Соттағы іс жүргізу

Кіріспе

1. Сотты құжаттармен қамтамасыз етудің теориялық және әдістемелік негіздері.
1.1 Іс жүргізудің нормативті базасы және оны ұйымдастыру
1.2 Құжаттарды тағайындаудың және рәсімдеудің жалпы ережелері
1.3 Әкімшілік тілінің стилдік ережелері
1.4 Құжаттарды топтастыру деректемелермен формуляр үлгілері


2.Соттағы іс жүргізудегі кіріс құжаттары
2.1 Кіріс құжаттарының түсінігі, түрлері
2.2 Кіріс құжаттарын қабылдау, тіркеу және алғашқы өңдеу

Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Кез - келген ұйымның басқару апаратының тиімді қызметі оның құжаттармен жұмысының дұрыс деңгейге қойылуына байланысты. Іс – жүзінде ақпарат көздеріне шешімдер дайындау мен қабылдауға байланысты бір де бір технологиялық функциясы құжаттарды жасау, орындау және рәсімдеу процесі – құжаттаусыз іске асырылмайды.
Осы д жұмысымды жазу барысында алға қойған мақсатым – Қазақстан Республикасының қазіргі кездегі соттағы кіріс құжаттарының – сараптау; өкімдік құжаттардың рөлімен оларды жетілдіру жолдарын қарастыру.
Осы үдеуден шығу үшін мынадай мақсаттар қойылады:
- құжаттарды тағайындаудың және рәсімдеудің жалпы ережелерін зерттеу;
- өкімдік құжаттардың рөлі және оларды жетілдіру жолдарын анықтау;
- құжаттарды топтастыру деректемелерімен сараптау;
«Құжат» - латын тілінде «күәлік», «дәлелдеу тәсілі» деген мағынаны береді. Бүгінгі қолданыста оның негізгі үш мағынасы бар: 1) қандайда бір фактіні не бір нәрсеге деген құқықты ( мысалы, жол жүруге деген ) растайтын іс қағаз; 2) жеке басты ресми түрде куәләндыратын құжат (төлқұжат); 3) бір нәрсе туралы жазбаша куәлік (мысалы, ескі грамоталар). (Ожегов с.И. Словарь русского языка М,, 1982, с. 152).
Соттағы кіріс құжаттарымен жұмыс– мәліметтерді қабылдап алу және өндеу, шешім қабылдап оны орындау сияқты белгілі бір дәрежедегі ақпараттық процесс болып табылады. Дұрыс шешім қабылдау үшін толық түрдегі жедел және ақиқат мәліметтер керек болады. Құжат ақпараттың осы талабына жауап беруі тиіс.Дегенмен хабардың толықтығы оны көлемімен ғана емес, сонымен бірге оның мәнді де басты мәселелерін көрсетумен бағаланады.Яғни ақпараттың көптігі оны өндеуді талап етеді. Осы жұмыстың бәрін құжатты тотырушы атқаруы керек. Құжаттың санасы оның толықтығы, оралымдылығы және анықтылығымен ғана емес, сондай-ақ оның ықшамдылығымен, көрнектілігімен және қолайлылығымен айқындалады.
Сондықтан құжаттар тікелей қатанас жасаумен тиімді ұштастырыла жүргізілсе, техникалық жағынан жақсы жабдықталып, нақты мақсаттарға жұмсалса, онда олар іс-әрекеттің табыст болуына талап жасайды. Іс жүргізу құжаттары сонымен қатар хабар-мәләметтің қайнар көзі және таратушысы, заң арқылы қорғалатын істі белгілеудің тәсіліде болып табылады. Құжаттарда мемлекеттік құрылым белгіленеді, олар мекемелер, ұйымдар, кәсіп орындар және азаматтар арасындағы, заңды және жеке тұлғалар арасындағы қатынастар үшін қызмет етеді. Материалданған (құжат түрінде) заңды күші бар мәләметтер төрелік сотта еңбек тартыстарын шешуде қандайда бір фактінің негігі дәлелі ретінде қызмет етеді.
Сот құжаттары белгілі бір мәдени тарихи құндылыққа ие, мемлекеттің архиф қорының бөлігі болып табылады, сондықтан олар Соттық құқықтық нысандардағы кәсіпорындар, мекемелер мен ұйымдарда құжат толтыруды бақару және құжат жүргізудің негізгі ережелері» деп аталатын №562 қаулысы болып табылады.
1.Қазақстан Республикасының Заңы 1997 жылғы №151-1
Қазақстан Республикасындағы тіл туралы
2.Закон Республики Казакстана от 7 января 2003 года№370-11
Об элекронном документе и электронной цифровой подпис
Указ Президента Республики Казакстана от 31 июля 2000
года№427
3. О мерах по улушению работы государственного аппарата, боръбе с
бюрократизмом и сокращению документооборота
4.Постановление Правителъства Республики Казакстана от
26 февраля 2003 года №204
5. О признании утратившим силу постановления Кабинета министров
Республики Казакстана от 30 июня 1992 года №562
6. Приказ Агентства Республики Казакстана по защите
государственных секретов от 29 августа 2000 № 8
7. Об утверждении Правил учета, исполъзования и хранения документов дел и изданий органиченного распространения
8. Приказ Председателя Комитета по управления архивами и документацией Министерства кулътуры, информации и общественного согласия Республики Казакстана от 29 апреля 2003 № 33
9. О Типовых правлах документирования и управления документацией в государственных организациях Республики Казакстана 10. Приказ министра иностранных дел Республики Казакстана от 21 ноября 2000 года № 264
11. Алиев Мирбашир Мирахмед Оғлы. «Қазақстан Республикасының Сот жүйесі мен құқық қорғау органдары». Астана, 2004
12. Мақұлбеков Б.Д. Қазақстан Республикасының сот билігі: оқу құралы – Алматы: Айдана, 2006. – 146 бет.
13. Нарикбаев. М.С. Казахстан: Судебно-правовая реформа и дальнейшие пути ее совершенствования // Жинақта: Проблемы реализации судебно-правовой реформы в постсоветских государствах: опыт и суждения. Астана, 1998, 7-бет
14. Шаламов М. Судебное устройство Казахстана. 2006 г.
15. Халиков К.Х. Проблемы судебнойдокументации в РК. Алматы, 2008 г. С. 3-4.
16. Сулейменова Г.Ж. «Қазақстан Республикасындағы сот жүйесіндегі құжаттар». – Алматы, 2004. – 236 бет.
17. Мами К.А. Становление и развитие судебной власти в РК. – Астана: Елорда,2008
        
        Мазмұны
Кіріспе
1. Сотты құжаттармен қамтамасыз етудің теориялық және ... Іс ... ... ... және оны ... ... ... және рәсімдеудің жалпы ережелері
3. Әкімшілік тілінің стилдік ережелері
4. Құжаттарды топтастыру деректемелермен формуляр үлгілері
2.Соттағы іс жүргізудегі кіріс құжаттары
2.1 Кіріс ... ... ... Кіріс құжаттарын қабылдау, тіркеу және алғашқы өңдеу
Қорытынды
Пайдаланылған ... ... - ... ... ... ... тиімді қызметі оның құжаттармен
жұмысының дұрыс деңгейге қойылуына байланысты. Іс – ... ... ... ... мен ... байланысты бір де бір
технологиялық ... ... ... ... және рәсімдеу процесі –
құжаттаусыз іске асырылмайды.
Осы д жұмысымды жазу барысында алға ... ...... ... ... соттағы кіріс құжаттарының – сараптау;
өкімдік ... ... ... жетілдіру жолдарын қарастыру.
Осы үдеуден шығу үшін мынадай мақсаттар қойылады:
- құжаттарды тағайындаудың және рәсімдеудің жалпы ... ... ... ... рөлі және ... ... ... анықтау;
- құжаттарды топтастыру деректемелерімен сараптау;
«Құжат» - латын тілінде «күәлік», «дәлелдеу тәсілі» деген мағынаны
береді. Бүгінгі қолданыста оның негізгі үш ... бар: 1) ... ... не бір ... ... ... ( мысалы, жол жүруге деген ) растайтын
іс қағаз; 2) жеке басты ресми түрде куәләндыратын ... ... 3) ... ... ... ... (мысалы, ескі грамоталар). (Ожегов с.И. Словарь
русского языка М,, 1982, с. 152).
Соттағы кіріс құжаттарымен жұмыс– ... ... алу және ... ... оны ... ... ... бір дәрежедегі ақпараттық процесс
болып табылады. Дұрыс шешім қабылдау үшін толық түрдегі жедел және ... ... ... ... ақпараттың осы талабына жауап ... ... ... оны ... ғана ... сонымен бірге
оның мәнді де басты мәселелерін көрсетумен бағаланады.Яғни ... оны ... ... ... Осы ... ... құжатты тотырушы
атқаруы керек. Құжаттың санасы оның ... ... ... ғана ... сондай-ақ оның ықшамдылығымен, көрнектілігімен
және қолайлылығымен айқындалады.
Сондықтан құжаттар тікелей қатанас жасаумен ... ... ... ... ... жабдықталып, нақты мақсаттарға
жұмсалса, онда олар ... ... ... ... ... Іс ... ... қатар хабар-мәләметтің қайнар көзі және таратушысы, заң
арқылы қорғалатын істі белгілеудің тәсіліде ... ... ... ... ... олар ... ... кәсіп орындар
және азаматтар арасындағы, заңды және жеке ... ... ... ... ... ... (құжат түрінде) заңды күші бар мәләметтер
төрелік сотта еңбек тартыстарын шешуде қандайда бір ... ... ... қызмет етеді.
Сот құжаттары белгілі бір мәдени тарихи құндылыққа ие, мемлекеттің
архиф қорының бөлігі ... ... ... олар ... ... ... ... мен ұйымдарда құжат толтыруды бақару
және құжат жүргізудің негізгі ... деп ... №562 ... ... ... ... сайын, Сотты басқарудың жүйесі де күрделене
түседі. Олай болса ... ... ... құжат толтырудағы
бірлескен іс-әрекетке ... ... тура ... түпкі
мақсатын таңдауда ең алдымен барлық басқару бөлімдерінің ... ... және ... ... ... ... басшылыққа
алған жөн ұйымның ағымдағы қызметі бойынша Соттық ... ... ... ... ... ... ... олардың тіркеліуне,
жіктелуіне, қозғалысына есепке алынуы мен сақталуына байланысты жұмыстардың
жиыны іс жүгізу деп аталады. Жаңа ... ... көшу ... түрлі мемлекеттік және жеке меншік құрылымдардың жаппай ... ... бұл ... ұмыт ... және де ... ұйымдарда бұл
мәселені шешудің қандацда болмасын талпынысы байқалғанымен, әр бір жеке
меншік ұйым ... ... ... және ... жүргізуде өз
тәртібін орнатуда.
1. Сотты ... ... ... теориялық және әдістемелік
негіздері.
1. Іс жүргізудің нормативті ... және оны ... ... ... ... ... ... мәдениет, ақпарат және қоғамның келісім министрлігінің
мұрағат және ... ісін ... ... ... ... ... №33 ... Республикасының мемлекеттік ұйымдарды құжаттама
және құжаттау ісін жүргізудің типтік ережелері ... ... ... ... ... ... ... және ұйымдастыру жалпы
талаптар қойылды.
Қазақстан Республикасының үкіметінің ... №204 ... ... ... деп ... Қазақстан Республикасының министірлер
кабинетінің 30.06.1992. №562 қаулысымен бекітілген ... ... ... ... бұл ... Қазақстан Республикасының министірлер кабинетінің
30.06.1992. №562 қаулысында ... ... ... ... ... ,онда да қазырғы заманғы іс жүргізүдің ... ... ... есепке алғанда. Бұл ережелердің базасында ... ... ... ... ... ... ұйымдарда іс
жүргізу бойынша нұсқаулар ... : және ... . Бұл ... ... құжат сипаттамасының жалпы ... қол ... ... және өз ... ... ала ... , мемлекеттік емес секторлардын ұйымдарыныңда қолдануына
болады . Электрондық ... ... ... ... ... ... 07.01.2003.№370-2 электрондық құжат және
электрондық сандық ... ... ... қолдану керек . Іс
қағаздарының жүргізү ... ... ... іс қағаздарын
жүргізү және мұрағат ісі . ... ... ... ... ... ұйымдастыру –жіктеу
құжаттамасы . ... ... ... ... ... 10.24. 2001 ... ... міндетті түрде ескеру керек . Іс ... ... .Іс ... жүргізу жедел әрі қарапайым болу керек. Оның
жүйесі ішкі фирмалық құжатпен ,яғни «Іс ... ... ... бекітіледі. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... 2030 ... 29 сәуірдегі .№33 мұрағат
ісін жүргізу және құжаттама ... ... ... ... сай ... және ... ... қызметтегі тұлғасымен
бекітілген .Субъекттің ұйымдастырушылық құрлымына және құжат айналымының
объектісіне байланысты іс қағаздарын ... ... ... ... ... (хатшылықпен
- жалпы бөлімен
- рефериетпен
- лауазымдар тәртібіне сыятын кез келген қызметкермен (іс ... ... ... асуы ... ... ... ... қызмет қызметкерлерінің функционалды міндеттемелері
мен бекітіледі.№22 16.10.99жылы
-жетекшілер
- меңгеруші
- меңгерушінің орынбасарлары
- мамандар
- ... ... ... ... ... жұмышылар
- секретарь – референт (стенографист)
- іс қағаздарын жүргізуші
- хатшы -мошинист
- экспедитор
- куръер жатады.
Іс ... ... ... жетекшінің пункт бойынша құрылымға
сәйкес ... ... ... ... ... ... және еңбек келісімшартында бекітіледі .
Корреспонденциямен жұмыс істейтін ... ... ... ... «Іс қағаздары жүргізу ... ... ... және оның ... ... қызметтін құжаттарды ресімдейді.
«Іс қағаздарын жүргізу туралы» нұсқаулықтар құжаттарды қабылдау және жасау
процестеріне, ережелеріне , ... ... ... ... құжат болып табылады. » Нұсқаулықтарға фирмаларда қолданылатын
құжаттардың формалары мен ... және ... ... ... құжаттар тізбесі, мөр қойылатын құжаттар ... тағы ... ... ... ... ... жазу ... Республикасының заңнамасында
бекітілген, 10.12.99жылы№493-1
Қазақстан Республикасының Еңбек туралы Заңымен ... ... ... ... ... ... ... ұсынылмайды
Басқа ұйымдармен және азаматтармен қызметтік хат
- Қазақстан Республикасының мемелекеттік ... ... ... ... ... ... және тағы басқа келіп түскендердің қай тілде
жазылғанына орай ... ... ... ... және ... жалпы ережелері
Барлық корреспонденция «Іс қағаздарын жүргізу туралы» ... ... ... ... ала ... ... дербес жасаған фирмалық
бланкілерінде ресімделеді. Бланктер ереже бойынша құжаттың заңды ... ... ... ... ... ... А4 ... А5 фарматының
таза қағазды айтамыз әр бір сабъекті бланктің: хат және қалған құжаттар
үшін деген екі ... ... және ... Бұл екі бланктің айырмашылығы
сол хаттар үшін пайданылатын бланкілерге «Соттың ... ... ... телеграфтық мекен-жайы, факстық нөмірі эмайл, СТН, телефон
номірі, бланктегі есеп шот нөмірі ... ... ... ... ... ... кіретін құжаттың күшімен индексіне сілтеме»
жасалады ал басқа құжаттардың бланкілерінде бұл ... ... ... және « шығарылған және құрастырылған жері» реквизиттерімен толтыру
үшін басқаша толтырылуы мүмкін.
Сотта құжаттардың үлкен санын ... жеке ... ... ... ... ... ... өдіспен құжат
түрлерінің атауы бойынша мәселе қаулылар, шешімдер ... және ... ... ... ... ... істейтін ұйымдар үшін әріптестердің тіліндегі
реквизиттердің көшірмелері бар арнайы ... ... Егер ... екі
жақ немесе бұданда көп заңды тұлғалар құрастыратын болса, онда ол жалпы
ережелердің қолданылуымен таза ... ... ... ... екі ... ... тиіс екі жиілігі
болу керек:
- сол және жоғарғы жағы – 20 ... оң және ... жағы ... ... орналасуы КУА и Д-дың 29.04.03. жылы №33
бекітілген бұйрығымен 29 бірлікті құрайтын ... ... ... ... бұл ... ... және ... жүзінде құжат түріне
байланысты аз қолданылады.
Тәжірибе жүзінде қолданылатын ең маңызды реквизиттер төмендегідей
01– ... ... ... ел ... – Қазақстан Республикасының наградаларының бейнесі;
03 – Ұйымның эмблемасы ... ... ... қызмет көрсету белгісі;
05 – Құжат формасының коды;
06 – Ұйымның аты;
07 – Ұйым туралы анықтамалық мәліметтер,
08 – Құжат түрінің атауы;
09 – ... ... ...... тіркелген нөмірі;
11 – Құжат толтырылған күнге және тіркелген нөміріне сілтеме;
13 – Құжатқа қол ... ... ...... ... – Құжатты бекітудің грифі;
16 – Корар;
17 – Мәтінге тақырып;
18 – Бақылау туралы белгі;
19 – Құжат ...... ... бар болуы туралы белгі;
21 – Қолы;
Құжатқа заңды күш беретін, әсіресе « ... ... ... « ... ... бекітудің грифі» сияқты реквизиттердің дұрыс
ресімделуі каса ... ... ... Әр құжатты үш негізгі бөлікке
бөлуге болады:
- тақырыптың (оған мәтінге ... ... ... ... ... ( ... мәтіні» және «қосымшаның қолда бар ... ... ... ... ... ... ( құжат мәтіні төменгі жағында орналасқан реквизиттерді
және ... ... бар ... туралы белгіні қамтиды).
А4 форматтағы қағазға реквизиттердің бұрыштық орналасудағы ... ... Егер ... ... және орыс ... реквизиттермен
дайындалатын болса, онда олар орталық орналасу қолданылады.
Қазақстан Республикасының ел таңбасына бейнесін ереже бойынша 100
пайыз ... ... ... яғни ... құқықтық актпен
құқық берілген ұйымдар ғана шығарады.
Бланктерде мемлекеттік ел таңбаның белгісі ... ... ... ... жағына Соттың атауы жазылған жолдың ортасына
орналасады. Ал пратаколдың орналасуы бар бланкілердің ... ... ... ... ... ... Ел ... бейнесінің
диаметрі 20 мм-дан аспау керек. Қазақ және орыс ... ... ... бланкілерде ел таңба, бланктің ортасында, жоғарғы жиегіне яғни ... ... ... атауларының ортасында орналастырылады.
Наградалардың бейнесі.
Бланктердегі бейнелерге Қазақстан Республикасының ... ... бір ... ... ... және ... ... шығаруы ұсынылмайды. Наградалар мен эмблемалар
үйлесіп жатса оларды басып шығаруға ... ...... ... белгісі қызмет көрсету белгісі.
Ұйымның эмблемасы ... ... ... ... ... бейнелейтін және белгіленген тәртіпте тіркелген шартты графикалық
бейне. Көп жағдайда эмблема ретінде тіркелген ... ... ... ... ... ... ... – графикалық аралас бейнелер
және т.б қолданылады. Эмблемалардың көлемі шектеусіз.
Эмблема құжатты іздестіру жұмысын жеңілдетеді, құжаттың кімнен келіп
түскенін егер ол ... ... ... тез ... мүмкіндік
береді, бланктің эстетикалық түрін жақсатады. Алайда, мынаны ескеру керек,
эмблеманы ұйымның атауымен ауыстыруға ... ... ... ... ... ... бірдей деңгеиде бланкінің сол немесе оң жағында
орналастырылады.
Реквизитердің бұрыштық орналасуында эмблема сол жақ жоғары ... ...... ... жоғарғы жағында ортасында
орналасады.
06 Ұйымның атауы
Әрбір заңды тұлғаның өз ... ... бар. Онда ... формасын құрайтын нұсқауы болады. ... ... ... ... ... ... немесе құрылтайшы
құжаттарда, куәлікте) атауға сәйкес қатаң түрде жазылады.
Әдетте, ... ЖШС, АҚ және т.б. ... ... ... ... ұйымның аты ғана көрсетіледі. Одан басқа
реквизит, ұсақ ... ... ... ... мысалы: қаржы
өндірістің топтың атауы жазылуы мүмкін.
Жоғарыдағы интонатция тікелей немесе ... ... ... ... ... ... ... мысалы, протаколдар, баяндамалық немесе
түсініктеме хаттарда көп ... ... ... ... ғана
көрсетіледі.
«Ұйымның атауы» реквизиті «Ұйымның эмблемасы» реквизитін төмен
орналастырылады.
07 – Ұйым туралы анықтама мәліметтері.
Мәліметтердің бұл ... ... ... ... ... факс ... ... кеңейтіледі:
Хат, факс үшін бланкілерде заңды мекен-жай типографиялық әдіспен
немесе жеке компьтердің көмегімен басылады.
Біріккен ... ... ... ... өзіндік ерекшеліктері бар. Оларда бірлестікке ... ... ... мен. Елі көрсетіледі. Бұндай бланкілердің
реквизиттері екі ... ... ... ... ... ... ... төменгі сол жағында
жоғарғы бұрышында ... яғни ... ... ... ...... ... атауы.
Аталмыш реквизит құжаттың белгілеуі туралы жалпы көрініс береді, оның
реквизит ... ... ... оның ... орындалу
міндеттерінің дәрежесін анықтайды. Ол ... ... ... ... ... ... және заңзы менке-жайымен кейін орналасып,
сол жақ жиектің сызығымен үлкен әріптерімен мысалы: АКТ, АНЫҚТАМА, ПРОТОКОЛ
деп жазылады.
Бұл реквизит маңыздылардың бірі ... ... ... ... ... қойылады. Факспен хат үшін ол КЕПІЛ хат деп қолданылады.
09 – Құжат датасы.
Құжат датасы – кез келген ... ... ... ... ... ... реквизит. Құжатта дата бірнешеу болады. Алайда олардың әр
түрлі белгілеу бар және ... ... ... ... ... белгілеп
отырады.
Құжаттың датасы болып:
- оның қол қойылған күні (бұйрықтар, хаттар, факстер, анықтамалар үшін)
- оның ... күні ... есеп ... ... нұсқаулықтар
үшін)
- бекітілен шараның күні( нұсқаулықтар, ережелер, протоколдар, акттар
үшін)
Ресми құжаттардың қатары үшін ... ... ... күні ... күні ... де бар.
Бұл құжатта қол қоюшымен немесе бекітетін тұлғамен ұсынылады. Құжаттың
барлық рәсімделуі мен ... ... күні ... отырылады. Бұл
даталар жұмыста құжаттардың кешігуі қай жерде болғанын анықтауға мүмкіндік
береді. Дата ... ... ... яғни « ... ... «Құжатты растаудың визасы», «Ұйымға құжаттың келіп ... ... және ... ... ... үшін ... дегендерге
кіреді.
Ұйымдастырушы - жетекші құжаттарда дата арбаб цифрларымен жазылады.
Онда сегіз белгі – алтау (күнге, айға, ... ... және ... ... сан ... ... оның ... 0 (нөл) қойылады. Мысалы: ... ... ... дата құжаттарда автоматтандырылған өндеу үшін код
болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... даталарда рәсімдеу (08 маусым, 2001жыл.) қаржылық сипаттағы
құжаттарда жазуға болады. Датаны рәсімдеудің осындай тәсілін ... ... ... хаттарда қолдануға болады.
Көптеген құжат үшін дата «Құжат түрінің атауы» деген реквизиттен төмен
қағаздың жоғарғы тақырыптың бөлігінде құжатты рәсімдеу болған соң ... сол жаұқ ... ... құжатта көрсетілген заңды тұлғалардың ... ... ... мен міндеттерінің өзгерген немесе күші жойылған
сәтін анықтау үшін қажет.
Кейбір құжат түрлерінде датаның ...... күші жоқ ... негі бар. ... – ақ ... күні ... ... хатта
күші жоқ деп танылады.
10 – Құжаттын тіркелген нөмірі.
Құжаттың тіркегген нөмірі – рәсімдеудің құжатта ... ... ... ... сандық (негізгі әріпті цифырлы) белгілері. ... ... ... ... ... құжаттарының шығатын, кіретін
және ішкі құжаттарына қойылады.
Жыл басынан бастап өсу ретімен реттік нөмірлер ... ... ... еңбек шарттарында және т.б. сияқты құжаттарда, мәселен, №1, ... деп ... Жеке ... негізгі қызмет бойынша бұйрықтар өз
топтарынаң шегінде және белгілерге ие. Мысалы, К-1, т.б.
Көп ... ... ... ... ... ... құрылымдық
бөлімшелердің шартты белгілерінен (индексімен), ... ... ... ... жайлы номенклатура бойынша ие нөмірлері ... ... ... ... мысалы, 04 – 13/194, мұндағы 04 –
құрыолымдық бөлімшелердің (бухгалтерияның) индексі; 19 – ... ... ... ... ... ... екі ... болады,
мысалы, №18/42, мұнда 18 – басқа бір фирмадағы құжаттың реттік нөмірі; 42 ... ... осы ... ... ... бұл жердегі бірінші цифра
келісім шарт жобасын дайындайтын фирманы көрсетеді.
Реттік нөмірлер кіретін және ... ... да ... ... тұлғалар дайындаған құжаттарда бір ғана дата ... қол ... ең ... ... және ... ұйым ... ... реттік тіркеу нөмірлері қойылады.
Кәсіпорындарға; шйғатын және кіретін құжаттарға жеке тіркеу журналдарын
кіргізу ... ... ... ... шығатын (шығын) құжаттарын
тіркеу үшін тіркелген күні, құжат нөмірі, бұл құжатты рәсімдеген оәының
жарамды мерзіміне және т.б. ... ... ... ... ... ... ... салық инспекциясының немесе сот қызметкерлеріне сол немесе басқа
құжаттарын «соңғы кезеңнен» жазылғнын, ол ... жыл ... ... ... ... қиын әрі ... ... жасау мүмкін еместігін
оңай дәлелдеуге болады.
11 – Құжат нөмірлеріне және тіркеу нөміріне сілтеме.
Бұл реквизит үшін орын хаттардың , ... ... ... ... ... ... хат үшін хат ... рәсімдеуге толтырылады.
Сілтеме үшін дата мен номір инициативті хаттан алынады және келесі
әдіспен: №25 /01-25, 12.06.2006 деп ... ... ... алған фирма-контрагентке инициативті хаттың
көшірмесін тез ... ... ... ... ... мен ... ... реквизит «Құжат датасы» және ... ... ... сол жақ жиектің шетіне жазылады.
13 - Құжатқа қол жеткізудің шектеу грифі.
Бұл реквизит құпия немесе ... ... бар ... ... ... ... ... грифі» деп аталатын
реквизиттерге жоғарғы, құжаттың оң жақ ... ... ... немесе «КҰ» (коммерциялық құпия) деген сөздерден тұрады.
Бұл грифтің астына аталмыш құжат көшірмесінің ... қою ... ... «Өте ... ... ... ... баро мемлекеттік
кәсіпорындардың құжаттарына қойылады.
14. Мекенжай
Құжатта көрсетілген мәселелердің тез шешілуін және ... ... ... қолына бұл құжаттың тез жетуі мекенжайдың дәл
көрсетілуіне ... ... яғни ... ... ... ... ... және түсініктеме хаттар) және ұйымдарға немесе жеке тұлғаларға
жіберілетін құжаттарда көрсетіледі.
Бұл реквизит хаттарға, факстарда рәсімделеді және ... ... ... ... Бұл реквизиттің ең көп терімі мына келесі
бөліктерден тұрады:
- мекеменің, ұйымның ... ... ... атау ... құрылымдық бөлімшенің атауы;
- алушының міндеттерін көрсету;
- фамилиялар мен ... ... ... ... ... ... реквизиттің әрбір құрамды бөлігі жоларалық интервал дық 1,5
қашықтығында жаңа жолдан жазылады. Тысыс белгілері – ... мен ... ... ... ... ... жазылған құжат түріне
байланысты өзгеріп орырады. Мысалы:
ҚР – ның ... ... ... ... ... ... ... көшесі, 69-1.
Алушының лауазымы мен оның аты-жәні егер аталмыш мәселен нақты ... ... ... болған жағдайда ғана көрсетіледі.
«Казцинк» АҚ
Орталық бухгалтерия
бас бухгалтерге Қонаев С.Б. мырзаға
330005; Өскемен қаласы
Металуктер көшесі; 4Мекен жайдың көрсетілуі басқа формада ... ... ЖШС – нің ... Т.М. ... ... даңғылы, 59
Егер құжат жеке тұлғаға жіберілетін болса, онда ең алдымен мекенжай
көрсетіледі;
642000, Петропавл
Киров ... 154, 15 ... Г.М ... сөзі ... ... қысқартылып жазылады. Бұл
жағдайда егер құжат билік ... ... ... ... ... ... онда пошталық мекен жайы көрсетілмейді.
Соңғы уақытта мекенжай жазу тәжірибесінде ... ... ... ережелері қолданылып жүр;
- ұйымның атауы (заңды тұлға үшін), фамилиясы, аты, ... аты ... ... ... аты, үй нөмірі, пәтер нөмірі;
- қала, ауылдың аты;
- облыс, аймақ, округтық автономиясы ( ... ... ... ... аты ... ... ... пошта индексі.
Хатты бірнеше мекенжайға жіберуде «көшірме» сөзі мекенжай ...... ... ... ... кейін құжаттардың кейбір жеке түрлері заңды күшімен енетте
бекітуді талап етеді. Бұл ... ... ... әдетте нормативті
актілерде қарастырылған. Осылайш, барлық Соттық ... ... ... есеп ... нұсқаулықтар, ережелер, кейбір актілер бекітіледі
талап етеді.
Құжат кеі түрлі әдіспен бекітілүі ... ... ... (қаулылар,
шешімдер, бұйрықтар) арнайы рәсімделумен (бекіту грифінің қойылуымен)
Бекіту грифін жазудың екі нұсқасы болуы мүмкін.
«Гранит» АҚ ... ... ... ... ... ... министірлігі
( жеке қолы) ... және ... және ... ... ... бас әріптермен
жазылады. Одан кейін бекітудің түріне байланысты құжатты бекітіші жеке
тұлғаның ... ... ... ... ... ... және күні
көрсетіледі. Басқа құжатпен бекітуде атау септікте құжаттың аты, күні және
нөмірі көрсетіледі. Құжаттың оң жақ ... ... ... орналасады.
Ереже бойынша бекіту грифі Соттың нөрімен расталады.
16 –Қарар
Құжаттың алғашқы өнделуінен ... және ... ... ол ... үшін ... ... ... көрсетіледі.
Қарар – лауазымды тұлғанның қолыннан шыққан және қабылданған шешімі
жазылған құжаттағы жазу. ... ... ... ... ... ... бекітеді: Орындаушыны дұрыс таңдауда, қарардың нақтылығына және
айқындылығынан тапсырманың орындалу сапасы және өз ... ... ... ... ... ... ... қарардың
негізгі талаптары осы. Бұл реквизит басшылықтар қарастыратын ... ... ... оң жақ жоғарғы ... ... ... ... ... ... және де ( құжат мәтіні ) реквизиттерінің
арасына, құжаттың бірінші бетіне жазылады ( ... ) ... ... керек.
- орындаушының аты-жөні (орындаушылық кімге тапсырылады)
- тапсырманың мазмұны (нақты іс-әрекеттері)
- орындалу мерзімі
- жетекшінің жеке қолы және қол ... ... ... ... ... ... ... онда құжаттың орындалуы
жауапты бірінше жазылған жеке тұлға болады, ал қалғандары мәселені шешуде
орындаушылыққа тартылатыны ескеру ... ... екі түрі ... ... ... ... ... көмек көрсету» «бас тарту» ) немесе мәселенің дайындалуын
тәртібіне нұсқау ... ... ... ... қарар мәтіні үш бөлікпен
тұруы тиіс: кімге тапсылылады – орындаушының аты-жөні және инициалы, не
тапсырылады – ... ... ... ... ... ... Марат Құдайбергенұлына
14.09.2006 жылы
№3 сехтағы шығыс метериалдарына қолма қол қаражатын анықтаныз
Аты-жөні
Жеке қолы
04.06.2006.
Егер құжаттың орындалу мерзімі типтік болса немесе сол ... ... ... онда оның ... ... ... етілмйді; басшы қарарда
орындаушының (орындаушылардың) тек аты-жөні инициалдарымен, мәселенің
дайындалу тәртібі ... және ... ... ... ... ұлы ... ұлы Рахим
Мұратбек ұлы Рахман
Көрсетілген мерзімге дейін көрмені өткізүді ұйымдастырыныздар жеке ... ... ... ... және ... жиі ... ... бағыты болып табылады. Кей жағдайда қарарды құжатқа біріктірмейді
оған тапсырылған ... ... ... ... ... ... ... мүмкін
17 – Мәтін тақырыбы
Құжатта құрайтын мәтіннің негізгі мағынасының қысқаша мазмұндамасы
тақырып көп ... « не ... ... ... жауап береді және
әдеттегідей «..... туралы» деп аяқталады. Мысалы: « ... ... ... ... және тағы ... мен ... тақырыбы «қандай?» деген сұраққа жауап
береді: «кіретін құжаттарды тіркеу журналы» немесе «неге?»: бухгалтерлік
есеп бойынша «есеп саясаты» ... ... акт, ... келісім шарт сияқты құжаттардың
тақырыбы құжаат түрінің ... ... ... ... ... алыс – ... ... « ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖІЛІСІНІҢ ПРОТОКОЛЫ:
Сұрауға жауап ... ... ... ... ... ... ... .
№ « ... ... ... ... ... тақырып қойылады.
18 - Бақылау жөніндегі белгі «Б» әріпімен белгіленеді ... ... ... құжаттарға арнайы штамп немесе қызыл
фломастерімен ... ... күні ... ... ... « ... белгі» реквизиті тақырып денгейімен бірдей, құжатың сол жағына
жазылады.
19- Мәтін жазудың жалпы ережелері.
- Мәтінге қойылатын негізгі талаптың бірі – ... ... ... ... ... ... ... бар бір беттен аспауы керек.
Бұларды қоспағанда өзара шарттар мен келісім ... ... ... Мәтінің қысқалығына мазмұндаманың қысқаша аталуымен күрделі
сөйлемдердің жай сөйлемдермен ауыстырылумен, бұларды ... ... ... ... қол ... болады.
Тұжырымдар екі рет талқылауды жібермейтін , заңды қарым-қатынаста
дәл әрі мінсіз болуы керек. Мазмұндамада ... қол ... ... ... ... ... дәлдігі көмекке келеді.
- Қызметтік құжаттардың фоны бейтарап, әдетті және ізгі ... ... ... қашу ... ... ... ... оқу қиынға соғады. ... ... бөлу ... Құжат мәтіні – құжат жазылатын және рәсімделетін ең ... ... ... ... ... екі ... тұрады:
- Құжатты құрайтын уәждермен негіздемелерді қамтитын мәтін.
- Қорытындылар, ... ... ... мазмұндалатын негізгі
мәтін.
- Бұл құжатты құрастыру тәжірибесіндегі дәстүрлі ... ... ... ... ... ... бас жағын менгеру керек екенін, ... ... ... яғни ... ұсыныстың, өтініштің, содан
кейін құжатты құрастырудың негізі болып табылатын мазмұндамасынан
бастау қажеттігін психолоктар ... деп ... осы ... ұсынады.
- Егер құжат құрастырудың негізі басқа құжат ... ... ... мәтінінде болған құжат түрінің атауын, күнін және
нөмірін көрсететін нұсқауға ... ... ... Мәтін көлемі үлкен құжаттарды арабша цифрмен рет саны ... ... ... ... ... ... ... Бөлімше
1. Тармақ
1. Тармақша
Тармақщалар ішіндегі абзатстарға тер саны қойылмайды.
Тексті жазу – құжат дайындауда біршама көп еңбекті қажет ететін процесс.
Сондықтан ... ... мен ... ... ... ... білу ... мәтіні осы пішіндердің ... ... ... ... анкета, кесте түрінде ресімделуі мүмкін.
Анкета формасындағы мәтіндер көрсеткіштердің анықталған жиыны бойынша бір
обьект ... ... ... ... ... ... көп ... Соттың жеке құранын анықтайтын маркетингтік
зперттеулерді жүргізуге арналған құжаттарға қолданылған және тағы басқа.
- Жекеше түрдегі үшінші ... ... ... ... ... ... ... тұлғаның: шешім қабылдадық, ұсынамыз ( бірге
қабылданған шешімдерде )
- ... және ... ... сөйлемдер ( бастаушы жоқ ).
Мысалы; « Орындауда бақылауды - жүктеу» ұсынылған сметаны бекіту.
Қызметтік құжаттарда құжат көлемін азайтатын және ... ... сөз және сөз ... қысқартылға түрі кеңінен таралып,
қолданылып жүр.
Жалпы қабылданған қысқарған сөздер:
Жыл (циифр жазылған кезде ) – ж;
Қала – қ;
Ханым – х-м;
Мырзаға – ... ... - ... жол – ...... – ат;
Тағы басқалар –т.б.
Коэфициент – коэф.,.
Пайдалы іс әрекет коэфициенті – п.ә.к.
Милиард – млрд.
Милион – млн (сан ... ......... – трлм (сандық белгілерінен кейін)
Көшесі – к-сі;
Қысқартылған сөздердің толық қанды тізімі арнайы экономикалық және
техникалық ... ... ... ...... қолда бар болу жөніндегі белгі
Егер құжатта қосымша бар ... онда ... бар ... ... ... Қойылған қолдың алдында текстен кейін ... сол ... ... ... Егер құжатта қосымшаның
толық атауы болса онда қосымшаның бар болуы жөніндегі белгі қысқартылған
түрде беріледі.
Қосымша: мәтін бойынша ... ... ... ... Егер ... атауы көрсетілмесе онда осы қосымша туралы белгілеуде көрсету
қажет. Мысалы:
Қосымша: 1. екінші зкз-дың үшінші ... ... ... ... ... ... дананың екінші бетіндегі жеткізішілердің тізімі.
2. егер қосымшасымен құжат құжаттын қосымшасы болып ... ... бар ... туралы белгі құжат түрінің атауын, қосымшасының
бар болуы жөніндегі ескертуін және жалпы бет санын көрсету ... ... №25 ... алу ... ... және төрт ... ... қосымша брошюре түрінде болса, онда бет ... ... ... ... ... ... көрсетілмеген болса,
қосымшаның бар болуы жөніндегі ... ... ... ... 2 ... 4-ші ... бірінші мекенжайға.
Қосымшалардың барлық қажетті реквизиттер болуы керек:
- құжат түрінің атауы;
- ... ... ... ... ... ... көрсететін белгі қосымшаның
жоғарғы оң жақ бұрышына қойылады, Мысалы:
1 Қосымша
«Гарант» АҚ директорының бұйрығымене
№18, 21.03.2006.
Құжат қосымшаларының үш ... ... ... мәні бар (нұсқаулықтар, ережелер, басшылықтар және тағы
басқалар) нормативтік актілерге ... ... ... ... ... ... ( кестелер, графиктер және тағы басқа) мазмұнын
толықтыратын немесе түсіндіретін;
- түсініктеме беретін хаттарға ... ... үшін кез ... ... ... жоспарлары.
1.3. Әкімшілік тілінің стильдік ережелері
Заң шығару, сот ісін ... ...... ... тілінің табиғаты екі ... оның ... ... сол ... ... ... ... Кезінде бұл туралы
белгілі лингвист Шарль Балли былай деп жазды: « Әкімшілік тілінің ... ... оның ... ... ... болады, сонымен бірге
күнделікті өмірмен үйлесіп жатады» ... ... ... ... ... ... ... іс жүргізу стилінде белгілі бір қалыпқа
түскен жағдайлардың , ... ... ( ... ... ... ... ... акт, бұйрық, заң т.б), сондай ақ тұрақты
тіркестердің шектеулі мөлшеріне сиғызылып беріледі. Бейнелеу құралдарының
жалпылылығы, дерексіздігі – ... ... ... бір ... Бұл ... ... ... сөздердің: жалдаушы, жұмыс беруші, франко-зауыт,
фрахт (жалдау кіресі), кедендік ... ... алу ... ... ... т.б. ... анық көрінеді.
Іс жүргізу тілінің терминденуі тіл ... ... ... ... және ... көрсетеді. Бұл турасында француз ағартушысы Ш.
Монтескье былай деп жазады: «Заңда қолданылатын сөздер адамдардың санасында
белгілі бір идеяларды ғана ... ... ... ешқашан анық емес ұғымдарды
қолдануға болмайды. ... ... ... және ... ... ... ... екі ұшты болмауы нормативті актілерді дәл
орындауға бағышталады. Бұл, әсіресе, азаматтық қоғамның негізгі заңдары
үшін маңызды. Екі ұшты ... орын алуы ... ... ... ... дәл ... кедергі келтіреді. Екі ұшты нақты
емес келксімдер фирмаалардың ... ... ... ... ... негізінде қиянат жасауға дейін алып барады.
Жазба түрдегі әкімшілік тіліне, тұтастай алғанда, жеке адам тіліндегі
ерекшеліктер тән ... Оның ... ... ... бір үлгісі бір
ізді болып келеді. ... ... ... ( ... ... қол қойылмауы, келісімде жауапкершілік туралыайтылмауы т.б.) соол
құжаттың заңсыздығына алып ... ... ... ... бір ... ... ... тіл әсерлігін жоққа шығармайды. Бұл ... ... ... ... ... ... ... көрінеді.
Құжат тілінің осы аталған, тағыда басқа жалпы ... ... ... ... ... ... сөздерді іріктеуде және оларды тіркестіріп қолдануда жүзеге
асады. Осыған байланысты іс жүргізу ... ... ... үш тобын
бөліп көрсетуге болады: арнайы тілдік құралдар, ... ... және ... ... ... ... тән) Мысалы, іс жүргізу стиліне ... ... тән: ... ... ... мәләм етілсін,
қамтамасыз етіледі, мәселе қойылсын бір аы мерзімге тағы ... ... ... ... ... жиі қолданылады; бұл сондай ақ
жанырлардың атауларында да ... ... ... ... ... шешеім
шығару, нұсқау беру, тапсырма беру талап қою. Сөдерді ... үшін ... ... ... « бойынша» шылауларды жиі қолданылады.
Синтаксистік құрылысында күрделенген сөйлемдер, құрмалас сөйлемдер
жиі қолданылады. Мысалы, Қазақстан Республикасының ... ... ... 1-ші ... ... ... ... реттейтін қатынастарға
қатысушылардың тендігін, меншікке қол сұқпаушылықты, шарт еркіндігін, ... ... ... да ... ... жол ... болмайтындығын,
азаматтық құқықтарды кедергісіз ... ... ... келтірілген
құқықтардың қалпына келтірілуін, оларды соттың ... ... ... ... ... (9, 154 ) ... ... алайық.
Келтірілген мысалда біріңғай мүшелер толық қолданылған.
Мұнда ... ... « тағы сол ... дегендей қысқарған тіркестерді
қолдануға болмайды. Занның тармағын саналы түрде меңгеру үшін, оны 2-3 ... ... Бұл ... ... ... сөздер, етістіктен жасалған
сөздер көп кездеснді. Жазба түрдегі әкімшілік тілінің әрбір жанры ... ... ... ... және оның ... ... құрылымы
(компазициясы) болады.
Сөздік құрамы мен грамматикалық құрылымдарының стилистикалық ... ... ... ... ... ақпараттың дәлдігін мен
толықтығын, қисындылық, қысқылық тағы басқа талаптардың ... ... ... ... ... және ... ... меңгеру белгілі мерзімді
және оған соған деген ... ... ... Басқарушының меңгеруге
тиісті құжат түрі - оның лауазымдық міндеттемелерімен ... ... ... ... ... ... сөздік қор, сондай-ақ құжаттарды
олтыру жолдарын еңгеру өздігінен пайда болмайды, қайта оған жүйелі түрде
көңіл бөлуді көп күш ... ... ... ... ... хат жазу
өнерін меңгерудің алғашқы сатысы оның ... ... ... ... ... ... деректемелері мен формуляр-үлгілер
«Құжат» - латын тілінде «күәлік», «дәлелдеу тәсілі» деген
мағынаны береді. ... ... оның ... үш ... бар: 1)
қандайда бір фактіні не бір нәрсеге деген құқықты ( ... жол ... ) ... іс ... 2) жеке ... ... ... куәләндыратын құжат
(төлқұжат); 3) бір нәрсе туралы жазбаша куәлік (мысалы, ескі грамоталар).
(Ожегов с.И. Словарь ... ... М,, 1982, с. ... ... ... үшін ... ... жедел және ақиқат мәліметтер
керек болады. Құжат ақпараттың осы ... ... ... тиіс.Дегенмен
хабардың толықтығы оны көлемімен ғана емес, сонымен ... оның ... ... ... ... ... ... көптігі оны өндеуді
талап етеді. Осы жұмыстыңбәрә құжатты тотырушы атқаруы керек. Құжаттың
санасы оның толықтығы, ... және ... ғана ... сондай-ақ
оның ықшамдылығымен, көрнектілігімен және қолайлылығымен айқындалады.
Сондықтан құжаттар тікелей қатанас жасаумен ... ... ... ... жақсы жабдықталып, нақты мақсаттарға
жұмсалса, онда олар іс-әрекеттің табыст болуына талап ... Іс ... ... ... ... қайнар көзі және таратушысы, заң
арқылы қорғалатын істі белгілеудің тәсіліде болып ... ... ... ... ... ... ... беруді,
бухалтерлік есептеу мен есеп беруде, оперативті басқаруда, ұйымның ... ... ... етуді тағыда басқа қолданылады. ... ... ... олар мекемелер, ұйымдар, кәсіп орындар
және азаматтар арасындағы, заңды және жеке ... ... ... қызмет етеді. Материалданған (құжат түрінде) заңды күші бао мәләметтер
төрелік сотта еңбек тартыстарын шешуде қандайда бір фактінің негігі ... ... ... не ұйымның құжаттары белгілі бір мәдени тарихи құндылыққа ... ... ... ... ... ... ... олар мемлекеттік
рахивтерге тапсырылуы тиіс.
Құжат толтырудың бір тұтас ережесін Қазақстан Республикасы мәдениет ,
ақпарат және ... ... ... ... ... ... белгілейді. Мұндай соңғы ереже 1992 жылы 30 маусымда
ҚРМинистірлік Кабинеті бекіткен «Қазақстан ... ... ... ... ... ... ұйымдарда құжат толтыруды
бақару және құжат жүргізудің ... деп ... №562 ... ... «Ережелерде» құжат толтырудың айналымын ... ... ( 17, 109 ). ... ... – оларды
ұқсастықтары мен айырмашылықтары бойынша бөлу ... ... ... ... ... ... графикалық, акустикалық,
(фото, кино, бейнеқұжаттар) болып бөлінеді.
Атауына қарай ... ... ... ... ... жарғылар, арыздар, хаттар т.б.
Түріне қарай құжаттар ... ... ... ... ... ... ... орнына қарай құжаттар ішкі және сырқы (кіріс, шығыс) болып
бөлінеді.
Шығу тегіне қарай құжаттар ... және ... ... ... ... ... ... қарапайым, күнделікті қызметке
қолдану үшін және құпия болып ... ... ... шын және ... ... болып бөлінеді.
Жасалу сатысына қарай түпнұсқа (бірінші данасы) және ... ... ... ... өзі ... ...... құжатының толық
көшірмесі, выписка – ... бір ... ... және ... ... ... ... екінші нұсқасы болып бөлінеді.
Сақтау мерзіміне қарай құжаттардың мынадай түрлері болады: 10 ... ... ... ... және 10 ... дейін уақытша сақталатын.
ГОСТ 6.10.1-88 бойынша ... ... ... ... ... ... біріңғай жүйесі. Негізгі ережелер» (А. 1992) белгіленген.
Осы мемлекеттік стандартқа сәйкес құжат толтырудың 16 ... ... ... ... ... есептеу, қаржылық және бухалтерлік-
есептік, ақшалай есеп айырысу, Соттық өкімдік, баға ... ... ... ... ... сауда бойынша, сыртқы
сауда бойынша, құрылыс жобасы, өнертапқыштық және жаңалықтар ашу ... ... ... ... және ... ... бойынша,
транспорт жүйесін жедел жоспарлау және бсқару жұмысы ... ... ... көрсету бойынша.
Ұйым өзінің қалыпты жұмыс істеуіне қажет салалық құжаттар табелін
әзірлейді. Ондай табельге дәстүрлі әдіспен ... ... ... де ... ... қызметі салалық бөлімдердің барлығына бірдей іс
номенклатурасын жасап шығарады. Қағаз ... ... тыс ... ... көп күш, уақыт кетеді. Мұның өзі тікелей іске, ауызша түрдегі жеке
қарым қатынасқа ... ... ... және ... мөлшерде болуы, оларды толтырудың
біркелкілігі нақты жұмысқа көп уақыт бөлуге мумкіндік береді. ... бұл ... ... ... ... ... ... сөз емес. Фирманы басқарудағы
жазба құжаттардың үйлесімді жүйесі бірте-бірте қалыптасады және ол тұрақты
түрдегі заңдылықты жолға ... іс ... ... құжаттары
2.1 Кіріс құжаттарының түсінігі, түрлері
Соттағы іс жүргізудегі кіріс құжаттарына: арыз, түсініктеме, куәләндіру
қағазы, өтініш, ақтау ... т.б. ... ... іс ... ... ... ... жауаптылық болуы қажет өйткені бұл құжаттардың
мәні зор.
Іс қағаздарын жүргізуде мемлекеттік нормативтік актілерде-стандарттарда
белгіленген іс ... ... ... біріңғай талаптар мен
ережелер бар.Стандарттарда іс ... ... ... ... ... белгілейтін ережелер жазылған.Құжаттарды
ресімдей ережелерін орындау:
-құжаттың заңды күшін;
-құжаттарды жылдам және сапалы әзірлеуді және орындауды;
-құжаттарды жылдам іздестіруді ... ... ... ... үшін іс ... ... өңдеуден
өткізуді қамтамасыз етеді.
«Қазақстан Республикасы сот органдарының бірыңғай ... ... ... әрі - «ҚР СО ... ... бөлінген
автоматтандырылған-ақпараттық жүйе болып табылады. Ол соттардың бірыңғай
ақпараттық кеңістігін қалыптастыруға арналады, азаматтардың, ... ... ... еркін алмасу қажеттілігі мен ақпаратты таратудағы
қажетті шектеулер арасындағы ... ... ... қолдау
қағидаттарындағы сот ісін жүргізуге ақпараттық және ... ... ... ... ... тұжырымдамасында бірыңғай
ақпараттық кеңістікті қалыптастыру, сот ... ... мен ... конституциялық қағидаттарын іске асыру, Қазақстан сот
жүйесінің ... ... ету, ... ... ... ... ... мен заңды тұлғалардың сот-құқықтық ақпаратқа
құқықтарын іске ... ... ... ... «ҚР СО ... жасаған кезде бағдарламалық-ақпараттық кешеннің басқа да
мемлекеттік органдармен, сот органдарының ... ... ... соттардағы қолданыстағы мүліктік кешеннің сабақтастығы
сақталып, оның ... ... ... істеуінің үздіксіздігі қамтамасыз
етілді. «ҚР СО БААТЖ» ендіру және оны одан әрі ... ... ... деңгейдегі сот органдарының ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... бағдарламалық
бұйымдарды қамтамасыз етудің;
• автоматтандыру объектілерін ... ... ... ... ... сот органдарын автоматтандырудың және деректер берудің қазіргі
құралдарымен жабдықтаудың ... ... сот ... ... ... ... баса ... аударылады.
Қазіргі уақытта Жоғарғы Сотта, сондай-ақ барлық облыстық, аудандық және
оларға теңестірілген ... (345) «ҚР СО ... ... ... және ... Аталған бағдарлама кіріс, шығыс хат-хабарларды
және ішкі құжаттарды электронды іс жүргізуді ... ... ... ... және өзге де ... әкімшілік құқық бұзушылық
туралы істерді есепке алады, сондай-ақ автоматтандырылған тәсілмен ... ... ... барлық 46 сот статистикалық есепті және азаматтар
мен заңды тұлғалардың шағымдары бойынша есепті ... және ... ... және ... ... ... шығаруға мүмкіндік
береді, сот актілерінің және өзге де ... ... ... облыстар және республика бойынша статистикалық ... ... ... судьялар мен кеңсе қызметкерлерінің жүктемелерін
айқындайды, істерді, материалдарды, қадағалау шағымдарын ... ... ... құжаттарын қабылдау, тіркеу және алғашқы өңдеу
Қазіргі уақытта ... Бас ... ... ... және арнайы
есепке алу комитетінің аумақтық органдарына (бұдан әрі - ҚС ж ... ҚС ... ... ... және ... ... ... қылмыстық істерді және әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі
істерді, сондай-ақ материалдарды ... ... ... және жеке және ... ... ... 46 ... есеп (бұдан әрі - есеп)
(қосымшалармен бірге) беріп отырады.
Бұдан басқа, ... Бас ... ... ... және арнайы
есепке алу комитетінің (бұдан әрі - ҚС ж АЕАК, ҚС ж ... ... ... есеп ... 16 ... ... етіп ... СО БААТЖ» жүйесі компоненттерінің көмегімен сот органдарында, сондай-
ақ:
- сот төрелігін іске асыру ... ... ... ... ... ... сот жүйесінің түрлі деңгейлерінде соттардың кеңселері мен судьялардың
жұмысына бақылау жасау (арыздарды, істерді, шағымдарды қарау, сот ... мен беру ... және ... ... сатыдағы соттар судьяларының сот төрелігін жүзеге асыру сапасын
есепке алу;
- Республиканың барлық сот ... ... ... ... ... ... (құжатты әзірлеу, виза қою, жетілдіру, құжатқа қол қою,
сот ... ... ... ... ҚР Жоғарғы Сотының Интернет ресурсы арқылы Республика соттары шығарған
сот актілерінің деректер банкіне қол ... ... ... және ... ... органдарымен өзара байланыс жасауды
қағазсыз технологияға көшіру сияқты міндеттер шешіліп отырады.
Іс ... ... ... көшу ... ... ... ... оларды қызықтыратын мәселелер бойынша ақпаратты жедел
алуға ... ... СО ... ... ... ... ... ендіру осы сала
қызметкерлері мен азаматтары үшін сот жүйесінің айқындығы мен ... етіп қана ... ... ... ... бірыңғай ақпараттық
кеңістікті қалыптастыруға қуатты серпін берді.
Сот жүйесіндегі іс жүргізуді электронды ... ... ... ... санаттары бойынша бүкіл әлем бойынша Қазақстанда ғана
көшіру ... ... атап өту ... ... ... қолданылады.
Кез келген құжат ресімдеу элементтерінен (қол қою,күнін ... ... ... ... деректемелер деп аталады. Деректемелер-
қызметтік құжаттарды міндетті ресімдеу элементтері.Деректемелердің құрамы
арнайы ... ... ... ... ... ... ... орналасадыМұндай құқықтық ... ... ... ... ... әр ... ... шығаруға өкілетті органдардың
бірлескен жарлық құжаттары « бірлескен шешім» түрінде ... және ... бұл ... қабылдағпн ұйымдардың әр қайсысы үшіе құқықтық күшке ие
болады.
Мәселелерді таоқылаудың барысы және ... ... ... ... ... қабылданған шешімдер хатамаларда
белгіленіп отырады.
Хатамалар мәжіліс барысының жазбасы, стенограммалар, ... ... ... ... мен ... ( баяндамалар
сөйлеулер, анықтамалар мәтіндері, қаулы), шешім жобалары ( күн ... ... ... қағаздары т.б.) негізінде толтырылады.
Егер мәжіліс барысы стенограммаға жазылса, стенограмма мәтіні ашылып,
күәләндырылады да, хатаумен бірге сақталады. Кино -, ... ... ... сақтау бойынша мемлететтік архивтің ... ... ... ... және ... сот шешімімен келіспейтіндігіне
шағымдар бұрынғыдай Уәкілге келіп ... ... ең көп ... ... келіп түскен жазбаша шағымдардың 21,65 %). әрі ... ... ... өсіп отырады: 2004 жылдың төрт тоқсаны ішінде тиіснше 13,96 ... 66 %, 16,01 % және 22 ... ... ... ... құқықтық актіде Қазақстан
Республикасы соттарының әрекеттеріне мен ... ... 2004 жылы ... ... ... ... іс ... жоқ. Алайда, кейбір жағдайларда Уәкіл Қазақстан Республикасы
Президентінің 2002 ... 19 ... ... ... ... ... уәкіл туралы ереженің 29-тармағының 2-тармақшасын
басшылыққа ала отырып, ҚР Бас прокуратурасына өтініш иесі ... ... бұзу ... ... ... ... ... әрекетіне немесе әрекетсіздігіне заматтардың
шағымдарын талдау өткен жылғыдай оңтүстік облыстардағы ... ... ... ... қанағаттанарлықсыз күйде қалып отыр. Ағымдағы
жылы шағымдардың ... ... және ... облысындағы сот
органдарының жұмысына қатысты алынды.
Арыз ... сот ... ... риза ... әдетте, мына
мәселелер негіз болады:
жасалған қылмыс ауырлығын жазалаудың сәйкессіздігі;
істі қараған кездегі судьяның объективті болмауы;
дәлелдемелерді бағалау кезінде, сондай-ақ қолда бар ... ... ... ... судьяның жеткілікті көңіл бөлмеуі;
кінәсіздік презумпциясы қағидатын соттардың сақтамауы;
соттардың талаптардың іс жүргізушілік нормалары мен қарау мерзімдерін
бұзуы.
Соттардың қызметіне шағымдардың ішіндегі көп ... ... ... келіспейтіндігіне байланысты арыздар құрайды (арыздардың жалпы
санынан 17, 75 %). ... сот ... ... ... арыздарда арыз
иелері соттардың нақты әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне шағымданады.
Мұндай шағымдар арыздардың жалпы ... 5, 3 % ... ... Уәкілге К. арызы (26.05.2004 жылғы кіріс № 437/02) арызы
келіп түсті. Арыз иесі ... М. ... ... ... ... қалғанын
көрсетеді. Алайда соңғысына қатысты қылмыстық іс былыққа ұшырап, бірнеше
мәрте тоқтатылған, сотта ... ... іс ... ... ... бір ... ... Ал бұл үкімнің заңдылығы мен ... ... М. ... ... үшін ... ... ... Осы
қылмыстық істі қарау мерзімінің созылуына байланысты облыстық сотқа арыз
иесі бірнеше мәрте ... ... бас ... ... ... ҚР Бас
прокуратурасына сұрау салады. ҚР Жоғарғы ... ... ... ... прокуратура органдары айыпталушыға қатысты сот қаулыларын қайта
қарау туралы наразылық енгізеді, нәтижесінде оған бас ... ... ... К. ... ... кіріс № 572/04-79 (3)
бірнеше мәрте жүгінеді. Өз арызында арыз иесі оған ... ... сот ... деп ... ... жазады. Уәкіл осы мәселе
бойынша ҚР Бас прокуратурасы хатпен ... ... ... ҚР ... К. ісі ... сот ... ... жою мәніне қадағалау
тәртібімен ҚР Жоғарғы Сотына наразылық енгізу туралы ұсыным енгізу болып
табылады. ... ... арыз иесі оның ... ... ... бұқаралық ақпарат құралдарында тегін жариялау және соттың оның
шағымын қабылдамау фактісі бойынша жүгінеді. Соның ... ... ҚР ... ... жасады. Нәтижесінде соттың шағымды қабылдамау туралы
қаулысына ... ... ... ... ... ... ҚР ... қылмыстық істер жөніндегі алқа төрағасы алқаға үкімді қайта ... ... ... Үкім ... ... К. ... ... құрамы
болмағандықтан ақталды.
Соттардың қызметіне шағымдардың екінші ірі санаты – азаматтардың сот
шешімдерімен келіспейтіндігін ... ... және олар ... ... ала ... ... жол берілген, соттың соңғы
шешеім шығаруына теріс әсер еткен бұзушылықтармен байланыстырады.
Осы тектес арызға Алматы қаласындағы СИ-1-де жатқан ... ... ... кіріс № 888/02), С. (16.10.2004 жылғы кіріс № 889/02), А.
(16.10.2004 ... ... № 890/02) ... ... бола ... ... арыз ... алдын ала тергеу барысында полиция қызметкерлерінің
тарапынан оларға дене және ... ... ету ... ... ... ... байланысты оларды қорғау құқықтары
бұзылған, қылмыстық іс ... ... ... ... Алдын ала
тергеу жүргізу кезінде полиция қызметкерлеріне ... ... ... ... ... ... қылмыстық іс қозғау фактісі іс бойынша
жиналған дәлелдемелерді бағалау кезінде сот назарға алмаған. Бұл іс ... Бас ... ... салынды, алайда мәні бойынша шағымды қарау
мүмкін болмады, өйткені ... ... ҚР ... Сотына жіберілген.
Астана қаласындағы ЕЦ-166/1 мекемесінде жазасын өтеп жатқан ... ... ... ... № 967/02) ... да осыған ұқсас. Оны қылмыстық
жауапкершілікке тартудың ... ... ... ... Өз ... арыз иесі ... ... мен сот талқылауын
жүргізген кезде Қазақстан Республикасының қылмыстық іс ... ... ... ішкі ... ... ... мен сот ... жан-жақты әрі толық зерттеу және қарау үшін заңда көзделген
шараларды қабылдамағанын, мұның сот ... ... ... ... ... Уәкіл осы іс бойынша ҚР Бас прокуратурасына сұрау салады.
Шағымдардың жеке тобын өте жеңіл жаза ... ... ... құрайды. Ал Республиканың сот жүйесін ... ... сот ... ... нығайтуға бағытталған. Баланың құқығын
бұзуға байланысты соттың әделсіз шешімі туралы Б. ... ... ... ... (2) ... Уәкілдің ерекше назарын аударды. Арыз ... ... ... ... ... осы қылмыстң жасалуына кінәлі
адам, арыз иесінің сөзі бойынша, аудандық соттың ... тек ... ... жыл мерзімге ғана сотталған. Осы ауыр қылмысты жасағаны үшін көзделген
жазаның ең ... үш ... ... Осы арыз бойынша Уәкіл ҚР ... хат ... ... ... кезінде көрсетілген фактілер
бойынша прокуратура органдары тексеру жүргізуде.
Уәкілге келіп түскен арыздардың жартысы сот ... ... ... ... ... сот шешімінің көшірмесімен танысу және
алу құқығын бұзу. Уәкілге Маңғыстау облысының ГМ-172/6 ... ... ... ... ... жылғы кіріс № 515/02) арызбен жүгінеді.
Өз арызында арыз иесі 2001 жылдың тамызынан ... үш жыл бойы ... ... сот ... ... сот үкімінің және оған қатысты
аудандық және облыстық соттардың шығарған кейінгі сот ... ... ... ... ... ... хат ... көрсетеді.
Арыз иесі аталған сот шешімдерінің көшірмелерінің берілмеуін болып өткен
сот шешімдеріне қадағалау ... ... ... ... іске ... ... жасалғандық деп есептейді. Арызды қарау сәтінде қолданыстағы
Уәкіл туралы ережеде ... ... ... ... ... жоқ ... бұл шағым тиесілігі бойынша Қазақстан
Республикасының Жоғарғы Сотына жағдайды талдау әрі ... ... ... ... ... ... хат ... жүйесінің жетілдірілмеуі қоғам түсінген құқықтық мемлекет
қағидаттарының, сондай-ақ әділ сотқа аса ... орта ... ... Сот ... жетілдіру жөніндегі рееформалар қоғамның негізгі
әлеуметтік тобының өкілдеріне әділ сот ... ... ... әрі олар ... ... ғана ... болады.
Шағымдарда жазылғандай, қоғам әлі де әділ сот талқылауы қағидаттарын
қабылдаған жоқ, ал ... ... ... олар ... ... ... болып табылады.
Әлі де әділеттілік процесі мен оның нәтижелерін ... ... ... сот ... сенімсіздік еңсерілген жоқ.
Ақылға қонымды мерзімде сот талқылауына құқық, ... ... ... ... әділ сот төрелігіне қол жеткізу сияқты ... ... ... жоқ. ... Экономикалық және Әлеуметтік Кеңесінің
1989/60 Қарарымен мақұлданған Сот органдары ... ... ... ... ... ... сәйкес сот жүйесін дамыту
саласында БҰҰ ... ... ... сот ... ... асырудың
тиімді шараларын қолдану саласындағы зерттеулер, оқуға ... ... ... кездеседі.
Сот отырыстарының. шешімнің ашық ... ... да бар, ... ... іске асыру да ... ... ... ... емес ... ... ықпал етер еді.
Есеп беру кезеңі ішінде шаруашылық етуші субъектілердің қызметіне
байланысты ... ... ... саны ... арыздардың жалпы санынан 1,
43 %) 2003 ... ... ... жоқ. ... ... ... адамның құқық мәселелері әлі де өзекті.
Уәкілдің қызметінің өзгешелігі мемлекеттік органдар мен мемлекеттік
органдардың ... ... ... ... іс ... ... ... ден қою саласы коммерциялық ұйымдардың құқық
қатынастарынан туындайтын мәселелерге қолданылмайды. ... ... ... ... арыз ... ... көрсетуге құқықтық
мүмкіндігі бола ... ... ... түскен арыздарға мекеменің
мамандары талдау жасайды, зерделеу нәтижесі бойынша арыз ... ... ... ... тәсілдері туралы ұсынымдар жіберіледі.
Шаруашылық етуші субъектілердің әрекетіне шағымдардың көпшілігі ... ... сот ... ... ... ... ... тәсілін қолданғаннан кейін түседі. Әдетте, арыз ... ... ... ... шаруашылық етуші субъектілер жергілікті
билік органдарының, құқық қорғау органдарының үнсіз келісімімен жапай заңды
бұзатынын көрсетеді. Мәселен, Уәкілге ҚР Парламенті ... Заң және ... ... ... ... төрағасы С.М.Жалыбин (22.11. 2004
жылғы кіріс № 1016/03) ... ... ... ... бір ... мүддесі бойынша жүгінді. Село тұрғындары «Б» ЖШС және «С» ААҚ
басшылары Б. Мен С. ... ... жиі ... ... ... пайдалану, құрылтай құжаттарын бұрмалау, ... ... бас ... Шаруашылық басшылығы тұрғындардың жер
құқықтарын бұзғады: жер ... бөлу ... ... ... ... ... Селолықтардың жер пайларын пайдалануына
дивидендтер төлеу жүзеге асырылмайды. Арыз ... сөзі ... ... шешу ... ... ... бірнеше рет жүгінген, алайда
жергілікті ... ... ... әсер ... Осы ... бойынша
селолықтардың құқықтарын қалпына келтіру шараларын қабылдау үшін ... ... және ҚР Бас ... ... ... ... сәтінде іс Уәкілдің қарауында жатыр.
Екінші мысал «Р» ТК директоры А. әрекетіне Ақмола облысындағы село
тұрғындарының бірі С. ... ... ... ... ...... табылады. Өз хатында арыз иелері ... ... ... ... өмірі мен қызметіне мақсатты түрде кедергі жасап отырғанын
жазады. Мәселен, А. жергілікті билік ... ... ... ... ... ... жолақы құнын ... ... ... ... ... С. ерлі-
зайыптылардыңбірін жұмыстан шығарған. Кооперативтің қызметіндегі ережені
бұзып, арыз ... шөп және ... ... ... Бұл ... Уәкіл
арыз иелеріне сотқа жүгінуді ұсынды.
Арыздардың екінші бір ... - ... ... ... ... ... байланысты шағымдар. Мәселен, азаматша С.
(28.06.2004 жылғы кіріс № 547/02) ... ... ... ... ... ... «Н» ЖШС-ға барған. 2100 АҚШ долларын төлеп, ... ... ... қол ... С. ... Кореядағы
заводтардыңбіріне жұмысқа орналасады. Алайда үш ай өткен соң ... ... ... елден шығарылады. Фирма басшылығына
шарттың ережесі бұзылғандығы туралы мәселемен шыққанда, ... ... ... ... арыз иесі ... жүгінеді. Осы іс бойынша Уәкіл
арыз иесіне сот органдарына келісім-шарттың талаптарын ... ... ... ұсынады. Сондай-ақ шет мемелкеттерден жұмыс ұсынатын және
визаға алуға көмектесетін компаниялар ... ... ... бермейді, өйткені олар жұмыс беруші емес, тек ... ... ... ... негізгі себептерінің бірі соңғыларының
экономикалық құқықтары мен азаматтық заңдарды білмеуі болып табылады.
Көбінес ешаруашылық етуші ... ... ... құқық қорғау және сот органдарымен сыбайлас жемқорлықпен өзара
қарым-қатынастарының таралуына байланысты азаматтардың ... ... ... мемлекеттік билік өкілдеріне, елде ... ... ... азаюына әкеледі.
Арыздардың ерекше тобын жеке тұлғалар арасындағы мүліктік қатынастарды
қозғайтын шағымдар құрайды (жазбаша арыздардың ... ... 0, 48 ... ... көпшілігі некеден ажырасу істеріне, бірдесіп жинаған
мүлкін бөлуге, алименттік ... ... ... ... ... ... туралы сот шешімдері (бұйрықтар) борышкердің
немесе оның тұратын жері туралы деректердің жоқтығынан орындалуы өте ... ... ... ... № 653/03). ... ... баланы
асыраудан бас тартуы – кең таралған құбылыс, әрине, бұл баланың ... ... ... ... ... ... адамдарды, соның ішінде сот
актілерін орындаудан және алимент ... ... ... ... заң ... ... және осы бағытта барлық
мүдделі мемлекеттік органдардың жұмысын жүйелендіру қажет.
Алиментті ... ... ... ... ... Уәкілдің
жәрдемдесуінен кейін оң шешіліп жатады. Олардың ішінде – Ж. ... ... ... № 304/03). ... ана, І ... ... ... бойы бұрынғы күйеуінен алимент ала алмаған. Уәкілдің ... ... ... ... ... өндірілді. Сонымен қатар көп балалы
аналар мен мүгедектердің тұрғын үй ... ... ... ... оны ... үй ... ... тұрғандардың тізіміне енгізілгені
туралы ақпар алынды.
Бұдан басқа, қаралып ... ... ... ... өндіру,
шаруашылықдаулар, материалдық немесе моральдық залалдыөндіру туралы
шағымдар кіреді. Мәселен, Уәкілге ... И. ... ... ... ... жылы 9500 АҚШ ... ... қарызалған азаматша Р.-ға
шағымданады. Кейінгі жылдардың ішінде Р. ... және ... ... қарызды, яғни жалпы сомасы 8700 АҚШ ... ... ... ... төлеуді ұзақ кідіртуге байланысты арыз иесі ... ... ... ... ... сот ... қалған
қарызды арыз қаралатын сәтте қолданылған ... ... 256 АҚШ ... ... міндеттейді. Бұған талапкер келіспейді, өйткені қазіргі
доллар бағамы едәуір көтерілгендіктен, қалған ... ... ... мүмкіндік бермейді. Арыз иесіне көмек ... ... оған сот ... шағым беру ұсынылды.
Алайда арыз иелері жиі көтеретін мәселелер осы ... ... ... ... ... ... ... өз функцияларын
орындамайтын сол немесе өзге ... ... ... ... ... жағдайларда Уәкіл өз құзыреті шегінде арыз иелерінің
құқықтарын қорғауға ықпал етеді.
Сонымен бірге, ... ... ... ... істерді
зерделеу қазіргі кезде азматтардың мүліктік құқықтарын қалпына келтіруге
тиімді көмек көрсету шығарылған шешімнің міндеттейтін ... ... сот ... ғана ... ... ... ... туралы өтінішке байланысты шағымдар аз ғана ... ... ... 0,40 %).
Уәкілдің атына сотталған Ч-ға кешірім жасалуына жәрдемдесу туралы
өтінген хат келді (17.03.2004 жылғы кіріс № 161/02). Өз ... ... ... ... ... ... ... комиссияға бұрын
жүгінгенін, кешірім жасау туралы өтінішті ... ... ... хабар
берілмегенін жазады. Қазіргі уақытта ол жаза мерзімінің ... ... ... ... білдіреді. Арыз иесіне Қазақстан Республикасы
Президентінің жанында,ы Кешірім жасау туралы ... ... ... ... туралы өтінішпенг колония әкімшілігіне жүгіну ұсынылды.
Келесі өтініш он бір ... бас ... ... ... Н.-нен
келіп түсті (13.05.2004 жылы кіріс № 389/02). ... арыз иесі ... ... өтегені, болған уақытындағы мерзімде сөгіс ... ... және ... ... белсенді қатысатыны, істеген
ісіне өкініш білдіретіні және кешірім жасау туралы өтінішінің Кешірім жасау
жөніндегі комиссияның қарауына ... ... ... ... ... ... әкімшілігіне Кешірім жасау жөніндегі комиссияға жүгіну үшін
қажетті ... ... Н.-ға ... ... ... ... ... байланысты арыздардың санаты бойынша Уәкіл
арыз иелеріне соттардың қызметіне араласуға ... ... ... ... туралы өтініш беруді ұсына алады. Мұндай ұсынымдар тек ерекше
жағдайларда, жазалау шарасы өте қатаң екендігін ... ... ... ... болған жағдайда не жас балалары болғанда ғана
беріледі. Осындай ұсыным жеті ... бас ... ... сотталған
өтініш иесі С.-ға (10.09.2004 жылғы кіріс № 800/02) берілді. Өз ... ... ... оның ... ... және ... дәлелдердің жоқтығына
байланысты сот үкіміне келіспестен, төрт жасар ұлы мен кәмелетке толмаған
қызын ... сот ... ... ... ... ... ... жазаны
өтеуді кейінге қалдыру арыз иесіне қолданылмайды. Осыған байланысы С.-ға
Қазақстан Республикасы ... ... ... жасау туралы
комиссиясы өтінішпен жүгіну ұсынылды.
Басқа мемлекеттік органдарға өтініштерді, ... ... беру де Адам ... жөніндегі уәкілдің құзыретіне жатпайды.
Жазбаша арыздардың жалпы санынан 0,32 %. Бұл ... арыз ... ... ... ... ... Президентінің
қарауы үшін (Б., 20.02.2004 жылғы кіріс № 31/03-112, С., 11.10.2004 жылғы
кіріс № 867/02), ... ... ... іс ... іс ... ... ... Республикасы Жоғарғы Сотына (Д., 10.02.2004 жылғы кіріс №
177/04-85) басқа мемлекеттік органдарға (Л., ... ... ...
702/05-50) жіберу туралы өтініші жазылған хаттар жібереді. Есеп ... де, ... ... осы ... де ... ... шағымдардың аз
ғана санын құрайды (Жазбаша арыздардың жалпы ... 0,55 ... ... ... ордендер және Ұлы Отан соғысы ардагерінің
мәртебесін беруге жәрдемдесу туралы өтініштер, жекешелендіру, ... ... күші ... келіспеу, генетикалық сараптама жүргізу мәселесі,
халықаралық құқық ... ... ... беру туралы өтініштер
және бірқатар басқа да мәселелер азаматтардың ... ... ... ... ... көтерілген мәселелердің сипаты
бойынша бұл шағымдар «басқалар» деген ... ... ... бұл ... 20 ... енгізілген, жазбаша арыздардың жалпы санынан 1,59
пайызды құрайды.
Әдетте, мұндай арыздардың болмашы саны ғана іс ... ... ... ... ... ... ... Уәкілдің атына
«Ерен еңбегі үшін» медалімен марапаттау және Ұлы Отан ... ... ... ... ... азаматтар К. (07.04.2004 жылғы кіріс №
225/03) және Б. ... ... ... № 270/03) ... ... түсті.
Құрметті атақтар, медальдар, ордендер және Ұлы Отан ... ... беру ... ... ... ... екі
жағдайда да арыз иелерінен ұлттық ... ... ... ... және ... ... беру ... туралы түсінік берілді.
Пошта жөнелтімдері ... ... атап ... ... ... ... қиындығына байланысты ... ... ... ... ... азамат Б. (29.09.2004 жылғы кіріс
№ 842/03) арызы ... ... ... ... Бұл да ... ... ... кері мекен-жайы жоқ болғандықтан, арыз өндірістен
алынды.
«Басқалары» санатына кіретін арыздардың екінші тобы арыз ... ... ... ... ... байланысты, мәселен Уәкілдің
атына азамат Б. арызы (01.10.2004 жылғы кіріс № 847/03) ... ... ... ... үйді ... кезінде тұрғын үй купондарын пайдалану
мәселесі жөнінде түрлі мемлекеттік органдарға бірнеше мәрте жүгінген, ... да бір ... ала ... ... ... арыз ... ... мәселе бойынша ұлттық заңнама түсіндірілді, соған ... ... үй ... 90-шы ... басында жүргізілген шағын
жекешелндіру шеңберінде пайдаланылуы мүмкін.
Пенитенциарлық мекемеде жазасын өтеп жатқан азамат С. өз ... ... ... № 395/02) ... ... ... беруге нормативтік
құқықтық актілердің конституциялығына, сот психатриялық ... ... адам ... ... ... ... ... құқықтық мәселелерді кеңінен түсіндіруді өтінеді. Бұдан басқа, арыз
иесі ... заң ... ... ... ... ... ... ҚР Конституциясы, Түзеу ... ... ... ... ... ... Арыз иесін
қызықтыратын барлық мәселелер ... ... ... ... мен ... ... ... түсіндірілген толық жауап
беріледі.
Қорытынды
Қортындылай келе ... ... ... ... ... оның
құжаттармен жұмысының дұрыс деңгейге қойылуына байланысты. Іс – жүзінде
ақпарат көздеріне шешімдер дайындау мен ... ... бір де ... функциясы құжаттарды жасау, орындау және рәсімдеу процесі –
құжаттаусыз іске асырылмайды.
Соттың күнделікті ... ... ... ... ... Ол ... түсініктемелер, өтініштер, анықтамалар және ... ... ... ... олардың тіркеліуне, жіктелуіне,
қозғалысына есепке алынуы мен сақталуына байланысты ... ... ... ... ... деп ... тілінде іс жүргізуге ендіру тәжірибе жүзінде ... ... ... ... ... ... ... жүргізу жедел әрі қарапайым болу керек. Оның жүйесі
ішкі фирмалық құжатпен ,яғни «Іс ... ... ... ... ... Республикасының мәдинетті ... ... ... ... 2030 ... 29 сәуірдегі .№33 мұрағат ісін
жүргізу және ... ... ... ... бұйрығының талаптарына
сай құрастырылған және сот жоғары қызметтегі тұлғасымен бекітілген ... ... ... ... ... ... органы тек маңызды мәселелерді ғана қарастырады.
Басқарудың түпкі мақсатын таңдауда ең ... ... ... ... ... ... және ... нақты бөлінісін,
тиімділікті басшылыққа алған жөн.
Соттың ағымдағы қызметі бойынша Соттық құжаттарды ... дәл ... ... ... қызметі бұйрық- жарлық құжаттары арқылы реттеліп
басқарып отырылады. Бұйрық беру ... ... ... ... ... ... басшысы ие.
Қолданылған әдебиеттері:
1.Қазақстан Республикасының Заңы 1997 жылғы №151-1
Қазақстан Республикасындағы тіл туралы
2.Закон Республики Казакстана от 7 ... 2003 ... ... ... и ... цифровой подпис
Указ Президента Республики Казакстана от 31 июля 2000
года№427
3. О мерах по ... ... ... ... ... ... и сокращению документооборота
4.Постановление Правителъства Республики Казакстана от
26 февраля 2003 года №204
5. О признании ... силу ... ... ... ... от 30 июня 1992 года ... ... Агентства Республики Казакстана по защите
государственных секретов от 29 августа 2000 № 8
7. Об ... ... ... ... и ... ... дел
и изданий органиченного распространения
8. Приказ Председателя ... по ... ... и ... кулътуры, информации и общественного согласия Республики
Казакстана от 29 апреля 2003 № ... О ... ... документирования и управления документацией в
государственных ... ... ... ... министра иностранных дел Республики Казакстана
от 21 ноября 2000 года № ... ... ... ... Оғлы. «Қазақстан Республикасының Сот жүйесі
мен құқық қорғау органдары». Астана, 2004
12. Мақұлбеков Б.Д. ... ... сот ... оқу ...
Алматы: Айдана, 2006. – 146 бет.
13. Нарикбаев. М.С. Казахстан: Судебно-правовая реформа и дальнейшие пути
ее совершенствования // ... ... ... ... в постсоветских государствах: опыт и суждения. Астана, 1998, ... ... М. ... ... Казахстана. 2006 г.
15. Халиков К.Х. Проблемы судебнойдокументации в РК. Алматы, 2008 г. С. 3-
4.
16. ... Г.Ж. ... ... сот ...... 2004. – 236 ... Мами К.А. ... и развитие судебной власти в РК. – Астана:
Елорда,2008

Пән: Іс жүргізу
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 33 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Азаматтық іс жүргізу құқығы қағидаларының түсінігі16 бет
Қылмыстық іс жүргізудегі тергеушінің процесуалдық жағдайы7 бет
Істі аралық соттың қарауына беру26 бет
Істі сотта қарау81 бет
Адвокат-қорғаушының сезіктіге, айыпталушыға және сотталушыға білікті заң көмегін көрсетуі120 бет
Азаматтық іс жүргізудегі соттың құрамы және қарсылық білдіру10 бет
Азаматтық істі сотта қарауға әзірлеу6 бет
Азаматтық істі сотта қарауға әзірлеу – азаматтың іс жүргізудің сатысы12 бет
Азаматтық істерді сот мәжілісіне дайындау, соттың дайындау әрекеттері8 бет
Азаматтық істерді сот мәжілісіне дайындау. Соттың дайындау әрекеті76 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь