.2 Ерекше сот өндірісінің жалпы мәселелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22

2. ЕРЕКШЕ СОТ ӨНДІРІСІ ТӘРТІБІМЕН ЖЕКЕЛЕНГЕН
САНАТТАҒЫ АЗАМАТТЫҚ ІСТЕРДІ ҚАРАУ ЕРЕКШЕЛІГІ ... ... ... ... . 24
2.1 Ерекше сот ісі ұғымы және оның сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
2.2 Заңды мағынасы бар деректерді анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..26
2.3 Азаматты іс.түссіз жоғалған деп тану немесе қайтыс болды деп
жариялау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 29
2.4 Азаматтың іс әрекетке қабілеттілігі шектеулі немесе іс әрекетке
қабілетсіз деп тану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 31
2.5 Азаматты психиатриялық ауруханаға мәжбүрлеп жатқызу туралы
істер бойынша сот ісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35
2.6 Жылжымалы мүлікті иесіз деп тану және жылжымайтын мүлікке коммуналдық меншік құқығын тану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 37
2.7 Ұл (қыз) асырап алу туралы өтініштер бойынша сот ісі ... ... ... ... ... ... ... . 39
2.8 Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттің аумағында экстремизімді немесе ланкестік қызметті жүзеге асырушы шетелдік немесе халықаралық ұйымды экстремистік немесе ланкестік ұйым деп тану туралы арыз бойынша сот ісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 43
2.9 Азаматтық хал актілерін жазудағы қателіктерді анықтау ... ... ... ... ... ... .. 45
2.10 Нотариалдық іс.әрекеттерге немесе олардан бас тартқаны туралы арыздарды (шағымдарды) қарау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 46
2.11 Жоғалған құнды қағаздарға немесе ордерлі құнды қағаздарға құқықты қайта қалпына келтіру (шақырту ісі) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51
2.12 Аралық соттардың шешімдеріне шағымдану туралы істер бойынша
сот ісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53
2.13 Жойылған сот және атқару ісін қайта қалпына келтіру ... ... ... ... ... ... ... . 55

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 58

Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60
Тақырыптың өзектілігі. Еліміз егеменді ел болып қалыптасқаннан бергі қоғам өмірінің барлық жағын демократияландыру, заңдылық пен құқықты, тәртіпті нығайту, азаматтардың құқықтарымен заңды мүдделерін сенімді түрде қорғауды қамтамассыз ету, әлеуметтік әділеттілік принциптерін қатаң сақтауы және заңдылық пен құқық тәртібіне байланысты тәжірбиелік міндеттерді шешуде мемлекетіміздің құқықтық жүйесінің бір тармағы болып табылатын азаматтық іс жүргізу заңының рөлі едәуір деп айтуға болады.
Азаматтық іс жүргізу құқығы немесе оның қысқаша атауы, азаматтық сот ісі – заң факультеттеріндегі өзіндік оқу курсы болып табылады. Бүгінгі күнде қолданыстағы мемлекеттік стандартқа сай заңгерлерді дайындау бойынша азаматтық іс жүргізу құқығы мамандықтарына қарамастан заң оқу орындарындарындағы білімнің міндетті құрамдас бөлігі болып табылады. Қазақстан Республикасының «Азаматтық іс жүргізу құқығының» қысқаша мазмұнына тоқталатын болсақ ол, философия, логика, психология сияқты бірқатар өзге ғылымдардың білімдеріне негізделеді және құқықтық оқу пәндерімен (азаматтық құқық, төрелік құқық, әкімшілік құқық, отбасылық құқық, халықаралық жеке құқық, криминалистика және т.б.) өзара тығыз байланыста жүзеге асады. Осы азаматтық іс жүргізу құқығын өзге пәндермен бірге жалпы игеру кәсіби қызметте алған білімді тәжірбиеде қолдана білетін азаматтық сот ісінің мәселелерін игерумен байланысты оларды дайындаудың негізі болып табылады.
Қазақстан Республикасында азаматтық істер бойынша құқықтарды қорғауды бүгінде жалпы соттардан басқа азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтық қарым-қатынастарынан туындаған құқықтарын қорғау міндетті заңмен жүктелген экономикалық, әскери, әкімшілік, төрелік және аралық соттар жүзеге асырады. Соңғылары қазіргі кезде елдігіміз адам, азамат құқықтарының артықшылықтарын танудан, азаматтық қоғамның дамуынан, өкімет билігінің бөліну принципінің жүзеге асуынан, өзіндік сот жүйесінің түзілуінен көрінетіндіктен маңызды болып саналады. Осындай жағдайларда әрбір тәжірибе жинақтаушы заңгер жеке қызмет ете ме немесе қызметте ме, оған қарамастан азаматтық іс жүргізу заңдылықтары саласындағы негізгі білімі болуы керек. Сонымен бірге, осы құқықпен реттелетін жағдайларға, талап етуші, талап етушінің немесе жауап берушінің өкілі, жауап беруші, куәгер ретінде сотқа шақырылуы, қорғаушыны қажет ететін және т.б. жағдайлар кездесетін болғандықтан, азаматтық іс жүргізу құқығын тек қана заңгер ғана емес, кез келген азамат жақсы білуі керек, яғни өзіңнің азаматтық және іс жүргізу құықтарың мен міндеттерің туралы нақты ұғымың болуы керек.
Қазақстан Республикасының іс жүргізу заңының барлық негізгі мәселелері қысқаша түрде баяндалған. Осы заңды білу үшін нормативті материалды білу керек яғни, Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодекісін, адаммен азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен мүдделерін сот жүзінде қорғау күштерінің мәселелерін түсінуге ықпал ететін идеяларды, көзқарастарды меңгеруді қарастырған.
1. ҚР Азаматтық құқығының жалпы бөлімінің авторы Ғазиз Ибрагимұлы Төлеуғалиев. Алматы «Жеті-жарығы» 2001 жыл 1 том - 376 бет.
2. ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы, авторы Ү.Ө. Нұрмашев., Ф.Ү. Нұрмашева. Алматы «Жеті-жарғы» 2009 – 400 бет.
3. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 ж.
4. Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі. 1999.
5. ҚР Азаматтық құқығының ерекше бөлімі, авторы Ғ.А. Жайлин. Алматы. Заң әдебиеті – 1 том 2007 – 264 бет.
6. ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексі. Алматы «Юрист» 2006 – 121 бет.
7. ҚР Азаматтық құқығының ерекше бөлімі, авторы Ғ.А. Жайлин. Алматы. Заң әдебиеті – 2 том 2006 – 351 бет.
8. «Нотариат туралы» ҚР Заңы 1997.
9. Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексі 2001.
10. Қазақстан Республикасының Салық кодексі. 2001.
11. ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығының жалпы бөлімі, авторы З.Х. Баймолдин. Алматы 2001 жыл - 1 том.
12. ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығының ерекше бөлімі, авторы З.Х. Баймолдин. Алматы 2001 жыл - 2 том.
13. «Сот жүйесі мен сот төрешілерінің мәртебесі туралы» ҚР Заңы 2000.
14. «Аралық соттар туралы» ҚР Заңы 2004.
15. «Орындау ісі және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» ҚР Заңы 1998.
16. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. Жалпы бөлімі. 1994.
17. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. Ерекше бөлімі. 1999.
18. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» ҚР Заңы 2001.
19. «Халықаралық коммерциялық төрелік туралы» ҚР Заңы 2004.
20. Гражданский процесс. автор Власов А.А. М., 2006.
21. «Республикалық рефрендум туралы» ҚР Конституциялық заңы. 1995.
22. Гражданский процесс. под ред. Осипова Ю.К. М., 1995.
23. Гражданский процесс. Учебник для юридических вузов. под ред. Треушникова М.К. М., 1999.
24. Гражданский процесс. учебник. под ред. Яркова В.В. М., 1991.
25. Гражданский процессуальное зокондательство. Комментарий. Под ред. Юркова М.К. М., 1999.
26. Исполнительное производство. Под ред. Фархтдина Я.Ф. СПб 2003.
27. Международное частное право. Учебник .под ред. Г.К Дмитриевой. М., 2006.
28. Курс гражданского просс. права. А.А Мельников. М., 1982.
29. Гражданский кодекс РК Общая часть. Комментарий. Отв ред.2 Сулейменов М.К. Басин Ю.Г. Алматы 1998.
30. «Неке және отбасы туралы» ҚР Заңы 1998.
31. Гражданский кодекс РК Общая часть. Комментарий. Отв ред.1 Сулейменов М.К. Басин Ю.Г. Алматы 1997.
32. Гражданский и арбитражный процесс, нотариат обязательственные правоотношения. В.В. Ярков. М., 1998.
33. «Сот сараптамасы туралы» ҚР Заңы 1997.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ……………………………………………………………………........... 6
1. АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ
............................................................................
................... 11
1. Азаматтық сот өндірісінің түсінігі және түрлері
.......................................... 11
2. Ерекше сот ... ... ... ... ... СОТ ӨНДІРІСІ ТӘРТІБІМЕН ЖЕКЕЛЕНГЕН
САНАТТАҒЫ АЗАМАТТЫҚ ІСТЕРДІ ҚАРАУ ЕРЕКШЕЛІГІ ................. 24
2.1 Ерекше сот ісі ұғымы және оның ... ... ... мағынасы бар деректерді анықтау
......................................................26
2.3 Азаматты іс-түссіз жоғалған деп тану немесе ... ... ... ... ... іс ... қабілеттілігі шектеулі немесе іс әрекетке
қабілетсіз деп тану
............................................................................
...................... 31
2.5 Азаматты психиатриялық ауруханаға мәжбүрлеп жатқызу туралы
істер бойынша сот ісі
............................................................................
................ ... ... ... иесіз деп тану және жылжымайтын мүлікке коммуналдық
меншік құқығын тану
..................................................................... 37
2.7 Ұл (қыз) ... алу ... ... ... сот ... ... Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттің аумағында
экстремизімді ... ... ... ... асырушы шетелдік немесе
халықаралық ұйымды экстремистік немесе ланкестік ұйым деп тану туралы арыз
бойынша сот ісі
............................................................................
................. 43
9. Азаматтық хал ... ... ... ... 45
2.10 Нотариалдық іс-әрекеттерге немесе олардан бас тартқаны туралы
арыздарды (шағымдарды) қарау
..........................................................................
46
2.11 Жоғалған құнды қағаздарға немесе ордерлі құнды қағаздарға құқықты
қайта қалпына ... ... ... ... ... ... ... шағымдану туралы істер бойынша
сот ісі
............................................................................
........................................... 53
2.13 Жойылған сот және атқару ісін қайта ... ... ... ... ... ... ... Еліміз егеменді ел болып қалыптасқаннан бергі
қоғам өмірінің барлық жағын демократияландыру, заңдылық пен ... ... ... құқықтарымен заңды мүдделерін сенімді түрде
қорғауды қамтамассыз ету, әлеуметтік әділеттілік принциптерін қатаң ... ... пен ... ... байланысты тәжірбиелік міндеттерді шешуде
мемлекетіміздің құқықтық жүйесінің бір тармағы болып табылатын азаматтық ... ... рөлі ... деп айтуға болады.
Азаматтық іс жүргізу құқығы немесе оның қысқаша атауы, азаматтық сот
ісі – заң факультеттеріндегі ... оқу ... ... ... ... ... ... стандартқа сай заңгерлерді дайындау бойынша
азаматтық іс жүргізу құқығы ... ... заң ... ... міндетті құрамдас бөлігі болып табылады.
Қазақстан Республикасының ... іс ... ... ... тоқталатын болсақ ол, философия, логика, психология сияқты
бірқатар өзге ... ... ... және ... ... ... құқық, төрелік құқық, әкімшілік құқық, отбасылық
құқық, халықаралық жеке ... ... және т.б.) ... ... жүзеге асады. Осы азаматтық іс жүргізу құқығын өзге пәндермен
бірге жалпы игеру кәсіби қызметте алған білімді тәжірбиеде ... ... сот ... мәселелерін игерумен байланысты оларды дайындаудың
негізі болып табылады.
Қазақстан Республикасында азаматтық ... ... ... ... жалпы соттардан басқа азаматтар мен ... ... ... туындаған құқықтарын қорғау міндетті заңмен жүктелген
экономикалық, әскери, әкімшілік, төрелік және аралық соттар жүзеге асырады.
Соңғылары қазіргі ... ... ... ... ... ... ... қоғамның дамуынан, өкімет билігінің бөліну принципінің
жүзеге асуынан, өзіндік сот жүйесінің түзілуінен ... ... ... Осындай жағдайларда әрбір тәжірибе жинақтаушы заңгер жеке
қызмет ете ме немесе қызметте ме, оған ... ... іс ... ... негізгі білімі болуы керек. Сонымен бірге, осы
құқықпен реттелетін ... ... ... ... етушінің немесе жауап
берушінің өкілі, ... ... ... ... ... шақырылуы, қорғаушыны
қажет ететін және т.б. жағдайлар кездесетін ... ... ... ... тек қана заңгер ғана емес, кез келген азамат жақсы білуі
керек, яғни өзіңнің азаматтық және іс ... ... мен ... ... ... ... керек.
Қазақстан Республикасының іс жүргізу ... ... ... қысқаша түрде баяндалған. Осы заңды білу үшін ... білу ... ... ... ... Азаматтық іс жүргізу
кодекісін, адаммен азаматтардың құқықтарын, ... мен ... ... ... күштерінің мәселелерін түсінуге ықпал ететін идеяларды,
көзқарастарды ... ... ... ... ... сот ісін ... ... жұмысты жазу барысында ... ... Ата ... ... ... және азаматтық іс жүргізу заңдарын, әр ... ... ... және ... ... ... ... сонымен қатар, мына ғылымдардың әдеби еңбектеріне сүйендік: З.Х.
Баймолдин., Ү. Нұрмашева., Ф. Нұрмашева., Ғ.А. ... Ғ. ... ... А.А. ... М.К Юркова., М.К. Сулейменовтың және
тағы да ... заң ... ... ... ... және міндеттері Дипломдық жұмыстың негізгі мақсаты
деп – азаматтық іс жүргізу құқығындағы ерекше сот ісін ... ... ... ... зерттеу болып табылады. Жалпы азаматтық іс
жүргізу құқығы деп – бұл азаматтық істер ... сот ... ... сот пен іске қатысушылар арасындағы қоғамдық қарым-қатынастарды
реттейтін іс жүргізу нормаларының белгілі бір ... ... ... ... ... ... Ал ... сот істеріндегі ерекше сот ісі
талап қою ... ... ... ... даудың, дауласатын, қарама-қарсы
заңды мүдделері бар тараптардың жоқтығымен ерекшеленеді. Істе арызданушылар
мен мүдделі тұлғалар ғана қатысады. Ерекше сот ісі ... қою ... ... сот ісі ... ... Бұл істі қарау тәртібі жалпы
принциптерге негізделген және ... ... ... ... даудың
жоқтығынан бұл сот ісінде тартыстық принциптер аз қолданады.
Жалпы ... сот ... ... ... ... - даулы
материалды-құқықтық қарым-қатынастардың сипатына қарай сот ... ... ... сот ... үш түрі ... Атап айтқанда:
- талап қою бойынша іс жүргізу,
- ерекше талап ... іс ... ... ... іс жүргізу болып табылады.
Сот ерекше талап қою іс ... ... ... істердің түрлері
ҚР АІЖК-нің 289-бабында қарастырылған.
Азаматтық сот ісін жүргізу ... деп – ... ... ... ... және ... шығарылған құқықтарын, заңмен қорғалатын
мүдделерін қорғау, заңдылық пен құқық ... ... ... ... алу жұмыстары міндеттелген.
Жұмыстың объектісі және пәні – деп азаматтық іс ... ... ... іс ... ... ұғымдаран, көзқарастардан, пікірлермен
жасалған қорытындылардан ... ... ... ... пәні ... саласымен ол реттейтін қатынастар, азаматтық құқықтың тарихы, оның
даму келешегі мен тәжірбиеде қолданылуы ... ... ... ... ... өзі ... ... және заң ғылымының жүйесін белгілеу
үшін қолданылуы ... Оның ... ... ... ... ... екіншісінде білімнің жиынтығы арқау болады. Атап айтқанда:
Қазақстан Республикасының Конституциясы, нормативтік ... ... ... ... ... ... іс жүргізу
заңы және т.б. заңдармен негізделген.
Жалпы айтқанда азаматтық іс жүргізу құқығының пәні – деп ... ... ... тақырыбымен әдісі», «Азаматтық іс», «Азаматтық іс
жүргізу құқығы ғылымы және оның ... ... іс ... іс ... және тағы басқа заңдардың негізгі бастапқы ұғымдар
туралы түсінігі болуы керек.
Азаматтық іс жүргізу құқық ... ... ... ... ... ... сот ісі саласындағы қоғамдық қарым-қатынастар
жатады.
Азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымының объектісіне құқық ... ... сот ... ... ... соттарда әділсоттылықты жіберу кезінде
туындаған қоғамдық қарым-қатынастар ретіндегі ... іс ... өзі де ... ... ережелер:
Жоғарыда айтып кеткендей, осы дипломдық жұмысымда, ... ... ... ... ... сот ісін ... ... түрлерін
және негізгі бағыттарын өндірістік тұрғыдан қарағанда, қоғамға ... зерт теу ... ... ... ... ел ... байрағымызды биікке көтеріп,
әлемнің алдыңғы қатарлы елдерімен қарым-қатынасты ... ... ... қол ... ... Бұл ... бірі адам ... бостандықтарын бірінші орынға қойып, оларды мемлекет тарапынан қорғауға
алуға қатысып, 1995 жылы 30-тамызда бүкілхалықтық ... ... Ата ... ... ... ... өзін
демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ... оның ең ... ... – адам және ... ... ... ... делінген. Бүгінгі күнде алаңдататын ... ... ... және ... ... болып отыр. Осы дипломдық
жұмысты жазу барысында азаматтық құқық заңының және азаматтық іс ... ... ... заң ... ... ... ала отырып
алға қойылған келесі ережелерді ұсынамын:
- ерекше сот ісін жүргізудің философиялық ... ... ... ... сот ісін ... ... және ... деңгейі;
- ерекше сот ісін жүргізудің мақсаты мен міндеттерінің мәні;
- ерекше сот ісін жүргізудің объектісі мен пәні;
- ... сот ісін ... ... әдістемелік негіздері;
- ерекше сот ісін жүргізудің түсінігі мен ... ... сот ісін ... ... ... ғылыми әдістемелік негіздері Азаматтық іс жүргізу құқығының
ғылымы құқықтық білімдердің терең салаларының қатарына жатады. Оның ... ... ... әділсоттылықты жүзеге асыру барысындағы азаматтық
іс жүргізу құқығының жауапты рөлімен анықталады.
Азаматтық іс жүргізу құқық теориясында ... іс ... ... іс ... ... ... ... өзге көзқарас айтылған.
Азаматтық құқықты қорғауды тек сот қана емес, өзге де ... ... ... Осыған байланысты кейбір ғалымдар ... мен ... ... ... және ... ... туралы дауларды
шешу бойынша қызметін азаматтық іс деп санау қажет деген тұжырымға ... ... ... мен ... тұжырымдама бойынша құқық
қорғайтын ... ... ... ... ... құқық
нормаларының жиынтығын азаматтық іс жүргізу құқықтарының бір ... ... ... Басқа ғалымдар бұл тұжырымдармен келіспейді. Олар ... әділ ... ... ... ... ... соттардың қызметі нысаны деп
есептейді. Бұл нысан тек ... ғана ... тән. Сот ... құқық
қорғаудың өзге де нысандарымен теңестіруге болмайды деген пікірмен ... іс ... ... ... азаматтық іс жүргізу құқығы
қоғамдық қарым-қатынастарды ... ... ... ... ... ... ... соттың емес, мүдделі адамдардың бастамасы
екендігін білдіреді. Сот өз ... ... ... іс ... ... ... және ... орындалуы әдетте мүдделі іс ... ... ерік ... ... ... іс ... ... тыйым салынатын емес, рұқсат етілетін сипатқа ие.
Процеске қатысушылар іс ... ... ... ... ... ... бір іс ... әрекетпен айналыса алады.
Жұмыстың құрылымы. Жалпы құқық жүйесі дегеніміз сол мемлекеттегі
құқықтық нормалардың ... ... ... әрі ... ... ... Құқықтың әр саласына белгілі бір жүйе тән. Азаматтық құқық ... ... іс ... ... Қазақстан Республикасындағы құқықтық-
нормативтік құжаттар жағынан ең ... да ... заң ... ... Нормалардың әр алуандығына қарамастан ... іс ... ... ... ... сай келеді, яғни ол іштей салаларға
тән ерекшелік оның ... мен оның ... ... Ішкі
салаларға тән ерекшелік оның құрылымдарына тұтастай енетін жекеленген ... ... ... ... ... ... ... Мұндай құрылымдардың
мазмұны бір келкі келеді, оны ... ... бір ... ... ... ерекшеліктерінен деп түсінген жөн.
Азаматтық іс ... ... ... ... ... негізінен
азаматтық іс жүргізу құқығының жалпы ережелері, бірінші сатыдағы ... ... ... ... іс жүргізу, талап қою бойынша іс жүргізу, ерекше
талап қоюмен іс жүргізу, ерекше іс ... сот ... ... ... іс ... ... сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына
келтіру, халықаралық ... іс ... ... табылады. Осы азаматтық іс
жүргізу құқығындағы ерекше іс жүргізу туралы құрылымын қарайтын болсақ,
- заңды мәні бар ... ... ... ... жоғалған деп тану және азаматты өлді деп
хабарлау;
- ... іс ... ... ... ... іс-әрекетке
қабілетсіз деп
тану туралы;
- азаматты психиатриялық ауруханаға мәжбүрлі түрде жатқызу туралы;
- заңды тұлғамен жеке ... ... ... ... жылжымалы мүліктің қожайыны жоқ деп тану және жылжымайтын
мүлікке коммуналдық меншік ... бар деп тану ... ... (ұл, қыз) ... алу ... Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттің аумағында
экстремизімді немесе ланкестік қызметті жүзеге асырушы ... ... ... ... ... ланкестік ұйым деп
тану туралы;
- Азаматтық хал актілері жазбаларын дұрыс емес деп тану туралы,
- Нотариалдық ... ... ... оның жүзеге асуына қарсы
болу туралы;
- Мәлімдеушінің жоғалған құнды қағаздары және ... бар ... ... ... ... ... ... (шақырту сот ісі); туралы
құрылымдардан тұрады.
1. АЗАМАТТЫҚ ІС ... ... ... ... ... сот ... түсінігі және түрлері
Азаматтық іс жүргізу құқығындағы сот өндірісінің түсінігі мен
түрлерін айтпастан ... ... іс ... ... ... ... мен ... тоқталатын болсақ, теорияда құқықтың барлық салалары
материалды (реттелуші) және іс жүргізушілік болып екіге ... ... ... ... ... іс ... құқығы, қылмыстық іс жүргізу
құқығы, әкімшілік іс ... ... ... іс ... ... – бұл ... істер бойынша сот
төрелігіне жіберу кезіндегі сот пен іске қатысушылар ... ... ... іс ... ... ... бір ... жиынтығынан тұратын құқық саласы.
Азаматтық істер бойынша процеске қатысушылардың әрқайсына азаматтық
іс жүргізу құқық ... іс ... ... мен міндеттері
бекітілген. Мысалы, сот ... ... ... ... және ... Ол ... алдында сотты әділ жүргізуге міндетті. Сот процестің
өзге ... ... ... ... ... ... ... және процестің өзге де ... ... ... ... мен ... ... қатысуға, өтінім беруге, өз
талаптарының ... ... ... ... ... шағымдануға,
шешімнің орындалуына қатысуға құқылы. Оларға іс жүргізу кешендерімен қатар
мынадай іс жүргізу міндеттері де жүктелген: ... іс ... ... ... сот ... ... ... шақыруларына келу,
дәлелдемелерді ұсыну. Процестің қандай да бір қатушысының әрбір іс жүргізу
әрекеті ... іс ... ... ... ... мен заңда қарастырылған
міндеттерін атқару нәтижесі болып табылады. Азаматтық іс жүргізу ... ... ... игермес бұрын «азаматтық іс жүргізу құқығының тақырыбы мен
әдісі», «азаматтық іс ... ... ... іс», «азаматтық іс
жүргізу құқығы ғылымы және оның объектісі», «азаматтық іс ... ... және т.б. ... ... ... ұғымдар туралы түсінігінің
болуы керек.
Азаматтық іс жүргізу құқығының нормалары сот процесінің бүкіл барысын
анықтайды, әрбір субъект үшін ... және ... ... азаматтық іс жүргізу
қарым-қатынастарын бекітеді.
Азаматтық іс жүргізу құқық нормаларын құқықтық реттеу объектісіне
азаматтық ... ... сот ісі ... ... қарым-қатынастар
жатады.
Азаматтық іс тақырыбы мен азаматтық іс жүргізу құқығының тақырыбын
ажырата білу керек. Белгілі бір іс ... ... әділ ... жүзеге
асыратын сот қызметі ретіндегі азаматтық іс ... ... ... ... ... сала ... азаматтық іс жүргізу құқығының
тақырыбына азаматтық ... өзі ... яғни ... және ... ... ... сот ... орындайтын органдардың
белгілі бір деңгейдегі қызметі.
Азаматтық іс ... ... ... азаматтық іс тақырыбы мен
азаматтық іс жүргізу құқығы тақырыбына қатысты өзге ... ... ... ... тек сот қана ... өзге де ... ... ескертілген. Осыған байланысты кейбір ғалымдар ... мен ... ... ... және құқықты қорғау туралы дау-
дамайларды шешу бойынша қызметін ... іс деп ... ... ... келді. Мемлекеттің барлық органдары мен ... ... ... ... ... ... қызмет тәртіптерін реттейтін
құқық нормаларының жиынтығын азаматтық іс жүргізу құқықтарының бір саласы
деп қарау ... ... ... бұл ... ... Олар
азаматтық істі әділ сотты жүзеге ... ... ... соттардың қызмет
нысаны деп есептейді. Бұл нысан тек соттарға ғана ... тән. ... ... қорғаудың өзге де нысандарымен теңестіруге болмайды деген
пікірмен келісу ... іс ... ... ... Азаматтық іс жүргізу құқығы
қоғамдық қарым-қатынастарды диспозициалы - рұқсатты әдіспен ... ... ... істерді тудыру соттың емес, мүдделі адамдардың бастамасы
екендігін білдіреді. Сот өз бастамасы бойынша ... іс ... ... шағымдану және олардың орындалуы әдетте мүдделі іс жүргізуге
құқылы субъектілердің ерік білдірулеріне байланысты. Азаматтық іс ... ... ... ... салынатын емес, рұқсат етілетін
сипатқа ие. Процеске ... іс ... ... ... ... өздеріне қатысты бір іс жүргізушілік әрекетпен айналыса
алады.
Қоғамның қазіргі ... даму ... ... іс ... құқығы
нормаларының мүлтіксіздігі мен даму деңгейі оларды дәл ... ... ... ... ... міндеттерін орындауын анықтайды.
Азаматтық іс жүргізу құқығының ғылымы құқықтық білімдердің терең
салаларының ... ... Оның мәні ... істер бойынша
әділсоттылықты жүзеге асыру барысындағы азаматтық іс жүргізу құқығының
жауапты ... ... сот ... ... құқықты соттарда сот өкімі азаматтық және
қылмыстық сот ісі арқылы жүзеге асырылады. Қазақстанда ... сот ... ... ... ... ... және оған рұқсат
етіледі. Олардың қатарына Қазақстан Республикасының Конституциясында және
азаматтар мен ұйымдардың саяси, еңбек, азаматтық, ... ... үй, ... өзге де ... мен ... өзге заңдарында бекітілген
қорғау мен күзет туралы істер бар.
Азаматтық іс жүргізу құқығы – азаматтық істер бойынша ... ... ... ... қатысушылар мен жалпы сот істерін жүргізуге
құқылы ... ... ... ... қарым-қатынсатарды реттейтін
нормалар жиынтығынан тұратын құқық саласы.
Азаматтық іс ... ... ... ғылымы азаматтық істерді
қарастыру мен әділсот органы ретінде сотқа ... ... ... ... ... қоғамдық қарым-қатынастарды
зерттейді. Ол іс ... ... ... ... ... және ... даулардың туу себептерін талдайды және
соттардағы ... сот ... ... ... ... іс жүргізу құқығы ғылымының объектісіне құқық
саласы мен ... сот ... ... құқылы соттарда әділсоттылықты
жіберу кезінде ... ... ... ... ... ... ... өзі жатады.
Сонымен бірге азаматтық іс жүргізу ... ... ... іс ... ... ... мәселелері мен тарихы жатады.
Сот теориясы мен тәжірибесін зерттеу кезінде қолданыстағы заңның ... ... ... ... ... ... ... іс жүргізу құқығы ғылымның алдында қолданыстағы заңды жетілдіру
мен азаматтық-құқықтық даулардың алдын алу бойынша негізделген болжамдарды
жасау ... ... іс ... ... дерек көздері. Азаматтық іс жүргізу
құқығының дерек ... ... ... мен ... сот ... ... да бір ... азаматтық іс нормалары бар Қазақстан
Республикасы қатысатын халықаралық ... ... іс ... ... ... ... ... яғни іс
жүргізу нормаларынан тұратын нормативті актілер ... кең және ... ... мақсатта азаматтық іс жүргізу құқығының дерек көздері
нормативті актінің іс жүргізу құқығы ... ... ... ... нақтылы «пирамида» құра отырып, дерек көздерін белгілі бір ... іс ... ... – бұл жіктелуші құқық. Кез келген құқық
саласының негізі, соның ішінде ... ... ... іс ... ... ... болып Қазақстан Республикасының
барлық аумағына тікелей әсер етеді ... сот ... ... негізгі
ережелерден, оның қызмет қағидаттарынан тұрады және сот тәжірибесінде
қолданудың тікелей дерек көзі болып ... ... ... ... ... ... ие
мынандай бекітілген нормалардан тұрады:
- сот ... ... ... ... ... ... принциптері, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын сотта
қорғау құқықтары, ... ... ... алу ... заң мен ... ... адамның теңдігі және басқалары болып табылады.
Қазақстан Республикасының Конституциясынан кейін ... ... ... ... ... ... сот жүйесі мен судьяларының
мәртебесі туралы», «Прокуратура туралы» және соттардың құрылымы, ... ... ... процесс бағытының тәртібі мен негізгі
қағидаттарына қатысты конституциялық ережелердің ... ... ... ... өзге де ... ... істер бойынша процесті жіберудің нақты ... ... ... іс ... ... жазылған.
Азаматтық іс жүргізу кодексі азаматтық іс жүргізу ... ... ... ең ... заң ... ... ... және оқу курысының
барлық тақырыптары бойынша зерттеу нысаны болып табылады. Онда көп жағдайда
азаматтық процестің ... ... ... ... пен ... қатысты ережелер, азаматтық істер бойынша
қатысушылар құрамы, дәлелдемелер, сот ... ... сот ... мен шағымдарын шығару анықталады.
1999 жылдың 1-шілдесінен бастап қолданысқа енгізілген Азаматтық іс
жүргізу кодексі бес бөлімнен, 45 ... 426 ... ... ... - ... ... ... іс жүргізудің
жалпы ережелерін бекітеді.
Екінші бөлім - ... ... ... іс ... негізі болып
табылады, сонымен бірге мынандай бөлімшелерден тұрады: 1) бұйрық арқылы іс
жүргізу, 2) талап қою ... іс ... 3) ... ... ... ... ... - заңды күшіне енбеген сот ... ... ... ... сот ісін жүргізудің және қадағалау тәртібіндегі іс жүргізу
тәртібін бекітеді.
Төртінші бөлім - ... сот ... ... ... ... ... ... – халықаралық процесс, шетелдік тұлғалар қатысатын
істер ... іс ... ... төрелік шешімдеріне шағым жасау ... ... іс ... ... ... ... ... Азаматтық іс жүргізу кодексі, азаматтық
процестің міндеттері мен қағидаттарын ... ... ... ... ... сот пен сот ісінің өзге қатысушыларының іс-
әрекеттерінің қозғалысын білдіретін ... та ... іс ... тұратындықтан азаматтық іс жүргізу құқығы нормаларының
дерек көзі ... ... ... ... жеке санаттарын реттейтін іс жүргізу
нормаларының дерек ... ... ... ... көп ... заң ... ... дерек көздеріне оның құқықтық құрамдас бөлігі болып
табылатын ... ... ... ... ... келісімдер мен
келісімшарттар жатады. Қазақсатан Республикасы Конституциясының 4-бабының 3-
тармағына сәйкес ... ... ... ... оның заңдарының алдында артықшылықтарға ие және халықаралық
келісімшартты ... үшін оған заң ... ... ... ... тікелей қолданады.
Мемлекеттік органдар шығарған актілер оларды қабылдау ҚР АІЖК-нің
тікелей нұсқауымен байланысты ... жеке ... ... ... ... ... ... көздеріне Қазақстан Республикасының
Жоғарғы Сотының сот тәжірибесін, ... ... ... ... ... қаулыларын жатқызуға болады.
Сондықтан да азаматтық іс жүргізу құқығының дерек көздеріне ... ... ... ... Сот ... ... мәртебесі туралы» және өзге де заңдар, ... ... іс ... ... ... ... мемлекеттік
органдар шығарған заңды актілер азаматтық іс жүргізуде маңызды емес.
Азаматтық іс ... ... ... ... ... ... азаматтық іс жүргізу кодексінің 4-бабында көрсетілген. Егер
де ... ... бұл ... арнайы айтылмаса, жалпы ереже ... ... ... кері күші ... ... қарым-қатынас
саласында бұл соттың материалды-құқықтық қарым-қатынасты қарау ... істі сот ... ... ... заңның күші жойылған немесе өзгертілген
болса да күшіне енген заң қолданады дегенді білдіреді.
Процестің туындаған кезінде ... заң ... ... сот іс ... ... ... барысындағы күшіне енген іс
жүргізу заңын қолдануы тиіс. Сонымен бірінші сатыдағы сотта қаралып жатқан
іс ... ... ... ... ... ... ол күшіне енген болса,
жаңа іс жүргізу заңының тәртібі бойынша шешіледі.
Азаматтық істер бойынша сот ісі ... ... ... жеке ... ... ... жатқан кезде немесе сот шешімінің орындалуы
кезінде күшінде болған азаматтық іс жүргізу заңы ... ... ескі іс ... нормасы күшінде болған кездегі дауларды шешудегі
жаңа іс жүргізу нормасын тарату ... ... ... ... ... іс ... нормасының дауды дұрыс шешетініне негізделеді.
Іс жүргізу заңының кеңістікте қолдануы. Азаматтық істер бойынша
Қазақстан ... ... сот ісін ... ... ... Конституциясы, «Сот құрылымы туралы» ҚР Заңы, Қазақстан
Республикасының ... іс ... ... ... ... ... сатысындағы сот ісінің барынша жалпы жай-жапсарын реттейтін нормалар
мен институттарды біріктіреді.
Азаматтық іс жүргізу құқығының жүйесін айтар болсақ, ... ... ... ... және ... бөлімінен тұрады. Азаматтық іс жүргізу
құқығының ерекше бөлімі арнайы институттарды біріктіретін ... ... ... іс ... ... ... ... анықтайды. Мұндай арнайы институттардың саны бесеу – ... ... ... ... да ... Олар ... бірінші сатыдағы сот ісі;
- шағымдану сатысындағы сот ісі,
- қадағалау сатысындағы сот ісі;
- қайта ... ... ... сот ... ... қарау,
- орындалу ісі;
Азаматтық іс жүргізу құқығының өзге құқық салаларымен ... іс ... ... ... көптеген құқық салаларымен байланысты:
- мемлекеттік құқық (конституциялық құқық, сот құрылымы және басқалары);
- материалды ... ... ... ... ... отбасылы,
салықтық, қаржылық, халықаралық құқық);
- іс жүргізу құқығы (азаматтық, қылмыстық және әкімшілік процестер).
Қазақстан Республикасының Конституциясында ... сот ... ... ... ... ... ... іс
жүргізу мен конституциялық құқық ... ... ... сот
ісінің іс жүргізушілік-құқықтығы реттеліп отыратындықтан, ол азаматтық ... ... ... ... болып табылады. Мысалы, ... ... ... сот ... ... сот
шешімінің заңды күш беретін шарттардың бірі болып табылады. Сондықтан да,
конституциялық ... пен ... ... ... ... ... іс жүргізу құралдарымен сотта қорғалудың нақты көрінісі ... іс ... ... іс ... ... ... құқық
салалары жалпыға ортақ белгі - әділсоттылықты жүзеге асырумен сипатталады.
Азаматтық процестің кейбір нормалары жалған жауап ... үшін ... ... ... ... ... және ... қолдану жағынан қылмыстық құқық жағынан ұқсас болып табылады.
Қылмыстық процестің азаматтық процеспен ... іс ... ... ... ... шығынды, сот шығындарын және т.б. өндіру туралы
мәселелер бір мезгілде шешілуі мүмкін сол мән-жайды айтады.
Азаматтық процесте, материалды-құқықтық ... өзге ... ... ... ... болуы мүмкін емес екендігін айта
кеткен жөн. Азаматтық, еңбек, ... және өзге де ... ... ... ... ... азаматтық іс жүргізу құқығын
қолданбай өздігінен жүзеге асуы мүмкін емес.
Сонымен қатар, ... ... және ... ісі ... ... мен ... бойынша бір-бірімен тығыз байланысты және азаматтық
іс жүргізу құқығына ұқсастықтар бар.
Азаматтық іс (азаматтық сот ісі) – бұл ... ... ... ... қабылданған шешімдерді орындау жүктелген соттардың қызметін
азаматтық іс жүргізу құқығы нормаларымен реттеу.
Азаматтық істер – бұл конституциялық, ... ... ... ... ... үй, ... ... қарым-қатынас салаларынан
туындаған істер. / 1. 10-15 бет. ... сот ісін ... ... азаматтардың, мемлекетпен
ұйымдардың бұзылған және жоққа шығарылған құқықтарын, заңмен ... ... ... құқық тәртібін нығайту, құқық бұзушылықтың
алдын алу жатады.
(ҚР АІЖК ... ... сот ісі ... ... айналысатын
жалпы соттарда заңмен бекітілген құқық қорғау нысанын білдіреді. Сонымен
бірге, азаматтық іс ... ...... ... ... ... мүдделерін қорғауға бағытталған азаматтық істің іс ... ... ... бір ... екінші сатыға жылжуы.
Сотта азаматтық іс тыңдау үшін мүдделі адам ... өз ... жаза ... ... ... ... аса ерекше іс бойынша
арыз жазумен) арызданады. Сот ... ... ... ... ... жататын жатпайтындығын тексереді. Егерде арызда аталған
талап сот ... ... ... ... сот өз ... ... ... шешім шығарады және сол сәттен бастап азаматтық іс туындап, осы іс
бойынша сот ісі қозғалады. ... іске ... ... ... де қатысушыларының істі қараумен, шешім ... ... ... оның орындалуымен байланысты барлық іс-әрекеттері тек
қолданыстағы іс жүргізу ... ... ... ғана іске аса ... және
сондықтан да олардың жиынтықтары шын мәнінде азаматтық процесті (азаматтық
сот ісін) қарап, іс ... ... ... табылады.
Азаматтық сот ісі соттың, тараптардың, процестің өзге қатысушыларының
іс жүргізу әрекеттерін, олардың іс ... ... мен ... ... өзге де ... ... ... мақсаттарына жету
үшін заңды түрде белгіленген іс жүргізу құқықтары оларға сәйкес іс ... ... ... беріледі. Іс жүргізу құқықтары мен міндеттер
процесс ... ... ... ... соттқа арыздану талап қою арызын
беру арқылы іске асырылады. Талап қоюшы мен жауап берушінің ... ... ... ... ... ... сот отырысының уақыты мен өтетін
орыны міндетті түрде сәйкес келеді. Процеске ... ... ... ... санай отырып, азаматтық іс жүргізу нормаларымен реттелетін қоғамдық
қарым-қатынасқа түседі, сондықтанда бұл азаматтық іс жүргізушілік ... ... ... / 6. 82-83 бет. ... ... іс ... мүдделі өзге де тұлғалардың қызметтері
кіреді: талап қоюшылар - соттан өз құқықтары мен заңды мүдделерін ... ... мен ... жауап берушілер – талап қою арызы бойынша
жауапқа тартылатын азаматтар мен ұйымдар; үшінші тұлғалар, аса ... ... ... арызданушылар.
Іс барысында мүддесі бар азаматтар мен ұйымдарды, олардың өкілдерін
іс жүргізу заңы ... ... ... белсенді қатысуға болатын
мүмкіндікпен қамтамасыз етеді. Сот ісінде басты қатысушысы ретінде тек іс
жүргізу ... мен ... ... ... оны ... қол
жеткізуі тиіс.
Сот процесінде туындаған қарым-қатынастардың ерекшелігі олардың
азаматтық іс ... ... ... ... ... ... ... асу мүмкіндігінен тұрады, ал процеске қатысушылардың барлығының іс
жүргізу құқықтары мен міндеттері заңда бекітілген.
Аталған қызмет ... тек ... ала іс ... ... ... ғана іске асырылады, сондықтан да заматтық іс
жүргізу ... іс ... ... ... ... болады,
ал азаматтық процестің өзі (азаматтық сот ісі) ... мен ... ... ... ... ... ... да азаматтық сот ісі азаматтық істерді оларға шағымдануды
не наразылық білдіруді қарайтын, шешетін, бірінші сатыдағы сот ... ... ... ... ... қолдау, қадағалау
тәртібімен қарауды, сонымен бірге шешімдерді орындауды ҚР АІЖК нормаларымен
реттеу болып табылды.
Азаматтық сот ісінің ... ... ... ... ... қарай сот талқылауы тақырыбының азаматтық процестегі
сот ісінің үш түрі болады. / 2. 18-21 бет. /
Талап қою бойынша іс ... ... қою ... іс ... тәртібімен
азаматтық істердегі ведомствалық соттардың ... саны ... ... ... ... үй, жер, ... және өзге де
құқықтық қарым-қатынастардан, ... ... ... ... ... ... қою ... сот ісі құқық туралы дауларын шешіп беру ... ... ... ... ... сотқа жазған арызы ... Бұл ... ... жеке меншік құқығын қорғау, әр түрлі міндетті
қарым-қатынастар және т.б туралы істер.
Талап қою бойынша іс ... ... ... бастағанын айта
кету керек. Сырттай сот ісін жүргізу (ҚР АІЖК 24-бөлімі) ... ... ... келмеген жағдайда талап қою бойынша іс жүргізу аясында істі
барынша тез шешуге рұқсат ... ... ... іс жүргізу. Осы сот ісінің тәртібімен бұқаралық құқықты
жүзеге асыру саласында туындаған даулар қаралады.
Бұқаралық құқықтық қарым-қатынастардан туындаған сот істері ... ... 25-29- ... ... берілген және ол «Ерекше талап
қоюмен іс жүргізу» деп аталады. Бұл азаматтардың, қоғамдық ... ... ... ... ... заңсыз шешім, мемлекеттік ... ... ... ... ... ... тұлғалардың сайлау құқықтарының
мәселелері бойынша әрекеті немесе әрекетсіздігі;
- ... ... ... туралы істерді қарауға өкілетті органдардың
(лауазымды тұлғалардың) заңды күшіне енбеген қаулыларын ... ... ... ... ... ... құқылары бар
істердің тізімі Қазақстан Республикасының ... ... ... кодексінің 539-бабында көрсетілген;
- мемлекеттік билік, ... ... ... ... ... тұлғалардың және мемлекет қызметкерлерінің
шешімдерін жоққа шығару мен әрекеттері (немесе әрекетсіздіктері) туралы.
Мысалы, ... ... ... ... ... хабардар деген
негізде Қазақстан Республикасынан шетелге кетуге берілетін рұқсаттан бас
тарту;
- ... ... ... ... арызы бойынша нормативті құқық
актілерінің заңдылығын жоққа ... ... ... ... ... ... Конституциясында кепілдік берілген
құқықтары мен заңымен қорғалатын ... ... ... ... мен лауазымды тұлғалардың заңға сәйкес келмейтін актілерімен
әрекеттерін тану туралы прокурордың үндеуі.
Бұқаралық құқықтық қарым-қатынастардан туындаған сот ісін ... ... бар (іс ... ... емес, арыз бойынша қозғалады,
субъектілерімен, ... ... ... ... міндеттерді
бөлумен және т.б. ерекшеленеді);
3. Ерекше талап қоюмен іс жүргізу. Ерекше талап қоюмен іс ... ... ... дау ... заңды деректі орнату, жеке тұлғалардың не
мүліктің құқықтық ... ... ... мәселеден туындаған істер
қаралады. Ерекше талап қоюмен жүргізілетін істердің ... ҚР АІЖК ... ... Бұл ... істер:
- заңды мәні бар деректерді анықтау;
- азаматты хабарсыз жоғалған деп тану және азаматты өлді ... ... ... қабілеті шектеулі немесе іс әрекетке
қабілетсіз деп
тану ... ... ... ауруханаға мәжбүрлі түрде жатқызу туралы;
- заңды тұлғамен жеке кәсіпкрлердің банкрот болғандығы туралы;
- жылжымалы мүліктің ... жоқ деп тану және ... ... ... ... бар деп тану ... ... (ұл, қыз) асырап алу туралы;
- Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттің аумағында
экстремизімді немесе ланкестік қызметті жүзеге асырушы ... ... ... экстремистік немесе ланкестік ұйым деп
тану туралы;
- Азаматтық хал актілерінің жазбаларын дұрыс емес деп тану туралы,
- ... ... ... немесе оның жүзеге асына қарсы болу
туралы;
- Мәлімдеушінің жоғалған құнды қағаздары және ордері бар құнды ... ... ... ... ... ... ... сот ісі);
1. Бұйрық арқылы іс жүргізу. (ҚР АІЖК 13-тарау) – сот ... (ҚР АІЖК ... ... ... сот ... дербес және
жеңілдетілген түрі. Сот бұйрығы өндіріп алушының арызы бойынша
ақшалай соманы төлету ... ... ... мүлікті даусыз талаптармен
қарыз адам мен өндіріп алушының түсініктерін ... ... сот ... ... сот төресінің кесімі. Соттың
міндеті сот міндетінің негізінде қарызды өндіру ... ... ... ... Бұл үшін ақшалай соманы немес
мүлікті мәжбүрлеп төлеттіру үшін ... ... ... бұйрығы шығарылатын талптар. ҚР АІЖК 140- бабында көрсетілген.
Сот бұйрығы мынандай жағдайларда шығарылады:
1) егер ... ... ... ... ... егер ... жазбаша мәмілеге негізделсе және оны жауапкер таныса;
3) егер талап төленбеген вексельге, акцептің болмауына және нотариус
жасаған ... күні ... ... ... егер әкеліктің белгіленуіне немесе ... ... ... қатысы жоқ, кәмелетке толмаған балалар үшін алименттерді
өндіріп алу туралы талап мәлімделген болса;
5) егер азаматтардан және заңды ... ... мен ... ... ... бойынша бересінін өндіріп алу туралы талап
мәлімделген болса;
6) егер ... ... ... ... ... мен өзге де
төлемдерді өндіріп алу туралы талап мәлімделген болса;
7) егер жауапкер немесе ... ... ... шығындарды
өндіріп алу туралы талаптарды ішкі істер органдары немесе қаржы
полициясы мәлімдеген болса;
7-1) егер ... ... заң ... ... ... ... ... ету туралы талап мәлімделген болса;
8)-9) 140-баптың 8)-9) тармақшалары Қазақстан Республиксының 2001 жылдың
шілдедегі № 238-11 заңымен алып ... егер ... ... борышкерге кепілге салынған затынан өндіріп алу
туралы ломбардтың талабы мәлімдеген болса шығарылады.
Сот ісінің ... ... ... ҚР АІЖК ... ... ... ... соттар мен төрелік соттардың шешімдеріне қатысты
соттардың көмек беруі мен ... ... сот ісін ... ... ... сот ... жайлы:
- шетелдік соттар мен төрелік соттардың шешімдерін тану және орындау
(ҚР АІЖК ... ... ... шешімдерін мәжбүрлі түрде орындау және ... беру ... сот ісін ... (ҚР АІЖК ... ... ... ... шағымдану туралы сот істерін жүргізу (ҚР
АІЖК 45-1 тарауы).
Азаматтармен ... ... өзге ... ... ... ... келешекте құқықтың бұзылуына қоққан-лоққы бұзылған
жағдайда және де бұзылған ... өз ... ... ... ... бір ... шараларын қолдануға тура келеді – міндетті тарапқа
қатысты құқықты қорғау әдістері.
Құқықты қорғау әдісі – ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде (9-бап)
берілген. Азаматтық ... ... сот, ... немесе аралық сот мынадай
жолдармен жүзеге асырады:
- құқықты мойындау;
- құқық ... ... ... ... ... және оны бұзудың немесе
бұзуға қоқан-лоқы жасау әрекеттерінің алдын алу.
- шын мәнінде міндеттерді орындауға үкім шығару;
- шығындарды, тұрақсыздықты ... ... ... деп ... моральдық шығында өтеу;
- құқықтық қарым-қатынастарды, түкке тұрмайтын ... ... ... тоқтату немесе өзгерту;
- мемлекеттік органның немесе жергілікті басқару органның актісін жарамсыз
немесе қолдануға жатпайды деп тану.
Құқықты қорғау түрлері. ... ... ... ... ... ... ... бар. Құқықты қорғау түрі – бұл іс жүргізу
сипатының санаты. Құқықты қорғау түрі құзырлы органдардың ... ... ... ... яғни нақты мән-жайларды анықтау, құқық
нормаларын қолдану, құқықты қорғау түрін анықтау және ... ... ... ... ... ... ... көрсетілген түрлерін қолдану, яғни
құқық бұзушыға белгілі бір мәжбүрлеу шаралары құқық қорғаудың бір ... ... ... ... ... қорғау түрлерінің алуан түрлілігі бірқатар мынадай факторлармен
– тиісті құқықты қорғау немесе сақтаудың ерекшелігімен, құқықтық ... ... ... немесе керсінше қарапайымдылығымен,
қоғамдағы демократиялық процестердің даму деңгейімен, құқықтық дәстүрлермен
түсіндіріледі. Бұзылған немесе жоққа шығарылған азаматтық ... ... ... ... ... ... ... сәйкес
жалпы сот, экономикалық сот, аралық сот жүзеге асырады.
Даусыз құқықты және заңмен сақталатын құқықты мүдделерді ... ... ... мен ... ... ... бар өзге де лауазымды тұлғалар атқарады. Сонымен ... ... ... мүлікті сақтауға шаралар қолданады,
мұрагерлікке құқық, ... ... үлес ... ... куәліктерін
береді.
Еңбек дауларының бірқатар құқықтық дау-жанжал туындаған жерде тікелей
еңбек даулары бойынша құрылған комиссия (ЕҚК) ... ол ... ... ... ... қорғау түрлерінің ішінде азаматтық іс жүргізу құқығы
нормаларымен ... ... ... ... ... ... ... түрі жетекші рөл атқарады. Ол заңды дұрыс қолдануға, ... мен ... ... ... сенімді кепілмен қамтамасыз
етеді.
Адамның бұзылған құқығын сот арқылы ... ... ... әрі
өркенниетті.
Соттардың қызметі ең алдымен азаматтардың, сонымен бірге белгілі бір
шектегі ұйымдардың ... мен ... ... ... ... қорғаудың демократиялық түрі болып табылады.
Сот жүзінде қорғалу құқығы – бұл конституциялық құқық. Әркімге құқығы
мен бостандығын сот ... ... ... ... - деп ... ... Конституциясында (2-тарау, 13-бап). Ешкімде ... ... ... ... ... сот шешімі бойынша (ҚР
Конституциясы 2-тарау 26-бап).
Азаматтық құқықты ... ... сот ... ... сот ... арқылы сот жүзеге асырады.
1.2 Ерекше сот өндірісінің жалпы мәселелері
Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу ... сот ... ... ... қарайтын істерге мыналар жатады: заңдық маңызы бар
фактілерді анықтау туралы; ... ... ... деп тану ... азаматты қайтыс болды деп жариялау туралы; азаматты әрекетке қабілеті
шектеулі ... ... ... деп тану ... ... ... мәжбүрлеп жатқызу туралы; ... ... мен ... ... туралы; жылжымалы затты иесіз деп тану ... ... ... ... құқығын тану туралы, азаматтық хал
актілерінің жазуларының дұрыс ... ... ... ... ... ... ... бас тартуға шағымдар ... ... ... ... ... ... қағаздары және ордерлік бағалы
қағаздар (шақырту ісін жүргізу) бойынша құқықтарын қалпына келтіру туралы;
бала асырап алу ... ... ... және (немесе) басқа
мемлекеттің аумағында ... ... ... ... жүзеге
асыратын шетелдік немесе халықаралық ұйымды экстремистік ... ... тану ... ... ... ҚР заңда ерекше іс жүргізу тәртібімен басқа
да істерді қарау көзделуі мүмкін. / 2. 285-287 бет. /
Азаматтық іс ... ... ... ерекше іс жүргізуі бойынша
ерекше жүргізілетін істерді қарау тәртібі. Ерекше жүргізілетін істерді ... ... ... ... және ... талап қою ережелері бойынша соттар қарайды. Ерекше жүргізілетін
істерді сот арыз беруші мен ... ... ... ... Егер
істі ерекше іс жүргізу тәртібімен қарау кезінде соттың қарауына ... ... дау ... сот істі ... қою ... ... ... шығарады. Іс талап қою ... оның ... орны ... Арыз ... мен ... да ... мүдделі адамдарға осы
Кодекстің 150, 151- ... ... ... сот ... орындау қажет екендігі түсіндіріледі. Мүдделі адамдардың
қарсылықтары болған ... сот істі ... ... ... ... басқа соттың қарауына беруі ... Сот ... ... ... ... арыз ... ... ал мүдделі
адамдарға олардың жалпы ... ... қою ... ... ... СОТ ... ТӘРТІБІМЕН ЖЕКЕЛЕНГЕН САНАТТАҒЫ АЗАМАТТЫҚ ІСТЕРДІ
ҚАРАУ ЕРЕКШЕЛІГІ
2.1 Ерекше сот ісі ... және оның ... сот ... ... сот ісі ... қою ... ... туралы даудың, дауласатын, қарама-қарсы заңды мүдделері ... ... ... Істе ... мен ... ғана ... Ерекше сот ісі талап қоюмен емес, біржақты сот ісі
ретінде сипатталады. Ерекше сот істерін соттар талап қою ... ... ... ... оған ... ... және ... іс бойынша
сот ісінің ерекшелігін құрайтын алулар мен толықтырулар жатпайды (ҚР ... ... ... ... сот ... жеке қарайды. Ерекше сот ісі
қалған азаматтық сот істерімен ... ... ... өзге ... ... ... ... тәртібін анықтайтын істің жалпы принциптеріне
негізделеді. Ерекше сот ісін ... ... сот ... ... ... сот ... тәуелсіздігі, жариялылық және т.б. жүзеге асыратын
принцип қолданылады. Сот талқылауы сатысында сот талқылауының ауызшалық,
үздіксіздік және ... ... ... ... және ... ... ... бұл сот ісінде тартыстық принципі ... ... / 2. 285-287 бет. ... сот істері үшін дәлелдемелік құқық институтарының әрекеті тән.
Дегенмен де, оның бірқатар өзіндік ерекшеліктері бар. ... сот ... ... ... ... ... талап қоюмен және талап қою арызын ұсыну
жолымен емес, заңды ... бар ... да бір ... ... ... ... тұратын арыз беру арқылы жүргізіледі. Арыздың мазмұны
Қазақстан Республикасының АІЖК-нің 150-бабындағы траптарға сай болуы ... де, ... сот ... ... бір санаттарының арыздар мазмұнына
сақталуға тиісті өзіндік талаптар қойылады. ... бұл ... ... ... және ... шартталады. Мысалы, заңды маңызы бар
деректерді анықтау туралы, азаматты із-түссіз жоғалып кетті деп тану ... деп ... ... ... ... ... ... көрсетілуі
тиіс. Ерекше сот ісінің өзге санаттары ... ... ... ҚР ... 294, 297, 303, 315, ... ... сай ... тиіс.
Ерекше сот істерін дайындаудың ерекшеліктері ... сот ... ... ... ... ҚР АІЖК баптарында аталған істердің әрбір
санаттының ... ... ... хаттамасын жазу тәртібін, сот ... ... ... мен ... сот ... ... мен
негізділігін тексерудегі ҚР АІЖК нормалары ерекше сот ... ... (ҚР АІЖК 30-39-1 ... ... ... күшіне енуі және
құқықтық салалары толық әркет етеді. Ерекше сот ... жеке ... ... ... ҚР АІЖК 274, 295. 307, 312, 317, 317-5, ... 323, 330- ... ... Тек бір жағдай ғана жалпы ережеге
кірмейді. ҚР АІЖК 301-бабына ... ... ... ... қайтыс болған
деп танылған азамат келген немесе жүрген жері ... ... сот ... ... ... ... сот ... тараптар, талап етуші, жауап беруші, үшінші
тұлғалар институты, құқықты талап қою арқылы қорғаумен байланысты ... ... ... ... қою ... ... ... келісім жасауға
болмайды. Ерекше сот ісінде талап қоюдан бас ... ... ... қамтамасыз ету сияқты институттар болады, бірақ белгілі бір шамада
арыздарды ... және бөлу ... ... ... ... яғни ... сот ... жартылай диспозитивтілік принципі
қолданылады. ... сот ... ... сот ісіне қатысушылар арызданушының
өтініші, соттың немесе мүдделі тұлғаның бастамасы бойынша тартылады. Ерекше
сот істерін дұрыс қарауға маңызды кепіл оған ... және ... ... ... ... табылады.
Ерекше сот істері бойынша сот ісіне мүдделі адамдарды тарту немесе
рұқсат ету істің анықталған ... ... сот ... Сот ... ... ... ... жағдайда, арыз
қараусыз қалдырылады, ал мүдделі ... ... ... ... ... арызын беру құқықтары түсіндіріледі.
Ерекше сот ісінің түрлері. ҚР АІЖК 289-бабына сәйкес, соттың ерекше
сот ісі тәртібімен ... ... ... жатады: заңды маңызы бар
деректерді анықтау туралы, азаматты хабар-ошарсыз ... деп тану ... ... ... ... деп ... ... заматтың әрекетке қабілеті
шектеулі немесе әрекетке қабілетсіз деп тану туралы, азаматты психиатриялық
ауруханаға мәжбүрлеп жатқызу туралы, заңды тұлғалар мен жеке ... ... ... ... иесіз деп тану жылжымайтын мүлікке
коммуналдық меншік құқығын тану туралы, бала асырап алу ... ... ... ... экстремистік немесе террористік ұйым деп тану
туралы, азаматтық хал ... ... ... ... ... ... ... немесе оларды жасаудан бас ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздарына және
ордерлік бағалы қағаздар құқықтарын ... ... ... ... ... бұл ... толық болып табылмайды. Азаматтық іс жүргізу заңы
бойынша басқа да ... ... сот ісі ... жүргізуге болатындығы
қолданыста бар. Мысалы, заң ерекше сот ісі ... ... сот ... ... де ... Атап ... ... сатыдағы сотта азаматтық
істі қарауға қатысқан судья сол істі ... ... ... ... ... ... оның қатысуымен қабылданған шешім
күшін жойған жағдайда ... ... ... істі ... ... қатыса
алмайды.
2.2 Заңды мағынасы бар деректерді анықтау
ҚР АІЖК- нің 31- тарауында іс үшін ... ... бар ... сот қызметінің мазмұны ашып айтылған. ... ... ... ... ... өзге тұлғалардың құқықтарын қорғау
үшін заң бойынша сотқа жүгінуге құқықтары бар өзге ... ... ... және ... ... ... бар ... бірақ құқық туралы
даудың сөзсіз жоқтығымен сипатталады. 2002 жылғы ... ... ... ... Сотының «Сот іс үшін маңызы бар деректі
бекітудегі сот ... ... ... №13 ... қаулысында
соттардың осы деректер бойынша арыздарды қабылдай алатындығы ... егер ... ... сәйкес (ҚР АІЖК 291-баптың 1-тармағы) мұндай деректердің
заңды ... ... ... немесе азаматтардың немесе ұйымдардың жеке
не мүліктік құқықтарын тоқтату) болады;
б) ... ... ... ... ... ... не болмаса
қалпына келтірудің өзге мүмкіндігі (ҚР АІЖК 292-бап);
в) қолданыстағы заңда оларды анықтаудың өзге ... ... ... (ҚР АІЖК ... ... ... құқық туралы дауды шешумен байланысты емес ҚР АІЖК
290- ... ... / 2. 287-290 бет. ... ... ... сот ... деректі анықтауға заңды
мүддесінің бар-жоғын анықтауы және одан осы ... ... ... не оны ... ... ... растайтын жазбаша
дәлелдемелерді талап етуі ... ... алуы ... ... әлде бір ... ... (мысалы, асыраудағыны
табу); деректі тіркеу тәртібінің сақталмау және сол ... ... ... ... ... болу дерегі, бала туғанан кейін ата-
анасы некеге отырмаған жағдайда әкесі екендігін тану дерегі және ... ... ... емес қателіктер немесе дәлсіздіктер бар болса
(мысалы, қайғылы оқиға ... акт). ... ... ... ... ... ... тиісті органның құжаты жоғалған немесе ... ... ... ... ... бере ... түсіндірілді.
ҚР АІЖК 291- бабында заңды маңызы бар ... ... ... тізімі аталған.
Сот мынандай деректерді анықтау туралы істерді қарайды:
1) Адамдардың туыстық қатынастарын;
2) Адам ... ... ... ... бала ... алуды, некелесуді, ажырасуды және ... ... ... ... ... ... ... төл құжаттарды, жеке
куәліктерді, азаматтық хал актілерін жазу органдары беретін куәліктерді
қоспағанда) ... ... ... ... атқа, әкесінің атына
немесе тегіне сәйкес келмейтіндігі;
5) Жеке меншік құқығымен шаруашылықты және ... ... ... ... және ... ... ... оқиға;
7) Азаматық хал актілерін жазу органдары қайтыс болу ... ... ... ... ... белгілі бір мән-жайларда қайтыс болуы;
8) Мұрагерлікті қабылдау және мұрагерліктің ашылу орны;
9) Егер заңдарда ... ... ... тәртібі қарастырылмаса, басқа да
заңдық маңызы бар ... ... ... ... қарайды.
Заңдық мәні бар деректерді анықтаудың негізін қысқаша қарап ... ... ... салдары болатын болса, туыстық қарым-қатынасты сот
анықтайды (мысалы, мұрагерлік ... ... алу, ... ... өтем ... алу ... және т.с.с). Туыстық қарым-
қатынасты анықтау туралы істер бойынша шешімде сот арызданушының ... ... ... көрсету керек.
2. Адамның біреудің асырауында болуы мұрагерлікке ие ... үшін ... ... ... өтем ақы алу ... ие болу үшін ... бар. ... айырылған жағдайда өтемақы алу құқығына қайтыс
болған адамның асырауындағы, тек отбасының еңбекке жарамсыз адамдары ғана
ие бола алады. Мұрагерлікке ие болу ... ... ... рәсімдеген кезде,
арызданушы мұрагерлікті беруші қайтыс болғанға дейін еңбекке жарамсыз
болуы, онымен ... ... және ол ... болғанға дейін бір жылдан кем
емес уақыт ішінде оның асырауында болуы қажет (ҚР АІЖК ... ... ... ... сот арыздағы жазғандарына сай асыраушының
тарапынан қамқорлыққа алынған адамның өмір сүруіне тұрақты ... ... ... Туылған бала асырап алғанын (қыз бала асырап алу), неке қию, ... ... ... ... ... ... мәні бар. Заң бойынша
туу, неке қию, ажырасу, бала асырап алу және қайтыс болу ... АХАЖ ... хал ... жазу) бөлімдері береді. Егер
АХАЖ бөлімінде немесе өзге мұрағатта мұндай жазулар сақталмаса (мысалы,
өрттің, ... ... ... ... т.б. ... ... ... мұндай деректер туралы істерді сот қарайды. Сот оқиғаның
өзін емес, оның АХАЖ бөлімінде немесе ... ... ... ... ... ... анықтайтын құжаттың тұлғаға тиісті екендігі туралы дерек құжатта
көрсетілген тұлғаның аты, әкесінің аты немесе тегі осы ... ... жеке ... немесе туу туралы куәлігінде
көрсетілген атына, ... ... ... ... ... ... өздерінің еңбек кітапшасын, жұмыс ... ... ... ... ... ... және т.б. құқықты анықтайтын
құжаттар ретінде қолданады. Кейде осы ... ... сол ... ... ... аты төлқұжаттағы, жеке куәліктегі немесе туу туралы
куәлігіндегі жазылған аты, ... ... ... ... болмауы мүмкін.
Мұндай жағдайларда құқықты анықтайтын құжаттың сол адамға тиісті екендігін
сот арқылы анықтау қажеттігі туындайды. Мұндай ... ... ... ... ... ... мен басқа да құжаттарды толтыру кезінде
кеткен қате болуы мүмкін. Істі сот ... ... ... ... құжатты берген тиісті органның құжатқа өзгеріс ... ... ... ... ... етуі тиіс. Іске осы мекеменің
таратылғаны туралы анықтама немесе құжатқа өзгерістер ... ... ... тіркелуі тиіс. әскери құжат, төлқұжат ... ... ... ... ... бір адамға тиісті екендігін
анықтауға соттың құқысы жоқ екендігін есте ... ... Жеке ... ... ... ... және ... басқару мүліктерін
иелену, пайдалану және оған билік етуді ... ... ... ... бар ... ... сот ... Жылжымайтын мүлікті жеке меншік
деп тану құқығы мемлекеттік ... ... ... ... ... орган жоғалған меншік құқығын анықтайтын құжатын бере алмаса,
азамат бұл жөнінде ... ... ... ... ... ... жеке меншік құқығын емес, мүліктің арызданушыға тиісті
екендігін растайтын құжаттардың барын ғана анықтай ... Егер ... ... алынған автокөлік құралдары немесе кез келген өзге мүлік
заңға сәйкес (мысалы, нотариалды) ... оны ... ... ... ... Соттан тыс анықтау мүмкін болмайтын жағдайда, қайғылы оқиға дерегі
анықталады. Қайғылы оқиға туралы ... сот ... ... қарауға
қабылдайды: қайғылы оқиға туралы акт толтырылмаған жағдайда; оған
мүмкіндік болмаған ... ... акт ... ... болса және
оны қайта толтыру мүмкін болмаған жағдайда; акт ... ... ... ... ... қате ... және оны түзетуге мүмкіндік
болмаған.
Арызданушы жұмыста алған зақымдану салдарынан және ... ... алу үшін ... ... ... соттың анықтауы
қажет.
7. Адам белгілі бір уақытта, белгілі бір мән-жайлармен ... ... ... АХАЖ ... ... болғаны туралы тіркелмеген және АХАЖ
бөлімі қайтыс болғандығы туралы тіркеуден бас тарту салдарынан оны ... ... ... оны сот ... Тиісті нотариалды әрекеттерді жүзеге асыратын орган деректі нотариалды
куәландыруға және ... ... ... құжаттардың жоқтығынан немесе
жеткіліксіздігінен арызданушыға мұрагерлік туралы ... ... ... ... ... ... қабылдау және мұрагерлік орнының ашылу
дерегін сот анықтайды.
Заңды мағынасы бар деректерді анықтау туралы істер бойынша шығарылған
шешім мына талаптарға сай ... ... ... ... бар деректер тек арызданшы осы деректерді растайтын тиісті
құжаттарды өзге тәртіппен ала алмайтын ... ... ... қайта алу
мүмкін болмайтын жағдайларда анықталады.
- аталған істер бойынша арыз, арызданушының тұрғылықты ... ... ... ... иелену, пайдалану және оған билік ету дерегі бойынша
арыз жылжымайтын мүлік тұрған жердегі сотқа беріледі.
- арызда деректі ... ... ... құжаттарды алудың немесе
жоғалған құжаттарды қайта алу мүмкінсіздігін растайтын ... атап ... ... шешімі деректің заңды мағынасы бар ... ... ... және ол ... ... ... немесе рәсімделуге негіз
болатынын есте ұстаған жөн. Дегенмен де, сот ... осы ... ... ... баса ... ... ... жоғалған деп тану немесе ... ... ... сот ісі ... ... сот ... ... хабар-
ошарсыз кетті деп тану ісі де жатады. Егерде бір жыл бойы ... оның ... ... ... ... ... (ҚР АІЖК 28-бап),
мүдделі тұлғалардың арызы бойынша сот ... ... ... деп ... ... жерінде бес жыл бойы қайда ... ... ... (ҚР АІЖК ... ал егерде алты ай ішінде өлім қауіпі төнген
жағдайда жоғалып кеткен болса ... оның ... ... бір ... ... ... ... негіз болған жағдайда оны қайтыс болды деп жариялануы
мүмкін.
Әскери қимылдарға байланысты іс-түссіз жоғалған, хабар-ошарсыз кеткен
тұлға немесе әскери ... ... ... ... күннен бастап екі
жыл мерзім ішінде өлді деп танылуы мүмкін. / 2. 291-294 бет. /
Адамның қай кезде ... ... ... болмаған жағдайда, одан
ең соңғы рет мәлімет алынған айдан кейінгі келесі айдың бірінші күні, оның
жоғалған күні деп ... Бұл айды ... ... ... ... ... жылдың 1- қаңтары болып табылады.
Азаматты іс-түзсіз жоғалған деп тану немесе азаматты қайтыс болды деп
жариялау туралы істі оның ... ... ... ... ... органдар мен басқа да мүдделі адамдардың арызы
бойынша тек сот қозғайды.
ҚР АІЖК ... ... ... ... ... деп тану немесе
мүліктік құқықтарын өзгертуге не тоқтатуға ... ... ... ... мен ... қорғау туралы арызды беруге құқылы
заңды және жеке ... ... ... ... тұлғалар деп
танылады. Арызды арызданушының тұрғылықты ... не ... ... ... ... тұрған жеріндегі сотқа беріледі және талап қою
арыздары үшін заңда бекітілген жалпы талаптарға сай ... ... ... ... АІЖК ... ... ... болуы тиіс:
1) азаматты іс-түзсіз жоғалған деп тану немес ... ... деп ... арыз келіп түскен соттың атауы;
2) арыз ... ... және оның ... жері ... арыз ... ... ... орналасқан жері);
3) жоғалған адамның тегі, аты, әкесінің аты, ... жері мен ... ... ... ... ... ... адамдарға баспасөз беттерінде жарияланған
күннен бастап үш ай мерзімде сотқа ол туралы хабарлауды ұсыну.
Арызда азаматтың хабар-ошарсыз кетуін растайтын ... өлім ... не ол ... ... ... ... ... негіз болатын мән-
жайлар болуы тиіс. Әскери қимылдарға ... ... ... ... ... қызметкерге қатысты берілген арызда әскери қимылдардың
аяқталған күні ... (ҚР АІЖК ... ... ҚР АІЖК ... арызды беру түрі мен мазмұны бойынша талаптарды ... сот ... ... ... (ҚР АІЖК ... ... ... жоғалған деп тану немесе оны қайтыс ... ... ... мақсат үшін қажет екендігі ... ... ... ... әр ... мақсатта болады: хабар-ошарсыз кетті
деп тануды, ажырасуды рәсімдеу; қайтыс болды дегенде – ... ... ... сот ... ... алу, зейнетақы
тағайындау және басқа да мақсаттар үшін қажет болып табылады.
Сот арызды сот ісіне ... ... сот ... түпкілікті
дайындалады. Бұл ретте ол мынандай міндеттерді атқаруы тиіс:
- жоғалған адам туралы мәлімет беру мүмкін адамдарды анықтау. Бұл ... ... ... ... жұмыс орнынан, туылған жерінен, әке-шешесінен
тұрған жерінен және жақын ... ... ... мүмкін;
- соңғы белгілі болған тұрғылықты жері және ... орны ... ... ол ... ... ... ... арыз қабылдағаннан кейін, жергілікті ... ... ... ... ... жоғалған деп тану немесе ... ... ... ... іс ... жариялау туралы ұйғарым шығару. Баспасөз
бетінде талап қою сипатындағы істерге қажетті барлық мәліметтер ... ... ... алу ... ... ... ... мүлкін күзету мен басқару
үшін қамқоршы тағайындауды ұсыну (ҚР АІЖК 298-бап).
Осы ... ... ... ... ҚР АІЖК ... ... Қазақстан Республикасының Жоғарғы сотының 1968 жылы ... №9 ... ... ... деп тану ... азаматты
қайтыс болды деп жариялау туралы» нормативті қаулысында аталған заңсыз ... ... әкеп ... Істі ... барысында сот іске барлық
мүдделі тұлғаларды, көп жағдайда ҚР АІЖК ... ... ... ... ... ... ... болды деп хабарлау сот шешімі заңды күшіне ... ... ... ... күні деп ... Өлім қауіпі төніп хабар-
ошарсыз жоғалып кеткен адамды ... ... деп ... сот оның ... ... ... ... (ҚР АІЖК 31-баптың 1-бөлігі).
Азаматты іс-түзсіз жоғалған деп таныған сот шешімі хабар-ошарсыз
кеткен ... ... ... жерде осы мүлікті қамқорға алу органының
қамқоршы ... ... ... ... ... ... деп ... сот шешімі азаматтық хал
актілерін жазу органының ... ... ... ... ... ... жазу кітабына жазуға негіз болып табылады (ҚР АІЖК 300-бап).
Іс–түзсіз жоғалып кеткен немесе ... ... деп ... азамат
табылған немесе оның қоныстанған жері анықталған жағдайда сот үшін ... ... ... ... ... де, сот шешімін қадағалау
тәртібімен ... істі ... сот ... ... Сот жаңа ... шығара
отырып, өзінің бұрынғы шығарған шешімін жоққа шығрады, ол ... ... және ... хал ... жазу ... оның ... ... жазуды жоққа шығаруға негіз болады (ҚР АІЖК 301-бап).
Азаматтың табылуы өзге тұлғаға тегін ... ... ... алуға
құқығын береді. Егерде мүлікті иелену ... олар ... ... ... ... ... тірі ... білгендігі дәлелденсе, келісім
шартпен тегін өткен мүлік иесіне қайтарылады. Өзгенің иелігіне өтіп ... ... ... ... ... ... құны қайтарылады. Егер
де мүлік мұрагерлік құқық бойынша ... ... өтіп ... ... ... өткен бағасы қайтарылады. (ҚР АІЖК 31-бап).
2.4 Азаматтың іс-әрекетке қабілеттігі шектеулі ... ... деп ... ... 17-бабына сәйкес азаматтың іс-әрекетке ... ... өз ... ... ... ... оны жүзеге асыру
қабілеттілігін айтады және өзінің азаматтық міндеттерін ... ... ... қабілеттік), оны орындай алуы кәмелеттік жасқа, яғни
18-жасқа толғанда болады. Заңда неке қию жылы екі ... ... ... ... та ... ... деп ... қарастырылған.
(«Неке және отбасы» туралы ҚР Заңы 10-бап). Қабілеттілікке ие болу деп ... жеке басы ... ... ... ... ... ... беруге және т.б. түрлі заңды әрекеттер жасауға, сонымен қоса
келісімді ... ... да ... орындамағаны үшін келтірген
зиянға (өзгенің мүлкін бүлдірген, жойғаны үшін, денсаулыққа зиян келтіргені
үшін) жауап беруге қабілетті болу ... сөз. / 2. 294- 300 бет. ... ... құқықтық қабілеттілікті адамның табиғи
қасиеті ретінде қарастыруға болмайды. Екеуі де ... ... ... ... категория болып табылады. Сондықтан да, ... ... ... оны ... еркі ... ... беруге
немесе шектеуге мүмкін еместігі бекітілген.
ҚР АК-нің 26-бабына сәйкес, азаматты ... ... ... ... ... (жан ... немесе ақыл есінің дұрыс
дамымауы (жарыместік), соның ... ... өз ... мәнін
түсіне алмайтындығы және оған басшылық ете алмайтындығы негіз болады.
Алайда, айналасындағыларға ... ... ... мекемесінің берген
анықтамасы бойынша жан ... ... ... дерегі азаматты іс-
әрекетке қабілетсіз деп тануға негіз бола ... ... 14 ... ... ... деп таниды. Оны іс-әрекетке қабілетсіз деп
сот қана шеше алады, ал арызды оның отбасы мүшелері пана болуымен ... ... ... емдеу мекемесі ғана бере алады (ҚР АІЖК ... істі ... үшін сот ... ... ... ... ... психикалық жағдайы туралы ... ... ... да ... жеке ... мен мүддесін қорғау үшін, оның құқықтық
мәртебесіне еріксіз қол сұқпау үшін аса қажет кепіл болып табылады. ... ... ... ... деп ... оған сот шешімімен
қамқоршы тағайындалады.
Қамқоршы және ... ... ... ... шектеулі
немесе іс-әрекетке қабілетсіз адамға қамқоршы тағайындалғанын сотқа он күн
ішінде хабарлауға міндетті. Тек сот шешімімен ғана ... ... деп ... іс-әрекетке қабілеттілігін шектеуге заңда мынандай
жағдайлар қарастырылған:
1) егер де спиртті ішімдіктерге немесе ... ... ... ... сол ... зиянды заттарға құнығып кетуінің салдарынан
өз отбасын ауыр материалдық жағдайға душар еткен азаматты, іс-әрекетке
қабілеттілігі шектеулі деп тану (ҚР АК ... ... ... табысын, шәкіртақысын немесе басқа да табыстарын ессіз
қолданатын 14-тен 18 жасқа дейінгі кәмелетке ... ... ... ... ... ... ... ессіз пайдалану
ақшасын спирттік ішімдіктерге, есірткі заттарға, құмар ойындарға ... ... ... адамның іс-әрекетке қабілеттігін шектеу (айыру)
негіздері ҚР АК ... ... ... ... органдардың, асырап алушылардың өтініші бойынша сот кәмелетке жасы
толмаған толықтай іс-әрекетке ... ие ... ... кәмелеттік жасқа жетпегендерді өзінің табысы, шәкіртақысы немес
басқа да табыстарын өз еркімен ... ... ... ... ... ... шектеу сот шешімімен жүзеге асырылады және
тек 18 жасқа дейінгілерді ... ... осы ... ... ... іс-
әрекетке қабілеттілік заңда шектелген.
Кәмелетке жас толмағандардың толық іс-әрекетке қабілеттігін шектеуге
өз бастамасы немесе қоғамдық мекемелер не өзге де ... ... ... ... ... және пайдаланушы органдардың шешімімен ғана рұқсат
етіледі («Неке және ... ... ҚР ... ... ... ... мен ... мүддесі кәмелетке жасы толмаған
бала өзінің табысын дұрыс ... әлде ... ... ... ... және оның ... ... жасамауы өзінің дамуына,
дүниетанымына зиянын тигізеді деп есептеуінде ... ... ҚР АК ... ... жеткілікті негіздер бар болса, кәмелеттік ... ... ... ... ... ... да ... өз
еркімен пайдалану құқығынан айыруы немесе шектеу қарастырылған.
Мұндай негіздерге табысты ... және ... ... келетін
мақсаттарға (есірткі сатып алу, құмар ойындар, т.б.) ... деп тану ... ... ... жасы ... ... табысы, шәкіртақысын
құқығын шектеуі немесе тіпті бұл құқығынан айыру ... ... ... ... жас ... ... ... (шәкіртақысы) толығымен
немесе бір бөлігі оған емес, қамқоршы органдардың шешімінде ... – оның ... ... ... ... қамқоршы, паналатушы органның шешімінде кәмелетке жасы толмаған
адамның өз табысын қолдану құқығын шектеу немесе айыру мерзімі ... ... ... ... ... қабілеттілігі толық қалпына
келтіріледі. Егер мерзім көрсетілмеген болса, онда ол 18 ... ... ... ... қамқоршы орган өз бастамасы не қоғамдық мекемелер мен
басқа да мүдделі тұлғалардың өтініштері бойынша күшін жойғанға дейін ... ... ... ... ... ... қол сұғу
болып табылады, сондықтан да оған тек негізді себептер ... ғана ... ... ... ... әрекетін азаматтық іс ... ... тек сот қана ... (ҚР АІЖК ... ғана шектелуі
мүмкін. Оған қамқоршы ... ... ... ... билік ете,
жалақысын, зейнетақыны немесе басқа да табысын ала ... және ... ... ... ... ... оларды қамқоршының
келісімімен жұмсайды. Азамат ... ... ... ... ... тоқтатқан жағдайда, сот іс-әрекетке қабілеттігін ... ... ... ... алып ... ... ... немесе оның іс-әрекетке қабілеті
шектеулі ... деп тану ... ... қараудың іс жүргізушілік тәртібі
мыналардан тұрады:
1) азаматтың тұрғылықты жері ... ... ... ... ... ... арыз ... егер ол адам психикалық немесе
психоневрологиялық мекемеге жатқызылса, арыз сол ... ... ... ... арыз ... қою арыздарының заңда (ҚР АІЖК ... ... ... сай ... тиіс. Заңда сонымен бірге,
азаматтың іс-әрекетке қабілеттілігін ... ... ... ... деп ... ... ... дейінгі кәмелетке жасы толмағанның өз
табысын еркімен пайдалану құқығын шектеу ... ... ... ... ... талаптар бекітілген;
3) азаматты іс-әрекетке қабілетсіз деп тану ... ... ... сот ... қозғалған іс бойынша сот ісінде азаматтың
мүдделерін қорғау үшін берілген заңды өкіл ... ие ... ... ... ... ... ... заңдарға сәйкес
мұндай қорғаушының заңды көмегі тегін (ҚР АІЖК 304-бап).
4) оның психикалық ... ... үшін ... тағайындауында
және істе ақыл-есінің ауытқуынан тұлғаның өз іс-әрекеттерінің мәнін түсіне
алмайтындығы және ... ... ... туралы сот-
психиатриялық сараптамасының ... ... ... ... Істе сот-
психиатриялық сараптама актісінің болмауы сот шешімін жоққа шығаруға ... ... ... ... ... ... ... қасақана
жалтарған жағдайда, сот отырысына психиатрдың қатысуымен сот азаматты ... ... ... ... туралы ұйғарым шығара алады (ҚР
АІЖК 305-баптың 2-бөлігі).
Азаматты іс-әрекетке қабілетсіз деп тану туралы істі сот қамқоршының
және ... ... ... ... түрде қатысуымен қарайды. Бұл
органның қатысуы азаматтардың құқықтарымен мүдделерін қорғаудың мемлекеттік
кепілдігі болып табылады (ҚР АІЖК ... ... ... деп тану ... ісі ... жатқан азамат,
егер денсаулық жағдайы мүмкіндік берсе, сот отырысына шақырылуы мүмкін (ҚР
АІЖК 306-баптың 2-бөлігі).
Іс-әрекетке қабілеттілікті ... ... істі ... ... ... ... тұлғаның спиртті ішімдіктерге немесе есірткі заттарға тым
әуес екендігіне ... ... ету. ... ... ... спиртті, ішімдіктерді немесе есірткі заттарды,
психотропты заттарды ... тыс және ... ... ... ... және отбасын материалдық ауыр жағдайға қалдыру негіз
болады (ҚР АІЖК 303-бап). Бұл ретте, заң (ҚР АК 27-бап) тұлғаны ... ... деп ... ... ... қабілетсіз деп тану
мүмкіндігін қарастырмайды;
2) іс қозғалған тұлғаның тәртібі туралы ... бере ... ... ... органдарының актілері, наркологиялық ... ... ... және т.б. ... іске тіркеледі.
Азаматтық сот ісінде тұлғаның іс-әрекетке қабілеттілік презумпциясы
әрекет етеді: заңды күшіне ... сот ... ... ... ... ... ... арызданушы сол адамның іс-әрекетке
қабілетсіз екендігін ... ... ... ... ... ... тұлғалар (мысалы, отбасы мүшелері) тұлғаны іс-әрекетке қабілетсіз
деп тану туралы негіздің ... ... ... ... ... ... деп тану туралы істі ... сот ... ... арыз ... босатылады. Арыз берген
отбасы мүшелерінің, жақын туыстарының, азаматты іс-әрекетке қабілетсіз ... ... ... ... ... ... ... жасағанын сот
анықтаған жағдайда, сот олардын барлық сот ... ... ... ... 306-баптың 4-бөлігі).
Егер азамат іс-әрекетке қабілеттілігі шектеулі немесе іс-әрекетке
қабілетсіз деп ... ... ... фактісін анықтаса, сот арызды
қанағаттандырудан бас тарту туралы шешім шығарады.
Егер де сот іс ... және ... ... ... ... деп тану ... негіз жоқтығын анықтаса, арызды
қанағаттандырмау туралы ұйғарым шығарады.
Азаматты ... ... деп ... сот ... ... оған ... тағайындауына, ал ... ... деп ... ... асыраушы тағайындауға негіз болады (ҚР ... ... ... деп ... ... қабілетсіз
немесе қабілеттілігі шектеулі деп ... адам ... ... ... ... ... сот одан ... шектеуді алып
тастайды. Сот азаматтың өзінің, оның ... ... ... ... және ... ... психиатриялық
диспансердің арызы бойынша азаматтың іс-әрекетке қабілеттілігіне шектеуді
алып ... ... ... шығарады. Осы сот шешімнің негізінде оған
белгіленген қамқоршы да алынып тасталады (ҚР АІЖК ... ... ... қамқоршының, психиатриялық емдеу мекемесінің, отбасы
мүшесінің, прокурордың, психиатриялық (психоневрологиялық) ... және ... ... арызы бойынша сот-психиатриялық
сараптаманың тиісті ... ... ... ... ... едәуір
жақсарған адамды іс-әрекетке қабілетті деп тану туралы шешім шығарады. Сот
шешімінің негізінде азаматқа белгіленген қамқоршы да ... ... ... 308-баптың 2-бөлігі).
2.5 Азаматты психиатриялық ауруханаға мәжбүрлеп жатқызу туралы істер
бойынша сот ... ауыр ... ... ... болуына байланысты
психиатриялық аурухананың өкілі азаматы аурухана мәжбүрлеп жатқызу туралы
арызды прокурор арқылы психиатриялық мекеме ... ... ... ... АІЖК 309-бап). / 2. 300- 301 бет. /
Психиатрияда «ауыр ... деп ... ... ... тән ... аса ... аурулар) психикалық ауруларды
айтады. Мұнда күйдегі науқас адамдар өз еркімен құқығын, міндеттерін, заңды
жауапкершіліктерін жүзеге ... ... және ... ... ... сипаты мен қоғамдық қауіпін саналы түрде сезіне
алмайды (есі кіресілі-шығасылы).
Психиатриялық мекеменің өкілі жазған ... ... ... адамды психиатриялық ауруханаға мәжбүрлеп жатқызудың негізі,
сондай-ақ психиатр дәрігерлері ... ... ... ... ... туралы дәлелді қорытындысы болуы тиіс.
Егер ауруханаға жатқызу негізді ... ... онда ... ... мәжбүрлеп жатқызу туралы арыз психиатр- дәрігерлер
комиссиясының азаматты психиатриялық стационарға жатқызу қажеттігі туралы
қорытындысы шыққан ... ... 72 ... ... ... Істі ... ... шешу кезінде, сот төрешісі онымен бір ... ... ... болу ... оны ... мәжбүрлеп жатқызу
туралы арызды қарауға кететін мерзімге ұзарту мәселесін шешуі тиіс (ҚР АІЖК
310-бап).
ҚР АІЖК ... ... ... мәжбүрлеу тәртібімен
психиатриялық ауруханаға ... ... ... жату ... ... ... сот төрешісі іс қозғалған кезден бастап бес күн мерзім ішінде
қарайды. Сот отырысы сот ... ... ... мекемеде
жүргізілуі мүмкін.
Психиатриялық мекеме өкілінен алынған мәліметтер бойынша ол ... ... оған ... ... ... ... сот
отырысына жеке қатысуға мүмкіндік беретін болса, азаматтың өзін ... ... ... іс ... сот ... жеке ... ... бар.
Кейде мекеме өкілінен алынған қорытынды да расталған азаматтың
қанағаттандырарлықсыз ... ... оған сот ... ... жеке ... ... бермейтін жағдайда кездеседі. Мұндайда
азаматты мәжбүрлеп жатқызу немесе ауруханада жату мерзімін ұзарту ісін ... ... ... қажет.
Істің қозғалуына себепші болған психиатриялық ... ... ... ... ... ... ... жатқан адамның өкілі істі
қарауға қатысуға міндетті. Мұндай іс ... ... да ... іс ... ... материалдармен танысуға, сұрақ қоюға,
өтінім жасауға, азаматты мәжбүрлі түрде психиатриялық ауруханаға ... ... ... бас ... ... ... ... құқықтығы туралы
құқықтық қорытынды жасауға құқылы. Сонымен қатар прокурор сот ... ... ... сатыға наразылық білдіре алады.
Сот төрешісі арызды мәні бойынша қарай отырып, ... ... ... ... жатқызу және азаматтың ... ... ... туралы арызды қанағаттандыру немесе одан бас тарту туралы
шешім шығарады.
Арызды қанағаттандыру ... ... ... ауруханаға мәжбүрлеп
жатқызуға және заңда белгіленген мерзімде оны психиатриялық ауруханаға одан
әрі ... ... ... табылады (ҚР АІЖК 312-бап).
2.6 Жылжымалы мүлікті иесіз деп тану және ... ... ... құқығын тану.
Ерекше сот ісіндегі иесі жоқ мүлікке меншіктік құқықты тану ... ... ... бір ... ... табылады (ҚР АІЖК 235-баптың 3-
тармағы).
Азаматтық айналымда мүлік құқық нысаны бола ... оның ... ... ... тиіс. Алайда, мүлік қандай да бір заңды деректерге
байланысты ... ... ... жағдайлар да кездесуі мүмкін.
ҚР АК-нің 242-бабына сәйкес, иесі жоқ немесе иесі белгісіз немесе
меншік құқығынан бас ... ... ... ... ... ... ... меншігінен бас тарту өздігінен меншік иесінің тиесілі затқа ол басқа
адамның меншігіне өтпейінше, меншік құқығын және ... ... АК ... / 2. 301- 303 бет. ... зат ... өзі (ҚР АК 242-бап) шындығында жинақталған,
жылжымалы және жылжымайтын иесіз зат деген мағынаны қамтиды, оларға:
- ... ... ... (ҚР АК ... ... ... иесі бас тартқан жылжымалы мүліктер (ҚР ЖК 243-бап).
- тауып алу ( ҚР АК 245-бап)
- қараусыз жануарлар (ҚР АК ... ... ( ҚР АК ... жоқ (иесіз) жылжымайтын немесе жылжымалы мүлікке меншік құқығын
алу заңда тікелей анықталған жағдайлар болғанда, немесе бұрынан ... ... (ҚР АІЖК ... ... асырылады.
Иесіз жылжымалы мүлікті жылжымайтын мүлікті басқаруға ... ... ... ... ... ... ... тіркеуде
жүзеге асыратын орган есепке алуы тиіс (ҚР АІЖК 314-баптың 2-бөлігі).
Жылжымалы мүлікті иесіз деп тану ... арыз осы ... ... жеке ... ... жеріндегі немесе ұйым орналасқан жердегі
сотқа беріледі және оны сот арызданушының және іс ... ... ... ... ... ... коммуналдық құқықты беру туралы сотқа осы мүлікті
табылған жері бойынша есепке алған коммуналдық ... ... ... орган береді.
Жылжымалы мүлікті иесіз деп тану туралы істі сот ... ... сот ... ... керек:
- қандай мүлік иесіз деп танылуы тиіс екендігін;
- заттың негізгі ерекше белгілерін,
- меншік иесінің затты жеке меншік құқығын сақтауды ниет ... ... ... ... ... заты ... ... дәлелдер;
Сот төрешісі коммуналдық мүлікті басқаруға өкілеттігі бар органның
коммуналдық меншік құқығын беру ... ... ... ... ... ... ... мүлікті иесіз деп тану қажеттігін;
- ол мүлікті кім, қалай иесіз деп анықтағанын, ... зат ... ... ... ... затты жеке меншік құқығын сақтауды ниет ... ... ... ... ... меншік құқығын тану туралы арызды сот
кері қайтаруға ... бар, ... арыз беру ... ҚР АІЖК ... ... ... жылжымайтын мүлікке құқықты мемлекеттік тіркеуде жүзеге асыратын органның
осы ... ... ... бір жыл ... ... ... ... меншік иесін анықтау мүмкін еместігін растайтын дәлелдемелер,
сондай-ақ ... ... ... кіріскенін растайтын дәлелдер
болмаса (ҚР АІЖК 315-баптың 1-бөлігі).
Сот істі ашық ст отырысында, азаматтық сот отырысының ... ... ... және ... ... ... жүргізеді,
арызданушыны тыңдайды, іске қатысты барлық дәлелдемелер мен басқа да
материалдарды тексеріп, ... ... ... ... не оның ... сақтау ниетін көздемей тастап кеткенін және ... ... ... ... ... сот ... ... иесіз деп тану
және оған меншік құқығын алуға кіріскен тұлғаның меншігіне беру туралы
шешім ... сот ... ... ... ... оның меншік құқығын сақтау
ниетін көздемей тастап кеткенін және ... ... ... ... сот ... мүлікті иесіз деп тану және
коммуналдық меншік құқығын тану туралы шешім шығарады. (ҚР АІЖК ... және ... ... ... деп ... мәнін мүліктің
бұзылуы мен ұрлануынан ... бұл ... ... ... ... ... жылжымайтын мүлікті жалға беру ретіндегі төлемдер;
коммуналдық меншікке түскен ... ... ... ... арқасында
кәсіпкерлік қызметтен түсетін салықтар мен ... және ... ... ... ... ... ... осы мүлікпен
жасалған келісімдерден түскен қаржыдан жергілікті бюджеттің толығуына
қызмет етеді.
2.7 Ұл (қыз) ... алу ... ... ... сот ... жылы ... Республикасының неке және отбасы заңы ерекше сот
ісі ... ... іс ... заңында қарастырылған ережелер бойынша
асырап алудың тәртібін бекітті («Неке және ... ... ҚР Заңы ... 2. 304-307 бет. ... ... асыраушы (оның ұрпағы) мен асырап алушының ... ... ... тегі бойынша туысқандар сияқты тең құқықтар
мен міндеттер туындайтын заңды акт деп айтады. Осымен бір ... ... ... ... жеке және меншіктік құқығын жоғалтып, ... ... ... ... ... және отбасы туралы» ҚР Заңының 80-бабында бала ... ... ... тізімі берілген:
1) сот іс әрекетке қабілетсіз немесе қабілеттілігі ... деп ... сот ... біреуі іс-әрекетке қабілетсіз немесе қабілеттілігі
шектеулі деп таныған ерлі-зайыптылар;
3) сот арқылы ата-ана құқығынан айырылған ... ... ... ... ... заңмен жүктеген міндеттерді тиісінше орындамағаны үшін қамқоршы
міндетінен айырылған ... ... ... ... болуларын сот жоққа шығарған, бұрынғы
қыз немесе ұл ... ... ... нашарлығына байланысты ата-ана құқығын жүзеге
асыра алмайтын тұлғалар. Ұл (қыз) асырап ала аламайтын, оны ... ... ... ... ... ... ... бекітеді. Мысалы, мұндай ауруларға белсенді созылмалы туберкулездің
1,2,3- топтағы диспансерде есепте тұрған барлық ... ішкі ... нерв ... ауруы, декомпенсация сатысындағы ... ... ... ... ... ... ... түрі, 1
және 2-топтағы мүгедектікке әкеп соқтырған аурулар мен ... ... ... бұл ... ... токсикологиялық, алкоголь заттарын
қолданушылар, жұқпалы аурумен ауыратын, ... ... ... ... және сот ... ... ... қабілеттігі
шектеулі деп танылған адамдар жатпайды.
Некеде тұрмайтын ... ... бір ... асырап ала алмайды.
Негізінде асырап алу тек ... және ... ... ҚР ... ... сақтағанда ғана асырап алуы мүмкін болады. Олар:
- азаматтардың бала асырап алу тілегі («Неке және отбасы ... ҚР ... ... ... мен ... жеке ... ... заң талаптарын
сақтау («Неке және отбасы туралы» ҚР Заңының 80.85- баптары);
- ... ... ... орнындағы адамдардың асырап алуға келісімі
(«Неке және отбасы туралы» ҚР Заңының 82- бабы);
- асырануына баланың өз ... ... және ... ... ҚР заңының 84-
бабы);
- асырап алушының жұбайының келісімі («Неке және отбасы туралы» ҚР Заңының
85-бабы);
- ең алдымен асырап алу ... акт. Ол бала ... алу ... ... өз бастамасы бойынша бекітіледі. Сондықтан да заң тек асырап
алушылардың ... ... ғана ... ... ... ... Асырап
алушылардан басқа ешкімде асырап алу туралы істі ... ... ... ... болуы (туған немесе асыранды) асырап ... ... ... ... алушылар мен асыранушылар арасындағы туыстық қатынаста
асырап алуға кедергі бола алмайды.
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын ... ... ... Қазақстан Республикасының азаматтары асырап алуына
бере алмайтын жағдайда ғана беріледі («Неке және ... ... ҚР ... ... Бұл ереже 1986 жылы 3-желтоқсанда БҰҰ Бас Ассамблеясының ... ... ... бала ... ... ... ... және
құқықтық принциптер туралы Декларацияға, 1989 жылы 20-қарашада Нью-Йоркте
қабылданған «Бала құқықтары туралы конвенцияның» 21-бабына сәйкес.
Іс бойынша сот ісі бала ... ... ... бар ... ... бала тұратын жердегі аудандық сотқа арыз беруінен басталады. Бұл
істі тез шешуге және оған ... ... ... ... ... ... ... асырап алуша жеке қол қоюы керек. ... ... үшін ... ... беруі мүмкін емес. Баланы асырап алу туралы
арызында жай деректемелерден басқа мыналар көрсетілуі тиіс (ҚР АІЖК ... ... ... ... аты, ... аты, ... мекен-жайы;
- асырап алынатын баланың тегі, аты, әкесінің аты және ... ... ... ... ... оның аға, апаларының болуы;
- асырап алушылардың бала асырап алу ... ... ... ... ... алынатын баланың атын, тегін, әкесінің атын ... ... оның ... күні (бір ... дейін асырау кезінде);
- асырап алынатын баланың туған жері,
- баланың ... ... ... ... алушылардың (асырап алушы) ата-ана
(әке немесе ана) ретінде жазылуы – ... ... ... бойынша
баланың туылғаны туралы актіге сай өзгерістер енгізу (ҚР АІЖК 317 ... ... ... арыз ... ... асырап алушылар, олар
асырап алғысы келетін ... ... ... туралы, асырап алынатын
баланың туылғаны туралы азаматтық хал ... ... ... ... ... ... ... қоса, арызға тіркелетін мынандай
қосымша құжаттардың барын ... ... ... тұратын жеріндегі қамқоршы органының асырап алудың негізділігі
мен асырап алынатын баланың ... сай ... ... ... АІЖК ... ... алушылардың тұрмыс жағдайын тексеру актісі;
- баланың туу туралы куәлігінің және акт ... ... ... ... ... ... ақыл-ойы мен физикалық дамуы туралы
құзіретті органның медициналық қорытындысы;
- заңмен талап етілсе, ата-аналарының ... ... ... ... ... (қамқоршысының, асырап алынатын ата-аналарының баланы асырап
алуға оның қамқоршысының және ... ... ... балалар
үйінің) («Неке және отбасы туралы» ҚР Заңының 84- бабы);
- он жасқа дейінгі асырап алынатын баланың келісімі ... және ... ҚР ... 84- бабы);
- он алты жасқа, кәмелетке жасы толмаған ... ұл (қыз) ... ... ... ... ... ... керек, олар болмаған
жағдайда – қамқоршы органдардың келісімі («Неке және ... ... ... 82- ... арызданушының осы баланы асырап ала алатынын растайтын ... ... ... ... ... ... сот ... талап етуі тиіс:
- оның тұрмыс жағдайы мен асыраушы бола алатынына мүмкіндігі жөнінде
қорытынды;
- аталған ... ... ... ... ... азаматын –
баласын асырап алуға ниет білдірген тұлға ретінде тіркелгенін растайтын
дипломатиялық өкілдіктің немесе ... ... ... берген құжаты;
- бала асырап ... ... ... азаматы шетелде не Қазақстан
Республикасында ... ... және үш ... бері ... ... көз ... ... бала асырап алу туралы істі қарау кезінде қамқоршы органның
өкілін және асырап алатын ... ... ... ... жағдайда
оның жақын туыстарын, ата-анасының қамқорынсыз қалған ... ... өзге ... ... және ... ... егер ол 10 жасқа
толған болса ... ... ... ... ... қоса, асырап алушы
арызына бала асырап алуды сұрауын негіздейтін мән-жайларды көрсетуі тиіс.
Сот бала асырап алу ... ... ... ... ... қанағаттандыру
немесе оны қанағаттандырудан толығымен немесе асырап алушылардың өтінішінің
бір бөлігінен бас ... ... ... ... алу ... өтінішті қанағаттандырған кезде сот нақты бір адам
баланы асырап алды деп ... ... ... ... ... ... шешіп және оны шешімнің қарар бөлімінде нақты көрсетуі тиіс:
- асырап алынған баланың аты, тегі және ... аты, ... ... жері,
туылған күнінің өзгертілгені туралы деректер;
- асырап алушылардың асырап алынған ... ... ... ... қайтыс болған ата-анасына қатысты жеке мүліктік және мүліктік емес
құқықтар мен міндеттерді сақтау туралы, асырап ... ... ... ... алу ... сақталуы туралы («Неке және отбасы туралы» ҚР
Заңының 90- бабы).
Заңды күшіне енген сот ... ... ... ... алуды
мемлекеттік тіркеу үшін сот орналасқан жердегі азаматтық хал актілерін жазу
органына, сондай-ақ ... ... үш күн ... ... ... және ... ... ҚР Заңының 317-5- бап).
Сот «Неке және отбасы туралы» ҚР Заңының ... ... ... жағдайлар болғанда бала асырап алу құқығынан айырады:
1) баланың мүддесіне қарай және оның ... ... ала ... ... ... жоқ ... ... мән-жайларға мыналарды жатқызуға
болады: асырап алушы мен асырап алынатын баланың
арасында өз ара ... ... ... ... ... баланың ақыл-есі шала екендігі анықталса; қатты бауыр басып қалған
және ұмыта алмайтын баланың ... ... ... ... «Неке және отбасы туралы» ҚР Заңының 95-бабының 1-бөліміне сәйкес
асырап алушының кінәсі болса. Оларға: ұл, қыз ... ... ... міндеттерді орындаудан жалтаруы, ата-ана құқықтарын ... ... ... ... ... қатігездікпен қарау, олардың
жыныстық қол ... ... ... маскүнемдікпен,
есірткімен немесе токсикоманиемен ауырады деп танылғандар жатады.
3) Жалған құжаттың ... бала ... алу ... ... заң ... ... болған ата-анасының келісімінсіз бала асырап
алу («Неке және отбасы туралы» ҚР Заңының 82- бап); некеде тұрған тұлғаның
жұбайының келісімінсіз бала ... ... ... және ... ... ... 80-бабы 1-бөлімінде қарастырылған бала асырап алу ... ... ... алу ... сот ... шыққан сәттен бастап ұл, қыз асырап алу
жарамсыз деп ... ... ... және ... ... ... ... немесе ланкестік қызметті жүзеге асырушы шетелдік
немесе халықаралық ұйымды ... ... ... ұйым деп ... арыз бойынша сот ісі.
Халықаралық ланкестік (террорлық) ұйым - бұл ... бір ... ... ... күш ... арқылы, негізінен ланкестік актілерді
қолданумен жетуге ... жеке ... ... ... әрекеті.
Ланкестік – бұл қорқыныш туғызу, ... ... ... ... және ... ... ... адамдарды ұрылау,
қаскүнемдік (диверсия) және т.б. арқылы ... ... ... ... ... ... ... табылады. / 2. 308-310 бет. /
Бүгінде әлемде ланкстер мен экстремистердің ... ... ... ... аз ... Соңғы жалдары жер шарының түрлі аймақтарында
ланкестік әрекеттердің өсіп отырғандығы байқалады. 2008 ... ... ... Бас ... ... ... ... болып өтті, онда
соңғы төрт жылда отыз ланкестік және бір экстремистік ұйымның ... Бас ... ... бойынша соттар тиым салғандығы айтылды.
Бұл «Аль-Каида», «Шығыс Түркістанның ислам партиясы», «Күрд ... ... ... ... ... Ансар», «Мұсылмандар
ағайындар-талибан қозғалысы», «Боз Гурд», ... ... ... ... және ... ... реформалар қоғамы», «Шығыс
Түркістанды азат ету ... «АУМ ... және ... ... ... ... және өзге ... ШОС деп танылған, ... ... ... БҰҰ ... ... Еуроодақтық
шешіміне сәйкес, АҚШ ... ... ... ланкестік
ұйымдарға енгізілген. (Казахстанская правда. 2008ж. 12 сәуір).
Қазақстан ... ... ... соты Қазақстан
Республикасы Бас Прокурорының мәлімдемесін қарау нәтижесінде «Түркістан
ислам ... атты ... ... ... ұйым деп ... оның
Қазақстандағы қызметіне тыйым салынды.
Қылмыстық құқықтағы ланкестік (Ланкестік 233-1). ... ... ... ... ... бұқараны шақыру (233-2-
бап). Ланкестік топты құру, ... және оның ... ... ... ... немесе ланкестік қызметті қаржыландыру Қазақстан
Республикасының қоғамдық қауіпсіздігіне қарсы бағытталған қылмыстық әрекет
болып ... ... ... да бір ... шын ... ... ... көзқарастарымен және шараларымен бірігуі, Қазақстан Республикасының
1996 жылғы 31 ... ... ... ... ... ... Заңы ... экстремистік мақсаттарды көздейтін қоғамдық
ұйымдар, әскери құрылымдардан тұратын қоғамдық ұйымдар құруға ... ... ... ... ... ... одақтарының, діни
негіздегі парттиялардың ... ... бұл ... ... ... тұлғаларының, шет мемлекеттердің және халықаралық
ұйымдардың қаржыландыруына жол ... және ... ... және үкіметтік емес құрылған
ұйымдар ... ... ... министірлігінде тіркелуі тиіс.
(«Қоғамдық бірлестіктер туралы» ҚР Заңы 13- бап). ... ... ҚР ... ... заңды және жеке тұлғалардың қоғамдық
бірлестіктер туралы заңдылықтарды ... үшін ... ... ... қызметі жарғыларында бекітілген және мақсаттары
мен міндеттерінің шегінен шығатын іс-әрекеттерді ... ... ... ... ... ... сот шешімімен үш айдан
алты айға дейін ұйымның қызметі тоқтатылуы мүмкін. («Қоғамдық ... ҚР ... ... осы ... ... сот ... ... 2005 жылдың 23-
ақпанында қолданысқа ... ... ... ... ... реттеледі. ҚР АІЖК 317-6-бабында мынандай ... ... ... бекітілген:
а) Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттің аумағында
экстремизімді ... ... ... ... ... ұйымды
экстремистік ұйым деп тану туралы арызды ... ... ... ... Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттің аумағында
ланкестік қызметті жүзеге асыратын ... ... ... ұйым деп
тану туралы арызды Бас Прокурор ... ... ... ... ... ... ... ұйымдар туралы халықаралық ұйым заңнамасының
бұзылуы болып табылады.
Прокурор берген ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының және өзге мемлекет аумағында Қазақстан Республикасының
заңдарымен экстремистік немес ... деп ... ... ... ... ... ... мән-жайлар болуы тиіс.
Арызға мына материалдар қосылуы тиіс: ... ... ... ... хаттамалары, азамат арыздары және аталған органдардың
Қазақстан ... ... ... ұйым әрекеттерін тексеру
кезінде алған шетелдік немесе халықаралық ... ... ... ұйым деп тану ... ... бар өзге ... сондай-ақ шет
мемлекеттердің өзге құзырлы органдардан алынған дәлелдемелер, соның ішінде
халықаралық соттардың және шет ... ... сот ... ... ... (ҚР АІЖК 317-7-бап). Сот төрешісі істі ... ... сот ... ... ... ... іс материалдарын
игереді, ҚР АІЖК 150-151- баптарындағы өзге әрекеттерді жүзеге асырады. Сот
отырысына прокурордың қатысуы ... ... ҚР АІЖК ... ... осы санаттағы істерді қарау
үшін заңда бекітілген тиісті алып ... мен ... ... ... ... арыздың қарарлы бөлімінде, осы ұйымның
қызметі тоқтатылғандығы және әкімшілік жаза қолданатындығы ... ... шет ... ... ... ... ... және
ланкестік әрекеттерді жүзеге асыруы анықталса, сот Қазақстан Республикасы
аумағында бұл ... ... одан әрі ... ... ... салу ... ... бірге, сот шешімі Қазақстан Республикасының және ... ... ... немесе ланкестік әрекеттерді жүзеге
асыратын шетелдік немесе халықаралық ұйым туралы мәліметтерді өз ... ... ... және ... ... алу ... қосу үшін
негіз болды.
Прокуратура органдары Қазақстан Республикасының немесе ... ... ... ... ... ... асырушы ұйым
деп тану туралы істі қарауға байланысты сот шығындарын ... ... АІЖК ... Сот ... аппелациялық тәртіп бойынша Жоғарғы Сотқа
шағымдануға болады.
2.9 Азаматық хал актілерін жазудағы қателіктерді анықтау.
Азаматтық хал ... – бұл ... ... азааттың хал
жағдайын міндетті түрде тіркеуге жататын, адамның өмірінде болатын негізгі
оқиғалар.
Азаматтық хал ... ... ... ... ... мен
міндеттерінің туындауымен, өзгеруімен немесе тоқтатуымен байланысты заңды
деректер болып табылады. АХАЖ бөлімдерінде ... ... ... ... мына ... мен ... жатады: тууы, қайтыс болуы,
неке қиюуы, оны тіркеуі, бала (ұл, қыз) асырап алуы, ... ... ... және ... атын өзгерту. / 2. 311- 313 бет. /
Азаматтық хал актісін жүргізу –АХАЖ бөлімінің лауазымды тұлғасының
азаматтық хал ... ... ... және осы ... хал ... тұратын бекітілген тәртіппен жазған ... ... ... ... ... табылатын жазбаша, ресми құжат (А.А. Власов,
Гражданский процесс. М. 2006).
ҚР АК ... ... ... хал ... ... азаматтық
хал актілерін жазу органдары азаматтық хал актілерін тіркеу кітабына тиісті
жазу енгізу арқылы ... осы ... ... ... куәлік
беріледі. Бұл актілерді тіркеу аудан орталықтарында, қалалық ... ... АХАЖ ... жүргізіледі.
Кейде, азаматтық хал актілерін тіркеу кезінде қателіктер кетуі
мүмкін, ... ... ... аты, әкесінің аты, туылған күні ... ... ... ... ие болуда, әкелікті бекіткенде, т.б. дұрыс
жазылмай, қателіктер кетуі ... ... ... ... ... ... мен түзетулер енгізуін сұрап, АХАЖ бөлімдеріне жүгінулеріне тура
келеді.
Азаматтық хал ... ... ... және АХАЖ бөлімінің
жазбаларына ... неке ... ... бала асырап алуы т.б.) өзгертулер
мен түзетулер енгізу үшін жеткілікті негіздер болған және мүдделі тұлғалар
арасында ... дау жоқ ... ... ... ... ... ... дауды сот ерекше сот ісі тәртібімен ... ... ... ... бары ... ... түзетулер мен өзгерт
улер енгізуді сот талап қою ісі тәртібімен шешеді.
Мүдделі тұлғаларға ... ... ... байланысты құжаттардағы акті
жазуында кеткен қателіктерден, мұрагерлікті ... ... ... жатады.
Азаматтық хал актілерін жазудағы қателіктер сот талқылау кезінде
тиісті түзетулер мен өзгертулер енгізу туралы сот ... ... ... ... хал ... ... ... немесе түзету туралы арыз оны
берушінің тұратын жеріндегі не ... хал ... жазу ... жердегі сотқа беріледі. Егер АХАЖ органдары ... ... ... ... ... бас ... ол осы ... сотқа
жүгінуіне құқығы бар (ҚР АК 318-бап).
Арызда мыналар көрсетілуі тиіс:
- арызда азаматтық хал актілерін жазу ... ... ... неде
екендігі;
- АХАЖ органының осы құжатты ... ... ... дәлсіздіктер мен
қателіктер жібергендігі бар екендігін;
- Қашан болғаны және азаматтық хал актілерін жазудың қандай органның жазуды
түзетуден немесе өзгертуден бас ... ... тиіс (ҚР АІЖК ... ... АХАЖ ... ... қателігі бар құжатқа өзгеріс
немесе түзету енгізуін талап ... ... ахаж ... ... ... бас ... ... қорытынды көшірмесін көрсетуі тиіс.
Азаматтық хал ... жазу ... ... ... ... ... азаматтық хал актілерін жазу орындарының мұндай ... ... ... ... болып табылады (ҚР АІЖК 320-бап).
10. Нотариалдық іс-әрекеттерге немесе оларды бас тартқаны туралы
арыздарды ... ... ... немесе олардан бас ... ... ... соттың қарауы азаматтар мен заңды тұлғалардың ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Нотариаттық іс-әрекеттер немесе олардан бас тартқаны туралы берілетін
шағымдар ерекше сот ісі ... ... ... – жеке және ... ... мәні бар ... мен ... куәландыруға бағытталған
нотариаттық іс-әрекеттер арқылы құқықтары мен ... ... ... түрде бекітілген жүйесі. Қалалар мен ... ... ... ... ... жергілікті басқару органдарының
лауазымды тұлғалары жасайды. / 2. 313-318 бет. /
«Нотариат туралы» ҚР Заңының 34- ... ... ... ... ... ... асырады;
1) келісімдерді, шаруашылық серіктестіктерінің құрылтайшылық
құжаттарын куәландырады;
2) мұрагерлік мүлікті қорғау ... ... ... ... ... ... бірге тұру кезінде мүліктің бір
бөлшегіне жеке ... ... ... құжаттар мен олардың көшірмесінің дұрыс екендігін анықтайды немесе
дұрыс емес екендігін алып ... ... мен ... ... ... екендігін; құжаттардағы
қолды; құжатты бір тілден екінші тілге дұрыс ... ... ... бір ... тұратын дерегін; құжаттарын көрсету
уақытын; азаматтың тірі екендігі туралы деректерді куәландырады,
7) жеке және ... ... ... өзге жеке және ... ... депозитке ақша сомасын және құнды қағаздарды қабылдайды;
9) орындаушылық жазбаларды; векселдерге ... ... ... ... сақтауға алады;
11) дәлелдемелермен қамтамасыз етеді.
Қазақстан Республикасының Заңды актілеріне нотариустың жасаған басқа
да нотариаттық әрекеттері қарастырылуы мүмкін.
Қазақстан Республикасының Заңы нотариустарға жер, ... ... ... мүліктер, автокөліктерді біреуге беру келісімдерін, жерге, ... ... өз ... ... ... ... байланысты келісімдерді
куәландыруды міндеттеді. Заң шығарушы мемлекеттік және ... ... ... ... ... меншіктік
қатынастарды қайта өзгерту процесінде нотариаттарға өте ... ... ... нотариат әрекеттері әрдайым дұрыс бола бермейді ... ... ... келе ... АІЖК 321-бабының 2-бөліміне сәйкес мүдделі тұлға, нотариаттық іс-
әрекеттер немесе одан бас тарту дұрыс емес деп ... ол ... ... ... ... орналасқан жер бойынша аудандық сотқа жүгінуге
құқылы.
Мұрагерлікті ... ... ... ... немесе оларды
куәландырудан бас тартқан аурухана, санаторий, емдеу-профилактикалық ... ... ... ... қорғау органы, экспедиция, әскери-оқу
мекемесі, әскери бөлім, мекеме, ұйым, бас бостандығынан айыру ... ... ... ... олардың орналасқан жері бойынша аудандық
немесе қалалық сотқа беріледі.
Қазақстан Республикасының туы ... ... ... ... немесе
ішкі жүзу кемесінің капитаны мұрагерліктің дұрыс куәландырылмағаны ... ... бас ... ... ... ... кеме ... сотына береді.
ҚР Нотариалды кеңсенің немесе нотариалды ... ... ... жері бойынша мұндай істерді қарау тәртібі іске нотариат
өкілінің ... ... ... ... бағытталған.
ҚР АІЖК-нің нормаларына сәйкес, сот қарауының тақырыбына мемлекеттік
нотариат туралы заңда қарастырылған әрекеттерді дұрыс орындамауы ... ... оны ... бас ... жатады. Нотариалды әрекеттерді
орындамаудың кешіктірілуі сот қарауына жатпайды, олар ... ... ... дұрыс жасамау деген оның қызметті реттейтін
актілердің ... сай ... ... ... ... ... ... ережелерді бұзу арқылы жасалса,
нотариаттың дәлелдемелерімен қамтамасыз ету туралы ... ... ... сот ... актіге қайшы келетін келісімшартты
куәландыруды нотариалды ... ... ... келген нотариалды әрекеттерге және тек азаматтардың құқықтары
туралы дау болмаған жағдайда одан бас тартқаны үшін ... ... ... сот ісі ... сотқа шағымдануға болады (ҚР АІЖК 321-бап). Құқық
туралы дау талап қою ... ... ... ... ... ... ... немесе
әрекетсіздігіне шағымданушы лауазымды тұлғаның нотариалды ... бас ... ... оны жасауы белгілі болған күннің ертеңінен
бастап он жыл мерзім ішінде сотқа ... ... ... ... деп ... ... жазбаша түрде бас тартуды ... ... ... ҚР ... ... ... әрекетті
жасаудан бас тартылған тұлғаға оның ... ... бас ... себебі
жазбаша түрде беріліп, бас тартуға шағымдану тәртібі түсіндірілуі тиіс.
Нотариатты орган әрекеттеріне ... оның бас ... ... ... жағдайлармен өткізіліп алған жағдайда, шағымданушы оны
қалпына келтіруге өтінуге құқылы.
Арыздың түрі мен ... ҚР ... ... ... қою ... қолданылатын түрмен анықталады. Нотариат органдарының
іс-әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану арызына, ... ... ... ... егер ... ... ... әрекеттер
жасалынған немесе жасалатын құжаттарды қоса тіркелуіне болады.
Нотариалды әрекетті жасаудан бас тартқаны туралы шағымда белгілі бір
іс-әрекеттің дәлелі болатын ... ... ... ... бас ... тіркелуі тиіс; оның болмауы шағымды қабылдаудан бас тартуға негіз ... ҚР ... ... ... ... ... ... нотариаттық
әрекет кезінде қатыспаған немесе оған ... ... бас ... ... ... жөнінде өтініш жасамаған тұлға берсе, шағым қабылданбайды
немесе азаматтық-құқықтық даудың болуына байланысты, ведомстволық бағынышты
сот ... істі ... қою ... ... ... қарауға қатысуға шақырылған басқа тұлғалар (куәгерлер, өкілдер
т.б.) іске қатысушы тұлғалар құқығына ие бола алмайды. ... ҚР ... ... іске ... ... ... ие бола ... Оларға ҚР
АІЖК-нің 47-бабындағы іске ... ... ... ... ... ... олардың көшірмесін алу, қарсылықтар білдіру,
дәлелдемелер ұсыну сияқты іс-әрекеттер және басқа да іс ... ... ... ... ... туралы заңының» 43-бабы күшінде
нотариат іс-әрекетке қабілетті тұлғалардың мұрагерліктерін куәландырады, ал
58-бабына сәйкес, бір немесе бірнеше ... ... ... ... заң ... басқа да лауазымды тұлғаларға берілген («Нотариат
туралы» Заңының 37-бап).
ҚР АІЖК-нің 60-бабында ... өкіл бола ... ... олар көбінесе кәмелеттік жасқа толмағандар немесе біреудің
асырауы мен қамқоршысындағы ... Тек ... ... өзі ... ... өкіл ... ресімдеуге сенімхаттар куәландырылмайды.
ҚР АІЖК 321-бабында көрсетілмеген, лауазымды тұлғалардың құқықтық
емес әрекеттеріне ... ... ... қарым-қатынастардан
туындаған істер бойынша сот ісі тәртібімен ҚР АІЖК 26- ... ... ... Егер ... ... ... ... ҚР АІЖК 150- бабының
талаптарына сәйкес келмеген немесе арызданушы ... баж ... ... сот арызды қозғалыссыз қалдырады және арызданушыға
кемшіліктерін түзету үшін уақыт беріледі (ҚР АІЖК 155-бап).
Істі сот ... ... ҚР АІЖК ... ... істі ... ... арыз қабылданғаннан бастап, жеті күннен кешіктірілмей
жүргізілуі тиіс. Ерекше жағдайларда, бұл ... сот ... ... айға ... ... ... Сот ... дайындау уақыты аяқталғаннан
кейін, іс мәні бойынша бір ай мерзім ... ... ... ... ... Шағымды сот арыз берушінің, нотариустың немесе
шағым беріліп отырған нотариаттық іс-әрекет ... бас ... ... тұлғаның қатысуымен қарайды, алайда олардың келмеуі істі шешуге
кедергі болмайды (ҚР АІЖК ... сот ... ... сот ... ... сілтеме
жасалынған мән-жайларды және нотариаттың немесе лауазымды тұлғаның жасаған
нотариат ... ... одан бас ... туралы пікірлерін талап
етілген нотариалды істің материалдарын есепке ала ... ... Сот ... ... ... ... органдар құзыретіне
заңды түрде тиісті ме жоқ па, сол анықталуы ... ... ... ... кезінде, орындалған жазу тек қарызды өндіру
даусыз тәртіппен ... ... ... ... ... ... екендігін есте сақтаған жөн.
ҚР АІЖК-нің ... ... ... ... ... ... ал ... немесе нотариаттық әрекеттерді жасаған
лауазымды тұлға осы әрекеттің немесе одан бас тартудың ... ... ... ... ... бас тартқан жағдайда, арызданушы оның
пікірінше нотариалды түрде куәландырылуы тиіс ... ... ... ... ... ... лауазымды тұлға нотариалдық әрекетті
жасаудан бас тартуы туралы қаулысын көрсетуі тиіс.
Осы істер бойынша дәлелдеме ретінде нотариалды куәландырылып ... ... ... мысалы, шағымдану сипатына қарай
келісімшарттар, ... ... және ... ... берген
өзге де жазбаша дәлелдемелер, құжаттар (бірге тұру ... ... ... бөлігіне мүліктік құқығы бар және т.б.)
Егер сотқа берілген арызда ... ... ... ... жағдайда (арызданушының тұрғылықты жерінің нотариалды іс-әрекетті
жасаған органның немесе лауазымды тұлғаның тұратын жерінен қашықтығы) ... сот ... ... өтінімі бойынша дәлелдемелерді сұратып
алуға жәрдемдеседі (ҚР АІЖК 66-баптың 4-бөлігі).
Егерде сот отырысында нотариустың ... ... бас ... ... кезінде, іске қатысуға тартылған қарызгер орындау ... ... ... дау мәлімделсе, сот арызды қараусыз қалдырады және ... ... ... ... ... қою ... беруге құқылары барын
түсіндіреді. (ҚР АІЖК 290-баптың 2-бөлігі).
Нотариустың дәлелдемелерімен қамтамасыз етуден бас ... ... сот ... ... ... дәлелдемелерді тіркеуі қажет
екендігін, бұл дәлелдемелермен қандай мән-жайлар ... ... ... қандай мән-жайлар расталатынын, алдағы уақытта
дәлелдемені алудың қандай мүмкінсіздіктері мен ... ... ... ... ... ... тиіс.
Мұрагердің арызын қабылдаудан, оған мұрагерлік туралы ... бас ... ... ... ... ... сот мұндай бас тартудың
себебін анықтауы тиіс. ... ... ... ... ... ... ... одан бас тарту жөніндегі сұрақты
зерттеу кезінде, арызданушының өкілдікке құқығы ... ... ... ... ... ... одан бас тартуына
жасаған шағымын қанағаттандырған жағдайда, сот нотариаттық іс-әрекеттің
күшін жою немесе оның ... ... ... ... ... ... ... сот шешімінің көшірмесі сол нотариатқа
жіберіледі. (ҚР АІЖК 323-бап).
11. Жоғалған ... ... ... ... құнды қағаздарға құқықты
қайта қалпына келтіру (шақырту ісі).
ҚР АК 134-бабына сәйкес, ұсынушыға немесе ордерлік құнды ... ... ... ... ... ... келтіруді ҚР АІЖК 39-
тарауында көрсетілген тәртіппен сот жүзеге асырады. / 2. 319-321 бет. ... ...... құқықты растайтын, белгілі жазбалар жиынтығы.
Құнды қағаздарға: ... ... және ... да ... ... қағаздардың бір түріне ордерлік құнды қағаздың берілгендігі ... ... жазу ... онда ... ... ... басқа тұлғаға
куәландырылған құқықтың тиістілігін растайтын ... ... ... ... АК, ... ... ... – чектің, векселдің ... ... ... Құнды қағазда жасалған, құнды қағаз ... ... ... ... ... ... барлық құқықтарды
аудару (ҚР АК 132-бап).
Істерді ерекше сот ісі ... ... ... жоғалған құнды
қағаздар бойынша ұсынушыға немесе ордерлі құнды қағаздарға құқықты ... ... ... Құжаттарды жоғалту – олардың толықтай жоқ
болуы немесе құжатты тиісінше ... не өзге ... ... ... ... мен ... жоғалту деген сөз. Мысалы,
ордерлі құнды қағазда оның ... ... ... ақша сомасы сақталмаған.
Тұлға ұсынушыға құнды қағазды немесе ордерлі құнды ... ... ... ... ... ... деп тану ... оған құқықты
қайта қалпына келтіру туралы сотқа арыз жазады.
Жоғалған ... ... ... ... ... қағазды жарамсыз деп тану
немесе оған құқықты қайта қалпына келтіру ... арыз ... ... ... ... ... ... сотқа беріледі (ҚР АІЖК 324-
бап).
Жоғалған құнды қағазды немесе ордерлі құнды қағазды жарамсыз деп тану
немесе оған құқықты қайта ... ... ... ... мыналар көрсетілуі
тиіс:
- жоғалған құжаттың ерекшеліктері;
- оны берген мекеменің ... ... ... ... ... ... ... жағдайлар;
- құжатты берген адамға ол бойынша ақша беруге тыйым салу ... ... ... және ... Сот ... ұсынушының жоғалған құнды
қағазды немесе ордерлі құнды ... ... деп тану ... ... ... сот құжатты берген мекемеге немесе тұлғаға ол бойынша
төлем төлеуге немесе ақша беруге тыйым салу туралы ... ... ... ... оны ... ... ... тұлғаға, тіркеу ұстаушыға немесе
тіркеушіге жібереді.
Жоғалған құнды қағазды немесе ордерлі құнды қағазды жарамсыз деп ... оған ... ... ... ... туралы іс бойынша арызданушыны
осы мән-жайды ... ... ... өз ... ... ... ұйғарым шығарады. Жоғалған құжат туралы жарияланған жергілікті газет
беттеріне ҚР АІЖК ... ... ... деректемелер түгел болуы
тиіс:
- құжаттың жоғалғандығы туралы арыз түскен сот атауы,
- арызданушыны тұлғаның атауы, оның нұсқауы, ... ... ... ... ... ... мен атауы;
- жоғалғандығы туралы жарияланған ... ... ... ... отыз күн ... осы құжатқа өзінің құқықтары туралы сотқа арыз
жазуы туралы ұсыныс.
Ұйғарым шығарудан бас тартқан сотқа, сондай-ақ ... ... ... ... ... білдіруге болады. (ҚР АІЖК 326-бап).
Ұсынушыға құнды қағазды немесе ордерлі ... ... ... туралы жергілікті газетте жарияланған күннен бастап үш ... ... ... ... сотқа жоғалған құнды қағаздарға өз құқықтары
туралы арыз беруге және олардың ... ... ... ... АІЖК ... ... кейін, үш ай мерзім аяқталғанға дейін
құжатты ұстаушы адамнан сотқа арыз ... ... ... сот құжатты
жоғалтқан адамның арызын қараусыз қалдырады және құжатты берген мекемеге
(тұлғаға) ол бойынша төлемдер ... және ақша ... ... ... ... Бұл ... екі ... аспауы керек. Сонымен қатар ... ... ... ... ... ... бұл құжатты қайтарып
беруін талап ету ... арыз ... ал ... ... ... салу шараларынан келген шығынын өтету құқықтарын түсіндіреді.
Құжатты жоғалтқан адам ... ... ... сот ұйғарымына жеке
шағым, наразылық білдіре алады (ҚР АІЖК 328-бап).
Жоғалтан ... ... ... ... ... ... ... деп тану
немесе оған құқықты қайта қалпына ... ... іс ... сот ... ережелерімен қаралады. Сот төрешісі егер, құжатты ұстаушыдан арыз
келіп ... ... істі ... ... ... жарияланғаннан
кейін, үш ай мерзім ішінде қарауы тиіс. Шақырылған ... сот ... істі ... ... ... Сот ... істі талқылау
кезінде жоғалған құжаттқа арызданушы құқығын растай алатын дәлелдерді әбден
тексеруі керек (ҚР АІЖК 329-бап).
Құнды қағаздарға ... ... ... ... ... ... қағаздың өзі (түпнұсқасы);
- құнды қағаздар нарығының кәсіби ... ... есеп ... ... ... ... құқығын растайтын лицензия;
- құнды қағаздар нарығының кәсіби маманы ашқан есеп шоттан ... ... ... ... ... ... құқық.
Дәлелдерді зерттеп болғаннан кейін, ... ... ... сот ... ... ... деп тану ... шығарады. Егер бұл құжат өзінің төлем төлеу қасиетін мүлде жоғалтқан
жағдайда, бұл жағдай ... ... ... ... ... деп танылған
құжат орнына жаңа құжат беруі ... ... ... ... ... табылады.
Арыз берушінің өтініші қанағаттандырылған ... сот ... ... деп ... шешім шығарады. Бұл шешім арыз берушіге
жарамсыз деп танылған құжаттың ... ... ... жаңа ... ... ... табылады. (ҚР АІЖК 330-бап).
Әлде бір себептермен осы құжатқа өз құқығы туралы ... ... ... ... ... деп тану ... соттың шешімі
заңды күшіне енгеннен кейін ... ... ... жаңа ... алу ... ... ... негізсіз сатып алынғандығы немесе сақталғандығы
туралы талап қоя ... (ҚР АІЖК ... ... ... шешімдеріне шағымдану туралы істер бойынша сот
ісі.
Қазақстан Республикасының 2004 ... 28 ... ... ... ҚР ... ... жеке және ... тұлғалар арасында болатын азаматтық-
құқықтық қарым-қатынастардан туындайтын даулы мәселелерге қолданылады. Оған
төмендегілердің мүдделеріне қатысты даулар ... ... ... ... мемлекеттік мекемелер;
- кәмелетке жасы толмаған тұлғалар;
- заң тәртібі бойынша іс-әрекеттен қабілетсіз деп танылған тұлғалар;
- аралық сот ... ... ... ... ... ... мен қызмет көрсету туралы келісім шарттардан болатын даулар;
- ... ... ... ... өндірісінде, тауарлар мен
қызметтер нарығында басыңқы жағдайларға ие субъектілер, сондай-ақ
банкроттық ... ... сот – ... сот ... іс ... ... ... өздері сайлаған сот. Аралық соттың төрешісі болып, жасы
жиырмадан асатын, тиісті білімі, ... оқу ... ... жеке ... ... «Қазақстан Республикасының сот жүйесі және сот төрешілернің
мәртебесі ... ... ... ... ... сот ... сот төрешісі бола алмайды. Аралық соттар үнемі әрекет ... ... шешу үшін ... ... ... құрамында бір немесе үштен кем
емес соттан құрылуы мүмкін. / 2. 322-323 бет. /
Аралық ... істі ... ... ... ... ... мен өзге де құқықтық нормативті актілерді, сондай-
ақ келісімдердің шарттары мен іскерлік ... ... ... («Аралық сот туралы» ҚР Заңының 8-бабы).
Істі аралық сотта қарап, шешу ... ... іс ... ... ... ... ережелер мен тәртіп сақталуы
тиіс, ... ... ... ... ... және осы соттарға тән
өзге ерекшеліктер жатпайды.
Істі ... ... ... сот ... ... ... ол ... (сот төрешілері) қол қойған күннен ... ... ... Шешімнің
қарарлы бөлімінде әрбір талап қою арызындағы талаптарды қанағаттандыру
немесе одан бас тарту туралы аралық ... ... ... ... ... ... ... сомасы, аталған шығындарды тараптарға бөлу және
қажет болған жағдайда ... ... ... ... мерзімі мен тәртібі
көрсетіледі.
Аралық соттардың шешіміне ҚР АІЖК 40-тарауында бекітілген тәртіппен
аудандық, ... ... ... Аралық соттардың шешіміне шағымдану
туралы арызды аралық сот талқылауының тараптары, ... іске ... ... ... ... ... ... білген күннен
бастап, отыз күн ішінде дауды қараған аралық соттың тұрғылықта жеріндегі
сотқа ҚР АІЖК 331-1- ... ... бере ... де ... ... шешімі толық немесе жартылай күшін жойған
жағдайда және аралық сот ісі ... ... ... ... бұл ... ... ары қарай қарауға жатпайды. («Аралық соттар туралы» заң 44-
бап).
Әдетте аралық сот шешімдеріне шағымдар ... ... ... ісі ... ... (ҚР АІЖК ... соттардың шешімдеріне шағымдар мемлекеттік соттарда ерекше сот
ісі тәртібімен қаралады (ҚР АІЖК 39-бап).
Аралық соттардың шешіміне шағымдану арызды сот іс ... ... он күн ... ... ... ... соттардың шешіміне тараптардың
шағымын қарау кезінде аудандық сот ісі ... ... ... ... бар ... ... тиіс:
- аралық келісім Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылған
негіздер бойынша жарамсыз болып табылады;
- аралық ... ... ... ... келісімінде қарастырылмаған дау
бойынша ... ... оның ... қарай не болмаса ... ... ... ... ... бойынша қаулы бар, дау
аралық соттың ведомстволығынан бағынышты болмаудың салдарынан шығарылған;
- аралық соттың құрамы немесе аралық ... ... сот ... ... ... ... сай ... аралық сот төрешілерін сайлау туралы аралық сот отырысының болатын уақыты
мен орны тараптарға тиісінше хабарланбаған не болмаса өзге ... ... өз ... ұсына алмаған;
аралық соттың шешімі заңдылық принципіне және істерді қараудың бұқаралық
тәртібіне қайшы келеді, дау аралық сот ... ... ... мүмкін
емес (ҚР АІЖК 8-бап).
Содан соң, сот аралық соттың ... ... ... ... ... бойынша аралық соттың шешімін жоққа шырғару туралы ... ... бас ... туралы ұйғарым шығара алады. Соттың
ұйғарымына ... мен ... ... ... ... (ҚР АІЖК ... ... сот және атқару ісін қайта қалпына келтіру туралы.
Толықтай немесе ... ... сот ... ... ісін ... ... қажеттігі соттың шешімін немесе ұйғарымын орындауға, оларға
шағымдануға, істі ... ... ... ... ... сотқа арыз беру
құқығын жүзеге асырумен байланысты туындайды. / 2. 324-326 бет. ... ... ... іс ... сот ісін тоқтату туралы ұйғарым
шығарумен аяқталған азаматтық іс ... ... ... ... ... немесе атқару ісін (мысалы, сот отырысының хаттамасы, ... ... ... және т.б) сот ҚР АІЖК ... ... ... ... келтіреді.
Жойылған сот немесе атқару ісін қайта қалпына келтіру туралы ... ... ... ... ... ... қозғалуы мүмкін. (ҚР
АІЖК 410-баптың 2-бөлігі).
Жойылған сот немесе атқару ісін ... ... ... ... ... мәні бойынша шешім шығарған сотқа не іс бойынша сот ісін тоқтату
туралы ұйғарым шығарған сотқа ... ... сот ісін ... ... ... мәні ... сот
шешім шығарды ма не іс бойынша сот ісі тоқтатылды ма, онда ... іс ... ... ие ... іс ... іске тағы ... ... іс жүргізу жағдайларымен қатысты, олардың тұрғылықты жері, сот ... ... ... ... не ... ... сот ісі
құжаттарының көшірмесінің немесе олар туралы мәліметтердің туған жері
туралы, арызданушы қандай ... ... ... қажет деп есептейтіні,
оларды қандай мақсатта қалпына келтіретіні көрсетілуі тиіс.
Арызға іске қатысты сақталған құжаттар немесе ... ... олар ... ... куәландырылмаса да қоса тіркелуі тиіс.
Жойылған сот немесе атқару ісін қайта қалпына келтіру туралы ... баж ... ... (ҚР АІЖК ... де арызда жоғалған сот немесе орындау ісін қайта қалпына ... ... ... ... сот ... қараусыз қалдырады және
арызданушыға арызға мақсатын жазу үшін уақыт береді.
Арызданушының арызда көрсеткен мақсаты оның ... мен ... ... ... іс қозғаудан бас тарта алады не не болмаса егер де
іс қозғалған болса, оны ... ... және ол ... ... ұйғарым
шығарады.
Егер де сот ісі істің мәні бойынша ... ... ... ... ... бұл жағдайда талап қоюшы жаңа талап қою арызын ұсынуға құқылы
болғандықтан, ол қайта қалпына келтіруге жатпайды (ҚР АІЖК ... ... Жаңа ... қою ... ... сот ... міндетті түрде сот
ісінің жойылғандығы туралы мән-жайлармен істі ... ... ... жаңа ... қою ... бойынша қарау кезінде сот ісінің сақталып
қалған бөлігін, азаматтарға сот ісі жойылғанға ... ... ... осы ... ... іске қатысы бар өзге де
материалдарды пайдалануға құқылы.
Сонымен бірге, сот іс ... ... ... ... ... жауап ала алады, ал қажет болған жағдайларда сот ... істі ... сот ... ... ... сот төрешілерінен, сондай-
ақ орындаушылардан, сот жасауларынан, сот шешімін орындаушы сот ... ... алуы ... де олар шығарылған болса, іс бойынша сот ісін тоқтату туралы сот
шешімі немесе ұйғарымы міндетті ... ... ... ... ... сот ісін ... туралы сот шешімін немесе ұйғарымын қайта
қалпына келтіру туралы сот шешімінде сотқа ұсынылған және ... ... ... ... ... сот ... ... қандай нақты
деректер негізінде қайта қалпына келтірілетін сот шешімінің, ұйғарымның,
қаулының мазмұны қалпына келтірілді деп есептейтіні ... (ҚР ... ... ... ... сот ісін ... ... туралы шешімнің
дәлелді бөлімінде соттың қандай дәлелдемелерді зерттегені және жоғалған сот
ісі бойынша қандай іс ... ... ... дәлелдейтін соттың
пікірі көрсетіледі.
Жойылған сот ісі бойынша сот қаулысын дәл ... ... ... ... ... ... ... сот жоғалған сот ісі
бойынша арызды қарауды тоқтату туралы ... ... және іске ... ... қою арыздарын жалпы ережеге сай беру ... сот ісі ... сот ... ... ... ... ... оның сақталған мерзімімен шектелмейді. Дегенмен де, жойылған сот ... оны ... ... арыз ... жағдайда, егер де атқаруға
орындау қағазын ... ... өтіп ... сот оны ... ... сот
сонымен қатар жойылған сот ісі туралы арыз ... сот ісін ... ... ісі, егер де ... ... жүргізілген болса қалпына
келтіріледі. Сот шешімін орындау туралы актіні сот орындау кезіндегі ... ... ... ... ... көрсете отырып, шешім
шығарумен қалпына ... ісі ... ... шешімді орындағанға дейін егер де орындау
қағазының екінші түпнұсқасы берілетін болса, сот ... сот ісін ... ... істі ... бас ... ... ... шығарады.
Қасақана жалған арыз берген жағдайда, жойылған сот ісі туралы арыз
бойынша істі қозғауға кеткен сот ... ... ... ... ... ... сот ісі ... арыз бойынша шығарылған сот қаулысына
бекітілген заң тәртібімен шағымдануға болады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... заңы ... ... заманғы даму кезеңінде азаматтық іс жүргізу
құқығы нормаларының ... мен даму ... ... дәл ... ... кезінде соттардың әділсоттылық міндеттерін орындауын
анықтайды. Сонымен бірге азаматтық іс жүргізу құқығы ... ... іс ... ... ... мәселелері мен тарихы жатады.
Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу ... ... ... мен ... ... ... ... ережелерінен, сондай-ақ сот пен сот ісінің өзге қатысушыларының іс-
әрекеттерінің қозғалысын білдіретін толық та ... іс ... ... ... іс ... ... ... көзі болып табылады. Азаматтық істердің ... жеке ... іс ... ... ... ... ... құқық
актілерінде, көп жағдайда төменгі заң салаларында болады.
Құқықтың дерек көздеріне оның құқықтық құрамдас ... ... ... ... ... ... ... келісімдер мен
келісімшарттар жатады. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабының 3-
тармағына сәйкес «Қазақстан ... ... ... оның ... ... ... ие және ... қолдану үшін оған заң шығару қажет болған ... ... ... ... құқықтың дерек көздеріне Қазақстан Республикасының
Жоғарғы Сотының сот тәжірибесін, соттардың нақты ... ... ... ... жатқызуға болады. Сондықтан да азаматтық іс жүргізу
құқығының ... ... ... ... Конституциясы,
«Қазақстан Республикасының Сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы»
және өзге де ... ... ... ... іс ... ... қалған мемлекеттік органдар шығарған заңды актілер азаматтық іс
жүргізуде маңызды емес болып табылады.
Азаматтық іс жүргізу заңының ... ... ... ... ... ... ... бұл туралы арнайы айтылмаса, жалпы ереже бойынша қайта
шығарылған заңның кері күші ... ... ... бұл соттың материалды-құқықтық қарым-қатынасты қарау кезінде,
тіпті істі сот ... ... ... ... күші ... немесе өзгертілген
болса да күшіне енген заң қолданылады дегенді білдіреді.
Азаматтық істер бойынша іс ... ... ... ... ... ... сот ісін жүргізу тәртібін Қазақстан
Республикасының ... «Сот ... ... ... Заңы, Қазақстан Республиксының Азаматтық іс жүргізу кодексі
және өзге де қабылдаған заңдар анықтайды. ... ... ... ... күшіне енген біртұтас іс жүргізу ... Іс ... ... ... ... ... жалпыға ортақ белгі
- әділсоттылықты жүзеге асырумен ... ... ... материалдарды
(азаматтық, отбасылық, еңбек және де құқықтың өзге ... ... іс ... ... тығыз байланысты екендігі шығады.
Осы дипломдық жұмысымның тақырыбы «Ерекше іс жүргізу» ... ... іс ... ережелерінің сипатының мән-жайын баяндай отырып,
ерекше іс ... ... мен ... ... ... жоғарыда
айтылып кеткендей – ерекше талап қоюмен іс жүргізу тәртібімен құқық туралы
дау емес, ... ... ... жеке ... не ... ... ... туралы мәселеден туындаған істер ... ... ... ... ... мәні бар ... анықтау;
- азаматты хабарсыз-ошарсыз жоғалған деп тану және азаматты өлді деп
хабарлау;
- азаматтың іс ... ... ... ... іс ... деп
тану туралы;
- азаматты психиатриялық ауруханаға мәжбүрлі түрде жатқызу туралы;
- заңды тұлғамен жеке кәсіпкрлердің банкрот ... ... ... ... ... жоқ деп тану және жылжымайтын
мүлікке коммуналдық меншік құқығы бар деп тану туралы;
- баланы (ұл, қыз) асырап алу туралы;
- ... ... ... ... ... ... немесе ланкестік қызметті жүзеге асырушы шетелдік
немесе ... ... ... ... ... ұйым ... ... Азаматтық хал актілері жазбаларын дұрыс емес деп тану туралы,
- Нотариалдық іс-әрекеттерге шағымдану немесе оның ... ... ... ... ... жоғалған құнды қағаздары және ордері бар құнды қағаздар
бойынша құқықты қайта қалпына келтіру туралы (шақырту сот ісі). ... іс ... атты ... ... ... ... жалпы
қоғамдағы құқықтық-тәртіппен қарым-қатынастардың қолдану ережесі ... ... ... таба ... ... ... ... ҚР Азаматтық құқығының жалпы бөлімінің авторы Ғазиз Ибрагимұлы
Төлеуғалиев. Алматы «Жеті-жарығы» 2001 жыл 1 том - 376 ... ҚР ... іс ... құқығы, авторы Ү.Ө. Нұрмашев., Ф.Ү.
Нұрмашева. Алматы «Жеті-жарғы» 2009 – 400 бет.
3. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 ... ... ... ... іс ... ... 1999.
5. ҚР Азаматтық құқығының ерекше бөлімі, авторы Ғ.А. Жайлин. Алматы. ... – 1 том 2007 – 264 ... ҚР ... іс ... ... Алматы «Юрист» 2006 – 121 бет.
7. ҚР Азаматтық құқығының ерекше бөлімі, авторы Ғ.А. Жайлин. Алматы. Заң
әдебиеті – 2 том 2006 – 351 ... ... ... ҚР Заңы ... ... Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексі
2001.
10. Қазақстан Республикасының Салық кодексі. ... ҚР ... іс ... ... жалпы бөлімі, авторы З.Х.
Баймолдин. Алматы 2001 жыл - 1 ... ҚР ... іс ... құқығының ерекше бөлімі, авторы З.Х.
Баймолдин. Алматы 2001 жыл - 2 ... «Сот ... мен сот ... ... ... ҚР Заңы ... ... соттар туралы» ҚР Заңы 2004.
15. «Орындау ісі және сот ... ... ... ҚР ... ... ... Азаматтық кодексі. Жалпы бөлімі. 1994.
17. Қазақстан Республикасының Азаматтық ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік басқару туралы» ҚР
Заңы 2001.
19. «Халықаралық коммерциялық төрелік туралы» ҚР Заңы 2004.
20. Гражданский процесс. автор Власов А.А. М., ... ... ... ... ҚР ... ... 1995.
22. Гражданский процесс. под ред. Осипова Ю.К. М., 1995.
23. Гражданский ... ... для ... ... под ред.
Треушникова М.К. М., 1999.
24. Гражданский процесс. учебник. под ред. ... В.В. М., ... ... процессуальное зокондательство. Комментарий. Под ред.
Юркова М.К. М., ... ... ... Под ред. ... Я.Ф. СПб ... ... ... право. Учебник .под ред. Г.К Дмитриевой. М.,
2006.
28. Курс гражданского ... ... А.А ... М., 1982.
29. Гражданский кодекс РК Общая часть. Комментарий. Отв ред.2 Сулейменов
М.К. Басин Ю.Г. Алматы 1998.
30. ... және ... ... ҚР Заңы 1998.
31. Гражданский кодекс РК Общая часть. Комментарий. Отв ред.1 Сулейменов
М.К. Басин Ю.Г. Алматы ... ... и ... ... нотариат обязательственные
правоотношения. В.В. Ярков. М., 1998.
33. «Сот ... ... ҚР Заңы 1997.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 70 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Ұлан" шаруа қожалығы17 бет
Convolvulaceae vent. Тұқымдасының дәрілік түрлері өкілдерінің морфо-анатомиялық ерекшеліктері36 бет
Delphi ортасында Гуманитарлық-техникалық бөлім меңгерушінің автоматтандырылған жұмыс орыны81 бет
«Атамекен ЖШС» ЗАВ – 20 механикаландырылған астық токтағы технологиялық машиналарға техникалық қызмет көрсету түрі және жөндеуді ұйымдастыра отырып машиналардың заңдық талапарына сәйкес жобалау57 бет
«Ақшат 1» әктас кенорнының өнеркәсіптік маңызын айқындап, С1 және С2 категориялары бойынша қор есептеу52 бет
«БТА Банкі» АҚ-ғы ұйымды басқарудың әдістері мен тәсілдері17 бет
«Криминология» пәнінен дәрістер25 бет
«Су ресурстары қызметі» ЖШС-ң құжат айналымын автоматтандыру45 бет
«ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ТАРИХИ АНТРОПОЛОГИЯСЫ»31 бет
Айналмалы су өткізуші желілерде тұрақсыз үрдістердің пайда болуы30 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь