Кінәнің абайсыздық нысаны

Кіріспе
1. Кінәнің абайсыздық нысаны.
2. Ниет пен мақсат
3. Абайсыздық және оның түрлері. Менмендік, оның интелектуалдық және еріктілі мезеттері.
4. Менмендікті жанама қасақаналықтан ажырату.
5.Немқұрайлық. Оның интелектуалдық және еріктілік мезеттері. Немқұрайлықты менмендіктен ажырату. Немқұрайдылық критерийлері.
6. Жазықсыз зиян келтіру және оның абайсыздықтан өзгешелігі. Кінәнің екі нысанымен жасалған қылмыс үшін жауаптылық және мұндай қылмыс құрамдарының ерекшеліктері.
7. Қылмыс жасаудағы ниет пен мақсат. Ниет пен мақсаттың қылмысты саралауды өзгертетін қылмыс құрамының белгісі ретіндегі, сондай.ақ жаза тағайындауда ескерілетін маңызы. Қылмыстың субъективтік жағындағы сезім мезеттерінің маңызы.
8. Қате ұғымы. Қылмыстық жауаптылық жөніндегі мәселені шешудегі оның маңызы мен әсері. Заң жүзіндегі және шын мәніндегі қателер, олардың түрлері.
Пайдаланылған әдебиет
Орта есеппен әрбір оныншы қылмыс абайсыздықпен істеледі: осыған орай оның зияндылығы немесе басқадай теріс әсері жоқ деп санауға болмайды. Кейбір жағдайларда абайсыз-дықпен істелген қылмыстардан келетін зардаптардың жүгі ауыр, тауқыметі аз болмайды. Техниканың, тұрмыстық химияның, көліктің әр түрінің дамуының, экология саласындағы жол бері-летін ұқыпсыздық салдарынан болатын абайсыздық қылмыста-ры туралы жауаптылық мәселесі қазіргі уақытта ең көкейтесті мәселелердің бірі болып отыр.
Абайсыздықпен істелетін кылмыс негізінен жауапсыздық-тан, байқаусыздықтан, өзінің кәсіптік немесе басқадай міндет-теріне немкеттілікпен, енжарлықпен қараудан, адамдардың өмірі мен денсаулығын қорғауға жете көңіл бөлмегендіктен, сондай- мүмкін екенін алдын ала білсе осы зардаптардың болуын тіле-месе де, бұған саналы түрде жол берсе не бұған немкұрайды қараса қылмыс жанама ниетпен жасалған деп танылады (20-бап).
Тікелей және жанама қасақаналықтағы іс-әрекеттің қоғамға қауіпті мәнін білудің айырмашылығы жок, екеуінде де бірдей. Жанама қасақаналықтағы қоғамға зиянды зардапты болжаудың тікелей касақаналықпен болжауға қарағанда айырмашылығы бар.
Егер тікелей касақаналықта қоғамға зиянды зардаптың бо-луы мүмкін екенін немесе болмай қоймайтынын алдын ала білсе, жанама қасақаналықта қоғамға зиянды зардапты болжау сөзсіз болатын түрінде емес, болуы мүмкін зардап ретінде алдын ала болжанады. Сонымен, жанама қасаканалықтың интеллектуал-дық белгісі істелетін іс-әрекеттің қоғамға зияндылығын сезу және коғамға зиянды зардаптың болу мүмкіндігін болжау аркы-лы сипатталады.
Жанама касақаналықтың еріктілік белгісі қоғамға зиянды зардаптың болуына немкұрайды кдрап саналы түрде жол беру аркылы көрінеді. Жанама қасақаналық тікелей қасаканалық-тан негізінен осы еріктілік белгі бойынша ерекшеленеді. Тіке-лей қасақаналықта адам зиянды зардаптың болуын тілейді. Жанама касақаналыкта, тікелей қасақаналыққа карағанда кінәлі адам зардаптың болуын тілемегенімен, бірак оның болуына са-налы немесе немқұрайды түрде жол береді.
1. Конституция РК, Алматы, 1995.
2. УК Республики Казахстан, Алматы, 1997.
3. Сборник постановлений пленума Верховного Суда Республики Казахстан. Алматы, т 1-2, 1997
4. Каиржанов Е.К. Уголовная право Республики Казахстан. Общая часть Алматы , 1997
5. Поленов Г.Ф. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть - Ал¬маты, 1997; Схемы по уголовному праву Республики Казахстан.Общая часть - Алматы, 1998
6. Уголовное право (право Казахстанское, право международное) Учебное пособие. Алматы. Гылым, 1998
7. Уголовный кодекс Республики Казахстан. Общая характеристика. Срав-нительные таблицы. Под ред. И.И.Рогова. 1-вып. - Алматы, 1997
8. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Под ред. Б.В.Здра-вомыслова- - М., 1996
9. Уголовное право России. Общая часть. Под ред. А.И.Рарога. - М., 1997
10. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. -М.,1996 и др. учебники по общей части уголовного права.
11. Уголовное право. Общая часть . Учебник /Под. ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М.1997
12. Уголовное право Казахской ССР . Общая часть . Алма-Ата 1986
13. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. - М., 1996
14. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Общая часть / Под. ред. Ю.И. Скуратова, О.М. Лебедева. М. 1996
15. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / Ответ. редактор А.И. Бойко. Ростов -на- Дону . 1996
16. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Ответ. редактор В.И. Радченко. М.1996
17. Научно практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 2 т. / Под ред. П.Н. Панченко. Н. Новгород. 1996
18. Практикум по уголовному праву . Учебное пособие / Под. ред Л.Л. Кругликова. М.1997
19. Комментарий к Уголовному кодексу Казахской ССР. - Алма-Ата., 1970
20. Курс советского - уголовного права. Т.1-3. - М., 1970
21. Курс советского уголовного права. Т.1-2. - П., 1968, 1970 .
22. Сборник задач по Общей части уголовного права. / Ответ, редакторы Н.С. Гагарин, С.М. Рахметов. Алматы, 1997
23. Сборник задач по уголовному праву Республики Казахстан / Общая часть /, / Г.Ф. Поленов, М.Н. Сыздыков. Алматы , 1994
        
        Жоспар
Кіріспе
1. Кінәнің абайсыздық нысаны.
2. Ниет пен мақсат
3. Абайсыздық және оның түрлері. Менмендік, оның интелектуалдық және
еріктілі ... ... ... ... ... Оның ... және еріктілік мезеттері.
Немқұрайлықты менмендіктен ажырату. Немқұрайдылық критерийлері.
6. Жазықсыз зиян келтіру және оның ... ... ... ... ... ... үшін жауаптылық және мұндай қылмыс
құрамдарының ерекшеліктері.
7. Қылмыс жасаудағы ниет пен ... Ниет пен ... ... ... ... ... ... ретіндегі, сондай-ақ жаза
тағайындауда ескерілетін маңызы. Қылмыстың субъективтік жағындағы сезім
мезеттерінің маңызы.
8. Қате ... ... ... ... ... ... ... мен әсері. Заң ... және шын ... ... олардың
түрлері.
Пайдаланылған әдебиет
Кіріспе
Орта есеппен әрбір оныншы қылмыс абайсыздықпен істеледі: осыған орай
оның зияндылығы немесе басқадай теріс ... жоқ деп ... ... ... ... ... ... келетін
зардаптардың жүгі ауыр, тауқыметі аз болмайды. Техниканың, ... ... әр ... ... ... ... жол бері-летін
ұқыпсыздық салдарынан болатын абайсыздық қылмыста-ры ... ... ... ... ең көкейтесті мәселелердің бірі болып отыр.
Абайсыздықпен істелетін кылмыс ... ... ... ... ... басқадай міндет-теріне
немкеттілікпен, енжарлықпен қараудан, адамдардың өмірі мен ... жете ... ... сондай- мүмкін екенін алдын ала білсе
осы зардаптардың болуын тіле-месе де, ... ... ... жол ... не бұған
немкұрайды қараса қылмыс жанама ниетпен жасалған деп танылады ... және ... ... ... ... ... мәнін
білудің айырмашылығы жок, екеуінде де бірдей. Жанама қасақаналықтағы
қоғамға зиянды зардапты болжаудың тікелей ... ... ... ... тікелей касақаналықта қоғамға зиянды зардаптың бо-луы ... ... ... ... ... ала ... жанама қасақаналықта
қоғамға зиянды зардапты болжау ... ... ... ... болуы мүмкін
зардап ретінде алдын ала болжанады. ... ... ... ... ... іс-әрекеттің қоғамға зияндылығын сезу
және ... ... ... болу мүмкіндігін болжау аркы-лы сипатталады.
Жанама касақаналықтың еріктілік белгісі қоғамға ... ... ... кдрап саналы түрде жол беру ... ... ... ... қасаканалық-тан негізінен осы еріктілік белгі бойынша
ерекшеленеді. Тіке-лей қасақаналықта адам ... ... ... ... касақаналыкта, тікелей қасақаналыққа карағанда кінәлі адам зардаптың
болуын тілемегенімен, бірак оның ... ... ... ... түрде
жол береді.
1. Кінәнің абайсыздық нысаны
Қоғамға зиянды зардапка саналы, немкұрайды түрде жол беру ... сол ... болу ... ... және оны тойтаруды
ойланбауын, яғни жүзеге асуына немқұрай-дылықпен ... ... ... ... ... ... кісі ... (ҚК — 24, 96-бап, 2-бөлік,
«бң ... ... үшін ... ... ... ... ... Мәліковтен түнде ұрланған екі қап жемді ... ... ... Осы үшін кек ... ... ... фермаға келіп,
Шәріповтың желке тұсынан пышақ салып, екінші рет пышақ кезеген, ... ... ... нәтижесінде соңғы соккы жеңіл-деу тиген.
Мәліковтың өз әрекетін одан ары ... сол ... ... ... жол ... ... ... Жоғарғы Соттың Қылмыстық істер
қарайтын алқасы 24,96-бап ІІ бөлігі «бң тармағынан 103-баптың ... ... ауыр зиян ... ... ... ... ... Мәліков жәбірленушінің желкесіне пышақ салып, екінші мәрте ұруға
ұмтыла ... ... ... ... зиянды зар-дабын сезеді,
жәбірленушінің блетінін болжайды және оған ... ... жол ... ... ... ... жасаған деп көрсетілген. Мұндай қорытындымен
келіспеген
Жоғарғы Соттың Президиумы кассациялық ... ... ... ... ... ... отырып өз қаулысын-да кінәлінің қасақаналығының
мазмүнын анықтауда сот істел-ген қылмыстың барлык, мән-жайлар ... ... ... және ... ... дене ... адам
өміріне маңызды органына келтірілуі сипатын, санын, кінәлінің қылмыстық
әрекетті тоқтату себептерін еске алуы ... деп ... Осы іс ... ... ... ... ... адамның өміріне қауіпті жері
— жел-кесіне пышақ салуы, ол әрекетті ... рет ... ... ... ... ... түрдегі кдрсылығына бай-ланысты, сондай-ак
бөтен адамдардың кінәлінің қылмысты әре-кетін тыюға байланысты, дер кезінде
дәрігерлік көмектің ... ауыр ... ... өзі ... ... жәбірленушінің өлуін тілегенін және ондай зардаптың сөз ... ... және соны ... яғни ... ... ... көрсетеді.
Тағы бір мысал: катардағы Әбенов мас болып өзі күзетіп түрған постының
жанынан ... ... өтіп бара ... ... ... ... бүзақылық
ниетпен автоматтан оқ жаудырған. Сәрсеновтың қолы және аяғы ... ... ... ... ... Әбеновты жа-нама
қасаканалықпен кісі өлтіруге бұзақылық ниетпен оқгалған-дығы үшін ... ... ... ол ... қаратып оқ атқанымен, оны өлтіруді немесе
оған ауыр зардап тілемегені-мен, бірак оның ... ... ... ... ... ... ... тән қоғамға зиян-ды зардапты
болғызу кінәлінің ... ... ... ... я ... басқа
максатқа жету қүралы болып табылады. Бұлар кінәлінің іс-әрекетінен
туындаған ... ... ... ... ... ... ... үшін қоғамға зиянды зардаптың қажеті жок, мүндай ... ... ... ... туралы ниет те болмайды. Бірақ алға қойған
мақсатына жету үшін адам ... ... болу ... ... оған саналы түрде жол береді. Сөйтіп, жанама қасакдналыкпен
қылмыс істеу тікелей қасақа-налықпен кылмыс істеу ... ... ... ... ... де кездесіп кдлады. Жанама қасакдналыктың
ерекшелігі сол, ол формальды ... ... ... ... ... ... ... жағы тек қана коғамға зиянды ... ... ... ғана ... Сол ... белгілі бір қоғамға
зиянды әрекеттің орындалуы мұндай кылмыс қүрамының белгісі ретінде көрсетіл-
мейді. Формальды қылмыс қүрамындағы қылмыстарды істеген
де адамның еркі іс-әрекеттің ... ғана ... тек ... ... нысанында жүзеге асады.
Жанама касақаналықпен қылмысқа даярлану, қылмысқа оқталу, құрамында
арнаулы мақсатты ... ... ... ... ... азғыруды және көмектесуді жүзеге асыру мүмкін емес. Бұл
түрғыдағы қылмыс-тар тек қана тікелей қасақаналықпен жүзеге ... және ... ... ... ... ... қылмысты
дүрыс саралауда маңызы ерекше. Көптеген қылмыстар тек кана ... ... ... ... ... ... оны
менмендікпен істелетін кінәнің абайсыздык нысанынан дүрыс ... ... ... ... осы екі ... бірінен-бірін ажырата білу
қылмыстық-құқылық нормаларды ... ... ... кінәнің дәрежесін анықтау
үшін, іс-әрекеттің қоғамға зиянды-лығының дәрежесін, қылмыскердің ... ... ... пен ... ... үшін өте ... заң ... қасақаналықтың тек қана екі түрінің тікелей
және жанама ... ғана ... ... сот ... ... ... түрлерін
бөліп көрсетеді. Пайда болу ... ... ... ... ... немесе табан астында пайда болған қасақаналық болып бөлінеді.
Алдын ала (күні бұрын) ойлаудан туатын ... ... адам ... бұрын, ол туралы күні бұрын ойланып, сол ойын аздаған ... алып іске ... ... ... ала ... мен сол ойды ... ... кінәлі адам қылмысты істеудің жоспарын ойластырады, кол
сүғылатын объектіні, қыл-мыстың затын тандайды, ойын ... ... ... Көп ... ... ... ала ойлау арқылы істеген
қылмысының дәл осындай қылмысты табан асты пайда болған қасақаналықпен
істеген ... ... ... ... зор ... кылмыс істеуді алдын ала, күні бұрын ойлаған адам оны ... ... ... ... ... үшін ... калай
құтылудың да амалын қарастырады. Та-бан асты пайда болған қасаканалықта
қылмыс істеу туралы ниет аяқ ... ... ... ... сол ... іске ... Табан астында пайда болған қасақаналық жай және ... ... ... ... ... ... жай қасақаналыққа кінәлінің кылмыс істеу
туралы ... ... ... дені ... ... ... ... сол ниеттің сол
арада тез не болмашы уақыттан соң іске асырылуы болып табылады. Аффектілік
қасақаналыққа
ақ ... ... ... ... ... шёберлігінің,
тәжірибесінің, білімінің жетіспеуінен немесе басқадай себеп-терге
байланысты ... ... ұғым ... занда берілген (21-бап). Онда
менмендікпен немесе немқұрайдылықпен жасалған әрекет абайсызда жасалған
қылмыс деп ... ... ... ... ... ... абайсыздық
нысаны екі түрге — менмендік және немқұрайдылық болып бөлінеді. Егер ... ... ... ... ... ... ... екенін
алдын ала ... ... бүл ... ... не-гіздерсіз
жеңілтектікпен болғызбау мүмкіндігіне сенсе, қылмыс менмендікпен ... деп ... ... ... ... ... қоғамға
қауіп туғызу мүмкіндігін білсе және зиянды зардаптар болуы мүмкін ... ... ... ... интеллектуалдық элементін, ал жеңіл
ойлылықпен ондай зардаптарды болғызбау мүмкіндігіне сену оның ... ... ... ... ... адам ... ... немесе
әрекетсіздігінің қоғамға қауіп туғызу мүмкіндігін сезеді, сонымен бірге ол
өзі ... ... ... ... ... зиянды зардаптың
тууын болжайды, бірақ жеткілікті негізсіз жеңілтектікпен ондай ... ... ... әрекет істеген адам әр уақытта да зардаптың болуы мүмкін
екенін сезеді және оны ... ... ... ... қылмысты
менмендікте кінәлі адам ... ... ... ... ... ... ... түсінеді. Осы айтылған екі белгі кылмысты
менмендікпен істеуді қыл-мысты ... ... ... ... өзінің интеллектуалдық элементі бойынша менмендіктің
жана-ма қасақаналықпен аздаған үксастығы бар.
Егер жанама касаканалықта ... ... ... ... біле ... жол ... ... зиянды зардаптың бо-луы мүмкін екендігін ғана
болжап, ондай зардап бола қалған күнде ол тойтарылады ... ... ... ... Зардап болмайды деп сенушілік әр түрлі болады. Мысалы,
кінәлінің ... жеке ... ... ... немесе басқалай
табиғат күштеріне немесе басқа жағдайларға сенуден кылмыс тойтарылады,
колайсыз оқиға ... ... ... ... Ал іс ... қылмысты
тойтаруға кабілеті жетпейді. Мәселен, Мәліков деген ... ... ... Іле өзенінен өзінің жеке меншік моторлы ... ... ... бес адамды отырғызып өзеннің арғы жағына өткізіп тастамақшы
болған. Өзеннің орта тұсына келгенде ... су ... ... қайық
аударылып, Ж. деген азамат суға кетіп
қаза ... ... ... ... ... ... үшін
кінәлі. Өйткені Мәліков өзінің үйреншікті әдісін қайта-лап отыр. Осындай
әрекеттерді істеудегі көп жылғы тәжірибесі-не сүйеніп, үш ... ... адам ... ... ... ... ... ұрынған қайық ауьір
салмақ-тан ауып, жәбірленушінің суға кетіп каза ... ... ... ... артық адам сыйғызғанда өзінің ептілігіне сүйеніп, оларды
өткізуде қайықтың аударылуына жол бермеймін деген өзіне-өзі ... ... деп сот ... ... Менмендіктің жанама
қасақаналықтан негізгі, басты айырмашылығы еріктілік элементінің мазмұнын-
да. Егер жанама ... ... адам ... ... зар-даптың болуына
саналы түрде жол берсе, ал менмендікте зар-даптың болуын тілеу, оған саналы
түрде жол беру орын ... ... ... ... ... оны ... ... менмендікте адамның санасы мен еркі өзінің іс-әрекеті арқылы
болуы мүмкін. Теріс зардапқа немкүрайды қарап отырмай, ... оны ... ... Заң ... еріктілік мазмүнын сипаттағанда
қоғамға қауіпті зардапты тойтаруды болдырмауды есепке алып отыр. ... ... ... зардапты болдырмайтын, тойтаратын нақты күшке,
ептілікке, тәжірибеге, шеберлікке, ... ... ... ... ... ... ... отыр. Бірақ та зардап тойтарылады, болдырылмайды, оған
кедергі болады, деп ... ... ... ... мен-мендіктің әсерінен сенуге тұрмайтын, түкке түрмайтын
нәрсе-лер болып ... ... заң ... объектіге нем-құрайды
қарауға, осындай іс-әрекеттің әсерінен қоғамдық мүддеге зиян ... ... ... ... ... кылмыс істегені үшін
кылмыстықжауаптылықбелгі-ленген. Абайсыздықтың екінші түрі — немқұрайдылық
болып табылады.
Егер адам ... ... пен ... ... ол ... болжап
білуге тиіс және болжап біле ... бола тұра өз ... ... қауіпті зардапта-рының болуы мүмкін ... ... ... ... ... ... деп танылады. (21-
бап, 3-бөлігі). Осы анықтамаға ... ... ... зиянды
екенін түсінбеген, зиянды зардаптардың болуы мүмкін екенін ... ... үшін ... ... тартылады де-ген занды сүрақ тууы мүмкін.
Мүндай жағдайда адам заңның талаптарына, қоғам ... ... ... ... ... ... ... шалағайлықпен, яғни
өзінің немқүрайдылығынан өзінің іс-әрекетінен зиянды зардап-
тың болуы мүмкін екендігін болжауға тиісті және ... ... ... ... ... немқұрайдылықтың екі түрлі белгімен сипатталатынын
көреміз. Оның біріншісі, адам өзінің әрекетінің ... ... ... ... тиіс бол-са, екіншісі болжай алатын ... ... ... ... ... болу ... белгісі болып табылады, ал зиянды зардапты болжай алатын болса
деген сөз, ... ... ... ... Заң ... осы екі объективтік және субъективтік белгісін ... ... ... ... ... мәні ... іс-әрекетінен қоғамға зиянды зардаптың болуын болжауға ... ... ... ... заң ... кінәлінің лауазымдық
құзыретінен, кәсіптік функция-сынан немесе тұрмыс ережелерінен туындайды.
Зардаптың бо-луы ... ... ... ... жоқ ... ол ... ... келтірген зияны болған күннің өзінде оның кінәсін жоққа
шығарады. Зардаптың болу ... ... ... ... өзі
адамды кінәлі деп тануға әлі де жеткілікті негіз бола ... ... ... ... ... ... ... адамның
осы нақты жағдайда ... ... ... ... ... ... (субъективтік белгісі) болғандығы, бірақ бұл мүмкіндікті жүзеге
асыра алмағандығын, сөйтіп ... ... ... алмағанын аныкгау қажет.
Осындай жағдай орын алған ретте адамды немқұрайдылық пен қылмыс істедің деп
жауапқа тартуға негіз ... әр ... да ... объективтік және субъективтік
белгілерінің өзара тығыз екендігін естен ... ... ... ... ... ... ... істеген адамның әрбір нақты
жағдайға бай-ланысты өзіндік ерекшеліктерін есепке алуды қажет етеді. Адам-
ның өзінің әрекетін немесе ... ... ... ... мүмкін екені туралы болжауын шешкен кез-де оныңжасын, ... ... ... ... ... тәжірибесін, денсаулық жағдайын, іс-
әрекет істелген уақыттың жағдайын есепке алып, ... ... баға ... ... ... ... Тек қана субъективтік белгіні басшы-лыққа
ала отырып, адамның қоғамға зиянды зардаптың ... ... ... ... ... анықта-лады.
Субъективтік белгінің болуы адамды жазықсыз жауапқа ... ... ... да ... құқық ғылымы немқұрайдылықтың субъективтік
белгісіне ерекше мән береді.
Сонымен бірге ... ... ... ... ... ең ... оның ... белгісінің барын анықтау қажет.
Немқұрайдылықтың объективтік белгісі (адам өзінің іс-әрекетінің ... ... ... ... ... жоқ болса, онда
немқұраңдылықгың ... ... ... сөз де ... ... заң ... ... немқұрайдылық егер объективтік белгі (адам
өзінің іс-әрекетінің зиянды зардабының болуы ... ... ... ... ... және ... өзінің іс-әрекетінің зиянды зардабының болуы
мүмкін екенін болжай ... ... орын ... Сол ... ... ... болған күнде ғана сол адам кез ... ... ... Мысалы, Абаев пен Әбиев арасында екеуара өзара жанжал болып, ... ... ... ... Төбелес барысында Абаев Әбиевті қатгы
итеріп жіберген. Нәти-жесінде Әбиев ... ... ... ... ... ... ... қан қүйылып, екі тәуліктен соң қаза болған. Сот
Абаевтың әрекетін ... ... ... ... ... ... кісі өлтіргені үшін кінәлі деп тапқан. ... ... ... ... ... итер-ген кезде оның қатты бетонға соғылып өлуіне ... ... ... ... да ... ауыр зардап болатынын болжауға
міндетті еді.
Кінәнің абайсыздықтүрі болып табылатын немқұрайдылық-тың менмендікпен
бір ғана үқсастығы бар. Абайсыздықтың осы екі ... ... ...... адам сол нақ-ты жағдайға байланысты қоғамға зиянды
зардаптың ... ... ... ... ... ... қарағанда немқұрайдылықта кінәлі ... ... ... ... ... зиян екенін түсінбей, білмей істегені және өзінің іс-
әрекеті қоғамға зиянды нәтиже тудыра-тындығын ... ... және ... болса да, оны ол болжамай істейді. Кінәнің басқа түрлеріндегі әрекет
немесе әрекетсіздік қоғамға зияндылығын және одан ... ... сезе ... ... немқұрайдылықты кейбір рет-терде кездейсоқтықтан
ажырата білу керек. Егер адам ... ... ... ... ... ... ... екендігін болжамаса оларды болжауға және
болжайтын-дай мүмкіндігі жоқ жағдайда қоғамға зиянды зардап ... ... кінә жоқ, ... ... қылмыстық құрамы да болмайды.
Мұндай жағдайларда кінәсіз зиян келтірушілік кездейсоқ оқиға (казус)
деп аталады. Яғни, мұндай ретте қылмыстық ... ... ... ... жоқ. ... ... (казусқа) тән мына
мысалды келтірейік:
Абрамов кұс фабрикасында шофер болып жұмыс істеп жүріп, өзі ... ... сол ... ... ... алып ... Осы
жерде ол өзіне бұрыннан таныс Кемелбек және Жақсыбай деген екі мас ... Олар ... ... ... ауылға жеткізіп тастауды
өтінген, бірақ Абрамов машинасының қорабы жүкке толы екенін ... ... бас ... ... кол ... алу үшін ... ... кеткен. Абрамовтың жоқтығын пайдаланған әлгі екі ... ... өз ... ... ... ... оралған Абрамов Жақсыбайға
автокөліктен түсіп, қорапты босату ... ... ... ... ... ... ... ал Кемелбек болса, машина қорабында
жасырын қалып қояды, ол туралы Абрамов ештеңе білмейді. Жол ... ... ауыр ... ... ... ... ... машина қорабынан
құлап, жүріп келе жатқан ... ... ... ... ... ... қазаға ұшырайды. Алғашында Абрамов көлік құралдарының ... мен ... ... ... ... ... жәбірле-
нушінің өлуі үшін кінәлі деп, халық сотының үкімі бойынша сотталған. Іс
кассациялық тәртіппен облыстық ... ... ... ... ... оның ... ... құрамының белгісі жоқ болғандықтан іс
кыскдртылған. Сот алқасының ұйғарымында мас күйдегі жәбірленушінің Абрамов-
тың тыйым салғанына ... ... өз ... ... отырып,
өзін-өзі қауіпті жағдайға душар еткенін, Аб-рамовтың көлік қүралының жүріс
қауіпсіздігінің ешқандай ... ... яғни оның ... ... жок ... ... мас ... көлік корабынан күлап, дөңге-лек астына
түсіп, каза болуы жәбірленушінің өзінің өрескел салақтығынан ... ... ... ... жәбірленушінің автокөлік қорабына жасырынып
қалғанын білмеген және білуге мүмкіндігі де ... ... ... ... ол ... деп ... және ... жазаға тартылуы
тиіс емес.
Тағы бір мысал: Өсербай деген азамат 1995 жылы оныншы шілдеде ... және ... ... екі ... және ... он бір ... баласын
ертіп, ауыл маңындағы үлкен өзеннің жағасына шөп ... ... Үш ... ... ... ойнап отырған. Бір кезде көршісінің он бір жасар
баласы ... ... оны ... ... ... өзен жағасы-на қарай куа
жөнелген. Содан ... биік ... суға ... ... ... ... тергеу орны Өсербайдың әрекетінде ешқандай қылмыс белгісі жоқ деп, осы
факті бойынша қылмысты іс ... бас ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігі үшін барлық
шараларды жасаған. Оларға отырған орындарың-нан козғалмандар деп ... ... бала суға ... оған дер ... ... ... үмтылып, суға
түсіп құтқармак-шы болған. Бірак соған қарамастан іс ... ... ... ... бақытсыздыққа душар болған ... ... ... ... да орын ... ... ... окиға (казус)
деп танылған. Мұндай ретте адамның іс-әрекетінің жазықсыз зиян келтіруі
туралы ... рет ... ... жаңа ... кодексінде
құқылық анықгама берілген.
Онда: 1. Егер іс-әрекет жасаған адамның іс-әрекеті (әре-кетсіздігі)
және одан ... ... ... ... ... зар-даптар оның ниетімен
қамтылмаса, ал осы Кодексте абайсызда мұндай әрекет жасағаны және қоғамдық
кауіпті зардаптар келтіргені үшін ... ... ... ... ... деп танылады.
2. Егер әрекет жасаған адам өзінің іс-әрекетінің (әре-кетсіздігінің)
қоғамдық ... ... және ... мән-жайы бойынша үғына алмаған
болса, не қоғамдык қауіпті зар-даптардың пайда болуы мүмкін екенін ... ... және ... ... ... ... алдын ала білуге тиіс
болмаса немесе білуі мүмкін болмаса, әрекет жазықсыз жасалған деп ... ... ... ... қоғамға қауіпті зардап-тардың пайда болуын алдын
ала білген адам оны болғызбауға ... ... ... ... не ... ... ... жағдайлар талаптарына сәйкес
келмеуіне немесе жүйке-психикалық ауыртпалықтарға байла-нысты ... ... ... ... де, ... ... жасалған деп
танылады делінген (23-бап).
Жалпы қасақаналық пен ... ... ... ... ... ... қоғамға кауіпті мәнін білу, оның коғамға зиянды
зардаптарының болуын мүмкін екенін немесе болмай коймай-тынын ... ... ... ... қауіпті мәнін тұсіну, оның коғамға зиянды
зардабының накты ... ... ... ала ... ... ... қауіпті екенін түсіну, оның зиянды
зардабының болуы мұмкін ... ... ала ... ... ... ... зардап-тары болуы мүмкін екенін
болжап білмесе
объективтік (істелетін іс-өрекеттің қоғамға ... ... ... және (осы ... ... ... ... ҚЫЛМЫСТЫҚ НИЕТ ЖӘНЕ МАҚСАТ
Қылмыстың субъективтік жағына оның міндетті белгісі бо-лып табылатын
кінәмен ... ... ... және ... ... ... ... Ерекше бөліміндегі нақты қыл-мыс құрамында
ниет пен ... оның ... ... ... онда ол осы ... ... ... қажетті белгісі болып, ал басқа жағдайларда
құрамның факуль-тативті белгісі болып саналады.
Кез келген ... оның ... ... құқықтық мінез-құлыққа
да дұрыс баға беру үшін қылмыстық ниет пен мақсатты да анықтау ... ... ... ... іс ... ... ... мән-
жайлардың қатарына қылмыстық ниет пен мақсатты да ... ... ... ... ... ... қаулыларында арнайы көрсетілген. Осыған
байланысты мақсат пен ... ... ... ... ... ... ниет деп белгілі бір қажеттіліктер мен мүдде-лердің іштей
түрткі болуына байланысты ... ... ... ала ... ... ... істеуге бел бууын
айтамыз. .
Қылмыстық мақсат деп адамның қылмыс ютеу арқылы оо-лашакта белгілі бір
нәтижеге ... ... ... ... қылмыстык ниетке негізделш пайда болады
екен, ал қылмыстық ниет мақсатпең ... ... бір ... ... ... ... нәтижеге жету-ге итермелейді.
Қылмыстық ниет пен мақсат өзара тығыз баиланысты ұғым. ... ... ... байланысты болса, ал мақсат пайда болған
ниеттің қандай әдіспен, ниетпен жүзеге асырылатынын анықтайды.
Қылмыс істеу ... ... өзі ... ... ... нәтижесін
елестетуі кылмыстың мақсаты болады. Мысалы, терроризмнің ниеті ... ... ниет ... ал оның мақсаты қоғамның кауіпсіздігін бұзу
болып табылады.
Ниет пен мақсат ... ... ... ұғым болғанымен олар адамның
еріктілік процесінің әр түрлі жағын сипаттайды. Ниет адам неге ... ... ... ... ... ал ... сол ... бағытын
анықтайды. Қылмыстық ниет пен мақсат әр уақытта да Қылмыстық кодекстің
Ерекше бөлімінің ... ... ... атап көрсетілетін
үғым болып табылады. Мысалы: баю мақсаты, баска қылмысты жасыру ... ... т. б. ... ... ... ... зұлымдық ниет,
қан үшін кекшілдік ниет және т. б. ... ... заң ... ... ... ... ғана ... Мысалы, зұлымдық ниет не-месе
басқадай жеке мүдделілік. Мұндай жағдайларда зұлымдық немесе баскадай жеке
мүдделілік ниеттің ... ... ... ол ... ... сот
кұжатгарының тиісінше аталып көрсетілуі керек.
Ниет пен мақсатқа дұрыс қылмыстық кұқылық баға беру үшін ... ... өте зор. ... ... ... ... ниет пен мақсат мораль-дық және кұқылық негіздерге байланысты екі
топқа ... ... ... және оң (зұлымдық емес) ниеттер мен мақ-
саттар.
Зұлымдық ниеттер мен максаттарға қылмыстық жауапты-лықты ауырлатуға
немесе ... ... ... ... ... қылмыс қүрамына
жатқызуға, сондай-ақ қыл-мыстық жауаптылыққа тарту мәселесін шешуге кажетті
тіке-лей әсер етеді. Зұлымдық ниеттерге пайдакүнемдік ... ... ... ... (96-бап, 2-бөлігі, «йң тармағы), қан үшін кекшілдік
(96-бап, 2-бөлігі, «лң тармағы) және ... ... ... ... ... «дң тармағы) тағы басқалар. Зұлымдық мақсаттарға басқа кылмыстың
ізін ... ... ... сол ... ... ... ... кісі
өлтіру (96-бап, 2-бөлігі, «кң тармағы) мемлекеттің эконо-микалық ... ... ... ... салу ... ... ... үшін
адам органдарын немесе тінін алу жатады. Бұдан басқа ... ... оны ... ... жок ... мен ... зұлымдык емес ниеттер
болып табылады. Ниет пен мақсаттың әр түрлі кылмыс-тық құқылық ... ... егер заң ... оны ... қылмыс кұрамынын қажетті белгісі
етіп көрсетсе, онда ол ниет пен мақсат сол ... ... ... ... ... Мысалы, қызмет жөніндегі жалғандықтың субъективтік
жағының белгісі пайдақорлык немесе өзге де өзіндік мүдделілік ниет болса,
осы ... ... ... ... ... ... ... (314-бап).
Екіншіден, ниет және мақсат қылмысты саралауда да ... ... ... ол жауаптылыкты ауырлататын кылмыс кұрамын түзуі де мүмкін. Мұндай
жағдайда мақсат пен ниет қылмыстың ... ... ... Егер ... жағдайда қылмысты са-ралау өзгеріп, қатаң жауаптылық белгіленуі
мүмкін. Мысалы, пайдакорлықпен, ... кісі ... ... 2-бөлік,
«зң, «иң тармақтары). Қылмыстық іс қозғау мақсатымен пайдақор-лық мақсатпен
кылмыс ... деп ... ... сөз жеткізу қылмыстың күшейтілген түрі
(351-бап, ... ... ... қылмыстық іс қозғау мақсатымен ғана
қылмыс істелді деп көрінеу жалған сөз жеткізу ... ... ... ... ... ... ниет пен мақсат жаза ... ... ... ... ауырлататын мән-жай-лар ... ... ... немесе өзге де ұлттық, нәсілдік
өшпенділікті ... ... ... ниетпен кылмыс істеу жауаптылықты
ауырлататын ... ... ... «ең ... ... ... қажетті корғану үстінде істеу кез келген кылмыс үшін жауап-тылықты
жеңілдететін мән-жай болып табылады. Қылмыстық ниеттер ... ... ... үкімде көрсетіле отырып, Қылмыстықкодекстің Ерекше
бөлімінің бап-тарының санкциясында ... гөрі ... ... ... ... жауаптылықтан немесе жаза-дан босатуға негіз
болатын ерекше мән-жайлар есебінде бас-шылыққа алынады. Егер қылмыстық ниет
пен мақсат қылмыс құралының ... ... ... ... онда ол
жауап-тылықты жеңілдететін немесе ... ... ... КІНӘНЩ ЕКІ ТҮРМЕН ІСТЕЛЕТІН ҚЫЛМЫСТАР
Көп жағдайларда қылмыс бір ғана қылмыс нысаны арқылы істеледі. Кейбір
жағдайларда ... ... ... екі ... (қасақаналық және
абайсыздық) кездесуі мүмкін. ... және ... ... ... ... ... ... ал қылмыстын, нәти-
жесінен болар зардап абайсыздықпен сипатталады. Мұндай қылмыстарда кінәнің
бір нысаны әрекет немесе ... ... ... орын алса, ал екінші
бір нысаны іс-әрекетпен туындайтын кылмыстың ... ... ... ... Яғни, бір қылмыс күрамында кездесетін кінәнің осындай екі бірдей
нысанының ... ... екі ... ... ... деп ... құкық теориясында оны кей-де, «екі жактың немесе «күрделің,
«араласң кінә ... деп те ... Бұл ... ... түпкі мәні
біреу — ол бір кылмыс құрамында кінәнің екі бірдей нысаны — ... ... ... қатар қабаттас болатындығын юэроету болып табылады.
Қылмыстык, кодекстің 22-бабы кінәнің екі нысанымен жа-салған қылмысқа
мынадай анықтама береді: егер ... ... ... салдарынан заң
бойынша неғүрлым кдтаң жа-заға әкеп ... және ... ... ауыр ... ... ... ... үшін қылмыстық
жауаптылық, егер адам олардың пайда болатынын алдын ала білсе, бірақ осыған
жеткілікті негіздерсіз оларды ... ... ... ... егер адам бүл ... ... болуы мүмкін екенін алдын ... ... ... тиіс және ... алатын болған жағдайға ... _ ... ... ... ... ... қасақана қылмыс деп та-нылады.
Осы зандылық анықтамаға сәйкес кінәнің екі бірдей нысаны объективті ... ... ... кауіпті іс-әрекет, себепті байланыс және қоғамға
зиянды зардап болып табылатын ... ... ... ғана орын ... ... кінәнің аралас нысандарына Қылмыстык ко-декстің 103-бабының 3-
бөлігіндегі денсаулыққа қасакдна ауыр зиян келтіруден жәбірленушінің ... ... ... ... ... ... бұзу, 117-баптың 4-
бөлігіндегі заңсыз аборт жасаудан жәбірленушінің қаза болуы немесе ... ауыр ... ... соқтыруы сияқты құрамдар жатады. Осы
көрсетілген құрамдарда әрекет немесе ... ... ... ... ал одан туындаған зардап жөнінде абайсыздық болады. Мұндай
қабат-тасқан кінәнің болуына өзіндік себеп те бар.
Кісіні ... ... ... ... ... адамның бәрі
ұрғаннан келетін зардаптан кісі ... дәл ... ... Сол ... ... ... ... адамның денесіне ауыр дәрежеде қасақана жарақат
келтіру қасақаналықпен, сол жа-рақаттың ... кісі ... ... ... ныса-ны орын алады. Сол сияқты Қылмыстық кодекстің 117-бабы-ның
4-бөлігінде ... ... ... ... жәбірлену-ші қазатапса немесе
басқа бір ауыр зардаптарға әкеліп соқтыр-саң деген құрамды алайық. ... ... ... ... ... ... ... ал одан
келетін зардап жәбірле-нушінің қаза табуы немесе басқа бір ауыр ... ... оның ... ... ... ... ... асы-рылады. Егер
мұндай ретгерде субъект кісінің қаза болуын ... ... ... оның ... ... түрде жол бер-се, бұл сияқты іс-әрекет
103-баптың 3-бөлігі, (117-баптың 4-бөлігімен емес), ол қасақана кісі ... ... ... ... ... саралауды қажет етеді. Сонымен
кінәнің екі нысанымен жүзеге асырылатын ... ... ... ... ... жөнінде кінәнің тек абайсыздық нысаны орын
алатыны айқын. Сол се-бепті де кінәнің екі түрімен жүзеге ... ... ... ... ... орын алуы ... ... Өйткені, кыл-мысқа
оқталғанда одан туындайтын зардап болмайды. Зардап жоқ ... ... ... ... туралы сөз де болмайды. Сондай-ақ ... ... ... зардап туралы ұйымдастырушы, көмектесуші немесе айдап салушы
ештеңе білмеген болса, ол жөнінде бұл ... ... онда ... үшін ... орындаушысының өзі ғана жауап-и ты болады.
Жалпы алғанда, кінәнің екі ... ... ... ... ... ... ... белгі-лері өзара ұқсас
қылмыстарды бір-бірінен дұрыс ажыратуға немесе істелген ... я ... ... ... ... ... дәлме-дәл жатқызуға
толық мүмкіндік береді.
§4. ҚАТЕ ЖӘНЕ ОНІІҢ МАҢЫЗЫ
Қылмыстың субъективтік жағының белгісін ... ... ... ... нысанына және оның қылмыс-тық жауаптылығының шегін
анықтауға тигізетін әсерін анық-таудың маңызы ерекше.
Қате ... ... ... ... ... іс-әрекеті-не
байланысты факт немесе заңтуралы мән-жайлары жөніндегі теріс түсінігі болып
табылады.
Қылмыстық құқыктағы мұндай қате заң ... қате және ... ... екі ... ... ... ... деп адамның іс-әрекетінің қылмыс қата-рына жататыны
немесе жатпайтыны, оның ... осы ... үшін ... түрі, мөлшері жөніндегі теріс үғымын айтамыз.
Мүндай ретте адам өзінің істеген іс-әрекетін қылмыс деп ... ... ол ... ... ... Мысалы, адам басқа біреуге
байқамай абайсыздықпен жеңіл жарақат келтірді. Ол бұл әрекетін қылмыс ... ... та ... ... ... ... ... жарақат салу
туралы жауаптылық көрсетілмеген. Демек, мүндай іс-әрекетте кінә де, қылмыс
та жоқ. Керісінше, адам өзінің ... ... ... емес деген
жалған ұғымда болады, бірақ оның іс-әрекеті заң ... ... ... Мұндай ретте адам кылмыстық жауаптылыққа жалпы негізде тартылады,
өйткені занды білмедім деген сылтаумен қоғамға қауіпті іс-әре-кет істеуге
ешкімге де жол ... ... ... ... ... ... бап
бойынша саралау, соған жаза түрін және ... ... ... ... кінәнің ны-санына және оның жауаптылығына ешбір әсер
етпейді. Фактіпі қате деп адамның қылмыс ... ... және ... ... белгілері, яғни нақты жағдайлар жөніндегі теріс ... қате ... ... ... ... ... мен заты жөніндегі қате;
2. Әрекет немесе әрекетсіздіктің мәні ... ... ... байланыстың өрістеуі жөніндегі қате. Объект жөніндегі қате
бірнеше жағдайда болуы мүмкін:
а) қылмыскер ... ... қол ... ... ... ал шын
мәнінде басқа объектіге зиян келтіреді. Мыса-лы, адам ... ... ... ... қателесіп, іш аурудың дәрісін
үрлайды. Бұл сияқты қате-де субъектінің жауапкершілігі қылмысты ... оның ойы неге ... ... ... ... Осы ... ... кінәлінің әрекеті наркотикалық нәрсені үрлауға оқгалғаны
үшін сараланады.
б) қылмыскер бір объектіге ғана қол сұғуды ... ал шын ... ... зиян ... Мұндай нақтылан-баған қасақаналықпен
әрекет істегенде кінәлі адам нақты бол-ған зардап үшін ғана жауапты ... түн ... ... ... ... ... өтіп бара ... адамға
оқ тигізіп қазаболса, кінәлінің әрекеті ... ... ... және ... ... «иң ... яғни орын алған зардапқа
байланысты сараланады. ... ... оның ... ... ... өлтірген жағдайда кінәлінің әрекетін Қылмыстық кодекстің 96-
бабының 2-бөлігі «гң тармағымен саралауға негіз жоқ, ... ... ... жағдайға байланысты орын алған қылмыстың ... ... ... ... ... заты және жәбірле-нушінің өзі
жөніндегі қателікті ажырата білу қажет. Мысалы: ... ... арпа ... ... ... жалған ақша үрлау. Мұндай әрекеттер ... әсер ... ... өзі ... ... ... сол ... адам белгілі бір адамның орнына қателесіп, басқа бір ... ... ... шет ... ... ... ... орнына жай
адамды өлтіру немесе өзі діттеген дүшпа-нын өлтірудің орнына дәл ... ... бір ... өлтіру мұндай реттерде кінәлінің қателесуінің
оның іс-әрекетін дұрыс саралауға ешбір катысы болмайды. ... ... ... екі жағдайда орын алуы мүмкін. Адам өзінің ... ... ... екенін сезіп, тілеп істегенімен, шын мәнінде, оның іс-
әрекеті қоғамға зиянды болмай калуы мүмкін. ... жек ... ... у
беріп өлтірудің орнына қателесіп оған іш аурудың дәрісін ішкізеді, ... ... ... ретінде бағаланады.
Адам өзінің іс-әрекетінің қоғамға қауіпті екенін сезбегендік-тен
өзінің ... ... ... ... ... ... емес деп ... реттегі кылмыс адамды кдсакана қылмыс істегені үшін жауаптылыққа
тартуға жол бермейді, бірақ та сол іс-әрекеті үшін ол адам ... ... үшін ... ... зиянды зардаптьщ болуы мүмкін екенін
болжауы мүмкін және болжауға тиіс ... ... ғана ... ... ... іс-әрекетімен одан туындайтын қоғамға зиянды
зардаптың ... орын ... ... ... жөніндегі қателесуін
себепті байланыстың өрістеуі жөніндегі қателік деп ... ... өзі ... келе жат-қан көлікпен жаяу адамды байқамай қағып
кетіп, оны өліп қалды екен деп суға ... ... ... ... ... ... емес, суға тұншығудан болады. Мұндай іс-әрекет екі бірдей
қылмыстың жиынтығы ретінде сараланады.
Жауаптылықты жеңілдететін және ... ... ... адам осы ... орын алуы ... орын ... ... үғымда болады. Мұндай ретте оның ... ... неге ... ... шешіледі.
Мысалы, адам жәбірленушінің жүкті екенін білмей өлтірсе, онда оны
Қылмыстық кодекстің 96-бабы 2-бөлігі «гң ... ... ... ... Ал, ол ... жүкті емес әйелді жүкті әйел екен деп өлтірсе, оның
жауаптылығы ... ... ... ... ... ... ... РК, Алматы, 1995.
2. УК Республики Казахстан, Алматы, 1997.
3. Сборник постановлений пленума Верховного Суда ... ... т 1-2, ... ... Е.К. Уголовная право Республики Казахстан. Общая часть Алматы
, ... ... Г.Ф. ... ... ... ... Общая часть - Алматы,
1997; Схемы по уголовному праву Республики Казахстан.Общая ... - ... ... ... ... Казахстанское, право международное) Учебное
пособие. Алматы. Гылым, 1998
7. Уголовный кодекс Республики ... ... ... ... Под ред. ... ... - ... 1997
8. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Под ред. ... - М., ... ... право России. Общая часть. Под ред. А.И.Рарога. - М., 1997
10. Наумов А.В. ... ... ... Общая часть. Курс лекций.
-М.,1996 и др. ... по ... ... уголовного права.
11. Уголовное право. Общая часть . ... /Под. ред. Н.И. ... ... ... Уголовное право Казахской ССР . Общая часть . Алма-Ата 1986
13. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. - М., ... ... к ... ... Российской Федерации. Общая часть /
Под. ред. Ю.И. Скуратова, О.М. Лебедева. М. ... ... к ... ... ... ... / Ответ.
редактор А.И. Бойко. Ростов -на- Дону . 1996
16. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. ... ... ... ... ... ... комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации. В 2 т. / Под ред. П.Н. ... Н. ... ... ... по ... ... . ... пособие / Под. ред ... ... ... к ... ... ... ССР. - Алма-Ата., 1970
20. Курс советского - уголовного права. Т.1-3. - М., 1970
21. Курс советского уголовного права. Т.1-2. - П., 1968, 1970 ... ... ... по ... ... ... права. / Ответ, редакторы Н.С.
Гагарин, С.М. Рахметов. Алматы, 1997
23. Сборник ... по ... ... Республики Казахстан / Общая часть /,
/ Г.Ф. ... М.Н. ... ... , 1994

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кінәсіздік презумпциясы түсінігі, құқықтық негізі және мәні55 бет
Қылмыстық заң субьектісі19 бет
Қылмыстық құқықтағы абайсыздық29 бет
Қылмыстық құқықтағы кінәнің түсінігі және маңызы54 бет
Қылмыстың субъективтік жағы38 бет
Абай жолы романындағы Абай бейнесі8 бет
Абай ойларының қара сөздеріндегі өрнектері4 бет
Абай Құнанбаев.(1845-1904)7 бет
Абайша сүйіп, абайша күйіп жүрміз бе?20 бет
Махаббат пен ғадауат11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь