Биосурфактанттар және мұнайды қышқылдандыру

Қазіргі таңда әлемде көмірсутек қорларын игеру қарқынды түрде қолға алынған. Мұнайдың ластану ошақтары Жер аумағындағы қолданыстағы мұнай көздерінің барлығында дерлік анықталған. Қарқынды ластанған мұнайхимиялық орындар дағдарыстық ахуалға алып соғуда, мұнаймен ластанған жер қыртыстарында гумустың құрамы мен қасиетінің өзгеруі, топырақтың өнім беру көрсеткішінің күрт төмендеуі, азот пен фосфордың жылжымалы формаларының, аэрация мен кеуектіліктің кемуі, жүйенің бұзылуы, су өткізгіш қабаттар мен өсімдікерге ылғалдың жетіспеуі сияқты өте маңызды генетикалық көрсеткіштер бұзылуда. Тиісті проблемалардың шешілуі үшін соңғы жылдарда мұнайтотықтырғыш микроағзалардың метаболизмдік потенциалында негізделген, көмірсутектердің ластануын жоятын әдістерді пайдалана бастады.
Сонымен қатар мұнай көмірсутектері микроағзаларының тотығуы мен пайдалану проблемаларымен тығыз байланысты МБАЗ алу аясындағы зерттеулер жүргізілуде. МБАЗ мұнай өндіруші және игеруші мамандардың көңілін аудартты. Олардың неғұрлым белсенді өндірушілері, көмірсутектерді сіңіруші топырақ микроағзалары құрамынан алынған. Қазіргі уақытта осындай 10 штамм белгілі, Pseudomonas aerginosa, Mycobacterium rhodochrous, Rhodococcus erythropolis, С andida lipolytica , Torulopsis gropengiesseri.[6]
Микробтық беттік активті заттар өзінің белсенділігі бойынша химиялық беттік активті заттармен бәсекелесе отырып, биотехнологияның көптеген салаларында қолданылуы мүмкін. Беттік микробты белсенді заттардың биологиялық ыдырағыштығы және токсикалық еместігі оларды биотехнологияда жаңа экологиялық қауіпсіз өнімдерді ойлап табуда ерекше қолайлы етеді. Қазірде оларды игерудің биотехнологиялық заңдылықтар қатары анықталып, биохимиялық табиғаты және қолдану тиімділігі анықталуда. Аса таңқалдыратыны, микроағзалардың тіршілік әрекетіне байланысты беттік керілудегі БАЗ мәнінің талдануы. Көмірсутектерді игергіш микроағзалардың тотықтандыру қабілетілігінің маңызды қасиетінің бірі, олардың өздері бөлетін биоБАЗ өнімінің көмірсутектерді дисперстеп, оның биожетімділіне айналдыру қарқындылығына байланысты.
1. Абрамзон А.А. Поверхностно-активные вещества. Свойства и применение. Л.: «Химия», 1975. 248 с.
2. Балаян А. Э. Способ биотестирования нефтепродуктов / А. Э Балаян, Д И. Стом, М. Н. Саксонов // Патент на изобретение РФ № 2152612. Зарегистр. в Госреестре изобретений 10.07.2000.
3. Гоготов И.Н. Полисахариды: свойства, получение и практическое использование. В: Материалы Межд. научно-практич. конф. «Перспективы и проблемы развития биотехнологии в рамках единого экономического пространства стран содружества», Минск-Нароч: РИВШ, 2005. С. 54-55.
4. Елисеев С.А., Кучер Р.В. Поверхностно-активные вещества и биотехнология. Киев: Наукова думка, 2001. 60 с.
5. Костина Е.Г., Ревин В.В., Атыкян Н.А., Гоготов И.Н. Влияние условий культивирования на биосинтез полисахаридов культурой Rhodococcus erythropolis штамм ВКМ Ас-858Т. В: IV Респ. Научно-практич. конф. «Наука и инновации в республике Мордовия». Саранск: Изд-во Мордовского госуниверситета, 2005. С. 583-588.
6. Кобзев Е.Н. Биодеструкция нефти и нефтепродуктов микробными ассоциациями в модельных системах. Дис. . канд. биол. наук. 2003. Оболенск. 179 с.
        
        Биосурфактанттар және мұнайды қышқылдандыру
Қазіргі таңда әлемде көмірсутек қорларын игеру ... ... ... ... Мұнайдың ластану ошақтары Жер аумағындағы қолданыстағы мұнай ... ... ... ... ... ... ... орындар дағдарыстық ахуалға алып соғуда, мұнаймен ластанған жер қыртыстарында гумустың құрамы мен қасиетінің өзгеруі, топырақтың өнім беру ... күрт ... азот пен ... ... ... ... мен кеуектіліктің кемуі, жүйенің бұзылуы, су өткізгіш қабаттар мен өсімдікерге ылғалдың жетіспеуі сияқты өте ... ... ... ... ... проблемалардың шешілуі үшін соңғы жылдарда мұнайтотықтырғыш микроағзалардың метаболизмдік потенциалында негізделген, көмірсутектердің ластануын ... ... ... ... ... ... мұнай көмірсутектері микроағзаларының тотығуы мен пайдалану проблемаларымен тығыз байланысты МБАЗ алу аясындағы зерттеулер жүргізілуде. МБАЗ ... ... және ... ... ... ... Олардың неғұрлым белсенді өндірушілері, көмірсутектерді сіңіруші топырақ микроағзалары құрамынан ... ... ... ... 10 ... ... ... aerginosa, Mycobacterium rhodochrous, Rhodococcus erythropolis, С andida lipolytica , Torulopsis gropengiesseri.[6]
Микробтық ... ... ... ... белсенділігі бойынша химиялық беттік активті заттармен бәсекелесе отырып, биотехнологияның көптеген салаларында қолданылуы мүмкін. Беттік микробты ... ... ... ыдырағыштығы және токсикалық еместігі оларды биотехнологияда жаңа экологиялық қауіпсіз өнімдерді ойлап табуда ерекше қолайлы етеді. Қазірде ... ... ... ... ... ... биохимиялық табиғаты және қолдану тиімділігі анықталуда. Аса таңқалдыратыны, микроағзалардың тіршілік әрекетіне байланысты беттік керілудегі БАЗ ... ... ... игергіш микроағзалардың тотықтандыру қабілетілігінің маңызды қасиетінің бірі, олардың өздері бөлетін биоБАЗ өнімінің көмірсутектерді дисперстеп, оның ... ... ... ... ... ... қабілеттігі микроәлемнің сан алуан өкілдеріне тиесілі. Көмірсутек тотықтандырғыш микроағзалар түрлі өкілдерге жатқызылады. Соның ішінде 300-ден астам саңырауқұлақ, ашытқыш, бактериялар мен ... ... ... ... ... тұтыну қабілеттігі әдетте: Mycobacterium, Rhodococcus, Pseudomonas, Micrococcus және Bacillus түр-леріне жатқызылатын бактериялық мәдениеттерде жиі кездеседі. Мұнай көмірсутектерін қолдану қабілеттігі Сandida , ... ... ... ... ... ... жиірек кездеседі. Бұл қасиетке айтарлықтай басымдықты Rhodotorula түрлерінің ... ... ... мұнай өнімдері мен мұнайды утилизациялау мүмкіндіктері анықталып келеді, ал БАЗ синтездеу мәселесі шешілусіз күйде қалып отыр, алайда бұл ... ... ең ... ... ... ... ... заттар (БАЗ) болып табылатын, көптеген микроағзалардан құралатын биосурфактанттар, соңғы жылдары теориялық та, практикалық та ... ... ... ... ... Ондай қызығушылық бірінші кезекте биосурфактанттардың мұнай өндіруші және кен өндіруші өндірістерде, химиялық, ... және ... ... ауыл ... мен ... ... көмірсутектерден, ауыр металлдар мен басқа да полютанттардан қорғауда қолдануға кең мүмкіншілік тудырып ... ... ... ... ... тиімділігі бойынша синтетикалық сурфактанттардан бір кем түспейді. Дегенмен, олар синтетикалық сурфактанттарға қарағанда, ... және ... ... ... ... келетін көздерден алуға болатыны, экологиялық таза жаңа технологияларды ойлап табуға таптырмас құрал болып табылады. ... ... екі тобы бар - ... ... ... мен микроағзалардан құралатын биосурфактанттар (биологиялық беттік белсенді қосылыстар, биоБАЗ). Әдетте химиялық синтезделген сурфактанттар полярлы топтарына сәйкес жіктеледі (катионды, анионды және ... тип). ... ... және ... ... ... өзінде, олар химиялық құрамы мен/немесе продуценті бойынша сипатталады. Қазіргі уақытта биосурфатанттардың 5 түрі анықталған: гликолипидтар; липополисахаридтар және ... ... ... ... ... мен ... ... Бар мәліметтерге сүйенсек биосурфактант микроағзаларының физиологиялық рөлі нәрлі заттарды эмульгирлеуі мен ... ... ... ... ... бактерияға және зеңге қарсы белсенділік пен бактериофагтар үшін ... ... ... ... ... ... ... биосурфактанттарды жіктеуде олардың химиялық құрамдары мен продуценті пайдаланылады. Биосурфактант құрылымы өз кезегінде гидрофильді, аминқышқылды және ... ... мен ... ... ди- ... ... мен ... қаныққан немесе қанықпаған май қышқылдарынан тұратын бөліктерден құралады. Сондықтан, химиялық ... ... ... ... ... ... ... (рамнолипидтар - Pseudomonas aeruginosa; трегалозолипидтар - Rhodococcus erythropolis ,Nocardia rhodochrous, N. erythropolis , Мycobacterium phlei ; ... - ... ... , T ... , T . ... ... липоақуыздар мен липопептидтер (лихенизин - Bacillus licheniformis ; субтилизин - B. Subtilis ; ... ... ... - B. subtilis ; ... - ... ... ; эмульсан - Phormidium sp.; липозан - Candida lypolytica );
3) полисахаридтар (эмульсандар - ... sp ., ... ; ... sp. ... - Xanthomonas campestris );
4) май қышқылдары - Candida spp., C. lepus.;
5) фосфолипидтар - ... ... ... sp.; Candida ... ... сурфактанттарға сәйкес физико-химиялық қасиеттерге ие. Олар үшін МТКК (мицелла ... ... ... ГЛБ ... баланс), беттік және фаза аралық керілу мәндері белгілі. Биосурфактант концентрациясын өлшеу үшін ... ... ... ... ... немесе тазартылған экстракттарды МТКК дейін араластыру жиі қолданады. [4] ГЛБ ... 6-дан ... ... " майдағы су" эмульсия типінің тұрақтылық тенденциясын көрсетсе, ГЛБ көрсеткіші 10-18-ге тең мәнінде, олар "судағы май" ... ... ... ... бір сұйық фазадан үздіксіз түрде басқа сұйық фазаға микроскоптық ұсақ тамшы түрінде диспергирленгенде пайда болады. Биосурфактанттар эмульсияны тұрақтандырып (эмульгаторлар) ... ... ... алады. [4]
Гетерополисахарид ксантан салыстырмалы таза түрінде судың аз мөлшерінде жеңіл еритін, гелийді қалыптастырушы, ... ... ... ... Ол ... ... электролиттер әрекетіне төзімді, тұзды ерітіндіде тұтқырлығын сақап, қатты бөлшектерімен ... ... ... ... өте ... ... ... кезінде де сақталады. [1] Склерглюкан суда жеңіл еріп, температураның жоғары диапазонда тұрақтылық көрсететін, pH және тұздардың концентрациясына төзімді ерітінділерді ... ... ... ... ... назары оның "судағы май" эмульсия типін тұрақтандыруға қабілеттілігіне және төменгі энергетикалық шығын деңгейінде эмульсияның "майдағы су" типті ... ... ... ... та, ... да көмірсутектердің эмульсияларын қалыптастыруға қабілетті. Сонымен қоса эмульсан гидрофильді топтың май ... ... ... ... 2 нм ... қабыршақ құруға қабілетін. Ол өз кезегінде эмульсиялардың араласын болдырмай, тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Бұл ... ... ... ... да аса ... көрсеткішті көрсетеді, эмульсия жоғарғы, кремді қабатпен төменгі сулы фазалы қабатқа бөлінсе де эмульсиялары бұзылмайды. ... деп ... ... ... ... май" ... ... құрамында майдың 70% үлесін құрайды. [4] Эмульсан тұздар концентрациясының жоғары мәндерінді белсенді, әктаста және құмтастарда адсобцияланбайды. Шикі ... ... ... эмульгирлеуге ие, тиімді эмульгаторлар, этанолы бар ортадан алынатын эмульсандар болып табылады. Ақуызсыз апоэмульсандар жоғары ... ... ... ... ... ... 100 оС ... да өзінің эмульгілегіш қасиеттерін 2 сағатқа жуық сақтай ... ... ... ... маңызды қасиеті, олардың көмірсутектерді рН белгілі бір мәнінде эмульгирлеу қасиеті ... ... ... ... ... жоғарғы қабатынан тойтарып, сол қабатты гидрофилиздеп, мұнайдың еркін "сырғуына" жағдайын тудырады. Аталған процессте тұтқырлықтың төмендеуі мен ... ... ... азаю ... ... шығаруға болмайды.
Липозанның максималды белсенділігі гексанның липозанға 50:1 қатынасы барысында алынған. 50:1 жоғары қатынас эмульгирлеуші белсенділіктің төмендеуін тудырады. Оның ... ... ... рН 2-ден 5-ке дейінгі аралығында болған. Липозан 70 о С ... 1 ... ... ... төзімділігі тұрақты, 60% дейін белсенділігін 1 сағат ішінде, температура бағамын 100 о С температурады қыздырса ... ... ... ... түрлі су өткізбейтін қосылыстарды тұрақтандыруы және эмулгилеуі, олардың тізбектерінің ... ... ... B.amyloliguefacies мәдениетінен бөлініп алынған липопептидты биосурфактант итурин, зертханалық жұмыстарды жүргізу барысында жеткілікті тұрақтылықты көрсетеді. Ол 2 ай ... ... 20 о С ... және 100 оС 30 мин. бойы ... барысында беттік және антибиотикалық қасиеттерін сақтайды. Алайда автоклавирлеу кезінде (20 мин., 121 о С) ... ... 40% ... Күн ... ... ультракүлгін сәулесі әрекет еткен жағдайда оның антибиотикалық және беттік белсенділігі төмендемейді. [2] ... ... ... ... ... ... молекулалардың құрылымдық, алуан түрлі тобы болып табылады. Бұл байланыстар су ерітіндісінде де, ... ... да ... ... мен фаза ... ... ... Олардың мұнайдың өнімділігін арттыруда және эмульсияларды бұзу процесстеріндегі белсенділігі потенциальды ... ... ... ... береді. Биосурфактанттардың химиялық сурфактанттар алдында токсикалық еместігімен қатар біршама артықшылықтары бар, жоғары биоыдырағыштық, қоршаған ортамен ... ... ... көпіргіштік, селективтілігі және температураның жоғарылауына, рН пен тұздарға айрықша белсенділігі, сонымен қатар жаңартылатын ... ... ... Сол ... ... ... суспензиясымен қоса, минималды тазарту препараттарын қолдана алатын, биосурфактанттарды пайдаланушылар потенциальды ... ... ... ... ... ... ... Химиялық сурфактанттармен салыстырғанда олар аз мөлшерде қажет ... өте ... ... мұнайдың кең диапозонында қолдануға тиімді, экологиялық қауіпсіз. Nocardia rhodochrous трегалолипидтерді қолдану кезінде жерасты құмтастарынан ... ... 30% ... көрсетілген. "Geodyne Technology"-мен субсидияланатын "Multy - biotech"фирмасы, мұнай өндірісін арттыру үшін ... ... ... ... ... ... ауыр шикі ... эмульсан биосурфактантымен өңдеуде, оның тұтқырлығын 200 000 - нан 100 сР ... ... ... ... ... ... ... ауыр мұнайды өндірістік құбыр желісі арқылы, насостар көмегімен 26 000 миль ... ... ... ... ... ... ... бұндай көрсеткішке жетуге мүмкіндік бермейтін еді. Кувейт елінде биосурфактанттың мұнайсақтау қоймасына шикі мұнайды тарту ісі ... ... ... Petrogen Inc. (США) ... ағын ... ... биосурфактант микроағзалардың көмегі арқылы 90% мұнай қалдығын жою ... іске ... ... ... ... қолданудың маңызды бағыты, көмірсутектермен ластанған жер қыртыстарын биоремедиациялау технологиясы болып табылады. ... ... ... ... ... аймағында, Exxon Valdez фирмасымен ластанған, жұмыр топыраққа төгілген мұнайдың едәуір мөлшерлерін жойған. Сонымен ... ... ... ... мен ... жерлерден сәйкесінше 25-70% дан 40-80%-дейін көмірсутектерді жоюы анықталған. Биосурфактантарды ... бір ... тұсы ... кадмий және қорғасын, фенантрен мен полихлорланған бифенилмен қоса жер қыртысынан ауыр металдарды биоремедиациялау.
Тағам қоспасы түріндегі биосурфактанттар, тағам өнеркәсібінде де ... ... ... ... ... Лецитин және оның өнімдері, құрамында глицерин бар май ... ... ... сорбит немесе этиленгликоль мен моноглицеридтердің тотыққан туындылары эмульгаторлар ... ... ... ... және ... ... де пайдаланады. Kao Co . Ltd компаниясы софоролипидті шаш пен ... ... ... ... препараттары мен ерін бояғыш далабы құрамындарына қосады. Кейбір биосурфактанттар медицина мен ветеринарияда қолданылады. ... ... ... ... ... ... пен 10-30 мкг/мл ауадағы тұмау вирусын жоюға қабілетті. Сурфактин биосурфактантын торфты, қағазды, көмірлі, маталы және уран кенін өндіруші ... ... ... ... ... Биосурфактанттарды тәжірибе ісінде қолданудағы жалғыз тосқауыл оны өндірудің химиялық түрлерінен 3-10 есеге артық жоғары бағасында. [3]
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Абрамзон А.А. ... ... ... и ... Л.: , 1975. 248 ... Балаян А. Э. Способ биотестирования нефтепродуктов / А. Э ... Д И. ... М. Н. ... // ... на изобретение РФ № 2152612. Зарегистр. в Госреестре изобретений 10.07.2000.
3. Гоготов И.Н. Полисахариды: ... ... и ... ... В: ... ... научно-практич. конф. , Минск-Нароч: РИВШ, 2005. С. 54-55.
4. Елисеев С.А., Кучер Р.В. Поверхностно-активные вещества и ... ... ... ... 2001. 60 с.
5. Костина Е.Г., Ревин В.В., Атыкян Н.А., ... И.Н. ... ... ... на биосинтез полисахаридов культурой Rhodococcus erythropolis штамм ВКМ Ас-858Т. В: IV Респ. Научно-практич. конф. . Саранск: Изд-во Мордовского госуниверситета, 2005. С. ... ... Е.Н. ... ... и ... ... ассоциациями в модельных системах. Дис. . канд. биол. наук. 2003. Оболенск. 179 с.

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Топырақтағы мұнай өнімдерінің биодеградациясына биосурфактанттардың әсері9 бет
«Мұнайдың химиялық анализі» бағдарлы элективті курсын оқыту әдістемесі61 бет
Ақтөбе мұнай өңдеу зауытындағы мұнайды қайта өңдеу процесінің автоматтандыруды жобалау17 бет
Ақтөбе облысы «Мұнай өңдеу зауытындағы» мұнайды абсорбциялау процесінің автоматтандырылуын жобалау21 бет
Жаңажол мұнай газ кешенінінің № 4 зауытындағы шикі мұнайды сусыздандыру процесінің автоматтандырылуын жобалау23 бет
Жаңажол мұнай газ кешенінің 1200- секциясындағы мұнайды дайындау қондырғысындағы құбырлы пештерде мұнайды қыздыру процесінің автоматтандырылуын жобалау18 бет
Жаңажол мұнай газ кешенінің 1300-сексиясындағы мұнайды тұрақтандыру процесінің автоматтандырылуын жобалау24 бет
Жаңажол мұнай газ кешенінің секциясындағы мұнайды термохимиялық сусыздандыру процесінің автоматтандырылуын жобалау16 бет
Жаңажол мұнай газ өңдеу кешенінің №2 мұнайды дайындау цехы ЦПН бойынша мұнайды демеркантандыру қондырғысының автоматтандырылуын жобалау21 бет
Жер қойнауын пайдаланушы келісімшарттық аумақта өндірген мұнайдың көлемі мен салмағын өлшеу қағидасы26 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь