Қосылған құн салығы туралы

Кiрiспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

І БӨЛІМ. ҚОСЫЛҒАН ҚҰН САЛЫҒЫ ҚЫЗМЕТ ЕТУIНIҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГIЗI
1.1 Қосылған құн салығын алу тәртiбiн реттейтiн нормативтi.құқықтық актiлер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2 Қазақстан Республикасы аумағына енгiзiлетiн тауарлардың шығу тегiн анықтаудың тәртiбi туралы негiзгi ережелер ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3 Қосылған құн салығы бойынша декларация толтыру ... ... ... ... ... ...

ІІ БӨЛІМ. ҚАЗIРГI ЖАҒДАЙДА ҚОСЫЛҒАН ҚҰН САЛЫҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕХАНИЗМIН ЖЕТIЛДIРУДIҢ НЕГIЗГI БАҒЫТТАРЫ ... ...

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Салык салу механизмi кез келген экономикалық жүйедегi күрделi мәселенiң бiрi. Салық салу мемлекеттiк реттеудiң маңызды әдiсi болып табылады және оның тиiмдi жүргiзiлуiнен әлеуметтiк-экономикалық саясаттың табыстылығы байланысты болады.
Жалпы мемлекеттiк қажеттiлiктердi жабуға жұмсалатын және шығарылған заң негiзiнде мемлекет арқылы алынатын ерiксiз немесе мiндеттi алымдарды салықтар деп атады.
Заңмен бекiтiлген салықтар, алымдар кеден баждары мен басқа да төлемдердiң жиынтығы нақты критерийлер, белгiлер және ерекше құрамдары бойынша жiктiледi.
Салықтардың тiкiлей және жанама деп бөлiнуi тауалар мен кызметтердi тұтынушыға салық ауыртпалығын аудару дәрежесiн бағалау үшiн қолданылады. Салықтардың тiкелей және жанама деп бөлiнуi туралы қазiргi көзқарас көп ғасырлық дамудың нәтижесiнде қалыптасты.
Салықтардың тiкiлей және жанама түрлерiне бөлiну принциптерi туралы көзқарастардың тарихи эволюциясын қарастырайық. Салықтардың аударылуы тек айырбас үрдiсiндi ғана жасалуы мүмкiн. Оның нәтижесiнде бағалар қалыптасады. Заң арқылы аяқталған айырбас және бөлу үрдестерiнiң нәтижесiнде, салық төлеушi салықтық ауыртпалықты басқа салыққа жауапты тулғаға аудару мүмкiндiгiне ие болады.
Басқа сөзбен айтқанда салық төлеу мiндетi жүктiлген тұлға және салықты нақты төлеушi тұлға мiндеттi түрде бiр тұлға болуы керек емес.
Қазiргi кезде бiздiң республикамызда 2002 жылдың 1-шi қантардан күшiне енген жаңа салық кодексiне орай салық механизмi экономиканы мемлекеттiк реттеудiң әкiмшiлiк-бөлiнгiштiк сипатын көрсетедi. Бұрынғы әрекет өйткенi салық жүйесiмен салыстырғанда, шаруашылық субъектiлерiне деген салық ауыртпалығы ( пресс) бiршама әлсiреген.
Дипломдық жұмыстың өзектiлiгi-жанама салықтар, тiкелей салықтарға қарағанда, кәсiпорын салығы болып табылмайтындығында. Олар тұтынушыға салынатын салықтар. Ал кәсiпорындар тек оларды жинаушы болып табылады. Жанама салықтардың барлық ауыртпалылығы толығымен соңғы тұтынушыға, яғни тұрғындарға түседi.
Содан да, оларды қолдануда, әлеуметтiк қорғалмаған тұрғындар бөлiгi зиян шекпеуi үшiн, салық салу механизмi нақты қалыптасуы қажет.
Жұмыс мақсаты- Қазақстан Республикасында және бiрқатар нарықтық экономиканы дамыған елдердегi жанама салықтар жүйесiн құрудың теориялық және тәжiрибелiк негiздерiн зерттеу болып табылады.
Жұмыстың мiндеттерi төмендегiдей:
- жанама салықтардың экономикалық мәнi мен мазмұнын ашу;
- мемлекеттiк бюджет табысындағы олардың үлес салмағын таңдау;
- ҚҚС, акция, кеден баждарын өндiрiп алу механизмiн қарастыру;
- дамыған елдердегi жанама салықтарды салуға қысқаша талдау жасау.
1. Налоговый кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»// Алматы –2002.с.84-105; с.108-116
2. Закон Республики Казахстан «О таможенно деле в Республике Казахстан»// Алматы-2002.с.36
3. Закон КазССР «О Республикнском бюджете на 1991 год» от16 февраля 1991г.// Ведомости ВС КазССР.-1991.-№10.-с.15-20
4. Закон Республики Казахстан «О Республиканском бюджете на 1992 год» от 25 декабря 1991 г.// Советы Казахстана.-1992-№32-14февраля.-с.2-3
5. Закон Республики Казхастан «О таможенном тарифе и пошлине» от 24 декабря 1991 г. // Советы Казахстана.-1992г. №32 от14-февраля.-с.4-5
6. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона «О налогах и других обязательныхплатежах в бюджет» от24 апреля 1995 г.// Бизнес-клуб.-1995.-№9-№11.-с.15-26
7. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона «О таможенном деле в Республике Казхастан» от 20 июля 1995г.// Советы Казахстана.-1995.-№26-№28.-с.14-33
8. Инструкция Главной налоговой инспекции Министерства Финансов Казахстан «О порядке исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость» №37
9. Инструкция Главной налоговой инспекции Министерства Финансов Республики Казахстан «О порядке исчисления и уплат акцизов» №36
10. Инструкция Таможенного комитета Республики Казхастан «О взимании таможенных платежей»№127
11. Карагузова Г.Д. Налоги: сущность и практика использования.-Алматы: Қаржы-қаражат.-1994-с.48
12. Мещерякова О.В. Налоговые системы развитых стран мира(справочник)-М.: Фонд «Правовая культура».-1995.-с.240
13. Налоги. Под ред. Д.Г.Черника-М.: Финансы и статистика.-1995.-с.310
14. Налоги в Казахстане. Под ред. Ф.С.Сейдахметова – Алматы:-2002.-с.41
15. Фискальная система государства: К.А. Аттапханова-Алматы: Гылым-1994.-с.41
16. Энтов В.Ф. Мир денег: краткий путеводитель по денжной, крдитной и налоговой системы апада.-М.: АО «Развитие»,-1992.-с.320.
17. Информационно-статистический сборник. Под ред. А.А.Смаилов-Алматы: Агенство РК по статистике,2001г.
18. Постановление Правительства Республики Казахстан «О введении обязательной маркировки подакцизных товаров марками акцизного сбора нового образца» №1749 от 31 декабря 1996г.// Казхастанская правда.-1997.-№17.- 15 января.-с.2-3
        
        Мазмұны
Кiрiспе...................................................................
...............................................
І БӨЛІМ. ҚОСЫЛҒАН ҚҰН САЛЫҒЫ ҚЫЗМЕТ ЕТУIНIҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ... ... құн ... алу тәртiбiн реттейтiн нормативтi-құқықтық
актiлер................................................................
..............................................
1.2 Қазақстан Республикасы аумағына енгiзiлетiн ... ... ... ... ... ... Қосылған құн салығы бойынша декларация
толтыру........................
ІІ БӨЛІМ. ҚАЗIРГI ЖАҒДАЙДА ... ҚҰН ... ... ... ... НЕГIЗГI БАҒЫТТАРЫ.......
Қорытынды
............................................................................
...............................
Қолданылған
әдебиеттер..................................................................
....................
Кiрiспе
Салык салу ... кез ... ... жүйедегi күрделi
мәселенiң бiрi. Салық салу ... ... ... әдiсi ... және оның ... ... әлеуметтiк-экономикалық саясаттың
табыстылығы байланысты болады.
Жалпы мемлекеттiк қажеттiлiктердi жабуға жұмсалатын және шығарылған
заң негiзiнде мемлекет арқылы ... ... ... ... ... деп ... бекiтiлген салықтар, алымдар кеден баждары мен басқа да
төлемдердiң жиынтығы нақты ... ... және ... құрамдары
бойынша жiктiледi.
Салықтардың тiкiлей және жанама деп бөлiнуi тауалар мен кызметтердi
тұтынушыға салық ауыртпалығын аудару дәрежесiн ... үшiн ... ... және жанама деп бөлiнуi туралы қазiргi көзқарас көп
ғасырлық дамудың нәтижесiнде қалыптасты.
Салықтардың тiкiлей және ... ... ... ... ... тарихи эволюциясын қарастырайық. Салықтардың аударылуы тек
айырбас үрдiсiндi ғана ... ... Оның ... ... Заң ... аяқталған айырбас және бөлу ... ... ... ... ауыртпалықты басқа салыққа жауапты
тулғаға аудару мүмкiндiгiне ие болады.
Басқа сөзбен ... ... ... ... ... тұлға және
салықты нақты төлеушi тұлға мiндеттi ... бiр ... ... ... емес.
Қазiргi кезде бiздiң республикамызда 2002 жылдың 1-шi қантардан
күшiне ... жаңа ... ... орай ... ... ... ... әкiмшiлiк-бөлiнгiштiк сипатын көрсетедi. Бұрынғы
әрекет өйткенi салық жүйесiмен ... ... ... ... ... ( ... ... әлсiреген.
Дипломдық жұмыстың өзектiлiгi-жанама салықтар, тiкелей ... ... ... ... ... Олар тұтынушыға
салынатын салықтар. Ал кәсiпорындар тек оларды жинаушы ... ... ... ... ... ... ... тұтынушыға, яғни
тұрғындарға түседi.
Содан да, оларды қолдануда, әлеуметтiк қорғалмаған тұрғындар бөлiгi
зиян шекпеуi үшiн, салық салу механизмi нақты ... ... ... ... Республикасында және бiрқатар ... ... ... ... ... ... құрудың теориялық
және тәжiрибелiк негiздерiн зерттеу болып табылады.
Жұмыстың мiндеттерi төмендегiдей:
- жанама салықтардың экономикалық мәнi мен мазмұнын ашу;
- мемлекеттiк ... ... ... үлес салмағын таңдау;
- ҚҚС, акция, кеден баждарын өндiрiп алу механизмiн қарастыру;
- ... ... ... ... салуға қысқаша талдау жасау.
Кеңестiк кезеңде жанама салықтар түрлерiмен ... ... және ... ... ... ... еттi, ал ... қатынас
жағдайында олар ҚҚС-пен және акциздермен ауыстырылды. Оның себебi,
айналымға және ... ... ... өнiмдi өткiзудiң соңғы
кезеңiнде ғана бюджетке өндiрiп алынды, ал бұл салықтарды өндiрiп алу
механизмiнiң әрекетiн баяулатты.
ҚҚС-ты ... алу ... және ... ... кезеңiнде жүзеге
асырылады. ҚҚС сомасы сату және сатып алу кезеңде өндiрiлiп ... ... тең. ... бұл салықтар тауларды сатумен байланысты
кез келген ... ... және де ... құн ... ... ... ... ерекше жағдайлардан басқа) барлық ... ... ... ... ... ... берi акциз салығы қолданылады.
Акциздер мемлекет анықтаған тауарларға салынады. ... бұл ... ... мәнi бар заттар.
Кеден заңында мемлекеттiң елтаңбасы, ту, ақша ... ... кез ... ... атрибуты. Кеден заңдылығы тек мемлекеттiк
қазына пайдасына ғана ... оның ... ... ... ... үлесiне қызмет, яғни отандық өндiрiс пен
шетелдiк инвестицияға тосқауыл ... ... ... керек.
Сондықтан да, салық жүйелерi көптеген 10-жылдықтар бойы ... ... ... ... ... маңызы зор. Соңғы кезде
Франция, Италия сияқты табысты елдерде жанама салықтар мемлекеттiк бюджет
табысының ... ... ... ... ... ... ... олардың үлесiнен өсу қарқыны байқалады.
Дипломдық жұмысты ... ... ... ... ... жаңа ... ... және осы тақырыпқа қатысты Мемлекеттiк
салық комитетiнiң материалдары, мемлекеттiк кеден комитетiнiң ... және ... ... ... ... ... Қосылған құн салығы қызмет етуiнiң теориялық негiздерi
1. Қосылған құн салығын алу тәртiбiн ... ... ... ... ... ... ... мен айналысы үрдiсiнде
қосылған, өткiзу бойынша салық салынатын айналым ... ... ... ... территориясына импорты кезiндегi аударымдарды бiлдiредi.
Салық салынатын айналым бойынша бюджетке төленуi тиiс қосылған құн
салығы ... ... ... қызметтер) төленуi тиiс қосылған
құн салығы арасындағы айырмашылық арқылы анықталады.
ҚҚС-ның салық салу объектiлерiне ... ... ... айналым
2. салық салынатын импорт жатады.
Қосылған құн салығын төлеушiлер Қазақстан Республикасында қосылған
құн салығы бойынша ... ... ... тұруға мiндеттi тұлғалар болып
табылады.
Тауарлар импортты кезiндегi қосылған құн салығын төлеушiлер Қазақстан
Республикасының кеден заңға сәйкес, Қазақстан ... ... ... ... тұлғалар болып табылады.
…ткiзу бойынша айналымды ... ... ... өткiзу
бойынша айналым, сонымен ... ... ... ... жеке ... мүмкiн өткiзу бойынша айналым ескерiлмейдi
(есепке алынбайды).
Заңды тұлғаның құрылымдық бөлiмшелерi болған жағдайда, өткiзу ... ... осы ... айналымдарды есепке алу арқылы анықталады.
…кiлеттi мемлекеттiң орган қосылған құн салығын төлеушiнiң өтiнiшiне
орай, оның ... ... ... ... ... ... ... кез келген кезең (12 айдан көп емес) ... ... 15 ... ... ... мерзiм iшiнде, салық органына ҚҚС –ы ... қою ... ... ... ... Кезен қорытындысында тауарлар
өткiзу бойынша айналым минимумынан кезеңнiң 10000 еселенген шамасы құрайды.
Тұлға өзi тапсыруға мiндеттi ... ... ... құн ... ... қоюға еркiн түрден өтiнiшiн берген айдан кейiнгi ... ... ... ... ... ... қосылған құн салығы бойынша есепке қойылган күйiндегi
тауарлар ( ... ... қоса ... ... ... қосылған құн
салығы сомасын есепке жатқызуға құқығы бар.
Қосылған құн салығы бойынша есепке ... ... ... ... тұлғаға
оның қосылған құн салығын төлеушi ретiнде есепке қойылғаны ... ... ... , ... ... және оның деректемелерi;
салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi;
тұлға қосылған құн салығын төлеушi болған күн көрсетiледi.
қосылған құн салығы бойынша есепке құю ... ... ... ... беру кiсi ... ... және салық төлеушiге ақша төлетпей берiледi.
Салығы бойынша есепке қою туралы куәлiктiң оны беру ... ... ... ... ... ... белгiлейдi.
Қосылған құн салығы бойынша есепке қойылғаны жөнiндегi куәлiк
Қосылған құн салығын ... ... ... ... есептен
шығарылған жағдайда куәлiк салық органына қайтарылуы тиiс.
Егер құн салығы төлеушiнiң соңғы он екi ... ... ... ... ... ... ол ... жерiндегi салық органына
өзiнiң ҚҚС бойынша есептен шығару ... ... ... ... құн ... төлеушi мұндай құқықты өзiн қосылған құн салығы
есепке қойған кезден бастап кем ... екi жыл ... ... ... ... кұн салығын төлеушi болып табылатын тұлға салық
салынатын айналымдарға байлынысты кызметiн тоқтатқан жағдайда, ... ... ... ... ... кейiнгi алты ... ... өзiн ... құн салығы бойынша есептен шығару туралы өтiнiш
беруге мiндеттi.
Салық органы қосылған құн ... ... ... ... ... ... ... жағдайда, қосылған құн салығы бойынша есептен шығаруды
уәкiлеттi жүргiзедi.
Қосылған құн салығы төлеушi болып табылатын ... ... ... ... ... ... төлеушiлердiң мемлекеттiк тiзiмiнен алып
тастаған күннен бастап қосылған құн салығы бойынша есептен шығарылуға тиiс.
Тұлға қосылған құн ... ... өзiн ... ... ... ... кезiңнен кейiнгi салық кезiңiнiң алғашқы күнiнен бастап ... ... ... ... ... ... ... салынатын айналым ҚҚС-нан босатылған
айналымды қоспағанда, ҚҚС-н төлеушi арқылы ... ... ... ... ... ... ... анықталады.
Қазақстан Республиканың кеден заңдарына сәйкес декларациялануға
тиiстi, Қазақстан Республикасының аумағына ... ... ... (
қосылған құн салығынан босатылғандарын қоспағанда) салық ... ... ... өткiзу орны болып:
егер тауарды берушi, ... ... ... ... ... болса, тауарды тасымалдаубастаған орын;
басқа жағдайларда –тауарды алушыға беру орны ... ... ... орны болып :
егер жұмыстар, қызметтердi жылжымайтын мүлiкпен тiкелей байланысты
болса, осы мүлiктiң орналасқан жерi;
егер олар ... ... ... ... ... нақты жүзеге асыратын жерi;
егер қызметтер мәдениет, өнер, бiлiм, дене шынықтыру немесе спорт
саласындағы қызметтерге қатысты болса, қызметтердiң аясы ... ... ... ... ... кәсiпкерлiк немесе кез келген
басқа да қызмет орны танылады:
- санаткерлiк меншiк объектiлерiн ... ... беру ... ... ... инжинирингтiк, заңдық, бухгартерлiк,
адвакаттық, жарнамалы, қызмет көрсетулерге ... ... ... ... ... беру ... мүмкiндiктi (көлiк ұмдарының көлiк құрамдарынан ... беру ... ... ұмдастыру жөнiндегi қызметтерге қатысты қолдаланады;
Тауаларды тиып жөнету күнi тауар өткiзу бойынша ... ... ... табылады. Егер тауарды тиеп жөнелту жүзiге асырылмаған жағдайда, онда
алушыға тауар меншiгiнiң құқығы берiлген күн өткiзу ... ... ... ... ... ... ... өткiзу бойынша салық салынанын
айналым жасау кунi төменде аталған шарттарды бiрi бiрiншi болып орылданған:
Жұмыстарға, қызмет көрсетулерге ... құн ... ... ... ... ... ... көрсетулер корсетiлген жағдайда басталады.
Егер жұмыстар, ... ... ... ... ... ... құн ... көсетiлiп, шот-фактура жазылған күннiң;
әрбiр төлемдi (есеп айырысу ... ... алу ... ... болса, сол күн өткiзу бойынша салық салынатын айналым жасау күнi
болып табылады.
Қызметкелерге жалақы есетiнен тауар ... ... ... ... ... ... ... берiлген, жұмыстарды
орындалған немесе қызметтер корсетiлген күн өткiзу бойынша айналым жасау
күнi ... ... ... ... құн ... ... ... резидент еместен жұмыстар, қызмет көрсетулер алган жағдайда
аталған жұмыстарды, қызмет корсетулердi алған күнi айналым жасау күнi ... ... ... мен ... ... ... молшерiн анықтау.
Трансферттiк бағаларды қолдану ... ... ... ... ... заңдарында өзгеше көзделмесе, салық
салынатын айналым ... ... оған ... құн ... ... тараптар қолданатын бағалар мен тарифтердi ... ала ... ... (жұмыстар, қызмет көрсетулер) құны негiзiнде
анықталады. ( 1- ... ... ... мүлiктi ( тауарды) берген кезде кепiл
берушiдегi ... ... ... мөлшерi,оған қосылған құн салығын
енгiзбей, осы мүлiктi ( тауарды) ... ... ... заем ... негiзге ала отырып анықталады.
Салық салынатын айналым мөлшерiне акцизделетiн тауарлар мен қызмет
түрлерi бойынша ... ... ... салынатын импорт мөлшерiне Қазақстан ... ... ... ... ... тауарлардың кедендiк құны,
сондай-ақ қосылған құн салығын қоспағанда, Қазақстан ... ... ... салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндiттi
төлемдер сомалары ... ... ... ... Қазақстан
Республикамыздың территориясына әкелiнетiн немесе әкеленген тауарлар болып
табылады. ( 2 ... ... ... мөлшелерiн
…ткiзiлген тауар тузетудың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң) құны
қандай да бiр өзгерiске түскен жағдайда, салық салынатын ... ... ... түзiтiледi.
Салық төлеушiнiң салық салынатын айналым мөлшiлерi түзету:
А) тауалар толық немесе iшiнара қайтарылған;
Б) мәмiленiң шарттары озгерген;
В) өткiзiлген тауарлар (жұмыстар, ... ... ушiн ... ... өткiзiлген тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) үшiн ... ... ... ... ... жағдайда жүргiзiледi.
Нөлдк ставка бойынша салық салынатын айналымдар.
Тауар экспорты Қазақстан Республиканың кеден заңдылығына ... ... ҚР ... ... ... ... болып
табылады.
Тџстi және қара металдар сынығының ... ... ... ... бойынша айналымға нөлдiк ставка бойынша салық салынады.
Тауарлар экспортын растайтын құжаттар:
экспортталатын тауарларды беруге жасалған шарт ( келiсм –шарт);
тауар шығаруды ... ... ... ... ... ... соғылған кедендiқ жүк декларациясы болып ... ... ... ... ... ... желiсiмен не толық емес мерзiмдiк
декларациялау рәсiмдерiн қолдана отырып, тауарларды экспорт ... ... ... ... ... кедендiк жүк декларациясы
экспортты растауға қолданалады;
Қазақстан Республикасының кеден ... ... ... ... органының белгiсi соғылған тауардың экспортын растайтын
құжаттар болып табылады.
Магистралдық құбыр жүйелерiмен ... ... ... ... ... тауарлар әкетiлген жағдайда ... ... ... ... ... ... алу-өткiзу актiсi табыс етiледi.
Қосылған құн салығынан босатылған айналымдар және импорт.
Жерге және қорындағы ғимаратты (гиматтың бiр бөлiгiн) ... ... ... ... ... бiр ... ... беру, оның iшiнде
қосалқы жалға беру мыналарды:
А) тұргын үй ... ... ... ... бiр ... рет ... ... қызметiн көрсету мақсатында пайдаланылатын (ғимараттың
бiр бөлiгiн) өткiзу және немесе жалға ... ... тұру ... қызмет көрсетудi қоспағанда, қосылған құн
салығынан босатылады.
‚имаратқа құны бастапқы құнының кемiнде 50 ... ... ... ... ... егер осы ... қайта жаңғыртудан кейiн тұрғын
үй мақсатында пайдаланылатын болса, бұл ғимарат тұрғын үй қорының ... ... ... ... ... ... бойынша айналымдар қосылған құн салығынаң
босатылады.
Қосылған құн салығынан босатылытын қаржылық қызмет көрсетулерге
мыналар жатады:
Қазақстан Республикасы ... ... банк ... жүргiзуге
берген лицензиясы негiзiндегi жүзеге асырылатын мынадай банк операциялары;
депозиттердi қабылдау, және заңды тұғалардың банк шоттарын ашу және
жүргiзу;
банктер мен банк ... ... ... ... ... ... ... ашу жүргiзу;
осы тұлғаға тиесiлi тазартылған ... ... ... ... жеке және ... ... ... шоттарын ашу және жүргiзу
аударым операциялары: жеке және заңды тұғалардың ақшаны аудару
жөнiндегi тапсырмаларын ... ... ... ... ... және ... операциялар;
жеке және заңды тұғалардың, оның iшiнде корреспондент ... ... банк ... бойынша есеп айырысуын жүзеге асыру;
сенiмгерлiк (траст) операциялары: сенiм бiлдiрушiнiң мүддесi үшiн
және тапсырмасы ... ... ... ... ... мен ... басқару;
клирингтiк операциялар: төлемдердi жинау, салыстырып тексеру сұрыптау
және растау, сондай-ақ олардың өзара есепке алынуын жүргiзу және ... ... ... ... ... тез сатылатын бағалы қағаздар мен
жылжымалы мүлiктiң кепiлi бойынша қысқы мерзiмдi несиелер беру;
шетел ... ... ... ... және ... ... берiлген мүлiк .
Мџлiктi қаржы лизингiне беру лизинг берушi алуға тиiс сыйақы сомасы
бөлiгенде қосылған құн салығынан босатылады.
Мәдениет,ғылым және бiлiм беру ... ... ... ... және бiлiм беру ... қызмет көрсетулер,
жұмыстар, егер олар мындай:
А) шоу-бизнес саласындағы қызметтердi қоспағанда, театр-концерт
қызметiн жүзеге ... ... ... дейiнгi мен оқыту бастауыш, орта, жоғары және жоғары оқу
орындарынан кейiнгi кәсiптiк бiлiм ... ... ... және ... ... ... осы ... жүргiзуге құқық беретiн тиiстi
лицензиялар бойынша жүзеге асырылатын бiлiм беру;
В) мемлекеттiк тапсырыс шеңберенде жүзеге ... ... ... ... көрсету жөнiндегi;
Д) тарихи және мәдени мұраны, мұрағаттық құндылықтардың сақтау
жөнiндегi ... ... ... ... болса, қосылған құн
салығынын босатылады.
Медициналық және мал ... ... ... ... мен қызмет
көрсетулер.
Медициналық және мал дәргерлiк қызмет көрсетумен ... ... ... ... айналымдар:
Кез келген нысандағы дәрi –дәргерлiк заттар, сондай-ақ оларды өндiру
үшiн қажет материалдар мен жинақтаушы заттарды өткiзген;
Медициналық ( мал ... ... ... оның iшiнде
протездiк –ортопедиялық бұйымдар мен дәрiгерлiк ( мал ... ... ... ... ... ... үшiн қажет материалдар мен жинақтаушы
заттарды өткiзген;
Косметологиялық қызметтi қоспағанда, медициналық ( мал ... ... ... ... құн ... босатылады.
Қосылған құн салығынан босатылатын импорт.
Қосылған құн салығынан мынадай тауарлардың импорты босатылады:
Ұлттық валюта, ... ... ... ... басқа), сондай-ақ бағалы қағаздар импорты;
жеке тұлғалардың ... ... ... ... ... ... ... тауарлар импорты;
акцизделетiн тауарларды қоспағанда ҚР-ң ‡кiметi белгiлеген тәртiппен
iзгiлiк ... ... ... ... ... тауарларды қоспағанда, мемлекет, мемлекеттiң үкiметтерi
, халықаралық ұйымдар желiлерi бойынша қайырымдылық ... ... ... оның ... ... жәрдемi көрсету;
Шет елдердiң дипломатиялық және оларға теңестiрiлген өкiлдектерiнiң
ресми пайдалануы үшiн, сондай-ақ солармен бiрге ... ... ... қоса ... осы ... ... және әкiмшiлдiк-
техникалық қызметкерлерiнiң жеке пайдалануы үшiн әкелiнген және ҚР-сы
бекiткен ... ... ... ... босатылған тауарлар импорт;
Салық төлеуден босатудан белгiлейтiн кеден режимдерiнде Қазақстан
Республикасының кеден ... ... ... ... ... ... оның ... субстанция-дәргер; протездiк-
ортопедиялық бұйымдарды, сурдотифпотехникалық және медициналық
( мал дәрiгерлiк) техниканы қоса ... ... ( ... мақсаттығы бұйымдар; протездiк-ортопедиялық бұйымдарды және
медициналық ( мал ... ... қоса ... ... және
диабет заттарын өндiруге арналған материалдар мен жинтақтаушы заттар,
медициналық ( мал ... ... ... ... ... ... ҚР-ң ... бекiтiледi.
пошта маркаларының (коллекциялық маркаларды басқа ) импорты;
ақша белiлерi өндiрiсi үшiн ҚР-ң ... Банк және оның ... ... ... ... ... ... көрсетуге арналған құрал-жабдықтар
импорты;
мемлекетердiң, мемлекеттер үкiметтерiмен ... ... ... ... ... қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын
тауарлар импорты.Косылған құн ... ... ... (жұмыстарды,
қызмкет корсетулердi) алушы тұлғаға қосылған құн салығы көрсетiлген шот-
фактураны ... ... ... ... құн ... төлеушiлер үшiн мiндеттi
құжат болып табылады.
Шот фактура:
шот –фактураның реттiк номiрi мен толтырылған күнi
тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) ... мен ... аты ... аты не ... ... ... және тiркеу нөмiрi,
сондай-ақ өнiм берушiнiң қосылған құн салығы бойынша есепке койылғанды
туралы ... ... ... ... қызмет көрсетулердi) атауы;
Салық салынатын айналымның мөлшерi;
қосылған құң салығының ... құн ... ... құн салығы ескерiлген тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер)
құны қөрсетiлуi ... ... ... ... ... ... кешiктiрiлмей
жазылады және берушiнiң басшысы мен бас бухгалтерiнiң, не ... ... де ... ... қолымен куәландырылады.
Салық салынатын айналымның мөлшерi шот-фактурада тауарлардың
(жұмыстардың, қызмет ... ... ... ... ... ... мұндай шот-фактураға өткiзiлетiн тауарлардың ... ... ... ... ... қоса тiркелген болса,
айналымның жалпы мөлшерiн көрсетуге жол бермейдi. Бұл ретте шот-фактурадыа
құжаттың нөмiрi мен күнiне, ... оның ... ... ... ... ... өнiмдерiн өндiрушi заңды тұлғаларға арналған арнаулы
салық ... ... ... құн ... ... уәкiлеттi
мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппен және ... ... ... ... ресiмдеу мындай жағдайдайларда:
бухгалтерлiк есеп жүргiзуде негiздеме болатын бастапқы құжаттарды
қолдана отырып ... ... ... ... ... ... қызметтер үшiн есеп айырысуды жүзеге асырғанда;
жолаушыларды тасымалдау жол билеттерiмен ресiмдегенде;
қолша қол есеп айырысу ... ... ... ... қызмет
көрсетулердi) өткiзген жағдайда, сатып алушыға бақылау –касса машинасының
чегiн берген кезде;
қосылған құн салығы ... ... ... ... ) ... ... ... талап етiлмейдi;
Қосылған құн салығының ставкасы
1 Қосылған құн салығының ... 16 ... тең ... және ... ... мөлшшерiне қолданылады.
Жоғарыда көрсетiлген тауарларды (жұмыстарды, ... ... ... ... құн салығының нолдiк ставкасымен алынады.
Салық салынытың импортқа қосылған құн салығын салық салынатын импорт
мөлшерiнен 16% -теңеседi.
Салық кезенi.
Қосылған құн салығы ... ... ... болып күн тiзбелiк ай
табылады.
Егер алдынғы тоқсан үшiн бюджетке төленуге қосылған құн салығының
орташа ... ... 1000 ... ... ... кем болса, онда салық
кезеңi тоқсан болып табылады.
Ауыл ... ... ... ... ... ... салық
режимiн қолданалатын қызметтi жүзеге асырудан бюджетке төленуге тиiс
қосылған құн ... ... ... кезеңi салық жылы болып табылыды.
Тексерiс жүргiзу кезiнде ерекше көңiлдi декларация үсыну мерзiмене
бөлу керек. Қосылған құн ... ... ... ... кезен үшiн
қосылған құн салығы бойынша ... ... ... ... ... 15-
нен кешiктiрмей табыс етуге мiндеттi.
Ауыл шарушылық ... ... ... ... арналған арнаулы
салық режимiн қолданатын қосылған құн салығын төлеушiлер әр ... ... құн ... ... ... есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 15-
iнен кешiктiрмей ... ету ... ... ... ... ... ... салық салынатын
айналымы 150 000 теңгеден астын сатып алынған тауарлар(жұмыстар, қызмет
көрсетулер) бойынша ... ... ... ... ... нысанын уәкелеттi мемлекеттiк орган белгiлейдi.
Қосылған құн салығын төлеу мерзiмдерi
Қосылған құн салығын төлеушi қосылған құн салығы бойынша декларацияны
тапсыру үшiн мерзiмi белгiлiнген ... ... ... сол күнi бюджетке әрбiр
салық төлеуге мiндеттi.
Салық төлеушi төлеуге тиiс қосылған құн ... ... ... бойынша қосылған құн салығы кеден төлемдерiн төлеу
үшiн Қазақстан Республикасының кеден заңдарында белгiленген күнi төлiнедi.
Қосылған құн ... ... ... өзара қатынас.
Есепке жатқызылған салық сомасының салық кезенi iшiнде есептеленген
салық сомасынан асып ... ... құн ... ... ... ... жатқызылады.
Нөлдiк ставка бойынша салық салынатын айналымдар бойынша асып ... егер де мына ... ... ... құн ... ... ... ставка бойынша салық салынатын
тауарларды(жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) тұрақтаы өтқiзудi жүзеге асырып
отырса;
қайтарып алуға өтiнiш берген айдың алдындығы ... ... ... ... ... ... ... бойынша жалпы салық салынатын
айналымның кемiнде 70 ... ... ... құн ... ... шарттар орындалмаған жағдайда, асып кеткен сома қосылған
құн салығын төлеушiге оның өткен салық ... үшiн ... құн ... ... ... ала отырып, нөлдiк ставка бойынша ... ... ... үшiн ... ... (жұмыстар,
қызметтер) бойынша есепке жатқызылған салық сомасы бөлiгiнде қайтарылады.
Егер нөлдiк ставка бойынша салық салынатын айналымдары бар қосылған
құн салығын ... ... құн ... ... ... ... салық
органынаөтiнiш жасамаса, онда асып кету сомасы есептi салық кезеңiнең
кейiнгi ... ... ... бойынша алдағы төлемдер есебiне есепке
жатқызылады.
Нөлдiк ставка бойынша ... ... ... бойынша
қосылған құн салығын қайтару
Нќлдiк ... ... ... ... ... ... ... салығын қайтару салық ... ... құн ... ... мемлекеттiк орган белгiлеген нысан бойынша ... ... ... ... ... алпыс жұмыс күнi iшiнде ... ... ... ... құн салығы жөнiндегi декларация;
Тауарларды ( жұмыстар, қызмет көрсетулер) экспорттын растау үшiн
қажет ... ал ... ... ... ... ... өткiзген жағдайдағықұжаттар;
Салық органы жүргiзген салық тексеру актiсiне сәйкес қайтаруға
ұсынылған ... ... ... ... ... ... құн ... қайтару төмендегiдей жолмен жасалады:
қосылған құн салығын осы ... ... ... ... салық берешегiн өтеу есебiне есепке жатқызу;
тауарлардың импорты кезiнде ... тиiс ... құн ... ... ... тиiс ... құн ... есебiнен есепке жатқызу;
қосылған құн салығын ... банк ... ақша ... ... құн ... ... банктегi шотына ... ... ... оның ... ... ... бюджетке салық
берешегi болмаған ... ... ... ... ... берешегi болған жағдайда бюджеттен
қайтарылуға ... ... ... осы ... ... ... салық кодексiнде көрсетiлген мерзiм iшiнде қосылған құн
салығын төлеушiнiң берушiлерi қарсы салық ... ... ... ... ... мұндай қосылған құн салығын
төлеушiлерге ... ... ... ... не бұзушылықтар
жойылған сомалар шегiнде жасалады.
1.2 ҚР аумағына ... ... шығу ... ... ... ... құн ... бюджетке уақытылы аудару және қосылған ... ... ... ... ... барысында импортталған
тауарларға қосылған құн салығын ... ... ... ... ... ... және тарифтiк емес ретеу шараларын қолданумақсатында
Қазақстан ... ... ... ... шығу ... ... бекiтуге арналған «Қазақстан Республикасының кедендiк
iсi туралы»(одан әрi – Кеден iсi ... ... ... ... 21 тарауына сәйкес әзiрленген Қазақстан Республикасы ... ... шығу ... ... ... ... ... алу керек.
Кеден iсiтуралы Заңның 141- бабына ... ... ... ... тауарды өндiрген немесе Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... ел танылады.
Кедендiк iсi туралы Заңның 144- бабына сәйкес тауарды шығарған
елдiң ... ... ... ... ... ... ... тауардың шығу тегi туралы ... ... - ... ... ... ... декларациялауда
декларант ұсынған таурларға ... ... ... iсi ... ... 144- ... ... Қазақстан
Республикасының кедендiң аумағына тауарларды енгiзу кезiнде Сертификат
келесiдей жағдайларда ұсынылады:
Қазақстан ... ... ... ... ... қатысты кедендiк тариф бойынша преференциялар ұсынылғанда;
егерде Қазақстан Республикасы кеден органдарында тауар ... ... есем ... ... ... ... ... туралы
негiзделген ұйғарымы болса;
Қоршаған ... ... ... ... ден ... ... тұтынушылар құқығын қоғау, қоғадық тәртiптi ... ... ... және тағы басқа ... ... ... салаларындағы Қазақстан Республикасының
заңдарымен, қатысушысы Қазақстан Республикасы болып табылатын ... ... ... жағдайларда Сертификат талап етiлмейдi. Сондай-ақ,
декларант тауардың шыққан елiн ... ... ... қосымша
ұсынылған басқада iлiстiрмелiк құжаттар негiзiнде декларация толтырады.
Сертификат ... ... ... ... ... ... және келесiдей мәлiметтерден тұруы қажет:
тауар шығу ... ... ... ... ... жазаша өтiнiшi;
Сертификатта көрсетiлген мәлiметтердiң шынайылығы туралы шығарушы
елдiң ... ... ... ... куәлiгi.
ТМД-ға қатысушы елдерде шығарылған тауарларды енгiзу жағдайында, 30
қараша 2000 жылы ТМД ... ... ... ... ... елдi анықтаудың ережесiмен қабылданған нормалар қолданылатын,
сол шығарушы елдi ... ... СТ-1 ... ... ... ... ... мәлiметтер туралы басқада талаптар
халықаралық келiсiмлермен бекiтiлуi ... ... аз ... ... ... және ... кедендiк тарифi бойынша преференицяларды қолдану кезiнде
декларант ... ... ... ... ... ... жүйесi шегiнде қабылданған А ... ... шығу ... ... ... ... ... кедендiк органдардың ... ... ... кедендiк органдарында бланктер, ... ... ... ... Сертификатты растауға
құзырлы ұйымдардың мекен-жайларының бар болуы.
Жоғарыда айтылған ... ... ... ... ... ... ... органдарға, шығарушы елдiң
уәкiлетi органарынан ... ... ... соң ... ... ... айтылған үлгiлер болмаса, Қазақстан
Республикасы ... ... ... ... ... ... ... түпнұсқасын растау үшiн
қажеттi мәлiметтерi бар елдердiң тiзiмiн мерзiмдi ... ... ... ... ... ... мөрлердiң, жеке
тұлғалардың қолдарының үлгiлерi, сондай-ақ, Сертификаттарды растауға
құзырлы ... ... ... ... бар ... ... ... кедендiк органдарына ... ... ... ... орыс және ағылшын тiлдерiнде ұсынылады,
егер ... ... ... ... мен ... келiсiмдерде қарастырылмаса.
Қазақстан Республикасы кедендiк органдарына ... ... ... ... ... мен басқада құжаттармен бiрге
Сертификатта ұсынылады.
Сертификатты жоғалтқан ... ... ... берген
органмен заңдырасталған оның көшiрмесi қабылданады.
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... iлестiрме құжатардағы мәлiметтердiң
бiрдейлiгi анықтаған кезде, тауарлардың шығу белгiлейдi.
Сертификатта көрсетiлген мен iс ... ... ... ... ... 5 ... аспау керек.
Сертификаттың еш мiнсiздiгiне қатысты немесе онда ... ... ... шығу ... ... ... ... негiзделген жағдайында, кедендiк орган Сертификат берген
экспорттаушы ... ... ... ... ... тлық нақты
мәлiметтердi беру туралы ... ... ... ... режим таратылатын тауарлар елде шығарылған
болып есептелмейдi, Серификат немесе ... ... ... ... ... ... экспорттаушы елдiң құзыреттi ... ... ... соң ғана ... ... техникалық шарттары бойынша тауар ... ... ... ... осы ... ... тауар
өндiрiлмесе, Сертификатта көрсетiлген және тауарға iлестiрме құжаттағы
мәлiметтердiң бiрегейлiгi мүмкiн болған ... ... ... ... ... берiледi.
Аз партиялы тауарлардың шығуына куәлiкке (кедендiк құны АҚШ-тың
5000 долларына сәйкес келетiн) ... ... ... ... ... ... тауардың шыққан елiн ... ... ... ... ... ... декларация толтыра
алады.
Тауардың шығу тегi туралы ұсынылған ... ... ... ... ... кедендiк орган Сертификатты
ұсынуды ... ... ... ... жүйесi шегiндегi тарифтiк преференияларды
ұсыну кезiнде тауардың шығу тегiн ... ... ... ... қолданатын тауарларға қатысты
дамушы елде өңделу мен қайта өндеуге ... ... ... ... ... тарифтiк преферениялық режим қолданылмайтын
елден шыққан, сол еде ... ... ... ... және осы процесте
құны қолданылатын тауарлар немесе тарифтiк преференцияларды ... ... ... ... ел экспорттайтын тауарларды өңдеу
немесе ... ... ... ... ... 50 пайызы жоғары емес;
Тарифтiк преференциялар режимi қолданылмайтын тауарларға қатысты
бiрнеше ... ... ... мен ... өңдеуге ұшыраған және ... ... ... ... ... ... құны
немесе шығу тегi ... ... ... ... ... қатысты дамушы елдердiң бiрiнде ... ... мен ... өңдеу нәтижесiнде алынған құнан 50 пайыздан
аспаса;
Тарифтiк ... ... ... ... ... ... ... қатысты және тарифтiк преференциялдық режим
қолданылатын тауарларға ... ... ... ... ... елдерде
қайта өңдеуге ұшыраған тауарлар.
Преференцияларды ұсынатын елдердiң бiрiнен шығарылатын ... ... ... ... және ... ... ... преференциялдық режимдi қолданатын елге ... және ... елге ... ... ... ... онда аталған
тауар аталған экспорттаушы елде ... деп ... ... ... ... құны ... франк-зауыт бағасы негiзiнде анықталынады.
Дамушы елдерден ... ... ... тарифтiк
преферециялдық режим, осы елдерден осындай ... ... ... және тарифтiк преференциялар ұсынатын елге оларды ... ... ғана ... ... қолданылатын тарифтiк преференциялар
ұсынылады.
Егер ... ... ... елде ... ... ... қызмет субъектiсi ретiнде тiркелген тұлғадан, ... ... ... ... режим қоданылатын тауарды сатып алған
жағдайда ғана тауар тiкелей сатып ... деп ... ... ... ... ... ... елдердiң аумағы арқылы өтпеуiне преференция ұсынған елге дамушы
елден ... ... ... ... ... деп ... ... немесе экономикалық себептердiң
салдарынан бiр ... ... ... аумағы арқылы тасымалданатын
тауарларда, транзиттiк елдерде тауарлар осы ... ... ... ... кедендiк бақылаудың қарамағында ... ... ... ... ережелерiне жауап бередi.
Сондай-ақ тiкелей жеткiзу ережелерiне көрмелер мен жәрмеңкелерде
сатып ... ... ... ... егерде, келесiдей шартарды
орындаса:
Тарифтiк преференциялдық режим қолданылатын тауарларға қатысты
дамушы ... ... ... ... мен ... ... ... оларды өткiзу кезiнде кедендiк бақылауға қалтырылса;
Тауарлар көрмелерге немесе жәрмеңкелерге жөнелтiлген ... ... ... ... ... ... қойылғандағыдай жағдайда, табиғи
тозу нәтижесiнде өзгеруiн, не болмаса ... ... мен ... ... ... есепке ... ... ... ... ... iсi ... Заңмен бекiтiлген талаптардың барлығы сақталған
жағдайда ғана тауар осы елден шығарылған деп ... iсi ... ... ... ... ... құжаттар
толтырылған күннен кейiн бiр жылдан кешiктiрмей олардың шығу тегi ... ... ... ... ғана ... ... ... (қайта қалпына келтiрiледi).
Қазақстан Республикасы кедендiк органдар ... ... ... ... қалпына келтiру кезiнде кедендiк
төлемдердiң ... ... ... не болмаса, болашақ кедендiк
төлемдер есебiне есепке алуды жүзеге ... ... ... ... ... алу) ... ... заңдылықтарына сәйкес жүргiзiледi.
Қазақстан Республикасының аумағындағы еркiн кедендiк аймақ мен
қоймалар аумақтарынан ... ... ... ... ... ... ... кедендiк аумаынан ... ... ... шығу тегi ... ... ... ... болып
кедендiк орган ұсынылады егер, осы жағдай Қазақстан Республикасының
халықаралық ... ... ... ... ... Қосылған құн салығы бойынша декларация толтыру
Қазақстан Республикасының 2001 жылы 12 ... ... ... ... басқада мiндеттi төлемдер туралы» Салық Кодексiне
(ендiгi жерде - ... ... 2002 ... ... ... құн салығын есептелуiмен уақытылы төлеуiне ... ... ... ... ... ... анықтайтын
ережелер жасалды.
Декларация Декларацияның ... (300.00 ... және ... ... ... тұрады №2 қосымша.
Қосылған құн салығы бойынша үшiн ... салу ... ... ... ... ... ... ақпараттарды толықтырып
ашатын қосымшалар.
Декларация ... ... ... - қара ... көқ ... ... ... шариктi
қаламсаптармен, бас баспа символдарымен немесе баспа ... ... ... ... ... мен ластанулар
және де +, /, %, «» символдары қолданылмайды.
Көрсеткiштерi жоқ ... ... мен төр ... ... ... ... ... жағадайда қосымша
ұсынылмайды.
Сәйкесiнше қосымшалар мен қосымша ... ... ... ... ететiн жолдарды толтырғанда көрсетiлген қосымшалар мен
қосымша нысандар мiндетi түрде ... ... ... ... ... бөлiмi мен Декларацияға
қосыманың «Қосылған құн салығын төлеушiлер туралы ... ... ... ... ... құн салығын төлеушiлер
туралы ... ... ... көрсетiлген сәйкесiнше барлық
мәлiметтер көрсетiледi.
Соманың терiс мәнi ... ... ... бiрiншi сол
жақтағы тор ... «-» ... ... ... ... болу тәртiбiмен қағаздық таралымда, Декларация екi ... ... ... қойға белгiлеуiмен бiр данасы ... ... ... ... бiрге поштамен жөнелтiлген тапсырыс
хатты пошта немесе басқа ұйымдардың хабарламасымен ... ... ... ... ... ... туралы
хабарламаны электрондық поштамен алады.
Қосылған құн салығы бойынша Декларация- 300, 00- ... ... құн ... төлеушiлер туралы жалпы
ақпараттар» бөлiмiнде қосылған құн ... ... ... ... төлеушiнiң тiркеу нөмерi;
қосылған қүн салығы бойынша ... ... мен ... құжаттарға сәйкес толық атауы немесе ... тегi, ... ... ... Экономикалық қызметтердiң жалпы сыныптамасы
бойынша қызмет түрiнiң коды және ... үлес ... ... ... ... құн ... ... заңды тұлғалар
үшiн де қолданылады.
ЭҚЖС коды (алғашқы бес белгi) ... үлес ... ... ... үш негiзгi қызмет түрлерi бойынша көрсетiледi. ‡лес
салмағы ондық ... ... ... ... көрсетiледi(көрсетiлген
қызметтердiң түрлерi бойынша жалпы үлестiк ... ... 100 ... ... ... емес екенiн ескеру қажет).
‡лес салмағын есептеу үшiн №1-ПФ (жылдық) мемлекеттiк ... беру ... ... ... 100- ... ... ... мәлiметтер қолданылуы ... ... ... ... үлес ... берiлген сәйкесiнше бағанның ... ... 100- ... ... ... ... ғимараттарды салу негiзгi қызмет түрi болып табылатын
салық төлеушiлер ... ... ... ... есеп ... ... 100-жолында келесдегiдей мәлiметтер көрсетiлген:
Таблица 1.
Қосылған құн салығын төлеушi туралы ақпараттар
| ... ... ... ... ... бойынша ... ... жыл| ... | ... | |
| | | ... |Автомобиль |жарнама |
| | | ... ... ... | |
| | | | ... | | |
| | | | ... | | |
| | | |45211 код |50102 код |71 100 код |74400 код |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... |100 |250 000,0 ... |50000,0 |35000,0 |5000,0 ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... ЭҚЖС ... ... ... ... ... ... I 4 5 2 1 1 II 5 0 1 0 2 III |
|7 1 1 0 0 ... ... 0 6 0 0 0 2 0 0 0 |
|1 4 0 ... ... үлес ... ... есептелiнедi
150 000,0(кестенiң 4 бағаны) / 250 000,0 (кестенiң 3 бағаны)* 100%
ЭҚЖС басқада ... ... үлес ... ... үлгiмен
есептелiнедi.
Банктер, бюджеттiк және сақтандыру ұйымдары ЭҚЖС-да негiзгi
қызметiнiң ... ... ... ... 69 және 71 ... ... тор
көздерг мәлiметер толтырылады. Декларация түрiне сәйкес ... ... ... қойылады.
2002 жылдың 1- қаңтарына дейiн қосылған құн ... ... ... 2002 ... ... ... қосылған құн салығы бойынша
есепке ... ... ... ... ... тор көзiнде белгi
қойылады, егер салық төлеушi оны қосылған құн салығын төлеушi ... соң, ... ... рет ... Декларацияны ұсынғанда «Кезектi» тор көзiне белгi қойылады.
Сондай-ақ, 2002 жылдың 1- ... ... ... құн ... төлеушi
болып табылып, 2002 жылдың 1-қаңтарынан кейiн қосылған құн ... ... ... 2002 жылдың қаңтарына және кезектi Декларацияны ұсынған
салық төлешiлер «Кезектi» тор көзiнде ... ... ... ... ... ... және
басқада қателар нәтижесiнде туындаған өзгертулер мен ... ... ... тор ... ... қойылады.
Қосылған құн салығы бойынша есептен жою, ... ... ... ... ... ... тор ... белгi қойылады.
қосылған құн салығы бойынша есепке алу әдiсi Кодекстiң 239- бабына
сәйкес таңдалады. Таңдап ... ... ... сәйкес торға белгi
қойылады. Берiлген белгi мiндетi түрде қойылады.
Декларация ... ... есеп ... Салықтық есептiк
кезең Кодекстiң 246 –бабаны сәйкес анықталады. ... ... ... ... ... онда ... белгiлеуге арналған тор көздер
толтырылмайды. Салықтық кезең арап сандарымен көрсетiледi.
Екеуден кем ... ... ... ... кезiнде сол жақтағы
тор көз ... ... ... ... құн ... ... ... қосымшаға
сәйкес тор көздердi белгiлейдi.
«Қосылған құн салығын есептеу» бөлiмiнде:
300.00.001 жолы 300.00. 001А және 300.00. 001В ... ... ... ... ... ... ... 300.00.001В
жолында 300.00.001А жолындағы шаманы 16 ... ... ... шама ... ... ... ... белгiленгендей, қосылған құн
салығы ... ... ... ... байланысты, салық
режимiне сәйкес қызмет ететiн жер ... ... ... ... жолындағы шаманы Келiсiмге сәйкес қолданылатын салық
ставкасына ... ... ... ... 00. 002 ... 300. 02. 005 ... шама ... жазылады.
300. 00. 003 жолы 300. 00. 003А және 300. 00. 003В жолдарынан
тұрады.
300.00.003 А ... ... ... шама ... ... 300. 03.006В ... шама ... жазылады.
300.00.004 жолында Қазақстан Республикасы өткiзу орны болып
табылмайтын ... ... ... ... құн ... ... мен қызметтердi өткiзу бойынша ... ... ... мен ... ... ... орны ... 215-бабына
сәйкес анықталады.
300.00.005 жолға 300. 04.003 жолдағы шама көшiрiлiп жазылады.
300.00.006 жолында салық салынатын ... ... ... қосатын, салық кезеңi iшiнде жасалған ... ... ... ... ... ... жалпы
сомасыкөрсетiледi. Осы жолдың шамасы мына формуламен анықталады:
300. 00.001А+300.00.002+(-)300.00.003+300.00.004+300.00.005;
300.00.007 жолда, төмендегi формуламен анықталатын өткiзу ... ... ... салынатын айналым үлесi көрсетiледi:
300.00.001А+300.00.002+(-)300.00.003А/300.00.006*100%;
300. 00.008 ... ... ... ... айналымдағы нөлдiк
ставкамен салық салынатын ... ... ... Осы жолдың шамасы
мына формуламен ... ... ... ... ... ... ... сәйкес есепке алу әдiсiмен
қосылған құн ... ... ... ... iнiшде жасалған тауарлар
ипорты бойынша мәлiметтер көрсетiледi. 300. 09. 001В ... ғы ... ... ... жазылады.
300.00.010 жолында 300.00.001В+(-)300.00.003В+300.00.009
формуласымен анықталатын ... ... ... ... ... құн ... толық шамасы көрсетiледi.
«Есепке алынатын қосылған құн салығының сомасы» бөлiмiнде:
300.0.011 жолы 300. 00. 011А және ... ... ... 00.011А ... ... алуға жатқызу әдiсiiн жеке қолдану
кезiнде қолданылатын 300.06.031А жолындағы шама ал, ... ... 06. 031 ... шама көшiрiлiп жазылады.
300.00.012 жолында төмендегi ... ... ... ... ... Федерациясынан алынған табиғи газ, ... және ... ... ... ... ... ... сәйкес
қосылған құн салығынан босатылатын импорттталатын тауарлар;
Кодекстiң 250-бабында қарастырылған есепке алу ... ... ... ... ... ... ... сәйкес салықты төлеу мерзiмi өзгертiлген
тауарлар.
Есепке алудың ... ... ... ... осы ... ... ... көрсетiлген мәлiметер ... Осы ... ... ... ... ... сәйкес
анықталатын салық салынатын импорт мөлшерi көрсетiлсе, 300.0.012В
жолында ... ... ... ... ... ... кезiнде төленген қосылған құн салығы көрсетiледi.
Есепке алудың жеке ... ... ... 300.00.012А жолына
300.06.035А жолындағы шама, ал 300. 00.012В жолына 300.06.035С жолындағы
сома көрсетiледi.
300.00.013 жолында ... 234 ... ... ... ... ... қосылған құн салығынан босатылған импортталатын
тауарлар ... ... Жол ... ... ... ... ... толтырылады.
300.00.014 жолы жүктердiң кедендiк декларауиясы ... Осы ... ... 149-бабына сәйкес салық органдары төлеу
мерзiмдерiне өзгертулер енгiзу туралы ... ... құны ... жолы ... және 300.00.015В жолдарынан тұрады.
Есепке алудың пропроционалдық әдiсiн қолданған кезде 300.00.015 А
жолына 300.09.001А жолындағы, ал ... ... ... ... көшiрiлiп жазылады.
Есепке алудың жеке әдiсiн қолдану кезiнде ... ... ... ал ... ... ... ... шама
көшiрiлiп жазылады.
300.00.016 жолы 300.00.011А, 300.00.012А, ... ... ... жолдары ретiнде анықталады.
300.00.017 жолына 300.08.009 жолындағы шама көшiрiледi.
300.00.018 жолында Кодекстiң 249-бабына сәйкес қосылған құн салығы
төлеу ... ... ... ... ... құн
салығының iс жүзiнде бджетке төленген сомасы ... 00.019 ... 300. 00.011В + ... + 300.00.015В +(-)
300.00.017 + 300.00.018 формуласымен анықталатын салықтық ... ... ... ... құн салығының жалпы сомасы көсетiледi.
10) 300. 00.020 жолы қосылған құн салығын есепке ... ... ... ... ... ... Осы жолда 300.00.019
жолда көрсетiлген ... ... ... ... жолы қосылған құн салығы есепке алу ға жатқызудың
пропроционалдық әдiсiнқолданған ... ... ... ... 300.00.019 жолдағы шаманы 300.00.007 жолында
көрсетiлген шамаға ... ... ... ... ... қосылған құн салығы бойынша есеп
айрысулар»:
300.00.022. жолында есептiк ... ... ... ... ... ... Берiлген сома 300.00.010 және 300.00.020
жолдардың( егер салық ... ... ... ... ... немесе 300.00.010 және 300. 00.021 ... ... ... ... пропроционалдық әдiстi қолданса) ... ... ... ... ... ... жатқызылатын қосылған
құн салығының сомасы аударылған салық сомасынан артса,онда 300. 00.022
жол ... жолы ... ... алуға жатқызудың жеке әдiсi
кезiнде)жолындағы ... ... ... ... әдiсi ... ... есепке алуға жатқызылатын қосылған
құн салығының сомасы 300. 00. 010 ... ... ... ... ... ғана толтырылады. Осы кезде артқан сома 300.00.023 жолда
көрсетiледi;
300.00.024 жолға 300.10.003 жолдағы шама көшiрiледi;
300.00.025 жолда 300.00.022 және ... ... ... ... ... ... алуды ескере отырып
көшiрiлетiн, бюджетке төлеуге жатқызылған қосылған құн ... ... ... ... ... құн ... сомасы Аударылған
салық сомасынан барлық түзетулерден ... ... ... ... ... Осы ... толтырған соң 300.00.025 жолы толтырылмайды.
300.00.026 жолының шамасы 300.00.023 және 300.00.024 жолдардың
қосындысы ... ... және ... жолдардың айырмасы ретiнде
анықталады.
Келесi салық кезеңiне Декларация тольырған кезде осы ... 300.10 ... ... ... ... ... 300.02.010 жолда көрсетiлген сома көшiрiледi.
300.02.010 жолдың шамасы ... ... ... ... ... 300.00.027 жолға 300.00.026 жолдың шамасы көшiрiледi.
Егерде Декларацияны толтыру кезiнде қосылған құн ... ... 251- ... ... ... ... сақталса, онда
осы жолға 300.00.026 жолда көрсетiлген сома ... ... ... кодексiне сәйкес қол қойылып, расталады.
ІІ бөлім. Қазiргi жағдайдағы ҚҚС қызметiн ету ... ... ... құн ... ... ... және ... жанама салықтардың түрлерiнiң бiрi болып табылады. Салық
базасы болып тауардың өндiрiсi мен өткiзудiң ... ... ... ... ... құн ... есептелген еңбек ақыны, амортизацияны,
несие үшiн ... %-ды, ... ... ... ... және ... Бағаға тауардың тұтынушыларға жылжу кезiнде барлық стадияларға
кәсiпкерлермен енгiзiлгенқосылған құн салығының жалпы ... ... ... осы салықтың жалғыз да, соңғы төлеушiсi болып табылады.
Бюджетке үнемi түсудiң ... және ... құн ... ... бiр тиiмдi фискалдық аспап ретiнде қатысады.
Сонымен қатар қосылған құн салығы ... ... ... ... ... ретiнде қолданылады. Мемлекет қосылған құн
салығын қолдана отырып экспортты ынталандырады. Қосылған құн ... ... ... күнi ... ... ... мен үшiн үлкен қызығушылықты
туғызады.
Осы тақырыпта дипломдық жұмысты аша отырып төмендегiдей ұйғарым айтуға
болады:
Бiрiншiден: нарықтық қатынастарға өту ... ... ... мен мемлекеттiк бюджетке төленетiн ... және ... ... төлемдердi дұрыс анықтауға толық және уақытылы ... ... ... ... ... ... жүйесi үлгiсiн құруды талап еттi.
Оны ұйымдастырудың ... ... ... ... ... ... мен ... орталықтандыру жатады. Қазақстанның
салық органдары қызметiнiң құқықтық негiзi болып Қазақстан ... ... ... ... ... нормативтi құқықтық актiлер
Қазақстан Республикасы Президентiнiң жарлығы мен ұйғарымдары Қазақстан
Республикасы ‡кiметiнiң қаулылары мен ... және т.б. ... салу ... ... ... ... ... заңдық актiлер табылады.
Екiншiден: жаңа салық кодексiн қабылдаумен байланысты қосылған құн
салығын ... ... ... ... бақылау жүргiзу, оларды
жекелеген есепке алу салық бақылауының өте маңызды нысаны болып табылады.
Қосылған құн ... ... ... алу ... маңызды ереже болып
тауарларды өткiзумен байланысты айналым ... ... ... кодесiне сәйкес қосылған құн салығын төлеушiлердiң ... ... ... ... ... ... салынатын айналымның
бекiтiлген ... шегi 10 000 ... ... көрсеткiшке жетпейтiн
кәсiпкерлер шығарылып тасталады.
Ең алдымен осы норма тауарды өткiзетiн кәсiпкерлерге ... ... ... ... ... құн салығы бойынша
есепке ерiктi тұру құқы сақталады.
Сонымен қосылған құн салығы бойынша есепке алу тауарларды ... ... ... ... ... ... төменгi шектен артқан
кез келген кезең ... ... ... 15 күн ... ... ... асырылады.
Осыған байланысты көрсетiлген салық төлеушiлерге қатаң есеп беру
бланкiсi болып табылатын қосылған құн ... ... ... ... құн салығы бойынша төлеушiнi есепке алуды бiлдiретiн құжат
берiледi.
Қосылған құн ... ... ... мен ... ... тәртiппен жүргiзiлiп қосылған құн салығын төлеушiлердiң
ел бойынша ортақ мәлiметтер базасы жасалады. Мәлiметтер ... ... ... ... ... ... мүмкiндiк бередi.
Қазақстан Республикасы «Ѓкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы» Кодексiнiң
211 бабына сәйкес ... ... ... ... құн ... ... тұрмайтын салық төлеушiмен толтырылған қосылған құн салығын қосатын
шот-фактура табылады.
Салық ... ... ... салық қызметi органдарына қосылған құн
салығын төлеушiлердiң мәлiметтерi базасы арқылы ... ... ... ... құн салығы бойынша есепке тұрмаған төлеушiнi анықтаған
жағдайда салық қызметi ... ... ... ... 5 ... күнi
iшiнде салық заңдарын бұзғанын жою ... ... ... ... құн салығы бойынша есепте тұрмаған төлеушi салық қызметi органынан
ескертпе қағазын алғаннан кейiн тауардың осы түрi ... ... ... ... ... ... ... органы көрсетiлген төлеушiге салықтық тексерiс жататын
салықтық бақылаудың басқа да ... ... ... осы ... ... ... тартылады. Сондай-
ақ Қазақстан Республикасы Ѓкiмшiлiк тәртiп бұзушылық туралы Кодекстiң ... ... ... ... үшiн айыппұл салуды қарастырады:
- жеке кәсiпкерлер мен лауазымды тұлғаларға 40-тан 50 а.е.к. ... ... ... ... ... ... құн салығы
сомасынан 200% шамасында.
Қосылған құн ... ... ... алу тәртiбi және куәлiктiң
көмегiмен қосылған құн салығын қолдану жеңiлдетiледi.
Жаңа ... ... iске ... ... слық жүйесiн
жетiлдiрумен салық әкiмшiлiгiн жақсартуға бағытталған ... ... бiрi ... ... құн салығы бойынша салық
төлеушiлердiң тiркелу, қосылған құн ... ... ... ... мен ... ... ... жүйелерiнiң мәлiметтер
базасын құру табылады. Бұл жүйе ... құн ... ... ... ... яғни әлде ... тиiмдi салық бақылауына
жағдай жасайды.
Ѓрбiр шот-фактура бойынша сатып алушының ... оның ... ... өнiм түрi, ... құн ... салудың есептеуден
кейiнгi өткiзу көлемi ... ... ... ... және
қағаздық варианттарда қабылданады. Шот-фактура реетрлерi ... ... ... ... жүргiзiлiп сәйкес келмеушiлiктердi
анықтайды. Мысалы, бiр салық төлеушiнiң ... ... ... ... салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi шот-фактурада көрсетiлген
басқа салық төлеушiлердiң осы өнiмдi сатып алу көлемiмен ерекшелiнедi.
Сондықтан ... ... ... және ... жүйесi
қосылған құн салығын экспорттаушы ... өтеу ... ... қызметi органдары қосылған құн салығының ... ... ... ... ... ... ... құн салығын
тiркеушi түрiнде тiркелгенiн және оған салық ... ... ... анықтауы қажет.
Филиалдары бар кәсiпорындары үшiн салық ... ... осы ... ... да ... ... ... тиеу жұмыстарды орындау және қызмет көрсетудi жүзеге асырушы
салық төлеушi қосылған құн ... ... ... ... ескеру қажет.
Сондай-ақ салық төлеушi есепке қай жұмысы арқылы жұмыс ... ... ... алу ... ... ... ... тиелген
тауарлардың орындалған жұмыстар мен көрсетiлген қызметтердiң өткiзiлу
құнынан ... ... әдiс ... ... тиелген тауарлар мен
орындалған жұмыстар ... ... ... ... ... ... ... мөлшерiн дұрыс анықтауға айрықша көңiл бөлу
қажет. Қазақстан Республикасы шекарасында тауарлар, жұмыстарды, қызметтердi
өткiзу бойынша айналым салық салынатын айналым мен ... ... ... танылады.
Таурларға қатысты «өткiзу» терминi салық ұстаушының ... ... ... ... ... беру ... жеке мақсатта тауарларды қолдану, жоғалту жұмыс пен қызметтi
өткiзудi ... ... және ... ... ... ... беру ... сатып алу құнынан төмендетiп сату ... ... ... ... ... беру ... ... бiрақ
нақты қалыптасқан шығындардан төмен емес баға ... ... ... ... ... ... мөлшерiне акциз сомасы
қосылатынын ұмытпау керек.
Тауарлар, жұмыстар немесе қызметтерге қоюшы қосылған құн салығын
төлегенде ... ... ... ... ... келесi кезең болып
табылады. Сонымен салық төлеушiде әрбiр қоюға ... ... ... ... құн ... бар ... расстайтын басқа құжаттың бар
немесе жоқтығына тексерiс жасау керек.
Алыс шетелден шығарылған импорттық ... ... тек ... ... ... ... ... бюджетiне төленген қосылған
құн салығы ғана есепке алынады.
Қосылған құн салығын төлеуден ... ... ... мен жеңiл автокөлiктерiн сатып алу, кәсiпкерлiк қызметке ... ... ... тауарлар қосылған құн ... ... ... ... ... тауарлар бүлiнген немесе жоғалған кезде осы
тауарлар бойынша есепке алынған қосылған құн салығы ... ... де ... ... ... ... және ... салынбайтын
айналым болса, онда қосылған құн салығы бойынша есепке айналымның ... ... ... ... үлес салмағымен анықталған ... ... ... жатқызылған есеп сомасы есептiк кезеңде есептелген
сомада артқан жағдайда салық ... ... құн ... ... ... ... байланысты туындағанына мұқият талдау жасаған жөн.
Егер де ол ... ... ... ... болса, онда барлық
растаушы құжаттардың ... ... ... өткендiгiн расстайтын
жүктердiң кедендiк декларациясы бiр реттiк халықаралық тасымалдау құжаттары
және т.б. құжаттар) бар болуы мiндеттi ... ... ... ... құн ... ... ... және
уақытылы аударылуына тексерiс жасауда салық және оның мөлшерi бойынша
ағымдық ... ... ... ... аса ... аудару қажет.
Салық төлеушiге салықты төлеу бойынша мерзiмiн кейiнге қалдыру өтеулердiң
уақытылығы мен өсiм ақының төлемi ... ма, әлде жоқ па соны ... Осы ... ... Кодексi бойынша ұсынылған мерзiмдi кейiнге қалдыруды
ескере отырып өсiмшенi ... ... ... тексерiс жасау керек.
Салық Кодексi бойынша ұсынылған кейiнге қалдыруларды ескеру ... ... ... ... ... үшiн ... ... өсiмше
есептелмейдi.
Қосылған құн салығы бойынша декларацияларда көрсетiлген мәлiметтердiң
шынайлылығына сондай-ақ салық органына дер кезiнде ұсынылуына дер ... ... ... Сондай-ақ салықтардың толық келiп түспеулердiң жою
қажет. Қосылған құн салығының дұрыс есептелуiмен уақытылы ... ... ... бақылау салықтарды толық және дұрыс төлеудi бақылау
емес екенiн атап өту керек. Салықтық бақылаудың кең мәнi – бұл ... ... ... ... ... ... ... Оның маңыздылығы осы бақылау мемлекеттiң мүлiктiк ... ... ... мен ... қамтамасыз етушi құралы ... ... ... ... бақылау мемлекеттiк бақылаудың
жақсы ұйымдастырылған ... бiрi. ... ... барлығын
қамтыған мемлекеттiң материалдық мүддесi салық ... ... және ... ... мәселе туғызады. Салықтық бақылаудың
мамандандырылуы оның материалдығымен анықталады. Ол ... ... оның ... шығуға қақысыз екендiгiнен көрiнедi. Бұл жағдай
салық Кодексiнде салық төлеушiнiң құқы түрiнде ... ... ... ... мен ... ... керек ” деген тұжырым жазылған. Салықтық
бақылаудың функционалдылығы,оның объектiсi ... ... ... ... ... және ... ... тәуелсiз заңды және жеке тұлғалардың
салықтық мiндеттемелерi қатысады.
Бiздiң елiмiзде салықтық бақылау, ... ... ... ... пен ... ... ... қатынастарда бақылаушы
субъектi болып табылатын мемлекеттiк ... ... ... не бiр ... не бiр ... ұжымы, не бiр кәсiподақ
салықтық бақылау ... ... ... алмайды. Осы себептерге
байланысты, кең таралғаныменде ... ... ... бола ... ... мәнi ... ... мақсатындағы
«барлауды» бiлдiредi.Бақылаудың мақсатымен мiндеттiң толықтығы,
уақыттылығы және ... ... ... және ... ... тартудың заңдылығы мәлiметтерiнiң шынайылығы
белгiленедi. Сондықтан, бақылау ... ... ... ... ... ... ... жүргiзудiң тиiмдiлiгiне
қол жеткiзу үшiн салықтық қызмет органдары атқарушы билiк ... ... ... және басқада бақылаушы органдармен ... ... ... ... ... шараларын қабылдап, сәйкесiнше, салық
қызметiнiң өз қызметтiк мiндеттердiн ... ... ... ... ... отырып, ақпараттардың өзара ... ... ... ... ... ... ... салық заңдарының орындалуына бақылау бойынша мiндеттердi
,сондай-ақ салықтық ... ... ... ... орындауына
әсер етедi.
Қазiргi уақытта, барлық ... ... ... ... ... Бұл түсiнiктi. Салық жүйесi қарапайым болса,
экономикалық нәтиже оңай ... ... ... ... ... азайтуға мүмкiндiк бередi.
Осындай тенденция кейбiр ... тек ... ... ... бар ... ... ... салық жүйесi өте күрделi құрылымы иеленедi. Онда
бiр-бiрiнен мәнi ... еш ... жоқ ... ... акциздер және алымдар бар. Осындай ... ... ... ... ... ... нәтижесiнде
кәсiпорын салықты уақытында төлемегендiгi үшiн өсiм ... ... ... өсiм алу үшiн ... ... ... қиндатқан
дегенде ой қкеледi.
Сонымен бiрге, салық ... мен олар ... ... ... ... ... әркелкi көрсетiледi. Сондықтан Заң ыққан
соң ... ... ... ... нұсқаулар шығарыла бастайды. Бiздiң
елiмiздiң салық жүйесiнiң тағы бiр ... ... ... ... соң бiр жылда қызмет етпей алынып тасталады.
Салықтар төңiрегiндегi осындай жағдайлар ... ... ... ... ... ... шығу үшiн ... жөнге келтiру, кәсiорындарға қалыаты ... ... ... ... ... талдай келе мәселеле ... ... ... сұрақтарды бөлуге болады:
1. салықтарды есептеу мен жинаудың, салық ... ... ... жұмысыныңжәне салық тәртiбi бұзушылықпен
күрестiң тиiмдi ... ... ... салықтарды жүйеден
алыптастау арқылы салық ... ... ... өзiн ... ... жеңiлдiктердi алып тастау ақылы
салық бағасын кеңейту, салық ауыртпалығын аудару,
2. аудандар деңгейiнде жаңа ұйымдық-функционалдық құрылымды ... ... ... ... ... асыру үшiнжаңа технология
мен процедураны өңдеу мен енгiзу
4. ... ... ... арттыру үшiн ақпараттық-
аналитикалық жұмыстар мен ғылым ... ... ... ... ... ... мен ... өткiзу үшiн салық
төлеушiлердi iрiктеу мен ... ... мен ... ... және ... ... салық органдарын
ақпараттандыру үшiн қолдану
7. салықты есепту мен алудың «Дербес есептеу»жүйесiн iске қосу
8. салық ... мен ... ... ... ... жүйесiн қалыптастыру мен ұйымдастыру
9. салақ оргнадарында құжат айналысын оңтайландыру
Дипломдық жұмыстың тақыыбы қазiогi уақытта өте өзектi. Бұл ... ... ... өндiрушiлерге салық салудың тиiмдi концепциясын
жасаужолымен салық ауыртпалығының ... ... ... өсуге қол жеткiзу, азаматтардың өмiр сүру ... ... ... ... iстеушi салық жүйесiн құру болып
табылады. Соңғы жылдары осы ... ... және ... ... ... өңдеудi қажет ететiн контуры анықталды.
Салық жүйесiн жетiлдiру сұрақтарын қарастыра отырыпсалықтардың
жиналымдылығын ... ... ... аса ... бөлу ... ... салық жүйесiн жетiлдiрудi төмендегiдей бағыттарда жүргiзу
керек:
1. бюджетке қаржы ресурстарының түсуiнiң ... ... ... кемшiлiктердi жою
2. салықтар жүйесiн санды және есептiк-бақылау аспектiiнде
жеңiлдету
3. ... ... ... ... ... ... әдiсi мен ... қалыптастырушы тұтасжәне
белсендi әреке етушi экономиканы реттеу ... ... ... ... ... ... рөлiн арттыруеебiнен
құқықтық нысанды жақсарту.
Салықтарды тиiмдi қолданудың маңызды бағыттары ... ... ... оның ... ... табылады. Нақ осы
бәсекелiк аяны қалыптастырып, қосымша ... ... ... озық
жетiстiктердi жедел енгiзедi, сұраныс пен ... ... ... ... ... алғашқы шығынларды талап етпейдi.
Шағын кәсiпорындардың санын өсiру, ... ... ... өзi ... ... ... қалыптасуының, экономикалық өсу
шарттарын қамтммасыз етудiң шынайы ... осы ... ... тұрмыс тiршiлiгi арттады.
Шағын кәсiпкерлiктi қолдау мен дамыту механизмiнiң ... ... ... салық жүйесi табылады. Нарықтық экономикасы ... ... ... кәсiпкерлiктi нығайту мен ... ... ... құрудың мақсаты бағытталған ... ... ... етедi.
Салық саясаты салық базасын кеңейтуге бағытталған болу ... ... ... салық ауыртпалығын күшейтпей –ақ, ... ... ... ... Осы ... шешпей экономикалық
өсудiң қаржылық базасын қамтамасыз ету мүмкiн емес. Салық салынатын ... ... ... ... ... кәсiпекрлiктiң дамуын барынша
ынталандыру ... ... ... ... ... басты элементтерiнiң
бiрi болып табылады. Шаруашылықты ... ... және ... ... ... салық жүйесi мемлекеттiң әсер ... ... ... ... ... байланысты Қазақстанның салық жүйесi
жаңа қоғамдық қатынастарға бейiмделiп, әлемдiк ... ... ... ... ... ... жеңiлдiгiнiң үнемi қайта
қаралуын Қазақстанның нарықтық қатынастарға өту ... ... ... ... және ... инвестицияға кедергi болды. Салық жүйесiнiң
тұрақсыздығы бүгiнгi күндегi салық салудың басты ... …мiр ... таза ... ... ... ... оң нәтижесiн
бермедi.
Салық саласындағы реформаторлық қайта құрулардың талдауы негiзiнен
тартылған ұсыныстар салық жүйесiнiң ... ... ғана ... (ең ... ... мөлшерi, ұсынылатын жеңiлдiктер, салу
объектiсi).
Бiрақ бүгiнгi уақытта нарықтық қатынастардың ... ... ... салық жүйесi қажет.
Бџгiнгi күнi Батыс елдерiнде салық алу мен оны ... ... мен ... ... бар. ... ... тәжiрибесiне
бейiмделу қиын, себебi өзiнiң Ұлттық шаруашылығын ... ... ... ... ... Қазақстанның экономикалық, әлеуметтiк және саяси
шарттарының ерекшелiктерiне бiрiншi дәрежелi көңiл ... ... ... салу ... ... көп ... сондай,
оларды жекелеген жарлықтар мен түзетулер арқылы шешу мүмкiн емес. ... ... ... ... ... жүзеге асыруға қабiлетсiз. Ол өз
кезегiнде елдiң экономикалық дамуына кедергi келтiредi.
Осы қайшылықтарды жоюдың ойластырылмаған амалдары ... ... ... одан әрi ... мен ... ... Тавкалар мен
жеңiлдiктердi үнемi қарастыру бiздiң салық органдарындарының тұрақсыздығы
нарықтық қатынастардың қалыптасуында жағымды рөлдi ... ... ... ... ... ... мен ... көрсете бермейдi. Осыған байланысты жанама ... ... ... ... ... жанама салықтардың ерекшелiктерi ... ... ... ... ... ... ... салықтарды ұтымды және тиiмдi қолданса мемлекетке үлкен
қаржылық түсiмдер әкеледi, мысалы қосылған құн ... ... ... ... ... ... көзi болып отыр. Ең бастысы Қазақстан
Республикасында қазiргi уақытта жанама салықтар ... ... ... салықтар тiкелей салықтарға қарағанда оңай жинақталады, себебi
салықты таратушылар саны көп болғанымен,оны төлеушiлер өндiрушiлер немесе
сатып алушылар, яғни ... саны ... ... ... ... ... үнемi ауқымды
қолдануға, сондай-ақ бiр қатар жағымсыз салдарға ... ... ... ... мен және ... ... ... мен шамадан тыс
қолдануға болмайды. Оларды жаппай қолдану мен ... ... ... ... өсуiн қысқартып, салық төлеуден алынатын табысты елеулi
азайтады. Сондай-ақ оны ... ... тыс ... ... ... ... табысты азайтады. Сондықтан тiкелей және ... ... ... ... табу ... ... құн салығы
өндiрiстiк және бөлiнгiштiк циклдан басталып соңғы тұтынушыға ... ... ... ... көп ... ... ... Салықтың объектiсi
қосылған құн табылады. Ол ... ... ... ... ... ... мен қызметтi жасау үшiн сатып алынған тауарлар мен өiмдердiң құндарына
қосылады.
Қосылған құнды ... пен ... әр ... бөлiп қарастыру
өзiндiк мәндi иеленедi:
- өндiрушi де өндiрiс шығындарын азайтуға ынта ... ... ... ... ... ... салық бойынша есептеулер процесiнде мемлекет өнеркәсiптiк және сауда
капиталының айналымдылық қарқыны ... ... ... бағдарламалаудың мiндеттерiн жеңiлдетедi;
- мемлекетке салықтың толық құнының жалғыз және ... ... ... ... тауарды өткiзгенге дейiн табыс келiп түседi.
1999-2001 жылдары арасында Республикада мемлекеттiк бюджетке салықтық
түсiмдердiң қалыпты өсу ... ... ... ... ... ... ... iшiнде қосылған құн салығының ... ... ... ... ... салу ... мен объектiсiнiң санын
артқанының, халық шаруашылылығының барлық салаларында инвестициясынының
өскенiнiн куәсi.
Сонымен қатар осы ... ... ... ... салықтар үлесi 36,3%-29,2%-ке төмендеген. Оның себебi, қосылған құн
салығы ставкасының 20%-тен 16-ке өзгеруi мен басқа салықтар рөлiнiң ... ... ... ... ... …з ... ... бүгiнгi уақытқа дейiн өзектiлiгiн жоймаған, акциздiк салыққа
қатысты мынадай ұйғарым жасады: «Ѓркiм не ... ... ... ... Бұл ... ... ... Осындай жағдайда көптеген
акцизделетiн ... ... ... ... мен ... ... ... дамыған елдерде тура және жанама ... ... ... ... ... тiкелей салықтар басым болса, Франция
мен Италияда жанама салықтар , ал Ұлыбритания екеуiнiң тең ... ... ... мен ... ... ... рөлi артса, Жапония мен
Италияда жанама ... рөлi ... ... ... мен халықаралық еңбек бөлiсiнiң өсуiмен
трансұлттық монополияның бөлiнуi мен сыртқы сауда құрылымының өзгеруiмен
байланысты екiншi әлемдiк ... ... ... көзi ... ... рөлi ... түстi. Қазiргi уақытта Қазақстандық жаңа Кодексiнде
қосылған құн салығынан босатудың аз шегi ... 2001 ... ... ... отандық телерадионы таратуды қолдау үшiн электронды
бұқаралық ақпарат құралдарының теле және ... ... ... және ... ... айналымдарға қатысты нөлдiк процент
мөлшерiнде қосылған құн салығы белгiленген.
Сондай-ақ нөлдiк ставканы қолданатын, ... ... ... ... ... тiзiмi қысқарған. 20 және 10 ... құн ... ... ... ... ... да
16 проценттiк ортақ ставка бекiтiлген. Салық жүктемесiнiң осылай төмендеуi:
бiрiншiден: қосылған құн салығын есптедiң ортақ тәртiбiн белгiлеу ... ... ... үшiн ... салу шарттарын теңдестiру
мақсатымен байланысты. Екiншiден:қосылған құн ... әлде ... ... ... ... үшiн, ... еспеке алулар бойынша
қосылған құн салығының теңсiздiк проблмасын ... ... ... ... ... артықшылығы болып, оның бiрдi бiр
бабында өткiзiлген тауарлар жұмыстар мен ... ... ... яғни ... құны мен ... ... ... ... деп ... ... қайта есептеу қажеттiлiгiнiң
жоқтығы. Салық проблемасы әлде ... ... және ... ... iске ... салық төлеушiлердiң заңдық ... ... ... ... ... ететiн салық жүйесiнiң
жағдайына баға беруге әлi ерте.
Қолданылған әдебиеттер тiзiмi
1. ... ... «О ... и других обязательных платежах в
бюджет»// Алматы ... ... ... Республики Казахстан «О таможенно деле в Республике
Казахстан»// Алматы-2002.с.36
3. Закон КазССР «О Республикнском ... на 1991 год» от16 ... ... ВС КазССР.-1991.-№10.-с.15-20
4. Закон Республики Казахстан «О Республиканском ... на ... от 25 ... 1991 г.// ... Казахстана.-1992-№32-
14февраля.-с.2-3
5. Закон Республики Казхастан «О таможенном тарифе и пошлине» от 24
декабря 1991 г. // Советы ... №32 ... Указ ... Республики Казахстан, имеющий силу закона «О
налогах и других обязательныхплатежах в бюджет» от24 апреля ... ... Указ ... Республики Казахстан, имеющий силу Закона «О
таможенном деле в Республике ... от 20 июля ... ... Инструкция Главной налоговой инспекции ... ... «О ... ... и ... ... на ... №37
9. Инструкция Главной налоговой инспекции Министерства Финансов
Республики Казахстан «О порядке исчисления и уплат акцизов» №36
10. Инструкция ... ... ... ... «О ... ... Карагузова Г.Д. Налоги: сущность и ... ... ... ... О.В. Налоговые системы развитых стран
мира(справочник)-М.: Фонд ... ... ... Под ред. ... ... и ... ... в Казахстане. Под ред. Ф.С.Сейдахметова – Алматы:-2002.-
с.41
15. Фискальная система государства: К.А. Аттапханова-Алматы: Гылым-
1994.-с.41
16. Энтов В.Ф. Мир ... ... ... по ... ... ... ... апада.-М.: АО «Развитие»,-1992.-с.320.
17. Информационно-статистический сборник. Под ред. А.А.Смаилов-
Алматы: Агенство РК по ... ... ... ... ... «О ... маркировки подакцизных товаров марками акцизного
сбора нового образца» №1749 от 31 декабря ... ... 15 ...

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 40 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«АЗИЯ МАГИСТРАЛЬ»-ДЫҢ ҚОСЫЛҒАН ҚҰН САЛЫҒЫНЫҢ ЕСЕБІ32 бет
Акциздер, қосылған құн салығы27 бет
Жанама салықтар жүйесіндегі қосылған құн салығы28 бет
Қазақстан Республикасында қосылған құн салығының қызмет ету мәселелері81 бет
Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі қосылған құн салығы29 бет
Қазақстанда қосылған құн салығының пайда болуының алғы шарттары10 бет
Қосылған құн салығы10 бет
Қосылған құн салығы бойынша енгізіліп жатқан өзгертулер мен толықтырулар9 бет
Қосылған құн салығы бойынша есебі31 бет
Қосылған құн салығының экономикадағы мәні және мазмұны26 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь