Дизельдік отынның гидротазалау қондырғысында жобалау

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4

1Технологиялық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.1 Процестің мақсаты және қысқаша сипаттамасы ... ... ... ... ... ...5
1.2 Шикізаттың, дайын өнімнің және қосалқы реагенттердің
сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.3 Гидротазалау катализаторлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.4 Процестің негізгі параметрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
1.5 Қондырғының технологиялық сызбанұсқасы ... ... ... ... ... ... 10
Технологиялық жұмыс режимі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12
1.6 Қондырғының негізгі жабдықтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12
1.7 Қондырғының негізгі блогын автоматтандыру ... ... ... ... ... ... 13

2. Есеп бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..16
2.1 Гидротазаланған дизельдік отынның шығуы ... ... ... ... ... ... .16
2.2 Гидротазалауға сутегінің шығынын есептеу ... ... ... ... ... ... ...16
2.3 Үрлеумен кететін сутегінің шығыны ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
2.4 Қондырғының материалдық балансы ... ... ... ... ... ... ... ... ..19
2.5 Реактордың материалдық балансы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
2.6 Қондырғының жылу балансы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21
2.7 Аппараттың негізгі өлшемдерін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ...25

3. Экологиялық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..26
3.1 Қондырғыдан шығатын зиянды заттар және олармен күресу
жолдары ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .26

4. Қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздік бөлім ... ... ... ... ... .28
4.1 Қауіпсіздік техникасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...28
4.2 Өрт қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...31
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..32
Қазіргі кезде дүние жүзі бойынша, оның ішінде біздің елде де күкіртті және жоғары күкіртті мұнайлардың үлесі жоғары болғандықтан, олардан алынатын өнімдердің (алғашқы айдаумен де, қайта өңдеумен де) құрамында күкіртті қосылыстар болады. Олар құрал-жабдықтарды және қозғалтқыш бөлшектерін коррозияға түсіреді, ал отынды жаққанда күкірт ангидридіне айналып қоршаған ортаны уландырады. Гидрогенизациялау процестерін пайдалану мұндай күкіртті қосылыстарды күкіртті сутегіне айналдыруға мүмкіндік береді.
Дүние жүзі бойынша мұнайды қайта өңдеу процестері арасында гидрогенизациялық каталитикалық процестердің үлесі соңғы кездері күрт өсуде.Гидрогенизациялық процестер реакциялары өнімдеріне сутегінің қосылуынан шикі затқа қарағанда жеңілдеу көмірсутектермен қабат сапасы жоғары өнімдер де алуға болады.Жалпы бұл процестер мұнайды терең өңдеуге көмектеседі, тағы сонымен қабат күкіртті емес өнімдер алып, қоршаған ортаны сақтау проблемаларын шешуге мүмкіндік береді.
Мұнай өнімдерін гидротазалау процесінде гетероорганикалық қосылыстардың гидрогенолизі жүреді, нәтижесінде олар тез бөлінетін күкіртті сутегі, аммиак, суға гидрленіп айналады, ал металдар катализатордың қуыс-беттеріне отырады.Осындай мақсатты реакциялардан бөлек жанама реакцияларда жүреді – көмірсутектердің аздап гидрокрекингтеуі, ароматикалық және түзілген қанықпаған көмірсутектердің сутегімен парафиндерге дейін қанығуы.
Гидротазалауда әртүрлі дистилляттарды – тура айдау бензинінен бастап ауыр газойлдерге дейін, тағы қайта өңдеу өнімдерін де салады.
Қайта өңдеу процестері нәтижесінде мұнай химия синтезіне қажетті шикізаттарды да (газ және сұйық олефиндер, тазалығы жоғары жеке ароматикалық көмірсутектер) алады, олар негізінде пласмассалар, жасанды каучук, жасанды талшықтар және басқа материалдар өндіреді.
Мұнай мен газ шикізатын өңдеудің химиялық технологиясының негізгі мақсаты оларды жоғары температура (термиялық процестер), жоғары температура мен катализатор (термокаталитикалық процестер) немесе тек катализатор (төмен температуралы каталитикалық процестер) әсерімен өзгерту болып саналады. Бұл процестердің барлығын, мұнайды бөлудің алғашқы өңдеу процестерінен (ректификациялаумен айдаудан) және басқа физикалық (экстракция, асфальтсыздау, адсорбция, комплекс түзуі) әдістерден айыру үшін, екінші немесе қайта өңдеу процестері дейді.
Мұнай өңдеу өндірісінің соңғы 20 жыл аралығындағы негізгі ерекшелігі отын-энергетика балансының су, атом және көмір қорларына ауыса бастауы, ал мұнай мен газ жоғары сапалы мұнай өнімдеріне айналдырылып мұнай химия өндірісінің өсуі басымдау болады.
Омарәлиев Т. О. Мұнай мен газ өңдеу химиясы және технологиясы. I-бөлім – Алматы.: Білім, 2001 ж.
Омарәлиев Т. О. Мұнай мен газ өңдеу химиясы және технологиясы. II-бөлім – Алматы.: Білім, 2001 ж.
Кузнецов А. А. Расчеты процессов и аппататов нефтеперерабатывающей промышленности. - Л.: Химия, 1974 г.
Маслянский Г. И, Шапиро Р.Н. Каталитический риформинг бензинов. – Л.: Химия, 1985 г.
Сулимов А. Д. Каталитический риформинг бензинов. – М.: Химия, 1973 г.
Радченко Е. Д, және т. б. Катализаторы процессов углубленной переработки нефти. – М.: Химия, 1992 г.
Эрих В. Н, және т.б. Химия и технология нефти и газа. 3 –е изд. – Л.: Химия, 1985 г.
Промышленные установки каталитического риформинга. Под ред. Ластовкина Г.А. – Л.: Химия, 1984 г.
Суханов В. П. Каталитические процессы в нефтепереработке. 3 –е изд. –М.: Химия, 1979 г.
Гейтс Б, Кейтцир Дж, Шунт Г. Химия каталических процессов. –М.: Мир, 1981 г.
Конь М. Я, Зелькина Б. М, Шершун В. Г. Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность за рубежом. –М.: Химия, 1986 г.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ………………………………………….....................................4
1Технологиялық бөлім ………………………………………………….5
1.1 Процестің мақсаты және қысқаша сипаттамасы…………………..5
1.2 Шикізаттың, дайын өнімнің және қосалқы реагенттердің
сипаттамасы………………………………………………………………5
1.3 ... ... ... Қондырғының технологиялық сызбанұсқасы…………………… 10
Технологиялық жұмыс режимі ……………………………………12
1.6 Қондырғының негізгі жабдықтары……………………………….. 12
1.7 Қондырғының негізгі блогын автоматтандыру…………………...13
2. Есеп бөлім …………………………………………………………….16
2.1 Гидротазаланған дизельдік ... ... ... ... ... ... ... ……………………...16
2.3 Үрлеумен кететін сутегінің шығыны ……………………………...17
2.4 Қондырғының материалдық балансы ... ... ... ... жылу ... ... Аппараттың негізгі өлшемдерін есептеу ………………………….25
3. Экологиялық бөлім ………………………………………………….26
3.1 Қондырғыдан ... ... ... және ... ... ….. ……………………………………………………………26
4. Қауіпсіздік техникасы және өрт ... ... ... ... ... ……………………………………………....28
4.2 Өрт қауіпсіздігі ……………………………………………...............29
ҚОРЫТЫНДЫ ………………………………………………………….31
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ………………………………………………….32
КІРІСПЕ
Қазіргі кезде дүние жүзі бойынша, оның ішінде біздің елде ... және ... ... ... ... ... болғандықтан,
олардан алынатын өнімдердің ... ... де, ... ... ... ... ... болады. Олар құрал-жабдықтарды және
қозғалтқыш бөлшектерін коррозияға ... ал ... ... ... ... ... ортаны уландырады. Гидрогенизациялау
процестерін ... ... ... ... ... ... ... береді.
Дүние жүзі бойынша мұнайды қайта өңдеу процестері ... ... ... ... ... ... күрт
өсуде.Гидрогенизациялық процестер реакциялары өнімдеріне сутегінің
қосылуынан шикі ... ... ... ... ... ... өнімдер де алуға болады.Жалпы бұл процестер ... ... ... тағы сонымен қабат күкіртті емес өнімдер алып, қоршаған ортаны
сақтау проблемаларын шешуге мүмкіндік береді.
Мұнай өнімдерін ... ... ... ... ... ... олар тез бөлінетін күкіртті
сутегі, аммиак, суға гидрленіп айналады, ал металдар катализатордың ... ... ... ... ... жанама реакцияларда
жүреді – көмірсутектердің аздап ... ... ... ... ... ... парафиндерге дейін қанығуы.
Гидротазалауда әртүрлі дистилляттарды – тура ... ... ауыр ... дейін, тағы қайта өңдеу өнімдерін де салады.
Қайта өңдеу процестері нәтижесінде мұнай ... ... ... да (газ және сұйық олефиндер, тазалығы жоғары жеке
ароматикалық көмірсутектер) алады, олар ... ... ... ... ... және ... ... өндіреді.
Мұнай мен газ шикізатын өңдеудің химиялық технологиясының негізгі
мақсаты оларды ... ... ... процестер), жоғары температура
мен катализатор ... ... ... тек ... ... ... ... әсерімен өзгерту болып
саналады. Бұл процестердің барлығын, ... ... ... өңдеу
процестерінен (ректификациялаумен айдаудан) және ... ... ... адсорбция, комплекс түзуі) ... ... ... немесе қайта өңдеу процестері дейді.
Мұнай өңдеу өндірісінің соңғы 20 жыл ... ... ... ... су, атом және ... ... ... бастауы, ал
мұнай мен газ жоғары сапалы мұнай ... ... ... химия
өндірісінің өсуі басымдау болады.
1 Технологиялық бөлім
1.1 ... ... және ... ... ... ... ... ең аз
процеске жатады.Гидротазалауға алғашқы айдау дистилляттарымен қатар
(бензин, реактив және дизел отыны, вакуум газойлы), қайта ... ... да ... ... жеңіл фракциясы, бензиндер, кокстеу
мен каталитикалық крекингтеудің жеңіл газойлдері), тағы да мұнай майлары
компоненттері мен ... де ... ... гидротазалаудан кейін күкіртті, азотты және
оттекті қосылыстардан арылады, ... ... егер ... ... өңдеумен
алынатын болса,онда қанықпаған көмірсутектері қанығады, нәтижесінде олардың
сапасы көтеріліп, тұрақтылығы артады.Барлық күкіртті қосылыстар (немесе
олардың негізгі бөлігі) гидротазалауда ... ... ... ... ауысады.
1.2 Шикізаттың, дайын өнімнің және қосалқы реагенттердің
сипаттамасы
Бензин фракцияларын гидротазалауды негізінен оларды каталитикалық
риформинг процесінің шикі ... ... ... ондағы күкірт пен азот
мөлшеріне қойылатын талаптың өте ... ... ... ... ... ... ... процесі каталитикалық
риформинг қондырғысымен бірге немесе құрастырма ... ... ... ... ... Бұл ... процестің, шикі затты берудің көлемдік
жылдамдығын арттырумен (6-8 ... ... мен ... ... ... азайтып,тиімді катализаторларды пайдаланып, жүру мерзімін
ұзартып ... ... ... ... көбінесе құрамында
гетереоорганикалық қосылыстары өте аз жоғары ... ... ... ... ... ... және еріткіштер алу мақсатында
жүргізеді. Құрамында арендердің мөлшері шектеулі реактивті ... алу ... ... ... екі ... ... ... тұрақты арнайы катализаторларда ... ... ... ... Л-24-9 РТ типтес арнайы қондырғыны
немесе ЛК-6У құрастырма қондырғыларында гидротазалау блогын пайдаланады.
Соңғы жылдары ... ... ... көп ... Бұл ... құралдарын жаппай дизел қозғалтқышына ... және ... ... ... ... көлемінің күрт өсуімен (80%
астам дизел фракциясы гидрокүкіртсіздендіреді) және оларды терең ... ... ... соңғы кездері аз күкіртті дизел отынын
(0,02-0,05% S) шығару көлемі өсуде (90% жетті).
Дизел отынына ... күрт ... ... қайта өңдеу процестерінің
дистилляттарын кокстеудің, висбрекингтің, термокрекинг пен каталитикалық
крекингтің гидроасылдандыру ... оның ... ... актуалды проблема
болып отыр. Бұл шикі заттар алғашқы өңдеу ... ... ... және ... ... ... ... алкендердің
және көпсақиналы ароматикалық көмірсутектердің едәуір ... ... таза ... гидроасылдандыру тиімдігін активті және
тұрақтылығы жоғары катализаторды пайдаланып көтеруге болады. Бірақ оларды
гидроасылдандыруды ... ... ... қоспа күйінде жүргізу
тиімдірек,бұл гидротазалау реакторларындағы жылу режимін ... ... с.қ. 500°С ... ... ... шикі ... орта ... сияқты қондырғыда мынадай режимде: ... ... ... температурада, шикі затты берудің ... 1,0-1,5 сағ-1 ... ... ... 90% ... ... 20-35, ... - 80, ароматикалық көмірсутектері - ... - 70% ... ... ауыр
дистилляттарын гидротазалауды алғашқы айдау вакуум ... ... ... ... ... ... 1.1 – Шикі затпен дайын өнімнің сипаттамасы
| Аталуы | МЕСТ | ... | Мәні |
| | | | ... |3900-47 ... ... |0,8490 ... ... |33-66 ... (см2 /сек) |4,10 |
| | |(см2 /сек) |2,20 |
| | ... ... 0С | |
| ... ... |-24 |
| |74 ... % | |
| | ... % |3,86 |
| |1437-75 ... % |0,67 |
| | ... ... |0,07 |
| | ... % | |
| ... |силикагельді шайыр, % |20 |
| | ... % |3,95 |
| |5985-79 ... саны 100мл ... |2,92 |
| | |гр. | |
| | ... |2,05 |
| | |С % | |
| | |Н % |85,86 |
| | |О % |12,42 |
| | | |0,35 ... ... ... Аталуы | МЕСТ | ... | Мәні |
| | | | ... ... |Күкірттің шығымы тазалауға | |
|отын | ... % |0,67 |
| | ... ... % |0,008 |
| ... ... ... | |
| |74 ... дейін, % |0,849 |
| | ... ... % |0,839 |
| |33-66 ... | |
| | |(см2 /сек) ... |5,25 |
| | ... |3,50 |
| | |(см2 /сек) ... |2,62 |
| | ... |2,00 |
| | ... ... | |
| | |10 %, 0С |211 |
| | |50 |246 |
| | |90 |313 |
| | |98 |320 |
| | ... ... ... | |
| | ... % |98,75 |
| | | | ... ... газ| ... | ... | |H2 % (об), % |85,0 ... | ... |7,0 |
| | |CH4 |19,4 |
| | |C2H6 |1,0 |
| | |C3H8 |26,0 |
| | |C4H10 |2,0 |
| | ... % |15,2 ... | | |5,0 |
| | ... % |10,0 |
| | | |0,93 ... газ | ... % | |
| | |С |0,71 |
| | |Н | |
| | |О | |
| | ... % |85,86 |
| | | |12,42 |
| | | |0,35 ... |3900-17 ... ... 0С | |
| | ... ... |0,95 |
| | ... % | |
| | | |30-205 |
| | | ... |
| | | |0,7 ... Гидротазалау катализаторлары
Гидротазалау процестерінде алюмокобальтмолибден (АКМ),
алюмоникельмолибден ... ... ... Бұл катализаторлардың механикалық қаттылығы
жоғары, уларға тұрақты және көп ... ... ... АКМ ... ... оның қатысуымен С-С байланыстардың үзілуі ... ... ... іс ... ... десе де ... ол
қанықпаған көмірсутектерін гидрлеуде, С-S байланыстарды ... ... ... АНМ ... ... ... активтігі
төмендеу болғанмен, ароматиқалық көмірсутектерді және азотты қосылыстарды
гидрлеуде АКМ-ге қарағанда активтеу. Бірақ оның турақтылығы, активтігі және
механикалық ... ... ... 5-7% Sі03 ... АНМС ... ... ... жоғарылау, аздап гидрлеуші активтігі өсік.
Гидрогенизациялық процестердің катализаторын жетілдірудің келесі
кезеңі, бастапқы реагенттер табиғатын ... ... ... ... ... ... ... (ГО-116, ГО-117
катализаторы) есебінен, тағы да құрылымдық пен ... ... ... ... (ГС-168) ... ... ... ... ... ... ... болып саналады.
Өңдірістік ГК-35 пен ГС-168ш катализаторларын бірінші кезеңдегі
гидрокүкіртсіздендіру ... ... ... ... ... 1 - ... ГК-35 пен ГС-168ІІІ катализаторларын бірінші кезеңдегі
гидрокүкіртсіздендіру катализаторларымен салыстыру нәтижелері
| ... | АКМ | АКМ- | ГК-35 ... |
| | ... | | ... | 364 395| 380 406 | 362 384 | 365 370 ... ... | | | | ... ... | | | | ... ... | 0,12 | 0,13 | 0,10 | 0,07 ... % ... | | | | ... ... % | 85 | 84,7 | 88,2 | 85,9 ... ... ... | 11 | 11 | 24 | 24 ... | | | | ... катализаторлардың ерекшелігі - бірдей күкіртсіздену дэрежесінде
процестің ... ... өсуі және ... ... ... ... ... өнімді күкіртсіздендірудің басқы температурасын
20-23°С ... ... ... ... 20-22% кемітеді,
қондырғы қуатын 10-20% өсіреді және регенерациялау аралық мерзімін 2 есе
ұзартады.
Кейінірек ... ... және ... ... жаңа ... ГКД-202 катализаторы жасалды. Ондағы ГК-35
салыстырғанда гидрлеуші металл компонентінің 30% ... ... ... 12°С ... қуатын өсіреді және регенерация аралық
мерзімін екі есе ұзартады. Бұл ... ... мен ... фракцияларын
гидротазалау процестерінде негізгі болып саналады.
Гидротазалау катализаторларын одан әрі ... ... ... активті металдарды отырғызуда сіңіру технологиясына
көшуге байланысты. Осы ... ... ... ... ... ... ... көлемдік жылдамдықта жұмыс
істейді. Мысалы, А, В, Б, Г маркалы ... АНМ ... ... ... ... ... 3,5 МПа, 7 ... 335-350°С
екі жыл бойы регенерациясыз жұмыс істейді; нәтижесінде күкірт мөлшері дизел
отыны фракциясында 0,98-ден 0,12% (масс.) дейін ... ... ... ... ... (тазаланған
бензин, керосин, дизел фракциялары, вакуум газойлі), газ (сутегі, метан,
этан және аздап пропан мен бутан), бензин айдалымы, күкіртті сутегі шығады.
Газды зауытта отын ... ... ... ... ... ... немесе
платформинг шикі затына пайдаланады. Күкіртті сутегі күкірт немесе күкірт
қышқылын өндіруде қолданады.
1.4 Процестің негізгі параметрлері
Гидротазалауға ... ... және ... ... ... және ... ... дәрежесі де әтүрлі
болатындықтан процесс параметрлері мен сутегі шығыны әрқилы болады.
Температура. Гидротазалау ... үшін ... деп ... ... 340°С ... күкіртсіздену реакциясы баяу жүреді, 420°С
жоғары крекинг пен кокстүзілу ... ... ... ... ... ... төмендеу ұстайды, себебі
температураны өсіру катализатор активтігінің төмендеуін ... ... ... ... 2,5 ... 6,0 МПа ... ... ал сутегінің сыбағалы қысымы 1,5-3,7 МПа құрайды. Тазаланушы шикі
зат ауыр, ... ... ... көп ... сайын, реакторға кіре
берістегі сутекті газдағы сутегінің сыбағалы қысымы ... ... ... ... ... ... ... дәрежесі көтеріледі, кокс түзілу
кемиді, катализатордың жұмыс істеу мерзімі өседі.
Сутекті ... беру ... ... ... шикі ... бір
көлеміне 200-ден 700 дейін газ көлемдері (0С және 0,1 МПа) ... ... ... ... ... ... көп
дистилляттарды, мысалы кокстеудің дизел фракциясын немесе вакуум газойлін
гидротазалау қайта айналушы газ бен шикі ... ... ең көп ... айналу еселігін өсіру ... ... ... істеу
мерзімін көтереді.
Көлемдік жылдамдық 1-ден 10 сағ-1 дейін аралығында ... ... шикі ... ... қатар, қажетті тазалау дәрежесіне де
байланысты. Алғашқы айдау бензиндерін тазалауда көлемдік жылдамдық 5,0 ... ... ал ... ... ... ол 1,0 сағ-1 ... шығыны. Гидротазалауда сутегі гидрлеуге, еруге және
үрлеуге жұмсалады. Гидрлеуге ... ... ... ... тағы да шикі ... шайырға байланысты және айдау бензиніне
0,1%, кокстеу бензиніне немесе вакуум газойліне 1,3% дейін ... ... ... ... ... оның ... ... шикі зат
молекуласы массасы мен жүйедегі жалпы қысымның өсуімен ... ... ... ... ... айналушы сутекті газдағы
сутегінің концентрациясының ... ... де ... ... оның ... ... реакция газдарымен сұйылуынан да ... ... ... ... тұру үшін ... бір ... жүйеден шығарады
(үрлейді) да, оның орнын риформингтен ... ... ... газ. Гидротазалау процесінде таза емес ... бұл газ ... ... көлемдік мөлшері 50-95%, ал
қалғанын метан, этан, пропан және ... ... ... ... ... ... сөйтіп көмірсутекті газдар,
күкіртті сутегі және су түзіледі.
Сондықтан сутекті газдағы сутегі мөлшері реакторға кірердегі ... ... ... шығынының орнын риформинг [70-90%(көл. ... ... ... ... ... оны ... ... сутегін
берумен толтырады.
1.5 Қондырғының технологиялық сызбанұсқасы
Дизел отынын ... ... ... 1 ... ... отыны (шикі зат) 12 шикі зат сорабымен сутекті , газбен
араластыруға беріледі. Газ бен зат ... 13 ... ... ... ... және 1 пеште
реакция температурасына дейін ... одан ... 2 мен 3 ... түседі онда күкіртті, азотты-. және ... ... ... ... ... және
аздап ароматикалық көмірсутектер гидрленеді.
1 ... ... ... ... ... ... 1,15-пештер; 2,3-реакторлар; 4,10,23,24,27-тоңазытқыштар;
5,6,11,28-сеператорлар; 7,13,25-жылуалмастырғыштар; 8,18,19,26-колонналар;
9,12,20,21,29-сораптар; ... ... ... ... зат; ... газ; ... қондырғысынан жаңа
сутегі; ІҮ-желдендіретін сутекті газ; Ү-бензин; ҮІ-гидротазаланған дизел
отыны; ҮП-бірэтаноламин; ҮШ-10% NаОН; ... ... ... газ бен ... ... қоспасы 13
жылуалмастырғыштардың құбыраралық аумағы арқылы өтіп, ... ... ... зат ... ... жэне 4 ... ... Одан кейін қоспа 5
жоғары қысымды сеператорға түседі, онда ... газ ... ... бөлінеді. 5 сеператордан сутекті газ 18 абсорберге күкіртті
сутегінен тазалау үшін ... онда ... ... бірэтаноламин
ерітіндісімен жұтылады.
Тазаланған газ 14 компрессорға қабылдауға түседі де айналушы ... ... ... ... ... газымен компрессор алдында
араласады. Егер ... ... ... ... ... ... ... онда бұл газдың бір бөлігі 18 абсорберден кейін желдендіріледі.
Сұйық гидрогенизатта 5 сепаратордан кейін еріген сутегі, ... ... және ... ... ... бөлу үшін ... 6 төмен
қысымды сепараторға жібереді, онда еріген ... ... ... ... ... ... өз қысымымен 6 сепаратордан
7 жылуалмастырғыш арқылы 8 тұрақтандырушы ... ... ... ... бензин буы мен газ 10 конденсатор-тоңазытқышқа
түседі, одан ... ... мен газ 11 ... ... 6 және 11 ... газ 19 абсорберге ... ... ... ... ... одан ... ... Бензин 11 сеператордан 9 сораппен тағы да ... ... ... ... ... ... көмірсутекті газбен
желдендіріледі, одан ... ... ... ... ... отыны 7 жылуалмастырғышта және тоңазытқышта суытылады
да одан кейін қондырғыдан шығарылады.
Технологиялық жұмыс режимі.
Қондырғыда ... ... ... ... ... күкірт қышқылын алу
қондырғысына беріледі.
Процестің ... ... °С ... ... ... 350 ... сеператорларда 50 5 ... ... ... 280 6 ... 0,2 ... сағ-1 ... ... негізгі жабдықтары
Реактор болаттан жасалған цилиндрлі аппарат болып табылады.
Жоғарғы ... ...... ... ... ... штуцер бар.
Реакторлар газосильді қоспалары анильды енгізу сияқты және радиалды ... ... ... ... ... ... қоспа катализатор арқылы
жоғарыдан төменге өтеді. Шығатын штуцер аппаратта барлық бірдей жанасуда
орналасу үшін ... ... ... ... ... ... соңы ... таксталған перформирленген құбырға қызмет етеді.
Газ және ... ... ... ... орталықтан және аппараттың
радиусы бойынша қабырғасымен қозғалады.Реактордың диаметрі 1,8м, биіктігі
8м.
Жылуалмастырғыштар. реакторлық ... ... ... ... бір ... ... бір ... құбыраралық кеңістік
болып келеді. Бұл анықталған конструктивті ... ... ... ... жылулық кеңейуінің орнын толтыру қажет. Қазіргі уақытта
осындай аппараттың үш түрі бар: 1) ... ... 2) ішкі ... ... ... 12МХ + ЭИ 496 маркалы биметалдан, ал ... Х5М ... ... ... Бір ... ... жақ ауданы 350 – 900м3.
Тоңазытқыштар. Реакторлы блоктың тоңазытқыштары сулы және ... ... ... ... ... ... ... және біржүрісті
құбыраралық кеңістік бойынша болады. Су ... өнім ... ... ... ... ... АВТ ... сияқты құбырлы
бойынша қоспалы болаттан дайындалған және 50 атм. қысымға ... ... ... АСҚГ ...... 2,6м ... 7м көлденең қуысты аппарат. АСҚГ – ң шыңы ... ... ... ... ... ... ең қиын және ... жабдығы шикізат сорабы
және айналғыш компрессор болып ... ... ... үшін
электроқозғалтқышты қозғалысқа келтіретін ортадан тепкіш 8 – сатылы сорап
қолданылады. Шикізат сорабын 50 – 60 атм. ... ... ... ... құбырда жетілдіреді. АСҚГ ағызу үшін центрдентепкіш
компрессоры қолданылады.
1.7 Негізгі қондырғының ... ... ... ... жүргіземіз. Бұл үшін
бізге келесі параметрлерді бақылау және автоматтандыру ... ... ... ... реактордағы деңгей және шығынды бақылауға
керекті қозғалыс қатары.
Температураны бақылау: ... ... ... ... ... щиті мен оператор щитіне жергілікті приборлар арқылы
енгіземіз және ... ... ... ... орнатамыз және оператор
жергілікті приборлар арқылы енгіземіз.
Деңгейді бақылау: колоннаға прибор орнатамыз және оператор ... ... ... ... және ... жүргіземіз. Электроөткізгіш көмегімен К – 2 ... ... ... ... өңдеу зауытындағы процестерді ... үшін ... Simabic S7-200 ... ... бақылаушы
(контолер) қолданылады. Бақылау келіп отыратын бақылау апаратын өлшегіш
түрлендіргіштерден талдау үшін ... және ... ... ... және ақпаратты бейнелеу панелі арқылы технологиялық басқару
объектісінің операторымен өзара іс-әрекеттесуге және ... ... ... Микробақылаушылар мен бағдарламалық-техникалық кешендерді
пайдалану қалқанды ... ... және ... ... және үлкен
қалқанды бөлмелерді пайдалану қажеттілігін жояды.
Гидротазалау реакторының температурасын ... үшін ... 320мм, ТУ ... 032-93 ... ... Одан ... А І ... ұқсас сигналдарының енгізу моделіне
түсіп отырады. К-2 жоғарғы жағының температурасын реттеу үшін К-2 жоғарғы
жағынан салқындатылған ... беру ... ДД ... сигналдарының
модулі шыққаннан сигнал БУ-21, № 220В ТУ 25-05. 1685-84 позиция 21б релелік
реттегішті басқару блогына түседі және әрі қарай ... И=24В ТУ ... ... ... ... ... Оның ... жеріне Т-
лік 4-20мА Р4 4, 0МПА Ду 32 исп «Н3» ТУ 26. 07-296-82 атқарушы механизмнің
тұратын жеріне ... ... бар 25ч 940 НЖ ... МЭО ... ... ... АЕ енгізу моделіне ... 4-20 ... ... ... ... астыңғы жағының температурасын реттеу үшін ТХА-0193-А-
400С+8000С 320 мм, ТУ 311-00226253. 032-93 ... ... Одан ... А І ... ... ... ... модуліне
түсіп отырады. Жылу алмастырғыш салқын суды жіберу арқылы реттеу жүргізіліп
отырады. ДД ұқсас ... ... ... ... Бу-21, ~220В ТУ ... 1685-84 релелік ретегішті басқару блогына түсіп отырады және әрі қарай
ПБР-2Н1, И=24В. ТУ ... ... ... ... ... ... ... 4-20 мА Ру 4,0 МПА Ду 32 исп «Н3» ТУ ... ... ... ... ... ... бар реттегіш клапан,
25 ч 940 нЖ реттегіш клапан, МЭО түріндегі электрлік атқарушы механизм, А І
енгізу модуліне түсетін 4-20 мА ... ... ... ...... ... газ, ... сутегі
бар газ, сутек, катализат фракцияларының температурасын ТХА-0193-А-
400С+8000С 320 мм, ТУ ... 032-93 ... ... ... Одан ... А І ... ... сигналдарының енгізу
моделіне түсіп отырады. Сулы тоңазытқыштарға салқын суды жіберу арқылы
реттеу жүргізіліп ... ДД ... ... модулі шыққаннан сигнал
БУ-21, ~220В ТУ 25-05. 1685-84 релелік реттегішті басқару ... ... және әрі ... ... ... ... жеріне орнатылған
датчигі бар реттегіш клапан, МЭО ... ... ... ... А І ... модуліне түсетін 4-20 мА ... ... ... ... ... 43 Ди-3153-02-У2-0,5-2,5-МПА И2-С-И ТУ 501К-
А001-036-92 артық қысымды өлшейтін түрлендіргіштермен бақыланады.
Түрлендіргіштерден шығатын сигналдар А І ... ... ... және ... ... ... ... қысымды ұтап
отырады. Ол үшін ДКС-10-80-А/Б, исп І ГОСТ 26969-86 ... ... және ... ТУ ... ... ... ... өлшейтін
түрленгіштерден тұратын комплект қабылданды. Өшейтін түрлендіргіштерден
шығаратын сигналдар А І енгізу ... ... ДД ... ... ... сигнал БУ-21, ~220В ТУ 25-05. 1685-84 ... ... ... ... ... және әрі ... ПБР-2М1, И=24В. ТУ 25-02
реверстік ... ... Оның ... ... Т-лік 4-20 мА Ру 4,0 МПА
Ду 32 исп «Н3» ТУ ... ... ... тұратын жеріне
орнатылған датчигі бар реттегіш клапан, 25ч 940 нЖ ... ... ... электрлік атқарушы механизм, А І енгізу модуліне түсетін 4-20 ... ... ... ... ауа желдеткіштері мен насостардың электр өткізгішін
басқару үшін «НД» контакт блогымен ~220В, 10А-38 үшін күйіне ... ... ... ... ДД ... ... модулінен сигнал қолданылады. С430. УП 5300-С430. У4. 1ТУ16-524-074-
75 – диаграммасы, ауыстырып қосқыштан шығаратын сигнал ~220/~380В. ПА ... ... ... емес ... ... және ... ... двигателіне түседі. Қол дистанциялық режимінде ... қосу және ... ПКЕ 212-243 № 1-Ц, «3», 2 «3», ... ... «3»+1 «Р» ... Қара – ... қызыл «Стоп» кнопкалы постымен жүзеге
асырылады. ... ... ... ПА ... ТУ16-526491-81
жібергішінің қосылған жағдайымен белгіленеді. Одан сигнал микробақылаушының
Д І шығатын модуліне түсіп отырады.
2 ЕСЕП ... ... ... отынның шығуы
Бастапқы шикізатқа гидротазаланған дизельдік отынның Вд.о. , ... ... ... ... Вб, Вг, ∆S- сәйкесінше шикізаттан бензиннің,
газдың және ... ... ... ... % ... ... ... ... % ... ... ... шығуы тең болады:
Вд.о.=100-0,67-0,201-0,67=98,46 % (масс.)
2.2 Гидротазалауға сутегінің шығынын ... ... ... мыналарға жұмсалады:
1) күкірторганикалық қосылыстарының гидрогенолизіне, 2) ... ... 3) ... ... ... ... және сұйық гидрогенизатпен).
1.Күкірторганикалық қосылыстардың гидрогенолизіне сутегінің
шығынын мына ... ... ... ... ... % (масс.) шығыны; ∆S
шикізаттан гидротазалау ... ... ... ... мөлшері, % (масс.);
m- күкіртті қосылыстардың сипатына тәуелді коэффициент.
Күкіртке m-ң мәні ... тең: 0,0625, ... үшін ... ... және ... ... үшін – 0,125, ... үшін –
0,0938, тиофендер үшін – 0,250 және ... үшін – ... ... ... ... ... шығыны
мынаған тең:
(4)
мұндағы, G2 – шикізатқа 100-%-тік сутегінің шығыны, % ...... ... ... ... % ... ... пен
шикізаттағы қанықпаған көмірсутектердің болу айырмашылығы; М- ... ... ... ... ... ... ... эмперикалық формула бойынша
есептейміз:
(5)
Қанықпаған көмірсутектердің гидрленуі мен ... ... ... ... деп ... табамыз:
Гидрогенизатта еріген сутегінің мольдік үлесін, жоғары қысымды
газосепаратордағы фазалық тепе-теңдік шартынан есептеп шығаруға болады.
(6)
мұндағы, x’H2 , y’H2 – булы және ... ... ... ... ... ... ... y’H2 циркуляцияланатын газдағы
мольдік немесе көлемдік концентрациясына тең болады);
КТ – фазалық тепе-теңдіктің константасы (40 0С және ... ... ... ... ... үшін КТ=30).
3.Шикізатқа, гидрогенизатта ерігеннен сутектің шығыны, G3 %
(масс.) құрайды:
(7)
(масс.)
Шикізатқа G4 % ... ... ... ... ... жиілігі, нм3/м3 ;
шикізат тығыздығы, кг3/м3.
G1+ G2+ G3 = ... ... ... ... ... шығыны.
Әдетте гидротазалау қондырғысына ... ... ... концентрациясы 70-тен 85% ... ... ... ... ... саны 85 тең ... бензин компонентін
өндіретін 35-11-1000 каталитикалық қондырғысынан алынған СҚГ – ның ... ... ... | H2 | CH4| C2H6 | C3H8 | C4H10 |
| % (об) | 85,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | ... ... |29,4 |19,4 |26,0 |15,2 |10,0 ... 2.1- СҚГ – ның ... ... 100 кг-да жүргізген жөн, ... ... ... ... ... «кг»-да пайдалануға болады:
м3
(9)
Гидрокрекинг газының көлемі:
(10)
м3
мұндағы, Мг.к. – C1 , C2, C3 және C4 ... ... үлес ... ... ... газдарының орташа молекулалық
массасы.Ол тең мынаған: Мг.к= ... / 4 ... ... ... ... ... ... құрамдағы айналып жүретін СГҚ-ы ... ... тұр деп ... ... ... ... шартында айналып жүретін газдағы компоненттердің
және фазалық тепе-теңдік константасының бар болуы төменде келтірілген:
| ... ... | C1 | C2 | C3 | C4 |
| y i ... ... | 0,20 | 0,05 | 0,02| 0,01 ... ... |3,85 |1,2 |0,47 |0,18 ... КТ | | | | ... 2.2 - ... ... құрамы
100 кг гидрогенизатқа кг бойынша абсорбирленген компонент
мөлшері, i тең:
(11)
Абсорбирленген компонент ... i ( м3 100 ... ... ... ... ... қоя отырып, гидрогенизатта
еріген әрбір компоненттің көлемін аламыз:
м3,
м3,
м3,
м3.
Абсорбирленген газдардың қосынды көлемі тең болады мынаған :
м3
Газосепараторға келетін көмірсутек ... ... ... ... ... ... ) құрайды :
(13)
Осылайша, гидротазалау процесіндегі сутегінің жалпы шығыны,
механикалық жоғалатын және ... ... ... ... ... кезінде жұтылатын сутегілерден құралады :
(масс.)
Гидротазалауға жаңа СҚГ-ң шығыны мынаған тең :
(14)
(масс.)
мұндағы, 0,29 жаңа ... ... ... % ... және жаңа СҚГ ... алынған сандары әрі ... және ... ... ... ... ... қолданылады.
2.4 Қондырғының материалдық балансы.
Алынған нәтижелер негізінде қондырғының материалдық балансын
құруға болады.
Күкіртті сутектің шығымын ... ... ... ... ... 0,04% ... сутегі
жұтылады. (0,71-0,67=0,04%).
Дизельдік отын құрамына гидрлеу кезіндегі кірген сутегі мөлшері
мынандай :
G1+ G2 - ... ... ... ... ... ... ... құрғақ газдың шығуы,жаңа СҚГ – бен
келетін көмірсутек газдарынан, ... ... ... ... абсорбирленген сутегілерден құралады.
1,3(1 - 0,029)+0,201+0,021=1,14% (масс.).
Кесте 2.3 – Қондырғының материалдық балансы
| ... | % ... т/ жыл | т/ ... ... | | | | ... | | | | ... |100,0 |1 500 000 |4411,76 |183 823 ... |1,3 |19 500 |57,35 |2389 ... ... ... | | | ... |0,37 |5550 |16,32 |680 ... |101,3 |1 525 050 |4485,43 |186 893 |
| | | | | |
| ... | | | | ... диз.отын |98,75 |1 486 660 |4372,52 |182 188 ... ... |0,71 | |31,43 |1309 ... газ** |1,14 |10 689 |50,47 |2102 ... |0,67 |17 162 |29,66 |1235 ... |101,3 |10 087 |4485,43 |186 893 |
| | |1 525 050 | | |
* ... 365 ... 340 күнінде шикізатты өңдейді, 22 күн ... ал 3 күн ... ... ... Сутектің механикалық жоғалымдары құрғақ газға қосылған.
2.5 Реактордың материалдық балансы
Реакторға шикізат, жаңа СҚГ және циркуляцияланатын СҚГ ... ЦСҚГ ... ... келтірілген :
| Компонент ... | H2 | CH4| C2H6 | C3H8 | C4H10 |
| ... ... y' | 0,720| 0,200| 0,050 | 0,020 | ... |0,192 |0,427 |0,201 |0,103 |0,077 ... ... y | | | | | ... 2.4 – ЦСҚГ ... – ның ... молекулалық массасы Мц мынаған тең :
(16)
=7,6 ... кг ... ЦСҚГ ... Gц мына ... ... табамыз
:
кг ... ... ... ... (кесте 2.3)
негізінде реактордың материалдық балансын құрамыз (кесте 2.5):
Кесте 2.5 – Реактордың материалдық балансы
| ... | % ... | ... |
| ... | | ... |100,00 |183 823 ... жаңа |1,3 |2390 ... |8 |14708 ... |109,3 |200 921 |
| ... | | ... отын |98,75 |181 527 ... ... |0,71 |1305 ... газ |1,14 |2095 ... |0,67 |1231 ... |8 |14704 ... |109,3 |200 921 ... ... жылу балансы
Гидротазалау реакторының жылулық балансының теңдеуін былай
жазуға болады :
(18)
мұндағы, QЖ , QЦ - жаңа СҚГ және ЦСҚГ – бен ... ... , QГ.Қ. – ... қосылыстардың гидрогенолизінен және
қанықпаған көмірсутектердің гидрлену барысындағы бөлінетін жылу;
реакциялық қоспамен ... ... ... кезінде реакциялық қоспаның орташа жылу
сыйымдылығы, процесс барысында ... ... ... ... ... ... ... жазамыз:
(19)
(20)
мұндағы, G – реакциялық қоспаның қосынды мөлшері, % (масс.); с
– реакциялық қоспаның орташа жылусиымдылығы, кДж / ... ... ... ... пен ... қосылыстардың
мөлшері, % (масс.); t, t0 - реакторға кірердегі және ... алу ... ... 0С; gS, gК – күкіртті және ... ... ... эффектері, кДж / кг.
Төменде теңдеуге кіретін барлық мүшелерінің сандық мәндері
кезекпен анықталған:
1. t – ... ... ... ... мен реакторға кірер
температураға байланысты табамыз.Оның мәні t =350 ... ... ... кірердегі қосынды мөлшері
109,3 кг құрайды.
3.Шикізаттан бөлініп ... ... ... көмірсутектердің гидрлену тереңдігін
күкіртсіздендіру тереңдігіне тең деп ... ... 2.6 – ... ... қосылыстарын гидрлеу реакциясының
жылу эффектісі
| ... | ... g, кДж /|
| |кг ... RH+ H2S | 2100 ... |5060 ... RH+ R’H+ H2S (дисульфид) |3810 ... ... H2S ... |8700 ... ... H2S ... | |
4. ... ... ... ... ... ... (100 кг шикізатқа) құрайды:
(21)
QS = 0,1×2100+1,0×3810+0,2×5060+0,5×8700=8471 кДж
мұндағы, - жеке күкірт ... ... ... ... кДж / кг ... ... ыдыраған күкірт органикалық қосылыстардың мөлшері
(100 кг шикізатқа есептегенде, ол ... ... ... ... ... тең) % (масс.)
5. Қанықпаған көмірсутектерді гидрлеу кезіндегі бөлінетін
жылу мөлшері 126000 кДж / ... ... ... ... | H2 | CH4| C2H6 | C3H8 | C4H10 |
| СР, кДж / ... | 14,57| | | 3,23| 3,18 ... кДж / ... |3,48 |3,35 |3,29 |0,772 |0,76 |
| | |0,80 |0,786 | | ... 2.7 – Жеке ... ... орташа жылу сиымдылығын жеке компоненттердің ... ... ... ... ...... мына формула бойынша табуға болады:
(23)
СS = 14,57×0,192+3,35×0,427+3,29×0,201+3,23×0,103+3,18×0,077=
=5,45 кДж / (кг×К)
мұндағы, - температура мен ... ... ... ... компоненттердің жылусиымдылығы, кДж / ... ... ... әр ... ... үлесі.
6. t = 350 0С кезіндегі шикізат буының энтальпиясын график
бойынша анықтаймыз: I 350=1050 кДж / кг
Шикізаттың ... ... ... мына ... ... = 460+273=733К
ТКЕЛ =
Шикізаттың критикалық қысымы мына формуламен есептеледі:
МПа ... ... ... ТКЕЛ және РКЕЛ ... ... / ... ... шикізаттың энтальпиясы:
I 350=1050 – 5,34 = 1044,6 кДж / кг
Қысымға түзетілген ... ... / ... ... ... ... құрайды:
(27)
кДж / ... ... ... анықтаймыз:

Реакциялық қоспаның температурасын анықтау үшін график салу
керек. – сур.2.1
t, ... ... 0,08 0,2 0,4 ... ... 2.1 - Реакциялық қоспа температурасының, t дизельдік
отындағы күкірттің қалдығына тәуелділігі S.
м3×сағ/ м3.
Реактордағы ... ... ... VK мына ... ...... мынандай ... ... ... ... беру ... ... Аппараттың негізгі өлшемдерін есептеу
Реактордың кескінін цилиндрлі және биіктігі мен диаметрінің
қатынасын 2:1 немесе H=2D деп ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... бөлім
3.1 Қондырғыдан шығатын зиянды заттар және олармен күресу жолдары
Қоршаған ортаны қорғауға соңғы жылдары көп көңіл ... ... ... ... ... жоғары (12-18 млн. т/ж) және технологиялық
қондырғылар түрлері әрқилы болғандықтан мұнайды ... ... ... ... және ағын ... ... өсе түседі.
Отын-энергетика комплексінің өндірістері, соның ішінде химия, ... және ... ... ... ... ... көлігі қазіргі
кезден табиғатты: ауаны, жерді, су қоймаларын және ... ... ең ... ... жатады.
Табиғатқа әсеріне байланысты барлық ... ... ... биологиялық, акустикалық (дыбысты), электромагнитті
және радиактивті деп бөлуге болады; агрегаттық қалпына байланысты ... және ... деп ... шығу ... ... ... және ... деп
бөледі.
Көпшілік зауыттарда күкіртті мұнайларды өңдеуді; терең өңдеуде, қайта
өңдеу процестерімен бірге ... 8-10( газ ... ... ... ... сутегінің мөлшері жеткілікті болады. Бұл газдарды
күкірт өңдіруде пайдаланады, бірақ оларды Клаус қондырғыларында ... ... ... SO2 түрінде атмосфраға кетеді. Дистиллятты өнімдер
құрамында гидротазалау мен тұрақтандырудан кейін іс ... ... Ал ... ... ... ... мөлшері жеткілікті,
сондықтан оларды қазан отыны есебінде қолдануда қоршаған ортаға көп мөлшері
де ... ... SO2 ... ... ... ... ... күкірт мөлшері (әсірісе күкіртті мұнайлардан алынған) алғашқы
өңдеу өнімдеріндегіге қарағанда көп жоғары, себебі мұнайдағы күкірттің ... 70( ... ... ... пен ... крекинг және кокстеудің
дистилляты немесе қалдық шикі заттарында жиналады. Крекинг ... ... да ... қосоксиді болады.
Ауаны күкіртті сутегімен және көмірсутектермен ластану дәрежесі
қондырғыларда ... ... ... суыту жүйесіне де және бензин
фракцияларының ... ... ... ... ... жеңіл бензинді, төмен болған сайын, буланудан жоғалым соғұрлым ... ... ... дәрежесі де осындай әсер етеді, себебі
бензинде еріген газ көмірсутек буларының сыбағалы ... ... ... ... ... ... қарсы қолданатын негізгі
тәсіл – ол тазалаушы құрылым салу. Бірақ бұны ... ... ... ... жаңа талаптарына ыңғайлап жүргізілуі орынды,
солай болғандықтан ол капиталды және пайдалану шығынын едәуір көбейтеді ... ... көп ... ... ... мәселелерін шешудің
басты бағыттары болып химия ... ... ... ... жағынан таза, қалдығы аз технологиялық өндіріс жасау, шикі зат
компоненттері мен энергия өте ... және ... ... ... ортаның нормалды жұмыс істеуі мен ... ... ... болып саналады.
Ауаны қорғау проблемаларының шешімі ағын ... ... ... ... жаңа ... ол үшін ... ... белгіленуде:
1. мұнай бар аз минералданған ағын суларды биохимиялық тазалаумен
бірге сүзу және ... суды ... ... беру;
2. жоғары минералданған ағын суларды буландырумен конденсатты жүйеге
қайта беру немесе технологиялық қажеттілікке пайдалану;
3. зауытты сумен ... ... ... мен қар суын және ... ... ... ... кейін пайдалану.
Құрастырма жоғары қуатты қондырғыларды пайдалану ауаның көмірсутектер
мен ... ... ... ... көп ... су ... сонымен
бірге, ағын су мөлшерін кемітеді, ... онда ... ... ... ... құбыр ұзындығы, тоңазытқыштар мен арматуралар саны да
қысқарады.
4 Қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздік бөлім
4.1 ... ... мен ... өңдеудегі қауіптілік көздері. Мұнай, жанғыш газдар
және мұнай өнімдері қауіпті және зиянды қасиетті заттар. Өндірістерде ... ... ... ... режимді бұзу, қауіпсіздік ... ... және ... жағдайлар болады, жұмысшылардың кәсіби
ауыруы орын алады. Авария және қатерлі ... ... ... ... мен ... өнімдерін жанғаш заттар және одан бөлек белгілі бір
температурада ... ... ... ... ... және
кейбір басқа процестерде шикізат пен өнімдер өзінен-өзі тұтану
температурасын жақын, тіптен одан ... ... ... Одан ... қондырғыларда-құбырлы пештерде ашық отын
көздері бар.
2. Мұнай мен газды өңдеу ... ... ... ... ... ... булары ауамен қопарылғыш қоспа түзе
алады. Мұндай қоспалар ... ... ... ... түзіледі.
Тұтануға себепші импульс болса, қоспа жарылады. Тұтану импульс көзі
болып бұзық электр жабдығының ұшқыны, ашық от және т.б. ... пен жану ... екі ... ... ... диэлектриктің металмен (мұнайды құбырмен және резинка
түтігімен айдағанда, мұнай өнімдерін бір ... ... ... ... ... ... ... тасымалдағанда және
т.б.) үйкелуінен пайда болған статикалық электр тоғынанда ... ... ... ... ауа ... ... разрядталуы –
найзағай бола алады.
3. Мұнай мен газды өңдеуде технологиялық процестер ... ... ... және ... ... ... кенеттен асып
кеткен жағдайда аппараттар мен құбыр ... ... кету ... ... ... өнімдері және көптеген реагенттерзиянды заттар
қатарына, улы қасиеті барларға жатады.
5. МӨЗ ... ... ... беруші
приборлар және басқа электр жабдықтары бар. Электр тоғымен дұрыс
пайдаланбағанда ... ... ... соғуы, одан дененің тоқпен
жарақаттануы, күюі болуы ... ... ... ... Аварияны және қатерлі
жағдайларды болдырмау үшін қауіпсіздіктің нормалары мен техника ережелерін
бұлжытпай орындау қажет. Жұмысқа ... ... ... өрт ... ... міндетті түрде инструктаж өтеді.
Зауыттарда қауіпсіздік техникасынан және еңбекті қорғаудың мынадай
негізгі шаралары қолданылады:
- Барлық ... ... ... өндіріп-шығарып тұратын вентиляция
орнатылады. Егер бөлмеде қопарылыс мүмкіндігі немесе улы ... ... тыс көп ... онда ... ... қауіпті жағдайды сигнал беріп білдіретін, арнайы приборлар
қойылады.
- Қопарылу жағынан қауіпті бөлмелерге қопарылуға ... ... ... ... ... ... жоғары болғанда ауасы
ауыстырылып тұрады.
- Жөндеу кезінде қатерлі ... ... үшін ... ... ... ... ... жөндеуге кран-балкалар,
колонна аппараттарына кран-укосиндер, жылу алмастырғыштардың құбыр
шоғырын шығаруға экстракторлар.
- Техникалық қондырғылар және жалпы зауыт ... ... ... өрт сөндіру құралдары орналастырылады.
4.2 Өрт қауіпсіздігі
Зауыттырда өнделетін ... мен газ ... тез ... ... ... ... Технологиялық процесс дұрыс ұйымдастырылмаса,
қауіпсіздік ... ... олар ... ... ... ... ... алып келеді. Жарылыс пен өрт статикалық электрден де болуы ... ... ... тез әрі ... ... үшін өрт сөндіру тобына және
қай жерде өрт болып жатқаны жайлы ... ... ... ... Бұл ... ... ... қондырғылары орнатылған. Қондырғыларда немесе
цехтарда жұқа ... ... ... ... пернелер
орналасқан. Қондырғылар, цехтар, жанғыш және жеңіл тұтанатын сұйықтықтары
бар қоймалар арасында ... ... ... ... ... ... ... ішінде немесе оған кіреберісте) жанғыш
сұйықтықтар сыртқа ағып кетпес үшін және ... ... ... үшін 5
метрден 40 метрге дейінгі қашықтықта бөгеттер орналастырылады. Мұнай, газ
өңдеу ... өрт ... үшін көп ... су ... ... жоғарғы және төменгі қысымды су құбырларын орналастырады.
Өрттің алдын алу шаралары ретінде өрттежегіш ... ... ... өлшеуіштердің шығару клапандарының астына, аралық ыдыстардың
және де ... ... ... Өрт тежегіштер жалынды ұсақ
ағындарға бөлетін насадкалармен жабдықталған. Соның салдарынан көп ... ... де, ... ... өрт бәсеңдейді.
Мұнай, газ өндеу зауытындағы әр жұмысшы өрт ... ... ... ... ... өрт сөндірушілердің дәрісін өтуі тиіс. Жеңіл тұтанатын
және жанғыш ... ... үшін ... ... ... өрт
сөндіргіштер қолданылады. Өндірісте негізінен химиялық және ... ... кең ... ... ... алу үшін ... генераторының ұнтағын пайдаланады. Ол
көбік түзуші экстрактпен сіңірілген натрий бикарбонатының күкірт қышқылды
саз балшығынан тұрады.
Ауалы-механикалық көбік ... су, ауа және ... ... реагент
бар. Көбіктің екі түрі бар: кәдімгі және көп ... ... ... ... ... жұмсалған су мен көбік түзушінің көлеміне
қатынасын ... ... ... үшін ... ... өрт сөндіргіштерді
пайдаланады. Өндірісте ОХП-10 типті көбікті өрт ... ... ОП-4 ... өрт ... іске ... Өрт сөндіруге
көмірқышқылды (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8), галоидтелген ОУБ-7, ұнтақтық ОПС-10 және
т.б. өрт ... ... ... ... ... ... іске ... үшін
шикізатты жақсылап ... ... ... активтігін
төмендететін заттардан (металдардан, асфальтендерден, күкірттен және басқа)
тазарту қажет. Терең өңдеуге керекті қондырғылар ... ... ... ... ... және ... сутегі ортасында жұмыс істеуге
есептелген арнайы құрал-жабдықтар ... осы ... және ... ... ... отырып болашақта
мұнай өнімдерін бұдан да жақсы тазартуына жаңа ... ... ... ... инженер-технолог есебінде үлкен үлес қосамыз.
Болашақта өз жерімізде газ өңдейтін зауыттар ашатын болсақ, онда бұл
есептеулер мен алып жатқан ... ... ... ... жоба ... біз «Дизельдік отынның гидротазалау
қондырғысында ... ... ... 1500000 ... ... жүргіздік .
Гидротазалаудың мақсаты шикізаттан күкіртті тазалау болғандықтан
есептеу кезінде дизельдік отынның құрамындағы ... 0,67% - тен 0,008% ... ... тазаланды.
Гидротазалау реакторының келесі өлшемдері мынадай: реактордың диаметрі:
1,8м және биіктігі 8м, ... ... ... 3,6м.
Бұл жобада осы процестің мазұны, химизмі, схеманың жобасы және шикізат
пен дайын өнімнің мінездемелері қарастырылған.
ПАЙДАЛАНҒАН ... Т. О. ... мен газ ... ... және ... ... – Алматы.: Білім, 2001 ж.
Омарәлиев Т. О. Мұнай мен газ өңдеу химиясы және технологиясы. ...... ... 2001 ж.
Кузнецов А. А. Расчеты процессов и аппататов нефтеперерабатывающей
промышленности. - Л.: Химия, 1974 г.
Маслянский Г. И, ... Р.Н. ... ... ...... 1985 г.
Сулимов А. Д. Каталитический риформинг бензинов. – М.: Химия, 1973 г.
Радченко Е. Д, және т. б. ... ... ... ... – М.: ... 1992 г.
Эрих В. Н, және т.б. Химия и технология нефти и газа. 3 –е изд. – ... 1985 ... ... ... риформинга. Под ред.
Ластовкина Г.А. – Л.: Химия, 1984 г.
Суханов В. П. Каталитические ... в ... 3 –е ... ... 1979 ... Б, ... Дж, Шунт Г. Химия каталических процессов. –М.: ... ... М. Я, ... Б. М, ... В. Г. ... и
нефтехимическая промышленность за рубежом. –М.: Химия, 1986 г.

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 25 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Дизель отынын гидротазалау қондырғысы реактордың жобасы68 бет
Дизель отынын гидротазалау қондырғысының жобасы32 бет
Тәуелсіз аспалы ілгекті жеңіл автомобильді жобалау63 бет
Дизель қозғалтқышының отын айдаушы сорғысы22 бет
Қазақстан мұнай өңдеу саласы56 бет
«Өнімділігі 1 млн т/жылына каталитикалық риформинг қондырғысындағы реакторды жобалау».11 бет
Гидротазалау25 бет
Гидротазалау гидрогенизациялық процестер27 бет
Жаңажол мұнай газ кешенінің 1200- секциясындағы мұнайды дайындау қондырғысындағы құбырлы пештерде мұнайды қыздыру процесінің автоматтандырылуын жобалау18 бет
Мұнайды дайындау қондырғысындағы құбырлы пештерде мұнайды қыздыру процесінің автоматтандырылуын жобалау»46 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь