Меншікке салынатын салықтарды түрлері және олардың міндеттері

КІРІСПЕ
1. МЕНШІККЕ САЛЫНАТЫН САЛЫҚТАРДЫ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ
1.1. Жер салықтары туралы түсінікжәне оны төлеушілердің
міндеттері
1.2. Көлік құралдарын түсуі және салық салу объектілері
1.3. Заңды және жеке тұлғаларға мүлік салығын міндеттері

2. ТАЛАС АУДАНДЫҚ САЛЫҚ КОМИТЕТІНІҢ ЖАЛПЫ МІНЕЗДЕМЕСІ
2.1. Кәсіпорын құрылымы және оның жалпы сипатты
2.2. Кәсіпорынның бухгалтерия құрылымы
2.3. Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер
3, МЕНШ1КТ1 САЛЫКТАРДЫН ТУС1М1Н ЕСЕПКЕ АЛУДЫ УЙЫМДАСТЫРУ
3.1 Жер салыгынын тус1м1н есепке алу
3.2 Кол к куралдарын есепкеа алу
3.3 Жеке жоне занды тулгаларга салынатын мул к салыгы

ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР
Салық салу мақсатында барлық жерлер олардың арналған нысанасы мен тиесілілігіне қарай мынадай санатгарға:
1) ауылшаруашылық мақсатындагы жерлерге;
2) елді мекендер жерлеріңе;
3) өнеркөсіп, көлік, байланыс, қорғаныс жөне өзге де ауыл шаруашылығы емес мақсатгағы жерлерге (бүдан өрі — өнеркөсіп жерлері);
4) ерекше қорғалатьш табиги аумақтар жерлеріне, сауықтыру, рекреациялық жвне тарихи-мөдени мақсаттаіы жерлерге (бүдан өрі — ерекше қоргалатын табиғи аумақтар жерлері);
5) орман қорының жерлеріне;
6) су қорының жерлеріне; .
7) запастагы жерлерге жатқызьшуына қарай қарастырылады.
2. Жердің белгілі бір,-немесе өзге санатқа жататындыгы Қазақстан Республикасының жер туралы заң актілерімен белгіленеді|ПЕлді мекендер жерлері салық салу мақсаты үшін мынадай екі топқа бөлінген:
1) түргьш үй қоры, соның ішінде олардың жанындагы қүрылыстар мен гимаратгар орналасқан жерлерді қоспағанда елді мекендер жерлері;
2) түргын үй қоры, соның ішінде олардың жанындагы құрылыстар мен гамараттар орналасқан жерлер.
3. Жердің мынадай санаттары: ,:
1) ерекше қорғалатын табиги аумақтардың жерлері;
2) орман қорының жерлері;
3) су қорының жерлері;
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1. МЕНШІККЕ САЛЫНАТЫН САЛЫҚТАРДЫ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ
1. Жер салықтары туралы түсінікжәне оны ... ... ... ... және салық салу объектілері
3. Заңды және жеке тұлғаларға мүлік салығын міндеттері
2. ТАЛАС ... ... ... ... ... ... ... және оның жалпы сипатты
2. Кәсіпорынның бухгалтерия құрылымы
3. Салықтар мен ... ... ... да ... ... ... ... ТУС1М1Н ЕСЕПКЕ АЛУДЫ УЙЫМДАСТЫРУ
3.1 Жер салыгынын тус1м1н есепке алу
3.2 Кол к куралдарын есепкеа алу
3.3 Жеке жоне ... ... ... мул к салыгы
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР
1. МЕНШІККЕ САЛЫНАТЫН САЛЫҚТАРДЫ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ
1. Жер салықтары туралы ... және оны ... ... ... салу ... ... ... олардың арналған нысанасы мен
тиесілілігіне қарай мынадай санатгарға:
1) ауылшаруашылық мақсатындагы жерлерге;
2) елді мекендер жерлеріңе;
3) өнеркөсіп, көлік, байланыс, ... жөне өзге де ауыл ... ... жерлерге (бүдан өрі — өнеркөсіп жерлері);
4) ерекше қорғалатьш табиги аумақтар жерлеріне, сауықтыру, рекреациялық
жвне тарихи-мөдени мақсаттаіы ... ... өрі — ... ... аумақтар жерлері);
5) орман қорының жерлеріне;
6) су қорының жерлеріне; .
7) ... ... ... ... ... Жердің белгілі бір,-немесе өзге санатқа жататындыгы Қазақстан
Республикасының жер ... заң ... ... ... салық салу мақсаты үшін мынадай екі топқа бөлінген:
1) түргьш үй ... ... ... ... жанындагы қүрылыстар мен
гимаратгар орналасқан жерлерді қоспағанда елді мекендер жерлері;
2) түргын үй қоры, ... ... ... жанындагы құрылыстар мен
гамараттар орналасқан жерлер.
3. Жердің мынадай санаттары: ,:
1) ерекше қорғалатын табиги аумақтардың жерлері;
2) ... ... ... су ... ... ... ... салық салуга жатпайды. Аталган жерлер (запастағы
жерлерді қосітаганда) тұрақты жер ... ... ... ... жер ... берілген жагдайда, оларга осы Кодекстің 336-
бабында белгіленген төртіппен салық салынуға тиіс.
4. Жер салығының ... жер ... мен жер ... ... ... ... болмайды. /5. Жер салығы:
1) меншік қүқыгын, түрақты жер пайдалану қүқыгын, өтеусіз уақытша жер
пайдалану қүқыгын ... ... жер ... ... ... уөкілетгі ррган өр.жьщцың 1 қащ-
арьшдагы жагдай бойынша берген жерлердің мемлекеттік ... жөне ... ... негізінде есептеледі.,; 324-бап. Төлеушілер ^, ... жеке ... ... ... жер пайдалану қүқығындагы;
3) бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдалану ... ... ... бар жеке жөне ... ... жер ... ... болып
табьшады.
і 2. Заңды түлғалардың осы багггың 1-тармағында ... ... ... ... бар ... ... ... өрі — занды
Түлгалар) жер салыгын төлеушілер деп таньшады .
3. Мыналар:
1) бірыңгай жер салыгын төлеушілер;
2) мемлекетгік ... ... гана ... үйымдар;
3) осы Кодекстің 283-бабында белгіленген салық режимінің екінші үлгісі
бойынша салық салу жүзеге асырылатын жер қойнауын пайдаланушылар;
4) ... ... ... ... ... саласындағы түзеу
мекемелерінің мемлекетгік көсіпорындары;
5) тұрғын үй қоры, соның ішінде оның жанындағы қүрылыстар мен ... ... жер ... \ жөне үй ... жер ... ...
Үлы Отан соғысына қатысушылар жөне соларга ... ... ... бала ... ... ... ... түргын үй қоры, соның ішінде оның жанындагы қүрьмыстар мен ғимараттар
алып жатқан жер учаскелері жөне үй ... жер ... ... ... ана" ... ие ... "Алтын алқа" алқасымен наградталган көп
балалы аналар;
діни бірлестіктер жер сальнын төлеушілер болып табьшмайды.
4. салық ... ... ... ... берілген жер учаскелері
бойынша салық төлеуден босатьшмайды.
Жекелеген жагдайларда төлеушіні анықтау
1. Егер жер учаскелерін ... ... ... ... ... немесе тарагггардың келісімінде өзгеше көзделмесе, ... ... ... ... жер ... ... осы
тұлғалардың өрқайсысы жер салығын төлеуші болып ... ... жер ... ... ... ... жер пайдаланудың
меншік қүқығын куөландыратын мемлекеттік акт ... жер ... ... шарты болмаған жағдайда, пайдаланушыны жер учаскесіне қатысты жер
салығын төлеуші ретіңце тану үшін ... ... оның ... ... ... негіз болып табылады. Л 326-баи. Салық салу объектісі
1. Жер учаскесі (жер ... ... ... ... кезінде — жер үлесі)
салық салу объектісі болып табылады.
2. Мыналар салық салу объектісі болып табылмайды:
1) елді мекендердің ортақ пайдалануындагы жер ... ... ... ... ... парктер, скверлер,
бульварлар, су қоймалары, жағажайлар, зираттар жөне ... ... ... өзге де ... (су қүбырлары, жъшу құбырлары,
тазарту қүрылгылары жөне басқа да ортақ пайдаланьшатын инженерлік ... ... жөне ... арналған жерлер елді мекендердің ... ... ... ... ... ... ... жолдары желісі алып
жатқан жер учаскелері.
Ортақ ... ... ... альш жатқан жерлерге жер алаптары,
көлік жүріп өтетін тарамдар, жол ... ... ... ... ... мен өзге де жол қызметін көрсету жөніндегі қүрьшыстар,
жол қызметінің қызметтік жөне түрғын үй-жайлары, қардан қорғау екпелері мен
жасьш желектер ... ... ... ... ... ... шешімі бойынша консервацияланған
объектілер орналасқан жер учаскелері.
Жекелеген жагдайларда салық салу объекіісіи анықтау
1. Темір ... ... ... ... жол ... вокзалдар
орналасқан жер учаскелерін қоса алғанда, заңдарда ... ... жол ... үйымдарының объектілеріне берілген жер учаскелері темір
жол көлігі ұйымдары үшін салық еалу объектісі болып табылады.
2. Элекгр беру желілері мен кіші ... ... альш ... ... қоса ... ... электр беру желілері бар энергетика
жөне электрлендіру жүйесі ұйымдары үшін осы ... ... ... берілген жер учаскелері сальпс, салу объектісі болып табьшады.
3. ... ... газ ... ... ... жер ... ... балансында мүнай қүбырлары, газ қүбырлары бар, ... мен ... ... ... асыратын үйымдар үшін осы ұйымдарга заңдарда
белгіленген төртіппен берілген жер учаскелері салық салу объектісі болып
табылады.
4. ... ... ... • алып ... жер ... қоса
алғанда, балансында радиорелелік; өуе, кабельдік баіілаыыс желілері бар
байланыс ... үшін осы ... ... ... ... жер ... салық салу объектісі болып ... ... ... ... ... ... ... Ауьшшаруашьшық мақсатындагы жерлерге салынатын жер салығының базалық
ставкалары 1 гектарға есеітгеліп белгіленеді жөне топырақтың сапасы бойынша
сараланады.
2. ... ... ... жөне қуаң ... аймақтарының көдімгі жөне
оңіүстік қара топырақты, күңгірт-сарғьшт жөне сарғьшт топырақты, сондай-ақ
тау бөктеріндегі аумақтардың күңгірт сүр ... ... ... жөне тау ... қара ... ... бонитет балына
барабар түрде төмендегідей жер салығьшың базалық ... ... Жеке ... берілген ауылшаруашылық мақсатындагы жерлерге
салынатын базалық ... ... ... ... ... үй ... багбандық жөне
саяжай қүрьшысын жүргізу үшін қора-қопсы ... ... қоса ... ... ... жерлерге, базалық салық ставкалары
мынадай мөлшерлерде ... 0,50 ... ... қоса ... — 0,01 ... үшін 20 теңге;
көлемі 0,50 гектардан асатын алаңга — 0,01 гектар үшін 100 ... ... үшін ... ... ... ... салынатын салық ставкалары
Елді мекендердің, өнеркөсіптің, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың,
орман жөне су ... ... ... а>ъшшаруашылық мақсатгарына
пайдаланылатын жер учаскелеріне осы ... ... ... ... ... 329-бабыңда белгіленген базалық ставкалар
бойынша салық ... ... ... ... ... ... жерлеріве (үй іргесіндегі жер ... ... ... ... ... (үй ... жер учаскелерін қоспағанда) жерлеріне
салынатьш базалық салық ставкалары алаңның бір ... ... ... ... ... ... тұрғын үйге қызмет көрсетуге арналган жөне түрғын үй
қоры, оның ішінде ондағы қүрылыстар мен гимаратгар орналаспаган ... жер ... бір ... үй ... жер ... деп
есептеледі.
Үй іргесіндегі жер учаскелеріне мынадай базалық салық ставкалары
бойынша ... ... ... ... ... қалаларң жөне облыстық-маңызы бар қалалар үшін: көлемі
1000 шаршы метрге дейін қоса алганда — 1 шаршы метрі үшін 0,20 ... 1000 ... ... ... ... — 1 ... ... үшін 6,00 теңге.
Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша 1000 ... ... жер ... ... ... 1 шаршы метрі ушін 6,0 теңгеден
0,20 теңгеге деійн төмеидетілуі мүмйн.
2) басқа елді ... ... 5000 ... ... қоса ... — 1 ... ... үшін 0,20 теңге;
2. Қазақстан Республикасының жер ... ... ... жер
пайдаланушылар уақытша пайдаланатын жерді қоспағанда, қорғаныс мүқтажы үшін
берілген ... осы ... ... ... ... ... ... тиіс.
3. Қорганыс мұқтажы үшін берілген, қорганыс мүқтажы үшін ... жөне ауыл ... ... үшін ... ... берілген
4. Магистральды темір жолдарды бойлай қорганыштық екпе ... ... жол ... ... ... осы ... ... 1-
тармагьшың талаптары ескеріле отырып, 329-бапта ... ... ... ... ... ... орваласқан өнеркәсіл жерлеріне салынатын салық
ставкалары
1. Елді мекендер шегінде'(осы ... ... ... ... орналасқан өнеркөсіп жерлеріне (Іиахталарды, карьерлерді қоса
алғанда) жөне олардың санитариялық-қорганыш, техникалық жөне ' өзге ... ... ... ... ... ... Елді ... шегінде, бірақ селитебті аумақтан тыс (осы бапгың 3-
тармагында аталган ... ... ... өнеркөсіп жерлеріне
(шахталарды, карьерлерді қоса алғанда) жөне олардың санигариялық-қорганыш,
техникалық жөне өзге де ... ... ... ... ... ... төмендетілуі мүмкін.
. Ерекше қоргалаіъш табига аумақтардыц, ... қоры мен су ... ... ... ... ... ... табиги аумақтардың, орман қоры мен су ... ... ... жерлеріне осы Кодекстің 338-
бабы 1-тармагының талаптары ескеріле отырып, ... ... ... ... жер ... ... Жеке жөне занды түлғаларға ... ... ... пайдалануга берілген ерекше қоргалатын ... ... қоры мен су ... ... ... бойынша салық салынуға тиіс..
Автотүрақтар, автомобильге май кұю станциялары және ... ... ... ... салық ставкалары
1. Елді мекендердің автотүрақтар мен автомобильге май қүю ... ... ... үй ... ... ішінде оның жанындағы
қүрылыстар меы ғимараттар алып жатқан жерді қоспағанда елді ... ... ... ... ... он есе ұлғайтылған салық
салынуга тиіс.
1
1.2. КӨЛІК КҮРАЛДАРЫНЫҢ ТҮСУІМЕН САЛЫҚ САЛУ ОБЪЕКТІЛЕРІ
Көлік құралдарының ... ... ... ... салық салу объекгілері бар жеке түлгалар жөне меншік,
шаруашьшық жүргізу немесе оральшды ... ... ... салу ... ... ... олардың қүрылымдық бөлімшелері (бұдан өрі — заңды
түлғалар) көлік құралдары ... ... ... ... 2. ... ... Үкіметі белгілейтін көлік қүралдарына
қажеттілік нормативтері шегінде бірыңгай жер ... ... ... ... ... ... ... мамандандырылған
ауъшшаруашылық техникасы бойынша бірыңғай жер салығың төлеушілерді қоса
алғанда, ауылшаруашылық өнімін өндірушілер;
2) ... ... ... ғана қамтьшатын үйымдар;
3) салық салу объектісі болып табылатын бір ... ... ... ... Отан ... қатысушылар жөне соларға теҢестірілетін адамдар;
4) салық салу объектісі болып табылатын бір автокөлік қүралы бойынша —
меншігінде ... мен ... бар ... салық салу объектісі болып табылатын бір автокөлік ... ... ... ... ... мен ... ... Ерлері, "Халық қаһарманы"
атағын алган, үш дөрежелі Даңқ орденімен жөне "Отан" орденімен наградталған
адамдар, "Ардақты ана" ... ... ... ... ... ... ... көп балалы аналар;
б) ауылшаруашылық қүралымынан шыгу ... пай ... ... ... жеті ... асқан жүк автомобильдері бойынша жеке
түлғалар көлік қүралдары салыгын төлеушілер болып табьшмайды. ... салу ... ... ... ... ... жататын және (немесе) есепте
түрган көлік күралдары, тіркемелерді ... ... салу ... ... ... ... жүк ... 40 тонна жөне одан асатын карьерлік автосамосвалдар;
2) мамандандырьшган ... ... ... ... салу ... табьшмайды. Салық ставкалары . Салық ставкалары 1. Салықты есептеу
айлык есептік көрсеткіштермен белгіленген ... ... ... ... көлемі мынадай жеңіл автомобішьдер (текшо см.): 1100-ге дейін
қоса алғанда 1100-ден жогары - 1500-ді қоса ... ... ... ... - ... қоса ... ... - 3000-ды қоса 3000-ман
жоғар.ы - 4000-ды қоса 4000-нан жоғары.
2. Жүк көтергіштігі мынадай жүк ... ... ... есептбмегенде); 1 тоннага дейін қоса алғанда I ... - 1,5 ... қоса 1,5 ... жогары - 5 тоннаны қоса 5 ... ... ... ... мен ... қоспағанда, өздігінеи
жүретін машина-лар мен пневматикалық жүрістегі механизмдер.
4. Автобустар: 12 отыратын орынга дейін қоса ... ... ... - ... орынды қоса 25 отыратын орыннан жогары.
5. Мотоциклдер, мотороллерлер, мотошаналар, көлемі шаіын ... ... 55 ... ... ... ... буксирлер, баржалар, яхта-лар (двигателінің қуаты
мынадай ат күшіне тең): 160-қа ... қоса ... ... ... - ... 500-ден жогары - 1000-ды қоса 1000-нан жоғары. 7. Үшу ... ... ... жеті ... ... ... ... бойынша салық
салынатьш двигателінің көлемі 1500-ден жоғары — 2000 текше сантиметрді
қрса, он айлық ... ... ... бойынпіа салық салынатын 2000-нан
жоғары - 2500 ... ... ... оы жеті айлық есешік көрсеткіш
ставкасы бойьшша еалық салынатын 2500-ден жоғары — 3000 ... ... жөне ... екі ... ... ... ... бойынша салық
салынатын двигателінің көлемі 3000-нан жогары — 4000 текше ... ... ... ... ... салық сомасы двигательдің аталған көлемінен
асқан өрбір бірлік үшін 7 теңгеге ... ... ... белгіленген мерзімі аяқталғанға дейін пайдаланылу
мерзімі алты жьшдан асқан жеңіл автокөлік қүралдары бойынша мынадай түзету
коэффициенттері ... ... ... ... ... ... түзету коэффициеыттері қолданьшады:
1999 жылғы 1 сөуірден кейін сатып алынған үшу аппараттарына:
пайдаланьшу мерзімі 5 ... ... қоса ...... мерзімі 5 жылдан жоғары — 15 жылды қоса — ... ... 15 ... ... '— ... ... 1 сөуірге дейін сатып алынган үшу аппаратгарына:
пайдалаыылу мерзімі 5 жьшга дейін қоса алганда —-1,0;
пайдалаыьшу ... 5 ... ... — 15 ... қоса — ... ... 15 жьшдан жогары —0,3.
6. Көлік қүралының пайдаланылу мерзімі көлік ... ... ... ... ... ... нүсқамада) көрсетілген көлік қүралы
шыгарылган жьш негізге алына отырып есептеледі.
7. Кеменің ... ... ... салық ставкаларьша мынадай түзету
коэффициентгері қолданьшады: .
5 жылға дейін қоса алғанда — 1,0;
5 жьшдан жоғары — 10 ... қоса ...... жылдан жоғары — 20 жылды қоса алғанда — 0,3;,
20 жылдан жоғары — 30 ... қоса ... — 0,2; ... ... жоғары —0,1.
Салықты есептеу тэртібі жэне төлеу мсрзімдері
1. Салық төлеушілер салық салу ... ... ... ... ... ... жөне ... коэффициенттерін негізге ала отырып, салық
сомасын дербес есептейді.
2. ... ... ... ... салу ... тіркелген жері бойынша
салық кезеңінің 1 шілдесінен кешіктірілмей жүргізіледі.
Қазақстан Республикасының аумагында уөкілетті ... ... ... ... ... көлік қүралдары бойынша салық оны есепке қойған
кезге дейін немесе қою кезінде ... ... ... ... ... қүралына
меншік қүқыгы туындаган айдың басынан басталатын кезеңге салықтың жылдық
сомасын 12-ге ... оны ... ... аяғына дейін қалған ... ... ... ... есеп ... ауылшаруашылық өнімдерін өндірушілерге арналган
арнаулы салық режимінде жүзеге асырушы занды тұлғалардың көлік қүралдарына
салық төлеу төртібі осы ... ... ... ... ... ... түлғалар салық кезеңі ішінде көлік қүралдарына
салынатын салық бойынша ... беру ... ... кейінгі он
күн мерзімнен кешіктірмей көлік қүралдарына салынатын салық бойынша
түпкілікті есеп ... ... ... ... ішівде салық салу объекгілеріне меншік құқықтары берілген
жағдайда салық сомасы көлік ... ... ... іске ... ... үшін ... ... қүралын іс жүзінде иелену кезе?ті үшін ... ... ... осы ... беретін тұлға салық салу объектілеріне құқықтарды
мемлекетгік тіркеу кезіне ... ... ... ... ... ... Бүл ... бастапқы төлеушіге ағымдағы жылдың 1 қаңтарьшан бастап, ол
көлік құралын берген ... ... ... есептелгеы салық сомасы
көрсетіледі. Одан кейіыгі төлеуші ... ... ... ... сом&сын
көлік қүралына өзінің меншік қүқығы Іуындаган айдың басынан басталатын
кезең үшін есеггігейді/
Көлік қүралын иеліктен айьіру ... ... ... ... салық салу
объекгісіне меншік қүқыгын мемлекеітік тіркегеы кезге дейін ... ... ... ... ... бірі ... енгізуі мүмкін. Меншік
құқығын беру кезінде салықтың жылдық сомасын ... ... ... ... қайта төленбейді.
5. Көлік қүральшың меншік иесі атынан меншікті сенімгерлік басқару
құқыгында көлік қүралын иеленуші ... ... ... ... ... қүралына меншік иесінің осы есепті кезең үшін салық міндеттемесін
орындауы болып табылады.
. Салық кезеңі және салық декларациясы
. ... ... ... заңды түлгалар (ауьшшаруашылық өнімдерін өвдірушілер үшін
арнаулы салық режимінде бюджетпен есеп айырысуды ... ... ... ... ... ... ... бойынша декларацияны есеші
жылдарг кейінгі жылдың 31 наурызынан кешікгірмей салық органдарына ... ... МЕН ЖЕКЕ ... ... ... ... МІНДЕТТЕРІ
Заңды және жеке тұлғалар салынатын мүлік салығын төлеушілер
1. Мыналар мүлік ... ... ... ... ... Республикасының аумагында меншік, шаруашылық жүргізу немесе
оралымды басқару құқьігында салық салу объектісі бар ... ... ... ... ... қызметін жүзеге асыратын
Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды түлгалар);
2) Қазақстан Республикасының ... ... ... салық салу
объектісі бар жеке көсіпкерлер.
2. Заңды тулғаның шешімі бойынша оның ... ... ... ... ... ... резиденті емес заңды тұлғалар ... ... ... ... салу ... ... ... болып табылады.
3. Осы баптың 2-тармағында аталған салық төлеушілер мулікке салынатын
салықты осы ... ... ... үшін белгіленген төртігшен есептейді
және төлейді.
4. ... ... ... ... төлеушілер болып табылмайды:
1) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін қажетшгік нормативтері
шегіңце салык, салу объекгілері бойынша бірыңғай жер ... ... салу ... ... ... жер ... белгіленген
қажетгілік нормативтерінен артық төлеушілер мүлікке салынатын салықты осы
бөлімде белгіленген төртіппен ... ... салу ... ... режимінің екінші үлгісі бойынша жүзеге
асырьшатын жер қойнауын ... тек ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Үлттық Банкі, оның ... ... ... ... қылмыстық жазаларды атқару саласындағы түзеу
мекемелерінің мемлекеттік көсіпорындары;
6) діни бірлестікгер.
Осы ... 3) - 5) ... ... ... ... ... ... берілген салық салу объектілері бойынша ... ... ... ... ... анықтау
1. Меншік иесі салық салу объектілерін сенімгерлік басқаруға немесе
жалга берген кезде ... ... ... ... салық төлеуші сенімгер
басқарушы немесе жалга алушы болуы мүмкін.
Бүл ретге сенімгер басқарушының немесе жалға алушының салық төлеуі ... ... ... иесінің есепті кезең үшін салық міндетгемесін
орындауы ... ... Егер ... салу ... ... ... ортақ үлестік меншігінде
болса, осы түлғалардың өрқайсысы салық ... деп ... ... ... меншікгегі салық салу объектілері бойынша осы салық
салу объектілерінің меншік иелерінің бірі ... ... ... ... төлеуші бола алады.
4. Қаржылық лизингке берілген объектілер бойьшша лизинг ... ... ... ... Салық салу объектісі
1. Занды түлгалар мен жеке көсіпкерлер үшін негізгі ... ... ... үй ... ... түрган объектілер) мен материалдық емес
активтер салық салу объектісі болып ... ... ... есеп ... зандарына сөйкес
бухгалтерлік есепте белгіленген матерріалдық емес ... ... ... ... ... Мыналар салық салу объектілері болып табьюмайды:
1) осы жер салыгын салу объекгісі брлып табьшатын жер; ... осы ... ... ... ... ... салық салу
объектісі болып табьшатын көлік қүралдары;
3) Қазақстан Республикасы Үкіметіыің шешімі бойьшша консервацияда түрған
негізгі қүралдар;
4) жалпыга ортақ ... ... ... жолдары мен
оларға салынган жол қүрьшыстары: бүрылу ... ... ... ... мен оны ... көпірлер;
өткерме жолдарвиадуктар жол тарамдары тоннельдер;
қорғаныш галереялары;
жол қозғалысы қауіпсіздігін артгыруга ... ... ... бұрып жіберетін жәие су өткізгіш қүрылыстар;
жол бойындағы орман алаптары;
желілік өндірістік ... ... мен ... ... ... осы ... 138-140-баптарында белгіленген тәртіппен инвестициялық
жоба шеңберінде пайдалануға жаңадан енгізілетін негізгі қүралдар.
. Сальіқ базасы
11. Бухгалтерлік есептің ... ... ... салық салу
обьектілерінің орташа ... ... қүны ... түлгалар мен жеке
көсіпкерлердің ... салу ... ... ... ... ... ... Салық салу объектілЬрінің орташа жылдық қалдық қүны ағымдагы салық
кезеңінің өр 'айьшың бірінші күні мен ... ... ... ... ... ... ... салу объекгілерінің қалдық қүнын қосу кезінде
алынган соманың он үштен бірі регінде ... Осы ... ... 3)-5) ... ... ... ... салу объектілері бойынша салық базасы пайдалануга
немесе жалға ... осы ... салу ... ... негізге ала
отырып анықталады.

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 37 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Өзен мұнай-газ кен орны72 бет
Активтер, міндеттемелер және меншікті капитал22 бет
Меншікті капиталдың экономикалық сипаттамасы мен оның есебінің міндеттері35 бет
Орталық банк, оның мақсаты мен міндеттері, қызметінің бағыттары, меншікті қаражаттары мен пайдасы34 бет
Ұлттық банкі, оның, мақсаты мен міндеттері, қызметінің бағыттары, меншікті қаражаттары мен пайдасы26 бет
Азаматтық құқық оқу әдістемелік құралы89 бет
Азаматтық құқық пәніен дәрістер17 бет
Синтетикалық (жинақтау) және аналитикалық (жіктеу) счеттары туралы53 бет
Меншікке салынатын салықтар жайлы10 бет
Меншікке салынатын салықтар және олардың Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі рөлі34 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь