Коммерциялық банктердің меншікті капиталдары

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

І. Коммерциялық банктердің меншікті капиталының теоретикалық аспектісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.1. Банктің меншікті капиталы туралы түсініктеме және оның қызметі ... ... .6
1.2. Коммерциялық банктердің меншікті капиталының құрылымы және өсу негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
1.3. Меншікті капиталды басқарудағы әлемдік тәжірибе ... ... ... ... ... ... ... ... .19

ІІ. Коммерциялық банктердің меншікті капиталының игілік коэффициенттерін орындау жұмысын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...25
2.1 Меншікті капиталды басқару жүйесіндегі пруденциалдық нормативтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25
2.2. Банктің меншікті капиталының игілігін талдау, мысалда «Банк Центр Кредит» ААҚ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33

ІІІ. Коммерциялық банктердің меншікті капиталдарының игіліктерін анықтауда әдістерін жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .41
3.1.Екінші деңгейлі банктердің меншікті капиталдарын тәуекел арқылы анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...41
3.2.Екінші деңгейлі банктердің жинақталған меншікті капиталдарына талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..51

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..57

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...60

Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...62
Қазақстан Республикасындағы экономикалық қайта құру қаржы-несиелік және банк жүйелерінің трансформациясымен жүзеге асырылады.
Екінші деңгейлі банк жүйесі халық шаруашылығын қамтамасыз етуде маңызды роль атқарады. Банктер есеп беру, салым салу, несие және басқа да операцияларды жүзеге асыра отырып, қоғамдық қажетті қызметтер орындауда. Сонымен қатар басқа да коммерциялық кәсіпорындардың жұмыстары сияқты банктік қызмет жан-жақты қауіп-қатерге ұшырауы мүмкін, сондықтан бірқатар елдерде бұл іс-әрекет реттеуге келетін кәсіптің түріне жатады. Сондай-ақ реттеп отыру, Ұлттық банк жүйесін қалыптастыру ерекшелігін байқататын ұлттық ерекшелікті анық көрсетеді.
Банк жүйесінің негізін тербеткен 1998-1999 жылғы қаржы дағдарысы, банктерді капитализациялау үрдісі нәтижелі реттеу мүмкіндігі, олардың мықтылығы және төлеу қабілеттігі туралы сұрақтары үдейе түсті. Бұл үрдістегі нақты, дәл қорытынды есеп жеке капиталдық көрсеткіші және оның банктік қаржы орнықтылығына әсер етуі болып табылады. Қазіргі кездегі проблемалардың ішіндегі ең маңыздысы мыналар, яғни:
- Банктердің нәтижелі, тұрақты қызметтерін қамтамасыз етуде меншік капиталдың ерекше орны мен ролін анықтау;
- Олардың жаңа даму кезеңінде коммерциялық банк капиталының жетістігін белгілейтін фактілерді анықтау (ашып беру);
- Абсолюттік мөлшер және нарықтық экономикада банктің меншікті капиталының жетістігі сияқты көрсеткіштерді пайдалана отырып, банктердің қызметін реттеу, біркелкі концепцияларын қалыптастыру;
- Банктердің меншік капиталдарын нақты өсіру мөлшерінің жолдары-банк жүйесінің қауіпсіздік және сенімділік кепілі сияқты.
Жоғарыда атап өткендей, меншік капиталын қалыптастыру заңдылықтарын, оның банкпен көрсетілетін қызметінің сапасын және спектірін көтеру әсерін, қоғамның Республикадағы банк жүйелеріне сенімін арттыру жұмыстарын зерттеу ғылыми, теоретикалық және іс-тәжірибелік қызығушылықты көрсетеді.
Бұл зерттеу жұмыста меншік капиталдың қажетті мөлшерін қалыптастыру жұмыстарымен байланысты банктердің жеке операцияларын ғана емес, сондай-ақ банк қызметі, яғни олардың капиталының мөлшері және жетістігі анықталған заңдылықтары мен негізгі бағыттары талданады.
Меншік капиталы кез-келген банк қызметтері үшін үлкен роль атқарады, яғни меншік капиталы кредиторлар мен акционерлерге сенімділікті қамтамасыз ету үшін қажет. Банктік меншік капиталы неғұрлым көп болса, соғұрлым көп қаражат қатыстыра алады. Сондай-ақ меншік капитал банктік инфрақұрылымын дамыту үшін басты (негізгі) қаражат негізі болып, филиалдар мен қосымша офистерді орналастыру үшін ғимараттармен, мүліктермен, компьютерлік және телекоммуникациялық техника, ақпараттарды реттеу үшін жаңа технологиялармен қамтамасыз етуде қажет.
Негізгі акцент капитал мөлшері және активті, пассивті операциялардың бірлігіне өзара әсер ететін заңдылықтарды, банктермен жүргізілетін келісімдердің қауіп дәрежесі мен кірісін зерттеуге құрылған. Демек, осы өзара әсерде өтпелі экономика жағдайында банктің меншікті капиталын қалыптастыру бойынша талаптарды қатаң сақтау мүмкіндігін туғызатын себеп жатыр.
1. Гражданский кодекс Республики Казахстан.-Алматы,2002-206 с.
2. «Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі туралы»
Заң//30.03.1995. № 2155
3. Закон Республики Казахстан «О банках и баковской деятельности в Республики Казахстан» // 31.08.1995. № 2444
4. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторын законодательные актя Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности»//11.07.1997,17-19с.
5. Положение «О классификации активов и внебалансовых требований и расчете провизий по ним банками второго уровня Республики Казахстан» НБРК// 23.05.1997. № 218
6. Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің есебі. –Алматы,2005.
7. Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің вестнигі.-Алматы, 2001-2005 жж.
8. Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің статистикалық бюллетені.-Алматы, 2003-2005жж.
9. Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің экономикалық шолуы-Алматы, 2001-2006 жж.
10. Айманова Л.Б., Урастаева Д. Учебное пособие//Собственные средства коммерческих банков.1999г.-15-19 с.
11. Ачкасов А.И., пассивные операции коммерческих банков//М., Консалтбанкир. 1994-с.56
12. Белых Л.П., Устойчивость коммерческих банков: как банкам избежать банкротства//М., Банки. «ЮНИТИ»,1998 г.-с.15
13. Бухвальд Бруно., Техника банковских операций//М., 1996г.-с.21
14. Банки и банковские операции// Под ред. Жукова Е.В., М,. «ЮНИТИ» 1997г.-с.32
15. Банковское дело// Под ред. Сейткасымова Г.С.,//Қаржы-Қаражат. Алматы,1998г.-с.43-47
16. Банковское дело// Под ред. Колесникова В.И., Финансы и статистика. М., 1999г.-с.73-78
17. Деньги, кредит, банки// Под ред. Лаврушина О.И., Финансы и статистика. М., 1999г.-с.63-69
18.Дэвид Полфреман//Основы банковсого дело., Инфра-М., 1996г.-с.120-126
19. Иванов В.В. «Как надежно и выгодно вкладывать деньги в коммерческие банки» Москва 1996 г.-с.141
20. Управление банковским капиталом. Теория и практика. М., (Экономика) 1999г.-с.59-62
21. «Деловая неделя», «Банковский надзор в эпоху кризиса». 8.01.1999
22. «Деловая неделя», «Лица банков». 21.12.2002-с.3-6
23. «Деловая неделя», «Активное снижение». 30.10.2002. с.4-5
24. www. bcc. kz
25. ААҚ «Банк Центр Кредиттің» жылдық есебі.
26. «Деловая неделя», «Долларизация депозитного рынка продолжается». 1.03.2006.-с.4-6
27. «Деловая неделя», «Депозитный рынок». 30.11.2006.-с.6-8
28. «Деловая неделя», «Реалии современного банкинга». 15.03.2006.-с.4-7
29. Банки Казахстана №1-2, 2003г. Некоторые аспекты формирования имиджа банков в Казахстане, Ш. Абдильманова.
        
        Мазмұны.
Кіріспе.....................................................................
.................................................3
І. Коммерциялық банктердің меншікті капиталының ... ... ... капиталы туралы түсініктеме және ... ... ... ... капиталының құрылымы және өсу
негіздері...................................................................
..............................................13
1.3. ... ... ... ... Коммерциялық банктердің меншікті капиталының игілік коэффициенттерін
орындау жұмысын талдау...................................................25
2.1 ... ... ... ... ... ... ... капиталының игілігін талдау, мысалда ... ... ... банктердің меншікті капиталдарының игіліктерін анықтауда
әдістерін
жетілдіру...................................................................
..........41
3.1.Екінші деңгейлі банктердің меншікті ... ... ... ... банктердің жинақталған ... ... ... ... ... ... қайта құру қаржы-несиелік және
банк жүйелерінің трансформациясымен жүзеге асырылады.
Екінші деңгейлі банк ... ... ... ... ... ... ... Банктер есеп беру, салым салу, несие және ... ... ... ... ... ... қажетті қызметтер орындауда.
Сонымен қатар басқа да коммерциялық кәсіпорындардың жұмыстары ... ... ... ... ... мүмкін, сондықтан бірқатар
елдерде бұл іс-әрекет реттеуге ... ... ... ... Сондай-ақ
реттеп отыру, Ұлттық банк жүйесін қалыптастыру ерекшелігін байқататын
ұлттық ерекшелікті анық көрсетеді.
Банк ... ... ... ... ... ... ... капитализациялау үрдісі нәтижелі реттеу мүмкіндігі, олардың
мықтылығы және ... ... ... ... ... ... Бұл
үрдістегі нақты, дәл қорытынды есеп жеке капиталдық көрсеткіші және оның
банктік қаржы орнықтылығына әсер етуі ... ... ... ... ішіндегі ең маңыздысы мыналар, яғни:
- Банктердің нәтижелі, тұрақты қызметтерін қамтамасыз етуде меншік
капиталдың ... орны мен ... ... ... жаңа даму кезеңінде коммерциялық банк капиталының жетістігін
белгілейтін фактілерді анықтау (ашып беру);
- ... ... және ... ... ... меншікті
капиталының жетістігі сияқты көрсеткіштерді пайдалана отырып,
банктердің қызметін ... ... ... қалыптастыру;
- Банктердің меншік капиталдарын нақты өсіру мөлшерінің жолдары-банк
жүйесінің қауіпсіздік және сенімділік кепілі ... атап ... ... капиталын қалыптастыру заңдылықтарын,
оның банкпен көрсетілетін қызметінің сапасын және спектірін көтеру әсерін,
қоғамның ... банк ... ... ... ... ғылыми, теоретикалық және іс-тәжірибелік қызығушылықты көрсетеді.
Бұл зерттеу ... ... ... қажетті мөлшерін қалыптастыру
жұмыстарымен байланысты банктердің жеке операцияларын ғана ... ... ... яғни ... ... ... және ... анықталған
заңдылықтары мен негізгі бағыттары талданады.
Меншік капиталы кез-келген банк қызметтері үшін ... роль ... ... ... ... мен акционерлерге сенімділікті қамтамасыз
ету үшін қажет. Банктік меншік капиталы неғұрлым көп ... ... ... ... алады. Сондай-ақ меншік капитал банктік ... үшін ... ... ... негізі болып, филиалдар мен ... ... үшін ... ... ... және
телекоммуникациялық техника, ақпараттарды реттеу үшін жаңа технологиялармен
қамтамасыз ... ... ... ... ... және ... пассивті операциялардың
бірлігіне өзара әсер ететін ... ... ... қауіп дәрежесі мен кірісін зерттеуге құрылған. Демек, осы
өзара әсерде ... ... ... ... ... капиталын
қалыптастыру бойынша талаптарды қатаң сақтау мүмкіндігін ... ... ... ... Банк ... проблемасына, оның
қалыптасу және жетістік заңдылықтарына шетел, біздің отандық экономисті-
ғалымдары назар аударды, сондай-ақ шетелдік: Питер ... Жан ... ... ... Э. ... ... Кох, К.Р.Макконел, Нагашима Акира, Дж.
Синки; ресейлік экономист-ғалымдары: О.И. ... ... В.М. ... ... ... ... жан-жақты қызметтері баяндалған
бірқатар мақалалары бар. Өтпелі экономикасы бар елдер үшін ... ... ... ... ... ... ... болып
табылады. Қазіргі уақытта коммерциялық банктердің қызметінде ... ... ... көптеген жаңа аспектілер ... ... ... ... ... ... ... банкісі
ашылатын, сондай-ақ қызметтегі банктер үшін капиталдың минималды мөлшері
бойынша талаптарды қадағалауда.
Бұл жұмыста Қазақстан Республикасындағы коммерциялық ... ... ... ... үшін ... ... сондай-ақ
банктердің меншікті капиталдарының ... мен ... ... ... жұмыстың мақсаты: өтпелі экономика жағдайында коммерциялық
банктердің мықтылығы ... ... ... ... ... ... ... төмендегі міндеттерді шешуге құрылған:
- Меншікті капиталдың экономикалық негізін ашу;
- Меншікті капиталдың құрылымын зерттеу;
- ... ... ... талдау;
- Коммерциялық банктердің меншікті капиталдарын басқару ... ... ... ... ... ... реттеу
жұмыстарын қарастыру;
- «Банк Центр Кредит» ААҚ ... ала ... ... ... ... Банк ... меншікті капиталдың бірлігіне әсерін талдау;
- Қазақстан Республикасының жинақтық меншікті ... ... ... ... ... ... ... банктердің қызметі.
Зерттеу пәні: қаржы орнықтылық және сенімділік негізі ретінде ... ... ... ... негізі: коммерциялық банктің меншікті капиталдың
негізін және ролін, оның қаржы жағдайына, әсерін зерттейтін ... ... ... ... ... және ... ... еңбектеріндегі теоретикалық түсініктеме және әдістемелік бағыт
негіз болды. Сондай-ақ Президент жарлығы, үкімет қаулысы, заң ... ... ... және ... ... ... олардың
капиталдарын қалыптастырумен байланысты проблемалары бойынша ... ... ... ... ... ... ... базасы:
- Қазақстан Республикасы Ұлттық статистикалық комитетінен статистикалық
мәліметтер;
- Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің бюллетендері мен ... ... ... ... ААҚ ... және мерзімді есептері.
І. Коммерциялық банктердің меншікті капиталының теоретикалық аспектісі
1.1. Банктің меншікті капиталы туралы түсініктеме және оның ... ... ... ... ... бір түрі болып
табылады. Ол несиелік мекеме қызметі үшін қалыптастыру және орта ... ... ... роль ... ... ... уақытында
құрылтайшысының енгізген меншікті капиталы ... ... ... ... ... өсу және ... ... қосымша қаражат
үшін негізгі қаражат болып табылады. Сондай-ақ банк капиталы ... ... ... және ... ... оны банкроттықтан
қорғауды қамтамасыз етеді, бұрынғы шығындардан залалдандырады, клиенттердің
банкке ... ... ... және тұтынушы несиесінде клиент
қажеттіліктерін қанағаттандырып отырады. ... ... ... ... тапсыратын мемлекеттік органдар, олардың бұзылған
туралы белгі алысымен, банк ... ... мен ... ... ... қатаң экономикалық санкция қолданады.
Сонымен, банк ісінде ең ... ... бірі ... ... игілігін анықтау болып табылады. Банк айналымындағы несие алу
капиталының жеке ... ... емес ... ... ... әлде ... үлкен.
Сонымен қатар, меншікті капитал банк айналымынан несие, факторинг,
лизинг операциялары бойынша бағалы қағаз және ... да ... ... ... ақша ... күтпеген шығындардан, сондай-ақ
қаражаттарды инвестициялаудан сақтайды. Сондай-ақ меншікті капиталдың
жартысы ... ... қоры ... ол ... ... қабілетін
сақтауға және шығын пайда болғанда дұрыс ... ... ... ... байланысты, банк қызметі әрдайым ... ... ... олардың активі тиісті топтарға бөлінеді. Қауіпті есептей отырып
активтердің квалификациясы және оның меншікті капиталының ... ... ... ... ... және оның қаржы орнықтылығын көтеруге жол
береді. Банктің меншікті қаражатына салынған салымның өсуі ... ... ... ... ... және жүйе өзгешілігінің сілкінісінен аман
қалуына көмектеседі.
Меншікті капитал банктің несие қоры ... ... ... ... ... бірге айналым жасайды. Ол қатыстырылғандарға
қарағанда әлде қайда сенімді қорларға жатады. Активті операцияларды ... ... ... естен шығармайды, олар қордың құрылуын талап етеді.
Егер банк қызметінің нәтижесінде шығын болса, онда ол ... ... ... Қор ... онда ең соңғысын қор есебінен қалпына
келтіруге болады, бірақ ол банктің ... ... ... алып ... минималды қор талаптары туралы қаулысына ... ... ... ... жеке есеп шотына депозит ... ... ол оның ... ... мен активті операциялардан алынған
кірісті азайтады, ол ... ... ... ... қор Қазақстанның
Ұлттық банкісінде депозит ретінде енгізілмейді, демек, ол банк айналым
капиталының органикалық бір ... ... ... ... оның ... ... үйлесімділіктен аз болмауға тиіс, ол қатыстырылатын
қорды депозит ретінде енгізуге негіз ... ... ... ... ... бір ... қауіптің негізі болса,
екінші жағынан-қаржы шығынын ... ... ... ... қауіп
кезіндегі соманың айырмасы банктің төлем қабілетінің жағдайын көрсетеді.
Банк кредиторларын банктің ... ... ... ... есептей
отырып, қойылған активтерді жабу үшін, банктің меншікті капиталының көлемін
анықтау талап ... яғни ... ... үйлесімділікте банктің меншікті
капиталын қалыптастыруға тиіс.
Қауіп дәрежесі бойынша активтері тиісті ... ... ... ... ... ... Ұлттық банктің
корреспондентік шотында ақша қаражаты бойынша нөлден жүз ... ... ... ... анықталған. Ұлттық банкпен бекітілген меншікті капитал
жетістігінің ең төменгі нормативті деңгейі қаржы ... ... ... ... қосылуына көмектеседі. Сондықтан, соңғы уақыттарда
банк олардың қызметін реттеу нормаларына қатаң бақылау ... және ... және ... ... кіші көлемін көбейтті. /6,11б./
Атап айтсақ, коммерциялық ... банк ... ... ... ... ... халықаралық стандарты бойынша нарықтық
қауіп басқармасына ауыспайтынша, түрлі қауіпті өткеру ... ... ... ... ... екі бөлімге бөлінуге тиіс:
• «қатты ядро» деп аталатын базалық капитал;
... ... ең ... және ... көзі ... табылады: акционерлік
капитал, қор және жалпы банк қаупіне арналған қорлар. ... ... мен ... да ... ... жабу үшін ... ... мен проведиалар жатады. «Қатты ... және ... ... ... ... ... ... көлемі «қатаң ядро» көлемінен асып түспеуі керек.
Меншікті капиталдың ... ... ... үш ... болады:
• Кезеңді көтерме капиталмен;
• Активтердің жалпы сомасын қысқарту;
• Жоғарғы қауіпті салымды төмендету ... ... ... ... ... есеп ... салымдық және депозиттік
шоттағы қалдықтар бойынша міндеттемелерді орындау үшін өтемді ... ... тұру ... роль атқарады. Осылардың ішінде тарату банктің
корреспонденттік шотына ... ... ... ... яғни ... өз ... және толық өз міндеттемелерін орындауға мүмкіндік
жасайды.
Атап айтсақ, қор капиталының немесе оның жетіспеушілігі жедел ... үшін ... ... ... ... ... бөлігін пайдалануға алып
келеді. Нәтижесінде банк несие бойынша пайыздық пайдасын жоғалтады, ... ... ... ... ... тәжірибеде банктің өтімділік көрсеткіші оларды төлеу
мерзімін және активтерді ... ... ... ... ... ... арасындағы нормативті өзара байланыс түрінде анықталады.
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкісімен өтімділік коэффициенті
жоғары өтімді активтердің орташа ай ... ... ... ... ол 0,3 ... ... ... және заңды тұлғалардың еркін ақшаларын ... ... ... ... дәрежесіе меншікті капиталға қарастырылған
қаражат мөлшерінің қатынасымен өлшеуге ... ... және ... ... еркін қаражаттары банктің активті
операцияларының көзі және ... ... ... ... ... ... ... активке жеке қаражаттардың
қатысы ретінде капитал жетістігінің нормативімен бақылауға алынады. /4,17-
19б./
Пассивтік операциялар ... ... ... ... да, пассивтік операциялардың коммерциялық банктер қызметіндегі
ролі жоғары. Қаншалықты банк ... ... ... ... да, оған ... беру керек. Қаржы және несие сөздігінде:
“пассивтік операциялар – бұл ... және ... ... ... ... банктің ресурстарын қалыптастыру операциялары” – делінген.
Соңғы окулықтарға сүйенсек, банктің пассивтік операциялары – ... ... ... ...... ... қаражаттардың өсуін,
яғни пассивтің активтен арту формасын сипаттайтын операциялар ... ... ... бірі ... десе болады, себебі біріншісі
пассивтік операцияның толық түсінігін бере алмайды.
Жалпы пассивтік операциялардың мынандай формалары болады:
- коммерциялық банктердің ... ... ... ... банк ... ... капиталдарды немесе қорларды ұлғайту және құру;
- басқа да заңды тұлғалардан несиелер алу;
- депозиттік операциялар.
Пассивтік операциялар айналыстағы ақшалай ... ... ... ... ... пассивтік операциялардың екі формасы негізінде,
несиелік ресурстардың бірінші ірі тобы, яғни ... ... ... бір екі ... ... екінші ірі топ, яғни ... ... ... ... ... ... ... меншікті капиталы мен оған сай келетін
баптар кіреді. Коммерциялық ... ... ... рөлі ... ... ... ... кәсіпорындар және ұйымдарға қарағанда
өзіндік ерекшеліктерге ие. Банктің меншікті капиталы арқылы, оның ... ... ... 10 % ... Шын ... ... ... қаражаттардың арасында шекті ең төменгі мөлшерде шекарасы
болады.
Банктің меншікті қаражаттары оның үнемі ... ... ... ең
маңызды. Банктің бастапқы құрылуы ... оның ... ... ... жабдықтауға, жалақыға жұмсалатын бастапқы шығындарды
көтереді. ... ... ... банк ... ... ... емес.
Осы меншікті қаражаттар есебінен банкте қажетті резервтер құрылады. Ең
соңында, банктің меншікті ... – бұл ұзақ ... ... ... көзі ... ... меншікті қаражаттары банктің экономикалық дербестігін және ... ... ... ... әр ... қорлар (капиталдар) және
бөлінбеген пайда жиынтығы.
Меншікті ... ... ... ... және ... ... капитал-жай (жедел емес,құнды қағаздар) және артықшылығы
бар акциялар (дауы құқығы жоқ);
• Банк қорлары-күтпеген ... үшін ... кор, ... ... ... қарызын жабуға;
• Қосымша төленбеген капитал жай және артықшылығы бар ... ... ... сату ... ... айырма есебінен
құрылады;
• Қосымша төленбеген капитал активтер жоғары бағалау есебінен ... ... ... ... ... ... пайда
сомасы.
Акционерлік капиталдың құрылымы әр банктерде әр ... ... ... ... ... түрге бөлінеді:
- меншікті акционерлік капитал, яғни оған, жай және ... ... ... ... ... ... капитал және
бөлінбеген пайда жатады;
- банктік резервтер, яғни алдағы уақыттағы әр түрлі шығындарды ... ... ... ... орнын жабуға арналып
құрылған түрлі резервтер ... ... ұзақ ... ... ... ... ... Сурет. Меншікті капиталдың құрамы.
Меншікті капиталы банк қоры ретінде акционерлерге үлес-пайда ... ... ... Қордың осы түрі екі тәсілмен өсуі мүмкін: акционерлік
капиталдың немесе банк кірісінің ... Банк ... ... ... банк орнықтылығы мен оның жұмысының нәтижелілігін
қамтамасыз ... ... роль ... капитал банк сауда ... ... Ол ... ... ... ... келеңсіздікті реттеу негізі
ретінде, оның қаржы орнықтылығын өз беттілігін және кепілдікті ... ... ... ... капитал реттеп, қорғап, тұрақтылықты
қамтамасыз етуге тиіс, осымен ол ... ... ... ... ... ... қызметтерді орындайды:
1. Қорғау немесе тұрақтылық қызметі. Банктің төлем қабілеті мен оның
орнықтылығымен байланысты. Егер банк қоры ... ... ... ... оны ... ... деп санауға болады, ал банкрот
жағдайы акционерлерге ғана тиеді. Бұл банктің қызметі үшін актив қорын
құру арқылы ... ... ... ... ғана болып
табылмайды. Сондай-ақ қордың жетіспеуінен болған шығынның орнын
толтыру да ... ... ... банктерінде төлем қабілеті
меншікті капиталдың бір бөлігінен ... ... ... ... ... ... банктер, төлем қабілеті бар
деп саналады, яғни актив бағасы міндеттемелер сомасына тең. ... ... ... зиян шегу ... борыштық тұрақсыздыққа
ұшырау жағдайында салым иелері мен кредиторлардың ... ... ... ... ... төлем қабілеттігін сақтауды; банк
қызметінің зиянға байланыссыз жалғаса беруін ... ... ... ... ... ... ... табылады.
2. Оперативті қызмет. Оперативті қызмет капиталдың алғашқы мөлшерін
қамтамасыз ету ... ... яғни ... ... қызметін
басында жер, ғимарат алуға, жабдықтауға және жалақы төлеуге, сондай-ақ
күтпеген шығын болған жағдайда қаржы қорын ... ... ... ... ... етеді. Бұл қызметі екінші дәрежелі қызмет
ретінде, өйткені активтік операцияларды жүргізу үшін негізгі ресурстар
ретінде ... ... ... ... ... ... бұл қызметі активтік операциялардың өсуінің негізін, яғни
банктің міндеттеріне сай келетін банктік операциялардың ... ... ... ... ... ... Реттеуші қызмет. Мемлекеттік органдар заңнамалық және ... ... ... капиталдың мөлшері мен ... ... ... ... қоғам банктердің жетістіктермен
қызмет етуіне мүдделілік танытуда, сол сияқты коммерциялық ... ... да ... ... қызметтеріне орталық банк тарапынан
заңдар және ... ... ... ... отыруына байланыста
сипатталады. Бұл ереже негізінен жарғылық капиталдың ең ... ... банк ... үшін ... ... алу, ... та ... келетін тәуекелдің ең жоғарғы мөлшерін бұзбауға бағытталады.
4. Айналым қызметі. Құрылтайшылар акционерлік капиталға ақша сала отырып,
банк айналымының активтеріне ... ... ... ... ... ... ... қауіптен кете алмайды. Осыны есепке ала отырып,
банк капиталының қорғаныш қабілеті болады. Банк ... ... ... ... және ... операцияларына, құнды
қағаздарды сатып алуға және ... да ... ... ... және ... да ... қорларға жұмсаса, яғни
айналым қызметін орындаса, ол несиелеушілерінің шығынынан сақтайды.
5. Қор қызметі. Қауіп банктің активті операцияларына ... ... тән. ... ... үрдісіне мерзімді депозиттерді алдын-ала
алу қаупін, талап еткенге дейінгі шоттардағы қаражаттың аяқ ... ... және ... да ... банк ... ... тоқталуын болдырмайды. Банктерге қауіпті төлем беруге
өтімді норматив, сондай-ақ Ұлттық банкте несие жүйесінің міндетті қор
фонды есебінде депозит ретінде алынған несие қоры ... ... ... ... шығын орнын толтыру үшін ... ... ... ... Бұл банк капиталының қызмет етуін
қамтамасыз етеді.
Егер банк өзінің меншікті ... ... ... ... онда ... көмегімен кірісті көбейтіп, салымның ... ... ... ... деңгейінің қаражаттарын қысқа мерзімді мемлекеттік ... ... ... ... ұсыну арқылы көбейту мүмкіндігі бар.
Өтімділікке ... ... ... ... резервтерді көбейтуді
несие портфелі мен бағалы қағаздарды алуды тоқтату ... ... ... Егер ... ... салымдармен байланысты
міндеттерді шешсе, онда ол бар қаражаттарды инвестициялау ... ... ... ... ... Банк ... қысқа мерзімді қарызын және
депозитшотын реттей отырып, ол ... ... пен ... ... ете ... Егер банк өте төмен пайыздық ұтыс ... ... ... ... олар ... ... ... қаражат негізі болуы мүмкін. Демек, бұл міндеттемелерді несие ... және ... ... ... ... капитал ретінде
қарауға болады. Сондай-ақ өз ... ... ... саясат
ретінде басқаруға болады. Бұл банк акциясының нарықтық бағасының өсуіне
және қосымша акцияларды қымбаттырақ сатуға жол ... Бұл ... ... ... ... өте тиімді жол. Банктің меншікті капиталын басқару
тәсілдерінің бірі ... ... өте ... ... ... ... банктің меншікті капиталы қаржы қызметін жіберу нүктесі болып
табылады. Банк үшін меншікті капитал банкроттықтан сақтану үшін ... ... ... ретінде, ол ұйым құрып, банктің қызмет етуін қамтамасыз
ететін қаражат, клиенттердің банкке сенімін ... ... ... ... көрсететін, ұйымдастырушылық өсу және жаңа қызмет көрсетуді
дайындау үшін капитал ретінде ... ... ... ... ол банк
өсуінің реттеушісі. Ол банктің ақша қаражатын реттеп, қорғап, қорға салады
және банкроттықтан ... ... ... меншікті капиталының құрылымы және өсу
негіздері
Банктің меншікті қаражатының ... ... ... ... бірдей емес
және бірнеше факторларға байланысты, негізінен актив сапалылығынан өз
пайдасын қолданып, оның ... ... ... ... ... ... ... меншікті қаражаты түрлі қорлардан ... ... ... міндеттері мен қалыптасуының түрлі көздері бар.
Коммерциялық банктің меншікті қаражаттарының құрылымында капиталдың
негізгі үлесі: ... ... ... ... және банк қорынан тұрады.
Соңғы екі қордың қаражаттары ... ... ... ... ... және әлеуметтік қажеттіліктерін қанағаттандыру,
қайырымдылық және банктің өнімділігінің дамуына көмек көрсетуге ... осы ... ... ... ... банктің қажеттілігі
қызмет көрсетеді.
Банктің меншікті қаражат құрылымының маңызды элементтеріне несие ... ... және ... ... ... ... ... да активтерін
құнсыздандыру жатады.
Жарғылық капитал өмір сүрудің экономикалық ... ... және ... ретінде банктің құрылу жағдайы болып табылады. Банктің ұйымдастырылу
формасына байланысты жарғылық капиталды құру әр түрлі ... ... ... ету үшін ... капиталдың ең төменгі мөлшері
белгіленеді.
Қазақстан Республикасында жаңадан құрылатын банктер үшін, Ұлттық ... ... ... (1995) ... ең төменгі жарғылық
капитал мөлшері бекітіледі:
- жаңа банктерді тіркегені үшін 500 мың АҚШ доллары;
- ... ... ... ... ... ... ... (лицензия) алу үшін – 1,5 млн. АҚШ доллары;
- халықтың ақшалай қаражатын тартуға рұқсат қағазын алу үшін - 1,5 ... ... ... үлес ... ... банктің таза пайдасы есебінен
дивиденд алып отырады. Дивиденттің мөлшері, ... және ... ... шығарылу тәртібіне және түріне байланысты анықталады.
Банктің пайдасы ... ... ... ... бар ... ... резервтік қор есебінен ... ... ... ... ... етіп ... ... ұлғайту көздеріне төмендегілер жатады:
- жаңадан акция шығару немесе ... ... ... құнын
өсіру арқылы;
- жаңадан жарғылық капиталға үлес қосушылар есебінен;
- пайдадан аударымдар есебінен.
Жарғылық капиталдың азаюы акционерлердің жалпы шешімі ... ... ... ... жою ... сол сияқты жарғылық капиталға ... ... ... болу мүмкін.
Банктің жарғылық капиталдан басқа резервтік қор да құрайды.
Резервтік қор – бұл активтік операциялардан туындайтын ... ... үшін ... және ... ... болған жағдайларда, банктің
акция және облигациялары бойынша дивиденд (пайыз) төлеу ... ... ... қор ... ... ... дейінгі сомадан, яғни
банктің жарғылық капиталының төленген сомасының 25 %- дан 100 %- ға ... ... ... ... ... ... жеткіліктілік
коэффициентін есептегенде, халықаралық тәжірибеде де ... ... ... ... ... қор ... капиталдың төленген сомасының 100 %- не жеткен
уақытта, ондағы сома ... ... ... ... ... ... бастайды. Резервтік қордың құрылуының ... көзі ... ... ... тобы банк өнімінде (арнайы тағайындалатын қорлар) қалған
таза пайданы реттеу қорытындысы ретінде қалыптасады, сондай-ақ белгіленген
мақсатқа таза ... ... ... ... Арнайы қорлар – негізгі
қорларды қайта бағалау негізінде валюталық қаражаттарды ... ... ... ... және ... ... арасындағы айырма нәтижесінді
құрылады.
Қосымша капитал – негізгі ... ... ... ... ... және ... мақсатқа бағытталған пайданы бөлу
нәтижесінде құрылатын қаражаттар. Қосымша капитал ... ... ... ... ... қаражат-«эмиссионды пайда». Бұл қаражат
банктің алғашқы капиталы және оның ... ... ... ... ... бағалауда құрылған, мүлік бағасының өсуі. Осы
қордың бары және ... ... ... ... ... бұдан оның
қызметінің сапалығы көрінбейді. Экономикалық маңызы бойынша осы ... ... ... ... ету ... ... қарауға
болады;
▪ қайтарылмаған алынған мүлік бағалары. Осы қаражати көлемі банктің
мүліктік активтерінің өсу ... ... ал ... ... ... шығындар) оны резерв қордың тобына жатқызуды ұйғарады.
Қордың төртінші тобы ... банк ... ... қауіптерді жабу
және жинақ резерві есебінен шығындарды жою жолдары ... ... ... ету ... ... құрылады. Оларға банктің
несие, құнды қағаз және басқа да активтеріне жіберілген ... ... Осы ... көлемі, біріншіден, банк активтерінің сапалы
құрылымын, екіншіден, банктің әсіресе таза ... ... ... ... ... ... ... құрылған резерв қорлардың бөліміндегі
мықтылықты куәландырады.
Екінші, үшінші және төртінші қордың ... ... ... базаның
бір дамуымен байланысты банктің шығыны мен табысын қамтамасыз ... яғни осы қор ... ... банк ... ... ... сыйақы, жәрдемақы төлеу, құрал-жабдық ... ... ... ... ... ... және тағы ... осындай қордың қаражаттары банкте қалмайды және басқа
мақсатта, яғни банк капиталы ретінде қолданылуы ... ... ... ең ... ... ... ... пайда жатады.
Бөлінбеген пайда – бұл дивидендтерді төлегеннен кейінгі ... ... ... ... ... ... ... нәтижелі шоттарындағы сомалар пайда және
зиян шотына аударылады, бұл соманың бір бөлігі резервтік қорға, бір ... ... бір ... ... төлеуге жұмсалады. Ал қалған бөлігі
банктің несиелік ресурстары үшін жинақталады, осы ... ... ... деп ... ... банк ... теориясы банктің меншікті қаражаты мен
меншікті капиталының түсініктемесін айырады. «Банктің ... ... ... ... қызметі үрдісінде құрылған барлық пассиавтер
кіреді: жарғылық, ... және ... да банк ... ... ... резервтер, сондай-ақ өткен және осы жылғы пайдалары жатады. ... ... есеп ... жолдары арқылы анықталатын мөлшері. Ол
экономикалық мән жағынан банк капиталының ... ... ... меншікті
қаражатты (тіпті қарастырылған қаражаттар) ... ... ... ... яғни ... ... құрылған, негізі бар қорлар,
банк қызметін ұстап тұруға бағытталған, көз ... ... ... ... ... берсе, банк капиталына кіреді:
▪ тұрақтылық;
▪ несиелеушілер құқығына қатынасы бойынша субординация;
▪ кірістердің жалған есептеудің жоқтығы.
Банктің меншікті капиталын экономикалық тұрақтылық және оның ... ... ... ... ... жүрген мүмкін шығындарды жоюын
қамтамасыз етуге арналған барлық қорлар мен резервтер деп түсінуге ... атап ... банк ... ... резервтік капитал және
пайдалану мерзімі, құрылтайшылық пайда, банк ... ... осы ... ... ... ... жоқ басқа қорлар және аудиторлармен
бекітілген түрлі қауіптерді жабуға арналған резервтер ... және олар ... ... ... қызмет атқарады.
Меншікті капиталды басқаруда оның ... ... ... ... ... ... маңызды роль атқарады.
Банктің жеке капиталының жетістік ... ... ... ... және мазмұны әсер етеді. сонымен, операцияларды жүргізуде
банк бағдары меншік қаражатының көп ... ... ... ... қауіппен алынған несие, банк көп емес меншік капиталмен жұмыс
істеуге көмектесуді ... ... ... ... ... ... ... саны мен
сапасына байланысты. Сонымен, банк клиенттері көп мөлшерде меншік капиталын
талап етеді.
Меншікті капиталдың жетістігі ... ... ... оның ... кіріс, екіншіден-өтімділікті қамтамасыз етіп отырса, ол жалпы
критериі болып ... ... ... ... ... пайдалы активті
операцияларды ... ... жету ... ... ... талаптанады. Банктерді осы үрдіске түрлі маңызды экономикалық
факторлар итермелейді. Ең ... және ... ... ... капиталын азайтатын инфляция. Басқа маңызды фактор банк пайдасының
жоғалуына алып келетін тұрақсыз экономика болып табылады. Барлық ... ... ... бар ... әрі ... әрі ... ... болады.
Банктің меншікті капиталын көбейтудің екі көзі бар:
1. Ішкі;
2. Сыртқы.
Банк капиталын өсірудің ... ішкі ... ... ... ... пайда көмектеседі. Осы көздің маңыздылығы ашық ... ... ... және ол ... болып табылады, сондай-ақ
акционерлердің мүддесіне қауіп төнбейді.
Банк капиталының ... осы көз ... ... ... ... ... және ... факторлардың әсеріне тартылады.
Пайда капитализацияның мүмкіндігі дивидент ... ... ... көзі ... ... ... Сондықтан неғұрлым көп
пайда дивидент ретінде төленсе, соғұрлым оның ... ... ... Ал ... ... ... банкроттықты күшейтеді және пайда
әкелетін банк активтерінің өсуін тежейді. Екіншіден, дивиденттердің үлесі
төмен болса, банк ... ... ... ... түсуіне алып келеді.
Банк пайдасын басқару өнері оны ... және ... ... ... ... ... табу, сонымен
акционерлердің осы және келешек мүдделерінің арасында ... ету. ... ... бағасын мейлінше үлкейту банктің рационалды
дивиденттік саясаты ... ... Осы ... банк ... сақтап қалып, жаңаларды қызықтыра алады. Акция кірісі ... ... ... ... ... маңызды.
Соңғы он жыл американдық банктер өз акционерлерін сақтап қалу үшін,
пайданың 80% дивидент түрінде реттеуді ... ... ... дивидент мөлшерімен ғана емес, дивидент
саясатының тұрақтылығымен анықталады. Егер банк дивиденттерінің көлемі бір
қалыпты болса, ... оны ... ... деп ... ал банк ... ... көлемінің түсуі акцияның курстық бағасының түсуіне алып
келекді, бұл акционерлерінің мүдделерін ... ... ... ... меншікті капиталдың өсу көзі ретіндегі маңыздылығына қарамастан,
ол бұл ... ... шеше ... Осыған байланысты банктер
капиталдарын және сыртқы көздерін ... ... ... жоқ, ... ... қарыз міндеттемелерін эмиссиялау, активтерді сату,
бірқатар қор түрлерін жалға беру және тағы ... ... ... ... банк ... көздегі капиталды қатыстыруы қажет болса, ол ... ... ... ... жай акцияларды сату;
2. артықшылығы бар акцияларды сату;
3. капиталды қарызды міндеттемелерді эмиссиялау;
4. активтерді сату;
5. негізгі ... ... ... ... ... ... ... осы тәсілдердің қайсысын таңдайтынына қарай, бұдан акционерлердің
пайдасына қандай нәтиже ... ... бұл ... ... Банк банк ... төзімділігі, акционерлермен жүзеге асырылатын
банк қадағалауына әсері, сатылған ... мен ... ... ... ... нарық жағдайы сияқты маңызды ... ... ... ... ... Жай ... шығару және айналымға шығару сыртқы
капиталды қатыстырудың маңызды тәсілі болып ... яғни ... ... және акционер пайдасымен байланысты үлкен қауіп. Банк
акционерлері барлық жаңа акцияларды сатып ала алмаса, онда бұл ... ... ... және бір ... ... төмендетеді, тек жаңа
қарастырылған қаражат жаңа құнды қағаздардың эмиссиясы бойынша ... ... алып ... бұл ... ... ... Шығарылған
акциялар банк пайдалана алатын несие қаражатының үлесін төмендетеді. Осы
соңғы ... ... ... ... ... ... несие қаражаттарын
қатыстыру бойынша банк мүмкіндігін көбейтеді.
Жай акцияларды сату ... ... бар ... сату ... ең ... ... ... табылады.
Кейде, банктер өз қызметтерін ұстап тұру үшін офистерін толықтай немесе
жартылай ... да, ... ... ... жаңа ... ... ... Бұндай
келісім қанша-қол қаражаттың мөлшерлі түсімін, сондай-ақ ... ... ... меншікті капиталына әжептеуір қосымын реттейді. Көп
жағдайда инфляция және экономикалық өсім банк ... ... ... ... ... осы бағасынан әлде қайда жоғары
болса, ... ... ... ... ... көптеген банктер капитал және активтердің қатынасын
күшейту үшін, өз активтерін сатуды ... ... ... олар ... ... активтердің өсуін тежейтін, ал өздерінің активтерін актив
көлемін күшейту үшін ... ... ... мен басқа да
инвестицияларға реттейтін.
Бонус эмиссиясы деп ... ... жаңа ... есептегенде, банк
активтерінің нарықтық бағасы оның баланс бағасымен салыстырғанда көтерілсе,
банк сату ... ... Жаңа ... ... ... бірақ жеке меншікті көбейтпейді және осы ... ... ... бағасын төмендетпейді.
Ұзақ мерзімді құнды қағаздарына арналған акция ... ... ... банктер өз тәжірибелерінде «акция-ұзақ мерзімді міндеттемелер»
түріндегі айырбас операциялары қолданады. Мысалы, банк өз балансында 2 ... тең ұзақ ... ... бар, олар ... 8% ... ... олардың эмиссиялық (номиналды) бағасымен жазылады. Егер
пайыздық келісім 10% көтерілсе, бұндай міндеттемелердің нарықтық бағасы ... ... ... ... мүмкін. Жаңа акцияларды 1 млн.доллар ... ... ... ... өз ... ... нарық бағасымен
сатып алса, банктің өз балансындағы 2 млн. доллар ... ... ... бар.сондай-ақ ұзақ мерзімді эмиссияның сыртында ... ... ... қажет, онда шығарылған міндеттемелерді сатып алу үшін ... ... ... ... Бұл ... ... мерзімді
міндеттемелер» түріндегі айырбас операциялары аяқталуының қажеті жоқ.
Сыртқы көз есебінен капиталды қатыстыру ... ... ... қатыстыру тәсілі альтернативасы бар қаржы талдау негізнде
жүргізілуі тиіс.
Меншікті капиталдың өсу көзі және оның ... ... ... ... ... ... кері ... бір акция кірісімен
өлшенетін акционерлік капиталдың пайдасына әсері, банк ... және ... ... ... көзімен байланысты кері
қауіп, жаңа капиталды қаражатты қатыстыру арқылы жүзеге асырылатын нарық
капиталының күші және ... ... ... роль ... ... ... реттеу саясаты үлкен роль атқарады.
Сыртқы капиталды қатыстыру тәсіліне ... ... ... ол ... және ... ... ... капиталының мөлшері (көлемі) пруденциалды реттеу объектісі
болып ... ... ... ... қарастыра отырып, банктің
көздерін шектеу құқығы бар. Бұл тарауда коммерциялық ... ... өсу ... ... ... ... ... әлемдік тәжірибе
Банкке қажетті капитал көлемін анықтау банк ісінің теориясында ... ... ... проблемалармен байланысты:
▪ банк үшін капитал стандартын кім орнату керек-нарық немесе реттеу
инстанциялары?
▪ Банк капиталының нақты көлемі ... ... ... ... Банк ... ... көптеген жылдар бойы реттелуде. Банктерді ... алу ... ... ең аз ... мөлшерді қамтамасыз етуге тиіс және
қызмет ету ... осы ... ... ... тұру керек. Реттеуші
мекемелер капиталдың пайдалы түрлерін анықтайды. Банк капиталының мөлшерін
реттеуші негізгі ... ... боып ... ... ... ... қауіпінен сақтау;
2. оларға деген қоғамдық сенімді ұстап тұру;
3. банктердің сақтандыруымен байланысты федералды ... ... ... ... яғни ... ... ... барлық
міндеттерді шеше алмайды, себебі ол банкроттықтың банк ... мен ... ... федералды сақтандыру қоры
шығысының әсерін ... ... ... ... ... ... жоғалғанда алынатын, қысқа мерзімді
міндеттемелер бар ... ... ... ... ғана салымды жаппай алу
қаупінде ... ... ... ... жіберуі мүмкін. Сонымен қатар, жеке
банктердің басқарушылары өз қаупінің басқа банктердің клиенттеріне ... ... ... ... ... ... ... ол банк және
қауіп сенімділігі бойынша ... ... ... ... ... ... толық сақтандырылғанмен деп, банк қауіпімен
соқтығысуы мүмкін деп ойламайды, және банктерге ... ... ... ... ... банктерге жағдай жасайды,
салым сомасының капитал мөлшеріне ... ... бұл ... ... үлкен шығын қаупіне алып келеді.
Соңғы жылдары банк қаупі мен қажетті капитал ... ... ... ... ... ... реттеуші мекемелерге әсер ететіні ... ... ... ... ... әр ... ... сонда
капиталдың мөлшері мен түрлерін анықтауға реттеуші мекемелер емес, меншік
нарығы әсер ететіні анықталды.
Қаржы нарығы банк қаупінің түрлі ... ... ... ... ... ... береді. Бірақ, жетекші экономистердің айтуынша
нарықтың кіші және ... ... ... жер және ашық ... ... ... ... қағаздарға сенім арта алмаймыз. Төменгі
сападағы құнды қағаздар үшін нарықпен ... ... ... ... ... бола ма? Сондай-қ нарық ... ... бір ... ... ... анық ... қатынасының банк активіне байланысты екені анық па? ... ... алып ... ... да ... ... капиталы екі,
үш есе көп болса да, ... ... ... ... айтуынша, капитал
көлеміне қатысты қатаң талап қойылып орнатылған банктер, ... ... ... қауіп алуы мүмкін, ол үлкен шығыннан ... ... ... отырудың альтернативті мүмкіндіктерін қарастырайық.
Қазіргі уақытта банк капиталының көлемін реттеп ... ... ... реттеуші мекемелер жаңа жүйеге көшуде, олар индустриалды елдердегі
барлық банктерді қарайды, және минималды шек бекітеді.
Барлық банктер үшін минималды шек ... ... ... рет 1981 ... ... ... жүргізілді. Бұған дейін федералды штаб деңгейіндегі
реттеуші инстанциялар капитал жетістігі туралы ... шешу ... ... ... Капитал адекваттылығын бағалау үшін ... ... ... ... ... ... ... капиталы/жинақ қауіп активі;
Қауіп активтері мемлекеттік құнды қағаздарынан ... ... ... ... Әр реттеуші мекеме құрылымды (екі банктің капитал
мөлшерінің көрсеткіштерін салыстыру) және динамикалық ... ... ... және ... ... үшін капитал мөлшері
көрсеткішінің өзгеруін қадағалауға алынады) ... Банк ... ... ... банк ... ... ... проблемалар, яғни, егер соңғы көрсеткішінің төмендеуі, бар саладағы
капиталдың ... ... ... ... американдық банктің
капитал мөлшерінің көрсеткіші 30-80 ... ... ... ... ... ... ... сақтандыруы, бұл меншік инвесторларының
арманын әлсіретті.
Әрине, барлық банктер үшін орнатылған капиталдың минималды стандартымен
байланысты ... ... ... ... ... үшін ... ... табылады. /8,15б/ Сондай-ақ ол сайланған топпен бірге салыстыру
кемшіліктерін жояды. Бірақ капитал мөлшерінің адекваттылығын ... ... ... бар. ... ... ... жүйесі салымшылар арқылы ... ... алу ... ... сонда да депозиттерін жоғалтқан банктер мықты болады.
Бұл ... ... ... ... банк ... мөлшері жеткілікті
минималды деңгейден төмендегенін ... ... ірі, ... банк ... дәрежесі әлі де адекватты болса да, өз
депозиттерін жоюға тырысады.
Екінші проблема, жеке банктің капиталын көрсететін ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Мысалы, егер барлық банктерде капиталдың минималды міндетті мөлшері бар
болса, бұл ... ... ... ... ... әрине бұл
жалған. Сондай-ақ нақты банк капиталының активтерге қатынасы негізінен ... ... ... 1991 жылы үлкен американдық банктерде
(минимум 10 млр. ... ... ... бар) ... ... қатынасы 5,44% тең болса, ұсақ банктердің көрсеткіші (актив
мөлшері 100 млн. ... бұл ... 9,11% тең ... Бұл ... ... адекватты дәрежесінің жоғын білдіреді ме, әлде ұсақ
банктер өте көп капиталға ие ме? ... ... ... ұсақ ... ... табылады ма? Әрине нақты фактілерге талдау ... ... ... бере ... ол үшін әр ... кіріс, басқару
сапалығының көрсеткішін, нарық жағдайын ... ... ... /7,26б/
Банк капиталы мөлшерін бағалаудың эксперттік әдәсә мынаны көрсетеді:
1. басқару сапасы;
2. активтерді жою деңгейі;
3. пайда динамикасы;
4. меншік ... ... ... ... ... ... ... мөлшерінің динамикасы;
8. жергілікті жағдай.
Капиталды минималды стандарт жағдайын қанағаттандыратын банктер де, егер
капиталды көп ... ... ... ... ... ішкі құрылымының
әлсіздігінен нарық жағдайында капиталы жеткіліксіз деп танылуы мүмкін.
Мұндай ... ... ... ... ... ... де мүмкін.
Бұл уақытта банк капиталы мөлшерінің адекваттылығы оның ішкі және ... ... ... ... ... банкротқа ұшырауы
қарқынын туғызып, енді АҚШ-тың ... ... ... ... ішкі
немесе сыртқы жағдайларына қарамастан барлық банктердің капитал мөлшеріне
минималды талаптар бекітті. Бұл ... ... 1983 жылы ... ... және ... ... заңында бекітілген, онда әр банк
агенстволары банк мекемелеріне міндеттеуге тиіс, оның минималды деңгейлігін
орнату жолдарымен капиталдың адекватты ... ... ... тұру ... ... ... пунктісі алғашқы капиталдық концепциясы. Ақшалай
өтініштің контролері және федералды резерві жүйе мемлекеттік және ... ... ... талап орнатылады, алғашқа капиталды жай акция,
артығы реттелмеген пайда, міндетті ... ... ұзақ ... ... ... ... бөлігі, акция және материалды емес
активтер есебінен жойылатын құнды қағаздар анықтайды. Алғашқы капиталдың
бұл ... банк ... көзі ... ... ... ... ... және екінші капиталдың сомасын анықтайды.
Федералды банк агенстволары 5,5% тең ... ... ... ... ... анықтады, ал жинақ активтерге жинақ капиталының
қатынасы 6% тең. ... ... ... ... ... ... банк холдинг компаниялары үшін де жаңа стандарт жариялады. «Егер
банк капиталының мөлшері міндетті ... ... ол өте ... ... жою ... ... ... деді Федералды ... ... ... ... ... үшін қауіп деңгейін
өсуге және төмендету үшін қосымша капиталды қажет етуде. Қосымша ... ... ... және бәсекелес нарықта көмектеседі. Аса
маңызды факторлары инфляция болып табылады, ... ... және ... ... ... ол ... капиталды азайтады. Сондай-ақ шығыстың
өсуі, әсіресе депозит бойынша пайызды ... ... ... алып келеді-
ол капиталдың негізгі ... ... ... көптеген инвесторлар капитал
нарығында банктерді өте қауіпті мекемелер деп санайды. ... ... ... ... көп ... ... талап ете бастады, сондай-
ақ құнды қағаздарды амалсыздан сатып алуда.
АҚШ-та ... ... ... ... өз ... ... бөлуін талап ете бастады, капитализацияның жоғарғы дәрежесі бар
банктер жаңа ортаға жіберіліп, кеңейіп, ... ала ... ... ... ... қысым көрсетуде. ... ... ... сапасына назар аудара бастайды. Бірақ ... ... жоқ ... ... қоя алмайды. Капитал мөлшеріне қатаң талап қою
банктердің экономикалық өсуін ... тұру үшін ... ... ... ... қанша меншікті капиталды қарастыруға болады деген
сұрақ қоюда?
Қазіргі таңда мұндай жоспарлаудың ... ... ... ... мына төрт ... ... ұстануда:
1-кезең. Банктің жалпы қаржы жоспарын дайындау. Банк және ... ... ... ... ... болғанын шешуге тиіс. Ол
үшін ... ... ... ... беру қажет:
▪ банк қаншалықты үлкен болуға тиіс?
▪ ұзақ ... ... ... ... ... ... ... қажеттілігін жоспарлаудың бірінші ... ... ... ... ... мүмкін нәтижесін таңдау және ұсынысқа
байланысты капиталдың ... ... ... ... бұдан банк
операцияларын жүргізу және банк саясатында ешқандай өзгерістер болмайды.
Ұзақ мерзімді капитал банк ... ... ... ең ... ... ... ешқандай банктің капиталды көбейту қажеттілігі бойынша
реттеуші инстанциялары жағынан қысым үстінде ... ... ... ... ... мөлшерін анықтау мемлекеттік реттеу
жағдайына жақын жаңа қызметті ... ... ... ... екі ... кездеседі, бірі-банк реттеуші мекемелермен,
екіншісі-капитал нарығында ... ... ... ... ... капиталдың тым үлкен көлемі, банкке аз пайда
алып келіп, оның ... ... ... ... ... ... ... мен инвестициялау пайдасын төмендетеді, бұдан
инвесторлар келешекте ... аз ... ... ... ... ... ... бейімділік дәрежесі капитал нарығының
инвесторлары арасында, банк ... ... және ірі ... өз
қаражаттарын жоғалтып алу күдігі тууы мүмкін. Бұл ... ... ... төмендей бастайды, ол салымшылардың мен басқа
несиелеушілердің салынған қаражаттарына ... ... ... ете ... Ішкі ... ... ... анықтауға болады. Банк
дивидент ретінде өз ... осы ... ... үлес ... тиіс, ал болашақ өсуді демеу және капиталды ... ... не ... керек екендігі анықталады. Банктегі осы өсу ... ... ... жартылай қамтамасыз ете алатынын түсіну ... ... ... ... ... Банктің қажеттілігі мен мақсаттылығын бағалау және талдау.
Капиталдың «өте жақсы» ... ... ... ... ... ... ... (егер жаңа активтердің эмиссиясы және ұзақ мерзімді
міндеттемелері ... ... ... акционерлердің құқығы және
қызығушылықтары (міндеттемелері), ... ... ... ... дәрежесі. Қазіргі уақытта көптеген банктер ұзақ мерзімді
капиталға назарларын аударту үшін ... ... ... ... ... ... ұзақ ... міндеттемелердің эмиссиясы, активтерді сату,
офистерді жалға беру, ... ... ... ... Қолда бар капитал
көздерін екі категорияға бөлуге болады:
1. қаражаттың ішкі көзі;
2. сыртқы көзі.
Осы ... ... ... ... ... көз ... ... қатыстыру.
Банктің капиталының негізгі көзі банкте реттелмеген пайда болып
табылады. Капиталды ... бұл ... ... ашық ... ... және займды тарату (үлестері) бойынша шығысынан
тұрады. Ішкі көз ... ... ... ... ... ол ... ... қысқартылуын, сондай-ақ акцияларының пайдасын
төмендетеді. Мысалы, егер банк қаржыландыру көзі есебінде акцияларды ... ... жаңа ... ... ... ... олар ... және оның болашақ саясатына араласу құқығына ие бола бастайды.
/16,73-78б/
Капиталды ішкі ... ... ... ... ... ... пайыздық деңгейі және экономикалық жағдайда өзгеру әсеріне бейім,
яғни банктің тікелей басқару мүмкіндігі жоқ. Банк пайдасының өсуі ... ... ... ... өте ... бұл ... ... эмиссиясы мен
субординарлық міндеттемелерге жүгінуге алып келеді.
Таза пайданың өсуі үшін, ... бір ... ... ал қайсыс
дивидент ретінде акционерлерге төлену керектігін шешу керек. ... және ... ... ... қалған пайданы анықтау керек,
осының ... ... ... алынады.
Сақталып қалған пайданың көлемі банкті басқару үшін үлкен роль атқарады.
Өте төмен ... ... ... ... үлесі өте жоғары
болғанда), капиталдың ішкі көзінің өте баяу ... алып ... ... ... ... күшейіп, пайда әкелетін банк активтері көлемінің
өсуін ұстап тұрады. Ұстап қалу ... тым көп ... ... ... үлесінің
өте төмен болуы) ол акционерлерге төленетін дивиденттердің ... алып ... Тең ... банк ... курстық нарықтық
бағасы төмендей бастайды. Акционерлердің инвестицияларының нарық бағасын
жоғарлату банктің оптималды дивидент ... ... ... ... ... Лианга зерттеулері көрсеткендей, дивидент үлесі АҚШ банктерінде соңғы
жылдары өсті, әр салған доллар үшін өз ... көп ... ... баяу ... ... төлеп отыруға ұмтылды. Соңғы он жылдықта
американдық банктердің дивиденттері орташа 80% пайданы құрады. ... ... ... ... ... әлсіретті, капиталдың ішкі көзіне
емес, сыртқысына үміттенуіне алып келді.
Банктер үшін аса маңызды міндет тұрақты дивидент саясатын ... ... ... ... бір ... ... ... мұны тұрақты
пайда ретінді қарап, оған үлкен сеніммен қарай бастады, ал зерттеулерге
сәйкес дивидент ... ... ... ... ... банк
акционерлерінің курстық бағасы көп жағдайда бірден төмендеп кетеді (бір
апта ішінде). Бұл бар ... ... ... банк ... алушылардың ынтасын жоғалтқызады.
Ұстап қалу үлесі және дивидент үлесі ... ... ... шешіміне
әсер етуші негізгі факторлар, ол актив сомасына меншікті капитал мөлшерінің
төмендеуін жібермеу үшін банктің өз ... ... ... ... ... Басқа сөзбен айтсақ, бұл тарауда егер банк ... ... ... ... ... да, меншікті капиталының активіне
қатынасы сақталуы керек және де банк ... ... өсуі ... ... ... меншікті капиталының игілік коэффициенттерін
орындау жұмысын талдау
2.1 Меншікті капиталды басқару жүйесіндегі пруденциалдық нормативтер
Пруденциалды нормативтері банк ... ... және ... ... болып
табылады. Меншікті капиталды басқару жүйесінде меншікті капиталдың игілік
коэффициенттерін қарастырайық.
Базель келісіміне сәйкес ... ... ... ... ... ... ... болып табылады:
КАр=К/Ар
Мұндағы, КАр-тәуекел активтерінің коэффициенті;
К-банк капиталы;
Ар-тәуекел дәрежесімен өлшенген актив сомасы.
Қазақстан ... ... ... ... ... ... бекітілді: бірінші деңгейлі меншікті ... ... (0,6 көп ... сомасына қатынасы:
К1=К1/А-П,
Мұндағы, К1-бірінші деңгейлі менішікті капитал;
А-барлық активтердің ... ... ... ... дәрежесі бойынша өлшенген актив сомасының меншікті
капиталына қатынасы:
К2=К1/Ар-Пс,
Мұндағы, К1-бірінші деңгейлі ... ... ... ... өлшенген актив сомасы;
Пс-қалыптасқан резервтері (күмәнді және үмітсіз
несиелер ... ... ... ... ... жалпы резервтердің сомасы.
Меншікті қаражаттар екі деңгейден тұрады. Меншікті ... (К) ... ... ... капитал сомасымен есептелінеді, банк инвестициясынан
ұстап қалу және ... ... ... ... қарызы.
Бірінші деңгейлі капитал (К) төмендегідей компоненттерді құрайды:
- тіркелген шегіндегі төленген жарғылық қор;
- қосымша капитал;
- ... жыл ... ... ... реттелмеген пайда есебінен қалыптасқан
қорлар, резервтер;
Минус:
- мүліктік емес активтер;
- өткен ... ... осы ... кірістен осы жылдың шығысы көп.
Екінші деңгейлі капитал төмендегідей компоненттерді құрайды:
- осы жылғы шығыстан кіріс көп;
- ... ... пен ... ... ... тәуекел есебінен өлшенген, актив сомасы 1,25% асып түспейтін сомадағы
жалпы резервтер;
- ... ... ... ... 50% асып ... сомадағы
субординарлық мерзімді қарыз. /11,56б/
субординарлық қарыз-депозит болып табылмайтын, қамтамасыз етілмеген ... ол ... ... ... ... ... жою
үстінде қанағаттанады. Екінші деңгейлі ... ... ... 5 ... дейін төлеудің алғңашқы мерзімі болуға тиіс, сондай-ақ жыл
сайын меншікті капиталын есепке ала отырып, субординарлық қарыздың ... 20% ... ... ... ... ... банк қызметін
бағалау және бақылауды жүзеге асырады. Меншікті капиталына ... ... ... ... қатысты талап, актив бойынша шектеу және ... ... ... алу жағдайы. Ұлттық ... ... ... ... ... ... ... шығады.
Реттеуші қызметке несие және инвестициялық операцияларды шектеу мақсатында
капиталды пайдалану да, осыған жатады.
Негізгі мақсат, ... ... деп ... ... ... мына қызметтеріне көңіл аударады:
▪ шығысты жою және төлем қабілетін сақтау қабілеті бар буфер ретінде
қызмет етеді;
▪ қаржы ... ... ... ... етеді, және банктерді жою
проблемасынан сақтайды;
▪ өсуді ұстап тұруды және тәуекелді шектейді.
Капитал ролін несие бойынша шығысқа ... ... ... ақша ... ... ғана ... Егер банк клиенттері несие бойынша
міндеттемелерін төлеуді тоқтатса, пайыз және негізгі төлемдер бойынша ақша
қаражатының кірісі бірден азаяды. ... ... ... ... ... көп ... банктің төлем қабілеті сақталады. Осында капитал
буфер ретінді қызмет ... ... ол ... ... Егер ... ... болса, банк акция бойынша дивиденттерін ұзарта алады. Банк қарызы
бойынша пайыздарды ... ... ... табылады. Капиталы жеткілікті
банктер жоғалтқан ақша қаражатының орнын жаңамен ауыстыру және ... ... ... ... ... жаңа ... мен акцияларды
шығарады.
Капитал банкке жай ұтыс бойынша дәстүрлі ... ... ... ... Егер ... ... көп ... олар банк беделін ... ... ... ... яғни ... ... ... өсуді
тоқтатып, тәуекелді азайтады, мұны банк қарыз адамдардың ... ... өтеп ... Бұл ... ... орган орнатқан
капитал нормативтерімен тығыз байланысты. Сонымен, егер банк несие көлемін
өсіру немесе басқа активтерді ... ... олар ... ... ... ... өсуді ұстап тұрулары керек.
Демек, банк капиталының аталған қызметтері меншікті капитал-банк сауда
қызметінің негізі ... ... Ол ... ... ... ... ... капиталы меншікті капиталының құрамында ерекше ... орын ... ... белгілі. Ол өзінің құнды қағаздарын шығару
жолдарымен қалыптасады, сондықтан акционерлік ... деп ... ... капиталының мөлшері акционер-акцияның ... ... ... ... ... акция сату немесе құрылтайшылардың
төлем есебінен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен төленеді. Банк
құрылтайшылары және ... ... тек ... ... ... Банк ... мен қатысушылары-заңды тұлғалар жарғылық
капиталға ақша салып, құрылтайшылардың ... ... ... ... ... Жаңа ... банкті құрлтайшылық құжаттарында
көрсетілген жарғылық капиталы, оны тіркеу уақыты 50% ... ... ... ... ... бір ... жыл ішінде толық төленуі
тиіс.
Жаңадан құрылған банктер үшін 2002 жылы 1-ші тамызынан ... ... 2 ... ... ... бекітілді. Банктің меншікті капиталының
минималды мөлшері төмендегідей орнатылған:
▪ банк операцияларын жүзеге ... ... бар ... үшін ... ... ... ... үшін 500 миллион теңге;
▪ банктің меншікті капиталының мөлшерінің үлесі әр ... ... ... ... ... көбейтеді.
Филиал ашылған кезде меншікті капиталының ... ... ... ... ... ... үшін 30 миллион теңге өседі;
▪ басқа қалаларда ашылған филиалдар үшін 15 миллион теңге;
▪ басқа тұрғылықты ... ... ... үшін 10 миллион теңге.
Есепті-кассалық бөлімдерді ашуда меншікті капитал төмендегідей ... ... ... 15 ... ... ... қалаларда 10 миллион теңге;
▪ басқа тұрғылықты пунктерде 5 ... ... ... ... және ... банк ... ұйымдастыру-
құқықтық үлгісімен анықталады. /21,4-6б/
Екінші деңгейлі банктер екі үлгіде құрылуы мүмкін:
▪ пай банкісі-жауапкершілігі шектеулі ... ... ... ... ... және жабық типтегі акционерлік қоғам).
«Қазақстан Республикасының банк және банк ... ... ... ... ... үлгісінде құруға болады деп көрсетілген.
Акционерлік ... ... ... ... ... номиналды бағасы
сомасынан құрылады.
Жарғылық капитал жарияланған және ... ... деп ... ... ... ... ... алады және осы уақытта акцияның
қаншалықты көп мөлшерде шығару керектігін қарастырады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... көмектеседі.
Акциялар шығарылған және айналымдағы деп бөлінеді.
Шығарылған акциялар-басқа тәсілдермен сатылған немесе таратуға берілген
акциялар.
Айналымдағы акциялар-бұл жіберілген және ... ... ... ... ... ... ... айналымдағы акция бола
алмайды. Сатып алынған және қоғам иелігіндегі акциялар сатып ... ... банк ... ... ... пай төлеммен қалыптастырады,
көлемі құрылтайшылық құжаттармен анықталады. ... ... ... үлестік төлем шегінде оның міндеттемелері ... ... Жаңа ... ... ... ... асырылады. Жарғылық капиталдың қалыптасуы және өсуі
меншікті акцияларды шығару және тарату ... ... ... ... тіркелу керек, эмиссия проспектісі шығарылғаннан кейін ғана,
құнды қағаздар таратылады, одан кейін теңге және шетел ... ... ... ... ... ... меншікті қаражаты
капитализациялануы мүмкін, ... ... ... ... ... айырбастау жолдарымен жүзеге асырылады.
Шығарылған ... ... ... ... ... банк Қазақстан
Республикасының Ұлттық банкісімен бекітілген шығару қорытындысы туралы есеп
құрып, талдау жүргізеді.
Жалпы қабылданған тәжірибе резидент-банк капиталының ... және ... ... міндеттемесі. Яғни, халықаралық норма ... ... ... ... ... ... ... капиталдың
бухгалтерлік есеп әдісін нұсқайтын бухгалтерлік есеп стандарты жоқ.
Ұлттық банк шетел валютадағы капиталды жоққа ... оны ... ... ақыл ... Негізі проблема-аудару қандай курспен жүзеге
асырылады және конвертациядан алынған пайда немесе ... ... ... пайданы акционерлерге дивидент ретінде таратудың керегі жоқ. Ең
басты ... ... ... ... ... бұл бірінші деңгейлі капиталға кері әсерін тигізбей қамтамасыз
етуге тиіс. /23,4-5б/
Конвертация курсы эмиссия ... ... курс ... ... ... ... жаңа акцияларды теңгемен сатып алу және тарихи курспен
қиыншылықтар болуы мүмкін.
Альтернативті капитал Ұлттық ... ... ... ... осы күні ... ... ... мүмкін. Осы әдістің ұтымдылығы
конвертациядан түскен пайда мен ... оңай ... ... ... ... номиналды бағасы мен тарихи немесе ресми курсының
арасындағы айырма акция бойынша сыйақы шотына бөлінуі керек. Егер қандай да
бір ... ... жою және ... шығынға әкелсе, оны бір несиелік
қалдыққа жіберу керек. Егер олардың ... ... ... онда ... жылдың пайда және шығын шотына жіберілуі керек.
Шетел валютадағы ... ... ... ... ... шығару
бойынша бухгалтерлік істерді валюталық позициядағы шотқа жіберіуі қажет.
Бұл шетел валютадағы капиталдың жойылған сомасына ашық өсу ... ... ... ... ... ... ... алатын сатып алушы болу керек.
Ұлттық банк осындай банктер үшін ... ... ... ... ... ... банк ... Қазақстан Республикасының Ұлттық
банкісінде экспертизадан өту керек. Бұл ... ... ... ... ... жағдайдарда экспертиза жасалып, Ұлттық банктің қорытындысы
беріледі:
▪ банк құрылтайшылары арасында акция таратуда;
▪ банкті ... ... ... ... ... ... банктің жарғылық капиталының көлемінің немесе ... ... ... ... ... ... өзгергенде;
▪ акцияның бастапқы бағасының төмендеуімен немесе олардың жалпы санын
азайту мақсатында меншікті акциясының жартысын ... ... ... ... ... ... қағаз эмиссиясының проспектісін экспертизадан өткізу үшін банк
Ұлттық банкке төмендегідей құжаттар ұсынады:
... ... ... және банк жетекшісімен қол қойылған өтініш;
▪ құнды қағаздардың өткен эмиссиясын ... ... ... және ... ... ... ... есепті қабылдау;
▪ жарғы және құрылтайшы келісімінде өзгерістер енгізу туралы банктің
өтініші және ... мен ... ... ... ... мен ... (егер ондай болса);
▪ құпия құжаттардың эмиссиясы түріндегі нұсқаумен, заң талаптарына
сәйкес ... ... ... ... ... онда акция эмиссиясы туралы шешім қабылданған, сондай-ақ
жарғылық капиталдың қалыптасу көзі;
▪ банктер үшін ... ... ... үлгі ... құрылған
эмиссия проспектісі;
▪ банк қызметтеріне ... ... ... ... бар,
лицензиясы бар аудитор немесе аудиторлық ... ... ... ... ... ... мен шығысы туралы есебі мен ... есеп ... ... аяқталған қаржы жылына құрылтайшылар мен акционерлердің кірісі
мен шығысы ... ... және ... ... ... ... және ... аяқталмаған баланстық есептер, бірінші
жетекші, бас бухгалтердің қолы қойылған, ... ... ... табылатын, ұйым мөлшерімен бекітілген кіріс және шығыс туралы
есептер;
▪ Ұлттық ... ... ... проспект эмиссияларын экспертизадан
өткізу үшін банк қайта құрылғанда қосымша ұсынады;
▪ біріккенде, қосылғанда-жіберу актісі, бірігу ... ... ... ... ... құрылған баланс көшірмелері;
▪ бөлінгенде-бөліну балансы;
▪ қайта құрылуда-жіберу актісі және ... ... ... ... ... көшірмесі. /4,17-19б/
Ұсынылған құжаттарға ескерту жасалмаса Ұлттық банкте экспертизадан ... ... ... ... ... проспектісінің екі данасы және
эмиссия проспектісі бойынша жазбаша қорытындысы ... ... ... банкке қайтарылады, проспектінің үшінші данасы Ұлттық банкте қаралады.
Экспертизадан жақсы қорытынды алған жағдайда банк үш ай ... ... ... тиіс. Үш ай өткеннен кейін Ұлттық банктің қорытындысы ... ... Бұл ... банк ... ... ... ... экспертизаға ұсыну тиіс. Құжаттар бір ай ішінде қарастырылады.
Ұлттық банк теріс қорытынды шығаруы мүмкін. ... ... ... ... құжаттардың заңға сәйкессіздігі;
▪ эмиссия проспектісіне, эмитенттің нақты қаржы жағдайына енгізілген
мәліметтердің сәйкессіздігі;
▪ төмендегі ... ... ... ... банкте
келіссөздің болмағаны; директолар кеңесінің өкілі, ... және ... ... ... және ... ... қорғау мақсатында Ұлттық
банкпен бекітілген, банкпен бұзылатын, пруденциалды норматив ... ... ... ... ... ... банк акцияларын төлеу немесе оларды банкрот деп жариялау туралы сот
шешімі үшін меншікті капиталдың ... ... мен ... ... ... ... ... мен акционердің
қаржы жағдайының ... ... ... ... деп ... ма, немесе үш ай ішінде шығынға қарамастан
активтен асып түсетін міндеттемелер. /8,23б./
Құнды қағаз эмиссиясының ... ... оң ... бермеуі туралы
Ұлттық банктің хабары банкке жазбаша түрде беріледі.
Резервті капитал-реттелмеген кірістен шығару есебінде құрыған, ... ... бір ... ... ... ... және құрылу
тәртібі күшіндегі заң және құрылтайшылық құжаттармен анықталады. Резервті
қор банктің ... ... ... сондай-ақ иелеріне дивидент төлеу
қаражат жетіспеген жағдайда құрылады.
Акционерлік қоғам акционерлердің жалпы жиналысының ... ... ... ... ... Акционерлік қоғамдар қоғамның
міндеттемелерін ... ... ... және ... ... орнын толтырып
беруге құқығы бар барлық кредиторларға ... ... ... ... акциялар-бұл сатылған, содан кейін эмитент-
банкпен сатып алынған, бірақ қайтадан ... ... ... жай
және артықшылықты акциялар. Негізінде банк өз акцияларын несиелеу арқылы
нарықтан немесе акционерлерден сатып ... ... ... жасалады:
▪ қайта сату;
▪ жою;
▪ банк акциясы үшін конъюктураны ұстап тұру;
▪ басқа субьектілермен банктің бақылау пакет акциялардың ... ... ... ... алу ... ... ... мен акционерлік
капиталдың қысқарылуы болып табылады. Сатылып ... ... ... ... ... ... немесе олар қайта ... және ... ... ... ... ... ... жеңілдік, дивидент алуға
және банк активінің үлесіне құқығы жоқ.
Дивиденттер-акционерлер арасында бөлінетін таза кірістің ... ... ... ... ... анықталады.
Жай дивиденттер өз акционерлеріне ... ... ... ... ... ... ... көлемі банктің директорлар кеңесімен
бекітіледі.
Дивиденттерді төлеу үш маңызды мерзіммен байланысты:
▪ хабарлама;
... ... ... төлемдер.
Бірінші мерзім-дивиденттерді төлеу туралы директорлар кеңесімен ресми
хабарлама беру мерзімі.
Екінші мерзім-пайда алуға құқысы бар акция ... ... ... ... кейін акциялар пайда құқығын жоғалтады, яғни акциялар тіркеу
мерзімінен кейін өз ... ... ... алу ... жаңа ... мерзім-акционерлерге дивидент төлеу мерзімі.
Артықшылығы бар акциялардың көптеген артықшылықтары бар: ... ... жай ... ... ... ... ... акция
иелеріне төленуі керек. Егер реттелмеген кіріс банкке жетпей жатса, ... ... ... қаражатынан төленеді.
Кейбір жағдайда, банктің айналым капиталын сақтау ... ... ... төмендету немесе басқа да себептермен директорлар кеңесі
дивиденттерді акциямен төлеу туралы ... ... ... ... ... ... ... Банктің меншікті капиталының игілігін талдау, мысалда «Банк Центр
Кредит» ААҚ
ААҚ “Банк Центр Кредит” 1988 жылы 19 қыркүйекте ашылды.
17 жыл ... ААҚ ... ... ... Қазақстанның қаржы нарығында өз
қызметтерін табысты өткізуде. ААҚ ... ... ... Қазақстанда ең
бірінші ашылған жеке коммерциялық банк болып табылады.
Банктің республика бойынша кеңейтілген филиалдар желісі бар, ... ... және ... ... ... ... бар.
ААҚ “Банк Центр Кредит” Қазақстанда ең бірінші барлық ... ... ... ... ... ... жоғары деңгейде қызмет
көрсететін, ішкі филиалдық операцияларды өңдейтін және барлық клиенттердің
шоттары және барлық мәмілелеріне бақылау ... ... және бэк ... ... ... ... ... төлеу және тұтынушыларды
қаржыландыру сияқты есеп ... кең ... ... ... ... ... 40 шетел банктері, сондықтан да
бүкіл әлем бойынша клиенттер өз серіктерімен есеп айырыса ... ... ... орта және ... ... жеке тұлғалар, ірі
ұлттық компаниялар, мемлекеттік ұйымдар.
Банк өз ... ... ... ... көрсетеді, заңды және
жеке тұлғалардан депозиттерді алады, несиемен айналысады, Қазақстан бойынша
және шетелге аударымдарды ... ... ... ... және т.б.) жүзеге асырады. Сонымен қатар Банк клиенттің талабына
және қажеттілігіне сай қызметтердің жаңа түрлері ... ... ... ... ... ... ... қазақстанның орта
классының тұрақтандырылуы, шағын және кіші бизнестің дамуына қолдау жасау.
Әрбір банк қызметкерінің негізгі мақсаты- ... тез, ... ... ... ... қызмет көрсету.
АҚ “Банк Центр Кредиттің” алдында тұрған мақсаттары:
• Қазақстанның жүйелі ... ... ... Клиенттің мақсатты тобына қызмет көрсетуінің сапасы бойынша озат болу;
• Банктік бизнестің халықаралық стандарттарына сай болу;
• Жоғары білімді, адал ... ... ... 1998 жылы 71 ... 1994 жылы 184 ... ... 2000
жылдың 31 желтоқсанында Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінен басқа 48
банк болды. Мұндай азаю ... ... ... ... ... нәтижесінен болды.
Банктің ойынша жеткілікті ірі капитализация, актив көлемі, арзандау
депозитті және диверсификациялық ... ... ... банк ... бәсекелестік үшін жақсы позицияны қамтамасыз етеді.
Банк Центр Кредиттің персоналы 2006 жылы 3044 адамды құрады.
Капитал жетістігін ... ету ... ... сандық
көрсеткіштері сәйкес Банк Центр Кредит минималды сома және ... ... ... ... ... келісімімен бекітілген ережелерге сәйкес, актив және
баланстан тыс міндеттемелер үшін ... ... ... ... ... ... және ... тыс міндеттемелер үшін тәуекел.
|Баға ... ... ... ... ... ... ... ақша қаражаттары ... ... ... ... ұзақ ... құнды қағаздар |
|20% |Бір жыл ... ... ... несиелер мен |
| ... ... ... ... ... мен ... ... ... ... |Бір ... ... ... ... пайдаланылмаған несиелер|
| ... ... ... ... да ... ... ... ... ... ... банкінің вестнигі.
2005 және 2006 жылдың 31 желтоқсанына капитал жетістігін есептеуде. Банк
капитал ... ... ... капиталының мөлшері 50% шектелген,
субординарлық несиені қосты. Банкроттықты ұшыраған немесе банк ... ... ... ... ... ... ... орындағаннан
кейін ғана төленеді.
Алты жылға Банк Центр ... ... ... ... Банк 2001 ... 31 ... ... 10 теңге тұратын
283050000 акцияны тіркеп, толықтай төлеп шығарды. 2001 ... ... ... 2830500 ... Банк 2002 жылы ... 10 теңгелік
алғашқы бағасымен 2340200 акцияға эмиссияныы көбейтіп, банкпен жылдың
соңында 285390200 ... ... ... Осыдан банктің акционерлік
капиталы 234022 ... 2853902 ... Жыл ... ... ... ... яғни банк Қазақстан нарығында сенімді болып, банкке сеніммен
қарап, ... ... ... ... ... ... өсті.
Банкпен 2002 жылы әрқайсысы 0,12 АҚШ доллармен, 285390136 акция шығарылды.
Банк өткен ... ... 64 ... аз ... ... доллар
эквивалентінде. Банк 2003 жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық ... ... АҚШ ... ... ... ... ... 1
акцияның номиналды бағасы 10 теңгеден 0,12 долларға ... ... өсуі 87912 мың ... ... 2941814 ... кесте. ААҚ “Банк Центр ... ... ... және ... мың теңге.
|1 |2 |3 |4 |5 |
| ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... ... 31 ... |% ... ... | | | ... ... ... |17,20% ... |8% |
|1-деңгейлі ... |15,5% ... |4% ... | | | | ... ... 31 | | | | ... | | | | ... барлығы |31849817 |9% |139291144 |8% ... ... |3,1% ... |4% ... | | | | ... ... 31 | | | | ... | | | | ... ... |41398307 |10% |140561317 |8% ... ... |3% ... |4% ... | | | | ... ... 31 | | | | ... | | | | ... ... ... |9% |143716565 |8% ... ... |1,3% ... |4% ... | | | | ... ... 31 | | | | ... | | | | ... ... |71005508 |6,2% ... |8% ... ... |3,7% ... |4% ... | | | | ... ... www. bcc. ... ... ... 2003 ... 25 ... акция
номиналды АҚШ 0,12 долларынан 10 теңгеге өзгерту туралы ... ... 2003 ... тамызында бір акция 10теңге жаңа ... ... ... ... жиналысында 2004 жылдың 31 шілдесінде ... 5 ... ... ... ... артықшылықты акцияларды 1250000
мың теңге көлемінде немесе жарияланған акционерлік капиталдан 25% шығару
және ... ... 2004 ... 28 ... акциялардың
эмиссиялары тіркелді.
2003 жылы жарияланған, ... және ... жай ... саны
284430136 болды, номиналды бағасы АҚШ 0,12 доллармен, яғни 150 ... 2004 жылы ... ... ... номиналды бағасы 10 теңге
294180237 акция тіркеліп, жартылай төленді. 2003 ... ... ... ... ... 2004 жылы ... акция
жарияланып тіркелді, номиналды бағасы 10 теңгеден 55590138 акция төленді,
артықшылықты акциялар бойынша ... АҚШ 0,04 ... ... 2004 ... акциялар бойынша дивидент ... ... ... ... ... ... мен ... жай акциясына
субординарлық қарызды конверттеу құқығы анықталмаған.
Акционерлік капитал азаюы 2003 жылы 9908 мың ... ... ... Бірақ, 2004 жылда 1 млн. теңгеге күрт көтерілді, яғни 3497691 болды.
Банкпен 2005 және 2006 жылдарда ... жай ... ... 10 ... бағамен 294220100 акция тіркеліп, жартылай төленді. ... ... ... 2005 жылы 346626 мың ... ... ... ... артықшылықты акциялар бойынша дивидент төлеу туралы шешім
қабылданды. Дивиденттер бір жыл ішінде ... ... АҚШ 0,04 ... ... 2005 ... акционерлік капиталы 2003 жылмен
салыстырғанда аса ... жоқ, бары 1998 мың ... 3499688 мың ... ... жылы ... акция тіркеліп, жартылай төлендіжәне 10 ... ... ... 115 және 145 акция сатылып алынды.
Коммерциялық даму және қайта жаңарту еуропалық банкі ЕБРР ... ... ... және ЕБРР директорлар кеңесінің жарғылық капиталында 2006
жылда Банк Центр Кредиттің жай ... 15% ... ... ... 2006 ... ... капиталы 4018930 құрады. Бұл банктің өсіп келе жатқанын
көрсетеді, яғни капиталы 1 жылда 519242 мың теңгеге өсті.
Ал егер 6 ... ... ... өсу ... алып ... мың ... өсті. /24/
ААҚ “Банк Центр Кредиттің” субординарлық үлесін талдап ... ... ... және директорлардың кеңесінің шешімдеріне
сәйкес индекстелген субординарлық облигациялар 2006 ... ... ... ... ... ... ... және 2006 жылдың 3 желтоқсанында
3979575 мың ... ... ... ... ... 2005 ... долларымен шығарылды, 2005 және 2004 жылдары 20000 мың Ақш ... ... and ... gagesell schaft ... үлесі 2005
жылы евромен алынды, 2005 және 2006 жылдары 1000 евроны ... ... ... ... ... облигациялар
акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес 2005 жылдың сәуірінед
шығарылды және 2005 және 2006 ... ... ... 370 мың АҚШ ... 8500 мың АҚШ ... ... Банк 2005 жылдың 15 қарашасында 7500
мың теңге жалпы сомада субординарлық ... ... ... ... тіркеді. Банк есеп мерзімінен кейін 8% ... ... ... мың ... жалпы сомада құнды қағаздардың мәліметтерін орналастырды,
оның мерзімі 7 ... ... / ААҚ ... ... Кредиттің” жылдық есебі 2000-
2006 жылдар/
3 кесте. ААҚ “Банк Центр Кредиттің” акционерлік ... ... ... ... ... ... ... |2830500 ... |2853902 ... |2941814 ... |2931906 ... |3497691 ... |3499688 ... |4018930 ... ... ААҚ ... Центр Кредиттің» жылдық есебі.
ААҚ “Банк Центр Кредиттің” капитализациясын қарастырайық. ААҚ ... ... ... ... ең ... ... ... 2000 жылы
меншікті капиталдың өсуі банкке активтердің экстенсивті өсуіне және Ұлттық
банктің нормативті талаптарына сәйкес ... ... ... жол берді.
Сонымен, банктің меншікті капиталының адекваттылығы 2001 жылы 20,9% құрады,
бұл Ұлттық банктің (12%) ... асып ... ... ... 2001 жылы 2853902 мың ... ... капиталы 10260294
мың теңге болды. Банктің меншікті капиталы-11037136 мың теңге ... жылы ... ... капиталы 2,943 миллион теңгені құрады. ... ... ... ... банктің меншікті капиталы-14,289
миллион теңге. Ұлттық валютаның күрт төмендеуі 2002 жылы доллар түріндегі
меншікті ... 21,5% ... бұл банк ... үшін тән. Сонда да,
банктің меншікті ... ең ... ... ... ... ... (12%) нормативтерінен әлдеқайда асып ... бұл ... ... ... үшін ... потенциалға ие болуға
көмектеседі.
Банктің акционерлік капиталы 2003 жылы 2,932 миллион теңгені ... ... ... ... ... меншікті капиталы-21,588
миллион теңге. Активтердің (52,8%) айрықша өсуіне қарамастан, ... ... ... көрсеткіштері-20% сақталды.
2004 жылы банктің акционерлік капиталы 3,498миллион ... ... ... ... ... теңге, банктің меншікті капиталы-29,607
миллион теңгені құрады. Активтердің (56,7%) ... ... ... ... адекваттылық көрсеткіштері-17,2% сақталды. Банктің
жалпы капитализациясы 2004 жылы 450,3 миллион долларға дейін өсті (2003 ... ... 83,2%), бұл 2,5 ... алдын-ала қарыздар мен баланс
капиталының 35,4% өсуі есебінде болды.
Банк капитализациясы үшін ... ... банк ... ... өсуі
болды. Банктің жинақтық меншікті капиталы ... ... 37,1% ... ... 878,7 ... АҚШ ... құрады. Сонда да, банк секторының жеткен
капитализациясына экономика секторында инвестицияның тұрақты ... ... ... үшін әлі де ... ... банк жүйесінің (ЖІӨ-
нен 4%) капитализация деңгейі өте ... көп ... ... банк
секторының қызметінің ролі кедергі болуда. Бірақ дұрыс процесске қызмет ету
үшін банк жүйесінің капиталы 6-7% құрауы тиіс. Осы ... ... ... ... жаңа ... банктер үшін минималды жарғылық капиталдың
жаңа нормасы бекітілді, яғни 500 мың АҚШ доллары ... жылы ... ... ... ... базалары көбейді. Тұрғындар
жағынан банк жүйесіне сенімдерінің өсуі жеке ... ... ... негізделген. Нәтижесінде, сенім артқан соң,
тұрғындар салымдары 2 есе өсті. /2000-2006 жж. ААҚ ... ... ... ... Банктің әрекеттеріне талдау және қаржы жағдайы/
4 кесте. ААҚ “Банк ... ... 5 ... ... |Желтоқсанның 31-не |
| |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 ... |131 |131 |163 |287 | ... | | | | | ... | | | | | ... ... |3,801 |15,973 |29,7 |15,352 |40,269 ... | | | | | ... ... |22,7 |23,817 | |88,205 | ... | | | | | ... | | |37,948 |2,82 |2,942 ... | | | | | ... ... | | | | ... ... |2,854 |2,942 |2,932 |3,498 ... ... |2,781 |2,831 |2,831 |2,794 |5,465 ... | | | | | ... қоры |142 |118 |94 |10 |8 ... ... |2,667 |4,576 |7,508 |11,616 |15,452 ... ... | | | | | ... ... |10,378 |13,375 |17,352 |24,423 ... | | | | | ... |35,05 |50,3 |81,186 |124,016 |67,634 ... | | | | | ... | |17,7 |29,4 |20,8 | ... | | | | | ... | | | | | ... ... ААҚ ... Центр Кредиттің» жылдық есебі.
5 кесте. 1996-2006 жылдардағы субординарлық қарыздың динамикасы
| ... ... |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |
| ... |қойылымы | | | | | |
| ... | | | | | | ... |2010 |8,00% |- |- |- |- ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... |2008 |11,00% |- ... | | | |85 |15 |97 | ... |2008 |5,50% |- |- |- ... ... | | | | | |25 | ... | | | | | | | ... | | |- |- |- |48,087 |52,664 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | ... | | | |85 |15 |09 | ... көзі: ААҚ «Банк Центр Кредиттің» жылдық есебі.
ІІІ. ... ... ... ... игіліктерін анықтауда
әдістерін жетілдіру
3.1. Екінші деңгейлі банктердің меншікті капиталдарын тәуекел арқылы
анықтау
Коммерциялық банктеріндегі капитал ... ... ... ... бойынша Базель комитетімен жарияланған капитал туралы ... ... ... ... ... келісімі реттеуші
минимумнан асатын, банк капиталын өз деңгейде ұстап тұруды ... ... банк ... жетістігін анықтауда қолданылатын, инспекторлар
мен аналитиктер үшін арналған әдіс баяндалады.
Базель ... банк ... ... ... ... ... тұру
керектігін құптайды. Егер аналитик немесе инспектор банкте капиталы
жеткіліксіз және ... ... ... нормативтерінде анықталған
минималды деңгейден төмен екендігін анықтауы мүмкін, онда оның келесі
сұрағы: ... ... ... ... ... Капиталдың Ұлттық банк
бекіткен пруденциалды нормативтерінен басқа ... ... ... ... ... (12%), сондай-ақ Ұлттық банктің айтуынша,
Қазақстанның бірде-бір банкісі өз капиталдарының ... 8% ... ... банк ... және ... ... талдауда қолданатын әдісті көрсетеді.
Матрица банк бақылауы бойынша Базель комитетімен дайындалған ... ... ... жаңа ұсыныстармен орындалған. Жақын арада Базель
комитетінің шығарылған құжаттары капиталды минималды нормативтен жоғарырақ
деңгейде ұстап тұру ... ... ... ... комитетінің бақылау
органдары капитал туралы келісімде бекітілген капитал бойынша нормативті
талаптарды ... ... ... ... ... және банктерден
минималды нормативтерден жоғары деңгейдегі капиталдарын ұстап тұруларын
талап етуі ... ... ... ... ... ... капитал
сомасын кванттау жолдары аталған, мұнда Базель комитетінің ұсынылған
факторлары ... ... ... ... банк ... ... төрт саланы
қадағалайды. Бірінші сала елдегі макроэкономикалық жағдайды көрсетеді.
Егер жергілікті ... ... ... ... ... үлкен көлемдегі
капитал қажет. Макроэкономикалық тұрақтылықты бағалаудың түрлі критериялары
бар. Осы ... ... үшін жыл ... ... таңдадық. Басқалары
сияқты макроэкономикалық тұрақтылықты бағалау критерияларын ... ... ... ал ... ... ең ... ... инфляция деңгейі
болып табылады./17,63-69б/
Екінші негізгі сала банк ... банк ... ... ... ... Сондай-ақ бас компаниясы және ... ... ... ... көмен келесі болып табылады. Осы
саланы қарастыру үшін қосымша фактор банк ... ... ... ... Көлемі үлкен капитал қашан бас компания не ... банк ... ... ... немесе банк капиталы
орынсыз жоспарланса күрделі құқықтық және ұйымдастырушылық ... ... ... ... ... операциялық тәуекелі болып табылады.
Ол тәуекелдің сандық бағалануы үшін ең күрделі сала ... ... ішкі ... және ... талдау жүйесін бағалау жолдары арқылы
кванттауға, сондай-ақ ең соңғы ішкі аудиторлық тексеріс ... ... шолу ... ... ... ... мөлшердегі капитал
тәуекелін өтеу және банк бұрында кірістерін орынсыз пайдаланғанға қажет.
Қарастыру үшін төртінші және ең ... ... ... жағдайы және
тәуекелді басқару жүйесі болып табылады. Тәуекелдің әр категориясы және
капиталды шығару кепілдеме диапозоны ... ... ... Капиталдың тиімді деңгейін анықтау үшін үлгі.
|1 |2 |3 ... ... ... ... ... |
| ... ... |орналастыру |
| ... ... ... Ел ... ... жағдай: | ... ... ... ... ... 25% |10 | ... ... инфляция> жылдық 50% |25 ... |
| | ... ... ... жаңа ... ... | ... |
|Бес жылдан көп |0 ... ... ... аз, ... бір ... көп |50 | ... жылдан аз |100 ... |
| | ... ... Ашық ... бас акционерлік компания| ... ... ... | ... ... |0 | ... |25 ... |
| | ... ... ... құрылымы: | ... ... ... ... есептей|0 ... ... ... ... ... 90% | | ... ... ... ... | ... капиталдың жалпы сомасы 75%< |10 | ... ... ... капиталдың жалпы| | ... 90% | | ... ... ... ... | ... ... ... ... жалпы сомасы |25 ... ... | | |
6 ... ... Корпоративті басқару, тәуекелді | ... ... және ... жоспарлау: | ... ... ... ... және |0 | ... ... ... өте орынды.| | ... ... ... және |25 | ... ... ... ... | ... ... | | ... ... ... және |50 | ... ... ... ... | ... |
| | ... |
|2.е. Капиталды көбейту мүмкіндігі: | ... |
|6 ай ... ... ... капиталды 10%|0 |балы=0 ... | | |
|1 жыл ... ... деңгейлі капиталды |10 | ... ... | | |
|1 ... аса ... ... ... |25 | ... ... | | |
| | ... |
| | ... |
|2.f. Бас компанияның тұрақтылық көзі: | ... ... бас және ... ... |0 ... ... |0 | ... және афирленген компаниялар тұрақтылық| | ... ... ... |50 | ... және ... | | ... ... көзі |100 ... ... табылады. | ... ... және ... ... банк | | ... ... ... | | ... Ішкі ... | ... ... ... ... ... |0 ... ... ... ... ... |25 | ... ... білікті |0 | ... |25 | ... ... ... ... кеңесінің |0 | ... есеп ... | | ... ... ... банк ... | ... есеп береді. | | ... ... ... ... да топ |25 | ... алдында есеп береді. | ... |
| | ... ... b. ... ... | ... ... ... тексеріс барысында 10% |0 ... ... ... ... | | ... ... ... барысында 10% аса|25 | ... ... ... | | ... ... тексеріс барысында 25% аса|50 | ... ... ... | ... |
| | ... |
6 ... ... Ішкі несиені талдау: | ... ... дәл. |0 ... ... ... |50 | ... ... тәуелсіз. |0 | ... ... ... |25 ... |
| | ... ... ... ... ... ... ... и практика. М.,
(Экономика) 1999г.-с.59-62
7 кесте. Тәуекел негізінде 1-деңгейлі капиталдың қол ... ... үшін ... ... |2 |3 ... ... ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... |
|4.а. Активтердің өсу ... | ... ... ... ... өсуі, |0 ... ... ... ...

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 65 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Коммерциялық банктің меншікті капиталын басқару30 бет
Коммерциялық банктердің активті операцияларының экономикалық маңызы мен мәні12 бет
Заң тұлғалары8 бет
"Меншікті капиталдың есебі."23 бет
Ішкі тіректі,шоғырланған массалы айналу қабықшаның және серпімді пластинаның меншікті тербелістері66 бет
Азаматтық құқық бойынша меншіктің нысандары29 бет
Азаматтық құқық бойынша меншіктің нысандары мен түрлері9 бет
Азаматтық құқық бойынша меншіктің нысандары мен түрлері туралы25 бет
Активтер, міндеттемелер және меншікті капитал22 бет
Банктің меншікті капиталы28 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь