Қазақстан лингвистикасындағы метафораның зерттелуі

Әpбip ұлтты, халықты танудың кiлтi, мәдениет ескерткiші – өзінің ана тiлi. Халықтың тарихын, мәдениетiн, ұлы мұрасын тiлi арқылы зерттеу – сол этнос мәдениетінің өзгешелігін, ұлттың эстетикалық таным-талғамын, шаруашылық кәсібін, мiнез-құлқын т.б. тануға мүмкiндiк бередi. Мұның өзi әлемдi тiл арқылы танудың негiзiн құрайды. Сондықтан да тiл – осы тiлде сөйлеушi халықтардың түсінicy, пiкiр алысу құралы ғана емес, Вильгельм фон Гумбольд айтқандай, «тiл – халықтың рухани көзiн бiрiктiрушi қуат, ол белгiлi бip ды6ыстар арқылы суреттелген керемет, ол осы кейпiнде және өзара байланыстағы өзiндiк ды6ыстар арқылы барлық сөйлеушiлерге түсінікті, әpi олардың бәpiнe бiрдей қуат көзiн таратушы» [1, 4 б.]. Қоғамдағы адамдардың түсінісу, қатынас құралы тiл болса, оның лексикалық құрамының негiзгi тұтқacы – сөз. Сөз – қарым-қатынас аспектiсiнде әлемдiк бейненi таңбалайтын ұғым-түсiнiктер. Тiл – қоғамдық құбылыс ретiнде адам әрекетiнiң барлық жағын қамтитын тарихи категория. Адам әpeкeтi кең көлемдi және әp тарапты болғандықтан, тiл қарым-қатынастың, пiкiр алысудың және қоғам мүшелерiнiң бip-бiрiмен түсiнiсуiнiң, ойымыздың практикалық көрiнiсiнiң құралы ретiнде де, өзiнiң құрылымы жағынан да, түрлi жақтарының өзгеру сипаты жағынан да аса күрделi құбылыс болып табылады. Тiлдiң дамуы қоғамның дамуына байланысты болғандықтан, қоғам дамуындағы әркелкiлiк тiлге де ортақ. Сөз – қоғам мен табиғат құбылыстарының, адамның рухани өмiрiнiң айнасы [2, 158 б.]. Сөздердiң мәнін ашу, қолданылу сырын сараптау, ашу, мағыналарына түсініктеме беру. Қазақ лингвистикасының елеулi мәселелерiнiң бiрi тiлдiң ғасырлар бойы табиғи даму процесiнде оның iшкi даму заңдылықтары арқылы қалыптасқан жүйелiлiгiне сүйену, сөйтiп жалпы халықтық сипат алған, өмipгe аса қажет, неғұрлым айқын сөз үлгiлерiн сұрыптап алу болып табылады. Оларға мәселен, айтылуы, қолданылуы әбден тұрақты қалыпқа түскен сөздер, фразеологизмдер, жалғаулар мен сөзжасам жүйесi, сөздердiң тіркесі, сөйлем құрау жүйесi, үндестiк заңы, ықпал сияқты тұрақтанған жүздеген тiл құбылыстарын жатқызуға болады [3, 25 б.]. Осындай құбылыстың бiрi - әлі де жалпы тiл бiлiмiнде өз шешiмiн таппай талас тудырып келе жатқан метафора құбылысы.
Қазiргi кезде ғылыми парадигманың ауысуына байланысты, яғни өзiнiң дүниетанымы мен санасы бар адам орталығындағы тiлдiң «жансыз» жүйесiне қарсы тұpғaн, метафораға деген көзқарас қауырт өзгерiп, қызығушылық арта түсті.
1. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М.: Прогресс, 1985. – 400с.
2. Аханов Т. Тіл біліміне кіріспе. – А.: Мектеп, 1965. – 158 б.
3. Қалиев Ғ., Болғанбаев Б. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы. – А.: Дәуір, 2003. – 245 б.
4. Қазақ тілі түсіндірме сөздігі. т. I. – А., 1959.
5. Мұсабаев Ғ., Кеңесбаев І. Қазіргі қазақ тілі. – А., 1962. – 315 б.
6. Черкасова Е.Т. Опыт лингвистической интерпретации тропов (метафор) // Вопросы языкознания. 1963, №2. – С.35.
7. Балақаев М., Томанов М., Жанпейісов Е., Манаспаев Б. Қазақ тілінің стилистикасы. – А., 1974. – 63 б.
8. Садықбеков Р. Қазақ тіліндегі сөздердің көп мағыналылығы. – А.: 1973.
9. Резуанова Ғ. Қ. Қазақ тіліндегі көп мағыналы сөздерден жасалған синонимдік, омонимдік, антонимдік қатарлар. Фил. ғыл. канд.... дис.: А., 1999. – 251 б.
10. Барлыбаев Р. Қазақ тіліндегі сөз мағынасының кеңеюі мен таралуы: Фил. ғыл. канд.... дис. – А., 1963. – 124 б.
11. Қасым Б. Сөзжасам: семантика уәждеме. – А., 2003. – 167 б.
12. Сыбанбаева А.С. Қазақ тіліндегі концептуалды метафораның қызметі. Фил. ғыл. канд.... дис.: А., 1999. – 130 б.
13. Жарықбаев Қ. Психология. – А.: Қазақстан, 1996. – Б. 128.
14. Зайсанбаева Г.Н. Метафоралы аталымдардың когнитивтік аспектісі (біріккен зат атаулары негізінде): Филол. ғыл. канд.... дис. – А.: 2004. – 136 б Байтұрсынов А. Шығармалар. – А.: Жазушы, 1989. – 302 б.
        
        Г.Б. Алмабаева
Шығыстану факультеті нің 2-курс магистранты
Ғылыми жетекшісі: Авакова Р.А., проф., ... ... ... зерттелуі
Әpбip ұлтты, халықты танудың кiлтi, мәдениет ескерткiші – өзінің ана
тiлi. Халықтың ... ... ұлы ... тiлi ... ... – сол
этнос мәдениетінің өзгешелігін, ұлттың эстетикалық ... ... ... т.б. ... мүмкiндiк бередi. Мұның өзi
әлемдi тiл арқылы танудың негiзiн құрайды. Сондықтан да тiл – осы ... ... ... пiкiр ... құралы ғана емес, Вильгельм фон
Гумбольд айтқандай, «тiл – халықтың рухани көзiн ... ... ... бip ... ... ... ... ол осы кейпiнде және өзара
байланыстағы өзiндiк ды6ыстар арқылы барлық сөйлеушiлерге ... ... ... ... қуат ... ... [1, 4 б.]. Қоғамдағы адамдардың
түсінісу, қатынас құралы тiл болса, оның ... ... ... – сөз. Сөз – ... ... ... бейненi таңбалайтын
ұғым-түсiнiктер. Тiл – қоғамдық құбылыс ретiнде адам әрекетiнiң ... ... ... ... Адам ... кең ... және әp ... тiл қарым-қатынастың, пiкiр алысудың және қоғам мүшелерiнiң
бip-бiрiмен түсiнiсуiнiң, ойымыздың практикалық көрiнiсiнiң құралы ретiнде
де, өзiнiң құрылымы ... да, ... ... ... ... ... ... күрделi құбылыс болып табылады. Тiлдiң дамуы қоғамның ... ... ... ... ... ... де ... Сөз –
қоғам мен табиғат құбылыстарының, адамның рухани өмiрiнiң ... [2, ... ... ... ашу, ... ... ... ашу, мағыналарына
түсініктеме беру. Қазақ лингвистикасының елеулi мәселелерiнiң бiрi ... бойы ... даму ... оның iшкi даму заңдылықтары арқылы
қалыптасқан ... ... ... жалпы халықтық сипат алған, өмipгe
аса қажет, неғұрлым айқын сөз үлгiлерiн сұрыптап алу болып табылады. Оларға
мәселен, айтылуы, қолданылуы ... ... ... ... ... жалғаулар мен сөзжасам жүйесi, сөздердiң тіркесі, сөйлем
құрау жүйесi, үндестiк ... ... ... тұрақтанған жүздеген тiл
құбылыстарын жатқызуға болады [3, 25 б.]. Осындай құбылыстың бiрi - әлі де
жалпы тiл ... өз ... ... талас тудырып келе жатқан метафора
құбылысы.
Қазiргi кезде ... ... ... ... яғни ... мен санасы бар адам орталығындағы тiлдiң «жансыз» жүйесiне
қарсы тұpғaн, метафораға деген көзқарас ... ... ... ... мағынасының өзгеруi, әcipece, ауыспалы мағынаға ие болуы қазақ
тiлiнде ерекше орын алады. Көп мағыналық ... даму ... ... ... Полисемия, әдетте, сөздiң ayыc мағынасында қолданылуынан
келiп шығады. Ал сөздiң ауыс мағынасында қолданылуы тiл бiлiмiнде ... ... ... арқылы пайда болды дегенде лингвистикалық
әдебиеттерде осындай ... ... ... деп ... ... және ... бiрлiгi тәсілдерін атайды. Жоғарыда айтып
өткендей сөздер өзінің табиғатынан-ақ көп мағынлылыққа бейiм келедi. ... ... ... ... аясы ... ... түсiп, бiрде тарылады;
түрлi бейнелi мағыналар үстемелеп, бiрде сөз қолданыс тәсiлi молайып, бiрде
соны мағына туады, заман ағымына қарай, ке й peттe, сөз де, сөз ... ... ... ... ... ... үздіксіз екшеліп отырады» [4,
2 б.]. Проф. І.Кеңесбаев, F.Мусабаев: «Сөз ... ... ... ... ... жасалады. Оның бастылары: ұқсату
заңы (метафоризация); ... ... ... ... ... ... мағынаның кеңеюi мен тарауы», - дейдi [5, 45 б.]. Бұндағы уқсату заңы
дегендi – метафора тәсiлi, функционалдық семантика заңын – ... ... ал ... ... ayыcy ...... ... деп түciну
керек. Бұл жерде тiл бiлiмiнде синекдоха метонимияның бiр түpi дейтiн де
пiкiрдiң ... ... ... Шындық болмыстағы белгiлi бiр сөзбен
аталған зат немесе құбылыстың ... ... ... ... бiр
заттың немесе құбылыстың не түр, не тұлға, я ... ... тiптi ... ... iшкi мазмұнымен де ортақ болады.
Метафора дегенiмiз осы ... ... ... ... ... немесе құбылыстың екiншi бiр зат не құбылыстың атауымен ... сөз ... ... ... ... көп мағыналықты тyғызуда
метафора басты рөл атқарады. Егер сөздiң номинативтi – тура ... ... ... сай ... тура ... болып жұмсалса, сөздің
метафоралық ... ... ... ... ... Метафора eкi белгiмен
сипатталады. Бiрiншiден, ол семантикалық қосжоспарлықпен ... ... ... который всегда является переносным, совмещаются,
взаимодействуют «предшествующее» и «последующее» значения ... ... на ... ... ... ... обоих сравниваемых
предметов, наиболее существующего с точки зрения ... ... ... зат немесе құбылысқа баға берушi бейнелiкпен де сипатталады.
«Взаимодействие основного (прямого) конкретно-предметного и ... ... и ... ... ... ... оно уже
слyжит не только средством наименования того или иного ... но ... в этом ... ... средством выражения субъективной оценки
предметов и ... ... со ... ... [6, 35 ... iшкi ... ... ұқсастыққа байланысты атаудың ауысып,
келтiрiндi мағынада қолданылған сөздi метафора ... ... ... топқа бөлiнедi поэтикалық және лингвистикалық. Поэтикалық метафораларды
ақын-жазушы, публицистер жасайды. Ол әр жазушының өзіндік ... Оны ... ... ... ... ... деп те атайды.
Метафора тәсiлiмен ауыстырып айтудың бәрi бiрдей сөзде нақтылы мағына
туғыза бермейді. Олардың көпшiлiгi жеке ... ... ... ... ... ... ... құрамы өзгеріске ұшырамайды. Енді біреулері
алғашқы кезде метафоралық қолданыс дәрежесiнде көрiнiп, соңынан метафоралық
мағына ретінде қалыптасқан ... ... ... ... образдық мәні өшіп, нақты заттың немесе құбылыстың тура ... ... ... болады. Сөздiң метафоралық мағынасы шешендiк сарындары өсиет
өлендерден, мақал – мәтелдерден, айтыс-жырлардан, қиссалардан, жумбақ пен
жаңылтпаштардың, ауыз ... өзге де ... ... Бiрақ
осының iшiнде өте-мөте жиi және әртарап түрде келiп ... ... ... ... Сөз ... момын ағайынның бәрi де Қодарды
қараламады (М.Әуезов). Өмір бойы кiмге ... де ылғu ... ... соңына iлiнумен өткенi ме? Өткен соң базар, ... соң ... едiң ... ... Осы ... ... ... eтicтiк
метафоралық тәсiлмен өзiнiң тiкелей мағынасынан шығып, стильдiк жаңа ұғымда
жасалған. Метафораның ең басты стильдк ерекшiлiгi – ... ... ... (Ол ... да ... ... стилiнде жиi
қолданылады).
Ал ғылыми, кеңсе, ресми-iс қағаздар стилiнде метафора дәл мұндай
дәрежеде кездеспейдi [7, 63 б.]. Р. ... ... ... ... көп ... ... ... тоқтағанда басты мiндeт
метафора тәсiлiмен ауысқан әрбiр сөздiң жеке автор қаламынан тyғaн қолданыс
дәрежесiнде тұр ма, жоқ әлде ... ... ... ... ... ... тұр ма, мiнe осыны анықтау қажет. Осы ... бiз ... ... ауыс ... ... ... мағына және метафоралық
қолданыс дегеніміз не, оның пайда болу ... ... ... ... тiлдерінде көптеген сөздер полисемияға лингвистикалық мeтафора
жолымен келген. Оған ... ... ... болады: құлақ – қазан,
кәстрөл, мылтық, малақайдың, ... ... ... ... ... Бұл ... ... мағынасы – есіту мүшесі, ал қалғандары сыртқы
тұлға не орналасуы жағынан ұқсастыққа негізделіп пайда ... Ауыр ... ... ... ... ... ... бір салмақтың миға
немесе денеге күш ... ...... ... келіп шыққан:
ауыр жүк, ауыр ой, ауыр іс, ауыр жағдай, ауыр сөз, ауыр күн. ... ... ... ... ... ... ұқсастығы: адамның көзi, бұлақтың көзi, мылтықтың көзi, иненiң
көзi, терезенің көзi т.б .
2. Бiр түрге жататын: адамның аузы, ... ... ... аузы,
құмыраның аузы; қолтық - адамның қолтығы, өзеннің қолтығы.
3. ... зат ... ... ... ... тән
ерекшелiктерiмен ұқсасады. Мысалы: тұз – ас тұзы; дәм, ... ... ... ... ауыр ... Зат (нерсе), әрекет, жағдай бiр-бiрiне өзiнің қозғалысы арқылы
ұқсауы мүмкiн: ашылу сөзi келесi мағыналарды ... гүл ... ... ... ... ... (басталу), көңiл-куйi ашылды (қуану).
5. Бiр заттың екiншi бiр затқа орны жағынан ұқсауы ... ... басы ... ... ... ... ... басы, бас мақала.
6. Түсiнің ұқсастығы жағынан атаудың ауысуы: aқ (сүт, ... ... ... ... ... (түс, ет, бала).
7. (Кейбiр зат (нәрсе), жағдай, әpeкет қасиеттерiнiң атауы ... ... жылы сөзi - ... ... жүз; ... ... ... алаң; ыстық:
шай, махаббат, сөз, кез. Лингвистикалық метафора арқьлы ... ... ... ... тiлінде кеңінен тараған тілдік фактор [9, 46
б.].
Метафора (гр. metaphora – ауысу) – сыртқы не iшкi ... ... ... т.б.) ұқсастығына қарап бiр зат
атауының басқа бip затқа атау болуына байланысты сөз ... ... ... бұл ... ... ... заңдылығы жатыр. Метафора
қолдану сипатына қарай негiзiнде eкi түрге бөлiнедi: а) тiлдiк (сөздiк)
метафора, ә) поэтuкалық ... ... ... ... метафора
[10, 88 б.]. Тiлдiк (сөздiк) ... ... жаңа ... ... ... ... ... әрдайым үздiксiз дамытып отырады. Тiлдiк
метафораны жалпы халықтық ... ... ... ... деп де атайды.
Дәстүрлi метафоралық тәсiл бойынша қазақ тiлiндегi көп ... ... ... ... ... метафора – саналы түрде белгiлi мақсат үшiн көркемдiк құрал
ретiнде көркем әдебиет пен ... ... ... Ал ... – тiлдiң табиғатына тән, лингвистиканың түрлi салаларымен
лексикология, семасиология, ... ... т.б. ... ... ... ... отырып, кешендi мәселелердiң байланыстыра
қарастырылуы бүгiнгi лингвистиканың алдына ... ... ... ... ... ... [11, 43 б.]. Ал ... поэтикалық метафораны индивидуалды-
авторлық (жеке қолданыстағы) метафоралар деп ... ... да, ... ... ... ... Индивидуалды-авторлық метафоралар жеке адамның
дүниенi бейнелi қабылдауын, ... ... ... ... ... ... ... бейнелi ойы, дүниетанымы бiлдiрiлдi. Сондықтан олардың
бiлдiретiн мағынасы көпшiлiкке түсiнікті болады.
Сөзге метафоралық тәсiл арқылы ауыс ... ... сөз ... ... ... заттар мен құбылыстардың ... ... сапа ... ... ... ... ... нақтылы мағына қосып,
семантикалық аясын үнемі ... ... ... ... ... ... заттың, құбылыстың бойында бар сан ... ... ... ауыстырып қолдану арқылы жасалады. Сондықтан бiр сөзден тараған
қосымша мағыналар бip сөз табына да, ... әр сөз ... да ... ... ... ... ... сүйенетiн болсақ, метафоралар мынадай
ұқсастықтар негізінде тууы мүмкін:
а) тұлға ұқсастығы. Мысалы: Тұмсығы жапырылған ескі ... ... ... ... (67-6.). Сөйлем сын eciмнен және зат eciмнен жасалынып,
метафоралық тіркесті құрап ... ... ... ... Әлгi ... ... ащы ... созылып
бiтпейтiн өшетiлдердiң жиналысына кеткен шығар, тағы да (79-6.). ... ... ... ... арқылы толықтырып тұрған автор сөзiн
кiрбiң басқан көңiл кiржiңі арқылы көрсетiп тұp.
б) ... ... ... ... Құдай алмағасын сендермен
бipгe әзер maң атырып, күн батырып, қара жерді қатар басып жүргенм болмаса,
кәрi анаңда ендiгі ұрпақтың көшіне ілесер не ... ... ... ... ... cұpay есiмдiгiнiң III жағымен тipкecтipгeн автор шеберлiгi
метафоралық көркем әдiспен бейнеленген.
в) ұғымдардың бiр-бiрiне ... ... ... ... ... ... ... қалған ащы өксік алқымда тіреліп тұр (24-б.). Мұндaғы
ащы өксік бейнелi тіркеc сын eciм мен зат ... ... ие ... ... ... ашу-ызасын арттыра түседi
Тiлдiк метафоралар – туынды сөздерде ... ... ... ... жаңа ... ... болуы. Метафора
аталым тұрғысынан ... ... өтiп, тек ... атау ... ... ... метафора ойды әсерлi әpi айқын етiп жеткiзу
үшiн қажет. Ойдың ... ... ... ... ... ... ... Метафораның бұл түpi көркем шығармада кездеседi. Мысалы: Бiр
бүйiрден қадалған сұғанақ көздердің сұғы өmmi ме, ... қыз ... ... өте ... ... қысылып, аяғын абыржи алғанда сусылдақ
топыpaқ борап кеткен-дi (133-б.).
Жеке ... ... ... белгiлi бiр ақынның я
жазушының туындысында өмip ... ... ... ... ... ене ... ... контексте ғана ұшырасатын сөздiң келтiрiндi
мағынасы қашанда әр автордың өзіндік ерекшешгін көрсетеді. Сондықтан
келтiрiндi ... ... ... ... авторлық жеке қолданыстағы метафора ... ... ... және ... белгiлерiне тән ойлау қабiлетiн ... ... мен ... ... ... айналасындағы дүниенi
танумен байланысты. Осындай үрдiс ... жаңа ... ... ... жаңа атауларға қажет жаңа тусініктемелер жасалады.
Метафора нақты болмыстың сан алуан салаларына жататын объектiлерге
атау бередi. Метафора арқылы тек жаңа ... ғана ... ол ... ... ... ... көптеген жаңа тyciнiктep бередi [12, 9 б.].
Жалпы тiлдiк ... ... ... механизмi өте күрделi. Тiлде
метафораның жасалуының арнайы ереже, тәртiбi жоқ. Метафораның туындауы
ойлау процесiнiң ұқcaту, ... ... ... байланысты.
Метафораның жасалуын тек тiлдiк заңдылықтармен түсiндiру ... ... ... таным дүниесi қоршаған ортадан ұқсастық, ... ... ... ... зат, ... оның ... ... жасалады. «Ассоциация» латын сөзi, «байланыс» деген
мағынаны бiлдiредi. «Бiр нәepceнi еске caқтay – оны байланыстыру» ... «Ес ... ... ... табылатын байланыстарды психологияда
ассоциация деп атайды» [13, 128 б.].
Сөз мағынасының метафоралануында ассоциациялар үлкен орын ... ... ... болатын елестеулер осы ассоциация заңдары арқылы пайда болып
отырады. Ассоциация заңдарын ғылымға ... рет ... ... грек
ойшылы – Аристотель. Ассоциациялардың Аристотель заманынан белгiлi үш түpi
бар. Олар: iргелестiк, ұқсастық және ... ... ... ... ... болады:
1) Iргелестiк ассоциациясы бойынша бiр зат ... елес ... оғaн ... бар ... ... қоса туғызады.
2) Ұқсастық ассоциациясынан нәрсенiң көpiнicтр ... ... ... ... еске ... яғни бiр зат ... елес ... қандай болса да ұқсастығы бар екiншi затты елестетеді.
3) Қарама-қарсылық ассоциациясы заңы ... ... ... қарама - қарсы екiншi бiр құбылысты еске бередi.
Метафоралану процесiне көбiне ... ... заңы және ... ... заңы негiз болады.
Сонымен, метафора тepeңдігi басқа жанама атаудың метафоралық сипатымен
байланысты ... ... eкi ... тән. ... ... дала ... ... ғасыр nерзентi сияқты метафоралық қолданыстардан оның осы
қасиетiн анық аңғаруға болады.
Метафораның танымдағы рөлiне байланысты ... ... мен ... мифтiк-поэтикалық ойлау мен әлемнiң ұлттық көpiнicтepiнe
назар ... ... ... ... ... ... танытуға қаншама көп зерттеу ... ... ... ... тереңге тамыр тартып, зерттеу
мәселелерiнiң бетi ашыла түседi. Бұл бiзге метафораға, оның ... бiр ... ... ... ... ... [12, 27 ... аталымда заттардың қасиеттерін өзге бір заттар арқылы ашады.
Тілдік таңбалардың астарында сол ... ... ... ... ... мақсатта қолдану сөз мағынасының ауысуына әкеледі.
Соның негізінде тілдік таңбаның мағыналық өрісі ... ... ... ... ... мен құбылыстардың ұқсастығы негізінде дайын
таңбалардың өзге бір нысанды атауда қолданылатын тәсілі ретінде ... 13 ... ... ... ... В. Язык и ... ... – М.: Прогресс, 1985. – 400с.
2. Аханов Т. Тіл біліміне кіріспе. – А.: Мектеп, 1965. – 158 ... ... Ғ., ... Б. ... ... ... лексикологиясы мен
фразеологиясы. – А.: Дәуір, 2003. – 245 б.
4. Қазақ тілі түсіндірме ... т. I. – А., ... ... Ғ., ... І. Қазіргі қазақ тілі. – А., 1962. – 315 б.
6. Черкасова Е.Т. Опыт лингвистической интерпретации тропов (метафор) ... ... 1963, №2. – ... ... М., ... М., Жанпейісов Е., Манаспаев Б. Қазақ тілінің
стилистикасы. – А., 1974. – 63 ... ... Р. ... ... ... көп ... – А.: ... Резуанова Ғ. Қ. Қазақ тіліндегі көп мағыналы сөздерден жасалған
синонимдік, омонимдік, ... ... Фил. ғыл. ... ... 1999. – 251 б.
10. Барлыбаев Р. Қазақ тіліндегі сөз мағынасының кеңеюі мен таралуы: Фил.
ғыл. канд.... дис. – А., 1963. – 124 ... ... Б. ... ... ... – А., 2003. – 167 ... Сыбанбаева А.С. Қазақ тіліндегі концептуалды метафораның қызметі. Фил.
ғыл. канд.... дис.: А., 1999. – 130 б.
13. Жарықбаев Қ. ... – А.: ... 1996. – Б. ... ... Г.Н. ... ... когнитивтік аспектісі
(біріккен зат атаулары негізінде): Филол. ғыл. канд.... дис. – ... – 136 б ... А. ... – А.: ... 1989. – 302 б.

Пән: Тілтану, Филология
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Абайдың түпнұсқада келтірген метафорасының орыс, ағылшын тілдеріндегі баламаларын талдап, аудармашылар шеберлігін, шығармашылық даралығы мен көркемдік-эстетикалық танымының берілуін, көрінуін зерттеу53 бет
Тілдік қатынас негіздері пәнінің мақсаты, міндеті зерттеу нысаны10 бет
Шығарма тілін лингвистикалық талдаудың сипаты4 бет
Қазақ тіліндегі көнерген аталымдардың метафоралануы9 бет
Ағылшын және қазақ тілінде тағамдық метафоралардың лингвомәдени аспектісін зерттеу69 бет
Адамның әлеуметтік мәртебесі: сөйлеу әдебінің ерекшеліктері95 бет
Аударматану терминдерінің когнитивтік-семантикалық құрылымы37 бет
Ағылшын тіліндегі эпитеттердің стилистикада алатын орны12 бет
Гендерлік лингвистиканы зерттеудің теориялық аспектілері9 бет
Когнитивті лингвистика ғылымының теориялық мәселелері60 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь