Жаңа туған сәби өлігіне сот-медициналық сараптама

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5

1 СОТ САРАПТАМАСЫН ТАҒАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗУ ТАКТИКАСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.1 Тергеу үстінде арнаулы білім қолданудың түсінігі ... ... ... ... ... ... 10

2 ЖАҢА ТУҒАН СӘБИ ӨЛІГІНЕ СОТ.МЕДИЦИНАЛЫҚ САРАПТАМАЛАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 13
2.1 Жаңа туған сәби өлігіне сот.медициналық сараптамаларын ұйымдастыру және жүргізу ережелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
2.2 Жаңа туылғандық, кезеңдері, белгілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
2.3 Жаңа туған сәби өлігіне байланысты сараптама ... ... ... ... ... ... ... 42

3 ҚЫЛМЫСТЫЛЫҚТЫҢ ТУЫНДАУ ФАКТОРЛАРЫ ... ... ... . 48

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... 56
Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Дипломдық кейбір жағдайлардағы жаңа туған сәби өлігіне сот-медициналық сараптама жүргізудің өзіндік ерекшеліктері мен сипаты және осы істің қылмыстық іс жүргізуде алатын орнын, маңызын, сонымен қатар, жаңа туған сәби өлігіне жүргізілетін тексеру ісінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауға арналады.
Зерттеу жұмысының өзектілігі. Жаңа туған сәбиді өлтіру қылмыстарының саны жөніндегі мәліметтер, басылымдар алуан түрлі. Мәселен, Батыс елдерінде мұндай қылмыстар жалпы орын алып жатқан қылмыстардың 5%-ын, ал Еуропа елдерінде 1%-ын алып жатыр делінген. Ал, Қазақстанның 1990-1998 жылдардағы сәби өлімі таралымы жалпы тіркелген қылмыстардың 0,8%-ын ғана құрайды және сәби өлімі қылмыстары Қазақстанда жалпы қылмыстардың ең аз пайызын құрайды, сонымен қатар оның өсуі екіталай деп сендірген зерттеушілер. Жаңа туған сәби мәйітіне сот-медициналық сараптама бала өлтіру мүмкін екендігіне байланысты жүргізіледі.
Бала өлтіруге анасының босану кезінде немесе босанғаннан кейін өз баласын өлтіруі жатады. Жаңа туылғанның өмірін басқа адамның,тіптен оның әкесінің қиюы бала өлтіру емес,адам өлтіру болып сарапталады. Мәні жағынан бірдей бұл қылмыстық іс-әрекетке түрліше заңдық баға беру босану кезінде немесе іле-шала содан кейін анада болатын психозбен - «Ашаффенбургтың сасқалақтау жан күйзелісімен» байланысты. Мұндай күйде әйел-ана өз әрекетіне дұрыс баға бере алмай өз баласын өлтіріп қоюуы да мүмкін.
Мұндай жағдайларда сот-медициналық сараптама жүргізу керек. Сондықтан да «бала өлтіру» термині анаға және жаңа туылған нәрестеге ғана қолданылады. Сонымен қатар, мұндай «жазаланбайтын» әрекеттің тасасында қасақана, алдын ала ойластырылған бала өлтіру болуы мүмкін. Егер ана баласын ол жаңа туылғандарға жатпайтын кезде өлтірсе, онда ол бала өлтіру емес адам өлтіру деп сараланады.
Бала өлтіргендік үшін жаза қарастырылған арнайы бап көптеген бұрынғы одақтас республикалардың-Украина,Өзбекстан,Латвия,және т.б Қылмыстық Кодекстерінде бар. Ресей Федерациясында ондай қылмыскерге адам өлтіргендік үшін жаза қарастырылған. 103-бап ҚК бойынша айып тағылады.
Кейде баласын өлтірген анада ашық психоз дәрежесіне жетпеген психика бұзылуы болуы мүмкін. Оның сот-психиатриялық сараптама растаған мұндай күйі, егер ол бала өлтіру кезінде орын алса, жазаны жеңілдететін мән-жайға жатады.
Іс-әрекетті заң тұрғысынан дұрыс бағалау үшін сот-медициналық сараптама жүргізу кезінде, алдымен баланың жаңа туылған екендігін анықтап алу алу керек. Егер оның жаңа туылған екендігін сараптама жоққа шығарса, онда іс-әрекет бала өлтірушілік деп сарапталмайды. Іс-әрекетті заң тұрғысынан бағалаудың сот-медициналық сарапшының қорытындысына тікелей байланыстылығы оның өз тұжырымының мазмұны үшін заң алдындағы жауапкершілігін көтереді.
1. Блюмин И.Г. Судебно-медицинская экспертиза половых состояний мужчин. - Москва:ЦИУВ,1967.
2. Блюмин И.Г. Материалы к экспертизе половых состояний. -Москва: Автореф.дис.канд., 1970.

3. Дынкина И.З. Классификация убийств на сексуальной почве. - В кн.: Материалы к IX научной конференции молодых специалистов, Ленинград.,1966.
4. Дынкина И.З. К вопросу о механизме повреждения девственной плевы и промежности при преступлениях,связанных с нарушением половой неприкосновенности. В кн.:Вопросы судебной медицины. Саратов.Вып.4., 1969.
5. Дынкина И.З. Методичесские указания судебно медицинской экспертизе трупов жешцин в случаях лишения их жизни на сексуалыюй почве. Ленииград, 1970.
6. Исаев Д.Н., Каган В.Е. Половые роли и девиантное поведение. - В кн.:Тезисы докладов VII Междунар.симпозиума детских психиатров социалистических стран. Москва.,1986.
7. Кузнецов Г.А. Судебно-медицинская характеристика повреждений тела у потерпевших по делам об изнасиловании. - В кн.: Вопросы судебной медицины и криминалистики.Вып.4.Горький,1972.
8. Кузнецов П.А. К методике проведения судебно-медицинской экспертизы потерпевших по делам о половых преступлениях. Тезисы докладов к научно-практической конференции. Чебоксары, Горький, 1980.
9. Микиртумов Б.Е. К вопросу об острых невротических реакциях у детей в результате насильственных (педофильных) действий. - Суд.мед.экспертиза, 1979.
10. Нахуров А. Нарушение сексуального поведения судебно-психиатрический аспект.Москва, 1988.
11. Позднякова С.П. Клиничесские и социальные характеристики лиц обвиняемых в совершений половых преступлений. - Суд.мед.экспертиза.1972.
12. Шалаев Н.Г. Судебно-медицинская экспертиза подозреваемых в половых преступлениях.Автореф.дис.докт.Горький, 1966.
13. Яковлев Я.М. Судебная экспертиза при расследований половых преступлепий.Душапбе:Ирфои, 1966.

14. Яковлев Я.М. Половые преступления. Душанбе,1969.
15. Громов А.П. Сот-медицинасы бойынша дәрістер курсы. Мәскеу,1970.
16. Сот-медицинасы (редакциясын басқарган В.М. Смольянова), Мәскеу,1975.
17. Мәйіттің сот-медициналық сараптамасы (редакциясын басқарған А.П. Громов пен А.В. Капустина).
18. Протасевич А.А. Сот сараптамасы. Иркутск, 1999.
19. Сот-медицинасы бойынша оқу құралы (редакциясын басқарған В.В. Томилин мен Г.А. Пашиняп).
20. Әйел және еркек жынысты тұлғалардың жыныстық жағдайларының сот-медициналық сараптамаларын ұйымдастыру және жүргізу ережелері. Дайындаған ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің сот медицинасы орталығының мамандары. Алматы,2006.
21. Збигнев С. Судебная сексология. Полша,1991.
22. Қарагубенов Қ.Д. Сот-медицина сараптамасы. Алматы,1996.
23. Іс материалдары бойынша сот-медицина сараптамасы. Редакциялаған проф. А.П.Загрядская. Горький, 1973.
24. Материалы научных трудов судебных медиков Казахстана. Алматы,1980.
25. Трегубов С.Л. Методика и практика судебно-медицинской экспертизы трудоспособности. Москва,1960.
26. Судебная медицина. Редакциялаған проф. В.И. Прозоровский. Москва,1968.
27. Смольянинов В.М., Татиев К.И., Червяков В.Ф. Судебная медицина. Москва,1961.
28. Райский М.И. Судебная медицина .Москва,1953.
29. Попов Н.В. Судебная медицина. Москва,1950.
30. Концевич И.А. Судебно-медицинские аспекты врачебной практики. Киев,1974.
31. Козлов В.В. Основы экспертной оценки тяжести телесных повреждений. Саратов,1968.
32.Купов И.Я.,Уткин В.М. Судебно-медицинская экспертиза трупа новорожденного.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Заң факультеті
Криминалистика және сот ... ... ... ... сәби өлігіне
сот-медициналық сараптама
Орындаған: 4 курс студенті ... ... ... ... ... ... меңгерушісінің
з.ғ.д., ... ... ... жіберілді.
«_____ »_________ 2010 ж.
Алматы , 2010
РЕФЕРАТ
Дипломдық жұмыс еліміздегі және шет ... орын алып ... ... ... ... қылмыстар, соның ішіндегі сәбиді өлтіру
фактілері болғандығын немесе ... ... ... ... ... және қоршаған ортаға тиетін зардабы, олардың еліміздегі
және шет елдердегі статистикалық көлемі және ... ... ... ... ... қылмыстар орын алып, оларға сот-медицина
сараптамасы тағайындалған ... ... ... ... бір іске ... ... ... немесе
жәбірленушіні қарау кезіндегі ережелер мен талаптарға үлкен көңіл бөлінген.
Аз болса да кездесесетін жайттарда сәби ... ... ... ... мен ... ... ... жұмысында анкеталар мен кестелер қосымша ретінде берілген.
Жұмыстың құрылымы зерттеудің негізгі мақсаты мен пәніне сай ... ... ... ... үш тараудан, төрт тармақтан,
қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер тізімі мен нормативтік-құқықтық
актілерден ... ... ... ... тіліндегі «ехрегtuz», яғни білгір,
арнаулы білім, тәжірибе деген сөздерден туындайды. Сараптама – ... ... ... ... шешуде маңызды, нақты деректер мен
жағдайларды анықтау мақсатында тергеушінің (соттың) ... ... және ... ... ... ... білім иесі)
қатыстырылатын іс жүргізу әрекеті.
Сот-медицина ...... ... ... ... сақтай отырып, сот-медицина ғылымының деректерін қылмыстық
немесе ... ... ... ... ... ... қолдануы мен
тергеуі және сот органдарының өкілдеріне ... ... Бұл ... ... сот медицина сарапшылары немесе сарапшы дәрігерлер деп
аталады.
Виктимология - криминологияның бір тарауы, қылмыстық ... ... ... ... ... ... жеке басын, қылмыскер мен
құрбандықтың ... ... ... ... мінез-
құлқын және қылмыстылық пен ... ... оның ... ... 5
1 СОТ ... ТАҒАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗУ ... ... ... ... арнаулы білім қолданудың түсінігі………………….. 10
2 Жаңа туған сәби өлігіне сот-медициналық сараптамаларын ұйымдастыру
және жүргізу ережелері…………………………………………………………………..….. 13
2.1 Жаңа ... сәби ... ... сараптамаларын
ұйымдастыру және жүргізу ережелері………………………..…………………. 13
2.2 Жаңа ... ... ... Жаңа ... сәби ... ... ... 42
3 Қылмыстылықтың туындау факторлары…………. 48
Қорытынды……………………………………………………..………. 54
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... жаңа туған
сәби өлігіне ... ... ... ... мен сипаты және осы істің қылмыстық іс жүргізуде алатын
орнын, маңызын, сонымен қатар, жаңа ... сәби ... ... ... ... мен міндеттерін анықтауға арналады.
Зерттеу жұмысының өзектілігі. Жаңа туған ... ... саны ... ... басылымдар алуан түрлі. Мәселен,
Батыс елдерінде мұндай қылмыстар жалпы орын алып ... ... ... Еуропа елдерінде 1%-ын алып жатыр делінген. Ал, ... ... сәби ... таралымы жалпы тіркелген қылмыстардың 0,8%-ын ғана
құрайды және сәби өлімі қылмыстары ... ... ... ең ... құрайды, сонымен қатар оның өсуі ... деп ... Жаңа ... сәби ... ... ... өлтіру мүмкін екендігіне байланысты жүргізіледі.
Бала ... ... ... ... немесе босанғаннан
кейін өз ... ... ... Жаңа ... ... ... оның ... қиюы бала өлтіру емес,адам өлтіру
болып сарапталады. Мәні ... ... бұл ... іс-әрекетке
түрліше заңдық баға беру ... ... ... ... ... ... ... психозбен - «Ашаффенбургтың сасқалақтау жан
күйзелісімен» байланысты. Мұндай ... ... өз ... ... бере ... өз баласын өлтіріп қоюуы да мүмкін.
Мұндай жағдайларда ... ... ... ... да «бала өлтіру» термині анаға және жаңа ... ғана ... ... ... ... ... ... қасақана, алдын ала ойластырылған бала өлтіру
болуы мүмкін. Егер ана ... ол жаңа ... ... ... онда ол бала ... емес адам өлтіру ... ... үшін жаза ... ... бап
көптеген ... ... ... т.б ... ... бар. ... ... қылмыскерге адам өлтіргендік үшін ... ... ҚК ... айып ... ... ... анада ашық психоз дәрежесіне жетпеген
психика бұзылуы ... ... Оның ... сараптама
растаған мұндай күйі, егер ол бала ... ... орын ... ... ... ... заң ... дұрыс бағалау үшін ... ... ... ... ... жаңа ... ... алу алу керек. Егер оның жаңа ... ... ... ... онда іс-әрекет бала өлтірушілік деп сарапталмайды. Іс-
әрекетті заң ... ... ... ... ... ... оның өз ... мазмұны
үшін заң алдындағы жауапкершілігін көтереді.
Анасы белгілі ... ... ... сараптама-зерттеу
сирек жүргізіледі. Әдетте ол ... ... ... шөп
арасынан тауып алынған мәйіттерде жүргізіледі. ... ... бұл ... бала ... болу мүмкін. Сондықтан да
сот-медициналық сараптама қажет. Ал, ... ... ... ... мен ... қолдануды керек ететін бірқатар ... ... ... өзін тәуелсіз мемлекет деп ... ... ... ... Осы ... ішінде атқарылған оң істер аз емес.
Тәуелсіздік алғаннан кейінгі осы уақыт ішінде ... ... ... ... ... ... саяси, экономикалық және әлеуметтік реформалар іске
асырылып ... Біз ... ... пен ... ... саласында
да көп алға ілгеріледік, Қазақстан нарықтық экономикалық ел деп ... ... ... қауымдастықтың толық құқықты мүшесі мен
халықаралық бірігу үрдістерінің жұрт таныған жетекшісіне айналды. ... ... ... ... ... қамтитын-саяси,
экономикалық, әлеуметтік және мәдени құндылықтарды сақтау мен іске ... ... мен ... ... фактор болып табылады. Адамдардың
құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету, бостандықты қадірлеп сақтайтын
құқықтық мемлекетке жету ... ... ... мемлекетте жеке адамның
құқығы мен бостандығын қамтамасыз ету қашанда өзекті мәселе болып ... ... ... ... жеке ... қатысты бірнеше
қылмыстық іс-әрекеттер орын алып, ұйымдастырылып жатқандығы белгілі. Жалпы,
адамзат тарихында мейлі ол, орта ... ... ... ... ... ... қатысты қастандық ісі болып келген. Осы жерде туындайтын басты
мәселе сол қылмыстық іс-әрекеттің ... ... ... ... болып табылады. Ал, қылмыстық істің өз ... ... мен ... ... ... ... ... мен кәсібилігінде
екендігінде дау жоқ. ... ... орын ... ... ... ... ... алғаш ақпарат алғаннан кейінгі әрекеті, яғни
өлікті ... ... ... да, ... әрі ... ... қарау.
Өз бойында ерекше тәртіпті қалыптастырған өлікті табылған ... ... ... ... пен ... ... ... жан-
жақтылықты талап етеді. Сонымен бірге, ... ... ... ... ... жұмылдыратын аса бір ұйымдастырушылық
та қажет. Ең ... өз ... ... ... және бәсекеге қабілетті
болатындай әр маманның теориялық білімімен қатар ... ... да ... жөн. Міне, осы жоғары да атап өткен тергеуші мен оның
көмекшілеріне тән ... ... осы ... ... оны ... ... пәндерді оқыту ісінде қалыптасқан деңгейді арттыра түсуді
қажет етіп отыр.
Осыдан келе мынадай ой ... ... ... ... ... жаңа ... сәби ... сот-медициналық сараптама
жүргізу мәселесі заң ... ... және ... және орын ... ... ашып көрсетуде зор маңызы бар, өз зерттеуін күтіп
тұрған мәселе деген қорытынды ... ... Бұл ... ... ... дәлелі.
Дипломдық жұмыстың мақсаты мен міндеттері. Осы дипломдық жұмысты жазу
барысында алдыға қойған мақсатым қылмыс болған ... жаңа ... ... ... сараптама жүргізудің маңыздылығы мен оның
кейбір жағдайлардағы ерекшелігін жан-жақты ... ... ... ... осы ... қазіргі таңдағы маңыздылығын ... да ... ... ... етіп ... ... ... сай міндеттері айқындалды.
1.Жаңа туған сәби өлігін зерттеп қараудың жалпы ... ... ашып ... ... ... ... ... жалпы тарихына тоқталып,
өлікті сот медициналық сараптаудың өзектілігін ашып ... ... ... ... мен ... ... ашып
көрсету;
4. Механикалық зақымданудың жалпы сипаттамасы мен ... ... ... орын алып ... жаңа ... ... өлтіру қылмыстардың
динамикасы жайлы пікірлер сан түрлі. Бірқатар зерттеушілер осы ... ... ... ... ... зорлау әрекеті
болған әйелдерде ... ... ... ... ... деп ... сауалды зерттеуге құрылған арнайы ... ... өсуі ... ... ... төмендетуге өз әсерін
тигізеді деп ескереді. Әрине, ... ... ... ... ... ... ұстанымына өзінің кері әсерін
тигізбей ... ... ... жүмыстарына көз жүгіртсек, мұндай
порнографиялық өнімдердің көлемінің өсуі, жыныстық қылмыстардың деңгейінің
төмендеуіне ... ... тек ... ... әкеп ... өз ... бір ... қылмыстардың сандық көрсеткіштерінің өзгеруі ықтимал.
Мысалы, порнографияның кәмелетке толмағандарды азғындыру әрекеттері санына
әсерін ... ... ... жөн.
Зерттеулеріміздің көрсеткіштеріне қарасақ, соңғы 15 жыл ... ... ... ... ... ... күрт өсті, сол мезетте қан араласу істеріне қатысты тағайындалған
сараптамалар саны ... ... ... ... жыныстық
қылмыстардың абсолютті объективті динамикасының ... ... ... себебі жыныстық қылмыстардың көрсеткіштері мұндай сараптамалармен
анықталмайды.
Кеңес дәуірінен бастап бүгінге дейін жарық көрген қылмыстық ... ... ... ... әрекеттер, еркек аралық қатынастар
сияқты жыныстық қылмыстар үшін жаза қолдану бәріне мәлім. Ал осы ... ... ... ... түсінік беріп, ашып өтсек.
Еліміздің Қылмыстық Кодексінде «Жаңа туған сәбиді өлтіру»
деп көрсетілген ... жеке ... ... ... ауыр ... деп саналады. Бұл қылмыстық әрекеттің қоғамға ... ... ... оның ... деген, шексіз құқығы бұзылады.. ... бұл ... ... ... оны ... мән-жайлар бола
алатын кейбір объективтік және субъективтік факторлармен байланыстырады.
Жүктілік ... ... және ... туу әйел ... әсер етуі мүмкін. Босанған әйелдің бұл қылмыстық әрекетті жасаған
кездегі патологиялық жағдайы оны жеілдететін ... ... ... ... бұл жерде-жаңа туған ... сот ... ... ... ... адам ... кіреді.
Қылмыстың объективті жағы жаңа туған сәбиді өлтіру сияқты заңға қайшы
әрекетпен сипатталады. Бұл қылмыс белсенді әрекетпен де, әрекетсіздікпен ... ... ... ... ... ... Егер ... сәбиін
туып жатқан кезде немесе босануға байланысты немесе басқадай ... ... бас ... ... ... ... тұрмыс нашарлығы, баспананың
жоқтығы және т.б.) психикасының бұзылуы ықтимал алғашқы бір тәулік ішінде,
паталогиялық жағдайда өлтірсе, бұл ... ... ... мүмкін.
Баланы анадан бөлініп шығып өзінше өмір сүре бастағанда өлтіру де және ... ... ... ... ... ... ... оның басынан ұру арқылы)
өлтіру де бала өлтіргендік болып саналады. Егер өлі ... ... ... ... онда бұл ... ... ... болып саналады. Бұл
әрекет ҚР ҚК 24 бабына сілтеме жасалынып 97 бап бойынша сараланады.
Іс-әрекетті заң ... ... ... үшін сот-медициналық
сараптама жүргізу кезінде, алдымен баланың жаңа ... ... алу алу ... Егер оның жаңа ... екендігін сараптама
жоққа шығарса, онда іс-әрекет бала өлтірушілік деп ... ... заң ... ... ... ... тікелей байланыстылығы оның өз ... ... заң ... ... ... белгілі нәрестенің мәйітіне мұндай сараптама-зерттеу
сирек жүргізіледі. Әдетте ол ... ... ... ... ... алынған мәйіттерде ... ... ... бұл ... бала өлтірушіліктің болу мүмкін. Сондықтан ... ... ... Ал, ... ... зерттеудің арнайы
амалдары мен әдістерін қолдануды ... ... ... ... ... ... ... пәні - Қазақстан Республикасындағы және ... жаңа ... сәби ... ... ... ... байланысты қүқықтық қатынастар болып табылады.
Дипломдық жұмыстың объектісі — аталған жүмыстың объектісі ... ... ... ... ... ... сот-медицина сараптамасының
белгілі бір қылмыстық істі шешудегі маңызы, сот-медицина қызметкері мен
жәбірленушінің немесе күдікті (сезікті) ... ... ... ... ... ... мақсаты мен міндеттері – елімізде орын алып жатқан ... ... ... ... ... алу, болдыртпау ... ... ашу ... ... және ... ... ... статистикаға
сүйене отырып, сот-медицина сараптамасының құқықтық жағдайының заңмен
реттелу тәжірибесін талдап ... ... ... ... ... және
практикалық тұжырымдарды негіздей келе жыныстық қылмыстарды ашу жолдарына
үсыныстар ... ... ... ... – Қазақстан Республикасының
Конституциясы, ҚР Қылмыстық заңдары, отбасы ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасы Денсаулық Сақтау Министрлігінің қаулылары құрайды.
Бітіру жұмысының әдістемелік негізін - жалпы ... ... ... ... заңи ... жүйелік, тарихи,
салыстырмалы, әлеуметтік ... ... ... ... ... Ресейлік, Польшалық тағы басқа ғалым-заңгерлердің, медицина
саласын жетік меңгерген ғалымдардың сот-медицина сараптамасы ... ... мен ... статистикалық деректер мен нормативтік
құқықтық актілер құрайды.
Жұмыстың құрылымы зерттеудің негізгі мақсаты мен ... сай ... ... ... үш ... он алты ... қорытындыдан
және пайдаланылған әдебиеттер мен нормативтік құқықтық ... ... СОТ ... ТАҒАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗУ ТАКТИКАСЫ
1.1 Тергеу үстінде арнаулы білім қолданудың түсінігі
Құқық қорғау, оның ішінде тергеу ... ... ... ... ... және ... қылмысты ашуға, оны
дәлелдеуге химияның, медицинаның, физиканың ғылыми-техникалық ... ... ... ... кең ... ... ... байланысты.
Ерте заманнан бері заңгер криминалисттер ... ... ... ... табу ... ... ... жүргізген. Тергеу
әрекеттерінің көбін жүргізу арқылы алынған деректі дәлелдемелерде белгілі
бір субъективті элементтердің болуы ... ... ... алу, тану үшін
көрсету, тағы басқа да тергеу әрекеттерін жүргізуде алынған дәлелдемелерде
кейбір ... ... ... ... ... Осы ... қылмыстың мән-жайы жөніндегі мәліметтерді арнайы зерттеу,
сараптауда ғылыми-техникалық тәсілдер мен ... ... ... ... [20.56]
Осы тұрғыдан алғанда объективті дәлелдемелерді алудың ... ... ... ... анықтауға ғылыми-техникалық тәсілдер мен әдістер қолдану
арқылы алуға болады.
Тергеу кезінде арнаулы білім қолданудың екі түрі бар: бірі ... ... ... ... ... анықтау үшін арнайы білімі
бар маманды қатыстыру да, екіншісі - сот ... ... ... атап ... ... болған жерді қарауға, тергеу экспериментін
жүргізуге, т.б қатынасқан маман арнайы жеке ... ... ... ... ... ... анықталған істің мән-жайларын, осы жөніндегі пікірін
тергеушіге хабарлайды, оның тұжырымды қорытындысы тергеу ... ... ... ... ... Іс ... ... арнаулы білімі бар маман-сарапшы өз мамандығына байланысты
сұрақтарын зерттеулер жүргізу арқылы жеке акт ... ... ... және сот ... ... ... қолданудың екінші түрі - сараптама
тағайындау. [7.86]
Сараптама деген термин латын ... ... яғни ... ... ... ... сөздерден туындайды. Сондықтан ... ... ... ... үшін ... ... ... зерттеу тәжірибелерін жүргізу
керек болса сот сараптамасы тағайындалды.
Кейбір заң ... ... ... терминнің орнына сарапшылық
деген сөз қолданылып жүр. ... ... бұл ... әрекетінің
мағынасына, түсінігіне толық сай келмейді. Жоғарыда айтқандай ... ... ... ... ... ... әдіс, кұрал-саймандар қолдану
арқылы зерттеу. Міне, осыған байланысты сараптама ... ... ... деп ... ... ... үстінде кейбір объектілерді,
заттарды, т.б. жіктеп іріктеп сараптауға да тура келеді, бірақ бұл тергеу
әрекетінің ... ... ... айтқандай, сараптау емес арнаулы білім
қолдану. Көп мемлекеттерде тергеу үстінде ... ... ... және оны сот ... деп атайды. Сондықтан ... ... ... ... деңгейде толық қалыптасқан термин.
Сараптама тағайындау, сараптамалық зерттеулер жүргізудің теориялық ... ... ... арнайы сот экспертологиясы дейтін ілім
бар.[10.22]
Жоғарыда ... ... ... ... керек жағдайда сот-
сараптамасы тағайындалады. Қай саладағы арнаулы білімді қолдану ... ... ... ... ... ... сот, ... Осыған байланысты сараптаманы керек жағдайда тағайындау - ол
арнаулы білім деген ұғымға не ... ... ... ... ... ... ғалымдар бұл мәселеде әзірге бір тұжырымға келе
қойған жоқ. Кейбір ғалымдар жалпыға ортақ ... мен ... ... өзара
ерекшелігі субъективті сипатта ... ол ... ... ... ... ғана шешеді деп есептейді. Сондай-ақ, ... ... да ... ... ... ... ... білім мен жалпыға
ортақ білімді өзара салыстыру арқылы анықтауға болады деген пікірі сендіре
қоймайды. Біздің ... ... ... ... ұғым ғылым мен техника
саласында мамандығы бар деген ... ... ... ... білім», дара сипаттағы мамандық үғымын, сондай-ақ арнайы кәсіби
білім алу арқылы арнаулы еңбектің ... ... ... ... ... ... маман ұғымының аясында қарауды дұрыс деп санаймыз.
Демек, ... ... ... ... ғылым мен техниканың белгілі бір
саласында мәселе шешуге қолайлы жағдай ... ... ... ... ... ... жиынтығын түсіну қажет.Бұл орайда арнаулы
білім ... ... ... да, ал бұл ... ... ... ... алған маман, заңгер де жатады. Бірақ қүқықтық мәселелерді шешерде
сараптама тағайындалмайды. Өйткені ... және ... іс ... ... ... ... мен өткізуге қатысты мәселелерді
арнаулы білімі бар тергеушінің өзі шеше алады. ... ... ... ... ... ... мәселелерді шешу
заңгердің өкілеттілігіне ... Тек ... ... қоса ... ... ... сараптамалық зерттеу өткізу әдісін
меңгерген заңгер ғана мұндай ... ... ... ... ... ... болуы, бұрын сарапшы - криминалист қызметін атқаруы да
мүмкін. Мұндай жағдайда, ... ... ... арнаулы
криминалистикалық мәселелерді өз еркімен шеше алмайды, өйткені бір адам әрі
сарапшы-криминалистикалық өкілеттікті, әрі ... ... ... ... ... ... - қылмыстық немесе азаматтық істерді
дұрыс ... ... ... ... мен ... ... мақсатында
тергеушінің (соттың) тапсырмасымен заттай дәлелдемелерді және материалдарды
зерттеуге сарапшы ... ... ... ... іс ... бейнесі тиісті арнаулы білімнің көмегімен алдын ... сот ... ... ... ... ... ... қалыптастырады, тергеушінің (соттың) көз алдына әкеледі. Әр ... ... ... зерттеу сипаты болады. Айталық, сарапшы -
криминалист, көп ... ... ... ... жасалған қару
мен құралды оның сыртқы түрі ... ... ... мен ... ... ... оның, яғни
зерттеудің құрал-жабдықтары мен олардың ... ... ... ... ... ... ... өзіндік әдістемесін талап
етеді. Аталған әдістер мен құралдар, әдетте, зерттелетін ... ... ... ... орай ... Сот сараптамасы әр-түрлі
негіздеріне қарай жіктеледі және жіктелу деңгейі де әр ... ... мен ... ... ... ... пайдаланылатын білім:
криминалистикалық, сот-медициналық, сот-психиатриялық, сот-психологиялық,
сот-фармацевтік және фармакологиялық, сот-биологиялық, сот-мал дәрігерлік,
химиялық, ... ... және ... ... ... ... ... экономикалық, экологиялық және басқа
бірнеше түрлерге бөлінеді.
2 Жаңа туған сәби өлігіне сот-медициналық сараптамаларын ... ... ... Жаңа ... сәби ... ... ... үйымдастыру
және жүргізу ережелері
1. Жалпы қағидалар
1.1. Сот-медициналық сараптамасын Қазақстан заңнамаларына сәйкес
жалпы ... сай ... бар ... ... ... жүргізеді.
Егер сараптаманы жүргізу үшін басқа арнаулы ... ... ... онда оны ... ... қатысуымен комиссия түрінде өткізеді.
Егер жынысты әйел тұлғаның ... ... ... ... өзі жүргізсе, оған сарапшымен бірге жүмыс істейтін штаттық орта
медицина қызметкері, болмаған жағдайда ... да ... ... орта ... ... әйел түлғаның сот-медициналық сараптамасын жарық, жылы, арнайы
жабдықталған ... ... ... ... ... ... ... жақсы жарықтандырған жасанды жарықта да өткізуге болады).
Сараптаманы өткізуге қажетті жағдай болмаған ... оны ... ... ... ... құрылымдык бөлімшелерінде өткізеді.
Сыртқы және ішкі жыныс мүшелерін тексеруді гинекологиялық орындықта
өткізеді.
Сот-медициналық ... ... ... ... ... мен жабдықтарды, материалдарды қолданады: ... ... ... ... ... қатты металлды өлшегіш
таспаны, жамбас өлшегіші, акушерлік стетоскопты, ... және ... ... және анатомиялық қысқаштарды, шыны ... ... ... ... және ... шыныларды,
операциялық немесе стереоскопиялық микроскопты, кольпоскопты, ультракүлгін
немесе инфрақызыл жарықты, резеңке қолғаптарды, залалсыздандырылған тығыны
бар шыныларды, ... ... ... ... ... және ... ... материалдар
алу үшіи залалсыздандырылған медициналық құралдарды қолданады.
Тексеру ... ... ... ... медициналық құралдарды
жүқпасыздандырады, залалсыздандыру алдындағы тазартудан өткізеді, содан
кейін залалсыздандырады. ... ... ... ... ... ... жеке куәлігімен, төлқұжатымен немесе басқа
да қүжаттармен жаңа туған сәби ... ... ... ... жүргізу барысында зертханалық тексеру үшін материалды ... ... ... ... ) қынап ішіндегісін, жатыр мойнының
сыртқы ... ... ... және т.б. ... ... ... ... сараптама бөлімдеріне сәйкес,
мөрленген күйінде, ілеспе қүжатпен, сот-медициналық сарапшы дәрігер ... ... ... жаңа ... сәби өлігі туралы материалдың
тізімі мен ... ... ... ... ... ... ... дәрігердің атын, тегін, әкесінің атын көрсетеді.
Егер қаулыда ... ВИЧ ... сол ... ... ... трихомонадпен және хламидиозамен жұқтырылмағанын анықтау туралы
сұрақ туса, онда оны ... ... ... ... жібереді.
Тексеру қорытындылары жазба күйінде сараптама ... ... ... ... және оны ... ... ... кезінде жаңаң туған сәби өлігінің үстіндегі киім ... ... ... ... ... сарапшы ол жөнінде
сараптаманы тағайындаған адамға немесе органға міндетті түрде ... ... ... ... және сол киімдерді тазартуға
немесе жууға болмайтындығын ескертеді.
Жыныстық жағдайының сот-медициналық сараптамалық нәтижелерін ... ... ... ... ... және ... ... рет сандарын ( Бұл дағдайда егер жәбірленуші сараптама жүргізуге
денсаулық сақтау ... ... ... ... ... ... қойылған қойылған сұрақтарды шешумен қатар ... ... ... ... сипаты және етеккірдің бірінші
күнінің уақыты, жыныстық қатынастың басталуы және барысы ... ... ... ... ... ... болу уақыты, жүктілік (саны, барысы),
түсіктер, тууы (саны, барысы), туудан кейінгі ... ... ... ... мен аурулар (мерез, ... және т.б. ... ... дамудың ерекшеліктері туралы
мәліметтер (жыныстық қатынасқа елігуі, онанизммен айлалысуы).
«Сараптама қорытындысының» зерттеу бөлімінде ... ... ... ... ... сәби ... тексерудің нәтижелерін келтіреді:
- дененің дамуын, дене бітімін, толықтығын, ... ... ... ... ... бары, орны, мөлшері, түсі, түрі ... ... ... ... ... және т.б.) ... буындардың үстін, беттің, ... ... ... ... ... ішкі беттерінің аумақтарындағы зақымдарға
ерекше көңіл бөлінеді;
екіншілік жыныстық белгілердің айқындылығы: қолтық асты ... ... ... ... еріндердегі шаштардың өсу сипаты мен дәрежелері; емшек
бездерінің даму дәрежелері (тік және ... ... ... ... ... ... мен ... айналасындағы шеңберлердің
диаметрлері мен түстері, ... ... мен ... ... ... ... бары ... жоқтығы;
сыртқы жыныс мүшелерінің анатомиялық ерекшеліктері: үлкен және ... ... ... ... ... ... ... мен несеп
шығаратын өзектің күйі, шығарылымдардың бары және ... ... бары мен ... ... ... ... ... (негізінен бос шетіне дейін),
қалыңдығы (жұқа, қалыңдығы ... ... ... тығыздығы
(серпімділік, тығыздық); созылғыштық дәрежесі, (әлсіз, біркелкі, ... ... ... мен күйі ... ... ... ... тісті, үсақ
бүйратылығын және т.б.); табиғи тесіктердің өлшемдері (диаметрі), ... ... ... ... саны және ... ... ... бары және орындары, жиектерінің күйі мен ... ... ... ... ... ... ... орны, пішіні (сағат
тілі қозғалысының бағыты бойынша) және ... қан ағу ... ... ұшын ... жиырылу сақинасының бары және айқындылығы;
- артқы өтіс тесігі мен тік ... күйі ( егер ... ... ... өтіс тесігін тексеріп қарағанда оның пішінін, тік ... ... ... мен ... барын тексеріп анықтау ( қан құйылуын,
жарылғанын, сызаттарын, ... ... ... ... ... ... ... тілі қозғалысының бағыты бойынша), проктологиялық
тәжірибеде қолданылатын ... ... ... сұқ ... ... қысқыштардың сипатын, мөлшерін, пішінін, тонусын анықтау
үшін тік ішекке енгізеді. Егер тік ішектің көзге ... ... ... ... жағдайда жәбірленушіні ректоскопиялық
зсрттеуге жібереді.
1.12. Зертханалық тексеруге материалды алғанда ... ... дәл қай ... ... және ... ... ... жолдағанын көрсетеді.
Сарапшының қорытындысын қойылған сұрақтарды ескере отырып және ... ... ... ... ... ... денедегі, сонымен қатар жыныс мүшелері мен қыздық пердеден
табылған ( егер ... ... ... ... ... зақымдардың
орындары мен сипаттары туралы түсініктерді фотографиямен немесе ... ... ... ... ... бойынша масштабтық фотографиямен
жүргізеді.
1.15.Күдіктінің «Сарапшы қорытындысы» сараптамасын бөлек жазады,
мүмкіндігінше сараптаманы өлікке де, ... ... ... сот-
медициналық сарапшы дәрігер жүргізеді.
Сезікті тұлғаға сараптама жүргізгенде, оның дене қүрылысының дамуы, сыртқы
жыныс мүшелерінің күйі мен ... ... ... деректер алады;
зорлық жыныстық қылмыс жасағанда немесе зорлық істегенге әрекеттенгенде
пайда ... ... ... ... ... мен ... да белгілерді
табу мақсатында киімдер мен денені мұқият тексеріп қарайды.
Күдіктіге сараптама жүргізгенде ... ... ... ... ... сипатын, көлемін және пайда болу тетігін анықтайды.
1.19. Күдіктінің денесі мен киімдеріне, әсіресе жыныс ... ... ... ... денесінің барлық
бөлімдерінің шаштары, қан мен шығарылымдардың іздері, қынап ... ... ... ... ... ... дәрігер жинап
алады, тырнақ асты заттарды ... ... ... ... ... бөлімшесіне жәбірленушінің қаны мен ... ... ... жасушаларының барын анықтауға
жібереді.[20.97]
2.1.Ұрықтың және жаңа ... ... өлу ... жаңа ... ... күш ... не күш қолданбай-ақ
өлуінің себептері ... ... сәби ... ... Жаңа ... ... ... анықтау сот ... ... үшін ... ... ... өзгерістер және ... ... ... ... ... сәби ... күш ... не күш қолданбай-
ақ та болады. Сот ... және ... ... ... күш ... ... ... сәби өлімінің себептері көп ... ... ... ... ... және ... ... кейін (постнатальды кезеңде).
Егер бала ... ... ... ... алмай дүниеге
келсе, онда ол өлі ... ... ... ... ... күш ... өлуі оның ... дүниеге келуі және дұрыс өсіп – жетілмеуімен айқындалады.
Бұл оны өмір ... ... ... және ... әкеледі.(туа
біткен әлсіздіктен ... ... ... даму ... ... жағдайлар өлім ... ... екі не үш ... ... ... жетілмеуі,
ішкі ағзаларының және ... ... ... ... ішінде өлуі.Ұрықтың өлу себептерінің ішіндегі
ең көп кездесетіні(60%-дан жоғары) жатыр ... ... ...... ... ... анасының жүрек ... ... алу ... аурулары, кіндіктің оралып не
қысылып ... және ... да ... ... ... ішіндегі асфиксия кезінде ... орап ... ... бас миына қан құйылады. Сонымен ... олар ... ... және тік ішекте ... ... ... ... ... ішіндегі асфиксия кезінде миға және оның
қабығына механикалық ... қан ... ... ... ... ... дірілді тыныс алу
қозғалысы ұрық ... су ... және тез ... ... тудырады.
Жатыр ішіндегі ... миға қан ... және ... ...... ... бұзылуы, ұрыққа оттегінің
жетіспеуі, кейде олардың интоксикайиямен ... ... ... ... ... мүмкінділігі белгілі.
Сондай-ақ жатыр ... ... ... ... кейбір
инфекциялық аурулар және ... ... ... ... ішінде өлуі тек күш қолданбай ... ... ... ... анасы қабылдаған удың ... ... ... ... ... ... зақымнан пайда
болады.
Сот – ... және ... ... ... болудың ерте мерзімінде ұрық ... және ... ... ... ... жатырының бұлшықеттерінің
мықтылығымен қорғанып тұрады. Осыдан шығатын ой, ... ... ... ... ... өлу мүмкіндігі жүктіліктің екінші
жартысында пайда болады. Дегенмен осы кеш ... де ... су ... ... ... ... ... сыртқы
механикалық әсерден қорғайды.
Осының барлығына қарамай, жүктіліктің не ... не ... ... ... ... не ... да әсерден
ұрықтың жатыр ішінде өлу мүмкіндігін ... ... ... ... уақытында өлу. Босану кезінде ... басы ... ... да ... ... алуы ... кезінде
алған зақым). Олар онша ... емес ... ... ... ... ... ... әкеледі. Олардың ерекшеліктерін білу дұрыс
жүйелеу және ... үшін ... ... ... ... деп ... ... кезінде алған зақым көбіне ... ... ... ... ... ... ... кездесетіні
туралы пікір қалыптасты. ... ... олай ... мәліметіне сәйкес, босану мерзімінен асып туған
балалардың ... ... ... ... орташа салмағынан
зерттеудің 58.3%-ы асып тұрды, уақытында ... ... 21.5%, ал 20.2%-ы ... ... ... ... аз болып шықты.
Сот – медициналық сарпшы жүктіліктің ... аса ... және ... ... ауруына, сонымен бірге зат
алмасуының бұзылуымен ... ... ... ... ... ұрықтың өмір сүру қабілеттілігі төмен болып келеді.
Жүктіліктің ... аса ... ... ... ... қабілетін жоғаклту ... ... ... ... үлкеюіне әкеп соғады (ісу, қан ... ... ... ... ... ... ... алу мерзімінен ... ... ... ... ... ... ... босану
кезінде жоғары ... ... ... ... бөксе тар ... ... бас ... мүмкін.Олар шытынау және ... ... ... ... ... ... жыныстық қатынаста болу мүмкіндігінде
жәбірленуші мен күдіктінің ... ... ... бір ... ... үлкен маңызы бар. Сондықтан жэбірлеиушінің қыздық
пердесінің қүрылысының ерекшеліктерін анықтауды ... ... ... ... қобу кезінде өлшеп алу керек, бұл жөнінде сот-
медициналық сараптаманы ... ... ... ... хабарлау
қажет.[7]
4. Бұрын жыныстық қатынаспен өмір сүрген ... ... ... ... анықтау.
4.1.Бұрын жыныстық қатынаспен өмір сүрген әйелдермен жыныстық әрекет
(немесе соған әрекет жасаған) ... ... ... сот-
медициналық сараптаманы жүргізгенде, сот-медициналық сарапшының міндетіне
бұрынғы жыныстық қатынаста болған объективтік белгілерді анықтау кіреді.
4.2.Бұл ... ... ... ... ... ... шәуеттің бары болып есептеледі (жыныстық әрекет кезінде шәуеттің
бөлінуімен бітуі). Сол сияқты шәует дақтарының жәбірленушінің жыныс ... ... және ... ... ... ... бар. Осы
белгілермен бірге, осыған қоса жәбірленушінің жыныс мүшесі аумағындағы,
денесіндегі және ... ... ... ... күш қолдану нәтижесінде болғаны туралы куәлі пікір туғызады.
4.3.Шәуеттің барын анықтау қынап ... ... ... ... пен ... мойны өзегінің сыртқы тесігін дәкелі
тығынмен залалсыздандырылған ... ... ... ... 2-
3 ... ... ... ретінде жағады. Тығын мен жүғындылары бар заттық
шыныларды бөлме қызуына кептіргеннен кейін орап, ... ... қол ... ... сперматозоидтардың барын және шәуеттің
топтық қатысын анықтау үшін ... ... ... ... ретінде тығын жасалған дәкенің кемінде ұзындығы 10 см үлгісін ... ... ... ... ... ... ... қынаптың
ішіндегісін жыныстық қатынастан кейінгі 5 тәулікке дейін алу керек.
Көрсетілген ... ... ... ... барын анықтаудың қажеті
болмайды. ... ... ... нәтижесінде, болмаса басқа да себептерге
байланысты қынаптағы қанды шығарылымдардың бөлінуі, қынаптан жүғындылар мен
тығындар алуға қарсы себеп болмайды.
5. ... ... ... ... ... ... ... жынысты тұлғалардың жыныстық дербестігінің бұзылуына
байланысты әрекеттердің нәтижесінде, жәбірленушілерде ... ... ... ... ... ... ... қалыпты жыныстық қатынасты ... ... зиян ... ... ... және т.б. ... ... мүмкін.
5.2.Әйел жынысты тұлғаларға осы аталған мәселелер жөнінде сараптама
жүргізгенде маман дәрігерлермен кеңесіп, ... ... ... анықтау
керек.
5.3.Егер жәбірленуші осы оқиғаға байланысты сараптама тағайындалған
мәселе бойынша дәрігерлік көмек сұраса немесе денсаулық ... ... онда ... ... адам ... ... ... осыган сай
медициналық құжаттарды сұрастырып алып және ... ... ... ... алып ... ... ... жыныстық жұқпалы аурулармен және ВИЧ
жұқпасын жұқтырғаны туралы әдетте қылмыстық жауапқа тартылған және ... ... ... істерді тексергенде, сонымен ... ... ... ... ... ... дербестіктің бүзылуына байланысты оның ... ... ... сараптамалары қажет болған жағдайда
комиссия түрінде басқа маман ... ... және ... ... Азғындық әрекеттердің белгілерін анықтау
6.1Азғындық әрекеттерде табиғатқа жат жыныстық қатынас амалдарына
барады, сондықтан сот-медициналық сарапшы ... ... ... белгілерін анықтау кіреді.
6.2Азғындық әрекеттерден болған істің нәтижесінде жәбірленушінің
денесінде әртүрлі ... ... ... ... мүшелерге қан құйылуы,
сызаттар мен жыртылған тыртықтар, қасағада, сыртқы жыныс мүшелерінде, шат
аралығында; ... ... ... ... ... ... ... сандарда, иықтарды және денесінің басқа да аумақтарында сызаттар
мен қанды ісіктер болуы мүмкін.
6.3Егер сараптама кезінде ... ... ... ... және ... перденің шырышты қабықтарының тек ... ... ... ... ... үшін 3-5 ... кейін
қайта тексеру жүргізу керек, кейбір жағдайларды жыныс мүшелерінің ... ... ... ішек ... ... ... мүмкін, ол
жөнінде жәбірленушіні, сараптаманы тағайындаған адамды ... ... ... ... ... Егер жыныс мүшелерінің шырышты қабықтарының
жоғарыда ... ... ... ... ... ... ... мүшелерінің үйкелісінеи, қолмен ысқылаудан және ... ... ... ... жоқ болады. Егер жәбірленушіні ... ... онда ... ... ... ... айқындалмай беріледі.
6.4Азғындық әрекеттер бойынша сот-медициналық сараптамасында шат
аралығының күйіне көңіл бөлу ... ... ұзақ ... бойы ... ... әрекеттердің әсерінен, еркек жыныс мүшесінің қысымынан және ... ... ... ... ... болуы мүмкін: жыныс
саңлауының үңіреюі, құйғы тәріздес ... шат ... ... ... ... ... тері жамылғыштарының семуі және түсінің
өзгеруі.
Бұл өзгерістердің бәрін басқа да тексеру кезінде табылған ... ... ... ... себебі өздігінен олардың бәрі ... ... ... ... ... ... жыныс мүшелерінің, қынапта
және жәбірленушінің денесінен табылған шәуеттің үлкен дәлелдемелік маңызы
бар. Бұл жағдайда шәуетке ... ... ... ... ... мен
қынап ішіндегісін медициналық-биологиялық тексеруге алады.
6.6Азғындық әрекеттер жөнінде сараптаманы жүргізгенде ... ... жеті ... ... ... нақтылы маңызы бар.
Бірақ та басқа да ... ... болу ... ... ескері қажет.
6.7Сараптама жүргізгенде азғындық әрекеттер мен жыныстық қатынастың
бүрмелену түріндегі жыныстық құмарлықтан қанағат алғанды ... өтіс ... ... жүргізгенде, егер жыныстық қатынаста еркек ... ... ... енгізу арқылы жыныстық әрекеттер істелінгені
анықталса және содан кейін әйел үлкен дәретке бармаса, дәрет алу мақсатында
ішекке ... ... ... ... ... ... көмегімен тік
ішектің ішіндегісін алып, шәуеттің барын анықтау үшін зертханалық тексеруге
жібереді. Бұл шараны қысқыштың тонусын анықтағанға дейін ... өтіс ... ... түрде жыныстық қатынаса артқы өтіс
тесігі мен тік ішек аумағында мынандай өзгерістер болуы мүмкін: ... ... ... және құйғы тәріздес пішіні, артқы өтіс аумағындағы
және тік ішектің ... ... ... ... оның ... (қызыл түсті, көкшілдеу рең, тік ішектің ампула бөлімінің кеңеюі,
қысқыштардың әлсізденуі, тік ішектің шырышты қабығының төмен ... өтіс ... ... қарау нәтижелерін бағалауды мынаны ескеру
керек, ... ... ... ... ішек қызметінің созылмалы
бұзылуының (тұрақты іш ... іш өтуі және т.б.) ... ... ... болуы мүмкін. Осыған байланысты артқы өтіс тесігі мен тік ... ... ... ... болуы туралы қорытындыны ... ... ... ... ... ... және
белгілерді есепке алу керек.
6.10. Артқы өтіс арқылы жыныстық қатынас мәнбірін анықтауды
тік ішек ... ... ... ... бары өте ... белгі болып
қаралады.
6.11. Азғындық әрекеттер мен жыныстық қатынастың бұрмалану ... ... ... ... ... ... мүшесін ауызға салғанда,
жәбірленуші тұлғаның бетін, ауыз куысының ... ... ... ерін ... ... ауыз ... шырышты қабығын тексеріп
қарап, табылған барлық жарақаттардың сипатын, орындарын суреттеп жазады.
Егер көрсетілген әрекеттер жәбірленуші ... ... ... ... ... ... және ауыз ... тазартпаса, тамақ ішпесе немесе сұйык
ішпесе, дәкелі тығынның көмегімен ауыз қуысының ішіндегісін алып, ... ... үшін ... тексеруге жібереді.
7. Жыныстық қатынастық және ұрықтық қабілеттілікті анықтау
7.1.Әйел жынысты тұлғалардың жыныстық қатынастық және ... ... ... ... ... ... акушер-гинеколог дәрігерлердің қатысуымен шешеді.
7.2.Жыныстық қатынастық қабілеттілігі туралы мәселені шешу үшін,
оған кедергі жасайтын туа ... ... ... жүре ... ... ... әртүрлі өзгерістердің барын анықтау қажет (қынаптың ... оның ... мен ... ... және ... ... ... жасау әрекетіне кедергі болатын ... ... ... ... ... ... онды
сараптама жүргізуге жыныстық қатынастың мүмкіндігін болдырмайтын немесе
қиындататын функционалдық ... ... ... ... ... ... ... шақырады.
7.4.Ұрықтану қабілеттілігін анықтау үшін жасын, ... мен ... ... ... ... ... ... кезеңдерінің сипатын ескері қажет; ... ... ... аурулардың барын, гормоналдық бұзылуларды,
созылмалы жұқпалы ауруларды, уланып ... ... ... ... ... қандай да болса жыныс ... ... ... мәліметтерді анықтап білу.
7.5.Емханалық тексерулер арқылы ұрықтану қабілеттігі туралы сұрақты
шешуді қиындататын жағдайларға стационарлық тексеру ... ... оған ... сарапшысының тексеруді қандай мақсатта жүргізу
туралы көрсетілген ілеспе қағазын алғаннан кейін, ... ... ... ... ... ұрықтану қабілеттілігін анықтау неке бұзу ... ... ... ... ... ... ... тек
қана әйелдері емес, сонымен қатар ер адамдарды да ... ... және оның ... ... ... ... ... және мерзімін анықтау сот-
медициналық сараптамасын комиссиямен өткізіп, оған акушер-гинеколог ... ... және ... ... ... ... негізінде (егер тексерілуші жүктілік жөнінде
денсаулық сақтау мекемелеріне қаралса), іс ... ... ... ... ... арқылы алынған және объективті қарап ... ... ... ... ... ... және келесі етеккірдің бірінші күнгі
датасын; етеккірдың ерте мерзіміндегі болатын ... ... ... құсық, иіс езі сезімінің бұзылуы, жүйке жүйесі жағынан
функционалдық өзгерістердің пайда ... ... және ... ... қарау арқылы денесін, емшек ... ... ... және ішкі ... мүшелерін зерттейді. Зерттеу
барысында бетінің, тері жамылғыларының, іштің ақ ... ... ... ... ... емшек бездерінен сөлдің бөлінуін анықтайды;
жыныс мүшелерінің аумағындағы жүктіліктің объективті белгілерін, ... ... ... ... ... көгеруі (цианоз), жатыр денесінің
мөлшерін, пішінін және тығыздығын айқындап бекіту
8.5.Жүктіліктің ерте мезгілдерін ... үшін ... ... ... ... ... ... дәл нақтылы деректерін
жатырдағы ұрык жүмыртқаларының үш апталық жүктілік мерзімін ... ... ... ... ... болады.
8.6.Жүктіліктің кеш мезгілдерін анықтауға жатыр қуысында ұрықтың ... және оның ... қол ... ... жинайды.
8.7.Сот-медициналық бөлімшесінде жүргізілетін емшек бездерінің
морфологиялық ... ... ... ... және ... анықтауды
үлкен маңызы бар, емшек бездерінің сөлін алу үшін мұқият массаж жасап,
емшек ... ... ... ... ... ... дейін ақырын
қысады. Емшек бездерінің бөлінген шығарылымдарынан заттық шыныларга жүғынды
дайындап, бөлме қызуында кептіргеннен кейін ... ... ... ... ... ... орташа ұзақтығы 280 күн (40 апта)
немесе 10 акушерлік ай. ... ... ... ... ... ... ... осы мерзімді анықтау мерзіміне дейінгі уақытты
есептеу негізінде жүргізеді.
Осы мақсатта ... мына ... ... ... ... ... етеккірдің бірінші күнінен үш күнтізбелік айды алып
+7 күнді қосады;
ұрық жасушасының аналық безден ... ... ... ... ... ... егер ... 14-16 күпді кейін алып +273 қосып -274 ... ... ... ... ... рет босанатын әйелдерге бірінші
қозғалыс күніне +5 акушерлік айда қосады, ал ... ... ... ... ... мерзімін және ұрықтану ... ... ... ... түрлерін қолдануға болады.
8.9. Егер әйел босанса және осы жағдайда ұрықтану ... ... ... ... оны ... ... ... ұзақтығына (274-278
күн) және ұрық жасушасының аналық безден шығу ... (+/- 6-7 ... ... ... ... ... туу мәнбірлерін анықтау
9.1.Әйел жынысты тұлғалардың бұрынғы туу ... ... ... ... ... ... ... әйелдер денсаулық сақтау мекемелерінде босанса, ... мен ... ... ... ... анықталады (туу
тарихы, сәбидің даму тарихы, сәби ... ... ... тыс ... егер туу ... ... ... онда бұрынғы туу және жүктіліктің мерзімдерін
анықтап сұрап алып, босанған ... ... ... ... ... ... білу ... анамнез мәліметтерін, ұрықтану
мерзімдерін және жүктіліктің барысына ... ... ... ... ... ... туу датасын және осыларға байланысты
барлық мәселелерді анықтайды.
9.5.Тексеруді емшек бездерін, құрсақты және оның тері ... ... ішкі және ... ... мүшелерін қарап тексеріп жазады.
9.6.Сыртқы жыныс мүшелерін қарап тексергенде анықтайды: жыныс
саңлауларының ... ... ... ... ... жоқтығын,
олардың көнелігін),шырышты қабықтарын (түсін, ісінгенін, ... ... ... ... ... ... ... (сипаты мен
зақымдардың мөлшерлерін), шығарылымдардың барын, оның ... ... ... ... ... ... пен оның кенересінің
күйін, бөгде заттың барын және сипатын (шаштар, бөгде ... мен ... ... ... ... ... ... жұмсақтығын; сыртқы
өзектің күйі-нүктелі немесе саңлаулы); жатыр денесін (қалпын, мөлшерлерін,
жұмсақтығын, ... ... ... бары ... үстінің сипатын-тегістігін, бұдырланғандығын).
9.7.Бұрынгы туу мәнбірлерін, жүктіліктің уақытында және ... ... туу ... жолдарының күйі бойынша қайта туған әйелдерге 3-
4 апта маңында анықтауға ... Осы ... асып ... жаңа жаралар
жатыр мойны мен шат аралығында жоқ болса, бұрынғы болған туу мәнбірлері мен
көнелігін ... ... ... рет туғандарға, бұл жағдайда сыртқы
жатыр өзегі тесігінің пішінін анықтаудың маңызы зор, себебі босанғаннан
кейін ол ... ... ... ... туу ... мен ... ... әсіресе туғаннан
кейін 6-8 апта өткен соң, жатыр инволюция салдарынан бұрынғы туу ... ... ... ... зертханалық тексеру
нәтижелерінің маңызы үлкен.
10. Жүктілікті жасанды түрде үзу мәнбісін анықтау
10.1.Жүктілікті жасанды түрде үзу ... ... ... ... ... ... ... мекемелерінің бейімді
құрылымдарында негізсіз дәрігердің денсаулық сақтау мекемелерінің бейінді
қүрылымдарынан тыс ... ... ... жоғарғы медициналық білімі жоқ
медицина қызметкерлерінің түсік жасағанды және т.б. ... ... ... ... ... үзу ... ... акушер-гинеколог дәрігерлердің қатысуымен комиссия арқылы
шешеді.
10.3.Осы көрсетілген сараптаманы жүргізуде ... шешу ... ... қай ... ... үзілген себебі, өздігінен болған түсік немесе жасанды түсік;
жүктілік қандай амалмен үзілген;
жүктіліктің үзілу мәнісінің тексерілуші әйелдің ... ... ... үзілуі, тексерілуші әйелдің денсаулығына зиян келтіру
дәрежесі;
10.4.Егер әйел жүктілікті үзу ... ... ... ... онда ... қатысты барлық медициналық құжаттарды алу
қажет және алынған мәліметтерді қорытынды ... ... ... ... ... ... үзуге себеп болған
мәліметтерді шешу: бұрынғы және соңғы ... ... ... ... деректерді жинау; бұрынғы болған жүктіліктің саны, олардың барысы
мен аяқталуы, соңғы жүктілікті үзуге себеп болған жағдайлар.
10.6.Тексеріп қарау ... ... үзу ... ... ... ... ... және мойын өзегінің аумағындағы
зақымдардың барын, сипатын және ... ... ... жыртындылар мен
жарылғандар, салынған қысқыштардың іздері және т.б.).
10.7.Егер жыныс жолдарын ... ... ... да болса
сұйықтардың іздері байқалса (сабын ... йод ... ... ... ... және т.б.),
10.8.Егер сот-медициналық сараптамаға ... да ... ... ... заттар берілсе, тапсырылған заттардың ... ... ... ... ... оларды сот-медициналық заттарды
дәлелдемелік сараптама бөліміне жібереді.
11. Зақымдарға байланысты жүктіліктің үзілуін ... ... ... ... ... ... ... сот-медициналық сараптамасын жәбірленуші тұлғаны тексерту, бұрынғы
және ... ... ... ... ... сақтау мекемелерінен
алынған медициналық құжаттармен танысып білу негізінде акушер-гинеколог
дәрігердің ... ... ... (зақымға дейінгі және зақымнан
кейінгі).
11.2.Жәбірленуші тұлғадан сұрап білу арқылы анықтайды:
зақым датасын;
дененің қай жерінде ... ... бар ... ... кай ... ... ... кейін қанша уақыттан кейін жүктілік үзілу белгілері пайда
болды және қайда біліне басталды (мысалы белдің ... ... ... жағындағы ауыру, құрсақ аумағындағы толғақ тәріздес ауыру, жыныс
мүшесінен шығарылымдардың бөлінуі және оларды сипаты-түссіз, қанды ... қан, ... ... ... ... қалай өтті және бітті; қарқынды босану, өздігінен
түсік тастау, жүктіліктің жасанды үзілуі;
жәбірленуші тұлғаның осы жүктіліктің алдында (немесе ... ... да ... ... аурулармен, жұқпалы аурулармен, эндокриндік
және т.б. аурулармен ауырғандығы, қашан және қайда емделді;
зақым алғанға дейінгі осы жүктіліктің даму барысы;
- зақым ... ... ... ... сақтау мақсатында
емделуі;
- жүктілікке дейін немесе жүктілік кезінде қандай да болсын зертханалық
немесе арнаулы зерттеулер жүргізілгенін (резус-қайшылық, Вассерман
реакциясы, созды, ... ... ... ... және т.б.).
11.3.Жәбірленуші тұлғадан сұрап білу арқылы анықтап, қажетті
медициналық құжаттардың тізімін денсаулық сақтау ... ... ... ... адам ... ... ... түлғаны тексеріп қарағанда дене ... және ... ... күйін анықтайды: жатырдың өлшемдерін, жатысын,
тығыздығын, қозғалғыштығын және жатырдың сезімталдығын,; жатыр маңылық
клетчаткасында ... ... ... мен ... ісіктерін,
жыныс мүшелеріндегі қабыну өзгерістерін және т.б.
11.5.Жүктіліктіктің үзілу себебі туралы қорытындыны ... ... ... және ... ... ... алынған
медициналық құжаттарды талдау негізінде жасалынады.
11.6. Жүктіліктің үзілу себебінің зақыммен байланысы туралы шешім,
тек ана бұлтартпайтын ... ... ... негізделуі қажет (ұрық
қуығының жарылып, қағанақ суының кетуі, бала жолдасының бөлініп, жатырдан
қан ағуының бірден болуы ... ... ... ... ... анамнезі
біркелкі сау әйелдерде осы жағдайлардың көп кешікпей болуы).
Бұл жағдайларды ең ... ... ... ... ... болып
есептеледі.
Зақымның нәтижесінде жүктіліктің үзілу мүмкіншілігінің ең аз деңгейі
оның бірінші жартысында (12 аптаға дейін) кездеседі, ол ... ... ... ... және оның сүйектері сыртқы механикалық әрекеттердің
әсерінен ... ... ... ... Жаңа туылғандық, кезеңдері, белгілері.
1. Жалпы ... ... ... бала жаңа ... деп ... ... ... педиатрлардың) пікірінше бұл ... ... ... ... ... төртаптасын қамтиды, және жаңа
туылғандықтың ерте (өмірінің алғашқы 7 тәулігі) және кеш ... 2- ... ... ... ... кезең баланың ана ағзасынан тысқарғы
жаңа жағдайға бейімделуімен сипатталады. А. Ф. Тур (1949) ... ... ... ... ... функциялары тиянақсыз тепе- теңдік күйінде
болады». Сондықтан да ... ... ... ... ... ... керек етеді.
Сот- медициналық ұғымда жаңа туылғандық кезеңі баланың тыулғаннан
кейінгі өмірінің алғашқы тәулігімен шектеледі. (Н. В. ... 1940; А. ... А. А. ... 1976; В. И. ... 1976). Бұл бала ... ұғымымен және оны жасаудың мерзімдерімен байланысты. Босану ... одан ... іле- шала ... ... ... ... анаға туу
кезіндегі немесе одан кейінгі психоз пайда болуы мүмкін.
Сот медиктерінің жаңа ... ... бала ... ... ... өте ... себебі ананың өз баласын оның өмірінің
алғашқы тәулігінде өлтіруі (бала ... және ... ... ... ... әрқалай бағаланады.
Жаңа туылғандықтың ... және ішкі ... ... ... ... дымқыл кіндіктің ... орын ... бала ... ... тәулігінің соңына
қарай ғана болады.Кебу тірі кезінде де,өлгеннен ... де ... ... ... кебу ... болу ... жаңа
бұзушылықты жоққа шығармайды.
Соңғының даусыз ... ... ... жағын бала
жолдасымен жалғастыратын ... ... да ... ... ... ... ... түбінде
демаркация сақинасының жоқтығына үлкен мән ... Оның ... ... ... ... ... белгісі. Қабыну
реакциясының алғашқы ... ... ... ... ... туылғаннан кейін 6-12 сағат аралығында көріне басталады
Қалыпты ... және ... ... ... сақинасы
өмірдің алғашқы тәулігінің соңына ... ғана ... ... бала ... ... ... шегі.
Сараптамалық практикада өлі туылған балалардың кіндік ... ... ... ... ... Бұл ... өзгерістердің
көрініс табуы (гипостаза,кебу), мұны демаркация ... ... ... ... ... үшін қызарған жердегі
терімен қоса ... ... ... ... ... ... ... бау түбінде ... ... ... жаңа ... даусыз дәлелі. ... ... ... баудың ерекшеліктері және оның ... ... ... ... жаңа ... анықтау мүмкін емес.
Сәби денесінде ақ-сұр ... ... ... ... ... ... белгісі деп саналады. Оның ... ... ұлпа шаш, май ... ... ... эпидермис клеткалары,
холестериннің ромба кейіпті кристалдары ... Ол үшін ... су ... ... ... ... ... бетіне
жағылады, анил бояуымен боялады және ... ... бала ... шайылмаған болса, онда ірімшік тектес
май нәресте туылғаннан кейін 3 ... ... ... одан да ... ... ... ... бала денесі жуылған ... онда ... ... ... ... ... ... қалуы мүмкін.
Ірімшік тектес майлы зат 3 тәулік немесе одан да ұзақ ... ... ... ал бұл мерзім сот-медициналық ұғымда
жаңа туылғандық ... тыс ... , бұл ... ... сөзсіз дәлелі деп қарауға ... ... ... ... мен ... тектес майлы заттың ... ... ... ... ... ... оң ... алдын ала мәжбүр болған ... ... ... Бұл ... жаңа ... қатесіз
анықтауға кепілдік ... ... ... ... бау да, ... ... зат та ... кейін бір бір ... ... ... балаларда да пайда ... ... ... да ... ... кейін қанша өмір ... дәл ... ... бар ... ... ... ... Сонымен
қатар оның жаңа туылғандық мәселесі де шешіледі.
Жаңа ... ... ... бірі - бала
денесіне анасының босану орнынан ... ... ... бұл ... ... бала ... жарақат болмауы ... ... ... ... ... ... нәрестенікі
екендігін көрсетеді. Топ ... және ... ... ... ... ... балаға тиісті екендігін
анықтауға мүмкіндік ... Бұл ... егер ... ... оны ... үшін де пайдалануға болады. ... өте ... да, ... ... басқа адамнан жұғуы мүмкін екендігін ... ... ... ... ... ... жағдайларының сот-медициналық
сараптамасы іс жүзінде қолданылатын Қазақстан Республикасының заңнамаларына
сәйкес жүргізіледі.
Сараптаманы ... ... ... қатынасқа және ұрықтануға
қабілеттілігін; жыныстық қатынас ... ... ... жұқпалы аурулармен және ВИЧ жұқпасын жұқтыру мәнбірлерін.
Жыныстық жүқпалы аурулармен және Вич ... ... ... ... ... және ВИЧ ... жұқтырған жауапты тұлғаларга
қылмыстық іске тартуға байланысты тексеруді жүргізеді.
Еркек жыныстық тұлғаның жыныстық қылмыстары және азаматтық ... ... ... даярлығы бар сот-медициналық сарапшы дәрігер жүргізеді.
Жыныстық қатынасқа, ұрықтануға қабілеттілігін айқындау үшін сот-медициналық
сараптаманы секспатологтар, урологтар, ... ... ... да ... бар ... ... комиссия құрып жүргізеді.
Жәбірленуші мен күдікті тұлғаның сот-медициналық сараптамасын әдетте арнайы
құралдармен қамтамасыз етіп жабдықталған, осы мақсатқа ... және ... ... мол ... ... ... мен күдікті тұлғаның сараптамасын (бір оқиғаның қатысушыларын)
тек бір ... ... ... ... ... Егер ... байланысты оны жүргізу мүмкін болмаса, онда осындай сараптамаға
қатысушы әрбір ... ... ... ... ала осы істі ... ... дәрігерлердің тексеріс материалдарымен танысып және оларды
өздерінің қорытындыларын жазғанда ескереді.
Сот-медициналық сарапшы сот-медицина сараптамасын ... ... ... ... ... оның ... басқа қүжаттарымен танысып
анықтайды, егер кәмелетке толмаса, оны сараптаманы тағайындаған ... ... ... ... ... тек қана бір ... қатысады, бірақ бұл жағдайдың медицина ... ... ... ... мән-жайы туралы негізгі мәліметтерді
сараптаманы жүргізуді ... ... ... ... медициналық
деректерді дәлелдеу қажетті болған ... ... ... анықтап сұрап білуі керек,
Кәмелетке толмаған тұлғадан алынған мәліметтер мүмкіндігінше өкілдің
немесе ата-анасынаң біреуінің ... ... ... және ... ... да ... ... есепке ала отырып бағалайды.
Егер тексеру барысында тексеріліп отырған ... ... ... ол ... ... тағайындығын адамға немесе
органға хабарлайды.
Жәбірленуші мен ... ... ... кезіндегі киімдері мен заттарында
шаштар, қанның іздері, шәуеттер және басқа да ... ... ... ... ... ... ... зерханаларында
сараптама жүргізілуі тиісті.
Егер жәбірленуші мен күдікті тұлғалардың киімдері сараптама жүргізу үшін
кезінде алынбаса, онды ... ... ... ... ... ... ... киімдер мен заттарды тазартпай және жумай
тұрғанда сараптамалық ... ... ... ... ... сарапшы биологиялық жаратылысты объектілерді алып және және
оларды ... ... ... іске ... (тік ішектен, жыныс
мүшесінің басынан, жүғындыларды, шәуіт сұйықтығын, жыныс мүшесінің басының
жуындысын және т.б. алу). ... ... ... ... ... ... туалеті жүргізілмесе, жыныс мүшесінің басының жуындысын бір
тәуліктің ішінде алу керек.
Жыныстық жүқпалы ауруларымен және ... ... ... сот-медицина сарапшы дәрігер бұл ... ... ... ... ... органға хабарлайды.
Егер сараптаманы жүргізгенде жыныстық қатынасты анықтау туралы ... ... онда ... ... ... бұл жөнінде сараптаманы
тағайындаған адамға немесе органга ... ... ... ... ... сарапшы дәрігер берілген медициналық құжаттар бойынша
мынандай ... баян ... ... ... ... жалпы
антропометриялық көрсеткіштерді, екіншілік жыныс белгілерінің айқындылығын;
сыртқы жыныс мүшелерінің жағдайын; артқы өтіс ... мен тік ... ... ... ... және онда дене ... ... туралы
деректер, ауырған аурулары (жұқпалы жыныс аурулары, жұқпалы ... ... және т.б.); ... мен операциялар; жыныстық
құштарлықтың пайда болған уақыты ... ... оның ... ... ... ... ... (поллюцияның пайда болу уақыты мен
кенеттен, ез ... ... ... мен ... қатынас туралы мәліметтер,
оның басталуы мен кейінгі сипаттамаларын; отбасы туралы ... ... ... ... ... ... ... айырылу себептері, әйелмен
жыныстық қатынастың сипаты); ең ... ... ... ... жыныстық
қатынаста болмаған мерзімнің ұзақтығын (егер ондай жағдай болса) және оның
себебін; кәсіби зияндылықтың барын; ... ... ... ... ... арақ ішу, ... заттарды қолдану және т.б.) және т.б.
1.17. Денедегі, жыныс мүшелеріндегі және ... өтіс ... ... ... және фотографиямен суреттеп көрсетуге
болады (тексерілетін адамның жазбаша ... ... ... ... ... ... жынысты тұлғалардың жыныстық қатынасқа қабілеттілігін айқындау,
әдетте жыныстық қылмысқа байланысты сот-медициналық сараптамаларында, ... оның ... ... ... ... ... некеден
айырылу мәселелері қаралғанда қажет болады.
Еркек жынысты ... ... ... ... ... ... ... дұрыс қалыптасуына, жыныстық қатынасты
қиындатып шектейтін және жыныстық потенцияға әсер ететін жыныс мүшелерінің
аурушаңдық өзгерістерінің және ... ... да ... ... және ... ... ... сараптамаларды жүргізгенде сұрап білу арқылы анықтайды:
анамиезде жыныстық жұқпалы ауруларды, жұқпалы, ... ... ... ... және ... ... жыныс мүшелерінің ауруларын, жыныс
мүшелері мен жамбас сүйектерінің зақымдарын және соған байланысты ... ... ... ... ... (алынған
мәліметтерді растап дәлелдеу үшін тексерушілердің емделіп жүрген ... ... ... ... құжаттарды сұрастырып алады.);
кәсіби зиянды заттар мен ... ... ... ... ұзақ ... ... және сынап заттарымен жұмыс істеу,
транквилизаторлар, гормоналдық ... мен ... ... ... т.б.);
- жыныстық даму туралы, жыныстық қатынасы некеге дейін және неке
кезіндегі жыныстық қатынаста: поллюцияның пайда болу уақытын, олардың
жиілігін, онанизммен ... ... ... сараптама жүргізіліп отырған тұлғадан сұрау кезінде өзінің
импотенциясы турасында айтса, ал оның мәліметін растайтындай ... ... ... ... оның ... ... барып
қаралу медициналық құжаттарды тексерумен қатар, сонымен бірге әйелі мен
жәбірленушінің сұрай хаттамасымен ... және ... ... ... ... сәйкес дәрігерлерді шақыру қажет.
Сараптаманы жүргізу барысында айқындайды:
- дене бітімінің жалпы дамуын: дене құрылысының қалыптасуы,
қоректенуі (оның ерекшеліктері), тұрғанда және отырғанды ... ... ... ... ... ... саны мен ... ақыл тістері;
жыныстық мүшелерінің екіншілік белгілері және олардың айқындылығын,
беттегі, қолтық асты ойығы мен ... ... ... ... ... дауыстың тембрін, қалқанша без шеміршегінің түрін;
рефлекстердің күйін (ішастарлық, бөкселік, артқы өтістік және ... ... ... ... ... ... енінен (жыныс мүшесі ... ... ... және ең ... бөлігі) және шеңберінен (жыныс мүшесі басының тәж
аумағы) қозбай тұрған жыныс мүшесінің өлшемін жүргізеді; үңгірлі денелердің
күйін ... ... ... ... ... мен ... ... қозғалғыштығын, еркектің несеп шығарған өзегінің ... ... оның ... ... ... ... бары ... (гипоспадия, эписпадия және т.б.);
- ұманың сыртқы көрінісі мен ... ... мен ... ... ... барын, оның тығыздығын (жұмсақ, созылмалы жұмсақ,
созылмалы), беттігінің үстіңгі қабаттарының сипатын ... ... ... жездің қосалқысының күйін (бұдырланған), ... ... ... және ... ... ... без бен оның ... зерттеуді жүргізу: қолға резеңке қолғаппен
ата безді жалпақ ... ... және ... саусақтардың аралығына
алады. Оң аталық безді сол қолымен, сол ... ... оң ... ... ... ... мен ... безді өлшеу үшін кіші ... ... ... оның екі ... ... түймелі 2,5см металл өзек
қондырылған;
қуықасты без бен шәует қуықшаларын ... ... ... тік ... ... ... ... майымен майлайды. Тексерілетін тұлғаны
шынтақ-тізе қалпында немесе оң жақ бүйірі мен кеудесіне ... ... ... ... ... ... ... бездің тығыздығын
(созылмалы жұмсақ, созылмалы, созылмалы тығыз, божыраған) оның ... ... ... ... ... ортаңғы
саласының айқындылығын, үлестердің ... ... ... ... ... ... ... жүргізгенде күрделі,
құралдарды қолдану арқылы зерттеулер жүргізу қажет және оларды жүзеге асыру
үшін бейінді ... ... ... ... (алдыңғы және артқы
уретроскопия, ректоскопия)
Егер жыныстық ... ... ... жүргізу барысында
тұлғаның жыныстыққа қатыстығы туралы сұрақтар ... бұл ... ... ... ... ... ... басқа да маман
дәрігерлер шақырылады.
Сараптаманың нәтижелерін бақылауды басқа да ақаулармен бірге, ... мен ... ... ішкі және ... ауруларымен бірге,
еркек жынысты тұлғалардың жыныстық қатынасқа қабілеттілігін жоюға әр ... ... ... эндокриндік бездердің ... және ішкі ... ... ... ... ... ... қажет. Сондықтан жыныстық қатынасқа қабілеттілігінің сақталуы
немесе жойылуы туралы ... келу үшін ... ... сүйене
отырып, медициналық құжаттармен мүқият танысу қажет.[20.43]
3. Ұрықтандыруға ... ... ... ... ... ... ... және әйел
тұлғаларымен жыныстық қатынаста, азғындық әрекеттерге, балаларға қамқорлык
мақсатында төленетін алименттерден бас ... ... ... ... жұмыс істеуге қабілетін жойғанда, сонымен қатар әкелік ... ... ... ... ... қозғалғанда жүргізіледі.
Бұл жағдайларда сараптаманы ұрықтандыруға ... ... ... туралы мәліметтер мен объективтік деректерді алу
мақсатында жүргізіледі. ... ... ... ... мен шәует
сұйықтығын тексеруге бағыттау мақсатында ... ... ... ... анамнездік мәліметтер болу керек.
Сұрау арқылы ұрықтандыру қабілетіне теріс әсер етуге қатысы бар ... ... ... ... бұрын немесе қазіргі кездегі аурулар,
зақымдар, зиянды ... мен ... ... ... айқындайды:
жыныстық жұқпалы ауруларын, қуық асты бездің шәует қуыкшаларының, аталық
бездер мен олардың қосалқыларын және несеп ... ... ... ауруларды: безгек, туберкулез, сүзектер, сарып, қызамық, құлақ түбі
бездерінің қабынуы және т.б.;
жыныс мүшелерінің функционалдық қызметтерін ... ... және ... ... зақымдарды, эндокриндік ауруларды, жыныс мүшелері мен
жамбас сүйектерінің зақымдалуын;
- есірткі заттары мен ... ... ... ... ... алкоголді шамадан тыс ішу, темекі
тарту, радиациялық сәулелендіру, қорғасынмен, сынаппен, ... мен және тағы ... ... ... ... ... күйін тексергенде мына деректерді ескереді:
- бұрынғы қабыну өзгерістерімен және ... ... ... без бен ... қосалқыларының екіжақтылық зақымдануын
(тығыздықтары мен бұдырлануы) нәтижесінде шәует шығаратын жолдардың
тосқауылынан немесе шәуеттің пайда болуынан бұзылуынан ұрықтандыру
қабілеттілігінің ... ... ... себептері болады;
- тек қана бір аталық бездің зақымдануы оның өнімділік ... ... ... біржақты қабынуы қарсы жақтағы шәует
шығаратын ... ... ... сонымен қатар эпидилитке
қосанжарласқан қуықасты бездің қабынуының ... ... ... ... ... және ... эписпадия немесе гипоспадия ұрықтандыру
қабілетсіздігінің шартты белгісі болып есептеледі;
- шәует куықшалары мен қуықасты бездің шумағындағы ... ... ... ... ... себептері болып есептеледі;
- несеп шығару өзектерінің тарылуында шәуеттің өту мүмкіндігін тексеріп
анықтау үшін арнаулы ... ... ... ... ... ... қажет;
3.5. Ұрықтандыру қабілеттілігін анықтауды шәует ... ... ... әдіс ... ... ... ... сұйықтығының көлемі 2-5мл., көлемінің азаюы куықасты
без, аталық бездің ... мен ... ... ... көрсетеді, шәует сұйықтығының көп ... ... ... ... ... байланысты болады;
шәует сұйықтығын виброэякуляция жолымен алған дұрыс, егер болмаған жағдайда
мастурбация арқылы. Кәмелетке толмағандардан ... тек қана қуық ... бен ... ... ... ... ... алады;
шәует сұйықтығын алғанда медицина қызметкерлерін ВИЧ жүқпасымен, ... ... ... бауырдың вирус пен қабыну ауруларымен
жұқтырмау қауіпсіздік шараларымен қамтамасыз етіледі;
шәует ... ... ... ... ... ... 3-4 ... алған дұрыс және шәуетті ... ... ... ... ... ... ... Шәует сұйықтығын алғанда және оны сот-биологиялық бөлімшесіне
әкелгенде, ауаның өзгерістеріне, ... ... және ... өте ... шәуеттің биохимиялық қасиеттеріне және шәуеттің
қимыл-қозғалыстарына қайшы әсер ететін ... ... ... ... қажет.
Сперматозоидтарды «салқындық шоктан» сақтандыру үшін және ... ... ... ... ... бір ... ... үшін шәует сұйықтығын бөлме қызуына дейінгі қыздырылған тек таза
және ... ... ... ... ... сұйықтығының бәрін алады, оның бағалысы бірінші
миллилитрі, себебі онда сперматозоидтардың ең жетілген және белсенділері 70-
75%дейін болады.
Шәуеттің «соңғы тамшысын» міндетті ... ... ... Оны алу ... ... ... ... мүшесінің түбінен басына дейін несеп өзегін
қысып, шыны ... ... оны ... ... ... «Соңғы
тамшыдағы» тексерілуге берілген шәует сұйықтығында ... ... ... ... ... ... ... жоятын заттар қосылғандығын көрсетеді.
3.8. Шәует сүйықтығының зертханалық тексерулерді мүмкіндігінше тез
(алынған уақыттан ... ... 3 ... ... ... ... ... зерттеулерді жүргізу қажет:
- физикалық қасиеттерін ... ... ... көлемі,
тұтқырлығын;
рН анықтау;
микроскопиялық зерттеу-жаңа алынған сперматозоидтардың санын, ал ... ... ... ... мен шәует сұйықтығының
құралым элементтерін анықтау үшін;
3.9. Шәуетті зерттеу нәтижесін ... оның ... ... ... сперматозоидтардың концентрациясы шәует сұйықтығына 40-тан 119млн/мл
болса қалыпты деп есептеледі; үдемелі қозғалыстағы сперматозоидтардың ... ... аз. ... ... сперматозоидтардың 20-80млп/мл саны шартты
түрде қалыпты деп есептеледі;
шәуеттің азаюы - олигоспермияның 1-ші дәрежесінде сперматозоидтар ... ... 2-ші ... ... 10 ... ... Олигоспермияның жиі себептері болып есептелетін аурулар қатарына
жататындар: соз, үрпінің трихомонадтық қабынуы, ... ... ... ... кеңеюі, аталық бездің қабынуы, вирустік жұқпалар;
- шәует сұйықтығындағы шәует аздығы - азоспермия мен ... ... ... ... ... Шәует сұйықтығында шәуеттің
аздығында сперматогенездік жасушалардың барын ... және ... ... ... ... Шәуетсіздікте шәует
сұйықтығында ... ... ... мен ... ... ... ... себептері болып есептеледі: соз,
аталық бездің трихомонадтық қабынуы, аталық без бен аталық без қосалқысының
қабынуларының барлық ... ... ... ... ... жарақаттары. Шәуетсіздіктің себебі шәует ... ... ... аталық без өзекшелерінің семуі;
- шәует әлсіздігі- астеноспермия ... ... ... ... ... ... ... Шәуеттің әлсіздігі создан,
үрпінің трихомонадтық қабынуынан, этилинделген бензинмен жанасудан, аталық
без қосалқысының қабынуынан;
некроспермия- ... ... ... сперматозоидтардың жоқтығын
айтады. Жалған некроспермияны анықтау үшін шәуетті алғанда және ... ... ... ... ... болу мүмкіндіктерін
ескере отырып, қайтадан ... ... ... Сонымен қатар,
сперматозоидтардың қозғалмайтындығы, олардың өлі ... ... оны ... үшін жай әлсіз түрде жылытса немесе Бакердің
қоректендіру ... қосу ... (Зг ... 0,6 қос ... ... 0,01 бір ... ... фосфаты, 1ООмл дистилденген
су), бұл жағдайда акиносисрмия (қозғалыстың жоқтығы) деген дұрысырақ.
тератоспермия-шәует сұйқтығына ... ... ... бүлінген түрлері ... ... ... ... ... уыттану, ұманың жарақаттары, аталык бездің
трихомонадтық қабынуы.
3.10. ¥рықтандыру қабілеттілігі туралы ... ... ... тексерулер мен шәует сұйықтығын зерттеу барысында-жинақталған
барлық деректердің негізіндегі нәтижесімен шығарылады.
Сонымен ... ... ... саны аз ... қозғалыстағы
сперматозоидтар болса, ұрықтандыруға қабілеттілік мүмкіндігі деп ... ... ... жоқ.
4. Шәует сұйықтығын зерттеу әдістемесі
Шәует сұйықтығы қалыпты жағдайда ... ... ... реңді, бұлдыр
болады (қызыл түсті-эритроциттердің қатысуына байланысты болуы ... ... ... қышқылды және қоңыр түсті белгілері ... ... ... ... немесе шәуеттің алынғанына көп
уақыт болғанына нұсқайды).
Шәует сұйықтығының түтқырлығын тексеруге алғаннан кейін бөлме қызуында
сақталған 30 ... соң ... ... Тұтқырлығын анықтау үшін
(шәует сұйықтығы сұйықталған соң) шәуетті шыны таяқшамен алады. ... шыны ... ... ... Егер ... ... жіп сияқты
созылса, тұтқырлығы жоғары, ал шәует сұйықтығы шыны ... ... онда ... ... болады. Шәует сұйықтығының тұтқырлығы
жоғары болуы қуық асты бездің ауруын, оның төмендеуі-жиі ... ... ... мен ... ... көрсетеді.
Шәует сұйықтығының көлемін өлшеуді сұйықтылғаннан ... ... рН ... ... ... ... бағалауда айтарлықтай маңызы
жоқ, бірақ қабыну ошақтарының орнын шамалап анықтауға мүмкіндік ... ... ... шәует бөлінгеннен кейін өткен уақытқа
байланысты: өткен уақыт ұзақ ... ... рН ... ... ... ... рН көрсеткішінің қалыпты мөлшері орташа есеппен 7,8+/-
0,05.
Қуық асты без бен ... ... ... ... рН
көрсеткішінің көтерілуі мүмкін.
рН көрсеткішінің 5,5-ке дейін төмендеуі екі шәует қуықшаларының шәует
шығаратын түтіктерінің бітеліп қалуына сезік туғызады. Бұл ... ... ... қуық асты ... қышқыл сөлінен тұрады.
рН анықтау үшін әмбебап индикаторының қағазын ... ... ... ... әлсіз сілтілік орта болып есептеледі.
4.2. Шәует сұйықтығының ... ... ... ... нативтік препаратта жалпылама қарап тексеру, сперматозоидтардың
санын есептеу және оның ... ... ... ... табу үшін ... бояу ... зерттеу кіреді.
Мативтік препараттарды жалпылама қарап тексеруде ... ... ... ... сперматозоидтардың қозғалыстарын анықтайды.
Сперматозоидтардың санын Горяев ... ... ... ... 1,0мл ... ... жалпы санын анықтайды. Ол үшін
араластырғышты (лейкоциттерді есептеуге қолданылатын) ... ... «0,5» ... сперматозоидтардың саны аз болса «1,0»
белгіге ... ... ... ... ... араластырады (5г қосқышқылды натрий, 1,0мл формалин және 1ООмл
дистилятті су).
Ерітіндіні «II» белгісіне дейін ... ... ... ... ... бірінші тамшысын дәкеден өткізеді, екінші
тамшысын есеп ... ... ... бес квадратта диагонал бойынша
квадрат ішінде жатқан барлық сперматозоидтардың бастарын есептейді. Алынған
санды 1 000 0000 (20 рет ... ... яғни ... ... көлемі) көбейту 1,0мл шәуеттеі сперматозоидтардың санын береді.
Шәует ... ... ... ... көрсетілгендей
есептейді, бірақ шәует сұйықтығы физиологиялық ерітіндісімен араластырады.
Алынған санды 1 000 0000 (20 рет ... ... яғни ... алынған ... ... 1,0мл ... ... ... береді.
Үдемелі қозғалыстағы сперматозоидтардың ... ... ... ... мен ... ... шәуетті сүйықтандырғаннан
кейінгі қозғалыссыз сперматозоидтардың сандарының айырмашылығы бойынша
анықтайды.
4.3. ... ... ... ... ... ... Ауады кептірілген және от жалынында бекітілген шәует жұғындысын 1%
хлорамин ерітіндісімен ... алып ... ... ... ... және 95%
этанолмен жуады. Содан ... ... бойы ... ... ... ... ... 2 бөлігі, спирттік
ерітіндісімен қандырылған ... 1 ... 95% ... 1 бөлігі)
бояйды. Неффлер нілімеп өң береді және иммерсиялық жүйесін қолдану арқылы
микроскоппен ... ... ... тыс түрлері өте көп
болған жағдайда (басы мен құйрығының деформациялық өзгерістері және ... ... рет ... ... ... керек.
Сперматогенездің бұзылуымен қатар, сперматозоидтардың ... ... ... ... зерттеуге дейінгі бірнеше рет жыныстық қатынас
немесе мастурбация себеп болуы мүмкін.
4.4. Шәует ... ... ... ... ... ... ... объектив - 20 немесе 40, окуляр 10 ... ... ... ... ... мен лейкоциттер, эпителиалдық
жасушалар, лецитиндік дәндіктер, ... ... ... ... қалыпты жағдайда бірен-сараң лейкоциттер, эпителиалдық
жасушалар, амиолидтық денешіктер мен лецитиндік ... ... ... ... жыныс-несеп мүшелерінде қабыну үдерісінің дамуын, ал
лецитиндік дендіктердің азаюы қуық асты безінің қызметінің ... ... ... ... анықтау
Егер еркек жынысты тұлғалардың зорлық жасағанына күмәндік туса, жыныстық
қатынастың белгілерін сот-медициналық ... ... ... ... оны қауырт түрде тез арада жүргізу қажет, мүмкіндігінше белгілі бір
сот-медициналық сарапшы дәрігер жүргізгені дұрыс.
Сезіктілердің ... ... ... ... ... дақтарға,
қанға, нәжіске, шәуетке ұқсас дақтарға, шаштардың, мата талшықтарының,
топырақпен ластанғанына, өсімдіктердің ... және т.б. ... ... ... ... ... мен белгілері ... ... және қай ... ... ... ал ... ... басқа да объективті жағдайлармен қосып қарағанда, тексеру ісінде
маңызы үлкен. Киімдердегі табылған бүлінген және ... ... ... ... мөлшерін, түрі мен түсін және орнын көрсетеді.
Жәбірлеуші тұлғаның киіміндегі шәуеттің топтық қатынасын анықтаудың маңызы
өте зор, ... топ ... ... ... ... осы ... ... адамдардікі болуы мүмкін.
Жәбірленуші мен күдікті адамдардың тырнақ астындағы заттарды зертханаға
жіберуді сараптаманы тағайындаған адам жібереді, ... онда қан, ... ... мен киімнің талшықтары болуы мүмкін.
Сезікті тұлғаны тексеріп қарағанда анықтайды:
- дене құрылымының дамуын: бойын, салмағын, дене бітімін;
- жыныстық дамуын: жыныстық ... ... ... ... ішкі жыныс мүшелерінің дамуы мен күйін, «тыныштық» күйіндегі жыныс
мүшесінің өлшемін және мүмкіндік ... ... ... ... ... ... басының бүрікбаспен жабылғанда немесе еркек жыныс
мүшесінің басының ашылғанда тәж саласында шәуеттің барын, ... ... ... ... ... ... ... басы мен денесіндегі қанның, эпителия жасушаларының,
нәжістің және басқа бөлшектердің барын;
- тілде, бетте, арқасында және дененің ... да ... ... ... ... ... жаралар мен сызаттар) және жыныс мүшелерінде
(жыныс мүшесінің басында, бүрікбаста, жүргеншікте және т.б.) ... ... ... ... дене ... ... болған уақыты мен пайда
болған тетіктерін шешуге кіріседі.
6. Еркекпен еркектің жыныстық қатынас ... ... ... ... ... ... ... тұлғаның сот-
медициналық сараптамасын №1қосымшаға сәйкес жүргізеді.
Еркек жыныс мүшесін тексеріп қарағанда оның ... ... ... сол ... ... ... нәжіске және тағы басқа бөгде
заттарға көңіл бөлінеді. Әсіресе тәж ... мен ... екі ... ... ... ... қажет, ол жерлерде көп жағдайларда
бөлшектер сақталып ... ... ... ... да ... ... ... шыны затына
ауыстыру арқылы белгілерін ... ... ... ... ... ... ... вазелин немесе басқа май жағуы туралы жорамал
болса, онда ... ... ... ... ... оны ... ... еркекке енжарлық жыныстық қатынасындағы ерекше белгілерін сүрау
арқылы асқазан-ішек ауруларымен қоса жүретін іш ... және іш ... ... ... болғанын (тік ішектің төмен түсуі, көтеу, ішектің
қабынуып) және артқы өтіс тесігі ... ... ... болғаны
анықтайды. Көрсетілген аурулар мен ... ... ... ... ... тұрақты жыныстық ... ... деп ... ... ... ... мүмкін.
Сұрап анықтау барысында бұрын немесе қазіргі кезде жыныстық жүқпалы
ауруларымеи ауыратыны анықтау керек.
Қажет болған ... ... ... ... ... адам немесе орган арқылы құжаттарды сұрастыру керек, ... ... ... ... ... ... ... туралы мәліметтер
болуы мүмкін (сыртқы өтіс тесігінің аумағында бұрын болған қатты ... тік ... ... ... ... серіктестерге сипатты объективті белгілерді айқындау мақсатында артқы
өтіс ... мен тік ... ... дәл тексеріп ... ... ... қолғап киіп, қатты тақтай төсекте
шынтақ күйінде жатқызып ... ... ... бар-
жоғын анықтайды, боксе аралық саңылаудың күйін қарайды. Содан кейін қолмен
бөкселерді ептеп қолдарымен екі жаққа ... ... өтіс ... ... ... сәуле тәріздес қатпарлардың айқындылығын, жарақаттардың барын
және сипатына көңіл бөледі. Әрі қарай тексеріп қарау үшін ... ... өтіс ... ... аралықта қатар қойып, бөкселерді екі жаққа
тартып, өтіс тесігі мен тік ... ... ... көрінетін бөлігін
тексереді. Содан кейін қысқыштардың тонусын жәие вазелин майы жағылған
саусақпен тік ішек ... қуық асты ... ... ... Егер ... көз ... деңгейінде зақымға күдік туған жағдайда маман ... ... ... ... ... (жәбірленушінің) артқы өтіс тесігі мен шат ... жаңа ... ... ... ... қатынасында жабысып қалган
белсенді серіктестің қасаға шаштары мен кеуіп қалған ... ... ... ... ... алып, сот-биологиялық болімшесіне жібереді.
Жәбірленуші тұлғаны тексеріп қарағанда және сараптаманы ... ... да ... ... мен ... (мысалы бөкседе
саусақтардың батқан іздерінен қалған қанды ісіктер);
бөксе аралық саңылаудың күйін ... ... ... ... ... қатпарлардың күйін және оның түсін анықтайды (айқын, айқын
емес, жазылған, жұмсақ, қатқылдау);
артқы өтіс тесігі мен тік ішектің ... ... мен ... ... ... ... ... ісіктер, сызаттар, шырышты қабығының
жарылуы немесе жыртылуы);
тырнақтар табылған жағдайда оларды сипаттап (түзулігін, ұзарған, ұзармаған,
тығыз, тығыздалмаған, пішіні мен оның түрі және т.б.) және орын ... ... ... тұлғаның қалпы бойынша, сағат тілінің
бағытына ұқсастырып суреттейді).
артқы өтіс тесігінің күйін (құйғыға үқсас кең немесе ... ... ... үңіреймеген, аздап тереңдеген);
Артқы өтіс тесігін зерттеп болғаннан кейін тік ішекті зерттеуге кіріседі.
Егер енжар серіктесі артқы өтіс ... ... ... ... ... дәретке бармаса, онда тексерудің алдында тік ... ... ... ... ... ... ... шыны заттарына жағып,
жұғында жасайды.
Жүғындыларды бөлме қызуында ... ... ... ... ... ... ... табылмаса, онда тығындарды тексері
қажет. Егер тығындарды тік ішектің ... ... ... ... онда оларды шыны ыдысқа салып, жаңа күйінде сот-биологиялық
бөлімшеге жолдайды, жұғындыны ... ... ... ... ... ... Тік ішекті тексеруді оның ішкі және сыртқы қысқыштарының күйін
зерттеуден бастайды. Зерттеуді құралдық әдіс ... ... ... ... оны ... ... болмаса, қол
әдісімен жүргізуге болады.
Егер қысқыштың тонусы жақсы болса, ... ... ... тығыз
ұстап тұрады (сақина әйгіленісі).Ал, егер қысқыш босаңқы болса, онда ол
саусақты әлсіз ұстап ... және ... ... саусақты жоғары, әрі қарай
қозғаалуына мүмкіндік береді.
Тік ішектік қышқыштың ... ... оның ... ... еске ... ... және ... бұндай «жігерлі» жиырылуы ұзаққа
бара алмайды.
6.13. Тік ішектің шырышты қабығын тексеруде жарақаттарды (сырылған,
тілінген сызат) табу ... ... ... ... ... ... тік ішек шырышты қабығының шекарасы).
Бұл жерде жарақат көбінесе сызат ... және тік ... ... ... ... ... ... алдыңғы және сирек бүйір
кенересінде кездеседі.
6.14. Тік ішектің күйін тексергенде оның түсін анықтайды ... ... ... ... қызыл, қып-қызыл, қөгілдір-қызыл). Артқы
өтіс аркылы жыныстық қатынастың ... ... тік ... ... ... және оның ... жыныстық қатынастың жиілігі мен
тұрақтылығын, енжарлық еркектің еркекпен ... ... ... ... байланысты болады (шырышты қабықтың зақымдануы, жұқпалардың
енуі және т.б.).
Енжар ... тік ... ... ... тітіркенуімен қатар, жаңа
жарақаттар, қанды ісіктер, сызаттар, жаралар, тырналған іздер түрінде болуы
мүмкін Оларды тапқанда өзгешеліктерін, түрін, орындарын көрсетіп жазады.
Шырышты қабықтың ... ... ... ... қыры бар ... ... ... заттарды тік ішекке кіргізгенде шырышты
қабықтың ... ... ... ... ... жыныс мүшесінен ондай
зақым болмайды.
Көп жағдайда, әсіресе балалармен ... ... ... ... үшында және олардың аралықтарындағы кеңістікте сопақша түрінде
сызат байқалады. Тік ішектің шырышты қабығында ... ішке ... ... ... ... олар тік ... кейпінде, бір жағы тік
ішекке көлденең, екінші жағы бойлық бағытта болады.
Бұндай зақымдар еркек жыныс ... ... ала ... ... ... (вазелин және т.б.) зорлықпен енгізгенде болады.
6.15. Тік ішектің жоғарғы жағындағы шырышты ... ... ... ... ... ... ... мақсатында ректоскопиялық зерттеуді Юсм ... ... ... ... еркектің жыныстық қатынастары артқы өтіс
тесігінің аумағы мен тік ішекте тұрақты өзгерістер қалдырмайды (тек ... ... ... ... ... ... ... болмаса). Бұл
жәйтте болатын артқы өтіс тесігінің аумағының терісі мен шырышты ... тік ... ... қабығының үстіңгі қабаттарының зақымдары ... ... ... ... ... жыныстық қатынасында енжар серіктестердің жиі
әрекеттерінде олардың артқы өтіс тесігі мен ... мен тік ... ... ... ... құйғы тәріздес тартылған, артқы өтіс тесігінің
үңіреюі, артқы өтіс тесігінің ... және тік ... ... сәуле тәріздес қатпарларының тегістелуі, қысқыштардың босаңсуы
және тік ішектің шырышты қабығының көгілдір ... ... ... ... серіктестің киімінде шәуеттің, нәжістің іздері табылуы
мүмкін. Егер оның бәрі еркекпен еркектің ... ... ... ... негіз туса, онды киімге сот-биологиялық сараптамасын жүргізгенде
шәуеттің топтық қатынастылығын ... ... ... және ... ... ... Киімді заттай сараптама ретінде сараптаманы
тағайындаған адам немесе орган алып, заттай дәлелдемелер мен объектілерді
қарап, тексеру хаттамасын ... ... ... ... ... ... ... мүшелері мен артқы өтіс тесігі аумағындағы зақымдар мен өзгерістерге
көңіл бөледі.
2.3 Жаңа туған сәби өлігіне ... ... және жаңа ... ... күш ... не ... ... ... әртүрлі.
2.2Жаңа туған сәби ... ... Жаңа ... сәби
өлімінің себебін анықтау сот медициналық сарапшы үшін ... ... ... ... және ... ... ... ... ... сәби ... күш қолданудан не күш қолданбай-
ақ та ... Сот ... және ... ... ... күш ... өлу.
Жаңа туған сәби өлімінің ... көп ... ... ... ... (интранатальды
кезеңде) және ... ... ... ... ... бала ... соғып тұрып, ... ... ... онда ол өлі ... ... ... ... сәбидің күш қолданбай-ақ өлуі оның ... ... ... және ... өсіп – ... ... оны өмір сүруге қабілетсіз етеді және ... ... ... ... ... ... даму кезінде
өмірмен ... ... өлім ... ... екі не үш ... ... бауырының жетілмеуі,
ішкі ағзаларының және ... ... өлу ... ішіндегі ең көп кездесетіні (60%-дан
жоғары) жатыр ... ... Ол ...... бұзылуы, анасының жүрек – қантамырлары, тыныс ... ... ... ... не ... ... және ... жағдайлардың әсерінен болуы ... ... ... ... ... орап тұрған ... бас ... қан ... ... бірге олар асқазанның
шырышты қабығында және тік ... ... ... ... жайт, жатыр ішіндегі асфиксия ... миға және ... ... ... қан ... ... ... ұрықтың терең дірілді тыныс ... ұрық ... су ... және тез ... пневмонияны тудырады.
Жатыр ішіндегі асфиксия, миға қан құйылу және ... ...... қанайналымының бұзылуы, ұрыққа оттегінің
жетіспеуі, кейде олардың ... ... ... ... ... ... ... белгілі.
Сондай-ақ жатыр ішіндегі өлімнің себебі болып ... ... және ... ... ... ... ішінде өлуі тек күш қолданбай ... ... ... мысалы, анасы қабылдаған удың әсерінен, ... ... ... ... ... зақымнан пайда
болады.
Сот – медициналық және ... ... ... ... ерте мерзімінде ұрық ... және ... ... ... ... ... бұлшықеттерінің
мықтылығымен қорғанып тұрады. Осыдан ... ой, ... ... ... жатыр ішінде өлу мүмкіндігі жүктіліктің екінші
жартысында пайда ... ... осы кеш ... де ... су соққыны біршама жеңілдетеді, сөйтіп жағымсыз ... ... ... ... ... ... не ерте, не кеш
мерзімінде болсын, ... ... не ... да әсерден
ұрықтың жатыр ішінде өлу мүмкіндігін жоққа ... ... ... баланың басы не денесінің басқа да ... алуы ... ... ... ... Олар ... емес болуы мүмкін, бірақ көп ... ... ... Олардың ерекшеліктерін білу дұрыс жүйелеу және ... ... ... ... ... жасағаны деп есептелуі
мүмкін.
Босану кезінде ... ... ... ... ... асып
туған балаларда салмақтарының үлкендігіне ... ... ... ... Дегенмен әрқашан олай ... ... ... босану мерзімінен асып туған
балалардың салмағы уақытында ... ... ... ... 58.3%-ы асып тұрды, ... ... ... 21.5%, ал 20.2%-ы ... туған балалардың орташа
салмағынан аз ... ...... ... жүктіліктің мерзімінен аса ... және ... ... ... ... бірге зат
алмасуының бұзылуымен байланысты ... ... ... ... ... өмір сүру қабілеттілігі төмен болып ... ... аса ... ... ... ... қабілетін жоғаклту мүмкін, сөйтіп ... ... ... әкеп ... (ісу, қан ... ... сынуы,
асфиксия). Дегенмен босану кезінде ... алу ... ... ... ... ... себебі олардың тамырлары босану
кезінде жоғары дәрежеде ... ... ... бөксе тар болған ... бас ... ... шытынау және басылу ... ... ... ... ... ... жібергенде тергеу
қызметкерлері сарапшының мынадай ... ... ... ... Нәресте жаңа туылған ба?
2. Уақыты жетіп туылған ба, әлде шала туылған ба, ана құрсағында қанша
уақыт болған?
3. Ол жетілген ... ... өмір сүру ... болды ма?
5. Бала өлі немесе тірі туылды ма?
6. Егер тірі туылса, туылғаннан ... ... ... тірі ... Оған ... көмек көрсетілген бе, оны дұрыс бағып- қаққан ба?
8. Баланың өлуіне не ... ... жаңа ... ... ... ... тергеудің алғашқы
кезеңінде алынған мәліметтер негізінде,қылмыс ... ... ... ... ... ... туылған нәрестені өлтірген тұлғаны іздеу,
оқиға ... ... және ... ... ... тапқан және
көргендерден жауап алу кезінде ... ... ... ... ... ... кезінде қылмысты жасаушы тұлғаға ... ... ... ақпараттар алынауы мүмкін. Жедел іздеу шаралары ... ... ... мен ... ізін ... табу ... ... көптеген кісі өлтірулерді ашуға мүмкіндік береді.
Қылмыстың объективті жағы жаңа ... ... ... ... ... әрекетпен сипатталады. Бұл ... ... ... ... де жүзеге асырылуы мүмкін. Мысалы, баланы тамақтандырмау.
Егер анасы сәбиін туып жатқан кезде ... ... ... немесе
басқадай себептермен (әке баладан бас тартуы, баланың некесіз ... ... ... ... және т.б.) психикасының бұзылуы ықтимал
алғашқы бір тәулік ішінде, паталогиялық жағдайда өлтірсе, бұл ... ... ... ... ... ... ... өзінше өмір сүре
бастағанда өлтіру де және оны ана ... ... ... (бала сыртқа
шыққанша оның ... ұру ... ... де бала ... ... Егер өлі балаға өмірге қауіпті соққы берсе, онда бұл жарамсыз
объектіге оқталғандық болып саналады. Бұл ... ҚР ҚК 24 ... ... 97 бап ... сараланады.
Сонымен, әйел психикасындағы күйзелісті жағдай баланы босана бастаған
кезден баланы туғаннан кейінгі бір тәулік аралығында болады.
Анасының жаңа ... ... ... ... бойынша тағайындалатын
сараптамалардың түрлері:
-мәйіттің сот-медициналық сараптамасы;
-криминалистикалық сараптамалар;
-заттай ... ... ... [32.56]
Әдетте сот-медициналық сараптамасы жыныстық құқық ... ... істі ашу ... ... ... фактісіне
байланысты сұрақтарды қарастырады. Куәландырылу барысында жәбірленушінің
ұрықтык сұйықтықтың ізі, жара, қанталау, т.с.с. орын алуы ... ... ... ... зақымдану не қан дақтары
айқындалуы мүмкін. Қорытындалған зақымдарға байланысты ... қай ... ... сұрақ туындайды. Жәбірленушінің сараптамасы жыныстық күштеу
мақсатында туындалуы мүмкін, оның ішінде: жәбірленушінің аяқ ... ... ... дене ... ... деңгейі.
Даулы жыныстық жағдайға байланысты азаматтық істерді қарау барысында
және қылмыстық істердегі жыныстық құқық ... пен ... ... ... көбінесе жыныстық кәмелеттілікті анықтау, жыныстық қол
сүқпаушылық, әйел мен еркектегі репродуктивті қабілет, жүктілік, ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады.[21]
Тізбелік үлгідегі сұрақтар:
Жыныстық қабілеттілік жасына жеткен бе?
Жәбірленуші зорланғанға дейін жыныстық қатынаста өмір сүрген ба?
3) ... ... бар ма, ... ... және ... ... жағдайларда зорланғандық жайлы жалған мәлімет ... ... ... әйел ... өзі қол жұмсауы мүмкін. Бұл кезде сарапшыға
келесідей сұрақтар қойылады:
Зақым бөгде адамның ... ... ба, жоқ ... өз ... ... ... алады ма? Жәбірленушіні куәландыру
барысында, ережеге сай, оның киімінде сперма, қан ... ... ... апарып киімнің қай деңгейде зақымдалғаны жайлы ақпарат берілуі
тиіс.
Жәбірленушінің қыздығы зақымдалған ба? Уақыты?
14-18 күн ... оның ... ... мүмкін. Бірақ, ережеге сай
алдын ала зерттелуі тиіс.
7) Жәбірленушінің ... ... не өзге де дене ... қан ... бар ма?
8) Жәбірленушінің киімінде қан, ... ... бар ма? Қай ... Жыныстық күштеуден кейінгі денсаулыққа тиген зияны қандай?
10) Жәбірленушінің жыныстық ... ... ... ... Егер бар ... ... ... мүшесінде қан іздері бар ма?
Күдіктенушінің денесінде не киімінде қан іздері, түктер, вагиналдық құрамы
бар ... бар ... ... ... ... да болып зақымдану бар ма? Сипатталуы, шығу тегі?
Көрсетілген ... ... ... ма? Олай ... ... не
пассивті ма?
Жәбірленушінің тік ішегінде немесе өзге де дене мүшелерінде сперма, қан
іздері бар ма? Егер ... ... ... ... тұлға венерикалық аурумен ауырады ма? Ауырған
жағдайда, қай уақыттан бері?
17) Венерикалық ауру ... ... ... Екі ... арасында қайсысы ертерек ауырған? Өзгені жұқтыру
мүмкін бе?
19)№18, 19, 20, 21 ... ... ... ... Бұл ... шешу үшін ... ... медициналық
құжаттарды емделген орталықтан алып көрсетуі тиіс.
20) Тиісті тұлға жыныстық күштеуге қабілеті бар ма? ... ... ... ... ... ... органикалық және
функционалдық бас және арқа мидың ... ... ... ... байланысты болады. Еркектің репродуктивті қабілеті, әйелмен
жыныстық іс-әрекеті, жыныстық арақатынас ... және ... ... ... 17, 22, 23 ... ... және ... шешіледі.
Тиісті тұлға ұрықтануға қабілетті ма?
Жүктілік уақытын анықтау.
Тиісті әйел ұрпақ әкелуге қабілетті ма?
Тиісті әйел ... ... ... ба?
Жүктілігі жайлы білген бе?
Шапшаң босану күдігі болды ма?
Жүктілікті тоқтату белгілері бар ма? Болса, қай айда?
Жүктілікті тоқтату әдісі.
Белгілі бір ... ... ма ... ... әрекеттер, биіктіктен
құлау)?
Қандай дәрежедегі ауырлық зақындануы?
Аборт қандай әдістермен жасалынды?
24-34 сұрақтар ... ... 33-34 ... генетика
арқылы жүзеге асырылады.
Тиісті түлғаның ... ... ... ... ... ... әйелден туылған ба?
Жасын анықтау мен түлғаны идентификациялауға ... ... ... ... ... сыртқы бейнесінің белгілері мен
өзге де жайттар ... ... ... ... ... жылдық өзгерістер
арқылы, оның ішінде-әжімнің түсуі, тиісті жағдайының өзгеруі. Дәлірек
ақпарат скелетті рентгенологиялық ... ... ... ... ... ... үшін, оның пластикалық операцияларын
қолданғандығы көрсетіледі.
Сұрақтар тізімі:
1)Жасы.
Тиісті тұлға анықталған ... ... ... ... ... кемшіліктері бар ма?
Пластикалық операциялардың белгілері бар ма?
Денелік зақымдану тиісті тұлғаның бет пішінін өзгертуге ... ... ... ... ... жалпы қылмыстық әрекеттерді қарастыратын, дәлірек ... ... әсер ... ... және алдын-алу тәсілдері туралы
мағлұматтар, әдебиеттер, сайттар көптен-көп.
Осы мәліметтердің көбісі біз қарастырып ... ... ... ... ... ... ішіндегі жалпы медицинаға және тікелей сот
медицинасына қатыстыларын қарастырып шығайық.[21.13]
А. Жыныс.
Бүгінгі таңда әлемде ... ... ... саны өсіп ... қоса сол ... ... агрессиямен жасалғаны байқалады.
Коларчук, Кублак, Вербицкий деген зерттеушілер ер мен ... ... ... ерекшеліктер бар екенін ... ... ... ... ал ... ... келеді.
Әйел дамуының агрессиясына-қоғам ... ... ... мәлім. Әйелдерде агрессия ауызша нысанда, яғни сөз арқылы, ... ... (күш) ... көрінеді.
Авторлардың ойынша агрессияның көрінуіне және оны қабылдауына, әйел мен
ер жыныстары арасында әлеуметтік-мәдени ... ... әсер ... ... ... ... орай, мысалға әйелдердің «мен» деген ішкі
дәрежесінің жоғарылауы, жыныстардьщ әлеуметтік ... ... ... авторлардың айтуынша әйелдердің жыныстық
қылмыстарға араласуына өз ... ... келе ... ХХғ ... көптеген мемлекеттерде
әйелдермен жасалған қылмыстардың сандық және сапалық өзгерістері, дәлірек
айтсақ олардың тез ... ... қоса ... көріністері бар агрессивтік
қылмыстардың өсуі және олардың қылмыстық топтарға қатысуы көрініс тапты.
Жалпы ... ... ... қарамастан жыныстық
қылмыстарды жасаудан ер адамдар әрқашан жоғары тұрады.
Б.Агрессия
Агрессияның туындауын ... ... ... бар. ... пікірінше агрессия сексуалдық фрустрация негізінде туындайды. Ал
Лоренң оны 4 ... ... ... ... ашьгғу, агрессия,
қозғалыс инстинкті) қатарына ... ... ... мінез-құлықта
тумысынан немесе өсе келе пайда болады деп тұжырымдайды. Сторр «агрессияны»
адам әлеміндегі биологиялық нысандар ... ... ең зиян ... ... ... ... қоғам өмірінің барлық жақтарына әсер ететін
агрессия қоғамның сексуалдық өміріне де өз ... ... ... ... бір ... жыныстық қылмыстардың генезисіне қатысып, оған
қоғамның қатынасын қатыстырады. Бұл ... шешу ... біз ... ... тап ... агрессияға сонымен қоса жыныстық қылмыстарға әсері туралы
әдебиеттерде кеңінен талқыланады.
Сол әдебиеттерді алып ... ... ... ... ... ... спирттік ішімдіктерге тәуелділігі бар-жоқ деп бөлмесек те,
сексуалдық агрессияны күшейтетіні жазылған.
Кейбір ... осы ... ... 75% ... ... ... ... деп тұжырымдайды. Соларды ескере келе
тұжырымдама жасайтын ... ... ... ... ... яғни ... деген шешімге келеміз.
Көптеген авторлармен келісе келе маскүнемдік ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Статистикада 600 қылмыстың ішінде 217-не тікелей мастық күйдегі
адамдар барған. Ал осы ... ... ... 10% ... ... әсерінде болған (Амир журналынан).
Басқа зерттеушілердің ойларын зерделей келе, Холдер маскүнем-әкелердің
агрессивті және қылмыстық мінез-қүлқы 50-80%) жағдайда өз ... ... ... ... ... ... пікірінше, алкоголь мен ... ... ... мына ... ... болады:
-Алкоголь бас мүшесіндегі ми қыртысындағы тежегіш ... ... ... және девианттық әрекеттерге итермелейді;
-Алкоголь мидың нейромедиатрлық ... әсер ... ... дамуына жол бастайды;
-Алкоголизм бас бөліміндегі ми қыртысының ... әкеп ... ... ... ... мен ... нашақорлық көптеп
кездеседі. Ал басқа авторларға көз жүгіртсек ... ... кең ... ... 30% ... деп ... кеткен. Бұл жерде
гомосексуализм ерлер мен әйел ... ... ... ... ... қылмыстарға әсер етуші факторлармен бірсыпыра танысып
шықтық, енді сол жыныстық қылмыстардың кейбір түрлеріне тоқталып өтсек:
А. Зорлау
Статистикаға сүйенсек 100000 ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанда-27 адам зорлау
фактісінен тіркеледі ... Бүл ... ... ... ... ... ... әлдеқайда аз деп білемін. Осы проблемаға тоқтала
келе ... бүл ... ... ашып ... алмайтындығын білеміз.
Жәбірленушілердің және оларды ... ... ... ... ... әсер ... елеулі факторлар бар.
Олар:
-қылмыскердің кегінен қорқатындар-50%;
-қоршаған ортадан ұялу-30%;
-қүқық қорғау органдарына сенімсіздік-10%;
-медициналық қаралудан қашу-5%;
-болған оқиғаға көңіл бөлмеу көптен-көп кездесетін жағдай;
Зорлаушыларға ... ... және ... ... жыныстық
қылмыскерлерге қарағанда әлдеқайда көп. ... ... ... ... ... ... ... келесідей мінез-құлықтарды
қатыстырамыз: кастрацияның сырттай кешені, әдеп ... ... ... ... кейіннен агрессияға әкеп соғатын
беделдіктен айырылып қалу ... ... ... шешелері
отбасыда төмен дәрежеге ие болып, өздерінің ... ... ... ... ... ... зерттей келе R. Leznіак «оларда батылсыздық, сенімсіздік,
қоғам арасында өз орнын айқындай алмаушылық, ... ... ... [21]
Павлодар қаласында зорлауға қатысты 400 қылмыстық істі ... ... біз ... ... ... психо-эмоциональдық төзімсіздік
тәріздіс этиологиялық факторлар байқалған. Сотталғандардың 58%-ы қылмыс
жасау кезінде ... ... ... айқындалды. Дерлік барлық
жағдайда ... орын ... ... қоса ... ... ... ... қызығушылық-ойын болған.
Зорлаушыларға қатысты: олардың ерте жыныстық инициациясы, секске
асырата қызығушылық және осы ... ... ... ... көрінеді.
Топтық зорлауға тоқтала келе тексерілген қатысушыларда: ... ... ... ... ... ... ұйымдарға
тиістілігі сонымен қоса сол топтарга тәуелділігі байқалады. Мұндай ... ... сәт сол ... ... ... ... ... көбіне айқын агрессия, тұлғасында деструктивті мінез-
құлық айқын көрініп жатты. Әдетте оның жыныстық сексуалдық тәжірибесі ерте
дамығандығымен ерекшеленеді. Көшбасшының ... ... топ ... ... ... ... ... ойынан туындады.
Бір кызығы, бұл адамдардың жауапкершілік және кінә сезімі өте ... ... Айта ... бір жайт мұндай қылмыстардың басты ... алу ... ... ... қозу болып келеді.
Яғни менің айтайын деп отырғаным, зорлау-олар үшін ... күш ... ... болып табылады.
Польшадағы «Вроцлавск» Зертханасында ... пен ... ... ... ... ... мінездеме береді:бүлар көбіне жас
адамдар, білім дәрежесі жыныстық ... ... ... ... ... ... ретсіздік, бір орында көп жұмыс ... ... ... ... ... ... ... Дзеконска-Стаскевич есімді сарапшысы 187 зорлау
қылмыстық істері бойынша мынандай тұжырымдар ... ... ... 30 жастан аралығындағы адамдар, 60%-білімі орта білім, ... ... ... мастық-уыттық күйде, ал 15%-де психикалық және
тұлғалық бұзылыстар айқындалған. Автор жәбірленушілер туралы ... ... ... ... ... кейін 4 жәбірленушіде
ауыр дене жарақаттары, ал 110-да жеңіл ... дене ... 22-де ... ал ... зорлау кезінде жүктілік пайда
болған, 26-да зардап шегушіде агрессияның психологиялық ... ... және 9-да ... қалып көрініс тапқан.
1976жылы Польшаның Яблонна қаласында өткен «Бізге беймәлім сексуалдық
мінез-құлық» атты симпозизм мағлұматтарына сүйенсек
-Зорлау көріністер; ауылдық (сол ... ... ... ... емес қалаларда көптеп кездесіп жатты.
АҚШ-тың Федеральдық тергеу басқармасы ... ... ... ... ... ірі қалаларда орын алып жатты. Алайда басқа мағлұматтарға
сүйенсек қылмыстар әсіресе жасөспірімдер арасында ірі ... ... ... саны жағынан басымырақ болды.Жоғарыды айтып ... ... ... ... 67%-і ... агрессия
белгілері айқындалған, соның ішінде 65%)-да отбасында түсініспеушілік,
тіпті жанжал орын алған. Бұл ... ... ... зорлауға ішкі
психикалық, тұлғалақ және тұлғааралық проблемаларды шешу, қылмыскердің
жақын туыстары және ... ... ... ... ... ... баратынын түсіндік.
Мұндай шеттетілу агрессия жолымен шешілетін коммуникативті фрустрацияға
әкеп соғады. Зорлаудың басты фигуралардың бірі ... өзі ... ... ... ... шектен тыс қорғануы,
қылмыскердің ойын жүзеге асыруға оң ... ... ... Осы ... ... ... 17 ... әйелдер арызданады.
Зорлаудан зардап шегуші тұлғаларды 3 топқа бөліп қарастырса болады:
-Кездейсоқ жәбірленушілер тобы (бұл жерде ... ... ... болуға кандидат адамдардың ... оны ... ... ... ... топ (кездейсоқ адамдермен
ертеңін ойламай танысатын, онымен қоса өзін жеңіл жүрісті ... ... қиын ... тап ... ... ... ... кәміл сеніп,
қылмыскерді әрекетке итермелейтін жәбірленушілер тобы ... ... ... сол қиын ... ... шыға алмайды.
Польшаның Варшава қаласында орын алған 23 топтық зорлау әрекеттерін
саралай келе, соның 18 ... ... ... ... ... ... 7-де өздері дерлік жол ашып берген. 17 жағдайда еркектер ... ... ала ... ... ... ... соң ғана барған.
75% топтық зорлау сағат 20 -2200арасында, сонымен қоса 10 жағдайда
қылмыскерлердің біреуінің ... орын ... Көп ... ... ... дейін қылмыскер де жәбірленуші де бірін-бірі мүлдем таныс болмаған.
Бұл мәселеге тоқталсақ, ... өз ... іске ... жәбірленушінің физикалық тұрпы емес оның деморальдығы итермелеген.
Оған қоса олардың жеңіл ойлығы және ... ... ... және ең ... ... ... қылмыскердің солай
сезінгеніне өзіндік кінәлілігі байқалады. Орын ... ... ... ... ... ... әрекеттерін білдірмеген және
болған оқиға туралы хабарлап арызданбаған. Оған қоса ... ... ... ... өкінбей, кейбіреулері оз зорлаушыларымен қарым-
қатынасқа түскендері де ... ... ... ... кейін, жәбірленушілерде
туындайтын зардаптар, қызықтырып келеді. Вагvin-нің айтуынша, 9 зорлык
көрген жәбірленушідегі 1-де эмоционалдық ауытқулық ... ... ... көрген әйелдерді кылмыс болғаннан кейін 1-2,5 жыл ... ... ... ... ... көру ... %-да, эмоционалдық
күйзеліс-32%-да, жыныстық физиологиялық бұзылыстар-22%, ал депрессивті
реакция-41%-да ... ... ... зардап шеккендерге
дер кезінде психотерапиялық емделуді ұсынған, яғни бұл ... ... ... ... ... барынша ұзақ мерзімді ем қабылдау курсын
қабылдаған жөн деп ескертеді. Бұл ... ... 1984 ... жазында,
Швейцарияда халықаралық конгресс өткен болатын. Сол ... ... ... ... ... ... түсік (аборт) жолымен жою
туралы арнайы сұрақта талқыланған (бұл әрине жүктілікті медициналық ... ... ... ... ... ... орын алған 118 зорлау фактісін зерделей келе, кінәлілер
(сезіктілер, ... ... ... ... жас еді. ... ... яғни 57%-ы, 15-19 жас аралығында
болса қылмыскерлердің 50% үйленбеген еді. ... ... ... жезөкшелер мен кельнер қыздар кірді. 30% жағдайда ... не ... ... ... ... ... ... кездейсоқ жағдайлар емес алдын ала және ... ... ... ... ... ... ... өте дәйекті зерттеу жүргізілді.
Тәжірибе барысында 29 есі дүрыс қарапайым азаматқа, 12 зорлау ... ... ... ... ... қоздырды. Жазба магнитофоидық
таспа күйінде және де сол таспада, расында ... ... ... Ер азаматгардыц бәрінде дерлік сексуалдық қозу 1 ... ... де, ... ... қарсылығы мен қорқыныш үрейіне.
Сондағы осы аталган ... ... де ... ... ... ... жыныстық өмірінде сексуалдық агрессия ойларында да болып
көрмеген.
ҚОРЫТЫНДЫ
Сонымен, кейбір ... ... жаңа ... сәби ... ... ... жүргізудің өзіндік ерекшеліктері мен түсініктері
туралы осы қарастырып өткен ... ... ... ... ... ... ... жаңа туған сәби өлігіне сот-медициналық
сараптама ... ісі ... ... іс ... ... көз
жеткізді. Ал қылмыс орнын тексеріп қарау ісінің өзі құрамында ... ... ... өлік ... жерді тексеруге қабылдап, сол
жердің ерекшелігімен танысқан дұрыс. Содан кейін сол ... ... ... ... ... мен ... іздерді іздеп, табылғандарын
тіркеп, болған қылмыстың ... мен ... ... басталады. Сонымен
қатар, істі ашуға көмектесетін тағы да басқа факторлар мен ... ... ... ашуда аса маңызды. Әрине, қылмыс орнында жұмыс жасаудың,
тергеуші әрекеттерінің заңдылығының, орын алған оқиғаның басты кінәлісі мен
себептерін анықтау үңіліп ... өте ауыр іс ... ... ... ... ... жұмыс жасаудың өзіндік ... ... ... ... ... ... ... барынша көрсетіп
бердік. Атап, айтқанда ... ... ... ... ... жұмыс істеу ерекшеліктері, соның қатарында биологиялық қалдықтар,
қан, шәует пен басқа да іздердің өзіндік ... мен ... ... тәртібі
анықталды. Сонымен қатар, жұмыс жасаудың ... ... ... ... ... жерінде өзінің мамандығына сай қызмет
атқарушылардың негізгі міндеттері айқындалды.
Өліктің табылған жері де ... ... мен ... ... ... көп жағдай жасайды. Диплом жұмысы барысында біздер өліктің
табылған жеріне ... ... ... мен сол ... ... жасау, яғни
тексеру ісінің жүргізілу тәртібіне де тоқталып өттік. Мысалы, ... мен ... ... ... ... мен ... ... табылған жерін зерттеп қарауда ... ... ... деп ойлаймын. Осы қатарда, авиациялық жағдай мен түрлі
механикалық зақымдаудан ... ... ... ... ... ... жерін тексеріп қарау мен сол зақымданудың басты ерекшеліктеріне
тоқталып өттік.
Өлікті табылған жерінде тексеріп ... ... ... ... және де ... ... пен ... та тергеуші ісінің
жемістілігінің бір кепілі ... ... ... ... ... табылған
жерін тексеріп қарауда жан-жақтылық талап етіледі. Өліктің табылған жерін
тексеріп қарауда, осы істі ... ... ... аса ... та ... Ең бастысы, өз ісінің терең білімді және
бәсекеге қабілетті ... әр ... ... ... қатар
жүретін, іс-тәжірибелік дағдысы да болғаны жөн. Міне, осы жоғары да атап
өткен тергеуші мен оның ... тән ... ... ... ... оны бойларына сіңіруде арнайы пәндерді оқыту ... ... ... ... ... етіп ... жұмысын жазуда біздер бірнеше қиындықтарға жолықтық. Атап
айтқанда, осы ... ... ... ... ... көрген ғылыми
әдебиеттер өте аз немесе тіпті жоқ десе де болады. Мұның өзі ... ... ... ... ... ... бола қойған жоқ десек артық
айтқандығымыз болмас. Сол себепті де ... ... ... әлі ... ... ... керек-ақ.
Менің ойымша диплом жұмыс өз алдына қойған мақсатына жетті. Жоспар
бойынша алынған мәселелер диплом ... ... ... ... ... ... осы ... өз зерттеу жұмыстарын арнаған Отандық және шет
елдік ғалымдардың ... де ... ... ... бұл ... ... зерттеу ісінің тек алғышарты болып саналады. Осы мәселе төңірегінде
әлі де болса ... ... ... керек.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Блюмин И.Г. Судебно-медицинская экспертиза половых состояний мужчин. -
Москва:ЦИУВ,1967.
Блюмин И.Г. ... к ... ... ... ... ... И.З. Классификация убийств на сексуальной почве. - В кн.: Материалы
к IX ... ... ... ... ... И.З. К ... о ... повреждения девственной плевы и
промежности при преступлениях,связанных с ... ... В ... ... ... ... И.З. Методичесские указания судебно медицинской экспертизе трупов
жешцин в случаях лишения их жизни на сексуалыюй почве. Ленииград, 1970.
Исаев Д.Н., ... В.Е. ... роли и ... ... - В ... VII ... детских психиатров социалистических стран.
Москва.,1986.
Кузнецов Г.А. Судебно-медицинская характеристика ... тела ... по ... об ... - В кн.: Вопросы судебной медицины и
криминалистики.Вып.4.Горький,1972.
Кузнецов П.А. К ... ... ... ... по ... о половых преступлениях. Тезисы докладов к научно-
практической конференции. Чебоксары, Горький, 1980.
Микиртумов Б.Е. К ... об ... ... ... у ... в
результате насильственных (педофильных) действий. - ... ... А. ... ... ... судебно-
психиатрический аспект.Москва, 1988.
Позднякова С.П. Клиничесские и социальные характеристики лиц обвиняемых ... ... ... - ... Н.Г. ... ... подозреваемых в половых
преступлениях.Автореф.дис.докт.Горький, 1966.
Яковлев Я.М. ... ... при ... ... ... Я.М. ... преступления. Душанбе,1969.
Громов А.П. Сот-медицинасы бойынша дәрістер курсы. Мәскеу,1970.
16. Сот-медицинасы (редакциясын ... В.М. ... ... ... (редакциясын басқарған А.П. Громов пен
А.В. Капустина).
Протасевич А.А. Сот сараптамасы. Иркутск, 1999.
19. Сот-медицинасы бойынша оқу ... ... ... ... мен Г.А. Пашиняп).
Әйел және еркек жынысты тұлғалардың жыныстық жағдайларының ... ... және ... ... Дайындаған ҚР Денсаулық
сақтау министрлігінің сот ... ... ... ... С. ... сексология. Полша,1991.
Қарагубенов Қ.Д. Сот-медицина сараптамасы. Алматы,1996.
23. Іс ... ... ... ... ... ... Горький, 1973.
24. Материалы научных ... ... ... ... ... С.Л. ... и практика судебно-медицинской экспертизы
трудоспособности. Москва,1960.
26. ... ... ... ... В.И. Прозоровский.
Москва,1968.
27. Смольянинов В.М., Татиев К.И., Червяков В.Ф. Судебная медицина.
Москва,1961.
Райский М.И. ... ... ... Н.В. ... ... Москва,1950.
30. Концевич И.А. Судебно-медицинские ... ... ... ... В.В. Основы экспертной ... ... ... Саратов,1968.
32.Купов И.Я.,Уткин В.М. Судебно-медицинская экспертиза трупа
новорожденного.

Пән: Медицина
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 64 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
12 жылдық білім беру жүйесінде «қазақ әдебиеті» пәнін оқыту мәселелері5 бет
Expo 2017 – ел мәртебесінің асқақ рухы5 бет
АҚШ-тың ішкі жағдайы және “жаңа бағыт”36 бет
Білім беру жүйесіндегі инновациялык технологияның теориялык негіздері туралы8 бет
Білім беру жүйесіндегі инновациялык технологияның теориялык негіздері.Белсенді оқыту әдістемелеріне мысал арқылы талдау14 бет
Банк қызметіндегі маркетинг75 бет
Банк өнімдерінің қызметтері және мәні мен мағынасы65 бет
География пәнін оқытуда ақпараттық техналогияны енгізу тәжерибием12 бет
Гидросфераның негізгі қасиеттері және оның экологиялық мәні4 бет
Дағдарыстан шығу кілті14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь