Инвестициялық қаржылық экономикалық модельдері


1. Инвестициялық қаржылық экономикалық модельдері
2. Теңіз шельфін өндірістік игеру және пайдалануға дайындау бойынша инвестициялық жобаның тиімділігін талдау
3. Мұнай және газ өнеркәсібіндегі техника.экономикалық көрсеткіштерді анықтау есебі
4. Әлеуметтік шығындар
5. Басқа да шығындар
6. Амортизациялық төлемдер
7. Шартты тұрақты шығындар
8. Шартты өзгерісті шығындар
9. Дивиденттерге салынатын салық
10. Табыстылық көрсеткіштері
11. Күрделі қаржылар
12. 3.1 Күтіліп отырған ақша қаражаттарының таза ағыны
13. Таза ағымдағы құн
Теңіз шельфін өндірістік игеру және пайдалануға дайындау бойынша инвестициялық жобаның тиімділігін талдау
Теңіз шельфіндегі өнімдік қабаттарды бұрғылау үшін мұнай кенішін өндірістік игеру және дайындау жұмыстарын кеңейтуді жоспарлап отыр. Бұл жобаға салынатын инвестиция көлемі пайдаланатын объектілердің түрлері және мұнай өнеркәсібі комплекісінің негізгі элементтерінің шығындарына байланысты болады. Шельфте мұнай өндірісін дайындау үш тәсілмен жүреді;
Су үсті тәсілі (теңіздің тереңдігі 40 м дейін)
Аралас жүргізілетін тәсіл (теңіз тереңдігі 70 м дейін)
Су асты тәсілі (теңіз тереңдігі 200 м дейін)
Тұрақты платформаларды орналастыру және ұңғымаларды шоғырландыру алаңның аумағына байланысты болады. Шоғырда пайдалану ұңғыларының саны олардың дебиті және бұрғылаудың геологиялық жағдайына байланысты салынатын капиталдың көлемі теңіз шельфін игеру және пайдаланудың тиімділігіне әсер етеді.
Курстық жұмыстың мақсаты: Рентабельдікті қамтамасыз ететін өндірілетін өнімнің жылдық көлемін анықтауды және инвестициялық жобаның пайдалылығын барлық деңгейде талдауды ұсынады.Жүзбелі бұрғылау қондырғысы (ЖБҚ) негізінен тереңдігі 30 - 120 м болатын акваториялардағы мұнай газ кен орындарындағы барлау жұмыстарында қолданады. ЖБҚ тұрқы ролін атқаратын жүзбелі понтоннан, үш немесе одан да көп сырғымалы тірек колонналарынан тұрады. Калонналардың саны 3-5 болғанда олар тұрқының бұрыштарында орналасады, ал тұрқының ұзын жақтарында 6 немесе одан көп калонналар болады. Тұрқыда технологиялық, энергетикалық, көмекші қондырғылар, технологиялық материалдардың қоры, отын, ауыз және технологиялық су, құралжабдықтар, құбырлар, тұрғын және жұмыс орындары, қоймылар және т.б. Бұрғылау нүктесіне қондырғы тасымалданғанда, тіректерін көтеріліп бекітілген күйінде жеткізіледі. Бұрғылау нүктесінде тіректері көтеріп түсіру құрылғысының көмегімен түсіріледі. Осыдан кейін қондырғы арнайы көтергіштермен тірек колонналар бойымен түріне толқын үрмайтын биіктікке көтеріледі.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 36 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
Инвестициялық қаржылық экономикалық модельдері
Теңіз шельфін өндірістік игеру және пайдалануға дайындау бойынша
инвестициялық жобаның тиімділігін талдау

Теңіз шельфіндегі өнімдік қабаттарды бұрғылау үшін мұнай кенішін
өндірістік игеру және дайындау жұмыстарын кеңейтуді жоспарлап отыр. Бұл
жобаға салынатын инвестиция көлемі пайдаланатын объектілердің түрлері және
мұнай өнеркәсібі комплекісінің негізгі элементтерінің шығындарына
байланысты болады. Шельфте мұнай өндірісін дайындау үш тәсілмен жүреді;
Су үсті тәсілі (теңіздің тереңдігі 40 м дейін)
Аралас жүргізілетін тәсіл (теңіз тереңдігі 70 м дейін)
Су асты тәсілі (теңіз тереңдігі 200 м дейін)
Тұрақты платформаларды орналастыру және ұңғымаларды шоғырландыру
алаңның аумағына байланысты болады. Шоғырда пайдалану ұңғыларының саны
олардың дебиті және бұрғылаудың геологиялық жағдайына байланысты салынатын
капиталдың көлемі теңіз шельфін игеру және пайдаланудың тиімділігіне әсер
етеді.
Курстық жұмыстың мақсаты: Рентабельдікті қамтамасыз ететін өндірілетін
өнімнің жылдық көлемін анықтауды және инвестициялық жобаның пайдалылығын
барлық деңгейде талдауды ұсынады.
Кесте 1- Мұнай кен орнының техникалық сипаттамасы
Теңіз ұңғымаларын Кенішті дайындау Шельфтің Теңіз шельф мұнай
пайдалану тәсілдерітәсілі мөлшерлері кешенінің негізгі
обьектілері
Су үсті Эстакадалық кұрылыс Тереңдігі 40 м • Болаттан жасалған
дейін айрықша негіздегі
кешен құрамындағы
бұрғылау алаңы;
• Жағадағы өндіріс
обьетілері;
• Су асты мұнай газ
құбырлары;
• Танкерлер;
• Тауарлық
резервуарлар;
• Гидротехникалық
құрылыстар;
• Суға түсу және су
астында жұмыс
жүргізуге арналған
техникалық
жабдықтар;
•Вертолет алаңдары;
• Су қорғау,
тазартатын
• құрылымдар, т.б
Толық автономды Тереңдігі 70 м
тұрақты платформа дейін
Жүзбелі бүрғылау Тереңдігі 80 м
Аралас қондырғы-ЖБҚ астам
Жартылай батырылған Терендігі 100 м
жүзбелі бұрғылау астам
қондырғы-ЖЖБҚ
Жүзбелі бұрғылау Тереңдігі 200 м
кемелер дейін
-ЖБҚСу асты
Бұрғылауға,өндіруге,
мұнай газды
дайындауға, оны
құбырлар жүйесіне
немесе танкерге Су қабаты
айдау үшін жинауга тереңдігі 200 м
арналған астам
біріктірілген көп
максатта
пайдаланылатын
платформаларНұсқа 6а
Курстық жұмыс мәліметтері
Бұрғылау тәсілі Шоғырлық
Дайындау тәсілі Жүзбелі бұрғылау қондырғысы (ЖБҚ)
Бастапқы инвестиция көлемі 170 млн.долл
Жолаушылық күрделі қаржылар 80 млн.долл
Шоғырдағы ұңғы саны 49 ұңғы
Шоғыр саны 1 шоғыр
1 бар мұнай бағасы 42,39 доллбар
Ұңғыны пайдалану коэффициенті 0,92
Орта тәуліктік дебит 27,7 ттәу
Персонал саны 52 адам
Ұңғы тереңдігі 3000 м
ИЖ ұзрақтылығы 9 жыл
Пайыз мөлшері 12%

Мұнай өндіру динамикасының пайыздық өзгеруі
9 жыл -

Жылдық орта дебитті анықтау үшін тәуліктік орта дебитті бір финанстық
жыл ішіндегі күн санына, шоғырдағы ұңғыма санына, кен орындағы шоғыр санына
және ұңғыларды пайдалану коэффициентіне көбейтсек болғаны.
Кесте 2 - Орта тәуліктік дебит есебі
Жылдар 1 2
1 Q1=0 0
2 Q2=0 0
3 Q3=27.7*360*49*0,92*1 449537,76
4 Q4=30,47*360*49*0,92*l 494491.536
5 Q5=35,0405*360*49*0,92*1 568665,2664
6 Q6=41,34779*360*49*0,92*l 671025,0144
7 Q7=51,6847375*360*49*0,92*1 838781,2679
8 Q8-62,021685*360*49*0,92*1 1006537,522
9 Q-69,4642872*360*49*0,92*l 1127322,024

мұндағы, Q - жылдық орта дебит;
q - орта тәуліктік дебит;
Т - бір финанстық жыл ішіндегі күн саны;
Ф - шоғырдағы ұңғы саны;
k3 - ұңғыны пайдалану коэффициенті;
n - шоғыр саны.

Кәсіпорын табыстары 4 түрге бөлінеді:
Жиынтық табыс
Жалпы табыс
Ағымдағы табыс
Таза табыс
Кәсіпорынның жиынтық табысы - тауарлық өнімді өткізуден түскен
пайдадан, басқа да өткізуден түскен және тыс өткізу операцияларынан түскен
табыстан құралады. Жалпы табысты мұнай өндіру көлемінің құны, негізгі іс-
әрекеттерінен түскен табыс немесе тауарлық өнімді өткізуден түскен пайда
деп атауға болады. Тауарлық өнімді өткізуден түскен пайдасын анықтағанда
-өткізілген өнім түсімінен қосылған құнға салынатын салықты, акцизді және
өнімнің өзіндік құнын алып тастау керек. Яғни, жалпы тауар өткізуден түскен
табыстан материалдық және міндетті төлемдерді шегеру керек.
Басқа да активтерді өткізуден түскен табысы - көсіпорынның негізгі
өндірістік қорларды және пайдаланбаған мүліктерді сатудан түскен табысы
болып табылады. Тыс өткізу операцияларынан түскен табыс - бағалы
қағаздардың дивиденттері, жалдаудан түскен төлемдері мен айыппұлдар,
өсімдер және тұрақсыз айыппұлдар қосындысынан құралады.
Кәсіпорынның ағымдағы табысы жалпы жиынтық табыстан бастапқы
инвестициялар мен ағымдағы шығындарды шегеріп тастаған көрінісі болып
табылады. Қалған таза табысы - анықталған ағымдағы табыспен мемлекеттік
міндетті төлемдердің айырмасын көрсетеді. Мемлекеттік міндетті төлемдерге
қойнау пайдаланушылардың негізгі салықтары: роялти, бонустар, жоғары
пайдаға салынатын салықтар, корпоративтік және өнімді бөлу туралы келісім
шарттары жатады. Салық жүйесі - салық қызметі органдарын, салық
қатынастарын реттейтін, құқықтық нормаларды қамтитын жүйе және салықтар мен
баж салықтары түрінде бюджетке түсетін міндетті төлемдердің, сондай-ақ,
олардың құрылымы нысандары мен әдістерінің жиынтығы.
Қазіргі жағдайда салық жүйесі мыналарды қамтиды: бүкіл территорияға
бірыңғай мөлшерлеме бойынша алынатын жалпы мемлекеттік салықтар (қосылған
құнға салынатын салық және акциздер, пайдаға салынатын салық, бағалы
қағаздармен жасалатын операцияларға салынатын салық, экспорт және импортқа
салынатын салық, кеден тарифі, баж салығы және т.б.).
Мемлекеттік бюджет түсімдерінің ең басты козі — салықтар

НӘТТ - Негізгі қызметтің нәтижесінде алынатын ақшалай немесе өзге де
құндылықтар. НӘТТ мұнайдың жылдық өндіру көлемін өнімнің бірлік көлемінің
бағасына көбейткенге тең.
НӘТТ = Мұнай өндіру көлемі, Q*1 тонна мұнай бағасы, Б1т

Баға - тауар құнының ақшалай көрінісі, яғни тауардың немесе
қызметтердің бір өлшемі үшін төленетін және алынатын ақша мөлшері. Ол
өндіріске жұмсалатын шығындар мен түсетін пайданы қамтиды.
1 тонна мұнай бағасын есептеуде алдымен 1 тоннадағы баррель санын
анықтау қажет. Себебі:
1 тонна мұнай бағасы, доллт = 1 баррель бағасы, доллбар * 1 тоннадағы
баррель саны, барг

1 тоннадағы баррель санын есептеу үшін біз келесі көрсеткіштерді
білуіміз қажет:
m =1000 лт
р - 0.833 гсм3
Баррельдегі литр саны =159лКесте 4 - Негізгі іс- әрекеттен түскен табыс есебі
Рн Көрсеткіш 1ж
атауы
3

Кесте 5 - Негізгі іс-әрекеттен түскен табыстың ҚҚС-сыз мәні
Рн

Кесте 6 - Жалпы жылдық жиынтық табыс есебі
Рн

Кесте 7 - ЖЖЖТ қосымша құн салығынсыз есебі
Рн

Кесте 8 - Роялти сомасын есептеу
Рн Көрсеткіш 1ж
атауы
3

Кесте 9 - НӘТТ ҚҚС - сыз және Роялтисіз есебі
Рн

Инвесторға төлейтін пайыз мөлшері - бастапқы инвестицияны белгілі
пайыз мөлшерімен берілген уақыт аралығына шаққандағы қаржы көлемі.
Инвесторга телейтін пайыз мелшері 12%
ИП=(БИ+ЖҚ)*0,12 Мәні, долл
ИП=(170,000,000+80,000,000)*0,12 30 000 000

Кесте 10 - ЖЖЖТ тазартылғанды есептеу
Рн Көрсеткіш атауы 1ж
ӘБП ЕАҚ=9756*11,73*2*1,1*1,14*12*2123 56001.99084
ИТҚ ЕАҚ=9756*8,53*1,75*1,1*1,14**12*3 12353450,74925
Қызметкерлер ЕАҚ=9756*6,4*1,5*1.1*1.14*12*5123 57291.03922
өөп ЕАҚ=9756*4,28*1,25*1,1*1,14*12*42 123268193,6773
Барлығы 434937,4566

Кесте 12 - Айлық бір адам үшін жалақы мәлшерін есептеу
КОНТИНГЕНТ Адам саны Жалпы жылдық қоры, долл Айлық 1 адам үшін,
долл
ӘБП 2 56001,99084 2333,416285
ИТҚ 3 53450,74925 1484,743035
Қызметкерлер 5 57291,03922 954,8506537
ӨӨП 42 268193,6773 532,1303122
Барлығы 52 434937,4566

Әлеуметтік шығындар
Тікелей салық түрі, төлеушілері ҚР-ның резиденттері, сондай-ақ
Қазақстанда қызметін тұрақты мекемелер арқылы жүзеге асыратын
бейрезиденттер, жеке кәсіпкерлер. Заңды тұлғалар мен резиденттер,
бейрезиденттер үшін белгіленген төлемдерді қоспағанда жұмыс берушінің
қызметкерлерге белгіленетін кірістері түрінде төленетін шығындары.
Кесте 13- Әлеуметтік шығындарды есептеу
ӘШ=ЕАҚ*0,21 Мәңі, долл
ӘШ=434937,4566*0,21; 91336,8659

Басқа да шығындар
Еңбекақы қорының 25% мөлшерін құрайды.
Кесте 14 - Басқа да шыгындарды есептеу
БШ=ЕАҚ*0,25 Мәні, долл
БШ=434937,4566*0,25 108734,3642

Шараларды енгізу нәтижесінде, орнатылған куат пен жылдық энергия
шығынының өзгеруіне байланысты тікелей мұнай табуға кететін энергетикалық
шығындарды анықтауға болады. Шараларды енгізуге дейінгі жылдық электр
энергия шығындары берілмесе, онда салыстырмалы нормативті ескере отырып,
келесі формула бойынша электр энергия шығындарын анықтаймыз.
Qi - Жылдық дебит көлемі
Р-1 тонна мұнайды көтеруге кететін электр энергиясының шығыны,
75квт*сағ бағасы (6,4+75% акциз=6.4+4.8=11.2тенге = 0,091056911 долл)
(1 долл = 123тенге)
Кесте 15 - Электр энергиясының шығынын есептеу
Жылдар ЭШ=Q*Э улест*Бэл.эн Мәні, долл
1 ЭШ1=0*75*0,091056911 0
2 ЭШ2=0*75*0,091056911 0
3 ЭШ3=449537,76*75*0,091056911 3070013,971
4 ЭІІІ4=494491,536*75*0,091056911 3377015,368
5 ЭШ5=568665,2664*75*0,091056911 3883567,673
6 ЭШ6=671025,0144*75*0,091056911 4582609,854
7 ЭШ7=838781,2679*75*0,091056911 5728262,318
8 ЭШ8=10006537,522*75*0,091056911 6873914,781
9 ЭШ9=1127322,024*75*0,091056911 7698784,555

Жерасты және жер үстінде құрал-жабдықтарға ағымды жөндеудің өзіне
бірнеше шығындар кіреді. (жалақы, көтергіш - тракторлар жалдау, көмекші
материалдар, т.б.) сондықтан бұл мақала бойынша үнемдеу немесе артық
шығындануды ұсынылатын шаманың сипаттамасына байланысты есептейді.
Жылдық жөндеуге кететін шығындар мөлшері шамамен күрделі қаржылардың
0,6-1,5% құрайды
КҚ=БИ+ЖК Мәні, долл
КҚ=(117,000,000+80,000,000) 250,000,000

Кесте 16 - Жөндеуге кеткен шығындарды есептеу
Жылдар ЖШ=КҚ*(0,6-1,5%) Мәні, долл
1 ЖШ=250,000,000*0,7100 1750000
2 ЖШ=250,000,000*0,75100 1875000
3 ЖШ=250,000,000*0,8100 2000000
4 ЖШ=250,000,000*0,85100 2125000
5 ЖШ=250,000,000*9100 2250000
6 ЖШ=250,000,000*1100 2500000
7 ЖШ=250,000,000*1,1100 2750000
8 ЖШ=250,000,000* 1,2100 3000000
9 ЖШ=250,000,000* 1.4100 3500000

Амортизациялық төлемдер
Амортизация - өтеу деген мағынаны білдіреді. Ескірген машиналар мен
құрал-жабдықтарды жаңартуға немесе ремонттауға көмектеседі. Тозудың 2 түрі
бар:
1) Физикалық тозу
2) Моральдық тозу
Амортизациялық төлемдер құрал-жабдықтарды күту және пайдалану
шығындары статиясындағы амортизация нормалары мен техниканы сатып алуға
салынған күрделі қаржы салымына байланысты есептеледі.

Ажыл=Cалг*Na100

Cалг -құрал-жабдықтың алғашқы құны.
Na- жылдық амортизациялық төлемдер нормасы.
Кесте 17 - Жылдық амортизациялық аударымдар есебі
Теңіз шельф мұнай НҚ-дағы Салғ, ақшалайNa, % Жалпы жылдық
кеніштік кешенінің үлес % долл амортизациялық
негізгі объектілері төлемдер
Болаттан жасалған 14,5 36250000 7,9 2863750
айрықша негіздегі
кешен құрамындағы
бұрғылау алаңы
Жағадағы өндіріс 10.8 27000000 5,2 1404000
объектілер
Су асты мупай, газ 6,9 17250000 12,4 2139000
кубырлары
Танкерлер 12.3 30750000 11,2 3444000
Тауарлық 10,6 26500000 11 2915000
резервуарлар
Гидростатикалық 15,9 39750000 32:6 12958500
қүрылыстар
Суға түсу және су 17,6 44000000 0,9 396000
астында жұмыс
жүргізуге арналған
техникалық жабдықтар
Вертолет алаңдары 5.5 13750000 8,3 1141250
Су қорғау және 5.9 14750000 8,4 1239000
тазартатын
құрылымдар
Барлығы 100 250000000 28500500

Шартты тұрақты шығындар
Шартты тұрақты шығын - негізгі қор өзгеріссіз болған жағдайда өнім
өңдіру көлеміне байланысты және өндіріс күшейгенде өзінің ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Экономикалық өсудің математикалық модельдері
Экономикалық өсудің үлгілері (модельдері)
Экономикалық өсудің негізгі модельдері
Экономикалық циклдың кейнсиандық модельдері
Қаржылық менеджердің тиімді әрекет етуіне ықпал ететін қаржылық менеджмент моделдері
Инвестициялық қызметтің қаржылық аспектілері. Кәсіпорынның инвестициялық саясаты
Экономикалық жүйе модельдері: жоспарлы, рыноктық, аралас
Экономикалық процестерді зерттеудегі сызықтық бағдарламалау модельдері
Жеке меншік және экономикалық жүйені ұйымдастыру модельдері
Аударма модельдері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь