Салықтық қылмыстар

Кіріспе 3
1 ТАРАУ САЛЫҚТЫҚ ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ САЛЫҚ САЛУ АЯСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТАМАСЫ 6
1.1 Салықтық қылмыстардың түсінігі 6
1.1 Азаматтың салық төлеуден жалтаруы 17
1.2.Ұйымдарға салынатын салықты төлеуден жалтару 26

2 ТАРАУ САЛЫҚ САЛУ АЯСЫНДАҒЫ БАСҚА ДА ҚЫЛМЫСТАРДЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАЛДАУ 40
2.1 Салық салу аясындағы қылмыстармен тығыз байланысты басқа да қылмыстарды қылмыстық құқықтық талдау 40
2.2 Салықтық қылмыстарды жасағаны үшін жаза тағайындау мәселелері 43

Қорытынды 51
Пайдаланылған әдебиеттер мен нормативті актілер 52
Дипломдық жұмыстың жалпы сипаттамасы. Дипломдық жұмыстың арқауына қылмыстық құқықтағы күрделі тақырыптардың бірі салықтық қылмыстармен күресу өзек етілген. Дипломдық жұмыста салықтық қылмыстардың түсінігі және салық салу аясындағы қылмыстардың қылмыстық құқықтық сипаттамасы қарастырылады. Сондай-ақ салық салу аясындағы нақты құрамдар, азаматтың салық төлеуден жалтаруы, ұйымдарға салынатын салықты төлеуден жалтару құрамдары сипатталып кеткен.
Дипломдық жұмыста салық салу аясындағы қылмыстармен тығыз байланысты басқа да қылмыстарды қылмыстық құқықтық талдау да қарастырылып кеткен.
Дипломдық жұмыс тақырыбының өзектілігі. Қазақстан Республикасының Конститутциясының 1 бабында бекітілгендей демократиялық, зайырлы, құқықтық, тәуелсіз мемлекетті орнату[1], саяси, әлеуметтік және экономикалық міндеттердің кешенін жүзеге асыруды талап етеді.
Бұл мақсаттардың және міндеттердің тізімі Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан 2030 ұзақ мерзімді стратегиялық бағдарламасында белгіленіп кеткен[2]. Республиканың экономикасының дамуы меншіктің негізгі нысандарын үйлестіру және өзара әрекет етуге негізделіп, олардың әрқайсысы мемлекет экономикасының жүйесінде өз функцияларын орындап, нағыз нарықтық механизмдерді қалыптастыруда көмектеседі. Нарықтық қатынастарға өткен кезде экономикалық және әлеуметтік процесстерді мемлекеттік басқару, әдетте, салық салу жүйесі арқылы жүргізіледі. Мемлекет және салық төлеуші арасында пайда болатын құқықтық қатынастар, салық міндеттемелерін орындаумен байланысты және салықтық заңдармен реттеледі[3].
Салық заңдарының талаптары және қаржы-экономикалық, салықтық бақылаудың нәтижелілігі, салықтарды, басқа да міндетті төлемдерді дұрыс және толық есептеу салық органдарымен жүзеге асырылады. Өкінішке орай, тәжірибе көрсеткеніндей салық инспекцияларының бақылау тиімділігі өте төмен, соған байланысты салық салудан жалтарудың көп оқиғалары байқалып, жасалынатын салық қылмыстарының саны өсіп жатыр.
Салық қылмыстарының көбеюі осы әлеуметтік зияндылықпен күресті күшейту керектігі туралы айтады. Нарықтық экономика жағдайында салықтар мемлекеттің өз қаржылық қызметін жүзеге асыруға және қоғамдық қатынастарға ықпал етуге көмектесетін маңызды құралдардың бірі болып табылады. Салықтарды белгілеу және алу арқылы мемлекет, біріншіден өзінің функцияларын жүзеге асырудың қаржылық базасын ақша қаражаттарымен қамтамасыз етсе; екіншіден салықтар мемлекеттің мақсаттарымен міндеттеріне сәйкес бағытта дамуға бағдарланған экономикалық процестерге ықпал ететін қуатты құрал ретінде көрініс табады.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Алматы, 2008. – 36 б.
2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі.-Алматы,2010.-30 б.
3. Назарбаев Н.А. Қазақстан – 2030. – Алматы: Білім, 1998. – 61 б.
4. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Қазақстан Республикасының Кодексі.-Алматы, 2010.-40 б.
5. Козырин.А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики.-М.,1993.-с 93.
6. Гуреев.В.И. Налоговое право.-М.,-Экономика, 1995.-с 28.
7. Пепелев.С.Г. Основы налогового права.-М., 1995.-с 24.
8. Карагусова Г.Ж. Налоги: сущность и практика использования.-Алматы: Қаржы-қаражат, 1994.- с 15.
9. Джакишев Е.Г. Криминалистическое обеспечения и координация деятельности участников расследование налоговых преступлений.-Алматы, 2000.-с 124
10. Никифоров Б.С. Объект преступления.- М.,1960.-с 145.
11. Фролов Е.А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления. Сборник научных трудов Свердловского юридического института.- Свердловск, 1969.- с 54
12. Сотов А.И. Уголовная ответственность за нарушения налогового законодательства. 2 Сборник «Ваш налоговый адвокат. Советы юристов»Выпуск 1-ый, 1997.-с 64.
13. И.И. Кучеров Налоговые преступления.- М.,1997.- с 214
14. Волженкин Б. Уголовная ответственность за налоговые преступления. Законность, 1994.-с 35
15. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация.-М.,1995.-с 250
16. А.И. Худяков Налоговая система Казахстана. Налоговые правонарушения.- Алматы,1997.- с 150
17. Проблемы борьбы с экономической преступностью в Казахстане.-Алматы: Жеті-Жарғы, 1996.- с 143
18. Алиев Р.М. Расследование уголовных дел налоговой полициии.-Алматы.1998.-с 125
19. Оспанов М.Т. Проблемы совершенствование системы управления налогами в Республике Казахстан.-Алматы. 1996.-с 230
20. Балашов А.Н. Неотвратимость наказания за совершенное преступление. – М.: Изд-во Знание, 1972. - 44 с.
21. Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. - Ленинград: Изд-во Юрид. Литер.,1973. – 160 с.
23. Кригер.Г.А. Наказание и его применение. – М.: Юридическая.литература, 1962. - 70 с.
24. Уголовное право. Общая часть. – М.: Изд-во Инфра-Норма, 1994. - 193 с.
25. Ной И.С. Сущность и функций уголовного наказания в Советском государстве. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1973. – 193 с.
26. Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения в исправтиельно-трудовых учреждениях. – Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 1963. – 168 с.
27. Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы. – М.: Изд-во Юридическая литература, 1973. – 287 с.
28. Ткачевский Ю.М. Советское исправительно-трудовое право. – М.: Изд-во Московского университета, 1971. – 232 с.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе
3
1 ТАРАУ САЛЫҚТЫҚ ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ ... ЖӘНЕ ... САЛУ ... ... ҚҰҚЫҚТЫҚ ... ... ... түсінігі
6
1.1 ... ... ... ... ... ... ... жалтару
26
2 ТАРАУ САЛЫҚ САЛУ АЯСЫНДАҒЫ БАСҚА ДА ... ... ... ... Салық салу аясындағы қылмыстармен тығыз байланысты басқа да қылмыстарды
қылмыстық ... ... ... ... ... үшін жаза ... мәселелері 43
Қорытынды
51
Пайдаланылған әдебиеттер мен ... ... ... ... ... ... ... арқауына
қылмыстық құқықтағы күрделі тақырыптардың бірі салықтық қылмыстармен
күресу өзек ... ... ... салықтық қылмыстардың түсінігі және
салық салу аясындағы қылмыстардың қылмыстық құқықтық ... ... ... салу ... ... ... ... төлеуден жалтаруы, ұйымдарға салынатын салықты төлеуден ... ... ... ... ... салу аясындағы қылмыстармен тығыз байланысты
басқа да қылмыстарды қылмыстық құқықтық талдау да қарастырылып кеткен.
Дипломдық жұмыс ... ... ... Республикасының
Конститутциясының 1 бабында бекітілгендей демократиялық, зайырлы,
құқықтық, ... ... ... саяси, әлеуметтік және
экономикалық міндеттердің кешенін жүзеге асыруды талап ... ... және ... ... Н.Ә. Назарбаевтың
Қазақстан 2030 ұзақ мерзімді ... ... ... Республиканың экономикасының дамуы меншіктің негізгі нысандарын
үйлестіру және өзара әрекет етуге негізделіп, ... ... ... ... өз ... ... нағыз нарықтық
механизмдерді қалыптастыруда көмектеседі. ... ... ... экономикалық және әлеуметтік процесстерді мемлекеттік басқару,
әдетте, салық салу ... ... ... ... және ... ... ... болатын құқықтық қатынастар, салық міндеттемелерін
орындаумен байланысты және салықтық заңдармен ... ... ... және ... ... нәтижелілігі, салықтарды, басқа да міндетті төлемдерді дұрыс
және толық есептеу салық органдарымен ... ... ... ... ... салық инспекцияларының бақылау тиімділігі өте
төмен, соған байланысты салық салудан жалтарудың көп оқиғалары ... ... ... саны өсіп жатыр.
Салық қылмыстарының көбеюі осы әлеуметтік ... ... ... ... ... Нарықтық экономика жағдайында салықтар
мемлекеттің өз қаржылық қызметін жүзеге асыруға және қоғамдық қатынастарға
ықпал етуге ... ... ... бірі ... табылады.
Салықтарды белгілеу және алу ... ... ... ... ... ... қаржылық базасын ақша ... ... ... салықтар мемлекеттің мақсаттарымен міндеттеріне
сәйкес бағытта дамуға бағдарланған экономикалық процестерге ықпал ететін
қуатты құрал ретінде көрініс ... ... ... ... ... ... қана қоймай,
сонымен қатар оның есебінен ... ... ... ... оның ішінде әлеуметтік бағдарламаларды қамтамасыз етуге
қажетті қаржылар жұмсалады.
Салықты жаппай төлеуден жалтарған ... ... ... ... ... орасан қаржылар түспейді, мемлекеттің
бюджетінің тапшылығы байқалады. Мемлекеттің көптеген ... ... ... ... әділеттілік қағидасы
бұзылады, өйткені салық төлеушілер ... ... ... ... ... түсіреді[4].
Дипломдық жұмыс тақырыбының зерттелу деңгейі. Салықтық қылмыстарға
байланысты отандық ... А.Н. ... Е.О. ... Ғ.Ы. ... Қайыржанов, И.Р. Нұртаев, Б.Ж. Жунусов, Ә.А. Темербеков, С.С.
Молдабаев және т.б. ... ... ... зерттелген.Соған
қарамастан аталған тақырып ары қарата зерттеуді талап етеді.
Дипломдық жұмыс ... ... ... ... - ... үшін ... ... және жаза тағайындауды көздейтін
қылмыстық заң ... ... ... ... болып табылады.
Дипломдық жұмыстың зерттеу пәнін - салықтық қылмыстар үшін қылмыстық
жауаптылықты және ... ... ... ... ... ... ... нормалары, әр түрлі теориялық көзқарастар
құрайды.
Дипломдық зерттеу ... ... мен ... ... ... - ... қылмыстардың теориялық және тәжірибелік
мәселелерін ... ... ... ... қылмыстардың қылмыстық
құқықтық белгілерін қарастыру және жалпылау, заңнаманы жетілдіру үшін
қолайлы ұсыныстар жасау.
Осы ... жету үшін ... ... шешу ... салықтық қылмысқа байланысты ұғымдар мен ... ... ... оларға жаңаша көзқараста анықтамалар беру;
– салық салу аясындағы қылмыстық іс-әрекетке ... ... ... үшін нақты ұсыныстар жасау және оларды негіздеу;
– салықтық ... жаза ... ... ... шараларын
қатаңдату;
– салық салу аясындағы қылмыстармен ... ... ... да ... ... ... ... жаңалығы. Салықтық қылмыстарды
жетілдіруге байланысты келесідей нақты кешенді ұсыныстар жасалды.
Дипломдық жұмыста салықтық ... ... ... ... ... тұрғысында заңдылық анықтамалар берілген.
Қылмыстық заңнамада салық салу аясындағы қылмыстардың жаза шарасының
мөлшерін арттыру үшін ұсыныстар жасалып ... салу ... ... да ұқсас қылмыстардың ... ... ... тәжірибелік ұсыныстар жасалды.
Дипломды қорғау үшін ұсынылатын тұжырымдар:
1. ... ... ... жүрген Қазақстан Республикасы қылмыстық
заңнамасындағы салықтық ... ... ... ... үшін жаңа ... беру қажет.
2. Салықтық қылмыстарды саралауда салық салу аясындағы ... ... ... сот тергеу тәжірибесінде туындайтын проблемаларды
анықтау.
3. Салықтық қылмыстарға жазалау шараларын тағайындау барысында ... сот ... ... ... ... ... кезде қолданылып жүрген қылмыстық заңнамадағы салықтық
қылмыстардың санкциясындағы ... жаза ... ... қажет.
Дипломдық жұмыстың құрылымы және көлемі дипломдық жұмыстың мақсаты мен
міндеттеріне сай келеді. ... ... екі ... төрт ... және ... әдебиеттер тізімінен тұрады.
1 ТАРАУ САЛЫҚТЫҚ ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ ТҮСІНГІ ЖӘНЕ САЛЫҚ САЛУ ... ... ... ... ... қылмыстардың түсінігі
Қандай да болмасын мемлекттің қызметінің ең маңызды, басты түрі
мемлекеттік кірістерді ... ... ... Мемлекеттік кіріс деп,
мемлекет қарамағына әртүрлі түсім көздерінен келіп түсетін және оның өзіне
тән міндеттерін ... ... ... ... ... ... ресурстарды айтуға болады. Сол мемлекеттік
кірістердің қатарынан салықтар өте маңызды орын алады.
Салықтар мемлекеттер ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттің мемлекет болып қалыптасуының, сондай-ақ оның
өсіп өркендеуінің ... ... ... ... ... ... кезде
мемлекетті ұстауға қажетті қаражаттар сол мемлекет тұрғындарынан ... ... ... ... ... ... олар тұрақты, жүйелі түрде
ақшалай алынатын міндетті төлемдерге- салықтарға айналған.
Мемлекеттегі барлық міндетті төлемдер олардың қалыптастырылу
және алыну ... ... ... үш ... бөлінеді. Олар салықтар,
алымдар және баждар деп аталады.
Салықтар дегеніміз, ... ... ... ... ... ... ... орган қабылдаған
нормативті акті - заңның негізінде, сондай-ақ заңда заңда белгіленген
мөлшерде және ... ... және жеке ... ... ... және ... негізде бюджетке алынатын ақшалай міндетті
төлемдер.
Гуреев В.И. ... ... ... деп ... және ... ... ... жарна дегеніміз заңды және жеке тұлғалардың
кәсіпкерлік ... және ... ... көздерінен тапқан табыстарының
бір бөлігін заңмен белгіленген тәсілмен ... ... алу» [5, 28 ... ... Пепелеев С.Г. салыққа мынадай анықтама береді
«салық - мемлекеттің өкімет билігі субъектілерінің ... ... ету ... ... мәжбүр етумен қамтамасыз етілген
міндетті, қайтарылмайтын және дербес — ақысыз түрінде ... және ... ... белгіленген тәртіппен алынатын меншіктері [6, 24 б].
Қазақстандық белгілі экономист ғалым Қарағұсова Г.Ж. ... ... ... ... өтеуге жұмсалатын және қабылданған
заң негізінде мемлекетке алынатын еріксіз немесе міндетті ... [7, 15 ... А.И. өз ... ... ... беріп қана
қоймай, оларды басқа төлем түрлерінен ажыратуға қажетті ерекшеліктерін
ашып көрсеткен. Бұл ... ... өз ... және ... тән ... ... табылады:
1. Салық - әрқашанда мемлекет тарапынан енгізіледі және алынады. Бұл жерде
мемлекет саяси билік субъектісі ретінде көрінеді.
2. ... - ... ... түрде белгілейтін төлемі. Бұл жерде
мемлекет салық төлеушілердің келісімін қажет етпейді.
3. Салық - әрқашанда ... ... ... Осы белгісі бойынша салықтар
әртүрлі мүліктік міндеттемелерден- тәркілеу, реквизициялау және т.б.
ерекшеленіп ... ... - ... ... ... алу. Бұл жерде салық төлеушілерге
оның ақшаларын еріксіз алу механизмі құрылады.
5. Салық - заң ... ... ... алу. Мемлекет салықтарды
ашықтан ашық, заңда көзделген күйінде алады. Яғни жеке меншіктегі ақшалар
мемлекет меншігіне ... ... ... төлем. Салық төлеушінің салық төлеу жөніндегі ... ... ... төленген салықты қабылдау жөніндегі міндетімен
ұштасады.
7. Салық - тек құқылық нысанда кездесетін төлем. ... ... заң ... ... ... - тек ... кіріске түсетін төлем.
9. Салық- тұрақты ақша міндеттемелерін туғызатын ... ... - ... ... ... ... ... да болмасын көрсетілген
қызмет немесе сатып алған тауарларға төлейтін төлем емес, ол тек ... ... ... ... ... өте дәл, дұрыс деп
қосыла ... ... тек ... ... С.М. ... ... ... бойынша салықты басқа ... ... ... ... ... тек мемлекеттік өктем түрде белгіленетін төлем. ... ... алу ... ... ... ... ерік ... қажет
етпейді.
– Салық еріксіз түрдегі төлем. Салық төлеушілер ... ... ... білдіруінің нәтижесінде салықты еріксіз түрде төлеуге мәжбүр болады.
– Салық міндетті төлем. Салық ... ... ... ... ... және ... ... бюджетке аударылады.
– Салық меншік нысаны ауысатын төлем. Мемлекеттік емес заңды ... ... ... ... ... ... меншігіне айналады.
– Салық заңды төлем. Мемлекеттің жоғары өкілді ... ... ... белгіленген төлем.
– Салық нақты заңды және жеке тұлғалардан алынатын төлем. Салық заңды және
жеке тұлғалардың барлығынан ... ... ... тек ... ... ... табыстары, мүліктері және т.б. болған
жағдайда ғана төленеді.
– Салық тұрақты және жүйелі төлем. Салық ... ... ... түрде
және белгіленген тәртіппен алынады.
– Салық тек мемлекеттік емес заңды және жеке тұлғалардан алынатын төлем
– Салықтар, ... ... пен ... жан ... ... және ... дамыту мақсатында ұлттық табысты және жалпы
ішкі өнімді, сондай-ақ жалпы қоғамдық өнімді қайта бөлуге ... ... ... салу аясында жасалынатын қылмыстардың топтық объектісі-
экономикалық қызмет саласында қалыптасатын ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыруға
байланысты қаржылық қызмет аясындағы қоғамдық қатынастар болып табылады.
Осы ... ... ... ... ... ... ... құрамдары жатады: азаматтың салық төлеуден жалтаруы (221 бап),
ұйымдарға салынатын салықты ... ... (222 бап). Осы ... бұл ... ... пайдалану жөніндегі заңсыз мәмілелерді ... бап) ... ... ... ... көпшілігі жер үшін салық
төлемдерінің мөлшерін қасақана азайтумен байланысты болады. Сондай ақ
жалған ... (192 бап), яғни ... ... ... ... ... ниетінсіз несие алу, салық төлеуден ... ... ... қылмыстарға заңсыз кәсіпкерлікті (ҚР ҚК 190 ... ... ... Е.Ғ ... ... ... төлемдері мен
алымдарын төлеуден жалтару қылмысы (214 бап) жататындығын айтады. [8, 39
б]. Өйткені қажет ... мен ... ... ... ... жүйесінің
құрамынан енеді.
Аталған барлық қылмыстар экономикалық қызмет аясындағы ... ... ... қол ... ... объектісі- салық салу
аясында туындайтын ... ... ... ... ... сияқты қаржылық сипатқа ие. Олардың спецификалық ерекшелігі
ақшалай қаражаттардың мемлекеттік бюджетке ... салу ... ... ... ... олардың
салықтық қылмыстар және ... салу ... ... ... ... ... керек.
Салықтық қылмыстарға- салықтарды есептеу және төлеу ... ... ... қылмыстық іс-әрекеттер жатады. Салық салу
тәртібіне қарсы қылмыстар салықтық ұйымдардың қызметінің белгіленген
тәртібін бұзу ... ... Осы ... ... ... болғандықтан заң әдебиетінде олар ұқсас ... және ... ... ... ... ... қамтылады.
Салық салу аясындағы қылмыстарға сондай ақ табиғат пайдалану жөніндегі
заңсыз мәмілелерді тіркеу қылмыстары жатады. ... ... ... үшін ... мөлшерін қасақана түрде азайтып ... ... ... бір ... ... және ... төлемдердің
азайуына алып келеді. Ол келесі төлемдер: жер салығы, жалдық және басқа ... ... ... ... үшін аталған әрекеттер пайдакүнемдік
мақсатпен, өзінің қызметтік жағдайын пайдалануы арқылы жасалуы қажет.
Жалған ... ... ... ... ... алу және ... ... босатылу, сондай ақ ... ... алу үшін ... ... құру ... табылады.
Мұндай кезде белгілі бір мақсатпен құрылған коммерциялық кәсіпорындар,
өзінің негізгі функцияларын ... бұл ... ... ... ... Осы ... қылмыстарға сондай заңсыз
кәсіпкерлікті, яғни кәсіпкерлік қызметті тіркеуден өтпей не рұқсат
(лицензия) алу ... ... ... ... ... ... ... шарттарын бұзып жүзеге асыру, сол сияқты кәсіпкерліктің
тыйым салынған түрлерімен шұғылдану.(ҚР ҚК 190 ... ... ... ... «жасырын» түрде жүргізетіндіктен салық ... ... ... шығып кетеді.
Салық салу аясындағы қылмыстарға сонымен бірге ... ... ... ... ... ... ... (ҚР ҚК 214 бап). Қылмыстық
құқықтық мағынада ... ... ... ... ... ... ақ ... құнға салынатын салықтарды және импорт тауарларына
акциздерді төлеуден жалтару ретінде анықталады. Көп ... ... ... ... ... қорғау және өтемақылық баждарды төлеуден
жалтарумен анықталады.
Алғашқыда 1991 жылдың 9 ... ... ... бұйрығымен Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістерді
басқару шеңберінде Бас мемлекеттік салық инспекциясы ... ... көшу ... мемлекеттік салық инспекциясы және салықтық
саясаттың ... ғана ... оны ... ... мен ... ... ... болды.
Қазақстанда салық қызметін дамыту, ұйымдастыру мақсатында көптеген
қиындықтарға, атап айтсақ, өте қиын ... бір ... ... шешу үшін ... ... және қайта дайындау, қазіргі жаңа
техникамен танысу, салық төлеушілерді ... жаңа ... ... ... ... ... тура келді. Мемлекеттік ... ... ... ... ... өндеген. Біріншіден,
елде және жекелеген аймақтар бойынша экономикалық және ... ... ... Бұл ... ... ... және министрліктің басым бағыттарын анықтауға мүмкіндік
береді.
Екіншіден, республиканың салық ... ... ... құру
қарастырылған және қызметтік құрылымға көшу өндірілген.
Үшіншіден, салық органдары мен салық төлеушілер ... ... ... ... ... ... ... бюджет орындалуын
қамтамасыз ету мен салық төлеушілердің қаржы ... ... ... ... ... ... тепе-теңдікті анықтау. Салық
жинауда жағдайды жақсарту бойынша бекітілген ... ... ... талпыныс салық ставкасының деңгейін көтеру есебінен емес, ... ... ... ... республика үкіметінің қадамдары ықпал
еткен.
Қазақстан Республикасындағы ... ... ... келетін
болсақ, тәуелсіздік алғаннан кейін нарықтық ... кешу ... ... ... үшін және мемлекеттік жандандыру мақсатында барлығын
нөлден бастау керек болды. Республика экономикасын ... әрі ... ... ... мақсатында елде қоғам мен нарық қатынастарының
қажеттіліктерін. өтейтін жоғары нәтижелі салық жүйесі қалаптасты.
Қазақстанда ... бес жыл ... ... ... ... елімізде маңызды түбегейлі үлкен көлемді салық
реформасын ... және оны ... ... барысында басты назарды қолда
бар ресурстарға аудару қажет.
Мемлекеттік экономикалық саясаттың бір аясы ... ... ... ... салу аясында мемлекет экономикалық мәселелерді ... және өзін ... ... ... ғана ... ... сонымен қатар өте ауқымды әлеуметтік және ... ... ... ... ... да ... Бұл ... Елбасы
Н. Назарбаев экономиканы дамыту үшін «таяудағы жылдарда біз назарымызды
экономиканың нақты секторы, оны ... ... және ... қатаң
шектеулер жағдайындағы өсу мен күшті әлеуметтік саясатқа аударамыз» деген
болатын.
Салық қызметінің ... ... ... экономикалық
бағдарламасына негізделеді және онымен тығыз ... ... ... ... ісі ... қызметінің алға қояын
талаптарын, оның ... ... ... ... ... Салық
қызметінің ықпал ету аясы өте ауқымды, оны реттейтін қатынастары әр алуан
болғандықтан оны тек қаржылар аясына ... ... ... көз қарас
дұрыс емес. Өйткені, салық саясаты талаптарымен мен ... ... ... сатысында ғана қаржылық қатынастарға айналады.
Салықтық қатынастардың қаржылық қатынастардан айрықшалануы салық саясаты
бойынша мемлекеттің алдында ... ... ... ... ... ... ... принциптерін конституциялық деңгейде бекіту
қажеттілігі салықтардың мемлекет өмірінде атқаратын ... ... ... ... базасын қалыптастырудың өте маңызды
әдістері және қоғамды басқару аппараты ретінде салықтар мемлекет пен оның
азаматтарының ... ... ... де ... ... ... да ... мемлекетерде, оның ішінде өзімізде де салықтарды төлеу
азаматтардың конституциялық міндеттері болып табылады.
Салықтардың мемлекет өміріндегі атқаратын рөлінің екінші ... ... ... ... ... ... мемлекет
егемендігінің басты белгісі салық егемендігі деп айтсақ, оның дәлелдемесі
ретінде салықтық ... ... ... жүйесінің әлі күнге дейін
жоқ екенін атап көрсетуге ... ... ... ... ... ... ... шектей және қол сұға алмайтын мемлекеттің
салық салу жөніндегі құқығы. ... ... салу ... ... бір қажеттілігі - мемлекет салықтық міндеттемелердің атқаруын бақылай
отырып, коммерциялық құпияларды біліп, оларды өз пайдасына және ... ... ... дұрыс сақтай алмаған жағдайда ... ... ... ... ... мемлекетте алынатын барлық салықтар, салықтық
қатынастар мен оларды реттейтін ... ... ... төлеушілер мен
салық қызметі орындарының құқықтары мен міндеттері және тағы да ... ... ... ... ... ... ... реттеудің
құралы ретінде қарайтын тұжырымдама бар. ... ... ... ... кезекте қандай да болмасын өндіріс, сала, аумақ және
тағы басқаларды ... ... ... ... ... ... ... дамуымен тығыз байланысты.
Дүниежүзілік тәжірибе бойынша салықтар, ... салу ... ... өкімет органдары қабылдайды. Бұл заңдарда салықтардың объектісі,
субъектісі, ... ... ... ... және тағы басқалар
белгіленеді. Ал ... ... мен ... ... ... ... реттеу құралы ретінде-пайдаланатын атқарушы ... ... ... ... ... ... ... де көрініс
табу қажет:
- салық төлеушілерді жаңа салықтардың енгізілгені жөнінде міндетті түрде
хабардар ету;
- ... ... ... ... ... ... беру;
- салық міндеттемелерін атқаруды ерікті түрде атқару әдістері мен ... ... ... ... ету түрінде төлетуді қамтамасыз ету.
Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының
«Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті ... ... ... ... және де ... ... ... салық қызметі
жұмысының құқықтық негізі болып табылады.
Қазақстан Республикасының салық ... ... ... Қаржы министрлігінің Салық комитеті аудандық, ауданаралық,
қалалық салық комитеттері кіреді.
Салық қызметінің аумақтық органдары жоғары ... ... ... ... ... ... ... бағынады және жергілікті атқарушы
органдарға кірмейді. Салық комитетін төраға басқарады. Оны ... ... ... комитетінің төрағасының ұсынысы ... ... ... ал оның ... салық комитетінің
төрағасының ұсынысы бойынша Қаржы Министрлігі салық ... ... ... ... ... ... комитетінің терағаларын
салық комитенің төрағасының ұсынуы бойынша қызметке Қаржы министрлігі
салық комитетінің терағасы тағайындайды.
Салык ... ... және ... ... ... ... ... мүліктерді
есепке алу, бағалау және сату жөнінде жұмыс ... ... ... Қаржы министрлігі бекіткен көлемде және ... ... ... есеп ... оны ... ... беріп
отыруға;
2.салық төлеушінің құқықтары мен мемлекеттің мүдделерін сақтауға
және қорғауға;
1) салық төлеушілер туралы ақпараттардың ... ... ... ... бұзу ... ... ... мен бағалауға және салық
құқық ... мен ... орын ... ықпал ететін
себептер мен жағдайларды жою жөнінде тиісті ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ... салық
төлеушілерге тексеру жүргізуге міндетті.
Салық қызметі органдарының құқықтары: Салық қызметі органдарының:
- ... және жеке ... ... ақша құжаттарының,
бухгалтерлік кітаптарын, ... ... ... бар ... ... және ... ... есеп айрысуларын, декларациялар және
бюджетке салық пен басқа да ... ... мен ... және ... өзге де қаржы міндеттемелеріне байланысты өзге де құжаттарын
тексеруге, ұйымдардың лауазды адамдарына және басқа да ... ... ... ... ... ... ... ауызша және жазбаша түсініктемелер алуға құқығы бар.
- ... мен ... ... және банк ... ... ... ... өзге де ұйымдардағы банк шоттары
бойынша анықталған салық заңдарын бұзушылықты жою ... ... ... мен зерттеп қарауға жіберілмеген, салық ... ... ... және ... түсіруге, салық салынатын
объектілерді ұстауға, қаржы ... ... ... өзге де
құжаттарды табыс етпеген жағдайда ... ... ... етуі бойынша
анықталмаған тәртіп бүзушылық жойылғанға дейін шығыс операцияларын ... ... ... салық заңдарын бұзған ұйымдарға, лауазмды тұлғалар мен азаматтарға салық
санкциясын және айыппұл салуды қолдануға;
- ұйымдардың ... ... ... да ... ... ... ... органдарының қаражаты есебінен ақы төлей
отырып, ... мен ... ... ... өз ... жүзеге асырған кезде ұйымдар мен азаматтардың табыс
түсіру үшін ... ... ... ... ... ... ... өндірістік қойма, сауда және басқа үй-жағдайларын тексеруге құқығы
бар.
Қазақстан Республикасының салық ... - ... ... ... ... ... атқарушы орган болып табылады. Ол
барлық деңгейдегі бюджеттің кіріс ... ... ... ... қызметтерді атқарады:
-салық мәселелерін реттейтін салық заңдылығы мен өзге де нормативтік
құқықтық актілерін орындауын бақылау;
-салық және ... да ... ... ... ... және ... ... қамтуды бақылау;
-салық төлеуден жалтару мен байланысты немесе мемлекет алдындағы басқа
да төлемдерді орындамаумен байланысты жұмыстар бойынша өндіру;
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... органдары бар. Оның ішінде облыстық, қалалық және аудандық
басқармалар мен бөлімдер ... ... ... ... ... ... ... сәйкес жылда республикалық және жергілікті ... ... және ... ... ... және басқа ... ... және ... ... ... ... ... заңдылығының орындалуын қамтамасыз ету және оның тиімділігін
талдау;
- салық төлеушілірге олардың ... мен ... ... ... ... ... нормативтік актілердегі
өзгерістерді уақытылы хабарлау, салық қызметі ... ... ... ... ... ... комитеті мынадай қызметтерді атқарады:
бюджетке салықтар мен ... да ... ... ... ету ... ... жүргізеді және салық заңдарының
орындауына бақылауды ... ... ... жұмыстарды ұйымдастырады;
халықаралық келісімдер, келісім-шарттар, келісім-шарттардың жобасына
салықтық тексеру жасауға қатысады;
салық салу ... ... заң мен ... да нормативтік -
құқықтық актлерді, құжаттардың жобасын әзірлеуге қатысады;
салық заңдарын бұзу жөнінде өтініштер, ... мен ... ... ... ... заңдылығын қолдау бойынша жұмыстарды анықтауды салық төлеушілер
арасында жүргізеді;
-салық заңын бұзушылыққа талдау жасау және бага беру және ... ... мен ... жою ... ... ... түсіру жөнінде есептерді алады, оларды жалпылайды және
талдайды, сондай-ақ ... ... не ... ... ... бойынша мемлекеттік салық органдарының жұмысының
ұйымдастырылуына ... ... ... ... ... ... жасалады, салық органдарының
басшыларының есептері ... ... ... ... ... ... ... салық және басқа
да міндеттерді жинауға бақылауды жүзеге асырады;
-кадрларды кәсіпкепкерлік дайындау бойынша шаралар жүргізеді;
-келісімдерге ... ... ... мен ... салық
ұйымдарымен байланыс орнатады, шетелдердің салық қызметінің іскерлігін
ұйымдастыру тәжірбесін зерттеп, оны ... ... ... ... оны қолдану бойынша ұсыныстар әзірлейді;
-салық салу мәселесі бойынша үкімет аралық ... ... және ... ... ... қатысады;
-ақпараттық жүйелер мен басқа да ақпараттық құралдарын орнату
бойынша ... ... ... ... және жүзеге асырады;
-табысты төмендетіп көрсету, заңы және жеке тұлғалардың салық салу
объектілерін жасырып қалу, ... және ... да ... ... ... қашу ... сондай-ақ салық төлеуге ... зиян ... өзге де ... мен заң ... бетін
ашып, алдын алады;
-салық қызметінің жұмысының қауіпіздігін өз құзіреті ... ... ... ... ... және басқа да заңсыз
әрекеттерден өз қызметкерлерлерін қорғайды;
- ресми мәліметтер бойынша салық және басқа да міндетті төлемдерді
бюджетке ... ... ... ... ... және ... салық заң бұзушылықтары бойынша мемлекетке ... ... ... және ... ... үшін өз ... шегінде шараларды
ұйымдастырады;
- өз қүзыреті шегінде салықтық қылмыстар мен заң бұзушылықтары
бойынша мәліметтерді ... және ... ... Республикасының Қаржы министрлігі бекіткен мерзімде және
нысанда және қаржылық органдарға салықтар мен ... да ... ... ... ... тапсырады;
Мемлекеттік салық комитетінің қызметкерлері өз ... ... ... ... Олар ... бюджет қаражаттарының
есебінен міндетті және ... ... ... ... құрылымы мен саны Қазақстан Республикасы
Үкіметімен бекітіледі, ал ... ... ... штаттық тәртібін салық
комитетінің төрағасы белгілейді. Штаттық несиелер мемлекеттік ... ... ... ... ... ... даму қоры ... оның
материалдық-техникалық қамытылуы мынадай көздерден алынады;
1)осы органдардың қызметкерлердің еңбек ақы қоры сомасының 2,5 пайызы
мөлшеріндегі ... ... ... ... ... еңбек ақы қорының жиналымдары.
Қазақстан Республикасы мемлекеттік салық комитетінің қызметкерлері өз
салық ... ... ... ... ... сақтауға
міндетті. Салық комитетінің қызметкерлері өз ... ... ... ... тәртіптік материалдық немесе басқа
жауапкершілікке тартылады. Салық комитетінің қызметкерлеріне кәсіби орнын
толтыруға сот ... ... ... ... ... ... төлеушілердің арыз шағымдарын қарап, олар бойынша 30 күннен сондай-
ақ міндетті зейнетақы қорларына толық және уақытылы ... ... ... ... органдары:
белгіленген мерзімде төленбеген салықты, айыппұлды ұйымдардан, ... ... мен ... ... ... ... салық, айыппұл, өсім белгіленген мерзімде төленбеген
ағдайда ұйымдар мен азаматтардың жылжымалы және ... ... ... ... бар. Салық комитеті органдарының басшылары ұйымдар
мен азаматтардың бюджетке салықтар мен басқа да міндетті төлемдер ... ... және ... ... ... ... ... жарты жылдан кейін Бас мемлекеттік салық
инспекциясы ... ... ... ... бас ... болып өзгертілді.
Қаржы министрлігі және халық қарамағындағы барлық ведомстволар мына
сұрақтармен макроэкономикалық деңгейде айналысу керек ... Атап ... ... қаржыландыру үшін жалпы мемлекеттік кірістердің
ішінен салықтың төлемдердің үлесін анықтау;
-фискальдық қызмет атқаратын салықтар мен ақша ... ... ... ... ... арақатынасы;
- салық ауыртпалдықтарды бөлу принциптері мен жергілікті салықтар ... ... ... тыс ... түсетін төлемдердің көлемі
мен оларды есептеу; халықаралық келісім ... ... ... ... ... да ... микроэкономикалық деңгейде шешіледі.
Бұларға мыналар жатады:
салық ставкалары мен олардың құрылымын әзірлеу оларды төлеу және
аудару тәртібі, салық салу объектілері, ... ... ... төлеушілердің
жеңілдіктері туралы ұсыныстарды қарастыру;
-салықтарды басқару механизмін және салық ... ... ... ... ... салық салу жетістіктерін оқып шығу;
әртүрлі деңгейдегі салық инспекцияларының салықтарды басқару жүйесін
ұйымдастырудың ... ... ... ... экономикалық санкцияларды әзірлеу;
салықтың экспертизаның формасы мен әдістерін жасап шығару;
салықтық төлемдерді болжау.
Салықтық ... ... ... ... ... органдар
бюджетке түсетін салықтардың дұрыс есептелуін бақылау жасауға көңіл
бөлінген. Салық қызметін ... ... мына ... ... асырылады: заңдардың жобасын жасау, жүргізіліп жатқан салық
саясатына талдау жасау салықтарды басқару ... ... ... ... қолдану үшін нормативтік актілерді әзірлеу, ... мен ... ... қамтамасыз ететін бағдарламаларды жасап
шығару, жүргізілген реформалардың нәтижесіне баға беру, салық формаларын
құру, салық органдарының ... ... ... ... ... мәліметтерге талдау жасау, мамандарды оқыту бағдарламасын
және мамандарды қайта даярлауды жүзеге асыру, төменгі тұрған бөлімдердің
жұмыстарының сапалылығына ... ... ... енді салық қызметінің құрылымына тоқталатын болсақ, ... ... ... ең алдымен салық комитетінің басшысына бағыну керек және
мыналар бойынша: қабылданған заңдардың дұрыс жүзеге асырылуына бақылау
жасау;
-салықтық ... ... ... және ... ... атқару қажет.
Сонымен қатар салық комитеті бүкіл салық қызметінің ... ... ... ... алдына қойылған ... ... ... ... ... ... жасау, сол арқылы
салық төлеушілердің және салық алаңының көлемін кеңейту. Фискальдық
құрылымдар мен ... ... ... ... ... орындауда өзара
жауапкершілікті түсінуі шарт.
Ал облыстық салық инспекциясының алдында тұрған міндеттерге тоқталсақ,
ол мемлекет мүддесін, салық төлеушілердің құқықтарын қатаң сақтай ... ... ... ... ... ету болып табылады.
Мемлекеттік ортақ қазынаны молайтуға бюджеттің қаража қазанын әркез
олқы түсірмей, толықтырып отыруға салық ... ... ... ... ... ... кірісі жөніндегі сала өз алдына дербестеніп, жеке
министрлік болғандығынан да ... ... ... ... ... ... ... салықтық құқық бұзушылықтар, соның ішінде әкімшілік
теріс қылық немесе қылмыстық іс әрекет ... ... ... сипатқа
ие, себебі, барлық жағдайларда салық заңдарының талаптарын бұзу ... ... оның өзі ... ... бір бөлігі болып табылады.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 221 ... ... ... ... ... ... міндетті жағдайларда
табыстары туралы декларациясын бермеуі арқылы, не декларацияға табыстар не
шығыстар туралы ... ... ... ... ... ... жалтаруы, егер бұл әрекет салықты ірі мөлшерде төлемеуге әкеп
соқса - екі ... бес жүз ... ... ... ... мөлшерде
немесе сотталған адамның екі айдан бес айға дейінгі кезеңдегі жалақысының
немесе өзге де ... ... ... ... не жүз сексен
сағаттан екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге ... ... не төрт айға ... ... ... не екі жүз ... есептік
көрсеткішке дейінгі мөлшерде немесе сотталған адамның екі айға ... ... ... өзге де табысы мөлшерінде айыппұл салына отырып
немесе онсыз екі жылға дейінгі мерзімге бас ... ... ... 10 ... ... қарастырып жатқан қылмыс құрамы
онша ауыр емес ... ... ... ... 10 ... ... ... делінген: «Жасалғаны үшін Қылмыстық кодекспен көзделген ең
ауыр жаза екі жылға бас ... ... ... ... ... сондай ақ жасалғаны үшін осы Кодексте көзделген ең ауыр жаза бес
жылға бас бостандығынан айырудан аспайтын ... ... ... ... ... деп танылады.
Азаматтың салық төлеуден жалтару қылмысының ... ... ... ... ... ... ... кіріске деген құқығы
болып табылады. Қылмыстық құқық бойынша қылмыстың объектісі деп ... ... ... заң ... ... ... ... Алайда, қылмыстық құқық теориясында қоғамдық қатынастардың
мазмұнын ... ... ... әр ... пікірлер бар.
Мысалы, профессор Б.С. Никифоров қылмыстың жалпы ... ... ... ... ... ... мүдде» орын алады деп
санайды. [10, 29 б].
Профессор Я.М. Брайнин осыған ұқсас ... ... ... басқа элементтермен ... ... ... ... де кіреді» [10, 167 б].- деп ... Е.А. ... ... ... қоғамдық қатынастардың ядросы
болып саналады.[11, 198 б].
Профессор Ю.И. ... ... ... ... қатынастардың мазмұнын
бейнелейді» [11, 15 б]- деген қорытындыға келген. Бұл ... ... жеке ... ... Олар салықтық қызмет органдарына салық
декларациясын ұсыну арқылы салық төлеуге ... ... жеке ... ... сәтінде 16 жасқа толған Қазақстан Республикасының
азаматтары, шет ел азаматтары және ... жоқ ... ... ... ... ... ... есі дұрыс болуы керек. Есі дұрыс емес
адамдар қылмысты субъектісі болып танылмайды, сол себепті олар ... ... ... адамдарға істеген іс әрекеттері ... жаза ... ... ... ... мәжбүрлеу шаралары
қолданылуы мүмкін. (ҚК 89-95 баптары). Адам қоғамға қауіпті ... ... ... мінез-құлқының қоғамға қауіптілігін сезетін,
ұғынатын және өзі істеген іс-әрекетін басқара ... ... ол есі ... деп саналады.
Біздің талдап жатқан бабымыз табыстар туралы декларацияны ұсынбау
немесе табыстар не шығындар туралы бұрмаланған берілгендердің ... ... бұл ... сөз тек қана табыстардың салығы туралы ... ... ... ... ... декларация ұсыну арқылы жүргізілетін
болса да Қылмыстық ... 221 ... ... ... ... Сол ... табыс салығын төлеу декларация ұсынбау арқылы
жүргізілсе, онда оның төленбеуі салық төлеушінің кінәсі бойынша ... ... ... 221 ... көзделген қылмыс құрамын құрамайды.
Қылмыстық жауапкершіліктің субъектісі тек қана салық төлеуші болып
табылады.
Егер салықты ... ... ... ... ... ... қалмаған
немесе оны ұстап қалып бюджетке аудармаған тұлғалардың кінәсі бойынша, не
салық сомасын ... ... ... ... ... ... ... Қылмыстық кодекстің 221 бабы бойынша қылмыстық жауапкершілікке
тартылмайды.
Қазіргі кезде декларация негізінде табыс ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасында төлем қайнар көзі бойынша салық төлеуді жүзеге
асырмайтын ... бар жеке ... Егер ... ... да ... ... қайнар көзінде салық салынбаса, онда ол Қылмыстық кодекстің
221 бабы бойынша жауапкершілікке тартылмайды;
2) Салық жылында ... ... 1000 ... ... көрсеткіштен асатын сомаға
құрылыс немесе күрделі сатып алуларды жасаған болса;
3) Қазақстан Республикасы шекарасынан тыс шет ел ... ... бар ... ... ... Республикасы Парламенті және ... ... ақ ... қызметкерлер.
Заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметпен айналысқан резидент
қызметін тоқтатқан жағдайда, ол 15 күн ... ... ... ... жылдық жиынтық табыс туралы декларация тапсырады.
Қазақстан Республикасы аумағында 30 күннен артық жүрген резидент
еместер. Салық қызметі органдарына ... ... ... ... ... ... ... жиынтық табысы туралы декларацияны
ұсынады. Резидент деп Қазақстанда 183 күн одан ... ... ... ... Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметін атқаратын жеке
тұлға танылады. Объективтік жағынан әрекет ... ... ... салық төлеуден жалтару қылмысының көп тараған істеу
нысандары табыстар туралы декларацияны ... ... ... ... ... туралы күні бұрын бұрмаланған деректерді ... ... ... ... болу үшін ... салық сомасы бес жүз айлық
есептік көрсеткіштен асу керек. Егер бес жүз ... ... ... онда ... деп ... ... ... ескертуінде
төленбеген салық сомасы бес жүз айлық ... ... ... ... ірі ... ... деп танылады делінген. Ал осы баптың
диспозициясында тек қана ірі ... ... ... ... тарту туралы айтылған. Жеке тұлғалардың жиынтық табысының
құрамына жалақымен бірге кәсіпкерлік қызметтен табыстар ... ол ... ... ... ... ... материалдық және әлеуметтік
құндылықтардың құны, сондай-ақ мүлікті сатудан ... ... және ... жалға беруден түскен табыстар енеді. Егер жеке тұлға қасақана түрде
табыс қайнар ... ... ... ... ... ... мөлшерін ақшалай
түрдегі көріністе азайтса, сондай ақ егер шығындардың мөлшерін әдейі
көбейткен ... бұл ... ... ... ... деп ... әрекеттерді Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 221 бабымен
көзделген қылмыс ... ... ... жеке ... иесі 1998 жылғы таб ыстар туралы
декларациясында жалған ... ... ... және ... ... ... және құрал саймандарды алуға ... ... ... ... ... ... ... ол салық салу табысын төмендетіп, 530 мың теңге сомаға салықты
жасырған. ... ... ... ... ... кодексінің
221 бабы бойынша сараланып, моншаның иесі ... ... ... ... ҚР ҚК 221 бабының диспозициясы бланкеттік.
Салықтарды төлеу ... ... және ... ... да ... ... Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші ... ... ... ... және ... алып ... ... есеп беруші жылдан кейінгі 21 наурызға дейін ... ... ... ... қайнар көзінен жүргізіледі. Салық
төлеуші ... ... ... және ... алып ... туралы
Декларацияны ұсынған кезден бастап 10 күн мерзім ішінде соңғы төлемді
жасайды.
Субъективтік ... бұл ... ... сипатталады.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 221 бабында бұл қылмыс
абайсыздықпен жасалуы мүмкіндігі ... ... ... ... 20
бабының 1 тармағына сәйкес тікелей немесе жанама ниетпен жасалған әрекет
қасақана жасалған қылмыс деп танылады.
Кінә дегеніміздің өзі бұл ... ... ... ... ... ... ... іс әрекетіне және оның қоғамға
зиянды зардабына ... ... ... ... ... ... ... сөз қылмыстық заңда көрсетілген ... ... ... яғни ... істеген жағдайларда ғана болады.
Кінә психологиялық, сондай ақ ... ... ... ... әрекетінің немесе әрекетсіздігінің қоғамға қауіпті
зияндылығын және одан туатын зардапты сезінуі ... ... ... ... ... ... құрайды.
Азаматтың салық төлеуден жалтару қылмысы тікелей қасақаналықпен
әлде жанама ... ... ... ... ... байланысты әртүрлі көзқарастар бар. И.И. Кучеров:
«Қарастырып жатқан қылмыстың ... жағы тек қана ... ... ... ... ... ... өзінің
қарауы бойынша жасырылған құралдарды пайдаланып табыс салығын төлеу
бойынша міндеттерін орындаудан ... ... ... ... [12, 74 ... Успенский бұл қылмысты кеңірек қарап, оның тікелей және
жанама қасақаналықпен жасалынатындығы туралы ... Бұл ... ... ... қарастырылып жатқан қылмыс тікелей немесе ... ... ... ... оқулығында да айтылады.
[13, 83 б].
Қылмыстық кодекстің 20 бабында тікелей және ... ... ... адам өз іс ... ... ... қауіпті
екенін ұғынып, оның қоғамдық қауіпті зардаптарының болуының мүмкін екенін
немесе болмай қоймайтынын алдын ала ... осы ... ... де, бұған саналы түрде жол берсе не бұған немқұрайлы қараса,
қылмыс жанама ниетпен жасалған деп ... ... ... ... кезде өзінің жүріс тұрысының
құқыққа қайшылығын сезеді және саналы түрде салықты төлемеуді тілейді.
Бірақ ... ... ол ... ... қуаттылығын әлсіретуді
тілемейді, өйткені бұл диверсиялық сипаттағы әрекетке ұқсас болар еді. Көп
жағдайда салық төлемеуші келесі пікірде болады: «Мемлекетіміз ... ... және ол ... де өмір сүре ... Ал мен ... ақша ... ... жетпейді». Яғни бірінші орынға, ... ... ... ... мемлекеттің мұқтаждықтарына, ешбір мән берілмейді. Ал
құқық бұзушының осы тұрғыдағы ойлау конструкциясы Қылмыстық кодекстің 20
бабындағы жанама қасақаналықтың ... ... ... ... ... ... ... субъективтік жақтың инттелектуалды және
еріктілік кезеңдері болатындығы туралы айтып кету керек.
Өзінің әрекетінің немесе әрекетсіздігінің қоғамға ... ... және сана ... ... ... оның ... ... зардабын болжау
қасақаналықтың инттелектуалдық (сезім) кезеңін құрайды. Зардаптың болуын
тілеу немесе оның тууына саналы түрде жол беру ... ... ... ... ... ... кезең мемлекетке салық түріндегі
тиісті табыстың түспеуіне салық ... ... ... ... ... болсақ, салық төлеуші мемлекетке ... ... ол ... ... ... ... Оның негізгі мақсаты, ойы арқылы өзін өзі дамыту болып табылады.
Демек, көп ... ... ... ... құрамы жанама
қасақаналықпен сипатталады. Салық төлеуші, өзінің салық төлеу түріндегі өз
іс әрекетінің қоғамға қауіптілігін сезеді, ... ... ... ... алдын ала біледі, бірақ оған немқұрайды қарап,
мемлекеттің ... тыс ... ... ... ... де ... мүмкін. Мұндай жағдайда
салық төлеуші өзінің әрекетінің қоғамға қауіптілігін сезіп қана қоймайды,
сондай ақ қоғамға қауіпті зардаптардың болуы ... ... ... ... ... ала ... және осы ... болуын тілейді.
Қарастырып жатқан қылмыстың субъективтік жағын анықтау ... сот үшін ... ... А.В. ... ... ... «салық
төлеушінің салық төлеу базасының мөлшерін анықтауда шын ниетпен жаңылысуы
қылмыстық жауапкершілікке алып ... ... ... төлеуші қандай
шығындарды табыс табумен байланысы деп ... ... ... ... ... ... болғанымен қылмыстық жауапкершілікке
алып келмейді, өйткені салықты төлеуден жалтару қасақана ойы жоқ».
А.И. Сотов та осы мәселеге байланысты келесі пікірді ... ... ... туралы декларацияны тапсыру міндеті болып, ол оны
білмей жаңылысып тапсырмаған ... ... ... ... ... ... ... іс әрекетте жоқ.
Әрбір қылмыстық істі қарағанда сот сотталушының салық заңдарын білу
деңгейін, құжаттарды жүргізу, бухгалтерлік есеп жүргізу, ... ... ... тәжірибесін бағалайды, сол арқылы қасақаналық ойдың болуы
жөнінде дұрыс пікір қалыптастырады.[14. 279 ... ... ... И.И. Кучеров та айтады: «салық төлеуші
декларацияны толтырғанда жасаған ... ... ... ... ... ақ оны ... ... уақытты созу
қылмыстың белгілері ретінде қарастырылмауы керек. [12, 65 б].
Субъектінің ... ... ... ... белгілер, соның
ішінде салық төлеуден жалтару қасақана ойы ... ... ... ... көрсетіледі:
4) азаматтың жеке кәсіпкерлік қызметпен жеке кәсіпкер ретінде тіркелмей
айналысуы, салықтық ... ... және ... ... декларацияны толтыру үшін қажет ешбір салықтық есепсіз кәсіпкерлік
қызметпен айналысуы;
6) белгіленген ... ... ... ... және ... ... жөнінде негізді түсініктемелерді бермеуі;
7) декларацияда күні бұрын жалған мәліметтердің болуы;
8) Қазақстан Республикасынан тыс ... шет ел ... ... болу ... ... немесе Қазақстан Республикасынан тыс
табыстарды алуын жасыруы;
9) салықтық жылда ... ... 1000 ... ... ... ... сатып алуларды немесе құрылысты жасаған ... ... ... бұл ... ... қаржыландыру қайнар көздері бойынша
иландыратын түсініктемелер бермесе;
Қылмыстық ... ... ... ... оның ... болып табылатын кінәмен бірге қылмыстың ниеті және мақсаты кіреді.
Қылмыстық ниет деп белгілі бір қажеттіліктер мен мүдделердің іштей
түрткі болуына байланысты ... ... ... ала отырып саналы
түрде қылмыс істеуге бел ... ... ... деп ... ... ... арқылы болашақта белгілі
бір нәтижеге жетуін айтамыз.
Сонымен қылмыстың ... ... ... негізделіп пайда
болады, ол қылмыстық ниет мақсатпен бірге белгілі бір іс ... ... ... ... ... ... ... пен мақсатқа дұрыс қылмыстық құқылық баға беру үшін ... ... зор. ... ... ... ... теорияда
дәстүр бойынша ниет пен мақсат моральдық және ... ... екі ... ... ... ... және оң (зұлымдық емес)
ниеттер мен мақсаттар.
Азаматтардың салық төлеуден жалтару қылмысына пайдакүнемдік ниет
тән. ... ... ... ... ақша ... өзінде қалдыру үшін салық
төлеуден жалтарады. Қылмыстық ниет пен мақсат іс әрекетті саралауға әсерін
тигізбейді. Сондықтан да ... ... ... ... мен ... салық төлемесе қылмыс құрамы болады. Салық төлеуші салық түріндегі
ақша сомасын балалар қайырымдылық қорына аударғанның өзінде қылмыс ... деп ... ... 221 ... екінші тармағыңда бұрын салық
төлеуден ... үшін ... адам ... дәл сол ... бес жүзден
бір мың айлық есептік қөрсеткішке дейінгі мөлшерде немесе ... бес ... бір ... ... ... жалақысы немесе өзге де
табысы мөлшерінде айыппұл салына отырып немесе онсыз үш жылға ... бас ... ... ... ... ... осы ... үшін, бұрын сотталған адамның
қылмысты қайталап жасауы оның қылмыстық жауапкершілігін ауырлатады. ... ... ... үшін ... мерзімі Қылмыстық кодекстің 77 бабының 3
тармағымен есептеледі.
Қазақстан Республикасының Салық комитетінің ең ... ... ... ... ... және мемлекет алдындағы басқа да
қаржылық міндеттемелердің бюджетке толық және уақытылы түсуін ... ... ... ... ... ... ... күресудің дамуын көтерудің өз бағытында алып отыру.
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің ... ... ... ... атқарушы органы болып ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырады. Өз қызметін Қазақстан ... ... ... актілері, Қазақстан Республикасы
үкіметінің қаулылары және ... ... ... ... ... ... ... Қаржы министрлігінің салық комитеті
құзіретінен тысқары ... ... ... ... ... ... органдар мен Қазақстан Республикасының басқа да ұйымдары ... ... ... ... ... Министрлік оған берілген
мүліктерге қатысты оперативтік басқару құқығын ... ... ... ... ... ... мен ... Қазақстан
Республикасының үкіметі анықтайды.
Қаржы министрлігінің Салық комитеті заңды тұлға ... ... ... өз ... бар, мөрі ... Республикасы Мемлекеттік ел
таңбасының суреті және мемлекеттік тілдегі өз атауы мен бланкілері болады.
Қаржы министрлінің салық комитеті олардың аумақтық ... ... ... ... қарастырылған тағайындаулар есебінен
жүзеге асады.
Өз қызметін жүзеге асыру барысында мынадай басымдықтарды басшылыққа
алады:
- салықтық және кедендік заңдылықтардың, мемлекеттік бюджетке ... ... өзге де заң ... ... ... ... анықтайтын актілердің орындалуын
қамтамасыз ету;
- салық салынатын базаны кеңейту жолымен ... ... ... ... ... төлемдер сондай-ақ мемлекет ... да ... ... ... ... тіркеуін жетілдіру.
Қаржы министрлігінің салық комитетінің алдына қойған ... ... ... фискальды және ... ... ... және ... саясаттың жасақталуына қатысу және осы
саясатты жүзеге асыру;
-кеден ісін ұйымдастыру мен жетілдіру;
-Қазақстан Республикасының қауіпсіздік мүдддесін өз ... ... ... ... ... кедендік төлемдер және
мемлекет
алдындағы басқа да ... ... ... қамтамасыз
ету;
-мемлекеттің жүрзігуші субъектінің экспорт-импорттық операцияларына
-мемлекеттік бақылауға қатысу;
алкогольдік ... ... мен ... мемлекеттік бақылау
жасау;
-мемлекетке шығын әкелген экономикалық қылмыстар мен ... ... ... ... ... күрес жасау аясында халықаралық келісім-
шарттарға келу.
Комитет өзіне жүктелген мақсаттарды орындау үшін заңда бекітілген
тәртіппен негізгі ... ... ... Ол ... ... ... ... түсуін қарастыратын, сондай-ақ мемлекет
алдындағы басқа да қаржылық міндеттемелерді анықтайтын ... ... ... ... ... ... ... аясында
мемлекеттік саясаттың мақсаттары мен басымдықтарын анықтауға қатысады және
мемлекеттік кірістер аясында экономикалық қылмыстар, заң ... ... ... ... қызметтерге қоса мынадай
қызметтерді де атқарады:
-салық салу және кеден ісінде ... ... ... енгізеді;
- халықаралық келісім-шарттар жобасын ... ... ... ... ... ... мен мемлекет алдындағы
басқа да қаржылық міндеттемелердің түсу ... ... ... мен ... қатысу экономикалық қылмыстар, сондай-ақ өндіріс және
алкогольды өнімдер ... ... заң ... мен ... ... ... құнын анықтау дұрыстығына бақылау жұмысын
ұйымдастыру, сондай-ақ ... ... ... ... ... жұмыстарды жүзеге асырады;
Қазақстан Респуликасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін
тауарларға қатысты экономикалық саясаттың ... ... ... ... ... тәртібін сақтауға бақылау жасау, кедендік
инфрақұрылым объектілерін қорғау жүйесін ... ... ... шекарасын қорғау бойынша да шараларды жүзеге
асыру;
-алкоголь өңімдерінің ... мен ... ... ... ... ... ... лицензиялау;
-алкоголь өнімдерінің өндірісімен айналымына бақылау мен басқа да
мемлекеттік органдардың қызметін ... ... ... мен ... ... ... ... акциздік
тұрақтардың қызмет етуіне бақылау ұйымдастыру;
-этил спирті мен алкоголь өнімдерінің өндіріс көлемін есепке алуды
ұйымдастыру;
-салықтар, алымдар, ... ... мен ... да ... ... ... ... алдағы ... ... алу ... ... ... ... ... төлемдер және мемлекет алдындағы басқа да
қаржылық міндеттемелерді бюджетке төлеушілерді ... ... ... ... ... ... пен ... мәселерері бойынша Қазақстан
Республикасының халықаралық міндеттемелерін өз қүзіреті шегінде ... ... ... ... ... ... ... тәсілдерін жетілдіру.
Комитеттің өзінің мақсаттары мен міндеттемелерін орындау ... ... ... ... аясына қатысты ақпараттарды заңдылықта
бекітілген тәртіппен талап етуге және алуға;
- өз ... ... ... ... ... ... ... Республикасының фискальды және кеден саясатын жасақтауға
қатысу;
-заңды және жеке ... ... ... ... ... ... ... асыру, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... мен ... лицензиялауды жүзеге
асыру;
-өз қүзіретінің мәселелері бойынша халықаралық ... ... пен ... әрекет етуде жүзеге асыру;
-заңдылыққа сәйкес заңды тұлғаларды лицензиялау және қайта
ұйымдастыру ... ... ... ... ... шегінде кеден тәртіптерінің құқықты реттеу ерекшеліктерін
анықтауға;
-еркін кеден аймақтарына және еркін қоймаларға тауарлар мен ... ... және ... тәртібін белгілеуге немесе кеден қоймаларына
ауыстыруға;
- заңды және жеке тұлғаларға салықтар мен бюджетке төленетін басқа
да ... ... ... ... ... ... төлеуді заңға сәйкес мерзімін қысқартуға не ... ... ... Қаржы министрлігінің Салық комитетінің міндеті
Қазақстан Республикасы заңдылығының бюджетке салықтар, алымдар, ... ... ... ... ... ... да қаржылық
міндеттемелердің орындалуын сақтауды қамтамасыз ету болып табылады. Оған,
қоса ... және жеке ... ... ... мүддесін сақтау және
құқықтарын қорғау, бюджетке салықтар, алымдар, кедендік ... ... ... басқа да қаржылық міндеттемелердің есептеуінің
дұрыстығына, толық әрі уақытылы ... ... ... ... бекітілген тәртібінде комитет басшылығы және қызметкерлер
салықтар, алымдар, кедендік төлемдер және ... да ... ... ... толық әрі уақытылы бюджетке түсуін қамтамасыз
етуге жауап береді. Сонымен ... ... ... ... ... ... жүйесінің жағдайы туралы ақпараттың
дұрыстығына; бюджетке ... ... ... ... ... алдындағы басқа да қаржылық ... ... ... ... ... ... ... өнімдерінің өндірісі мен айналымына бақылауды, бюджетке
салықтар, алымдар, кедендік төлемдер және ... ... ... ... ... ... қарызды еріксіз өндіріп алу ... ... ... асырады.
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ... ... ... төмендегідей:
- Басқарма
- Координациялық - инспекторлық жұмыстар департаменті
- Мемлекеттік кірістердің есебі мен талдау Департаменті
- Фискальды жұмыстар әдістемесінің ... Заң ... мен ... ... және ... қамту басқармасы
- Кадр және қызметкерлермен жұмыс істеу Департаменті
- Әкімшілік-шаруашылық жұмыстар Басқармасы
- Қоғамдастыру және ақпарат ... ... ... ... комитеті (заңды тұлға құқығында)
- Қаржы полиция агенттігі (заңды тұлға құқығынада)
- ... ... ... тұлға құқығында)
- Алкоголь өнімдерінің өндірісімен айналымына мемлекеттік бақылау
жөніндегі комитеті (заңды тұлға құқығында).
1.3 Ұйымдарға салынатын ... ... ... Республикасының Қылмыстық кодексінде ұйымдарға салынатын
салықтан жалтарғаны үшін қылмыстық жауаптылық ... ... ... ... жағдайларда жиынтық жылдық табыс туралы декларацияны бермеу,
не ... ... ... ... ... немесе шығыстар
туралы көрінеу бұрмаланған деректерді енгізу арқылы, не салық ... ... ... өзге де ... ... ... ... салынатын салықтарды немесе өзге де міндетті төлемдерді төлеуден
жалтару, егер бұл әрекет салықты немесе өзге де міндетті төлемдерді ... де ... әкеп ... бес ... ... ... ... бір
қызметпен айналысу құқығынан айыруға, не төрт айдан алты айға дейінгі
мерзімге қамауға, не үш жүз ... ... ... ... ... сотталған адамның үш айға дейінгі кезеңдегі жалақысы немесе өзге де
табысы мөлшерінде айыппұл салына отырып немесе ... үш ... ... бас ... ... ... ... 222 бабымен көзделген құрам өзінің мазмұны
жағынан ҚК 221 бабымен ... ... ... ... кең. ... кодекстің 221 бабында салықты төлемеу туралы айтылса, онда ҚК
222 бабында салықтарды және басқа да ... ... ... жөнінде
айтылады. Екіншіден, егер ҚК 221 бабы қылмысты жасау әдісі ретінде тек
қана ... ... ала ... ... ... ... Қылмыстық кодекстің 222 бабы оларды декларацияға да, бухгалтерлік
құжаттарға да енгізуді қарастырады. Үшіншіден, Қылмыстық ... ... ... да салық салу объектілерін немесе басқа да төлемдерді жасыру
туралы айтылған. Төртіншіден, осы екі ... ... ... ... түрде ажыратылады.
Қылмыстық кодекстің 222 бабының 1 тармағы ең ауыр жаза ... ... бас ... айыру жазасын көздейтінін есепке ... ... ... Қылмыстық кодекстің 10 бабына сәйкес ауырлығы ... ... ... ... материалды, өйткені қылмыстық жауапкершілік
мемлекетке төленбеген ірі мөлшердегі салық түріндегі зиян ... ... ... ... 222 ... ... төленбеген
салық сомасы екі мың айлық есептік көрсеткіштен асса, салық төлемеу ... ... деп ... ... ... бұл ... ... мемлекеттің тиісті нысанда
төленген салықтар және басқа да міндетті төлемдер түріндегі табысқа деген
құқығы болып табылады. Ресей авторларының пікірінше бұл қылмыстың ... ... ... ... және салық сомасын дұрыс есептеу бақылауы
бойынша қатынастар есептеледі.[14, 65б].
Бірақ Ресей Федерациясының Қылмыстық кодексі бойынша бұл құрам
формалды ретінде ... ... алу ... ... да ... ... қылмыстық заңдары арасында күрделі айырмашылықтар бар
болғандықтан, сырттай ұқсастығына қарамастан бұл қылмыстардың объектілері
нақты ажырылатындығын ескеруіміз қажет.
Аталған ... ... 16 ... ... ... ... ... табылатын, міндетіне салық есебін жүргізу, ... және ... ... ... ... және ... есеп ... заңдардың негізіне сәйкес,
субъектілер ретінде ұйымның басшысы және бас бухгалтер болады.
Субъектілер ретінде ... ... ... салық
міндеттемелері бар ұйымдардың лауазымды тұлғалары ... ... ... ақ шет ел ... және ... жоқ адамдар
танылады. Әдетте бұлар Қазақстан Республикасының ... ... ... ... құрылған шет ел кәсіпорындарының және
бірлескен кәсіпорындардың, сондай ақ ... ... және шет ... ... басшылары және бас бухгалтерлері.
Мұндай түрдегі қылмыстар жалғыз адаммен ... ... ... ... айтуымыз керек.
Қылмысқа қатысудың ұғымы Қылмыстық ... 27 ... ... одан да көп адамның қасақана қылмыс жасауға қасақана
бірлесіп қатысуы қылмысқа ... деп ... ... ... ... ... ... бірге
қылмысқа қатысушылар деп танылады.
Қылмысты тікелей жасаған немесе оны жасауға ... ... ... бірге тікелей қатысқан адам, сондай ақ жасына, есінің
дұрыс ... ... осы ... ... ... да ... ... жауапқа тартуға болмайтын басқа адамдарды пайдалануға
арқылы, сол сияқты әрекетті абайсызда ... ... ... ... жасаған адам орындаушы деп танылады.
Қылмыс жасауды ұйымдастырған немесе оның ... ... ... сол сияқты ұйымдасқан қылмыстық топ немесе қылмыстық
қауымдастық (қылмыстық ұйым) ... не ... ... еткен адам
ұйымдастырушы деп танылады.
Басқа адамды азғыру, сатып алу, қорқыту ... ... өзге ... ... ... ... адам айдап салушы деп танылады.
Кеңестерімен, нұсқауларымен, ақпарат, қылмысты жасайтын қару немесе
құралдар берумен не ... ... ... ... қылмыстық
жасалуына жәрдемдескен адам, сондай ақ қылмыскерді, қаруды немесе ... өзге ... ... ізін не ... жолмен табылған
заттарды жасыруға күні бұрын уәде ... ... сол ... ... ... ... ... өткізуге күні бұрын уәде берген адам ... ... ... ... ... әрқайсысының қылмыстың
жасалуына қатысуының сипатымен және дәрежесімен айқындалады. (Қылмыстық
кодекстің 29 бабы).
Ұйымдарға ... ... ... ... ... ... ... басшысы және оның бас бухгалтері болады.Олар
қоса орындаушылар ... ... ... ... салық декларациясы
сондай ақ салық есебіне жататын басқа да ... осы ... ... ... ... ... басшысы болады. Ол
қылмысқа айдап салушы ретінде де көрінуі мүмкін, егер бухгалтерді табыстар
және ... ... ... ... ... ала ... ... көндірсе.
Қылмыстың орындаушылары сатушылар, кассирлер, экспедиторлар және
т.б. болуы мүмкін, егер солар арқылы құжатсыз тауар сату және ... ... ... ... салу ... ... тәуелсіз аудиторлар және салық ... ... ... Сот ... ... ... ... құрамында ұйымның қызметкерлерімен бірге аудиторлар және
салық органдарының қызметкерлері кірген оқиғалар кездеседі.
Көмектесушінің қылмысты орындаушыдан өзгешелігі, сол ... әр ... да ... ... іс ... ... ... Өйткені қылмыстық заңда көмектесушінің бір белгісі күні ... ... деп ... тегін көрсетілмеген. Күні бұрын қылмыс істелгенге дейін
көмектесуге уәде берген адам ғана қылмысқа көмектесуші деп табылады. Ал
адам күні ... ... уәде ... ақ ... ... ... көрсетсе, онда мұндай адамның әрекеті Қылмыстық кодекстің ... ... ... ... бірге орындаушы ретінде
бағаланады.
Ұйымның басшысының бухгалтерлік және ... қол ... ... қатынасы туралы айтқанда Қылмыстық кодекстің 37 бабы
жөнінде айтып кетуіміз керек. Мұнда өзі үшін ... ... ... ... ... іс ... ... адамның қылмыстық заңмен
қорғалатын мүдделерге зиян келтіруі қылмыс болып табылмайды. ... ... үшін ... ... ... өкім ... адам ... жауапқа
тартылады делінген. Сонымен бірге осы баптың екінші бөліміне сәйкес
көрінеу заңсыз бұйрықты немесе ... ... үшін ... ... адам ... ... қылмыстық жауапқа тартылады. Көрінеу заңсыз
бұйрықты немесе өкімді орындау қылмыстық жауаптылыққа ұшыратпайды.
Ұйымның меншік иесі, сондай ақ оның ... ... ... егер олар қылмыстың ұйымдастырушылары және айдап ... ... ... тек қана ... басшысы немесе
бухгалтері міндеттемелерін, сондай ақ ... ... ... орындап қылмыстың қатысушысы рөлінде болған жағдайда ғана
қылмыстық жауапкершілікке тартылады.[15, 15 ... ... жағы ... және ... ... ... 222 бабының диспозициясын талдау
қылмыстың үш ... ... ... ... Декларация беру міндетті жағдайларда жиынтық жылдық табыс ... ... ... ... бухгалтерлік құжаттарға кірістер немесе шығыстар
туралы көрінеу бұрмаланған деректерді енгізу;
3) Салық салынатын басқа объектілерді немесе өзге де ... ... ... және бюджетке басқа да міндетті ... ... ... Кодексіне сәйкес мемлекетте жалпы мемлекеттік
салықтар, сондай ақ ... ... және ... бар. ... салықтарға мыналар жатады: табыс салығы; қосымша құнға салық;
акциздер; бағалы қағаздармен операцияларға салық; арнайы төлемдер және ... ... ... және ... ... ... жер ... салық; көлік құралдарына салық, заңды тұлғаларды тіркеуге алымдар,
қызметтің кейбір түрлерімен айналысу құқығына ... ... ... Салық төлеушінің жалпы жиынтық ... ... және одан тыс ... ... ... ... 33 бабында заңды тұлғаға мынадай тұжырым
берілген: «Меншік, шаруашылық жүргізу ... ... ... ... ... бар және сол ... өз міндеттемелері бойынша жауап беретін,
өз атынан мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтар мен міндеттерге ... ... ... ... ... ... ... және жауапкер бола
алатын ұйым заңды тұлға деп танылады. Заңды ... ... ... немесе
сметасы болуға тиіс. Заңды тұлғаның өз атауы жазылған мөрі болады.
Салықтарды және басқа төлемдерді төлеуден жалтару үшін ... ... ... ... ... ... ... тұлғалары
көптеген амал тәсілдерді қолданады. Олардың барлығын жалпылама айтқанда
бухгалтерлік құжаттарға табыстар және ... ... ... деректер
енгізу немесе қаржы шаруашылық қызметтің құжаттарын бұрмалау деуге болады.
Табыстар және ... ... ... деректері бухгалтерлік
есептерге, есептік реестрлерге, орындалған ақшалай және шаруашылық
операциялар ... ... ... құжаттарға, магниттік ленталарға,
дискеттерге және компьютердің есте сақтау ... ... да ... ... ... ... салыққа, қосымша құнға салынған
салыққа, акциздерге, кәсіпорындардың мүлкіне салыққа, ... ... ... ... материалдарын сатуға, автокөлік құралдарын
сатып ... және ... ... ... ... қалпына
келтіруге. Жарнамаға және лицензиялық алымдарға байланысты болады.
Жоғарыда аталған әдістердің ... ... ... ... арқылы
салық міндеттемелерін азайтуға, салық органдарына жалған құжаттарды
ұсынуға бағытталады. Мұндай бұрмалаулар көп ... ... ... ... тазартуларды, сөздерді, цифрларды химиялық
реактивтермен өндіру арқылы жасалады.
Тергеу тәжірибесі көрсеткеніндей кәсіпорының ... ... ... ... қылмыстарын жасаудың алуан түрлі әдістері
қолданады. Мәселен, салықты төлеуден ... үшін ... ... операциялар (сатып алу, сату, объектілерді жалға беру және т.б.)
жасалады; бухгалтерлік есеп құжаттарында ... ... ... ... ... ... келіп түсуі
құжаттарда жазылмайды, ақшалай қаржылардың кассаға келіп түсуі жазылмайды.
Зерттеліп жатқан ... кең ... ... ... ... объектілерді есептеуден жасыру және бұл ... ... ... ... ... ... Осыған салық салу
объектісін ауыстыру да жатады: негізгі құралдарды ... ... ... фиктивті бартер, қаржы ... ... ... ... ... емес ... ... салық салынатын
жылжымайтын мүліктің және басқа мүліктің құнын азайту.
Осыны мысал ретінде түсіндірейік «Ардақ» ЖШС ... ... ... К деген ойдан алынған азаматпен негізгі құралдарды
кейінірек сатып алу ... ұзақ ... ... алу ... ... шарт
жасасады. Мұндай жалған келісім-шарт салық комитетіне ұсынылған
бухгалтерлік құжаттарда ... ... ... ... ол 740 мың ... ... ... жалтарып, сол үшін Қазақстан Республикасы
Қылмыстық кодексінің 222 бабы бойынша сотталды.
Тергеу ... ... көп ... ... ... ... үшін жалған кәсіпкерлікпен айналысатын немесе
өмірде жоқ ұйымдармен әртүрлі ... ... ... Бір ... ... ... үшін ... ЖШС мөрін және бланктерін
тауып алып ұзақ ... ... ... ... ... әр ... келісім
шарттарға отырады. Бір акционерлік қоғамның директоры банкроттық үшін
жойылған ЖШС мөрін және бланктерін ... алып ұзақ ... ... ... ... әртүрлі келісім шарттарды жасасып, ондағы деректерді
салықтың мөлшерін азайту үшін қолданған.
Салық мөлшерін ... ... оны ... ... ... ... кәсіпорындармен бірлескен қызмет туралы ... ... [16, 25 б]. ... төлеуден немесе оның мөлшерін азайту
мақсатымен кейбір заңды тұлғалар офшорлық аймақта орналасқан филиалдармен
келісім-шарттарға отырады. Ал, шын ... ... ... ... зонадан тыс орналасқан бас кәсіпорынмен жасалады. Табысты
жасырудың немесе салық ... ... ... да әдістері материалдарды
есептен шығаруға жалған құжаттарды дайындау, тауарларды сатып алуға
накладнойларды бағалаларды ... ... ... алу, ... ойдан
шығарылған тұлғаларды енгізу, материалдық шығындарды ... ... ... ... ... тез ... ... құнына енгізу.
Салықтарды есептеу келіп түскен тауарлар туралы жалған деректер
бойынша азайтылуы мүмкін. Мұның өзі ... ... ... ... ... ... ... сатылған тауарлардың бағасын, өндірістің
негізгі құралдарын жалға бергені үшін ... ... ... ... ... ... Жоғарыла аталған бұрмалаулар алғашқы құжаттарға,
сондай ақ есептік құжаттарға енгізіледі.
Қылмыстық кодекстің 222 бабын талдайтын ... ... ... ... яғни ... беру ... жағдайларда жиынтық жылдық
табыс туралы декларацияны бермеу, салықтың бір түріне ғана табыс салығына
ғана қатысты ... ... ... ... ... әдісінде декларацияға
немесе бухгалтерлік құжаттарға кірістер немесе ... ... ... ... ... ... ... қатысты болуы мүмкін.
Қылмысты жасаудың үшінші әдісі, яғни ... ... ... ... өзге де ... төлемдерді жасыру қалған барлық
салықтарға және басқа да міндетті төлемдерге қатысты болып келеді.
Салық салу объектісін ... ... ... ... ... ... әрекетін түсінеміз. [16].
Қылмыс келесі жағдайларда жасалған деп ... ... ... ... ... ... жалтарса есептік жылдан
кейінгі 11 сәуір.
2) Декларацияға немесе бухгалтерлік құжаттарға ... ... ... ... ... ... енгізу арқылы салық төлеуден
жалтарған кезде - ... ... ... ... күннен 10 күн мерзім
өткеннен кейін;
3) салықтардың және міндетті төлемдердің басқа түрлері бойынша- оларды
төлеу үшін ... ... ... кейін;
Қылмыстың субъективтік жағы жанама немесе тікелей ... ... ... ... ... ... бар. ... бұдан оның лауазымды тұлғалар да көп ... ... ... ... оларға да пайдалы (жоғары материалдық
сыйақыларды, сыйақыларды алу, қызмет бойынша ... және т.б.). ... ... төленуге жататын салық сомаларын қасақана түрде азайту
арқылы өз ұйымының және өзінің жеке пайдакүнемдік ... ... ... ... ... жалтару бірнеше рет жасалған
жағдайда үш жылға ... ... ... бір ... болу ... бір қызметпен айналысу құқығынан айыра ... екі ... ... ... айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде немесе сотталған адамның
екі айдан бес айға дейінгі кезеңдегі жалақысы ... өзге де ... ... ... не ... ... ... онсыз бес жылға
дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
Қылмыстың бірнеше мәрте ... ... ... ... белгілі бір бабында немесе бабының бөлігінде көзделген екі
немесе одан да көп ... ... ... ... рет ... ... ... бірнеше мәрте жасалуы болмайды, егер бұрын жасалған
қылмыс үшін соттылық жойылған болса.
Салық ... ... ... жаңа ... Салық
кодексінің салық әкімшілігін жүргізу бөлімінде айтылған. Мұнда салықтық
бақылау, салық тексерулері, камеральдық бақылау тәртіптері орын ... ... ... бақылауы дегеніміз - салық қызметі органдарының
салық ... ... ... ... ... ... жарнамаларының толық және уақтылы аударуын ... ... ... ... ... ... салу объектілері мен салық салуға байланысты объектілерді
есепке алу;
бюджетке түсімдерді ... ... ... ... ... есепке алу;
салық тексерістері;
камералдық бақылау;
салық төлеушілердің қаржы-шаруашылық қызметі мониторингі;
фискалдық жады бар бақылау - касса машиналарын қолдану;
-акцизделетін тауарлардың кейбір ... ... және ... ... ... айналдырылған мүлікті есепке алу, бағалау ... ... ... ... ... ... ... нысандарында жүзеге асырылады.
Салық тексеруі - салық қызмет органдары жүзеге асыратын, Қазақстан
Республикасы ... ... ... ... ... тексерулерді
тек салық қызметі органдары жүзеге асырады. ... ... ... ... ... тескеру, рейдтік тексеру және хронометраждық
зерттеу.
Құжаттық тексеру өз ... ... ... бөлінеді:
- кешенді тексеру - ... және ... ... ... ... жеке түрі ... салық ... ... ... ... үшін біздің республикамызда салық
органдарының бақылау қызметін жетілдіру барысында көп жұмыстар атқарылуда.
Салықтарды ... ... алу және ... ... қызметтерін
жүзеге асыратын мемлекеттік ... ... ... ... ... ... басқару органдары өз іс-қимылдарын осы ... ... ... және жаңа ... өзге де ... сай
болатындай етіп қайта құруға тиісті. Сонымен қатар, салықтардың туындау
көзі ... және ... ... қызмет салалары болғандықтан, осы
аяларды мемлекеттік басқаруға да аса ден қою ... ... ... ... ... сапалы аяны басқару әкімшілік құқық ұйымдастыру тұрғысынан жүзеге
асырылады.
Салықтық реттеу аясында ... ... ... ... рөлі ... сондай-ақ мемлекеттегі экономиканың құрылымы, әлеуметтік-мәдени
және әкімшілік-саяси қызмет ерекшеліктері де есепке ... ... ... ... ... ... басқаратын субьектілердің ... ... ... білу және ... де ... ... қызметі
ұйымдастыруға қажетті әрекет болып саналады. Салықтық реттеу қызметін
әкімшілік және ... ... ... ... өте зор әрі ... ... ... Осы нормативтік құқықтық актілерді ... ... ... ... ... заң күші ... мәні бойынша,
салықтық реттеу қызметінің басқаруды ұйымдастыруға ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру
мәселелерін реттей отырып, нақты қағидаттарды бекітетін, тікелей ықпал
ететін нақты нормалардан тұрады, сондай-ақ саланы ... аяны ... ... ... ... ... ... құдіреттерін
межелеуді айқындайды. Салықтарды ... ... ... ... ... дамуын реттеу, ақша және баға саясаты,
шетелдік инвесторларды ынталандыру, шағын және кіші кәсіпкерлікті дамыту,
ауыл шаруашылығын нығайту. Осы ... ... ... реттеу,
басқару функциялары және әдістері өз кезегінде оның ... ... мен ... ... реттеу - салық менеджментінің құрылымының құрамды элементі.
Қазіргі жағдайда салықтық ... ... ... ... ... ... ... санын қысқарту есебінен ... ... ... ... Салықтық преференциялардың бірден-бір адресаты
әлемдік нарықта бәсекелестікке қабілетті өнімді шығаруды қамтамасыз ететін
тауар өндірушілер болып табылады. Салықтық жеңілдікті берудің ... мен ... ... ... ... ... ... оның нарыққа енуінің старттық мүмкіндіктерін ... ... ... мен ... да ... етеді. Мемлекеттік қаржылық, оның ішінде салықтық саясат қаржылық
құйылым есебінен емес, оларға бар ... ... өз ... және ... ... беру ... ... экономикалық жағдайларын теңестіруге бағытталуы тиіс. Оның
жеткіліксіздігі кезінде бұл ... ... ... ... немесе
бюджеттен ақылы немесе қайтармалы шартпен берілетін мақсаттық бюджеттік
несиелер арқылы шешіледі.
Биылғы жылдан бастап еліміздің Салық кодексінде ... рет ... ... ... деп ... жаңа бақылау үлгісі бекітіліп
отыр. Бұл үлгі салық төлеушінің ұсынған ... ... мен ... ... ... және зерттеу негізінде жүргізіледі. Камералдық бақылау
салық ... ... ... ... ... ... және ... тиісті есебін ұсыну, құжатты ... ... ... ... заңдылығы сияқты барлық тексерулерді қамтымақ.
Бұдан бұрын жүргізіліп келген рейдтік тексерулер мен ... ... ... ... ... ... салықтық
тексеру актісімен тіркелмейді. Егер де салықтық есептерді толтыруда
кемшіліктер, мәліметтер ... ... ... ... шағын бизнес субъектілері үшін көрсетілген жағдайлар асыра
пайдаланылса, салық төлеушіге камералдық ... ... ... жою ... ... хаты ... ... хаты салық төлеушіге шақыртылатын уақыттан 2 жұмыс күні бұрын
тапсырылуы тиіс. Ал ... ... ету ... ... ... ... 10 жұмыс күні мерзімі ішінде жоюы керек. Бұл
ретте ҚР "Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы" ... ... ... ... ... ... мен ... салық
төлеушіге заңды талаптарды орындамағаны үшін ... жаза ... бар. ... ... ... ... органдары тарапынан камералдық
бақылауды жүзеге асыру кезінде кемшіліктерді табуға мүмкіндік туғызып қана
қоймай, салық төлеуде жалтарып ... ... ... де ... ... ... жылы ... бақылаудың нақты элементі ретінде
корпоративтік ... ... ... ... ... ... қызметі әкімшілік құқық бұзушылықтарды болдырмау
мақсатында қолданыстағы салық заңнамасы ... ... өз ... ... байланысты салықтар мен төлемдерді дәлме-дәл жоспарлау ... ... ... ... ... төлеушілерді әкімшілік жауапкершілікке
тартқызбау мақсатымен Салық кодексінде көрсетілгендей, белгіленген кезеңде
төленетін корпоративтік ... ... ... ... ... сомасы
алдын ала анықталуы тиіс. Қорыта айтқанда, салық міндеттемелерінің дер
кезінде және толықтай орындалуы үшін ағымдағы салықтық ... ... ... ... төлеуші ертерек анықтауы қажет.
Барлық салық төлеушілер мемлекеттік тіркеу рәсімдерінен өтеді. Содан
соң олар туралы мәліметтер дерек қорлар мен ... ... ... және
өрекетсіз салық төлеушілер жайлы толық ақпараттан ... ... ... осы жылы ... ... 46 ... салық органдарымен
байланысын жоғалтты. Бұл не ... не ... табу ... емес
омпаниялар, ал заң бойынша біз салық міндеттемелерінің ... ... ... ұжым ... ... оның ... ... тиіс.
Біз амалсыз, шарасыз жағдайға тап болдық, оларды не ... ... ... ... ... жауапкершілікке шақыра алмаймыз. Осы
күрделі мөселелер бар және біз оны шешу ... ... ... ... ... ... бастап Салық кодексіне әрекетсіз салық төлеуші ұғымы
енгізілді. Әрекетсіз занды тұлға ... ... ... ... ... ... туралы декларацияны немесе ... беру ... бір жыл ... ... ... ... танылады, бұған аталған декларацияларды беру жөніндегі талаптар жоқ,
колданылмайтын салық төлеушілер қосылмайды.
Енді салық ... ... ... ... сақтай отырып,
Мемтізілімнен шартты түрде шығаруға қақы бар. Тек егер ... ... ... жағдайда.
Барлық салық органдарында салық комитеттерінің бірінші басшыларының
бұйрығымен бекітілетін және тиісті шешім шығаратын, мемлекеттік тізілімнен
шартты шығаруға ... ... ... ... ... төлеушілердің
тізімдерін қарайтын комиссиялар құрылған.
Бүгінгі күні сондай тізілімдер жасалған. Оларға 47 мыңнан астам
компаниялар енді, қалғандары ... ... ... ... ... жалғасуда. Шартты шығарылған кәсіпорындардың тізімі 2004 жылғы
"Бухгалтер ... ... ... ... бұл ... ... ... төлеуші шартты шығарылған бүйрықтың
негізіндегі күні мен нөмірі көрсетіледі /25/.
Іскерлік серіктестерді күмән тудыратын мәмілелерден сақтандыру үшін
оларда тоқтап ... ... ... ... ... ... онда бес ... көп іс-қимылсыз тоқтап тұрған компаниялар
енгізіледі.
Салық кодексінің 210-бабы ... ... ... ... ҚҚС ... ... ... құн салығын төлеушілер тізілімінен
шығаруға дербестік ... Бұл шара ай ... ... ... ... ... ... бізге жылына бір рет корпоративтік табыс
салығы туралы декларацияны немесе жеңілдетілген декларацияны бір ... ... ... ... ... ... ... шартты
шығаруға құқық берген.
Шартты шығарылған салық төлеушілердің тізімі республикалық салық
комитетінің - ... ... ... ... ... және салық берешегін, оның ішінде
айыппұлдар мен өсімақыларды өтеген соң Салық комитетінің бұйрығы ... ... ... ... ... салық төлеушіні қайта
қалпына келтіруге болады.
Барлық салық төлеушілердің назарын ... ... ... ... осы тұлғалар көшіріп алынған дербес ... ... ... ... есеп ... ... салу ... ескерілмейді.
Шартты шығару рәсімі мынадай ... ... ... мүмкіндік
береді:
- салық төлеушілердің өз салық міндеттемелерін орындауын тәртіпке
келтіру, сондай-ақ шартты шығарып тасталған ... ... ... ... ... ... ... төлеушілерді шүбәлі келісімдерден
сақтандыру;
Салық міндеттемелерін орындауды жеңілдету, оның ... ... ... ... біз ... (олардың қатарында: ҚР ҚМ
СК шет порталында салық салу ... ... заң ... ... ... ... ... қарау мүмкіншілігін, салық төлеушілердің
пікірлерін анықтау, сенім телефондарын орналастыру және ... жүйе ... ... шеңберінде нақты қызметтер керсетіледі.
Бұл салық төлеушілердің салық есептілігін электронды түрде ... ... ... ... ... салық төлеушілердің 10 пайызы есепті электронды түрде
даярлайды. Және бұл едәуір жоғары көрсеткіш. Мысалы,ұлыбританияда былтыр
осы ... бар ... 3 ... ... ... қатынас, - біріншіден, уақытты үнемдеуге
кемектеседі, екіншіден, қағаз ... ... ал ... ... инспекторлармен тікелей түйісулері кемуі себепті сыбайластық
әрекеттерді кемітеді.
Салық органдарына қойылар ... ... ... ... ... ... ... түсінікте салық органы тек салықтар мен басқа да
алымдар төленуінің дұрыстығын, толықтығын және уақытылылығын қадағалайтын
мемлекеттік ... ... ... Ал ... ... ... ... сипатқа ие болып келеді. Осы тұрғыдан алғанда бюджетке тиесілі
алымдарды өз ... және ... ... ... салық төлеушіге
көмектесу де оның міндеті болып саналады.
Ақпараттық технологиялардың салық инспекторларының ... ... ... керек екенін біз әлдеқашан түсіндік. Бізде ақпараттық
жүйелерді енгізу жөніндегі ... ... үш ... бері ... ... ... барлық стратегиялық және әдістемелік
мәселелері осында талқыланьш, осында ... ... ... ... ... ... қажетті ақпараттык және сервистік қызметтерді ұсыну
мұнда негізгі басымдықтар болып табылады.
Біріншіден, қағаз ... есеп ... ... ... ... ... уақыттан үнемдейді. Екіншіден, есепті
электронды пошта арқылы кез-келген ... оның ... ... ... де, сол ... ... уақытта түнгі сағат 24-ке ... ... ... Ол өте ... ... ... ... калыптастыратын қамтамасыз ету бағдарламасы есептік мәліметтерде
арифметикалық немесе ... ... ... ... ... жағдай жасайды. Сонымен бірге, салық төлеуші салық ... ... да ... тұра ... ... ол ... ... 4-ке дейін өз есебінің жағдайы туралы ақпарат ала ... ... ... ... бар дискетті алып, өз
компьютеріне Салық комитетінің қамтамасыз ету бағдарламасын қондырғаннан
кейін, ол кез келген ... ... ... ... өз ... реттілігін, әрбір бюджеттік квалификация бойынша сальдоны
тексере алады. Оның ... ... ... ... ... және ... өз ... көшіріп алуына болады. Басқаша айтқанда,
салық төлеуші салық органында бар ... ... ... ... Оның ... ... ... өзі ұсынған Декларацияны
электрондық түрде көріп, ... ... ... және ... дұрыс
тіркелгеніне көз жеткізуге мүмкіндігі бар. Ол үшін ... ... енсе ... ... ... ... ... қамтамасыз етуші
бағдарламалары салық төлеушілер үшін тегін.
Сол ... осы ... ... ... ... бюджет қаржыларындағы
өзгерістер туралы, нұсқаулық хаттар және басқа да ақпараттық материалдар
ұсынуды жоспарлануда. Бүгінгі күні электронды ... ... ... 102 ... ... ... ... Мәселен, өткен жылдың
қыркүйегінде мың салық төлеушінің бір мезгілде секундтың бір ғана ... кезі ... ... ахуалдың жақсарып, салықтар саны ... ... ... сол ... ... салу ... ... жаққа
қарай өзгерген кезде салық әкімшілігі мен салықтық бақылау ... ... ... ... ... отырып, мемлекет олардың
төленуін талап етуге құқылы. ... ... ... жеке ... ... ... ... болатындықтан, онсыз
нарықта тепе-тең жағдайлар тумайды. Басқаша айтқанда, салық ауыртпалығын
төмендету бақылауды күшейту ісімен қатар жүруі ... Бұл ... ... ... ... ... ғана емес, сонымен бірге салауатты
экономикалық орта және ... ... ... қалыптастыруда маңызды
элемент болып табылады.
Ең алдымен ... ... ... ... бақылау
жұмыстары мен өәі де бар мүмкіндіктер туралы, оның ішінде ... ... ... да ... ... корпоративті табыс салығы бойынша салық есебіне
камералды бақылау жасаудың ... іске ... ... жүргізілуде. Он
бір министрлікпен және ведомствомен электронды ақпараттық ықпалдастық
негізінде камералды бақылау ... ... ... ... Ол ... ... және төлеген ... ... ... ... ... ... қолданудың негізділігі мен
дұрыстығын анықтауға жағдай жасайтын болады.
Салық жүйесі өмір сүрген жылдар ішінде салық ... және ... ... ... еді. ... ... қажеттігі жөнінде еске
салу, күш көрсету, ескерту кезеңдері артта қалды. Ендігі ... ... ... ... ... ... салық телеудің өмір нормасына
айналуға тиістігіне, оның өркениетті елде тұрып, заңға ... ... ... ... ... ... ... бюджетке келер пайда да зор. Көптеген салық ... ... ... ... ... ... ... жүргізілетін
жұмыстарды дұрыс ұйымдастырудың, олардың уақытылы ақпараттар алып
отыруының бюджеттің қосымша ... ... ... ... ... төлеушінің салық берешегі шотына билік ету ... ... ... ... ... ... ... шектеу қойған мүлікті ысырап етуі,
иеліктен шығаруы, жасырып ... ... ... беруі, сондай ақ Қазақстан
Республикасының заңнамасында көзделген ... ... ... ... ... ... мүлікті беруден бас тартуы, несие ұйымдары
қызметшісінің салық органдары шығыс операцияларын ... ... ... ... банк ... жүзеге асыруы.
Қылмыстың тікелей объектісі — мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігін
қалыптастыру және ... ... салу ... ... ... ... ... немесе әрекетсіздік арқылы ... ... ... ... жағынан — тікелей қасақаналықпен жүзеге асырылады.
Қылмыстың ...... ... ... ... ... ... міндетті салық төлеуші.
2 ТАРАУ САЛЫҚ САЛУ АЯСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТАРМЕН ТЫҒЫЗ ... ... ... ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАЛДАУ
2.1 Салық салу саласындағы басқа да қылмыстарды қылмыстық құқықтық
талдау
Жалған кәсіпкерлік сияқты кең ... ... көп ... ... ... ... ... кодекстің 192 бабының
диспозициясында жалған кәсіпкерлік, яғни кәсіпкерлік немесе банктік
қызметті ... ... ... ... алу, ... ... ... өзге
де мүліктік пайда алу немесе тыйым салынған қызметті жасыру мақсаты бар
азаматқа, ұйымға немесе мемлекетке ірі зиян ... ... ... ... ... ... жасалу механизмі кәсіпкерлік немесе
банктік қызметті жүзеге асыру ниетінсіз, керісінше ... ... ... алумен сипаттайды. Мәселен, Алматы қаласында Ж деген азамат
2007 жылдың қазанынан 2008 жылдың ақпан ... ... ... ... ... ... асыру ниетінсіз бірқатар коммерциялық
кәсіпорындарды құрып оларды басқарды. Ол қалалық ... ... ... ... ... ... тіркеді. Келесі фирмалар:
«Промстройснаб», «Казсервисобеспечение», «Базис», ... ... ... бастады. Аталған фирмалардың есепшоттарына заңды тұлғалар
әртүрлі ақша қаражаттарын аударды. Шын ... ... ... ... ... көрсетілмеді. Барлық кәсіпорындарда бухгалтерлік есептер
жүргізілмеді, тіркеу бойынша ... ... ... ... салықтар және басқа да міндетті төлемдер төленбеді.
Бюджетке түспеген қосымша құнға салынбаған салықтың жалпы сомасы
26.06.2008 ж сот-бухгалтерлік ... ... ... 200.727.122
теңгені құрады.
Жалған кәсіпкерлік қылмысының объектісі ... ... ... ... ... бағытталған қоғамдық қатынастар
болып табылады.
Қылмыстың объективтік жағы әртүрлі жеңілдіктерді, артықшылықтарды
алу үшін жалған ... ... құру ... ... ... ұйым құрылтай құжаттарында немесе алынған ... ... ... ... және ... ... онда ... кәсіпкерлік фактісі бар екендігі анық көрініп тұрады.
Жалған кәсіпкерлік үшін қылмыстық жауапкершілік азаматқа, ұйымға
немесе мемлекетке ірі зиян ... ... ... ... ... бес жүз ... есептік көрсеткіштен асса салық төлемеу ірі мөлшерде
жасалған деп ... ... ... ... және ... ... ... алуға немесе салықтардан босатылуға, қандай да мүліктік
пайданы алуға тыйым салынған қызметті жасырумен жасалады.
Қылмыстың субъектісі он алты ... ... есі ... жеке ... танылады.
Салық полициясының бас басқармасының деректері бойынша 2008 жылы
79 ... ... ... бойынша, ұйғарымдармен 20 млрд
теңгеден астам қаржының заңсыз айналымы тоқтатылды. Салық полициясының ... 2000 жылы 104 ... ... ... ... ... ... қозғалыстары тоқтатылды. Айналымнан 26 млн теңге
алынып, бюджетке ... ... ... ... ... ... ... коммерциялық кәсіпорындар және ұйымдар тіркеусіз және арнаулы
рұқсатысыз жұмыс істейді және кейде тыйым салынған кәсіпкерлік ... ... ... кәсіпорындардың заңсыз қызметі салық
салудан жалтаруға мүмкіндік береді. Көп жағдайларда мұндай ... ... көп ... ... сақтаумен және сатумен
байланысты болады.
Салық салу ... ... ... ... ақ ... жөніндегі көрінеу заңсыз мәмілелерді тіркеу, табиғат ресурстарын
мемлекеттік есепке алу мен мемлекеттік жер ... ... сол ... ... ресурстарын қорғап, толықтырғаны үшін төлемді
қасақана төмендету, егер бұл әрекеттерді ... адам ... ... пайдалана отырып, пайдакүнемдік немесе өзі жеке мүддесі үшін ... екі жүз ... ... ... дейінгі мөлшерде немесе сотталған
адамның бір айдан екі айға дейінгі кезеңдегі ... ... өзге ... ... ... ... не үш жылға дейінгі мерзімге белгілі
бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айыруға жазаланады.
Бұл қылмысты жасаудың ... ... ... ... күні ... мәмілелерді тіркеумен сипатталады. Сол арқылы қасақана ... ... ... ... ... Есептік деректерді
бұрмалау табиғат пайдалану объектілерінің сандық, сапалық көрсеткіштері
туралы мәліметтерді төмендетумен көрініс табады. Нәтижесінде жер ... ... ... да ... ... бюджетке азайтылған мөлшерде
түседі.
Қылмыстың құрамы ... ... ... 225 ... ... кез ... іс ... біреуі орындалған
жағдайда қылмыс аяқталған деп саналады.
Қылмыстың субъективтік жағы тікелей қасақаналықпен сипатталады.
Субъект ... ... ... ... ... тіркеп жатқанын,
мемлекеттік есеп және мемлекеттік кадастр деректерін ... ... ... ... пайдаланғаны үшін төлемді азайтып жатқанын
біледі және бұл ... ... ... Сондай ақ қарастырып жатқан
қылмыс құрамының белгілеріне пайдакүнемдік немесе ... да жеке ... ... он алты ... ... есі дұрыс жеке тұлға
болып табылады. Субъект ретінде лауазымды тұлға болуы мүмкін, егер ... ... ... ... ... ... ... пайдаланғаны үшін қолданып жатқан заңдардың негізінде төлемді
алу кірсе.
Осы топтағы қылмыстарға сондай ақ кеден төлемдері мен ... ... ... ... Бұл қылмысты салық салу ... ... ... Кеден төлемдері мен алымдарын төлеуден
жалтару қылмысы ... ... ... ... ... ... бергені
үшін алынатын алымдарды немесе басқа кедендік төлемдерді төлеуден жалтару
әрекетімен сипатталады.
Мұндай қылмыстарды жасау механизмі кеден декларациясына күні бұрын
жалған ... ... ... ... ... кеден
төлемдерін және салықтарын төлеуден босатылады немесе оның ... ... ... ... ... ... негізделеді және онымен өте тығыз байланысты ... ... ... ісі ... ... алға қоятын
талаптарын, оның принциптерін ескере отырып жүзеге ... ... ... ... ... ... ... салық төлеушілерді жаңа салықтардың енгізгені жөнінде міндетті түрде
хабардар ету;
- салықтарды төлеу, ... ... ... ... ... ... міндеттемелерін атқаруды ерікті түрде атқару ... ... ... пайдалану арқылы мәжбүр ету түрінде төлетуді қамтамасыз
ету.
Салық қызметінің органдары республикалық бюджет есебінен ... ... ... ... ... ... көптеген
қиындықтарға, атап айтсақ, ете қиын ... ... ... шешу үшін мамандарды іріктеу және қайта дайындау, қазіргі жаңа
техникамен танысу, салық ... ... жаңа ... ... ... ... төзуге тура келді.
Салықтық саясатты жетілдіру мақсатында Қазақстандағы ... ... ... салықтардың дұрыс есептелуіне бақылау ... ... ... ... ... ... мына ... қызметтер жүзеге
асырылады: заңдардың жобасын жасау, жүргізіліп жатқан ... ... ... ... ... ... ... жасау, салық заңдылығын
қолдану үшін нормативтік актілерді әзірлеу, тексерудің әдістері ... ... ... ... бағдарламаларды жасап шығару,
жүргізілген реформалардың нәтижесіне баға ... ... ... ... ... ... ... бойынша мәліметтерге
талдау жасау, жұмыстардың сапалылығына жалпы бақылау жасау.
Қазіргі кезде салық органдары ... ... ... Осы ... ... ... ... сапасы, олардың
біліктілігі, салық органдары жұмысының тимділігі ... ... ... ... ... үшін қай ... проблема бар екенін бірден
айқындауға мүмкіндік туады. Бұл жаңаша қызмет декларацияға алгоритмдерді
есептеу, орташа көрсеткіштер мен ... ... ... талдау жасау
негізінде жүзеге асырады. Мұндай жағдайларда әрбір салық тексерісі тиімді
болады.
Атқарылған ... алға ... ... сай ... ... олқы ... жататыны қай салада болмасын кездесіп түрады. «Көш жүре
түзеледі» дегенмен, келешекте мұндай кемшілікті болдырмау мақсатында ... алу ... ... негізін қалап қою қажет. Ол үшін олқылықтардың
себебі мен сандарын анықтап алған абзал. ... ... ... ... кешегі мен бүгінгі қателіктердің ащы сабақтарынан дәріс алған ... ... ... іс ... ... ... бірі - ... салық жөніндегі сауаттылығының артуы деуге болады. Сонда ғана
салық төлеушілер салық заңдылықтарының ... ... оң ... ... ... ... бұрмалаушылыққа жол бермеу мақсатында
бұқаралық ақпарат қүралдарына насихаттау- түсіндіру жұмыстары кеңінен
жүргізілуде.
Қорыта айтқанда, облыс бойынша ... ... өз ... ... ... ... ... кәсіби біліктілігін үнемі
арттырып отырса, атқарған істерді сапалы болады және де ... ... ... ... ... ... ... еңбек ете береді.
Өйткені, салық ісі - халық үшін екені салықшылар жақсы біледі.
2.2. ... ... ... үшін жаза ... ... Республикасы Қылмыстық кодексінің 38 бабының 1 ...... ... ... ... ... мәжбүрлеу шарасы.
Жаза қылмыс жасауға кінәлі деп танылған адамға қолданылады және ол ... мен ... ... ... ... ... ... оларды шектеу болып табылады.
Жазадан құтылмайтындық қағидасы кінәлілерге және ... ... ... жаңа ... ... ... ... шарттарының
бірі болып танылады. Жазадан құтылмайтындық қағидасын жүзеге асыру ... ... ... жазаның қатаң шараларын, сонымен бірге
алғаш рет маңызы шамалы қылмыстар жасаған ... ... әсер ... ... ... ... ... [17,18 б].
Қоғам дамуының белгілі бір деңгейінде жаза пайда бола ... әр ... ... ... ... күрделі жолдарынан өтті. Адамзаттың
тарихи даму кезеңінің кез келген құрылысында жаза өзгеріп отырды. Жаза
және оны ... ... ... ... ... М.Д.
Шаргородскийдің пікірінше, қылмыстық құқықта жаза, оның пайда болу және
даму кезеңі, ... ... ... ... ... ... жағдайда
ғана жазаның рөлін дұрыс түсінуге болады [18, 5 б].
Қылмыстық ... жаза деп – ... ... ... қатысты тек
сотпен қолданылатын мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы айтылады. Жазаның мәні
қылмыс жасаған кінәліні белгілі бір ... ... ... ... ...... ... тәркілеуде – барлық мүлкінен
немесе оның бір бөлігінен; айыппұл, түзеу жұмыстары және т.б [19, 6 ... ... ... қылмыскерлерге тиесілі белгілі бір
игіліктерден айырады және қылмыскердің іс-әрекеті ... ... ... ... жаза қолданылатын адамға қайғы келтіреді. Ең
алдымен жазаның қажетті белгісі ретінде, осы ... оны шара ... деп ... – [18,16 ... ... ... жаза деп «қылмыстық заңмен белгіленген және
сотталғандардың құқықтары мен мүдделерін айыруға ... ... ... ... мәжбүрлеу шарасы; жаза қылмыс жасаған, кінәлі деп
танылған адамдарға, ... ... ... ... ... ... ... – деді [20, 347 б]. Біздің ойымызша, қылмыстық
жазаның түсінігін ... А.И. ... жаза ... ... ... оның ... ... мақсаттары:
а) әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру;
ә) сотталушыны түзеу;
б) сотталған тұлғаны жаңа қылмыстар ... ... ... жеке
сақтандырудың мақсаты);
в) басқа тұлғаларды қылмыс жасаудан сақтандыру (жалпы сақтандырудың
мақсаты).
Әлеуметтік ... ... ... ... қалпына келтіру былайша
іске асады: сот әділ жазаны ашық ... ... ... (сот ... ашық мәжілістерде қаралады), мемлекеттің қылмыстық заңдылықты
бұзған ... ... шара ... ... ... ... қоршаған ортаны, халық денсаулығын тұтас алғанда және басқа
да неғұрлым маңызды игіліктерді қорғай алатынына ... әр ... ... ... заң ... ... мақсаты болып
жарияланғандықтан, сот дәл әділетті жаза тағайындау мәселесіне неғұрлым
терең зейін салып, ... ... ... ... ... ... қалпына келтіру мақсатына қол жеткізу мүмкін емес.
Сотталушыны түзеу – ... ... ... заңдылығының
адамгершілік бағытты қолдайтындығының куәсі. Мемлекет – қылмыс ... ... ... ... бұл ... ... өтеп ... соң
қоғамға, ол енді қайтадан жаңа қылмыстар жасамайтындай етіп қайтаруға
ұмтылуы тиіс. Түзелуді екі ... ... ... орынды: біріншіден,
сотталушыға ықпал етуші тәрбиелеу үдерісінің өзі ретінде және екіншіден,
бұл ықпалдың нәтижесі ретінде.
Түзеу ... – бұл ... ... ... ... ... ... жеткізген теріс әдеттерді аластату.
Арнайы (жеке) сақтандыру (превенция) мақсаты жазаның жеке ... ... ... Оның мәні мен ...... ... жаңа
қылмыс жасаудан сақтандыру. Ол қылмыс жасаған ... ... ... ... мынадай тәсілдермен жетеді. Біріншіден, сотталған
тұлға жаңа қылмыс жасау дәрменділігінен айырылады.
Екіншіден, арнайы сақтандыру мақсатына жазамен қорқытып, ... ... ... ... ... жазаның сөзсіз екендігіне
байланысты. Жаңа қылмыс жасағандығы үшін жаңа жазадан ... ... ... екендігін сезіну – адамды қылмыс жасаудан бас тартқыза алады.
Үшіншіден, ... ... ... ... өтеу ... ... түзелу бағытында әсер етіп, осы арқылы оны
жаңадан қылмыс ... ... ... ... ... – сотталған тұлғаны емес, ... заң ... ... ... ... ... басқа
тұлғаларды қылмыс жасаудан жазалау арқылы сақтандырудан ... ... ... қарағанда бұл мақсаттың айырмашылығы – ол қылмыс
жасаған жеке ... ... ... сенімсіз тұлғаларға, сол сияқты, заңдар
мен басқа да нормативті ... ... ... ... тұлғаларға
арналған.
Қылмыс жасаған адамға жаза тағайындау арқылы олардың санасы санасы ... ... ... ... ... тигізе отырып, оларды
қылмыс жасау туралы ойдан арылтуға ... ... ... үшін ... ... ... ... тұлғаларды қылмыс жасаудан
ұстап қалады.
Жазаның Қылмыстық кодекстің 38 бабында ... ... ... ... ... болып келсе, екінші жағынан, ажырамас ... ... ... жаза ... ... ... көзқарастар
қалыптасқан. М.Д. Шаргородскийдің ойынша, жазаның мақсаты болып тек қана
қылмыстардан сақтандыру ... және ... ... ... (қорқыту)
және иландыру (тәрбиелеу) – бұл мақсатқа жететін құрал [19, 33 б].
И.С. Ной, жазаның мақсаттары ... ... ... ұғымын жатқызуға
қарсылық білдірді [21, 36 б].
Н.А. Беляев болса, ... ... ... ... ... үшін құқықбұзушыға қайғы келтіру және кек алу түріндегі шектеу», –
көрінеді деді [22, 36 б.].
И.И. Карпец жаза мақсатының түсінігінде сазайын ... ... ... деп атап ... [23, 141 ... әділеттілікті қалпына келтіру қылмыстық жазаның мақсаты
ретінде қылмыстық заңдарда ... ... Жаза ... ... ... ... ... мен бостандықтарын қалпына келтіруден
көрінеді. Қалпына келтірілетін қылмыстық-құқықтық санкциялардың сипаты
қылмыс жасалған ... ... ... мен ... ерекшелігімен
тығыз байланысты [23, 364 б].
Ю.М. Ткачевский түзеу және ... ... жаза ... ... әсер ету ... ... ... жатқан
ұғымдардың арасындағы айырмашылық қылмыскерге әсер ету нәтижесінде қол
жеткен өзгерістерден ... ... ... ... ... ... Бұл ... қалыптасқан қоғамға қарсы көзқарастарды,
әдеттерді және дағдыларды ескеру ... ... ... – деді [24, 58 ... ... ... жасалатын қылмыстарды сақтандыруды жаза
мақсаты ретінде жалпы сақтандыру немесе жалпы (генеральды) ... ... Жеке ... ... бұл ... ... қылмыс жасаған
жекелеген адамдарға емес, қылмыс жасамаған, бірақ осындай ... ... ... ... [25, 192 ... ... ... тікелей бағытталған сақтандыруды арнайы (жеке)
сақтандыру ... ... ... ... мақсаттарды көздейді.
Біріншіден, сотталушыны жаңа қылмыс жасау мүмкіндігінен ... ... ... ... ... ... ... жүзеге
асырылады. Жазамен қорқыту жазадан құтылмайтындықпен тікелей байланысты.
Үшіншіден, арнайы сақтандыру мақсаты жазаны өтеу ... ... ... ... әсер ... ... [26, 200 б].
Жаза жүйелеріне кіретін барлық жаза түрлері ... үш ... ... ... негізгі жазалар құрайды. Негізгі жазалар дегеніміз
заң бойынша жеке – дара жаза ретінде, жазаның мақсатын жүзеге ... ... жаза ... ... ... қосымша жазалар жатады. Қосымша
жазалар деп негізгі жазаға қосылып тағайындалатын жазаның мақсатын жүзеге
асыруда оған ... рөл ... ... ... ... ... ... қосымша да жаза ретінде қолданылатын жазалар жатады [27, 232 б].
Қазақстан Республикасы Қылмыстық ... 221,222 ... ... ... ... ... ... қоғамдық
жұмыстар, түзеу жұмыстары, қамау, бас бостандығынан айыру.
Жаныштау, ... ... және ... ... ... ... көрінісін таба отырып, қылмыс жасаған адамдарға қатысты
репрессиялық кезде қолдануда көрінді.
Жаңа экономикалық реформаны ... ... жаза ... ... шараларды жұмсарту жағына бағытталды. ... ... ... ... ... ... қатарына айыппұл, шартты
соттау, қоғамдық қысым көрсету және т.б. ... ... ... ... ... ... ... кеңес билігінің алғашқы жылдары
қылмыс ... ... ... осы жазамен соттылыққа
тартты[28,86б].
Нәтижесінде, тәжірибеде айыппұлды тағайындауды едәуір ... ... ... ... және бас ... айыру түріндегі жазалар
кеңінен тарады.
Бірақта жалпы репрессияда жұмсарту жағына жазалар жүйесін реформалау
кейінгі кезеңде де жалғасын ... ... және ... құру ... ... ... да, ... қолданылатын басқа да
жазалардың арасында оның үлес салмағы едәуір артты.
Жаңа қылмыстық кодекс ... ... ... ... ... яғни ең жұмсақ жаза болып табылады. Мұндай орын оған алғаш рет
беріліп ... ... жаза ... ... ... бұрынғы қылмыстық
заңнамадан алынды. Соған қарамастан, айыппұлды қолдану негіздері, ... ... ... және ... ... ... ... жалтарудан бас тартқан жағдайда басқа да жазалармен ... ... ... ... ... қадам жасады.
Айыппұл мүліктік сипаттағы қылмыстық жаза түрі және Қылмыстық
кодекстің Ерекше бөлімі ... ... ... ... ... Абсолютті ақшалай сипатта (баптың бұрынғы ... ... ... ... және 2) ... жалақысы немесе басқа да табысы
мөлшерінде.
Заң шығарушы тарапынан ... ақы ... ... ... ... ... ... қиындықтар туғызды. Құқыққолданушы ЕТТМ–ні
абсолютті ақшалай көрініске аударуға тура келді және керісінше. Қылмыстық
кодексті қабылдау кезінде ... ақы ... ... ... ... ... Сол кезеңде қалыптасқан табиғи үрдістер, экономикалық
жағдайдың тұрақсыздығы, өсіп бара жатқан инфляция заң ... ... ... төменгі мөлшерінде айыппұлды бекітуді талап ... бұл ... ... ... ... экономикалық үрдістерге қарамасастан
заңдардың бірқатар тұрақтылығын қамтамасыз етті.
Қазіргі кезде елдегі ... ... ... ... ... ... ... еңбекке ақы төлеудің төменгі мөлшерінен бас тартып, абсолютті
ақшалай есептеу –теңгеге өту өзін–өзі ... ... ... ... ... ... ... жоғары
халықтың бір бөлімі қалыптасты. Екіншіден, жасалынған ... ... ... ... жылға өсуде.
Жоғары айыппұлды тағайындау мүмкіндігін белгілеу әлеуметтік ... ... ... ... және ... ... ... қайшы
әрекеттермен келтірілген шығындардың бір бөлігін өтеуге мүмкіндік береді.
Үшіншіден ... ... ... көрсеткеніндей шет мемлекеттерде
айыппұл тек қана көзделінбеген, сондай–ақ кеңінен ... ... ... әсіресе пайдакүнемдік бағыттағы қылмыстар үшін ондаған
және жүздеген мың сомалармен есептеледі, бұл әрине қазіргі заң ... тиіс ... ... ... ... ... ... ретінде, сондай–ақ оның екі жақты сипатын
ескере отыра айыппұл бір қылмыс үшін негізді де және ... жаза ... ... ... ... оның ... жасалынған қылмыстың ауырлығына
және ... және оның ... ... ... ... ... ... басқа да табысын алу ... ... ... (46 бап 2 ... ... ... есептеуге тиіс
мән–жайларды неғұрлым кеңінен қолдануды заң ... ... сот ... және ... жаза ... мүмкіндік береді. Мәселен,
айыппұлды тағайындауда, оның мөлшерін анықтауда ... ... ғана ... ... тағайындалған жаза кінәлінің отбасының
мүліктік жағдайына, бұл жаза ... ... ... ... ... ... да табысы ескеріледі.
Бұл жерде түпкілікті жаза жасалынған қылмыстардың неғұрлым ауыры ... ... ... ... ... ... жартысынан аспауы
тиіс.
Кейбір жағдайларда ... ... ... ... ... көзделінген айыппұл мөлшеріне
қарағанда неғұрлым жоғары. Нақтырақ ... ... ... ... ақы ... 50 төменгі мөлшері, ерекше жағдайларда еңбекке ақы
төлеудің 200 ... ... ... Лауазымды тұлғалардың қылмыстарды
жасағанына қарағанда, әкімшілік құқықбұзушылықты жасағны үшін неғұрлым
жоғары айыппұлды тағайындау мүмкіндігін белгілеу негізсіз.
Осы арқылы ... ... ... айыппұлмен және қылмыстық
тәртіппен жүктелген айыппұлдың арасында айырмашылық жойылады. ... және ... ... ... бір ... тартылатын
жағдайлар да кездеседі. Мұндай жағдайларда қылмыстық жаза ретінде
айыппұлдың маңызы елеулі ... және ... жаза ... ... ... ... болмайды.
Айыппұл шет елдердің сот ... жеке де және ... ... ... ... береді. Батыс оқымыстылары неғұрлым жеңіл
құқықбұзушылық үшін ... ... бас ... ... ... ... отыр. Сонымен қатар шетелдік тәжірибені талдау
көрсеткеніндей, айыппұлды тағайындау барысында, мемлекет ... ... ... бір ... ... ала ... ... мүдделерін де
ескереді.
Ақшалай жазаны кеңінен қолдану ... ... ... ... ... және қаржы көздерін талап етпейді, бұл әрине ... ... ... ... ... ... экономикасы үшін
маңызды фактор болып саналады.
Қазақстан заң шығарушысы жазаның аталған ... ... ... ... мемлекеттердің тәжірибесін ескеру тиіс. Айыппұл сот ... ... жаза ... ... Бұл ... ... үнемдеу
есебінен жаза мақсаттарына тиімді жетуі, сондай–ақ мемлекеттік қаржының
ресурстарын сауықтыруға және толтыруға көмектеседі.
Қазіргі қылмыстық ... ... ... ... ... ... ... саны бар. Мұндай жазалардың бірге қолдануы
құқық қолданудың тиімділігінің артуына әсер етпейді, өйткені ... ... ... ... мәні мен ... тарттыру әлеуеті бойынша
бір–бірінен қатты ... ... ... ... ... қағидасына қарама–қайшы келеді. Сондықтан да ... ... ... ... ... ... ... басқа да
түрлері, белгілі лауазымын иелену немесе белгілі бір қызметпен ... ... ... ... түзеу жұмыстары және ... ... ... да қылмыстар қарастырылып кетсе.
Қылмыстық және қылмыстық–атқару заңнамасын талдау көрсеткеніндей,
айыппұл түріндегі жазаны ... және ... ... ... ... ... ... елеулі өзгерістерге түсті. Мәселен,
айыппұл негізгі және қосымша жаза болғанына ... ... ... ... жағдайда айыппұлды атқарумен байланысты мәселелер
әртүрлі реттеледі. Айыппұлды өрескел төлеуден жалтарған ... ... ... ... ... ... бабының санкциясы
шегінде–жазалар тізімі елеулі кеңейтілген (бұрын міндетті ... ... ... ... ... ... ... айыру жазасымен ауыстыруға қатысты ұзақ дау мәселесі ... ... яғни бас ... айыру баптың санкциясында баламалы
жаза ретінде қарастырылса ... ... ... жаза ... ... өрескел төлеуден жалтарса, оны мәжбүрлеп
орындатып, басқа да жазалардың түрлерімен ... жол ... ... бекітілді.
Айыппұлды өрескел төлеуден жалтарудың жаңа анықтамасын беру ... ... ... ... ... ... деп соттың үкімі немесе
шешімнің заңды күшіне енгеннен кейін, заңмен белгіленген мерзім– 30 тәулік
ішінде айыппұлды төлемеуді ... ... ... айыппұлды басқа жазамен ауыстыруда немесе
мәжбүрлеп атқару жағдайында, қандай себептерге байланысты айыппұл ... ... ... ... ... бұл ... жаза түрін
атқарудың процедурасын едәуір жеңілдетеді.
Айыппұл түріндегі жаза тиімділіктің жоғары дәрежесін иеленді ... ... ... ... ... міндеттерінің бірі
ретінде қылмыстық репрессияны үнемдеу ... және сот ... ... тиіс деп ... ... мәні ... адамның жазасы бұрынғы негізгі жұмыс
орнында өтеліп, сонымен бірге, оның ... ... бір ... ... ... қалуы арқылы жүргізіледі.
Жазаның бұл шарасы қылмыстық құқықтық орын алған ізгілік қағидасының
бір көрінісі. Ол ... ... ... ... орташа ауырлықтағы қылмыс
жасағаны үшін кінәлі және ... ... ... ... ... ... ... болғандықтан айыруды көздемейтін жаза тағайындау
мүмкіндігін береді.
Түзеу ... ... ... білдіре отырып, сотталушы
тұлғаға психологиялық әсер жасайды; сотталған ... ... ... ... және ... көп ... мамандығы бойынша өсу
мүмкіншілігін де шектейді; ... ... ... ... ... ... зардапқа ұшыратады. Сонымен қатар түзеу жұмыстары жаза
түрі ретінде, толығымен ... ... ... адамның жағымды
әлеуметтік байланыстарының үзіліп қалуына соқтырмайды.
ҚОРЫТЫНДЫ
Салықтар мемлекеттің кіріс бөлігін құрайтын ... ... ... ... табылады. Салықтар және басқа да міндетті төлемдер
мемлекеттің бюджетіне келіп түседі. Мемлекеттің бюджеті толық ... ... ... ... байқалмайды. Көптеген
стратегиялық бағдарламалар орындалады, жұмыс орындары көбейеді, техникалық
прогресстің алға жылжуы байқалады, өндіріс кеңейеді.
Салықтық ... ... ... ... ... ... құқықбұзушылықтардың ішіндегі ең ауыры, ең күрделісі
салықтық қылмыстар. ... ... ... ... ... ... көрсетілген.
Қылмыстық заңда азаматтың салық төлеуден жалтарғаны үшін
ұйымдарға салынатын ... ... ... үшін ... ... Сонымен бірге салықтық қылмыстармен тығыз
байланысты басқа да қылмыстар ... ... ... ... ... ... ... маңызы
өте жоғары. Біздің дипломдық жұмысымызда салықтық қылмыстарға талдау
жасалады.
Дипломдық жұмыста қарастырылған мәселелер ... ... ... ... ... ... мәселелерді
жетілдіру проблемаларына, салықтық қылмыстар ... ... ... осы ... қылмыстық істерге жаза тағайындау
тәжірибесін жақсартуға, қылмыстық жазаларды одан әрі орындауды дамытуға
септігін тигізеді.
Аталған ... ... ... ... де ... ... ... органдары қызметкерлерінің салық заңнамасын
жеткілікті білмеуі. Полиция органдарының салық органдарымен өзара ... ... ... қылмыстарды тергеудегі сот тергеу
органдарының тергеу ... ... ... де ... ... алып ... кезде осы тұрғыдағы қылмыстар өзінің латенттігі жөнінен
алдыңғы орындарды иеленуде. Жоғарыда айтылған факторлар осы қылмыстылықтың
латеннттілігінің елеулілігіне әсер ... ... ... жазу барысында мен көптеген қылмыстық
құқықтық теория мен ... ... оқу ... ... ... осы ... келешекте салықтық қылмыстармен күрес
жүргізуде қажет болатындығы даусыз.
Құқық қорғау және қылмыстық ... ... ... ... талдаудың қиындығы маған осы тақырыпты
таңдауға алып ... ... МЕН ... ... ... ... ... – Алматы, 2008. – 36 б.
2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі.-Алматы,2010.-30 б.
3. Назарбаев Н.А. Қазақстан – 2030. – Алматы: ... 1998. – 61 ... ... және ... ... ... да ... төлемдер туралы
Қазақстан Республикасының Кодексі.-Алматы, 2010.-40 б.
5. Козырин.А.Н. Налоговое право зарубежных ... ... ... и
практики.-М.,1993.-с 93.
6. Гуреев.В.И. Налоговое право.-М.,-Экономика, 1995.-с ... ... ... налогового права.-М., 1995.-с 24.
8. Карагусова Г.Ж. Налоги: сущность и практика использования.-Алматы: Қаржы-
қаражат, 1994.- с ... ... Е.Г. ... обеспечения и координация деятельности
участников расследование налоговых преступлений.-Алматы, 2000.-с 124
10. Никифоров Б.С. Объект ... ... ... ... Е.А. ... вопросы общего учения об ... ... ... ... ... ... института.- Свердловск,
1969.- с 54
12. Сотов А.И. ... ... за ... ... 2 ... «Ваш ... адвокат. Советы юристов»Выпуск
1-ый, 1997.-с 64.
13. И.И. Кучеров Налоговые преступления.- М.,1997.- с 214
14. ... Б. ... ... за ... ... 1994.-с ... ... Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы:
новые виды преступлений и их квалификация.-М.,1995.-с 250
16. А.И. Худяков Налоговая ... ... ... ... с ... ... ... с экономической преступностью в Казахстане.-Алматы:
Жеті-Жарғы, 1996.- с 143
18. Алиев Р.М. ... ... дел ... ... ... Оспанов М.Т. Проблемы совершенствование системы управления налогами в
Республике Казахстан.-Алматы. 1996.-с ... ... А.Н. ... ... за ... преступление. –
М.: Изд-во Знание, 1972. - 44 с.
21. Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и ... - ... ... ... ... – 160 ... ... Наказание и его применение. – ... 1962. - 70 ... ... ... ... часть. – М.: Изд-во Инфра-Норма, 1994. -
193 с.
25. Ной И.С. Сущность и ... ... ... в ... – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1973. – 193 с.
26. Беляев Н.А. Цели ... и ... их ... ... ... – Ленинград: Изд-во ... 1963. – 168 ... ... И.И. Наказание. Социальные, правовые и ... – М.: ... ... литература, 1973. – 287 с.
28. Ткачевский Ю.М. Советское ... ... – М.: ... ... ... 1971. – 232 с.
-----------------------
2

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 63 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Адамды кепілге алу үшін қылмыстық жауапкершілік29 бет
Анықтау және алдын ала тергеу органдарында заңдардың орындалуын қадағалау24 бет
Аса қажеттілік жағдайында қылмыс жасау жағдайлары32 бет
Банк қызметi саласындағы қылмыстарға криминологиялық сипаттама45 бет
Банк қызметi саласындағы қылмыстарға қылмыстық құқықтық сипаттама65 бет
Басқару тәртібіне қарсы қылмыстар24 бет
Басқару тәртібіне қарсы қылмыстардың құрамы18 бет
Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар24 бет
Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар жайлы22 бет
Бөтеннің мүлкін ұрлаудың қылмыстық құқықтық сипаттамасы, онымен күресудің шаралары67 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь