Бес және жеті жас аралығындағы балалардың ұлттық тілді меңгеруі

КІРІСПЕ

І Бөлім. Теориялық бөлім

1.1 Сөйлеу туралы отандық жіне шетелдік психологтардың көзқарастары.
1.2 Бес пен жеті жас аралығындағы балалардың сөйлеу процесінің даму деңгейі.

ІІ Бөлім. Эксперименталдық бөлім

2.1 Зерттеудің мақсаты, міндеті, болжамы.
2.2 Зерттеу әдісіне сипаттама.
2.3 Зерттеу нәтижелерін талдау, қорытындылау.

Қорытынды

Пайдаланған әдебиеттер
Зерттеудің өзектілігі: Еліміздің егемендік алуы әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуымызға байланысты көптеген өзгерістер әкелді. Солардың бір көрінісі психология ғылымының елімізде дамып келе жатқандығы.
Осы психология ғылымына байланысты өзінің көзқарасын заманымыздың ұлы ғалымы көрнекті қоғам қайраткері АльбертЭнштейн Швейцариялық психолог Жан Пиажеге жазған хатында былай деген екен. Менің физикама қарағанда сіздің психологияңыз әлдеқайда күрделірек сияқты, адам аралық қарым-қатынастардың өркениеті болатын 20 ғасыр психология ғасыры болуы тиіс деген екен.
Жаңа үшінші мың жылдыққа қадам басқан адам баласы ғылым білімді адамның қоршаған ортамен, табиғатпен үндестігін танытып отырған бүгінгі психология ғылымының ерекше мәнге ие екендігі даусыз, яғни психологиы ғылымынсыз өркениеттің өріне қол соза алмайтынымыз анық. Бүгінгі таңда психология ғылымының қырықтан астам саласы бар.
Сонымен қатар бүгінгі күнгі техниканың дамуы және заман талабына сай білім жүйесінің енгізілуіне байланысты өскелең ұрпаққа тәлім-тәрбие беріп, олардың білімдерін барынша жоғарғы сатыға көтнруді және де ғылымдағы теориялар мен қағидаларда басшылыққа ала отырып психологиялық зерттеулерді жаңа бағытта жүргізуді заман талабы қажет етіп отыр. Осы бағыттағы тиісті мақсаттарды жүзеге асыру үшін, бүгінгі менің тақырыбыма арқау болып отырған психология ғылымындағы таным процестерінің бірі сөйлеуді қарастырамыз.
Осы сөйлеуге байланысты мен өзімнің курстық жұмысымның тақырыбын Бес және жеті жастағы балалардың сөйлеу ерекшеліктері деп алдым.
Зерттеудің мақсаты: Бес және жеті жас аралығындағы балалардың сөйлеу ерекшеліктерін анықтау.
1. Ахутина Т.В. Порождение речи. Нейролингвистический анализ синтаксиса. – М., 1989
2. Амонашвили Ш.А. В школу – с шести лет. –М., 1986
3. Асылханова М.А. Психология. Алматы., 2004
4. Алдамұратов А. Оқушылардың грамматикалық ұғымдарды меңгеру психологиясы: Психол. ғ.к. дисс… автореф. –Алматы., 1983
5. Аймауытұлы Ж. Психология. Алматы “Рауан” 1995
6. Богасловский В.В., Ковалева А.Г., Степнова А.Г. Общая
психология
7. Богин Г.И. Уровни и компоненты речевой способности человека: Учебное поспбие. – Калинин, 1975
8. Веккер Л.М. Психические процессы: В 3 т. –Т. 3. –Л., 1981
9. Венгер Л.А. Педагогика способностей. –М., 1973
10. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. – Т. 3. –М., 1983
11. Выготский Л.С. Собрание сочинений, В 6 т. –Т. 2. –М., 1982
12. Выготский Л.С. Собрание сочинений, В 6 Т. –Т. 6. –М., 1984
13. Жарықбаев Қ. Жантану негіздері. Алматы., 2002
14. Жарықбаев Қ. Психология. Алматы “Білім” 1993
15. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. –М., 1982
16. Истомина З.М. Развитие памяти: Учебно – методическое
пособие. –М., 1978
17. Исенина Е.И. Дословесный период развития речи у детей. –Саратов, 1986
18. Карпова С.Н., Труве Э.И. Психология речевого развития ребенка. –Ростов-на-Дону., 1987
19. Люблинская А.А. Мұғалімге бастауыш мектеп оқушысының психологиясы жөнінде.
20 . Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2т. –Т. 1. –М., 1983
21. Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека. Введение в психологию. – М., 1974
22. Лурия А Р. Язык и сознание. - ., 1979
23. Немов Р.С. том І, ІІ, ІІІ. Психология. –М., 2003
24. Павлов И.П. Полн. собр. соч., изданне второе дополн., том ІІІ, книга вторая, м,-л., 1951
25.Раттер М. Помощь трудным детям. –М., 1987
26. Старжинская Н.С. Формирование синтетического чтения у детей 6 лет// Вопросы психологии. –1988.
27. Сеченов И.М. Избр. философ. и психол. произ., -М., 1947
28. Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина. Практикум по дошкольной психологий. –М., 2000
        
        Тақырыбы: Бес және жеті жас аралығындағы балалардың ұлттық тілді меңгеруі
Мазмұны
КІРІСПЕ
І Бөлім. ... ... ... туралы отандық жіне шетелдік психологтардың көзқарастары.
2. Бес пен жеті жас аралығындағы балалардың сөйлеу ... ... ... ... ... ... мақсаты, міндеті, болжамы.
2. Зерттеу әдісіне сипаттама.
3. Зерттеу ... ... ... ... өзектілігі: Еліміздің егемендік алуы ... және ... ... ... ... өзгерістер әкелді.
Солардың бір көрінісі психология ғылымының елімізде дамып келе жатқандығы.
Осы психология ғылымына байланысты ... ... ... ... ... қоғам қайраткері АльбертЭнштейн Швейцариялық психолог Жан
Пиажеге жазған хатында былай ... ... ... физикама қарағанда сіздің
психологияңыз әлдеқайда күрделірек сияқты, адам аралық қарым-қатынастардың
өркениеті болатын 20 ... ... ... болуы тиіс деген екен.
Жаңа үшінші мың жылдыққа қадам басқан адам баласы ... ... ... ортамен, табиғатпен үндестігін танытып отырған бүгінгі психология
ғылымының ерекше мәнге ие екендігі даусыз, яғни ... ... ... қол соза ... ... ... таңда психология
ғылымының қырықтан астам саласы бар.
Сонымен қатар бүгінгі күнгі техниканың дамуы және заман ... ... ... енгізілуіне байланысты өскелең ұрпаққа тәлім-тәрбие беріп,
олардың ... ... ... ... көтнруді және де ғылымдағы
теориялар мен қағидаларда басшылыққа ала отырып психологиялық зерттеулерді
жаңа бағытта жүргізуді заман ... ... етіп ... Осы ... ... ... асыру үшін, бүгінгі менің тақырыбыма арқау болып отырған
психология ғылымындағы таным процестерінің бірі ... ... ... ... мен өзімнің курстық жұмысымның тақырыбын Бес және
жеті ... ... ... ... деп алдым.
Зерттеудің мақсаты: Бес және жеті жас аралығындағы балалардың ... ... ... 1. Сөйлеудің процестеріне байланысты
2. Сөйлеуге қатысты әдістеме қолдану
3. ... ... ... жас ... ... ... ... Бес және жеті жастағы балалар.
Зерттеу пәні: 202 қазақ балабақшасындағы бес және жеті жастағы балалар.
Зерттеу әдісі: ... ... жету үшін ... Г.А және ... ... ... ... Бұл жұмыста бес және жеті жас аралығындағы балалардың
сөйлеу ... ... ... ... даму дәрежелері ашылып
көрсетіледі. Зерттеу баланың ... ... ... ... ... ... жасайды.
І Бөлім. Теориялық бөлім
1. Сөйлеу туралы отандық және шетелдік психологтардың көзқарастары
Тіл , сөйлеу ежелден бері жеке ... да, ... ... дамытып
жетілдіруде аса маңызды рөл атқарады.Сөз ойлы да, мәнерлі де болуы тиіс.
Әйтпесе, ол ... ... жете ... ... ... ... мірдің оғындайң екен дейді. Ескі ... ... ... ... ... “Ақылдың көркі тіл, тілдің көркі сөз” деп
тауып айтқан. Тіл ... жеке ... ... ... ... ... ... айналады. Ал жеке адамның жеке санасы да сыртқы
ортаның ықпалымен оқу-тәрбие ... ... ... ... ... Бұл ... дамуы бір-бірімен шарттас. Адамдардың арасында
қатынас құралы ретінде ... ... ... оның ... ... ... адам ... психологиялық көрсеткіші де. Тіл адамды
қимыл-әрекетке де итермелейді .Бұл оның атқаратын екінші ... бұл екі ... ... тығыз байланысты болады. Олар үнемі қатарласа,
бірі екіншісін демеп, кейде қарама-қарсы бағытта жүріп отырады. Мәселен,
мұғалім ... ... ... ... ... ... ... мұғалім
келді ма? деген сөйлем екінші бір адамды осыған ... ... ... адам ... кезінен бастап айналасындағы адамдармен пікірлеседі,
өзінің күнбе-күнгі ... ... ... ... ... меңгереді,
біртіндеп сөздік қоры молайып толықтырылады. ... ... бала ... жеке ... үлкендерге еліктеу арқылы үйренеді. Осы кездегі
сөздері көбінесе жеке, нақтылы болып ... Өсе келе өз ана ... ... қорын, сол тілдің ішкі заңдылықтарын үйренеді, кейін есейе
келе тілдің дамуы қоғам ... көп ... ... ... ... құбылыс екенін аңғарады .
Тіл арқылы ойымызды басқа біреуге жеткізуді сөйлеу деп атайды. Сөйлеу
–пікір алысу ... жеке ... ... ... ... Бір ... ... сан алуан формалары болуы мүмкін. Сөйлеу жеке адамдардың
арасындағы ... ... ... ... ... ... үшін қызмет етеді.
Сөйлеу процесі арқылы адам өзінің білімін практикалық ... қана ... ... ... ғасырлар бойы жинақталған қоғамдық
тәжірибені меңгеруге де мүмкіндік алады. Ойдың тілі сөз. Біз сөз ... неше ... ... сыртқа білідре аламыз. (М.Жұмабаев)
Сөзді қабылдау және оны ... ... ... ... ... ... тұрып, оны ұғынуға болмайды. Жеке сөздерді қабылдаудың өзі оны
ұғынуды қажет етеді. Қабылдау мен ... бір ... ... ... іске ... ... ... сөйлеу аппаратында,
адамның мәнерлі қозғалыстарында түрліше реакция тудырады. Мәселен, бұйрық
интонация бойынша іс ... ... ... ... немесе
келіспеушілік білдіреді. Адамға тән сөйлеу әрекетінде екі сипат болуы шарт.
Бұларсыз сөйлеу өзінің қызметін ... ... ... Мұның біріншісі –
сөйлеудің мазмұндылығы, екіншісі – оның мәнерлілігі ... ... ... ... ол өзіндік сөздік мәнін жояды. ... ... ... ... ... ... ... Ойы таяз кісі бос
сөзді болады, оның сөзіде айқын, таза болмайды.
Сөздің ... ...... ... кезіндегі эмоциялық қалпын
білдіре алуы, яғни әр бір сөйлемді өзінің сазымен айта алуы.
Халық ... ... ... ... мірдің оғындайң екен дейді.
Мәнерлі сөйлей білудің мұғалімдік мамандық үшін ... зор. А.С. ... ... ... ... ... өзіңіздің еркіңізді, сіздің
мәдениетіңізді, сіздің жеке ... ... ... ... ... -
дейді.
Сөйлеу әрекеті тиісті анатомиялық аппараттардың (тіл, ерін, таңдай, ауыз
қуысының бұлшық еттері т.б.) ... ... ... ... ... әрекеті үлкен ми сыңарларының анализдік, синтездік қызметінің
нәтижесі. Бұл, біріншіден сөйлеу ... ... ... ... ... ... нәзік талдаудан; екіншіден, сөздік
сигналдаpдың бөлшектенген элементтерін ... ... ... ... ... И.П. Павлов былай түсіндіреді: Егер
айналадаға дүниеден алынатын ... ... бен ... ... ... болып табылатын болса, онда тіл ең ... ... ми ... ... ... ... ... – сигналдардың сигналы болып табылады. Олар ... ... ... да, ... ... ... ал бұл ... ғана тән ең жоғары ойлауды құрайды.
Француз ғалымы Брока адамдардың ми ... сол жақ ... ... ... ... ... ... сөйлей алуын басқарып тұратын
жүйке орталығы бар, ал ... ... ... ... ... ... т.б.) бірлескен қызметін қажет етеді дейді. Неміс ғалымы
Бернике ... ... ... есту ... сол жақ ... самай бөлігінің
арт жағына орналасқан жүйке орталығының қызметіне байланыстылығын айтады.
Ішкі сөйлеу туралы И.М.Сеченов былай ... ... ... ... ойы
сөзбен немесе сыбырлап сөйлеумен немесе тіпті тілдің қозғалуы еріннің
жыбырлауымен ... ... өзі ... ... жиі ... Мен ... де білемін: ойымның ауыздың ... ... ... ... яғни ауыз ... тілдің бұлшық еттерінің ... ... өте жиі ... Барлық жағдайда да басқалардың алдында бір ойға
баса назар аударғым келсе, оны алдымен дереу сыбырлап айтып ... ... өте ... ... ... ... ... адам әр кез өз ойлауының
мазмұнын жақсы біліп отырады, сондықтан ішкі ... ұзақ ... ... ... де ... туралы анықтама беретін болсақ бұл пікір алысу процесінде адамның
белгілі тілді өзінше пайдалана ... ... адам ... ... ... ... ... дүниесінен ерекшелендіріп тұратын негізгі жан қуаты.
Сөйлеу жеке ... ... ... түсінуді реттестіру үшін екінші
біреуді танып білу, оған әсер ету үшін ... ... Бұл ... ... ... ... ... байытып қана қоймай, сонымен ғасырлар
бойы жинақталған қоғамдық тәжірибені меңгеруге де мүмкіндік алады.
Адамға сөйлеу ... екі ... ... ... ... ... ... дұрыс атқара алмайды. Мұның біріншісі – сөйлеудің мазмұндылығы.
Сөйлеудің мазмұндылығы дегеніміз ... ... ... ... ... оның мәнерлілігі делінеді. Сөйлеудің мәнерлілігі
дегеніміз – ... ... ... ... ... білдіре алуы. Сөйлеу
адамның басқа адаммен қарым-қатынас жасау процесі болып табылады. ... көп ... ... хабар алуға және оны беруге мүмкіндігі болмайды.
Сөйлеудің түрлері үлкен екі ... ... және ішкі ... ... ... сөйлеудің өзі ауызша сөйлеу және жазбаша сөйлеу болып, ал ауызша
сөйлеудің өзі диалог және монолог болып ... ... ...... негізгі түрі болғандықтан оның қалған түрлері
де ... ... ... ... ... ... бір түрі – ... Диалогтық сөйлеу дегеніміз екі немесе бірнеше адамның тілдесуі.
Монологты сөйлеу – бір ғана ... ... ... ... ... ... сөйлеуді айтамыз.
Диалог және монолог сөздер көбінесе беттің мимикасының ... ... ... қозғалыстармен қосарланып отырады.
Ауызша сөйлеуде актив және пассив сөздер болады. Актив сөздер ... жиі ... ... ... ... ... пайдаланатын мағынасына түсінгенмен күн
сайын айтылмайтын сөздер.
Сөйлеудің ерекше бір түрі – ... ... ... ... арнаулы
әдістер арқылы меңгерілетін сөйлеудің түрі. Мұны игеру ... ... ... ... адам ... хат ... ... жеткенде,
ауызша сөйлеудің біршама дамыған кезінде ғана пайда бола ... ... адам ... ... ... ... өмір ... не ойлағаны
не істегені туралы білуге және басқа адамға өзінің ойын, ... ... ... жеке бір түрі – ішкі ... Ішкі сөйлеу деп тілдік
материалдар негізінде дауыстамай-ақ сөйлей алулықты айтады. Ішкі ... ... ... ... ... ... адам әр кез өз ойлауының мазмұнын жақсы
біліп отырады, сондықтан ішкі сөйлеуге ұзақ тұжырым ... ... ... ... ... ... ... тұғыдан үш түрге бөлінеді:
1. Коммуникативтік қызмет - адамдардың ... ... ... әрі ... әрекетінде жетекше рөл атқарады.
2. Сигнификативтік қызмет – белгі, таңба, бұл ... ... ... ... ... шыққан.
3. Экспрессивтік қызмет - әрбір адамның сезіміне жағымды әсер етіп
тұрады, сөздерді нақыштап айту мен ой ... ... ... талап
етеді.
2.2 Бес пен жеті жас аралығындағы балалардың сөйлеу процесінің даму деңгейі
Әр бір адам ... ... ... айналасындағы адамдармен
пікірлеседі, өзінің күнбе-күнгі сөйлеу тәжірибесінде тілдің мағыналық жағын
меңгереді, біртіндеп сөздік қоры ... ... ... кезде бала
көптеген дыбыстарды, жеке сөздерді үлкендерге ... ... ... Осы
кездегі сөздері көбінесе жеке нақтылы болып ... Өсе келе өз ана ... ... ... сол тілдің ішкі заңдылықтарын үйренеді, кейін есейе
келе тілдің дамуы қоғам дамуының көп ... ... ... ... ... ... ... сигналдарын дұрыс анализдей алу адам психикасы дамуының түрлі
кезеңдерінде түрліше ... ... жас ... ... ... қайтаратын жауап реакциясы жалпылама түрде яғни ... ... ... ... деген сөзді айтқанда немесе сағатқа қарап
сөйлегенде, сол сағатқа ұқсас ... ... ... ... ... қалай шығып жатқанын дұрыс айыра алмайды. Бұл ... ... ... анализдік, синтездік жұмысы әлі жөнді жетілмегендігін, яғни онда
сөзді дұрыс қабылдау, ... әлі ... ... көрсетеді. Сөзді
жалпылай алу адам ойлауы мен сөйлеуінің ең ... ... Бала ... тілі шығып, жүре бастағаннан кейін біртіндеп ие болып отырады.
Мәселен, “әже су” ... ... ... су бер ” ... ... ... осындай сөздерін ым-ишараларымен жеткізеді. Сөз заттың ... ... ... ... ... меңзеліп айтылады, бала
үлкендермен сөз арқылы байланысқысы келеді. Осындай сөздер оның практикалық
әрекеті мен нақтылы ... ... ... туып ... Баланың алғашқы
кездегі сөзінде зат есімдер көп болады, бұл сөздер айналасындағы заттармен,
адамдармен қатынасында елеулі рөл ... ... ... т.б. ... сөз ... ... ... нәтижесінде бала негізгі ақпараттарды қабылдайды, бұл
баланың жеке дамуы үшін ең маңызды нәрсе. ... ... ... ... ... жүзеге асады. Сөйлесу, сөйлеу мінез-құлықтың ережелері мен
нормаларын балаға ... сол ... бала ... бағынуды үйренеді.
Сондықтан баланың ерте жастан сөйлеуге араласуы кездейсоқ жағдай емес, ... ... ... көп ... ... мен сөздерді түсіну бала дамуының екі жағы іспетті, мұнымен
бала тілінің дамуы түрлі ... әр қилы ... ... ... ... ... тарапынан сәбидің мінез-құлқына
баға беру мен талап қоюда дифференцияны қамтиды. Бұл әрекет бізде баланың
мінез-құлқын ... ... ... ... атап ... ... ... және басқа өз пікірін айтуды
дамытады, анығырақ айтқанда, бала түсіну ... ... ... белгілері мен ньюанстарын дәлірек ажырата алуға үйренеді.
Сөйлеу диалог арқылы баланың ... ... ... ... ... үлкендер бағасының ... даму ... ... ... да бір ... актив және пассив дәрежеде жастан
меңгеруі анық жеке ... ... ... ... тілді жақсы
меңгерген барлық ересек адамның барлығы бірдей өзінің жеке дара қасиетін
сезініп, ... ... ... ... ... жеке дара ... оның
сөйлеуінде қарапайым және бірізді байланыс жоқ.
Бес және жеті жас аралығындағы бала тілінің ... ... ... ... ... өте ... екендігі түсінікті. Бала оларға
үнемі еліктеп, өз бетімен сөз шығаруға талпына бастайды, ол ... ... ... сөзінде байқалған қателіктерді көргіш келеді,
яғни баланың тіл сезімі өте күшті болады.
Жанұяда баланың тілінің дұрыс қалыптасуына жеткілікті ... ... ... оңай хат ... ... жақсы үлгіріп кетеді. Ол үшін
әрбір ... ... әр ... ... аңыз ... жұмбақ,
жаңылтпаш, мақал-мәтел оқып беруі керек. Осындай балалардың ана тіліндегі
сөз қоры 4000-ға ... ... ... ... ... ... ... олардың дұрыс, анық, дәл
сөйлей алуына ... ... бес және жеті жас ... ... ... Ол бұл жаста көбінесе (ата-аналарына) үлкен кісілерге көптеген
сұрақтар қойып, бәрін ... ... ... ... ... бөлім
2.1 Зерттеудің мақсаты, міндеті, болжамы.
Мақсаты: Бес және жеті жастағы ... ... ... зерттеу.
Міндеті: 1) Бес және жеті ... ... ... ... ... Бес және жеті ... ... сөйлеу процесінің
ерекшеліктерін анықтау.
Болжамы: Бес және жеті ... ... ... ... және ... ... мәнге ие.
2.2 Зерттеу әдісіне сипаттама
Біздің курстық жұмысымызда зерттеу әдісіне Урунтаева Г.А және ... ... ... Бұл ... арқылы бес және жеті
жасқа дейінгі ... ... ... ... даму ... ... Зерттеу нәтижелерін талдау, қорытындылау
Әдістемелер
1. Әдістеме. Сөйлеу байланысындығы логикалық және сөздік әсерін ... ... ... ... ... ... мен ... таңдап
алу.
Зерттеуді жүргізу. Зерттеуді бес және жеті ... ... ... ... ... суреттердің көмегінсіз мазмұндай алатындығын
анықтап алады. Ол үшін балаға ертегі мәнерлеп оқып, мазмұнын сұрайды.
Екіншіден. Ертегіні ... ... ... рөлі ... анықтайды. Ол үшін балаға ертегіні суреттермен де байланыстырып
айтады да баладан дәл солай ... ... ... ... ... тек ... ... баяндауын
сұрайды. Балаға ертегінің басты оқиғасын суреттеліп тұрған суреттерді
көрсетіп, айтып беруін ... ... ... ... ... |Қабылданған оқиғалардың | |
| ... ... ... ... ... |Суреттердің | ... ... ... | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... ... ... ... және ... толық түсінген
балалардың саны анықталады. Нәтижелері 2-кестеге толтырылады.
Ертегі мазмұнын дұрыс түсінген балалар ... | | ... ... ... ... ... |
| | | ... |5 |6 ... | | ... | | ... | | ... қабылдауда жіберілген балалардың қателері
3-кесте
| | ... саны ... ... | ... ... | |
| | ... ... |
| | ... |көмегімен |
| | | | ... |5-6 | | ... ... | | | ... | | | ... | | | ... |5-6 | | ... ... |6-7 | | ... | | | ... “Мен қандаймын”
Бұл мектеп жасына дейінгі баланың өзін-өзі бағалау үшін ... ... 3 ... нәтижелерді қолданып, баланың қалай өзін-
өзі қабылдауын және өзін-өзі бағалауын он түрлі жақсы қасиеттер ... ... ... ... ... ... соң белгі түрінде
болады.
Нәтижелердің бағасы
Жауаптың түрі “иә” – 1 балл, “жоқ” –0 балл, ... ... ... ... және ... – 0,5 балл ... саналады. Баланың өзін-өзі
бағалауы барлық балл бойынша анықталады.
Даму ... ... балл -өте ... балл ... балл – орташа
2-3 балл – төмен
1. балл өте төмен
Психологиялық диагностика
3 кесте
“Мен қандаймын ?” әдістемесіне нәтиже
| ... ... ... ... бойынша бағалар |
|п/п |бағалау қасиеттері | |
| | |Иә |Жоқ ... ... |
|1 ... | | | | |
|2 ... | | | | |
|3 ... | | | | |
|4 ... | | | | |
|5 ... | | | | |
|6 ... | | | | |
|7 ... | | | | |
|8 ... | | | | |
|9 ... | | | | ... ... | | | | ... ... ... (бес және жеті жас ... ... сөйлеу дамиды, сұрақтар қояды және сұрақтарға
нақты ... ... ... ... ... ... ... мазмұндай алады. Кейінгі даму сатысында балалар сурет жайлы,
өткен оқиғаларды жоспар ретімен ... ... ... ... дамуы
Мамандықтарды білдіретін зат есімдерді қолданады; заттың сапасын
білдіретін анықтауышты қолданады. Зат ... ... ... дұрыс және нақты мазмұнына сай қолданады. Сонымен қатар,
заттардың атауларын, іс-қимылды, ... ... сөз қоры ... ... сөз ... өз ... қолданады.
Г.А. Урунтаева және Ю.А. Афонькинаның әдістемелері бойынша зерттеу
қорытындысы
Зерттеуге қатысқандар: Мектепке дейінгі бес және ... ... ... ... ... бес және жетіге дейінгі жастағы балалардың
сөйлеу процесінің ... ... ... ... ... отыр. Себебі: мектепке дейінгі бір ден үшке ... ... ... ... қалыптасуына сыртқы және ішкі факторлар
айтарлықтай әсер етеді. Оның дәлелін ... ... ... ... баланың алғашқы балалық кезеңіндегі барлық жетістіктері
ересек адамның ... және ... ... ... ... оның ... мен ... баланы тәрбиелеу мен оқыту
жөніндегі дәйекті қызметпен қамтамасыз етіледі.
Баланың ... ... ... ... ... жинау мен
сүйіспеншілік, қуаныш, қайғы, реніш, ниет білдіру, жақсы көру және ... ... ... ... ... көзі әрі ... ... болып
табылады.
Бір жағдай баланың ми қабығының анализдік, синтездік жұмысы әлі ... яғни онда ... ... қабылдау, түсіну әлі мардымсыз
екендігін көрсетеді. Сөзді жалпылай алу адам ... мен ... ең ... Бала ... ... тілі ... жүре ... кейін ие
болып отырады.
Қолданылған әдебиеттер
1. Ахутина Т.В. Порождение речи. Нейролингвистический анализ синтаксиса.
– М., ... ... Ш.А. В ... – с ... лет. –М., ... ... М.А. Психология. Алматы., 2004
4. Алдамұратов А. ... ... ... ... ... ғ.к. ... ... –Алматы., 1983
5. Аймауытұлы Ж. Психология. Алматы “Рауан” 1995
6. Богасловский В.В., Ковалева А.Г., Степнова А.Г. ... ... Г.И. ... и ... ... способности человека: Учебное
поспбие. – Калинин, 1975
8. Веккер Л.М. ... ... В 3 т. –Т. 3. –Л., ... ... Л.А. Педагогика способностей. –М., 1973
10. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. – Т. 3. –М., ... ... Л.С. ... ... В 6 т. –Т. 2. –М., 1982
12. Выготский Л.С. Собрание сочинений, В 6 Т. –Т. 6. –М., ... ... Қ. ... негіздері. Алматы., 2002
14. Жарықбаев Қ. Психология. Алматы “Білім” 1993
15. Жинкин Н.И. Речь как ... ... –М., ... Истомина З.М. Развитие памяти: Учебно – методическое
пособие. –М., 1978
17. Исенина Е.И. Дословесный период развития речи у детей. –Саратов, 1986
18. Карпова С.Н., ... Э.И. ... ... развития ребенка.
–Ростов-на-Дону., 1987
19. Люблинская А.А. Мұғалімге бастауыш мектеп оқушысының психологиясы
жөнінде.
20. . ... А.Н. ... ... ... В 2т. –Т. 1.
–М., 1983
21. Линдсей П., Норман Д. ... ... у ... ... ... – М., ... Лурия А Р. Язык и сознание. - ., 1979
23. Немов Р.С. том І, ІІ, ІІІ. Психология. –М., 2003
24. Павлов И.П. ... ... соч., ... ... дополн., том ІІІ, книга
вторая, м,-л., 1951
25.Раттер М. Помощь трудным детям. –М., 1987
26. ... Н.С. ... ... ... у детей 6
лет// Вопросы психологии. –1988.
27. ... И.М. ... ... и ... произ., -М., 1947
29. 28. Г.А. Урунтаева, Ю.А. ... ... по ... ... 2000

Пән: Тілтану, Филология
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 11 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Көмекші мектептің жоғарғы сынып оқуышыларын халық ауыз әдебиеті арқылы сөз қорын молайту5 бет
Папуасия халықтары10 бет
Қазiргi дүние жүзiнiң этникалық мiнездемесi17 бет
«Оңтүстік Қазақстандағы татарлардың арасындағы этнотілдік үрдістер»26 бет
Балаларды толық күн болатын шағын орталықтарда тәрбиелеу мен оқыту51 бет
” Жас ерекшелік педагогикасы”18 бет
1915-1945 жылдар аралығындағы Корей халқының Жапон отарына қарсы ұлт азаттық қозғалыстары38 бет
1917-1920 жылдар аралығындағы Астрахан қазақтары158 бет
1986 жылдан 2002 жылдар аралығындағы салқын кездегі Алматы және Астана қалалары бойынша ауа температурасының термикалық режимі38 бет
1991-2002 жж аралығындағы Қазақстандағы саяси партиялар50 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь