Нотариаттық қызметтің Қазақстан Республикасында қалыптасуы мен дамуы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5

1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ НОТАРИАТТЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМАСЫ

1.1 Нотариаттың пайда болуы мен даму тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8

1.2 Қазақстан Республикасында нотариаттық қызметтің түсінігі ... ... ... ... ... ... 17

1.3 Нотариаттық қызметтің қағидалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19

1.4 Қазақстан Республикасында нотариатты ұйымдастыру және басқару ... ... 23

1.5 Нотариаттық қызметті жүзеге асыратын субъектілер және олардың құзыреттілігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ НОТАРИУСТІҢ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН ІС.ӘРЕКЕТТЕРІ МЕН ОЛАРДЫ ЖАСАУ ТӘРТІБІ

2.1 Нотариаттық іс.әрекеттер және оларды жасаудың жалпы ережелері ... ... ... 39

2.2 Мәмілелерді, сенімхатты нотариалдық рәсімдеудің жалпы ережелері ... ... 48

2.3 Өсиетті растау. Мұраға құқық туралы куәлік беру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..55

2.4 Нотариустың рәсімдеу жазбасы, мемлекеттік баж, нотариалдық іс жүргізу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..57

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ НОТАРИАТТЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

3.1 Нотариат туралы заңнама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...63

3.2 Қазіргі таңдағы нотариаттың көкейкесті мәселелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..64

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 68

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ЖӘНЕ НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...71
Ұсынылып отырған «Нотариаттық қызметтің Қазақстан Республикасында қалыптасуы мен дамуы» атты дипломдық еңбегім мемлекетіміздегі қазіргі нотариат жүйесінің қалыптасуы және даму ерекшеліктерін саралау мен қатар қазіргі танда мемлекетіміздегі көкейкесті мәселелерді көрсетуге , әрі осы қызметтерді жүзеге асыру ерекшіліктерін кең ауқымда ашуға бағытталған. Еліміз тәуелсіздік алғалы бері көптеген заңдарымыз өзгеріп жаңа қарқын мен өркендей бастады. Осы уақыт аралықтарында нотариаттық қызмет қоғамдағы өз орнын айқындап өркендей бастауы осы саланың қаншалықты қажет және манызды екенін көрсетеді.
Диплом жұмысының өзектілігі: Қазақстан Республикасында 1997 жылғы 14 шілдеде «Нотариат туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қабылдаңған соң, еркін бюджеттен тыс нотариат құрылып, елімізде нотариат ұйымдарын реформалау жүзеге асырылды. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасындағы бюджеттен тыс нотариаттық кеңселер, азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ететін жаңа қалыптасқан әрі ұйымдасқан жүйесіне айналды.
Соңғы он жыл ішінде Қазақстандық нотариат қалыптасу мен ұйымдастырудың күрделі тарихын бастан кешірді. Осы күрделі үдерісте нотариустар қоғамдағы көп нормативтік ережелер мен құбылмалы қоғамдық қатынастар аясында мемлекеттік және өзгеде ұйымдармен қарым-қатынастарын жаңа заман талабына сай құра отырып, қызметті ұйымдастыру саласындағы орасан зор қиындықтарға қарамастан нотариаттық қызмет көрсетудің заңдылығы мен сапалығын қамтамасыз етуге мәжбүр болды.
Ұзақ уақыт бойы заң шығарушы үдерісі аясында нотариаттық іс-әрекетті құқықтық реттеу мәселелері шешімін таппай, ол нотариаттық іс-әрекеттің сапасына кері әсер етті . Әрине, кеңестік кезең мектебінен өткен нотариустардың барлығы бірден жаңа жағдайға уақытылы бейімделе алмады. Дегенімен, соңғы жылдарда нотариат еліміздің құқықтық жүйесінде беделді орынға ие болғандықтан, қазіргі таңда дүйім көпшілік тарихи тұрғыдан өзін орнықтары алмаған мемлекеттік нотариат жүйесіне қайтадан оралу мүмкін емес деп есептейді.
Қазірде де нотариустар өзінің құқық қолдану қызметінде көп қиындықтарды бастан кешіруде. Әкімшілік қамқорлықтан босап, сондай-ақ мемлекет қолдауынан айрылған жаңа типті нотариат республикада өзіне бірден назар аударып, қатаң пікірталас пәніне айналды. Оған біздің мемлекетімізде нотариаттық қызметке байланысты «Нотариат туралы» Заңына және нотариус іс-әрекеттерін реттейтін өзге де нормативтік актілерге нотариустардың дербестігін шектеуге бағытталған, өзгертулер мен жаңартулардың жиі енгізілетіні куә.
Бүгінгі таңда ғалым-заңгерлер, билік құрылымдары мен нотариаттық қауымдастық өкілдері нотариустардың, жалпы жұртшылық-құқықтық институт ретіндегі нотариаттың құқықтық мәртебесіне қатысты ортақ пікірге келе алмай отыр.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы / 30-тамыз 1995 жылы республикалық референдумда қабылданған (7-қазан 1998 жылғы №284-І, 21-мамыр 2007 жылғы № 254-ІІІ Қазақстан Республикасы Заңымен енгізілген өзгертулер мен толықтырулармен бірге) // Қазақстан Республикасы Парламентінің жаршысы. – 1996. -№4. – 217-қ; 1998. -№20. – 245қ.; 2007. - №10. – 68-қ
2.Нотариат туралы 1997 ж. 14 шiлдедегі № 155-1 Қазақстан Республикасының заңы.өзгерт.мен толықт. бірге.,Юрист.,2010.
3. М. Хасанаева. Наша история // Бюллетень нотариуса.- 2001.-№5.
4. Ведомости Верховного Совета Казахской ССР,1974, 1979, № 16.
5. Зайцева Т.И, Галеева Р.Ф, Ярков В.В. Настольная книга нотариуса: в 2-х томах. Том 1. –М: БЕК, 2000.
6. Айтхожин К.К. О понятии «принципы Конституции Республики Казахстан» // Вестник Университета им. Д.А. Кунаева.2002. -№5 .
7. Сапарғалиев Ғ.С, Ибраева А.С. Мелекет және құқық теорииясы. Алматы:Жеті Жарғы, 1997 ж.
8. Гуреев В.И Нологовое право. М : Экономика, 1995 г.
9. Я. Гурлянд. Личный состав и недостатки русского нотариата/ Нотариальный Сборникъ.Выпуск Второй. Город –Дубно // В кн: Библиографический указатель, комментарии, эксклюзивные, раритетные материалы по русскому нотариату.-М: «Аир – Арт» , 2001.ж.
10. Қазақстан республикасында нотариаттық қызметтің қалыптасуы. Источник: o_natariate.doc. База данных частнопрактикующих нотариусов .
11.Источник: o_natariate.doc. Нотариат в Республике Казахстан Компания "ЮрИнфо"
12.Сайт Республиканской нотариальной палаты Казахстана http://notariat.kz
13.Современый нотариат Источник : Сайт газеты "Мегаполис" (http://www.megapolis.kz)
14.Қосанов Ж.Қ., Әленова А.Х., Мадиярова А.С., Нотариаттық іс әрекеттер және оларды іске асыру ережелер, -Астана,2007ж.
15. Қазақстан Республикасында нотариаттық іс қағаздарын жүргізу жөніндегі Нұсқаулықты бекіту туралы Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 1998 ж. 16 шілдедегі N 83 бұйрығы. өзгертулер мен толықтыру.бірге., Юрист.,2010ж.
16. Нотариаттың пайда болуы мен даму тарихы. Источник: Coogle. http\\www.notariate.kz.
17.Жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 11 маусымдағы № 435-II Заңы. өзгертулер мен толықтыру.бірге., Юрист.,2010ж.
18.Қазақстан Республикасында нотариаттық іс қағаздарын жүргізу жөніндегі Нұсқаулықты бекіту туралы Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 1998 ж. 16 шілдедегі N 83 бұйрығы. өзгертулер мен толықтыру.бірге., Юрист.,2010ж.
19.Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 1998 жылғы 28 шілдедегі N 539 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасында нотариаттық іс-әрекеттерді жасаудың тәртібі туралы Нұсқаулық. өзгерт.мен толықт. бірге.,Юрист.,2010.
20. Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13-шiлдедегi Азаматтық iс жүргiзу кодексi. өзгерт.мен толықт. бірге.,Юрист.,2010.
21. Гражданский процесс: Учебник. Под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. – М.:ТОО «Фирма ГАРДАРИКА», 1996.
22. Правовые основы нотариальной деятельности. Учебное пособие. Под ред. В.Аргунова. – М.: БЕК, 1994. - 192 с.
23.Профессиональная деятельность юриста. Введение в специальность. Коллектив авторов - М.: БЕК, 1997.
24. Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегі Қылмыстық кодексi. өзгерт.мен толықт. бірге.,Юрист.,2010.
25.Самойлов Б.Д. Брачные договоры // Юридический мир. - 2006. - № 3. - С.16-19.
26.Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 27 желтоқсан., Азаматтық кодексi. өзгерт.мен толықт. бірге.,Юрист.,2010.
27.Барщевский М.Ю. Если открылось наследство… - М.: Юридическая литература, 1989. - 137 с.
28.Косанов Ж.К.,Аленова А.Х.,Аленов М.А., Нотариат.,- Караганда, 2006г.
29.Зайцева Т.И., Галеева Р.Ф., Ярков В.В. Настольная книга нотариуса: в 2-х томах. – М.: Издательство БЕК, 2003.
30.Профессиональная деятельность юриста. Введение в специальность. Коллектив авторов - М.: БЕК, 1997. – с.52.
31.Толканчинов А. Преступный мир использует нотариусов в корыстных целях // Юридическая газета. - 8 июля 2001 г. - № 33. - с.4.
32.«Жасалатын нотариаттық іс-әрекеттердің заңдылығын және жекеше нотариустардың іс жүргізу ережелерін сақтауын бақылауды жүзеге асыру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2004 жылғы 5 шілдедегі № 202 бұйрығы.
33.Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан. Т.2. Особенная часть. Учебник. - Алматы: КазГЮА, 2001.
34.Большой юридический словарь. Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е.Крутских. 2-е издание, переработанное и дополненное. М.: Инфра-М, 2001.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
.................................................5
1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ НОТАРИАТТЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ
ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМАСЫ
1.1 Нотариаттың пайда болуы мен ... ... ... ... ... ... қызметтің
қағидалары.................................................................1
9
1.4 Қазақстан Республикасында нотариатты ұйымдастыру және
басқару........23
1.5 Нотариаттық қызметті жүзеге асыратын субъектілер және ... ... ... ... ... ... ІС-ӘРЕКЕТТЕРІ МЕН
ОЛАРДЫ ЖАСАУ ТӘРТІБІ
2.1 Нотариаттық іс-әрекеттер және ... ... ... ... ... нотариалдық рәсімдеудің жалпы
ережелері........48
2.3 Өсиетті ... ... ... ... ... ... ... жазбасы, мемлекеттік баж, нотариалдық іс ... ... ... ... ... ... ... ҚҰҚЫҚТЫҚ
РЕТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
3.1 ... ... ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ЖӘНЕ ... ... ... ... «Нотариаттық қызметтің Қазақстан Республикасында
қалыптасуы мен дамуы» атты дипломдық ... ... ... ... қалыптасуы және даму ерекшеліктерін
саралау мен ... ... ... ... ... ... , әрі осы ... жүзеге асыру ерекшіліктерін
кең ауқымда ашуға бағытталған. ... ... ... ... ... ... жаңа қарқын мен ... ... ... ... нотариаттық қызмет қоғамдағы өз ... ... ... осы ... ... қажет және ... ... ... ... ... ... 1997
жылғы 14 ... ... ... Қазақстан Республикасының Заңы
қабылдаңған соң, ... ... тыс ... ... ... ... реформалау жүзеге асырылды. Бүгінгі таңда Қазақстан
Республикасындағы бюджеттен тыс нотариаттық ... ... ... ... ... мен ... мүдделерін қамтамасыз ететін
жаңа қалыптасқан әрі ұйымдасқан жүйесіне ... он жыл ... ... ... ... мен
ұйымдастырудың күрделі тарихын бастан ... Осы ... ... қоғамдағы көп нормативтік ережелер мен құбылмалы
қоғамдық қатынастар аясында мемлекеттік және ... ... ... жаңа заман талабына сай құра ... ... ... ... зор ... қарамастан нотариаттық қызмет
көрсетудің заңдылығы мен сапалығын ... ... ... ... уақыт бойы заң шығарушы ... ... ... ... ... ... ... таппай,
ол нотариаттық ... ... кері әсер етті . ... ... ... ... ... барлығы бірден жаңа
жағдайға ... ... ... ... ... ... ... құқықтық жүйесінде ... ... ... ... таңда дүйім көпшілік тарихи тұрғыдан өзін орнықтары
алмаған мемлекеттік нотариат ... ... ... ... деп ... де нотариустар өзінің құқық қолдану қызметінде көп
қиындықтарды ... ... ... қамқорлықтан босап, сондай-ақ
мемлекет ... ... жаңа ... ... ... ... назар аударып, қатаң пікірталас пәніне айналды. Оған
біздің ... ... ... ... ... ... және нотариус іс-әрекеттерін реттейтін өзге де
нормативтік ... ... ... ... ... мен жаңартулардың жиі енгізілетіні куә.
Бүгінгі таңда ғалым-заңгерлер, билік құрылымдары мен ... ... ... ... ... ... нотариаттың құқықтық мәртебесіне қатысты ортақ пікірге
келе ... ... ... ... ... деген қызығушылық
жылдан ... арта ... ... ... айналысуға
ниеттенуші тұлғаларға ... ... ... де жоғарылауда.
Мұның бәрі қазіргі кезең нарық жағдайындағы ... ... ... оның заңи ... ... арасындағы
орнымен тығыз байланысты. ... ... ... өте ... деңгейіне ие болып қана қоймай, сол ... ... ... ... тиіс. Ол нотариат жөніндегі ... ... ... ... ... атап ... азаматтық іс
жүргізу, отбасылық, тұрғын -үй, жер, ... және тағы ... да ... мен ... жетік білуі керек. Сонымен,
қатар нотариус ... ... ... мен ... ... нормативтік актілерді меңгеруі тиіс. ... ... ... кейбір өзекті мәселелері ... сала ... ... ... басқа салаларға байланысты мазмұны ашып көрсетілген.
Нарықтық қатынастардың өрбіп ... ... ... ... ... ... ... оларды нормативтік ... ... ... объективті шынайылық.
Диплом жұмысының міндеттері мен мақсаттары: нотариаттық ... ... ... мен дамуының, мазмұның кең
көлемде тиянақтап ... ашу. Осы ... ... барысындағы өзіндік ерекшелктері олардың кезеңдері, оған
жалпылама сипаттама беру.
Нотариаттық ... даму ... оның ... ... ... және ... кезеңдері.
Нотариаттық қызметтің Қазақстан Республикасында ұйымдас-
тырылуының құқықтық ... және оның ... ... ... қызмет түрлерін айқындап көрсету және кең ... ... ... ... ... ... ... және олардың нотариаттық ... ... ... бар ... ашып ... ... ... беру.
Қазіргі уақыттағы нотариаттық қызметті ... ... ... көкей- кесті ( проблемалар) мәселелерді анықтау,
оларды алдын алу ... ... ... беру ... дипломдық жұмыс тақырыбының мақсаттарын осы жоғарыда
айтылып кеткен қызметтер ... ... ... ... ... ... байланысты.
Қазіргі қолданыстағы Қазақстан Республикасының «Нотариат
туралы» Заңы және осы ... ... ... ... ... ... актілерді, тереңдете объективті ... ... ... ... ... ... толық сипаттама беру.
Осы тақырыпты ... КСРО ... ... ... отырып және қазіргі ... ... ... ... ... зерттеу.
Нотариаттық қызметтердің Қазақстан ... ... ... ... ... ... саласы қазіргі заман талаптарына ... ... ... бірі ... ... ... қызмет
қоғамға заңи ... ... орны ... ... ... біз әлі ... ... ... болмаған десек болады, ... түрі ... ... тез ... келе ... ... ... оған деген ... ... ... ... оның
басты себебі атқаратын қызметінің ... ... ... ... ... НОТАРИАТТЫҚ
ҚЫЗМЕТТІҢ
ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМАСЫ
1.1 Нотариаттың пайда ... мен даму ... ... пайда болуының белгілі бір ... яғни ... ... тарихы болмысы болады, ... ... ... ... ... бар ол тіпті ... ... ... ... ... өтіп ... ... ажырамас бөлігі болып қалыптасты десек болады, қазіргі қоғамды
құқықсыз, заңсыз ... ... емес ... ... заң
бұзушылқтар көбие ... ... ... бой алады емеспе. Сол сияқты
нотариаттың пайда болуы-ның өзіңдік себептері бар, ... оның ... ... ... ... болуы азаматтық айналымның дамуына, келісім –шарт
жасау және сатып алу ... ... ... оның ... ... ... байланысты болды.
Нотариат жеке меншікті қорғауға ... және ... ... ... ... ... құқықтың дұрыстығын қорғауды
қамтамасыз ететін азаматтық құқық институты ретінде ... ... ... ... ... ... ... әрі жан-жақты
қажетті болғандықтан тарихи нотариат кез-келген ... ... ... ... болып табылады.
Нотариаттың институт ретінде өз шығу және даму тарихы бар. ... Көне Рим ... ... өркендеуге бет алған. Сол уақыттың
өзінде ... ... ... (жазғыштар) ерекше институты
жүзеге асырылған, олардың құзіретіне преторлармен ... сот ... ... ... ... ... рәсімдеу кірді. Бұл
құзіреттерді атқарушы ... ... деп ... ... ... ол ... ... жүргізетін жазбаларын жылдамдату үшін
қолданылатын стенографиялық белгіні білдіреді.
Үш-ғасырдың соңында Ұлы Карл ... ... ... байланысты нотариатты бекітті, өйткені, нотариус келісім-шарттар
түзіп, оларды қол қою үшін ... ... ... ... ... растау өкілеттігі бар, мемлекеттік биліктің тікелей ... ... мөр ... ... ... ... алты жыл ... істеген, содан соң
арнайы біліктілік емтиханын тапсырған адам ғана нотариус бола алатын.
Нотариустардың ... ... ... мен келісім-шарттарды
куәландыру, ... ... ... ... куәліктер беру, бұқаралық сату
жасау кіреді. Міне, сондықтан да бұл ... ... ... байланысты
мөлшерде кепілдік жарна енгізген «сенімді» адам ғана жіберілетін.
Нотариаттық актілердің дәлелді күші болды және ... ... ... орындалды.
Нотариат тарихында «сословие площадных подьячих» жаңа түсінігі
пайда болды.
Мұның анық қай күні пайда болғаны жайлы бізге нақты ... ... ... ... ... ... ... келісімдердің төлемін
жасауға маманданған, өзіндік ерекшеліктері бар кәсіби жазғыштар бірлестігі
болды. «Алаңға» тағайындалу патшаның жарлығымен ... ... ... ... ... ... осымен тұжырымдал болатын.
«Площадный ... ... ... ... өзін осы лауазымға
тағайындау жайлы өтініш беретін, мұндайда таңдаулы ... ... ... және әскерлігіне мінездеме беруге тиісті, ал олар ... зиян ... ... ... жазғыштар бірлестігінің барлығы
өз мүшесін кепілдігіне алатын. Бұл ... өте ... ... кету ең ауыр жаза ... ... тарапынан «площадный
подьячий» қызметіне бақылау келе-келе күшейе түсті. Таңдаулы (сайланған)
старосталар «өлілерді ... ... ... ... ... ... ... үшін, баж салығы жоғалып кетпес үшін» «площадный подьячий»
қадағалауды жүзеге ... ... ... жылы ... ... жарлығына сәйкес, «Холоп» бұйрығында иелік правосын
беретін құжаттың жекелеген ... ... ... ... ... келісімдердің түпнұсқасын және еріктілікпен жасалғандығын
анықтау, мүліктің сатушыға жататындығын және оның ... тыс ... әрі оны ... ... тиым ... тексеру
мақсатында куәлік сұрау салу арқылы анықтама жазылды.
Бұйрық кітабына акт жазылып, мөр ... соң ғана ... ... меншігі саналып, оны алып кетуге құқылы болды.
Мемлекет «площадный подьячий» қызметіне осылайша бақылау орнатты. Қазіргі
заманғы ... ... ... ... қоятын талаптары да
осыған ұқсас тәрізді.
1649 жылғы Қағидамен осы уақытқа дейінгі ... ... ... тараптардың келісім-шарт жасасуы анықтама құраумен және
соңынан бұйрыққа ... ... ... арқылы ғана жүргізілуі
міндеттелді, сөйтіп, ... рет ... ... органның және оны
тіркейтін органның құзіреті шектелді.
1866 жылы Александр П-нің 1864 жылғы сот реформасын дамыту ... ... ... ... ... соң ... түбірімен қайта
құрылды. Осы уақыттан бастап, нотариаттық ... ... және ... ... ... адам – нотариус атқара бастады. Нотариустар
округтік сот ... ... ... бөлім жайлы Ереже ... ... ... деп ... оларға лауазымдары бойынша
ҮШ шені берілді. Нотариустардың қызметтік ... ... ... асыруға тиіс болды.
Қызметке 21 жасқа толған, тиісті тәжірибеден өткен және азаматтық
заңдар, әртүрлі жарғылар (сауда, ... ... баж ... ... сот ... ... т.б.) төңірегінде, сондай-ақ нотариаттық
өндіріс нысанында білімін көрсете білген үміткер ... ... ... ... ... қызметті жүзеге асыру барысында жол
берілген қателіктері үшін нотариустың мүліктік ... ... ... ... ... ... ... болды. Егер нотариустың
мансабы сәтті аяқталса, онда ол отставкаға кеткенде (демалысқа шыққанда)
қойған кепілдігін ... ... ... қаза ... ... кепілдік
оның мұрагерлеріне немесе орнын басушыларға өтетін. Нотариустар мемлекеттік
қызметкер ... ... ... не ... не ... ... хал ... басқа, қызметтік және межелік, сондай-
ақ барлық құжаттарды куәландырды.
Әртүрлі нотариаттық ... ... ... ... ... ... ... міндетті түрде екі куәгер қатысуы тиіс болды, ... ... ... алу ... олардың саны міндетті түрде үшеуге
жеткізілді. Нотариусқа танымал ... олар ... ... ... ... ... ... жасқа толған адамдар ғана куәгер бола алды. Сол
нотариустың кеңсесіндегі ... ... оның не ... ... ... бола ... ... қойылатын негізгі талаптар күні ... ... ... ... міндеттері сан қырлы және күрделі
болды, тіпті бір ғана заң ... ... да, олар ... ... қиянатшылдығы және жол берген олқылықтары үшін,
сонымен қатар, айыптылық сипаты бар жауапкершіліктері қылмыстық және ... ... 1845 ... ... ... ... ... Қағида бойынша
нотариустардың жауапкершіліктері крепостнойлық іс шенеуніктерінің ... ... ... баптармен дәрежеленді. Нотариустық ... ... ... атап ... ... жүктелген міндеттерін атқармау;
-оларға заңмен берілген өкілеттіктерді қиянатшылықпен пайдалану;
Жазалау жайлы Қағидада нотариустардың өз ... ... ... ... үш түрі ... заң ... акт (сату-сатып алу, кепілге қою, бөлу немесе ... ... ... қатысуға құқы жоқ адамның атынан оны ағаттықпен жасау;
- нотариустың тепе-теңдікті және тұлғаның нақты еркін ... ... ... ... жеке ... ... ... ете
алмайтын деректерге ұқыпсыздық танытып акт жасауы;
- нотариустың қамқорлықтағы немесе секвестордағы, сатуға тиым ... ... ... ... ... байқамай әрекет етуі немесе
анықтаманың толық ... ... ... ... қарастырылатын
қылмыстық жауапкершілікке жататындар:
-нотариуспен біле тұра және арам ... ... ... ... ... ... акт жасалуы;
-алдаумен, күшпен жасалған келісімді және жалған келісімді бекіту,
куәландыру;
-нотариаттық актіні жасауға тараптар ... ... ... ... ... ... ... тиым салынғанын жасырғанда және ол
жайлы сатып алушыға жарияламағанда;
-нотариуспен әдейі біреудің атынан жалған иелік құжат немесе тиісті
сенім хатсыз, жоқ ... ... ... ... ... ойдан шығарылған
адамның атынан жасалғанмен бірдей;
-өткен күнмен актілер жасау;
-актілер кітабын әдейі бүлдіру, жойып жіберу немесе жасыру.
Өзіне жүктелген ... ... ... салғырттығы,
ұқыпсыздығы немесе ағаттығы үшін сот үкіміне сәйкес, келешекте ... ... тиым ... ... ... ... ... пайдаланғаны үшін қамауға алынып, абақтыға
жабылды.
ХІХ-ғасырдың соңында нотариаттық ... ... құқы ... төрт тобы мен лауазымды тұлғалар пайда болды:
- бұқаралық ... ... ... ... мен нотариустар, кеме маклерлері;
- тар мамандандырылған маклерлер:
- нотариус немесе маклер жоқ кезде олардың қызметін ... ... ... ... ауыл ... (маклер) қызметіне үміткерлер байсалдырақ шенеуніктер
қатарынан конкурстық негізде ... ... және ... ... ант ... олай болмаған жағдайда жұмысқа жіберілмейтін. Мұндай кезде
ерекше ереже жоқ, ... ... пен ... ... ... ... заң ... тиым салды.
Қазақстандық нотариаттың құрылу тарихы ... ... 87 ... ... біте қайнасқан.
1917 жылғы қазанның соңындағы саяси ... соң, ... ... ... ... ... ... құқықтық институт
ретінде жойылды: 1917 жылғы 24-қарашадағы №1 сот туралы ... ... сот ... институтын, прокурорлық қадағалауды, жеке
адвокатураны жойып, «жаңа кеңес ... ... ... ... ... ... ... айтылмаса да, нотариаттық кеңселер өз қызметтерін
тоқтатты, ал кейінірек, ... ... ... олар ... іс-әрекеттерді жасау жергілікті кеңестердің бөлімдеріне
берілді. Халық ... ... 1919 ... ... ... ... ... съезі шақырылғанға дейін, Қырғыз өлкесін
басқару жөнінде Әскери-революциялық комитет (Қырревком) құрылды, ол ... ... ... ... ... институты одан арғы дамуды 1919 жылғы желтоқсандағы № ... ... ... алды, онда нотариаттық іс-әрекеттер нотариустармен, ал
олар жоқ жағдайда орнын алмастыратын тұлғалармен жасалады деп ... жылы ... ... нотариаттық бөлімдері нотариаттық
столдармен алмастырылды.
Нотариаттық іс кеңестік дәуірде нотариат ... ... ... бірқатар өзгерістерден өтті. Нотариаттың негізін және ... ... ... ... ... ... 1922 ... 4-
қазанда РСФСР халық комиссарлар Кеңесімен қабылданған РСФСР мемлекеттік
нотариаты туралы Ережеден бастау алды және ... ... ... ... бекітті. 1921 жылы нотариат туралы Ереже енгізу жайлы декрет
және нотариаттық столдарды жою ... ... ... ... 1923 ... ... ... Ереже енгізіліп, нотариаттық кеңселерді ... ... ... Он ... ... уақытта ережеге және жекелеген
баптарға ... ... ... ВЦИК және СНК ... ... ... туралы» 1936 жылғы 10-маусымдағы қаулысымен нотариаттық
қызметті ... ... ... ... қалалық және
кеңестік, сондай-ақ аудандық атқару комиеттердің қарауынан ... ... мен ... ... ... басқаратын мемлекеттік
нотариаттық кеңселер ... ... ... және ... сот ... ... Заң ... шыққанға дейін,
нотариаттық органдары жоқ аудандарда бұл ... ... ... болатын. Аталған заң жарыққа шыққан соң, нотариаттық қызметті
атқару халық соттарынан ... ... ... жоқ ... ... ... бұл ... жақын орналасқан нотариаттық
кеңселерге немесе нотариаттық ... ... ... ... ... ... ... барлық ірі қалалар мен елді
мекендерде құру ... ... 1923, 1926, 1940, 1947 және ... ... ... ... және нотариустардың өкілеттік
шеңберін кеңейтуге ... ... ... ... ... ... нормативтік-құқықтық актілер қабылданды.
1973 жылдың 19-шілдесінде ... ... ... ... КСРО-ның «Мемлекеттік нотариат туралы» Заңы қабылданды, онда
мемлекет дамуындағы ... ... мен ... ... және міндеттері туралы нормаларды ұстау, олардың қызметіндегі
принциптер, нотариустардың құзіреттері, нотариаттық ... мен ... ... ... ... қолдану жайлы жалпы
ережелер ескерілді. Аталған Заң ... ... және ... ... ... ... әдісін, нотариаттық органдардың
көпжылғы қызмет тәжірибесін, экономикалық дамудағы және басқа да ... ... ... ... әзірленді.
Нотариаттық қызмет жасаудың тек жалпы ережесін ғана ... ... Заң ... ... ... ... кеңселермен
нотариаттық іс-әрекеттер жасау тәртібі жайлы Нұсқау және аудандық, қалалық,
поселкелік, ауылдық халық депутаттары ... ... ... ... ... тәртібі туралы Нұсқау дайындалып, бекітілді.
КСРО құлаған соң ... ... ... ... қайшы келмейтін бөлімінде заң күші бар және ... ... заң ... ... ... ... ... қолданылуда. Сондықтан 1997 жылға дейін ... ... ... ... жүйесі ғана –
мемлекеттік нотариаттық кеңселер ғана іс ... ... ... ... ... ... оның ролі ... түсіне алмаған және бағалай алмаған да кезеңдер ... ... ... Кеңесінің 1960 жылғы 25-наурыздағы ... ... ... да ... ... КСР ... Кеңесінің жанынан
Заңгерлік комиссия құрылды. Әділет министрлігінің таратылуына байланысты
оның ... мен ... ... ... құзіреті Жоғарға сотқа, ал
қалғаны жаңадан құрылған Министрлер Кеңесінің Заңгерлік комиссиясына өтті.
Өмір бұл ... ... қате ... ... де, ... ... оның аумақтық органдары қайта қалпына келтірілді. Ол жылдары Әділет
министрлігі соттар мен ... ... ... ... пен ... құқықтық жұмысты әдістемелік басқаруды ұйымдастырумен
айналысты. [16]
Нотариаттық ... ... ... ... ... ... атқара бастады. Оларды халықтық нотариустар, әділет
бөлімдері, әлеуметтік қамтамасыз ету, ... хал ... ... яғни ... әкімшілік органдар ... ... ... ... ... қалыптасуы мен ... оның ... ... аша ... ... ... ... ретінде қалыптасып дамуы өз басынан ... ... ... ... ... ... болуы бірқатар тарихи
уақыт бөлігін құрайды. ... ... өз ... бұл кезенге
сипаттама береді, яғни бұл кезеңде әдет-ғұрыптық құқықтық ... ... ... би ... қолданыстан алынып, жаңа басқару жүйесі
қалыптаса бастады.
ХIХ ғасырдың ... ... ... ... ... қызметті заңи реттеу мен ұйымдастыру мәселелері өзекеті
болып табылмады. Бұл сол ... ... ... ... ... шектелгендіктен, ерекше заңи рәсімдеуді ... ... ... . Азаматтық айналым барысында азаматтар
арасында туындауы мүмкін ... көп ... бойы ... ... ... ... бұл ... барысында қолданылған заңи шешім
нысандары әр ... ... олар ... ... ... шешіліп отырған еді. Алайда, қоғамның ... ... ... ... осы ... мәселелерді бұрынғы
дәстүрлі жолмен шешу, қыйынға соқты. ХIХ ... 70-ші ... ... ... ... ... барысында туындаған
қатынастар ерекше реттеуді қажет етті. Оған ... ... ... ... мәмілелерге қатысушыларды ... ... ... ... ... бастауы бірден-бір
себеп болды. Бұл үдеріске жергілікті халық ... де ... ... ... ... Оған ... ... көшіп-қону үрдістері,
шаруа халықтың басым бөлігінін қоныс ... ... ... да
жаңа құқықтық реттеуді қажет ... ... ... Бұл үрдерістің барлығы
қоғамдық қатынастардың ішінде барлық уақытта ... ... ... ... ... ... ... жарияланымдары Ресей империясының шеткері
аймақтарында ... ... даму ... ... Ол заңи ... ... рет қазіргі Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... институтын енгізуге ұмтылыс жасаған Ресей ... ... Оның ... қазіргі құқықтық ғылымда
белгісіз көптеген терминдер жарық ... ... ... ... ... ... ... талду жасай келіп, ол
уезъдік соттар барлық уақытта «васихтерге» бірдей ... ... ... ... ... ... ... ішіндегі
мәмілелерге қатысты ... ... ... ... жасалған актілер деп ... ... ... ал ... ... тіптен мән де бермеді.Сауатсыз ... ... да ... ... ие ... ... бір ... ақшаны қарызға беру туралы ... ... ... , ... ... ... өтеу ... шартты орындау
сызбалары белгіленген болатын. Алайда, ... ... ... ... ... үшін ешбір мәні болған ... тек ... ғана ... ... 1917ж. ... ... уездерде
бітімгер судьяларға ... ... ... ... ... ... ... асыру бойынша олардың қызметтері
барлық уездік қалалар мен ... ... ал ... ... аға ... ... ... бір мүшесі атқарды.
ХIХ ғасырдың 60-шы ... ... ... ... қызметерге байланысты реформалар ұлттық ... және өзге ... орай бір ... аяқталмады
. Олар мемлекеттік қазынадан белгілі бір ... ... ... ... жаңа жағдайда жұмыс істеуге ... ... ... ... ... ... патша әкімшілігі
тарапынан ... ... ұзақ және ... ... ... ... ... және одан кейін болған Октябрь
төңкерісі ... одан арғы даму ... ... ... ... ... ... принциптер мен идеялар
басымдығына жол берілмеді. Ал ... ... жаңа ... ... ... нотариатсыз қызмет ете ... ... ... ... және ... ... ... ұйымдас-тыруға мәжбүр болды.
Отандық нотариат тарихына ... ... ... ... хронологияны келтіреді.
1921 жылы «Нотариат туралы» Ережені енгізу ... ... ... ... ... Декірет қабылданды, бірақ, 1923
жылы ”Мемлекеттік нотариат ...... ... ... ... ... » ... алынып тасталды. Ұзақ уақыт бойы
бұл Ереженің осы ... ... мен ... ... ... 10 маусымы күні РСФСР БОАК және ... ... ... құру ... ... ... ... сондай-ақ аудандық атқару ... ... ... ... олар нотариаттық кеңселерге топтастырылды.
Барлық аудандық, қалалық орталықтарда ... ... ... ... ұйымдастырылды. «КСРО, одақтас және
автономды республикалардағы соттық құрылымдар ... Заң ... ... яғни ... ... жоқ ... қызметтер
халықтық соттарға жүктелді.
Қазақ КСР Кеңестік Халық Комиссарлар Комитетінің 1940 ... ... ... ... ... бекіту туралы » ... ... 120 ... және ... ... ... тізімі
нормативтік негізде анықталады сөйтіп өз қызметерін атқара бастады.
1974 жылы 13 тамызда Қазақ ... ... ... ... қабылданды. Ол барынша ... ... ... акт еді, ... ... ... мемлекет құрамында болған
республиканың заңы болатын.
Оның қолданыстағы мерзімінде Қазақстаның барлық аймақтарында осы
аяны маман ... ... ету ісі ... ... ... және оны ... мемлекеттік бақылау
жүргізілді. Нотариаттық органдарға қатысты ұйымдастыру және ... ... ... мен оның ... ... ... ... [11]
Қазақстан Республикасының қолданыстағы “Нотариат туралы” Заңы 14
шілде де қабылданды.
Оның қабылдау ... ... ... ... ... және ... қоғамдық процестердің өзгеруі сол уақыттағы ескі
үлгідегі ... ... мен өзге де ... ... ... ... қатынастарды ретке келтіре алмады. Бұл уақытта ... ... ... ... ... ... ... аса маңызды қажеттілікке айналады.
Қолданыстағы “Нотариат туралы” Заң ... ... ... ... ... мен КСРО ... заңнамасы негізінде жаңа,
нарықтық мазмұндағы құжаттарды ... ... ... қатынастарға
комерциялық құрылымдар белгісіз жаңа сипаттарға ие болды.
Өзгерістер нотариатық ... ... ... де ... ... ... тарапынан мемлекеттік нотариатық кеңселерде шаруашылық
есеп қатынастарын жүргізуге рұқсат берілді, ал аймақтардағы ... ... ... ... есеп ... есеп ... заң ... елімізде жеке (бюджеттен тыс) нотариатты
енгізуі ... ... ... ... ... Бұл ... мемлекеттік
меншікті жекешелендіру үрдісі айналымға еніп, шетелдік компаниялардың
инвестициялық белсенділігі артып, нотариаттық ... саны да ... ... ... ... ... неке-отбасылық, азаматтық іс
жүргізу, салалық және басқада заңнамалар түбегейлі өзгерістерге ұшырады, ал
олардың ... ... ... ... ... байланысты.
Жеке меншік ресми түрде заңдастырылып, меншік субъектілерінің ... ... ал ... ... мен ... үйреншікті
нормативтік аяға сиымсыз болды.
Пайда болған жеке нотариат алдағы ... ... бойы ... ... нотариустар мен мемлекеттік органдардың ... ... ... ... ... және ... ... әкімшілік аумақтық бірлігі қызмет етуші нотариаттық аймақтар
шекарасын, соның ... ол ... тек сол ... ... өз қызметін атқаратындығы анықталды.
Қазіргі таңда елімізде мемлекеттік нотариаттық кеңселер де сақталған,
ал әрекет еуші жеке ... ... ... халықаралық деңгейде
танылған принциптер мен құқықтық стандарттарға негізделген жаңа нотариат
қалыптастыруға бет бұрған.
Жаңа мемлекеттік құрылымдарды өз ... ... ... ғылым-
заңгерлер мынадай көзқарасты жақтайды: ... ... ... ... ... ... ... кішігірім шенеуніктен
азаматтық-құқықтық қатынастардағы тұрақтылық кепіліне айналды” деп
санайды. ... ... ... ... да тән, ... ол қазіргі
таңда азаматтық юрисдикция органдары қатарында маңызды орынға ие ... ... ... және ... мамандығы қажеттілігінің артуы
өзін-өзі ұйымдастырудың жаңа нысандардын даярлауды қажет ... ... ... ... ... ... нотариаттық палаталарға
бірігуде. Республикалық орган реттінде “Республикалық нотариаттық палата”
Ассоциациясы танылады, оның ... ... ... ... ... жоғарғы органы ... жеке ... ... ... ... нотариустар Ассоциациясының 1-ші ... ... ... ... ... ... [3, 24- 25]
1.2 Қазақстан Республикасында нотариаттық қызметтің түсінігі
Қазақстан ... ... ... мен ... сондай-ақ Заңда көзделген өзге де әрекеттерді жасау арқылы
жеке және заңды ... ... мен ... мүдделерін қорғаудың іс
жүзінде бекітілген ... ... ... ... ... ... куәландыру және азаматтық
құқықтарды заңды түрде бекітетін өзге де нотариаттық әрекеттерді жасау
нотариат міндеттеріне кіреді және ... ... ... құрайды.
Нарықтық экономика жағдайында қазіргі ... ... ... актілердің бірі ретінде “Нотариат туралы” зан ... ... ... негіздерін реттейді. Жеке нотариустың пайда болуына
байланысты мемлекеттік және жеке ... ... мен ... ... ... Олар ... құжаттар бірдей заңды
күшке ие болып табылады.
Азаматтық қоғамда нотариант жеке меншікті қорғау, азаматтық дауларды
даусыз ету, ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуді көздейді.
Барлық мемлекеттердегі құқықтық даму ... ... ... бір ... ... табылады, себебі нотариустар заңи мәні ... ... ... неке-отбасылық, мұрагерлік және басқа да
қатынастарды куәландыру ісін жүзеге асырып келеді.
Нотариаттық қызмет пәні ... ... мен ... ... құжаттарды және ... ... ... оларға
орындаушылық, атқарушылық күш беру және жеке тұлғалардың, құқықтары мен
заңды мүдделерін қамтамасыз ... ... ... да әрекеттерді орындау
танылады.
Нотариаттың құқықтық табиғатын анықтайтын белгі ретінде оның ... ... ... атап ... жөн, яғни ол ҚР ... министілігінің заңи
қызметтер мен құқықтық көмек ... ... ... ... ... ... Бұл министірлікке мемлекеттік нотариаттық кеңселер
мен жеке ... ... ... ... жүргізу міндеті
жүктелген.
Қазіргі заңи әдебиеттерде нотариаттың қызметтерін әлеуметтік және
мазмұндық ... бөлу ... жүр. ... ... бұл ... азаматтық юрисдикция жүйесіндегі орнын сипаттаса, ... ... заңи мәні бар ... сипатын көрсетеді.
Нотариаттың әлеуметтік қызметі жасалатын нотариаттық ... ... ... ... яғни жеке және ... ... ... теңдей қорғауды қамтамасыз етеді. Бұдан басқа, ... ... ... ... ... азаматтық айналымға қатысушылар арасында
туындауы мүмкін құқықтық шиеленістердің алдын ... ... рөл ... ... нотариаттың негізгі қызметі азаматтық ... ... жол ... үшін шарт ... ... ... болуы мүмкін барлық қайшылықтарды ... ... ала ... ... ... арқылы көрінеді.
Келіспеушіліктер туындаған жағдайда нотариус ... ... ая ... ... ... ... бағытталады. Нотариаттық актілер
салмақты дәлелдемелік күшке ие болғандықтан, ... ... ... ... ... ретінде қызмет етуі мүмкін.
Заңи мәні бар ... ... ... ету ... азаматтық аяда құқықтың тәртіптің қалыптасуына ... ... ... ... ... ... тарылтады.
Нотариаттың, сондай-ақ соттың тәжірбие нәтижелеріне сүйене отырып,
мамандар қолданыстағы заңнамаға толықтырулар меа ... ... ... ... ... алады.
Нотариаттың мазмұндық мәні оның даусыз фактілерді куәландыру
арқылы ... ... ... ... өтініш жасаған жеке және заңды
тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін ... ... ... ... ... қызметтерінің қатарына оның заңи қызметі де
кіреді. Бүгінгі таңда Қазақстан ... ... ... құжаты ретінде қолданылу құқығын беретін нотариустың орындау
жазбаларын енгізу құқығы ... ҚР ... ... ... ... ... ... көзделген болатын, сондай-ақ бұл құқық Қазақстан
Республикасының Атқару өндірісі және сот ... ... ... де белгіленген.
Нотариаттың заңи қызметін негіздеуде заңи әдебиете нотариустардың
орындау жазбаларын енгізу құқығы туралы айтылады, олар ... ... ... ... ... ... ... қазіргі уақытта отандық заңнама бойынша нотариустарға
ондай құқықтар берілмеген, ал мұндай құқықтың бұрынғы ... ... ... ... актілерінде сақталып қалуы нотариаттық
құжаттардың ерекше күшін растайды:
Қазіргі уақыттағы ... ... ... бойынша
нотариустын мәртебесіне келетін болсақ, ... ... ... ... ... ... 6-шы бабымен ... Осы ... заң ... бар, ... ... ... нотариуста кемінде бір жыл тағылымдамадан ... ... ... ... ... ... алған Қазақстан
Республикасының ... ... бола ... ... ... ... ... іс-әрекет
жасауға қабілетсіз, не іс-әрекет жасауға қабілеттілігі шектеулі ... ... ... бола ... [11]
Өзіне қатысты ақталмайтын ... ... ... ... лицензиясы кері қайтарылып алынғандықтан,не нотариустық ... ... ... ... ... ... ... жол
бергені үшін мемлекеттік нотариус қызметінен босатылғандықтан нотариаттық
қызметті тоқтатқан адамдар осындай ... ... ... үш жыл ... бола ... және ... ... нотариаттық қызметті
жүзеге асырған ... ... ... тең ... ... құжаттардың бірдей заң күші болады.
Нотариус мамандығына деген мұндай жоғары ... ... ... байланысты. Нотариус мамандығының ерекшелігі
ол заңи мамандықтардың ішінде жеке ... ие. ... ... және ... табу мақсатын көздемейді. ... ... ... бар және құқықтық аяда қызмет ететін жай ғана заңгер ... ... ... және ... міндеттерінің ерекшеліктеріне
сәйкес олар түрлі құқықтық ... ... өз ... ... ... секілді нотариус ... мен ... ... заң ... ... ... заңды құқықтары мен
мүдделерін қорғайды, бірақ, адвокаттан оның ... ... ... ... ... ... өзіне жүгінген барлық ... ... ... Мұнда нотариус заң талаптарын ... ... және ... ... болып табылмайды. Нотариус
мамандығы судья ... ... ... ... ... ... сот ... олардын жұмыстарына тән ортақ принціптер
басшылыққа алынады.
Нотариус ... ... ... ... ... асырып, болашақтағы құқық бұзушылықтар мен соттық ... ықпа ... ... ... ... сай, ... сот
әділдігін бұл сөздің әдеттегі мағынасындағыдай жүзеге ... ... ... өзге ... ... ие ... ... соттық уәкілеттіктер ... ... ие емес ... оларды басқа да уәкілетті адамдар
жүзеге асыра алады. Бұдан ... сот ... ... ... ... сипатқа ие емес, оларды орындатуға ... ... ... ... ... да мүмкін. Қазіргі заман
талаптарын ескере отырып, ... өз ... ... ... сай ... нотариаттық заңдарда бекітілген
және басқа нормативтік құқықтардан ... ... ... ала ... өз ... ... асырады. [5,10]
Кез-келген құқық саласы сияқты нотариаттық қызметтің ... ... бар және ... өз ... ... ... міндетті түрде осы ... ... ... ... ... (principum) - латын тілінен аударғанда «негіз», ... ... ... ... ...... ... сипаты, олар қоғам дамуының
заңдылықтары мен қажеттіліктерінің көрінісі болып ... ... ... - ... ... ... ... деп жазған
болатын: “Принциптер табиғатқа және ... ... ... ... ... ... зерттеуші К.К. Айтқожин өзінің “О ... ... ... ... ” деген ғылыми мақаласында Конституция
теориясының өзекті проблемаларының ... ... мен ... Оның ... бұл ... термин болғанымен, кез-келген
құқық саласында туындайтын нормалардың мәнін ... ... ... ... ұғым болып табылады.
“Принцип” ұғымы философия ғылымында субъективтік ... ... ... ... ... объективтік мағынада қайнар көз,
алғашқы бастау (шынайы принцип, болмыс принципі) деп түсіндіріледі.
Құқықтық принцип ...... ... ... сәйкес нормативтік
актілерде бекітілген негізде алынатын бастау.
Қазақстандық заңгерлер Ғ.С. ... пен А.С. ... ... ...... ... ... оған негіз
болатын идеялар мен бастаулар. Ол идеялар әділеттік пен ... ... ... ... шығарылады».
Құқық принциптері әділдік, дұрыстық көрсеткіші болғандықтан тұрақ-
тылығымен ерекшеленеді, олардың ұзақ ... бойы ... ... ... ... ... принциптер нормаларда, заңдарда тікелей немесе жанамалай
білінеді.
Құқық ... ... ... ... ғылымда
принциптердің екі түрі бар:
- жалпықұқықтық (жалпысалалық) принциптер;
- арнайы (салалық) принциптер.
В. Гуреевтің тұжырымдауынша жалпықұқықтық принциптер ... ... ... ... бекітіледі. Атап айтқанда ол принциптер
азаматтық, әкімшілік, еңбек, қаржы қылмыстық және т.б ... ... ... ... ... заңдылық, заңның кері күшін ... ... ... ... ...... ... саласына тән
принциптер.
Осы ұстанымға орай нотариаттың түсінігі және атқаратын ... ... ... нотариаттық қызметіне байланысты
қолданыстағы заңнамамен ... ... ... ... [6, ... және заңға бағыну принципі. Аталған ... ... ... ... ... ... ... мен нотариаттық
іс-әрекеттер жасауға уәкілетті басқа да ... ... ... ... ... және олар тек қана заңға бағынады. ... ... бұл ... ... ... өз іс- ... ... нотариустар өздеріне өтініш білдірген азаматтар мен заңды
тұлғалардың заңды сақтауын талап ... ... ... келетін әрекеттерді
жасауға қарсылық білдірулері тиіс. Нотариустар заң талаптарын бұзу және
нотариаттық ... ... ... бұзу ... ... ... қажет. [1]
Жасалған нотариаттық іс-әрекеттердің құпиясын сақтау ... ... ... асыру үшін нотариат туралы заңнамамен натариусқа
және нотариаттық іс-әрекеттер жасауға уәкілетті басқа да адамдарға жасалған
нотариаттық іс-әрекеттердің ... ... ... жүктеледі. Заңи
мәні бар іс-әрекеттер құпиялығын сақтау ... ... ... ... ... бар. ... ... мәліметтер құпиясын сақтауға
сенім білдірген тұлғалар асырып алу ... ... тиіс ... ... ... босану және балалар уйлерінің
қызметкерлері). Тергеу құпиясын сақтау ... ... ... іске ... ... ... процеске қатысушылардың жеке
өмірінің құпиясы қылмыстық және азаматтық істер жүргізуде, әкесін ... ... ... қамтамасыз етілуі тиіс.
Неке-отбасылық, қылмыстық іс жүргізу және ... іс ... ... ... тұлғалардың қатарына нотариустар да кіреді,
себебі нотариаттық тәртіппен рәсімделген құжаттар қылмыстық және ... ... ... ... өзге де қажетті ақпараттар
ретінде қоса қолданылады.
Бұрын берілген құжаттардың көшірмелері немесе дубликаттары ... ... ... ... тек өздерінің тапсырыс беруі негізінде ғана
берілетіндігі салалық (нотариаттық) заңнама мен ... ... ... ... олардың уәкілеттік білдірген тұлғаларына да берілуі мүмкін.
Нотариаттық іс-әрекеттер туралы мәліметтер соттың, тергеу және алдын
ала тергеу ... өз ... ... ... ... ... ... прокуротура органдарына, әділет ... ... ... ... ... ... уәклеттілігі берілген
органдарға жазбаша талап негізінде ғана беріледі.
Нотариаттық іс-әрекеттер құпиясын сақтауды қамтамасыз ету нотариус
реттінде қызметін тоқтатқан тұлғаларға да ... Ал ... ... ... ... мәлімет таратқан тұлғалар заңнамаға сәйкес
жауапкершілікке тартылады.
Нотариус іс-әрекеттеріндегі аталған ... ... мен ... үшін ... ... ... ... Олардың жеке істері мен
олар ушін маңызды ... ... ... да ... ... таратылмай,
болашақта да құпия күйінде қалады.
Объективтілік (шынайлық) принципі.
Нотариус басшылыққа алуы тиіс бұл ... сот ... ... қызметінде бұл принципке сәйкес, өзі куәландыратын кез келген
нотариаттық іс-әрекеттерге қатысты оның жеке ... ... ... тиіс. Бұл принципті қамтамасыз ету үшін ҚР ... ... ... ... ... кәсіпкерлік қызметпен айналысуға;
- делдалдық қызмет көрсетуге;
- өкілді органға депутат болып сайланған жағдайда нотариус
міндеттерін орындауға және жалданған жұмысшы ретінде ... ... ... жоқ.
Объективтілік принципі сонымен қатар ҚР “Нотриат туралы ” Заңының
46- бабында бекітілген шектеулермен қамтамасыз ... Бұл ... ... және ... жергілікті атқару органдарының лауазымды адамдары өз
атына және өз атынан, өз жұбайының , оның және өз ... (ата ... ... ... , немерелері, атасы, әжесі) атына және
олордын атынан нотариаттық іс-әрекеттер жасауға ... ... өз ... жеке бас ... ... өз мүддесін
ғана көздемей заңға сәйкес, объективті және негізде ... етуі ... ... және ... ... олардың заңды құқықтарын жүзеге ... ... ... етіп, өзіне өтіне өтініш білдірген тұлғаларға заңды білмеуі
себебінен оның өзіне қарсы әсер етпеуі үшін ол ... ... ... ... ... барлық мәліметтер мен құжаттарды талап ету, ал
оған жүгінген мүдделі адамдар оларды нотариусқа берулері тиіс. ... мен ... ... мен түпнұсқалығын анықтау мақсатында
нотариус өз бетінше бағалау жасайды, ал қажет болған реттерде ... ... ... ... ... құқылы.
Нотариаттың қызмет көрсетуге қол жеткізу мүмкіндігі принципі.
Бұл принцип ерекше және нотариустың кәсіби қызметін жүзеге ... ... ... Бұл ... ... ... азаматтар мен заңды
тұлғаларды білікті ... ... ... ету ... ... себепсіз жағдайлармен өзіне өтініш білдіріп жүгінген адамға заңи
кеңес беру арқылы заңи көмек көрсетуден, нотариаттық ... ... ... ... ... (мысаы, ҚР “Нотариат туралы ” Заңының 48-
бабымен көзделген реттерде) бас тарта алмайды.
Кез ... ... ... заңды тұлға нотариусың нотариаттық іс-
әрекет жасаудан бас тартуына соттық ... ... ... ... ... ... принципте Қазақстан Республикасы Конституциясында әрбір
азаматтың білікті заңи ... алу ... ... ... ... ... ... барлық тұлғаларға білікті заңи көмек көрсетіп,
нотариаттық іс-әрекеттермен ... етуі ... ... бұл ... іс ... ... ... тұлғалар оған өтініш білдірген
жағдайларға да таралады. Аталған тұлғалар санаты үшін ... ҚР ... ... ... ... ... іс әрект жасауды өтінген
адамға рәсімделген нотариаттық құжаттар мәтінін аударып береді немесе олрды
аудармашының қатысуымен куәландырады.
Құқықтар заңи ... ... ... ... ... ... ... тек даусыз фактілерді
қабылдайды. Бұл принцип нотариустың өзінің құқықтық ... оған ... ... тек ... ... мен ... себебі олар заңи мәнге және салдарға ие. [ 8, 253]
Құқықтың қатынас тараптары арасында даудың ... ... ... тараптардың келісімін-третейлік талдауды қажет ... ... ... ... заңды тұлғалардың құқықтары мен ... ... ... ... және бір ... заң талаптары
негізінде өз кәсіби қызметін жүзеге асырушы нотаруистың өзі үшін заңды
кепілдеме ... ... [7, ... біз ... ... ... ... әр
қайсысына тоқталып оның мәнің кенінен аша ... бұл ... ... ... жүзеге асырған кезде міндетті ... ... ... себебі принцип кез-келген құқық саласында
туындайтын ... ... ... айқындап түсіндіруде ең маңызды ұғым
болып табылады.
1.4 Қазақстан ... ... ... және басқару
Қазақстан Республикасындағы нотариат - құқықтар мен ... ... ... ... өзге де ... ... асыруға
бағытталған нотариалдық iс-әрекеттердi жасау арқылы жеке және ... ... мен ... ... ... заң жүзiнде бекiтiлген
жүйесi.
Қазақстан Республикасында нотариалдық iс-әрекеттер ... ... ... ... ... ... жұмыс iстейтiн ... ... және жеке ... ... ... нотариустар);
- аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың),
ауылдық ... ... ... ... ... ... ... уәкiлеттi лауазымды тұлғалары;
- Қазақстан Республикасының атынан консулдық қызмет атқаратын
тұлғалар;
- нотариалдық iс-әрекеттер ... ... өзге де ... ... және оның ... Нотариалдық қызмет -
нотариустың және өзге де уәкiлеттi тұлғалардың Заңмен ... ... ... Нотариустар мен нотариалдық iс-әрекеттер ... ... да ... ... iс-әрекеттер жасағанда тәуелсiз
болады және тек қана заңға бағынады. Бұл ... олар ... ... туралы Заңын және басқа нормативтiк ... ... ... Республикасы бекiткен, осындай қызметтi
реттейтiн халықаралық шарттарды басшылыққа ... Жеке және ... ... жасаған нотариалдық iс-әрекеттердiң құпиясын сақтауға
кепiлдiк берiледi.
Нотариус ретiнде қызметiн тоқтатқан ... да ... ... құпиясын сақтауға мiндеттi. Нотариалдық iс-әрекеттер туралы
мәлiметтер, нотариус берген құжаттардың көшiрмелерi немесе ... ... ... ... ... ... және ... немесе олардың уәкiлеттi тұлғаларына ғана берiледi. Нотариалдық
iс-әрекеттер туралы мәлiметтер мен құжаттар ... ... ... ... ... ... және анықтау органдарының, өздері жүргізіп жатқан
атқарушылық іс жүргізу істері бойынша атқарушылық іс ... ... ... етуi ... прокуратура органдарына, сондай-ақ әдiлет
органдарына және нотариустар қызметiн ... ... ... уәкiлдiк
берiлген нотариалдық палаталарына берiледi.
Жасалған нотариалдық ... ... ... ... ... адамдар заңдарға сәйкес жауап бередi. Меншiк ... ... ... және ... ... ... ... қажеттi мәлiметтер мен құжаттарды нотариус оларды ... ... ... он күн ... ... ... табыс етуге мiндеттi.
Өсиеттер туралы мәлiметтер, өсиеттердiң дубликаттары мен көшiрмелерi
мүдделi адамдарға, егер ... ... ... ... берушi өлгеннен
кейiн ғана берiледi.Осы қызметтердін ... ... ... ... ... асырылуы тиіс.
Ал енді Қазақсан ... ... ... ... оны ... ... ... құзыреттеріне тоқталып
оларды ... ... олар ... ... ... 05.05.03 ж. № 408-II Заңымен 4-бап өзгертілді (бұр. ред. қара)
ҚР әділет ... және оның ... ... ... құзіреті
Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң нотариатты реттеу
саласындағы құзыретi өт ауқымды және ... ... ... басқаруда әділет министірлігі ерекше статусқа ие орган.
Нотариаттық қызметті ... ... ... ... ... әдiлет органдарының нотариустардың халыққа құқықтық қызмет
көрсету саласындағы заңдылықты ұйымдастыру мен қамтамасыз ету ... ... оны ... және бақылауды жүзеге асыру;
2) нотариустардың нотариалдық iс-әрекеттердi жасау тәртiбi туралы
нұсқаулық әзiрлеу және бекiту;
3) Қазақстан ... ... және ... басқарушы
уәкiлеттi мемлекеттiк органымен келiсу ... ...... ... ... және ... ... маңызы бар қалалардың, ... ... ... ... ... әкiмдерi аппараттарының
нотариалдық iс-әрекеттер жасайтын лауазымды адамдарын аттестациялау ... ... және ... нотариустардың сынақтан өтушiлерi туралы ереже әзiрлеу және бекiту;
6) нотариалдық қызметпен айналысу құқығына лицензиялардың мемлекеттiк
тiзiлiмi туралы ереженi әзiрлеп, ... ... ... есеп алып ... ... ... ... әзiрлеу
және бекiту;
7-1) әрбiр нотариалдық округ бойынша нотариустардың санын бекiту;
8) нотариат мәселелерi бойынша ... ... ... ... әзiрлеу;
9) нотариустардың қызметiн лицензиялау;
10) нотариалдық қызметпен айналысу құқығына лицензиялардың мемлекеттiк
тiзiлiмiн ... және ... ... ... ... мәлiметтердi
ведомстволық баспа басылымында жариялау;
11) нотариалдық қызметпен айналысу құқығына лицензияны тоқтата тұру
және оның ... ... ... ... ... сондай-ақ нотариустардың
лицензияларын одан айыру туралы талаптарға бастамашылық етедi;
12) нотариалдық iс-әрекеттердi, нотариалдық куәлiктер мен қаулыларды,
мәмiлелердегi және ... ... ... куәландыру
жазбаларын тiркеу тiзiлiмдерiнiң нысанын белгiлеу;
13) жеке ... ... ... аттестациядан өту
тәртiбiн бекiту;
14) Республикалық нотариалдық палатаның келiсiмi бойынша нотариус-
тардың ... ... ... ... ... ... және ... бос лауазымына орналасуға конкурс
өткiзу туралы ереженi бекiту;
16) Заңға сәйкес өз ... ... ... ... ... асыру.
Аумақтық әдiлет органының нотариатты реттеу саласындағы құзыретi
1) мемлекеттiк нотариалдық кеңселердi ... және ... ... мен ... ... мемлекеттiк нотариустардың
қызметтiк iс-әрекеттерiне өтiнiштерiн қарайды;
2-1) жекеше нотариустардың ... ... ... ... ... және ... ... жауапкершілігін
міндетті сақтандыру шартын жасасудан жалтарған және жекеше нотариустардың
азаматтық-құқықтық ... ... ... туралы Қазақстан
Республикасы заңдарының өзге де ... ... ... нотариустарға
шаралар қолданады;
3) аудандық ... бар ... ... ... ... ... ... әкiмдерi аппараттарының
нотариалдық iс-әрекеттер жасайтын лауазымды ... ... ... көмек көрсетедi;
4) мемлекеттiк нотариустар және аудандық маңызы бар қалалардың,
кенттердiң, ... ... ... ... округтердiң әкiмдерi
аппараттарының лауазымды адамдары жасаған нотариалдық iс-әрекеттердiң
заңдылығын және олардың iс ... ... ... ... ... ... ... күшiн тоқтата тұру, одан айыру және тоқтату
туралы ұсыныстар енгiзедi;
6) жекеше нотариусты жауапқа тарту туралы нотариалдық ... ... ... ... келу сипатындағы есептiлiк тiркеуiн
жүргізеді;
8) Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес ... ... ... ... ... ... және ... бередi;
9) халыққа мемлекеттiк және жекеше нотариустардың қызмет ету ... ... ... ... ... ... жасауға уәкiлеттi аудандық маңызы бар
қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ... ... ... аппараттарының лауазымды адамдарын аттестациялауды
жүргiзедi;
11) ... ... ... мемлекеттiк нотариатты оңтайландыру
жөнiндегi iс-шараларды жүзеге асырады.
Аумақтық әдiлет органы аумақтық нотариалдық палатамен бiрлесiп:
1) нотариалдық ... ... ... ... аумағын
белгiлейдi;
2) Әдiлет министрлiгiне бекiтуге нотариалдық округтегi нотариустардың
саны туралы ұсыныс енгiзедi;
3) ... ... ... ... ... алған адамдардың
резервiн қалыптастырады және жекеше нотариустың бос орнына ... ... ... ... резервтi қалыптастыруға арналған құжаттар
нотариалдық палатаға ұсынылады және сонда сақталады;
4) нотариалдық округте ... ... ... ... iс-әрекеттер жасауды ұйымдастырады;
5) нотариустарға әдiстемелiк және практикалық көмек көрсетедi;
6) нотариалдық практиканы қорытады;
7) азаматтар мен заңды ... ... ... iс-
әрекеттерiне өтiнiштерiн қарайды;
8) жеке практикамен ... ... ... ... ... заңдылығына және оның iс жүргiзу ережелерiн сақтауына бақылау
жасауды жүзеге ... ... ... ... асыратын жекеше нотариустарға
аттестаттау жүргiзедi.
10) тиiстi нотариалдық округте қызметi ... ... ... жою және ... ... ... ... жеке нотариалдық
мұрағатқа беру жөнiндегi, ... егер ... ... ... жағдайда лицензиарға беру үшiн лицензияны алып қою жөнiнде
шаралар қабылдайды. [10]
Нотариалдық палаталар:
Нотариалдық ... жеке ... ... ... мен ... ... бiлдiру және қорғау үшiн, сондай-ақ
нотариалдық iс-әрекеттер жасау ... ... ... ... ... ... үшiн құрылатын коммерциялық емес, кәсiптiк, өзiн-
өзi ... ұйым ... ... ... ... ... ... Заңмен және жарғымен реттеледi. Нотариалдық палата заңды
тұлға болып табылады және заңда белгiленген ... ... ... ... әрбiр облысы, республикалық маңызы бар қалалары
мен астанасы аумағында бiр ... ... ... ... ... қауымдастық (одақ) нысанындағы дербес заңды тұлға -
Республикалық нотариалдық палатаға бiрiгуге құқылы.
Аумақтық нотариалдық палатаның өкiлеттiгi:
1) жекеше ... ... ... ... ... ... отырады;
2) мемлекеттiк органдарда, мемлекеттiк емес ұйымдарда өз мүшелерiнiң
құқықтары мен заңды мүдделерiн бiлдiредi және қорғайды, ... ... ... көмек көрсетiп, жәрдем бередi;
3) жекеше нотариустар нотариалдық iс-әрекеттер жасау кезiнде ... ... ... ... ... ... ... нотариустың лицензиясының күшiн тоқтата тұру, одан айыру
және тоқтату ... ... ... нотариалдық iс-әрекет жасау нәтижесiнде зиян келтiру салдарынан
туындайтын мiндеттемелер бойынша ... ... ... ... ... азаматтық-құқықтық жауапкершілігін
міндетті сақтандыру шартын жасасудан жалтаруы және жекеше нотариустардың
азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру ... ... ... өзге де ... бұзу жағдайлары туралы аумақтық
әділет органдарын хабардар ... ... ... сынақтан өткiзу мен оқытуды ұйымдастырады;
7) өз мүшелерiнiң қызметiне байланысты iстер бойынша сот белгiлеген
сараптама шығындарын өтейдi;
8) ... ... ... ... мен ... ... үшiн
Нотариустың ар-ождан кодексiне сәйкес жауапқа тартады;
9) жекеше ... ... ... ... мен ... ... мен ... қарайды.
Нотариалдық палата жекеше нотариустың жасаған iс-әрекеттерiнiң
заңдылығы туралы мәселенi қараған кезде ... ... ... iс-
әрекеттер туралы мәлiметтердi, ал ... ... ... ... ... ... кәсiптiк әдептiң сақталмауы туралы мәселелер
бойынша түсiнiктемелерiн табыс етудi талап етуге ... ... ... ... және ... ... бойынша Республикалық нотариалдық
палата мен аумақтық әдiлет органына өзiнiң ... ... ... ... ... ... мыналар көзделуге тиiс (28-бап):
1) атауы, қызметiнiң мақсаттары мен негiзгi түрлерi;
2) палатаның құқықтары мен ... мүше ... ... ... тұру және одан ... ... ... мүшелердiң құқықтары, мiндеттерi мен жауапкершiлiгi;
4) басшы органдарды құру тәртiбi, ... ... ... ... ... ... қалыптасу көздерi мен мүлiк пен табысты пайдалану тәртiбi;
6) жарғыға өзгерiстер мен ... ... ... ... ... құру мен тарату тәртiбi, таратылған жағдайдағы
мүлiктiң тағдыры.
Нотариалдық палатаның жарғысында ... ... ... өзге ... ... ... нотариалдық палатаның өкiлеттiгi: Республикалық
нотариалдық палатаның қызметi ... және оның ... ... ... ... ... ... тәртiппен тiркелуге
тиiс. Мұндай тәртіп ҚР «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар
мен ... ... ... ... ... және 2007 ж. 12 сәүірдегі
осындай атаудағы Нұсқаулықпен бекітілген.
Республикалық нотариалдық палата:
1) ... ... ... ... ... ... органдарда, мемлекеттiк емес ұйымдарда, оның iшiнде
шетелдiк және ... ... ... ... ... ... бiлдiредi;
3) Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң нотариат ... заң ... ... ... және ... қызметiне
қатысады;
4) нотариустарды оқытуды ұйымдастырады;
5) нормативтiк құқықтық актiлердi әзiрлеуге қатысады және нотариат
мәселелерi жөнiнде ... ... ... ... ... кодексiн әзiрлеп, бекiтедi;
7) заңдарға және халықаралық шарттарға ... ... өзге ... ... асырады.
Республикалық нотариалдық палата Қазақстан Республикасының Әдiлет
министрлiгiне өз ... ... жыл ... ... ... ... жылдан бері Қазақстанда Жеке ... ... ... ол ... ... ... ... болып табылады.
Жеке нотариалдық архив ұлттық архивтық қор және архивтер ... ... ... ... ... ... ... және пайдалану жөнiндегi функцияларды жүзеге ... ... ... ... ... ... асыратын субъектілер және олардың
құзыреттілігі
Нотариаттық қызметті жүзеге асыратын субъектілер ... ... ... жүзеге асыратын субъектілер олар ... ... ... ... осы ... ... және ... уәкілетті тұлғалар болып табылады. ... яғни ... ... ... ... заң білімі бар белгілі бір ... ... ... ... ... асыруға лицензиясы бар ... ғана ... ... ... бірден бір субъектілер ... ... ... ... ... ... әр қайсысына
тоқтала кетейік .
Мемлекеттік және ... ... ... ... ретінде жоғары заң бiлiмi бар,
әдiлет аттестаттау ... ... ... ... бiр ... ... және нотариалдық қызметпен айналысу құқығына лицензия
алған Қазақстан Республикасының азаматы бола алады.
Өтелмеген немесе заңда ... ... ... ... ... ... ... қабiлетсіз немесе iс-әрекет жасауға
қабілеттілігі шектеулi деп танылған адам нотариус бола ... ... ... ... ... ...... айырылғандықтан не нотариалдық iс-әрекет жасау кезiнде
Қазақстан Республикасы заңдарының бұзылуына жол ... үшiн ... ... ... ... ... ... адам да
осындай оқиға болғаннан кейiн үш жыл бойы ... бола ... және ... нотариустардың нотариалдық қызметтi жүзеге
асыру кезінде құқықтары мен мiндеттері тең болады. Олар ... ... күшi ... ... ... ... аталған талаптарға сай болуға тиiс,
бұған нотариус лицензиясын алу ... ... ... ... ... ... үшiн ... әдiлет органы мүлiктiк
жағынан жауап ... ... ... ... ... ... құрылымдық бөлiмшесi болып табылады, оның заңды тұлға құқығы
болмайды және осы ... ... ... ... жұмыс iстейдi. Мемлекеттiк
нотариат кеңселерi Қазақстан ... ... ... Мемлекеттік нотариус лауазымына үміткер ... ... ... ... және ... ... бұйрық арқылы
босатылады да. Ол мемлекеттік ... ... ... ... ... қажет. Мемлекеттік нотариус өзінің нотариалдық ... ... ... бар ... бекітеді.
Жеке практикамен айналысатын нотариус деп заңды тұлға құрмай, лицензия
негiзiнде нотариалдық қызметпен айналысатын, өзiнiң ... ... ... ... ... зиян келтiру
салдарынан туындайтын мiндеттемелер бойынша сақтандырған, ... мүше ... және ... ... ... есептік тiркеуінен
өткен азамат танылады. 2006 жылдан бері жекеше ... бос ... үшін ... ... тиіс. Жеке практикамен айналысатын
нотариус банк мекемелерiнде есеп ... шоты ... және өзге де ... ... ... ... көмекшiлер, техникалық қызметкерлер жалдап,
оларды жұмыстан ... ... ... ... ... ... етуге, соттарда өз атынан қатысуға және Қазақстан Республикасының
заңдарына сәйкес басқа да iс-әрекеттер жасауға ... Жеке ... ... ... мен ... ... ... еркiн
кiрiп-шығуына, нотариалдық iс-әрекеттер жасаудың құпиялылығын сақтауға және
нотариалдық iс жүргiзудiң сақталуын ... ету үшiн ... ... ... ... тиiс. ... құпияның сақталуын қамтамасыз ету
үшін нотариустың кеңсесі кем дегенде екі ... ... ... ... ... ... ... сақталуын қамтамасыз ету үшін арнайы сақтау
бөлмесі, ... ... болу ... ... ... не
сақталмағанда жекеше нотариустар лицензиясынан ... ... әкеп ... ... енді ... ... және
жергілікті апаратының лауазымды тұлға-ларына келетін болсақ.
Консулдық мекемелердің және ... ... ... ... iс-әрекеттер жасауға мыналардың құқықтары бар: аудандық
маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ... ... ... ... ... ... ... iс-әрекеттер
жасауға уәкiлеттi лауазымды ... ... ... ... ... ... ... туралы Заңның 1-бабындағы ... 2) ... ... Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi бекiтетiн
Аттестация туралы ережеге сәйкес нотариалдық iс-әрекеттер ... ... ... ... ... ... ... өтедi (23-бап).
Нотариустың және нотариалдық iс-әрекеттер жасауға уәкiлеттi лауазымды
адамдардың жауапкершiлiгi: Нотариус туралы осы ... ... ... жасауға уәкiлеттi лауазымды адамдар заңсыз әрекеттер жасаған
жағдайда ... ... ... ... қылмыстық,
әкiмшiлiк, материалдық, тәртiптiк және өзге де түрде жауапты болады. Жеке
практикамен ... ... ... ... ... мен ... бұзған жағдайда оны нотариалдық ... ... ... ... ... ... мүмкiн. Нотариалдық iс-әрекеттерге немесе
оларды жасаудан бас ... ... ... ...... нормаларына сәйкес соттар қарайды.
ҚР АК 167 бабына сайкес нотариустар куәландырған сенiмхаттарға:
- госпитальдарда, санаторийлер мен ... ... ... жатқан әскери қызметшiлердiң және өзге де ... ... ... мен басқа ... ... ... ... ... ... аға және ... куәландырған сенiмхаттар;
- мемлекеттiк нотариалдық кеңселер мен басқа да ... ... ... жоқ әскери бөлiмдер, құрамалар, мекемелер және әскери-
оқу орындары орналасқан мекендердегi осы ... ... оқу ... ... ... ... әскери
қызметшiлердiң сенiмхаттары, сондай-ақ жұмысшылар мен қызметшiлердiң,
олардың ... ... мен ... ... отбасы мүшелерiнiң
сенiмхаттары;
- бас бостандығынан айыру орындарындағы адамдардың бас ... ... ... ... сенiмхаттары;
- халықты әлеуметтiк қорғау мекемелерiндегi кәмелетке толған әрекет
қабiлеттiгi бар азаматтардың осы мекеменiң немесе тиiстi халықты ... ... ... куәландырған сенiмхаттары теңестiрiледi.
Нотариатта куәландырылғандарға теңестiрiлетiн өсиеттер:
-Ауруханаларда, санаторийлерде, өзге де емдеу-алдын ... ... ... ... ... мен ... арналған
үйлерде тұратын азаматтардың осы ауруханалардың, санаторийлердiң, өзге де
емдеу-алдын алу мекемелерiнiң бас ... және ... ... ... мен мүгедектерге арналған үйлердiң директорлары, бас
дәрiгерлерi куәландырған өсиеттерi;
-Госпитальдарда, ... және ... да ... ... ... әскери қызметшiлер мен басқа ... ... ... және ... да әскери-емдеу мекемелерiнiң
бастықтары, олардың ... ... ... орынбасарлары, аға және
кезекшi дәрiгерлерi куәландырған өсиеттерi;
-Жүзу кезiнде ... ... ... ... немесе iшкi жүзу кемелерiнде жүрген азаматтардың осы кемелердiң
капитандары куәландырған өсиеттерi;
-Барлау және басқа да экспедицияда ... ... ... ... ... ... және ... әрекеттерiн жасауға уәкiлдiк берiлген
лауазымды адамдары жоқ ... ... ... ... ... орналасқан мекендерiндегi әскери қызметшiлердiң
өсиеттерi, сондай-ақ осы бөлiмдерде жұмыс iстейтiн жай ... ... ... және ... ... отбасы мүшелерiнiң де әскери
бөлiмдердiң, құрамалардың, мекемелер мен оқу ... ... ... ... ... ... ... адамдардың, бас бостандығынан
айыру орындарының бастықтары куәландырған өсиеттерi теңестiрiледi. Осы
тұлғалар куәландырған өсиеттердің ... ... ... ... мен ... ... болсақ кез-
келген мамандық иесі сияқты нотариустардың өздеріне тәң ... ... ... ... тоқталып сипаттама ... ... ... ... жеке және ... ... ... сәйкес
нотариат туралы Заңда және Қазақстан Республикасының басқа да ... ... ... iс-әрекеттер жасауға құқылы, яғни
нотариус өзіне жүгінген жеке және ... ... ... ... ... ... куәландыруға;
2) мәмiлелердiң, өтiнiштер мен басқа да құжаттардың жобаларын ... ... ... және ... ... ... нотариалдық iс-әрекеттер жасау мәселелерi бойынша консультациялар
беруге;
5)Қазақстан Республикасының заң ... ... ... және ... ... өзге де ... құрайтын мәлiметтердi жария
етуге қойылатын талаптарды сақтай отырып, жеке және ... ... ... жасауға қажеттi құжаттар мен мәлiметтер талап
етуге;
6) ғылыми, педагогикалық және шығармашылық қызметпен айналысуға, соның
iшiнде жалдау ... ... ... мiндеттерi:
1) Нотариат туралы Заңның және Қазақстан Республикасының нотариат
қызметiн реттейтiн басқа да нормативтiк ... ... ... ... iс-әрекеттер жасауға;
2) азаматтарға және заңды тұлғаларға құқықтар мен мiндеттердi
түсiндiруге, ... ... ... ... зиян ... мүмкiн болмауы үшiн, жасалған нотариалдық iс-әрекеттерiнiң
салдарлары жөнiнде ... ... ... ... ... ... өзiне белгiлi болған
мәлiметтердi құпия ұстауға;
4) Қазақстан Республикасының заңдарына ... ... ... ... ... бас тартуға;
5) кәсiптiк әдептi сақтауға;
6) әдiлет органына және (немесе) нотариалдық палатаға өз ... ... ... ... өзi ... нотариалдық iс-әрекеттер
туралы мәлiметтер, өзге құжаттар, ал қажет болған ... ... оның ... кәсiптiк әдеп талаптарын сақтамау мәселелерi
жөнiнде түсiнiктемелер беруге мiндеттi.
Нотариустың қызметiн шектеу (19-бап). Нотариустар:
1) ... ... ... ... ... ... және бұзу кезiнде делдалдық қызмет
көрсетуге;
3) ... ... ... болып сайланған ... ... ... құқығы жоқ.
Жеке практикамен айналысатын нотариустың жалдама қызметкер ... ... ... ... жоқ. ... басқа ұйымдарда заңгер,
бухгалтер т.б. қызметтермен айналыса алмайды.
Нотариалдық iс-әрекет жасау құқығын шектеу Нотариат ... ... ... ... Бұл ... ... ... пен аудандық маңызы бар
қаланың, кенттiң, ауылдың (селоның), ... ... ... ... ... адамдарының өз атына және атынан, өз жұбайының, оның
және өз туыстарының (ата-аналары, балалары, аға-iнiлерi, ... ... ... атына және олардың атынан нотариалдық iс-
әрекеттер ... ... жоқ. ... ... ... iс-әрекеттердi
кез келген басқа нотариус жасайды. Осы баппен белгiленген ережелердi бұза
отырып жасалған нотариалдық ... ... ... ... 05.05.03 ж. № 408-II ... 20-бап өзгертілді (бұр. ред.
қара)Жасалған нотариалдық iс-әрекеттердiң ... және ... және ... маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ... ... ... ... ... аппараттарының
лауазымды тұлғаларының iс жүргiзу ережелерiн сақтауын бақылауды аумақтық
әдiлет органы жүзеге асырады.
Жеке практикамен ... ... ... ... ... заңдылығын және iс жүргiзу ережелерiн сақтауын бақылауды
аумақтық әдiлет органы мен ... ... ... ... Бақылауды
жүзеге асыру тәртiбiн Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi
Республикалық нотариалдық палатамен ... ... және ... ... бар ... ... ... ауылдық (селолық) округтер әкiмдерi аппараттарының ... ... ... ... ... ... ... салық
қызметiнiң органдары жүзеге асырады.
Әдiлет органы мен нотариалдық палатаның лауазымды адамдары нотариус
қызметiн тексеру кезiнде ... ... ... ... ... ... ... Құпияны жария еткенi және нотариусқа келтiрген
зияны үшiн бұл ... ... ... ... ... ... қызметтi жүзеге асыруға кiрiскен жекеше ... ... ол ... ... ... асыра бастағаннан кейiн
кем дегенде алты ... ... және бiр ... ... жүргiзiледi және
одан кейiн әрi кеткенде жылына бiр рет ... 05.05.03 ж. № ... ред. ... ... № 13-III (бұр. ред. қара) (2005.01.01. бастап
қолданысқа енгізілді) Заңдарымен 32-бап өзгертілді
ҚР 05.05.03 ж. № 408-II ... ... ... (бұр. ред. ... ж. № 408-II Заңымен 7-бап өзгертілді (бұр. ред. қара)Қазақстан
Республикасының азаматы ғана нотариустың көмекшiсi бола ... ... жеке ... ... ... ... ... негiзiнде
жұмыс iстей алады немесе мемлекеттiк нотариат ... ... ... ... ... нотариустың тапсырмаларын нотариустың
нұсқауымен және жауапкершiлiгiмен орындауға құқылы.
Жоғары заң бiлiмi бар және аттестаттау ... ... ... ... азаматтары нотариустың сынақтан өтушiлерi
бола алады. Сынақтан өтушiлер сынақтан өту ... шарт ... ... ... ... ... ... нотариустарда
сынақтан өтедi. Заң мамандығы бойынша кемiнде екi жыл ... ... ... үшiн аумақтық әдiлет органы мен нотариалдық палатаның бiрлескен
шешiмiмен сынақтың мерзiмi қысқартылуы мүмкiн. Сынақтың ... үш ... ... ... ... сынақтан өтушiлерiнiң сынақтан өтуiнiң
тәртiбi, мерзiмi мен ... ... ... Әдiлет министрлiгi
бекiтетiн Нотариустардың сынақтан өтушiлерi туралы ережемен белгiленедi.ҚР
13.11.98 ж. № 302-1; 11.07.01 ж. № 235-II; 05.05.03 ж. № 408-II (бұр. ... ... № 13-III (бұр. ред. ... ... бастап қолданысқа
енгізілді) Заңдарымен 8-бап өзгертілді
ҚР 05.05.03 ж. № 408-II Заңымен 10-бап ... (бұр. ... № 13-III ҚР ... 13-бап өзгертілді (бұр. ред. қара)
(2005.01.01. бастап ... ... ... ... кеңселер екі ... ... ... және жекеше нотариустар ... ... ... өз
қызметтерің лицензия негізінде жүзеге асырады, лицнезиялу тәртібі
Қазақстан ... ... ... ... сәкес жүзеге
асырылып реттеліп отырады.
Нотариалдық қызметпен ... ... ... ... ... ... ... министрлiгi берген лицензия
(нотариус лицензиясы) нотариусқа нотариалдық iс-әрекеттер жасауға уәкiлдiк
бередi (8-бап). Нотариус лицензиясын ... ... ... ... беру ... мен ... ... нормативтік құқықтық актілермен
белгіленеді.
Нотариус лицензиясы мерзiмi шектелмей берiлетiн ... ... ... және ол ... Республикасының бүкiл аумағында қолданылады.
Нотариус лицензиясын беру үшiн алым алынады, оның ... мен ... ... ... ... ... Әдiлет министрлiгi нотариалдық қызметпен
айналысу құқығына лицензиялардың ... ... ... ... баспасөз органында нотариалдық қызметпен айналысуға лицензия
берiлген адамдар туралы мәлiметтер жариялайды, онда:
1) ... тегi, аты, ... ... лицензия берiлген күн мен оның нөмiрi көрсетiледi.
Қазақстан Республикасының Әділет біліктілік алқасында ... ... ... ... судьялар және өз міндеттерін атқару
кезінде теріс қылықтар ... және ... ... үшін ... ... ... ... тұрақты судья болып жұмыс
істеген адамдар, сондай-ақ мемлекеттiк нотариустар ... ... ... ... ... үшін ... ... құқылы. Нотариалдық
қызметті жүзеге асыруға үміткер адамдардың аттестаттаудан өту ... ... ... ... ... ... бас тарту негiздерi лицензиялау туралы
заңдармен белгiленедi. Нотариус ... ... бас ... ... иесiне ол қабылданған күннен бастап үш күн ... бас ... ... ... жазбаша түрде дәлелдi шешiм берiледi. Бас ... ... ... ... шағымдануға болады.
Нотариус лицензиясының күшiн азаматтардың
арыздары, ... ... ... ... ... тергеу, анықтау органдарының, сондай-ақ салық ... ... ... ... Әдiлет министрлiгiнiң шешiмiмен
тоқтатыла тұрады. Нотариус лицензиясының күшi алты айға ... ... ... ... ... ... құқығына лицензияны одан айыру
жөнiндегi ... iсiн ... ... қылмыстық iс бойынша айыпталушы ... ... ... ... тегiн, атын, әкесiнiң атын өзгерткенi, сондай-ақ
оның үй-жайының орналасқан орны өзгергенi ... ... ... ... бiр ай ... ... ... Заңға сәйкес өзiне белгiленген қызмет аумағын бұзғанда;
5) нотариус нотариалдық iс-әрекеттердi жасаған кезде ... ... ... ... ... мүмкiн.
Нотариус лицензиясының күшi тоқтата тұру туралы шешiмде лицензияның
қолданылуын тоқтата тұру себептерi мен ... ... ... күшi ... ... нотариусқа жеткiзiлген күннен бастап
тоқтатыла тұрады. Тоқтата тұруға себеп ... ... ... ... ... ... ... келтiру туралы шешiм шығарады. Нотариус
лицензиясының ... ... тұру ... кезеңде нотариалдық iс-
әрекеттер жасалуына тыйым салуға және ... жеке ... ... ... ... әкеп ... ... күшiн тоқтата тұру немесе қалпына келтiру
туралы шешiм Қазақстан ... ... ... ведомстволық
баспасөз органында жарияланады. Нотариус лицензиясының күшiн тоқтата тұру
туралы шешiм жөнiнде ... ... ... лицензиясынан айыру (11-бап) Әдiлет аттестаттау комиссиясының
не ... ... не ... ... Әдiлет
министрлiгiнiң, не Республикалық нотариалдық палатаның талап қоюы бойынша
сот шешiмiмен мынадай жағдайларда ... ... ... ... ... ... кодексiн бiрнеше рет бұзғанда;
3) нотариус нотариалдық iс-әрекеттер жасаған кезде Қазақстан
Республикасының ... ... ... бұзғанда не мемлекеттiң, жеке және
заңды тұлғалардың мүдделерiне зиян келтiрiп, заңдарды бұзғанда;
4) лицензияның ... ... тұру ... ... ... ... ... болып табылатын құжаттарда нотариустың
дәйектемесiз немесе қасақана ... ... беру ... ... ... күшi үш ... тоқтатылғанда;
7) аттестаттаудың нәтижесi терiс болғанда.
ҚР 05.05.03 ж. № 408-II Заңымен 12-бап өзгертілді (бұр. ред. ... ... ... ... негіздері 12-бапта көзделген.
Лицензиясынан айырылған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан ... ... ... ... ... жағдайларда нотариус лицензиясының
күшi тоқтатылады:
1) нотариус өз тiлегiмен өтiнiш бергенде;
2) нотариус азаматтығын өзгерткенде немесе ... ... тыс ... ... ... ... ... қайтыс болғанда;
4) нотариус қылмыс жасағаны үшiн сотталғанда - үкiм ... ... ... ... ... ... негiздер бойынша қылмыстық iстi
тоқтату туралы қаулы шыққанда;
5) нотариус заңдарда белгiленген ... ... ... не ... ... ... шектеулi деп танылғанда;
6) денсаулық жағдайына байланысты нотариустың өз кәсiптiк мiндеттерiн
атқаруы мүмкiн болмағанда ... ... ... ... хабар-ошарсыз кеткен деп танылғанда немесе қайтыс болған
деп жарияланғанда.
Нотариус лицензиясының күшiн тоқтату туралы ... ... ... мен ... ... ... ... Аумақтық әдiлет органы мен
нотариалдық палата лицензиясының күшi тоқтатылған нотариустың ... ... ... жеке ... ... беру ... ... лицензиарға беру үшiн алып қою және нотариустың жеке мөрiн жою
жөнiнде ... ... ... ... ... ... ... даулар сот тәртiбiмен шешiледi.2004.20.12 № 13-III
ҚР Заңымен 13-бап ... (бұр. ред. ... ... бастап
қолданысқа енгізілді) ҚР 05.05.03 ж. № 408-II Заңымен 16-бап өзгертілді
(бұр. ред. ... ... ... ... ... ережесі Нотариат
туралы Заңның 16-бабында бекітілген. Жекеше нотариус нотариалдық әрекеттер
жасау нәтижесiнде зиян келтiру салдарынан туындайтын ... ... ... ... ... ... ... және
оның мұндай шарт болмағанда нотариалдық iс-әрекеттер жасауға ... жоқ. ... ... ... ... ... ... салдарынан туындайтын мiндеттемелер бойынша ... ... ... мен ... ... заң ... белгiленедi.
«Жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi
сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2003 ... 11 ... Осы ... сай ҚР 29.03.00 ж. № 42-II; 05.05.03 ж. № ... ред. ... ... 17-бап өзгертілді жекеше нотариустың
нотариалдық қызметтердi жасауы нәтижесiнде үшiншi ... ... өтеу ... ... ... ... ... нотариустардың
азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру объектiсi (бұдан әрi
- жекеше нотариустардың жауапкершiлiгiн ... ... ... ... жүзеге асыру үшiн жекеше нотариус жекеше нотариустың
жауапкершiлiгiне ... ... ... ... мiндеттi.
Жекеше нотариустың нотариалдық iс-әрекеттердi жасауы нәтижесiнде зиян
келтiрiлген үшiншi тұлғалардың ... ... ... ... ... ... қорғауды қамтамасыз ету жекеше нотариустардың
жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандырудың мақсаты ... ... ... ... ... ... ... принциптерi:
-жекеше нотариустың қызметiн жекеше нотариустың ... ... ... болған кезде жүзеге асыру;
-тараптардың жекеше нотариустардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру
шарты бойынша өз мiндеттемелерiнiң орындалуын ... етуi ... ... жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру осы ... ... ... ... ... сәйкес сақтандырушы мен
сақтанушы арасында жекеше нотариус нотариалдық iс-әрекеттердi жүзеге асыру
кезiнде мүлiктiк мүдделерiне зиян ... ... ... ... ... шарттың негiзiнде жүзеге асырылады. Жекеше нотариус
өзінің азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн ... ... ... ... ... ... ... мiндеттi.
Жекеше нотариустардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартында
сақтанушының нотариалдық iс-әрекеттердi ... ... ... ... ... ... ... мiндеттемелер бойынша моральдық
шығынды, ала алмаған пайданы ... және ... ... ... ... ... ... асыру көзделедi. Жекеше
нотариустардың жауапкершiлiгiн ... ... ... ... осы түрi ... қызметтi жүзеге асыру ... ... бар ... ғана ... ... ... ... шартты жасасу мiндеттi болып табылады.
Жекеше нотариустардың мiндеттi сақтандыру шарты ... ... ... беруi арқылы жазбаша нысанда жасалады.
Жекеше нотариустардың ... ... ... ... ... ... және ... жөнiндегi талаптар Қазақстан
Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметi ... ... ... ... ... мiндеттi сақтандыру
шартының жазбаша нысанын сақтамау оның жарамсыздығына әкеп соғады.
Жекеше нотариустардың жауапкершiлiгiн ... ... ... ... ... толық болмағаны үшiн сақтандырушы жауапты
болады. Жекеше ... ... ... ... бойынша оның
жекелеген талаптарының толық болмауы салдарынан дау туындаған жағдайда, дау
сақтанушының пайдасына шешiледi. Егер ... ... ... ... ... сақтанушының немесе үшiншi
тұлғалардың жағдайын осы Заңда көзделгенмен салыстырғанда нашарлататын
талаптармен ... онда ... ... ... ... ... мен ... тұлғалардың алдында осы Заңда белгiленген талаптар
бойынша мiндеттi болады.
Жекеше нотариустардың жауапкершiлiгiн ... ... ... ... ... ... он екi ай мерзiмге жасалады.
Сақтандыру сомасының мөлшерi: Жекеше нотариустардың жауапкершiлiгiн
мiндеттi ... ... ... ... ... ... ... белгiленедi және қызметiн республикалық маңызы бар қала,
астана аумағында жүзеге ... ... үшiн ... ... жылына
арналған республикалық бюджет туралы заңда ... ... ... ... ... жасасу күнгi белгiленген - 1000,
өзге нотариустар үшiн - 500 ... ... ... ... ... ... ... мөлшерi тараптардың келiсiмi бойынша
белгiленедi, бiрақ ... ... ... мiндеттi
сақтандыру шартының талаптарында айқындалған сақтандыру ... ... көп ... ... ... ... ... сақтандыру шарты
бойынша сақтандыру сыйлықақысын төлеудiң тәртiбi мен ... ... ... Егер жекеше нотариустардың жауапкер-шiлiгiн
мiндеттi сақтандыру шартында өзгеше көзделмесе, онда ... ... ... ... үшiн ... ... ... заңсыз пайдаланғаны ретiнде Қазақстан Республика-сының Азаматтық
кодексiнде белгiленген тәртiппен және ... ... ... ... ... нотариалдық iс-әрекеттердi жасау ... ... ... ... ... зиянды өтеу бойынша
сақтанушының азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiнiң басталу фактiсi жекеше
нотариустардың жауапкершiлiгiн мiндеттi ... ... ... ... деп ... ... ... аумақтық әдiлет органының құрылымдық
бөлiмшесi болып табылады, оның заңды тұлға құқығы болмайды және осы ... ... ... ... ... ... нотариат кеңселерi
Қазақстан Республикасының аудандарында (қалаларында) ... ... ... нотариустың азаматтар мен заңды тұлғалар
өкiлдерiнiң ... ... ... ... жасаудың
құпиялылығын сақтауға және нотариалдық iс жүргiзудiң сақталуын қамтамасыз
ету үшiн ... ... ... ... ... ... ... нотариалдық кеңсенің үй-жайында, үй-жайдан
тыс жерлерде де жасалуы мүмкін. Егер ... ... ... ... жеке ... ... ... кеңсесі үй-жайынан тыс
жерлерде жасалса, онда құжаттағы куәландыру ... және ... ... ... ... ... ... іс-әрекеттер жасалған
орынның мекен-жайы және уақыты көрсетіле отырып жазылады. [11]
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ НОТАРИУСТІҢ ... ... ... ... ... ТӘРТІБІ
2.1 Нотариаттық іс-әрекеттер және оларды жасаудың жалпы ережелері
Кез-келген нотариаттық іс-әрекет ... және ... ... ... ... ... бар күрделі заңи процесс
болып ... Бұл ... ... ... реттелгендіктен
нақты, заңи мәні бар ... ... ... ал нотариус –осы
іс-әрекеттердің құқықтық салдары үшін ... ... ... ... ... нотариус қандай да бір маңызды заңи фактіні
куәландыру арқылы ... және ... ... ... ... ... сақталуы мен орындалуы нәтижесінде
оның қоғамдағы кәсіби және рухани ... ... ... ... ... нормативтік ережелерге талдау
жасау негізінде заң ... ... ... әр ... ... ... ... реттеуде заң ... ... анық ... ... ... түрлі
тарихи құжаттар мысалынан анық байқауға болады, яғни әр ... ... және олар іске ... ... ... қойылғаны белгілі.
Бүгінгі таңда нотариустар нотариат тарихына ... ... дәл осы ... ... ... ... ... нотариаттық іс-әрекеттерді іске асыруға қатысты нормалар сол
кезеңнен бастау ... ... ... ... ... ... ... (ХІХ ғасырдың
екінші жартысы)алыс болғандығы сонша,тіпті бүгінгі күн ... ... ... болуы да мүмкін.Алайда бұл ... ... ... қазіргі жағдаиымызда оның әлі де өзекті
екендігі күмән тудырмайды. Сонымен Я. Гурлянд ... деп ... ... ... ... ... ... ол мәміленің
күмәнді екендігі туралы өз ... ... яғни ... ... ... ... мүддесіне нұқсан келтіру үшін
жасалған мәмілелерді ... ... ... ... авторынан біздерді жүзден астам жыл алыстатып
тұр, бірақ бұл ... ... ... сөз болып отырғанымен,біз бұл
жерде автор қазіргі заманғы тар ... ... ... ... нотариаттық іс-әрекеттерге таралатын талаптар жөніңде айтып
отыр деп ... ... ... ... және жеке ... нотариустардың өкілеттілігін реттейді және олардың іске
асыратын ... ... ... нормативтік актіде
бекітілген.
Қазақстан ... ... ... 34-бабына сәйкес
нотариус мынандай іс-әрекеттерді жүзеге асырады:
-Мәмілелерді куәландырады:
-Шаруашылық серіктестіктерінің құрылтай ... ... ... ... тағайындайды:
- Мұраға құқық туралы куәліктер береді:
-Ерлі-зайыптылардың және ортақ ... ... ... бар өзге адамдардың ортақ мүліктегі ... ... ... ... береді:
-Мүлікті иеліктен алуға тыйым салады және салынған тыйымды алып
тастайды:
-Құжаттардың көшірмелері мен ... ... ... дұрыс-
тығын куәландырады:
-Құжаттарға қойылған қолдың түпнұсқалығын куәландырады:
-Құжаттардың бір тілден ... ... ... ... тірі ... ... ... белгілі бір жерде болу фактісін куәландырады:
-Құжаттардын берілген уқытын куәладырады:
-Жеке және ... ... ... ... жеке және заңды
тұлғаларға береді:
-Ақшаны депозитке қабылдайды:
-Вексель наразылықтарын жасайды:
-Сақтауға ... мен ... ... ... наразылығын жасайды:
-Дәлелдемелерді қамтамасыз ... ... заң ... ... жасайтын өзге
де нотариаттық іс-әрекеттер көзделуі мүмкін. [9,321]
Бүгінгі таңда ... ... ... ... елді ... ... жерлерде кейбір нотариаттық іс-
әрекеттерді жергілікті атқарушы ... ... ... ... ... ... іс-әрекеттерінің тізімі
үлкен емес, дегенмен ҚР «Нотариат туралы» Заңының 35-бабында ... ... ... ... және ... ... аудандарында тұратын тұлғаларына құқықтық көмек көрсету
қажеттілігімен негізделеді. [14]
Елді мекенде ... ... ... ҚР ... ... ... бабының негізінде,жергілікті атқарушы ... ... ... ... ... ... Өсиеттерді куәландырады:
2. Сенімхаттарды куәландырады:
3. Құжаттар көшірмелерінің және ... ... ... ... ... ... қолдың түпнұсқалығын куәландырады.
Бұл тізім түпкілікті болып ... ... ... Заң ... аталаған санаттағы лаузымды адамдар
жасайтын өзге де ... ... ... ... ... ... басқа ел аумағында нотариаттық
іс-әрекеттер жасау ... ... ... ... ... жүктеледі.Ол келесі нотариаттық іс-әрекеттерді жасайды:
-Қазақстан ... ... ... ... алу ... шарттардан басқа мәмілелерді куәландырады:
-Мұраға құқық туралы куәліктер береді:
-Ерлі-зайыптылар мен ... ... ... ... ... өзге де адамдардың ортақ ... ... ... ... ... береді:
Құжаттардың көшірмелері мен ... ... ... ... қойылған қолдың түпнұсқалығын куәландырады:
-Құжаттардың бір ... ... ... ... аударылғандығын
куәландырады:
-Азаматтың тірі екендігі фактісін куәландырады:
-Азаматтың белгілі бір ... болу ... ... :
-Құжаттардың берілген уқытын куәландырады:
-Жеке және заңды ... ... ... жеке және ... береді:
-Ақшаны депозитке қабылдайды:
-Сақтауға құжаттар мен бағалы қағаздарды қабылдайды ... ... ... ... етеді.
Қолданыстағы заңнамамен консулдық қызметті жүзеге ... адам ... өзге де ... ... ... ... ... өзіне жүгінген ... ... ... ... ... ... Заңмен және «Қазақстан Республикасында
нотариаттық ... ... ... туралы» нұсқаулықпен,
сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік ... ... ғана ... ... ... ... жерде аймақтық
қызмет шегінде ... ... ... туралы сөз
қозғалып отыр. ... ... ... қатарына мыналар
жатады:
1.мұрагерлік мүлікті ... ... ... ... құқық туралы куәлік беру:
3.ерлі-зайыптылардың және ортақ бірлескен ... ... бар өзге ... ... ... үлеске меншік құқығы
туралы куәлік беру:
4.тіркелуге ... ... ... ... алу ... беру ... туралы шарттарды куәландыру:
5.тұрғын үй ... ... ... куәландыру.
Барлық нотариаттық әрекеттер жеке ... ... ... ... кеңсесінде немесе офисінде жасалады.
Белгілі себепті ... ... өз ... келе ... бұл ережеден заңдылық ... ... ... ... нотариус қалыптасқан жағдайларға орай өз кеңсесінен
басқа ... егер ол оны ... ... деп ... ... үлкен топты құрайтын белгілі ұйымда мекемеде ... ... ... жұмыс уақытында нотариусқа бір ... келу ... ... ... растығын куәландырады) нотариаттық іс-әрекет
жасай алады.
Мұндай ... ... осы ... ... орнында-үйде,
ауруханада, мекемеде және т.б нотариаттық іс-әрекетті жүзеге асырады.
Егер нотариаттық іс-әрекет жеке ... ... ... ... ... немесе офистің аумағынан ... ... онда ... ... ... мен ... іс-
әрекеттерді тіркеуге арналған ... оның ... ... ... жазылады.
Нотариустың азаматтардың іс-әрекет қабілеттігі мен ... ... ... ... іс-әрекетті жасамас бұрын нотариус өзіне өтініш
білдірген ... ... ... ... ... өкілінің жеке
басын анықтайды.Мұндай мақсатта ұсынылған құжаттар нотариаттық қызмет
көрсетуге ... ... ... жеке ... қатысты кез-келген
күдікті туындатпауы тиіс.
Қазақстан Республикасы азаматының жеке басы ... ішкі ... ... ... ... Республикасының
Әділет миністрлігі тарапынан берілген Қазақстан ... ... ... ... жеке куәлігі бойынша анықталады.
Жасы 16-ға ... яғни ... ... ... жеке ... туу туралы куәлігі негізінде оның ата-
анасымен ... ... ... ... ... сондай-ақ оның өзімен паспорт,жеке куәлігі сияқты ... ... ... ... ... жеке басы әскери ... ... ... ... бөлімше басқармасы немесе әскери комиссариат
тарапынан берілетін әскери ... ... ... ... ... өмір ... ... жоқ
азаматтың жеке басы ... ... ішкі ... ... соғуы бойынша азаматтығы жоқ ... жеке ... ... ... ... ... ... азаматтығы
жоқ тұлғаның жеке басы ол ... ... ... ... ... Республикасының ішкі істер органдарында тиісті тәртіппен
тіркелген оның жеке ... ... ... ... ... Республикасы аумағында тұрақты өмір ... ... жеке басы ... ... ... ... ... тұру құқығын ... ... ... ... ... ... ... шетелдік азаматтың
жеке басты нақты ұлттық паспорт немесе оны ауыстыратын тиісті ... ... ... ... ... ... мәмілге қатысушы азаматтардын әрекет
қабілеттілігі мен ... ... ... қабілеттілігін анықтап алуға
қажет. Егер мәмілге ... ... ... болса, онда нотариус оған
берілген өкілдіктерді мұқият тексереді.
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің ... ... ... ... ... азаматтардын өз әрекеттері мен
азаматтық құқықтарға ие ... және оны ... ... өзі үшін ... ... ... ... қабілеттілігі кәмілетке толғанда, яғни он
сегізге толғаннан кейін толық көлемде пайда болады.
Жеке тұлғаның ... ... ... оның жеке ... ... көрсетілген жасымен, сондай-ақ азаматпен әңгімелесу
барысында анықтайды.
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қазақстан ... ... ... ... бөлінеді:
Толық әрекет қабілеттілікке ие тұлғалар – 14 жастан 18 жасқа дейінгі
кәмілетке толмаған азаматтар;
Жас, ... ... ... – 14 ... ... ... – сот арқылы әрекет қабілетсіз деп танылғандар,
яғни жүйке ауруына, немесе ақыл-есініңкемдігі салдарынан әрекеттердің мәнін
түсінбейтін немесе оларды басқара ... ... ... ... ие азаматтар – яғни спирт ішімдіктеріне
немесе есірткі заттарға ... ... ... ... материалдық
жағынан ауыр жағдайға ұшыратқан азаматтардың әрекет қабілеттілігін сот
шектеген азаматтар.
Азаматтардың ... ... сай ... ... ... ... жасау тәртібі анықталады.
Мәлімге қатысушылардың қайсыбірі жүйке ауруы немесе ақыл-есінің
кемдігі ... өз ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін немесе спирт ... ... ... ... ... өзінің отбасын материалдық ... ... ... ... бола ... өзінің әрекет қабілетсіз немесе
шектклген әрекет қабілеттілікке ие екендігі туралы ... ... ... ... жағдайда нотариус нотариаттық іс-әрекет жасауды
кейінге қалдыру туралы қаулы шығарған күннен ... 30 ... ... ... қалдыруы керек.
Осы мерзім аралығында ол азаматты әрекет қабілетсіз немесе шектеулі
әрекет қабілеттілікке ие деп тану ... сот ... бар ... ... ... Егер сот ... ... шешім қабылданбаған болса,
онда ҚР азаматтық іс жүргізу заңдылығына ... ... өз ... ... ... ... ұйымға хабарлама жасап, сот алдында азаматты
әрекет қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп тану жөнінде ... ... ... ... шешімге сәйкес нотариус мәлімені рәсімдеуге
байланысты сұрақтарды өз бетінше шешеді ... ... ... ... тоқтатады.
Заңды тұлғаның құқық қабілеттілігі – бұл оның азаматтық
құқықтарға ие болу ... және ... ... ... ... ... ... тұлғалардың құқық ... ... және ... ... Заңды тұлғаның жалпы құқық қабілеттілігі ұғымына
оның өз ... ... ... өзінін құрылтай құжаттарында
көзделген ... ... және ... ... ие ... ... ... мекемелерден басқа
коммерциялық ұйымдар заң ... және ... ... салынбаған қызмет түрлерімен айналысқаны үшін ... ... ие және ... ... ... ... құқық қабілеттілікке ие заңды тұлғалар ... ... ... үшін ... ... негізінде
әрекет жасай алады.Ондай қызмет түрлері заңмен анықталады.
Лицензия алуды қажет ... ... ... ... ... ... ету ... лицензия алынған сәттен басталады. Бұл
құқық лицензияда ... ... ... ғана ... лицензия мерзімі аяқталған соң, егер заңда немесе өзге
құқықтық ... ... ... ... ... ... мәміленің)дәл осы
лицензияланатын қызметпен байланысты болса, онда бұл сәт ... ... ие. ... ... ... ... ... оның құрылған сәтінен
(мемлекеттік тіркелу) басталып, оны тарату ... ... ... ( ... ... ортақ мемлекеттік тізімдемесіне (реестеріне)
тарату туралы жазба енгізілген соң).
Нотариаттың тәртіппен ... ... ... ... қол қойылуы маңызды нормативтік талап болып табылады.
Егер куәландырылатын құжатқа нотариус жоқ кезде қол ... ... ... адам ол ... дәл ... қол қойғанын мақұлдауы тиіс. Кейбір
нотариаттық іс-әрекеттерге, мысалы, ... ... ... ... алу
туралы мәлімелерге және т.б бұл ереже таралмайды, себебі мұндай мәмілелерге
қатысты құжаттар тек нотариус қатысқан жағдайда қол ... дене ... ... ... ... мән ... ... қол қоя алмаған жағдайда оның тапсыруы бойынша сол азаматтың және
нотариустың қатысуымен мәміле, ... ... ... ... ... бар азамат қол қояды. Мұндай жағдайда сол құжаттың мәтініне
және куәландыру жазбасында нотариусқа ... ... ... өз ... себебі көрсетілуі тиіс.
Нотариус нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу ... ... қол ... ... ... атын, әкесінің атын,
туған жылын, жерін және оның жеке басын растайтын ... ... ... ... ... ... жөнінде жүгінген ... не ... ... онда ... оған ... ... оқып ... де,
ол құжатқа тиісті белгі қояды.
Егер нотариусқа өтініш берген адам уақытша ... не ... онда ... ... ... ... ... тілін білетін) адам
қатысып, саңырау азаматпен түсінісіп, ... ... ... ... сәйкес екендігін растап, қол қояды.
Егер азамат ... ... ... тілді білмейтін
болса, онда куәландыратын құжаттың мәтінін сол ... ... ... ... ... ол ... ... белгі қойылады.
Нотариаттық іс-әрекет жасау үшін ұсынылатын және оларды жасау
барысында құрастырылатын ... ... ... ... іс-әрекет жасау үшін ұсынылатын құжаттарға қатысты
талаптарды сақтау нотариус қызметіндегі ең негізгі ... бірі ... ... тасталған, қосылып жазылған, сызылған сөздері бар,
қарындашпен жазылған құжаттарды, сондай-ақ мөрі ... ... ... ... нотариусқа ұсынылған құжаттар екі немесе одан көп ... ... олар ... ... ... рет саны ... ал бауланып
тігілген беттер құжатты берген ұйымның лауазымды адамның ... ... ... ... түрде куәландыратын мәмілелердің мәтіндері компьютерлік
техникада басылған немесе анық, түсінікті түрде жазылған ... ... ... мен ... ... қолының алдында ескертпе
беріліп, күәландыру ... ол ... ... тиіс және ... ... қателесіп жазылған қосымша жазбалар, сызылып тасталған
сөздер алғашқы ... ... анық ... ... ... ... куәландыратын құжаттар мәтіні Қазақстан Республикасы
заңнамасының талаптарына сай ... ... Егер ... ... ... ... заңнамаға қайшы келетін болса немесе заңи
тұрғыдан сауатсыз баяндалса, онда ... оған ... ... тұлғаларға
мәтінді түзету, иә болмаса жаңа құжат ұсыну ... ... ... негізде куәландырып, растауға ұсынылған құжат мәтінінде
оның мазмұнына қатысты күндер мен ... бір ... кем емес ... ... керек.
Нотариаттық іс-әрекетті жасау барысында азаматтың немесе лауазымды
адамның қолданыстағы заңнама нормаларын ... ... онда ... ... ... ... ... шаралар қолдану ... Егер ... ... ... ... ... балса, нотариус құжатты растауды тоқтата тұрып, оны ... ... ... ... ... ... ... қаулысында
төмендегі мән-жайлар қамтылуы қажет:
а) қаулының шығарылған күні;
б) нотариустың фамилиясы, ... ... ... оның кімнің атына берілгендігі;
г) құжатты ұсынған тұлғаның фамилиясы, аты, әкесінің аты ... ... ... ... ... ... қажеттілік тудырған мән-
жайлар;
е) сараптамалық ... ... ... құжат жөнелтілген
сарапшының аты-жөні;
ж)сарапшының шешуіне ... ... ... ... «Нотариаттық іс-әрекеттерді жасау тәртібі туралы» қаулының 48 бабы.
Мәмілелердің куәландыруда, құжаттардың көшірмелерін және олардың
үзінділерін растауда, ... ... ... ... ... екінші тілге жасалған аударманы растауда немесе ... ... ... ... ... ... ... қолданады.
Куәландыру жазбасының соңына нотариустың қолы қойылып, құжат оның мөрі мен
расталады.
Мұрагерлік құқығын, меншік құқығын ... ... тірі ... ... ... ... Республикасы жеке және заңды өзге
жеке және заңды ... арыз ... ... ... ... ... ... тиісті куәліктер беріледі.
Растаушы жазбаларды куәландыру мәтіндері жазатын ... ... ... ... немесе қолмен анық
жазылуы ... ... ... ... ... ... жазба
мәтіні бар штамптар қолдануы мүмкін. Куәландыру ... ... соң сол ... ... ... ... ... орналыстырылады.
Қосымша жазбалар мен түзетулер мәмілеге қатысушылар ... ... ... ... ... қолы қойылған соң
қайталанып ... ... Бұл ... ... қателесіп жазылған
барлық жазбалар, содан соң ... ... ... ... ... анық оқылатын болуы тиіс .
Бір беттің төрттен бір бөлігінен асатын ... ... ... ... рұқсат берілмейді.Мұндай жағдайда бұл ... ... ... ... ... ... құжатқа сыймайтын болса, онда ... жеке ... ... жалғастырылып жазылады. Мұндай жағдайда
құжат мәтіні және ... ... ... ... тігіліп,
баулаып, нөмірленіп, бет саны нотариус ... және ... ... ... куәландыру жазбасын баяндау ... жазу үшін ... ... ... рұқсат етіледі, бірақ
оған мөр ... ... яғни мөр ... ... ... ... ... .
Нотариус тарапынан жасалған барлық іс-әрекеттер міндетті
түрде ол ... ... ... ... ... ... жеке тізімдемесінде тіркеледі. [18]
Нотариаттық ... ... ... ... ... ... нөмірленіп, бет саны мемлекеттік
нотариаттық кеңселердің қызметін ... ... ... ... палата басқармасы мүшесінің қолы
қойылып,тиісті әділет органы ... ... ... мөрімен
расталады.
Нотариаттық іс-әректтер туралы мәліметтер, нотариатты түрде
куә-
ландырылған нотариуспен ... ... ... мен ... іс-әрекет солардың атынан және солардың ... ... ... ғана беріледі.
Нотариаттық іс-әрекеттер туралы мәліметтерді ... ... өз ... ... бойынша
прокуратура, сондай-ақ нотариустың қызметі тексеру және ... ... ... ... ... ... мен ... жазбаша
талабы негізінде береді.
Куәландырылған өсиеттер туралы мәліметтер өсиет ... ... соң ... ... ... құпиясын сақтау жөніндегі ережелер
тек нотариаттық іс-әрекетті жүзеге ... ... ... ... ... міндеттемелерін жүзеге асыру барысында
құпия жөнінде білген өзге де тұлғаларға таралады. Бұл ... ... ... барысында нотариаттық ... ... да ... ... болған лауызымды адамдар мен нотариаттық ... ... ... қатысты.
Нотариус куәландырған немесе берген ... ... ... ... ... тапсырмасы бойынша нотариаттық іс-
әрекеттер жасалған азаматтар мен заңды ... ... ... ... ... ... құжаттың дубликаты беріледі. ... ... ... ... ... немесе берілген құжаттың барлық мәтіні ... ... ... қоса дубликатта белгіленген нысандағы жеке куәландыру жазбасы
болуы қажет.
Нотариаттық іс-әреекттерді ... ... ... ... тұру ... мен мерзімдері.
Нотариттық іс-әрекет ... ... ... ұсынылған
және мемлекеттік төлемақы төленген күні ... жеке ... тық ... ... ... күні жүзеге
асырылады.
Сонымен қатар белгілі жағдайларда нотариаттық ... ... ... ... ... қалдырылуы мүмкін.
1)жеке және заңды тұлғалардан қосымша мәмілеттер талап ету
қажет ... ... ... бір мүдделі адам ... ... ... ... ... даулушы мүдделі адамның өтініші ... ... ... тиісті қулы ... ... ... отыз ... ... ... қалдырады, ал бұл ... қулы ... ... ... құжаттар ұсынылған күні нотариаттық іс-әрекет
жасауға басқа адам ... ... ... ... ... фактіге
дауласып,мүдделі адамның сотқа арыз беруі кедергі болуы мүмкін.
Бұл ... ... ... ... іс-әрекет
жасау арыз берілген ... ... ... аспайтын мерзімге
кейінге қалдырылуы мүмкін.Ал мұндай хабарлама ... ... ... ... істі сот ... сот ... ... күшіне
енуіне дейін тоқтатылады.
Нотариаттық іс-әрекеттер жасаудан бас тарту ... ... ... ... Заңының 48-
бабына сәйкес, ... ... ... ... ... ... бас ... алады
1) мұндай іс-әрекет жасау заңдарға қайшы келсе
2) іс-әрекетті басқа нотариат ... тиіс ... ... ... ... жөнінде қабілетсіз азамат немесе
қажетті өкілеттігі жоқ өкіл ... ... ... ... ... ... оның ... ережесінде көрсетілген мақсаттарға қайшы келсе
5)мәміле заңдар талаптарына сәйкес келмесе
6)нотариаттық іс-әрекет ... үшін ... ... ... талаптарына сәйкес келмесе.
Нотариус мұндай іс-әрекеттер жасаудан бас тартуы тиіс ... ... ... ... келеді.Егер нотариус ... ... ... ... мұның арты тиісті
жауапкершіліке әкеп ... ... ... 05.05.03 ж. № ... 21-бап өзгертілді (бұр. ред. қара)[14.26-31 ]
2.2 2004.20.12 № 13-III ҚР Заңымен 23-бап өзгертілді (бұр. ред. қара)
(2005.01.01. ... ... ... ... ... ... жалпы ережелері
Мәмілелерді куәландыру нотариаттық ... ... ... ... бір түрі ... табылады. Нотариаттық
қызметкер-лердің осы ... ... ... байла-нысты ержелеріне тоқтала ... ... ... ... табылады.
Нотариус заңдармен мiндеттi ... ... ... ... ... ... бойынша нотариус басқа
мәмiлелердi де куәландыра алады.
Нотариус пен нотариалдық ... ... ... ... олар табыс еткен мәмiле жобасының ... мен ... және оның ... ... шын ... ... ... заң талаптарына қайшы келмейтiнiн тексеруге мiндеттi.
Мәмiле ұғымы Азаматтық кодекстің 147-бабында берілген: Азаматтар ... ... ... ... мен ... белгiлеуге, өзгертуге
немесе тоқтатуға бағытталған әрекеттерi мәмiлелер деп танылады.
Мәмiлелер бiржақты және екi немесе көпжақты (шарттар) ... ... ... ... ... сәйкес жасалуы үшiн бiр тараптың
ерiк бiлдiруi қажет және жеткiлiктi болатын мәмiле ... ... ... Шарт ... үшiн екi ... ... мәмiле) не үш немесе
одан да көп ... ... ... ... ерiк ... ... ... мәмiле жасаған адамға мiндеттер жүктейдi. Ол басқа
адамдарға заң ... ... не сол ... ... ... ғана ... ... алады. Бiржақты мәмiлелерге тиiсiнше
мiндеттемелер туралы және шарттар ... ... ... ... бұл заңдарға, мәмiленiң табиғаты мен мәнiне қайшы келмейдi.
Мәмiлелер ауызша және жазбаша нысанда жасалады (жай ... ... ... Заң ... немесе тараптардың
келiсiмiмен белгiленген реттерде жазбаша мәмiлелер оларды ... ... ғана ... деп ... ... талапты сақтамау ҚР
АКiң 157-бабының 3-тармағында көзделген салдармен мәмiленiң ... ... ... ... Егер ... ... ... ететiн
мәмiленi тараптар немесе тараптардың бiрi iс ... ... ... ... ... ... ... қайшы келмесе және үшiншi жақтардың
құқықтарын бұзбаса, сот мүдделi ... ... ... мәмiленi жарамды деп
тануға құқылы. Бұл ретте мәмiленi кейiннен нотариаттың куәландыруы талап
етiлмейдi.
Нотариус заңдармен бекітілген міндетті нотариалдық ... ... ... ... ... ... нотариалдық нысан
белгіленбеген мәмілелер мен басқа да ... ... ... ... ... ... сәйкес мәмілелердің мынадай түрлері міндетті
нотариалдық куәландырылуға жатады:
1) рента шарты;
2) өсиеттер;
3) мүліктік басқаруға, егер ... ... ... ... ... ететін мәмілелерді жасауға берілетін сенімхаттар;
4) азаматтық заңдармен көзделгендегіден басқа жағдайларда қайта сенім
білдіру тәртібімен ... ... ... ... құрылтайшылық құжаттары;
6) неке шарттары;
7) заңды мұрагерлердің олардың және мұраға әуестік кезектілігі ... ... ... ... ... ... төлеу туралы келісімі.
Нотариус тараптарға олар табыс еткен мәмілелер жобасының мазмұны мен
мағынасын түсіндіруге және оның мазмұны тараптардың шын ... ... және заң ... ... ... ... ... туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы).
Егер мәміле жасау сәтінде ... ... ... жеке ... ... есірткілік масаю халінде болса нотариус мәмілені
куәландырудан бас тартуға тиіс.
Қазақстан ... ... ... ... ... ... қара ҚР 05.05.03 ж. № 408-II ... 54-бап өзгертілді
(бұр. ред. қара)Тiркелуге жататын мүлiктi иелiктен алу және ... ... ... ... Тiркелуге жататын мүлiктi иелiктен алу және
кепiлге салу туралы шарттар иелiктен ... ... ... ... ... меншiк құқықтарын растайтын құжаттарды көрсеткен жағдайда
куәландырылуы мүмкiн. Тiркелуге жататын жылжымайтын мүлiктi ... ... ... салу ... ... сол ... ... жерде жасалады.
Қозғалмайтын және қозғалатын мүлiк ұғымы ҚРАКң 117-бабында берілген:
Жылжымайтын мүлiкке (жылжымайтын ... ... зат) жер ... ... ... екпелер және жермен тығыз ... ... яғни ... ... ... сай емес ... ауыстыру мүмкiн
болмайтын мүлiк жатады.
Мемлекеттiк тiркеуге ... әуе және ... ... iшкi ... ... ... жүзу ... ғарыштық объектiлер де қозғалмайтын
заттарға теңестiрiледi. Заң ... ... ... ... ... де ... мүмкiн. Қозғалмайтын заттарға жатпайтын мүлiк, оның
iшiнде ақша мен ... ... ... ... деп ... Заң
құжаттарында көрсетiлгеннен басқа реттерде қозғалатын мүлiкке құқықтарды
тiркеу талап етiлмейдi.
Қозғалмайтын заттарға меншiк ... мен ... да ... ... шек қою, ... пайда болуы, ауысуы және тоқтатылуы мемлекеттiк
тiркелуге тиiс. Меншiк құқығы, шаруашылық ... ... ... ... бiр жылдан астам мерзiмге жер пайдалану құқығы, бiр жылдан ... ... ... ... ... ... ... жылжымайтын
мүлiкке рента, сенiм бiлдiру арқылы басқару құқығы мемлекеттiк ... ... ... ... ... Қозғалмайтын мүлiкпен жасалатын мәмiле
осы Кодекстiң ... ... ... ... ... ... [14] ... мүлiкке құқықты және онымен жасалатын мәмiленi
мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асырушы орган құқық иеленушiнiң ... ... ... ... ... ... ... беру арқылы не тiркеу үшiн табыс
етiлген ... ... ... арқылы тiркеуден өткендiгiн растауға мiндеттi.
Қозғалмайтын мүлiкке құқықтарды және ... ... ... ... жария түрде өтедi. Тiркеудi жүзеге асырушы орган жасалған тiркеу мен
тiркелген ... ... ... кез ... ... ... ... мүлiкке құқықты немесе онымен жасалатын мәмiленi мемлекеттiк
тiркеуден бас тартқан не ... ... ... ... ... ... мүмкiн. Мемлекеттiк тiркеу тәртiбi және тiркеуден бас тарту
негiздерi осы ... ... ... ... құқықтарды және онымен
жасалатын ... ... ... ... Республикасы Заңымен
белгiленедi.
Нотариус жылжымайтын мүлікті иеліктен алу ... ... ... және т.б.) және өзге де ... мүлікке заттық құқықты иеліктен
алу шарттарын мүліктің тұрған жері бойынша, сонымен қатар ... ... ... ... - оның ... ... байланыссыз куәландырады
("Нотариат туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 2-тармағы).
ҚР Әділет министрінің 2006.16.01. № 13 ... ... ... ... ... ортақ бірлескен меншіктегі немесе
үлеске меншік құқығындағы мүліктің үлесін алуы ... ... ... Нотариалдық куәландыруды немесе ... ... ... мәмілелерді жасау кезінде нотариус мәмілелерді
жасауға ортақ бірлескен меншіктің басқа қатысушыларының ... ... ... ... ... ... министрінің 20.11.00 ж. N 527-к бұйрығымен 73-тармақ жаңа
редакцияда; ҚР Әділет министрінің 22.11.02 ж. N 175 ... ... ... ред. ... ... ... ... ортақ мүлкіне билік ету жөніндегі мәміле жасасқан кезде, егер
неке шартымен мүліктің өзге тәртібі ... ... ... керек болады. Сондықтан ерлі-зайыптылардың ... ... ... ету ... ... және белгіленген тәртіппен нотариалдық
куәландыруды және (немесе) тіркеуді талап ететін мәмілені жасасу үшін ... ... ... куәландырылған келісімін не иеліктен
айыруға жататын мүлік иесінің некеде тұрмайтыны туралы ... ... ... бipeyi ... ... сатып алу жөнiнде мәмiле
мен нотариалдық куәландыруды және (немесе) заңда ... ... ... ... ... ... кезде басқа жұбайдың келiсiмi қажет
("Неке және отбасы туралы" Заңның 33-бабының 2-тармағы). Бұл ... ... ... ... ... өз зайыбының келiсiмiмен сатылығын көрсетуi
тиiс.
ҚР Әділет ... 20.11.00 ж. N 527-к ... ... Егер жұбай нотариусқа өзі келіп, жылжымайтын мүлікті ... ... ... ... түпнұсқалығын куәландыру нотариатпен талап
етілмейді. Бұл ... ... ... жеке ... ... ... ... түпнұсқалығын тексереді, бұл туралы өтінішке белгі қояды
және жеке басты анықтайтын құжатты, оның нөмірін, ... ... ... ... ... ... некелік қарым-қатынастарын нотариус неке туралы
куәлік ... ... бұл ... ... ... ... және куәліктің
нөмірін және берілген күнін, құжатты ... ... ... ... ... ... ... иеліктен алуға нақты кім ... ... ... ... және ... ... көрсетілсе, нотариус шартты
куәландыру кезінде осы талаптардың орындалуын тексеруге міндетті.
Сенiмхат түсінігі ҚР АКң ... ... Бiр ... ... өз ... ... ету үшiн екiншi адамға (сенiм
бiлдiрген) берген жазбаша уәкiлдiгi сенiмхат деп ... ... ... және ... куәландыруын талап ететiн
мәмiлелер жасауға берiлетiн ... егер заң ... ... ... ... тиiс. ... куәландырған
сенiмхаттарға теңестірілетін сенімхаттар:
1) госпитальдарда, санаторийлер мен басқа әскери-емдеу мекемелерiнде
емделiп ... ... ... және өзге де ... ... ... мен ... әскери-емдеу мекемелерiнiң
бастықтары, медицина бөлiмi жөнiндегi орынбасарлары, аға және ... ... ... мемлекеттiк нотариалдық кеңселер мен басқа да нотариалдық ... ... жоқ ... бөлiмдер, құрамалар, мекемелер және әскери-
оқу орындары орналасқан ... осы ... ... оқу ... ... (бастықтары) куәландырған әскери
қызметшiлердiң сенiмхаттары, сондай-ақ жұмысшылар мен қызметшiлердiң,
олардың ... ... мен ... қызметшiлер отбасы мүшелерiнiң
сенiмхаттары;
3) бас бостандығынан айыру орындарындағы адамдардың бас бостандығынан
айыру орындарының бастықтары ... ... ... ... ... мекемелерiндегi кәмелетке толған әрекет
қабiлеттiгi бар азаматтардың осы мекеменiң немесе тиiстi халықты әлеуметтiк
қорғау ... ... ... ... ... үш жылдан аспайтын мерзiмге берiлуi мүмкiн. Егер сенiмхатта
неғұрлым ұзақ мерзiм көрсетiлсе, ол үш жыл ... ал егер ... ... ... күннен бастап бiр жыл бойы жарамды болады. ... ... ... ... ... ... келесі жағдайларда тоқтатылады:
- сенiмхат мерзiмiнiң өтуi;
- сенiмхатта көзделген әрекеттердiң жүзеге асуы;
- сенiмхатты берушi адамның оның күшiн жоюы;
- сенiмхат ... ... одан бас ... өз ... сенiмхат берген заңды тұлғаның тоқтатылуы;
- атына сенiмхат берiлген заңды тұлғаның таратылуы;
- сенiмхат берген адамның қайтыс болуы, оның ... ... ... ... ... немесе хабар-ошарсыз кеттi деп танылуы;
- сенiмхат берiлген азаматтың ... ... оның ... ... ... ... ... немесе хабар-ошарсыз кеттi деп ... ... ... адам ... ... ... ... күшiн кез
келген уақытта жоя алады, ал сенiмхат берiлген адам одан бас тарта алады.
Бұл ... бас ... ... ... ... ... тоқтатылу салдары: Сенiмхат берушi сенiмхаттың күшiн
жойғандығы ... ... ... ... ... ... алдында өкiлдiк ету үшiн өзiне белгiлi үшiншi жаққа
хабарлауға мiндеттi. ... ... ... 5 және ... ... ... ... реттерде дәл сондай мiндет
сенiмхат берушi адамның құқықты мирасқорларына да жүктеледi.
Сенiмхат берiлген адамға ... ... ... ... бiлуге тиiс болған кезге дейiн оның ... ... ... ... құқықтар мен мiндеттер сенiмхатты берген адам және оның
құқықты мирасқорлары үшiн үшiншi ... ... ... ... ... жақ сенiмхаттың тоқтатылғанын бiлсе немесе бiлуге тиiс болса ... ... ... ... адам ... оның құқықты мирасқоры
сенiмхат тоқтатылысымен оны дереу қайтаруға тиiс. Сенiмхаттың тоқтатылуына
байланысты осы сенiмхат бойынша басқа ... ... беру де ... ... ... ... ... және онымен жасалатын мәмiлелердi
мемлекеттiк тiркеу ... ... ... ... 1995 ... желтоқсандағы № 2727 Заң күшi бар Жарлығың; ... ... ... ... ... туралы Нұсқаулықты қара
Сенімхатты растау тәртібі. Сенімді ауыстыру
Нотариус пен нотариалдық iс-әрекеттер жасаушы лауазымды ... ... ... ... ... бiр немесе бiрнеше адамдардың атына
сенiмхаттарды куәландырады.
Қайта сенiм бiлдiру тәртiбiмен берiлетiн сенiмхат ... ... ... сөз ... ... ... ... ету бойынша нотариалдық
куәландырылуға тиiс. Қайта сенiм бiлдiру тәртiбiмен берiлген ... ... ... ... берiлген құқықтан артық құқық болмауға
тиiс. ... ... ... ... берiлген сенiмхаттың қолданылу мерзiмi
оның берiлуiне негiз болған сенiмхаттың қолданылу мерзiмiнен аспауы керек.
Нотариустар бір ... ... ... ... сенімхаттарды куәлан-
дырады.
Өкіл тікелей өзіне қатысты, бір мезгілде өзі өкіл ... ... ... ... ... бойынша іс-әрекеттер жасай алмайды.
Сенімхат мәтінінде оның жасалған (қол қойылған) жері мен ... ... ... аты, ... аты мен ... жері, тұратын жері (заңды
тұлғалар үшін - заңды тұлға ... ... ... мен ... ... және
сенім білдірілген адамның тегі, аты, әкесінің аты мен ... ... ... ... жағдайларда атқаратын қызметі де көрсетілуге тиіс.
Сенімхаттың қолданылу мерзімі ... ... және үш ... ... Егер ... мерзім көрсетілмесе, ол жасалған күннен
бастап бір жылға дейін күшін сақтайды. Жасалған күні көрсетілмеген сенімхат
жарамсыз ... ... ... ... жасауға сыйғатартылушы аталмаған және сыйға
тартылған заты ... ... ... куәландыру талап етілетін мүлікті басқаруға, мәмілені
жасауға арналған сенімхат, сондай-ақ қайта ... ... ... ... (Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 167-бабының
4-тармағында көрсетілген ... ... ... ... ... тұлғаның талабы бойынша оның атынан ... ... Бұл ... ... қол қойған лауазымды адамның
өкілеттігі тексерілуге тиіс.
Мемлекеттік органның, ... ... ... емес органның
атынан ақшаны және басқа да мүліктік ... ... ... беруге
сенімхатқа осы ұйымның бас (аға) бухгалтерінің қолы қойылуға тиіс. [14]
ҚР Әділет министрінің 20.11.00 ж. N 527-к; 07.07.04 ж. N 206 ... ... 04.11.04 ж. N 325 ... ... ... ... ... АКң 169-бабымен реттеледі. Сенiм бiлдiрiлген адам ... ... ... өзi ... тиiс. ... ... ... сенiм ауыстыруға
уәкiлдiк берiлген не сенiм бiлдiрушiнiң мүдделерiн қорғауға мәжбүр болған
ретте ғана ол осы ... ... ... ... ... ... ... бiлдiрiлген адамның өз өкiлеттiгiн ... ... ... ... ... 167-бабының 4-тармағында көзделгеннен басқа реттерде,
нотариат куәландыруға тиiс. Сенiм ауыстыру ... ... ... мерзiмi ол негiзге алынып берiлген алғашқы сенiмхаттың ... ... ... ... ... ... ... сенiм бiлдiрiлген адам бұл жөнiнде
сенiм бiлдiрушiнi дереу хабардар етуге және оған әлгi адам ... ... жерi ... ... ... хабарлауға тиiс. Бұл мiндеттiң
орындалмауынан, сенiм бiлдiрiлген адамға нақ өз ... ... ... ... өз ... берген адамның әрекеттерi
үшiн де жауапкершiлiк ... ... ... ... құжаттары: құрылтай
шарты мен Жарғыны куәландырады. Құрылтай шартын куәландыру кезінде нотариус
осы Нұсқаулықта белгіленген ... ... ... ... алады. Жарғыны куәландыру кезінде нотариус құрылтайшылардың
қолдарының дұрыстығын куәландырады.[14]
Нотариус құқықтық нысандардағы өзге ... және ... ... (өндірістік және тұтыну кооперативтерінің, ... ... ... ... қорлардың, қауымдас-тықтардың, мекемелердің,
мемлекеттік кәсіпорындардың және т.б.) құрылтай құжаттарын куәландырудан
бас тартуға құқығы жоқ.
Шаруашылық серіктестіктің ... ... оның ... немесе сенімхат негізінде қызмет ететін олардың өкілі
(өкілдері) қол ... ... ... ... ... мәтінінде немесе
Жарғыда куәландырылатын жазбада сенімхаттың тіркелген ... ... және ... ... ... Егер ... кәмелеттік жасқа
толмаған адамдар болса, онда құрылтай ... ... іс ... ... Нұсқаулықтың 63-тармағын есепке ала отырып куәландырылады.
2.3 Өсиетті растау. ... ... ... ... ... ол ... ... жағдайда өзiне тиесiлi мүлiкке билiк ету
жөнiнде өз ықтиярын бiлдiруi өсиет болып танылады. Өсиетті оны ... ... ... ... бар ... ... өзінің барлық мүлкiн немесе оның бiр ... заң ... ... ... де, ... де бiр не ... ... сондай-ақ
заңды тұлғаларға және мемлекетке өсиет етiп қалдыра алады. ... ... тиiс. Өкiл ... өсиет жасауға жол берiлмейдi.
Өсиет қалдырушы себебiн түсiндiрместен заң бойынша мұрагерлердiң
бiреуiн, бiрнешеуiн ... ... ... ... ... Егер өсиеттен
өзгеше туындамаса, заң бойынша мұрагердi мұрадан айыру оның ... ... ... ... ... ... Мұра қалдырушы өзінің
кез келген мүлкі, оның ... ... ... алуы ... ... ... да
өкім бар өсиет жасауға құқылы. Өсиет қалдырушы мұрагерлердің ... кез ... ... ... мүмкін, әртүрлі мүлікке қатысты бір
немесе бірнеше өсиет жасай отырып, өз ... ... оның ... да ... ... ете ... ... жасалған өсиеттiң оны жасағаннан кейiн кез келген
уақытта күшiн жоюға және өзгертуге ... және ... ... ... ... ... ... емес. Мұра қалдырушының өсиетте өзi
мұрагер етiп тағайындаған адамдарға, олар қайтыс ... ... ... ... ... мүлiктi белгiлi бiр түрде билiк ету мiндетiн жүктеуге
құқығы жоқ. [15]
Нотариус пен ... ... ... басқа да лауазымды
адамдар Қазақстан Республикасының заң ... ... ... ... ... және ... ... нотариусқа табыс еткен
өсиеттердi куәландырады (56-бап). Өсиеттердi өкiлдер арқылы куәландыруға
жол ... ... ... ... ... ... ... оның меншiк құқығын растайтын дәлелдемелер тапсыру талап етiлмейдi.
Өсиеттердi өзгерту және күшiн жою тәртiбi: Нотариус және ... ... ... да ... ... ... ... жою туралы
хабарлама алған, сол сияқты бұрын жасалған ... ... ... ... жаңа өсиет алған жағдайда, өсиеттiң нотариуста сақталған ... ... ... ... тiзiлiмiне бұл туралы белгi соғады.
Өсиеттiң күшiн жою немесе өзгерту туралы хабарламаны нотариат куәландыруға
тиiс.
ҚР 05.05.03 ж. № 408-II ... ... ... (бұр. ред.
қара)Нотариус мұра ашылған жер бойынша, бір ... ... ... ... бойынша, сондай-ақ егер заң бойынша мұрагерлер жоқ
немесе белгісіз болса, жергілікті атқарушы органның ... ... ... ... ... Мұраны сенімгерлікпен басқарушының
тағайындалуымен немесе оның таңдалуымен келіспейтін мұрагер заң ... ... ... ... құқылы.
Заң бойынша мұрагерлер келген жағдайда, сенімгерлікпен ... ... ... орны ... және ... ... ... төлене отырып, олардың талабы бойынша кері шақырылып алынуы мүмкін.
Сенімгерлікпен басқарушыны тағайындау туралы ... ... ... ... ... күні, уақыты мен жері;
2) қаулыны шығарған нотариустың тегі, аты, әкесінің аты, ... ... не ... ... ... ... тағайындалатын мұраны сенімгерлікпен басқарушының тегі, аты,
әкесінің аты, ... жылы мен ... оның ... ... төлқұжаттық
деректері;
4) мұра қалдырушының тегі, аты мен әкесінің аты, сонда-ақ қайтыс
болған күні, соған ... ... ... ... ... ... мүліктің
атауы мен тұрған жері көрсетіле отырып, мұралық мүлікті ... ... ... ... ... мұраны сенімгерлікпен басқарушының өкілеттігін түсіндіру жөніндегі
жазба;
6) мөрінің бедерлемесі қоса берілген нотариустың қолы болуға тиіс.
Мұралық мүлік сақтауға ... ... ... ... ... ... иеліктен айырғаны немесе жасырып қалғаны үшін және
мұрагерлерге келтірілген ... үшін ... ... ... ... ескертіледі. Тілхат мұралық мүлік тізімдемесі актісінде баяндалуы
немесе жеке құжат ... ... ... ... басқарушы мүлікті пайдаланудан іс жүзінде алынған пайданы
шегере ... ... ... ... және ... ... үшін ... өтем алуға, сондай-ақ екеуінің арасындағы
келісіммен анықталған мөлшерде сыйақы алуға құқылы.
Ашылған мұра туралы хабарлама ... ... ... жерi ... орны ... белгiлi мұрагерлердi бұл туралы хабардар етуге мiндеттi.
Егер мұрагерлердiң тұрған жерi немесе жұмыс орны белгiсiз болса, ... ... ... ... ... ... ... хабарлама
бере алады.
ҚР 05.05.03 ж. № 408-II Заңымен 61-бап жаңа редакцияда (бұр. ... бас ... ... оған ... ... ... беру туралы
өтiнiштердi қабылдау: Нотариус мұра ... орын ... ... ... ... мұрагердiң мұрадан бac тартуы немесе оған
құқық туралы куәлiк беру туралы өтiнiштi жазбаша нысанда қабылдайды.
Мұраға құқық туралы ... беру орны мен ... ... ... ... мұра ... ... нотариус мұраға құқық туралы
куәлiк ... ... ... ... куәлiк беру Қазақстан Республикасының
Азаматтық кодексiне көзделген мерзiмде жүргiзiледi.
Мұраға құқық туралы куәлiк беру тәртiбi: Мұраға ... ... ... ... азаматтық заңдарының нормаларына сәйкес мұраны
қабылдаған мұрагерлерге берiледi.
Мұраға құқық туралы куәлiк барлық мұрагерлерге, ... ... ... ... ... ... ... Нотариус қорғаншылықта
немесе қамқоршылықта жүрген, кәмелетке толмаған немесе iс-әрекетке
қабiлетсiз ... ... ... ... туралы куәлiк берiлгенi жөнiнде
оның мүлiктiк мүддесiн қорғау үшiн мұрагердiң тұрған жерiндегi қорғаншылық
және қамқоршылық ... ... ... ... ... ... өткен жағдайда мұраға құқық
туралы куәлiк уәкiлеттi мемлекеттiк органға ... ... ... ... ... түскен мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау,
одан әрі пайдалану және сату ... ... ... ... ... жүргiзедi.
Мұрагерлiк құқық бойынша мемлекеттiк меншiкке түскен мүлiктi есепке
алу, сақтау, бағалау, одан әрі ... және сату ... ... ... ... заң ... мұраға құқық туралы куәлiк берген кезде тиiстi
айғақтарды талап ету ... мұра ... ... болу ... мұраның
ашылған уақыты мен жерiн, мұраға құқық туралы ... ... ... ... адамдарды заң бойынша мұраны иелену үшiн ... ... ... ... ... ... құрамы мен тұрған орнын
тексередi. Егер заң бойынша бiр ... ... ... ... ... үшiн негiз болып табылатын айғақтарды табыс етуге мүмкiндiгi болмаған
жағдайда, олар мұраны қабылдаған және мұндай ... ... ... басқа
мұрагерлердiң бәрiнiң келiсiмiмен мұраға құқық туралы куәлiкке енгiзiлуi
мүмкiн.
Өсиет бойынша мұраға құқық туралы куәлiк беру шарттары: ... ... ... құқық туралы куәлiк берген кезде тиiстi айғақтарды ... ... мұра ... ... болу ... ... бар-жоғын, мұраның
ашылған уақыты мен орнын, мұралық мүлiктiң құрамын және ... ... ... ... ... ... ... үлеске құқығы бар
адамдар тобын анықтайды.
2.4 Нотариустың рәсімдеу жазбасы, мемлекеттік баж, ... ... ... ... ... куәландыру және нотариалдық
куәландырылған құжаттардың дубликаттарын беру, құжаттардың көшiрмелерi ... ... ... дұрыстығын, құжаттардағы қойылған қолдардың
түпнұсқалығын, құжаттардың бiр тiлден екiншi тiлге аударылуының ... ... ... ... ... ... уақытын
куәландыру кезiнде жасалады.
Мұраға алу құқығын, меншiк құқығын, азаматтың тiрi ... ... бiр ... ... ... жеке және ... тұлғалардың өтiнiшiн
басқа және жеке заңды тұлғаларға ... ... ... ... ... үшiн ... куәлiктер берiледi.
Мұраға сенiмгерлiк басқарушы тағайындалған кезде ... ... ... 05.05.03 ж. № 408-II ... ... ... (бұр. ред. қара)
Мемлекеттiк нотариат кеңсесiнде жұмыс iстейтiн нотариус пен аудандық маңызы
бар қаланың, ... ... ... ... ... ... ... лауазымды адамы нотариалдық iс-әрекеттер жасағаны үшiн
Қазақстан Республикасының Салық ... ... ... ... баж алады. Жекеше нотариус жасайтын нотариалдық ... ... ... салық заңдарында белгiленген мемлекеттiк баж
мөлшерiне сәйкес келетiн ... ... ... Қазақстан Республикасы
консулдық мекемесiнiң лауазымды адамы нотариалдық iс-әрекеттер ... ... ... тарифiмен белгiленетiн алым алады.
Жеке және заңды ... үшiн ... ... ... iс-
әрекеттерге ақы төлеу жөнiндегi жеңiлдiктер бұл адамдарға жеке ... ... ... iс-әрекеттер жасаған кезде де қолданылады.
Нотариалдық iс-әрекет жасау үшiн нотариус өзiнiң жұмыс орнынан тыс ... ... ... ... оған нақты көлiк шығыстарын өтейдi.
ҚР Салық кодексінің 497-бабы нотариалдық iс-әрекеттер жасағаны ... ... баж ... ... ... жасағаны үшiн, сондай-ақ ... ... ... бергенi үшiн мемлекеттiк баж мынадай
мөлшерлерде алынады:
1) ... ... ... ... (жер учаскелерiн, тұрғын
үйлердi, пәтерлердi, саяжайларды, гараждарды, құрылыстар мен өзге ... ... ... ... ... шарттарды куәландырғаны үшiн:
егер тараптардың бiрi заңды тұлға болса - 1000 процент;
құны 30 айлық есептiк көрсеткiшке ... ... ... туған аға-iнiлерi, апа-қарындастары
мен сiңлiлерiне, немерелерiне - 100 процент;
басқа адамдарға - 300 процент;
құны 30 айлық есептiк көрсеткiштен жоғары:
балаларына, жұбайына, ... ... ... ... ... немерелерiне - 500 процент;
басқа адамдарға - 700 процент; егер ... ... ... ... үй заемы бойынша алынған қаражат есебінен сатып алу
мақсатында жасалатын болса 200 процент;
2) ... ... ... ... (жер ... ... ... саяжайларды, гараждарды, ғимараттар мен өзге де
жылжымайтын мүлiктi) ... ... ... ... ... ... ... бiрi заңды тұлға болса - 100 процент;
балаларына, жұбайына, ата-анасына, туған аға-iнілерi, апа-қарындастары
мен сiңлiлерiне, немерелерiне - 50 процент;
басқа адамдарға - 70 ... ... ... ... айыру туралы шарттарды куәлан-
дырғаны үшiн:
егер тараптардың бiрi заңды тұлға болса - 700 процент;
балаларына, жұбайына, ата-анасына, туған аға-iнiлерi, ... ... ... - 200 ... адамдарға - 500 процент;
4) жалға беру, қарыз (ипотекалық тұрғын үй заемын қоспағанда),
кепiлақы, ... ... неке ... ... меншiктегi
мүлiк бөлiсi, мұрагерлiк мүлiктi бөлу, алименттердi төлеу жөнiндегi
келiсiмдердi, ... ... ... үшiн - 500 ... ... ... үй заемы шарттарын куәландырғаны үшiн - 200
процент;
5) өсиетхаттарды куәландырғаны үшiн - 100 ... ... ... туралы куәлiктi беру үшiн - берiлген әр куәлiкке
100 процент;
7) ... ... ... үлеске және бiрлескен ортақ
меншiк құқығындағы мүлкi бар өзге адамдардың меншiк құқығы туралы ... үшiн - 100 ... ... ... мен ... ... туралы сенiмхаттарды
куәландырғаны үшiн - 50 процент;
9) сату ... ... ... ... және ... ... куәландырғаны үшiн - 100 процент;
10) автокөлiк құралдарын ... ... ... ... ... үшiн - 200 процент;
11) өзге сенiмхаттарды куәландырғаны үшiн:
-жеке тұлғаларға - 10 процент;
-заңды тұлғаларға - 50 ... ... ... ... ... жөнiнде шаралар қолданғаны үшiн
- 100 процент;
13) теңiздiк наразылық ... үшiн - 50 ... ... ... мен ... ... ... растығын
куәландырғаны үшiн (әр бетiне):
-жеке тұлғаларға - 5 процент;
-заңды ... - 10 ... ... ... ... сондай-ақ құжаттардың бiр тiлден
басқа тiлге аудармасының дұрыстығын куәландырғаны үшiн (әр құжат ... ... - 3 ... ... - 10 ... жеке және ... ... басқа жеке және заңды тұлғаларға
өтiнiштерiн бергенi үшiн - 20 ... ... ... ... ... ... үшiн - 20
процент;
18) дубликаттарды бергенi үшiн - 100 процент;
19) банктерде ... ... ... ... ... ... үшiн (әр құжат үшiн):
-жеке тұлғаларға - 10 процент;
-заңды тұлғаларға - 50 процент;
20) жылжымайтын мүліктің кепiл шарттарын, ... ... ... ... талап етілетін құқықтарды және ипотекалық куәліктерді
куәландырғаны үшiн - 200 процент; өзге де ... ... ... - 700 ... ... ... ... үшiн және чектiң төленбегенiн
куәландырғаны үшiн - 50 процент;
22) құжаттарды және бағалы қағаздарды сақтағаны үшiн - әр айға ... ... пен ... шарттарын куәландырғаны үшiн - 50
процент;
24) Қазақстан ... өзге де заң ... ... ... ... ... үшiн - 20 ... және өзге де лауазымды адамдар жасаған барлық нотариалдық
iс-әрекеттер тiзiлiмге тiркеледi.
Нотариалдық iс-әрекеттердi, нотариалдық куәлiктердi және қаулыларды,
мәмiлелер мен куәландырылған ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... немесе нотариуста сақталатын
құжат жоғалған жағдайда, өз аттарынан ... ... ... ... ... ... ... заңды тұлғалар өкiлдерiнiң
жазбаша өтiнiштерi бойынша оларға жоғалған құжаттың дубликаты берiледi.
Құжаттың дубликатын беру ... ... ... ... отырып
жүргiзiледi.
Нотариалдық iс жүргiзу ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік органымен келiсу арқылы
Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi 1998 жылы бекiткен Нотариалдық
iс жүргiзу жөнiндегi ... ... ... ... Нұсқаулық
талаптарының сақталуына бақылау ... ... ... ... ... палаталары жүзеге асырады.
Мемлекеттік нотариустардың ... ... ... ... тәртіппен мiндеттi түрде мемлекеттік архивке
тапсырылуға ... Ал ... ... ... ... ... ... тәртіппен міндетті түрде ... ... ... ...... ... тiл туралы заңдарына сәйкес
жүргiзiледi. Егер нотариалдық iс-әрекет жасауды ... адам ... тiлдi ... ... құжаттардың мәтiндерi оның өтiнiшi
бойынша ақы төлеттiрiп аударылып берiлуге тиiс.
Нотариустың өз тегi, аты-жөнi көрсетiлген жеке мөрi (бұдан әрi - ... ... ... ... кеңсесiнiң атауы (мемлекеттiк
нотариус мөрi) немесе нотариусқа берген лицензия ... мен күнi ... ... ... мөрi) көрсетiледi, бұл мөр металдан
(металл қоспаларынан) арнайы жабдықта дайындалуы, оны дайындауға қойылатын
бүкiл ... ... және ... ... ... ... ... берiктiгiмен және бояғыштарға төтеп беру секiлдi
айрықша қасиеттерiмен сипатталуы тиiс.
Мемлекеттiк нотариустың мөрi "Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... ... ... және Әдiлет министрiнiң
1997 жылғы 01 тамыздағы N 64 ... ... ... нотариустың
мөрi туралы" Ереженiң талаптарына сәйкес дайындалады.
Жекеше практикамен айналысатын нотариус мөрiнiң ... ... ... ... мөрi ... Республикасы Әдiлет
министрiнiң 1997 жылғы 25 мамырдағы N 61 Бұйрығымен ... ... мөрi ... ... ... ... сәйкес
мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде дайындалады. Мөр ... ... аты мен ... атын жазу ... ... ... ... Әділет министрінің 04.11.04 ж. N 325 бұйрығымен 55-тармақ ... ред. ... ... ... ... ... тәртiппен аумақтық әдiлет органы жазбаша тапсырысы
бойынша жүзеге асырылады. Мөрлер арнайы ашылып ... ... ... және ... ... ... ... журналға қолдары
қойылғаннан кейiн ғана берiледi. Журнал қатаң есепке алынған және ... ... ... табылады. [15]
Нотариус мөрi куәландыру жазбасының мәтiнiнде нотариалдық ... ... ... ... қаулыда немесе тапсырмада олардың ... ... үшiн ... Мөрдi нотариалдық қызметке қатысы жоқ
құжаттарға соғуға жол берiлмейдi. ... ... ... мен ... ... нотариусқа жүктеледi. Мөр жоғалғанда немесе
ұрланғанда нотариус аумақтық әдiлет ... ... ... ... ... ... мiндеттi.
Мемлекеттiк нотариус қызметтен босатылған жағдайда не ... ... ... ... ... немесе керi
қайтарып алынғанда аумақтық әдiлет органы және ... ... ... алу және ... әрi осы мақсатқа пайдалануға болмайтындай етiп бедерiн
кетiру жолымен комиссиялы түрде жою шараларын ... бұл ... ... ... ... ... лицензиясы тоқтатыла тұрған
жағдайда мөр уақытша сақтауға аумақтық әдiлет органына ... ... ... үшiн тек көк және қою ... ... ... қара ... түрлi-түстi бояғыштарды қолдануға болмайды. Жойылған
мөрлердiң күшiн жойғандығы және ... ... ... әдiлет
органдарының республикалық және жергiлiктi басылымдарында жариялау қажет.
[15]
ҚР Әділет министрінің 30.12.99 ж. N 732 ... ... жаңа ... толықтырылды
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ НОТАРИАТТЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ
РЕТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
3.1 Нотариат ... ... ... ... осы ... ... ... белгілеуге яғни осы құқықтарды жүзеге ... ... ... заңдар және осы ... ... ... ... ... ... осы ... заң
үстемдігі қамтамасыз етіледі.
Нотариат туралы заңдар Конституция, Азаматтық ... ... ... ... және ... ... нотариалдық қызметтi
реттейтiн өзге де заңдарынан және заңға тәуелді актілерден тұрады. ... ... ... жүргізу кодексі ;
1. Жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті
сақтандыру тұралы ҚР заңы (2003 ж.);
2. ҚР Салықтар тұралы кодексі;
3. Неке және ... ... ҚР заңы ... ... ... ... ... ҚР заңы (18 наурыз 2002 ж.);
5. ҚР Консулдық Жарғысы (27.09.1999 ж.);
6. ҚР нотариалдық іс-әрекеттерді ... ... ... ... ж. 28 ... ҚР ... іс қағаздарын жүргізу жөніндегі Нұсқаулық (1998 ... ... ... және ... ... ... құқығына үміткер
адамдардың аттестациядан өту ережелері (2001 ж. 25 ... ... ... ... тіркеу туралы ереже (2003 жылғы 13
желтоқсан);
10. Жасалатын ... ... ... және ... іс ... ... сақтауын бақылауды жүзеге
асыру ережесі (2004 жылғы 5 шілде);
11. Адвокаттық қызметті және ... ... ... ... (2002 ж. 27 ... ... сынақтан өтушілері туралы ереже (2003 ж. 20 тамыз);
13. Жергілікті атқарушы органдардың нотариалдық іс-әрекеттер жасайтын
лауазымды адамдарын аттестациялау ... ... (1998 ... ... Консулдық заңдастыру туралы Ережелер (21.11.2000 ж.);
15. Жекеше нотариустың мөрі туралы ҚР ... ... ... ж.);
16. Нотариалдық қызметті лицензиялау ережесі (2007 ж. 2 маусым);
17. Нотариалдық және адвокаттық қызметпен айналысуға ... ... ... ... ... ж.);
18. «Шетелдік ресми құжаттарды ... ... жою ... ... 5 ... 1961 ж.) ... ... асыру
шаралары туралы» ҚР Үкіметінің қаулысы (24.04.2001 ж.);
19. Мемлекеттік органдармен және нотариустармен ... ... ... ... ... және ... ... таңдағы нотариаттың көкейкесті мәселелері
Қазіргі таңда нотариалдық қызметті реттейтін нормативтік құқықтық
актілердің жай-күйі осы ... ... ... ... көрінуде, ондай
кемшілікті заңға өзгерістер мен ... ... ... жою ... емес.
Бірақ көптеген нормативтік актілерге сан алуан өзгерістер мен толықтырулар
енгізілу арқылы өзекті мәселелер шешіліп келуде соның бірі осы ... ... ... ... ... ... ... сай нотариаттық
қызметті жетілдіру керектігі байқалуда.
Нотариатты ұйымдастыру жағына келетін болсақ қазіргі ... мына ... ... ... ... жекеше нотариустар мен мемлекеттік нотариустар,
мемлекеттік органдармен арақатынасы, құқық қорғау органдарымен арақатнасы
деген мәселелерді кешенді ... шешу ... Яғни бұл ... ... ... ... тең көзделу керек, себебі әділдікті
жүзеге асыратын бірден-бір органдардың қатарына нотариат органы да жатады.
Қазіргі таңда Қазақстандағы нотариат өзінің бірден-бір қиын ... ... ... сан ... ... өтіп өзінің дамуын
жалғастыруда. Көптеген нотариалдық қызметтер мәмілелерді, мұрагерлікті
рәсімдеу ... ... ... көптеген өзгерістерге ұшыраса да қазіргі
таңда жаңа көзқарастың керектігін көрсетуде.
Қазіргі ... ... ... ... ... ... және т.б. түрлерге бөліп қарастыруға болады. Ол
тақырыптарды төменде ... ашып ... ... ... ... ... заң актілерне
тоқталсақ, ең басты нотариаттық қызметті реттейтін нормативтік акт олар:
«Нотариат ... ҚР Заңы 14 ... 1997 жыл; ... қызметті жүзеге
асыруда басшылыққа алынатын ереже; «Жекеше нотариустардың азаматтық-
құқықтық ... ... ... туралы» ҚР Заңы 11 маусым 2003
жыл. және т.б. Қазіргі ... ... ... ... ... ... ... жария құқықтық институт ретінде мемлекеттің ... ... ... ... ... яғни ... тек ... аттарынан
ғана әрекет жасайды. ... ... ... ... яғни ... орган болып табылмайтын органдардың ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. Осы
мәселені шешу жолында тек нотариалдық палаталардың айналысуы осы міселені
шеше алмайды.
Нотариаттық қызметті ... ... ... ... ... де
белгілі бір қиыншылыққа әкеп тіреуде. Нотариаттық қызметті ... ... ... ... ... корі заңға тәуелді
актілерді көптігі орын алуда және де осы ... ... заң ... ... ... ... осы органдардың пікірлері, ойлары
назардан тыс қалып қоюда. Осыдан барып көптеген олқылықтар қазіргі ... алып ... Заң мен ... ... ... ... салдарынан нотариустар жіберген қателіктер ... осы ... ... ... бірінші кезекте нотариустардың
мойнына ілуде.
Қазақстанда нотариаттық қызметті реттеуде фундаментальді база жоқ
деуге болады. ... ... ... ... осы саланы түпкілікті зерттеген
ғылыми жұмыстар жок деуге де ... ... ... ... ... олар бет ... ғана ... кетіп отыр. Осы саладығы ... ... ... деп ... ... ... кездесуде,
сонда нормативтік базаның кемшілігі айтылмай қалуда. Осындай ... ... ... ... ... ... жоқ, ол көптеген уақыттан бері қалыптасып
келеді, сонымен қатар халық арасында нотариаттық қызметті ... ... ... ... орын алып ... Яғни ... ... тең
қатарда емес деген ой қалыптасып кеткен.
Қазақстанда жекеше нотариустардың пайда болуы ... ... ... ... туғызғаны анық байқалды, ... ... коп ... ... ... ... өзінің қызметіне лайық білімі
мен тәжірбиесі аз мамандар салдарынан деуге болады. Совет ... ... ... ғана ... олар ... орган ретінде
қызмет атқарып белгілі бір жауапкершілікте болса, жекеше нотариустар
тәуелділіктен ... ... ... пе ... жол беріп
кеткендері де болды.
Бастапқы кезде ... ... ... жеке ... ... ... ... көзі ретінде қарады. Тағыда өзекті ... ол ... ... көрсеткені үшін төленетін ақы. Ол ... ... баға ... ... кездер де орын алғаны мәлім. Осы мәселені
шешу жолдары әлі күнге ... ... ... тек ... ... ... көптеп
келуі осы саланы біраз тығырыққа тірегені белгілі, себебі олар осы ... ... табу көзі ... ғана ... ... ... ол ең біріншіден
әділдіктің көрінісі болып табылады. Ол ... жол ... ... деуге де болады. Дауласуға жақын адамдар ... ... ... адамдар нотариусты туғызған деген принцип бірінші кезекте
тұру керек.
Совет үкіметі ... ... ... Министрлігінің құрамында
болып мемлекеттік орган ретінде қарастырылды. Қазіргі таңда ... ... ... ... сотта көптеген істер қозғалуда.
Көптен бері жұмыс істеп келген үлкен мамандар да қазіргі ... ... ... ... ... кетіп жатыр, ал жаңа мамандарды
дайындайтын арнайы оқу орындарының жоқтығы салдарынан жаңа кадр ... ... ... дамыту жолында оны бизнес көзіне айналдыру
құқықтық ... ... қате ... ... Ол ... атында тұрғандай
нотариаттың әділдіктің бастауы, негізі, іргетасы деген ... ... ... ол ... ... даму ... ондай жолсыздыққа жол
бермеген.
Қазіргі кезде қызмет атқарып ... ... осы ... ... ... бір заң актісіне біріктіру мәселесін ұсынуда.
Бұл біздің ойымызша дұрыс, оны былай көрсетер едік:
1. Заң мен заңға тәуелді ... ... ... ... ... ... ... Заңға тәуелді актілердің осы саланы реттеуде өзінің күшін азайтады;
3. Аткарушы органдар өзінің қарауы бойынша өзгерістер мен ... ... ... ... ... қабылдау мәселесі де орын алып
отыр. Бірақ бұл біздің ойымызша әлі ... емес ерте ... де ... бір ... реттеу үшін ол әлі пісіп жетілген жоқ.
Біздің ойымызша осы мәселені қазіргі таңда осы саланы реттейтін ... ... бір ... ... ... керек. Осындай әртүрлі
жинақтар қазіргі таңда көптеп шығуда және ол ... ... ... ... ... Осы ... ... мемлекеттік тұрғыда жүзеге асуы керек.
[12]
Нотариалдық бірлестік пен Әділет органдарымен ... да ... ... ... ... ... Осы ... шешілмеуі салдарынан сотта
көптеген арыз-шағымдар түсіп дауы туғызып келеді. Осының барлығы ... ... ... ... ... ... ... барып шығады. Әділет
органының басқарып отырғаны дұрыс. Біздің ойымызша ... ... ... жолы ол екі ... ... келісім арқылы жұмыс істеуі.
Мысал ретінде бірігіп меморандум не келсімге ... ... ... ... әр жақ ... ... көрсетіп кетеді. Және де осы келсімді жасау
барысында ғалымдарды, әсіресе шет ... ... сол ... үлгілерін алуға болады.
Жоғарыда аталған келсім жасалып жатса нұр үстіне нұр ... ... ол ... әділдікті, тәртіпті туғызар еді. Ал ол өз кезегінде
сотта даулы мәселені азайтып нотариус органдардының ... ... ... ... ... осы ... ... ерекше орын алады. Себебі
қазіргі ... ... ... ... ... дүние жүзілік
шарауышылық, құқықтық, әлеуметтік қатынастарға түсуі теориялық доктринаға
сүйене отырып ... ... ... ... ... ... ие.
Әлеуметтік тұрғыда нотариус мәртебесі ол жария құқықтық орган ретінде
құқық бұзушылықтың алдын алатын орган ретінде көруге ... ... ... ... ... құқықтық орган ретінден тануы
заңдылықтың күшейуіне негіз ... еді. ... ... ... емес орган
ретінде нотариустардың қызметін жоғары ... ... үшін ... ... ... ... Себебі нотариаттық қызметтің негізгі мәні ол
заңдылықты сақтаудың алғы шарты, фундаменті болып ... ... ... және ... бола тұра ... ... ... ие, себебі ол халыққа заңдық ... ... ... ... ... ... ... арттырады. Қазіргі таңдағы нарықтық
қатнастардың аса қарқынды ... ... ... ... ... өсуі осы ... реттейтін нормативтік базаны халықара-лық
тұрғыда біріктіру, ... ... ... даму ... ... қызметті
дамыту мәселелері қазіргі таңда назардан тыс қалуда. Біз осы мәселені ... ... ... ... даму ... да орын ... ... болады.
Соңғы кезде даулы мәселе катарына нотариустардың мөр ... ... ... ... қойылу мәселесі де көтерілуде.
Біздің ойымызша бұл дұрыс емес онда ол мөртаңба белгісіз ... ... ... жол ... ... ... ... Осы мәселені халықаралық
тәжірбиеге сүйене отырып шешкен жөн болар еді.
Нотариалдық ... ... ... да ... ... ... ... органдар арасында орны атқаратын қызметіне сай бір
қатарда тұр ... ... ... озге де ... ... заңдылықты қамтамасыз ету
органдары қатарындағы орны мен ролі осы ... ... ... ... әртүрлі мәмлелер мен келсімдерді заңдастыруы, яғни
халықтың ... ... ... ... Өз ... ... әрі ... нотариат – азаматтық қатнастады реттеуде заңдылықтың кепілі
болып табылады.
Тиімді қызмет атқаратын нотариус – бұл ... ... ... пен ... ... ... қызметтің жария болуы осы оның
жасаған әрекеттері мемлекеттік тұрғыдан ... ... ... ... ... ... мәселе де әлі күнге
өзекті болып отыр. Өз қызметін доғарған нотариустардың жасаған ... ... ... ... бақылау жағы да өзекті.
Нотариус архиві – кез келген нотариустың қызметін объективті бағалауға
байланысты ... күші бар ... ... ... Бұл ... ... ... өткеннен кейін де маңызды болуынан байқалады. Архив
мәселесін қазіргі ... ... ... ... бұл ... орны ... әкеп соқтырары сөзсіз. Біздің ойымызша архив ... ... ... ... жіті ... болғаны дұрыс, бақылау жағы
неғұрлым қатал әрі жүйелі түрде жүргізіліп отыруы тиіс. [12]
Қ О Р Ы Т Ы Н Д ... ... ... ... мәліметтердің
барлығы осы ... ... ... ... ... Осы ... байланысты жүргізлген зерттеулер нәтижесінде бұл ... ... ... оның ... ... ... ... орны, жауабын таппай жүрген ... ... ... ... ... ... ... Республикасында қалыптасуы
және ... ... ... ... ... ҚР ... қоғамда бұл салаға деген сұраныстың артуы, тарихи ... ... ... ... меншік қатынастарының
пайда ... ... ... ... ... отырып келесідей көз-қарстардың қалып-
тасқанын байқаймыз;
Нарықтық экономика ... ... ... негізгі
құқықтық нормативтік актілердің бірі ... ... ... ... ол ... ұйымдастыру негіздерін реттейді. Жеке
нотариустың пайда ... ... ... және ... құқықтары мен ... ... ... Олар рәсімдеген құжаттар бірдей заңды ... ... ... ... ... жеке ... ... дауларды даусыз ету, сондай-ақ ... ... ... мен ... мүдделерін қамтамассыз етеді.
Барлық мемлекеттердегі құқықтың даму ... ... ... ... ... ... Себебі, нотариустар заңи
мәні бар фактілерді ... ... ... отбасылық ,
мұрагерлік және ... да ... ... ісін жүзеге
асырып өз қызметін атқарып ... ... ... ... елімізде нотариаттың
қалыптасып жаңа жағдайларға бейімделуі ... ... ... сол баяғы КСРО уақытындағы ... қала ... ... ... ... ... сай ... атқару барысында біраз
қиыншылықтарды туындатты. Нотариустар бұл ... осы ... ... қызмет ретінде жүргізді, яғни оның ... ... ... ... ... Нотариаттық кеңселер алдында өшіреттер
көбие түсті, осыған орай мемлекетімізде ... ... ... ... ... өзі бұл ... ... жеткілікті
болмады. Осыған орай 1994 ж ... ... ... ... ... 1997 жылы «Нотариат туралы» заң ... ... ... ... ... мәселелерді шешуде маңызды
болды. Республикамызда нотариаттық ... жаңа ... ... ... бастады.
Нарықтық экономикаға сәйкес ... өз ... ... ... заңи ... ... ерекше орынға ие болды және
мемлекетпен халық ... ... ... ... нотариаттық
қызмет көрсетулердің қазіргі ... ... сай ... ... енді ... ... ... институты негізіңде
өзін ... ... оның ... қызметтері де барған
сайын ... ... ... болып келеді. Бұның ... ... ... мемлекетімізде әлі ... ... ... және бұл сала әлі ... келе ... сала ... ... қызметің біздің мемлекетіміздегі қазіргі қоғамдағы
орны ерекше ... ... ... ... ... ... ... атқаратын қызметтер де артып ... оның ... ... ... ... осы қызметтердің халықаралық
стандартқа ... ... ... үшін осы ... ... ... мемлекет тарабынан ... ... ... оның
құқық саласындағы рөлінің одан әр ... ... ... - нотариаттық қызметтің ... ... ... келесі мәселелерді анықтады.
Нотариаттық қызметтің ҚР ... оған ... ... ... немесе оның ... ... ... ... заңи ... ... ғана ... сонымен қатар
жеке және ... ... ... жасалған шарттар ... ... жан ... ... ... ... кез ... саласында өз орнына ие ... ... Оның ... жасасу
кезінде қатысуы, қатысушы тұлғалардың ... ... ... бекітіп, сотта дау ... ... ... ... ... отырып нотариус тек олардың ... ... ... ... да ... ... ... мемлекет атынан ... ... ол заң ... ... өз құзіреті шегінде
қатаң ... ... ... ... ... ... жеке ... қызметінен, тұрақты жария құқық
реттіңде қалыптасуына әкеп ... Күні кеше 90- ... ... ... алар алдында заң ... ... ... ... ... заң ... нарықтық экономика
дамуынан арта қалып ... ... ... ... ... тұрды,
заңдардың көбін өзгертіп толықтырып жаңа заң ... ... ... бірі болып табылды.
Дегенімен, қолданыстағы ... ... ... ... ... бермеді .
Мемлекетіміздің жаңа нарықтық ... ... ... ... ... нашарлатып жіберді. Ал
нотариаттық ... ... ... ... күнге арта түсті,
осыған байланысты ... ... ... ... ... ... көбейтіп жатсада, нотариаттық кеңселердегі
мәселерді ... ... ... ... орай 1997 жылы ... заң ... ... туралы» Заңның қабылдану ... ... ... ... манаполияның сабын ... соң ... ... ... ... ... қазіргі заман талаптарына сай ... ... келе ... ... ... ... талаптарына лайықты болуы
керек болды. Осы ... бері 10 ... ... ... өтті,
осы аралықтар кезінде нотариаттық кеңселер алдында тұрған ... ... ... ... ... және ... ... сапасы жоғарылады.
Иә біздің нотариаттық ... ... ... күнге
артуда және біздің мемлекетіміздің нотариаттық ... ... сай ... күн де алыс ... Қазіргі уақыттың өзінде
шетелдік ... ... ... ... қызметтер
халықаралық стандарттарға ... ... ... ... ... шетелдік Еуропа ... өз ара ... ... ... ... уақытта Латындық одақтастар
мемлекеттерінің нотариатының толық ... ... ... ... ... ... ... нотариаттық қызметтер халықаралық
стандарттарға көтеріледі.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ЖӘНЕ НОРМАТИВТІК ... ... ... ... / ... 1995 ... ... қабылданған (7-қазан 1998 жылғы №284-І, 21-
мамыр 2007 жылғы № ... ... ... ... енгізілген
өзгертулер мен толықтырулармен бірге) // ... ... ... – 1996. -№4. – 217-қ; 1998. -№20. – 245қ.;
2007. - №10. – ... ... 1997 ж. 14 ... № 155-1 ... ... ... бірге.,Юрист.,2010.
3. М. Хасанаева. Наша история // Бюллетень нотариуса.- 2001.-№5.
4. Ведомости Верховного Совета ... ... 1979, ... ... Т.И, Галеева Р.Ф, Ярков В.В. Настольная книга
нотариуса: в 2-х томах. Том 1. –М: БЕК, ... ... К.К. О ... «принципы Конституции Республики
Казахстан» // Вестник Университета им. Д.А. Кунаева.2002. -№5 .
7. ... Ғ.С, ... А.С. ... және ... теорииясы.
Алматы:Жеті Жарғы, 1997 ж.
8. Гуреев В.И Нологовое право. М : Экономика, 1995 ... Я. ... ... состав и недостатки русского нотариата/
Нотариальный ... ... ... ... // В ... ... ... эксклюзивные, раритетные
материалы по русскому нотариату.-М: «Аир – Арт» , ... ... ... ... ... қалыптасуы.
Источник: o_natariate.doc. База данных частнопрактикующих нотариусов
.
11.Источник: ... ... в ... ... ... ... нотариальной палаты Казахстана
http://notariat.kz
13.Современый нотариат Источник : Сайт ... ... Ж.Қ., ... А.Х., ... А.С., Нотариаттық іс
әрекеттер және оларды іске асыру ережелер, ... ... ... ... іс ... ... ... бекіту туралы Қазақстан Республикасы Әділет
министрінің 1998 ж. 16 ... N 83 ... ... мен
толықтыру.бірге., Юрист.,2010ж.
16. Нотариаттың пайда болуы мен даму тарихы. Источник: Coogle.
http\\www.notariate.kz.
17.Жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн
мiндеттi ... ... ... ... 2003 ... ... № 435-II Заңы. өзгертулер мен ... ... ... іс қағаздарын жүргізу
жөніндегі Нұсқаулықты бекіту ... ... ... ... 1998 ж. 16 ... N 83 ... ... мен
толықтыру.бірге., Юрист.,2010ж.
19.Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 1998 ... ... N 539 ... ... Қазақстан Республикасында
нотариаттық іс-әрекеттерді жасаудың тәртібі ... ... ... ... Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13-шiлдедегi Азаматтық
iс жүргiзу кодексi. өзгерт.мен толықт. бірге.,Юрист.,2010.
21. ... ... ... Под ред. В.А. ... ... Д.М. ... – М.:ТОО «Фирма ГАРДАРИКА», 1996.
22. Правовые основы нотариальной ... ... Под ред. ... – М.: БЕК, 1994. - 192 ... ... юриста. Введение ... ... ... - М.: БЕК, ... Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегі Қылмыстық
кодексi. өзгерт.мен толықт. бірге.,Юрист.,2010.
25.Самойлов Б.Д. Брачные договоры // Юридический мир. - 2006. ... 3. - ... ... 1999 ... 27 ... ... өзгерт.мен толықт. бірге.,Юрист.,2010.
27.Барщевский М.Ю. Если открылось наследство… - М.: Юридическая
литература, 1989. - 137 ... ... ... М.А., ... ... Т.И., ... Р.Ф., Ярков В.В. ... ... в 2-х ... – М.: ... БЕК, 2003.
30.Профессиональная деятельность ... ... ... ... ... - М.: БЕК, 1997. – ... А. Преступный мир использует нотариусов в
корыстных целях // Юридическая ... - 8 июля 2001 г. - № 33. ... ... ... заңдылығын және
жекеше нотариустардың іс жүргізу ережелерін сақтауын бақылауды ... ... ... ... ... ... ... 2004 жылғы 5 шілдедегі № 202 бұйрығы.
33.Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право Республики
Казахстан. Т.2. Особенная часть. Учебник. - ... ... ... ... ... Под ред. А.Я. Сухарева,
В.Е.Крутских. 2-е издание, переработанное и ... М.: ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 88 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Каспий маңы ойпатының тұзды күмбезді құрылымдары35 бет
Тақырлардың қалыптасуының физикалық-географиялық жағдайлары102 бет
Тұзды жыныстар68 бет
Қазақстан Республикасындағы қаржы нарығының қалыптасуы,және қызмет атқару механизмдері48 бет
Қазақстан тарихы жоғары және арнаулы орта оқу орындарына арналған оқулық440 бет
Қазақстан экономикасының нарықтық қатынастарға өтуі122 бет
Қазақстандағы кеңестік мәдениет ошақтарының қалыптасуы78 бет
Үкіметтің қалыптасуының әлемдік тәжірбиесін салыстырмалы талдау27 бет
Ұйымдарды басқарудың методикалық және экономикалық негіздері73 бет
Жекеше нотариус4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь