Кәсіпорынның инвестициялық саясаты туралы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

I тарау Инвестициялық саясаттың экономикалық негіздері
1.1 Инвестициялық қызметті іске асыру принципі ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
1.2 Қазақстан Республикасындағы инновациялық және инвестициялық жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7

II тарау Кәсіпорынның инвестициялық саясаттын талдау
2.1 Инвестициялық саясаттың дамуының алғы шарттары ... ... ... ... ... .12
2.2 Корпорациялардың инвестициялық саясаты мен стратегиясы ... ... .16
2.3 Қазақстан Республикасының бүгiнгi өнеркәсіптік жағдайы мен тартылған инвестициялар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19

III тарау Қазақстан Республикасындағы инвестициялық саясаттың проблемалары мен жетілдіру көздері
3.1Мемлекеттік инвестициялық саясаттың өзекті мәселелері ... ... ... ...24
3.2 Инвестицияның әлемдік экономикаға қозғалысының қазіргі кездегі тенденциялары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..28

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
Менің курстық жұмысымның мақсаты кәсіпорынның Менің курстық жұмысымның мақсаты кәсіпорынның инвестициялық қарекетін, яғни шетелдік және отандық инвестицияларды біздің кәсіпорындарға тарту мәселесін ашу болып табылады.
Инвестициялық қарекетті нарықтық экономикалық жағдайда табыс алу мақсатында шаруашылық субъектілер жүргізеді. Ол екі өзара байланысты бөліктен тұрады:
- инвестиция қарекетінің объектілері;
- инвестиция қарекетінің субъектілері.
Инвестициялық қарекетінің объектілеріне жаңа ұйымдарды құру, істегі ұйымды кенейту, қайта құру және кайта қаруландыру бағалы қағаздар мақсатты салымдары және т.б жатады.
Инвестициялық қарекетін субъектілеріне инвесторлар, инвестициялық объектіні пайдаланушылар, жұмысты орындаушылар, инвестицияның барлық турін жеткізушілер.
Инвестициялық қарекет және оның сферасы сұраныспен, ұсыныспен және инвестициялық бағасымен аңықталады. Инвестициялық нарықтың конъюктурасы инвесторлар үшін өте маңызды.Әсіресе ол дамушы елдер үшін. Өйткені жаңа ғана тәуелсіз алған елдердің саяси, экономикалық және әлеуметтік жағдайлар табыс көзін іздеп жүрген шетелдік инвесторларға жаңа тұтыну нарығы керек. Қазіргі кезде Қазакстан Республикасының экономикасы негізінен мұнай экспорттау және инвестицияның ағылуы арқасында жоғарғы қарқынды дамып келеді.
Кәсіпорынның инвестициялық саясаты елдің экономикалық жағдайына және мемлекеттің қаржы саясатына да сонымен қатар, кәсіпорынның таңдап алған экономикалық және қаржылық стратегияның белсенділігіне де тәуелді болып келеді.Сондай-ақ олар өзара байланысты, болғандықтан кәсіпорын басшылары инвестициялық баскаруына көп көніл бөлу керек. Ұйымдардың, компаниялардың, холдингтердің саланың және жалпы елдің тиімділік дәрежесі инвестицияның дұрыс жүргізілуіне тәуелді. Сондықтан тәжірибеде инвестицияны тиімді ұйымдастыру ең бірінші орында.
Курстық жұмысымның құрылымы 1,2,3 тараулардан тұрады.
I тарауында кәсіпорынның инвестициялық саясатының принциптерін, көздерін және инвестициялаудың жоспарлау әдістерін қарастырдым.
II ҚР-ның экономикасына шетелдік және отандық тікелей инвестицияны тарту жолдары іздестірілді.
III тарауда кәсіпорынның инвестициялық саясатындағы мәселесі.Әрбір кәсіпорында бұл мәселелерді шешу амалдары қарастырылып қойғанымен, нақты ол жүзеге асырылмауда.
инвестициялық қарекетін, яғни шетелдік және отандық инвестицияларды біздің кәсіпорындарға тарту мәселесін ашу болып табылады.
Инвестициялық қарекетті нарықтық экономикалық жағдайда табыс алу мақсатында шаруашылық субъектілер жүргізеді. Ол екі өзара байланысты бөліктен тұрады:
- инвестиция қарекетінің объектілері;
- инвестиция қарекетінің субъектілері.
Инвестициялық қарекетінің объектілеріне жаңа ұйымдарды құру, істегі ұйымды кенейту, қайта құру және кайта қаруландыру бағалы қағаздар мақсатты салымдары және т.б жатады.
Инвестициялық қарекетін субъектілеріне инвесторлар, инвестициялық объектіні пайдаланушылар, жұмысты орындаушылар, инвестицияның барлық турін жеткізушілер.
Инвестициялық қарекет және оның сферасы сұраныспен, ұсыныспен және инвестициялық бағасымен аңықталады. Инвестициялық нарықтың конъюктурасы инвесторлар үшін өте маңызды.Әсіресе ол дамушы елдер үшін. Өйткені жаңа ғана тәуелсіз алған елдердің саяси, экономикалық және әлеуметтік жағдайлар табыс көзін іздеп жүрген шетелдік инвесторларға жаңа тұтыну нарығы керек. Қазіргі кезде Қазакстан Республикасының экономикасы негізінен мұнай экспорттау және инвестицияның ағылуы арқасында жоғарғы қарқынды дамып келеді.
Кәсіпорынның инвестициялық саясаты елдің экономикалық жағдайына және мемлекеттің қаржы саясатына да сонымен қатар, кәсіпорынның таңдап алған экономикалық және қаржылық стратегияның белсенділігіне де тәуелді болып келеді.Сондай-ақ олар өзара байланысты, болғандықтан кәсіпорын басшылары инвестициялық баскаруына көп көніл бөлу керек. Ұйымдардың, компаниялардың, холдингтердің саланың және жалпы елдің тиімділік дәрежесі инвестицияның дұрыс жүргізілуіне тәуелді. Сондықтан тәжірибеде инвестицияны тиімді ұйымдастыру ең бірінші орында.
Курстық жұмысымның құрылымы 1,2,3 тараулардан тұрады.
I тарауында кәсіпорынның инвестициялық саясатының принциптерін, көздерін және инвестициялаудың жоспарлау әдістерін қарастырдым.
II ҚР-ның экономикасына шетелдік және отандық тікелей инвестицияны тарту жолдары іздестірілді.
III тарауда кәсіпорынның инвестициялық саясатындағы мәселесі.Әрбір кәсіпорында бұл мәселелерді шешу амалдары қарастырылып қойғанымен, нақты ол жүзеге асырылмауда.
1. Горфинкель В.Я., Купряков Е.М. Экономика предприятия. М: Банки и биржи, 1996г.
2. Финансовый менеджмент: теория и ппрактика: учебник / под. ред. Е.С.Стояновой. – Москва. “Перспектива”, 1996г.
3. Мейiрбеков А.Қ., Әлiмбетова Қ.Ә. Кәсiпорын экономикасы: Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2003. – 252 бет.
4. Любушкин Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Учебное пособие для вузов. – Москва, 2000г.
5. Статистика 1991-2001 десят лет независима Казахстана. Алматы. - 2002г.
6. Стратегия / “Қазақстан Республикасының Индустриялы-инновациялы дамуының 2003-2015 жылдарға арналған ұзақ мерзiмдi стратегиясы” – Алматы, 2003 ж.
7. Дәуренбекова Ә.Н. “Бәсеке қабiлеттi өнеркәсiптi дамыту – индустриялық-инновациялық стратегияның басты бағыты” // Аль-Пари, №2-3. 2004 ж.
8. Назарбаев Н.Ә. “Қазақстан экономикалық, әлеуметтiк және саяси жедел жаңару жолында”. Қазақстан халқына Жолдауы, Алматы: атамұра, 2005. – 48бет.
9. Кожахмедов Д.Б. “Машиностроение как основа формирования конкурентспособной экономики Қазахстана” // Аль-Пари , №1.2005г.
10. Купешова С.Т. Ғылыми-технологиялық және инновациялық саладағы мемлекеттің орны //Саясат №2, 2001
11. Статистический ежегодник. Алматы. – 2006г. №7.
12. www.google.kz
13. www.minfin.kz
14. www.kase.kz
15. “Қазақстан-2030” даму стратегиясы.
16. ІР “Инвестициялар туралы” Заңы // Егемен Қазақстан 19 қаңтар 2003 ж.
17. Давильбекова Ж. Роль иностранных инвестиций в экономике Казахстана // Аль-Пари. –2001. N1-1. -.73-77.
18. Карамендин Т. Роль иностранных инвестиций в экономике Казахстана // Евразийское сообщество. 2002. –N2. с.56-74.
19. Кирин А.В. Регулирование иностранных инвестиций в экономический развитых странах. М:Изд-во МГУ, 2001. –72 с.
20. Мамырова М.К. Эффективность инвестиций в промыш¬ленном производстве: Монография. –Алматы: Экономика, 2001. –230 с.
21. Майлин Б. Иностранные инвестиции в экономике Казахстана: анализ, объемы, структура // Казахстанская правда. –2002. –29 дек. –с.3.
22. Мухетдинова Н. Инвестиции и государственная инвес¬ти¬ци¬онная политика // Российский экономический журнал. -–2002. N8. –с.50-60
        
        Жоспар
Кіріспе.....................................................................
.................................................3
I тарау Инвестициялық саясаттың экономикалық негіздері
1. Инвестициялық ... іске ... ... Республикасындағы инновациялық және инвестициялық
жағдайы.............................................................
........................................7
II тарау Кәсіпорынның инвестициялық саясаттын талдау
2.1 ... ... ... алғы шарттары
.....................12
2. Корпорациялардың инвестициялық саясаты мен ... ... ... ... ... жағдайы мен
тартылған
инвестициялар..........................................................
.................19
III тарау Қазақстан Республикасындағы инвестициялық саясаттың ... ... ... ... саясаттың өзекті мәселелері
...............24
3.2 Инвестицияның әлемдік экономикаға қозғалысының ... ... ... курстық жұмысымның мақсаты кәсіпорынның ... яғни ... және ... инвестицияларды біздің кәсіпорындарға
тарту мәселесін ашу болып табылады.
Инвестициялық қарекетті нарықтық ... ... ... ... ... ... ... Ол екі өзара байланысты
бөліктен тұрады:
инвестиция қарекетінің объектілері;
инвестиция қарекетінің субъектілері.
Инвестициялық ... ... жаңа ... ... ... ... ... құру және кайта қаруландыру бағалы қағаздар мақсатты
салымдары және т.б жатады.
Инвестициялық ... ... ... ... пайдаланушылар, жұмысты орындаушылар, инвестицияның барлық турін
жеткізушілер.
Инвестициялық қарекет және оның сферасы ... ... ... ... ... ... нарықтың конъюктурасы
инвесторлар үшін өте маңызды.Әсіресе ол дамушы елдер үшін. Өйткені ... ... ... ... ... ... және әлеуметтік жағдайлар
табыс көзін іздеп жүрген шетелдік инвесторларға жаңа тұтыну нарығы керек.
Қазіргі кезде Қазакстан ... ... ... ... және ... ... ... жоғарғы қарқынды дамып
келеді.
Кәсіпорынның инвестициялық саясаты елдің экономикалық жағдайына және
мемлекеттің қаржы саясатына да сонымен қатар, ... ... ... және ... ... ... де ... болып
келеді.Сондай-ақ олар өзара байланысты, болғандықтан ... ... ... көп ... бөлу ... ... компаниялардың,
холдингтердің саланың және жалпы елдің тиімділік дәрежесі инвестицияның
дұрыс жүргізілуіне тәуелді. Сондықтан ... ... ... ең бірінші орында.
Курстық жұмысымның құрылымы 1,2,3 тараулардан ... ... ... ... ... ... ... инвестициялаудың жоспарлау әдістерін қарастырдым.
II ҚР-ның экономикасына шетелдік және отандық тікелей инвестицияны тарту
жолдары іздестірілді.
III ... ... ... ... мәселесі.Әрбір
кәсіпорында бұл мәселелерді шешу амалдары қарастырылып қойғанымен, нақты ол
жүзеге ... ... 1.1 ... ... ... ... түсігінің астарында ақша қаражаттары, мақсатты банктік
салымдар, акциялар және басқа бағалы қағаздар, техналогиялар, жабдықтар,
лицензиялар, сонымен ... ... ... мүліктік құқыққа несие, тауарлы
белгілер, табыс алу мақсатында кәсіпорын объектілеріне және қызметтің басқа
түріне салынатын интелектуалды құндылыктар жатыр.
Инвестициялық ... ... ... және ... ... ... ... көрсетеді. Сонымен қатар негізгі
қорды құру және қайта өндіруді ... ... ... ... ... кезеннің экономикасы меншік ... ... ... ... ... өзгеруіне әкеледі. Бірақ қазіргі жағдайда
мемлекеттік меншікте инвестицияның үлесі көп.
Инвестициялық қызметтің субъектілері болып инвесторлар, ... ... ... ... сонымен қатар
жабдықтаушылар, заңды тұлғалар және ... ... ... ... ... ... және ... қаржы салымдарын
инвестиция формасында іске асырады және олардың мақсатты ... ... ... ... де бола ... ... ... жобаның қатысушыларының кәсіпкерлік немесе басқа қызметіне
кіріспейтін, егерде ол келісімде көрсетілмесе, инвестиялық ... ... ... ... жауапты жеке және заңды тұлғалар бола алады.
Инвестициялық қызметтің объектілерін пайдаланушылар инвесторлар да
бола алады, ... ... жеке және ... ... ... ... органдар, олар үшін инвесторлық қызметтің объектілері ... ... және ... ... бола ... Егер ... объектісін пайдаланушы инвестор болмаса, онда инвестор мен оның
арасында қатынас инвестициялау туралы ... ... ... ... ... екі ... бірнеше қатысушылардың
функцияларын біріктіруге құқы бар.
Инвестициялық қызметтің объектілері болып мыналар табылады:
- қайтадан құрылатын және ... ... ... және ... барлық саласындағы айналым қаражаттары;
- ... ... ... ... ... мақсатты ақша салымдары;
- ғылыми-техникалық өнім және басқа меншік объектілері;
- мүліктік құқық және интелектуалдық ... ... ... ... ... ... объект шетелдік
инвестициядарды да қосады.
Шетелдік инвестициялар инвестициялауды мына ... іске ... ... заңды және жеке тұлғалармен бірігіп құрған кәсіпорындарда ... ... ... инвесторлардікі болып табылатын кәсіпорын құру және -
де шетелдік тұлғалардың филиалдары;
– ғимараттарды, ... ... ... ... үлестік
қатысуларды, акцияларды және басқа бағалы қағаздарды сатып алу;
– жерді ... ... және ... ... ... ... ... несиелерді, мүлікті және басқа да мүліктік құқықтарды беру.
Инвестициялық қызметтің субъектілері инвестицияның тәжірибелік
өткізуін іске асыратын ... ... ... ... ... ... ... инвестиция салалардың айналым және негізгі өндірістік қорларына
салынатын ... ... ... ғылыми-техникалық өнім және интелектуалдық потенциал іске асырылатын
инновациялық сала;
– қаржы ... ... ... ... ... ... іске ... құқығы
бірдей.Инвестор көлемді, бағытты және инвестициялық нәтижелікті өзі
аңықтайды.
Сәйкесінше, ... ... ... ... ... ... іске асыру қуқы бар ... ... болу ... термині тактикалық және стратегиялық сипаттардың мақсаттары
мен мәселелерінің жиынтығын, сонымен қатар кез-келген іс ... ... ... ... ... білдіреді.
Инвестициялық саясат мемлекеттің экономикалық ... бір ... ... Ол ... экономикасына, сонымен қатар шаруашылық
субъектілердің кәсіпкерлік қызметіне әсер етуші құрал болып табылады.
Мемлекеттің инвестициялық саясаты ... – бұл ... ... ... ... ... ... көтеру және
әлеуметтік мәселелерді шешу мақсатында барлық шаруашылық ... ... ... бойынша шаралар жүргізуін айтамыз.
Мемлекет инвестициялық саясат жүргізу арқылы өндіріс көлемін кеңейтуге,
ғылыми–техникалық прогрессті жеделдетуіне, қоғамдық ... ... және ... ... ... шешеді. Сондықтан да
инвестициялық саясат ... ... ... ... көздерін қысқартуға, керісінше орталықтандырылмаған көздер
есебінен инвестицияларды қаржыландыруға бағытталынуы ... ... ... ... өсуі, экономиканың өсуі, ... ... ... ... жұмыспен қамтылуы, ғылыми–техниканың
дамуы, экологиялық мәселелердің шешілуі, өндірістік материалдардың және
рухани игіліктер ... ... және ... ... сонымен қатар нарықтық
инфрақұрылымның жете дамуы осы аталған инвестициялық саясатқа ... ... ... ... ... ... құралдар) арқылы инвестициялық
белсенділікке әсер етеді:
1. амортизациялық саясат;
2. ғылыми – техникалық саясат;
3. шетел инвестициярын тарту бойынша ... ... ... ... ... ... ... аударымдарды есептеу мен
пайдалану тәртібін бекіте отырып ... ... ... және ... ... ... ... барысында мемлекет ... ... ... ... ... қорлардың қайта бағалануы дұрыс және
уақытында жүргізілуі ... ... ... ... ... ... ... әр түрлі болуы тиіс және олардың моральдық, физикалық ... ... ... ... ... тек жай өндіріске ғана емес, сонымен қатар
ұдайы өндірісті кеңейтуге арналуы керек.
4. Амортизациялық ... ... ... ... және ... ... жеделдетуге жағдай туғызуы тиіс.
Ғылыми-техникалық саясат. Инвестициялық саясат ғылыми-техникалық
саясатпен де өте ... ... ... ... ... ... ... факторы болып табылады және мемлекетті
индустриалдық мемлекетке өзгертуіне мүмкіндік береді. ... ... ... ... ... алдыңғы мемлекет болуына соғыстан кейінгі
кезеңде ғылыми-техникалық прогресті жеделдетудің мемлекеттік саясатын дұрыс
жүргізуімен байланысты. ... ... ... ...
ғылым мен техниканың дамуы және олардың нәтижелерін халық шаруашылығына
енгізетін шаралар жүйесін айтамыз.
Шетел инвестицияларын ... ... ... ... ... қай ел үшін ... да объективтік қажеттілік болып табылады.
Шетелдік инвестицияларды Қазақстанға ... ... ... ... ... және ... прогресті жеделдету;
- өндірістік ақпаратты жаңарту мен қайта жарақтандыру;
- өндірісті ұйымдастырудың үздік әдістерін үйрету;
- рыноктық экономиканың талаптарына сай ... ... және ... саясаты. Салық саясатын белгілі бір салықтық жеңілдіктер беру
арқылы инвестициялық ... әсер ... ... ... келісім
шарт жасалған 5 жылға дейінгі мерзімде негізгі салық мөлшерлемесі ... ... ... жер ... және ... салығынан босату
(экономиканың басыңқы секторында). Сондай-ақ ... 5 жыл ... ... ... ... 2%-ке ... ... қарастырылған. Сонымен қатар,
инвестициялық жобаны іске асыруға қажетті импорттық ... және тағы ... ... ... ... ... немесе жартылай
босатылады.
Инвестициялық саясаттың негізгі мақсаты – отандық экономиканың өсуіне
және қоғамдық өндіріс тиімділігін ... ... ... ... ... ... саясат келесі бағыттарды жүргізеді:
1. Адам қажеттілігін қанағаттандыру үшін өндірісті оптимизациялау.
2. ... ... зиян ... ... ... ... ... пайдалану.
Инвестициялық саясаттың өзіне тән құрылымдық элементтері болады:
1. Инвестицияны ... ... мен ... ... ... саясатты жүзеге асыратын органның болуы;
3. Инвестиция нарығында қызмет ету үшін ... ... ... ... ... ... үшін ... жағдай жасау.
1.2 ҚР-ғы инновациялық және инвестициялық жағдай
ҚР экономикасында негізгі рольді шикізатты экспорттау болып ... ... ... бар ... және өндірістік потенциалды пайдалану
нәтіжесіздігі. Экономиканы дамыту үшін ірі инвестициялар тартылады. Сонымен
қатар, барлық ... ... 60% ... және газ ... ... ... қара ... және тамақ өнеркәсібіне
инвестиция ... 8% -дан ... ... ... инвестицияның
рационалды емес бөлінуі мынамен түсіндіріледі, біріншіден, шікізат саласына
инвестиция тез қайтарылады, екіншіден, ... ... ... әлемдік нарығында қазақстандық тауар ... ... ... көптеген елдерінде қиындығымен және жүйелігімен сипатталатын
“иновациондық” және “инвестициялық климат” ... ... ... ол ... саясаттық және экономикалық жағдай деген, сонымен
қатар, ... ... ... ... ... ... ... тартусыз болмайды. Инвестициянық
келуі ғылыми-техникалық, ... ... және ... ... ... ... реттеудің сәйкесінше жүйесін қажет етумен шартайды.
Иновациялық қарекетті нәтижелі мемлекеттік ... үшін ... шешу ... ... мен ... ... аңыктау;
- иновациялық қаркетті дамыту үшін ... ... ... ... ... инфраструктураны дамыту;
- Қазақстанның транзиттін экономика жағдайына сәйкес иновациялық қарекетті
қаржыландыру механизімін құру.
Иновациялық және инвестициялық қарекеттін интеграциясы ... ... ... мүмкіншіліктерін, сонымен қатар, отандық
банктерді, инвестициялық және зейнет ақы қорларын, бағалы ... ... ... ақша ... және ... бос ... сәйкестілік кезінде табысты болады.
Инвестиция дегенiмiз табыс табу мақсатында кәсiпкерлiк қызметке
салынған мүлiктiк және ... ... ... ... ... ... ... кәсiпкерлiк табыс табыс пен пайыз
алу болып табылады.
Коммерциялық практикада инвестицияның ... үш ... ... ... активтегi инвестициялар;
• Ақшалай активтегi инвестициялар;
• Материалдық емес активтегi инвестициялар.
Бағалы қағаздар арқылы ... ... ... деп атайды. Қаржылық инвестицияларға – акционерлiк
кәсiпорындар немесе мемлекет ... ... ... және ... ... ... ... депозиттерге салымдар жатады.
Ал физикалық активтегi инвестициялар нақты ... ... ... ... бұл ... ... ( ... машина
әне құрал-жабдықтар, ақпарат тарту, байланыс) салынған капиталдық салымдар.
Бұлардың барлығы экономикада қозғалмайтын мүлiктермен байланысты.
Сыртқы ... ... және ... ... ... ... тура инвестициялар кәсiпорынды басқаруға қатысуға құқықтар бередi,
ал портфельдi инвестицияларда мұндай ... ... ... ... және ... ... болып бөлiнедi:
Пассивтi инвестициялар - кәсiпорынның ескiрген құрылғыларын жаңарту
және қызметкрлер мен ... ... ... ... инвестициялар – кәсiпорынның бәсеке қабiлеттiлiгiн арттыру
мақсатында салынған инвестициялар.
Инвестициялық жобалау – бұл техникалық ... ... яғни ... негiздегi ( сызбалар, түсiндiрме
жазбалар, инвестициялық жобаның және т.б. ... ... ... ... бөлiгi инвестициялық жобаның құнын
анықтайтын смета құру ... ... ... жобасы техникалық,
құрылыстық және экономикалық бөлiмдерден тұрады.
Инвестициялық саясат немесе инвестициялық жоба ... екi ... ... – белгiлi бiр нәтижелерге жету мақсатында және қандай да бiр
қызметтi iске асыруға бағытталған iс-шаралар, әрекеттер жиынтығы;
• Екiншi – ... да бiр ... iске ... ... ... және қаржы-есептiк документтер жүйесi.
Жобаны әзiрлеудiң және iске асырудың кезеңдерi:
• Инвестициялық ойды қалыптастыру;
• Инвестициялық мүмкiншiлiктердi зерттеу мен ... ... ... ... ... ... техника-экономикалық негiздемесi;
• Келiсiм-шарт документтерiн дайындау;
• Жобалық документтердi дайындау;
• Құрылыстық-монтаждық жұмыстар;
• Объектiнi эксплуатациялау, экономикалық көрсеткiштерге талдау жүргiзу.
Инвестициялық ойды ... ... ... ... Ойды ... және ... ... Техникалық шешiмнiң инновациялық, патенттiк және экологиялық талдауы (
техника объектiлерi, ресурстар, қызметтер ), яғни жобаны iске асыруға
кедергi болатын ұйымдардың ... ... ... ... ... ... ... тексеру;
• Инвестициялық идеяның ұлттық, аймақтық және ... ... ... ... iске ... ... бар ... ұйымды алдын-ала
iрiктеу;
• Реципиенттiң ақпараттық меморандумын дайындау.
Инвестициялық ... құра ... мен оны iске ... ... цикл деп ... ... цикл үш ... тұрады:
• Инвестициялауға дейiнгi кезең – алдын ала зерттеулер мен инвестициялық
жобаны қолдануға шешiм қабылдағанға дейiнгi мерзiм;
• Инвестициялық кезең – ... ... ... немесе қызмет көрсету
саласына, құрылысқа инвестиция жұмсау;
• Өндiрiстiк ...... ... ... ... өндiрiс
мерзiм уақыты аралығы.
Осы кезеңдердiң әрқайсысының периодтары мен жекелеген мақсаттары бар.
Инвестициялау алдындағы ... ... және ... ... ... ала әр ... зерттеулер жүргiзiп, тиiмдi варианттарды
қарастырады. Бұл жағдайды келесi схемадан көруге болады:
Инвестиция объектiлерi болып жаңа ... өнiм ... ... ... ... құрылыс орындары, техникалық қайта жабдықталушы
және өндiрiс көлемiн кеңейтушi кәсiпорындар, ғимараттар, негiзгi ... ... ... ... ... ... келесiдей
ерекшеленуi мүмкiн: коммерциялық, әлеуеттiк, экономикалық, мемлекеттiк
маңызы бар ... ... және т.б. ... ... ... ... ... толық қатысу немесе жекелеген ... ...... ... жүзеге асу кезеңдерi
Сондықтан да инвестициялық саясаттың негiзгi мақсаты болып ғылыми-
техникалық прогрестiң жаңа ... ... ... ... алып ... және өте тиiмдi өнеркәсiп салаларын зрттеу мен оны
iске ... ... ... ... ... мөлшерi әсiресе негiзгi
өндiрiс құрал-жабдықтарының 80% ескiрген, өндiрiстiк мүмкiншiлiктерi ... ... ... Қазақстан Республикасы үшiн маңызы ерекше.
Елбасымыз атап көрсеткенiндей “мемлекетiмiз әлем таныған, алдыңғы
қатарлы елдер қатарына қосылуы ... деп атап ... Ал ол үшiн ... ... ... және ... ... тән, шығындық өндiрiске алып
келетiн шикiзаттық экономикадан тұрақты экономикалық ... ... ... ... өндiрiстi қамтамасыз етiп, бәсекеге
қабiлеттi тауарлар мен ... ... ... Ол үшiн ... көп ... инвестиция тартылып және олар тиiмдi салаларға
жұмсалуы тиiс. Ұлттық экономика үшiн тиiмдi болып келетiн өңдеушi ... ... ... ... ынталы емес, себебi олар ... ... одан ... ... ... ... өндiрiстер
тиiмдi болып отыр.
ҚР-ның Статистика агенттiгi көрсеткендей, ... ... ... ... салаларға тартылуда. Өйткенi шетелдiк
инвесторлар дайын өнiм шығаруға ... ... ... олар ... сапалы өнiм
шығару арқылы өз елдерiне бәсекелес болуға ұмтылмайды. Оларға ... ... ... ... ... ... инвестицияларының 80% шикiзаттық
өндiрiске салынуда.
II тарау. ... ... ... ... Кәсіпорынның инвестициялық саясатының дамуының алғы шарттары.
Әрбір кәсіпорын өзінің инвестициялық саясатын жүргізу керек, ол ... ... болу ... Біз оны ... ... саясат
дейміз.
Инвестициялық саясат дегеніміз – инвестицияның жиынтық ... ... және сол іске ... ... алу мақсатында көлемді кұрлымды белгілейтін ... ... және ... ... ... бағытында
(кәсіпорын, фирма, компания) жүргізетін негіз – кәіпорынның ... ... ... ... ... ... ... Мысалы:
өңдірістің құрлымын жетілдіру,даму қарқын жылдамдату және т.б. Ерекше ...... ... деңгейін, білімдерін және тәжірибесін
жоғарлату.
Басқарудың экономикалық әдісін кең ... ... ... кешіру және нарыктық қатнастарға өтуде перспективаға инвестициялық
саясаттың ғылыми дәлелдігін ... ету ... жаңа ... инвестицияны болжау мен жоспарлау тәжірибесін байланыстыру
және салымдардың рационалды пайдасын ... ету, ... ... ... ... ... бағдарламасының бірі ... ... ... болып табылады.
Кәсіорында инвестицияны тиімді пайдалану үшін мынандай шараларды
қолдану керек:
- экономикалық, ... ... ... ... жетудің
жолдарын табу;
- пайданы көздеу;
- жалпы шығындарды азайту;
- ... ... ... келген қаржыны, кредиттік қаржыны,
гранттан келген қаржыны дұрыс пайдалану;
- дүние жүзілік мүмкіндіктерді пайдалану, жеңілдетілген гранттар алу;
- ... ... ... ... ... ... ... ерекшелігі техникалық
қаруландыруға салымдар және ... ... ... ... базалық машина жасау саласына , ауыл шаруашылық ... ... ... , ... және ... ... ... инвестициялық саясатты жүргізген кезде мыналарды ескеру
керек:
- өндіріс орынның ... ... ... ... ... ... құрылыс;
- лизинг арқылы құрал-жабдыктарды алу мүмкіншілігі;
- меншікті қаржының ... ... ... ... мемлекеттен келетін жеңілдіктер;
- инвестициялық бағдарламаның коммерциялық және бюджеттік ... ... ... ... маркетингтік зерттеу;
- өнімнің сату бағасы;
- өнімді сатудағы географиялық шекараның жағдайы;
- жалпы өнімнің мөлшері;
- инвестициялық ... ... ... ... ... нарықтағы бәсекелестік дәрежесі;
- техникалық мүмкіншілігі және дамыту мүмкіншлігі.
Инвестициялық жобалау дегеніміз техника – ... ... ... түсіндермелі хаттар, инвестициялық жобаның бизнес-жоспары және
жобаны жүзеге асыру үшін қажетті ... ... ... ... инвстициялық жобаның құнның аңыктайтын смета табылады.
Жоба – бұл техникалық материалдар(сызба, есептер, жаңа ... ... ... т.б) ... бір ... алдын-ала
тексті.
Ең алдымен өндірістік бағытта инвестициялық жобаны өндеу ұзақ мерзім
уақыт бойы жүзеге асады- идеядан ... ... ... ... ... ... көрсеткіштердің көмегімен тиімді
бағалау үшін жұмыстын басталуы мен ... ... білу ... ... үшін ... ... ... туындауы болса, бизнесмендер ... ақша ... ... ... асыру үшін салу болып табылады.
Жобаны қаржыландыратын инвесторларды процесстін жасалуы ... ... ... пайда қызықтырады. Ал жобаны жүзеге асыратын мекемелер
үшін – жүұыстын аякталуы. ... ... үшін ... ... ... ... ... пайдалануға шығару, жобалық
қуаттылықты толығымен игеру болады.
Жобамен жұмыс істеу мезгілінің басталуы мен аяқталуы ... ... ... ... кезінен өтімділік кезенге дейінгі уақыт ... цикл деп ... ... 3 ... ... ... Оның ... өз
мақсаттары мен міндеттері бар:
- нвестицияға дейінгі- бастапқы ... ... ... ... дейін, яғни соңғы зерттеулерге дейін
- ивестиция кезеңі- келісім шарт жасау кезеңі
- өндірістік- кәсіпорынның ... ... ... ... ету
кезеңі.
Инвестициялауға дейінгі және инвестициялау ... ... ... ... кіреді. Ал өндірістік кезең арнайы жүргізуші
дисциплинадар ( өндірістік мекеме және еңбек күші, болжау, қаржыландыру,
анализ т.б ) ... ... ... ... ... объектіні жобалау
қарастырылады.Кәсіпорын инвестиция туралы ... ... ... ... ... директорын тағайындайды.Жобаның техникалық
экономикалық бағалауын, өтімділік бағасын зертеуді кәсіпорынның ... ... ... мекемелердің көмегіне жүгінуге болады.
Дамыған елдерде инвестицияға дейінгі ... ... ... ... 1,5-5,5 % ... сонын ішінде: инвестициялық
мүмкіншіліктін құрылуы 0, 0,2-1%, инвестиция негізінде ... ... үшін ... ... ... %,ірі ... 0,2-
1,2 %.
Жобаның алғашкы кезінде күтпеген жағдайларды ескеруге болады. Ол
үшін ең экономикалық жолдарды ... ... ... ... жоспарын құру. Бірақ, уакытында тоқтау деген принципке сүйене
жүру керек, яғни жұмыстын басында тиімсіз жобадан бас тартқан ... ... ... жоба ... ... ... ... таңдау;
- жобалық сызуларды және модельді объектілерді дайындау;
- жобалық және ... ... ... – ала ... ... ... және спцификация;
- құрлыстық орындардын сызбасы.
Осы кезеңде бас мердігер және субмердігер тағайындалады. Мердігерлер
мен жабдықтаушылармен есеп айырысу үшін ... ... ... ... кезеңде орындалған көп нұсқаулы есептер нақты жобаны,
оның ... және ... ... ... ... Осы ... шешімдер техникалық деңгейін, құрлымын құрлыстық өндірістік
жобаны ... ... ... ғана ... ... қатар пайдалану
шығындарына да тәуелді.
Жобалау процессін 2 кезеңге бөлуге болады:
- жоба алдындағы;
- нақты жобалау.
Нақты жобалау өзі екі ... ... және ... ... Әр кезеңде
болашақ объектінің сметасы аңықталады.
Проектілеу процессінде болашақ объектінің негізгі ... ... өз ... ... ... ... ... мерзім ішінде аз ғана еңбек күшін, материалды және ... ... ... ... ... ... өндеу кезінде мынандай
бөлімдерді өзіне енгізеді:
- түсіндірмелі хат;
- тенника-экономикалық бөлім;
- бас жоспар;
- енбек күші;
- ... ... ... ... жүйесі;
- сметалық құжаттар.
Инвестициялық жобаның әр ... ... оның ... ... ... ... оның кем дегенде төрт түрін есептейді және
олардын нақты денгейі жобаны ... ... ... Инвестициялық
мүмкіншілікті зертеу кезінде алдын-ала құнның бағасы есептелінеді. Оның
мөлшері 25-40% ... болу ... ... әр ... ... экономикалық өтімділігі,
табыстылыгы аңыкталады.Басқа сөзбен айтқанда шығындарды ... ... ... ... ... ... ... орнында басқаруды жақсарту үшін мынандай
шараларды ... ... ... ... ... табу;
- инвестициялық пайданың програмасын жасау;
- осы програманың тиімділігін тексеру;
- инвестициялық жұмыстарды жақсарту;
- инвестицияны қаржылай қамтамассыз ету;
- әрбір объект үшін жоба ... ... ... ... ... жүргізу.
Кәсіпорында инвестициялық саясатты жүргізген кезде көптеген факторлар
маңызды роль ойнайды. Соның ішінде ерекше орын ...... ... ... дегеніміз – инвестициялық преферениялау болып
табылады, яғни ... ... ... ... үш түрде болып келеді:
- инвестициялық салыктық преференциялар;
- кеден баждарын салудан босату;
- мемлекеттік ... ... ... беру ... ... ... басым түрлерінің тізбесіне сәйкес болу керек;
- осы заманға сай техникалар қолдана ... жаңа ... ... ... ... ... ... кеңейту.
Инвестициялық салықтық преференциялар тікелей активтерге салынатын
инветициялардын көлеміне қарай 5 жылдан ... ... ... алу үшін ... шарт жасау керек.
Мемлекеттік заттай гранттар ретінде мыналар болады:
- жер ... ... мен ... ... ... ... мен жабдықтар;
- көлік беру мүмкінділігі.
мемлекетті заттай гранттын ең ... ... ... тұлғаның тіркелген
активтерінен салатын инвестиция 30% аспау керек.
2. Корпорациялардың ... ... мен ... ... ... ... алдыға қойған
инвестициялық саясаттарының бiр бөлiгi және оны iске асырудың ... ... ... ... ... ... ... қажет:
• Өндiрiлген өнiмнiң рыноктағы жағдайын, көлемiн, сапасын және ... ... баға ... анықтау;
• Корпорацияның өнеркәсiбiнiң техникалық мүмкiншiлiк деңгейiн, оның
балансындағы аяқталмаған құрылысының және ... ... ... ... лизингке алу мүмкiншiлiгiн ескеру;
• Корпорацияның қаржы-экономикалық жағдайы ... ... ... ... деңгейi инвестициялық
қолайлылық жағдайы);
• Корпорацияның өзiндiк меншiк және қарыз капиталдарының арақатынасы;
• Инвестордың мемлекеттен тарапынан қолдау табатын ... ... ... ... ... ... ... Инвестициялық жобаның коммерциялық және бюджеттiк тиiмдiлiгi, ... ... iске ... ... сақтандыру және коммерциялық ... ... ... ... саясаттың жағдайын сипаттағанда инвестициялық
жобаның техника-экономикалық негiздемесiн қалыптастыру болып табылады. ... ... ... ... оған ... ... және тағы басқа қатысушы тұлғалар қатысады.
Инвестициялық саясаттың негiздемесiн талдағанда ... iшкi ... ... ... керек:
• өндiрiлетiн өнiмнiң көлемiн, номенклатурасын және сапасын талдау;
• мерзiм бойынша инвестиция негiзiнде iске ... ... ... және ... салымдарын, сондай-ақ осы ... ... ... қарастыру;
• ағымдағы эксплуатациялық шығындар;
• ақысы төленiп, әлi құрылмаған ... ... ... ... ... және материалды емес активтердiң амортизациялық шегерiмдерiн
ескеру;
• корпорацияның есеп саясаты бойынша ... ... ... ... саясатты жүзеге асыру үшiн ең ... ... ... ... Ал өз ... инвестициялық шешемi оның қаржылық шешiмiмен тығыз байланыста
болады. Оны келесi суреттерден көре аламыз:
Сурет-2 – Корпорацияның инвестициялық шешiм ... ... ... ... ұзақ ... ... инвестициялардың тұрақты дамуын, оларды тартудың және
шығарудың тиiмдi ... ... ... ... инвестициялық
баздарларды айқындайды. Ал осы инвестициялық стратегияның iске асуы үшiн
кәсiпорын белгiлi ... ... және ... ... ... саясаттарды iске асырады. Осы инвестициялық саясаттарды iске
асырғанда ... ... ... ... ... ... шараларды экономикалық, ғылыми-техникалық,
экологиялық және әлеуметтiк тиiмдiлiктерiн максималдау;
• Корпорацияның капитал салымдарынан түсiп отыратын ... ... ... емес ... iске ... ақша ... ... Инвестицияның тиiмдiлiгiн арттыруда мемлекеттiк қолдауларды қажет ету;
... ... ... және ... ... белгiлi бiр
жеңiлдiктерге ие болу;
• Инвестициялық тәуекелдiлiктердi минималдауды ... ету ... ... ... ... ... ... корпорацияның инвестициялық саясатын
анықтағанда келесi факторларды ескеру қажет:
• Өндiрiлген өнiмнiң рыноктағы жағдайын, көлемiн, ... және ... ... баға ... анықтау;
• Корпорацияның өнеркәсiбiнiң техникалық мүмкiншiлiк деңгейiн, оның
балансындағы аяқталмаған құрылысының және ... ... ... ... ... алу ... ... Корпорацияның қаржы-экономикалық жағдайы (төлемқабiлеттiлiгi,
баланстың өтiмдiлiгi, қаржылық тәуелсiздiк ... ... ... ... өзiндiк меншiк және қарыз капиталдарының арақатынасы;
• Инвестордың ... ... ... ... ... ... Капитал рыногын инвестициялаудың қаржылық жағдайы;
• Инвестициялық жобаның коммерциялық және ... ... ... ... iске ... инвестициялық саясаттың жағдайын сипаттағанда инвестициялық
жобаның ... ... ... ... ... ... дегенiмiз мемлекеттiң бәсекеге түсуге ... ... ... ... ... үшiн ... ... жағдайлар
жасауға және қолдау көрсетуге бағытталған шаралар кешенiн бiлдiредi.
Яғни елiмiз осы мәселелердi шешiп ... ... ... ... ... ... үшiн, тұрақты экономикалық өсудi ... ... ... қамтамасыз ету мақсатында “Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... ұзақ ... ... қабылдады және ол алғашқы жылдан бастап
оң нәтижелер бере ... ... ... ... жылы “Бәсеке
қабiлеттi ... ... ... және ... ... Қазақстан халқына Жолдауында, елiмiз үшiн өзектi мәселелердiң
бiрi Индустриалды-инновациялық ... ... ... ... ... ... – бәсекелестiкке шыдайтын, ... және ... ... ... шығаратын өнеркәсiптер құрып,
қызмет көрсету саласын мығымдау. /8/
Индустриялық-инновациялық даму бағдарламасына сәйкес бiз экономиканың
шикiзаттық бағытынан ... ... ... ... жасау мен өнеркөсiп жабдықтарын шығаруды жолға қоюға тиiспiз. Яғни
инновация – негiзгi қозғаушы күш ... осы ... ... өсудiң бүгiнгi таңдағы ең негiзгi
қозғаушы факторы болып отырған Индустриялы-инновациялы даму ... мен ... ... ... өтсем.
Стратегияның басты мақсаты шикiзат бағытынан қол үзуге ықпал ... ... ... ... ... ... дамуына қол
жеткiзу; ұзақ мерзiмдi жоспарда сервистiк-технологиялық экономикаға өту
үшiн жағдай жасау болып табылады.
2.3 ... ... ... ... ... мен тартылған
инвестициялар
Экономиканың негiзгi секторы болып саналатын өнеркәсiптi қайта және
жанама индустрияландыру уақыт талабы болып отыр. Себебi, ... ... ... экономикасының түп қазығын ... ... оны ... ... үшiн инновациялық-инвестициялық ресурстармен қамтамасыз ету
бәсекеге қабiлеттi тауар өндiруге мүмкiндiк берерi сөзсiз.
Өйткенi егемендiк алғаннан кейiнгi макроэкономикалық көрсеткiштерге
назар ... ... ... 1998 ... ... ... ... Тiптi соңғы екi-үш жылда ЖIӨ-нiң өсу деңгейi 10% ... ... Бұл шама ... үшiн ... ... яғни әлем бойынша ЖIӨ ... ... ... ... ... ... жер қойнауымыздағы минералды
қорымыздың бай болуымен және соңғы жылдары ... және ... ... тiкелей байланысты. Елiмiз экономикасы әлi де Кеңес ... ... ... ... болып отыр. Ал дамыған елдердiң қай-қайсысын алып
қарамасақ олар шикiзаттық өндiрiстен сервистiк-технологиялық өндiрiске өтiп
кеткен, ал шикiзаттық өндiрiспен даму ... ... ... және ... ғана ... екен. Елбасы атап өткендей , елiмiз жоғары дамыған
елдер қатарына қосылу үшiн және экономикамыз ... ... ... емес ... ... өсу үшiн ... ... және ұзақ
мерзiмдi стратегиялар мiндеттi түрде керек болды.
Басқа мемлекеттермен салыстырғанда Қазақстанда өнеркәсiптi дамытуға
барлық жағдайдың бар екендiгi ... ... ... ... ... мен ... және ... мамандардың жеткiлiктiгi, жаңа
өндiрiстер құру үшiн аймақтардың кеңдiгi, ... ... ... iшкi және сыртқы нарыққа шығудағы бiрқатар ... ... бәрi ... салаларын, соның iшiнде өңдеумен ... ... жаңа ... ... Әрине, отандық
өнеркәсiптiң қарқынды ... ... ... ... факторлар мен кедергiлер
жоқ емес.
Олардың қатарына мыналарды жатқызуға болады ... ... ... кезеңдегi жекешелендiру мен мемлекет иелiгiнен алуда жiберiлген
қателiктер осы кезге дейiн өзiнiң терiс ... ... ... табиғи және моралдық тозығы жеткен негiзгi қорлардың
үлес салмағының 80% көлемiнде болуы;
• жаңа ... мен ... ... пен ... ... ... шығындарының артуына әсерiн тигiзедi, соның
салдарынан өнiм бағасы қымбаттайды;
• отандық тауар өндiрушiлердi ... ... және ... ... ... және табанды түрде жүргiзудiң болмауы;
• өнеркәсiп ... ... және iшкi ... ... ... ... даму үшiн өз ... амортизациялық, сақтандыру, резервтiк, даму қорларын құра
алмай отырғандығы;
• өнеркәсiп салалары арасындағы салааралық, салаiшiлiк компаниялар ... ... ... ... ... ... бiрге, өнеркәсiпке
қызмет көрсетушi әр түрлi инновациялық, инжинирингтiк, маркетингтiк,
консалтингтiк құрылымдардың ұсақ түрдегi қызметтерден аса ... iшкi ... ... мен ... ... сұранысының мардымсыздығы
(шағын экономика);
• өндiрiстiк және әлеуметтiк инфрақұрылымның жеткiлiктi дәрежеде
дамымауы;
• мұнай-газ және кен-металургиялық ... ... ... ... ... тез тозуы;
Сондықтан да президенттiң 2004 жылы 19 наурызындағы Қазақстан ... ... ... ... ролi, бiр ... ... ырықтандырып, оның ашықтығына қол жеткiзуге, екiншi жағынан –
инфрақұрылымды жасау және басты ... ... жеке ... ... жөнiнде белсене жұмыс жүргiзуде деп бiлемiн” деп атап өткен.
Бүгiнгi таңда Қазақстан экономикасының дамуы негiзiнен инвестицияның
көп ... ... ... ... ... елiмiз өндiрiсiнiң
жалпы деңгейi мен оның даму болашағының деңгейi қазiргi өндiрiс ... ... ... ... ... Бұл ... жету үшiн ... тартумен қатар, отандық инвестицияның да үлесiнiң артуын
басты ... ... ... ... инвестициялық саясатын өндiрiстiң
өнеркәсiп және өңдеушi саласына тартуына ынталандыруымыз ... ... iшкi ... ... ... көзi ... ... корпорациялардың, екiншi деңгейдегi коммерциялық
банктердiң және сақтандыру ... ... ... ... ... ұлттық экономиканы дамытуға деген ынталарын арттыру болып
табылады.
Осылардың iшiнде әсiресе негiзгi капиталды ... әр ... ... орны ... ... банктер көбiнесе ақша-несиелiк
операциялармен айналысады, ал ... және тағы ... ... ... ... тартуға икемдi болып келедi.
Қазақстан экономикасына қазiргi ... ... ... ... ... әлемдiк тарнсұлттық корпорациялардың бiздiң
экономикамызға салған инвестициясында көрiнiс табуда. ... ... ... басым көпшiлiгi АҚШ, Ұлыбритания, Жапония және
Оңтүстiк Корея ... ... ... Осы ... елдердiң елiмiздегi басты
және кең көлемде қызмет етiп отырғандарына келесiлердi жатқызуға болады:
Шеврон, ... Газ, ... ... ... Эльф Акитэн, БМВ, Туркие
Петроллери, Оман Ойл компани, Джапан Петролеум ... LG және ... ... ... ... ... дерлiк бөлiгi өндiрiстiң шикiзат,
яғни мұнай және газ ... ... ... ... ... ... жақсы орай. Ол арқылы тек қана ақша ғана келмейдi,
сонымен қатар технологиялар, ... ... ... ... ... экономика дамуының сапалылығы сол ... ... ... ... ... және отандық корпорациялардың
инвестициялық саясаттары ұлттық ... ... ... ... және одан да жоғары артық мүмкiншiлiктердi iске асыра алмай отыр.
Әрине бiзге ... ... ... ... бұл инвестициялық
саясатқа ынталы емес, бұны шешудiң бiрден-бiр жолы отандық корпорацияларды
өз инвестициялық қызметтерiн өңдеушi өнеркәсiп ... ... ... ... корпорациялар шетелден тартқан инвестицияларын қолданудың
тиiмдi жолдарын қарастыру ... ... ... ... ... ... ... 2004 жылы елiмiзде 59 млн. ... ... ... ... 52,6 млн. Сол ... күйiнде экспортқа
шығарылды. Ал осы ... ... ... ... емес ... ретiнле өңдеп шығарса оның құны төрт есе жоғары болады екен.
Сонымен ... ... ... ... өнiмдерiне әлемдiк рынокта жылдан-
жылға сұраныста артып келе жатыр. Мысалы, соңғы 30 жылда әлемде болаттың
өсуi 80%, ... өсiмi 300%, ал ... өсiмi 550% ... ... ... ескере отырып, елiмiздiң отандық мұнай ... ... ... ... ... (“КазМунайГаз”, ОАО “СНПС –
Актобемунайгаз”, “Карачаганак Петролеум Опереитинг”, ТОО ... ... ЗАО ... және т.б. ... ... ... жалпы түрде келесi бағыттарда құру керек:
• Корпорация қаржылары мен ... ... және ... ... ... инвестиция тартудың тиiмдi көлемiн және оның қажет
деңгейiн алдын-ала анықтау;
... ... ... ... ... ... немесе
өнеркәсiп саласын дамытуға ынталандыру;
• Инвестиция тартудың әр түрлi жолдарының ... ... ... ... ... ... гранттар) өздерiне ең
ұтымды көздерiн анықтау;
• Инвестициялық ... ... ... ... ... ... ... инвестициялауға баса назар аудару, әсiресе мұнай-
химия өнеркәсiбiн дамытуды қолға алу;
• Мұнай саласында ... ... ... ... ... ... ... жаңа технологияның түрлерiн алдын-ала
тiзiмдеу;
• Мұнай және газ саласында қызмет ... ... және ... ... ... ... ... инвестициялауға
ынталы болуы керек;
• Корпорациялардың қаржы тарту мақсатындағы щығарған бағалы қағаздарының
қор биржасында өтiмдiлiгiн қамтамасыз ету;
• Осы мұнай-химия және ... ... ... салаға мемлекеттiң
бөлген субсидиялары мен гранттарын ұтып алу болып табылады.
Сондай-ақ елiмiз көлемiнде және халықаралық деңгейде өз қызметiн ... ... ... ... ... ААҚ ... ... бесекелестiкте орнының маңыздылығы ерекше. Сондықтан елiмiздiң
бұл компаниясын қолдау және ол ... ... ... тиiмдi
ұйымдастыру арқылы бiз әлемдiк рыноктағы шетел компанияларына тойтарыс бере
аламыз. Бүгiнгi таңда компания алдында екi негiзгi ... ... ... ... ... арттыру және өзiнiң телекоммуникация қызметiн
халықаралық ... ... ... Қазақстан Республикасы экономикасындағы инвестициялық қызметтiң
даму көлемiн келесi ... көре ... ... ... жылдардағы жалпы инвестициялар*
|Көрсеткiштер, млн. теңге |2002 |2003 |2004 |2005 ... ... ... |512332 |752645 |1158148 |1307249 ... ... ... |369084 |595663 |943398 |1099986 ... ... ... |21893 |43013 |85657 |146264 ... ... ... |140147 |153526 |207067 |202912 ... / ... ... Индустриялы-инновациялы дамуының
2003-2015 жылдарға арналған ұзақ мерзiмдi стратегиясы” – Алматы, 2003 ж.
1-шi кестеден көрiп отырғанымыздай ... ... ... ... ... ... ... айтарлықтай басым. Бұл әрине
жақсы көрсеткiш болып табылады. Бiрақ осы негiзгi капиталға ... ... ... түрi ... ... үлесiнiң ара
салмағының маңызы жоғары. Себебi, елiмiздегi негiзгi капиталға ... ... ... ... ... яғни шикiзат саласының
капиталдарын дамытуға салынуды. Осы мәселенi келесi экономикалық қызметтiң
негiзнгi түрлерi бойынша келесi кестеден көре аламыз.
III ... ... ... ... ... мен жетілдіру
көздері
3.1 Мемлекеттік инвестициялық саясаттың өзекті мәселелері
Инвестициялық саясат экономикалық және техникалық ... ... ... ... ... ... ... параметрлерінің
даму бағытын жаңа өндірісті ұйымдастыруға, техникалық қайта қарулануға ... ... ... ... ... Нарықтық экономикаға көшу
жағдайында инвестицияны халықтық тұтынудағы тауарды өндеуге, машина ... іске ... және ... ... ... ... ... Қазіргі кезде отандық өндіріс елдің тауарға деген ... ... ғана ... ... Дәл қазіргі уақытта инвестицияны өндірістік
сфераны дамытуға мақсатты ынталандыру керек, сонда ғана айналым ... ... ... ... алу мақсатында пайдалану азайды.
Жыл сайын республикаға шетел мемлекеттерінен 1,3 – 2 млрд. ... займ және ... ... алып ... ... ... ... қосып қайтарып беру біздің еліміз үшін ауыр екенің есте сақтауымыз
керек. Сондықтан, шетел капиталын тартудағы ... орын ... ... енді әрі ... ... Болашақта инвестициялық саясатта өдіріс
сферасын дамытуға отандық инвестицияны ынталандыруына көп көңіл бөлуі үшін
қор нарығын ... ... ... ... ... сферасына ауысуы қажет, бұл жаңа жұмыс орындарын ашады ... ... ... ... ... үлкен процент төлейтіндіктен,
оны рационалды пайдалану жолдар іздеу керек. ... ... ... ... ... ... Бұл ішкі ресурстар.
Мемлекеттік реттеудің сенімді экономикалық құралы болып, салық
табылады. Инвестицияны өндірістік сферасына жұмсайтын ... ... ... ... ... ... салатын салықтан әлде қайда
төмен болу керек. Отандық инвесторларға деген талап ... ... ... ... Сонда ғана отандық өндірісті жандандыруға
болады.
Инвестицияның көлемі ... ... ... да ... ... ... көзінің елеулісі және ел ... ... ... үлкен орын алатына шетелдік компаниялардың ... ... ... ... ... болып табылады. Өкінішке орай,
мұндай кәсіпорындар табысты тығып қалу жағдайлар кездесіп жатыр.Классиқалық
мысал ... ... ... мен металлургия кәсіпорындары жатады.
3.2 Инвестицияның әлемдік экономикадағы қозғалысының қазіргі кездегі
тенденциялары
Әлеуметтік ... ... ... ... ... ... құру, жөндеу модернизациялау және басқада әлеуметтік қажеттілікті
қанағаттандыруға қажетті формаларды игеруге және кешенді эффект алу ушін
қаржы ... ... ... ... және ... ... ... инвестициялык сұраныс пен инвестициялық ұсынысты тепе-
теңдігі негізінде ресурстарды салу және болашақта одан табыс алу бір ... ... ... және ... ... Тұрақсыз экономикалық
жүйесінін қатнасы инвестициялық процестерді модельдеу және оларды талдау
кезіңдегі есеп арқылы инвестициялық ... өзін ... ... ... ... ... ... инвестициялық сфераның бейімделу
жолдарынын анықтауын негіздеу.
Жүйелі тәсіл концепциясы негізінде кұрылған инвестициялық ... ... ... ... ... және ... қамтылуын қамтамассыз етуіне мүмкіндік береді.
Инвестициялық үрдісті реттеу жүйесінін құралдары ортақ мүддеге ... ... ... ... ... және ... ... әсер етуін камтамассыз ететін ... ... ... ... ... келе ... принциптермен
қамтамассыздандырылуы қажет:
- нақтылық принцип- бул ... ... ... ... негізінде қолданылатын реттеу инструменттің мазмуны ... ... ... ... сай ... ;
- ... принципі- реттеу инструменттін түрі қолдану жағдайының
ерекшеліктеріне дәлме-дәл келуі;
- ... ... ... ... қажеттілігіне
керек шекті республика инструмент арқылы максималды әсер ету ... ... іске ... үшін инвестициялық үрдісті
реттейтін инструменттер мүмкіндігін толық есепке алу ... ... ... субъектінің даму міндеттерінің тандау заңдылығына сай оптималды
шешімді анықтауға мүмкіндік береді. ... ... ... ... ... қаржылық және ұйымдастырушылық реттеу
инструменттерінің топтарының кұрлымын білу ... ...... ... ... үрдіске катысушылар
құқығының максималды нақтылығы мен зандылығы және қауыпсіздігі;
- қаржылық инструмент бұл ... ... ... ... мемлекеттік
емес ақша құралдарын тарту;
- ұйымдастырушылық инструмент инвестициялық процестегі қатысушылардын
инвестициялық жобаны және ... ... ... іске ... ... мен қарекеттері ретіндегі мен сәйкестілігі.
Сонымен, инвестициялык үрдістін әлеуметтік сферадағы ... оның ... ... өсуі ... ... ... өндеп, оны қолдануына қаржы жүйесін түбегейлі
реформалауға, мемлекеттік ... ... ... байланысты болу
керек.
Экономиканың ашықтығына ұмтылу ... ... ... ... ... ... ие болу, халықаралық қаржы айырбасқа қатысу ... ... ... да ... ... ... ... шетел инвестициясы
экономикаға оң және теріс әсер ете алады. Бұлардың ағымы бір ... ... ... ... ... ... мәселелерді қоздырады. Кейбір
басылымдарда шетел инвестициясы экономикалық дағдарыстан шығудын ... ... ... ... ... ... ... 90
жылдары әсер етті және әсер етуде.
Қалыпты нарықтық экономикаға фирмалар нарығындағы монополиялық жағдай
және олардын одақтары мен ... тән ... ... ... ... ... ... және реттейтін нарыктық механизмдер
іске қосыла алмайды.Осындай саясаттын негізгі құралы болып антимонополиялық
зандар ... олар ... ... ... ... ... оны ... асыруына көмектеседі. Сол себептен
көптеген ... ... мен өте ірі ... қолданылатын
антимонополиялық заңдар бар.
Нарық монополизациясының ... ... ... басшыларына
тауарға кез-келген баға коюына құқық беру ... ... есе ... ... ... ... ... әсер еткен фактор ішкі
нарықты демонопализациялау, ал бұл өз кезегінде монополист фирмаларды бөліп
қана қоймай, Қазақстанның ашық ... ... ... байланысты шетел
тауарларының енуі мен территориясында шетел кәсіпорындардың ... Осы ... ... ... ... ел ... оң әсер
етті.Шетелдік тікелей инвестиция дамыған елдердін кәсіпкерлерімен алмасқан
тәжірибе арқылы ұйымдастырушылық және ... ... әсер ... ... ... ... объектісіне айналуы
қосымша ақша сомасын алып қана қоймайды, ... ... ... ... салымдардан түскен пайданың шетелдік займдар формасы қызмет
көрсетіп, қайтарады. Шетелдік тікелей инвестиция бір ... ... ... ... ... басқару бақылауына алу.
Шетелдік тікелей инвестиция шетелдік жабдықтаушыларға ... 2 ... ... ... ... ... өз ... кәсіпорынды кұрып, тұтыну нарығы ретінде таңдап алған елге
өнімін ... ;
- ... елде ... ... өз ... ішкі ... ену.
Бұдан шетелдік инвестиция шетелдік кәсіпкерлер үшін өз тауарлар мен
қызметін ұсынатын елдегі отандық ... ... ... бір ... он ... ... тікелей инвестициянын өсу тенденциясы
байқалады. Тікелей инвестицияны экспорттайтын елдер үшін ... ... ... мен тиімділігің өсіруге, тауарлар мен ... ... ... Тікелей инвестицияны қабылдайтын елдер үшін
дамудын қосымша, тіпті кейбір кезде негізгі көзі болып, ... ... ... ... мәселелерді шеше алады. Сондықтан, бұлар ... ... ... ... өсу мен ... факторы
ретінде бағаланады.
Қорытынды
Қорытындылай келе, отандық өнеркәсiптi дамыту шараларына ... ... ... мақсатында ресурстарды үнемдi пайдалану,
экологиялық проблемаларды шешу, ... ... ... ... құрылымын жетiлдiру, бәсекеге қабiлеттi жоғары ... ... ... бар ... ... қолдау көрсету, ... мәнi зор және ... ... ... ... және тағы басқа шараларды iске асыру алдағы экономикасы ... ... ел ... тiкелей жол ашпақ.
Өнеркәсіп орындарын қайта құрылымдау нарықтық экономикада қызмет
ететін ... ... үшін ... және ... ... ... Қайта құрыылымдау ... ... және ... ... ... ... процестерді
басқару және өнімдерді ... ... ... болып табылатын жаңа
құрылымдық формаларын ... ... ... ... ... комплекс құрылымын сапалы түрде, соңғы заман жетістіктеріне
негіздеп өзгерту шаралары болып табылады.
Бүгiнгi ... ... ... ... ... ... көп ... тартылуына тiкелей байланысты. Өйткенi елiмiз
өндiрiсiнiң жалпы деңгейi мен оның даму болашағының деңгейi қазiргi өндiрiс
ауқымынан 10 ... ... ... ... Бұл ... жету үшiн ... тартумен қатар, отандық инвестицияның да үлесiнiң артуын
басты орынға ... ... ... яғни ... ... ... ... және өңдеушi саласына тартуына
ынталандыруымыз керек.
Өз кезегiнде инвестиция дегенiмiз табыс табу мақсатында кәсiпкерлiк
қызметке салынған мүлiктiк және ... ... ... ... қызметтiң негiзгi мақсаты кәсiпкерлiк табыс табыс пен пайыз
алу болып ... ... үшiн ... ... ... және ... ... шетел инвестицияларын, нақты инвестицияларды және экономикалық iс-
әрекетiне байланысты активтi, яғни ... ... ... салынған
инвестициялар тартуды жалпы экономика және корпорациялар негiзiнде iске
асыруымыз қажет.
Мен курстық ... ... осы ... инвестициялық саясаттың
тиiмдi ұйымдастырылуының елiмiз ... үшiн ... ... ... iске асу ... жалпы
Қазақстандағы бүгiнгi таңдағы инвестициялық жағдайын сипаттап өттiм деп
айта алам.
Бүгiнде Қазақстан экономикасы ... ... орны ... ... ... бағытындағы дамушы елдер қатарында. Әлемдiк тәжiрибе
керсеткенiндей, әлемде шикiзат экспорттаушы елдер даму жағынан артта қалған
немесе дамушы елдерге тән ... ... ... Ал елбасымыз халыққа
жолдауында “мемлекетiмiз әлем таныған, алдыңғы ... ... ... ... деп атап ... ... елiмiз алдынғы қатарлы дамыған
елдер қатарына қосылуы үшiн тұрақсыз экономикалық дамуға әкелетiн шикiзат
бағытынан қол үзiп, ... ... ... ... ... өтудi қажет етедi. Оның алғашқы қадамдары ұлттық экономикамызда
жасалу ... яғни ... ... ... ғылыми-техникалық
шикiзат бағытына өтуi үшiн “2003-2015 жылдарға ... ... даму ... қабылдап, оны iске асыруда. Бұл ... ... ... ... оң ... бере ... ... салыстырғанда Қазақстанда өнеркәсiптi дамытуға
барлық жағдайдың бар екендiгi белгiлi. Шикiзат ... ... ... мен ... және интелектуалды мамандардың жеткiлiктiгi, ... құру үшiн ... ... жағрапиялық жағынан орналасу
тиiмдiлiгi, iшкi және сыртқы ... ... ... ... ... бәрi өнеркәсiп салаларын, соның iшiнде өңдеумен айналысатын
кәсiпорындардың ... жаңа ... ... әдебиеттер
1. Горфинкель В.Я., Купряков Е.М. Экономика предприятия. М: ... ... ... ... менеджмент: теория и ппрактика: учебник / под. ...... ... ... Мейiрбеков А.Қ., Әлiмбетова Қ.Ә. Кәсiпорын экономикасы: Оқу ... ... ... 2003. – 252 ... ... Н.П. ... финансово-экономической деятельности предприятия.
Учебное пособие для ...... ... ... ... ... лет независима Казахстана. Алматы. - 2002г.
6. Стратегия / “Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ұзақ ... ... – Алматы, 2003 ж.
7. Дәуренбекова Ә.Н. “Бәсеке қабiлеттi өнеркәсiптi дамыту – индустриялық-
инновациялық стратегияның басты бағыты” // ... №2-3. 2004 ... ... Н.Ә. “Қазақстан экономикалық, әлеуметтiк және саяси жедел
жаңару жолында”. Қазақстан халқына Жолдауы, ... ... 2005. ... ... Д.Б. ... как ... формирования
конкурентспособной экономики Қазахстана” // Аль-Пари , №1.2005г.
10. Купешова С.Т. Ғылыми-технологиялық және инновациялық саладағы
мемлекеттің орны //Саясат №2, ... ... ... ... – 2006г. ... www.google.kz
13. www.minfin.kz
14. www.kase.kz
15. “Қазақстан-2030” даму стратегиясы.
16. ІР “Инвестициялар туралы” Заңы // Егемен Қазақстан 19 қаңтар 2003 ... ... Ж. Роль ... ... в экономике Казахстана //
Аль-Пари. –2001. N1-1. -.73-77.
18. Карамендин Т. Роль ... ... в ... Казахстана //
Евразийское сообщество. 2002. –N2. с.56-74.
19. ... А.В. ... ... ... в экономический
развитых странах. М:Изд-во МГУ, 2001. –72 с.
20. ... М.К. ... ... в ... ... ... Экономика, 2001. –230 с.
21. Майлин Б. Иностранные инвестиции в экономике ... ... ... // ... ... –2002. –29 дек. –с.3.
22. Мухетдинова Н. Инвестиции и государственная ... ... ... ... журнал. -–2002. N8. –с.50-60
-----------------------
Инвестициялау алдындағы кезең
Жобаны негiздеудегi дайындақ кезең
Инвестиция туралы жобаны бағалау және ... ... iске ... ... ... бар ... ... негiздеу
Соңғы шешiмдi бекiтуде жобаны әлеуметтiк-экономикалық бағалау
Инвестициялар мен потенцияалды инвесторлардың ... ... iске ... iшкi және ... жағдайларды салыстырмалы бағалау
Жобаны функционалды зертеулер
Инвестициялаудың тиiмдi көздерiн анықтау
Экономиканың макро және ... ... ... iске ... ... ... шараларының органдарын құру және әзiрлеу
Жобаны әзiрлеу, оған келiсу және бекiту
Инвестициялық шешiм
Капитал рыногы
Ақша ... және ... ... мерзiмдi депозиттi және жинақ сертификаттары
Мемлекеттiк облигация
Коммерциялық вексель
Корперативтi облигация
Банктiк вексель
Акция
Аккредетив
Капитал рыногының басқа да құралдары
Ақша рыногының тағы ... ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 30 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Инвестициялық қызметтің қаржылық аспектілері. Кәсіпорынның инвестициялық саясаты18 бет
Кәсіпорынның инвестициялық саясаты55 бет
Кәсіпорынның инвестициялық саясаты туралы ақпарат22 бет
Кәсіпорынның инвестициялық саясатын жетілдіру бағыты24 бет
Кәсіпорынның инвестициялық саясатын талдаудың ақпараттық жүйесін тұрғызу25 бет
Кәсіпорынның инвестициялық саясатына талдау жасау64 бет
Кәсіпорынның инвестициялық саясатының теориялық аспектілері44 бет
Кәсіпорынның инвестициялық саясатының теориялық негіздері16 бет
Инвестициялық жобалар, шешім қабылдау және оны жүзеге асыру құрылымы8 бет
Кәсiпорынның инвестициялық iс-әрекетiн жүргiзу126 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь