Html тілінде таблицалар құру


1. Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
2. Гипермәтіндік белгілеу прициптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
3. HTML құжаттының түстер гамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
4. Кестелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
5. Кестелерді беттерді безендіру үшін қолдану ... ... ... ... ... ...9
6. Фреймдер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10
7. Фреймдерге арналған тэгтер мен атрибут тар ... ... ... ... .12
8. Формалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15
9. Қортынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
10. Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24
World Wide Web – Бүгінгіні күні әр түрлі ақпараттар амиллиондаған сайттардан тұратын компьютерлік желі. Қолданушылар бұл ақпаратқа WWW технологиясын қолдану арқылы мүмкіндік алады. WWW навигациясы үшін WWW шексіз кеңістігінде саяхатын жеңілдететін арнайы программалар Web броузерлер қолданылады. Барлық ақпарат WWW байттарының негізгі элементі болып келетін Web беті ретінде бейнеленеді.
Web-беттер мультимедия технологиясын қолдап, өзінде әр түрлі ақпараттар түрін біріктіреді. Олар: мәтін, графика, дыбыс, анимация және бейне. Көп жағдайда сол немесе басқа Web-беттердің желідегі жетістігі саналы және әдемі жасалуына байланыстыы.
Қолданушыылар стильді безендендірілген, анимация және графикамен тым қамтылмаған, тез жүктелетін Web-броузер терезесінде дұрыс бейнеленетін Web беттерін қолдану ұнамды.
Web-бетті құру оңай емес, бәрақ әр бір адам өзін дизайнер рөліне өойғысы келетін шығар. Мен де бұл жағдайдан тыс қалмадым, сондықтан өзімнің курстық жұмысым үшін осы тақырыпты таңдап алдым.
Өзімнің курстық жұмысымда Web-бетті құру үшін не білу және істей алу қажет екендігін, оны құру үшін қандай программаларды қамтамсыз ету және Web-бетті қалай тиімді қолдануды мүмкіндігінше түсінуге тырыстым.
Сондай-ақ бұл жұмыста WWW ортақ қабылдаған стандарт болып келетін Web-бетті программалау тілінің негізі – HTML-ды қарастырдым. Бұл бізге Web құрылымымен және оны дұрыс безендіру тәсілдерімен танысуға мүмкіндік береді.
 “Интернет программирование” Шапошников, Киев, 2000ж
 “Active-X” Том Армстронг, Киев, 1998ж
 “Самоучитель HTML” А.Гончарев, Питер, Санкт-Петербург, 1998ж
 “Полное руководство по HTML” В.Квучук, Москва, 1998ж

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Қазақстан білім және ғылым министрлігі
Қ.И.Сатпаев ат. Қазақ Ұлттық техникалық Университеті
Ақпараттану кафедрасы

Курстық жұмыс
Тақырыбы:
HTML тілінде таблицалар құру.

Оқытушы:Ахсутова А

Студент: Сарсенбиев А

Мамандығы: АжБ

Тобы: АУб-04-3

Алматы 2004

Жоспар:
1.
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ...3
2. Гипермәтіндік белгілеу
прициптері ... ... ... ... ... ... . ... ... ... 4
3. HTML құжаттының түстер гамасы ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 6
4. Кестелер
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
... ... ... .7
5. Кестелерді беттерді безендіру үшін қолдану ... ... ... ... ... ...9
6.
Фреймдер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ..10
7. Фреймдерге арналған тэгтер мен атрибут тар ... ... ... ... .12
8.
Формалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ..15
9.
Қортынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... .23
10. Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... .24

1. Кіріспе
World Wide Web – Бүгінгіні күні әр түрлі ақпараттар амиллиондаған
сайттардан тұратын компьютерлік желі. Қолданушылар бұл ақпаратқа WWW
технологиясын қолдану арқылы мүмкіндік алады. WWW навигациясы үшін WWW
шексіз кеңістігінде саяхатын жеңілдететін арнайы программалар Web
броузерлер қолданылады. Барлық ақпарат WWW байттарының негізгі элементі
болып келетін Web беті ретінде бейнеленеді.
Web-беттер мультимедия технологиясын қолдап, өзінде әр түрлі ақпараттар
түрін біріктіреді. Олар: мәтін, графика, дыбыс, анимация және бейне. Көп
жағдайда сол немесе басқа Web-беттердің желідегі жетістігі саналы және
әдемі жасалуына байланыстыы.
Қолданушыылар стильді безендендірілген, анимация және графикамен тым
қамтылмаған, тез жүктелетін Web-броузер терезесінде дұрыс бейнеленетін Web
беттерін қолдану ұнамды.
Web-бетті құру оңай емес, бәрақ әр бір адам өзін дизайнер рөліне
өойғысы келетін шығар. Мен де бұл жағдайдан тыс қалмадым, сондықтан
өзімнің курстық жұмысым үшін осы тақырыпты таңдап алдым.
Өзімнің курстық жұмысымда Web-бетті құру үшін не білу және істей алу
қажет екендігін, оны құру үшін қандай программаларды қамтамсыз ету және Web-
бетті қалай тиімді қолдануды мүмкіндігінше түсінуге тырыстым.
Сондай-ақ бұл жұмыста WWW ортақ қабылдаған стандарт болып келетін Web-
бетті программалау тілінің негізі – HTML-ды қарастырдым. Бұл бізге Web
құрылымымен және оны дұрыс безендіру тәсілдерімен танысуға мүмкіндік
береді.

-3-

2. Гипермәтіндік белгілеу принциптері. Құжаттар құрылымы

HTML-құжатарында белгіліеу модельдерінің негізі ретінде тэгтер моделі
қабылдалынған. Тэгтер моделі құжатты контейнерлер ретінде түсіндіріледі,
мұндағы контейнерлер дің әр қайсысы тэгтермен басталып, тэгтермен
аяқталады. Яғни HTML құжаты кәдігімгі ASCII- файлға HTML басқару кодтары
(тэгтері) қосылған файл болып табылады.
HTML-құжатының тэгтері көбінесе қолдануға және түсінуге жеңіл. Себебі
олар ағылшын тілінің көпқолданбалы сөздерінен түсінікті түрде қысқартылып
және белгіленіп алынған. HTML-тэгі өзінің атынан, міндетті және міндетті
емес атрибуттардан тұрады. Тэг мәтіні бұрышты жақшалармен қоршалады. Мысал
ретінде қарапайым варианттардың бірі: HEAD немесе i. Тэгтердің
күрделілігі олардың атрибуттарында болып табылады. Мұндағы атрибуттар
тэгтердің функцияларын өзгерту үшін қолданылады (көлемін, ұзындығын, түрін
және т.б.).
Тэгтер атрибуттары оның атынан кейін жазылады және бір-бірінен бір немесе
бірнеше табуляция, пробел немесе жол басына қайтару символдары арқылы
ажыратылады. HTML тілінде тэгтер атрибуттарын кезекпен жазуды керек
етпейді. Атрибуттың мәні атрибут атынан соң жазылатын теңдік белгісінен
кейін жазылады. Егер атрибут мәні бір сөз немесе сан болып келетін болса,
онда оны ешбір қосымша белгілеусіз теңдік белгісінен кейін жаза беруге
болады. Басқа жағдайларда атрибут мәндерін бірлік немесе екілік
тырнақшаларға алып жазу керек, әсіресе егер олар пробел арқылы бөлінген
бірнеше сөз болса. Атрибут мәнінің ұзындығы 1024 символға дейін рұқсат
етілген. Мысалға, әсіресе HREF атрибутының мәні ретінде басқа құжаттардың
адресін (URL) көрсеткенде керекті регистрді қолдану маңызды болып табылады.
Көп жағдайларда HTML тэгтері бастапқы және ақырлы компоненттерден тұрады
және олардың арасына мәтін және басқа да құжат элементтері
-4-
орналасады. Жабушы тэгтің аты бастапқы тэгтің атына сәйкес болып келеді,
бірақ жабушы тэгтің атының алдына көлденең сызықша () қойылады. Мысалы,
шрифт түрі i-курсив тэгі үшін жабушы сыңары i түрінде болады. Жабушы
тэгтер үшін атрибуттар ешқашанда қойылмайды, қойылса да ол атрибут
қабылданбайды. Мәні бойынша тэгтер әмбебап программалау тілдерінің “begin \
end” белгілеулеріне түсінігі бойынша өте ұқсас болып келеді. Тэгтер
құжаттың мәтіндік интерпритациялау шартының әрекет ету ауданын анықтайды.
Ішкі тэгтерді қолданғанда құжатта ерекше ұқыптылықты сақтау керек. Ішкі
тэгтерді соңғысынан бастап ьастапқысына қарай жауып шығу керек. Кейбір HTML
тэгінің жабушы тэгтері болмайды, өйткені олар автономды элементтер болып
табылады. Мысалы, бейнелер тэгі IMG жабушы компонентті қажет етпейді.
Автономды тэгтерге тағы да BR- жолдарды айыру, HR-көлденең сызық және
көрсетілетін нәтижеге әсер етпейтін, тек қана құжат туралы ақпараттар
сақтайтын META және BASE сияқты тэгтер жатады.
Кейбір жағдайларда жабушы тэгтердіжазбаса да болады. Көптеген браузерлер
құжат мәтінін өңдегенде бастапқы тэгті алдыңғы тэгтің жабушы тэгі ретінде
қабылдайды. Ең көп тараған мұндай тэгтің түрі абзац тэгі - P. өйткені оны
құжаттарда жиі қолданады және оны әдетте әр абзац алдына жазады. Бір абзац
біткеннен кейін келесі P тэгі браузерге осы абзацты аяқтап жаңа абзац
бастау керектігін көрсетеді.
Басқа бір жабушы тэгтер түрі, жоқ болса да нәтижеге әсер етпейді және
браузерлер оларсыз еш мүлтіксіз істей береді. Оларға мысал ретінде HTML
тэгін алуға болады. Сөйте тұрса да, әр жабушы тэгтерді қойып отырған дұрыс.
өйткені құжатты өңдеуден өткізгенде кейбір жаңылулар мен қателер болуы
мүмкін.

-5-

3. HTML құжатының түстер гаммасы
HTML құжатының түстер гаммасы BODY тэгі ішінде көрсетілетін
атрибуттармен анықталады. Төменде осы атрибуттар тізімі көрсетілген:
Bgcolor – құжат фонының түсін анықтайды.
Text – құжат мәтінінің түсін анықтайды.
Link – құжат мәтінінің белгілінген элементінің түсін анықтайды
(гипермәтіндік сілтемелердің).
Vlink – алдында көрілген құжаттың сілтеме түсін анықтайды.
Alink – тышқан курсоры сілтеме үстіне келгендегі немесе оң жақ шертпесі
басылған жағдайдағы сілтеменің түсін анықтайды.
Түс қос-қос үш пар символдармен кодталған. әр пар оналтылық жүйедегі
негізгі үш түстің (қызыл, жасыл, көк) қоюлығы мен мөлдірлігін көрсетеді.
Олар нольден (00) 255 (ҒҒ) арасындағы дианазонды қамтиды. Бірнеше мысалды
қарастырайық:
Bgcolor=#FFFFFF – фон түсі, үштүсте бірдей, нәтижесі – ақ түсті.
Text=#000000 – мәтін түсі, үш түсте бірдей, нәтижесі – қара түсті.
Link=#FF0000 – гипермәтіндік сілтеме түсі, қызыл түс – ҒҒ (255), жасыл
мен көк – 00 (ноль), нәтиже – қызыл түсті.
Тағы да, BODY тэгі background=”[файл аты]” атрибутын қабылдай алады.
Бұл атрибут бейнелерді фон ретінде орналастырады. Ал бейнелер жоғарыда
айтылғандай GIF немесе JPEG форматында болуы керек.

-6-
4. Кестелер

Кестелер не үшін қажет?
Бұған дейін біз бір мәтін аранасы арқылы ғана жұмыс істедік. Бірақ та
кейбір кезде мәтінді бірнеше бағаналардан тұрғанын қалаймыз. Ал ол үшін
кестелерді қолданған ыңғайлы. Сонымен қатар, бір ұяшықтан тұратын кестені
оқырман назарын аудару үшін қолданғанда ыңғайлы. Өйткені ол мәтіннің
бөліктерін ерекше түрде белгілей алады.
Кесте қалай құрылған ?
Кесте құрылымын мысал түрінде қарастырған ыңғайлы:
HTML
HEAD
TITLEМЫСАЛ 6TITLE
HEADBODY
H1Простейшая таблица H1
TABLE BORDER=1 !--Это начало таблицы--
CAPTION !--Это заголовок таблицы--
У таблицы может быть заголовок
CAPTION
TR !--Это начало первой строки--
TD !--Это начало первой ячейки--
Первая строка, первая колонка
TD !--Это конец первой ячейки--
TD !--Это начало второй ячейки--
Первая строка, вторая колонка
TD !--Это конец второй ячейки--
TR !--Это конец первой строки--
TR !--Это начало второй строки--
TD !--Это начало первой ячейки--
Вторая строка, первая колонка
TD !--Это конец первой ячейки--
TD !--Это начало второй ячейки--
Вторая строка, вторая колонка
TD !--Это конец второй ячейки--
TR !--Это конец второй строки--
TABLE !--Это конец таблицы--

-7-
BODY HTML

6-сурет. Кестелер

Кесте TABLEтэгімен басталып TABLE тэгімен аяқталады. TABLE тэгі
бірнеше атрибуттарды қабылдай алады:
ALIGN – құжат шекарасы бойынша кестені орналастырады. Мәндері: LEFT,
CENTER, RIGHT (сәйкесінше сол, орта және оң жақтар).
WIDTH – кесте ені. Мәні ретінде пиксел түрінде немесе браузер экранының
еніне шаққандағы пайыз түрінде көрсетуге болады.
BORDER – кестенің сыртқы рамкасының және ұяшықтарының рамкасының
қалыңдығын анықтайды (пикселмен). Егер атрибут көрсетілмесе,
онда кесте рамкасыз көрсетіледі.
CELLSPACING – кесте ұяшықтары арасындағы арақашықтықты пикселмен
анықтайды.
CELLPADDING – ұяшық рамкасы мен мәтін арасындағы арақашықтықты пикселмен
анықтайды.
Кестеге CAPTION және CAPTION тэгтері көмегімен кестенің тақырыбын
қоюға болады. Бірақ ол міндетті түрде қойылуы тиіс емес. CAPTION тэгі
ALIGN атрибутын қабылдай алады. Оның мәндері ретінде TOP және BOTTOM
(сәйкесінше кестенің жоғарғы және төменгі жағында).
-8-
Кестенің әрбір жолы TR тэгімен басталады және TR тэгімен аяқталады.
TR тэгі келесі түрдегі атрибуттарды қабылдай алады:
ALIGN – жол бойынша кесте ұяшықтарындағы мәтінді түзету. Мәндері: RIGHT,
CENTER, LEFT (сәйкесінше оң, орта және сол жақ бойынша
орналастыру).
VALIGN – кесте ұяшықтарындағы мәтінді вертикаль бойынша түзету. Мәндері:
TOP, MIDDLE, BOTTOM (сәйкесінше жоғарғы, ортаңғы және төменгі
жақ бойынша орналастыру).
Кестенің әрбір ұяшығы TD тэгімен басталып, TD тэгімен аяқталады.
TD тэгі келесі түрдегі атрибуттарды қабылдай алады:
NOWRAP – бұл атрибут ұяшық ішіндегі мәтін бір жолда орналастырылуы керек
екендігін көрсетеді.
COLSPAN – горизонталь бойынша ұяшық құлаштауын көрсетеді. Мысалы,
COLSPAN=3 дегені, бір ұяшықтың үш бағананы алатынын
көрсетеді.
ROWSPAN – вертикаль бойынша ұяшық құлаштауын көрсетеді. Мысалы, ROWSPAN=2
дегені, бір ұяшықтың екі жолды алатынын көрсетеді.
ALIGN – ұяшық ішіндегі мәтінді түзету. Мәндері: RIGHT, CENTER, LEFT
(сәйкесінше оң, орта және сол жақ бойынша орналастыру).
VALIGN – ұяшық ішіндегі мәтінді вертикаль бойынша түзету. Мәндері: TOP,
MIDDLE, BOTTOM (сәйкесінше жоғарғы, ортаңғы және төменгі жақ
бойынша орналастыру).
WIDTH – ұяшық енін пикселмен көрсетеді.
HEIGHT – ұяшық биіктігін пикселмен көрсетеді.

-9-

7-сурет. Дөңес элементтер құру
Егер кесте ұяшығы бос болса, онда оның шетіндегі рамкасы салынбайды. Егер
ұяшық бос болып, ал рамка керек болса, онда ұяшыққа   (non-breaking
space – бөлмейтін пробел) символ объектісін енгізуге болады. Сонда ұяшық
бос және шетінде рамка болады.

5.Кестелерді беттерді безендіру үшін қолдану
Кестенің жағымды ерекшелігі - оның рамкаларын көрінбейтіндей етіп жасауға
болады. Мұның өзі TABLE тэгінің көмегімен мәтіндер мен графиканы әдемілеп
орнатуға мүмкіншілік береді. Осы уақыттқа дейін TABLE тэгі HTML-дегі
жалғыз форматтаушы күштіқұрал ретінде есептелініп келеді. Егер браузер
кестелерді қолдайтын болса, яғни экран
бетіне шығара алатын болса, онда ол әдетте кесте көмегімен алынатын
қызықты эффекттерді дұрыс көрсетеді.

HTML
HEADTITLEМЫСАЛ 7TITLEHEAD
BODYCENTERBR
TABLE CELLPADDING=10 CELLSPACING=0 BORDER=16
TRTD ALIGN=CENTER
H1ПЕРФОРАТОРH1
H3Только сегодня!H3
-10-
TABLE BORDER WIDTH=100%
TRTD ALIGN=CENTERIПочти бесплатно!ITD
TRTABLE
TDTR
TABLECENTER
BODYHTML .
6.Фреймдер
Фрейм дегеніміз не?
“Фрейм” деген сөздің өзі “рамкаға алынған сурет, терезешік немесе бет”
дегенді білдіреді. FRAME тэгін HTML дизайнері енгізе отырып, браузер
экранын бірнеше бөліктерге бөледі. Нәтижесінде бетті қарап отырған адам
беттің бір бөлігін басқа бөлігінен тәуелсіз қарастыра алады.

Фреймдер қалай жұмыс істейді?
Бір қарағаннан фреймдер өте күрделі сияқты болып көрінеді, бірақ оларды
кестелерге ұқсастырсақ оңайырақ түсінуге болады. Фреймдердің экранда
орналасуы кестелердің ұяшықтарын орналастыру сияқты беріледі. Фреймдер мен
кестелердің арасында ұқсастықтар болғанымен, олардың арасында да кейбір
айырмашылықтар бар. Ұяшықтар құрамы кестемен HTML-беттің кодымен беріледі.
Кесте құрамындағы мәтін немесе графика кестені
баяндайтын HTML-бетте атрибуттармен, тэгтермен бірге енгізіледі. Ал
фреймдері бар экран HTML-беттте FRAMESET атты тэгпен баяндалады.
Фреймдер құрамы – ол өзінше бөлек HTML-бет болып табылады. Фреймдік құрылым
тек фреймдері бар экранды ұйымдастыру әдісін анықтайды және фреймнің қайда
орналасатынын көрсетеді. Барлық фреймдер үшін олардың мәліметтері қайда
орналасқанын баяндайтын URL беріледі.

Фреймдері бар жай бет құру
Оңайырақ түсіну үшін екі фреймі бар бір бет құрайық. Сол жағынан статья
тақырыптарынан тұратын мазмұнын береміз, ал оң жағынан сол

-11-
статьяларды орналастырамыз. Бұл беттің жұмысы келесі түрде жүргізіледі:
қолданушы сол жақтағы сілтемелерден тұратын мазмұнды басқанда, оң жақ
фреймде әр тақырыптың сәйкесінше статьялары көрінеді. Бұл фреймдерді
қолдануға ең танымал әдіс болып табылады.
Фреймдік құрылымның берілуі
Ең алдымен біз беттің жалпы көрінісін келтіруіміз керек – фреймдер қалай
және қандай көлемде болатындығын. Сонан соң ғана оның құрамын ойластыруға
болады. Төменде FRAMESET тэгін қолдана отырып фреймдік құрылым құру
программасы көрсетілген. Назар аударыңыз: фреймдік құрылымы бар құжатта
BODY тэгі қолданылмайды.

... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
HTML тілінде телефон анықтамасын құру
HTML тілінде программалау
Html тілінде математикалық логика пәнінен электрондық оқулық құру
HTML құжаттар құру мен түзету
HTML тілінде «Мұхтар Шаханов» атты сайт жасау
HTML тілінде Corel Draw программасының мүмкіндіктерін демонстрациялау
РНР тілінде бағдарлама құру
Си тілінде программа құру
Java тілінде қарапайым сағат құру
HTML негіздері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь