Қаржы қатынастарын құқықтық қамтамасыз ету


Кіріспе
1. ҚАРЖЫ ҚАТЫНАСТАРЫН ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ
ЕТУ
1.1 Қаржы құқықтық қатынастары және қаржы.құқықтық нормалар
1.2 Мемлекеттін каржылық қызметі және оны заңнамалы жүзеге асырудың әдістері
1. 3. Қаржы заңнамасы жүйесіндегі каржы.құқықтық актілері

Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер
Нарықтық қатынастардың құрылымында да, мемлекет тарапынан оларды реттеу механизмінде де қаржы зор рөл атқарады. Қаржы — нарықтық қатынастардың құрамды бөлігі және мемлекеттік саясатгы жүзеге асырудың кұралы. Бұл орайда қаржының әлеуметтік-экономикалық мәнін түсіне білудің, оның іс-эрекет етуінің ерекшеліктерін терең үғынудың, Қазақстан экономикасын ойдағыдай дамыту мақсатымен қаржы ресурстарын неғүрлым толық және ұтымды пайдаланудың әдістері мен амалдарын көре білудің маңызы зор.
Қоғамдық өнімді бөлумен және осының негізінде ақшалай қорланымдарды, табыстарды және қорларды жасаумен, оларды үлғаймалы ұдайы өндірістің мақсаттарына және қоғамдық дамудың қажеттіліктерін қанағаттандыруға пайдаланумен байланысты болатын экономикалық қатынастар қаржы туралы ғылымның мағынасы болып табылады. Қаржы ресурстары мен мақсатты ақша қорлары, олардың қалыптасуы, қозғалысы және пайдаланылуы қаржының объектісі, ал қоғамдық өмірдің ұйымдастырушысы ретіндегі мемлекетті қоса алғанда қызметтің өндірістік және өндірістік емес сфераларының сан алуан шаруашылық, қоғамдық және басқа үйымдары оның субъектілері болып табылады.
Қаржы туралы ғылымда және қаржыны зерделеу кезінде танып білудің негізгі әдісі — материалистік диалектикалық-тарихи әдіс қолданылады, ол нақты тарихи жағдайларды ескере отырып, қаржы қатынастары мен құбылыстарын олардың дамуы мен өзара байланыстылығы негізінде зертгеуді болжайды.
Бұл жұмыста негізінен қаржы ұғымы мен негізгі атқарушы функциялары, мақсаты мен міндеті бейнеленген. Сондай-ақ қаржының басқа категориялармен өзара байланысы қарастырылған.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. — Алматы: Қазақстан, 2000.
2. Әмірқанов Р.Ә., Тургүлова А.К,. Қаржы менеджменті. Оқу құралы. — Алматы: 1999.
4. Бабич А.М., Павлов Л.Н. Финансы. Учебник.- М.: 2001.
5. Балабанов А.И., Балабанов И.Т. Финансы. Учебное пособие. - Петербург: 2000.
6. Берлин С.И. Теория финансов. Учебное пособие. — М.: Приор, 2000.
7. Елубаева Ж.М., Бюджетная система Республики Казахстан: теория, практика и направления развития. — Алматы: 2004
8. Заяц Н.Е., Фисенко Ы.К., Бондаръ Т.Е. и др. Теория финансов. Учебное пособие. - Мн.: Высш. шк., 1998.
9. Зейнельгабдин А.Б. Финансовая система: экономическое содержание и механизм использования. — Алматы. Қаржы-қаражат. 1995.
10. Құлпыбаев С. және басқалары. Қаржы теориясы. Оқу құралы. — Алматы: Мерей, 2001.
11. Мельников В.Д., Ли В.Д. Общий курс финансов. Учебник. — Алматы: Институт развития Казахстана, 2001.
12. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет на предприятиях. — Алматы: Центраудит - Казахстан, 2002.
13. Ілиясов Қ.Қ., Құлпыбаев С. Оқулық. - Алматы: 2003.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ЖОСПАРЫ:
Кіріспе
1. Қаржы қатынастарын құқықтық қамтамасыз
ету
1.1 Қаржы құқықтық қатынастары және қаржы-құқықтық нормалар
1.2 Мемлекеттін каржылық қызметі және оны заңнамалы жүзеге асырудың
әдістері
1. 3. Қаржы заңнамасы жүйесіндегі каржы-құқықтық актілері

Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер

Кіріспе

Нарықтық қатынастардың құрылымында да, мемлекет тарапынан
оларды реттеу механизмінде де қаржы зор рөл атқарады. Қаржы — нарықтық
қатынастардың құрамды бөлігі және мемлекеттік саясатгы жүзеге асырудың
кұралы. Бұл орайда қаржының әлеуметтік-экономикалық мәнін түсіне білудің,
оның іс-эрекет етуінің ерекшеліктерін терең үғынудың, Қазақстан
экономикасын ойдағыдай дамыту мақсатымен қаржы ресурстарын неғүрлым толық
және ұтымды пайдаланудың әдістері мен амалдарын көре білудің маңызы зор.
Қоғамдық өнімді бөлумен және осының негізінде ақшалай қорланымдарды,
табыстарды және қорларды жасаумен, оларды үлғаймалы ұдайы өндірістің
мақсаттарына және қоғамдық дамудың қажеттіліктерін қанағаттандыруға
пайдаланумен байланысты болатын экономикалық қатынастар қаржы туралы
ғылымның мағынасы болып табылады. Қаржы ресурстары мен мақсатты ақша
қорлары, олардың қалыптасуы, қозғалысы және пайдаланылуы қаржының
объектісі, ал қоғамдық өмірдің ұйымдастырушысы ретіндегі мемлекетті қоса
алғанда қызметтің өндірістік және өндірістік емес сфераларының сан алуан
шаруашылық, қоғамдық және басқа үйымдары оның субъектілері болып табылады.
Қаржы туралы ғылымда және қаржыны зерделеу кезінде танып білудің
негізгі әдісі — материалистік диалектикалық-тарихи әдіс қолданылады, ол
нақты тарихи жағдайларды ескере отырып, қаржы қатынастары мен құбылыстарын
олардың дамуы мен өзара байланыстылығы негізінде зертгеуді болжайды.
Бұл жұмыста негізінен қаржы ұғымы мен негізгі атқарушы функциялары,
мақсаты мен міндеті бейнеленген. Сондай-ақ қаржының басқа категориялармен
өзара байланысы қарастырылған.

ІІ Қаржы қатынастарын құқықтық қамтамасыз ету
2.1 Қаржы құқықтық қатынастары және қаржы-құқықтық нормалар
Қоғамда пайда болатын қаржы қатынастары құқықтық реттеуді қажет етеді.
Бұл орайда қаржы құқығының әр түрлі нормалары қолданылады.
Қаржы құқыгы — бұл қоғам дамуының тиісті кезеңіндегі мемлекеттің
міндеттерін жүзеге асыру үшін қажетті ақша қорларын жасау, болу және
пайдалану процесінде пайда болатын қаржы қатынастарын реттейтін заң
нормаларының жиынтығы. Ол біртекті қаржы қатынастарына жататын жеке
бағыттар бойынша: бюджет құқығына, салық құқығына, шаруашылық құқығына
межеленіп айырылады; қаржының кең ұғыныс тұрғысында жалпы ақша қатынастары
ретінде баян етілуіне байланысты қаржы құқығына соны-мен бірге валюта жоне
сақтық заңнамасын, банк құқыгын, мемлекеттік кредитті, ақша айналысын
құқықтық реттеу сияқты белімдерді де қосады.
Қаржы құқығында қаржы-құқықтық нормалар — құқықтың негізгі бастапқы
элементтері, яғни мемлекет белгілеген және қаржы қатынастарындағы
мемлекеттік мәжбүрлеу (күштеу) шараларымен қамтамасыз етілген қылықтың
қатаң белгілі бір ережесі пайдаланылады. Сөйтіп, қаржы-күқықтық нормалардың
императивтік (өмірлік, бүйрықтық) сипаты болады. Қағида бойынша, олардың
үзілді-кесілді нысанда көрінетін талаптары болады және оларды беталды
өзгерте беруге жол берілмейді, қаржы қатынастары қатысушыларының құқықтары
мен міндеттерінің ауқымын дәл анықтайды. Қаржы-құқықтық нормалар
міндеттеушілік, тыйым салушылық, және уәкілеттілік (яғни белгілі бір іс-
қимылдарды жа-сауға бағытталған қаржы қатынастары қатысушыларының бекітуші
құқықтары) болып бөлінеді.
Сөйтіп, базистік болып табылатын қаржы қатынастары қаржы-құқықтық
нормаларды пайдаланған кезде қаржының құқықтық қатынастарына жаңғырады (5.1
сызбаны қараңыз). Олардың қаты-сушылары субъективті заңи құқықтар мен
міндеттіліктер арқылы өзара байланыста болады, ал байланыстар (қатынастар)
мемлекетгің мәжбүрлеуші күшімен қорғалады. Нормативтік-құқықтык,
қатынастардан тыс қаржылық қызмет орындалмайды. Жүзеге асуы мемлекеттің
мәжбүрлеуші күшімен кепілдендірілген тек өзара байланысты заңи құқықтар мен
міндеттіліктер кезінде болжанған кірістерді мемлекеттің алуы, оларды
белгіленген мақсаттар бойынша бөлу және пайдалану мемлекеттік қамтамасыз
етілуі мүмкін. Бұл орайда мемлекеттік органдарға билік өкілеттіктері
үлестіріліп берілгсн, қаржы құқықтық кдтынастарының басқа қатысушыларының —
кәсіпорындардың, ұйымдардың, мекемелердің және азаматтардың орындауы үшін
міндетті нұсқамалар шығаруга олардың құқы бар.
1 сызба. Қаржы мен құқықтың өзара іс-әрекеті. Қаржы құқықтық
механизмнің қалыптасуы

Нұсқамалардың мұндай түрі біріншілердің бағынышындағы мемлсксттік
органдарға да бағышталуы мүмкін. Алайда мемлекет атынан қаржы құқықтық
қатынастарына ене отырып мемлекеттік органдардың әмір ету құқығына ғана
емес, сондай-ақ олардың қаржы қатынастарының басқа қатысушыларының
құқықтарымен байланысты міндеттіліктері де болады. Қаржы құқықтық
қатынастарының барлық қатысушыларының құқықтары да, сол сияқты
міндеттіліктері де мемлекеттің қорғауында болады және оның мәжбүрлеуші
күшімен қамтамасыз етіледі.
Мсмлексттік-өкіметтік мәжбүрлеудің, яғни билік органдарының
субъективті іс-әреттердің нысандары мен әдістерінің көмегімен объективті
қаржы құқықтық қатынастарын шаруашылық жүргізудің нақтылы нәтижелеріне
жаңғырту қоғамның қаржылық тіршілігін реттеудің құқықтық механизмі ретінде,
ал сан алуан қаржы-құқықтық нормалар мен кесімдер оның тұтқалары ретіндс
көрінеді. Сөйтіп қаржы және құқықтық нысандар мен әдістердің экономикалық
процестерге қаржы-құқықтық ықпал етудің бірыңғай механизміне қосылуы
болады.
Қаржы қатынастарының бір қатысушыларына мемлекет тарапынан болатын
тиісті өкілеттіктер үлестіріліп берілген басқа қатысушылар тарапының
мемлекеттік-өкіметтік нұсқамалары, сондай-ақ ұсыныстары, келісулері қаржы-
құқықтық реттеудің әдістері болып табылады. Қаржылық міндеттемелердің
орындалуы көбінесе азаматтар мен лауазымды адамдардың заңды сөзсіз
орындауына және саналылығына негізделген сенім әдісімен қамтамасыз етілсді.
Қаржылық міңдеттемелерді орындамаған шаруашылық органдары мен азаматтарға
мәжбүрлеу одісі қолданылады: бюджсткс уақытында түспеген төлемдерді даусыз
өндіріп алу және қаржы санкциялары.
Санкциялар қаржы-құқықтық нормаларды бұзушыларға қолданылатын
жауапкершілік шараларды білдіреді. Олардың ақшалай сипаты бар және оларда
ақша қорлары мен қаражаттары арқылы нормаларды бұзушыларға мәжбүрлеуші
ықпал жасаудың шаралары болады. Санкцияларға өсімдер, айыппұлдар,
тұрақсыздық айыбы (төлемі), қаржыландыру мен несиелендірудің тоқтатылуы,
несиелендірудің шарттарын қатайту, ресурстарды артық, жұмсағаны үшін
жоғарылатылған тарифтер және т.т. жатады.
Басқа жағынан қаржы қатынастарының субъектілерінс олардың құқықтарын
әкімшілік сот тәртібімсн немесе мемлекеттің билеп-төстеуші органдарының —
өкілдікті органдары мен жергілікті әкімшіліктердің қызметі процесінде
қорғау мүмкіндігіне кепіл болады; олар ездерінің бақылауындағы құрылымдар
актілерінің заңға сәйкес келмеген жағдайда бұза алады.

2.2 Мемлекеттін каржылық қызметі және оны заңнамалы жүзеге асырудың
әдістері
Мемлекеттік қаржылық қызметі оның ақша қорларын жасау, бөлу және
пайдалану сияқты үш жалпы бағытта іс-әрекет ететін толып жатқан және сан
қырлы функцияларында білінеді. Бұлардың әрқайсысындағы ажырағысыз элемент
бақылаудың функциясы болып табылады.
Мемлекеттің қаржылық қызметінің сан алуандығы қаржы жүйесін құрудың
ерекшеліктерімен анықталады. Мемлекет әр түрлі орталықтандырылған және
орталықтандырылмаған қорларға, сондай-ақ меншіктің басқа нысандарының
шаруашылық жүргізуші субъектілерінің ақша қаражаттарына өзінің ықпалын жая
отырып, бюджет ресурстарын, мемлекеттік кәсіпорындардың қаржы-қаражаттарын
жасау, бөлу және пайдалану жөніндегі функцияларын жүзеге асырады.
Сол немесе өзге функциялардың мазмұнына, рөліне және іс-қимылының
ауқымдарына қарай қаржылық қызмет мемлекеттік билік немесе мемлекеттік
басқару (атқарушы-өкімші қызмет) түрінде жүзеге асырылады. Мемлексттің
биліктің жоғары органы — Қазақстан Республикасының Парламенті, мемлекетгж
биліктің жер-жердегі органдары — депутаттардың жиналысы — мәслихаттар.
Атқарушы биліктің басшысы Президент болып табылады, атқарушы-өкімші
қызметті Қазақстан Республикасының Үкіметі, жергілікті жерлерде — басшылар
(әкімдер) және жергілікті әкімшіліктердің аппараты жүргізеді.
Мемлекеттің қаржылық қызметі мына факторларға:
мемлекеттің іс-қимыл етуінің нақтылы кезендеріндегі оның міндеттеріне;
қаржы құқығы субъектілерінің қызметі негізделген меншіктің
нысавдарына;
мемлекет кірістсрінің көздеріне;
ақша қаражаттарын пайдаланудың мақсаттарына;
мемлекеттің қарамағына түскен қаражаттар мен оларға деген
қажеттіліктердің ара салмағына байланысты әр түрлі әдістермен жүргізіледі.
Мемлекеттің қаржылық қызметінің мынадай әдістері пайдала-нылады:
1. Орталықтандырылған мемлекеттік қорларға: мемлекеттік бюджетке,
бюджеттен тыс қорларға сақтық және кредит қорларына төленетін міндетті және
ерікті төлемдердің әдістері. Міндетті ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қаржылық құқық. Қаржы қатынастарын құқықтық қамтамасыз ету
Қаржы менеджменттін ақпаратпен қамтамасыз ету
Бюджеттік жүйенің қызмет етуін құқықтық қамтамасыз ету
Құқықтық сана мен құқықтық мәдениет құқықтық әрекет етуді қамтамасыз ету
Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Өлшеу бірлігін қамтамасыз ету
Қазақстандағы жер қатынастарын құқықтық реттеу
Жерге меншiк қатынастарын құқықтық реттеу
Міндеттемені орындауды қамтамасыз ету
Шарттың орындалуын қамтамасыз ету
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь