ААҚ сынау зертханасы жағдайында құрлыс өнімдерінің сапасын талдау

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
1 Дипломдық жұмысты әзірлеуге бастапқы ақпарат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12
2 Жалпы ережелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
2.1 Өнімнің қызметтік тағайындалуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13
2.2 Өнімнің жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..16
2.2.1 Тағайындалуы бойынша өнімнің жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16
2.2.2 Сыртқы экономикалық іс.әрекеттің тауарлық номенклатурасы бойынша өнімнің жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17
3 Өнімнің сапасын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..19
3.1 Өнім сапасы туралы жалпы мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
3.2 Сапа көрсеткіштерінің номенклатурасын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..19
3.3 Өнімнің сапа деңгейін бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...20
3.4 Өнім сапасының сипаттамалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
3.5 Таңбалаудағы өнім сапасының қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29
3.6 Буып.түю өнім сапасының қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29
3.7 Қабылдауда өнім сапасының қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
3.8 Сапаны қамтамасызетудің бақылау әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30
3.9 Тасымалдау мен сақтауғы сапаны қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31
3.10 Қолданудағы сапаны қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31
4 Еден жабынының бір қабаты ағаш қалқандары қабылдауда стандарттар талаптарының сақталуына мемлекеттік қадағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32
4.1 Өнімнің өмірлік циклінің сатысына сәйкес мелекеттік қадағалау объектісін таңдауды негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..32
4.2 Мемлекеттік қадағалауды іске асыру үрдісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .33
5 Өнімді сынау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...33
5.1 Сынаққа жататын сапа параметрлеріне қойылатын техникалық талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33
5.2 Еден жабынының бір қабаты ағаш қалқандарысынау әдістерін өңдеу ... ... .37
5.2.1 Сынақтарды жіктеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..37
5.3 Сынақ әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38
5.4 Үлгілерді таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..49
5.5 Бұйымды сынау әдістемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .49
6 Өнімді сертификаттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
6.1 Қазақстан Республикасының мемлекеттік сертификаттау жүйесінің жалпы ережелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
6.2 Өнімге сертификаттауды жүргізу тәртібі мен ережелері ... ... ... ... ... ... ... ... 42
6.2.1 Өтінішті беру мен қарастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..43
6.2.2 Өнімнің үлгілерін таңдауды өткізу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .43
6.2.3 Сертификаттау мақсатында сынауларды өткізу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44
6.2.4 Сәйкестік сертификатын беру мен сертификатталған өнімді ҚР МСЖ.нің сәйкестік Белгісімен таңбалау құқығын ұсыну ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..44
6.2.5 Өнімді сәйкестік Белгісімен таңбалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45
6.2.6 Өнімнің сертификатталған сипаттамаларының тұрақтылығына инспекциялық бақылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .46
6.2.7 Өнімді сертификаттау туралы ақпарат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...47
7 Нормативтік құжаттаманы әзірлеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...48
7.1 Зерхананың өрт және техникалық қауіпсіздігі ережелері бойынша нұсқаулық жобасынәзірлеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..48
7.2 Жобаны әзірлеудің нормативтік базасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
7.3 Нұсқаулық жобасының құрылымын қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
8 Техникалық . экономикалық түсіндірме ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..50
8.1 Сынау зертханасындағы коммуналдық қызмет шығынның анықталуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..50
8.2 Сынау зертханасының айналым қаражатын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...51
8.3 Сынау зертханасын аккредиттеу қаражаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..53
9 Еңбек қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...56
9.1 Өндірістік санитария ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...56
9.2 Діріл ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..58
9.3 Электр қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..59
9.4 Микроклимат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...60
9.5 Өрт сөндіру және техника қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..61
9.6 Өндірістік жарықтандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...62
9.7 Шу және жұмыс орнында шудың шекті деңгейі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..64
9.7.1 Өрт қауыпсіздігінесептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 64
9.7.2 Табиғи жарықтандыруды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...65
9.7.3 Өндірістегі микроклиматты есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...66
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .68
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 69
Қазіргі уақытта өнім сапасын арттыру мәселесі біздің елімізде де, шет елдерде де маңызды мәселелерінің бірі болып отыр. Бірақ Қазақстан Республикасында негізгі жұмыстарға арналған жабдықтардың техникалық деңгейі мен отандық өндірістің технологиясы дамыған елдерге қарағанда әлдеқайда төмен. Егер өндірісті қауырт жетілдіріп, жаңа технологияны құрса да инвестицияларға жұмсалған бұл шығындарды тек қана тұтынушылардың сұранысы бар бәсекеге қабілетті өнімді өндірудің арқасында ғана ақтауға болады. Жоғарғы сапа өнімнің сату көлемін және еңбек өнімділігінің өсуін қамтамасыз етеді.
Бірқатар елдерде сапаны басқару бойынша ұлттық стандарттар 70 жылдардың ортасынан бері қолданылады. Мәселен, Ұлыбританияда BS 5750 “Сапаны қамтамасыз ету жүйесі” стандарты әзірленіп, қолданысқа енгізілді.
Ұлттық тәжірибеге сүйеніп, 1987 жылы ИСО 9000 сериялы халықаралық стандарттары әзірленіп, баспаға шығарылды. Онда сапа жүйесі мен оларды бағалауға нақты талаптар белгіленген.
Бүгінгі таңда көптеген елдерде осы ИСО 9000 сериялы стандарттарына баламалы ұлттық стандарттар бар. ИСО 9000 сериялы стандарттар Еуропада, АҚШ-та, Жапонияда, Азия мен Латын Америкасы елдерінде кеңінен енгізіледі.
1993 жылы ИСО 9000 сериялы стандарттарының европалық аналогтары, сертификаттау органдарына талаптар белгілейтін ЕN 29000 сериялы және ЕN 45000 сериялы стандарттар қолданысқа енгізілді. Өнімді СЕ белгісімен таңбалау енгізілді. Сапа жүйесін бағалау мен сертификаттауға комитет құрылды. Оның құрамына Ұлыбритания, Швейцария, Австрия, Дания, Испания, Швеция, Франция, Португалия, Греция, Голландия, Бельгия, Финляндия, Норвегия, Ирландия және Италия кірді.
Қазіргі уақытта сапа жүйесінің көптеген түрлері қолданылады. 9000 сериялы стандарттарымен қарастырылатын нұсқаулар бойынша құрылған жүйелерден бастап, ТQМ идеологиясы негізінде құрылған жүйелерге дейін. Алайда, олардың барлығы ИСО/ТК 176 бойынша қалыптасқан және ИСО 9000 сериялы стандарттарымен қарастырылған сапаны жүйелі басқарудың сегіз қағидаларын ұстану керек.
Стандарттау бойынша ұлттық ұйымен берілетін, ИСО 9000 талаптарына сәйкестік сертификаты кәсіпорының негізгі бөлімдері сапа саясатын және сапа жүйесінің құрылымын анықтайтын, нұсқаулықтармен қызмет ететіндігін дәлелдейді
Өкінішке орай, Қазақстанда сапа жүйесін енгізу басқа елдермен салыстырғанда артта қалып, біздің кәсіпорындардың сыртқы және ішкі нарықта бәсекеге қабілеттілігін төмендетеді.
ИСО 9000 стандарттарының 2000 версиясының негізінде Мемстандарт Қазақстандық стандарттарды бекітті - ҚР СТ ИСО 9000:2000, ҚР СТ ИСО 9002:2000, ҚР СТ ИСО 9003:2000.
1 «Квалиметрия, управление качеством, сертификация» - Учебное пособие, В.Н.Фомин, 2005г.
2 Аскаров Е.С. «Управление качеством», Учебное пособие.- Алматы, 2005, – 547 с.
3 Крылова Г.Д. Метрология, стандартизация және сертификация негіздері. М.:2003, – 223 с.
4 «Сапа менеджменті әдістері» РИА. Стандарттар және сапа. М.,2005.
5 Джордж С., Ваймерскирх А. Total quality manaqement (TQM). Сапаны жалпы басқару. Санкт-Петербург, 2002, – 556 с.
6 Ишмухамбетова Т.Р., Қапанова А.К. Нарық экономикасы жағдайындағы кәсіпкерлік іс-әрекетінің экономикалық негізі. Кәсіпкерлік іс-әрекеттің жобасына экономикалық негіздеме- Алматы ҚазҰТУ,2001, – 222 с.
7 ҚР Заңы “Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы”.
8 Козьяков А.Ф., Морозова Л.Л. Охрана труда в машиностроении: Учебник для ВУЗов – М.: Машиностроение,1999, – 331 с.
9 Мусин, «Еңбекті қорғау», ҚазҰТУ, Алматы, 1995.
10 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы – «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации персональных компьютеров, видеотерминалов и условиям работы с ними» от 18 августа 2004 года N 631.
11 Р СТ ИСО-19011-2002 СМЖ және ООС аудиті бойынша ұсыныстар.
12 9001:2000 Сапа менеджмент жүйесі –Талаптар.
13 ИСО 9004:2000 Сапа менеджмент жүйесі. Қызметтерді жақсартуға арналған ұсынымдар.
14 СТ РК 3.1-2001 Знак соответствия. Технические требования и порядок применения.
15 ҚР СТ ИСО 9000-2001 Сапа менеджментінің жүйелері. Негізгі ережелер мен сөздік.
16 ҚР СТ ИСО 9001-2001 Сапа менеджментінің жүйелері. Талаптар.
17 ҚРСТ 3.0 -2001 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сертификация жүйесі. Негізгі жағдайлар.
18 ҚРСТ 3.4 - 2003 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сертификация жүйесі. Өнімге қойылатын талаптар. Жалпы жағдай.
19 ҚР СТ 1.12 – 2000 Нормативтік мәтіндік құжаттар. Құрастыру, мазмұндау, рәсімдеу мен мазмұнына жалпы талаптар.
20 МЕСТ 12.1.007-76 Еңбек қауыпсіздігінің стандарттар жүйесі. Қауыпті заттар. Жіктелуі және қауыпсіздіктің жалпы талаптары
21 МЕСТ 28015-89 Еден жабынының бір қабатты еден қалқандары Техникалық шарттар
22 МЕСТ 14087-88 Жалпы техникалық шарттар.
        
        АҢДАТПА
Сынау зертханасы жағдайында өнімдерінің ... ... ... ... аңдатпасы. Диломдық жобада ААҚ Сынау
зертханасы жағдайында құрлыс ... ... ... және ... қалыпта жұмыс істейтіні қарастырылған. Берілген дипломдық жобада
еден жабынының бір ... ағаш ... ... сапа ... ... және талданған. Еден жабынының бір қабаты ағаш қалқандары
сынауын ұйымдастыру мен өткізуіне талдау жасалып, өнім сапасына әсер ... ... ... ... ... кезендерінің сапасы
қарастырылды, сонымен қатар өнімді сертификаттау кезеңдері және ... ... ... мен ... талаптарының
сақталуына мемлекеттік қадағалау қарастырылған. Сонымен қатар ... ... ... ... ... өрт ... және техника
қауіпсіздігінің нұсқаулығы жасалынынды.
АННОТАЦИЯ
Аннотация на дипломный проект по теме: Анализ качества продукции ... ... ... В данном дипломном проекте был проведен
анализ качество продукции и анализ состояние работы экпертов. В ... ... ... ... ... ... ... пола
деревянных однослойных и расмотренны качества продукции. Был ... ... и ... испытания щитов покрытий пола деревянных
однослойных продукции и ... ... ... на ... ... цикл ... продукции, так же рассмотрены этапы
сертификации продукции и государственный ... за ... ... и ... ... ... лаборатории. А также
рассмотрены вопросы по безопасности и охране труда, ... ... ... и техники безопасности, проведен анализ производственного
состояния испытательной лабораторий.
ANATATION
Abstract on a thesis project on the topic: Analysis of ... in terms ... ... In this thesis project was ... of the quality of products and analysis of work EXPERTS. In ... work is analyzed elements quality flooring wooden boards single- ... the quality of ... An analysis of the organizations and the
test panels of single-layer wooden flooring products and examined ... ... the quality of ... ... quality of ... as well the stages of ... and state ... over compliance with standards and
regulations of the test laboratory. And also ... the issues ... and safety, fire ... designed instruction and safety
analysis of the production status of the testing ... ... ... ... ... ... ... қызметтік
тағайындалуы................................................................
......13
2.2 Өнімнің
жіктелуі....................................................................
..............................16
2.2.1 Тағайындалуы бойынша өнімнің
жіктелуі.....................................................16
2.2.2 Сыртқы экономикалық іс-әрекеттің тауарлық номенклатурасы бойынша
өнімнің
жіктелуі....................................................................
.....................................17
3 Өнімнің сапасын
анықтау.....................................................................
.................19
3.1 Өнім сапасы туралы ... Сапа ... ... ... сапа ... Өнім ... Таңбалаудағы өнім ... ... ... өнім ... ... ... өнім ... қамтамасыз
ету................................................30
3.8 ... ... ... ... мен ... ... ... ... ... ... Еден ... бір ... ағаш қалқандары қабылдауда стандарттар
талаптарының сақталуына мемлекеттік
қадағалау................................................32
4.1 Өнімнің өмірлік циклінің сатысына сәйкес мелекеттік қадағалау
объектісін таңдауды
негіздеу....................................................................
..................................32
4.2 Мемлекеттік қадағалауды іске ... ... ... ... сапа ... ... ... Еден жабынының бір қабаты ағаш ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік сертификаттау жүйесінің жалпы
ережелері...................................................................
.................................................41
6.2 Өнімге сертификаттауды жүргізу тәртібі мен
ережелері................................42
6.2.1 Өтінішті беру мен
қарастыру...................................................................
.......43
6.2.2 Өнімнің үлгілерін ... ... ... ... Сәйкестік сертификатын беру мен сертификатталған өнімді ҚР МСЖ-нің
сәйкестік ... ... ... Өнімді сәйкестік Белгісімен
таңбалау............................................................45
6.2.6 Өнімнің сертификатталған сипаттамаларының тұрақтылығына инспекциялық
бақылау.....................................................................
........................46
6.2.7 Өнімді ... ... ... құжаттаманы
әзірлеу.....................................................................
..48
7.1 Зерхананың өрт және техникалық қауіпсіздігі ережелері бойынша нұсқаулық
жобасынәзірлеу..............................................................
........................48
7.2 Жобаны әзірлеудің нормативтік
базасы............................................................48
7.3 Нұсқаулық жобасының құрылымын
қалыптастыру........................................49
8 Техникалық - экономикалық
түсіндірме..............................................................50
8.1 Сынау ... ... ... ... ... ... айналым қаражатын
есептеу.......................................51
8.3 Сынау зертханасын аккредиттеу
қаражаты......................................................53
9 Еңбек
қорғау......................................................................
.....................................56
9.1 Өндірістік
санитария...................................................................
........................56
9.2
Діріл.......................................................................
...............................................58
9.3 Электр
қауіпсіздігі................................................................
..............................59
9.4
Микроклимат.................................................................
......................................60
9.5 Өрт сөндіру және ... ... Шу және ... ... ... шекті
деңгейі..............................................64
9.7.1 Өрт
қауыпсіздігінесептеу........................................................
........................64
9.7.2 Табиғи жарықтандыруды
есептеу...................................................................65
9.7.3 Өндірістегі микроклиматты
есептеу...............................................................66
Қорытынды...................................................................
..............................................68
Пайдаланылған әдебиеттер
тізімі......................................................................
......69
КІРІСПЕ
Қазіргі уақытта өнім сапасын арттыру мәселесі ... ... де, ... де ... ... бірі болып отыр. ... ... ... ... ... ... ... деңгейі
мен отандық өндірістің технологиясы дамыған елдерге ... ... Егер ... ... ... жаңа ... ... да
инвестицияларға жұмсалған бұл шығындарды тек қана тұтынушылардың сұранысы
бар бәсекеге қабілетті ... ... ... ғана ... ... сапа өнімнің сату көлемін және еңбек өнімділігінің өсуін қамтамасыз
етеді.
Бірқатар елдерде сапаны басқару бойынша ... ... ... ортасынан бері қолданылады. Мәселен, Ұлыбританияда BS 5750
“Сапаны қамтамасыз ету жүйесі” ... ... ... ... ... ... 1987 жылы ИСО 9000 ... халықаралық
стандарттары әзірленіп, баспаға шығарылды. Онда сапа жүйесі мен оларды
бағалауға ... ... ... таңда көптеген елдерде осы ИСО 9000 сериялы стандарттарына
баламалы ұлттық стандарттар бар. ИСО 9000 ... ... ... ... ... Азия мен ... ... елдерінде кеңінен енгізіледі.
1993 жылы ИСО 9000 сериялы стандарттарының европалық ... ... ... ... ЕN 29000 ... және ... ... стандарттар қолданысқа енгізілді. Өнімді СЕ белгісімен
таңбалау енгізілді. Сапа ... ... мен ... ... Оның құрамына Ұлыбритания, Швейцария, Австрия, ... ... ... ... ... ... Бельгия, Финляндия,
Норвегия, Ирландия және Италия кірді.
Қазіргі уақытта сапа жүйесінің көптеген ... ... ... стандарттарымен қарастырылатын нұсқаулар бойынша құрылған
жүйелерден бастап, ТQМ ... ... ... ... ... ... ... ИСО/ТК 176 бойынша қалыптасқан және ИСО ... ... ... сапаны жүйелі басқарудың сегіз
қағидаларын ұстану керек.
Стандарттау бойынша ұлттық ... ... ИСО 9000 ... ... ... ... бөлімдері сапа саясатын және сапа
жүйесінің құрылымын ... ... ... ... ... Қазақстанда сапа жүйесін енгізу басқа елдермен
салыстырғанда артта қалып, біздің ... ... және ішкі ... ... ... 9000 стандарттарының 2000 версиясының негізінде Мемстандарт
Қазақстандық ... ... - ҚР СТ ИСО ... ҚР СТ ИСО
9002:2000, ҚР СТ ИСО ... ... ... даму кезеңі ИСО 9000 ... ... ... ... негізінен сыртқы нарықтың
талаптарымен мәжбүр ... ... ... ... ... ... ... ИСО 9000 сериялы стандарттарына
сәйкес, сапаны қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... дипломдық жұмыстың
негізгі мақсаты ағаш сапасының элементтерін ... және ... ... ... ... ... Осы ... бөлімінде
барлық өндіріс өнімдеріне сертификатталған сынақтар жүргізіледі. ... ... ... нақты зерттеу объектісі ағашты сынауға тоқталып,
келесі жұмыстар ... ... ... ... ... ... және ... келтіріледі;
“Жалпы ережелер” бөлімі ағаштын қызметтік тағайындалуы мен олардың
жіктелуінен тұрады;
“Өнімнің сапасын анықтау” бөліміне ... өнім ... ... жалпы мәліметтер;
- сапа көрсеткіштерінің номенклатурасы анықтау;
- өнімнің сапа деңгейін бағалау;
- сапамен басқарудың негізгі кезеңдері;
- сапа жүйесін ... ... ... ... өнім ... ... ... шаралар ұсынылады;
- жеңілдетілген сапа менеджментінің жүйесін әзірлеу.
“Стандартар, ... ... (ТШ), ... ережелер мен
нормалар талаптарының сақталуына мемлекеттік қадағалау” бөлімінде АҚ
“ҰССО”-да мемлекеттік ... іске ... ... ... ... ... сынаулардың жіктелуі кіреді және сынау
текшесі әзірленеді.
“Өнімді сертификаттау” бөлімінде ... ... ... ... ... қосымшада бірнеше құжаттар түрлері
көрсетіледі.
“Нормативтік құжаттаманы әзірлеу” ... ... ... ... ... ... тұрады;
“Экономика” бөлімінде . . .
“Экология” бөліміне экологиялық паспорттың жобасы кіреді;
“Қауіпсіздік және еңбекті қорғау” бөлімі.
1 Дипломдық жұмысты ... ... ... ... бір ... ағаш қалқандары тқрғының сапа жүйесінің
элементтерін әзірлеу және ... ... ... ... жазылған дипломдық жұмысты әзірлеуге базалық, басшылық етуші
және ... ... ... ... ... еден жабынының бір қабаты ағаш қалқандары
туралы ақпараттар (сандық және саплық сипаттамалар, сыртқы ... ... ... ... ... ... ... етуші және анықтамалық ақпаратқа кіреді:
- МЕСТ 28015-89 ЕДЕН ЖАБЫНЫҢ БІР ... АҒАШ ... ... МЕСТ 14087-88 ... техникалық шарттар ;
- ААҚ “ҰССО” өткізген өндірістік ... ... ... Басшылық етуші нормативтік құралдар ... ... ... ... мен ... бағалау бойынша әдістемелік
нұсқаулар);
- Сапа жүйесі бойынша ИСО ... ... ... - Сілтемелік нормативтік-техникалық құжаттар
|Сілтеме жасалған НТҚ ... ... ... ... 162-90 |3.1 ... 166-89* |3.1 ... 2140-81* |1.2.6, 3.2 ... 3282-74* |1.5.3 ... 3560-73* |1.5.3 ... 3749-77* |3.6 ... 7016-82 |1.3.16 ... 8026-92 |3.7 ... 11358-89 |3.1 ... 13494-80 |3.3 ... 15612-85 |3.9 ... ... |3.8 ... 15876-90 |3.1 ... 16588-91 |3.5 ... 17308-88 |1.5.3 ... 18321-73 |2.5 ... 19414-90 |1.3.4 ... 23616-79 |2.4 ... ... |5.5 ... ... |3.4 |
2 ... ережелер
2.1 Өнімнің қызметтік тағайындалуы
Еден жабынының бір қабаты ағаш қалқандары ... және ... ... ... арналған бір қабатты ағаш қалқандарға
(бұдан әрі-қалқандар) қолданылады.
Еден жабынының бір қабаты ағаш ... ... ... ... ... ... Қалқандар белгілі ретпен бекітілген технологиялық құжаттар
бойынша осы стандарт талаптарына сай дайындалуы ... ... ... мен өлшемдер.
Құрамына байланысты қалқандарды мынандай типтерге бөледі:
ОЩ 1 – ойық пен айдарға желімсіз жиектеп біріктірілген кесіп өңделген
рейкалардан ... ... ... шет ... ... ... (1-сызба);
1-сурет- ОЩ 1 түрі
ОЩ 2 – ойық пен айдарға желімсіз жиектеп біріктірілген ... ... ... ... ұзындығы ортасынан рейкалар
қалқанның беттік емес жағынан қағылып ... ... ... шегелермен
бекітіледі. Көлденеңі жағынан ... ... асты мен ойық ... ... ... ... П ... металл қапсырма шегелермен
бекітіледі (2 сызба);
2-сурет- ОЩ 2 түрі
ОЩ 3 – ойық пен айдарға желімсіз жиектеп ... ... ... фугадағы кесіп өңделген рейкалардан тұрады (3-сызба).
3-сурет- ОЩ 3 ... 3 ... ... ... ... бойына тақтайшаларды бойлық
және көлденең ... ... Бұл ... ... және қоғамдық
ғимараттардағы еденнің құрылғысына арналған бір қабатты ағаш ... ... ... ... жіктелуі
2.2.1 Тағайындалуы бойынша өнімнің жіктелуі
Өндіріс өнімі дегеніміз – пайдалы қасиеттері бар және тұтынушылардың
өз ... ... ... ... ... ... іс-
әрекетінің нәтижесі. Өнімнің сапа деңгейін сапа ... ... үшін ... ... ... ... ... үшін жүргізіледі:
- өнімнің белгілі бір тобының бірлік ... ... ... ... обласын анықтау;
- өнім сапасы көрсеткіштерінің номенклатурасына ... ... ... ... ... ... сапа деңгейін бағалау мақсатында
екі ... ... ... Пайдалану кезінде шығындалатын өнім;
2) Өзінің ресурсын шығындайтын өнім.
Бірінші класстың өнімі пайдалану ... ... ... ... оны ... ... ... бола алмайды (шикізаттар,
материалдар, жартылай фабрикаттар).
Екінші класстың өнімі ... ... ... ... ... ... өнім ... және моральдік тозғанша
пайдаланылады.
1 ... ... гр. 2 гр. 3 ... гр. 5 ... ... ... бойынша жіктелуі
Еден жабынының бір қабаты ағаш қалқандары бірінші класстың ... ... ... ... ... ... номенклатурасы
бойынша өнімнің жіктелуі
Сыртқы экономикалық байланыс сферасында қолданылатын жіктеулердің
ішінде ... ... ... ... ... ... (СЭІ ТН) ... Ол 1991 жылы кедендік тариф, сыртқы сауданың
статистикасы, сыртқы экономикалық іс-әрекеттің ... емес ... ... негізінде енгізілді.
Халықаралық деңгейдегі жіктеуді енгізу дегеніміз – әлемнің көптеген
елдерінде қолданылатын және сыртқы ... ... ... ... ... жіктеу мен кодтаудың жаңа жүйесіне көшу.
Сыртқы экономикалық іс-әрекеттің тауарлық номенклатурасы мемлекеттік
деңгейде келесі жағдайларда ... ... ... әзірлеу мен дайындауда;
2) Тарифтік және тарифтік емес реттеу үшін;
3) Статистикалық бақылаулар үшін;
4) Көліктік тасмалдаулар ... ... ... ... мен ... ... СЭІ ТН күнделікті жұмыстарда
қолданылады: келісімшарттарды, ... ... ... ... ... көліктік құжаттарды толтыру үшін, бугалтерлік есептерде,
электронды есептегіш техникада ақпараттарды ... ... ТН ... ... мен ... ... жүйесі мен
Еуропалық Кеңестің Аралас номенклатурасының негізінде құрылған.
Әрбір тауардың СЭІ ТН ... өз коды бар, ... оны ... ... ... ... болу ... тауардың нақты аталуы;
2) тауардың нақты сипаты;
3) жіктеудің құрылымын білу қажет.
СЭІ ТН құрылымына тауардың кодтық белгіленуі, ... ... ... ... ... кіреді.
Тауардың кодтық белгіленуі 9 цифрлі ондық белгіден тұрады:
- 1-ден 6-ға дейінгі код ... ... ... ... ... ... ... топтаудың белгіліеуіне сәйкес
келеді;
- 7-ден 8-ге ... ... ... ... ... ... кодты белгілеуіне сәйкес келеді;
- 9-шы разряд СЭІ ТН-да дәстүрлі ұлттық тауарларды бөліп шығару үшін
арналған. Қазіргі уақытта бұл ... ... ішкі ... ... ... ... ... 2.2-суретте
келтірілген сұлба түрінде көрсетуге болады.
ХХ ХХ
ХХ ХХХ
Топ
Позиция
Субпозиция
Ішкі ... СЭІ ТН ... ... ... бір қабаты ағаш ... ... ... ... ... ... ... анықтау
3.1 Өнім сапасы туралы жалпы мәліметтер
Өнімнің сапасы МЕСТ 15467-79 Өнім сапасымен басқару. ... ... мен ... бойынша келесідей анықталады:
“тағайындалуына сәйкес ... ... ... ... өнім қасиеттерінің жиынтығы”
Өнім сапасы дегеніміз – ... ... ... ... ... оны құру кезінде жабдықтаушымен қалыптастыру
нұсқасы немесе өнімнің сипаттамасының деңгейі мен қасиеттерінің жиынтығы.
3.2 Сапа көрсеткіштерінің номенклатурасын ... сапа ... ... ... өнім
сапасының құрамына кіретін және оның сапа деңгейін бағалауға ... ... ... өнім ... ... ... тізімі белгіленеді.
Өнімнің сапа көрсеткіштерінің номенклатурасын таңдау төмендегілерді
есепке алып негізделеді:
- ... ... мен ... шарты;
- тұтынушы талаптарының таңдауы;
- өнім сапасымен басқару ... ... ... ... мен ... ... сапа көрсеткіштерінің негізгң талаптары.
Еден жабынының бір қабаты ағаш ... ... бір ... ... сапа көрсеткіштерінің номенклатурасы 3.1-кестеде
көрсетілген.
3.3 Өнімнің сапа деңгейін ... ... ... ... ... мен сапасын
бағалау үшін сапа көрсеткіштерінің келесі негізгі топтардың номенклатурасы
қолданылады:
- тағайындау ... ... ... ... көрсеткіштер;
- эстетикалық көрсеткіштер;
- технологиялық көрсеткіштер;
- стандарттау мен сертификаттау көрсеткіштері;
- патентті-құқықтық көрсеткіштер;
- қауіпсіздік көрсеткіштері.
Тағайындау көрсеткіштері құрылымдық және ... ... ... ... ... ... ... өлшемдері.
Сенімділік көрсеткіштер бұйымның өзінің пайдаланушылық көрсеткіштерін
белгілі бір уақыт сақтай отырып, берілген функцияларды ... ... ... ... ... ... уақыты кіреді.
Эргономикалық көрсеткіштер бұйымның адам мен ортамен өзара байланысын
сипаттайды және бұйымның өлшемдеріне, құрастырушы ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіштердің тобына пайдалану қолайлығы кіреді.
Эстетикалық көрсеткіштер бұйымның өзінің ... ... ... белгіде көрсете алу қабілетін сипаттайды. Олар ... ... ... ... ... ... кіреді:
- құрылымның тұтастығы;
- бұйымның көркемдік ... ... сай ... ... сапасы;
- сыртқы бетті таза өңдеу мен қаптау сапасы.
Технологиялық ... ... ... материалдардың,
еңбектің және уақыттың шығындарын ... ... ... ... ... көрсеткіштер тобына кіреді:
- дайындаудың еңбек сыйымдылығының қосындысы;
- жалпы өзіндік құнның ... ... ... және ... көрсеткіштері бұйымда стандартты,
унификатты, бірегей тетіктер мен түйіндерді қолдану ережесін сипаттайды.
Бұйымның ... мен ... ... ... ... ... ... (1) бойынша есептейді:
Кnp’(n-n0) ... n - ... ... түрөлшемдер саны;
n0 – бірегей бөлшектердің түрөлшемдер саны.
Бұйымның патенттік-құқықтық деңгейі екі көрсеткіш арқылы бағаланады:
- патентті қорғау көрсеткіші;
- патентті ... ... ... ... тексеруге экспортқа арналған бұйымдар
жатады.
Қауіпсіздік көрсеткіштері бұйымды қолдану кезінде оның қауіпсіздігін
негіздейтін ... ... сапа ... МЕСТ 15467-70 ... сапа ... ... базалық көрсеткіштер жиынтығымен салыстыруда негізделген
өнім сапасының сипаттамасына” сәйкес анықталады.
Өнімнің сапа деңгейін бағалау бойынша ... ... сапа ... ... мақсатын анықтау;
- сапа көрсеткіштері номенклатурасын ... мен ... ... сапа ... анықтау;
- базалық көрсеткіштерді таңдау;
- сапа деңгейін бағалау әдісін таңдау;
- сапа деңгейін бағалау.
Сапа деңгейін анықтау үшін ... ... ... кешенді және аралас. Сапа деңгейін анықтау ... ... ... Онда ... объекттің әрбір сапа
көрсеткіштерін сәйкес базалық көрсеткіштермен бөлек-бөлек салыстырады. Сапа
деңгейді бағалау үшін формула бойынша қатыстық ... ... Qi – ... сапа көрсеткіші;
Pi – зерттелетін өнімнің көрсеткіші;
Piб – ... ... ... ... ... ... 1-3-сызбалар мен 1-
кесте көрсеткіштеріне сәйкес ... ... - ... номиналды өлшемі
|Көрсеткіш |Қалқан өлшемі, мм, типтері ... | |
| |ОЩ 1, ОЩ2 |ОЩ 3 |
| ... ... ... ... ... |
| | ... | | |
|S ... ... 0,2 |27;17 |± 0,2 |
|B ені ... 0,3 ... ... |± 0,3 |
| |300 | ... | |
|L ... ... 0,3 ... 100 ... |± 0,3 |
| |300 | ... | ... ... ... ... ... ... жұмыс сызбалары бойынша өлшемдегі қалқандар дайындауға болады.
Қалыңдығы 22 мм ... енін 400 ... ... емес етіп ... Қалқандағы біріктіру элементтерінің номиналды өлшемдерімен шектік
ауытқулары 1-3-сызбалармен ... ... ... ... ... 2 ... ... қалыңдығы 22 мм қалқанға қолданыстағы ... ... ... 17 мм кем ... ... 1,8 мм ... ал қалыңдығы 17 мм қалқандарға көлденең ось бойымен ұзындығы ... кем ... ... 1 мм ... ... ... ... 17 мм кем емес, диаметрі 1,8 мм қапсырма шегемен бекітіледі. Ағаш
сапасы мен ... ... ... А және Б маркасына бөлінеді (3 кестені
қараңыз).
2-кесте -ОШ-1 және ОШ-2 қалқандардың номиналды өлшемдерін салыстыру
|Сапа ... ... ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... |Qi |
|S ... ... ... |1 |
|B ені ... ... |1 |
|L ... ... ... |1 |
3-кесте - ОШ-3 қалқандардың ... ... ... көрсеткішінің аталуы |Зерттелетін |Базалық ... |
| ... ... ... |
| ... |көрсеткіші |Qi |
|S ... |27;17 |27;17 |1 |
|B ені ... ... |1 |
|L ... ... ... 100|1 ... өсуі ... ... ... формула (2)
қолданылады, ал көрсеткіштің ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіш Qi бірге тең немесе үлкен болса, онда ... ... ... ... ... тең ... ... болады. Ал
егер кіші болса, онда өнім сапасының деңгейін анықтаудың кешендік ... ... - ... элементтерінің өлшемінің сапа корсеткіштері
|Көрсеткіш|Біріктіру элементтерінің өлшемі, мм ... | |
| | |
| ... 27 мм/22 мм ... 17 мм ... |
| ... ... |қалқандардың |
| |ОЩ 1 |ОЩ 2 |ОЩ 3 |ОЩ 1 |ОЩ 2 |ОЩ 3 |
| ... |
| |А |Б ... ... ... ... және кері ... ... және кері рейка |
|және күңгірттене |рейка енінің ½ өлшемінен ... 2/3 ... ... ... ... ... жіберілмейді. |жіберілмейді. ... бар, |Бет ... 8 мм ... ... және кері ... ... ... |жіберілмейді, кері жағына |рейка енінің ½ өлшемінен |
|бітіскен және ... ... ½ ... ... ... ... 25|
|бітіспеген, түсіп|астам, бірақ 25 мм аспауға |мм аспауға тиіс. ... ... ... | ... ... | | ... және | | ... | | ... | | ... |Бет ... болмау керек. |Беттік және кері жақтарға |
| ... ... ... ... ... ені 0,3 мм |
| ... 0,3 мм ... ... ... ... |
| ... ... 1/5 астам |ұзындығының 1/5 астам |
| ... ... ... ... ... |Бет ... болмау керек. Кері жағында рейка енінің 1/5 |
| ... ... 1/3 ... аспау керек. |
|Қалташа, майлану;|Бет жағында болммау керек. Кері жағында есепке ... қос ... ... | ... ... | | ... | | ... |Бет ... ... ... ... ... ... дағы, |Кері жағында есепке | ... ... | ... бояуы, | | ... | | ... | | ... | | ... ... жер |Бет ... ... мен ұзындығы 8 мм аспау қажет. Кері|
| ... ... ... ... |Бет ... ... керек. Кері жағында тақтайша |
| ... мен ... 3/1 ... ... ... |
| ... мен ... ... ... |
| |Бет ... ... 0,5 |Бет ... тереңдігі 1 мм |
| |мм ... ... ... |артық тақтайша енінің ½ |
|Жаңқа, сынық, |1/10 бөлігінен астам ... ... ... пен ... ... пен ... |ендікте жіберілмейді. |
|сыдырынды, бұдыр,|жіберілмейді. | ... | | |
| ... ... ... ¼ ... тереңдікте, |
| ... 1/5 ... ... ... ... ... ... |Бет жағында болмау керек. Кері жағында былай: ... ... ... 2140 ... бойынша шектеу нормасы ... ағаш | ... мен | ... ақау | ... | |
| |А |Б |
| ... 30%-і ... 50%-і ... ... |
| ... ... ... 1/3 бөлігінен астам |
| ... ... ... ... ... ағаш ... мен ... ақауларына жол
берілмейді. Талшықтардың бұлғақтауы,бұралуы,көзшелері,жалған өзегі,еңістігі
есепке ... А ... ... үшін ... бет ... ... 2 ақаудан, Б маркалы қалқан үшін 4 ақаудан артық болмауға тиіс.
Қалқандағы тақтайша ені 25 мм-ден кем және 70 ... ... ... ... ... ... оның типі, маркасы, ені мен ұзындығының
өлшемі, қалыңдығы және осы ... ... ... ... ... үлгілері:
ОЩ 3 типті Б маркалы 1200×600×27 мм өлшемді бір қабатты қалқан:
ОЩ 3-Б-1200×600×27 МСТ 28015-89
ОЩ 2 типті А маркалы 400×400×27 мм ... бір ... ... ... ... МСТ ... Өнім ... сипаттамалары
Қалқандарды қайың, көктерек және өзінің ... ... ... ... жағынан көктерек ағашынан кем түспейтін басқа жұмсақ
жапырақты жыныстардан және қалқан жапырақты ағаштар ... ... мм ... ... қайың ағашынан жасалады.
- Қарағай және балқарағай ағаштарынан ... ... ... жасайды. Көлденеңіндегі ... ... бет ... ... ... ... кем емес болу ... Тақтада әр түрлі типтегі ағаш тақтайшалары болмауға тиіс.
- Б маркалы қалқандарға МСТ 19414 ... ... ... ... ... қолдануға болады.
Тұтас негізде төсеуге арналған Б маркалы ОЩ 3 типті қалқандарда
тақтайшаларды ұзыннан ... ... ... ... ... ... үшінші тақтайшасы тұтас болу тиіс.
- ОЩ 1 және ОЩ 2 типті ... ... ... А ... ... ... мм, Б маркалы қалқаны үшін-0,5 мм аспауы
тиіс.
- Қалқан ағашының дымқылдығы (8±3) % болуға тиіс.
- Қалқанның іргелес жиектерінің ... ... 100 ... 0,15 мм аспауға тиіс.
- Қалқанның бет жағындағы жайпақтықтың ауытқуы 1000 мм кез ... 2 мм ... ... Ағаш ақауын шектеу нормаларымен тақтайшаларды ... ... ... болуы қажет.
- Б маркалы қалқанның бет жағындағы жартылай бітіскен, бітіспеген,
түсіп жатқан, шіріп жатқан, ... және ... ... ... ... ... жұқа ... мен желімделуге жатады.
- Б маркалы тақта үшін бет ... ... ... саны ... ... нормасы ағаш ақаулары мен өңдеу ақауларына сай рейка тетіктері
үшін шектеу ... ... ... ... ... Сау ... жаңқа, сынық, бөлінді, сыдырынды, бұдыр, түйреме,
жарықшақ және қалқанның бетіндегі 8 мм ... ... ағаш ... ... тығыздағышпен тегістелуі тиіс.
- Қабыршақшаларға шірік, бітіспеген, түсір жатқан, шіріп жатқан,
шіріген және ... ... ... ... ... ... су өткізбейтіндіктен төмен емес
желімдермен орындалуы тиіс.
- ОЩ 3 типтік қалқандарда желімен жабыстыру беріктігінің шегі 6,0 ... ... ... төмен болмауға тиіс.
- Желімдік материалдарды тұрғын және қоғамдық ғимараттарда ... КСРО ... ... ... ... керек.
- Қалқандар әрлеусіз жасалады.
МСТ 7016 бойынша Rқалқандары беткейінің кедір-бұдырлығыеың өлшемі
мына ... ... ... ... ... бет жағында;
- 320-қалқандардың кері жағында және жиектерінде.
- Қалқандардың жалған өзекшесі, ... ... ... ... ... ... шел ... көгеруі,
қоңырқайлануы бар мөлдір жабынды тақтайшалар түсі бойынша таңдалуға тиіс.
- Қалқан жиегіндегі бет ... ... ... ... ... үшін ... ... нормаларынан аспауға тиіс.
- Дайындаушы мен тұтынушының келісімі ... ... ... ... ... ... Таңбалаудағы өнім сапасының қамтамасыз ету
Қалқандардың әр қорабына ... ен ... ... тиіс немесе
жуылмайтын бояумен мөртабан түрінде анық таңбалау түсірілуі тиіс. Ол мына
мазмұнда болу керек:
- дайындаушы мекеменің аты ... ... ... ТББ ... нөмері;
- қалқанның шартты белгісі;
- ағаш тегі;
- қалқандардың жекелей саны мен шаршы метр өлшеміндегі саны.
3.6 Буып-түю өнім сапасының ... ... ... ... бет ... беттестіріліп жұпталып бумаға
саынуға тиіс. Қорап салмағы 40 кг ... ... Әр ... ... бір ... бір ... бір текті ағаш, бір
өлшемдегі ... ... ... Қораптар көліктік пакеттер ... ... МСТ 3560 ... болат таспалармен, МСТ 3282 бойынша
сыммен, МСТ 17308 бойынша ... ... ... ... ... ... ... материалдармен буылады.
3.7 Қабылдауда өнім сапасының қамтамасыз ету
Қалқандарды топтармен қабылдайды. Топ деп, бір тип, бір ... ... ... сапа ... бір құжатпен рәсімделген қалқандар
есептеледі.
Сапа туралы құжатта мыналар көрсетіледі:
- дайындаушы мекеменің аты, мекен-жайы;
- қалқандардың типі мен ... ағаш ... ... жекелей саны және шаршы метр өлшеміндегі саны;
- дайындау ... айы, жылы (топ ... осы ... ... ... ... мен тұтынушының келісімімен анықтайды, бірақ ол
тәуліктік өндіру көлемінен аспау керек. Қалқандардың 1.1.3, 1.1.4, 1.3.2-
1.3.11, 1.3.16-1.3.18 – тармақтарының ... ... ... үшін ... ... баламалы белгілеріне қарап таңдамалы бір сатылы бақылау
жүргізіледі. Қабылдауды ақау деңгейі 4% ... ... ... ... ... ... бақылауы мына ретпен өткізіледі:
- қалқандарды осы топ үшін таңдау көлемінің ... ... ... ... ... МСТ 18321 ... ... іріктеу
әдісімен таңдалып алынады;
- таңдалған әрбір қалқанның осы стандарт талабына сәйкестігі
тексеріледі және ақаулы қалқандардың саны ... ... ... саны осы ... үшін ... ... және
жарамсыз деп тану санымен салыстырылады;
6) Егер іріктелгендердің ішінде ақаулы қалқан саны ... ... ... тең ... топ ... Егер ... ішінде ақаулы қалқан саны ақаулау санымен тең
немесе артық болса, топ ... - ... ... ... ... көлемі ... ... ... саны |Ақаулау саны |
|280-ге дейін |13 |1 |2 ... аса 500-ге |20 |2 |3 ... |32 |3 |4 ... аса ... |50 |5 |6 ... | | | ... аса ... | | | ... | | | ... ... ... бірі сынақтан қанағаттанғысыз нәтиже берсе,
топ қабылданбайды. Сол қалқаннан кесіп алынған үш ... ... ... ... мәні әрі ... ... сынақ нәтижесі
ретінде қабылданады, мұндайда әр ... ... ... 1.3.13 – тармағында
белгіленген 90% шегінен кем болмауға тиіс.
Қалқандарды 0.01 м ... ... ... ... және ... ... ... айдар енін ескермей-ақ бет жағы бойынша
анықтайды. Ауытқу ... ... ... ... ... бақылау әдістері
Таңдалған қалқандарды жекелеп тексереді. Қалқандардың ұзындығын, енін
бет жағы бойымен МСТ 15876 ... ... ... ... ... өлшеуішпен және МСТ 11358 бойынша көрсеткішті қалыңдық
өлшеуішпен тексереді.
Қалқан қалыңдығын ... және ... ... 10-15 ... ... ... өңделген жазықтықтарымен 0,1 мм дәлдікте
өлшейді.
- Ағаштың тұқымы мен ақауын ... ... Ағаш ... мен ... МСТ 2140 ... бағалап, өлшейді. Бұтақтар өлшемін тетіктің ... ... ... ... жанасатын аралықпен анықтайды.
- Тақтайша (қылқан жапырықты ағаш) көлденеңіндегі жылдық ... ... МСТ 13494 ... ... ... жанаспа мен тақтайша
қабаты арасынан транспортир көмегімен градуспен өлшейді.
- ОЩ 1 және ОЩ 2 ... ... ... ... ... ТШ ... бойынша щуптармен өлшейді.
- Ағаш дымқылдығын МСТ 16588 бойынша анықтайды.
- Қалқанның іргелес ... ... ... МСТ ... ... жиегімен оған қойылған бұрыштауыш арасындағы ең үлкен
саңылауды өлшеу ... ... ... 100 мм сүқгішпен өлшенеді.
- Қалқан жазықтығынан ауытқу МСТ 8026 бойынша ... ... мен ... ... ... ... ... ең үлкен саңылауды өлшеу
арқылы бет жағы бойынша анықталады.
- ОЩ 3 типті қалқандардағы желіммен жабысу беріктігінің ... ... 15613.1 ... ... Қалқан беткейінің кедір-бұдырлығын МСТ 15612 бойынша немесе белгілі
ретпен эталон мен салыстыру ... ... ... мен сақтауғы сапаны қамтамасызету
Қалқандар көліктің осы түрінің жүк тасуының қазіргі ережелеріне
сәйкес кез-келген ... ... ... ... ... ... қалқандар буып-түйілмей-ақ
жабық контейнерлермен тасылуына жол беріледі.
- Қалқандарды тасымалдау кезінде механикалық зақымдану, ... ... ... шарттар сақталуы тиіс. Қалқандарды үйіп тиеуге
және лақтырып түсіруге болмайды.
- Қалқандар ... ... ... ... ... 60% ... жағдайда, дымқылдану, саңырауқұлақ және бунақденелілермен
зарарланбайтындай болып сақталуға тиіс.
10. Қолданудағы сапаны ... ... ... ... ... және қайың ағаштарын ғана
қолдануға рұқсат беріледі. А және Б таңбалы бітеусіз қалқандардан төселген
еденді Б маркалы ... ... ... ... ... болады. Қалыңдығы
27 және 22 мм қалқандарды еден аралығына, ал ... 17 мм ... ... ... Еден жабынының бір қабаты ағаш қалқандары тқрғын қабылдауда
стандарттар талаптарының сақталуына ... ... ... өмірлік циклінің сатысына сәйкес мелекеттік қадағалау
объектісін таңдауды негіздеу
Стандарттау ... ... ... ... ... ... ... дегеніміз – стандарттау, метрология және
сертификаттау бойынша уәкілетті мемлекеттік органның іс-әрекеті.
Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... “Техникалық реттеу” Қазақстан Республикасының Заңы;
- “Өлшеу бірлігі ... ... ... ... СТ РК 1.16-2000 “Стандарттар, техникалық шарттар, метрологиялық
ережелер мен нормалар талаптарының ... ... ... өткізудің негізгі мақсаты болып табылады:
мемлекет қызығушылықтары мен ... ... өнім ... ... ... және оның ... өмірі мен денсаулығына, қоршаған
ортаға қауіпсіздігін қамтамасыз ету сауалдарында қорғау.
Мемлекеттік қадағалау Қазақстан ... ... ... ... кез-келген сатысында, заңды және физикалық
тұлғаларда іске асырылады
Тексеру ... ... ... ... екі ... инспектор мен сарпшы-аудитордан тұратын комиссия кәсіпорынға
келді. Сарапшы-аудитор дайын өнімді ... ... ... зертханасында бақылау мақсатында келді.
Мемлекеттік инспектор тексерілетін объектке ... ... МЕСТ 12786-80 ... ережелері мен таңдамаларды таңдау әдісі”
нормативті техникалық құжаттармен танысады. ... ... ... ... ... ... ... танысады. Ақпараттарды
талдап, ол кәсіпорын басшылығы сапа деңгейін жоғарлату облысында ... ... және ... ... ... ... табылмағаны туралы қорытындылар жасайды.
Тексеруге бір тоңазытқышты үлгісін таңдап алып, мемлекеттік инспектор
тексеру жоспарын ... ... ... ... НТҚ-да ешқандай
бұзышылықтар анықталмады. Таңдаманы ... ... ... мен ... зертханасының басшысының болуымен іске асырылады.
Таңдаманың әрбір бірлігі кәсіпорынның техникалық ... ... ... ... ... ... рәсімделеді. Таңдама қалған
өнімнен бөлек алынып, ... ... ҰССО ... ... ... жүргізудің алдында мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істеуінде
және нормалы дәлдікпен бақылауды өткізуге дайындығында көз ... ... ... сапа көрсеткіштері бойынша жүргізілді:
- функционалды өлшемдер;
- қолданылатын материалдар;
- сертификттау ... ... ... ... бақылау;
- мемлекеттік органдарға заңды және физикалы тұлғалармен нормативті
құжаттардың белгіленген міндетті ... және ... ... ... ... ... ... ұсыну.
Дипломдық жұмыстың берілген бөлімі МЕСТ 12786-80 “Қабылдау ережелері
мен таңдамаларды таңдау әдісі” міндетті ... ... ... ... үрдісін сипаттауға арналған. Мемлекеттік қадағалаудың
объектісі - өнімнің өмірлік циклының ... ... еден ... бір
қабаты ағаш қалқандары тқрғы.
Еден жабынының бір қабаты ағаш қалқандары ... ... ... ... ... ... ... болсын үлкен көңіл
бөлінеді. Өйткені еден жабынының бір қабаты ағаш қалқандары ... ... ... ... ... ... және тұтынушыға тікелей
жіберіледі.
4.2 Мемлекеттік қадағалауды іске асыру үрдісі
Мемлекеттік қадағалауды өткізудің алдында, тексеруді ... ... ... ... ... ... ... бойынша Басқарудың мемлекеттік инспекторы кәсіпорының ТББ-да
дайын өнімді ... ... ... ... ... ... өткізуге тапсырма алды. Тексеру жоспарлық болып
табылады және ҚР ... ... ... мемлекеттік қадағалаудың
тоқсандық жоспарымен сәйке ... ... ... ... ... ... атына тексеруге тапсырма дайындалады
(тексеру өткізу ... ... ... , ол ... ... мемлекеттік
қадағалаудың аумақтық органның тексерулерді есепке алу журналында ... ... ... құжаттардың талаптарының сақталуына
тексеруді өткізу кезінде, тексерілетін ... ... ... ... өлшеу және сынау құралдарының жағдайы мен жабдықталуы
тексеріледі.
5 Өнімді сынау
5.1 Сынаққа жататын сапа ... ... ... ... ... бір қабаты ағаш қалқандары болып оның ... сапа ... ... ... ... ... жолмен табылған параметрлер тәуелділігі негізінде- тағайындалу
көрсеткіштері болып табылады.
Еден жабынының бір ... ағаш ... ... көрсеткіштері
(5.1- кестесінде көрсетілген талаптарға сай болды тиіс.
5.1.1-кесте - Еден жабынының бір қабаты ағаш қалқандары ... ... ... өлшемі, мм ... | ... |
| ... 27 мм, 22мм ... ... 17 мм ... |
| ... ... |
| |ОЩ 1 |ОЩ 2 |ОЩ 3 |ОЩ 1 |
|1 ... ... қондырғы УПУ-1М |1 |120 000 |120 000 |
|2 |Шу мен ... ... ВШВ 003/М2 |1 |250 000 |250 000 |
|3 ... ... ... СОС |1 |3 000 |3 000 |
|4 ... квадрант КО-10 |1 |35 000 |35 000 |
|5 ... ... ... |2 |23 000 |46 000 |
|6 ... тіркеші РПС-2 |1 |700 000 |700 000 |
|7 ... ... Ц 4311 |2 |14 500 |29 000 |
|8 ... М67 |1 |17 500 |17 500 |
|9 ... МО ... кл. 0,15 |1 |16 220 |16 220 ... |Үлгілі манометр МО д. кл. 0,4 |10 |31 000 |310 000 ... ... ... В7-21А |2 |28 850 |57 700 ... ... ... ... |1 |18 900 |18 900 ... ... ... Р4833 |1 |21 000 |21 000 ... ... ТЛ |1 |6 500 |6 500 ... ... Э 514 |1 |3 600 |3 600 |
| ... | | |1 634 420 ... жабдықтар – бұл жабдықтарға жұмсалатын қаржының
мөлшерін сынау жабдықтарының жалпы сомасынан 1 ... ... ... есептеу техникасы – бұл сынау зертханасының ... ... ... ... ... ... 9 ... және шарашылық инвеньтарлар - өндірістік ...... ... т. б., ...... ... және т. б. жатады. Бұлардың шығын мөлшерін жабдықтардың
жылғы сомасынан 20 пайыз мөлшерінде алуға ... ... ... ... қордың элементтерін есептегеннен кейін нәтижелерін (8-кесте)
келтіреміз.
8-кесте -Негізгі өндірістік қор
|№ |Аталуы ... ... ... |
|1 ... үй |350 000 |
|2 ... жабдықтары |1 634 420 |
|3 ... ... |16 344,2 |
|4 ... ... ... |147 097,8 |
|5 ... және ... ... |326 884 |
| ... |2 474 746 ... ... ... ... ... есептеу
Сынау құралдарын салыстырып тексеру бойынша жұмыстарды ... ... ... ... тексеру таңбалары алынады.
Олардың құны кесте 9 келтірілген.
9- ... - ... ... ... дайындауға кететін шығындар
|№ |Аталуы ... ... ... ... |
| | | |тг |тг |
|1 ... ... |2 |1 728,00 |3 456,00 |
|2 ... |548 |75,00 |41 100,00 |
|3 ... |1 452 |83,00 |120 516,00 |
| ... |2 002 | |165 072,00 ... ... сынау зертханасын құжаттамамен қамтамасыз ету ... ... ... ... шығындар (10-кестеде) ұсынылған.
10-Кесте - Нормативтік құжаттарды сатып алуға ... ... ... ... құны ... бағасы, |
| | | | ... |
|1 ... |3 |300,00 |900,00 |
|2 ... |6 |453,00 |2 718,00 |
|3 |ҚР ЕР, МИ |2 |600,00 |1 200,00 |
|4 ... |3 |821,00 |2 463,00 |
|5 ... |1 |1 921,00 |1 921,00 |
|6 |ҚР СТ |14 |872,00 |12 208,00 |
| ... |29 | |21 410,00 ... ... ... ... ... Электр жарығына бір
айда кететін шығынды ... ... = ...... = 9 240 ... А – жарықталатын аудан, м2;
Э – бір ... ... бір ... ... ... ... – бір айда жағылатын жарық уақыты, сағат;
БЭ – ... ... ... 10 ... және ... кететін шығындар:
ШС = Ж⋅НС⋅2⋅ККС ⋅БС ’ 7⋅20⋅2⋅266⋅1 = 74 480 тг
(5)
Мұндағы: Ж – жұмысшылардың саны;
НС - әрбір жұмысшыға ... ... ... – бір ... ... жұмыс күндер саны (266 күн);
БС – судың 1 м3 бағасы;
Бір айда жылуға кететін шығындар:
ШЖ = V⋅Ш⋅БЖ⋅720 ’ 210⋅30⋅2⋅10-4⋅720 = 907,2 ... V – ... ... ... ... - 30 ккал - 1 м3 ... ... жылудың мөлшері (СНиП);
БЖ -2⋅10-4 тг – 1 ккал/сағ;
720 – бір айдағы сағаттар саны ... ... ... ... жылу үшін ... = V⋅Ш1⋅БЖ⋅У ’ 210⋅15⋅2⋅10-4⋅720 = 453,6 тг
(7)
Мұндағы: V - ... ... ... көлемі, м3;
Ш1 - 15 ккал - 1 м3 желдетуге кететін жылу шығыны ... ... - 2⋅10-4 тг – 1 ... бір ... ... істейтін уақыт, сағат.
Есептелген электр энергиясы, жылыту, желдету, суға жұмсалатын
шығындар ... ... ... - ... ... ... ... ... ... ... |
|1 ... ... |110 880 |
|2 |Су және ... |74 480 |
|3 ... |10 886,4 |
|4 ... |5 443,2 |
| ... |201 689,6 ... ... зертханасын аккредиттеу қаражаты
Сынау зертханасын аккредиттеу бұл заңды тұлғаның жүзеге асыратын
қызметін нормативтік ... ... ... заң жүзінде растау.
Аккредиттеуге кететін шығындар (12-кестеде) көрсетілген.
12- Кесте -Аккредиттеу кезіндегі шығындар
|№ |Жұмыстардың ... ... ... ... |
|1 |СЭС ... алу |553,00 |
|2 ... жұмысшыларын аттестаттау |2 670,00 |
|3 ... ... |9 000,00 |
|4 ... ... ... және |253 828,00 |
| ... тексеруді өткізу | |
| ... |266 051 ... ... ... ... ... есептеу. Зертханада
7 қызметкер, оның біреуі зертхана басшысы.
13- Кесте - Жұмысшылардың жалақысы
|№ |Маман қызметі ... ... ... |Барлық |
| | | ... ... ... |
| | | ... ... ... |
| | | ... ай | | |
|1 ... ... |1 |2 |70 000 |140 000 |
|2 ... ... |2 |2 |60 000 |240 000 |
|3 ... |2 |2 |60 000 |240 000 |
| ... | | | | |
|4 ... |2 |2 |60 000 |240 000 |
| ... | | | | |
| | | | | |860 000 ... ... ... ЕАҚ 21% құрайды.
ӘС=0,21⋅860000=180600
Ендігі есептелетін қаражат зертхана эталондарын жыл сайын салыстырып
тексеруге жұмсалады. Салыстырып тексеруге алынатын ... құны ... ... - АҚ ... ... ... ... |Аталуы ... ... ... |
| | | ... ... тг |
|1 |Әмбебап үшкір тескіш қондырғы |1 |50 874 |50 874 |
| ... | | | |
|2 |Шу мен ... ... ВШВ 003/М2 |1 |115 040 |115 040 |
|3 ... ... ... СОС |1 | 200,4 |200,4 |
|4 ... ... КО-10 |1 |16 540 |16 540 |
|5 ... динаметр ДОРМ-3-0,1 |2 |9 840 |19 680 |
|6 ... ... РПС-2 |1 |277 000 |277 000 |
|7 ... ... Ц 4311 |2 |6 980 |13 960 |
|8 ... М67 |1 |2 233,33 |2 233,33 |
|9 ... МО ... кл. 0,15 |1 |16 220 |16 220 ... |Үлгілі манометр МО д. кл. 0,4 |10 |578,45 |5 784,50 ... ... ... В7-21А |2 |4 036,25 |8 072,50 ... ... ... ... |1 |1 076,72 |1 076,72 ... ... ... Р4833 |1 |3 229,31 |3 229,31 ... ... ТЛ |1 |387,07 |387,07 ... ... Э 514 |1 |425,36 |425,36 |
| ... | | |552 650,69 ... Кесте - АҚ АФ “ҰССО” сынау зертханасының жалпы шығындарының қосындысы
|№ ... ... ... ... |
| | ... |
|1 ... ... қор |2 474 746 |
|2 ... ... таңбаларын дайындау |165 072,00 |
|3 ... ... ... алу |21 410,00 |
|4 ... жұмсалатын шығындар ... |
|5 ... |266 051,00 |
|6 ... ... жалақы |1 282 600 |
|7 |АҚ ... ... ... ... |552 650,69 |
|8 ... ... ... |2 670,00 |
| ... |4 724 889,29 ... ... аккредиттелген сынау зертханасын ұйымдастыруға кеткен
жалпы шығындардың қосындысы 4 724 889,29 теңгені құрайды. ... 10 ... ... мен ... орталығы” өндірістік өнімдерді
сынақтан өткізгеннен кейін түсетін табыс 7 000 000,0 ... ... ... ... ... – бұл жылғы кірістерден шығындарды шегергенде
қалған баға.
Жылғы жалпы пайда=7 000 000,0-4 724 889,29=2 275110,71 ... ... ... 20% корпоративтік табыстық салық бюджетке төленуі
тиіс. Қалғаны таза пайда болады, ол кәсіпорында қалады (Пт). Таза пайданы
өндірісті нығайтуға, жаңа ... ... ... ... ... ... ... пайда=2 275110,71-455022,142=1820088,57 теңге.
Тиімділік
Бағдарламаның, жүйесін немесе құралдың жылғы таза пайдасын барлық
шығындарға бөлсе тиімділік ... ... ... ... 12% кем ... ... 39%
(8.3.1)
Шығындардың өтеу мерзімі
Өтеу мерзімі М=Ш/Пт (тиімділіктің кері шамасы). Бұл көрсеткіш 8.3
жылдан кем болуы тиіс.
(8.3.2)
Сапа жүйесін талдаған ... ... ... есептей
отырып, біз келесідей қорытындыға келеміз: жоба орындалу үшін қажетті қор
көлемін анықтадық және де жобалау ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар жобаны енгізу кезіндегі жалпы
шығындар мен пайда мөлшерін есептеп шығардық. Жобаның өзін-өзі ақтау
мерзімі 2 жыл 6 ай, ал жоба ... 39% ... ... ... келтірілген.
16-кесте - Техника-экономикалық көрсеткіштеp
|Көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... уақыт |2 ай ... ... ... саны |7 адам ... ... |7 ... ... ... ... ... пайда ... ... |39% ... өтеу мерзімі |2,6 |
9 ... ... ... ... ... ... ... қорғау бөлімі МСТ 12.1.005-88
«Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жұмыс аймағының ауасына
қойылатын жалпы санитарлы-гигиеналық талаптар», СНжЕ II-12-77 ... ... ... СНжЕ 23-05-95 ... және ... СНжЕ ... ... қарсы нормалар», СНжЕ 21-01-97
«Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі», МСТ 13761-68
«Ғимараттардағы өндірістік шулары зерттеу және есептеу», МСТ 17187-81
«Шуөлшегіштер. Жалпы техникалық ... мен ... ... ... «Өндіріс орындарының микроклиматына қойылатын гигиеналық
талаптар», МСТ 23426-79 «Шу. ... ... ... ... мен
қадағалау кабиналарының дыбыстық оқшаулауды өлшеу әдістері», МСТ 12.1.013-
78 «Электр қондырғыларын қондыру ережелері» талаптарына сәйкес орындалды.
Бұл дипломдық ... ... ... ... ҚР 2007 ... ...... Заңы «Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексіне» сәйкес
қаратырылған. Қарастырылып отырылған сынау зертханаларының өндірістік
ауданы.
Жұмыс орнының жағдайын ... және ашық жер деп ... ... яғни ... ... кәсіпшілік ішіндегі газбен жылыту
және ауаны кондиционерлеу үшін БК-200 кондиционерлер қолданылады. Ашық
алаңда жүмыс істейтін еңбекшілер тобы үшін ... ... ... ... ... ... тұрмыс бөлмелері
қарастырылған. Олардың құрамында душ бөлмелері жуынуға арналған, таза және
арнайы жұмыс киіміне арналған ... киім ... ... т.б кіреді.
Химикаттар дайындау және олармен жұмыс жасау кезінде көзілдіріктер,
шаңға қарсы рестораторлар кию керек.
Зертхана территориясында әр түрлі жарықты талап ететін, едәуір ... ... ... ... мен жабдықтар бар. Сондықтан
зертханада территорияның прожекторлы жарықтандыру және әрбір жұмыс орны
және бөлмелерді жергілікті жарықтандыру қолданылады. Сонымен қатар,
прожекторлы жарықтандыруда ... ... әуе ... ... аз ... тасталады. Технологиялық жабдықтарды
орналастыру жағдайларының көбінде немесе жұмыс орындау жағдайында
жарықтандыру территориясында шырақты тіректер орнатуға болмайды және
прожекторлы жарықтандыру жүйесі болып ... ... ... ... ... ... саналады. Жарықтандыру
территориясында тым жағымсыз көлеңкелер пайда болады, олар заттарды қарауға
кедергі жасайды. Бірақ та егер ... ... ... иілу ... және
қондыру биіктігін дұрыс таңдаса, онда олар анағұрлым азаяды.
Прожекторлы жарықтандыруды жобалау кезінде алаңның бұрыштарына 10
метр биіктікті М1 және М 2 ... ... ( ... ... қажет және
мүмкіндігінше біркелкі жарықтандыру 5 метрден кіші емес жасалыну қажет,
себебі цех күні- түні жұмыс ... және де ... өте ... ... ... ... ... қызметкерлердің
жұмысқа қабілеттілігі мен денсаулығы қамтамасыз етіледі.
Өнеркәсіп алаңының және сыртының ауасын ластауды тоқтататын негізгі
шаралар төмендегідей:
- технологиялық, транспорттық және ... ... ... ... ашық көру ... ... ... мен механизмдердің жұмыс істеу
жағдайларын жою;
- құралдарды жүктеу және толтырып тастауды жіберу;
- камералар мен жинақтарда жиналған қалдықтарды уақытында ... ... ... ... ... ... Олар үнемі тазаланып, желдетіліп, залалсыздандырып отырылуы
керек.
Адамдардың ұзақ отыратын бөлмелері жылыту құрылғыларымен, табиғи
механикалық немесе аралас желдетілумен жабдықталуы қажет.
Бұрғылау бригадаларында ... ... ... ... болу ... мен қызмет көрсетуші персонал арнайы киіммен, аяқ киіммен
және қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілуі керек.
Жұмыс ... мен аяқ ... ... ... ... ... ... факторлардың мөлшері мен шамасы оның өндірістік үрдістерінің
спецификациясына байланысты.
Тиімді жұмыс жағдайын құру үшін ... ... ... ... ... ... беретін өндірістік санитария
сұрақтары және өндірістік жарақат пен кәсіби ауруларды төмендету қатері
мәселелері зор маңызға ие болады.
Инженер аталынған сұрақтардың мәнін, негізгі ... ... ... ұйымдастыру бойынша, қойылған функцияларды дұрыс орындау үшін
білулері қажет.
Желдетудің ... ... ... ... ... станцияларда жиналған газда күкірт сутегі болғанда оны жалпы
алмасу желдетуімен шығарады.
9.2 Діріл
Діріл деп – ... ... ... мен ... ... ... ... бірег діріл ол периодты механикалық қатты дене
тербелістері (16- 2000Гц). Дірілдің екі түрі бар:
Агрегаттардың, ... ... ... ... ... ... және ... тәрізді, серіппелі ортада
механикалық тербелістегі қозғалыста таралады.
Дірілдің адам ағзасына әсер ету ... оның ... ... ... ... ... мен жиілктері.
Дірілдің адамға әсерін, адамдың физиологиялық қасиетімен, жиілік
спекторымен анықтайды. Өте ... ... 6...9 Гц ... ... ... ... 10....25 Гц жиілікті диапазондағы діріл діріл
әсері кезінде ... ... ... ... арқылы әсер етеді. Иықтан иыққа х осьі
арқылы әсер етеді. Арқадан ішке қарай у осьі арқылы. Тігінен әсер ... z осьі ... әсер ... резонанс 20-30 Гц;
Көз резонанс 60-90 Гц;
Іш, кеуде резонансы 3,-3,5 Гц.
Дірілді нормалау МЕСТ 12.1.012-90 өндірістік діріл стандарты.
Жұмыс істеу ... ... 2 ... ... 40 минут үзіліс береді, түскі
астан соң 40 минут үзіліс береді
Сонымен ... ... ... қондырғыларға және бақылау
өлшегіш аспаптарға және құрылыстық конструкцияларға өте қауіпті, ол
қондырғы бөліктерінің тозуына, конструкциялардың деформацияға ұшырауына,
аспаптардың ... ету ... ... және ... дәл ... өз ... ... жағдайларға алып келеді.
Дірілді сипаттайтын негізгі параметрлер:
1) ығысу амплитудасы;
2) тербелі жылдамдығы (1 секунд тербелістік нүкте ... ең ... ... ... ... діріл көздері: көлік, жүк көтеру крандары, эксковатор,
перфоратор және тағы басқалары. Дірілдің тербелі көзіне сәйкес жергілікті
және ... боп ... ... ... коллективті және жеке басты болып бөлінеді.
Өз кезегінде ... ... ... ... ... ... оларға әсер
етуінде және олардың таралу жолдарында әсер ететін ... ... ... ... ... 2 – ге ... ... дірілдейтін
объектісімен байланысы кезінде және дірілі бар объектімен оператордың
байланысы жоқ жағдайдағы қорғаныс заттары мен әдістері. Қорғаныс ... ... ... виброөшіру;
- виброоқшаулау.
Вибродемпферлеу- діріл энергиясын басқа энергия түріне аудару. Дірілді
төмендету мақсатында пластмасса, линолеум, резеңке пайдаланады.
Виброөшіру- тербелмелі жүйеге ... ... ... жүйе ... ... ... 0,1-0,2 мм- ден аспауы тиіс. Әдіс ауыр құралдар үшін
пайдаланады.
Виброоқшаулау- машина мен легіз арасына серпімді байланыс: серіппе,
рессор, резеңке ... ... ... ... ... ... дірілге қарсы қүресу түрлері ол қолғап, аяқ киімдер және
тіреулермен пайдалану.
9.3 Электр қауіпсіздігі
МСТ ... ... ... 400 ... дейін жиілікте тұрақты
және айнымалы токпен жұмыс істейтін электр ... ... ... ... ... және ... жерлену мен нулдену арқылы электр
қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.
Электр қондырғыларының қорғаныс жерлену мен нулденуін келесі шарттарға
сәйкес орындау керек :
- айналмалы токтың ... ... 380 ... ... ... ... ... болған кезде міндетті түрде болу керек.
- МСТ 12.1.013-2005 құжатына сәйкес қауіпті және аса қауіпті
жұмыстарда ... ... ... ... 42-380 В ... ... 110-440 В аралығында болған кезде міндетті түрде болу керек.
Электр қондырғыларында ... ... ... алғашқы кезеңде табиғи
жерлегіштер қолданылуы керек.
Жерлегіш мен нулдену қорғанысқа ... ... ... ... арнайы жасақталған құралдарды пайдалану керек, немесе құрылыс
металликалық, электромонтаждық конструкцияларды қолданған жөн. Нулдегіш
өткізгіштер ретінде алғашқы ... ... ... ... ... керек .
Жерлегіш қорғаныс пен нулденуге қолданатын өткізгіштердің материалы,
конструкциясы мен размері, жылдың барлық мезгіліне және механикалық пен
химиялық әсерлерге тұрақтылықты қамтамасыз ету ... мен ... ... ... ... (10.1– ... ... электр тоғымен зақымдалуына токтың шамасы адамның денесі арқылы ... ... ... ... және ... орта әсер етеді. Электр тоғымен
зақымдалу негізінде адамның денесі арқылы өтетін токтың жолы мен әсер ... ... ... ... ... ... ... - Кернеу мен токтың рұқсат етілген деңгейлері
|Ток |Нормаланған|Ia тогы әсер ету ... ... ... ... |шама |рұқсат етілген деңгейлер |
| | |0,01 |0,1 |0,2 |0,3 |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... ... |22-34 |21-25 |60-40 |0,1 |
| |Iб 140-174 |21-23 |20-24 |60-40 |0,1 |
| |IIа ... |18-22 |60-40 |0,2 |
| |IIб ... |16-20 |60-40 |0,2 |
| |III 290 |16-18 |15-19 |60-40 |0,3 |
| |аса | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... ... |23-25 |22-26 |60-40 |0,1 |
| |Iб 140-174 |22-24 |21-25 |60-40 |0,1 |
| |IIа ... |19-23 |60-40 |0,2 |
| |IIб ... |18-22 |60-40 |0,2 |
| |III 290 |18-20 |17-21 |60-40 |0,3 |
| |аса | | | | ... Өрт ... және ... қауіпсіздігі
Сынау зертханасында істейтін жұмысшылар үшін техника қауіпсіздігі
бойынша нұсқаулық жасалады. Нұсқаулықтың әр ... ... ... ... ... ... әр ... жағдайларды болдырмау
мақсатында жұмыс алдында, жұмыс кезінде, жұмыстың соңында қандай
жағдайларды сақтау керектігі толық қарастырылады. Нұсқаулық келесі түрде
болады:
Өрт сөндіру және ... ... ... ... тез ... ... заттармен сынақ зертханасында жұмыс істегенде
жұмыс, кермелеу желдетуінің қосылған кезінде жүру керек.
2) зиянды буды және газды ... ... ... кермелеу
шкафының жармасы түсірілген кезінде жүргізілу керек.
3) желдету жұмыстың алдында жасалу керек, және де бөлме толық
желдетуі тиіс.
4) ... ... ... ... ... ... сымдарының
және жерлену құрылғысының жұмысқа жарамды кезінде жүргізілуі тиіс.
5) егер де қандай да бір өрт ... ... онда ... ... өрт ... ... ... кәсіпорынның өрт сөндіру қызметіне
дереу хабарлау қажет.
6) зертханадағы барлық ... ... ... болу ... заттың құрамы көрсетілуі тиіс.
7) зертханада алғашқы медициналық көмекті көрсетуге, қолды
кесіп алған ... ... ... жиынтығынан құралған қорапша болу
керек.
8) зертханада мына жағдайларға рұқсат берілмейді:
а) жұмыс үстелдерін және ыдыс-аяқ тұратын ... ... ... ... ... заттармен толтыруға;
ә) бұл сұйықтықтарды ашық жылытатын аспаптардың жанына қоюға;
б) өртке тез жанатын және ... ... ... ... ... ... осы сұйықтықтардың қалдықтарын қаяуға құюға;
г) өртке тез жанатын заттармен киімді тазалауға және еденді жууға;
ғ) шкафты, үстелді, еденді кірлетуге;
д) токқа қосылып ... ... және ... ... ... ... кезінде тез жанатын және көп мөлшерде жылуды бөлетін
реактивтерді бірге сақтауға;
и) жұмыс орнында темекі тартуға және тамақтануға;
9) ... ... ... жасаған кезде қорғану
айлабұйымдарын қолданып жүргізу қажет (көзәйнек, қолғап, алжабқыш, халат).
Тыйым салынады!
10) шоғырланған қышқылды араластырған кезде, қышқылды әр қашан
суға құю ... Бұл ... ... ... ... ... өйткені
реакция жулы бөлу арқылы жүреді.
11) жұмыс барысында ... ... бір ... ... ... ... су құятын жерге құйылуы керек.
12) жұмыс соңында мыналарды тексеру қажет:
а) құбыршүмек ... па ... ... ... электр жабдықтары, сынау жабдықтары, жарықтандыру және т.б.
аспаптардың өшірілуін тексеру қажет;
б) ... ... емес ... ... ... қажет.
9.6 Өндірістік жарықтандыру
Табиғи жарықтандыру адамдардың үнемі болатын өндірістік
ғимараттарда қолданылуы керек. Табиғи жарықтандыру қабырғалық, төбелік,
аралас (төбелік және ... ... ... ... жарықтану деңгейімен, объектінің айқындылық
фонымен, жарықтықтың таралуымен және объектінің бұрыштық өлшемімен
анықталады. Бөлменің кез ... ... ... ... ... коэффициентімен (ТЖК) сипатталады, себебі табиғи жарықпен
жарықтандыру күннің бұлттануына байланысты тәулік, жыл бойына тұрақты емес.
СНиП ... ... ... ... ... шарттары
өнеркәсіптік кәсіпорындарда көз жұмысын талап ететін жұмыстарға,
адамдардың физикалық және ... ... әсер ... ... жарықтандыру маңызды роль атқарады. Өндірісті
жарықтандыруда келесідей негізгі талаптар қойылады:
- жарықтандыру жеткілікті және көзбен жасау жұмысының
көрсеткішіне сәйкес болу керек;
- жарықтандыру біркелкі, ... ... ... ... ... фон айырылып, кейбір контрастылығы болу керек;
- жарықтың шығатын жері ... көру ... ... жұмысшылардың жарықтануының беткі деңгейі уақыт аралығында
тұрақты болу керек;
- ... ... ... жасанды жарықтандырудың
электрожарықтандыру қондырғылары қауіпсіз болу керек.
Жобаланып отырған кәсіпорындарға табиғи және жасанды жарықтандыру
қатысады. Табиғи жарық (күн ... ... ... ... ... ... ... керекті және біркелкі жарықтануын
туғызуға мүмкіндік береді.
Табиғи жарықтандыру табиғи жарықтандыру коэффициентімен сипатталады.
Табиғи жарық коэффициентінің ... ... СНиП 2-4-79 ... ... жарықтандыруды жобалау нормалары“ да келтірілген.
Жасанды жарықтандыру электр көздерінің көмегімен жүзеге
асырылады.Жұмыс орындарындағы жарықтандыру СНиП 2-4-79 негізгі нормативтік
құжатымен келісіліп нормаланады және объект ... ... ... ... аз ... соғұрлым көру қысымы көп болады да,
ел одан күшті жарықтандырылуы керек.
Жұмыс қабаттарындағы жарықтандыруды өлшеу үшін өлшеніп отырған жарықты
үздіксіз люксометр деп аталатын ... ... ... ... құралдар
қолданылады.
Жобаланып отырған кәсіпорындарда жарықтандыруды бақылау жылына екі ... ... ... ... ... ... ... байланысты, сонда
дәлдігі жоғары орындарда 25 лк төмен болмау керек.
Бөлмелерде жалпы электр қуатымен жарық беру үшін НОБ ... ... ... ... қондырғының есебін еі кіші жарықты беруге
есептейді. Мұнай ... ... ... ... ... ... Оларды тек қана жарылуға қарсы түрде,
магниттік қуаттары 50,40, 12 Вт шығарады. 6 метр биіктікте мұнараның
аяқтарында 4 жарықбергіш орнатылады. (53 м, ... ... ... ... ... ... бар, шығардан 4 метр биіктікте және мұнараның
екі ... 2,5 м ... ... Шу және ... ... ... шекті деңгейі
Шу – уақыт бойынша жүйесіз өзгеретін, әртүрлі ... және ... ... ... 8.055.79 ... агрегаттың негізгі шулы сипаттамасы
ретінде дыбыс қуатының октавалы деңгейі болып табылады.
Отандық өнеркәсіп акустикалық өлшеу ... ... ... ... ... ... ең көп қолданылатындар: шу және діріл өлшегіші ИШВ-1,
ол 10-нан 8000 Гц-ға дейін дыбыс қысымының ... ... 130 дБ ... деңгейін және діріл жылдамдығымен діріл үдеткішін өлшейді.
Зертханадағы шу технологиялық жабдықтардың, құрылғылардың, электрлік
машиналардың, істеу ... және ... ... ... ... ... ... қаттылығын субъективті қабылдау, дыбыстың материалдарымен
жұтылу және кедергілер арқылы өту қабілеті тербеліс жиілігіне байланысты.
Сондықтан, акустикалық зерттеулер мен есептеулер ... ... ... білу ... Өрт ... есепте
Бір қабатты ғимараттардың бөлмесінің өлшемдері 35x30x4,9 м
өртті сөндірудің бірінші құралдарын есептеу. Есепке жүгіне отырып, ... ... ... ... өрт ... бөлменің 40-50 см2 ауданында
орналасуы керек. Сонымен S бөл=35·30=1050 м2 ... бар ... N=S ... ... ... яғни ... = ... жүгіне отырып,бөлмелердің биіктігі 4м-ге дейін болған жағдайда
әрбір 9 ... ... ... өртхабарлағыштары қажет,Яғни 35/9=4
хабарландырғыш.
Өртті автоматты түрде сөндіру үшін УАП-А типті пневмопускісі бар газ
типті 2-АУП өрт ... ... ... ... ... қалдықтарды есептемегенде 114В2 хладоник негізгі қосалқы
массасын келесі формуламен анықталады.
m= V·q·k
(8)
мұндағы: V-қорғалатын бөлменің көлемі, м3
q-заттың нормативтік массалық өрт сөндіргіш
шоғыры(В=0,22кг/м3 категориялы ... ... ... ... кету кесірінен хладонның
шығынын ескеретін коэфициент(к=1,2)
Бұдан V=35х30х4,9 =5145 ... ... ... м3 тең болу ... ... жарықтандыруды есептеу
ОСЗ-ның табиғи жарықтандыруын жобалау қажет, мұнда орта дәлдікті
жұмыстар орындалады. Өндірістік орындардың ені А = 15 м , ... Б = ... ... Н = 10 м. Төбе жағы ... ... кафельмен жабылған,
шағылыс коэффициенті 0,4 және 0,5 сәйкес. Бетондық еденнің шағылыс 0,3.
Көрші ғимарат 30м орналасқан және оның биіктігі, цехтың 15 ... ... ... Алматы қаласы, Армянская көшесі 5А үйі.
ОСЗ-ның жарықтандыру үшін жаланды шынылы болатты түптеушелі шеттік
терезелер ... ... ... IV ... ... ... ... е = 1,5 тең деп аламыз. Алматы қаласы 45º солтүстік,
мұны IV жарықтық белдеушесіне жатқызуға болады, ол үшін ... ... m = 0,7, ол ... коэффициенті C = 0,65, онда
табиғи жарықтың есептелген ... ... ... тең ... ... ... ... ауданын мына қатынасқа
байланысты орнатады:
F = (eр S· K1 ·K2) / (100· K3· ... ... ... ... ... ... және ... беті терезенің жоғарғы жағындағы ара қашықтық денгейіне
қатысты болады:
B = h – (h1 - h2), м ... = 9 – ( 1,4 – 0,8) = 8,4 ... h1 = 1,4 м - ... жоғарғы жағынан төбеге дейінгі ара
қашықтық,
h2 = 0,8 м – ... ... ... ... = 27\15 = 1,8 және АВ = 16\8,4 = 1,9 қатынасы үшін терезе жарығының
сипаттама ... мына ... ... ... көрші ғимаратпен қараңғылату коффициентін қатынасы а\h =
30\15=2,
мұнда a – ... ... ... ара биіктігі h - қарсы тұратын
ғимараттың биіктігі терезенің төменгі шегін есептей отыра. Берілген жағдай
үшін k2 =1,1
Жалпы жарық өткізу ... ... ... ... шаң шығаратын,
түтін немесе ыс бірдей шынылау кезінде болатты ұшқысы k = 0,4 құрайды.
Орта өлшенген қабырға, төбе және еден ... төбе және ... ... ... Керіліс коэффициенті төбе үшін
к4=2,4, қабырға үшін к4=2.1, еден үшін к4 = 1,4. Орта өлшенген көрініс
коэффициентінің беті:
( k41 + k42 + k43 ) / 3 ... = (2,4 + 2,1+ 1,4) / 2 = ... ... жиынтық ауданы:
Ғ=(0,71·400·9,5·1,1)\(100·0,4·1,97) = 23,4 м2 ,
(9.7.2.5)
Жалпы аудан терезенің 23,4 м2 құрайды, бір терезенің ауданы 2·2,4 =
4,8м2 ... ... ... ... саны ... ... ... микроклиматты есептеу
Желдету өндіріс ғимаратындағы санитарлық-гигиеналық жағдайларды
қамтамасыз ететін негізгі құрал болып табылады. Ол өндірістік ғимараттардан
жанды ... ... ... ... жою үшін ... ... ... мәні
бойынша жалпы алмасатын және жергілікті болып бөлінеді, ал бөлмеге таза
ауа беру тәсілі бойынша табиғи және механикалық болып бөлінеді.
Жалпы ... ... ... ... ауа бір ... ... қанша
рет жаңаратының көрсететін ауа алмасудың (л/г) еселігін сипатттайды.
K=Стж Vғ, л/г ,
(9.2.7.6)
мұнда Стж - 1 ... ... ... ... ауа ... (м3/сағ),
V- ғимарат көлемі.
Өндірістік ғимаратындағы ауа алмасуды есептеу.
Артық жылуды жою үшін ауа ... ... үшін ... енгізуге қажетті
ауаның мөлшері м/сағ:
Стн = 3,6 Q / C(tнел-tнет)*Унел ,
(9.2.7.7)
мұнда бөлмедегі Q- артық жылу Вт,
С - құрғақ ... ... = tи Д и / кг ... нет = ... ауаның температурасы, º С
t нел = келетін ауаның температурасы, º С
Унет = температураға байанысты кететін ауаның тығыздығы ... ... 60 м ені 50 м ... 9 м. ... ... ... пен ... қаратылған бір жағының терезелер саны 5. Әрбір
терезе ... 5 м². ... ... 20 м, ... 2 ... орташа жылу сиымдылығы С= 0,46 кДж/мк.
Зертхана жарық нұсқауының қуаты бір ... 70 кВт ... ... ... 0,8-ге тең. ... ... ... N= 85кВт жойылатын ауа үшін жазғы температурасы
t нет =26 0С, t нел= 18 oС қыста. Жылу өткізгіш материалдық ... ... ... ... жылу мөлшері 49 болу керек. Адамдар саны 120 сағатта
механикалық цех ғимаратындағы ... ... ... мөлшерін анықтаймыз.
Электроқозғалтқышпен жұмыс істейтіндерден бөлінетін жылу мөлшері Вт.
Q = φ . N , м3 ... φ -0,3 ... ... ... ... қуаты, Вт.
Q 2 = 0,3·85·103 Вт,
мұнда φ-коф. ... ... ... - жарық нұсқауының қуат.
Q = 0,8 ·40 = 48 ... ... ... жылу ... ... 4 = q · n,
(9.2.7.10)
мұнда q=116-80Вт бір адамның жылу шығыны, n-адам саны
Q 4= 11· ... ... үшін күн ... ... ... ... ... ал
жазда мына түрде аламыз.
Q 5 = F·q·k
(9.2.7.11)
мұнда F -терезе ... м² Q c- e m2 ... ... ... ... дипломдық жұмысты қорыта келгенде қазіргі заманғы өндіріс - жоғары
сапалы өнімнің өндірісі. Ал сапа мәселесі өте ... ... ... ... әлеуметтік-экономикалық, инженерлі-технологиялық, экологиялық,
халықаралық сияқты түрлі аспектілер шоғырланған. Халықаралық стандарттарды
енгізу, ... ... ... ... ... ... өндірістің тиімділігі мен өндірістік ұжымның әл-ауқатын
жоғарылатуға, ... ... ... шығу ... тездетуге және
заманға сай өндіріс әдістемесін енгізуге шығындарды қысқартуға көмектеседі.
Кез келген өнім өндіргенде оның сапасы адам өміріне тікелей байланысты
екендігін ... ... ... ... ... адам өнім болсын, қызмет
көрсету түрі ... ... ... ... ... ... өнім шығаруға міндетті шарттың бірі ол шикізатты дұрыс
таңдау мен өндірістің ... ... ... ... ... шаралар мен ережелерді сақтау, химиялық заттарды дұрыс
пайдаланып, ... тыс ... ... ... ... ... ... кезде сапаға байланысты тиімді әдісті пайдалану керек.
Сапалы еден жабынының бір ... ағаш ... ... ... ... ... сәйкес, талаптар бойынша өндірілуі керек және ... ... ... ... ... сызбалары бойынша сәйкес болу
керек.
Міндетті сертификаттауға жататын өнімдердің ... ... ... ... ... бір ... ағаш ... тқрғы өнімдер адамның
өмірі, ... ... ... мен ... орта үшін олардың
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ... ... ... ... ... ... ... жабынының бір қабаты ағаш қалқандары ... ... ... ... ... ... ... міндетті сертификаттауға жататын өнімдердің тізіміне
байланысты” сәйкес жүргізіледі.
Еден жабынының бір ... ағаш ... ... ... мен
сертификаттау кезінде, оның нормативтік құжаттарымен және қауіпсіздікті
қамтамасыз ... ... ... ... беретін
сипаттары, техникалық регламнттері, ТШ, ... ... ... сай ... ... ... ТІЗІМІ
1 «Квалиметрия, управление качеством, сертификация» - ... ... ... ... Е.С. ... качеством», Учебное пособие.- ... – 547 ... ... Г.Д. Метрология, стандартизация және сертификация негіздері.
М.:2003, – 223 с.
4 «Сапа менеджменті әдістері» РИА. Стандарттар және сапа. М.,2005.
5 Джордж С., ... А. Total quality ... (TQM). ... ... ... 2002, – 556 ... ... Т.Р., Қапанова А.К. Нарық экономикасы жағдайындағы
кәсіпкерлік іс-әрекетінің экономикалық негізі. ... ... ... негіздеме- Алматы ҚазҰТУ,2001, – 222 с.
7 ҚР Заңы “Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті ... ... ... А.Ф., ... Л.Л. ... ... в машиностроении: Учебник
для ВУЗов – М.: Машиностроение,1999, – 331 с.
9 Мусин, «Еңбекті қорғау», ҚазҰТУ, Алматы, 1995.
10 Санитарно-эпидемиологические ... и ...... требования к эксплуатации персональных компьютеров,
видеотерминалов и условиям работы с ними» от 18 августа 2004 года N ... Р СТ ... СМЖ және ООС ... ... ... ... Сапа ... жүйесі –Талаптар.
13 ИСО 9004:2000 Сапа менеджмент жүйесі. ... ... ... СТ РК 3.1-2001 Знак ... Технические требования и порядок
применения.
15 ҚР СТ ИСО 9000-2001 Сапа менеджментінің жүйелері. Негізгі ... ... ҚР СТ ИСО ... Сапа ... ... ... ҚРСТ 3.0 -2001 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сертификация
жүйесі. Негізгі жағдайлар.
18 ҚРСТ 3.4 - 2003 ... ... ... ... ... ... талаптар. Жалпы жағдай.
19 ҚР СТ 1.12 – 2000 ... ... ... ... ... мен ... жалпы талаптар.
20 МЕСТ 12.1.007-76 Еңбек қауыпсіздігінің стандарттар жүйесі. Қауыпті
заттар. Жіктелуі және қауыпсіздіктің жалпы талаптары
21 МЕСТ 28015-89 Еден ... бір ... еден ... ... МЕСТ 14087-88 ... ... ... ресурсын шыіындайтын өнім
Мұнда өнім техникалық немесе моральдік тозғанша пайдаланылады.
Пайдалану кезінде ... ... ... тағайындалуы бойынша шығындалады.Мұнда оны қайта өңдеу
үрдісі бола ... ... ... мен табиғи отын
Шығын-далатын бұйымдар
Материал-дар мен өнімдер

Пән: Сертификаттау, стандарттау
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 40 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Алекс» ЖШС ыдысқа құю бөліміне сапа менеджмент жүйесін әзірлеу және енгізу негізінде сапаны басқару процесін жетілдіру70 бет
«Алматы экстертиза» ЖШС жағдайында өнім сапасын талдау66 бет
Құрылыс материялдарын сынау лаборатория жағдайында өнім сапасын талдау65 бет
«Шымкент май» ААҚ-ның басқару құрылымы21 бет
Нанотехнология туралы16 бет
"Жаңа ақпараттық технологиялар" зертханасы9 бет
"Прикаспийский Центр Сертификаций" ЖШС-нің сынау орталығында кабельді сынау және оған сертификат беру процедуралары47 бет
"Қаражанбасмұнай СІТІС" ААҚ44 бет
KEGO ААҚ персоналының еңбекақысын ұйымдастыру37 бет
«алматы құс» аақ-ның несиелеуді ұйымдастыруын талдау18 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь