Қазақстандағы қонақ үй бизнесінің қалыптасуы және болашағы. ЖШС «ОТЫРАР»қонақ үйі

КІРІСПЕ
1 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ
1.1 Қонақ үй шаруашылығының қалыптасуының негіздері
1.2. Қонақ үй қызметтерінің ерекшеліктері және баға мен сапаның ара
1.3 Қазақстандағы қазіргі қонақ үй бизнесінің дамуы
2 «ОТЫРАР»ҚОНАҚ ҮЙ ТИПІНДЕГІ ЖАТАҚҚАНАНЫҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНА ТАЛДАУ
2.1 «ОТЫРАР» қонақ үй типіндегі жатаққананың шаруашылық жағдайының жалпы сипаттамасы
2.2 «Отырар» қонақүй типті жатақхананың қызметінің жағдайын бағалау
2.3 «Отырар» Қонақ үй шаруашылығындағы қауіпсіздік қызметі
3 ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІН БАСҚАРУ ЖОЛДАРЫН ЖЕТІЛДІРУ
3.1 «Отырар» ЖШС.ң қызметінің тиімділігін арттыру әдістемесі
3.2 ЖШС «ОТЫРАР»қонақ үйіндегі қызмет көрсету мамандардың біліктілігін жетілдіру жолдары
3.3 Қонақ үйдегі қызмет көрсетулерді басқаруды тиімді ұйымдастыру
ҚОРЫТЫНДЫ
Тақырыптың өзектілігі: Бүгінгі таңда қонақ үй туризмнің маңызды саласының бөлігі болып саналатын қонақжайлық өнеркәсібінің құрамды бөлігі болып табылады. Қонақ үй қызмет көрсетулерін өндіру мен тұтынуда сапа аса үлкен маңызға ие болады. Сапалы қызмет көрсетусіз қонақ үй өзінің мақсат-мүдделеріне жете алмайды. Сонымен қатар орналастыру құралдарын категориялау мәселесі сапаны басқару көзқарасы тұрғысынан аса маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Осыған орай дүниежүзілік тәжірибеде орналастыру құралдарын категориялау мәселесін шешуде бірнеше бағыт белгіленген. Қонақ үй бизнесін басқаруда маңызды мәселелердің бірі болып кадрлар мәселесі табылады. Қонақ үй қызмет көрсетуінде қызметкерлердің мәдени түрде қызмет көрсете білуі адам рерсурсының маңыздылығын растайды.
Қазіргі заманғы ұйым құрылымы бойынша ұйым қызметкерлері, басқарушылар (менеджерлер), акционерлер, ұйым қызметкерлері үшін жауап беретін және ұйым құрылымен, деңгейінде қабылданған шешімдер қабылдаушы, директорлар кеңесі белгіленеді. Ұйымның қызмет етуіне мүделлі жақтар мен топтар. Адамдық ресурстарды басқару жұмысында әрбір ұйым оның қызметінің арналуына байланыссыз бірдей негізгі міндеттерде қарайды. Біріншіден, әрбір ұйым мақсатқа жету үшін қажетті адамдық ресурстарды тартады. Персоналды тарту, қабылдау әдістері ұйымның қызмет шарттары мен сипатына байланысты. Бүгінгі күні қызметкерлерді біріктіруінің кең тараған түрі жолдау,яғни,ұйым мен индивид арасында шарт жасалу,сәйкесінше ұйымға адам өзінің денелік және интеллектуалдық мүмкіндіктері, мамандық кәсіпқойлығын белгілі бір уақыт ішінде материалдық марапаттауға алмастырады.
Екіншіден, бүкіл ұйымдар олардың алдында тұрған міндеттерді түсіндіру үшін және осы мақсаттарға олардың кәсіпқойлығы мен білімін сәйкестендіру үшін өз қызметкерлерін «оқыту» жүргізіледі.
Үшіншіден, ұйымдар өз мақсаттарына жетудегі әрбір қызметкерлерінің қатысуы бағалайды. Бағалау әдістері де ұйымдар түрі сияқты көп – бұл қатар алдында мадақтау, дәрежесін көтеру, қатарлы разрядқа ие болу, күнделікті аттестация болуы мүмкін. Және соңғысы әрбір ұйым белгілі бір жерде өз қызметкерлерін марапаттайды. Сонымен жетістікті даму үшін ұйым персоналды қабылдау, оқыту, бағалау, марапаттау мен коммуникациясын басқару, яғни, осы үрдістерді ұйымдастырудың процедуларын, әдістерін құруы қолдануы және жүзеге асыруы керек. Қазіргі экономикалық реформаларды жүзеге асыру шаралары жүйесінде- кадрлармен жұмыс жасау деңгейін көтеру, осы мәселенің берік ғылыми фундаментін қалыптастыру, отандық және шетел тәжірибесінде көп жылдар бойына пайдалану мәселесі алға қойылуда. Көптеген әлем елдерінің экономикасының дамуының қазіргі сатысындағы маңызды мәселелердің бірі-персоналмен жұмыс жасау.
1 Гостиничный и туристический бизнес: Учебник / Под ред. А.Д.Чудновского.-М.: ЭКМОС,2002.-352с
2 Агеева О.А. Туристические фирмы и гостиницы; бухучет и налогооблажение.- М.: Совр. экономика и право, 2002.-184с.
3 Джанджугазова Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства: Уч. Пос. – М.: Академия, 2007.
4 Скобкин С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе. – М.:Юрист,2003 г.
5 Раева Р.А. Организация управления гостиничным бизнесом. Дис. Канд. Эк. Наук 08.00.05 Каз ГАУ А. 1997г Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебник.-М.: Аспект-Пресс, 2004. - 470с.
6 Рахимбекова Ж.С. Международный гостиничный бизнес: Учебное пособие. – Алматы: Каз. Ун., 2005. – С. 56-58
7 Алтынбаев Б.А., Смыкова М.Р. Экономика и организация туризма: Учеб. пособие. – Алматы: Каз ГАУ, 1999.-94с.
8 Папирян Г.А. Менеджмент в гендустр. Гостепреимства : Отели и рестор. – М.: Экономика, 2002. – С. 86-95
9 Сенин В.С., Денисенко А.В. Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и других средств размещения: Учебное пособие. - М.; Финансы и статистика, 2008. – С. 12-36
10 Скараманга В.П. Фирменный стиль в гостеприимстве. - М.: Финансы и статистика, 2007. – С. 23-26
11 Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учеб. пособие.- М.: Финансы и статистика, 2003.-176 с.
12 Багатов А.П. и др. Туристические формальности: Учеб. пособие / Багатов А.П., Бойко Т.В., Зубрева М.В.-М.: Академия, 2008.-304с.
13 БиржаковМ.Б. Введение в туризм. - СПб.: Герда, 1999.-192с.
14 Бургонова Г.Н., Каморджанова Н.А. Гостиничный и туристический бизнес: Особенности бухгалтерского учета и налогообложения.-М.: Финансы и статистика, 2002.-352с.
15 БиржаковМ.Б. Введение в туризм: Учебник.- СПб.: Герда, 2007.-448с.
16 Бирюков Е.С. Развитие туризма в СССР и его влияние на экономику (на примере исторического города-музея Суздаль): Афтореферат.-М.,1975.-20с.
17 Борисов К.Г. Международный туризм и право: Учебно-метод. Пособие.-М.: НИМП, 1999.-352с.
18 Раева Р.А. Гостиничный бизнес: Пути становления и развития, Практическое пособие. – Алматы: Университет «Туран», 1998. – С. 75-78
19 Гвозденко А.А. Логистика в туризме: Учеб. пособие.- М.: Финансы и статистика, 2008.
20 Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства. М.: АСПЕКТ-ПРЕСС, 1995.-382с.
21 Бургонова Г.Н., Каморджанова Н.А. Гостиничный и туристический бизнес: Особенности бухгалтерского учета и налогообложения.-М.: Финансы и статистика, 1999.-352с.
22 Бургонова Г.Н., Каморджанова Н.А. Бухгалтерский учет и отчетность в туризме : Учеб. пособие.- М.: Нолидж,1998.-272с.
23 Волков Ю.Ф. Технология гостиничного обслуживания. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – С. 12-15
24 Вуколов В.Н. Теория и практика подготовки специалистов туристической деятельности: Учеб. пособие.- М.: Финансы и статистика,1998.-120с.
25 ЖШС «Отырар» қонақ үйі құжаттары
26 Гуляев В.Г. Организация туристической деятельности: Учебное пособие / Московская Академия экономики и права.- М.: Нолидж,1996.-313с.
27 Ляпина И.Ю. Организация и технология гостничного обслуживания: учебник. – М.: Академия, 2007. - С. 26-29
28 Волошин Н.И. Правовое регулирование туристической деятельности: Учеб. пособие.- М.: Финансы и статистика,1998.-120с.
        
        КІРІСПЕ
Тақырыптың өзектілігі: Бүгінгі таңда ... үй ... ... ... ... саналатын қонақжайлық өнеркәсібінің құрамды бөлігі
болып табылады. Қонақ үй қызмет көрсетулерін ... мен ... ... ... ... ие ... Сапалы қызмет көрсетусіз қонақ үй өзінің
мақсат-мүдделеріне жете ... ... ... ... құралдарын
категориялау мәселесі сапаны басқару көзқарасы тұрғысынан аса маңызды
мәселелердің бірі ... ... ... орай ... тәжірибеде
орналастыру құралдарын категориялау мәселесін шешуде бірнеше ... ... үй ... басқаруда маңызды мәселелердің бірі
болып ... ... ... ... үй ... ... ... түрде қызмет көрсете білуі адам рерсурсының
маңыздылығын растайды.
Қазіргі заманғы ұйым ... ... ұйым ... ... ... ұйым ... үшін ... беретін және ұйым
құрылымен, деңгейінде қабылданған шешімдер қабылдаушы, ... ... ... ... ... мүделлі жақтар мен топтар. Адамдық
ресурстарды басқару жұмысында әрбір ұйым оның ... ... ... ... ... ... ... әрбір ұйым
мақсатқа жету үшін қажетті адамдық ресурстарды тартады. Персоналды тарту,
қабылдау әдістері ұйымның қызмет ... мен ... ... ... ... ... кең ... түрі жолдау,яғни,ұйым мен
индивид арасында шарт жасалу,сәйкесінше ұйымға адам ... ... ... ... ... кәсіпқойлығын белгілі бір уақыт
ішінде материалдық марапаттауға алмастырады.
Екіншіден, бүкіл ұйымдар олардың алдында тұрған міндеттерді түсіндіру
үшін және осы ... ... ... мен ... ... өз ... «оқыту» жүргізіледі.
Үшіншіден, ұйымдар өз мақсаттарына ... ... ... бағалайды. Бағалау әдістері де ұйымдар түрі сияқты көп – бұл қатар
алдында мадақтау, дәрежесін көтеру, ... ... ие ... ... болуы мүмкін. Және соңғысы әрбір ұйым белгілі бір ... ... ... Сонымен жетістікті даму үшін ұйым персоналды
қабылдау, оқыту, бағалау, марапаттау мен коммуникациясын басқару, ... ... ... ... ... ... ... және
жүзеге асыруы керек. Қазіргі экономикалық реформаларды ... ... ... ... ... жасау деңгейін көтеру, осы мәселенің
берік ғылыми фундаментін қалыптастыру, ... және ... ... ... ... ... ... алға қойылуда. Көптеген әлем елдерінің
экономикасының дамуының қазіргі сатысындағы маңызды ... ... ... ... үй кәсіпорындарының сауатты ... ... ... көп ... ... ... ... болады екен. Олар ішкі маркетингті жүргізіп, ... ... ... үшін қызметкерлерді марапаттау мен ... ... ... ... ... қатар түрлі зерттеулердің көрсетуінше
үлгілі қонақ үй стратегиялық жоспарлау жүйесінің бар болуымен, ... ... ... ... ... ... арыздарын
қанағаттандыру жүйесін қамтумен сипатталады.
Жұмыстың мақсаты: ... үй ... ... арттыруды жан-
жақты қарастыру. Атаулы ... ... ... ... ... үй ... ... негіздерін қарастыру,
- Қонақ үй бизнесіндегі баға мен сапа ара қатынасын қарастыру,
- Қонақ үйдегі ... ... ... ... ұйымдастыру
мен қызмет көрсету сапасын басқару жүйесін қарастыру,
- Экономикалық көрсеткіштеріне ... ... ... ... ... ... үй қызметін жетілдіру,
ондағы өзіндік ерекшеліктерге талдау, дүниежүзілік тәжірибеде әлі де ... таба ... ... ... ... мәселесі
қарастырылады. Және де атаулы еңбекте басты назар қонақ үй ... ... ... ... аударылып, атаулы
бизнес ... осы ... ... ... ... ... бөлінген.
Негізгі дерек көздер: Жұмыстың негізгі дерек көздері ... ... ... қонақ үй бизнесін басқарудағы шетелдік, отандық
тәжірибелердің ... ... ... ... нұсқаулар,
қонақ үй әкімшілігінің құжаттары, оқулықтар, газет-журналдар, басқа ... ... ... ... ... диплом жұмысы кіріспе бөлімнен, үш
тараудан, қорытынды бөлімнен, әдебиеттер ... және ... ... ... 64 бет. Жұмыста 14 кесте, 8 ... 31 ... ... 2 ... пайдалынды.
1 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІНІҢ ... ЖӘНЕ ... ... үй ... қалыптасуының негіздері
Қонақ үй туризмнің маңызды саласының бөлігі болып саналатын қонақжайлық
өнеркәсібінің құрамды бөлігі болып ... ... үй” ... ... көрелік. Ол (қонақ үй) туристерге орналасу мен тамақтану
бойынша қызмет көрсету мақсатындағы ... ... ... ... ... ... жіктеу олардың түрлілігіне байланысты
біршама қиындыққа түседі. ... де ... ... ... жіктеу
белгілері баршылық.
Негізінен қонақ ... ... төрт ... ... 150 номерге дейін;
- 150 номерден 300 ... ... 300 ... 600 ... дейін;
- 600 номерден аса.
Мұндай жіктелу бірдей көлемді қонақ үйлерге ... ... мен ... ... ... ... береді.
Қонақ үй құрылысын жүргізу кезінде ең алдымен «Онда кім тұрады? ... ... ... ... ... Яғни бұл ретте ... ... ... туындайды. Атаулы белгі бойынша кең қанат жайған
қонақ үйлер санатына келесілер ... ... ... ... люкс-отельдері;
- курорт-отельдері;
- жол жанындағы;
- ойынхана (казино) – отельдері.
Сонымен ... ... үй ... ... басқа да белгілер
қалыптасқан. Оларға біз ұсынылған ... ... саны мен ... Осы ... ... ... үйлер келесідей бөлінеді:
Қызмет көрсетулердің жоғарғы деңгейі – ... ... ... ... ... ... ... қонақ үйлер.
Қызмет көрсетулердің орта деңгейі – олар неғұрлым ... Көп ... олар 150-200 ... ... ... көрсетулердің шектеулі деңгейі - бұлар шағын ... ... ... ... ... ... ауылдарда, ... ... ... ... ... ... ... – «уақытша
баспана беру».
Қонақ үйлер дербес коммерциялық ... ... ... ... ... қонақ үй тізбегі ретінде қызмет атқарулары ... ... ... ... – бұл басқаруға қатысты келісім-шарт ... ... ... ... ... Мұндай келісім шарттар нақты
қонақ үй иесі мен ... ... ... ... ... арасында
жасалады. Бір компанияның ... ... ... ... кездер де
кездесіп отырады. Қонақ үйлік тізбектер айтарлықтай табысты ... ... ... ... (ноу-хау) басқаруға, маркетингке, істерді
ұйымдастыруға бергенде ғана пайда ... Бұл ... ... қызмет
көрсету сапасына, ішкі безендіруге қатысты стандарттарды орындауға тиісті
болып келеді.
Қонақ үйдегі информациялық ... оның ... ... қызметтерін
байланыстырып отырады. Сонымен, ең алдымен, ұйымның ... ... ... ... ... мен ... операцияларды
орындауға жұмсалатын уақытты үнемдеу үшін ғылыми-техникалық ... ... ... ... ішкі ұйым ... формалды
құрылым қызмет ету керек. Информациялық ... ... ... ішіндегі байланыс пен бағыныңқылықты анық білу ... ... ... ... ... ең ... ... болып
табылады. Менеджмент классигі Анри Файоль жақсы ... ... ... ... ... ... Ұйым құрылымынан дербес түрде кәсіпорын қызметінің
дұрыс жүруіне барлық жауапкершілік бір тұлғаға артылады.
Өкілеттілікті берудің ... ... ... және ... тек ... ғана ... сонымен қатар, басшылық тізбегі
бойынша басқа тұлғаларға да ... ... ... ... Кез ... қызметкердің бір-ақ ғана басшысы болады.
Байланыс жүйесі мен ... ... және ... ... ... ... тұрақты қамтамасыз етілулері тиіс.
Икемділік. Ұйым құрылымы коммерциялық қызметтің көлемінің, ... ... жаңа ... ... ... байланысты
кейбір өзгертулерді енгізуге ... ... ... ... ... қол ... ... кез келген
қызметкері арыз ... ... ... ... ... ... пен ... иеленуі тиіс.
Құрылымдық ұйымның басты мақсаты ұйым алдында тұрған міндеттерді
орындауды қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... негізделуі тиіс.
Басқару құрылымы тізбекті-функционалды болып ... ... ... ... ол ... ... ... бағдарлап отырады. Сонымен қатар түрлі ... ... ... Клуб оның ... ... үй ... келесі бөлімшелердің қызметтерін басқарады:
- тамақтану,
- әкімшілік,
- ... ... ... кешені.
Осыларды нақты қарастырып көрейік. Спорт кешенінің менеджері кешеннің
қызмет етуін ... ... ... ... залдары мен қызметтерінің
жұмысына жауапты болып келеді. Спорт ... ... ... ... ... ... ... тренажерлық зал, сквош ойнауға арналған зал,
сауналар, бассейндер, солярий, сұлулық орталығы және барлар ... ... көп ... ... Бұл ... ... зал ... аспазшылар, бармендер мен номерлерде қызмет
көрсету қызметі жұмыс атқарады [2].
Мейманхана залының интерьері классикалық ... ... ... безендірудің қатаң тәртібі сақталады. Үстелдердің
орналасуы ... ... ... ... Сонымен қатар, мейманханаға
қосымша зал ... ... ... бақ ... ... да ... отырады. Банкеттік зал банкеттер мен фуршеттерді
жүргізуге ... ... ... ол конференц-зал қызметін де
атқаруы мүмкін.
Номерлерде қызмет көрсету тамақтану бөліміне ... ... ... ... ... ... мен тапсырысы бойынша оның номеріне
сусындар мен тағамдарды әкеледі.
Атаулы ... ... ... ... ... ... ... телефон
шалады. Даяшы тапсырысты қабылдап, оны ас үйге ... ... ... кейін оны номерге алып келеді. Біраз ... ... ... ... шалып, бос ыдыстарды алып ... ... ... ... ... қатар, қонақ бос ыдыстарды есіктің ... да ... Бұл ... ... ... әйел ол туралы даяшыларға
хабарлайды. Сонымен бірге әр ... ... ... ... ... ... ... салқындатылған сусындар мен арақ-
шараптар жеңіл тағамдармен қамтамасыз ... ... (Front desk) ... ... ... ... Оның ... қызметтері болып келесілер ... ... мен ... бөлу; номерлер қалпының тізімін енгізу; кілттерді
сақтау; шығуды рәсімдеу; қонақ есебін жүргізу; бөлме ... ... ... ... ... беру. Сонымен қатар әкімшілік қызметтің
басты міндеттерінің бірі болып номерлерді ... ... ... ұйымдастыру мен компьютер, факс,
көшірме техникасын және ... да ... ... ... ... ... болып табылады.
Кез келген ұйымда бухгалтерия бөлімі қызмет ... ... ... де ол ... қызмет атқаруда. Бухгалтерия кәсіпорында орындалған
келесі операцияларды рәсімдейді:
- материал, ... пен ... ... алу мен ... ... көлік ұйымдарымен, бюджетпен, жабдықталушымен жүргізілген операцияларға
есеп ... ... ... ... ... мүліктендіруді жүргізеді;
- төлемақы мен салықтарды есептейді;
- кәсіпорынның есеп айырысуын жүргізеді.
Сонымен қатар бухгалтерия келсім-шарттарға сәйкес жабдықталудың көлемі
мен ... ... ... ... ... мен ... ... қамтамасыз етеді. Тауарлық-материалдық құндылықтардың
сақталуын ... ету ... ... ... ... күзетшілердің, сатушылардың материалдық жауапкершілігі
құрылған. Күн сайын бухгалтерияға тауар мен оның ... және ... есеп ... ... ... және ширектік бухгалтерлік есеп беру кәсіпорынның ... ... ... тигізеді. Оның типтік формасы ... ... ... есеп беру ... және жылдық
бухгалтерлік есеп беру құрамы мен толтыру тәртібі бойынша нұсқаулар ... ... Ол ... ... ... ... балансы (1-форма);
- пайда мен залал туралы есеп беру (2-форма);
- кәсіпорын ... ... ... есеп ... ... ... ... келген бөлімше
қызметкерлерімен әзірленген түсініктеме, ал ... ... ... ... ... ... және ... байланыс бөлімі қонақ үйдің неғұрлым
жасырын бөлімшесі болып табылады. ... де, ... ... ... ... осы ... басталады. Атаулы бөлімшеде қызмет атқарған
қызметкерлердің қызметін ... ... ... ... ... ... бойынша қызмет көрсетулер, жарнама және ... ... ... негізгі міндеті қонақ үй өнімі мен қызметін
сатудан табылады. Алғашқы кезеңде маркетологтар нарықты ... ... ... ... ... ... Артынша бәсекелестерінің
қызметін зерттей отырып, олардың мықты және әлсіз жақтарын анықтайды.
Әкімшілік ... ... ... ... тек ... ғана ... ... бөлімді де хабардар етеді. Қоғаммен байланыс
қонақ үй қызметі туралы тартымды мәліметті беру үрдісін ... ... ... ... ... ... ... қонақ үй мен оның қызметтерімен таныстыру;
- ... ... мен ... да жарнамалық және мәліметтік
басылымдарды жасап ... мен ... ... ... ... пресс-конференцияларды ұйымдастыру.
Сонымен қатар, қонақ үйдің нарықтағы жылжуының тағы бір жолы ретінде
поп мәдениет ... ... мен ... презентацияларды қонақ үй
есебінен ... ... ... Мұндай акциялардың нәтижесі болып
басылымдарда кешеннің ... ... ... ... ... ... үйлерде информациялық жүйелердің үш
түрі қолданысқа ие. ... Micros ... ... ... кеңінен қолданылады. Ол жүйе бірнеше модульден тұрады. Соларды
кеңінен қарастырып көрейік.
Менеджер модулі қонақ үйді ... ... ... деп те ... есеп ... автоматты түрде беріп отырады. Мысалы, жүйеге белгіленген
уақытта түрлі бөлімшелердің қызметі туралы есептерді ... ... ... ... ... жүйе ... атқара алады:
- актив және актив емес шоттарға бірдей қонақ туралы жедел мәліметті
сақтау үшін күн ... ... ... ... ... ... ... көрсетеді;
- қонақ туралы мәлімет форматын иінді өзгертіп отыру;
- сатылып отырған кезекті өзгерту мақсатында номердің алғы ... ... ... ... ... ... ... мен нұсқауларды
беріп отырады:
Әкімшілік қызмет модулі орталық жүйе болып табылады. Ол ... ... ... ... ... бағасы, қонақ үйдің
ағымдағы жұмысбастылығы жағдайы туралы мәліметті реттейді. Сонымен ... ... ... ... ... мен ... ... клиенттер анықталады. Сонымен, атаулы жүйе клиенттің
тек қана номерде жасалған шығындары ғана ... ... ... киім ... төлеген төлемдері есепке алынып отырады. Құрылымы
жағынан ... ... ... ... ... гроссбух қонақтардың жеке шоттарын жүргізеді.
Сату алдындағы тексеріс – номерді сатар ... ... ... ... ...... АТС ... құрайды.
Резервациялау бөлім модулі номерлерді резервациялау бөлімінің
қызметін автоматтандыруға арналған. Оның ... ... ... ... күту ... шектеусіз күн санына жүргізу;
- жай, топтық немесе делегаттық жүйе арқылы топтық мәлімдемені рәсімдеу;
- қонақтың ... ... ... ... соның ішінде бөлме
номері, ... ... ... әр ... ... ... ... бойынша номерлерді алдын ала
алу.
- номерлерге түрлі тарифтік статус (жай, ... ... ... мәлімдемелердің бос номерлерден асып түсуінің алдын алу;
- мәлімдемелердің бекітілу мөрін қарастыру [4].
Тамақтану ... ... ... жеке қарастыру керек.
Жабдықтаушылар берген мәліметтер ас үйге бас ... ... ... Егер
де ол қойманы толықтыруға қатысты болса, онда бухгалтериядан өтіп, тауар
ретінде рәсімделеді. Сонымен ... ... ... ... ... ... де ... Номерде қызмет көрсету бөлімінен орталық ... ... ... үй ... ... ... түседі.
Сонымен бірге, тапсырыстар сауда залынан да ... ... ... ... ... ... ... бөлімінде кассалық аппараттар мен магнитті
карталардан мәліметті оқу мүмкіндігін ... ... ... ... ... жинаушы бөлім модулі резервациялау мен басқару қажеттіліктері
үшін және номер жағдайы ... ... ... үшін ... Әр
номерге жалпы алғанда не «бос» не «бос ... ... ... ... ... әйел өзінің мәртебесін береді: «тазартылмаған» , ... ... ... бөлмеге келіп орналасқаннан кейін, ол автоматты түрде «бос
емес» деген мәртебе алады. Оның ... ... ... және ... ... ... ... туралы ең соңғы
мәліметтермен қамтамасыз ету;
- қонақ үйдің толуы жайлы, болжалдауды ... ... ... ... ... ... номер мәртебесін өзгерту мүмкіндігін беретін ТВ
жүйесімен ... ... ... ... ... үй ... негізгі
желісіне енбеген, себебі, бұл бөлімше қонақ ... ... ... ... ... ... үйді қонақтармен «қамтамасыз етуші» болып
табылып, олардың ішкі ... ... ... ... ... ... үй қызметтерінің ерекшеліктері және баға мен ... ... үй ... ... ... мен ... сапа аса үлкен
маңызға ие болады. Сапалы қызмет көрсетусіз ... үй ... ... жете ... Тарихқа үңілетін болсақ, түрлі ірі
кәсіпорындар мен ... ... ... ... ... болуына байланысты
екенін көрсетеді.
Сапалы ... ... ... төрт фактор ықпал етеді:
- материалдық техникалық база, яғни қонақ үйді ... ... ... ... оның ... және ... ... ыңғайлы жиһаз
бен жабдықтармен қамтамасыз ету, сапасы ... ... ... ... ас .үйлердің жоғары өнімді құрал-жабдықпен жабдықталуы,
ыңғайлы лифт және ... ... ... ... ... Ол тұрғын және ... ... ... мен ... ... тіркеу мен
олармен есеп айырысу, мейманхана мен барларда ... мен ... ... ... қызмет көрсету формалары және ... ... ... ... ... мен ... ... сапалы және мәдени қызмет көрсетулері.
- Қызмет көрсетуді басқару. Оның ішіне сапа стандарттарын жасап ... іске ... ... оқыту және т.б. кіреді.
Сонымен, қызмет көрсету сапасы дегеніміз не ... ... ... ... ... оладың формасы мен мазмұны сапа
критерийлері болып табылмақ. Алайда стандарттар міндетті түрде ... ... ... ... байланысты болып ... үш топ ... ... ... ... ... үй ... сапасын бағалауға ықпал етіп отырады [5]. 1 ... ... ... ... ... кезеңдері көрсетілген.
Сурет 1. Қонақ үй қызметінің сапасын бағалау үрдісі [ЖШС «Отырар»
қонақ үйі ... 1 ... ... үй ... ... мен
тұтынушылар (қонақтар) бр-бірімен тығыз байланыста болып ... ... ... құрайды. Бұл ретте әр ... ... ... ... ... тұтынған қызметіне төлем ... ... ... көрсетеді, басшылық ... ... ... ... ... үй басшылығы қонақтарға көрсетілетін
қызметтердің олардың сенімінен ... ... ... олай ... да ... мүмкін. Олар бекітілген
стандарттарды өздігінен түсініп, ... де ... ... аталғандардың нақты себебі болып басқару сапасының деңгейі
табылады. Қонақ үй ... күн ... бір ... ... емес ... ... отырады. Оларға, мысалы, келесілер
жатады: портьенің бет-әлпетінің қатал болуы, тапсырысты қабылдай білмеу,
номерлердің шала ... ... ... ... шам жарығы және
т.б. бұлардың барлығы да ... ... ... болып келеді.
Мұндай жағдайда, іс әдетте қалыптасып қалған, ... кете ... ... көрсетудегі сапаны бағалаудағы ... ... ... ... ... ... тіпті жүйелеуге болады.
Оларға біз келесілерді жатқызамыз:
Жалпы келісімнің болмауы. Жұмыстың қаншалықты ... ... ... ойы ... ... ... ... әр түрлі
болып келеді. Сол ... бір ... ... ... себебі, басшылық басқару шешімдерін ... ... ... ... ... нәтижесінде шала өнім, қызмет ... т.б ... ... мен ... ... тепе-тең берілмеуі. Бұл қызмет
көрстеудің сапасын төмендететін кемшіліктің ... ... ... бір ... сүлгі саны жеткілікті болып, екіншісінде ... ... онда ... ... екіталай.
Байланыстың тиімсіздігі. Көп жағдайда қонақ үйлерде байланыстың
басшылықтан ... ... ... ... ... ... немесе қонақтардан басшылыққа апаратын кері байланыс
қарастырылмаған. Көп жағдайда ... ... ... ... ... ... бөлмелерде жәшік орнатады немесе ... ... ... емес, белсенділік бойынша бағалау. Басшылық пен
қызметкерлердің еңбегі ... ... ... ... ... емес. Ал шын мәнінде ... ... ... ... Сол
себептен сапалы және табысты қызметтің өлшемі ретінде оның ... ... ... ... бағаламау мен марапаттамау. Қонақ үй
қызметкерлерінен: «Менің бастығым мені жұмысыммен қанағаттанбаған кезде
ғана есіне түсіреді»-дегенді жиі ... ... Егер де ... ... ... адал, нәтижелі орындаса, ол басшылықтың мазасын көп ... ... ... қызметкерлерді ұмытпай, оларға көңіл бөліп
отыру керек. Басшылар бұл ... аса ... мән бере ... ... ... жарқын жүзді езу тарту, марапат ... ... ... ... нәтиже бермек.
Қонақ үйді басқару бір адамның қолында ... ... онда ... ... ... ... да құрайды. ... ... нық ... ... іс ... ... ... және де қызмет көрсетудің жоғары сапасын қамтамасыз ... ... ... ... арқылы басқару. Бұл жағдайда басшылықтың
қызметкерлерге қысым көрсетуі ... ескі ... ... ... ... ... ... мақсатында атаулы кәсіпорында біршама қызмет ... ... Бұл бар ... ... ... ... тастайды. Алайда, мұндай ретте үнемдеген уақыт жаңа
қызметкерлерді таңдау, сұрыптау кезінде ... ... ... бағалау мен басқару. Қызмет ... ... ... ... өте ... болып келеді. ... ... ... есеп ... ... ... қосымша
шараларды жасауды, тәртіпті жоғарылатуды, ... ... ... ... ... ... ... мәселелері. Басшылық қызмет көрсетуге деген шағымдануға
байланысты ... ... көп ... ... ... Ондай
жағдай туындағанда, кінәлі адам іздестіріліп, ол жағдайдың ... ... ... ... ретте қалып қояды.
Ұйым – бұл оның элементтерін ... ... ... ... ұғымды
білдіреді. Сол себептен, басшылықтың білімі мен ... ... жеке ... ... білімінен асып түсуі керек. ... ... ... және оның ... ету ... ... басқару туралы толыққанды хабардар болуы керек. Қонақ үй шаруашылығы
(индустриясы) өзінің өндірістік ... бар ... ... ... ... ... атап ... мәселелердің көпшілігі
басшылық, қызметкерлер мен қонақтар арасындағы ... ... ... ... және ... ... ... қатысты
болып келеді. Консерваторлық ... ... және ... іскерлік қатынас
көп қонақ үй шаруашылығына тән ... ... ... Бұл ... ... ... ... бере алады. Сонымен бірге,
консерватизм қызмет көрсету саласы кәсіпорындарының алғы ... ... Іс ... бұл ... бекітілген стандарттар қонақ үйлердің
саясатын ұзақ мерзімге ... ... ... ... ... ... ... мәселелерінің туындау себепкері болады. Мысал
ретінде (кесте 1) қонақ үй кәсіпорынын ... ... ... ... ... ... көрейік [8]:
Кесте 1
Қонақ үйді басқару мәдениетінің түрлеріне сипаттама [8]
|Консерваторлық ... ... ... ... ... ... ... меңгереді ... және ... ... ... ... ... ... |
|Кеңестер; ... ... ... |
| ... жету ... ... ... жұмыс істеу; | ... оқу; ... қоры және ... ... |
| ... ... жинауға оқыту. |
|Техникалық тәжірибе алуға | ... ... | ... Уәж ... ... ... |Топ ... ... ... өз |
| ... жоғары ұстау |
|1 ... ... ... ... ... ... бірлесу, бір |
| ... ... ... ... түсу ... ... ... мойындау және қорғау| ... Есеп беру мен ... ... ...... ... |Адам қоры мен өндірісті басқару |
| ... пен ... ... ... |
| ... ... ... = ... ... пен ... = ... |
| ... өнім, табыс = соңғы нәтиже |
|Табыстарды басқару = соңғы нәтиже | ... ... ... мен ... реттеу ... шыға ... бір ... ... ... қатысты клиенттер мен |
|мәселелердің өзі емес, белгілері |қызметкерлерден келіп түскен ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... өзі |
| ... ... ... шақырмай-ақ ;еке |Топтық жауапкершілік, мойындау |
|жауапкершілік және мойындау | ... ... |Екі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... қабылдауға арнайы |
| ... мен ... ... |
| ... ... |
| ... ... ... ... ... ... тәртібі ... ... ... ... ... ... ... қателесу әдісімен қызмет |стандарттарды меңгереді ... ... | ... алу Шабуыл жасау, |Бірлесіп жұмыс істеу ... ... бер, ... ... ... компанияның бір бөлігі деп |
| ... ... ... мен ... ... ... кезінде жұмыстан ... ... ... алу |
|босатуды пайдалану | ... ... ... ... |Шешімдерді қабылдау кезінде келісімге |
| ... |
1 ... ... ... ... ... ... мамандарды сақтап қалуға ... ... ... жоспарлау|Ұмтылу. Өзгерістерге ұмтылу |
|мен реттеу | ... ... ... ... ... ... бөлу |Арыздардың пайда болуына себепкер |
| ... ... ... көңіл бөлу |
|Туындаған мәселеде қызметкерлерді ... ... ... ... мен ... ... ... даттау |жақсарту үшін ... ... |
| ... ... ... ... ... ... күй ... ... және ... |Өнімділік ... ... ... ... ... |
| ... ... идеясын |Таптық бөлуге қарағанда, ... ... ... ұстаныушы ... ... ... жағдайда нәтиже емес, ... ... және ... ... ерекшеліктер бағаланады|нәтижелерге негізделген ... ... ... ... ... анық ... |
|мақсаттар | ... ... ... ... ... ... ... қызмет |
| ... ... ... |
|Жоғары ... құны мен ... ... ... құны мен ... ... ... көңіл болып , |Алғашқы берілуден бастап қызмет |
|олардың пайда болу ... ... ... ... | ... мен ... статус мәселесі ... ... ... мен |Топ ... мен ... ... көңіл бөлу ... ... ... маңыз беру |Компания жетістігіне сіңірген еңбек |
| ... ... ... |
| ... ... рөл ... оң және ... ... ... ... |
|қаһармандарға бөлу | ... ... ие болу ... ... басым болуы ... ... ... ... ... ... ... жетудің|Барлық мәселелерді ұжымдық талқылау |
|ұстанымдарын ұстану ... |
1 ... ... жүйесі ... ... ... ...... ... Сапа ... сападан маңыздырақ |жетістікке жетелейді ... ... ... бір ... ұзақ ... ... |
|сәтті жеңіс ... ... |
| ... ... ... үй кәсіпорынында сапаны басқару кездескен кемшіліктерді жоюға
жұмсалатын ... ... ... ... Сол ... ... үй
қызметтерінің тұрақты және ... ... ... ... ... ... табысты болуына кері ... ... ... ... ... ... шығындар тексеру
кезінде, түрлі қызметтердің есеп берулерімен ... және ... ... мен ... бағалаудың басқа да құралдарын
қолдануға жұмыс уақытының жұмсалуын қарастырады. Сонымен ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндігінің алдын алу
шараларына қатысты шығын шығарады. Радикалды ... ... ... ... ... ... ... мәдениті үнемі жоғары
сапалы қызмет көрсетуге ұмтылады. Кемшілктердің ... ... ... ... сапа ... ... болып қонақтардың көңілінен шықпақ.
Капиталды сапаны басқаруға салу ... ... ... Неғұрлым тиімді жұмыс атқарушы қызметшілермен сақталаған ... ... ... көзі ... ... біз ... ... үй шаруашылығына, ондағы басқару
жүйесінің ... мен ... ... ... ... ... үй ... қонақжайлық деген маңыздылығына
қарағанда басқа факторлардан кем ... ұғым бар. ... ... ... ... ... күтім мен қызмет көрсетуді
қарастырады. Мұны тереңірек түсіну үшін ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсеткен жерге сіз
екінші ретте ... ... кіре ... Сол себептен, қонақ үй
өнеркәсібінде қонақжайлықты ... ... ... ... шетел зерттеулеріне қарағанда, қонақжайлық қызметшілердің
клиентке деген мейірімді, жылы ... ... ... ... ... ... ... себебі қызметшілердің тәртібінен,
немесе клиент ... ... ... ... үй ... көп алуға ұмтылудан іздестіріледі[9].
Мұндай теріс пікір клиенттердің қызметшілермен араласуына шек ... ... ... тым қарапайым болып шықты: егер де ... ... жылы ... ... ... ... ... қонақ пен қызметшілер арасындағы ... ... ... шаралар қолданылады. Жаңа технологияларға
байланысты бұл мәселе өз ... ... ... бір ... мыңдаған
адамды тамақтандырып, саналған минутта қонақ үйде және көлікте брондау
жасауға болады. Технологиялық ... ... ... ... ... пен ... ... қатынастың ... ... ... ... ... ... Алайда клиенттер көзқарасы басшылардың көзқарасымен ... ... ... ... ... ... қайта қарастыру
тенденциясы байқалады. Ол ... ... ... ... ... ... көмекшісі ретінде қарастырылады. ... ... ... ... көмегі мол. Компьютерленген бар, немесе
портье ... ... ... ... ... ... ... береді.
Қонақжайлық ережелерін атап беру қиын, дегенмен де, оның ... ... ... ... алады. Қонақжайлықты өлшеп, оны оқыту
бағдарламасына енгізу ... ... Бұл ... ... ... табылады. Сол себептен, қонақтарға қонақжайлықты ... ... ... үй ... ... ... қызметшілерді
сұрыптаған кезде жеке индивидтің мінез-құлықтық сипатын ... ... ... ... ... пен оқыту арасындағы байланысты да
қарастыру қажет, бұл әсіресе ... ... ... ... ... ... келеді. Қонақжайлық пен сый-құрметті шетел қонағының
тілін, мәдениетін, тұрмыстық ... ... ... ... ... Оқыту кезінде оның формасын да ескерген жөн. Өзі ... ... ... ... ... ... ... мен
қалауын түсінбеуі де ... ... ... ... немесе ымынан
–ақ оған не ... ... ... ... ... ... қызмет
көрсетулермен қатар, қызмет көрсету дәстүрін өздігінен өзгерте ала ...... ... Егер де ... ... нашар сұрыпталған, құрал-жабадықтары ... ... ... ... ... оның ол жақтан кетіп қалуы жаңалық ... ... ... ... ұсынылатын түрлі мәліметтік
сұрау-анықтамалар жеткілікті болуы керек. Егер де ... ... ... ... ... ... ... қай жақта деген сауалдарды
қою кезінде қызметшінің бет-әлпеті мұндай ... ... ... ... ... ... ... онда қонақжайлық бұзылды деген
сөз.
Қонақ үй әкімшілігі ... ... ең ... ... ... Оның әр ... жұмыстан шығарудан бастап,
клиенттермен қол ... сапа ... ... мен ... ... қонақжайлыққа өз ықпалын тигізеді. ... ... ... ... үйлерінде әкімшілік өз қызметкерлеріне ірі ... ... есте ... ... Ал ... кезде, аты –жөнін атап
қаратпа жасағанды ескерткен. Бұл да ... бір ... ... ... үйді ... оның ... шолу ... тастандысын немесе қағаз байқаса, оларды қоқыс жәшігіне ... ... Оның ... ... мұны ... басқалар оны
орындамауы мүмкін. Дегенмен де ... ... тек ... басшылығы ғана артпайды. Басшылық онымен ... ... Әр ... ... ретте қонақжайлық деңгейіне ықпал
етеді[10].
Сонымен, қонақжайлық нәтижесі қонақ үйдің ... ... ... ... ... ... басылымдарда, сонымен бірге ресми басылымдардың ішінде,
сапа деңгейін анықтау ... ... деп ... Алайда
бірқатар жағдайларға ... ... ... ... ... ... ... категориялау деген терминмен
алмастырғанды жөн ... Бұл ... ... ... ... ... құралдарын бөлуді белгілеу үшін қолданады.
Орналастыру құралдарын категориялау ... ... ... ... аса ... ... бірі болып табылады.
Бүгінгі таңда сонымен бірге Европа елдерінде де ... ... ... ... ... ... ... үй бизнесінің дамуы
Қазіргі кезде қонақ үй өнеркәсібі қарқынды ... ... ... ... оның даму ... ... ... Ұлы Жібек Жолының
дамуымен ұштасып ... ... ... ... ірі ... пайда болуына себепкер болды.
Бертін келе елімізде туризмнің ... орай ... ... де ... ... ... ... қонақ үйлер кез келген турөнімнің
негізін ... ... бірі ... танылады.
Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiнiң деректерi бойынша 2007
жылы Қазақстан Республикасының аумағында 515 ... ... ... ... 273 ... 7 ... 36 санаторий, 15 санаторий-
профилакторий, 12 профилакторий, 5 ... ... ... 29 ... ... 27 ... үйi, 24 туристiк база, 35
сауықтыру лагерi, 4 тау шаңғысы базасы, 13 ... үй, 9 ... үй, ... мен ... туризмi орталығы, 7 сауықтыру кешенi, 6 мұражай,
2 кесене, 1 туризм жөнiндегi мемлекеттiк кәсiпорын және ... ... ... - ... ... қолданыстағы 385 қонақ үй мен басқа да орналастыру орнының
340-ы жеке меншiк нысанында, 22-сi мемлекет ... және 23-i ... ... ... үш, төрт және бес ... 78 ... үй ... iстейдi, қалған қонақ
үйлер басқа санаттарға жатады.
Республика бойынша туристердi ... ... ... кiрiс 2007 жылы 21156 млн. теңгенi құрады, аталған кәсiпорындар
көрсеткен қызмет көлемi 17737,5 млн. ... оның ... - ... ... ... - 15927,0 млн. ... мейрамханаларсыз қонақ үйлер - 1533,3
млн. теңге, жастар жатақханалары мен таудағы ... ... - 57,7 ... ... мотельдер, автофургондар мен ... ... ... көрсетiлетiн қызметтi қоса алғанда - 0,7 млн. теңге,
қалған орналастыру объектiлерi - 218,8 млн. ... ... ... ... ... (Сурет 2): 106 санаторий,
пансионат, санаторий-профилакторийде 2007 жылы ... ... 257,4 мың адам ... 13 ... ... мен үйiнде,
пансионаттарда 32686 адам демалған. Неғұрлым танымал емдеу орындарына
«Сарыағаш» (ОҚО), ... ... ... ... ... ... ... (Қызылорда облысы), Щучье-Бурабай аймағы
(Ақмола ... ... ... ... және ... жатады [11].
Қорыта айтқанда бүгінгі Қазақстандағы орналастыу объектілерінің бүгінгі
күнгі жағдайы төмендегідей:
Елде әр ... ... ... ... қазақстандық және шетелдiк
азаматтардың қажеттiлiктерiн қанағаттандыруға кең ... ... ... ... тиiмдiлiгi жоғары және бәсекеге қабiлеттi туристiк
кешеннiң ... ... үшiн ... жасалуда, ұлттық туристiк өнiмнiң
сапасын қамтамасыз ету үшiн стандарттар әзiрленiп, қабылданды. ... ... ... ... дамытуға
инвестициялар тарту үшiн жағдайлар айқындалды.
Талдаулардың көрсетуінше, қонақ ... ... ... ... ... түскен пайда құрайды.
Қонақ үй өнеркәсібінде өзекті мәселелердің қатарына қолдағы бар
сапалы ... ... ... Мамандардың пайымдауынша,
жақын болашақта орта деңгейдегі «үш ... ... ... ... ие ... ... орта ... қонақ үйлерге ақша
салынымы тиімді емес. Себебі оларға ... ... мен ... деңгейлі
қонақ үйлерге кеткен шығындар есебі бірдей болып ... үй ... ... ... ... ... үй
табыс көзі ғана болып табылмай, сонымен қатар, капиталды тиімді ... ... ... Басқа сөзбен айтқанда, тиімді орналасқан қонақ
үй банкроттыққа сирек кезде тап ... ... ... көзі болып
табылады. Ал орталық жерлерде орналасқан ... үй ... де ... ... ... ... өткен сайын қонақ үй орналасқан ... ... да, ... қонақ үйдің нарқтық құны да
өседі.
Сонымен қатар атаулы салының ... ... ... да ... Бұл ... ... преференцияға байланысты болып
келеді.
Халықаралық қонақ үй және мейманхана ассосиациясының мәлімдеуінше,
қазіргі ... ... ... категориялау жүйесі ресми түрде
дүние жүзінің 64 мемлекетінде ғана ... оның 11 ... ... болса, 58 мемлекетте біртұтас категориялау жүйесі
орын таппаған. ... ... ... ... өте ... процесс [12].
Дүниежүзілік тәжірибеде орналастыру құралдарын категориялау мәселесін
шешуде бірнеше бағыт ... ... ... ... ... Ресейде, басты назар статистикалық ... ... ... аударылады. Екінші бағытта, мысалы басты назар
функционалды ... ... ... ... ... қолданыс тапқан.
Сонымен бірге бағыттардың араласып келуі де ... ... ... ... ... кең ... ... орналастыру құралдарын категориялаудың ұлттық
жүйелерінің 30-ға жуығы белгілі. Ондай ... ... көп ... ... ... ... тип», оның негізіне француздық жүйе ... ... ... оның негізінде үнді ұлттық жүйесі жатыр (басым
бөлігі Азия мен ... ... ... ... ... ... ... бірнеше әдістері белгіленді дедік. Жалпы ... ... ... ... ... ... ... кесте
түрінде беруге болады.
Кесте 2
Орналастыру құралдарын ... ... ... ... [12]
|Категориялау |Категориялау ... ... ... ... |міндетті түрде|еркін түрде |
|нормалары мен ... мен ... ... ... |үрдістері ... ... ... ... емес | | ... ... | | ... ... | | ... ... | | ... ... ... ... |
|Венгрия ... ... ... ... ... ... ... |
|Индия |АҚШ ... ... ... ... |Испания ... ... ... ... ... |
|Марокко | ... ... ... | | |АҚШ ... | | ... ... | | ... ... | | ... ... | | | ... 2 ... ... ... ... орналастыру
құралдарын категориялау жүйесі аса үлкен қызығушылық ... ... ... ... ... ... Олардың бірі болып
Ұлыбританияның ... ... (АА) ... ... ... АА ... барлы қонақ үйлер екіге бөлінеді:
- жеке меншік иеліктегі қонақ ұйлер;
- жеке ... ... ... немесе қонақжай баспаналар, фермерлік үйлер,
шағын көше ... ... ... ... ... ... 1-5 категориядағы ... Бұл ... айта ... ... ... ... немее
анықтаушы ретінде қонақ үйдің көлемі ... ... ... көрсетулердің
саны мен сапасы табылады.
5 жұлдыз - орналастыру, қызмет көрсету, ыңғайлылық пен ас ... ... ... ... ... қонақ үй.
4 жұлдыз - кең бөлмелі, ыңғайлылықтың жоғары деңгейі мен ... ... ірі ... үй. ... ... ... ... қызмет көрсету, қабылдау ... ... ... ... ... ... ... түрі. Көп бөлмелі номерлер, ванна
бөлмесінде ... ... ... мен душ бар ... ... – кең бөлмелі, қызмет көрсетулерінің түрлері баршылық орта
көлемдегі қонақ үй. ... ... ... тәулік бойы, мейманхана
мен бар қамтылған. ... ... ... ... ... немесе душ
қойылған.
2 жұлдыз – шағын көлемді қонақ үй, онда кем ... ... ... ... ... етілген. 1 жұлдыз ... ... ... ыңғайлы. Сонымен қатар ... ... ... ... ... – қарапайым, бірақ ыңғайлы жабдықталған шағын қонақ үй.
Номерлердің кем ... 25 ... ... қамтамасыз етілген.
Атаулы қонақ үйлер көп жағдайда тікелей иелерімен басқарылады.
Әр ... жыл ... ... түседі. Атаулы жұмыспен
арнайы дайындалған мамандар айналысады. Олар ... ... ... ... ... ... тұрады. Стандарттардың орындалуын
қамтамасыз ету бойынша кепілденген жұмыс атқару үшін олар ... ... ... ... тиіс. Қонақ үйлер жасырын түрде
тексеріледі. Бір ... ... ... есеп алғаннан кейін
инспектор басшылыққа өзін ... ... ... ... тексерілуін жүргізеді. Иелердің ауысу ... ... ... ... ... ... ... міндетті түрде
қайтадан атаестациядан өтуге тиіс.
Категориялау жүйесіне енгізілген қағида ... ... ... ... ... ... олар тек ... қызмет көрсетулермен
қамтамасыз етілу деңгейі мен қонақ үйлердің ... ... Сол ... АА ... ... өз қонақ үйлеріне пайыз
түріндегі ... ... ... ... ... көрсеулер
(сервис), қонақжайлылық, кәсіби шеберлік деңгейі, ... ... ... ... ... аймақтардың, тамақтанудың
сапасы, жалпы қонақ ... ... әсер ... ... ... ... 80-ге ... болуы мүмкін (кесте 3). Жалпы ... ... ... ... ... ... ... пайыз көрсеткіштері [12]
|Пайыз |Қонақ үйлер ... | ... % ... үй ... ... ... ... |
| ... ... олар ... ... ... бар |
| ... қызмет көрсетулер мен |
| ... ... ... % ... ... ... сонымен қатар, |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... % ... ... ... ... үй, ... ... орналастыру, тамақтану сапасының жоғары |
| ... ... ете ... ... үйлердің |
| ... ... ... ... жүйесінің ерекшелітерінің бірі болып сапаның жоғарғы деңгейін
қамтамасыз ... ... ... қызыл түсті жұлдызбен белгіленуі
табылады. Мұндай бағалау жыл ... ... ... деп танылған және
80 пайыздық көрсеткіштерге ие ... ... ... үй топтарына
беріледі.
Категориялау нәтижелері мен ... жыл ... ... отырады. Сонымен қатар, ең ... баға ... ... ... ... үйі» ... атақ алуы саналады. Ондай ... ... 4-ақ ... үй ... Олар ... ... және Солтүстік Ирландияда орналасқан.
Жоғарыда қарастырылған мемлекеттер жүйесіне қатысты Халықаралық
қонақ үй және ... ... ... ... ... кеңесімен және Халықаралық сауда палатасымен ... ... ... категориялау жобасы әзірленген ... ... ... жоба ұлттық ... ... іске ... ... ... ... ... деңгейде құру мүмкін
емес деген ұстанымда, көзқараста болды.
Алайда, 1989 жылы ВТО ... ... ... ... ... ... ... жіктелу критерийлерін аймақаралық
үндестіру бойынша нұсқауларын» жасап шығарды (Мадрид, 1989 ж.)[14].
Атаулы нұсқаулар ... пен ... ... үй ... мен
жиһазының сапасына, электр қуатпен, сумен, жылумен қамтамасыз ... ... пен ... ас үйге, қонақ үй қызмет
көрсетулеріне, ... ... ... ... ... ... ... «ОТЫРАР»ҚОНАҚ ҮЙ ТИПІНДЕГІ ЖАТАҚҚАНАНЫҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНА ТАЛДАУ
2.1 «ОТЫРАР» қонақ үй типіндегі жатаққананың ... ... ... ... типті жатақханасы Алматы қаласында орналасқан.
Қонақүйде жеке тұлғалар мен корпоративтік клиенттер тоқтайды. Оның
номерлік қоры 27 ... ... (8 ... ... 19 жәй номерлер).
Номерлердің ... 2500 ... 10500 ... дейін барады. Қонақүй
номерлері тұтынушылардың жағдайы мен ыңғайлылығына ... ... ... номерлерде үлкен төсек, ванна, тоңазытқыш, теледидар
бар. Номердің құнына таңғы ас кіреді, ал түскі және кешкі ас ... ... ... ... ... кездесулерін өткізулеріне арналған
конференц-зал, олар бір-бірімен ... ... және ... ... ... ... залы бар.
Қонақүй меймандары ұсынылатын қызмет түрінің ... ... ... бұл ... ... ... етуі үшін жоғары білікті персонал
қажет.
Қонақүй индустриясында қызметкерлер тауардың аса маңызды компоненті
(құрамдасы) және нарыққа ... ... ... ... Бұл ... кадрлармен жұмыс бөлімімен өзара тығыз байланыста болу керектігін
білдіреді. Жеке ... ... ... ... оның ... менеджеріне жүктеледі.
«Отырар» ЖШС менеджері білікті, іріктеуден өткен қызметкерлерді жұмысқа
алып, қызметкерлер мен клиенттер ... ... ... орнатуға
бағытталған саясат жүргізеді. Бұл істегі ... да ... ... ... елеулі нұсқан келтіретіні анық.
«Отырар» ЖШС-ның ұйымдық құрылымы ... ... ... ... мен құқықтардың негізінде ... ... мен ... ... бар ... ... сұраныстарын қанағаттандыру қажеттілігіне байланысты болады.
Алға қойылған міндеттерді шешу ... ... ... ... жүзеге асырылады. «Отырар» ЖШС-ның қызметкерлер саны аз
болғандықтан ... ... ... ... 3) ... басқарушылық шешімдерді қабылдау басқарудың жоғарғы деңгейіндегі
қызметкерлерге жүктелген. Кәсіпорын құрылымдары әрқайсысы ... ... ... ... буын ... ... Әрбір құрылымның
түпкі мақсаты бір – тұтынушының қажеттіліктерін қанағаттандыру.
Сурет 3. «Отырар» ... ... ... ... да ... істе адам ... маңызды пайда детерминанты болып
табылатыны анық, бірақ қызмет көрсету ... ол - ... ... ... ... өзі еңбектің көлемі мен сапасына ... ... ие. ... ... ресурстарын ұзақ мерзімді жоспарлауға
аса көңіл бөлуі қажет. Сонымен қатар, ... ... ... ... қызметкерлердің функционалдық міндеттерін
ұйымдастырылған және сатылы түрде саралау арқылы ... ... ... зерттеу керек. «Отырар» ЖШС персоналы әрбір бес жыл сайын
біліктілігін ... ... ... ... күтіп алып, оларды тіркеу
жүктеледі, клиенттер арыз-шағымдарымен осы ... ... олар ... ... шаға білулері керек. Администраторларда
қонақүй қызметінің әрбір бөлімшесі туралы ақпарат бар. Олар горничнаяларға
клиенттер кеткеннен кейін бөлмелерді ... ... ... ... ... ... ... тазартып, дүние-мүлікті тексеру керек. ... ... ... оны ... ... алу ... ... себебі
қонақүйдің айырықша белгілері көрсетілген заттар бір данадан ... ... ... ... ... ... сантехника,
электр қондырғыларын тексереді, ақаулықтар кездескен болса қонақүйдің
техникалық қызмет бөліміне ... ... ... ... ... ... сауна, бассейн,
тоңазытқыш, теледидар, ас үйдегі пеш, электр жүйелерінің жағдайын қадағалап
отырады. Қызметкерлердің функционалдық ... ... 4) ... ... ... оқытудың негізін қалайды.
4 сурет. Еңбек ресурстарын қолдануға байланысты функциялардың
тізбектілігі [15]
Қызметтердің спецификациясы талап ... ... ... мүмкіндік беріп, қызметкерлерді бос орынға ... ... ... ... ... жоспарлау, олардың
қажеттіліктерін талдаудан бұрын, кадрлар саясатының персоналды ... ... ... ... ... ... басты көңіл
бөлінген жөн.
Кесте 5 «Отырар» ЖШС қызметкердерінің орташа айлық еңбек ... ... ЖШС ... жж. ... ... ... |2007 ж. |2008 ж. ... |
| | | |мың ... |
| | | | ... | | | |нда, % ... ақы ... мың ... |364124,5 |7438115,5 ... ... саны | | |16 |138 ... ... еңбек ақы, мың |7000 |7200 |200 |102,8 ... | | | | ... ... мың ... ... ... |131,7 |
5 кестенің соңы
|Еңбек өнімділігі |1937049 |1847351 |89698 |95,4 ... ... ... ... |15000 |15000 |0 |100 ... ... персоналының |12000 |12294 |294 |102,5 ... ... ... | | | | ... жұмысқа білікті қызметкерлерді тартып, оларды ұйымда сақтап
қалу үшін ... ... ... ... ... ... дәйекті түрде зерттелетін болса, сол деңгейде
персоналдың қажеттіліктерін анықтауды ... ... ... ... ... барлығы бірдей емес. Олардың кейбірі ... ... ... ... енді бірі үшін бұл ... жалғыз табыс
көзі болып табылуы мүмкін. Маркетинг бойынша мамандар маркетинг әдістерін
қолдану арқылы ... ... ... өз ... ... ... оларға ықпал ететін маркетинг кешені – ... ... ... ... ЖШС ... клиентіне ерекше көңіл бөлетіндіктен, олар өздерін
достардың ортасындағыдай сезінеді. Сонымен қатар қызметкерлердің ... ... ... да әсерін ... ... мен ... ... ... ... жиі ... отырады.
Онда қонақтар бір-бірімен жақын танысып, қызықтыратын мәселелерді өзара
талқылай алады. Әдетте ... ... ... ... қонақүйдің соңғы
уақыттағы жетістіктері және ... ... ... Әр кезде әр
түрлі бағдарлама әзірленіп отырылады: ән-би, әсем әуен, викториналар және
т.б. Өздеріне деген осындай жылы ... ... ... ... ... қонақүйіне келуге тырысады және достарына, таныстарына айтып, ұсынады –
бұл да ... десе де ... ... саласы мекемелері қазіргі кезең талаптарына сай, тиімді
қызмет етуі үшін өз нарығы туралы түсінікті де пайдалы ақпаратқа ие ... ... ... мен ... тұратыны белгілі. «Шаңырақ» ЖШС-да
бұл – номер қоры, сонымен қатар ... ... ... ...... немесе потенциалды клиенттер болатын адамдардың талғамдарын
зерттеудің дәл және объективті ... Бұл ... ... ... күрделі статистикалық бағдарламалар қолданылатындықтан
қымбатқа түсетін қиын процедура деп ... ... ... менеджерге меймандардың әдеттері мен талғамдарын білуге
мүмкіндік беретін ақпараттарға көңіл бөліне бастады (кесте 6).
Қонақүй меймандарының арасында ... ... ... кәсіпорын қызметінің кемшіліктері мен жетістіктері анықталды. Жұмыс
бабымен Алматыға келетін клиенттер үшін қонақүйдің осы ... ... ... де ... орны ... ЖШС клиенттерінің арасында Астана, Қарағанды, Жезқазған,
Балқаш, Өскемен, Семей, Мәскеу және т.б. ... ... ... Бұл ... меймандар Алматыға жұмыс бабымен де, сондай-ақ
сауығу үшін де келеді.
Сонымен қатар, ... ... ... ... ... БАҚ-да
жарнама беріледі. Шетелдік туристер үшін ... ... ... ЖШС қонақтары туралы ақпарат қағазы [25]
|Меймандар туралы ... ... ... жалпы сипаттамасы |
|Аты-жөні ... ... ... |жәй ... ... ... |апартамент ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... қызметтер: ... кім ... ... ... ... адам ... бөлмесі мен рекреация ... ... ... тауарлары ... ... ... ... ... орны ... күндері ... ... ... ... көлікпен келді: ... ... ... ... ... ... ... автокөлік ... ... ... ... төлем |туристік автобус ... ... ... |
| ... ... ... ... заманда кәсіпорын басшысы қаржы
мәселелерін бұрынғыдан да жетік білуі керек.
ҚР-ң әр түрлі ... ... ... жаңа ... ... ... ... ресурстарының, азық-түлік, сусын, құрал-
жабдықтардың қосалқы бөлшектері және сервистік қызметтердің бағасы күнен-
күнге жоғарылауда. Еліміздің көптеген ... ... ... жоқтың
қасы.
Осы аталған жағдайларда қаржылық жоспарлау, бақылау және талдау сияқты
қаржылық басқарудың функцияларының маңызы артып отыр.
«Отырар»» ЖШС жас кәсіпорын, оның ... ... ... ... ... ... болады[18].
Кесте 7
«Отырар»» ЖШС 2007-2008 жылдардағы айналым шығындарының құрылымы [25]
|Көрсеткіштер |2007 ж. ... ж. ... жыл |
| ... |% |барлығы, |% |2007 ... |
| ... | ... | ... | | | | |% ... ақы |35254218,9 |44 ... |32,4 |100,5 ... ... ... |13,4 ... |11,1 |112,3 ... үстеме | | | | | ... май және ... |11,4 ... |9,8 |118,3 |
|материалдар | | | | | ... ... ... |28,4 ... |24,5 |118 ... ... |1,4 |1190175,6 |1,1 |106 ... ... |0,34 ... |3,2 |1303 ... ... |0,1 ... |2,5 |2412,7 ... | | | | | ... ... ... |0,3 |3409746 |3,2 |1698 ... ақы |21793,0 |0,03 |38793,1 |0,03 |178 ... ... |0,02 ... |10,7 |58233 |
|шығындары | | | | | ... ... ... |0,2 ... |1,3 |1077 ... | | | | | ... ... |68742,4 |0,09 ... |0,09 |146,7 ... |200000,0 |0,3 ... |0,3 |150 ... ... | | | | | ... ... мен ... ... кәсіпорын басшысы қаржылық
қажеттіліктерін анықтап, ... ... ... ... тұруға
көмек беретін мақсаттарды белгілеуге мүмкіндік ... Егер ... ... ... ... қай кезде, қандай мөлшерде ... ... біле ... Бұл кәсіпорын алдында қойылған міндеттерді шешу
мақсатында жүргізілетін қаржы-несие саясатын анықтау үшін қажет.
Бюджетті ... ... ... ... ... жоспарланғанмен салыстыру мүмкіндігіне ие бола ... ... ... ... көзі номерлік қор бөлімі. Табыс әкелетін
басқа бөлімдер осы бөліммен ... ... ... ... кезекте
номерлік қор бюджеті қалыптастырылады. Оның негізінде ... ... ... ... ... ... ... бойынша келесі
көрсеткіштерді қолану арқылы бағдарлама әзірленеді: әрбір сегмент үшін ... ... ... ... ... үшін тәуліктік баға. Бұл
болжаулар бюджетті жоспарлау мақсатында ... ... ... ... және т.б. ... жіберіледі.
Қонақүйдің негізгі қызметі клиенттерді орналастыру, оларға қосымша
қызметтер ... ... ... ... ... ... ... көбейгендігін көреміз. Сонымен қатар тамақтандыру шығындары күрт
өсіп, қонақүй қызметінің негізгі ... - ... ... ... (8 кесте).
Кесте 8
«Отырар»» ЖШС табыстылық көрсеткіштерінің динамикасы [25]
|Көрсеткіш |2007 ж. |2008 ж. ... мың |2008 ж. |
| ... ... ... |2007 ... |
| ... |теңге | ... ... ... |104113611,5 |23436345,51 |129 ... | | | | ... ... ... |2877579,1 |3465331,2 |49 ... | | | | ... ... ... |155172,36 |64092,58 |170 ... ... | | | | ... ... ... |27038155,1 |134 ... ... |125000 |278000 |153000 |222,4 ... ... | | | | ... тыс ... |170000 |150000 |850 ... ... | | | | ... | | | | ... ... |101500 |313600 |212100 |309 ... | | | | ... ... ... ... |217,2 ... ... ... қалыптастыруда сонымен қатар нақты пайда
әкелмейтін бөлімдердің шығындары ... ... ... ... және
медициналық персоналға байланысты шығындар ... ... ... ... электр энергиясы және т.б. пайда әкелмейтін басқа
бөлімдер бойынша шығындар ... ... он екі ... жоспардан құрылады. Бұл әрбір айдың соңында
жылдық бюджеттің орындалу деңгейі мен сипатын бақылап отыруға ... 7 және 8 ... ... ... ... сату
рентабельділігін, рентабельділік балансын, ативтердің ... ... ... ... деңгейі=кәсіпорын басқаруындағы пайда/
айналым шығындары * 100% = 101500 / 79830210,88 * 100% = 0,13% ... ж. ... ... = ... = 0,29% .
Сату рентабельділігі (2007 ж.) = ... ... ... = 101500/81356097,88*100% = 0,12 %
Сату рентабельділігі (2008 ж.) = 313600/107146362,97*100% = 0,29 % .
Рентабельділік ... (2007 ж.) = ... ... / ... ... = 0,18 % .
Рентабельділік балансы (2008 ж.) =448000/107146362,97*100%= 0,42% .
Ативтердің рентабельділігі (2007 ж.) = ... ... ... ... = ... = 0,018% .
Ативтердің рентабельділігі (2008 ж.) = ... ... ... ... сенім артатын қонақүй жоғары тұтынушылық бағадағы
қызметтерді өндіріп, сатуға ұмтылады. «Отырар» ... ... ... позицияларын нығайту талаптарын қанағаттандыру үшін жаңа
қызмет көрсету түрлерін әзірлеуді қарастыруда. Қолданыстағы ... ... ... ... кір жуу ... ... қызмет түрлерінен –
конференц-зал. «Отырар» қонақүйі қызметінің ассортименті кең болмаса да, ол
қызметтердің бағасы төмен, ... ... ... орнықты ену
стратегиясын қолданады.
Баға және баға саясаты маркетингтік қызметтің ... ... ... ... басты функциясы – қызмет көрсетулерді сатудан пайда
алуды қамтамасыз ету. Баға ... ... ... мен ... кешенінің басқа құралдарымен тығыз ... ... ... ... ... оны арттыру мақсатында баға, төлем шарттары,
кепілдер, сервис, жарнама және т.б. сияқты маркетингтік кешеннің құралдарын
белсенді пайдаланады.
2.2 ... ... ... ... ... ... бағалау
«Отырар» қонақүйінде маркетинг бөлімі жоқ болғандықтан, маркетингтік
қызметті директор, оның орынбасары, менеджер және ... ... ... ... мақсаты - қонақүйдің өнімдері мен ... ... ... ... ... ... ... анықталады. Одан
кейін бәсекелестердің жұмыстары ... ... ... және ... белгіленеді. Қазіргі кезде тұтынушы мен персоналға бағытталған ішкі
және интерактивті маркетинг үлкен маңыздылыққа ие ... ... ... Жаңа жыл, ... және т.б. ... ... ... пошта арқылы жіберуді маркетингтік
саясаттың бөлігі ретінде ... ... ... қонақүй иесімен
анықталатын жарнама қонақүйдің әлеуетті клиенті ... ... ... ... ... пиармен айналыспайды, өйткені «Отырар» ЖШС шағын кәсіпорын
болғандықтан оған қаржылық және басқа мүмкіншіліктері жоқ.
Қонақүйде баға өзіндік құнның ... ... ... ... ... Кәсіпорын алдында максималды пайда табу мақсаты
тұр. Бірақ, бұл ретте қонақүй номерлерінің бағасы ... ... сай ... олар басқа бәсекелестерге кетіп қалмауын естен
шығармау керек. Сондықтан қойылған мақсатқа байланысты ... ... плюс ... ... ... ... баға деңгейін де ескеру
қажет. Қонақүйде баға ... ... және ... ... және де ... ... көрсеткіштері де орташа. Осыған байланысты сұранысқа
байланысты бағаны дифференциалдау стратегиясын ұстану керек. ... ... ... баға ... ... ... ... сұраныс
төмендеген жағдайда номерлер бос тұрмауы үшін ... ... ... ... ... ... ... отырып, оны анықтаудың келесі
жоспарын қарастырамыз:
1. Баға белгілеу міндеттерін анықтау.
2. Сұранысты анықтау.
3. ... ... ... ... мен тауарларын талдау.
5. Баға белгілеу әдісін таңдау.
6. ... ... ... ... біз неғұрлым жоғары пайда алғымыз келеді, ал ... ... ... ... келіуін және клиенттерді
жоғалтуды ... ... ... ... ... сұраныс бағаға
байланысты. Сол себепті «Отырар» ЖШС ... ... ... ... ... ... ... зерттеулерде SWOT-талдаудың маңызы зор (9-кесте).
Кесте 9
«Отырар» ЖШС қызметінің SWOT-талдауы [автордан]
|Күшті жақтары ... ... ... шағын мөлшеріне |Шектеулі қаржы мүмкіндіктері ... ... ... ... ... ... баға ... ... ... ... беру ... ... |
|Кіріс жолдарының ыңғайлы орналасуы |Қосымша қызметтердің санының аздығы |
|Достық қарым-қатынас ... ... ... |
9 ... ... ... ... ... ... |Қонақтар үйі түріндегі жаңа ... ... ... ... пайда болуы |
|Алматы – Қазақстанның ... ... ... ... ... ... көрсетушілер санының артуы |
|Жергілікті нарықтың өсуі ... ... |
| ... |
| ... ... ... ... «Отырар» ЖШС-ның күшті жақтары мен мүмкіндіктері
жеткіліксіз, кемшіліктерін жойып, бар мүмкіндіктерді ... ... ... ... әр ... ... ... етеді. Сондықтан сыртқы ортаны
талдаудың ... ... ... 10 ... ... ... кездегі
жағдайдың STEP-талдауы көрсетілген.
Бұл талдаудың негізінде Қазақстандағы бизнестің дамуына маркетингтік
жағдай барлық факторлар ... ... ... ... ... 10
«Отырар» ЖШС қызметінің STEP-талдауы [автордан]
|Факторлар ... ... ... ... ... ... өсуі ... ... ... ... ашықтығы |
| |ҒТП ... ... ... |
| ... ... ... орын алуы ... ... өсу ... ... ... ... |
|Мәдени-әлеуметтік ... ... өмір ... ... ... ... санының өсуі тұрғын үйге деген сұраныстың артуына
септігін тигізіп, ол өз кезегінде жиһаз жасау мен сатуды ... ... оның ... ... қол жеткізудің
тиімді жолдарының бірі дүние жүзі бойынша ең ... ... ... ... ... ... ... табылады. Халықаралық
ұйымдардың белсене ... ... ... ... ... ... ақпараттық технологиялар паркін дамыту мүмкіндіктер бар.
Республикамызда тәуелсіздік алғаннан бері ... ... орын ... ... ... жалпы экономикамыздың тұрақтануы мен қарқынды өсуі
бойынша жұмыс жүргізуіне мүмкіндік береді.
Қазақстан Республикасында соңғы бес жылда ... ішкі ... ... ... өсуі ... оның орташа жылдық көрсеткіші 9-10%-ды
құрайды.
Елімізде салық жүйесі қалыптасып, жеткілікті деңгейде тиімді қызмет
атқаруда. ... жаңа ... ... мен ... бұл ... ... капиталын тарту мақсатында икемді салық
және ... ... ... ... ... ... мен кеңейту
мақсатында қосымша құн салығының мөлшерлемесі жылдан жылға ... ... бәрі ... қарқынды дамуының
алғышарттары.
Еліміздегі ... ... ... ... ... да ... өте зор. Қазақстандағы экологиялық жағдайдың мәз
еместігі бәрімізге ... ... ... ... ... ... сондай тауар түрлерін елімізге әкелу қажеттілігі ... ... ... ... ЖШС ... мен оның қалдықтарының барлығы қайта өңдеуге
жарамды, яғни экологияға ... ... ... талдауға келетін болсақ, қонақүй қызметінің
негізгі тұтынушылары басқа ... ... ал ... ... ... ... Бұл тұтынушыларды екі топқа – бастапқы және
қосымша топқа бөлуге болады (11-кесте).
Нарықты жаулап алу ... ... ... ... Бұл үшін нарықтың бізге неғұрлым оңтайлы сегментін таңдап,
барлық назарды соған ... ... ... ... ... пікір сұрау нәтижесінде
келесі қорытындылар жасалды:
- қонақүйдің негізгі тұтынушылары орта ... ... ... олар ... ... мен ... ... қалайды;
- қосымша тұтынушылар – демалуға немесе жұмыс бабымен келген жастар.
Кесте 11
«Отырар» ЖШС тұтынушылар сегменті [25]
|Тұтынушылардың бастапқы тобы ... ... ... ... Іссапармен келгендер |Мерзімге қарамайды |Қысқа уақыт тұрушылар |
| ... ... | ... ... келгендер | |Оқу ... ғана |
| | ... |
11 ... соңы
|Тұтынушылардың қосымша тобы ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ықпалы |
«Отырар» қонақүйі менеджерлерінің маркетингтік қызметі ... ... ... ... оны ... ... көрінеді.
Қысқа мерзімді кезеңде компания тек төмен бағаларға арқа сүйене алады,
яғни оның нарықтағы тәжірибесі аз, ұзақ ... ... ... ... ... саны төмен. Компанияның ... ... үшін ... қаржылық кормен қамтамасыз
етілмеген ... ... ... ... ... ... жаңа түрін (спорттық
қызмет) енгізу арқылы қызметтер ассортиментін кеңейтуді жоспарлауда.
Ұзақ мердімді кезеңде фирма өзінің қызметін кеңейтіп, ... ... ... одан әрі ... бөлмекші.
Қорыта келе, «Отырар» ЖШС нарықта белгілі бір орны, нақты клиенттері
бар компания, ол ... ... ... ... ... ... ... әлі іске асырылмаған үлкен потенциалы бар екенін айтуға ... ... ЖШС ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... | ... ... |Төменгі шығындар ... мен ... |
| ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... ... |
|Орта мерзімдік ... ... ... ... енгізу|
| ... |- ... ... ... ... |Компания ... ... ... |қызметтермен кеңейту |
Шаруашылық ... ... ... алдында ... мен ... ... деңгеін анықтау механизмдері мен
негізгі ... ... ... ... ... қарсы
шаруашылық механимді бекіту бірқатар аспектілерге жаңадан ... ... ... ... ... болмысы, екіншіден,
өзіндік құнға айналатын шығындарды ... ... ... ... ... мәселенің сәйкес ... ... ... ... ... ... ... шешімі
болжалданбайтын салдарымен қаіупті болып келеді.
Баршамызға белгілі болғандай, шығындар екіге бөлінеді: тұрақты және
өзгермелі. ... ... - ... ... ... ... алу ... банктік несиені өтеу, сақтандыру жарналарын
төлеу, құрал-жабдыққа ... ... ... ... және басқарушылық қызметкерлердің еңбегін ... және ... ... ... ... ... ... шығындар өнім
көлеміне тікелей қатысты өзгеріп ... Олар ... ... ... мен ... күшін сатып ... ... ... ... және ... ... жалпы шығындарды құрайды. Тұрақты ... ... ... ... капитал) пайдаланумен байланысты ... ... ... ... қорларын (айналым капиталы)
пайдаланумен байланысты ... ... ... ... ұғыну үшін орта шығындар деген ұғым
қалыптасқан, олар ... ... мен ... ... ... тең ... кетерлік жағдай, экономист ғалымдар арасында әлі күнге дейін
орта нарықтық шығындардың қалыптасу механизмдері ... ... ... ... ... ... көрсетуінше, өндірістің
қоғамдық тұрғыдағы қажетті шығындардың ... бір ... ... мен одан тыс ... ... екіншіден, жинақтық
қоғамдық өнімнің өндірісінің кеңеюімен байланысты.
Кәсіпорын қызметін талдаудағы жаңа ... ... ... бірі ... жиі ... ... шығындар басым болған
жағдайда, жабылу мен банкроттық туралы жариялау табылады.
Фирманың ... ... ... ... кез ... пайданың жалпы соммасын неғұрлым көбейтуге ұмтылуынан барып
шығады. Дегенмен, ... ... ... ... ... ... ... өсуіне сәйкес келетін тым жоғары бағалар сұраныстың
төмендеуін ынталандырып, тұтынушыны үркітуі мүмкін.
Қонақ үй ... ... ... және де ... пен басқарумен байланысты шығындар бірқатар фаторларға қатысты
болып келеді. ... әр ... ... ... ... ету ... ... критериі ретінде белгіленеді. Сонымен қатар,
шығындар орта нарықтық қажеттілерді де, неғұрлым және ... ... ... мүмкін.
Қонақ үйлік бизнесі үшін сипатты болып әр ... ... ... ... көрсетілген қызметтердің тарифтік ... Ал бұл ... ... аз ... ... мен ... жоғары болмақ дегенді білдіреді.
Тиімділіктің деңгейін есепке ... ... ... әдістері
олардың қосынды өлшемдерінің көзқарасы тұрғысынан талдауға ... үй ... ... ... ... ... ие ... «қонақ үй кәсіпкері мен клиент” атаулы ... ... ... бір ғана ... деп ... ... бухгалтерлік,
статистикалық мәліметті талдау негізіндегі қарама-қайышылықтардың бар
болуы ... ... ... ... ... ... ... анықтау қажеттілігі пайда ... Бұл ... ... ... сапасы мен саны қонақ үй ... ... ... ... үй ... ... ... тауарларға ... ... ... ... ... ... номерлерден,
мейманханалардағы бос орындардан түскен табыс жоққа шығарылады. ... ... ... ... қызметкерлерді жалдаумен, жұмыстан
шығару кезеңдерімен байланысты шығындарды ... ... ... өзінің заңдарына бағынады да, тарифтер деңгейі бір ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық жағдайлар
табылуы мүмкін.
Қонақ ... ... ... ... ... ... ... атқаруының, қызмет көрсету деңгейлерінің үнемі
жоғарғы сатыда болуының ... ... ... ... ... ... ... бастылардың қатарында.
2.3 «Отырар» Қонақ үй ... ... ... қызметі қонақтарды сақтандыру үшін, олардың мүліктерін және
қонақ үй мүліктерін әр түрлі қылмыстық ісдтерден ... үшін ... ... ... басым көпшілігі – ұрлық. Ұрлық қонақтарға емес қонақ
үйдің қонақтарға қатысы жоқ бөлімшелерінде жасалады. Кетер ... ... ... үй ... мен ... ... және де күл сауытты сувенир
ретінде алып кететін қонақтар бар. ... ұры ... ... үй басшысы
қара тізімге енгізеді. Бұл тізімге сондай-ақ арызданушылар, персоналдармен
қақтығыс орнататын ... де ... ... қызметінің ең
басты мақсаты -қылмыстық істерді тексеру емес , оларды ... ... ... ... ... қызметкерлеріне қарағанда
құқығы шектелулі: олар қонақты тергей, тінти алмайды. ... ... ... ... үшін ... ... ... бөлімшелерімен, соның
ішінде қаржы депортаменті және қонақ үй персоналдарымен ... ... ... тиіс . ... ... ... ... бақылауымен
үйлесі керек. Қылмыскерлерді жұмысқа алмау үшін жұсыскерлерді жұсысқа алар
кезде қауіпсіздік қызметінің бақылауына жүгіну керек. ... ... ... бөлімшесімен жақсы қарым-қатынаста болуы керек, өйткені
олар жағымсыз қонақтар жайлы ақпарат алуға көмектеседі. Сондай-ақ бұл қарым-
қатынас тым ... ... ... ... ... ... қонақүй қонақтары
жайлы кез-келген ақпататты тарата беруге болмайды, тек қана заң ... ... ... ... қауіпсіздік жүйсінің жобасын
дайындайды ол қонақ үй басшысымен бекітіледі. Бұл ... ... ... ... ... қызметінің қызметкерлер саны көп болмайды: 500 ... ... ... ... ... әйел ... да болғаны дұрыс, себебі
жәбірленуші әйел болатын ... онда оған ... ... беру ... болады.
Қауіпсіздік қызметінің қызметкері сабырлы, ұстамды, байсалды ... ... ол әр ... ... ... тап ... Көбінесе бұл қызметке
бұрын құқық қорғау қызметінде ... ... ... алады. Бұлардың
көпшілігі қонақ үй ережесіне сай инструкция бойынша жұмыс атқармайды,
оларға ... және ... ... ... ... Кейде қауіпсіздік қызметі швейцар мен паж ... ... ... ... ... ... тұрар алдында
міндетті түрде үйрену ... ... ... ... ... және оның
бөлімшелерімен, келеңсіз жағдайлармен, ... ... ... ... және ... ... көмек көрсетуді, тергеу
кезінде есеп беру қағазын толтыруды үйретеді. Қауіпсіздік қызметінің
қызметкері ... ... ... ... ... білуі қажет. Қауіпсіздік
қызметінің киім ілетін, құжаттарды сақтайтын және тергеу кезінде есеп ... ... жеке ... ... тиіс. Қауіпсіздік қызметінің кабинеті
клиенттің көзіне ... ... ... ... керек және клиент
қауіпсіздік қызметінің жетекшісімен жолыққысы келсе, ол бұл ... ... ... кіре ... болуы керек. Қауіпсіздік қызметінің
қызметкерлерінің жұмыс ауысымы қонақ үйдің ... ... ... бір ... ... керек, себебі ауысым қауіпсіздік қызметінің
жоғары мұқияттылығын талап етеді. Олар ... үйде ... ... ... тиіс ... қызметінің техникалық құрал-жабдықтарынан телевизиялық
камераларды ... ол ... ... ... және ... орындарды
көруге болады. Таспаға түсірілген жазбалар кем дегенде 24 сағ. ... ... ... ... ... кілті бар замоктарға, номердағы
сейфтерге, қызметкерлердің радио байланысына ... ... ... ... ... ... белдігіне тапанша салуына, қолына
дубинка ұстауына тыйым салынады. Бұл қонақтарды демалуға емес, ... әкеп ... ... қызметінің белгісі жағаның
қайырмасында қадалып тұрғаны да жеткілікті.
Қонақ үйдегі ... ... ең бір қиын ...... патрульдеу. Патрульдеудің алдында есіктердің жабық екендігін,
бөлмелерде болмауға тиісті адамдардың жоқ ... ... ... ... ... алу үшін және өрт болған жағдайда да ... ... ... мас ... ... ... темекі шегуінен шығады.
Қауіпсіздік қызметі қызметтер кіретін жерді бақылауда ұстайды, ал ... ... ... ... ... ... керек, олар мас
адамдарды, ... ... үйге ... жол ... ... ... ... келетін болсақ, қонақ үйде ұрлық жасаған
адамды ... ... гөрі оны ... ... үшін ... ... ескерткен жөн. Қауіпсіздік қызметінің тергеу тәсілі құқық
қорғау органының тергеу ... ... ... айырмашылық бар.
Қауіпсіздік қызметінің құқығы ... ... ... ... ... ... ... қызметтері клиентті сұрастырғанда едәуір
сыпайы болуы керек. Сұрастырылып жатқан адамға қолайлы жағдай жасап, оны
неге ... ... және оның ... ... бере алатындығын түсіндіру
қажет [26].
Кісі өлтіру, ... ... ... ... ... ... ауыр
қылмыстарды құқық қорғау органдары тергейді, олар бұл ... ... ... Ең ... ... үйде көзге ең аз түсетін тұрушының бұл
органдарға кіріп шыққаны жөн. ... ... ... ... ... жөн. ... жағдайларда тұрушыны өзінің номерге шақырған жезөкшесі
тонап кететін жағдай да ... ... ... шақыру керек пе? Керек
емес пе? Бұл мәселені ... ... ... ... жөн. Көп ... әр түрлі қауөсектің тарап кетпеуі үшін құқық ... ... ... ... мүмкін емес және олардан құтылудың керегі де
жоқ. Тұтынушының моральдік жағын қонақ үй персоналы мазаламауы ... үй ... ... ақшаны табу өте қиынға соғады, бұл жайында
зардап шегушіге айтудың қерегі жақ. Қайтсе де, ... ... ... тура ... ... ... ... кезде абай болған жөн,
қандай жағдай болса да қонақ үйдің қауіпсіздік қызметінің ... ... ... ... зардап шегуші қонақ үй администраторына
қылмыстық іске немқұрайлы қарап, оған жол берді деп иск ... ... ... ... ... тап жетекшілерін қорғау,
инкоссацияны қорғау, борлық кілттерге бақылау жасау. Қонақ үй қызметкері ... ... ... ... алуы ... бүкіл кілтті емес; егер номердің
кілті жоғалса, замокты ... ... ... ... программалау керек.
Санымен қатар қауіпсіздік қызметінің ... ... ... ... үй ... қолдануда бақылау жасайды, оларға жеке
қолдануға берілген мүліктер жатады (қызметтік көлік, ... ... т. б.). ... қоса ... ... ... карточкасын тексеру,
компьютер қауіпсіздігін бақылау жүктеледі (компютерлік ... ... ... ... ... ... өсуіне байланысты, қауіпсіздік
қызметінің қызметтері террорист қонақ үйде жарылғыш зат бар деп ... ... ... барлық қызметкеріне өздерін қалай ұстап, не ... ... ... ... ... ... ... екендігін анықтау
үшін қонақ үй қызметкері террористпен сөйлескенде әңгімені ұзақ созуға
тырсуы ... ... ... жазттың жарылу уақытын анықтай алуға
трысып көру керек, оның ... ... ... ... ретінде неге
осы қонақ үйді таңдағанын, хабарласушы ... ... ... ... ... ... ... акценті, жасын мөлшерлеп, оның қаншалықты
қонақ үй мен қонақ үй қызметкерімен таныс екенін біле алатындай болу ... ... әр ... ... хабарласу керектігін білу керек.
Эвакуация жөнінде шешімді генеральный директор қабылдайды. Тұрғындарға
хабарлау ... де сол ... ... ... эвауация
кезіндегі қызметі – мүлікті сақтап қалу және эвакуация тәртібін сақтау
(соның ... өрт ... ... ... үй қауіпсіздік қызметі келесі функцияларды орындауы тиіс:
- қонақ үйге келген қонақтарды қорғау және жеке мүлігінің ... ... үй ... ... ... қорға;
- қонақ үйдің барлық жерінде қоғамдық тәртіпті сақтау.
3 ... ҮЙ ... ... ... ... ... ... қызметінің тиімділігін арттыру әдістемесі
Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынның өндірістік ... ... ... ... көп көңіл бөлінеді.
Бірінші себеп – экономикалық заңдардың әрекеті ( бірінші кезекте құн
заңы).
Екінші себеп – шаруашылық ... ... ... ... (толық дербестік, өз шығыннын өзі өтеу және өзін-өзі қаржыландыру).
Үшінші себеп – экономикалық тиімділіктің нарықтық ... – аз ... ... ... мүмкін болатын көп нәтижелерге жету. Бұл
критерий көрсеткіштерінің мұндай қарама-қарсы ... ... ... қол жеткізіледі. Нәтижелер де, шығындар ... ... ... ... ... ... ... өндіріс
кезінде ең төмен нәтижелерге көп капитал салымы көмегімен қол жеткізіледі.
Еркін нарықтық экономика жағдайында ұйымның (бұдан әрі кәсіпорын) ... ... ... ... қабілетті өнімге нарықтық сұранысты
қанағаттандыру жолымен максималды пайда алу ... ... ... ... сай даму сатысы – нарықтық экономикасына
көшу, тоқыма және тігін саласында ... ... бас ... ... ету ... ... ... жаңа жүйесін құруды талап етеді.
Бірақ, тоқыма және тігін кәсіпорындарының жағдайы мен ... ... ... ... ... ... үлкен айырмашылық
бар.
Нарық экономиканың негізінен ... ... ... ... ету ... арттыратын құралы болып
табылауында. Бірақ, мұдай ... да ... ету ... арттырудың
негізгі бағыттарын, қызмет ету ... ... әсер ... және оларды айқындау әдістемесін анықтау өте маңызды болып
табылады.
Кез келген ... үшін ... бір ... аралығындағы шығындар мен
табыс динамикасының көрсететін қаржы нәтижелерін ескеру өте маңызды[28].
Бірақ, тиісті өндірістік стратегияға, өндірістік ресурстар мен ... ... ... ... ... ... ақшалай түрде
көрсетілген қаржы ақпараты жеке тұрып, кәсіпорынның ағымдағы жағдайы мен
болашақтағы дамуына баға бере ... ... ... ... байланысты ең көп тараған көзқарас,
оның техникалық игеруі жағынан (өндіріс ... ... жаңа ... жаңа ... ... ... бағытталған.
Екінші жағынан, кәсіпорынның белгілі – бір бағытта экономикалық дамуын,
оның іс - ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге болады.
Қазіргі заманғы жағдайда кәсіпорын тұрақтылығын қамтамасыздандыру үшін
басқару персоналына, бәрінен бұрын, өз ... және ... ... ету ... ... ... білуі керек.
Қызмет ету тиімділігі – кәсіпорынның экономикалық ... ... Ол ... бәсекелік артықшылығын, іскерлік келісімдегі
әлуетін, қаржылық және ... ... ... және ... ... ... ... сақтандырылғанын,
өндірісі қаншалықты тиімді ұйымдастырылғанын анықтайды. Бірақ, кәсіпорын
қызметінің алға ... ... ... бір ғана ... ... қызметі тиімділікпен тікелей немесе жанама байланысты. Бұл
сөздің ... ... ... уақытты үнемдеу, қолда бар ресурстарын
пайдалана отырып барынша көп өнім алу ... ... ... – бұл ... ... ... ... қандай өнім
түрлерін, қалай өндіру қажет, ... ... бөлу ... ағымда және
болашақта ресурстардың қандай көлемін тұтыну керек ... ... ... баға беру оның ... ... нәтижелері
арқылы жүзеге асырылады. Бұл қоғамдық өндірістегі ... мен ... ... ... ... ... ... жоғарылаған сайын
қызмет ету тиімділігі жоғарылай түседі. Қызмет ету тиімділігі ... және жеке ... ... ... ... мақсатына
жеткізетін нарық экономикасының басты санатының бірі. Тиімділіктің ... ... ... тиімділік - кәсіпорында шешім қабылдаған кезде әрқашан
шектеулі, ... бар ... ... отырып, көздеген мақсатқа
жетуді есепке алады.
2. ... ...... бар ... ... кәсіпорынның
барлық қатысушыларының әлеуметтік қажеттілігін ... ... ... ...... ... ... байланысты,
алға қойылған техникалық мақсаттарға жетуді ... ... ... ... ... және ... қойылған көлемдік және сапалық талаптардың
орындарлуы).
4. Экологиялық тиімділік – ... ... ... жетуіне
зейін қояды.
Нарық жағдайында әрбір кәсіпорын, экономикалық тәуелсіз тауар өндіруші
бола отырып, мемлекет бекіткен салық салымдары мен ... ... ... ... ... баға ... кез ... түрін
қолдануға құқылы.
Қызмет етуге баға берген кезде тек қана экономикалық ғана ... ... де ... ... ... ету ... ... потенциалдың пайдалану
дәрежесін көрсетеді. Бұл нәтиженің өндірістік шығынға ... ... Сол ... мен ... ... ... ... еңбектің 1
теңгеге жұсаған шығыны есебінен тез өскен сайын немесе пайдалы нәтиженің
бір бірлігіне шығын аз ... ... ... ету тиімділігі жоғарылай
түседі.
Тиімділіктің деңгейі экономикалық өсу, өмір сүру деңгейінің жоғарылауы,
инфляция деңгейінің ... ... ... және ... ... ... әлеуметтік және экономикалық мәселелерді шешуге әсер етеді.
Кәсіпорын қызметінің тиімділігі өндірістің нәтижелерін шығындар мен
қолданылған ресурстарды ... ... ... Қол ... (табыс, өнім ) авансталған немесе қолданылған ресурстармен
(шығындар) салыстыра отырып кәсіпорын қызметінің ... ... ... ... ... кәсіпорын өз қызметі барысында
экономикалық дамуы, тиісінше, есеп айырысуды, жұмыстың түпкі ... үшін ... ... ... ... алу ... – бұл ... (нышан), яғни белгілі бір міндеттердің орындалу
деңгейін, қызметтер мен құбылыстардың сандық және сапалық жағын сипаттайды.
Нарықтық ... ... ... ... көрсеткіштерді: бағалық
және шығындық деп топтастыруға болады.
Бағалық көрсеткіштер – осы немесе басқа да қызметтің ... ... ... ... ... ... сипаттайды.
Шығындық көрсеткіштер – әр түрлі қызметтерді жүзеге асыруда шығын
деңгейіне әсер ететін ... ... ... кең ... қолданылады. Мәселен:
– сатылаған өнімнің жалпы көлемі;
– жиынтық пайда;
– шартты таза табыс;
– несиелі және қарыз проценттерін ... ... ... ... төлегеннен кейінгі пайда;
– барлық қосымша төлемдерді өтегеннен кейінгі пайда;
– өндірісті ... жаңа ... ... ... ... ... өтімділік;
– дивидендтерді төлегеннен кейінгі тиімділік [30].
Жалпы кәсіпорын ... ... ... үшін ... ... кәсіпорынның өндірістік қызметінің ... ... ... табыстылық (түсімділік) көрсеткіштері;
– кәсіпорынынның мүліктік жағдайын бағалаушы ... ... ... ... және өтімділік көрсеткіштері;
– кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын сипаттайтын көрсеткіштер;
– кәсіпорынның іскерлік белсенділік көрсеткіштері;
– рентабельділікті ... ... ... да ... ... өндірістік қызметінің тиімділігі (Сурет-5) мынадай
көрсеткіштермен сипатталады:
1. Қор қайтарымдылығы және қор сыйымдылығы.
2. Материал қайтарымдылығы және материал ... ... ... мен ... ... мен ... сыймдылығы.
Әрбір көрсеткіштерге қысқаша тоқталатын болсақ, кәсіпорын қызметінің
тиімділігін ... ең ... ... бірі – ... болып табылады. Ол негізгі өндірістік қорларды пайдалануды
қорытындылаудың көрсеткіші болып саналады. Ол талдау кезеңінде өнім сатудан
түскен ... ... ) ... ... ... ... ... құнына
қатынасымен анықталады:
Кәсіпорынның қаржылық тәуелсіздігін бағалау. Қаржылық тәуелсіздікті
талдауда келесі міндеттер шешіледі:
- аналитикалық коэффициенттерді есептеу;
- ... ... ... ... алынған критериймен салыстыру;
- коэффициентер деңгейінің өзгеру себептерін зерттеу;
- қаржылық тәуелсіздікті қамтамасыз ететін ... ... ... ... ... коэффициенттер қолданылады.
а) Жалпы қаржылық тәуелсіздік коэффициенті (автономия коэффициенті) ... ... ... ... капитал мөлшеріне бөлу арқылы есептеледі.
Кавтономия= Меншікті капитал/ Капитал
2004-жылы: Кавтономия=-18482071,29/171116494,72=-0,10;
2007-жылы: Кавтономия=-64990543,86/646270968,74=-0,10.
Бұл коэффициент жалпы ... ... ... капиталдың үлесін
көрсетеді, оның критикалық мәні 0,5, яғни ... ... ... 0,5-ке тең ... одан ... болғанда кәсіпорын қаржылық тәуелсіз деп
танылады. «Отырар» ЖШС-де бұл коэффициенттің мәні теріс болып ... ... ... ... жоқ, ... активтері тек қарыз капитал
есебінен құралып отыр.
ә) Айналым активтерінің ... ... ... ... коэффициенті. Бұл коэффиициент айналымдағы меншікті капиталды айналым
активтерінің ... ... бөлу ... ... ... ... ... активтерінің жалпы мөлшері.
Ол меншікті көздердің айналым активтерін қалыптастырудағы ... ... ... ... ... ... ... шегергенге тең болады. Егер есептеу барысында кері мән алынса,
онда ... ... ... қарыз қаржыландыру көздері есебінен
қалыптасқанын білдіреді.
2008-жыл Айналымдағы ... ... ... ... ... нәтижесінде теріс сан шығып тұр, яғни «Отырар» ЖШС-нің айналым
активтері толығымен қарыз қаржыландыру көздерінің есебінен қалыптасып ... ... ... мәні ... ... ... ... Ол айналымдағы меншікті капиталды
қорлар мен шығындар мөлшеріне бөлу арқылы есептеледі.
Кқт= Айналымдағы меншікті капитал/Қорлар.
2008-жылы Кқт=(-18482071,29+180000000)/171116494,72=0,94
2007-жылы Кқт=(-64990543,86+684852000)/646270968,74=0,95
Бұл коэффициент ... ... ... қорларды
қалыптастырудағы үлесін көрсетеді.
в) Қаржылық леверидж коэффициенті қарыз ... ... ... ... ... ... капитал.
2008-жылы 180000000/171116494,72=1,05
2007-жылы 684852000/646270968,74=1,05
Бұл коэффициент 1 теңге меншікті капиталға келетін ... ... ... ... ... бұл ... мәні ... жыл мен
есепті кезеңді салыстырсақ өзгермеген.
Активтердің өтімділігін және кәсіпорынның төлем қабілеттілігін талдау.
Төлем қабілеттілік – ... өз ... жабу ... ... ... ... 1 топ ... қысқа мерзімдік
міндеттемелер;
2008-жылы 10387591,69/9598566,01=1,08
2007-жылы 231029131,34/26409512,60=8,74
Бұл ... ... бос ақша ... және ... ... ... ... өз міндеттемелерін жабу қабілетін сипаттайды.
Коэффициент деңгейі 1,0 жуық болса, кәсіпорынның төлем ... ... ... ... ... ... сақтау рационалды емес болып табылады.
0,2-0,3-ке тең мөлшер ... ... ... = 1 және 2-топ ... ... ... ... мәні 1-ге жуық болғанда кәсіпорынның төлем қабілеттілігі
қанағаттанарлық деп танылады.
Ағымдағы өтімділік коэффициенті=1, 2 және 3-топ ... ... ... ... ... ... мәні 2,0-ге тең. Егер бұл ... 1-ден төмен болса, онда мұндай кәсіпорын төлем қабілетті емес деп
бағаланады. ... ... ... қарастырылып отырған
кәсіпорынның төлем қабілеттілігі жоғары болып отыр.
Талдау нәтижесінде алынған көрсеткіштер Кесте-13 берілген.
Кесте 13
«Отырар» ЖШС-нің ... ... ... ... көрсеткіштері [25]
|Көрсеткіштер ... |
| ... ... |
|Қаржылық тәуелсіздік коэффициенті |-0,10 |-0,10 ... ... ... |0,94 |0,95 ... леверидж коэффициенті |1,05 |1,05 ... ... ... |1,08 |8,74 ... ... коэффициенті |4,89 |15,71 ... ... ... |4,89 |15,71 ... ... ... екі ... да пайда алмағандықтан,
қызметі рентабелді емес деп айта аламыз. ... ... ... мәні жоқ. Кәсіпорынның зиянмен ... ... ... ... кәсіпорынның меншікті капиталының
болмауын, соған ... ... ... ... үшін ... ... болып отырғандығын, сонымен қатар өнімнің өзіндік құнының
жоғарылығын және ... ... мен ... ... ... ... атауға болады [31].
Аталған кемшіліктерді жойып кәсіпорынның алдағы жылда табысты ... ең ... ... ... ... өнім өткізу жүйесін
жетілдіру, басқаруды, соның ішінде жоспарлау мен талдау жүйелерін жетілдіру
керек.
3.2 ЖШС ... ... ... көрсету мамандардың
біліктілігін жетілдіру жолдары
Бүгінгі таңда кез келген кәсіпкерлік түрінің ... және ... ... саласы өте үлкен рөл ойнайды. Қонақ үй бизнесіндегі
маркетингтің рөлін біз атап кеттік. ... ... ... ... сырттай қызмет ететінін де ескердік. ... пен ... ... ... тығыз байланыста жұмыс істейді: маркетинг қызметкерлері
клиенттерді тауып ... ... ... ... ... қызмет
көрсетулері керек. Осының барлығы бүгінгі ... ... ... Сол үшін ... ... пен зерттеу үстінде болу керек.
Маркетинг бойынша ... ... үй ... ... ... ... ... ынталандыратын, мүмкіндік беретін ... ... ... Ішкі ... қызметінің құрылымы соншалықты,
қонақ үйдің ұжымдық құрылымының әр деңгейіндегі қызметшілер ... ... ... ... қонақ санасындағы көзқарасты
қалыптастыруға дәнекер болатынын түсінеді. Ішкі ... ... ... ... өтей ... ... қызмет
көрсетуге жәрдемдесу. Ішкі маркетиг- бұл фирманың ішкі ... ... оның ... ұғымдары келесідей берілген:
- қызмет көрсету мәдениеті;
- кадрларды басқарудағы маркетингтік әдіс;
- қонақ үй қызметкерлері арасында ... ... ... ... бойынша қызметкерлердің жылжуы мен ... беру ... ... ... ішкі ... бағдарламасы туындайды.
Егер де қонақ үйдің ұйымдастырушылық мәдениеі қонаққа ... ... ... ... ... ... ... болуы екіталай. Қонаққа қызмет көрстетудің жақсы бағдарламасы
қатардағы қызметкерлермен жұмысқа ... көп ... ... ішкі бағдарламасы басқарушылар мен қызметкерлерге қатаң
талап қояды.
Бүгінгі жаңа технологиялар заманында, ... ... ... ... ... ... еніп ... Бірақ бұл көптен бері
туындаған мәселелерді шешпей келе атыр. ... ішкі ... мен іске ... негізгі тосқауылы ретінде алдыңғы тәжірибенің
қысымы мен қазіргі қызмет ... ... ... ... болып
табылады. Соның салдарынан қонақ өзінің қажеттіліктері ... ... ... Оның ... алу үшін әр ... ... өзіне неғұрлым сеніммен атқаруы тиіс. Қонақ үйдегі ... ... ... ... ... ... бекітуші, берік ... ... ... ... Егер де ... үй ... ... болса, онда
ұйым мен оның қымзеткерлері де бірігіп жұмыс істейді.
Мәдениетті қызмет ... ... ... ... ... ... бағдар қонақ үй басшысынан уақыт пен қаржылық тұрғыдан
белгілі міндеттерді талап етеді. ... ... ... ... ... ... мәдениеті шығарылған бұйрықтар мен қаулыларға байланысты
емес.
Егер де қонақ үй жұмысыныда ... ... мен ... онда ... өздерін ұстау мен жүріс—тұрысын ұстауға
қосымша уақыт жұмсайды. Негізінде белгілі бір шешімге келу үшін ... ... ... ... ... Ал атаулы басшылық
жоғарыда тұрған басшылықтың жауабын күтеді. ... ... ... өз ... жоғалтып, күтуге мәжбүр болады. Қызмет көрсету
мәдениеті жоғары ... ... үйде ... не істеу керек
екенін, қойылған сауалға ... ... беру ... ... ... көп ... жоғалтпай, туындаған мәселені жедел арады ... ... ... ... ... үйде ... қызметкерлерге қонақ
күтуді жеңілдетіп барлық жеңілдіктерді жасайды. Басшылық ... ... ... ... ... ... ... қызметті
дұрыс ұйымдастыруға жәрдемдеседі.
Бүгінгі таңда ... үй ... ... ... ... ... ... Сурет-6 үлгіні ұсынамыз:
Қазіргі кезде ең басты ... ... бірі ... адам ... Яғни ... ... ... білімді , тәжірибелі
болса, соғұрлым кәсіпорын гүлденіп, мол табыс ... Сол ... ... мен сақтап қалу үшін ... ... ... ... ... ... ... бірдей емес.
Сурет 6. Қонақ үйді басқарудың үлгісі [8]
Маркетинг ... ... ... ... ... ... ... жасап шығарады. Қонақ үй қызметкерлері үшін ... ... ... ... ... ... көлік, автотұрақ, ... ... ... және жылжу болашағы құрайды.
Әдетте аса басты назарды ... ... мен ... қалу ... ... ... ... Сұрыптау. Жалға алу ережелері мен жұмысшыларға қойылатын талаптардың
орындалуын сақтау. Сонымен ... ... ... ... ... ... Кез ... таңдалған қызметкер ішкі фирмалық оқыту курсын
өтуге міндетті.
3. Тұрақтылық. ... ... ... екі жыл ... ... ... ауысуды сұрай алмайды. Қызметшілердің жиі ... ... ... мен ... шығатын шығындар көбееді.
4. Оқыту. Тұрақты ... ... мен ... ... тереңдету
адамдарды ұстап, олар қонақ үйдің тұрақты ... ... ... ... үй мен ... бизнестегі кадрлар ағымын ... ... ... келесідей қорытындыға келді:
1. Кадрлар ағымы ... үй ... ... ... жеке ... басшылары арасында жиі байқалады.
2. Мейманхана директорларының ... ... ... ... ... бейімдірек келеді.
3. Кадрлар ағымының жоғары болуы отбасылық тұлғалар арасында ... Ер ... әйел ... ... ... құбылысқа көп кездесе
бермейді.
5. Басшылық тарапынан жақсы қарым-қатынас мейманханадағы кадрлар ... ... ... ... ... ... ағымы қызметкерлердің түрлі
топтары мен түрлі ... әр ... ... ... ... бағдарламалары мен уәждемелері түрлі ... ... ... ... ... ... ... жалғыз
ғана стратегиясы нарықтың барлық қатысушыларын тарта қоймас, ... ... бір ғана ... пен әдіс ... ... мен басқа да материалдық игіліктермен қатар қызмет таңдау
кезінде басқа да ... ... ... ... ... ... ... кетейік:
- қызмет бойынша өсу мен ... ... ... ... ... ... ... атқару үшін жақсы жағдайлар,
- өзіңді бір бүтіннің бөлігі екені сезіну,
- атқарылған ... ... ... ... ... ... ... бағдарламасы,
- комапанияның қызметкерлерге деген жеке ниетінің түзу болуы,
- қызметкерлердің біріккен ұжымы,
- ... ... ... ... ... ... уақытының ыңғайлығы,
- түрлі мәселелерді шешу кезіндегі көмек.
Дегенмен де, біздің ... тағы бір ... ... ағымы
жоғары қонақ үйдегі қызмет ... ... ... ... болады. Себебі ондай қонақ үйлердің басшылығы қызметкерлерді
сұрыптаған ... олар ... аз ... ... атқарушы үміткерді
таңдайды. Ал нарықта үздіктердің алдында болу үшін ... ... ... ... ... ... жоғары стереотипі ... Сол ... ... ... ... сұрыптаған кезде өте сақ
болулары керек. Бұл жерде адам ресурсы деген ... ... ... тап ... алар беттен бастап, жақсы ... ... қол созу ... ... ... ... білімді, жоғары
сапалы қызмет көрсете алатын ... үй, ... ... ... алдыда болмақ.
Сонымен бұл жерде ... ... ішкі ... ... ... жөн. Ішкі ... ... бағдарламасы кадрлар бөлімшесімен
тығыз байланыста болғанды талап етеді. ... ... ... үйлерде қызмет көрсетулер жоғары болады, тіпті қызметкердің
қателік ... ... ... ... оған ... ... ол
ағаттықты қонақ байқағанша ... ... ... ... ... ... мен міндетіне кірмейтін ... ... ... жағдайда да ол қызмет міндетті түрде ... ... ... үй қызметінде мәселені шешуге атсалысу деп аталады. Осыған орай
мысал ретінде ішкі ... ... орта ... ... ЖШС ... ... орын ... Кесте-14 қызметшілерді
басқару жүйесінің сапасын белгілеуші категориялар ... ... ... ... ... ... категориялар
(орта есеппен алғанда , балл) [12]
|№ | ... |
| ... ... |
|1 ... ... ... |13,5 |
| |і ... |компания саясатын және стратегиялық | |
| ... ... ... мен шешуге | |
| | ... | |
| | |ҚБ ... ... мақсаттарына |12,75 |
| | ... ... | |
14 ... жалғасы
| | |ҚБ ... ... ... |9,75 |
| | ... ... ету ... | |
|2 ... ... ... ... |11,00 |
| |ді ... ... ... ... жеке | |
| ... ... мен ... | |
| | ... мен оларды жоспарлау |12,50 |
| | ... ... ... ... | |
| | ... ... | |
|3 ... |Жаңа қызметкерлердің бейімделуін |13,75 |
| | ... ... ... | |
| | ... | |
|4 |ҚБ ... ... негізгі мақсаттарын, |15,75 |
| ... ... және ... ... | |
| ... ... ... бар ... | |
| |ету | | |
|5 ... ... ... жазба түрінде бар |16,25, |
| |саясаты ... | |
|6 ... ... ... ... мен ... да |12,25 |
| ... ... ... ... | |
| ... ... бақылау деңгейі | |
|7 ... ... ... |18,50 |
| |ді ... ... ... | |
| | ... ... ... |11,25 |
| | ... даму және оларды | |
| | ... ... құру | |
|8 ... ... мамандарды тартуға қабілетті |8,50 |
| | ... ... бар ... | |
| | ... ... ... ... |8,75 |
| | ... ... ... бар | |
| | ... | |
| | | | |
14 ... ... ... |Берілген сәтте ... ... |
| | ... мен ... ... бос | |
| | ... тұру үшін қызметкерледі | |
| | ... ... ... және бар болуы | |
| | ... ... ... мен |10,25 |
| | ... ... ... | |
| | ... | |
| | ... ... мен даму жоспарын |9,00 |
| | ... ... ... | |
| | ... және ... даму ... |9,75 |
| | ... ... ... | |
| | |бар ... | ... үй қызмет көрсетуінде қызметкерлердің мәдени түрде ... ... адам ... маңыздылығын растайды. Сол ... үй ... ... ... ... басқарудың
өсуі аса маңызды әлеуметтік мәселесі ретінде қарстырылуы керек. Бүгінгі
таңда қонақ үйді басқару ... ... ... жоспарлау
кадрлар бөлімшесінің басты міндеттерінің бірі болып табылады. Мұндай ... ... ... ... ... ... мен
адаптациясын қарастыруды, жұмыс орнындағы орналасуды, оқытуды және
қызметтің ... ... ... ... объективті бағалаулардың
негізінде қызмет бойынша жылжу жүріп отыруы ... ... ... қызмет көрсетулерді басқаруды тиімді ұйымдастыру
Негізінде сапа деп тұтынушылардың қанағаттану ... ... ... қасиеттері мен сипатты ерекшелікерін таниды қонақ үй
қыметінің ... мен ... оның құны мен ... ... мөлшеріне, тікелей ықпал етеді.
Сонымен қатар сапа екіге бөлініп қарастырылады:
1) Техникалық сапа - ... ... ... ... ... ... ... қарастырады. Мысалы, техникалық ... – бұл ... ... ... реторандағы тағам, интерьер және
т.б.
2) Функционалды сапа – ... ... ... ... клиент алдын ала
номер алады (резервациялау), швейцар оны есік алдында құрметтеп ... ... ... ... ... және т.б.
Сонымен қатар, айта кететін жағдай, жоғары функционалды ... ... ... ... кемішілктерін ұмыттыруға
септігін тигізеді, ал егер ... сапа ... ... ... ең ... ... ... алдыңғы көңілін аулай алмайды.
Кез келген қонақ үй кәсіпорынында ... ... ... ... аса ... ... бөлінеді. Ол түйісу нүктесіне біз қонақпен
қарым-қатынасқа түсуінің кез келген ... айта ... Осы ... ... ... ... алдын ала тапсырыс беріп алынғанынан
бастап, ... ... ... мерзім қарастырылады. ... ... ... ... ... ... сызба
түрінде беріледі:
Ұсынылған қызмет көрсету
Сурет 8. Қонақ үйде қызмет көрсету сапасын ... ... ... көрсету сапасын басқаруда қонақ үй ... ... де ... ... бес ... ... қызмет көрсету
үлгісі қарастырылады.. Сол кезеңдерге нақтырақ ... ... ... ... үміті мен қонақ үй башылығының жауабы. Атаулы
кезеңде қонақ үй ... ... ... қандай
қажеттіліктерінің бар екендегін білмейді. Көптеген қонақ ... ... ... ... ... ... бастайды. Дегенмен де олар
бір затты ұмытып ... ... ... күн ... ... Егер де қонақ қызмет көрсетудің қасиеттерінің ... ал ол ... бір ... ... онда ... ... ... болып табылады. Сонымен қатар, маркетингтік әрекеттер
болмған жадайда қонақ ... ... бар ... білмеуі де
мүмкін. Менеджерлер өздерінің ... ... ... кері ... ... ... ... Кезең. Қызмет көрсету ... ... ... қонақтардың не қалайтыны ... ... ... ... ... ... Ол үшін ... бар:
- қызмет көрсету сапасына барабар емес тұрғыдан қарау;
- орындалу деңгейін түсінуінің ... ... ... ... ... ... ... жоғарыда айтып кеткен адам ... ... ... ... ... ... байқалып отыр. Мысалы, қонақ үй
басшылары мұндай жағдайда шешім ... ... ... ... ... ... ... қонақтардың таңғы астан ... ... ... ... ... ... басшылық таңертең мейманханада
ұзақ кезектің болуын санайды. Дегенмен де ешқандай іс-әрекет ... олар ... ... ... келмейді.
3. Кезең. Басшылық қызмет көрсету сапсын ... ... ... ... ... ... ... «бәсеңдетеді».
Бұл кезеңде басшылық ... ... ... ... ... ... қандай болу керек екенінен де ... ... ... ... ... ... жете ... немесе
ондай қызмет көрсеткілері келмейді.
4. Кезең. Қызмет көрсету мен міндеттемелерді ұсыну.
Төртінші ... ... үй бере ... ... басқа
қызметтерді ұсынған кезде ... ... ... ... ... ... көрінісінің бар екені ... шын ... ... саябаққа немесе көшеге шығып тұрған жайғдайлар болады. ... ... ... ... жарнама мен қонақ үй беретін
мүмкіндіктердің ... ... ... ... ... ... ... жерде қызмет көрсетулердегі ... ... ... ... өте ... ... үйде бір-ақ қана ... ... ... ол қонақ үй қызмет көрсетуі тиіс. ... ... ... мен ... ... ... бір екенін ескерген жөн.
Бұл жерде екі стандарт болмауы ... ... ... ... көрсету мен берліген қызмет ... ... ... ... Егер де ... өзінің күткенінен
кем алатын болса, онда атаулы қонақтың қонақ үйге ... ... ... ... ... ... бес ... үлгісінің
көрсетуінше, қонақжайлық өнеркәсібінде сапалы қызмет көрсетуді беруге
көп назар ... ... оны ... ... біз бүгінгі таңда
отындық қонақ үй ... ... мен ... мәселелерін шешуге
қадам жасаймыз.
ЖШС «ОТЫРАР»қонақ үй қызметтердің сапасын ... ... 8. ... үй ... ... ... концептуцальды үлгісі
[12]
Сапаны басқару қонақ үй кәсіпорындарындағы ... ... мен ... ... басқарушы жүйелердің бар ... жүйе ... ... ... мен ... болып
табылады. Қонақ үйлер қыметкерлерді оқытуға көп ... ... ... ... ... ... қызметкерлерлі сіздерді мейріміді
жыжылықпен қарсы ... ... ... ... ... ... ... сапасын басқаруда өте
үлкен маңызға ие. ... үй ... ... ... ... ... ... білім мен кәсіби біліктіліктің бар ... ... ... ... ... ... маңызы мен
мазмұнын жеткізу үшін коммуникацияның жоғары ... ие ... ... ... ... ... керек. Сонымен
қатар клиент сұраған қызметті ... ... ... және ... бар ... бақылап отырулары
керек.
Ең соңғысы, қонақтармен тікелей ... ... ... ... ... ... ... және мәселелерді тез
арада және жедел шешетін ... ... ету ... жүйе ... ... мен ... қанағаттануын
қарастырады.
Қонақ үй кәсіпорындарының сауатты ... ... ... көп ... ... ... ... болады екен. Олар ішкі ... ... ... ... көрсеткені үшін қызметкерлерді ... мен ... ... жасап шығарады. Қызмет ... ... ... жұмысымен қанағаттануын ... ... ... ... ... ... басшылық
неғұрлым көбірек назар аударса, ... ... ... ... ... ... үйде ... көрсету үрдісін стандарттау
мен сапаны бағалауды ... ... үй ... ... ... ... жасап қояды. Алайда айта кететін ... ... ... бөлу ... қызмет көрсетудің көзге көрінерлігін жоққа
шығарады.
Төртінші жүйе еңбек ... ... ... ... төменгі деңгейін сақтай ... ... ... ұмтылуы тиіс. Бұл мақсатта келесі амал-тәсілдер
пайдаланылады:
- қызметкерлердің кәсіби дайындығын ... ... ... ... ... өсіру;
- қызмет көрсетудегі адам еңбегінің шығындарын азайтушы инновацияларды
енгізу;
- қызмет көрсетулердің ... - ... ... ... ... ... ... шығару;
- клиенттерді өзін өзі күтуге итермелеу (мейманханадағы швед дастарханы);
- еңбек ... ... ... беретін ресурс қорғаушы ... ... жүйе арыз бен ... ... жүйесі, қонақтарды зертеу,
бәсекелестердің қызмет көрсету ... ... ... ... сапасымен
салыстыру көмегімен қонақтарға қызмет көрсетумен олардың қанағаттану
деңгейін ... ... жол ... амал ретінде пайдаланған қонақ
үйлер көп жағдайда ... ... ... ... ... зерттеулердің көрсетуінше үлгілі қонақ үй стратегиялық жоспарлау
жүйесінің бар болуымен, басшылықтың қызмет ... ... ... ... ... ... жүйесін қамтумен
сипатталады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Берілген жұмыста келтірілген мәліметтерді қарастыра отырып біршама
тұжырымдарға, қорытындыларға ... ... ... ... ... ... ... қосымша қызметтерді
кең көлемде ұсынуға мүмкіншіліктері жоқ, сондықтанда басты көңіл номерлерді
толық пайдалануға бөлінеді. Мысалы шағын қонақ үйлердегі жүктелу ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді.
Дүниежүзілік тәжірибеде қолданыс тапқан және де ... ... ... ... белгілі менеджмент классигі ... ... ... құрудың негізгі ұстанымдары бүгінгі таңда ... ... ... іске ... ... ... ... келеді.
Оларға қысқаша тоқтағанда
Басқару ... ... ... ... бірлігі. .
Байланыс жүйесі мен коммуникация.
Икемділік.
Ұйымның барлық деңгейінің қол ... - деп ... ... Сонымен қатар берілгендерді қорытындылай келе құрылымдық ... ... ұйым ... ... ... ... қамтамасыз ету
болғандықтан, құрылымды жобалау ... ... ... жоспарларына
негізделуінің қажеттілігін аңғардық
Басқару құрылымы тізбекті-функционалды болып ... ... ... тұрады, ол түрлі бөлімшелердің ... ... ... үй қызмет көрсетулерін өндіру мен ... сапа аса ... ие ... ... ... көрсетусіз қонақ үй өзінің мақсат-
мүдделеріне жете ... Бұл ... ... ... ... де, ... түрлерін атаған кезде ... ... ... да атап ... жөн. ... ... ... белгілеуге
болады:
- материалдық техникалық база;
- алдыңғы технологиялық қызмет көрсетулер.
Сонымен ... ... үй ... ... ... ерекшеліктер
белгіленген. Мысалы басқаруға тікелей қатысы бар радикалды ... ... ... ... ... ... ... басқаруды қалай меңгереді?
Уәждеме
Есеп беру мен өнімділік
Шешімдерді қабылдау мен ... ... ... ... ... мен ... мәселелер
Клиенттерге деген қатынас
Кадрларды басқару
Орындауды бағалау
Ұсынылған қызмметтердің сапасы
Мәртебе мен әлеуметтік ... ... ... ... атап ... соңғысына қонақжайлық кіреді.
Қонақжайлықты ... ... үй ... ең ... фактор болып
табылады. Оның әр әрекеті, жұмыстан шығарудан бастап, ... ... сапа ... ... мен қамтамасыз етуге ... өз ... ... ... ... үй ... басқаруда маретингтік әдісті
естен шығармаған жөн, себебі ол ... ... ғана ... ... ... да ... ... тұр. Атаулы саланың қонақ үй
бизнесіне қатысты ... ... ... ... болады:
- қызмет көрсету мәдениеті;
- кадрларды ... ... ... ... үй ... ... ... мәліметтерді тарату;
- қызмет бойынша қызметкерлердің жылжуы мен ... беру ... келе ... үй ... дамуы жалғасын тауып келе
жатқан құбылыс ... ... ... ... ... атаулы саланың даму ... зор. ... ... ... ... ... оның ... қонақ
үй бизнесінің дамуына да пайдалану ... ... ... ... ғана ... дамуын өрбітіп келе жатқан мемлекетіміздің болашағы
зор деп ойлаймын. Еліміздің ... ... ... ... ... Біз қарастырған салада, басқа да ... ең ... ... мен жаңа ... ... ... ... нәтижеге әкеледі деп ойлаймын. Сондықтан, жаңа технологиялар
мен басқарудағы жаңа ... және ... ... ... ... жақын болшақта іске асырылуы ықтимал.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Гостиничный и туристический бизнес: Учебник / Под ред. ... ... ... О.А. Туристические фирмы и гостиницы; бухучет и налогооблажение.-
М.: Совр. ... и ... ... ... Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства: Уч. Пос. – М.:
Академия, 2007.
4. ... С.С. ... и ... в гостиничном бизнесе. – М.:Юрист,2003
г.
5. Раева Р.А. Организация управления гостиничным бизнесом. Дис. Канд. Эк.
Наук 08.00.05 Каз ГАУ А. 1997г ... А.Ю. ... ... ... 2004. - ... ... Ж.С. Международный гостиничный бизнес: Учебное пособие. –
Алматы: Каз. Ун., 2005. – С. 56-58
7. Алтынбаев Б.А., Смыкова М.Р. ... и ... ... ...... Каз ГАУ, ... Папирян Г.А. Менеджмент в гендустр. Гостепреимства : Отели и ... ... ... 2002. – С. 86-95
9. Сенин В.С., Денисенко А.В. Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и
других средств размещения: Учебное пособие. - М.; ... и ... – С. ... ... В.П. ... стиль в гостеприимстве. - М.: ... ... 2007. – С. ... ... И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учеб. пособие.- М.:
Финансы и ... ... ... ... А.П. и др. ... ... Учеб. пособие / Багатов
А.П., Бойко Т.В., Зубрева М.В.-М.: Академия, ... ... ... в туризм. - СПб.: Герда, 1999.-192с.
14. Бургонова Г.Н., Каморджанова Н.А. Гостиничный и ... ... ... ... и ... ... и
статистика, 2002.-352с.
15. БиржаковМ.Б. Введение в туризм: Учебник.- СПб.: Герда, 2007.-448с.
16. Бирюков Е.С. Развитие туризма в СССР и его ... на ... ... ... ... ... Афтореферат.-М.,1975.-20с.
17. Борисов К.Г. Международный туризм и право: Учебно-метод. Пособие.-М.:
НИМП, 1999.-352с.
18. Раева Р.А. ... ... Пути ... и ... ...... ... «Туран», 1998. – С. 75-78
19. Гвозденко А.А. Логистика в ... ... ... М.: ... ... 2008.
20. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства. М.: АСПЕКТ-
ПРЕСС, 1995.-382с.
21. Бургонова Г.Н., Каморджанова Н.А. ... и ... ... ... ... и налогообложения.-М.: Финансы и
статистика, 1999.-352с.
22. Бургонова Г.Н., Каморджанова Н.А. Бухгалтерский учет и ... ... : ... ... М.: ... Волков Ю.Ф. Технология гостиничного обслуживания. - Ростов-на-Дону:
Феникс, 2007. – С. 12-15
24. Вуколов В.Н. Теория и ... ... ... туристической
деятельности: Учеб. пособие.- М.: Финансы и статистика,1998.-120с.
25. ЖШС «Отырар» қонақ үйі ... ... В.Г. ... туристической деятельности: Учебное пособие /
Московская Академия экономики и права.- М.: Нолидж,1996.-313с.
27. Ляпина И.Ю. ... и ... ... ... ... М.: ... 2007. - С. ... Волошин Н.И. Правовое регулирование туристической деятельности: Учеб.
пособие.- М.: Финансы и статистика,1998.-120с.
Қосымша А
Қонақ үй ... ... ... ... ... ... ... көзі : ЖШС «Отырар» қонақ үйі құжаттары
Қосымша Б
Қызметтерді (маркетинг, еңбек қоры, бас инженер, бухгалтерия)
басқару ... көзі : ЖШС ... ... үйі ... үй ... ... мен тәжирибесі
Қонақ үй қызметкерлерінің үміті мен тәжірибесі
Қонақ үйде ұсынылатын тауарлар мен қызмет көрсетулер
Қонақ үй ... ... мен ... ... ... өнім ... қорларын басқару
Нарықты сегментациялау
Маркетингті жоспарлау
Қонақ үйде ... ... ... үй өнімін бөлу
коммуникация
Кәсіпорынның мақсаты мен міндеті
Қабылданған қызмет көрсету
Күтілген ... ... сапа ... не ... ... ... туралы алаңдау
Сыртқы көрініс
Лауазымдар
Ікші қатынастар
Қатынастар
Компьютерлер жүйелер
Машиналар
Ноу-хау
Техникалық шешім
Құрылған имидж
1. Дәстүрлі маркетингтік әрекеттер:
- жарнама,
- ... ... ... ... дәстүрлер,
- идеалогия,
- тіл және мәдениет
Функционалды сапа дегеніміз не ?
Қызмет-
керлер
Мойындау мен марапатау
Клиент рахаттануы ... ... ... менеджменті
Оқыту
Қызмет көрсету қызметшілерінің өкілеттіліктерін анықтау
Әр қызметкерге қызмет көрсету
Қызмет көрсетуді ... ... ... ... ... үлгі ретінде бастаулады марапаттау
Жалпы мәдениет деңгейін көтеру
Алдыңғы ... ... ... ... ... ... ... тосқауылдарды алып тастау
Жарнамалық проспектілер
Брифингтер
Қызметкерлердің ширектік жиналысы
Жұмыс сапасының көрсеткіштері
Қоғаммен байланыс
Ұжым бірлігі
Сатулар
Қызмет көрсетулер
Кәсіби біліктілік
Табандылық
Кәсіби сауатсыздық
Жыл ... ... ... сыйақы
Марапаттаулар
Жұмыс сапасы бойынша топ ... ... ... ... ... ... алдын алу мен оларды жою
Нарықты ... ... ... ... ... ... ... кемшіліктерді жою
Істегі қызметтердің сапасын көтеру
Жаңа және тұрақты қонақтардың сұраныстарын ... ... ... ... ... класс бойынша қабылдау.
Қызмет көрсетуді кеңейту
Бас директор
Бас инженер
Маркетинг қызметін басқарушы
Еңбек қорлары қызметін басқарушы
Азық-түлік және сусын ... ... ... ... ... ... ... басқарушы
Бас инженер
Бас бухгалтер
Маркетинг бөлімі
Ауысушы техниктер мен шеберлер
Бас кассир
Еңбек қорлары қызметін басқарушы
Әлеуметтік даму және кадрлар ... ... ... ... есеп айрысу бөлімі
Комерциялық бөлім. Топ пен конгресстердің сатылуы
Бас директор
17
17
30
22
Бас дәрігер
21
20
Бас аспаз
Бухгалтер
Кадрлар бөлімі
Директор орынбасары
Директор
Қонақүй шаруашалығы ... ... ... ... ... ... ... бойынша дәрігерлер
-аға медбике
-медбике
-аспаздар
-ас үй жұмысшылары
кассир
Даяшы
персоналға деген қажеттілікті анықтау және оны қысқа және ұзақ ... ... мен ... ... ... ... (сауалнама, тестілеу, жанама сұрау жүргізу
және т.б.
персоналды сапалық бағалау
қызметкелерді дайындау, қайта ... және ... ... ... келісім-шарты жөніндегі қорытындылар туралы шешім
кері байланыс
23
31
186
217
303
351
16
18
37
41
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2005 ж.
2006 ж.
2007 ж.
2008 ж.
бірлік
Біріккен
кәсіпорындар
меншігі
Жекеменшік
Мемлекеттік
меншік
Сурет 2. ҚР-ғы ... ... ... ... ... ... және жеке тұлғаларының меншігі
Сурет 5. Кәсіпорынның өндірістік ... ... ... [12]
Нәтижелер мен шығындардың үйлесімділігі
(бір жолғы және ағымдық шығындарды төмендетуге, пайда мен ... ... ... ... ... өнім ... ... төмендету ресурс тұрақтылығы

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 63 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Каспий маңы ойпатының тұзды күмбезді құрылымдары35 бет
Тақырлардың қалыптасуының физикалық-географиялық жағдайлары102 бет
Тұзды жыныстар68 бет
Қазақстан Республикасындағы қаржы нарығының қалыптасуы,және қызмет атқару механизмдері48 бет
Үкіметтің қалыптасуының әлемдік тәжірбиесін салыстырмалы талдау27 бет
Энергетикалық кәсіпорын “AYT International Travel” ЖШС бизнес-жоспары мысалында қаржылық-шаруашылықтық қызметін талдау28 бет
Алматы қаласындағы қонақ үй бизнесінің жағдайына анализ7 бет
"Шетелдіктерге қазақтың киіз үйімен оның жиһаздарьш таныстыру әдістемесі"70 бет
"Қазақстан" қонақ үйінде маркетингті ұйымдастыру28 бет
1 жасқа дейінгі балалардың физиологиялық ерекшеліктері мен балалар үйі жағдайында дене шынықтыруға тәрбиелеу3 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь