Корпорацияның меншікті капиталы


1. Меншікті капиталдың құрамы
2. Меншікті капиталдың құрылу саясаты
3. Меншікті капиталдың жеке элементтерінің бағасы
4. Меншікті капитал тиімділігін өлшеу критерийлері
Қорпорацияның қаржылық әлеуетінің негізін меншікті капитал құрайды. Оған:
1. Жарғылық капитал;
2. Меншікті акциялар, олар иелерінен қайта жою немесе қайта сатуға шығарылған акционерлік қоғамның сатып алған акциялары;
3. Резервтік капитал;
4. Қосымша капитал;
5. Мақсатты қаржыландыру құралдары;
Жарғылық капиталмен корпорацияның кредиторларының
қызығушылығын кепілдейтін корпорацияның мүлкінің минималды көлемін анықтайды. Жарғылық капитал негізгі құралдардың, басқа мүліктердің, материалдық емес активтердің жиынтығын және құрылтай шартына сай анықталған құрылтайшылар мен акционерлердің корпорацияға қосқан ақшалай сипаттағы мүліктік құқықтарын білдіреді.
Жарғылық капиталдың құрылуы ҚР Азаматтық кодексі мен «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР-ң Заңына сәйкеснегізделеді. Акционерлік қоғамдардың жарғылық капиталы жай немесе артықшылықты акциялардың минималды құнынан тұрады. Артықшылықты акциялардың номиналды құны жарғылық капиталдың 25% көлемінен аспауы керек.
Акционерлік қоғам құрғанда оның жарғылық капиталы тіркелгенннен кейін 30 күн ішінде өтелуі тиіс. Акционерлік қоғамның жарғылық капиталы акциялардың номиналды құнын өсіру және акционерлік қоғамның жалпы жиналысының шешімімен қабылдану арқылы акциялардың қосымша санын эмиссиялау арқылы жүзеге асады.
Жарғылық капиталдың көлемі акцияның номинал құнын төмендету немесе шығару көлемін азайту арқылы азайтылады.
Жарғылық капиталдың минималды көлемі 50 мың АЕК-ке және 1 миллион АЕК халықтық акционерлік қоғам бойынша болуы керек. Жарғылық капиталды көбейту мен азайту туралы шешімді жалпы жиналыс қабылдайды.
Акционерлік қоғамның резервтік капиталы жарғыда көрсетілген мөлшерде таза табыстан 5% ығыстыру арқылы акционерлік қоғам жарғысында анықталған көлемге жеткенге дейінгі уақыт аралығында құрылады.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Тақырып: Корпорацияның меншікті капиталы

1. Меншікті капиталдың құрамы
2. Меншікті капиталдың құрылу саясаты
3. Меншікті капиталдың жеке элементтерінің бағасы
4. Меншікті капитал тиімділігін өлшеу критерийлері

1

Қорпорацияның қаржылық әлеуетінің негізін меншікті капитал құрайды.
Оған:
1. Жарғылық капитал;
2. Меншікті акциялар, олар иелерінен қайта жою немесе қайта сатуға
шығарылған акционерлік қоғамның сатып алған акциялары;
3. Резервтік капитал;
4. Қосымша капитал;
5. Мақсатты қаржыландыру құралдары;
Жарғылық капиталмен корпорацияның кредиторларының
қызығушылығын кепілдейтін корпорацияның мүлкінің минималды көлемін
анықтайды. Жарғылық капитал негізгі құралдардың, басқа мүліктердің,
материалдық емес активтердің жиынтығын және құрылтай шартына сай анықталған
құрылтайшылар мен акционерлердің корпорацияға қосқан ақшалай сипаттағы
мүліктік құқықтарын білдіреді.
Жарғылық капиталдың құрылуы ҚР Азаматтық кодексі мен Акционерлік
қоғамдар туралы ҚР-ң Заңына сәйкеснегізделеді. Акционерлік қоғамдардың
жарғылық капиталы жай немесе артықшылықты акциялардың минималды құнынан
тұрады. Артықшылықты акциялардың номиналды құны жарғылық капиталдың 25%
көлемінен аспауы керек.
Акционерлік қоғам құрғанда оның жарғылық капиталы тіркелгенннен кейін
30 күн ішінде өтелуі тиіс. Акционерлік қоғамның жарғылық капиталы
акциялардың номиналды құнын өсіру және акционерлік қоғамның жалпы
жиналысының шешімімен қабылдану арқылы акциялардың қосымша санын эмиссиялау
арқылы жүзеге асады.
Жарғылық капиталдың көлемі акцияның номинал құнын төмендету немесе
шығару көлемін азайту арқылы азайтылады.
Жарғылық капиталдың минималды көлемі 50 мың АЕК-ке және 1 миллион АЕК
халықтық акционерлік қоғам бойынша болуы керек. Жарғылық капиталды көбейту
мен азайту туралы шешімді жалпы жиналыс қабылдайды.
Акционерлік қоғамның резервтік капиталы жарғыда көрсетілген мөлшерде
таза табыстан 5% ығыстыру арқылы акционерлік қоғам жарғысында анықталған
көлемге жеткенге дейінгі уақыт аралығында құрылады.

Резервтік капитал өткен жылдар мен ағымдағы жылдардың шығынын жабу
үшін, басқа ақша қаражаттары болмаған жағдайда акцияларды сатып алу үшін
арналған.
Қосымша капитал мүлікті қайта бағалағанда оның өсімін, эмиссиялық
табысты, қайтарымсыз алынған құндылықтарды және басқа кірістерді
білдіреді.
Қосымша капиталдың құрамына келесі элементтер кіреді:
1. Айналыстан тыс активтерді қайтабағалағанға дейінгі сомасы.
2. Акциялардың сатылуында табысты алып тастағандағы орналастырылған
акциялардың номиналды құнынан жоғары алынған сома.
3. Басқа ұйымдардан алынған мүлік.
4. Инвестициялық ресурстар түріндегі мақсатты қаржыландыру қаражаттары
түсімдері мен басқа да түсімдер.
Бөлінбеген пайда акционерлік қоғамның меншікті капиталын құрудағы
маңызды көздердің бірі.
Бөлінбеген пайдаға мыналар жатады:
1. Өткен жылдағы бөлінбеген пайда (шығын);
2. Есепті жылдағы бөлінбеген пайда (шығын);
Өткен жылдағы бөлінбеген пайда мына мақсаттарға қолданылады:
1. Резервтік капиталдың толығуы;
2. Жарғылық капиталдың көбеюі;
3. Қосымша капиталдың көбеюі;
4. Акционерлік қоғам құрылтайшыларына табыс төлеу;
Мақсатты қаржыландыру статьясының құрамына капитал салымы
мақсатындағы бюджеттік ассигнования формасында мемлекет пен заңды
тұлғалардан түсетін мақсатты бекітілген шараларды жүзеге асыруға арналған
ақша қаражаттары кіреді.

2

Меншікті капиталды құрудың негізгі мақсаттары:
1. Меншікті капитал негізінде айналыстан тыс активтер, яғни меншікті
негізгі капитал (МНК) құру;
2. Меншікті капитал негізінде айналыс активтерінің белгілі үлесін, яғни
меншікті айналыс капиталын (МАК) жасау;

Меншікті негізгі капитал (МНК) мөлшерін мына формуламен есептейді:
МНК = АТА - ҰМ (7.1)
мұнда АТА – кезең соңындағы (квартал, жыл) баланс бойынша айналыстан тыс
активтер;
ҰМ - айналыстан тыс активтерін қаржыландыру үшін қолданылатын ұзақ
мерзімді міндеттемелер;
Меншікті айналыс капиталының (МАК) кқлемі мына формуламен анықталады:
МАК = АА – ҰМ - ҚМ (7.2)
мұнда АА – айналыс активтері;
ҰМ - айналыс активтерін қаржыландыру үшін қолданылатын ұзақ мерзімді
міндеттемелер;
ҚМ - айналыс активтерін жабуға бағытталған қысқа мерзімді міндеттемелер;
Меншікті капитал көлемінің айналыстан тыс активтер көлемінен (ұзақ
мерзімді міндеттемелерді алып тастағанда) өсуі таза айналыс капиталын (ТАК)
береді.
ТАК = МК – (АТА – ҰМ) (7.3)
мұнда МК - меншікті капитал.

Таза айналым капиталы еркін ақшалай құралдар соммасын
сипаттайды,осыған орай оны есептеу кезеңін корпорация басқара алады:
Меншікті капиталды басқару коэффициенті(МКбк):

МКбк=КМКМК (7.4)

МКбк-нің көрсеткіші 0,2-0,3 құрайды.Ол меншікті капиталдың қай бөлігі
өтімді немесе мобильді формада тұрганын анықтайды.
Меншікті капиталдың құрылу көзі сыртқы және ішкі болып табылады.
Ішкі құрылу көзі:
1.Бөлінбеген табыс
2.Негізгі құралдарды есептегеннен кейін немесе есептегенге дейін меншікті
капиталға біріктірілетін құралдар;
3.Өзге де ішкі көздер(резервтік қорлар)
4.Амортизациялық аударымдар(меншікті капиталдың өсуінде ол өспейді,тек оның
қайта инвестициялануна негіз ретінде қызмет етеді)
Сыртқы құрылу көздері:
1.Қосымша үлестік капиталдың мобилизациялануы салынған құралдардың жарғылық
капиталдағы иегерлерінің жолымен.
2.Қосымша акционерлік капиталды қайта эмиссиялауды ынталандыру және
акцияларды алу.
3.Мемлекеттен және заңды тұлғалардан қайтарымсыз қаржылық көмек;
4.Корпоративтік облигацияларды акцияларға айырбастау жолында заемдық
құралдарды жекеге конверсиялау.
5.Инвестициялық бағытқа түскен бағыттық құралдарды қаржыландыру.
6.Өзге де сыртқы құрылу көздері:акцияларды өзінің өзіндік құнынан жоғары
сатудан түскен эмиссиондық табыс.
Меншікті қаржы ресурсын(МҚР)құру саясаты корпорацияның өзін-өзі
қаржыландыруды ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Корпорацияның меншікті капиталының рөлі
Корпорацияның айналым капиталы
Корпорацияның айналым капиталы туралы
Корпорацияның негізгі капиталы
Банктің меншікті капиталы
Банктің меншікті капиталы туралы
Корпорацияның негізгі және меншікті капиталдарын қалыптастыру
Банктің меншікті капиталы,оның құрылымы және қалыптасуы
Компанияның меншікті капиталы: құрамы, құру технологиясы мен көздері
Банктік капиталы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь