Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджет есебі

Кіріспе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1 Бюджеттердің орындалуы туралы есептерді толтыру және қалыптастырудың тәртібі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.1 Бюджеттердің орындалуы туралы есептерді толтырудың түрлері. . . . .5
1.2 Мемлекеттік бюджеттің орындалуы туралы есептерді қалыптастыру тәртібі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

2 Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеттің ақша қаражаттары мен касса операцияларының есебі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1 Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеттің ақша қаражаттарының есебі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.2 Мемлекеттік бюджеттің кассада жүргізілетін операцияларының есебі . 18

Қорытынды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Қолданылған әдебиеттер тізімі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Қазақстан Республикасы унитарлық мемлекет болып табылады. Сондықтан мемлекетте екі буынды бюджет жүйесі қолданылып келеді: республикалық және жергілікті.
Республикалық бюджет — салықтық және басқа да түсімдер есебінен қалыптастырылатын және орталық мемлекеттік органдардың, оларға ведомстволық бағынышты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржымен қамтамасыз етуге және мемлекеттік саясаттың жалпы республикалық бағыттарын іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры болып табылады. Тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет Қазақстан Республикасының заңымен бекітеді
Жергілікті бюджет — облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеті, ауданның бюджеті болып келеді.
Мемлекеттік бюджет — республикалық және жергілікті бюджеттерді біріктіретін, талдамалы ақпарат ретінде пайдаланылатын және бекітуге жатпайтын жиынтық бюджет. Ол мемлекеттің орталықтандырылған ақша қорын жасау және оны ұдайы өндіріспен қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсаттарына пайдалану жолымен қоғамдық өнімнің құнын бөлу және қайта бөлу процесінде мемлекетпен қоғамдық өндірістің басқа қатысушылары арасында пайда болатын ақша қатынастарын білдіреді.
Әрбір деңгейдегі бюджеттердің орындалуы кезінде олардың орындалу есебін үнемі жүргізу қажет. Республикалық бюджеттің орындалу есебін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі жүзеге асырады. Ол республика бойынша бюджеттің орындалу есебінің жағдайына толық жауапкершілік көтереді, және тоқсандық, жылдық есепті Қазақстан Республикасының Парламентіне ұсынады.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеттің кассалық орындалуы Қазақстан Республикасының Ұлттық банкімен жүзеге асырылады. Мазмұны бойынша кассалық орындалуы бюджеттік құралдарын қабылдау, беру және сақтауды білдіреді, сонымен бірге кассаның бірыңғайлық принципі негізінде құралады.
Кассаның бірыңғайлық принципі — түсімдердің барлығын бірыңғай қазынашылық шотқа есепке алу және көзделген шығыстардың барлығын бірыңғай қазынашылық шоттан ұлттық валютамен жүзеге асыруды білдіреді.
Бүгінгі күні мемлекеттік бюджеттің кассада жүргізілетін операциялар есебін жетілдіру өзекті мәселенің біріне айналуда. Өйткені, кассалық операциялар — мемлекеттік бюджеттің ең кең тараған және ең негізгі операциялары. Оны дамыту және жетілдіру жалпы мемлекеттік бюджет қызметінің сапасын жоғарлатуға зор үлесін тигізеді.
1. Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі. — Алматы. ЮРИСТ, 2005. – 73 - 76 б.
2. Статистикалық жылнама, 2005ж
3. Государственный бюджет. Учебник. — Алматы. Республиканский издательский кабинет, 2004 г. 240 - 241 стр
4. Қ.Қ. Ілиясов,С. Құлпыбаев Қаржы: Оқулық. — Алматы: 2005.- 306 б
5. Ж.М. Елубаев Бюджетная система республики Казахстан: теория, практика и направления развития. — Алматы: 2004. – 312 с
6. // Егемен Қазақстан – 2006. – 21 шілде
7. Инструкция по бухгалтерскому учету «Исполнение местных бюджетов» утвержденных Министерством Финансов от 25.06.99г.
8. Республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаттары бюджеттердің қаражаттары есебінен ұсталатын ұйымдардағы бухгалтерлік есеп жөніндегі нұсқаулық. Алматы - 1998. – 57 - 70б
9. Қ.Қ. Кеулімжаев, З.Н. Әжібаева, Н.А. Құдайбергенов бухгалтерлік принциптері : Оқұ құралы. — Алматы: Экономикс, 2003. -103 – 120б.
10. В.Л. Назарова Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі бухгалтерлік есеп: Оқулық / Жалпы редакциясын басқарған Н.Қ. Мамыров. — Алматы: Экономика, 2005. – 53 – 58б.
11. Ә. Әбдіманапов бухгалтерлік және қаржылық есеп принциптері: Оқулық. — Алматы: 2006. – 132б
12. Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков Бухгалтерский учет в бюджетных организациях. – 4- е изд., перераб. и доп.— М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2004, - 248 с
13. Ж.С. Толпаков Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. — Караганда, ОАО «Карагандийская Полиграфия», 2004. – 388 – 390с
14. В.К. Радостовец, Т.В. Ғабдуллин, В.В. Радостовец, О.И. Шмидт Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп. –Алматы, 2002. – 199 – 225 б.
15. С.Б. Баймұханова Бухгалтерлік есеп: Оқулық / Жалпы редакциясын басқарған, э.ғ.д. профессор К.Ш. Дүйсембаев. 2 – ші басылым, қайта өңделген және толықтырылған. — Алматы: ИздатМаркет, 2005. –225 б.
16. // Егемен Қазақстан – 2005. – 24 желтоқсан
17. Н.П. Кондраков Бухгалтерский учет: Учебник. — М.: ИНФРА – М, 2005. –357 с. – (Высшее образование)
18. Закон РК 01.04.99. за 357/1 с последующими изменениями на 15.03.03. «Закон о бюджетной системе»
19. А.М. Андросов, Е.В. Викулова. Осовы бухгалтерского учета: Москва, 2004. – 167 с
20. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник для вузов / Под ред. Проф. Ю.А. Бабаева — М.: Вузовский учебник, 2005. – 68 – 71с
        
        Мазмұны
Кіріспе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ 3
1 ... ... ... ... толтыру және қалыптастырудың
тәртібі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... ... ... ... ... ... ... _ _ _ _5
1.2 Мемлекеттік бюджеттің орындалуы туралы есептерді ... ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _7
2 ... ... мемлекеттік бюджеттің ақша қаражаттары мен
касса операцияларының есебі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... ... ... ... ... ақша ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13 ... ... ... жүргізілетін операцияларының есебі _ 18
Қорытынды _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ ... ... ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ ... ... ... мемлекет болып табылады. Сондықтан
мемлекетте екі буынды бюджет жүйесі қолданылып келеді: республикалық және
жергілікті.
Республикалық бюджет — ... және ... да ... ... және ... мемлекеттік органдардың, оларға ведомстволық
бағынышты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен ... ... ... және ... саясаттың жалпы республикалық бағыттарын
іске асыруға арналған ... ақша қоры ... ... ... ... ... ... бюджет Қазақстан Республикасының
заңымен бекітеді
Жергілікті бюджет — облыстық бюджет, республикалық маңызы бар ... ... ... ... ... ... бюджет — республикалық және жергілікті ... ... ... ретінде пайдаланылатын және ... ... ... Ол ... ... ақша ... және оны ұдайы өндіріспен ... ... ... ... жолымен қоғамдық өнімнің құнын бөлу және қайта бөлу
процесінде мемлекетпен қоғамдық өндірістің ... ... ... ... ақша ... білдіреді.
Әрбір деңгейдегі бюджеттердің орындалуы ... ... ... ... ... қажет. Республикалық бюджеттің орындалу есебін
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... Ол республика
бойынша бюджеттің орындалу есебінің жағдайына толық жауапкершілік көтереді,
және тоқсандық, ... ... ... ... Парламентіне
ұсынады.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеттің кассалық ... ... ... банкімен жүзеге асырылады. Мазмұны бойынша
кассалық орындалуы бюджеттік құралдарын қабылдау, беру және ... ... ... ... бірыңғайлық принципі негізінде құралады.
Кассаның бірыңғайлық принципі — түсімдердің ... ... ... ... алу және ... ... ... бірыңғай
қазынашылық шоттан ұлттық валютамен жүзеге асыруды білдіреді.
Бүгінгі күні мемлекеттік бюджеттің кассада жүргізілетін операциялар
есебін жетілдіру ... ... ... ... ... ... — мемлекеттік бюджеттің ең кең ... және ең ... Оны ... және ... ... ... бюджет қызметінің
сапасын жоғарлатуға зор үлесін тигізеді.
Курстық жобаның негізгі ...... ... бюджеттің кассалық орындалуы есебінің негізгі проблемаларын
айқындау, шешу жолдарын ойластыру, талдау жасау.
Қазақстан ... ... ... кассалық орындалуы
есебінің мәнін, мазмұнын ашу бұл ... ... ... ... ... мәні – ... ... мемлекеттік бюджеттің кассалық орындалуының
есебі ... ... ... қызмет етуде.
Курстық жұмыс кіріспеден, екі бөлімнен, қорытындыдан және ... ... ... ... ... ... орындалуы
туралы есептерді толтыру және қалыптастыру тәртібі жан – ... ... ... бөлімінде мемлекеттік бюджеттің ақша қаражаттары мен кассада
жүргізілетін операциялардың ... ... ... ... Кеулімжаев Қ.Қ., Назарова В.Л. сияқты ғалымдардың
еңбектерін ... ала ... ... Бюджеттердің орындалуы туралы есептерді толтыру және қалыптастырудың
тәртібі
1.1 Бюджеттердің ... ... ... ... ... ... ... маңызы бар қаланың және
астананың бюджеттердің орындалуы туралы есептері өзіне ... ... ... ... қоса ... ... ... түсімдерін,
және жоғарыда тұрған бюджеттің түсімдері есебінен ... қоса ... ... және басқа деңгейлі бюджеттер берген трансферттерін
кіргізеді. [1. 75б]
Жоғарыда тұрған бюджеттің орындалуы бойынша уәкілетті органға төменде
тұрған бюджеттің ... ... ... ... ұсынған жергілікті
бюджеттің орындалуы туралы айлық (жылдық) есеп осы ... 1 және ... ... ... бойынша қалыптасады.
Жергілікті бюджет туралы айлық (жылдық) есепте:
1 – ... ... ... ... ... ... сыныптамасы – санаты, дәрежесі, ерекшелігі;
➢ бюджет шығыстардың экономикалық және ... ... ... ... ... ішкі топ, бюджеттік бағдарламаны
ұйымдастырушысы, бюджеттік бағдарлама, ішкі ...... ... сыныптамасы көрсеткіштерінің атауы көрсетіледі.
3 – бағанда есепті қаржы жылына мәслихат бекіткен ... ...... ... ... жылына арналған мәслихатпен нақтыланған
бюджеттің сомалары оның ... ... ... мен ... ... – бағанда есепті қаржы жылына арналған мәслихатта нақтыланбаған,
бірақ жергілікті ... ... ... ... мен өзгерістер
есебімен түзетілген (бекітілген ... ... ... ... және 7 ... жыл ... ... нәтижесімен есепті кезеңге
міндеттемелер бойынша қаржыландырудың құрама ... және ... ... ... ... ... ... Түсімдер бойынша 6
баған толтырылады, ал шығыстар бойынша 6 және 7 бағандар, сонымен 6 бағанда
төлемдер ... ... ... ... ... ... жоспарының сомалары көрсетіледі.
8 – бағанда жыл басындағы өспелі нәтижесімен есепті кезең үшін ... ... ...... ... міндеттемелер сомалары көрсетіледі.
10 – бағанда төленбеген міндеттемелердің сомалары көрсетіледі.
11 – бағанда жыл басындағы өспелі ... ... ... үшін
бюджеттің бюджеттік бағдарламалары ... ... ... ... және / ... ... міндеттемелер көрсетіледі.
12 – бағанда есепті ... үшін ... ... ... бойынша түсімдердің атқарылуы ... ... ... ... ... үшін бюджетті қаржыландыру мен
түсімдердің ... ... ... ... ... қатынасы
көрсетіледі.
13 – бағанда есепті кезең үшін бюджеттік бағдарламалары ... ... ... ... және / ... ... сомалары есепті қаржы жылына атқарушы (бекітілген,
нақтыланған, түзетілген) бюджеттің ... ... ... ... ... ... туралы айлық (жылдық) есеп бюджетті
атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның ведомствосымен осы Ережелердің
2 қосымшасына сәйкес ... ... ... ... ... туралы айлық (жылдық) есепте:
1 – бағанда мыналардың кодтары толтырылады:
➢ бюджет ... ...... ... ... бюджет шығыстардың экономикалық және функционалдық сыныптамасы –
функционалдық тобы, функционалдық ішкі топ, бюджеттік бағдарламаны
ұйымдастырушысы, бюджеттік ... ішкі ...... ... сыныптамасы көрсеткіштерінің атауы көрсетіледі.
3 – бағанда есепті қаржы жылына Қазақстан ... ... ... сомалары көрсетіледі.
4 – бағанда есепті қаржы жылына ... ... ... ... ... ... оның орындалуы барысында
толықтырулар мен ... ... ... – бағанда есепті қаржы жылына арналған ... ... ... ... ... Республикасының Үкіметімен
енгізілген толықтырулар мен өзгерістер есебімен түзетілген (бекітілген
немесе нақтыланған) ... ... ... және 7 ... жыл ... ... ... есепті кезеңге
міндеттемелер бойынша қаржыландырудың құрама жоспары және ... ... ... ... ... ... ... бойынша 6
баған толтырылады, ал шығыстар бойынша 6 және 7 ... ... 6 ... ... бюджеттік бағдарламаларын (ішкі ... ... ... ... ...... жыл басындағы өспелі нәтижесімен есепті кезең үшін берілген
рұқсаттардың сомалары көрсетіледі.
9 – ... ... ... ... ...... төленбеген міндеттемелердің сомалары көрсетіледі.
11 – бағанда жыл басындағы өспелі нәтижесімен есепті ... ... ... ... (ішкі бағдарламалары) бойынша
түсімдердің атқарылуы және / ... ... ... ... бюджеттің атқарылуы туралы ... ... есеп ... 10 - ... ... нысан бойынша жасалады.
Біріктірілген бюджеттің атқарылуы туралы айлық (жылдық) есепте:
1 - бағанда мыналардың кодтары толтырылады:
... ... ...... ... ... ... – функционалдық тобы;
2 - бағанда бюджет сыныптамасы көрсеткіштерінің атауы көрсетіледі;
3 - бағанда республикалық бюджеттің ... ... ... ... ... ... және / ... төленген
міндеттемелер көрсетіледі;
4 - бағанда жергілікті бюджеттердің ... ... ... ... ... ... және ... міндеттемелер
(облыстар, республикалық маңызы бар қала және ... ... ... - бағанда Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры қолма-қол ақшасының
бақылау шотына есепке алынған салық түсімдері, негізгі ... ... ... қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер және Қазақстан
Республикасының Ұлттық қорына ақшаны есепке алу үшін Қазақстан ... ... ... Қазақстан Республикасы Үкіметінің шотына оларды
аудару сомасы көрсетіледі. [2. 4-6 б]
1.2 Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... туралы айлық (жылдық) есепті бюджетті атқару
жөніндегі орталық уәкілетті органның мемлекеттік бюджеттің атқарылуы ... ... ... ... ... осы Ережелерге 10 -
қосымшаға сәйкес нысан ... және ... ... ... ... орталық уәкілетті органның құзыреті
шегінде мемлекеттік бюджеттің атқарылуына қызмет ... ... ... ұсынған республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есептің;
2) облыстардың, ... ... бар ... және ... ... ... және / ... бюджетті атқару жөніндегі
орталық уәкілетті органның құзыреті ... ... ... ... ... жүзеге асыратын ведомство ұсынған есептердің
негізінде құрылымдық бөлімшенің өзі қалыптастырған ... ... ... ... бар қала мен ... ... жиынтық)
атқарылуы туралы есептің;
3) бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның ... ... ... атқарылуына қызмет көрсетуді жүзеге асыратын
ведомство ... ... ... ... қорының қолма – қол
ақшасының бақылау ... ақша ... ... ... ... [2. ... атқарылуы туралы айлық (жылдық) есеп бюджеттік
бағдарламалар / ішкі ... ... ... ... және ... ... ... деректерін пайдалана отырып жасалады.
Бюджеттердің атқарылуы туралы айлық (жылдық) есеп ... ... ... ... ... ... үшін осы ... мерзімде жасалады және бюджетті ... ... ... орган оны Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне,
Қазақстан ... ... ... ... және ішкі ... ... уәкілетті органдарға электрондық түрде және қағаз
тасушыда ілеспе ... қол ... ... ... атқарылуы туралы есептілік жасалған ... және ... ... ... ... кезде қателердің болмауын
білдіретін анықтық, Қазақстан Республикасының бюжет заңдарында көзделген
барлық ... ... ... ... ... ... Салық
Кодесінің және басқа нормативтік құқықтық актілердің есептілік жасау
жөніндегі ережелерінің ... ... ... ... ... ... ... тиіс.
Бюджеттің орындалуы туралы есептілікте алынған тауарлардың (жұмыстадың,
көрсетілген қызметтердің) бюджетке түсетін түсімдері ақшалай көрсетіледі.
[3. 240 – ... ... ... ... ... ... түрлерін:
1. мемлекеттік мекемелердің есептерін:
– мемлекеттік мекеменің балансын;
– жеке қаржыландыру жоспарларының орындалуы туралы ... ... ... ... ... ... ақша ... мен шығыстары жоспарларының орындалуы туралы
есептілік;
– демеушілік және қайырымдылық көмектен ақшаның түсуі мен жұмсалуы
туралы есепті;
– бюджетті атқару ... ... ... ... ... да ... бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің есептерін:
– бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуы ... ... ... ... ... бағдарламаларды)
қаржыландыру жоспарларының орындалуы туралы есепті;
– тауарларды (жұмыстарды, ... ... ... ақша ... мен ... ... орындалуы
туралы есепті;
– бюджетті атқару жөніндегі және ... ... ... уәкілетті орган белгілеген басқа да
есептерді;
3. бюджетті атқару жөніндегі ... ... ... ... бюжеттің және облыс бюджетінің (бекітілген,
нақтыланған, түзетілген) атқарылуы туралы есепті;
– республикалық немесе ... ... ... ... ... атқарылуы туралы
есепті;
– бюджеттік ... іске ... ... ... ... мен ... ... жоспарының орындалуы
туралы есепті;
– Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе ... ... ... мен ... жай – күйі
туралы есепті;
– түсім сомаларының бюджеттен қайтарылуы не ... ... ... ... ... ... ... жөніндегі және бюжеттік жоспарлау жөніндегі
орталық уәкілетті ... ... ... да ... ... Республикасы Үкіметінің, жергілікті атқарушы органның
есептерін:
– республикалық немесе тиісті жергілікті бюджеттің атқарылуы
туралы жылдық есепті;
– Қазақстан ... ... ... ... Банкімен бірлесіп жасайтын Қазақстан Республикасы
Ұлттық қорын қалыптастыру және пайдалану ... ... ... [4. 306 ... ... ... оны ... және табыс етудің
мерзімдері мен тәртібін бюджетті атқару ... ... ... ... ... ... ... есепті жасаудың және табыс
етудің тәртібін Қазақстан Республикасының Президенті айқындайды.
Бюджеттік және ... ... ... ... уәкілетті
органдар өз құзыреті шегінде есептіліктің қосымша ... және ... мен ... ету ... ... ... және ... мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер
есептілікті жасау және табыс ету жөніндегі нормативтік ... ... ... ... ... туралы орталық уәкілетті орган ай сайын есепті ... ... ... ... ... бойынша республикалық бюджеттің
орындалуы туралы есепті, сондай – ақ ... ... 121 – ... ... ... ... да ... Қазақстан Республикасының
Үкіметіне, Републикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі ... ... ... және ішкі ... ... ... ... табыс етеді. [5. 312б]
Бюджетті атқару жөніндегі орталық ... ... ... ... ... 1 ... кешіктірмей өткен қаржы жылындағы республикалық
бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті Қазақстан ... ... ... ... ... уәкілетті органға және
мемлекеттік қаржылық бақылау органдарына табыс етеді.
Республикалық бюджеттің ... ... ... есеп бекітілген,
нақтыланған, түзетілген республикалық ... ... ... ... және ... ... ... көрсетеді.
Қазақстан Республикасының Үкіметі жыл сайын ағымдағы жылдың 1 мамырынан
кешіктірмей өткен қаржы жылындағы республикалық бюджеттің ... ... ... қосымшаларымен бірге Қазақстан Республикасының Парламентіне
және Республикалық бюджеттің орындалуын бақылау жөніндегі есеп ... ... [6. ... ... ... өткен қаржы жылы ішінде
республикалық ... ... ... Қазақстан Республикасы Үкіметінің
жылдық есебін Республикалық бюджеттің орындалуын ... ... ... ... бюджеттің орындалуы туралы есебін алғаннан кейін
кезегімен, алдымен – ... ... соң ... ... ... ... туралы жылдық есепті қараған ... ... ... ... ... Үкіметі республикалық бюджетті атқару
туралы уәкілеттік берген адамның баяндамасын;
- Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Парламентінің палаталары уәкілеттік берген
адамдардың республикалық бюджеттің орындалуы туралы есеп ... қоса ... ... ... ... ... жылдық есепті Қазақстан
Республикасының Парламентінде қараған кезде республикалық ... ... ... ... бағдарламаларды іске
асыру туралы есептері тыңдалуы мүмкін
Есепті қаржы жылындағы республикалық бюджеттің орындалуы туралы жылдық
есеп Қазақстан ... ... ... мен ... кейін Қазақстан Республикасы Парламенті палаталарының бірлескен
отырысында бекітіледі.
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... жылдық есепті бекіткен ... ... ... ... ... ... бюджеттің орындалуы нәтижелері ... ... ... ... ... ... ... шығаруға құқылы. [3. 242 – 243б]
Жергілікті бюджетті орындау туралы жергілікті уәкілетті органы ай сайын
есепті айдан кейінгі айдың бірі күнге ... ... ... ... ... бар ... ... бюджетінің орындалуы туралы есепті,
сондай – ақ Қазақстан Республикасының Бюджет кодекстің 121 – ... ... ... ... да есептерді әкімдікке, мәслихаттың тексеру
комиссиясына, облыстың, республикалық ... бар ... ... ... ... ... органына және ішкі бақылау
жөніндегі орталық уәкілетті органға табыс етеді.
Жергілікті бюджетті орындау туралы ... ... ... ... ... жылғы 1 сәуірінен кешіктірмей өткен қаржы жылындағы облыстық
бюджеттің, республикалық маңызы бар қаланың, астананың ... ... ... ... және ішкі ... жөніндегі орталық уәкілетті
органға табыс етеді.
Жергілікті бюджеттің ... ... ... есеп бекітілген,
нақтыланған, түзетілген жергілікті ... және ... ... ... ... ... жылындағы жергілікті бюджеттің орындалуы туралы жылдық
есепте:
• түсіндірме жазба;
• түсімдер бойынша орындалуы ... ... – ақ ... ... ... бағалауды қоса алғанда, олардың іске
асырылуы туралы талдамалық есеп қоса ... ... ... бар ... ... әкімдігі жыл
сайын ағымдағы жылдың 1 ... ... ... ... ... ... орындалуы туралы жылдық есепті қосымшаларымен қоса
облыстың, республикалық маңызы бар ... ... ... ... ... маңызы бар қаланың, астананың жергілікті
атқарушы органы ай ... және жыл ... ... ... орындалуы туралы есептерді бюджетті атқару жөніндегі орталық
уәкілетті органға ... ... ... ... ... облыстық бюджеттің, республикалық маңызы
бар қаланың, астананың бюджетінің орындалуы туралы облыс, республикалық
маңызы бар қала, ... ... ... есебін облыстық бюджеттің,
республикалық маңызы бар қала, астана ... ... ... ... ... ... ... кезде мәслихат:
- жергілікті бюджетінің орындалуы туралы ... ... ... ... ... ... ... бақылау нәтижелері туралы
мәслихаттың тексеру комиссиясы төрағасының баяндамасын;
- жергілікті бюджетінің орындалуы туралы есеп ... ... ... уәкілеттілік берген адамның баяндамаларын тыңдайды.
Мәслихатта есепті қараған кезде жергілікті бюджеттік ... ... ... есептері тыңдалуы мүмкін.
Жергілікті бюджетінің орындалуы туралы есеп ... ... ... ... ... ... ... қаржы жылындағы жергілікті бюдеттің орындалуы туралы ... ... ... ... ... ... органдардың жергілікті
бюджеттің орындалуы нәтижелері бойынша тиісті ... ... ... ... ... ... ... [7. 68 – 70б]
2 Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бюджеттің ақша ... ... ... ... ... Республикасының мемлекеттік бюджеттің ақша қаражаттарының
есебі
Бұл бөлімнің шоттарында бюджеттік ұйымдар бюджеттік және бюджеттен тыс
шоттардағы, кассадағы қаржылардың, ... – ақ өзге ... ... ... «Бюджет бойынша ашылған лимиттер» шоты
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық департаменті
Қазақстан Республикасының ... ... ... республикалық бюджет
шығыстарының кестесіне сәйкес, сондай – ақ қолда бар қаржылық ... ... ... ... ... ... 1995 ... 18
қыркүйектегі № 239 «Қаржылық жоспарларды жасау және қолма - қол ... ... ... Нұсқаулығында айқындалған және ... ... ... 1996 ... 5 маусымдағы № 130 бұйрығымен
енгізілген ... ... ... ... ... береді.
Республикалық бюджет бойынша ... ... ... ... беру Бірыңғай қазынашылық шоттағы бос қаражаттардың
қалдығын және ... ... ... ... ... ұйымдарында министрліктің 2 — ... ... ... ... ... қаржыларды басқарушының 2 — үлгідегі шешімінің
негізінде ұйымдардың шығыстарына және ... ... ... шот ... ... ... операцияларын жүзеге асыруды ... жыл үшін ... ... ... ... экономикалық
сыныпталу ерекшеліктері бойынша қазынашылық органдары жүргізеді.
Республикалық бюджеттің қаржыларын пайдалану қатаң арнаулы ... ... ... ... ... ... лимиттер» шоты бойынша қалдықтар ұйымдардың
бюджеттік шоты бойынша лимиттердің қалдықтарына сәйкес келуі керек.
09 шоты ... ... ... ... ... ... ұйым айдың соңғы күні үшін және қазынашылық органдардың келісімі
бойынша мерзімінде бет ... және н. 004 – а ... ... ... ... қаржылардың қозғалысы жөніндегі
операциялардың есебі н. 381 ... ... (2 – ... ... Жазулар тұлғалық шоттардан алынған көшірмелердің және оларға
қоса берілген ... ... ... [8. 57 – 58б]
Алынған қаржылардың талдау есебін орталықтандырылған ... және ішкі ... ... н. 294 – а талдау есеп
карточкаларында жүргізіледі. ... ... ... бойынша карточка
алынған лимиттердің жалпы сомасы, «Оның ... ... ... ... экономикалық сыныпталуынның ерекшеліктері бойынша
рұқсат етілген лимиттердің сомасы жазылады. Қорытындылар ай сайын және жыл
басынан ... ... ... ... ... және ... жүзеге асыратын бюджеттік ұйымдарда бір үлгідегі ұйымдар
бойынша шығыстардың ... ... ... ... ашық ... және іс ... шығыстардың талдау ... ... және н. 294 ... ... кітабында бағдарламалар,
ішкі бағдарламалар және бюджеттік сыныптаудың ерекшеліктері бойынша
жүргізіледі.
Бұл ретте ... ... ... ... ... ... ... нөмірі және бюджеттік ұйымның бет шотынан жасалған ... ... ... ... қолданған кезде — мемориалдық ордердің күні мен
нөмірі жазылады.
4. «Ашылған лимиттер» ... ... ... ... (1, 2, 2 а, 2 б ... – бағаны бойынша кассалық шығыстардың орнын ... ... ... ... ... кемітілуі) бағаны бойынша –
жабылған лимиттердің сомалары;
7 ... ... ... ...... ... шоттардан
жасалған шығыстары,
8 баған бойынша лимиттердің қалдығы;
9 баған бойынша – ... ... ... ... шығыстары
көрсетіледі. [9. 103 – 105б]
09 «Бюджет бойынша ашылған ... шоты ... ... ... ... ... аудару және басқа шаралар үшін ұйымдардың
жұмсалуына арналған ашық лимиттер»,
091 «Жол үстіндегі ашық лимиттер»,
093 «Күрделі салымдарға арналған ашық ... ... ... өтеу ... ... бойынша лимиттер»,
095 «Қайтарып алынған (төлеттірілген) ... ... ... ... ... есебінен ашылған лимиттер»
Бұл қосалқы шоттардың дебетіне бөлінген лимиттердің сомалар, сондай –
ақ кассалық шығыстарды қалпына келтіруге ... ... ал ... ... ... ... сыныптау кодтарына сәйкес ... ... ... ... ... ... ... лимиттерді басқарушылар 090, 091, 093,
094, 095, 096 қосалқы шоттарының дебетіне және 23 ... 14 ... ... ... ... ... жазылады. Кассалық шығыстардың
қалпына келтіруге түскен сомалар 090, 093, 094, 095, 096 қосалқы шоттардың
дебетіне және 090, 093, 094, 095, 096 ... ... ... және ... 15 және басқа шоттардың тиісті қосалқы шоттарының дебетіне жазылады.
090 «Ведомстволық ұйымдарға ... және ... ... үшін ұйымдардың
жұмсалуына арналған ашық лимиттер» қосалқы шотында ... ... ... ... және ... басқа да шараларына арналған
ашық ... ... ... «Жол ... ашық ... ... шотында лимиттердің бас
басқарушы бөлген, бірақ төмендегі ... ... ... айда алған
лимиттер есептеледі. Аталған қосалқы шот республикалық және ... ... ... ... ... «Күрделі салымдарға арналған ашық лимиттер» қосалқы шотында
шығыстарды экономикалық сыныптаудың 420 «Негізгі капиталды ... ... ... бөлінген күрделі салымдарды қаржыландыруға арналған
бюджеттік ... ... және ... ... «Өзара берешектерді өтеу туралы келісім бойынша лимиттер» қосалқы
шотында Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес ... ... ... ... сомалар көрсетіледі.
095 «Қайтарып алынған (төлеттірілген) мақсатсыз пайдаланылған
қаржылардың лимиттері» қосалқы ... ... ... ... ... алынған (төлеттірілген) ... ... [10. 53 – 58б ]
10 ... ... бойынша лимиттер шоты»
Бұл шотта жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен ... ... ... ... ... ... қаражаты есебінен ұсталатын ... ... ... ... ... бюджеттік ұйымдарды
қаржыландыру жөніндегі нұсқаулықпен, Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігінің 1996 ... 2 ... № 264 ... ... ... ... ... Қаржы министрлігінің 1997 жылғы 26
ақпандағы № 49 ... ... ... ... арналған
лимиттерді белгілеу жолымен реттеледі.
Жергілікті бюджеттер бойынша лимиттерді басқарушылар белгіленген
тәртіппен ... ... және ... ... қаржыларын
аудару үшін бюджеттік есеп ашады.
10 «Жергілікті бюджеттер ... ... шоты ... ... ... ... ... лимиттердің қалдықтарына сәйкес келуі
керек.
10 шоты бойынша бухгалтерлік жазбалардың дұрыстығын салыстыру ... ұйым ... ... күні үшін және ... ... ... мерзімді бет шоттан және н. 144 – а үзінді ... ... және ... ... ... ... ... операцияларды есетеу н. 381 (2 ... ... ... ... жүргізіледі.
Орталықтандырылған бухгалтерияларда кассалық шығыстардың талдау есебі
ерекшеліктер бойынша шығыстарды көрсете ... ... ... ... бойынша н. 294 – б ... ... ... ... ... ... ... ай сайын және
жылдың басынан есептеледі. [11. 132б]
Шығыстар сметалардың орындаудың есебін дербес жүзеге асыратын ... ... ... бірдей үлгідегі ұйымдар бойынша
шығыстардың жалпы сметасын жасаған кезде ашық лимиттердің кассалық және іс
жүзіндегі ... ... ... ... ішкі ... ... сыныптаудың ерекшеліктері бойынша н. 294 ... ... ... ... ... ... ... алынған рұқсатардың
реттік нөмірі және бюджеттік ұйымның бет шотынан жасалған үзінді көшірменің
күні, мемориалдық ... ... ...... ордердің күні мен
нөмірі жазылады.
4 «Ашық ... ... ... ... ... - бағаны бойынша — кассалық шығыстардың орнын ... ... ... лимиттер» (қаржыландырудың кемітілуі) бағаны бойынша —
жабылған лимиттердің сомалары;
7 «Кассалық шығыстар» бағаны бойынша – ұйымдардың бюджеттік ... ... ... бойынша лимиттердің қалдығы;
9 баған бойынша – бюджеттік ... ... ... ... [12. 144б]
10 – шот мынадай қосымша шоттарға бөлінеді:
100 «Ұйымдардың шығыстарына, ведомстволық ұйымдарға аударуға және басқа
да шараларға арналған лимиттер»;
103 ... ... ... ... ... ... күрделі салымдар бойынша мердігермен есеп
айырысуға арналған банктегі арнаулы шотындағы ... ... ... ... ... бастапқы құжаттардың
негізінде 10 – шоттың тиісті қосалқы шоттарының кредитіне және 06, 12 ... ... ... ... ... ... жазулар жазылады.
Кассалық шығыстарды қалпына келтіру үшін бюджеттік шоттарға қаржылар
түскен кезде 10 – шоттың ... ... ... ... және 12, 16, ... ... шоттарының кредитіне жазулар жазылады.
100 «Ұйымдардың шығыстарына, ведомстволық ұйымдарға ... және ... ... ... ... ... ... органдардан ұйымдарды
қолдауға және қаржыларды ... ... ... шаралар жөніндегі шығыстарға арналып түскен лимиттердің
қозғалысы есептеледі.
103 «Күрделі салымдар жөніндегі ... ... ... ... ... ... 420 ... капиталды құру» сыныпшасы
бойынша бюджеттен бөлінген күрделі салымдарды қаржыландыру ... ... ... ... берушінің күрделі салымдар бойынша мердігермен есеп
айырысуға арналған банктегі арнаулы шотындағы қаржылары» ... ... ... ... ...... ... үшін мердігермен есеп
айырысуға арналған ... ... ... ... ... ... шотының дебетіне күрделі салымдар ... ... ... ... ... үшін ... одан әрі есеп ... сомалардың шотына тапсырысшының аударған қаражаты есептеледі, ... 093 ... шоты ... ... ... ... ... салымдар жөніндегі технологиялық
кезеңмен жұмыстардың кешені аяқталған соң құрылыс – монтаж ... ... ... ... ... бұл орайда 150 қосалқы шоты
дебеттеледі және ... ... 203 ... шотының дебетіне және 150
қосалқы шотының кредитіне жазулар жазылады.
109 қосалқы шот бойынша аналитикалық есеп әрбір мердігер ... 292 ... ... карточкаларда (н. 292 кітапта) жүргізіледі. [11. 61 - 62б]
13 « Басқа да ақшалай қаражаттар» шоты
137. Осы шотта ... да ... ... ... ... Бұл шот
мынадай қосалқы шоттарға бөлінеді:
132 «Ақша құжаттары»;
134 «Қаржылық жұмсалым»;
132 ... ... ... ... ... ... ... бензин
мен майға, тамаққа төленген талондар, демалыс үйлеріне, санаторияларға,
турбазаларға төленген жолдамалар, пошта ... және ... ... ... жазбаша хабарламалар, займ облигациялары (науқастардың
сақтауға тапсырған және тағы ... ... ... ... ... тіркелген тіркемелер және тағы басқалары есепке алынады. [13.
388б]
Бензинге арналған ... ... ... ... ... есеп беру ... беріледі. Талондар бұрын алғандар үшін есеп
бергеннен кейін барып беріледі.
Еңбек кітапшаларының бланкілермен ... ... ... ... ... ... олардың түрі бойынша н. 292 – а карточкаларда (н.
292 кітапта), еңбек кітапшаларының бланкілеріне және ... ... н. 449 ... ... ... ... ... шотында бюджеттік ұйымдардың бюджеттен
тыс қаражаттар есебінен жүргізілетін ... ... ... ... ... қағаздарына, мемлекеттік және ... ... ... ... қаржылар (инвестициялары)
есепке алынады. Бұл орайда банк депозиттеріне салынған қаржылар, проценттік
облигациялар және бағалы қағаздар 134 қосалқы шоттың дебеті жән 11 ... ... ... ... шоты ... ... есебі қаржылық салым түрлері бойынша
және н. 292 кітбында немесе н. 292 – а ... бұл ... ... ... бойынша жүргізіледі. ... ... мен ... ... сатып алу: 134 қосалқы шотының дебетінде
және ақша ... ... ... ... ... табады. Сатып алу
құны мен номиналды бағасының арасындағы есептен шығаруға (қосып есептеуге)
несие 134- тің 410 дебетіне ... ... ... ... ... қаражаттары қосалқы шоттарының дебетіне және 410 ... ... ... және басқа бағалы қағаздарды сату мен жабу ақша
қаражаттарының ... шот ... және 134 ... ... ... ... ... бюджеттің кассада жүргізілетін операцияларының есебі
Ақша қаражаттарын сақтау, қабылдау мен беру үшін ... ... ... ... ... [14 ... — бұл ... қол ақшалар мен өзге құндылықтарды қабылдауға, беруге
және уақытша сақтауға арналған, арнайы жабдықталған, оқшауланған үй – ... ... ... ... ... ... банкі
Басқармасының 1993 жылғы 23 шілдедегі № 24 ... ... ... х/ш ... операцияларын жүргізудің уақытша
тәртібіне» сәйкес жүзеге асырылады. [15. 225б]
Кассир — материалдық ... ... Ол ... ... ... ... ... тиіс. Осыдан кейін ғана оның материалдық толық жеке
дара жауапкершілігі туралы онымен шарт жасалынады. Егер еңбекақы мен ... ... беру үшін ... ... ... ... бойынша басқа
адамдарға таратылатын болса, онда бұлардың материалдық толық жеке дара
жауапкершілігі ... ... де шарт ... [14. ... ... ... 10 – ... қолма – қол ақша»
бөлімшесінің активті жинақтаушы шоттарында:
1010 – ... ... ... ... ... – қол ақшаның» және
1020 – «Кассадағы шетелдік валюта түріндегі қолма – қол ақша» ... ... ... ... ... – қол ... ... Қазақстан
Республикасының Ұлттық банкісі бекіткен кассалық операцияларды жүргізу
тәртібіне сәйкес жүргізіледі .
Кассаға ақша қабылдау кассаның ... ... ... ... ... бас ... мен кассир қол қояды. Кассаға ақша салған жеке ... ... бас ... мен ... қол ... ... қабылдағаны
туралы түбіртек (квитанция) (ордердің қиынды бөлігі) беріледі. ... ... ... ... ... ... анықтау тәртібін» басшылыққа
алуға міндетті. Кассаға қабылданған теңге сомасы жазумен жазылып, тиын
сандармен (цифрмен) жазылады.
Кассадан ақша беру ... ... ... ... ... мен ... қол ... тиісінше рәсімделген төлем тізімдемелерімен ақша
беруге жазылған өтінішпен, шоттармен және басқа да құжаттармен рәсімделеді.
Егер касса ... ... қоса ... ... ... ... ... қолы болса, ордерге оның қол қою міндетті емес. Жекелеген
адамға кассаның ... ... ... ақша ... ... ... ... немесе жеке басының куәлігін көрсетуді талап етеді. Оның ... ... оны ... және ... бергенін ордерде көрсетеді. Алушы касса
ордеріне қол ... және ... ... ...... ...
сандармен көрсетеді. [16]
Сенімхат бойынша берілген ақша жағдайында ... ... ... ақшаны
алуға сенім білдірген адамның тегі, аты мен әкесінің аты көрсетіледі. ... ... ... бойынша жүргізілетін болса, ол тізімдемеге:
«Сенімхат бойынша» деген жазу жазылады. Бұл ... ... ... ... ведомостқа (төлем тізімдемесіне) қоса тіркейді.
Кіріс және шығыс касса ордерлері мен оның орнына ... ... дәл әрі ... етіп ... ... түтікше қаламмен жазып береді.
Жазылған касса ордерлері немесе олардың орнына жүретін құжаттар кіріс
және шығыс касса ... ... ... ... ол кіріс және шығыс
касса құжаттарына жеке – жеке ашылады. Онда мыналар көрсетіледі: ... ... ... толтырылған күні мен нөмірі, кассаға түскен және жұмсалған
ақшалардың (жалақы, сыйақылар, стипендиялар, іссапарға төленген және ... ... ... мақсаты көрсетіледі. Егер ақша қаражаттарының
нысаналы мақсаты туралы деректерді машинограмма түрінде алатын ... ... ... ... құжаттарын тіркеу журналында тек құжаттың толтырылған
күні, нөмірі мен сомасы көрсетіледі.
Касса ордерлері бойынша ақшаны қабылдау мен беру тек ... ... ғана ... ... ... кассир басшы мен бас ... ... ... ... ... ... қосымшалардың
болуын тексеруге міндетті. Операциялар жүргізіліп болғаннан кейін ордерге
кассир қол қояды, ал оған ... ... ... штамп басылады
немесе жазумен: күнін, айы мен жылын ... ... ... ... деп белгі соғады. [17. 357б]
Касса операцияларының есебін кассир Касса ... (ү. № КО – ... ол ... ... және оған ... салынуға тиіс; ондағы
парақтар санын басшы мен бас ... қол ... ... ... ... парағы тең екі бөліктен тұрады. Олардың бірін
(көлбеу сызықпен) кассир бірінші дана ... ... және ол ... ... ... сызықсыз) көшіргі қағаз арқылы бергі және сыртқы
бетін ... Ол ... ... ... ... ... бөлігі болып
табылады.
Касса бойынша операциялардың, яғни 1010 шоттың кредиті мен дебеті
есебін кассир жүргізеді. ... ... ... ... ... ... жүргізіледі. Бірыңғай корреспонденцияланған шоттардың
сомалары біріктіріледі. Айдың аяғына есепті айдан кейінгі ... ... ... ... ол ... ... және Бас ... шоттың қалдығына сәйкес келуге тиіс.
Касса ақша кірістелген кезде 1010 - «Кассадағы ... ... ... – қол ... шоты ... мына ... шоттары кредиттеледі:
1040 – «Есеп айырысу шотындағы қолма – қол ... шоты – ... ... шотынан алынған сомаға;
1251 – «Қызметкерлердің және ... да ... ... ... ... ... ... сомалар, талан –
таражға түскен сомалар және тағы ... ... ... ...... ... ... қызметтерді) сатудан түскен
табыс»;
Кассадан ақша ... ... 1010 – шоты ... және ... ... дебеттеледі:
3350 – «Персоналдармен еңбек ақысы ... есеп ... шоты ... қызметкерлеріне берілген еңбек ақысының сомасына;
1251 –«Қызметкерлер мен басқа да адамдардың қарыздары» шоты – ... ... ... ...... ... ... нақты ақша» шоты – кәсіпорынның есеп
айырысу шотына өткізілген, ... ... ... және ... да ... [14. ... шетелдік валюта түріндегі қолма – қол ақшаның» есебі
Шетел валютасымен есеп айырысуды ... ... ... 1020 ... ... ... түріндегі қолма – қол ақша» шотын ашады. Валюта
кассасындаға есеп субъект кассасындағы операцияларға ұқсас жүргізіледі, тек
оның айырмашылығы мынада: ... және ... ... ... ... ... ... валюталарымен және теңгеге айналдырылған ... ... үшін жеке ... ... ... Валюта операциялар үлкен
көлемде жүргізілген кезде жеке машинаграммалардың және ... да ... ... ... ... кезде 1020 – шоты дебеттеледі де және мына төмендегі
шоттар кредиттеледі:
1050 – «Ел ішіндегі валюталық ... ... – қол ... шоты – ... ... ... кезде;
1210 – «Алынуға тиісті қарыздар» шоты – ... ... ... ...... мен басқа да адамдардың қарыздары» шоты – есеп
беретін адамдардың кассаға өткізілген валюта ... ... ... ... берген кезде –1020 – шот кредиттеледі және
мына төмендегі шоттар дебеттеледі:
1251 – «Қызметкерлер мен басқа да ... ... шоты – ... шетел валютасының сомасына;
1050 – «Ел ішіндегі валюталық ... ... – қол ... шоты – ... ... ... ... [18]
12 «Касса» шоты
120 қосалқы шотында бюджеттік ұйымның кассасындағы ... ... және бар – жоғы ... ... ... ... кассалық операцияларды жүргізу және
нақты ақшалардың лимитін анықтау тәртібі Қазақстан Республикасы ... 1997 ... 8 ... № 298 ... бекітілген
«Бюджеттік ұйымдарда кассалық операцияларды жүргізудің уақытша тәртібімен»
анықталған.
Бюджеттік ұйымның кассирі немесе оны ... адам ... ... ... шегі бойынша уәкілеттігі бар банкіден алады.
Банкіде алынған қолда бар ақшалар сол күні кассалық кіріс ордері (н. N
KO - 1) ... ... ... Кіріс және шығыс кассалық ордерлер кассаға
берілгенге ... ... ... және ... ... ... (N KO –
2 үлгісі) тіркеу журналында тіркеледі. [19. 167б]
Бюджеттік ұйымдардың кассалары нақты ... ... бас ... оның ... бар адам қол ... ... мөрімен (штампымен)
куәландырылған соңғының және кассирдің қолы қойылған түбіртекті бере отырып
кассалық кіріс ... ... ... ... ... ... ақшаларды
беру мақсатқа сай кассалық шығыс ордері немесе ... ... ... ... ... ... ордерлерінің реквизиттерімен қоса осы
құжаттарға ... басу ... ... ... жұмысқа тағайындау туралы ... ... ... ... ... кассирге қол қойғызып, жоғарыда аталған ... ... ... ... ... ... ... оны
ауыстыратын адаммен оның толық және материалдық жауапкершілігі туралы шарт
жасасады.
Жұмыс істейтіндер саны аз, ... ... жоқ ... ұйымдарда
кассирдің міндеттердің бюджеттік ұйымның басшысының жазбаша өкімімен өзінің
толық материалдық жауапкершілігі туралы шарт жасасқан ... ... ... бюджеттік ұйымдарда бюджеттік және бюджеттен тыс шоттар бойынша
ақшалай операциялар бар ... ... ... ... ... алу н. КО – 4 ... н. 440 ... кітапта жүргізіледі.
Кассир кассалық кітапта әрбір кассалық ордер немесе ауыстыратын ... ... ... ... немесе бергенннен кейін жазба жасайды. Кассир
жұмыс күнінің аяғында күн сайын бір ... ... ... ... келесі күнге қалдырылған ақша қалдығын шығарады ... ... ... ... және шығыс құжаттарымен бірге кассирдің
есеп беру ... ... ... (бір ... ... ... көшірмесін) бухгалтерияға өткізеді. Сонымен бірге кассир
кассадағы нақты ақшалардың ... ... ... бар – жоғымен
салыстырады.
Кассалық кітаптарды дұрыс жүргізуге бақылау ... ... ... ... ... ... ... бас бухгалтер немесе
бөлімшені басқаратын ... ... бар ... нақты ақшаны алу үшін аумақтық қазынашылық қолма-
қол ақшаның өткінішті шотына (889) қаражаттар аударған кезде мынадый: 178
«Басқа да дебиторлармен және кредиторлармен есеп ... ... ... 110, 111, 112 ... ... ... ... Қазынашылықтың
атаулы шегі бойынша қолма – қол ақша алған кезде мынадай: 120 «Касса»
дебетіне және 178 ... да ... және ... есеп ... ... жазба жасалады. [20. 68 – 71б]
Кесте № 1
Ақша қаражаттарымен байланысты кассалық операциялар есебі
|№ |Операциялар есебі ... ... ... |
| | ... ... |
| | | ... |
|1 ... ақша алу үшін ... |090, 110, |
| ... ... ... ... | |111, 112, |
| |(889) ... аудару. |178 | |
|2 ... ... ... қолма-қол ақша |120 |178 |
| |алу | | |
|3 ... ... және ... |150, 178, 179, |090, 093, |
| ... үшін ... | |096 |
| ... ... ... | | |
| ... үшін тапсырыс берушілер | | |
| ... ақы ... | | |
|4 ... ... ... ... |150 |093, 103 |
| ... үшін ... ... | | |
| ... ... | | |
| |Бір ... ... ... жасалады |203 |150 |
|5 ... ... және т.б. ... |090, 093 |
| ... ... | | |
|6 ... ... ... мен |182-187 |090 |
| ... ... ... | | |
| ... ... және және т.б. | | |
| ... ... үшін бюджеттік | | |
| ... ... ... | | |
|7 ... мен ... ... ... |094 |145, 111 |
| ... ... өтеу есебінен | | |
| ... ... ... ... | | |
| ... ... ұйыдардың берешегін | | |
| ... ... | | |
|8 | ... және кредиторлық борышты|178 |094 |
| ... ... есеп ... ... | | |
|9 |Жыл ... ... ... ... |140, 142, 143, |090, 093, |
| ... |230-232 |096 ... |Тапсырыстар бойынша бюджеттен тыс |110 |176 |
| ... ... ... | | ...... ... бойынша Салық комитетінің кассалық операцияларының
кірістері мен шығыстары
|2003 |2004 |2005 |2006 (11ай) ... ... ... ... ... ... ... |шығыс | |15130000 |—
|17873200 |— |19108000 |— |21018200 |— | |
Текелі қаласы бойынша Салық комитетінің кассалық операцияларының ... жылы 15130000 ... ... 2004 жылы ол ... ұлғайды. Ал 2005
жылы бұл көрсеткіш 19108000 теңгеге өсті, яғни ол 126,3%. 2006 жылы
базистік жылға қарағанда 138,9%-ға өсті. Мұндай кезең – ... өсу ... ... өсуіне, өндірістің ұлғаюымен, кәсіпкерлердің
көбеюмен байланысты.
Қорытынды
Қазақстан Республикасы Парламенті тиісті қаржы жылына арналған
республикалық ... ... оған ... ... ... ... ... заңына сәйкес оның орындалуына бақылау жасайды.
Қазақстан Республикасы Министрлер кабинеті Қазақстан ... ... ... ... ведомстволар және басқарманың
жергілікті атқарушы органдар ... ... ... ... ... Республикасы Қаржы министрлігі бюджет бойынша
көзделген барлық ... ... және ... ... ... ... етеді.
Қазақстан Республикасының республикалық бюджеттің кассалық орындалуы
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкімен жүзеге асырылады. ... ... беру және ... ... ... ... және
кассаның бірыңғайлық принципі негізінде құралады, яғни жоғарыда айтылып
кеткен функциялар бір ... ... ... ... ... орындалу үрдісі республикалық бюджеттің
орындалуына сәйкес келеді.
Мәслихат тиісті бюджеттің орындалуын ұйымдастырылуын, ... ... ... табыстардың түсуін, әкімшілік арқылы бюджет құралдарын
эффективті тағайындалуын қамтамасыз етеді.
Жергілікті ... ... ... ... ... атқарушы
органдарымен жүзеге асырылады
Бюджеттің орындалуы туралы есеп және есеп берудің мақсаты бюджеттің
табыстар мен шығыстары толық және ... ... және ... ... мақсатты бөлінуін қамтамасыз ету болып табылады.
Бюджеттік ұйымдардың кассаларында кассалық операцияларды жүргізу және
нақты ақшалардың лимитін ... ... ... ... ... 1997 ... 8 ... № 298 бұйрығымен бекітілген
«Бюджеттік ұйымдарда кассалық операцияларды жүргізудің ... ... ... ... ... оны ... адам ... ақшаларды
қазынашылықтың атаулы шегі бойынша уәкілеттігі бар банкіден алады.
Банкіде алынған қолда бар ақшалар сол күні ... ... ... (н. N
KO - 1) ... ... ... Кіріс және шығыс кассалық ордерлер кассаға
берілгенге дейін бухгалтерияда кіріс және шығыс ... ... (N KO ... ... ... ... тіркеледі
Бюджеттік ұйымдардың кассалары нақты ақшаларды қабылдауды бас бухгалтер
немесе оның ... бар адам қол ... ... ... ... соңғының және кассирдің қолы қойылған түбіртекті бере ... ... ... бойынша жүзеге асырылады. Кассадан нақты ақшаларды
беру мақсатқа сай кассалық шығыс ордері ... ... ... басқа
құжаттар бойынша кассалық шығыс ордерлерінің реквизиттерімен қоса осы
құжаттарға штамп басу арқылы жүзеге ... ... ... ... ... ... ... — Алматы.
ЮРИСТ, 2005. – 73 - 76 б.
2. Статистикалық ... ... ... ... ...... ... кабинет, 2004 г. 240 - 241
стр
4. Қ.Қ. Ілиясов,С. Құлпыбаев Қаржы: Оқулық. — ... 306 ... Ж.М. ... ... ... республики Казахстан:
теория, практика и направления развития. — Алматы:
2004. – 312 с
6. // Егемен Қазақстан – 2006. – 21 шілде
7. ... по ... ... «Исполнение местных
бюджетов» утвержденных Министерством Финансов от
25.06.99г.
8. Республикалық және ... ... ... ... ... ... ұйымдардағы
бухгалтерлік есеп жөніндегі нұсқаулық. Алматы - 1998. –
57 - 70б
9. Қ.Қ. Кеулімжаев, З.Н. Әжібаева, Н.А. Құдайбергенов
бухгалтерлік ... : Оқұ ...... 2003. -103 – ... В.Л. Назарова Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі
бухгалтерлік есеп: Оқулық / ... ... ... ...... ... 2005. – 53 – 58б.
11. Ә. Әбдіманапов бухгалтерлік және қаржылық есеп
принциптері: Оқулық. — Алматы: 2006. – 132б
12. Н.П. ... И.Н. ... ... учет ... ... – 4- е изд., перераб. и доп.—
М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2004, - 248 с
13. Ж.С. ... ... ... ... для ... ... ОАО ... Полиграфия», 2004. – 388
– 390с
14. В.К. Радостовец, Т.В. Ғабдуллин, В.В. Радостовец, О.И.
Шмидт ... ... ... ... 2002. ... – 225 б.
15. С.Б. Баймұханова Бухгалтерлік есеп: Оқулық / Жалпы
редакциясын басқарған, ... ... ... 2 – ші ... ... өңделген және
толықтырылған. — Алматы: ИздатМаркет, 2005. –225 б.
16. // Егемен Қазақстан – 2005. – 24 желтоқсан
17. Н.П. ... ... ... ... — М.: ... М, 2005. –357 с. – ... ... Закон РК 01.04.99. за 357/1 с последующими ... ... ... о ... ... А.М. ... Е.В. ... Осовы бухгалтерского
учета: Москва, 2004. – 167 с
20. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник для ... ... ред. ... Ю.А. Бабаева — М.: Вузовский учебник,
2005. – 68 – 71с
-----------------------

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мемлекеттік бюджет және Қазақстан Республикасындағы бюджет тапшылығы мәселесі35 бет
Қазақстанның мемлекеттік бюджеті: құрылу проблемалары және пайдаланылуы10 бет
Бірыңғай бюджеттік сыныптама6 бет
Бағалы қағаздардың қалыптасуы мен даму48 бет
Бюджет жүйесі15 бет
Бюджет жүйесі жайлы35 бет
Бюджет жүйесі жайында14 бет
Бюджет жүйесі және бюджет кірістерінің теориялық мәні мен мазмұны26 бет
Бюджет жүйесі және бюджет құрылымы74 бет
Бюджет жүйесінің мәні және оның құрылымы29 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь