Баға саясаты

КІРІСПЕ
1 тарау. Маркетингтегi баға қалыптастыру саясаты.
1.1 Баға нарықтық шаруашылық категориясы ретінде.
2 тарау. Баға белгілеуге әсер етуші факторлар.
2. 1 Тауарға баға қалыптастырудың негізгі тєсілдері.
2.2 Бағаны тауардың қ±ндылығын сезіну негізінде белгілеу.
3 тарау. Фирманың баға саясаты.
3.1 Жаңа өнімге бағаларының белгілеу түрлері.
3.2 Тауар номенклатурасы шегінде баға белгілеу.
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Нарықтық механизмнің негізгі элементтерінің бірі – баға. Нарықтық баға өндірушілердің және тұтынушылардың өз арасындағы бәсеке нәтижесінде қалыптасады. Бұған бәсекеден басқа да көптеген факторлар әсер етеді. Жалпы нарық бағасына нарыққа қатысушылардың бәрі де әр түрлі деңгейде тәуелді болады, әсіресе сұраным мен ұсыным нарықтық баға әсерінен қалыпты жағдайдан тез ауытқиды. Сондықтан да нарықтық бағаның құрылуын, қалыптасуын және оның ауытқу заңдылықтарын біліп отыру, әр фирманың табысты тұрақты алуына және өндіріс бағытын жетілдіруге негіз бола алады. Міне, әр салада, әр сферада және әр тауар түрі бойынша бағаның құрылуының маңызы мен маңыздылығы осында десек, артық айтқандық емес.
Бағаның құрылуы пәні жоғары оқу орындарындағы көптеген мамандықтар бойынша оқу бағдарламасына еніп отыр. Бұл пәннің негізгі міндеттері: өндіріс, тауарды өткізу, құнның қалыптасуы, жалпы ішкі өнім мен ұлттық табыстың өндірілуі, оның бөлінуі және пайдаланылуы, баға түрлері, олардың негізгі принциптері мен есептеу жолдарын анықтау. Жалпы баға – күрделі экономикалық категория. Сондықтан да баға теориясын түсіну және оны нақты практикада іс жүзінде қолдана білу болашақ мамандар үшін аса қажет. Өйткені, Қазақстан Республикасы жағдайында бағаның құрылуының өзіндік ерекшеліктері бар. Атап айтсақ, бағаның құрылуы өндіріс және айналым шығындары негізінде және бағаның нарықтағы сұраным мен ұсынымның өзара әрекеті негізінде құрылуы, бағаның нарықтық қатынастардағы орны, баға құрылымының механизмі және оның өзіндік сипаты тұрғысындағы өзекті мәселелер бәсекелестік ортаға тікелей әсер етеді. Сондай-ақ экспорт және импорт тауарлары мен қызмет көрсету түрлерінің сыртқы сауда бағасы және ұлттық баға жүйесі, сыртқы сауда бағасының жіктелуі, экспорт және импорт тауарларының ішкі бағасы және оның қалыптасу тәсілдері мен принциптері, сонымен қатар экспорттық және импорттық қосымша, сараланған валюта коэффициенті, оның мәні және есептеу тәсілдері, Қазақстан Республикасына ТМД елдерінен әкелінген тауарлар бағасын есептеу әдістемесі де экономикадан өзіндік орын алады.
1. К.Ә. Ахметова «Фирманың маркетингтік қызметі» - Астана, 2004 жыл.
2. Ө. Н. Нурғалиев «Кәсіпкерлік негіздері» - Қарағанды, 2002 жыл.
3. Котлер «Маркетинг негіздері» - 2000 жыл
4. Ш. Қашықов, Ө. Нурғалиев «Кәсіпкерлік және маркетинг негіздері» - Қарағанды, 1995 жыл.
5. Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли. // Казахстанская правда – 1994 – 1 июля.
6. Изменения и дополнения к «Положению о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли». // Казахстанская правда – 1995 – 27 июня.
7. Экономика переходного периода / Под ред. Радаева В.В., Бузгалина А.В. – М.: Издательство МГУ, 1995 г.
8. Райзберг Б.А. Рыночная экономика (учебное пособие). – М.: Деловая жизнь, 1995 г.
9. Афанасьев М. П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. - М.: Ао "Финанстатинформ", 1995.
10. Ахметова К. Ә. Қаменова М. Ж. Нақыпова Г. Н. Фирманың маркетингтік қызметі. Астана 2004.
11. Голубков Е. П. Маркетинг. стратегии, планы, структуры. 1998.
12. Пешкова Е. П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. 1996.
13. Шаекина Ж.М. Нәбиева Е.Н. Базарова С.Қ. Маркетинг негіздері. - Астана 2003 жыл.
14. Теория потребительского поведения и спроса / Под ред. Гальперина В.М. – ПСБ: Экономическая школа, 1993 г.
15. Дюсембаев А.Д. Маркетинговые исследования: методологические, методические и практические подходы. Караганда, 2001г
        
        КІРІСПЕ
Нарықтық механизмнің негізгі элементтерінің бірі – баға. Нарықтық баға
өндірушілердің және тұтынушылардың өз арасындағы ... ... ... ... ... да ... факторлар әсер етеді. Жалпы
нарық бағасына нарыққа қатысушылардың бәрі де әр түрлі деңгейде ... ... ... мен ... ... баға ... қалыпты жағдайдан
тез ауытқиды. Сондықтан да нарықтық бағаның құрылуын, қалыптасуын және оның
ауытқу заңдылықтарын біліп отыру, әр фирманың ... ... ... және
өндіріс бағытын жетілдіруге негіз бола алады. Міне, әр салада, әр ... әр ... түрі ... ... ... ... мен ... десек, артық айтқандық емес.
Бағаның құрылуы пәні жоғары оқу орындарындағы көптеген ... оқу ... еніп ... Бұл ... ... ... ... өткізу, құнның қалыптасуы, жалпы ішкі өнім мен ... ... оның ... және пайдаланылуы, баға түрлері, олардың
негізгі принциптері мен есептеу жолдарын анықтау. Жалпы баға – ... ... ... да баға теориясын түсіну және оны нақты
практикада іс жүзінде ... білу ... ... үшін аса ... ... ... жағдайында бағаның құрылуының өзіндік
ерекшеліктері бар. Атап айтсақ, бағаның ... ... және ... негізінде және бағаның нарықтағы сұраным мен ұсынымның өзара
әрекеті негізінде құрылуы, ... ... ... ... баға
құрылымының механизмі және оның өзіндік сипаты тұрғысындағы өзекті
мәселелер бәсекелестік ... ... әсер ... ... ... және
импорт тауарлары мен қызмет көрсету түрлерінің сыртқы сауда бағасы және
ұлттық баға ... ... ... ... ... ... және ... ішкі бағасы және оның қалыптасу тәсілдері мен ... ... ... және импорттық қосымша, сараланған валюта
коэффициенті, оның мәні және ... ... ... ... елдерінен әкелінген тауарлар бағасын есептеу әдістемесі де экономикадан
өзіндік орын алады.
Жұмыстың негізгі мақсаты:
Қазақстан Республикасындағы ... баға ... ... ... ... табуға ұмтылыс және мемлекеттік нарықтық
саясатының мазмұнын талдау.
Жұмыстың негізгі міндеттері:
- ... ... ... ... мен тауарлардың алға жылжуын
қамтамасыз ету мәселелерін ашып ... ... баға ... ... мен ... ... дамуында кері
әсер туғызатын факторларды көрсету;
- маркетинг жүйесіндегі тауар мен қызмет көрсетудің қалыпты деңгейде дамуы
үшін баға ... ... ... және оны іске ... ... ... баға ... саясаты.
1.1 Баға нарықтық шаруашылық категориясы ретінде.
Нарықтық экономика жағдайында баға қалыптастыру µте к‰рделi процесс.
¤нiмге қойылған баға табыстың д±рыс т‰суiн ... етуi ... ... ... ... ... пайда єкелуге тиiстi.
¤з еркiмен бағаны кµтерiп, нарықтан тыс қалған ... ал ... ... арқылы кµптеген қолайсыз жағдайға кездескен фирмалар iс-
ж‰зiнде кµптеп кездеседi.
Баға - µндiрушiлер мен ... ... ... ... ... деп есептелiнедi. Б±л анықтамада ‰ш жағдай маңызды.
Бiрiншiден, баға, оған енген қоғамдық қажеттi еңбек шығындарымен емес
тауардың т±тыну ... ... баға ... мен ... ... мен ... ... ±сынуы жєне ... ... ... ... тауардың т±тыну қ±нының бағасын ескереді жєне ол ... ... ... ... ... ... ... мµлшерi тауардың немесе оларды ±сынушылардың
т±тынушыларға қаншалықты ... ... ... ... ... арасындағы кез-келген аралық µткiзу арналары қ±нды
±лғайтады.
Компания µзінің ... ... ... ... ... ... ... бойынша анықтайды. Компания µндіріс ... ... ... жєне ... ... ... ... орнына
келтіретін ғана емес, тєуекелділік пен к‰ш-жігері ... ... ... баға ... тырысады. Баға қалыптастыру стратегиясында
шығындар маңызды элемент ретінде қарастырылады. ... ... ... µте ... ... жетуге талпынады, себебі онда ол ... ... ... да, соның нєтижесінде сату мен пайданың деңгейін
арттырады.
Шығындардың екі т‰рі болады – ... жєне ... ... - ... ... ... тєуелсіз шығындар.
Мысалы, ай сайын тµленетін жалгерлік жєне жылжыту ‰шін тµлемдер, ... ... ... жєне ... ... ақылары µндіріс кµлемімен
байланысты емес.
¤згермелі шығындар µндіріс кµлеміне тікелей байланысты.
¤ндірістің белгілі деңгейіндегі т±рақты жєне ... ... ... шығындарды қ±райды.
Баға белгілеу проблемасына фирмалар єрт‰рлі жолдармен ... ... ... ... ... Ірі компанияларда баға белгілеу
проблемасымен ... ... жєне ... ... айналысады. Бірақ б±л жағдайларда да жоғарғы басшылар баға
саясатының жалпы бағытын жєне ... ... ... ... ... ... ... ±сынған бағаларын бекітеді. Баға
факторы шешуші роль атқаратын салаларда ... ... ... ... м±най компаниялары т.б.) фирмалар кµбіне баға
қалыптастырушы бµлімдерді қ±рады жєне олар ... ... ... ... ... осы с±рақ бойынша кµмек кµрсетеді.
1.2 Нарықтағы баға қалыптастырудың түрлері.
Нарық типтеріне ... ... баға ... ... ... болады. Экономистер нарықтың тµрт т‰рін бµліп
кµрсетеді жєне єрқайсысы баға ... ... µз ... ... Таза ... нарығы ±қсас тауар µнімінің, мысалға, бидайдың,
мыстың, бағалы қағаздардың кµптеген сатушыларынан жєне сатып ... ... - бір жеке ... ... не ... ... к‰нделікті
тауардың баға деңгейіне ‰лкен ықпалын тигізе алмайды. Сатушы ... ... баға да ... ... ... алушылар қажетті тауар
кµлемін керегінше осы нарықтан ешқандай кедергісіз нарық бағасымен сатып
ала ... ... ... ... ... баға да с±рамайды, µйткені
барлық ... ... ... сата ... Б±л нарықта маркетингтік
зерттеу, тауарды дайындау, баға ... ... жєне ... ... болады, бірақ та м‰лдем нольге жеткізбейді.
2. Монополиялық бєсекелестік нарығы келісімді біркелкі нарықтық бағамен
емес кең диапазонды бағалармен жасайтын ... ... ... Баға ... ... ... ... алушыларға
тауарлардың єр т‰рлі варианттарын ±сыну м‰мкіншілігінде. ... ... ... ... сырт ... ... ... болады.
Айырмашылық тауарға қосымша атқарылатын қызметтерде де болуы м‰мкін. Сатып
алушылар ... ... ... єр ... ... єр ... ... дайын. Бағадан басқа кейбір айырмашылықта болу ‰шін сатушылар
єр т‰рлі т±тынушылар сегменттеріне т‰рлі ±сыныстар дайындауға тырысады жєне
тауарларға ... атау беру ... ... жєне жеке ... ... ... ... кµп болуына байланысты
олардың маркетингілік ... єр ... ... ... ... жағдайынан тµмен болады.
3. Олигополистикалық нарық баға белгілеу саясатына жєне бір-бірінің
маркетингілік стратегиясына µте ... ... ... ... бір-біріне ±қсас та (болат, алюминий), ±қсас емес те болуы м‰мкін
(автомобильдер, компьютерлер). Жаңа талапкерлердің нарыққа енуі µте ... ... саны кµп ... Єр сатушы бєсекелестің
стратегиясына жєне қимылына ... ... ... ... Егер ... бір
болат қорыту компаниясы µз бағасын 10 % тµмендетсе, ... ... ... ... ... ... ... болат µндірушілер б±л жағдайды ескеріп
не бағаны тµмендетуі, не атқаратын кызмет санын, не кµлемін µсіруге ... ... ... ... ±зақ ... созылатын нєтижеге
жететініне ылғи сенімде бола алмайды. Екінші жағынан олигополист бағаны
жоғарылатса, оның бєсекелестері оған ... ... ... жағдайда ол
бағаны не б±рынғы қалпына келтіруі керек, не µз клиенттерінің ... ... ... ... керек.
4. Таза монополия жағдайында нарықта тек қана бір сатушы болады. ... ... ... ... ... жол компаниясы), жеке
ж‰йеленетін монополия ... ... не ... (мысалға, нарыққа нейлонмен шығар кезеңіндегі “Дюпон”). Єр ерекше
жағдайда баға белгілеу єр ... ... ... ... монополия баға
саясаты кµмегімен єр т‰рлі мақсатты кµздеуі м‰мкін. Ол ... ... ... µте маңызды болып, бірақ олар оны толық бағасына сатып ала
алмайтын жағдайда, оның бағасын ... ... ... ... ... тек ... қайтару, не жақсы табыс табуды кµздеуі м‰мкін.
Т±тынысты жалпы қысқарту мақсатында µте ... баға ... де ... монополия жағдайында ‰кімет компанияға “Єділ нормалы табыс”
келтіретін, соның нєтижесінде ... ... ... ... ал
қажетті жағдайда оны кеңейтуге м‰мкіншілік ... баға ... ... Оған ... ... монополия жағдайында фирма
нарық кµтеретін кез ... ... ... ... ... бірқатар
себептерге байланысты, фирма ... ... ... Б±л єрі ... ... ... ... єрі
бєсекелестерді елеңдетпеу, єрі тµмен бағаны пайдаланып - ... ... ... тауарлар ‰шін с±ранымның қисығы басқаша болады. Т±тынушылар
тауардың бағасы ... ... ... сапасы да соғ±рлым жоғары болады деп
есептейді. Бірақ бағаны шектен тыс жоғары бағаласа с±раным к‰рт тµмендейді.
С±раныс ... ... ... µндiрiстiк тауарлардың шетелдiк
т‰рлерiне с±раныстың µсуi, ... ... ... к‰рт µсуiн тудырады.
Еңбек ақының µсуi еңбек µнiмдiлiгiнiң ... ... ... мен ... артық болса.
Сатушының талабы єсер еткен жоғары баға. Кейбiр ... оның ... ... ... µте ... ... ±сынады, жєне б±л жағдай ... ... ... арады кµтерiледi деген немесе осыған ±қсас ақпараттарды
тарату єбігерлік с±ранысқа єкеледi.
Бағаның ... єсер ... ... ... ... µнiмдiлiгiнiң артуы мен тауарларды µндiрудi ±лғайту табыс
деңгейiн т±рақтандырады.
Сатушының не болса да сатам ... µте ... ... Сiздiң т±рақты
мекен жайыңызды µзгертуiңiзге байланысты µз ‰йiңiзден тез арылғыңыз келетiн
жағдайыңызды ... ... ... ... тµмендетуге тырысады. ... ... ... тµнсе, сатып алушылар ... ... ... ... саласының ерекшеліктері: жеке тұтыну сипаты,
қорланудың мүмкін еместігі, өндіру мен ... ... ... ... ... ... баға құрылуының, оны анықтау тәсілінің және
баға саясатын жүргізудің де өзіндік ерекшеліктері бар.
Коммерциялық маркетинг ... баға ... ... ... ... баға ... сапа ... ретінде алынады.
Коммерциялық маркетинг саласының бағасын реттеу үш факторға бөлінеді:
1. Мемлекет ... ... ... ... ... Нарыққа қатысушылардың өздері реттейтін қызмет көрсету бағасының тарифі;
3. Таза ... ... ... қызмет көрсету бағасы.
Бірінші топқа қызмет көрсетудің мына ... ... ... ... ... ... және ... беру. Бұл топқа тарифті
мемлекет реттейтін табиғи ... да ... ... ... ... баға тарифін әр түрлі бірлестіктер
немесе нарыққа қатысушылар келісімімен ... тобы ... ... ... ... ... ... топқа баға тарифі толықтай нарық жағдайымен анықталатын
қызметтер жатады: тұрмыстық қызмет ... банк ... ... ... ... ... ... бағаның қалыптасу процесі, баға
құрылуының тәсілімен стратегиясына фирманың жұмыс істейтін нарық құрылымы
елеулі әсер ... ... ... ... ... саласының, туристік
агент, емханадағы тіс дәрігерлері. Кәсіпорындардың бұл тобындағы жұмыс
істейтіндердің іс-әрекеттерінің баға ... ... ... ... ... ... ... конъюнктурасының өзгеруіне байланысты тез
өзгеруі мүмкін.
Коммерциялық ... ... ... жағдайда сол қызмет көрсетуді
бір адамнан екінші адамға ... сату ... ... баға ... баға дискриминациясы болуы мүмкін (әр түрлілік). Бұл ... ... ... ... ... ... Басқаша айтқанда тұтынушылардың бір
тобына арзан немесе қымбат бағамен қызмет көрсетіледі: коммуналдық қызмет
көрсету, ... ... ... – Ұлы Отан ... ... жеңілдік бағаны пайдаланады немесе оларға тегін қызмет
көрсетіледі.
2 тарау. Баға ... әсер ... ... 1 ... баға қалыптастырудың негізгі тєсілдері.
Баға – ол айырбас барысында белгілі тауарға ие болу мақсатында т±тынушы
қиюға дайын ақшаның саны, ... ... ... ... ... ... ақша ... болмайды. Баспа-бас айырбас натуралдық
айырбастаудың ерте уақыттағы ... ... ... ... баға ... ... ... факторлар (Сурет - 1).
Баға белгілегенге дейін компания µзінің тауарлық стратегиясын анықтауы
тиісті. Егер компания мақсатты нарығын д±рыс таңдаса жєне ... ... онда ... ... ... сонымен қатар
белгіленген бағалар туралы мєселелер туындамайды. Сонымен ... ... ... да ... алады. Неғ±рлым компания µзінің мақсатын
айқын кµре алса, соғырлым тауарға баға ... ... ... ... ... ... мысалға келтіруге болады: компанияның µмір ... ... ... ... ... ±лғайту жєне сапа бойынша
жетекшілікке жету.
|Тұтынушылар |
Сурет -1. Баға ... єсер ... ... - ... ... ... жету ... қолданатын маркетинг
кешенінің бір қ±ралы ғана болып есептелінеді. ... жєне ... ... ... ‰шін бағақалыптастыру туралы
шешім тауардың ... ... ... ... жєне ... ... ... Маркетинг кешені элементінің кез-келгенін
µзгерту компанияның барлық баға саясатын қайта қарастыруға соқтырады.
Кµп жағдайда ... ... баға ... бастайды, ал
қалған маркетинг кешенінің элементтері бойынша ... ... ... байланыстырады. Б±л жерде баға тауар нарығы, оның бєсекелестері ... ... ... ... ... ... ... Кµптеген
компаниялар жоспарлы µзіндік қ±н калькуляция тєсілін - қуатты ... ... ... ... ... ... жайластыру стратегиясын
±станады. Б±л тєсіл жоспарлаудың дєст‰рлі ‰ш кезеңдерінің орындарын
алмастырады, ... ... жаңа ... єзірлеу іске асырылады, оны
µндіру шығындары ... ... соң ғана ... ... сата ... ... ... шешіледі. Ал, жоспарлы µзіндік қ±н калькуляция тєсілінде
тауарды жоспарлау нарықтың ... ... ... ... ... соң ... ... белгілеген бағамен сатуға м‰мкіндік
беретін жаңа тауар ... баға ... ... ... ал ... ... ... болса, фирманың орта диапазондағы баға қоюына
бєсекелестердің ... жєне ... ... ... ықпалын
тигізеді. Фирма µз бєсекелестерінің тауар сапасын жєне бағасын білуі ... ... ... ... ... болады. Фирма тауарларды µзара жєне баға
жағынан салыстыру ‰шін µз µкілдеріне салыстырмалы сатып алу жасаңдар ... ... ... Ол ... ... алдыруына,
олардың қ±рылғыларын сатып алып, бµлшектеуіне болады. Ол бєсекелестер
тауарының ... жєне ... ... ... ... сатып
алушылардың пікір айтуын с±рауына болады.
Бєсекелестердің тауары жєне бағасы жµніндегі білгендерін ... µз ... ... ... ретінде пайдалануына болады. Егер оның
тауары негізгі бєсекелес тауарына ±қсас ... ... ол ... ... ... баға белгілеуге мєжб‰р ... ... ... ... ... Егер ... ... тµменірек болса, онда ол бєсекелес тауары
бағасындай баға ... ... ... бєсекелес тауар бағасынан жоғары баға
тағайындау ‰шін оның тауар сапасы жоғары болуы ... ... µз ... ... бєсекелестер ±сыныстарымен салыстырмалы баға белгілеуі
керек.
Максимальды баға ... ... ... ал ... -
шығындарға байланысты болса, фирманың орта диапазондағы баға ... ... жєне ... нарықтық реакциялары ықпалын
тигізеді. Фирма µз бєсекелестерінің тауар сапасын жєне бағасын білуі қажет.
Оны бірнеше ... ... ... ... ... ... ... жєне баға
жағынан салыстыру ‰шін µз µкілдеріне ... ... алу ... ... беруіне болады. Онда бєсекелестердің прейскуранттарын алдыруына,
олардың ... ... алып ... болады. Ол бєсекелестер
тауарының сапасын жєне ... ... ... ... ... пікір айтуын с±рауына болады.
Баға белгілеу єдісін таңдау. С±раным графигін, шығынның есептеу сомасын
жєне бєсекелестер бағаларын білгеннен кейін, ... µз ... ... даяр ... болады. Б±л баға табыс келтірмейтін µте ... ... ... ... тигізетін µте жоғары баға аралығында болады.
М‰мкіншілігінше, ең тµмен баға ... ... ... ... - баға ... ... ... бірегей қ±ндылығымен
анықталады. Бєсекелестер тауар қ±ны жµне ... ... ... ... ... алуға керекті орта баға деңгейін кµрсетеді.
Фирмалар баға тағайындау проблемасын шешу ‰шін ең кем ... осы ... ... ... баға есептеу єдісін пайдаланады. Фирма таңдалынып
алынған єдіс нақтылы бағаны д±рыс санауға ... ... деп ... ... келесі єдістері бар: “орташа шығын плюс табыс”;
шығынсыздықты талдау жєне мақсатты табысты ... ету; ... ... ... ... ... ... к‰нделікті баға деңгейі
негізінде тағайындау; бағаны жабық сауда ... ... ... ... плюс табыс” єдісімен есептеу. Баға тағайындаудың
ең жай тєсілі - ... ... ... ... қ±н ... ... сатушы µндірушіге єр тостер ‰шін 20 долл. тµлеп, оның қ±нына 50%
қосымша баға ... оны 30 ... ... ... ... ... ... жолғы валдық табысы 10 долл. болады. Егер д‰кеннің ж±мысын ±йымдастыру
шығыны єр ... ... ... 8 ... ... ... онда сатушының таза
табысы 2 долл. болады.
Тостерді µндіруші де бағаны тағайындағанда “орта ... плюс ... ... болуы керек. Егер бір тостерға деген µндіріс шығыны 16
долл. тең болса, бµлшек ... ... 20 ... ... ... 25 ... қ±н ... болатын. Қ±рылыс компаниялары ж±мыс ж‰ргізу ±сыныстарын
жобаның толық қ±ны плюс табысқа стандартты қаржы бµлуді ... ... ... ерікті мамандық адамдары бағаны µз шығындарына ... қ±н қосу ... ... ... ... ... ... шығындар сомасы плюс белгіленген ‰стеме баға ... ... ... ... ... ... тап осы ... бағаны
есептейді.
‡стеме баға тауар т‰рлеріне байланысты кең шектелген т‰рде µзгеріп
отырады. Міне, ... ... ... ... ... бағалары
(µзіндік қ±нына емес, бастапқы бағасына): темекі ... - ... - 28 %, ... - 38%, єйел ... - 41%, ... - 46%, єйел бас киімдері - 50%. Бµлшек бакалей саудасында
кофеге, консервіленген с‰т ... жєне ... ... ... ... болса, тоңазытылған азық-т‰ліктерге, ... жєне ... ... баға ... ... ‡стеме баға шегі µте кең болады.
Мысалға, тоңазытылған азық-т‰ліктер категориясында бµлшек саудадағы ‰стеме
баға 13 % тен 53 %-ке ... ... ... баға ... ... ... ... сауда кµлемін, тауар қорларының айналымын
жєне ... ... ... ... арақатынастарын кµрсетеді.
Дегенмен, ‰стеме баға негізінде бағаны есептеу єдісі ... ... ... ... Біріншіден, сатушылар
с±ранымнан гµрі шығын туралы кµбірек ... ... ... ... сатушы баға тағайындауды µзі ‰шін жеңілдетеді. Ол с±ранымның
толқуына байланысты ... жиі ... ... егер ... осы ... ... ... фирмалар пайдаланатын болса,
олардың бағасы кµбіне ±қсас болады. Сондықтан баға ... ... ... ... ... плюс ... ... єдісін кµпшілік сатып
алушылар ‰шін де жєне сатушылар ‰шін де єділ деп ... ... ... ... ... ... ... есебінен кенеліп байымайды жєне
сонымен қатар ж±мсалған қорына єділ табыс нормасын алуға м‰мкіншілігі бар.
Бағаны, шығынсыздықты талдау жєне ... ... ... ... ... ... негізінде баға тағайындаудың тағы бір єдісі
есептеу арқылы мақсатты табыс келтіру болып ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін баға ... ... ... ... ... ... қолданады. Ол µз автомобильдеріне баға
белгілегенде, ж±мсалған капиталға 15-20 % ... ... ... Б±л
єдісті табыс норма мµлшері шектелетін коммунальдық қызмет кєсіпорындары да
пайдаланады.
Мақсатты табыс алуды ... ... баға ... ... ... ... ... графикте жалпы шығындар жєне сату кµлемі
деңгейінің єрт‰рлі ... ... ... ... ... ... т±рақты шығындар 6 млн. долл. тең. Валдық шығындар (т±рақты жєне
µзгермелі ... ... ... ... ... µсіп ... Валдық
т‰сім ирегі нµл отметкасынан басталып сатылған тауар даналарының µсуіне
байланысты бірте-бірте жоғарылайды. ... ... ... тік - еңкістігі
тауар бағасына байланысты. Біздің мысалымызда тауар данасының ... ... тең (800 мың ... ... ... т‰сетін 12 млн. долл).
М±ндай бағада шығынсыздықты қамтамасыз ету ‰шін, демек, валдық шығынды
т‰сіммен µтеу ‰шін, ... кем ... 600 мың ... данасын сатуы керек.
Егер ол 2 млн. долл. валды табыс тапқысы келсе, кем дегенде 800 мың ... ... 15 ... ... керек. Егер фирма µз тауарына жоғары
баға алатын болса, єр данасы 20 ... ... онда ... ... табу
‰шін соншама кµп тауар данасын сату міндет емес. Дегенмен, м±ндай жоғары
бағада нарықтағы сатып алу ... ... ... ... Кµп нєрсе баға
бойынша с±ранымның икемділігіне байланысты болады, ... ол ... ... ... баға ... ... фирманың µр т‰рлі
баға варианттарын, олардың шығынсыздық деңгейіне жетуге, мақсатты табыс
табуда қажетті ... ... ... ... етеді жєне тауардың єрбір баға
м‰мкіндігі ‰шін осы аталғандардың ықтималдылығын талдау керек.
2.2 Бағаны тауардың қ±ндылығын сезіну негізінде белгілеу.
Фирмалардың кµпшілігі бағаны ... µз ... ... бастағанды д±рыс деп санауда. Олар баға тағайындаудың ... ... ... ... сатып алушының қабыл алуы деп санайды. ... ... ... ... ... ‰шін олар µздерінің
маркетинг кешенінде бағасыз єрекеттер ... ... Б±л ... ... ... ... сезінуге сєйкес болуы керек.
Єр т‰рлі орындарда пара-пар тауарларға єр т‰рлі баға ... ... кофе алма ... қоса ... ... 1,25 ... ... - 1,50 долл., қонақ ‰й кафесінде - 1.75 ... ... ... - 3 долл. жєне сєулетті ресторанда - 4 долл. ... ... ... ... одан да гµрі жоғары қоюы ... ... ... ... ... баға ... тағайындаудың негізіне тауардың маңыздылық, қ±ндылығын сезіну
єдісін пайдаланушы фирмаларға т±тынушылар ±ғымында бєсекелестер тауарлары
туралы ... ... ... барын білуі керек. ¤ткендегі мысалда
т±тынушылардан сол бір ... ... єр ... ... қандай баға
тµлеуге дайын екенін с±рап білген жµн болар еді. Кейбір ... ... ... ... ... єрбір пайдалы ±сыныс ‰шін қанша ақы
тµлеуге дайын екенін с±раған жµн.
Егер сатушы, сатып алушының ... ... ... ... ... ... ... µткізуі м‰мкіншіліктегіден тµмен дµрежеде
болады. Кµптеген фирмалар µз тауар ... ... ... ... µтуі µте ... ... фирмалар керісінше µз тауарларын тµмен
бағалайды. М±ндай тауарлар нарықта жақсы µтеді, бірақ олардың бағасын ... ... ... ... ... ... оның
фирмаға келтіретін т‰сімі тµменірек болады .
К‰нделік баға деңгейі негізінде баға белгілеу. Фирма к‰нделікті баға
деңгейін ... алып баға ... ... ... ... ... µз шығын жєне с±раным кµрсеткіштеріне онша мєн бере ... ... ... ... баға ... одан жоғары не тµмен
белгілеуі ... ... ... не тыңайтқыштар сияқты тауар µнімдерін
±сынатын олигополистикалық µріс єрекеттерінде барлық фирмалар ... ... баға ... ... ... бағаны “жетекшілер жолын қуып” ... ... ... не µз ... ... ... баға ... байланыстырады. Кейбір фирмалар ... ... алу не ... ... беру ... бағаны т±рақты
деңгейде ±стайды. Мысалға, бензинмен бµлшек сауда жасаушы, єдетте сатып
алушыдан ірі м±най ... ... ... цент ... ... ... осы ... иє µспей, иє тµмендемей т±рақты т‰рде
болады.
К‰нделікті баға деңгейі негізінде баға белгілеу µте ... ... ... ... ... жағдайда к‰нделікті баға деңгейі
салалық ±жым ақыл ойын, єділ ... ... ... ... ... ... Оның ... олар к‰нделікті баға деңгейін ±стау, олар ‰шін сала
шегінде ... ... ... ... саналады.
Жабық сауда негізінде баға белгілеу. Бєсекелестік баға ... ... ... ... ... пайдаланылады. М±ндай
жағдайда фирма µз бағасын белгілеу ‰шін осы бағамен µз шығындарының ... не ... ... ... ... ... отырған
±сыныстарын бастама есебінде санайды. ... ... ... ... ол басқаларға қарағанда тµмен баға с±рауы керек. Бірақ б±л ... ... ... ... ... ... ... фирма зор шығынға
±шырайды.
Соңғы бағаны белгілеу. ¤ткен єдістердің бєрінің ... - ... ... осы ... ... ... ... бағасын таңдау
болады. Дегенмен, фирма соңғы бағаны белгілер алдында ... ... ... ... ... ... Баға – ... алушыларға ақпарат
жеткізудің тєсілі. Мысалы кµптеген сатып алушылар тауардың сапасы туралы ой-
пікірді оның бағасына қарап қалыптастырады. 100 ... ... ... 10 ... қана духи болуы м‰мкін, дегенмен, ... 100 ... ... ... олар ... оның ... кµп жағдайларды баяндайды.
Сатушы бағаның экономикалық факторлармен ... ... да ... ... Т±тынушылардың кµпшілігі бағаға сапалық
кµрсеткіш ретінде қарайды. “Фляйшманн” фирмасы - µз ... шиша ... ... - ... - 5,5 дол ... ... оны ... µткізу
тµмендемей, керісінше, µскен. Тауарлық мєртебесін есепке алып ... ... ... ... т.б. пайдаланған аса тиімді.
Сатып алушылардың психологиясын ескеретін тағы бір аспект ол – ... ... Б±л ... ... ... есінде сақтайды да, басқа
тауарлардың бағасымен салыстыру ‰шін қолданады.
Сатушылардың кµпшілігі баға міндетті т‰рде тақ ... болу ... ... ... ... ... 300 долл. қоймай 299 долл. қойған
д±рыс. Онда т±тынушылардың кµпшілігі ‰шін б±л к‰шейткіш 200 ... ... ... ... ... 300 ... жєне одан ... емес. Газеттегі
жарнамаларда негізінде тақ санды бағалар кµрсетіледі.
3 тарау. Фирманың баға ... Жаңа ... ... белгілеу т‰рлері.
Болжамдалған бағаның тєжірибедегі баға саясаты н±сқауларына сєйкестігін
тексеру керек. Кµптеген фирмалар µздеріне жағымды баға ... ... ... жєне ... ... ... ... шаралар
қолдану туралы н±сқаулар дайындаған.
Фирма қайсыбір бағаны қоя ... Ол ... ... ... ... ... жєне ... қамтитын жєне єр т‰рлі географиялық
региондағы ... ... ... ... ... ... алудың уақыт кезіне сай бµлінуін жєне де тағы басқа
факторларды ... ... баға ... ... ... ... фирма ылғи µзгеріп отыратын бєсекелестік қоршау жағдайында ж±мыс
атқаратындықтан, кейде бағаны µзгертуге µзі ... ... ... бір
жағдайда бєсекелестердің баға бастамасына жауап береді. Фирма басшылығының
пайдалануына ... баға ... ... ... жолдары
тµмендегідей.
Баға белгілеу проблемасының тєсілдері. Фирма бастапқы бағаны белгілеп,
содан кейін, қоршаған ортадағы єр ... ... ... ... ... ... белгілеу проблемаларының тєсілдері: жаңа тауарға баға белгілеу,
тауар номенклатурасы шегіндегі баға ... ... ... бойынша
баға белгілеу, жеңілдетілген жµне ... баға ... ... ... баға белгілеу жµне дискриминациялық баға белгілеу.
1.Жаңа тауарға баға белгілеу. Фирманың баға ... ... ... ... ... µмір циклі кезеңдеріне
байланысты болады. Єсіресе, нарыққа шығару кезеңіндегі қойылатын талап ... ... ... ... ... ... баға қою мен бар затты
имитациялайтын тауарға баға ... ... ... ... жаңа ... баға ... Патентпен қорғалған жаңа тауарды
нарыққа фирма баға қоярда не “қаймақ алу” стратегиясын, не ... ... ... ... ... алу” стратегиясы. Патентпен қорғалған жаңалықты шығарушы
фирмалардың ... ... ... ... ... оларға єуелгі кезде
жоғары баға қояды. “Қаймақ алу” тєжірибесін ... ... ... Жаңа ... ... - ... нейлон жєне тағы ... ... ... ең ... бағаны қояды. “Дюпон” бағаны
нарықтың тек бірнеше сегменттері қабылдай ... етіп ... ... ... ... ... корпорация бағаны
тµмендетіп, жаңа бағаны қабылдайтын клиенттердің келесі эшелонын тартады.
Осындай т‰рде қимыл жасап, “Дюпон” ... єр ... ... ... ... ... алады. Осындай тєжірибені “Полароид” фирмасы да
қолданады. Ол єуелі камераның қымбат вариантын шығарады, содан кейін ... ... жаңа ... ... ... ... жай модельдерді
±сынады.
Нарықтан “қаймақты алу” єдісін пайдалану мынадай ... ... 1) ... сатып алушылар тарапынан к‰нделікті с±раным ... ... 2) ... ... ... ... ... пайдаларын жоққа шығаратындай µте жоғары емес. 3) Бастапқы µте жоғары
баға жаңа ... ... 4) ... баға ... ... бейнелейді.
Нарыққа мықты ену стратегиясы. Басқа фирмалар µз жаңалықтарына кµптеген
сатып алушыларды тарту жєне нарықтың ‰лкен ... ие болу ... ... баға ... ... ... ену стратегиясын “Тексас
инстусументс” корпорациясы пайдаланады. Ол, ... ... ... ... м‰мкіншілігінше минимальды баға қояды, нарықтың ‰лкен бµлігін
игереді, µндіріс шығындарын азайтады жєне ... ... ... да ... баға қоюға мынадай жағдайлар м‰мкіншілік береді: 1) нарық ... ... жєне ... баға оны кеңейтуге м‰мкіншілік береді; 2)
µндірістің µсуіне байланысты оның ... жєне ... ... ... 3) ... ... ... бар жєне ... ... Жаңа ...... баға ... Жаңа ... ... жобалаған фирма оны позициялау проблемасымен кездеседі. Ол
жаңалықты сапа кµрсеткіші жєне баға ... ... ... ... ... Егер ... қазіргі жетекшісі №1 орында болатын болса,
демек, тауарды сыйлық қосымша баға бойынша шығарып жєне оны ... ... ... ... жаңа келген фирма қалған стратегиялардың
бірін қалауы ... Ол µте ... ... ... шығарып жєне оған орта баға
тағайындауы м‰мкін (№2 позиция). М‰мкін ... орта ... ... ... орта баға ... (№5 ... т.т. Жаңа ... фирма
диаграммадағы тоғыз позицияның єрқайсысының мµлшерін жєне µсу ... ... ... шегінде нақтылы бєсекелестерді зерттеуі керек.
3.2 Тауар номенклатурасы шегінде баға белгілеу.
Егер тауар номенклатураның бµлігі ... ... онда ... жолы ... Фирма б±л жағдайда, ... ... ... ... ... баға ... ... тырысады.
Тауарға баға белгілеу: баға белгілеу проблемасының тєсілдері ж‰йесін
дайындауға тырысады. Єр т‰рлі тауарлар ... жєне ... ... ... ... жєне бєсекелестік қарсыластың дєрежесі єр
т‰рлі болғандықтан бағаны есептеу оңай ... ... ... тµрт ... ... ... ... баға белгілеу. Фирма єдетте жеке ... ... ... ... ... Мысалға, “Панасоник” жєй
салмағы 2,1 кг ең кішкентайынан бастап, салмағы 2,9 кг ... ... ... ... ... қойылатын, қаспақтануды ж‰йелейтін ж‰йесі
бар жєне жарық к‰ші екі т‰рлі варио-обьективті, т‰сті синхронды бес т‰рлі,
видеокамераларды ... ... ... ... камераның қайсы
бір қосымша қасиеттері болады. ... єр ... ... ... ... баға қою ... ... қабылдауы керек. Єр баға сатысының
деңгейін белгілегенде камералардың µзіндік қ±ндар ... ... ... ... ... айырмашылықтарды жєне ... ... ... алу керек. Ассортименттің кµрші катардағы
екі камералық баға айырмашылықтары шамалы ғана болатын болса, т±тынушылар
камераның ... ... ал б±л ... едєуір болса -
жетілдірілуі тµмендеуін сатып алады.
Сауданың кµптеген µрісінде µз ... ... ... ... дєл ... баға ... ... Мысалға,
еркектер киім д‰кенінде бағалары ‰ш деңгейдегі - 150, 220 жєне 310 долл.
костюмдер сатылуы м‰мкін. Осы ‰ш баға ... ... ... ойында
сапасы онша жоғары емес, орта жєне жоғары сапалы б±йымдар ... ... осы ‰ш ... біркелкі жоғарылатылғанына
қарамастан, адамдар б±рынғы ±натқан баға деңгейінде костюмдерді сатып алуды
жалғастырады. Сатушының міндеті - баға ... тең ... ... ... табу ... саналады.
2. Қосымшалау тауарларына баға белгілеу. Кµптеген фирмалар негізгі
тауарларымен қатар бірқатар қосымшалау жєне ... ... да ... ... алушы электродвигательді єйнек кµтерушіге, єйнектің
терлеуіне қарсы қ±рылғыға жєне фараның ... ... ... ж‰йеге қосымша
тапсырыс беруі м‰мкін. Бірақ осындай қосымшалау тауарларына баға ... ... ... ... ... ... ... стандартты қ±рылғылар есебінде нені қосу, ал қосымша ... нені ... ... ... ... 3. Міндетті керек –
жарақтарға баға белгілеу. Бірқатар µндіріс салаларында негізгі ... ... жєне ... керек-жарақтар деп аталатын ... ... ... ... ... ретінде қырыну алмастарын
жєне фотопленканы айтуға болады. Негізгі тауарды ... ... ... ... жиі тµмен баға қояды, ал ... ... ... ... баға ... ... “Кодак” фирмасы µз
фотоаппараттарын тµмен бағамен ±сынатын себебі, ол пленка сату ... ... ... ... ¤з ... ... басқа µндірушілер ондай табыс
табу ‰шін µз ... ... баға ... ... ... ... жанама µнімдеріне баға ... Етті ... ... µндірісі жєне басқа химикаттарды шығару єр т‰рлі жанама µнімдердің
пайда болуына себепкер болады. Егер б±л ... ... ... маңызы
болмаса, ал олардан қ±тылу арзан болмайтын болса, оның бєрі негізгі тауар
бағасы деңгейіне ... ... ... б±л ... ... ... ... жєне оларды сақтау жєне жеткізу шығындарын µтеуге жететін кез-
келген бағаға сатуға дайын. Б±л оған ... ... ... ... ... ... ... географиялық жолмен келу фирманың елдің єр ... ... ... ... єр т‰рлі баға қою туралы шешім
қабылдайтындығын жорамалдайды. Тауарды алыста орналасқан ... ... ... ... жеткізуге карағанда фирма ‰шін қымбаттырақ
болады. Алыста орналасқан тапсырыс ... ... ... шығынын
қайтару мақсатында тауарға жоғары баға қойып клиенттен айырылу ... ... ма? Иє, ... ... ... ... орналасуына
қарамай, олардың бєрінен бірдей баға алған жµн ... ... ... ... ... географиялық ±станым бойынша баға
белгілеудің бес варианттарын қараймыз:
4.Базистік пунктке байланысты баға белгілеу ... ... ... ... ... алып жєне ... тапсырысшыдан кµлік шығынын ж‰ктің
қайдан жµнелтілетінімен байланыстырмай, осы пункттен жеткізу қ±ны ретінде
алады.
Егер барлық сатушылар базистік ... ... тек бір ... ... ... ... ... жалпы шығын барлық клиенттер ‰шін бірдей
болып ... ... ... ... ... ... балқыту жєне
автомобиль µндіріс салаларында бірынғай пункті бойынша баға қою єдісін кµп
жылдардан бері пайдаланумен қатар ... ... оның ... ... ... Икемділікті жоғарылату мақсатында бірқатар фирмалар
базистік ретінде бірнеше қалаларды тандайды. Б±л ... ... ... ... жатқан пункттен есептеледі.
5. Жеткізу шығынын µзіне алу арқылы баға ... ... ... не ... географиялық ауданмен іскерлік қатынасты ... ... ... ... ... алу арқылы баға белгілеу єдісін
пайдалануы м‰мкін. Б±л жағдайда тапсырыстардың жеткілікті болуын қамтамасыз
еткісі келетін ... ... ... ... ... не ... µзіне
алады. Ол µткізу кµлемі µсуіне байланысты орта шығын тµмендеуі ... ... ... ... ... деп ... м‰мкін. Б±л баға қою
єдісін жаңа нарыққа енгісі келген жєне бєсекелестігі ... ... µз ... тузеу керек жағдайларында пайдаланады.
Жеңілдік жєне зачет бағасын белгілеу. Счеттарды ерте ... тез ... ... ... не ... тыс уақытты сатып алу ... ... ... ... ... ... ... бастапқы бағаларын µзгертуге дайын. Осындай баға т‰зетудің –
қолдағы ақшамен тµлеу ‰шін жеңілдік; ... ... ... ... ... ... маусымды жеңілдіктер жєне ... ... ... тµлегені ‰шін жеңілдік ретінде счеттарды ш±ғыл ... ... ... ... баға ... ... М±ның типтік
мысалына “2/10, нетто 30” жағдайы жатады. Б±л тµлеу 30 к‰н ... ... ... ... 10 к‰н ... ... ... оның
сомасын 2% кемітуге болады деген сµз. Б±л жеңілдік осы шартты орындаған
барлық сатып алушыларға ... ... ... ... ... ... ... сатушының ликвидтік жағдайын жақсартады жєне
кешегі сенімсіз ... ... ... ... алынатын тауар кµлемі ‰шін жеңілдік. Кµлемі ‰шін жеңілдік деп
тауарды ... ... ... ... ... ... ... М±ның
типті мысалына “Сатып алу саны 100 данадан кем ... єр ... - 10 ... алу саны 100 дана не одан кµп ... єр данасы 9 долл. шарт жатады”.
Санға берілетін жеңілдік барлық тапсырыс берушілерге ... ... ... ... ... ... ... сату арқылы сатушыға т‰сетін
‰немдеуден аспауы керек. Б±л ... ... ... ... жєне тауарды
тасылмалдау шығындарын тµмендету арқылы пайда болады. Т±тынушыға берілетін
жеңілдіктер ... ... ... жабдықтаушылармен байланыспай, тек бір
ғана сатушымен байланысын ынталандырады.
Функциональды жеңілдіктерді (сауда µрісіндегі ... ... ... ... сату, оны сақтау, есеп ж‰ргізу функцияларын
орындайтын ... ... ... ... ... єр ... ... єр т‰рлі функционалды жеңілдіктер ±сынуы м‰мкін, ... ... єр ... сипаттамалы қызметтер атқарады, бірақ ол жеке арна қ±рамына
кіретін ... ... ... ... ... ... ... - деп маусымнан тыс уақытта тауарды не ... ... ... ... баға ... ... Маусымды
жеңілдіктер сатушыға жыл бойына µндірістің біркелкі ... ... ... ... Шаңғы шығарушылар уақытылы тапсырыс берілуін
қолдау мақсатында бµлшек сауда сатушыларына жазғыт±рым жєне жазда маусымды
жеңілдіктерді ... ... ... жµне ... ... ... кезеңдерінде маусымдық жеңілдіктер ±сынады.
¤ткізуді ынталандыруға баға белгілеу. Кейбір жағдайларда ... ... ... ... ... ал кейде µзіндік қ±нынан да
тµмен баға қояды. ¤ткізуді ... баға ... ... ... ... ... жєне ... д‰кендері кейбір тауарларға “Шығын
лидерлері” ретінде баға қою арқылы ... ... ... ... ... ... ... қоса жєй ‰стеме баға қойылған
тауарларды да ... ... деп ... Кейбір уақыт кезеңдерінде кµптеген клиенттерді тарту ‰шін сатушылар
арнайы жағдайларға арналған бағаларды пайдаланады. ... жаңа ... ... шаршаған адамдарды д‰кенге келтіру ‰шін жыл сайын ... ... ... ... ... ... дилерлерден тауар сатып алушы т±тынушыларға
белгіленген уақыт аралығында ... ... ... Б±л ... ... ... ... Қолма-қол жеңілдік - µткізу
қиындаған кезеңдерінде прейскуранттық бағаны ... ... ... ... ... ... Сатушылар кµп жағдайларда жєй бағадан жеңілдік ±сынады.
Дискриминациялау бағасын белгілеу. ... ... ... айырмашылықтарын ескере отырып, фирмалар µз бағаларына жиі т‰зетулер
енгізеді. Дискриминациялау бағасын қоярда ... ... не ... ... ... ... екі не одан да кµп ... бағалармен
сатады. Дискриминациялау бағасын қою єр т‰рлі формада орындалады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қорытып айтатын ... ... ... ... ... ... қолданылатын әдістер. Маркетингтік баға құрылуында
қолданылатын әдістерінің ... ... ... және ... ... алынады.
Коммерциялық негізде тауар асортименттерін талдау және өндірілетін
өнімдердің бәсекелестік қабілеттерін ... ... ... ... орын ... Бұл ... ... зерттеу фирманың
жалпы тауарлық номенклатурасында (өндірістік бағдарламасында) тауар
топтарының ... ... ... Осы ... ... ... және үлгілері бойынша ... ... ... бәсеке қабілеттілігі түсінігі – барынша ... және ... Бұл ... ... ... ие және элеметтердің үш тобынан
тұрады: техникалық, экономикалық және әлеуметтік – ұйымдастырушылық.
Тауарды маркетингтік тұрғыдан ... ... ... ... немесе жарнамалық компания; өткізудің кейінге қалдырылуы; ... ... ... ... ... неғұрлым қатал. Оған техникалық параметрлердің
өзгері шекараларын анықтайтын стандарттар, ... заң ... ... ...... өндіруге кететін шығындар, баға
тасымалдауға, орнатуға, жөндеуге, пайдалануға, техникалық қызмет ... ... ... ... көрсеткіштерімен берілген. Бұл
жерде мынаны есте ұстау қажет: барлық қызмет етуі кезіндегі ... ... ... ... ең ... ... тауарлар барынша бәсеке қабілетті
болып саналады.
Тауар ассортименттерін маркетингтік зерттеулер ... ... ... ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР
1. К.Ә. Ахметова «Фирманың маркетингтік қызметі» - Астана, 2004 жыл.
2. Ө. Н. Нурғалиев «Кәсіпкерлік ... - ... 2002 ... ... ... ... - 2000 ... Ш. Қашықов, Ө. Нурғалиев «Кәсіпкерлік және маркетинг негіздері» -
Қарағанды, 1995 жыл.
5. Положение о составе затрат по ... и ... ... услуг) и о порядке финансовых результатов, учитываемых при
налогообложении ... // ... ... – 1994 – 1 ... ... и ... к ... о составе затрат по производству и
реализации продукции (работ, услуг) и о ... ... ... при ... прибыли». //
Казахстанская правда – 1995 – 27 июня.
7. Экономика переходного периода / Под ред. ... В.В., ... ... М.: ... МГУ, 1995 ... Райзберг Б.А. Рыночная экономика (учебное пособие). – М.: Деловая
жизнь, 1995 г.
9. Афанасьев М. П. ... ... и ... ... - М.: Ао
"Финанстатинформ", 1995.
10. Ахметова К. Ә. ... М. Ж. ... Г. Н. ... ... ... ... ... Е. П. Маркетинг. стратегии, планы, структуры. 1998.
12. Пешкова Е. П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. ... ... Ж.М. ... Е.Н. ... С.Қ. ... негіздері. -
Астана 2003 жыл.
14. Теория потребительского поведения и спроса / Под ред. ... ... ПСБ: ... ... 1993 ... ... А.Д. Маркетинговые исследования: методологические,
методические и практические подходы. Караганда, ... ... ... ... ...

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Баға саясаты жайлы7 бет
Екінші деңгейлі банктердің несиелік саясатын талдау және негізгі көрсеткіштерін бағалау. Өндірістік практикадан есеп48 бет
Кәсіпорынның баға саясаты33 бет
Кәсіпорынның бағалық саясатының маңызы17 бет
Маркетингтің баға саясаты29 бет
Маркетингтің баға саясатын құру5 бет
Маркетингтегi баға қалыптастыру саясаты10 бет
Нарық жағдайында кәсіпорынның бағалық саясатын қалыптастыру және басқару (“Raimbek Agro” ЖШС мысалында)63 бет
Нарықтағы баға қалыптастырудың түрлері және маркетингтегi баға қалыптастыру саясаты8 бет
Негізгі құралдар амортизациясы, қайта бағалануы және құнсыздануының экономикалық мәні, ұйымның экономикалық көрсеткіштері мен есеп саясатының мазмұны81 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь