Қосылған құн салығы бойынша енгізіліп жатқан өзгертулер мен толықтырулар


Қазақстан республикасының кейбір заң актілеріне салық салу мәселелеріне соның ішінде қосылған құн салығына мынадай өзгерістер мен т олықтырулар енгізілді.
207-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылды: 1. Мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, кодекстің 208-бабына сәйкес Қазақстан Республикасында қосылған құн салығы бойынша есепке тұрған тұлғалар қосылған құн салығын төлеушілер болып табылады; 208-бапта 3-тармақтағы «1000» деген цифр «1200» деген цифрмен ауыстырылды. 5-тармақтағы «өтініш беруге міндетті болатын немесе ерікті түрде» деген сөздер алынып тасталды. 209-бапта 2-тармақтың екінші сөйлемі екінші бөлім болып есептелді;
мынандай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылды:
«Қосылған құн салығын төлеуші заңды тұлғаның атауы өзгерген жағдайда оның қосылған салығы бойынша есепке қою туралы куәлігі ауыстырылуы тиіс»;
210-баптың 5-тармағы мынандай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылды:
«Қосылған құн салығын төлеуші заңды тұлға, жаңадан пайда болған заңды тұлғалар қосылған құн салығын төлеушілер болып табылса, оның қайта ұйымдастырылуына байланысты қосылған құн салығы бойынша есептен шығарылған жағдайда осы тармақтың ережесі қолданылмайды»;
211-бапта: 1-тармақтың 2) тармақшасындағы, «соның ішінде қаржы лизингіне беруді» деген сөздер алып тасталды;
мынандай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылды:
«2-1) мүлікті қаржы лизингіне беруді;» ;
3-тармақта:
1) тармақша «аспайтын» деген сөзден кейін, «салық жылы ішінде жалпы сомасы 100 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын» деген сөздермен толықтырылды;

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Қосылған құн салығы бойынша енгізіліп жатқан өзгертулер мен толықтырулар
Қазақстан республикасының кейбір заң актілеріне салық салу
мәселелеріне соның ішінде қосылған құн салығына мынадай өзгерістер мен т
олықтырулар енгізілді.
207-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылды: 1. Мемлекеттік
мекемелерді қоспағанда, кодекстің 208-бабына сәйкес Қазақстан
Республикасында қосылған құн салығы бойынша есепке тұрған тұлғалар қосылған
құн салығын төлеушілер болып табылады; 208-бапта 3-тармақтағы 1000 деген
цифр 1200 деген цифрмен ауыстырылды. 5-тармақтағы өтініш беруге міндетті
болатын немесе ерікті түрде деген сөздер алынып тасталды. 209-бапта 2-
тармақтың екінші сөйлемі екінші бөлім болып есептелді;
мынандай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылды:
Қосылған құн салығын төлеуші заңды тұлғаның атауы өзгерген жағдайда оның
қосылған салығы бойынша есепке қою туралы куәлігі ауыстырылуы тиіс;
210-баптың 5-тармағы мынандай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылды:
Қосылған құн салығын төлеуші заңды тұлға, жаңадан пайда болған заңды
тұлғалар қосылған құн салығын төлеушілер болып табылса, оның қайта
ұйымдастырылуына байланысты қосылған құн салығы бойынша есептен шығарылған
жағдайда осы тармақтың ережесі қолданылмайды;
211-бапта: 1-тармақтың 2) тармақшасындағы, соның ішінде қаржы лизингіне
беруді деген сөздер алып тасталды;
мынандай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылды:
2-1) мүлікті қаржы лизингіне беруді; ;
3-тармақта:
1) тармақша аспайтын деген сөзден кейін, салық жылы ішінде жалпы сомасы
100 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын деген сөздермен толықтырылды;
2) тармақша мынадай редакцияда жазылды:
2) тапсырысшының мердігерге дайын өнімді мердігердің дайындауы, ұқсату,
құрастыруы (монтаждауы, орнатуы), жөндеу және (немесе) объектілер салуы
үшін алыс-беріс тауарларын тиеп жөнелтуі. Аталған тауарлар Қазақстан
Республикасының шегінен тыс жерлерде дайындалған. Ұқсатылған,
құрастырылған, жөнделген жағдайда, егер оларды әкету Қазақстан
Республикасының кеден заңдарына сәйкес Тауарларды кеден аумағынан тыс
жерлерде ұқсату режимімен жүзеге асырылса, аталған тауарлардың тиеп-
жөнелтуі өткізу бойынша айналым болып табылмайды;;
215-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылды:
2-1 лизинг алушының негізгі қаражат ретінде алуына жататын мүлікті қаржы
лизингіне беру кезінде мыналар өткізу бойынша айналым жасалған құн болып
табылады:
1) осы тармақтың 2) және 3) тармақшаларында аталған жағдайларды
қоспағанда, қаржы лизингінің шартында белгіленген мерзімдік лизингтік
төлемді алу мерзімінің басталу күні;
2) егер қаржы лизингінің шарты бойынша лизингтік төлемді алу мерзімінің
басталу күні мүлікті лизинг алушыға беру күніне дейін белгіленсе, онда
мүлікті қаржы лизингіне берген күн айналымды жасау күні болып
табылады;
3) қаржы лизингінің шартында көзделген лизинг төлемдерін лизинг алушы
мерзімінен бұрын өтеген жағдайда, түбегейлі есеп айырысқан күн қаржы
лизингінің осы шарты бойынша айналымды жасаған соңғы күн болып
табылады.;
277-бапта: 7-тармақтағы 235 деген цифр 236 деген цифрмен
ауыстырылды. Мынадай мазмұндағы 8 және 9-тармақтармен толықтырылды:
8. Лизинг алушының негізгі қаражат ретінде алуына жататын мүлікті
қаржы лизингіне беру кезінде салық салынатын айналым мөлшері:
1) қаржы лизингінің шартына сәйкес белгіленген лизингтік төлем мөлшері
негізінде, оған сыйақы мен қосылған құн салығы сомасы
енгізілместен, кодекстің 216-бабы 2-1-тармағының 1) тармақшасында
аталған айналым жасау күніне;
2) барлық мерзімдік лизингтік төлемдер сомасының негізінде, оларға
алу мерзімі басталатын күн қаржы лизингінің шартына сәйкес мүлікті
лизинг алушыға берген күнге дейін белгіленген сыйақы мен қосылған
құн сомасы енгізілместен, кодекстің 216-бабы 2-1-тармағының 2)
тармақшасында аталған айналым жасау күніне;
3) қаржы лизингі шарты бойынша алынуға жататын барлық лизингтік
төлемдердің жалпы сомасы және оларға сыйақы мен қосылған құн салығы
сомасы енгізілместен, осы шарт бойынша өткізу жөнінідегі айналым
жасаудың алдындағы күніне келетін салық салынатын айналымдар
мөлшерінің сомасы ретінде белгіленетін салық салынатын айналым
мөлшері арасындағы айырма ретінде, осы кодекстің 216-бабы 2-1-
тармағының 3) тармақшасында аталған айналым жасау күніне
белгіленеді.
9. Көлік экспедициясының шарты бойынша қызмет көрсету кезінде
экспедитордағы салық салынатын айналым мөлшері оның сыйақысы негізінде
айқындалады. 218-баптың 2-тармағының 4) тармақшасындағы жағдайларда
жүргізіледі деген сөздер алып тасталынып, мынадай маөмұндағы 5)
тармақшамен толықтырылсын:
5) Осы кодесктің 211-бабаның 3-тармағының 3) тармақшасына сәйкес
өткізу жөніндегі айналымға енгізілген ыдыстарды қайтарған жағдайда
жүргізіледі;
221-баптың 3-тармағындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
айналым жасалған күні белегіленген бағамы деген сөздер айналым жасау
күні валюта алмастырудың нарықтың бағамы деген сөздермен ауыстырылды;
224-бап мынадай редакцияда жазылсын:
224-бап. Халықаралық тасымалдауға салық салу.
1. Халықаралық тасымалдар бойынша мынадай қызмет көрсетуді іске асыру
жөніндегі айналымға:
1) Қазақстан Республикасының аумағынан экспортталатын жете Қазақстан
Республикасының аумағына импортталатын тауарларды, соның ішінде
поштаны тасымалдауға;
2) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша транзит жүтерін
тасымалдауға;
3) Халықаралық қатынаста жолаушылар мен жол жүктерін тасымалдауға
нөлдік ставкамен салық салынады.
2. Егер тасымалдауды рәсімдеу бірыңғай халықаралық тасымалдау
құжаттарымен, ал экспортталатын тауарларды магистралды құбыр желісінің
жүйесі бойынша тасымалдау – экспортталатын тауарларды сатып алушыға не
аталған тауарларды экспорттың кедендік режимінде рәсімделген кедендік жүк
декларациясын табыс ете отырып, одан әрі жеткізуді жүзеге асыратын басқа
тұлғаларға беруді растайтын құжаттармен жүзеге асырылған жағдайда, осы
баптың 1-тармағының мақсаты үшін тасымалдау халықаралық тасымалдау деп
аталады.
Жолаушыларды, экспортталатын тауарларды Қазақстан Республикасы аумағы
бойынша тасымалдауда бірнеше көлік ұйымдары жүзеге асыратын жағдайда,
халықаралық тасымалдау басталуы деп тасымалдауды Қазақстан Республикасының
шекарасына дейін жүзеге асыратын көлік ұйымының жолаушыларды, тауарларды
(поштаны, жол жүкті) тасымалдауы басталатын жер танылады.
Импортталатын тауарларды (поштаны, жол жүкті) тасымалдауды бірнеше
көлік ұйымдары жүзеге асыратын жағдайда, Қазақстан Республикасының аумағына
әкелінген жолаушыларды, тауарларды (поштаны, жол жүкті) көлік ұйымының
көлігімен тасымалдауды жүзеге асыратын халықаралық тасымалға жатады;
225-бапта 1) тармақша мынадай редакцияда жазылды:
1) пошталық ақы төлеудің мемлекеттік белгілері; ;
Мынадай мазмұндағы 12-1), 12-2) және мынадай 12-3) тармақшаларымен
толықтырылды: 12-1) Қазақстан Республикасының кеден аумағына Қазақстан
Республикасының кеден аумағында тауарларды ұқсату кеден режимінде
әкелінген тауарларды ұқсату және (немесе), жөндеу бойынша қызмет
көрсетулер;
12-2) Осы кодекстің 224-бабына сәйкес халықаралық тасымалдар болып
табылатын тасымалдарға байланысты жұмыстар ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қосылған құн салығы туралы
Қосылған құн салығы бойынша есебі
Қосылған құн салығы
Акциздер, қосылған құн салығы
Қосылған құн салығы туралы мағлұмат
Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі қосылған құн салығы
Жанама салықтар жүйесіндегі қосылған құн салығы
«АЗИЯ МАГИСТРАЛЬ»-ДЫҢ ҚОСЫЛҒАН ҚҰН САЛЫҒЫНЫҢ ЕСЕБІ
Қосымша құн салығы: есептеу механизмі мен қызмет ету мәселелері
Қосылған құн салығының экономикадағы мәні және мазмұны
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь