Қазақстан Республикасындағы депозит нарығындағы ақ банк центр кредиттің рольі мен мәні

МАЗМҰНЫ:

КІРІСПЕ

1 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРМЕН ДЕПОЗИТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҰСЫНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

1.1 Банктік депозиттік қызмет пен өнімнің мәні
1.2 Банктік депозиттік қызметтің жіктелуі

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ДЕПОЗИТ НАРЫҒЫНДАҒЫ АҚ «БАНК ЦЕНТР КРЕДИТТІҢ» РОЛЬІ МЕН МӘНІ
2.1 АҚ «Банк ЦентрКредит» қызметін жалпы бағалау мен қарыз портфельін талдау
2.2 АҚ «Банк ЦентрКредит» активтерін, пассивтерін және өтімділігін талдау
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАНКТІК ДЕПОЗИТТІК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫҢ ДАМУ КЕЛЕШЕГІ

3.1 Банктік депозиттік қызмет рыногында пайда болған мәселереді шешу жолдары

ҚОРЫТЫНДЫ

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ

Қазіргі жаһандану дәуіріндегі дүниежүзілік экономикалық қатынастардың интеграциялануы, шаруашылық механизмінің орталықсыздандырылуы, экономикалық саясаттың либерализациялануы заманында ірі қаржы нарықтарында орын алған дағдарыстардың дүниежүзінің басқа бөліктерінде орналасқан нарықтарға да таралу мүмкіндігі зор.
2007 жылдың тамыз, қыркүйек айларындағы АҚШ-тың ипотекалық несие нарығындағы қалыптасқан рецессия одан кейінгі мерзімдерде несие нарықтарындағы дағдарысқа ұласты. Дүниежүзілік экономикалық жүйенің ашықтығы жағдайында АҚШ несие нарықтарында орын алған дағдарыстық жағдай Батыс Еуропа мемлекеттеріндегі несие нарықтарына да келіп жетті. Өз кезегінде аталған дағдарыстық үдерістердің теріс ықпалы дамыған мемлекеттердің негізгі қарызгерлері болып табылатын дамушы мемлекеттерде банктік жүйелеріне соққы болып тиді. Атап айтар болсақ Шығыс Еуропа мемлекеттері, бұрынғы Кеңес Одағының құрамында болған мемлекеттер, солардың қатарындағы Қазақстан Республикасының банктеріне де біршама ауыртпалық түсірді. Отандық банктердің сыртқы нарықтарындағы жалпы қарыздардың мөлшері 92 млрд. АҚШ долларынан асып кетті. 2007 жылдың соңынан бері отандық банктердің қаражат өтімділігі күрт нашарлап, сырттан қарыз алу мүмкіндіктері айтарлықтай шектелді.
Соның нәтижесінде Standard&Poor;'s халықаралық рейтингтік агенттігі Қазақстанның суверенді рейтингін «тұрақты» бағадан «теріс» бағаға ауыстырды. Осы ұйымның несие жөніндегі сарапшысы Бен Фолкс көзқарасы бойынша «Қазақстанның суверенді рейтингісінің болжамын қайта қарау Қазақстанның банк жүйесіндегі активтер сапасының нашарлауы, сырттан қарыз тарту мүмкіндіктерінің шектелуі мемлекеттің салық – бюджет және сыртқы сауда балансы көрсеткіштерінің нашарлау қаупін тудырды. Ал бұл жағдай болашақтағы Қазақстанның қаржылық икемділігі мен экономикалық өрлеу мүмкіндіктеріне теріс ықпалын тигізеді».
Осы тұрғыдан келгенде таңдалған дипломдық жұмыс тақырыбының өзектілігі айқын.
Елімізде болашақта банктердің қаржылық өтімділігінің дағдарысына жол бермеу тұрғысынан және оның алдын алу шараларын жүйелі түрде құру мақсатында депозит нарықтарының табиғатын, алғышарттарын, себеп-салдарын жан-жақты, теориялық және тәжірибелік тұрғыдан зерттеудің мәні өте зор.
Тақырыптың зерттелу дәрежесі. Бұл тақырыпты зерттеуге осы саладағы белгілі ғалымдар Карл Маркс, Коркин В.М, Лаврушин О.Н, Жуков Е.Ф, Сейткасымов Т.С, Искаков У.М, Пещанская И.В, Мақыш С.Б, Садуакасов К, Савицкая Г.В, Чернявский В.С, Уткин Э.А және басқалар үлкен үлес қосқан. Дегенмен, таңдалған тақырып толық зерттеліп болмаған, тың тақырып болғандықтан біз зерттеу барысында дүниежүзінің қазіргі белгілі экономистері мен саясаткерлерінің көзқарастарын да зерделедік. Олардың ішінде АҚШ федералдық қор жүйесінің бұрынғы жетекшісі Алан Гринспен, БҰҰ-ның бас хатшысы Пан Ги Мун, ғаламдық қаржы жүйесінің данышпаны Джордж Сорос, ҚР-ның премьер-министрі Кәрім Мәсімов, ҚР-ның қаржы нарығы мен ұйымдарды реттеу және қадағалау агенттігі төрағасының орынбасары М. Байсынов, ұлттық риелторлар қауымдастығының өкілі О. Альферов, «БТА» АҚ басқармасының төрағасы Р. Солодченко, ҚР ҰБ-нің төрағасы Ә. Сәйденов және басқа білікті мамандардың зерттеліп отырған мәселеге көзқарастары келтірілді.
Зерттеу жұмысымыздың негізгі мақсаты етіп қазіргі қалыптасқан депозит нарықтарындағы дағдарыстың теориялық негіздерін, себеп-салдарын, қазіргі жағдайын және даму проблемаларын жан-жақты және терең зерттеу арқылы дағдарысқа жол бермеу және одан шығу шараларының жиынтығын ұсыну.
Жоғарыда қойылған мақсатқа жету үшін біз өзіміздің алдымызға келесі міндеттерді қойдық:
- дүниежүзілік депозит нарықтарының қызмет етуінің ерекшеліктерін теориялық және тәжірибелік тұрғыдан айқындау;
- депозит нарықтарындағы дағдарыстың банк активтеріне ықпалын және экономикалық–қаржылық салдарын анықтау;
- Қазақстанның экономикалық даму үрдістеріндегі банк жүйесінің қазіргі таңдағы даму жағдайын зерттеу;
- банктің қаржылық тұрақтылығын қалыптастырудың негізгі факторлары болып табылатын дағдарысқа қарсы басқарудың шаралар жүйесін құру;
- зерттеу объектісі болып табылатын «ЦентрКредитБанк» АҚ-ның рекапитализациялау және оның бизнес-үдерістерінің реинжинирингі жөніндегі шаралар ұсыну;
- банктің төлемқабілеттілігін және қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатымен экономикалық-математикалық модельдеу әдістерін қолдана отырып банктің болашақтағы пайдасын болжау әдісін жасау.
Зерттеу нысаны ретінде Қазақстан Республикасының банк жүйесінің жүйеқұрушы ірі банкісі болып табылатын «ЦентрКредитБанк» АҚ-ын таңдап алдық.
Дипломдық жұмыстың зерттеу пәні – депозит нарықтарындағы дағдарыс жағдайындағы банктермен олардың клиенттері, мемлекет, қарыз берушілері және басқа қатысушылары арасында қалыптасатын қатынастар жиынтығы, банктердің дағдарысқа жол бермеу және одан шығу жөніндегі шаралар кешені.
Дипломдық зерттеу жұмысының негізгі ғылыми жаңалықтарына төмендегі ұсыныстар, тұжырымдар және шаралар кіреді:
- дүниежүзілік депозит нарықтарының қызмет етуінің шетелдік тәжірибені зерттеу барысында анықталған ҚР-на тән депозит нарығының ерекшеліктері;
- депозит нарығындағы дағдарыстың банк активтеріне ықпалының дәрежесін және экономикалық-қаржылық салдарын анықтауға бағытталған зерттеу нәтижелері;
- Қазақстанның экономикалық даму үрдістеріндегі банк жүйесінің алатын орнын анықтауға бағытталған зерделеу қорытындылары;
- банктердің қаржылық тұрақтылығын қалыптастыратын негізгі факторы болып табылатын дағдарысқа қарсы басқару шараларының ұсынылған жүйесі;
- «ЦентрКредитБанк» АҚ-ның рекапитализациялау және оның бизнес-үдерістерінің реинжинирингін құру мақсатында ұсынылған шаралар жиынтығы;
- банктің болашақтағы пайда мөлшерін болжау мақсатында жасалған көпфакторлы корреляциялық-регрессиялық талдаудың экономикалық-математикалық моделі.
Зерттеу жұмысының теориялық-әдістемелік негізіне депозит нарықтарындағы дағдарыс мәселелерін зерттеуге сүбелі үлес қосқан шетелдік және отандық ғалымдардың, мамандардың еңбектері, ҚР-ның статистика жөніндегі агенттігінің мәліметтері, «ЦентрКредитБанк» АҚ-ның қаржылық-шаруашылық қызметінің негізгі нәтижелері, кезеңдік баспасөз материалдары және интернет көздері жатады.
Зерттеу нәтижелерінің теориялық мәні зерттеу барысында алынған негізгі тұжырымдар мен қорытындылардың және нәтижелердің осы бағыттағы болашақ зерттеулерге арқау болуында жатыр.
Дипломдық жұмыстың тәжірибелік мәні – зерттеу нәтижелерін, ұсыныстарын, тұжырымдарын және қорытындыларын, сонымен бірге жұмыста ұсынылған банктің төлемқабілеттілігін және қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатымен экономикалық-математикалық модельдеу әдістерін қолдана отырып банктің болашақтағы пайда мөлшерін болжау әдісін еліміздің банк мекемелерінің болашақтағы қызметінде тиімді пайдалану мүмкіндігі.
Дипломдық жұмыс келесі құрылымнан тұрады:
- бірінші тарауда депозит нарықтарындағы дағдарыстың теориялық негіздері: себептері, салдары анықталды;
- екінші тарауда қазіргі заманғы дүниежүзілік депозит нарықтарының жағдайы және даму проблемалары қарастырылды;
- үшінші тарауда депозит нарықтарындағы дағдарыстан шығу жолдары және жол бермеу шаралары ұсынылды.
Дипломдық жұмыс кіріспеден, 3 тараудан, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Искаков У.М. Финансовые рынки и посредники – Алматы – 2005. – б. 57-68
2 Пещанская И.В. Краткосрочный кредит – М. 2003. – б. 101-107
3 Мақыш С.Б. Коммерциялық банктер операциялары – Алматы – 2002. – б. 112-119
4 Умарова Д.М. Возникновение и распознавание кризисов. Вестник Каз НУ, серия экономическая. – 2005. – №1. – б. 67
5 http: / kaz. kkb. kz
6 www. mangustau – gazeti. kz
7 www. turkystan. kz
8 www. alb. kz
9 www. egemen. kz
10 www. dn. kz
11 www. rfca. kz
12 Годовые балансовые отчеты и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «БТА» за 2004 г., 2005 г., 2006 г ., 2007 г.
13 Т.Аскаров Откуда дровищки?! // Республика. – 2008 г. – 2 мая.- б. 9-10
14 Баймахамбетова Г.И.Антикризисное управление: возможность, необходимость и содержание. Вестник КазНУ, серия экономическая. – 2006. – №6. – б. 98-101
15 Уткин Э.А. Антикризисное управление – М.: Тандем, 1997. – б. 378
16 Положение Правления НацБанка РК от 30 декабря 1997 г. №479 «О классификации банковских, небанковских активов, требований Национального банка РК и создании провизий по ним» // Панорама. – 1998. – 5 января.
17 Вестник Национального банка РК №12 (61) – Алматы, НацБанк РК. 2007. – б. 85
18 Жунусова Г.Р. Вопросы внедрения реинжиниринга в банковский бизнес // Банки Казахстана. – 2000. - №11. – б. 17-21
19 Садвакасов К. Коммерческий банк. – М.: ОСЬ – 89, 1998. – б. 68
20 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. – МН.: ИП «Экоперспектива», 1998. – б. 498
21 Математическое моделирование и анализ производственных экономических систем. Учебное пособие / Под редакцией Чернявского В.С. – Усть – Каменогорск: ВКГТУ, 1997 – б. 117
22 Антикризисное управление/ Под ред. Короткова Э.М. – М.: Инфра – М, 2000. – б. 432
23 Антикризисный менеджмент / Под ред. Грязновой А.Г. – М.:Эксмо, 1999. – б. 368
24 Банк и банковские операции . Учебник/ Под ред. Жукова Е.Ф.. – М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1997. – б. 279
25 Банковское дело/ Под ред. Лаврушина О.Н. – М.: Финансы и статистика, 2000. – б. 672
26 Банковское дело/ Под ред. Сейткасимова Т.С. – Алматы.: Каржы-Каражат, 1998. – б. 430
27 Динасылова Д.Е. Финансовая надежность банковских институтов: роль собственного капитала // Банки Казахстана. – 2001. - № 9. – б. 17-22
28 Ильясов А.А. Глимов А.К. Проблемы стабилизации банковской системы Республики Казахстан. Вестник Каз ГУ, серия экономическая. – 2001. - №4. – б. 80 – 84
29 Роуз П.С. Банковский менеджмент. – б. 100-104
30 Сейткасимов А.Г. Управление банковской ликвидностью и методы её анализа. – Алматы: Каржы – каражат, 1998. – б. 112
31 Уткин Э.А. Бизнес – реинжиниринг. – М.: ЭКМОС, 1998. – б. 224
32 Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Стоянской Е.С. – М.: Перспектива, 2000. – б. 656
33 Подборка журналов «Мир ПК»: №10 – 1996; №4 – 1997; №7 – 1997.
34 Подборка журналов «Домашний компьютер» 1996 – 1998гг.
        
        МАЗМҰНЫ:
КІРІСПЕ
1 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРМЕН ДЕПОЗИТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҰСЫНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ
АСПЕКТІЛЕРІ
1.1 Банктік депозиттік қызмет пен ... ... ... депозиттік қызметтің жіктелуі
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ДЕПОЗИТ НАРЫҒЫНДАҒЫ АҚ «БАНК ЦЕНТР
КРЕДИТТІҢ» РОЛЬІ МЕН МӘНІ
2.1 АҚ «Банк ЦентрКредит» ... ... ... мен ... ... АҚ ... ... активтерін, пассивтерін және өтімділігін талдау
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАНКТІК ДЕПОЗИТТІК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫҢ ДАМУ
КЕЛЕШЕГІ
3.1 ... ... ... ... ... ... мәселереді шешу
жолдары
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
Қазіргі жаһандану дәуіріндегі дүниежүзілік экономикалық қатынастардың
интеграциялануы, шаруашылық ... ... ... либерализациялануы заманында ірі қаржы нарықтарында орын ... ... ... бөліктерінде орналасқан нарықтарға да
таралу мүмкіндігі зор.
2007 ... ... ... ... ... ипотекалық несие
нарығындағы қалыптасқан ... одан ... ... ... ... ұласты. Дүниежүзілік ... ... ... АҚШ несие нарықтарында орын алған дағдарыстық жағдай
Батыс Еуропа мемлекеттеріндегі несие ... да ... ... ... ... ... үдерістердің теріс ықпалы дамыған
мемлекеттердің негізгі қарызгерлері болып ... ... ... жүйелеріне соққы болып тиді. Атап айтар ... ... ... ... Кеңес Одағының құрамында болған мемлекеттер, солардың
қатарындағы Қазақстан ... ... де ... ... ... банктердің сыртқы нарықтарындағы жалпы қарыздардың мөлшері
92 млрд. АҚШ долларынан асып кетті. 2007 жылдың ... бері ... ... ... күрт нашарлап, сырттан қарыз алу
мүмкіндіктері ... ... ... ... ... ... агенттігі
Қазақстанның суверенді рейтингін «тұрақты» ... ... ... Осы ... несие жөніндегі сарапшысы Бен Фолкс көзқарасы
бойынша «Қазақстанның ... ... ... қайта қарау
Қазақстанның банк жүйесіндегі ... ... ... ... ... ... шектелуі мемлекеттің салық – бюджет және сыртқы
сауда балансы көрсеткіштерінің нашарлау ... ... Ал бұл ... Қазақстанның қаржылық икемділігі мен ... ... ... ... ... ... келгенде таңдалған дипломдық жұмыс тақырыбының өзектілігі
айқын.
Елімізде болашақта банктердің ... ... ... ... ... және оның ... алу шараларын жүйелі түрде ... ... ... табиғатын, алғышарттарын, себеп-салдарын
жан-жақты, теориялық және тәжірибелік тұрғыдан зерттеудің мәні өте ... ... ... Бұл тақырыпты зерттеуге осы саладағы
белгілі ғалымдар Карл Маркс, Коркин В.М, ... О.Н, ... ... Т.С, ... У.М, ... И.В, Мақыш С.Б, Садуакасов К,
Савицкая Г.В, Чернявский В.С, Уткин Э.А және басқалар ... үлес ... ... ... толық зерттеліп болмаған, тың тақырып
болғандықтан біз ... ... ... ... белгілі
экономистері мен саясаткерлерінің көзқарастарын да зерделедік. Олардың
ішінде АҚШ ... қор ... ... ... Алан ... ... бас ... Пан Ги Мун, ғаламдық қаржы жүйесінің данышпаны Джордж
Сорос, ... ... ... ... ... ... нарығы мен
ұйымдарды реттеу және ... ... ... орынбасары М.
Байсынов, ұлттық риелторлар қауымдастығының өкілі О. Альферов, ... ... ... Р. ... ҚР ... ... Ә. Сәйденов және
басқа білікті мамандардың зерттеліп ... ... ... ... ... мақсаты етіп қазіргі қалыптасқан депозит
нарықтарындағы дағдарыстың теориялық негіздерін, себеп-салдарын, қазіргі
жағдайын және даму ... ... және ... ... ... жол бермеу және одан шығу шараларының жиынтығын ұсыну.
Жоғарыда қойылған мақсатқа жету үшін біз ... ... ... ... ... ... нарықтарының қызмет етуінің ... және ... ... ... ... ... ... банк активтеріне ықпалын және
экономикалық–қаржылық салдарын анықтау;
- Қазақстанның экономикалық даму үрдістеріндегі банк жүйесінің қазіргі
таңдағы даму ... ... ... ... ... қалыптастырудың негізгі факторлары
болып табылатын дағдарысқа қарсы басқарудың шаралар жүйесін құру;
- зерттеу объектісі ... ... ... ... және оның ... реинжинирингі жөніндегі
шаралар ұсыну;
- банктің төлемқабілеттілігін және қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз
ету ... ... ... әдістерін қолдана
отырып банктің ... ... ... ... ... нысаны ретінде Қазақстан Республикасының банк ... ірі ... ... ... ... АҚ-ын таңдап
алдық.
Дипломдық жұмыстың зерттеу пәні – депозит ... ... ... олардың клиенттері, мемлекет, қарыз берушілері және
басқа қатысушылары арасында қалыптасатын қатынастар жиынтығы, банктердің
дағдарысқа жол бермеу және одан шығу ... ... ... ... ... ... ... жаңалықтарына төмендегі
ұсыныстар, тұжырымдар және шаралар кіреді:
- дүниежүзілік депозит нарықтарының қызмет етуінің шетелдік тәжірибені
зерттеу барысында анықталған ҚР-на тән ... ... ... депозит нарығындағы дағдарыстың банк активтеріне ықпалының дәрежесін
және экономикалық-қаржылық салдарын анықтауға ... ... ... экономикалық даму үрдістеріндегі банк жүйесінің алатын
орнын анықтауға ... ... ... банктердің қаржылық тұрақтылығын қалыптастыратын негізгі факторы
болып табылатын дағдарысқа қарсы басқару ... ... ... ... ... ... және оның бизнес-
үдерістерінің реинжинирингін құру мақсатында ... ... ... ... ... ... ... болжау мақсатында жасалған
көпфакторлы корреляциялық-регрессиялық талдаудың экономикалық-математикалық
моделі.
Зерттеу жұмысының ... ... ... ... ... ... ... үлес қосқан шетелдік
және ... ... ... ... ҚР-ның статистика
жөніндегі агенттігінің мәліметтері, ... ... ... ... негізгі нәтижелері, кезеңдік баспасөз материалдары
және интернет көздері жатады.
Зерттеу нәтижелерінің теориялық мәні ... ... ... ... мен ... және нәтижелердің осы бағыттағы болашақ
зерттеулерге арқау болуында жатыр.
Дипломдық ... ... мәні – ... ... ... және ... ... бірге жұмыста
ұсынылған банктің төлемқабілеттілігін және қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз
ету ... ... ... ... ... ... болашақтағы пайда мөлшерін болжау әдісін еліміздің банк
мекемелерінің болашақтағы қызметінде тиімді ... ... ... ... ... ... бірінші тарауда депозит нарықтарындағы дағдарыстың ... ... ... анықталды;
- екінші тарауда қазіргі заманғы дүниежүзілік депозит нарықтарының
жағдайы және даму проблемалары қарастырылды;
- үшінші тарауда депозит нарықтарындағы ... шығу ... ... ... шаралары ұсынылды.
Дипломдық жұмыс кіріспеден, 3 тараудан, қорытындыдан, ... ... ... ... БАНКТЕРМЕН ДЕПОЗИТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҰСЫНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ
АСПЕКТІЛЕРІ
1. Банктік депозиттік қызмет пен ... ... ... банктер бірден бір кәсіпорындар мен ұйымдарға,
сондай-ақ түрғындар өз ... ... ... ... ... құрылым және нарықтық экономиканың басты және ажырамас бөлшегі
болып табылады. Банктер банктік жүйенің ... ... ... ... деңгейлі банктің басты қызметі - ... ... мен ... ... ... ... банктік емес кұрылымдарға қарағанда
банктер ... ел ... ақша ... ... ... ... ... басты міндеті болып ақша құралдарын шоғырландыру және ... ... ... ... коммерциялық банк өз ... ... ... яғни ... мен ... ақша ... үшін қарызгер мен салымшылардан ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарды ұсынады. Жеке меншік
түріне қарамастан коммерциялық ... ... ... ... табылады. Олардың клиенттермен қатынасы коммерциялық ... ... ... ... ... ... ... - максималды пайда
алу.
Қазақстандағы банктік жүйенің даму кезеңдерін қарастыра, біз ... ... ... ... егер 1993 ж. елде 204 ... 1997 ... ... олар 82 ... ал 2000 ж. ... ... 48 банк
қызмет етуде, 2002 ж. 44, 2005 ж. 35 ... 2007 33 ... ... ... ... сыртқы факторлар қалай ( тұтас республикадағы экономикалык
жағдай, нарықтық экономика талаптарына ... ... ... даму ... ... ... көрсету рыногындағы
бәсекелестік және т.б. ), сол сияқты ішкі факторлар ( ... ... бар ... ... ... ... банк ... және
т.б. ) қызмет етуі мүмкін. Сонымен, себептің бірі болып ұсынылтын ... ... ... ... ... Біз ... бизнес»
дегеніміз не екендігін анықтағымыз келеді, ал ол үшін ... ... ... ... немесе айналысуы мүмкін екендігін талқылау қажет
[1, 363 бет].
Банктердің түрлі ... мен ... ... ... ... ... ... «Қазақстан Республикасындағы банктер мен
банктік қызмет туралы» заңы банктік қызметті ... ... ... ... осы ... ... банкпен басқа операцияларды өткізу
деп анықтайды.
«Ресей Федерациясы банктер мен банктік қызмет туралы» ... ... - бұл ... ... ... ... ... тыс
банктер мен және несиелік мекемелермен өткізу үшін осы Заңмен, басқа Ресей
Федерациясының заңды ... ... ... басқа келісімдер. Біз
көріп отырғаңымыздай, екі занда да «банктік ... ... ... сол ... ... ... көрсету» үғымы банктік қызметке
қатысты барлық айтқандарда үнемі қатынасады. Экономикалық ... осы ... ... ... ... бар. В. Ф. Гарбузова редакциясының
астындағы «Қаржылық-несиелік сөздікте» банктік ... ... ... ... ... - ақша ... ... және
оларды орналастыру, айналысқа шығару және одан ... алу, есеп ... ... және т.б. ... банк операциялары». Банк немен ... ... - ... ... ... ... ... - деп жауап
беру қиын. Бүл сұраққа алдымен «банк» деген үғымның өзін зерттеп ... ... ... - бүл заңды және жеке тұлғаларда шоғырланған, ақша ағымының
қозғалысымен байланысты, осы ақша ... ... ... қызметті
ұсынатын өзіндік ерекше экономикалық институт.
Банктердің басқа қаржылық делдалдардан ... ... ... үшін қарыз міндеттемелерімен екі мәрте ... тән: олар ... ... ... ал осы негізде жұмылдырылған
құралдарды қарыз ... мен ... ... ... ... Екіншіден, банктер заңды және жеке тұлғалар
алдында ... ... ... ... ... қабылдауды бөліп
көрсетеді. Үшіншіден, банктер электронды ... ... есеп ... ... ... ... ... кәсіпорындар, тұрғындар
арасында ақша құралдарының қозғалысын делдалдандырады. Өндіріс процессіне
қатыспайтын және ... ... ... іске ... ... банктің мәні, жаңа игіліктер мен қызметтерді жасау мақсаты
екендігінде деп айтуға болады. Яғни банктер өндіруші мен ... ... ... ... ... ... олар екі ... айырбаста қатысады.
Көрнекі бұны 1-суретте сипатталған келесі сызба түрінде көрсетуге болады.
Тауарлар мен қызметтер
Бос ақша ... | ... | ... |
| | | | | ... | ... | ... ... ... ... 1 – ... капиталдары жұмылдырудағы мәні
Бұл сызба ақша құралдарын тартумен және ... ... ... ... шарты негізінде орналастырумен байланысты, банк
қызметінің басты түрін ... ... банк ... ... болып
табылады және қаржылық қызметтердің кең спектрін көрсетеді, мұнда банк пен
клиенттердің өзара қатынасы үқсас ... ... ... | ... | ... |
Сурет 2 - Банк пен ... ... ... ... ұғымының мәнің анықтау мен клиент-банк-клиент сызбасын құру
банк сияқты кәсіпорындармен қызметтің ... ... ... үшін ... Егер ... өндіріс аймағында қызмет нәтижесі болып дайын
өнім табылса, онда банктік ... ... ... - ... қызмет.
Экономикалық ғылым қызмет астында материалды игіліктерді жасамайтын, ... ... ... ... ерекше пайдалы еңбек нәтижесін
түсінетіндігін ескерген жөн. Қызмет - бұл орындау ... ... ... материалды-заттық өнім жасалмайды, бірақ жасалған өнімнің сапасы
өзгеретін, қызмет, жұмыс түрі. Басқа сөзбен, қызмет - бұл ... ... ... ... түрі ... ... емес игіліктер. Яғни,
банк операциялары олардың өз сапасында ... ... ... ... - бүл ... ... ... Атап айтқанда клиенттің бар
болуы, банк операцияларын оның қызметіне ауысуын анықтайды. ... ... ... ... бағыттарын көруге болады. Коммерциялық банктердің
барлық операцияларын үш тоіща бөлуге болады:
- Пассивті ( ... ... );
- ... ( ... ... );
- ... және ... (трасталық) операциялар.
Осы топтың әр қайсысы оларға клиенттерді ... ... ... ... ... ... кызметтердің белгілі үлесін. Банктің
тартылған қүралдарының басты бөлігі ... ... ... ... сондай-
ақ жылдам, жинақтау немесе басқа салым түрінде банкке ақша сомасын ... ... ... ... ... Бүл ... үсынылған
сызбаның бірінші кезеңі, демек, «клиент-банк» ... ... ... ... ... ... ... банк оған осы немесе басқа
кызметті үсынады, бүнын өзінде клиент пайдасына өз операцияларын ... ... ... ... қатысу дәрежесі үлкен емес, алайда
банкте орналастырылған, оның ақша күралдарының рөлі банк үшін ... ... ... ... ... ... ... кезінде
клиенттерге қызмет үсынуға береді, ... ... ... ... ... ... ... сол сияқты тапсырма бойынша және клиент есебінен
банктермен өткізілетін ... ... ... бөліп көрсетуге
болады. Тәжіриебелі, клиенттің толык қатысуын ... ... ... ... ... тапсырмасы және комиссионды-делдалдық. Барлық осы
операциялар «клиент-банк-клиент» ызбасына жауап береді және банктік ... ... ... ... қүралдарын тартудың мақсаты болып тек
тікелей пайданы алу ғана ... ... ... қоғамдьщ қажетті
қызметтерін орындай, оларды келешекте қолдану ... ... ... мүмкіндігі. Бұның өзінде өз клиенттеріне үсынылатын
қызмет үшін банк ... ... ... [2, 65 ... ... ... болады, яғни банк - бүл банктік ... ... Ал ... ... астында клиент тапсырмасы бойынша
және белгілі ақы үшін клиент пайдасына өткізілетін, банк ... ... ... ... ... ... мәні оларды басқа мүшелерден айыратын, ... ... ... қызмет көрсету клиент ... орай ... ... ... ... ... болатын кез келген банктік өнімнің
негізінде қандай да түтынушылықты қанағаттандыру қажеттілігі ... ... ... ... қызметтерге бүрынғыдай салымдарды
тарту мен ссудаларды үсыну ... Осы ... ... пайыздардағы
айырмадан банктер табыстың едәуір үлкен бөлігін ... ... тек осы ... ... ғана банктік өнімдердің көптеген ең әр түрлі нысандары
өндірілу ... - бүл ... ... ... ... ақша ... басқаруды жүзеге асыратын, сондай-ақ ... ... ... орындайтын фирма. Банк табыстылығы олармен үсынылатын ... ... ... қаншалықты жауап беретіндігіне, ... ... ... ... және ... қабілетті екендігіне
байланысты. Бүгін қоғам қандай банктік қызметте мұқтаждық көруде? Бүгінгі
банктермен ... ... ... ... жиынтығы 1.3 суретінде
көрсетілген.
Банктер енді жиірек олардың депозиттерінде корпорацияға ұсынылатын ірі
несиелерді қаржыландыру үшін ... еді. ... мен ... үшін ... ... ... те, осы бағытта ... ... ... өз ... ... сенімділігін жаулап алу үшін, ерекше күш
қолдануға мәжбүрледі. 20-30 ж.ж. ... ... пен ... ... ... бірімен басқарылатын, бірнеше ірі банктерден
қүралған топ өзінде ... ... ... ... ... дүниежүзілік
соғыстан кейін түтынушылық несие секторы банктік несиенің едәуір тез
дамитын сегментінің бірі ... Тек ... ... ... ... ... ... несие мен түрғындардың ақшаны үнемдеу және жинақтауға
ынтасының төмендеуі ... ... ... ... ... ... қүралдары басты құралдар көзі және
қазіргі ... ... ... бір көзі ... қалуда.
Бүгін әмбебап банктер банктік қызмет пен ... ... ... ... ... ... кең қатарын үсынады. Сол уақытта
басқа банктер бәсекелестік артықшылықтарды жаулап алу және ... ... ... ... қызмет түрлерін ... ... ... ... ... ... бос ... заңды және
жеке тұлғаларда, сондай-ақ мемлекетте бар болатын және ... ... ... ... ... қажеттіліктерін қанағаттандыруға ... ... ... ... ақша ... ... ... [3, 28-30 бет].
|Трасталық қызмет | ... ... |
| | | ... қызметі | ... |
| | ... |
| | ... |
| | ... | | |
| | ... | | ... ... | | | ... мен ... | | | ... ... |
| | | | | ... инвесторының | | | ... ... ... | | | ... ... ... | | | | |
| | ... | |
| | ... | | |
| | ... | | ... 3 - ... ... жиынтығы бар қазіргі банкпен орындалатын,
басты қызметтер
Коммерциялық банктер өз клиенттерінің шаруашылық қызметіне қызмет
етумен байланысты, әдетте ... ... есеп ... және ... ... ... Республикасындағы банктер мен банктік ... ... ... ... ... ... орындауы мүмкін:
- төлем негізінде депозиттерді тарту;
- клиенттер мен ... ... ... ... ... көрсету;
- қайтарымдылық, жылдамдылық пен төлемділік шартында заңды және жеке
тұлғаларға қыса және үзақ ... ... ... ... ... ... қүралдарды тағайындаудың
тапсырмасы бойынша капитал салымдарын қаржыландыру;
- заңмен ... ... өз ... қағаздарын
(чектер, ... ... ... ... ... ... да қарыз міндеттемелерін) шығару;
- төлем қүжаттары мен басқа ... ... ... алу, сату ... және ... басқа операциялар;
- ақшалай түрде орындалуды қарастыратын үшінші түлға үшін тапсырманы
кепілдікті және ... ... ... ... мен қызмет көрсетуді жеткізуді талап ету құқын иелену,
осындай талаптарды орындау тәуекелін және осы ... ... ... банктік операциялар бойынша брокерлік қызмет көрсету, олардың
тәуекелі ... ... ... ... ... ... үшін құжаттар мен кұндылыұтарды сақтау бойынша қызмет
(сейфтік бизнес); коммерциялық келісімдерді ... ... ... ... (форфейтинг); клиент тапсырмасы бойынша сенімді операциялар
(құралдарды тарту мен орналастыру, ... ... ... банктік қызметпен байланысты кеңестік кызметті көрсету; лизингтік
операцияларды жүзеге асыру.
Үлттық банктің арнайы лицензиясының бар болған жағдайда ... ... ... ... ... ... ... ішінде шет ел валютасымен
операцияларды өткізу; тұрғындардың ақшалай сальшдарын тарту; ... ... ... ... ... ... көрсету.
Коммерциялық банктердің осы операциялармен топтастыра, олармен
орындалатын негізгі қызметтерді күрастыруға болады:
- - ... бос ақша ... ... мен ... (депозиттік операциялар);
- - экономика мен тұрғындарды
несиелеу ... ... - ... есеп ... ... - ... ... - клиенттерге
баска қаржылық кызметтер.
Банк ... жеке ... ... және ... ... қүрылады. Жеке меншік қүралдарға акционерлік және резервтік
капитал қатысты, сондай-ақ ... ... Жеке ... ... ... аз бөлігін кұрайды, ресурстардың басты ... ... ... ... шот ... ... ... жинақтаудан басқа, банк клиенттерінің барлык мерзімді
және мерзімді емес салымдары түсіндіріледі. Депозиттер екі түрлі ... ... ... ... және ... салымдар. Талап етуге ... - бүл ... ... ... ... олар кез ... ... етілуі мүмкін, олар бойынша аз пайыздар төленеді және олар
ағымдағы есеп айырысу үшін арналған.
Депозиттердің екінші түрін ... ... ... Бүл ... ... ... жоғары пайыздар төленеді, осы салымдар
негізінде берілген ... ... ... ... ... банк осы
қүралдарды иеленеді. Түрғындар жинақтуларын тарту ... банк ... ... бір түрі ... ... Осы ... ... қүралдар, халық шаруашылығының кешендерін қаржыландыру үшін
қолданады.
Пассивті операцияларға басқа банктерден алынған несиелер ... ... ... Бастама банктен шығатын операциялардың бүл түрі
әдеттегі несиелік ... ... ... ... қасиеттер қатыр бойынша жіктеуге болады. Несие
берілетін мерзім бойынша ол ... ... орта ... мен үзақ ... ... ... ... байланысты несиелер блантктік және
қамтамасыз етілген болып бөлінеді. Соңғылары ... ... ... алу ... берілетін немесе оны кепілдігі астында), тауар астына,
бағалы қағаздар астына. Өтеу ... ... ... белгілі уақыт
аралығында өтелетін және бір ... ... деп ... ... ... үсыну кезінде немесе бір уақытта өтеу кезінде үсталатын пайыздарды
алу әдісі бойынша жіктеледі. Мөлшеріне байланысты несие шағын, орта ... ... ... ... беру. Банктерге қаржылық кеңестерге олардың клиенттері
дәстүрлі айналады, әсіресе несиені, ... ... ... ... ... ... сүрақ түрған кезде. Бүгінгі күнде
көптеген банктер қаржылық-кеңестік қызметті үсынады, ... ... ... ... ... ... ... және ішкі
рыноктағы маркетингтік ... ... ... ... ақша ... ... Үзақ уақытты тәжіриебе банктерге өздері
үшін олармен орындалатын кейбір операциялардың клиенттерге әлдеқайда ... ... ... ... екендігіне көз жеткізді. Едәуір ... бірі - банк ... ... ... мен ... ... төлеуді жүзеге асыру, сондай-ақ бүл қолма-қол ақша
клиентке кажет болғанша дейін, қолма-қол ақша ... ... ... ... ... ... ... негізделген қолма-қол
ағымын басқару бойынша қызмет.
Егер банктер осы уақытқа дейін көбінде компаниялардың қолма-қол ... ... ... ... онда ... ... осы қызметтің жеке
меншік түтынушыға ... ... күші ... Маңызды түрде бұл қатар
жүретін қаржылық ... кең ... ... түтынушыларға ерекше
брокерлік шоттарды үсынатын, брокерлік фирмалар мен басқа қаржылык үйымдар
жағынан бәсекелестікпен түсіндіріледі. ... ... ... ... басқару шоттары, «Меррилл Линч» фирмасамын енгізу және клиенттерге
бағалы қағаздарды сатып алу мен сатуға мүмкіндік беретін түрлі өзара ... ... ... ... жылдам алу үшін чектер жазу мен ... ... ... ... ... ... саты ... өз
клиентіне жалға беретін лизингтік келісім көмегімен қажетті жабдықтауларды
кәсіпорын-клиентке сатып алу мүмкіндігін белсеңді ... ... ... ережелер бойынша жабдықтауларды лизингтеу бойынша қызметпен
қолданылатын ... ... ... ... және ... ... күнын толық жабатын, кез келген жөндеу үшін жауапкершілікке
иелену мен жабдықтауларды қолданумен ... ... ... төлемдерді енгізуі керек. Алайда 1987 ж. АҚШ ... ... ең ... жалға беру мерзімінін аяқталуы бойынша, клиентпен жалға
алынған ... ... өз жеке ... қалдыруға рүқсат
беруге дауыс берді. Бүл шешім ... де, ... де ... ... ... ... меншік иесі ретінде банк қосымша салықтык
жеңілдіктерді алу үшін оның ... бір ... ... ... ... ... ... Банктер жаңа компанияларды жасау бойынша
шығындарды қаржыландыруды ... ... ... ... ... ... бар кешендерде. Өйткені карыздарды ұсыну бұл жағдайда
қосымша тәуекелмен сыбайлас, банктер ... ... ... ... және ... ... компаниялардың еншілестері болып
табылады, ... ... әсер ... ... ... бөлу үшін
катысуға басқа инвесторларды тартады. Венчурлық ... ... ... ... еншілес банктік фирманың ішінде - «Бэнкерс траст
венчур кэпител» және «Ситикроп венчур».
Сақтандыру қызметін сату. Үзақ уақыт бойы банктер ... ... ... ... ... жағдайда берілетін несиені өтеу кепілдігін
қамтамасыз ету жолымен, клиенттің емірін несиелік сақтандырумен айналысуда.
Алайда АҚШ заңдары ... ... ... ... ... тыйым салуда, қайткенмен олардың көбі болашақта өмір мен жеке
меншікті келенсіз ... ... ... ... ... ... мысалы көліктер мен үйлерді сақтандыруды бастау.
Бұның өзінде банк осындай ... ... ... ... ... ... мысалы Делавэр мен Оңтүстік Дакотедегі банктерге сақтандыру
қызметін үсынуға рүқсат берілген.
Зейнеткерлік жоспарларды сату. Банктің ... ... ... өз ... ... кәрілік бойынша азамттарды
камтамасыз ету ... ... ... ... Бүл ... ... ... жинақтау мен инвестициялаумен және ... ... ... ... ... ... соңғылары зейнетке шыкканда немесе еңбек қабілеттілігін
жоғалтқанда. Банктер сондай-ақ жеке меншік ... ... ... ... ... ... ... жоспарларын сатады және
үқсас жоспарлардың меншік иесі болып табылатын жеке ... ... ... ... ... ... ... операциялары бойынша брокерлік қызметті үсыну. Қазіргі
қаржылық рынокта көптеген банктер қаржылық қызметтің ... ... және ... банк арқылы көптүрлі қаржылық
қажеттіліктерді қанағаттандыруға мүмкіндік ... ... ... ... талпынуда. Осыдан банктер ... ... ... ... ... ез ... акция, облигация мен басқа
бағалы ... ... алу ... ... ... ... ... брокерлік қызметті сатуды бастады. ... ... ... ... ... алады немесе банк клиенттеріне қарызға
бағалы қағаздарды сатып алу бойынша қызметтерді ... ... ... қағаздарды сатып алу-сатумен айналысатын брокерлер мен дилерлер
бұл қызмет банк үшін келмейтін ... ... және ... ... ... ... тигізетіндігін айта, банктің олардың ортасына енуіне
карсы болып шықты. ... ... ... сот ... ... жеңді,
бағалы қағаздармен брокерлік операцияларда өз ... ... ... 1987 ж. АҚШ ... соты ... ... кағаздармен
сауда бойынша бюро болып табылатын, еншілестерді елдің ... ... ... ... ... болатын. Нәтижесінде
депозиттерді сақтаудың Федеративті корпорациясы ... ... ... ... ... ... ... банктер
инвестициялық тірек көрсетпеген жағдайда, бағалы қағаздар ... ... ... үсынуға қүқылы.
Инвестициялық және сауда банктері үшін ... ... ... ... ... және ... ... үшін қарасты қызметгерді
корпорацияларға үсына, бүкіл әлемнің алдынғы ... ... ... басып келеді. Осындайға бірігу үшін едәуір тартымды объектілерді
табу қатысты, басқа ... ... ... ... ... ... операция, маркетинг стратегиясын талқылауда кеңестік
көмекті көрсету, әлемдік ... ... ... мен курсының
қарқынымен байланысты, тәуекелді хеджерлеу бойынша ... ... ... ... заңы ... АҚШ ... артығында мемлекеттік
бағалы қағаздарға жазылуға рүқсат беріледі, бірақ соңғы уақытта ... ... ... ... дәрежелі кпаитализациялауы бар ... ... ... ... ... және колардың
клиенттерімен шығарылған акцияларға жазылуға мүмкіндік берді. ... ... ... ... ... ... ... міндеттемелі
бойынша мемлекет пен кәсіпорын үшін кепіл ретінде ... ... ... ... ... аз ... басқа несиелік мекемелерден
құралдарды қарыздануға ... ... [4, 71 ... - ... ... ... ... міне осыны қамасыз
етеді. Банктік қызметтердің көптүрлілігін қарастыра, олардың кең спектрі
қарасты ... ... ... және осы ... ... тез өсуде
екендігін атап өткен жөн. Жыл сайын қарыздар мен депозиттердің жаңа түрлері
мен қызметтерінің принціпті жаңа түрлері ... ... ... ... ... ... ... клиент өмірін қолайлы етуге мүмкіндік
беретін әсер қалыптастырады. Клиенттер ... ... ... бір-ақ жерде қанағаттандыруы мүмкін. Шынында да, ... ... ... универмагқа» айналып кетті.
Соңғы жалдары лизинг пен ... ... ... ... болып келуде.
Лизинг - бүл үзақ ... ... ... ... беру.
Тәжіриебеленеді: оперативті лизинг, бүл кезде жалға беру келісімі қысқа
мерзімге (3-5 ж.) ... және ... ... кез ... уақытта бүзылуы
мүмкін; қозғалмайтын мүлік лизингі, қаржыландыру лизингі. Лизинг жалға
алушыға бірқатарартықшылықтарды ... ... оның жеке ... ... ... ... ... босата, жалға алынатын объектіні
қолданудан түскен табыстан лизингтік төлемдерді жүзеге асыруға мүмкіндік
береді.
Факторинг ... ... ... ... ... (фактор
клиенті) және клиенттен тауарды төлемді уақыт шегерумен алатын қарызгер.
Факторингтік компания ... ... ... несиегерден талаптарды сатып
алуды және келесіде олар бойынша төлемдерді өзі ... ... ... түрі ... ... ... ... үшін олар жарнаманың басты бөлігі болып қызмет етеді. Банктік
қызметтің үш түрі болады: ... ... ... ... ... операциялар); бағалы қағаздарды шығару, орналастыру және ... ... ... ... ... төлем айналысы, валюта мен
бағалы металлдармен операциялар, вексельдер мен чектердің ... ... ... банкпен клиенттер есебінен немесе олардың өз
есебінен қолма-қол және колма-қолсыз төлемдерді жүзеге асыруды түсіндіреді.
Қазіргі ... ... ... ... ... таралуда, яғни
облигацияларды қарыз рыногында ... ... ... үшін ... ... акция пакетін кепілденген орналастыру.
Өз операцияларын өткізе банктер олардың жалпы табысын ... ... ... ... ... қосады:
- есептік-несиелік операциялардан табыс (пайыз);
- бағалы қағаздарға салымдардан түскен пайыздар мен дивидендтер;
- есеп айырысу, аудару және ... ... ... ... ... ... ... табыс;
- сенімді операциялар бойынша табыстар;
- сыртқы операциялардан табыс (валюталық келісім, шет ел
несиелерімен).
Жалпы табыстан ... ... ... ... ... банк
кызметтеріне жалақыны, салымшыларға пайыздарды төлеу және ... ... ... кейін, банктің таза табысы ... Осы ... ... ... ... капиталға қүралдар шегеріледі.
Таза табыстың банктің меншікті ... ... ... ... ... банктерді басқарудың басты мәселелерінің бірі болып банк
өтімділігі мен оның ... оның ... ... ... ... ... табылады.
Банктер өз төлемқабілеттілігін күмәндәтпау үшін, өтімділіктің белгілі
дәрежесін үнемі қамтамасыз етуі ... ... ... ... инвестициялаумен тығыз
байланысты.
Бағалы қағаз рыногында коммерциялық банктер келесі ретінде орындауы
мүмкін: бағалы ... ... ... ... операция кезінде
делдал; өз есебінен бағалы қағаз сатып апа, ... ... ... ... бағалы қағаздарды екі басты топқа
жіктеуге болады: акция мен ... ... мен ... ... ... ... коммерциялық банктер әдетте қаржылық-несиелік
коғам емес, акционерлік қоғам ретінде орындалады.
Вексельдер, жинақтак және депозиттік сертификаттарды эмитирлеу ... ... ... ... кәсіпорындар тапсырмасы бойынша
коммерциялық банктер ... ... ... ... сақтауын және
комиссиялык сыйақы ала олар бойынша дивидендтерді ... ... ... ... ... мен ... ... қағаздар
шығаратын үйымдармен келісім бойынша коммерциялық банктер ... ... ... ... ... ... ... алуы мүмкін.
Банктер қарызгерден берілген несие бойынша кепілдік ретінде бағалы
қағаздарды қабылдауы ... ... ... ету ... ... ... табысты алу тәртібі қарызгер мен банк арасында ... ... ... ... ... ... инвестициялық портфелі
қалыптасады.
Банктің инвестициялық портфелі - бұл активті операциялар ... ... ... ... ... Ол ... ... ақша рыногының
құралдары:
- бір жылға дейінгі мерзіммен, төмен тәуекелдігімен және ... ... ... қүралдары (бір жылдан артық
мерзімге, едәуір ... ... жаңа ... және тағы ... ... әдеттегідей жергілікті билік мүшелерінің, жеке
тұлғалардың, шет ел ... ... ... ... ... ... мамандандырылған.
Инвестициялық портфелдерден түскен табыс қосады:
- пайыздық төлемдер
түріндегі түсімдер;
- қағаз портфелінде орналасқан қағаздарының капиталы
қүның өсіруден түскен табыс;
- ... ... ... ... ... ... сату мен сатып алу курсының
арасындағы айырма. Бағалы қағаздармен операциялардан ... ... ... банктік инвестициялардың стратегиясын өндіру қажет.
Өз қызметі барысында әр кәсіпорын ... ... ... банктермен, жүмысшылар мен ... ... ... ... ... ... ... қарым-
қатынастары ақша көмегімен жүзеге асырылады, ал олардың ел масштабындағы
жиынтығы өзімен ақша ... ... ... екі ... ... ... - қолма-қол ақша айналысы
түрінде және ... есеп ... ... есеп ... салымшылар шотынан ақша қүралдарын есептен
шығару және оларды ... ... жазу ... ... ... ... жолымен жүзеге асырылады.
Қолма-қолсыз есеп айырысуды колдау арқасында айналыс шығындарының
керемет үнемделеді, есеп ... ... және ... ... ... қамтамасыз етіледі, ақша айналысын үйымдастыруды
жақсарту ... ... ... ... ... есеп ... есеп айырысу мен бірыңғай қүжат айналысына жалпы ... ... ... ... форманың заңды және жеке
түлғалары қолданатын қолма-қолсыз түрдегі есеп ... мен есеп ... ... есеп ... ... ... төлем тапсырмасы; акцептелген төлем тапсырмасы;
- төлем талап ету-тапсырмасы;
- аккредетив;
- чек;
- инкассалық тапсырмалар.
Төлем тапсырмасы - ... ... ... ... ... ақша сомасын есептеу туралы берген тапсырмасы.
Акцепті төлем тапсырмасы өзімен салымшының ... ... ... ... ақша ... жеке азаматтар атына пошта арқылы белгілі ақша
сомасын ... ... ... ... ... талап-тапсырмасы - келісім-шарт бойынша жеткізілетін өнімнің,
кәрсетілген қызметтің және басқа төлемдердің қүны ... ... тыс, ... ... ... ... ... салымшыға төлеу
туралы талабы.
Аккредитив өзімен белгіленген кезенде тауарды жіберуді немесе қызмет
көрсетуді куәләндіретін қүжаттарды үсыну кезінде жіберілетін тауарға ... ... үшін ... ... ... ақша ... ... міндетті білдіреді.
Чек - есеп айрысу қүжаттары, оның негізінде чек ... ... ... чек ... ... белгілі ақща сомасын төлеуге нұсқау
береді.
Инкассациялық төлем - ... ... ... ... қүжаттарының немесе басқа заңды актілердің негізінде оның
келісімісіз ... ... ... ақша ... ... даусыз
есептен шығаруға бенифициарлардың тапсырмасы.
Клиринг. Кәсіпорындар арасындағы келісім бойынша банктен тысқары өзара
қарыздардың есебі жүргізілуі мүмкін. Есеп бойынша сома ... ... ... ... ... актісіне сілтеу жасалатын, төлем
тапсырмасы немесе чек ... ... ... ақша ... мен ... банктер сондай-ақ клиенттерге капиталды басқару сүрақтарында кеңес
береді.
Клиент, оның сұраныстары мен тілектері, оларды қанағаттандыру - ... ... ... ... білдіретін банк, оның кызметтері қаржылық
операцияларда жақтардың бірі ретінде ғана емес орындауға ... ... оның ... оның ... жағдайын бекітуде сыбайлас қызығатын
клиенттің кеңесшісі ретінде. Өйткені клиент - ... тең ... ... ... ... Ол үшін оған келісімнің болу мүмкін нұсқасын
дұрыстап түсіндіру қажет, ол үшін едәуір ... ... ... ... ... ... банк ... едәуір оңтайлы
мөлшері мен оны өтеу мерзімін өзі талдайды және үсынады.
Депозиттерге әмбебап-шот ашу кезінде банк ... ... ... жатқаның біледі және шоттың едәуір қолайлысына кеңес береді.
Банк бағалы қағаздарға және тағы ... ... ... консалтингпен айналысады.
Клиентпен хабарласудың әр сатысында, соның ішінде келісім-шартты жасау
мен орындау шегінде, клиенттің ... ... - бүл осы ... ... клиентке оның мүмкіндігін түсіндіру, көзделгенді жүзеге асырудың
едәуір тиімді жолдарын айту, барлығын уақытында ... жөн ... ... ... - ... тиісті жеке меншік, басқа ... ... ... ... ... ... ... әлдеқайда
маңызды болып табылады, өйткені банк рынок пен ... ... ... ... ... ... және ... жасаудан бірқатар айқын
табыстарды алад.
Бнктік трастық операциялар келесі түрге бөлінеді:
- жеке ... ... ... коммерциялық кәсіпорындарға трастық қызметтер;
- коммерцйялық емес кәсіпорындарға трастық қызметтер;
Мұрагерлік ... ... ... ... ... ғана ... енеді,
өмірлік оның иесі өмір сүру кезінде әрекет етеді. Мүрагерлік трастар әдетте
оның активтері бенифиарға ... ... ... ... ... Өмірлік трасттар иегердің салықтан ... ... ... ... ... инвестицтялар бойынша
күнделікті шешімдер қабылдауы мүмкіндігімен активтерге меншік құқығын беру
үшін жасалады.
Коммерциялық кәсіпорындарға трастық ... ... және ... ... трастық бөлімшелері жиі іскер фирмалардың агенттері сияқты
әрекет ... Бүл ... ... коммерциялық клиенттер қызығушылығында
бағалы қағаздарды шығару бойынша жүмыстарды, дивидендтерді төлеу ... ... ... ... ... ... және ... бойынша бағалы қағаздарды өтеуді қосады.
Қамқорлық операциялары ірі компаниялардың қамтамасыз етілмеген төлем
құжаттары сатылатын компаниялардың қағаздар ... ... ... ... ... ... қағаздарды сатып алудың
есебін жүргізеді, инвестицияға барлық ... ... ... ... және өтеу ... ... бағалы қағаздары бар
иелерге төлеуді жүзеге асырады.
Кепілдендіру - кепілдендіруші өзіне қарызгердің ... ... ... толық немесе бір бөлігін орындалуы үшін жауап беру
міндеттемесін ... ... [5, 35 ... ... ... түрде келісім-шартпен ресімделеді.
Кепілдендіру осы бар міндеттерді қалай, сол ... ... ... ... да қамтамасыз етуі мүмкін.
ҚОРЫТЫНДЫ
Дүниежүзілік депозит және қаржылық нарықтардың ерекшеліктеріне мыналар
жататыны анықталды: орасан зор масштабтар, нақты кеңістіктік және ... ... ... нарықтың жан-жақтылығы, банктердің және
басқа қаржылық мекемелердің басымдылығы, келісімді жасаудың ... ... ... құны – оған ... төлем және әр түрлі
комиссия кіреді, ұлттық валютаға қарағанда ... ... ... табыстылығы, нарық секторларының диверсификациясы,
еуронарықты қоса алғанда.
Депозит ... ... тек ... ету және ... ғана бейнелемейді, қызмет ету және даму үрдістерінің өзінде
де пайда болуы мүмкін. Дағдарыс себептері әр ... ... ... ... ... және ... циклдік қажеттіліктерімен
байланысты, және субъективті, басқарудағы қателіктерді және волюнтаризмді
бейнелейтін болып ... ... ... сыртқы және ішкі болуы
мүмкін. Сыртқылары макроэкономикалық даму стратегиясымен және ... яғни ... ... дамуымен, бәсекелестікпен,
елдегі саяси жағдаймен, ішкілері – маркетингтің тәуекелдік ... ... ... ... ... ... ... байланысты.
Дағдарыс салдары шұғыл өзгерістерге немесе жайлы созылмалы және жүйелі
шығуға әкелуі мүмкін. Дағдарыстан ... ... банк ... ... және ... ... сапалық және сандық, қайталанбалы ... ... ... ... тек қана оның ... ... сонымен қатар дағдарысқа қарсы басқарумен, ол оны жұмсарта
алады немесе күшейтеді.
Қазіргі уақытта жалпы әлемдік ... ... ... ... оның ... мәні - ... қаржы жүйесі біршама
дәрежеде әлемдік нарыққа ... Бұл оң ... ... ... ... өсу әлеуетін кеңейте отырып халықаралық экономикалық
қатынастарға толыққанды қатысып отыр. Бірақ, әлемдік нарыққа ... ... ... ... ... ... әсер етуіне ұшырағанына
күмән жоқ. Экономика әлемінде тұрақтылық жоқ: өсу ... ... одан ... жаңа цикл ... Бұл ... да ... экономика – ашық экономика. Бірақ Қазақстан өзі әлемдік
нарықтың өзгерістеріне ... да, ... ... ... жалпы әлемдік үдерістерге айтарлықтай әсер ете алмайды. Бізді
тамыз айында іске қосу тетігінің ... ... ... импульстер қуып
жетті. Бірақ бұл ретте «атылып кеткен» ішкі фактор ... ... аса ... ... ...... ... дағдарыс. Ішкі
фактор – сыртқы қарыз алу көлемінің жоғары болуы. Сондықтан ел ... және ішкі ... ... ... ... ... ... жүйесінің тұрақтылығына қол жеткізу қажет. Осы ... ... ... ... тәуекелдерді басқару жүйесі ... ... олар ... ... ... тепе-теңдігі
көтерілуде, активтер мен ... ... ... ... ... болуы мүмкін. Сондықтан бұдан әрі дағдарыстың
өршуін жоя ... ... ... ... ... қажет.
Ағымдағы 2008 жыл банктер үшін ыңғайлы болады: бүкіл Қазақстандық ... ... өтеу ... 12 ... долларға жуық болады. Ұлттық банк
күн сайын ... жүйе ... ... және ... банк ... ... ... қорытындысын шығара отырып, барлық банктер тепе-
теңдік жағдайында дамып отыр және қысқа ... ... ... деп ... ... АҚ-ның қаржылық-шаруашылық қызметін талдау барысында
міндеттеме және меншікті капиталды талдау негізінде келесі қорытындыға
келуге ... 2004 жылы ... ... ... клиенттердің
қаражаттары алып отыр, оның мәні 2007 жылы 14,16%-ға азайған. 2007 ... ... ... ... ... ал басқа қаржылық
мекемелердің қаражаттары 5,31%-ға өскен. Басқа да ... ... олар 2007 жылы 1,49% ... 2004 ... ... ... ҚР ... және Үкіметінің қаражаттары 2007 жылы шамалы азайған. Ал
меншікті капитал ... ... ... бұл ... ... ... көрсеткіштері көзге түсіп, меншікті капиталдың толық дерлік үлесін
алып тұрғанын көруге болады, бұл көрсеткіш 2007 жылы 65,45% ... ... ... 9,19%-ға өскен. Бөлінбеген таза табыстың да 2007 ... өсуі ... ... ... бойынша 2004-2007 жылдар
аралығындағы салыстырмалы талдау көрсетіп тұрғандай, 2004 және 2007 ... ең ... ... ... ... нетто алып отыр, ... бұл ... 76,07% ... 2004 ... ... ... өскен,
яғни банктің клиенттерге займдары, нетто - ... ... ... ... ... олар ... ... Баланс пассивінде елеулі
үлесті клиенттердің қаражаттары, шығарылған борыштық бағалы қағаздар және
басқа ... ... ... алып ... көреміз. 2007 жылы
клиенттердің қаражаттары 2004 жылмен ... ... ... ал
шығарылған борыштық бағалы қағаздар керісінше 6,24%-ға көбейген. Жарғылық
капиталдың ұдайы өсуі байқалып отыр, ол 2007 жылы ... ... ... ... 732,3 ... ... ... «БТА» АҚ 1-ші орынға ... ... 2 трлн 601,7 ... теңгені құрайтын «Казкоммерцбанк» 2-ші орынға
иеленді.
Қанағаттанарлықсыз менеджменттің негізгі белгілері ... ... де тән. ... орай ... ... ... жетуге бағытталған, банктің дағдарысқа қарсы дамуының ... ... ... нақты кепілдеме мақсатқа сәйкес ұсыныс болып
саналады. Бұдан басқа, ... ... ... ... ... дер ... қабылдау банктің пайдасын максимизациялауға және
банктік ... оның ... ... ... туғызады.
Рекапитализация проблемасын шешу нұсқаларының бірі ретінде, проблемалы
несиелік ұйымдарды мемлекет меншігіне айналдыру немесе арнайы құрылған ұйым
бақылауында меншік иелерін ауыстыру, ... ете ... Ол үшін ... инвестициялар, және оған қоса ... ... бөлу ... ... ... ... дағдарыс шарттарында мұндай шығындар өте
үлкен айырбасқа ... ... ... ... ... ... байланысты. Жалпы
алғанда реинжиниринг көбінесе жоғары ақпараттық технологияға сүйенеді және
оны әлдеқандай дәрежеде виртуалды ... ... ... Атап ... ... ... ... банктердің ақпараттық технологиялар
деңгейі реинжинирингті енгізу үшін ... ... ... ... ... ... ... қадағалау жүйесі бар және
банктік бизнесті визуальды үлгілеу, құрастырудың да ... ... ... де ... Республикасындағы коммерциялық банктердің көпшілігінде
капитализацияның төмен деңгейі, соның ішінде «ЦентрКредитБанк» АҚ, ... ... ... жетуге бағытталған саясатты жүргізуге мәжбүр
етеді, бұл саясат ең ... ... емес және ең ... ... ... ... ... тәуекелдің жоғары дәрежесімен байланысты,
өйткені банктік ... ... ... ... ... тәуелділік бар. Табыс салу мүмкіндігінің көбеюімен осындай
тәуекел дәрежесінің өсуін алдын алу мақсатында дамудағы ... ... ... ... ... ... пайданы болжауды жүргізу қажет.
Корреляциялық-регрессиялық талдауды ... ... ... нәтижелі көрсеткіш - банк пайдасының өзгеруінің ... оның ... ... ... анықтауға, олардың ішінде қайсысы
негізгі, ал қайсысы екінші дәрежелі болып ... ... ... ... банк ... аса ... бағасына, ішкі резервтер мен
көрсеткіштердің жоспарлы деңгейін аса анық және ... ... ... ... ... У.М. ... ... и посредники – Алматы – 2005. – б. 57-
68
2 Пещанская И.В. Краткосрочный кредит – М. 2003. – б. ... ... С.Б. ... ... ...... – 2002. – ... Умарова Д.М. Возникновение и распознавание кризисов. Вестник Каз НУ,
серия экономическая. – 2005. – №1. – б. 67
5 http: / kaz. kkb. kz
6 www. ... – gazeti. kz
7 www. ... kz
8 www. alb. kz
9 www. egemen. ... www. dn. ... www. rfca. ... ... ... отчеты и отчеты о результатах финансово-
хозяйственной деятельности АО ... за 2004 г., 2005 г., 2006 г ., 2007 ... ... Откуда дровищки?! // Республика. – 2008 г. – 2 мая.- б. 9-
10
14 Баймахамбетова ... ... ... и ... ... ... ... экономическая. – 2006. –
№6. – б. ... ... Э.А. ... ... – М.: ... 1997. – б. ... ... Правления НацБанка РК от 30 декабря 1997 г. №479 «О
классификации банковских, ... ... ... ... РК и ... ... по ним» // ... – 1998. – 5 января.
17 Вестник Национального банка РК №12 (61) – Алматы, НацБанк РК. ... б. ... ... Г.Р. ... ... ... в ... бизнес
// Банки Казахстана. – 2000. - №11. – б. 17-21
19 Садвакасов К. Коммерческий банк. – М.: ОСЬ – 89, 1998. – б. ... ... Г.В. ... ... ... предприятия:
Учебное пособие. – МН.: ИП «Экоперспектива», 1998. – б. ... ... ... и ... производственных
экономических систем. Учебное пособие / Под ... ... В.С. ...... ... 1997 – б. ... ... управление/ Под ред. Короткова Э.М. – М.: Инфра – М,
2000. – б. 432
23 Антикризисный менеджмент / Под ред. ... А.Г. – ... – б. ... Банк и банковские операции . Учебник/ Под ред. ... Е.Ф.. – ... и ... ЮНИТИ, 1997. – б. 279
25 Банковское ... Под ред. ... О.Н. – М.: ... ... 2000. – б. 672
26 Банковское дело/ Под ред. ... Т.С. – ... ... 1998. – б. 430
27 Динасылова Д.Е. Финансовая надежность банковских институтов: роль
собственного капитала // Банки ... – 2001. - № 9. – б. ... ... А.А. ... А.К. Проблемы стабилизации банковской системы
Республики Казахстан. Вестник Каз ГУ, ... ... – 2001. - №4. ... 80 – ... Роуз П.С. ... ... – б. 100-104
30 Сейткасимов А.Г. Управление банковской ликвидностью и ... ...... ...... 1998. – б. 112
31 Уткин Э.А. Бизнес – реинжиниринг. – М.: ЭКМОС, 1998. – б. ... ... ... ... и практика / Под ред. Стоянской Е.С.
– М.: Перспектива, 2000. – б. 656
33 Подборка журналов «Мир ПК»: №10 – 1996; №4 – 1997; №7 – ... ... ... ... ... 1996 – ... БАНКІНІҢ” ЖАЛПЫ ӨНІМДЕР ҚАТАРЫ
ҚАЗІРГІ БАНК ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ТОЛЫҚ ЖИЫНТЫҒЫ
|Трасстық | ... ... ... | | ... | | ... | | |
| | ... |
| | ... |
| | ... |
| ... | | ... | ... мен ... | ... ... ... | ... ... ... | | ... | | ... | | ... | | ... | | |
| |
| ... ақша ... ... ... ... ... ... ... және ... ... ... қызмет көрсету
Саудалы қаржыландыру
1 ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
2 ҚАЗЫНАЛЫҚ ӨНІМДЕР
3 ЕСЕП АЙЫРЫСУ-КАССАЛЫҚ ... ... ... ... ... мен ... ... сенімді басқару
Хеджирлеу
4 БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР
Есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету
Клиринг қызметі
Инкассация
Қаржылық консалтинг қызметі
Кастодиальды қызмет көрсету
Рейтингті алуға көсмектесу
ҚАЗІРГІ
БАНК

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Коммерциялық банктердің пассивті операциялары36 бет
Кредит формалары6 бет
Кредит қызметінің түсінігі4 бет
Мемлекеттік кредит пен мемлекеттік борыш24 бет
Мемлекеттік кредит: жұмыс істеуінің алғышарттары, жағдайлары мен факторлары24 бет
Мемлекеттік несие22 бет
Мемлекеттік несие туралы14 бет
Негізгі құралдардың экономикалық мәні, амортизациясы23 бет
Қазақстанда мемлекеттік кредиттеудің қалыптасуының теориялық негіздері62 бет
Қарыз алушыны кредиттеу процесін ұйымдастыру14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь