Жер салығы туралы ақпарат

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...1
1. Жер салығының теориялық аспектілері
1.1 Жер салығының экономикалық мәні және мазмұны ... ... ... ... .4
1.2 жер салығының даму кезеңдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12
1.3 Шет мемлекеттердегі жер салығын есептеу ... ... ... ... ... ... ...16
2. Жер салығының есептелу механизмін талдау және Әуезов ауданындағы бюджет табыстарын толтырудағы орны
2.1 Жер салығының есептелу механизмін талдау ... ... ... ... ... ...
2.2 Әуезов ауданындағы бюджет табыстарын толтырудағы орны ...
3. Жер салығының қызмет етуінің есептелуінің мәселелері

ҚОРЫТЫНДЫ
Қазақстан Республикасының Президентінің Қазақстан халқына 2006 жылға арналған жолдауында: “Салық және кеден саясатын реформалау күллі экономикалық жаңару саясатының маңызды құралы болуы керек.
Эканомикамыздың жаңа салаларын әртараптандыру мен дамытуды ынталандыру, бұл салаларға шетел капиталы мен сол ілімді тарту мақсатында икемді салық және бюджет саясатын пайдалану маңызды.
Өндірісті дамыту мен кеңейту мақсатында қосымша құн салығының мөлшерлемесін төмендету қажет деп санаймыз.
Ірі салық төлеушілерден түскен салық түсімдерін жинауды тексеру үшін Қаржы министрлігінің Салық комитетінде арнаулы бөлім құруды ойластыру керек.
Қатаң бюджет және салық тәртібі сақталуға тиіс”. [1]
Салықтар - мемлекет біржақты тәртіппен заң жүзінде белгілеген, белгілі бір мөлшерде жүргізетін, қайтарымсыз және өтеусіз сипатта болатын бюджетке төленетін міндетті ақшалай төлемдер. Салықтар - мемлекеттік бюджетке заңды және жеке тұлғалардан белгілі бір мөлшерде және мерзімде түсетін міндетті төлемдер болып табылады.
Жер салығын енгізудегі ең бастысы жерді және басқада ресурстарды ұтымды пайдалана отырып, ауыл шаруашылық өндірісінің тиімділігін арттыру және шығынға қарсы механизмді құру. Сонымен қатар ол жерде әртүрлі шаруашылықты жүргізуге мүмкіндік беруі қажет. Рентаны төлеу бұл жер үлесін пайдалануға төлем емес, ол жақсы учаскесі барлардың ерекше монополиясы мен артықшылықтарын пайдалануына төлем. Бұл барлық азаматтардың жерге деген құқықтарын теңестіру құралы болып табылады.
Жер салығын енгізу және өндіріп алу жөніндегі мәселелермен шетелдік, ресейлік және қазақстандық ғалым экономистер айналысқан. Қазақстандық авторларды атап өтсек: Ілиясов Қ.Қ., Аубакиров Я.А., Махмудов Ф.О., Алиев Р., Нұрғалиева Г.К., Мухитдинов М.Т., Ермекбаева Б.Ж.
Қазақстан Республикасында жер салығы 1992 жылы енгізілді. Жерге салынатын салықты енгізу мынандай мақсаттарды көздеген: экономикалық әдістермен жерді ұтымды пайдалану және жерге орналастыру, жердің құнарлығын арттыру, оны қорғау жөніндегі шараларды жүргізу үшін, сонымен бірге аумақтың әлеуметтік-мәдени дамуы үшін бюджет кірістерін қалыптастыру. Жер салығын төлеу барлық жер иелері үшін (бірқатар жағдайларды қоспағанда) міндетті болды.
Қазақстан тәуелсіздік алғанынан бері жаңа құқықтық-нормативтік заңнамалар қабылданып, жаңа өзгерістер өріс ала бастады. Оның ішінде жер мәселесі, оның экономикалық әдістермен жерді ұтымды пайдалану, жерге орналастыру, жердің құнарлығын арттыру, оны қорғау шараларын т.б. ары қарай зерттеуді талап етеді. Осы мәселелер тақырыптың өзектілігін көрсетеді
Дипломдық жұмыстың мақсаты - “Жер салығы және жер қатынастарын реттеудегі рөлін” ашу, теорияны практикамен ұштастыру.
1. ҚР «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» салық кодексі. / 2007 жыл Алматы.
2. ҚР «Жер туралы» Заңы. / 2006 жыл Алматы.
3. ҚР «Жер кодексі» / 2007 жыл Алматы.
4. ҚР «Бюджет туралы» Заңы // Егеменді Қазақстан, 8 желтоқсан 2007 ж.
5. ҚР «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексі / 2001 жыл.
6. Каракусова Р. «Сущность налогооблажения» / Алматы, 2000 жыл.
7. под ред. Ковалевой A.M. «Финансы» / Москва, Финансы и
8. статистика 1998 жыл.17. Карцев Ю.И. «Налоги» / Иркутск, Финансы и статистика 1998жыл.
9. Ермекбаев Б.Ж. «Общие налоги » / Алматы 1997жыл. Ю.Есиркепов Т., Кулекеева Ж., Сыбайбаева Г.
«Земельные отношения в условиях перехода к рынку.» /Алматы 1997ж
9. ИльясовК., Саткалиева В.,3ейнелгабдин А., Сапарбаев Б., Исахова
10. «Государственный бюджет» / Алматы 1994 Републиканский издательский кабинет.
11. Ильясов К.К. «Налоги и налогооблажение: учебник для ВУЗов» / Алматы 1995 жыл.
12. Ильясов К.И., Мельников И. «Финансы» / Алматы 1997 жыл.
13. Кошкина В.И., Шупыро В.М. «Управление государственной
собственностью» / Москва, 1997 жыл.
14. Миляков Н.В. «Налоги и налогооблажение: Учебник для ВУЗов» /Москва 1999 жыл.
15. Каракусова Р. «Сущность налогооблажения» / Алматы, 2000 жыл.
16. под ред. Ковалевой A.M. «Финансы» / Москва, Финансы и
статистика 1998 жыл.
17. Карцев Ю.И. «Налоги» / Иркутск, Финансы и статистика 1998жыл.
18. Носков А.И. «Государственный бюджет» / Москва, Пргресс, 1998 ж.
19. Огородов Д.Т. «Как избежать налоговых ошибок» / Москва, 1995 ж.
20. Порохов Е.В. «Теория налоговых обязательств» / Алматы, 2001 ж.
21. «Частная собственность на землю: мировой опыт, этапы реформы,
перспективы.» // Аль-Пари, 2002г., 4-5 беттер.
22. Серикбаева К.А. «Финансовые аспекты совершенствования
земельных отношений в Казахстане» // Аль-Пари, №2 2006ж.
23. Қыстаубаев Р. «Анализ исполнения плана налоговых обязательств»
// Вестник налоговые службы РК - 2004 -№3 Март - 22-23 беттер.
24. Барсиков Ю. «Снижение налогов: кардинальные шаги или полимеры»
// Мысль - 2003 №9 65-68 беттер.
25. «Жер тағдыры неге алаңдатады?» // Егеменді Қазақстан 8 қазан,
2007 жыл.
26. «Основные направления аграрной экономической политики на 2000-
2005гг. (рекомендации)// Калиев Г.А.Доргасбаев Ж.К., және т.б. - Алматы,2000 жыл.
27. «Земельные отношения в Республике Казахстан: анализ,
рекомендации» // Сабирова А.И., Григорук В.В. - Алматы, 2001.
28. «Государственное регулирование земельных отношений» // Варламов А.А., Комов Н.В. - М: колос, 2000.
29. «Основные направления аграрной экономической политики на 2000-2005гг.» // Калиев Г.А., Коргасбаев Ж.К., Сигарев Н.И. - Алматы, 2000.
30. «Земельные от,ношения в Республике Казахстан анализ, рекомендации»// Сабирова А.И., Григорчук В.В. - Алматы, 2001.
31. Бобров В.А. Закон «О земле», «Налоговый кодекс» // земельные ресурсы Казахстана- 2001 - №5(7). 23-28 беттер.32. Государственное регулирование земельных отношений // Варламов А.А., Комов Н.В. - Москва Колос 2000.
33. Финансовые аспекты совершенствования земельных отношений в Казахстане // Серикбаева К.А. - Аль-Пари - №2-2003.
34. Исполнение доходной части государственного бюджета за 2007год. // Сагындыкова М. - Вестник налоговой службы РК - №2 февраль 2007.
35. Поступление доходов в компетенции БЖ МФ РК в разрезе видов платежей в целом по республтке // Сагындыкова М. - Вестник налоговой службы РК - №11 ноябрь 2007.
36. Жер Заңының орындалуы туралы // Жетісу газеті, 2007 жыл 4 наурыз -16.
37. Казахско-русский словарь//Ожегов, 1998.
38. Русско-казахский экономический словарь Алматы, 2000.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы “Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында. Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы” Астана, 2006 жылғы 1 наурыз // Егемен Қазақстан 2 наурыз 2006 ж.
2. Ермекбаева Б.Ж., Құлжабаева М.Т., Бурабаев О.Б. “ Жергілікті салықтар мен алымдар” / Алматы 1998 ж. “Экономика”
3. Ілиясов Қ. Қ., Құлпыбаев С. “Қаржы” / Алматы 2003 ж.
4. Черник Д. Г. “Налоги” / Москва 2003г., “Финансы и статистика”
5. Черник Д.Г. “ Основы налоговой системы” / Москва 2002г., ЮНИТИ
6. ҚР «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» салық Кодексі. / 2002 жыл Алматы.
7. Волкова Н.О. “О налоговых льготах ”// Аль- Пари, №9, 2003 г.
8. Горохов Н.О. “О реформировании налогового законодательства” // Налоговый Вестник, № 9, 2003 г.
9. Есенов Б.М. “Уақыт кәсіпкерлерге тың міндетті жүктейді” // Егемен Қазақстан № 60, 25 наурыз 2005 ж.
10. Серикбаева К. “Экономическое содержание земельного налога и принципы налогообложения земли” // Қаржы- қаражат, 3/ 2003 ж.
11. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінің негізгі ережелерін түсіндіру жөніндегі жинақ // Астана, 2004 ж.
12. Смагулов Б.Р. “Организация рынка земли в ФРГ” // Экономика и жизнь, № 15, 2001 г.
13. Нургалиева Г.К. “Рынок земли в зарубежных странах” // Аль-Пари, № 4, 2004 г.
14. Ермекбаева Б.Ж., Арзаева М.Ж. “Шет мемлекеттердің салықтары” / Алматы 2001 ж. “Экономика”
15. Джапарова Н. “Реформирование земельного налога как продолжение земельной реформы в Кыргызской Республике ” // Аль-Пари № 2, 2005
16. Сурашев А.А. “Налоговые проблемы” // Қаржы-қаражат № 5, 2005 г.
17.
18. Мустафаиева А.Т. “Проблемы залога земель сельскохозяйственного назначения и основные направления его развития в Республике Казахстан” // Банки Казахстана № 10, 2005 г.
19. Серикбаева К. “Совершенствование системы налогообложения земель” // Қаржы-қаражат № 4, 2003 г.
20. Пягай А.А. “Налогообложение-метод государственного регулирования аграрного сектора Казахстана” // Банки Казахстана № 9, 2004 г.
21. Серикбаева К.А “Финансовые аспекты совершенствования земельных отношений в Казахстане” // Аль-Пари № 2, 2003 г.
22. Есбайев Б. “Иелі жер киелі” // Егемен Қазақстан № 27, 2005 ж.
23. Ким И. “Управление земельными ресурсами” // Саяса № 8, 2005 г.
24. Касымов С. “Роль земельных отношений в углублении процессов экономической трансформации” // Аль-Пари № 2, 2003 г.
25. Назарбаев Н. “Қазақстан-2030” / Білім 1998 ж.
        
        ЖОСПАР
КІРІСПЕ ………………………………………………………………………..1
1. Жер салығының теориялық аспектілері
1.1 Жер салығының экономикалық мәні және мазмұны ……………..4
1.2 жер салығының даму кезеңдері …………………………………..12
1.3 Шет ... жер ... ... ... Жер ... ... ... талдау және Әуезов ауданындағы бюджет
табыстарын толтырудағы орны
2.1 Жер салығының ... ... ... ... ... ... бюджет табыстарын толтырудағы орны ….
3. Жер салығының қызмет етуінің есептелуінің ... ... ... Қазақстан халқына 2006 жылға
арналған ... ... және ... ... реформалау күллі
экономикалық жаңару саясатының маңызды құралы болуы керек.
Эканомикамыздың жаңа салаларын әртараптандыру мен дамытуды ... ... ... капиталы мен сол ілімді тарту мақсатында икемді салық
және бюджет саясатын пайдалану маңызды.
Өндірісті дамыту мен ... ... ... құн салығының
мөлшерлемесін төмендету қажет деп санаймыз.
Ірі салық төлеушілерден ... ... ... ... тексеру үшін
Қаржы министрлігінің Салық комитетінде арнаулы бөлім ... ... ... және ... ... ... ... [1]
Салықтар - мемлекет біржақты тәртіппен заң жүзінде белгілеген, ... ... ... ... және ... ... болатын бюджетке
төленетін міндетті ақшалай төлемдер. Салықтар - мемлекеттік бюджетке заңды
және жеке тұлғалардан белгілі бір ... және ... ... міндетті
төлемдер болып табылады.
Жер салығын енгізудегі ең бастысы жерді және басқада ресурстарды ... ... ауыл ... ... ... ... және
шығынға қарсы механизмді құру. Сонымен қатар ол жерде әртүрлі шаруашылықты
жүргізуге мүмкіндік беруі қажет. Рентаны төлеу бұл жер ... ... ... ол ... ... барлардың ерекше монополиясы мен
артықшылықтарын пайдалануына төлем. Бұл барлық ... ... ... ... ... ... табылады.
Жер салығын енгізу және өндіріп алу жөніндегі мәселелермен шетелдік,
ресейлік және қазақстандық ғалым экономистер ... ... атап ... ... Қ.Қ., ... Я.А., ... Ф.О., ... Нұрғалиева Г.К., Мухитдинов М.Т., Ермекбаева Б.Ж.
Қазақстан Республикасында жер салығы 1992 жылы енгізілді. ... ... ... ... ... ... экономикалық
әдістермен жерді ұтымды пайдалану және жерге орналастыру, жердің құнарлығын
арттыру, оны қорғау жөніндегі ... ... ... ... бірге
аумақтың әлеуметтік-мәдени дамуы үшін бюджет кірістерін ... ... ... барлық жер иелері үшін (бірқатар жағдайларды ... ... ... ... бері жаңа ... ... жаңа ... өріс ала бастады. Оның ішінде жер
мәселесі, оның экономикалық әдістермен жерді ... ... ... ... ... ... оны қорғау шараларын т.б. ары қарай
зерттеуді талап етеді. Осы ... ... ... көрсетеді
Дипломдық жұмыстың мақсаты - ... ... және жер ... рөлін” ашу, теорияны практикамен ұштастыру.
Дипломдық жұмыстың міндеті - ... мәні мен ... ... қызметтері мен қағидаттарын кеңінен ашу, Алматы қаласы Әуезов
ауданы бойынша салық ... ... ... ... жер ... талдау жасау мен оның жергілікті бюджеттегі атқаратын рөлін
анықтау, теориялық білімді бекіту мен ... ... ... Жалпы жер және
жер ресурстары экономикада өзінің мазмұнына ... ... ... ... әр ... негізгі байлығы, соның ішінде еліміздің ... ... рөл ... Міне осы сияқты мәселелерді қарастыру болып
табылады.
Дипломдық жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан, ... ... ... ... ... ... мәні мен мазмұны, жер
салығының даму кезеңдері, шет мемлекеттердегі жер салығын есептеу ... ... ... жер ... ... ... ... және Әуезов
аудунындағы бюджет табыстарын толтырудағы орны.
Үшінші бөлімде ... ... жер ... ... ... ... ЖЕР САЛЫҒЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПКЕТІЛЕРІ
1. ЖЕР САЛЫҒЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ МЕН МАЗМҰНЫ,
Салықтар дегеніміз – мемлекеттік ... ... және ... белгілі бір мөлшерде және мерзімде түсетін ... ... ...... ... субъектілердің, жеке тұлғалардың
мемлекетпен екі ... ... ... ... ... байланысты туындайтын қаржылық қатынастарды сипаттайтын экономикалық
категория.
Салықтардың экономикалық мәні мынада:
- біріншіден, салықтар шаруашылық жүргізуші ... мен ... ... ... қатынастардың бір бөлігін көрсетеді;
- екіншіден, шаруашылық жүргізуші субъектілер мен ... ... ... мөлшерін мемлекет үлесіне жинақтап, жиынтықтаудың қаржылық қатынастарын
көрсетеді.
Салықтар – мемлекет қаржысының тұрақты қайнар көзі.
Қазақстан Республикасында салықтардың мынадай негізгі қызметтері ... ... ... ... ... бақылаушылық қызметі.
Фискалдық қызмет арқылы мемлекеттік бюджеттің кіріс ... ... ... ... ... ... салықтар мемлекеттік бюджеттің
кірісін топтастыра отырып, әлеуметтік, ... ... тағы ... ... іске ... ... етеді.
Реттеушілік қызметі салық механизмі арқылы іске ... ... ... ... ... ... мен ... жеңілдіктері. Салықтық
реттеудің тетіктері тек қана өндірістің дамуын реттеп қана қоймай, сонымен
қатар ақша және баға ... ... ... ... ... кіші ... ... жұмыстарын жүзеге асыруы қажет. әрине
салықтық реттеу ... ... ... ... үшін ... басқа да
экономикалық тетіктерімен тығыз байланыста болуы керек.
Салықтардың келесі негізгі қызметі ол бақылаушылық ... ... ... ... бақылаушылық қызметі арқылы ... ... ... тиімділігі бағаланады, қаржы ресурстарының
қимылына бақылау ісі ... ... ... мен ... ... ... қарастырылады.
Салық механизмінің қызметі белгілі қағидаларға сүйеніп іске асырылады.
Қазақстан Республикасының Салық Кодексі салық ісін ... ... ... ... ... ... ... бойынша салық төлеуші салықтық міндетін толық және
белгіленген мерзімде орындауы тиіс;
- нақтылық ... ... ... ... ... төленетін
төлемдер мен салықтар нақты болуы тиіс;
- әділеттілік қағидасы бойынша Қазақстан ... ... салу ... және міндетті болады, жеке түрдегі жеңілдік жасауға ... ... ... ... Қазақстан Республикасы аумағында жалпыға
бірдей салық жүйесі қолданылады;
- жариялылық ... ... ... ... ... құқықтық
кесімдер ресми басылымдарда жарық көреді.
Салық ісін тиімді ұйымдастыру мақсатында ... ... ... жіктейміз.
Салықтарды мынадай ерекшелік белгілері бойынша жіктейміз:
1. салық салу объектісіне байланысты;
2. қолдануына қарай;
3. салық салу органына байланысты;
4. экономикалық ерекшелігіне байланысты;
5. салық салу ... ... ... қарай.
Салық салу объектісіне қарай салықтар тікелей және жанама салықтар болып
жіктеледі.
Тікелей салықтар тікелей табысқа ... ... ... ... ... салықтар жатады:
- корпорациялық табыс салығы;
- жеке табыс салығы;
- жер салығы;
- ... ... ... ... және тағы ... салықтарды тұтынушы төлейді. Тауар немесе қызмет бағасына алдын
ала салық енгізілгендіктен, іс ... оны ... ... ... ... ... жатады:
- қосылған құнға салынатын салық;
- акциздер.
Салық Кодексінде Қазақстан Республикасында қолданылатын салықтар мен
бюджетке ... ... да ... төлемдер, атап айтқанда 9 салық, 13
алым, 9 төлем, 1 мемлекеттік баж, 4 ... алым ... 9 ... ... жер ... ... елдерде жер салығының екі түрі қарастырылған:
1. құрылыстан алынатын жер салығы;
2. жер салығы.
Құрылыстан алынатын жер ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық меншіктегі ғимараттардан алынбайды.
Құрылыстан алынатын жер салығының ставкасы ... ... ... және ... ... ... есебімен
кадастарлық құн негізінде орнатылады.
Ал жер салығы мемлекеттің аумағында жатқан және ... ... ... ... ... ... барлық түрлерінен жыл сайын алынады.
Жер салығынан дамыған елдердің бюджет кірісінің түсімдер ... ... ... ... келетін болсақ, біздің елде жер салығы 1992
жылы енгізілген. Жер салығының енгізілуінің ... ... ... ... ... және жер құрылғылары бойынша
шараларды жүзеге ... үшін ... ... ... ... жоғарылауын, олардың қорғаныстарын, сонымен қатар аумақтың
әлеуметтік-мәдени дамуын қамтамасыз ету.
Республикадағы жер қатынастары саласындағы ... ... жер ... ... ... Жер ... ... Жер Кодексінде жер Республиканың айрықша меншігі
деп айтылған. Жерді иелену және пайдалану үшін ... ақы жер ... ... Бұл ... мақсаты – жерді ұтымды пайдалануды
қамтамасыз ету және ... ... ... арттыру, жергілікті
аймақтардың әлеуметтік-мәдени дамуы үшін қажетті ... іске ... ... ... табыстарды құру. Жер салығы толығымен жергілікті бюджетке
түседі, сондықтан бұл жергілікті өкімет органдарының ... ... ... ... ... ... ... Ішкі өнімнің (ЖІө) белгіленген жарғы
түрінде алуы салықтың мәнін құрайды.
Жарналарды ЖІӨ-ң негізгі қатысушылары іске ... ... және ... емес ... өз еңбегін өндіретін және
осыдан белгілі табыс ... ... ... ... ... ететін шаруашылық субъектілері, капитал
иелері.
Салық жарналары, алымдар, баждар және басқа да төлемдерден мемлекеттің
қаржы ресурстары қалыптасады. ... ... ... бір ... субъектілер мен азаматтардың, ... ... ... қалыптасуы бойынша мемлекетпен өзара қатынасында.
Салықтар дауды түрде белгіленген мөлшерлеме бойынша ... ... ... ... ... ... алымдар. Мемлекет пайда
болғаннан бері салықтар экономикалық қатынастардың қажетті звеносы ... ... ... ... ... мен ... ылғи да салық
жүйесінде жаңартуларға алғышарт болады. Қазіргі ... ... ... ... табыстардың негізгі түрі болып табылады. Бұл өте-мөте
қаржылық функциясынан басқа ... ... ... ... ... мен ... ... Техникалық Прогресстің жағдайына
мемлекеттің әсер етуі үшін де ... осы ... ... жер салығына тоқталайық. Жер салығы -
жер рентасы төлемдерінің бір түрі 18-ғасырдың аяғы мен ... бойы ... ... саяси экономияның өкілдері жер меншігі уақыт өте табыс әкеле
алатыны мүмкін болса, онда ол жалпы ... ... ... ... деп тұжырымдаған. Елді басқару үшін керек мемлекеттік табыстар осы
байлық көзіне салық салу ... яғни ... ... ... ... ... жер ... нақты пайдалануды есептеу табысына
негізделеді. Жер салығын енгізумен ... ... ... ең ... өйткені оны белгілеуге әдістемелік тәжірибенің
бір тұтас жүйеге көшу тұрғысынан туып отыр.
Ренталық ... ... ... келе ол: ... ... ... ... жер рентасын салық түрінде қандай жолмен алуға болады,
екіншіден-қандай үлгіде рентаны қоғамдық қажеттіліктерге жарату керек”,
яғни қандай жолмен оны бөлу ... ... ... ... ... ең алдымен жерді және басқа да ресурстарды неғұрлым
рационалды пайдалану есебінен ауыл шаруашылық өнімдерінің тиімділігін
көтеру қажеттіліктерін, нақты ... ... ... туып ... ... сияқты жерге қожалықтың теңдік мүмкіндігін қамтамасыз ету керек.
Н.Суханов: “Монополиялар мен жекелеген топ жер ... ... ... тек ... ... салу ... ғана жоюға болады”-деп
жазған сияқты.
Рентаны төлеу жер үлесін пайдалану үшін төлем емес, ол артықшылыққа,
ең ... жер ... ... ... ... ... иелік ету
үшін төлем. Бұл дегеніміз жерге деген азаматтардың құқықтарын ... ... мен ... ... қолданылатын жер салықтарының
түрін зерттеу негізінде Н.Зенец оның жекелеген элементтерінің нақты
әртүрлі мемлекеттерде ... ... ... есебін
келесі сыныптамадан ұсынады:
-жер салығының функциялары - жер салығының кәсіпорындарға, фермерлік
шаруашылықтарға нақты әсер ету нысан деңгейі ... ... ... ... ... ... - ... төлеушілердің шаруашылық
табыстарының ана немесе басқа бөлігі;
- салық көлемін белгілеу-салық салу ауыртпалықтарын анықтау ... ... салу ... ... ... ... құрамы;
- салық салуды анықтау үшін база-мысалы: баға, рента көлемі, жердің
бағалық баллы;
- салықты алушылар - қай ... ... ... ... ... ... салықтармен өзара байланысы - салық салудың жалпы жүйесінде жер
салығының және басқа салықтардың функцияларын өзара бөлу;
- жер салығын төлеушілер категориясы-кооперативтік кәсіпорындар,
акционерлік ... және тағы ... жер ... ... және оны ... ... ... байланысы ТМД елдерінің барлығында жерді рационалды
пайдалану функциясы арнайы болып ... ... жер ... ... көзі ретінде жер рентасы шығады деп болжануда. Европалық ... ... ... ... ауыл шаруашылығы кәсіпкерліктің жанұялық
жүйесіндегі жеке меншік жағдайында арнайы ынталандыруды талап етпейді.
Екіншіден, жер салығы ... ... салу ... ... ... өзара байланыс бар. Жер салығы жалғыз болған
жағдайда, ал қайта бөлуді де қоса алғандағы барлық функцияны орындайтын
еді.
Үшіншіден, жер салығының мөлшерлемелерін анықтау үшін база ... және оның ... ... ... жүйесінің дамығандығына
байланысты. Жердің бағасы жоқ болғанда салық мөлшерлемері бағалық ... ... ... ... ... ... жергілікті бюджетке түсуінің маңызы. Жер салығы ... ... ... ... деңгейінде жинақталуындағы мәселе
маңызды методологиялық ... ие ... ... ... ... екі ... ... мүмкін деп тұжырымдайды.
Біріншісі, олардың тікелей мемлекеттік бюджетке түсуі және әртүрлі, ауыл
шаруашылығымен тікелей ... жоқ ... ... ... ... ... демократиялық елдердің өзінде жер рентасын
“қазынаға беру” келешектегі жалпы мемлекеттік ... ... ... ... ... жер ... ауысуы міндетті емес- деп жазған.
Бұл тағы да айтып ... ... ол ... ... ... ... жер ... айналымы” формуласына сай нәтиже болмай
отырғандығында.
Екінші нұсқасы, жер салығы түріндегі жиналған ... ... ... ... қалдыруы. Келешектегі ренталық салым жүйесі
негізінде рентаның неғұрлым көп ... ... ... қалу ... Осы ... ... себептер бойынша едәуір ыңғайлы екенін ... ... ... табыстар, жер салықтары жергілікті бюджеттің
тұрақталуына әсер ... ... ... ... ... дамуына маңызды қаржылық тіректі құрайды.
Екіншіден, рентаның аймақтық бюджетке түсуі жер ... ... ... ... ... ... өйткені жергілікті жерлерде
шаруашылық жағдайының бар айырмашылықтарын жақсы бағалауға мүмкіндік туады.
Үшінщіден, жер ... ... ... ... тікелей сол
берілген аймақ шегінде жалпы мемлекеттік қазыналардың жоғалып кетпеуіне,
яғни ... алу осы ... ... ... ... жергілікті бюджетке жер салығы түріндегі түсетін қаражаттар
негізінде ауыл шаруашылық өндірісі ... ... ... ... жасауға болады. Бірінші кезекте бұған жататындар: ... ... ... көтеру, ауылдық жерлерде әлеуметтік
және өндірістік инфрақұрылымның дамуы бойынша шараларды жүргізу.
Соңғы нәтижеде жер салығы түрінде ... ... ... ... ... ауыр ... ... бастан кешіруді қамтамасыз етуі
қажет. ... ... ... “Ренталық салу қоғамның және
мемлекеттің ... ... ... бар халқына жер рентасын тең бөлікпен
бөлуді мақсат етуі ... - деп ... Ал ... ... ... жер ... орталық бюджеттің толықтырылуына кетпей ... ... ... ... аударылуы қажет дегенді білдіреді.
“Салық және бюджетке төленетін ... да ... ... ... жер үшін төлемді белгілеу тәртібі мен алуы белгіленген ... жер ... ... жер ... мен жер ... ... байланысты болмай, жыл сайын жер көлемінің бірлігіне
бекітілген ... ... ... елдерде және ТМД елдерінде қолданылатын жер салығын ... ... ... ... шарттар есебімен олардың
элементтерінің келесідей жеке жіктемесін ұсынған:
- жер салығының ...... ... ... ... әсер ... нақты нысандары (фискалдық, реттеушілік);
- салықты төлеудің қайнар көзі – салық төленетін ... сол ... ... ... ... мөлшерінің орнатылуы – салық салудың ауыртпалығын анықтау тәсілі;
- салық салу объектісі – ... ... ... жердің құрамы;
- салықтың ставкасын анықтау үшін база – мысалы, баға, рентаның мөлшері,
жерді бағалау балы;
- салықты ... – қай ... ... жергілікті) бұл салық
келіп түседі;
- басқа салықтармен қарым-қатынас;
- жалпы салық салу жүйесінде жер және басқа ... ... ... жер ... ... ... – кәсіпорындық кооператив,
акционерлік қоғам және тағы басқалары.
Жер салығын ...... ... ... ... ... бар заңды тұлғалар ... ... ... ... ... ... және ... иелік етуші жеке тұлғалар.
Жер салығының мөлшері жер учаскесінің саласында, құнарлығына, орналасу
аймағына және ... ... ету ... ... ... және жер
иесі мен жерді пайдаланушының шаруашылық нәтижесіне ... ... ... жер ... ... үшін жыл ... ... төлем түрінде
белгіленеді. Ал басқа мемлекеттерге берілген жер учаскесін пайдаланғаны
үшін ... ... ... мен ... ... Республикасының осы
мемлекеттермен жасасқан шарттарымен анықталады.
Жер салығының салық салу объектісі – жерге ... ... ... заңды және жеке тұлғалардың қарамағындағы жер учаскелері.
Олардың түрлерін атап өтетін болсақ, олар мыналар:
1. Ауыл ... ... ... жерлер;
2. Елді мекендік жерлер;
3. Өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс және өзге де ... ... ... ... ... ... Орман қоры жерлері;
6. Су қоры жерлері;
7. Қордағы (запастағы) жерлер.
Ерекше ... ... ... ... ... қоры ... ... жерлеріне, қордағы (запастағы) жерлеріне қандай да бір ... ... ғана жер ... ... ... бойынша жеңілдіктер беріліп, салықтан босатылатын
төлеушілер:
- біртұтас жер ... ... діни ... ... бюджет есебінен қаржыландыратын ұйымдар;
- уәкілетті органның қылмыстық жазаларды атқару ... ... ... ... ... салу режимінің екінші үлгісі бойынша (шикі мұнай мен басқа да
пайдалы қазбаларға салынатын акциз, үстеме пайдаға салынатын ... ... ... ал ... салығы қосылмайды) жұмыс жасайтын жер
қойнауын пайдаланушылар;
- құрылыс пен құрылғыларды қоса алғандағы, тұрғын үй ... және ... жер ... бойынша – “Батыр ана” атағын алған, “Алтын
алқамен” марапатталған көп балалы аналар;
- құрылыс пен құрылғыларды қоса ... ... үй ... және ... жер учаскелері бойынша – Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен
оларға теңестірілген тұлғалар, бала кезінен мүгедек ... ... ... ... үй ... соның ішінде оның жанындағы ... ... алып ... жер ... үй маңындағы жер учаскелері;
- жеке үй шаруашылығын жүргізуі, бау-бақша шаруашылығы үшін ... ... алып ... жерлерді қоса алғанда, саяжай құрылысына
арналған жер учаскелері;
- гаражға арналған жер учаскелері бойынша.
Бірақ мемлекеттік бюджет есебінен ғана ... ... ... ... жазаларды атқару саласындағы түзеу мекемелерінің
мемлекеттік кәсіпорындары, діни ... ... ... ... жер учаскелері бойынша салық төлеуден босатылмайды.
Жекелеген жағдайларда салық салу объектісін анықтау:
1. Темір жолдар, оқшаулау белдеулері, темір жол ... ... жер ... қоса ... ... белгіленген тәртіппен
темір жол көлігі ұйымдарының объектілеріне берілген жер учаскелері темір
жол көлігі ... үшін ... салу ... ... табылады.
2. Электр беру желілері мен кіші станциялар тіректері алып жатқан ... қоса ... ... ... беру ... бар ... электрлендіру жүйесі ұйымдары үшін осы ... ... ... ... жер ... ... салу ... болып
табылады.
3. Мұнай құбырлары, газ құбырлары алып жатқан жер ... қоса ... ... ... газ ... бар, ... мен газ өндіруді,
тасымалдауды жүзеге ... ... үшін осы ... ... ... ... жер учаскелері салық салу объектісі болып
табылады.
4. Байланыс желілерінің тіректері алып жатқан жер ... қоса ... ... әуә, кабельдік байланыс желілері бар ... үшін осы ... ... ... ... ... ... салық салу объектісі болып табылады.
Жер салығын анықтау үшін жер учаскесінің алаңы ... ... ... қоры ... ... ... ... ауыл шаруашылығы мақсаты үшін пайдаланылатын жерлер;
- орман шаруашылығы органдарының үйлері тұрған жерлер;
- ағаш ... ... ... ... ... ... жер салығын сәйкес ставкаға 0,1 коэффициентін ... ... және ... ... ... мекемелері, мемлекеттік табиғи қорықтар,
мемлекеттік ... ... ... мен ... ... табиғи және зоологиялық бақтар;
- балық өндірісі мақсатындағы мемлекеттік кәсіпорындар;
- жүйке аурулар және ... ... ... ... ... ... мемлекеттік аттестациялау саласындағы мемлекеттік
кәсіпорындар;
- табиғи биологиялық ресурстарды ұлғайту, ормандардың табиғи әлеуметін
көтеру, өртпен күрес тәрізді жұмыстар негізгі ... ... ... ... ... діни бірлестіктерден басқа коммерциялық емес ұйымдар;
- жұмысшыларының 50 пайызы мүгедектер және оларға жұмсалатын шығындар
жалпы еңбек ақы ... 50 ... кем ... ... бұл ... ... ... мақсатта пайдаланса, жер салығын
жалпыға ортақ тәртіппен төлейді.
2. ЖЕР САЛЫҒЫНЫҢ ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ
Салық жүйесін мемлекет пен заңды және жеке ... ... ... және осы ... ... ... ... механизмі, яғни
салық салу әдістері мен тәсілдері, жолдары, салық заңдары мен ... ... ... ... ... ... ... Салық
жүйесі мемлекеттің қаржы көздерін жасаудың ең негізгі құралы болумен қатар,
ел дамуына және саяси-әлеуметтік шаралардың толығымен іске ... ... ... ... ... ... төрт кезеңге бөліп қарастыруға
болады:
1. 1992-1995 жылдары жаңа салық жүйесі базисінің салық кезеңінің ... іске ... ... жылдары нарықтық экономика талаптарына сай ... ... ... ... және анықтау.
3. 1998-2000 жылдары барлық қағидалардың ескерілуі арқылы салық жүйесіне
өзгерістер мен толықтыруларды енгізу, салық ... одан әрі ... ... жылдары жаңа салық Кодексі қабылданып іске қосылды.
Қазақстан Республикасының 1991 жылы 25 ... ... ... ... жүйесі туралы заңы” тәуелсіз салық
жүйесін құрудың ең ... ... ... ... Бұл ... ... ... жұмыстардың бірі болып саналды. Осы
кезеңде елде көптеген ... ... және ... ... ... әсер ... Атап ... меншіктің көптеген түрлерінің дамуы,
шаруашылық жүргізуші субьектілер мен ел ... ... ... ... және т.б. ... Осы заң ... алғаш рет
Қазақстан Республикасында 42 салық түрі қызмет етті. ... ... ... ... болды, атап айтсақ басқа елдерге қарағанда
біздің салық жүйемізде жинақталған ғылыми және практикалық ... ... ... ... ... ... ... сәйкессіздігі, дәлелсіз берілген жеңілдіктердің көптігі және
т.б. Осыдан келіп еліміздің салық жүйесін реформалаудың қажеттігі туды.
Қазақстан Республикасының ... 1992 ... ... салық жүйесін
кезеңді түрде реформалаудың концепциясын қабылдады. ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Президентінің
1995 жылдың 24 сәуірінде қабылдаған “Салық және ... ... ... ... ... туралы” заң күші бар жарлығы шықты. Ол 1995 жылдың 1
шілдесінен ... іске ... ... ... қызмет еткен 42 салықтың
орнына 11 салықтар мен алымдар ... ... 1999 жылы ... ... бес ... ... ... Осының нәтижесінде 2000 жылдың 1 қаңтарынан
бастап ... ... 17 ... мен ... ... 2001 ... маусымында жаңа Салық кодексі ... 2002 ... 1 ... іске ... ... ... ... 9 салық, 13 алым, 9 төлем, ... баж, 4 ... алым ... [9] Атап ... ... табыс салығы;
2. жеке табыс салығы;
3. қосылған құн ... ... жер ... ... ... салу;
6. әлеуметтік салық;
7. көлік құралдары салығы;
8. мүлік салығы;
9. жер ... ... ... ... ... үшін ... жеке ... мемлекеттік тіркегені үшін алым;
3.жылжымайтын мүлікке құқықтарды және ... ... ... ... үшін ... ... ... кепілін мемлекеттік тіркегені үшін алым;
4.радиоэлектрондық құралдарды және жиілігі ... ... ... үшін ... ... ... ... мен тіркемелерді мемлекеттік тіркегені үшін
алым;
6. ... өзен ... мен ... ... ... ... тіркегені
үшін алым;
6-1. кеменің немесе жасалып жатқан ... ... ... ... ... ... әуе кемелерін мемлекеттік тіркегені үшін алым;
8. дәрі-дәрмек құралдарын мемлекеттік тіркегені үшін алым;
9. автокөлік ... ... ... ... ... жүру
алымы;
10. аукциондардан алынатын алым;
11. жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым;
12. телевизия және радио хабарларын тарату ұйымдарына ... ... ... беру үшін ... жер ... ... үшін төлемақы;
2. жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы;
3. қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемақы;
4. жануарлар ... ... үшін ... ... ... үшін ... ... қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін төлемақы;
7. радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлемақы;
7-1. қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын ... ... кеме ... су ... ... үшін ... ... (көрнекі) жарнаманы орналастырғаны үшін төлемақы.
Мемлекеттік баж
Кеден төлемдері:
1. кеден бажы;
2. кеден алымдары;
3. ... ала ... ... үшін ... ... [6, 32-33 ... ... Президентінің Қазақстан халқына 2006 ... ... ... салу ... ... ... төмендегі
тапсырмалалар тапсырылды:
• 2007 жылдан бастап қосымша құн салығының ставкасын 1 ... ал ... ... ... тағыда 1-2 пайызға азайту;
• 2007 жылдан бастап, барлық жеке тұлғалар үшін табыс салығының 10 пайыздық
белгіленген мөлшерлемесі енгізілсін. ... аз ... ... ... ... ... ... есептік көрсеткіштің орнына
олардың салық салынатын табысынан ең аз ... ... алып ... 2007 ... 1 ... бастап шағын бизнес субьектілері үшін ... ... ... ... ... ШЕТ ... ЖЕР ... ЕСЕПТЕУ
Қазақстан Республикасында жер қатынастарын құқықтық реттеу ... ... Жер ... ... проблемаларын зерттеу барысында шет
ел жер қатынастары үлкен қызығушылық тудыруда. Сонымен қоса жер ... ... ... ... түрленуі, берілген проблеманың құқықтық,
саяси және экономикалық аспектілері басты назарда.
Әртүрлі елдердің жер салығын салу жолдары мен жер ... ... ... ... ... ... ... жеке меншік құқығы конституциямен кепілденіп, ... Жер ... ... алу осы заңдар негізінде реттеледі.
Жерге бағалар тауарға ... ... мен ... негізінде бекітіледі. Жер
меншігі мен тауар операциялары мемлекеттпен қорғалады. Герменияның ... ... бір ... жеке ... жер мұра ... ... ... жіберіледі. Жерді сатып алған адам 20 жыл ішінде жерді
қайта сатуға құқы жоқ. ... ... жер жеке жене ... ... болып
келеді. Жердің 38 пайызы жалдық жолмен пайдаланылады. Германияда ауыл
шаруашылығы ... ... ... 1 ... жер ... 20 маркадан 650 маркаға дейін құрайды.
Жер салығы ауыл және ... ... ... ... салынады. Салық ставкасы 1,2 пайыз ал ... ... ... жасына дейінгі балалар мекемелері, ауруханалар,
интернаттар, діни мекемелер, сондай-ақ ғылыми мақсатта ... ... ... ... ... Германияда тұрғын үй құрылысын
ынталандыру мақсатында қайтадан салынған тұрғын үйдің ... 10 ... ... ... ... ... Жер учаскесі бір иеден екінші бір ... ... ... сату ... 2 ... ... ... өткен кезең үшін аванстық төлем түрінде тоқсан сайын общиналар
алады. Жердің бағаларының ... ... екі жыл ... басылым
беттеріне шығады. Бұл жер ... ... ... ... мен
ұсыныстар жөнінде мәлімет алуға ... ... ... ... ... ... табиғи-климаттық және
технологиялық жағдайларға да байланысты. Германияда жалдық ... ... ... және ... ... ... ... жерлер ұлттық жер кадасторына қосылған. Онда ... ... жер ... ... ... беріледі. АҚШ-ның
барлық жылжымайтын мүліктерінең құндық бағасының ... ... ... ... ... олар барлық жер үлесінің 2 пайызын ғана құрайды. АҚШ-
да орталықсыздандыру жоғары дәрежеде және жергілікті ... ... ... ... жер ... кеш бекітті. Басқа елде сияқты
қалалық ... ... ... ... Бұл жерлердің бағаларының
жоғарылауына ... ... оның ... ... да төлемі
жоғарылауда. Жалдық төлемнің үлкен бөлігін саралап жіктеу ... ... ... ... тән ... ... ... барлық жердің 30 пайызы ғана жеке
меншікте, қалаған 70 ... ... және ... ... ... және ... 66 ... жалдық жолмен пайдаланылады. АҚШ-да жалдық
төлем жердің ... ... ... және ... факторларға
байланысты және заңменен немесе штаттардың заңдарына байланысты реттеліп
отырады. Келісім шарттарда жалға алудың мерзімі, ... ... ... ... ... ... ... қызметінің түрі және жалдық
төлемнің деңгейі анық, әрі ... ... ... ... ... ... ... алатын орны зор.
Жергілікті салықтардың ішінде бізді қызықтыратындары ... ... жер ... және ... ... ... жер салығы
болып келеді. Бұл салықтардың ставкаларын алдағы жылдың бюджетін қарастыру
барысында жергілікті ... ... ... ... ... ... максимумнан аспауы керек.
Құрылыс салынған учаскелерге жер салығы барлық құрылыс ... ... ... ... барлық жылжымайтын мүлікке, яғни
ғимараттарға, құрылыстарға, резервуарларға, сүрлем мұнараларына және т.б.,
сонымен ... ... ... ... ... пайдаланылатын
учаскелерге салынады. Аталған салықтан:
- мемлекет меншігі;
- ауыл ... ... ... қалалардан тысқары жерлерде
орналасқан ғимараттар;
- 75 жастан асқан; ... ... ... ... ұйымдардан жәрдем
ақы алатын жеке тұлғалар босатылған.
Құрылыс салынбаған учаскелеріне жер салығы егіс ... ... саз, сор ... ... арналған жерлерді және т.б.
қамтыған. Мемлекет меншігіндегі ... ... ... босатылған.
Салықтан уақытша қолдан жасалған екпе ... мен ауыл ... ... ... жер учаскелері босатылуы мүмкін. ... жеке ... беру жолы ... ... ... ... тиым салынған,
жердің иесі оны тек фермерлер мен жалға алушыларға ғана жалға бере ... 56 ... жер ... ... ... тек ... үй ... ғана жеке меншікте болып келеді, бірақ оларды сатуға 30 жылға
дейін рұқсат ... ... жер ... ... ... ... мен құрылыстардан алған табыстары жатады және кадастрлық ... ... ... Жер кадастрын құрау 1939 жылы ... ... ... ... тізіммен реттеледі. Кадастрлық бағалау 10
жылда бір рет жүргізіліп тұрады, осы кезең ... ... ... ... ... ... Нақты иесінің қарамағындағы салық
салу ... ... ... ... ... ... бекітіледі. Жалға
берілген құрылыстардың салығы жалдық төлем негізінде анықталады. Италияда
жердің 29 пайызы жалдық жолмен ... ... салу ... ... ... үшін ... төлем 10 пайызға, жекелеген ... ... ... ... ... таулы аудандарында жалға алу
келісімшартының алты жылдық, ал егер ... ... ... жалға алатын
болса, онда он бес жылдық минималды мерзімі бекітілген. [14, 60-61 ... ... ... ... ... жерлерінде қамтиды.
Жерді бағалау бес жылда бір рет іске ... ... ... ... ... ... типі және орналасқан жері ... ... жер ... ... жер ... ... ... отырылатын жердің құнына негізделген. Жер салығы ауыртпалықты
болуы мүмкін, яғни егер ... ... ... ... ... жоғары қарқынмен өссе, кенет жоғарылауы мүмкін.
Нидерланды елінде жалдық төлемдердің шектері рента негізінде анықталған
және қолданыстағы ... ... ... ... дифференциациясы
ауылшаруашылығында пайдалану түріне байланысты (бағбандықта пайдаланылатын,
жыртылған, ... ... ... ... ... төлемді және қосымша
төлемдерді әрбір үш жыл ... ... ... ... Бұл ... ... бағалау қажеттілігімен байланысты. Жалдық төлемнің максималды
шегі заңмен ... ... ... ... ... ... Конституция бойынша қалалардағы жерлер
мемлекет ... ... ... Қытайда жерге жеке меншіктің мемлекеттік
және кооперативтік ... ... ... жер ... ... ... ... ұжымының меншігінде» болып келеді делінген. Жерге ұжымдық ... ... ... ... ... ... мүмкін, яғни өз иелігіне
алуы әбден мүмкін. Жер ұжымдық меншіктен ... ... ... ... ... ... ... алу қағидасына сай келмейді, ол
мәжбүрлі ... ... ... ... ... ету айналысы бір жақты болып
келеді, яғни тек ұжымдық меншік қана ... ... ... ... ... ... ... Қытайда жердің 96 пайызы жалдық ... [5, 133-134 ... ... ... жер ... ... бағалау күрделі
мәселелердің бірі болып отыр. 1980 жылдардың екінші жартысында Жапонияда
жердің бағасы күрт өсіп ... бұл ... ... ... егер ... тығыз орналасқанын ескерсек. Мұндай жағдайға ... ... ... әсер ... Дәл жоғарыда аталған кезеңде офистерге
деген жоғары сұраныс байқалды, себебі ... ... және ... ... қатар әлемдегі негізгі ақпараттық және банктік орталықтарының
біріне айнала бастады. Банктер мен ... ... ... арнап
салынады деген офистерге сұраныс ұлғайып, спекулятивтік мәмілелердің саны
арта түсті. Осы жылдары ... ... 2000 ... ... ... реконструкциялау жөніндегі жоба жоспарын жаңартқан болатын. Осы
жоба бойынша көптеген құрылыстардың салынуы ... ... Жоба ... ... ... ... сатып алулар басталы. Бұл сатып алушылардың
көбісінің көздегені мемлекеттік органдарға қымбат бағаға қайта сату ... ... ... мүліктерге қарағанда жерді сатып алу-сату
барысында салық салынбаған. Сонымен қатар ... ... ... ... ... ... әрі жеңілдетілген шарттарда
несиелер бере бастады, соның ... ұзақ ... ... ... ... ... тұжырым пайда болды. ... ... ... ... ... өсуі 50-75 пайыздық деңгейді құрады. Жерге
бағаның өсуі қала ... ... әсер ... яғни ... ... ... жабдықтала бастады. Муниципалистер жоғары бағаның әсеріне
қоғамдық мақсаттарға арналған жаңа жер учаскелерін: қала ... ... ... ... ... арналған жерлерді сатып
алу мүмкіншіліктері болмады. Егер құнға пропорционалды түрде салықтарда
жоғарыласа, онда ... ... ... болар еді. Осы жағдайға
байланысты Жапонияда жер ... ... ... ... яғни ... жер салығы соңғы рет жүргізілген қайта бағалаумен ... ... ... ... ... ... жерді сатуға рұқсат берілмеген.
[5, 131-132 б.]
Кореяда заңдарға сәйкес жерді мұраға ... ... және ... ... ... ... ... шектеулер қойылған. Мәселен, ауыл
шаруашылық жерлерінің мақсаттық пайдалануы ... ... ... ... ... ... мұраға алынған учаскелерді бірнешеге ... ... ... ... ... үй және ... ... емес құрылыстық мақсаттарға арналған жерлерді жалға алуға
сұраныс өте жоғары. Сондықтан 1994 жылдан бастап мұндай ... ... ... ... ... ... ... бірлігін есептеу үшін нақты жер
учаскесінің 1 дунамының ... ... ... ... ... ... және ... өзгерілуі салықтың пайызында ескеріліп
отырады, ал оны мемлекет жер басқармасы ... ... ... ... ... ... өзгертуге құқы бар.
Түркияда жер ресурстарына деген жеке меншік құқықтарының белгіленген
мерзімдері болады және ... ... ... ... ... ... елдерінде мемлекеттің, ұжымдық және бірлескен түрдегі жер
иемдену мен пайдаланудың жеке ... ... ... ... немесе ұжымдық түрде жер пайдалану мен иемденуге ... ... жер ... ... ... ... жер ... сақтау,
аумақтың әлеуметтік дамуын көтеру, бюджеттің кіріс көзін толтыру мақсатында
енгізілді. Салықты барлық меншік иелері- заңды және жеке ... ... ... ... салу мақсатында жер бірнеше категорияға бөлінеді:
- ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер;
- елді ... ... ... және су қоры ... ... ... жерлері;
- көлік, байланыс, қорғаныс мақсатындағы жерлер.
Салық салу обьектісі болып тұлғаның ... ... ... жер учаскесі танылады.
Салық мөлшері жер учаскесінің сапасына, орналасқан ... ... Ауыл ... мақсатындағы жерлер үшін салық мөлшері жердің
кадастрлық бағасы негізінде анықталады.
Жер салығын төлеуден:
- радиоактивті ластанған жерлер;
- ауылшаруашылығы ... ... ... ... ... ... орналасқан жерлер т.б. босатылады.
Жер салығының ставкасы әр жердің категориясы бойынша бөлек-бөлек
анықталған. ... ... ... ол ставканы заңмен бекітілген
мөлшерде өзгерте (жоғарылатады немесе түсіреді) алады. Бір ... ... ... ... ... айындағы инфляция деңгейін көрсететін
коэффицент негізінде жыл сайын қайтадан қаралып отырады. Жер салығы ... рет ... ... ... ... жер салығының 40 пайызы
республикалық, 60 ... ... ... ... Қалалар жерлерінен
басқа жерлер бойынша есептелген жер салығының 25 ... ... ... ... ... ... [14, 121-122 ... жер салығы жергілікті мүлік салықтарының ... ... және ... ... ... ... ... Жер салығының
бюджетке түсуі орталықтандырылған: федералдық ... -30 %, ... ... -20 %, ... бюджетке –50 %. Бекітілген
жерге төлем: жыл сайынғы жер ... ... ... төлем және жердің
мөлшерлік бағасы болып табылады. Жерді иемденуі және пайдалануы ... ... ... ... ... салынады. [4, 204-206 б.]
Жер салығы мемлекет деңгейінде заңмен бекітіліп, елдің барлық аумағында
алынады. Салық ставкасы республиканың заң ... ... ... билік органының шешімімен бекітіледі. Салық тиісті ... түсу ... жер ... ... құжаттармен анықталады.
Қырғызстанда жер реформасын арықарай жалғастыру актуалды проблемаладың
бірі болып ... ... ... жер ... ... ... ... бірақ жер салығын және бірнеше жеңілдіктерді өзгерту
бойынша сұрақтар шешілмеген. ... ... ... бюждетке түскен
жер салығына талдау жасау барысында жер салығы ең аз мөлшерде түскенін
көрсетеді. Жалпы салықтық түсімдердің ішінде жер салығы ең аз ... ... ... 3,4 %, ал ... 0,4 %. 2005 жылы ... ... жер салығы бойынша түсімдер 16,8 % төмендеп, 2,2 % болған,
ал 2006 52,4 % өсу ... ... үлес ... 3,0 % ... ... ... ... жер үлестерін пайдалануға құқық алғаннан
кейін, жерді ұтымды пайдалана бастағаны мен ... ... ... ... ... ... түсімдердегі жер салығының үлесі 2,6 % төмендегені
байқалады, 2006 жылмен салыстырғанда 0,4 % ... ... 6 млн. ... жылдар аралығындағы Қырғызстандағы ЖІӨ-гі және жалпы салықтық
түсімдердегі жер салығының үлесін келесі кесте арқылы көруге болады.
2005-2007 жылдар аралығындағы Қырғызстандағы ... және ... ... жер ... ... (%)
Кесте- 1
| |2005 ж. |2006 ж. |2007 ж. ... ... ... жер ... |2,2 |3,0 |2,6 ... жер ... |0,3 |0,4 |0,4 ... көзі: Қырғызстан Республикасының табыстар жөніндегі Комитетінің |
|мәліметтері ... ... ... ... ... әсер етеді:
жер салығының салық салу базасының жоғарылығы;
төмен жер ставкалары;
республика ... ... жер ... салық ставкаларының
дифференциациясы;
жер салығын төлеу барысындағы жеңілдіктердің жоғарылығы;
жер салығын ... ... ... пайдаланушыладың саны.
Қырғызстан Республикасында жер салығының салық салу обьектісі жер
учаскелері болып табылады. Олар өз ... үш ... ... ауыл ... ... пайдаланылатын жерле;
• ауыл шаруашылығында пайдаланбайтын жерлер;
тұрғын үй маңайындағы учаскелер. ... ... ... ... түрленуінің
негізгі міндеті жерге мемлекеттік меншік етуді ... және ... ... мен азаматтардың мұраға ала алу құқығы ... ... 99 ... ... ... жалға алу және оны субарендаға ... ... ... Жеке меншік кәсіпорындарды ұйымдастыру үшін аукционда
ғимараттар мен ... ... ... ... ... Бұл жерлерді
кепілге қоюға және сатуға болады. ... ... мен ТМД ... ... жер салығының түрлеріне
сүйене отырып, Н. ... осы ... ... әлеуметтік-экономикалық
жағдайларды ескере отырып жер салығының келесідей элементтерін ұсынған:
- жер салығының қызметтері- кәсіпорындар мен фермерлік шаруашылықтарға
жер салығының ... әсер етуі ... ... салықтың төлеу көздері- салық төленетін шаруашылықтың табысының бір
бөлігі;
- салықтың мөлшерін белгілеу- салық салудың ауырлығын анықтау ... ... салу ... ... ... жататын жерлердің құрамы;
- салық салудың анықтау базасы- мысалы, жердің ... ... ... ... ... ... ... салық қай бюджетке түседі (республикалық,
жергілікті);
- басқа салықтармен байланысы- салық салудың ... ... жер ... басқа салықтардың арасындағы қызметтерді бөлу;
- жер салығын төлеушілердің категориялары- кооперативтік ... ... және ... ... ... жер ... жүйелерінің талдауын келесі
кестеден көруге болады.
Жер салығының жүйелеріне ... - ... ... сипаттайтын элементтердің сыныптамасы |ТМД |Еуро |
| | ... ... ... ... | | |
|- ... ұтымда пайдалану |+ |- |
|- ... ... ... ... ... ... |+ |- ... ... ... ... | | |
|- жер ... |+ |- |
|- жер ... ... ... ... ... |- |+ ... ... ... анықтау базасы | | |
|- ... ... |- |+ |
|- ... ... жердің бағаланған балы |+ |- ... ... ... ... | | |
|- дара ... |+ |- |
|- ... салынатын салықпен байланысы |- |+ ... “+” ... ... көрсетеді, ал “-” жоқ екенін.
Берілген кестеден мынаны ... ... ... жер ... мен оны ... ... ... Жерді ұтымды пайдалану ТМД-
ның барлық елдеріне ерекше тән. Сондықтан жер салығының төлеу көзі ... ... ... Еуро одақ ... ... ... ешбір
қажеттілігі жоқ, себебі бұл қызмет жеке меншік жағдайында, көбінесе ауыл
шаруашылық кәсіпкерлігінің отбасылық жүйесінде жемісті ... жер ... ... мен салық салу жүйесіндегі басқа
элементтердің арасында байланыстың бар болуы. Егер жер ... дара ... ол ... ... соның ішінде рентаны қайта бөлу қызметін
қоса орындайды. [10]
Үшіншіден, жер салығының базалық ... ... оның ... ... ... жер ... ... дамығандығына да байланысты.
Жерге деген бағаның болмаған жағдайында салық ставкасы не жердің бағаланған
балымен немесе рентаның мөлшеріне байланысты ... елде ... ... мен жер ... әр ... ... ... салығынан түұскен қаражаттар әр түрлі пайдаланылады. Жер ... ... ... ауыл ... саясатының құралы ретінде
бола алады. Германияда бес жылда бір рет ... ... ... ... ... тәжірибе жүзінде бұл интервал әлде қайда ұзағырақ. Егер
дамыған елдердің салық салу жүйесін талдап көрсек, онда оның ... ... ... ... ал оның құрамдас бөліктері жердің сандық
есебі, ... ... ... және ... ... (жердің
экономикалық бағасы). Дүние жүзінің көптеген елдерінде жеке секторда жерді
сатып алу-сату және пайдалану процесі, ... ... ... қатынастар
мемлекет тарапынан реттеліп отырады, ... ... ... ... ... Германия, Ұлыбритания, Греция елдерінде ... ... ... құру қалыптасқан, ал Франция, Бельгия, Италия, ... ... ... беру ... ... ... қатаң түрде
араласып отырады. Бұл елдердің заңдарында жалға алудың минималды мерзімдері
бекітілген.
Нарықтық экономикасы дамыған елдерде (АҚШ, Ұлыбритания, ... ... ... ... қою ... Бұған жылжымайтын мүлікті алынған
несиенің орнына кепілге қоюы жатады, яғни ипотека. Ипотекалық жазу ... ... ... ... өз ... ... бере алмаса қарыз берушіге
өз қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ипотекалық ... өз ... ... береді. Осындай бағалау негізінде жердің бағасы және
оны ... үшін ... ... ... бекітіледі. Мәселен, АҚШ-
да жер және жылжымайтын мүліктерді кепілге алу несиелік операцияларымен
қаржы нарығының ... ... ... және ... ... банктер, сақтандыру компаниялары, федералды жер банктері,
федералды несиелік агенттіктер, ... ... ... ... тәжірибе көрсеткендей нарықтық экономикасы дамыған елдерде
жалға алу кең ... ... ... ... ауыл ... ... ... жеке меншікпен байланысты емес. Мәселе Голландияда жер
мемлекеттің меншігінде, ал бұл ... ауыл ... ... ең ... ... жағдайда нарықтық экономикасы бар мемлекеттер активті
түрде жер салығын пайдалануда. Сонымен қоса ... ... ... ауыл ... мақсатында пайдаланылатын жерлерге салық ... ... ... мен режимдер, ал бұл аграрлы сектордың
дамуына бірден бір ... ... ... ... ... қатар нарықтық
экономикасы дамыған елдердің салық жүйесінің ұқсастығына қарамастан,
олардың әр ... ... ... дамуына байланысты жер салығы салудың
ерекшеліктері бар.
Әртүрлі елдердің салық жүйесінде жер ... ... және ... ... де болып келеді, бұл көбіне осы ... ... ... ... ... ... жер ... сипатымен
байланысты.
Қазақстанда жер салығының қолданылуы аз ғана уақытты құрап отыр, бірақ
оның даму эволюциясы жалпы әлем ... ... бет ... ЖЕР САЛЫҒЫНЫҢ ЕСЕПТЕЛУ МЕХАНИЗМІН ТАЛДАУ ЖӘНЕ ӘУЕЗОВ ... ... ... ... ЖЕР САЛЫҒЫНЫҢ ЕСЕПТЕЛУ МЕХАНИЗМІН ТАЛДАУ
Мемлекеттік бюджет түсімдерінің ең ... көзі - ... ... ... ... үлесі 90% құрайды. Қазақстан
Республикасының бюджеті екі ... ... ... ... ... ... ... құрап отыр. Республикалык бюджетке: корпоративтік
табыс салығы, қосылған құн салығы, бонустар, роялтилер, ҚР территориясын
өткені үшін ... ... ... және ... да салықтық емес түсімдер
кіреді. Ал жергілікті бюджетке ... ... ... жеке ... ... ... мүлік салығы, жер салығы, көлік қүралдарына салынатын
салық, бірыңгай жер ... ... тағы ... да алым және ... ... ... әр ... негізгі байлығы, әсіресе Қазақстан Республикасының
экономикалық жағдайында ... орын ...... бір ... ... ... орасан зор табиғи
байлық. ... ... ... арқылы өзінің қажеттіліктерін
қанағаттандырып келеді. Қазақстан Республикасының кең байтақ жері ... ... 1992 жылы ... ... ... ... ... көздейді:
- экономикалық әдістермен жерді ұтымды пайдалану;
- тұлғаларды жерге орналастыру;
- жердің құнарлығын арттыру;
- жерді қорғау жөніндегі шараларды енгізу үшін ... ... ... ...... дамуы үшін ... ... ... ... ... ... ... колданудың бірден бір
себебі болып отыр. Берілген тақырыптың актуалдылығы үш негізгі факторлардың
бірін құрайды, яғни ... ... ... ... оны жеке меншікке беру
біздің құқытық жүйенің қалану ... тасы және ... ... көз ... ... тәжірибеде бұл тақырыптың дамуын қарастыру
қызықты.
Жер ауыл шаруашылық өндірісінің негізгі қүралы болып табылады. ... ... ... жүргізу, тамақ өнімдерін және шикізат
ресурстарын өндіру мүмкін ... Сол ... ... ... ... негізгі көздерінің бірі болып жер ресурстары ... ... ... ауыл ... өндірісі үшін маңызы - ол жерді
өндірістің негізгі құралы ретінде қолдануымен ... ... ... - жер ... ... ... кеңістігі ретінде
түсіндіріледі
Республикадағы жер қатынастары саласындағы ... ... жер ... жөніндегі заңдарында Жер Кодексінде
бейнеленеді.
Қазақстан Республикасының Жер Кодексінде «Жер республиканың ... деп ... ... ... және ... үшін ... ақы жер
салығы ретінде танылған. Бұл салықтың мақсаты жерді ұтымды камтамасыз ету
және жерді ... ... ... ... ... ... үшін қажетті шараларды іске асыру үшін бюджетке түсетін ... жер ... ... ... ... ... Сондықтан, бұл
жергілікті үкімет органдарының аталған ... ... ... арттыру
жер салығын төлеушілер меншігінде немесе тұрақты пайдалануында жер ... ... ... ... ... өкілдіктері және жерге иелік етуші
жеке түлғалар жер салығының мөлшері жер ... ... ... және ... қамтамасыз етілу аймақтарына қарай анықталады. Жер иесі
мен жер пайдаланушының шаруашылык нәтижесіне ... ... ... жер ... ... үшін жыл ... тіркелген төлем түрінде
белгіленеді, ал басқа мемлекеттерге берілетін жер ... ... ... ... ... шарттары Қазақстан Республикасының ... ... ... ... Жер салығының салық салу
объектісі: жерге иелік ететін немесе ... ... және ... ... жер ... және ... олардың түрлері:
- ауыл шаруашылығы мақсатында пайдаланатын жерлер,
- елді-мекенді жерлер,
- өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс және өзге де мақсаттағы ... ... қоры ... ... су қоры ... ... ... корғалатын жерлер осындай мақсаттағы жерлер болып бөліне
отырып жер салығы салынады '.
Ауыл шаруашылық ... ... ... ... салық
ставкалары
Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерге салынатын жер салығының
базалық ... 1 га ... ... және ... ... сараланады.
Далалық және қуаң далалық аймақтардың жерлеріне бонитет балына барабар
түрде жер салығының мынадай базалық салық ставкалары белгіленеді:
|Бонитет балы ... ... ... балы |Базалық салық |
| ... ... | ... ... |
|1 |2 |3 |4 |
|1 |0,48 |51 |43,42 |
|2 |0,67 |52 |44,49 |
|3 |0,87 |53 |45,55 |
|4 |1,06 |54 |46,65 |
|5 |1,25 |55 |47,71 |
|6 |1,45 |56 |48,77 |
|7 |1,68 |57 |49,83 |
|8 |1,93 |58 |50,95 |
|9 |2,16 |59 |52,01 ... |2,41 |60 |53,07 ... |2,89 |61 |57,9, ... |3,09 |62 |60,63 ... |3,28 |63 |63,26 ... |3,47 |64 |65,95 ... |3,67 |65 |68,61 ... |3,86 |66 |71,31 ... |4,09 |67 |73,96 ... |4,34 |68 |76,66 ... |4,57 |69 |79,32 ... |4,82 |70 |82,02 ... |5,31 |71 |86,85 ... |5,79 |72 |89,55 ... |6,27 |73 |92,19 ... |6,75 |74 |94,89 ... |7,24 |75 |97,56 ... |7,72 |76 |100,26 ... |8,20 |77 |102,91 ... |8,68 |78 |105,61 ... |9,17 |79 |108,27 ... |9,65 |80 |110,97 ... |14,47 |81 |115,80 ... |15,54 |82 |119,02 ... |16,59 |83 |122,21 ... |18,08 |84 |125,45 ... |18,76 |85 |128,67 ... |19,82 |86 |131,86 ... |20,88 |87 |135,10 ... |22,00 |88 |138,32 ... |23,06 |89 |141,51 ... |24,12 |90 |144,75 ... |28,95 |91 |149,57 ... |30,01 |92 |154,40 ... |31,07 |93 |159,22 ... |32,17 |94 |164,05 ... |33,23 |95 |168,87 ... |34,29 |96 |173,70 ... |35,36 |97 |178,52 ... |36,48 |98 |183,35 ... |37,54 |99 |188,17 ... |38,60 |100 |193,00 |
| | ... жоғары |202,65 ... ... және тау ... ... ... ... балына барабар түрде жер салығының мынадай ... ... балы ... салық |Бонитет балы ... ... |
| ... ... | ... ... |
|1 |2 |3 |4 |
|1 |0,48 |51 |19,78 |
|2 |0,54 |52 |20,26 |
|3 |0,58 |53 |20,75 |
|4 |0,62 |54 |21,23 |
|5 |0,67 |55 |21,71 |
|6 |0,73 |56 |22,19 |
|7 |0,77 |57 |22,68 |
|8 |0,81 |58 |23,16 |
|9 |0,87 |59 |23,64 ... |0,96 |60 |24,12 ... |1,45 |61 |24,61 ... |1,83 |62 |25,28 ... |2,22 |63 |25,82 ... |2,25 |64 |26,44 ... |2,93 |65 |27,02 ... |3,32 |66 |27,64 ... |3,71 |67 |28,22 ... |4,05 |68 |28,85 ... |4,44 |69 |29,49 ... |4,82 |70 |30,07 ... |5,31 |71 |30,69 ... |5,79 |72 |31,27 ... |6,27 |73 |31,88 ... |6,75 |74 |32,46 ... |7,24 |75 |33,09 ... |7,72 |76 |33,68 ... |8,20 |77 |34,31 ... |8,68 |78 |34,93 ... |9,17 |79 |35,51 ... |9,65 |80 |36,15 ... |10,13 |81 |36,71 ... |10,61 |82 |37,34 ... |11,09 |83 |37,92 ... |11,58 |84 |38,56 ... |12,06 |85 |39,18 ... |12,54 |86 |39,76 ... |13,03 |87 |40,38 ... |13,51 |88 |40,95 ... |13,99 |89 |41,59 ... |14,47 |90 |42,17 ... |14,96 |91 |42,18 ... |15,44 |92 |43,39 ... |15,92 |93 |44,00 ... |16,40 |94 |44,62 ... |16,89 |95 |45,20 ... |17,37 |96 |45,84 ... |17,85 |97 |46,38 ... |18,33 |98 |47,03 ... |18,82 |99 |47,61 ... |19,30 |100 |48,25 |
| | ... ... |50,18 |
Жеке тұлғаларға ... ауыл ... ... ... ... ... ... тұлғаларға өзіндік (қосалқы) үй шаруашылығын, бағбандық ... ... ... үшін ... ... ... қоса ... ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерге, базалық салық ставкалары
мынадай мөлшерлерде белгіленеді:
Көлемі 0,50 ... ... қоса ... - 0,01 ... үшін 20 теңге;
көлемі 0,50 гектардан асатын алаңға – 0,01 гектар үшін 100 ... ... ... үшін ... ауыл шаруашылық
мақсаттарына арналмаған жерлерге салынатын салық ставкалары
Елді ... ... ... қорғалатын табиғи аумақтардың
орман және су қорларының құрамына кіретін, ауыл шаруашылық мақсаттарына
пайдаланылатын жер ... ҚР ... ... ... ... талаптары ескеріле отырып, 329-бабында ... ... ... ... ... мекендердің жерлеріне (үй іргесіндегі жер учаскелерін қоспағанда)
салынатын базалық салық ставкалары
Елді мекендердің (үй іргесіндегі жер ... ... ... базалық салық ставкалары алаңның бір шаршы метріне ... ... ... ... түрі |Тұрғын үй қоры, соның ... үй ... ... |
| ... оның ... ... оның іргесіндегі|
| ... мен ... мен |
| ... алып ... ... алып ... |
| ... қоспағанда, елді |жерлерге салынатын |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... (теңге) |
| ... ... | |
| ... | |
|1 |2 |3 ... |28,95 |0,96 ... |19,30 |0,96 ... |9,65 |0,58 ... |6,75 |0,58 ... |8,20 |0,58 ... |9,17 |0,58 ... |9,65 |0,58 ... |8,68 |0,58 ... |5,79 |0,58 ... |6,27 |0,58 ... |9,65 |0,58 ... |5,79 |0,58 ... |5,79 |0,58 ... |9,65 |0,58 ... |9,17 |0,58 ... ... | | ... ... |6,75 |0,39 ... ... | | ... бағыныстағы |5,79 |0,39 ... ... | | ... ... | | ... ... |5,79 |0,39 ... | | ... ... |5,02 |0,39 ... | | ... ... бар |Облыс орталығы үшін |0,2 ... ... ... ... 85| |
| ... | ... ... бар |Облыс орталығы үшін |0,19 ... ... ... ... 75| |
| ... | ... |0,96 |0,13 ... ... |0,48 |0,09 ... ... жер ... салынатыньбазалық салық ставкалары
Елді мекендердің тұрғын үйге қызмет көрсетуге арналған және тұрғын ... оның ... ... ... мен ... ... жерлеріне
жататын жер учаскесінің бір бөлігі үй ... жер ... ... ... жер ... ... ... салық ставкалары
бойынша салық салынуға тиіс:
1) Астана, Алматы қалалары және облыстық маңызы бар ... ... 1000 ... ... ... қоса ... – 1 ... метрі үшін 0,20
теңге;
Көлемі 1000 шаршы метрден асатын алаңға – 1 шаршы метрі үшін ... ... ... шешімі бойынша 1000 шаршы метрден асатын
жер учаскелеріне салық ставкалары 1 шаршы ... үшін 6,0 ... ... ... ... мүмкін.
2) Басқа елді мекендер үшін:
көлемі 5000 шаршы метрге дейін қоса алғанда – 1 ... ... үшін ... 5000 шаршы метрден асатын алаңға – 1 шаршы метрі үшін 1,00
теңге.
Жергілікті өкілді органдардың ... ... 5000 ... метрден асатын
жер учаскелеріне салық ставкалары 1 шаршы метрі үшін 1,00 ... ... ... төмендетілуі мүмкін.
Елді мекендер шегінде орналасқан өнеркәсіп ... және ... ... ... және өзге де ... ҚР салық
кодксінің 338 бабы 1 – тармағының ... ... ... ... ... ... бойынша салынады.
Елді мекендер шегінде, бірақ селитебті аумақтан тыс орналасқан
өнеркәсіп жерлеріне (шахталарды, ... қоса ... және ... ... техникалық және өзге де өңірлеріне базалық ставкалар
жергілікті өкілді органдардың шешімдерімен төмендетілуі мумкін. ҚР ... ... ... ... төмендетуді ескерк отырып,
аталған жерлерге салық ... ... ... ... ... ... ... тиіс.
Елді мекендердің автотұрақтар мен автомобильге май құю станциялары
үшін бөлінген жерлеріне, тұрғын үй ... ... ... оның ... мен ... алып ... ... қоспағанда, ҚР салық кодексінің
332-бабында елді мекендер жерлеріне белгіленген базалық ставкалар бойынша
10 есе ұлғайтылған ... ... ... жер ... бойынша жеңілдіктер де қарастырылған, мұндай жеңілдік
иелері болып ... ... діни ... ... ... уэкіллеті органның кылмыстык жазаларды атқару
саласындағы түзеті мекемелерінің салық салу режимінің екінші ... ... ... жер қорын пайдаланушылар, құрылыс пен кұрылғыларды ... ... үй ... және үй ... жер ... бойынша «батыр
ана» атағын алған, алтын алқа иелері, көп балалы аналар, ¥ОС қатысушылары
және оған теңестірілген тұлғалар, ... ... ... ... жоғарыда атап өтілген салыктар
мен алымдар, төлемдер түсімі жергілікті мақсаттарды орындау ... ... ... үшін, жергілікті экономикалык-әлеуметтік
даму мақсатындағы Президентіміздің жолдаған жолдауларын іске ... ... ... да ... ... ... мемлекеттің өз қызметтерін орындау үшін ... ... ... ... ... ... керек. Осы максатпен әр елде
аймақтардың шаруашылық әлеуметтік сферасының әр бір ... ... ... және заң ... ... ... ... ұстауға
және басқа да шараларды қаржыландыру үшін ... акша ... ... ететін бюджеттердің тармактарыныңжүйесі құрылады.
Негізінен бюджет ... екі ... ... ... ... бюджет түрінде көрініс табады.
2.2 ӘУЕЗОВ АУДАНАЫНДАҒЫ БЮДЖЕТ ТАБЫСТАРЫН ТОЛТЫРУДАҒЫ ОРНЫ
Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес республика бойынша орташа
сыйақыларды ... ... ... ... салык ставкалары
бекітіледі. Оны анықтау үшін жер ... ... ... ... тиіс.
Сол мақсатпен жұмыс істейтін ... 1 ... ... ... ставка
мөлшерін есептеп шығарады.
Жергілікті салық органдарының Қазақстан Республикасының Үкіметінің жер
қатынастарын реттеу саласындағы құзыретіне мыналарды ... ... ... жер ... ... мен қорғау саласындағы
мемлекеттік саясаттың негізгі багыттарын әзірлеу,
2) Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі басқа да ... ... ... ... ... құнарлығын сақтау мен арттыру, жер
ресурстарын қорғау жөніндегі мемлекеттік бағдарламаларды эзірлеу,
3) Республикалық ... бар ... ... ... ... ... кеңейтуге, халықаралық міндеттемелерді орындау мен жерді қорғаныс және
қауіпсіздік қажеттері үшін пайдалануға байланысты ... ... ... жер ... беру және алып кою, соның ішінде сатып
алу ... алып ... Жер ... ... ... және ... пайдалану құқығына
берілетін құжаттардың нысандарын бекіту,
5) Облыстық өкілді және атқарушы ... ... мен ... бар ... ... өзгерту мәселелері жөніндегі ұсыныстарын
келісу, сондай-ақ облыстық маңызы бар ... ... қала ... ... мен ... Жерді ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға жатқызу және жерді осы
аумақтардың ... ... ... ... және ... бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың тізбесін бекіту,
7) Мемлекеттік жер кадастры мен жер мониторингін жүргізу ... ... ... мен ... ... ... ... асыру
тәртібін белгілеу,
9) Облыстардың және астананың, республикалық маңызы бар ... жер ... ... Оған ... Республикасының Конституциясымен, заңдарымен және
Қазақстан Республикасыны Президентінің актілерімен жүктелген өзге ... ... ... жергілікті жерде жер ресурстарын басқару жөніндегі
комитеттердің де атқаратын міндеттерінің орны да ... Жер ... ... ... уәкілетті орган мен оның ... ... ... ... ... ресурстарын басқару мен жер қатынастарын реттеу саласында ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
бақылауды жүзеге асырады, мемлекеттік жер кадастры мен жер мониторингін
жүргізуді ... жер ... ... мемлекет мүддесін
қорғайды, жерді аймақтарға бөлу кезінде оның пайдалануын жоспарлау ... ... жер ... ... ... ... ... жүргізуді лицензиялайды, мемлекет жеке ... ... жер ... ... нақты жер учаскелерінің бағалау
құнын анықтайды, жер учаскесіне қүкықты куәландыратын ... ... ... бөлу жөніндегі жүмыстарды әдістемелік қамтамасыз ету, жер
учаскелерінің бөлінетіндігін және бөлінбейтіндігін айқындау ... ... ... ... орган мен оның жергілікті жерлердегі
органдары өз қызметтерін ... ... ... ... ... ... асырады.Жергілікті өкілді органдар өзін - өзі басқару
органдарының міндеттері төмендегідей көрініс табады:
... ... ... ... ... ... ұтымды
пайдалану,
▪ топырақ құнарлығын арттыру, жер ресурстарын ... ... ... бекіту,
▪ ауылдық атқарущы органдардың қарамағына берілген ... ... қоса ... елді мекендер аумағында жершаруашылық орналастыру жоспарларын
бекіту,
▪ жергілікті бюджеттер құрамында жер ... ... ... ... арттыру жөніндегі шығыстарды бекіту,
▪ жергілікті атқарушы органдар мен ... ... ... пайдаланылуы мен қорғалуының жай-күйі ... ... ... Республикасының заң актілерінде белгіленген құзыреті
шегінде әкімшілік-аумақтық бірліктер арасындағы шекараны
белгілеу туралы ... ... ... басқару органдары жер қатынастарын реттеу
саласында Қазақстан Республикасының заң ... ... ... ... халықтың жергілікті маңызы бар мәселелерді
шешуге катысуын қамтамасыз етеді.
Облыстық атқарушы органдар жер ... ... ... төмендегідей сипатталған, яғни басқа да ... ... ... ... ... ... ... топырақ құнарлығын арттыру, жер
ресурстарын қорғау жөніндегі облыстық бағдарламаларды әзірлеп, облыстық
өкілді ... ... ... және ... ... ... ... табылады. Жер қойнауын пайдалану, магистралды құбырлар тарту, мұнай
мен газ өңдеу объектілерін салу мақсатында жер учаскелерін беру және ... оның ... ... алу ... алып қою, аудынаралық маңызы бар уақытша
пайдаланылатын мал айдау жолдарына жер ... ... ... ... оқу және ... да ауыл ... ғылымиұйымдары мен олардың
тәжірибе шаруашылықтарына, сондай-ақ мемлекеттік тұқым өсіру шаруашылықтары
мен асыл тұқымды мал зауыттарына жер учаскелерін ... ... ... ... барлык түрлерін кұру үшін жерді резервте сақтайды.
Аудандық атқарушы органның құзыреті. Елді ... ... ... ... шегінде жер қатынастарын ... ... ... ... ... ... жатады:
1) Жер Кодексінің 13, 16, 18, 19-баптарында көзделген жағдайларды
қоспағанда, жер ... жеке ... және жер ... ... Жер ... 13, 16 және 18-баптарында көзделген ... жер ... ... ... үшін алып қою, ... сатып алу арқылы алып қою,
3) басқа да ... ... ... ... ... ... топырақ құнарлығын арттыру, жер ресурстарын қорғау ... ... ... тиісті өкілді органның бекітуіне енгізу
және олардың орындалуын қамтамасыз ету,
4) арнайы жер ... ... және ... да ... ... қаласы бойынша салық комитетінің өндірістік емес төлемдер
басқармасының жер салығының жергілікті ... ... ... ... ... ... ... жүргізу. Өндірістік емес төлемдерді
әкімшілендіру бөлімі өндірістік емес төлемдер Басқармасының Қалалық салық
Комитетінің' ... ... бірі ... ... және өзінің
қызметін Қазақстан Республикасының заңдарына және нормативтік актілеріне
сәйкес жүзеге асырады. Бөлім Қазақстан ... ... ... қызметтерін ұйымдастырады. Бөлім өзінің қызметін атқаруда Қазақстан
Республикасының Конституциясымен, ... ... және ... Республикасының Үкіметінің ... ... ... Министрлігіндегі салық комитетімен және жалпы Алматы
қаласы бойынша салық ... ... ... байланысты
жүзеге асырады. Бөлім Қалалық салық Комитетінің құрылымдық бөлімшелерімен
бірге ҚР қаржы Министрлігіндегі салық Комитеттерімен ... ... ... іске ... ... ... бөлім басшысының ерекше қатысуымен
жүреді. Бөлім өндірістік емес ... ... да ... ... ... ... комитеттермен және Алматы
қалаық салық Комитетімен, Облыстық ұйымдармен, органдармен өзара байланыса
отырып өзінің ... іске ... ... ... ... Республикасының Президентінің Жарлығына ... ... ... қызмет туралы», Қазақстан Республикасының «Коррупцияға
қарсы күрес туралы» ... ... ... ... ... ... болып саналады.
Бөлім Қазақстан Республикасының салық Кодексімен өзінің кызметтерін
үйымдастырады. ... ... ... ... ... ... Президент актілерімен және Заңдарымен, Қазакстан
Республикасының Үкіметінің бұйрықтарымен, ... ... ... ... ... және ... ... облысы бойынша салық
Комитетінің қабылданған бұйрықтарымен байланысты жүзеге асырады. Өндірістік
емес ... ... ... ... ... барлық міндеттер
мен тапсырмаларға персоналды ... ... ... ... ... ... шеңберді жасайды және қызметкерлер арасында олардың
функционалдық міндеттерін таратады.
Өзінің ... ... ... заңдарына және нормативтік
актілеріне сәйкес жүзеге асырады. Бөлім Қазақстан Республикасы салык
Кодексімен ... ... ... Бақылау өзінің мазмұнына қарай
бірнеше түрге бөлінеді. Уақытқа байланысты - ... ала, ... және ... ... ... бүл ... ... бақылау жүргізетін органдарға
тән және салықтың бюджетке төленуін бақылау үшін, ... ... ... жөн ... ... ... алу келісім-шарты бойынша жер
учаскесінің сомасы сатып алу шы бөліп ... ... Жер ... көрсетілген мерзімде сатып алушы төлемді енгізбеген
жағдайда, ... жер ... ... ... ... ... бар. ... сатушы келісім-шартты бұзуға ... ... ... ... ... ... қайтарылмайды. Осындай жағдайларды
болдырмау мақсатында жер учаскесін сатып алу сомасын ... ... ... ... ... ... ... Мұндай жағдайлар болжамның тым
алыс орындалуына экеледі. Жоғарыда атап ... ... ... жер ... ... жер ... тәртібі де қатаң
бақыланады.
Ауыл шаруашылық мақсатына арналмаған жерлер. ... ... ... және ... ... атауға болады. Атап өткен жер учаскелеріне
салық эр түрлеі ставкаларымен салынады, бірақ ... ... ... ... жер ... ... ставка мөлшерінен
неғүрлым жоғары болып келеді. Егер жер салығы ... ... ... ... асып ... онда салық төлеуші жер салығы ставкасын екі
еселенген сомасын ... ... ... жер ... ... ... көлік, қорғаныс және басқа да шаруашылық салалары үшін арнайы
салық ставкалары ... ... ... су және ... қоры жүйелері үшін
ерекше салық ставкалары белгіленген. Жер салығы жыл сайын және ... ... ... Жер ... мөлшері жердің орналасқан
аймағы бойынша, сапасына қарай және ... ... ... ... Жер ... ... ... нәтижесіне байланысты.
3. ЖЕР САЛЫҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУІНІҢ ЕСЕПТЕЛУІНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Жер салығының экономикалық мәні жеке тұлғалардан және ... ... ... ... ... ... ретінде пайданың
бір бөлігін бюджетке аударуын талап етуімен көрсетіледі, яғни ... ... ... экномикалық формасы болып табылады.
Қазақстан Республикасының нарықтық экономикаға көшуімен байланысты
1995 жылы жер реформасы жүргізілді, оның ... - жер ... ... табу және жер ... ... ... қатар жер нарығын
ұйымдастыру болып табылады. 2003 жылдың 1 ... ... ... 502 ... ... 3315 ... ... 821
шаруашылық серіктестіктер, 63966 шаруа қожалықтары пайда болды. Олар барлық
ауыл ... ... 99% ие ... ... жер ... ... бөлу ... әр түрлі нысандағы
жерде шаруашылық жүргізуді ұйымдастырудың басты кірпіші қаланды. ... ... ... ... ... ... ... Акционерлік қоғамдар, шаруашылық серіктестіктер, кооперативтер,
шағын ... ... ... және ... ... емес ... ауыл шаруашылық кәсіпорындар 2003 жылдың ... ... 99%, ал жер ... ... -99,8 % алды.
Жерді ұжым түрінде қолдану (ЖШС, АҚ, кооперативтер) жеке елді-мекен
аймақтарындағы бұрынғы совхоз, колхоздар, бөлімдер, ... ... ... Бұдан басқа, бұл кәсіпорындардың көп бөлігі ірі шаруа
қожалықтарына жер бөлінуімен ... ... ... ... ... ... бұрынғы совхоздардан құралған. Келесі бөлігі шаруа
қожалықтарының жалпы жерді пайдаланушылардың ... ... ... ... ... көп ... — 80% ... мен кооперативтерге бөлініп және басқа да ... ... ... қоры ... ... ... төмендегі жер категорияларына бөлінеді:
1. ауыл шаруашылығы мақсатындағы ... - ауыл ... ... үшін ... елді-мекен жерлері - ауылды аймақтар шекарасы (7,1%);
3.өндіріс, көлік, байланыс, қорғаныс және басқа да ... ... ... (6,4%);
4.ерекше қорғалатын жерлер (6,5%); 5.орман қорындағы жерлер 4%; б.су
қорындағы жерлер (0,3%).
Ауыл шаруашылық мақсатындағы ... ... ... ... бар - 81,7% және ... - 18%. Республикада негізгі ... - ... емес ауыл ... ... бекітілгендей жер иелері, меншікке ... және ... ... ... ... жер ... төлейді, ал жерді
жалға алғаны үшін тұлғалар (жеке немесе заңды) жерді пайдаланғаны үшін ... ... ... ... ... үшін ( ... ... жер
учаскелерін сатып алу), сонымен бірге жерді банкке кепіл ретінде бере
отырып несие алу үшін ... ... ... белгіленеді; жер салығының
ставкасы, соның ішінде жердің бағасы жыл сайын Қазақстан Республикасының
Үкіметінің шешімдерімен ... Заң ... және ... ... ... бірге жер салығын төлеуден толық босату немесе уақытша
босату жеңілдіктерін де ... ... ... ... бойынша
төмендегідей түйін жасауға болады, яғни жерді қолданғаны үшін жер салығын
өндіріп алу ... ... заң ... іске ... ... және ... ... жасауға болады.
Мемлекет қарамағындағы жерлер құнарлығы, бет қабаты ... ғана ... ... экономикалық негізі бар.
Жер салығының ставкалары жалпы мақсаттық бағытталуы ... Жер иесі ... ... жер ... ие ... әр ... ... жер салығы анықталып салық солмасы есептеледі.
Жер салығын өндіріп алу және ставкаларын белгілеудің себептері:
- жерді пайдалануға ... ... жер ... ... жылы 1 ... ... ... және сапалық туралы
мемлекеттік мәліметтер есебі.
Жердің бонитет-балы анықталмаған жағдайда, сол жер ... ... ... комиссиямен эксперттік бағалау процесі жүргізіледі.
Құрылыс салуға, шаруашылық жүргізу үшін азаматтарға ұсынылған жерлерге
жалпы мақсаттағы ... ... ... ... ... ... ... Осы мақсаттағы жерлерге жалпы көлемнен 1 га-ға
салық салынбайды.
Әр жер учаскесі бойынша төлемдер әр ... ... ал ... ... ... жерлер жер иеленушілермен жеке есеп жүргізеді.
Заңды тұлғалар республиканың әр аймақтарында орналасқандықтан, олар
салық салу ... ... ... ... ... есеп
айрысады.
Жеке тұлғалар болса, салық комитеттерінің ... ... ... ... 1 ... дейін үлестірілуі керек.
Салық комитеті жыл сайын 1 маусым ... ... ... мен ... ... ... шаруашылық мақсатындағы жерлерге заңды тұлғалардың және жеке
тұлғалардың төлейтін жер ... 1 ... ... ... ... ... мақсатындағы емес жерлерді қолданатын заңды тұлғалар 20 ... ... 20 ... 20 қараша айларынан кешіктірмей тең үлестермен жер
салығын ... ... ... ... ... есептелген сомадан асса, мұндай жағдайда
салық органдары төмендегідей әрекеттер істейді:
- асып тұрған соманы салық төлеушінің төлейтін ... ... ... салық төлеушінің рұқсатымен төленуге тиісті төлемдер ретінде
бюджетке аударады.
Салық төлеушінің арызы бойынша 20 ... ... ... ... ... ... ... төлеушілерге жеңілдіктер де қарастырылған:
1. бірыңғай жер салығын төлеушілер шаруа қожалықтарына арналған арнайы
салық режимі қолданылатын қызметте пайдаланылатын жер ... ... ... ... есебінен ғана қамтылатын ұйымдар;
3. уәкілетті органның қылмыстық жазаларды атқару ... ... ... кәсіпорындары;
4. Ұлы Отан соғысына қатысушылар және ... ... бала ... ... ата - ... ... және тағы ... салығын төлеушілер болып табылмайды.
Жер салығының мөлшері жер учаскесінің құнарлығына, орналасу өңіріне
және сумен қамтамасыз етілу мүмкіндігіне қарай анықталады. Ол жер иесі ... ... ... және өзге қызметінің нәтижесіне байланысты
болмайды. Жер ... жер ... ... үшін жыл сайынғы тіркелген төлем
түрінде белгіленеді.
Басқа мемлекеттерге берілген жер учаскесін пайдаланғаны үшін салық
тәртібі мен ... - ... ... осы ... ... анықталады. «Салық және бюджетке төленетін басқа да ... ... ... ... 323 бабы бойынша салық салу мақсатындағы
барлық жерлер оладың арналған нысанасы мен тиесілілігіне ... ... ауыл ... ... жерлерге;
2. елді мекендер жерлеріне;
3. өнеркәсіп, көлік, байланыс, ... және өзге де ... ... ... ... ... табиғи аумақтар жерлеріне, сауықтыру, реакциялық
және тарихи-мәдени ... ... ... ... ... су қорының жерлеріне;
7. запастағы жерлерге жатқызылуына қарай ... ... бір ... өзге ... ... ҚР - ның жер ... ... белгіленеді. Елді мекендер жерлері салық салу мақсаты үшін
мынадай екі топқа бөлінген:
1. тұрғын үй қоры, ... ... ... ... ... ... ... жерлерді қоспағанда елді мекендер жерлері;
2. тұрғын үй қоры, соның ішінде олардың ... ... ... ... ... жер ... мөлшері жер пайдалану құқығын, өтеусіз уақытша
жер пайдалану құқығын куәландыратын құжаттар және жер ресурстарын басқару
жөніндегі уәкілетті ... әр ... 1 ... ... ... ... ... сандық және сапалық есебінің дерекетері негізінде
есептеледі.
Қазақстандағы жер қатынасын жүзеге асырудың ... ... ... өте күрд елі ... бірі ... ... бірі ... сектор - бұл тек өндіріс пен еңбек қолдану ... ... ... ... ... ... ... Ауыл шаруашылық
өндірісінің деңгейі кез келген елдің азық - түлік қауіпсіздік жағдайына
тікелей ... бар. ... ... ... қалған ауыл шаруашылығы
статистикалық сала ... ... және ... және ... ... ... қарағанда баяу қалыптасады. Осы
жағдайларды есепке алып, ... ... ... ұзақ тарихы бар
мемлекеттік ... ... іске ... ... ... ... арасында әр түрлі айырмашылықтар барына қарамастан, ... ... ... ... ... ауыл ... ... нарықтық жағдаятты (конъюнктураны) және ... ... ... ... ұстау, жағымсыз көші-қон
процестерін болдырмау, ... ... ... ету, артық
өндірісті шектеу, халықтың жаңа жағдайларға бейімделуіне көмек көрсету,
ішкі ... ... ... ... ... ... ... бәсекелеске қабілетті қатысуының кепілдігі және т.б.
Осы шараларды іске ... ... тым ... ... ... ... шығындарын талап етеді. Мұндай жағдайларда
келесі реттеу механизмдері ... ... ... өнімді ең төмен
бағамен сатып алуға кепілдік, азық-түлік нарығында ... және ... ... пен несие берудің ерекше түрлері, кедендік реттеу,
жеңілді салық салу және т.б. Жер - бұл тек ... ... ... ... ... өмір сүру сферасы, бұл ауыл шаруашылық өндірісінің басқа
салалардан ... және оның ... Жер мен ауыл ... ... үзіліссіз байланысты: ауыл тұрғындары тарихи түрде ауыл шаруашылық
қызметі негізінде қалыптасқан және ауыл шаруашылық ... ... өмір ... ... болған. 2005-2006 жылдар аралығында 300-ге
жуық ... ... өз ... ... ... ... бүгінгі күні тұрғындары жоқ 136 ... ... ... ... ... ... ... оның нарықтық жолға ауысуы,
ауыл шаруашылық ... ... ... үшін ... ... ауыл тұрғындарының шамадан тыс шығу мәселесін шешті.
Президент ... ауыл ... ... ... мемлекеттік
саясат атап айтылған. Тың және тыңайған ... ... ... Қазақстан Республикасының Президентінің баяндамасында тәуелсіздік
алғалы бері Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылық комплексін дамытуға
заң шығаратын ... құру және ... ... үлкен жұмыс жасалғаны
айтылды. Жер және су ... ... ... ... ... ... ... тайпалық мал шаруашылық, дәнді дақыл нарығы мәселелері
толығымен реттеледі. Жердің нақты иесі пайда болды - шаруа. Ауыл ... 99% - ы жеке ... ... жеке меншікті енгізгеннің арқасында ауыл шаруашылық жақын
уақытта инвестиция ... ... ең ... және ... болады. Ауылды дамытуға мемлекеттік бағдарламаны іске асырудың ... ... ... 55 ... Жуық ... ... Ал 2007 жылы
70 млрд. жуық ... ... 2008 жылы да ... ... ... отыр. Сонымен қатар, ауыл шаруашылығы жеңілді түрде ... ... ... ... алады. Еліміздің жалпы ішкі өнімінің (ЖІӨ) ... ауыл ... 8,5% -ын ... ... ... ... ... ішкі нарықтағы азық-түліктің шекті икемділігімен, ауыл ... ... ... тасымал шығындарының жоғары болуы
салдарынан қазақстан өнімінің бәсеке ... және ... ... ... ... және ... ауыл ... өзгермейді. Мемлекеттік ауыл шаруашылық ... ... ... ауыл ... ... 2006 жылдың аяғында
10%-ды құрауы мүмкін.
Елімізде жермен байланысты өндірілетін жалпы өнім ... ... (14,2%), ... (13,6%), ... ... (12,3%), ... (12,1%), ... Қазақстан (9,9%), Ақмола облысы (11,7%). Еңтөменгі
көрсеткіш: Маңғыстауда (0,2%), Атырау (1%), Қызылорда (1,9%) иеленеді.Ауыл
кәсіпкершілігінің объектілер саны 100 ауыл ... ... 3,1 ... 2006 ... басында республикада жеке меншік 4,6 мың ауыл
шаруашылық кәсіпорын 111 мың шаруа шаруашылығы, 2,2 млн. ... ... және 547 мың ... учаскесі жұмыс істеді. Олар ... 555,5 ... ... ауыл ... ... ... соның ішінде
өсімдік өнімі - 324,8 млрд. Теңге (58%), мал шаруашылығы өнімдері - 230,7
млрд. Теңгеге ... 2007 ... ... ... 2,1 млн. ... ... 2006 жылы олар ағымдағы бағамен 345,1млрд. Теңгеге
ауыл ... ... ... бұл өткен жылғымен салыстырғанда 2,3%-ға
жоғары.
Жер ... ... ... ... аграрлық секторды құқықтық,
экономикалық және элеуметтік жағынан қамтамасыз етуге бағыт ... ... ... ... ... ... үшін және ... құқығы үшін жер жылжымайтын мүліктің объектісі болып қалыптасты,
сонымен қатар жерді пайдалану ақылы болатын болды.
Сонымен бірге, жер ... жер ... ... ... ... ... де қиын ... Реформаны жүргізудің басында жерді
пайдаланудың тиімді элементтері мүлдем жоғалған:
1) егістік жердің маңызды территориясында жерді егу ... ... ауыл ... ... жүргізуде көп жағдайда технологиялар
сақталмаған;
3) жерді мелиоразиялау, эрозияға қарсы ... ... ... ... ауыл ... мәдениетті түрлі паразиттерден қорғау ... ... ... ... жер ... ... және тереңдету үшін ауыл шаруашылық
жерлерді тиімді және ... ... ... жағдай жасау кажет,
жердің құнарлығын жоғалтпай үшін ... ... ... ... ... ... ... ары қарай жүзеге асыра отырып жер
қатынасын дамытуға болады.
Жер ресурстарын тиімді ... ... ... ... ... жер ресурстарын қорғау және қолдану, республикалық және аймақтық
бағдарламаларды және ... ... .
- ... жүргізуші субъектілерін ішкі шаруашылық жерге
қоныстандыру;
- бұзылған жерлерді рекультивациялау, жерді ... және ... ... жүргізу;
- егістік жерлер көлемін оптимизациялау;
- жер қорын табиғи - ауыл шаруашылық түрлеріне бөлу;
- елді ... ... ... қамтамасыз ету.
Жер катынасын дамытудың ең тиімді жолдарының бірі ол жер ипотекасы
болып ... ... ... қайтарудың кепілі ретінде - нарықтық экономиканың
негізгі ... ... Жер - ауыл ... үшін құнды, сондықтан
оны кепіл түрінде ұстау - ауыл ... ... ... маңызды
тетігіне айналған. [30.]
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, фермерлер ... ... ... отырып, ағымдағы өндірістік шығындарды төлеу үшін, техника сатып алуға
және кейбір жағдайларда қосымша жер сатып алу мақсатында ... ... жай ... ... атқармайды, керісінше салынған ... ... ... ... ... ... ретінде қарыз алушы
тарапынан барлық қарыз сомасы өтелетініне қызмет атқарады.
Қазақстанда кепіл ... ... ... ... ... Бұл ауыл ... ... қаржылық жағдайының төмен
болуымен түсіндіріледі, ал ол казіргі уақытта нарық ... ... даму ... тұр. Жер ... банк ... қамтамасыз етуші ретінде қызмет етеді. Осымен ауыл ... ... ... ... ... арасындағы мүдделерімен
түсіндіріледі.
Кепілдеме процесінің екі қатысушыларының арасындағы ... ... ... ... - яғни ... ... мен қарыз алушы. Олардың
өзара әрекетінің мақсатын - ауыл шаруашылық ... ... ... жер ... ... ипотекалық сақтандыру қорын құру
ұсынысын талқылап және енгізу ... ... ... дамыту үшін аграрлық саясат келешекте келесі бағыттарға
сүйенуі ... жаңа ... ... ... ... жерді қайта бөлуі
экономикалық түрде негіделуі тиіс;
- жаңа ... ... ... ... түрде қамтамасыз ету
керек;
- жер нарығын дамыту үшін құқықтық заңнаманың жоғарғы деңгейде іске
асыру керек;
- ипотекалық операцияларды жүргізуге ... ... ... жердің құнарлығын, экологиялық жағдайын ... қалу ... ... орындалуы қажет.
Міне осындай шаралардың орындалуынан ... жер ... және ... ... жетуіне күмәнданбауға болады.
Жер туралы заңның орындалуындағы негізгі мәселелер және оны жетілдіру
жолдары.
Жер мәселесі әр ... ... ... ... ... ... жер-
өмірдің бесігі. Қазақстан Республикасының жер ресурстарын реттеу жөніндегі
агенттігі мен жергілікті ... ... Жер ... заңның негізгі
қағидаларын нақты жүзеге асырушылар болып табылады. Осыған байланысты, жер
туралы жаңа заңның нормаларын ... ... ... ... ... және атқарыла береді де. Қазіргі ... ... ... жері ... қоршалмаған және ондағы өндірілетін өнім
сапасы төмен, сонымен қатар ауыл шаруашылық өндірісінің құнарлығы ... ... ... жүргізіледі.
Адам факторымен өңдірілген жер учаскілерінде салынған құралдар аз
емес, жердің сапасын күнделікті тұрақты ұстау үшін ... бір ... ... ... ... құралдардан қарағанда жер физикалық және
моральді тозуға ... ... Оны ... ... ... ... өседі. Өкінішке орай біздің елімізде жерді ... ... ... шаралардың толық жетілмеуі себебінен, жер әлі де негізгі
қор ретінде жіктелуі бойынша қолданылмайды. [30.]
Осындай проблемалардың болуынан, оған ... табу ең ... ... ... ... ... ... оған шешім табу ен маңызды
мәселе болып отыр. Сондықтан ауыл шаруашылығымен байланысты ... ... ... ... ... бар және олар ... көлемде
екенін анықтау;
2) ол жерлер негізгі жер қолданушылар арасында қалай бөлінген;
3) ауыл шаруашылық жерлерді бағалау ... ... ... ... отырған процесс бюджетке түсетін төлемдердің сомасын
төменде көрсетілген кезеңдермен жүзеге асырылуын қамтамасыз етуі ... ... ... ... бес жыл ... ... ... талдау.
II кезең- салық және салық салынатын контингент базасы бойынша есеп
жүргізу.
III кезең- қаржы ... ... ... жер ... шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін
сатып алу арқылы ... ... ... ... ... ... кейбір мәселелерге көңіл ... жөн, ... ... ... көтеруі орнықты болар. 2001 жылы ... ... ... ... ... ... бұл- ... ие болып отырған қорлармен өмір сүру қағидасы. Осымен байланысты ... салу және оған әр ... ... ... ... ... ... патриоттық міндеттемелерге айналуы тиіс.
Бұл айтылып өткен жайлар 2030 бағдарламасына сәйкес ... ... ... ... ... ... ... жоспарларымыз ұзақ
мерзімді мақсатқа бағытталуы ... Міне ... ... ... ... жерге қатысты салық салуды жоспарлау маңызды рөл атқарады.
Біздің бастан кешіріп отырған жүйеміз- жерден салықты өндіріп алу ... жер ... және ... 2030 ... ... ... негізін
күшейтеді.
Жер тақырыбына қатысты жерді қолданудың заңнамалық актілерінде
көрсетілген тағы да бір ... бұл- ... жеке ... немесе
жекешелендіру (приватизация). Кәсіпорын ... ... ... ... ... Осыдан кәсіпорын ... ... ... ... үшін ... ... және формасын
жаңадан ұйымдастыруға ұмтылады. ... ... ... ... осы ... ... ... ретінде төмендегілер қолданылады:
1) жеке тұлғалардың меншік объектісі мемлекетке ... ... ... объектісі жеке меншікке айналуы;
2) мемлекеттік кәсіпорынды толық түрде жеке тұлғаларға толық түрде
жеке тұлғаларға сатуы;
3) ... бір ... сату және ... "Жекешелендіру"
("приватизация") рәсімделген құжаттарда жоғарыда аталған түсініктерден
аспайды. Мысалы: Румынияда "жекешелендіру" ... ... ... тең ... ... ... ... болса, мемлекеттік
кәсіпорындарды басқаруда қызметкерлерден қатысуы 50% болады, ал ... ... және ... ... ... ... ... кәсіпорынның
активтілігінің көп бөлігін иеленгенде деп түсіндіріледі.
"Жекешелендіру" - бұл мемлекеттік мүлікті, жерді ... ... ... үшін ... ... ... ... жеке секторға ауыстыра
отырып қаржы тұтынатын мемлекет өз ... ... ... ... жекешелендіру, ол мүлікті сатумен ғана сипатталмайды. Ол
экономиканы мемлекеттендіру, ол ... ... ғана ... Ол
экономиканы мемлекеттендіру құрамы болып табылады және мүлікке құқықты
кәсіпорынға сатуды көрсетеді. [32.]
Әлемдік тәжірибе ... ... ... ... ... ... ... өз шешімін табуда. Осыған рентабельділіктің
жоғарлауын, мемлекет шығындарының азаюынан, ... ... ... және ... ... қысқарту, монополиямен күрес, капитал нарығындағы
шешімдердің шешілуі, ... ... ... өсуі, кәсіпорын
капиталына жұмысшылардың қатысуын ынталандыру, т.б. ... ... ... ... ... ... ... арқылы жеке
экономикалық белсенділікті көтеруге мүмкіндік береді.
Жерге мемлекеттік ... ... ... қаржыландырудың
көзі. Респуликада 4000-нан аса мемлекеттік ауыл ... ... ... бар. ... ... ... бөлініп ұжым
мүшелері арасында жер ... Ауыл ... ... ... кәсіпорындар тура осындай жолмен акциялар ұжым ... ... ... ... баға ... түзетіліп
бекітіледі. Бірнеше ауыл шаруашылық өнімдерін өңдейтін ... жоба ... ... ... ... ... меншікке айналуы тиімді
нарықтық экономиканы ұйымдастыру ... ... бола ... ... жаңа ... ... меншік объектісін дұрыс ұйымдастыра алуы керек,
басқара алуы керек, кәсіпорынның болашақта ... ... ... ... ... иелерінің ауысуы келешекте жақсылыққа әкелмейді. ... ... ... және радиоактивтік заттармен, қалдықтармен,
каратиндік зиян келтірушілермен, өсімдік тердің ... ... ... ... Үкіметімен белгіленген тәртіппен жерді
консервациялау жүргізіледі.
Қазақстан Республикасының заңдарының, нормативтік актілерінің мазмұнын
талдай ... ... ... ... - ... ... қолдану ақылы болып табылады.
Сондықтан, республикада келесідей төлем нормалары ... ... жал ... ... ... ... бағасы.
Жерге төлемдердің белгіленуі - ... ... және ... ... ... ... ... құнарлығын арттыру үшін ... жер ... ... ... ... ... ... үшін, елді мекендер инфрақұрылымының дамуын
қамтамасыз ету үшін, осы шараларды арнайы қаржыландыру қорларын ұйымдастыру
маңызды болып табылады.
Алдыңғы ... Жер ... ... ... қабылданған Үкіметтің
құқықтық актілерінің нормалары қаралды. Осы мақсатпен Жер ... ... ... қамтамасыз ету үшін аталмыш агенттік 2006 ... ... ... 13 қаулы-қарар қабылдады. Сондай-ақ ауыл шаруашылығының
агенттік ауыл шаруашылық айналымдағы жер учаскелерінің төлқұжатын бекітіп,
оны ... ... ... ... ... ... 2006 жылы қыркүйек ... ... жеке ... ... базалық төлемнің мөлшерін немесе жалға
беру құқығын сатудағы бағасын айқындайтын бірнеше қаулы қабылданды.
Бұл жерде жекеменшіктерге сатуды ... ... рөл ... ... ... ... қожалық құқығы барлар 2008 жылы 1 қаңтарға дейін
жер учаскелерін сатып алулары керек. ... ... алу ... құжаттарын
заң жүзінде іске ... ... ... ... өндірістік кооперативтерге, акционерлік қоғамдарға
жерлік үлестерін қосып, заңды ... ... ... Осы айтылған
жағдайлар жүзеге асырылмаған болса, шартты түрдегі жер иесі ... ... ... айырылады.
Сондықтан жер туралы заңның мазмұны мен жете танысып, оның әр бабы мен
тарауларына терең, ден қойған ... Сөз ... ... кететін бір жайт,
қазірдің өзінде 26 млн 371 мың гектар жер ... ... Оның 60% ... ... ... ... үлесіне жатады.
Жерді жекеменшікке сатып алу немесе жалға алу мәселелері ... ... ... Заң мен ... ... ... рөл ... белгілі. Бір ғана ... ... ... ... ... кірген шаруа қожалығы өзара
келісім-шартта одан ... ... ... алған дұрыс. Себебі, жерге бөліс
кезінде даудамай тууы ... ... ... ... жағдайға ұрынып қалмас
үшін жалға алушылар бұқаралық-ақпарат құралдарында жарияланып ... ... ... ... мен ... жіті ... ... күнде шаруа қожалықтары мен фермерлерге жерді ... ... ... ... ... ... ... өздерінің мақсаттарын
біртіндеп төлей бастайды. Оны Алматы облысындағы қалыптасып келе жатқан
жағдайында анық ... ... Осы ... ... құны 84,2 млн ... ауыл ... айналымдағы жер учаскелерін 212 заңды тұлға жеке
меншіктеріне сатып алды. Облысымыздың 245,1000 азаматы шартты түрде ... иесі ... Оның ... 11,9000 заңды тұлға жерге иелігін сақтай
отырып оны шаруа қожалықтарына жалға берді. Ал қажетке ... бос ... ... үлес ... жер қорына кіріктірілді.
Облыс бойынша 461 шаруашылық серіктестіктер мен акционерлік қоғамдар
248 өндірістік кооператив, 231 ... емес ... және ... ... ... ... ... Нарықтық экономиканың өмірге дендеп
кіргені соншалықты, одан ... ... қала ... Осыны түсінген
қандастарымыз да қанаттарын кеңінен жайып, алдағы күннің қамына қапысық
кіріскен. ... ... ... ең көп ... ... ... Мұндай
серпіліс Еңбекшіқазақ, Панфилов, Қарасай, Райымбек және талғар аудандарының
елді ... анық ... ... ... бай» ... ... жердің өлшеусіз байлық көзі екендігін енді жақсы ... ... ... Жер туралы заңның айналасына талас тудырар көптеген өзекті
мәселелер туындауда. Әсіресе, ... ... 170 ... ... ... ... жиі ... беріп жүр. Ең бастысы, жерді жекеменшікке
сатып алу процесіне байланысты болып отыр.
Қазақстан Республикасының жер ... ... ... тұтастығын, қол сұғылмаушылығын және бөлінбейтіндігін қамтамасыз
етеді. ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы халқының
өмірі мен ... ... ... сақтау үшін қызмет істейді. Оның
ішінде:
- жерді қорғау және ... ... ... қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
- жерді нысаналы пайдалану;
- ауыл шаруашылығы мақсатында жердің басымдығы;
- жердің ... және оған ... ... ... ... ... ... мен қорғау жөніндегі іс-шараларды мемлекеттік
қолдану;
- жерге залал келуін болдырмау немесе оның зардаптарын жою;
- жерді ақылы ... ... ... ... міндетері. Қазақтан Республикасы жер заңдарының
міндеттері, жер учаскесіне меншік құқығы мен ... ... ... мен тоқтатылуының негіздерін, шарттары мен ... ... ... ... мен жер ... ... ... жүзеге асыру тәртібін белгілеу, жерді ұтымдыпайдалану мен
қорғауды, ... ... ... ... ... ... табиғи ортаны
сақтау мен жақсартуды қамтамасыз ету мақсатында жер қатынастарын реттеу,
шаруашылық жүргізудің барлық нысандарын тең ... ... үшін ... жеке және ... ... мен ... жерге құқықтарын қорғау,
жылжымайтын мүлік нарығын жасау мен ... жер ... ... ... болып табылады.
Жалпы алғанда Қазақстан Республикасындағы жер ... ... ... ... және Жер ... мен ... осыған сәйкес қабылданатын нормативтік құқықтық актілерінен
тұрады. Жер ... ... ... ... ... және өзге ... жануарлар дүниесін, экономикалық, ғылыми және мәдени жағынан
ерекше құндылығы бар қоршаған орта объектілерін, ерекше қорғанатын ... ... мен ... ... ... Қазақстан
Республикасының арнаулы заңдарымен реттеледі.
Жер қатынастары субъектілерінің өздеріне тиесілі ... ... ... ... ретіндегі жерге және қоршаған ортаның өзге ... ... ... ... ... мен ... ... келтірмеуге тиіс.
Егер Қазақстан Республикасының жер, орман, су ... жер ... мен ... ... ... ... табиғи аумақтар туралы,
қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарында өзгеше көзделмесе, жер ... ... және ... ... ету, ... олармен мәміле жасау
бойынша мүліктік қатынастар Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарымен
реттелінеді.
Жеке және ... ... ... ... құқықтарын
мемлекеттік органдардың актілерімен шектеуге болмайды. Жер ... ... ... ... да заң ... ... көзделмесе
шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар, сондай-ақ шетелдік заңды тұлғалар жер
құқығы қатынастарында Қазақстан Республикасының азаматтарымен және ... тең ... ... және ... ... ... ... Қазақстан Республикасының аумағында жер пайдалану
құқығы ... ... ... халықаралық шарттарға ... ... ... жер ... ... ... жер ... мәселелерін жиынтық реттеу алда тұрған мәселелердің бірі.
Бұл жұмыста біз заңды тұлғаларға ... жер ... ... ... ... және ҚР жер ... ... қарастыра келе жер салығын жетілдіру жолдарын ұсынамыз.
Қорыта келе біз ерекше айта кетейін ... ... ... саласында фискалдық саясаттың барлық элементтерін ... ие ... ... ... ... ... кезеңінің
әсерінен болған қиыншылықтармен күресуді қамтамасыз ететін қуатты құралға
ие. Тек істі біле тұра ... ... ... мен экономиканың
тұрақтануы жолдары бойынша дұрыс жолмен дамуға мүмкіндік беретін қолда ... ... ... ... ҚР ... реформасы енді тек елдегі
жүргізіліп жатқан күрделі жаңартулардың ... бар деп ... ғана ... ... ... ... мәселе бара бара саяси және
әлеуметтік сипатқа ие болып келеді. Оның дұрыс әрі тиімді қызмет етуі ... ... ... ғана ... емес, сондай-ақ азаматтық
әлемді сақтаумен де, мемлекеттің саяси тұрақтылығы мен тәуелсіздіктің
мығымдылығы және ... ... ... топ өкілдерінің жағдайын жақсарту
да салық саясатымен тығыз байланысты.
Салықтық ... ... ... ... ... бірі болып
тиімді басқару жүйесін құру табылады. ... ... ... ... ... болады:
ҚР жер заңдары әлсіз күйде тұр , ал құрылған нәрсенің барлықы неғұрлым
басым бейресми түрде немесе жедел өзгеретін реформаларды ... ... ... ... ... ... ... орнатумен, Н.Назарбаевтың
көптеген жарлықтарының арқасында жағдайды өз мәнінде ... ... ... мен ... ... ... олардың ылғи
анық пайымдалмауының нәтижесінде әрқилы қарастыру мүмкіндігі пайда болады.
ҚР заң актілеріне ... жиі ... ... енгізіледі. Бұл
негізінен заңның тексттерін азаматтармен заңды тұлғаларға қиын түсінетіндей
етеді. Осы ... ... ... салу ... жеке және жалпы сипаттағы
көптеген сұрақтар ... ... ... иеленуге салық салуға қатысты ... әлі ... ... Олар ... ... ... ие, ана ... мына топтың жеңісі ҚР заңдылықтардың, соның
ішінде жерді ді қоса, қаншалықты ... ... ... егер жер ... ... ... жер салығын енгізсе онда, жер
қорларының жағдайын бағалау нәтижесі бойынша ... ... ... ... және ... ... ... органдарына және жер
реурстарын басқару жөніндегі комитетке жақымсыз процестердің салдарын жою
және оларды ... үшін ... ... ... ... ... ... қатар бірыңғай жер салығын енгізу механизмі бір уақытта ірі
ақша қаражаттарының бюджетке енуі ретінде пайдалану ... ... айта кету ... Бұл ... салық қызметіне салық төлеушілер
есебін жүргізу мен түсуге тиісті қаражатты неғұрлым анық ... ... ... ... ... келе және ауыл ... жер пайдаланумен байланысты мәселелердің тезірек шешілуі
үшін ҚР қандай жер ... ... ... ие, олар ... жер
пайдаланушылар арасында бөлінеді және ауыл ... ... ... ... ... Қорыта келе айтайын дегеніміз, РФ және
басқада ... ... оң ... ... және отандық тарихи
ерекшеліктерді ескере отырып ... ... ... ... ... орынға ие болатын құқықтық мемлекет болады деп сенеміз. Ал
заңды тұлғалардан алынатын жер ... аз да ... ... ... ... қоса ... ... келеді .
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. ҚР «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті ... ... ... / 2007 жыл ... ҚР «Жер ... ... / 2006 жыл ... ҚР «Жер кодексі» / 2007 жыл Алматы.
4. ҚР «Бюджет ... Заңы // ... ... 8 ... 2007 ... ҚР «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексі / 2001 жыл.
6. Каракусова Р. «Сущность налогооблажения» / Алматы, 2000 жыл.
7. под ред. Ковалевой A.M. ... / ... ... ... ... 1998 ... ... Ю.И. «Налоги» / Иркутск, Финансы и
статистика 1998жыл.
9. Ермекбаев Б.Ж. «Общие ... » / ... ... ... ... Ж., Сыбайбаева Г.
«Земельные отношения в условиях перехода к рынку.» /Алматы 1997ж
9. ИльясовК., Саткалиева В.,3ейнелгабдин А., Сапарбаев Б., Исахова
10. «Государственный ... / ... 1994 ... издательский
кабинет.
11. Ильясов К.К. «Налоги и налогооблажение: учебник для ... / ... ... ... К.И., ... И. ... / ... 1997 жыл.
13. Кошкина В.И., Шупыро В.М. «Управление государственной
собственностью» / Москва, 1997 жыл.
14. Миляков Н.В. ... и ... ... для ... ... 1999
жыл.
15. Каракусова Р. «Сущность налогооблажения» / ... 2000 ... под ред. ... A.M. ... / ... ... и
статистика 1998 жыл.
17. Карцев Ю.И. «Налоги» / Иркутск, Финансы и статистика 1998жыл.
18. Носков А.И. «Государственный бюджет» / Москва, ... 1998 ... ... Д.Т. «Как избежать налоговых ошибок» / Москва, 1995 ж.
20. Порохов Е.В. «Теория налоговых обязательств» / Алматы, 2001 ... ... ... на ... ... опыт, этапы реформы,
перспективы.» // Аль-Пари, 2002г., 4-5 ... ... К.А. ... аспекты совершенствования
земельных отношений в Казахстане» // Аль-Пари, №2 2006ж.
23. Қыстаубаев Р. «Анализ исполнения плана налоговых обязательств»
// Вестник ... ... РК - 2004 -№3 Март - 22-23 ... ... Ю. ... ... ... шаги или полимеры»
// Мысль - 2003 №9 65-68 ... «Жер ... неге ... // ... ... 8 ... ... «Основные направления аграрной экономической политики на 2000-
2005гг. (рекомендации)// Калиев Г.А.Доргасбаев Ж.К., және т.б. ... ... ... отношения в Республике Казахстан: анализ,
рекомендации» // Сабирова А.И., Григорук В.В. - ... ... ... ... земельных отношений» // Варламов А.А.,
Комов Н.В. - М: ... ... ... ... ... экономической политики на 2000-2005гг.»
// Калиев Г.А., Коргасбаев Ж.К., Сигарев Н.И. - Алматы, 2000.
30. «Земельные от,ношения в ... ... ... ... А.И., Григорчук В.В. - Алматы, 2001.
31. Бобров В.А. Закон «О ... ... ... // ... ... 2001 - №5(7). 23-28 беттер.32. Государственное регулирование
земельных отношений // ... А.А., ... Н.В. - ... ... ... ... ... совершенствования земельных отношений в ... ... К.А. - ... - ... ... доходной части государственного бюджета за 2007год. ... М. - ... ... ... РК - №2 ... 2007.
35. Поступление доходов в компетенции БЖ МФ РК в разрезе видов платежей ... по ... // ... М. - Вестник налоговой службы РК - ... ... Жер ... ... туралы // Жетісу газеті, 2007 жыл 4 ... ... ... ... ... ... ... словарь Алматы, 2000.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан
халқына жолдауы ... өз ... жаңа ... жасау
қарсаңында. Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша ... ... ... кіру ... ... 2006 ... 1 наурыз //
Егемен Қазақстан 2 наурыз 2006 ... ... Б.Ж., ... М.Т., ... О.Б. “ Жергілікті
салықтар мен алымдар” / Алматы 1998 ж. ... ... Қ. Қ., ... С. ... / Алматы 2003 ж.
4. Черник Д. Г. “Налоги” / Москва 2003г., ... и ... ... Д.Г. “ ... налоговой системы” / Москва 2002г., ЮНИТИ
6. ҚР «Салық және бюджетке төленетін басқа да ... ... ... ... / 2002 жыл ... ... Н.О. “О налоговых льготах ”// Аль- Пари, №9, 2003 г.
8. Горохов Н.О. “О реформировании налогового ... ... ... № 9, 2003 ... ... Б.М. ... ... тың міндетті жүктейді” // Егемен
Қазақстан № 60, 25 наурыз 2005 ж.
10. Серикбаева К. “Экономическое ... ... ... ... ... ... // ... қаражат, 3/ 2003 ж.
11. «Салық және бюджетке төленетін ... да ... ... туралы»
Қазақстан Республикасының Кодексінің негізгі ережелерін түсіндіру
жөніндегі жинақ // Астана, 2004 ж.
12. Смагулов Б.Р. ... ... ... в ... // ... ... № 15, 2001 ... Нургалиева Г.К. “Рынок земли в зарубежных странах” // Аль-Пари, ... 2004 ... ... Б.Ж., ... М.Ж. ... ... ... /
Алматы 2001 ж. “Экономика”
15. Джапарова Н. “Реформирование земельного налога как ... ... в ... ... ” // ... № 2, 2005
16. Сурашев А.А. “Налоговые проблемы” // Қаржы-қаражат № 5, 2005 г.
17.
18. ... А.Т. ... ... ... ... и основные направления его развития в ... // ... ... № 10, 2005 ... ... К. “Совершенствование системы налогообложения земель” //
Қаржы-қаражат № 4, 2003 ... ... А.А. ... ... ... ... ... // Банки Казахстана № 9, 2004 г.
21. Серикбаева К.А “Финансовые аспекты ... ... в ... // ... № 2, 2003 ... Есбайев Б. “Иелі жер киелі” // Егемен Қазақстан № 27, 2005 ж.
23. Ким И. “Управление земельными ресурсами” // Саяса № 8, 2005 ... ... С. ... земельных отношений в углублении процессов
экономической трансформации” // Аль-Пари № 2, 2003 ... ... Н. ... / ... 1998 ж.

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 57 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Қазақстан Республикасында жеке табыс салығын құру және алу қағидалары"48 бет
«АЗИЯ МАГИСТРАЛЬ»-ДЫҢ ҚОСЫЛҒАН ҚҰН САЛЫҒЫНЫҢ ЕСЕБІ32 бет
«корпоративтік табыс салығы және Қазақстан Республикасында компаниялар қызметіне оның әсері (ауезов ауданының салық басқармасы мысалында)»85 бет
Акциз салығы9 бет
Акциз салығы.23 бет
Акциз салығын есептеу механизмі және төлену тәртібі3 бет
Акциз салығын есептеу механизмі және төлену тәртібі жайлы мәлімет5 бет
Акциз салығын төлеудің ерекшеліктері18 бет
Акциз салығын төлеушілер, акцизделетін тауарлар11 бет
Акциз салығын төлеушілер, акцизделетін тауарлар және қызмет түрлері15 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь