Пойыздың массасы мен торабішілік тасымалды есептеу


КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2
Локомотивтің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
1.Пойыз салмағы мен торабішілік тасымалды есептеу ... ... ... ... ...4
Негізгі меншіктік кедергілер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4.5
Аралықтың бойлық профильі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
Қозғалыстың негізгі меншіктік кедергісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9.15
2. Құрамның ұзындығын және станциялық жолдардың
пайдалы ұзындығын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...16.19
Құрамдағы вагондар саны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
Құрам ұзындығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20
Кесте бойынша есептеулердің жалғасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21
3. Берілген пойыздың тежелу жолын анықтау ... ... ... ... ... ... ...20.22
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24
Бұл курстық жұмыс тұраты ток электровозымен жүк пойызының тартымдық есептеулерін орындауға және пойыз салмағын, қозғалыс жылдамдығын, аралықта жүру уақытын, анықтауға арналады (берілген телімнің бір бағытында). Берілген курстық жұмыс автотежеуіш техникаларды жобалаудың теориялық және практикалық тұрғыдан игеруге, жылжымалы құрамның тежеу жүйесінің жұмысы мен құралдарын оқып білуге, вагондардың тежеу жабдықтарын есептеу әдістерімен танысуға мүмкіндік берді.
Бұл курстық жұмыста темір жол желісін орынды дамытуда, жобалауда және қызметтендіру жұмысында негізгі есептеу құрал болып табылатын, тартымдық есептеулер бойынша маңызды тапсымалар есептелінеді: құрамның есептік салмағын анықтау, еңістердегі пойыздардың рұқсат етілетін шекті жылдамдығын анықтау, пойыздың телімдегі жүрісінің қисығын тұрғызу.
1. Правила тяговых расчетов для поездной работы М, Транспорт, 1985
2. Асхатов П.Н и др. Справочник по тяговым расчетам М, Транспорт, 1973
3. Осипов С.И и др. Подвижной состав и основы тяги поездов М, Транспорт, 1983
4. Бекжанов З.С. Выполнение тяговых расчетов с применением ЭВМ Наири. Часть 1. Метод, указания, Алмата 1979;
5. «Изыскания и проектирования железных дорог», А. В. Горинов, М., «Транспорт», 1979г

Пән: Транспорт
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .2
Локомотивтің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
1.Пойыз салмағы мен торабішілік тасымалды есептеу ... ... ... ... ...4
Негізгі меншіктік кедергілер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4-5
Аралықтың бойлық профильі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8
Қозғалыстың негізгі меншіктік кедергісі ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ..9-15
2. Құрамның ұзындығын және станциялық жолдардың
пайдалы ұзындығын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...16-19
Құрамдағы вагондар саны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..19
Құрам ұзындығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..2 0
Кесте бойынша есептеулердің жалғасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21
3. Берілген пойыздың тежелу жолын анықтау ... ... ... ... ... ... ...20-22
Қорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24

Кіріспе
Бұл курстық жұмыс тұраты ток электровозымен жүк пойызының тартымдық есептеулерін орындауға және пойыз салмағын, қозғалыс жылдамдығын, аралықта жүру уақытын, анықтауға арналады (берілген телімнің бір бағытында). Берілген курстық жұмыс автотежеуіш техникаларды жобалаудың теориялық және практикалық тұрғыдан игеруге, жылжымалы құрамның тежеу жүйесінің жұмысы мен құралдарын оқып білуге, вагондардың тежеу жабдықтарын есептеу әдістерімен танысуға мүмкіндік берді.
Бұл курстық жұмыста темір жол желісін орынды дамытуда, жобалауда және қызметтендіру жұмысында негізгі есептеу құрал болып табылатын, тартымдық есептеулер бойынша маңызды тапсымалар есептелінеді: құрамның есептік салмағын анықтау, еңістердегі пойыздардың рұқсат етілетін шекті жылдамдығын анықтау, пойыздың телімдегі жүрісінің қисығын тұрғызу.

2

ТЭП60 локомотивінің сипаттамасы:
Қызмет ету түрі: жолаушы тасымалдау
Ток берілу түрі: тұрақты
Тоқ қабылдағыштағы кернеу: 310 кВт
Жұп доңғалақтың рельске түсіретін к.һүші: 21,5 т
Сағаттық тәртіптегі тартым қозғалтқыштарының біліктеріндегі қуат 4200 кВт
Электрлік тежегіші: жоқ
Доңғалақ шеңбері 4086
Сағаттық тәртіптің тартым күші 319,7 кН
* Есептелген жылдамдығы 47 кмсағ
* Есептелген салмағы 127т
* Конструкциялық жылдамдығы 160кмсағ
* Есептелген тартым күші 127 кН
* Орнынан қозғалу кезіндегі тартым күші 205000Н
* Локомотив ұзындығы 19,3 м

Локомотив сериясы
Есептелген жылдамдық
Есептелген салмағы
Конструкциялық жылдамдық
Есептелген тартым күші
Орнынан қозғалу кезіндегі тартым күші
Локомотив ұзындығы
ТЭП60
47 кмсағ
127 т
160 кмсағ
127000Н
205000Н
19,3м

3
1.Пойыздың массасы мен торабішілік тасымалды есептеу.
Есептелген биіктерде тұрақты жылдамдықпен қозғалу жағдайында пойыз массасы - Q
Q=Fкр-wo'+ippwon+ip
Мұндағы:
Fкр- локомотивтің жанасымды тартым күшінің есептелген мәні, кгс;
w0'- локомотив қозғалысының негізгі меншікті қарсылығы, кгc;
ip-есептелген котерілім,000;
Р- локомотивтің есептелген салмағы;
wn0- вагон ағындарының негізгі меншіктік қарсылығы, кгст.
ip - жетекші еңіс жобалау тапсырмаларында қолданылады, ал Fкр және Р локомотивтің берілген сериясына байланысты.
Локомотивтің тартым тәртібінде жұмыс істеу кезінде оның қозғалысының негізгі меншіктік қедергісі қозғалыс жылдамдығына және жол конструкциясына байланысты. Негізгі меншіктік кедергі электровоздар мен тепловоздар үшін келесі формуламен анықталады. Топтық жолда қозғалған кезде:
wo'=1.9+0.01V+0.0003V2
Курстық жұмыс жобасында V локомотивтің қозғалыс кезінде есептелген көтерілуде есептелген жылдамдығы ретінде алынады.
Жүк вагон ағындарының қозғалысының негізгі меншіктік кедергісі w0'' сонымен қатар жол конструкциясына және бір жұп доңғалақтың білігіне келетін құрамның орташа салмағына да тәуелді q06 т, келесі формуламен анықталады:
wo''=0.7+(a+bV+cV2)qo
Мұндағы: q0 - жұп доңғалақтың білігіне түсетін салмақ, т:
qo=1n(krqn+qm)
4
Мұндағы: n-білік саны;
К4- жүккөтерімділікті пайдалану коэффициенті (0.85-0.95);
qn,qm - сәйкесінше жүккөтерімділік және вагон тарасы,т; 4 білікті үшін-22т, 6 білікті үшін-43т, 8 білікті үшін-62т;
a,b,c- 2.3.- кесте бойынша қолданылатын коэффициенттер
α және β коэффициенттері белгілі болған жағдайда, құрамдағы сәйкесінше төрт және сегіз білікті вагондардың үлесі. Қозғалыстың негізгі меншіктік кедергісі.
wo'=αw04''+βw08''
Формулаға берілген, белгілі және есептелген мәндерді ұоя отырып, пойыз салмағын әрбір торапқа тақалғанда есептейді, еңістерде және локомотив серияларына байланысты әртүрлі пойыз салмағы анықталады. Тек сынудан қашуға байланысты пойыздың салмағын торапта сәйкестендірілген салмақтық норма бойынша анықтайды.
Шешуі:
Локомотивтің тартым тәртібінде қозғалыс кезіндегі негізгі меншіктік кедергі:
wo'=1.9+0.01V+0.0003V2
wo'=1.9+0.01*0+0.0003*0=1,9(кг*ст)
wo'=1.9+0.01*10+0.0003*100=2.03(кг* ст)
wo'=1.9+0.01*20+0.0003*400=2.22(кг* ст)
wo'=1.9+0.01*30+0.0003*900=2.47(кг* ст)
wo'=1.9+0.01*40+0.0003*1600=2.78(кг *ст)
wo'=1.9+0.01*47+0.0003*47[2]=3.03(к г*ст)
wo'=1.9+0.01*50+0.0003*2500=3.15(кг *ст)
wo'=1.9+0.01*60+0.0003*3600=3.58(кг *ст)
wo'=1.9+0.01*70+0.0003*4900=4.07(кг *ст)
wo'=1.9+0.01*80+0.0003*6400=4.62(кг *ст)
wo'=1.9+0.01*90+0.0003*8100=5.23(кг *ст)
wo'=1.9+0.01*100+0.0003*10000=5.9(к г*ст)

5
Пойыз құрамындағы вагон ағындарының қозғалысының негізгі меншіктік кедергісі:
wo''=0.7+ 8+0.01*V+0.0025*V2qo

Мұндағы: q0 - жұпдоңғалақ білікке келетін салмақ:
qo4=21.5
qo6=21.3

Төрт білікті
wo''=0.7+3+0.01*0+0.0025*021.5= 1,072(кг*ст)
wo''=0.7+3+0.01*10+0.0025*10021.5= 1.088(кг*ст)
wo''=0.7+3+0.01*20+0.0025*40021.5= 1.127(кг*ст)
wo''=0.7+3+0.01*30+0.0025*90021.5= 1.191(кг*ст)
wo''=0.7+3+0.01*40+0.0025*160021.5= 1.277(кг*ст)
wo''=0.7+3+0.01*47+0.0025*47221.5= 1.350(кг*ст)
wo''=0.7+3+0.01*50+0.0025*250021.5= 1.386(кг*ст)
wo''=0.7+3+0.01*60+0.0025*360021.5= 1.518(кг*ст)
wo''=0.7+3+0.01*70+0.0025*490021.5= 1.674(кг*ст)
wo''=0.7+3+0.01*80+0.0025*640021.5= 1.853(кг*ст)
wo''=0.7+3+0.01*90+0.0025*810021.5= 2.055(кг*ст)
wo''=0.7+3+0.01*100+0.0025*1000021. 5= 2.281(кг*ст)

6

Алты білікті
wo''=0.7+6+0.038*0+0.0021*021.3= 1.075(кг*ст)
wo''=0.7+6+0.038*10+0.0021*10021.3= 1.092(кг*ст)
wo''=0.7+6+0.038*20+0.0021*40021.3= 1.131(кг*ст)
wo''=0.7+6+0.038*30+0.0021*90021.3= 1.195(кг*ст)
wo''=0.7+6+0.038*40+0.0021*160021.3 =1.282(кг*ст)
wo''=0.7+6+0.038*47+0.0021*47221.3= 1.356(кг*ст)
wo''=0.7+6+0.038*50+0.0021*250021.3 =1,392кг*ст)
wo''=0.7+6+0.038*60+0.0021*360021.3 =1.526(кг*ст)
wo''=0.7+6+0.038*70+0.0021*490021.3 =1.683(кг*ст)
wo''=0.7+6+0.038*80+0.0021*640021.3 =2.864(кг*ст)
wo''=0.7+6+0.038*90+0.0021*810021.3 =2.068(кг*ст)
wo''=0.7+6+0.038*100+0.0021*1000021 .3=2.296(кг*ст)

7

Қозғалыстың негізгі меншіктік кедергісі:
wo''=α*w4''+ε*w6''+γ*w8''
Мұндағы - α+ε+γ=1

Шешуі:
wo"=1.072*0.8+1.075*0.2=1.05(кг*ст )
wo"=1.088*0.8+1.092*0.2=1.07(кг*ст )
wo"=1.127*0.8+1.131*0.2=1.11(кг*ст )
wo"=1.191*0.8+1.195*0.2=1.18(кг*ст )
wo"=1.277*0.8+1.282*0.2=1.26(кг*ст )
wo"=1.350*0.8+1.356*0.2=1.34(кг*ст )
wo"=1.386*0.8+1.392*0.2=1.37(кг*ст )
wo"=1.518*0.8+1.526*0.2=1.51(кг*ст )
wo"=1.674*0.8+1.683*0.2=1.66(кг*ст )
wo"=1.853*0.8+1.864*0.2=1.84(кг*ст )
wo"=2.055*0.8+2,068*0.2=2,04(кг*ст )
wo"=2.281*0.8+2.296*0.2=2,26(кг*ст )

Q есептелген көтерулердегі бірқалыпты жылдамдықпен қозғалу жағдайындағы пойыз салмағы
Q=Fкр-wo'+ippwon+ip

Шешуі:
Q=127000-1.9+4,5*127*9.81(1.05+4,5) *9.81=107334.3(т)
Q=127000-2.03+4,5*127*9.81(1.07+4,5 )*9.81=106945.8(т)
Q=127000-2.22+4,5*127*9.81(1.11+4,5 )*9.81=53013.5(т)
Q=127000-2.47+4,5*127*9.81(1.18+4.5 )*9.81=34850.8(т)
9
Q=127000-2.78+4,5*127*9.81(1.26+4.5 )*9.81=25730.1(т)
Q=127000-3,03+4.5*127*9.81(1.34+4.5 )*9.81=21582.8(т)
Q=127000-3.15+4.5*127*9.81(1.37+4.5 )*9.81=20141.6(т)
Q=127000-3.58+4.5*127*9.81(1.51+4.5 )*9.81=16371.5(т)
Q=127000-4.07+4.5*127*9.81(1.66+4.5 )*9.81=13657.2(т)
Q=127000-4.62+4.5*127*9.81(1.84+4.5 )*9.81=11578.3(т)
Q=127000-5.23+4.5*127*9.81(2.04+4.5 )*9.81=9945.6(т)
Q=127000-5.9+4.5*127*9.81(2.26+4.5) *9.81=8628.8(т)

10
Берілген кестенің 1 және 2 бағаны берілген локомотивтің тартымдық сипаттамасына байланысты анықталады. 1- бағанада 0ден бастап конструкциялық жылдамдыққа дейін 10кмсағ жылдамдық аралықпен толтырылады, сонымен қатар тартымдық сипаттаманың сипаттық мәндері. 2 - бағанаға жылдамдық көрсеткіштеріне сай тартым күшінің мәндері. Жылдамдық мәндері V және тартым күшінің мәні Fk негізгі локомотивтер үшін 2.4 және 2.5 кестеде көрсетілген.
Берілген 3 және 5 бағаналар жоғарыда көрсетілген (2.2 и 2.9) формулалар бойынша анықталады. 2.7 кестеде 3 және 10 бағананың мәндері келтірілген.
4 және 6 бағаналарда локомотивтің және құрамдағы вагондардың қозғалысының толық кедергісінің мәні анықталады.
7 бағанада пойыздың қозғалысының толық кедергісі келесі формула бойынша анықталады: W 0 = Pлwo' +Ǫwo".
8 бағанада - толық үдетуші және бәсеңдетуші күш.
9 бағанада - тартым тәртібінде пойызға әрекет ететін әдетушә күш, кгс тс:
fк - w0 =(Fк - W0)(Pл+Ǫ).
10 бағанада - локомотивтің токсыз қозғалыс кезіндегі меншіктік кедергісі, 2.7 кестеден алынады немесе келесі формула бойынша анықталады:
Wx = 2,4 +0,011v +0,00035v2 (2.22)
11 бағана - локомотивтің токсыз қозғалыс кезіндегі кедергісі, кгс
12 бағана - локомотивтің токсыз жүріс кезіндегі толық кедергісі, кгс - 6 және 11 бағаналардың қосындысы.
13 бағана - пойызға токсыз қозғалыс кезінде әрекет ететін меншікті бәсеңдетуші күш, келесі формуламен анықталады.
Wоx=wоx(P3+Q)
13 бағананың мәндерінің негізінде токсыз қозғалыс кезіндегі бәсеңдетуші күштің қисығы сызылады - wax=f(v)
14 бағана - тежеуіш қалыптарының доңғалаққа әсер етуінің есептеулі коэффициенті және ол келесі формуламен анықталады.
θp=(4*m4*k+6*m6*k+8*m8*k)Q
Мұндағы: k- тежеуіш қалыптарын есептеулі басылуы және 7ге тең.
11
Композициялық қалыптар үшін:
φкр=0,36(V+150)(2V+150)
15 бағана - шұғыл тежелу кезіндегі меншіктік тежеу күші, келесі формуламен анықталады:
bт=1000*φкр*θp , (Н)
16 бағана - шығыл тежелу кезінде пойызға әрекет етуші теңәсерлә меншікті күш, 13 және 15 бағаналардың қосындысы ретінде анықталады .
17 бағана - қызметтік тежелу кезінде пойызға әрекет етуші, бірқалыпты меншіктік кедергі.
Шешуі:
Құрамдағы локомотив пен вагондардың толық кедергісі:
Qwo''=107334.3*1,05=112701(т*кг*ст )
Qwo''=106945.8*1,07=114432(т*кг*ст )
Qwo''=53013.5*1,11=58845(т*кг*ст)
Qwo''=34850.8*1,18=41124(т*кг*ст)
Qwo''=25730.1*1,26=32420(т*кг*ст)
Qwo''=21582,8*1,34=28921(т*кг*ст)
Qwo''=20141.6*1,37=27594(т*кг*ст)
Qwo''=16371.5*1,51=24721(т*кг*ст)
Qwo''=13657.2*1,66=22671(т*кг*ст)
Qwo''=11578.3*1,84=21304(т*кг*ст)
Qwo''=9945.6*2,04=20289(т*кг*ст)
Qwo''=8628.8*2,26=19501(т*кг*ст)
Пойыз қозғалысының толық кедергісі:
W0 = PлW0' + Qw0'
W0 = 241,3+112701=112942,3 (кг*ст)
W0 = 257,8+114432=114689,8 (кг*ст)
W0 = 281,9+58845=59126,9 (кг*ст)
W0 = 313,69+41124=41437,7 (кг*ст)
W0 =353,06+32420=32773,06 (кг*ст)
W0 =384,81+28921=29305,81 (кг*ст)
12
W0 =400,05+27594=27994,05 (кг*ст)
W0 =454,66+24721=25175,7 (кг*ст)
W0 =516,89+22671=23187,9 (кг*ст)
W0 =586,74+21304=21890,7 (кг*ст)
W0 =664,21+20289=20953,21 (кг*ст)
W0 =749,3+20250,3=20250,3 (кг*ст)

Толық үдетуші және бәсеңдетуші күш:
Fk - W0 = 596520 - 112942,3 = 483577,7 (Н)
Fk - W0 = 596520 - 114689,8 = 481830,2 (Н)
Fk - W0 = 298260 - 59126,9 = 239133,1 (Н)
Fk - W0 = 198840 - 41437,7 = 157402,3 (Н)
Fk - W0 = 149130 - 32773,1 = 116356,9 (Н)
Fk - W0 = 127000 - 29305,81 = 97694,2 (Н)
Fk - W0 = 119204 - 27994,05 = 91210 (Н)
Fk - W0 = 99420 - 25175,7 = 74244 (Н)
Fk - W0 = 85217 - 23187,9 = 62030 (Н)
Fk - W0 = 74565 - 21890,7 = 52675 (Н)
Fk - W0 = 66280 - 20953,21 = 45327 (Н)
Fk - W0 = 59652 - 20250,3 = 39402 (Н)
Пойызға тартым тәртібінде әрекет етуші меншіктік үдетуші күш:
fk - w0 = (Fк -Wo) P+Q
fk - w0 = 483577,7127+107334.3= 4,72 (кгстс)
fk - w0 = 481830,2127+106945.8 = 4,52 (кгстс)
fk - w0 = 239133,1127+53013.5 = 3,52 (кгстс)
fk - w0 = 157402,3127+34850.8 = 3,4 (кгстс)
fk - w0 = 116356,9127+25730.1 = 3,28 (кгстс)
fk - w0 = 97694,2127+21582.8 = 3,06 (кгстс)
fk - w0 = 91210127+20141.6 = 2,56 (кгстс)
fk - w0 = 74244127+16371.5 = 2,44 (кгстс)
fk - w0 = 62030127+13657.2 = 2,07 (кгстс)
13
fk - w0 = 52675127+11578.3 = 1,51 (кгстс)
fk - w0 = 45327127+9945.6 = 1,33 (кгстс)
... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Ақша массасы мен ақша базасының құрылымын реттеу
Ақшаның айналысының заңы ақша массасы
Активтердің тозуы мен амортизациясын есептеу
Массасы ауыр ферромагнитті роторы бар асинхронды қозғалтқыш
Резервтерді анықтау мен есептеу әдістемесі
Бұрғылау жабдықтарын есептеу және конструкциялау
Ақша айналысы, заңы, ақша массасы және ақша жүйесі
Негізгі құралдарды есептеу мен талдау ерекшеліктері
Пештердің өнімділігін есептеу
Есептеу жүйесі. ДК архитектурасы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь