Жергілікті қаржы

КІРІСПЕ 3
1. Жергілікті қаржының мәні мен маңызы 4
2. Жергілікті бюджеттердің мәні, кірістері мен шығыстары 6
3. Арнаулы экономикалық аймақтардың қаржысы 15
ҚОРЫТЫНДЫ 19
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 19
Жергілікті қаржы — ақша нысанындағы қоғамдық өнімнің бір бөлігін жергілікті басқару органдары өздеріне артылған функ-цияларға сәйкес жасау, белу, пайдалану процесіндегі қаржы қаты-настарының жүйесі. Жергілікті қаржы мемлекеттің қаржы жүйесінің маңызды қүрамды бөлігі болып табылады. Ол жергілікті бюджеттерді, арнаулы бюджеттен тыс қорларды жоне басқарудың жергілікті органдарының қарамағындағы шаруашылық жургізуші субъектілердің қаржысын кіріктіреді*.
Жергілікті қаржы отандық экономика үшін біршама жаңа үғым. Бүкіл жергілікті бюджеттер елдің мемлекеттік бюджетінің бірыңғай жүйесіне енгізілген 1938 жылдан бастап, жергілікті қаржы дербес категория ретінде езінің өмір сүруін тоқтатқан болатын.
Бүгінде, жүртқа мәлім, қоғамда экономикалық қатынастар-ды орталықсыздандыру мемлекеттің жалпы экономикалық сая-сатын жүзеге асыруда аймақтардың дербестігі мен рөлін арты-рып отыр.
Нарықтық қатынастардың қалыптасуы жағдайында жергілікті органдар қызметінің аясы кеңейе түсуде, олар әлеуметтік, эко-номикалық, экологиялық, демографиялық сипаттағы проблема-ларды шешуде едәуір дербестікке ие бола бастады.
Басқарудың жергілікті органдарына мемлекеттің өлеуметтік бағдарламаларын жүзеге асыру женінде маңызды міндеттер жүктелінген. Халыққа қызмет көрсету жөніндегі шараларды қар-жыландыру негізінен жергілікті қаржы ресурстары есебінен жүзеге асырылады. Әлеуметтік - түрмыстық инфрақүрылымның сала-лары халыққа қызметтер көрсетуді бюджет қаражаттарынан қалыптасатын қорлар есебінен көрсетеді. Бүл, тиісінше, жергілікті қаржының рөлі мен маңызын арттырып отыр.Оның қызметінің тиімділігі бірқатар жағдайларға — жергілікті қаржының бүкіл те-ориялық аспектілерін анық етіп шешіп алуға, елдің бюджет қүрылысының жалпымемлекеттік қүрылысқа нақты сәйкестігіне бай-ланысты болып келеді.
Жергілікті қаржының әлеуметтік-экономикалық мөні жалпымемлекеттік қаржыға үқсас.
Жергілікті қаржының рөлі, оның қүрылымы мен бағыты бүтіндей билік пен басқарудың жергілікті органдарына жүктелінген функциялардың сипатымен, сондай-ақ мемлекеттің өкімшілік-аумақтық қүрылысымен жөне оның саяси-экономи-калық бағыттылығымен анықталады.
Жалпы жергілікті қаржының жай-күйі өрқашанда, біріншіден, елдің жалпы экономикалық жағдайына, екіншіден, тиісті аумақтардың экономикалық әлуетіне, үшіншіден, билік пен басқарудың жергілікті органдарының қүқығы мен міндеттерін белгілі бір дәрежеде реттеп отыратын мемлекеттік зандардың деңгейіне, төртіншіден, биліктің жергілікті органдары қүзыры-ның дәрежесіне байланысты болады.
Өркениетті батыс елдерінде жергілікті қаржы мемлекеттің қаржы ресурстарын қалыптастыру мен пайдалану процесінде едәуір рөл атқарады.
        
        Тақырыбы: Жергілікті қаржы. Реферат
ЖОСПАРЫ
КІРІСПЕ 3
1. Жергілікті қаржының мәні мен ... 4
2. ... ... ... ... мен ... 6
3. ... экономикалық аймақтардың қаржысы 15
ҚОРЫТЫНДЫ 19
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 19
1. Жергілікті қаржының мәні мен ... ... — ақша ... ... ... бір бөлігін
жергілікті басқару органдары өздеріне артылған функ-цияларға ... ... ... ... ... қаты-настарының жүйесі. Жергілікті қаржы
мемлекеттің қаржы жүйесінің маңызды қүрамды бөлігі ... ... ... ... ... бюджеттен тыс қорларды жоне басқарудың
жергілікті органдарының ... ... ... ... кіріктіреді*.
Жергілікті қаржы отандық экономика үшін ... жаңа ... ... ... ... ... бюджетінің бірыңғай жүйесіне
енгізілген 1938 жылдан ... ... ... ... ... ретінде
езінің өмір сүруін тоқтатқан болатын.
Бүгінде, жүртқа мәлім, қоғамда ... ... ... ... ... ... ... асыруда
аймақтардың дербестігі мен рөлін арты-рып отыр.
Нарықтық қатынастардың ... ... ... ... аясы кеңейе түсуде, олар әлеуметтік, эко-номикалық, экологиялық,
демографиялық сипаттағы проблема-ларды ... ... ... ие ... ... ... ... өлеуметтік
бағдарламаларын жүзеге асыру женінде маңызды міндеттер жүктелінген. Халыққа
қызмет көрсету жөніндегі ... ... ... ... қаржы
ресурстары есебінен жүзеге асырылады. ... - ... ... ... қызметтер көрсетуді бюджет қаражаттарынан
қалыптасатын қорлар есебінен көрсетеді. Бүл, тиісінше, жергілікті қаржының
рөлі мен ... ... ... ... тиімділігі бірқатар
жағдайларға — жергілікті қаржының бүкіл те-ориялық аспектілерін анық етіп
шешіп алуға, ... ... ... ... ... ... ... болып келеді.
Жергілікті қаржының әлеуметтік-экономикалық мөні жалпымемлекеттік
қаржыға үқсас.
Жергілікті қаржының рөлі, оның қүрылымы мен бағыты бүтіндей билік ... ... ... ... ... ... ... өкімшілік-аумақтық қүрылысымен жөне оның ... ... ... ... ... жай-күйі өрқашанда, біріншіден, елдің жалпы
экономикалық жағдайына, екіншіден, тиісті аумақтардың ... ... ... пен ... ... органдарының қүқығы
мен міндеттерін белгілі бір дәрежеде реттеп отыратын мемлекеттік зандардың
деңгейіне, төртіншіден, биліктің жергілікті органдары ... ... ... ... ... ... қаржы мемлекеттің қаржы
ресурстарын қалыптастыру мен пайдалану процесінде едәуір рөл атқарады. ... ... ... ... дербестігі болады және батыс
елдерінде олар мемлекеттік бюджеттің жалпы жүйесіне кірмейді.
Қазақстан ... ... ... ... ... ауыртпалығының салмағы шаруашылық жүргізудің аймақтық деңгейіне
ауысып отыр, осыған орай басқа-рудың жергілікті органдарына үлкен ... ... ... арта ... ... беру мен ... ... қамсыздандыру жөніндегі іс-шараларды және
атаулы әлеуметтік көмекке жүмсалынатын шы-ғындардың ең көбі ... жаңа ... ... ... бюджеттерге жүктеліп отыр.
Сонымен бірге бюджеттерде соңғы кездерде бюджеттік бөлініс және өлеуметтік
жеңілдікгердің ... ... ... ... жаңа ... ... ... бөлініс" салықтар мен алымдардың өр түрлі деңгейдегі
бюджеттерге ... ... ... ... Атап ... табыс салығы түгелдей респу-бликалық бюджетке, ал акциздер,
жеке түлғалардан алынатын табыс салығы мен әлеуметтік ... ... ... Бүл ... ... қазынаны толтыруға,
өлеуметтік мәселелерді шешуге деген ынтасын арттыруға септігін тигізері
сөзсіз. Сонымен ... ... ... ... үшін ... ... туралы зандарды бүзғаны үшін алынатын айыппүлдар республикалық ... ... ... ... ... ... экономикаға өту және тиісті экономикалық ... ... ... ... ... ездерінің қүзыры мен
дербестігін арттыруға объективті түрде үмтылады. Бүл эволюция ең ... ... ... бір ... ... ... өтуі ... көрінеді. Аймақтар Қазақстан Республикасының
аумақтық субъектілері болып табылатындықтан ... ... ... аймағының халқының толып жатқан экономикалық, әлеуметтік және мөдени
мүқтаждары мен тілектеріне жауапты өздерінше ... ... ... ... ... 3045 ... ... бол-ған еді;
1994 жылдың басынан жүргізілген бюджет жүйесін орта-лықтандыруға ... ... ... — селолық, поселкелік, ауылдық бюджеттер жойылды.
Осының нәтижесінде бюджет жүйесіне түсетін қаражаттарды ... ... ... ... ... ... ... және
жергілікті бюджеттердің өзара қатынастарының про-блемасына, ... ... ... жөне оны жүзеге ... ... ... ... жаңа ... ... ... түрлі деңгейлердегі бюджеттер арасын-дағы бюджеттік
қүқықтарды айқын шектеу жене орталық пен аймақтардың бюджеттік мүдделерін
теңестіру туралы ... ... ... ие ... ... ... ... арасындағы қаты-настардың жүйесі
қалыптасу мен даму стадиясында түр, оның оңтайлы механизмі іздестірілуде.
Қазақстанда басқаруды ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру үшін ... ... ... ... бойынша жау-аптылықты неғүрлым байыпты бөлуді
қажет етеді.
2. Жергілікті бюджеттердің мәні, кірістері мен шығыстары
Жергілікті қаржьща билік пен басқарудың ... ... ... ... ... базасы болып табылатын жергілікті бюджеттерге
маңызды рөл беріледі.
Жергілікті бюджет — бүл үлттық табысты аумақтық ... ... ... ... және ... пен ... жергілікті органдарының қаржы
базасын жасауды қамтамасыз ... ... ... ... ... ... мен пайдалану өндіріс пен
айырбасқа қатысушылар ... атап ... ... мен ... ... ... ны-сандарындағы макроэкономиканың өндірістік
және өндірістік емес салаларының көсіпорындары, ... мен ... ... ... ... ... мемлекет пен халық
арасындағы қоғамдық өнім қүнының қозғалысын білдіреді.
Жергілікті бюджеттердің экономикалық моні ... ... ... пен ... ... ... ақша ... қорларды жергілікті деңгейдегі инфрақүрылым салала-ры мен халықтың
арасында қайта бөлу.
Жергілікті бюджеттер билік пен ... ... ... сан
қырлы қызметінің негізгі қаржы базасы бола оты-рып, олардың экономикалық
дербестігін нығайтады, шаруашы-лық қызметін ... ... ... оларға инфрақүрылымды дамытуға, аумақтың экономикалық
өлуетін кеңейтуге, қаржы ресурстарының ... ашып ... ... ... ... ... ... экономи-калық жөне
әлеуметтік міндеттерді жүзеге асыруда елеулі рел атқарады. Бүл түтынудың
қоғамдық қорларын ... ... ... Жергілікті бюджет арқылы
мемлекеттік бюджет қара-жаттарының басым бөлігі әлеуметтік ... жөне ... ... ... ... дамытудағы,
әкімшілік-аумақтық бөліністерді абаттандыру мен олардың санитарлық жағдайын
жақсартудағы, сондай-ақ әлеуметтік сфера мекемелерін үстаудағы жергілікті
(муниципал-ды) қаржының ... ... ... ... ... ... бүл тенденциялар жиырмасыншы ғасырдың 80-90 жылдары күшейді.
Дамыған нарықтық экономикасы бар елдерде ... ... ... ... ... қаржы ресурстарының 30-дан 60 %
қайта бөледі (Англия, АҚПІ, Жапо-ния, ... т.б.) және ... ... ... ... ... ... нарықтық
инфрақүрылым қүрып, кеңейтуде маңызды рөл атқарады:
олар арқылы өндірістік ортаны қаржыландыруға ... ... ... ... ... ... ауыл шаруашылығын, су
шаруашылығын, көлікті және басқаларын қаржыландыруға жүмсалады);
жергілікті ... ... ... емес ... ... сөйтіп, қоғамдық өндіріске жанама ықпал жасалады;
түтынудың қоғамдық ... ... бөле ... жергілікті
бюджеттер жүмыс күшін үдайы молайтып отыруға мүмкіндік туғызады.
Қазақстан ... ... ... ... облыстық
бюджеттерді, қалалардың (аудандық маңызы бар қала-ларды қоспағанда) және
аудандардың (қалалардағы аудандарды ... ... ... ... ... ... ... кірістері мен шығыстары
бойынша мемлекеттік бюджеттің қаражаттары көлемінің 50% аралығын ... ... ... ... ... ... есептелмейді, республикалық
бюджетпен бірге қогамның мемлекеттік бюджетінің жиынтыгын қүрайды.
Қаржы қатынастарын үйымдастырудың бюджет түрінде екі тенденция қатар
өмір сүреді:
1) ... шығу және ... ... ... орталықтандырылған негіздерді дамытудың анағүрлым ортақ
процесінің ... ... ... ... ... ... ... мен өдістерінің жүйесін орталықтандыру;
2) қаржы қорларын қалыптастыру мен пайдалануда билікпен басқарудың
жергілікті органдарының ... ... ... ... ... ... органдардың жергілікті жағдай-ларға
жуықтығымен дөлелденеді.
Қаржы қатынастарының окімшілігін жүргізудің қагидаты қар-жының ... ... ... ... ... ... неғүрлым аз дәрежеде
белгілі бір қаржы қатынасы ... ... ... ... ... ... жатқызған дүрыс.
Дүниежүзілік қаржы теориясы мен практикасы жергілікті бюджеттер ... ... ... ... ... ... айқындайды. Бюджеттің
дербестігі деп аймақтық басқару органы бектіліп берілген кіріс базасының
негізінде бюджеттің көлемін, ... ... ... мен ... қүрылымы мен мөлшерін өзі анықтайтын ... ... ... ... аймақтық органдарының бүл саласындағы ... ... ... ... жүзеге асырылады.
Басқа жағынан аймақтар белгілі бір матасушылықта бола-тын бірыңғай
шаруашылық кешеннің бір бөлігі ... ... және одан тыс өмір ... ... ... ... мазмүны мен сипаты бүкіл қоғамдық үдайы
өндіріс дамуының негізгі зандылықтарымен анықталады.
Сондықтан басқарудағы централизмнің ... ... ... ... шарттасылған шектерде қажет етеді. Аймақтардың
экономикалық дербестігі абсолюттік бола алмайды. Ол ... ... ... ... кіші ... бүл ... ... шегі де аз болады,
яғни шешімдер қабылдауда орталыққа тәуелсіз еркін ... Оның ... ... ... ... көзіргі деңгейі, бюджеттік өзара
қатынастардың қалыптасқан сипаты, нарықтық экономикаға көшу кезеңінің
күрделілігі республика ... ... ... ... ... айтуға мүмкіндік бермейді. Сондықтан ... ... ... ... кепілдікті минимумымен қам-
тамасыз ететін мөлшерлерде ... үшін ... ... ... ... ... ... өкімшілік-шаруашылық бірлігі
дербестігінің бір оңтайлы деңгейі болуы тиіс, бүл деңгейдің ... ... ... ... ең ... ... іске асыруда
болып келеді.
Аймақтардың экономикалық ... ... ... бірі
оларда аймақтық ресурстарды жаңғырту табиғатты қорғау жөніндегі шараларды
қаржыландыруға ... ... ... ... ... ... экономикасын басқарудағы орталықтандырылғ-ан жөне жергілікті
негіздердің ... ... ... ... ... былайша
түжырымдалады: экономикалық даму-дың стратегиясын анықтаудағы централизм,
оны іске асырудағы ... ... ... ... шы-ғыстардың 50%
кем емесін жабатын кірістердің оқшауланылған, бектіліп берілген жүйесін
жасауды, бюджетке үзақ ... ... ... ... берілуін қажет
етеді.
Дамыған нарықтық экономикасы бар ... ... ... ... ... бөлу ... ... теория-сы негізінде жүзеге асырылады.
Теорияның мәні мынада. Бүкіл мемлекеттік шаруашылық ... ... ... ... ... ... ... әкімшілік қүрылымдар) көпдеңгейлі жүйе болып келеді, онда ... ... ... бөлу жөне олардың сатылас бойынша занды
бағынышы ... ... ... ... ... мөселелер мыналар:
1) мемлекеттік секторды басқару деңгейлерінің оңтайлы саны;
2) басқару деңгейлерінің арасында өкілеттіктерді оңтайлы бөлу;
3) әлеуметтік шығыстарды неғүрлым тиімді қаржыландыру ... ... ... ... ... және қаржы-ландыруға
орталық үкіметтің араласу дәрежесі;
5) билік пен ... ... ... ... меншікті қаражаттардың үлесі;
6) мемлекеттік экономиканың барлық деңгейлерінде қара-жаттарды
жүмсауға ... ... ... ... ... ... жергілікті органдарының
орталыққа ... ... ... ... Бүл ... ғана ... ... бірге жалпы мемлекеттік бюджеттің де
тапшылығын төмендетудің жолы, жергілікті әлеуметтік ... ... ... ... жол. Бүған аймақтардын, салықтық авто-номиясын
дамыту, жалпымемлекеттік салықтарға үстемелер өндіріп алу ... ... ... ... ... мүраға салынатын салық, түтынуға
салынатын салық) белгілеу жөніндегі оларға қүқық беру ... ... ... ... ... ... ... пайдалануға ынта-
ландырылмайтын, оларды қаржылық дербестігінен айыратын ... ... ... ... ... елдердегі аумақтық басқаруды дамытудың тәжірибесі басқаруды
орталықсыздандырудың, ... ... ... ... және ... пробле-маларын шешуде биліктің жергілікті
органдарына кең ... ... ... ... ... ... ... сәйкес фискалдық федерализм үғымның мөні сақталған
кезде "фискалдық регионализмге" ауыстырылуы мүмкін.
"Бюджеттік реттеу" аумақтық деңгейге өздеріне жүктелген ... ... үшін ... кіріс көздері жетіспеген ... ... мен ... ... ... бір бөлігін
беру жолымен жүргізіледі. Қазақ-станда салықтарды жалпымемлекеттік және
жергілікті ... ... күші ... ... "бекітілген" және
"реттеуші" кірістер мен салықтар терминдері пайдаланылмайды дей ... ... ... есеп ... ... ... мен ... трансферттер ныса-нындағы бюджеттік реттеу процесі
сияқты іс жүзінде кірістерді бекітіп беру ... ... ... ... коммунал-дық заңи
түлғаларға бекітілген; мүлікпен жөне әкімшілік-аумақ-тық бөліністің
меншігіндегі өзге де ... ... ... ... ... ... қүрайды; түсімдер мен ... ... ... пайдалану) есебінен қалыптасатын, Конституциямен, ... ... ... Президентінің және Үкіметінің актілерімен
жүктелген міндеттерді жүзеге асыру үшін ... ... ... ... ... бағдарла-маларды қаржыландыруға арналған
тиісті мөслихаттың шешімімен бекітілген өкімшілік-аумақтық бөліністердің
ақша ... ... ... ... басқарудың жергілікті органдарын реформалау
жергілікті бюджеттердің кіріс көздерінің қалыптасу-ына әсер етіп ... жеке ... мен ... ... ... ... мен ... елдегі экономикалық си-туация: қаржы-бюджет саясаты,
өндіріс дамуының аймақтық деңгейі, оның қүрылымы, инфляция ... ... жөне ... сан ... ... әсер етеді.
"Қазақстан Республикасының бюджет ... ... ... ... басқару туралы" Қазақстан
Республикасының заңына сәйкес жалпы жергілікті бюджеттерге түсетін ... ... ... үқсас және мыналарды кіріктіреді:
1) салықтардың, алымдардың және бюджетке төленетін бас-қа да міндетті
төлемдердің түсімдері (кестені қараңыз);
2) салықтық емес ... ... ... түсетін түсімдер;
облыстық бюджеттен, республикалық маңызы бар қала-ның, астананың, ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен қаржыландырылатын ... ... ... ... ... өткізуінен түсетін
түсімдер; жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер
үйымдастыратын мемлекеттік сатып ... ... ... ақша ... мемлекеттік мекеме-лер салатын айыппүлдар, ... ... ... ... бюджеттерге түсетін салықтық емес басқа ... ... ... түсетін түсімдер (жергілікті ... ... ... ... ... берілген
мемлекеттік мүлікті сатудан түсетін түсімдер);
4) жергілікті бюджеттерге түсетін ресми ... ... ... ... ... ... ком-муналдық
меншіктегі мемлекеттің қаржы активтерін ... ... ... қарыздарынан түсетін түсімдер жергілікті бюджеттерге есептеледі.
Дамудың кәзіргі кезеңінде Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... субъектілер
мен халықтың салықтық түсімдері (96,7%) қүрап отыр (15.1 кестені қараңыз).
1 ... ... ... ... ... ... мен ... (2003 ж)
(агымдагы багамен)
|Түсімдердің атауы |млн. ... |% ... |486298 |100,0 ... K1PICTEP |355676 |73,1 ... ... |343855 |96,7 ... ... | | ... табыс салығы |г |- ... ... |93281 |27,1 ... ... |157676 |45,9 ... құн салығы |9177 |2,7 ... |20967 |6,1 ... емес ... |5575 |1,6 ... ... ... алынатын |6245 |1,7 ... | | ... ... РЕСМИ ТРАНСФЕРТТЕР |122926 |25,3 ... ... ... |7696 |1,3 ... ... ... Министрлігінің статистикалық бюллетені № 6, маусым
2004ж.
Түсімдердің екінші көзі ... ... ... ... табылады. Әйтседе, орта есеппен, олар түсімдердің 20% ... ... ... ... ... қаржылан-дырудың қолайлы деңгейіне жету үшін ... жене ... ... ... бұл түсім көзі 50
пайызға дейін барады. Бүл мүндай облыстардың салық базасының ... Бүл ... ... ... ... бюджеттік алынымдар
мен субвенциялар тетігінің көмегімен түсімдерді қайта бөлу ... ... ... яғни бүл ... объективті негізделген
жетілдіруді қажет етеді.
Жергілікті бюджеттердің проблемасы сондай-ақ олардың меншігін қүрайтын
шаруашылық ... ... үй ... ... жөне ... коммунал-дық инфрақүрылым — су қүбыры, көлік, тазалау ... ... ... ... ... ... ... за-лалды
болып табылады және жергілікті бюджеттер қаражаттары-ның едәуір бөлігін жеп
қоятындығында болып отыр. Меншікті республикалық және ... ... ... ... ... ... басқаруына залалды
кәсіпорындар не-месе шамалы кіріс әкелетіңцері берілді.
Жергілікті бюджеттердің ... да ... ... ... ... мына ... ... жүзеге асырылады: жалпы сипаттағы
мемлекеттік қызметтер ... ... ... ... жөне ... беру, денсаулық сақтау; әлеуметтік көмек жөне өлеуметтік ... ... ... шаруашылығы; мөдениет, спорт, туризм жөне
ақпараттық ... ... су, ... ... ... жөне ... ... өнеркәсіп және қүрылыс; көлік және байланыс; экономикалық
қызметті реттеу ... ... ... ... да ... аудандар
(об-лыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін ... ... ... ... ... ... ... атқарушы
органдардың борышына қызмет көрсету. Аудан (облыстық маңызы бар қала)
бюджетінің ... ... ... ... қала ... ... қызметі, экономикалық қызметті реттеу бағыттары бойынша жүзеге асы-
ру көзделінбейді..
Жергілікті ... ... ... ... жөне ... ... ... арттыруды қоса алғанда, қызмет
түрлерін орындайтын мемлекеттік мекемелердің қызметін қамтамасыз етуге,
бюджеттік ... ... ... ... ... ... көзделген озге де функцияларына жүмса-латын
шығындар да қыржьшандырылады.
Жергілікті бюджеттерден ... ... ... ... ... шығындар Үкімет бекітетін штат санының жалпы
лимиті жөне заттай нормалар негізінде жоспарланады.
Республикалық маңызы бар ... ... ... қүра-мында
қаладағы ауданның, аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің қүрамында
қаладағы ауданның, аудандық ... бар ... ... ... (селоның),
ауылдық (селолық) округтің бюджеттік бағдарламалары мынадай бағыттар
бойынша ... ... ... ... бар ... кенттің, ауылдың
(селоның), ауьшдық (селолық) округгің өкімі аппараты-ның жүмыс істеуі;
шаруашылықтар бойынша ... ... ... жүзеге асыру; азаматтық
хал актілерін тіркеу жөніндегі қызметті қамтамасыз ету; ... ... беру ... ... техникалық қамтамасыз ету; ерекше
жағдайларда сырқаты ауыр ... ... ... ... ең жақын
денсаулық сақтау үйымына жеткізуді үйымдастыру; мүқтаж аза-маттарға үйінде
өлеуметтік ... ... елді ... ... ... ... ... күтіп-үстау жөне туысы жоқ ... ... ... ... және ... ... ... материалдық-
техникалық қамтамасыз ету және басқа да бағдарламалар.
Жергілікті бюджеттердің шығыстарында өлеуметтік инфра-қүрылымдарды -
білім беруді, денсаулық сақтауды, ... ... ... ... экономикалық са-лалардан - көлікке жөне байланысқа жүмсалған
шығыстар ... ... отыр (15.2 ... ... ... ... функциялық тобы азаматтық қорғаныс
(төтенше уақиғалар кезінде) пен ... ... ... ... ... - жоғарғы бюджетке (бүл жерде рес-публикалық
бюджетке) беру үшін жергілікті бюджеттерден қара-жаттарды ... ... үлес ... ... ... ... дамудың анағүрлым жоғары эконо-микалық дәрежесіне
байланысты немесе табиғи жағдайы бой-ынша орта ... ... ... ... және ... салық түсімдерінің жоғары деңгейі ... ... ... да, ... алынымдар да әкімшілік-
аумақтық беліністердің әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін ... ... ... ... Республикасының жергілікті бюджеттері шығыстарының
колемі мен құрылымы (2003 ж)
|Шыгыстардың функциялық ... ... |млн. ... |% ... ШЫҒЫСТАР |479992 |100,1 ... |472831 |98,5 ... ... ... ... ... | | ... |21220 |4,4 ... ... |7153 |1,5 ... ... ... жоне ... |17771 |3,7 ... Білім беру |130976 |27,3 ... ... ... |74112 |15,4 ... ... ... және ... | | ... |40145 |8,4 ... ... ... ... |34544 |7,2 ... ... ... ... жоне ақпараттық | | ... |20910 |4,4 ... ... кешені жоне жер қойнауын | | ... |783 |0,2 ... ... су, ... ... шаруашылығы жоне | | ... ... ... |7036 |1,5 ... ... жоне ... |2501 |0,5 ... ... жоне ... |25887 |5,4 ... Басқалар |30973 |6,4 ... ... ... ... |1170 |0,2 ... Ресми трансферттер |57650 |12,0 ... |7162 |1,5 ... ... ... ... ... бюджет шығыстарындағы
жергілікті ... ... ... ... қаржыландыру бағыт-тары бойынша ол басым орын алады.
Жергілікті деңгейдегі қаражат түсімдері мен жүмсалымының қүрамы мен
қүрылымы ... ... ... даму
дәрежесін анықтайтын мынадай факторларға байланысты: ... ... ... ... әлеуметтік жөне түрмыстық
инфрақүрылым объектілері, бөлініс мәртебесі, халықтың жиілігі, табиғат-кли-
мат жағдайлары жөне ... ... ... ... ... өзірлейтін
жергілікті бюджеттік багдарламалар негізінде жүзе ... ... ... ... ... және іске ... - ... бағдараламалар-дың әкімшілеріне - жергілікті ... ... ... ... ... ... ... атқарушы оргаңцардың заңи жөне жеке түлғалар-дың, сондай-ақ
Қазақстан Республикасы Үкіметінен (республи-калық бюджеттен кредит ... ... ... ... ... ... үшін ... қаражаттарын алуға қүқығы бар. Қарыз алу жергілікті
ат-қарушы органдардың бағалы қағаздарын шығару немесе ... алу ... ... ... ... ... анық-тайды.
Бюджеттік бағдарламаларға кіріктірілетін мемлекеттік меке-мелер
шығыстарының сметаларын ... ... ... ... ... осы ... ... атқарады.
Бюджеттік шешімдер қабылдауды оңтайландыру сметалар-ды нөлдік негізде
жасау және бюджеттерді жоспарлау, бағдарла-малау (БЖБ) ... ... ... ... ... негізде жасау әдісі мынада: жыл сай-ын жаңа ... ал ... ... ... ... толық негіздеуі жене
басымдықтарды анықтауы міндетті.
БЖБ әдісі үйымдық шаралар мен өр ... ... ... ресурстарды
бөлудің қандай үштастырылуы нөтижеліктің ең жақсы көрсеткіштеріне жетуге ең
жоғары дәрежеде жәрдемдесетінін ... үшін ... ... ... ... ... үшін ... Бүл әдісте
шығыстардың нормалары пайдаланьшуы ... ... ... ... рөсімі тиімділік өлшеміне негізделуі мүмкін.
3. Арнаулы экономикалық аймақтардың ... ... ... ... ... және ... ... неғүрлым кең ырықтандыру арқылы
оларды дамытудың ... ... ... кең ... Бүл
әдістер еркін немесе ар-наулы экономикалық аймақтар түрінде экономиканы
дамытудың нарықтық жолын ... ... ... ... дамыған. Эко-
номикалық қызмет еркіндігінің дәрежесі әр түрлі болуы мүмкін, сондықтан
атауларда: еркін ... ... ... ... ... ... ... және т.с.с
нүсқалар болуы мүмкін; экономикалық ырықтандырудың шекті нүсқасы ... ... ... ... табылады.
Арнаулы (еркін) экономикалық аймақ (АЭА) дегеніміз аймақ аумағының
әлеуметтік-экономикалық дамуын тездету үшін шетелдік ... ... ... ... мен ... тәжірибесін тарту
мақсатында қүрылған белгілі бір екімшілік шекаралары жөне айрықша қүқықтық
режімі бар арнайы түрде ... ... қүру ... ... ... ... микроэкономикалық
міндеттерді шешуге - өндірісті түрақ-тандыруға жөне оны ... ... ішкі ... ... ... ... толықтыруға
ба-ғытталған. Қосымша шетелдік капитал мен озық технология-ны тарта отырып,
халықтың жүмыспен ... ... ... ... ... арттыруға, маркетинг және менеджмент саласындағы тәжірибені
сатып алуға мүмкіндік туады.
АЭА аумағында отандық жөне шетелдік заңи ... мен ... ... жене өзге ... кез ... ... (заңнамамен тиым
салынған түрлерінен басқасы) рүхсат етіледі. Отандық заңи ... және ... ... ... басқасы) аймақта
дербес және ве-домстволық бағыныштығына қарамастан төуелсіз үйымдар бо-лып
табылады. Аймақтан тыс орналасқан заңи түлғалар ... ... ... мен жаңа ... қүра ... АЭА ... ... бар: тіпті 1992ж. ер түрлі
облыстарда бірнеше аймақтар қүрылған болатын, ... ... ... ... ... қозғалысына толық бақылаудың жоғалуы жөне әкімшілік-
аумақтық бөліністердің ... ... алуы ... ... қанағаттандырмады — аймақтар таратылды.
1996 жылдан АЭА-ның (Қызылорда, Ақмола, Лисаков) іс-өрекетін жаңғырту
аймақты дамытудың бүл ... ... ... ... тетіктерін жақсартуға
мүмкіндік берді, бірақ 1998 жыддың аяғынан бастап басқару мен ... ... бет ... бүл ... өмір ... ... шешті. Қазіргі уақытта Қазақстанда екі АЭА — Ақтауда жөне Астанада
жүмыс істейді, олар ... ... ... ... жаңа ... ... берді. Астана қаласында оның мем-лекет астанасы ретіндегі айрықша
мөртебесіне байланысты са-лықтарды ... ... ... мен тауарлары импортының жеңілдетілген төрпштемесі сақталынған.
Елде ақпараттық ... жаңа ... ... және ... саласын қүру мен Қазақстан Рес-публикасының ғылыми-техникалық
және инновациялық әлуетін неғүрлым толық пайдалану мақсатында 2013 ... 1-іне ... ... ... ... ... ... аймағы қүрылған.
Бүл мысалдардан арнаулы экономикалық аймақтардағы ... ... ... ... ... ... ... экономикалық аймақ орталық атқарушы ... ... жөне ... ... ... ... шешімдері
бойынша қүрылады. Басқару үшін ... пен ... ... ... ... АЭА ... ... отандық және шетелдік
көсіпорындар мен үйымдардың өкілдерінен Әкімшілік кеңес қүрылады, кеңесті
төраға басқарады, оны ... ... және ... ... ... ... егер ... мен үйымдардың оперативтік
шаруашылық - қаржы қызметі аймақты белгіленген қүқықытық тәртіптемеге қайшы
келмесе оған ... ... ... ... кеңесіне шетелдік
капиталды тарту, ағымдағы жөне келешек кезеңге арналған аймақты дамытудың
бағдарламаларын өзірлеу және іске ... ... кең ... ... ... ... кре-дит, кеден саясатын анықтайды; ... ... ... ... ... мен ... ... үлестеуді жүзеге асырады; салықтар мен бас-қа телемдерді ... ... ... ... ... жер ... ... табиғи ресурстарды,
негізгі ка-питалдарды жалға береді; қаржы рыногы мен оның инфра-қүрылымын
үйымдастырады.
Аймақтың отандық және ... заңи ... ... ... әріптестерімен кредит-есеп айырысу ... ... ... ... ... ... ... асырылады.
Әкімшілік кеңестің салық службасы аймақ ... ... ... ... жүзеге асырады.
АЭА Әкімшілік кеңесі қаржы қорын, ал аймақ шекаралары-ның әкімшілік-
аумақтық ... ... ... ... ... ол сонымен бірге әкімшілік-аумақтық ... ... ... Қор (бюджет) аймақ аумағында тіркелген заңи және жеке
түлғалардан ... ... ... жөне ... ... ... ... Арнаулы қорларға түсетін түсімдер АЭА қаржы ... ... көзі бола ... ... ... жоғарғы бюджетпен өзара қарым-қатынасы АЭА-
ның қаржы қорына ... ... ... жалпы сомасынан
аударылатын аударымдардың үзақ мерзімді түрлаулы ... ... ... кеңесі мақсатты қаржы қорларын, соның ішінде АЭА-
ның экономикалық және өлеуметтік қорын қүра ... ... ... бос ... ... емес ... ... мен алымдар есебінен оларды
қалып-тастырудың көздерін анықтай алады.
Аймақ аумағында салық салу елдің ... ... ... жүзеге
асырылады. АЭА аумағында тіркелген және қызметін жүзеге асырушы ... ... ... ... ... ... кәдуілгі
мөлшерлемеден төмен белгіленеді.
АЭА аумағында еркін кеден аумагының режімі іс-әрекет етеді.
Егер ... ... ... ... ... ол ... бүрын
таратылса, онда аймақ аумағында инвестициялық қызметті жүзеге асырып жатқан
шаруашылық жүргізуші субьектілерге мүндай қызметті ... ... сай ... ... ... беру ... ... қүқық АЕА қүрылған мерзімінің аяғына дейін іс-өрекет етеді, бірақ ол
10 жылдан аспауы тиіс, мерзім айтылған қүқықтық режімді жою ... ... ... АЭА-да бизнестің барлық сфераларындағы саналу-ан кәсіпкерлік
қызметті күшету үшін қолайлы жағдайлар жаса-лады.
Басқа мемлекеттердегі АЭА-ның ... ... ... ... ... ... ... белсенді қабылдай отырып,
аймақтардың қүрылымы өздігінше дамуға қабілетті екенін жөне өз кезегінде ... ... ... өсер ... көрсетіп отыр. Бірлескен
кесіпорындар жүмысының тәжірбиесі бар, жоғарғы ... ... ... мен ... ... ... шет мемлекеттермен шекарасы бар
аймақтар неғүрлым тиімдірек болады.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 17 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Fast Ethernet стандартындағы жоғары жылдамдықты жергілікті есептеуіш желісін жобалау64 бет
«Жергілікті бюджет және оның қалыптасуының негіздері»11 бет
«жергілікті бюджеттің қалыптасуы мен тиімді пайдалануының есебі мен аудитін ұйымдастыру»91 бет
«Жергілікті өзін-өзі басқару және оны жетілдіру жолдары»67 бет
«Жергілікті өзін-өзі басқару органдары: жағдайы және даму басымдылықтары»73 бет
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқару туралы» заңы6 бет
Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуында жергілікті бюджеттің әсерін талдау (Қызылорда облысы Қармақшы ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі мысалында)33 бет
АҚШ жергілікті басқаруының экономикасының ерекшеліктері12 бет
Батыс елдердегі жергілікті бюджеттер және салық салу жүйесі32 бет
Биология және экология пәндерін оқытуда жергілікті жер материалдарын пайдалану35 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь