Басқару есебінің объектілері тәсілдері мен міндеттері

ЖОСПАР

Кіріспе

1.1 Бухгалтерлік басқару есебінің пәні және экономикалық мәні
1.2 Басқару есебі . бухгалтерлік есеп жүйесінің элементі

Негізгі бөлім
2.1 Басқару есебінің объектілері тәсілдері мен міндеттері
2.2 Бас бухгалтердің құқықтары мен міндеттері
2.3 Кәсіпорын ақпараттық жүйесіндегі басқару есебі.
2.4 Бухгалтерлік басқарудың заңнамалық негізі

Қорытын

Пайдаланылған әдебиеттер
1.1 БУХГАЛТЕРЛІК БАСҚАРУ ЕСЕБІНІҢ ПӘНІ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ. КӘСІПОРЫННЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ ШЫЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ БАСҚАРУ ЕСЕБІ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУҒА ЫҚПАЛЫ
Басқару есебі - экономикалық субъектіні жоспарлау, бақылау және басқару іс-әрекетін реттеу мен шешім қабылдау процесі арқылы басқару. Бұрын көрсетілгендей, отандық бухгалтерлік теория мен практикада «Басқару есебі» ұғымын, салыстырмалы түрде алғанда, жуықта ғана пайда болды.
Басқару есебінің негізінде қаржылық, материалдық және еңбек ресурстарын тиімді басқару жүйесі жатыр.
Нақ басқару есебі кәсіпорындағы міндетті іс-қызмет процестеріне тығыз байланысты методологияга негізделеді, оның үстіне, басты назар, мысалы, бөлімшелер қызметін бағалау және өнім мен өндірістің пайдалылығын бағалау сияқты аспектілерге байланысты шығындарды басқару есебіне аударылады.
Осылайша, басқару мақсатымен есептің ақпаратты өзгерту қажеттілігіне байланысты нормативті есеп орнына, әрине басқару есебі келеді.
Басқару есебінің мазмұнын жалпылай алсақ, екі топқа: өндірістік ресурстар, шаруашылық процестері мен олардың нәтижелеріне біріктенуге болатын өндірісті басқарудың бүкіл циклі процесіндегі объектілердің жиынтығы жатады.
Өндірістік ресурстар кәсіпорынның шаруашылық қызметі барысында адам еңбегінің мақсатқа сәйкестілігін қамтамасыз ету. Олар мыналарды біріктіреді:
• негізгі құралдар - еңбек құралдары (машиналар, жабдықтар, ендірістік ғимараттар және т.б.), олардың жағдайы мен пайдалану;
материалдық емес ресурстар - мерзімнен бұрын каржы бөлінген объектілер (жерді пайдалану құқығы, патенттер, лицензиялар, тауарлық белгілер және т.б.);
• материалдык ресурстар - еңбек құралдарының көмегімен өндіріс процесінде өндеуге арналған еңбек керек жарақтары;
• еңбек ресурстары - кәсіпорынның осы шақта бар нақты еңбек ететін көпшілігі, мақсатқа сәйкес қызмет пен еңбек нәтижесінде еңбек ресурстарын пайдалану.
Шаруашылық процестер мен олардың нәтижелері, жинақтай алғанда, кәсіпорынныңөндірістік іс-әрекетін құрайды. Оларға іс-әрекеттің мынадай түрлері жатады:
• қамтамасыз ету дайындау;
• өндірістік;
• қаржылық-өткізушілік;
• ұйымдастырушылық.
Бухгалтерлік басқару есебі - есеп процесі мен кәсіпорынды басқару арасындағы байланыстырушы буын.
Ұйымның өндірістік қызметі және оның жауапкершілік орталықтары деп аталатын жекелей құрылымдық белімшелері (сегменттері) бухгалтерлік басқару есбінің ісі болып шығады.
Жауапкершілік орталығы - шығындарды, кірістер мен ұйымдағы бизнестің осы сегментіне инвестицияланатын қаражаты, шығынды бақылайтын менеджер басқаратын құрылымдық бөлімше. Бұл көрсеткіш басшылықтыңбөлімшесі үшін анықталады.
Бизнестің сегменттері заң жүзінде дербес немесе ұйымның құрылымдық бөлімшесі (бұлар бизнестің ұсақ сегментері болуы мүмкін), алайда міндетті түрде өзінің басшысы (мысалы, дүкен бөлімі, ҒЗИ (ғылыми-зерттеу институты) зертханасы және т.б.).
Басқару есебінде жауапкершілік орталығының төрт түрі атап көрсетіледі:
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Қазақстан Республикасы Президентінің 30 наурыз 1995 жылғы «Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі женіндегі» Жарлығы, өзгертулері және толықтыруларымен бірге.
2. Қазақстан Республикасы Президентінің 31 тамыз 1995 жылғы «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі жөніндегі» заңдық күші бар Жарлығы, өзгертулері және толықтыруларымен бірге.
3. Қазақстан Республикасының 24 желтоқсан 1996 жылғы «Валюталық реттеу жөніндегі» Заңы, өзгертулері және толықтыруларымен бірге.
4. Қазақстан Республикасының 28 шілде 1998 жылғы «Ақшаларды аудару мен төлеу женіндегі» Заңы, өзгертулері және толықтыруларымен бірге.
5. Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 23 мамыр 1997 жылғы №218 «Банк активтері мен шартты міндеттемелерін жіктеу және олар бойынша Қазакстан Республикасының екінші деңгейлі банктері провизия есептеуі женіндегі» ережесі, өзгертулері және толықтыруларымен бірге.
6. 15 қыркүйек 1999 жылғы «Қазакстан Республикасының банктерінде клиенттердің баланстық шоттарын ашу, жүргізу және жабу тәртібі жөніндегі» нұсқау.
7. 15 қыркүйек 1999 жылғы № 400 Қазақстан Республикасында қолма-қол шетелдік валютамен жүргізілетін айырбас операцияларын ұйымдастыру жөніндегі нұсқау.
8. 5 желтоқсан 1998 жылы ҚР аумағында чектерді қолдану ережесі.
9. 23 мамыр 1997 жылғы №206 ҚР-да валюталық операцияларды жүргізу ережесі, өзгертулері және толықтыруларымен бірге.
10. 31 желтоқсан 2000 жылғы №327 екінші деңгейлі банктерді несиелеу бойынша құжаттамаларды жүргізу ережесі.
11. ҚР екінші деңгейлі банктерінің жаңа шоттар жоспары / Ұлттық банктің 15 қазан 2000 жылғы №310 хаты.
12. Қазақстан Республикасының экономикасын қысқа мерзімді несиелеу ережелері, 11 ақпан 1994 ж. ҚР Ұлттық банкі басқармасы бекіткен.
13. 15 қараша 1999 ж. №397 «Екінші деңгейлі банктердің аудармалы және қарапайым вексельдермен операциялар жүргізу ережесі».
14. 29 тамыз 1997 ж. «Екінші деңгейлі банктердің банктерден тыс жерлердегі есеп айырысу - кассалық бөлімдері жөніндегі ереже».
15. 21 сәуір 2000 жылғы №146 «Қазақстан Республикасында төлемдер мен ақшаларды аударуды жүзеге асыруда электронды құжаттардың алмасу ережесі».
16. Қазақстан Республикасы банктерінің құжаттамалық аккредитивтермен операциялар жүргізу ережесі.
17. 11 ақпан 2000 ж. №25 «Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктерінде біріктірілгіен қаржылық есептілікті құрастыру жөнінідегі ережесі».
18. 25 қараша 2000 ж. №428 «Екінші деңгейлі банктердің, сол сияқты банктік операциялардың жеке түрлерін жүргізетін ұйымдар арасында корреспонденттік қарым-қатынасты тұрақтандыру ережесі».
19. 5 қараша 1999 жылғы «ҚР екінші деңгейлі банктеріндегі жеке тұлғалардың салымдарын міндетті ұжымдық сақтандырудың ережесі», өзгертулері және толықтыруларымен бірге.
20. 13 қазан 2000 ж. №395 «Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоттарды ашпай-ақ қолма-қол ақшасыз төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру ережелері».
        
        ЖОСПАР
Кіріспе
1.1 Бухгалтерлік басқару есебінің пәні және экономикалық мәні
1.2 Басқару есебі – бухгалтерлік есеп жүйесінің элементі
Негізгі бөлім
2.1 Басқару есебінің объектілері ... мен ... Бас ... ... мен ... Кәсіпорын ақпараттық жүйесіндегі басқару есебі.
2.4 Бухгалтерлік басқарудың заңнамалық негізі
Қорытын
Пайдаланылған әдебиеттер
1.1 БУХГАЛТЕРЛІК БАСҚАРУ ЕСЕБІНІҢ ПӘНІ ЖӘНЕ ... ... ... ШЫЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ БАСҚАРУ ЕСЕБІ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУҒА ЫҚПАЛЫ
Басқару есебі - экономикалық субъектіні жоспарлау, бақылау және басқару
іс-әрекетін ... мен ... ... ... ... басқару. Бұрын
көрсетілгендей, отандық бухгалтерлік теория мен практикада «Басқару ... ... ... ... ... ғана ... ... есебінің негізінде қаржылық, материалдық және еңбек ресурстарын
тиімді басқару ... ... ... ... ... ... ... процестеріне тығыз
байланысты методологияга негізделеді, оның үстіне, басты назар, ... ... ... және өнім мен өндірістің пайдалылығын бағалау
сияқты аспектілерге байланысты шығындарды басқару есебіне аударылады.
Осылайша, басқару мақсатымен есептің ... ... ... нормативті есеп орнына, әрине басқару есебі келеді.
Басқару есебінің мазмұнын жалпылай алсақ, екі ... ... ... ... мен ... ... біріктенуге
болатын өндірісті басқарудың бүкіл циклі процесіндегі ... ... ... ... ... ... барысында адам
еңбегінің мақсатқа сәйкестілігін ... ету. Олар ... ... - ... ... ... жабдықтар, ендірістік
ғимараттар және т.б.), олардың жағдайы мен ... емес ... - ... бұрын каржы бөлінген объектілер
(жерді пайдалану құқығы, ... ... ... ... және
т.б.);
материалдык ресурстар - еңбек құралдарының көмегімен өндіріс процесінде
өндеуге арналған еңбек керек жарақтары;
еңбек ресурстары - ... осы ... бар ... ... ететін
көпшілігі, мақсатқа сәйкес ... пен ... ... ... ... ... мен ... нәтижелері, жинақтай алғанда,
кәсіпорынныңөндірістік іс-әрекетін құрайды. ... ... ... ... ету дайындау;
өндірістік;
қаржылық-өткізушілік;
ұйымдастырушылық.
Бухгалтерлік басқару есебі - есеп процесі мен кәсіпорынды ... ... ... ... ... және оның ... орталықтары деп
аталатын жекелей құрылымдық белімшелері (сегменттері) бухгалтерлік ... ісі ... ... орталығы - шығындарды, кірістер мен ұйымдағы бизнестің осы
сегментіне инвестицияланатын қаражаты, шығынды бақылайтын ... ... ... Бұл ... ... үшін
анықталады.
Бизнестің сегменттері заң жүзінде дербес немесе ұйымның ... ... ... ұсақ ... болуы мүмкін), алайда міндетті
түрде өзінің басшысы (мысалы, дүкен ... ҒЗИ ... ... және ... есебінде жауапкершілік орталығының төрт түрі атап көрсетіледі:
шығын орталығы;
кіріс орталығы;
пайда орталығы;
инвестиция орталыгы.
Шығын орталығы - ... ... ... ... ... ... ... пайдалануды баға-лау мақсатымен мөлшерлеу,
жоспарлау және ... ... ... ... ... ... өндіріс жағдайында шығын орталығы ретінде құрылымдық
бөлімшелерді бөлгенде мыналарды ... ... ... ... орталығы - жауапкершіліктің жеке өрісі, орталық оның
басшысына кәсіпорының барлық ... ... мен ... ... бір ... машиналар мен жұмыс орындарынан тұрады. Бұл
осы орталықка ... ... ... ... есептен шығару үшін біртекті
сипаттағы шығындарға себепті ... ... ... ірі ... ... ... мүмкін. Әдетте, шығындар орталығының мөлшері ... ... ... ... де ... ... екі бағытта жұмыс істей алады:
берілген қаржы деңгейінен ең көп шамада нәтиже алу;
берілген нәтижеге жету үшін қажетті қаржыны ең ... ... ... ... ... өндіріс бағасы мен көлемін өз
бетінше белгілеуге рұқсат етілмейді.
Кіріс орталығы - жауапкершілік орталығы, мұнда ... ... ... жауап береді, бірақ шығындар үшін (мысалы, сауда ұйымның кетерме сауда
бөлімі және т.с.с.) жауап ... оның ... ... ... негізінде бағаланады. Осы жағдайдағы басқару есебінің міндеті -
жауапкершілік ... ... ... ... ... ... ... - бұл да жауапкершілік орталығы. Оның басшысы бір уақытта
өзінің бөлімшесінің ... үшін де, ... үшін де ... береді,
тұтынылатын ресурстар саны және күтілетін бүкіл мөлшері ... ... ... ... ... - алынған пайда мелшері.
Сондықтан басқару есебі жауапкершілік орталығына кірер ... ... ... ... шығындар және сегмент іс-әрекетінің ... ... ... ... ... ұсынуға тиісті.
Инвестиция орталықтары - кәсіпорын сегменттері, бұлардың менеджерлері ез
бөлімшелерінің шығыңдары мен кірістерін ... қана ... ... ... ... ... қаржыны тиімді
пайдалануды да қадағалайды. Басқаруда ең үлкен өкілеттіктері бар инвестиция
орталығының басшылары ... ... үшін ... ... ... ... ... қаражатты бөлу ең жоғары жауапкершілік
көтереді.
Басқару есебінің мәні - ... мен ... ... ... және кәсіпорының болашақ даму мәселелерін үйлестіру
мен шұғыл басқару шешімдері үшін ақпаратты жүйелендіретін талдауға ... ... ... ... ... орталықтарына бөлу мен оларды маңызына қарай
іріктеуді кәсіпорынның ұйымдастырушылық құрылымы деп ... ... ... ... ... ... құрылымы орталықтандырыман немесе орталықтандырылмаған
болып сипатталуы мүмкін.
Орталықтанған ұйымдар функционалді принциптер бойынша (әкімшілік, ... ... ... және ... құрылған және олардың басқару
есебі ... ... ... ... ... мұндай жүйесі шын
мәнісінде консервативті болып табылады, ең көп шамада мәжбүрлікті ... өз ... ... ... ... ... пайда мен инвестиция орталықтары бар
болуымен сипатталады. Шығын ... ... ... басшыларының мол құқықтары мен міндеттері бар, ... ... ... ... едәуір бөлігін қабылдай
алады.
Дегенмен орталықтандырылмаған жүйенің ... ... ... тым
болмағанда, екі шартты сақтағанда болуы мүмкін:
жоғары мамандандырылған басқару құрамының бар
болуы;
тұтастай ... және оның жеке ... ... мақсаттары мен
мүдделерінің үндесуі.
Таңдалған ұйымдастырулық кұрылым түріне қарамастан, тұтастай компанияны
қаржыландыру үшін жауапкершілік, әдетте, жоғары басшылықта болады.
1.2 БАСҚАРУ ... ... ... ... - ... ЕСЕП ... ... басқару мен қаржылық шешімдерді қабылдау үшін өз шығындарыңды
және бәрінен бұрын өндірістік шығындар жайлы ақпаратты ... білу ... ... ... ... ... ... шектен тыс болу-
болмауын айқындауға, жұмыстың сапалық көрсеткіштерін ... ... ... ... ... мен ... пайда мен өндірістің пайдалы
деңгейін жоспарлауға көмектеседі.
Кейінгі уақытқа дейін талдау мен есеп «қазандық» деп аталатын тәсілмен
жүзеге ... ... ... ... ... барлық есепті
кезең ішінде қолдану орны мен ... ... ... қарамастан,
өндіріске жұмсалған ... ... ... ... ... ... мен ... ескерілмей нақты шығыстардың
жалпы сомасы шығатын ... ... ... ... мүмкіндігін
анықтамайтын шығындардың бағыты бойынша өндірістің ... ... және т.б.), ... ... ... ... (цехтар, бөлімдер,
қызметтер), шығарылатын өнім түрлері ... ... ... қызмет және т.б.) бақылауға арналған қажетті мәліметтерді
алуға мүмкіндік бермейтін. Оның ... ... - ... ... ... көптеген шағын кәсіпорындар осы уақытқа дейін осы
тәсілді пайдалануда.
Отандық ұйымдарда бүгінгі уақытқа дейін орталықтандырылған ... ... ... ... ... ... бұйымдар арасындағы қосымша
шығындарды бөлу арқылы толық өзіндік құн есебі ғана қолданылды. ... ... ... ұйымның жекелену, мемлекеттік кәсіпорындарды жекешелендіру
процесінің даму, еркін баға белгілеу мен шығарылатын өнімнің ассортиментін
өз бетінше ... ... ... ... ... ... ... шамасы бойынша бухгалтерлік ... жаңа ... ... бірі - ... ... ... ... бірте-бірте
өсуде.
Қазір кәсіпорындар өндірістік қызметте: ... ... және ... даму ... ... баға ... ... белгілеуде зандық және экономикалық дербестік ... ... ... ... ... ... ... өскен.
Шаруашылық дербестік - кәсіпорынның ұйымдастыру формасын, қызмет түрін,
бизнес бойынша серіктерді, өткізу нарығын, бағаларды белгілеу және т.б.
Қаржылық ... оның ... ... ... қаржылық
стратегияны, баға белгілеу саясатын жасаудан тұрады.
Осыған байланысты бухгалтерлік қызметтің жеке саласы ретінде баскару
есебін құру ... ... ... ... есебі - шаруашылық және қаржылық іс-әрекетпен
шұғылданатын әркімге қажет білім ... ... ... тобы ... ... есеп екі ... ... бөлінеді: қаржылық есеп пен басқару
есебі. Қаржылық есептің мәліметтері салыстырмалы және кәсіпорынның қаржылық
жағдайына, оның ... және ... ... оған ... пайдалылығына әділетті баға беру үшін ішкі ... ... және ... ... ... ... тиіс.
Нарықтың экономика елдерінде бухгалтерлік есептін дамуы көрсетілген екі
бағыт бойынша ... ... ... және ұйымдастырушылық
дербестігін алды. Әдетте, батыс оқулықтарында Қазақстан ... есеп ... ... болатын (1-кесте) қаржылық және
басқару есебі арасындағы негізгі айырмашылықтарды сипаттайтын мынадай кесте
келтіріледі.
1. Қаржылық және ... ... ... ... ... ... ... ссеп ... ... ... | | |
|1 |2 |3 ... ... |Сыртқы ... ... жеке |
| | ... қызметкерлері) |
|2. Есеп ... |Екі ... жазу |Кез ... ... ... Реттеу ... ... |
| ... | |
| ... | ... ... |Ақшалай |Кез ... ... ... |
| | ... ... ... |Жыл ... ... ... ... ... ... ... ... ... Объективтілік |Өткен оқиғалар ... ... ... ... және ... |
| ... ... ... тұлғаға |
| ... ... ... ... заң-ды |Есепті міндетгі түрде |Менеджер мен басшы шешім |
|талаптар ... және ... ... кезде |
| ... есеп ... |
| ... есеп | |
| ... ... заң, | |
| |БЕС, ... | |
| ... үлгі | |
| ... | ... ... дәлдік |Анық ... ... | | ... Есеп ... ... ... ... объектілері - |
| ... ... ... | ... ... ... |
| | ... жеке ... |
| | ... ... және ... ... ... ... ... ... ... есеп ... жоқ бастысы |
|принциптері |стаңдартарына, есеп ... пен ... ... ... |
| ... ... | ... Ақпараттың уақытша|Ұйымның қызметінің |Есепті жүргізу немесе ... ... ... ... ... ... ... есептеу | ... ... беру ... ... мерзімдер |Менеджерлер үшін әзір-ленген|
|жиілігі ... ... ... ... |
| | ... жиі ... Ұсыну түрлері |Белгіленген нысан |Керікті түрде ұсынылады |
| ... ... | |
| ... ... | ... Практикалық |Жасалғанын растайтын |Шаруашылық ... ... ... ... ... ... |фактілерді талдау негізінде |
| ... ... ... арналған |
| ... ... ... ... Бұл |
| ... ... ... болашаққа арналады |
| ... | |
| ... ... ... елімізде бухгалтерлік есеп орталықтандырылған мемлекеттік басқарудың
ақпараттық ... ... ... ... қажеттіліктерді
дамытудың табиғи процесі ірі ішкі ... ... және ... ... жүйесі бар көп ... ... ... ... ... ... ... Нәтижесінде
тұтастай ішкі өндірістік басқарма мен оның орталық буыны ішкі марка ... ... және әлі де ... 1937 ж. ... ... ... ... ... ... ... шоттарының бас ... мен 2003 ... ... ... ... ... ... үлгі жоспары өндірістілік
басқаруды есептік-шаруашылық қамтамасыз ету ... ... ... Жалпы және басқару есебін бөлуді қарастырады. Сонымен ... ... ... бөлініп шығуы нарықтық экономика принциптерінің
бірі болып табылатын кәсіпорының коммерциялық ... ... ... БАСҚАРУ ЕСЕБІНІҢ ОБЪЕКТІЛЕРІ, ТӘСІЛДЕРІ МЕН МІНДЕТТЕРІ. БУХГАЛТЕРЛІК
БАСҚАРУ ЕСЕБІНІҢ "КОНТРОЛЛИНГ" ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ
Басқару есебінің объектілері ұйым мен оның ... ... ... мен ... баға белгілеу, бюджеттеу және ішкі
есеп беру болып табылады.
Құнды қағаздармен қаржылық ... ... сату мен ... алу, ... ... ... еншілес және тәуелді ... ... ... ... ... шеңберінен шығады.
Бұрын атап көрсетілгендей, басқару ... ... - есеп ... ... ... өндірістік іс-әрекеті, сондықтан басқару
есебін кейде жауапкершілік орталықтары жөніндегі есеп немесе ... ... те ... есеп - ұйымның жеке құрылымдық бөлімшелерінің қызметі туралы
ақпаратты жинау, көрсету және жинақты қорыту ... ... ... ... ... ... есепті
құрастыруда, басқарудың әр түрлі денгейіндегі шығындар мен нәтижелері
басқарушылық ... ... ... ... ... ... ... үшін қолданылады.
Басқарушылық бақылау жеке құрылымдық бөлімшелер бойынша кірістер мен
шығыстарды реттеу мен ... үшін ... ... ... мен
олардың бірқатарын өзіне алады. Сегменттік ... ... ... ... ... ... негізінде олар жауапкершілік орталықтарының
қызмет нәтижелерін өлшейді және жоспарланған көрсеткіштерге мәліметтері
сәйкес келетіндігі ... ... ... мен ... жоспарлау, есеп пен есеп
берушілік өзара байланысы 1-суретте ... ... ... ... ... ... ... бөлімшелер үшін смета (бюджеттердің) әзірлеу қалыптасу ... ... ... ... ... секгменттік жоспарлау басқарушылық
бақылауды ақпаратпен қамтамасыз ету жүйесінің құрамдас бөлігінің бірі ... ... екі ... бөлігі болып сегменттік есеп пен сегменттік
есеп берушілік шығады.
Ақпаратпен қамтамасыз ету - ... ... ... ... ... қарапайым және берілген бөлімшелердің іс-әрекеті барысын
жоспарлау мен бақылау үшін менеджерлер қолданатын, ... және ... ... жинау, өңдеу мен беру.
Сегменттік жоспарлау, есептеу мен есеп ... ... ... ... ... ... ... сегменттік есептеу жүйесінде ... ... ... ... ... есеп беру түрінде мүдделі
пайдаланушыларға жеткізіледі, оны ... ... ... өзі ... ... ... үшін ... есеп беруді ұсыну жағдайлары
кірмейді) белгілейді және көбіне кәсіпорынның ұйымдық құрылымына ... ... ... басқару есебінің
объектілері көрсетілетін әр түрлі әдістер мен амалдар басқару
есебінің тәсілдері деп аталады. Ол мынадай элементтерден
тұрады.
Құжаттама - ... ... ... ... ... ... ... құжаттар мен ақпараттық ... ... ... ... ... есеп ... және басқару есебіне
"арналған ақпараттың негізгі көзі болып табылады.
Түгендеу - объектінің іс ... ... ... ... ауытқушылықты, есепке алынбаған құндылықтарды, шығындарды,
кем ... ... ... ... мен ... ... бақылаушы шоттарды пайдалану - белгілі
бір белгілер бойынша объекті туралы ақпаратты жинақтауға және жүйелендіруге
мүмкіндік беретін ... ... ... ... ... мен шұғыл және стратегиялық шешімдер қабылдау үшін ... ... - сол ... ... жиынтық сомасы бойынша
жазбалар жасалатын жиынтық ... ... ... ... ... және
басқару есебі арасын байланыстыратын буын болып шығады және есептік
жазбалардың толықтығы мен ... ... жол ... ... - ... барлық түрлерін тиімді пайдалану
мен шығындарды өнімге айналдыратын ең өнімді ... ... ... ... ... мен ... ... негізделген
есептеу процесі. Мөлшерлеусіз қорлар мен іс ... ... ... мен ... ... жүйесін ұйымдастыру мүмкін емес. Мөлшерлер
бақылау жүйесінің ... ... ... ... ... ... бойынша жіктеледі және топтастырылады.
Ынталандыру - кәсіпорының мақсаты мен ... ... ... ... ... ... ... өндірістік процеске
қатысушылардың дәлелдеу (мотивация) құралы. Бұл ретте сметалар мен ... ... ... есептері алға шығады.
Сметаларда теңгерімдірілген жоспарлық көрсеткіш болады және олар
менеджерлерді ... ... ... ... ... ... ... жоспарланғандары қатысты нақты нәтижелерді
түзетудің иегізділігін дәлелдейді және ... жеке ... ... ... мәселелерді анықтауға не болмаса ауытқушылықтарды жою
жөніндегі шараларды ... ... Ішкі есеп беру ... ... ... мен реттеу жүйесінің тиімділігін арттыру үшін негіз
жасайды.
Жоспарлау - кәсіпорын мүмкіншіліктерін нарық жағдайына сәйкестікке
келтіруге ... ... ... ... ... ... нәтижелеріне талдау мен
статистикалық ... ... ... ғана ... ... ... мақсаттарына сай топтасып, өңделген ақпарат мәліметтері бойынша
жүргізіледі.
Лимиттеу - қор мен ... ... ... ... ... бақылаудың бірінші дәрежесі. Лимит - технологиялық құжаттамамен
белгіленген және өнім өндірудің нақтылы ассортиментіне ... ... ... ... ... ... өнім
бірлігіне арналған ресурстарды жұмсау мөлшері.
Лимиттеу жүйесі - цехқа материалдар босату лимиті ... ғана ... және ... ... да құралуы тиіс. Сондықтан басқару
есебінде лимиттеуге материалдың шығыстарды ... ... ... ... ... ... ақпарат рөлін береді.
Талдау - басқару есебі тәсілінің бұл элементі арнайы ерекшеліктеріне
қарай іс жүзінде оның барлық ... ... ... ... ... да, жеке ... де, ... көрсеткіштермен
көрсетілген өндірістік қызметі тартылады.
Көрсеткіштерді таңдау басқару ... ... мен ... ... ... белгіленген жоспарлы тапсырмаларды орындау,
тиісті басқару шешімдерін қабылдау үшін ... ... ... ауытқушылық пен себептер бойынша бөлімшелер арасындагы ... пен ... ... ... - ... ... ... ашу мен жоюға мүмкіндік беретін,
кәсіпорын қызметін ... ... ... ... бағыттайтын
жоспарлау мен талдауды
аяқтау процесі.
Басқару есебінің ақпараты оперативті ... ... ... және ... ... Өз кезегінде қаржылық
есеп мәліметтері жан-жақты қарастырылады; ... ... ... ... - ... ... ... жүйесін талдаудың соңғы процесі;
қойылған мақсатқа (кері байланыс) жету анықталады; ... ... ... ... ... ... көбейтуге әкелген іс-
қимылдың қолайсыз жақтары; бақылау жүйесінің ... ... қате ... ... ... ... ... бір-бірінен алшақ емес, басқару міндеттерін
шешуге бағытталған ішкі шаруашылық байланыстарын ұйымдастыру ... ... ... ... қолданылатын тәсілдер сан, алуан:
бухгалтерлік қаржылық есептің жұмыс ... ... мен екі ... ... мен ... байланысты қорыту мен есеп беру);
индекстік тәсіл (статистикада қолданылады);
экономикалық талдау әдістері (нормативті, тізбекті ұластыру және т.б.)
математикалық тәсілдер (корреляция, желілі ... ең аз ... ... т.б.)
Олардың барлығы біртұтас жүйеге бірігіп-кіріктіреледі және кәсіпорынды
басқару мақсатында қолданылады.
Қаржылық есеп пайданы анықтау үшін ... ... ... ... ... ... ... немесе көп өндірістік
жұмыс тізбесі бар кәсіпорындағы әрбір орындаған жұмыстың ... ... ... ... ... ... қажет: Жасалған жұмыстардың, өндіріс
сатысындағы жұмыстың құнынан және ... ... ... ... сома ағымдағы кезең шығындарының сомасынан шегерілуге ... ... өнім ... ... ... үшін ... ... Бұл жалпы сома
балансқа енгізу үшін өнім қоры ... ... де ... ... ... ... құн ... жұмыстың немесе өнімнің әрбір түрі бойынша
есептеледі, осылайша, ... ... ... үшін ... ... ... есеп (өндірістік шығын есебі) жүйесі ... ... мен беру үшін ... болатын.
Өндірістік есеп мәліметтеріне 1950 жылдары сыртқы пайдаланушылар емес,
көбіне ішкі пайдаланушылар қызығушылық танытатын. Кәсіпорын басшылығы үшін
өндірістік шығындар жайлы ... ... ... ... ... ... ... қаржылық есеп жүйесінен гөрі басқа ... ... аса ... ... ... жыл ... ... қаржылық және басқару болып ресми
бөлінуін ... ... ... ... ... түлектеріне
бухгалтер-талдаушы мамандығын беріп, басқарма есебі бойынша диплом ... ... ... ... өз ... басқару үшін қажетті есептік
ақпараттың барлық түрін қамтиды. Басқару есебінің жалпы өрісінің бөлігін
өнім ... ... ... мен ... ... шығындарды анықтау
мақсатымен бұрын дамыған өндірістік есеп ... ... есеп ... жағдайларда өндіріс шығындары есебін алдын-ала болжап қана қоймай,
үнем туралы мәліметтерді немесе ... ... ... ... стандарттармен салыстырғанда артық жұмсауды талдауды және
шығындарды азайтудың мүмкін болатын ... ... ... өндірістік есеп үшін шығындардың түрлері; пайда болу орындары;
шығарушылар бойынша есептеу негіз ... ... ... ... ... есебі есепті кезеңде өнім өндіру ... ... ... ... ... ... қандай тобы
пайда болғанын көрсетеді.
2.2 Бас бухгалтердің құқықтары мен міндеттері
Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру үшін ... ... ... Ол ... ... ... жүргізу үшін қажетті
жағдайлар жасау, құжаттар мен мәліметтердің есебін ... мен ... бас ... ... ... ... ... тарапынан толық орындалуын қамтамасыз етуге міндетті.
Бас бухгалтер басшының бұйрығымен ... ... ... және оған ... бағынады. Ол нормативті құжаттарды пайдалана
отырып, барлық шаруашылық операцияларды бухгалтерлік есеп ... ... мен ... қамтамасыз ету, кәсіпорын басшылары үшім шұғыл
ақпарат беру, ... есеп ... ... оны ... тапсыруға міндетті.
Бас бухгалтер кәсіпорынның ... ... ... мен ақша ... ... есеп айырысу, несие, қаржылық
міндеттемелер және шаруашылық келісімдерін қабылдау мен босатуға негіз
болатын ... қол ... ... ... бас ... қол
таңбасысыз заңсыз болып саналады және орындауға жатпайды.
Егер бас бухгалтер ұзақ уақыт жоқ болатын болса ... ... ... сапарда), онда басшы қол таңбасын қою құқығын басқа адамға беру туралы
жазбаша түрде бұйрық ... Бас ... ... ... ... шарт пен ... ... бұзатын операциялар бойынша құжаттарды
дайындау мен орындауға тиым ... ... ... ... ол ... ... ... міндеті. Басшыдан айтылған құжаттарды есепке ... ... ... ... соң, бас ... оны ... ... онда
орындалған операциялардың заңсыздығы үшін ... ... ... ... жүктеледі.
Материаллы-жауапты тұлғалардың (кассирлер, қоймашылар және т.б.)
тағайындалуы, босатылуы мен орын ауыстырылуы бас ... ... ... ... бас ... барлық құжаттарды жаңадан
тағайындалған бас бухгалтерге тапсырады. Құжаттарды тапсыру барысында
бухгалтерлік есептің ... мен ... ... ... ... ... бекітетін акті жазылады.
Штатында кассирі жоқ кәсіпорындарда, оның міндетін бухгалтер немесе
кәсіпорын басшысының жазбаша бұйрығы ... ... ... атқаруы
мүмкін.
Кәсіпорынның басшысы бухгалтерлік есептің жүргізуін мамандандырылған
ұйым немесе маманға келісім шарт негізінде тапсыруы мумкін.
Құжаттардың ... ... ... мен ... қолдану
ережелері
Бастапқы құжаттардың мәліметтері есеп регистрлерінде бейнеленгеннен
соң, олардың сақталуын ұйымдастыру қажет. ... есеп ... үшін ... рет ... кетілмесін деген мақсатпен, олардың
ішінен бір қатары өшірілуі тиіс. Бұл ... және ... ... ордерлерге
қосылып тігілетін құжаттардың (өтініштер, сенім хаттар және т.б.) ... ... ... ... немесе қолмен "Алынды" немесе "Өшірілді" деген
таңбамен барлық банк құжаттары, сондай-ақ ... ақы мен ... ... және ... негізіндегі құжаттардың күші жойылады.
Құжаттар сақтау мерзімі біту бойынша жергілікті мемлекеттік архивке
тапсырылады немесе жойылады.
Құжаттар ... ... ... ... ... ... есеп регистрлері тек қана мемлекеттік арнаулы ... ... ... алу, алдын ала тергеу, прокуратура және соттар
шешімі негізінде ... ... ... ... ... ... ... рәсімделеді. Құжаттардың жойылу немесе жоғалуы кезінде
кәсіпорынның басшысы өзінің бұйрығымен болған жағдайдың себептерін ... ... ... ... ... туралы комиссия басшы
бекітетін акт жасауы тиіс.
Бухгалтер үшін негізгі нормативті ... ... ... бухгалтерлік есеп және есеп беру туралы Ережелермен
бекітілген субъектілердін ... ... ... ... ... ... ... ешкандай нормативті кұжаттар ... ... ... ... ... ... ... бухгалтер нормативі құжаттар
болатұра кейбір жағдайды алдын ала қарастыра алмайды, немесе әр ... ... ... ... ... ... жағдайы шатап
болуы мүмкін.
Бірінші жағдайда нормативті құжатты бекіткен инстанцияның жайзаша ... ... ... ... ол ... ... нормативті құжаттардың
жалпы мазмұнымен сәйкес мәселені шешу керек Екінші ... екі ... ... ... ... ... құжаты жоғарыда тұрған инстанцияның
құжатына қайшы келе алмайды, және ... ... ... ... шыққан
құжаттын жауабын жояды.
Банкроттық өсім кезіндегі бухгалтерлік есеп жүргізудің тәртібі
Қазіргі заманғы ... ... ... экономиканың уақытында
тынышсыз, сонымен бірге кәсіпкерден икемді және шебер жұмыс ... ... ... ... олар қызмет жағдайында оны банкроттық сияқты
жағымсыз процедуралар күтіп тұруы мүмкін.
Қазақстан ... ... ... Заң 1997 жылы 21
қаңтарында (№ 67-1) қабылданды.
"Банкроттық" - борышкердін соттың шешімімен танылған оны ... ... ... ... ... ... ... - жеке кәсіпкердің немесе заңды
тұлғаның ақшалай міндеттемелері ... ... ... ... ... еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін адамдармен
еңбегіне ақы төлеу жөнінде есеп ... ... ... ... және
бюджеттен тыс қорларының міндетті төлемдерін ... өте ... оның ... деп ... Осы Заң ... мен ... басқа, заңды тұлғалардың банкроттығы туралы
істерге қолданылады.
Оңалту рәсімін, конкурстық істі (таратуды) ... не ... тыс ... ... ... ... рәсімдерін, оңалту рәсімін және соттан
тыс ... ... ... ... ... қол ... үшін дәрменсіз
борышкердің барлық органдары оны басқарудан шеттетіледі және борышкердің
мүлкі мен істерін басқару міндеттерін ... не ... ... беріледі.
2.3 КӘСІПОРЫННЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІНДЕГІ БАСҚАРУ ЕСЕБІ
Бұрын атап ... ... ... жағдайында кәсіпорындар
өз бетінше жоспарлар, өндірістік бағдарламалар ... ... пен ... баға саясаты саласында стратегияны белгілейді. Көрсетілген және
ұқсас міндеттерді шешу үшін, сондай-ақ ... ... ... ... үшін кәсіпорынның қаржылық жағдайы туралы ең анық жедел ақпарат
қажет. Мұндай ақпаратты бухгалтерлік басқару есебі жүйесі ... және ... ... ... батыс елдерінде басқару есебі - құрамына қаржылық есеп те
кіретін ... ... ... ... ... ... ... қаржылық есеп те кіреді, және де ... ... ... мен ... бар. Еске сала ... қаржылық есептің мақсаты
- өз әкімшілігіне де, ... ... да ... беру.
Басқару есебінің мақсаты - ішкі ... - ... ... ... ... ... ақпараттың барлық
түрлерімен қамтамасыз ету.
Ақпарат - тұлғалар, заттар, фактілер, ... ... ... жайлы мәліметтер мен байқаудың фактілері, мағлұматтары,
нәтижелері яғни ... ... ... ... біздің білімімізді
кеңейтетіннің бәрі 100 саны өзінен-өзі ақпарат болмайды, ал ұйымда 100 ... ... деп жазу ... ... жұмыс процесінде ұйымда қаржылық және басқару есебінде
көрсетілетін қорытынды ақпарат үшін негізгі материалдар ... ... ... ... ... ... ... Менеджерлер үшін кез келген
ақпарат ол есеп ... ... ... ... ... қарамастан, маңызды. Ірі тапсырыс берушіні ұйымның өнім
сапасына көңілі толмайды және ол басқа жабдықтаушыны ... әзір ... есеп пен ... объектісі болмаса да, сандық бағалауға келмесе
де бұл өте маңызды ақпарат. Басқару есебіне қажетті, ақпараттың басқа типті
ақпараттан, оның ... ... ... ... ақпараттан негізгі
айырмашылығын анықтау қажет.
Басшылық пайдалануы үшін ... және ... ... ... ... ... I арналған ақпаратқа қарағанда, басқаша
талаптар қойылады. Басқару есебінде сандық емес ... ... ... және ... ... ... және есептік емес
болып бөлінетін сандықта да ... ... ... ... ... ... басқару есебінде ескерілмеуі мүмкін, сондықтан нақты
және болжамдық бағалар да қолданылады.
Шұғыл басқару шешімдерін қабылдау үшін ... ... ... ... ... емес ақпаратты қолдануға болады. Сонымен ... ... тез ... ... емес ... та жеткілікті болады. Бұдан
басқа, жедел басқару шешімдерін қабылдау үшін жеткілікті ... ... та ... ... және ... ... ... Ішкі өндірістік есептік ақпарат нақтылы
басқарушыларға ұсынылуы тиіс;
Жеделдік. ... ... ... соң бірден,
уақытылы шаруашылық шешімін қыбылдай алуы үшін қысқа
мерзімде ұсынылғаны жөн. Олай болмаса, басқару мақсаттары
үшін оның тиімділігі аз.
2.4 ... ... ... ... ... ... ... негіздері, ұйымдастыру мен жүргізу
тәртіп нормативті (ереже белгілейтін) ... ... ... ... жүйе ... ... ... қаржылық есептің халықаралық
стандарттары (ҚЕХС); құқықтық-нормативтік нұсқаулар; есеп саясаты ... ... ... ... ... ... заңнамалық деңгейіне мына заңдар
жатады:
ҚР азаматтық кодексі, 1 және 2 бөлімдер.
ҚР-ның 1995 ж. 26 желтоқсандағы 2732 "Бухгалтерлік есеп пен ... беру ... Заңы ... мен толықтырумен);
3. КР-ның 2001 ж. 21 маусымдағы №209-11 бюджетке ... және ... ... ... ... ... кодексі (өзгерістер мен
толықтырулармен). Нормативті құжаттар жүйесінің екінші деңгейі - Қаржылық
есеп берудің ... ... Олар - ... ... ... ... есеп жасаудың жалпы ережелері мен тәсілдері. Қазіргі уақытта
БҰҰ-дағы Халықаралық ... ... ... 41 ... ... Қазақстан 2003 ж. 1 қантарынан бастап қаржылып есеп жасау ҚЕХС сай
жүзеге ("Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру туралы" заңның 2-1 ... ... - ... ... ... ... ... ҚР Қаржы министрлігі мен уәкілетті мемлекеттік
органдар жасап шығарады. Олар ... ... ... ... ... ... 2002 ж. ... 438 шоттарының үлгі жоспары және оны қолдану ... ... ... ... ... кәсіпорынның есеп саясаты мен
қызмет құжаттары. Олар ұйымның есеп жүргізу ерекшеліктерін белгілейді.
Маңызды ... бірі ... ... ... ... бекіту туралы
бұйрық саналады.
Есеп саясаты - бухгалтерлік есепті жүргізу Қазақстан Республикасының
заңнамасының талаптарына сәйкес ... ... ... ... ... есеп ... жасау үшін қабылдаған принциптері, негіздер, шарттар,
ережелер мен практика.
Есеп саясатын құрайтындар:
1. Бухгалтерлік есептің әдістемесі.
Объектілері ... ... және ... ... ... (критерийлері).
Негізгі құрал-жабдықтардың амортизациясын есептеу әдістері.
Негізгі құрал-жабдықтарды есептеу мен қаржыландыру тәртібі.
Материалдық емес активтер бойынша амортизацияны есептеу ... ... ... топтарын жасау.
Материалдық құндылықтарды дайындау, алу, бағалау операцияларын шоттарда
көрсету әдістері.
Өндіріс ... ... мен ... ... ... шығындарды бөлу
әдісі. Болашақ кезеңдер шығындарды өтеу мерзімі. ... ... ... ... ... ... өзіндік құнын
калькуляциялау тәсілі.
Өнім шығару, жұмыс көрсететін қызметті есептеу ... ... ... ... ... ... ... кірісті
тану.
1.10.Бағалау резервтерін құру тәртібі.
1.11.Қарыз бойынша процентті есепте көрсету.
1.12.Бағамдық айырманы есептеу тәсілі.
1.13.Резерв жасау.
1.14.Дивиденд есептеу.
2. Бухгалтерлік есепті ... ... ... ... ... есеп ... таңдау.
Есеп ақпаратын өндеу технологиясы ... ... ... мен ... ... пен міндеттемелерді түгендеу жүргізудің саны мен
мерзімін белгілеу.
3. Бухгалтерлік қызметті ұйымдастыру.
Бас бухгалтердің құқықтары мен міндеттері.
Бухгалтерлік қызметтің басқа бөлімшелер мен өзара ... ... ... ұйымдық құру.
Жеке есептік топтар, бөлімшелер мен қызметкерлердің
құрама мен ... ... ... қызметкерлерінің қызметтік нұсқауларын әзірлеу.
Кәсіпорынның есеп саясаты кәсіпорын басшысының бұйрығымен күнтізбелік
жыл басталғанға дейін ... ... Жыл ... есеп ... ... ... ... мен бухгалтерлік есепті
реттеудің нормативті реттеуінде өзгерістер болған жағдайда, ... ... ... ... ... есеп ... ... енгізілуі мүмкін.
Оларды есепті жыл басталғанға дейін басшының бұйырығымен ресімделеуі және
кейінгі жылдың 1 ... ... ... ... ... ... реттеу тек негізгі ... ... ... Есеп ... ... ... ... белгіленеді;
оларды нақтылау мен орындау тетігі әрбір кәсіпорында жасалады және есеп
саясатында ... ... ... ... ... ... есебі дамуына кейбір кедергілер кездесіп отырған жоқ.
Бірақ жинақталған тәжірибе мен дәстүрді ескере отырып, оның кәсіпорындарда
қалыптасуы мен ... ... алғы ... ... ұйымдар мен қызметтер өз ... ... бір ... ... жету үшін ... ... есебі жөніндегі мамандар -
бухгалтер-талдаушылар ұсынатын қажетті ақпаратты білуі керек. Есептің бұл
түрі - ... ... ... ... ол басқаларға қарағанда
жуықта пайда ... ... ... ... ... ... бар, алайда
соңғысына қарағанда, міндетті болып ... Ол үшін ... ... ... маңызды емес, оның мәліметтері сыртқы пайдаланушыларға
емес, ... ... және ... ... ... ... ішкі ... үшін арналған.
Басқарудан айырмашылығы, қаржылық есептің мәліметтерін ақпаратты сыртқы
пайдаланушылар қолданады, сондықтан олар стандартталған және ... ... ... ... мәні - ... мен мәлімдемелердің өн-дірісті
басқарудың толық процесіндегі жиынтығы.
Басқару ... ... - ... ... қызметінің шығындары
мен қорытындылары; баға белгілеу, бюджеттеу мен ішкі есептілік.
Басқару есебінің ... ... ... ... есеп, жоспарлау,
бақылау, ұйымның және оның құрылымдық бөлім-шелерінің шаруашылық қызметінің
шығындары мен нәтижелері туралы мәліметтерін талдау мен ... ... ... ... ... үшін ... ұсыну.
Талдауды өңдеу үшін басқарушы есептік және ақпараттық ... ... ... сай ... тиіс: атаулылық, оперативтілі-к,
дер кезінде, айқын сенімділік релеванттық (ақпарттық ... мен ... ... сай келуі), пайдалылық,, мерзімінен бұрын, талдамалылыгы,
түсініктілік, икемділік, бастамашылдьіқ, үнемділік, жүйелі түсу.
Басқару есебінің принциптері мыналар: ұйым ... ... мен ... бірдей өлшем бірліктерін пайдалану; құрылымдық
бөлімшелер мен тұтастай ұйым қызметінің шығындары мен ... ... ... ... өңдеу мен беру барысында бастапқы және ... ... ... мен көп мәрте қолданылатындығы; ұйым
ішіндегі қатыныс жүйесін ұйымдастыру; ұйымның өндірістік және ... ... ... шығындар мен ... ... ... іс-қызметі басқару есебінің міндетті
қызмет аясына сәйкес келеді. Бұларға мыналар кіреді: жеке ... ... ... ... ... ... ... жоспарды
орындау туралы шынайы есептер жасау мен ... және ... ... ... ... ұйымды басқару үшін ақпараттық
негіз жасау.
Пайдаланылған ... ... ... ... 30 ... 1995 ... «Қазақстан
Республикасының Ұлттық банкі женіндегі» Жарлығы, өзгертулері ... ... ... ... Президентінің 31 тамыз 1995 жылғы
«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі жөніндегі» заңдық
күші бар ... ... және ... ... Қазақстан Республикасының 24 ... 1996 ... ... ... ... ... және толықтыруларымен бірге.
4. Қазақстан Республикасының 28 шілде 1998 жылғы «Ақшаларды
аудару мен ... ... ... ... және ... бірге.
5. Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 23 мамыр 1997 ... ... ... мен ... міндеттемелерін жіктеу және олар бойынша
Қазакстан Республикасының екінші ... ... ... есептеуі
женіндегі» ережесі, өзгертулері және толықтыруларымен бірге.
6. 15 қыркүйек 1999 ... ... ... ... баланстық шоттарын ашу, ... ... ... ... ... 15 қыркүйек 1999 жылғы № 400 Қазақстан ... ... ... ... ... ... операцияларын
ұйымдастыру жөніндегі нұсқау.
8. 5 желтоқсан 1998 жылы ҚР ... ... ... ережесі.
9. 23 мамыр 1997 жылғы №206 ... ... ... ... ... және ... ... 31 желтоқсан 2000 ... №327 ... ... ... бойынша құжаттамаларды жүргізу ережесі.
11. ҚР екінші ... ... жаңа ... ... / ... ... ... 2000 жылғы №310 хаты.
12. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... 11 ақпан 1994 ж. ҚР Ұлттық банкі басқармасы бекіткен.
13. 15 қараша 1999 ж. №397 ... ... ... ... ... ... операциялар жүргізу ережесі».
14. 29 тамыз 1997 ж. «Екінші деңгейлі ... ... ... есеп ... - кассалық бөлімдері жөніндегі ереже».
15. 21 сәуір 2000 жылғы №146 ... ... ... ақшаларды аударуды жүзеге асыруда ... ... ... ... ... ... ... аккредитивтермен
операциялар жүргізу ережесі.
17. 11 ақпан 2000 ж. №25 ... ... ... ... ... ... есептілікті
құрастыру жөнінідегі ережесі».
18. 25 ... 2000 ж. №428 ... ... ... ... ... ... жеке түрлерін жүргізетін
ұйымдар арасында ... ... ... ... 5 ... 1999 ... «ҚР екінші деңгейлі ... ... ... ... ұжымдық сақтандырудың
ережесі», өзгертулері және толықтыруларымен бірге.
20. 13 қазан 2000 ж. №395 ... ... ... ... ... қолма-қол ақшасыз төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге
асыру ережелері».

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 26 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"шжбм жағдайында оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастырудың өзіндік ерекшеліктері"5 бет
Дене тәрбиесінің әдіс- тәсілдері26 бет
Әлеуметтік технологиялардың қоғамдағы алатын орны, маңыздылығы14 бет
Көлік құралдар салығы14 бет
Тіршілік қауіпсіздігі негіздері туралы35 бет
ҚР сот сараптамасы пәнінен лекциялар44 бет
«Семей былғары-мех комбинаты» ЖШС-дегі өндірістік шығындардың аудиті және талдауы66 бет
«Фредгольм интеграл-дифференциалдық теңдеу үшін екі нүктелі шектік есепті шешудің жуық әдісі»47 бет
Ақша қаражаттарының есебінің аудиті28 бет
Ақша қаражаттарының есебінің аудиті туралы30 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь