Инвестициялық жобаның техникалық негізделгендігін және сатып алынуын бағалауға қойылатын талаптар


1. Жалпы деректер
1.1. Тапсырыс беруші және Орындаушы
Тапсырыс беруші: «Жобаға тапсырыс берушінің атауы»
Орындаушы: __________________________.
Тапсырыс берушінің және орындаушының аффилиирленгендігі туралы мәліметтер: ____________________________________________________________________________.

1.2. Бағалауды жүргізу үшін негіздеме және алғашқы құжаттар
- Қызметтер көрсетуге жасалған шарт
- Жобаның техника-экономикалық негіздемесі (бизнес-жоспар)
- Жобалық-сметалық құжаттама
- Басқа құжаттар

1.3. Жұмыстарды бастау және аяқтау мерзімдері
Жұмыстарды жасау мерзімдері қызметтер көрсетуге жасалған шартқа қол қойылған сәттен бастап _______ күнтізбелік күнді құрайды.

2. Бағалау тақырыбы
Жобаның техника-технологиялық негізделгендігі және жоба бойынша сатып алу

3. Бағалау объектілері
• Жобаның орналасқан жері және өндірістік алаңдар
• Өнім/қызметтер өндіру технологиялары
• Негізгі технологиялық жабдықтар
• Құрылыс объектілері және қолданыстағы өндірістік үймереттер мен ғимараттар
• Өндіруші-кәсіпорындар, негізгі технологиялық жабдықтарды жеткізушілер
• Жоба шеңберінде жүзеге асырылатын сатып алу құрамы және процесі (жобаның инвестициялық құны)

4. Бағалаудың негізгі міндеттері
• Жобаның орналасқан орнын, оның энергетикалық және көліктік инфрақұрылымын таңдау бөлігінде сыналғандығын бағалау.
• Жобаның технологиялар мен жабдықтарды таңдауға арналған амалдар бөлігінде сыналғандығын бағалау.
• Жобалық шешімдердің құрылыс процесін ұйымдастыру және бар үймереттер мен ғимараттарды пайдалану кезінде негізделгендігін бағалау.
• Жобаның техникалық бөлігі және жоба бойынша сатып алу процесі бойынша негізгі жобалық қауіптерді айқындау, олардың жобаға әсер ету дәрежесін көрсету.
• Жобалық шешімдердің сәйкестігі және жобаның іске асыруға әзірлігі тақырыбына тұжырымдар жасау.

5. Материалды баяндау құрылымы

5.1. Жобаның орналасқан орнын және энергетикалық инфрақұрылымын таңдау бөлігінде жобаны сынауды бағалау
▪ Жобаның орналасқан орнын және өндірістік алаңды таңдауға арналған жобалық амал-дардың негізделгендігін бағалау. Жобаның таңдалған орналасқан орнының және өндірістік алаңның артықшылықтары мен кемшіліктерін талдау.
▪ Болашақ өндірісті қажетті энергия ресурстарымен қамтамасыз ету мүмкіндігін бағалау. Электр энергиясын, газды, суды және басқа энергия ресурстарын тұтынуды жобалық есептеуге баға беру. Жобаның энергетикалық инфрақұрылым бөлігінде құжаттық сыналуын талдау.
▪ Жобаның таңдалған өндірістік алаңда орналасуының мақсатқа сәйкестігі және жобаны іске асырудың таңдалған орнында энергия ресурстарының қолайлылығы туралы тұжырымдар жасау.
▪ Жобаның берілген бөлігі бойынша ескертулер мен ұсыныстарды тұжырымдау.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕЛГЕНДІГІН
ЖӘНЕ САТЫП АЛЫНУЫН БАҒАЛАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Жалпы деректер
1.1. Тапсырыс беруші және Орындаушы
Тапсырыс беруші: Жобаға тапсырыс берушінің атауы
Орындаушы: __________________________.
Тапсырыс берушінің және орындаушының аффилиирленгендігі туралы
мәліметтер:
___________________________________ ___________________________________ ______
.

1.2. Бағалауды жүргізу үшін негіздеме және алғашқы құжаттар
- Қызметтер көрсетуге жасалған шарт
- Жобаның техника-экономикалық негіздемесі (бизнес-жоспар)
- Жобалық-сметалық құжаттама
- Басқа құжаттар

1.3. Жұмыстарды бастау және аяқтау мерзімдері
Жұмыстарды жасау мерзімдері қызметтер көрсетуге жасалған шартқа қол
қойылған сәттен бастап _______ күнтізбелік күнді құрайды.

2. Бағалау тақырыбы
Жобаның техника-технологиялық негізделгендігі және жоба бойынша сатып
алу

3. Бағалау объектілері
( Жобаның орналасқан жері және өндірістік алаңдар
( Өнімқызметтер өндіру технологиялары
( негізгі технологиялық жабдықтар
( Құрылыс объектілері және қолданыстағы өндірістік үймереттер мен
ғимараттар
( Өндіруші-кәсіпорындар, негізгі технологиялық жабдықтарды
жеткізушілер
( жоба шеңберінде жүзеге асырылатын сатып алу құрамы және процесі
(жобаның инвестициялық құны)

4. Бағалаудың негізгі міндеттері
( Жобаның орналасқан орнын, оның энергетикалық және көліктік
инфрақұрылымын таңдау бөлігінде сыналғандығын бағалау.
( Жобаның технологиялар мен жабдықтарды таңдауға арналған амалдар
бөлігінде сыналғандығын бағалау.
( Жобалық шешімдердің құрылыс процесін ұйымдастыру және бар үймереттер
мен ғимараттарды пайдалану кезінде негізделгендігін бағалау.
( Жобаның техникалық бөлігі және жоба бойынша сатып алу процесі бойынша
негізгі жобалық қауіптерді айқындау, олардың жобаға әсер ету
дәрежесін көрсету.
( Жобалық шешімдердің сәйкестігі және жобаның іске асыруға әзірлігі
тақырыбына тұжырымдар жасау.

5. Материалды баяндау құрылымы

5.1. Жобаның орналасқан орнын және энергетикалық инфрақұрылымын таңдау
бөлігінде жобаны сынауды бағалау
▪ Жобаның орналасқан орнын және өндірістік алаңды таңдауға арналған
жобалық амал-дардың негізделгендігін бағалау. Жобаның таңдалған
орналасқан орнының және өндірістік алаңның артықшылықтары мен
кемшіліктерін талдау.
▪ Болашақ өндірісті қажетті энергия ресурстарымен қамтамасыз ету
мүмкіндігін бағалау. Электр энергиясын, газды, суды және басқа энергия
ресурстарын тұтынуды жобалық есептеуге баға беру. Жобаның
энергетикалық инфрақұрылым бөлігінде құжаттық сыналуын талдау.
▪ Жобаның таңдалған өндірістік алаңда орналасуының мақсатқа сәйкестігі
және жобаны іске асырудың таңдалған орнында энергия ресурстарының
қолайлылығы туралы тұжырымдар жасау.
▪ Жобаның берілген бөлігі бойынша ескертулер мен ұсыныстарды
тұжырымдау.

5.2. Технологиялық шешімді сынауды бағалау
▪ Өнімқызметтер өндірісінің технологиясын таңдау кезінде жобалық
амалдардың негізделгендігін бағалау.
▪ Қолданылып жүрген технологиялардың артықшылықтары мен кемшіліктерін
талдау. Жобада пайдаланылатын технологиялық шешімді таңдаудың
негізделгендігіне баға беру.
▪ Техникалық даярланбаған мамандарға түсінікті болатын, өнімді алу
технологиясы бойынша түсіндіруші материалдарды дайындау.
▪ Берілген технологиялық процесті пайдалану мүмкіндігі бөлігінде жобаны
құжаттық сынауды талдау.
▪ Жобада таңдалған технологияларды пайдаланудың мақсатқа сәйкестігі
туралы тұжы-рымдар, сондай-ақ берілген технологиялардың патенттік
тазалығы туралы тұжырым-дар жасау.
▪ Жобаның берілген бөлігі бойынша ескертулер мен ұсыныстарды
тұжырымдау.

5.3. Жобалық жабдықтарды бағалау
▪ Негізгі технологиялық жабдықтарды, жабдықтарды жеткізушілер мен
өндірушілерді таңдау кезінде жобалық амалдардың негізделгендігін
бағалау.
▪ Жабдықтармен жинақталудың балама нұсқаларының артықшылықтары мен
кемшілік-терін талдау (жабдықтардың құны және техникалық
сипаттамалары).
▪ Жабдықтардың қажетті санын, олардың құнын, техникалық
сипаттамаларының теңбе-теңдігін және т.б. есептеу кезінде жобалық
амалдардың негізделгендігін бағалау.
▪ Жобаны таңдалған жабдықтарды пайдалану мүмкіндігі бөлігінде құжаттық
сынауды талдау.
▪ Жабдықтарға қатысты (оның құрылғысы, жұмыс істеуі және басқа ақпарат)
түсіндіруші материалдарды дайындау.
▪ Жобада таңдалған жабдықтар жинағын пайдаланудың мақсатқа сәйкестігі
және оның рыноктағы аналогтарымен салыстырғанда бәсекеге
қабілеттілігі, сондай-ақ жабдықтар-ға бағытталып салынған
инвестициялардың теңбе-теңдігі туралы тұжырымдар жасау.
▪ Жобаның берілген бөлігі бойынша ескертулер мен ұсыныстарды
тұжырымдау.

5.4. Салуға жоспарланатын және бар өндірістік объектілерді бағалау
▪ Бар үймереттер мен ғимараттарды салу және пайдалану процесін
ұйымдастыру кезінде жобалық амалдардың негізделгендігін бағалау.
▪ Бар және салынуға жоспарланатын объектілер бойынша түсіндіруші
материалдарды ұсыну, жобаны құрылыс-жинақтау жұмыстарын жүзеге асыру
бөлігінде құжаттық сынауды бағалау.
▪ Кәсіпорынның өндірістік алаңдар мен конструкциялық шешімдердегі
есептік қажетті-лігін талдау. Жобаға салынған құрылыстың құнын
есептеуді тексеру.
▪ Құрылыс процесін жүзеге асыруға бағытталып салынған инвестициялардың
теңбе-теңдігі және құрылыс-жинақтау жұмыстарын жүзеге асыру
мерзімдері, сондай-ақ жобаның ҚЖЖ жүргізуге құжаттық әзірлігі
туралы тұжырымдар жасау.
▪ Жобада қолданылып жүрген үймереттер мен ғимараттарды ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Кітапқа қойылатын техникалық талаптар
Инвестициялық жобаның тиімділігін бағалау әдістері
Инвестициялық жобаның түсінігі және оны бағалау әдістері
Инвестициялық жобаның қаржыландыру қайнар көздері
Инвестициялық жобаның экономикалық мәні және оның мәселелері
"Балық және балық өнiмдерiнiң қауiпсiздiгiне қойылатын талаптар" техникалық регламентi
Балалар және мектеп жиһаздарына қойылатын гигиеналық талаптар. оқытудың техникалық құралдары
Ғимараттар және оларға қойылатын талаптар
Биологиялық препараттарға қойылатын талаптар
Тәрбие жоспары және қойылатын талаптар
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь