Қаржылық менеджмент туралы

1.Қаржылық менеджментінің мақсаттары мен міндеттері
2. Қаржы менеджментінің стратегиясы және тактикасы.
3.Қаржы менеджментінің негізгі базалық көрсеткіштері.
4. Қаржы менеджментінің негізгі концепциялары.
. Актив портфелін басқару.
6 Корпорация тәуекелін басқару.
7. Корпорацич тәуекелін төмендету әдістері. оның төрт әдісі бар
8.Фирманың ағымдағы шығындарын басқару.
9.Операциондық (өндірістік) тұтқаны анықтау.
10. Тартылған заемдық қаражаттарды басқару.
11.Қаржылық тетік әсері.
12. Капитал құрылымының негізгі теориялары.
13. Капитал құны мен оптималді құрылымды анықтау
14. Дивиденттік саясатты басқару.
15. Капитал салымы бюджетінің қалыптасуы.
16. Ақша ағымының айналымын басқару.
17. Фирманың инвестициялық қызметін басқару.
18. Бюджетті құру мақсаты мен бюджеттеу процесі.
19.Ұзақ мерз. қаржылық жоспарлаудың ерекшеліктері.
20. Айналым активтері мен қысқа мерз. міндеттемелердің нег. элемент. басқару.
21. Дебиторлық қарызды басқару.
22. Корпорацияның қайта ұйымдастырылуы: бірігуі, сатып алуы, бөлінуі, банкротқа ұшырауы мен ликвидация.
23. Трансұлттық корпорациялардың қаржылық менеджментінің ерекшеліктері.
24. Қаржылық менеджменттегі қаржылық коэфф. жүйесі.
Қаржы менедж/нің негізгі мақсаты-бұл ағымдағы ж/е болашақ кезеңде к/о-ң меншік иелерінің әл-ауқатын максималдауды қам/з ету. К/о-ң нарық/қ құны әрқашанда пайда жоғарылаған сайын автоматты түрде өсе бермейді. Егер,мысалы,алынған жоғары пайда ағымдағы тұтыну мақсатына жұмсалып,нәтижесінде к/о өзінің дамуына қажет меншікті қарж/қ ресурс/ң негізінен қалыптасу көзінен айырылып қалса,ал дамыған к/о өзінің бәсекелестік қабілетін жоғалтады,бұл оның нарық/қ құны/ң н/е нарықтағы акция құны/ң төмендеуіне әкеледі. Бұған қоса қаржы/қ тәу/ң жоғары деңгейінде ж/е алдағы кезеңдегі банкроттылық қаупі жағдайында к/о жоғары пайдаға жете алады,алайда бұл да к/о-ң нарық/қ құны/ң төмендеуіне негізделеді. Сондықтан нарық шарттарында пайданы молайту қарж/қ менедж/ң басты,бірақ негізгі емес міндеттерінің бірі б/п таб/ды. Қаржы менеджменті өзінің негізгі мақсатын тарату үдерісінде келесідей міндеттерді шешуге бағытталған:1)Алдағы кезеңде кәсіпорын дамуына қатысты міндеттерге сәйкес қаржылық ресурстар көлемінің жеткілікті қалыптасуын қамтамасыз ету. Бұл мақсат кәсіпорынның алдағы кезеңдегі қаржы ресурстарындағы жалпы қажеттіліктерін анықтау жолымен тартылған меншікті қаржы ресурстарын сыртқы құралу көздер есебінен барынша көбейту,меншікті қаржы көздерін қалыптастырудың ішкі құралу көздер есебінен мақсаттылығын анықтау, қарыз қаржы құралдарын тартуды басқару, қаржы капиталының құралу көздері құралымын оптимизациялау сияқты істерді жүзеге асырады.2)Кәсіпорын қызметінің негізгі бағытындағы қаржы ресурсының қалыптасқан көлемін тиімді пайдалануды қамтамасыз ету. Қаржы ресурстарының қалыптасқан көлемін бөлшектеуді оптимизациялау – бұл кәсіпорын өндірістік және әлеуметтік даму мақсатына жұмсалуының қажетті пропорционалды түрде тағайындалуын,кәсіпорынның мүлік иелеріне инвестицияланған капиталға қажетті табыс деңгейінің төлемін және тағы басқаларды қалыптастырады. Қаржы ресурстарының қалыптасқан көлемін тиімді пайдалану процесі кезінде кәсіпорын дамуының стратегиялық мақсаты мен салынған қаражаттар қайтарылымының мүмкін болатын деңгейін ескеру қажет.3)Ақша айналымын оптимизациялау. Бұл тапсырма кәсіпорын ақша қаражаттарының айналым шеңбері процесіндегі ақша ағынын тиісті басқару арқылы,әр жеке кезеңдердегі ақша қаражаттарының түсімі мен жұмсалу көлемін синхронды қамтамасыз ету арқылы,олардың айналым активтерінің қажетті өтімділігін қолдау арқылы жүзеге асырылады. Сонымен қатар,бос ақша қаражаттар қалдығы инфляциядан қорғану үшін ең аз көлемде болуы қажет.4)Қаржылық тәуекелдің қарастырылып отырған деңгейінде кәсіпорын табысының максималдығын қамтамасыз ету. Бұл тапсырма кәсіпорын активтерін тиімді басқару олардың құрамы мен көлемін оптимизациялау арқылы жүзеге асырылады. Осыған байланысты кәсіпорын экономикалық даму мақсаттарына жету үшін баланстық пайданы емес,ал өз иелігіндегі,салықтық,амортизациялық және дивиденттік тиімді саясат жүргізуді талап ететін таза пайданы максималдау қажет.5)Пайданың қарастырылып отырған деңгейінде қаржылық тәуекелділік деңгейін минималдауды қамтамасыз ету. Бұл тапсырма жеке операцияларға,сонымен бірге қаржы қызметіне толықтай тән қаржы тәуекелділігін тиімді басқару жолымен жүзеге асады. Бұл басқару үдерісі қаржылық тәуекелдің жеке түрлерін,олардың профилактикасы мен минималдылығы,ішкі және сыртқы сақтандырудың тиімді формасын бағалауды қарастырады.6)Кәсіпорынның даму үдерісіндегі түрақты қаржылық теңсіздігін қамтамасыз ету. Мұндай теңсіздік кәсіпорын дамуының барлық сатыларындағы төлем қабілеттілігі мен қаржы тұрақтылығының жоғары деңгейімен көрсетіледі және де капитал мен активтерінің оптималды құрылымының қалыптасуымен,әртүрлі қаржы көздері есебінде қалыптасқан қаржылық ресурстар көлемінің тиімді пропорциясымен,инвестициялық қажеттіліктерді қаржыландырудың жеткілікті деңгейімен қамтамасыз етіледі.Аталғандар есебінде қаржы менеджментінің тапсырмалар жүйесін келесідей жалпы оптимизациялау тапсырмалары түрінде әлдеқайда сыйымды қалыптастыруға болады:яғни кәсіпорын дамуының әр сатысында жетістікке жету, басқару шешімдерін қабылдау үдерісінде тәуекел және пайда деңгейлерінің қатынасын оптимизациялау мен кәсіпорынның жеткілікті қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету арқылы оның нарықтық құнын молайтуға болады.Қаржы менеджментін басқарудың объектілері мен субъектілері. Қаржы менеджменттің басқару жүйесі басқа басқару жүйелері сияқты басқарудың анықталған объектісінің болуын қарастырады. Басқарудың мұндай объектісіне кәсіпорынның қаржысы және оның қаржылық әрекеттері кіреді. Қаржылық менеджментті жүзеге асыру ерекшелігінің бағытынан кәсіпорында жеке белгілері бойынша жіктеу қажеттілігі туады.
        
        1.Қаражылық  менеджментінің  мақсаттары  мен  міндеттері. Қаржы  менедж/нің
негізгі ... ... ж/е ... ... к/о-ң ... әл-ауқатын максималдауды қам/з ету. К/о-ң нарық/қ құны
әрқашанда пайда ... ... ... ... өсе ... ... ... ағымдағы тұтыну мақсатына
жұмсалып,нәтижесінде к/о өзінің ... ... ... қарж/қ
ресурс/ң негізінен қалыптасу көзінен айырылып қалса,ал ... ... ... қабілетін жоғалтады,бұл оның нарық/қ құны/ң н/е
нарықтағы акция құны/ң ... ... ... қоса ... ... деңгейінде ж/е алдағы кезеңдегі банкроттылық қаупі
жағдайында к/о жоғары пайдаға жете ... бұл да ... ... ... ... ... нарық шарттарында
пайданы молайту ... ... ... ... ... бірі б/п ... ... менеджменті өзінің негізгі
мақсатын тарату үдерісінде келесідей ... ... ... ... дамуына қатысты міндеттерге сәйкес
қаржылық ресурстар көлемінің жеткілікті қалыптасуын қамтамасыз ету.
Бұл ... ... ... кезеңдегі қаржы ресурстарындағы жалпы
қажеттіліктерін ... ... ... ... ... ... құралу көздер есебінен барынша көбейту,меншікті ... ... ішкі ... ... ... ... ... қаржы құралдарын тартуды басқару, қаржы капиталының
құралу көздері ... ... ... ... жүзеге
асырады.2)Кәсіпорын қызметінің негізгі бағытындағы қаржы ресурсының
қалыптасқан көлемін тиімді пайдалануды қамтамасыз ету. ... ... ... бөлшектеуді оптимизациялау – бұл
кәсіпорын өндірістік және әлеуметтік даму ... ... ... түрде тағайындалуын,кәсіпорынның мүлік иелеріне
инвестицияланған капиталға қажетті ... ... ... ... басқаларды қалыптастырады. Қаржы ресурстарының қалыптасқан
көлемін тиімді пайдалану процесі ... ... ... ... мен ... қаражаттар қайтарылымының мүмкін
болатын деңгейін ескеру қажет.3)Ақша ... ... ... ... ақша ... ... шеңбері процесіндегі
ақша ағынын тиісті басқару арқылы,әр жеке кезеңдердегі ақша
қаражаттарының ... мен ... ... ... ... ... ... активтерінің қажетті өтімділігін қолдау арқылы
жүзеге асырылады. Сонымен қатар,бос ақша қаражаттар ... ... үшін ең аз ... ... қажет.4)Қаржылық
тәуекелдің қарастырылып отырған деңгейінде кәсіпорын табысының
максималдығын қамтамасыз ету. Бұл ... ... ... ... ... ... мен ... оптимизациялау арқылы
жүзеге асырылады. Осыған байланысты ... ... ... жету үшін ... ... ... өз
иелігіндегі,салықтық,амортизациялық және дивиденттік тиімді саясат
жүргізуді талап ететін таза ... ... ... отырған деңгейінде қаржылық тәуекелділік деңгейін
минималдауды қамтамасыз ету. Бұл ... жеке ... ... ... толықтай тән қаржы тәуекелділігін тиімді
басқару жолымен ... ... Бұл ... үдерісі қаржылық
тәуекелдің жеке түрлерін,олардың профилактикасы мен минималдылығы,ішкі
және сыртқы сақтандырудың ... ... ... даму ... ... ... ... ету. Мұндай теңсіздік кәсіпорын дамуының
барлық сатыларындағы төлем қабілеттілігі мен ... ... ... ... және де ... мен ... құрылымының қалыптасуымен,әртүрлі қаржы ... ... ... ... ... тиімді
пропорциясымен,инвестициялық қажеттіліктерді қаржыландырудың жеткілікті
деңгейімен қамтамасыз етіледі.Аталғандар ... ... ... ... келесідей жалпы оптимизациялау тапсырмалары
түрінде әлдеқайда сыйымды қалыптастыруға болады:яғни ... әр ... ... ... ... ... ... тәуекел және пайда деңгейлерінің ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету
арқылы оның нарықтық ... ... ... ... объектілері мен субъектілері. Қаржы менеджменттің ... ... ... ... ... басқарудың анықталған
объектісінің болуын қарастырады. Басқарудың мұндай объектісіне
кәсіпорынның қаржысы және оның ... ... ... ... ... асыру ерекшелігінің бағытынан кәсіпорында ... ... ... ... туады. Оның белгілері:1)Меншік
формасы бойынша, кәсіпорын мемлекеттік меншік ... ... ... жатады:жарғылық капиталының құрамына ... ... ... мен ... ... ... жаңадан қалыптастыруда мемлекеттік қолдауға иек арту.
Кәсіпорын мемлекеттік емес ... ... ... ... ... ... ... әрекеттерге негізделген, бірақ оларды
мемлекеттік қаржылық қолдау іс ... ... ... ... бойынша. Жеке кәсіпорын. Бұл шетел
тәжірибесінде ... ... ... ... ... ... ... жоқ. Қаржылық қызмет көлемі бойынша минималды және
ол негізінен операциялық ... ... ... ... Серіктестік кәсіпорын. Бұл жауапкершілігі шектеулі қоғам
формасы ретінде елімізде ... ... Жеке ... ... ... ... ... формасымен және
қаржылық басқарудың өзенділігімен ерекшеленеді. Корпоративтік
кәсіпорын. Акционерлік қоғамның ашық және ... ... ... (кейде шетел капиталының қатысуымен). Ерекшелігі ,сыртқы
көздерден қаржы ресурстарын қалыптастыруда кең ... ... ... ... бойынша. Саланың әсер ететін
классификаторына сәйкес бөлінеді. Қаржылық әрекет ... ... ... ... ... ... болып бөлінеді. Жіктеменің сандық критерийлері әр
түрлі факторлар ... ... тез ... ... және ... екіншісіне беріліп отырады.5)Нарықтағы монополиялық жағдайы
бойынша:а) Табиғи ... ... ... ... тарату
үлесі бойынша монополистер;в)Бәсекелесуші кәсіпорын.Қаржылық
менеджменттің негізгі ... ... баға ... ... негізіндегі шығындар есебінен меншікті ... ... ... ... ... өмірлік
цикл стадиясы бойынша (туылуы,балалық шағы,жастық ... ...... ... әр ... және қарыз капиталын ... ... ... ... ... құрылады.
2. Қаржы менеджментінің стратегиясы және тактикасы. Стратегиялық жоспарлау
к/о ... ... ... ... ... кешенді ғылыми негіз беру
мақсатын қояды және жоспарлық кезеңге кәсіпорын дамуының көрсеткіштерін
есептеп шығаруды белг-і. Жоспарды ... ... нег. ... алынып
отырады: 1. к/о дамуына сәйкес әсерін тигізетін факторларды анықтайтын
перспективалық бағыттарды талдау. мақсаты – ... ... ... қаншалықты бәсекеге қабілетті екенін анықтау. 2. к/о-ң ... б-ша ... ... мен ... және ... ету жағынан қызмет-ің нақты түрлері б-ша артықшылық-ы анықтау
нег. стратегияны таңдау. 3. қызмет түрлерін диверсификациялау бағыттарын
талдау, олардың неғұрлым ... ... ... ж-е ... ... таңдау кезінде мынаны ескерген жөн: дәстүрлі салаларда, сон. қатар
бизнестің жаңа түрлері, жаңа стратегиялары ... ... ... ... ... С. ... ... стратегиясымен анықталады. Ол қызметтер
шеңбері мен жаңа бағыттарды таңдау туралы ... ... Сон. ... ... нег. жобалар қамтылып, олардың артықшылықтары анықталуы мүмкін. С.
жоспар басқарудың жоғ. буыны деңгейінде құрастырылады. Әдетте стр. жоспар
сандық көрсетк-ді ... оны ... ... ... қарж. мен. д/а, ол келесідей екі сұрақты
қараст-ы: баға шешімінің қағидалары; ағымдағы активтер мен пассивтерді
кешенді басқару. 1. Баға ... біз ... ... ... ең ... бағаны қою үшін, бағаға сұранысты қараст-з.
Содан, қосылған құнды пайда табу мақсатында ... Бұл ... ... ... ... ... сондай-ақ қарж. шешім қабылдау б/к. Яғни,
менеджерлер, баға белгілегенде ... ... ... ... ... және ... ... қарай, баға қояды, ол жеңілдік рет, не
қос.құнды төменірек ... ол – ... ... ... – пайда.
2. к/о-ың активтері мен пассивтерін басқару. Мұнда алдымен ... мен. ... және ... Ал мен. капиталдың өзі айналым және
нег.активтерден тұрады. нег. активтерге: ... ... ... жер. ... ... баяу ... оларға шикізат қоры,
өндіріс материалдары, дайын өнім қоры; тез өткізілетін, оларға ... ... ... және ... жоғ. активтер, оларға ақша қараж-ы,
қысқа мерз. бағ.қағаз. ... тек мен. ... ... ... капиталы
бар, онда к/о пассивтері орн-н. Ал пассивтер: мен. және тарт., ал уақыт б-
ша тұрақты және ағымдағы. ... к/о-ң мен. ... оған ... ... ал ... ... мерз. несие-мен қарыздар. ағымдағы активтер мен
пассивтерді кешенді басқару үш мәселені қарастырады: 1. к/о-ың ... ... ... мәнге аудару 2. к/о-ың айналым қаражат-ң
жылдамдығын төмендеті, уақытты үнемдеу. 3. ... акт. мен ... ... ... ... менеджментінің негізгі базалық көрсеткіштері. Әлемдік және
отандық ... ... ... 4 ... ... 1)
қосылған құн (ҚҚ) – тауарлар мен қызметтердің нақты өндіріс
процесінде ... ... ... ... ... және өнім өндірісі
үшін пайдаланылған ресурстар құнын ... ... ... ... ... ... 2) инвестицияны пайдаланудың брутто
нәтижесі (ИПБН). Қосылған құннан ... ... және ... ... ... ... ... сақтандыру, зейнетақымен
қамтамасыз ету және т.б.),сонымен ... ... ... ... ... ... ... шегеріп тастасақ, ИПБН
табамыз. ИПБН – қаржылық менеджментте кәсіпорынның қаржы шаруашылық
қызметінің аралық нәтижесінің бірі ... ... ИПБН – ... ... жабу үшін қажетті қаражаттың 1-ші көрсеткіші болып
саналады. ИПБН көрсеткіші арқылы к/о-ң ... ... ... ... 3) ... пайдаланудың нетто нәтижесі немесе
несие үшін процентті ... және ... ... ... ... ... негізгі құралдарды қалпына
келтіру шығындарын шегеріп тастасақ, бұл ИПНН көрсеткіші болады. 4)
активтердің ... ... ... к/о-ң ... капиталының
экон-қ рентабельділігі (ЭР). (меншік және несиеге алған қаражаттың
сомасы)Өндірістік ... ... ... мен түсімдер*100Алымына – ИПНН көрсеткішін, ал
бөліміне – активтің көлемін қойып ... пен ... тең, ал ... ... ... алған қаражаттан
тұрса:ЭР=ИПНН/актив*100=ИПНН/пассив*100=ИПНН/меншікті және несиеге алған
қарражаты*100=ИПНН/к/о-ң жиынтық капиталы*100 ЭР – к/о-ң ... ... ... ... к/о-ң ... ... рентабельділігінің
деңгейі – қазіргі және болашақ жетістіктің куәсі. ЭР-нің формуласын
айналым/айналым* =1-ге көбейтіп,түрлендірейік. ... ... ... тек жаңа маңызды элементтер пайда б/ды: коммерциялық
маржа(КМ) және трансформация коэфф-ті. (ТК)
ЭР=ИПНН/актив*айналым/айналым*100=ИПНН/айналым*100*айналым/актив=КМ*100*ТККМ
– әр 100 тг ... ... ... – период бойынша
активтің әр тг-сі қанша айналысқа ... ... ... ... ... ... ... таза
рентабельділігі=айналымның таза рентабельділігі*активтің таза айналымы
шығады.Бұл формула арқылы активтің таза рентабелділігіне ... әсер ... ... = таза
табыс/акц.капитал=таза табыс/айналым*айналым/актив*актив/акц.капитал*100
4. Қаржы менеджментінің негізгі концепциялары. 1) таза капитал нарығы
концепциясы: а) шығындардың болмауы;б)салықтың ... в) ... ... алушының көп болуы; г) жеке сатушының ұнды қағазға бағасына
әсер ете ... д) ... және ... ... ... ... ... ақша қаражаттарының уақыттан тәуелді
концепциясы: бүгінгі ж/е болашақтағы күтілген ақша бірдей ... ... ... анықтайды: а)инфляция,б)тәуекелділік,в)күтілген
соманың қайтымының болмауы.Дисконтталған ақшаны 4 деңгейден тұрады:
болжанған ақша ... ... ... ... ... ... ... есептеу барысында ескерту, г)ақша
ағынының келтірілген құнын анықтау.4) альтернативтік шығындар
концепциясы: кез келген ... ... көп ... ... ... ... ... етеді. Альтернативтік шығындар – ол басқа вариантты
таңдау барысында жоғалтқан мүмкіндікті ... ... ... ... кез ... фирманың н/е компанияның іс-әрекеті
қаржы көздері болған ... ғана ... ... Осы ... ... ең оңай ... түрі несие түріндегі қарыз. Бұндай қаржы көздері 2-
ге бөлінеді: 1) бөлінбеген пайда , қарапайым акциялар; 2) ұзақ ж/е ... ... ж/е ... н/е несие түріндегі қарыз.6) тиімді капитал
нарығы концепциясы:тиімді нарық шарттары: а) мәміле шарт жасау барысында
салықтың ж/е басқа факторлардың болмауы; б) жеке ... ... ... ... ... әсер ... в) барлық нарықта объективті рационалды
жұмыс жасайды; г) нарық субъектілері пайданы максималдауға тырысады.7)
ассиметриалы ақпарат концепциясы;8) агенттік ... ... ж/е ... ... ... келу ... Актив портфелін басқару. К/о өзінің кәсіпкерлік қызметінде қосымша пайда
табу мақсатында өзінің бағалы қағаз-н шығаруына н-се б.қ. с/а ... ... б.қ. ... ... Егер де ол ... түрлі б.қ. құралған
болса, оны дұрыс басқару шаралары жүргізілуі керек.
Б.қ.пқ басқару: 1. портфель құрамын ... 2. ... ... ... ... ... 4. өтімділігін сақтау 5. табыс алу. Б.қ. п. құру алдында
белігілі мақсат қояды: 1. ... ... алу 2. ... ... – жас, ... б.қ. , ... перспект-қ облигац-р б-ша үлкен төлемдер. 3.
салынған қаражат-ң тәуекелін төмендету – б.қ. ... ... екі жолы бар: ... және ... 1. ... ойынша бұл уақытша, динамикалық үрдіс, сонд. тез арада ең
қымбат, сенімді б.қ. с/а. 2. пассивті басқару б.қ.портф-ің ұзақ мерз.
құрылады, онда нақты ... және ... ... ... ... басқарудың операциялары: 1. б.қ. инвестициялау үшін алдын ала арнайы
шоттарда жинақтау 2. б.қ. шығару, құжаттарды дайындау, шығару шарттарын
айқындасу, жарнама, инвесторларды ... 3. БҚН ... ж»не бқп ... 4. б.қ. сақтандыру 5. б.қ. б-ша міндеттемелерді өтеу: процент
және дивиденд төлеу. 6. б.қ. ... ... ... 7. ... сақтану мақсатында түрлі резервтер құру 8. акционерлер
жиналысын өткізу.
Б.қ. портфелін ... мына ... ... ж/а: 1. ... нег. ... ... даму ... 2. нег. қарж. бақылау 3. экстраполяция нег.
басқару (алдыңғы кезеңдегі тенденцияның ... 4. жаңа ... ... 5. тез қабылданған шешім нег. басқару (форс-мажорлық
жағдайда).
6 Корпорация тәуекелін басқару. Тәуекел – жоспарланған табыс пайданың
болмауы н/е оларды ... ... ... Тәуекелдің жіктелуі:1)
Шаруашылық іс-әрекет – кәсіпкерлік (өндірістік, коммерциялық, қаржылық) ж/е
тұтынушылық; 2) шығу тегі – жай, спекулятивтік; 3)қаржылық делдал арқылы –
инвестициялық,сақтандыру,банктік. Өндірістік ...... ... ... ... ... Коммер-қ тәуекел – тауарды
өткізумен байланысты:өткізу V-ң төмендеуі, сатып алу ... ... ... ... ... тәуекел – қаржы институттарымен
қатынаста пайда б/ды: инфляциялық фактор, банктік ставканың өсуі, бағалы
қағаздың төмендеуі. Таза ж/е ... ... Таза ...... ... ... ... – табыс н/е шығынға ұшырау.
Қаржылық тәуекел – мүліктік тәуекел, меншік мүлкінің бір бөлігін
жоғалту(ақшалай түрде). Міндеттілік тәуекел – егер осы к/о н/е ... ... ж/е жеке ... ... төнгенде қаржылық шығынға ұшырау.
Қаржылық тәуекелдің жіктелуі: 1.несие тәуекелі-к/о-ң қарызды тлей алмау
мүмкіндігі; 2.проценттік ... ... ... б/ты; ... ... өзгерісі; 4.кеткен мүмкіндік тәуекел-жанама
шығынға ұшырау н/е пайданы толығымен ала алмау, бұл ... ... б/ты; ... тәуекел-ағымдағы айналымға шығарған қаржыдан
табыс н/е шығын туындайды; 6.салық тәуекелі-салықтық несие ала алмау,салық
заңнамаларының өзгеруі. Тәуекелді басқарудың 4 ... ... бар ... бас ... б) шығындарды қысқарту ж/е бақылау-
жоспарланған н/е жағдайлар,яғни жаман нәтижелерді жою; в)сақтандыру мәні-
инвестор тәуекелді нөлге жеткізуде табыстың бір ... ... ... жұту ... ... ж/е оны ... бас ... осылай тәуекелге бару үшін келесі принциптерге сай болу керек: ... ... ... ... ... ... бермеу; б) аз үшін көппен
тәуекелдемеу; в) тәуекел нәтижесін көре алу. Тәуекелді басқару ... ... қою; 2) ... табу; 3) тәуекелді бағалау; 4) басқару әдісін
таңдау; 5) талданған әдісті қолдану; 6) нәтижені бағалау.
7. ... ... ... әдістері. оның төрт әдісі бар: 1. жоба
қатысушылары арасында тәуекелді бөлу 2. өзін-өзі сақтандыру – ... ... ... ... ... беру 3. ... – сақ. ... отыру. 4. резерв құру – қос. шығындарды жабу үшін. Бұдан басқа
тәуекелдік жекелеген түрлерін төмендету: 1. несие т. – ... ... ... ... оның табысы кемиді, ал оны тарт. қаражат арқылы
толтыруға болады. Яғни бұл банк ... ал осы т. ... ... ... ... қабілеттілігін тексеріп отыру, алатын несие көлемін қысқарту,
несиені сақ-у, тұрақты несие келісіміне өтыру. 2. проценттік т. – своп,
фьючерс, опцион. 3. ... т. – ... ... ... ... ... ... алу. 4. валюталық т. – түрлі валютада ... алу, ... ... ... валюта айналымын жылдамдату, бірнеші валюта түрімен
ж/і (диверсификация), вал. ... ... ... ... 5. инвест.
т. – нақты инв. – матер. активтерге салым және қарж. инв. Инв. т. ... ... (ел ... ... ... ... байл-ы, баға
өсуімен, өндіріс құлдырауымен байл-ы) және жүйелік емес.Ж.-ке кіреді:
проценттік ставка өзгеруі, нарықтық бағаның құлаы және инфляция тәуекелі.
Ж.е кіреді: өтімділік т., к/о-ң ... және ... ... ... ... ... ... классиф-сы: 1) айналым
шығындар – өндіріс көлеміне пропорционалды өзгереді,бұл шикізат,
материалдар алуға кететін шығындар, электроэнергияны тұтыну,транспорттық
шығындар, т.б.шығындар; 2) ... ...... ... ... ... ... б/ша %, аренда төлемі, басқару
қызметтердің жалақысы, әкімшілік шығындар т.б. 3) аралас шығындар – тұрақты
ж/е айналым ... ... ... пошталық,телеграфтық
шығындар,оборудованияны жөндеу т.б.
9.Операциондық (өндірістік) тұтқаны анықтау.Өзара байланысты есеп-ді шешу-ң
ең тиімді, ал ... ... ... операциялық ж/е стратегиялық жоспарлау
мақсаты бар қаржылық талдауда операциялық талдау қолданылады. ... ... ... ... ... деп ... ... анализі к/о-ң
қаржыгерлері алдындағы ақша айналымының барлық кезеңдеріндегі пайда б/н
сұрақтарға ... ... ... ... ... ... ... тетік, рентабельділік табал-ғы ж/е к/о-ң қаржылық беріктілігі
табылады. Операциялық ...... ... ... бөлімі. Операциялық
талдаудың нәтижесі – к/о-ң коммер-қ құпиясы б/п таб/ды. Операциялық тетік –
түсімдердің әрбір өзгерісі кірістердің ... ... ... ... әсері=К(баға-айн/м шығ.)(К*баға-айн/м шығ.-тұр.шығ.)/ (к/к)=К(баға-
айн/м шығ.)/ К(баға-айн/м шығ)-тұр.шығ. ... ... а.ш/К ... ... ... ... ... сат/н түскен Т-а.ш.сом-
Т.ш.=жалпы шығ/р/пайда
10. Тартылған заемдық қаражаттарды басқару.
11.Қаржылық тетік әсері. қаржылық тетік әсері – несиені пайдалау арқылы
оның төлемділігіне қарамастан, меншік ... ... ... ... ... ... ... 20% экон-қ рентабельд-гі бар 2 к/о
алайық. Осы 2 к/о-н арасында бір ғана ... бар: ... ... ... ж/е ... ... ал басқасы (В) қаражаттарды қарызға
алады. А к/о-да: актив-1000мың тг; пассив-1000мың тг меншікті қаражаты. ... ... тг; ... тг ... ... мың ... алынған қаражат. Екеуінде де инвести/ны пайдал/ң нетто-нәтижесі
200мың тг, егер де к/о салықты төлемесе А ... ... ... ... ... тг ... ... рентабельділігі 200мың /
1000*100=20%. В к/о-ны 200мыңнан несиенің %, қосымша шығ/р(сақ/ру)
төлемдерін төлейді. Онда 75мың ... ... ... 125мың тг/500мың тг*100=25%. Таза рентабельд/к=
пайда/мен.капитал*100.
12. Капитал құрылымының негізгі теориялары. Менедж/р ... ... ... ... қандай жол/н өз капиталын қалыптастыру керек.1958
жылы Ф. Модельяни ж/е М. Миллер сол ... ... ... ... ... әр фирма құны оның болашақтағы табысы б/ша анықталады,
яғни оның ... ... ... ... ... олар ... фирма құнына ешқандай әсер етпейді. Дәлелдеменің мәні келесіде:
егер фирманың қызметін қаржыландыру қарыздың капитал арқасында пайдалы
б/са, онда капитал құрылымы аралас компанияның ... ... ... бір бөлігін сатуды дұрыс көреді. Қарыздық капиталының ... ... ... ж/е ... ... ... б/н ... бағалы
қағаз/н операция жасау бұл фирманың құны бірдей б/на әкеледі,яғни Модельян-
Миллер айтуынша фирма акцияның құны оның қарыздық капиталымен ... ... ... ... 1963ж. М-М-ң 2 ... шықты.
Мұнда олар өзінің 1 жұмысына корп-ға сал-н салық ұғымын ... ... ... ... ... ... ... капиталының үлесі
неғұрлым жоғары болса, акция құны соғұрлым жоғары.
13. Капитал құны мен оптималді құрылымды анықтау. Капитал құнының
анықтамалары өте көп. Капитал құнының ... ... – орта ... ... ... үшін, өзінің капитал құруға арналған ақша құралдарын
қолд/ды. Мынау, орта салмақты мөлшерді несиелеп ж/е өзіне меншікті
акционерлік капитал ара қатынасын анықтайды. Капитал құны ... ... ... ... құны =міндетті %үлесі*міндет құн*акц/к
кап.үлесі*акц/к кап.құны. Есеп – ... ... мына ... менеджер
бәрін бух/к теңдікке бұралайды қажетті қарыз үлесін 8 үлесін табуға б/ды.
Бұлар капитал түріне лайықты үлестер ... ... ... ж/е ... ... цифрлер қолд/ды. Мақсаттың қажетті капитал құнының теңдік пассив %
құрылымын қаржыландыру н/е ... ... ... ... ... тиіс деп ... Дивиденттік саясатты басқару.Дивиденттік саясат – кпиталды басқару
құрылымы сияқты капитал нарығы компанияның жағдайына тікелей ... оның ... ... ... Дивидент бұл – акционерлердің
қаржылық табысын көрсетеді. Коммер/қ ұйымдағы акционерлердің акцияға салған
акциялары жетістікке жеткенін көрсетеді. Есептік кезеңнің табысын
орналастыру жеңілдетілген түрде келесідей ... б/ды: ... ... ... ... төленеді, қалған бөлігі компанияның активтеріне
реинвестицияланылады. Реинвестицияланған табыстың бөлігі компанияның
қаржыландыру ... ішкі көзі б/п ... ... дивиденттік саясат
қаржыландырудың сыртқы көздеріндегі компанияның көмегіне маңызды әсер
етеді. Табысты реинвестициялау – өз ... ... ... ... қаржыландыру б.т. табысты реин-ң жаңа акцияны шығарған кезде
қосымша ... ... ... ... ... ... ... 2 маңызды сұрақты қарастырады: 1) дивиденттердің көлемі
акционерлердің байлығының жиынтығының өзгеруіне әсер ете ме? 2) егер ... оның ... ... ... болу ... ... б/ша
дивиденттік саясат компанияның капиталды басқару құрылымы сияқты оның
иелерінің ... ... ... әсер ... Бұл ... ... ... ең негізгі акция бағалау моделін еске түсірейік.Vt=P1/r-g
мұнда, Vt – акцияның теориялық құны; P1-алдағы кезеңдегі дивидент болжамы;r
– мүмкін ... ... g - ... өсу ... бұл ... өте ... көрсетілген. Оны басқаша
түсіндіруге б/ды: 1) классикалық түрде ... өтеу ... ... ... ... бос ... қаражаттарды көздейді. 2) дивиденттерді
өтеу табысы қайта қаржыландыру мүмкіндігін төмендетеді. Бұл ұзақ мерзімді
перспектива б/ша компанияның табысына теріс әсерін тигізуге мүмкін , ... ... ... ... осы ... б/ша ... нәтиже шығады жоғары дивидент қолайлы
емес. Қаржылық теорияға сәйкес ... ... ... 3 ... - ... иррелеванттық теориясы; - дивидент саясатының іске
асыру теориясы; - салық дифференциясының теориясы. Дивиденттің
иррелеванттық теориясы Ф. Модельяни ж/е М. Миллермен ... ... ... ... ... жиынтығының өзгеруінің әсер
етпейтіндігін дәлелдеген. Сонымен қатар, дивиденттің көлемі инвестициялық
саясаттың дұрыстығына байланысты б/ды. Басқаша айтқанда ... ... ... ... ... дивидент саясатының болуы мүмкін емес.
15. Капитал салымы бюджетінің қалыптасуы. Капитал салымының тиімді
талдаудың 4 ... бар: 1) ... б/ша ... орт.нормасы. – бұл әдіс
орт.жылдық табыс пен жобадағы инвес/ң орт.шамасы арасындағы ара қатынас
есебіне негізделген. Бұл әдіс ... ... ... ... ... ... Бұл ... ерекшелігі: а) қарапайымдылық; б) ақпарат
жеткіліксіздігі; кемшілігі: табысты бух/н ... б/ша ... ... әдіс – ... жобаның қайтымдылық кезеңі инвестиция
шығындарды өтеу үшін қажет жыл саны. Егер, қайтымдылық кезеңі мүмкін
болатын мах.деңгейден аз б/са,жоба ... ... ... ... инвес/қ
ұсыныс үшін ақпаратты күтілетін ақша ағымдарымен қам.етіп отыру керек.
P=min n; ∑Pк >,Ic. 3) пайданың ішкі норма ...... ақша ... ағ/қ ... ... дисконттау коэфф/ті. Бұл әдіс ақша қаражаттау
уақыт б/ша құндық өзгерісін есепке алады. Жобаның әрбір кезеңде жүзеге
асырғандығы уақыт б/ша ақша ... болу ... ... ... жоба б/ша ... ішкі нормасы дисконттау ставкасы б/п таб/ды.
Осыған сәйкес ... ақша ... ... құны күтілген ақша түсім/ң ағымдық
құнына теңеледі. 4) таза ... құн ... – ақша ... ... құны ... ақша ... құны.
16. Ақша ағымының айналымын басқару. К/о ... ... бір ... б/к. Оның ... – қаржыны басқарудың тиімді жүйесін құру, ал ... және ... ... ... К/о ақша ... ... ... бай-ы уақыт б-ша бөлінген ақша қараж-ң түсімі ... б/к. ... ... жоспарлау, есеп, талдау. Ақша ағыны к/о
ақша қараж-мен байл-ы, ол ... ... ... ... ... Ақша ... ... 1. Ақша қаражат-ң қозғ-н ... ... ... 3. ақша ... ... ... Ақша ағынын талдау мақсаты –
ақша қаражат-ң қалыптасу деңгейін анықтау, оынң тиімді ... ... ... көлем мен уақыт б-ша ... оң және ... ақша ... Ақша ағыны үш қызмет түрі б-ша бөлінеді: ... ... ... бюджетін құру мақсаты – ақша қаржат-ң қажетті көлемі, және
оның жетіспеушілігін алдын ала білу. Бұл түрлі ... ... ... ... Ақша қаражат. бюджеті – белгілі бір ... ақша ... ... пен ... сметасы.
К/о ақша ағынын басқару ақша қаражат-ың келуі мен кетуін белгілейді. Бұл
жағымсыз ... ... және ... ... алу ... қолдануға
мүмкіндік береді. Ол үшін келесідей шарттарда ұстану керек: 1. ақша ... әр ... мен ... талдау 2. тусімді ынталандыру механизмін құру. ... ... ... ... 4. түсім мен шығындардың уақыттық
және көлемдік қатынасын бақылап отыру.
17. Фирманың инвестициялық қызметін басқару.Қаржылық менеджмент
сұрақтарының ... б/п ... ... ... ... қатысты шешу барысында өндіріске тартылған инвес/я көлемінің
болашақта қаншалықты пайда әкелетіндігі анықтау. Бұл сұрақтарының шешімі
тартылған инвес/я көлемінен уақыт аралығында ... ... ... ... алып ... ... барысында салыстырмалы көрсеткіштермен
жұмыс істейміз. Бұл жерде туындайтын қиындық көрсеткіштерді бір ... ... ... қарқынына б/ты;2)өндіріске тартылған
инвес/я көлеміне б/ты;3)осы инвес/дан түскен пайдаға б/ты (инвес/қ
игерілген көлеміне б/ты;4)болжау дәлдігіне ... ... ... ... б/ты ж/е ... салымы б/ша бюджетті
қалыптастыруға б/ты қиыншылықтар п.б/ды. Олар: а)өндірілген өнімге деген
сұранысты болжау. Өйткені, жоба жұмыс істеу барысында сол өндірілген өнімге
сұраныс көп б/са ... ... ... ... б/ша ақша ... бағалау; в)қаржы көздерін анықтай білу;г)капитал құнын
анықтау,дисконт коэфф/ті арқылы. Нарықтағы өнімдердің дер кезінде сатылуы
үлкен рөл атқарады. Аз өндіріп ... ... ... ... ... ... жатып қалады. Соның, салдарынан ресурстарды
тиімсіз пайдаланған боламыз. ... ... б/ша ... ... пайдаланылатын инвес/қ жобалардың өзінің логикасы бар:1)инвес/қ
жобалар дегенде ақша ағынын ескеруіміз керек,ал ақша ағыны – ол ақша
ағынының түсімі мен шығынынан тұратындығын ... ... 2)көп ... бір ... ... ... н/е ... пайдалану
арқ.жүргізіледі. Талдауды ай сайын квартал сайын жарты жылда жүргізседе
б/ды. Инвес/қ жобаларды ... ... 2 ... ... ... ... негізінде уақыт факторы ескеріледі ма,әлде ескерілмейді
ма:соған б/ты б/ды. А)дисконттық бағалау негізінде б/ды;б)есептеу
арқ.бағалау. I) а)NPV-таза келтірген құн; ... ... ... өтеу нормасы; MTRR-өзін-өзі өтеу нормасының жаңа түрі; DPP-
инвес/қ өтелу ... ... ... ARR-инвес/ң тиімділік коэф.
18. Бюджетті құру мақсаты мен бюджеттеу ... ... ... ... ... ... ... түсінік.Сандық
бағалау жағынан қарастырғанда к/о-ң ағымдағы қызметін жоспарлаудың негізі
б/п өзара б/ты операциондық ж/е ... ... ... ... ... ... жатады.Мындай бюджеттерді қысқа ж/е ұзақ
мерзімді құру бюджеттеу д.а.Негізгі бюджет – алға қойған мақсаттарға ... ... ... ж/е ... ... ... көрінісі.Осы негізгі бюджеттің міндеттері: 1)Пайда мен
залалдар туралы есептің болжамы жөніндегі құжат; 2)Ақшалай қаражат/ң
қозғалысы туралы есеп/ң болжамы жөніндегі құжат; ... ... б/ша ... ... ... ... келесілерді қамтиды:
1)Сату көлемі б/ша бюджет; 2)Өндіріс бюджеті; 3)Өндірістік қорлар бюджеті;
4)Материал/ға кеткен тура шығын/ң бюджеті;5)Қосымша ... ... ... ... тура ... ... 7)Комм/қ шығ/р
бюджеті. Қаржылық бюджетке келесілер кіреді: 1)Инвест/қ бюджет; 2)Кассалық
бюджет; 3)Баланс/қ есеп. Бюджеттердің тиімділігі мен ... ... ... ... мен ... ... қолданылады.Бюджеттеу ұйым/ң
шектелген ресурстарын құру,бөлу ж/е пайдалану б/ша нұсқаларда қамтитын
құжат б/п ... ... ... ... етуі мен ... жағдайын бақылауға қаржылық нәтижені болжауға мүмкін б/н
тәуекелдерді басқарып ... ... ... ... ... қол ... мақсаттарын қоюға ж/е әр түрлі
көрсеткіштерге бөлімшелер мен жобаларға б/ты кірістер мен ... ... мүм. ... мерз. қаржылық жоспарлаудың ерекшеліктері. Ұзақ ... ... ... ұзақ ... ... екі рет ... Ең ... жоспарлар жоспарға олардың құрылуы заты рет. ... ... ... ... б-ша ... ... мерз. мен олардың
аяқталу күндері ... ... ... ... ... ету ... бар ресурстардан ағымдық аралығы ... ... ... ... ... анықталмағандық дәрежесі жоғары болады, сонд. көрсеткіш-
ің саны мен олардың нақтылық дәрежесі күрт ... ... ... арасында ауытқулар болған жағдайда өзара байланыс пен ... ... ұзақ ... ... құру мен ... кезеңінде ж/а.
Жспарларды, сон. қатар әкімшілік пен ... ... ... мен бақылау
әдістерін толық біріктіреді. Қызметтік бөлімдер мен әкімшілік деңгейінде
құрылатын ұзақ ... ... к/о-ң ішкі ... ... ... ... ... шешеді: 1. әдетте к/о-ың жалпы жоспар-ң бір
бөлігін ғана орындайтын әрбір бөлімше үшін ... ... ... ... мен ... анықтау. 2. цехтар арасында ішкі
жоспар-ң сәйкес келмеу себептерін анықтау және ... жою. 3. ... ... цехтік жоспарларды сипаттау кезінде к/о-ның ... және орт ... ... ... ... ... 4. цехтар,
қызметтер және жұмыс түрлері арасында материалдық еңбектік, ... бөлу және ... ... жағдайда оларды қайта бөлу.
Ұзақ мерз жоспарлауда ұйымдық-иерархиялық схемасы: ...... ... ... ... ... ... - өнімнің
іріленген номенклатурасы, қарж-у көлемдері, кірістер; жоспарға жауапты
атқарушылар – ... ... ... ... цехтар. Ұзақ мерз.
жоспарлаудың көрсетк-ің ... ... өнім ... - ... ... ... ... нақтылауға тиісті шамамен алынған
соммасы - өнім ... б-ша ... ... ... орындаудың шамамен
алғандағы мерз. – орынауддың күнтізбелік мерз.; қос. ... ... ... орындаушылар – жұмыс түрлері б-ша жауапты орынд. мен қос.
орынд.; ... ... ... ... ... өтеуі – кірістердің
шығыстарын асып түсуі.
20. Айналым активтері мен ... ... ... нег. ... ... акт. мен ... ... міндет-ді басқарудың басты мақсаты –
к/о-ға ең тиімді қараж-ы тарту мен қолдану ... ... ... ... ету б/к. Ол келесі мәселелерді қараст-ы: ... ... кері ... ... ... қаражат-ың жылдамдығын тездету;
басқару саясатының кешенді түрін таңдау.
Айн. активтері мен қысқа мерз. міндет-і басқару мынаған сүйенеді: ... ... ... және таза ... ... ... айналым
қаражат-ң жылдамдығын арттыру жолдарын таңдау; ағым.қарж.мұқтаждықты
қанағаттандыру жолдарын ... ... ... ... қарж.
шешімдердің критерийлерін анықтау; айналым активт-ің нег. элементтерін
басқару. Басқарудың ... ... ... ... өсіруде
еш шектеудің болмауы; ақша қаражат-ң болуы; ... ... ... ... ... дебит. қарыз; айналым қаражат-ң айналу уақытының
ұзақтығы; эконом. ретабель-к онша үлкен емес.
Консервативтік саясат ерекшеліктері: ... ... ... ... ұстайды; айналым активт-ің төмен үлесі; айн.активт-ің қысқа уақытта
айналуы; эконом.рентабель-ң жоғ. деңгейі; техникалық ... ... ... ... ... ... Дебиторлық қарыз – заңды тұлға-ң, жеке
тұлға-ң к/о, компаниямен шаруашылыө ... ... ... ... ... айтамыз. Д.қ. басқару үшін келесідей ақпарат
көзі болу керек: 1. дебиторлардың төленбеген шоттары б-ша қарыз ... әр шот б-ша ... ... 3. күмәнді және шығында дебит. қарыз
көлемі. 4. контрагенттің несие тарихы.
Д.қ. басқару үшін ... ... ... ... ... ... ... ережелерін бекіту және д.қ. мәжбүрлеп алу. Несие саясаты жылға қаб-ды.
Несие саясаты ... ... ... 1. ... ... ... 2. несие
саяс. типі. 3. сатып алушылардың стандартты ... 4. д.қ. ... 5. ... іс ... 6. д.қ. басқару үшін қажетті құзаттар.
Несие саясатының үш турі бар: консервативтік, ұстамды, агрессивті.
Д.қ. бойынша тізім әр кезең ... ... және ... ... 1. ... 2. ішкі ... Ал алынатын ақпаратқа: субшот номірі,
клиент аты, шетел ... ... ... ... ... сомасы. Әр
клиентке уақыттық талдау мынадай түрде болады: 1. ағымдық ... 1ж. жоғ); ... ... б-ша ... ... оны үшке бөлу:
баст. сальдо, қозғалыс, ... ... ... д.қ. б-ша ... ... сомасы; несиеге сату шарты; мәжбүрлеп алуға жататын жалпы ... ... ... ... ... сатып алуы, бөлінуі,
банкротқа ұшырауы мен ликвидация. Бірігуі – бір компанияның екінші ... ... ... ... алуы. Басымды компания өзінің заңды жағын
сақтап қалады, тек оның активтері көбейеді. ...... ... ... ... ... жаңа бір компания құрылады. Бірігудің
артықшылықтары мен кемш-рі бар. 1. заңи ... оны ... оңай және ... ... ... 2. Екі ... акционерлерінің келісімі болу керек.
Бірігудің екінші түрі – бақылау пакет акциясын сатып алу. Бірігудің ...... ... ... ... алу – ... толығымен
сатып алу деген сөз. Бұл формальді түрде тіркелегн акционерлердің келісімін
қажет етеді. Практикада бірігудің үш типі бар: ...... ж/і ... ... ... олар бәсекелестер болады.
вертикальді - әр түрлі салада ж/і ... ... ...... екі ... бір-бірімен ешқандай байланысы жоқ, алайда
бақылау пакетін сатып алынады.
23. Трансұлттық корпорациялардың қаржылық менеджментінің ерекшеліктері. ... ... ... ... пен ... бақылайтын х/а масшатбы бар ірі
компанияларды айтамыз. ТҰК басты акционері тек бір ел ... ал ... ... рет. ... ... ... ... басқа
компаниялардан айыратын 6 фактор бар: 1. Әртүрлі ... – тұк ... ... ақша қараж-ы әртүрлі валютада көрсет-і. Сонд., валюта
бағам-ң ауытқуы қарж. талдауда ескерілу керек. 2. ... және ... ... - Әр ел ... ... ... ... ал олардың өзгешеліктері тұк бақылауына үлкен әсер тигізеді.
мыс., салық заңнам-ғы ерекшелік экономикалық ... ... ... етеді. Заңи жағынан да, азаматтық құқықтарды және елдегі ... ел ... ... ... сай ... 3. Тіл ерекшеліктері – мәмілеге
отыру үшін сол мемлекеттің тілінде сөйлеген дұрыс, алайда біздің халық ... ... ... ... ... ал Еуропа елдері бірнеше шет ел тілін
біледі. сонд. оларға ... ... сіну ... оңай ... 4. ...... региондар өзінің ерекше, тек өзіне тән мәдени салт-
дәстүрлері бар, ал бұл қоғамда бизнеске үлкен әсерін ... 5. ...... ... ... ... нарықтың болуы, мұнда
қатысушылардың өздерімен сауда ... ... ... ... ... ол ... үрдісіне қатысы кішкене болғанымен, бар. Көбісе, тұк-ң
бизнес ... ... ... ... ... себебі ол тікелей
сол елдің Үкіметімен барлық, толық ... ... Бұл өте ... және оны ... деп ... ... 6. Саяси тәуекел – Мемлекет өзінің
билігін қолдана отырып, корпорацияның қаржылық қозғалысын басқарып отырады,
яғни қаржының басқа елге ... кете ... Бұл ... ... б/т, ... оны келіссөздер арқылы төмендетуге ... ... ... мемлкеттерде жымқыру бар, бұлда саяси тәуекел түрі б/к.
Осы алты факторды дұрыс қадағалап, бақылап отырмаса, тұк ... ... ... түседі.
24. Қаржылық менеджменттегі қаржылық коэфф. жүйесі. ... ... ...... ... құынынң кредиторлық борыштың орта
жылдық құнына қатынасына тең және компанияға оның ... ... үшін ... ... қажеттімен көрсетеді. Мат.-өнд. қорл-ң айналым. коэфф. – ... ... ... ... Ретабельділік коэфф. – к/о-ың
қызметі қаншалықты пайдалы екіндігін сипаттайды. Бұл ... ... ... ... ... ... К/о-ның барлық активт-ң
рент.коэфф. – таза пайданың к/о активтер-ң орта ... ... ... ... Бұл ... ... бір бірлік пайда алу үшін қанша бірлік
шығыстар жұмсалғанын және к/о-ң бәсекеге қабілеттілігін ... маң. ... бірі б/т. ... ... ...... мен ... өнім көлемінің
қатынасына тең. Сондай-ақ, өткізу рентабель-ің нег. екі ... ... ... таза пайда. . баға құру саясатындағы ... ж-е ... ... мен өнімнің өзіндік құнына бақылау жасау қабілетін сипаттайды.
Коэфф. динамикасы бағаларды қайта қарастыру н-се ... ... ... ... ... сай айқындайды. Мен.капитал
рент.коэфф. – меншік иелерімен инвестиц-ған капитал пайдалану тиімділігін
анықтауға және оны ... ... қағ. ... ... ... ... мүмкіндік береді. капитал құрылым-ң ... ... ... – к/о ұзақ ... салымдар жасаған кредиторлар мен
инвестор-ң мүдделер-ің қорғану деңгейін, яғни ... ұзақ ... ... ... ... ... коэфф. – компания капитал-ы ... ... ... ... ... иесі мен ... мүдделер-ң
қатынасын сипаттайды. Қаржылық тәуекелд.коэфф. – фирманың сыртқы қарыздарға
тәуеділігін сипаттайды. Ол жоғ. болған сайын компанияның займдар ... ... ... ... бұл к/о банкроттығына әкелуі мүмкін; сон. қатар ол к/о-
ң ... ... ... ... ... ... К/о-ң ... коэфф. – нарықтық белсенділік коэфф. компанияның акция-ың құнын
және табыстылығын сипаттайды. ... бір ... ... ... ... бір ... баланстық құны; акцияның нар.құны мен оның
баланстын құны арасындағы қатынасы.

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қаржылық менеджмент оқу құралы274 бет
Қаржылық менеджменттің мәні, мақсаты, бағыттары және құрылымы24 бет
Коммерциялық банктердегі қаржы менеджменті10 бет
Коммерциялық банктердегі қаржылық менеджментті жетілдіру20 бет
Кәсіпорындағы қаржылық менеджмент63 бет
Кәсіпорындағы қаржылық менеджментті жетілдіру жолдары40 бет
Кәсіпорынның қаржылық менеджменті және тәуекелділігін басқарудың экономикалық негіздері26 бет
Сақтандыру ұйымдардағы қаржылық менеджмент30 бет
Тәуекелдердің түрлері және қаржы менеджменте тәуекелдерді басқару7 бет
Шағын және орта бизнес кәсіпорындағы қаржылық менеджментінің қаржылық көрсеткіштерін талдау27 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь