ҚР сот сараптамасы пәнінен лекциялар

Ж алпы бөлім

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА СОТ САРАПТАМАЛАРЫН ТАҒАЙЫНДАУ МЕН ЖҮРГІЗУДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1 Сот сараптамасының түсінігі және негізгі сипаттамалары
1.1 Сот сараптамасының түсінігі және негізгі сипаттамасы
1.2 Сот сараптамасының тақырыбы мен міндеттері
1.3 Сот сараптамасының обьектілері
1.4 Сарапшылық зерттеуге арналған үлгілер

2 Сот сарапшылық зерттеу әдістері және жіктеу
2.1 Сот.сарапшылық зерттеу әдістері мен әдістемелерінің түсінігі, оларды қалыптастыру
2.2 Сот.сарапшылық зерттеу әдістері мен әдістемелерін жіктеу
2.3 Сот.срапшылық технология түсінігі.Комьютерлік технология құралдарын сот сарапшылық зерттеулерде пайдалану
2.4 Зерттеу тақырыбы бойынша сараптамаларды жіктеу
2.5 Сот сараптамасының даму бағыты
2.6 Іс жүргізу негіздері бойынша сот сараптамаларын жіктеу

3 Сот сарапшысы
3.1 Сот сарапшысы түсінігі. Қазақстан Республикасында сот сраптамасын жүргізу тапсырылуы мүмкін адамдар
3.2 Сот сарапшысына қарсылық білдіру
3.3 Сот сарапшысының іс жүргізу функциялары, құқықтары мен міндеттері

4 Қылмыстық процесте сот сараптамасын тағайындау, жүргізуді ұйымдастыру, зерттеу
4.1 Сараптама тағайындаудың негіздері
4.2 Сот сараптамасын жүргізуді ұйымдастыру
4.3 Сарапшылық зерттеу түсінігі мен сатылары
4.4 Сарапшылық зерттеу нәтижелерін ресімдеу

5 Қылмыстық іс бойынша сарапшы қорытындысын бағалаудың іс жүргізу аспектілері
5.1 Қылмыстық іс бойынша дәлелдеме ретіндегі сарапшы қорытындысы . жалпы сипаттамасы
5.2 Қылмыстық процесті жүргізу органның сарапшы қорытындысын бағалауы
5.3 Сарапшы тұжырымының мазмұны мен нысанына байланысты сарапшы қорытындысының дәлелдемелік маңызын бағалаудың ерекшеліктері
5.4 Қылмыстық процесті жүргізуші органның сарапшы қорытындысын бағалау салдарлары
5.5 Сарапшыдан жауап алу
5.6 Сезіктіге, айыпталушыға, жәбірленушіге және куәге сарапшы қорытындысын көрсету

6 Қазақстан Республикасының азаматтық және әкімшілік ісіндегі арнаулы білім беру институты
6.1 Азаматтық процесске арнаулы білімдерді пайдалану
6.2 Азаматтық сот ісін жүргізудегі сот сараптамасы
6.3 Әкімшілік процесте арнаулы білімдерді пайдалану

7 Қазақстан Республикасындағы сот.сараптама қызметін ұйымдастыру
7.1 Сот сараптамасының мәселелері
7.2 Сот сараптамасының принциптері
7.3 Сот.сараптама қызметінің ұйымдастырушылық нысандары
7.4 Сот.сраптама қызметін кадрлық қамтамассыз ету
7.5 Сот.сараптама қызметін ғылыми, әдістемелік, ақпараттық, материалдық.тезхникалық және қаржылық қамтамассыз ету
7.6 Сот сараптамасы саласындағы халықаралық ынтымақтастық

Ерекше бөлім
СОТ САРАПТАМАЛАРЫНЫҢ КЕЙ БІР ТҮРЛЕРІ

8 Сараптама түрлері: құжаттар, портреттік, бейнефонографиялық, фототехникалық сараптамалар
8.1 Құжаттардың сот сараптамасы
8.2 Сот портреттік сараптама
8.3 Сот бейнефонографиялық сараптама
8.4 Сот фототехникалық сараптама

9 Трассологиялық, баллистикалық сараптама жасаудың аспектілері
9.1 Сот трассологиялық сараптама
9.2 Сот баллистикалық сараптама

10 Заттар мен материалдардың сот сараптамасы
10.1 Лакты бояу материалдары мен жабындарды және полимер материалдарын сот сарапшылық зерттеу
10.2 Мұнай өнімдері мен жанар.жағармай материалдарын сот.сарапшылық зерттеу
10.3 Металдар мен қорытпаларды сот сарапшылық зерттеу
10.4 Топырақты сот сарапшылық зерттеу
10.5 Талшықтық материалдар мен олардан жасалған бұйымдарды сот.сараптамалық зерттеу
10.6 Спиртқұрамдас сұйықтықтарды сот.сарапшылық зерттеу

11 Жол.көлік оқиғалары мен көлік құралдарының сот сараптамасы
11.1 Жол.көлік оқиғасы жағдайаттарын сот сарапшылық зерттеу
11.2 Сот сарапшылық көлік.трассолдогиялық зерттеу
11.3 Көлік құралдарын сот.сарапшылық зерттеу

12 Сот экономикалық, тауартану, құрылыс сараптамалары
12.1 Сот экономикалық сараптама
12.2 Сот тауартану сараптамасы
12.3 Сот құрылыс сараптамасы
12.4 Сот жарылыс.техникалық сараптама

13 Сот технологиялық және өрт.техникалық, жарылыс техникалық сараптама жасау
13.1 Сот технологиялық сараптама
13.2 Сот өрт.техникалық сараптама
13.3 Сот жарылыс техникалық сараптама

14 Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың және биологиялық сот сараптамасы
14.1 Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың сот сараптамасы
14.2 Сот сарапшылық биологиялық сараптамасы

15 Адамның психикалық күйі мен психофизиологиялық процестердің сот сараптамасы
15.1 Сот сарапшылық молекулярдық.генетикалық зерттеу
15.2 Сот.сарапшылық психоолгиялық.криминалистік зерттеу
15.3 Сот.сарапшылық инженерлік.психофизиологиялық зерттеу
15.4 Сот психологиялық.физиологиялық зерттеу

1 Сот сараптамасының түсінігі және негізгі сипаттамалары
1.1 Сот сараптамасының түсінігі және негізгі сипаттамасы
1.2 Сот сараптамасының тақырыбы мен міндеттері
1.3 Сот сараптамасының обьектілері
1.4 Сарапшылық зерттеуге арналған үлгілер
1.1 Сот сараптамасы түсінігі және негізгі сипаттамасы
«Сараптама» деген сөз латынның «expertus» сөзімен байланысты, бұл «тәжірибелі», «хабардар» дегенді білдіреді. Сараптама жөнінде жалпы айтсақ, қандай да бір арнаулы саладағы білімідітартуды қажет ететін сұрақтарды шешу үшін хабардар адамның (сарапшының) жүгізетін зерттеуін айтамыз.
Сот сараптамасы – жеке іс жүргізу әрекеті, оның мәні мән-жайларды шешу үшін маңызы бар жағдаяттарды белгілеу мақсатында арнаулы ғылыми білім-білік негзінде жүргізілетін іс материалдарын зерттеу болып табылады. Дәл осылайша «сот сараптамасы» ұғымы ҚР «Сот сараптамасы туралы» Заңының 1- бабында белгіленген.
Сот сараптамасы қылмыстық сот ісін жүргізудегі арнаулы білімдерді пайдаланудың ең білікті нысаны болып табылады. Ол іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу барысында және оның сот қарауында барлық ғылыми танымның құралдарының арсеналын пайдалануға мүмкіндік бере отырып, сот пен алдын ала тергеу органдарының танымдық мүмкіндіктерін едәуір кеңейтеді.
Сараптаманың негізгі сипаттарын анықтай отырып, сараптама арнаулы ғылыми білімдерді тартуды қажет ететін қылмыстық істі тергеу немесе сот қаулысы барысында иуындайтын проблемалық танымдық ситуациясын жеңу нысаны болып табылатындығын білу керек.
Мұндай шешім кезінде сараптаманың сипаттамасы ретінде оны тағайындау мен жүршізудің мақсаты мен шарттарын бөліп алуға болады.
Мақсаты сарапшы қорытындысының жаңа дәлелдерін алу, қылмыстық істің жаңа мән-жайларын анықтау юолып табылады.
Шарттарынмыналар жатады:
1) Арнаулы ғылыми білім негізінде зерттеу жүргізу. Сараптамаға қатысты «арнаулы ғылыми білім» терминін пайдалануға баса назар аудару керек;
2) Сараптаманы арнайы іс жүргізудің тұлғасы, қылмыстық процеске қатысушы өзге адамдардан оны айрықшалайтын құқықтары мен міндеттерінің жеке жиынтықтары бар сарапшының жүргізуі;
3) Заңмен реттелген сот сараптамасының іс жүргізу нысаны, оған оны тағайындау, жүргізу, зерттеу нәтижелерін ресімдеу және оларды бағалау, сондай-ақ сараптамаға қатысушылардың құқықтары мен міндеттері жатады. Сарапшылық зерттеу нәтижелерін белгілеудің іс жүргізу нысаны іс бойынша дәлелдеме болып табылатын сарапшының қорытындысы болады;
4) Зерттеудің белгілі бір теориялық принциптері мен тәжірибесіне сүйенетін бағалау мен фактілерді түсіндіру негізінде тұжырымды зерттеу нітижесіндегі қалыптастыру. Сарапшылық зерттеудің нәтижесі фактілерді анықтау, табу емес, ол оның өмір сүруі туралы тұжырым, ой қорытындысы. Соңғысы сарапшының өзінің арнаулы ғылыми білімдері негізінде жүргізген объектілерде анықталған белгілер мен байланысты жиынтықты бағалау жолымен белгіленеді. Сарапшының тұжырымы фактілерді өзгеше түсіндірудің, дауласудың принципті мүмкіндіктеріне жол бере отырып, сол арқылы пікір ретінде қалыптасады.
Аталған мақсат пен шарттар сараптаманы қылмыстық процестегі арнаулы білімдерді пайдаланудың өзге нысандарынан айырады.
Әдебиеттерде сот сараптамасының тақырыбын анықтаудың әр тұүрлі жолдары бар. Әр авторлар сарптаманың тақырыбын анықтауға жататын мән-жайлар, сарпшылық міндеттер, сараптама объектілері ретінде анықталады.
Әдебиеттерде нақты сараптама тақырыбы мен тектік (түр) тақырыбы түсінігі ажыратылады.
Сараптаманың тектік (түр) тақырыбы белгілі бір мамандықтағы сарапшының құзыреті, осы тектік сараптаманың мүмкіндіктерін анықтайды. Қылмыстық іс бойынша тағайындалатын нақты сараптаманың тақырыбы сарапшының алдына қойылған сұрақтардың ауқымымен анықталады. Ол сараптаманы тағайындау кезінде қажетті ғылыми құзыреттілікке сәйкес сарапшының таңдауымен себептеледі.
Сарапшылық білім саласының сипаттамасы ретіндегі сот сараптамасы тақырыбының ұғымы тиісті сарапшылық міндеттерді анқтау мен жүргізу үшін негіз болып табылады.
Сарапшылық міндет – сарапшының алдына қойылған сұрақтағы тапсырманы сарапшының қабылдауы. Гносеологиялық тұрғыдан қарағанда ол оның түпкі мақсаты (ізделінетін факт) мен оған жетудің шарттарын, яғни сараптаманы тағайындау кезінде сарапшыға ұсынылған алғашқы мәліметтерді сипаттайды.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
С. АМАНЖОЛОВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ... ... ... ЖӘНЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС-ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ КАФЕДРАСЫ
ҚР СОТ САРАПТАМАСЫ
Пәнінен лекциялар
Оқушы ассистент
БӨКЕЙҚАНОВА ... ... ... алпы бөлім
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА СОТ САРАПТАМАЛАРЫН ТАҒАЙЫНДАУ МЕН ЖҮРГІЗУДІҢ
ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1 Сот сараптамасының түсінігі және негізгі ... Сот ... ... және ... ... Сот ... ... мен міндеттері
1.3 Сот сараптамасының обьектілері
1.4 Сарапшылық зерттеуге арналған үлгілер
2 Сот сарапшылық зерттеу әдістері және жіктеу
2.1 ... ... ... мен әдістемелерінің түсінігі,
оларды қалыптастыру
2.2 Сот-сарапшылық зерттеу әдістері мен ... ... ... ... ... ... ... сарапшылық зерттеулерде пайдалану
2.4 Зерттеу тақырыбы бойынша сараптамаларды жіктеу
2.5 Сот сараптамасының даму бағыты
2.6 Іс жүргізу негіздері бойынша сот сараптамаларын жіктеу
3 Сот ... Сот ... ... ... Республикасында сот сраптамасын
жүргізу тапсырылуы мүмкін адамдар
3.2 Сот сарапшысына қарсылық білдіру
3.3 Сот ... іс ... ... ... мен ... Қылмыстық процесте сот сараптамасын тағайындау, жүргізуді
ұйымдастыру, зерттеу
4.1 Сараптама тағайындаудың негіздері
4.2 Сот сараптамасын жүргізуді ұйымдастыру
4.3 Сарапшылық зерттеу түсінігі мен ... ... ... ... ... Қылмыстық іс бойынша сарапшы қорытындысын бағалаудың іс жүргізу
аспектілері
5.1 Қылмыстық іс ... ... ... ... ... ... ... Қылмыстық процесті жүргізу органның сарапшы қорытындысын бағалауы
5.3 Сарапшы ... ... мен ... ... сарапшы
қорытындысының дәлелдемелік маңызын бағалаудың ерекшеліктері
5.4 Қылмыстық процесті жүргізуші органның сарапшы қорытындысын ... ... ... ... Сезіктіге, айыпталушыға, жәбірленушіге және куәге сарапшы
қорытындысын көрсету
6 ... ... ... және ... ісіндегі арнаулы
білім беру институты
6.1 Азаматтық процесске арнаулы білімдерді ... ... сот ісін ... сот ... ... ... арнаулы білімдерді пайдалану
7 Қазақстан Республикасындағы сот-сараптама қызметін ұйымдастыру
7.1 Сот ... ... Сот ... ... Сот-сараптама қызметінің ұйымдастырушылық нысандары
7.4 Сот-сраптама қызметін кадрлық қамтамассыз ету
7.5 Сот-сараптама қызметін ғылыми, әдістемелік, ақпараттық, материалдық-
тезхникалық және қаржылық қамтамассыз ету
7.6 Сот ... ... ... ... ... ... КЕЙ БІР ... Сараптама түрлері: құжаттар, портреттік, бейнефонографиялық,
фототехникалық сараптамалар
8.1 Құжаттардың сот сараптамасы
8.2 Сот портреттік ... Сот ... ... Сот ... ... Трассологиялық, баллистикалық сараптама жасаудың аспектілері
9.1 Сот трассологиялық сараптама
9.2 Сот баллистикалық сараптама
10 Заттар мен ... сот ... ... бояу ... мен ... және ... материалдарын
сот сарапшылық зерттеу
10.2 Мұнай өнімдері мен жанар-жағармай материалдарын сот-сарапшылық
зерттеу
10.3 Металдар мен ... сот ... ... ... сот ... ... ... материалдар мен олардан жасалған бұйымдарды сот-
сараптамалық зерттеу
10.6 Спиртқұрамдас сұйықтықтарды сот-сарапшылық ... ... ... мен ... ... сот ... ... оқиғасы жағдайаттарын сот сарапшылық зерттеу
11.2 Сот сарапшылық көлік-трассолдогиялық зерттеу
11.3 Көлік ... ... ... Сот ... ... ... сараптамалары
12.1 Сот экономикалық сараптама
12.2 Сот тауартану сараптамасы
12.3 Сот құрылыс сараптамасы
12.4 Сот жарылыс-техникалық сараптама
13 Сот технологиялық және ... ... ... ... Сот ... сараптама
13.2 Сот өрт-техникалық сараптама
13.3 Сот жарылыс техникалық сараптама
14 Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың және биологиялық
сот сараптамасы
14.1 Есірткі, ... ... мен ... сот ... Сот ... ... сараптамасы
15 Адамның психикалық күйі мен психофизиологиялық процестердің сот
сараптамасы
15.1 Сот сарапшылық молекулярдық-генетикалық зерттеу
15.2 Сот-сарапшылық ... ... ... ... ... Сот ... зерттеу
1 Сот сараптамасының түсінігі және негізгі сипаттамалары
1.1 Сот сараптамасының түсінігі және ... ... Сот ... ... мен ... Сот ... ... Сарапшылық зерттеуге арналған үлгілер
1.1 Сот сараптамасы түсінігі және негізгі сипаттамасы
«Сараптама» деген сөз ... ... ... ... ... «хабардар» дегенді білдіреді. Сараптама жөнінде жалпы айтсақ,
қандай да бір ... ... ... ... ... сұрақтарды шешу
үшін хабардар адамның (сарапшының) жүгізетін зерттеуін айтамыз.
Сот сараптамасы – жеке іс жүргізу әрекеті, оның мәні ... ... ... бар ... ... ... ... ғылыми білім-білік
негзінде жүргізілетін іс материалдарын зерттеу болып табылады. Дәл ... ... ... ҚР «Сот ... ... Заңының 1- бабында
белгіленген.
Сот сараптамасы қылмыстық сот ісін жүргізудегі арнаулы білімдерді
пайдаланудың ең ... ... ... ... Ол іс ... сотқа дейінгі
іс жүргізу барысында және оның сот ... ... ... танымның
құралдарының арсеналын пайдалануға мүмкіндік бере отырып, сот пен алдын ала
тергеу органдарының танымдық мүмкіндіктерін едәуір кеңейтеді.
Сараптаманың негізгі ... ... ... ... ... білімдерді тартуды қажет ететін қылмыстық істі тергеу ... ... ... ... ... танымдық ситуациясын жеңу нысаны
болып табылатындығын білу керек.
Мұндай шешім ... ... ... ... оны ... жүршізудің мақсаты мен шарттарын бөліп алуға болады.
Мақсаты сарапшы қорытындысының жаңа дәлелдерін алу, қылмыстық ... ... ... ... ... ... ... ғылыми білім негізінде зерттеу ... ... ... ... ... ... пайдалануға баса назар
аудару керек;
2) Сараптаманы арнайы іс ... ... ... ... өзге адамдардан оны айрықшалайтын ... ... жеке ... бар ... ... Заңмен реттелген сот сараптамасының іс жүргізу нысаны, оған ... ... ... ... ресімдеу және оларды
бағалау, сондай-ақ сараптамаға қатысушылардың құқықтары мен
міндеттері жатады. Сарапшылық ... ... ... ... ... іс ... дәлелдеме болып табылатын сарапшының
қорытындысы болады;
4) Зерттеудің белгілі бір ... ... мен ... бағалау мен фактілерді түсіндіру негізінде тұжырымды
зерттеу нітижесіндегі қалыптастыру. Сарапшылық зерттеудің нәтижесі
фактілерді анықтау, табу ... ол оның өмір ... ... ... ... ... ... өзінің арнаулы ғылыми білімдері
негізінде жүргізген объектілерде ... ... ... жиынтықты бағалау жолымен белгіленеді. Сарапшының
тұжырымы фактілерді өзгеше ... ... ... жол бере отырып, сол арқылы пікір ... ... пен ... сараптаманы қылмыстық процестегі арнаулы
білімдерді пайдаланудың өзге нысандарынан айырады.
1.2 Сот сараптамсының тақырыбы мен міндеттері
Әдебиеттерде сот сараптамасының ... ... әр ... ... Әр ... сарптаманың тақырыбын анықтауға жататын мән-жайлар,
сарпшылық міндеттер, сараптама объектілері ... ... ... ... ... мен ... (түр) ... ажыратылады.
Сараптаманың тектік (түр) тақырыбы белгілі бір мамандықтағы сарапшының
құзыреті, осы тектік сараптаманың мүмкіндіктерін ... ... ... ... ... ... тақырыбы сарапшының алдына
қойылған сұрақтардың ... ... Ол ... ... қажетті ғылыми құзыреттілікке сәйкес сарапшының ... ... ... ... ретіндегі сот сараптамасы
тақырыбының ұғымы тиісті сарапшылық міндеттерді анқтау мен жүргізу үшін
негіз ... ... ...... ... ... сұрақтағы тапсырманы
сарапшының қабылдауы. Гносеологиялық тұрғыдан ... ол оның ... ... ... мен оған ... ... яғни ... кезінде сарапшыға ұсынылған алғашқы мәліметтерді сипаттайды.
Сараптаманың міндеттері ұғымы көбіне сарапшыға қойылған сұрақ ұғымына
ұқсас. ... ... ... ол ... бір ... ... ... қорытып түсіндіру деген сөз.
Сараптама міндеті дегеніміз тергеу-сот практикасының қажеттігіне және
сот сараптамаларының жетістіктері мен әдістемелеріне ... сот ... ... ... тарататын нақты деректерді анықтаудың
мүмкіндіктері.
А.И. Винберг пен Н.Т. Малаховский ұсынған диагностикалық, ... ... ... ... ... ... сарапшылық міндеттерді жіктеудің «деңгейлік»амалы кең ... ... ... ... ... объектілерді танып-білу
болып табылады. Олар объектінің табиғатын, оның қасиеттері мен ... бір ... ... осы ... себептерін және олардың
қылмыстық оқиғамен ... ... ... ... ... ... объектілердің белгілі бір
кластарға, соның ішінде стандартталғандарға қатыстылығын анықтау ... Осы ... ... ретінде биологиялық текті
объектілердің, лактыбояу материалдарының, есірткілердің ... ... ... ... ... ... ... жекелей-белгілі
оюъектілердің тепе-теңдігін немесе материалдық ... ... ... шығу ... ... болып табылады. Теңдестірушілік
міндеттерді шешу екі кезеңде жүзеге ... ... ... ... жалпы (топтық) белгілердің сәйкес келуін анықтау,
2-дараланатын объектілердің сәйкес ... жеке ... ... жекелей-белгілі объектілрдің тепе-теңдігін анықтау.
Ситуалогиялық (ситуациялық) зерттеудің мақсаты жеке оқиғаларды ... ... ... ... ... іс ... ... оқиға
механизміне қайта құру жүргізіледі. Ситуалогиялық міндеттерге, мысалы,
нақты жағдайларда мылтықтың өздігінен ... кету ... ... ... зақымдар салу шарттарын анықтау жатады.
Бүтіндей, деңгейлік амалды мойындай отырып, көптеген авторлар жіктеу
деңгейлері мен ... ... өз ... ... Бұл ... таным деңгейі туралы көзқарас пен сарапшылық ... ... ... ... ... ... ... туралы айта отырып, «бұл – ... ... ... ... ... ... жеке әдістер және нақты
сараптамаларды зерттеудің ... ... ... ... ... деңгейлер болып табылады» деп шынайы көрсеткен.
1.3 Сот сараптамасының объектісі
Заң мазмұнынан шықсақ, сараптаманың объектілері қылмыстық іс жүргізу
заңымен ... ... ... көздері – қылмыстық іс
материалдары болып табылады. Әдебиеттеде сот ... ... ... ... ... ... іс ... материалдық
жеткізгіштері ретінде, я ... ... ... ... ... ... мен уақиғалар, фактілік деректердің көздері туралы
ақпараттың жеткізгіштері ретінде белгіленеді.
Сарапшылық зерттеуге тек нақты ... ғана ... егер олар ... ... көрініс тапса, онда, сонымен бірге әр түрлі
процестер (оқиғалар, ... ... ... мүмкін.
Сараптама объектісінің жалпы ұғымымен бірге заттық, нақты және тікелей
объектілер ... деп ... ...... ... бір ... тегі, түр аясында
зерттелетін қасиетерінің ортақтылығымен бірлескен ақпараттың материалдық
жеткізгіштерінің ... ... ... ... ... ... ... түрлерін ажыратқан кезде елеулі рөл атқарады.
Сараптаманың ... ... ... ... зерттеудің өзіндік
ерекшелігін көрсететін дара және қайталанбас объекті деп аталады.
Зерттеудің ... ... ол ... сол бір материалдық
жеткізгіші ... әр ... ... болуы мүмкіндігіинг
ерекшеленеді. Сондықтан да, объектіні зерттеуге ... сол ... ... ... ... ... ... құжатты зерттеу кезінде
тікелей объектілер ретінде құжаттағы қолжазбаны орындаған жазк ... ... ... және мөр ... ... ... сараптамасы) болуы мүмкін.
Объектілер іс жүргізу нысаны бойынша дифференциаланады (ҚІЖК-нің 248-
бабы 1-б.). Осы белгілер ... олар ... ... ... ... көзі тірі адамдар (бұл жағдайда адамның денесімен
қатар, психикалық, психологиялық, физиолоогиялық және ... да ... ... ... ... үшін ... ... іс
материалдарында көрінген сараптама затына жататынмәліметтер; белгілі бір іс
жүргізу мәртебесі жоқ объектілер (яғни, қылмыстық істі заттай ... ... ... ... ... бойынша, я болмаса,
оларға заттай дәлелдемелер режимін (ғимараттар, үй-жайлар) қолданудың нақты
мүмкін еместігі бойынша.
Сарапшы оның қарамағына ұсынылатын ... ... ... ... ... ... іс ... дәлелдеме ретінде
сарапшылық зерттеу мен сарапшы қорытындысының сапасы, көбінде, сараптама
тағайындаған органның объектілерімен ... ... ... дәл ... ... ... Тиісті талаптар заңда баяндалған.
Атап айтқанда, процесті жүршізуші аталған орган сарапшылық зерттеу
объектілерінің сенімділігі мен ... жол ... ... ... ... ... ... арналған іс материалдарының сенімділік кепілін,
сондай-ақ оларды зақымдауды ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін сарапшылық зерттеу ... ... ... мен ... ... ... сарапшығы буып-түйілген және
мөрмен бекітілген ... ... ... ... ... адам сарапшыны зерттеу объектілері орналасқан жерге жеткізуді,
оларға бөгетсіз қол жеткізуді және ... ... үшін ... шараларды
қамтамасыз етуге тиіс (ҚІЖК-нің 248-бабы 3-б.).
Сарапшылық объектілерін басқаша пайдалану ҚІЖК-де және ҚР ... 1998 жылы ... №121, ҚР Бас ... ... ... №1043, ҚР ... 1998 жылғы 22 желтоқсандағы №598, ҚР
ІІМ-нің 1998 жылғы 2желтоқсандағы №429, ҚР Мемлекеттік табыс министрлігінің
1998 жылғы 28 ... №111 ... ... ... ... алды ала ... анықтау және сот сараптамасы
органдарының қылмыстық, азаматтық ... және ... ... бұзушылық
туралы істер бойынша заттай дәлелдемелерді, ... ... ... сақтаудың, жіберу мен жоюдың тәртібі туралы» Нұсқаулықта көзделген
өаттай дәлелдемелерді алудың, іске қоса ... ... ме ... ... ... ... ... зерттеуге арналған үлгі
Сот сараптымы объектілерінің ішінде сарапшылық зерттеу үшін үлгілер
үлкен рөл атқарады. Сондықтан да, сарапшылық ... үшін ... ... іс
жүргізу реттемелеуі ҚІЖК-нің жеке тарауында көрсетілген.
Үлгілерге жататындар: 1) заттай дәлелдемелердің көшірмелері; 2) ұқсас
заттар (заттай ... ... ... ... ... белнілері болады; 3) салыстырмалы зерттеуге арналған үлгілер. Заң
әдебиеттерінде, негізінен, салыстырмалы ... ... ... ... Бұл дәл осындай объектілердің сарапшылық зерттеулерде көбірек
кездесетінімен түсіндіріледі.
ҚІЖК-нің 256-бабы 2-бөлігінде ... ... атап ... қан, ... шаш, қиып ... ... ... сыртқы бетінің
микроскопиялық қорытындылары;
2) сілекей, тер және басқа бөлініп шығатындар;
3) тері бетінің ізі, тістің қалыбы;
4) қолжазба мәтін, ... ... ... ... басқа
материалдар;
5) дауыс фонограммасы;
6) материалдардың, заттардың, шикізаттың, дайын өнімнің сынамалары;
7) ... ... қару мен ... ... үлгілері алынады.
Үлгілер бірқатар негіздер бойынша жіктелуі мүмкін.
Мысалы, оқиға сипатына байланысты, оның нәтижесінде үлгілер пада болуы
және заттай ...... ... болу ... ... ... түрі ... мүмкін:
- экспериментті, онда уақиға жасанды түрде жасалады (атылған оқтар,
гильзалар);
- еркін үлгілер, тергеліп ... ... тыс ... ... ... дауыс фонограммасы);
- шартты-еркін үлгілер, іс бойынша өндіріске байланысты ... ... ... үшін ... ... ... физиологиялық өнім ретінде пайда болғандар (қан,
шаш үлгілері).
Олар іс жүргізу тәсілі менүлгілерді алу ... ... ... немесе сарапшылық болуы мүмкін.
Үлгілерді алу негізінде нақтылы және ... ... ... ... ... ... қылмыстық процесті жүргізуші орган көзі тірі
адамның, мәйіттің, ... ... ... егер ... ... ... іс үшін мәні ... қасиеттерін бейнелейтін үлгілерді
алуға құқылы.
Үлгілерді алу үшін заңды ... – ол ... ... ... онда,
атап айтқанда, мыналар көрсетілуі керек: үлгілерді кім алды; үлгілерді алуы
тиісті ... ... ... және ... алу керек; үлгілерді алу үшін кім
және қанша көлемде алуы керек; үлгілерді алу үшін ... және ... ... ... ... соң, оларды кімге жіне қашан ұсыну керек.
Қылмыстық процесті жүргізуші органның үлгілер алуының тәртібі ... ... ... ... ... ... ... немесе ол
тұрған жерге келіп, сарапшылық зерттеу үшін үлгілер алу туралы қаулы ... ала ... ... оған және ... тергеу іс-әрекетіне
қатысушы өзге де адамдарға олардың құқықтары мен ... ... ... жеке өзі ... ... қатысуымен жүргізеді,
үлгілерді алады, оларды буып-түйіп, мөрмен бекітеді.
Егер ... алу үшін ... ... ... ... ... бар ... онда процесті жүргізуші орган сарапшылақ зерттеу
үшін үлгілер алуға ... ... ... тиісті тапсырмасы бар қаулыны
дәрігерге не басқа маманға жібереді. Қаулыда ... ... ... ... ... мен ... ... тиіс.
Егер зерттеу үшін үлгілерді жануарлардан алу қажеттігі туған кезде,
процесті ... ... ... немесе басқа маманға тиісті
қаулыны ... ... ... ... ... ... және мөрмен
бекітілген күйінде өзінің қорытындысына қоса тігіледі. Процесті ... ... ... ... ... ... кейін оларды заттай
дәлелдемелер ретінде қылмыстық іске қоса тігіледі.
Сарапшылық зерттеу үшін үлгілер алу ... жеке ... ... мәні зор. ... ... сарапшылық зерттеу үшін үлгілер алудың
әдістері мен ғылыми-техникалық құралдары аламның өмірі мен ... ... ... ... ... батыра жасалатын күрделі медициналық
рәсімдерді немесе ... ... ... ... ... ... ... ал
егер ол адам кәмелетке толмаған болса немесе психикалық ауру ...... ... ... ... ... ... ғана жол
беріледі.
2 Сот сарапшылық зерттеу әдістері және жіктеу
2.1 ... ... ... мен әдістемелерінің түсінігі,
оларды қалыптастыру
2.2 Сот-сарапшылық ... ... мен ... ... ... ... ... технология құралдарын
сот сарапшылық зерттеулерде пайдалану
2.4 Зерттеу тақырыбы бойынша сараптамаларды жіктеу
2.5 Сот сараптамасының даму бағыты
2.6 Іс ... ... ... сот ... жіктеу
2.1 Сот – сарапшылық зерттеу әдістері мен әдістемелерінің түсінігі,
оларды қалыптастыру.
Срапшылық зерттеу – ... ... ... онда ғылым мен
техника жетістіктерін білу, қазіргі тиімді зерттеу әдістемелерін меңгеру,
срапшының білік – ... іске ... ... ... тегі мен ... тән белгілер зерттеу
әдістерінен тұратын сарапшылық зерттеудің тиісті әдістемесі болып табылады.
Сот – ... ... ... – бұл срапшының алдына қойылған ... үшін ... ... ... және ... ... (тәсілдер,
амалдар) жүйесі.
Сот – сарапшылық зерттеу әдістемесі – сраптамалардың белгілі бір тегі,
түрі тақырыбына жататын нақты ... ... үшін сот ... оқып – ... ... ... ... (амалдар,
техникалық құралдар) жүйесі.
Сот – сарапшылық зерттеудің ... ... ... ... ... оның ... ... сраптаманың тақырыбы мен
обьектілерінің ерекшеліктерімен есептеледі.
Сот сараптамасында пайдаланылатын әдістер, ... ... ... ... ... және ... ... обьетілерінің
өзіндік ерекшелігіне сәйкес түрлендірілген.Олар іске асыру нысандары –
амалдар, техникалық ... ... ... ... әдістерінен елеулі
айырмашылығы болады.
Срапшылық зерттеу дәлелдеудің элементі ... ... ... – нің 129- бабы ... ... ... сәйкес, олар:
1. заңмен тікелей көзделген немесе оның нормалары мен ...... ... ... ... қылмыстық іс бойынша жүргізудің тиімділігін қамтамасыз ететін;
4. қауіпсіз болуы керек.
Сот – сарапшылық зерттеу ... ... ... ... ... үшін анық және көрнекті болуы керек.
Сараптама тағайындау процесінде ... әр ... ... мен ... әдістерін әзірлеу деңгейлерін ескерген маңызды, ол
үшін сарапшылық зерттеу ... ... ... ала ... өткізу
керек.
Сот сараптамасының жаңа әдістермен баюы ... ... ... ... ... ... сот ісін жүргізуден тыс басқа
ғылымдарда ұқсастығы бар ... ... жиі ... болғандықтан,
сарапшылық практикаға өзге ғылыми міндеттерді шешу үшін ... ... ... міндеттің өзіндік ерекшеліктері басқа ғылымдарда қолданыстағы
әдістерді тек түрін өзгерте және оларды толықтыра пайдалануға мүмкіндік
беретін болса, ... ... жаңа ... ... ... ... ... табады. Мұнда әдістің модификациясы құрылады. Мысал ретінде
биологиялық обьектілердің термикалық сипаттамаларын зерттеу әдісі ... ... ... индикаторларын пайдалану әдісін әзірлеуді келтіруге
болады.
Аталған екі әдістен басқа, заттай ... ... ... ... ... ... ... бар.Криминалистік
сраптама әдістерін медицинада, антропология мен өзге де ғылыми ... ... ... ... Сот – срапшылық зерттеу әдістері мен әдістемелерін жіктеу
Сот – срапшылық зерттеу әдістерін ғылыми практикалық қызмет ... әр ...... дәрежесі мен олардың дәреже сатысы, әдістер
алынған ... ... ... ... ... зерттеу обьектісіне әсер
ету дәрежесі негіздері бойынша жүзеге асырылады.
Ортақтық дәрежесі мен ... ... ... бойынша әдістер былайша
бөлінеді:
1. Жалпылама әдіс (диалектикалық және формалды ... ... ... бақылау, салыстыру, сипаттау, өлшеу, эксперимент,
модельдеу және т.б.
3. Жеке ғылыми әдістер. Т.В. Аверьянов дәл атап ... ... ... бойынша бұл санат ғылыми зерттеудің арнаулы әдістері
санатына ұқсас. Жеке ... ... ... аясы бір ... ... ... бойынша бір – біріне жақын бірнеше
білімдердің сараптамасы ... ... ... фотографиялық,
физикалық, химиялық, математикалық және сол сияқты әдістер жатады.
4. Арнайы әдістер. Бұл әдістер ... ... ... ... ... ... ретінде адсорбциондық – люминесцентті, диффузиялық
– көшірме әдістерді ... ... ... ... бейнеленіп алынатын ақпараттың
сипаты бойынша, әдістер бейнелерді талдау, морфологиялық талдау, физикалық,
химиялық және обьектілердің басқа ... ... ... деп ... ... ... ... шыққанда, бұзылмайтын әдістерге
бөлінеді, оларға обьектіге әсер етпейтін және ... ... ... ... ... ... жатады.
Сот – сарапшылық зерттеу әдістемелері де жіктеледі.Мысалы, орталық
дәрежесі бойынша типтік және нақты әдістеме болып ... ... ... - ... срапшылық міндеттерді щещудің
жинақтап қорытылған тәжірибесінің көрінісі. Белгілі бір жағдайларда ... ... ... да бір ... ... ... мүмкін.
Нақты немесе жеке әдістеме – типтік әдістемені бейімдеу, ... ... ... ... ... ... түрде келудің
жемісі болып табылатын нақты сарапшылық міндетті шешудің тәсілі.
Нақты әдістеме сарапшының қызметі ... ... мына ... ... ... ... ... немесе сараптама процесінде жүргізген
эксперименті ... ... ... рет ... міндетті шешу үшін өзінің жеке тәжірибесін іске
асыруда;
- сарапшының шығармашылық ... ... ... ... ... ... ... өзгеше ерекше амалмен
толықтыруда;
- әр түрлі ғылымдардың деретері мен әдістерін синтездеу арқылы осы
зерттеу үшін ... ... ... ... міндетті
толық көлемде шешуде.
Сарапшылық практикада тек ғылыми негізделген, мақұлдап – қорытылған,
сарапшылық әдістеме типтік ... алу ... ол ... және ... өтуі керек. Осыған сәйкес әдістемелер алдын ала ғылыми сынаққа
берілуі, оны сот ... ... ... - ... ... ... ... тізілімінде стандартты ресімдеу мен тіркеуден
өтуі керек.
2.3 Сот – сарапшылық технология түсінігі. Компьютерлік ... сот – ... ... пайдалану.
Қазіргі уақытта сот – срапшылық ... сот – ... ... ... ... ... деңгейінің моделі
болып табылады.
Технология белгіленген жүйелікте тиісті ...... және ... ... жету үшін ... бір ... іске ... әр түрлі операциялар мен дағдылардың жиынтығы
бон ұсынылады. ... ... ... тек ... ... ұсынылатын әдістер мен әдістемелеріне оның айырмашылығын айтуға
мүмкіндік береді.
Сарапшылық технология түсінігін М.Я. ... мен В.К. ... ... ... ... ... сот – сарапшылық мекемелердегі сот ... ... және ... ... ережелері, тәсілдері
мен амалдарының жиынтығы;
- технологиялық сұлбаларды, процестер мен карталарды ... ... ... ... ... ... мен ... әрі қарай жетілдіру
жөніндегі жалпы және жеке ережелерді әзірлеу болып табылады.
Жалпы сарапшылық ... ... ... ... ... ... сот – ... мекемелерінің типтік сұлбасын әзірлеу, сарапшылық
өндірісті жүзеге асырудың ... ... ... ... ... мен ... сұлбалары үшін қызмет субьектілерін анықтау
болып табылады.
Жеке сарапшылық технологияларды әзірлеуге мамандар мен қызметкерлер
құрамын ... ... ... ... ақ ... ... орналастыруды, сарапшылық міндеттерді шешудің негізгі және
қосалқы операциялық ... ... ... сараптамаларды жүргізудің
технологиялық карталарын әзірлеуді құру кіреді.
Қазіргі уақытта сарапшылық технологиялардың элементтері сот ... ... ... ... оның мысалы ретінде, обьетілік
принцип бойынша, сол ... ... ... ... ... ... сарапшы – кешенін құру болып табылады.
Қазіргі заманғы компьютерлік технология құралдарын кеңінен ендіру
бүтіндей осы сот – ... ... де ... уақытта Қазақстан Республикасы сот сараптмасы органдарының
пратикасында сот сараптмасына компьютерлік технологияларды ендірудің мына
бағыттары іске ... ... ... ... ... ... ... алынатын
эксперименттік деректерді жинау мен өңдеуді автоматтандыру үшін
пайдалану;
2. Бейнелерді ... ... ... ... ... ... ... дактилоскопиялық, габитологиялық,
құжаттардың срт – техникалық сараптама аумағындағы ... ... ... ... ... ... бойынша деректер қор ... ...... ... ... ... міндеттерді шешу ретінде, ... ақ ... ... мен басу ... ... ... ... үшін бағдарламалық
құралдарды әзірлеу;
5. Сот сараптамаларын тағайындау туралы ... ... ... компьютерлік бағдарламалар.
Сарапшының автоматтандырылған жұмыс орнын қаматамасыз ету құрылымына:
- ... ... ... ... ... тегі мен ... ... шешудің
математикалық модельдерді, алгоритмдері мен автоматтандырылған
бағдарламалары;
- автоматтандырылған жасақтау, жазбалар, редакциялау мен мәтінді
сыртқы ... ... ... ... ... ... жазбалар, редакциялау мен мәтінді
сыртқы құрылғыға шығару жүйелелерін қолдану сарапшылық ... ... ... етеді. Негізінде, сарапшы
қорытындысынң мәтінін жасақтау ... ... ... ... ... ... ... бойынша сараптамаларды жіктеу.
Сот сараптамаларын жіктеу оларды тағайындау, жүргізу, сондай – ақ
сарапшының қорытындысын ... ... ... рөл ... ... ... ... жіктеу туралы ... білу ... ... сот ... ... дұрыс анықтауға ,сондай –
сарапшының ... ... ... мүмкіндік береді.
Сондай – ақ сот – сараптама ... ... ... ... ... рөл ... Сараптамалардың нақ бөлініп алынған кластары,
тектері, түрлері сот сараптамасы ... ... ... ... ... мен ... ... сот –
сараптама қызметінің даму келешегінің бағытын анықтайды.
Мақсаттық бағытына байланысты, сот ... ... әр ... ... ... ... сот ісін жүргізу үшін де, ... – ақ сот ... ... ... үшін де ... зерттеу тақырыбы
бойынша жіктеу басты рөл атқарады.
Сараптаманың әр түрлерін және сол сияқты ... ... ... ... ... ... тақырыбы, яғни сараптама
жүргізу арқылы анықталуға ... мән – ... ... ... ... тақырып жинақтап қорыту түрінде, сараптама обьетісінің
қатысының ... ... ... олар іс үшін мәні бар ... ... саласы аясына кіретін сұрақтарды шешу мақсатында
сараптаманың осы саласының құралдарымен зерттеледі және ... ... ... ... ... ... ... барлық сот
сараптамалар тақырыбы бойынша кластарға, тектерге, түрге, түр ... ... ең ірі ... кластар болып табылады, кластар
тектерге, сараптамалар тектеріне олардың түрлері, ... – түр ... ... сот ... ... және ... ... көзі болатын білімдердің ортақтылығыменг
біріктірілетін сарапшылық зерттеулерді құрайды.
Сараптамалар тегі – ... ... ... ... ... мен сот ... туралы ғылымның тиісті саласы ... ... ... бір ... сараптамалардың көп түрлілігі.
Сараптама түрі – обьекті ... ... ... үшін ... ... ... ... сараптама тегінің элементі.
Сараптаманың түр тармағы – сараптама түрінің ... тән ... ... жен ... әдісінің кешенімен ерекшеленетін сараптама
түрлілігі.
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінң сот ... ... ... ... ... ... және психофизиологиялық; инженерлік –
техникалық; инженерлік – ... ...... ... ... қарастыратын сараптамаларды жіктеу қолайлы
болып табылады.
2.5 Сот сараптамасының даму ... ... ... мен ... ... ... ... сондай – ақ жалпы ғылыми заңдар ерекшелігінің көрінуіне сәйкес
өтетін білімнің даму процестеріне негізделеді.
Сарапшылық практиканың негізі болып табылатын ... ... ... сарапшылық білімнің дифференциациясы мен ... және ... ...... ... заңының үлкен мәні бар.
Дифференциация мен интеграция факторларының әрекетін сот сараптамасы
саласындағы білім дамуының талдау және ... ... ... әрекеттерінің бағыттары «зат + обьект - әдіс» танымдық жүйенің
барлық элементтері болып табылады. Дифференциация ... ... ... ... ... нақтылауды, олардың байланысы мен ... ... ... ... ... ... ... нысаны
обьектілер түрлерімен сәйкес олардың шоғырлануы, обьектілердің жақтары мен
қасиеттеріне сәйкес зерттеу бағыттарының бөлшектенуі болып ... ... ... ... ... тақырыбының бөлінуі, оның
нақтылануы, сарапшылық зерттеу аясына ... ... ... ... ... ... қорытындылауы, кешенділігі,
нығыздалуы талаптарын көрсететін ... ... ... жаңа ... пайда болуы кезіндегі дифференциация
туындауының мысалы сот ...... ... ... ... ... сараптаманың мынандай түрлері бар:
1. Аппараттық – компьютерлік сараптама, оның ... ... ... құралдарын зерттеу кезінде анықталатын нақты
деректер болып табылады.
2. Бағдарламалық – ... ... оның ... ... ... ... программалық жасауын құру мен
пайдаланудың заңдылықтары болып табылады.
3. СКТЭ – нің негізгі түрі ... ...... ... ... «компьютерлік жүйедегі ақпараттық ... үшін ... ... ... ... ... ... табу, талдау және бағалау» барысында нақты деректерді
анықтау кіреді.
4. Компьютерлік – желілік ... оның ... іс ... шындықты
анықтау үщін тергеушінің тапсырмасы бойынша ... ... ... ... ... фактілер
мен жағдайларды зерттеуді қамтиды.
5. Телематематикалық сараптама, «оның тақырыбы қылмыстық не азаматтық іс
бойынша қандай да бір факті немесе оқиға ... ... ... ... ... мен ... байланыс
құралдарын зерттеу кезінде арнаулы ... ... ... ... ... болып табылады».
осы кезеңде сот сараптамаларының орнығу және даму ... ... ие ... сот ... ... ... рөлді
обьекті емес, іс бойынша дәлелдеуге жататын қандай да бір мән – ... ... ... бейнесі болып табылатын, соңында талданатын
оқиға механизмінің элементтерімен анықталатын зерттеу тақырыбы атқарады.
Адам психикасы мен психофизиологиялық процестері күйінің сот ... ... ... ... ... мына ... сот
психологиялық – криминалистік; сот инженерлік – психофизиологиялық; сот
психологиялық – филиологиялық сараптамаларды ... мен бөлу ... Іс ... ... ... сот ... ... іс жүргізу заңы (ҚІЖК –нің 249, 250, 255 - баптары) ... ... «Сот ... ... Заңы (Заңның 8 - бабы)
сараптамаларды ... мына іс ... ... бойынша қарастырады:
- қатысатын сарапшылардың саны бойынша (жекелік және комиссиялық)
- пайдаланатын арнаулы білімдердің сипаты бойынша (біртекті және
кешенді)
- жүргізілетін ... ... ... (негізгі және қосымша)
- жүргізудің жалғастығы бойынша (бастапқы және қайталама).
Жеке сараптаманы ... жеке өзі ... ... – нің 249 – бабы ... ... мынандай айрықша белгілері бар:
- оны бір мамандықтық екіден кем емес ... ... ... ... екіден көп адамды енгізсе ол жөнінде
ҚІЖК – де көрсетіледі ... – нің 249 – бабы ... оны ... күрделі зерттеулер қажеттілігі жағдайында болады;
- сараптаманы жүргізу әрбір сарапшының ... ... ... және ... шығару мен қорытынды беру кезінде
шешімді алқалы ... ... ... оны жүргізу процесінде арнацулы білімдерді
пайдаланудың біртектілігімен сипатталады.
Кешенде ... ... іс үшін мәні бар бір мән – ... ... ... ... ... әр түрлі мамандықтағы сарапшылары
негізінде зерттеу үшін, демек, әр ... ... ... ... ... ... ... тән белгілер:
1. өндіріске әр түрлі мамандықтағы бірнеше сарапшының қатысуы;
2. сарапшының жеке өзінің, сонымен бірге басқа сарапшылардың ... ... ... ... ... ... сарапшылардың алдына қойылған негізгі
міндеттерді шешу үшін қажетті аралық ... шешу ... ... ... ... және ... ережелерін
қолданумен қамтамасыз етілетін жаңа интеграциялық міндеттерді шешу ... ... ... ... ... немесе жеке
сараптамалар шеңберінде бір ... ... үшін ... ... ... ... сараптама тек негізгі сараптама жүргізілгеннен кейін
тағайындалады. ... ... ... негіздемесі сарапшы
қорытындысынң жеткілікті түрде айқын немесе толық болмағаны, ...... ... ... ... ... ... туындауы болып
табылады.Қосымша сараптама тек ... ... ... ... ... ... ... кете беруі мүмкін.
Қорытындының қосымшасы дегеніміз қорытындыда жоқ, бірақ жүргізілген
зерттеулерден шығатын тұжырымдар мен олардың негіздемелері.
Қайталама ... ... ... ... ... ... ... не оның дұрыстығы күмәнді болған не сараптаманы
тағайындау мен ... іс ... ... ... ... бұзылған
жағдайларда дәл осы обьектілерді зерттеу және дәл осы мәселелерді шешу үшін
тағайындалады.
Қайталама сараптама тағайындалған кезде ... ... ... ... ... ... негізділігі туралы сұрақ қойылуы
мүмкін.
Қайталама сараптама тағайындаудың бір ... ... бірі ... ... ... іс жүргізудің елелі бұзушылықтарын анықтау болып
табылады.
3 Сот ... Сот ... ... ... ... сот сраптамасын
жүргізу тапсырылуы мүмкін адамдар
3.2 Сот сарапшысына ... ... Сот ... іс жүргізу функциялары, құқықтары мен міндеттері
3.1 Сот сарапшысының түсінігі. Қазақстан Республикасында сот
сараптамасын жүргізу тапсырылуы мүмкін ... – ол ... бір ... ... хабардар адам. “Сарапшы“
терминінің бірнеше мағынасы бар:
1) сот сараптамасын жүргізу үшін ... ... адам ( ... 2) сот ... ... ... ... 3) қоғамдық
өмірдің әр саласында туындайтын мәселелер ... ... ... ... үшін шақыртылатын адам.
Қылмыстық жүргізу мағынасында сөз ұғымның бірінші аспектісі ... ... ... ... туралы” Қазақстан Республикасы Заңының 1 ... ... сот ... қылмыстық процесті жүргізуші адам немесе
оның талабы ... сот ... ... ... сот ... ... ... нәтижесінде мүдделі емес арнаулы ғылыми білім –
білігі бар адам ... ... ... ... ... адамға қойылатын талаптар
Қазақстан Республикасының “ Сот сараптамасы туралы “ Заңының 10 – бабы 1 ... ... ... ... ... ... сот сараптамасы органының қызметкерлеріне;
2) лицензия негізінде сот – сараптама қызметін жүзеге асыратын ... ... ... ... ... бір жолғы рұқсат бойынша өзге
адамдарға тапсырылуы мүмкін.
Қазақстан Республикасының “ Сот сараптамасы туралы “ ... 10 ... 2 – ... сәйкес сот сарапшысының жоғары ... және ... ... бір түрі саласында арнаулы білімі болуы керек.
Сот сараптамасы органның қызметкерлері болып табылатын және лицензия
негізінде сот – ... ... ... ... ... ... бір
сараптама түрін жүргізу құқығына біліктілік куәлігі болуы және ... ... ... ... ... өтуі ... 10 – бабы 3 – тармағына сәйкес сот сараптамасын:
1) Заңмен белгіленген тәртіпте іс - ... ... ... және іс -
әрекетке қабілетсіз деп танылған;
2) Бұрын сотталған;
3) Сот – сараптама қызметімен байланысты ... ... ... ... ... адамдарға тапсыруға болмайды;
Сот сараптамасын жүргізуді тапсыру мүмкіндігін болдырмайтын өзге де
жағдаяттар іс ... ... ... және ... ... ... болады.
Сот сарапшысы біліктілігін алған және Қазақстан Республикасы Әділет
министрлігі комиссиясында аттестациядан ... сот ... ... ... ... ... – ақ сот сараптама қызметін жүзеге
асыру ... ... ... ... ... Республикасы Үкіметінің
1998 жылғы 9 қазандағы № 1021 қаулысымен, Қазақстан Республикасы ... ... 15 ... № 57865 ... ... ... “Сот сарапшыларының Мемлекеттік тізілімін ... ... ... 18 – бабы ... құрылатын Сот сарапшыларының
Мемлекеттік тізіліміне енгізіледі.
Хабардар адам нақты қылмыстық іс бойынша мына шарттар болғанда сарапшы
болады: 1) ... ... ... қылмыстық процесті жүргізуші
органның (адамның) қаулысының шығуы; 2) Сот ... ... тыс ... ... ... – қылмыстық процесті жүргізуші органның
(адамның) ... ... ... ... іс ... ... ... мен міндеттерін оған түсіндіруі, оларды
орындамаудың жауапкершілігі туралы ... мен оның бұл ... 3) Сотр ... ... сот ... ... кезінде – оның
басшысының сараптаманы жүргізу туралы тапсырмасы.
3.2 Сот сарапшысына қарсылық білдіру
Процеске қатысушылар ішінен сарапшы ауыстыруға жатқызылады, ... ... ... ... ( ... - өзі ... білдіру) өтінішін
қанағаттандыру арқылы іске қатысушыдан шеттелуі мүмкін.
Сарапшының іс қорытындысына тікелей немесе жанама мүдделігінің ... мән – ... жан – ... ... ... ... жол ... байланысты осы аталған мүдделіктер болған кезде қылмыстық іс жүргізу
заңнамасы сарапшыға қарсылық ... ... ... жеке ... ... – ол нақты іс бойынша
сараптама жүргізуге байланысты оған материалдық немесе өзге де ... ... ... ... ... Сарапшының жанама мүдделігі
дегеніміз, ол сараптама жүргізу нәтижесінде сарапшының өзі ... ... не өзге де ... ... бар ... ... – нің 90 – бабы 1 – ... мен 96 – бабына сәйкес, мына мән –
жайлардың кез келгені ... ... егер ол ... іс ... ... азаматтық талапкер,
азаматтық жауапкер, куә ретінде шақыртылса не ... ... ... ... куәгер, сот отырысының хатшысы, анықтаушы, тергеуші,
прокурор, судья, қорғаушы, ... ... ... жәбірленушінің,
азаматтық талапкердің немесе азаматтық жауапкердің өкілі ретінде іс
жүргізуге қатысса. ... ... үшін ... ... ... мен ... қатысушылардың іс ... ... ... ... ... Жәбірленушінің, азаматтық талапкердің, азаматтық жауапкердің немесе
олардың ... ... ... оның ... ... ... ... қорғаушының, тергеушінің немесе анықтаушының туысы
болса; егер ... ... ... немесе жанама осы іске мүдделі деп ... ... өзге де мән – ... ... Санамаланған мән – жайлар істің
қорытындысына жеке ... ... ... ... егер ол ... ... ... судьяға, сезіктіге,
айыпталушыға, олардың қорғаушыларына, заңды өкілдеріне, жәбірленушіге,
азаматтық ... ... ... немесе олардың өкілдеріне не
маманға қызметтік немесе өзге де байланысты болса немесе болып ... ... ...... ... ... ... бақылауға алыну деп
түсіну керек. Материалдық байланыс туралы ... ... үшін ... ... ... сарапшыға материалдық қолдау кездейсоқ сипатта
емес, жүйелі түрде болуы керек.
3) егер ол оның ... ... іс ... іс ... ... ізге ... ... үшін негіз болған ревизия немесе басқа ... ... ... ... ... ... қылмыстық істі
қозғауға негіз болған кез келген ведомстволық, инспекциялық тексеру ... егер оның ... ... ... яғни ... ғылыми білім
негізінде қойылған сұрақтарды шешуде ... ... ... кезде сарапшыға қарсылық білдіріледі.
Сарапшыға қарсылық білдіру туралы мәселені қылмыстық ... ... ... Егер ... ... ... ... мәселе ол
сараптама жүргізгеннен кейін шешілсе, онда оның алдында ... ... – нің 116 – бабы 1 – ... 3 – ... ... заңды күшін жояды.
3.3 Сот сарапшысының іс жүргізу функциялары, ... мен ... ... іс ... ... ... беру үшін арнаулы
ғылыми білім негізінде дәлелдемелерді зерттеу болып табылады.
Сарапшының:
- қылмыстық істің ... ... ... материалдарымен
танысуға.
- өзіне қорытынды беру үшін қажетті қосымша материалдарды ... – ақ ... ... мән – жайлары жөнінде сұрақтар мен
деректерді нақтылау туралы өтініш ... ... ... ... ... танысу, сонымен бірге оны жүргізу
кезінде қосымша материалдар беру туралы өтініш білдіруге болады..
- Қылмыстық процесті ... ... ... тергеу және
басқа іс ... ... ... ... және ... сараптама тақырыбына қатысты сұрақтар қоюға; ... ... ... өзге де іс ... ... ... – ақ тиісті бөлігінде сот отырысының
хаттамасымен танысуға және өзінің әрекеті мен ... ... ... ... ... ... енгізуге жататын
ескертулер жасауға құқылы;
- Сараптаманы тағайындаған органның ... ... іс үшін ... және өз ... анықталған, егер бұл анықталған мән –
жайлар оның арнаулы ғылыми білімі ауқымына жататын болса, ...... ... құқылы.
- Қорытындыны және айғақтарын өзінің ана ... ... ... ... ... ... тегін көмегін пайдалануға;
- өзінің арнаулы білімдер шегінен асып кететін мәселелер бойынша,
сондай – ақ егер оған ... ... ... беру ... ... қорытынды беруден бас тартуға;
- қылмыстық процесті жүргізуші органның сараптама жүргізу кезінде
өз құқығына ... ... ... шағым жасауға;
- егер жұмысты қызметтік тапсырма ретінде орындаса, жұмыс орны бойынша
жалақы;
- егер орындалған жұмыс оның лауазымдық міндеттер ... ... ... ... тыс кезде орындалған болса, ҚР ... ... ... ... ... ... ... сыйақы алуға
құқылы
Сарапшының:
-өз бетінше қорытынды беруге арналған материалдар жинауға құқығы жоқ,
өйткені бұл жағдайда ол ... іс ... ... шегінен шығып
кетеді, ал бұл дәлелдемелерге жол беру принципін бұзуға әкеп соқтырады;
-егер оған сараптама тағайындаған органның ... ... ... ... ... ... ... не олардың сыртқы ... ... ... ... әкеп ... ... жүргізуге құқығы
жоқ.
Сарапшы:
-қылмыстық процесті жүргізуші органның шақыруы бойынша ... ... ... ... ... ҚІЖК – нің 158 – бабы 2 – ... зерттеулермен берілген қорытындыға байланысты мәселелер
бойынша жауап беруге міндетті. Сарапшыдан жауап алу ережесі ҚІЖК – нің ... ... ... ... ... кезінде және сот отырысы
уақытында тәртіп сақтауға міндетті;
-сараптама жүргізуге ... ... ... ... ... жағдайы
туралы мәліметтерді және өзге де мәліметтерді жарияламауға міндетті.
Сарапшы сот сараптамасы органның қызметкері болғандықтан, қызметінің
тегіне орай, ... ... ... және оған көрінеу жалған
қорытынды бергені үшін ... ... ... ... деп
саналады.
4 Қылмыстық процесте сот ... ... ... зерттеу
4.1 Сараптама тағайындаудың негіздері
4.2 Сот сараптамасын жүргізуді ұйымдастыру
4.3 Сарапшылық ... ... мен ... ... ... нәтижелерін ресімдеу
4.1 Сараптама тағайындаудың негіздері.
Заңға сәйкес сараптаманы анықтаушы, анықтау органы, тергеуші, прокурор,
сот тағайындауы мүмкін. Тергеуші ... ... істі ... және ... ала ... ... кезінде тағайындайды. Анықтау
органы, анықтаушы ... ... істі ... ... және алдын
ала тергеу жүргізу міндетті емес сол ... ... ... ... ... істі қозғау туралы мәселені шешу үшін оның ... ... ... прокурор тағайындауға құқылы. Сараптама тағайындаудың
негізі нақты және заңды деп бөлінеді.
Сараптама тағайындаудың ... ... іс ... іс жүргізу барысында,
бір жағынан, қылмыстық процесті жүргізуші органның қарамағындағы бар іс
бойынша ақпаратты, ... ... оның ... ... ... ... негізінде анықтау қажеттілігін сипаттайтын проблемалық танымдық
ситуациялардың туындауы болып табылады.
Сараптаманы ... ... ... ... ... ... ... шешудің қажеттілігі расталатын іс материалдары
болып табылады.
Қылмыстық іс ... ... ... іс ... ... ... істі
қозғау туралы шешім қабылданған кезде, сондай-ақ анықтау немесе алдын ала
тергеу сатысында тағайындалады.
Комиссиялық сараптама бір мамандықтағы ... ... ... ... қажеттілігі жағдайында тағайындалады.
Кешенді сараптама іс бойынша бір мән-жайды ... үшін әр ... ... негізінде зерттеулер жүргізу қажет болғанда
тағайындалады.
Қосымша ... ... ... және ... түрде айқын болмаған,
сондай-ақ осының алдындағы зерттеумен байланысты туындаған ... ... ... ... жүргізілгеннен кейін тағайындалады.
Қайталама сараптама сарапшының алдыңғы қорытындысы жеткілікті түрде
негізді болмағанда не оның дұрыстығы күмәнді болған не сараптама ... ... іс ... ... ... ... ... жағдайларда дәл
сол объектілерді зерттеу және сол мәселелерді шешу үшін тағайындалады.
4.2 Сот сараптамасын жүргізуді ұйымдастыру
Сот сараптамасы органының сот ... ... Сот ... ... өкілеттігі.
Қазақстан Республикасында сот сараптамасын сот сараптама органдары
немесе сот сараптама органдарының қызметкерлері ... ... ... ... ... ... тізбесі «Сот сараптамасы туралы» ... ... ... ... ... Әділет министрлігінің Сот сараптамасы орталығы
және оның аймақтық бөлімшелері;
2) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау ... Сот ... және оның ... ... ... Республикасының заңнамасымен қылмыстық қудалау функциясы
жүктелген мемлекеттік органдар ... ... ... заңнамасына сәйкес функцияларына сот сараптамасын
жүргізу жатқызылған ... ... ... ... сараптамасы органының басшысы дегеніміз - Сот ... ... Сот ... ... директоры, олардың
орынбасарлары мен Орталықтардың аймақтық бөлімшелерінің басшылары, ... ... ... ... ... ... ... жүргізу жатқызылған мемлекеттік органдардың мамандандырылған
бөлімшелерінің басшылары болып табылады. Сот сараптамасы ... ... ... ... ... мен ... ... егер олар
тиісінше ресімделмеген және бұл ... ... ... ... егер сараптама жүргізу осы сот ... ... ... ол ... ... мен ... болмаса,
себептерін көрсете отырып орындаусыз қайтаруға құқылы.
Сараптама тағайындау туралы қаулыны қабылдау ... сот ... ... ... ... сарапшыға немесе ... ... ... ... ... ... олардың сақталуына
бақылау жасайды;
- сарапшы тәуелсіздігінің принциптерін ... ... ... мен сапасына, сараптама объектілерінің
сақталуына бақылау жасайды;
- сарапшыларға қажетті әдістемелік көмек көрсетеді және оларды
құрал-жабдықтармен, ... ... ... жүргізудің мерзімі алдағы зерттеулердің қиындық дәрежесіне
қарай ведомстволық нормативтік ... ... ... ... қорытындысы екі данада жасалады. Бірінші данасы сараптама
тағайындаған органға жіберіледі, екіншісі – сот ... ... ... ... ... сот ... органының
басшысы қол қойып сараптама тағайындаған органға жолданған ілеспехат қоса
тіркеледі, онда сараптаманы шығару күні, оны ... ... ... мен ... материалдардың бет саны туралы мәліметтер болады.
4.3 Сарапшылық зерттеу ... мен ... ...... ... ... ... процесі. Ол жеке міндеттердің сипаты бойынша ажыратылатын, бір-
бірін жүйелі түрде ауыстырып тұратын сатылардын ... ... ... тексеруді қосқанда);
- сот сараптамасының объектілерін бөлек зерттеу сатылары;
- салыстырмалы зерттеу сатылары;
- зерттеу нәтижелерін бағалау және сарапшының қорытындыларын
тұжырымдау ... ... ... ... – сот ... ... ... оның мазмұны сараптама жүргізу үшін негіз болатын іс
жүргізу ... және ... ... ... ... ... ... ұсынылған материалдармен танысу, ... ... ... ... ... ... және ... техникалық,
аспаптық, ақпараттық базаны дайындау болып табылады.
Бөлек сарапшылық зерттеу сот ... ... ... ... тұрады. Осы сатысының барысында сот ... ... ... ... ... соң жеке ... ... дәлелдемелерді, содан кейін, қажет болғанда салыстырмалы
материалдарды оқып ... ... ... ... ... ... оның ... сапалық және сандық сипаттамасын,
тиісті белгілерде көрінетін объекті ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыру жүзеге асырылады.
Салыстырмалы зерттеу объектілердің анықталған белгілерінің сәйкес келуі
немесе айырмашылығы анықталатын саты болып табылады. Ол ... ... ... ... мен айырмашылығын анықтаумен
аяқталады. Салыстырмалы ... екі ... ... ... немесе олардың бір ... ... ... ... ... ... салыстыру;
-объектілердің жеке белгілерін салыстыру.
Сарапшының зерттеу нәтижелерін бағалау және қорытындысын ... ... ... ... зерттеуді объектілер белгілерінің сәйкес
келу немесе ... ... атап ... аяқтамауы керек. Ол
алынған деректерге ғылыми бағалау жүргізуге міндетті. Осы ... ... ішкі ... ... ... ... бағалайды және
қорытындыны тұжырымдайды. ... ... ... жинақтап-қорыту әдістері,
ықтималды-статистикалық әдістер мен модельдеу кеңінен пайдаланылады. Саты
сарапшылық зерттеу барысы мен ... ... іс ... ... ... қорытындысын техникалық рәсімдеумен аяқталады.
4.4 Сарапшылық зерртеу нәтижелерін ресімдеу.
Сарапшының қорытындысы – іс ... ... онда ... ... ... қойылған сұрақтардың біреуіне болса да жауап өз
мәнісі бойынша беріледі немесе ... ... ... да сарапшының
бастамасы бойынша жасалады. Сарапшы өз атынан ... ... ... ... ... қоюы және жеке мөрі ... растап, сараптама тағайындаған органға
жібереді.
Сарапшының қорытындысы үш бөлімнен тұрады, олар: ... ... ... ... ... ... мыналар көрсетілуі тиіс:
сараптама атауы, оның ... ... ... түскен және қорытыны
жасалған күні; сараптама тағайындаған адам; сараптама жүргізудің негізі;
зерттеу объектілерінің ... ... ... зерттеуге түскен объектілер
орамасының түрі; сарпашының алдына қойылған мәселелер: ... ...... аты, ... аты, ... ... ... атағы,
лауазымы; көрінеу жалған қорытынды бергені үшін қылмыстық жауаптылығы
туралы ... ... ... сарапшының қол қоюымен куәландырылған
белгі.
Зерттеу бөлімінде сараптама объектілерінің жай-күйі, ... ... ... ... әдістері мен оларды қолданудың
техникалық шарттары туралы, сарапшы жүргізген ... ... ... барысында пайдаланылған нормативтік құқықтық актілер мен
анықтамалық әдебиеттер ... ... ... ... ... туралы мәліметтер көрсетіледі.
Тұжырымда қойылған сұрақтарға сарапшының жауаптары баяндалады, Әрбір
сұраққа өз мәні ... ... ... ... ... ... отырып
оны шешудің мүмкін еместігі көрсетіледі.
5 Қылмыстық іс бойынша сарапшы қорытындысын ... іс ... ... іс ... дәлелдеме ретіндегі сарапшы қорытындысы –
жалпы сипаттамасы
5.2 Қылмыстық процесті жүргізу органның сарапшы қорытындысын бағалауы
5.3 Сарапшы тұжырымының ... мен ... ... ... ... ... бағалаудың ерекшеліктері
5.4 Қылмыстық процесті жүргізуші органның сарапшы қорытындысын бағалау
салдарлары
5.5 ... ... ... ... ... ... және ... сарапшы
қорытындысын көрсету
1.
5.2 Қылмыстық процесті жургізуші органның сарапшы ... ... ... ... ... ... тергеуші, прокурор,
судья дәлелдемелерді жан-жақты, толық және объективті қараудың жиынтығына
негізделген өздерінің ішкі сенімі бойынша, заң мен ар ... ... ... бағалаудың жалпы ережелері ... ... іс ... дәлелдеме ретіндегі сарапшы корытыңдысын бағалауға іс
бойынша оның қатыстылык, жол ... ... және ... ... ... ... - ол оны нақты деректердің (мәліметтер, ақпараттар) заңды
көздері тұрғысынан, соңдай-ақ қылмыстық іс жүргізу заңында ... ... ... ... ... ... алудын тәсідері мен
бекіту нысандарын сипаттайтын дәлелдеме қасиеті.
Дәлелдеме ретіндегі жол берушілікке төрт критерий кіреді:
1) дәлелдемелерді алуға ... іс ... ... ... тиісті субъект;
дәледдеме мазмұнынан құралған ... нақты деректердің тиісті көзі;
дәледдемелерді алу үшін ... ... іс ... ... дәлелдемелерді алу үшін пайдаланған іс жүргізу әрекетін өткізудің
тиісті тәртібі .
Сарапшы қорытындысының сенімділігін, яғни оның ... ... оны ... ең қиын ... ... ... ... оның анық
формальды критерийлері болмайды.
Сарапшы қорытындысының сенімділігін бағалау екі амалда жүргізіледі:
- сарапшы қорытыңдысының ... ... оның ... ол ... ... ... жеке зерттеледі;
- сарапшы қорытындысының дұрыстығын, оны іс ... ... ... және ... дәлелдемелермен сәйкестігін анықтау
арқылы бағалау.
Сарапшы қорытындысын бағалаудың соңғы кезеңі оның ... ... ... ... ... ... ... анықтаған мән-жайлары іс
бойынша дәледдеу ... ... көп ... ... 117-
бабы). ... ... ... табылатын сарапшы қорытындысы,
негізінде, іс бойынша аса ... ... ... ... ... ... атыс қаруға жүргізілген сараптама нәтижелерін келтіруге болады.
Жанама дәлелдеме болып табылатын ... ... ... ... ... ... және іс ... нақты
ситуациямен анықталады. Олар іс жүргізу шешімінің негізіне тек істің өзге
мән-жайларымен, ондағы тізбектің бірі ретіңде ... ... ... ... ... ... мен ... байланысты сарапшы
қорытындысының дәлелдәмелік маңызын бағалаудьң ерекшеліктері
Сарапшылар қорытындысын ... ... ... ... ... ... ... мазмұнымен, сондай-ақ
тұжырымдардың логикалық нысанымен анықталады, сондықтан да тектік (топтық)
қатыстылық туралы тұжырымдардан, сондай-ақ ... ... және ... тұжырымдардан тұратын қосымша және қайталама сараптама жүргізудің
нәтижелері бойынша қорытындыларды бағалаудың жағдайын ... ... ... ... ... ... қоры ... бағалау
тек бастапқы сараптама қорытындысымен жиынтықта, ал қосымша сараптама
жүргізудің нәтижелері бойынша қорытындьшы бағалау - ... ... ... Бұл ... ... ... қорытынды-ны
салыстырмалы талдау болып табылады.
Бастапқы жөне қайталама сараптамаларда қайшылықтардың болуы кезінде сот
бір қорытындының ... ... ... немесе қайшылықтарды жою
үшін жаңа ... ... ... ... ... туралы тұжырымдарда бағалау кезінде олардың
дәлелдемелік күші объекті ... ... ... ... ... Осы ... ... білу сарапшы қорытындысын дұрыс
бағалаудың қажетті шарты болып табылады.
Сарапшының қорытыңдыда ... ... ... ... ... жүргізуші органның (адамның) қарауына сарапшылық
болжамдарды шешудің нұсқаларын ұсыну болып ... ... ... ... аталған тұжырымдар іс бойынша іс ... ... ... ... хабарлаған фактілер іс бойынша дәлелде-
мелердің жалпы жүйесіне қосылатындықтан, тергеушінің ... ... ... бар ... ... дәлелдемелік мақсаттарда
пайдалану мүмкіндігі бар.
Актінің зерттеу бөліміңде баяндалған сарапшының анықтаған аралық
фактілердің дәлелдемелік ... ... ... ... сөз ... Бұл шешім сарапшылық зерттеудің ақпараттык және дәледемелік ... ... ... ... ... туралы тұжырым тек ол
расталмаған нысанда ... ... ... ... ... мүмкіндігі туралы тұжырым көбінде тек ақпараттық рөлді атқарады.
Сарапшы өзара ... ... екі не одан да көп ... ... ... ... ... олардың жиынтығыңда
дәлелдемені бағалай отырып, қылмыстық процесті жүргізуші адам тексерілетін
нұсқалардың ... ... ... ... алуы ... ... ... келтірген шарттың шынайылығы сарапшылық
зерттеу шегінен басқа іс материаддарымен расталған кезде ... ... ... ... ... ... органның сарапшы қорытындысын бағалау
салдарлары
Сарапшы корытындысъш бағалай отырып, оны тағайындаған орган оны
дәлелсіз ... онын іс ... ... ... ... дәлелдемелік
маңызын көтермелеп бағалауға, дәледеме ... сыни ... ... ... ... қорытындысын бағалау жиынтығы бойынша ... ... ... мына төмендегі шешімдердің бірін қабылауы мүмкін:
қорытындыны толық және негізделген, ал ондағы нақты деректерді іс ... және ... бар деп ... ... анык және ... емес деп тануы;
қорытыңды негізделмеген немесе оның дұрыстығы ... ... деп ... ... бағалау нәтижелері, оның іс бойынша іс жүргізу
барысында немесе іс ... ... ... ... ... ... ... қорытындысында , іс бойынша қаулыда
(істі тоқтату ... ... ... алу, ... ... ... туралы) немесе үкімде көрініс табу керек. Сонымен қатар, ... ... ... ... мәнісін және олардың
негізінде тиісті мән-жайлар туралы өз тұжырымын дәл ... ... ... ... керек..
Айыптау қорытындысында немесе үкімде айыпталушының (сотталушының)
кінәлі екендігі сарапшының қорытындысымен расталады ... ... ... ... ... ... ... табылмайды.
Сарапшыньң қорытындысын бағалау нәтижесі оң ... ... ол ... алу және бар ... ... ... сол бір
дәлелденген мән-жайларды тану, қылмыстық іс бойынша әрі ... іс ... ... үшін ... ... мүмкін.
Сарапшы қорытындысымен келіспеу себептері айыптау қорытыңдысында,
қаулыда, сот ... ... ... ... ... ... орган
қорытындыны толық немесе тұжырымның бір (бірнеше) бөлігін қабылдамайды..
Заң әдебиеттерінде қайталама сараптама жүргізу кезінде сарапшының бұрын
берілген қорытындысына баға берудің мүмкіңдігі ... ... ... ... ... беру кезінде тек сотпен жүзеге асырылатьш ... ... ... бағалау және арнаулы ... ... ... ... ... ... шығып отыру керек.
Айтылғанды ... сот ... ... ... ... ... ... актілерге бастапқы және
кайталама сараптама қорытындысындағы айырмашылықтардың себептерін ... ... ... қай ... ... немесе кайталама
сараптамалар нәтижелері бойынша) артықшылықты беру керектігі жайлы ... ... ... ... ... ... ... Мұнда
бағалаудың басталу сәтінде қайталама сараптама қорытындыларының бастапқы
сараптама қорытындысымен салыстырғанда, ... да бір ... ... ... ... алу
Қорытынды бергеңнен кейін, осы қорытындыньң мәні бойынша ... ... ... ... жауап алу күқығы КІЖК-нің 253,355-
баптарында көзделген.ҚІЖК-нщ 253-бабына сәйкес егер сарапшының қорытындысы
жеткілікті түрде .анық ... ... ... ... ... олкылықтары болса немесе сарапшы қолданған әдістер мен
терминдерді нактылау қажет болса, ... ... ... ... алынады.Сарапшыдан жауап алу хаттама толтыру арқылы ресімделеді.
Сарапшыдан жауап алу тек оның ... ... ... мен ... ... ... ... дейін жауап алуға жол берілмейді.
Іс бойынша сотқа дейінгі іс ... ... ... ... істі алдын ала ... ... ... ... бойынша
сараптама жүргізген сарапшыдан жауап алу-дың кейбір ерекшеліктері болады.
Сотта сарапшыдан жауап алуға байланысты ... ... ... ... болу ... қараған жөн.
Сарапшыны шақыру туралы мәселе басты сот талкылауын тағайындау
кезіңде немесе ... ... ... ... өз ... ... не
процеске қатысушылардың өтініші бойынша шешіледі. Аталғандардың негізі ҚІЖК-
нің 302-бабы 2-бөлігі 4), 6) ... ... ... ... ... тек ... ... ғана жүзеге
асырылуы тиіс. Жалпы танылған пікір бойынша ондайлар мыналар болуы мүмкін:
қылмыстық іс бойынша дәлелдеме ретінде сарапшы ... аса ... ... ... ... оның ... берудің мүмкін еместігі
туралы хабарламасымен ... ... ... ... ... ... жеткілікті түрде анық немесе толық еместігі;
сараптама жүргізу арқылы қосымша туындаған сұрақтарды шешу мүмкіндігі;
бір сұрақтар ... ... ... ... ... немесе комиссиялық (соның ішінде кешенді) сараптама
жүргізген сарапшылар комиссиясы ... ... ... ... ала тергеуде жүргізілген сараптама қорытындыларымен айыпталушы
немесе жәбірленушінің келіспеуі және ... ... ... ... туралы
дәлелді өтініші.
Сарапшыдан жауап алу кезінде соттың реттеушілік рөлінің маңызы
бар, өйткені жауап алу ... ... ... ... анықтауға ықпалын тигізе ме, жоқ әдде сарапшының жеке басы мен
кәсіби ... ... ... ... айналама, соған байланысты
болады.
Сарапшы қорытыңдысын зерттеу барысы сот ... ... ... ... жәбірленушіге және куәга сарапшы
қорытындысын көрсету
Сарапшының қорытындысын, оның қорытынды берудің ... ... ... ... ... ... алу ... сараптама
жасалған сезіктіге, айыпталушыға, жәбірленушіге, сондай-ақ куәға көрсету,
олардың құқықтары мен ... ... ... кепілі болып табылады.
Алдын ала тергеу аяқтағанға дейін сараптама материалдары мен танысу
талабы сараптама жүргізілген жоғарыда ... іске ... ... дер ... іс ... ... өткізу қажеттілігімен
байланысты.
КДЖК-нің 254-бабына сәйкес, ... ... ... де ... танысқан сезікті, айыпталушы, жәбірленуші, куә:
-сарапшыдан бас тартуға
-сарапшы қорытындысының мәні бойынша түсінік ... ... ... қарсылықтарын мәлімдеуге;
-жаңа, қосымша немесе қайталама сараптама тағайындау туралы өтініш
беруге құқылы.
Мұндай өтінішті қанағаттандырған немесе ... ... ... ... ... оны ... біддірген адамнан қолхат алып хабарлайды.
ҚІЖК-нің 244-бабы 2-бөлігінің ... ... ... қатар, егер оның психикалық жағдайы мүмкіндік берсе, ... ... ... ... ... іс ... ... адам да
ие.
Сарапшы қорытындысы және одан жауап алу ... ... ... ... ... хаттама жазылып, оңда олардың жасаған
мәлімдемелері мен ... ... ... адамды айыпталушы ретінде іске тартқанға немесе
оны сезікті не ... деп ... ... ... ... ... ғана емес (қорытынды берудің мүмкін еместігі туралы
хабарлама, сарапшыдан жауап алу ... ... ... ... ... ... көрсетіледі.
6 Қазақстан Республикасының азаматтық және әкімшілік ісіндегі арнаулы
білім беру институты
6.1 Азаматтық процесске арнаулы білімдерді пайдалану
6.2 Азаматтық сот ісін жүргізудегі сот ... ... ... ... ... пайдалану
6.1 Азаматтық процесске арнаулы білімдерді пайдалану
Азаматтық процесте арнаулы ... ... сот ... ... ... құрайды. Арнаулы білімдерді пайдалануға
негізделген әдістер, амалдар мен ... ... ... ... ... және дұрыс қолдану кезінде, дәлелдемелерді жинау, зерттеу ... ... ... ... едәуір кеңейтеді, азаматтық сот
ісін жүргізудегі ... ... ... ... тигізеді.
Азаматтық сот ісін жүргізудегі ... ... ... ... нормалардың жиынтығы ғылыми негізделген жүйені және
мызғымас іс жүргізу институтын құрайды.
Азаматтық сот ісін ... ... ... институты өзінің нақты
мазмұнымен соттың дәлелдемелік қызметімен байланысқан, яғни ... ... ... ... ... сот ісін ... ... және
пайдалану нысандарымен байланысты оқып – зерттеу кезінде азаматтық іс
жүргізу ... ... ... ... дәлелдеу құрылымындағы арнаулы
білімнің орнымен байланыстыру керек. Тиісті мәселелер дәлелдеу теориясының
элементі болады.
Азаматтық сот ісін ... ... ... ... ... ... ... жүктеу болады, ол азаматтық жүргізу заңында өз
көрінісін тапты.
Азаматтық процестегі дәлелдеу тақырыбы мән – жайлардың жиынтығы болады,
оларды ... ... істі ... шешу үшін ... Істі ... шешу үшін
маңызы бар мән – жайлар іске қатысушы тараптардың, басқа ... мен ... ... қолдануға жататын материалдық және іс
жүргізу құқығы нормаларын ескере ... сот ... Бұл іс ... ... сот ... деген сөз.
Құқықтық аспектіде дәлелдеу – азаматтық істі шешу үшін маңызы бар мән ... ... шын ... ... ... ... ... берілген
субъектілердің белгіленген іс жүргізу нысанында жүріп жатқан қызметі.
Азаматтық процестің негізгі мазмұнын құрай ... ... ... да ... ... ... ... адамның қызметіне енеді.
Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңындағы бүтіндей
арнаулы білім ... ... ... ... ол ... басты идеясы
- өз іс - әрекеттерін жауапкершілікпен ұштастырумен құқықты сот ... ... ... мен белсенділігінің іске асыруға
бағытталғанын айта кету керек.
6.2 Азаматтық сот ісін ... сот ... ... ... білімді пайдаланудың ең білікті нысаны сот
сараптамасы болып табылады, ол дербес ... ... ... тағайындау, жүргізу, сарапшы қорытындысын алу мен ... ... ... ... іс ... құқықтары нормаларының
жиынтығынан тұрады.
Сараптама тағайындаудың нақты негіздері істі қарау кезінде туындайтын
мәселелер бойынша ... беру ... ... ... білімдер
негізінде зерттеу жүргізу қажеттілігі болып ... ... ... ... басқа сарапшыға қойылатын өзге талаптар АІЖК-нің 91-
бабы 4-бөлігінде және «Сот сараптамасы ... ... ... ... ... ... сондай – ақ соттың бастамасы бойынша
да тағайындалуы мүмкін.
Азаматтық сот ісін жүргізудегі сот сараптамасы тікелей сот талқылауы
сатысында, ... өзге ... ... ... Осы ... ... тағайындаудың мына төмендегі іс жүргізу нысандарын бөліп
көрсетуге болады:
Сараптаманы жүргізу дәлелдемелерді қамтамасыз ету ... ... ... Оны ... қамтамасыз ету тәртібімен тағайындау,
егер соңынан сараптама жүргізу мүмкін болмайды немесе ... ... ... ... бар жағдайда болуы мүмкін.
Аталған мән-жайлар ... ... ... уақыт өте
қасиеттерінің өзгеруіне, ... ... ... үшін қол ... ... ету ... ... тағайындаудың заңды
негіздері мүдделі адамның мәлімдемесі болып табылады, онда: қамтамасыз
етілуге қажетті ... ... үшін осы ... ... мән-
жайлар; өтініш беру үшін қамтамасыз ету туралы ... ... ... ... ... ... ... болып отырған ... ... ... ету ... ... тағайындау туралы
өтінішті беру осы іс-әрекеттер үшін заңда көзделген жалпы ережелер бойынша
жүргізіледі.
Қылмыстық процеске ... ... ... ... ала ... ... сот ... дейін іс жүргізу әрекеттері тек шектеулі
деңгейде және тек сотта істі кейін қарау үшін жағдайлар ... ... ... ... іс ... заңы сот ... бұрын
жүргізілген іс жүргізу әрекеттерін міндетті түрде қайталауды талап ... ... ... ... ... бастапқы сараптама оларды ... ... үшін ... ... ... ... ... алдында жүргізілсе, сот талқылауында ... ... ... ... мүмкін, ал қылмыстық процесте сот талқысы барысында
жүргізіліп отырған ... оның ... ... ала ... ... ... ... бастапқы болып есептеледі.
Сараптама жүргізу кезінде тікелей сотта сарапшы сотқа шақыртылады, онда
оған сараптама тағайындау туралы ... ... Сот ... ... ... ... іске ... адамдарға кім сарапшы
екендігін жария етеді және олардың сарапшыға қарсылық білдіру ... ... ... анық еместігін жою мақсатында сарапшыдан
жауап ... ... ... да ... алуды жүргізу мен ... ... ... ... ... ... ... жүргізу қажеттіліг болады. Егер қорытындының толық немесе анық
еместігіне байланысты мәселелерді анықтау үшін қосымша зерттеулер ... ... олар ... ... алу ... ... да, ... сарапшы қорытындысымен бірге дәлелдемелердің бірыңғай бөлігін
құрай отырып, іске қоса тіркеледі.
6.3 Әкімшілік процеске арнаулы білімдерді пайдалану
Әкімшілік процестегі арнаулы білім ... ... ... ... іс ... ... ұқсас, бірақ қысқартылған түрде берілген.
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ҚР-ның кодексінде ... ... ... нысандарын істерді қарау және әкімшілік ... ... ... маманды тарту, аудармашыны тарту құқығы
берілген ... ... ... ... ... ... ... істер
бойынша сараптамаларды тағайындау мен жүргізудің ауқымы біршама кең, ... ... ... ... көп ... себептелген. Мысалы,
қоршаған ортаны қорғау аясындағы немесе халықтың денсаулығы мен ... ... ... ... ... ... ... кезінде экологиялық,
топырақтану, биологиялық сараптамалар; автожол қозғалысы аумағындағы құқық
бұзушылық істерді қарау кезінде ЖКО-мен ҚК ... және сот ... ... ... ... ... ... істерді қарау
кезінде сот тауартану сараптамасы; өз бетінше жер телімін алу, ... жою, өз ... ... салу мен ... жайды пайдаланудың
ережелерін бұзу туралы істерді қарау жөнінде сот құрылыс ... ... ... ... ... ... кезінде заңсыз
іс-әрекеттер туралы істерді қарау кезінде сот экономикалық сараптамалар, ал
бухгалтерлік есеп ... мен ... ... ұсынудың ережелерін
өрескел бұзу туралы істерді қарау кезінде сот бухгалтерлік сараптама
тағайындалуы ... ... ... ... ету ... ... қамтамасыз ету туралы арызда қамтамасыз етілуі қажет
дәлелдемелер; растау үшін бұл ... ... ... ... ... ... ету туралы өтініш жасауға итермелеген себептер, сондай-
ақ бұл дәлелдемелерді қажет етіп ... іс ... ... ... ... бұзушылық туралы істі қарап жатқан сотқа, органға ... ... ... ... істі жүргізіп жатқан судья, орган
сараптама тағайындау ... ... ... онда ... көрсетіледі:
судьяның, лауазымды адамның аты-жөні, соттың, органның ... ... ... ... ... ... негізі; сарапшының аты-
жөні немесе сараптама жүргізуге тиіс сараптама органының атауы; сарапшының
алдына қойылған ... ... ... ұсынылатын материалдың
тізбесі.
Жалпы, сарапшының қорытындысы әкімшілік құқық бұзушылық ... ... ... ... ... Оның қорытындысы судья, орган ... ... ... ... ... ... қызметін ұйымдастыру
7.1 Қазақстан Республикасының заңнамасындағы ... ... ... Сот ... ... ... қызметінің ұйымдастырушылық нысандары
7.4 Сот-сраптама қызметін кадрлық қамтамассыз ету
7.5 Сот-сараптама қызметін ғылыми, әдістемелік, ақпараттық, ... және ... ... ету
7.6 Сот сараптамасы саласындағы халықаралық ынтымақтастық
7.1 Қазақстан Республикасының заңнамасындағы сот-сараптама қызметін
ұйымдастыру мәселелері
Қазақстан Республикасында құкықтық мемлекет құру ... ... ... ... жаңа ... ... ... Осыған
байланысты, іс жүргізу институты және сот-сараптама қызметі ретіндегі сот
сараптамасының ... етуі мен ... ... негізі жаңадан
жасалуда.
Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... ... акт «Сот сараптамасы туралы» Қазақстан
Республикасының Заңы және оны орындау үшін ... ... ... ... ... ... ... Заңды қабылдау өзекті мәселе болды, өйткені сот сараптамасының
қажеттілігінің өсуі бүтіндей сот-сараптама қызметін заңнамалық қамтамасыз
етуді ... ... ... қызметін құқықтық реттемелеу проблемасының ерекше маңызы
болды, өйткені Заңды ... ... ... оны сот ... органдары, мамандандырылған ведомстволық қызметтер, сондай-ақ
өзге де заңды және жеке тұлғалар жүзеге асырып ... ... ... ... ... қабылдау, соған
сәйкес сот-сараптама қызметі лицензияланушы қатарына жатқызылды, бұл
белгілі бір ... ... ... ... ... жоюға ықпалын тигізді.
Қылмыстық қудалау органдарынан сот сараптамасын жүргізу функцияларын
ала отырып Қазақстан Республикасы ... ... ... ... беруді көздейтін, Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан
Республикасының ... ... ... одан әрі ... ... ... 22 сәуірдегі Жарлығын іске асыру сот ... ... ... аясына шоғырландыруға мүмкіндік берді, ... ... ... ... ең ... ... қылмыстық істі тергеумен байланысты мемлекеттік органдарға ... ... ... ... ... әр ... ведомстволарға жатқызылатын сот сараптамасын
жүргізуді жүзеге асыратын ... мен ... ... ... соңдай-ақ құқық қорғау органдарымен қажетті үйлесімінің болмауын;
— сот сараптамасын жүргізуді жүзеге асыратын ұйымдар мен бөлімшелердің,
әр ... ... ... кадр және материалдық-техникалық
ресурстарды бөлу мен рационалды пайдалануға әкелмейтін параллелизмді жойды.
Сот-сараптама қызметінің деңгейін одан әрі ... ... ... ... ... тәуелсіздігін, сарапшылық зерттеулердің
ұйымдастырушылық және әдістемелік біркелкілігін, сот ... ... ... ... ... ... мен қызметіне
бақылауды, сот-сараптама қызметінің қаржы, әлеуметтік және ... ... ету ... ... мен ... қамтамасыз
ететін бірынғай нормативтік құқықтық акт болып табылады.
Айтылғандарға байланысты Қазақстан ... ... ... ... сот сараптамасының құқықтық, ұйымдастырушылық және қаржылық
негіздерін белгілейтін Қазақстан Республикасының «Сот сараптамасы ... ... ... ... ... және ... ... құқықтық, ұйымдастырушылық және қаржылық негіздері Қазақстан
Республикасының «Сот сараптамасы туралы» Заңымен белгіленетіндіктен, сот-
сараптама қызметін ұйымдастырудың ең ... ... оның ... ... ... керек.
7.2 Сот сараптамасының принциптері
Сот сараптамасының принциптері — ол азаматтық, әкімшілік және ... ісін ... сот ... ... ... ... ... заң шығарушы және құқық, колдану органдары атынан
тұжырымдамалық ... ... ... ... ... сараптамасы мына принииптерге негізделеді: заңдылық; ... іс ... ... сот ... ... ... жүргізу құралдары мен әдістерінің ғылыми негізділігі;
кұзыреттілігі, жан-жақтылығы, толық және объективтілігі; кәсіби ... ... ... - бұл ... барлық салаларының қалған принциптері мен
ережелерін анықтайтын, ... ... ... бар ... ... сараптамасына қатысты заңдылық принципін сақтау сот сараптамасын
ұйымдастыру мен ... ... ... қатаң құқықтық
реттемелігін және Қазақстан ... ... ... барлық
лауазымды адамдар мен онда қатысатын өзге де адамдардың сақтауын көздейді.
Сот сарапшысының іс ... ... ... ол сараптама
жүргізуді жүзеге асыратын сарапшы ... өз ... ... ... іс ... ... болып табылатындығы фактісін
көрсетеді. Сот сарапшысы жүргізілген зерттеулер нәтижелеріне сүйене отырып,
өз атынан қорытынды береді. Мұнда ... ... ... ықпал
ету мақсатымен оған сот сараптама органдарының басшысы, қылмыстық істі
жүргізуші органдар, өзге адамдар тарапынан әсер ... жол ... ... заң ... ... ... ... және 245-бабы 3-бөлігі, АІЖК-
нің 93-бабы 8-бөлігі, ... 340, 347, ... ... ... ... ... ... қылмыстық
қудалау функциясы жүктелген мемлекеттік органдар бөлімшелерінің сараптама
жүргізу мүмкіндіктерін ... ... ... ... ... ... 4-бабы 3) тармақшасында нормативтік түрде ... ... ... ... мен ... ... негізділігі принципін
сақтау, ол сарапшылық зерттеу барысында ғылымилығы мен ... ... ... мен ... ғана пайдалану дегенді білдіреді.
Сарапшы ... ... оның ... ... тұрғысынан бағалау үшін
мыналарды анықтау керек: сараптаманың осы ... ... ... бар ма; ... ... ... ... пайдаланды; ол
зерттеудің ең жаңа және тиімді әдістері мен ... ... ма. ... ... ... әдістемелеріне жол берушілікті оларды
төлқұжаттандыру және Мемлекеттік сарапшылық әдістемелер тізілімін жасақтау
жолымен ... ... ... ... ... сақтау тек қажетті арнаулы ғылыми білімі бар,
Заңның ... ... және ... 6) ... ... ... ... сот сараптама жүргізуін талап етеді. Қажетті ғылыми
құзыреттің ... іс ... ... ... ... ушін ... зертеудің жан-жақтылығы мен толықтығы ... ... ... ... ... мына ... а)
сарапшылық зерттеу үшін ... ... ... ... б)
зерттеу процесіндегі сарапшылық болжамдарды ... мен ... және в) ... ... мен ... ... мен ... қарастырылуы керек. Зерттеуге кіріскен сарапшыда зерттеу жүргізу
және қорытынды беру үшін қажетті жан-жақты деректер болуы керек.
Объективтілік ... ... екі ... қаралауы керек - а)
нақты зерттеулер жүргізу кезінде сарапшы ... ... ... ... бір ... қабылдау үрдісінде зерттеу деректеріне негізделмеген
субъективизмге жол бермеушілік; б) аласыздық — ... ... ... ... да бір мүдделігінің болмауы.
Объективтілік принципін іске асыру механизмі ... ... ... ... ... ... ... туралы іс жүргізу
нормаларымен де ... ... ... ... принципін іске асыру дегеніміз, ол
оның кәсіби қызмет аясында, соңдай-ақ тұрмыста да адамгершілік ... ... ... ... білдіреді. Сот сарапшысының кәсіби
этикасының ... ... ... ... тұрақтылық пен
бөтен әсер етуге иілмеушілік; сараптама тақырыбына жататын ... ... ... ... нәтижелерін жан-жақты, толық және
объективтік ... ... ... ішкі ... ... ... ... өз-өзіне сыни тұрғыдан қарауы; ... ... ... ... қатысушылардың ар-ожданы мен абыройына
нұқсан келтірмейтін әдістер мен құралдарды жұмыста ... ... ... этиканы сақтау барлық ситуа-цияларда сот сарапшысының
жоғары әлеуметтік мәртебесіне ... деп ... ... ... ... нысандары
Сот-сараптама қызметі процеске қатысушы болып табылатын адамдардың
құкықтары мен заңіды мүдделерін қамтамасыз ету ... ... ... ... сот ... ... мен жүргізу жөніндегі іс-
қызмет ретінде Занның 1-бабында белгіленген.
Сот-сараптама кызметінің мазмұны сарапшының сот сараптамасын жүргізу
жөніндегі ... ... ... ... және ... бірге оған сот
сараптама органдарының қызметін ұйымдастыру, сот сараптамасы саласындағы
ғылыми зерттеулер, сот ... ... ... ету; ... кәсіби дайындығы мен біліктілігін арттыру (Заңның 5-бабы)
кіреді. Проблеманы бұлайша шешу сот-сараптама жүйесінің сапалы жұмыс істеуі
үшін ... ... ... ... етілетін сарапшылық қызметті жан-
жақты қамтамасыз ету деңгейін көтереді.
Қазақстан Республикасы заңнамасымен сот-сараптама қызметін жүзеге асыру
функциялары ... ... ... мен ... ... сот ... ... болып табылады.
Қазақстан Рсспубликасындағы сот сараптама органдарының жүйесінің
құрылымы Заңның 4-бабында белгіленген және оған:
1) ... ... ... ... Сот ... және оның ... бөлімшелері;
2) Қазақстан Республикасы Денсаулық ... ... ... ... және оның ... бөлімшелері;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қылмыстық қудалау функциясы
жүктелген мемлекеттік ... ... ... ... ... ... міндеттеріне сот сараптамасын жүргізу
жататын мемлекеттік органдардың мамандандырылған бөлімшелері жатады.
3) тармақшада көрсетілген сот сараптама ... ... ... ... ... ... ... сот-психиатриялық
және сот-наркологиялық сарап-ама жүргізу аясымен шектеледі. ... ... ... ... ... азаматгардың
денсаулығын қорғау туралы» Заңның 72-бабында және «Денсаулық сақтау ... ... ... ... ... сот ... ... органдары Сот
сараптамасы орталығы және Сот ... ... - ... орындарындағы
атқару биліктері құрылымына бағынышты емес тәуелсіз мемлекеттік мекемелер
болып табылады. Олар филиал құқығындағы аймақтық бөлімшелері бар ... ... Сот ... ... ... ... бөлімшелер
бастықтарының Орталық директорларына тура бағыну тәртібімен жүзеге
асырылады.
7.4 ... ... ... ... ... 1-бабына сәйкес сот сарапшысы — сот, ... ... ... ... ... іске ... емес ... ғылыми білімі
бар адам.
Заңның 1-бабында аталғаннан басқа сот сараптамасын ... ... ... үшін ол ... ... ... керек. Осыған
мәселелерге байланысты сот-сараптама қызметін кадрлық қамтамасыз етуге «Сот
сарапшысы» ... ... ... 1-тармағына сәйкес сараптама жүргізу:
1) сот сараптамасы органының қызметкерлеріне;
2) лицензия негізівде сот-сараптама қызметін жүзеге асыратын адамдарға;
3) заңның ... ... бір ... ... өзге ... ... сараптамасын жүргізу мына адамдарға:
- заң белгілеген тәртіпте әрекетке қабілетсіз деп танылған;
- бұрын сотталған;
- сот-сараптама қызметін жүзеге асыруға байланысты келеңсіз ... ... ... ... ... Республикасының «Сот сараптамасы туралы» Заңының 10-бабы 2-
тармағына сәйкес сот сарапшысының жоғарғы білімі және ... бір ... түрі ... ... ... ... ... тиіс.
Сот-сараптама қызметін кадрлық қамтамасыз етудің өзіндік ерекшелігі,
онда ғылыми-зерттеу, ғылыми-әдістемелік және ғылыми-практикалық қызмет,
негізінде, сол бір ... ... ... байланысты.
Сот сарапшысының біліктілік куәлігін алған және Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінің комиссиясында аттестациядан өткен, сот сараптамасы
органының ... ... ... ... Тізілімде жеке тұлғалардың
тізімі, оның ішіне сот сарапшысы туралы мына мәліметтер кіреді: тегі, аты,
әкесінің аты; білімі, ... ... мен ... ... ... біліктілік куәліктің нөмірі мен берілген күні; ... ... ... ... ... нөмірі мен берілген күні ... ... ... ... ... адамдар үшін); сот
сарапшысының жұмыс орны және оның ... ... ... ... ... сот ... жұмыс өтілі.
Заңның 11,12-баптарында жинақталған түрде сот ісін жүргізуге қатысушы
сарапшының іс ... ... мен ... ... оның ... ... ... тиісінше орындамау үшін жауапкершілігі
белгіленген.
Қазақстан Республикасының «Сот ... ... ... ... ... ... орындамау немесе ... ... әкеп ... ... сипатына қарай әр түрлі ... ... ... ... ... ... ... сөз болып отыр.
Сарапшылық қорытындының объективтілігі мен ... ... ... қолданыстағы заңнамаға сәйкес сарапшыға көрінеу жалған қорытынды
берудің ... ... ... ол жөнінде оған сараптама
тапсыру кезінде ескертіледі.
Сарапшының моральдық және этикалық нормаларға сиыспайтын ... ... ... бар ... ... ... сұрақтарды шешуде
сарапшы құзыретінің болмауы байқалған ... оны сот ... ... ... ... ... қызметкері болып табылатын сарапшы соңдай-ақ
қызметтік міндеттеріне ... ... үшін ... жауапка тартылады.
Сот ісін жүргізудегі сарапшылар қорытындыларының ... ... ... ... ... сарапшының тәуелсіздігі мен оның
қорытындысының дұрыстығын ... ... ... ету ... ... ... ... сарапшысының тәуелсіздігі:
— заңда көзделген жағдайларда сарапшыға қарсылық білдіруді көздейтін
сот сараптамасын тағайындау тәртібімен;
— процеске ... мен өзге де ... ... ... жүргізуге және сарапшылық қорытындыны дайындауға араласуына тыйым
салумен кепілдік беріледі.
Сарапшы ... ... ... ... ... көздейтін комиссиялық және кешенді;
қорытындының толық және анық еместігін жоюға мүмкіндік ... ... ... ... шешетін қайталама сараптамалардың түрлерін
тағайындау мүмкіндігімен;
— заңда ... сот ... ... ... ... ... ... жасаумен;
— сарапшының өз құкықтары мен міндеттерін орындамағаны немесе
тиісінше орындамағаны үшін жеке ... ... ... ... мен оның ... ... сонымен
бірге Республиканың қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңдарымен
қамтамасыз етіледі.
7.5 ... ... ... ... ... материалдық-
техникалық және қаржылық қамтамасыз ету
Сот сараптамасы органдарының жұмыс істеуінің негізгі бағыттарының бірі
арнаулы білімдерді пайдалану аясындағы ... және ... ... ... ... да сот ... ... ғылыми-өндірістік
бірлестік принципі бойынша ұйымдастырылған және өзара тәуелді және ... ... ... ... ... және ғылыми-
әдістемелік қызмет түрлерімен бірігеді. Өндірістік қызметтің тиімділігі
ғылыми әзірлемелердің болуы мен ... іске ... ... оның тікелей
ғылыми қамтамасыз етуіне байланысты. Ғылыми-әдістемелік және ғылыми-зерттеу
жұмыстарының байланысы сарапшылық кадрларды дайындау ... ... ... ... базасында жүзеге асырылумен себептелген және сот
сарапта-масының осы ... өзге ... ... ... ... ... ғана емес, сонымен қатар оларға дағды-біліктерді, соңдай-
ақ зерттеу жұмысының нақты әдістемелерін меңгеруді ... ... ... ... ... бір ... жаңадан келген қызметкерлерді оқыту
құралының және ... ... ... кәсіби деңгейін көтерудің рөлін
атқарады.
Сот сараптамасы ... сот ... ... және ... және ... ... ... өзге нысандарын жетілдіруге;
сот сараптамасының әдістемелерін жетілдіруге бағытталған ғылыми-қолдаңбалы
сипатындағы; ... мен ... ... ... ... ... ... дайындауға бағытталған ғылыми-әдістемелік сипаттағы
ғылыми әзірлемелерді жүзеге асыруда.
Ғылыми әзірлемелерді жүргізу мен ... ... іске ... ... ... бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми
зерттеу бағадарламалары болып табылады. Сот сараптамасы органдары соңдай-ақ
заңды ... ... ... да ... және ... ... асыруы мүмкін. Бұл жағдайда жұмыстарды қаржыландыру
шарттар ... ... ... ... есебінен жүзеге асырылады
(Заңның 20-бабы).
Сот сараптамасының институты ... ... ... ... құралдар, теориялық құрылымдар, зертеулерді
жүргізудің әдістері мен әдістемелері, ұйымдастырушылық іс-шаралар ... ... ... ... ... ... Арнайы ұйымдастырылған
ақпараттық қамтамасыз етусіз мұндай жүйенің қалыпты ... ... ... ... ... ... ... оны ақпараттық
қамтамасыз ету сот сараптама ... ... тура ... әр қилы
міндеттеріне барабар болуы керек. Аталған тәсіл тұрғысынан ... ... ... етуден талдау (сарапшылық), ғылыми,
әдістемелік және ... ... ... ... ... ... органдарының өмір сүру мерзімі ішінде олар анықтамалық-
ақпарат қорларын мақсатты ... ... ... ... ... ... әр ... объектілер бойынша нормативтік-
техникалық құжаттамалар, бұларсыз сараптаманы, ... ... ... ... ... мүмкін емес.
Сот сараптамаларын қаржыландыру көздері туралы мәселе Заңның 22-бабымен
реттеледі. Заңмен сот сараптамаларға ... ... ... ... бұл сот ... мемлекеттік қаржыландыру
көлемінің азаюымен және бастамашылық пен тараптар ... сот ... ... іс ... нормаларын енгізумен байланысты болып отыр.
Сот сараптамасы органдарындағы сарапшылық зерттеулерді қаржыландырудың
шарттары сот ісін жүргізу нысандары мен іс ... ... ... ... ... сот сараптамасын жүргізуді қаржыландыру:
1) қылмыстык істер және әкімшілік құкық бүзушылық туралы істер бойынша
- қылмыстық іс жүргізу заңнамасында және ... ... ... ... ... жағдайларды қоспағанда, республикалық бюджет
қаражатынан;
2) азаматтық істер бойынша — ... ... ... соңдай-ақ
азаматтық іс жүргізу заннамасында көзделген ... ... ... ... ... ... ... тараптар есебінен жүзеге
асырылады.
Сот сараптамасы органы алған сомалар сарапшылардың еңбегіне ақы ... ... ... ... ... ... сот
сараптамасы органына келтірілген шығындарды өтеу ... - ... ... дайындығы мен біліктілігін арттыруға, сондай-ақ сот-
сараптама қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз етуді ... ... ... ... Сот ... ... халықаралық ынтымақтастық
Сот-сараптама қызметі аясындағы халықаралық ынтымақтастықтың мүмкіндігі
мен негізгі нысандары «Сот ... ... ... ... 6-тарауда белгіленген.
Сот сараптамасы органдары Қазақстан Республикасының заңнамасына ... ... ... қызме-ін жүзеге асыратын органдарымен және
қызметтерімен бірлескен ғылыми ... ... ... және ... алмасу, сот сарапшыларын ... ... ... ... ... кезде Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі біраз жақын ... ... ... Армения, Грузия, Беларусь Республикаларымен сот
сараптамасы саласындағы ... ... ... жүргізуді, ғылыми және
әдістемелік ақпаратпен алмасуды, сот сарапшыларын кәсіби ... ... ... ... ... ... бір-қатар
келісімдерге қол қойды.
Қазақстан Республикасымен ... ... ... бар ... мемлекеттік органының тапсыруы ... сот ... ... ... ... табылатын сарапшы (сарапшылар)
жүргізе алады. Егер халықаралық келісіммен өзгеше көзделмеген ... ... ... ... ... қолданылады.
Қылмыстық, азаматгық немесе әкімшілік ... ... ... ... Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен шет
мемлекеттің сот сараптамасы саласындағы мамандарын тартуға құқығы бар.
Сот ... ... ... ... ... іске
асырылатын шет мемлекеттің сот сарапшысын тарту құқығына сот сараптамасы
органының басшысы ие болады.
Шет мемлекет сот ... ... сот ... ... ... ... іс жүргізу, азаматтық іс жүргізу
заңнамаларына немесе әкімшілік құқық бұзушылық ... ... ... асырылады.
1993 жылғы 22 қаңтардағы Азаматтық, отбасылық, және ... ... ... ... және ... қатынастар туралы Конвенсияға қатысушы
болып табылатын шетел мемлекетінің мемлекеттік органының ... ... ... ... ... ... ... күштеп әкелуге, ақшалай
айыппұл салуға, сондай-ақ көрсетпелер беруден бас ... ... үшін және ... ... ... ... не ... жалған
қорытындысы үшін қыл-мыстық жауапқа тартуға жол ... ... осы ... ... аумағында қылмыстық және әкімшілік
жауапкершілікке тартуға, тұтқындауға және мемлекеттік ... ... ... үшін жазаға тартуға, жауапқа тартуға, талқылау мәні
болып табылатын қылмыстық іс бойынша сарапшы ... ... ... тартуға болмайды.
8 Сараптама түрлері: құжаттар, портреттік, бейнефонографиялық,
фототехникалық сараптамалар
8.1 Құжаттардың сот сараптамасы
8.2 Сот портреттік ... Сот ... ... Сот ... ... ... сот сараптамасы
Сот жазутану сараптамасының тақырыбы: жазуды іске ... жеке ... ... іске ... ... ... сараптамаларын(жынысын, жасын және т.б.); жазуды
іске асырудағы орындаушының психофизиологиялық күйін ... ... ... ... ... ... негізінде анықтау болып табылады.
Сараптаманың обьектлері жазуды іске асыру, (қолжазбалар мен олардың
фрагменттері, қысқаша жазулар - әріптік, цифрлік, ... ... ... ... ... ... ... салыстырмалы зерттеуге
арналған үлгілер және сараптама тақырыбына жататын өзге де іс ... ... ... ... ... ... ... Еркін үлгілер – ұсынылған орындаушының ... ... ... ... ол бойынша осы істі қозғағанға дейін сраптама
тағайындалады. Оған хат жазу ... ... мен ... ... ... ... құжаттар жатады.
Экспериментті үлгілер ... ... ... ... және ... ... ... толтырылып, сонымен
бірге үлгілерді алудың жағдайы белгілене отырып ... ... алу ... орындаушыға әдеттегі жазу
жағдайы қамтамасыз етіледі. Мәтін бірқалыпты қарқында 3-4 рет ... Егер ... ... жазуын өзгертуге тырысса, онда оның өз
жазуына өзгерістер енгізуін ұмыттыру үшін, ұзақ уақытқа үзіліс жасап немесе
айтып ... ... ... ... ... ... алу кезінде
зерттелетін мәтінді көшіріп жазуға рұқсат берілмейді, ... ... ... ... ... ... жазуды өзгертумен орындалуы
мүмкін.
Шартты-еркін салыстырмалы үлгілерге оған өз ... ... ... алу ... мен беттестіру, өтініштер мен
басқалары жатады. Онда, сараптамаға әдеттегі жағдайларда ... ... ... ... ... жіберген кезде, еркі үлгілер ... ... ... 5-6 ... ... ... ... саны 12 парақтан кем болмауы тиіс.
Қолтаңбаларды ... ... ... салыстырмалы
материалдарды дайындаумен ерекшелінеді. ... ... ... ұсынылады:
- зерттелетін құжаттағы жазуды орындаған адамның ... ... ... ... ... ... деп ... адамның қолтаңбалары мен жазуының
еркін ... ... ... ... ... қолтаңбаларының
экспериментті үлгілері;
- зерттелетін қолтаңбаларды орындаған адамның 3-5 ... ... ... жазуының экспериментті үлгілері;
- жазуды орындаған деп жобаланған адамның 5-7 жазбадан 3-5 парақтағы аты-
жөні жазылып көрсетілген жазушының экспериментті үлгілері.
Құжаттарды ... ... ... ... ... ... тәсілін; құжат мазмұнын өзгерту фактісі мен
тәсілін; құжат деректемелерінің аз ... және ... ... бастапқы түрін; құжатты дайындаудың уақытын; құжатты дайындауға
қолданылған құралдар мен ... ... мен ... ... ... өзгертулер енгізуді; құжаттың техникалық орындаушысын
анықтау мен ... іс ... ... ... ... ... ... Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңына сәйкес «құжат»
лат. тілінен documentum – дәлелдеме, куәлік деген мағынаны білдіреді.
Сараптама ... ... ... ... пайдаланылатын
техникалық құралдар және материалдар, өзгертулер енізу, құжаттардағы
фототүсірілімдері, ... ... және ... ... ... ғылыми-әдістемелік негіздері
құжатты қалыптастырумен оны өзгертудің ... ... ... білім саласын құрайды. Зерттеу әдістемесіне криминалистік,
физикалық, химиялық, техникалық, математикалық және т.б. әдістері кіреді.
Құжаттардың сот – ... ... ... үшін ... ... ... қарау кезінде пинцетті пайдалану
талап етіледі. Құжттарды айналдыра сызуға, белгілеуге, ... ... ... ... ... ... ... лентамен қоршалған
екі шынының арасына салынады. Құжаттарды жеке конверттерде сақтау керек.
Құжаттарды сақтау және тасымалдау кезінде олар ылғалдылықтан, жылу ... ... ... ... керек. Жоғарғы температура әсіріне ұшыраған
құьжаттарды папирос қағазының ... ... ... ... ... орналастыру қажет. Жазу аспаптары горизанталь күйде, жазу
бөліктерін ... ... ... ... ... ... ... азаматтық
істерді жүргізу кезінде, сондай-ақ адам мен азаматтың ... ... де ... мен ... қарсы, мемлекеттің конституциялық
құрылымының негіздері мен қауіпсіздіне ... ... ... ... қарсы қылмыстар жөніндегі қылмыстық істер бойынша жүргізіледі.
Сот-автортану сараптамасының тақырыбы:
- мәтін авторын
- сөйлеу хабарының қалыптасу жағдайын ... ... ... ... ... ... негізінде анықтау болып табылады.
Сараптама обьектлері жазбаша сөйлемдердің ... ... ... жазылған, құжаттардың поиграфтық және өзге де тәсілмен
орындалған мәтіндер) орындалған, салыстырмалы зерттеуге арналған үлгілер
және сараптама ... ... өзге де ... болып табылады.
Сот-автортану зерттеуінің тікелей обьектлері мәтіннің құрылымдық
ерекшеліктері, автордың тілдік және ... ... ... ... ... және ... ... болып табылады.
Сот-автортану сараптамасының ғылыми-әдістемелік негіздері ... ... ... ... түрлілігін анықтайтын
заңдылықтар тақырыбы бар сарапшылық білім саласын құрайды. ... ... ... ... социологиялық,
математикалық және өзге де әдістер кіреді.
Сот – автортану сараптамасын тағайындау үшін материалдарды ... ... ... ... туралы қаулыда
сараптама тақырыбына жататын мына мәліметтер көрсетіледі: ... жеке басы ... ... ... ... ... ... мәтіні бар құжат туралы (ол жіберілген аймақ, жасалған жағдайы,
жасалды деп ... ... ... ... ... мен ... және оның көлемі 500 сөзден
кем болмаса, оның авторы туралы сұрақты шешу мүмкін болады.
Жазбаша ... ... ... саны 10-15 құжат болып ұсынылуы керек.
Сонымен бірге, үлгілер ретінде өзге де ... ... ... ... ... ... жалпы саны 25 парақтан кем болмауы тиіс.
8.2 Сот портреттік сараптама
Сот-сарапшылық ... ... ... ... ... жүргізу
кезінде, сондай-ақ жеке адамға, қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тіртіпте,
халықтың денсаулығы мен адамгершілікке қарсы қылмыстар жөніндегі ... ... ... ... ... ... пішіннің обьективтік
көрінісі негізінде адамның жекелеген ұқсастығын; адамның сыртқы ... ... ... оның ... жасын, нәсілдік-этникалық
қатыстылғын анықтаумен байланысты іс ... ... ... ... анықтау болып табылады.
Сараптама обьектлері фотосуреттер, көзі тірі адамдар және ... да ... ... ... ... ... ... түсірілімдері, бейнежазбалар және ... ... және ... ... ... өзге де ... табылады.
Сот-портреттік сараптаманың ғылыми-әдістемелік негіздері адамның сыртқы
пішінінің қалыптасуы мен өзгеру заңдылықтары бар сарапшылық білім саласын
құрайды. ... ... ... ... ... және өзге де әдістер кіреді.
Сот портреттік сараптаманы тағайындау үшін материалдарды дайындаудың
ерекшеліктері. ... ... ... ... адам ... ... ... адамның туған жылы, туыстарымен ... ... ... ... ... аурулық салдарынан немесе өзге де
жағдаяттарға байланысты сыртқы белгілерінің ... ... ... ... етіледі.
Салыстырмалы материалдар ретінде ұсынылатын бейнелерге мынандай
талаптар ... адам ... ... не ... соған жақын ракурста
бейнеленуі керек;
- бейнелер мүмкіндігінше бір ... ... ... ... керек;
- фотосуреттер қанағаттанарлық сапада болуы, ретуштары болмауы ... ... ... ... ... ... онда танымдық түсірілім
және зерттеуге ... ... ... ... ... оның ... ... жүргізіледі.
Сондай-ақ, танылмаған мәйіттерді анықтау үшін түсірілім әр түрлі
ракурстарда ... ... Сот ... ... бейнефонографиялық зерттеу көбінде адам мен азаматтың
конституциялық және өзге де ... мен ... ... пен ... қауіпсіздігіне қарсы, мемлекеттің конституциялық
құрылымының негіздері мен қауіпсіздігіне қарсы, меншікке қарсы, қауіпсіздік
пен ... ... ... ... ... және ... мемлекеттік қызмет мүдделеріне қарсы, басқару тәртібіне қарсы
қылмыстар жөніндегі қылмыстық істер ... ... ... ... ... ... фонограммалардың мазмұнын; фонограмма негізінде адамның
жекелігін ұқсастыруды; ... ... ... ... ... кейбір
физикалық қасиеттері мен әлеуметтік-биологиялық сипаттарын; адамның сөзін
белгілеу сәтіндегі оның психофизиологиялық ... ... ... ... ... жазу ... ... фонограмманы
белгілеу шарттарын анықтаумен байланысты іс жағдаяттарын арнайы ... ... ... ... ... обьектлері фонограммалар, ... жазу ... ... ... ... және ... ... жататын
өзге де іс материалдар болып табылады.
Бейнефонографиялық зерттеудің негізгі тікелей ...... ... ... ... белгіленген адам сөзі
мен дауысының қасиеттері.
Сот-бейнефонографиялық ... ... ... ... және өзгеру заңдылықтар тақырыбы бар сарапшылық
білім саласын құрайды. Сот-бейнефонографиялық ... ... ... ... ... ... психология,
әлеуметтік лингвистика, матемматика және өзге де әдістер кіреді.
Бейнефонографиялық сараптаманы тағайындау үшін ... ... Сот ... ... туралы қаулыда
зерттеу обьектісін барынша ... ... ... ... ... мына белгілеулері: кассета марксі және зерттеуге қажетті
жазбасы бар жағы, ... ... қоса ... мәтін фрагментінің
зерттеуге жататын шекарасы ұсынылады.
Салыстырмалы материал 3 негізгі талап – ... ... ... ... сай болу ...... өндірілетін ауызекі сөйлеудің мағынасын дұрыс
қабылдап түсіну. Мұнда жазу сапасымен ... ... ... ... ... белгілері болып табылатын баяндау мәнерімен себептелген
түсініксіздікті шатастыруға болмайды.
Дауыстың дұрыс шығуы – бұл ... ... ... ... ... болатын ауызекі сөйлеудің қайта өндірілетін магниттік жазбасының
деңгейі.
Табиғилығы – мұнда адам өзіне тән мәнермен ... ал бұл ... ... фонаграммасын мәтіннің мағынасын ... ... ... ... бірге тембрі мен интонациясын анықтауға
мүмкіндік береді.
8.4 Сот фототехникалық сараптама
Сот- сарапшылық фототехникалық зерттеу ... ... ... іс ... кезінде, сондай-ақ адамның жеке басына қарсы, қоғамдық
қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке ... ... ... ... ... сот ... қарсы қылмыстар жөніндегі қылмыстық
істер бойынша жүргізіледі.
Сот-фототехникалық сараптаманың тақырыбы: фотосуреттерді дайындау
кезінде пайдаланылған құрал-жабдықтар мен ... ... ... мен фотоматериалдарды өңдеу шарттарын; фотографиялық
тәсілмен жасалған жергілікті жерлер, ... ... ... мен ... ... ... байланысты іс жағдаяттарын
арнайы ғылыми білім негізінде анықтау болып табылады.
Сараптаманың обьектлері ... ... ... үшін ... ... құралдар мен материалдар,
салыстырмалы зерттеуге арналған үлгілер мен сараптама тақырыбына жататын
өзге де материалдар ... ... ... негізгі обьектлері Фотографиялық
түсілімдер болып табылады. Фототехникадағы зерттеу ... ... ... ... бен ... ... ... бейнелеулер кіреді.
Фотографиялық түсілімдерді 5 топқа бөлуге ... ... ... ... ... және басқалар.
Жай фототүсірілімдер – бұл жай көзбен қабылданатын және жай
құралдар мен ... ... ... ... ... ... қылмыстық процесте екі түрі бар:
1. арнайы қағазда не жай жазу ... ... ... не сол ... ... ... жасырын түрде
белгіленген.
Микрофильмдер – фотографиялық жолмен алынған және ортақтық
мазмұнымен біріктірілген бір ... одан да көп ... ... ... ... белгіленеді.
Рентгенограммалар – бүл рентген сәулелерінің жарық сезгіш
материалдарына әсер ету ... ... ... Бұл ... ... басқа да түрлерінің әсер етуі кезінде алынатын бейнелеулерді
жатқызуға болады.
Фотографиялық түсірілімдердің басқа да ... ... ... ... арнайы фотоматериалдағы бейнелеулер
жатқызылады.
Сот фототехникалық ... ... ... ... ... ... ... бар
сарапшылық білім саласын ... Сот ... ... ... физикалық, химиялық, техникалық, математикалық
және өзге де әдістер кіреді.
Сот фототехникалық сараптаманы ... үшін ... ... Сот ... ... туралы қаулыда
зерттеу обьектлерін толықтай және дәл ... ... ... ... қатар
сараптама тағайындайтын адам түсіру үшін пайдаланылған аппаратура, түсіру
жағдайы мен фотоматериалдарды ... ... ... ... ... ол ... қаулыда көрсетуі тиіс.
Диагностикалық сипаттағы міндеттерді шешу мақсатында сараптама
тағайындалған ... ... ... ... ... ... барлық обьектлер сыртқы әсерден қорғалып, тиісінше буып-түйілу
керек.
9 Трассологиялық, баллистикалық сараптама жасаудың аспектілері
9.1 Сот ... ... Сот ... ... Сот ... ... – сарапшылық трасологиялық зерттеу қылмыстық істердің әр қилы
санаттары бойынша, ... ... жеке ... ... ... ... қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы, халықтың денсаулығына
және адамгершілікке қарсы қылмыстар жөніндегі ... ... ... ... ... тақырыбы: із – кескіндері бойынша әр
түрлі оьбъектілерді жекелей тендестіруді; заттар бөліктерінің бір ... із – ... ... болу ... ... ... жағдаяттарын арнайы ғылыми білім негізінде анықтау болып табылады.
Сараптаманың объектілері ... мен ... ... ... оқиға орнының заттық ахуалы, салыстырмалы зерттеуге арналған
үлгілер және сараптама тақырыбына ... өзге де іс ... ... ... объектілері ретіндегі іздер дегеніміз:
қылмыс оқиғасымен ... ... мен ... ... ... ... белгілерінің және өзге де тұрақты кеңістік шекаралары бар
объектілерді қасиеттерінің ... ... ... ... аясына кіретін объектілердің өзара әрекет ету фактісі;
б) өзара әрекет ету нысаны ( механикалық, химиялық, ... әсер ету ... мен ... із түйісуінің механизмі мен шарты;
г) із қалдыруда көрінетін оъектілердің ... ... ... ... құрылымын анықтайтын қасиеттердің аса маңызы бар.
Трасологиялық сараптамада әр ... ... ... ... ... ... жүргізуге материалдарды дайындау үшін іздердің
шығу тегі ... ... адам ... мен оның жеке ... ... ... гомеоскопиялық іздерді;
- саймандар мен механизмдер қасиетін көрсететін механоскопиялық іздерді;
- жануарлар ... ... ... ... – адам ... іздеріне (дактилоскопиялық), адам
аяқтары іздеріне, адам басының терілері іздеріне, адам тістері іздеріне
сараптама жүргізу ... ... ... – киімнің механикалық
зақымдануына, бөліктер бойынша ... ... ... ... ... ... – бұзу ... іздері мен құрал – ... ... суық ... жаппай өндірілетін бұйымдарға сараптама
жүргізу кезінде зерттеледі.
Сот трасологиялық сараптаманың түрлеріне суық ... сот – ... ... суық қаруға жатқызу туралы сұрақты шешу үшін сарапшы
оның белгілі бір суық қару түріне ... ... ... ... ... ... Сот трасологиялық сараптама әдістемесіне
криминалистік, физикалық, химиялық, математикалық, техникалық және өзге ... ... ... ... ... ... үлгілер
ретінде тиісті нормативтік талаптарға сәйкес алынған ... ... ... қол із – таңбаларымен бірге, күнделікті
өмірдегі іс - әрекет барысында заттарға қолы тиюі ... ... да ...... ... ... салыстырмалы зерттеуге арналған үлгілер ретінде сезіктінің
(айыпталушының) жалаңаяқ із – таңбалары, осы адамдардың жалаңаяқтарының 2 ... ... ... ... шұлықтар (нәскейлер), 2 -3 экспериментті түрде
алынған із жолдары, олрды алу үшін ... адам ... ... ... ... ... лентаның үстімен жүргізеді.
Тіс бедерлерінің эқспериментті ... ... ... ...... ... ... көмегімен алынған олардың
бедерлері жатады.
Пломбаларға сараптама жүргізуге арналған ... ... ... сол ... ... 3-5 ... ... жіберіледі.
9.2 Сот баллистикалық сараптама
Сот – сарапшылық баллистикалық ... ... ... жеке ... ... пен ... ... қарсы, конституциялық
құрылыс негіздері мен мемлекет қауіпсіздігіне қарсы, меншікке қарсы,
қоғамдық қауіпсіздік пен ... ... ... ... ... ... ... басқару тәртібіне қарсы қылмыстар жөніндегі
қылмыстық істер бойынша, ... – ақ ... ... ... баллистикалық сараптаманың тақырыбы:
- заттарды атыс қаруына, оқ – дәрігерлерге жатқызу фактісін;
- атыс қаруы ... ... ... және қарудың атуға
жарамдылығын;
- атыс қаруы ... ... ... немесе оның күйінің өзгеруін;
- атыс қаруы данасының, оқ – дәрілердің түрі, моделі, маркісі, калибрін;
- атыс қаруы мен оқ – ... шығу ... атыс ... ... шарттарын анықтаумен байланысты іс жағдаяттарын
арнайы ғылыми білім негізінде анықтау болып ... ... ... атыс ... және оның жеке ... оқ – ...... кәртеш, бытыра, гильзалар, тығындар, төсемдер,
капсюльдер және басқалары;
- газды қару;
- қару мен оқ – дәрілерді ... ...... ... ... ... гильзалар, тығындар, төсемдер, сондай – ақ
жәбірленушінің киімдеріндегі зақымдар және ... ... ... өту жерлері, рикошет іздері);
- атыс қаруы мен ... ... ... ... ... – саймандар;
- сараптама тақырыбына жататын өзге де іс материалдары.
Сот баллистикалық сараптама объектілерінің әр ... ... мына түр ... жіктелуі мүмкін:
- атыс қаруының (оның бөліктерінің) сараптамасы;
- оқ – дәрілер сараптамасы;
- газды қару ... ... ... мен ... ... деген түсінікке мынадай белгілер кіреді:
- жалпы – шабуыл жасауға немесе белсенді қорғануға (қорғанысқа) және
нысанына бұзу арқылы оны зақымға ұшыратуға немесе дене ... ... тірі ... ... ... ... ... арнайы:
а) дәрі газдары энергиясын немесе басқа жарылыс заттарын снарядқа
лақтыруға пайдалану;
б)снарядқа қозғалыс бағытын беруге зарналған ... ... от ... ... құрылғының болуы;
г) снарядтың жеткілікті зақымдау әрекеті;
д) бір атылыстан көп атуды қамтамасыз ... ... ... ... болуы;
- факультативтік – жабу механизмдері мен от шығару ... ... ... және ... ... ететін құрылғыларының
болуы.
Атылыстың негізгі іздері – ол ... ... ... ... еніп ... ... пайда болған зақымдар өтпелі зақымдар болып
табылады.Олар тесіп өткен және соқыр ... ... ... ... ... ... кедергіден өтіп кетуінен пайда болады. Ол ... ... ... тесіктері бар арна түрінде болады. Оқ кедергіде қалып
қалғанда, соқыр зақымдар ... ... Олар бір кіру ... бар ... ... Соқыр арнаның соныңда снаряд тұрады.
Жеке қорғану құралдары ретінде ... ... ... мен ... ... бар табиғи қосылыстар кеңінен
тарады. ТӘУЗ – ді пайдалану үшін аэрозольді баллондар қол ... ... ... ... ... ... ... мен револьверлер» деп те
атайды.
Тапаншалармен қатар, өзін - өзі ... үшін ... және ... ... ... ... әр тү.рлі ... ... ... ... ... – кристалды белменді заттың атуы
кезінде 3 – метрге ... ... ... ... ... ... ... қолданудың көптігі мен тиімділігі жағынан кең
қолданатын, өзінің құрамында ТӘУЗ – і бар ... ... ... ... ... ... - ... негіздері атылыс
процесі және оқ – дәрі қарауыштары мен ... ... ... бар ... ... саласын құрайды.сот баллистикалық
сараптамасы әдістемесіне криминалистік, баллистикалық, физикалық, химиялық,
математикалық, техникалық және өзге де әдістер ... ... үшін ... ... қарудың оғы алып тасталынса,
онда ондағы патрондардың саны мен орналасуын бұлжытпай сипаттау ... ... ... ... болу ... ... ... қойған
кезде қаруды бөлшектеу рұқсат етілмейді.
Хаттамада қару және қолға түсіру мен ... ... ... ... Заттар мен материалдардың сот сараптамасы
10.1 Лакты бояу материалдары мен жабындарды және полимер материалдарын
сот сарапшылық зерттеу
10.2 ... ... мен ... ... ... Металдар мен қорытпаларды сот сарапшылық зерттеу
10.4 Топырақты сот сарапшылық зерттеу
10.5 ... ... мен ... ... ... ... зерттеу
10.6 Спиртқұрамдас сұйықтықтарды сот-сарапшылық зерттеу
10.1 Лакты бояу ... мен ... және ... ... ... ... Үсті боялған заттар мен ... ... ... ... бояу материалдары көлемі ... ... ... ... ... ... ету ... бар боялған
заттардың нақты жиынтықтары, полимер материалдарын дайындауға арналған
шикізат пен ... ... ... ... үлгілер және
сараптама тақырыбына жататын өзге де іс материалдары.
Лакты бояу материалдары, жабындары және ... ... ... ... үшін ... дайындаудың ерекшеліктері:
Заттай дәлелдемелерді қараған кезде мына талаптарды сақтаған жөн:
- Заттай дәлелдемелер – ... ... ... ... ... олардың бөліну шекараларын бұзбай отырып, бір қағаз
пакетке жиналады;
- Нақты заттың (мыс.,көлік ... ... ... ... ... алу үшін ... ... үлгілерін алуда,
олардың бөліктерін төменгі қабаттарына дейін кесе отырып жүргізу
керек;
- ЛБЖ, ПМ іздері бар заттарды алғанда, ескі ... ... ... ... байланысты емес жаңа іздер пайда болмайтындай
алу ... ... ... ... ... ... жерлерін,
сондай-ақ киімді немесе бояу іздері бар ... ... ... әсер етуден, қандай да бір ... ... ... жөн; ... ... басқа затта
бояудың микробөлшектері көрінбеуі мүмкін, сондықтан да, олармен
барлық жұмыстар таза ақ ... ... оған сол ... ... ... Бояу ... бар ... лактыбояу жабындар
қырындыларын, жеке боялған заттарды сараптамаға ... ... ... ... ақ ... ... полиэтилен пленкасының
қиындысына жақсы жауып буып-түю қажет;
- Кабельді өнеркәсіптің бөліктерге ... ... ... ... үшін, егер бөлудің жалпы
жолағы ... ... онда ... ... ... анықтайтын мәліметтерді ұсыну керек (оның саны,
пайда болу жағдайлары, ... және ... ... Көлік құралын қайта бояу фактісін анықтау үшін әр ... ... ... алу талап етіледі, оның негізгісі
автомобиль қорбы болып табылады. Нөмірін қайта жасау ... ішкі ... де ... алу ... ... өнімдері мен жанар-жағармай материалдарын сот-сарапшылық
зерттеу
Сараптаманың объектілері – ... ... ... мен ... ... мұнай материалдары мен олардың заттардағы іздері;
салыстырмалы зерттеуге арналған үлгілер мен сараптама тақырыбына ... де іс ... ... мен ... ... сот сараптамасын
тағайындау үшін ... ... ... ... ... қаулыда істің мән-жайы, сондай-ақ:
- Зерттелетін объектілердің шығу ... ... ... пайдаланылуы, объектілерді табу және алу тәсілдері
жөнінде;
- Қолдан жасалған композициялар технологиясы ... МӨ мен ... ... ... қасиеттері туралы ақпарат ұсынылуы керек.
МӨ мен ЖЖМ объектілерін сарапшылық зерттеуге ... ... ... ... ... керек:
- Зерттеу объектілері ұқыпты жабылып ұсынылады, өйткені көптеген
сұйық МӨ (бензин, керосин, ... ... тез ... ... МӨ мен ЖЖМ қасиеттерінің өзгеруін болдырмау үшін оларды ... ... ... ... ... ... өткізу керек
және үлгілерді зерттеуге жібергенге дейін оларды салқын әрі
қараңғы жерде сақтаған жөн;
- Ыдыс ... ... ... ... ... МӨ-ның нақты
көлемдерін ұсыну мүмкін болмаған жағдайда, шығарылған көлемді МӨ-
нің сұйық үлгілері ұқыпты жабылған құрғақ шыны ... ... ... МӨ мен ЖЖМ ... (май, ... ... шыны
ыдысқа, ал қатты МӨ мен ЖЖМ-ні таза полиэтиден ... ... ... ... ... қораптары, ағаштан, картоннан, матадан
жасалған орама материалдар МӨ-ні буып-түюге жарамсыз, өйткені
сұйық және қоймалжың МӨ саңылауы материалдарға ... ... ... МӨ мен ЖЖМ ... табу және ... үшін
сол заттарды және ондағы МӨ мен ЖЖМ жұғындылары іздерін сақтауды
қамтамасыз ете ... ... ... лайықты;
10.3 Металдар мен қорытпаларды сот-сарапшылық зерттеу
Металдар мен қорытпаларды сот-сарапшылық зерттеу нәтижесінде:
- ... ... мен ... ... ... ... ... жіктеуіне сәйкес металдың белгілі
бір түрге ... ... мен ... ... бұйымдардың бұзылу сипаты
мен себептері, нақты сипаттамалары;
- металдар мен қорытпалардан жасалған ... ... ... ... ... мен ... бірыңғай шығу көзіне (массасы, тобы,
қорытылуы) қатыстылығы;
- металдардан жасалған объектілердің өзара түйіспелі ... ... ... ... ...... металл болатын (болат, шойын)
қорытпалардан жасалған бұйымдар, түсті металдар бұйымдары және ... (мыс, ... ... мырыш), шикізат, металл сынықтары,
асыл металдардан жасалған (алтын, күміс, платина) бұйымдар мен ... ... ... ... ... арналған
үлгілер мен сараптама тақырыбына жататын өзге де іс ... мен ... сот ... тағайындау үшін
материалдарды дайындаудың ерекшеліктері. Сараптама ... ... ... ... ... заттай дәлелдемелердің жойылу немесе
зақымдану мүмкіндігін ескерткен жөн. ... ... ... ... ... ... мүмкін жағдаяттарды толықтай баяндау қажет.
Заттай дәлелдемелер сараптамаға сол ... ... ... ... буып-
түйіліп ұсынылады.
Объектілерді сертификациялаған өнімге ... ... ... ... ... ... ... шешу қажеттілігі туғанда,
тиісінше, сапа сертификаты мен осы ... ... ... ... ... ... технологиясы туралы сұрақтарды шешу үшін тиісті
үлгілер мен технологиялық құжаттамаларды ұсыну керек.
10.4 ... ... ... ... - ... қалыптасқан жергілікті жер
орындарының топырақтары, жеткізгіш-заттардағы (көлік құралы, ... ... ... ... текті заттардың жұғындылары, белгілі бір ... ... ... ... және ... ... ... сызба-жоспары, сондай-ақ сараптама тақырыбына жататын өзге де іс
материалдары жатады.
Салыстырмалы үлгілерге табиғи, жаратылыс шектерінде бөлінген ... ... ... белгіленген шектерде жер орны көлемі шегінде
алынған топырақ ... ... ал ... ... ... орны ретінде
белгіленген жер орны шектеріне тікелей жақын алынған топырақ үлгілері
жатады.
Сот ... ... ... үшін ... ... тағайындау туралы қаулыда жер орнына ... ... ... ... ... ... оқиға
кезіндегі метеорологиялық ахуал), сондай-ақ жеткізгіш-заттарға (аяқкиімді
қию мерзімі, оны тазалау, жуу) қатысты ... ... ... ... ... ... (киімде, аяқкиімде,
қылмыс құралдарында) ұсынылады, мұнда заттай дәлелдемелер орамасы жеткізгіш-
заттардағы жұғындылар шоғырының сақталуын қамтамасыз етуі керек.
Топырақ ... жер ... ... топыраққа жобаланған еніп
кету деңгейіндегі тереңдіктен алынады және қылмыс ... ... ... ... Бір ... салмағы 50-100 г болуы керек.
Үлгілер ылғал болған жағдайда, оларды бөлме температурасында кептіріп ... ... ... жер орны ... ... мүмкіндік беретін көлемде ( негізінде, 5 үлгіден кем болмауы
керек) ... ... ... ... алу орны ... ... ... Талшықтық материалдар мен олардан жасалған бұйымдарды сот-
сарапшылық зерттеу
Талшықтық материалдар мен олардан жасалған бұйымдарды сот-сарапшылық
зерттеу ... мына ... ... ... ... ... тоқыма талшықтары микробөлшектерінің
орналасқан жері және оның зерттелетін оқиға ... ... ... талшықтары микробөлшектерінің, жіп қиындыларының, мата мен
басқа да ... ... ... ... және ... тектік (топтық)
қатыстылығы;
- тоқымы талшықтары микроіздерінің басқа микроіздерімен жиынтығы
бойынша ... ... ... ЛБЖ ... ... ... да ... беттеріндегі із-көріністер бойынша кісі өлтіру құралымен (пышақ ... ... ... киім ... ... ... ... ету
фактісі;
- бөліктері бойынша бүтін (матаның нақты қиындысы, киім ... ... ... ... курткаға қатыстылығы) киім құрамы;
- материалдардың (талшық, жіп, ... зат) ... ... ... ... объектілеріне – талшықтар, олардан жасалған бұйымдар (киім,
тұрмыстық ... ... ... ... талшықтық материалдардың
(талшық құрайтын полимерлер, бояғыш, тоқыма-қосалқы ... ... ... ... ... арналған үлгілер, сараптама
тақырыбына жататын өзге де іс материалдары жатады.
Талшықтық материалдар мен олардан жасалған ... сот ... үшін ... ... ерекшеліктері? Сараптама
тағайындау туралы қаулыда:
- қылмыстың жасалу уақыты;
- қылмыстың жасалу орны, соның ішінде материалдық ортаның ... ... ... ... өту, сол ... ... да бір іс-
әрекеттер жасалуын көрсете отырып, қылмыс жасалуының ... мен ... ... ... ... ... ахуалы;
- жәбірленуші мен сезіктінің (айыпталушының) киімін алу уақыты;
- қылмыс жасалған сәттен сараптамаға жібергенге дейін жәбірленуші мен
сезіктінің киімінің ... ... ... ... керек.
Сарапшыға:
- қылмыс жасалғанға дейін қатынаста болған адамдарға қатысты;
- қылмыстық оқиғадан ... ... ... жуылған киім
заттарына қатысты;
- киімдердің толық емес құрамының;
- түсі және құрамы бойынша бір ... киім ... киім ... мен ақ ... істелген бұйымдардың өзара түйіспелі
әрекет ету фактісі туралы ... ... ... ... дәлелдемелермен бірге сараптама ... үшін мына ... ... орнын қарау хаттамаларын және ... ... ... белгілеу және алу жөніндегі деректері бар сызбаны, алу
уақыты, талшықтардан пайда болған ... ... ... ... жері ... жеткізгіш-заттардың өздерінің қасиеттері туралы
деректер көрсетілген заттай дәлелдемелерді қарау мен алу ... шығу ... ... ... ... ... бар ... алу
хаттамалары; сот-медициналық сараптама қорытындысын ұсыну қажет.
10.6 Спиртқұрамдас сұйықтықтарды ... ... ... ... әрі – СҚС) ... зерттеу
нәтижесінде:
- қолданыстағы жіктеушілікке сәйкес көлемдегі немесе іздердегі СҚС-нің
белгілі бір түр мен ... ... СҚС ... ... ... ... ... СҚС-ні дайындау тәсілі;
- СҚС-нің ортақ тектік, топтық қатыстылығы;
- СҚС-нің дайындалу (өндіріс) орны, тәсілі бойынша шығу көзі;
- тексерілетін оқиғаға байланысты ... ... ... ... ... шығу көзі;
- әртүрлі қондырғылар мен құрылымдардың спирттік сусындарды ... ... ... анықталуы мүмкін.
Сараптаманың объектілері - СҚС әр түрлерінің нақты жекелей белгілі бір
көлемдері, соның ... өзге ... ... ... ... дайындалған СҚС (спирттер, арақ, ... ... ... ... қолдан дайындалған СҚС (самогон, чача, тұнбалар); әр түрлі
жеткізгіш-заттардағы СҚС іздері; ... ... ... ... құрылғылар, құрылымдар, аппараттар; өндірістік технологиялық
процестер және СҚС дайындауға арналған аппараттар; салыстырмалы зерттеуге
арналған үлгілер; сараптама тақырыбына қатысты өзге де іс ... ... ... мына ... ... ... Мемлекеттік стандарт нормаларына сәйкестілігін анықтау ... ... ... ... ... бір дайындаушы-зауыт
өнімінің қатыстылығы толық көлемде алынуы керек;
- шөлмек тығыны және тауар қағазы алынған сәттегі түрде сақталуы тиіс;
- егер ... ... ... көлемдегі СҚС болса, әрбір ыдыстан әр
деңгейде сынамалар алу жүзеге асырылады, ... ... ... ... қасиетін көрсету керек;
- біраттас СҚС-ның өнімдері көп көлемде болған ... ... ... ... осы ... ... қамтамасыз ететін
көлемде: бір жәшіктен 3 шөлмектен кем емес, әрбір құтыдан (бөшке, канистр)
орталанған сынамадан ... ... таза ... жақсы жабылған ыдысқа (ашыту сатысындағы СҚС-дан
басқа) алынады;
- жеткізгіш-заттағы СҚС ... ... ... ... ... осы ... бірге ұсынылады;
- агрегаттың пайдалануын анықтау мақсатында зерттеу ... ... ... ... ... ... СҚС өндірісі технологиялық процесін зерттеу кезінде тиісті техникалық
құжаттаманы ұсыну талап етіледі.
11 Жол-көлік оқиғалары мен көлік құралдарының сот сараптамасы
11.1 Жол-көлік оқиғасы ... сот ... ... Сот ... ... ... Көлік құралдарын сот-сарапшылық зерттеу
11.1 Жол-көлік оқиғасы жағдаяттарын сот-сарапшылық зерттеу
ЖКО жағдаяттарын.сот-сарапшылық зерттеу нәтижесінде: ... ... ... ... әрекетгерінің Жолда жүру мен
КҚ пайдалану ережелерінің техникалық талаптарына сөйкестілігі; ... ... ... ... ... ... ЖКО-ны
болдырмауға техникалық мүмкіндігінің болуы (болмауы) анықталуы мүмкін.
Сараптама тағайындау туралы қаулыда (ұйғарымда) мына төмендегі негізгі
алғашкы мәліметгер ... ... ... белігінің жағдайы (оның ені, жабын түрі, көлбеуліктің болу
мен шамасы); . КҚ-ның түрі мен ... ... оның ... ... ... ... мен ... жолдың жүріс бөлігі және
жүргізушінің көру аумағы бойынша оның басып кету ... ... ... ... ... ... мен бағыты немесе оның тежелу ізінің
мөлшері; көлік құралы тежелу ізінін басталуынан оның қай ... ... ... ... ... кетті; жолдың бұрылыс радиусы, оқиға
орнының координаттары (басып кету, кақтығыс); шыны калдыктарының, ... ... ... ... ... ... доен ... жүргізуші
кедергіні аддын ала қашан көруі және білуі мүмкін еді (егер, тергеу немесе
сот бүл сәтті анықтаған болса).
ЖКО ... сот ... ... ... Қаулымен
(үйғарыммен) бірге сарапшының қарамағына:
— ЖКО орнын қарау хаттамасы;
— ЖКО-ның ауқымды сызбасы;
... ... ... ... мен ... ... егер жүргізілсе, тергеу экспериментінің хаттамасы;
— куөлардан және ЖКО-ға қатысушылардан жауап алу хаттамасы ұсынылады.
ЖКО орнын қарау ... жол ... ... мен түрі ... жүріс бөлігі мен жол жағасының ені мен жағдайы, ... ... ... ... ... тік ... ... мен бұрылыс радиусы
туралы; жолдың ескерту белгілерінің болу-болмауы мен қозғалысты ... ... ... орны, оның ұзындығы мен сипаты (деңгелектің сырғанауы
немесе тежелінген тербелісі), басып кету ... ... ... олардың
жол элементтері мен басқа қозғалмайтын ... ... қан ... сұйыктығының, майлардың, соңдай-ак шыны ... мен ... ... бөлшектердің болу-болмауы; заттай дәледдемелер табылған және
алынған кездегі жағдаяттар туралы; соклығысқа дейінгі, ... ... ... ... ... қозғалысының бағыты;
Жол жағдайы заттарында пайда болған зақымдардың сипаты, ... ... ... ... жол ... керінуі туралы мәліметтер
болуы керек.
ЖКО орнын карау хаттамасына сот фотографиясы ... ... ... тораптық, белшектік) оқиға орнында түсірілген
фототүсірілімдер қоса беріледі.
ЖКО сызбасында: жол элементтері мен жол ... ... ... ... ... ... ... орны, тежеу іздерінің және өзге де
іздер мен заттай дәлелдемелердің мөлшері мен орны; жәбірленуші мен кәлік
құралының ... ... ... ... ... жол төсемінің түрі
(бетон, асфальт, тас ... және оның күйі ... ... ... кар ... жол ақауларының болу және орналасқан орны; көтерілу
немесе еңіс ... ... ... ... дәл ... жол ... ... жол жағасының, кюветтердің ені және жолдың сыртқы айналысы
сипаттамасы, шолуды, көрінуді шектейтін затгардың болу-болмауы және олардың
дәл орналасқан ... жол ... ... ... ... ... ... көлік-трасологиялык зерттеу
Сот-сарапшылык көлік-трасологиялык зертгеу нәтижесінде ЖКО процесіндегі
іздердің пайда болу механизміне, сондай-ақ көрсетілген ... ... ... ... ... ... объектілері КҚжәне олардың бөлшектері, ЖКО-ға катысушылардың
киімі мен аяқкиімі, сондай-ак ... ... ... өзге де ... ... ... ... қойылуы мүмкін сұрақтардың аукымы:
1.Қандай көліктің турі, типімен, КҚ моделімен, оның ... ... ... ... ... ... моделімен қалдырылған? Бұл шина қандай ... ... ... ... ... ... ... алынған шыны сынықтары фара
шашыраткышының қавдай типіне жатады? Осы фара ... ... ... ... Із ... КК қай бағытта козғалып бара жатқан?
5. Қақтығыс сәтінде КҚ тұрған ба немесе қозғалып бара жатқан ба?
6. КҚ ... ... және жол ... ... олардың
бастапқы туйісу сәтінде қалай орналасқан?
7. Қай орын КК, қақтығысу орны ... ... Осы ... КҚ ... бар ... ... КҚ-ның кдктығысу, басып кету, аударылу ... ... ба? ... ... болу ... және реті ... Іздер осы КҚ-мен қалдырылған ба?
11. Осы зат нақты КҚ-ның бөлігі болып табыла ма?
12. Объектідегі іздер зерттеуге ұсынылған ... ... ... ... толық және жан-жакты зерттеу мақсатында кешенді ... және ... ... тағайындалуы мүмкін. Олардың
шешуіне мына төмендегі сұрақтар қойылуы мүмкін:
1. Көлік құралы және жәбірленушінің ... ... оның ... ... ... мен ... қара-ғавда, колік құралы мен жаяу
жүргіншінін өзара орналасуы қаңдай?
2. Жәбірленушінің киімі мен ... ... ... ... ... ... сұрақты шешуді ескергенде, жаяу жүргінші бір
орнында түрған немесе ... бара ... ... егер қозғалып
бара жаткан болса, оңда көлік кұралының қозғалыс бағытына ... ... ... бара ... ЖКО ... КҚ ... кім отырған (КҚ-ның ... оның ... ... КҚ зақымдарын, КҚ салонында
болған адащардың дене жарақаттарын және олардың киімі мен ... ... ... тағайындау ... ... ... ... ЖКО ... ... баяндалғанмен шамамен үқсас.
Жол-көлік окиғасында пайда болған қираулар, сынықтар мен жаншылған
жерлерді сипаттау кезінде олардьщ ... дәл ... жері мен ... ... ... ... ... басқа да іздер мен закымдарды,
сондай-ақ осы зақымдарды анықтаудың тәсілін (қарау, ... ... ... ... ... жөн.
Кешенді сот-медициналык және трасологиялық сараптама тағайындау кезівде
езге де материалдармен бірге, сарапшынын қарамағына ЖКО ... ... ... ... ... мен ... үсыну керек.
11.3 Көлік кұралдарын сот-сарапшылық зерттеу
КҚ сот-сарапшылық зерттеу нәтижесінде:
- КҚ-ның техникалық жағдайы;
- КҚ-дағы техникалық акзулардың пайда болу ... мен ... ... сол ... ... ... ЖКО ... сәтіне дейін КҚ ақаулығын табу мүмкіндігі, сондай-ақ ... ... ... ... ... объектілері бүтіндей КҚ, оньщжүйелері, ... ... ... ... ... сараптама такырыбына
жататын өзге де іс материалдары болып табылады.
Сараптаманың шешуіне қойыпуы мүмкін сүрактардың ... ... ... ... ... ... жүріс бөлігі, электр
жарығы жүйесі ақаулығынын, пайда болу себебі кандай?
2. ЖКО-ға қатысты кай сәтте осы бөлшектің (тораптың) бұзылуы болды?
3. ... ... ... техникалық жағдайына жауапты адам КҚ-ны
пайдалану алдында оның ... да бір ... ... не
бөлшектерінің ақаулығын біле алған ба?
4. Анықталған ақаулык қозғалыстың режимін (тежегіш жүйесінің тиімділік
әрекетінің төмевдеуі, ... ... бір ... қарай алып кету және
кейінде аударылуы) бүзды ма?
5. Анықталған ақаулық болған ... ... ... ... ... ... ... сынған электршамы жанып тұрды ма?
7. Электршамның сынуы сәтінде автомобиль фарының қай жарығы (алысқа
түсетіні не жақынға ... ... ... ... сараптама жүргізу үшіи материалдарды дайыңдаудың
ерекшеліктері. КҚ сарапшыға жеткізілуі, не ... ... ... ... ... ... жүргізуді бастамастан бұрын
механизмдерді реттеуге, ... мен ... ... май ... ... ... ... өзге де жөндеу-қалпына келтіру
жұмыстарын жүргізуге ... ... ... жеке ... ... ... бөліктері барлық бекіту және косу ... ... ... бар ... мен ақаулар механикалық әсер ету ... ... ... ... ... ... тораптын сыртқы түрі мен күйі, оны
шығарып алудың жағдайы сипатталады. КҚ-дағы тораптың күйі суретке түсіріліп
алынады. Зерттеуге ... ... ... ... ... ... жүріс бөлігі толық тиеп әкелінеді.
12 Сот экономикалық, тауартану, құрылыс сараптамалары
12.1 Сот экономикалық сараптама
12.2 Сот тауартану сараптамасы
12.3 Сот құрылыс сараптамасы
12.4 Сот ... ... Сот ... ... тауартану зерттеуі көбінде азаматтық істер бойынша,
сондай-ақ жеке адамға қарсы, экономикалық қызмет ... ... ... ... және ... ... қылмыстар жөніндегі
қылмыстық істер бойынша, сондай-ақ көлік қылмыстары кезінде жүргізіледі.
Сараптаманың объектілері:
— материалдық активтер: ... ... ... ... құралдары, өндіріс қаражаты, малдар); жылжымайтын мүлік (жер, жер
қойнауы, жер учаскелері;
өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс объектілері, ... ... ... ... ... ... инженерлік инфрақұрылым,
аяқталмаған құрылыс;
материалдық емес активтер: жұмыс, қызмет көрсету, шығармашылық
және интеллектуалды қызметтің объектендірілген нәтижелері;
өнеркәсіптік меншіктің ... ... ... ... ... ... өнеркәсіптік үлгілер, тауар
белгілері, қызмет көрсету және шығу орны ... ... ... ... (гудвилл, ноу-хау,
ғылыми есептер мен монографиялар, конструкторлық және ... ... ... және тәжірибе үлгілері, пайдалану
жөніндегі нұсқаулықтар мен әдістемелер);
Сот-тауартану сараптамасының міндеттері мен ... ... ол ... ... ... ... ... сот-сарапшылық зерттеу;
— азык-түлік тауарларын сот-сарапшылық зерттеу;
— сот-сарапшылық автотауартану зерттеуі;
... ... ... зерттеу.
- Азық-түлікке жатпайтын тауарларды сот-сарапшылық
зерттеу
Сараптаманың объектілері жеңіл өнеркәсіп тауарлары (аяқкиім, киім,
тоқыма ... ... және ... ... ... ... және ... мәдени-тұрмыстық тауарлар (музыка аспаптары,
спорт тауарлары); ... ... ... ... ... техника, тұрмыстық химия) және сараптама тақы-рыбына жататын өзге
де іс материалдары ... ... ... ... ... ... ауқымы:
1. Бұйымдардың атауы қандай?
2. Бұйым қандай шикізат түрінен жасалған?
3. Бұйымды дайындауға қолданылған шикізат (материал) сапалы ма?
4. Осы тауардын сапасы ... ... ... ... атауы мен сипаттамалары заттаңбада көрсетілген таңбалаулар
мен ен-таңбаларға сәйкес пе? Сәйкессіздігі неде? т.б.
- ... ... ... ... ... ... балық, бакалея, жеміс-жидек тауарлары,
дәмдік және астық-ұн тауарлары, тамақтық концентраттар және ... ... өзге де іс ... ... ... ... қойылуы мүмкін сұрақтардың ауқымы осының алдындағы
аталған сұрақтарға ұқсас.
- Сот-сарапшылық автотауартану зерттеуі
Сараптаманың объектілері көлік құралдары, оның агрегаттары, тораптары,
бөлшектері және ... ... ... ... ... ... ... сараптама тақырыбына жататын өзге де іс материалдары
болып табылады.
Сараптаманың шешуіне қойылуы мүмкін сұрақтардың ауқымы:
1. ЖКО нәтижесінде КҚ-да болған ... ... ... үшін ... құны ... ... жөндеудің калькуляциясында көрсетілген жөндеу жұмыстары
мен бөлшектерді ... мен ... КҚ ... ... ... ... сәйкес пе? Калькуляцияда көрсетілген барлық жұмыстар КҚ-ны ... ... үшін ... ... ... тозу пайызы қандай?
4. Қайта қалпына келтіру сомасы КҚ-ның қалдық құнынан артық па?
Қазіргі уақытта бейне және ... ... ... зерттеу кешенді
сараптама шеңберінде жүргізіледі.
Сараптаманың объектілері:
- тауар орамасы және тауар жөнінде ... ... ... ... ресімдеу құралы ретіндегі футляр мен қосымша бет;
дизайн ... ... ... ... ... ... элементтері
(авторлық және (немесе) аралас құқықтарды қорғау таңбалары, ... бар ... ... тауар таңбасы ).
- ақпарат жеткізгіштері (аудио-, бейне кассеталар мен ... ... ... аудио-, бейне кассеталардың корабы мен магниттік
таспасы; компакт-дискілердің үстіңгі ... ... ... ... ... ... ... негізгі параметрлері (форматы, түсті
теледидар жүйесі, жазба режимі);
— шығарылған дубликаттардың лицензиялық өнімі жазбасын ... үшін ... ... ... ... ... ... бейнемагнитофондар, плеерлер) және оның ... ... ... ... ... ... көру шығармаларына арналған ілеспе
құжаттама:
12.3 Сот құрылыс сараптамасы
Сот-сарапшылық ... ... ... ... ... ... ... аясындағы қылмыстар жөніндегі қылмыстық, істер бойынша,
соңдай-ақ азаматтық істің кен ауқымында іс ... ... ... ... ... мен ... ... үй иелікке БТИ-дің техникалық паспорты;
- құрылыс-монтаж және құрылыс-жөндеу ... ... ... ... ... ... күрделі құрылыс туралы қолданыстағы заңнамаға сәйкес құрылыс-монтаж
және ... ... ... ... ... учаскелеріне инженерлік-топологиялық зерттеу қорытындылары;
- қолданыстағы ҚНмЕ-ге ... ... және ... ... ... ... ... (құрылыс соғушы) техникалық
қадағалау материалдары;
- ... және ... ... ... ... объектіні соғуға және жобалауға жер учаскелерін бөлу туралы актілер
мен шешімдер, ... ... ... ... орындалған жұмыстарды қабылдап алудың бақылау өлшеу актілері, құрылыс-
монтаж және құрылыс-жөндеу жұмыстарында ... ... ... ... ... мен ... зерттеу;
— орындалған құрылыс-монтаж және құрылыс-жөндеу жұмыстарына ақы төлеу
жүктелімдері;
— зерттелетін объектідегі ... және ... ... ... ... ... мен техникалық себептерді зерттеу
актілері;
— арнайы ведомстволық тергеу актілері болып табылады.
Сондай-ақ қажет болған ... ... ... алу ... ... ... ... актілері, құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде
өнделетін шикізат туралы мәліметтер және сараптама тақырыбына ... ... іс ... ... ... сараптамасын тағайындау туралы қаулыда (ұйғарымда),
шешілетін міндеттерге ... ... ... ... ... ... мүліктің, құрылыс-монтаж немесе құрылыс-жөндеу жұмыстарының
құнын анықтау кезінде кай кезеңге ... ... ... ... ... ... пен жер учаскелерін бөлуге байланысты сұрақтарды
шешу кезінде бөлуді қандай үлесте жүргізу керектігін көрсету қажет.
Сот ... ... ... ... ... ... болып табылады. Сарапшылық зерттеу жүргізу үшін объектіні
қарау, тексеру өлшеулері мен қажетті өлшемдерді ... ал ... ... ... материалдары мен конструкциялар үлгісін алу қажет. Осыған
байланысты, сот ... ... ... кезінде міндетті
талаптардың бірі сараптама тағайындаған органға ... ... ... ... ... ... тағайындаған адам сарапшыны зерттеу объектісінің орналасу
орнына жеткізуді, ал қажетті жағдайда тараптар мен сот ... ... ... ... ... рұқсат пен жағдайларды қамтамасыз ету
керек.
Орындалған жұмыс мәселелеріне қатысты сот құрылыс ... ... ... адам ... ... ... осы құрылысты
жүргізген құрылыс ұйымы өкілінін қатысуын қамтамасыз ету керек.
12.4 Сот жарылыс - техникалық сараптама
Сот сарапшылық ... - ... ... жеке ... ... конституциялық құрылымы мен қауіпсіздігіне қарсы, ... пен ... ... ... ... ... ... істер
бойынша, сондай ақ көлік қылмыстары, әскери қылмыстар бойынша жүргізіледі.
Сараптаманың объектілері: жарылыс ... бар ... ... ... оқ дәрілер және қолдан жасалған жарылғыш құрылғылар,
негізінде , ... ... ... мен ... принципі бойыша инженерлік
миналар мен қол гранаталары; ... ... ... ... не ... ... мен дәрі, жару құралдары; жарылыс өнімдері мен оның
әрекетіне ұшыраған ... ... ... ... - ... ... түр ... былай бөлінеді:
➢ Жарылыс жүйелерін зерттеу;
➢ Имитациялық құралдарды, ұңғылы артилерия оқ дәрілері мен инженерлік
оқ дәрілерді зерттеу;
... ... мен ... ... ... орны мен ... іздерін зерттеу.
Сот жарылыс - техникалық сараптаманың ғылыми әдістемелік негіздері
жарылғыш ... мен ... ... ... ақ ... және пайдаланумен байланысты технологиялық ... ... бар ... ... саласын құрайды.
Сот жарылыс - техникалық ... ... үшін ... ... ... жүргізу үшін ұсынылатын материалдар
істің мән жайы, объектілердің және сарапшының шешуіне ... ... ... ЖҚ, ЖЗ, ЖҚ, ЖҚҚ, ИҚ, ПҚ, ... және ... оқ
дәрілерді жолдағанда сарапшыға: қарау және табу ... ... ... ... ... ... объектілердің өзі; оларды табудың мән
жайы және қауіпсіз жағдайға келтірілгені туралы деректер көрсетілген ... ... ... сезіктіден табылған ... ... ... ... ... ... дайындаған ЖҚ, ЖЗ, ЖҚ, ИҚ, ПҚ макеттері
ұсынылады.
Болған ЖЗ, ЖҚ мен ЖҚ ... ... ... ... ... ... ... хаттамасының көшірмесі; хаттаманың қосымшалары; оқиға
орнынан алынған объектілер; сот ... ... ... не оның ... ... адамдардан жауап алу хаттамалары;
жауап алу ... ... ... Сот ... және ... ... ... жасау
13.1 Сот технологиялық сараптама
13.2 Сот өрт-техникалық сараптама
13.3 Сот ... ... ... Сот технологиялық сараптама
Сот-сарапшылықтехнологиялықзерттеуі көбінде азаматтық істер бойынша,
сондай-ақ экономикалық қызмет ... ... ... ... ... де ... қызмет мүдделеріне қарсы кылмыстар жөніндегі қылмыстық
істер бойынша жүргізіледі.
Сот технологиялық ... ... ... да бір ... дайындау
технологиясымен байланысты іс жағдаяттарын арнайы ... ... ... болып табылады.
Сараптаманың объектілері:
материалдар (шикізат);
жартылай өнімдер;
бұйымдар (кеңінен тұтыну және өндірістік-техникалық мақсаттағы);
өндіріс қалдықтары;
дайын өнім (жартылай өнім) үлгілері;
технологиялык ... ... ... мен ... құжаттамалар (өндірістің технологиялық сызбасы, технологиялық
есептеулер, жолсапар карталары, ... ... ... ... ... ТУ, ОСТ) және өзге де ... ... құжаттар,
сертификаттар, шарттар);
салыстырмалы зерттеуге арналған үлгілер;
- сараптама тақырыбына жататын өзге де іс ... ... ... ... ... ... Зерттеуге ұсынылған материалдардың (шикізаттың),
бұйымдардың табиғаты және олардың ... ... ... тәсілі, мақсаты, қолдану аумағы қандай?
Өнімнің (бұйымның) сапасы ілеспе құжаттарда (сертифи-катта) ... ... ... ... шарт ... сай ... нашар сапасы, оның ақаулары сақтау және тасы-мадцау ... ... ... ... ... ... өндірудіңтехнологиялық режимдерінен ауытқу болған ба, егер
болса, олар өнімнің (бұйымның) ... ... ... ... ... ... шығу көзі каңдай (дайындаушы-кәсіпорын, технологиялық жолы,
нақты механизмі)?
Объектілердің технологиялық күйі қандай?
Нормативтік ережелерге ... ... ... ... ... ... (объект
монтаждау және орнату талаптарына сай ма)?
Объектінің функционалды касиеттерінің бұзылу себебі неде?
13.2 Сот ... ... ... сот-сарапшылық зерттеу көбінде азаматтық ... ... жеке ... ... мемлекеттің конституциялық кұрылымы
мен қауіпсіздігіне қарсы, ... ... ... ... ... қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы ... ... ... ... ... бойынша жүргізіледі.
Сот өрт-техникалык сараптаманың тақырыбы:
жанудың пайда болу және ерістеу себептерін;
ерттің өрістеу механизмін;
өрттің пайда ... ... ... ... анық-таумен байланысты
іс жағдаяттарын арнайы ғылыми білім негізінде анықтау болып табылады.
Сараптаманын объектілері:
әрт орны;
жоғары температура әсеріне ұшыраған ғимараттар мен ... ... ... табылған заттар, материалдар, бұйымдар, жылу құрал-жабдыктары;
электржылытқыш аспаптары, электр сымдары;
жану және тез тұтанғыш сұйықтық іздерінің болуы тура-лы болжам жасалынатын
әр ... ... ... бар электр сымдары мен кабельдердің үзінді-лері;
апаттық режим белгілері бар электр қорғау кұралдары, электр коммутаторлар;
салыстырмалы зерттеуге ... ... ... ... ... езге де іс ... әрт-техникалық сараптаманың ғылыми-әдістемелік негіздері ... ... ... мен ... ... бар ... білім
саласын құрайды. Зерттеу әдістемесіне криминалистік, ... және өзге де ... ... ... қойылуы мүмкін сұрақтардың ауқымы:
Өрт ошағы кайда орналасқан?
Нақты орын өрт ошағы болып табыла ма?
Жанудың таралу жолы ... ... ... ... ... ... іске ... есептелген?
Сақтандырғыштар мен автоматты ажыратқыштар объектінің электр жабдығын артық
жүктелуден, қысқа тұйықталу ... ... ... ... бе еді және
олар ө рттің пайда болуымен себептік байланыста болуы мүмкін бе?
Орттін басталу ... ... ... ... ... күйде
болған және розеткіге қосылған күйде қалған тұрақтандырғыш акдулығы өрттің
себебі болуы мумкін бе?
Электр жабдығының күйі ... ... ... ... ... ... ба?
Өрт жағдайында жанып жаткан объектінің электр ... ... ... ба?
Үсынылған заттай дәлелдемелерде апатты жұмыс режимінің белгілері бар ма
(балку, токтын артық жүктелу іздері, қысқа
тұйықталу)?
3. Сот ... ... ... сарапшылық жарылыстехникалық көбінде жеке адамға қарсы, мемлекеттің
конституциялық ... мен ... ... ... ... пен
қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстар жөніндегі қылмыстық істер ... ... ... ... ... қылмыстар бойынша жүргізіледі.
Сот жарылыстехникалық сараптаманың тақырыбы:
➢ Жарылғыш құрылғлардың (оқ дәрі қолдан жасалған жарылғыш құрылғылар),
жарылғыш ... мен жару ... ... ... мен шығу
көзін;
➢ Жарылысты дайындау мен жүргізуді анықтаумен ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Сараптаманың объектілері: жарылыс әрекеті бар ... ... ... оқ дәрілер және қолдан ... ... ... , ... құрылымы, мақсаты мен әрекет принципі бойыша инженерлік
миналар мен қол гранаталары; жарылғыш заттар (әскери, өндірістік не ... ... мен ... жару құралдары; жарылыс өнімдері мен оның
әрекетіне ұшыраған объектілер ... ... ... ... түр тармақтары былай бөлінеді:
➢ Жарылыс жүйелерін зерттеу;
➢ Имитациялық құралдарды, ұңғылы артилерия оқ дәрілері мен инженерлік
оқ дәрілерді зерттеу;
➢ Пиротехникалық ... мен ... ... ... орны мен ... іздерін зерттеу.
Сот жарылыстехникалық сараптаманың ғылыми әдістемелік негіздері
жарылғыш құрылғылар мен ... ... ... ақ жарылыстарды
әзірлеумен және пайдаланумен ... ... ... тақырыбы бар сарапшылық білім саласын құрайды.
Сот ... ... ... үшін ... ерекшеліктері. Сараптама жүргізу үшін ұсынылатын материалдар
істің мән ... ... және ... ... ... ... анықталады.
Жарылмаған ЖҚ, ЖЗ, ЖҚ, ЖҚҚ, ИҚ, ПҚ, артиллериялық және инженерлік оқ
дәрілерді жолдағанда сарапшыға: қарау және табу ... ... ... ... ... ... ... өзі; оларды табудың мән
жайы және қауіпсіз ... ... ... ... көрсетілген тергеу
әрекеттері хаттамасының көшірмелері; сезіктіден ... ... ... ... ... ... ... дайындаған ЖҚ, ЖЗ, ЖҚ, ИҚ, ПҚ ... ЖЗ, ЖҚ мен ЖҚ ... ... ... ... ... орнын қарау хаттамасының көшірмесі; хаттаманың қосымшалары; оқиға
орнынан алынған объектілер; сот ... ... ... не оның ... ... ... ... алу хаттамалары;
жауап алу хаттамалары ұсынылуы керек.
14 Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың және биологиялық
сот сараптамасы
14.1 Есірткі, ... ... мен ... сот ... Сот ... ... сараптамасы
14.1 Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың сот сараптамасы.
Есірткілер, психотроптық заттар мен прекурсорлардың сот ... ... ... бұзумен жүзеге асырылатын олардың
заңсыз айналымы – есірткі құрамдас өсімдіктерді ... ... ... ... ... ... заттар мен прекурсорларды
өндіру, дайындау, ... ... ішке ... сыртқа шығару,
транзиттеу,тасымалдау, жіберу, сатып алу, ... ... ... сату,
пайдаланумен байланысты қызмет түрімен байланысты қылмыстық істер ... ... ... ... ... ... ... жүргізіледі.
Есірткелер, психотроптық заттар мен прекурсорлардың сот сараптамасы
тақырыбы:
Есірткілерге не ... ... ... заттың жаратылысын;
Оны есірткілер, психотроптық заттар мен прекурсорлардың блгілі бір
түріне жатқызылуын;
Салыстырылатын объектілердің көрсетілген жаратылысын бірыңғай ... ... ... ... технологиясы, бірыңғай сақталу жағдайлары
бойынша бірыңғай массаға, көлемге және ... шығу ... ... байланысты іс жағдаяттарын арнайы ғылыми білім негізінде анықтау
болып табылады.
Сараптаманың объектілері: ... ... ... және ... ... бөліктерінің бүтіндей есірткі ... ... ... ... ... ); қолдан дайындалып алынатын жартылай
синтетикалық және синтетикалық ... мен ... ... ... не ... ... бар зауытта дайындалған немесе
дәріхана әзірленген дәрілік құралдар; есірткілер мен психотроптық заттарға
ұқсас заттар; ... ... ... ... ... сақтау және
тасымалдау кезінде пайдаланатын түрлі ... ... ... ... ... ... ... арналған
аспаптар мен құрал жабдықтар; есірткі құрамдас өсімдіктер өсетін орындардың
тексерілетін аумақтары; оқиға ... ... ... есірткілер,
психотроптық заттар мен прекурсорлардың шикізат көзі туралы ақпараты бар іс
материалдары, олардың сақталу орны, дайындалу ... ... ... заттай дәлелдемелерді алу хаттамалары, сондай ақ ... ... өзге де іс ... Сот ... ... сот сараптамасы.
15 Адамның психикалық күйі мен психофизиологиялық ... ... Сот ... ... зерттеу
15.2 Сот-сарапшылық психоолгиялық-криминалистік зерттеу
15.3 Сот-сарапшылық инженерлік-психофизиологиялық зерттеу
15.4 Сот психологиялық-физиологиялық зерттеу
15.2 Сот-сарапшылык психологиялық-криминалистік зерттеу
Сот-сарапшылық ... ... ... ... мен ... ... сондай-ақ сот әділдігі мен жазаны
орындау тәртібіне ... ... ... ... ... бойынша
жүргізіледі.
Сот психологиялық-криминалистік сараптаманың тақырыбы:
адамның физиологиялық, психоэмоционадцы, интеллектуалды ерік ... ... әр ... ... оған әсер ету фактісін;
адамның белгілі бір іс-әрекет жасау сәтіңдегі оның психо ... күйі ... ... пен ... ... ... ... қатарына қатыстылығы фактісін анықтаумен
байланысты іс ... ... ... білім негізінде анықтау болып
табылады.
Сот ... ... ... ... не болмаса оған қатысты қандай да бір іс-әрекеттердің жасалу ... ... ... ерік күйін көрсететін ақпараттын әр
түрлі техникалық ... ... ... ... ... ерік ... ... мүмкін ақпаратты
пайдаланумен берілген бейнелеулері бар заттар; салыстырмалы ... ... және ... ... жататын өзге де іс материалдары.
Сот ... ... ... ... ... ... Егер ... алдына нақты
адамның күйі, оның күйінің өзгеруі, мінез-қүлқы туралы сұрақтар қойылса,
онда ... ... - оның ... мінез-құлқының
бейнежазбасын: тергелетін іспен байланысты емес адамның оқиғалар ... оның істі ... ... ... (психолог, медицина
қызметшілері, туыстары) әңгімесін үсыну қажет.
Зерттеу ... ... ... ... жеткізгіштерін
ұсыну кезінде:
сараптама тағайындаған адам керсетілген заттармен барлық ... ... ... ... қолдану керек («Play» бейне өндіретін
аппаратура командасынан басқа, кандай да бір өзге ... ... ... объектілердің форматына сәйкес емес аппартураны ... ... ... ... ... жеке ... осы ... мазмұны
туралы жазбалармен бірге буып-түйілуі керек;
сараптаматағайындау туралы қаулыда (ұйғарымда) не бол-маса ілеспе ... ... ... ерекше режимдерін сақтау қажеттелігі туралы;
жазба монтажының болу-бол-мауы туралы; ұсынылған жазба түпнұсқа не ... ... ... ... көрсетілуі керек;
объектілерді қандай да бір ... әсер ... ... оларды
поштамен жіберуге тыйым салынады (тек меха-никалық және өзге де зақымдардан
сақтайтын материалдарға буып-түйілу қажет);
ақпараттың техникалық ... ... ... ... ... ... электр, магнит-тік өріс көздеріне жақын
орналастырмау);
ақпаратты қайта өндіруге арнайы аппаратура қажет болса, оңда оны ... адам ... ... ... ... ... сәтінен сараптама тағайындалған сәтке
дейінгі материалдардың қозғалысының барлық кезеңдері көрсетілуі керек.
15.3 Сот-сарапшылық инженерлік-психофизиологиялық зерттеу
Сот-сарапшылық ... ... ... ... ... және әкімшілік істер бойынша жүргізіледі.
Сот-сарапшылық инженерлік-психофизиологиялық сарап-таманың такьірыбы:
тікелей ЖКО алдындағы және ЖКО-ны жасау ... ... ... ... ... себептік байланысы бар
жүргізушінің міндеттері, себептері, әрекеттері мен операциялары, соңдай-ақ
олардың жалпы психофизиологиялық заңдылықтарға сәйкестілігі);
зерттеу жүргізу ... ... ... ... ... ... жекелеген ерекшеліктерін;
ЖКО-ға қатысы бар ... ... ... орын ... ... ... мүмкін психологиялық сипаттағы
құбылыстарды анықтаумен байланысты іс ... ... ... ... ... ... табылады.
Сараптаманың объектілері: жүргізушінің жеке басы, оның ... ... ... ... ЖКО-мен себептік байланыста
болуы мүмкін жүргізушінің ... ... ... ... ЖКО орны; ЖКО алдындағы және сол сәттегі жүргізушінің ... ... ЖКО ... ... ... сипаттағы ақпараты
бар материалдар; сараптама тақырыбына жататын өзге де іс материалдары.
Сот-сарапшыдық инженерлік-психофизиологиялык сараптаманың ... ... ... ... ... көрінетін
психофизиологиялық ерекшелік-терінің заңдылықтары бар ... ... ... ... ... ... психологиялық, тех-
никалық және өзге де әдістер кіреді.
Сараптаманың шешуіне қойылуы мүмкін ... ... ... үш ... ... ... қабылдау, назар аудару, қайта өндеу, сақтау және оған
реакция аудару процестерінің ... ... ... ... ерекшеліктері;
3. жүргізушінің жеке басының мінез-құлықтары және олар:
Сот инженерлік-психофизиологияльщ сарапташны тағайын-дау ... ... ... ЖКО ... істер бойынша сот-
сарапшылық инженерлік-психофизио-логиялық ... ... соң және ... осы ... ... ... ... техникалык мүмкіңдігі болғаны туралы тұжырымға келген жағ-дайда
тағайындалған жөн. Сарапшылар ЖКО ... ... ... ... ... күйін үзілді-кесілді түрде белгілеуге құқығы жоқ. Сондай-
ақ жүргізушінін есінен тануы, мас, есірткілік ... ... ... ... ... ... ЖКО ... қылмыстық істі сот-
сарапшылык ... ... ... жөн, өйткені бұл
жағдаяттар өзге сарап-тамалар түрлерінің күзыретіне жатады.
15.4 Сот психологиялық-филологиялық зерттеу
Сот ... ... ... жиі адам мен ... және өзге де құкықтары мен ... ... пен ... қауіпсіз-дігіне ... ... ... ... мен ... қарсы, қоғамдық
қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы, халықтың денсаулығына және ... ... ... ... ... ... ... қылмыстық істер
бойынша, сондай-ак ар-ождан, абырой, іскер-лік ... ... ... ... ... ... ... сараптаманың тякырыбы:
* синтаксистік кұрылымдардың, фразеологиялық сөз жасам-дардың, ... ... ... жеке ... ... бағыттылығын, мағыналық,
идеялық мазмұнын;
* ауызша не ... ... ... жеке ... жеткізуінің жалпы
түсініктілігі, сондай-ақ халықтың әр түрлі топтарының оның мазмұнын түсіну
біржақтылығы;
* жазбаша не ауызша ... ... емес ... ... ... ... беделін түсіруі неме-се тіл тигізуі мүмкін әзге ... ... ... ... ... (адамдардың) кеңіл-күйі, ерік аясына әсер етудің
психологиялық аспектісін;
* адамның (адамдардың) ... ... ... ... әсер
етуге қабілетті ақпаратты баяндау стилін, мәнерін ... ... ... ... ғылы-ми білім негізінде анықтау болып табылады.
Сараптаманың объектілері: әр түрлі техникалық кұралдар арқылы автордың
кандай да бір ... ... ... субъективтік карым-қатынасын
көрсететін ақпараты бар ауыз-ша және жазбаша ... ... ... жататын өзге де іс материаддары.
Сот психологиялық-филологиялық ... ... ... ... ... кітапша арқылы бей-неленген мәтіндер; БАҚ-тағы
жариялымдар (талдау шолулары, мақалалар, қысқа жазбалар); ... ... бір топ ... хат, ... ... ... ... үндеулер;
аудио-бейне шеберханалар, мемлекеттік, коммерциялық теледидар арналарында
кәсіби немесе әуесқойлық ... ... ... орындалған
аудио-, бейнежазбалар; дербес компьютерлер жадында, дискеттерде сақталған,
сондай-ақ «Ин-тернет» жүйесі беттерінде ұсынылған мәтіндік файддар, ... ... ... ... ... жазбаша тіл құрал-дары — хаттар,
сәз сөйлеу, ... ... ... ... адамға жеке
хабарлама; нақгы ... ... ... ... тудыратын жеке
сәйлем құрылымдары немесе сездері; сараптама тақырыбына ... өзге де ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 44 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Смиттің зерттеу әдісі және пәні5 бет
"Азаматтық іс жүргізу" пәнінен дәрістер39 бет
Адам өлтіру қылмысын тергеуде арнайы білімдерді қолдану31 бет
Адам өлтіру қылмысын тергеуде арнайы білімдерді қолдану туралы ақпарат59 бет
Басты сот талқылауы26 бет
Сот медициналық сараптама түрлері10 бет
Сот сараптамасы12 бет
Сот тауартану сараптамасы17 бет
Сот әділдігіне қарсы қылмыстардың жалпы сипаттамасы және жүйесі56 бет
Сот-медицина сараптамасының іс жүргізу және ұйымдық негіздері8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь