Қазақстандағы туристік кешендер

КІРІСПЕ

1 ҚОНАҚ ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1 Әлемдік қонақ үй шаруашылығы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.2 Қазақстанның қонақ үй шаруашылығын талдау. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2 ТАҢҒАЖАЙЫП ОТЕЛЬДЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.1 Дүниежүзіндегі таңғажайып отельдердің жіктелуі. . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
2.2 Дүниежүзіндегі таңғажайып отельдерге сипаттама. . . . . . . . . . . . . . . . . .19

3 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БОЛАШАҚ ТУРИСТІК КЕШЕНДЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
3.1 «Жаңа Іле» туристік кешені мен «Ақтау Сити» туристік кешендеріне сипаттама. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.2 Қазақстан аумағында ерекше отельдерді салу ықтималдылығы. . . . . .41
3.3 Қазақстанда экологиялық отельді салудың тиімділігі. . . . . . . . . . . . . . . 50

ҚОРЫТЫНДЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Қазақстанға туристерді келтіру үшін бірқатар жұмыстар атқарып, оның ішінде қонақ үй инфрақұрылымын қолға алу керек. Еліміз дамудың нарықтық жолына түскендіктен Қазақстан көптеген шетелдік әріптестерімен жұмыс жасап, әр қаладағы біріккен өнеркәсіптермен және шетел өкілеттіліктерімен қарым-қатынасын нығайтуы қажет. Бүгінгі күні елімізде қонақ үй өмірі біршама тірілді. Жаңа қонақ үйлер пайда болып, ескілері жаңартылып жатыр. Қонақтарды орналастыру туризмнің негізгі элементтерінің бірі. Қонақ үй индустриясы – қонақжайлылықтың негізі болып табылады. Ол ертеден келе жатқан адамзат тарихындағы қонақты күту, қабылдау мен қызмет көрсету салтанаты сияқты қалыптасқан тұрмыс-салт мәселелерінен бастау алады. Қазіргі таңда қонақ күту индустриясы – қуатты аймақтық шаруашылық жүйесі немесе туризм экономикасының маңызды құрамдас бөлігі болып табылатын туристік орталық ретінде қызмет жасайды.
Орналастыру – саяхаттау кезінде туристерге қызметтің кешенді түрін ұсынатын негізгі қызметтің басты бөлігі. Орналастыру құралдары туристік салада істейтін қызметкерлердің 65%, туристерден түскен үлестің 68% құрайды. Жалпы қонақ үй шаруашылығын туристік нарықтан бөлек қарастыруға болмайды. Себебі біздің мемлекеттің туристік нарық жүйесі аздап ақсауда. Соңғы мәліметтер бойынша біздің мемлекеттен шетелге шығушы туристер саны 45,8 % пайыз, ал келетін туристер саны 37,9 % пайыз. Қазіргі кезде дамыған және дамушы мемлекеттердің өзі бұл салаға қызығушылық танытуда, себебі бұл индустрия саласы шетел валютасынның қайнар көзі болып табылады. Осы индустрияның көзін табушы байлық, бақыт, бедел иесі бола алады.
Туристік қонақ үй типіндегі қонақ үйлерді таңдап алу бірнеше факторларға байланысты. Олар функционалды және экономикалық, архитектуралық шарттарға тікелей байланысты. Архитектуралық-болжамдалған туристік қонақ үй туристерді мынадай шарттармен қамтамасыз етуі керек:
- жоғары дәрежелі қызмет;
- туристердің барлық контингентіне шарттарға байланысты жағдай жасау;
- қызмет түрінің жүйелілігі;
- қызмет көрсетуге, тамақтандыруға, спорттық қызмет көрсетуге кеткен минималды шығындар;
- құрылысқа және сол құрылысты жүргізуге жіберілген шығындар.
Ішкі және сыртқы туризм саласында қонақ үй қызметі туризмдегі қызмет көрсететін әлемдік бизнесі жүйесімен бәсекелес, Қазақстандағы туризм дамуының болашағын айқындайтын шешуші факторлардың бірі. Ол қазіргі уақыттағы қонақжайлылық қағидасына негізделіп құрылған сауықтан оның ішкі туризмнің дамуына әсері мол. Қазіргі таңда әлемде туризмге түсетін табыс таңғажайып отельдердің есебінен ұлғайып келеді. Таңғажайып отельдерге орналасу орны (ағаштағы, судағы, үңгірдегі, жер астындағы, ғарыштағы отельдер), дизайны (геометриялық, бейне отельдер), құрылыс материалы (алтыннан, тұздан, мұздан салынған отельдер), атқаратын қызметі (мұражай-отель, отель-түрме, бутик-отель, медициналық отель) өзге отельдерден ерекшеленіп отыратын отельдер жатады. Олардың пайда болу тарихы әр түрлі, ал себебі бір - ең ұшқыр ойлы энтузиасттар мен демалыстарын өткізу барысында шытырманды оқиғаларға толы сезімдер мен бойларын қызуқандық билейтін туристердің талпынысы әлемге осындай таңғажайып отельдерді әакелді. Олардың саны күн санап артып келеді.
1 Александрова А.Ю. Международные туризм: Учебник. – М.: Аспеки- Пресс, 2002. – 470 c.
2 Алтынбаев Б.А. Смыкова М.Р. Экономика и организация туризма: Учеб. Пособие. – Алматы: КазГАУ, 1999. – 94 c.
3 Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учеб. Пособие . – М.: Финансы и стаститика, 2001. – 176 c.
4 Биржаков М.Б. Введения в туризм: - СПб.: Герда, 1999.- 192 c.
5 Биржаков М.Б. Введения в туризм: Учебник.-Изд.7-е, перераб. и доп. – СПб.: Герда, 2005. – 448 c.
6 Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства / Пер. С англ. – М.: Аспект-Пресс, 1995. – 382 c.
7 Бургонова Г.Н., Каморджанова Н.А. Гостиничный и туристский бизнес: 8 Особенности бухгалтерского учета и налогообложения. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 352 c.
9 Бургонова Г.Н., Каморджанова Н.А. Бухгалтерский учет и отчетность в туризме: Учеб. Пособие. – М.: Нолидж, 1998. – 272 c.
10 Волков Ю.Ф. Технология гост. Обслуж. – Ростов-на-Дану. Феникс, 2003. – 48 c.
11 Вуколов В.Н. Теория и практика подготовки специалистов туристской деятельности: Учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 120 c.
12 Гвозденко А.А. Логистика в туризме: Учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 68 c.
14 Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: Учеб. Пособие/ Московкая Академия экономики и права. – М.: Нолидж, 2002. – 98 c.
15 Джанджугазова Е.А. Маркетинг в индустр. Гостеприимства. Уч. Пос. – М.: Академия, 2005 – 101 c.
16 Рахимбекова Ж.С. Международный в гостиничный бизнес: Учебное пособие. – Алматы, Қазақ Университеті, 2004. – 69 c.
17 Влоков Ю.Ф. Введение гостиничный и туристический бизнес.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 96 c.
18 Гуляев. В.Г. Организация туристской деятельности. - М.: Нолидж. 1996. – 89 c.
19 Семенов. В.С., Коминский И.С., Попова Н.А. Гостиничное хозяйство.- М.: Стоиздат, 1985. – 111 c.
20 Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство: Оқулық/ Ағыл. ауд. М.: Юнити, 1999. – 131 c.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 ҚОНАҚ ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ... ... ... үй ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ... Қазақстанның қонақ үй шаруашылығын талдау. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 12
2 ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ... ... ... ... жіктелуі. . . . . . . . . . . . .
. . . . . ... ... ... ... сипаттама. . . . . . . . . . . . .
. . . . .19
3 ... ... ... ... ... . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . ... ... Іле» туристік кешені мен «Ақтау Сити» туристік кешендеріне
сипаттама. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... ... салу ... . . . . .41
3.3 Қазақстанда экологиялық отельді салудың тиімділігі. . . . . . . . . . .
. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . ... ... ... үшін ... ... атқарып, оның
ішінде қонақ үй инфрақұрылымын қолға алу керек. Еліміз дамудың нарықтық
жолына ... ... ... ... ... ... жасап,
әр қаладағы біріккен өнеркәсіптермен және шетел өкілеттіліктерімен қарым-
қатынасын нығайтуы қажет. Бүгінгі күні елімізде ... үй ... ... Жаңа ... ... пайда болып, ескілері ... ... ... ... ... ... бірі. Қонақ үй
индустриясы – қонақжайлылықтың негізі ... ... Ол ... келе
жатқан адамзат тарихындағы қонақты күту, қабылдау мен ... ... ... ... ... ... ... алады.
Қазіргі таңда қонақ күту индустриясы – қуатты аймақтық шаруашылық жүйесі
немесе ... ... ... ... ... ... ... орталық ретінде қызмет жасайды.
Орналастыру – саяхаттау кезінде туристерге қызметтің кешенді ... ... ... ... ... ... ... туристік
салада істейтін қызметкерлердің 65%, ... ... ... ... ... ... үй ... туристік нарықтан бөлек қарастыруға
болмайды. Себебі біздің мемлекеттің туристік нарық ... ... ... мәліметтер бойынша біздің мемлекеттен шетелге шығушы туристер саны
45,8 % пайыз, ал ... ... саны 37,9 % ... ... кезде дамыған
және дамушы мемлекеттердің өзі бұл салаға қызығушылық танытуда, себебі бұл
индустрия ... ... ... қайнар көзі болып табылады. ... ... ... ... ... ... иесі бола ... қонақ үй типіндегі ... ... ... алу ... ... Олар функционалды және экономикалық, архитектуралық
шарттарға тікелей байланысты. Архитектуралық-болжамдалған туристік қонақ ... ... ... ... етуі ... жоғары дәрежелі қызмет;
- туристердің барлық контингентіне шарттарға байланысты жағдай
жасау;
- қызмет түрінің ... ... ... ... ... ... ... кеткен
минималды шығындар;
- құрылысқа және сол құрылысты жүргізуге жіберілген шығындар.
Ішкі және сыртқы туризм саласында қонақ үй қызметі туризмдегі ... ... ... жүйесімен бәсекелес, Қазақстандағы ... ... ... ... ... ... Ол ... қонақжайлылық қағидасына негізделіп құрылған сауықтан оның ішкі
туризмнің дамуына әсері мол. Қазіргі таңда әлемде ... ... ... ... ... ұлғайып келеді. Таңғажайып отельдерге
орналасу орны ... ... ... жер ... ғарыштағы
отельдер), дизайны (геометриялық, бейне отельдер), ... ... ... мұздан салынған отельдер), атқаратын қызметі (мұражай-
отель, ... ... ... ... өзге отельдерден
ерекшеленіп отыратын отельдер жатады. Олардың пайда болу ... әр ... ... бір - ең ... ойлы ... мен ... өткізу
барысында шытырманды оқиғаларға толы сезімдер мен ... ... ... ... әлемге осындай таңғажайып отельдерді
әакелді. ... саны күн ... ... ... ... ... ... Қазақстанның туризм нарығына
қонақ үй бизнесінде “жаңа толқындағы” ерекше туристік өнімін ... ... жаңа ... ... ... яғни, «жасыл отель» түрін
жетілдіру тұжырымдамасын айқындау. Мұндай отельдердің туристерге де, ... ... үшін де аса ... әрі ... ... ... ... үй шаруашылығының дамуы барлық жақтан қарап келгенде де тек оң әсерін
тигізеді. Мысалға, ... ... ... ... ... ... ... үлкен мөлшерде зиянын тигізеді. Ал, жұмыста ұсынылып
отырған «жасыл отель», керісінше табиғаттың ... мен ... ... ... ... үй ... қызметі тек жалпы экономикаға ... ... ... ... да өз пайдасын тигізеді. Қазіргі таңда
әлемнің ең озық 20 елі экологиялық отельдерді ... көп ... ... ол
үшін арнайы бағдарламалар мен стандарттар да бекітілген.
Осы дипломдық жұмыстың басты мақсаты ... ... ... ... отырып, олардың Қазақстанда пайда болу ықтималдылығын көрсету,
тұжырымдамасын ұсыну. Қазақстанның қонақ үй шаруашылығын қалыптастыру ... ... ... ... ... өз ... аспектілерінің
мүмкіндіктерін ашу және әлемдік ... үй ... ену ... ... Әлемдік және қазақстандық қонақ үй шаруашылығы мен
дүниежүзіндегі таңғажайып ... ... ... ... ... болып саналатын қонақ үй
шаруашылығының қазіргі жағдайы мен болашағы.
Зерттеу міндеті:
- әлемдегі ... ... ... қарастыру;
- еліміздегі салуға мүмкіншілік беретін жерлерді қарастыру;
- ... ... ... ... ... ... оның географиялық тұрғыдан тиімділігін көрсету: жер ... ... ... оның ... жағынан тиімділігін көрсету.
Жұмыстың негізгі дерек көздері ретінде ... ... ... ... ... отандық зерттеушілердің еңбектері, статистикалық
мәліметтер, қонақ үй ... ... ... ... ... және ... да ... ақпараттар алынды.
1 ҚОНАҚ ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
1.1 Әлемдік қонақ үй шаруашылығы
Алғашқы қонақ үйлер (керуен-сарай) ежелгі шығыс өркениетінде ... ... екі мың жыл ... ... ... Ежелгі Греция мен Римде
саудагерлер, әртістер, қажылар және саяхаттаушыларға арнап ... ... кең ... ... ... олар ат ... ... мен
екі қабатты ғимараттан тұрған, оның бірінші қабатында ... ... ... ... ... ... өте келе бұл негізгі ... ... үшін ... ... ... ашық және ... қосылды. Ерте ортағасырларда саяхаттар қауіпті бола ... ... ... діни ағым ... ... ... түкпір-
түкпірінен адамдар әулиелі жерлерге қажылық сапарға аттанып ... және ... ... ... ... ғибадатханаларда
көрсетілді [1].
Екі жүз жылға ... ... ... кезеңінде Иерусалимға
саяхаттаушылардың саны күн санап арта түсті. Бұл ... ... ... ... ... ... де кәсіби қонақ үй бизнесінің пайда болуына
әкелді. Қонақ үй шаруашылығындағы келесі ... ... ... ... ... тікелей байланысты. Пошта трассалары бойында қазіргі
мотельдерге ұқсас ... ... бой ... ... мотельдерден
олардың айырмашылығы – олар жергілікті халық үшін ойын-сауықтыру орталығы
қызметін атқарды, әсіресе, азарт ... рөлі зор ... ... ... ... күресі).
Отель сөзі ежелгі римдік хоспитеумнің латын түбірінен XVIII ... ... ... үйді техникалық қамтамасыздандыру отаны АҚШ болып
табылады. Әлемнің түкпір-түкпірінен келетін сансыз көп ... ... ... үй ... ... дамуына әкелді. АҚШ-тағы отель бизнесінің
қарқынды дамуына әсер еткен екінші себеп – ... ... ... онда әр ... ... би ... тағы басқа қоғамдық іс-
шараларды өткізуге болатын аристократтық сарайлар болған жоқ. Ал, ... дәл ... ... ... өткізетін орын болып саналды. Ол
үшін арнайы залдар салынды. Қонақ үй ... ... ... АҚШ
қалаларында XX ғасырдың 50 жылдарына дейін жалғасып келді. Қонақ үй ... ұзақ ... бойы ... болып келді. Оның айқын көрінісі ретінде АҚШ
президенттері Джордж Вашингтон мен ... ... ... ... атап өтсе де ... таңдағы есікте құлпы бар бір және екі орынды номерлер,
номердегі ... мен ... ... ... 1829 жылы пайда болған. XIX
ғасырдың ортасында алғашқы ... ... бар ... ... ... ... ... Статлер аянбай еңбек еткен болатын. Сондай-ақ, ол қонақ үй
қызметкерлеріне ... ... Ал, ... ... үй ... зор үлес қосқан тұлғалардың қатарына швейцарлық Цезарь ... ... ... оның есімімен ең танымал әрі ең ... ... үй ... бірі аталып келеді. Алайда, Ритц өмір бойында
ешқандай отельді иеленбеген болатын, тек жай ғана ... ... ... ... ... отелінде). Ритц мейрамханада оркестрдің
пайда болуына бірқатар септігін тигізді. Оның ... ... ... орындайтын. XIX ғасырдың аяғы-XX ғасырдың басында Еуропа ... ... ... арналған бес жұлдызды қонақ үйлер пайда болды.
Қазіргі таңда әлем бойынша мотельдерді қосқанда 300 мыңнан астам қонақ
үйлер бар. Осы ... ... ... ... ... де атап
өткен жөн: бір қабатты отельдер мен 88 ... ... ... отельдер мен
су асты отельдері, шағын (бірнеше номерлерге ... және ... мың ... отельдер, арзан (күніне 20-30 доллар) және ... ... ... доллар), шулы отель-казинолар мен ... ... ... ... ... ... ... қонақ үй торлары кең ... ... ... қонақ үй торы – Hilton болып ... ... ... оған американдық “Пан Американ” әуекөлік ... ... ... ... ... елдеріне сапар шегу барысында онда
американдық бизнесмендер үйреніп қалған ... ... ... ... ... Осыдан кейін оларда жаңа бір ой туындайды: аталмыш
елдерде қызмет көрсету деңгейі тура ... ... ... ... ... отелінің сервис жағынан ... ... ... ... ... тиіс болды. Қазіргі таңда әлемде
көптеген халықаралық қонақ үй торлары қызмет атқарады: Holiday Inn, ... Western, ... Hilton, ... Hyatt, Carlson (Radison ... Club Mediterrean, Intercontinental Hotels, Horte, Robinzon Club.
Орналасқан орнына қарай отельдер ... ... ... курорттық (курорттық жерлерде), казино (ойын бизнесінің
орталықтарының бірінде), ... ... ... автострадалық
(автострадаларда) деп аталады. Жіктеменің ... да ... ... ... ... қарай: таймшер, кондоминиум, ұзақ ... ... ... ... және ... қонақ үйлер қала орталығында орналасқандықтан іс-сапар және
көңіл көтеру мақсатымен келген ... үшін ... Олар ... ... ... бола ... ұзақ ... және қысқа
мерзімді болуы мүмкін. Олар тұрақтау мен қызметтердің әр ... ... ... ... үйлердің артықшылығы: кең интерьер, ауқымды
қызмет көрсету – ... мен ... ... сән ... ... жүзу ... ... корты, билет кассасы, автомашиналарды жалға
беру агенттігі, номерде тек қана даяршы ғана ... ... ... хатшылар,
жеке дәрігерлер, медбикелер қызмет көрсетеді, әр бөлмеде компьютер, факс
болады. Әдетте отельдердің қарамағында ... ... ... ... ... ... конференц-зал, би залы, ... клуб ... ... ... құрылысы бірқалыпты жүрмеді: инвесторлар қаражатты
қонақ үй бизнесін ... ... ... ... ... кейін ғана салып отырды. Мәселен, 1960 жылдары қалаларды ... ... ... ... ... ... ... жаңа орталық қонақ үйлерді салуға тиімді экономикалық жағдай
қарастырды. Қонақ үй құрылысындағы жаңа ... 1980 жылы ... ... үйлердің пайда болуы кеңселер мен конференц-орталықтардың жаңа
ғимараттары ... ... ... ... әкелді. Бұның мысалы
ретінде Атлантадағы бостондық Copley Center мен Peachtree Plaza ... ... ... ... ... фешенебелді St.Regis Hotel,
орташа Ramada Hotel, экономикалық Days Inn, ... Embassy ... ... ... ... темір жол көлігінің даму кезінен бастап кең
тарай ... Қала ... ... бөлігі бос уақыттарында экзотикалық
аймақтарға баруға талпынды. ... ... 1900 ... ... келген демалушыларды орналастыруды басты мақсат етіп көздеген
арнайы ... ... ... ... ... ... ең ... Уайт-
Сульфур-Спрингстегі (Батыс Вирджиния штаты) Greenbrier қонақ үйі, Сан-Диего
қаласына жақын жердегі (Калифорния штаты) Hotel del ... ... ... ... ... таулар жанындағы ғажайып
өңірлердегі канадалық Banff Springs Hotel мен Chateau Lake Louise ... ... бай әрі ... ... ... тартты. Көңіл көтеру
мақсатындағы саяхаттар мұхит жағажайлары мен ... ... ... ... ... кезде бұл курорттар маусымдық сипатқа ... ... ... мен ұшақтар ең алыс аймақтарға ... соң және ... ... ... адамда пайда болуына
байланысты көптеген курорттар жыл бойында жұмыс істеуге ... ... ... дейін созылып жатқан «Күншуақты белдеу» курорттарға
бай. Олардың кейбіреулерінде спорттық ықпалға (су шаңғысы, ... ... ал ... отбасылық демалысқа мамандандырылған. Европа, Кариб
бассейнінің елдері, ... ... ... ... ... ... жол
ашты.
Аэровокзалды қонақ үйлердегі номерлердің толтырылуы ірі ... ... ... есебінен толып отырады. Олардың біріншілері онда
кеш немесе ерте рейспен ... ал ... ... ... тұрақтайды. Әдетте 200-600 номерден тұратын аэровокзалды қонақ
үйлер толық сервисті отельге жатады. Олар қонақтарға ... бойы ... Ал, ... ... ... қонақтарға бұл функцияны ... ... ... ... мен ... 1950 ... ... көрінісіне айналды. Американдықтар қызуқанды автокөлік айдаушыға
айналып кеткен соң оларға ... ... орын ... ... Олар бар болғаны
тіркеуден өтіп, бөлме алып, терезелерінің қасына өз ... ... ... еді. Жыл ... сайын ыңғайлылықтың кейбір түрлері ... ... ... ... жүзу бассейні, суық сусын автоматтары, ойын
бөлмелері, ... ... ... ... ... және кіші
қалалардың шетінде немесе қалалардан шыға берісте шоғырланады.
Отель қарамағындағы ... 1991 жылы ... жаңа ... шақта демалыс пен көңіл көтеру өнеркәсібімен қатар тұтынушыларда
ерекше сұранысқа ие ... Бұл ... ... ... ... болып
ойын бизнесі саналды: 1993 жылы казиноның ... 13 млн $ ... ал ... ол екі ... ... ... ойын бизнесі кең етекпен әр
штатта жайыла бастайды. Ол 1989 жылы екі ... ... ... ... 1993 жылы тағы 14 ... ... 2000 жылы 30 ... ойын
үйлерін ашуға ресми рұқсат беріледі. Алғашқыда казинолар ... ... ... ... ... ... қалаларында шоғырланған
еді. Ал, қазіргі таңда Миссисипиде қалқымалы ойын ... ... ... ойын ... ... мен Жаңа ... ... ірі мегаполистердің
аудандарында қонақ үй қарамағында казиносы бар отельдер қызмет атқарады.
Атлантик-Ситидағы казино 1991 жылы 3,4 млрд $ таза ... ... ... ол өзге де ... ... ... үлесін қосты. Мәселен, қалалық
салық жинағына 570 млн $ ... ... 49 мың ... ... ... Әдеттегі отельдермен салыстырғанда отель-казинолар табыстың жоғары
деңгейін ... ... ... ерекшелігінің арқасында олар жоғары
сыйымдылығымен сипатталады. Лас-Вегасқа 1992 жылы 21,8 млн адам ... ... онда ... ... ... 3,3 тәулік болды.
Осының нәтижесінде қалалық отельдердің орташа жылдық ... ... ... ... компаниялары Promus Group пен Hilton
Hotels. Promus Companies, Inc ... ... ... Holiday Inn ... ... қаланды. Өз иеліктерінде сансыз көп казинолар (қалқымалы ... ... ... олар бұл ... ... мен ... ... Promus Embassy Suits, Hampton Inns пен Homewood Suites
франшизасын иеленетін ірі компания. Сондай-ақ, ... ... ... ... ... істеу тәжірибесі бар. Ол Лас-Вегас, Рено, Тахо
көліндегі Harra's Casinos ... Promus ... ... ... ... да ойын ... ... табыс түсіріп келеді. Конрад
Хилтон 1970 жылдары казиноны қонақ үй бизнесіндегі ең табысты ... ... ... Ол ... ... Las Vegas Hilton ... танымал Flamingo
and International Hotel акцияларының бақылау пакетін сатып алды. Сол
жылдары ол ойын ... ... ... 3716 кв.м ... ... ең ірі
отель-казино саналды. Бүгінгі таңда Hilton Hotels корпорациясы әлемдегі
алдыңғы қатарлы қонақ үй ... бола ... ... ... үштен екі
бөлігін казинолардан алады, олардың ішінде Лас-Вегастағы Flamingo ... Las Vegas Hilton, ... Flamingo Hotel, ... екі отель,
Орталық Батыстағы екі қалқымалы ... бар. ... ... арқылы ол
Квинсленд (Австралия), Индонезия, Египет, Гонконг, Грекия, ... ... ... ... ... компаниясы Лас-Вегас, Рено, Логлин қалаларының табысы ... ... ... ... отелінің 4 000 номері тұру ... ... ... ... ... арқасында әрқашан
100% толы болады. Excalibur ... ... ... Luxor ... ... тұратын. Оның сырт келбеті пирамидаға ұқсас келген. Ондағы
аттракциондар: «уақыт ... ... - ... Египеттен бүгінгі
күнге саяхат, «Хандар жазығы», «Ніл бойымен серуендеу». Лазерлік технология
ғажайып құбылысты шынайылықпен ұштастырады.
Лас-Вегастағы ... жаңа ... ... ... ... бір ... ... тырысады. Алғаш сондай отельдердің бірі 3000
бөлмелік номерден тұратын Mirage Hotel. ... ... ақ ... тор, ал ... ... тірі ... бар алып ... жүзу
бассейнінің жанында дельфиндер шомылатын екінші жүзу ... бар. ... ойын ... жаңа ... ... ... кәсіпорындар мен
стратегиялық серіктестік. Мысалы, MGM Grand пен Primadonna Resorts бірігіп,
New York- New York, Mirage Resorts пен Gold ... Strike Resorts ... ... Beau Rivage атты жаңа отель-казиносын құрмақшы. Азарттық
ойындар – бұл 30 млрд $ ... ол әр жыл ... 11% өсіп ... ... ... екі қалқымалы ойын үйін салып, өзін осы бизнесте
сынамақшы.
Толық қызмет көрсететін отельдер қызметтің, ... ... ... ресми және бейресми кездесулерге қызмет жасайтын ... ... ... бар, демалыс бөлмесі), банкет залдары,
конференц-залдар. Іскер адамдар үшін онда ... ... ... т.б. бар. АҚШ ... ... ... танымал қонақ
үй торларын ұсынатын отельдер бар: Doubletree, Four Seasons, ... Inn, Hyatt, ... Omni, Ramada, ... Ritz Carlton, Loew's,
Le Meridian, Sheraton, Westin. Бұл корпорациялардың кейбіреуі өздерін
«қарапайым түрдегі толық ... ... ... ретінде жарнамалайды.
Мысалы, Marriott's Courtyard ... ... ... ... ... ... ... келген. Осындай үнемдеудің
нәтижесінде отель әкімшілігі номерлерде тұру бағасын төмендетеді. Сондықтан
да, толық қызмет көрсететін ... екі ... ... болады:
жартылай қызмет көрсететін және бірінші класты.
Эконом және бюджеттік қонақ үйлерде Travelodge, Motel 6, Days Inn, ... ... үй ... ... ие ... Олар ... ... тамақтануына емес, тұру орнына бөледі. Бұл әкімшілікке толық
қызмет көрсететін отельдерге қарағанда бір төсек орнына ... 30% ... ... ... үй ... осы ... ... Promus's
Hampton Inns, Marriott's FairfieId пен Choice's Comfort Inns қонақтарға
тамақтан тек ... ас қана ... ... ... ... ... ретінде Microtel бюджеттік қонақ үйін келтіруге
болады. Кәсіпкерлер тобы 1989 жылы ... ... ... ... ... ... осы тұжырымдаманы ойластырып шығарған
еді. Басты идея мынадай болған: кәсіпкерлік ... ... ... ... ... ... жатқан эконом отельдермен
бәсекелестікте бірқатар ... ... ... жұмыстың
нәтижесінде бірнеше ай ішінде жаңа 99 номерлік отельдің ... ... (Нью- Йорк ... ... енді. Бірінші Microtel құрылысына
2,798 млн $, ... ... 28263 $ ... Ол ... жер учаскесі 266000
$, ал құрылыс, салықтар, ... ... 2,164 млн $ ... ... шектеу құны 29 $, эксплуатацияға берілген бірінші жылдың
өзінде ондағы сыйымдылық 89,4% ... Бір ... ... ... ... 117% құрайтын соммаға сатылды. Бұл мысал іскер
әрі әрекет етуші адамдар экономикалық дағдарыс кезінде де сәттілікке ... ... ... ... ... ... ... ұзақ тұрақтауына
арналған, алайда, егер оларда бос ... ... ... мерзімге келуші
қонақтарды да қабылдайды. ... ... ... ... ... ... ... құрамы – бизнесмендер, техникалық
интеллигенция, тұрғылықты жерлерін жиі ауыстырып тұратын ... ... ... осы ... ... - ... lnns пен Homewood
Suites. Мұндай ... ... ... ... ... пеші бар асхана,
асхана құрал-жабдықтарының толық жинағы болды. Тегін континенталды таңғы ас
пен ... ... ... ... ... қонақ үйлердің кейбіреуінде
бизнес-орталықтар, демалысқа ... ... ... ... тұруға арналған апартаментті отельдердегі номерлер
бағасы ... ... ... ... оның ... ... ... Қосымша аудан әдетте ыңғайлы креслосы бар қонақ бөлмесі мен азық-
түліктерді салып қоятын қоймаға және ... ... ... ... үй
қызметінің осы нарығындағы көшбасшылар Embassy Suites (Promus ... ... және ... және ... Inns ... ... ... қонақ үй торлары ұзақ мерзімді тұруға арналған
апартаментті ... ... ... ... ... ... Radisson мен Choice Hotels құрамына кіретін Comfort және Quality
Suites, ITT Sheraton Suites пен Hilton ... ... Бұл ... ... ... үй ... ... ол тұтынушылар қалаға отбасымен
жаңадан көшіп келуі, семинарларға қатысуға, ... ... ... ... бабымен іс-сапарға келуі мүмкін.
Қонақ үй қызметінің әлемдік тәжірибеде жекелеген қонақ үй ... Бұл ... ... ... ... ... ... сұраныс ерекшеліктеріне байланысты қалыптасады. ... ... ... комфорт деңгейі, сыйымдылығы, ... ... ... ... ... ... қамтамасыз
етілуі, клиенттің келу ұзақтығы, басқару формасы сияқты факторларды
біріктіреді.
Қазіргі ... әлем ... 30 ... ... үй жіктемесі бар және әрбір
елдің өзіндік стандарты тағайындалған. Кеңінен таралған жіктеме жүйелері
келесідей:
Жұлдыз жүйесі – француз ... ... ... ... ... ... 1-5* ... Франция, Австрия, Венгрия, Египет, Қытай,
Ресей, Бразилия тағы басқа елдерге тән.
Әріп жүйесі – Грецияда қолданылады, ... ... 4 ... ... олар ... ... A, B, C, D. Қонақ үй ... ең ... de luxe деп ... Егер бұл ... ... ... ... болады: 5* - de luxe, 4* - A, 3* - B, 2* - C, 1* - D.
Тәж немесе кілт ...... ... Оны ... ... ... кезде жалпы тәжден біреуін алып ... ... ... тәж бір ... жоғары болып келеді.
Аргентина қонақ үйлері ұлттық жүйеге енген. Бес жұлдыздык категорияға
сай бес категория белгілері енгізілген.
"Т"- туристік класс - ол екі ... ... үй ... есептелінеді.
"Ғ"- бірінші класс - бұл үш жұлдызды қонақ үй деп ... ... ... - төрт жұлдызды конақ үйге сай келеді.
"L" - люкс, "DL"- өте жайлы ең ... ... үй ... ... ... ... ... үйлері өте жайлы, жоғарғы сапалы қызмет көрсете
алады. Ең жоғарғысы "Стандарт" ауқатты демалушыларға арналған. "DL" ... орта ... ... ... ... ... жанұялык топтарға
арналған арнайы тұрақтар. Мальдив жері туристік ... ... ... адамдарға арналған "Президенттік кешен" деп аталатын
қонақ үйлерді де кездестіруге болады.
Америка Құрама Штаттарының қонақ үй және ... ... ... ... 46 000 ... үй және мотель, жалпы бөлме сандары
3,3 млн . Жылдық табыс көлемі 65 млрд доллар. АҚШ- та ... ... ... ... ... ... бекітілген қонақ үйлердің жіктемесі
жоқ. Бірақ тәжірибе жүзінде қонақ үйлер түрлері көп. Америка автомобильдер
ұйымы ... ... ... ... ... Ал Mobile ... ... болса қонақ үйлерді “жұлдыз” жүйелігімен сипаттауға бейім. АҚШ
Автомобильдер Қоғамына кіретін 24000 ... үй ... ... ... категориялармен сипатталады:
Категориясы бір бриллиант қонақ үй - ... жол ... ... ... ... ие және де ... туристер үшін ең керекті ... екі ... ... үй - ... орта ... ... ... түрімен әбзелденген. Қонақ үйдің сыртқы көрінісі аса ... үш ... ... үй - ... ... ... ... категорияға қарағанда айтарлықтай көптеген мүмкіншіліктерге ие.
Категориясы төрт бриллиант қонақ үй – қонақ үйге ... ... ... оларға арнайы қызмет түрлері көрсетіледі. Негізгі ... ... ... ... бес ... ... үй - келген қонақтарға максималды
түрде қызмет көрсетеді және бөлме ... ... ... үй ... ... ... ... керемет.
Қонақ үй кәсіпорындарының сыйымдылығы бойынша жіктемесіне тоқталар
болсақ, ол номерлер немесе ... ... ... ... қордың
сыйымдылығы бойынша қонақ үй кәсіпорындары 4 категорияға бөлінеді:
- шағын (100-150 дейін);
- орташа (100-400 дейін);
- ... ... ... алып (1000 ... ... ... қонақ үйлердің жіктелуі:
Мақсатты қонақ үй – оның өзі іскерлік негізіндегі және демалыс үшін
қонақ үй деп ... ... ... үй – ... ... съезге келген
адамдар үшін арналады. Іскер адамдарға қызмет көрсету үшін ... ... ... ... ... ... зонасымен қатар міндетті
түрде жұмыс зонасы ұсынылуы керек, іскерлік шаралар ... үшін ... ... ... ... құрал-жабдықтардың болуы.
Демалыс үшін қонақ үй – ... және ... ... ... ... Оған курорттық қонақ үй, пансионаттар мен ... ... ... ... мен ... ... ... үй – қысқа мерзім уақытындағы қызмет көрсететін қонақ
үй. ... олар ... ... ... ... ... шектеулі
қолайлылық деңгейімен ерекшеленеді. Транзиттік қонақ үйлер тобында ...... ... ... ... ... болды.
1.2 Қазақстанның қонақ үй шаруашылығын талдау
Қазақстан қонақжайлығының қалыптасуының көне ... ... ... ... ... ... қоныстардың, көлік жолдарының және ... ... ... ... қонақ үйге ұқсас ғимараттардын
ашылуын біздің заманымыздың алғашқы ғасырларына қатыстыруға болады. Ұлы
Жібек Жолы бойындағы ... ... ... көне ... ... ... ... түйелер арқылы қатынайтын ... ... ... ... ... ... ... шатыр құрып
түнейтін. Бірақ кейде ерте қонақ үй келені ... ... ... ... ... ... ... және сату ауласы
болды. Сол ғасырларда қолайлы қызмет көрсету ұғымы ... ... ... ... ... де, ... керуен-сарайлар ақша
табу мақсатында емес, саяхатшының демалысы мен ... ... ... ... XIII ғасырдың басы болашақ Алматы мен жалпы Жетісу аймағына қай
салада болсын үлкен ... ... ... ... елдің
экономикасына ғана емес, қала мәдениетіне де кері ықпалын тигізді. ... Жолы ... ... күйреуі сауда және керуен жолдарының
әлсіреуіне ... ол өз ... сол ... енді ... келе ... ... өз ... тоқтатуына әкеп соқты. Алайда, сауда
мен көлік жолдарының қайта ... ... ... ... ... кезеңінде
басталады. Соғыс қимылдары алаңының өркендеуіне байланысты елде жаңа жолдар
салынып, жаңа калалардың ашылуы халықаралык ... ... ... ... жаңа қонақжайларын ашуды міндеттеді.
Қазақ хандығының құрылуы қонақ үй шаруашылығына еш кері ... ... ... ... ... үй ... ... одан
арғы тарихы Қазақстанның Ресейге қосылу кезеңі болып табылады. XIX ғасырдың
алғашқы ... ... ... ... толығымен Ресей империясының қол
астына енген кезде соғыс қорғаныстарын, жаңа жол мен ... ... үй ... одан ары ... дамуын талап етті. Сол жылдардағы
қонақ үйлердің мысалы ретінде пикеттерді, қонақ үй ... ... ... ... Осылайша, қарқынды дамыған Қазақстан қонақ үй
шаруашылығы 1903 ж. ... ... ... ... қонақ үйінің
салынуына әкеп соқты.
Алматының ... ... ... деңгейі өсуде, сонымен ... ... ... ... ... семинарлар,
көрмелер, яғни конгрестік және іскерлік туризмді ... ... ... ... ... Конгресті туризмнің де өз маусымдылығы бар,
ол көктем-күз айларына келеді. Қысқы, ... ... ... ... жұмыс белсенділігі төмендейді. Сондай-ақ, Қазақстанға іскерлік
мақсатпен келетін туристердің арасындағы түрлі деңгейдегі қонақтар бар.
Бірақ, іскер ... мен ... ... үй мен ... деген
нақты талаптары бар — ол сервистің тиісті деңгейін ... ... ... сай әрі ... ... орындары болуы керек.
Ал 5 жұлдызды қонақ үйге келетін болсақ, онда ... үй ... ... бір ... нөмірге тәулігіне 450-600 $ төлейтін
туристердің арқасында Алматыдағы әлемдік кұрылымдағы Тһе Regent Ankara ... Regency ... ... ... ... жатыр. Бірақ, алғашкы
бекітілген баға көп жағдайда қалыпты баға болып ... да, ... ... ... да ... ... Ол жеңілдіктер, мысалы:
корпоративті тұтынушыларға немесе отельмен біріге жұмыс жасайтын туристік
операторларға берілуі мүмкін. ... ... ... зор ... ... кейбір туристік фирмалар Алматының 5 жұлдызды қонақ үйінің бір
орынды номерін прай-листта көрсетілген бағадан 30 % ... ... ... Ankara ... Hyatt Regency ... ... үйлеріндегі
мейрамханалардың, түнгі клубтардың, казино, ... ... ... ... орындар жергілікті
компаниялардың презентация, семинар ... ... ... ... ... ... ... деректерге сүйенсек,
қонақ үйлердің негізгі жұмысы емес, осындай қосалқы қызметтері олардың
нарық алаңында ... ... ... баска да көзқарастың барлығын мойындау керек. Мысалы,
«Отырар» қонақ үй ... ... ... бойынша қонақ үйдің
негізгі кірісі оның басты жұмысынан ғана ... Ал, ... ... казино,
түнгі клуб, мейрамхана, әуе ... және т.б. ... тек ... туындағанын айтып түсіндірді. Бірақ, «Отырардың» тек 4 жұлдызды
қонақ үй екендігін ескерсек, оның ... ... де ... өзгеше
өтетіндігін түсінеміз. Қалай дегенмен де, қосалқы қызметі бар қонақ
үйлердің кірісі ... ... ... ... ... жоғары екендігін
статистика көрсетіп отыр. Яғни, ... ... ... ... көрсетуі биік
сұраныска ие. Айта кететін бір жайт: 5 жұлдызды қонақ үйде тұру ... ... ... ... ... ... бірігіп кетеді
(бассейнге түсу, фитнесс-орталығында, ... ... ... ... ... елімізге келушілердің барлығы фирмадағы жұмыс орнына
байланысты 5 жұлдызды ... үйде бола ... ... Осылайша, Қазақстан
шетелдік қонақтарға тағы не ... ... ... орынды сұрак туындайды.
Қазақстан қалаларының қонақ үй шаруашылығы жаман емес. Оған мысал ... ... ... бір ... қатар орналасқан қонақ ... ... ... Рахат Палас, Анкара, Астана, Айсер көп жұлдызды
элиталы қонақжай болып саналады. ... ... ... ... бері жекешелендірілуі Алматы қаласының қонақ үйлерінің дәл есебін
алуға мүмкіндік бермейді.
Алматы қаласы Еуразиялық орталық ретінде мәртебесі көтерілуде. Қалада
көптеген ... ... ... ... ... дәрежелі
көрмелер өтіп тұрады. Осындай ғылыми ілгерілеу арқылы біз өзімізге ... ... ... ... ... ... ... қонақ
үйлердің барлық жабдықтары қазіргі заман талабына сай болуы қажет. Өкінішке
орай, біздің қалада ондай қонақ ... ... ... үй ... ... ... біртіндеп даму үстінде.
Оған куә халықаралық қонақ үй торларының Қазақстан нарығына енуі. Ал, ... үй ... ... енуі ... нарықтың ірі халықаралық қонақ
үй торлары үшін ... әрі ... үміт ... ... ... ... қазақстандық кәсіпкерлер туристік инфрақұрылымға
қомақты түрде ақша аударады, шағын қонақ үйлер мен кемпингтер салуға ... ... Ал, ірі ... үй шаруашылығында кейін салынғандары Еуропалық
стильде, қызмет көрсету дәрежесі өте жоғары ... оның ... өте ... ... ... ... Осы орайда міндетті түрде сапа туралы
айта кеткен жөн. Бұл қазіргі таңда ең ... әрі ... ... ... Қазақстандағы бес жұлдызды қонақ үйлердің қызмет көрсету сапасы
қаншалықты жоғары ... да, оны шет ... бес ... қонақ үйлерінің
қызмет көрсету бағасымен ешқандай салыстыруға ... ... ... ... ... ... ... қаласындағы қонақ
үйлер өз жағдайлары үшін қам жеп отырған жоқ. Өйткені, қалай болғанда да ол
қонақ ... ... ... үй ... ... маусым кезінде 100 пайызға
толатынын біледі. Сондықтан да бұл ... ... да, ... де, оптималды
баға саясатын да реттеуге аса қатты тырыса қоймайды.
Қонақ үй бизнесін ұйымдастырудағы іс-әрекеттің ... ең ... - ... ... ... Маркетологтардың айтуы бойынша
сапаны басқару – бұл белгілі стандарт сапасына сәйкес бағытталған бақылаушы
ұйымдастыру жұмысы. Кейбір зерттеушілердің ... сапа ...... ... ... төрт жұлдызды отельге өтуі [6].
Сапа – бұл тұтынушыны қанағаттандыратын қызмет қасиеттерінің жинағы.
Бәсекелестік болған соң ... ... тура ... осыдан салыстырмалы
сапаны сипаттауға қажеттілік туындайды. Салыстырмалы сапа ... ... ... қызметтерімен салыстыру;
- тұтынушының көзқарастарын салыстыру;
- мекеменің баға құрылымына тәуелсіз болады;
- материалды емес қызметтерді қамту.
Сапаны ... үшін ... үй ... ... ... ... ... жүйе болуы керек. Басқарушы жүйе шағын жүйелерге
бөлінеді:
- қызметтерді іріктеп алу және оларды ... ... ... үй ... өз ... білімін көтеру үшін жағдай
жасайды;
- қызмет сапасына зиян келтірмей, көрсететін қызметтер көлемін
көбейту;
- ... ... ... жабдықтарды жақсарту;
- ұсыныстар мен арыздарға талдау жасау.
Орталық Азияда тұңғыш Hilton торының ең алғаш отелі жақын арада Астана
қаласында салынбақ. Қазақстанның астанасындағы бұл ... ... атты ... ... ... серіктестігі мен Hilton
Group бірігіп жүзеге ... ... ... Бес ... Hilton Astana
құрылысы 2010 жылы тамамдалады деп жоспарланып отыр. Жалпы ауданы 31 ... ... ... 237 ... ... ... үй "Экспо-Орталық
Астана" әкімшілік-көрме тұрғын үй кешенінің территориясында бой ... ... 68 ... ... ... ... ... Қазіргі кезде
Hilton Group үлесіне әлемнің 70 еліндегі 2900 қонақ үй ... Осы ... 10 ... дүниежүзі бойынша тағы мыңдаған қонақ үйлер салуды көздеп
отыр. Hilton Astana ... үй ... 2006 жылы ... ... кешенінің құрамына кіреді. Кешеннің жалпы ауданы 200 мың шаршы
метр. Онда қонақ ... ... екі ... ... көрме
павильондары, екі апарт-отель, сауда және көңіл көтеру орталықтары ... ... 2009 ... соңына таман беріледі. Кешеннің жалпы ... ... ... Жоба ... 5 ... ... деп ... соның ішінде Алматы қаласына келесі жылы Golden Tulip
өзінің Royal Tulip атты жаңа ... ... Ол ... ... екі
брэндіне қосылды – төрт жұлдызды Golden Tulip Hotels and Resorts пен ... Tulip Inn. ... ... Royal Tulip ... 7 қонақ үй кіреді.
Ол қалалардың қатарына Амстердам, Дубай, Шанхай да кіреді. Royal ... 2009 жылы ... ... ... үй ... ... бөлігінде
орналасады. Қонақтарға 166 номер, конференц және банкет ... бар, спа және ... ... Golden Tulip ... елдер: Австрия, Аргентина, Армения, Аруба, Бахрейн, Бельгия, Болгария,
Бразилия; Ұлыбритания, ... ... ... Греция, Дания, Египет,
Израиль, Үндістан, Иордан, Италия, Кипр, Қытай, Ливан, Люксембург, Мальта,
Марокко, Мексика, ... ... Араб ... ... ... ... Құрама Штаты, Сауд Арабиясы, Тунис, Танзания, Чехия,
Франция, Швейцария, ... ... ... ... ... кезеңдері мен оның
дамуы, қазіргі таңда халықаралық қонақ үй торларының ... ... ... үй ... ... ... ішінде ең маңызды
көрсеткіш - көрсететін қызметтердің сапасына, қонақ үйлердің негізгі жұмысы
мен қосалқы қызметтеріне басты назар ... ... ... ... ... ... жіктелуі
Заманауи технологиялардың қарқынды түрде белес алып келе жатқан
шағында отельдердің саны да, ... да, ... ... де ұлғайып
келеді. Сондықтан да қазіргі кезде әлем бойынша ... ... ... ... ... барлығы ұшқыр ойлы ... ... ... ... ... оқиғаларға толы сезімдер мен
бойларын қызуқандық билейтін туристердің тигізген үлесінің ... ... ... ... ... ... бірі ... күн
санап артып келеді. Оларға орналасу орны (ағаштағы, судағы, үңгірдегі, жер
астындағы, ... ... ... (геометриялық, бейне отельдер),
құрылыс материалы (алтыннан, тұздан, мұздан салынған отельдер), ... ... ... бутик-отель, медициналық отель)
бойынша жіктелетін таңғажайып отельдер кіреді. ... ... ... (1 сурет ).
1 сурет. Таңғажайып отельдердің жіктемесі (автордың жасалуымен)
Жоғарыда көрсетілген жіктеменің негізінде әлемдегі көптеген таңғажайып
отельдің ... ... Forbes ... ... ... бөлімінде рейтинг жарияланған. Бұл журналда әлемде қазіргі таңда
жиі кездесетін әрі туристер көп ... ... ... ... ... (кесте).
кесте
Дүниежүзіндегі таңғажайып отель түрлері [21]
|Отель аты, түрі ... жері |
| ... ... су ... | ... Араб Әмірлігі, Дубай |
| Посейдон отелі, су отелі | ... ... |
| The Poseidon Undersea Resort, су асты | ... ... ... | |
| Utter Inn, су ... | ... |
| Huvafen Fush су ... | ... аралы |
| Burj al Аrab, су ... | ... Араб ... ... |
| Ariau Jungle Tower, ағаш ... | Бразилия |
| Tree House Cottage, ағаш ... | ... ... ... |
| ... |
| Green Magic, ағаш ... | Үндістан, Карел ... |
| ... |
| ... tree houses, ағаш ... | ... ... Олимпос қаласы |
| The Zenterdorf Tree House, ағаш отелі | Германия |
| Ngong House, ағаш ... | ... ... қ. |
| ... Hotel, ағаш ... | Швеция, Vasaparken ... |
| Kempel ... | ... Лондон қаласы |
| Пху Таиоми отель-капсула | ... |
| ... Gold Palace ... отелі | Гонконг, Коулун аралы |
| Ice Hotel мұз ... | ... ... ... |
| White Beach Hotel тұз ... | ... |
| Benesse House ... | Жапония, Наошима аралы |
| ... Cave ... | АҚШ, ... |
| ... Island City Lodge отель- | Германия, Берлин ... | |
| ... ... отелі | ... |
| Galactic Suite ... ... | ... |
| Das ... ... - отель | ... ... |
| ... бар ... | ... Лангата қаласы |
| Dog Barg Park Inn ... ... | АҚШ, ... штаты |
| Everland ұялы ... | ... |
| Marmara Antalya ... ... | ... ... ... |
| Wallstreet Park Plaza ... | ... ... ... ... | |
| ... ... ... ... | Германия, Баден-Баден қаласы |
кестенің ... ... ... | ... |
| Sign ... ... ... | ... |
| ... | ... Вроцлав қаласы |
| Jail Hostel ... | ... ... |
| Woodlin Park ... ... | Жаңа ... ... |
| ... |
| Lythe Hill ... ... ... | Лондон қаласы, Суррей |
| ... |
| Hobbit Motel ... ... | Жаңа ... ... |
| ... |
| Rogner Bad Blumau ... ... | ... Блюмау қаласы |
| ... ... ... |
| Мицце Хайами экологиялық отелі | ... ... ... ... көздеріне, статистикалық мәліметтерге сүйене отырып
әлемдегі ... ... ... ... ... мен ... келесідей қысқа талдау жасауға болады: дүниежүзіндегі ең ... ...... және ... отельдер. Олар: Nautilus пен
Galactic Suit ғарыш отельдері, Дубайдағы Burj al Arab, The Apeiron ... ... ... су ... ... отельдерінде тұрақтау
құны 1 миллион-20 миллион аралығында, су отельдерінде бір тәулік тұрақтау
құны 5000-28000 доллар аралығында. Орташа ... ... мұз ... ағаш ... ерекше дизайнерлік отельдерді жатқызуға болады, оларда
бір тәулік тұрақтау бағасы 200-1000 доллар құрайды. Ең арзан ... ... ... ... жер ... және ... кіреді. Мұндай отельдерде бір тәулік тұрақтау бағасы 40-150 доллар
аралығында болады.
2.2. Әлемдегі таңғажайып отельдерге сипаттама
Алғашында таңғажайып ... ... ... ... ... ... қазіргі таңда әлем бойынша кең таралып жатқан су отельдеріне
тоқталайын. Теңіз тереңдігінде ұзақ мерзімге адамдарды қоныстандыру ... ... XX ... ... ... болатын. Қара теңізде 1966
жылы “Ихтиандр-66” сынағы жүргізілді. Ауаның ... ... 11 ... өмір сүруді қамтамасыз ету жүйесі бар су асты ... ... адам ... ... ... өмір сүру мүмкіндігіне
бейімділігін анықтайтын медициналық-физиологиялық мәліметтермен хабардар
етті. Бұндай ... өзге шет ... де ... ... Сондай
лабораториялардың бірі соңында әлемдегі бірінші су асты ... Ол ... ... ... ... ... орналасқан.
Отель атақты жазушы Жюль Верннің құрметіне ... ... деп ... ... бойынша жүргізіліп келген станция 90 жылдардың аяғында ... ... оны ... үйге ... Ол 8 метр тереңдікте
орналасты және онда тек ... ... ғана ... ... да, ... ... ... қонақ үй қызметін тек тәжірибелі
дайверлер ғана пайдаланатын, ал ... ... ... ... ... ... станцияның төменгі бөлігінде орналасқан ашық люк арқылы
шығатын. Су отелінің жалпы ауданы 183 метр ... ... ... ... ... Үлкен дөңгелек иллюминатордан теңіздегі керемет ... ... ... ... ... ... болады. Бір тәулік
тұру құны 400 $ құрайды.
Посейдон отелі Багам архипелагында орналасқан. ... ... Resorts ... ... Жоба ... Флоридадан шыққан
американдық кәсіпкер Брюс Джонс. Ол 17 жыл бойы ... ... ... жасайтын су асты қайықтарын қайта жабдықтау және сатумен
айналысып келген. Отель 20 номерге ... Су ... ... ... металда орнатылған шағын платформа бар. Су ... ... ... 2 лифт ... ... ... біреуі туристерге арналса,
екіншісі қызмет көрсетушілерге арналған. Бейне шағылыстыратын қабырғадан
салынған номерлер 15 м ... ... ... балықтарды арнайы
автоматтандырылған құрылғылардың көмегімен тамақ бере алады. Сондай-ақ, ... ... ... өтеді, ал антуражға арналған кешеннің қасында
дельфиндер жүзіп жүреді. ... ... ... ... қауіпсіздігін
қамтамасыз ете алады. ... бола ... ... ... ... ... ... жауып қоюға болады. Ал, үстінде сыртқа шығаратын
авариялық шығу жолы бар. Бір ... тұру құны 1500 $ ... ... ... ... 10 жыл ішінде ақтайды деп болжам жасалуда.
Burj al Arab отелі The Jumeirah Beach Resort отелі мен Wild ... ... ... ... Араб ... шығыс бөлігінде,
жасанды аралда жағалаудан 280 м, Дубайдан оңтүстікке қарай 15 км ... ... ... әуежайынан 25 км жерде орналасқан. Ол ... ... ... ... Жоба ... Tom Wright (WS ... Khuan Chew. Отель құрылысы 1994 жылы басталып, 1999 жылы ... ... ... доу желкеніне ұқсас келген. Жоғарыға қарай тікұшақ алаңы,
ал басқа жағында ... ... ... Ол ... 200 метр ... орын алған және ол жерден Дубайға тамаша
көрініс ашылады, оған шолу ... ... ... ... Ол ... ... ... қадалып тұрады. Келесі бір ... ... деп ... оған келушілерді су асты қайығы іспеттес ... ... Онда ... ... ... асатын теңіз суы бар алып аквариум
бар. Бактың ... ... 18 м ... ... ... ... ... жасалған. Бұл мейрамхана Conde Nast ... ... ... ... ... ең ... мейрамхана
аталды. Отель 56 қабаттан тұрады, биіктігі 321 м. Ол теңізде, ... ... әрі Jumeirah ... ... ... ... Отель әлемдік қонақ үй бизнесі саласындағы ең қымбат жоба ... 2006 жылы «World Travel Awards» ... ... ... шығанағынан 32 метр биіктікте орналасқан, фундаменті 40 метрге дейін
теңіз ... ... Ақ ... желкен формасында салынған, ал оның
фасады түнгі уақыттың өзінде арнайы жамылғының арқасында ... ... ... ... өнер ... ... ... сарқырама мен түрлі түсті әуенді фонтан, коралл ... мен әр ... бар екі алып ... бар ... ... 202 екі ... ... бар: оның ішінде ауданы 170 кв.м
болатын бір жатақ орны бар 164 екі ... ... екі ... орны бар 28 ... ... үш ... орны бар 6 төрт ... номер, ал 25 қабатта жеке
лифт пен жеке кинотеатры бар 2 Special Suites пен 2 Grand Suites ... Ең ... ... ... 170 кв.м, ал ең үлкені 780 кв.м. Әр ... ... мен ... көрсету бар. Отельді безендіруде ең көрікті
материалдар пайдаланылды: 24000 кв. м 30 ... ... оның ... ... мәрмәр, ағаштың құнды тегі, таза тас, тамаша қолөнер туындылары
мен бірегей мозаика, былғары және асыл металдар – 8000 м кв ... ... ... ... 22 караттық таза алтын кеткен, тефлон жамылғысы
бар екі ... әрі аса ... ... ... Құны 1000 $-15 000$
аралығына дейін ... ал Royal Suite ... құны ... 28 000 ... ... ... 75 $. ... барлар мен лоунж зоналарын есепке
алғанда 4 ... 2 бар, ... мен ... ... ... тек ... ... тікұшақпен ғана жетуге болады. Жобаның құны
жуықтап алғанда 650 миллион $ құрайды. Отельдің холы екі ... ... ... отельге келушілерді тіркеу бөлмесі, екінші қабаттағы холда
дүкендер мен кафелер, жедел ... ... ... бар. ... ... ... арқылы жүзеге асырылады, оң жақтан жоғары көтерілсе, сол
жақтан төменге түседі. Эскалатордың жанында ... ... ... сол ... мен ... ... ... түрлі түс болып
жанатын фонтан бар. Отельде дүниежүзіндегі ең биік 180 метрлік атриумдық
лобби ... Apeiron Island Hotel Sybarite ... ... ... ... ... қонақ үй, оның жалпы ауданы 200 мың кв.м. Жоба ... Hauser. ... үй ... бір ... алып ... бір ... ... үлгісінде салынған. Отельдің 60% су астында орналасқан. Бұл ... ... 185 ... ... 438 ... ... ... көрсетеді, әрбір тұрғынның өзінің жеке яхтасы болады.
Қонақ үй өзінің ... ... ... ... VI ... ... космологиялық теориядан иеленген. Онда нағыз әлемде кәрілік, кедейлік,
ауру, соғыс, аштық болмайды делінген. Отель қонақтарына жеке ... ... ... ... бассейндер ұсынылады.
Ғимаратта, сонымен қатар, су асты мейрамханасы және тропикалық жануарлар
мен өсімдіктер түрі кездесетін соңғы екі ... ... ... ... Арал ... құны 500 ... долларға жуықтайды. Номерді отельдің
ресми сайтынан алдын ала ... ... ... ... құн ... $ ... ... гидрополис отелі - 2003 жылы Crescent
Hydropolis Resorts Plc компаниясы отельдің ... ... ... ... шейх ... бен ... әл ... Аквасарай жан-жаққа
бағытталған ұзын қармалауыштары бар мөлдір медуза түрінде салынған. Отель ... ... оның ... ... ... ал ... ... су астында
20 м тереңдікте орналасқан болатын (2 ... ... ... The Apeiron Island Hotel ... ... 220 ... арналған. Олардың ең керемет бөлігі су астында
орналасқан. Апартаменттердің ... мен ... ... ... ... үшін мөлдір болып ... ... ... ... ... ... ... экзотикалық тіршілік иелерін әлемнің әр
аймағынан әкеліп қоныстандырған. Отельдің су үстіндегі ... ... ... мен әкімшілік ғимарат, катерлер мен яхталарға арналған
тұрақ орны, теңіз тереңдігін ... ... ... ... ... Отельдің 2 бөлігі бір-бірімен лифт пен ... ... 500 ... ... ... ... ... “Гидрополис”
тұрғындарын 20 м тереңдікке жылдам жеткізеді. Бір тәулік тұру құны 5,5 ... ... Poseidon Undersea Resort су асты ... 2009 жылы ... ... деп ... ол 13 метр тереңдікте орналасады. Жоба жетекшісі
Брюс Джонс, ол U.S/ ... ... ... Бұл компания
әлемге әр данасы 80 млн $ тұратын жеке су асты қайықтарын салумен танымал.
Отель ... ... ... ... мен ... жолы бар курорт кешені
орналасқан. Қонақ үйді лифтке апаратын 2 пирс ... ... ... ... 2 күн ... су асты бөлігінде және 4 күн жағалаудағы
бунгалода. Бір апта тұру құны 15 000 $ ... All ... ... ... ішінде қонақтарды Фиджи халықтық әуежайынан жеке ұшағымен
отельге жеткізу. Қалталы клиенттер үшін пентхауздегі номерлердің бір ... 20 мың $ ... олар 2006 ... ... ... бастап сатып алынып
қойды. Жобаның құны 105 млн $. ... ... ... су ... ... ... су ... және әдемі балықтарға бай.
Мұндағы алғашқы 1000 ... ... ... ... ... ... ... Отель қонақтарына әр түрлі бағдарламалар
ұсынылады: су ... су асты ... ... ... су ... ... т.б. Отельдің ашылуы 2009 жылға жоспарланып отыр. Ол 24
су асты номерінен және 48 ... ... ... ... 70% ... Inn – Швецияда орналасқан су асты отелі, қонақтарды отельге
қайықпен әкеледі, ол Стокгольмға жақын ... өзен ... ... ... құны 350 $ ... Crescent ... Resorts Plc ... жаңа отельдерді салуда белсенділік танытуда. Компания Дубайдан
басқа Бразилия, Қытай, ... ... ... ... ... осындай
жобадағы отельдерді салу үстінде. Бір қарағанда, әсіресе, ... ... ... ... ... ... дүңгіршекке ұқсас келеді.
Utter Inn айсберг сияқты, ондағы бар қызық су асты әлемінде ... ... су асты ... ... Отель бір номерден тұрады және
ол қарапайым рәсімделген: төсек орны мен қызыл қабырғалар. Интерьердің
басты ... - ... ... әлеміне» көрініс ашатын үлкен ... ... су ... ... Алайда, ондағы тұрғындар бір тәулікке 250
евроны өздерін аквариумдағы тіршілік иелері ... ... ... ... ... ... 2008 жылы ... Hydropolis Qingdao
атты су асты курорты Сары Теңіздің жағалауындағы ... ... ... 33 мың метр кв ... ... Waterworld қонақ үйі – ... ... және ... ... игеру бағдарламасын жүзеге
асыруға кірісті, ол 100 метр ... ... ... ... ... ... ... қаласына жақын ... ... ... ... ... жоба ... саналады. Отельді салу
байқауын Atkin’s Architecture Group британдық бюросының архитекторлары
жеңіп алды. Ғимараттың ... ... ... ... ... ... ... оның жасыл шатыр ауданы 3,5 мың ... ... ... қолдану арқылы ... ... ... және ... ... Отель су асты Гидросарайы
мен су үсті Гидромұнарасынан тұрады. Отель тұрғындары теңіз ... ... ... ғана жете ... Бұл ... да ... ұсынылады.
Экологиялық отельдің футуристік кешені іш ... ... ... ... ... ... ... номерлер, ал карьердің
ең терең бөлігінде су бассейні мен суда ... ... ... ... ... ... ... мейрамхана,
бутик, бал залы мен әйнек қабырғаларынан тұратын кешен болып ... ... ... ... 600 $ ... сезімді құмартушылар отельдің шатырында орналасқан экстремалды
демалыс орталығынан берік арқанмен секірулеріне, карьерлердің жартасты
қабырғаларында ... ... ... ... су асты қайықтарында
жүзулеріне, беткейде су шаңғысын тебулеріне болады. Екі су асты деңгейінде
мейрамхана ... олар ... он ... аквариумдар арқылы бөлінеді.
Отель жобасында су тақырыбы визуалды және ... ... да ... ... ... ... іске ... ол әйнек пен
болаттан жасалған ... ... ... фасадын әшекейлендіреді.
Отельді жобалау барысында «экологиялық архитектураның» барлық талаптары
ескерілген, ... ... ... қамтамасыз ететін геотермальдік
электростанция. Ал, бұрынғы карьердің жабық территориясы кешенді ... зиян ... етіп ... ... ... ... жасалған, ол арқылы су асты коралл бақтарына тамаша көрініс
ашылады. Atkin's ... Group ... ... ... ... халықаралық байқауында премияға ие болды. Ғимарат 2 бөліктен
тұрады: жерде және су ... Бір ... құны 500-1500 $ ... Fush Male Atoll ... ... ... бөлігінде
орналасқан. Мальдив сізге эсклюзивті ... ... ... ... ... ... жетуге болады. Тұрақтаушыларға 43 бунгало
қызмет көрсетеді, олар ... ... ... сай заманауи құрал-
жабдықтармен жабдықталған. Екі номер су астында орналасқан, ... ... ... ол арқылы тамаша теңіз ...... ... конькилерін көруге болады. Отель негізінде spa қызметтерін көрсетеді.
Процедураға арналған зал су астында ораласқан. ... ... ... ... ... тамашалауға болады. Бір тәулік құны 800 $
құрайды.
Мальдив аралындағы The Hilton Maldives Resort and Spa ... ... ... Ол ... ... ... вилласымен танымал, олардың
әрқайсысының ауданы 500 кв. м асады. Мұнда Ithaa деп ... су ... бар, ... үй ... оған 5 млн $ ... ... ... деңгейінен төмен 5 метр тереңдікте орналасқан. Оған суда орналасқан
платформа арқылы кіруге болады. Бір тәулік құны 510 $ ... ағаш ... ... ... «Tree Houses» деп те ... алғаш ағаштағы отельдерді салу идеясының авторы Майкл Гарнье. Ең
алғаш ... 1990 жылы АҚШ, ... ... ... ... бұл ... ... инженерлік факультетте Tree Core ... ... ... ... даярлайды.
Tree Houses отельдер тобы қазіргі таңда әлемде кең таралған. Олардың
ерекшелігі – тропикалық ормандағы орасан алып ... ... ... ... ... ... мен ... аңдарды тамашалауға сан мыңдаған
туристер келеді. Мысал ... ... Ariau Jungle Tower ... үй ... ... ... Ariau Amazon Towers Lodge 5* ... отелі Бразилияда Риу-Негро өзенінің оң жағалауында Манаус қаласынан
батысқа ... 60 км ... ... 50 м ... орналасқан. Отель
ағаш көпірі мен ағаш баспалдақтардан, сонымен қатар мұнаралардан ... ... ... мұнарасы". Амазонияның жаңбырлы ормандарының арасында 7 ағаш
мұнара салынған. Негізгі ... ... ... ... ... ... ... атын иеленді. Негізгі бес қабатты ғимарат Риу-
Негро ... ... ... ... өзен ... орналасқан. Оның
жанында тікұшақ алаңы бар. Отель "Suite" ... ... 271 ... тұрады. Мұнда 2 мейрамхана (континенталды және
жергілікті асхана), ... 4 бар, 3 ... ... 40 м ... шолу ... ... ... шолу түрі) бар. Персонал көптеген
еуропалық тілдерде сөйлейді. Қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... ... бассейндер бар [24].
Ойын-сауық бағдарламасы ретінде Амазония бойынша арнайы экскурсиялар,
жеке хайуанаттар ... ... ... ... аллигатор мен пиранийларға
аңға шығу ұсынылады. ... 150 м ... ... ... ... мен ... тегін беріледі. Қолайсыз маусым кезінде су тасқыны
көтеріледі, ал жерде көптеген қауіпті ... ... ... ... ... ... қоныстануға келетін азаматтардың мүлдем ... ... ... ... түседі. Мұнда елдің ... ... ... ... ... ... айтсақ, ел басшылары, шоу-бизнес
адамдары, олигархтар, кәсіпкерлер. Отельде Билл Клинтон, Билл ... ... ... ... шведтік король жанұясы аялдаған.
Ямайкадағы Негриле курорттық қалашығындағы Tree House Cottages,
Қытайдағы tree house ...... ... ... буддалық экопарк
территориясында орналасқан. Тек өзіне ғана тән ... ... ... ... ... Green Magic үнді отелі биік ... Олар тек таза ... ... ... ... ... ... жалғасқан. Тіпті, электр қуаты да тікелей күннен келеді.
Ол “а-ля натурель” әдісі деп аталады.
Түркиядағы ежелгі Олимпос қаласындағы ... tree houses ... 300 ... Ол 85 ... лашықтарынан, арқан басқыштар мен қыл
арқаннан, фасадқа бекітілген ағаш ... мен өзге де ... ... ... ... ... бунгало архитектуралық үлгі,
материал, түсі жағынан өзгеше келген.
Ngong House ағаш ... ... ... орналасқан, биіктігі 4,5 м.
Отель ... ... ... бар. Woodpecker Hotel – Швецияда
орналасқан. Бұл отель ... ... 13 метр ... 130 ... ... Жоба жетекшісі шведтік суретші Микаэль Генберг.
Fab Tree Hab ағаш отелінің тұжырымдамасы ескіріп кеткен ... ... ... ... ... ... ... салынған.
Жоба жетекшілері MIT архитектуралық мектебінің өкілдері Митчелл ... ... ... Арбон. Мұнда 3 жатақ орны, жуынатын бөлме, холл, асхана
және ас ... ... бар. Fab Tree Hab жаңа ... үйде ... ... ол pleaching конструкциясы негізінде құрылады. Жоба
жетекшілері отельді салуда plantware атты ... ... ... ... Бұл ... ағаш және ... берік қабырғаны құрайтын сабақ пен
түбірлерден торды өрілген түрде ... ... ... және ... ... ... әдісі ағаштардың бұтағын archways аталатын тор немесе экран
тәрізді өмір формасымен өріп, байланыстыру. Діңгектер мен негізгі ... ... ағаш ... басты ұйытқысы болып ... ал ... ... мен ... арналған біртұтас қоршау мен торды құрайды.
Weaved сыртқа қарай тәсілі топырақ пен өсімдік ... ... ... берік қорғаушы қабат. Батпақ пен сабан қосылып, ылғалды ішке
жібермейді, жаңбыр кезінде де ... ... ал ... соңғы қабаты
ыңғайлылық пен эстетикаға жауап беретін қызметті ... ... ағаш ... Жердің экожүйесін экструдикциялауға арналған
құрылыммен қамтамасыздандырады. Оңтүстік жаққа қарайтын ... ... ... бар ... ... ... ... жылы болуына
жауап береді, ал қарама-қарсы беттегі терезе ыстық мезгіл барысында ... ... ... желдеткіш қызметін атқарады. Су шатырдағы коллекторда
жиналады, ол адамдар мен өсімдіктердің қолдануы үшін үй ... ағып ... ... ... ... лас су ... ... бар ашық тоғайда тазаланады.
Әрбір үйді «өсіруге» климат жағдайларын ескергеннің өзінде ... бес жыл ... ... кішігірім отельді иеленем деп тілек
білдіргендер арнайы ағаш ... ... ... ол ... негізгі
фундаменті болады, осы үрдістен кейін ағаш керекті жерге ... ... ол ... ... ... отырғызылады (3 сурет).
3 сурет. Fab Tree Hab ағаш отелі [25]
Отель компьютерлік Numeric бақылаушы ... ... ... ... 100% тірі қоректендіргіш заттардан тұрады;
- экожүйеге тиімді үлес тигізеді;
- анторопогендік әсерлерден қорғайды;
- ағаш өнеркәсібін қайта жетілдіреді;
- айналадағы ... жер ... ... су мен ... метаболикалық ағынды таратады;
- өмірлік циклды қолдану мен жойылу кезіне дейін қарастырады.
Қазіргі заманың озық ... ... ... ... да отель салу тұжырымдамасы жетілдіріліп отыр.
Ғарыштағы отель 2015 жылы салынбақ. Ол Nautilus деп ... ... ... ... Bigelow ... атты ... компания 2004
жылы Америка Құрама Штатының авиация жөніндегі Федералдық әкімшілігінен
(FAA) ғарыштық ... ... ... салуға рұқсат алған болатын.
Bigelow Aerospace ... NASA ... ... TransHab ... ... ... ... 2 модулі бар: Genesis I (500 млн ... IІ (10 млрд $). Genesis I ... ... жылы ... ... ... $ ... Galaxy атты ІІІ модульге жұмсамақ. Белгілі бір биіктік
таңдалған соң, ол ... Ол ... ... ... ... 515 ... орналасқан. Қабырғаларының қалыңдығы 30 см, ол пластиктен:
полимер мен кевлар ... ... ... Бұл материалдар
туристерді метеорит пен радиациядан қорғайды. Оларға арнайы жилет ... құны 500 млн $. Бір ... құны 1 млн $ ... Оның ... 1500
шаршы метр, салмағы 100 тоннаға жуықтайды. ... ... ... күн ... ... ол ... керекті барлық жарықпен, тоқпен
қамтамасыздандырады. Сондай-ақ, ... ... ... ... ... ... доктар ойластырылған [26].
Ғарыш туристеріне арналған орбиталды отельді салумен ... ... ... Galactic Suit атты ... компаниясы ғарыш
отелінің жобасын жасап, оны 2012 жылы орбитаға жіберуге ... ... ... of ... ... ... дайын. Отель көлемі
7×4 метр болатын 22 капсуладан тұрады. Олар бір-бірімен ... ... және ... ... ... ... жалғасып жатады. Әрбір капсулада
ғарыш көрінісін тамашалауға арналған терезе бар. Кейбір капсулаларда бар,
мейрамхана т.б. көңіл көтерулер ... ... атты ... ... сабағына ұқсас келген. Ол 5 модульден тұрады, онда екі пилот пен төрт
туристті орналастырады. Отельде 3 ... ... құны әр ... ... ... ... Артықшылығы: 3 күн ішінде олар Күннің шығысы мен
батысын 45 рет ... ... 54 рет (әр 80 ... сайын күніне 18 рет)
айналып өтеді. Саяхат барысын олар ... ... ... ... ... жабдықталған арнайы терезе арқылы көреді. Туристер 3 ... ... 450 км ... ... ... үй мен планета арасында
отель тұрғындарын арнайы көлік «гибрид» ракетасы жеткізеді. Ең ... ... ... ... 20 ... $ жұмсаған. Ол Деннис Тито ... ... еді. 2012 ... ... мұндай саяхатқа
планетаның 40 мың ... қол ... ... Компания өкілдерінің
мәлімдеуінше жоба 2 миллиард ... ... ... ... басқа
бұған аралды жалға алу да ... ол ... ... ... ұшуға
дайындайды (дайындық 18 айға созылады). Жапония мен Біріккен ... ... ... ... ... ... ... олар жыл сайын «ғарыш каникулына» Жердің 350 тұрғынын жіберіп
тұруға келісті.
Aerocraft отелі Worldwide Aeros Corporation атты ... ... ... ... ұсынды. Жоба жетекшілері Игорь Пастернак (Worldwide Aeros
Corporation), Wimberly Allison Tong & Goo (WATG). ... ... ... - әуе ... ... отель болып саналады.
Отель 400 тонналық дирижабль түрінде салынбақ, ол екі ... ... тең ... .
4 сурет. Ғарыштағы Aerocraft отелі [24]
Туристер әуеде 24 км биіктікте орналасады. Ұшпалы отельдің сыйымдылығы
250 адам, сапардың ... ... 280 ... ... ... ... бойынша Айдан үйлері бар жерлерді сатып алуға 67 мың адам
дайын тұр. Отель тұрғындарына барлық ... ... ... ... өзге де ... ... көтеруге арналған бөлмелер.
The Lunatic Hotel дизайнері Hans-Jurgen Rombaut, Wimberly Allison ... Goo (WATG). ... жоба ... 2050 жылы ... ... ... ... бұл отельді Айда салуға жоспар құрып отыр. ... ... ... катаклизмалар мен «айдағы ... ... ... етіп жасалған. Ал, ... ... ... ... ... ... және анимациялық көңіл
көтеру түрі ... ... ... имитацияланады.
Біз судағы, ағаштағы, ғарыштағы таңғажайып отель түрлерін қарастырдық,
келесі сипаттама жер асты отеліне беріледі.
Жер асты отелі Австралияда салынған, ол ... ... жер ... ... ... ... ... Руди Пети шөлінде орналасқан.
Бұл шөлдегі құрғақ әрі ... ауа мен ... ... ... ... ... қорғанышы. Әдеттегі ауа температурасы 47
градус, жер ... ... 22-24 ... Kokopelli's Cave – АҚШ, Нью-
Мехико тауының жартастарындағы үңгір-отель. Тереңдігі ... ... ... ... ... ... келесі таңғажайып отельдерді
топтастыруға болады.
Алтыннан жасалған отель ... ... ... ... ... ... – шексіз байлығымен даңқы шыққан фрийгилік хан (Фригия – Кіші ... ... ... ... ... Аңыздар бойынша Мидасқа бала
кезінде ... ... ... ... ... ... ... ханы
болып сайланған соң Дионисқа Силенді қайтарып береді. Сыйға Дионис Мидастың
барлық тілегін орындайтынын ... ... ... ... ... ұшы тиген
барлық зат алтынға айналсын” деп тілек білдіреді. Тіпті, ... ... та ... айналып кетеді. Күндердің күнінде жағдайының қиындап ... ... соң ол ... ... алып ... ... ... Пактол бұлағына барып шомылып қайтсаң айығасың деп айтады. Расында да
Мидас ... ... ... келеді, асты кәдімгідей ішетін болады .
Егер Мидас қазіргі заманда өмір сүрген болса, ол ... ... ... ... ... алтынға айналдыру қабілетін дарытуды сұрамаған болар
еді. Ол бірден Гонконгтағы ... Gold Palace ... өте ... ... ... Лам ... ... жергілікті олигархтың басшылығымен
Гонконгта Коулун аралында бөлмелері алтыннан жасалған әлемдегі ең ... үйді ... ... ... аты Сянган. Жергілікті прессаға
берген сұхбатында ол сүйікті жарына арнап таза алтыннан ... ... уәде ... Хань ... ... императорға қызыққанын айтады
[28].
Әлемдегі ең қымбат сарайды салуға 2,5 тонна ... Ол 650 ... ... ... ... ... 5 ... созылды және оған 82 млн $ ... ... ... оның құрылысына тек 38 млн $ жұмсау жоспарланған
болатын. Отель 2006 жылы ... да, онда ... өте аз. ... ұжымдық кештер, үйлену тойы, туған күн мерейтойлары өткізіліп тұрады.
Отельге негізгі табыс көзін туристер ... Әр ... ... ... 3 $ алынады. Сурет пен ... ... үшін ... ... Бір тәулік құны 26 мың $ құрайды.
Таңғажайып отелдің мұздан салынған келесі түрі туристердің арасында
кең қолданысқа ие болып ... ... қар мен ... үй салу ... ... ... ... Олардың тәжірибесін қазіргі заман архитекторлары қолдануда.
Әлемдегі мұз отелінің ең ... ... Ice Hotel ... ... ... номер, мейрамхана, бар, дүкен, көрме залдары, шіркеу – бәрі де ... ... ... ... мен киік терісінен жасалған жатын
қапшығы беріледі. Суық отельден шаршаған қонақтар ... ... ... ... ... ... болады. Отель 15 жыл бойы қызмет ... ... ... ... ... айыда құрылыс басталады, желтоқсанда
пайдалануға беріледі. Канада провинциясы Квебекте орналасқан ICE Hotel-дің
жұмыс ... ... 5 ... ... ... Мұнда мұз капелласы, мұз
бары, мұз бейнелері бар көркемөнер галереясы орналасқан. Қонақтардың шаңғы
тебуге, ... ... ... ... ату ... бар. ... ... мен люкс номерлер бар. Бір тәулік құны 475 $ ... ... -5оС ... ... ... -30оС. Мұз ... 15 мың ... қар және 500 мың тонна мұз кетеді. Құрылыс бір айға
созылады жұмысқа жиырма адам тартылады (5 сурет) [29].
5 сурет. ... ... мұз ... [29]
Тұз отелі Боливиялық White Beach Hotel тас ... ... ... ... ... көл ... ... өте көл кеуіп, орнында әлемдегі жалғыз тұз
отелін салуға ... ... мол тұз ... қалады. Осылайша,
жергілікті тұрғындар сол шикізаттан тұз отелін салады. Ол әдемі де әсем Анд
тауында орналасқан [30].
Қораптан ... ... ... Yotel, Qbic атты шағын бөлмелер кешені
иемденеді. ... ... ... ерекшеліктері - номер ... (5-10 ... ... ... ... ... ... Сіздер 7 шаршы метрлік бөлмеде қандай максималды ыңғайлылық
болады деп таң ... ... ... ... Qbic қорап отелдерінің
амстердамдық ... ... ... ... ... екі ... компьютері бар ыңғайлы үстелмен, плазмалық ... ... ... ... ... санитарлық бөлмемен, бүкіл қабырғаны алып
жататын тереземен жабдықталған. Тамақтану үшін ... ... ... ас пен ... асы бар ... ... ... Бұл жерде ешқандай
метрдотель, портье, пошташы жоқ. ... да ... ... бір ... ... 57 $ құрайды [31].
Қораптан жасалған отельдердің аса ыңғайлылығы – оны аз ғана ... кез ... ... оңай құруға болатындығы. Ол жер ... ... ... кварталдар, тіпті, қоймалар бола алады. ... ... ... аталмыш отельді салып керегі жоқ әрі оған ... ақша ... Бар ... 600-700 ... ... ... алып, бірнеше апта ішінде
онда қонақ үй ашса болғаны. Yotel ... иесі дәл ... ... Ол ... ... бірінші қорап қонақ үйді, кейінірек Хитроу әуежайында
ашқан болатын. Ұлыбританияға әлемнің түкпір түкпірінен ағылып келіп ... ... ... ... ... ... ... жартысының ақшасы
әуежайға жанасып жатқан елді-мекендердегі қонақ үйлерде тұрақтауға ақшасы
жетсе, біреулерінің ақшасы оны көтермейтіні анық. Тұрақтау бағасы 4 ... $ ... бір ... 115 $. Екі адамға кабина 160 $.
Атқаратын қызметі бойынша келесі отельдерге сипаттама берген жөн.
Benesse House отель-мұражайы Жапониядағы және әлемдегі ең ... ... ... тауға әсем көрініс ашылады. Отель мүсін ... ... ... ... ... ... ... Архитекторы Таода Андо.
Бутик-отель Вроцлав қаласында орналасқан, бұл польшалық қала Шығыс
Еуропада туристер көп келетін жердің бірі ... ... ... ... ескі ... Тум ... Mot ... варшавалық инвестор отель
салдырмақ. Қонақ үйдің жалпы ... 45 м2 ... ... есептелген.
Олардың барлығы ең жоғарғы талаптарға сай келетіндей етіп ... ... 2-6 ... ... ... ... қатар, отельде
ауданы 80 м2 болатын ... пен 150 м2 ... ... люкс ... ... ... мен мейрамхана орналасады. Ол жерден Иоанн Креститель
соборына тамаша ... ... ... тағы да ... ... залы мен
сыйымдылығы 200 адам болатын конференц-зал, 100 орынға арналған жер асты
паркингі, spa фитнес ... мен ... залы бар. ... 2011 жыл
аяғында ашылады деп көзделуде.
«Мицце Хайами» экологиялық отелі «теңізге көрініс» деп аударылады.
Бұл отель ... ... Жоба ... дәрігер-гомеопат Эрик Ярос.
Бұл жерде теледидар, жаңалық, газет жоқтың қасы. Тек ... ... ... әні, ... сылдыры, ән беріледі. Қонақтар иіспен, гүл
майымен, емдік ваннамен, фитококтейльдермен, ... ... ... ... ... арнайы өсірілетін өсімдіктерден жасалады.
Отель азық-түлік сатып алмайды, қажетті нәрсенің барлығы отельге ... ... ... ... өсіріледі. Жемістер отельдің
саяжолдарында өсіріледі. Қонақтар ... ... ... жей ... егде жастағы адамдар мен жанұялы адамдар қала өркениетінен бір
тынығу үшін келеді [33].
Лангхольмен отелі ... ... ... ... Бұл ... ... ханшайымның қол астында істеп жүріп сатқындық жасаған сарай
қарамағындағы хатшыларды, дворяндарды және т.б. қызметкерлерді дарға асу
үкімі ... ... ... алып отырған. Отель-түрмеде сіз ... ... ... сезінесіз. Бұл үшін сізге барлық «ыңғайлы жағдайлар»
жасалған. Елестетіп көріңізші, отельге кіре берісте сізді ... ... ... ... Бар ... ... ... арнайы сөрелерге
қалдырып кетесіз. Номерге кірер кезде орамада жатақ киімі мен аяқ ... Өз ... ... сіз бір ... жатын бөлме, екі орынды жатын
бөлме, люкс таңдау ... ие ... ... іші ... ... ... сіздің ішіңізді пыстырмайды. Телидидар бойынша сізге түрме
өмірінен берілетін эпизодтар мен ... ... ... ... ... ... арасында спорттық және ... ... ... ... ... Жеңген адамға сыйлықтар
беріледі. Қонақ үйде тұрақтағанда шығар кезде қонғандығын ... ... Jail Hostel ... ... Бір ... құны ... құрайды.
Дизайны бойынша таңғажайып отельдердің санысоңғы кезде басымдық
танытып келе жатыр.
Мысалы, Токиода орналасқан отель-капсуланың ... бір ... ... ... жеке ... ресепшн бөлмесіндегі арнайы жәшіктерге
қалдырады. Минимализм ... ... бұл ... ... ... әлемнің 27
елінде шоғырланған. Алғаш рет 1981 жылы Лондон қаласында «Blakes», 1988
жылы «Kempel» ашылды. ... ... ... ... жүзу ... ... отельдер, әсіресе, Жапонияда ерекше ... ... ... ені 1,2 м, ... 2,2 м. Бір тәулік құны 40 долларды
құрайды, ескере кететін жайт бұл қала ... ... жүру ... ... Осы ... ... кіру тыйым салынады.
Голландықтардың отель-капсулалары япондық түнеу капсулаларына
қарағанда ... ... Capsule ... ... ... ... ... кішігірім ұшқыш тәрелкелерге ұқсас келген. Алайда, ... ... ... ... бос ... ... ... бірінде бекітіліп тұрады. Сарғыш тәрелкенің ішіне үш адам
тұрақтай алады. Онда ... ... ... ... ... мен ... ... ұсынылады. Бір тәулік құны 100 ... ... ... ... машиналарын өндіруші “Аскари” әлемдегі
бірінші “жарыс отелін” ашты. ... ... ... ... бойынша
отель қонақтарына жекеменшік трасса бойымен ең мықты жарыс машиналарымен
жоғары ... ... ... ... Трасса Испанияның
оңтүстігіндегі Ронда қаласынан 10 км ... ... ... ең ұзын ... 5,425 м. ... қонақтары өздерінің таңдауы
бойынша отельдің бай коллекциясындағы кез ... ... ... ... 900, Radica SR3, Lotus Elise. ... ... ену құны – 125,000 евро,
жылдық техникалық салым – 8,500 евро. Клубтың әрбір мүшесі мұнда 100 ... ... Island City Lodge ... ... ... ... Жоба ... суретші Лорс Строшен. Отель Жюль Верннің “Плавучий
отель” романының құрметіне аталған. Ол ойындағы отельді іс ... ... ... ... доллар қаржы жұмсады. Отельде бір-бірін мүлдем
қайталамайтын әр ... ... ... 45 ... бар. Ең ... ... қабір типтес төсек, екінші бөлмеде Леонарда да ... ... ... ... бір ... сіз ... жүргендей боласыз,
тағы бір қызықты бөлме түрме ... ... оның ... ... төбе мен еденнің орнын ауыстырып алғандай күй кешесіз. Бір ... орны ... ... тұрады, ал кейбір апартаменттері сансыз көп
айналарға ... ... ... әр түрлі суреттер, қоршау, түрлі-түсті
жанатын ... бар. ... ... орта ... ... ... фильмді ұнатушылар үшін төсек орны ретінде екі ... ... ... ... номерінде төбеде жиһаздар орналасса, астыда
басқа да пайдаға жарамды ... ... ... ... ... олар ... тереңінен тығылған және оларды қажет болған ... ... ... ... «Бұлттар» бөлмесінде төсек орындарының
нақты сызықтары белгіленген, ашық түсті паркет пен ерекше үндестік ... оның ... ... ... ... ... жағалауында Das Parkhotel деп аталатын бетон
құбырларынан қайта жетілдірілген ыңғайлы қонақ үй номері бар. ... ... ... ... ... екі ... ... апартамантке айналдырылған. Ол Dockside Crane Hotel деген атқа ие
болды. Отель мамыр мен ... ... ... ... істейді. Тұру құны әр
адамның қалауы бойынша төленеді. ... ... ... ... ... ... жарты жыл бұрын кезекке тұрып қояды. Мұнда 2007
жылы ... бір ... құны екі ... 299 ... құраса, 2008 жылы
319 евроны құрады. Альтернативтік қонақ үйлерде тұру ... 120-250 ... ... ... мұз ... ... бір адам ... түнеу
бағасы 580-840 $ құрайды.
Foldable Hotel Pods отелінің дизайнері MW Architects, Лондон. Жобаның
құны 72-104 $ млн ... Бұл ... ... ... бойынша жер шарының кез келген нүктесіне көшіріп, орналастыруға
болады, ол үшін ... ... ... ... Hill ... ... отелі Лондон қаласынан оңтүстікке қарай
Суррей ... ... ... ... ... деген
қызығушылықтан келеді. Көп жағдайда туристер бұл отельге ... ... ... ... ... ... үй ... кірмейді. Оған қосымша ақы
төленеді. Аңшыларға арнайы құрал-жабдықтар беріледі: елестерді бекітуге
арналған инфрақызыл ... ... ... ... ... ... өлшейтін құрылғы. Екі адамға елестерді аулау барлық
құрал жабдықды қосқанда 200 фундқа бағаланады. Отельдің бас ... ... ... ... ... қазіргі кезде табыс әкелуде
деп ... Құны 50 фунт ... ... ... ... ... ... мен құлмақ балының бөтелкесін алуға ... ... ... ... ... толы ... түсіру үшін отельде spa
қызметтер ... ... бар ... ... ... ... ... адамдармен бірге серуендейді. Ұзын бойлы келген бұл ... өз ... ... ... ... ... ... сізбен
бірге доп ойнайды, ән тыңдайды, би билейді. Әрбір жираф айына 500-600 ... Bark Park Inn ит ... ... ... ... ... және Франсис Конклин. Ғимарат екі қабаттан тұрады, ... ... ... ... ... ... Қонақтар ғимаратқа
пандус жақтан кіреді, ... өзі ... ... жатын бөлме шатырдың
астында, яғни, иттің басы болып есептелетін ... ... ... ... ... ашық болады, бұл жерге үй жануарларын алып ... ... ұялы ... Швейцарияда орналасқан бір бөлмелі қозғалмалы
қонақ үй. Жоба жетекшілері суретші-инсталяторлар ... Ланг пен ... Ол ... ... болып келген. Отельдің ерекшелігі оның жылжымалы
болғандығында және ол тек бір елде ... ... бір ... ... ... ... Суретшілер қонақ үйді Европа бойымен
тасымалдайды, 2008 жылға дейін Парижде Palais de Tokyo ... ... ... да ... ... өздерін ауада
қалқып тұрғандай сезінеді. Отель Eiffel ... ... ... орналасты.
Everland қонақ үйі күндіз суретшілер көрмесі қызметін атқарады. ... ... тек ... ғана ... ... Жаңа трендтердің ішіндегі
пионерлердің бірі Everland отелі.
Отельдегі жалғыз номер ауданы 35 кв. м ... ... Ол ... ... ... ағаш құрылысы, ал терезесі
әдеттегідей әйнек ... ... ... барлығы 10 тонна болады.
Ғимарат қала канализациясына оңай қосылатын су ... және ... ... ... бұл ... 2002 жылдың маусы
айында Швейцариядағы Невшатель көлінен 100 метр қашықтықта орналасқан еді.
Сол ... ... ... ... су ... бір ... ретінде
сезінетін. Кейін отель-капсула жоба жетекшісінің үйінің ... Ол 2006 ... ... ... ... 400 түнге Лейпцигтағы
қазіргі заман өнерінің мұражайының шатырында тұрақтады. Ал, 2007 ... ... ... ... ... ... аялдады, онда ең ірі көрме
залы орналасқан. Қазір Everland отелі Сена өзенінің теңіз деңгейінен 30 ... ... ол ... Эйфел мұнарасына көрініс ашылады. Отельдегі
номерді ешбір делдалсыз, тек интернет арқылы ғана ... ... бір ... ғана бронь жасайды, бағасы жоғары: Лейпцигта түнеу бағасы
222 ... ... ... ... 333 ... уик-энд кезінде 444 ... ... ... E-bay ... ... 2 ... 3800 ... 14
шілдеде 6000 евроға, 2008 жылдың жаңа жылдық түні 27 мың евроға кетті.
Marmara Antalya айналмалы қонақ үйі Анталья ... ... ... ... ... ... үй 2005 жылы ... Қонақ үйдің жалпы
ауданы 28000 шаршы метрді құрайды. Қонақ ... ... ... жетілдірген болатын. Айналу жылдамдығы реттеліп ... ... 2-22 ... ... ... Жерорта теңізінің тамаша
көрінісімен тамсана алады. Жағажайға үңгір түрінде ... жол ... Antalya 22 ... бас ... пен 4 қабатты айналмалы корпустан
тұрады. Бұл өз осінен 360 ... ... ... ... ең жалғыз
қонақ үй. Қонақ үйдегі номерлердің 88 % теңізге жартылай немесе ... Motel Жаңа ... ... қаласында орналасқан. Тау
беткейіндегі екі апан хоббит тұрақтарының нағыз көшірмесі болып табылады.
Дөңгелек ... мен есік ... ... ... мен ... кез ... туристің көңілінен шығады. Отель Woodlyn саябағының бір
ғана бөлігі болып табылады [32].
Wallstreet Park Plaza ... ... ... Налбах. Отель
Берлиннің орталығында орналасқан. Қонақ үйдің барлық жерінде, яғни, холда,
фойеде, мейрамханада, спорттық ... ... ... ... ... ... 167 ... әрбіреуінде қаржы және валюта
операцияларын еске салатын ... бар. ... ... ... түріндегі
еденге төсейтін кілем.
“Кіші Ханзада” отелі Германияда, Баден-Баден қаласында ... ... ... ... ... ... Свит Луи, свит ... және олардың әрқайсысы ерекше ... ... ... ... ... ... тізіміне'' енген.
Бір уақытта екі отельде тұруды қалайтындар үшін Moevenpick Hotel
Prague Hotel Prague 4 * ... ... Бұл ... ... арқылы
жалғасатын әрі бір атпен аталатын екі отель. Оның бірінші бөлігі Праганың
тарихи орталығына ... ... ... ... жағалауында, Моцарт
мұражайына қарама-қарсы бетте ... ... Wings” деп ... бөлігі айналасы ну орманмен қоршалған төбешік шыңында орналасқан.
Отельде 436 ... екі ... екі бар, ... фитнесс-орталық
т.б. бар.
Arbez отелі Франция мен Швейцарияның арасындағы шекарада орналасқан.
Мәселен, қонақтың басы Францияда, ал аяқ жағы ... ... ... 130 жыл ... ... қаласындағы ежелгі мұнара жұмыс ... ... ... ... ... айналды. Мұнара
1990 жылы қайта жөндеуден ... ... “Hotel im ... ... ... ашылады. Отельдің ішкі безендіруін француз дизайнері Андре
Путман жасады, ол дизайнның приоритетті ... ... ... ... шамдар, сантехника – осының бәрі де үлкен және ... ... ... барлық номерлердің техникалық жағынан
қамтамасыздандырылуы мақтауға тұрарлықтай: кабелдік теледидар, көп каналды
телефон, LAN, ... ... ... ... қауіпсіздік видеожүйесі.
Ғимараттың он бірінші қабатында мейрамхана орналасқан.
«Sepik Spirit» ... кеме ... ... орналасқан. Бұл кеме
1989 жылы салынып, күнделікті круиз сапарын ... өзен ... ... бір уақытта бортқа он сегіз жолаушыны қабылдап, оларды ... ... ... ... Саяхат жұма күні басталады, кеме
Каравари портынан жолға шығады, Қара Су ... ... Орта ... ... ... күні ... ... портына келеді.
«Wigwam Hotel» отелі (Холбрук, Аризона, АҚШ) үнді елді-мекенінің
атмосферасын ... ... ... туристік қонақ үй ретінде нағыз
вигвамдар шоғырланған. Мотель аумағында 17 вигвам бар, олардың ... 4,5 м, ал ... 10 м. ... ... ... ... пен қазіргі заман талабына сай ыңғайлылықтар, екі адамдық төсек
орны, кабельдік теледидар, душ ... бар. ... ... мерзімі
1950 жыл болып саналады. Оның ойластырушысы жергілікті стандартты отель
иесінің әкесі. Ол мұндай қадамға туристерді ... ... үшін ... әрі ... ... ерекше отельдер жоқ еді. Мотельдің туристік бизнесте өз орнын
табуына оның ... ... ... навайо, хопи, апачо резервациялары мен
әйгілі алпыс алтыншы трассаға (Historic Route 66) жақын орналасқандығы әсер
етті. Оған қоса БАҚ да ... ... ... ... ... ... септігін тигізді. Мотель 2002 жылы тарихи ескерткіштердің ... ... Бір ... құны бір ... «апартаменттерге» 42$,
екі адамға арналған вигвам үшін 48 $ құрайды. Мотель ... ... ... ... ... салынған.
Crane отелі голландық Харлингенде, порттағы көтерменің ... ... Ол ... бір ... ... қоныстанған.
Мұнарадағы отель номеріне лифт арқылы көтеріледі. Үлкен әйнек терезелерден
ескі доктар мен теңізге тамаша көрініс ашылады. ... ... ... көк түс ... ... ... ... стилінде салынған. Көтерменің
төменгі аумағында ашық дәліз бар. Crane Hotel ... бір ... ... ... 319 евроны құрайды.
Харлинген қаласындағы маяк-отель бір номерден ... ... ... одан ... ... ... ... да, мұнда терезелер
еденнен төбеге дейін орналасқан. Интерьер арт-деко ... ... иесі Crane Hotel ... ... Бір тәулік құны Crane ... 319 ... ... ... ... ... ... болып келеді.
Роттердам телемұнарасы харлингендік маяктан биігірек келеді. 100 метр
деңгейлік ... Euromast ... ... ... ... сьют ... тұрады. Бір тәулік құны 230 евродан басталады.
Тау-шаңғы отелі Копенгагенде орналаспақ. BIG архитектуралық компаниясы
Норвегияда тау шаңғышылары үшін ... ... етіп ... ... ... өз ... тау беткейіне бірден шығатын болады. Басты
идеясы – отель ... тау ... ... ... шыға алуы тиіс және
дәл солай тау беткейінен бірден бөлмеге тап болуы керек. ... ... м2. ... ... ... ... 332 ... номер бар. BIG
жобасы бойынша Хафьель тау баурайында салынбақ.
Дизайнерлік отель Стокгольмдегі жаңа ... үй ... ... ... Clarion ... кіретін Sign отелі 6 ақпанда
ашылды және қазіргі ... ... ең ірі ... үй ... отыр,
мұнда 558 номер бар. Отельдің ерекшелігі – қонақ үйдегі әрбір ... бір ... ... ... 4 ... ... Олар ... шеберлерінің біртұмасымен жиһаздалған. Бірінші қабат Швецияға (Бруно
Матосо, Эрик ... ... ... ... ... ... үшінші қабат Данияға (Арне Якобсен), төртінші қабат ... ... үйді Герд ... атты ... танымал шведтік архитектор
салды. Отельдің жоғарғы қабатында spa және ... ... ... ... ... ... орталығына, ал бассейннен ... ... ... ... ... ... тамаша көрініс ашылады.
Отельде негізі 1928 жылы ... ... Aquavit ... ... ... ... ... Aquavit Grill and Raw Bar
мейрамханасы бар [34].
Rogner Bad Blumau ... ... ... ... ... ... бірде-бір тік бағыт жоқ – қисық терезелер, ісіп ... әр ... ... ... ... ... дәліздер мен қабырғалар
осының куәгері болып табылады.
Хият Будапешт отелінің атриумында XX ғасырға жататын ұшақ ... ... ... отельдер қатарына Haute ... ...... «Нуазэ», «Ла От Рош» кіреді. Олар ... ... ... ... ... ... Онда XV-XVI
ғасырда француз корольдері тұрған. Уақыт өте келе ол жаңа заман ... ... ... ... орналастыру қызметін көрсетеді.
3 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БОЛАШАҚ ТУРИСТІК КЕШЕНДЕРДІҢ ЖОБАСЫ
3.1 “Жаңа Іле” туристік кешені мен “Ақтау Сити” туристік кешендеріне
сипаттама
Елімізде жоспарланып ... екі ... ... ... ... үй бизнесіне тигізетін ықпалы зор болмақ. Қонақ ... ... ... ... ... ... ... – саяхаттау кезінде туристерге қызметтің кешенді түрін ұсынатын
негізгі қызметтің ... ... ... 11 мың ... ... ... ... туристік
орталығын салу жоспарланып отыр. Оның құрылысы биылғы жылы басталып, 2012
жылы аяқталуы тиіс. Қазір ол жерге ... ... ... ... ... ... жарияланды. Қазіргі кезде “Жаңа Іле” туристік
кешенінің құрылысын жүргізуге құлшыныс ... ... ... ... ... Инвестмент Лимитед” компаниясы мен оңтүстіккореялық
бизнесмендер бар. Екеуі де бір қарағанда аса ... ... ... үшін ... ... 3,5 мың гектар жер сұрап отыр және қала
аумағына дейінгі инфрақұрылымды жеткізуді ... ... ... ... бар және ойын ... ... болатын қаланың құрылысына
10 млрд АҚШ долларын жұмсамақ. Ал ... ... ... ... әрі ... ... және ойын-сауық
бизнесіне арналған нысандармен бірге әлеуметтік саланың ... ... мен ... ... салмақ. Сонымен бірге, ұлттық
нақыштағы ауыл тұрғызып, екі мың гектар жерге саябақ ... ... ... сұлу, көрікті жерлер көп. Соларға туристерді тарту үшін көп жұмыс
істеу керек. Біздің қазіргі жұмысымыз осылардың ішінен ... ... ... ... ... болады деген бірнеше өңірді таңдап алып,
сол жерлерде туризмді дамыту.
Оңтүстік Кореяның “Rehoboth Group” компаниясы Қапшағай су ... ... ... ... Іле» ... орталығының тамаша жобасын
ұсынған болатын. Қала ... 2015 жылы ... ... ... ... ... бола отырып, ол өз қонақтарына барлық ыңғайлылық
жағдайларын қарастыруда. Оның ішіне халықаралық ... да ... ... ыңғайлы көлік инфрақұрылымы мен заманауи инженерлік құрылыстар
шоғырланбақ. Жоба бойынша тек ... үй ... мен ... ... ғана емес, сонымен қатар, әкімшілік және ... да өз ... ... ... мұражайлар, көрме және концерт
залдары, ... ... ... ... заман талабына сай
жабдықталған медициналық мекемелер, көп ... ... ... мен ... ... ... оқу орындары. Жоспарда әлемдегі ең ірі казино,
сауда кешендерін, спорт клубтары мен 2011 жылы ... Азия ... ... ... халықаралық фольклор мұражайын ашу көзделіп
отыр. Қала құрылысына жұмсалатын жалпы инвестиция көлемі 30 млрд ... ... ... ол 70 млрд ... ... деп ... ал оның
экономикалық эффективтілігі 200 млрд ... асып ... ... Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Маңғыстау облысында
“Ақтау-Сити” жағалау аймағын құру жөнінде жұмыстар ... ... ... ... оның ... ... ... басталды. Осы өңірде
“Кеңдірлі” демалыс аймағын дамыту мәселесі де ... ... ... ... мен “Кендірлі” демалыс аймағы келешекте еліміздің батыс
өңірлерінің ... ... ... зор ... береді деп ойлаймын.
Өйткені, қазіргі кезде бұл жерлерде Еуропа мен Азия және басқа да елдерден
жүзден астам ... ... іске ... ... ... ... Араб ... қай салада болмасын сәттілік танытатындығы 3
негізгі көрсеткішке тәуелді: мұнай, ақша, шет ... ... ... ... ... факторлардың барлығы бар. Республикада
басты қаражат осы ... ... 2 ... ... ... ...... Алматы мен Астана. Батыс қалаларына келгенде мемлекеттің басты
назары ... ... ауып ... ... ... ... мен ... көліктік логистикалық торларды құру т.б.
Мұнайлы өңірдің ғана емес, егеменді еліміздің мерейін өсіре түсетін
“Ақтау-Сити” ... ... жиі ... жүр. ... ... ... ... аударарлықтай ғажайып қала салу оңай шаруа емес. Дегенмен, осы ... ... ... ... ... ... Нұрсұлтан Назарбаевтың тарапынан оң бағаланып, қызу қолдауға ие
болған еді. Және сол ... жаңа ... су, ... ... ... ... ... қажетті жүйелері ескі кәсіпорындарға ... ... ... ... ... ... шыққан-тын. Ақтау қаласын
дамытудың бас жоспарына сәйкестендірілген жобаны жасаудың өзіне 30 ... ... ... ... ... ... ... Сити құрылысының
жобасы елдің батысындағы туризм дамуындағы ... ... ... деп үміт ... Мұнда ең бастысы этнографиялық туристік
маршруттар құрылады.
«Ақтау Сити» ... атқа ие ... ... ... 39 ... ... ... биыл басталып 2020 жылдары аяқталмақ бұл ... ... кез ... ... таласа алмасы хақ. Тіпті, болашақта
дүниеге келетін ... ... ... ... салуда кеткен кем-
кетік бұл қалада қайталанбасы белгілі. Мұның бәрі бүгіннің өзінде ... ... ... ... ... самалы аралаған, көгілдір
теңізге ұқсаған әйнектерден тұрар әсем қала көп ұзамай талай елдің ... ... қол ... ... ... ... ... Ақтау
қаласының болашақтағы өсіп-өркендеу сатысы – бұған ... ... де ... ... ... 3600 ... және 10 ... жағажай сызығы.
Қала төртбұрышта орналасады: батысында Каспий теңізімен, ... ... ... ... ... ... ... жақын орналасқан қаланың батыс бөлігі биік құрылыстармен толы
болады, сол биік құрылыстардың арасында жағалауға ... ... Бұл ... ... ... орналасады. Қаланың шығыс
бөлігінде жеке бақтар мен скверлерге арналған аумақ бөлінген. Солтүстігінде
демалыс зонасы, ... ... ... мен өзге де ... ... ... ат жарытары үшін тректер, ат жарыс орталығы мен гольф алаңы
орналасады. ... ... 950 мың мен ... ... ... ... ... Қалада жаңадан мектептер, ауруханалар, супермаркеттер,
университеттер салынады. Алдын ала ... ... ... ... құрылысына 38-40 млрд доллар кететіндігі анықталған. Алайда, ... ... тек 2020 жылы ғана іске ... ... ... аталмыш соманың бірнеше есе өсетіндігі айдан анық.
АҚШ-та жасалған жобаға 200 ... ... ... ... ... құны 38 ... АҚШ ... мөлшерінде. Алғашқы құрылыстардың
денін тұрғын үйлермен қатар, бизнес, сауда, демалыс және көңіл ... ... ... ... ... ... және газ ... қызмет көрсету орындары құрамақ. “Ақтау-Сити” тұрғын үй кешенінің
құрылысына қаланың қазіргі солтүстігінен ... ... ... ... жуық жер ... ... бағытта теңіз бойымен 10 шақырымнан
астам жерге созылатын сәнді шаһардың кейбір тұстары теңізге 1,2 ... ... ... Ал, ... шығыс бөлігіне теңіз жағалауына балама
ретінде жекеменшік бақтар мен сейіл жолдар салуға ауқымды көлемде алаңдар
бөлінбекші.
Біз өз ... бұл ... ... ... ... ... оның
болашағы зор, оның үстіне, бұл – ұзақ мерзімді ... ... 10-12 ... жүргізілмек. Бұған қазіргі уақытша дағдарыстан келіп-кетер зиян жоқ.
Жобаның болашағы тек сол аймақ үшін ғана емес, ... ... ... өте ... ... ... жатыр, идея мен архитектураны осы
саладағы әлемнің үздік шеберлері әзірледі (6 сурет) [35].
6 ... ... ... ... ... ... өзі теңіз жағасында орналасқан, әрі Ақтаудағы мұнай өндірісі
алдағы 10 жыл ішінде 3-4 есеге дейін ... ... ... ... ... ... саны кем дегенде екі есеге дейін көбеюі тиіс. Жобаға
деген коммерциялық қызығушылық зор. ... ... ... ... ... ... ... жатыр. Бұл жерде жайлы әрі әдемі қала болуы
тиіс. Енді Дубай қаласында өтетін көрмеден ... үш ... ... ... Бұл жоба ... ... ... көтереді. Көптеген жұмыс
орындары ашылып, келешекте 1 млн адам ... ... ой бар. ... ... керек. Тұрғын үйдің бағасы әр түрлі болады. Элиталық үйлер
мен орта бағалы үйлер салынады. Бірақ, олардың бағасы ... ... ... ... арзанырақ болады. Ақтау – ерекше жер. Ақтау –
ең алдымен, Қазақстанның мұнайлы орталығы, еліміздегі ... ... ... тағы бір ...... орналасуы. Мәскеуге дейін
ұшақпен екі жарым сағат ұшасыз. Дубайға дейін де, Алматы мен Астанаға дейін
де тура екі ... ... ... Барлық жерге ұшақ екі жарым сағат ұшады.
Бұл тізімге Стамбул мен Иорданияны да ... ... ... ... ... ... ... Ескі қала мен
жаңа қаланы байланыстыру керек. Жаңа әуежайға жол ... ... ... ... ... ... басталады. Ықшам ауданда тұрғын жайлармен ... ... ... ... ... үйлер мен халыққа қажетті
бірқатар ... ... ... болады. Бүгіннің өзінде бұл ... ... ... ... Біз ... ... бір ...
жергілікті инвесторларға да осындай мүмкіндік беру. Өйткені қазақстандық
инвесторлар да бұл жобаның пайдасын көруі тиіс. ... ... ХХІ ...... ... заманға сай қала, мұнайшылар ... ... бола ... ... ... арналған орталық.
Құрылыстың Бас жоспары қала мен Каспий жағалауы ... ... Бос ... бастау алған жоба қазірдің өзінде көптеген шетелдік
инвесторлардың қызығушылығын тудырып ... ... ... ... ең әуелі қазақстандық инвесторларға басымдық беріледі. Сондай-ақ
жобаға отандық мердігерлер, өзіміздің ... мен ... ... ... автомобиль жарысына арналған трасса, ат
шабысына ... ... ... ... үшін ... ... алаңы, басқа да
спорттық және демалыс кешендері орналасады. Аталмыш ... ... ... ... ... халықаралық сәулетшілерінің
бірлескен тобы әзірлеп, сарапқа салуда. Осынау қала ... ... ... ... ... Девелопмент Интернешнл”
атты ливандық компания, бас жоспарын АҚШ-тың әйгілі “Koetter Kіm ... ... ... ... Араб ... ... еске ... аталмыш құрылыстың күрделілігі мен қауқарын байқап
білу қиын болмас.
Бұл күндері құрылысты ұйымдастырушы ... атты ... ... Осы ... ... ... ... Америкадан,
Еуропадан инвесторлар тарту жұмысын қолға алыпты. ... ... ... ... ... өзінде қала құрылысына қатысуға
әлемнің 20 жуық ... ... ... ... асырушы акционерлері Таяу Шығыс, Батыс елдері мен
Қазақстанның жеке тұлғалары болып ... Kazemir Group атты ... ... ... - Kazemir Aktau Development Ltd ЖШС.
Kazemir Group компаниясының ... – жер ... ... ... ... 2 млрд ... ... Kazemir Group вице-президенті
Жомарт Сайбулатовтың айтуынша жобаның негізінен ... ... ... ... ... Kazemir ... ... – Saraya Holdings
тобына кіретін Millenium Development International (MDI). MDI ... ... ... қалаларының құрылыстарына қатысқан.
Қаланың іргетасын қалау салтанатты рәсімі 2007 жылы 11 қыркүйекте
Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен өтті. ... ... оған ... басқармасының жетекшісі, басқа министрліктердің басшылары қатысты.
Ақтау ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан
мен БАӘ елбасыларының арасында өзара талқыға алынған болатын. ... ... ... ... ... ... ... Париж,
Лондон, Гонконг архитекторларының біріккен тобымен жасалды. Стратегиялық
жоспарларды Millenium Development International (Ливан) компаниясы ... ... ... – Koetter Kim & Associates (АҚШ).
Инфрақұрылымды жетілдіруші – ... и ... ... Жобаны алға
жылжытуға жауапты – TBA компаниясы (ОАЭ, АҚШ).
3.2 Қазақстан территориясында ... ... салу ... ... ... басты алғышарты болып ... ... ... ... ... ... ... басты мәселе. Біз
бұған экономикамыздың бәсекеге қабілеттілігін ... ғана жете ... ... ... туризм мен қонақ үй бизнесінде жаңа бағыт пайда болды
– уақытты тек қана тартымды жерде ... ... ... ... әрі ... үйде өткізіп, саяхаттан ерекше әсер алу.
Туристерді отельге әр түрлі жолмен тартуға ... ... ... ... ... ... ... ғажайып футуристік дизайн жасап,
оған люкстік қызмет ... ... ... ... ең бай
қоныстанушылар келеді. Соңғы уақытта ... ... ... ... әр ... типтегі және баға категориясындағы қонақ үйлер салынуда
және олардың кейбіреуі қайта жөндеуден өтіп жатыр. Көптеген ... ... ... ... 5* қонақ үйлер салуға қызығушылық танытуда. Алайда,
мұндай «алыптардың ... ... ... бола ... Өйткені,
олардың құрылысына бірнеше миллиондаған қаржы кетеді, көп жағдайда ... және орта ... ... көтере бермейді. Сонымен қатар,
қонақ үйдің толтырылу деңгейі әр аймақта әр түрлі ... ... ... ... ... бөлігі жартысына дейін де толмайды.
Сарапшылардың пікірі бойынша 150 ... 5* ... ... ... ... 10 млн $ ... Жобаның өз-өзін ақтау мерзімі орташа
жылдық толтырылу 45-50% ... ... ... ... ... бастап 7 жыл, эксплуатацияға берілген уақыттан бастап 5 ... ... 15-20 % ... ... ... ... ірі әрі ыңғайлы отельдердің эксплуатациясы онда тұру ... да ... ... ... 5* ... үйде бір тәулікке номер бағасы 500-600
$. Нақты альтернатива ретінде әлемдік қонақ үй ... 20 ... ... ... ... ... ... Оларды құру үшін жағадан
ғимарат салып керегі жоқ, бар ... ... бар ... ... ... ... ... ішінде көп қабатты пәтерлер мен коттедждер. Шағын
форматты қонақ үйлерді іске қосу мерзімі ... ... ал ... ... (орташа алғанда 50-100 $, орналасқан жері мен ыңғайлығына
байланысты). Мұнда ірі отельдерге қарағанда қызмет көрсету қарапайым келген
және қызмет ... саны да аз. ... ... ... ... ... қалалар мен кішігірім елді-мекендерде кең танымалдыққа ие. Қонақ ... ... ... оның ... ... ... дамыған
инфрақұрылымы, көліктің, жақын жерде әлеуметтік маңызы бар нысандардың
болуы (дүкен, кеңсе, демалыс орындары мен ... ... емес ... ... ... көп ... ... қатар,
альтернативтік көңіл көтеру нарығынақонақ үйдегі ... ... ... ... ... жетелейтін 3 негізгі қасиет бар:
- эксклюзивтілігі
- экологиялығы
- төмен баға
Алғашқы қарапайым емес тақырыптық отельдердің нарықта ... ... ... ... ... ... адамдар болды. Мәселен, олар
шаңғы тебудің, су астында жүзудің, ... ... ... ... бойы олар ... басу үшін сол ... ... мен кішігірім
үйшіктерді салып отырған. Уақыт өте келе олардың ... ... ... ... ... келе бастады. Осылайша кәсіпкерлер ерекше дизайндағы
отельдерді ерекше ... ... ... ... ... Пуэрто-Риконың
суларында екі аквалангист ең алғаш рет 6 м тереңдікте төрт орынды ... асты ... ... ... қар ... ... ... пайда болды:
Швецияда 1990 жылы иглу көрмесі ... қар ... ... ... ... ... туристер отельдерде бос орын таппаған соң көрмені
ұйымдастырушылардан қар экспонаттарында түнеуге рұқсат ... ... ... ... жылы ... оранып ұйықтауға тура келді.
Келесі күні бұл ... ... ... ... ... ... оны
дереу түрде басылым бетіне шығарады. Осы ... ... ... ... жер
альтернативтік отельдердің бастапқы мекені ретінде мойындалады. ... ... пен ... ... ... ... ... да, соңғы алты жылда әлем бойынша көптеген «стандартты емес»
қонақ үйлер салына бастады. ... ... ... ... ... күн ... келеді.
Стандартты емес отельдерді ашуға кететін шығындарды қысқарту үшін
қолданыстан шығып кеткен ғимараттар мен механизмдерді ... ... ... ... ... Бұл ... ... ұшақтарды, маяктар
мен мұнараларды іске қосу ықтимал. Бір ағашта ... ... ... ... ... үй номерлерін, мейрамхана мен ... ... ... ... ... отельдердің құрылысына стандартты
отельдерге қарағанда қаражат анағұрлым аз ... ... ... ... үйді ... 40-50 млн $ ... қар ... ашуға 400 мың
$, ағаштағы отельдерді салуға 100-200 мың $ ... Аз ... ... және ... емес ... ... және ... байланысты болғандығымен түсіндіріледі. Қар отельдерін салу
бірнеше ғасыр бұрын ... ... ... ... ... ... оған қоса ... заман талабына сай заманауи инженерлік жетілдіруді
ескерсек, мұндай отельді салу ... ... Ол үшін ... ... ... болат қоршаулар салынады, сосын арнайы автоматтың көмегімен қар берік
аппақ қабырғаларды құрап, ... ... ... соң мұз ... ... ... бар ... сағат, мүсін түріндегі безендірулер т.б.
қажет ... ... үйді салу үшін 15 мың ... қар, 500 ... мұз керек.
Иглу құрылысына бір айдан астам уақыт және жұмысқа 20 адам керек.
Қазақстан ... ... ... ... бар ... өте көп. ... ... орналасуына
байланысты рельефтің формалары алуан түрлі. Осыған байланысты ерекше
отельдерді әр ... ... ... Олардың қатарына Ақтау қаласындағы
Каспий теңізін, Оңтүстік Қазақстан облысындағы Ақсу-Жабағлы қорығын, Алтын-
Емел ... ... ... ... ... қаласын, Шәуілдір елді-
мекенін жатқызса болады. Себебі, бұл аталған ... ... әр ... жиі ... Солардың ішінде іскерлік, мәдени-танымдық, ... ... ... ... - ... Бұл ... табиғат байлықтарының
қазынасы. Аймақтын ауданы 35,4 мың шаршы шақырым. Климаты – шұғыл қоңыржай.
Аудан орталығы Қарқаралы қаласы – ... ... ең ескі және ... ... қалатын қаласы. Орталық Қазақстан ғасырлар тоғысқан жер. Ұлы-
Жібек жолының сол ... осы өлке ... ... Қала 1824 жылы ... ... Ал, ... ... дала ауылынан басталады. Қала ... ... ... ... ... қатынайтын еді. Бірте-бірте қала
саяси қоғамдық орталық болып таныла бастады. Бұл жерге әйгілі ... мен ... ... ... ... ең алдымен айналасы табиғат байлықтарымен
қоршалған, кішігірім ағаш үйлерден тұратын ... ... ... ... келеді. Кез келген турист қай жерге барса да оған ең ... ... ... ... ... тарихы қызық болып тұрады.
Сондықтан да, қала туралы мәлімет ... ... ... ... оның
мағынасын ашып беру жөн деп санаймын. Қала аты бұрынғы ... осы ... ... ... киіп ... ... және өзге де оюлармен
өрнектелген дәстүрлі бас киімінен шыққан. Айтарлықтай ... ... ... қар және жер асты ... ... тау ... ағып
жатады. Қарқаралы қаласы Қарағанды қаласынан шығысқа қарай 224 ... ... ... жоғары 815 метр ... ... тауы мен ... ... көз ... тамшысындай мөлдір сулы
көлдері осы жерде кемінде бір рет болған адамның есіне мәңгілікке өшпестей
таңба ... ... ... жерде бірегей табиғат мұражайы бар, онда
осы таулы орман массивінің флорасы мен ... ... ... ... түсетін мыңдаған экспонаттар бар.
Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі (ҚМҰТП) 1998 жылы ... ҚР ... № 1212 ... ұйымдастырылған. Парк
Қарағанды облысының шығыс жағында орналасқан, Қарқаралы әкімшілік ... ... ... қорының жалпы ауданы – 90323 га. ҚМҰТП әдемі
жерде ... ... ... бар, ... залдардан тұратын 2 қабатты
үй: орнито-фауна, фито–фауналар, ... ... мен ... 60
экспонаттары, құрт-құмырсқа, көбелек пен қоңыздардың түрлерімен 9 стендтар
бар, балықтардың түрлері бар ... ... 250 ... астап
гербарий мен минералдары бар стенд, ... ... ... ... ... ... Табиғат мұражайына жануарлар қоршау қабысады,
ауданы 80 га, онда бұғы, ... ... ... ... ... ... ҚМҰТП аймағында инспекторлар ғылыми бөліммен бірге Қарқаралы
және Кент ... ... ... ... жануарлардың есебі
жүргізіледі. Мұнда келесі жануарлардың түрлері: арқар, бұғы, бұлан, ... ... ... ... ... ақ және ор ... ... су
тышкан, суыр, борсық, ақкіс, ... ... ... – құр, ... қара құтан, үкі, тоқылдық, қасқалдақ, сары алакөз, ... ... ... ... ... ... тор коршауда бизон, қодас,
кербұғы, қоныр аю ... ... ... Статистикалық мәліметтер
бойынша Қарқаралы МҰТП өсімдіктердің 244 түрлері (қыналар, ... ... ... ... және ... ... ... Қарқаралы МҰТП кеңейту және «Бұйратау» МҰТП құру ... ... ... таңда Қарқаралы тәуелсіз Қазақстан өмірінде маңызды
экономикалық және ... орын ... ... 10 ... ... ... оның
ішінде «Шахтер» демалыс үйі қызмет көрсетеді. Мұнда жыл ... ... ... ... ... ... тамаша. Ежелгі Қарқаралы тауы
– аймақтың ең үлкен құпиясы. Шағын оазисінде мыңдаған ... ... Кент ... динозаврлар дәуірінде өмір сүрген орхидея
табылды. Ормандарында бұғы мен елікті кездестіруге болады. Кент ... ... ... сақшы тау тастары тұр. Бұл қорғаушылар қазақтың
әндері мен ... орын ... ... ... ерекшелігі бұлақ
көздерінің молайлығы. Суық бұлақтың ... ... газы бар. ... жарты литр су ағысы. Жазғы уақытта су температурасы 6 ... ... бұл ... көзінің суы қатпайтынын айтады. Орман
өзендері Үлкен және Кіші Қарқаралы Құрөзек деп аталатын бір ... ... ... дала және ... деп ... болады. Дала өзендеріне
Жартас, Ащыкөл, Шаңгел, Бастыбай, Қойтас, Таскөл, ... ... ... ... ... ... ақ ... айқын көрінеді. Қарқарылының ең
танымал көлі Шайтанкөл. Көлдің өзі мен оған жаспарлас жатқан табиғаты ... ... ... ... ... атты жаңа архитектуралық жұлдыз
жарқырап шыға келді. Бұл жерде отбасымен және достармен бас ... ... ... ... өте ... ... ... Мұндағы әсем Қарқаралы
тауы мен жасыл желекке оранған ормандар, таза әрі ... ... ... кез ... туристің есін тандырады. Сондықтан да алып масштабтағы
кешен құрылысы қазақстандық туристік ... ... жаңа ... алып
шығады деп тұжырымдауға болады. “Тас бұлақ” Қарқаралы қаласында, Қарағанды
қаласынан шығысқа қарай 220 км жерде ... ... 815 м ... ... ... 52 га. Сонымен қатар, Қарқаралы мемлекеттік ұлттық
табиғи саябағына ... ... ... ... ... жөніндегі шет
елдік және отандық кеңесшілердің ұсынысымен бұл ... «Тас ... тау ... ... ... Көптеген айлар бойы макетті жасауда ... ... мен ... ... ... ... Жобаның басты
мақсаты – көп функционалды, жыл бойы қызмет атқаратын бәсекеге қабілетті
туризм және демалыс ... ... ... ... ... үй және коттедждер
тобы, мейрамхана, кафе, спорттық-сауықтыру кешендері, саябақтар мен жасанды
суқоймалар, демалушылардың қажеттілігін қамтамасыз ... ... ... ... [25].
Жоба бойынша жалпы ауданы 20 мың м2 болатын 8 ... ... ... ... ... мен оларға қызмет көрсету үшін үш қабатты
ғимарат, мейрамхана, алты қабатты корпустан тұратын ... бар. ... ... ... тұрады. Қонақ үйдің сыйымдылығы – 350 ... ... мен ... ... Келушілер көлде демалып, балық
аулай алады. Осы орайда балықтарды жасанды ... мен ... жем ... алаң ... салу ... отыр. Функционалдық тұрғыдан алғанда
кешен 3 зонадан тұрады: ... ... ... ... шулы трассаларда едеуір қашықтықта орналасқан. Алайда, бұл ... ... ... тудырмайды. Отельге сағат 10-17 аралығында ... ... ... ... ... 2 сағатта жетуге болады. Әрбір адамнан
жолақы құны 1500 теңге. Сонымен қатар, тікұшақтар үшін ... жолы ... ... салу ... отыр. Спорттық жарыстар өткізіліп, 4 және 8
сағатқа созылатын ат ... мен ... ... екі ... ... Ат үстіндегі туристермен бірге жолсерік – ... ... ... ... алғашқы адамның
аялдамасына ежелгі будда ғибадатханасы мен Шайтан көліне экскурсия жасалып
тұрады. ... ... ... сауықтыру бағдарламасы қарастырылған.
Бірқатар студенттер тобы анимациялық ойындар ұйымдастырады. ... ... ... ... ... ... ... олар ат үстінде жүру мен садақ
ату өнеріне үйрене алады.
Ақсу-Жабағлы қорығы Оңтүстік Қазақстан облысы, ... ... ... ... ... жақын жерде орналасқан. Климаты
шұғыл континенталды. Территория Батыс Тянь-Шаньның солтүстік ... ... ... ... ... ... Ең суық ай ... -5,4С, ең ыстық ай - тамыз -21С. Ең ... ... -34С, ... ... ... ... 1926 жылы құрылған. Ауданы – 85574 га. Көрікті
жерлері: Жабағлы ущельесі, Ақсу каньоны, Грейг қызғалдақтары өсетін ... ... ... ... жер асты ... ... және ... қалалары, Жабағлыдан 50-60 км жерде ... ... ... бұлағы, Қызылжар, Қызылкенкөл, Айнакөл, Оймақ, Томпақ,
Көксақкөл атты тау көлдері, Ақсу, Жабағлы, Балдыберен, Сілбілі, Үлкен, Кіші
Қайыңды, ... ... ... мен Балдыберек елді-мекендерінде
туристерге арнап ... ... ... жасайды. Қонақ үйлерді мына
жерлерде салуға болады: Кіші Қайыңды, Үлкен Қайыңды. ... ол ... бар. ... ішінде және айналасында 3 зона бар. Бірінші зонаға
қорық ... ол ... ... ... ... ... ... сұранысты
қанағаттандыру мақсатында екінші зона құрылған. Онда ... ... ... ... ... Үшінші зона буферлік зона болып табылады. Ол жерде
аң аулауға, химиялық және өнеркәсіп нысандарын салуға ... ... ... ... қорықтың әкімшілігінен алады. Кіру бағасы шет ... үшін 7 $, ... ... үшін 12 $, гид ... ... 5 $. ... 12 пост бар. Мұнда машинамен ... ... ... ... ... ... ... саябағы Алматы қаласынан 160 км
жерде Жоңғар Алатауының жотасында орналасқан. Саябақ территориясында ... ... ... бар. Флорасы 1800 жоғарғы деңгейлі
өсімдіктерден тұрады, ... 21 ҚР ... ... енгізілген, ал 60 өте
сирек немесе эндемикті болып келеді. Фаунасына ... ... ... шөл джейрон-киігі, 3000 тау сібір тау-текесі, 300 жуық 80-жылдары
Барсакелмес қорығынан әкелінген құландардың ұрпақтары өмір ... ... ... ... және көне ... ескеркіштері орналасқан. Оларға
мыналарды жатқызуға болады: аққұм ... ... ... 3 ... ... 80 ... ... Ақтау таулары және бесшатырдың бес қорғаны,
бұл қорғандардың жасы ... ... 2500 жыл. ... ... ... қорымдарын ерекше атап өтуге болады. Биіктігі 20 м, ... ... ... 7-3 ғғ сақ көсемдері жерленген. Қорғандар менгірлердің
сақиналарымен, Ұлыбританиядағы әйгілі ... ... ... ... іргетастарымен қоршалған. Сондай-ақ, бұл жерде Әнші құм
бар – бұл бірегей табиғат құбылысы болып табылады. Осы ... ... ... ... ғалымдардың қызығушылығын тудырып ... ... ... ... ... ... қобызға ұқсас дыбыс шығарады.
Мен сіздердің назарларыңызға Ақсу-Жабағлы мен Алтын-Емелде ағаш
отельдерін салу идеясын ... ... ... бұл ... ... ... ... толығымен мүмкіндіктер береді.
Географиялық тұрғыдан ... ... ... өте ... Жыл ... ... ... бұл жерлерге көбіне қысқа мерзімге келеді. ... ... ... ... ... ... ... шоғырланбауы. Көп жағдайда келуші туристер өздерінің қостарында
немесе ... ... ... ... керек бұл демалушылар үшін аса
қанағаттанарлық жайт емес. Қалай дегенмен де, онда ... ... ... Сондықтан да туристердің өз демалыстарын ... ... ... әрі ... кетпестей етіп өткізуі үшін оларға орналастыру
орындарын салу арқылы барынша ... ... ... ... ... ... 40-50 млн $, мұз ... 400 мың $, ағаштағы отельдерге 100-
200 мың $ қаржы кетеді.
Қожа Ахмет ... ... ... етіп ... ... барша
мұсылман халқы Арыстанбаб кесенесіне тоқтайды. ... бұл ... ... адамдар түнеп кетеді. Зиярат етушілердің саны тым көп болғандықтан
олардың барлығы кесене ішіне сыймайды. ... да, ... жыл ... ... ... “Арыстанбаб” отелі салынған болатын. Осыдан 3-4 жыл
бұрын жергілікті бюджеттен киіз үй отельдерін шоғырландыру үшін ... ... ... ... ол өз ... ... Дана халқымыз көне
заманнан бері киіз үйді ... ... ... ... Киіз үй ... ... мен ... айқын куәгері ... киіз үй ... салу да көп ... мен ... ... ... ... қызмет атқаратын Арыстанбабтағы киіз үйлер саны
өте аз, ал онда жыл ... ... ... ... ... ... жапсарлас
жатқан елді-мекендегі тұрғындардың үйлеріне аялдауына тура келеді.
Арыстанбаб кесенесі Шәуілдір ауылынан солтүстік-батысқа қарай 8 км
жерде ... ... – ауыл әрі ... ... орталығы. Облыс
орталығы – Шымкент қаласынан солтүстік-батысқа қарай 142 км, Арыс өзені мен
Д.Алтынбеков атындағы канал бойында ... ... 8 км ... ... қаласы орналасқан. Ауылда Оңтүстік Қазақстан кешенді археологиялық
экспедиция базасы негізінде құрылған Отырар мемлекеттік археологиялық қорық-
мұражай жұмыс істейді. ... пен Қожа ... ... ... ... ... түрде осы мұражайға соғып кетеді.
Арыстанбаб кесенесіне келер болсақ, бұл сәулет өнері ескерткіші ... ... ... болған Арыстанбаб қабірінің басына салынған. Бұл
жоба XIV ... ... ... ... Ол ... бүгінгі күнге дейін
дәліздің ағаштан жасалған оюлы ... ... XVIII ... ... ... көне мазардың орнына екі күмбезді құрылыс бой көтерді.
XX ғасырдың басында жергілікті ... ... ... Меккеге
қараған есігі Түркістанға, Әзірет Сұлтанға бағытталып, солтүстік жағы
кесене, оңтүстік жағы ... ... ... жөнделді. Кесененің сол
қанатында мешіт бар, олардың ... ... ... тұр. Қазіргі кесене
құрылысы дәлізхана, мешіт. Құжырахана, азан шақыратын мұнара сияқты жеке
бөлмелерден құралған. Кешеннің ең көне ... ... ... ... Тігінен
көтерілген қабырғалары бір биіктікте сәулет өнерінде ... деп ... ... ... ... ұласады. Күмбез ауқымы кең, биік етіп
тұрғызылған. Бөлменің қақ ортасында Арыстанбабтың ... ... ... де ... жабылған.
Киіз үй көптеген көшпелі халықтардың негізгі баспанасы болған. Қазақ
халқы да киіз үйді сан ... ... бойы ... төл баспанасы етіп
келді. Оның құрылысы бірнеше ... ... Киіз үй ... ... сықырлауық, табалдырық, маңдайша, ... ... ... ... Ал, ... ... ... атаулары бар: керегенің
қанаты (төрт, бес, алты, сегіз, тоғыз, он, он екі ... ... ... ... ... ... ... көгі. Сол сияқты шаңырақтың, уықтың, әр
бөліктерінің көптеген атаулары ... ... киіз ... ... ... ... сәмбі талынан жасайды. Халық сәмбі талын сыр талы, қайыр
талы, боз тал деп те ... ... ... ... ... “үйші” дейді.
Киіз үйді сыртқы көрінісіне, келбеті мен көлеміне қарай ақ үй, боз ... үй т.б. ... ... ... бұлай аталуы оның сыртынан
жабатын киізіне тікелей байланысты. Мұндай жапқышты халықта ... ... ... киіз үй ... ... ... ... Киіз
үйдің туырлығы бірыңғай ақ қойдың жүнінен басылған киізден жасалса оны “ақ
үй”, қоңыр жүннен басылған киізден жасалса “қоңыр үй” деп ... – киіз ... ең ... ... Оның ... ... тәріздес,
ол уықтардың ұштарын біріктіріп ұстап тұрады. Шаңырақ бірнеше бөлшектерден
тұрады: 1 – ... ол ... ... ... ... жасалып,
өрнектеледі. 2 – күлдіреуіш. Сәмбі талынан иіліп жасалады. Әр иінде ... 8-ге ... ... 3 – ... Ол ... ... үшін орнатылады, өрнектеледі. 4 – шаңырақтың көзі. Оған ... ... ... Тоғын мен беріктікті шаңырақтың ішкі жағынан
өрнектейді.
Керегені құрайтын әрбір ... ... ... ... ең ... ... (3) деп, одан ... «балашық» (2), ең кішісін
«сағанақ» (1) деп атайды. Сонда бір қанат кереге 14 ерістен, 9 ... ... ... ... ... ... болған торды «көз»
деп атайды. Ал оны көлеміне қарай «желкөз», «торкөз» деп екі түрге бөледі.
Уық кереге мен ... ... ... Киіз үйдің кеңдігі
керегесіне, ал биіктігі уықтың ұзындығы мен қысқалығына байланысты болады.
Уық саны үйге жайылатын ... ... ... тең. Оған ... ... ... ... қысқалау келген 4-5 маңдай уық болады. Онын
ұзындығы есіктің ... ... ... бойында бірнеше атаулы бөліктер бар. Уықтың керегеге
байланатын ұшын «доғалай» дейді. Доғалайды тесіп, қайыстан уықбау ... ... ... иығы дейді. Шаңырақ пен иықтың арасын уықтың қары деп
атайды. Ал шаңырақтың көзіне қадайтын ұшын ... деп ... оны ... етіп ... ... ... ал уықбау жіптен есіледі. Уықтың иінінің
ішкі бетін шеберлер бедерлеп өрнек салады ... ... ... ... ... ағаш есігін сықырлауық дейді. Ол киіз үйдің ішіне қарай
ашылады. Есік бірнеше бөліктен ... ... ... екі ... пен екі ... Сықырлауықты тақтайдан жасайды. Шеберлер киіз
үйді сәулетіне қарай оюлы өрнектермен, өрнектелген сүйекпен ... ... ... ... ... ... «түйетабан», «шырмауық» сияқты бедер-өрнектер ... ... ... ... ... Киіз үй ... ... ағаштан және киізден құралады, керегеден (ағаш бөлшектері), шаңырақтан,
уықтан тұрады. Ағаш үйдің көлемі қанаттарына ... ... ... ... 12 ... ... ағаш ... көлемі 100-120 кв метр
құрайды, 12, 15,18 қанатты ағаш ... ХІІ ... кең ... ие болған.
Кереге 36 сағанақтан тұрады. Тор көздің екі көзі бар. Олар ұсақ ... (тор көз) және ірі ... ( жел көз) ... Ағаш үйдің кіру
есігі оңтүстік бағытта ... ... ... тоқыма шимен
қаптайды және оның сыртына киіз қапталады. Киіз ... ... және ... ... ... Ағаш үйдің сырты ... ... ... ... ... ... Ағаш үйдің
өзіндік 3 негізгі түрі бар. Қонақтарға арналған ағаш үй, олар ... ... ... ... Олар 12 ... ... сырты ақ түсті киізбен қапталады. Ең әдемі, ең бай ағаш үй, ол ... үйі – ... ... ... ағаш ... ... көлемді болып
келеді. Мұндай кішкентай үйлерді бір түйемен ... бір ... ... ... бірі - уықтардан тұратын күрке. Ол үш, төрт тор
көзді ... мен ... ... ... ... ... ... кезде көбіне
доңғалағы бар арба үйлерді қолданған. Ол күйме деп ... ... ... ... ... ... ... қаптаған. Есіктің қасы босаға деп
аталады. Босағадан оңға қарай үй ... ... ... Ол ... ... Ағаш үйдің жабдықтары түрлі ағаш және ... киіз ... ... ... ... ең көп тараған
киіз кілемдері – текемет.
Киіз үйдің есігі ... ... ... Бұл күннің сәулесі үйге
бірінші түссін дегенді білдіреді. ... ... ... – төр. ... ... қара ... сырмақ төселеді. Мәнісі, төр - ақ пен ... ... ... орны. Шыңғыс дәуіріндегі Ақ Орда, Көк Орда, Алтын Орда
дегендердің өзі – кеңейтілген киіз үйдің көшірмесі іспетті.
Босаға – ... Оң жақ және сол жақ ... ... Сол жақ ... ... мес, күбі т.б. ... Сол жақ босағаға келген дүниені
ғалымдар «құт» категориясымен ... ... ... аталған
ыдыстарға айран, іркіт, қымыз және шұбат т.б. құйылады. Демек, сол ... - ... ... Ал оң ...... ... Оң ... ер-
тұрман, ат әбзелі, бүркіт т.б. қойылады. Шаңырақты көтергенде ... ұшы ... ... яғни ... дәл ... ошақ орналасады. Адал бақан
- әлем ағашының символы.
Енді, Каспий теңізіне тоқтала кетейін. Каспий теңізі - жер ... ... көл. ... бөлігі онша терең емес (2-3 м ... ... ... ... 15-20 м. Ірі ... ... ... Қазақ, Қарабұғазкөл т.б. Жалпы ауданы 350 ... 50 жуық ... бар. ... жағалауы ойпатты құмды-тастақты
жазық, теңіз суының шалқып шегінуінен кең алқапта шөгінді-лайлы ... ... ... ... ... ... қарай жағаның
аккумуляциялық түрі басым бола береді. Теңіз түбі бедерінің ерекшелігі
жағынан солтүстігі тайыз сулы, ... ... ... ... ... ... ... ойыстар. Түбінің бедері мен гидрологиялық ерекшеліктеріне
қарай теңіз солтүстік Каспий орта және ... ... ... ... ... климаттық белдеулерді қиып ... ... ... батысында – қоңыржай жылы, оңтүстік-батысында – субтропикалық-
ылғалды, шығысында – қуаң белдеулі. ... ... ... ... 24-26 Сº, қыс ... 10-12Сº. Жазда судың беткі қабатының
орташа температурасы 24-26 Сº, ... 29 Сº. ... ... ... -0,5, орталығында 3-7 Сº, оңтүстігінде 8-10 Сº.
Сіздердің назарларыңызға Каспий теңізінде су отелін салуды ұсынғалы
отырмын. Отельді Ақтау-Сити қалашығы ... салу ... ... ... ... тартымдылығы болып бірнеше “әйнек” ғимараттары болып
саналады. Олардың ішіндегі ең ...... ... ... ... м биіктіктегі ғимарат. Әрдайым жарықтандырылып тұратын бұл мұнара
алыстан тау хрусталін еріксіз еске салады.
Ал, ... ... ... ... ...... жобалауы бойынша фешенебельді қонақ үйлері мен курорттары
бар тамаша француз ривьерасына ... ... ... үш ... ... ... ... аралдар жасаудың арқасында элитті үйлер мен ... салу ... ... ... ... озық жетістіктерін
пайдалана отырып жағалаудан біршама алшақ жерде су отелін ... ... ... ... үлгілер жасау арқылы ерекше үлгіде салуға болады.
Отель дизайні ... ... ... ол ... ... арттыра түсетіні анық.
3.3 Қазақстанда экологиялық отельді салудың экономикалық тиімділігі
Қонақ үй ... ... ... және ... ... ... әлемдік
экономиканың қарқынды дамушы секторы әрі валюталық кірістің тиімді ... ... ... ... ... ... ... жолдауында еліміз бәсекелестікке қабілеттілікті жоғарылататын
экономикалық потенциалы анық қарастырылған приоритетті саласы бар ... ... ... таңдағаны айтылған. Әлемдік тәжірибе
көрсеткендей, осындай іс-әрекеттің ... ... ... ... ... үй бизнесі Қазақстан Республикасының азаматтары мен шет ... ... ... ... және өзге де ... қамтамасыздандыру функциясын атқаратын ... ... ... ... ... инвестициялық тартымдылығы,
халықтың тұрмыс-жағдайының жақсаруы, отандық нарыққа ірі халықаралық ... ... ... ... үй ... қарқынды дамуына әрі олардың
сапасын ... ... ... бере ... етіп ... әкелді.
Мен сіздердің назарларыңызға Қазақстанда дизайны ерекше экологиялық отельді
салуды ұсынғалы отырмын. Себебі, экологиялық ... ... ... ... кең ... ие ... ... Оның да өзіндік себептері баршылық.
Сондықтан да, мен осы ... ... ... ... ... шағын түрде сипаттап берейін.
Отельді ашу мен ұйымдастыру ең әуелі идеядан басталады. Бұл идеяны
жетілдіру қонақ үй ... ... ... ... байланысты. Қонақ үй
бизнесінің табыстылығы айтарлықтай байқалады. Туристік бизнес белсенді
дамыған қалаларда ... ... ... ... өте ... ... кәсіпкерлердің алдында таңдау мәселесі күрделілендірілген. Оның
ішінде көптеген қосалқы қызметтер көрсететін ... үй ... ... ... ... жайлы отельдер, келушілерге ... ... ... ... ... ... ... жоспары жасалсын делік, осы
қысқаша ... соң ... ... бірқатар маркетингтік
зерттеулер жүргізуге көшсе болады:
1 Жобаның түйіндемесі.
2 Отельдің ағымдағы іс-әрекетінің сипаттамасы.
2.1 Компанияның түйіндемесі.
2.2 Отельдің ... ... ... ... ... ... көрсету деңгейі мен көрсетілетін қызметтердің тізімі.
2.5 Компанияның іс-әрекетінің ағымдағы параметрлері.
2.6 Қаражат.
3 Инвестициялық жоспар.
3.1 Отельдің ... ... ... Мақсатты нарықтың анализі мен маркетингтік стратегия.
3.4 Жобаның күнтізбелік жоспары.
3.5 Жобаның қаржылық бағалануы.
3.6 Тәуекел анализі.
3.7 Жобаның экономикалық тиімділігі.
4 Қорытынды.
Бизнес-жоспармен қатар, отельді ашу ... ... ... ... атап өткен болатынбыз, бұл зерттеуді ... ... ... басы ашылады, көптеген сұрақтар туындап,
оларға жауап іздеуге тура келеді. ... ... ... ... асыруда қандай кедергілердің бар екендігі анықталып, оны қалай жоюға
болатындығы да аз қиындық тудыра қоймайды.
Кәсіпорынның ... ... оның ... ... ... ... ... сәйкес келетіндігіне тікелей
байланысты. Стратегиялық, маркетингтік шешімдерді қабылдау үшін, ұзақ
мерзімді және ... ... ... ... нарықтағы компанияның мінез-
құлқының әдісін анықтау үшін, жоғары табысты жетістіктерге жету үшін ... ... және ... отырған өнімнің тұтынушыларға әсері, оның сауда
маркасы туралы толық және объективті ақпарат қажет [14].
Маркетингтік зерттеулер бизнестің дамуының мүмкін ... ... ... Бұл ... ... шешімдерді қабылдау
барысында өткізу ... жаңа ... шығу ... жаңа ... ... ... ... жағдайында;
- компанияның өніміне бағаны анықтау үшін;
- тауарларды жылжытудың каналдары мен әдістері ... ... ... ... ... зерттеу мынадай тиімді қатынасты таңдау үшін жүргізіледі: «баға-
сапа», «шығын-баға», «баға-табыс» (7 сурет).
7 сурет. Бағаны ... ... ... ... ... сипаттама жасар алдында алғашқы инвестицияға қанша
қаражат ... ... ... ... ... неше ... ... ерекшелігін, оның нақты қандай ... ... алу ... үй ... көптеген жылдар бойы бизнестің ең ... ... түрі ... ... ... да, ... үйді ашу аса ... болады.
Әрине, үлкен қонақ үйді ашу, оған қоса оны ірі қалада салу тек ... ... ... сол ... мен шағын қонақ үйді ашудың
болашағы туралы мәселе ... ... ... әр қадам жетілуін ойластырған кезде келесі
сұрақтар қарастырылуы шарт:
1 Ғимаратты салу – ... құру ... ... ... жағдайымда қолайлы нұсқасы отель ғимаратының құрылысын салу. Осы
бөлімде отельдің қанша номерден, қанша ... ... ... ... қабатта қанша номер, ... ... ... ... Қолайлы нұсқа ретінде жеке жоба ... ... ... ... ... Бұл ... тізбек мына үлгіде құрылады:
«құрылысты жүргізуге арналған жер таңдау» -«жобаны жетілдіру»-«құрылыс»-
«интерьер дизайны».
2 Қонақ ... ... ... ... ... үй ғимараты алғашқы
қонақтарды қабылдауға дайын болған уақытта қонақ үйдің тұжырымдамасын
анықтап алу ... және ... ... ... ... айналуы керек.
3 Экономикалық құрамалар. Құрылыс бағасы.
Шығындар:
1 Ғимарат құрылысына қанша қаражат жұмсалады?
2 Қызмет көрсетушілердің бағасы, үстеме ... ... ... ... ... түсетін табыс – жылына қанша қаражат жұмсалады?
2 Бар, конференц-зал - жылына қанша қаражат?
Барлығы: қанша қаражат жұмсалды?
Есеп-қисап көрсеткендей қонақ ... ... ... ... өз-өзін
ақтау мерзімі жалпы қанша жылды құрайтынын анықтау ... ... ... басы ... соң, ... ... ... арналған бизнес
жоспардың бөлімдерін анықтауға кіріссе болады.
Отельге арналған бизнес жоспар:
1 Мазмұны.
2 Кіріспе.
2.1 Мақсаты.
2.2 Жобаның міндеттері.
2.3 Сәттілік алып келетін ... ... ... Жобаның девелопері мен кеңесшісі.
3 Компания және оның иесі туралы мағлұмат.
3.1 Компанияның профилі.
3.2 Салынатын отельдің сипаттамасы.
3.3 Қолда бар ... ... ... ... ... жүзеге асыруға арналған қаражат салымының
қажеттілігінің бағалау ... ... ... орналасу орны мен құрал-жабдықтарына сипаттама.
4 Қонақ үй өнімі мен қызметтерінің тұжырымдамасыныңжетілдірілуі.
4.1 Жер учаскесінің анализі.
4.2 Көлікке қол жеткізу ... ... ... ...... ... баламасы.
4.4 Жобаның нақты нұсқасы.
4.5 Ұсынылып отырған отельдің құрылу тұжырымдамасы.
4.6 Отельдің ішкі ... ... ... үй ... заңды мәртебесін анықтау.
5.1 Қаржылық және операциялық салаларын реттеу.
5.2 Келісімшарттардың жағдайын, ондағы ... ... ... ... ... ... ... берген жағдайда.
5.2.3 Басқарушы компаниямен басқаруға келісімшарт жасасқанда.
5.2.4 Франчайзингтік келісімшартқа отырған жағдайда.
Негізгі ... ... ... ... зерттеулер жүргізілгеннен
кейін маркетингтік сараптама жасауға көшсе болады. Маркетингтік сараптама
бір-бірімен өзара тығыз байланысқан, күрделі мәселелерді ... ... ... ... ... ... ... және экономикалық өзгерістердің беталысы.
2 Аймақтағы туризм.
3 Нарық потенциалының ... ... ... үй ... ... ... асырылып отырған
ұсыныстары.
5 Аймақтың жылжымалы мүлік нарығында ... ... ... ... ... үй ... ... даму жоспары.
7 Аймақтағы қонақ үй қызметіне деген сұранысы.
8 Маусымдылық факторы.
9 ... көзі ... ... ... Қонақ үй өнімін жылжытудың стратегиясын жетілдіру.
11 Бәсекелестік артықшылықтардың сараптамасы.
12 Маркетингтік стратегияның ... ... ... Баға ... ... ... ... жетілдірілуі.
16 Маркетингтік жоспар құру.
17 Сату стратегиясының жетілдірілуі.
18 Ұйғарылған сату ... ... ... ... ... ... орай жылжыту мен сату бағдарламасын
құру.
20 Нысанды эксплуатацияға берудің графигі.
21 Басқару тұжырымдамасының түйіндемесі.
22 Басқару ... ... ... тобының мықты және әлсіз жақтары.
24 Қызмет көрсетушілердің ... ... ... ... ... ... пен ... анализі.
28 Номерлерді сатудан түскен табыс.
29 Мейрамханадан түсетін табыс.
30 Фитнес-орталықтан түсетін табыс.
31 Байланыс қызметін сатудан және басқа салалардан ... ... ... үй ... ... ... ... көрсетушілерге кеткен шығын.
34 Басқарушылық төлемдер.
35 Жоба бойынша кіріс пен шығынның қорытынды балансы.
36 Жобаны жүзеге асыруға қажетті ... ... ... ... ... ... ... есебі.
38 Болжамдық балансты құрастыру.
39 Капитал ағымының анализі (cash flow) мен ... ... ... ... ... ... ... пайда болуы мен дамуының алғышарттары. Америка
Құрама Штатында бірнеше мыңдаған номерлерге арналған қонақ ... ... ... ... ... ... ... шағын қонақ үйлердің сыйымдылығы 10-100 номерлерге ... орны 10 ... кем ... ол ... үй болып саналмайды).
Шағын қонақ үйлер әрбір клиентке оңай икемделеді, ... ... ... ... құрайды. Шағын отельдер применяют более гибкую ... және ол ... ... ... үлкен қонақ үйлерге
қарағанда арзанға ... ... ... ... ... үй ... әр түрлі елдің нарығында прочное положение занять етуіне
мүмкіндік береді. ... ... ... ... ... аз ... сату ... сәйкесінше жоғары болмайды. Сонымен қатар, ... ... ... ... ауыспалы ұсталымдардың үлесі ... ... ... ... сатып алу көлемінде оған жуушы құралдарға,
кір жуатын қызметке арналған қолайлы бағаға қол ... ... ... кадр ... қатысты маңызды мәселе бар. Шағын
отельдерде қызмет көрсетушілер отельдің ... ... қала ... ... ... ... ... шағын қонақ үйге шығынды қысқарту әдісін қолдана отырып,
оның ... ... ... ... шығындарды қысқарту үшін шағын
қонақ үйде тек бір ғана жол бар: өзге ... ... ... ... ... ... сауданы қолайлы бағамен жүзеге асыру,
біріккен ... ... мен ... ... ... шығыс бөлігін қысқартудың басқа жолдарын іздестіру.
Барлық қонақ үйлер өз қонақ үйлері мен ... ... ... ең ... олар ... ... ... көңіл
аударуы қажет және қала қонақтары көптеген отельдердің ішінен дәл ... ... көз ... ... ... ... ... туындайды:
қонақтарды отельге қалай тартуға болады және өз ... ... ... ... ... Сондай-ақ, интернет арқылы орындарды резервтеуді
қадағалау қажет. Ал, баға түбінде қымбаттаса, онда ... ... ... ... ... ... қызметтердің
ассортиментін кеңейту керек.
Қызмет көрсету стандарты. Ең алдымен қызмет көрсетушілерден ... Олар шет ел ... ... тілде меңгеруі, әр түрлі елдерден келетін
қонақтарды қабылдау ерекшеліктерін білуі шарт. Қызмет ... ... ... ... бес ... ... аяқталуы, тамақтандырудың ыңғайлы
графигі, екі тілдегі ас мәзірі.
Экологиялық отельдер туристер ... ауа» мен ... ... ... ... ал олардың жаны табиғатқа ұмтыла
бастаған ... ... бола ... ... ... ... жерлерде,
қорықтарда, елдің керемет табиғат зоналарында салуға болады. Қазіргі таңда
эко-отельдер барлық дамыған ... бар. ... Араб ... ... ... ең алғашқы отель бес жұлдызды Al Maha Dasert
Resort & Spa Hotel. ... ... ... ... бұл ... ... қонақтарға экзотикалық және ұмытылмастай демалыс ... ... жол ... ... салынбағандықтан қонақтарды бұл жерге джиппен
алып келеді. Мұндағы эко-отельдердің ғимараты бедуиндердің ұлттық дәстүріне
негізделіп ... ... ... шолу ... анық көрінеді, бассейндер
де демалысқа ерекше сипат береді. Қонақтар құс атуға, садақтан оқ ... ... ... ... түйе ат мен ат үстінде саяхаттауына
болады. Белсенді демалысты ұнататындар үшін ... тауы мен ... ... және ... ... ... жер бойынша шаңғымен
саяхаттау қарастырылған.
Көптеген зерттеулер мен сауалнамалардың нәтижесі көрсеткендей, дамыған
елдердің тұрғындары өз таңдауларын ... орта мен ... ... күтіммен қарайтын қонақ үйлерге береді. Туристердің 70% жуығы
экологиялық ... ... ... үйде екі апталық ... ... ... 150 $ ... дайын екендіктері де анықталды. Дүниежүзіндегі
ең таза экологиялық отельдердің саны жиырмаға жуықтайды. Олар: Гренададағы
Spice Island Beach Resort (отельдегі су тек күн ... ғана ... ... ... ... ... бассейнде хлорканың
орнына таза тұз қолданылады), Мальдив аралындағы Soneva Fushi Resort & ... Spa ... ... 2010 ... ... ... территориясындағы зиянды
заттардың өнімдерін екі есе төмендету жөнінде мақсат қойды), ... ... ... ... тек органикалық өнімдерден ғана
ұсынады), Австралиядағы Voyages longitude 131, Багам ... ... ... Америка Құрама Штатындағы Devil's Thumb Ranch,
Филиппиндегі El Nido Resorts, ... Chumbe Island Coral ... Adrère Amellal, ... Campi Ya Kanzi, Никарагуадағы Morgan's
Rock Hacienda&Ecolodge, Ямайкадағы Hotel Mocking Bird Hill, Италиядағы
Tenuta di ... ... ... Hotel, ... ... Island, ... King Pacific Lodge, Фиджи аралындағы Turtle
Island, ... Jungle Bay ... ... ... Phinda Game Reserve, ... ... ... «Urbn» экологиялық отелі қайта өңделген отыннан
салынған, күн батареясы мен ... ... ... ... ... минималды мөлшерін пайдаланады, атмосфераны сақтау ... ... ... ... ... ... ... жылынуға
қарсы қорға өз еркімен салым енгізе алады. Ал, италияндық экологиялық
отельдердің ecolabel ... бар ... ... ... және ... ... ... қатынайды. Cavendish атты лондондық отельдің иелері
осы жылдан бастап отельге ... ... ... ғимарат
территориясында тегін аялдауға рұқсат берді, ал қоршаған ортаға ... ... ... ... ... үйде ... ... 50 % көлемінде жеңілдік жасайды. Cavendish отелінің көптеген
номерлері ... ... ... ... ... жабдықталған, ал конференц-залдарында екінші қайта өңдеуден
өткен жазба қағаздары мен токсикалық емес ... суда ... ... ... Араб ... арзан экологиялық отельдер Шейх Мұхаммед
ибн ... Аль ... ... қолға алынады. Біріккен Араб
Әмірлігіндегі эконом кластағы «Экос ... атты ... ... ... ... Coral International Hotels, Resort & ... ... ... ... ... Ралбф Ноблет тағайындалды.
Соңғы кезде бұл елде бес ... жеті ... ... жиі салынып
кетті, мұндай қымбат отельдерге тек табысы жоғары адамдар ғана бара алады.
Қарапайым халыққа арнап салынып жатқан бұл ... екі ... ... баға мен ... ең мықты қатынасын айқындай отырып, басты ... ... ... ... ... бұл ... тек
екі жұлдызды болатындықтан оған кететін қаражат та кең ... ... ... да оның ... ... ... Ол
футуристік, жоғары технологиялық, экологиялық ... ... ... ... деп ... ... ... қонақтарға арналған 100-
200 номерднт тұрады. Ecos Hotels тұжырымдамасының алғашқы жобалары ... Market атты ... ... 2007 жылы 4 ... ұсынылған
болатын.
Қонақ үйдің экологиялық тиімділігін көтерудің артықшылықтары:
- арнайы құрылғыны орнату ... ... ... және ... ... шығындарды азайту, ол құрылғы электр
қуаты мен суды ... ... ... ... ... ... таныту арқылы
қонақтардың ағымын көбейту;
- қызмет көрсетушілердің ынтасы мен тұрақтылығын қоршаған ортаны
қорғау мен ... ... ... бағдарламасы жөнінде
толық ақпарат беріп, оған тарту арқылы көтеру.
Отельді экологиялық жағынан тиімді және ... ету оңай ... егер ... орнын тапса шешілетін мәселе. Қоршаған ортаны басқару
жүйесін қолдану басшылығы әр ... ... ... ... ... қолданады: ГОСТ ISO14001-98. Бұл жүйенің қағидасы ... ... ... мекемедегі, оның бөлімшелеріндегі әр түрлі
деңгейдегі қызметкерлер мен ... ... ... өз ... ... ... үнемдеу мен құрылғыларды, қоқыстарды қайта өңдеуге
үлкен назар аударылады, себебі ол ... ... және ... ... ... көлемде төмендетеді. Мысал ретінде, ... Denver (1100 ... атты жаңа ... үйдегі жүзеге асырылған электр
қуатын үнемдеу жөніндегі қиын емес ... ... ... Олар
арнайы құрылғының арқасында жылына 1 171 207,62 сағат-киловатт ... ... ... ... ... ... қуатының 6,5% құрады. Тура сол
қонақ үйде тұрмыстық қоқысты қайта өңдеу шығарылатын ... ... ... жүйе ... үйге өзіндік экологиялық саясат пен мақсатты
экологиялық көрсеткіштерді құру үшін, осы саясатқа ... табу ... ... ... ... ал бәсекелестерге үлгі көрсету
үшін іс-шараларды анықтау керекжәне оның ... ... ... ... ... ... мақсатты көрсеткіші жазылмаған, онда
төменде көрсетілген модельді қолдану арқылы іс-шараларды басқару ... мен ... ... ... ... (8 ... сурет. Экологиялық тиімділіктің моделі [8]
Қазақстанда экологиялық отельді салудың экономикалық тиімділігін
қарастыру барысында оның ... ... ... ... ... ... нарық анализі, маркетингтік сараптама,
экологиялық тиімділігін көтерудің артықшылықтары мен ... ... ... ... елімізде экологиялық отельді салу ... ... да, ... жағынан да тиімді деген тұжырымға
келуге болады.
Қорытынды
Әлемдегі ... ... ... ... ... ... көптеген маңызды мәселелердің басы ашылғанын айта кеткен жөн.
Қазақстанға жыл сайын ... ... ... үй ... қызығушылық
танытып келеді. 2005 жылы ... Rixos, ... ... 2006-2007
жылдары Алматы мен Астанаға Intercontinental, 2006 жылы қазанда Алматы мен
Астанаға Kempinski келді. Жақында ... ... ... ... болатын. Ол бойынша Hilton Astana қонақ үйі салынбақ.
Ол республикамыздың астанасында 2010 жылдың ... ... ... ... ... ... беретін қонақ үй ғимараты үлкен
қаражатты талап ... ... ... ... үй мен мейрамхана
ассоциациясының мәлімдеуі бойынша ... Marriott ... үй ... 20 млн $ ... ол өз-өзін 7-10 жылда ақтайды деп жоспарланған.
Соңғы үш жылда ... үй ... ... ... әсіресе, Алматы,
Астана, Атырау, Ақтау қалаларына бағыттталған. Бұл қалаларда қонақ үйлердің
номерлік фондында ... ... ... ... ... бір
уақытта орналастыру 44,6 мың орын, Алматы қаласында 7,4 мың орын, Астана
қаласында 3,2 мың ... ... ... ... ... Алматы мен Атырауда қонақ үйде бір орынға орташа мөлшермен алғанда
3 ... ... мен ... 2 ... келеді.
Резидент емес туристердің 55%-ы 3* қонақ үйлерде, 25,1%-ы 5* қонақ
үйлерде, резидент туристердің 71,3% - 3* ... ... 15,5%-ы 3* ... ... ... үшін ... төлем түсіру саясаты, бәсекелестік пайда
болған жағдайда ғана біз бұл саланың қызығын көре аламыз. ... ... ... ... ... үй ... ... толқындағы” ерекше
туристік өнімді ұсыну бізге ауадай қажет. Яғни, бұл жерде әңгіме таңғажайып
отельдер жайлы болып отыр. ... ... мен ... ... жіктемесін мысалға келтірдім. Мұндай отельдерді салу ... сөз жоқ ... ... бола ... ... салу арқылы біз біріншіден, өз еліміздің
туристері мен шет ел туристерінің ... ... Ең ... ... едәуір ұлғайту мүмкіндігіне ие боламыз. Бұл жерде туризм
экспорты деп отырғанымыз – шет ... ... ... ... ... ... келетін туристер елімізге ... ... ... үлес ... ... ... Шетелдік қонақ үй бизнесінде тек бір
ғана осындай таңғажайып отельдер туристерден ... ақша ... ... ... жаңа ... ... экологиялық, яғни, «жасыл
отель» түрін жетілдіре аламыз. Мұндай отельдер жоғарыда сипаттап кеткендей
туристерге де, оны салушы тарап үшін де аса ... әрі ... ... ... туризм саласындағы жұмыссыздық мәселесін шешуге оң әсерін
тигізеді. ... ... ... ... ... ... ... жас мамандарды ауыл маңындағы жерлерге тарту оңай мәселе емес. Ал,
біздің еліміздің ... ... ... қала маңындағы елді-мекендерге
жапсарлас орналасқан. Осындай жерлерде салынатын көрікті отельдер ... ... да ... артуға себепкер болады.
Осылайша, Қазақстанның әлемдік туристік нарықта аттрактивтілігінің
имиджін қалыптастырып, бір саты жоғары көтерілуіне ... ат ... ... ... ... елімізде салу оңай нәрсе емес және ол
біз үшін жат нәрсе болып табылады. Әрі оған уақыт та ... ... келе ... мына ... ... ... үйге деген
талғамдарын өзгеруде. Бұл өз ... ... озық ... ... өз ... ... ... болып келеді. Қазіргі
туристер демалыстарын көрікті жерлерде өткізумен ... ... да ... ... ... ... олар қала ... мен қала
шуынан шаршаған кезде жағажайлы жерлер мен сафарилерге, адам қолы ... ... ... ... ... талпынады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Александрова А.Ю. Международные туризм: Учебник. – М.: Аспеки- ... – 470 c.
2 ... Б.А. ... М.Р. Экономика и организация туризма: Учеб.
Пособие. – Алматы: ... 1999. – 94 c.
3 ... И.Т., ... А.И. ... ... Учеб. Пособие . – М.:
Финансы и стаститика, 2001. – 176 c.
4 Биржаков М.Б. ... в ... - СПб.: ... 1999.- 192 c.
5 Биржаков М.Б. Введения в ... ... ... и доп. –
СПб.: Герда, 2005. – 448 c.
6 Браймер Р.А. Основы управления в индустрии ... / Пер. С ... М.: ... 1995. – 382 c.
7 ... Г.Н., Каморджанова Н.А. Гостиничный и туристский бизнес: 8
Особенности бухгалтерского ... и ... – М.: ... ... 1999. – 352 c.
9 ... Г.Н., Каморджанова Н.А. Бухгалтерский учет и ... ... ... ... – М.: ... 1998. – 272 ... ... Ю.Ф. Технология гост. Обслуж. – Ростов-на-Дану. Феникс, 2003. –
48 c.
11 Вуколов В.Н. ... и ... ... ... ... Учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 120 c.
12 Гвозденко А.А. Логистика в туризме: ... ... – М.: ... ... 2004. – 68 ... ... В.Г. ... туристской деятельности: Учеб. ... ... ... и ... – М.: ... 2002. – 98 ... ... Е.А. Маркетинг в индустр. Гостеприимства. Уч. Пос. – ... 2005 – 101 ... ... Ж.С. ... в ... бизнес: Учебное пособие. –
Алматы, Қазақ Университеті, 2004. – 69 c.
17 Влоков Ю.Ф. ... ... и ... бизнес.- Ростов-на-
Дону: Феникс, 2004. – 96 ... ... В.Г. ... ... ... - М.: ... 1996. –
89 c.
19 Семенов. В.С., Коминский И.С., Попова Н.А. ... ... ... 1985. – 111 ... Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство: Оқулық/ ... ауд. М.: ... – 131 ... ... ... ... www. ... Су отельдері www. Tournet.ru
23 The Apeiron Island Hotel отелі www. Mobbit. info
24 Ағаштағы отельдер www. ... Fab Tree Hab ... www. ... ... ... www. ... Жер асты ... www. Rambler.ru
28 Алтыннан салынған отель www. Itravel.ru
29 Мұздан салынған отель www. ... ... ... ... www. ... ... салынған отельдер www. Trgroup.ru
32 Үңгірдегі отельдер www. Googl.ru
33 Мицце Хайами ... www. ... ... отельдер www. Infrance.ru
35 «Жаңа Іле», «Ақтау Сити» туристік кешендері www. News.ru
36 Экологиялық отельдердің даму бағыты www. ... ... ... ... қызметі бойынша
Отель түрі
Үңгірдегі отель отельдері
Ғарыштағы отель
Тұздан жасалған
Мұздан жасалған
Алтыннан жасалған
Бейне отельдер
Құрылыс материалы бойынша
Геометриялық отельдер
Медициналық ... ... үсті ... ағаш ... бойынша
Судағы отель
(су астында,
су үстінде)
Орналасуы бойынша
Шығын
Сапа
Табыс
Баға
Бақылау оны жақсарту
Экологиялық саясат
Жоспарлау жұмысын жүргізу
Түйін және түзетулер
Енгізу, қызмет істеуін қадағалау

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 78 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қонақүй туристік кешендер менеджменті23 бет
Іле алатауының физикалық-географиялық сипаттамасы12 бет
Аумаққа рекреациялық баға берудің әдістемесі4 бет
Оңтүстік Қазақстан облысының рекреациялық ресурстарына табиғат компоненттерінің ықпалы55 бет
Солтүстік Қазақстандық өңір солтүстік облыстар шоқтығында ерекше орында25 бет
Халықаралық туризмнің дамуы7 бет
Шығыс Қазақстан Облысында туризмнің экстремалды түрлерін дамыту4 бет
Қонақ үй шаруашылығы жайлы71 бет
Әлемдегі ерекше отельдер48 бет
«Қазіргі қазақ тілі» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен121 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь