Жануарлардың терісіндегі биоактивті нүктелердің электрофизиологиялық көрсеткіштері бойынша вибрацияның әсерін зерттеу


КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 4
НЕГІЗГІ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
1. ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
1.1 Биологиялық активті нүктелердің электрофизиологиялық қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
7
1.2 Биологиялық ырғақтардың жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... . 15
1.3 Стресс факторға жататын вибрацияның негізгі ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 20
1.3.1 Вибрацияның жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
1.3.2 Ағзаға вибрацияның әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 24
2 ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ ... ... ... ... ... 31
3 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ ... . 36
3.1 Қалыпты жағдайдағы қояндардың биопотенциал көрсеткіштерінің тәуліктік динамикасын зерттеу ... ... ... ... ... 36
3.2 Вибрация әсеріне түскен жануарлардың биопотенциал көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
3.3 Нәтижелерді талқылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 53
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... 55
ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61
Ғылыми-техникалық прогрестің алға өсуінен қазіргі таңда өндірістер күрделене түсті. Өндірісте механизацияланған еңбек құрал-саймандарын кеңінен қолдану, жүк көтергіш пен жүйрік транспорт құралдарының көбеюі вибрациялық әсерге душар болатын адамдардың санын көбейтіп жіберді. Қазіргі таңда вибрация негізгі зиянды факторлардың бірі болып есептеледі, машина жасау, тау-кен рудасы, станок жасау, авиа- және кеме жасау, тағы басқа да өндірістерде кеңінен кездеседі. Пәтерлер мен қоғамдық орталарда вибрация көзі ретінде инженерлік және санитарлы-техникалық құрал-жабдықтарды, өндірістік саймандарды, сондай-ақ жұмыс істеу кезінде жер арқылы және ғимараттардың құрылыстық конструкциялары бойынша вибрацияның таралуын қамтамасыз ететін күшті динамикалық жүктемелерді тудыратын транспорттық құралдарды (метро, ауыр жүк машиналары, теміржолдағы поезд т.б.) жатқызуға болады.
Вибрация сонымен бірге динамикалық факторлар компоненттерінің бірі болып есептеледі, оның әсерінен авиациялық және космостық ұшу жағдайында адам және жануарлар организмінің функциялауында өзгерістер пайда болуы мүмкін. Технологиялық құрылғылар мен механизацияланған құрал-саймандармен жұмыс істегенде, транспорт құралдарының қозғалысында немесе ғимараттардың сілкіністерінде пайда болатын күрделі тербеліс процестерін вибрацияға жатқызады.
Қазіргі кезде хронобиология адам және жануарлардың мүшелер мен мүшелер жүйесіндегі периодты тербелістерді сипаттай алады. Жүрек-қан тамырлар мен тыныс алу жүйесіндегі, ас қорыту мен зәр шығару мүшелеріндегі, бас миындағы, нерв-бұлшық ет аппаратындағы, жұмыс жасау қабілеттілігіндегі тәуліктік және басқа да ырғақтары жайында мәліметтер көптеп жиналған.
Биологиялық активті нүктелер (БАН) дегеніміз – физиологиялық бейімделушілік процесінде негізгі функцияны атқаратын, «дене жабыны – ішкі мүшелер» арасындағы өзара әсерлесу жүйесінің аса белсенді қасиеттерінің тері жабынында кескінделген рефлекторлық аймағы. Қазіргі таңда мұндай нүктелерді дәрігерлер диагностикалық мақсатта қолданылып келеді.
Ағзаның физиологиялық қызметтерін реттеуде терінің қасиеттері өте ерте уақыттан белгілі. Терідегі рефлекторлық аймақтарға жататын биологиялық активті нүктелер арқылы тиесілі мүшелердің физиологиялық күйін анықтауға, алдын ала болжам жасауға, қажетті әсерлерді беру мақсатымен әртүрлі тітіркеністерді тудыруға болады. Ал әдеби деректерде БАН-ның физиологиялық қасиеттері мен оларға әсер ету шаралары жайында мәліметтер жеткілікті. Биоактивті нүктелермен байланыс жасайтын ішкі мүшелердің «өмірлік энергиясының» 24 сағаттық ырғақпен қозғалысы ежелгі қытай әдеби деректерінде көрсетілген, рефлексотерапия нұсқауларынан кездестіруге болады.
1 Нұрғалиев Ж.Н. Экологиялық физиология. – Алматы: Қазақ университеті, 2001. – Б. 21-36.
2 Тулеуханов С. Хронофизиология биоактивных точек человека и животных: дис. … доктора биол. наук: 03.00.13. – Алматы, 1997. – С. 14-61.
3 Тулеуханов С.Т. Биологические ритмы – фундаментальный закон живой природы // Известия МО и НРК. НАН РК. Серия биол. и медиц. – 2002. – № 6 (234). – С. 3-16.
4 Иванов В.Г., Амшеев В.К., Колодяжный В.М., Филенко И.А. Оценка возможности температурной диагностики точек акупунктуры // Радиоэлектроника и медицинская диагностика: оценка функций и состояния организма: докл международн. конф. – М., 2000. – С. 201-208.
5 Тулеуханов С.Т., Абылайханова Н.Т. Исследование хроноструктурных параметров временной организации электропроводности биоактивных точек кожи кроликов в норме и при адаптации к условиям гипоксии // В сб.: Физиологические проблемы адаптации. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2008. – С. 190-192.
6 Кечуткина Е.М., Тулеуханов С.Т., Инюшин В.М. Динамика показателей кардиореспираторной системы и электропроводности биоактивных точек кожи человека в норме и при дозированном голодании // Вестник КазНУ. Серия биологическая. – 2007. – № 4 (34). – С. 288-291.
7 Гумарова Л.Ж. Хроноструктура суточной динамики электрофизиологических свойств аурикулярных биоактивных точек кожи животных в норме и при гипокинезии: дис. … канд. биол. наук: 03.00.13. – Алматы, 2000. – С. 9-33.
8 Власов В.Н. Оценка сочетанного влияния химических и физических факторов производственной среды и трудового процесса на сердечно-сосудистую систему: автореф. … доктора мед. наук: 00.01.15. – М., 2008. – 20 c.
9 Хронобиология и хрономедицина / под ред. Ф.И. Комарова, С.И. Рапопорта. - М.: Триада -X, 2000. - 488 с.
10 Арушанян Э.Б., Бейер Э.В. Супрахиазматические ядра гипоталамуса и организация суточного периодизма // Хронобиология и хрономедицина / под ред. Ф.И. Комарова. - М.: Триада- X, 2000. - С.50-64.
11 Мухин В.В., Соловьев А.И. Профессиональный риск вибрационной патологии у горнорабочих угольных шахт: вопросы, оценки, профилактики и страхования // Успехи и перспективы физиологии труда в третьем тысячелетии: Матер. 10-ой Всерос. конф. по физиологии труда, 30.10.-1.11.2001г. в НИИ медицины труда РАМН. – М., 2001. – С. 100-103.
12 Фролов В.А. Биологические ритмы, экология и стресс // Материалы международного конгресса: Здоровье и образование в XXI веке. Концепции болезней цивилизации. - М.: Изд-во РУДН, 2007. - С. 46-56.
13 Nauta J., Broekhuisen M.Z. On the electrical impedance of the skin acupuncture points in man // 31. Int. Congr. Physiology Sciences. – Helsinki, 1989. – P. 100.
14 Novotny Y. Morphology of some acupuncture points // Anat. Anz. – 1986. – Vol 2. – P. 805-806.
15 Wu Ding-Zong. Acupuncture and neurophysiology // Clin. Neurol. Neurosurg. – 1990. – Vol. 92, № 1. – P. 13-25.
16 Heine H. Feinstrukturelle Charakteristika der Akupunkturpunkte // Tagl. Prax. – 1994. – №. 4. – P. 808-810.
17 Hobbs B. The application of electricity to acupuncture needles: A review of the current literature and research with a brief outline of the principles involved // Complementary Ther. Med. – 1994. – Vol. 2, № 1. – P. 36-40.
18 Adaskevitch V., Boytsov I., Salarev V. The elektro-puncture diagnosis by Y.Nakatani in the case of psoriasis // Medical Acupuncture And Related Techniques: Abstracts of the 5th International Baltic States Congress. – Jurmala, 1998. – P. 2.
19 Boytsov I., Adaskevitch V. Planning of acupuncture effects basing on results of electroacupunctural diagnostic after Riodoraku // Acupuncturae: Abstracts of the XVIII: Congressus Acupuncturae Bohemiae et Slovacae cum participatione internationali. – Praha, 1998. – P. 20.

Пән: Ветеринария
Жұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 33 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 1900 теңге

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!






Жалпы қағидалар

1. Магистерлік диссертация (дипломдық жұмыс) жазбаша түріндегі бітіру
жұмысы болып табылады. Мемлекеттік жалпы білім беру стандарты мен
мамандықтың оқу жоспарында қарастырылған білім алу жүйесінде орындалады.
2. Жұмыстың мақсаты:
- Мамандық бойынша теориялық білімдерін және практикалық дағдыларын
жүйелеу, бекіту, кеңейту, сондай-ақ оларды белгілі бір ғылыми мәселелерді
шешуге қолдану;
- ғылыми зерттеулердің әдістемелерін игеру, өзіндік зерттеу
жұмыстарындағы мәселелерді шешуге қолдану;
- студенттерді болашақ өзіндік жұмыстарына дайындықтарының деңгейін
жоғарылату.
3. Магистерлік диссертация (дипломдық жұмыс) ғылыми жетекшінің
басшылығымен орындалады
4. Кафедрада ғылыми жетекшісі, диплом тақырыбы қарастырылады,
университет ректорының бұйрығымен бекітіледі.
5. Кафедрада қорғау алдындағы (предзащита) есеп жүреді, магистерлік
диссертация плагиатқа тексеріледі.
6. Қорғалатын магистерлік жұмыстар баспадан жариялануы керек, ең
кемінде 1 ғылыми мақала шығу қажет.

Құрылымы

Дипломдық жұмыс
1 көлемі 40-60 бет
2 Мұқаба мұқаба
3 Титул беті Титул беті
4 Реферат тұжырым
4 Резюме
5 Мазмұны Мазмұны
6 Нормативтік сілтемелер
7 Анықтамалар
8 Белгілер мен
қысқартулар
9 КІРІСПЕ КІРІСПЕ
10 НЕГІЗГІ БӨЛІМ НЕГІЗГІ БӨЛІМ
11 ҚОРЫТЫНДЫ ҚОРЫТЫНДЫ
12 ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕРПАЙДАЛАНҒАН
ТIЗIМI ӘДЕБИЕТТЕР ТIЗIМI
13 Қосымша Қосымша

Құрылымы

Дипломдық жұмыс
1 көлемі 40-60 бет

Дипломдық жұмыстың рәсімделуі

А4 форматтағы ақ қағаз, кегль №14, интервал – одинарный, отступ 10 мм

20

30
10

25

Құрылымы

Дипломдық жұмыс
2 Мұқаба мұқаба
3 Титул беті Титул беті

3. Титул беті

Титул беті жұмыстың 1 беті болып саналады, құжатты өңдеуге және іздеуге
қажетті ақпарат көзі болып табылады. Титул бетінде келесі мәліметтер
көрсетіледі:
- Жұмыс орындалған мекеменің атауы;
- Мамандықтың коды және аталуы;
- қолжазбаның құқықтарында жұмыстың орындалғаны;
- жұмыстың тақырыбы;
- ізденушінің аты-жөні;
- ғылыми жетекшісінің аты-жөні;
- қала, жылы

Титул бетінде ізденушінің, ғылыми жетекшісінің, кафедра меңгерушісінің
қолы болу керек. Титул беті жалпы нөмерлеу санына кіреді, тек бетінде сан
көрсетілмейді.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Байшанова А.Ә.

ЖАНУАРЛАРДЫҢ ТЕРІСІНДЕГІ БИОАКТИВТІ НҮКТЕЛЕРДІҢ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ
КӨРСЕТКІШТЕРІ БОЙЫНША ВИБРАЦИЯНЫҢ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

5В060700-Биология мамандығы

Алматы 2013
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Қорғауға жіберілді
Кафедра меңгерушісі
б.ғ.д., профессор Төлеуханов С.Т.

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: ЖАНУАРЛАРДЫҢ ТЕРІСІНДЕГІ БИОАКТИВТІ НҮКТЕЛЕРДІҢ
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ БОЙЫНША ВИБРАЦИЯНЫҢ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ

5В060700-Биология мамандығы

Орындаған
4 курс студенті
Байшанова А.Ә.

Ғылыми жетекші
б.ғ.к., аға оқытушы
Кулбаева М.С.

Норма бақылаушы
б.ғ.к., аға оқытушы
Кулбаева М.С.

Алматы, 2013

Құрылымы

Дипломдық жұмыс
4 Реферат тұжырым
5 Резюме

Рефератта көрсетілуі тиіс:
- жұмыстың көлемі, иллюстрация, кестелер мен суреттер, пайдаланған
әдебиеттер саны;
- кілттік сөздер тізімі;
- жұмыстың мақсаты мен міндеттері;
- қолданылған әдістемелер мен аппараттар;
- алынған нәтижелер;
- практикалық құндылығы.

Реферат көлемі 1000 белгілерден аспау керек (1 бет)

РЕФЕРАТ

Дипломдық жұмыс 61 беттен, 6 кестеден, 10 суреттен тұрады, пайдаланған
әдебиеттер тізімі 90, соның ішінде 20 шетелдік болып табылады.
Кілтті сөздер: вибрация, биопотенциал, биологиялық активті нүкте,
биологиялық ырғақ, фаза, ортафаза, акрофаза, период, жиілік, мезор,
амплитуда.
Жұмыстың мақсаты: жануарлардың терісіндегі биоактивті нүктелердің
электрофизиологиялық көрсеткіштері бойынша вибрацияның әсерін зерттеу.
Жұмыстың міндеттері: қалыпты жағдайдағы қояндардың аурикулярлы
биологиялық активті нүктелерінің биопотенциалын зерттеу.
Стресс фактор әсеріне түскен қояндардың аурикулярлы биологиялық активті
нүктелерінің биопотенциалының көрсеткіштерін анықтау.
Қалыпты және вибрацияға түскен қояндардың терісіндегі аурикулярлы
биологиялық активті нүктелерінің биопотенциал көрсеткіштерінің
хроноқұрылымдық параметрлерін айқындау.
Зерттеу обьектісі және әдістері: алға қойылған мақсат пен міндеттерге
жету үшін тәжірибеге виварий жағдайында өсірілген қоянның шиншилла
тұқымдасы алынды. Тәжірибеге алынған қояндар екі топқа бөлінді. Бірінші
топтағы қояндар (бақылау - қалыпты) ешқандай әсер алмаған қалыпты жағдайда
ұсталған қояндар тобы, екінші топта 10 Гц-ке тең жалпы вибрация тудыратын
арнайы Виброн аппаратында ұсталған қояндар.
Тәжірибеге алынған екі топтағы қояндардың аурикулярлы биоактивті
нүктелерінің биопотенциялдары зерттелді. Биопотенциалдарын тіркеп алуға
Биопотенциометр арнайы аспап пайдаланылды. Терідегі сигналдарды тіркеп
алу арнайы Э1 және Э2 электродтары арқылы орындалады. Э1 электроды -
активті электрод, тері бөлігінен потенциалдарды өлшеуге арналған, ал Э2
электроды - пассивті электрод, медициналық дәкімен тазаланған құлақ
қалқанының ұшына тіркеледі. Тәулік ішіндегі 12, 15, 18, 21, 24, 03, 06, 09,
12 сағат аралығында өлшеу жұмысы жүргізіледі. 2-ші топтағы жануарларды
белгіленген уақыттардан 1 сағат алдын тәжірибеге қойылады.
Алынған нәтижелер: қалыпты және вибрация әсеріндегі қояндардың
терісіндегі аурикулярлы биоактивті нүктелердің биопотенциалының
көрсеткіштерінің тәуліктік динамикасының ерекшеліктері мен хроноқұрылымдық
параметрлері талданды.
Практикалық маңыздылығы: бұл жұмыстың нәтижелері хронофизиология
саласына қосқан үлес болып табылады. Биоырғақтардың хроноқұрылымдық
параметрлерінің өзгерістерін анықтайтын ақпараттық индикаторды вибрация
әсерлеріне ағзаның бейімделу мүмкіндіктерін анықтауда пайдалануға болады.
Енгізу туралы нәтижелері: баспадан шыққан мақалалардың жалпы саны 3.
Оның ішінде 2 мақала, 1 тезис. Конференцияның жұмысына қатысуы – 1.

Құрылымы

Дипломдық жұмыс
5 Мазмұны Мазмұны

- Кіріспе,
- Барлық бөлімдерінің, бөлім ішіндегі, пункттер мен пункт ішіндегі
реттік нөмері мен атаулары
- Қорытынды
- Пайдаланған әдебиеттер тізімі,
- қосымша атаулары

Дипломдық жұмыста

МАЗМҰНЫ

БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 54
... ... ... ... ... ... ... ... .. .
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 4
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 7
... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ...
... ... ... ...
1. ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ 7
... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ...
... ...
1.1 7
... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ...
1.2 15
... ... ... ... ... .
1.3 20
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... .
1.3.1 20
... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... .
1.3.2 24
... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ...
2 ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ ... ... ... ... ... 31
3 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ ... . 36
3.1 36
... ... ... ... ...
3.2 41
... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ..
3.3 Нәтижелерді талқылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 53
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 55
... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОСЫМША 61
... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ..

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 4
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 7
... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ...
... ... ... ...
1. ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ 7
... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ...
... ...
1.1 Биологиялық активті нүктелердің электрофизиологиялық
қасиеттері 7
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ...
...
1.2 Биологиялық ырғақтардың жалпы сипаттамасы 15
... ... ... ... ... .
1.3 Стресс факторға жататын вибрацияның негізгі ерекшеліктері 20
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... .
1.3.1 Вибрацияның жалпы сипаттамасы 20
... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... .
1.3.2 Ағзаға вибрацияның әсері 24
... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ...
2 ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ ... ... ... ... ... 31
3 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ ... . 36
3.1 Қалыпты жағдайдағы қояндардың биопотенциал 36
көрсеткіштерінің тәуліктік динамикасын зерттеу
... ... ... ... ...
3.2 Вибрация әсеріне түскен жануарлардың биопотенциал 41
көрсеткіштері
... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... .
3.3 Нәтижелерді талқылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 53
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 54
... ... ... ... ... ... ... ... .. .
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 55
... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОСЫМША 61
... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ..

Құрылымы

Дипломдық жұмыс
6 Нормативтік сілтемелер-
7 Анықтамалар -
8 Белгілер мен -
қысқартулар

Нормативтік сілтемелер
Стандарт тізімі көрсетіледі, жұмыс мәтінінде сілтеме жасалады

Берілген диссертацияда келесі стандарттарға сілтеме жасалған деп
жазылады.

Анықтамалар
Жұмыста қолданылатын терминдерді нақтылауға арналған.

Берілген диссертацияда анықтамалары көрсетілген келесі терминдер
қолданылады деп жазылады.

Белгілер мен қысқартулар

Жұмыста қолданылатын белгілер мен қысқартулар тізімінен тұрады. Алфавитті
реттілікпен жазылады, анықтамасы жазылады.

БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

АҚ - антиоксиданттық қорғаныс
АОЖ - антиоксиданттық жүйе
ББҚ - биологиялық белсенді қосылыстар
ДНҚ - дезоксирибонуклеин қышқылы
ИО - инкубация ортасы
ЛАТ - липидтердің асқын тотығуы
МДА - малонды диальдегид
ОБФ - оттегінің белсенді формасы
ОБТ - оттектің белсенді түрлері
ТБҚ - тиобарбитур қышқылы
ТХМ - тетрахлорметан
ТХК - төртхлорлы көміртек
ЭОГ - эритроциттердiң осмостық гемолизi
ЭАТГ - эритроциттердiң асқын тотығу гемолизі
ЭАТГ - эритроциттердiң асқын тотығу гемолизi
ЭС - эритроциттер суспензиясы
ФП - фитопрепарат
S - силимарин

Құрылымы

Дипломдық жұмыс
9 КІРІСПЕ КІРІСПЕ

Дипломдық жұмыста
Жұмыстың негіздемесі, оның мақсаты мен міндеттері, өзектілігі

Магистерлік диссертациядағыдай жасауға да болады.
Шешілетін мәселенің қазіргі таңдағы күйін бағалау мазмұны, тақырыпты
өңдеудің негіздемесі мен мәліметтер, ғылыми-зерттеу жұмысты жүргізудің
қажеттілігін көрсететін негіздеме беріледі.
Кіріспеде
• жұмыстың өзектілігі мен жаңалығы,
• теориялық және практикалық құндылығы,
• объект және зерттеу затына анықтама,
• зерттеудің әдістемелері мен тәсілдері,
• мақсаты мен міндеттері көрсетіледі.

Дипломдық жұмыста

КІРІСПЕ

Теориялық мәліметтер

Жұмыстың мақсаты:
Жұмыстың міндеттері:
Зерттеу жұмысының өзектілігі:
Ғылыми жаңалығы:

КІРІСПЕ

Ғылыми-техникалық прогрестің алға өсуінен қазіргі таңда өндірістер
күрделене түсті. Өндірісте механизацияланған еңбек құрал-саймандарын
кеңінен қолдану, жүк көтергіш пен жүйрік транспорт құралдарының көбеюі
вибрациялық әсерге душар болатын адамдардың санын көбейтіп жіберді. Қазіргі
таңда вибрация негізгі зиянды факторлардың бірі болып есептеледі, машина
жасау, тау-кен рудасы, станок жасау, авиа- және кеме жасау, тағы басқа да
өндірістерде кеңінен кездеседі. Пәтерлер мен қоғамдық орталарда вибрация
көзі ретінде инженерлік және санитарлы-техникалық құрал-жабдықтарды,
өндірістік саймандарды, сондай-ақ жұмыс істеу кезінде жер арқылы және
ғимараттардың құрылыстық конструкциялары бойынша вибрацияның таралуын
қамтамасыз ететін күшті динамикалық жүктемелерді тудыратын транспорттық
құралдарды (метро, ауыр жүк машиналары, теміржолдағы поезд т.б.) жатқызуға
болады.
Вибрация сонымен бірге динамикалық факторлар компоненттерінің бірі
болып есептеледі, оның әсерінен авиациялық және космостық ұшу жағдайында
адам және жануарлар организмінің функциялауында өзгерістер пайда болуы
мүмкін. Технологиялық құрылғылар мен механизацияланған құрал-саймандармен
жұмыс істегенде, транспорт құралдарының қозғалысында немесе ғимараттардың
сілкіністерінде пайда болатын күрделі тербеліс процестерін вибрацияға
жатқызады.
Қазіргі кезде хронобиология адам және жануарлардың мүшелер мен мүшелер
жүйесіндегі периодты тербелістерді сипаттай алады. Жүрек-қан тамырлар мен
тыныс алу жүйесіндегі, ас қорыту мен зәр шығару мүшелеріндегі, бас
миындағы, нерв-бұлшық ет аппаратындағы, жұмыс жасау қабілеттілігіндегі
тәуліктік және басқа да ырғақтары жайында мәліметтер көптеп жиналған.
Биологиялық активті нүктелер (БАН) дегеніміз – физиологиялық
бейімделушілік процесінде негізгі функцияны атқаратын, дене жабыны – ішкі
мүшелер арасындағы өзара әсерлесу жүйесінің аса белсенді қасиеттерінің
тері жабынында кескінделген рефлекторлық аймағы. Қазіргі таңда мұндай
нүктелерді дәрігерлер диагностикалық мақсатта қолданылып келеді.
Ағзаның физиологиялық қызметтерін реттеуде терінің қасиеттері өте ерте
уақыттан белгілі. Терідегі рефлекторлық аймақтарға жататын биологиялық
активті нүктелер арқылы тиесілі мүшелердің физиологиялық күйін анықтауға,
алдын ала болжам жасауға, қажетті әсерлерді беру мақсатымен әртүрлі
тітіркеністерді тудыруға болады. Ал әдеби деректерде БАН-ның физиологиялық
қасиеттері мен оларға әсер ету шаралары жайында мәліметтер жеткілікті.
Биоактивті нүктелермен байланыс жасайтын ішкі мүшелердің өмірлік
энергиясының 24 сағаттық ырғақпен қозғалысы ежелгі қытай әдеби
деректерінде көрсетілген, рефлексотерапия нұсқауларынан кездестіруге
болады.
Жалпы вибрацияның әсері ең бірінші нерв қызметі мен вегетативті
функцияларының - тыныс алу, жүрек-қан тамырларының қызметіне, асқорыту
динамикасына әсер ететінін, талдағыштардың - есту, көру, сезу, дәм сезу
функциялары мен эндокринді бездерінің қызметтері өзгеріске ұшырайтынын
дәлелдейтін зерттеу жұмыстарының мәліметтері әдеби деректерде жеткілікті.
Вибрация тері талдағыштарына, перифериялық қан тамырларына, қолдардың
дірілдеуі мен қақсап ауруына, омыртқа аралық диск пен сүйектердің
зақымдалуына, кеуде-көкірек қуысындағы мүшелердің орнынан ығысуына ықпалын
тигізеді
Вибрацияның организмге әсері әртүрлі. Вибрацияны диагностикалық және
емдік мақсатта қолдануға болады, бірақ ол белгілі бір жағдайда организмге
керісінше әсер етуі де мүмкін. Мұндай әртүрлі қасиеттері вибрацияның сипаты
мен параметрлеріне, оның әсер ететін жеріне, ең негізгісі организмнің
ерекшелігіне, орталық нерв жүйесінің функционалды күйіне, реактивтілігіне
байланысты болады. Вибрацияның жоғары амплитудасы мен төмен жиілігі жеке
органдардың уақытша немесе тұрақты ауытқуын тудырады, ал төмен амплитуда
мен жоғары жиіліктегі вибрация нерв ұштарына, тамырқозғалтушы нервтерге
бірінші әсер етіп вибрация ауруының пайда болуына себепші болуы мүмкін.
Жұмыстың мақсаты: жануарлардың терісіндегі биоактивті нүктелердің
биопотенциал көрсеткіштері бойынша вибрацияның әсерін зерттеу.
Жұмыстың міндеттері: қалыпты жағдайдағы қояндардың аурикулярлы
биологиялық активті нүктелерінің биопотенциалын зерттеу.
Стресс фактор әсеріне түскен қояндардың аурикулярлы биологялық активті
нүктелерінің биопотенциалының көрсеткіштерін анықтау.
Қалыпты және стресс факторындағы қояндардың терісіндегі аурикулярлы
биологиялық активті нүктелердің биопотенциал көрсеткіштерінің динамикасын
айқындау.
Зерттеу жұмысының өзектілігі: хронофизиологиялық зерттеу жұмыстарының
соңғы жылдарындағы жетістіктері тірі жүйелердегі биологиялық ырғақтарды
зерттеуге, оның уақыт бойынша параметрлік құрылымдарындағы көрсеткіштеріне
болжам жасап бағалауға және алдын алу шараларын жүргізуге мүмкіндіктер
тудырып отыр. Қазіргі таңда биоырғақтар жіктелуінің ішінде күн мен түннің
алмасуына тәуелді периодты өзгеріп отыратын циркадианды ырғаққа ерекше
көңіл бөлінуде, себебі циркадианды ырғақ пейсмекерлік функциясымен
ырғақтардың басқа түрлеріне, әсіресе ультрадианды ырғақтардың қалыптасуына
тигізетін ықпалы белгілі. Тіршілік әрекетіндегі биологиялық құрылымдар мен
жүйелердің тәуліктік динамикасы мен хроноқұрылымдық параметрлерін біле
отырып, қоршаған ортаның стресс тудырушы факторларына бейімделу кезіндегі
тірі жүйелерде өтіп жатқан физиологиялық үдірістерді жете зерттеу және
олардың қалыпты күйін реттеуге көмектесетін шараларды іздеп табу өзекті
мәселелерінің бірі болып саналады.
Сонымен, жоғарыда берілген мәліметтер вибрация әсерлеріне бейімделуге
түскен тірі ағзалардың ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Оқушылардың биоактивті нүктелерінің электрофизиологиялық көрсеткіштеріне персональды компьютерді пайдалануының әсері
Қазіргі таңдағы биофизикалық зерттеулердің жетістіктері
Қазақстандағы биофизикалық зерттеулердің тарихы және қазіргі жағдайы
Биологиядан зертханалық жұмыстар
Тірі жүйелердің уақытша құрылымдық формасы ретіндегі биоырғақтылық
Шу мен вибрацияның адамға әсері
Жүрек потенциалдарын зерттеу әдісі
Дәрілік өсімдіктер туралы
Қозғалтқыштарды сынау бөлімшесі
Ішкі секреция бездерінің физиологиясы және функциялық реттелу жолдары
Пәндер