Банктік менеджмент және оның ерекшеліктері

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

1 тарау. Банк менеджменті, оның мазмұны және ерекшеліктері ... ... ... ... .5
1.1. Банктік менеджменттің мәні, түрлері және
негізгі бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ..5
1.2. Банктік менеджмент қызметтері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10

2 тарау. «Каспий банкі» АҚ мысалында банк менеджментін талдау және бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16
2.1. «Каспий банкі» АҚ.ның басқару жүйесі және менеджменті ..16
2.2. «Каспий банкі» АҚ.ның менеджментін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23

3 тарау. Банк менеджментін жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
3.1. Банк менеджментін ұйымдастырудың шетелдік
тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ...27
3.3. Банк менеджментін жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...38
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .40
Нарықтық экономика жағдайында коммерциялық банктердің экономикаға тигізетін әсері зор. Олар нарықтық қатынастарды дамыта отырып, мемлекеттің экономикасын дамытады және жандандырады.
Сондықтан коммерциялық банктер менеджменті бүкіл банктің дамуын, оның болашақтағы табысы мен алатын орнына қатысы бар.
Дамыған елдерде банктік менеджментті өндірістің тиімділігін көтерудегі маңызды факторларға жатқызады.
Шетел банктердің тәжірибесіне қарағанда, банк қызметінің алға басуын қамтамасыз ететін стратегиялық бағдарламамен қатар, олардың менеджменттік, маркетингілік белсенділігінің дәрежелерін бөлек қарау керек. Жалпы айтқанда, «Менеджмент» деген ұйымдастыру мен басқарудың оңтайлы жүйесі. Осыған байланысты банктік менеджмент деген сөз, банктің және оның ұжымының қызметтерін ұйымдастыру мен басқару жүйесін білдіреді.
Қазақстан Республикасындағы банк секторының дамуы нарықтық механизмінің ең табысты және тұрақты элементтерінің бірі болып табылады. Біздің банк жүйеміз ТМД елдерінің ішінен алдыңғы қатарлы деп саналып, Ресейдің банк жүйесінен кейбір көрсеткіштер бойынша алға шықты. Сондықтан банк менеджментінің проблемаларын ашып көрсету өзекті болып саналады.
Банк менеджменті басқарудың ерекше ортасы ретінде тек дамыған нарықтық экономика жағдайында ғана пайда болады. Банк операцияларының өркениетті елдерде қабылданған деңгейге дейін жетуі келесі қызметтердің болуымен сипатталады: бағалы қағаздармен, несиелік карточкалармен, валютамен жүргізілетін операциялар, басқа банктер мен коммерциялық құрылымдардың акцияларын тарату мен үнемдеуге көмектесу, клиенттерге олардың қаражаттарын рационалды түрде салуға, инвестициялық жобаны бағалауға көмектесу, лизинг, факторинг басқа да қызметтер. Нарықтық экономика жағдайында несиелік мекемелер арасындағы қаржылық нарықтағы нақты бәсекеге негізделген, кәсіпорындарды мемлекеттік қаржыландыруға көшетін, инфляцияға әкелетін, нақты инвестициялық жобалар мен бизнес – жоспарларды нарықтық механизммен қамтамасыз ету, жаңа тауар массасын құруға көзделген банк менеджментісіз болуы мүмкін емес.
18 жыл ішінде егеменді Қазақстан терең экономикалық дағдарысты және сонымен байланысты халықтың өмір сүру деңгейін елеулі төмендететін барлық қызметтер мен тауарлар бағаларының күрт өсуін, бұрын байқалмаған жұмыссыздықты басынан кешірді.
Бүгінгі таңда көптеген қиыншылықтар артта қалды» деп қанағатпен айтуға болады. Реформалардың таңдалған бағыттарын тұрақты сақтаудың нәтижесінде дағдарыс бағындырылды. Соңғы жылдарда өнеркәсіптік және ауылшаруашылықтық өндіріс көлемінің өсуі байқалды; жекеленген кәсіпорындар өздерінің өндірістік күш – қуатын қайтадан қалыптастыруда; шағын және орта бизнес дамуда; басқа да өмірлік маңызы бар орталарда жұмыстар жақсартылуда. Осыған байланысты төлем балансының оң сальдосына қолымыз жетті, инфляция деңгейі біршама төмендеді, ұлттық валюта – теңгенің бағамы тұрақталынды, мемлекеттің қаржылық жағдайы жақсарды. Нарықтық инфрақұрылым жетілдірілгендіктен ақша – несие операцияларында, банктік жүйесінде банк менеджментінің қажеттілігі артты.
1. Саниев М.С. Ақша, Несие, Банктер. Оқу құралы – Алматы: Алматы экономика және статистика институты, 2004.
2. Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары. Оқу құралы/ - Алматы: Экономика, 2002.
3. Банковское дело. Под ред. О.И.Лаврушина. Издание второе, переработанное и дополненное. Москва «Финансы и Статистика», 2002.
4. Банковское дело/ Под ред. д-ра экон.наук Г.С. Сейткасымова. – Алматы: Қаржы-қаражат, 1998.
5. Роджер Лерой Миллер, Дэвид Д. Ван-Хуз. Современные деньги и банковское дело: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М,2002.
6. Риск-менеджмент и управление ресурсами коммерческого банка //Смирнов А.В. //Банки Казахстана №11, 2005.
7. Сарчев А.М. Ведущие коммерческие банки в мировой экономике. – М.:Финансы и статистика, 1992.
8. Банковское дело: Стратегическое руководство. – Под ред. В. Платонова, М. Хиггинса. – Издательство АО «Консалтбанкир», 1998.
9. Банковская система за десять лет независимости. Авторский коллектив под руководством Н.К. Абдулиной. Алматы 2004.
10. Современный маркетинг. Под ред. В.Е. Хруцкого. – М.: Финансы и статистика. -1996г.
11. Взгляд с Севера // Четвериков В.//Эксперт-Казахстан №5 (31) от 14 марта 2009 года.
12. Долан Э.Д; Колин Д и Розмари Дж.Кэмпбеллы. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – М.: СПб, 1994.
13. Капиталистическая система управления банком: сокращение издержек, минимизация риска, система мотивации всех подразделений. Повышения эффективности работы банка с помощью технологии Business Unit Management // Лунин В.Г.// Банки Казахстана, №9 2007.
14. Колесников А.И. Банковское дело. 1993, СПб
15. Менеджмент банков: Организация, стратегия, планирование М: 1997.
16. Миловидов В.Д. Современное банковское дело (Опыт США). – М.: 1992.
17. Мотовилов О.В. Банковское и коммерческое кредитование и финансирование инноваций. СП-Б, 1994.
18. Некоторые аспекты современного кадрового менеджмента в банке// Лисак Б.И.// Банки Казахстана №2 2005.
19. Некоторые аспекты упраыления персоналом и банковское образование// Захаров В.С. // Банки Казахстана №3 2007.
20. Вестник КазНУ, экономическая серия, 2004 г. №4; “Проблемы стабильности банковской системы РК” // А. А. Ильясов.
21. Мырзабеков Ш. Қазақстанның банк жүйесi ТМД көлемiнде бiрiншi орында: “Центркредит” банкiнiң директорымен сұхбат // Дала мен қала. – 2008.-1 қазан (№39).-13 бет.
22. Сайденов А. Г. «О перспективах развития денежно-кредитной политики и других направлениях деятельности Национального Банка» // Банки Қазахстана, №10, - 2008 г. 2-4 стр.
23. Н. Ә. Назарбаев. «Қазақстан әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» Жолдауы, Астана, 2009 жыл, 1 наурыз.
        
        Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің  экономика және бизнес
кафедрасы
Курстық Жұмыс
Тақырыбы: Банктік менеджмент және оның ... ... ... ... ... ... ... Банк менеджменті, оның мазмұны және ... ... ... мәні, түрлері және
негізгі
бағыттары...................................................................
...................... ......5
1.2. ... ... ... ... ... ... АҚ мысалында банк менеджментін талдау және бағалау
............................................................................
.........................................16
2.1. «Каспий банкі» ... ... ... және ... ... ... ... ... ... Банк ... ... ... Банк ... ... ... Банк ... ... ... ... ... ... коммерциялық банктердің экономикаға
тигізетін әсері зор. Олар нарықтық қатынастарды дамыта отырып, мемлекеттің
экономикасын дамытады және жандандырады.
Сондықтан ... ... ... ... ... ... оның
болашақтағы табысы мен алатын орнына қатысы бар.
Дамыған елдерде банктік менеджментті өндірістің тиімділігін көтерудегі
маңызды факторларға жатқызады.
Шетел ... ... ... банк ... алға ... ... стратегиялық бағдарламамен қатар, олардың менеджменттік,
маркетингілік белсенділігінің дәрежелерін ... ... ... ... ... деген ұйымдастыру мен басқарудың оңтайлы жүйесі.
Осыған байланысты банктік ... ... сөз, ... және оның ... ұйымдастыру мен басқару жүйесін білдіреді.
Қазақстан Республикасындағы банк секторының дамуы нарықтық механизмінің
ең табысты және ... ... бірі ... ... ... ... ТМД елдерінің ішінен алдыңғы қатарлы деп саналып, Ресейдің банк
жүйесінен кейбір ... ... алға ... Сондықтан банк
менеджментінің проблемаларын ашып көрсету өзекті болып саналады.
Банк менеджменті басқарудың ... ... ... тек ... ... жағдайында ғана пайда болады. Банк операцияларының өркениетті
елдерде ... ... ... жетуі келесі қызметтердің болуымен
сипатталады: бағалы қағаздармен, ... ... ... ... ... ... мен коммерциялық құрылымдардың
акцияларын тарату мен үнемдеуге көмектесу, клиенттерге олардың қаражаттарын
рационалды ... ... ... ... ... ... лизинг,
факторинг басқа да қызметтер. Нарықтық экономика жағдайында ... ... ... нарықтағы нақты бәсекеге ... ... ... ... ... ... ... жобалар мен бизнес – жоспарларды нарықтық механизммен
қамтамасыз ету, жаңа ... ... ... ... банк ... ... емес.
18 жыл ішінде егеменді Қазақстан терең экономикалық дағдарысты және
сонымен байланысты халықтың өмір сүру ... ... ... барлық
қызметтер мен тауарлар бағаларының күрт өсуін, ... ... ... ... таңда көптеген қиыншылықтар артта қалды» деп қанағатпен айтуға
болады. Реформалардың таңдалған бағыттарын тұрақты сақтаудың нәтижесінде
дағдарыс бағындырылды. ... ... ... және ... көлемінің өсуі байқалды; ... ... ... күш – ... қайтадан қалыптастыруда; шағын және орта бизнес
дамуда; ... да ... ... бар ... ... жақсартылуда. Осыған
байланысты төлем балансының оң сальдосына қолымыз жетті, ... ... ... ... ...... ... тұрақталынды,
мемлекеттің қаржылық жағдайы жақсарды. Нарықтық ... ақша – ... ... ... ... ... ... артты.
Сондықтан мен курстық жұмысымның тақырыбын «Банктік ... деп ... Бұл ... өзектілігі еліміздің нарықтық
экономикаға өтіп, қаржы ... оның ... ... қызметінің бүгінгі
әлемдік стандарттарға сай дамып келе ... ... ... дамытудың негізі банктік қызметтегі менеджменттің әрекетіне
тікелей байланысты болады.
Бұл ... ... ... ... ... ... ... дамуын көрсету болып табылады. Жұмыстың обьектісі - ... АҚ. Ал ... ... міндеттері – банк менеджментінің түсінігін
қарастыру, шетел мемлекеттеріндегі банк ... ... ... ... ... «Каспий банкі» АҚ мысалында банк
менеджментін талдау және бағалау.
Курстық жұмыс құрылымы келесідей: бірінші ... банк ... мен ... ... ... ... ... АҚ-ның басқару жүйесі мен банк
менджментінің ұйымдастырылуы туралы баяндалады.
Үшінші бөлімде банк ... ... ... зерттеледі,
сондай-ақ банк менеджментін жетілдіруге бағытталған ұсыныстар қарастырылды.
1 тарау. Банк менеджменті, оның ... және ... ... ... мәні, түрлері және негізгі бағыттары
Дамыған елдерде банктік менеджментті өндірістің тиімділігін көтерудегі
маңызды факторларға жатқызады.
Шетел ... ... ... банк ... алға ... ... ... бағдарламамен қатар, олардың менеджменттік,
маркетингілік белсенділігінің дәрежелерін бөлек қарау ... ... ... ... ұйымдастыру мен басқарудың оңтайлы ... ... ... ... ... сөз, банктің және оның ұжымының
қызметтерін ұйымдастыру және басқару жүйесін ... ... ... ... басқарудың ең оңтайлы жүйесін
қолданып, пайда табу. Бірақ, бұл банк менеджментінің ... ғана ... тиіс ... ... ... ... ... менеджмент қоғамдық тұтыну
қажеттігін қанағаттандыруға тырысуы керек. Бұл ... ... ... өндіру және қызметтерді көбейтуге көмек көрсетуі керек ... ... ... ... - ... активтері мен
пассивтерін, оның меншікті ... ... және де банк ... азайту болып табылады. Соңғы айтылған сөйлемнің маңызы зор.
Өйткені, қауіп банктің ... ... да ... ... ... пайда табу, әрқашан да, жоғарғы деңгейде тәуекелдікпен байланысты.
Көп пайда табудың мүмкіншілігі өскен ... ... те ... Банк
менеджменті осындай жағдайда қауіп пен ... ... ... ең
оңтайлысын табу керек.
Банк менеджментінің негізін қалаушы жағдай – алға қойған ... және де оған ... ... ... ... сайлау. /1, 248 б/
Жоспарлау арқылы банктер перспективаға мақсат, сфера, масштаб ... ... ... ... ... көздермен және шығындармен
өлшейді, салыстырады. Бұлардың бәрі қызметкердің жұмыс істейтін шекарасын
анықтайтын ағымды және перспективті ... ... ... ... көрсеткіштердің көмегімен банк қызметінің барлық тараптары
өзара ... ақша ... ... ... ... жаңа
сфераны іздеудің бағыттары мен қызметтерінің әдістері анықталады.
Банк менеджменті банктік сферадағы персоналды басқару мен банк ... ... ... ... Ол банк ісін ... ... басқарудың әдістеріне негізделген. (Кесте - 1)
Банк қызметі ойлаудың ерекшеліктері мен қызметкерлердің жүріс-тұрысын
анықтайтын арнайы бизнес сферасын көрсетеді, ал ол ... ... ... ... ... құрамы ағымдық және перспективті жоспарлауды,
талдау, реттеу және бақылаудан тұрады.
Кесте - ... ... ... ... есептер мазмұны ... ... | 1. ... ... қою, ... өмірдің негізгі |
| ... ... |
| | 2. ... ... және ... ... |
| ... ... ... ... ... |
| ... ету |
| | 3. ... қызметті басқару әдістемесін өңдеу |
| | 4. ... ... ... ... ... |
| ... ... ... таңдалған |
| | 5. Банк ... ... ... |
| |- ... ... ... ... |
| |- ... ... ... ... ... |
| |- ... ... ... |
| |- ... инновациялық жаңашыл потенциялы аймағы; |
| |- ... өсу ... ... ... |Банк қызметі әлеуеттік рынокта қызмет етуін бекіту |
| |2. ... ... ... және банк ... |
| ... ... |
| |3. Ұзақ және ... ... ... даму үшін |
| ... және ... ... жаңа ... құру |
| | 4. ... ... ... жаңа түрін енгізу|
| ... ... ... ... ... ... ... | 1. Жағдайдың өзгеру әдісін, қасиетін, ақшалай |
|құру ... ... ... ... үдерісі кезінде өңдеу, |
| ... ... ... ... |
| ... |
| | 2. ... ... етуде жаңа банктік |
| ... ... ... ... | 1. ... ... ... аударатын клиент |
|базасын ... ... ... ... ... жеке|
|қалыптастыру, сату|тұлға) банк қызметінің қасиетін бекіту позициясы ... ... ... инвестиция, трасттық) ... ... ... | |
| | 2. Жаңа ... ... ... ... алу |
| | 3. ... ... ... банктің |
| ... ... ... ... ... ... |
| ... ағымды құру |
| | 4. ... алу ... және | 1. ... өсуі ... | |
| | 2. ... пен ... ... |
| | 3. ... ... ... |
| | 4. ... ... ... ... ету |
| | 5. ... ... ... |
| | 6. Банк ... ... ... – | 1. ...... ... ... ... ... және қаржылық операцияларды тарату ... ету | ... | 1. ... ... ... келтіру, персоналды |
| ... ... ... даму ... бөлу және |
| ... ... ... көзі: Г.С.Сейткасымова. – Алматы: Қаржы-қаражат, 2006ж
негізінде жасалған.
Банктің ... ... ... және ... ... жалпы және
локальды перспективасын анықтайтын жоспарлаудың нәтижесі банктің бизнес
жоспарын ... ... ... жеке ... яғни: несиелік, депозиттік,
пайыздық, кадрлық, инвестициялық және басқа саясат бойынша ... құру ... ... ... ... жалпы және жеке бағыттар бойынша бағалау
үшін өткізіледі. Ол ... ... ... ... ... ... іске асырады. Талдаудың материалдары банктің дамуындағы
кері және оң ... ... ... ... және ... ... дұрыс емес ... ... ... өткізілген баланстың мәндерінің талдауы ... ... ... ... ... ... ... бағыттары
келесілер болып табылады:
• Банк қызметтерінің көлемді көрсеткіштерінің динамикасын бағалау.
Оған активтер, депозиттер, банктің меншікті капиталы, ... ... Бұл ... ... ... ... салыстыру арқылы өткізіледі. Ол ... ... ... осы банктің қай орнын алатынын
көруге мүмкіндік береді. Осындай аналитикалық жұмыстардың нәтижесі
нақты банктің даму ... ... ... ... ... базаны бағалау: көлемі, құрылымы және оның ... ... ... ... ... ... ... несие). Талдау банк ресурстарының жеке
баптарын жіктеу, ... ... ... ... және ... ... көрсеткіштерімен салыстыру
негізінде жүзеге асырылады. Ресурстық базаны бағалау банктің
депозиттік саясатын жасау үшін ... ... ... бағалау қаржылық коэффициенттерді есептеу
негізінде, ... ... ... ... салыстыру,
көрсеткіштердің деңгейінің өзгеруіне әсер еткен факторларды көру
үшін жасалынады. Талдаудың ... ... ... ... ... және ... анықтауға көмек береді;
• Банктің табыстылығын бағалау баланстың мағлұматтарын бағалау ... мен ... ... ... іске ... Талдау
кезінде банктің пайдалылығы мен табыстылығын білдіретін ... ... ... ... ... ... тиімділігі,
банктің табысы мен шығысының құрылымы есептелінеді. Осы талдаудың
негізінде банктің пайдалылылығын басқару механизмі жасалынады;
Жиынтық ... ... ... ... ... жеке ... бойынша банктің несиелік портфелін талдау, бағалы
қағаздар портфелін талдау, клиенттің несиелік ... ... ... ... талдау және т.б. аналитикалық жұмыстар жүзеге
асырылады. ... ... ... ... банк ... ... ... жасау үшін қолданылады.
Банк менеджмент жүйесіндегі реттеу коммерциялық банктерді мемлекеттік
қадағалаумен берілген шарттардың ерекшелігімен ... Банк ... ... ... ... көп ... мемлекеттік реттеу
банкті лицензиялауға қағидалы талаптар ... ... ... шектеу, капитал жеткіліктілігін, өтімділігін міндетті резервтер
құрауын қарастырады.
Осыған байланыста өзін -өзі реттеу жүйесі, яғни банк ... ... ... ... ... ... бекітілген міндеттер мен
нормативтерді орындауға бағытталады. Банк ішінде ... ... ... ... ... Банктің ұйымдастырушылық құрылымын жаңарту, яғни банктің болашақтағы
дамуын қамтамасыз ету үшін ескі ... ... және ... ... ... және ... ... және аналитикалық
қызмет бөлімдері;
• Банктік ... ... ... ... ... ... нұсқаулық және методикалық материалдарды жасаумен
жаңарту;
• Нақты қалыптасқан жағдайды еске ала ... ... ... ... ... мақсаттары мен басымдылықтарын дұрыстау;
• Қызметтің жеке бағыттары бойынша тәуекелдің көлемін шектеу бойынша
немесе тәуекелден ... үшін ... ... жүйе ... ... ... ... Кадрлық саясатты, персоналды оқыту жүйесін, банкішіндегі бақылауды
ұйымдастыруды ... ... ... ішкі және ... болып 2-ге бөлінеді:
Сыртқы бақылау Ұлттық Банкпен және сыртқы аудиторлармен жасалынады.
Банк ішіндегі бақылауды банк ... Банк ... ... ... ... болып табылады. Оның ... ... ... бойынша және ішкі аудит органдары ... ... ... пен кері ... табу үшін құрылатын жедел
жүйені құру және оларды жою үшін әрекет жасау банк ішіндегі ... ... ... табылады.
Сыртқы және ішкі бақылаудың арақатынасы Қазақстан ... ... ... актілері мен заңдылықтарын, банкаралық
ережелерді, сыртқы бақылаушы органдардың жазылымдарын орындаудан ... ... ... ... ... ... нақты көрініс
табады. Банк менеджментінің сферасы 2 блоктан тұрады: қаржылық менеджмент
және персоналды ... ... ... ... ... басқарудан, нақты
банктің мақсаттары мен міндеттеріне ... оны ... ... ... Қаржылық менеджменттің негізгі бағыттары келесілер
болып табылады:
❖ Банк қызметінің жеке сфералары бойынша ... ... ... ... ... ... ... және т.б.);
❖ Банктік маркетинг;
❖ Активті басқару;
❖ Пассивті басқару;
❖ Өтімділікті басқару;
... ... ... капиталды басқару;
❖ Несиелік портфелдерді басқару;
❖ Банктік тәуекелді ... ... ... ... бір ерекшеліктерінің болуы
қызметкерлердің негізгі контингентін әйелдер құрайтындықтан туады. ... ... ... ... ... жақсы өндіріс сферасын
қамтамасыз ету, даулы жағдайларды туғызбау маңызды орын ... ... ... ... ... ... және ... реттеумен, банктік іс-әрекетті қадағалаумен, ... ... ... ... ... ... банктік
менеджмент-бұл ақша ресурстарын пайдалану және құрумен байланысты қарым-
қатынасты басқару, яғни ... ... ... ... және
қызметшілерді басқару жиынтығы.
Банктік менеджментті қаржы ... және ... бөлу ... банктнгі объект құрылымына байланысты.Сондықтан
оны банктік іс-әрекет ретінде қарауға болады.
Кесте 2 Банктік ... ... ... ... ... |
|1.Активтер мен ... ... ... ... ... және ... ... ... ақы. ... ... басқару |2.Қызметшілерді таңдауды ұйымдастыру|
|4.Қарыз ... ... |3. ... ... ... ... ... |ұйымдастыру ... ... ... | ... ... ... | ... | ... ... ... А.М. ... ... ... в мировой экономике.-
М.: Финансы и статистика, 2005. негізінде құралған.
Банк-жеке және қарыз ... ... ... ... ... ... негізі ретінде қарауға болады
.Капиталға берілген осы түсініктеме адамдар арасындағы қарым-қатынастарды
анықтайды.Сондықтан адам ... ... ... ... ... ... ... қатынас.Банк үшін бұл пайда, өтімділік, тұрақтылық
т.б. болуы мүмкін.
Банктік менеджмент – коммерциялық банктің өз ... ... ... басқарумен байланысты тәжірибелік қызмет.Бұл аспектіде
банктік менеджмент басқару ... ... ... өңдеу жүйесі
ретінде көрінеді: активтік ... ... есеп – ... ... ... – экономикалық көрсеткіштердің орындалуы,
банктік аудит және бақылау және т.б.
Қаржылық қорды жасауды және оны тиімді пайдаланудың ... мен ... ... тұтынушыларға реинжинирингті бизнес
әдістемелерін қолдану, коммерциялық банктің жұмысын және оның ... ... ... ... ... менеджмент» деп аталады.
Қаржылық менеджменті:
1. Активтер мен пассивтерді басқару
2. өтімділікті басқару
3. Жеке капиталды басқару
4. Қарыз капиталын басқару
5. ... ... ... ... ... ... ішкі бақылауды ұйымдастыру
Қызметкерлерді басқару
1. Ұйымдастыру жүйесі мен еңбек ақысын администрациялау
2. Қызметкерлерді іріктеу мен орналастырудың ұйымдастырылуы.
3. ... ... ... ... алға ... мақсаттары да маңызды орын алады.
Қазіргі уақытта кеңінен қолданылып жүрген «қаржы менеджменті» ... көп ... ... ... ... ... ... ақша
ресурстарын пайдалану және қалыптастыру қатынастарын басқару деп санайды.
Коммерциялық банктердегі қаржы ... ... ТМД ... аз ... да ... тапты.
Коммерциялық банктердің қаржы делдалы сияқты ақша ағымын ... ... ақша ... ... тән ... жиынтығын
қамтуында. Бұл мәселені ... ... ... ... сақтау ережесімен дәл келеді. ... ... ... және ... ... ... ... позициялары
туралы мәселелерге еңбектер арналған.
Коммерциялық банктердің жұмыс істеу процесстері микроэкономикалық
факторлар мен ... ... ... ... ... байланыс өте тұрақты, 1-ші топтағы өнім
шығару бұл ... ... ... ... ... ... экономсика үшін алғашқы, Ұлттық Банк банк жүйесіндегі қайта ... ... ... ... ... қызықты. Бірақ шетелдік қаржы
жүйесінің Қазақстанның несие – банк ... ... ... ... ... ... ... жүйесінің тәжірибесі Қазақстан жерінде
таралуы керек, ал Қазақстан ... ... ... ... Банк ... ... менеджменттің өзіндік ерекшелігіне несие банктік
жүйенің экономикалық процестердегі біркелкі технологияларды қамтуында деп
білуге ... ... ... ... мнеджменттің басты
ерекшелігі – нарықтық экономикасының ... ... ... ... ... түрде басқару, яғни ерекше ... ... ... ... ... қаржылық операцияларды
зерттеу және банк клиенттерінің ақшасын басқару процесстері болып табылады.
Коммерциялық банктегі қаржылық менеджмент – бұл ақша ... мен ... ... ... ... менеджмент банк бөлімшелерін басқарумен және банк қызметін
әртүрлі процестердегі ... ... ... ... банк қызметтеріне басқарумен бірге ... ... ... ... ... ... сипатында маңызды мәселелер болып, ... ... ... ... ... ... ... қызметін субъектік түрде қарастыру және технологиялық процестердің
өндірістілігімен ұйымдастырушылық құрылымдары болады.
Банктер әрқашанда нарықтың жаңа қажеттіліктерін ... ... емес ... ұйымдармен бәсекелесуге даяр болуы керек.
Банктік менеджменттің негізгі ... ... ... ... ... байланысты банктік менеджмент қатынастар жүйесі ретінде
қаржы - экономикалық, құрылымдық - ... және ... ... ... ... ... ... сөзбен айтқанда,
банктік менеджмент бір – бірімен ... және бір – ... ... ... ...... көрсеткіштер (ҚЭ)
Ұйымдық құрылым (ҰҚ)
Функционалды – технологиялық құрылым ... ... ... ... ... ҚЭ ____ ҰҚ ... ... қаржы – экономикалық, ұйымдық және
технологиялық параметрлердің өзара байланысын басқарушы ... ... ... схема арқылы беріледі
Қазіргі уақытта Қазақстанда коммерциялық банктердегі ... ... – ол банк - ... ... шеңберінде несиелік
ұйымдағы экономикалық процесстерді ... ... ... ... ... ... ... негізгі ерекшелігі –
бұл ақшаның барлық қызметін жүйелі басқаратын экономикалық субъект.
Коммерциялық банктегі ... ... ... ... ... ... ... басқару процесі.
Коммерциялық банктегі қаржылық менеджменттің мақсаты – банктің қаржы
операциясын жоспарлауды қамтамасыз ететін функционалды-технология жүйесінің
қызметінің тәртібін талап етуді ... ... ... ... қызметінің объектісі: -
банктің қаржылық операциясын зерттеу үдерісі және банктің ... ... ... Қаржылық менеджмент қызметі коммерциялық банкте
- жүйелерді өңдеу және ... ... ... ... мен ... ... параметр мысалы коммерциялық банктің тұрақты болуына өз әсерін
тигізеді, оны 3-ші кестеден көруге болады.
3-кесте.
Коммерциялық банктің тұрақты болуына әсер ... ... ... ... ... ... пайдасының максимизациясы |Минималды жіберілген нормативті |
| ... ... ... максимизациясы |Банктің қаржылық операциясын |
| ... ... ... ету ... ... ... және ... қамтамасыз ететін пайда |
|ыдырату ... ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... мен көлемін |
| ... ... ... Колесников А.И. Банковское дело. 2004,СПб. негізінде құралған.
Коммерциялық банктің қаржылық менеджменті әрбір басқару жүйесі сияқты
екі жүйелікке бөлінеді:
1. Басқару ... ... ... ... субъектісі немесе басқарушы.
Басқарудың негізгі ... ... ... ... ... ... коммерциялық банктің істі айналымда
қаржылық операция көмегімен болады.
Басқарудың субъектісі ... ... ... басшы, басқару формасын
қамтамасыз етуіне объективті функция әсерін ... ... ... ... коммерциялық банктің қаржылық
менеджмент жүйесінде банктің қаржылық ... ... ... оның
тұрақтылығында көрініс табады.
Сондықтан 3-ші кестеде көрсетілгендей тұрақтылықтың 5 ... ... ... ... ... ... басқару функциясы болып
табылады. Төмендеуде коммерциялық банктің блогының ... ... ... ... ... ... ... тұрақты блогы
|Банктің қаржылық тұрақтылығы |1. Банктің қызмет ... ... ... ... ... ... ... |
| ... және ... ... ... |
| ... және ... |
| |2. Банк ... ... және |
| ... ... банктік қатердің |
| ... ... ... |
| ... |
| |3. ... ... мерзімді бағасы,|
| ... ... ... талдау және |
| ... ... ... ... банк ... |4. Банк қызметін жоспарлау: |
| ... ... және ... – |
| ... банк ... |
| |5. ... ... ... ... |
| ... ... құрылымды, |
| ... ... ... ... |
| |6. ... ... ... |
| ... ... әлеуетті ашу. |
|Банктің функциялдық тұрақтылығы |7. Банктің мамандырылуы. |
| |8. ... ... ... ... ... ... ... және банктің өнімдік |
| ...... ... |
| |10. Банк ... ... |
| ... және оның ... |
| ... ... банктің қызмет негізінде |
| ... ... ... |
| ... ... ... қызмет |
| ... ... ... ... ... ... |11. Банктің несиелік – инвестициялық |
| ... |
| |12. ... қор ... мен ... – |
| ... ... ... ... А.М. Ведущие коммерческие банки в мировой экономике.-
М.: Финансы и статистика, 2005. негізінде құралған.
Басқару ...... ... ... шикізаты безендіру
шарты бойынша сәйкес қозғалады (шарт).
Бұл үдерістің жағы басқару субъектісі арқылы – ... ... ... болады. Үдерістің экономикалық жағдайы банктің қаржылық
опреацияларына негізделеді, ... ... ... ... ... ... үдерісінің объектісіне сәйкес банк
клиентурасының ақшалай ағыны оның бағасы есебінде құрылып, ... ... ... ... ... ... менеджменті ол – ақшалай ... және ... ... қалыптастыру. Ол - ... ... ... ... ... ... ... банк қызметінің үдерісіндегі ... ... ... ... Қаржылық, ұйымдасқан – технологиялық ... ... ... ... мәнге ие, ақпараттық және қисынды–
аналитикалық мәселелері бар, коммерциялық ... ... ... субъектісінен технологиялық үдеріс оптимизациясын сипаттайды.
Соңғысы жүйелік талдау мәселесіне жатады (зерттеу, ... ... ... ... ... ... ... рационалдық
талаптармен, оптималды ұйымдық құрылым негізінде құру ... ... ...... ... ... ... мерзімі, банктің
қаржылық операцияларын жоспарлау және тартуды қамтамасыз ету және ... ... ... өз ... ... ... ... қор)
немесе коммерциялық банктің беріктігі мен оның табысын тұрақты ... ... үш ... ... коммерциялық банкте 3
іріленген басқару блогы түріндегі схема да ... ... ... ... ... блок басқару жүйесінде кешендік бағдарлама мен банк
қызметіне жобалауды өңдеуді, ... ... әсе ету ... ... және ... ... ... жүйелеу,
принциптік және жоспарлық техникалық тапсырмаларды беру,
жоспарға сәйкес ... ... және ... ... ... және ... жоспар, қаржылық –
экономикалық мониторинг және есепті ... ... ... ... менеджмент персоналының стратегиясын
өңдеу, мотивациясы, технологиялық үдерістің оптимизациясы және
ішкі ... ... ... ... ... ... ... блок банктің операциялық функцияларын жинау, нақты
банктің қызмет ету ... ... ... ... ... анықтауға әсерін тигізеді.
3. консалтинг, ... ... ... ... ... проблемасы және банкті қоршаған ортаның
қажеттілігі, банктің қаржылық қызметін технологиялық өңдеу мен
тарату және клиенттермен қарым–қатынасы.
2 тарау. «Каспий банкі» АҚ мысалында банк ... ... ... ... ... АҚ-ның басқару жүйесі және менеджменті
Каспий банкінің тарихы – оның жекешелендіру және ... ... ... ғана ... ол жаңа ... технологияларды енгізу,
банкингтің спекетрін ұлғайту, глобалдық стратегия ... ... ... ... ... және ... ... қатынаста. Банктің серіктестері болып шетелдік және қазақстандық
банктер, инвестициялық қорлар, заңды компаниялар, ... ... және ... болып табылады.
Қазіргі таңда «НОСТРО» шоты бойынша 35 банкпен корреспонденттік
қатынаста. Олардың 23-і шетел ... 6-уы ТМД ... ... ... 89, оның 54 шоты ... ... ал қалғаны шетел ... ... ... ашылған. Каспий банкінің корреспондент-банктер желісінде
жоғары деңгейлі мынадай банктер кіреді: American Express Bank Ltd, ... ... AG, Credit Suisse First Boston, Deutsche Bank AG, ... plc, The Chase ... Bank N.A., OOO ... Банк ... және ... банкі Moody,s Standard Poor,s , Thomson Bankwatch Bree секілді
рейтингтік мекемелермен ұзақ қарым-қатынаста. Жыл сайын осы ... ... ... ... ... ... ... зейнетақы қоры” ЖАҚ, “Казтелепорт” ЖАҚ, “Халық лизинг” ЖАҚ,
“HSBK EUROPE B.V.”, ... ... ... ... ... ... ... қоры» АҚ 1998 жылдың 2 ақпанында
құрылған және рейтингі бойынша республикамыздың зейнетақы қорлары арасында
бірінші орындағы аса ірі ... бірі ... ... ... ... ... банкі» (ЖЗҚ акцияларының ... ... ... ... ... ... ... компаниясы және
«Қазақстан Темір жолы» ұлттық темір жол тасымалдаушысы. Қор соңғы төрт жыл
бойы «Жыл ... ... ... «Қазақстанның жинақтаушы
зейнетақы қоры» номинациясы бойынша жеңімпаз болды. Қор қызметінің 2009
жылдың 1 ... ... ... ... саны – 1,069 млн. ... ... активтері – 89 млрд. теңге;
• Инвестициялық табыс – 21 млрд. теңге;
• Зейнетақы төлемдері – 4,5 млрд. теңге.
2009 жылғы 1 маусымдағы ... ... Қор ... 100 ... ... зейнетақы активтері жинақталған. Каспий банкінің ... қоры ... ... тартумен және зейнетақы төлемдерін
жүзеге асырумен қатар, өзінің зейнетақы активтерін ... ... ... ... жүргізу құқығынсыз делдалдық-дилерлік қызметпен
шұғылданады.
«Қазақшетсақтандыру» ЖАҚ шетелдік сақтандыру ... 10 ... даму ... ... ... жетті және соңғы үш жыл ... ... ... көш ... болып келеді.
«Қазақшетсақтандыру» компаниясы 1995 жылы шетелдік сақтандыру жөніндегі
мемлекеттік ... ... ... 2004 жылы ... ЖАҚ
акцияларының мемлекеттік пакетін жекешелендіру жүргізілгенде «Каспий банкі»
ААҚ акционерлерінің бірі ... 2005 жылы ... ЖАҚ ... ... тобы» ААҚ қосу арқылы қайта ұйымдастырылды.
Бүгінгі күні «Қазақшетсақтандыру» ЖАҚ республикамыздың ... ... ең кең ... ... ... бар ... ... болып табылады. Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің деректері ... ... ... үлесінің 20%-ы
«Қазақшетсақтандыру» компаниясы тиесілі.
«Қазақшетсақтандыру» компаниясы қызметінің 2009 ... 1 ... ... ... сақтандыру сыйлықтарының көлемі -5,751 млрд. теңге;
• Активтер – 2,126 млрд. ... ... ... – 697,645 млн. ... Меншікті капитал – 1,064 млрд. теңге.
«Қазақшетсақтандыру» ҚР ... ... ... заңында
қарастырылғандай, жаңа үлгідегі лицензия негізінде Ұлттық Банк берген еркін
сақтандырудың 5 ... ... ... ... ... спектрін
ұсынады. Жуырда компания қайта сақтандыру қызметіне лицензия алды. Енді
жергілікті ... ... ... ... ... ... болды, бұл Қазақстанның ... ... ... қалдыруға мүмкіндік береді.
Компания корпоративтік сақтандыру секторында кеңінен танымал. EOS Risk,
AON Group, Heath Lambert Group, Lloyd,s ... және т.б. ... ... ... және ... топтармен жұмыс істей отырып,
шикізат және өнеркәсіптік өндіріс саласындағы ірі ... ... ... Лизинг» ЖАҚ 2002 жылдың 1 қаңтарында ... және ... ... ... ... ... ... Компания Caterpillar
(АҚШ), Volvo (Швеция), Wirtgen (Германия), Itochu (Жапония), ... Dressta ... және тағы ... ... кез ... лизингке береді. «Каспий ... АҚ ... ... және акционері болып табылады.
Компания қызметінің 2009 жылғы 1 ... ... ... ... ... – 2,255.1 ... теңге;
• Ұзақ мерзімді активтер – 1,494.6 млрд. теңге;
• Ағымдағы міндеттемелер – 204,139.3 млн. теңге;
• Ұзақ мерзімді міндеттемелер – ... млн. ... ... ... Каспий Банкінің серіктестері болып Lehman
Brothers, American Express Bank Ltd болып табылады. Lehman Brothers – ... ... ... ... ... ... және ... қызметін атқарады, ал American Express Bank Ltd – 1998 жылы Каспий
банкіне синдикатты займды ұйымдастырған болатын.
Каспий ... ... ... ... ... ... ... Case, Bracewell Ratterson, Baker McKenzie, Camerson McKenna, ... Monahan ... VIZA ... және MasterCard International төлем ... ... ... ... ... ... саны 80% -ды
құрады.
2005 жылы Каспий банкі жеке ... ... ... ... ... 1-ші орынды алды.
Каспий банкі үлкен мынадай банктік қызмет көрсетеді: ... ... ... ... ... операциялар, консультациялық
және сараптық қызметтер, интернет-банкинг, депозиттерді қабылдау және ... ... ... 624 ... ... ... және ... өкілеттіктері бар.
2005 жылдың желтоқсанында Халықаралық «Жыл таңдауы» фестиваль-байқауда
Каспий ... ... ... 2005 ... ең ... ... ие ... банкінің филиалдық желісі 624 құрылымдық бөлумшелерден, оның
ішінде 20 ... және ... 147 ... ... және 457 ... ... ... карточкаларына қызмет көрсету 365 банкоматтан, 1410 ... және 852 ... ... ... арқылы персоналдық компьютерлер мен ... ... ... жұмыс орнын босатпай-ақ шотының ағымдық жағдайын
тексере алады. Сонымен қатар шоттарды басқару бойынша тапсырма мен ... ... ... ... ... ... кепіл береді.
Банк клиенттеріне “Money Gram”, ... ... және ... ... есеп айрысу” жүйелерінің қызметтері көрсетіледі.
2009 жылдың 23 ақпанында Қазақстанның Каспий банкі (100 млн. ... ... тең) ... ... несие беру туралы келісімге қол
қойылды. Несиенің мақсаты – банктің ірі клиенттерінің экспорттық-импорттық
контрактілерін қаржыландыру. Несие ... ... ... 18 ... ... ... ... Либор мөлшерлемесінен асатын жылдық 1,5% -бен
берілді.
2008 жылды Каспий банкі “Интернет-Банкинг” бойынша төлемдерді ... ... ... ... ... олардың саны 35 ... 17 ... 32 және 3 ... ... ... ... ... Каспий банкі өз клиенттеріне дискета мен
смарт-карточкалардан басқа Minikey (USB) жаңа кілттік құрал мен ... ... ... Мамыр айынан бастап Интернет арқылы несиені
төлуге, қараша ... ... ... кез-келген зейнеткерлік қорына
ерікті төлемдер аударуға мүмкіндік берілді.
Сонымен қатар “Интернет-Банкинг” жүйесінің табыстары 2008 жылы алдыңғы
жылмен салыстырғанда (21%-ға ... 51,7 млн. ... ... ... ... ... ... айналым жыл ішінде 13-тен 15,4 млрд. теңгеге
дейін өсті. Ал басқа валютада мынадай көрсеткіштерге ... USD – 3,5 ... – 3,3 млн, RUR – 29,7 млн, GBR – 0,4 млн. ... ... ... саны 39% ... ... сүйенсек “Каспий банкі” Қазақстанның жеке
тұлғалары бойынша ... ... ... нарығында 70%-дан жоғары
бөлікті қамтиды.
Каспий банкі келесідей қызмет көрсетеді:
Несиелеу:
- 24 айға дейінгі негізгі және айналым капиталды ... ... ... ашу;
- ссудалық, пре-экспорттық қаржыландыру (шетел агенттіктерінің және
банктің несиелік сызығын пайдалана отырып қаржыландырады);
- овердрафт ... ... ... ... ... ... ... жүргізеді.
Қазіргі таңда Каспий банкімен келесі несиелеу бағдарламалары ұсынылған:
- Бизнес Lights;
- Кіші бизнесті ЕҚҚДБ несиелік сызығы бойынша несиелеу бағдарламаасы;
- Отандық ... ... мен ... ... ... ... ... өнімді қайта өндірумен айналысатын кәсіпорындарға
айналым құралдарын толтыруға субсидияланған ... ... ... ... ... ... овердрафт формасы бойынша қысқа мерзімді несиелеу
бағдарламасы.
Бизнес Lights. Кіші бизнес субьектілерін ... ... ... және жеке кәсіпорындар.
Несиелеу мақсаты:
- айналым қаражаттарын толтыру;
- негізгі құралдарды алу;
Бағдарламаның негізгі артықшылығы несиені жылына 12% -бен 7 ... ... беру ... ... ... ... ... және жұмысқа
кірісетін бизнес несиеленеді. Несиені алу мерзімі – несиелік ... ... ... 6 айға ... ... ... басқа банктен $100 000 дейін
алған заемды қайта ... ... ... жылжымайтын мүлікті және
депозиттерді қабылдайды. Несие АҚШ долларында беріледі.
Кіші ... ... ... ... ... ... бағдарламасы.
Бағдарламаның мақсаты кіші және орта компанияларға қаржылық қолдау көрсету.
Бұл бағдарлама ... ... ... айналысатын жеке
тұлғалар, сонымен бірге сауды қызметімен айналысатындар, микро- немесе кіші
кәсіпорындар, ... ... жеке ... ... ... ала ... мына мақсатқа беріледі:
- тауар, шикізат және материалдар алуға;
- өндірісті ұлғайтуға немесе қызмет көрсетушілердің көлемін ұлғайтуға;
- құрал-жабдықтар және транспортты сатып ... ... ... ... ... көрсету мақсатында сатып
алуға, салуға және жөндеуге;
- басқа да капиталды ... ... ... ... ... бизнес-жоспардың болуы
шартының жоқтығында. Бұл бағдарлама бойынша клиентке ... ... ... ... ашу жүзеге асырылады.
Кепіл ретінде айналымдағы тауарлар, ... ... ... ... депозиттер, жеке мүліктер
алынады.
Несие қолма-қол және қолма-қолсыз түрде теңге ... АҚШ ... ... ... ... және ... ... бөліктермен төлеу
арқылы жүзеге асырылады.
ЕҚҚДБ несиелеу бағдарламасы несиенің 2 түрін ұсынады:
1. «Кәсіпкерлер» ... ... ... ... ... Несие мерзімі: 3 айдан 4 жылға дейін
• Сыйақы мерзімі: АҚШ долларында айына 1,25%-дан жоғары, теңгеде айына
1,34%-дан жоғары
... ... ... 2-5 ... ... ... қамсыздандырудың құнынан 80%-дан жоғары несиені қайтару
кезінде қарыз көлемі азаяды, соған сәйкес сыйақы мөлшері де азаяды.
2. «Блиц» несиесі:
... ... 5000$ ... Несие мерзімі: 3 айдан 12 айға дейін
• Сыйақы мерзімі: АҚШ долларында айына ... ... ... ... ... Шешім қабылдау мерзімі: 2 күнге дейін
• Несие соммасы қамсыздандырудың құнынан 80%-дан жоғары несиені қайтару
кезінде қарыз көлемі азаяды, ... ... ... ... де азаяды.
• Жылжымайтын мүлікті кепілге берудің қажеті жоқ
• Құжаттардың аздығы
Отандық тауар өндірушілер мен ... ... ... ұсыну
бағдарпламасы. Бағдарлама отандық тауар ... мен ... ... ... ... ... ... қаражаттарды мақсатты қолдануына байланысты:
- айналым капиталын толтыру – ... ... ... ... ... – жылына 8%
Несие тек қана АҚШ долларында беріледі. Бір жобаны қаржыландырудың
максималды көлемі қарыз алушының ... ... ... кіші және орта ... үшін – 100 000 АҚШ доллары
- ірі кәсіпорындар үшін – 6 000 000 АҚШ доллары
Қамсыздандыру ретінде жылжымалы және жылжымайтын ... ... ... ... ... ... ... құралдарын толтыруға субсидияланған сыйақы мөлшері бойынша ... ... Бұл ... ... ... ... ... азайту болып табылады.
Азайту республикалық бюджеттің субсидияларының арқасында жүзеге
асырылады.
Кәсіпорындарды овердрафт формасы ... ... ... ... ... ... клиентке ұсынатын қысқа мерзімді несие
түрлерінің бірі болып ... ... АҚШ ... ... ... ... дейін береді. Өзгеше жағдайда ғана қамсыздандыруды қажет етеді.
Несие бөлімінің қызметіне несиелік өтінішті экономикалық ... беру мен ... ... процедураны жүзеге асыру кіреді.
Несиені берудің негізгі схемасы:
- Клиенттің өтінішін менеджердің талдауы;
- Керекті құжаттарды ... ... ... ... ... ... ... талдауға және т.б. өткізу үшін қажетті
құжаттарды алу;
- Клиент берген құжаттарды Заң ... ... ... Қауіпсіздік
қызметі және Қазынашылық қызметтерінің тексеруі;
- Жоба ... ... ... ... ... ... беруге
дайындау;
- Несиелік құжатнама құру.
Несиелік құжатнама ҚР-ның Каспий ... ... 1999 ... 16
тамыздағы Үкімі бойынша келесі құжаттардан тұруы қажет:
1. Құрылтайшылық және тіркеу құжаттары. Оған кәсіпорынды мемлекеттік
тіркеу және ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның жарғысы, бірінші басшылықтың және бас бухгалтердің
жеке мағлұматтары жатады. Сонымен бірге Қауіпсіздік Службасының және ... жоба ... ... ... Бұл ... ... клиенттің заңды негізін көрсетеді.
2. Бухгалтерлік және қаржылық құжаттар. Бұл клиенттің ... ... ... ... ақша ... ... ... есеп
беру, дебиторлық және кредиторлық қарыздар, салық органдарынан алынатын
салық және міндетті төлемдер ... ... ... ... құжат,
зейнеткерлік қорға аударылатын міндетті төлемдер ... ... ... ... ... ... ... ашылған
ссудалық шоттары және қарыздары туралы құжат және т.б. бұл ... ... ... ... ... ... ... кепілді қамтамасыз етуге беретін
құжаттарының ... ... ... түрі ... ... ... ... кепіл келісім-шарты, кепіл мүлігінің құнын ... ... ... ... ... және т.б. жатады.
4. Шығыс құжаттар. Оған жататындар: несиені беру ... ... ... және ... Дирекцияның шешімі, жобаның бизнес-
жоспары, банктік ... ... ... ... ... ... түрде қолдануды ... ... жоба ... ... ... қорытындысы,
мониторингтік есеп берулер.
Несие бөлімі мынадай бөлімдермен байланысты:
- Несиелік әкімшілік Басқарма;
- Заң ... ... ... ... есеп және есеп беру ... Операциондық Басқарма;
- Қауіпсіздік Департаменті;
Несиелік әкімшілік Басқарма несиелік құжатнаманың құжаттарының
түпнұсқасы ... ... ... ... ... несиелік
құжатнамасының ұлттық заңға қайшы келмеуін ... ... ... ... заңды талдауын жүзеге асырады,
клиенттің құжаттарын ... ... ... ... ... жасалынатын шарттарды дайындайды.
2. «Каспий банкі» АҚ-ның қаржылық менеджментін талдау
«Каспий банкі» ... ... ... ең жоғарғы стандарттарды енгізуге
тырысады. Каспий банкінде несие ... ... ... мақсатымен
несиелеу бойынша операциялардан тәуелсіз қызмет ететін Тәуекел Басқармасы
құрылған.
Басқарманың басты функциясы – тәуекелге сәйкес несие ... ... ... субстандартты, қанағаттандырылмаған, күмәнді және
үмітсіз болып жіктеледі. ... және ... ... ... ... ... ретінде қарастырылады. Күмәнді және үмітсіз
болып жіктелінетін қарыздар төмен несие өтеу қабілеттілікке ие және ... ... да ... ... орын ... ... бір ... ие және
несиенің қайтаруын күмәнға қояды. Соңғы 3 жылдың ... 85% ... және ... ... ... ... жағдайын талдау. 2008 жылы Каспий ... ... ... баланста көрсетілген.
Ақша және оның эквиваленттері алынған қаражаттардың әділ құны бойынша
бағаланады, олар ... ... ... ... ... Оған
балансты құрған күннен есептегенде қайтару мерзімі 90 күн ... ... ... мен ... мекемелердегі қаражаттар жатқызылады.
Активтер. Банк активі 2008 жылы 398,2 млрд. теңгені ($3,1 млрд) құрады,
алдыңғы жылмен салыстырғанда 49,6 млрд. теңгеге ... 15% ... ... ... 2006 жылмен салыстырғанда 20% азайғандығын көре аламыз.
(сурет - 1).
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | ... - 1. Банк ... ... құрастырылған: www.halykbank.kz. негізінде жасалған.
Бағалы қағаздар. Бағалы қағаздар 2009 жылы ... ... ... ... ... 69% өсті (Кесте- 3).
5-кесте.
Саудалық бағалы қағаздар құрылымы (мың, теңге)
|Саудалы бағалы қағаздар |2008 |2009 ... ... ... ... ... Министрлігінің қазынашылық |6.209.751 |9.207.605 ... | | ... ... ... ... ... |
|облигациялары | | ... ... ... |2.493.542 |
|еурооблигациялары | | ... Даму |470.050 |169.404 ... | | ... ... қағаздар |23.506.982 ... ... ... ... ... |4.283.405 |5.656.840 |
Автормен ... ... ... ... ... ... ... мен өтеу мерзімі келесідей
болады:
6-кесте
Бағалы қағаздар сыйақы мөлшерлемесі және оны өтеу мерзімі
| |2008 |2009 ... ... | | |
| |% ... |% ... |
| | ... | ... ... ... ... |2007 |6% |2006 ... Министрлігінің |5,7%-16,9%|2007-2013 |7-17% |2006-2009 |
|қазынашылық | | | | ... | | | | ... |11,1% |2008 |11,1% |2008 ... | | | | ... | | | | ... | | | | ... |7,38%-8,6%|2008-2013 |7,1% ... ... | | | | ... | | | | ... Даму ... |2008 |9,1% ... |
|Банкінің»облигациялары| | | | ... ... ... ... міндеттемелері. Банк міндеттемелері 2008 жылы 363,8 млрд. тг ($2,8
млрд) құрады, оның ішінде халықтың салымы 224,6 ... тг ($1,73 ... Олар 2006 ... ... ... 52% ... мен Каспий банкінің заңды тұлғаларға қойылатын
тарифтерін салыстырайық.
Шотты ашу үшін Каспий банкінде ... ... 8200 тг. ... керек
болатын болса, БанкТуранАлемде – 9000тг, Казкоммерцбанкте - 10 000тг, АТФ
банкте – 5000 тг. ... екі шот ... ал ... ... Ал
аударымдарға келетін болсақ, оның ішінде теңгедегі банкішіндегі аударымдар
үшін сыйақылар Каспий банкінде 16:00 дейін –тегін, ... - 250тг; ... ... ... және АТФ банктерінде –
тегін.
2008 жылы жарғылық капитал 16 ... ... тең ... 2007 ... ... Жарғылық капиталы 74.226.000 жай акциядан және 24.742.000
артықшылығы бар акциядан тұрды (2006 жылы ... жай ... ... артықшылығы бар акциядан; 2005 жылы 54.226.000 жай акциядан және
0 ... бар ... ... ... Әр жай ... бір ... құқық
береді. Барлық акциялар теңгеде және номиналдық құны 100 теңгеге ... бар ... ... болып саналады және дауысқа құқық
бермейді. 1 акцияға 150,75 теңге мөлшерлемесінде ... ... ... төленген және айналымға шығарылған акциялардың
қозғалысы
| ... саны ... құны ... |
| ... |Жай ... |Жай | |
| |бар ... ... |бар ... ... | |
|2006 жыл соңында |( ... ... | | | | |0 ... ... |20.000.000|2.261.150 |2.000.000|4.261.15|
|аударымдар | | | | |0 ... жыл ... ... ... ... | | | | |0 ... |2.130.500 |( |213.050 |( |213.050 ... | | | | | ... жыл ... ... ... ... | | | | |0 ... көзі: Некоторые аспекты современного кадрового менеджмента в
банке// ... Б.И.// ... ... №2 2008. ... ... депозиттері – 224,6 млрд. тг құрады, оның ішінде ... 110,2 ... ... ... ... ... халықаралық рейтингтер оның рыноктағы ... ... мен ... ... көздерінің жоғарғы сапалығын
көрсетеді:
8-кесте - Каспий банкінің 2009 жылдың 17 ... ... ... рейтингі
|Moody,s Investors Service ... ... ... ұзақ ... ... ... prime ... валютасындағы қысқа мерзімді депозиттер |
|D-/ оң ... ... ... ... ... ... ... and Poor,s ... ... ... контрагенттік рейтинг |
|B ... ... ... ... ... ... болжамы ... ... ... ұзақ ... ... |
|B ... ... мерзімді рейтингі |
|D ... ... ... ... рейтингі ... ... ... ... болжам ... ... ... ... тарту мақсатында келесідей шаралар қарастырылған:
• Тікелей маркетинг. Тікелей маркетингте ... ... ... ... ... жарнама жасайды. Тәжірибе ... осы ... ... ... бизнестің иегерімен
кездеседі және оны ссуда алуға сендіру мүмкіндігі болады.
• Әкімшіліктің көмегімен жасалатын маркетинг. Әр ... ... және орта ... ... ... бар. ... бір рет ... және орта бизнес өкіледеріне жиналыс жасайды. Мұнда бизнес
өкілдерінің проблемалары талданады. Осы ... ... ... ... ... өнімдерді жарнамалайды.
• Ассоциация көмегімен жасалатын маркетинг. Алматы қаласында 30 ... бар. ... ... қаласы кәсіпкерлерінің
ассоциациясында 178 мүше бар. Осы ассоциацияларға несие менеджерлері
мүше бола отырып, ... ... ... бар.
Несие менеджері әр ай сайын, оның қоржынына енгізілген клиент рейтингін
қайта ... ... ... ... ... ... ... дамуды
қамтитын қысқаша талдау дайындау тиіс. Кез келген ... ... ... ... ол ... несие немесе қоржынның басқа бөліктеріне әсерін
тигізеді.
3 тарау. Банк менеджментін жетілдіру жолдары
3.1. Банк менеджментін ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі
Банкті ... ... ... және ... ... ... ... дәрежесімен тығыз байланыста.
Банктік құрылым негізгі логикалық басқару деңгейінің және функционалдық
аймақтардын карым-қатынасымен анықталынады, сондай-ақ ... ... ... алға ... мақсаттар мен
тапсырмаларға тиімді жетуіне мүмкіндіктер береді.
Банк құрылымын жобалау, стратегиялық жоспарға ... ... ... ... ... ... кұрылымымен талдау, шешім,
стратегиялық жобаға жататын банктің негізгі мақсаттарға жетуін бағытталған
шара болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... /9/
Батыс банктерінің ұйымдастырылған құрылымын талдау мынаны көрсетеді -
банктің ұйымдастырылған кұрылымын ... оның ... мен ... ... ... ... үйымдастырылған құрылым батыс банктерінде
банктің даму ... ... алға ... ... ... ... ... Оның үйымдастырылған басқаруда ... ... емес және ірі көп ... ... ... ... ... тарату үшін адекватты үйымдастырылған
құрылым қажет, банктің ... ... ... мен қорлардың
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін және ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастырылған формасы
қызмет жасайды. Үйымдастыру құрылымының схемасы банк көлеміне, құрамына,
басшылардың ... банк ... ... жеке ... ... ... ұйымдастырылған құрылымында
оперативті және штабтық ... ... ... ... ... ... ... міндетті түрде банк алдына
қойылған тапсырмаларды орындау. Олар ... ... ... ... ... ... халықаралық есептерді қамтамасыз ету,
сонымен қатар салымдарды қабылдау және ... ... ... ... ... ... орындаушыларды дайындауға жататындар (бухгалтерлік есеп
және шаруашылық қызметін талдау, ... ... және ... ... маркетинг, бақылау, әдістемелік жұмыс, ... және ... Банк ірі ... ... ... және ... ... банк құрылымында маңызды рольде банк ... ... ... ... ... жататындар: Директорлар
кеңесі және банктің жоғарғы менеджерлері.
Банк директоры ... ... ... 1 ... ... ... ... күнделікті операцияларына тікелей басшылық
жасамайды, оны оған сәйкес келетін орындаушы ... ... ... ... ... ... ... нәтижесіне жауап беруі қажет.
Салымшылар, акционерлер және банкті бақылау органдары ... ... ... ... ... ... ... тиімді басқаруды қамтамасыз ету;
- сәйкес келетін жобаларды және саясатты іске асыруды қамтамасыз ету;
- банктік операцияларды бақылау, ішкі ... ... ету ... мен ... сақтау;
- қызметтер нәтижесін бақылау;
- тұрғындарды несиелік қажеттіліктермен, банк қызметін қамтамасыз ету.
Директорлар кеңесінің мүшелері ... ... ... ... ... ету қажет. Сондай-ақ Директорлар кеңесі келесідей
функцияларды ... Банк ... ... және оның ... қалыптастыру. Банк саясаты
қызмет бағытыньң негізін сипаттайды. Саясаттың басты аймақтары ... ... ... ... саясаты;
▪ несиелік саясат;
▪ қорларды басқару саясаты /актив-пассив;
▪ инвестициялық ... ... ... ... ... ... Басшыларды таңдау. Директорлар кеңесінің маңызды ... ... ... ... Кеңес оларды қабылдаған саясат есебімен
тандау, бүл адамдар өмірде болатын іс-шараларға жауап береді,
• Комитетті құру. ... іске ... ... ... бірнеше
себептермен байланыстырылады. Банк директорлары банк жұмысшысы болып
табылмайтын өз ауданын және оның ... ... ... ... ... ... кей жағдайда банкті бакылау органдарымен
байланыстырылады. Ұйымдық шешім қабылдау несие және ... ... ... аз ... ... ... кеңесінде негізгі төрт тұрақты комитет келесідей
функциялар атқарады:
▪ Орындаушы комитет. Ол ... ... ... кеңесінің мәселесіне кіреді, бірақ та өзіне тұрақты
назар аударуды талап етеді.
▪ Есепті-саудалы комитет. Ол несиеге ... ... ... ... ... болса, несиелік лимит ... ... ... ... ... ... ... бойынша
таратуда қорытындылар бере алады.
▪ Трасты операция бойынша комитет.
▪ Тексеруші комитет. Уақыт өткен ... банк ... ... Банктің қаржьлық жағдайын тексеруші комитет мүшесі
ретінде ішкі ұйымдарда, ... ... ... ... ... мен ... бақылау. Кеңес несиелік инвестициялық операциялар
сенімді негізде іске асырылуына жауап береді, сонымен қатар заңгер ... ... ... ... мен ... ... береді.
• Кеңес беру. Директорлар кенесі кеңес береді. Ол банк басшылары дұрыс
шешім қабылдауына ... ... көп ... ... ... ... ... банк жағдайын жақсы бағалай алады,
кызметкерлеріне қарағанда.
• Банктік операцияларды бакылау. Банктік операцияларды мерзімді түрде қарау
бақылау қорытындысы бола ... ... ай ... ... әртүрлі есеп
берулерді тыңдағанда, банктің басшыларының дайындауында болады. /12/
Банктің ... ... ... ... Директорлар кеңесінің
Төрағасы, президент, орындаушы вице-президент, вице-президент, ... ... ... және ... ... ... ... қатарына негізгі жоғарғы басшы
қызметінен ... ... ... ... бойынша банктің орындаушы директоры, ол барлық ... ... банк ... мен ... ... ... жөнінде
хабар беріп отырады. Президент - әкімшілік басшы болып ... ... ... қызметін басқаруға жауап береді.
Вице-президент лауазымындағы басшылар әдетте банктің алдыңғы бөлімдерін
басқарады. Қазынашы кадрларді ... ... ... ... ақшалы сақтаумен айналысады. Сонымен ... ол ... ... ... ... ... ... алдындағы барлық
есептеулерге жауап береді. Банк ... ... ... ... ... ... етеді. Сонымен қатар алдын-ала бюджетті
дайындаумен және ... ... ... ... берумен
айналысады.
Соңғы жылдарда банкте оперативті басшыларды қамтамасыз ... ... ... мүмкіндіктср бар. Штабты бөлім топтары
пайда болды. ... ... тобы ... ... ... табысты
жобалау, бақылау функциясымен берілгендерді өндеумен айналысады.
Функционалдық қызметтің өсу ролі несиелік ... ... ол ... ... ... аукымына жатқызылады, инвестициялау,
сенімді операциялар маркетинг т.б. ... ... ... функционалдық бөлімге ұйымды бөлуге байланыстырыладың ... ... ... ... мен міндеттерді қамтамасыз етеді.
Мұндай елдер қатарында Швейцария, Германия, Португалия жатады. Онда
Директорлар күнделікті операцияларға басшылық жасайды, олар ірі ... және ... банк ... орындалуына жауап береді.
Банкті баскару жүйесі ұйымның құрылымы мен мөлшері, басқару стилі ... ... ... ... ... деңгейімен реттеу және
заңдастыру мөлшерін қамтиды. Банкті басқарудың ... ... ... ... ... стилі, басқарушының жеке сапасы, сонымен қатар
қабылдаған шешімдерге, стратегиялық ... мен ... ... ... жатады.
Банк менеджменті күрделі жүйені ... Оның ... ... ... ... ... ... байланыс қатынастарымен
сипатталады, оның ... ... ... ... шешімін дайындау функциясы;
- басқару шешімін кабылдау фуңкциясы;
- ұйымдастыруды орындау фуңкциясы;
- банк ... ... және ... функциясы;
- басқару шешімін тарату және басқару функциясы;
- басқару шешімін орындау үдерісін оперативті ... ... ... ... ... стратегиялық жоба ңұсқасы түрінде
және мерзімді ... ... ... ... жобалаудың
ұйымдастырылу жүйесінде таратылып ... ... ... есептеу және аналитикалық берілгендер және де бағдарлама
жобасының материалдары, бағдарлама және ... ... ... және банк
қызметі қарастырылды.
Басқару шешімін қабылдау функциясын ... банк ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру схемасы, стратегиялы
жоспар, стратегиялы жоба мен бағдарлама түрінде (Келісім, шарт ... ... ... ... көрсетіледі:
- ұйымдастыру схемасы;
- кұжат айналым схемасын дайындау;
- персоналмен жұмыс жағдайы ... ... ... және ... ... ... шет ел және
отандық банктермен және басқа да ұйымдармен сыртқы байланыстарды
ұйымдастыру.
Мұндай функциялар банк ... ... ... ... ... ... менеджерлерінің басшылығы бойынша жұмыс жасайды. Есеп
беру және талдау функциясы ... есеп ... ... ... ... ... формасы бойынша, мерзімді, қаржылы
және статистикалық есеп беру, ... ... т.б. ... ... барлық банк басшылары жоғары және төменгі деңгейдегі
бойынша таратылады. Бақылау функциясы 2 ... ішкі және ... ... ... бақылау мемлекеттік бақылау бойынша атқарылатын занды және
нормативті актілерге сәйкес, сыртқы ведомстволық емес аудитпен ... ... іске ... ... банк ... іске ... ... реттеу
функциясы басқару шешімін орындау ... орта және ... ... іске ... Сонымен қатар ерте қабылдаған басшылар
шешіміне түзетулер еңгізу мүмкін. Мұндай тузетулерді ... ... ... ... ... ... ... менеджмент
функцияларына қажетті ақпараттардьг таратады.
Менеджмент әлемдік ... ... ... ... ... және ... ... маркетингсіз болуы мүмкін емес.
Банктік қызметтің өркендеу тарихы 3 кезеңді бөліп қарастыруға мүмкімдік
береді. Әркайсысында өзіндік парадигмасы банктің қызметтің өсуі ... ... - тұру ... ... қапиталдық қатынастардың дамуын
функциялау, капиталдық көзқарас жеңістермен еркін бәсекеге әкеледі. Бұл
кезең ... банк ... ... ... қызметтің дамуымен
ерекшелінеді.
Банктер – салымшылар мен уақытша еркін ақша иегерлері ... ... Банк ... ... жүйесі ақпараттың сәйкестігін бір
бағытта қалыптастырады: ссудалы капиталдың өсуі, ... ... және ... ... ... ... мен жағдайы.
Екінші кезең - XIX ғасырдың 70-80 жылдары XX ғасырдың 60 жылдарына
дейін ... ... ... және құру.
Банктік капитал шоғырлануы, банктік монополияның құрылуы банкте ... ... ... ... ... ... ролі ... өзгереді. Олар алдымен жеке капталистердің жұмысы мен жағдайын біледі,
кейіннен олардың қорын бақылайды, оларға өсуде ... ... ... алуда
жеңілдіктер мен қиыншылықтар оның тағдырын анықтайды, табыстылығын
анықтайды, қордан аластау ... пе, жоқ ... ... ... пе? ... ... ... сатыларды бөліп қарастырамыз:
- парадигмадан өту банктің депозиті - монополистік ... ... ... ... ... мен имитет парадигмасына, ... роль ... ... ... парадигмасына өту; банктік табыс жоғары тұрақты
мөлшерде қамтамасыз ететін парадигма тұтынушылардың ... және банк ... ... ... ... жеке) және осы қажеттіліктерді қанағаттандыру әдістері;
"Депозитті-саудалы" парадигма менеджменті "Инвестициялық қызмет"
парадигма мемеджментімен ауыстырылады.
Банктер ... және ... ... эмитеті болып, акционерлік
қоғамның дамуына, монополиялық пайда ... ... ... ... ... ... Жаңа парадигма ескіні жоя алмайды,
бірак оны өзіне бағындырады. Ол ... ... ... ... ... ... өзгертеді. Бірінші орынға ақпараттар тартылады,
инвестициялык, ... ... ... ... сатып
алу және сату бағалы қағазы негізінде, басқа банктер мен жеке бағалы қағаз
эмиссиясы (акция және ... ... ... ... ... ... қабілеттілігі т.б.
Үшінші кезең - жаңашыл 60 ... XX ... ... ... ... - техникалық және технологиялық революция жалпы әлемдік
ақпарат торабын құруда. Трансұлттык және халықаралық ... мен ... Жаңа ... ... ... Жаңа ... талабы
бойынша тұрақты жоғары табысты жан-жақты қажеттіліктерді қанағаттандыруда
қамтамасыз ету керек.
Депозитті және инвестициялық қызмет парадигмасы жаңа ... ... ... ... ... ... осы ... жоғары
рентабельділікті және банк қорын функциялаудың тиімділігін қамтамасыз ... ... ... ... ала ... ... ... жүйесінде,
басқару мен еңбекте ақпарат алдыңғы ... банк ... ... ... ... "Депозитті - ... ... ... ... ... ... жаңашыл
кезенде "маркетингтік менеджмент". Менеджменттін барлық функциялары барлық
кезенде ұқсас, бірақ мазмұны ақпараттарға байланысты өзгеріп отырады.
3.2 Банк менеджментін жетілдіру ... ... ... әлемдік тәжірибені оқып ... ... ... жаңа ... ... шетелдік банктермен қарым-қатынас ... ... ... экономист-ғалым Зубченко Л.А. шағын банктердің ... ... ... қарастырған. Менің ойымша, осы шарттарға бағыну банк
менеджментінің дамуына септігін тигізеді. /15/
Қазіргі кезде көптеген еуропалық елдерде банк секторындағы бір ... ... орын ... Оған ... үш ... бар:
- әлемдік рыноктың қалыптасуы, яғни оған банктың ғаламдык ... не оның ... ... шығуы;
- өндірістердің мөлшерінің өсуі - ... ... ... ... ... ... ... ғаламдық қызметті талап
етеді.
- жаңа ақпараттық-коммуникациялық технология мен делдалдардың рөлін
өзгертетін, "жаңа экономиканың" ... - олар ... ... ... ... түрде өзгертеді.
Банктің шоғырлану үдерісі соншалықты оңай емес. Оған кедергі келтіретін
бірнеше жағдайлар бар. Бұл жағдайлар қаржылық түрде көрініс ... ... ... ... ... ... туындайтын кезде, заңды сипатта
немесе адамдық сипатта, бұл банк қызметкерлерінің жаңа ... ... ... ... көрсетіледі.
Қазіргі бәсекелестік қатал заманда шағын ... ... ... 6 ... ... орындағанда ғана мүмкін:
• Банк масштабты үнем салаларында ... ... ... Банк ... рентабельді болуы мүмкін, егерде уақыт талабынан қалыспау
үшін енгізілген кей қызмет көрсету ... бас ... ... ... гөрі, біліктілікті талап ететін қызмет көрсету түрлерін
таңдағаны жөн.
• Банктің кәсіпқой болуы ... ... бір ... ... қанша үлкен болса да,
бүгінгі таңда әмбебап бола алмайды. Банк көлемі неғұрлым кішірейген ... ... ... арта ... ... Кәсіби деңгейі шексіз болса,
клиенттеріне белгілі сегменттерде қызмет ... ... ... түрлі бағыттарда көрсетілуі мүмкін: ол функционалды немесе
географиялық болады. Географиялық жағдайды терең ... білу ... ... зор ... табуға септігін тигізеді. Банк
белгілі бір клиенттер тобына ғана ... ... сол ... ... ... бола ... Банк икемді болуы керек. Көптеген уақыт бойы ... өз ... ... ... ... ғана ... Бүгінде сол
"тұтынушы" патшаға айналған, сондықтан банктің қарым-қатынастары ... ... ... Өйткені ол банктің ... ... ... ... ... ... ең ... адамдық капитал, өйткені банк ісі тек ... ... ... сала ... сонымен қатар жоғары
мамандалған қызметкерлерімен де айшықталады. Көптеген ... ... ... ... банк қызметкерлерінің біліктілігінің
дәрежесінің жоғары болуына байланысты;
- бір уақыттағы шоғырлану мен децентрализация, иілімді және иілмейтін
жағдайларға әсер ететін жаңа ... Жаңа ... ... да оны ... ... байланысты. Бағаның
түсуі мен жаңа технологиялардың көлемінің кішіреюі шағын банктердің
артта ... ... ... ... ... мекемелерде басқарған әлдеқайда оңай.
• Банк өз мойнына аса үлкен қауіпті алмау керек. Бүгінде банктің шағындығы
қауіпке қарсы тұра алмаудың ... ... ... ... банктің
көлемінде емес, оның қауіптен сақтану қасиетіне пропорционалды болғаны
жөн. 80 - жылдарға дейін банк салым салу мен ... бере ... ... ... де ... беру өте ... болса да, кең тараған
қызмет көрсетудің бірі ғана. Соның салдарынан қауіпті ... жаңа ... мен ... жаңа ... ... болады. Ал жалпы
алғанда банк бизнесінде қауіпті қызмет ... ... ... ... ... Банк қарым-қатынасын дамыту керек. Аз ғана уақыт бұрын көптеген банктер,
оның ішінде ең ірі ... де ... ... банк үшін ... ... үшін де аса ... ... анықтады. Банк көлемі
неғұрлым шағын болса, ол соғұрлым бірлесе жұмыс істеуге құзырлы. Бірақ ол
ірі банктермен жұтылып қойылмауын өте ... ... ... Банк ... ... ... ... керек. Шағын банк тіршілігін жоймау
үшін бағаның төменгі иімділігімен санасып, еш уақытта ... ... ... ... ... емес ... ірі банкқа
қарағанда анағұрлым зиян келтіруі мүмкін. Маржасын ... ... ... ... өнім үшін жаңа ... ... ... керек, өздері ойлап
таппаса да, өздерінің қорына салмақ ... болу ... мен ... революция кезінде кез келген банктің
жемісті болуына ... ... әсер ... ... бір ... бірнеше қызмет көрсету базасында
шоғырлануы;
- диверсификация ... аса сақ ... ... кесте мен қатынас пішіндерінің жиі ... ... ... ... ... үдерістер сәтті түрде
дами түседі.
Кадрлық менеджментте қолданылатын мынадай шаралар бар:
І. ... ... пен ... рухты құрау және қолдау.
Банктік бизнес сферада болатын өзгертулерге ... ... ... және ... тез ... Мұнда әрқашанда
корпоративті мәдениет өзгеріссіз қалады. Корпоративті мәдениеттің негізінде
ұйымның мүшелерінің ортақ ... ... ... ... ... ... ... бірге ерекшеленетін
фирмалар адам ресурстары қолдауында тиімдірек. ... ... ... және ... ең ... тәсілдің бірі.
Адам өз материалдық қажеттіліктерін қанағаттандырғаннан кейін, онда басқа
затта қажеттілік пайда ... ... емес ... ... ... ... ... менеджмент тұжырымдамасында келесі іс-әрекеттерді өткізуді
қарастыруы қажет:
• банктің негізгі ... – оның ... Осы ... ... ... жұмысының тиімділігін жоғарлатуға мүмкіндік
алады. Сондықтан банктер ... ... ... ... ... ... ... арасында, сонымен қатар клиенттермен
араласудың бірегей ... ... ... ... дайын екенін және икемін көрсету.
• топта жұмыс істей алу және ортақ нәтижеге бағытталуды үйрену.
• карьера ... ... ... қызметкерлері үшін ... ... ... ... ... ... қызметкерлерді материалдарды
жоғарлату жүйесі туралы ереже жасау қажет. Бұл қызметкерлерді жақсы жұмыс
істеуге итермелейді. Банктің ... ... ... ... құрылымдық бөлімшелерін және жалпы банктің ... ... ... ... ... ... Моральды ынталандыру жүйесі. Бұл жүйе қызметкерді банктің дамуына
өз ... ... ... оның ... ... ... стажына байланысты,
профессионалдық деңгейіне және ... ... ... ... ... ... ... Әлеуметтік пакет. Банктің қызметкерлері үшін әлеуметтік жеңілдіктер
болуы керек. Қазіргі ... ... ... пакеттер бар. Бірақ олар нақты
жүйесіз қолданылады. Қызметкер үшін ол жұмысқа келгенде банк оған ... ... ... ... ... ... Сол үшін ... индивидуалды
әлеуметтік пакеттерді енгізуге болады. Индивидуалды ... ... ... белгілерге байланысты жүзеге асыруға болады:
• банкте жұмыс істеген стажына байланысты;
• лауазымдар номенклатурасына байланысты;
• аралас тип, бірінші мен екінші ... ... ... ... ... ... ... 3 сферағы бөлуге
болады: банктің өнім мен қызметі ... ... және ... ... ... ету. Банк ... ... орындарын
жақсартуды, материалды техникалық қамтамасыз ету, жасалған ... ... ... ... етуі ... Әр қызметкер санитарлы-
гигиеналық нормаларға сәйкес керекті жиһазбен және ... ... ... ... етілген белгілі жұмыс орнымен қамтамасыз
етіледі.
VI. Қабілеттіліктің ... және ... ... ... ... және қабілеттілікті дамыту жүйесі 3 негізгі аспектіден тұрады:
1. Жеке қабілетін бағалаудың ... ... ... ... ... кадрларды дұрыс бөлу үшін
▪ дұрыс ... ... ... Қызметкердің оның ережесіне сәйкес қабілеттерді ... ету ... ... ... және ... бағалау. Қабілеттер жұмыс
үдерісі кезінде көрінеді.
VII. Персоналды оқыту және дамыту. ... ... банк ... ... ие болуы керек. Ол күтпеген өзгерістерге дайын болуы керек.
Банктер өз қызметтерін оқыту үшін ... ... ... ... банк
есебінен немесе пайызсыз несие алып оқиды. Оқу және ... ... ... келесі құралдар табылады:
- жұмысқа жалданған қызметкерлер үшін – еңбек жалдануды сақтау;
- ... ... ... ... ... ... ... өсу немесе өз лауазымын сақтап айлығын жоғарлату. /19/
Банк қызметкерлерін оқыту жыл сайын өзгеруде. Алғашқы жылдары ... оқу ... ... ... еді. Банк ... ... немесе толық тоқтатқаннан кейін тыңдаушының контингенті мен
олардың сабаққа қатынасы ... ... ... «Біз ... ақшамызды
төледік және бәрін білгіміз келеді» болды.
Қазіргі кезде нарықта білім беру қызметі ... ... ... ... ... ... ... жоғарғы оқу орны,
экономистерді, басқарушыларды, банк профилі бойынша заңгерлерді
дайындайтын ... емес ... оқу ... банк ... ... жоқ ... ... жоғарғы білімі.
o арнайы білімі бар және жұмыс тәжірибесі бар ... ... ... ... ... және ... ... жоспарлау және
таңдау банктегі жаңа орынды жабу үшін жүргізіледі.
Кадрларды іздеу және таңдау персоналды басқару ... ... ... ... ... ... анализі, орындауды
бағалау, ынталандыру жүйесі, персоналды оқыту және дамыту.
IX. Кадрлық ... ... ... ... ... персоналымен байланысты потенциалды жоғалтулары немесе қауіп ... ... ... кадрлар ақшамен жұмыс істейді. Сондықтан кадрлық
тәуекелдер қызметтің қаржылық нәтижесінде әсер етеді.
Кадрлық ... ... ... ... ... ... ... (банк табысының өнімі мен ... ... ... және ... ... (рентабельділік, қаржылық тұтқа және т.б.).
▪ статистикалық (дисперсия, вариация коэффициенттері және ... ... ... ... негізгі әдісі жоспарлау болып
табылады. ... ... ... шығындарды азайту жолы лауазымды
қызметкерлердің міндеттерін арнайы құжатта тіркеу болып табылады. Сонда ... ... ... ең ... ... персоналды оқыту
болып табылады. /18/
Жоғарыда келтірілген ережелерді бұлжытпай орындау, әрі стратегиялық
принциптерге жүгіну шағын банктердің ... ... ... ... ... курстық жұмыстың мақсаты болып ... даму ... ... мәнін көрсету болып табылады. Сөйтіп, банк ... ... ... өзінің функцияларын орындау ... ... ... қызмет. Бұл аспектіде банк менеджменті басқарушылық
ықпалды басқару объектісіне деген ... ... ... ... жэне пассивті операциялар, есеп-кассалық операциялар, нормативті
қаржылық экономикалық көрсеткіштерді орындау, ішкі ... ... ... жэне ... менеджментінің негізін қалаушы жағдай – ала қойған ... және де оған ... ... ... ... ... менеджменттің мазмұны: жоспарлау, талдау реттеу және бағалау.
Банктік менеджментті ұйымдастырудың қағидалары – фукционалдық, ... ... ... ... жету, бақылауды қамтамасыз ету
және жедел және жеткілікті ақпаратпен қамтамасыз етілу ... ... ... қызметтері – активтік операцияларды
басқару, пассивтік операцияларды басқару және банктің ... ... ... Ал адам ... ... аты ... тұрғандай банктегі
персоналды басқару болып табылады.
Банк активтер мен ... ... және ... ... табумен қатар,
банктің өтімділік дәрежесін қажетті деңгейде ұстауды қамтамасыз етуі керек.
Активтік операциялардың көмегімен ... өз ... ... табу үшін және де ... өтімділігін қолдауды қамтамасыз ету үшін
орналастырады.
Пассивті операцияларды басқару кең мағынада банктің ... ... да ... ... ... мен ... ... Ал тар мағынада – бұл банктің өтімділігін ұстап ... ... ... ... жұмылдыруға бағытталған қызмет.
Банк менеджментінің негізгі құраушысы болып қаржы менеджменті табылады.
Ол ұйымдастырушылық құрылымдар мен функционалды технологиялық ... ... ... ... ... ... ... мен
рационалды талаптарды анықтауға мүмкіндік береді. Ал бұл жүйелер мен
тәртіптер ... ... ... ... мен жүзеге асырылуын
қамтамасыз етеді және оның қойылған параметрлер бойынша тұрақтылығын үнемі
ұстап тұрады. ... ... ... коммерциялық банктегі қызметі
ақша ресурстарының құрылу мен ... ... ... ... ... ... банктің өнімін құрауы тек қана коммерциялық
тұрақтылықты ... ... ... объектісін қамтамасыз етеді,
клиент ... ... ... коммерциялық банктің
әрқайсысы тұжырымдама негізінде таратылатын сенімді клиент – тұрақты ... ... ... - ... ... жағдайында банкті басқару -келесі
негізгі қағидаттарды қолдануында жүзеге асырылады.:
- Әр банкінің нарықтық қажеттіліктер мен сұранысына, ... ... ... ... мен ... ұйымдастыруына жэне
клиенттердің сұранымына бағыттталу.
- ... ... жету мен ... ... мақсатында банк
қызметінің тиімділігінің жоғарлауына үнемі ұмтылу.
- Нарық жағдайына байланысты банк программаларын, ... ... ... жасау.
- Нарықтағы қызмет үдерісінде банктің және оның ... ... ... тексеру.
- Оптималды шешімдерді қабылдау мақсатында ... ... ... ... ... ... ... рационалды алу және оның тиімді пайдалану.
Банктегі кадрларды басқарудың негізгі мәселелерінің бірі - ... ... ... ... ... міндеттерді анықтау,
бағалау, ранжирлеу, және кейіптеу болып табылады. Кадрларды басқарумен
банктің және де оның ... ... жету үшін адам ... ... ... дамыту және пайдалану түсіндіріледі.
Менеджменттің басты фигурасы басқарушы-профессионал. Ол істің даму
перспективасын көре алатын, жағдайды тез ... және ... ... ... ... таба алуы ... Банк менеджері банктің клиенті болып
табылатын және болғысы келетін кәсіпорындар мен фирмалардың және ... ... баға бере ... болуы керек. Менеджер белгілі
профессионалды және жеке сапаларға ие болуы ... ... ... ... ... бара ... алға ... жоспарларды орындау ... ... бола алуы ... ... басты міндеті - менеджер үшін қызметкерлермен араласа
алуы және әр ... үшін ... ... ... ала ... ... ... «Каспий банкі» АҚ-ның менеджменті де қарастырылған.
Бұл даму кезеңінде банктегі ... ... ... ... бірі болып табылады.
Нарықтық экономика қаржы нарығындағы несиелік мекемелердің нақты
бәсекелестігіне, ... ... ... ... ... негізделген банк менеджментсіз мүмкін емес.
Қазақстандық банкілік сектор ТМД-да менеджменттің дұрыс ұйымдастырылу
себебімен ең дамыған ... ... ... ... банк ... Республикасында дамуы үнемі ілгері ... және ... ... көмектесуі керек.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Саниев М.С. Ақша, Несие, Банктер. Оқу құралы – ... ... және ... институты, 2004.
2. Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары. Оқу құралы/ -
Алматы: Экономика, 2002.
3. Банковское дело. Под ред. ... ... ... переработанное
и дополненное. Москва «Финансы и Статистика», 2002.
4. Банковское дело/ Под ред. д-ра экон.наук Г.С. Сейткасымова. – Алматы:
Қаржы-қаражат, ... ... ... ... Дэвид Д. Ван-Хуз. Современные деньги и банковское
дело: Пер. с ... – М.: ... ... и управление ресурсами коммерческого банка //Смирнов
А.В. //Банки Казахстана №11, 2005.
7. Сарчев А.М. ... ... ... в ... ... ... и ... 1992.
8. Банковское дело: Стратегическое руководство. – Под ред. В. Платонова,
М. Хиггинса. – Издательство АО ... ... ... ... за десять лет независимости. Авторский коллектив под
руководством Н.К. Абдулиной. Алматы 2004.
10. Современный маркетинг. Под ред. В.Е. ... – М.: ... ... ... ... с ... // ... В.//Эксперт-Казахстан №5 (31) от 14
марта 2009 года.
12. Долан Э.Д; Колин Д и Розмари ... ... ... дело ... ... – М.: СПб, ... Капиталистическая система управления банком: сокращение издержек,
минимизация риска, ... ... всех ... ... ... банка с помощью технологии Business ... // ... В.Г.// ... ... №9 ... ... А.И. Банковское дело. 1993, СПб
15. Менеджмент банков: Организация, стратегия, планирование М: 1997.
16. ... В.Д. ... ... дело (Опыт США). – М.: 1992.
17. Мотовилов О.В. ... и ... и ... ... СП-Б, ... Некоторые аспекты современного кадрового менеджмента в банке// Лисак
Б.И.// Банки Казахстана №2 ... ... ... ... ... и банковское образование//
Захаров В.С. // Банки Казахстана №3 2007.
20. ... ... ... ... 2004 г. №4; “Проблемы
стабильности банковской системы РК” // А. А. ... ... Ш. ... банк ... ТМД көлемiнде бiрiншi
орында: “Центркредит” банкiнiң директорымен сұхбат // Дала ... – 2008.-1 ... ... ... Сайденов А. Г. «О перспективах развития денежно-кредитной политики
и других направлениях деятельности Национального Банка» // Банки
Қазахстана, №10, - 2008 г. 2-4 ... Н. Ә. ... ... ... ... барынша қабілетті 50
елдің қатарына кіру стратегиясы» Жолдауы, ... 2009 жыл, ... ...

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 43 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктік менеджмент45 бет
Банктік менеджмент, құрылымы және оның қазақстандағы қажеттілігі67 бет
Банктік менеджменттің сипаты37 бет
Банктік қызметтегі менеджмент пен маркетинг5 бет
Қаржы менеджменті банктік менеджменттің құрамдас бөлігі және аясы ретінде71 бет
Банк менеджменті29 бет
Банк менеджментін ұйымдастырудың мақсаты, міндеттері және принциптері15 бет
Тәуекелдердің түрлері және қаржы менеджментінде тәуекелдерді басқару28 бет
Қазақстан Республикасындағы банктік несие алушының несие қабілеттілігін бағалау жүйесі44 бет
Банк менеджменті және оның даму ерекшеліктері61 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь