Композитті материалдардағы полиимид негізіндегі жоғары температуралы керамикаға физика – химиялық үрдістегі электронды сәулелендірудің әсері

Кіріспе
1.Композитті материалдардағы полиимид негізіндегі жоғары температуралы
керамикаға физик . химилық үрдістегі электрондың сәулелендірудің әсері ... ... ..
1.1 Полиимид және оның физика . механикалық қасиеттері ... ... ... ..
1.2 Поликристалды жоғары температуралы асқын өткізгіш туралы жалпы түсінік және электронды цулемидіруден кейінгі құрылымдық . физалық
ауысулар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2.1 «Полиимид және» жүйесіне төменгі температурамен . сәулелендірудің әсері ... ... ... ... ... ... ... .
2. Тәжірибелік қондырғылар және тәжірибе әдістемесі ... ... ... ... ... ... ...
2.1 Тәжірибелік әдістер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.1.1 Полимериі материалдарға механикалық және термо . механикалық күштің әсерін зерттеуге арналған тәжірибелік қондырғылар ... ... ... ... ... ... ... ..
2.1.2 ИК . спектроскопиялық әдісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2 r Зерттеу нысандары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3 Тәжірибе нәтижелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Сұйық азоттың қайнау температурасын жоғарғы температурада VBa2Cu3O6+x (YBCO) жүйесіндегі асқынөткізгіштіктің ашылуы зерттеулер үшін негізгі қадам болды. Жоғарғы температуралы асқынөткізгіштілік (ЖТАӨ) құбылыстарына қатысты қосылыстарға көңіл бөліне бастады. Қазіргі кезге дейінгі ЖТАӨ - дің кең көлемді қолданылуына шектеу болатын негізгі факторлардың бірі күрделі конфигурациялы керамикалық бұйымдарды жасауда технологиялық қиындықтары яғни, бұл бұйымдардың мерттылығы болып табылды. Бұл проблемалардың шешу жолдарының бірі болып, полимерлі композиционды материалдардың (ПКМ) ЖТАӨ толықтырғынлымен өңдеу орын алды.
Полимерлер мен ЖТАӨ - дің артықшылықтарын яғни, агрессивті ортаның әсеріне химиялық төзімділігін, механикалық беріктігін және т.б. қасиеттерін сәйкестендіріп, өте жақсы қасиетке ие полимерлі композиционды материал алды
Периодты емес құрлымды, трансляционсыз симметриялы реттелген емес жүйелерге дененің конденсированды күйлерінің біріне полимерлі материалдарды жатқызуға болады. Қазіргі таңда олар тәжірибелік немесе ғылыми тұрғыда жақсы зеттелініп, басқа конструкциялық материалдармен салыстырғанда өте жақсы қасиеттерге ие болып келеді.Әр түрлі факторлардың әсерінен полимерлерді болып жатқан процесстерді зерттеуді құрлымы мен қасиеттерінің өзгеруімен материалдың физико – химиялық сипаттамаларының өзгеруін интенсивті күш өрістерінде болжауға болады. Материалдың физико – механикалық қасиеттері белгілі бір деңгейде құрамындағы ақауларға байланысты болып келеді. Ең алдымен беріктілігінің, қаттылығының, иілгіштігінің, материалдың рационалды төзімділігінің және басқа да сипаттамаларының өзгеруіне алып келеді. Айта кетерлік, қазіргі кезге дейін ионизациялық сәулелендірудің әсерінен полимерлерде болып жатқан процесстердің механизмін және заңдылықтарын сипаттайтын жалпы теория негіз алған жоқ.
1. Wu M.K., Ashburn J.R., Torng C.J., Meng R.L., Gao L., Huang Z.J. Wang Y.Q., Chu C.W. // Phyz.rev. Let., 1987, V.58,908
2. Аверко – Антонович И.Ю., Бикмуллин Р.Т. Методы исследования структуры и свойств полимеров. –Казань: КГТУ, 2002.-604с.
3. Бюллер К-У., Тепло и термостойкие полимеры, М. «Химия», 1984г., 717-777с.
4. Бессонова К.Н. Полимиды – класс термостоиких полимеров – Л: 1983г., 170-270с.
5. Нарисова И. Прочность полимерных материалов / Пер.с японского.- М.: Химия, 1987-400с.
6. Гинзберг Д.М. Физические свойства высокотемпературных сверхпроводников. – М.: Мир, 1990г., 5-10с.
7. Korshunov F.P., Gatabskii G.V., Gatalskaya V.J., Makavenko L.F. Effect of gamma and electron irradiation on high-temperature superconductors//Pros. Int. Conf, “Effects of strong disorden3ng in HTSC,” – Sverdlovsk – Zavechny, 1990, P.175-184
8. Иващенко Ю.М., Михенко П.Н., Малышев Е.Н. и др. – СФХТ, 1990, Т.3, №4, 742-746с.
9. Ерищян Г.Н., Никогосян С.К., Огонесян А.С. и др. Влияние электронного облучения на сверхпроводящие свойства керамики YBa2Cu2,99Na0,01Ox // Сверх проводимость: физика, химия, техника, 1989, Т.2, №3, 40-47с.
10. Воронин В.И., Корькин А.Е. и др. Нейтронографические исследования атомно – разупорядоченных структур высокотемпературных сверхпроводников YBa2Cu3O7-8 u La1,83Sr0,17CuO4 // Сверхпроводимость: физика, химия, техника, 1990; Т.3, №8, r 1, 1635-1642с.
11. Галушка А.П., Богданюк Н.С., Давыдюк Г.Е. // Изв. вузов, сер. «Физика», 1982, Т. 25, вып.3, 126-129с.
12. Аларио-Франко М.А. // СФХТ. -1990, №3, 1689-1697с.
13. Сухаревский Б.Я., Жихарев И.В., Хохиова С.И. и др. // ФНТ, 1992, Т.17, №18, 971-985с.
14. Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 6. – М.: 3АО Изд-во БИНОМ, 2003-1120с.
15. Кассандрова О.М., Лебедев В.В. Обработка результатов наблюдений. –М.: Наука, 1970.-45с.
16. Смит А.А. Прикладная ИК – спектроскопия: Пер.с анг. –М.: Мир, 1982г., - 328с.
17. Казам А., Портер Р. Реакции полимеров под действием напряжений / Пер. С англ.; под ред. А.Я. Малькина. –Л.: Химия, 1983. – 440с.
        
        Мазмұны
Кіріспе
1.Композитті материалдардағы полиимид негізіндегі жоғары температуралы
керамикаға физик – химилық үрдістегі ... ... ... ... және оның ...... қасиеттері ..............
1.2 Поликристалды жоғары температуралы ... ... ... жалпы
түсінік және электронды цулемидіруден кейінгі құрылымдық – физалық
ауысулар ........................................
1.2.1 ... ... ... ... ... - ... .............................
2. Тәжірибелік ... және ... ... ... ... ... материалдарға механикалық және термо – механикалық күштің
әсерін зерттеуге ... ... ... ИК – ... ... r ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VBa2Cu3O6+x
(YBCO) жүйесіндегі асқынөткізгіштіктің ашылуы зерттеулер үшін негізгі қадам
болды. Жоғарғы температуралы ... ... ... ... ... ... бастады. Қазіргі кезге дейінгі ЖТАӨ - дің
кең көлемді қолданылуына шектеу болатын негізгі ... бірі ... ... бұйымдарды жасауда технологиялық қиындықтары
яғни, бұл бұйымдардың мерттылығы болып табылды. Бұл ... ... бірі ... ... композиционды материалдардың (ПКМ) ЖТАӨ
толықтырғынлымен өңдеу орын алды.
Полимерлер мен ЖТАӨ - дің ... ... ... ... ... ... ... беріктігін және т.б. қасиеттерін
сәйкестендіріп, өте жақсы қасиетке ие полимерлі ... ... ... емес ... ... ... реттелген емес
жүйелерге дененің конденсированды күйлерінің біріне полимерлі материалдарды
жатқызуға болады. Қазіргі таңда олар ... ... ... ... зеттелініп, басқа конструкциялық материалдармен салыстырғанда өте
жақсы қасиеттерге ие ... ... ... факторлардың әсерінен
полимерлерді болып жатқан процесстерді зерттеуді құрлымы мен қасиеттерінің
өзгеруімен материалдың физико – ... ... ... күш өрістерінде болжауға ... ... ...
механикалық қасиеттері белгілі бір ... ... ... ... ... Ең алдымен беріктілігінің, ... ... ... ... және ... да
сипаттамаларының өзгеруіне алып келеді. Айта кетерлік, қазіргі кезге ... ... ... ... ... ... ... және заңдылықтарын сипаттайтын жалпы теория негіз
алған жоқ.
Мұндай зерттеу бағыттарының бірі болып, ... ... ... ... ... энергетикалық бөлшектердің полимерлерге әсер ... ...... ... ... қарастыру болып
отыр. Конденсировандыкүйдегі жоғарғы ... ... ... ... әсер ету механизмі әр түрлі физикалық (қозу,
ионизация, ... ... ... ... қышқылдану)
өзгерістердің болуымен сипатталады.
Қазіргі кезде әр түрлі жағдайдағы ионизациялық ... ... ... ...... ... ... сандық мәліметтер
жинақталған полимерлі материалдардың әр түрлі деңгейде ... ... ... ... ... және теориялық деректер өте
көп. ... ... ... ... ... ... қана емес, сонымен қатар, алдын – ала ... ... ... ... қазіргі кезде мүмкін болып жатыр.
Жаңа полимерлі материалдарды өндірісте еңгізу және ... ... ... мен ... ... ... физико –
химиялық процесстердің ... ... ... талдау жасалып жатыр.
Қайталанатын түйіндердің үлкен санынан тұратын молекулалы ... деп ... ... ... - көп және грек ... ... - бөлігі деген мағынаға ие. Атомдары сызықты ... ... ... ... құрлымды жоғарғы молекулалық массаға ие (5000 –
нан – 1000000 дейінгі) ... ... ... ... (ЖМҚ) ... Дененің қажетті, керекті ... ... ... ... ие материалдар шыиытамнық, каучук, целлюлоза,
өндірістік ... ... ... классикалық қатты денелерге
жатқызбайтын тірі организмдердің жұмыс істеуі мен қалыптасуына маңызды ... ... ... және де ... мен ... терісі
материалдарынан ағаштың ішіндегі қатты бөлігін, теріні, талшықты зығырды,
мақтаны жатқызуға болады. Полимерлер ... ... ... келеді. Бір немесе бірнеше топ молекулаларының қайталануымен сызықты
макромолекулалар сызық қалыптастырып, осы сызық бойымен құрлымын ... әр ... ... ие бола ... Сызықты макромолекулалармен қатар
молекулалардың қайталанатын тобынан тұрғызылған ... ... ... кездеседі
Полимерлердің қатты тізбекті жоғарғы температураға ... ... ... алынды. Ол сыртқы агрессивті ортаның әсеріне ... ... және ... ... ... ... – механикалық қасиеттерінің көрсеткіштері жоғары болуымен
ерекшеленеді. Полиимед пен әр – түрлі концентрацияға ие толықтырғыш ретінде
ұнтағынан ... ... ... ... ... пленка деп қарастырылды
1. Композиттті материалдардағы полиимид негізіндегі жоғары температуралы
керамикаға физика – ... ... ... ... ... Полиимид және оның физика – механикалық қасиеттері
Полиимид ол негізгі тізбегінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... құрылуына байланысты
алифатикалық, алициклдық және ароматикалық деп, ал ... ... ... өлшемді немесе сызықтық болып бөлінеді. Олардың құрылуы мынандай жалпы
формада ... ... O
C ... Q ... C
O ... Q және R - әр ... ... қатарлар.
Ароматтық полимиттерді жалпы полиаримидтер деген атпен атайды.
Полиимидтердің макромолекула фрагменттерінің «диаминді» және «диангидритті»
химиялық ... ... әр ... ... ие қасиетті және құрылымы
бойынша кең көлемдегі полимерлер жиынын алуға болады.
Химиялық құрылуына, физикалық ... және ... ... ... полиимидті төрт топқа бөлуге болады.
А тобы – имидті циклдан және ... ... ғана ... ... ... морт және ... төмен полимерлер болып келеді.
Б тобы – полимерлі тізбектің диангидритті фрагментінде шарнирға ие
болатын полиимидтер. ... аз ғана ... ... бар және ... ... ... тобы – ... фрагментті макромолекула қатары және шарнирлі
атомдардан тұратын полиимидтер. Мұндай полимерлерден ... ... ... ... өте ... ... ... болады. Оларда жұмсартуға нақты
көрсетілген температуралық интервал болмайды.
Г тобы – бір уақытта диагиндритті және диаминді фрагмент ... және ... ... ... ... Олар ... иілгіш болып келеді [4]
Сізге бергеш суреттер
Полиимидтердің физикалық зерттеу кезеңдері әр кезенде әр ... ... ... ... ... технологиясы үшін керекті ақпаратты алу
және олардың қай ... ... ие ... ... 70 ... ... ... бастады. Полиимидтердің молекулалық құрылымы
қарқынды түрде зерттеле бастады. ... ... ... ... ... ... ... пиромелитті
қышқыл, ортальимид, нафтоломид және суксилимид сияқты төменгі молекулалық
манокристалдарының рентгеноқұрылымды ... ... ірі ... циклдік
фрагменттерінің геометриялық өлшемдері анықталған. Осы рентгендік
мәліметтерден олар ... ... ... және ... ... ... циклдік құрылымды екенін көре алды.
Сутегі атындарының азот, көмір тегі және басқа топ атындарымен орын
ауыстырған кезде, олардың ... ... және ... ... ... ... талдау кезінде анықталған. Полиимидтердің молекулалық
құрылымын ... ... ішкі ... және ... ... ... ... және электрлік қасиеттерін білу өте
маңызды.
Полиимид молекулаларының оптикалық анизатропиясын ... ... ... қолданды. Фотоэластикалық коэффициентті созылу
кезінде мына формула бойынша анықталды [4]
Β=
(1)
мұндағы берілетін созылатын кернеудің өзгеруінен пайда ... екі ... Куна – ... негізі формуласы
β= ... ... Т, ... орташа көрсеткішімен және де ... ... ... анизотропиясымен байланысты болып
келеді. Балқытылған, жұмсартылған полиимидтерге бұл формуланы қолдану үшін
мына температуралық ... ... ... болуы қадағаланады.
Интервал пунктермен, фотоэластикалық коэффициентінің ... ... (1 ... ... ... ... үшін ... коэффициентінің В
(а) және Юнг модульінің Е (б) температуралық тәуелділігі.
Фотоэластикалық коэффициенті ... ... (а) ... ... ал, (б) ... шектелгенің
көруге болады.
1 сурет мәліметтері бойынша 1 ... ... ... ... және полиимид макромолекулаларына сәйкес келетін
Кун сегментінің ... ... – Грюн ... ... ... көрсетілген.
1 кесте
Полеризация анизотропиясы полиимидтер үшін дұрыс өлшем және корбоценті
полемерлер сегменттер анизотропиясымен ... өте ... ... ... ... бұл кестеде валентті – оптикалық схема бойынша
есептелген полиимид ... ... ... ... мәндері келтірілген.
Кунның оптикалық сегментінің мономерлер саны
(3)
макромолекулалар икемділігінің саңдық сипаттамасы болып табылады.
1 ... ... ... бұл ... ... ... ... полистрал немесе полиэтилен сияқты карбосепті
полимерлерге қарағанда көп емес. Бұдан ... ... ... болып
келетінің көруге болады. Олардың спецификалық артықшылығы мономерлер
түйіндерінің ... ... ... ... тез өсуі ... ... әдісімен конструкцияларда және бұйымдарда
механикалық кернеуліктің таралуын зерттейтің материал болып табылады.
Кейбір кезде күш ... ... ... ... ... ... температурасында фотосерпімділік коэффициенттерінің шамасы
үлкен болуы керек деген ... ... 1 ... мәліметтері бойынша
полистрал және басқа да карбосебті полимерлерге қарағанда, полиимидтерде
оның ... бір шама ... ... келеді. Жұмсартылған күйде пайда болатын
кернеулікті ... ... ... кезде температура ... ... мен ... ... ... ... аса ... аударады. Корбоцепті ... ... ... ... келеді.
Электронның ішкі молекулалық және молекулааралық делокализациясын
оптикалық жұтылуда үлесін бөлу өте қиын, - ... олар ... да ... ... ... ж/е ... келетін тізбектің донорлы,
акцептарлы аймақтарының электронға ... ... ... келеді.
Диэлектриктік қасиеті бойынша полимидтерді орташа әшілікті
диэлектриктерге жатқызуға ... Олар ... ... ... ие: ... ... ... шығынның тангенс
бұрышы tgδ≈2*10-3, көлемдік меншікті кедергісі p≈1015, ... ... 473К- ге ... осы ... ... ... аздап тәуелді болады.
Полиимидтердің техникалық шыдамдылығы, төзімділігі олардың
механикалық қасиеттері ... ... ... ... ... маңыздылығы олардың жоғары жылу төзімділігі, жақсы
диэлектриктік қасиеттері, радиацияға ... және де ... ... ... ... Механикалық қасиеттерін зерттеуде
полимерлердің ішкі әсерлесуі, құрылымы, фазалық – агрегаттық күйлері ... ... ... сипаттамалардан көбірек ақпаратты механикалық серпімділігі ... ... ... ... ... ... қасиетін
анықтайтын негізгі атомаралық байланыстарды табуға ... ... 100000 – 250000 МПа, Вон – дер – ... байланыстарына 2000 –
8000 МГа серпімділік модульдары сәйкес келеді, ал ... және де ... ... емес ... аралық мәндері сәйкес келеді. Ішкі
байланыстар табиғаты туралы қосымша мәліметтерді соңғы деформация кезінде
серпімділік ... ... ... ... ... ... ... жеке макромолекулалардың механикалық қасиеттерінің тура ... ... ... ... өлшемдердің көмегімен алынған
реттелген криссталды полимерлердің ... ... ... қол
жеткізуге болады. Фазалық ж/е т.б. ... ... ... ... ... температураға тәуелділік көрсетуге болады.
Изотропты полиимидті пленкалардың Юнг ... ... 3000 ... МПа ал, ... және ... ... пленкалар үшін де бұл мән
сәйкес келеді. ... ... ... ... ... Юнг модульнің
үлкенірек мәні А - тобындағы полиимидтерге кішірек мәні. Г – ... ... ... саңдық мәнінен ... ... ... ... ... ... ... жатқызуға болады. Сызықты – серпімді эффекті арқылы олардың
табиғатын түсіндіруге болады. ... ... ... ... Юнг ... өзгеруі көрсетілген. (2 сурет)
2 сурет Изотропты ДФО полиимидті аморфты пленка үшін Юнг ... Е ... ... ... ... кезінде Е≤2-3% Е мәні 2 – 3 % Е мәні кері тепе ... ... Бұл ... осы және ... да изотропты қатты денелерге тән
әр түрлі атом аралық байланыстардың суықтылығымен яғни, ... ... ... ... ... ... өткеннен кейін, Юнг модулі Е созылу кезінде
реттелген полимерлі тізбектер ... ... Бұл ... ... уақытына
(Б нүктесі) тәуелді және осы деформация аймағында полимер құрылымының
төзімді емес ... ... ... ... аз ... ... немесе ... Ео - ... Юнг ... Вa ... ... ұяшықтың базалық жазықтығындағы өттекті вакансиялармен
(кординаты (1/2 00) 05 ... және ... ... ... ... 0) 04 ... орналасу реттілігі болып табылады. Тетрогональді
құрлымды ... ... ... атомдарының аталған позиция бойынша
реттілігі ыдырауымен жүреді.
ЖТАӨ - тің орторомбикалық бірлікті ұяшықты с осы бойымен ... ... ... (1 ... Ва иондары 2 субұяшықтың ортасында
орналасқан. Сонымен қатар орторомбикалық ... төрт ... Сu - ... бар және ... ... Ва-О байланысында, екеуі ав ... ... ... ... фазаның YBa2Cu3O7 идеал асуынөткізгіштің жағдайында
мыс ... екі әр ... ... ... ортасында және екі
пирамиданың ... ... ие ... ... ... 1,4 ... ... біртекі ал 2,3
қабатында өттегінің жетіспеуінен біртекі емес ... 03, 04, ... ... ... квадраты негіздегі пирамиданың ортасында
мыстың қондары (Cu2), Cu3+ күйінде ал, 01, 03 (02 ... бос ... ... ... ... ... Cu1 мысластары көбінесе
Cu2+ күйінде ... ... ... 01 ... Cu1-О ... ұзындықтары 1,942-1,943Å , ал 03 пен байланыс ... тең. Бұл ... ... ... 3 ... ... ... көрсетеді.
Базалық нарықтықтағы Cu2-О-ның 04 өттеймен байланыс ұзындығы 1,928-
1,9299Å, ал 05 ... ... ... тең. ... Жоғарға
жағында орналасқан 03 өттеймен Cu2 арасындағы байланыс ұзындықтары 2,295-
2,303 ... ... және ... 03 шамамен 0,3Å жоғарғы жаққа яғни, өттекі
базальды жазықтықтан Cu2-нің жылыуын көруге ... ... ... ... ... жалпы байланысқан екі пирамиданы қабаттан [CuO215]∞
тұратын фрагменттер ромбикалық фазалық құрлымына кіреді. Жоғарғы ... ... CuО4 ... байланысқан (в осьне параллель, с осьне
перпендикуляр тізбектер) [CuO2]∞ ... ... ... О3 ... пирамидалар әлсіз ... ... ... емес бірлік ... ... ... ... топтардың CuО4 тізбегіне ие ... ... бұл ... О2 ... ... ... (ромбикалық фаза да бұл
О3) Cu1 қондары гантельдерде орналастырылған. Гантельдердегі ... - ... ... ... ... бұл ... ромбикалық
фазадағы (1,846-1,850А) жазық топтардың Cu4 сәйкес арақашықтығы аз екенің
көрсетеді. Пирамидағы О2 ... ... Cu2 ... ... ... Бұл 01 мен Cu1 қондарының ... ... ... мыс - ... ... жоғары, CuО4 жазық топтардың
тізбектерімен байланысқан ромбикалық және фазаларда [CuO2]∞ қабаты ... ... ... ... ... азаюмен бұл
тізбектер бұзылып, ... емес ... ... толығымен
жайылады. (1сурет)
Өттегі мөлшерінің азаюы парметрлерін өзгерумен яғни, а, в ... ... ... ... ... жүреді.
Ромбикалық фазаның бөле ... ... ... а=3.818Å, b=3.882Å6 c=11.673Å6 ал, тертрогональды фазада
a=b=3,888Å6 c=11.884Å тең.
ЭПР-спектроскопына әдісі ... ... ... ... әдістердің бірі болып табылады. Итрийлі асқынөтткігіліктігі
керамика YBa2Cu3O6+x Cu2+ және О1- ... ЭПР - ... ... ... қарағанда Cu2+ және О1- сигналдарының өзара байланыс толығынан
өттегі мен мыс қондарының әр ... ... ... көп ақпарат алуға
болады. Критикалық температурадан жоғарға ... ЭПР ... ... ... ... үлгілер үшін,
асқынөткізгішіліктілік ... ЭПР - ... ... ... ... ... өтеді. Критикалық ... ... егер ... ... болса, ЭПР - сигнал олар туралы
ақпарат ... ... бұл ... ... әдісі таза
асқынөткізгіліктік керамиканы зерттеуде ғана ... емес ... ... ... ... болатын асқынөткізгіліктілік емес
фазаның үлкеюі мен ... ... ... ... ... әдіс ... ... торы көбіне оксидті керамикалардың электірлік және
асқынөткізгіліктілік қасиеттерінің, құрлымын анықтайды. ... ... ... кедергісінің р ... ... ... ... болады. YBa2Cu3O7-8 керамиканы вакуңледа
протондармен, электрондармен сәулелендірдегі кезде ... ... ... ... ... ... сәулелендігенде электр кедергісінің р
төмендеп немесе ... ... ... ... ... өзгеретін ЖТАӨ-нің элементарлры
ұяшығындағы өттегінің реттелу деңгейіне негізделген, ... ... р ... ... немесе ондағы өттегі атомдарымен байланысты
емес [10].
Электронды сәулелендіру ... ЖТАӨ ... ... ... ... нүктелік ақаулардың пайда болумен байланысты. Ол
консервативті түрде емес, атомдардың қайталанатын секірмелі түрде бос орын
және ... ... ... ... ... ... атомдардың
секірмеліктігі ішкі электронды бұлттардың конизациясы ... ... ... алып ... ауада керамикамен әсерленуінің табиғаты күрделі болып
кенеді. Сәулелендірудің әр түрлі кезеңдерінде матрицаға және ... ... ... әсерін тигізетін бір уақытта қарама -
қарсы процестердің сүруі ... ... аз ... (D

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 45 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ақпараттық технологиялар сұрақ-жауап түрінде30 бет
Дәстүрлі емес ұнды кондитер өнімдерін жасаудың теориялық негіздері8 бет
Композициялық элементтер5 бет
Сирек жер элементтері34 бет
Тағамдық құндылығы жоғары нанбөлке өнімдерін өндіру технологиясы64 бет
Түрлі композитті материалдарды машина бөлшектерін жасауда пайдалану мәселесін шешу6 бет
N-винилкапролактам негізіндегі (СО)полимерлердің физика-химиялық және термосезімтал қасиеттері67 бет
N-винилкапролактам негізіндегі сополимердің синтезі және сипаттамалары39 бет
Web User Interface (WUI) негізіндегі пайдаланушы интерфейсінің компоненттері3 бет
«Cүт сарысуы негізіндегі фитосироптың микробиологиялық көрсеткіштерін зерттеу»45 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь