Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Жапония экономикасының “Ғажайып дамуы”

КІРІСПЕ 3
І.тарау. ЕКІНШІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК СОҒЫСТАН КЕЙІНГІ
ЖАПОНИЯ ЭКОНОМИКАСЫН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

1.1 Соғыстан кейін Жапониядағы АҚШ.тың саясаты 7
1.2 Жапониядағы саяси қайта құрулар 13

ІІ.тарау. ЕКІНШІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК СОҒЫСТАН КЕЙІНГІ
ЖАПОНИЯНЫҢ ІРІ ИНДУСТРИАЛДЫ ЕЛГЕ АЙНАЛУЫ

2.1 Экономиканың дамуындағы басты бағыттар 20
2.2 Экономикалық реформалардың жүзеге асуы 31
2.3 Әлеуметтік.экономикалық реформалар 40

ҚОРЫТЫНДЫ 47
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 49
Тақырыптың өзектілігі. Азия құрлығындағы сан ғасырлар көлемінде ең күшті мемлекет ретінде дамып, өркениеттілік дәрежесі жетіп келе жатқан Жапония тарихының қазіргі кезеңдегі сипаты сан-алуан. Міне, сондықтан да бүгінгі таңда өзекті мәселе ретінде де қарастырылып отырған тақырыптың бірі, екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Жапония мемлекетінің экономикасының ғажайып дамуына арналған.
Дамыған елдер қатарындағы Жапонияның екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі әлеуметтік-экономикалық, саяси, сонымен қатар ғылыми-техникалық өрлеумен қатар дамыған білім және ғылым жүйесінің өркендеуі біздің еліміз тәрізді дамушы елдер үшін өзекті мәселе болып табылады.
Екінші дүниежүзілік соғыста Жапонияның жеңілуі секілді саясат, бұл елдің экономикалық позициясын мүлдем өзгертіп жібергені мәлім. Алайда Американың көмегімен антигитлерлік коалицияның күшін әлсіретті және өзінің экономикасын қайта құруға жол ашты. Соғыстан кейінгі Жапонияның бүгінгі күнде қызығып, оқып, үлгі алатын жерлеріміз көп. Екінші дүниежүзілік сағыста елдің экономикасы да, саяси билігі де ірі державалардың қолында қалған, енді ешқашан бас көтермейді деген Жапония көп ұзамай-ақ ірі державалардың бәсекелестеріне айналды. Осындай табысқа қалай, қандай жолдармен жүріп өтіп жетті, осының барлығы Жапонияның екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі тарихымен жақынырақ танысуға итермелейді. Жапонияның соғыстан кейінгі жеткен жетістігін қазіргі кезде капитализмнің максимумы деп атай аламыз.
Соғыстан кейінгі жылдардағы Жапонияның мемлекеттік қайта құру кезінде ірі державалардың жүргізген саясаты Қиыр Шығыс Комиссиясы болып (ДВК) құрылды. Оған он бір мемлекет қатысқан бұл комиссия Жапонияны капитуляция бойынша талаптарын орындауды қадағалау болды. Көп дауыстың шешімімен бұл саясатты АҚШ мемлекеті жүргізді. АҚШ Жапонияда тек комиссия талаптарын ғана орындамай, жеке өз мақсатын іске асыруда да тиімді жақтарын пайдалана білді.
Американың жеке мақсатын іске асыруда Жапонияның экономикасы көрсетілді. Кореяға соғыс ашу барысында Жапонияны негізгі әскери базасы ретінде пайдаланды. Жапония мен Америка өздерінің жеке мүдделері үшін жақындаса түсті. Ал бұндай жақындасу Жапония үшін өте тиімді болды десе де болады. Кейіннен екі мемлекет бейбіт келісімге отырады. Осының барлығы бітіру жұмысымыздың өзекті мәселелерінің бірі болмақ.
Сонымен екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Жапония мемлекетіндегі мемлекеттік қайта құрулардағы ерекшеліктер мен байланыстарды жан-жақты ғылыми тұрғыда сараптай келе, осы елге ортақ әр түрлі мәселелерді тарихи негізде анықтау арқылы және қазіргі Жапонияның жалпы жай-күйін өркениетті әлемдік көрсеткіштер деңгейінде танып білу негізгі мақсат болып отыр.
1. Внутреняя политика Японии. М., 1988.
2. Очерки новейшей истории Японии 1918-1963. М.,1965.
3. Новейшея история Японии. 1945-1975 гг. М., 1980
4. Кузнецов Ю.Д. История Японии. М., 1991.
5. Проблемы аграрно-промышленной интеграции в Японии. М., 1982.
6. Япония в системе мировых хозяйственных связей. М., 1987
7. Арская Л.П. “Открытая экономика” и рабочий класс Японии. М., 1972.
8. Власов В.А. Японская промышленность. Научно-технический прогерсс и его последствия. М., 1979.
9. Игнатущенко С.К. Экономическая экспанция японских монополии после второй мировой войны. М., 1966.
10. Маркарьян С.Б. Селскохозяйственная кооперация Японии. М., 1987.
11. Кузнецов Ю.Д. Япония. М., 1994.
12. История Японии. Т.3. М., 1971.
13. Кутаков Л.Н. Очерки новейшей истории Японии. М.,1965; Кутаков Л.Н. Портсмутский Мирный договор. М.,1961.
14. Власов В.А. Научно-техническая революция в Японии. М., 1975
15. Гольдберг Д.И. Очерки истории рабочего и социалистического движения в Японии. М., 1975.
16. Савин А.С. Японский милитаризм в период второй мировой войны. М., 1997.
17. Васиельев Л.С. История Востока. М., 2004.
18. История Востока в новейшее время. В 6-ти томах. М., 2004.
19. Алиев Р.Ш. Внешняя политика Японии в 60-х начале 80-х гг. М., 1992.
20. Вербицкий С.М. Японо-американский военно-политический союз.(1951-1970 гг). М., 1972
21. Латышев И.А. Конституционный вопрос в послевоенной Японии. М., 1959.
22. Арская Л.П. Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве Японии. М., 1994.
23. СССР-Япония. К 50-летию установления советско-японский дипломатических отношении. М., 1978
24. Сырицын И.М.Борьба Японской трудящихся против войны и фашизма. М., 1960
25. Очерки новой и новейшей истории Японии. М., 1955
26. Японское промышленность. Научно-технический прогерсс и его последствия. М., 1979.
27. Еремин В.И. Россия-Япония: территориальные проблемы. Поиск решения. М., 1992
28. Вербицкий С.И. Япония в поисках новой роли в мировой политике. М.,1992
29. Алиев Р.Ш. Внешняя политика Японии. М., 1996. -232.
30. Арская Л.П. Научно-техническая интеллигенция Японии. –М., 1974. -301 с.
31. Арутюнов С.А. Современный быт японцев. –М., 1968.
32. Бердняк И.Я. Япония в период перехода к ипериализму. М., 1962.
33. Бербицкий С.И.Японо-американский военно-политическии сою. –М., 1972. –305 с.
34. Гальпери А.Л. Англо-японский союз. М., 1947.
35. Искандеров А.А. История Японии 1945-1975. М., 1978.
36. Маркарьян С.Б. Проблемы агропромышленной интеграций в Японии. М., 1983.
37. Петров Д.В. Внешняя политика Япониипосле второй мировой войны. М., 1965.
38. Подполова Г.И. Социалистическая партия Японии 1946-1972 гг. М., 1975.
39. Певзнер Я.А. Государственно-монополистический капитализм в Японии. М., 1961.
40. Певзнер Я.А. Государство в экономике Японии. М., 1976.
41. Спеваковский А.Б. СССР и Япония. М., 1978.
42. Сутягина М.В. Мицубиси. М., 1973.
43. Эйдус Х.Т. Япония от первой до второй мировой войны. М., 1947.
        
        ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ТАРИХ ФАКУЛЬТЕТІ
Шетелдердің жаңа және қазіргі заман тарихы кафедрасы
ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ
ЕКІНШІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК СОҒЫСТАН КЕЙІНГІ ... ... ... ... ... ... аға
оқытушы
Сманова А.М.
Орындаған: сырттай оқу бөлімінің 5 студенті
Молдабаев ... ... ... 2007 ... ... ... профессор
____________________ Мұқаметхан Н.
АЛМАТЫ 2007
М А З М Ұ Н Ы
КІРІСПЕ 3
І-тарау. ЕКІНШІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК СОҒЫСТАН КЕЙІНГІ
ЖАПОНИЯ ... ... ... ... ... Жапониядағы АҚШ-тың саясаты 7
1.2 Жапониядағы ... ... ... ... ЕКІНШІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК СОҒЫСТАН КЕЙІНГІ
ЖАПОНИЯНЫҢ ІРІ ИНДУСТРИАЛДЫ ЕЛГЕ АЙНАЛУЫ
2.1 Экономиканың дамуындағы басты бағыттар 20
2.2 Экономикалық реформалардың ... асуы ... ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 49
КІРІСПЕ
Тақырыптың өзектілігі. Азия құрлығындағы сан ғасырлар көлемінде ... ... ... ... ... ... ... келе жатқан
Жапония тарихының қазіргі кезеңдегі сипаты сан-алуан. Міне, сондықтан да
бүгінгі таңда өзекті мәселе ... де ... ... ... екінші дүниежүзілік ... ... ... ... ... ... ... елдер қатарындағы Жапонияның екінші дүниежүзілік соғыстан
кейінгі ... ... ... ... ғылыми-техникалық
өрлеумен қатар дамыған білім және ғылым жүйесінің өркендеуі біздің ... ... ... үшін ... ... болып табылады.
Екінші дүниежүзілік соғыста Жапонияның жеңілуі секілді саясат, ... ... ... ... ... ... мәлім. Алайда
Американың көмегімен антигитлерлік коалицияның күшін әлсіретті және өзінің
экономикасын қайта ... жол ... ... ... ... ... қызығып, оқып, үлгі алатын жерлеріміз көп. ... ... ... ... да, ... ... де ірі ... қолында
қалған, енді ешқашан бас көтермейді деген Жапония көп ... ... ... ... ... ... қалай, қандай
жолдармен жүріп өтіп жетті, осының барлығы Жапонияның екінші ... ... ... ... ... ... ... кейінгі жеткен жетістігін қазіргі кезде капитализмнің максимумы
деп атай ... ... ... ... ... қайта құру кезінде
ірі державалардың жүргізген саясаты Қиыр ... ... ... ... Оған он бір ... ... бұл ... Жапонияны капитуляция
бойынша талаптарын орындауды қадағалау болды. Көп ... ... ... АҚШ ... ... АҚШ ... тек ... талаптарын ғана
орындамай, жеке өз мақсатын іске асыруда да ... ... ... жеке ... іске ... ... ... Кореяға соғыс ашу барысында Жапонияны негізгі әскери базасы
ретінде пайдаланды. ... мен ... ... жеке ... ... ... Ал бұндай жақындасу Жапония үшін өте тиімді болды десе ... ... екі ... бейбіт келісімге отырады. Осының барлығы
бітіру жұмысымыздың өзекті мәселелерінің бірі болмақ.
Сонымен ... ... ... кейінгі Жапония мемлекетіндегі
мемлекеттік қайта құрулардағы ерекшеліктер мен ... ... ... ... ... осы елге ... әр ... мәселелерді тарихи
негізде анықтау арқылы және қазіргі Жапонияның ... ... ... ... деңгейінде танып білу негізгі мақсат болып отыр.
Тақырыптың зерттелу деңгейі. Жапонияның тап осы аталып ... ... ... ... ... ... ... тоқталдық.
Алайда екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Жапонияның мемлекеттік қайта
құрулары жөнінде зерттеушілер еңбектерінде өте ... орын ... ... ... ... ... дүниежүзілік соғыстан кейінгі Жапония
экономикасының ғажайып дамуына қатысты жазылған бірқатар деректерді мысалға
келтіре ... ... Айта кету ... ... әсіресе “Внутренняя политика
Японии” /1/ атты еңбекті алар болсақ онда жапон тарихынан ... ... ... ... ... “Очерки новейшей истории Японии” /2/ ... ... ... ... ... ... экономикасының
“ғажайып дамуы” және елдегі саяси қайта ... ... ... ... ... “Новейшая история Японии” /3/ және “История
Востока” атты кейінгі жылдары жарық көрген еңбектердің де ... ... ... ... ... ... жапон экономикасының аграрлық тұстарына қатысты “Проблемы аграрно-
политической интеграции в ... /5/ ... ... ... ... ... даму ... жөнінде “Япония в системе мировых
хозяйственных связей” /6/ атты ... ... ... Мұнда екінші
дүниежүзілік соғыстан кейінгі жапонияның ... ... ... мен ... ... ... ... құжаттық материалдар
берілген.
Ал енді арнаулы зерттеулерге жеке-жеке тоқталып өтетін болсақ екінші
дүниежүзілік соғыстан кейінгі жапон экономикасы мен ... ... ... ... ғалымдар еңбегіне сараптама жасауға болады. Соғыста жеңіліп,
үлкен зардап ... ... ... көп ... тез даму ... Міне осы ... Л.П.Арская /7/, В.А.Власов /8/, К.С.Игнатущенко
/9/, С.Б.Макарьян /10/ ғылыми ... бар. Бұл ... ... ... ... өнеркәсіп салаларының даму ... ... ішкі ... тез ... ... ... мәліметтер келтірілген.
Сонымен қатар тағы ... ... ... ... ... олардың бірі
Ю.Д.Кузнецов “История Японии” еңбегінің орны ... /11/. Бұл ... ... ... ерте орта ... бүгінге дейінгі тарихы, ондағы
феодалдық қатынастары, жаңа және ... ... ... ... толық
қамтып өткен. Әр бөлімде сол ... сай ... ... барлық
саласына қатысты мәселелерге ерекше тоқталып өткен.
Тағы бір құжаттық материалдармен жазылған зерттеудің бірі ... ... /12/ атты ... ... ... ... кейінгі
Жапонияның саяси, экономикалық, мәдени, ағартушылық ... ... ... ... мемлекеттік қайта құрулар мен сыртқы
саясаттың ықпалы туралы ерекше тоқталып өткен. ... ... ... ... бірі-Жапония туралы көптеген еңбектер жазған, соның бірі
“Очерки новейшей истории Японии” деп аталады /13/. Мұнда ... ... мен бай ... ... ... отырып, Жапонияның саяси,
әлеуметтік, экономикалық, ғылыми-техникалық ... ... ... ... ... ... Жапония мемлекетінің қайта
құрылуына байланысты, яғни бұл тақырып бойынша кеңестік тарихнамадан біраз
мәліметтер алуға ... ... онда АҚШ ... ... ... ... демилитаризация, демобилизация, демократизация саясаты,
елдің ішкі әлеуметтік ... ... ... ... баршылық. Сондай-ақ
Жапонияның халықаралық аренадағы орны, ... ... және АҚШ ... ... ... келісім шартының да қыр-сыры бітіру ... ... ... ... ... еңбектердің бірқатарына тоқталып өтетін болсақ, Жапониядағы
ғылыми-техникалық өрлеуге байланысты бірқатар ... /14/ ... ... ... ... ... қол ... туралы баяндалады.
Ал, Д.И.Гольдберг /15/ өз еңбегінде соғыстан кейінгі Жапониядағы ... ... ... мен ... ... ... ... үлкен мән бере отырып қарастырған. ... ... ... ... кейінгі оккупациялық үкіметтің жобасы арқылы жазылып,
қабылданған Жапония Конституциясына үлкен мән берген, ... ... ... ... ... және ... қарулануға мүлдем тыйым
салынғандығы, ал кейін көп ... бұл ... ... т.б. ... ... ... /16/ ... соғыстан кейінгі Жапониядағы
милитаризация кезіндегі Америка саясатына тоқталған. Онда соғыстан кейінгі
елдегі ауыр, ... кез бен, ... ... ... ... ... ... да, елдің экономика жүйесінің ... ... ... ... ... ... материалдармен жазған.
Сонымен көріп отырғанымыздай екінші ... ... ... мемлекеттік қайта құруларға байланысты көптеген кеңестік
тарихшылар қалам тартты. Бірақ, ... ... ... ... ... ... қарап, әділ бағалауға да мүмкіндік туып отыр. ... ... ... ... ... ... кеңестік тарихнама негіздерінің
көбінің мазмұнынан әлдеқайда алшақ жатыр. Онда кеңестік көзқарас бойынша
капиталистік жүйеге қарсы ... пен ... ... ... ... бұл ... де ... сондықтан да соғыстан кейін жапон саясаткерлері тіпті император
Хиротимо, қаржыгерлер мен ... ... бәрі ... ... мен
экономиканың қайта гүлденуіне зор үлес ... бұл ... ... еңбегінен көреміз, онда “…жапондықтар ... ... ... ... ... үшін бәріне де барды, тіпті қас жауы
американдықтармен де одақтасты”,-деп ... /17/. ... ел ... ... саясатын бағаламауға болмайды.
Соңғы жылдары жарық көрген “История Востока в ... ... ... ... де соғыстан кейінгі жапон үкіметінің тарихи даму үрдісі мен
оған қатысты шетелдіктердің саясаты, оның ... мен ... ... мағлұматтар алуға болады.
Бітіру жұмысының мақсаты мен міндеттері. Тақырыпты ... ... ... ... ... ... экономикасының ғажайып дамуы
және ондағы саяси қайта құрулардың тарихи ... ... ... ашып
көрсету. Ол міндеттер бъективті мәселенің негізін ашу барысында ... ... жазу ... ... ... ... кезінде
Американың ықпалын зерттеуден туған міндеттер:
- Жапонияны қайта құру кезіндегі ... ... ... талдау жасау;
- Американың Жапонияға қатысты өзінің жеке ... ... ... ... экономикасының қайта көтерудегі ішкі-сыртқы
фактілерді қарастыру;
- ... ... ... ... ... анықтап,
оған талдау жасау.
Бітіру жұмысының құрылымы. Бітіру жұмысы кіріспе, екі тарау, қорытынды
және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен ... ... ... дүниежүзілік соғыстан кейінгі Жапонияның ішкі
жағдайына тоқталдық. Онда әсіресе оккупациялық ... ... ... беделді элита саясаты, тағы басқа мәселелер қарастырылды. Сонымен
бірге осы жылдары болған ... ... ... яғни ... сыртқы экспорт көлемінің осы соғыс нәтижесінде үлкен қолға
алынғандығын да ... ... ... кейінгі Жапония мемлекетінің әлеуметтік-
экономикалық ... ... баса ... ... ... ... қалпына
келтірілуі, жапон экономикасының қайта жандануы, сыртқы инвестиция, сыртқы
саясаттың қайта қолға алынуы, елде жаңа Конституцияның қабылдануы мен ... ... ... және ... реформалар
төңірегінде негіздеп жаздық.
Қорытынды бөлімде осы жоғарыда ... ... ... мен ... ... шығардық.
І-тарау.
ЕКІНШІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК СОҒЫСТАН КЕЙІНГІ ЖАПОНИЯ ЭКОНОМИКАСЫН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ
1.1 Соғыстан кейін ... ... ... жылы ... Жапония үкіметі бірден үш фактіге келіп тірелді.
Елдің ... қоры ... ... бітті, бейбіт халықты аштық жайлау
қаупі туды; жапон ... ... ... жеңісінен кейін
Қытай мен Оңтүстік-Шығыс Азия арасындағы қарым-қатынастан толығымен бөлініп
қалды. ... ... ... ... ... ... яғни ... Жапония қашып құтыла алмайтынына көзі жетті. Осы кезде елдегі
министрлер кеңесі кабинеті ары ... не ... деп ... ... ... бомбалау да басталып кетті. Енді біршама алысты болжай
білетін саясаткерлер мен бизнисмендер капитуляцияға дайындықтың ... ... де ... ... бұл дзайбацулар-елдің ірі өнеркәсіп иелері
мен қаржы жүйесін бақылап ... ... ... ... да
мүддесіне сай келді. Өйткені олар үкіметпен тығыз байланыста, сонымен
бірге, жапон элитасының билігі мен ең бай ... ... ... ... ... де ... байлық қорының көп бөлігін дзайбацу өндірісін
дамытуға беріп отырды. Тап осы жеке ... ... ... ... ... ... табыстарын сақтап қалу үшін елдегі
саяси ... ... қас ... ... Құрама Шататтарымен бірге жұмыс
жүргізуге бел буды.
Жапонияны оккупациялау негізінен екі кезеңге бөлінді:
1-кезең. 1945-1948 жылдар аралығы;
2-кезең. 1948-1952 жылдар аралығы.
Бірінші кезеңнің ... АҚШ ... жеке ... аса
қарқынмен Жапонияның ішкі саясатына кірісті. Бірақ АҚШ өзін 1945 жылы ... ... ... декларациясынан аса алмады /1,145/.
Милитаристік Жапонияны жеңуі ірі державалардың ... ... ... осы ... ... ... капитуляцияға дайын екенедігін
Вашингтонға хабарлауды қолға алып жатқанда (1945 ... 10 ... ... тобы осы істі ... іске ... ... туралы идеяны
талқыға алды. Император Хирохита өзінің көп ғасырлық дәстүрін бұзып, елдегі
саяси жағдаймен белсенді ... ... ... яғни бұл ... ... бір ... оның американдықтарға жариялаған үндеуі болды. Онда:
“Жапония АҚШ үкіметімен бірге қызмет ... ... ... ... да ... ... ... Вашингтонмен арадағы жағдайды жеңілдету
үшін, сондай-ақ өз халқын бас ... ... ... ... ... ... ... болмаған күнде істің аяғы жақсылыққа
апармайтынын атап көрсетті /1, 148/.
Император ... ... ... ... ... жаққа қарай жол тартты,
өйткені ол жерде капитуляцияға дайындық ... ... ... ... ... өз міндетіне алды. Осы кезде Жапонияда жаңа үкімет құрылды,
яғни олар елдегі саяси ... ... ... тапсырулары керек
болатын. Тарихта бірінші рет император отбасы ... ... ... да ... сол, ... ... бәрі көздеген мақсатқа сай
жүру керек болды. Қайта құрылған үкіметке 10 ... ... ... құнды
қағаз берілді, яғни ол бойынша дзайбацу және басқа ірі ... ... ... тұру үшін жаңа жүйе саясатына көну болатын. Бұл
қадамның ең басты мақсаты ірі ... мен ... және ... ... ... отырып оларды ең қысаң таяу кезде елдегі бизнес
пен саясатты жаңа қалыпты жағдайға қарай апару көзделді. ... ... ... ғана өз беделін сақтап қалу мүмкіндігі болды, ... ... ... ... соғыстың аяқталуын одан әрі жылдамдата ... ... өз ... корпустарын түсіріп те үлгере алмай
қалды. Сол үшін капитуляция тек формальді түрде 2 ... күні ... бұл ... ... эффектпен” қарсы алды /1,149/.
Жапония үкіметінің қарулы күші майданда толықтай капитуляцияға түсті,
сонымен бірге ... ішкі ... ... ... ... қол ... Өз
кезегінде, американдықтар да олармен бірге ... ... ... ... шексіз капитуляцияны да көздеді. Бұл жерде біріншіден,
ең басты елдің ... мен ... ... ... ... ... ... тілін еркін меңгеретін мамандарға зәру болатын. Ал тап ... ... АҚШ ... ... ... қана ... билігінің
құрылымы мен меңгеруіне тура келді. Екіншіден, ... ... ... ... да жол бермеуге кірісті, өйткені мұнда
солшыл партиялардың беделінің өсуінен қауіптенді. Елдегі ... ... ... көзі ... ... қолы ... сол үшін ... келді.
Осының барлығы Американы Жапония үкіметіндегі саяси тұрақтылық және
қалыпты тәртіпті сақтауға итермеледі, ал енді ... ... ... ... ... ... ... арқылы жапон жеріндегі аяқ асты
туындайтын ереуілдер мен саяси бас көтерулерді ... ... ... атап көрсетті. Елдегі саяси тұрақтылықты орнату үшін, билеуші топтардың
билігін сақтау керек болды, яғни олар елдегі тәртіпті қалыптастыруды жүзеге
асыра ... ... ... үшіншіден американдықтар дәстүрлі жапон
қоғамын толықтай жоюды көздеген жоқ, оның аяғы өкінішке ... олар ... ... ... ең ... ... ... ол Жапонияны
американдық бәсекелестік бизнестен шектеп және оларды сыртқы нарық ... ... ... болды. Токионы капитуляциялау осы процесті
толықтай жүзеге асырды. Жапонияның ... ... ... жою ... ... енді Азия ... “үстемдік жағдайын” жүргізе алмайтын болды.
Сонымен, ... ... ... ... емес еді, 1947 жылғы
оккупациялық үкімет жазған Жапонияның ... ... ... ... ұстауға мүлдем тыйым салынды, өзін-өзі қорғау да шектеп
қалды, бір ... ... ... ... пен ... мәселені шешу үшін
осындай саясат керек болды /4,214/.
Американдық және ... ... ... де ... ... ... елге де тиімді өзара қарым-қатынас орнатуды қолға алды. Император
бұрынғыдай арнайы, яғни ... ... мен ... ... ... қала берді. Оның үкімет басында болуының басты маңызы болған, Штаттар
билеуші элитаға ... ... ... ... ... ... ... Әрине, жапон үкіметінде күшті өзгеріс ... ... ... ... ... ... және жер реформалары бағдарламасына,
бірақ бұдан әрі айтарлықтай өзгеріс бола қойған жоқ /2,211/.
Сонда да америка үкіметі және қоғамы ... ... ... ... қараған жоқ. Осы ... ... ... бағы ... ... жазалау мен қайта құрудағы тепе теңдікті қалай іске
асыру керектігі болды, мұның өзі қарама-қарсы шешім қабылдауға әкеп ... ... ... ... ... ... одақтасына айналдыру
мақсаты жатты, яғни қатынастың жалпы тенденциясы осы болатын.
1946 ... ... ... ... жұмыстан босату
бағдарламасы қабылданды. Дегенмен бұл әділ ... ... ... дүниежүзілік соғыстан кейін бұл процедурадан елдің тек 029 % ... өз ... ... ... ... бұл ... тек 25
пайыз ғана болатын. Оның ішінде 200 000 адам (80 % ... ... ... ... мен бизнесмендер толығымен түптеп келгенде 99 пайызы
әртүрлі міндеттерден босатылды /15,104/.
Осы кезде, әскери уақыттағы премер-министр ... ... ... ... ... ... У.Черчилль-дің өзі бұған қарсылығын білдірді.
Оның пікірі бойынша: “…яғни кез-келген елде мұндай жағдай болған ... ... ... те ... ... ... тұтқындалар едік…”-деп хабарлады.
Ал түптеп келгенде не бюрократия, не саяси жүйе, не бизнес түбірімен ... ... ... жоқ, тек жеке тұлғалар ғана болмаса.
Қиыр Шығыстағы әскери қимылдар аяқталып, Жапония тізе бүкеннен кейін,
одақтас мемлекеттер атынан мұнда соғысып ... ... ... блок
болатын. Елдің жоғарғы басшылығы американдық оккупациялық ... ... оны ... ... ... ... ... дүниежүзілік соғыста жеңілуі Тынық мұхит бассейіні
үшін күрескен империалистік елдердің ... ... ел ... Бұл ... ... ... қарсы елдің жеңілісі еді.
Жеңілуіне байланысты Жапония өзінің отар елдерінен айырылды. Корея мен
Тайвань елдері Жапонияның билеуінен ... ... ... ... ... ... Кеңес Одағы Куриль аралына және Оңтүстік Сахалинге деген
өз ... ... ... ... саяси және мораль жағынан жеңілуі
Қытайдағы және ... ... отар ... ... алып келді.
Кеңес Одағы әскери күшімен Квантун армиясын талқандап тастады, бұл
армия солтүстік-шығыс Қытайда орналасқан ... ... ... ... жоғарғы билігінің мүмкіндігінің жоқтығы, әскерлерінің
масқара мен ... және ... ... жұмысшылары мен
шаруаларының болашақ тағдыры қатты ойландырды /1,147/.
Кеңес үкіметі бейбітшілік сүйгіш ... ... құру ... ... Жапонияның жериеленушілерін ... ... ... ... ... ... кезінде басталған
болатын. Милитаризм-империалистік ... ... және ... ... ... ... ... кейбір капиталистік
мемлекеттерде соғыс құмарлардың саяси үстемдік алуы болып табылады.
Бұл ... Азия ... ... ... ... ... болды. Осыдан Азия және басқа империалистік ... ... ... Тынық Мұхитқа және Азияның басқа елдеріне ... ... ... ... АҚШ оңтүстік-шығыс Азиядағы, Қытай,
Үндістан, индонезия елдеріндегі шикізат пен сыртқы нарыққа ... ... ... ... ... ... шетке итеріп барлығын
жалғыз өзі иеленгісі келді /2,213/.
АҚШ көздеген мақсатын іске асыру үшін бірнеше көзқарастар қарастырыла
бастады. Соғыстың ... ... ... ... ... ықпал етті. Топқа
атақты экономистер Корван Эдвардс, ... ... ... ... ... және ... кірді. бұл топқа монополия-лық топтар көмек
көрсетіп отырды. ... ... ... олар ... бәсекелес АҚШ билігінің айналасында “Жапония тобы” деген
тағы бір топ өмір сүрді, топты Жапониядағы бұрынғы елші Грю ... ... да ірі ... ... бұл ... топтар жапон
монополистерімен қарым-қатынаста болған болатын. ... ... ... ... Жапонияны АҚШ-тың негізгі саяси ортасына айналдырғысы ... ... ... да олармен бірге қызмет жасауға ... ... ... ... да ... Бұл ... біріншіден,
ең басты елдің экономикасы мен саясатына белсене араласып кететіндей АҚШ
жағында жапон тілін еркін меңгеретін ... зәру ... Ал тап ... ... АҚШ ... ... ... қана жапон билігінің
құрылымы мен меңгеруіне тура келді. ... ... ... ... ешқандай да жол бермеуге кірісті, ... ... ... ... ... ... Елдегі дзайбацудың ең
басты табыс көзі арзан жұмыс қолы болды, сол үшін пайдаланғысы келді.
Вашингтонды Жапония ... ... ... және ... сақтауға итермеледі, ал енді фактіге сүйенер болсақ, ... ... ... әскер арқылы жапон жеріндегі аяқ ... ... мен ... бас көтерулерді басып жаншуға пайдаланады
деп атап көрсетті. Елдегі саяси тұрақтылықты орнату үшін, билеуші ... ... ... ... яғни олар ... ... ... жүзеге
асыра алатындығын дәлелдеп берді, үшіншіден американдықтар дәстүрлі ... ... ... ... жоқ, оның аяғы өкінішке апарарын олар да
жақсы түсінді. Американың ең басты ... ... ол ... ... ... ... және ... сыртқы нарық пен
капиталдан оқшаулау керек болды. Токионы ... осы ... ... ... ... ... күшін толықтай жою Вашингтон үшін
жапондықтар енді Азия жерінде “үстемдік жағдайын” ... ... ... ... ... ... емес еді, 1947 жылғы
оккупациялық үкімет жазған Жапонияның Конституциясы мазмұнына ... ... ... ... ... салынды, өзін-өзі қорғау да шектеп
қалды, бір сөзбен айтқанда болашақ шиеленіс пен түрлі ... шешу ... ... керек болды.
Американдық және жапондық үкіметтер екеуі де елдің тұрақтылығы және
екі елге де тиімді өзара ... ... ... ... ... ... яғни елдің тұрақтылығы мен әлеуметтік жүйенің кепілі
болып қала ... Оның ... ... ... басты маңызы болған, Штаттар
билеуші элитаға немесе мемлекетті төтенше жағдаймен күшейтуге қызығушылық
тудырмауында болатын. ... ... ... ... ... болды, онда
әсіресе жалпыға бірдей сайлау құқығы және жер реформалары бағдарламасына,
бірақ ... әрі ... ... бола ... жоқ ... үкіметі және қоғамы Жапониядағы болып жатқан ... ... жоқ. Осы ... ... ... бағы бір
мазаландырғаны елдегі жазалау мен қайта құрудағы тепе ... ... ... ... ... мұның өзі қарама-қарсы шешім қабылдауға әкеп соқты.
Алайда, түптеп келгенде мәселе Жапонияны өзінің ... ... ... яғни ... ... ... осы ... жылдың басында милитаристерді қоғамдық жұмыстан босату
бағдарламасы ... ... бұл әділ ... ... Сонымен,
екінші дүниежүзілік соғыстан кейін бұл процедурадан елдің тек 029 % ... өз ... ... ... ... бұл ... тек ... ғана болатын. Оның ішінде 200000 адам (80 % әскери қызметкерлер), ал
қалған саясаткерлер мен бизнесмендер толығымен ... ... 99 ... ... ... /15,49/.
Осы кезде, әскери уақыттағы премер-министр Тоджо Хидеки тұтқындалып
түрмеге қамалған кезде, тіпті У.Черчилль-дің өзі ... ... ... ... ... “…яғни кез-келген елде мұндай жағдай болған күнде ... ... те ... ... ... ... едік…”-деп хабарлады.
Ал түптеп келгенде не бюрократия, не саяси жүйе, не бизнес түбірімен қайта
құруды басынан ... жоқ, тек жеке ... ғана ... Шығыстағы әскери қимылдар аяқталып, Жапония тізе бүкеннен кейін,
одақтас мемлекеттер ... ... ... ... ... әскери блок
болатын.
1948 жылы “Қытай тобы” Грю тобынан әлдеқайда алда болды. Бірақ ... АҚШ және ... ... ... ... ... өзі ... деген
позицияны ұстанды.
Екінші кезең 1948 жылы басталды. Осы жылдың ... ... ... ... ... ... Одағы өзінің атом бомбасын жасап
шығарып, осыған дейін атом бомбасын шығарған АҚШ мемлекетіне ірі ... жылы ... ... ... ... ... ... Қытай
Халық Республикасының құрылуы, социализм жүйесін тағы да күшейте түсті.
Америка үкіметі ... ... өз ... ... қалу ... ... ... социалистік бағытқа қарсы, 1949 жылы сәуір айында
Вашингтон қаласында ірі державалармен бірге келісімге келе ... ... ... саяси қайта құрулар
Сонымен, американдық үкімет жапон экономикасын да ... ... ... ... Бұл ... ... өзгеріс бастапқы кезде эффективті
бола қойған жоқ. Ең басты “мұндай мақсаттағы дзайбацу көздегені ... ... ... және ... ... ... ... арадағы кикілжіңді өршітіп жібермеу жағына да аса мән берілді
және есептері бойынша, яғни оларды ... та ... ... деп ... ... ең ... алып өнеркәсіптер, мұндағы басқыншылық
салдарынан болған бақылаудың құрбанына айналды. Алайда, жаңа ... ... ... апарар жол да осылар екенін назардан тыс қалдыруға
болмайды.
Сонымен қатар, олардың адам күшін, ... ... ... да ... сай ... ... ... бұл ел ішінде әртүрлі топтар арасында
әлеуметтік шиеленістерге әкеп соқты. Ең төмен еңбек ақы ... ... мен ... ... ... еш ... енгізе алмады, экспорт
тауары мен үнемі сыртқы ... ... ... ... болды. Сол үшін, ішкі
экономиканы қайта құру мен соғыс салдарынан болған жағдайға ... ... ... ... ... ... ... Сонда да,
Америкадағы көптеген саясаткерлер жапон ... ... ... ... ... бұл қадамның нәтижесі экономикалық хаосқа әкеп соқтыруы мүмкін
еді, яғни ол одақтастық күш-жігерін төмендетіп, “оккупация ... ... ... ... ... Америка Құрама Штаттары өзінің 80 пайыз
инвестициясын ... ... ... ... ... сол үшін
көптеген американдықтар қаржылық мүддеге сай жүргізілген “бағдарламаға”
қарсы болды. Мысалы, американдық ірі ... ... ... ... ... салды, “Вестинхаус” компания-сы Мицубисиге салды, ... ... ... компаниясы Мицуиге және “Гурдич” компаниясы өз
ақшаларын ... ... ... Түптеп жапон экономикасын келгенде
қайта “орталықтандыру” бағдарламасына ... 1200 ... 1948 ... ... тек 9 ғана ... ... болгындағы екі оқиға Жапонияның болашық жағдайын анықтап берді.
1949 жылы Қытай коммунистер чан ... ... және елді ... ... деп ... ... Бұл фактіден көрінгені енді Вашингтон
Қиыр Шығыста гоминдань ... ... ... ... ... көздері жетті. Ал ... 1950 жылы ... ... ... ... әскери бөлімшесі мен әртүрлі артық өнім шығаратын
Жапонияның беделі өсе түсуіне еш ... ... ... Ал 1951 ... айында Вашигтон Токиомен бейбіт келісім шартқа қол ... ... КСРО ... ... да, тіпті Жапонияның ең бірінші олжасы
болған Қытайдың да қарсылығына қараған жоқ. Әсіресе КСРО және ҚХР, ... ... ... ... аяқ асты бұрқ ете ... корей
соғысында АҚШ одан әрі батыл ... ... ... ... де қол ... ... бұл ... 1947 жылғы Конституциясына
қайшы келіп тұрса да осыны іске асырды. Айта кету ... екі ел де ... өмір ... ... ... екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Жапония
мемлекеті Қиыр Шығыста тез ... ... ... иемденіп алды, тіпті мұның
өзі американдықтардың бастамасы арқылы ... да. Көп ... бері ... ... отарларға да ие болып келгендігі мәлім, енді міне, ол осы
Азия елдері ішінен АҚШ-тың әлемдегі ... ... ... ... жылғы бейбіт келісім шарт бойынша Жапонияға өзінің бұрынғы қол
астындағы иеліктеріне ... ... ... ... ... ... ... кедергісі де болған жоқ, өйткені Жапония екінші дүниежүзілік
соғыстан кейін көп ... Қиыр ... ең ірі ... ... ... шыға ... ... жылы Токио өзінің бұрынғы “Азияны
гүлдендіру ... ... ... ... қарым-қатынас
орнатуға қол жеткізді. Бірақ қалыс қалған елдер де ... ... ... тек ... ... ғана қол жеткізді. Ал ... ... да қол ... ... ... емес ... ... дейін де болды.
Осы 50-ші жылдардағы Жапонияның ішкі даму ... ... деп ... ... ... ... Онда екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі
халықтың орташа кірісі 150 ... 1951 ... ... 2000 ... дейін
өсті, осындай даму қарқынымен Жапония Ұлыбританияны қуып жетті. Азық-түлік
өнімінің баллдық үлес ... 1946 жылы 1 ... 300 млн. ... ... ... 300 ... ... болды. Көптеген сыртқы елдердің ... ... ... ... ... ... ... қала берді /7,175/.
Мүмкін бұл Жапония үкіметінің ішкі саясатына ... ... ... да ... ... ... ... өркендеудің”
мұндай тез қарқынмен жүруін ұлттық мүддеден деп атап көрсетті, яғни ол
дәстүрлі даму ... мен және ... ... ... ... ... ... сүйгіштігі деп дәріптеген болатын. Мұның бәрі де
дұрыс, өйткені бизнес болсын, үкімет ... ... ... ... ... онда ... оқу ... мен оған керек оқулықтардың барлығы
күшті тексеріс цензурадан өтіп елдегі ... ... мен ... әділ ... іске асып ... ... да мұның басқа да себептері
болды, соны да айта кету керек.
45-51-ші жылдардағы жапондық “қайта өркендеу” үш фактор ... ... ... ... бастапқы кезде американдықтар елдің ішіндегі ... ... ... ... ... оның адам ... ... бұрынғы тәртіпті сақтап қалуларына итермеледі, яғни ... ... ... ... жеткізбей тез арада ғана іске асырды.
Екіншіден: “қырғи қабақ соғыстың” тереңдей түсуі, 1949 ... ... ... ... ... ... 1950 жылғы
Кореядағы соғыстың басталуы АҚШ-тың Жапонияны өзінің әскери ... ... ... яғни американдықтар өздерінің бұрынғы жауына
көмек көрсетуді ... ... тез ... іске ... ... ... 1945 жылы ... әскерін бейбіт келісіміне дейін жапон
жерінде ұстап тұрды, ... өзі ... ... ... проблемалар
туғызғаны рас.
Үшіншіден: осы кездегі жапондық билеуші ... ... ... бір ... жоқ, ... кейбіреулері дзайбацумен, кейбіреулері үкімет
билігіндегі іскер топтармен тығыз байланыста болды) ... ... ... саясат жүргізе білді, олар үкіметтік және ... ... ... оны өте ... ... яғни сол ... ... ұлы
держава болуына жол ашты /3,45/.
Енді мұнда айтудың да керегі жоқ, яғни бұл жерде жоғарыда келтірілген
үш ... да ... ... байланыста екендігінде дау жоқ. ... ... ... Қиыр ... ... ... күшті
одақтас иемденуіндегі мақсатын жапондық саяси өкілдердің ақыл-ойы елдің
қауіпсіздігіне қарай жұмсауына зор үлес қосты. Бұл жолы ... Қиыр ... ... ... біріне айналуы керек болды, әрине, мұны Вшингтонның
басшылығымен іске асыру болатын. Бұл жердегі Жапонияның міндеті осы аймақта
Вашингтон саясатына ... ... ... Азиядағы әскери іс-қимылдарын
қамтамасыз етіп отыру керек болды. Егер ... осы ... ... яғни өз ... ... ... онда Жапония экономикалық қайта
құруды бастай беруге жол ашық екендігінде күмән жоқ. Бұл өз кезегінде, ... пен ... ... ... ал мұны іске асыру орындары кезінде Жапония
бұрынғы басып алған елдермен ... ... ... ... ... осы ... АҚШ-тың жапондықтарға деген сауда көзі тез өсті, онда ол
ауыл шаруашылық өнімі және жаңа технология ... ... Бұл ... ... және ... Жапонияны өзінің одақтасы ретінде көру
мүддесі арқылы іске ... Рас, АҚШ яғни ... ... ... көмек
көрсетуі сол кезде американдық саясаткерлердің көзқарасы ... ... ... соғыс” саясатына да қатысты маңызға ие болды.
Американдық көмек ... ... ... 12000 млн. доллар
болды) жапондықтардың ... ... ең ... роль ... ... ол 40-шы ... аяғында Вашингтонның ... ... ... ... ең басты міндет елдегі
инфляцияны тоқтатып, жалақы көлемін қысқарту болатын. ... тағы ... жері ... ... ... болған “экспорттық бум” болды: ол
соғыс біршама ұзақ уақытқа созылды, сондықтан осы ... ... мен ... ... ... үшін АҚШ ... 4000 млн.
доллар жұмсады/3,48/.
50-ші жылдары Токио өзінің Оңтүстік-Шығыс Азиядағы бұрынғы ... ... қол ... және бұл ... ... ... жаңа
бастауға жол ашты. Рас, бекітілген келісім процестері біршама уақытқа
созылып, яғни ... ... ... ... бұл ... ... ... репарация төлеу мәселесі әлі аяқталмаған еді. Жапон
басқыншылығынан зардап шеккен мемлекеттер компенсация төлеуді талап ... осы ... ... ретке келтіру үшін біраз уақыт керек болатын.
Алайда, Жапония үшін бұл аймақтарда экономикалық мүмкіндіктерді
пайдалану үшін ... өте бір ... ... да ... ... ... ... Жапонияның бұлай тез гүлдену негізі
тек үкімет пен бизнес қызметкерлерінің ... ғана ... ғана ... ... мен ... ... ... жүйелілік басқарудағы) байланыс
та өте маңызды, бірақ ол шетелдіктер үшін жұмбақ күйінде қала берді.
Басқарушы аппарат жұмысшы ... яғни ... ... мен ... дамуын сақтау үшін бірнеше топқа бөліп отырды. Ең ... ... ... деп атады, олар бірнеше жылдық сынақтан
мүдірмей өткендер болатын. Ал қалған қызметкерлер бірнеше категорияларға
бөлініп, ... ... деп ... Олар “өмірлік жұмысшыларға”
қарағанда жалақыны төмен мөлшерде алып отырды. Бірақ, мұның бәрі ... ... де олар ... ... ... ... ... етілді. “Өмірлік жұмысшылар” талапқа сай, жоғарғы деңгейде мықты
болды, ал осы ... ... ... ... ... үшін олармен
таласқа түскен де жоқ.
Алайда, бұл жүйе тек белгілі өндіріс аудандарында ғана ... яғни ... ... мемлекеттік аппарат қызметкерлері және университет пен
бүкіл оқу жүйесін қамтыды. Сонда да ... ... ... ... ... қолын қажет етті: сондықтан да 1950-ші жылыдары
Жапонияда автомобиль жасау өнеркәсібінде 19 пайыз жұмысшылар ... ... ал 60-шы ... бұл ... 52 ... ... ... қатар, “өмірлік” жүйе келесі факторлармен өте ... ... ... ... ... ... ... жұмыс
жылдарына байланысты болды. Сол кезде “уақытша” резервтегі жұмысшылар тез
арада зейнеткерлердің орын ауыстыруға қол жеткізді.
Ірі ... ... да, ұсақ және ... бизнес болса да бұл жүйе
шындығында жан-жақты болды.
Ал, жұмысшы әйелдер жағдайы болса, олар ... ... ... яғни жұмыс орнының 60 пайызын қамтыды. ... ... ... ... ... істейтін ерлердің жалақысының жартысына тең болды.
Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Жапонияда экономиканың тез
қарқынмен ... ... ... ... саяси жағдайдың тұрақтылығы
болды. Екінші дүниежүзілік ... ... ... ... саяси
партиялар құрылды, бірақ, 1947 жылы ең ... үш ... ... ... социалистер және екі оңшыл топтар-бұл ... ... ... ... Жапонияда басқа да елдердегі сияқты, аталып
өткен партиялар өте белсенділік танытса да, осы екі ... да 1955 ... енді олар ... ... деп ... ... ... 1947-1948 жылдары коалицияға біріккен болатын, бұл өте сирек
кездесетін құбылыс. Олар парламентте бірде бір ... жол ... ... өзгеріс енгізгілері келді, ал сол ... ... ... да ... ... тұрып алды. Американдық оккупациялық
үкімет ... ... ... ... ... ішкі ... ... жағын да қарастырды.
Қиыр Шығыста тез арада көшбасшы ролін иемденіп алды, тіпті мұның ... ... ... ... да. Көп ... бері Токио Азияда
көптеген отарларға да ие болып келгендігі мәлім, енді ... ол осы ... ... АҚШ-тың әлемдегі екінші серіктес ... ... ... 1951 жылғы бейбіт келісім шарт бойынша Жапонияға өзінің
бұрынғы қол астындағы иеліктеріне бақылау ... ... ... ... оған ... кедергісі де болған жоқ, өйткені Жапония
екінші дүниежүзілік ... ... көп ... Қиыр Шығыстағы ең ірі
қаржыгер мемлекеттің біріне айналып шыға келді. Осы ... ... ... “Азияны гүлдендіру бастамасымен” көптеген елдермен дипломатиялық
қарым-қатынас орнатуға қол жеткізді. Бірақ ... ... ... де болды,
мысалы Оңтүстік Кореямен тек 1960-шы жылдары ғана қол ... Ал ... ... да қол жеткізді, бірақ арнайы емес сауда-саттық қарым-
қатынастар бұған дейін де болды.
50-ші ... ... ішкі даму ... ... деп айдар
тағып айтуға әбден болады. Онда екінші дүниежүзілік соғыстан ... ... ... 150 доллардан 1951 жылға дейін 2000 долларға дейін
өсті, осындай даму қарқынымен Жапония Ұлыбританияны қуып жетті. ... ... үлес ... 1946 жылы 1 ... 300 млн. ... ... 1951
жылы 300 млрд. доллар болды. Көптеген сыртқы елдердің ... ... ... “ғажайып дамуы” құпия болып қала ... ... ішкі ... байланысты ақпараттық хабарлардың
аздығынан да шығар. Шетелдіктер ... ... ... мұндай тез
қарқынмен жүруін ұлттық мүддеден деп атап көрсетті, яғни ол дәстүрлі ... мен және ... ... ... ... ... ... еңбек
сүйгіштігі деп дәріптеген болатын. Мұның бәрі де дұрыс, өйткені ... ... ... ... ... олар қадірлей білді, онда
әсіресе оқу жүйесі мен оған ... ... ... ... тексеріс
цензурадан өтіп елдегі әлеуметтік бақылау мен ... ... ... іске асып ... ... да мұның басқа да себептері болды, соны
да айта кету керек.
Бастапқы кезде американдықтар елдің ішіндегі әлеуметтік ... ... ... ... оның адам ... ... олардың
бұрынғы тәртіпті сақтап қалуларына итермеледі, яғни олар ... ... ... ... тез арада ғана іске асырды.
“Қырғи қабақ соғыстың” тереңдей түсуі, 1949 жылғы коммунистік жүйемен
Қытай Халық Республикасының ... 1950 ... ... ... ... ... өзінің әскери ... ... ... яғни ... ... бұрынғы жауына көмек көрсетуді
автоматты түрде тез арада іске ... ... ... ... 1945 жылы
оккупациялық әскерін бейбіт келісіміне дейін жапон ... ... ... өзі ... ... ... проблемалар туғызғаны рас.
Осы кездегі жапондық билеуші топтар (олар үнемі бір орында болған жоқ,
олардың ... ... ... ... билігіндегі іскер
топтармен тығыз байланыста болды) ұжымдаса отырып және күшті саясат ... олар ... және ... ... қайта қарап оны өте
тиімді пайдаланып, яғни сол ... ... ұлы ... ... жол ... ... да керегі жоқ, яғни бұл жерде жоғарыда келтірілген үш
фактор да бір-бірімен тығыз байланыста ... дау жоқ. 40-шы ... ... Қиыр ... коммунистерге қарсы күшті одақтас
иемденуіндегі мақсатын жапондық ... ... ... елдің
қауіпсіздігіне қарай жұмсауына зор үлес қосты. Бұл жолы ... Қиыр ... ... ... ... айналуы керек болды, әрине, мұны Вшингтонның
басшылығымен іске асыру болатын. Бұл жердегі Жапонияның міндеті осы ... ... ... ... ... ... әскери іс-қимылдарын
қамтамасыз етіп отыру керек болды. Егер Токио осы ... ... яғни өз ... ... ... онда ... ... қайта
құруды бастай беруге жол ашық екендігінде күмән жоқ. Бұл өз кезегінде, жаңа
нарық пен ... ... ... ал мұны іске ... ... кезінде Жапония
бұрынғы басып алған елдермен байланыс орнатуы керек болды.
Тап осы ... ... ... ... ... үкімет билігіне алып
келді. Ол либералдар партиясының төрағасы болатын, және ... ... ... ... ... ... ... американдықтар
үшін өте қолайлы фигура болды, ол ... тез ... мен ... ... ... күш салды.
Йошида Шигеру 1948 жылы сайлауда жеңіске жетіп, осы ... 1954 ... ... ... Ол американдық оккупациялық үкіметпен
жағдайды жақсартып, бірінші кезекте бейбіт келіссөздерге қол ... ... ... келісім-шартында АҚШ-пен белсенді түрде қызмет жүргізді.
Жапония соғыстан кейінгі жылдар алғашқы экономикалық бум мен ... тап осы ... ... ... ... ... түрдегі ескі тәртіпті қайта ... ... ... да осындай болатын. ... ... ... осы ... ... ... елдің гүлденуі мен одан әрі дамуына жол салып, 50-ші ... ... яғни олар ... шексіз көп орынға ие болмаса да 80-
ші жылдарға дейін билікте болды.
Жоғарыда келтірілген таластардан кейін Шигеру ... ... мен ... ... ... ... Конституция бойынша
қалпына келтіруге ұмтылды (1947 жылғы конституция бойынша ... емес ... ... болатын). Алайда, осы кездегі Либералды ... ... ... ... ... іске ... ... 50-ші жылдары бұл әлі жаңа мәселе болатын.
ІІ-тарау
ЕКІНШІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК СОҒЫСТАН КЕЙІНГІ ЖАПОНИЯНЫҢ ІРІ ИНДУСТРИАЛДЫ ЕЛГЕ
АЙНАЛУЫ
2.1 Экономиканың дамуындағы басты бағыттар
Сонымен АҚШ ... ... ... соғыстан кейінгі Азиядағы
жағдайды ескере отырып, және Жапониядағы өршіп тұрған саяси экономикалық
және ... ... ... ... ... ... жасауға мәжбүр
болды. Елдегі ірі монополиялық ... ... ... ... Елде ... ... заң қабылданып, ол бойынша ірі ... ... және ... ... ... және ... 25% артық акциясын иемденуге тыйым салды.
Жапонияның екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ... ... ... ... ... ... қатты әлсіреп кетті.
Өнеркәсіп өнімдерінің көп бөлігі жұмыс істемей ... ... ... ... мүлдем жоқтың қасы болды. 1946 жылы өнеркәсіп өнімінің
өндірісі 1935-1937 ... ... 14% ғана ... ... тоқтату армияны және флотты таратып жіберу елде 10
млн-ға ... ... ... ... ... ... ... жоқтығы тағы басқа себептермен жабылып ... ... ... ... соғысқа дейінгінің үштен бірін ... ... АҚШ ... ... кезеңдегі билігі тұсында олар
Жапонияның экономикасын жақсартуды қолға алған жоқ. Өйткені олар ... ... ... ... ... ғана ... келді. АҚШ
үкіметі мен Жапония билеуші топтары елдегі ... ... ... ... ... үшін елге ... өз ... алды. Сонымен
елде соғыстан кейін аграрлық реформа жасау ... ... ... ауқатты байлардың жерлерін сақтап қалу ... деп 1945 ... ... реформаға байланысты заң қабылдады.
АҚШ үкіметі Жапонияны өздерінің негізгі плацдарм ... ... енді ... экономикасын қайтадан көтеруге күш жұмсауға қадам
жасады. Саяси ... ... ... оккупациялық билеушілер енді
Жапония экономикасын тұрақтандырудың кестесін жасай бастады. Бұл жұмысты
атақты американдық ... Додж ... Додж ... 1949 жылы ... ... ... ... азайтып, кірісті көбейтуді
қарастырады.
Додж мемлекеттік субсидция құрту және ... ... ... ... ... ... бағытта жұмыс жүргізді. Мемлекеттік субсидциялар
коммерциялық банктердің несиелерімен ауыстырылсын ... ... ... ... ... көзі деп ... көбейтілуін
айтады. Бұлұсыныс парламент жағынан да қолдауға ие болды.
Додждың ұсынысымен Жапонияға Американың экономикалық көмек көрсетуіне
өзгерістер енгізілді. Мысалы, ... ... ... ... сатылған
Америка тауарларының қаржысы осы ... ... ... ... ұзақ ... ... ретінде берілді. Америка өзінің көмегін
қысқарту үшін ... ... ... де ... ... Тұрақты
айырбастау тіркеліп 1 доллар 300 иенге тең болды.
1949 жылы құрылған “Додждың сызығы” ... ... ... ... ... Бұл ... американың экспорттары жасаған болатын.
Реформаның мақсаты салықты көбейтіп инфляциядан құтылу және ... ... ... ... алды. Мемлекеттік субсидцияның тоқтатылуы,
бағаның тұрақталуы, ұсақ және орта кәсіпкерлердің көбін банкротқа ұшыратты.
Додждың ұсынысымен Есида үкіметі әкімшілік ... ... ... ... ... 1949 жылы ... миллион жұмысшылар мен қызметкерлерді
жұмыстан ... жылы 17 ... ... ... және ... әскери
министрлігі экономикалық тұрақтандыру жоспарын жариялады, бұл Жапонияның
ұлттық экономикасын біржақты шешті. Бұл 9 принциптен тұрды:
Тұрақты ... ... ... ... ... ... азайтуды қадағалау;
Жалақыны тұрақтандыру;
Бағаны қадағалау;
Сыртқы саудаға және шетел валютасына бақылау орнату;
Экспортты ұлғайту үшін қажет барлық материалдармен қаматамасыз ... ... ... мен ... ... ... тасымалдау жүйесін күшейту /2,266/.
Осы қабылданған тоғыз принцип бес ай бұрынғы Асида ... ... ... ... ... тоғыз принципті саяси
және идеологиялық жақтан талқылауға тыйым ... 7 ... күні ... жасап, онда Жапония экономикасын ... ... ... американың көмегінен және мемлекеттің субсидциясынан ... өз ... ... тік ... кетулері керектігі айтылды. Додж
әскери ... 12 ... Қиыр ... елдерінің комиссиясының
келісімінсіз Жапониядан шығарылатын зауыттың заттарын тоқтатты. Бұдан 845
әскери ... 301 ... ... 178 ... ... завод және басқа
әскери кәсіпорындар репарациялық ... ... ... ... тағы да ... ... ... бастады.
Додждың “тонаушылық” жоспары салық реформасын күшейте түсті. ... жылу Додж ... ... салық реформасын аяқтау үшін Америкадан
Жапонияға тез келді 15 қыркүйек күні ... бұл ісі ... ... ... ... ... ... салына бастайды. Инфляция болған
жағдайда баға тұрақты болмайды. Жергілікті қаржыны көтеру үшін ... ... ... ... ... ... бірінші жартысында Додждың жоспары
Жапонияның экономикасын дағдарысқа ұшыратып, жапон халқына ... ... алып ... ... ... АҚШ штаб ... Брэдли мен қорғаныс министрі
Джонсон келді. Брэдли мен Джонсон генерал Макартурамен Американың қорғанысы
жайлы және ... ... ... құрылысы жайлы сөйлесті. Осы кезде
ханэда әуежайына мемлекеттік департаменттің кеңсшісі Даллес келді. Даллес
бірден Оңтүстік Кореяға ... ... ... Кореяда бір жұмыстарды
жапон үкіметімен бейбіт келісімшартқа қол қоюға дейін шешу керек ... ... ... және ... ... әрдайым
көмектесуге дайын, коммунизммен күресуші елдерге, ... ... ... ... да ... емессіздер”-деді /12,214/.
1950-1953 жылдар арасында Жапониядағы Американың арнайы тапсырыстары
2347 млн. долларды ... ... 43,7% ... ... ... ... көлемдегі доллар Жапонияның сыртқы саудасындағы ... ... ... ... ... мүмкіндік жасады, және өнеркәсіп
шикізатының ... ... ... ... да адам ... ... 1950 жылдың өзінде Жапонияның экспорттық банкі құрылды. ... жылы ол ... ... деп ... ... жылдар ішінде, алдыңғы 1945-1949 жылдармен салыстырғанда
импорт 409 млрд-тан 458,1 млрд. иенге, ал ... 70,0 ... 709,4 ... Өнеркәсіп өндірісі 1949 жыл мен 1951 жыл аралығында соғысқа дейінгі
71,0 пайыздан 114,4 пайызға өсті. Ұлттық кіріс 338,2 ... 711,3 ... ... 1949 ... салыстырғанда 1950 жылы елдегі 3 металлургия
компаниясының пайдасы 28 рет өсті. 3 тау-кен қазба ... ... ал 4 ... ... 11 есеге өсті /6,58/.
Сонымен екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Жапонияның әлеуметтік-
экономикалық қайта ... ... ... қол жеткізді. Мұнда тек
елдің өз ішкі даму процесі ғана емес ... атап ... ... ... ... ... атап айтуға да болады.
Дегенмен, соғыстан ... ... даму ... біршама жақсы жолға
қойылғандығы, оның ішінде бұрынғы қалпынан да өзге сипат алғандығын ... ... ... ... бостандық пен социалистік жүйенің өсуін
қарудың күшімен өзгерткісі келді. 1950 жылы 20 ... ... ... ... ... ... американдық үкімет өзінің Қорғаныс ... ... ... Кореяны қаруландыру шешім қабылдады. Ал 1950 жылдың
7 шілдесі күні қорғаныс кеңес генерал Макартур ... ... ... ... құру ... ... қабылдады.
Бұл Кореядағы соғыс Жапонияның соғыстан ... ... ... құруда ерекше рөл атқарды. Қаруға, әскери материалдарға
және ... ... ... ... ... инфляциядағы жарық сәуле
болды десе де болады. Жапония тек танк, ұшақ және ... ... ... қана ... ... ... олар ... армиясына броневой машина,
жүк машиналарын және әскери қару-жарақты да жеткізіп отырды. Жапония әскери
флоты ... ... ... ... ... ... отырды /12,189/.
Сонымен осы Америка қоғамы бастап отырған Кореяға қарсы соғыста, 1950
жылдың маусымындағы, Жапония басты ролде болды десе де ... ... ... ең ... ... ... айналды. Осының арқасында Жапония
экономикасы ... ... дами ... Ол ... сауда да үлкен көлемді
шикізат көзіне айналды. Олар американдық ... ... үшін ... ... іске ... Потсдам декларациясының баптарына сәйкес
тыйым салынған жапон әскери өнім шығаруға ... ... ... қалпына
келтірілді. Алайда мұндай саясатқа қарсы шыққан халық елде демонстрациялар
ұйымдастырып та отырды.
Екінші дүниежүзілік ... ... ... ... басқа ұлы
державаларға қарағанда әлдеқайда жақсы болатын. Олардың өнеркәсіп күш-
жігері екі есе ... ... ... ... елде қуатты әскери потенциал
құрылды. Жапонияның соғыстан кейін экономикасы тез қарқынмен дами ... ... яғни ... конверсиясын жүзеге асырды. Конверсия –
мемлекеттік заем ... ... яғни ... емес ... ... нарықтық экономиканы сақтай ... ... ... ... ... ... ... және тұрмыс хәлін
жақсартуға кепіл беретін демократиялық мемлекет. ... ... ... ұзақ ... жол ... Ал ХІХ ғасырда әркім өзін-өзі қамтамасыз ету
керек болған, ал егер ең қиын жағдай туып, ... ... ... болса ғана,
мемлекет қарамағына емес, жәрдем беруге арналған ұйымдардың қарамағына
барады. ... ... ... ... ... ... деген
көзқарас таралды.
Мұнда негізгі рөлді “жаңа демократиялық толқын” алды. Демократиялық
күштердің екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ең басты ... ... ... ... ... ... ... соғыстан кейінгі
экономикалық жағдайға өте қолайлы болды. Мұнда әлеуметтік бағдарламалар
үлкен ... ... ... ... экономикалық өсу оларды жүзеге асыруға
мүмкіндік туғызды.
Ал бұл ... ... ... экономикалық интеграция басталған еді.
Интеграция - мемлекетаралық экономикалық одақтардың құрылуы, яғни ... ... ... ... болып табылады. Барлық экономикалық
өсуге қажетті жағдай ақша қаражатын жұмсау инвестициясы болып табылады.
Инвестиция - ... ... ... ауыл ... басқа
кәсіпорын-дарына пайда немес әртүрлі табыс табу мақсатымен ұзақ ... ... ... ... ... ... жағдай жасады.
Экономикалық өсуді қолдау үкіметтің ... еді. Олар ... ... ... ... тұтынушылыққа сұраныстарды көбейтті. Осы
реформалар нәтижесінде, ең қажетті құрама ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін,
құқықтық шеңберде кәсіподақ пен кәсіпкер әрекеттестігі орнатылды.
“Экономикалық ... ... - ... ... ... ... ... болуы мүмкін”-деп атаған болатын. Бұл заңның мазмұны мынадай:
1.Барлық халыққа қажетті қоғамға пайдалы және ақы ... ... ... ... ... істеу құқығы.
2.Әрбір еңбекшіге өз еңбегінің жемісін өсіріп, оны өз бағасына сату,
өзін және жанұясын лайықты ... ... ... ... ... ету
құқығы.
3.Әрбір ұсақ және ірі бизнесмендер, сауданы бәсекелестік арам ниетпен
емес ерікті атмосферада болып, үстемдік етуші-монополияны елдің ... ... ... ... жанұяға берік, тұрақты үй алу құқығы.
5.Әрбір адам қажетті медициналық көмек алу және өзінің ... ... ... ... беру: кепілдікке, ауыруға, қолайсыз жағдайларға
және жұмыссыздардың ... ... ... ету ... бірдей білім алу құқығы енгізілді.
Бұл заңда, жұмыспен қамтуды жоғарғы деңгейге ұмтылып ... ... ... ... бар, ... ... өз бетінше қызмет ету мүмкіндігін туғызу /19,158/.
Екінші мақсаты: ірі капиталдың талаптану нәтижесінде, ең ... ... өсуі ... ... ... ... жол бермеу.
Инфляциямен күресті ассоциациялау еңбек ... ... ... ... болды. Ал бұл мақсат анықталмай қалды. ... ... ... ... ... ... тыс көбейіп,
құнсызданып кетуі.
Үкімет бұрынғы қиыншылықтарды жою үшін, бұл мақсаттан елді бөлу үшін ... ... ... ... ... Ал экономикалық өсуіне жағдай
жасауға экономикалық ... ... ... ... ... өнім шығатын жұмыс айналымы. Тұрақтылық пен өсім, тезірек әлеуметтік
мақсат-өнімге айналуы тиіс болды. Тым биік ... ... ... қабылдайтын шаралардың түрлері мынадай:
1. Жұмыс пен кіріс. ... ... ... ... жеке бөлімдеріндегі адамдардың жағдайы қолайсыз ... ... ... ... ... ақы ... жұмыспен
қамтамасыз ету-үкіметтің алдын-ала қарастырған мәселесі еді. Кең таралған
әртүрлі көзқарастар да бар. “Әлі де ... ... ... ... ... ... үй салу құрылысында, коммуналдық (үй-жай)
қызметтерде, денсаулық сақтау орындарында, білім беру істерінде, қоршаған
ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... қор көлемін пайдалануды нақты қанағаттандыру. Осы
қажеттілікті талап етуін куәландырды. Олар ... ... ... ... ... айналдыру. Экономикада мемлекет
мүлігін жою үшін ... ... ... ... Онда ... шаруашылықтың бірліктері, мемлекет қолына берілді. Бұл қажетті
даму қайта құру өмірінде өткізуге,негізгі мағына білдіруге тиісті.
3. Жұмыссыздық санын ... ... ... ... ... шара ... керек болды. Негізгі жұмыссыздыққа ... ... ... ... ... тыс жұмысты жоюға күрес
болды. Бұл сөзсіз қосымша ... ... ... ... ... ... ... жұмысшылар жұмыссыз-дыққа және сақтандыруға әйгілі
талап қоя бастады. Сақтандыр-удың бұл түрімен барлық жұмыссыздарды ... ... ... ... ... ... ... болған. Ол
бірыңғай федералды жүйеге ауысуға тиісті.
4. Әлеуметтік өзгеріс және жұмысшылар жағдайын ... ... Онда ... ... және ... ... көрсетудің бәрі-мемлекеттік
бюджет есебінен қаржыландыру, бірінші ... ... ... ... ... ... ... Ұлттық тұрғын үй құрылысы туралы ұсыныстарды
жыл сайын пәтер алаңының көлемін ұлғайтуды ... ... ол ... қарайтын.
Ақшаға айналдыру тәрізді бағдарламалар, бірнеше ... ... ... үй ... төмендетіп төлеуге айналды-деп ойлады. Бұдан
соң ... ... ... ... жақсартуға жағдай жасалды.
Облыстарда жаңарту, әсіресе білім ... беру және ... ... ... жүйесін кең түрде таратуды қолға алды. Барлық
оқуға ниеті барларға-білім алу мүмкіндігі туды.
5. Бағалардың үстіне қойылған мемлекеттік бақылау. ... ... ... ... үстіне бақылау орнатқан. Монополиялық бағалардың
бастапқы деңгейге дейін тұрақтануы мен ... ... ... ... ... өткізілді. Бұл жалғыз ... ... ... ... үшін ... Баға үстіне қойылған бақылау өз
қарамағына еңбек жалақысын бақылауды кіргізбеді.
6. Инвестицияға ... ... ... ... валюта үстіне, операция арқылы бақылау орнату.
8. Империалистік емес ішкі экономикалық саясат /3.79/.
Екінші дүниежүзілік соғыс нәтижесінде ... ... ... ... ... ... Өнеркәсіптің өндірістік қуаты адам
айтқысыз өсті. ... ... ... ... ... ... ... экономикалық дамуының жоғары деңгейіне жетті және де қуатты
ғылыми-техникалық мүмкіндікке ие болып отыр. Ол ... ... ... ... ... және ... талдамаларға
жұмсайтын шығындар көлемі жөнінде жетекші орын алды.
1945-1965 жылары экономикалық өсу қарқыны 2%-тен жоғарылады. Мысалы:
Франция, ... және ... ... ... ... Ал, Жапония таңқаларлық
деңгей 8-10% көрсетті. Бұл көрсеткіш аздаған айырмашылық болса да, ... бұл ... ... ... ... ... ... Жапония шаруашылығы бірқалыпты
жағдайда болса, ал соғыстан кейін ең ... ... ... ... ... ... еді. ... жылдарында жеңіл автомобиль жасау, құрылыс,
ауыл ... ... ... ... және ... ... кең түрде тұтынуға тыйым салды. Сонымен бірге өнеркәсіптік
жабдықтардың ... және ... ... ... және ... ... топтарын сақтауға жол берді. Соғыстан ... ... ... ... ... сұраныс-азаматтық тұтыну
заттармен қамтамасыз етті.
Жапон экономикасы үшін 50 жылдары ұзақ ... ... ... ... ... ... технологиясының енуі төрт
басты жолмен жүргізілді:
Автоматты машиналар енгізу;
Конвейрлік өңдеу әдістері;
Автоматты бақылау жүйесі;
Электронды-есептеу машиналарын енгізді.
Автоматты бақылау ... және ЭВМ ... 40-50 ... ... ... ... экономикаға төңкеріс әкелді. Ол тек ішкі құрылымын ғана ... ... өте ... мөлшері мемлекет мөлшеріне түседі. Салықтың
ставкасының маңызды дифференциясы-барлық мүмкіншілігі бар ... саны бар. Оны ... заң ... алып ... Дифференция-
бүтінді түрлі формаға. элементке, бөлшекке мүшелеп бөлу. Ал, салық саясатын
экономикаға әсері бар басты рычагқа ... ... ... ... тек қана ... ... көзі ретінде
белсенді қолданып қана қоймай, ол ... ... ... қызметі
ретінде саналады. Соғыстан кейінгі, дағдарысқа қарсы ... ... ... ... тапқан болатын. Елдің экономикалық
әдебиетінде, көптеген ... ... ... ... ... ... рөлі өсті. Экономи-каға айқын әсер етуші-әртүрлі
әкімшіліктер қабылдаған, салық жүйесі туралы реформалар. Соғыстан ... ... ... заң ... басты бағыттары-ірі капиталы
үшін қолайлы жағдай туғызды.
Несие ... ... ... ... арқылы әсер етуі екі амалмен
жүзеге ... ... ... ... ... ... ... екі түрі, несиелеу қызметтері 30- ... ... ... ... ... көп ... “қайта-құрушы қаржы
корпорациясымен” және оның қызметімен байланысты болды. Қазіргі кезде
мемлекеттік ... ... ... ... ауыл ... және тұрғын үй құрылысына, ал ... ... ... ... беру ... ... ... циклділікке қарсы ... ... ... ... несиелер аударудағы операциясы-
сақтандырумен де шектелді. Мемлекеттік ... ... ... берлілген
несиелерге ең жоғарғы шектегі проценттік ставка қойды. Мемлекет сақтандыру
операциясына, компанияларға ... ... ... ... кеме ... ... ... таратты.
Ғылыми-техникалық өрлеу
Мемлекеттік саясаттағы басты бағыт-ғылыми-техникалық прогреске жағдай
жасау болып табылады. Бұл ... ... ... біршама жаңа құбылыс болды. Жапониядағы ғылыми зерттеу және
өңдеудің басты орындаушысы ретінде төрт ... ... ... ... лабораториялар.
Жоғарғы оқу орындары, университеттер.
Коммерциялық емес зерттеуші ұйымдар.
Басты-жүргізуші рөлін, орынды, осылардың ішінен ғылыми лабораториялар
мен ... ... Осы ... ... ғылыми-техникалық
прогерске аса зор көңіл бөлінді.
Екінші дүниежүзілік соғысқа дейін ғылыми зерттеулерді орындаушылардың
барлығында мінезді ... және ... ... ... осы ... жоюмен қабаттас болып қалды. Осы мақсатпен
арсенал әдісін ұзақ ... ... ... ... ... ... ... тарифтік.
Мемлекет өзіне ғылыми-техникалық төңкеріс жағдайында, монополиялар,
зерттеулерді қаржыландыруды жүргізе ... ... ... ... ... жаңа ... салаларын құру, ғылыми-зерттеу
орталықтары, жаңа техникаларды енгізуге жағдай жасау. ... ... ... ... айырмашылығы-ол әкімшілік жолмен
емес, ғылыми зерттеудегі экономикалық реттеу ... ... ... ... ... елде ... ... екі түрі болды: мемлекеттік және
жекеменшік. Негізгі рөлді ... ... ... ойнады. Оларды өзара жинақ
банкілері деп атайды. Өзара жинақ банкілер-халықтан ұсақ жиналған қорларын
қабылдайды да, ... ... ... ... Салушылар, ақша салуға
төленген процент есебінде кіріс ала ... ... ... ... әлеуметтік-экономикалық қайта құрылуында
үлкен өзгерістерге қол жеткізді. Мұнда тек елдің өз ішкі даму ... ... ... атап ... ... саясатының басымдылығы басымырақ
болғандығын атап айтуға да болады. Дегенмен, соғыстан ... ... ... ... ... ... қойылғандығы, оның ішінде бұрынғы қалпынан да
өзге сипат ... атап ... ... ... Азиядағы ұлттық
бостандық пен социалистік жүйенің өсуін қарудың күшімен өзгерткісі келді.
1950 жылы 20 маусымда Оңтүстік ... мен КНДР ... ... ... ... ... Кеңесі Кеңес үкіметінің келісімінсіз Кореяны
қаруландыру шешім қабылдады. Ал 1950 жылдың 7 шілдесі күні ... ... ... ... ... Ұлттар ұйымының армиясын құру жөнінде
шешім қабылдады.
Кореядағы соғыс Жапонияның соғыстан кейінгі құлдыраған ... ... ... рөл атқарды. Қаруға, әскери материалдарға және басқа
тауарларға сұраныстың өсуі, әскери инфляциядағы жарық сәуле ... десе ... ... тек ... ұшақ және ... ... ... жасап қана
қоймай, сонымен қатар олар америка армиясына броневой ... ... және ... ... да жеткізіп отырды. ... ... ... ... ... Корея майданына жеткізіп отырды /12,189/.
Осы Америка қоғамы бастап отырған Кореяға қарсы соғыста, 1950 жылдың
маусымындағы, Жапония басты ... ... десе де ... ... ол
американдық ең маңызды әскери базаға айналды. Осының ... ... ... ... дами ... Ол ... ... да үлкен көлемді
шикізат көзіне айналды. Олар американдық тапсырыстарды орындау үшін бүкіл
өндіріс орындарын іске ... ... ... ... сәйкес
тыйым салынған жапон әскери өнім шығаруға байланысты мәселер, қайта қалпына
келтірілді. Алайда ... ... ... ... халық елде демонстрациялар
ұйымдастырып та отырды.
Соғыстан кейін Жапонияның жағдайы басқа ұлы державаларға қарағанда
әлдеқайда жақсы болатын. ... ... ... екі есе өсті. Корей
соғысына байланысты елде қуатты әскери ... ... ... ... ... тез қарқынмен дами бастады. Осы кезде, яғни
өнеркәсіп конверсиясын жүзеге ... ...... ... ... яғни әскери емес өнімдер шығаруға ауыстырды. Мемлекеттік
нарықтық экономиканы сақтай отырып, өздерінің азаматтарына белгілі деңгейде
әлеуметтік қамтамасыз етуге және ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік идея өзіне ұзақ уақытқа жол
ашты. Ал ХІХ ғасырда әркім өзін-өзі қамтамасыз ету ... ... ал егер ... ... туып, көмек керек болатын болса ғана, мемлекет қарамағына ... ... ... ... ... ... Мемлекетке
азаматтардың әлеуметтік қорғауы-бұл олардың құқығы деген көзқарас таралды.
Жапонияда банкпен тығыз байланысты болатын қағаз-жинақ ассоциациясы да
бар. Қағаз-жинақ ... ... ... ... ... Мобилизация әдісінің негізгі жолы-халықты акция сату
жолымен жинақтауға тартады. Заемдарға, кепілге тұрғын үй ... ... ... ... ассоциациялардан кірісті дивиденд түрінде алады.
Дивиденд-жыл сайын акционерлер арасындағы бөліске түсетін акционерлік ... ... - бір ... ... ... - бір елдің өзіне (соғысқа, экономикаға) қажет ... ... ... ... кәсіпкерлігінің өркендеу көрінісі-материалдық
база, яғни, онда үкіметтің саясатындағы экономиканы ... ... бар. Ал оны ... ... ... ... Олар ұлттық кірісті
қайта бөлу аппараттарын ... ... ... ... ... ... және ... жүйесі арқылы, ... ... ... ... ... тікелей немесе жасырын түрде
жәрдемдесумен, мемлекет ... ... ... Сол ... ... экономикаға араласуы мемлекеттің барлық деңгейінде
тұрақты ... ... ... ... етті.
Өсудегі негіздегі себеп болған - ... ... ... ... сөз жоқ экспорттары көп болды. Өсу кезінде өнеркәсіп және
ауыл шаруашылық өнімдері 1949 жыл мен 1951 жыл ... ... 3 есе ... кейін Жапония шүбәсіз импорттарының тез арада көбеюінің алғы шарты
болды. Импорттың стратегиялық шикізаттары-темір рудасы, никель, мыс ... ... ... ... ... ... ішкі саясаттағы басты
бөлімі. 1947 жылы ... ... ... ... ... ... мемлекеттер арасында саяси байланысты нығайтумен аяқталды.
Жапония ... ... ... ... ... ... ... билігі жеңілдей түсті.
Ішкі-сауда саясаты көптеген элементтерден құрылады:
Кедендік-тариф заң шығарушылығы.
Тарифтық емес баж кедергілері.
Екіжақты және ... ... ... үстіне қойылған мемлекеттік бақылау.
Экспортттың қаржыландыру және жәрдем беру, мемлекет тарпынан.
Ішкі-сауда саясатындағы тасымалдау.
Осындай түрлерден құралады/4,75/.
Жапонияда несие-қаржы жүйесінде, банктер ғана емес, ... да ... ... ... ... ... компаниялары, зейнетақы қоры,
инвестициялық компаниялар және тағы басқа.
Жапон үкіметінің күш салып, ... ... ... ... ... өткізуге арналған каналдарды қамтамасыз ету. Әскери ... ... ... ... ... ұлттық мекемелерді
басқаруды қамтамасыз етті.
2.2 ... ... ... ... ... кейін Жапония экономикасы қиын кезеңдерді бастан
кешірді. Соғыс салдарынан ... ... ... ... ... ауыр өнеркәсіп жабдықтарының 30 пайызынан айрылды. Ал
Нагасаки мен Хиросима атом бомбалауынан ... ... ... ... ... ... жетіспеушілігі жалпыға бірдей сезілді.Инфляция 50
пайызға дейін жетті.Жапондық иен ... ... ... ... ... ... ... Көптеген кәсіпорындар жабылып қалды
/3,25/.1946 жылы ... ... ... ... дейінгінің 14 пайызын
құрады. 1945 -1947 жылдар аралығында ... ақша саны 4 есе ... ... ... ... ... ... деңгейдің 13 пайызын ... ... ... ... тура келді. 1947 жылы оккупациялық
әкімшілік жаңа Жапондық Конститутция даярлап шығарды. ... ... ... 3 ... ... ... 1945-1960 жылдары Жапон экономикасының түбегейлі өзгеруі,
әлемдік экономикада АҚШ-тың ... 1950 ... ... Жапония
экономикасының орташа жылдық дамуы 9,2 ... ... 1949 жылы ... ... жүргізілді. Жалпы алғанда салықтар көтеріліп, ... ... ... келтірілді, мемлекет шығысы қысқартылды. Өз
ішінде ғылыми-техникалық базаның жоқтығынан Жапония ... ... шет ... алып, оларды өндірісінде тиімді де қолайлы
етіп жетілдіріп отырды. Банк жүйесі ... ... ... ... ... ... ... экстенсивті үлгісі өте жоғары
көрсеткішке қол жеткізді. 50 ... орта ... ... Жапония
экономикасы қарқынды дами бастады. «Жапондық ғажапң осы ... ... ... ... ... құрылымдық өзгерістер
болды. 1951-1970 жылдар аралығында өнеркәсіп өнімінің орташа жылдық көлемі
15,2 пайызды құраған. Ал ол ... бұл ... ... ... ... ... ... мен Италияда-7,4 пайыз, Францияда – 6,2 пайыз,
АҚШ-та -4 пайыз, Англияда-3 пайыз. 1969 жылы ... ... өнім ... ... ... ... әлем ... 2-ші орынға ие болды. Ал 1970
жылы Жапония әлемдік ... 4-ші ... ... ... ірі державаға
айналуына біршама факторлар әсер етпей қоймады. Олар:
- ... ... ... ... ... ... электорника және технология салаларын толықтай игеру;
экономиканы реттеуші мемлекет рөлінің өзгеруі, инфляция, ұлттық ... ... ... құру ... ... әдістер арқылы
экономиканы реттеу;
сыртқы экономикалық қатынастарда да ... ... ... ... шет ... ірі ... ... құйып, экспортқа деген
тәуелділігінен біртіндеп арыла бастады.
3-ші кезең: Экономиканың қарқынды ... ... ... ... ... ... ... экономикалық қатынастырының
дамуына төменгі факторлар әсер етті:
Ғылыми-техникалық өзгерістерді (жетістіктерді) кеңінен пайдалану;
Өндірістің орталықтануы мен шоғырлануын ... ... ... Еуропа мен АҚШ-қа қарағанда капитал көлемінің көбеюі;
Жапония менеджментінің сырттан келетін импортқа бейімделуі;
Қорғаныс пен қаруландыруға қаржының аз ... ... ... ... ... ... арқасында Жапония аз уақыт ішінде Оңтүстік Шығыс ... және Жаңа ... ... ... ... алды.
Жапония экономикасы 50-ші жылдары-ақ ғажап түрде дами бастады. Оның негізгі
мәні мынада:
- Шетел, соның ішінде америка ... ... ... ... ... ... капиталды жаппай жаңарту;
- Аграрлық реформа есебінен ішкі нарықты ұлғайту;
- шетелдік ғылыми-техникалық ... ... ... ... ... сарапшылары мынадай ерекшеліктерді де атап
көрсетуде:
- Жоғары сапалы жұмыс күші, 1947 жылдың ... ... 9 ... ... ... беру енгізілген. Кадрлар даярлау мен қайта ... ... ... пен жеке ... арасында үйлесілімділік таба білген жалдамалы -
- еңбектің дәстүрлі қалыптасқан жүйесі;
- капитал жинаудың жолы;
- жеке ... ... ... ... ... ... ... бұл фактор мыналармен толықтырылды:
- шикізат ресурстарының тапшылығы, Жапония шет елден қажетті ресурстардың
99 пайызын ... Оның 100 ... - ... ... табиғи каучук, 99,7
пайызы мұнай, 99,5 пайызы темір рудасы, ал бұл өз ... ... ... ... ... ... мен ... ұқыпты
пайдалану технологиясын енгізуге, шикізат пен отынның ... ... ... ... ... соғысқа қарсы 3 қағыда қалыптасқан.
Олар: ядролық ... ... ... ... ... шығындар жалпы ішкі өнімнің 1 пайызын ғана құрайды.
Осылайша 1955-1965 жылдары Жапония алдыңғы қатарлы дамыған ... ... 2-ші ... ... тауарларының бәсекеге қабілеттілігін анықтайтын басты факторлар:
- өнім сапасын бақылаудың айрықша жүйесі;
- еңбек ... ... ... ету саласында түсінбеушіліктің болмауынан жұмыс уақытын жоғалту;
- жан басына шаққандағы табыс ... өте ... ... ... заңдылықтары мелекеттің экономикалық өмірге тікелей
араласуын біртіндеп ... ... ... ... ... 60-шы ... ... бүгінгі күнге дейін
жалғастыруда. Сол кезеңнен ... ... іске ... ... және ... ... ... бастады. Жапония үкіметі
қаржыны тұрақтандыру саясатын ... бір ... ... ... болды. Бұл идея өндірістің құлдарауына әкеліп ... ... ... ... ... Аталған концепция инфляцияны
біртіндеп ауыздықтау арқылы ақша эмиссиясының ... ... ... ... ... жағдай жасады/5,58/. Негізгі мәнінің өзі
мынаған саяды: мемлекеттің қолдауынсыз ... ... ... ... ... ... қалпына келтіру мүмкін емес.
Инфляциялық экономика өндірісті тұрақтандыру қабілетіне ие, ... ... ... ... ... — шаруашылық белсенділікті ... ... ... да, ... әлсіреген кезінде өркендейді. Осыдан
мынадай қорытынды шығаруымызға болады: ... ... беру ... ... ... жоюды мақсат етпей, тек шектеп, яғни оның
өсуіне жол ... ... Бір ... инфляцияны шектеу мақсатында тек
макро-экономикалық ғана емес ... ... ... сондай-ақ
микро-экономика саясатын белсенді қолдап, өндірісті тұрақтандыру ұсынысын
өсіріп, инфляцияның құрылымдық жүйесін ... ... ... ... ... ... ... алынбаған. Инфляция
деңгейін төмендетуге тек «монетарлықң әдіспен қол ... Ал ... ... жөнінде кейінгі кездері ғана айтылды. ... ... ... ... жағдайында (қалыпты жағдайда да)
мемлекет барлық өндіріс саласын бір мезгілде қолдай алмайды. ... ... ... емес. Мемлекет қолдау көрсету үшін сұрыптау
арқылы ... ... ... ... қалыптастыратын,
құрылымдық өзгерістерді міндетіне алатын – дамуғабет ... ... ... /6,147/. ... үкіметі сұрыптау кезеңінде өнеркәсіп
салаларын топтастырып, деңгейіне қарай төрт ... ... ... ... ... қара ... ауыл ... тыңайтқыштарын өндіру,
электр қуаты, ал жоғары деңгейге - темір рудасын өңдеу, мұнай өндеу, ... ... ... ... ... ... деңгейге — өнеркәсіптің
басқа салалары, қарама-қарсы деңгейіне — жібек ... ... ... ... /,2107/. ... ... ... көмір мен қара
металл өңдірмесе өнеркәсіпті қалыпқа келтіру мүмкін емес.
Ал тыңайтқышсыз ауыл шаруашылығының өнімділігін ... ... ... ... ... қуаты ауыл шаруашылығының барлық
саласына қажет. Тоқыма ... ... ... ... ... Токио университетінің профессоры Хироми Арисаваның ... ... ... ойы Леонтьевтің салааралық балансты зерттеу
кестесі негізінде жасалды. Бұл, ... ... ... ... байланысымен қорытындыланады, бірінің дамуына бірі әсер ... ... өзі ... ғана. Бір жағынан алып қарасақ, өндірістің дамуын
ұстап ... «тар жолң ... ... ... ... ... ... металдың жоқтығынан тоқтап қалды. Осылайша, тұйық шеңбер
пайда болды. Одан шығу үшін ұйымдастыру, қаржыландыру ... ... ... кезекте азық-түлік, киім, транспорт, тұрғын үймен
қамтамасыз ету қажет болатын.
Сондықтан, Үкімет шет елден 80 мың ... ... пен ... алды. Осы
отынның бәрі болат қайнатуға бағытталды. Алынған металл көмір өндіруге
жіберіліп, ал ... қара ... ... ... Бұл ... ... бойынша жургізілді деуге болмас, арнаулы кәсіпорындардың бөліп
алуына сүйеніп жасалды. Өндіріс ... ... ... ... ... ... ... пайдалану, шикізат пен материалдарды,
сондай-ақ, тұтыну үшін арнаулы заңды база құрылып, ... ... ... етуіне жол ашты. Бұл саясат нәтижелі болды: ... ... ... 29,3 ... ... (97,7 пайызға - белгіленген межеден
жоғары) жетіп, соңынан басқа салалар да ... ... ... «Бір-біріне
байланысты өнеркәсіптік кестең механизмі - ... ... жаңа ... ... ... пайда болды. Өндірістің
құлдырауын болдырмау, өндірісті дамытуға жағдай жасау үшін Жапонияда ... ... ... ... ... ... Олар бюджеттен
жеңілдікпен несие ... ... ... институттарында капитал
айналысының жетпейтін тұстарын толықтырып, жеке коммерциялық институттарда
несие жүйесі ... 1947 ... ... ... ... ... кәсіпорындарға арнаулы вексель алуына рұқсат беріліп, олардың
жеңілдік ... жол ... ... ... ... заманғы
стратегиялық тұжырымдамасы 50-ші жылдардан кейін жасалып, тек маркетинг ... ... ... ... бірқатар практикалық шаралар ғана
іске асырылды.
Сол кездегі сауда ісі этикасы бойынша: «Саудагер - ... ... ... ... ... ... басты мақсаты — әрбір иенді ... ... ... ... ... ... бір ... жоғалтпауға
тырысатын капиталист тұлға ретінде ... ... өз ... бір ... де ... шығын қылмайтынын ескере отырып сатуы тиіс.
Яғни, ол өз тауарын сатып алса, тұтынушы ақшасын ... ... ... сендіредің делінген. Осылайша, маркетинг пен оның ... 50-ші ... аяқ шені мен 60-шы ... ... ... ... ғасырың аталған 80-ші жылдарға ұласты. ... ... ... ... ... ... ... фактордан, ең бастысы- мемлекеттік құрылым ерекшелігінен мүлдем
өзгеше. Маркетинг стратегиясына тікелей ... ... әсер ... ... пен ел ... арасындағы жұмыс; ауа-райы, т.б. елдегі
өнеркәсіптің дамуы;
- өнеркәсіп пен үкіметтің арасындағы ынтымақтастық жұмыс-тарының мәні
жапон компанияларының ... мен ... сол ... ... мен ... байланысты орнықтыруға бағытталғандығына келіп саяды
/9,104/. Мұндай ... ... ... 40-50 жылдары байқалды.
Осыған байланысты дамудың әр түрлі ... ... ... ... ... ... ... ауыл шаруашылығын механизациялау туралы,
болат құю өнеркәсібін жаңғырту туралы заңдар шығарып, ... ... ... ... өнеркәсіпке қолдау көрсету туралы, көмір және
тау-кен ... ... мен ... ... ... ... Сондай-ақ, ұшақ жасау, қару-жарақ, жарылғыш заттар, ядролық
энергетика, ғарыш, есептеу техникалары тәрізді ... алты ... ... аударылды. Әрі арнайы зерттеуді қажет ететін компьютердің
соңғы түрлері, лазерлік техника, жаңа ... мен ... ... ... су ... су ... ... өндіру, жасанды тері
тәрізді жеті түрлі аса ... ... ... ... ... тыс
қалмады.
Өнеркәсіптің жекелеген секторларында жапон компаниялары ... ... өте ... бәсекелестік күрес жүргізеді. Екінші дүниежүзілік
соғыстан кейін ... тік ... ... ... ... ... кіші және орта кәсіпорындар Елдегі 800 мың кіші кәсіпорындағы
жағдайдың қиындауының үш негізгі ... бар. ... ... ... Азия ... соң экономикалық тұрақтылықты сақтау
мақсатымен ... жаңа ... ... ... кіші және ... ... кері ... тигізді. Жаңа қағидалар банктерді ... ... ... , ... ... ... тапшылығынан
шағын кәсіпорындар бүгінде тұтынушы сұранысына да ... бере ... кіші және орта ... ... ... бастады /2,10/.
Кіші кәсіпорындардың алдындағы тағы бір проблема ірі фирмалардағы ... ... ... ... ... ... ... жасамаған
соң алыптар бағаны арзандатып жіберді. Алайда бұл ... ... ... жылы ... ... либералды-демократиялық партиясы (ЖЛДП)
елу жылдан астам уақыт елдегі басқарушы партия сипатынан танбай келеді. Өз
ішінде ... ... ... бар ... ... ... бәсеке,
тартыс партия бағдарламаларын жасауға, елдің бағытын анықтауға, ... ... әсер ... ЖЛДП ... осы арқылы да
ерекшеленеді. Ал мұндай фракциялардың болуы ... ... ... ... ... ауысып отыруына игі ықпалын ... ... ... ... ұзақ ... ... басында болып келуі
демократиялық құндылықтарды ескермей, қоғамдық сананы тілмен баурап алуында
десе, жақтаушылар партия ... елді ... ... ... ... ... әлеуметті қорғауды күшейтті дегенді алға тартады.
Сондықтан да партияның ... ұзақ ... ... ... ... 50 жылғы билік басындағы партия жұмысын зерттей келе, мынадай
қорытындылар жасауға болады. Ұзақ ... ... елді ... ... және ... ірі бизнес арасында экономикалық және әлеуметтік
салаларда стратегиялық әріптестікке қол ... ... ... ірі
корпорациялар елдің дамуына аса қажетті фактор деп есептеп, олардың ... ... да ... ... ... ... ... Бір партияның
осыншама жыл билік жүргізуіне қарамастан, оппозиция да қарекетсіз ... ... ... ... ... ... ақпарат құралдарында
өз ойларын ашық ... ... ... әсер ететіндей
мүмкіндіктері бар.
Олардың әсіресе саяси ахуалды, елдегі қоғамдық сананы, көзқарастарды
қалыптастыруға тигізер ықпалы мол. Жапониядағы ... ... ... ... партия үлгісі жұмыс атқарады. ... мен ... ... ... ... сөйтіп үкімет құрамы жасақталуында да
олардың көп дауыс ... ... ... жол ашылуда. Осыған қарамастан
қоғам томаға-тұйық емес, елде әрқайсысының өз алар орны бар ... ... ... ... Бір айта ... елде биліктегі партияға
парапар оппозиция болып көрген емес. ... көп ... алып ... әрдайым өзге партиялармен бет жыртысып, қарсы келуден бойын аулақ
ұстап, жапондықтардың қанына сіңген ... ... ... сай
мәмілеге, ымыраға келу ұстанымын қадір тұтады. Іс ... ... ... ... ... биліктің бір партия маңына
шоғырлануының әлемдегі үлгісі ... ... ... ... Бұл
елде билік бір қолға шоғырланғандықтан дүние жүзіндегі алдыңғы қатарлы ел
легінде қала бермек. Жапонияның қазіргі саяси жүйесі 50 ... ... ... қалыптасты. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін жеңіліс тапқан Жапония
1947 жылы ... ... ... ... ... жаңа ... онда ... жоғары дамыған азаматтық қоғамның институттары мен
нормалары -адам мен азаматтың ... ... және ... ... ... мен жеке меншікті құрметтеу, билік
тармақтарының бөлінуі мен ... ... ... ... тұруы, ұлттық
егемендік пен бейбітшілік қағидалары тұжырымдалған. Жаңа ... ... ... ... пен ... ... ... соғыстан кейін ұзақ жылдар бойы ... ... жоқ. ... ... пен МӘБ ... кең ... өзгерістер іс
Жапон басқарушы табының саяси стратегиясында ... ... ... Осы ... ... 1970 ... ... басталып,
Я.Накасонэ үкіметі басқа жоғары дамыған елдермен бірге бір уақытта жапон
мемлекеттік саясатында ... ... ... ... ... ... ... бастады.
XX ғғ. басында либерализмнің негізгі ережелері: азаматтық ... ... ... мен ... ... ... ... институттар, жеке кәсіпкерлік пен сауда жасау бостандықтарын
қалыптастырды. Қазіргі либерализм - ... ... ... ... ... ... жұмыс жасауына, ... ... ... ... ... ... ... туғызды. Жапон
неолибералдары саясаттың әр ... ... өту үшін ... ... ... ... — жас ұрпақ тәрбиесіне ... ... ... ел. ... ... ... ... реформа XX
ғасырдың 70-ші жылдары ... ... ... ... халық
арасында жаңа идеология қалыптастыру болды. "Қытай ғылымы — ... ... ... ұран ... рухы — ... ... (вакон-есай) деген
ұранмен алмастырылды. Ұзақ жылдар бойы өзінше жеке қалған Жапония Шығыстың
ғылыми және техникалық жетіс-тіктерін шапшаң ... ... ... ... ... білімді алу, бірақ оларға жапондықтардың рухы ... ... ... ... ... бермеу" дегенді білдіреді.
Күні бүгінге дейін "вакон-есай" қағидаты Жапонияның білім беру
жүйесінің даму ... ... ... ... ... ... араластыру қажеттігін түсінгенімен, Жапония ағарту саласының
қайраткерлері бұл үрдістің келеңсіз жақтарын байқамай ... ... ... ... ... ... пән — моральды соңғы орынға ... ... ... ... ... ... бұзылды. 1879 жылы
елге инспекторлық сапармен шыққан император Мэйдзиге ... ... әсер ... ... ол ... ... ұлы қғиадаттары" деген жарлық
шығарды. Императордың осы жарлығы шыққаннан кейін тәрбие мен білім берудің
конфуциандық моральды-этикалық ... көшу ... іске ... ... ... ... рухын және моральдық ... ... ... ал ... кейін олар өз қабілеттеріне қарай
әртүрлі пәндерді ... ... — деп ... бұл ... о ... СПб, 1906).
Оқу орындарында міндетті түрде мораль пәні ... ... шет ... ... тыйым салынды, оқулықтар ... ... ... бір ... ... ... ... Мэйдзи реформасы білім беру ісіне ерекше үлес қосты:
1) ... ... ... ... тарихи қалыптасқан
жапондық дәстүрде білім беру қайтадан ... ... ... ... ... білім алу мүмкіндігі туды;
мектепте білім беру жұмысын ұйымдастыруда ... зор ... ... ... ... сол кездегі дамыған елдердің білім сапасына
жақындатты.
Реформасынан кейін ... ... және ... ал ... соғыстан кейін америкалық білім беру жүйелерін қабылдау ... ... ... одан ештеңе де шықпады. Жапондықтардың тарихи және
әлеуметтік құндылықтары ... ... ... ... Нәтижесінде, біртіндеп нағыз жапондык мектеп жүйесі қалыптасты.
Бүгінгі жапон мектебі — жапондық ұлттық рухтың өсуіне ықпал ... ... ... ... ... ... қалыптастырып,
ұлттық мінез-құлықтың негіздерін дамытып ... ... Осы ... ... іске ... ... ... үшін жапон мектептерінің
оқу жоспарын қарастырайық. 6 жылдық бастауыш мектеп, 3 жылдық кіші ... 3 ... ... орта ... оқу ... ... онда
гуманитарлық пәндерге ерекше мол көңіл бөлінетіні байқалады. Мысалы, музыка
пәні 1 сыныптан бастап 10 ... ... 9 жыл бойы ... ... ... — 1-9 ... үй ... — 5-12 сыныптарда,
әлеуметтік сабақтар — 1-9 сыныптарда, өнер 7-12 сыныптарда окытылатынын, ... ... және дене ... ... ... ... ... көбірек сағат берілетінін байқауға болады. Барлық гуманитарлық
пәндердің басты мақсаты — ... ... ... рухани тәрбие беріп,
отансуйгіштік қасиеттерін дамыту. ... ... ... ... ... ... ... бөлінген. ПІет тілі пәні тек 7 ... ... ... ... ... шет тілін ана тілі негізінде оқу тиімді ... ... ... ... ... пәнін оқыту жоспарланбаған.
Себебі, информатика пәні де медицина сияқты күрделі пән деп ... 10 ... ... ... ... ... деңгейінде білім
беріледі. Бұдан шығар қорытынды, біріншіден, Жапонияда оқушылардың жылдық
жүктемесі аз, екіншіден, оқытылатын пәндер саны да аз, ... ... ... ... және дене ... бізге қарағанда
әлдеқайда молырақ көңіл бөлінеді. Жапония дүниежүзі бойынша математикадан 1-
ші орын, ал ... 8-ші орын ... ... ... ... Жапония 6-шы және 14-ші орындарды
иеленген. Бұл да жоғары көрсеткіш болып есептелінеді. 1947 жылы ... беру ... ... ... ... ... ... бекітілуге жіберілді. Заңның жаңа нұсқасына: "Дәстүр мен
мәдениетті қадірлеу және ел мен отанды сүю; ... ... ... елдерге де
құрметпен қарау, дүниежузілік қоғамдастықпен жақсы қарым-қатынаста болуға
тәрбиелеу қажет ", — деп ... ... ... ... 30-40 жыл ... ... түспеген кеңестік пәндік білім беру жүйесі ... ... 11 ... орта ... 12 жылдық мектепке өтерде, ең алдымен,
орта мектептің оқу мазмұнында ... ... ... ... ... ... шешілетіндігі, екіншіден, оқытылатын барлық пәндердің
мазмұны қалай дамытылып, көлемінің қандай деңгейге дейін азайтылатыны және
қажетті білім ... ... ... ... ол үшін қандай
өзгерістер болатындығы, үшіншіден, дамыған елдердің білім беру жүйелерінен
қандай ... ... ... ... ашық ... талқылануға
ұсынылуы қажет.
2.3 Әлеуметтік-экономикалық реформалар
1945 жылы желтоқсан айында Мәскеу қаласында КСРО, АҚШ және Ұлыбритания
сыртқы істер министрлері ... ... ... ... Бұл мәжілісте
Жапонияға қарсы соғысқан ... ... ... ... Жапонияның
болашақ тағдырын шешуге кіріседі.
Сонымен 1945 жылы 26 шілдеде Потсдам декларациясына қол ... ... ... жою, халық арасында ... сөз ... адам ... ... ... көтерілді.
Декларация дүрбелеңге түскен жапон халқын әскери-полицияның тырнағынан
босату деп дәріптеді. АҚШ ... ... ... декларацияның баптарын
орындағанмен, кейіннен өз бетінше басқа жаққа бұрыла бастайды. Алайда
американдықтар жапон ... ... да ... ... болды /2,245/.
Жапонияда, сонымен бірге жаңадан құрылып жатқан саяси партияларға да
жұмыс істеуге рұқсат ... ... ... сайлау құқығы енгізілді. Сөз
бостандығы, баспа, газет-журнал шығаруға да еркіндіктер берілді. ... ... ... ... ... ... мен ... жұмысын тоқтатты. Елде болып өткен халықаралық әскери трибна
сотына 28 Жапонияның әскери адамдары ... деп ... ... және ... құрылымдарда, ұйымдар мен фашизмге байланысты
істерге қарсы 200 ... ... адам ... ... ... ... сыртқы саясатын, сыртқы
саудасын және қаржы жүйесін өз қолдарына ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік аппаратқа біраз ғана қосымшалар
билік басын тазалаудан кейін ... ... ... ... бұл ... аппаратқа соғыстан кейінгі ... құру ... ... ... ... ... сақтау болатын.
Осындай жағдайларға байланысты ... және ... ... ... де ұшырады. Мемлекеттік аппаратты
тазалағанмен милитаристер мен ... ... ... ... ... уақытында барлық партиялар таратылып, тек “Ұлы Жапонияның” ... ... ... ғана өмір ... ... кезеңнен бастап капиталдар іске ... ... ... ... жапай жекешелендіріле бастады. Жапония үкіметі қаржыны
тұрақтандыру саясатын жүргізіуде бір ... ... ... ... Бұл идея өндірістің құлдарауына әкеліп соғатынын ескеріп, «аралық
тұрақтылықң ... ... ... ... ... біртіндеп
ауыздықтау арқылы ақша эмиссиясының қарқынын қолдап, өнеркәсіп ... ... ... ... ... ... өзі ... саяды:
мемлекеттің қолдауынсыз (қаржылай, сақтандыру, ... ... ... ... келтіру мүмкін емес. Инфляциялық
экономика өндірісті тұрақтандыру қабілетіне ие, бірақ белгілі бір мөлшерде
ғана. ...... ... ... қалпына келгенше
қолданылады да, инфляцияның әлсіреген кезінде өркендейді. Осыдан мынадай
қорытынды шығаруымызға ... ... ... беру саясатын жүргізгенде:
инфляцияны түгелдей жоюды мақсат етпей, тек шектеп, яғни оның ... ... ... Бір жағынан, инфляцияны шектеу мақсатында тек макро-
экономикалық ғана емес ... ... ... сондай-ақ микро-
экономика саясатын белсенді қолдап, өндірісті тұрақтандыру ұсынысын өсіріп,
инфляцияның ... ... ... ... Қазақстанда өнеркәсіп
өндірісін ... ... ... ... ... деңгейін
төмендетуге тек «монетарлықң әдіспен қол жеткізді. Ал микро-экономика
саясаты ... ... ... ғана ... ... ... отырғандай, дағдарыс жағдайында (қалыпты жағдайда да) ... ... ... бір мезгілде қолдай алмайды. Сондықтан инфляцияға
ұрынбау мүмкін емес. Мемлекет ... ... үшін ... ... ... ... ... қалыптастыратын, құрылымдық
өзгерістерді міндетіне алатын – дамуғабет ... ... ... ... ... үкіметі сұрыптау кезеңінде өнеркәсіп салаларын
топтастырып, ... ... төрт ... ... орташа деңгейге -көмір
өңдіру, қара металлургия, ауыл ... ... ... ... ал ... ... - ... рудасын өңдеу, мұнай өндеу, асбест пен
бояғыштар өндірісі, теңіз транспорты, аралық деңгейге — ... ... ... ...... ... ... косметика өңдірісін
жатқызды /,2107/. Осындай ... ... ... мен қара ... өнеркәсіпті қалыпқа келтіру мүмкін емес.
Ал тыңайтқышсыз ауыл ... ... ... ... ... болмайды. Электр қуаты ауыл шаруашылығының барлық
саласына қажет. Тоқыма бұйымдары ... ... ... ... Токио университетінің профессоры Хироми Арисаваның өндірісті
реттеуге арналған концептуалдық ойы Леонтьевтің салааралық балансты ... ... ... Бұл, ... ... ... өндірістің
өзара байланысымен қорытындыланады, бірінің дамуына бірі әсер етеді. Ал
идеяның өзі қарапайым ғана. Бір ... алып ... ... ... ... «тар жолң ... жетіспеушілігі. Екінші жағынан, көмір
өндірісін кеңейту металдың жоқтығынан тоқтап ... ... ... ... ... Одан шығу үшін ұйымдастыру, қаржыландыру сипатындағы шаралар
қабылданды. Алғашқы кезекте азық-түлік, ... ... ... ... ету ... болатын.
Сондықтан, Үкімет шет елден 80 мың тонна мазут пен көмір алды. Осы
отынның бәрі болат қайнатуға ... ... ... ... ... ал көмірді қара металл өндіруге пайдаланды. Бұл схема айтылған
салалар бойынша жургізілді ... ... ... ... ... сүйеніп жасалды. Өндіріс орындарында ... ... ... ... қуатын бөліп пайдалану, шикізат пен ... ... үшін ... ... база ... мемлекеттің жекелеген
кәсіпорындарға өкілдік етуіне жол ашты.
Бұл саясат нәтижелі болды: 1947 жылы көмір өндіру 29,3 ... ... ... - белгіленген межеден жоғары) жетіп, соңынан басқа салалар да
еңсесін көтере бастады. ... ... ... кестең
механизмі - өндірісті дамтып, қаржыландырудың жаңа инвестициялық кешенді
шарасы пайда болды. ... ... ... ... ... жасау үшін Жапонияда бұл салаға байланысты өзіндік саяси ... Олар ... ... ... алынып, мемлекеттің несие
институттарында капитал ... ... ... ... ... институттарда несие жүйесі үкіметтің 1947 жылғы арнаулы
инструкциясына сәйкес жүргізілді. ... ... ... ... ... ... олардың жеңілдік алуына жол ашылды. Жапондарда
маркетингтің қазіргі заманғы ... ... 50-ші ... ... тек маркетинг пен бизнеске қатысты тұтынушыға бағытталған
бірқатар практикалық шаралар ғана іске асырылды.
Сол ... ... ісі ... бойынша: «Саудагер - сандармен жақсы
жұмыс істей алатын адам. Саудагердің басты ...... ... ... ... ... саудагер өзіне тиесілі бір центті жоғалтпауға
тырысатын ... ... ... ... ... өз ... бір иенін де босқа шығын қылмайтынын ескере отырып сатуы тиіс.
Яғни, ол өз ... ... ... ... ... ... шығармай, тиімді
жұмсайтынына сендіредің делінген.
Осылайша, маркетинг пен оның бөлімшелері жапондықтарда 50-ші жылдардың
аяқ шені мен 60-шы ... ... ... ... ... ғасырың
аталған 80-ші жылдарға ұласты. Маркетингке қатысты іс-қызмет Батыста (АҚШ-
та) қабылданған географиялық, әлеуметтік, тарихы фактордан, ең ... ... ... ... ... ... ... немесе жанама әсер ететін факторлар:
- өнеркәсіп пен ел үкіметі арасындағы жұмыс; ауа-райы, т.б. елдегі
өнеркәсіптің ... ... пен ... ... ... ... мәні
жапон компанияларының міндеттері мен мақсаттарының сол ... ... мен ... ... ... бағытталғандығына келіп саяды
/9,104/. Мұндай классикалық өзара қарым-қатынас 40-50 ... ... ... ... әр түрлі жолдары айқындалды: корпорацияларды (32
секторды) тезірек ... ... ауыл ... ... ... құю ... жаңғырту туралы заңдар шығарып, ұлттық автокөлікті
шығаруға қатысты, электрондық өнеркәсіпке қолдау ... ... ... ... ... өндіру мен авиаөнеркәсіптерді жаңғырту туралы жоспарлар
қабылдады. Сондай-ақ, ұшақ ... ... ... ... ... ... есептеу техникалары тәрізді технологияның алты саласына
айрықша көңіл аударылды. Әрі арнайы ... ... ... ... ... ... ... жаңа материалдар мен металды керамика,
сынапсыз тұзды су ... су ... ... ... ... ... жеті ... аса маңызды сырттан алынатын ... ... ... ... секторларында жапон компаниялары бір-бірімен
ішкі рынокта өте күшті бәсекелестік күрес ... ... ... ... аяғынан тік тұрған Жапон экономикасы, ... ... кіші және орта ... ... 800 мың кіші ... ... үш негізгі себебі бар. Біріншісі; әрине, қаржы
жетіспеушілігі.
Азия дағдарысынан соң ... ... ... мақсатымен
әкелінген жаңа капиталдың резерв шектеулері кіші және орта ... кері ... ... Жаңа ... ... ... кәсіпорындарға
несие беруде , «сараңдыққаң итермеледі. ... ... ... ... тұтынушы сұранысына да жауап бере алмайды. Нәтижеде
кіші және орта ... ... ... ... /2,10/. Кіші
кәсіпорындардың алдындағы тағы бір ... ірі ... ... байланысты. Тұтынушылар қымбат өнімге, тіпті, сұраныс жасамаған
соң алыптар бағаны арзандатып жіберді. ... бұл ... ... ... ... 10 ... түрмедегі коммунистерге кешірім жарияланып,
босатыла бастады, Жапония коммунистік партиясының басшылары Токуда, Кюити
және ... ... ... 1945 жылы қазан айынан ... ... ... ... ... 1946 ... ақпан айынан бастап “Дзэнъэй”
(“Авангард”) журналы шығып отырды. 1945 жылдың 5 ... ... ІҮ ... ... ... жылы 2 ... ... 1940 жылы таратылған ... ... ... ... Бұл партия Жапонияның социалистік партиясы деп
аталды. Оның мүшесі мен өкілдері ... ... ... ... ... ... жұмыс істеді. Жапонияны азат етудегі басқа ... ... де ... партиялар құрыла бастады. 1945 жылы 9
қарашада Либералдық ... ... ... Оның ... көп бөлігі
соғысқа дейінгі ауқатты шаруалар (Сэйюкай) ... ... ... ... ... ... ... Сигэру басқарды. Партия енді елдегі
ірі монополистердің ... ... ... құрылды.
1945 жылы 18 желтоқсанда заңгер Фунада Нака және басқа да ... ... ... ... ол ... Кедотокооперативтік партиясы деп
те аталды. 1946 жылы бұл партия кооперативті ... ... ... атқа ие ... ... орта және ұсақ ... ... қолдады. 16
қарашада прогрессивті партия (Симпото) ... Тез ... ... ... бірінші кезекте жұмысшы кәсіподақтары тұрды.
1947 жылы кәсіподаққа 5,6 млн. жұмысшы мүше болып кірсе, ал 1949 жылы
ол 6,6 млн. ... 55,8% ... мүше ... кірді. Көптеген кәсіподақтар
коммунистердің де қарамағында да ... ... ... соғыстан
кейінгі бастауыш кәсіподақтардың басшысы болып ... ... ... Жапонияда 8 сағаттық жұмыс күнін, әлеуметтік ... ... ... Кәсіподақтар ұйымы кәсіпорындарды өз
қолдарына алып, жұмысшыларға өндірісті қолдарына бере ... ... ... жұмысшылардың өнеркәсіптерін басқарулары заңсыз деп табылды /3,145/.
Жапон үкіметі 1946 жылы қараша ... ... ... ... сатып алып шаруаларға сату туралы заң қабылдады. 7500 ... ... 4650 иен ... жер үшін төлеу керек болды. Мұндай
жоғары баға әрине қарапайым шаруалардың ... ... ... ... бұл ... шаруаларға ешқандай да өзгерістер әкелген жоқ десе де
болады.
Ауқатты байлар ... ... ... ... үкіметті алдап
жердің көп бөлігін өздері қайта ... ... ... ... ... қуалады. 1949 жылы елдегі мұндай қуғынға түскен шаруалар саны 1
млн. адамға жетті. ... ... деді ... ... ... ... орта ... кедейлерге
ешқандай да пайда әкелген жоқ. Реформалардың ішінде ең ... ... ... 1947 жылғы жаңа еңбек заңы еді, бұл заң бойынша 8 сағаттық ... ... ... кезекті демалыс енгізілді /2/.
1947 жылы жалпыға бірдей тегін және міндетті түрде 9 жылдық білім алу
жүйесі енгізілді. Мектептерден ... ... ... берілетін білім
алынып тасталды.
1946 жылы сәуір айында соғыстан кейін тұңғыш рет парламент сайлауы ... Ең көп ... ... ... ... ... ал
Прогрессивті партия-94 орын, ... ... ... ... орын ... ... Либералдар партиясының өкілі Есида
прогрессивті партиямен ... жаңа ... ... жылы қараша айында Жапонияның жаңа Конституциясы қабылданды.
Конституция 1947 жылы мамырдың 3 күні өз ... ... ... ... монархиялық жүйе сақталып қалды, бірақ император статусы түбірімен
өзгертілді. Мысалы, ол ... ... ... ... ... саяси биліктен аластатылды. Тәуелсіз ... ... ... ... ... ... заң алдында тең деп жарияланды. Парламент
жоғарғы жалғыз заң шығарушы орган болды. ... ... ... енді ... ... ... өтіп, бағынатын болды. Екі палата да
сайлау арқылы жүрді. Конституцияның 9-шы ... ... ... ... бас тартады делінген /13/.
1947 жылы 25 сәуірде болған ... ... ... ... ... ... ... дағдарыстан шығарамыз, халықтың өмір
сүру деңгейін ... деп уәде ... ... ... ... ... либералдар-131, демократтар-124, халықтық-кооперативтік
партиясы-31, коммунистік партия –4 ... ие ... екі ... төменгі палатаға бірдей дауыс жинаса ... ... ... партияның өкілі Катаямаға берілді. Үкіметке
демократиялық және халық кооперативтік партиясы кірді. ... ... ... ... ақы мен ... босатады, екеуінің арасындағы жағдай еңбек
етушілерге соғысқа дейінгі жағдайдан да ... еді. ... ... болмады. Партиялар арасындағы кикілжіңнен және ішкі ... ... 1948 ... ... айында Катаяма кабинеті отставкаға
кетуге мәжбүр болды. Үкімет басына демократтар партиясының өкілі Асида
келді. 1947 жылы ... ... ... істей бастады. Олар
коммунистерді өтірік жала жауып жұмыстан шығара бастады /13,248/.
Жапония бизнесінің бір бөлігі Қытаймен ... ... ... кетті,
және ҚХР-ның Тайвань, Оңтүстік Кореямен ... ... ... ... ... ... сондай-ақ, АҚШ-қа Қытаймен соғыс ісіне байланысты
қаружарақты сатуға тыйым салды.
Жапондық солшылдар да Қытайды мойындады, сондай-ақ, олар ... ... ... ... де, ... ақша құнының бірден ... ... де ... ... ... жылы ... Г.Киссиннджердің Пекиндегі құпия сапарынан
оралатыны туралы және Р.Никсонның ... жылы ... ... ... ... Қытайға қатысты іс-әрекеті Тайваньмен тығыз байланыста болған
премьер-министр Сато Иесакидің саяси беделіне үлкен ... ... ... ... ... тырысып, 1951 жылы ақпан айында Қытайға ... ... ... кездесуге шақырды. Бірақ Жапонияға президент келген жоқ,
керісінше Сато АҚШ-қа ұшып ... ... ... Мұның бәріне қарамастан
президент жапон мүддесін қозғамайтын Пекинде ешқандай өтініш жасамау ... ... ... ... ... туралы мәселесінде келіссөздер
жүргізуге уәде берді.
Шілде айында Сато үкіметі жаңа премьер-министр Танака Кацуи және ... жол ... ... ... оның жігерсіздігінен жапон
мүддесіне қарсы нақты деп кінәлады. Сондықтан жапон үкіметі ... қол ... ... ... ол кездесуді қыркүйек айына белгіледі.
Мұндай жауап жапондықтарды қатты қуантты, сөйтіп оқиға өте тез ... ... ... ... ... қарсы ұжымда тағы бір
одақтас табу ... ... ... бір ... ... ол, ... “4
модернизация” бағдарламасы үшін жаңа технологияның көзі ретінде пайдалануға
мүмкінді жасау болды. Жапония ... ... ... ... ... ... ... арқылы Тайваньмен бірге жұмыс жүргізе бастады. Жопония фирмасы
болса да онымен қызметтес болатынын ... Онан ... ол ... және ... туралы жапон-американ бітімі ... ... ... ... ... ... ... жеткізу үшін Гавайлда кездесті.
Сондай-ақ, ол американдық ... ... ... келісім берді. Бұл
салықты төлемі соң, ... апта ... соң ол ... ұшып ... ... ... дүниежүзілік соғыстағы оқиғаға байланысты
Қытайдан кешірім сұрады. Сөйтіп, Пекин және Тайваньмен арадағы қатынасын ... ... ... бұл ... ... саясатындағы басты даму жолдарына байланысты
көзқараста АҚШ-тың қосқан үлесі зор болғандығын айта кету ... Тап ... ... екі ел арасында сауда-экономикалық, дипломатиялық,
мәдени, ғылыми-техникалық т.б. салаларда қарым-қатынас даму ... ... ... ... ... де көрсетті.
ҚОРЫТЫНДЫ
Екінші дүниежүзілік соғыстан ... ... ... ... ... тарихи ерекшеліктері мол кезең болды. Онда,
көріп ... ... ... ... ... ... Германия
мен Италия сынды мемлекеттермен одақтасуы нәтижесінен ... ... елге ... ... алып келді. 1945 жылы тамыз
айындағы Жапонияның ең ... ... ... Хиросима мен Нагасакиге
американдықтар атом ... ... ... ... ... одан әрі
әлсіретіп қана қоймай елдің өз еркімен тізе бүккендігі жайлы Вашингтонға
хабарлауына дейін ... ... ... ... мен ... ғасырлардан бері жалғасқан дәстүрін бұзып, елдің саяси ... өз ... ... ... қалу үшін көптен бері айтылып
жүрген “сөмкелі самурайларға” айналуы болды. Императордың өзі оккупациялық
үкіметтің барлық талап тілегін ... ... тап осы ... қас ... ... АҚШ ... қарсы шықпауға шақырды. Ондағы ... ... ... ... тіреліп, ауыр да қасірет үстінде тұрған.
Алайда, үкімет еңсесін түсірмей тек алға жылжумен болды. ... ... ... ... ... өз ... ... толығымен демилитаризация жасады, елдегі соғысқа ... ... ... жаңа ... қабылданып, елдің әлеуметтік-
экономикалық жүйесінде үлкен өзгерістер болды. Әсіресе, “Үлкен Төрттік” деп
аталатын Мицуй, Мицубиси, Сумитомо және ... ... ... ... ... “Оуэн”, “Американ Кэн” және “Гурдич”
компаниялары инвестиция салып қайта шоғырландыр-ып, даму үрдісіне жол ... келе ... ... ... ... ... қайта “жан бітті”
десек те болады. Онда 1949 коммунистер Чан Кайшиді жеңіп ҚХР ... ... Қиыр ... ... ... ... бәрін
қолға алды. Осы мақсатпен корей соғысын да әскери жабдықтармен ... ... ел тек ... ... де жақсы түсінді.
Сонымен, соғыстан кейін Жапония тағдыры қанша қасіретті ... ... ... ... өте тез ... ... кетті. Тіпті, бұған
американдық әсердің күштілігі деп ... де ... ... ... ... ... ... рөлін қайта қолға алды.
Жапония Азия елдері ішіндегі АҚШ-тың екінші кезектегі сауда серіктесі
болды. 1951 ... ... ... ... Жапонияны бұрынғы иеліктерінен
айырып, көп мүмкіндіктерді шектей түскенмен, ол Қиыр ... ең ... ... ... ... ... ... жылдары Токио бұрынғыдай
“Азияны гүлдендіру тәсілін” қайта бастап, көптеген елдермен дипломатиялық
қарым-қатынас ... ... ... қалыс қалып қойғаны Оңтүстік Корея мен
Қытай болды, бірақ бұл мемлекеттермен байланыс жасауға да жол ... осы 1950 ... ... ішкі ... ... даму” деп
атап, тарихи үрдіс жолында өшпестей із қалдырған еңбек ... ... ... қандай боларын саралап ... ... күні ... беделінің қандай екенін білеміз және оның ... ... ... ... ... ... политика Японии. М., 1988.
2. Очерки новейшей истории Японии 1918-1963. М.,1965.
3. Новейшея история Японии. ... гг. М., ... ... Ю.Д. ... ... М., ... ... аграрно-промышленной интеграции в Японии. М., 1982.
6. Япония в системе мировых хозяйственных связей. М., 1987
7. Арская Л.П. “Открытая экономика” и ... ... ... М., ... ... В.А. Японская промышленность. Научно-технический прогерсс и его
последствия. М., 1979.
9. Игнатущенко С.К. ... ... ... ... после
второй мировой войны. М., 1966.
10. Маркарьян С.Б. Селскохозяйственная кооперация Японии. М., 1987.
11. Кузнецов Ю.Д. ... М., ... ... ... Т.3. М., ... Кутаков Л.Н. Очерки новейшей истории Японии. М.,1965; Кутаков Л.Н.
Портсмутский Мирный договор. М.,1961.
14. ... В.А. ... ... в ... М., ... ... Д.И. ... истории рабочего и социалистического движения в
Японии. М., ... ... А.С. ... ... в ... ... ... войны. М.,
1997.
17. Васиельев Л.С. История Востока. М., ... ... ... в новейшее время. В 6-ти томах. М., 2004.
19. Алиев Р.Ш. ... ... ... в 60-х ... 80-х гг. М., ... ... С.М. ... военно-политический союз.(1951-1970
гг). М., 1972
21. Латышев И.А. Конституционный вопрос в послевоенной Японии. М., ... ... Л.П. ... ... в ... хозяйстве Японии.
М., 1994.
23. СССР-Япония. К 50-летию установления советско-японский дипломатических
отношении. М., ... ... ... ... ... против войны и фашизма. М.,
1960
25. Очерки ... и ... ... ... М., ... ... ... Научно-технический прогерсс и его
последствия. М., 1979.
27. Еремин В.И. Россия-Япония: территориальные ... ... ... ... ... С.И. Япония в поисках новой роли в мировой политике. М.,1992
29. Алиев Р.Ш. Внешняя политика Японии. М., 1996. ... ... Л.П. ... ... ... –М., 1974. -301
с.
31. Арутюнов С.А. ... быт ... –М., ... ... И.Я. ... в ... перехода к ипериализму. М., 1962.
33. Бербицкий С.И.Японо-американский военно-политическии сою. –М., ... ... ... А.Л. ... ... М., ... ... А.А. История Японии 1945-1975. М., 1978.
36. Маркарьян С.Б. Проблемы агропромышленной интеграций в Японии. ... ... Д.В. ... ... ... второй мировой войны. ... ... Г.И. ... ... ... ... гг. М., 1975.
39. Певзнер Я.А. Государственно-монополистический капитализм в Японии. М.,
1961.
40. ... Я.А. ... в ... ... М., ... ... А.Б. СССР и ... М., 1978.
42. Сутягина М.В. Мицубиси. М., 1973.
43. Эйдус Х.Т. Япония от первой до ... ... ... М., 1947.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 58 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Инфляция мәні, пайда болу себептері, түрлері14 бет
Жапонияның соғыстан кейінгі экономикалық дамуындағы секіріс5 бет
«Батырлық ертегілер»14 бет
Алып стадионның ашылуы4 бет
Бастауыш сыныптағы ертегілерді оқыту20 бет
Ертегілерді оқушылардың ойын дамытуда пайдаланудың әдістемелік негіздері32 бет
Ертегілерді оқушылардың тілін дамытуда пайдалану тәжірибесі және оның нәтижесі52 бет
Мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық белсенділігін қалыптастыру60 бет
Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеуде халық ауыз ертегілердің орны мен ролі29 бет
Мектепке дейінгі балаларды қазақ халық ертегілері негізінде рухани адамгершілікке тәрбиелеудің теориялық негіздері8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь