Біріккен Ұлттар Ұйымы туралы мәлімет

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

І. БІРІККЕН ҰЛТТАР ҰЙЫМЫНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.1 БҰҰ.ның Жарғысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.2 Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас ассамблеясы ... ... ... ... ... ...10
1.3 Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас хатшысы ... ... ... ... ... ... ... 12
1.4 Бірікке Ұлттар Ұйымының қоғамдық ақпарат департаменті ... .12
1.5 Біріккен Ұлттар Ұйымының дамыту бағдарламасы ... ... ... ... 13

ІІ. ҚАЗАҚСТАН МЕН БҰҰ.НЫҢ АРНАЙЫ МЕКЕМЕЛЕРІ
2.1 Қазақстан мен БҰҰ.ның Даму Бағдарламасы(ПРООН) ... ... ..14
2.2 Қазақстан мен БҰҰ.ның ББҒММҰ (ЮНЕСКО) ... ... ... ... ...15
2.3 Қазақстан мен БҰҰ.ның ЕЗБҚААБ (УКНСПП ООН) ... ... ... .16
2.4 Қазақстан мен АЭХА (МАГАТЭ) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..17
2.5 Қазақстан мен БҰҰ ЖКБІБ (УВКДБ ООН) ... ... ... ... ... ... ..18
2.6 Қазақстанмен БҰҰ. ның ӨДҰ (ЮНИДО) ... ... ... ... ... ... ...19

ІІI. ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ БІРІККЕН ҰЛТТАР ҰЙЫМЫ
3.1 Біріккен Ұлттар Ұйымындағы Қазакстанның қызметі ... ... ... 20
3.2 ҚР.дағы Біріккен Ұлттар Ұйымының өкілдіктері ... ... ... ... ..26

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..35
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .37
Қазіргі уақыттағы ең беделді, әрі күрделі құрылымды халықаралық ұйымдардың арасында 1945 жылы құрылған Біріккен Ұлттар Ұйымының саяси салмағы басым. Қазақстан Республикасы үшін БҰҰ – мен бірлесіп әрекет етуі – еліміздің сыртқы саяси қызметінің ең маңызды бағыттарының бірі болып табылады сондықтанда өзімнің таңдаған жұмыстың тақырыбы өзекті әр маңызы зор деп санаймын.
АҚШ президенті Франклин Рузвельт ұсынған «Біріккен Ұлттар» атауы, алғаш рет бірінші қаңтар 1942 жылы «Біріккен Ұлттар Декларациясында» қолданылды, бұл кезде екінші дүниежүзілік соғысқа қатысушы жиырма алты мемлекеттің өкілдері, өз мемлекеттерінің атынан соғысқа қарсы бірігіп күрес жүргізетіндерін хабарлады.
Біріккен Ұлттар Ұйымының жарғысы 1945 жылы 25 сәуір мен 25 маусым айлар аралығында Сан-Франциско қаласында өткен «халықаралық ұйымды құру» жөніндегі Біріккен Ұлттар конференциясында 50 мемлекеттің өкілдерімен дайындалды. Конституциялық құжат болып табылатын Жарғы - халықаралық ұйым ретіндегі Біріккен Ұлттар Ұйымының қызметін реттейді және әр түрлі салалар бойынша жүргізілетін барлық қатынастарда мемлекеттердің жүріс-тұрысын бақылап, қадағалауда басты роль атқарады.
Біріккен Ұлттар Ұйымының Жарғысы –халықаралық құқықтың жалпы мақсаттары мен қағидаларын анықтайтын, әскери, экономикалық, әлеуметтік, мәдени қатынастардағы мемлкеттің жүріс-тұрысының кодексі болатын, барлық мемлекеттер үшін міндетті халықаралық құжат.
Біріккен Ұлттар Ұйымы ресми түрде 1945 жылдың 24 қазанынан бері қызмет жасайды. Оны құрып, негізін салушылар деп АҚШ, Ұлыбритания, Қытай және Кеңес Одағы мемлекеттері аталды. Жыл сайын жиырма төртінші қазан Біріккен Ұлттар Ұйымының күні деп тойланады.
Біріккен Ұлттар Ұйымының мақсаттары төмендегідей:
- Халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
- Халықтар теңдігі қағидасы негізінде ұлттар арасындағы достық қарым-қатынастарды дамыту;
- Экономикалық, әлеуметтік, мәдени, гуманитарлық сипаттағы халықаралық проблемаларды шешуге көмектесу;
- Осы аталған мақсаттарға жетудегі ұлттардың іс-әрекеттерін біріктіретін орталық болу.
Біріккен Ұлттар Ұйымы мынадай қағидаларға сай қызмет жасайды:
- Оның барлық мүшелері тәуелсіз теңдікке ие.
- Мүшелердің барлығы Жарғыдағы міндеттемелерін толық әрі дұрыс орындаулары тиіс.
-Олар өздерінің халықаралық дауларын бейбітшілік құралдарымен шешулері тиіс.
- Басқа мемлекетке қарсы қару қолдану ойынан аулақ болулары тиіс.
Бейбітшілікті қолдайтын, Біріккен Ұлттар Ұйымының Жарғысының міндеттемесін толық әрі бұлжытпай орындауға дайын кез келген мемлекет ұйымның мүшесі болып қабылдана алады. 14 қыркүйек 1999 жылғы есеп бойынша БҰҰ-ң мүшелігіне дүние жүзіндегі 188 мемлекет енген. Қазақстан Республикасы БҰҰ-на екінші наурыз 1992 жылы мүше болды.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз 1995 жыл.
2. Н.Ә. Назарбаев. Қазақстан халқына жолдауы. «Қазақстанның статегиялық дамуы бағдарламасы-2030. Даму, қауіпсіздік және халықтың жағдайын жақсарту»// Қазахстанская правда. Алматы, 1997, 11 қазан
3. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қазақстан халқына Жолдауы» Астана, 2005 жылғы ақпанның 18-і.
4. Международная правосубъектность (некоторые вопросы теории).-М., 1991.
5. Қ. Тоқаев. Қазақстан және Ұлттар Ұйымы: ынтымақтастықтың оң жылы //"Егемен Қазақстан", 2002 ж. 2 наурыз
6. Черниченко С. Международное право: современные теоретические проблемы. –М., 1993.
7. Токаев К.К. Под стягом независимости. Очерки о внешней политике Казахстана. –Алматы, 1997.
8. Сборник документов по международному праву.//Под общ ред. К.К. Токаев. –Алматы. 1998. I-том.
9. Токаев К. Дипломатия Республики Казахстан. – Астана. 2001
10. Токаев К. Внешняя Политика Казахстана в Условиях Глобализации. – Алматы. 2000
11. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқық. Жалпы және ерекше бөлімдер. –Алматы. “HAS” баспа компаниясы, 2003.
12. Әйтiмбет Қ.А. Қазақ қоғамының Қазақстандағы азаматтық қоғамдық қалыптастырудағы өзектi мәселелерi.
13. Проблемы формирования гражданского общества в Казахстане. Сборник материалов научно-практической конференции ( 17 апреля 2002 г.)- Алматы: Компьютерно-издательский центр Института философии и политологии МОН РК, 2002.
14. Степаненко Б.В. Программы ООН в СНГ. – Москва 1999 год
15. Ермекбаев А.Б. ЮНЕСКО в Казахстане. – Алматы 2002 год
16. К.К. Токаев Дипломатия Республики Казахстан. – Астана 2001 год
17. Интернет-сайт представительства ООН в Казахстане (www.mfa.kz)
18. Шреплер Х.А., «Международные организации». Справочник, М., 1995;
19. Токаев К.К., «Под стягом независимости». Очерки о внешней политике Казахстана, Алматы., 1997.
20. «Ұлттық Қазаұстан энциклопедиясы».1999
21. М. Беджауи, Международный Суд ООН: прошлое и будущее, Московский журнал международного права, 1995, N2, стр. 42
        
        Мазмұны
Кіріспе………………………………………………………………………...3
І. Біріккен Ұлттар Ұйымының құрылуы мен құрылымы…………………………………………………………………6
1.1 БҰҰ-ның Жарғысы………………………………………………..10
1.2 Біріккен Ұлттар ... Бас ... ... ... Ұйымының Бас хатшысы……………………....12
1.4 Бірікке Ұлттар Ұйымының қоғамдық ақпарат департаменті…..12
1.5 Біріккен Ұлттар Ұйымының дамыту бағдарламасы…………….13
ІІ. Қазақстан мен ... ... ... ... мен ... Даму ... ... мен БҰҰ-ның ББҒММҰ (ЮНЕСКО) ……………….15
2.3 Қазақстан мен БҰҰ-ның ЕЗБҚААБ (УКНСПП ООН)………….16
2.4 Қазақстан мен АЭХА (МАГАТЭ)………………………………..17
2.5 Қазақстан мен БҰҰ ... ... ... Қазақстанмен БҰҰ- ның ӨДҰ (ЮНИДО) ………………………19
ІІI. ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ Біріккен Ұлттар Ұйымы
3.1 Біріккен Ұлттар Ұйымындағы Қазакстанның қызметі…………20
3.2 ... ... ... ... ... әдебиеттер тізімі…………………………………..37
Кіріспе
Қазіргі уақыттағы ең беделді, әрі ... ... ... ... 1945 жылы ... Біріккен Ұлттар Ұйымының саяси
салмағы басым. Қазақстан Республикасы үшін БҰҰ – мен ... ... ... ... ... ... ... ең маңызды бағыттарының бірі ... ... ... ... ... ... ... әр маңызы
зор деп санаймын.
АҚШ президенті Франклин ... ... ... Ұлттар» атауы,
алғаш рет бірінші қаңтар 1942 жылы ... ... ... бұл ... ... ... ... қатысушы жиырма алты
мемлекеттің өкілдері, өз мемлекеттерінің атынан соғысқа қарсы бірігіп күрес
жүргізетіндерін ... ... ... ... 1945 жылы 25 сәуір мен 25 маусым
айлар аралығында Сан-Франциско қаласында ... ... ... құру»
жөніндегі Біріккен Ұлттар конференциясында 50 ... ... ... ... ... ... ... - халықаралық ұйым
ретіндегі Біріккен Ұлттар Ұйымының қызметін реттейді және әр ... ... ... ... ... ... ... қадағалауда басты роль атқарады.
Біріккен Ұлттар Ұйымының Жарғысы –халықаралық құқықтың жалпы
мақсаттары мен ... ... ... ... әлеуметтік,
мәдени қатынастардағы мемлкеттің жүріс-тұрысының кодексі ... ... үшін ... халықаралық құжат.
Біріккен Ұлттар Ұйымы ресми түрде 1945 ... 24 ... ... ... Оны ... негізін салушылар деп АҚШ, Ұлыбритания, Қытай
және Кеңес Одағы мемлекеттері аталды. Жыл ... ... ... қазан
Біріккен Ұлттар Ұйымының күні деп тойланады.
Біріккен Ұлттар Ұйымының мақсаттары төмендегідей:
- Халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
- ... ... ... ... ұлттар арасындағы достық қарым-
қатынастарды дамыту;
- Экономикалық, әлеуметтік, мәдени, гуманитарлық ... ... ... көмектесу;
- Осы аталған мақсаттарға ... ... ... ... ... Ұлттар Ұйымы мынадай қағидаларға сай қызмет жасайды:
- Оның барлық мүшелері тәуелсіз теңдікке ие.
- Мүшелердің барлығы ... ... ... әрі дұрыс
орындаулары тиіс.
-Олар өздерінің халықаралық дауларын бейбітшілік құралдарымен
шешулері тиіс.
- Басқа ... ... қару ... ойынан аулақ болулары тиіс.
Бейбітшілікті қолдайтын, Біріккен Ұлттар Ұйымының ... ... әрі ... орындауға дайын кез келген мемлекет
ұйымның мүшесі болып ... ... 14 ... 1999 ... есеп ... ... ... жүзіндегі 188 мемлекет енген.[1] Қазақстан
Республикасы БҰҰ-на екінші ... 1992 жылы мүше ... ... 2 ... ... бүгінгі таңда 190 ... ... ... ... Ұйымына қабыданғанына 14 жыл
толды. Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 46 ... ... ... ... ... Қарары бірауыздан мақұлданды.
Біздің көпұлтты халқымыз үшін бұл оқиғаның ... зор ... ... ... ... ... Қазақстанды тәуелсіз мемлекет ретінде
танығанын көрсетіп берді.[2]
Жұмысымның мақсаты ... ...... ... ашу, ... БҰҰ даму ... ... асырудағы ролі,
белсенділігіне қатысты өзекті мәселелерді ... ... ... ... ... жүту барысында жұмыстың негізгі міндеттері ... ... ... ... ... ... ұйытқы болған тарихқа тоқталу;
- Біріккен Ұлттар Ұйымының ... ашып ... оның ... Біріккен Ұлттар Ұйымының жарғысының қабылдануы, бас ассамблеясының
өкілеттігін көрсету, бас хатшысының қызмет бабына тағайыналуын қарастыру;
- Біріккен Ұлттар ... ... ... ... атқарып
жатқан қызметі, олардың бағдарламалары назар аудару;
- Біріккен Ұлттар Ұйымындағы ... ... ... ... аспектілеріне тоқталып оларға сипаттама беру.
Тарихи деректерге сүйенетін болсақ ... ... ... ... ... ... ... ғылым еңбектер елімізде аса көпте емес
Біріккен Ұлттар Ұйымы жайлы төмендегідей ғалымдардың еңбектерінде жалпылама
жарияланды. Біздің ... ... ... ... ... ... аса маңызды және халықаралық ынтымақтастықта атқарған қызметтері
де елеулі болып ... Бұл ... ... Ж.О. тағы басқа
ғалымдардың еңбектерінде жарық көрді.
Өткен 14 жыл аса ірі оқиғаларға толы болды. БҰҰ ... ... ... оның ... ... әр қилы ... де айтылды. Алайда БҰҰ әлі де
бүкіл адамзаттың бейбіт дамуға және халықаралық ынтымақтастыққа деген асыл
армандары мен ... ... ... ... және оның ... басшысы
К. Аннанға Нобель Бейбітшілік сыйлығын берілуі - БҰҰ-ның бейбітшілік пен
қауіпсіздікті қолдауға ... ... ... ... ... ... ... нақты көрінісі.
2000 жылы Нью-Йоркте болып өткен Мыңжылдық Саммиті БҰҰ Жарғысының
мақсаттары мен ... ... ... берді. Қорытынды
декларацияда принциптік маңызды ережелер мәлімденген, оған ... ... БҰҰ ... қатынастарда көпжақты реттеудің маңызды тетігі
ретінде ... ... ... Жаңа ... ... қалыптастыру БҰҰ
Жарғысының принциптері мен халықаралық құқық ... ... ... ... ... ... ... – ол Ұйымның
концептуалды жаңаруына ... ... ... ... ... іс-қимыл
жоспары.
Ұйымның ХХІ ғасырдағы міндеттеріне арналған баяндамасында БҰҰ Бас
Хатшысы К. Аннан, үш ірі ... ... ... ... әлемді болашақта
жарқын өзгерістерге жетелейді: мұқтаждықтан құтылу, қорқыныш сезімдерден
арылу және адамды қоршаған табиғатты аман ... ... Бұл ... асыру бүкіл халықаралық қоғамдастықтың күш-жігерін біріктіруді талап
етеді.
Қазақстан, Мыңжылдық декларациясын қолдайтынын білдірді, ... ... ... пен ... ... ... ... шын ниетін растады. ... ... ... ... ... Н.Ә. ... ... процесі дүниежүзілік қоғамдастық
алдында жаңа міндеттер қойып отырғанын атап өтті.[3] Жаңа қыр ... ... ... ... ... қоғамдастығының лайықты жауап
тауып отыруы ерекше маңызды рөл ... ... ... ... ... ... сипатын қамтамасыз ету. Жаһандану кең мүмкіндіктерге жол
ашқанымен, сонымен бірге үлкен шығындар ... де ... Бұл ... мен шығындарын біркелкі екшеп отырмау, дамушы елдер мен ... бар ... кері ... ... Осы елдердің қажеттіліктеріне
жауап беретін кең ауқымды және қажырлы ... ... және де ... әзірленіп, жүзеге асырылатын тиімді шаралар қажет.
БҰҰ қатарында Қазақстан өзінің ... мен ... ... үшін тұрақты түрде жұмыс жүргізіп келеді. 1992 жылы БҰҰ ... ... ... рет ... ... ықпалдастық және сенім
шаралары жөніндегі кеңесті (АӨСШК) шақыру бастамасын көтерген болатын. ... ... ... ... және ... ... нығайтуға
бағытталған оның іс-қимылына сай келеді.
Еліміздің осындай деңгейге жетуі – ... бен ... ... ... ... ... ... Біріккен Ұлттар Ұйымының құрылуы мен құрылымы
«Біріккен ұлттар ұйымы» – екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ... ... ... ... арқасында құрылған халықаралық ұйым.
БҰҰ ұлы мемлекеттер – КСРО, АҚШ, және Ұлыбритания инициати ... ... ... Сан – ... ... ... ... АҚШ, Ұлыбритания, Қытай мемлекеттерінің шақыруымен фашистік ... ... ... ... ... ... ... соғыс жариялаған
елдер қатысты. Конференцияда БҰҰ-ның жарғысы қабылданды, мақсаттары мен
міндеттері ... БҰҰ ... ... , 1942 жылы 1 ... 26 мемлекеттің өкілдері жиналып декларация қабылдады. 1943 жылы
Москвада ... АҚШ, ... және ... ... істер министрлерінің
жалпы кеңесі қауіпсіздік туралы декларация қабылдады. Мұнда бейбітшілікті,
қауіпсіздікті қолдап отыру үшін ... ұйым құру ... Бұл ... ұлы үш ... ... АҚШ, Ұлыбритания) басшыларының
Тегеран конференциясында (1943 ж. 28 қараша) мақұлданды.
БҰҰ-ның штаб-пәтері Нью-Йоркта орналасқан. Оның европадағы бөлімінің
тұратын орны – ... ... ... 51 ... ... 1970 жылы мүшелер
саны 126-ға ... ... ... және ... органдары болып Бас
Ассамблея Қауіпсіздік Советі, Экономикалық және Әлеуметтік Совет, Бақылау
Советі, ... сот және ... ... Олардың міндеттері мен
мақсаттары Жарғыда белгіленген.
БҰҰ-да талқыланған мәселелер жөніндегі шешімдер ... ... ... бір ... ... ғана толық қабылданады. Шешімнің
тек бір ауыздан қабылдану принципі қандай да ... бір ... ... ... ... ... БҰҰ-ның қызметі сан түрлі, олардың
ішіндегі негізгілері ... ... пен ... ... ... отаршылдықты жою мәселелері, әлеуметтік-
экономикалық міндеттер алады.
БҰҰ жұмысында кемшіліктер де жоқ емес. Батыс капиталистік ... ... ... ... ... қазіргі дәуіріміздің көптеген
көкей тесті проблемалары, оның ішіндегі қарусыздандыру мәселесі ... ... ... ... мемлекеттер социялистік елдерге
бостандық үшін күресуші елдерге ... ... ... ... ... ... 1950 жылы Корей Халық ... ... ... ... ... жүргізілуі. БҰҰ-ны империалистік
мемлекеттер Конгоға да қарсы пайдаланды. БҰҰ секретариатында көпшілік
орынды империалистік ... ... ... ... ... ... соңғы жылдары империалистік-отаршылдық жүйенің күйреуі нәтижесінде
бостандық алған көптеген жас, дербес ... ... ... ... ... ... тілегіне сай, ынтымақ ... ... ... ... істеткізуге ұмтылып келеді.
БҰҰ құрылғаннан бастап Россия Федерациясы бейбітшілік сүйгіш ... бола ... ... ... ... сақтау және
нығайту саясатын, мемлекеттердің бейбіт-қатар өмір сүруі, арандатушылыққа
жол бермеу, ... ... ... сөз ... ... шешу ... ... келеді. Мемлекеттер арасында достық қарым-қатынасты
қалыптастырып дамытуда, халықаралық ынтымақ, бірлік қатынасты дамытуда ... ... ... өте ... ... құрылымына келер болсақ, ол басты алты органнан ... ... ... ... ... және ... кеңес;
Қамқорлық жөніндегі кеңес; Халықаралық сот; Секретариат.
Бас Ассамблея ... ... ... ... табылады. Ол барлық мүше
мемлекеттерден құралады, яғни пленарлық орган. Әр мемлекет ассамблеяда ... ие. ... ... ... бір рет, ... ... ... басталады.
Бас Ассамблея БҰҰ-ң құзыретіне кіретін барлық мәселелерді қарастырып,
мүше мемлекеттерге және ... ... ... ... ... ... ... қолдану туралы шешім қабылдауға құқығы жоқ. Яғни, оның
актілері мемлекеттерге ұсыныс түрінде ғана болады.
Бас Ассамблеяның ... ... ... ... және ... ... ... кез келген мәселе бойынша Қауіпсіздік кеңесінің немесе
мүше мемлекеттердің көпшілігінің талабымен, бұл ... Бас ... ... ... он бес күн ... шақырылады.
Төтенше сессия әлемдік қауіпсіздік пен бейбітшілікке ... ... ... ... ... ... ... талабымен, бұл
туралы Бас хатшы хабардар болғаннан ... ... төрт ... ... Ассамблеяның функциялары мен құзыреттері:
1.Халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдаудағы қатынастардың
басты қағидаларын қарастыру.
2.Халықаралық бейбітшілік пен ... ... ... ... олар ... өз ұсыныстарын әзірлеу. Қауіпсіздік кеңесі қарастырып
жатқан мәселелер бойынша, егер Қауіпсіздік кеңесі өзі ұсыныс ... ... ... ... кез ... ... құзыреттері мен
функциялары бойынша сұрақтарды шешу.
4.Қауіпсіздік кеңесінің баяндамаларын ... ... ... ... ... Бас хатшысын бес жылға ... ... ... емес ... ... және әлеуметтік кеңестің мүщелерін,
Қауіпсіздік кеңесімен біріге отырып, халықаралық ... ... ... ... сай, ... ... ... қолдауда басты жауапкершілікті мойнына алған орган.
Кеңес он бес мүшеден тұрады: бесеуі тұрақты мүше – Кытай, ... ... және ... ... ... ал ... оны - Бас
Ассамблеямен екі жылға сайланып отырады.
Кеңестің әрбір ... бір ... ие. ... бір ... ... шешім
қабылданды деп есептелінеді, егер он бес ... ... ... ... ... ... БҰҰ-ң барлық мүшелері Қауіпсіздік кеңесі қабылдаған
шешіммен келісіп, оны орындауға тиіс. БҰҰ басқа органдары мемлекеттерге ... ... ... ал Қауіпсіздік Кеңесі, керісінше шешім
қабылдап, ол шешім барлық ... үшін ... ... табылады.
Қауіпсіздік кеңесінің функциясы мен құзыреті:
1.БҰҰ қағидалары мен ... ай ... ... ... қолдау.
2.Белгілі бір жағдайды әлемдік қауіпсіздік пен ... ... деп ... бұл дауды шешуге міндетті.
3.Мұндай дауларды шешудің құралдарын ұсыну.
4.Бейбітшілікке қауіп төндіретін ... ... ... олардың алдын алу.
5.Агрессияны тоқтату немесе алдын алу мақсатында, жаза ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастырушыға қарсы әскери күш қолдану.
7.Жаңа мүшелер қабылдауға ұсыныстар беру.
Кеңес тек қана ... ... ғана ... 1972 жылы ... ол ... (Эфиопия) өткізді, ал 1973 жылы ... ... ... ... ... тараптардан дауды бейбіт түрде шешу
жөніндегі міндеттемені орындауды талап етуге ... және бұл ... ... мен тәртіптерін ұсына алады.
Экономикалық және Әлеуметтік Кеңес. Бұл ... ... ... ... ... ... асырады. Құрамы 54 мүшеден
тұрады, үш жылға сайланады. Шешім ... ... ... ... ... ие. ... ... қаласында орналасқан.
Сессия жылдың басында Нью-Йоркта ұйымдастырылады, ал маусым айларында
не Нью-Йоркта, не Женевада негізгі сессия өтеді.
Экономикалық және ... ... ... ... ... ... және ... проблемаларды қарастыратын
орталық форум ролінде болады.
2.Халықаралық экономикалық, әлеуметтік, мәдени ... ... ... ... жүргізу, мемлекеттерге ұсыныстар беру.
3.Бас Ассамблеяға жіберу үшін халықаралық ... ... ... ... ... осы саладағы қызметі мен саясатының басты бағыттарын анықтау.
БҰҰ Жарғысы бойынша экономикалық және әлеуметтік кеңестің қызметі
халықтың ... ... ... ... ... ... экономикалық-әлеуметтік, мәдени саладағы халықаралық проблемаларды
шешуге, адам құқықтарының сақталуын көмектесуге бағытталған.
Қамқорлық жөніндегі кеңес қамқорлық жүйесіне кірген аумақтарды ... үшін ... ... бұл ... саны он бір болды. Қамқорлық
кеңесі олардың экономикалық жағдайын жақсартуға, ... ... ... ... қол ұшын беретін. Қамқорлық жөніндегі кеңес Қауіпсіздік
кеңесінің тұрақты бес мүшесінен тұрады – Қытай, Франция, АҚШ, ... ... ... бұл ... ... ... ... немесе
тәуелсіз мемлекеттер деп аталынды. 1994 жылы ... ... ... ... мұхиттағы аралдар аумағы Палау бойынша ... Ол ... АҚШ ... ... ... ... ... жерде
тек қажетті жағдайларда ғана шақырылады.
Гаага қаласында (Нидерланды) орналасқан халықаралық сот Біріккен
Ұлттар ұйымының ең ... сот ... ... ... Қатысушы мемлекеттер
арасындағы заңи дауларды шешеді.[5]
Сотқа статут қатысушылары болып табылатын мемлекеттер, оның ішінде
Біріккен Ұлттар ... ... ... келе ... ... Ұлттар
Ұйымына мүше болып табылмайтын мемлекеттер, статутқа қатысушы болу арқылы,
келе алады. Сотқа жеке ... ... ... ... ... мемлекеттермен берілетін барлық істер, сондай-ақ ... ... ... ... ... Статутқа сәйкес, сот дауларды
төмендегі құжаттарды пайдалану арқылы шеше алады:
1.Дауласушы мемлекеттер мойындаған ережелер көрсетілген ... ... деп ... халықаралық әдет-ғұрып.
3.Ұлттармен мойындалған құқықтың жалпы қағидалары.
4.Сот шешімдері мен доктриналары.
Халықаралық сот он бес тәуелсіз судьядан ... ... Бас ... ... бірлесе отырып, тоғыз жылға сайлайды. Бұлардың бесеуі
әрбір үш жыл сайын жаңарып отырады. Халықаралық соттың судьясы ... ... ... ... ... ... қойылатын талаптарына сай
келетін, халықаралық құқық саласында беделге ие тұлғалар сайлана алады.[6]
Секретариат – ... ... ... ... әлем бойынша
барлық ұйымдарда қызмет жасайтын халықаралық персонал. Ол БҰҰ ... ... ... ... аырады. Секретариатты Бас Хатшы
басқарады. Ол Қауіпіздік кеңесімен ... ... Бас ... ... ... ... уақытта секретариаттың бас хатшысы Кофи Аннан.
Секретариат халықаралық конференцияларды шақырады, онда ... ... ... ... ... Олардың орындалуын қадағалайды.
Қазіргі уақытта Секретариаттың 170 мемлекеттен келген 8600-дей ер ... ... ... бар. ... ааматтық қызметкер болғандықтан
барлық іс-әрекеттері үшін олар Біріккен Ұлттар Ұйымының алдында ғана жауап
береді.
1.1 БҰҰ-ның Жарғысы
БҰҰ-ның негізгі ... ол - оның ... Оның ... 1944 ... ... ... КСРО, АҚШ, Ұлыбритания
және Қытай өкілдері қатысқан конференцияда жасалды. Жарғы Сан-Франциско
конференциясында дайындалып, 1945 жылы 26 ... оған 51 ... қол ... 1945 жылы 24 ... ... АҚШ, ... Қытай және Сан-Франциско конференциясында қатысқан мемлекеттердің
көпшілігі ратификациялауы-на байланысты күшіне енді. ... ... және 19 ... ... ... ... БҰҰ өз ... орындауы
үшін оның мүше-лері мына принциптерді басшылыққа алуы қажет: барлық барлық
мүшелердің дербестік теңдігі; ұлы ... ... ... ... ... ... бейбіт келіс сөз арқылы шешу; ұйым
мүшелерінің халықаралық ... күш ... ... және қандай
елдің болмасын территориялық тәуелсіздігіне немесе саяси бостандығына қарсы
күш қолдану саясаттан бас ... ... ... ... ... бойынша
жүргізген іс-әрекетін, бейбітшілікке қауіп төнген, не ол бұзылған жағдайда
төтенше жүргізген шараларды қолдауы; басқа елдің ішкі ... ... ... ... ... БҰҰ ... тек бейбітшілік сүйгіш дербес
мемлекеттер кіре ... БҰҰ ... ... шығуына хақысы бар.
1.2 Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас ассамблеясы
Ол БҰҰ-ның басты органдарының бірі. БҰҰ-на мүше ... ... ... ... Бас ассамблеяны құрайды. Мүшелерінің әрқай-сысы 1 дауыс
қана иеленіп, делегаттар мәжіліс залына мемлекеттердің ... ... ... орай ... ... жайғасады. БҰҰ-ның Жарғысына сәйкес,
Ассамблея халықаралық бейбітшілік пен ... ... ... ортақ қағидаларын талқылауға, сондай-ақ, бүкіл мәселе
бойынша мүдделі мемлекттерге және ... ... ... ... ... ... да болмасын, әрекет жасауды қажет ететін істің кез
келгенін талқылаған соң немесе талқыламай-ақ ол істі ... ... ... ... қатар халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікке қатер
төндіретін ... ... ... ... ... құқы бар (БҰҰ
Жарғысы, 11-, ... Осы ... ... Бас ... ... ... ... білім беру, денсаулық сақтау аясындағы
халықаралық ынтымақтастықты өрістетіп, адам ... мен ... ... ... ... ... ... прогрессивті
даму бағытында зерттеулер жүргізіп, нұсқаулар береді. Халықтар арасындағы
ортақ игіліктер мен ... ... ... келтіруі ықтимал
шараларды жоюды ұсынады.[7]
Бас ... ... ... және ... ... ... ... арнайы баяндамаларын талқылауға, БҰҰ бюджетін
қарап, ... ... ... қатар, мамандандырылған мекемелер
арасындағы қаржылық және бюджеттік ... ... Бас ... ... атап көрсетілген маңызды мәселелер боынша шешімдері
мәжіліске ... әрі ... ... ... ... екісінің басым
көпшілігінің дауысымен ... Өзге ... ... әсіресе,
процедуралық шараларға қатысты шешімдер кәдуілігі басым көпшілік дауыспен
қабылдана береді. Шешімдерді қабылдау үшін Бас ... ... ... ... жартысы қатысуы шарт.
Бас Ассамблея жыл сайын, әдетте, қыркүйектің алғашқы ... және ... ... ... ... ... Қауіпсіздік
Комитетінің, БҰҰ-на мүше елдердің көпшілігінің талап етуіне орай немесе БҰҰ-
на мүше бір елдің ... оны ... ... кемінде жартысы қолдаса)
талап етуі бойынша Бас хатшы шақырады.
Әр сессияда төраға және оның 21 ... ... ... ... ... ... ... төрағаларына сайлана алмайды.
Бұған қоса екі процедуралық комитет құралады, құрамына сессия ... ... және ... ... 7 ... төрағалары
енетін Бас комитет пленарлық мәжілістің күн тәртібін әзірлеумен, қаралатын
мәселелер кезегін белгілеумен, Бас Ассамблеяның ... ... ... ал ... комитет өкілеттіліктерітексерумен
айналысады.
Бас Ассамблеяның ... 7 ... ... ... ... ... саяси мәселелермен және қарусыздандыруды қоса алғанда,
қауіпсіздік мәселелермен, Арнаулы ... ... ... ... ... Екінші комитет экономикалық және қаржы мәселелермен; Үшінші
комитет әлеуметтік-гуманитарлық және ... ... ... ... және ... ... ... территорияларға жәрдемдесу
мәселелерімен, Алтыншы комитет құқықтық ... ... ... Ассамблеяның үш жылға тұрақты сайланатын әкімшілік, қаржы ... ... және ... жөніндегі комитетібар. Бас Ассамблея өзінің
қызметтік міндетін толық жүзеге асыруға ықпал ете алатын басқа да ... құру ... ... ... ... ... Бас хатшысы
БҰҰ-ның Бас хатшысы БҰҰ хатшылығының күнделікті жұмысына басшылық
жасайтын лауазым иесі. БҰҰ Бас ... ... ... ... ... 5 жыл мерзімге тағайындайды. Мерзім тағы да 5 ... ... ... Бас хатшысы жыл сайын Бас Ассамблеяда БҰҰ-ның әр ... ... ... ... БҰҰ ... ұйымдастырылған халықаралық
конференцияларға қатысады. Ол әкімшілік ... және ... ... ... ... ... да органдарының шешімдерінің
орындалуын қадағалайды, халықаралық ... пен ... ... екз келген мәселені Қауіпсіздік Кеңесінің назарына қояды,
мемлекеттер арасындағы шиеленісттерді шешудің бейбіт жолдарын ... ... бері Бас ... Т. Ли ... 1946 - 53), Д. Хаммаршельд
(Швеция, 1953 – 61), У. Тан (Бирма, 1961 – 71), К. ... ... ... 81), Х. ... де ... ... 1982 - 91), Б. Бутрос Гали (Египет, 1992
- 96) болды. Қазір Бас ... 1997 ... бері ... Кофи ... ... Ұлттар Ұйымының қоғамдық ақпарат департаменті
Ол – БҰҰ-ның ақпараттық мекемесі, Бас Ассамблеяның 1946 жылғы ... ... ... - әлем ... БҰҰ-ның қызметі және
ұйымдық мәселелері туралы толыққанды ақпаратпен қамтамасыз ету. Штаб-пәтері
Нью-Йоркте. Департамент БҰҰ-на мүше мемлекеттердің ... ... ... ... ашқан. Олар БҰҰ-ның қызметін халыққа танытумен қатар,
жергілікті тұрғындардың назарын ... ... ... ... жылы ... ... өз ... Қазақстанда да ашып, қоғам
өмірімен, үкіметтік емес ұйымдар ... оқу ... ... және ... ақпарат орталықтарымен байланыс ... ... ... ... ұйым ... туралы хабарламаның
бағдарламалар жасауға ... ... ... ... ... ресми тұлғалары мен ... ... ... ... ... ... ... қызметі
жөніндегі ой-пікілерін штаб-пәтерге хабарлап отырады және ... ... ... бірден-бір дерек көзі болып табылады.
1.5 Біріккен Ұлттар Ұйымының дамыту бағдарламасы
БҰҰ-ның дамыту бағдарламасы – аса ірі қаржыландырушы ұйым. Әр ... ... ... БҰҰ-ның дамыту ісін үйлестіріп отыратын негізгі
органдарына қаражат бөледі. Мақсаты – ... ... ... ... ... ... ... нарықтық экономикаға көшкен
мемлекеттерге жәрдемдесу.[8] Бағдарлама негізінен: 1.Адамды жанжақты және
орнықты дамытып, жеке ... ... ... ... де пәрменді күш
жұмсау. 2.Жеке адамды орнықты дамытудың негізгі мақсаттарына, кедейшілік
проблемаларын ... ... ... ... ... ... ... әйелдердің жағдайларын жақсартуға, табиғи ортаны қорғауға
арналған өзіндік ресурстарды ... 3.Ең ... ... ... ... осы ... ... ынтымақтастықты нығайту міндеттерін
атқарады. 1993 жылы қарашада Қазақстанда ұйым өкілдігі ашылды. 5 жылда 4,3
млн. ... ... іске ... Осы жобалар аясында ... ... ... мысалы, электр станцияларын салу жөніндегі
келіссөздер өткізу, уақыт талабына сай әлеуметтік-ұйымдастырушылық жұмыстар
жүргізілді. ... үшін оқу ... ашу ... қолға алынды.
Макроэкономика мәселелері бойынша кеңесшілік қызмет (құны - 300000 ... ... ... ... алу және ... ісін тиімді
өткізуге жәрдем берілді. Әсіресе, осы ... ... 1993 жылы ... ... шеккен Атырау облысының балаларына көмек (құны – ... ... ... ... ... тұрғындарға қамқорлық жасалды. БҰҰ-
ның дамыту бағдарламасы Қазақстан Президентінің әкімшілігімен, Үкіметпен,
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі агенттікпен бірлесе ... ... ... ... кедейлікке қарсы күресу, әлеуметтік саланы дамытуды,
табиғи ортаны қорғауды, т.б. шараларын ... ... ... ... мен ... Арнайы Мекемелері
2.1 Қазақстан мен БҰҰ-ның Даму Бағдарламасы(ПРООН)
1965 жылы құрылған ... ... ... ... ... ... ... ынтымақтастықтағында басты назарды ұлттық
мамандарды дайындауға, нарықтық реформаларды іске асыруға, экономикамыздың
әр түрлі секторларындағы жаңа ... ... ... ... ... ... БҰҰ ... Бағдарламасының кеңесшілері мен
сарапшылары Қазақстан өкіметіне еліміздегі ... ... ... ... бағдарламалды іске асыруға ... ... ... ... ... ... Ортаны Қорғау мен Қалыпты Даму
Әрекеттерінің Ұлттық Жоспары, Әйелдер Жағдайларын ... ... ... ... Даму ... Жоспары, Салауатты Өмірді
Қалыптастыру Бағдарламасы, ж.т.б
1993 жылдан бастап, БҰҰ Дамыту Бағдарламасы ... ... ... іске ... ... әр түрлі салалары мен
еліміздің барлық аймақтарына нақтылы көмек көрсетеді.
Қазіргі таңда ... ... ... пен саяси рефор-
малардың іске сәтті ... ... ... ... ары ... ... бағыттары анықталды, ең маңыз-ды мәселелерді ... ... ... әрекеттері жұмыс істеуде, олардың
ішінде:
❖ Әлеуметтік салада – еліміздің білім беру мен ... ... ... мен ... ... ... әлсіз топтарға нақтылы көмек
көрсету.
❖ Экономика саласында – еліміздің шағын және орта кәсіпкерлігін дамытуына,
өңдеу ... ... ауыл ... ... мен ... көмек көрсету.
❖ Экологиялық салада – Семей полигонының ... мен Арал ... ... ... ... ... мен ... ортаны қорғауға
көмек көрсету.
Жақын арада Қазақстан мен БҰҰ ... ... ... ... бірнеше жаңа бағдарламаларының іске ... ... ... ... Даму ... ... ... мен мемлекеттік басқару жүйесің нығайту
Бағдарламасы
❖ Қалыпты даму мақсат-да ... ... ... Бағдарламасы
Жалпы қарастырып алғанда, Орталық Азия ... ... ... Ұйымының Дамыту Бағдарламасының Қазақстандағы ... ең ... ... Бұл ... халықаралық бейнесінің тек ... ... ... мен ... ... ... ... Біріккен Ұлттар Ұйымының Білім Беру, Ғылым
және Мәдениет Мәселелері жөнінддегі ... ... 1992 ... мамырында
кіріп, оның келесідей Конвенцияларына қосылды:
❖ Білім берерлік, ... және ... ... кіргізілуі туралы
Келісім, оның А және Е толықтаулары мен 1950ж Протоколы
... ... ... ... ... ХІІІ ... ... мен ХІ Бапқа жататын Резолюция
❖ Әскери жанжал кезінде мәдени құндылқтарды қорғау туралы Конвенция, ... ... ... мен ... Әлемдік мәдени және табиғи мұралар-ң қорғалуы тур/ы Конвенция
❖ Еуропа елдері аймағының ... ... ... ... ... мен ... ... мойындау Конв-сы, 1979ж
❖ Азия мен Тынық Мұхит елдерінің ғылыми ... ... ... ... оқыту курстарын мойындау Конв-сы, 1983ж
❖ Еуропалық аймаққа ... ... ... ... ... ... Конвенциясы, 1997ж
ББҒММҰ Қазақстанды Орталық Азия аймағындағы ерекше ... ... ... ретінде мойындап, оған барынша көніл бөлу-де. ... ... ... ... ... Абайдың 150 жылдығының, М. Әуезов
пен Қ. Сәтбаевтың 100 жылдықтарының, М.Х. ... 500 ... ... 1500 ... Тараздың 2000 жылдығының және жақында
өткен Махамбеттің 200 жылдығының ... ... ... ... өткізілуің БҰҰ-ның каленьдарына орналатқан.
Осымен қатар, ББҒММҰ «Қазақстанның мәдени жәңе ... ... ... ала Тізімін» қабылдаған, оған ерекше аталынып кеткен
Хожа Ахмет Яссауи Кесеңесі кірген.
2001 жылдың тамызында ... ... – ның Бас ... К. ... ... Университетте Отрар кітапханасың қайта қалыптастыру
жөніндегі ... ... ... ... қол қойған.
Қазақстан ББҒММҰ – ның екі аймақтық бастамаларының құрылтайшысы болып
тұр. Оларға біз:
... ... ... ... ... ... ... Халықаралық Институты
2.3 Қазақстан мен БҰҰ-ның ЕЗБҚААБ (УКНСПП ООН)
Кеңес ... ... мен ... халықаралық қауымдастыққа
енуіннен бастап, еліміз бүткіләлемдік есірткілердің заңсыз айналу ... ... ... ... мен транспорттық
инфрақұрылымының дамуы – еліміздегі ... ... да ... ... ... ... Географиялық орналасуымыз, яғни әлемдік есірткі өңдіру орталық-тары мен
тасымалдау жолдарына жақындығымыз.
... ... ... әлеуметтік, саяси, рухани салаларына
әкелген өзгерістері мен қиыншылықтары,
❖ Аймақтағы геосаяси өзгерістер, ... ... ... мен ... және ... ... Азия мен ... КСРО елдеріндегі есірткі бизнесі-нің
гүлденуі – Қазақстандағы есірткілерді бақылауының жағдайың да шиелендірді.
Еліміздегі есірткі заттарының заңсыз ... мен ... ... айналуы
кең етек алып, экономикамызға, құқылық тәртібімізге, ұлттың денсаулығы мен
геноқорына, жалпы қоғамдағы әлеуметік – ... ... ... ... ... Ұйымының Есірткілерді Бақылак жөніндегі Халықаралық
Бағдарламаның (ЮНДКП) көпжылдық тәжирибесің ... ... ... ... ... ... ... пайдалануы мен айналымы
саласында ынтымақтастықты орна-тып, белсенді ... Бұл ... ... ... ... ... ... рөлді
атқаруда. Біріккен Ұлт-тар Ұйымының қата құру ... ... ... Ұйымы-ның Халықаралық Қылмысты Алдын Алу Орталығымен (ЦПМП) бірікті-
рілгеннің нәтижесінде - Біріккен ... ... ... ... ... Қылмысты Алдын Алу Басқармасы (ЕЗБҚААБ) құрылған.
Қазақстан Республикасы мен Біріккен Ұлттар ... ... ... ... ... 1996 ... 4 мамыр-ында
Ташкенттегі өткен Орталық Ази елдерінің есірткілердің өңдірісі-нің, заңсыз
айналымының, таратылымының мен ... ... мен ... ... Меморандумға еліміздің сыртқы істер министрінің қол қоюы
болды.
Қазақстан Республикасы бұл салададағы Біріккен Ұлттар ... ... ... да қол қойған. Олар:
❖ Есірткі Заттар жөніндегі 1961 жылғы ... ... мен 1972 ... ... ... ... 1971 жылғы Конвециясы
❖ Есірткі Заттары мен Психотропты ... ... ... қарсы 1988
жылғы Конвенциясы
Біріккен Ұлттар Ұйымының ЕЗБҚААБ ұсыныстары ... ... ... ... ... ... мен олардың
заңсыз пайдалануы мен айналымына қарсы ету ... ... ... Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... мен Наркобизнеске Қарсы
ету Стратегиясың ... Оның ... әр ... ... ... Қарсы ету Мемлекеттік Бағдарламасы ... Ішкі ... ... де, ... ... де, басқа да құқылық тәртіпті сақтаушы органдарда есірткілерге
қарсы ету арнайы ... мен ... ... ... ... ... мен Интерпол сияқты халықаралық ұйымдармен
ынтымақтастығы белсенді түрде, үлкен қарқынмен дамуда.
2.4 ... мен АЭХА ... ... ... республикамыздың «Ядролық Қаруды Таратпау
жөніндегі ... қол қоюы – оның 1994 ... 14 ... ... ... ... Агенттікке (АЭХА) 121 мүшесі ретінде кіруге
жағдай жасаған. Келісім шарттарына сәйкес 1994 ... 26 ... ... ... мен АЭХА ... «Ядролық Қаруды Таратпау
жөніндегі Келісімге» бай-ланысты «Гарантияларды қолдану туралы Келісімге»
қол қойылып, 1995 жылдың Шілдесінде Қазақстан ... ... ... сәйкес республикамыздың барлық ядролық қызмет АЭХА
гарантиялары ... ... ... ядролық объектілеріне: Ақтаудағы
Маңғышлақ Атомдық энергокомбинатының БН – 350 ... ... ... ... Курчатов қаласындағы және Алатау ... ... ... ... ... және республикамыздың
басқа да ... ... АЭХА ... жиі ... ... - ... ... мәлімдеген ядролық
материалдардың саның мен сақтау жағдай-ларың тексеру (верификациялау)
АЭХА – ның өз мүше-елдерімен техникалық ... ... ... және ... ... қауіпсіз
мақсаттарына пайдалану денгейінің жоғарлауына, қорша-ған ортаны қорғауына,
өңдірісте, ғылымда, әлеуметтік ... жаңа ... ... ... ... ... АЭХА – ның ... ынтымақтас-тық
бағдарламасына қатысуы – елімізге қазіргі замаңғы ядролық тех-нологияларға,
олардың өмірдің кез-келген облыстарында қолданылуына, сәйкес ақпараттарды
алуға жол ... ... ... энергияның мен ядролық-физикалық
технологилардың ... ... ... ... деңгейін
әлемдік деңгей-ге жеткізуге мүмкіндік береді.
Бұл бағдарлама арқылы және жалпы АЭХА – мен ара ... ... ... ғылыми байланыстарымыз е-дәуір кеңейтіліп,
Қазақстанның халықаралық көрінісің де жоғарлатады.
Соңғы жылдары ішінде АЭХА – ның бірнеше ... ... бұл ... ... ... басым бөлі-гі елімізде шығарылатың
жаңа құралдар ман ... ... ... ... Бұл еліміздің
ғылыми дамуына пайдалы әсер етеді.
2.5 Қазақстан мен БҰҰ ЖКБІБ (УВКДБ ООН)
Біріккен Ұлттар Ұйымының ... ... ... Ісі жөніндегі
Басқармасы (БҰҰ ЖКБІБ) Тәжікістандағы азамат соғысы салдарымен байланысты
Орталық Азияда 1993 жылдың Ақпанынан ... ... ... ...... мен ... өз өкілет-тіктерің ашып, тәжік босқындарының
Ауғанстаннан ... және ... ... соң, ... ... ... ... шаралар жүргізген.
ЖКБІБ Қазақстан Республикасындағы өз өкілеттілігін тек 1995 ... Оның ... ... БҰҰ ЖКБІБ – ның ... асты ... ... ... ... көмектің көрсетілуің қамтамасыз ету.
❖ Қазақстан Республикасындағы босқындар мәселелеріне қатысты ... емес ... ... ... ... ... оны ... тікелей қолдау.
Қазіргі кездегі БҰҰ ЖКБІБ – ның Қазақстан Республикасындағы қыз-меті
негізінен екі бір-бірімен тығыз ... ... ... ... ... ... – ның барлық бағдарламала-ры іске асырылады.
Оларға біз:
1. Дәстүрлі емес ... ең ... ... ... мен ... ... материалды және медициналық көмекті көр-
сету. Осы облыстағы бағдарламалар республикамыздың мемлекеттік
те, ... емес ... да ... іске ... ... – сы ... ... отанына ерікті түрде
оралуы-на арналған бағдарламаны асырады. ЖКБІБ мәліметтері
бойынша - ... ... 17-20 мың ... ... ... Ауғанстаннан, Тәжікістаннан, Шешенстаннан,
Ираннан келген.
2. Дәстүрлі емес ... бұл ... ... ... ... ... ... дайындауға көмектесу. Бұл салада ЖКБІБ
– сы босқындармен байланысты ... ... ...... көмек көрсету. ЖКБІБ – сы адам
құқықтары, ... ... ... ... ... ... мен конферен-цияларды, оқыту курстарын жиі өткізу
арқылы ... ... ... ... әрекеттер жасайды. Қазақстан Республикасының арнайы
органдарымен ... ... ... ... ... ... Қазақстанмен БҰҰ – ның ӨДҰ (ЮНИДО)
Біріккен Ұлттар ... ... Даму ... БҰҰ – ның өн – ... ... ... үшін 1966 жылы Бас ... –блеясының
резолюциясында қабылданған. Қазіргі таңда ӨДҰ – ның 170 – тей ... ӨДҰ ... ... және ... ел- ... өндірістің қалыпты
дамуымен айналысады.
Қазақстан Республикасы БҰҰ –ның ӨДҰ қатарына 1997 жылы кірген.
Қазақстанның оған кіріунен бұрын бұл ұйым ... ... ... ... ішіне:
❖ Инвестициялық жобалардың бағалауы мен қалыптастыруы
❖ Инвестициялаудың акционерлік емес түрлердің құқықтық, ... ... ... ... ... мен ұйымдарды оқытып – дайындау
1995 жылдың өзінде ӨДҰ мен БҰҰДБ – ның ... ... ... ... мемлекеттік өндірістердің реструкту-ризациясын
бастаған. Мысалы ретінде, Алматы облысындағы Текелі қаласындағы қорғасын –
мырыш комбинатының ... ... ӨДҰ ... ғана ... ... ... ... дамытуға да үлес қосады. Алматыда Шағын және Орта
Кәсіпкерліктің Қолдау Орталығы ашылды.
Американдық ... ... ... ... ӨДҰ – ... қолдауымен және БҰҰДБ – ның координа- циясымен Атырау қаласында
«Бизнесті Дамыту Орталығын» және оның микронесиелік ... ... ... Банкі, БҰҰДБ мен ТАСИС - тің «Каспий экологиялық бағдарламасына» да
қатысушы жақ болып шықты.
Қазіргі таңда БҰҰ – ның ӨДҰ ... ... үшін ... ... құруға жұмыс істеуде. Оған ... ... ... ... ... ... және орта ... дамытуы
❖ Инвестицияларды тартуға қолдау
❖ Шығынсыз өндірісті қалыптастыру
ІІI. ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... Ұйымындағы Қазакстанның қызметі
1992 жылы 2 наурызда Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымына кіруі өзінің
маңызы жағынан тарихи акция ... Осы ... ... ... ... ... ретінде әлемдік қоғамдастық қатарына қабылдануын рәміздік
тұрғыдан ... ... ... қоғамдастықтың қатардағы жаңа мүшесі ретінде
ғана емес, сонымен бірге қазіргі заманның ең бір ... ... ... ... позиция ұстататын, ядролық қарусыздану
жолындағы қозғалыстың алғы шебінде тұрған мемлекет ретінде ... 1991 ... ... ... ... ... және 1991 жылы ... ядролық
қаруы жоқ мемлекет ретінде Ядролық қаруды ... ... ... ... міндеттеме алуы Қазақстанға үлкен бедел сыйлады және БҰҰ ... ... ... халықаралық қауіпсіздік саласындағы жеке
бастамаларын көтеруге моралдық құқық берді.
1992 жылы күзде өткен БҰҰ Бас Ассамблеясының ... ... ... ... ... ... ... алғашқы форум
өткізілді. Осы сессияда Президент Н. ... ... ... ... сөз ... ... ... және әлемдегі БҰҰ-ның жаңа рөлін
назарға ала отырып, Н. Назарбаев былай деп ... ... ... ... ... ... ... әлемнің тұтастығы үшін жаңа ... ... ... ... жаңа өмір ... ... байқалады. Бұл
орайда мен ықтималды щиеленіс ... отқа ... ... саяси, әлеуметтік-экономикалық шаралар жүйесі ретінде тікелей
жария дипломатияны қолдаймын. Мұндай ... ... анық ... ... ... өзі ... болжамдық талдауды талап ... ... ... сақтаудың шарты ретінде маңызды
орын алады.
Осы ... Н. ... екі ... ... ... екі ұсыныста
әлемдік қоғамдастыққа біздің еліміздің сыртқы саяси бағытының жасампаздық
сипатын паш етті. Біріншіден, ... ... ... ... ... білдіру тәртібімен "бір қосу бір" формуласы бойынша ... ... ... ... ... ұсынды. Бұл формула
төмендегіні білдіреді, ... ... оған ... ... ... ... бөліп, жыл сайын өзінің ақша ... сол ... бір ... Осындай жолмен 10 жылдан кейіносы бітімгершілік сомасы он есе
өтеді.[9]
Екіншіден, Қазақстан басшысы Азиядағы ... және ... ... ... кеңесті шақыру туралы бастама көтерді. Азия құрылығының
орасан зор кеңістігінде қауіпсіздік ... ... ... осы ұсыныс
біздің еліміздің басшасын ... ... ... ... етіп,
Қазақстанның сыртқы саясатының арқауына айналады.
Сонымен ... Н. ... ... ... ... және ... ... сияқты өмірлік маңызды мәселелерге де тоқталды. ... Арал мен ... ... ... ... және ... қаруды таратпау режимін нығайту
саласындағы Қазақстан басшылығының ... ... осы ... ... ... келісімдерге мемлекетіміздің адалдығы жоғары бағаланды.
Ядролық қаруды сынауды толық тоқтату жөнінде Қазақстанның табанды позициясы
және іс ... ... ... қоғамдастықтың үлкен құрметіне бөленді.
Қазақстанның СНВ-1 шартына және Ядролық қаруды таратпау ... ... БҰҰ Бас ... 49-сессиясында, сондай-ақ, ядролық қаруды
таратпау туралы іс-қимылды ... ... БҰҰ ... мен ... ... ... ... құттықтады. БҰҰ
Бас Ассамблеясы қараусыздану және ... ... ... туралы өзі
қабылдайтын барлық қарарларында жоғарыда ... ... атап ... ... 29-30 тамызда Алматыда өткен "XXI ғасыр: ядролық қарудан
азат әлем жолында" атты ... ... БҰҰ Бас ... В. ... "Халықаралық қоғамдастық үшін Қазақстан жауапты
саяси ерік-жігермен, салмақты сөзбен және нақты істермен адамзат өзін өзі
жоятын ... ... ... азат ... ... ... көрсетті", - деп мәлімдеді.
1996 жылы 30 қыркүйекте Сыртқы істер министрі Қазақстан ... ... ... ... салу ... ... қол қойды (ЯСЖТШ). 160 мемлекет
осы шарттың қатысушылары болып ... Осы ... ... ... да ... ... қосты, осы орайдағы біздің республикамыздың
принципті ұстанымы және ... ... ... ... және ... тауып
жүр. Аталған шартқа қол қойып, біздің еліміз ғаламдық мониторингтік жүйені
құруға елеулі үлес қосты.
Сейсмикалық оқиғаларды қадағалау ... ... ... үшін бірегей инфрақұрылым - Семей полигоны ... ... ... осы ... ... ... толық деңгейде
қйтысуына мүмкіндік береді.
Біздің еліміз Орталық Азияда бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтауға
зор маңыз береді және осы ... ... ... қарудан азат аймақ
құру жөніндегі бастамасы іске асыруға мүдделі. Қазақстан осындай ... ... ... процесіне сындарлы түрде қатысып жүр. ... ... ... ... болашақ шарттың мәтінін келісу жөнінде
бес Орталық Азия елдерінің сарапшылар тобы елеулі ... ... ... ... ... ... ядролық қаруды таратпауды және ғаламдық
қауіпсіздік ... ... ... ... ... ету ... тиімділігін арттыруға зор ... бере ... ... ... ... ... қолдайды. Ұйымға мүше мемлекеттердің
БҰҰ-ның бітімгершілік күш-жігерін кеңейту және ... ... ... ... ... ... ... және Өзбекстан 1995 жылғы
желтоқсанда БҰҰ аясында Орталық Азия бірлескен бітімгершілік батальонын
құру ... ... қол ... ... Азия ... басшылары БҰҰ Бас хатшысына жазған
өздерінің өтінішінде бірлескен ... ... ... ... ... мүмкіндігі туралы мәселені қарауды
ұсынды.
Орталық ... ... ... құрылуы БҰҰ-дан қолдау
тапты және Бас хатшы мұны халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ... ... ... ... бағалады. 1996 жылдың басында Қазақстан
бейбітішлікті қолдау жөніндегі операцияларға қатысу мүмкіндігімен БҰҰ-ның
резервтік келісімдер жүйесіне қосылған 51-ші ... ... ... ... мүше 65 ... ... ... қатысады және олар БҰҰ-
ның бітімгершілік операциялары үшін ресурстар ... ... ... ... мүше бола отырып, Қазақстан көптеген ... ... ... ... Азия ... ... ... шешімін іздестіруге тартылды. Ауғанстандағы ... ... 1996 ... ... ... ... ... Қырғызстанның және Тәжікстанның саяси басшыларының кездесуі
өтті. Олар ... ... ... ... мәлімдеме қабылдады. Саммитте
қабылданған шешімге сәйкес Қазақстан 1996 ж. 16 ... ... ... Ауғанстандағы жағдай туралы мәселе бойынша ... ... ... ... ... бастамашы болды. Оның
қортындысы бойынша БҰҰ ҚК 1076 ... ... ... ... ... Алматы кездесуіне қатысушы мемлекеттер және АҚШ-ты, Германияны,
Италияны, ... және ... ... қоса алғанда, бірқатар басқа да
мемлекеттер болды.
Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Ресей Президентінің
арнайы ... тағы бір ... 2000 ... ... өтті. Онда ауған
жанжылының Орталық Азияға таралуына және аймақ елдерінің ... ... ... ... ... ... жағдай қаралды.
Кездесуге қатысушылар ... ... ... ... жағдайын
нашарлататын ауған проблемасын шешу жөнінде ... ... ... БҰҰ, ЕҚЫҮ және басқа да халықаралық және ... ... ... ... ... проблемаларға Қазақстанның тепе-теңдік сақтаған және
шынайы көзқарасы БҰҰ Бас Ассамблеясының күн ... ... ... ... берген кезде осы халықаралық форумда оң бағаланып жүр.
Біздің еліміз Еуропадағы қауіпсіздік пен ... ... ... ... ... ... Одақ пен Экономикалық
ынтымақтастық Ұйымының мүшесі болғандықтан осы бірлестіктердің БҰҰ-мен
ынтымақтастығын нығайтуға ... Бас ... ... тең ... ... ... БҰҰ-дағы ұстанымы Біріккен ... ... ... бүкіл кешені бойынша Қазақстанның мүдделерін ... ... Бұл ... ... ... әлеуметтік даму,
халықаралық құқықты прогрессивті дамыту, адам құқығын ... ... ... пен ... ... ... күрес саласында БҰҰ-мен өзара
іс-қимылды нығайтуға айырықша көңіл бөлінеді.[11]
БҰҰ Бас Ассамблеясының 53-сессиясында Қазақстан Орталық ... ... ... ... ... ... болды. Еуропа мен Азия
елдерінің арасында ... ... үшін ... байланысты ұлттық
және аймақтық көліктік инфрақұрылымды дамыту проблемасы уақыт ... ... бола ... қозғалатын мәселелерге қатысты БҰҰ-ға мүше-мемлекеттер
тарапынан өсе ... ... ... ... аймақта тиімді
транзит жүйесін қалыптастыру проблемасының маңыздылығын түсінудің куәсі -
бірқатар Шығыс Еуропа ... ... ... осы ... тең ... қатарына
қосылуы болды. Қазақстанмен бірге БҰҰ-ға мүше 13 мемлекет осы құжаттың тең
авторлары атанды, ... ... ... Ауғанстан, Беларусь, Болгария
бұрынғы Югославия, Македония, Грузия, Иран, Қырғыстан, Монғолия, Полыпа,
Молдова, Ресей, ... ... ... ... және Украина.
Қарар Екінші комитеттің жалпы мәжілісінде дауыс берместен-ақ ... Азия ... ... ... ... БҰҰ Бас ... ... - БҰҰ мамандандырылған мекемелерінің, басқа да
халықаралық Ұйымдардың және ... ... ... ... ... ... мен Азия ... көлік қатынастарын дамыту
бағдарламаларын әзерлеу мен іске ... ... ... елдерінің тарапынан
болатын іс-шаралардың халықаралық-құқықтық негізін құрды. Қарардың
ережелерін ... ... ... ... мен ведомстволар
халықаралық Ұйымдар мен донор-елдермен және басқа да ... ... ... ... мүмкін.
1997 жылғы 16 желтоқсанда БҰҰ Бас Ассамблеясының Семей
аймағы қатысты мәселелерді қарау үшін 1998 жылдың басында ... ... ... ... ... мен ведомстволардың,
жергілікті басқару органдарының, Ұлттық ядролық және екі ... ... ... және "Полигон-23" өкілдері кірді.
Ең маңызды міндет - ... ... БҰҰ ... ... ... ... ... болдырмауға жәрдемдесетін, ұлттық және халықаралық
күш-жігерді жұмсаудың бес басымдық берілетін секторын ... ... ... ... ... ... ... гуманитарлық көмек
және ақпарат тарату. Осы аталған басымдықтарды таңдап алу ... ... ... ... ... жағдаймен және өзара байланысты
қиыншылықтармен түсіндіріледі. Қазақстанның мемлекеттік құрылымдары бүгінгі
күні ... ... ... ... ... пен оның ... толық
Ауқымда көмек көрсетуге мүмкіндігі жоқ. Сарапшылардың бағалуы ... бес ... ... ... іске ... үшін 43 млн. ... етіледі. Семей аймағының халқы мен экологиясын ... ... ... ... түрде жүргізуге болады.
1998 жылғы қарашада БҰҰ Бас ... ... ... аймағының халқын, экологиясын және экономикалық дамуын
оңалту мақсатындағы халықаралық ынтымақтастық пен қызметті үйлеетіру" ... ... ... ... мүше ... мемлекеттердің делегацияларымен
тұрақты кеңесберулер жүргізудің нәтижесінде БҰҰ жанындағы ... ... ... ... ... келісті. БҰҰ-ның дипломатиялық
топтарында Ұйымға мүше 54 мемлекеттің осы қарарға тең автор ... ... ... ... кеңінен қолдануы туралы куәландырады.
Қарарда Бас хатшыға бағытталған ұсыныс бар, онда ... ... ... ... Бас Ассамблеясының 55-сессиясына тиісті баяндама әзірлеу мақсатында БҰҰ-
ның тиісті бағдарламаларын қатыстыра отырып, консультацияларды жалғастыра
беру айтылады.
Қазақстанның барлық ... ... ... ... ... ... және өзге де ... қарамастан адамның негізгі
құқықтары мен бостандығын жария еткен біздің ... ... ... ... және Адам құқығы ... ... ... ... келеді.
ҚР Президенті жанынан Адам құқығы жөніндегі комиссиясының құрылуын БҰҰ-
да адам құқығын қорғау саласындағы ... ... іске ... ... ... ретінде бағалады.
Отбасын, әйелдерді және балаларды әлеуметтік қорғау Қазақстандағы
мемлекеттік саясаттың басымдық берілетін бағыттарының ... ... ... ... ... ... ... шарттардың алғашқыларының
Конвенцияға Президент Н. Назарбаевтың қол қоюы және оны ... ... ... ... ... Қорымен (ЕНИСЕФ) тиісті
ынтымақтастықты орнатуына және оны ... ... ... БҰҰ-дағы жұмысының алғашқы жылдарында Қазақстан делегациясы Ұйым
шеңберінде өткізілетін халықаралық құқықты жүйелеу және оны ... ... ... ... шолумен ғана шектелсе, ұлттық құқықтық базаның
дамуына және құқықтық тәжірибенің жинақталуына байланысты осы ... ... ... ... делегация қазірдің өзінде сарапшылық
деңгейде болашақ конвенциялардың баптарының ... ... ... құқық туралы, халықаралық сауда құқығы туралы БҰҰ комиссиясы
өткізетін зерттеулерге қатысады. Осы ... ... ... ... ... және көлікке, экологияға, терроризмге қарсы
күреске қатысты, гуманитарлық дипломатиялық құқық ... ... ... қатысушысы ретінде көрінді.
Ғарыштық кеңістікті игеру саласында БҰҰ-мен ынтымақтастықтың маңызы
зор. 1999 ж. БҰҰ Бас ... ... ... бейбіт
мақсаттарда ғарыш кеңістігін пайдалану жөніндегі комитетке сайланды
(КОПУОС). Мұны Қазақстанның ... ... ... ... ... ... ... болады. Біздің еліміз Тұрғын елді мекендер бойынша БҰҰ
комиссиясының мүшесі болып ... оның ... Қала ... ... ... үйді жоспарлау саласындағы халықаралық ынтымақтастықты кеңейту
жөніндегі ... ... ... ... ... ... БҰҰ шеңберінде мемлекеттердің өзара
іс-қимылында айрықша рөл ойнайды.
Бірінші комитте біздің еліміздің ... ... ... ... ... салу туралы шарт", "Ядролық қаруды ... ... ... 2000 ... мүше ... ... ... "Қару-жарақтағы транспаренттілік", "Қарусыздану мен даму
арасындағы өзара байланыс" сияқты ... ... мен ... ... ... ... ... өкіл өтпелі экономикасы бар ... ... ... ... ... ... ... осы комитетегі жұмысы қаралатын проблемалардың сипатына байланысты
Қазақстан үшін аса ... ... ... ... ... ... - ... сыртқы борыш, ғылым мен технология,
қаржы сияқты басты аспектілерінің төңірегінде жүріп жатыр. ... ... ... жолы жоқ ... Азияның транзиттік жүйесі туралы қарар
бойынша, Қазақстандық өкіл Қазақстанның ашық теңізге шығуын, яғни, ... ... ... ... ететін шаралардың маңыздылығына назар
аударып, біздің еліміздің ұзақ ... ... ... ұзақ мерзімді мүдделеріне қатысты БҰҰ БА-ы қызметінің оң
сипаттағы аспектілерінің бірі 1994 жылы Екінші комитеттің ... ... жоқ ... Азия ... көмек көрсету жөніндегі ... ... ... ... ... ... бар елдердің көлік жүйесін
дамыту және оларды әлемдік көлік пен ... ... ... мен жеңілдікті заемдар нысанындағы ақшалай ... ... ... ... жәрдемді қоса алғанда, Қазақстан мен басқа да
Орталық Азия елдеріне көмек көрсетудің ... ... ... ... жасайды. Содан Қазақстанның стратегиялық мүдделері
жолында сыртқы саяси проблемаларды ... ... ... ... ... ... байқалады.
Үшінші комиттегі пікірталас барысында біздің еліміз адам құқығы,
әлеуметтік ... ... ... жасау сияқты өзекті проблемалар
бойынша Қазақстан адам құқығы, ... ... және ... қылмыс
проблемаларын шешу, жастар, әйелдер, балалар, егде ... мен ... ... ... ... қатысты әлеуметтік бағдарламаларды
жүргізу жөнінде БҰҰ Жоғары комиссарының қызметіне жәрдем көрсетуге өзінің
дайын екенін ... ... ... ... БҰҰ жарналарына, оның
қаржылық жағдайына, бейбітшілікті қөрғау жөніндегі ... ... ... көңіл бөледі.
Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымының шеңберіндегі жұмысының ең
маңызды бағыты Қазақстан ... ... ... ... ... дүниежүзілік қоғамдастық тарапынан көмек ... де ... ... ең ... ... ... ... ядролық
сынақтардың салдарын жою болып табылады.
3.2. Қазақстан ... ... ... ... ... кезде Қазақстан Республикасында БҰҰ-ң 15 өкілдіктері бар.
Олар:
1. ... даму ... ... ... Қоры.
3. БҰҰ-ның халық саны Қоры.
4. БҰҰ-ның Есірткілерге бақылау жасау және қылмыстың ... алу ... ... ... ... жөніндегі жоғарғы комиссар басқармасы.
6. БҰҰ-ның өз еркімен келгендер Ұйымы.
7. ... ... ... ... еңбек Ұйымы.
9. БҰҰ-ң білім, ғылым және мәдениет мәселелері бойынша ... ... ... сақтау Ұйымы.
11. Өнеркәсіптік даму жөніндегі БҰҰ.
12. Әлемдік Банк.
13. Халықаралық Валюталық Қор.
14. ... СПИД ... ... ... ... Қоғамдық мәліметтер департаментінің өкілдігі.
Енді осы өкілдіктердің әр қайсысына тоқталайық.
1. 1965 жылы құрылған БҰҰ-ның даму бағдарламасы (ДБ) ... ... ... қарарды даярлауда
және экономиканың түрлі секторындағы нарықтық реформа-лардың, сондай-ақ
қайта құрулардың мәселелері ... ... ... ... ... ... ... Жекешелендірудің ұлттық бағдарламаларын, Қоршаған ортаны
қорғау мен ... даму ... ... ... жоспарын,
Әйелдердің жағдайын жақсарту Мен тұрақты даму ... ... ... ... дамуда жәрдемдесу жоспарын, Салауатты өмір
қалыптастыру бағдарламасын әзірлейді, жүзеге асырады және ... ... ... жылдары ішінде Бағдарлама нарықтық қайта
құруларды жүргізуде, экономиканың ... ... мен ... еліміздің
аймақтарына нақты көмек көрсетуде Үкіметке қолдау жасады. Бүгінгі ... ... ... және ... реформалардың жүзеге
асырылғандығын ескере отырып, ... ... ... берілетін
бағыттары белгіленді, қазір бірлескен күш-жігер ... ... ... ... ... салада - білім және жүйесіне қолдану көрсету
және жаңғырту, халықтың әлеуметтік тұрмысы нашар топтарына
және жұмыссыздарға көмек ... ... - ... және орта ... өңдеу
өнеркәсібінің, ауыл шаруашылық, көліктік инфрақұрылымның
және сауданың дамуына жәрдемдесу;
экологиялық салада - Семей аймағы мен Арал теңізі өңірін
оңалту, ... ... ... ... ... болашақта Әлеуметтік даму бағдарламасы, Мемлекеттік басқару
жүйесін нығайту және елді одан әрі демократияландыру ... ... ... даму ... ... ортаны басқару бағдарламасы шеңберінде
БҰҰДБ-мен ынтымақтастықты жүзеге асыру ... ... ... ... Қоры (ЮНИСЕФ) - БҰҰ жүйесінің
жетекші Ұйымы болып табылады, ол балалардың аман ... ... мен ... ... ету ... ... ... Қазақстан Республикасындағы өзінің жұмысын 1992 жылы ... ... ... ... ... жұқпалы іш ауруларды және
тұмау ауруларды шұғыл көмек көрсетуді насихаттайды. 1994 жылы Қазақстанда
ЮНИСЕФ-тің Өкілдігі ашылғаннан ... ... ... ... ... ... ... ақпанда Президент Н.Назарбаевтың Америка Құрама Штаттарына
сапары шеңберінде Бала құқығы туралы конвенцияға қол ... Бұл ... ... ... ... көп ... халықаралық шарт еді. 1998 жылдан
бастап Қазақстан ЮНИСЕФ-тің Атқару Кеңесінің мүшелігіне өтті, мұның өзі ... осы ... ... мекемесімен ынтымақтастықты кеңейтуге
қосымша серпін берді.
3. БҰҰ-ның халық саны ... 1995 ж. ... ... ... ... болды, бірақ Қордың қызметі 1992 жылдан басталды. 1993-1996 жылдар
аралығында Қазақстанға ана мен баланың деңсаулығын сақтандыру ... ... ... ... Сонымен қатар 20 гинекологтар мен
20 акушерлерге арналған арнайы үйрету курсы ... ... ... 1996 ж. ... ... іске ... Осы нұсқауды толығымен Көрнек
қаржыландырды және оның құны 1 600 000 АҚШ доллар болды. Ал құны ... ... ... медициналық жабдықтар әкелінді.
1999 ж. желтоқсанда Қордың "Қазақстан 2000-2004 жж. үшін" бағдарламасы
қабылданды. Оның мақсаты 6 ... ... ... ... БҰҰ ... реформалау шеңберінде ЮНДКП БҰҰ-ның Халықаралық
қылмыстың ... алу ... ... ... сөйтіп, БҰҰ-ның
Есерткілерге бақылау жасау және ... ... алу ... ... ... ... ... 4 мамырда Ташкенте Орталық Азия елдерінің сыртқы ... қол ... ... ... ... ... және
прекурсолардың заңсыз өндірісіне, айналымына, оларды қиянат ... ... ... саласындағы өзара түсіністік пен ынтымақтастық
туралы меморандум Қазақстан мен БҰҰ ... ... ... ... қалады.
Қазақстан БҰҰ-ның осы саладағы үш негізгі ... ... ... 1972 ... ... бар, 1961 жылғы "Есірткі заттары туралы
бірыңғай" конвенция, 1971 жылғы "Психотроптық ... ... ... ... ... ... ... мен психотроптық заттардың заңсыз айналымына
қарсы күрес туралы" конвенция.
ЕБҚАБ-тың ұсыныстарының негізінде "Есірткі құралдары, психотроптық
заттар, ... және ... ... ... мен оларды қиянат
пайдалануға қарсы ... ... ... ҚР-ның Заңы қабылданды. Оның
үстіне Президент Н. Назарбаевтың Жарлығымен 2000-2005 жылдарға ... ... ... және ... ... қарсы күрес
стратегиясы, сондай-ақ, 2000-2001 жылдарға ... ... ... және ... ... ... күрестің
мемлекеттік бағдарламасы бекітілді.
5. БҰҰ-да Босқындар істері жөніндегі Жоғарғы комиссар басқармасының
(БЖКБ) жұмысына зор маңыз беріледі. БҰҰ ... ... ... ... ... ... айынан бастау алады, сол уақытта Тәжікстандағы ... ... БЖКБ ... мен ... ... ... ... мақсат Ауғанстаннан келген тәжік босқындарын орналастыру жөніндегі
іс-шараларды ... ... еді. ... ... ... елдердегі БҰҰ БЖКБ
өкілдіктері 1995 жылы ашылды, ондағы мақсат екі негізгі міндетті ... ... БҰҰ БЖКБ ... ... ... халықаралық
қорғауды қамтамасыз ету және оларға гуманитарлық көмек көрсету;
2. Босқындар және тұтас ... ... ... ... ... ... құралымдарының, сондай-ақ үкіметтік емес
Ұйымдарының әрекетіне қолдау ... және ... ... ... қызметі бір бірімен өзара тығыз байланысты
екі негізгі бөліктен тұрады, олар:
1) Анағұрлым мұқтаж босқындар мен олардың отбасы ... ... және ... ... ... ... дәстүрлі қызмет. Бұл
салада БЖКБ үкіметтік және үкіметтік емес ... ... да ... ... Оның үстіне БЖКБ тәжік босқындарының отанына ерікті түрде
оралуы жөніндегі бағдарламаны жүзеге асырады. БЖКБ-ның ... ... күні ... ... ... Тәжікстаннан,
Шешенстаннан, Ирактан, Суданнан және кейбір басқа елдерден келген 17 мыңға
жуық босқындар ... ... ... ... ... ... кадрларды даярлауда
жәрдем, көрсетуден тұратын дәстүрлі емес қызмет. Бұл салада БЖКБ ... ... ... ... ... ... көрсетеді.
БЖКБ халықаралық құқық, баспана және тұтас алғанда адамның халықаралық
құқығы ... ... ... ... мен ... ... ... ұлттық кадрларды даярлау мен оқыту жөнінде байсалды жұмыс атқарады.
Басқарма босқындармен жұмыс істеу үшін ... ... құру ... ... ... ... бірлесіп жұмыс істейді.
6. БҰҰ-ның өз еркімен келгендер ... өз ... ... ... ... Бас ... 1970 ... БҰҰ-ң осы бағдарламасы арнайы дайындалған ... ... саны ... ... жібереді.
БҰҰ-ң өз еркімен келгендер Қазақстанда өз жұмысын БҰҰ-ң даму бағдарламасы
офисі арқылы 1995 жылы бастады. Осы ... ... саны 50 өз ... әр ... жобаларда қатысты. 1999 жылы аяғына қарай Ұйымның
бағдарламасы Қазақстанның 7 ... 10 ... ... Осы ... ... ... қатысты. Олардың негізгі жұмысына СПИД аурумен
күресу болды. Қазіргі кезде осы 10 өз ... ... ... тағы да онға жуық тұлғаларды жұмысқа алуды жоспарланып отыр.
7. БҰҰ-ның Әйелдер Қоры (ЮНИФЕМ) Әйелдердің құқығын
қорғауға және ... ... ... және ... жағдайын жақсартуға
арналған инновациялық бағдарламаларға қаржылық қолдау мен ... ... БҰҰ ... ... ... әйелдердің мүдделерін білдіреді
және оларды ... ... және ... ... барлық маңызды
мәселелермен байланыстырады. ҚОР өзінің жұмысын елдік деңгейде жұмылдырып,
әлеуметтік-жыныстық ... ... ... ... ... үшін Резидент-үйлестірушінің жүйесіне қолдау
көрсетеді
6. 1999 жылғы маусымда Қазақстанда ... ... ... ... ... Даму бағдарламасымен бірлесіп "Пекин іс-қимыл тұғырнамасын
орындауда БҰҰ-ның Резидент-үйлестрірушісінің ... ... ... жүзеге асырды.
8. Қазақстанның Халықаралық еңбек Ұйымымен (ХЕҮ) ынтымақтастығы 1993
жылы осы Ұйымға кірген кезінен ... ... ... халықаралық
еңбек құқығының нормаларымен сәйкес келтіру мақсатында ХЕҮ іс-шараларына
біздің еліміздің өкілдерінің ... ... ... ... келеді.
Ұйым Қазақстанға еңбек және әлеуметтік проблемалар ... ... ... ... ... ... ХЕҮ-ның Қазақстандағы қызметінің
анағұрлым маңызды салалары болып табылады: еңбек және әлеуметтік ... ... ... ... ... қорғау, әлеуметтік диалог, саясатқа
талдау жасау және кеңес беру, сондай-ақ, басқа да оқыту бағдарламалары
түрінде ... ... ... ... ... проблемаларды шешу.
9. Қазақстан Республикасы Білім, ғылым және мәдиниет жөніндегі БҰҰ
Ұйымына 1992 ... ... ... және оның төмендегідей
конвенцияларының ... ... ... ... және мәдени сипаттағы материалдарды әкелу
туралы келісім ("Флоренциялық келісім").
Авторлық құқық туралы дүниежүзілік конвенция, XII бапқа
жататын декларация және XI бапа ... ... (1952 ... ... ... мәдени құндылықтарды қорғау туралы конвенция
("Гаага конвенциясы"), ... ... және ... (1954 ... ... және табиғи мұраларды қорғау ... ... ... ... және ... сипаттағы материалдарды әкелу туралы келісімге
хаттама , А. Н ... (1976 ... ... ... оқу ... ... ... туралы
дипломдарды және ғылыми дәрежелерді тану туралы конвенция (1979 ж.).
Азия мен Тынық мұхит ... оқу ... ... ... ... және ... дәрежелерді тану туралы аймақтық конвенция (1983
ж.).
Еуропа аймағында жоғары білімге жататын біліктілікті тану ... ... ... ... 150 ... М. ... 100 ... Қ. Сәтпаевтың 100
жылдығын, М. Дулатидің 500 жылдығын, Түркістан ... 1500 ... ... ... ... Осы Ұйым 10 ... оның ... Қожа
Ахмет Яссауи кесенесін және Тамғалы шатқалының петроглифтерін қамтитын
"Қазақстанның мәдени және ... ... ... ... ала ... жылғы тамыз айының аяғында Қазақстанға ЮНЕСКО-ның Бас ... ... ... ... ... ... жанындағы Отырар
кітапханасын қалпына ... ... ... ... ... ... қол жеткізілді.
ЮНЕСКО күнтізбесі Тараз қаласының 2000 жылдығы Ғабит Мүсіреповтың 100
жылдығы, Махамбет Өтемісовтың 200 жылдығы сияқты ... ... ... ... екі ... ... ... болып
табылады, олар: Орталық Азияны зерттеудің халықаралық институты (Самарқанд
қаласы) және Көшпелі ... ... ... (Улан-Батор қаласы).
10. Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік денсаулық сақтау Ұйымымен
(ДЦҮ) ... ... екі ... ... асырылады. Бас директор Г. Харлам-
Брутланд басқаратын БҰҰ-ның штаб-пәтері (Женева) осы халықаралық Ұйымның
біздің елімізбен өзара ... ... ... саяси мәселелерін
(бюджет, кадр саясаты, ғаламдық бағдарламаларды Ұйымдастыру) шешеді.
Сонымен бірге, ... ... ... ... ... БҰҰ-ның
Еуропалық аймақтық бюросының (ЕАБ, Копенгаген) деңгейінде қабылданады.
БҰҰ-ның басқа да агенттіктерінен ерекшелігі БҰҰ түрлі ... ... ... ... денсаулық сақтау министрліктері немесе
ұқсас мемлекеттік органдары арқылы, сондай-ақ, ... ... ... ... арқылы бағдарламаларды жүзеге асырады.
БҰҰ-ның ЕАБ-ы ... ... ... қалыптастыруға
қолдау көрсетті. Бұл құжат ұлттық фармацевтикалық саясаттың тұжырымдамалық
негізі қызметін ... Оның ... ... фармацевтикалық ақпараттық
орталығы құрылды.
11. Өнеркәсіптік даму жөніндегі ... ... ... ... саласындағы БҰҰ қызметін үйлестіруді ... ... үшін ... қарарымен 1966 жылы құрылды. 169 ел ӨДЖБҰҰ-ның мүшелер болып
табылады. ӨДЖБҰҰ ... ... және ... ... бар ... ... ... шұғылданады.
Қазақстан 1997 жылы ӨДЖБҰҰ мүшесі атанды. ӨДЖБҰҰ-ға мүшелікке
қабылданғанға дейін осы Ұйымның ... ... ... ... және ... ... ... инвестициялаудың
акционерлік емес нысандарының қаржылық, ... және ... ... ... ... ... ... жобалары жүзеге
асырылды. 1995 жылғы қарашада Текелі қаласындағы қорғасын-мырыш комбинатын
қайта құрылымдау үлгісінде Қазақстанның ... ... ... ... құру және ... сондай-ақ, орта бизнестің дамуына
жәрдемдесу жөнінде ӨДЖБҰҰ мен ДББҰҰ-ның бірлескен жобасы қолға алынды. Осы
жобаның ... ... ... және орта ... ... орталығы
ашылды, ол осы уақытқа дейін жұмыс істейді.
Американдық ... ... ... ӨДЖБҰҰ-ның сарапшылық
қолдауымен және ДББҰҰ-ның үйлестіруімен ... ... ... ... құру ... жобаны және шағын бизнес үшін "Қаржылық қаражатты
тартудың және пайдаланудың мөлтек несиелік тетігін" құру ... ... ... ... ... ӨДЖБҰҰ -ның қатысуымен Каспий жағалауы
мемлекеттері үшін ... ... ... деп ... ... ПРООН-ның және ... ... ... ... ... орындалатын болады.
ӨДЖБҰҰ Қазақстан үшін интеграцияланған бағдарламаны әзірлеуді
жоспарлап ... Онда ... ... ... өнеркәсіптік даму
стратегиясы, шағын және орта ... ... ... ... ... өндіріс.
12. Әлемдік Банк. Әлемдік Банк 1944 ж. Бреттонвуд конференциясында
құрылды.
Қазақстан Әлемдік банкке 1992 ж. шілде айында ... Сол ... ... ... ... құру және Даму ... (МБФ) 1,8 млн. АҚШ
доллар мөлшерінде 21 қарыз алды. ... ... 4 ... ... ... ... 4 миллиард доллар мөлшерінде
сыртқы көмек көрсетілді. Әлемдік Банктен бастапқы ... ... ... ... құру және ... ... ... 1999 ж. Әлемдік Банк жол жүру ... ... ... Бұл жобаны Банк 100 млн. доллармен қаржыландырды. Сонымен ... Банк ... ... ... ... ... ... ($42,5 млн.); құқықтық реформа бойынша нұсқау ($ 16,5 ... ... ... реабилитациялау бойынша нұсқау ($ 16,5 млн).
Қазіргі кезде Қазақстан Үкіметі және ... Банк ... үш ... стратегиясын дайындады.
13. Халықаралық Валюталық Қор (ХВҚ).
Әлемдік Банк сияқты, Халықаралық Валюталық Қор 1944
ж. Бреттон-Вуд конференциясында құрылды. Оның ... ... ... ... ... әлемдік экономиканы жақсарту.
Әлемдік Банктің мүшелігіне кіру үшін ХВҚ-ң мүшесі болу ... ... ҚОР ... өз жұмысын 1992 ж. ... ... ...... макроэкономикалық саясатты іске асыруды
көмектесу. Қазақстан маңызды техникалық жәрдем алды. ... ... ... ... ... ... ... комитетке және
қаржы Министрлігіне тұрақты кеңесшілерді
ұсынды. ХВҚ, Үкімет және ... ... ... кең ауқымды
қаржыландыруы үш жылғы Бағдарламасын дайындады. Бұл бағдарлама 1996 ... ... ... ... ... мақсаты экономиканың жүйелі
проблемаларын жою. 1998 ж. желтоқсан айында осы ... 217 ... ... ... СПИД ... бойынша біріккен бағдарламасы.
Кеңес Одағының ыдырауы Қазақстандағы әлеуметтік-экономи-калық ... ... яғни ... ... төмендеуіне, инфляцияның жоғары
деңгейіне және жоғарғы деңгейдегі медициналық көмек алу ... ... ... ... ... және ... ж. ... ВИЧ/СПИД БППП-мен күресу және сақтандыру Бағдарламасын
Қазақстанда жүргізуді бастады. Барлық нұсқалар Қазақстанның білім, мәдиниет
және ... ... және ... ... ... ... ... Сонымен, осы мәселелерді шешу ... ... ... ... ... жж. ... ... Дүниежүзілік Денсаулық Ұйымы 39 350 АҚШ долларын жұмсады.
Донорлық ... ... ... ... 1995 ж. ... конференция өткізілді. Осы конференцияда донорлық қанды тиімді
пайдалану сұрақтары қарастырылды, лабораториялық зерттеулер жүргізілді ... ... ... ... ... ... ВИЧ жене ... ауратындарға үлкен
назар аударуда. Осыған байланысты, түрмеде медициналық қызмет көрсетуді
жақсарту жүйесін қарастыруда. Түрмеде 77 000 ... ... 16 ... ауырды.
1997 ж. эпидемиологиялық жағдайды қарастырсақ, Қазақстаңда 262 ... ... СПИД пен ... саны 14 ... ... ... ... Ал, 1996 жылға қарағанда сифилиспен ауратындардың пайызы 37-
ге көтерілді. 1999 ж. ВИЧ/СПИД/БППП мен ... ... ... және БҰҰ
бірнеше нұсқаулар жасалынды.
15. Қоғамдық мәліметтер департаментінің ... ... 1946 ж. ... Бас Ассамблеясында Қоғамдық Мәліметтер
Департаменті құрылды. Департаменттің басты масаты әлемдегі
халықты БҰҰ туралы мәліметтермен қамсыздандыру. Қазіргі кезде
БҰҰ-ң Мәліметтік қызмет БҰҰ-ң ... ... мүше ... 80 қалалармен біріктіреді.
Қазақстандағы Департамент БҰҰ-ң арнайы құжаттардың және басқа ... ... яғни ... ... ... ... ... көзі болып табылады. департаментте
студенттер мен оқытушыларға арналған кітапхана бар. Кітапхана Қорында Бас
Ассамблеясының ... ... ... және ... ... ... ... және БҰҰ қызметін қандай дәрежеде
қабылдайтындығы туралы Штаб-пәтерге ақпарат беру.
2) ... ... ... өкілдігі Қазақстанда
1993 ж. қантар айында ашылды. Оның басты мақсаты БҰҰ-ң
Глобальды стратегиясын және Қазақстанда БҰҰ-ң рөлін көрсету.
Бұл ... ... ... алу, ... алу мекемелерімен
байланысын қамсыздандырады. Сонымен бірге, керекті ақпарат
материалдарын береді. БҰҰ-ң саяси, экономикалық, әлеуметтік, гумманитарлық
сферасындағы қызметін жәңе ... ... ... қатар,
бейбітшілік, қауіпсіздік және адам құқықтары бойынша мәселелерді көрсетеді.
1997-1999 жылдар аралығында Сорос-Қазақстан ... және жас ... ... ... класстар оқушылары арасында "Біріккен Ұлттар
Ұйымының Бас ... ... атты ... ... ... ... БҰҰ-ң жұмысымен байланысты баспасөз апараттарына
арналған арнайы брифингтерді және ... ... 24-і. ... 61 жыл ... 1945 жылы қазанның 24-інде Біріккен
Ұлттар Ұйымының Жарғысы өз ... ... 1948 ... бері осы күн ... Ұйымының күні ретінде атап өтіле бастады.
Біріккен Ұлттар Ұйымы – халықаралық бейбітшілікті, қауіпсіздікті
қолдау және ... әлем ... ... ынтымақтастықты дамыту
мақсатымен құрылған халықаралық ұйым.
1945 жылы маусымның 26-сында Сан-Франциско конференциясына қатысушы 51
мемлекет БҰҰ Жарғысына қол ... ... ... ... ... ... ... «болашақ ұрпақты соғыс зардаптарынан құтқару»
туралы бұлжымас шешімге келгендігі айтылған. БҰҰ мүшелері ... ... ... ... ... ... шешу; халықаралық
қатынастарда күш қолдану қаупін төндіруден немесе кез ... ... қол ... пен ... тәуелсіздігіне күш қолданудан бас тарту
принциптеріне сәйкес іс-қимыл жасауға міндеттенген болатын.
Бүгінгі ... ... 191 ... БҰҰ-ға мүше болып отыр. БҰҰ-ның
басты органдары: Бас Асссамблея, Қауіпсіздік ... ... ... ... ... сот. ... ... мамандандырылған
мекемелері ( ЮНЕСКО, ХВҚ, БДҰ және т.б) және ... ... ... енетін
дербес ұйымдар Дүниежүзілік Сауда Ұйымы (ДСҰ) , Атом энергиясы ... ... ... ... ... Біріккен Ұлттар Ұйымының әлемдегі бейбітшілік пен
қауіпсіздікті нығайту, Ұлттар арасындағы ынтымақтастықты бекіту, глобальды
мәселелерді ... адам ... мен ... қорғау деңгейін көтеру ... ... ... үшін Біріккен Ұлттар Ұйымының қорлары,
бағдарламалары және ... ... ... ... ... және оның
мамандандырылған мекемелер әлемнің бүкіл аймақтарында саяси, экономикалық
және әлеуметтік дамуына бағытталған арнайы бағдарламаларды іске ... ... пен ... ... ... ... Ұйымының мүшелері аймақтық қантөгіс жанжалдар қатарының өсуін,
жаппай қырып ... ... ... ... саудасын, терроризмді
болдырмау үшін өз ынтымақтастығын одан әрі кеңейту және нығайтуда.
2000 жылғы 6-7 қыркүйекте Біріккен ... ... Бас ... ... ... ... ... мемлекеттер мен үкіметтер
басшылығының ірі форумының - мыңжылдық саммші ашылуының салтанаты болды.
Оған Ұйымға мүше ... ... мен ... ... ... ... XXI ... рөлі туралы Бас хатшы К.Ананның баяндамасында
ол барлық елдерді қайырымдылықтан ... ... ... ... ... ... ... күрес, қоршаған ортаны қорғау сияқты
бірінші кезекте басымдық берілетін міндеттерді ... ... ... ... ... ... ... жою туралы және бала құқығы туралы конвенциялардың факультативтік
хаттамаларына қол қойды. Жалпы Қазақстан Біріккен Ұлттар ... ... ... ... ... ... ... 1996 жылғы
қазанда бір топ мүдделі мемлекеттермен бірлесіп, ... ... ... ... ... Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік Кеңесінің арнайы
мәжілісін шақыру ... ... ... ... ... ... аталған Кеңес соңғы 20 жыл ішінде тұңғыш рет қарар
қабылданды, онда Біріккен ... ... ... ... ... ... ... бейбіт жолмен реттеуге жәрдемдесудің негізгі принциптері мен
шаралары кең ауқымда баяндалды.
1998 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас ... ... ... ... ... ... сауықтыру мен экономикалық
тұрғыдан дамыту мақсатындағы халықаралық ынтымақтастық және ... атты ... ... ... ... ... ... үшін 1999 жылғы қыркүйекте Токиода Семей аймағының
проблемалары бойынша ... ... ... оған 24 ... 12 ... ... ... қатысты.
Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының қызметіне қатысып, ғаламдық
қауіпсіздікті нығайтуға нақты үлес ... келе ... ... ... ... ... түрде нығайтты. Әлемдік қоғамдастық ұлттық
қауіпсіздікті нығайту жөніндегі ... ... ... ... ... үйлесімдіктің куәсі болды.
Осыдан Қазақстанның халықаралық ұйымдағы жұмысқа ... ... ... ... Ұлттар Ұйымының реформалау мәселесіне тоқталсақ,
Қазақстан Біріккен ... ... ... мәселесінде ұстамды
позициясымен көрінеді, Бір жағынан, Ұйымды ... ... ... ... ... ... ... әкеліп соғуы мүмкін.
Сонымен бірге, ... ... ... осы ... ... ... түбірлі өзгерістерге тоғышарлықпен қарайтын, сіресіп ... Ұйым ... ... ... ... ... ... 2001 жылы 11-қыркүйектегі оқиғадан
кейін бүкіл елдер бейбітшілікті сақтау мақсатында және ... және ... ... ... ету үшін ... Ұлттар
Ұйымымен ынтымақтастықты одан әрі жетілдіру қажет.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі:
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз 1995 жыл.
2. Н.Ә. ... ... ... ... ... ... бағдарламасы-2030. Даму, қауіпсіздік және халықтың ... ... ... ... 1997, 11 қазан
3. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ... ... ... 2005 ... ... ... ... правосубъектность (некоторые вопросы теории).-М., 1991.
5. Қ. Тоқаев. Қазақстан және Ұлттар ... ... оң ... ... 2002 ж. 2 ... Черниченко С. Международное право: современные теоретические проблемы.
–М., 1993.
7. Токаев К.К. Под ... ... ... о ... политике
Казахстана. –Алматы, 1997.
8. Сборник документов по международному праву.//Под общ ред. К.К. ... 1998. ... ... К. ... ... ... – Астана. 2001
10. Токаев К. Внешняя Политика Казахстана в ... ... ... ... Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқық. Жалпы және ерекше бөлімдер.
–Алматы. “HAS” баспа компаниясы, ... ... Қ.А. ... ... ... ... қоғамдық
қалыптастырудағы өзектi мәселелерi.
13. Проблемы формирования ... ... в ... ... научно-практической конференции ( 17 апреля 2002 г.)-
Алматы: Компьютерно-издательский ... ... ... ... МОН РК, ... Степаненко Б.В. Программы ООН в СНГ. – Москва 1999 год
15. Ермекбаев А.Б. ... в ...... 2002 ... К.К. ... ... Республики Казахстан. – Астана 2001 год
17. Интернет-сайт представительства ООН в ... ... ... Х.А., ... ... Справочник, М., 1995;
19. Токаев К.К., «Под стягом независимости». Очерки о внешней политике
Казахстана, Алматы., 1997.
20. «Ұлттық ... ... М. ... ... Суд ООН: ... и будущее, Московский журнал
международного права, 1995, N2, стр. ... ООН ... ... ... -2000г
[2] Токаев К.К., «Под стягом независимости». Очерки о внешней политике
Казахстана, Алматы., 1997.
[3] Сборник документов по международному праву.//Под общ ред. К.К. ... 1998. ... ... ... ... М. ... ... Суд ООН: прошлое и будущее, Московский журнал
международного права, 1995, N2, стр. 42
[6] Құлжабаева Ж.О. ... ... ... ... және ... бөлімдер.
–Алматы. “HAS” баспа компаниясы, 2003.
[7] В.Н.Федоров, ООН и проблемы войны и мира, М.:Международные отношения,
1988 , стр. 46
[8] Степаненко Б.В. Программы ООН в СНГ. – ... 1999 ... ... К. Дипломатия Республики Казахстан. – Астана. 2001
[10] Әйтiмбет Қ.А. ... ... ... ... ... ... ... Токаев К.К. Под стягом независимости. Очерки о ... ... ... ... ... А.Б. ... в Казахстане. – Алматы 2002 год

Пән: Халықаралық қатынастар
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 43 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
XX ғасырдың 60 - 80 жылдардағы халықаралық қатынас. Біріккен ұлттар ұйымының рөлі17 бет
Бiрiккен ұлттар ұйымының трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы конвенциясы41 бет
Біріккен ұлттар үйымы: бітімгершілігі мен жаңа үрдістері20 бет
Біріккен ұлттар ұйымы19 бет
Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ)5 бет
Біріккен Ұлттар Ұйымы аймақтық жанжалдарда35 бет
Біріккен ұлттар ұйымы жайлы11 бет
Біріккен Ұлттар Ұйымы мақсаты9 бет
Біріккен Ұлттар Ұйымы туралы25 бет
Біріккен Ұлттар Ұйымы қазіргі кезеңдегі халықаралық қатынастағы рөлі82 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь