Жаза өтеп жатқан адамдарға қатысты халқаралық қалыптық ережелер

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3.6

І Тарау. Жаза өтеп жатқан адамдарға қатысты халқаралық қалыптық
ережелердің мазмұны.
1.1 Жаза өтеп жатқан адамдарға қатысты халқаралық
қалыптық ережелердің негізгі мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7.13
1.2 Жаза өтеп жатқан адамдардың құқықтарын қорғау
мәселесіндегі халықаралық мамандырылған
ұйымдардың үлесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13.18

ІІ Тарау. Жаза өтеп жатқан адамдарға қатысты халықаралық қалыптық ережелердің Қазақстан Республикасының пенитенциарлық
жүйесі үшін маңызы .
2.1 Қазақстан Республикасының қылмыстық . атқару
жүйсінің ерекшелері мен өзекті мәселелері ... ... ... ... ... ... ... ... 20.26
2.2 Шет мемлекеттердің пенитенциарлық жүйелері мен
қылмыстық . атқару заңнамаларының ерекшелерінің ... ... ... ... .26.31
2.3 Жаза өтеп жатқан адамдарға қатысты халқаралық қалыптық
ережелерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық . атқару
жүйесі орагандарының қызметінде қызметінде қолданудың
практикалық проблемалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .32.39

ІІІ Тарау. Қазақстан Республикасындағы Сотталғандардың құқықтары мен міндеттері.
3.1 Сотталған адамдарының құқтық жағдайының түсінігі ... ... ... .40.51
3.2 Сотталғандардың құқығы мен міндеті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .51.61

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...62.67
Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .68.73
Қазақстан Республикасында Жүргізіліп отырған Шаралар, ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі мен бостандықтары болып табылатын демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтыру жөніндегі басты қағиданы қамтамасыз етуге бағытталған.1 Сол себепті елімізде болып жатқан саяси, әлеуметтік және эконоикалық рнформалар, бірқатар қолданыстағы заңдардың түбегейлі өзгерту қажеттілігін айқындап отыр.
Елбасы қылмыстық жазалар жүйесін ізгілендіру және түзету мекемелерінде ұстау жағдайларын жақсарту жолымен ілгері басу қажеттілігін нұсқайды. Осыған байланысты ол халыққа Жолдауында: « ... айқын да ашық қылмыстық саясатты іске асыру талап етіледі: заң ауыр қылмыс жасаған адамдарға қатыстықатал, бірақ кішігірім немесе орташа ауырлықтағы қылмыстарды алғаш рет жасағандарға, сондай-ақ кәмелетке толмағандар мен әйелдерге иманды болуы керек » - деп атап өтеді2.
Бүгінгі таңда, еліміздің барлық аймақтарында жұмыссыздық пен кедейшілік, сондай-ақ қылмыс жасаулық өзекті де өткір мәселенің біріболып отыр. Бұл әрине қылмыстылықпен күресуде қылмыстық-құқықтық шараларды кеңінен қолдануға әкеп соқтырады. Ол өз кезегінде қылмыскерлерді ұстау мен оларды реабилитациясы проблемаларын өзекті мәселелерге айналдырып отыр.
Қамаудағы сотталушылар санынның пайдаланудың кесімді шегінен асып кетуі, гигиеналық ережелердің өз дәрежесінде сақталмауы, медициналық қызметтің әлсіздігі, инфекциялық дерттердіңжоғары деңгейі мен сотталғандар арсында өлімнің көбеюі, әділ соты жүргізүдің әр-түрлі сатыларында қамаудағы адамдардың конституциялық құқықтары мен заңды мүдделерінің жиі бұзылуы, елімізде қылмыстылықпен күресудің дәстурлі және жаңадан енгізіліп жатқан шараларды халықаралық стандарттарға сай қолдану керектігін көрсетіп отыр.
Қазақстан Республикасының нормативтік – құқықтық актілері
1. 1995 жылы 30 тамызда қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясы;
2. Основные направления внутренней и внешней политики на 2007 год.,Послание президента народу Қазахстана. //Қазахстанская правда 2007г., 10 апреля;
3. Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі. Алматы – Юрист, 2001;
4. Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу Кодексі. Алматы – “Баспа” 2005ж;
5. Уголовно – исполнительный кодекс Республики Казхстан. Общая характиристика ( в сравнении с ИТК Казахской ССР) Алматы, Баспа – 2002, 112с.;
6. Қазақстан Республикасының 2002 жылы 8 тамызда қабылданған Қазақстан Республикасының Бала құқықтары туралы заңы;
7. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года ”О внесении изменений и дополнений в некоторые законадательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования уголовно – исполнительной системы и статусе ее работников”;
8. Постанавление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2005 года № 1376 “Об утверждении Программы дальнейшего развития уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан на 2005-2007 годы”;
9. Постанавление Правительство Республики Казахстан от 1 октября 1996 год “О мерах по стабилизации деятельности учереждении уголовно-исполнительной системы и мест предварительного заключения под стражу в Республики Казахстан”;
10. Постанавление Правительство Республики Казахстан от 22 января 2001 года № 92 “О праграмме улучшения материально-технической базы исправителных учереждений и следственных изоляторов Республики Казахстан на 2001-2005 годы ”;
11. Доклад комиссии по правам человека и гражданина в Республики Казахстан в 2005 году. . //Юридическая газета. 7 мая 2005г. С.5;

Халықаралық құқықтық актілер
12. 1945 жылы 26 маусымда қабылданған БҰҰ-ның Жарғысы. Адам құқықтары саласындағы Халықаралық келісім шарттар жиынтығы. Ашық қоғам Институты АҚШ. Алматы 2002. 483 бет;
13. 1948 жылы 10 желтоқсанда қабылданған Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы. Сброник дакументов по международному праву. Под ред. К. Токаева. – Алматы – 1998, том 1;
14. 1966 жылы 16 желтоқсанда қабылданған Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пакт. Международное уголвное право в документах. В 3-х томах. Сост. – М.Б. Кудайбергенов. Алматы: Данекер, Ғылым, 1999 – 307 С.1;
15. 1966 жылы 16 желтоқсанда қабылданған Эканомикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы халықаралық пакт. Международное уголовное право в дакулентах. В 3-х томах. Сост. – М.Б. кудайбергенов. Алматы:Данекер, Ғылым, 1999 – 307 С.;
16. 1984 жылы 10 желтоқсанда қабылданған Азаптау мен басқа да зорлық – зомбылыққа, немесе қадір қасиетті қорлайтындай адамшылыққа жатпайтын қатігездік жол мен жәбір көрсетуге немесе жазалауға қарсы конвенция. Международное уголовное право в документах. В 3-х томах. Сост. – М.Б. кудайбергенов. Алматы:Данекер, Ғылым, 1999 – 307 С.;
17. Бала құқықтары туралы конвенция 1989 жылы 20 қараша. Сборник документов по международному праву. В 4-х томах. Под. Ред. К. Токаева. – Алматы 1998, том 1 ;
18. 1979 жылы 18 желтоқсанда қабылданған Әйелдерге қатысты кемсітудің барлық турлерін жою туралы конвенция. Әйел құқықтары. Негізгі құжаттар. Алматы: Мальвина, 1999 – 270 бет;
19. 1955 жылы қабылданып, 1957 жылы 31 шілдеде мақұлданған БҰҰ – ның, тұтқындарға қараудың минималды қалыптық ережелері. Адам құқықтары саласындағы Халықаралық келісім – шарттар жиынтығы. Ашық қоғам Институты АҚШ. Алматы 2001. 485 бет;
20. 1990 жылы 14 желтоқсанда қабылданған БҰҰ – ның, кәмелетеке толмағандар жөнінде сот төрелігініске асыруға қатысты минималды қалыптық ережелер (Токио ережелері). Адам құқықтары саласындағы Халықаралық келісім – шарттар жиынтығы. Ашық қоғам Институты АҚШ. Алматы 2001. 485 бет;
21. 1985 жылы 29 қарашада қабылданған БҰҰ – ның, тұрмеге қамауға қатысты емес шараларға байланысты минималды қалыптық ережелері (Пекин ережелері). Адам құқықтары саласындағы Халықаралық келісім – шарттар жиынтығы. Ашық қоғам Институты АҚШ. Алматы 2001. 485 бет;
22. 1988 жылы 9 желтоқсанда қабылданған БҰҰ – ның Ұстау немесе қамауға алудың қандай да болмасын түріне ұшыратылған барлық тұлғаларды қорғаупринциптерінің жиынтығы. Ашық қоғам Институты АҚШ. Алматы 2001. 490 бет;
23. 1990 жылы 14 желтоқсанда қабылданған БҰҰ – ның тұтқындарға қараудың негізгі принциптері. Адам құқықтары саласындағы Халқаралық келісім – шарттар жиынтығы. Ашық қоғам Институты АҚШ. Алматы 2001. 485 бет;
24. 1990 жылы қабылданған Бас бостандығынан айырылған кәмелетке толмағандарға қатысты БҰҰ – ның ережелері. Адам құқықтары саласындағы Халықаралық келісім – шарттар жиынтығы. Ашық қоғам Институты АҚШ. Алматы 2001. 486 бет;


Ғылыми Әдебиеттер
25. Алан Уекер Международные стандарты по обращению с заключенными. Научно – практический семинар. Пенитенциарная реформа и проблемы борьбы с незаконными методами ведения дознания и следствия в Казахстане. Алматы, 1999 2-3 июль. С 22-39;
26. Ю. Александров Пенитенциарная система Франции // Преступление и наказание 11-1999. С. 41-51;
27. Қ.Ж. Балтабаев”Проблемы соотношения международно – правовых норм и законадательства Республики Казахстан В сфере исполнения наказаний” дисертатция. Алматы, 2000, 171 с.;
28. К.Ж. Балтабаев Проблемы отражения международно – правовых норм по обращению с заключенными в законадательстве Р.К. // Вестник Карагандинского Университета. 1999 – с. 77-87;
29. Бюжеева Б.З. Адам құқықтарын қорғау мәселесіндегі бейүкіметтік ұйымдардың үлесі // ҚазҰУ хабаршысы. Халықаралық қатынастар және халықаралық құқық сериясы №1(9);
30. В. Сергевнин США И Канада: новое развитии пенитенциарных систем // Преступление и наказание 10 – 12. 1998. С. 72-79;
32. Сқақов А.Б. Прогрессивния система исполнения наказания: понятие прововоя природа и пути ее совершенствования // Правовая реформа в Казахстане. 2006. № 3(21). – С. 79;
33. Д.В. Усик “Международные правовое стандарты по обрашению с осужденими и проблемы их отражения в законадательстве об исполнении наказаний в виде лишения свободы” автореферат. М. МГЮА, 1994 – 25 с.;
34. Г.Ю. Федосеева “Международно – правовые вопросы защиты осужденных” автореферат. М. МВД РФ, 1994 – 34 с.;
35. Д.С. Чукмаитов “Теоритические основы систем исполнения наказаний по заканадательству Республики Казахстан” Дисертатция. Алматы, 2000, 281 с.;

Анықтамалық басылымдар
36. Серия материялов по вопросам профиссиональной подготовки №5. Права Человека и поддержания правопорядка. Пособи по правам человека для сотрудников полиции. ООН, Нью – Йорк и Женева, 2002. с. 228;
37. Права человека в пенитенциарных учереждениях. Дополнительные комментарии к разделам 5 и 11 учебное пособие ООН по правам человека. С. 40;
38. Права человека и предварительное заключение. Серия публикаций по вопросам професиональной подготовки №3. ООН. Нью – Йорк и Женева. 1995. 138 с.;
39. Права человека и пенитенциарные учереждения. Пилотное издание. ООН, Управление Верховного Комиссара по правам Человека, Женева, 2000г., 231с.;

Оқулықтар
40. Қазақстан Республикасының Қылмыстық – атқару құқығы, оқу қуралы. – Алматы: Жеті жарғы, 2005. 245 бет;
41. Уголовно исполнительное право России. Учебни для юридических вузов и факултетов. Под. Ред. д.ю.н. А.И.Зубкова. Москва, 1998. 599 с.;
42. Қудайбергенов М.Б. Кодекс поведения должностных лиц по поддерживанию правопорядка. Учебник, Алматы – 1999. 320 с.;
43. Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии. Общая часть уголовного права. М. Юридическая литература. 1991 – 289 с.;
44. Королев В.Т. Проблемы реализации права осуждюных на свободу вероисповедения. Учебное пособие – Уфа, 1994. – 93с.;
45. А.Ағыбаев, Ғ. Баймурзин қылмыстық құқықтың орысша – қазақша терминдерінің сөздігі.

Мерзімді басылымдар
46. Новое в деятельности УИС // Юридическая газета.
47. Ізгілендіру жаңа кезеңге жол тартты // Заң газеті 5 мамыр 2007ж. 1,2 беттер;
48. Альтернатива тюрме // Заң жұрналы. 1/ 2005. 40 – 45 беттер;
49. Түрмедегілер жұмыссыз отыр // Заң жұрналы. 1/2003.48-51 беттер;
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
..............................................3-6
І Тарау. Жаза өтеп жатқан адамдарға қатысты ... ... ... Жаза өтеп ... ... қатысты халқаралық
қалыптық ... ... Жаза өтеп ... ... құқықтарын қорғау
мәселесіндегі халықаралық мамандырылған
ұйымдардың
үлесі.......................................................................
......13-18
ІІ Тарау. Жаза өтеп ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының пенитенциарлық
жүйесі үшін маңызы .
2.1 Қазақстан Республикасының қылмыстық – атқару
жүйсінің ... мен ... Шет ... пенитенциарлық жүйелері мен
қылмыстық – ... ... Жаза өтеп ... ... ... ... қалыптық
ережелерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық – атқару
жүйесі орагандарының қызметінде қызметінде ... ... ... ... ... ... ... Сотталған адамдарының ... ... ... ... ... ... Республикасында Жүргізіліп отырған Шаралар, ең
қымбат ... адам және ... ... мен ... ... демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... Сол себепті елімізде болып жатқан саяси, әлеуметтік және
эконоикалық ... ... ... ... түбегейлі
өзгерту қажеттілігін айқындап отыр.
Елбасы қылмыстық жазалар жүйесін ... және ... ... жағдайларын жақсарту жолымен ілгері ... ... ... ... ол ... ... « ... да ашық қылмыстық саясатты іске ... ... ... ... ... ... ... қатыстықатал, бірақ кішігірім немесе
орташа ... ... ... рет ... ... ... мен ... иманды болуы керек » - деп атап
өтеді2.
Бүгінгі таңда, ... ... ... ... ... сондай-ақ қылмыс жасаулық өзекті де өткір ... ... Бұл ... қылмыстылықпен күресуде қылмыстық-құқықтық
шараларды кеңінен қолдануға әкеп ... Ол өз ... ... мен ... ... ... өзекті
мәселелерге айналдырып отыр.
Қамаудағы сотталушылар санынның пайдаланудың кесімді ... ... ... ережелердің өз ... ... ... ... инфекциялық дерттердіңжоғары ... ... ... ... ... әділ соты ... ... сатыларында қамаудағы адамдардың конституциялық құқықтары мен
заңды мүдделерінің жиі ... ... ... ... және ... енгізіліп жатқан шараларды ... сай ... ... ... ... мақсатта Қазақстанға жаза өтеп ... ... ... стандарттарды алдымен зертеп, осы ... ... ... ... ... ... ... салыстырып, осы заңнамаларды халықаралық стандарттарға
сәйкестендіру қажет[1].
Еліміздегі осы өзекті ... ... ... ... оның жан-жақты талқыланбағандығы маған осы ... ... ... болып ортыр.
Жаза өтеп жатқан адамдардың ... ... ... және ... ... ... осы адамдарға қатысты ... ... ... және ... ... ... ... жүйесінде
іске асыру проблемалары, осы ... ... ... және ... бар ... және ... -құқықтық әдебиетте бұл
проблеманы оқып-білуге көңіл бөлінгендігін дәлелдейді.
Десекте, ... ... осы ... ... ... ... мен Ресей заңгер ғалымдары ... ... ... алынып шешіле бастады. Нақтырақ айтсақ, осы проблеманың
кейбір аспектілерін өңдеуге өз ... ... И.И., ... ... А.Б., Мәми Қ.А., Ағыбаев А., Артамонов В.П., Бородин ... В.А., ... И.А., ... Н.А. т.б. ... ... ... заң ғылымына ... зор ... Қ.Ж. ... ... ... ... норм и ... Республики Казахстан в ... ...... Д.С. ...... основы
системы исполнения наказаний по ... ... атты ... жұмыстарындағы, және ресеилік заң-
ғалымдар ...... ... зашиты
осужденных” атты, Д.В. Усиктің “ ... ... ... ... с осужденными и проблемы их ... в ... ... ... в виде ... ... атты
авторефераттарындағы олардың ... мен ... ... мәнінің ашу барысында ... ... айта ... ... жұмысының нақты мақсаты – зерттеу ... ... өтеп ... ... ... халқаралық стандартардың маңызды
аспектілерін ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының пенитенциарлық ... үшін ... ... ... ... тәжрибесін жетілдіруге бғытталған ғылыми түрде
негізделген ұсыныстарды ... ... ... ... ... ... ... міндеттер
айқындалмақ:
• Жаза өтеп жатқан ... ... ... құқықтық құжаттарды
оқып, танысу;
• Жаза өтеп ... ... ... қорғаудағы халықаралық
үйымдардың рөлін анықтау;
• Қазақстан ... жаза ... ... ... ... ... Республикасының Қылмыстық – атқару
жүйесіндегі өзекті мәселелерін ... ... Шет ... ... ... ... ... Жаза өтеп жатқан адамдарға қатысты халқаралық қалыптық ережелердің
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... практикалық проблемаларына тоқталып кетіп,
оларды жою ... ... ... ... ... ... негізін баршаға бірдей
диалектикалық таным әдіс ... Бұл ... ... ... ... да тәсілдер пайдаланылды. Нақтылай кетсек заң-
логикалық, тарихи ... ... ... ... ... ... ... жұмысының негізгі ... ... ... Республикасының Конституциясын, Қылмыстық,
Қылмыстық атқару кодекстері және т.б. ... ... ... адам құқықтары саласында халқаралық ... шет ... ... ... ... ... ... талдау нәтижесінде алынды. Сонымен қатар, Адам
құқықтары мен ... ... ... Халықаралық Бюро,
Халықаралық түрмелерді ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... ... мәліметтер мен
интернет мақалалары мен ... ... ... Республикасының қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу
және қылмыстық атқару құқықтарының ... ... ... ... зор. Бұл ... ... мен ... жаза
атқаруда, қамаудағы адамдарға ... ... мен ... ... ... үшін практикалық қызығушылықты да
туғызады. Демек, осған ... заң ... ... ... қосуда. Жұмыстың жетістіктері қылмыстық ... ... ... ... іс ... ... мен адам ... пәндері
мен арнаулы ... ... оқу ... және ... ... мен ... ... органдардының практикалық
қызметінде пайдаланылуы мүмкін.
І Тарау. Жаза өтеп жатқан адамдарға қатысты ... ... ... Жаза өтеп ... ... ... ... қалыптық
(стандарттық) ережелердің негізгі мазмүны.
Жазаны атқару жүйесіне қатысты адам ... ... ... ... ... ... теориясында жаза өтеп ... ... ... ... ... ... ... қабылданып
жатыр. Бұл стандарттарда ... ... ... ... ... жүйесінің дамуының ізгілік тенденциялары
да ... ... ... жаза өтеп ... ... ... стандарттар жалпы (мысалыға, Бала ... ... ... Азаптау мен басқа да ... ... ... адамщыллыққа жатпайтын қатігездік жолымен
жәбір көрсетуге я ... ... ... Бұл құжаттарда жаза
өтеп жатқан адамдарға қатысты ішінара ... бар.) және ... ... БҰҮ-ның тұтқындарға қараудың ... ... және т.б.), ... (мысалы; Әйелдерге қатысты кемсітудің
барлық ... ... ... және т.б.) және ... ... ... мен ... алудың қандай да
болмасын ... ... ... ... ... принциптерінің
жиынтығы және т.б.) әмбебаптық (мысалы; Адам ... ... ... ... және ... құқықтар туралы халықаралық
пакт және т.б.) және ... ... ... ... ... ... жаза өтеп жатқан адамдарға қатысты ... ... ... ... ... ... өтеп ... адамдардың ұсталу жағдайы мен орналастыру:
(санитария мен ... ... ... ... жылы ... Бас Ассамблеясымен қабылданған Ұстау немесе
қамауға алудың қандай да ... ... ... барлық
тұлғаларды қорғау принциптерінің ... 1-ші ... ... ... мен қамаудың қандай да болмасын түріне ... ... ... деген адамгершілікті көзқарасқа және адам
баласына тән қадір-қасиеттің ... ... Бас ... ... арналған түзету мекемелерінің ұсталу ... ... ... сақталуына және әділеттілікті, өзін-
өзі қадірлеу ... ... ... ... негізгі құқықтарын
құрмет ... ... ... ... халықаралық минималдық қалыптық ... ... ... бас ... ... ... жасаған жағдай мен көрсетілген қызмет ... және адам ... ... ... сай ... 12,13,19 ... ... ... тұтқынға жергілікті немесе
ұлттық нормаларға сәйкес төсек-орнымен қамтамасыз етіліп, ... да таза ... ... ... ... ... сақтау
мақсатында жиі-жиі ауыстырылып берілуі тиіс. 17, 18 ... ... ... ... ... мен ... және
санитарлық гигиена жағдайына ... және оның ... ... киетін киіммен қамтамасзіз етуі ... ... ... ... немесе қандай мақсаттаболмасын ... ... ... ... ... жерге барған кезде өз ... ... ... ... ... ... 20-шы ережеге ... ... жаза өтеп ... ... ... ... түрде дайындалған тамақтың берілуін қамтамасыз етіледі.
Тамақтың ... мен ... ... және ... ... ... ... олардың діни және ... ... ... ... ... ... ... уақытта ауыз сумен қамтамасыз етілуі тиіс.
Медициналық ... ... ... және мәдени ... ... ... 12 бабы әр ... ... ... мен
денсаулығының ең жоғарғы деңгейіне жету құқығын мойындайды6. ... Бас ... 45-ші ... 1990 ... ... ... Тұтқындарға қараудың негізгі принциптерінің
9-ші ... ... жаза өтеп ... олардың құқықтық
жағдайларына байланысты еш ... ... ... ... ... Тұтқындарға қараудың халықаралық минималдық
қалыптық ережелердің 22, 24, 25, 26 ... ... жаза ... ... еммен қатар емдеттіру ... ... ... ... және ... қызмет пен фармацевтикалық препараттарын қамтитын тиісті
медициналық ... ... ... ... ... ... осы ... отырған адамдардың саны мен.
Мұқтаждықтарына ... ... ... ... ... мүмкіндігі болып, ... ... мен ... ... ... ... персоналы болуы тиіс.
Білім беру, кәсіби дайындық пен ... ... ... ... ... ... 26 бабы ... білім алуға құқығын, білім беру ... жеке ... ... және ... мен ... ... деген
құрметті арттыруға бағытталуы қажеттілігін көздесе, 27 бабы ... ... ... өміріне қатысуға, өнерден ... ... ... ат салысуға, әрі оның игілігін пайдалануға құқығын
таниды7. Бұл құқықтар ... ... ... ... және
мәдени құқықтар туралы халықаралық пактте де бекітілген. Ал, ... ... ... ... ... принциптерінің ... ... ... ... ... ... дамуына
бағытталған мәдени және білім алу ... ... ... ... ... 40, 77, 78 ... өз білімін
одан әрі жалғастыруға ... ... ... ... ... ... бағдарламаларына қол жеткізуін және ... ... ... қоса ... көтеретін әдеби ... ... ... ... ... қол жеткізуді қамтамасыз
етілуін ... және ... ... ... халықаралық пактінің 8
бабына сәйкес, ешкім де ... ... ... еңбекке
мәжбурленуі тиіс емес8. Ал, минималдық ережелер бойынша. Жаза ... ... ... ... ... ... кейін қолайлы
жұмысты қамтамасыз етуөрісін ... ... ... ... ... ... түрі ... мүмкіндік болып, жүзеге
асыруға ... туып ... ... ... жергілікті қауым
шеңберінде, ақылы жұмыс істеуі мүмкіндігі де ... ... ... ... ... ақшасын тұтынатын тауарлар сатып алу ... ... ... ... ... ... келтірілген
зияндарды өтеу үшін немесе осы қаражатты өз ... ... ... ... үшін ... құқылы.
Қарым-қатынас өрісін кеңейту:
Сыртқы әлем мен қарым-қатынас орнату әділетті турде ... ... ... ... бөлігі және де жаза өтеп жатқандарды
қоғам өміріне қайта ... ... ... қосар улесі орасан
зор. Сондықтан да олардың ... ... ... түрде қарым-
қатынас орнатуын қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... халқаралық стандарттары
бойынша жаза өтеп ... ... ... бар, ... ... толмағандар.
• жаза өтеп жатқан әйелдердің құқықтары мен ... ... ... атап кеткен жөн:
• әйелдердің барлық эканомикалық, саяси ... ... ... тең ... және ... ... қамтамасыз
ету;
• түрмедегі әйелдерге қатысты кеьсіту, күш көрсету мен ... ... ... жаза өтеп ... әйелдер ер адамдардан ... ... ... жаза өтеп ... ... ... мен тінту әйел офицерлерімен
жүргізілуі тиіс;
• жаза өтеп ... ... ... мен ... ... ... ... түрмеде ұстаудың ерекше жағдайларын туғызу қажет;
• мүмкіндігінше босану кезінде бас ... ... ... ... ... ... өтеп ... әйелдердің құқықтары ... ... ... ... халықаралық құжаттар жоқ
болғанымен, Адам құқықтарының жалпыға ... ... ... ... ... пакт, Әйелдерге қатысты кемсітушілік жою
туралы конвенция, ... ... ... жою ... ... ... қамауға алудың ... ... ... ... тұлғаларды қорғау принциптерінің жиынтығы мен
Тұтқындарға қараудың ... ... ... сияқты халықаралық
құжаттар маңызды рөл атқарды.
Сонымен қатар, жаза өтеп ... ... ... халықаралық қалыптық ережелерге де тоқталып кеткен жөн.
Жаза өтеп ... ... ... ... мен
еркіндіктеріне қорғаудағы келісім маңызды қағидаларды атауға болады:
• Кәмелетке ... ... ... ... ... ... ... барлық кепілдіктерімен қолдануы тиіс;
• Жаза өтеп ... ... ... ... құайтарылуын
жеңілдетуге қамқорлық жасап, олардың ... ... мен ... ... ... ... ... денсаулығына нұқсан келтіретін жазалардың ... ... ... ... ... жазаларға (өлім жазасы,
түрмеге өмірлік қамау) тартылмауы тиіс;
• Жаза өтеп ... ... ... ... ересек адамдардан
бөлек ұсталуы тиіс;[4]
... ... ... ... хат жазысуға немесе
телеграф арқылы байланысуға құқықтарын ... ету үшін ... ... Бас ... ... балалардың құқықтарын құрметтеу, баланың
жеке ісіндегі ақпараттардың ... ... ... ... ... ... кәсіби дайындылықтан ... ... ... ... ... қару ... тыйым
салынады;
• Тәртіптік шаралар баланың ... ... ... оны ... өзін-өзі құрметтеуге, адам ... ... ... Балаларының турмеге ... ... ... жатқандығы,
жарақатталғандығы немесе өлім жайлы ата-аналары хабардар ... өтеп ... ... ... ... ... ету саласында ... ... ... бар: Бала ... ... ... ... кәмелетке
толмағандар жөніндегі сот төрелігін іске асыруға қатысты ... ... ... ... Бас бостандығынан айырылған
кәмелетке толмағандарға ... ... ... Ұйымының ережелері.
Жалпы алғанда, бұл ережелер БҰҰ ... ... ... ... ережелері көздейтін барлық ... ... ... ... ... ... ... жаза өтеп
жатқан адамдарға қатысты ... ... ... ... ... жалпы жүртшылықтың тануы бойынша, бүкіл әлемге ... ... ... ... тек қана ұсыныс ретінде қалып
отырған елдердің бар ... ... бұл ... жаза ... адамдарға арналған пенитенциарлық мекемелерін ... ... ... ... ... ... ... Жаза өтеп жатқан адамдардың құқықтарын қорғау ... ... ... ... күні Қазақстанда жаңа нарықтық ... ... ... ... мемлекет орнатуға талпынуда. Осы ретте
тиімді ... мен ... ... ... мемлекеттік
қайта құрулар мен ... ... ... ... ... ... ... бейүкіметтік ұйымдарды
дамытусыз мүмкін емес. Шын мәнінде ... ... ... азаматтар арасындағы қатынастарды жүйелеп, қоғамдық ... ... ... ... ... ... іспеттес.
Мұндай бейүкіметтік ұйымдар жалпы ... үшін аса ... ... ... мемлекет жағынан да қолдауды қажет етеді9.
Жаза өтеп жатқан адамдардың ... ... ... ... ... және оның адам ... ... тоқталанатын босақ, Халқаралық Түрме Реформасы
(International Penal Reform), Халықаралық Амнистия ... ... ... ... ... ... (International
Centre of Penal Studies), Адам ... мен ... ... ... халықаралық Бюроны ерекше атап кеткен жөн.
Халықаралық Амнистия-бұл адам ... ... ... ... ерікті қозғалысы. Негізінен, Халықаралық
Амнистия мемлекеттің ... ... ... ... ... ... адам құқықтарын ... ... кең ... ... осы ... ... ... әділеттікті қалпына
келтірудің негізгі әдісі болып қалады.
Халықаралық Амнистияның ... ... адам ... ... ... ... Амнистия адам құқықтарын, соның ішінде:
• Физикалық және ... ... ... ... да ... ... ... қорлайтындай
адамшылыққа жатпайтын қатігездік ... ... ... ... ... өлім ... жою, соттан тыс жазаларды тоқтату
арқылы);
• Ой-пікір, ... ... және дін ... ... Нәсіліне, түр-түсіне, жынысына, тіліне, дініне, саяси немесе басқа
да наным-сенімдеріне, ұлттық ... ... ... ... ... ... ұшырамау құқығын қорғайды.
Соңғы мәліметтер бойынша, Амнистия 1,8 ... ... ... Жыл ... 800-дей жедел көмек көрсету акцичларын
өткізуді. Өзінің қырық жылдық ... ... ... ... ... 1977 жылы ... сыйлығын алса, 1978
жылы адам ... ... үлес ... үшін ... премиясына
ие болады.
Енді, жаза өтеп жатқан адамдардың құқықтарын ... ... ... ... ... ... орталығы үкіметтік және
үкіметаралық агентстволардан тәуелсіз үйым ... ... ... мақсаттары:
• Түрмеге қамауға байланысты қағидалар туралы халқаралық ... ... ... ... ... Түрмелерді басқарудың ең ... ... ... ... ... ... жүйесін құру болып табылады.
Орталықтың негізгі міндеттері:[5]
• Түрмеге ... ... ... бойынша ғылыми ізденістер
жасау, ұйымдастыру, ... Осы ... ... ... және ... ... ұсыну;
Күзетпен ұстауға, қамауға алуға ... ... ... мен
актілер туралы ақпараттарды түрмелердің қызмет персоналына түсінікті
тілде тарату;
• Күзетпне ... мен ... алу ... ... ... ... қолдану керектігі туралы тәжірибелермен бөлісу;
• Практикалық ... ... мен ... ... Жақсы тәжірибелердің үлгілерімен жұмыс жасау және бағалау;
• Түрме басқармасының ... ... және ... ... ... ... ... оның бүкіл әлемде қол жеткізуін
қамтамасыз ету;
• Семинарлар мен конференциялар ... ... ... ... ... түрмелерді зерттеу орталығы үкіметтер мен агентстоларға
тиімді түрме ... және ... ... ... ... ... береді. Орталық жобалар ... ... ... агентстволар, үкіметтік және бейүкіметтік ұйымдар үшін
кеңестер ... жылы ... ... ... ... KNCV Tuberculosis
Foundation-мен, Халықаралық ... ... ... ... Қылмыстық –атқару жүйесінің комитетімен бірлесе отырып
туберкулезді емдеу мен пенитенциарлық ... ... ... жобаны атқаруға кірісті.
Халықаралық Түрме Реформасына келетін болсақ, бұл 1989 ... ... ... ... ... ... ... Реформасы аймақтық негізде бейүкіметтік емес
ұйымдар мен жеке ... ... ... іске ... ... арасындағы ақпараттармен жағымды тәжірибе алмасуын
қамтамасыз ... ... ... ... ... ... тани отырып, ... ... ... ... ... ... түрлерін қолдануда кемсітушіліктің барлық нысанын
болдыртпау;
• өлім ... ... ... ... жазаның түрмеге қамау түрін қолдануын ... ... бас ... ... ... емес,
әлеуметтік ринтеграцияға ... ... ... ... ... ... Түрме Реформасы қылмыстық әділ сот жүйесінің, ... ... ... ... ... қолданылатын әдістердің ... ... ... ... ... ... Реформасы 1997 жылдан бастап ... ... ... ... іске ... бастады. Бұл
бағдарламаның негізгі мақсаты:
• түрмелерді ... ... ... ... ... ... саласындағы білім деңгейін ... ... ... ... ... ... ... түрмелерді бақылауды жүзеге асыруда ... ... ... Дуниежүзілік Денсаулық сақтау ... ... ... ... ... ... Халықаралық Түрме Реформасы түрмеге ... ... ... ... ... ... ... және бейүкіметтік ... ... ... топты құрды. Топ ... ... ... ... іс-жүргізу, қылмыстық атқару
кодекстеріне қатысты ұсыныстарды дайындады.
Халықаралық ... ... ... өлім ... ... зор ... ... мемлекетіміздің пенитенциарлық
жүйесін жетілдіруде маңызды рөл ... ... ... Қазақстанда еркін өркениетті қоғамдыбіріге қуруда және
оның ... ... ... ... ... адам ... мен
еркіндіктері саласында елімізде және шетелде қоғамдық ... ... ... үкіметтік саясатқа барынша ... күні адам ... мен ... ... саласында
елеулі қызмет жасап жатқан ... ... бірі ... мен ... ... ... Қазақстандық халықаралық
Бюросы 1993 ... ... ... ... ... ... мақсаттары
мен міндеттері:
• Қазақстан Республикасында және осыған ... ... ... ... ... құруға қолғабыс жасау;
• Ажырамас адам ... мен ... ... және ... ... қайта құру жөнінде ақпаратты жан-жақты зерттеу;
• Бейүкіметтік ... ... ... ... жүйесін қуру,
жергілікті және ... ... ... ... ... ... ... экономикалық, және ұлтаралық ... ... ... ... ... Қазақстанның адам
құқықтары саласындағы халқаралық міндеттемелері қаншалықты орындауда
екендігін ... ... ... ... ... ... кең ... қолдау көрсетуге жағдай құруға қолғабыс ... Адам ... ... заң ... ... ... ... Соттық реформаларға ... ... және ... ... ... саяси, экономикалық, әлеуметтік тұрақтылық жағдай
және ... ... ... ... ... Адам құқықтарын қолдау және насихаттау мақсатында ақпараттарды,
оның ішінде ... ... ... және кең ... ... Жек ... мен ... құқықтарын қорғауға көмектесу;
• Адам құқықтары ... ... ... зерделу.
1995-1996 жылдары Бюро Қазақстанда өлім ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Үкіметінің
1995 жылы теледидар арқылы өлім ... ... ... ... қатар, Қазақстан Республикасының өлім ... ... зор ... қосты. Бюро пенитенциарлық
мекемелердегі қиын-қыстау ... ... ... қамаудағыларға,
айыпталушыларға, күдік туғызғандарға ... ... ... бұл ... тез ... ... ... пікірін аудару үшін бірнеше рет ... ... 1998 ... ... Адам ... туралы жалпыға
бірдей декларациясының 50 жылдығына арнап, Бюро ... ... ... отырып, ”Дөңгелек үстел өткізді”. 1999 ... ... ... ... күдікті және қылмыс
үшін жауапқа тартылғандардың ... ... мен жаңа ... заңдары мәселесін ... ... Бюро ... ... Адам ... жөніндегі Республикалық
комиссияның, Бас ... ... ... ... ... ... құқық қорғау ұйымдары және Бұқаралық ... ... ... ... ... ... өткізді.
Қазақстан Республикасының БҰҰ-ның адамды азаптап-қорлауға ... ... ... байланысты осы мәселені талқылау
мақсатында ... ... және ... ... 1999 ... ... ғылыми-тәжірибелік семинар өткізуді
ұйымдастырды. Орталық Азия ... ... ... ... ... талқылау мақсатында Адам құқықтары
мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстан ... ... ... қазан халықаралық конференциясын өткізді. Адам құқықтары мен
еркіндіктерін ... ... ... өз ... Бюро
қазақстандық қоғамда кеңінен таратуға бар күш-жігерін ... ... ... бас ... ... құқытарын мен еркіндіктерін қорғауды қамтамасыз ... емес ... ... ... ... ... емес ... ұйымдарды-ОБСЕ, Халықаралық түрмелерді зерттеу орталығы,
Халықаралық ... ... ... ... ... сәикес
пенитенциарлық мекемелері қызметкерлерінадам құқығын ... ... мен ... ... ... ... ... Қазақстандағы бейүкіметтік ұйымдардың басты ... ... ... мемлекет құру болғандықтан, ... ... ... ... ... ... ... тусуге ат салысуда.[7]
Қорыта айтқанда, бейүкіметтік ... ... ... ... ... құқық қорғау
ұйымдарымен өзара іс-қимылды ... ... ... ... ... пенитенциарлық мекемелердегі жаза өтеп
жатқан ... ... ... ... ... ... ... таныстыру бойынша жұмыс жүргізуіміз ... ... Жаза өтеп ... ... ... халықаралық қалыптық
ережелердің Қазақстан Республикасының пенитенциарлық
жүйесі үшін ... ... ... ... ... ... ... өзекті мәселелері.
Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін ... бері ... ... әрі ... ел ... ... келеді.
Ел конституциясы жеке адам құқығының қорғалуын ... ... ... қабылданған Қазақстан Республикасының Қылмыстық,
Қылмыстық-атқару және ... іс ... ... де
адамгершілікпен ізгілік идеяларын ... ... ... қылмыстық-
атқару жүйесін саяси шешім ... ... ... ... бастап еліміздің қылмыстық саясатына адамгершілік сипат беру
жөніндегі мемлекеттік бағдарлама ... ... ... іс
тіндырылуында. Атап айту керек, ... 11 заң ... ... ... ... ... мен толықтырулар
енгізіліп, Үкіметтің 13 қаулысы өжгертілді. Сонымен ... ... 48, ал ... ... ... 18 ... мен
толықтырулар енгізілді. “Қазақстан ... ... ... ... жүйесін реформалау және осы ... ... ... ... ... мен
толықтырулар енгізу ... ... ... 2001 жылғы 16
шілдедегі заңымен қылмыстық-атқару ... ... ... ... ... ... Ал, ... министірлігі
жаңа үрдістегі ұлттық заң ... ... ... жүктеліп отырған мекеме. Ол, сонымен қатар, ... және ... ... мен бас бостандығынан қамтамасыз
етуде зор басымдыққы ие. ... ... ... Жүйесінің Әділет
министірлігіне берілуін заман талабына сай ... ... деп ... ... Осы ... ішінде сотталғандарды устау
жағдайын ... ... ... стандарттарға
сәйкестендіру жөнінде айтарлықтай қайта құру ... ... ... бас ... ... орындарында отырған
сотталғандар санының ... ... бұл ... ... түбегейлі жақсартуға жол ашты. Қазақстан Республикасы
қылмыстық-атқару жүйесіне 81 ... ... ... ... 1 түрме,
4тузеу колониясы, ... ... 3 ... ... ... 19
колония, жалпы режимдегі 22 ... ... ... ... 3 ... елді ... түріндегі 24 колония, 8емдеу
мекемесі кіреді. Қылмыстық ... ... штат ... 13 ... ... ... олардың 8 мың-аттестациядан өткен ... ... ... 49 мың ... ... мекемелерде
жазасын өтеп жатыр, соның ішінде ... ... 720, ... 6000 ... ... ... 2878, ... колонияларда 19000 астам, ... ... ... жуық ... адам бар.
Қазақстанның түзету мекемелерінде 1529 шетел азаматы ... ... ... 1488 ... ... 2003 ... жағдай бойынша, жазасын өтеу мерзімінің аяқталуына
байланысты 4496 ... ... ... мерзімінен бурын 29241 сотталған
адам ... ... ... аз уақыт ішінде барлық [8]
пенитенциарлық жүйе ... ... ... деп ... ... Алға қойылған міндеттерге орай ведомствалық ... ... ... ... ... енгізу жұмыстары
жүргізілуде.
Қазақстан Республикасында 2004-2006 ж.ж. ... ... ... ... әлеуметтік-эканомикалық реформаларды
және қоғамды демократияландыруды одан әрі ... ... ... реформалауды, қалыптасқан құқықты қолдану іс-тәжірибесінің
өзгеруіне, жаңа құқықтық ... ... ... ... ... жетілдіруіне байланысты туындайтын ... ... ... ... етеді13.
Қылмыстық-атқару жүйелерінің одан әрі дамуындақылмыстық жазаны
атқару саласында халықаралық ... мен ... ... ... жаңа ... ... актілерді әзірлеу және
қабылдау, жазаны ... ... ... ... ... ... ... қарау көзделіп отыр. Қылмыстық
атқару жүйесін ... ... ету ... ... ... ... істеріне заң ... ... ... ... ... ... жасауға мүмкіндік жасамақ.
Рас, Қазақстан ... ... ... ... ... ... бар құқықтық актілерінің талаптарына ... бере ... ... ... ... ... кесімді шегінен асып кетуі, гигиеналық ережелердің өз
дәрежесінде ... ... ... әлсіздігі, инфекциялық
дерттердіңжоғары деңгейі, сотталғандар ... ... ... ... ... ... ... басты
себеп не? ... ... ... ... ... ... ғимараттар, бас бостандығынан айырылғандарға ... ... ... Айталық, Маңғыстау облысындағы ГМ-172/8
(ТКҚ-127) ... ... 1960 жылы ... болса, ал №
23,69,86 түзету колонияларының салынғанына 32-37 ... ... Бұл ... ... ... ... тән ... көпшілігіне талай жылдардан бері күрделі ... ... ... Жаңаөзен қаласындаорналасқан колонияның су
құбырларының істен шыққанына он ... жуық ... ... ... ... тасымал машиналары көмегімен жеткізіледі. Колонияларда
көптеген қауыпті ауру ... бас ... өзі де ... Егер ... ... 9 ... 40 кісі ... тіркелсе,
оның 29-ы туберкулезден. 2002 жылдың 9 айында бас ... 29-ы ... ... өтеу ... көз ... 16-сы туберкулезден, 3-еуі ... 10-ы әр ... ... ... ... Бұл ... ... беруге
арту ағаттық. Жылдар бойы қордаланып қалған мұндай ... бір ... ... бір ... ... келмейді. Бұл бұкіл
қоғам, мемлекет деңгейінде ... ... бұл ... шешу үшін ... ... ... Мысалы, сотталған
адамдар ұсталатын көптеген атқару ... ... ... мен ... талаптарына сәкестендірілуі
жолында: табиғи жарық мол түсу үшін ... ... ... ... ... ... ... жақсартылды,
жақын уақытта киім ... ... яғни ... тігілген киім-
кешекке көшу жоспарлануда. Сотталғандар сатып алатын ... ... ... ... ... кереуеттерге ілініп қойылған
көрсеткіш ... ... адам ... ... ... отыру
мерзімі сияқты жазалар алынып ... бет ... ... мұрт ... ... ... Сырттай қарағанда мұның бәрі
ұсақ-түйек болып[9] ... ... ... атқару мекемелеріндегі
сотталғандар өмірінде бұл ұлкен жаңалық, ... іс деп ... ... ... және сыртқы ... 2003 ... ... ... ... халқына Жолдауында ... ... кесу ... ... ... ... оны толық
мансуқ етуге дейінгі мәселені мұқият ... ... ... ... ... еді. 2004 ... 1-ші ... бастап
Қазақстан Республикасы өлім ... ... ... осы ... ... ... құрылысыжолында тағы бір оң ... ... өтеп ... медициналық-санитарлық қамтамасыз ету
одан әрі жақсартуды ... ... ... бул ... ... ... бар: туберкулез, ... ... ... ... ... ... бұл міндеттерді шешуге беиімделуге
тиіс. ... ... ... ... ... ... ... емдеуде ұстау бар. Жұқпалы
дертпен ауырғандарды сау ... ... ... ... ... ... ... тиіс. Атқару мекемелерінде режим,
қадағалау және кузетті ұйымдастыруда ... ... ... ... мен ... қауыпсыздігін бір сәт те ... ... ... ... ... пен ... өзгерту жөнінде
нормативтік құқықтық сипаттағы шаралар ... ... ... одан әрі ... ... ... талабына сәйкес жұмыс
істейтін, жақсы дайындықтан ... ... ... ... ... ... қылмыстық-атқару жүйесі органдары ... ... штат ... ... ... ... кезең-кезеңмен жеткізудің маңызы зор. Қазір
кадір ... ... ... ... ... Жалпы,
бугінге шейін қылмыстық-атқару жүйесіне қажетті мамандарды ... оқу ... ... ... ... Енді бұл ... Павлодар қаласындағы заң ... ... ... ... сол білім ордасын жүздеген түлек ... ... те, ... жетіспеушілігі бүгінгі куннің өзекті проблемасы
күйінде қалып отыр. ... ... ... ... ... ... аздығы олардың турақтанып қызмет ... ... Бұл ... ... ... ... існің
осалысып кеткендігінен іздеген дуріс. Қылмыстық-атқару жүйесінде
жүргізіліп ... ... ... заңгерлер мен жедел-іздестіру
қызметінің мамандары алына көптеген жаңа ... ... ... ... ... тиісті жұмысын атқару барысында бас
бостандығынан ... ең ... адам ... қарап,
олардың жеке құқықтарының қорғалуын ... ... ... Ол
үшін қызметкерлердің пенитенциарлық ... ... ... ... маңызды. Бұл колония әкімшілігі мен ... ... ... ... сай ... ... бірі ... саналады. Сайып ... ... ... өзі ... ... ... пен
тәжірибелікті, бас бостандықтан айырылғандарға ... ... ... ... етіп ... баса ... жөн.
Қылмыстылықпен күресте ең маңызды іс-оның ... алу, ... ... ... Осыған орай қылмыскерлердің ... ... ... ... ... ... қарым-қатынасы барысында және олар жасайтын ... ... ... ... ... ... ... арнайы бағдарламаны қабылдау аса ... ... ... ... ... дамудың
сапалы жаңа кезеңіне өтү үшін, сотталған ... ... ... естеріне салып отыру, уақытылы заң көмегін ... ... ... Жеке ... республикалық атқару
мекемелерінде ұсталушы ... ... ... халықаралық
актілерден, құқық ... ... ... ... ... мен ... мүдделерінің сақталуын қадағалауы жөніндегі
жұмыстар одан әрі ... ... Бұл ... ... ... ... институттарымен, Еуропа мен ТМД ... емес ... және ... ... ... ... Шет ... пенитенциарлық жүйелері мен қылмыстық-атқару
заңнамаларының ерекшеліктері.
Дүние ... ... ... соның ішінде Қазақстан
Республикасында, бұрынғы Кеңестер ... ... ... ... мен құқықтық реттеу өзінің тарихы дамуындағы ... ... ... ... ... ... ... Республикасының қылмыстық-атқару жүйесін одан әрі
жетілдіру жолында ... шет ... ... ... ... асу маңызды. Шет мемлекеттердің ... ... ... әр ... ... атқаруды
ұйымдастырумен құқықтық реттеудің ... ... ... ... бұл ... қалай шешілетіндігі АҚШ пен ... ... ... ... АҚШ пен ... ... ... дәстурлі әдістерін реформалаудың
рационалдық ... ... ... ... ... ... пен ... колонияларында сотталушылар ... ... шегі асып ... Сол ... осы мемлекеттердің
пенитенциарлақ жүйелердің тәжірибесін ... ... ... ... ... бюджетінің мүмкіндіктерінің
шектеулігі ... мен ... ... күнен-күнге ұлғаюы
осы ... ... ... ... ... ... ... осы мемлекеттердің
пенитенциарлық жүйесінде жаңа ... ... ... кездері біздің
мемлекетімізде де жек меншік түрмелер құру жиі ... ... бұл ... ойластыруды қажет етеді.
Жекешелендіру жолдарын ... (ең кең ... жеке ... ... ... ... қадамдар
американдықтармен жасалған: 1984 жылы Теннесиде ... ... мен ... ... мекемелерінің корпарациясымен
түрмеге қызмет көрсету туралы ... ... ... бастап АҚШ-тың 32 штаттарында, сонымен ... Рико мен ... ... жергілікті бағыныштылықтағы
жекешелендірілген түзету ... ... ... ... ... ... болды. 1994 жылдың соңынды ересек ... 49154 ... ... 88 тузеу мекемелері 19 жеке
меншік компаниялардың қарамағында болды17.
1994 ... ... ... мекемелерін ұстау шығыны 150 ... ... Ірі ... ... ... ... шығар. Жеке ... ... ... ... ... ... жағдайы жақсартылды, роларға ... ... аясы ... ... ... зейнетақы қорларына салынатын ... да ... ... ... ... ... меншік компаниялар аз төлейді). Бұндай жеке меншік ... қана ... ... ... қатар Австалияда, Ұлыбританияда, [11]
Франция мен басқа да ... бар. ... ... Алан ... ... бойынша, Квинсленде орналасқан жеке ... ... ... салыстырғанда 20 пайызға үнемді болып шықты.
Әрине, жеке меншік ... құру ... ... ... ... арасында бұл құбылысқа қарсы пікірлер
де көптен ... ... ... ... ... ... ... еш болмайды. Себебі, мемлекеттікіне қарағанда жеке
меншік ... ... ... ... жасау біршама
қиынырақ18. Осындай ... ... ... ... ... отырып, болашақта жеке ... ... ... деуге болмайды. Өйткені, қауіпсіздікті қамтамасыз ету
аясында жеке ... ... ... Бірақта, абақтылардың
толықтай түгелімен жекешелендірілуі де ... ... ... заңгерлерге құқық қорғау жүйесінің бюджет ... ... жеке ... ... ... ... мен ... етуін заңды түрде бекітілуі тиіс.
АҚШ пен ... ... ... ... ... ағым-
электрондық мониторинг (аңду). Бұл тенденция 1983 жылы ... ... ... Яғни ... ... мен күдік
туғызғандар сотқа дейін үйде ... ... ... ... ... (364 ... ... айыпталушыларға қатысты
жазаларды атқарды (әрине бұл жаңа мекемлер құрумен ... ... 1995 жылы ... ... Кук округінің тергеу
изоляторында осындай айыпталушылар саны 1200 ... ... ... мониторинг бұл қамаудағылардың үйлерінде
орнатылған арнайы қабылдағыштармен ... ... ... жалған
қаладағы мұнараларда орналасқан 6 ... ... ... ... сол ... (асығында) бекітілген
передачиктен тұрақты сигнал алып ... ... ол 50 ... алыс ... Егкр қамаудағы адам осы ... ... ... ... де ... терминал қауып қатер
дабылын ... ... ... ұсталынады да, ... ... ... ... ... ... ... тексерулер мен
емханаларға, мектептерге бару үшін ... бір ... ... ... де көзделген.
Бұл жүйенің экономикалық тиімділігі анық ... ... ... ... бір ... бір түтқынға кететін шығын 1995
жылда дәстүрлі тәртіпте 40 ... ... ... ... 22 доллар болды. Оған қоса, бұл құқық ... ... ... және ... арасындағы қарым-қатынасын нығайтатын
маңызды факторы болып ... ... бұл ... да ... бар. ... ... ... байланысты
орнатуға кететін шығындарды көтере алмайды (оларда бұндай ... ... ... жазаны атқару процесінде құқықбұзушы
түрмегідей зиянды қатынас ... ... ... ... шет елдердің пенитенциарлық жүйесіндегі тағы
бір маңызды мәселеге ... ... жөн. Бұл ... Олар ... пайдалы жұмыстар атқару, ақшалай бір реттік
немесе күн сайын айып ... ... келу ... ... емес шаралар, құқықбұзушылықтың ... мен ... ... үкімнің мақсаты мен құрбанның құқығын ... ... ... ... ала ... ... ... ақшалай айып төлеу түрмеге ... іске ... ... ... ... ... ... ақшалай
айып төлемегені үшін түрмеге ... ... саны ... ... ... қазір Германияда айыпталушылардың жалпы саны
80%-ы айып ... ... ... ... ... айып салу
Германияда өте көп ... ... ... ... Бұл ... ... кейбір өзгешеліктері бар, оның ... жеке басы мен ... ... ... ... Бұл ... сот жазалаушының күніне орта ... ... ... ... таза ... шығарады. Күндік ақының мөлшері
екі мыңнан бес мың маркаға ... ал ... саны ... үш ... дейін болады. Бірақ, Тәжірибеде барлық айыптық 90%-90 айып
күннен ... Егер ... жеке , ... ... ... ... ... бірден түгелдей төлей алмайтын
болса, онда сот ... ... ... бір ... ... ... ... уақыт белгілеуі мүмкін. Германияның 1971 жылғы
Қылмыстық ... ... айып ... бас ... ... ... онда бір күн бас ... айыру бір
күндік ақысы есебінен жүреді. Германияның ... заңы ... ... жаза ... емес, сонымен бірге егер де ... ... ... ... немесе байығысы келсе, онда
қосымша жаза ретінде де ... ... ... айып ... бас ... айырудың баламасы ретінде де қолданылады.
Ал, Жапонияда айыпталушылардың жалпы санынан 95%-ы айып ... ... ... айып түріндегі қылмыстық жаза
қылмыстық кодексте және бір ... ... ... ... қозғалысы туралы заңда, тағы Жапонияның 1907 жылы ... ... ... оған өзгертулер мен ... ... ... аз ... ... өз ... бөлек
жаза ретінде қарайды. Кіші айыптың мөлшері 10 ... 20 ... ... ... 20 йеннен жоғары қарай, олар тек Жапонияның
Қылмыстық кодексіне ... ... ... Бұл шара ... ... таралған. Ежелден пайда болған бұл ... ... ... соның ішінде қазақтар да көп қолданған.
АҚШ, ... ... ... ... ... ... әділ сот жүйесі кең ... Бұл жүйе ... Марк ... ... ... Бұл елдерде құқықбұзушылар
мне жәбірленушілерді ... ... ... кең қолданылады.
Осы бағдарламалар даму жақтарының кездесулерін ұйымдастыруға, ... ... ... ... ... ... кінәсін мойындап, істеген әрекетіне ... ... ... мен оның туыстарына келтірілген зиянның орнын
толтыруына қол ... ... Егер ... ... ... ... зиянның орнын ... ... ... қоғам өміріне қайтып оралуына ... ... ... ... ... мен ... ... курсін
өту сияқты) оған ... ... ... Батыс Еуропа мемлекеттері мен прецедентік ... ... ... жатқан елдерде ... ... жиі ... ... ... олардың енгізу қажеттілігін
тексеру мақсатында эксперименттер жүргізілуде. Мысалыға, ... ... ... ... негізде 1991[14] жылы
енгізілсе, 1994 ... ... ... бұл жүйе ... елді
қамтыды. Қоғамдық пайдалы жұмыстарды кеңіне таралған ... ... ... жиі ... ... ... құлақ түрсек, қоғамдық пайдалы жұмыстар
туралы ... 60%-ы ... ... ... тығу
қылмыстарына қатысты ... ал ... 90%-ы ... ... 76%-ы 30 жасқа дейінгілер21.
Ал Германияда сотталғандар өз ... ... ... ... Сотталған адамдардың түрме-фермаларындағы 1 күн ... 2 ... тең. ... жұмыстар қамау мерзімін ... ... ... дамыған шет ... ... ... ... аса ... ... ... ғана таңдауымыз қажет. Бұл ... ... ... мен ... жолындағы маңызды шара. Осы
орайда, шет мемлекеттердің ... ... ... ... мақсатында, шет мемлекеттермен тиісті ... ... ... ... ... жүйесі қызметінің өзекті
мәселелері жөніндегі халықаралық конференцияларға, ... ... ... ... ... ... ... біліктілігін арттыру саласында ... ... ... ... ... Жаза өтеп ... ... қатысты қалыптық ережелерді
Қазақстан ... ... ... ... қолданудың практикалық проблемалары.
Қазақстандық қылмыстық-атқару ... ... ... ... ... Республикасының халықаралық қауымдастыққа
интеграциясы себепші ... Осы ... ... ... ... ... ... осы қауымдастық қызметінің
заңи негізін құрайтын жалпы танылған және де ең ... адам ... ... мен ... ... етуге қатысты
халықаралық нормаларды өз заңнамалары мен ... ... ... қажет еді.
Осы нормалардың көп бөлігі ... әділ сот ... ... ... ... ... тек әділ ... емес, сонымен бірге құқық қорғау ... ... ... мен ... ... ... орындауға да қатысты
құқықтық қатынастарды реттейді.
90-шы ... ... жаза өтеп ... ... ... ... қылмыстық атқару құқығы ... ... ... ... ғылыми айналымға енгізілген болатын.
Халықаралық тәжірибенің ескеруінсіз қылмыстық ... та ... ... мен халықаралық қауымдастыққа
интеграциялануына байланысты жаза өтеп ... ... ... ... ... қылмыстық-құқықтық саясаттың
радикалды қайта-құрулардың ... ... ... отыр, ал
халықаралық аспектіде отандық ... ... ... бірі ... ... жаза өтеп ... адамдарға қатысты халықаралық
стандарттар мен оларды іске асыру ... ... ... ... қарағанда халықаралық ... ... іске ... екі ... ... ұлттық
заңнамалардың нормаларымен бірге тікелей әрекет етуі, екіншісі-оларға
сай ... ... ... ... ... реформаны жүзеге асыру шеңберінде жаза өтеп
жатқан адамдардың ... ... ... халықаралық
нормалармен стандарттарға ... ... ... ... көп. Бас ... айыру түріндегі ... ... ... аса ... ... ... ... болып
табылады. Осы орайда, ... ... ... адамгершілік
сипат беру, оны шет ... ... ... жүйесінің
тәжірибелерін ескере отырып, БҰҰ-ның ... ... ... ... ... ... жолында қыруар
ізгілікті іс тындырылуда.
Бірақ, ... ... ... ... жаза өтеп ... ... қатысты халықаралық ... ... ...... іске ... ... ... Ресурстармен қамтамасыз етудің, жақсы ұйымдастыру ... ... ... ... ... кемшіліктері осы жоғарыда
айтылып кеткен ... жай ғана ... ... ... ... Әрине, Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... мүдделі жауап бермейді ... да ... ... ... ізгілендіру, қылымыстық – атқару заңнамасын
жетілдіру, сондац – ақ ... ... ... халықаралық
міндеттемелерін орындау барысында жаза өтеп ... ... ... жағынан оң ... ... ... Бұл
үрдістер Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ...... кодексіне және өзге де заң
актілеріне ... ... ... ... ... ... ... [15]
Қазақстанның соңғы бірнеше жыл ішінде түрме жүйесін ... ... ... жеткенін атап өтуге болады. ... жылы ... ... ... саны ... ... дүние
жүзі бойынша Қытай мен АҚШ – ты ғана алға ... ... ... ал ... ... ... нақты көрсететін түрме
индексі (жүз мың ... ... ... саны) 540 адамды
құрады. Әлемнің ... ... ... ... ... ... мәліметтері бойынша Қазақстан
түрмеде отырған адамдар саны әлемде 19 – шы ... ... ... ... бас бостандығынан ... ... 58 ... ... бар. Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігі
жетекшісінің ... ...... ... ... ... берген мәліметтеріне сәйкес, өткен жылдың қаңтары
мен ... ... ... айы аралығында түрмедегі жазаны ... 24% - ға ... Осы ... сот ... ... ... ... Сот Төрағасы Қайрат Мәми келтірген
дәйектерді ... сала ... жөн. Оның ... ... үш ... әрбір жүз сотталған адамның 51 – 52 – сі бас ... ... ... ... ... жүз ... 40 – ы ... ... ... ... ... жылы 2007 ... бас ... айырылғандар саны 22800 адамға
азайған. Бұл мемлекеттің ... ... бірі – ... ... ... ... жатқанының айғағы23.
Оған қоса, жоғарыда қарастырылған жаза өтеп ... ... ... ... ... ... ... – жүзінде сәйкес келетін ... ... ... ... түрме жүйесі Минималдық қалыптық ережелерде көзделген ... ... ... да ... келмеиді де, ал кейбір
жүйелер туралы тіпті ... ... ... ... ... ... бостандығынан айыру мекемелерінде азаптау мен ... ... ... ... қадір – қасиетін қорлайтындай ... ... ... ... ... ... ... заңи қорғаумен ... ету, ... ...... ... ... ... келелі болып
табылады25.
Жалпы, көптеген мемлекеттерде халықаралық стандарттардың ... ... мына ... ... ... құлдырау және онымен байланысты материалдық – ... ... ... ... бірге жүретін халықты “жазалау шараларының”
күшейтілуі, қамаудағы адамдардың санының ... ... ... мен пенитенциарлық ... ... ... ... ... қылмыстық атқару қызметі
атағының салыстырмалы түрде түсуі.
Менің ... жаза өтеп ... ... ... ... іс ... іске асырылуын қиындататыны олардың тек
ұсыныстық сипатта болғандығы. Осы ... ... ... ... ... ... ... шарттар қабылдау
қажеттілігі туындап ... бәрі ... да тән ... Оған ... ... ... толық жүзеге асырылуы ... ... ... ... ... міндет деп айтуға негіз ... ... ... қылмыстық – атқару ... ... іске ... жаза ... ...... кешенінің және халықтың әлеуметтік – ... ... ... ... мен ... ... ... Оған қоса, бас
бостандығынан айыру ... ...... ... мен ... да зорлық – зомбылыққа, немесе қадір – ... ... ... ... жолмен жәбір көрсетуге
немесе жазалауға қарсы ... ... ... ... ... жаза ... мекемелерінде өндірістік
базасының ... ... ... ... ... олардың қаржылық тұрақсыздығынан түзеу ... өте ауыр ... ... Оған қоса, сотталғандардың
еңбекпен ... бас ... ... орындарында ұсталатын
еңбекке қабілетті сотталғандардың ... ... 32,7 % - н ... ... толық қуатында жұмыс істеп ... жоқ, ... ... ... ... бола алмайды. ... ... ... ... орны жалпы жаза өтеп жатқан
сотталушылар ... ... 30% - да ғана ... Көріп
тұрғанымыздай, сотталушылар сот ... ... ... ... ... ... ... өтеу мүмкіндігінен
айырылған, сонымен қатар оларды бас бостандығынан ... ... ... ... ... орны толтырылмайды.
Мемлекеттік қолдау шараларынсыз, ...... ... ... ... тапсырыссыз, салықтық
жеңілдіктер енгісусіз ... ... ... ... жаза ... ... ету ... қамтамасыз ету ... ... ... ... жаза өтеп ... ... ... құрал – жабдықтарымен, дәрі – ... мен киім ... ... ... ... ... ... әлі күнге ... айыа ... ... камера типіндегі
бөлмелерге (ПКТ) заңсыз ... ... ... тәртіптік ақшалай
өндіріп алуға салу ... ... ... көрсетіп отыр.
Сонымен қатар, түзеу мекемелерінің ... ... ... елді ... ... ... заңсыз бас тартуының
салдарынан, сотталушылардың ... ... ... ... ... жылы ... ... республиканың қылмыстық –
атқару жүйесінде ... ... ... Бұл ... ... ... 1100 – ден ... актілер шығарылды: 537
лауазымды тұлғалар тәртіптік жауапкершілікке тартылып, ... 59 ... іс, ҚАЖ ... ... 3 ... ... ... мекемелердегі адам ... ... – алу үшін осы ... ... ... үшін ашық ... ... қаласының УК – 161/12 ... ... ұрып – соғу ... ... және ведомствалық
қадағалау шараларының жеткіліксіздігін, ... ... ... сақталуын қоғамдық бақылау институтін енгізу
қажеттілігін ... ... ... ... тұзеу мекемелері алдымен ... ... ... бөлу ... Бұл ... ... эканомикалық, медициналық, заңи, ... ... ... ... ұзақ ... бас ... ... орындарынан шыққан
азаматтардың ... ... ... мен рецедивтік ... үшін заң ... және ... ... кешенін (тиісті қадағалауды қамтамасыз ету, әлеуметтік -
психологилық ... ... ... ... ұй ... ... беру) орындау қажет.
Сонымен бірге, соттың сот актілерінің орындалу бойынша ... ... сот ... ... ... (сот ... жедел және сапалы орындалу үшін қажетті
кең құқықтармен қамтамасыз ету) ... Оған ... ... ... ... жұмыстарын бағалаудың жаңа критерилерін жасау
қажет.
Және де сот, ... және ... ... ... ... оқу орындарының оқу бағдарламаларына “Адам
құқықтары” атты арнайы ... ... адам ... ... ... зор үлесін қосар еді.
Жалпы, ... ... іс ... және ...... адам ... саласындағы жоғарғы стандарттарына жауап
береді деп айтуға болады.
Көріп ... ... ... ...... жаза өтап ... ... қатысты халықаралық
стандарттарды іске ... ... тән ... бар және ... не оған не ол ... ... ... процестерге дұрыс
баға беру ... ... Бұл ... ... ой – сана ... көпұлттық құрамына, Қазақстан ... мен ... ... де назар ... жөн. ... ... жаңа ...... кодекісін қабылдаумен.
Қылмыстық жазаларды атқару саласындағы ... ... ... ... ... ... ... қаумдастықтың көптеген
сурақтарына жауап береді. ... осы ... ... ... мен ... практикалық қызметінде нақты және іс
жүзінде ... ... ... ... қақ.
ІІІ Тарау. Қазақстан Республикасындағы Сотталғандардың құқықтары ... ... ... ... ... түсінігі
Заң бойынша адам теңдiгiн оған заңды кұкық пен ... ... тану ... ... ... ... ... ғасырдағы дүние жүзi қоғамдастығының дамудағы едәуiр ... жеке ... ... ... оньң ... ... керектiгiнде, күнелту мен еркiн дамуға ең аз да болса кепiлдiктi
қамтамасыз етуiнде болып табылады.
Жеке ... ... ... ... ... ... пен ... мiндетгерi жатады Жеке ... ... ... ... - оның ... мен бiршама
өзгермейтiндiгi.
Азаматтың құқығы ...... бiр ... ... ... ... Бұл адамың мемлекеттің ұйымдасқан ... ... ... ... — ол ... құқық шамамен емес, қайта жеке тұлғаның
Конституцияда және заңда бекiтiлген нақты мүмкіндігі. Заң ... тек ... ... қатынастардан шығатын. алдын ала құрылған ... және ... ... бар құқықты бекіте алады.
Көбiрек тараған топтастырулар төмендегідей болады:
- саяси құқықтар - ол ... ... және ... оның ... ... мен еркiндгiн өзі шешудi қамтамасыз ... ... ... ... жеке ... құқығы мен бас бостандығы
- ол адамның заңсыз жән орынсыз жеке өмiрiне, ішкі сезiмiне араласпау,
жеке басының тәуелсiздiгiн ... ... ... ... ... ... пен бас ... ол өндiрiс пен материалдық игiлiктi бөлу ... жеке ... ... және оған ... ... талаптардың сай
келуi және адам қалауына байланыстылығы;
- мәдениет құжаттары мен бас бостандықтары ол ... ... ... яғни ... пайдалану мүмкiншiлiктерi, оларды өзiне
лайықты ынтасы мен ... ... ... ... адам ... сақтаудың маңызды компонентiнiң бiрi — оған
сотталғандардың құқығын ... ... және ... жатады.
Жазаны өтеп жаштқан адамдар, мемлекет азаматтары ретінде Қазақстан
Республикасы ... ... ... ... шектеуге
қарамастан, адамның азаматтық құқығы мен бас бостандығына ие болады. ... ... ... ... ... Адам ... ... адам құқықтарымен және бас бостандығын ... тек ... ... бас ... айыру орындарына анық қамалғаны себеп
болады.
Қамаудағы адам деп - ... да ... ... ... ушiн сотталып,
жеке бас бостатандығынан айырылған кез келген адамды айтады.
Сотталған азаматтарға жазаны өтеу ... ... ... ... мен бостандығына кепiлдiк берiлуi тиiс, оған тек
қылмыстық, қылмыстық-атқару және ... да ... ... ... тасталған, сондай-ақ шектелу белгiленгендер жатпайды.
Сотталғандармен жұмыс жасау барысында, олар ... ... ... ... оның ... болып қала беретiндгiне ерекше ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық
ұйымдарды түзеу органдарымен бiрге қызмет етуге (мүмкiн болған жерде)
жұмылдыру керек.
Қазақстанда бұл ... адам ... мен ... ... ... бюросы мен реформаға көмектесетiн Қылмыстық әдiл сот
орталығы сияқты үкiметтік емес ... ... ... ... ... тiкелей белгiленген жағдайдан басқа ... ... ... ... ... ... ... жағдайда азаматтығынан, өзiнiң
азаматтығын өзгерту ... ... ... оны ... ... ... ... (Қазақстан Республикасы Конституциясы, 10-бап.
2-тармақ).
Сотталғандардың құқы мен бас ... сот ... және ... заңында көрсетiлген мерзiмге ғана шектелуi мүмкiн.
Мемлекет сотталғандардың және олардың туысқандарының, ... ... да жеке ... мен заң ... егер де ... әр түрлi заңдық қатынастарда байданысты болса барлығының ... ... ... сақтауға және қорғауға кепіл болуы тиiс.
Сонымен қатар ... ... ... шек ... ... ... түзеу мекемелерiнде, тергеу қапасында отырғандарға
спирттік iшiмдiктерiн, естен ... ... бар ... мен ... ... ас ... бұл мекемеде сақтауға, пайдалануға рұксат
етiлмейтiн бұйымдар мен ... ... ... ... ... ... ... үкiмімен сотталғандар кейбiр жағдайда сотталған атағына ие болады,
егер де ол адам қылмысты қайта жасаса ... ... ... категориясына рецидивтi қылмысты ескерту үшiн
әкімшілiк қадағалау қойылады.
Сотталғанның меншiк құқығы Қазакстан Республикасы Конституциясының 26-
бабы арқылы қорғалады, онда: ... ... ... де өз ... ...... ... өтеу кезiнде азайтауға, оған зорлық-зомбылық
жасауға. басқада қатыгездiк немесе ... ... ... көрсетуге не жазалаға болмайды (Қазақстан Республикасы Конституциясы,
17-бап).
Тiптi ең ауыр өлiм жазасы белгiленген адамға ... ... ... ... кешірім жасауды арыздау құқығы кепiл
етiледi. БҰҰ 1984 ж. 25 ... ... ... ... ... кепiл ету шаралары” кұжатына сейкес өлiм жазасын орындау кезiнде
бұл процедура мүмкiндiгiне қарай ... азап ... ... ... ... ... ... де, олармен адам
баласына тән имандылықпен ... ... ... ... бар. ... 16 ... “Азаматтық және саяси құқықтар туралы Халықаралық
пактіде” былай ... ... ... ... адамдарға
режим қойғандағы мақсаты оларды түзеу және әлеуметті етіп қайта ... ... ... ... ... ... қарым-қатынаста
болуды пайдалануға тиiстi” (1990 ж. 14 желтоқсандағы ... ... ... ... ... ... құқықтық жағдайы жақсара қалса,
ондайда заңның керi күшi болуы тиiс. Егер де ... ... да ... ... үшiн ... тарту (немесе жазалау) жеңiлдетiлсе, тiптi бұл
әрекетінің ... ... ... ... ... ... түрде керi күшi
болады.
Жазаны орындау мәжбүрлеу акциясы, ол ... ... күш ... қамтамасыз етiледi, ол тиiстi кұқық шектелу қиыншылығына ... заң ... ... ... ие ... ол ... ... күш қолданбаудың кепілі болып есептеледi.
Сотталғандарға жаңа мiндеттер жүктеледi, оны объективтiк қажеттiлiк, тиiстi
оның мiнез-құлқы деп ... ... ... ... ... ... ... қояды және оның заңды мiндетi болғандықтан ... ... ... ... үшiн оған ... ... ... Мысалы, Қазақстан Республикасының қылмыстық заңында, егер бас
бостандығынан айыру түрiндегi қылмыстық жаза ... ... ... ... ... қудалағаны немесе қамаудан қашқаны, бас
бостандығынан айыру жазасын етеуден бас ... ... ... ... ... қасақаналықпен көнбегенi ушін ... ... ... ... ... ... ... жынысына, азаматгығына,
жасына, жаза түрiне, бұрын ... ... ... күшi бар 1995 ж. 28 ... ... ... туралы” Қазақстан Республикасының Президентi Жарлығының ... сот ... ... ... ... ... Қазақстан азаматтары
сайлауға қатыса алмайды, яғни актив, пассив сайлау құқығынан айырылады.
Сотталған әйелдердiң құқық жағдайының ... ... ... ... бар. БҰҰ 1985 ... 6 ... Ең аз үлгi ... толмағандарға әдiл сот қолданғанда жеңiл жазалау жағын ... ... ... орналастырылған, құқық бұзған жас ... ... ... ... ұсынады. Сонымем бiрге құқық бұзушы ... ... ... аз назар аударылытандығы көрсетiлген.
1990 ж. 14 желтоқсандағы БҰҰ ... бас ... ... ... ... байланысты оларға ашық түзеу мекемелерiн
көбiрек құруды ұсынған. Онда ... ... ... ... ... келедi.
Сотталған шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ ... ... және ... өзiндiк жауапкершiліктері де бар, мысалы, Қазақстан
Республикасының халықаралық шарттарында шетел азаматтары және азаматтығы
жоқ адамдар құқығы ... ... ... ... ... ... алып ... шектеулер қойылған.
БҰҰ 1985 ж. 13 желтоқсанындағы Адамдардың құқығы ... ... ... ... ... уақытша келген шетелдiктер сол мемлекеттің
заңдарын орындауға мiндеттi. Ешбiр шетелдiк ... ... ... және ... процедураға сейкессiз бас бостандығынан ... ... ... ... ... ... ... жоқ адамдар
құқықтық мәртебеге шектелген көлемде ғана ие болады.
Сотталған шетелдiк азаматтар мен ... жоқ ... ... ... аз болады, тек олар, мысалы, жалпы әскери ... ... ... ... ... ... Республикасында
тұру орнын таңдауғга және оны ауыстыруға белгiлi шектеулер қойылады.
Сотталған ... ... мен ... жоқ ... Қазақстан
Республикасының және басқа да ТМД елдерiнiң сотталған азаматтарынан бөлек
отырады. Сотталған шетелдікке ... өтеп ... ... ... Республикадан кетуге рұқсат етiлмейдi.
Ең аз үлгi Ережесiне сәйкес қамаудағы отырған шетелдiк ұсталғандармен
айналысқанда өз елiнiң ... ... ... ... ... ... жалғастыруды қамтамасыз ету тиіс.
Қазақстан кейбiр халықаралық-құқықтық шарттарға қосылған жоқ. Соның
бiрi — бас ... ... ... ... жаза ... ... ... мемлекетiне беру Коквенциясы. Осы қужатқа сәйкес
сотталғандар жазаны өкергенге ... кез ... ... ... бастауымен
немесе шiет мемлекетің құзыретті органдарының сұрауымен және сотталғанның
немесе оның туысқандарының өтініші ... ... ... Бұл ... ... ... үшін ... атқаруға жiберiлген адам сот үкiм шығарған
мемлекеттің құзырлы органына баруға болады.
Сотталғанның құқықтық ... ... ... ... ... бiр
түсiнiкке келмейдi. Кейбiр авторлардың ойынша сотталған азаматтар тек ... ... ... ... ... ... құқығына ие бола
алады. Сонымен қылмыстық-атқару құқық нормалары ... ... ... ... ... қимылына шек қою жағына ықпал етiп, өз
әсерiн тигiзедi.
Екiншi көзқарасты М. И. Федоров айтқан. Оның ойынша сотталғанды құқық
шектеу тек ... ... ... ... ... ... ... қарау
емес, оны қылмыс жасағаны үшiн сотталғанның ... ... ... ... ... тиiс.
Осы көзқарасқа ортақтасқан - Н. А. Стручков. Ол ... ... оған ... ... ... ... және жазаны атқару
кезiндегi ие болған құқығы ретiнде түсiнедi.
Бiздiң ойымызша, жаза өтеп жатқан адамдардың құқықтық жағдайы - ол ... ... ... ... бекiтiлген және қылмыстық жазаны атқару
(өтеу) кезiндегi сотталғандардың құқықтық жиынтығы ... ... ... талаптары мен мiндеттерi.
Сонымен қатар жеке адамның заңды талаптары, азаматтардың тікелей құқық
маңызы, бас бостандығымен қамтылмайды. Бұл - ... ... және ... ... ... ... талаптануы.
Сотталғандарды құқықпен қорғау мынандай кепiлдiктер жүйесі ... ... ... ... арыз ... жiберуге және оны
қарау тәртiбi туралы құқығы; ... ... ... ... және ... ... прокурорлық қадағалау; жазаны өтейтiн
мекемелер мен органдар ... ... ... ... ... халықаралық және ұлттықк құқық. қорғау ұйымдары өкiлдерiнiң ... ... ... адам ... ... халықаралық нормалар әдiлсот
жүргiзу саласында жеке адам құқығыныңмәртебесіне елеулi ... әсер ... ... ... ... актi ... үшiн заңдарын өзiне
алған міндеттеріне сәйкестендiрудiң қажеттiлiгiн көрсетедi. ... ... ... ... ал оның нормалары мен ... ... ... ... ... ж. Еуропа кеңесi министрлер комитетiнiң қабылдаған Еуропадағы
турмелер туралы ″Ережесі пенитенциарлы мекемелерiнiң ... ... ... ... бiрi - олардың денсаулығын сақтау мен жеке басының
адамгершiлiгiн ... және жаза ... ... кезiнде мүмкiндiгiне қарай
жауапкершiлiк сезiмiн ояту және ... мен ... ... ... босатылғаннан кейiн өз бетiмен өмiр сүруiне және заңды
сақтауға мүмкiндiк ... ж. 6 ... ... негiзгi пранциптерi қылмыс құрбаны
және билiгiн пайдаланып қиянат жасағандар ... ... ... ... ... ... пен әдеп ... атап айтқанда
мемлекет қызметкерлерiне, сондай-ақ түзеу ... ... ... ... ... ... көмектесудi ұсынады.
Адамның құқықтық жағдайын анықтай ... ... ... ... оның қорытындысы ретiнде өмiрде ... ала ... ... және ... ... қажетгiлiгiмен мемлекет есептесуi
тиiс. Құқықты орнату шындыққа негiзделуi ... ... ... және ... ... заңдылығы мен қажеттiгiн есепке алуы
тиiс, ол тиiстi мен ... ... ... бiлу ... ... жүзi ... ... көптеген проблемалары ұқсас:
ол алдымен құқық бұзушының қамауға алып күзет ... ... ... ... ... ... ... мәселелерге түгелдей көңi
қойылмауы, қамауда отырғандарға халықаралық ... ... ... 1992 жылы ... ... ... ... болды,
сонымен өзiнiң халықаралық ... ... ... ... ... елдi ... жузiнiа 117-ден астам мемлекетi таныды, олардыц 105-
i мен ... ... ... ... ... ... жене
укметаралык шарiтар мен келiсмдер’ жасалды.
Егемендi Қазақстан дүние жүзi қоғамдастығының толық құқықты ... ... ... бола ... ... бiрге БҰҰ-ның халықаралық
құқықтық құжаттарының орындалуын бақылауға, алдыменен адам құқын ... ... ... пен жаза ... ... ... мiндеттемелер алды.
Қазақстан алдында жаңа тәуелсiз ... ... ... ... ... қиын жолдан өту кезегi тұр. БҰҰ-ның құқықты
сот саласындағгы халықкаралық құқық құжаттарына қосылу және оны ... ... ... ... жақсы жол көрсеткiш болады.
Қазақстанда қазiргi уақытта 74 түзеу мекемелерi бар, онда ... ... ... ... ... 3,5 ... - әйелдер.
Қазақстандағыи тергеу мекемесi мен еңбекпен түзеу мекемелерi (ЕТМ) ... ... және ... ... ... ... ... құқық жүйесiнiң оралымсыздығы, қоғамдық
сананың дайын еместiгi қамаудағыларды бүгiнгiдей жағдайда ... ... ... ... немесе дистрофиядан (жүдеулiктен) қаза болуға
әкелiп соқтырады.
Олардың арасында ... ... ... келедi, олардың
саны бүгiнде 17,5 мың адамға жетті, бұл елдегi басқа аурулар деңгейiнен ... ... жылы ... 1273 ... өлдi. ... ... аса қиындап кеткен қаржыландыру мәселесiнен кемтарлық ... ... ... ... т.б. ... бере ... алмауда. Колоннияларда төсек-орын, киiм-кешек мүлiктерiн ... ... ... Сотталғандарға жеткiлiктi дәрiгерлiк көмек көрсету
мүмкiкдiгi де ... ... ... ... негiзсiз күзетке алу және бас
бостандығынан айыру жазалары кең қолданылады. Біздің елде 100 мың ... ... ... ... ... бұл көрсеткiш Беларустан,
Литвадан, Украинадан, Өзбекстаннан, Молдовадан әлдеқайда жоғары болып тұр.
Қазакстанның түзеу ... мен ... ... бастықтарының
бағалауынша қамаудагғылардың санын халықтың қауiпсiздiгiне зиян келтiрмей,
ең кемiнде үштiң бiрiне қысқартуға болады.
Құқығы ең жиi бұзылатындардың бiрi, ол ... ... ... ... ... ... жүргендерге және ұсталғандарға ұсталған
кезiнен бастап адвокат ... ... ... ... ... алмауға
мәжбүр етедi. Адвокатты қорғаушыларымен кездесу үшiн тек бiр ... ... ... ... олар ... ... “клиентiмен” кездесу
үшiн кезекте сагаттап тұруға мәжбүр болады. Қорғаушылардың тiлегi жиi-жиi
себепсiз қабылданбайды. Мұндай ... ... ... ... ... ж. ... БҰҰ қылмыстарды алдын ала ескерту туралы 8-конгресiнде
қабылданған адвокаттар рөлi жөнiндегi негiзгi ережелерге қайшы келедi. ... ... ... ... ... оның өз ... қамауға
алғанда, ұстағанда немесе түрмеге отырғызғанда, сондай-ақ қылмыс жасаған
деп ... ... ... ... ... етiп, ... ... етуi тиiс. Ұсталуға ұыраған, қамауға алынған адамдар адвокатпен
жиі кездесуге мүмкiндiк алуы керек, қайткенде де ... 48 ... ... ... ... ... ... отырғызылғанға керектi жағдай
жасалып және адвокатпен кездесу үшiн ... ... ... ... ... цензурасыз құпиясы толық қамтамасыз
етiлуi керек.
1990 ж. қыркүйекте Халықаралық заңгерлер ... ... ... заң маманының тәуелсiздiгi ... сай ... ... ... iсiн ... ... ... етуi керек, оларға еркiн, әдiлеттi және ... ... ... берудi, соның iшiнде ол адамдарға бару құқығын қамтамасыз етуi
тиiс. Кепiлдiк етiп және ... ... ... ... ... да ... жасырын ымыраласу мүмкiндiгiн болдырмау, заңгердi
олардан тәуелдi болудан ... және ... ... ... ... iстеп жүргенiн жасатпау қажет. Адвокат “клиентiмен” қарым-
қатынас жасаған уақытында оның ... ... ... тиiс. ... ... және ... жүйенi, барлық адвокаттық iс жургiзуiн және
адвокат құжаттарын алу мен қарауды қорғау тиiс. ... ... ... ... мен ... ... ... кiрiспеудi қамтамасыз
ету керек.
Басқа да тергеуде жүргендердiң құқығының сақтамаудың ең көшiрiлмейтiнi
- ол тергеу жүргiзгені ... ... ... ... алу ... заңдылық
режимiн бұзушылық.
Қазақстанда қылмыстық-атқару жүйесiн реформалау Алматыда өткен 1993 ж.
“Қазақстандағы қылмыстық-атқару ... ... 1995 ж. ... ... ... реформалау кезiндегi адам құқығының Концепциясы”,
туралы халықаралық конференцияларда талқыланды. ... ... ... ... ... ... 2005 ж. дейiнгi
қылмыстық-атқару жүйесiнiң даму Концепциясын жүзеге ... ... ... ... iс жүргiзу, Қылмыстық-атқару кодекстерiнде БҰҰ-ның
әдiлсот жүргiзу және сотталғандармен ... ... ... ... ... орнын табуы керек.
Құқықтық мемлекет құру мақсатын қойған Қазақстанда заңға негiзделген
ведомстволық актiлердi салыстырмалы түрде өзгертуге болады және олай ... ... күн ... ... отыр.
Қазiргi кезде құқық жүйесiндегi қайшылықты жеңiп шығу, iшкi бiртұтас,
қарама-қайшылықсыз заң құру өте қажет.
Кейбiр жағдайларда заң ... ... ... ... ... түгелдей жалпы азаматтық құқын қамтамасыз ете алмайды. Көптеген
мәселелер ... ... ... ал олар кей ... ... ... ... халықаралық үлгiге сәйкес келмейдi.
Бас бостандығынан айырылғандардың жазаны өтеу ... ... ... ... ... ... даралан
ған. Түзеу амалы мен постпенитиенциарлы механизмдерi құқық бұзушы адамға
дұрыс емес бағытталған. Онда оның ... ... жеке ... ... ... төмендегенiн, iстеген әрекстiнiң ауырлығын есепке
алмайды.
Кьтлмьтстьик жазаны аткарудыц жаца зацьтн ... ... ... ... ... ... ... халыкаралык кукык мiндет-гемелерiне
сейкестендiруге байланысты.
Құқықты мемлекеттің ... - ол ... өмір сүру ... құқы
мен бас бостандығының кепiлдiгі және мызгымастығы, және ... ... ... жауапкершiлiктi орнатуы мен қолдау принципi ... ... ... жағдайының түсінігі
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ие бола ... онын ... субъективтi
құқық, заңды мiндеттерi және олардың Қазақстан Республикасы ... ... ... ... қоса ... ... сот үкiмi
мен шығатын режим мазмұны қойған шектеулер болып есептеледі.
Норманың ... ... ... ... ... ... ... орнатумен бiрге тiкелей де, жанамалы да
тілектеулер байқалады. Мысалы, Заң ... бас ... ... ... ... ... ету, ... сайланылу, мемлекет
аумағында еркiн жүру құқын тiкелей шектейдi. Тiкелей шектеулер сот ... жаза ... ... ... яғни ... бiр лауазымды орында
жасау немесе белгiлi қызметпен шұғылдану құқынан айыру, арнаулы немесе
әскери ... ... ... ... ... тұрақты қорғау мен бақылау
орнату режим ережесiн т.б. бiлдiредi.
Жанама - ол соттың да үкiмi және ... ... ... ... ... ... ... жазаны атқару кезiнде айрықша мiндетiне
байланысты өне бойы тұйық ... ... оны ... үшiн тәртiп
жауапкершiлiгiне тартылады.
Қазақстан Республикасының жаңа Қылмыстық-атқару Кодексiнде (ҚАК) Заңда
бiрiншi рет, ... ... ... ... ... мен ... құқықтық жағдайын реттейтiн жеке тарау берiлген. Сонымен
жазаны атқару ... ... ... ... мен ... ... көңіл бөлiнген. Қылмыстық-атқару кодексi Қазақстан
Республикасы Конституциясын адам мен ... ... ... танылған
халықаралық принциптер мен нормаларды, соның ... ... ... ... ... ... ... сәйкестендiрiлiп анықтай
түседi. Мемлекет сотталғандардың заңды талабы мен бостандық ... оны ... қана ... және ... ... ... ... болады.
Субъективтi құқық деп мемлекет кепiл болатын және құқық ... ... ... ... бiр ... iсiне ... тиiстi
игiлiкке не болып пайдалануды айтамыз. Субъективтiк деп аталу себебi: оның
тек қалай пайдаланатыны ... ... ... ... ... ... барабар. Заңды мiндет - ол құқық
нормаларымен алдын ала ... ... ... ... құқық
қатынас субъектiсiнің құқықты өкiлегтiк адам тiлегiне ... ... ... ... ... әрекет жасауымен қатар, қандай да
болмасын әрекеттен тартынуы да ... ... ... ... - ол ... ... ... пен
бостандықтың мазмұнын қамтымайтын, бiрақ мемлекет жағынан қорғалуға тиiстi
және құқық нормаларымен сақталатын жеке адамның қажеттi талабы.
Қылмыстық-атқару ... ... ... ... ... ... осы Кодекспен, өзге де нормативтiк-құқықтық актiлермен
және үкiммен белгiленген құқықтық шектеулерден ... ... ... ... ... белгiленген мiнез-құлық ережесiн, жазаларды
атқарушы мекемелер мен органдар әкiмшiлiктерiнiң заяды талаптарын ... ... ... ... мiндеттердi, сон- дай-ақ
жазаларды атқарушь мекемелер мен органдар ... ... ... ... ... ... белгiленген жауапкершiлiкке
әкелiп соқтырады.
Аталған мiндеттер сотталғандарға жүктелген мiндеттердiң- бiр ... ... ... ... деп ... ... олар жаза ... жаза түрiне қарамастан барлығына таралады және сотталғандарға
қойылатын ... ... ... ... ... ... ... бекiтiледi де жазаны өтеу тәртiбiн нақты түрде реттейдi.
Сонымен қатар, әсiресе айта кетерлiк ... ол ... ... ... мен ... әкiмшiлiгiнің кез келген талабын емес, тек
заңдыларын ғана орындауы тиiс. Яғни алдын ала заңдарда ... ... ... ... ... заң күшi ... Жарлықтарында) және заңға негізделген нормативтiк актiлерде соның
iшiнде жазаны өткеру мен ... ... ... ... ... қаулылары мен өкiмдерi; IIМ ... ... ... Қорғаныс министрлiгi шығаратын сотталған
әскери қызметкерлердiң. жазаны ... ... мен ... ... ... және т. б. Бұл ... ... құқықтық
жағдайын бiлу үшін маңызы зор, себебi: ол сотталғатдарға талап етiлетiн ... ... ... ... мiндеттерiн орындау үшiн оларға әр
түрлi заң салаларында белгiленген санкция қолдану мүмкiндiгi кепiл ... ... жаза ... ... ... ... ... жарлық құқықтың қандай саласына жататынына және ол ... ... ... ... ... ... ... құқықтарынана кiретiндер:
1. Сотталғандардың сот тағайындаған жаза түрiн өтеудiң тәртiбi мен
жағдайлары, өздерiнiң құқықтары мен ... ... ... алуға құқығы
бар. Ақпаратты жазаны атқарушы мекеме немесе орган ... ... ... ... ... ... ... жазаны атқарушы мекемелер мен органдардан жоғары тұрған
басқару органдарына, ... ... ... ... мемлекеттiк
органдарға, қоғамдык бiрлестiктерге, сондай-ақ адам құқығы мен бостандығын
қорғау жөнiндегi ... ... ... және жазбаша ұсыныстар,
өтiнiштер жасауға, шағымдануға құқылы.
3. Сотталғандар түсiнiктеме беруге және хат алысуға, сон- дай-ақ ... ... ... ана ... ... өзi бiлетiн кез келген
басқа тiлде ұсыныстар, өтiнiштер жасауға және шағымдануға, қажет болған
жағдайларда аудармашының ... ... ... Сотталғандарға жауап
өтiнiш жасаған тiлiнде қайтарылады. Өтiнiш жасаған тiлде жауап кайтаруға
мүмкiндiк ... ... ол ... ... ... ... халықаралық қолданыстағы орыс тiлiнде берiледi. ... ... ... ... ... атқарушы мекеме немесе орган
қамтамасыз етедi.
4. Сотталғандар адвокатгардың, сондай-ақ ... ... ... ... ... заң ... пайдалануға құқылы.
5. Сотталғандар әлеуметтік қамтамасыз етiлуге, ... ... ... ... ... ... ... Қамауға немесе бас бостандығынан айыруға сотталғандар өздерiнiң
денсаулығын сақтау үшiн қажеттi ... және ... ... құқығын пайдаланады.
7. Соттың үкiмi бойынша бас бостандығынан айыру орындарында ... ... ... ... ... және
жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарын сайлауға және ... ... ... ... қатысуға құқығы бар.
8. Жазасын өтеген және сотталуына байланысты атқарып жүрген ... ... ... ... ... ... ... және тұрмыстық жағынан, әлеуметтiк көмектiң басқа түрлерiн алуға
құқығы бар.
9. ... өтеп ... ... ... ... ... ... бар. Олар катаң немесе адамшылық қасиетiн қорлайтындай жағдайға
ұшыратылмауға тиiс. Сотталғандарға мәжбүрлеу шараларын заң негiзiнен езгеше
қолдануға болмайды.
10. Қамауға, бас ... ... ... бас ... ... шетелдiктер өз мемлекеттерінің дипломатиялық өкiлдерiмен және
консулдық мекемелерiмен, ал Қазақстан ... ... ... ... жоқ ... азаматтарының мүдделерiн қорғауды өз
мойнына алған мемлекеттердiң дипломатиялық өкiлдiктерiмен ... ... ... ... ... ... ... құқығы бар.
11. Сотталғандардың құқықтырын iске асыру тәртiбi қылмыстық-атқару
кодексiмен, Қазакстан Республикасының заңдарымен және өзге де ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Қылмыстық-атқару кодексi ережелерiнде
Халықаралық-құқықтық актiлер мен үлгiлердiң жазаны атқару ... ... ... ... ... пен ұсыныстарын жүзеге
асырудың жалпы бағыты бейнеленiледi. Сотталғандардың ... ... ... ... ... мен нормаларына және Қазақстан
Республикасының халықаралық шарттарына негiзделгендiктен, оның ... ... ... ... ... Халықаралық актiлерге сейкес қылмыскердi жазалай отырып, оның
құқын қаншалықты жаза мақсатына жету үшін сонша дәрежеде ... ... ... ... үкiмi ... ... енгеннен кейiн де Қазақстам
Республикасының азаматы болып қала ... ... ... ... жеке басының ар-ождан конституциялық құқы ... Бұл ... ... құқы және оны ешкiм шектей алмайды.
Сотталғандармен айналысу - ол адам ... ... ... ... әбден реттелгендерiнiң бiрi. Құқық қорғау мен адамның
бас бостандығына арналған ... ... ... ... ... оған ... ... бөледi.
Мысалы, адам құқының жалпыға бiрдей Декларациясының (1948 ж.) 5-бабы,
Халықаралық азаматтық және ... ... ... пакт (1966 ж.) ... және ... да ... ... немесе ар-намысын қорлап
айнылысу және жазалау түрлерiне қарсы Конвенциясының ( 984 ж.) 2-бабы, ... ... ... ... туралы Еуропа Конвенциясының (1959
ж.) 3—бабы және басқа да ... ... ... ... ... қана емес, басқа да адамгершiлiктен тыс ... ... ... ... ... ... салады. Сотталғандардың бәрi
бiрдей және бар уақытта да ... ... ... ... ... жазаны атқарушы ... мен ... ... ... уәкiлдiк мiндет жүктеледi, соның ... ... ... ... қолдану мүмкiндiгi берiледі. Мұнда мiндеттi
шарт - ол заңда шара мен ... ... ... ... жеке ... қауiпсiздiгiне құқы бар. Бiрнеше
Халықаралық құқықтық актілер (адам құқығының ... ... ... құқы мен ... ... ... туралы Еуропа Конвенциясы,
сотталғандармен айналысқандағы Ең аз үлгi Ережесi және ... ... ... белгiлей отырып, сотталғандардың бас бостандығынан ... ... ... ... ... көрсетедi, жеке
тұлғаның негiзгi құқын бекiтедi.
Жазаны атқарушы мекемелерде сотталғандардың жеке басының қауiпсiздiгi
сотталғандарды ... ... ... олардың өздерiн, меншiктi
заттарын, ... ... ... ... ... мен тексерулер
жүргiзу, жедел iздестiру жұмысы, соньгмен бiрге басқа да ... ... ... ... ... ... ... жағдайларда
сотталғандар мен дербес қызметкерлердiң. қауiпсiздiгiн сақтау үшiн түзеу
мекемелерiнде төтенше режим жағдайын енгiзуге рұқсат ... ... ... ... ... көйлегi, жас ағызатын газ ... Жеке ... ... ... шара қолданудың заңды негiзi ол сотталғанды
шын қорқытып қауiп ... ... ... ... ... қорқыту
түсiнiгiн сөзбен жеткiзу немесе өзгеше тәсiлмен басқа бiр адамға қарсы ойын
бiлдiрудi айтады.
Сонымен қатар сотталғанға ... ... әр ... ... яғни ... жеке ... басқа бiр адамдар арқылы, жазбаша,
ымдау арқылы, қару көрсету т.с.с. Сотталғанның жеке ... ... ... қауiп—қатер төндiрудiң негiзi басқа да сотталғандардың,
дәрежелi қызметкердiң немесе бөтен бiреудiң заңсыз ... ... ... ... жеке ... ... төнгенiн қылмыстық жазаны атқаратын
мекеме әкiмшiлiгiнiң өз бетiмен бiлуi мүмкiн ... ... ... ... ... ... ... жеке басының
қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету ... ... ... ... ... жеке басы ... ... төнгенiн анықтаған қылмыстық
жазаны атқаратын мекеме қызметкерiнiң (ауызша немесе жазбаша) ... ... ... ... ... қылмыстық жазаны атқаратын
мекеме бастыгына жүктеледi (мысалы, айып ... ... ... ... ... қауiп тудырмайтын шаралар қолданылады). Көрсетiлген ... бiр ... ... ... ... ауыстыру жаза болып
есептелмейдi. Мұндай сотталғаядардың жолығуға, ... және ... ... ... ... ... т.б. құқы ... Сотталғанның қауiпсiз
жерде қанша болатындығы заңда көрсетiлмеген.
Сотталғанның қауiпсiз жерде болуын тоқтатудың негiзi — оның ... ... ... ... ... ... ... сотталғандарға ар-ождан бостандығы мен дiн
ұстану бостандығына кепiлдiк бередi. ... ... жеке ... ... ... бар. Ол ... жеке адам жағдайын
белгiлейдi және ол саяси, құқықтық ... ... Дiни ... ... ... ... сейкес негiзгi адам
құқығының бiрi болып танылады. Азаматтардың теңдігі ... ... ... турғыдағы Конституция нормасын бұзу, яғни дiни ұйымдардың қызметiне
немесе дiни ырымдарды жасауына заңсыз ... ... ... ... ... ... заңмен жазаланады. Сонымен бiрге қылмыстық және әкiмшiлiк
жауапкершiлiктi жоққа шығармаумен ... ... ... iшкi ... ... ... дiни ырымдарды сақтауда
тәртiптiк жауапкершiлiк шарасын қолдану мүмкiндiгiн де ... құқы мен ... ... бұзылғаны жөнiнде ұсыныс, арыз, шағым
жiбере алады. Сотталғандар кез келген мемлекеттiк немесе жергiлiктi өзiн-
өзi ... ... әр ... ... ... ... олардың
субъективтi құқы мен заңды талаптарына байланысты болмаса да, арыз ... ... хақы ... ... ... мен өтеуге байланысты емес арызы ... ... ... ... ... ... тек қана қосымша
тексеру керек етпейтiн болса бiр ай мерзiм iшiнде қаралады, ал ол жөнiнде
ұсыныс ... ... ... етiледi. Арызда бiр ай iшiнде қаралуы тиiс, ал
ол тексерудi керек етпесе, онда кiдiртпей, арыз ... ... ... ... кешiктiрмей жауап беруi керек.
Шағымның ұсыныс пен арыздан айырмашылығы - оны ... ... ... ... ... бередi. Шағымды жазаны атқарып жатқан мекеме мен
органның әкiмiлiлiгiне, немесе қарауға құқығы бар ... да ... ... Ол ... да, ... да ... мүмкін. Жалпы шағым, арыз т.
б. жазаны атқарып ... ... мен ... әкiмшiлiгiне
жiберiлгендер белгiленген мерзiм iшiнде каралып, қорытындысы немесе ... ... ... ... ... прокурорға немесе жазаны
атқарып жатқан мекеме мен орган қызметiн бақылауға хақы бар ... ... ... ... ... ... және бiр теулiктен
кешіктiрiлмей (мейрам және демалыс күндерi кiрмейдi) тиiстi бағытталған
жерге жiберiлуi ... ... ... ... ... өз ... дәл және сөзсiз орындауы оларды тербиелеудiң қажеттi де ... ... ... ... ... әдетте тәртiпке және өзiн
ұстай бiлуге үйрету, тек қатал ... ... және ... талаптан шегiнуден
шығатын, жазаны атқару, яғни өтеудегi белгiленген режимдi сақтамағаны үшiн
жаза қолданып отырудан ... ... ... ... ... үшiн ... ... немесе қылмыстық жауапкершiлiк шаралары қолданылуы
мүмкiн. Жауапкершiлiктiң нақты түрi ... ... ... оның ... ... iс әрекетiнде тиiстi бiр құқық бұзудың құрамы болса
немесе ... ... ... ... нормасында көрсеткендi
(қасақаналықпен болмаса абайсызда) бұзған болса сонда ғана ... ... ... ... үшiн, яғни ... ... режимiнiң
ммідеттерiн орындаудан бұлтарғаны немесе әдейі міндеттерiн орындамағаны
үшiн тәртiптiк жауапкершiлік ... ... ... ... ... ... құқық қатынастарының субъектiсi ретiнде сотталғандарға
тәртiп бұзбауды орындамағаны үшiн де тәртiптiк ... ... ... тек ... ... ... талаптарды
ғана орындамағаны үшiн болады. Туысқандарымен хат ... ... ... үшiк т.с.с. тәртiптiк жауапткершiлiкке тартуга болмайды. Тәртiптiк
жазаны қолдануды оған құқығы бар түзеу мекемелерiнiң лауазымды ... ... ... (мекеме бастығына, оның орынбасарларына, жасақ бастығына
т.с.с.) Ал жаза қолдану шаралары, тек қылмыстық-атқару құқығы ... ... ... жауапкершiлiктiң тәртiптiктен айырмашылығы - ол
сотталғандар өздерiнiң заңға ... ... ... ... ... үшін ғана ... Келтiрiлген материалдық зиян мөлшерi соттың
шешiмiмен түгелдей немесе жарым-жартылай өндiрiледi.
Жалпы сот принципiнен алынып тасталынса да қылмыстық-атқару заңы ... ... ... ... ... ... ... басқа да азаматтық-
құқық бұзылған әрекетке жататын болса) ... ... ... ... ... ... алу, ... мекемесi бастығының дәлелді,
қаулысымен iстеледi, бұлардың барлығы жауапкерге таныстырылып және ол оған
қол қояды. Бұл ... ... ... жоғары бастыққа шағым етуге хакы бар,
бiрақ ол зиянды өндiрiп алу қаулысының орындалуын тоқтатпайды.
Қаулы бұзылғаннан ... егер де ... зиян ... ... ... ... ... оның дербес шотына жазылып, қайтарылады.
Материалдық жауапкершiлiктегi iстеген шығын, тек қана ... ... ... аяқ киім бағасын және үкiм қағазы сомасын ... ... Егер де ... ... ... ... материалды шығыны
өтелмей қалса, онда түзеу мекемеснiң әкiмшiлiгi сотқа жалпы талап ретiнде
беруге хақы бар. Бұл ... ... ... ... ... ... шығын төлетiп алынылады.
Сотталғандардың iшiнде жазаны атқару кезiнде, тағы да ... ... ... ... ... ... жиi ... тұрады.
Жауапкершiлiктiң мұндай дәрежесi тек қана ... ... жеке ... емес және тағы ... ... ... ... жағдаларға байланысты болып келедi. Сот жаза тағайындағанда
қылмыстың бұрынғы қылмыстық жазаны атқару ... ... еске ... Бұл - ... ... жағдай, сондықтан еске алынып жаза
қолданғанда бұрынғы жазаның жиынтығымен үкiм ... сот үкiмi жаңа ... ... ... ... ... жазаның өтелмеген бөлiгiн қосады. Жаңа ... ... үшiн ... айыруға сотталған адам бұрынғыдан қатал режимдi колонияға
немесе түрмеге жiберiледi.
Қорытынды
Қазақ елінің ... ... ... ... ... да ... жылдың жүзі болды. Сол ... ... ... ... өмірінде бірқатар күрделі саяси – құқытық, эканомикалық, ... ... ... мен ... ... ... басшысы Нұрсылтан ... ... ... ... ... кез – ... ... түп – тамыры ұлттық
рұхы мен ... ... ... еске сала ... ... тұрақтылық пен байсалды эволюциялық дамуға нақ осы ... ... ... ... де осы жұрт ... өйткені
оның қаны мен жанында бабларымыздың ... мен ... ... жатқанын атап ... ... ... ... қоғамға тән парасатты тұжырым мен өмірге ... ... бара ... жандарға жылт еткен үміт отын ... ... ... ... ...... ... және басым
міндеттердің бірі. Қазір соған сәйкес қоғамдық ... ... кең ... ... ... ... жатыр. Бұл мақсатта
бізден алғашқы кезекте ... ... ... ... ... ... ... Ал елімізде көбейіп бара ... сан ... ... алдын – алу мен күресуде жаңа ...... ... іздеуге және жетілдіруге ... ... ... ... ...... ... еліміздегі
азаматтық қоғамның ... ... түсу үшін де осы ... халықаралық стандарттарға сай жетілдірудің мезгілі жеткен
іспетті. Осы ... ... біз ... ... ... абройы – атағын биіктететін боламыз.
Иә, ... өтіп ... ... ... ... органдары мен қылмыстық – атқару органдарының заңдардың аты
мен ... сай ... ... ... – ақ қолданыстағы заңнама елдің
нақты эканомикалық және әлеуметтік ... ... ... мәселе ретінде алға қойды. Бұл, әсіресе, қоғамның ... ... ... және ... қатынастардың дамыту шағында
олардың құқықтық қамтамасыз ... ... ... сапалы
заңдардың қабылданумен, жоғары кәсіби ... ... ... ... және жаза ... ... ... ұштасумен өте маңызды.
Осы.ан орай, біздің мемлекетіміздің ... ... ... жүргізіліп жатқан реформалар қоғамымыздың санасына ... ... ... ... ... ... күн ... өзекті мәселелердің ішінде ... ... ... ... ... ... ... көздеп, Қазақстан
Республикасының қылмыстық атқару жүйесінің ... ... ... ... мақсаттардың бірі адам ... ... ... БҰҰ – ның ... ... құжаттарына сай,
дамыған шет ... ... ... ... ... отырып жетілдірудің маңызы зор екендігін ... ... ... ... ... әлемдік қоғамдастық пенитенциарлық
жүйені дамытудың сапалы жаңа ... ... ... ...... жүйесінде сотталғандарды ұстаудың ... мен ... ... ... ... жағдайын жасау
қажет. Осы бағытта дамыту жөніндегі міндеттер кешенін шешу ... ... ... ұйымдармен белсенді
ынтымақтастықсыз мүмкін ... ... ... ... ... ... режиммен қадағалауды ... ... ... ... орындарында құқық бұзушылықтардың алдын – алуда,
жаза өтеп жатқан ... ... ... ... ...
ақ олармен тәрбие жұмысын жұргізуде қиындықтар ... Сол ... ... ... ...... ... байланысты ахуал күрделене тусуде.
Сондықтан, түзеу мекемелерінде ұсталатын сотталғандарды ... ... ... байланысты емес жазаларды орындау
сапасын, ...... жүйе ... ... ... жолымен еліміздің пенитенциарлық жүйесін дамыту үшін,
жазаларды ... ... ... ... ... ... ... мүдделерін қамтамасыз ету саласындағы ... жаза өтеп ... ... ... ... ... мен стандарттардың талаптарына барынша жақындатып, ... ...... ... жақсартып, ... ... ... ... және ...... ету шараларын тиімді ... үшін ... ... ... қамтылуын арыттыру мен ...... ... ... ... ... ... жоғарыда аталып кеткен мақсаттарға ... ... ... ... ... ... мен
нормаларға сәикес дамытудың келесі бағыттары айқындалып отыр:
- Қылмыстық – ... ... ... ... ... қайта
қараумен, халықаралық нормалар мен стандарттардың талаптарына
сәйкес жаңа ... ... ... әзірлеумен және
қабылдаумен қатар жүруі ... ... ... ... ізгілендіруге бағытталған бағытты іске асыру аясында
қызметкерлер мен ... ... ... отырып, жаза
өткеру тәртібі мен шарттарын ізгілендіру жағынан қарай ... ... шет ... ... зерделей отырып,
бірқатар нормативтік ... ... ... ... ... ... – атқару жүйесінің ...... ... Бұл ... жаңа түзеу мекемелерді құру,
сотталғандарды ... ... ... емес ... ...... инспекцияларының құқықтық мәртебесін
көтеріп және осы ... ... ... құра отырып,
қызметкерлердің штат ... ... ... ... ... ... ... жөніндегі бақылаушылардың штат санын
кезең – кезеңімен ... ...... ... ... ... ақпараттық – талдаумен қамтамасыз етуді құру
жөніндегі іс – ... ... және іске ... ... ... ... ... кеңінен енгізілуі мен
байланыстың дамуы ... ... ... ... Жаза өтеп ... адамдардың, сотталғандардың құқфқтары мен заңды
мүдделерін қамтамасыз ету. ... ... мен ... ... ... ... ... адам құқықтарыын
қорғау саласындағықызметті жүзеге асыратын ... ... емес ... ... ... ... мен заңды мүдделерін сақтауға бақылауды жетілдіру
жөнінде ... ... ... заң көмегін алу
уақытылы және оңай ... ... ... Жаза өтеп ... ... ... тәрбие жұмысын,
оларды медициналық қамтамасыз ету мен еңбекке ... ... ... ... Бұл ретте, олармен дербес жұмыс
бағдарламаларын ізәрлеу мен ... жаза өтеп ... ... ... діни және өзге де ... ... қолдау мен тығайтуға, діни ... ... ... ... ... ... салт ... әдеп – ғурыптарды сақтауға жағдай жасауға маңызды ... ... ... ... ... етуді
жақсарту мақсатында, ауруханалардың, ... ... ... ... ... ... ... түрімен ауыратын
науқас ... ... мен ... ... ...... базасын жақсарту бойынша
шаралар қабылдап, денсаулық сақтау ... ... және ... да ... ... қатар маскунемдіктің,
нашақорлықтың, ЖҚТБинфекциясының алдын – алу, диагностикалау ... ... ... іс - әрекетті жүзеге асыру қажет.
Сотталғандардың ... ... ... ... ... ие ... кәсіптері мен мамандықтарын алуына,
бостандығынан кейін ... ... ... ... ету ... ... ... беру органдарымен бірлесіп сотталғандарды
кәсіби оқытудың өз ... ... ... ... ... ақ бостандығынан кейін жұмысқа орналасуын ... ... ... ... түзеу мекемелері кәсіпорындарының
қызметін тұрақтандыру қажет;
- Қылмыстық – ... ... ... ... дамыту. Бұл
мақсаттқа, ғылыми – зерттеу ... құру ... оның ... ... саласындағы халқаралық тәжірибені зерделеу ... ... ... және ... қайта
құруларға ғылыми ілеспе жасауды қамтамасыз ... және ... ... ... ... ... ... Қоғадық бірлестіктермен және бұқаралық ақпараттарымен ... ... ... ... ...... ... үшін кадырлап ... ҚАЖ – ...... базасын жақсартуымыз қажет.
Осы бағытта және т.б. шаралар ... ... ... жүйесі жаза өтеп ... ... ... стандарттарға толық жауап береді және ... ... ... жүйелеріне үлгі ретінде бола алады ... ... ... жалпы, адам құқықтарын қорғаудың ұлттық жүйесінің ... ... ... ... оның ... ... айтуға болады. Сот жүйесі мен оның ... ... даму ... Адам мен азаматтың құқықтарын соттан тыс
қорғау институттары ... Адам ... ... және қорғау
азаматтардың өз құқықтары мен ... ... ... ... ... ... Республикасының адам құқытары саласындағы
маңызды құжаттарды ... ... адам және ... ... мен ... ... осы бағыттағы
маңызды қадамдар болып табылады.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Қазақстан ... ...... ... 1995 жылы 30 ... ... Қазақстан Республикасының
Конституциясы;
2. Основные ... ... и ... ... на 2007
год.,Послание президента народу Қазахстана. //Қазахстанская ... 10 ... ... Республикасының Қылмыстық Кодексі. ...... ... ... ... ... іс жүргізу Кодексі. Алматы –
“Баспа” ... ...... ... ... Казхстан. Общая
характиристика ( в сравнении с ИТК ... ССР) ... ... ... ... ... ... 2002 жылы 8 ... ... ... Бала ... ... заңы;
7. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года ”О ... и ... в ... ... акты ... по ... реформирования уголовно – исполнительной системы
и ... ее ... ... ... ... ... от 31 ... года № 1376 “Об утверждении ... ... ... ... Республики Казахстан на ... ... ... ... ... от 1 ... год “О ... по стабилизации деятельности учереждении уголовно-
исполнительной ... и мест ... ... под ... ... ... Постанавление Правительство Республики Казахстан от 22 ... года № 92 “О ... ... ... базы
исправителных учереждений и ... ... ... на ... годы ... ... ... по правам человека и ... в ... в 2005 ... . ... ... 7 мая 2005г. ... ... актілер
12. 1945 жылы 26 ... ... ... Жарғысы. Адам
құқықтары саласындағы Халықаралық келісім шарттар ... ... ... АҚШ. ... 2002. 483 ... 1948 жылы 10 желтоқсанда қабылданған Адам ... ... ... ... ... по ... праву. Под
ред. К. Токаева. – Алматы – 1998, том 1;
14. 1966 жылы 16 ... ... ... және ... ... ... ... Международное уголвное право в
документах. В 3-х ... ... – М.Б. ... ... ... 1999 – 307 С.1;
15. 1966 жылы 16 желтоқсанда қабылданған ... ... ... ... ... халықаралық ... ... ... в ... В 3-х ... ...... Алматы:Данекер, Ғылым, 1999 – 307 С.;
16. 1984 жылы 10 желтоқсанда ... ... мен ... ...... немесе қадір қасиетті ... ... ... жол мен жәбір көрсетуге немесе жазалауға қарсы
конвенция. Международное уголовное ... в ... В 3-х ... – М.Б. ... ... Ғылым, 1999 – 307 С.;
17. Бала ... ... ... 1989 жылы 20 ... ... по ... праву. В 4-х ... Под. Ред. ...... 1998, том 1 ... 1979 жылы 18 ... қабылданған Әйелдерге қатысты
кемсітудің барлық турлерін жою ... ... Әйел ... ... ... Мальвина, 1999 – 270 бет;
19. 1955 жылы қабылданып, 1957 жылы 31 ... ... БҰҰ ... ... ... ... ... ережелері. Адам
құқықтары саласындағы Халықаралық келісім – шарттар ... ... ... АҚШ. ... 2001. 485 ... 1990 жылы 14 желтоқсанда ... БҰҰ – ның, ... ... сот төрелігініске асыруға қатысты минималды
қалыптық ... ... ... Адам ... саласындағы
Халықаралық келісім – шарттар жиынтығы. Ашық қоғам ... ... 2001. 485 ... 1985 жылы 29 ... ... БҰҰ – ның, ... ... емес шараларға ... ... ... ... ережелері). Адам құқықтары саласындағы ... ... ... ... Ашық ... ... АҚШ. ... 2001. 485
бет;
22. 1988 жылы 9 желтоқсанда қабылданған БҰҰ – ның ... ... ... ... да ... ... ұшыратылған барлық
тұлғаларды қорғаупринциптерінің жиынтығы. Ашық қоғам ... ... 2001. 490 ... 1990 жылы 14 ... ... БҰҰ – ның ... негізгі принциптері. Адам құқықтары саласындағы Халқаралық
келісім – шарттар ... Ашық ... ... АҚШ. ... 2001.
485 бет;
24. 1990 жылы қабылданған Бас ... ... ... ... БҰҰ – ның ... Адам ... ... келісім – шарттар жиынтығы. Ашық қоғам ... ... 2001. 486 ... Әдебиеттер
25. Алан Уекер ... ... по ... с ... – практический семинар. Пенитенциарная ... и ... с ... ... ... ... и следствия в
Казахстане. Алматы, 1999 2-3 ... С ... Ю. ... ... ... Франции // Преступление и
наказание 11-1999. С. ... Қ.Ж. ... ... международно – правовых норм
и законадательства Республики ... В ... ... ... ... 2000, 171 ... К.Ж. ... Проблемы отражения международно – правовых ... ... с ... в ... Р.К. // Вестник
Карагандинского Университета. 1999 – с. ... ... Б.З. Адам ... ... ... ... үлесі // ҚазҰУ хабаршысы. ... ... ... ... ... ... В. Сергевнин США И ... ... ... ... ... ... и ... 10 – 12. 1998. С. ... ... А.Б. ... ... ... наказания: понятие
прововоя природа и пути ее ... // ... ... ... 2006. № 3(21). – С. 79;
33. Д.В. Усик ... ... ... по ... ... и ... их отражения в законадательстве об ... в виде ... ... ... М. ... 1994 – 25
с.;
34. Г.Ю. ... ...... ... ... автореферат. М. МВД РФ, 1994 – 34 с.;
35. Д.С. ... ... ... ... ... наказаний
по заканадательству Республики Казахстан” Дисертатция. Алматы, 2000,
281 с.;
Анықтамалық ... ... ... по ... ... ... №5.
Права Человека и ... ... ... по ... для ... ... ООН, Нью – Йорк и ... ... ... ... ... в ... учереждениях. Дополнительные
комментарии к разделам 5 и 11 ... ... ООН по ... С. ... ... ... и предварительное заключение. Серия публикаций
по ... ... ... №3. ООН. Нью – Йорк ... 1995. 138 ... Права человека и пенитенциарные учереждения. ... ... ... ... ... по правам Человека, ... ... ... ... ...... ... оқу қуралы.
– Алматы: Жеті жарғы, 2005. 245 бет;
41. ... ... ... ... ... для юридических
вузов и факултетов. Под. Ред. д.ю.н. А.И.Зубкова. ... 1998. ... ... М.Б. ... ... ... лиц по
поддерживанию правопорядка. Учебник, ... – 1999. 320 ... ... и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, ... ... ... ... М. Юридическая литература. 1991 – 289
с.;
44. Королев В.Т. ... ... ... осуждюных на свободу
вероисповедения. Учебное пособие – Уфа, 1994. – ... ... Ғ. ... ... ... ... – қазақша
терминдерінің сөздігі.
Мерзімді басылымдар
46. Новое в деятельности УИС // ... ... ... жаңа ... жол ... // Заң ... 5 мамыр
2007ж. 1,2 беттер;
48. ... ... // Заң ... 1/ 2005. 40 – 45 ... ... ... отыр // Заң ... ... ... мен ... ... www.nettour.ru;
52. www.penalreform.org
53. www.amnesty.org.
-----------------------
1 1995 жылы 30 ... ... ... Конституциясы, 1
бап.
2 Основные направления внутренней и внешней ... на 2004 ... ... ... Қазахстан. /// Казахстанская ... ... 10 ... – исполнительное право России. Учебник для ... и ... Под ред. ... А.И. ... ... 1997 ... 599
4Ұстау немесе қамауға алудың ... да ... ... ... ... ... ... жиынтығы Бас Ассамбляның
1988 жылы желтоқсан айының 9 ... 43/173 ... ... 1955 жылы ... ... қылмыстылықты алдын алу ... қару ... БҰҰ – ның 1 – ші ... ... және ... ... туралы халықаралық
пакт 1966 ж. 16 желтоқсанда қабылданды
71948 ж. 10 ... ... Адам ... ... бірдей
деклорациясы.
81966 ж. 16 желтоқсанда қабылданған Азаматық және ... ... ... ... Бюжеева Адам құқықтарын қорғау ... ... ... ... хабаршысы Халықаралық қатынастар және
халықаралық құқық сесиясы ... ... http: // ... ... http: // ... ... по правам человека и гражданина в ... в 2003 ... // ... ... 7 мая 2004 г. С. ... ... ... Казахстан от 31 декабря
2003 года № 1376 Об ... ... ... развития
уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан на ... ... ... ... // Заң журналы 1/2005, 50 бет
15Ізгілік жасауға асығайық //Заң ... 1/2005. 40-45 ... В. США и ... ... в ... ... систем
//Преступление 10-12-1998, С. 72-79
18Петр Посмаков ... ... ... ... // ... ... ... Бас Ассамблеясымен 1990 жылы желтоқсан ... ... 45/110 ... ... ... ... ... емес шараларға байланысты емес минималды қалыптық ережелері
(Токио ережелері), 3.2 ... и ... в ... США, ... ФРГ, Япония.
Общая часть уголовного права. М.Юридическая литература. ... Ю. ... ... Франции //Преступлене и
наказание 11-1999 г. С.41-44
22Уголовно-исполнительное ... ... ... для ... ... факултетов. Под ред. д.ю.н. А.И.Зубкова. Москва, 1997. С. ... ... жаңа ... жол ... // Заң ... 5 ... 1,2 ... 24Making standarts work. An international handbook on ... ... P. ... Ю.А. ... ... опыт и его ... ... условиях. Домоведово, 1998; PRI NEWS LETTER // ... ... 1996. ... Балтабаев Проблемы отражения международно-правовых норм по
обращению с ... в ... Р.К. ... ... 1998 – с. ... ... по ... человека и гражданиан в Республики
Казахстан в 2007 ... // ... ... 7 мая 2006 г. С.9

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 62 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Валюталық жүйе және оның түрлері4 бет
Маркетингтік зерттеулер жүргізу әдістері7 бет
Халқаралық валюта жүйесі19 бет
Халқаралық валюта қатынастары20 бет
"резерфорд тәжірибелері. ритцтің комбинациялық принципі. бор-зоммерфольдтің квантталу ережелері. "12 бет
Іс қағаздардың түрлері. Еңбекке қатысты құжаттар7 бет
Іс қағаздары компьютерде басуда ескерілетін емле ережелері14 бет
Абай «Қарасөздерінің» ағылшын тіліне аударылған нұсқасындағы прагматикалық аспектісі, сонымен қатар лексикалық және стилистикалық жағынан қарастырылған сәйкестіктерді анықтау арқылы қазақ аударматану ғылымының дербес теориясы мен практикасына қатысты жалпы тұжырымдар43 бет
Адам құқықтары мен бостандықтарына қатысты мәселе34 бет
Адамдарға зақым алу күю және үсік шалған жағдайда көмек көрсету7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь