Компанияның қаржылық активтер портфелін басқару

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

1 ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕР ПОРТФЕЛІН БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.1 Қаржылық активтер портфелін басқарудың мәні мен мақсаты ... ... ... 5
1.2 Қаржылық активтер портфелін басқаруды ұйымдастыру ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12
1.3 Қаржылық активтер портфелін қалыптастыру және оны басқару модельдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..19

2 ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕР ПОРТФЕЛІН БАСҚАРУДЫ ТАЛДАУ ... .28
2.1 Алматы Финанс компаниясының қаржылық активтер портфелін басқаруды бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
2.2 Алматы Финанс компаниясының қаржылық активтер портфелін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .41

3 ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕР ПОРТФЕЛІН БАСҚАРУДЫҢ БАСТЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .54

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 63

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ..64

ҚОСЫМШАЛАР
Мен бұл дипломдық жұмысымның тақырыбын таңдауымның басты себебі ол қазіргі таңда өте маңызды және өзекті болып табылады. Қаржылық активтер портфелін басқарудың өзектілігі - компанияның қаржылық активтер портфелін басқаруды тиімді және ұтымды басқару қажет, өйткені ол экономикаға тікелей әсерін тигізеді. Бұл жұмысым экономиканың, білім берудің барлық салаларына қатысты. Қазіргі заманғы экономиканың дамуына сәйкес инвестициямен қамтамасыз етуінсіз мүмкін емес. Экономикалық айналымда инвестициялық ресурстардың жеткілікті көлемі қаражат қажет ететін өздерінің кәсіпкерлік қызметіне, белгілі бір жобаның шартында мақсатына жетуге – кредит, облигация шығару, акцияны эмиссиялау және т.б. Еліміздің алдындағы маңызды міндеттері, экономикалық потенциалдың туындауы, диверсификация және шикізат тауарларының экономикалық спецализацияның төмендеуі тиімді инвестициямен қамтамасыз етуінсіз шешу мүмкін емес.
Дамыған елдерде қор нарығы экономиканың дамуында маңызды орын алады. Кей бір дамыған елдерде жеке нақты инвестициялардың жартысынан көбі қор нарығынан тартылған қаражаттармен қаржыландырылады.
Қаржылық активтер портфельін басқарудың басты мақсаты – қаржылық нарықта акционерлік компанияның (корпорацияның) инвестициялық стратегияны жүзеге асырудың өте маңызды рационалды жолдарымен қамтамасыз ету.
Қаржылық активтер портфелін басқарудың міндеттері: Тиімді инвестициялық кәсіпорынның қызметі экономикалық дамудың жоғарғы қарқынын қамтамасыз ету; инвестициялық қызметтен пайданы (түсімді) максимизациялау; инвестициялық тәуекелдің деңгейін төмендету; инвестициялық қызметті жүзеге асыру барысында кәсіпорынның қаржылық төлемқабілеттілік және тұрақтылығын қамтамасыз ету; бағалы қағаздардың жеткілікті өтімділік қабілетін қамтамасыз ету.
Қаржылық активтер портфелінің объектісі – бағалы қағаздар, кредиттік келісім шарттар, қаржылық міндеттемелер, акциялар болып табылады.
Қаржылық активтер портфелінің субъектісі – «Алматы Финанс «Ипотекалық ұйымы» Акционерлік қоғамы.
Қойылған мақсат пен міндетке жету үшін қаржылық актив портфелін құруға және басқаруға арналған бағдарлама құрылды. Келесідей бағдарламаны ұсынуға болады, ол инвестициялық процесс этаптарының өзгеруіне қарай оны анықтап және толықтырып отыру керек:
- бағалы қағаз нарығының анализі;
- инвестициялық саясатты таңдау;
- қаржылық ресурстар құрамының құрылуы;
- қор портфелінің құрылуы; оның тиімділігін бағалау;
- қор портфелін қайта қарастыру.
Бұл дипломдық жұмысты жазу барысында келесідей міндеттерді шешу алға қойылды:
1. Қаржылық активтер портфелін басқарудың мәнін ашып көрсету;
2. Алматы финанс компаниясының қаржылық активтер портфелін басқаруды бағалау;
3. Алматы Финанс компаниясының қаржылық активтер портфеліне талдау;
4. Қаржылық активтер портфелін басқарудың басты мәселелерін қарастыру.
1. Бочаров В. Финансовый менеджмент: Краткий курс.- СПб.: Питер, 2007.
2. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: Инфра- М, 2001.
3. Ильина Л.И. Организация и финансирование инвестиции: Учебное пособие. – Сыктывкар, 2002.
4. Рухлов А. Принципы портфельного инвестирования // Финансы. Ценные бумаги, 2005.
5. Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент (управление инвестициями): Учебное пособие. – СПб.: Издательство СПб ГУЭФ, 2006.
6. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг: введение в фондовые операции. – Самара: «СамВен», 2004.
7. Воронова Н.С. Акционерное общество на рынке ценных бумаг (вопросы теории и практики) – СПб.: Изд-во СПб ГУЭФ, 2003
8. Маковецкий М.Ю. Роль рынка ценных бумаг в инвестиционном обеспечении экономического роста // Финансы и кредит, 2004.
9. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общ. ред. А.Г. Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 2002.
10. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. 2-е изд. – М.: Институт новой экономики, 2007.
11. Сапарова Б.С. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Под общ. ред. Академика НАН РК, д.э.н., профессора У.Баймуратова.- Алматы: Экономика, 2008. – 848с.
12. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Под ред. А.А. Комзолова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Домашков и К», 2007. – 626 с.
13. Интернет-словарь инвестиционных терминов www.investorwords.com.[Электронный ресурс].
14. Базовый курс по рынку ценных бумаг. – сайт «Якутский деловой сервер». – http//delo.ykt.ru.
15. A Guide to Mutual Funds. – сайт Investment Company Institute: www.ici.org
16. Қазақстан Республикасының «Инвестициялық қор туралы» заңы 07.07.2004 ж. №576-іі.
17. Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар туралы» заңы 02.08 2003 ж. №461-Іі.
18. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі (15.05.2007 ж өзгертулер мен толықтырулары)
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
«Экономика және бизнес» факультеті
«Қаржы» кафедрасы
Диплом жұмысы
КОМПАНИЯНЫҢ ... ... ... БАСҚАРУ
Орындаған
4 курс студенті ... ... ... ... ... ... ... бақылаушы
э.ғ.к, доцент ... ... ... ... ... доцент ... ... ... 2009
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ___________________________________________________________3
1 ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕР ПОРТФЕЛІН БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ
НЕГІЗДЕРІ_________________________________________________________5
1. Қаржылық активтер портфелін басқарудың мәні мен мақсаты____________5
2. Қаржылық ... ... ... ... ... активтер портфелін қалыптастыру және оны басқару
модельдері______________________________________________________19
2 ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕР ПОРТФЕЛІН БАСҚАРУДЫ ТАЛДАУ_____28
2.1 Алматы Финанс ... ... ... ... ... ... Финанс компаниясының қаржылық активтер портфелін
талдау_____________________________________________________________41
3 ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕР ПОРТФЕЛІН БАСҚАРУДЫҢ БАСТЫ
МӘСЕЛЕЛЕРІ_____________________________________________________54
ҚОРЫТЫНДЫ____________________________________________________63
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ__________________________64
ҚОСЫМШАЛАР
КІРІСПЕ
Мен бұл ... ... ... ... ... ... ... таңда өте маңызды және өзекті болып табылады. Қаржылық активтер
портфелін ... ... - ... ... активтер портфелін
басқаруды тиімді және ұтымды басқару қажет, өйткені ол ... ... ... Бұл ... ... ... берудің барлық салаларына
қатысты. Қазіргі ... ... ... ... ... етуінсіз мүмкін емес. Экономикалық айналымда инвестициялық
ресурстардың жеткілікті көлемі қаражат қажет ететін ... ... ... бір ... шартында мақсатына жетуге – кредит,
облигация шығару, акцияны ... және т.б. ... ... ... ... ... туындауы, диверсификация және шикізат
тауарларының экономикалық спецализацияның төмендеуі тиімді ... ... шешу ... ... елдерде қор нарығы экономиканың дамуында маңызды орын алады.
Кей бір дамыған елдерде жеке ... ... ... көбі ... ... ... ... активтер портфельін басқарудың басты мақсаты – қаржылық
нарықта ... ... ... ... ... ... өте ... рационалды жолдарымен қамтамасыз ету.
Қаржылық активтер портфелін басқарудың ... ... ... ... ... ... жоғарғы қарқынын
қамтамасыз ету; инвестициялық ... ... ... ... ... ... төмендету; инвестициялық қызметті жүзеге
асыру барысында кәсіпорынның қаржылық ... және ... ету; ... ... ... ... қабілетін
қамтамасыз ету.
Қаржылық активтер портфелінің объектісі – бағалы қағаздар, кредиттік
келісім шарттар, қаржылық міндеттемелер, ... ... ... ... ... ...... Финанс «Ипотекалық
ұйымы» Акционерлік қоғамы.
Қойылған мақсат пен міндетке жету үшін қаржылық актив портфелін құруға
және ... ... ... ... ... бағдарламаны ұсынуға
болады, ол инвестициялық процесс ... ... ... оны ... ... ... керек:
- бағалы қағаз нарығының анализі;
- инвестициялық саясатты ... ... ... ... құрылуы;
- қор портфелінің құрылуы; оның тиімділігін бағалау;
- қор портфелін ... ... ... ... жазу ... келесідей міндеттерді шешу алға
қойылды:
1. Қаржылық активтер портфелін ... ... ашып ... ... ... ... қаржылық активтер портфелін басқаруды
бағалау;
3. Алматы Финанс компаниясының қаржылық активтер портфеліне талдау;
4. Қаржылық активтер портфелін басқарудың ... ... ... ... жұмысымда қаржылық активтер портфелін басқарудың мәні
мен қажеттілігін, құрамы мен ... ... ... ... мен
қаржылық активтер портфелін басқарудың теориялық негіздерін ашып көрсеттім,
негізгі тарауда Алматы финанс компаниясының ... ... ... талдау жүргіздім, ал үшінші тарауда қаржылық активтер ... ... ... мен ... ... жұмысын жазу барасы әдістемелік нұсқауға сай орындалған
және отандық, шетелдік ... ... ... ... ... қор туралы», «Бағалы қағаздар
туралы» ... және ... ... ... «Алматы Финанс
«Ипотекалық ұйымы» Акционерлік қоғамының жылдық есеп берулері қолданылды.
1 ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕР ПОРТФЕЛІН БАСҚАРУДЫҢ ... ... ... активтер портфелін басқарудың мәні мен мақсаты
Пайда табу мақсатында қаржылық активтер инвестордың әр ... ... (ең ... ... ... ... ... білдіреді. Қаржылық
активтер субъектілердің, қаржы құралы тапшылығына ұшыраған (эмитент немесе
қарызгерлер) және ... ... ... бар ... немесе
кредиторлар) арасында қаржы алмасу арқылы қаржы ... ... ... болады. Қаржы алмасу нәтижесінде ... ... ... ал ...... ... құралады. Бұл активтер әр түрлі
бола алады (мысалы кредиттік келісім шарт) немесе қалыпты ... және ... ... ... ... қағаздар). Қаржылық активтердің белгілі
бір бөлігі тек қаржылық ... ... және ... ал бір бөлігі
меншік құқығын білдіреді (акциялар).
Қазақстанның практикасында олар ... ... ... ... активтерді салым ретінде тану үшін келесідей шартты орындау керек:
[1.60-61 б]
• Дұрыс толтырылған құжаттардың болуы, кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... құралын алу үшін немесе осы
құықықтан туындайтын басқа да активтер;
• Кәсіпорынның қаржылық тәуекеліне өту, қаржылық ... ... ... ... ... ... ... және т.б.)
• Келешекте процент түрінде кәсіпорынға экономикалық пайда әкелу
қабілеттілігі, ... ... курс ... ... ... ... инвестициялау кезеңіне қарай қысқа мерзімді – бір жыға
дейінгі және ұзақ мерзімді қаржылық активтер- бір ... ... ... және ... ... арасындағы айырмашылық едәуір:
• нақты активтер үлкен инвестициялық ... ... ... ... олардың нарықтық өтімділігі төмен;
• нақты активтердің табыстылығы қаржылық активке қарағанда көп ... ... ... ... ... ... және
иновациялық нарықта бәсекеге қабілеттілігін айтуға болады.
Табыс алу мақсатына ... ... ... ... ... ... ... табыс, акция бойынша дивидент) және ... ... ... кезде ғана табыс алатын болып бөлінеді.
Табыс алу тұрақтылығына қарай қаржылық активтер бір рет ... ... ... ... ... ... және көп рет (жай ... бойынша
табыс) болып бөлінеді.
Қаржылық инвестициялар (материалдық ... ... ... салатын құралдардың кең ауқымды талғам береді, соның
ішінде ... ... ... ... және ... жоғары
инвестициялар (корпоративтік акция және облигациялар). ... ... кең ... ... ... ... ... нарығында
жүргізетін стратегия кертартпадан агрессивтіге дейін.
Қаржылық инвестициялар бос ақша қаражаттарды салым түрінде ... Ақша ... ... ... (мысалы депозитті сертификатқа);
- Капитал нарығының табысты активтеріне (акция және облигация);
- Басқа кәсіпорындардың жарғылық капиталына;
- Басқа ... ... ... ... ... ... талап қойылған құқық негізінде алынған, және
т.б.;
Инвестордың қаржылық активтер (салым) жиынтығы инвестициялық портфельді
(оны көбінесе қор ... ... ... ... т.б. деп ... активтер портфелін басқарудың басты мақсаты – қаржылық нарықта
акционерлік компанияның ... ... ... ... өте маңызды рационалды жолдарымен қамтамасыз ету. Инвестордың және
элементтердің мақсаты бара бар ... ... табу ... ... ... арасында
эмиссиялық бағалы қағаздарды (акция, облигация) тез және өте ... ... ... ... болып табылады.
Инвестор ретінде кәсіпорынның (корпорацияның) инвестициялық стратегиясы
әр түрлі мақсатты және көп жоспарлы. ... ... ... ... ... ... ... объектілерді (бақылау
пакетін сатып алу негізінде акция немесе жарғылық капиталға қатыса ... да ... ... тырысады. Ағымдағы пайда табу мақсатында
(дивидент немесе процент түріндегі) және де бағалы ... ... құны өсуі ... ... ... ... салымы арқылы қор
портфелін құрайды.
Акционерлік қоғамның ... ... ... ... анықтайды:
- кәсіпорынның (корпорацияның) өмірлік циклінің кезеңі;
- қор нарығының сыйымдылығы;
- дәл осы нарықтағы қаржылық саясат;
- тікелей немесе ... ... үшін ... ... болуы;
- нақ осы шақта табыс әкелетін емес, ... ... ... алуға
бағытталған маңызды инвестициялық шығынды жүзеге асыруға ... ... ... ... үшін ... ... нарығындағы тәуекел деңгейі
және т.б.;
Қаржылық активтер портфелін басқару ... ... ... ... ... кәсіпорынның қызметі экономикалық дамудың жоғарғы
қарқынын қамтамасыз етеді. Тиімді ... пен ... ... ... ... байланыс бар. Тәжірибе жүзінде сату көлемі
және пайда ... ... ... ... ... көп болған
сайын, инвестицияға көп қаражат қалады.
- Инвестициялық ... ... ... ... экономикалық дамуына бухгалтерлік емес таза пайданың
маңызы басымды. ... ... ... ұсынылған бірнеше
нұсқасының ішінен, капитал салымының таза табыс сомасының ... ... ... ... ... ... деңгейін төмендетумен қамтамасыз ету,
инвестициялық қызметпен ілеспелі ... ... ... ... бұл ... ... (пайданың) төмендеуімен
қатар капитал салымының жоғалуына алып келеді.
- Инвестициялық қызметті жүзеге асыру барысында кәсіпорынның қаржылық
төлемқабілеттілік және ... ... ету, ... көп ... және ұзақ уақытқа тартылуы кәсіпорынның төлем
қабілеттілігін ағымдағы шаруашылық операцияларды орындауын қиындатады.
Сонымен қатар, қаржыны ұзақ ... ... ... ... ... ... ... тұрақтылығын жоғалтады.
Сондықтан, инвестордың қаржылық жағдайына алдын ала ... ... ... ... портфельге қосылғандарды есептегенде жеткілікті
өтімділік қабілетін ... ету. Бұл ... ... ... жоғары өтімді активтер (10% кем емес) болу қажет, оны ... ақша ... ... мақсатында.
Инвестициялық портфельдің құрылуы үшін қарастырылған ... ... ... Қор портфелінің ағымдағы табыстылығының
төмендеуі капиталдың жоғары қарқынын қамтамасыз ... ... ... ... ... ... анықтайды. Келешекте капиталдың өсімін
қамтамасыз ететін, жоғары өтімділікке жету ... ... ... ... ... бермейді.
Сондықтан кәсіпорынның қор портфелі құрылуының міндеттері портфельдің
өмір сүру кезінде мүмкіндігінше көп мөлшерде табыс ... және ... ... ... инвестициялық соманы, ақша қаражатты қаржылық
активтерге бөледі.[1. 62-63 б]
Бағалы қағаздар портфелінің құрылуы үшін қаражаттар ... ... ... ... ... ... ... инвестицияланатын капиталды
активтер арасында пропорциялы түрде бөлу. ... ... ... ... ... ... және ... сияқты
мәселелермен соқтығысады. Селекциялық, ... деп те ... ... ... қағаздың бағасының динамикасын болжаумен байланысты
және бағалы қағазда анализдеуге ... ... ... таңдау немесе
микроболжау, корпоративті облигация сияқты ... ... ... ... ... ... бағасының төмендеуін болжау. Кез
келген уақытта ... ... үшін ... портфельдің
құрылуын әртараптандыру қажет. [2. 7 б]
Инвестициялық порфельдің теориясында Гарри Марковитц және ... ... ... ... ... ... ... принциптер келесідей:
Біріншіден, инвестицияның табыстылығы көбінесе активтердің түріне
байланысты дұрыс бөлу. Табыстың анықталуы тәжірибеге ... ... 94% ... ... қолданыстағы түрін таңдау (ірі
компанияның акциялары, ұзақ мерзімді облигациялар және ... 4% ... ... ... ... ... таңдау;
- 2% бағалы қағаздың сатып алу сәтіндегі бағасы;
Бұл ерекшелік келесідей түсіндіріледі, бір ... ... ... ... ... ... ... белгілі бір сала төмендесе қандай
компанияның бағалы қағаздары болса да инвестор үшін ... ... ... бағалы қағаздардың белгілі бір түрінің инвестициялық тәуекелі
күтілетін пайданың ауытқуы мүмкіндігімен анықталады. ... ... ... ... ... ... ... қағаздардың
пайдасының динамикасы арқылы, ал ...... ... ... ... ... ... портфельдің табысы және тәуекелі құрылымының
түрленуі арқылы өзгере алады. Қалайтын әр ... ... ... ... әр ... ... бар, мысалы, берілген тәуекел
деңгейінде табысты максимизациялайтын және берілген ... ... ... және ... ... портфель құрастыруға қолданылатын барлық
бағалар ықтималдық мінезге ие. Портфельдің ... ... ... сай ... ... нарығының бірнеше факторларына байланысты,
белгілі бір мезеттегі қызметі, нарықтың ... және т.б. ... [3. 112-115 ... ... ... ... түсінікті басшылыққа алу
қажет:
- ... ... ... ... нарығындағы
күйзелістен инвестицияның зақымданбауы);
- тұрақты табыс алу;
- салымдардың өтімділігі, шығынсыз және тез ... ... ... ... ... (жұмыс, қызмет) алу мүмкіндігіне ие болу.
Бағалы қағаздардың ешқайсысы жоғарыда корсетілген қасиеттердің барлығына
ие бола алмайды. ... ... ... Егер ... қағаз сенімді
болса, оның табыстылығы төмен болады, өйткені бағалы ... ... оның ... жоғары болып, табыстылығын төмендетеді.
Портфельдің құрылуының басты мақсаты инвестордың табысының және ... ... ... ... айтқанда, инвестициялық құралдардың тиісті
жиынтығын таңдау, тәуекел деңгейін минимумга дейін жеткізіп, сонымен ... ... ... ... ... сұрағы - әр түрлі қасиетке ие бағалы
қағаздардың сәйкестігін қалай анықтауға ... ... ... (төмен тәуекелді) портфельдің басты қағидалары келесідей:
конскервативті қағида, әртараптандыру ... ... ... ... ... ... ... сенімді және тәуекелді бағалы қағаздардың
ара ... ... ... қажеттілігі, тәуекелді бағалы қағаздың мүмкін
шығындарға ұшыраған ... ... ... ... ... ... осылайша негізгі соманы жоғалтпайды, ал тек табысы
төмен болады.
Әлбетте, тәуекелге бармай өте жоғары табыс алу ... ... ... ... ... ... ие ... депозиттерінің
бірден екіге дейінгі ставкасының табысына клиенттер қанағат етеді, ... ... ... ... ... ... (диверсификация) қағидасы. Салымның әртараптандыру
(диверсификациясы) – ... ... ... ... Бұл ... ... жақсы көрініс табады: Do not put all eggs in ... – « ... ... бір себетке салуға болмайды».
Біздің тілде ол келесідей – барлық ақшаны бағалы қағаздардың бір түріне
салуға болмайды, ол ... ... ... ... да. Тек осындай
устаным ғана ... ... ... аппатты залалдан сақтайды.
Жоғары табысты бағалы қағаздар төмен табысты бағалы қағаздардың ... ... ... ... деңгейін төмендетеді. Бағалы
қағаздар портфельінің кең ауқымды ... ... ... бір ... тығыз байланыссыз, ... ... ... циклдік тербелісін болдырмау қажет. Бағалы
қағаздар түрлерінің оңтайлы шамасы – 8 ден 20 ға ... ... ... атап ... ... ... және ішінде жүзеге ... ... ... мерзімді
облигациялар және қазыналық міндеттемелер әр түрлі сериялы ... ... ... ... ... ... - әр
түрлі эмитенттердің акциялары арасында жүреді.
Қатерлі анализсіз ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Портфельдегі жеткілікті қаражат көлемі келесі қадам жасауға мүмкіндік
береді - өңірлік және салалықтық ... ... ... ... бір саладағы кәсіпорынның бағалы
қағаздарында қателік ... Бұл ... ... ... сала ... мүмкін. Мысалы, дүниежүзілік нарықта мұнай бағасының төмендеуі
барлық мұнай ... ... ... ... ... ... бір ... әр түрлі кәсіпорындарға салған салымдардың пайдасы
тимейді.
Бұл бір өңірдің кәсіпорынна да ... ... ... бір ... ... ... ... сұрапыл аппаттан, жаңа
транспорттық магистральдің қосылуымен және т.б. ... ... ... ... қатаң математикалық аппараттың қолдануымен мүмкін
болады. Статистикалық талдау көрсеткендей көп акциялардың бағасы ... ... бір ... ... ... ... ... байланыс, бір салада немесе бір өңірде болмаса да әсер ... қос ... ... ... ... ... ... фазада
жүреді. Әрине, екінші қос бағалы қағаздардың диверсификациясы едәуір
қолайлы. Корреляциялық анализдің әдісі бұл ... ... әр ... ... ... оңтайлы балансты анықтайды.
Жеткілікті өтімділік қағидасы. Бұл қағида күтпеген жоғары табысты мәміле
жасауға және клиенттердің ... ... ... ету үшін
протфельдегі тез іске асырылатын активтерді жеткілікті ... ... ... ... нарықтың конъюнктурасына және ерекше табысты
ұсыныстарға әрекет ету үшін ... бір ... ... (аз ... болса
да) бағалы қағаздарға салу қажет. Сонымен қатар, келісім ... ... ... ... бір бөлігін өтімді формада ұстауды
қалайды.
Тәуекелді ескере ... ... ... ... жиынтық табыс
ретінде болады, осы немесе басқа портфельдерде. Табыс пен ... ... ... ... ... инвестордың жағдайына
сәйкес құрылған немесе жаңа ... ... ... ... шешу ... Атап ... бұл мәселені шешу жүйе тез табылатын,
бірақ ешқашан соңына дейін шешілмейтіндердің қатарына жатады.
Портфель құрудың сұрағын қарастыра ... ... ... ... параметрлерді белгілеу қажет:
- портфельдің оңтайлы түрін таңдау қажет;
- портфельдің ... және ... ... ... ... және
сәйкесінше бағалы қағаздар портфельінің табыс пен тәуекелдің әр түрлі
деңгейінің үлес ... ... ... ... ... анықтау;
- келешектегі портфельді басқарудың жүйесін таңдау. [4. 86-88 ... ... ... ... объектісі болып
табылатындықтан, келесідей бағалы қағаздардың түрлерін ... табу және ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздарға салады. Тиімді инвестициялық бағалы
қағаздар портфелін құру үшін барлық бағалы қағаздардың ... ... білу ... ... ақшалай құжатты білдіреді, ... ... ие ... ... куәландырады.
Инвестициялық портфельдің объектілері, басқаша айтқанда, қаражат салымы
бағалы қағаздар түрлерін қарастырайық.
Заң шығарушы актілерімен регламенттелетін бағалы қағаздар
1. Акционерлік ... ... ... қоғамның мүлкіне
белгілі бір қаражат салуды және жарғылық капиталда иесіне ұзақ уақыт бойы
меншік құқығын ... ... ... ... ... жай және артықшылықты, атаулы және
ұсынбалы болып жіктеледі.
2. Облигация – шұғыл бағалы қағаз, бір жылға немесе одан көп ... ... пен ... арасында қарыздық қатынасты білдіреді.
Мемлекет кез келген орган ... ... және ... ... ... ... шығаруы мүмкін. Қарыз шартында белгіленген мерзім аяқталғаннан
кейін эмитент қайта ... ...... ... ... сондықтан облигация меншік иесі
емес, эмитенттің кредиторы болып табылады.
Облигация иесіне жыл ... ... алып ... ол ... ... ... аталады.
3. Туынды бағалы қағаз және акция сертификаттары
Акция сертификаты – акция аталған тұлғалардың қатарындағы белгілі бір
акция санына иелігін куәландыратын ... ... ... бір ... ... ... ... жүзеге асқанын және бекітілген тәртіпте
тіркеуден өткен жағдайда ғана акцияның меншік құқығы иесіне өтеді.
Акцияның опционы. Жеңілдетілген шарт ... ... ... алу ... ... ...... дамуына арналған салымды
куәландыратын, ... ... ... жоқ, иесіне дивидент түрінде
табыс алып келеді. Бұл акция қосымша қаржылық ... ... ... ... ... ... АҚ–ның соңғысын өңдеушісі болып
табылмайды.
5. Банктің ... ... – бұл ... ... салымын
куәландырады, салымға және келісілген пайыз ... ... ... ... ... – қайта сатылу мерзімі бар әр түрлі жылдам банктің
салымы.
6. Чектер – банкке (төлеушіге) ... ... ... ... чекте
жазылған соманы чек ұстаушыға төлем жүргізу. Айналыста ... ... ... ... Коносамент – тауарларды бөлетін құжат, құжатты ұстаушыға
коносаментте ... ... ... ... және ... ... алуға құқық береді.
Акционерлік қоғамды таратқанда бірінші кезекте олар шығарған ... ... ... ... соң кепілмен қамтылмаған облигацияларды
өтейді, кейіннен – артықшылығы бар акция, соңында қалған мүлікті жай ... ... ... ... ... ... ... төлейді, артықшылықты акцияның пайызы табыс болған жағдайда
ғана төленеді, ал жай ... ... ... ... ... ... ... Қаржылық активтер портфелін басқаруды ұйымдастыру ерекшеліктері
Портфельді инвестиция капитал салымының шартын жақсартады, жиынтық
бағалы ... ... ... жеке өзі ... ... емес ... ... Тек портфель құру процесінде ғана бағалы ... ... ... және ... ... сақтай отырып
жаңа сапасы белгілі болады. ... ... ... ... ... ... жетуге мүмкіндік беретін қаржылық өнім болып табылады.
Қойылған мақсат пен ... жету үшін ... ... ... және басқаруға арналған бағдарлама құрылды. Келесідей бағдарламаны
ұсынуға болады, ол инвестициялық процесс этаптарының ... ... ... және толықтырып отыру керек:
- бағалы қағаз нарығының анализі;
- инвестициялық саясатты таңдау;
- қаржылық ресурстар құрамының құрылуы;
- қор портфелінің құрылуы;
- оның тиімділігін ... қор ... ... ... бұл ... өзгерту мен толықтырулар әрекетіне
келесілер кіреді:
1. Сыртқы ... ... ... және ... ... ... ... Бұл зерттеуге келесілер тартылады:
- инвестицияның разрезді формасындағы инвестициялық қызметтің құқықтық
шарттары;
- қаржы нарығының ағымдағы жағдайына анализ;
- жалпы және оның ... ... ... ... ... Ең таяу ... инвестициялаудың мақсаты мен міндетін анықтау
үшін инвестициялық қызметтің стратегиялық ... ... ... инвестициялық саясатқа инвестициялық ресурстардың ... ... Бұл ... ... және тартылған қаржы
нарығының ... ... ... қағаздардың жеке түрін қор портфеліне қосу үшін ... ... ... ... ... портфельдің құрылуы және оның табыстылық критерийінің,
өтімділік және тәуекелінің бағасы. Әр бір ... ... ... есеп
жүргізу, сонымен бірге инвестор селективалық, ... ... ... және қор ... диверсификациясы сияқты проблемалармен
соқтығысады.
6. Қор ... ... ... ... ... мониторингі).
Тәжірибе жүзінде портфельді басқарудың екі ... бар – ... ... ... ... ... ... сипаттамалары:
- қор портфеліне қосуға жарамды бағалы қағаздарды таңдау;
- қаржылық активтерді сату және сатып алудың мерзімін анықтау;
7. Жеке қаржылық ... ... ... ... дайындау және
босатылатын капиталды реинвестициялау. Егер бағалы қағаздардың ... ... кем ... онда ... ... ... ... шешім қабылдайды. Содан соң, қор портфеліне түзетулер жүргізеді қор
портфеліне басқа бағалы қағаздар ... ... ... босатылымына
реинвестиция жасалады. [11. 129-130 б]
Кәсіпорын қаржылық инвестицияны келесідей ... ... ... ... ... кәсіпорындардың жарғылық қорына капитал салымы
Бұл қаржылық инвестицияның түрлері кәсіпорынның операциондық қызметімен
өте тығыз ... Ол ... ... ... ... және ... жабдықтаушылармен (оның жарғылық капиталына
қатысушы болса) шаруашылық стратегиялық байланысты ... ... ... ... ... ... ... салымын транспорттық
және басқа да үйлесімдік кәсіпорынға жүргізілген жағдайда);
- өнімнің өтімділік немесе басқа өңірлік ... ену ... ... ... кәсіпорынның жарғылық қорына капитал салу
арқылы);
- операциондық қызметтің тауарлық диверсификациясы және саланың әр түрлі
формасы және ... ... ... ... да ... құрылу формасына қарай қаржылық инвестиция нақты инвестициялауды
алмастырады, капитал сыйымдылығы аз және ... ... ... Бұл ... ... ... мақсаты жоғары инвестициялық
табыс алу емес (бірақ қажетті минималды деңгейі қамтамасыз етілуі тиіс),
операциондық пайданың ... ... ... қамтамасыз
етудегі қаржылық әсер етудің формасын бекіту.
2. ... ... ... ... ... салымы
Бұл қаржылық инвестиция формасының бағыты, ең басты, кәсіпорынның бос
қаржы активтерін тиімді ... ... ... ... ең ... ... ... депозиттік салым болып табылады. Ережеге сәйкес,
бұл форма қысқа мерзімді инвестициялық салымы ретінде оның ... ... ... ... ... қор ... түріне капитал салымы
Қаржылық инвестицияның бұл формасы өте перспективалы және ауқымды. Ол ... ... ... ... қор ... еркін қозғалатын («нарықтық
бағалы қағаз» деп аталатын) капитал салымын сипаттайды.
Бұл формадағы қаржылық инвестицияның қолданылуы келесілермен байланысты:
- инвестициялау ... және оның ... ... ... ... таңдаудың кең болуы;
- өте жоғары деңгейдегі мемлекеттік реттеу және инвестиция қорғанысы;
- дамыған қор нарығының инфрақұрылымы;
- қор ... ... ... ... және басқа да факторлардың
оперативті ақпараттың болу жағдайы және конъюнктурасы;
Қаржылық инвестицияның бұл формасының ... ... ... ... болып келеді, бірақ дербес жағдайда белгіленген қаржы
әсерінің формасы компанияның стратегиялық міндеттерін ... ... ... ... ... алу ... шешу үшін қолданылады. [2. 35-
37 б]
Инвестиция тарту қаржылық активтерді сенімді басқарудың тиімді ... ... оны айта кету ... ... экономиканың дамуына сәйкес инвестициямен қамтамасыз
етуінсіз мүмкін емес. Экономикалық айналымда ... ... ... ... ... ететін өздерінің кәсіпкерлік қызметіне,
белгілі бір ... ... ... жетуге – кредит, облигация шығару,
акцияны эмиссиялау және т.б. ... ... ... ... ... ... ... және шикізат
тауарларының экономикалық спецализацияның төмендеуі тиімді инвестициямен
қамтамасыз етуінсіз шешу ... ... ... ... инвестициялық ресурстардың ең маңыздысы болып
табылады, бірақ қор жинау және инвестицияның түсінігі әр ... ... ... ... табыстың тұтынудан жоғарылығы» анықтаған. [6. 26 ... ... ... ... қор ... ... болып тек үй
шаруашылығы емес, сонымен бірге корпоративтік, ... және ... ... да ... [7. 18 ... ... қор ... экономиканың дамуында маңызды орын алады.
Кей бір дамыған елдерде жеке нақты инвестициялардың жартысынан көбі ... ... ... қаржыландырылады.
Сонымен қатар, бағалы қағаздар нарығындағы қызмет ... бір ... ... ... және ... инвестициялық шешімді
дайындау және қабылдау үшін қажет етеді. Бұл жағда ҚР ... ... ... өз ... шығу ... Өз уақытындағы экономика көп
еңбекпен ... қор ... ... ... ... және ... үшін ... тартымдылығын алғышарттар
құрады, ... ... ... ... ... ... жиектемеде соңғы өкілеттік құқықта шешім қабылдайды.
ҚР Азаматтық кодексіне сәйкес 886 бетте (негізгі бөлімінде), келісім
шарт ... ... ... ... бір ... (құрылтай басқарушы)
екінші тұлғаға береді (сенімді басқарушыға) мүлікті белгілі бір мерзімге
сенімді басқарушыға, ал ... жақ бұл ... ... ... құрылтайшының немесе көрсетілген тұлғаның мүддесі бойынша
орындайды. Мүлікті сенімді басқарушыға беру, ... ... ... ... ... ҚР ... ... сәйкес 885 бетте,
мүліктің тізімі ... ... ... ... ... басқа
мүліктің тізімінде бағалы қағаздар және ... да ... ... ... ... ... басқарушылар өздерінің атынан
қызметті ... ... ... сенімді басшысы ретінде қызмет атқаратынын
көрсету қажет.
ҚР «Бағалы қағаз нарығы» заңына ... ... ... ... ... ... ... заңды тұлға өз атынан немесе ... ... ... ... ... ... бір ... иелік ететін
тұлғаның немесе үшінші тұлғаның атынан қызметті жүзеге асырады:
- бағалы қағаздармен;
- бағалы қағаздарға инвестициялауға арналған ақша қаражаттары;
- бағалы ... ... ... ... ... ... және
ақша қаражаттар.
«Сенім» сөзі ағылшын тілінен trust сөзінен шыққан. «Траст» термині А.Г.
Грязнованың редакциясында ... ... ... ... анықтама берген: 1. Сенімділік бастамасында басқармаға
берілген мүлік (сенімділік меншік); 2. Мүлікті басқаруға сенімділік құқығын
беретін ... ... 3. ... басқарудың сенімділігі мүлік иесі оны
басқару сенімділігінің тұлғасына бере алады.
Интернет-сөздігіндегі инвестициялық терминдерде «investwords.com» ... ... ... ... «...заңды күшіне ие келісім, сол арқылы
тұлға (сенімбілдіруші) өз меншігін жеке ... ... ... үшін ... ... [13. ... ... басқармасы сенімхат арқылы бөлек жеке немесе заңды тұлғаға,
топты тұлғалар, арнайы ... ... ... ... Шетелде акционерлік
қоғам ретінде қызмет атқаратын траст-компаниялар деп аталады.
Бағалы ... ... ... қатысушысы бағалы қағаз басқару
қызметін жүзеге асырушысы басқарушы атанады.
Бағалы қағаз басқару қызметінің тәртібі ҚР ... және ... ... өзінің қызметін атқарғанда басқарушы ретінде қызмет атқарып
жатқанын көрсету керек.
Қор нарығында сенімділік басқармасының келесідей принциптерін ... ... өз ... ... ... мүмкіндігі;
- табыс алушының пайдасы үшін басқарушының қызметін жүргізу;
- табыс алушының пайдасы үшін пайданы максималдау;
- сенімділік ... ... ... ... жеке ... ... басқармасына мүлікті берген кезде меншік құқығының өтуінің
жоқтығы;
- құрылтайшы басқармасының мүлкінен ... ... шек ... ... ... ... ... мемлекеттік органның басқарушы
қызметін бақылау;
Сенімді басқаруға зерттеу жүргізу «сенімділік ... ... ... ... ... ... ... нарығының жүйесі болып
табылатын және ... ... ... ... ... және ... ... көрсеткен басқарушы, жинақтауға немесе
мүліктің құнының өсуіне байланысты (ақша немесе бағалы ... ... ... берілген.
Сенімділік қызметі нарығы біздің көзқарасымыз бойынша екі ... ... ... ... ... ... ... мен басқарушының
арасында келісім шартты ... ... ... ... бұл қызметті әдетте банктер және ... ... ... соманың жоғары деңгейінен бұл нарық
жаппай сипатта болмайды, басқарушы траст ретінде қабылдаған, өйткені
маңызды салымдар ғана басқарушыға әр клиент ... ... ... ... ... ... сенімділік қызмет нарығы, бұл жағдайда инвестициялық
салымдары біріктіріліп басқарылады, немесе инвестициялық қор құру –
колективті инвестициялау жүргізіледі.
Жеке және ... ... қор ... ... ... ... ... көрсетілген.
1-сурет. Жеке және сенімділік басқармасының шегінде қызмет атқаратын
бағалы қағаз ... ... ... ... қор ... ... қабылдау белгілі бір
құзыреттілікті және ... ... ... ... ... ... ... атап кетуге болады. Бұл коллективті инвестицияның
құрылуының алғышарттарының пайда болуына себепші болады – ... ... заң ... ... немесе инвестициялық компаниялар
(АҚШ заң шығарушысы бойынша). Нобель сыйлығының ... ... ... ... ... ... ... қор – бұл қаржы
делдалының бір түрі. Инвестицияның құралдарын тарту арқылы, оларға ... ... ... ... активтер алады. Инвесторлар өз кезегінде
компанияның алған қаржылық активтеріне және олар бойынша ... ... ... ... және ... аталуы, қызметіне байланысты қатынасы,
белгілі бір ... және оның заң ... ... ... оның мәні өзгермейді: инвесторлар (пайлар, акционерлер және ... ... ... және ... бір ... ... тұлғаға
өкілеттікке құқық береді, сонымен қатар қор басқарушысы белгілі бір сыйақы
алады.
Басқарушының біліктілігіне қарай оның көз ... ... ... бағасын басқарудың сапасы деп санауға болады, ... ... ... және ... деп ... ... Инвестицияның
тұрақты табыс деңгейін қамтамасыз ететін, осы ... ... ... ... ... ... компаниясының пайлық инвестициялық
қордың жұмысының көрсеткіштерін көруге болады.
Қаржылық активтердің сипатына қарай қорды келесідей бөлуге болады:
1. Пассивті басқару. Инвестор ... ... ... ... табыс пен
тәуекелдің арасында орта нарықтыққа қарағанда қолайлы байланыс түзуге
талпынбайды. ... ... ... активтіге қарағанда, бағалы
қағаз нарығы қате бағаланған шаманы іздестірмейді. Акцияның ... ... ... ... ... бола ... ... құрылымы
акцияның индкстік қоры индексті анықтау әдісіне сәйкес немесе басты
көрсеткіштер – табыстылық және ...... ... сәйкес болуы керек.
2. Активті басқару қоры ... ... ... ... қор ... ... қағаздарына терең және
динамикалық анализ жүргізу («техникалық» анализ).
Акционерлік компанияның (корпорацияның) бағалы қағаздар ... ... ... бағалы қағаздар портфельін басқаруда отанымыздың
қор нарығының құрылу шартында тұжырымдылықты айқындау мәселесі анықталады.
Қоғам өзінің шығарған ... ... ... ... ақша ... ... бар (пассивті операция) және басқа эмитенттердің ... ... ... ... ... ... (активті
операция). Бұл операцияның мақсаты ... ... ... ... ... ... табылады. Егер бағалы қағаз салымы және олардың
көмегімен тартылған қаражаттар көптеген позициялар құрады және ... ... ... ... ... онда ... және ... басқару проблемасы туындайды.
Портфельде бір типті бағалы қағаз (жай акция) ... ... ... ... ... облигация, депозиттік сертификат,
вексель, кепілді ... ... ... ... ... және ... ... құрғанда, инвестор өзі таңдаған инвестициялық стратегия
және ол табысты, ... және ... ... ... Қор ... басты критериі болып – оның табыстылығы, қауіпсіздігі, ... оған ... ... ... қағаз (акция) курстың бағасының өсуі.
Қаржылық инвестицияның қауіпсіздігі мүмкін ... ... ... ... ... ... түсінуге болады. Қор ... ... ... салымының табыстылығы және капитал салымының
залалына байланысты. Өтімділік қабілетін ... ... тез ... ... тауар немесе қызметті алуға арналған қабілетімен түсіндіріледі.
Қор нарығында құрылатын ... ... ... ... ... қағаз сипатына қарай, оның ... ... және ... ... бағалы қағаздың біреуі де барлық аталған қасиеттерге
бір уақытта ие болмайды, сондықтан мақсатты түрде «Алтын ортаны» ... ... және ... ... ... Егер эмиссиялық бағалы қағаз
қауіпсіз болса, онда оның табыстылығы төмен болған соң сатып ... ... баға ... ... деңгейін орташа квадраттық ауытқу, бетта
коэффициенті, дисперсия, вариация және ... ... ... қаржылық
әдебиеттерде кең көлемде көрсетілген ... ... ... ... ... басқарудың рәсімін келесідей жорамалдайды:
- қор портфеліне қосылған бағалы қағаздардың таңдамасы;
- жалпы қабылданған критерий бойынша қор ... ... ... ... ... қор ... ... кететін минималды шығынды сақтай отырып алдына
қойған ... жету үшін ... ... ... тиімсіз қаржылық құралдарды сатқан бос ақша ақша қаражаттарын
реинвестициялау.
Инвестициялық портфельдің ... ... ... ... ... табыс алу (дивиденд, процент, дисконт түрінде);
- акционерлік капиталды сақтау;
- эмиссиялық ... ... ... және тағы ... ... ... ... негізінде капитал өсімін қамтамасыз ету;
Бұл мақсаттар альтернативті және қор портфелінің әр ... ... ... ... ... ... мақсатты өзгеруі
мүмкін, осы жағдайда портфельдің ... және ... ... ... ... ... ... оған кіретін қаржылық құралдардың
табыстылығы мен тәуекелдің ара қатынасын қайта қарастырады.
1.3 ... ... ... ... және оны басқару модельдері
Протфельді инвестициялаудың басты ерекшелігі спецификалық инвестициялық
міндетті шешу үшін ... ... ... табылады.
Ол үшін әр түрлі бағалы қағаздар портфелін қолданады, оның әр қайсысында
портфель иесіне тиімді ... ... жеке ... ... бір
уақыт аралығында күтілетін табыстың болуы керек. Портфель түрі – бұл ... ... ... пен ... арақатынасында құрылған.
Сонымен бірге портфельдің классификациясының маңызды ... ... ... ... ... ... бағамның өсуінен немесе ағымдағы төлемдер –
дивидендтер, проценттер.
Портфельдің екі басты түрі бар: ... ... ... ... ... ... портфель, курстық портфель және оған кіретін инвестициялық
құндылықтар курстық бағамының өсіміне ... ... ... ... ... оңайлатылған болар еді, егер портфель өсімі
мысалы ... ... ... ... ... ... сипаттамасы болып табылады. Оның құрамына басқа ... бар ... ... ... ... жағдайда портфель өсімі және
табысы да қарастырылады. (2-сурет)
2-сурет. Бағалы қағаз портфелінің инвестициялық қасиеті
Өсім ... ... ... ... ... құрылған
акциялардан тұрады. Бұл портфельдің мақсаты – портфельдің ... ... ... алу. ... ... төлеу аз мөлшерде
жүргізіледі, сондықтан портфельге кіретін ... ... ... өсу ... және бұл ... ... ... анықтайды.
Агрессивті өсім портфелі капиталдың өсіміне мақсатталған. Бұл
портфельдің түріне жаңа, тез ... ... ... ... ... ... салу ... болып табылады, сонымен қатар олар
жоғары табыс алып ... өсім ... бұл ... ... ... ең ... болып табылады. Бұл ... ірі және ... ... ... ... да, тұрақты курстық өсім қарқынын сипаттайтын
акцияларынан тұрады. Портфельдің құрамы көп уақыт аралығында тұрақты болып
қалады. Ол капиталдың ... ... өсім ... ... және консервативті портфельдің өсімі
инвестициялық қасиеттерінің үйлесілген түрі. Бұл ... ... ... ... ... ... ... қор құралдары да кіреді, оның
құрамы әр уақытта жаңартылып тұрады. ... ... ... орташа
өсімімен қамтылған және салымның ұстамды тәуекел деңгейі. Консервативті
өсім ... ... ... ... ... ал ...
бағалы қағаздардың агрессивті өсімі қамтамасыз етеді. Бұл портфельдің түрі
модельдің кең ... және ... ... ... ... ... ... табылады.
Табыс портфелі. Бұл портфель түрі жоғары табысқа – ... ... ... ... ... ... өсімінің құрамына
көбінесе табысты акция, ұстамды курстық бағасының өсімі және ... ... және ... да ... ... ... ... ағымдық төлемдерге ие. Бұл портфельдің басты ерекшелігі, оны құрудың
мақсаты – ... ... ... ... ету, минималды тәуекеліне
сәйкес, консервативті инвестицияға тиімді. ... ... ... ... ... сенімді қор нарығының құралдары,
тұрақты пайыз төлемі және курстық өсім жатады.
Тұрақты табыс портфелі жоғары ... ... ... ... ... тәуекел деңгейінде орташа табыс алып келеді.
Табысты қағаз портфелі компанияның ... ... ... ... ... ... жоғары табыс алып келетін бағалы қағаз.
Өсім және ... ... Бұл ... қор ... ... төмен, төмен дивидендтік немесе пайыздық ... ... ... Бұл портфельге кіретін қаржылық активтердің бір бөлігі
иесіне капитал өсімін, ал басқасы – табыс алып ... Бір ... ... ... орын ... Бұл ... ... береміз.
Екі жақты тағайындалған портфель. Бұл портфельдің құрамы иесіне
капитал салымы өскен ... ... ... алып келетін бағалы қағаз
жатады. Бұл ... ... екі ... ... инвестициялайтын бағалы
қағаздарда. Олар жеке акцияларын екі ... ... ... ... ... ... екіншісі – капитал өсімін қамтамасыз етеді. Портфельдің
инвестициялық ... ... ... ... ... портфель табыстың баланстығын ғана емес, бағалы қағаз
операциясының тәуекелі де ... ... ... бір ... ... тез ... курстық бағамының және жоғары табысты бағалы
қағаздардан тұрады. Портфель құрамына ... ... ... қағаз да
кіреді. Ережеге сәйкес, бұл портфельдің құрамына жай және артықшылығы ... және ... ... Нарықтық конъюнктураға байланысты портфельдің
құрамындағы қор құралдарына қаражаттардың көп бөлігі салынады. [4. 166-167
б]
Қаржылық активтер ... ... ... бірнеше модельдерін
қарастыруға болады.
Инвестициялық портфельді басқару және құру ... ... ... ... болған. 20 ғасырдың ортасында пролеманың түп ... ... ... ... ... ... және құрудың алғашқы
теориялық концепциясын Американдық ғалым-экономистері Марковитц және ... ... рет ... ... ... ... Марковитц
жасаған.
Марковитцтің моделі. Марковитцтің моделі кездейсоқ ауыспалы ... ... ... ... ... ... қарастыру,
басқаша айтқанда ерекше инвестициялық объектілер кейбір ... ... ... ... ... ... ... өзгерістерін
анықтаса, әр бір альтернативті салым қаражаттарының ... ... ... ... бойынша инвестицияның көлемі және ... ... ... ... ... ... ... әр
түрлі альтернативті салымдардың өздерінің арасында салыстыруға мүмкіндік
береді, сонымен бірге түрлі комбинацияларды бағалау үшін масштаб ... бөлу ... ... ... ... ... ... күтілетін пайданың масштабына сәйкес ... ... ... көрсеткіштері тәуекелді өлшеу үшін қызмет етді, сондықтан мүмкін
табыстың ... ... көп ... ... ... ... болмауы
соншалықты көп болады. Ортаквадраттық ауытқу себудің өлшемі болып табылады,
тәуекел көп болған сайын маңызы да көп ... ... ... ... жоқ, ... ... анықтауға боады. Сондықтан, инвестор
қалайтын, минималды тәуекелде ... ... ... ... ... ... ... тек тиімді портфель ғана қалады.
Бұл дерек бағалы ... ... ... ... теориясында өте
жоғары маңызы бар. Таңдалған портфельдер бірігіп, әр бағалы ... ... және ... ... ... ... ... таңдау инвестордың қаншалықты тәуекелге баруына байланысты
болады.
Методикалық көзқарас ... ... ... ... атауға болады, бағалы қағаз нарығында инвесторға белгілі бір ... Бұл ... ... ... ... ... жүзінде
қалай жетуге болатынын көрсетеді.
Шарптың индекстік моделі. Марковитцтің моделі бойынша әр бір ... ... ... ... ... Бұл бөлінудің сипатының
көлемін ғана ... ... ... ... ерекше бағалы
қағаздың табысының дисперсиясы және вариациясы. Ол портфельді ... ... ... ... ... бағалы қағаздардың санын салыстыру
үшін күтілетін пайда мен дисперсияға есеп айрысу жүргізу мүмкін болады.
Көп еңбекті қажет ... ... үшін Шарп ... ... ... ... ... жаңа моделін ойлап тапқан жоқ, осылайша мәселені
оңайлатты, ешқандай қиындықсыз ... ... ... ... ... Шарп ... роль ... β-факторды енгізді. Шарптың
моделінде жеке акциялардың бағамының арасындағы өзгеру тығыз ... Тек бір ғана ... ... және қатынас, жеке акциялардың
бағамының өзгеруімен байланысы бойынша ... ... ... анықтауға
болады. Акцияның бағамы және белгілі бір ... ... ... бар екенін болжау арқылы, акцияның күтілетін ... ... ... ... ... ... ... әр акцияның жиынтық
тәуекелін есептеуге мүмкіндік береді.
Бағаның түзетілген ... ... ... ... туынды немесе
бір бағалы қағаздардың түрін әр түрлі немесе сегментті ... ... ... ... ... тәуекелсіз) бағаның айырмашылығын қолдану.
Арбитраждың көмегімен қолма қол ақша нарығының және фьючерстік ... ... ... ... қол ... ... ... Сонымен, тиімді капитал нарығы құрылуына арбитраж түзетуші элемент
болып табылады.
Модельдің ... ... ... ... ... ... көрсеткіштер: экономиканың дамуы, инфляция және т.б. ... ... жеке ... ... сол ... ... факторының
өзгерісіне қалай әсер етті. Алынған мәліметтерге қарай акцияның ... ... ... бұл үшін ... ... блжамын қолданады.
Бұл бағамның есептелінген бағасы ... ... ... ... ... алу ... модельдегідей бұл модельде акцияның пайдасы тек бір ғана факторға
емес ... ... ... ... ... ... есептелінуінің
орнына әр факторды бөлек есептейді. Алғашқы сәттегі фактордың орташа
сезімталдығы 1,0 тең. ... әр ... ... ... ... сәйкесті пайда өзгереді. Жиынтық тұрғыда ... ... ... анықтайды. Бұл модельде күтілетін пайда тәуекелсіз
салымның проценті және әсер ... ... ... бір ... ( ... емес) құрылады. Нақты факторға ... ... ... әсер етсе,
соншалықты осы жағдайда пайда көп болады.
Бұл модельдің кемшіліктері келесідей: ... ... ... ... қосу ... ... тәжірибе жүзінде анықтау қиын. Қазыргі кезде осы
фактордың көрсеткіштері: өнеркәсіп өндірісінің дамуы, банк ... ... ... ... ... ... тәуекелі
және т.б. [5. 245-246 б]
Портфельді стратегия және оның ... ... ... ... ... портфельді стратегия сыртқы
факторларға ие. ... ... ... ... бұл автономдық жалпыға
бірдей қаржылық саясат ... ... Ішкі ... менеджмент
компанияның бәсекелестігін қамтамасыз етеді. ... ... ... объектілеріне байланысты жинақтық өніміне барлық жағдай жасайды.
Портфельді ... ... ... ... ... қамтамасыз ету.
Кәсіпорын және коммерциялық ұйымдар үшін портфельді стратегия ішкі
қаржылық менеджмент стратегиясына бағындырылған. Ол заңды ... ... ... алып келеді. Бұл іскерлік қатынаспен және өзара ... ... ... ... ... кең ... акцияны иемденгенде жоспарға бірінші болып басқаруды ... даму ... және ... ... ... Бұл ... олардың нарықтық курсының тұрақтылығын, іскерлік ... ... ... ... ... ... қаржыландырылатын
құрылым құралады, бұл жерде әсер ету ... ... үшін ... ... ... ... ... Бұл қиылысты акцияны иелену ... ... ... ... ... ... тәуекелі жоғары болған сайын, протфельді
басқарудың сапасының менеджеріне талаптар ... ... Егер ... ... бұл ... маңызды болып табылады. Әр түрлі бағалы
қағаздардың ... және ... ... ... ... олар ... ... құралдарды сатуға, табысты
максималды деңгейге жеткізу, портфельдің инвестициялық бағытын қамтамасыз
етуге мүмкіндік береді. ... ... ... процесі портфельдің
инвестициялық сапасын және иеленушінің мүддесіне ... ... ... ... ... ... келесідей заңдылықтарды
қисынға келтіруге болады. Инвестициялық стратегияның таңдалған түріне
портфельдің түрі де ... ... ... ... ... ... бағытталған, немесе пассивті.
Бірінші және ең қымбат тұратын, басқарудың еңбекті көп қажет ететін
элементі, қор нарығына үзіліссіз ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздың инвестициялық сапасы мониторинг болып
табылады. Мониторингтің соңғы мақсаты осы ... ... ... ... ие, бағалы қағаз таңдау. ... ... ... де ... ... ... табылады.
Басқарудың активті моделі мұқият бақылауды және тез ... ... ... сай ... ... сатып алуды,
портфельдің құрамындағы құралдарды шұғыл түрде өлшеуді болжайды.
Отандық қор ... баға ... күрт ... процестердің
дамуына тәуекелдің жоғары деңгейімен сипатталады. ... ... ... активті модельдің мониторингі бара бар, портфель басқаруды ... деп ... ... ... ... құралдардың және бағалы ... ... ... ... табыстың көлемін болжаудың
базасы болып табылады.
Активті басқарумен ... ... ... ... ... және ... ... төмен табысты активтерден максималды тез арада
құтылуы керек. Сонымен қатар, портфель базасының төмендеуін және ... ... ... ... ... ... ... бағалы қағаз
және төмен табысты бағалы қағазды сату) «ескі» портфельдің ... ... ... Бұл әдіс ... ... ... қажет
етеді, өйткені ол анықтамалық, бағалы қағаздар нарығында аналитикалық
экспертті және саудамен байланысты, сонымен ... ... ... кең
базасын және өз бетінше анализ, ... ... ... және ... ... ... ірі банктерге немесе қаржылық компанияларға ғана қол ... ... ... ... ... және максималды табыс алуға
талпынатын нарықтағы кәсіби жұмысқа ... қор ... ... ... ала білу ... және
анализдегі көрсеткіштерді нақтылыққа айналдырады. Менеджерлерден батылдықты
және қайраттылықты талап етеді, ... ... ... ... ... ... ақша ... жағдайын болжап, бағалы қағаздар портфеліне
түзетулер ... Егер ... ... дәл осы ... ... ... ... сәйкес көрсетілген қарыздың тұрақты пайыздық курсы
төмендеуіне уәде береді. ... ... ... облигация сатып алу
керек, олардың курстық бағасы төмендегенде оларды сатуға ... ... ... ... ... ссудаға). Олар ... ... ... етеді.
Егер де табыс қисығы жоғары болып тұрып, төмендеуге икемі пайда
болса, онда инвестор жоғары ... алып ... ұзақ ... облигация
сатып алуға кіріседі.
Егер бұл операцияны банк ... онда ... ... ... ... деген сұраныс төмендейді. Пайыздық
қойылымның төмендеуін банк қайта бағаланған портфельдің курстық ... ... ие ... ... ... ең ... деңгейге жеткен
кезде, банк ұзақ мерзімді бағалы қағаздарды сатып, курстың өсімінен түскен
пайданы қоса және сол күні ... ... ... ... ... банк ұзақ ... бағалы қағаздарды пайыздық қойылымды түсіру үшін
сатып ала ... ал олар өсе ... Банк ... ... ... ... оларды нарықтан жоғары бағамен алып немесе ұзақ
мерзімді қағаздарды курстық бағамының шығынмен сату. Бұл қателіктер банкке
үлкен ... ... ... ... резервін қамтамасыз ету үшін
портфельдің бір бөлігін қысқа мерзімді міндеттемелерде сақтау керек.
Бағалы ... ... ... ... болып есепті бағамның
тұрақсыздығы болып табылады. Сондықтан «есепті ... ала ... ... ... бағам төмендегенде, портфельдің мерзімін ұзартуға
тырысады. Бұл қазіргі заманғы шарттарда көрінеді. Жоғары ... ... ... өмір сүру ... ... ... ... ету
мерзімі көп болған сайын, есепті ... ... ... ... ... мониторинг үзіліссіз процесті білдіреді, салдарынан бағалы
қағаз портфелін басқару оның қайта қарастыруын қажет етеді.
Басқарудың пассивті моделі. Пассивті ... ... ... ... ... деңгейін жақсы диверсификациялы, алдын ала есептелген
ұзақ мерзімді перспективалы портфель құруды ... Бұл істі ... ... ... қанықтырылған нарықтың жеткілікті тиімділігінде ғана
жүргізуге болады. Портфельдің ... өмір сүру ... қор ... ... көрсетеді. Инфляция жағдайында қысқа мерзімді
бағалы қағаздардың, сонымен ... қор ... ... ... ... қағаздарға аз тиімді болады:
1) пассивті басқару тиімді болады, егер портфель төмен ... ... ... болса, ал мұндай бағалы қағаздар отандық нарықта
көп емес;
2) Бағалы ... ұзақ ... болу ... портфель нарықта ұзақ мерзімде
өзгермелі болуы керек. Бұл ... ... ... ... ... мүмкіндік береді – шығындардың төмен деңгейі. Бағалы
қағаздар нарығының динамикасы портфельдің төмен айналымына мүмкіндік
бермейді, ... ... ғана ... бағасын да жоғалтуға ықтималдық
бар.
Пассивті стратегияның мысалы ... әр ... ... арасында инвестицияны бөлу («саты» әдісі). ... ... ... портфельді менеджер әр түрлі мерзімді және өмір сүруінің
соңына дейін ... ... ... ... ... қағаз портфелі – бұл
өнім, нарықта сатылатын және ... ... ... ... Сондықтан
портфельдің сандық құрамы туралы сұрақ ерекше және маңызды.
Портфельдің сандық құрамының сұрағын теорияның ... ... ... ... практика арқылы шешуге ... ... ... ... ... жай ... басқаша айтқанда,
портфельдің құралдарын принциптерге бөлу – «барлық жұмыртқаны бір себетке
салуға ... - ... ... кем емес, кәсіпорын және
т.б. Бұдан басқа, әр түрлі активтердің көбеюі ... ... ... ... ... 8-ге дейінгі көлемде айтарлықтай
тәуекел деңгейін төмендетпейді. ... ... ... қол ... егер ... ... 15-ке дейін бағалы қағаз түрлері таңдалған
болса. ... ... әрі ... ... ... ... өйткені
артықшылық диверсификациясы кері нәтиже береді:
- портфельді сапалы басқаруға мүмкіндік болмауы;
- ... ... ... жеткіліксіз бағалы қағаз сатып
алу;
- бағалы қағаздарды іздеумен байланысты ұсталымдардың өсуі (алдын ала
анализ жасауға шығын және ... ... ... ... партиясын сатып алудағы жоғары ұсталымдар.
Артықшылықты диверсификацияны портфельдің ұсталымы жақсы ... ... ... ... жоғары қарқынмен өспейді.
Сұрақты отандық қор нарығының көз қарасында қарстыру үшін, ең бірінші
мәселені шешу ... оның ... ... ... ... ... бар ... инвестицияда жоғарыда аталған нормаға жету. Негізінен отандық қор
нарығында ... ... көп ... және әр ... нарықтың жағдайын
ескеріп, корпоративті акцияларға ... ... ... ... қор ... мемелекеттік бағалы қағаздар портфелінің ең басты
объектілері б.т.
Пассивті басқарудың аз қолданатын ... ... ... ... ... қор – бағалы қағаздардың жағдайын ... ... ... ... Егер ... портфельдің қор нарығының
жағдайын көрсетуін қаласа, индексті санағындағы үлесімді протфельде үлесі
болуы керек.
Жалпы бағалы ... ... ... ... ... бұл әдісті
қолдану қалайтын табыс емес, шығынға алып ... ... ... ... да, ... бір ... пайда
болуы мүмкін. Пассивті басқарудың тиімсіз бағалы қағазды инвестициялау
нұсқамен байлансты. ... ... ... ... ... ... ... келешекте биржада спекулятивті операцияның көмегімен
табыс алу үшін. Бірақ нарықтардың тұрақсыздығы оған кепілдік бере алмайды.
Басқару ... ... ... ... тек қор ... ... деп ... болмайды. Басқару тактикасын таңдау
портфель түріне де байланысты. Егер агрессивті өсу портфеліне ... ... ... ... ... күту қиын. Мысалы, тұрақты
табыс портфеліне бағытталған активті басқарудың шығындары ақталмауы мүмкін.
Басқару тактикасын ... ... ... де байланысты, бағалы қағаздарды таңдап және нарықтық жағдайын
болжау. Егер инвестордың бағалы ... ... және ... жүргізуге
дағдасы болса, онда оған диверсификациялы портфель құрып, тәуекелді қалаулы
деңгейде ... тұру ... Ал егер ... ... ... ... ... ала болжай алса, оған портфельдің құрылымын нарықтың
өзгерісіне қарай өзгертуге және онымен ... ... ... де ... болады. Мысалы, басқарудың пассивті әдісіне мемлекеттік жинақ
облигация ... ... ... олар ... ... ... бағаларының құбылмалылығы жеке инвестициялардың позициясы
тартымдылығы аз болады.
«Активті» және «Пассивті» ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады. Активті басқару
мамандандырылған қаржы ұйымдарына ... ... ... ... ... ... қағаздар портфелінің құрылуы және сату-сатып алу
сұрақтарын өзіне алады. Инвестициялық ... ... ... және ... ... білімін және таңдалған стратегиясын
қолдана отырып басқарушы қор ... ... ... ... ... ... өнеріне байланысты болады, ал комиссиондық
сыйақылар ... ... ... ... ... беріледі.
Басқарудың пассивті моделі ақша қаражаттарын арнайы мекемелерге,
портфельді инвестициялаумен айналысатын иесінің ... ... ... ... әр түрлі қор құралдарына ... ... ... ... ... ... Тәжірибе жүзінде бұл
операцияны жүргізу «сенімді банктік операциялар» деп аталады.
Жоғарыда ... ... ... ... ... тиімді тәуекел
және табыстың үйлесімін бағалайды және сәйкесінше, бағалы қағаз портфелінің
әр ... ... ... және ... үлес салмағын анықтайды. Бұл міндет
жалпы міндеттен шығады, қор нарығында қызмет жасайтын: бағалы ... ... ие ... және керісінше, табыс қауіпті болса, ... да ... ... Бұл ... қор ... ... ... анализі негізінде шешіледі. Көбінесе танымал акционерлік қоғамның
акциялары жақсы ... ... ие, ... ... жоғары
мөлшері алынады. [4. 211-215 б]
2 ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕР ПОРТФЕЛІН БАСҚАРУДЫ ТАЛДАУ
2.1 Алматы Финанс компаниясының қаржылық активтер портфелін басқаруды
бағалау
«Алматы Финанс» ипотекалық ... ... ... ... ... ... ... Депортаментімен берілген куәлігі негізінде
құрылған.
«Алматы Финанс» ипотекалық ұйымы» ... ... ... әрі ... ... респуликасының заңдары бойынша заңды тұлға болып табылады
және өзінің қызметін ... ... ... ... ... ... ... және қадағалауды жүзеге асыратын
Уәкілетті органның (бұдан әрі – Уәкілетті орган) және осы ... ... ... ... ... қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында
акциялар шығаратын заңды тұлға болып табылады.
Қоғам облигациялар және өзге ... ... ... ... ... ... ... және шетелде филиалдар мен
өкілдіктер құруға ... ... ... ... ... ... қарыз операцияларын жүзеге
асыру үшін уәкілетті органның лицензиясы негізінде ипотекалық ... ... ... ұйым ... ... ... ... асыруға құқылы:
1) Сенімдік операциялары: сенім берушінің ... ... ... ... ... құқықтарын басқару;
2) Факторингтік операциялар: тауарларды ... ... ... ... ... ету ... иелену, төлемеушіліктің
тәуекелімен;
3) Форфейтингтік операциялары (форфейтингтеу): ... ... ... ... алу ... тауар (жұмыстарды, қызметтерді) сатып
алушының қарыздық міндеттемелерін төлеу;
4) Лизингтік қызмет.
Қоғам ... ... ... қол жеткізу үшін Қазақстан
Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған, қоғамды құру ... ... ... ... ... жүзеге асыруға құқығы бар.
Жарғылық капитал жалғыз Құрылтайшының акцияларын олардың ... ... ... ... қалыптастырылады. Жарғылық капиталды қалыптастыру
тек қана ақшалай Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен ... ... ... ... капитал 100 000 000 (жүз
миллион) ... тең және 10 000 (он мың) дана жай ... ... және жай
құжаттық емес нысанда шығарылады.
Қоғамның басқару органдары ... ... ... жоғары орган – Акционер
- атқару орган – Басқарма
- басқарма орган – Директорлар Кеңесі
Акцияларды орналастыру қорытындылары бойынша есеп
1. Қоғамның атауы және оның ... ... ... ... ... Финанс» ипотекалық ұйымы»;
• Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қаласы, Самал-2 ы/а, 23
үй, 29 ... ... ... ... ... ... ... мәліметтер:
Заңды тұлғаның мемелекеттік тіркелуі жөніндегі куәлігі № 79892-1910-
АҚ, 23.08.2006 жылы Алматы ... ... ... ... Жарияланған акциялар шығарылымының тіркелген күні: 25 ақпан 2008
жылы.
3. Қоғамның жарғылық және меншікті ... ... ... ... жарғылық капиталы – 300 000 000 теңге;
• Меншікті капиталы – 303 624 000 теңге;
4. Қоғам акцияларды орналастыру және дивидендтерді ... ... ... ... ақпарат құралдарының атауы:
акцияларды орналастыру ... ... ... ... жоқ, ... акцияларды орналастыру қоғам
құрылтайшыларының арасында өткізілді.
5. Акциялары туралы мәліметтер:
1) ... ... ... ... саны: 30 000 дана, ... жай ... 30 000 ... ... ... ... ... шығарылған жоқ;
2) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген ... ... ... ... егер ... ... болса, айырбастау тәртібін және
айырбасталған акциялардың санын көрсету қажет: акцияларды айырбастау
қоғаммен ескерілген ... ... ... ... ... ... мен ... туралы
ішкі құжаттың қабылданған және бекітілген күні ... ... осы ... ... ... ... ... аукцион және
жазылу өткізу ескерілген жоқ.
7. Егер қоғамның акциялары сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне
енгізілген болса, олардың енгізілген ... ... ... ... ... ... ұйымдастырушының тізіміне қосылған
жоқ.
8. Акцияларды орналастыру туралы мәлімет:
1) акцияларды ... ... ... ... күні: 25 ақпан 2008ж.
Орналастырудың есепті кезеңінің аяқталу күні: 14 найрыз 2008ж.
2) алдынғы есептін ... ... 16 ... 2006ж.; орналастырылған
акциялар саны – 10 000 дана, 100 000 000 теңге көлемінде ақысы төленген;
3) қоғамның директорлар ... ... ... ... санын және оларды орналастыру бағасын белгілеу ... ... күні және ... ... ... ... ақпараттар құралдарына жарияланған күні: қоғамның директорлар
кеңесінің бір дана ... ... ... 10 000 ... ... ... ... жөніндегі шешімі 25.02.2008ж.
қабылданды, акциялардың жайғасу құны 10 000 ... ... ... ... өткендіктен, акцияларды орналастыру туралы хабарлама
бұқаралық ақпараттар құралдарында жарияланған жоқ.
1) ... ... ... акциялардың және олардың түрлері
бөлігінде орналастырылған акциялардың ... ... ... ... 20 000;
- Орналастырылмаған акция көлемі: жоқ;
2) бір жай және ... ... ... алу ... ... ... ... шешім қабылданған күнін, сондай-ақ қоғам ... ... ... әр бір түрі ... ... ... ... шеккен
шығыстарын көрсете отырып қоғамның бастамасы және/немесе акционердің талабы
бойынша есепті кезеңнің аяқталу күніне сатып алынған акциялардың саны: ... ... ... алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесін
акционерлердің ... ... ... ... 16 қазан 2007ж.
9. Акцияларды орналастыру (сату) тәсілдері:
1) Акцияларды орналастыру қоғам акционері арасында өтті. Жалпы саны 20 000
(жиырма мың) жай ... ... құны 10 000 ... бір акция үшін,
200 000 000 (екі жүз миллион) тенге жалпы сомаға;
2) Жазылудың басталу/аяқталу күнін, ... ... ... орналастыру
бағасы мен ақы төлеу сомасын көрсете отырып жазылу арқылы: ... ... ... ... акциялардың санын және ақы төлеу сомасын көрсете
отырып аукцион арқылы: жоқ;
4) Акциялардың түрін, санын, жалпы ақы ... ... ... және ... ... ... ... отырып ұйымдастырылған бағалы
қағаздар рыногында, есепті кезеңде бір ... ... ең аз және ең ... ... ... ... бір жай ... акцияның нарықтық құны (егер ол есптелген болса) көрсетіледі:
жоқ;
10. Акцияларды төлеу тәсілі:
1) ақшалай: - ... ... от ... жалпы сомасы 200 000 000
теңге, төлеушінің атауы – Секербаева Д.Б.;
2) құнды қағаздармен: жоқ;
3) ... ... ... құқықпен: жоқ;
4) несие беруші алдында борышын өтеу шарты бойынша: жоқ;
5) қоғамның таза табысын бөлу есебінен: жоқ;
6) басқа да ... ... ... ... да тәсілмен: жоқ.
10-1. Қоғам акциялары шығарылымының андеррайтерлері ... ... ... ... қағаздар рыногының кәсіби қатысушысының атауы, ... ... ... ... шарттың күні және нөмірі туралы, сондай-ақ
эмиссиялық консорциумның қатысушылары ... ... ... қызмет көрсету шарты жасалған жоқ.
1-1) андеррайтермен акцияларды орналастыру тәсілі туралы: ... ... ... шарты жасалған жоқ.
2) андеррайтерлерге немесе ... ... ... ... ... ... өкілдерге төленген (төленетін)
дисконттың және ... ... ... орналастырылған әрбір
акцияға дисконттың және коммиссиялық ақының ... ... және ... ... ... Қоғам андеррайтерлік қызмет көрсету және де
орналастырудың басқа қатысушысымен шарт ... ... ... орналастыруға және листингке енгізуге шығатын шығындардың
негізгі санаттары ... ... ... ... ... және ... ... жоспарынсыз
есепті кезеңде орналастырылған акциялардың саны туралы ақпарат: қоғам құнды
қағаздарды андеррайтерлердің қатысынсыз 20 000 жай ... ... ... ... бағасы туралы мәліметтер: қоғаммен дауыс беру
акцияларын сатып алуға опциондар ... ... ... ... және нарықтық бағасының тарихы туралы
ақпарат: ... ... ... ... ... ... ... баланстық бағасы туралы мәлімет, (теңгемен):
Соңғы үш өткен жыл бойынша, әр ... ... ... ж.- ... ... ... ж.- ... теңге;
- 01.01.2006 ж.- қоғам 23.08.2006 ж. тіркелгендіктен мәліметтер
жоқ.
Соңғы екі өткен жыл бойынша, әр ... ... ... ж.- ... теңге;
- 01.10.2007 ж.- 10 210,99 теңге;
- 01.07.2007 ж.- 10 046,73 теңге;
- 01.04.2007 ж.- 10 061,22 ... ... ж.- ... ... ... ж.- 10 005,99 теңге;
- 01.07.2006 ж.- қоғам 23.08.2006 ж. Тіркелгендіктен мәліметтер
жоқ.
Соңғы алты ай бойынша, акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күнімен:
- 01.02.2008 ж.- ... ... ... ж.- 30 238,23 теңге;
- 01.12.2007 ж.- 10 432,15 теңге;
- 01.11.2007 ж.- 10 339,65 теңге;
- 01.10.2007 ж.- 10 210,99 теңге;
- 01.09.2007 ж.- ... ... ... ... ... ... шешім қабылданған акционетлердің жалпы жиналысы хаттамасының
деректемелеріне сілтеме ... ... ... ... ... жай және ... акциялар бойынша есептелген және төленген
дивидендтердің жалпы ... ... және ... ... ... ... ... дивидендтер төленген акционерлердің санын көрсете
отырып, дивидендтер ... ... ... көрсете отырып
дивидендтерді соңғы төлеу күні: акция бойынша дивидендтерді ... ... ... бір жай және ... ... ... және ... мөлшері, сондай-ақ аяқталған қаржы жылының ... бір жай және ... ... келген таза табыстың мөлшері:
акция бойынша дивидендтерді төлеу шешімі қабылданған ... ... ... ... ... ... орын ... жағдайда,
оның пайда болу себептерін және акцияларды ... ... ... берешек сомасын көрсету қажет, бұл ... ... ... өтеу ... ... ... шаралар қолданылды: акция ... ... ... ... ... ... тіркеушісі туралы мәліметтер:
1) акицяларды ұстаушылардың тізімі жүйесін жүргізуді жүзеге ... ... және ... ... «Бағалы қағаздарды тіркеу жүйесі»
Акционерлік қоғамы, мекен-жайы: ҚР, Алматы ... ... ... ... ... акцияларын ұстаушылар тізімін жүргізу туралы ... күні ... ... ... ... ... жылдан № 0000-А-00007.
14. Акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу ... ... ... ... Аталған мәліметтер тіркеушімен берілген,
есептің ... ... ... ... ... негізінде
толтырылады:
Кесте 1
«Алматы Финанс «ипотекалық ұйымның» акцияларының орналастырылуы
|Заңды ... ... ... ... беру ... |көрсете |акциялардың |акциялардың ... ... ... жеке|отырып, |жалпы санына |жалпы санына |
|атауы немесе |куәлігінің ... ... ара ... ара|
|жеке |реквезиттері, |тиесілі ... % ... % ... ... ... | | ... ... ... саны | | ... |акционерінің | | | ... ... | | | ... |тіркеу ... | | | |
| ... | | | |
| ... күні | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | ... ... ... ... жай |100% |100% ... ... ... | | ... |ІІМ ... | | | |
| ... | | | |
| ... ... | | |
| ... Самал | | | |
| |2, ... | | | |
| ... 23 үй,| | | |
| |29 ... | | | ... ... «Алматы Финанс «ипотекалық ұйымның» есеп беруінен 2008 ж
15. Егер орталық депозитарийдің ... алу ... ... ... болып отырған, акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу
күніне ... ... ... ... ... акцияларды шегеріп
тастағанда) акцияларының он және одан да көп ... ... ... ... ... номиналды ұстаушылардың атауы және
олардың номиналды ұстауындағы қоғам акцияларының саны туралы мәліметтер:
қоғамның ... ... ... ұстауға өткізілген жоқ.
Ипотекалық несиелеу үрдісі бірнеше кезеңдерден тұрады. «Алматы Финанс»
ипотекалық ұйымы» Акционерлік қоғамының бағдарламасы бойынша ... ... алу ... ... қамтиды:
1-кезең. Алдын ала біліктілігін (квалификация) анықтау, яғни бұл
кезеңде клиенттің несиелеу шарттары туралы ... ... алу ... ... алуға байланысты мүмкіндігін анықтау жүзеге асады. Алдын
ала біліктілікті анықтау үшін клиент «Алматы Финанс» ипотекалық ... ... ... кез ... серіктес-банктерінің есеп айырысу-
кассалық бөлімдерінен өтуге болады.
2-кезең. Несиенің сомасын анықтағаннан кейін және ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндігіне қарай
және несие берушінің талаптарына сәйкес пәтер ... ... ... ... мен ... алушының арасында тұрғын үйді сатып алу, сату туралы
алдын ала ... шарт ... ... ... ... ... ... етіп, тұрғын үйді сатып алу, сату туралы алдын ала
келісім шарт ... ... ... ... ... қамтамасыз
ететіндей етіп, тұрғын үйді бағалайды, сондай-ақ қарыз алушының ... мен ... ... сомасын есептейді. Егер тұрғын үй банктің
барлық талаптарына сәйкес болса, онда оны ... заты ... ... ... лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушы жүзеге асырады.
Тұрғын үйді бағалау, яғни ... ... ... ... ... жүзеге асады. Несие алатын тұрғын үй таңдалған соң, ... ... үшін ақы ... ... ... үйге ... бағалауды
жүргізеді, ал банк бағалау құнын беретін несие сомасымен салыстырады. Банк
бұл жерде бағалау ... ... ала ... оның болашақта әр түрлі
факторлардың ықпалына байланысты өзгеруін болжай білу керек.
Жер телімшесі бар үйді ... ғана ... ... орталығы
жасайды.
Жылжымайтын мүліктің құнын бағалауда үш негізгі әдіс қолданылады:
1. Шығындық әдіс. Бұл әдіс 5 сатыдан ... ... ... бағалау;
- ғимараттың, қосымша құрылыс объектілерінің ағымдағы ... ... және ... тозу ... ... тозу ... белгіленген құнынан шегеріп тастау;
- жер құнын ғимараттың құнына қосып, ... ... ... әдісі. Бұл әдіс күту принципіне негізделеді, ... ... ... ... ... уақытта табыс алатынын есепке
алып, ... ... ... ... ... ... жыл сайынғы жергілікті табысты бағалау;
- бос қалған орындарды ... ... және ... ... ... ... ... тасталады;
- мүлікті пайдалануға жыл сайын жұмсалатын шығыстарды шегеріп
тастап, таза пайдалану табысын анықтайды;
- мүліктен ... ... ... ... Бұл ... арқылы анықталады.
- Капиталдану нормасы және таза ... ... ... құны мынадай формула бойынша есептеледі:
Мүлік құны = Таза пайдалану ... / ... ... ... ... ... талдау әдісі. Бұл әдіс нарықтағы
субъектілердің жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату ... ... ... негізгі кезеңдері төмендегідей:
- жылжымайтын мүлікті бағалауға, сатуға байланысты жасалған
мәмілелер, ... ... ... ... ... зерттеу;
- ақпараттың шынайылығын растау мақсатында ақпаратты таңдау;
- ... ... ... сәйкес келетін өлшем бірлікті
таңдау және әр таңдалған өлшем бірлігі бойынша салыстырмалы
талдау жүргізу;
- нарықта ... сол ... ... ... элементтерімен
бағаланатын объектіні салыстыру.
Жылжымайтын мүлікті бағалауда пайдаланатын әрбір ... мен ... ... ... ... ... жасалатын ақпараттар түрі, сапасы және ауқымдылығы;
2) Мүліктің құнына ықпал ететін ерекше факторлардың ескерілуі;
3) Жылжымайтын мүлік нарығындағы жалпы ... ... ... ... ... экономикалық, саяси және ... ... ... ... ... жүргізу кезеңі. Андеррайтинг – қарыз алушылардың
төлем қабілеттілігі мен несиелік қабілеттігін анықтай отырып, ... ... ... ... кешені. Бұл кезеңде клиент таңдаған
банк, оның алатын қарызды қайтару қабілетін және оның ... ... ... ... ... ... ... жинақтағаннан кейін банктер
андеррайтинг процедурасын жүргізеді. Біріншіден, қарыз алушының ... заңи ... ... тексеріледі. Құжаттарды тексеру және
талдау нәтижелері бойынша заң ... мен ... ... ... қорытынды жазып береді. Қаншалықты несие ұзақ
мерзімге берілетіндіктен қарыз алушы ... ... ... ала ма не жоқ
па? – деген сияқты сауалдарға жауап іздестіру мақсатында несиелеу бөлімінің
мамандары қарыз ... ... ... ... жүргізеді. Ең бастысы
қарыз алушының жұмыспен қамтамасыз етілуі жағдайына мән береді. Ол үшін
мынадай өлшемдерге ... ... ... ... кемінде екі жыл ішінде бір мамандықты атқаруы немесе
егер үзіліс болған жағдайларда, оның ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктері, оның кәсіби өсуімен,
білім алу деңгейімен, біліктілігімен, жасын мөлшерімен сипатталады.
1) Соңғы екі жылдағы жұмыспен қамтамасыз етілу тұрақсыздығы ... ... ... ... ... ауыстырудың бір немесе бірнеше қызмет аясында болуы;
- жұмыстың ауыстырылуының кәсіби өсуге байланыстығы.
Кейінен ұйым клиенттің несиелік қабілетін анықтайды. Айталық, ... жеке ... ... және ... ... баға ... Жеке
басының сапасын бағалауда, қарыз алушының өмір сүру жағдайына мән ... ... ... ... ... ... білімі, ұйымдастыру қабілеті
туралы ақпараттар беруге тиіс. Егер қарыз алушы банктің клиенті болса, онда
басқа банктермен аталған ... ... ... ... мән
береді.
Несиелік қабілетті бағалау екі негізгі әдіспен жүзеге асады:
1. Сараптамалық ... ... Бұл әдіс ... ... ... ... жалпы экономикалық тәсілдерді қамтиды. Ақпаратты
талдай отырып, сатушылар ... ... беру ... ... ... жүйе әдісі (несиелік скоринг әдісі). Бұл әдіс сараптаушылық
әдіспен бағалауға қарағанда біршама объективті және ... ... ... ... ... басты қиындық, қарыз алушының
несиелік қабілетін балдық жүйе әдісімен бағалаудың статистикалығы, бұл
өз ... ... ... ... үрдісіндегі өзгерістерді
ескеріп, ақпаратты үнемі жаңартып отыруды көздейді.
4-кезең. Несиелік сараптама қорытындысын қарау, яғни жеті жұмыс ... ... ... қарап, несиелік комитет шешім қабылдайды.
5-кезең. Келісім шарт жасау – несие берушімен ... ... ... ... ... алу-сату келісімшартын жасасу, сатушымен есеп
айырысу күні тұрғын үйді ... ... ... ... ... сол
күні займ туралы келісім шарт жасалады.
6-кезең. Есеп айырысу күні – ... беру ... оң ... ... ... үйді сатушымен есеп айырысу күнін белгілеу. Сол күні қарыз алушы
өзінің өмірін және ... ... ... үйін ... сондай-ақ
бастапқы жарнасын төлеуге тиіс. Қалған соманы ұйым төлейді. ... ... ... ... ... ай ... төлемін жасауды бастайды.
7-кезең. Сатып алатын үйді бір ... ... ... ... ... ... сақтандыру бағдарламасын қолданады.
Сақтандыру бағдарламасы екі түрлі сақтандырудан тұрады.
- Жеке басын ... яғни ... ... ... ... мүліктік сақтандыру, яғни мүлікті иелену және пайдалануға
байланысты мүліктік мүдделерді сақтандыру.
8-кезең. Сатып алу – сату ... ... 5 ... күні ... ... орталығында сатып алу-сату туралы келісімшартты тіркейді
және содан соң ғана қарыз ... ... ... иесі ... ... ... ... мерзімі ішінде қарыз алушының тұрғын үйі ұйымда
кепілде тұрады. Негізгі қарыздың ... ... ... ғана ... ... ... ... алынып тасталып, содан соң қарыз алушы толық тұрғын
үйдің иесі болып ... ... ... ... ... ... Несиелік
мониторинг несиені қайтару кестесіне сәйкес жүзеге асады.
Ипотекалық несиені беру механизмі қарапайым және ... ... ... ... ... ... бастап банктер екі апта ішінде ... ... ... ... ... ... және шетел валютасында
жүзеге асады. Теңгемен несие алсаңыз неңгенің АҚШ ... ... ... ... ... байланысты қарыз алушының қарызында
ешқандай өзгеріс болмайды. Ал егер шетел валютасында алсаңыз, онда айталық
теңге ... АҚШ ... ... ... ... сол төмендеген
мөлшерлеме қарыз алушының алған пайызына қосылып ... ... ... АҚШ долларына қатысты 3,3 пайызға төмендеген ... егер ... 18 ... ... онда 21,3 пайыз (18+3,3) жылдық пайыз төлеуге тура
келеді.
Қазақстан ... ... ... ... ... банктер
ануитеттік төлемдер қолданады. Ануитеттік есептеулер ... ... ... ... ... ... ... жасайды. Кейбір банктер ай сайын қысқарып
отыратын есепте әдісімен қолданады. Ол ... ... ... ... ... ... 600 мың теңге сомасында 5 жылға, 13 пайыз
жылдық мөлшерлемеде ипотекалық несие ... ... ай ... ... ... қарыз сомасын төлейді:
600000 / 60 = 10000 теңге.
Бірінші айдағы төленетін сыйақы мөлшерлемесі:
600000*13,0 / 100*12=6500 теңге
Демек, ... ... ... айда ... ... банкке төлем
жасайды:
10000+6500=16500 теңге
Екінші айдағы төленетін сыйақы ... ... ... ... яғни 590000 ... ... есептеледі:
590000*13,0 / 100*12=6391,67
Демек, қарыз алушы екінші айда ... ... ... ... + ... яғни ең ... айда ... негізгі қарыз сомасы 10000
теңге десек, онда қарыз алушының төлейтін ... ... ... / 100*12= 108,33 ... ... алушы соңғы айда төмендегідей ... ... ... + 108,33 = ... енді ... жүйе ... ай ... төлемге келсек, оның
мөлшері 13 651,84 теңгені құрайды және ол сома барлық айда ... ... ... ... ... ... қарағанда қарыз алушы үшін
екіншісі ... ... ... ... ... ... ... болсақ,
активтердің табыстылығы мен тәуекелінің арасындағы ... САРМ ... ... ... Яғни ол ... ... ... Әр бір инвестордың өзінің құйған қаржыларын максималдау болып, ... ... ... ... ... ... ... пен орташа
ауытқу көрсеткішін анықтайды;
2. Әр инвестор шексіз ... ... және бере ... ол тәуелсіз
пайызбен, КPF –пен өлшенеді. Кез ... ... ... ... жоқ, яғни ... өз активтерін жоғарғы бағамен сатып, оны кейін
төмен бағамен сатып алу үшін;
3. Барлық инвесторлар ... ... ... және ... ... ... бұл дегеніміз олардың барлығының
көрсеткіші болжаулары бірдей дәрежеде деген сөз.
4. Барлық активтер бөлінеді және ... ... ... олар ... ... ... алады);
5. Трансакциондық шығындар жоқ болады;
6. Салықтар есепке ... ... ... ... ... етіп ... ... қаржы активтердің мөлшері белгіленген және тұрақтандырылған.
Шарп моделін (САРМ) дұрыс болжау үшін оны империкалық ... ... Бұл ... 1960 жылы ... ... осы күнге дейін қаржы
секторында өзектілігін жоғалтқан жоқ. Шарп моделін (САРМ) алғаш рет ... ... ... модельдерге қарағанда Шарп моделі (САРМ) практикалық қол
жетімдігімен, жеңіл концепциясымен ерекшеленеді.
Жүйелік тәуекелді ескере қаржылық активтердің ... ... ... ...... табыс пен тәуекелдің арасындағы байланысты
сипаттайтын модель, бұл бағалы қағаздардың жүйелігін ... ... ... тәуекелсіз пайыз қойылымы қосылған сыйақыға тең болады.
Кез келген басқа модель ... Шарп ... ... ... ... ... қатар, ол тәуекел және ... ... ... анықтауға мүмкіндік береді. Мазмұны жеңіл болуы үшін біз ... ... ... ... ... ... ... табысы анықталады. Бұл қойылымның сапасын алмастыру үшін АҚШ
мемлекеттік міндеттемелерін қолданады. Екінші- нарықтық ... ... ... қор ... ... қағаздар портфелі). Нарықтық
портфельдің ... ... ... ... ... ... ... артық табысы
Жүйесіз тәуекел
α φ β=tg ... ... Түзу ... (α және β ... есеп ... ... түзу сипаттамалы көрсетілген, белгілі бір акцияға ... ... ... ... ... ... көрсетеді.
Бұл байланыс алдыңғы қатынастан құралады. Артық табыстылық келесідей
анықталады. Дивиденттерден және соңғы периодтағы бастапқы ... ... және ... ... бағаларға бөлінеді, алынған көрсеткіштен
тәуекелсіз қойылым есептеледі.
Түзу сипатты – бір ... ... ... және ... ... өзгеруінің арасындағы қатынасын көрсететін түзу.
Альфа – коэффициент (α) вертикалды осьінің сипатты сызығының қиылысында
орналасқан.
Егер нарықтық портфельдің ... ... ... тең ... күтілетін
болса, онда альфа акцияның артық табыстылығын көрсетеді. Теория жүзінде
акцияға альфа ... тең ... ... Егер ... ... нарықтық тұрақсыздықтың жағдайы проблемалы болса, онда альфа
нөлден өзгеруі мүмкін.
Бета – коэффициент (β) ... ... ... ... әсер ету деңгейін өлшейді.
Сипатты сызықтықтың икемді болған сайын, ... ... ... ... көп ... ... бірге тең болса, онда акцияның қосымша табыстылығы
нарықтық портфельдің табыстылығының ... ... ... ... ... ... ... жалпы нарық сияқты ... ... Егер ... қосымша 5 пайыз көлемінде табысқа ие
болса, онда ... да ... 5 ... ... күтіледі.
Егер β-коэффициенті бірден жоғары ... онда ... ... ... ... ... ... қарағанда жоғары
табысқа ие болады.
Акцияның артық табысы
α-коэффициент
Портфельдің артық
табысы
4-сурет. Түзу сипатты (α-коэффициентіне есеп беру)
Егер оған басқа жағынан ... ... ... қарағанда бұл бағалы
қағаздар үлкен тәуекелмен сипатталады. Бұл ... ... ... деп атайды. Егер β-коэффициенті бірден төмен ... ... ... ... ... қосымша табысының өсуінен қалып ... ... Және бұл ... ... ... деп ... жүйелік нарық тәуекелінің көрсеткіші.
Бұл тәуекелді көп акция сапасына инвестициялау арқылы диверсификация
жолымен ... ... ... ол ... қор ... әсер ететін
экономикалық, саясаттық өзгерістерге қатысты.
Акцияның артық табысы
В
А
С ... ... Түзу ... ... есеп ... - ... ... табысы (активтердің);
|AC| - портфельдің артық табысы
Rmn – тәуекелсіз табыстылық (қойылым);
Rm - портфельдің күтілетін табысы, қор нарығының барлық акциясынан ... ... ... ... ... ... ... пайызбен;
β- акцияның бета-коэффициенті, бірлік үлесі;
р= Rmn + (Rm - Rmn)*β
30 238,23 = ... + ... - ... ... = 198997200 + 405767400 β
405767400 β = 198997200 / 30 238,23
β = ... = 1 – ... ... ... тәуекелді;
β1 – компанияның акциясы орташадан төмен тәуекелді.
«Алматы Финанс «ипотекалық ... ... ... ол 0,5 тең, яғни β>1 – ... акциясы орташадан төмен
тәуекелді.
Шарп моделінің (САРМ) маңызды қасиеті оның тәуекел ... ... ... ... ... ... ... орташа
белгіленген қор портфелінің β-коэффициентін анықтауға мүмкіндік береді.
2.2 Алматы Финанс компаниясының қаржылық активтер портфелін талдау
Ұйымдарды ... ... ... ... ... элементі болып
табылады. Жалпы басқару функциясы тиімді болуы үшін талдау жасайды.
Қаржылық ұйымның ... – бұл ... және ... ... ... ... ... талдаудың қорытындысы бұл ұйымның барлық
тұлғаларының ... ... ... ... ... ... материалдық және қаржылық ресурстардың және тағы
басқа қаржылық сипаттағы шешім қабылдауға әсер етеді.
Талдау ... ... ... ... ... ... ... оқып білу;
• Көлденең талдау;
• Тігінен талдау;
• Трендті талдау;
• Қаржылық коэффициенттер тобы.
Қаржылық есептілікті оқып білу – бұл ... ... ... ... ... Оның ... мүліктік жағдайын
анықтайды, оның қысқа және ұзақ мерзімді инвестицияларын, фискалдық ... ... ... жеке ... және тартылған қаражаттардың
құрылымын, ұйымның ... және ... ... ... ... ... ... негізгі қызметтің табыстылығын және ағымдағы жылдың
табысын анықтау.
Көлденең талдау – абсолютті және қаржылық есептіліктің әр ... ... ... ... ... ... ... жылдық немесе кварталды
анықтауға мүмкіндік береді.
Тігінен талдау жалпы көрсеткіштердің жеке баптағы есептіліктің ... 100 ... ... ... ... ... қорытындысындағы
активтер бабының үлес салмағы) анықтау мақсатында жүргізіледі.
Трендті ... ... ... ... ... ... ... жылдың деңгейінен (периодта), 100 пайызға қабылданатын
барлық ... ... ... әр ... ... ... ... сипаттайды.
Қаржылық коэффициенттің құндылығы есептіліктің қарапайымдылығы ... ... ... ... әсер ... ұзақ ... ... маңызды болып келеді. Бұл әдістің мәні, біріншіден, ... ... ... бұл көрсеткішті кез-келген базамен
салыстыру, мысалы:
- жалпы қабылданған стандартты ... ... ... ... ... ... ұқсас көрсеткіштер (периодтар);
- бәсекелес ұйымның көрсеткіштері;
- ұйымдармен талданатын басқа да кез-келген көрсеткіштер.
Егер ... ... ... деңгейі салыстыру базасынан нашар
болса, онда бұл қосымша ... ... ... ... ... ... ... қосымша талдау алдында көрсетілген кері кері бағалауды
анықтайды. Сонымен, жағдайлар қатарында коэффициенттердің ... ... ... ... және жеке ... іскерлік саясаттың
маңыздылығы; барлық жағдайда орташаланған ... ... ... ... қызметінің диверсификациясы; алдыңғы жағдайлардағы
нақты деңгейі сәйкес жылдардағы көрсеткіштерге ... ... ... Қаржылық коэффициенттер бухгалтерлік есеп әдістерінің айырмашылығын
ескермейді, компонеттер құрамының сапасын көрсетпейді. Олар статистикалық
сипатқа ие. Бірақ бұл ... ... ... ... ... емес деп ... болмайды. Тек шектеулерді түсіну қажет, оларды
қолдануға және оларға қарастырып ... ... ... ... ... ... ... қаржылық менеджерлер үшін маңызды, өйткені
олар оның қызметін бағалау негізі. Сондықтан, кез ... ... ... менеджер бұл шешімнің маңызды қаржылық коэффициенттеріне әсерін
бағалайды.
Қаржылық менеджерлердің мамандандырылған біліктілігінің ... ... ... ... ... ... арнайы білімді және/немесе ерекше
ақпаратты білу. Төменде ... ... ... ... ... ... табыс және шығын есептілігінде жақсы нәтиже ұйымның
жұмысының табыстылығын ... ал ... ... ... ... ... ... сайын, ұйымның қаржы
шаруашылық қызметі нәтижелі ... ... ... ... ... ... жеке ... баланстағы үшінші бөлігінің көрсеткіштерінің жоғарылауы,
ережеге сәйкес, ұйымның жұмысының табыстылығын және оңды бағаланады;
• Мүлік: мүлікті өсіру, ... ... ... валютасының көбейуін
куәландырады; мүліктік жағдайдың өзгеруінің үрдісін бағалауда мүліктің
нақты бөлігіне ерекше көңіл бөлінеді- ... ... ... ... бөліміндегі қорларда көрсетілген.
• Жұмысты капитал: ұйым жұмысты капиталмен қамтамасыз етілуі тиіс ... ... бұл ... ұйым қысқа мерзімді есептіліктен кейін
өтімді қаражаттар қалдығына иеленеді, қаржы шаруашылық ... ... ... капиталының жайбарақаттылығы теңсіздік болып табылады:
II бөлім – V ... > 0; ... II ... > V ... ... 0 [Қосымша 1]
Яғни, «Алматы финанс «ипотекалық ұйымы» жұмысты ... ... ... ... ... кейін өтімді қаражаттар қалдығына
иеленбейді.
• Баланстың өтімділігі: өтімділік критерийі айналым активтерінің (ІІ
бөлім) қысқа мерзімді ... (V ... екі ... ... ... деп ... ... бөлім / V бөлім ≥ (артық немесе тең)2
141559,025/302860,053=0,47 ... ... ... ... кем, ... ұйымның балансы өтімді деп
есептеуге болмайды.
• Қаржылық ... ... ... ... ... ... ... құрылымы болып табылады ... ... ... ... ... ... жеке ... жоғарылауы:
IIІ бөлім > ІV бөлім + V бөлім
68842,23 < 526264061,13 [Қосымша 1]
Бұл жағдайда ұзақ мерзімді міндеттеме және ... ... ... ... ... ... ... қаржылық жағдайы
тұрақсыз екеніне көз жеткіземіз.
• «Сол және оң қол» ережесі бұл ұйым ... ұзақ ... ... тыс ... І ... ұзақ ... ... өтелу
қажет; сонымен, ұзақ мерзімді қаржылық тұрақтылығының нышанының бірі
теңсіздік болып табылады:
I бөлім ≤ (кем немесе ... ... + IV ... 223404,007 [Қосымша 1]
Қысқа мерзімді активтер қысқа мерзімді активтер мен ұзақ мерзімді
міндеттемелер қосындысынан ... ... бұл ... сай ... ... ...... және кредиторлық борыштың арақатынасы:
кез келген ұйым ... және ... ... ... ... Тәжірибе жүзінде экспресс-бағалау осы бап бойынша баланс
қалыпты деп есептеледі. Жалпы ... және ... ... ... ... сонымен қатар, борыштың жеке
элементтерін, соның ішінде жабдықтаудың бабы және сатып ... ... ... қаржылық есептіліктің «Құрғақ» сандарынан ұйымның
жағдайының және үрдісінен нәтиже ... ... ... ... есептілігімен расталады.
Қаржылық менеджментте қаржылық коэффициенттердің ең ... ... ... ... және ағымдағы төлем қабілеттілік;
- іскерлік белсенділік немесе айналымдылық;
- капитал құрылымы немесе ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... ... қаржылық көрсеткіштері бағалы қағаз нарығында
бағаланатын акциялар.
Қаржылық аналитиктердің арасында коэффициенттердің классификациясында,
құрамында, аттарының қатынасында біркелкі ... жоқ, ... кей ... ... ... ... түрде.
Әр топтың (коэффициенттерінің) көрсеткіштерін қарастырамыз.
Ағымдағы төлемдердің көрсеткіштері (өтімділігі). Ұзақ ... ... ... Ұзақ мерзімді төлем ... ұйым ... ... ұзақ ... ... ... қысқа мерзімді ... өтеу ... ... деп ... ... ... ұйым төлем қабілетті болып
табылады.
Өтімділік коэффициенті ... ... ... қысқа мерзімді
міндеттемелерін өтеу үшін ... ... ... ... ... ... ... оның активтерінің қалыптасуын,
ақшаға айналуын қамтамасыз етеді. Осы айналудың жылдамдығымен өтімділіктің
деңгейіне ... ... ... ... айналым активтерінің
құрылымымен және олардың шұғыл борышын өтеуге ақшалай түрге ... ... ... ... жалпылама бағалау үшін
қолдануға мүмкін болатын ... ... ... болып
табылады:
• абсолютті өтімділік коэффициенті;
• тез ... ... ... ... анықталған);
• жалпы (ағымдағы) өтімділік коэффициенті;
• айналымдағы таза активтер.
Абсолютті өтімділік коэффициенті (Көа) ұйымның ... ... ... ... ... ... ... жағдайда қысқа ... ... бар ақша ... ... тез ... ... (ақшалай эквиваленті) арқылы өтеуді көрсетеді.
Көа = Ақшалай қаражаттар +жоғары өтімді бағалы қағаздар/қысқа мерзімді
міндеттемелер
(2.1)
366036/223659 = 1,6 ... ... ... ... ... тіпті сәйкес келмейді, өйткені
бұл ұйымның қысқа мерзімді міндеттемелері өте төмен.
Бұл коэффициенттің көпшілікке ... ... ... ... өтімділік коэффициенті Батыс тәжірибесінде сирек есептеледі. Оның
оптималды деңгейі Ресейде, Қазақстанда 0,1-0,2 ... ... ... тез ... ... ... ... қиындық
туғызады. Жалпы ережеге сәйкес, қарастырып ... ... ... қосу ... ... ... және ... соманың тәуекел
шығынының болмауы шартында жүргізіледі.
Сонымен қатар, ... ... бұл ... ... ... ... қаржылық салымға» тобына теңейді. Бұл бапқа қоғамға қатысты
қысқа мерзімді инвестициялар, акционерлерден сатып алынған жеке акциялары,
басқа ... ... ... инвестициялары, мемлекеттік бағалы
қағаздар, ұсынылған қағаздар қосылады және тағы басқа.
Тез өтімді коэффициенттері (Көт) ... ... ... ... ақша ... және ... өтімді бағалы қағаздарды қысқа мерзімді
міндеттемелерге бөлу жолымен есептеледі. Бұл көрсеткіш қолма-қол қаражатпен
ғана емес, сонымен ... ... ... ... өнім және ... ... ... есептеледі.
Көт= (Ақша қаражаттары + Жоғары өтімді бағалы қағаздар + Қысқа
мерзімді дебиторлық қарыздар) / қысқа мерзімді міндеттемелер ... ... ... коэффициент халық аралық стандарттарға сай емес.
Халық аралық стандарттарға сәйкес коэффициент деңгейі 1-ден ... ... ... және ... оның оптималды нәтижесі 0,7-0,8.
Бұл көрсеткіштерді есептегенде туындайтын басты мәселенің ... ... ... қарыздың бабын анықтау. Ұзақ мерзімді
дебиторлық қарыз анықталған өтімділік коэффициентіне ... ... ... ... ... ... ... 12 ай бойы жүргізілетін, бұл
көрсеткішке толық қосылмайды, өйткені оның басты ... ... ... ... баланстың дебиторлық қарызында қатысушылардың жарғылық
капиталға салымы бойынша қарызы көрінеді. Бұл бап ... ... бап ... ... ... ... ... және төленген
жарғылық капиталының көлемін анықтауға мүмкіндік береді.
Көрсетілген ... және оның ... ... ... дұрыстығы дебиторлық қарыздың ... ... ... ... ... ... және ... Күмәнді дебиторлық қарыздың сапасының үлес салмағы ұйымның қаржылық
тұрақтылығына ... ... ... өтімділік коэффициенті (Көа) немесе жабын
коэффициенті, ... ... ... ... ... бөлу
арқылы есептеледі және белгілі бір уақыт аралығында ... ... өтеу үшін ... ұйымның қаражаты жеткіліктілігін
көрсетеді.
Көа= Айналымдағы активтер/қысқа мерзімді міндеттемелер (2.3)
526042/223659= 2,351 ... ... бұл ... ... яғни капитал құрылымы ұтымсыз деп
атауға ... ... ... сай бұл коэффициент ½ (кейде 3) ... ... ... ... капиталы қысқа мерзімді міндеттемелерді өтеу
үшін жеткілікті болуы керек, онда 2 (3) есе көп ... да ... ... құрылымы ұтымсыз болуын куәландырады. ... ... оның ... көп ... ... ... ... түріне қарай сала бойынша өзгеріп отырады, ал ... ... ... ... ... ... ... барысында таза айналым капиталын зерттеуге
көп көңіл ... ... ... ... және ... мерзімді
міндеттемелерінің арасындағы айырма ретінде есептелінеді. Таза ... ... ... тұрақтылығын ұстап тұру үшін қажет, сондықтан
айналым капиталының ... ... ... жоғары бағалау қысқа
мерзімді міндеттемелерін өтеу үшін ғана емес, өзінің қызметін келешекте
кеңейту үшін ... ... ие ... ... ... болуы
инвестор және кредитор үшін ұйымға қаражат салу оң көрсеткіш болады.
Кесте 2
«Алматы Финанс «Ипотекалық ұйымы» өтімділік коэффициенттеріне талдау
(мың теңге)
|Көрсеткіштер |2007 жыл |2008 жыл ... ... = 1,6 ... ... | | ... | | ... тез ... ... |
|өтімді | | ... | | ... ... |526042/223659= 2,351 ... ... | | ... | | ... | | ... ... ... Финанс «Ипотекалық ұйымның» есеп беруінен 2007-
2008 ж
Капитал құрылымының көрсеткіштері (қаржылық тұрақтылық, ұзақ мерзімді
төлем қабілеттілік) ... ұзақ ... ... бар кредиторлық және
инвесторлардың мүдделерінің қорғанысын сипаттайды. Бұл ... ... ... ... ... ... құрылымын сипаттайтын басты көрсеткіштерге
тәуелсіздік коэффициенті (меншікті, автономды ... ... ... ұзақ ... ... тәуелді коэффициент,
қаржыландыру коэффициенті және тағы ... ... ... ... ... ... бұл
инвесторлаға да, кредиторларға да маңызды, ... ол ... ... ... иелерінің үйымның жалпы мүлкіне үлес қосқан. Оны есептеу
үшін келесідей формула қолданылады:
Ктәуелсіздік = Жеке капитал * 100 пайыз / ... ... ... [Қосымша 4]
Ұйымның тәуелсіздік коэффициенті орташадан төмен болғандықтан
кредиторлардың тәуекелін орташа деп ... ... ... ... ... активтері кредиторлардың
мүддесіне зақым тигізбей қаншалықты ... ... ... ... ... процесінде бірінші жеке капиталды талдау ... ... оның ... баға ... ... ... жеке құрылымның
өзгеруінің себебін анықтау қажет. Егер тәуелсіздік коэффициентінің нәтижесі
50 пайыз көп немесе тең ... онда ... ... минималды деп
есептеледі: жеке қаражаттан құрылған ... ... ... ... қарыз міндеттемелерін өтей алады. Айта кету қажет, бұл жағдай жалпы
ереже ... ... Ол ... ... қызметін және оның саласын
анықтауды қажет етеді.
Қаржылық құрылымды талдау барысында тағы бір коэффициент ... ... ... ... ... ... пассиві). Оны
есептеу үшін келесі формула қолданылады:
Ктұрақтылық = (Жеке капитал + Ұзақ мерзімді міндеттеме / Валюта
балансы)*100 пайыз ... ... ... ... ... ұйым ұзақ ... қолдануға мүмкін қаржы
көздерінің үлес салмағын көрсетеді. Қарастырып отырған ұйымның ... екі ... ... және ... ... капиталды (жеке капиталды және ұзақ ... ... ... ... ұйым қаншалықты ұзақ мерзімді
кредиттерге және қарыздарға бағынышты екендігін бағалау. Осы ... ... ұзақ ... ... ... ... (Кұ.м.қарызға бағынышты). Сонымен қатар, ... ... ... алып ... және ... назар тұрақты капитал
көздеріне және олардың ... ... ... ... мерзімді міндеттеме)/жеке капитал +
Ұзақ мерзімді міндеттеме)* 100 пайыз ... ... ... ... ... ұзақ ... қарызға бағынышты коэффициенті
бір жылда шамалы түрде ғана өзгерген және ұйым ... ... ... ... ... ... ... болғаннан кейін, компанияның
борыштық тұрақсыздыққа ұшырау қауіпін талдауда батыс экономисі Э.Альтманның
формуласын немесе Z-талдау ... ... ... ... екі және бес ... ... ... Біздің тәжірибемізде
қаржылық коэффициенттерді толық ... ... ... ... ... алдын ала болжауға мүмкіндік беретін бес факторлы
моделін пайдалану ... ... ... - ... ... ... дәрежесі;
К1- активтердің рентабельділік коэффициенті, яғни салықтар ... ... ... пайданың активтердің жалпы сомасына қатынасы;
К2 - барлық активтердің қайтарымдылығы, яғни сатудан түскен ... ... ... ... - ... капиталдың нарықтық құны бойынша өтеу коэффициенті,
акционерлік капиталдың ... ... ... ... ... ... мерзімді міндеттемелерге (қарыздың баланстық ... ... ... ... ... компаниялардың акцияларының
нарықтық құндарына қатысты нақты және ... ... жоқ десе де ... да оның орнына активтердің жалпы сомасының жалпы заемдық
қаражаттар құнына ... ... ... - активтердің рентабельділік коэффициенті, яғни бөлінбеген пайданың
активтердің жалпы сомсына қатынасы;
К5 - активтердегі ... ... ... яғни ұзақ мерзімді
ағымдағы активтердің және айналым активтеріне қатынасы.
Кесте 3
«Алматы Финанс «Ипотекалық ұйымы» коэффициенттері
|Көрсет-кішт|2007 жыл |2008 жыл ... | | ... ... ... |
|К2 |7891136,96/526264061,13=0,015 |699000/521398000=0,001 ... ... |
| |5)=1,35 |=1,39 ... ... ... |
|К5 ... |57,86)/ ... ... ... ... ... ... «Ипотекалық ұйымның» есеп беруінен 2007-
2008 ж
Z2007ж = 3,3*0,0078 + 1,0*0,01 + 0,6*1,35 + 1,4*0,0054 + 1,2*0,73 ... + 0,01 + 0,81 + 0,00756 + 0,876 = ... = ... + ... + 0,6*1,39 + ... + 1,2*0,69 ... + 0,001 + 0,834 + 0,00966 + 0,828 = ... ... ... ... борыштық тұрақсыдыққа ... ... ... ... Z-тің мәні ... ... болса, онда компанияның ... ... ... 1 ... соң 95 ... 2 жылдан соң
72пайызды, 3 жылдан соң 48пайызды құрайды;
- егер Z-тің мәні 1,81-2,99-ға тең ... онда ... ... ... егер Z-тің мәні ... ... болса, онда компания өте жоғары
тұрақтылыққа ие.
Демек, ... ... ... ... Z- ... 1,81 ... ол 2007 жылы 1,73 болды, бір жылдың ішінде 1,68-ге төмендеді, яғни
95пайызды. Егер осы қарқынмен ұйым ... ... оның ... ұшырау
ықтималдығы төмендеп отрады.
Кесте 4
«Алматы Финанс «Ипотекалық ұйымы» туралы мәліметтер
| ... ... ... ... |
| | | | ... | | | |) ... |100 002 |521 398 |198 862 |-322 536 ... |0 |217 774 |194 406 |-23368 ... ... ... |100 002 |303 624 |4 456 | ... | | | |-299168 ... кіріс |543 |1 241 |1 563 | ... ... | | | |322 ... |94 892 |156 780 |91 151 |-65629 |
* ... ... ... ... ... Қадағалау Агенттігінің
статистикалық көрсеткіштері негізінде құрастырылған
Жоғарыдағы кестеден «Алматы Финанс «ипотекалық ... АҚ-ң ... екі жыл ... 322 536 мың ... ... ал міндеттемелері
23 368 мың теңгеге кеміген.
Қазақстандағы Қаржылық Қадағалау Агенттігінің банктік емес ... екі жыл ... ... ... ... 1 ... жағдайы бойынша республикамызда ... ... ... ... ... лицензиясы бар 35 ұйым,
оның ішінде 12 ипотекалық ұйым тіркелген, ал 2009 ... 1 ... ... ... банк ... ... түрлерін
жүзеге асыруға лицензиясы бар 33 ұйым, оның ішінде 11 ипотекалық ... ... банк ... ... ... ... асыратын
ұйымдар
|№ |Ұйымдардың атауы ... ... |
|1 ... ... |12 |11 |
|2 ... ... ... |23 |22 |
| ... ... ... өзге | | |
| ... оның ... ... | | |
| ... ... ... | | |
| ... ... ... |4 |4 |
| ... | | |
| ... |35 |33 |
* ... көзі: Қаржылық қадағалау агенттігінің 2008-2009 жылдардағы
статистикалық көрсеткіштері
Активтер. 2009 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша ипотекалық ... ... ... 212 681,1 млн. теңгені құрап, ағымдағы жылдың
басынан бастап 0,9 пайызға (1 896,7 млн. теңгеге) ... ... ... ... ... ... үлесті заңды
және жеке тұлғаларға берілген заемдар 78,4 пайызды (166 652,3 млн. теңге)
құрап отыр, ал ... ... ... салымдарға 5,3 пайыз
(11 191,8 млн. ... ... ... үлсіне – 5,8 пайыз (12 254,2 млн.
теңге), ... ... ... – 5,1 ... ... ... келіп отыр.
Кесте 6
Ипотекалық ұйымдардың активтерінің мөлшері
|Ипотекалық ... ... ... % ... | | ... |
|жиынтық | | | ... | | | ... және | | | ... | | | |
| |млн. ... ... |
| | |а % | |а % | |
| | ... |(пайызбен)| ... қол ақша ... |0,8 |951,5 |0,4 |-45,2 ... ... |4,1 ... |5,1 |22,8 ... | | | | | ... қағздар |12 502,2 |5,8 ... |5,8 |-2,0 ... ... |7 822,0 |3,7 ... |5,3 |43,1 ... | | | | | ... | | | | | ... РЕПО» |4 688,0 |2,2 |0 |0 |-100,0 ... | | | | | ... ... |77,2 ... |78,4 |0,6 ... заемдар | | | | | ... ... |2,3 ... |2,2 |-2,3 ... | | | | | ... және | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... ... ... |1,9 |3 728,8 |1,7 |-9,5 ... ... | | | | | ... активтер | | | | | ... ... ... |2,0 ... |1,1 |-46,2 ... ... |214 577,8 |100 |212 681,1 |100 |-0,9 |
* ... ... ... ... ... 2008-2009 жылдардағы
статистикалық көрсеткіштері
Кредиттік портфель. Ағымдағы жылдың 1 наурыздағы жағдай ... ... ... ... ... ... жылдың басымен
салыстырғанда 2,2 пайызға (3 732,5 млн. теңгеге) азайып, 1 ... ... ... ... ... портфелі құрылымының сапасын талдай
отырып, стандартты кредиттердің үлесі азайғаны байқалып тұр, ... ... ... ... ... кредиттердің үлесі 86,7 пайыз, ал
2009 жылғы 1 наурызда 82,5 пайыз болды. Күмәнді ... ... ... 16,0 пайызға дейін көбейді. Үмітсіз кредиттердің үлесі 2009 жылғы
1 наурызда 1,5 пайызды құрғанын байқауға ... ... ... ... ... ... жылмен салыстырғанда 1 038,1 млн. теңгеге көбейді.
Кесте 7
Ипотекалық ұйымдардың несиелік портфель құрылымының сапасы
|Несие ... ... ... ... ... | | |
| ... |% |Негізгі |% |
| ... ... ... |(пайызбен) |
| ... ... ... ... |
| ... | ... | ... ... ... |170 384,8 |100 |166 652,3 |100 ... ... |86,7 ... |82,5 ... ... |12,5 ... |16,0 |
|1 ... күмәнді- |9 452,2 |5,6 ... |5,9 ... ... және | | | | ... ... ... | | | | |
|2 ... ... |5 399,4 |3,2 ... |4,3 ... ... | | | | ... ... ... | | | | ... | | | | |
|3 ... ... |416,1 |0,2 |379,7 |0,2 ... ... және | | | | ... ... кезде | | | | |
|4 ... ... ... |1,9 ... |3,6 |
|төлемдерді ... | | | | ... ... ... | | | | ... | | | | |
|5 ... ... ... |1,6 |3 408,8 |2,0 ... ... |0,8 ... |1,5 |
* ... ... ... ... агенттігінің 2008-2009 жылдардағы
статистикалық көрсеткіштері
6-сурет. Ипотекалық ұйымдардың өзгеру динамикасы, млрд. теңгемен
Ағымдағы жылдың 1 наурызындағы жағдай бойынша ... ... ... портфеліндегі 3 ірі ипотекалық ұйымдардың үлесі 98,7 ... ... ... «БТА ... АҚ – 36,6 ... ... ... АҚ – 43,1 пайыз, «Астана-Финанс ипотекалық ұйымы» АҚ
-19,0 пайыз.
Міндеттемелер. Ипотекалық ұйымдар міндеттемелерінің ... ... ... деректермен салыстырғанда 1 641,2 млн. теңгені құрады. Бұл ретте,
ипотекалық ұйымдардың міндеттемелері ... ... ... ... (49,4 ... және басқа банктер мен банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар (31,1 пайызға
басым болады).
Кесте 8
Ипотекалық ... ... ... ... ... |1.03.2009 ... % ... | | ... |
|жиынтық | | | ... | | | ... және | | | ... | | | |
| |млн. ... ... | |
| | |а % | |% | |
| | ... |(пайызбен) | ... ... |32,4 ... |31,1 |-3,3 ... | | | | | ... | | | | | ... ... | | | | | ... ... | | | | | ... ... | | | | | ... | | | | | ... ... | | | | | ... ... |0 |0 |0 |0 |- ... ... | | | | | ... | | | | | ... ... |49,9 ... |49,4 |0,1 ... ... | | | | ... | | | | | ... ... |0,8 ... |0,7 |-17,5 ... |27 404,1 |16,9 ... |18,8 |12,9 ... | | | | | ... |162 377,4 |100 |164 018,6 |100 |0,1 ... | | | | | |
* ... ... ... ... ... 2008-2009 жылдардағы
статистикалық көрсеткіштері
Кірістілік. Есепті күнге ипотекалық ұйымдар 2 949,3 млн. теңге мөлшерінде
шығын шығарды. Кірістердің ... ... ... ... 9 897,7 млн. ... ... 1 ... – 5 306,7 млн. теңге) болды, шығыстардың ... – 12 847 млн. ... (2008 ... 1 ... – 4 696,4 млн. ... ... ... кірістілігінің жиынтық мөлшері
|Ипотекалық ұйымдардың кірістілігі, |01.03.2008 |01.03.2009 |өсім % ... ... | | ... |
|Сыйақы алумен байланысты кірістер |4 179,0 ... |-10,2 ... ... байланысты шығыстар|2 327,1 |2 694,3 |15,8 |
|Сыйақы ... ... емес ... ... |5,5 есе ... | | | ... төлеумен байланысты емес |2 369,3 |10 152,7 |4,3 есе ... | | | |
* ... ... ... ... агенттігінің 2008-2009 жылдардағы
статистикалық көрсеткіштері
Пайыздық кірістер құрылымында қайта бағалаудан түскен кірісті ... ... (41,4 ... немесе 4 101,1 млн. теңге) біршама көп үлес
алды, ал пайыздық шығыстар құрылымында қайта бағалаудан ... ... ... ... 5 271 млн. ... ең көп орын ... ... ұйымдардың меншікті капиталдың жеткіліктілігі
|Меншікті капиталдың жеткіліктілігі |01.03.2008 |01.03.2009 |
|Жарғылық капитал (оның ішінде ... ... ... капитал), млн. теңге | | ... ... ... млн. ... ... ... | | ... ... ... |0,249 |0,255 ... (К1 ≥ ... ... | | ... 0,10 | | |
* ... ... Қаржылық қадағалау агенттігінің 2008-2009 жылдардағы
статистикалық көрсеткіштері
Ипотекалық ұйымдардың балансы бойынша меншікті ... 2009 ... ... ... ... ... млн. теңге болды, бұл ағымдағы өткен
жылдың 1 наурызындағы көрсеткіштерден 6,8 пайызға ... млн. ... ... ... ПОРТФЕЛІН БАСҚАРУДЫҢ БАСТЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Протфельді инвестициялауды жүргізу мүмкіндігі нарықтың жетілгенін
білдіреді деп ... ... ... ... ... ... ... жүзінде ғана болған, клиенттердің құралдарын
сенімділік басқармасына алып ... ... мен ... бар болса да,
бірақ олардың көбісі портфельді инвестициялауды күрделі қаржылық ... ... ... ... ... ... ... кезде
портфельді инвестициялауға екі типті клиент қызығушылық танытады. Бірінші
типке ... ... бос ... орындаудың күрделі мәселесі
барлар (ірі және ... ... ... ... ... ... әр түрлі фондтар және басқа да ұқсас
құрылымдар, ірі құралдарды негізге ала ... ... ... ... ... ақша қаражаттарын қатты қажет ететіндер өзінің
портфелін құрып шағын банктерді, ... ... ... ... тартады.
Көп клиенттер активтер портфелін түсінуге өздеріне соңына дейін есеп
бере алмайды, олармен ... ... осы ... олар ... ... ... анықталады. Нарықтық даму деңгейі әр өңірде әр
түрлі – көптеген өңірлерде мамандандырылған қатысушылар және ... ... ... ... ... ... қатар,
инвестициялық портфель құру қызметіне соңғы кездері клиенттердің сұранысы
артуда. Бірақ, барлық жаңа заттарда болатындай, инвестициялық ... ... ... ... ... ... бұрынғыдай ерекше кемшіліктерге сипатты, белгілі
бір деңгейде нарықтық субъектілердің ... ... ... ... қолдануға кедергі туғызады.
Ең алдымен, қаржылық құралдардың көбі дұрыс статистикалық ... ... ... ... ... ... ... жоқтығы. Бір
жағынан, бұл базаның жоқ болуы ... ... ... ... әдісін, және басқа да сандық әдістің анализін, болжамды
қолдануға ... ... ... жағынан бағалы қағаз нарығы айқын ( ... ... ... және ... ... батыстың көптеген
нарықтарына қатысты (мысалы, Лондон қор биржасына ... әр ... ... ... ... беріледі). Сәйкесінше, бағалы қағаз нарығының
қатысушылары облыстық портфелін басқару үшін ... ... ... ... қолдануға мүмкіндігі бар. Өкінішке орай, бұл тәжірибеге
енген жоқ.
Жалпы сипатта келесі ... – бұл ... ... ... ... көрсеткендей кеңестік фирманың
клиенттермен тілдесуі, әсіресе өңірлік, көп ірі ... де ... ... ... ... ... айтпағанда). Бұл
шарттарда банктің қалыптасуының ұзақ мерзімді жоспарын айтуға ... ... банк ... ... ... ... банктердің вице-президенттің деңгейіндегі ... ... ... ол өзі ғана шешім қабылдай алады. Сонымен ... ... және ... ... ... басшысының рөлі жай бұйрықты
орындау, бұл жағдайды одан әрі ... ... ... ... ұзақ ... ... ... Бірақ атап кетпеуге болмайтын жәйт, ... ... ... ... және ... инвестицияны басқару да құрылуда, бірақ
бұл өмірлік норма болған жоқ, ... ... жеке ... ... ұқпайды, бұл ықылассыздыққа алып келеді, банктердің
активтер және ... ... ... және ... ... ... ... жоғалу жағдайының қатарында.
Келесі деңгей базалық әдістерді ... ... ... (портфель құру) динамикалыққа (портфельді басқару) өткенде пайда
болады.
Клиент инвестициялық артықшылықтарын алдын ала келісілген ... ... ... Бірақ міндетті жүзеге асыруда болжамды нақтылау
үшін белгілі бір динамизмді енгізуге мүмкіндігі бар. ... ... ... ... анықталмаған, сонда статистикалық позицияда кездейсоқ
процеске тап боламыз.
Өкінішке орай, төлемдердің ағымының көрнекі ішкі ... ... ... ішкі тиімділік, дюрация) ең ... ... ... ... ... ... барлығы
түсінбейді, ал портфельдің орташаландырылған орынның сипаттамаларын қолдану
көбінесе клиенттерді матастырады.
Әрине, портфельді инвестициялаудың проблемаларына ... ... кең және ... ... атап кету ... ... Бастысы, атап кету
қажет- Қазақстанның болашағы портфельді инвестициялаудың арқасында.
Қазіргі уақытта басқарушыны таңдау мәселесі жеке қатынас ... ... ... ... өзіне сенімді басқарушыны таңдағанда
оның қаржылық тұрақтылығын, клиентке деген қатынасымен, білікті қызметтер
құрамымен және тағы ... ... ... ... ... ... көбінесе қатты шиеленістерге, күйзелістерге алып келеді.
Сонымен қатар, басқарушы таңдау үшін дұрыс ақпарат алу қиынға ... ... ... ... ... ... ұсынушының
орталықтандырылған ақпараттың жоқтығымен түсіндіріледі.
Егер де банк немесе қаржылық компания осы қызметпен ... ... ... жасау үшін қажетті ақпарат алу қиынға түседі.
Келісім шарттың ... ... және ... бөлу ... ... ... ... бірақ келісім шарттардың арақатынасы қазірге таңдалмаған,
және де болмыстық формадағы келісім шарттар мен олармен келісілген ... ... ... бұл ... шарттардың атауы «Траст»
немесе «сенімді басқару» деп аталады. Сонымен бірге, көбіне банктер ... да ... ... ... операциялармен қанағаттанады. Нақты
брокерлік қызмет көрсетуде түзілген келісім шарт табысты ... ... және тағы ... қамтиды.
Ережеге сәйкес акцияға, фъючерстерге және тағы басқа бірнеше ... шарт ... ... ... ... ... ... бұл жағдай
басқарушыға тиімді (тіпті клиенттердің шотына ішкі есептілік жүргізілмесе),
бірақ бұл ... ... ... қызметін кешенді түрде бағалай
алмайды. Сауатты және адал басқарушылар ғана клиенттермен негізгі ... ... ... ... ... ... ... және жалпы
сипаттамалардың әрекеттесуін алдын ала келіседі.
Қазіргі таңда басқарушының қызметінің айқындылығын және клиенттердің
алдындағы жауаптылығы ... ... тұр. ... ... бір тенденция бар (әсіресе банктік емес сенімділік басқармасында),
басқарудың жеке ... және ... ... ... нақты
бөлінбейді, бір уақытта бірнеше портфельдердің есептілігі жүргізіледі, және
топтастырылған келісім шарттар және ... ... ... ... ... типіне қарай жүргізіледі.
Таңқаларлық, бірінші кезекте клиенттердің мүддесіне жауапты болса да,
клиенттер басқарушылардан нақты есептілікті, алдын ала ... өте ... ... ... ... бойынша, егер мәселе траст, сенімді
басқару жайында болса, онда ... ... ... ... талап етуі қажет. Өкінішке ... ... ... ... жағдайда статистикалық ... ... ... ... және бұл өте көп ... ... жүйеге байланыссыз, клиент пен басқарушының
арақатынасы, ... ... ... ... ... ... тұруы
қажет.
- клиент және сенімді басқарудың бірге құрған міндеттемесі;
- алдын ала жасалған аналитикалық жұмысы (болжау ... ... ... құру ... ... ... ... басқару: болжамға түзетулер енгізу және ... ... ... және ... міндетін шешу);
- болжау және оптимизацияның тиімділігін бағалау, стратегияға ... ... ... ... ... инвесторларға және басқарушыларға пайдалы
болуы мүмкін сипаттамаларды қосамыз:
Инвесторларға сипаттама:
1. Басқарушыны таңдаған кезде таныстарға ғана сенбеу ... ... ... ... ... ... зерттеп және өз ... ... ... Математикалық модельдерді зейін қойып зерттеп, міндетті түрде басқару
модельдерін біле ме, ол ... құра ... ма, және ... ... түсіне ме, осының барлығын анықтау қажет.
Тәжірибеде көрсеткендей, ымыралы негізде функционалды және техникалық
анализді қолданатын ... ... ... ... ... «Кез ... амалмен ақша шығарып алу» принципін ұстанбау – білікті
клиенттер көбейіп жатыр.
2. Математикалық ... ... ... және осы саладағы барлық
атқарымдарды бақылау.
3. Ақша және ... ... ішкі ... ... ... етіп ... ... көрсететін портфельдердің ішкі
есептілігін түзету.
4. Потенциалды клиенттермен ашық болу – бұл клиенттерді тартудың ең басты
мақсаты.
5. Басқа ... ... ... ... бас ... ... кең ... қатынас торы болмаса да.
Осы сәтте адекватты материалдық аппарат барлық мүмкін болатын ... Бұл бір ... ... бұл ... даму ... болмағаннан, екінші жағынан, пайда болған модельдердің объектілері
математикалық қиындылықтарымен ... ... әр ... ... ... заңгерлік формада болады – жеке трастта (аналогты-саксондық модель)
және сенімділік ... ... ... ... ... атап ... ... барлығы «Алматы Финанс «ипотекалық
ұйымға» да қатысты болып ... Бұл ... ... ... үшін оның ... ... портфелін құру қажет және халықтың
компанияға деген сенімділігін арттыру мақсатында оның ... есеп ... ... ... ... ипотекалық несиелеудің ең маңызды мәселесі оның қажетті жоғары
дәрежеде дамымағандығы болып табылады. ... ... ... ... жоғары болу қажет. Ипотекамен айналысатын эксперт
банк ісін, азаматтық және отбасылық құқықты, ... ... ... ... ... процесін неғұрлым терең білуі қажет. Бұл
сала бойынша елімізде жоғары ... ... аз ... ... ... ішкі ... ... қайта қарастыру қажет.
Біздің республикамыздағы ипотекалық жүйенің ... енді ғана ... ... ... ... ... отырады. Сонымен қатар клиенттерге қызмет көрсету саласы
клиенттердің мәдени жоғары ... ... ... ... ... және
мейірімді қарауын талап ететін ... ... ... ... ... несие беретін екінші деңгейлі банктердің негізгі мәселесі
жобаны жүзеге ... ... ... бағалау. Жекелеген жағдайда құрылыстың
мезгілінде аяқталуына байланысты тәуекел деңгейін және ... ... ... ... ... ... ... табылады. Ол үшін
несие беруші тәуекелдің барлық ... ... ... ... ... банк несиелік және проценттік көрсеткіш тәуекелін төмендету жөнінде
мәселелерді жағымды ... ... ... ... ... ... тәуекел
деңгейі қарыз алушының жұмыс орнынан кепіл алу арқылы ... ... ... алу ... және ... ... ... құқық беретін келісім жасау
арқылы қамтамасыз етуге болады.
Проценттік тәуекелге байланысты банк өзін қорғау үшін ... ... ... ... ... Бұл ... ең тиімдісі
тұрақтандырылған проценттік ставка мен еңбекақының ең төменгі көрсеткішінің
өзгерісіне сәйкес ... ... ... ... арқылы несиелендіруді
жүргізу болып табылады.
Ипотекалық несиелендіру нарығының дамуына байланысты ұзақ мерзімді
несиелік ресурстарды ... ... ... қолдану керек, сонымен
қатар:
1) кредитордың қаржылық нарықта ипотекалық бағалы қағаздарды шығаруы ... ... ... ... ... арқылы несие берушілерді қайта қаржыландыру;
3) ипотекалық 2-нарық операторлары арқылы несие берушілерді қайта
қаржыландыру.
Ұзақ ... ... ... ... ... ету үшін несие
берушілердің өз бетімен 1-нарықта тартылған ақша ... ... ... мамандандырылған операторлар арқылы жүзеге асыру болып
табылады. Ипотекалық ... ... және ... ... қатынастарға өту кезеңінде ұмытылған тұрғын үй кооперативтері
құрылысын жалғастыруға қажет.
Соңғы жылдардағы отандық және шетелдік тәжірибе ... ... ... ... ... ... үй сатып алатын азаматтарға және
ірі инвесторларға қаражат тартусыз жүзеге асырылмайды. ... ... ... қазіргі кездегі тұрғын үй құрылысындағы қаржылық
құралдардың икемділігіне ... ... ... да ... да ... ... болып табылады.
Тұрғын үй құрылысын қаржыландыру бағдарламасын жүзеге асыру үшін қарыз
облигациясын пайдалану арқылы қаржылық ... ... ... ... көрсетуі керек:
1) жобалық қаржыландыру-инвестициялық жобаның бизнес-жоспарын өңдеу және
бағалау, сонымен қатар инвестициялық жобада тұрғын үй құрылысының ... ... ... эмиссиялық қызмет-бағалы қағаз ... ... ... ... және ... ... қызмет-андеррайтинг (шығарылған бағалы қағазды орналастыру
қызметі), ... ... ... - заңды және жеке тұлғаларға тиімді тұрғын үй
несиелендіру ... ... және оған ... кең ... ... ... Республикасы қор нарығының инфра құрылымы қазіргі кезде
ұлттық ипотекалық жүйенің интеграциясы бойынша ... ... ... ... ... 90-жылдары ортасында еліміздің қалыптасып келе
жатқан қор нарығында ... ... ... ... ... ... ... қағаздар заңдық күшіне енді. ... ... ... ... ипотекасы туралы» заңының 12-
бабының 1-тармағына сәйкес ипотека куәлігі болып ордерлік бағалы ... ... ... бағалы қағаз нарығын дамыту
мақсатында және ... ... мен ... ... үшін ... ... банкі 23.09.2002 жылы №392 ... ... ... ... ... ... өкіміне
өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде» 1996 ... №156 ... ... мен өтеу тәртібін ... ... ... ... облигацияларды қамтамасыз етудегі заңда ... мен ... ... ... ... ... бойынша
жылжымайтын мүлік кепілі және ипотекалық кепіл ... ... ... ... Республикасының ипотекалық несиелендіру жүйесінің заңдылық
базасын дамыту бойынша Ұлттық ... ... ... ... ... мен ... сонымен қатар Қазақстан
Республикасының Азаматтық кодексіне ... ... ... ... ... ... Мұндай құқықтық актілерді қабылдағаннан
кейін Қазақстандық ипотека біршама заңдылық кедергілерінен ... ... ... беру ... ... ресімдеу, кепілге салынған мүлікті
өткізу, дағдарыс жағдайында және талап ету құқығын өзгерту ... ... ... ... тек ипотека заңдылықтарына ғана емес, ол
экономиканың әртүрлі салаларына ... ... ... ... ... банк ... ... заңдарға өзгеріс енгізеді.
Қазақстандағы ипотекалық тұрғын үй ... ... үшін ... ... субъектілерін анықтау қажет.
Ипотекалық тұрғын үй ... ... ... 4 ... қызмет ететін
модулдерді анықтауға болады:
1) «Клиентура» ... ... ... ... ... ... модулі, мұнда қаржылық инвестор қызметін,
яғни клиенттерге және құрылыс фирмаларға несие беру ... ... ... модуль-бұл құрылыс және риэлторлық фирмалардан тұрады.
Мұнда тұрғын үйді салу және тұтынушыға ... ... ... ... ... мұнда жергілікті әкімшілік органдардың мақсатты
бюджеттік ... ... ... үй ... ... ... сәйкес қызмет атқару саласына байланысты жүргізілуі
ипотекалық несиелендіру ... ... мен ... өз ... қосады.
Үкіметіміз қазір ипотекалық несиені дамытудың басқа жолдарымен бірге кейін
қайтарылатындай етіліп, республикалық бюджеттен бөлінетін қаржының есебінен
жоғарыдағы мемлекеттік ... үй ... ... алып ... ... негізгі мақсаты – тұрғын үй құрылысы қарқынын жедел
арттырып, халықты неғұрлым арзан пәтермен қамтамасыз ету, бұл үшін ... ... ... ... оның ... ... мен
өсімдерін азайту болып табылады. Қазір-әрбір ... ... ... осы ... жөнінде хабарласып жатқан азаматтардың тізімін жасап оларға
серіктес банкке жазбаша жолдама берумен айналысады.
Серіктес банктер Қазақстандық ипотекалық ... ... ... ... 12 ... күні ... ... алушының төлем қабілетін
анықтап, мәселе дұрыс болғанда екі күннен кешіктірілмей өкілетті орган мен
өтініш ... ... ... ... ... алу ... жасалады.Мемлекеттік бағдарламаға сәйкес ыңғайлы тұрғын үй
сатып алудың мұндай тәртібі қазір республикамыз ... ... ... ... ... ... оң ... беруде. Жоғарыда көрсетілген
барлық факторлары, Қазақстанның даму ... ... ... көп көңіл бөлу керектігі жөнінде көрсетеді, бұл ел экономикасының
дамуындағы ... ... бірі ... ... ... ипотекалық кредит беру, аймақтар кесіндісінде
млн.теңге, кезеңнің соңына
| |01.2008 |01.2009 |
| ... ... ... ... |
| | ... ... ... ... | ... ... |
| | ... қаласы |110 709 |72 |14 |64 017 |36 823 |100 723 |52 |14 | |Алматы
қаласы |244 435 |1 878 |1 063 |76 811 |142 813 |222 031 |1 231 |2 282 ... |11 127 |0 |0 |7 803 |3 691 |11 506 |19 |6 | ... |30 226 |4 ... 619 |9 091 |29 632 |-- |-- | ... |9 306 |0 |0 |6 020 |4 570 ... |-- |2 | ... |24 751 |0 |10 |12 218 |12 245 |24 434 |4 |20 | ... |43 067 |46 |6 |26 190 |17 225 |43 351 |35 |14 | ... |19 ... |14 |13 837 |7 068 |21 017 |52 |130 | ... ... |16 623 |29 |0
|10 105 |6 660 |16 735 |145 |0 | |Қарағанды |35 498 |43 |14 |22 155 |13 ... 834 |73 |83 | ... |19 674 |0 |0 |12 185 |7 148 |19 255 |-- |6 ... |8 994 |4 |3 |7 459 |1 533 |8 910 |4 |3 | ... |30 822 |38
|40 |17 269 |13 513 |31 003 |177 |73 | ... |19 385 |7 |1 |13 922 ... |19 272 |34 |4 | ... ... |10 627 |15 |0 |6 405 |5 107 ... |15 |4 | ... Қазақстан |44 570 |12 |20 |17 862 |24 272 |44 313
|93 |554 | |* ... ... ҚР ... ... ... бюллетеннің
мәліметтері
Жоғарыдағы кестеден соңғы екі жыл ішінде республика аймақтары бойынша
банктердің берген ... ... ... біршама кеміп отырғандығын
көруге болады. Әсіресе, ... және ... ... үлес салмағы
кеміген, айталық 01.2008 жылы Алматы қаласы бойынша 244 435 млн. ... ... 110 709 млн. ... ... ... ... ал 01.2009
жылғы мәліметтер бойынша бұл несиелер көлемі ... 222 031 және ... ... ... ... статистика агенттігінің мәліметтері бойынша
Астананың тұрғын үй құрылысын қаржыландырудың негізгі көздері мемлекеттік
кәсіпорын және ... ... ал ... тұрғын үйді сатып алу және
қаржыландыру негізінен тұрғындардың және банк ... ... ... ... ... өзі ... мүлік құрылысына
қаржы салып, оны сатуды мақсат тұтады. Бұл да ... ... ... ... құн ... аз ... сайын тауар өтімді келеді. ... ... ... құн ... ... не ... 2007 жылы АҚШ
ипотекалық жүйесінде басталып, күні бүгінге дейін ... ... ... ... ... ... ... берді. Дәлірек айтқанда, ипотекалық
жүйедегі қаржы дағдарысы әлемдік экономикалық дағдарысқа ұласып, дүниежүзі
бойынша ішкі ... ... ... ... дейін болмаған деңгейге жетті.
Рецессия әлі де жалғасуда.
Ипотекалық жүйедегі ... ... ... ... ... ... «қамтамасыз» етіп тұр. Бұл – былай қарағанда мүмкіндігі
бар кейбір топ ... үшін ... ... ... ... Солай дей
тұрсақ та, кепілдікке қойылған мүліктердің бағасының түскені соншалық,
бүкіл әлемде қайтарылмайтын ... ... ... ... ... ... АҚШ және Батыс Еуропа секілді алып ... ... ... ... ... өздерін бан­крот деп жариялады. Соңғы ... ... баса ... ... бір тұсы – тек қана ... 2008 жылы ... несиесін қайтара алмайтын 250 мың тұрғын
баспаналарын тастап кетуге мәжбүр болғаны. Енді осыған ... мына ... ... ... сол алып ... ... ... несиелерін
қайтара алмай жатқан әрбір шаршы метрдің ... 2000 ... ... Мұны ... еске ... отырғандағы басты себеп, біздің Қазақстанда
да тұрғын үй ... ... ... 2007 жылдың тамызына дейін осы мөлшерге
жетіп қалған еді. Ал Алматыдағы ... әр ... ... 3000 ... ... ... қазақстандық сатып алушылар АҚШ ... ... ... одан да ... ... «таңылған» деуге
болады. Ал Америка тұрғындарының орташа жалақысы 2700 ... ... ... – 57000 ... Айырмашылық – жер мен
көктей. Олай болса, біздің елде ... ... ... ... ... ... баға ... болады. Бұл – ... ... ... ... ... ... кез келген тауардың бағасы сатып
алушының мүмкіндігімен шендестірілуі тиіс. Яғни тауарды қай жерде, қай ... баға сол ... сол ел ... сатып алу мүмкіндігінен аспауы
керек. Себебі пәтер әлеуметтік нысанға жатады. Ол тауарлы өнім ... орын ... ... да ... жүйеден несиелер арқылы пайда
табамын деу не өзіңді-өзің ... ... ... не ... ... ... шығады. Мінеки, мұхиттың арғы жағындағы алып АҚШ мемлекеті мен
біздің Қазақстанның ипотекалық жүйесіндегі ... ... ... ... АҚШ ... алып ... ипотекалық жүйесі
келтірген шығын біздің Қазақстан ипотекалық жүйесіне келген шығыннан көлемі
жағынан үлкен болғанымен мем­лекеттердің ... ... ... біздегі әлдеқайда ауыр зардапты. Мұның басты ... ... ... ... метрінің бағасы халықтың ... ... 400-500 ... ... ... болғандығы.
Қазір біздің елімізде Үкімет, Ұлттық банк, Қаржы және қаржы ұйымдарының
жұмысын қадағалау агенттігінің 2009-2011 жылдар аралығындағы бірлескен ... ... ... өндіріске енгізіле бастады. Осы ... ... ... ... 20 ... доллар көлемінде
инвестиция құйылмақ. Бірлескен іс-қимыл жоспары қазірдің өзінде жұмыс істеп
жатыр. Сол ... ... ... әлеуеті мейлінше әлсіреп қалған
еліміздегі екі ірі банк акцияларының ... ... ... ... Соның бірі – «Тұран Әлем банкі» арқылы ипотекалық несиелендіру
жұмысын жалғастыру ... ... ... құйылды. Енді олар тиісті
құрылыс нысандарына берілетін болады. Қысқасы, ... ... ... ... ... қазақстандықтардың тұрғын үй мәселесін ... оң ... ... ... ... тапсырма ретінде жүктеді. ... ... үй ... ... ... бұрынғыдан да жоғары қарқынмен
жүруі тиіс. Орайы келгенде айта ... ... ... ... ... ... шаршы метрі 54 мың теңге көлемінде болады деген
межені ұстануда. Міне, осы баға ... ... ... деңгей болып табылады. Егер құрылыс және ипотекалық несие
алаңындағы басты ойыншы ... ... ... ... ұстанса, онда
былайғылар бұдан артыққа аттап қадам баспайды. Себебі оны ... жүйе ... Ал осы ... ... ... ... жүйесіндегі аласапыран олигархтар байлығын талан-таражға ... ... ... халықтың меншігі іспетті Ұлттық қордан алынған қаржыны
бұлайша талан-таражға сала алмайды. Бұдан ... ...... енді оңай олжа ... алаң ... ... делдал
дейтін ортада жүрген ауадан ақша жасаушы топ өкілдері бұл ... ... ... ... ... ... ... нұсқауымен Ұлттық
қордан бөлінген қаржының мақсатты жұмсалуына бақылау ерекше қатайтылған.
ҚОРЫТЫНДЫ
Зерттеу және талдау барысында қаржылық ... ... ... негізі, экономикалық мәні мен қызметі ашылды.
Ұйымдарды қаржылық ... ... ... ... ... жалпы басқару функциясы тиімді болуы үшін ... ... ... бұл ... ... ... арасында меншік
иелері, басқарудың, инвестицияның, коммерциялық банктердің материалдық және
қаржылық ресурстардың және тағы басқа қаржылық сипаттағы ... ... ... ... ... ... үшін ... өйткені олар
оның қызметін бағалау негізі. Сондықтан, кез ... ... ... ... бұл ... ... ... коэффициенттеріне әсерін
бағалайды.
Қарастырып отырған ұйымның өтімділігін жалпылама бағалау үшін қолдануға
мүмкін болатын ... ... ... ... ... тез ... ... (шұғыл, аралық, анықталған); жалпы
(ағымдағы) өтімділік ... ... таза ... ... ... болғаннан кейін, компанияның борыштық тұрақсыздыққа
ұшырау қауіпін анықтадым. Яғни қарастырып отырған ... ... ... ... бар, ... оған қатысты шаралар қолдану
қажет. Біздің көзқарасымыз бойынша, егер ... ... ... ... болса, онда клиент басқарушыдан есептіліктің толық айқындылығын
талап етуі қажет. ... ... ... есептіліктің айқындылығы
болмаған жағдайда статистикалық ... ... ... ... және бұл өте көп ... дипломдық жұмысты қарастыра келе менің ұсынысым келесідей:
1. Клиент және сенімді басқарудың бірге құрған міндеттемесі болуы қажет;
2. Алдын ала жасалған ... ... ... ... ... ... құру ... міндетін шешу);
4. Портфельді басқару: болжамға түзетулер енгізу және портфельді қайта
құру ... және ... ... ... ... және оптимизацияның тиімділігін бағалау, стратегияға түзетулер
енгізу.
Портфельді инвестициялаудың мәселелері өте көп және кең ауқымды, ... атап кету ... ... Оның ... ... Қазақстанның даму
арақатынасының тәжірибесі көп болмағаннан, екінші жағынан, пайда болған
модельдердің объектілері математикалық қиындылықтарымен байланысты.
Осы ... ... ... ... ... ... негіздері,
талдау мен бағалаудың мәні және басты мәселелері қарастырылды, бірақ осы
мәселелер әлі де зерттелуді қажет етеді.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ... ... ... В. ... ... ... ... СПб.: Питер, 2007.
2. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: Инфра-
М, 2001.
3. Ильина Л.И. ... и ... ... ... пособие.
– Сыктывкар, 2002.
4. Рухлов А. Принципы портфельного ... // ... ... ... ... В.В. Инвестиционный менеджмент (управление инвестициями):
Учебное пособие. – СПб.: Издательство СПб ГУЭФ, 2006.
6. Алехин Б.И. ... ... ... ... в ... операции. –
Самара: «СамВен», 2004.
7. Воронова Н.С. Акционерное общество на рынке ... ... ... и ... – СПб.: ... СПб ГУЭФ, 2003
8. Маковецкий М.Ю. Роль рынка ценных бумаг в инвестиционном обеспечении
экономического роста // Финансы и кредит, ... ... ... ... / Под общ. ред. ... – М.: Финансы и статистика, 2002.
10. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. 2-е изд. –
М.: ... ... ... ... ... Б.С. ... ... Учебное пособие / Под общ. ред.
Академика НАН РК, ... ... ... ... 2008. – ... Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Под ред. А.А.
Комзолова. – М.: Издательско-торговая ... ... и К», ... 626 с.
13. ... ... ... ... ... курс по ... ... бумаг. – сайт «Якутский деловой сервер».
– http//delo.ykt.ru.
15. A Guide to Mutual Funds. – сайт ... Company ... ... РРРрватовратРеспубликасының «Инвестициялық қор туралы» заңы
07.07.2004 ж. №576-іі.
17. Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар туралы» заңы 02.08 2003 ... ... ... ... Кодексі (15.05.2007 ж өзгертулер
мен толықтырулары)
-----------------------
Коллективті траст нарығы, көбінесе - ПИҚ
Жекелеген траст нарығы
Траст қызметі нарығы
Қор нарығы
Сенімділік басқармасының коллективті келісім ... ... ... ... ... шарттың шегінде қызмет атқаратын қатысушы
Өз бетінше қызмет жасайтын қатысушы
Келісім шартқа қосылған басқа да тұлғалар
Курстық бағамының өсуіне ... ... және ... ... ... ... портфелі
Агрессивті
Орташа
Консервативті
Балансталған
Екі жақты тағайындалған
Тұрақты
Табысты қағаз

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 75 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Компанияны басқарудағы қаржылық есептілік9 бет
Коммерциялық банктерде активтер портфелін басқару74 бет
«Қазпочта» АҚ құрылымдылық ұйымы30 бет
Актив бағаларының үзіліссіз моделі34 бет
Аминқышқылдар мен белоктардың алмасуы18 бет
АСС қызметтерін көрсету алгоритмін құру4 бет
Есептегіш программа жобалау32 бет
Зейнетақы активтері және оларды Қазақстан экономикасына инвестициялау жолдары16 бет
Коммерциялық банктердің инвестиция сферасындағы инвестициялық қызметі40 бет
Коммерциялық банктердің мазмұны, құрамы, құрлымы74 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь