Қазіргі замандағы халықаралық қатынастардағы интерполдың рөлі

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

1 ҚАЗІРГІ ЗАМАҢДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДАҒЫ ИНТЕРПОЛДЫҢ РӨЛІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.1 Халықаралық ұйымдағы қылмыстық полицияның құрылу мен қалыптасу тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.2 Халықаралық қылмыстық полиция ұйымымының құрылымы ... ... ... ... ..10
1.3 Интерполдың басқа ХалықаралықҰйымдармен ынтымақтастығы ... ... ... 12

2 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПОЛИЦИЯ ҰЙЫМЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..20
2.1 Интерполың қызметінің негізгі бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...20
2.2 Интерполдың халықаралық iздестiру қызметі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..26
2.2 Интеполдың қылмыскерді ұстап беру (Экстрадиция) қызметі ... ... ... ... ..31
2.3 Интерполдың басқа халықаралық ұйымдармен ынтымақтастығы ... ... ...33

3. ИНТЕРПОЛ. ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ИНТЕРПОЛДЫҢ ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҚ БЮРОСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАР ҚЫЗМЕТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ҰЙЛЕСТІРУДЕГІ РӨЛІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... .40
3.1 Құқықтық көмек ретінде Қазақстан Республикасының конвенциялары және халықаралық келісімдер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40
3.2 Қазақстан Республикасыныңдағы Интерпол Ұлттық Орталық Бюросының қызметі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .43

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...59

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...63
Бітіру жұмысының өзектілігі. Қылмыстылық жағынан әлемдік қоғамдастыққа шақыру қуатты бола бастағаны сонша, ол енді өзін қабылданып жатқан қылмысқақарсы шаралар нәтижесімен қанағаттандырылғандай сезіне алмайды.
Қазақстан Республикасында тәуелсіздік бекітілген сәттен бастап, достастықтың көп мемлекеттеріндегідей өтпелі кезең ескерту әрекетімен қоса, барлығына жалпы бейбітшілікпен және қауіпсіздікпен қамтамасыз ету облысында өзара әрекеттеріндегі позитивті, сондай-ақ негативті үрдістердің дамуымен түйіндес. Бұл үрдістердің зерттеу тарапынан объективтікті және бейтараптықты қажет етеді. Мұндай зерттеу Қазақстан Республикасындағы терроризмге қарсы күрес білімін кеңейту үшін қажет.
Тарихтың барлық кезеңінде адам бейбітшілікті аңсады. Нағыз ақылдылылар осы мәселеге өз еңбектерін арнады. Бірақ барлығына жалпы бейбітшілікпен қамтамасыз етудің шынайы болашағын ашушы шарттар қазіргі уақытта толық жетілді. Халықаралық қылмыстық құқықтың нормаларын бұзу нақты тұлғалармен жүзеге асырылады, сол себепті де олардың ауыр қылмыстар үшін қылмыстқ жауаптылығын белгілеу бейбішілік пен құқықтық тәртіп орнату үшін қажет.
Сондай–ақ құқықтың халықаралық қылмыстық құқық сияқты саласына ерекше көңіл бөлу керек. Бұл құқық саласының арқасында жасаған қылмысы үшін жауапқа тартқан мемлекеттің басшылары мен лауазымды тұлғалары қылмыстық қудалауға жатады.
Мемлекеттердің қылмыспен күрес барысында жасаған маңызды қадамы халықаралық қылмыс полиция ұйымы интерполды құру болды, бұл үкіметтік емес ұйым құрамына әлем бойынша 186 мемлекет кіреді. Әлемдік деп есептелетін ұйым Интерпол өз қызығушылық салаларын бүкіл континенттерге тартады.Қазақстансдық заңгер М.А. Сарсембаев дұрыс көрсеткендей «Интерпол бұл қылмыскерлерді тіркейтін және іздестуді қамтамасыз ететін халықарлық орталық»/1, 258 бет /.
Қазақстандық заңгер Т.М.Джангельдин былай деп жазған: «Интерпол аса жоғары дәрежедегі халықаралық ұйым, себебі ол өзінің керемет құрылымына, құқықтық негізімен техникалық қамтамасыздануына байланысты өте мұқият және рационалды түрде халықаралық полиция ынтымақтастығын қадағалайды» /2/.
Қазақстан республикасының елбасшысы Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына жолдауында «Қазақстан алдағы уақытта да халықаралық лаңкестік пен діни экстремизге қарсы жөніндегі халықаралық коалицияның белсенді мүшесі ретіндгі ұстанымын жан-жақты нығайта беруге ниеттт»
1. Нормативтік – құқықтық актілер

2. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз 1995 ж.
3. Қазақстан республубликасынынң Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы «Әл-ауқатын арттыру-мемлекеттік саясаттың басты мақсаты». – Алматы, 2008
4. Устав Международной организации уголовной полиции 1956 г.
5. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций от 8 сентября 2000 года.

2. Библиография
6. Сарсембаев М.А. Международное право. - Алматы: Жет! Жаргы, 1996.
7. Джангильдин Т.М. О правовых основах деятельности Национального центрального бюро Интерпола в Республике Казахстан. // Фемида. 2001, № 10.
8. М.Б. Кудайбергенов. Международное уголовное право. – Алматы, 1999
9. Овчинский В.С. Интерпол в вопросах и ответах. - М., 2001.
10. Бабушкин А.А. К вопросу об определении международно-правого статуса Интерпола. Материалы Алматинской межвузовской научной конференции. «Актуальные проблемы современного международного права»- Алматы. 16 мая 2006
11. Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. - М., Международные отношения, 1990.
12. Родионов К.С. Правовая природа и статус Интерпола. - М., 1991.
13. Интерпол - Международной организации уголовной полиции» В.И. Самарин. Питер. Санкт-Петербург, 2004 г.
14. Құлпыбаева Ж. Халықаралық жария құқық. – Алматы, 1998
15. Галенская Л.Н. Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Л., 1978.
16. Богатырев А.Г. Международное сотрудничество государств по борьбе с преступностью. М., 1989.
17. Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества, - Москва, издательство 1995
18. Бельсон Я.М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью. М., Наука, 1989.
19. Бахрейн И.В. Региональное сотрудничество государств в борьбе с преступностью. - Киев 1997.
20. Родионов К.С. Интерпол: миф и действительность. - М., 1992.
21. Родионов К.С. деятельность Интерпола в борьбе с международной преступностью. М., 1995.
22. Колосов Ю.М. Международное право. – М., 2005
23. Самарин В.И. Интерпол. Международная организация уголовной полиции. -2004.
24. Международная пресупность» Карпец И.И. Наука. - Москва, 1988 г
25. Валеев Р.М. Выдача преступников в современном международном праве. – казань. 1976.
26. Звирубуль В.К., Шупилов В.П. Выдача уголовных преступников. – М., 1974.
27. Карпец И.И. Международная борьба с преступностью. - М.: Наука, 1988.
28. Панов В.П. Международное уголовное право. – М., 1997
29. Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями. – М., 1993
30. Всемирный антикриминальный и антитеррористический форум .Родионов Константин Семенович - старший научный сотрудник Института Государства и права РАН, к.ю.н., профессор. Участие Интерпола в борьбе с терроризмом.- М., 2006
31. Ляхов Е.Т. Терроризм и международное сотрудничество государств. -М.: Бек, 1991.
32. Галимжанов Н.М., Кудайбергенов М.Б. Методы работы Интерпола. Учебник. - Алматы: Данекер, 2001.
33. Карикболов Б.С. Нормативные акты Интерпола. - Алматы, 1998.


3 Периодикалық басылымдар

1. Джангильдин Т.М. О правовых основах деятельности Национального центрального бюро Интерпола в Республике Казахстан. // Фемида. 2001, № 10.
2. Интерпол в Республике Казахстан. Интервью с Начальником НЦБ Интерпола в Республике Казахстан Б.С. Карикболовым. Журанл «Мысль», № 12, 1994.
3. Карикболов Б.С. Интерпол: борьба с наркомафией // Аргументы и факты, 18.04.1996.
4. Карикболов Б.С. Интерпол в Казахстане // Аргументы и факты, 26.01.1995.


Жұмыста қолданылған интернет сайттары:
1. Интернеттегі Интерполдың ресми беті www.interpol.int
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ... ... ... және ... ... құқық мамандығы
Бітіру ЖҰМЫС
Тақырыбы:
«ИНТЕРПОЛ»
Орындаған
4 курс студенті
Хасанов Аскар
Ғылыми ... ... ... ... ... ... ... _____» _____________ 2010 ж
Алматы, 2010 ж
МАЗМҰНЫ
Кіріспе………………………………………………………….....………….…..3
1 ҚАЗІРГІ ЗАМАҢДАҒЫ ... ... ... ... ұйымдағы қылмыстық полицияның құрылу мен қалыптасу
тарихы......................................................................
................................................5
1.2 Халықаралық қылмыстық полиция ұйымымының ... ... ... ... ... ... ... полиция ұйымының қызметі
……………………………………………………………………….20
2.1 Интерполың қызметінің негізгі
бағыттары...................................................20
2.2 Интерполдың халықаралық iздестiру қызметі
..........................................26
2.2 Интеполдың қылмыскерді ұстап беру (Экстрадиция)
қызметі..................31
2.3 ... ... ... ұйымдармен ынтымақтастығы ...........33
3. ИНТЕРПОЛ- ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ИНТЕРПОЛдың ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҚ БЮРОСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚ
ҚОРҒАУ ОРГАНДАР ҚЫЗМЕТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ҰЙЛЕСТІРУДЕГІ
РӨЛі.....................................40
3.1 ... ... ... ... Республикасының конвенциялары және
халықаралық
келісімдер..................................................................
..........40
3.2 Қазақстан Республикасыныңдағы Интерпол Ұлттық Орталық Бюросының
қызметі.....................................................................
............................................43
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
................................59
Қолданылған әдебиеттер
...................................................................63
КІРІСПЕ
Бітіру жұмысының өзектілігі. ... ... ... шақыру қуатты бола бастағаны сонша, ол енді өзін ... ... ... ... ... ... ... тәуелсіздік бекітілген сәттен бастап,
достастықтың көп мемлекеттеріндегідей өтпелі кезең ескерту әрекетімен қоса,
барлығына ... ... және ... ... ету ... ... ... сондай-ақ негативті үрдістердің дамуымен
түйіндес. Бұл ... ... ... ... ... қажет етеді. Мұндай зерттеу Қазақстан ... ... ... ... ... үшін қажет.
Тарихтың барлық кезеңінде адам ... ... ... осы ... өз ... ... ... барлығына жалпы
бейбітшілікпен қамтамасыз етудің шынайы болашағын ашушы шарттар қазіргі
уақытта толық жетілді. ... ... ... ... бұзу нақты
тұлғалармен жүзеге асырылады, сол себепті де олардың ауыр қылмыстар үшін
қылмыстқ жауаптылығын ... ... пен ... ... орнату үшін
қажет.
Сондай–ақ құқықтың халықаралық қылмыстық құқық сияқты саласына
ерекше көңіл бөлу ... Бұл ... ... ... жасаған қылмысы үшін
жауапқа тартқан мемлекеттің басшылары мен лауазымды тұлғалары қылмыстық
қудалауға жатады.
Мемлекеттердің қылмыспен ... ... ... маңызды қадамы
халықаралық қылмыс полиция ұйымы ... құру ... бұл ... ұйым ... әлем бойынша 186 мемлекет ... ... ... ұйым ... өз ... ... ... континенттерге
тартады.Қазақстансдық заңгер М.А. Сарсембаев дұрыс көрсеткендей «Интерпол
бұл қылмыскерлерді тіркейтін және іздестуді қамтамасыз ... ... 258 бет ... ... ... ... деп ... «Интерпол аса
жоғары дәрежедегі халықаралық ұйым, себебі ол өзінің ... ... ... ... қамтамасыздануына байланысты өте мұқият
және рационалды түрде ... ... ... ... ... ... Н.Ә. ... Қазақстан халқына
жолдауында «Қазақстан алдағы уақытта да ... ... пен ... қарсы жөніндегі халықаралық ... ... ... ... ... ... беруге ниеттт»[1]
Тақырыптың зерттелу жағдайы. Бұл тақырып қазақстандық және шетел
ғалымдарымен ... ... Бұл ... ... ... В.В., Бордина
С.В., Ляхова Е.Г., Гурова А.И., Родионова К.С., Малиновского В.Д., Кузьмина
С.В., Блищенко И.П.,Жданова Н.В., ... М.М., ... А. Б., ... ... О.Н., ... Н.В., ... В.К., ... П.П., Моджоряна
Л.А., Карпеца И.И және т.б зерттеу жұмыстары бар.
Бітіру жұмысының мақсаты мен ... ... ... ... ... полиция-Интерполдың қалыптасу тарихын, құқықтық мәртебесін
және Қазақстан Республикасының Интерполмен ... ... ... үшін ... ... алға қойдым: Біріншіден, терроризммен күресті
қадағалайтын халықаралық құқықтық құжаттарды зерттеу, екіншіден, Қазақстан
Республикасындағы ... ... ... ... ... ... ... халықаралық терроризмге қарсы күрес жүргізетін
құқықтық қадағалауды ашып ... ... ... ... ... ... ... әлем мен адамзат қауіпсіздігіне қарсы
қылмыстық ... мен ... даму ... ... ... мен ... Зерттеу негізі Халықаралық Ұйым
қылмыстық полиция-Интерполдың ... ... ... және осы
салада халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық қызметі болып табылады.
Зерттеу барысында қолданылатын ... ... ... ... т.б ... Осы ... ... жазу барысында
келісім, жарғы, конвенция іспетті халықаралық құжаттарды табуда ... ... ... ... екі топқа бөлуге болады.
Бірінші топқа, саясаткерлердің арнайы жұмыстарымен осы ... ... ... ... ... ... нормативті актілер, конвенциялар,
келісімдер, шарттар жатады.
Бітіру жұмысының құрылымы. Жұмыс кіріспеден, үш тарау, қорытындыдан,
пайдаланған әдебитеттер тізімінен және ... ... ... ... ... сипаттамасы көрсетілген, құрылу және қалыптасу
тарихы, Интерполдың құрылымы, ... ... ... ... ... ... ... бағыттары көрсетілген: кылмыспен
күресу шаралары, ... және ... ... ... іс ... іздеу халықаралық іздестірдуді ұйымдастыру, қылмыскерлерді
ұстап беруді көмектесу, қылмыстық iстер, жедел материалдар бойынша ... ... және ... ... сұрау салуларды дайындау, және
халықаралық терроризмен ... ... ... ... ... ... Интерполмен ынтымақтастығы көрсетілген;
Интерполдың Қазақстан Республикасындағы Ұлттық Орталық ... ... ... тапсырмаларын орындау процесiнде Қазақстан Республикасы
құзыреттi органдарының iс-әрекет жасасуының тәртiбi.
1 ҚАЗІРГІ ЗАМАНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДАҒЫ ИНТЕРПОЛДЫҢ ... ... ... ... ... құрылу мен қалыптасу тарихы
Интерпол 1923 ж. орталығы ... ... ... ... ... ретінде құрылды. Интерпол тарихы 1914 ж. ... ... ол ... 14 ... ... мен ... ... криминалды полицияның бірінші ... ... ... Сөйтіп, криминалды мәліметтердің
халықаралық бөлімшесі құрылып, қылмыскерлерді ұстап беру рәсімі келісілді.
Екінші конгресте 1923 ж. ... ... ... Комиссиясын (ХКПК)
құру туралы қарар қабылданды, оның ресми ... жері Вена деп ... ... ... соғыс басталғанға дейін әрекет етті. 1936 ж. ол
қызметін фашистік Германияның Австрияны басып алуына ... ... ... ... 1946 ж. ... өз жұмысын қайта бастады. Штаб-пәтері
Парижге көшірілді. 1956 ж. Интерполың жарғысы 1956 ж. ... ... оған ... мүше болып кірді. ХКПК өз атауын ... ... ... деп ... 1989 ж. бері оның ... Лион ... ... Еңді Интепролдың қалыптасу тарихында тоқтап
кетейік/3, 227-228 ... ... ... ... 186 ... ... Республикасы
1993 жылы қосылды[2]. Қазіргі кезде Интеполдың Президенті ... ... Хуэй Ху (2008 ... бастап).2005 жылдан екінші мерзімге Бас Хатшы
болып Рональд К. Ноубл.
1905 жылы ... ... ... ... полицияның қылмысқа қарсы күресін біріктіруге ... ... ... Гамбургте болған ... ... шет елге ... ... өсуі жаңа ... п.б ... қабылдайды. Резолюцияда халықаралық қылмыс тууына
байланысты біріккен халылыққар акциялар ... ... ... мүшелелері кездесу қорытындысында барлық полиция орталықтарында
халықаралық қылмысты ... ... ... ... алмасу жүйесін
құруды көздейді /5, 14 бет /.
Осы ... ... ... ... ... мен ... ... өткізілді: 1905 ж (Буэнос-Айрес); 1909 ж (Мадрид); 1910 ж ... ; 1912 ... ... 1913 ... ... ... қатсушылар бүкіл үкіметтік және үкіметтік емес
ұйымдарға азар аударып, халықаралық қылмыспен күрес жүргізетін ... ... ... ... 1914 ж 14-20 Москвада өткен ... ... ... ... ... ... Ресей, Австрия,
Ұлыбритания қылмыстық полиция мүшелері қатысты. Бірінші Дүниежүзілік
соғыстан соң ... ... ... ... ... өсті. Ол
қылмыстық көбеюі, материялды қылмыс зиянының өсуімен байланыстырылды. Сол
тұста әр ... ... ... ... ... базасы өте
төмен болды. Ешбір мемлекет халықаралық тұста қылмысқа қарсы тұруға күші
келмеді,әсіресе, оның қауіпті ... өнер ... ... ... ... есірткіні заңсыз тасымалдау. Сондықтан, көп елдердің халықаралық
қылмыспен күресуде күш біріктіруі өте ... ... ж 3-6 ... аралығында Венада халықаралық полиция конгресі
өтті. Жиын ... ... ... ... ... болды.
Діл осы Австрия үкіметінің бастамашылығы мен ... ... ... ... ... құру ... қабылданды. Конгресс күн
тізбесіне келесі сұрақтар шығарылды:
1. мемлекеттер аралық қылмыстық полиция байланыстарын құру;
2. ... ... ... ... ... ... ... қорғау органдарында халықаралық іскер тіл дайындау;
5. криминалды ғылымды дамыту;
Вена конгесінің шешімімен мүше мемлекеттер өз мемлекеттерінде ұлттық
полиция ... ... ... ... делегаттар өз континенттерінен
жиналып (Австриядан басқа) үкіметтерінен еш шешім шығармау бұйрығын алса
да, дәл осы ... ... олар ... қылмыстық полиция құру
шешімін қабылдайды. Яғни, 1923 жылы 6 ... ... ... ... ... ... Халықаралық полиция ұйымында қолданған ... жеке ... ... одағын білдірмеді, ол халықаралық полиция
конгрестерінің қосымша бөлігі ретінде қолданылды.
Халықаралық қылмыстық полиция комиссиясы 1924 ... ... ... ... ... ... бұл оның ... жылдарға бағытталған
стратегиясын белгіледі. Бұл шешімдерге:
1. халықаралық ... ... ... жинайтын информациялық
бөлімдердің ашылуы
2. дәлелдеу жүйесін және қылмыскерлері халықаралық іздеу ... алыс ... ... ... мәліметтерді білу
4. халықаралық полиция газетінің басылымы
5. қолдан жасалатын банкноттармен құжаттарды алдын алу бағдарламасы
Еске аларлық жәйт, ол халықаралық қылмыс полициясы 1930 ... ... ... ... ... жұмыс жасады.1930 жылы екі қызмет
қабылданды: идентификациялық және полициялық ... 1930 ... ... ... ... жасауын бастады/6, 5 бет/.
Халықаралық қылмыс полициясы басқ да конгрестері қылмыстық ... ... ... ... ... Вена (1934 ... (1935 ж), Белград (1936 ж), Лондан (1937 ж), Бухарест(1938 ... ... ... ... ... ... орын алған уақыт та
болған, 1940 жылдан бастап Екінші Дүниежүзілік.. ... ... ... ... ... ... орталығы басқарды және олар қылмыстық
әрекеттеріне ахивтерді қолданды.
Екінші ... ... ... соң Батыс мемлекеттерінің
басшылары халықаралық қауіпсіздік полиция ... ... ... ... ... ... ... комиссияның
жұмысының қайта жүзеге асу әрекеті мен инициативасын мына кісілер ... ... ... ... ... комиссиясын басқарды, сот Министерствасының
инспекторы ), Г. Содерман ( атақты швед ... ... ... ... атқарды), Р. М. Хау (ағылшын Сколанд – Ярд басшысы ), М.
Луне Дюкло ( ... ... ішкі ... Министрлігінің тұсында Француз
криминальды полициясының директоры) және В. Мюллер ( Шведцарияның ... ... ... Осылайша, 1946 жылы 3-6 маусымда Брюсселде
17 мемлекеттің полиция ведомстваларының мүшелері жиналып, 1938 жылы ... ... ... ... ... полиция комиссия жұмысың
жандандыруын талқылады.
Көптеген мүшелері бірігіп ниет білдіргендері ол – ... ... ... ... ... ... Осы ... 19
мемлекет халықаралық қылмыстық полиция комиссиясында мүше ... Одан ... ... ... пәтерін Париж қаласына ауыстыру ... ... ішкі ... ... ... ... құрылысына үлкен
көмек көрсетті.
Халықаралық қылмыстық полиция комиссия 1946 жылы ... ... (1923 жылы ескі ... ... Осы ... ... ... де
Жарғы да Уақытша жағдайда қолданылады. Егер Жарғы қолданылуы комиссия
бекіткен құжат болса, ... ... ... ... ... ... келмеседе оның үстінен қылмыспен күрес жағдайлары бар болу ... ... ... ... ... тұрғысынан мүлде халықаралық
құқықтық акт ретінде қабылданбады.
Халықаралық ... ... ... 20-шы Бас ... ... американың казначейства қызметкерлері қатысты (
алайда АҚШ 1951 жылы мүше емес еді). Бұл ... ... ... ... Федеральді іздеу салу бюросының орнын АҚШ ... ... ... ... Бұл қызметтің ерекшелігі ... ... ... ... ... болды (өзінің алдындағы
Федеральді іздеу салу ... ... ... ... ... құқық қорғау органдары тиісті болмаса да, оның ... ... ... жасау және құнды ... ... ... ... ... ... жылы халықаралық қылмыстық полиция 24 жылдық ... ... жаңа ... ... түп ... ... Бұл нұсқаны жасауды
шешуге итермелеген әр мемлекетте халықаралық ... ... ... жағдайларының дұрыс бағаланбауы болды. Сонымен
қатар, комиссия сол уақытқа дейінзаңды ... ... ... ... ... тек ... тіркелген халықаралық қылмыстық құқық субъекті
болып есептеледі. БҰҰ да халықаралық қылмыстық ... ... ... емес ... ұйым ... саналды. Дәл сол ... ... емес ұйым ... ... құқық өтісіне сәйкес қоғамдық
ұлттық ұйымдар бірігуі, жеке физикалық тұлға мен жеке қалаға сәйкес болуы
керек.
Алайда құқықтық ... ... ... ... комиссияда
бекітілгендей аталған қасиеттер жоқ еді. Ал халықаралық ... ... ... ... да ... еді. Осы анықтылықтың
жоқтығы халықаралық қылмыстық полиция комиссияда мемлекеттік емес ... ... ... Сонымен қоса, халықаралық қылмыстық ... ... ... термині өз атауына қарсы келді, себебі
халықаралық тәжірибеде «комиссия» бұл басқа ұйымға кіретін және сонда жұмыс
атқаратын ... ... ... ... да ... сөзі
мемлекеттердің қарым қатынасындағы копетенциясына, халықаралық статусқа,
жағдайларына ... ... ... ... Жарғы жағдайлары
халықаралық қылмыстық полиция комиссиясы халықаралық ... ... ... ... ... ... болды.
1956 жылы Бас Ассамблеяның Венада өткен халықаралық қылмыстық полиция
комиссиясының 25 сессиясында полиция ұйымының жаңа ... ... ... бұл ... ... ... 1923 ... дұрыс
жағдайларды енгізді. Жарғыда жартылай қабылданған ұйымға ... ... ... ... ... болды және атқарушы құжатқа айналды. Бұл ... ... ... өте анық ... яғни, оның мақсаттары,
принциптері, шарттары, халықаралық ... ... ... ... ... қызметтері, шешім қабылдау тәртіб /7, 40-41 бет/.
Жаңа Жарғы ерекшелігі «комиссия» сөзі «халықаралық қылмыстық ... ... ... ... Жаңа ... ... қылмыстық
полиция ұйымы (интерпол) бұрын «халықаралық ... ... ... осыдан бастап халықаралық қылмыстық полиция ұйымы
Интерпол болып ауысты (Интерпол қысқартқан италиандық Д. Дози еді) /8, ... ... ... ... ... ... халықаралық қылмыстық
полиция ұйымы үкіметтік емес ұйым екендігін көрсетеді. Жаңа Жарғыдағы
«Жалпы ... ... ... ... ... болуы оны
зерттеуді талап етеді. Мысалы, Жарғының 4-ші бөлімінде: ... ... кез ... ... полициясы ұйым мүшесі ретінде ... ... ... ... ... ... бір үкімет органына
жіберілуі тиіс» /8, 112 бет/.
Бұл жерден шығатын қорытынды ... ... ... ... ... ғана аса ... Алайда Интерпол мүше мемлекеттер тізімінде полиция
емес мемлекет атауы ғана ... Бұл ... ... ... атқаруға берілетін жағдайларымен ... мүше болу ... ... ұйымдар жібереді. Яғни, халықаралық
сипаттағы қылмыстармен күресудегі құқық қорғау органдарының қызметін
ұйымдастыру мен ... ... ... ... ... ... ... полиция қызметінің үкіметтік емес ұйымдары
болды.
Айтылғандар бойынша, ұйым ... ... ... ... ... ... ... сұрақтар оның құрылу ... ... Бұл ... ... ... ... ұйымы интерполдың өз
бетінше белгілі бір қылмысты зерттеу, оперативті іздеу салумен ... ... ... ... ... ... ... қызметтері халықаралық
тұрғыдағы қылмысты шешуде қылмыстық жұмыста өзара көмек көрсету, ... ... оны ... ... ... ... конференция,
конгресс, концультациялар,жүргізу болып табылады. Интерпол Сыртқы басқару
орталығы болмаса да, ол ... ... мүше ... ... ... ... ... шешілуіне көмектеседі. Интерпол мен БҰҰ Жапонияның
жжәне Әлеуметтік ... ... ... ... келісім негізінде Интерпол
халықаралық қылмыстық полиция ұйымы мемлекет аралық статусқа ие болды ... бет/. Ал 1996 ... 15 ... ... Бас ... сәйкес Интерпол БҰҰ Бас Ассамблеясының ... ... ... ие ... Сол ... ... ... халықаралық дәреже алды. Халықаралық нормативті құқық актісіне сәйкес
Интерпол мүше мемлекеттердің емес, халықаралық құқық ... ... ... Сондықтан Интерпол өзінің халықаралық статусына сәйкес мүше
мемлекеттерінің заңдарына бағынбайды.
1.2 ... ... ... ... құрылымы
Интерполдың жоғарғы пленарлы органы – Бас ... ол ... ... ... административті орган аз қызметтерімен және
құрамымен президент ... ... ... ... табылады[4].
Тұрақты қызмет атқаратың орган Бас хатшылық , оның басшысы Бас хатшы болып
табылады. Интерпол органдары ішінде ... ... ... Орталық Бюро
атқарады (ҰОБ) және ол екі системада жұмыс істейді: жеке мемлекетте ... ... бір ... ... ... органдарға консультативті
функциялар атқарылатын кеңесшілер болады /9, 274-275 ... ... ... барлық мүше мемлекеттер қызметшілері ... саны еш ... ... ... ... талабы бойынша бұл жерге
қылмыстық полицияда жоғарғы дәрежелі қызметкерлер, чиновниктер жатуы ... Бас ... ... бойынша жұмыс атқаратындар кіруі тиіс[5].
Сессия жұмысында бақылаушылар ретінде Интерполға кірмейтін мемлекеттерден
және халықаралық ұйым ... ... ... ... ... жыл ... күз ... түрлі комитеттердей,
түрлі мемлекеттерде өткізіледі. әр делегация сайлау барысында бір дауысқа
ие. Бас ... ... ... ... ... ... ... қатынастары, түрлі оқиғаларды ... және ... ... ... ... жылдық бюджетің қарастыру, тағайындау, қаржы
мәселелерін шешу және ... ... ... Осы ... ... және
уақытша комиссиялар арнайы сұрақтарды шешу үшін ... олар ... ... ... ... ... және т.б ... Бас
Ассамблеяның ішкі құрылым бойынша резолюциясын қадағалау міндетті, ел
полиция органдары мен ... ... ... ... ... басқа сессиялар Бас ... ... Ол Бас ... ... ... ... асырылуын
қадағалайды. Бас хатшы жұмысын қадағалап, келесі сессия күнтізбесін
дайындайды. ... ... Бас ... президентінің таңдаған (4 жыл
)[6] 3 вице президент (3 жыл) олар ... ... және ... ... ... ... және Еуропа) және делегаттардан
тұрады.
Атқарушы комитет президенті ... ... ұйым ... және ... сессиялары барысында оның жұмыстарын қадағалайды. Барлық басшылық
Атқару комитетінен және біріңғай шешім негізінде жүзеге асырылады. ... ... ... француз Иван Борбо сайланады, ол Францияның ішкі
істер Министрлігінің ұлттық полициясының директоры болған және оның ... ... ... пленумы мен 125 мың қызметкер әрекет еткен. Атқарушы
комитет отырыстары жылына 7 реттен аз емес ... ... ... ... ... ... шешіледі. Ал президент өз даусын басқалар
берген дауыс тең болған жағдайда ... Өз ... ... Атқарушы
комитет мүшелері Интерпол атынан, яғни өз мемлекеттері атынан емес ... ... ... ұйым бола Бас ... ... ... мен
мамандар қатысады. Ол Бас Ассамблея ме Атқарушы комитет шешімдерін жүзеге
асырады, ортақ ... ... ... ... орталық болып
есептеледі, Интерпол астында қызмет жүргізеді, ұлттық орталық ... ... ... ... ... ... ... Бас
Ассамблея сессияларында қызметші жұмысын атқарады, президентпен байланыс
орнатады және т.б[7].
Бас Хатшылықты Бас Ассамблея 5 жылға ... Бас ... ... 65 жастан жоғары болмауы қажет. Бұл қылмыспен ... ... мүше ... табылады. Өз ұстнымы бойынша ол қызметшілерді ... ... ... ... басқарады. 1997 жылдын қаңтар айына
хатшылық шеңберінде 280 қызметкер саналған, олардың 16 сы контракт ... ... ... бұл ... мүше мемлекеттердің полиция
орталықтарымен жіберілген. Барлық осы ... ... ... орындау барысында кез келген мемлекеттердің немесе басқа
Интерполға ... жоқ ... ... ... ... ... тиым салынған. Олар өздерінің халықаралық мақсаттарын ... ... ... аулақ болуы қажет[8].
1987 жылдан бастап Бас Хатшылықта ... ... ... шешу бойынша, әсіресе есірткі тасымалы бойынша және ... шешу ... ... Бас ... ... ... ... қызметің айтып кету қажет, ол ... ... ... ... және жалпы сипаттағы жұмыстарды жүргізуменде
айналысады. Қазіргі ... ... ... ... ... 4 ... ... полициялық, ғылыми зерттеулік және техникалық қамтамасыздандыру.
Үлкен қызығылушылықты полиция бөлімінің ... ... олар ... органдармен бірлесіп қылмысқа қарсы күресуді үйлестіреді. Оның
құрылымында ... қару сату және ... ... ... ... бар. ... бөлімшелерінде жалған және темірден жасалған
ақша, жол жүруге ... ... ... акциялар және т.б жалған
фактілер туралы ... ... ... ... Бұл жерде
өздерінің сараптау зертханасы жұмыс жасайды, ол құнды қағаздарды зерттеумен
және шығарылады, оған ... 15 ... ... және ... жазылған.
Полициялық бөлімінің арнайы бөлімшесі заңсыз есірткі тасу туралы
ақпараттарды жинау және талдау жасау жұмыстарымен ... Оның ... ... арнайы бөлім басшылығы операция жүргізетін арнайы топ
кіреді. Үлкен көлекті аймақтық ... ... ... ... ... АҚШ ... тасымалдау сот министрлігі басқарады.
Ұлттық Орталық Бюро әр ... мүше ... ... Олар ... ... ... ... болып табылады. Әр
мемлекетте Ұлттық Орталық Бюро тұрақты қызмет атқаратын орталық болып
есептеледі. ... ... ол ... ... ... ... Мұндай ұйым
ешбір басқа ... жоқ. Ұлттық Орталық Бюро өз ... сот, ... ... ... және басқа мемлекеттердің Бас хатшылықтары
мен қатынаста болады.
1994 жылы Римде Интерполдың Бас Ассамблеясының 63 ... ... ... құру ... қарар қабылданды. Экономикалық қылмыс, жеке
адамға ... ... ... ... ... ... және басқа да қызметтік
бағыттар бойынша құрылымдық бөлмшелер құруға ұсыныстар жасалды. Сонымен
бірге, ... ... ... ... ... сұратуларға, тергеу
тапсыррмалары мен хабарларын орындау және жіберу мерзімдерінің жіктелуін
мемлекеттік деңгейде бекітуге ... ... ... мүше ... ... Орталық бюросына келiп түсетiн
барлық ақпарат мынадай :
1) кiрiс және шығыс құжаттар жөнiндегi;
2) қылмыс оқиғалары ... ... ... мен ... бойынша өтетiн адамдар жөнiндегi ... ... ... немесе қылмыстың жасалуына күдiктiлер; iздеуде
жүргендер және ... ... ... ... мен ... ... қол сұғушылықтың мәнi жөнiндегi (ақша белгiлерi мен ... ... ... қоса ... ... ... жөнiндегi;
6) ұрланған және табылған көлiк құралдары жөнiндегi;
7) ұрланған өнер туындылары мен антиквариат жөнiндегi;
8) есiрткiлердiң заңсыз ... ... ... ... ... ... ... ынтымақтастығы
Қазіргі таңдағы қылмыстық кұрес жүргізетін халықаралық ұйымдарды екі
тең емес топқа жіктеуге болады:
1. Өзінің негізгі қызметін жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... ... түрі қылмыс пен күрес болып табылатын халықаралық
ұйымдар.
Бірінші топқа БҰҰ, ... әуе ... ... ... ... Ұйымы, халықаралық кеден ұйымы және т б.
Екінші ... ... және ... ... ... тек интерпол әлемдік
дәрежеге ие болса, бүкіл мемлекеттер полициясын басқара алады.Сол ... ... ... және ... ... ... өарым өатынас
жасауға тырысады.
Интерпол әр уақытта БҰҰ мен халықаралық экономикалық және ... ... ... ... Егер ... ... ... алсақ, онда БҰҰ барлық мемлекеттермен қатынасты және қылмыстылықпен
күресті басқарады. БҰҰ бір бөлімінен мынандай ... ... ... бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау, ұлттар арасындағы достық
қарым қатынастарды дамыту, халықаралық экономикалық, әлеуметтік, мәдени,
гуманитарлық ... ... ... ... ... ... ... оперативтік ынтымақтастық орын алмаған. БҰҰ ... ... ... және ... ... актілер унификациясы
жатады. Нақты тұрғыдағы қылмыс БҰҰ ның Бас Ассамблеясының қызметі ... ... ... себептері ретінде ұйымдасқан қылмыс топтарының
қылмыс жасауының өсуі, халықаралық делінетін қылмыс түрлерінің ... ... ... арасында қылмыспен күресті жүргізу
стратегияларының керектігі. Алайда, мәлімет алмасу тек осы ... ... ... ... 2001 ... ... ғана
Питерпол мен Еуропол арасында қарым-қатынас туралы ресми келісім жасады.
Интерполдың басқа ... ... ... ... ... ... ... алмайды.
Одан басқа, Еуропалық Одақ тұсында Еуропалық Одақтың қаржы
саласындағы ... ... ... алдап-арбауға қарсы жұмыс
атқаратын орталығы, (Europeon anti-Haund offise-OLAF), ол 2003 ж ... ... ... ... ... 2007 ж 78 ... ... Евроюст
(Elujust) ашылады, оның негізгі мақсаты өте күрделі қылмыстармен ... ... ... ... ... ... қазірге
дейін Имперполдың бұл орталықтарымен қарым-өатынасы ресми бекітілген жоқ.
Ең бір көзге түсер ... ... 2003 ж евро ... ... ... ... Ұйымның бас ассамблеясы ... ... ... ... ... ... ұйғарды.
Жаңа мыңжылдықта мемлекеттер біріккен тырысушылығымен «БҰҰ алдынғы
қатардағы мәселелерді шешуде өте қолайлы ... ... ... етті,
оның ішінде зорлықпен күрес, террор және қылмыспен күресе Бас ... ... ... оның БҰҰ ... ... ... оны ары қарай
жалғастыруға мүмкіндік жасау; Қауіпсізідк ... ... ... ... оның түрлі аспектілеріндегі жұмысын нығайту; соңғы
жетістіктерге сүйене экономикалық және әлеуметтік Кеңес ... ... ... ... халықаралық мәслелерде әділеттік пен
құқықтың бояуын басқаратын ... ... ... БҰҰ ... ... ... өз ... қадағалауда
өткізілуін мақұлдау»[11]. Осы әрекеттердің жүзеге асуы ... ... БҰҰ ... және ... ... ұйым ... көрсетеді.
Мемлекеттердің қылмыспен күрес барысында жасаған маңызды қадамы
халықаралық қылмыс ... ... ... құру болды, бұл ... ұйым ... әлем ... 186 ... ... ... ... деп есептелетін ұйым Интерпол өз қызығушылық салаларын
бүкіл континенттерге тартады» Қазақстандық заңгер Т.М.Джангельдин былай деп
жазған: «Интерпол аса жоғары ... ... ... себебі ол өзінің
керемет құрылымына, ... ... ... қамтамасыздануына
байланысты өте мұқият және ... ... ... ... ... да, бүгін Интерпол мүше – мемлекеттердің полиция ... ... ... келетін жалғыз ұйым болып есептеледі.
В.Г.Горбачев және А.Н.Гуров атап ... ... емес ... ... ... оның халықаралық дәрежеге түсуі, көлемінің
ұлғаюына байланысты халықаралық ... ұйым құру ... ... ... ... жеке мемлекеттердің ұлттық полиция қызметкерлерінің
«халықаралық» делінетін қылмыспен күресу нәтижесі өте төмен ... ... тек өз ... сүйене нәтижелі түрде есірткіні заңсыз
тасымалдаау, тірі ... ... ... өнер ... ... ... қылмыс түрлерімен нәтижелі күресе алмаған.
Я.М. Бельсон атап көрсеткендей Интерполдың есебі бойынша ... ... 3 ... одан көп ... ... қылмыс түрі. Сол
тұста Интерпол қызығушылық танытқан жоқ бағыттарын ... Бұл ... ... ... ... ... ... мемлекеттің
соттық, полициялық ұлттық қызметтің өз ... ала ... ... бұл ұйым ... ... мүше ... ... күрестегі қимылдарын бақылайды. Интерпол ... ... ... ... криминалды полиция арасында кең көлемді
мәлімет алмасу жалпыға бір адам құқықтары жөніндегі ... ... ... ... ... және ... ... күрес атқаратын,
болғызбайтын Институттар ашу [12].
Интерпол жарғысына сәйкес ұйым діни, россалық, әскери, ... ... мен ... ... ... ... ... полиция
арасында кең көлемдімәлімет алмасу және қылмыспен жедел күрес жүргізетін,
қылмысты болдырмайтын институттар ашу.
Қазіргі ... ... ... ... ... ... әсерін
тигізеді. Интерполға мүше әр мемлекет бір орган ... ол ... ... бюро ... Ұйым және ... полиция органдарымен
ынтымақтастықтықадағалап тұрады [13]. Осыған ... ... ... ұйым құрылысында жоқ. Оның қызмет атқаруы халықаралық қылмыспен
күрес ынтымақтастығын ... ... ... ... ... оның нақты ұйымдастырылған
құрылымы себеп ... ... ... тұсында арнайы ФОПА тобы жұмыс
атқарады, Бас ... ... бұл топ ... ... ... ... туралы мәліметтерді ... ... ... ... бөліп қарайды. Топ міндеттері ішіне нақты қылмыстың ... ... ... ... ... ... ... қылмыс» тұсында консультациялар өткізу, ұйымдасқан ... ... ... оқу жүргізу жатады.
Интерпол заңсыз есірткі заттарының айналымы және психотропты заттар
туралы сұрақтармен айналысады. ... Бас ... ... ... ... жаңа әдіспен тасымалдау мәліметін беріп оны ... ... үшін ... шығарады.
Ұлттық орталық бюро арқылы Бас хатшылық жыл сайын мемлекеттерден
есірткіні тұтыну және сату ... бұл ... ... ... сұрап, наркомандарды емдеу туралы мәлімет алады. 1977 ж
Интерпол жыл ... Бас ... ... ... ... сатылған,
тұтынған есірткі туралы мәлімет жинау формалары ашылған. Интерпол есірткі
заттарының әлем ... және жеке ... ... ... алып ... басқа, БҰҰ Комиссиясына мемлекеттерде ... ... ... ... ... болған тұлғалар жөнінде мәлімет беріледі. Бұл
мәліметтерді БҰҰ жыл ... ... ... ... ... тасымалын қадағалайтын әлемге әйгілі «Алтын Үшбұрыш» плантациясы
Тайланд, Лаос6 Бирма шекарасының ... ... ... соны
қадағалайды[14]. Интерпол сонымен бірге қолдан ақша жасау әрекеттерін ... Сол ... ол мына ... ... ... атқарады:
1. Қолдан ақша жасау әрекеттерін тіркеу
2. Шығарушылар мен басатындарды
3. Ұсталған өтірік ақша мен құнды қағаз саны
4. Әлем мемлекеттеріндегі ақша системасының ... және ... ... ... ... ... ақша белгілерімен құнды қағаздарды танып
білуді үйрену
6. Қылмыскерлер қолдануға қиын болатын ақша ... мен ... ... ... Халықаралық және ұлттық деңгейде жасанды ақша ... ... ... ... ... ақша және ... қағазбен күрестегі полиция тәжірибесін
өсіріп, пайдалы ... ... ... ... ... ... қызметкерлерінің профессионалды
деңгейін арттыру, мүлде күрделі ... ақша ... ... тіркеу.
ЮНЕСКО Халықаралық музей ... ... ... ... ... жұмыс жасап, Интерпол мәдени ... ... Осы ... ол ... ішіне мүше мемлекеттер
музейде белгі беретін система орнатып, ... ... ... және
құндылықтарды қорғауды күшейтуді ескертеді. Интерпол ұрланған туындылардың
фотосуреттеріне арнайы бюллетень жасайды. Мәдени ... ... және осы ... оңалу үшін Бас Хатшылық, ЮНЕСКО, халықаралық
музей Кеңесімен жұмыс атқаратын ... ... ... ... ... қанатын жайған уақытта, ... осы ... ... алуда жұмыс атқарып, қылмысқа қатысы
бар тұлғаларды анықтауда мәлімет жинайды.
Интерполда бар мәлімет банкі халықаралық ... ... ... ... ... ашылуына негіз жасайды және жасырынып
жүрген қылмыскерлерді табуда өте маңызды құрал ... 1994 ж ... ... және ... ... ... беретін халықаралық
автоматты іздеу салу системасы ... ... ... ... салу
системасы бірте-бірте бүкіл Интерпол жүйесіне енеді. Мүше – мемлекеттерге
План штаб-пәтерінде ... ... ... ... кодталатын
мәліметтералу мүмкін болды. ... ... ... ... ... ... суретін беру және түрлі жасанды заттарды тану
системасы бар. ... тез және ... ... хакер немесе
қылмыскерлерден мәліметті қорғайтын Х400 ... ... ... ... байланысты Интерполдық теоретикалық мәселелерін
қарастыру мүше мемлекеттер арасында ... ... ... ... жоқ ... мәлімет алмасу, олардың құқық қорғау органдарына таптырмас көмек
болады.
Менімен К.С. Радилов ойы ... ол: ... ... әсер ... ұйымбола отырып, құқықтық, техникалық, ұйымдасқан және
басқа да ... ... ... ... ... тек мүше мемлекет
арқылы әсер ете алады, ал оның ... әр ... ... ... ... ... ... мемлекеттердің Ұлттық Орталық
бюросы халықаралық ынтымақтастығы жүйеленбеген құқық ... ... олар Бас, ... мақұлдаған жағдайларды және басқа
мемлекеттерден түскен жағдай шарттарды жүзеге асыра алмайды.. »
Сол ... ... 31 ... ... ... алда қойылған
мақсаттарғажетуде мүшелердің қатысуы болып, олар БҰҰ ... бар ... ... ... ... ... ... мүше мемлекеттерге
тиісті болу керек.
Интерпол қызметінің нәтижелі ... ... ... ... да ... ... жайт, ұйым жұмысында да белгілі бір қиындықтар туындайды.
Жалпыға бірдей заң бойынша ұлттық орталық бюро шет ... ... сол ... заңының қызығушылығына сәйкес жұмыс атқарады. Осы
тұста мәлімет беру уақыт өткен кезде, ... ... ... ... жаза қолданылмайды. Соған қатысты қылмыспен күресте Ұлттық Орталық
бюро, ... ... ... ... ... оперативті
мәлімет алмасу өседі.
2. Алдымен халықаралық орталық мәлімет беру, тіркеу, санау ... ... ... ... ... ... бір акция немесе қылмыстық
топ операцияларының ликвидациялауына бастамалық жасалайды. Одан ... ... ... тексерулер жүргізбейді.
3. БҰҰ-ның Қылмыспен күрес және құқық бұзушыларды алдын алу туралы 5-
ші конгресінде көптеген мемлекеттердің ... ... ... ... ... ... заң қабылдау керек болады. Осыған
байланысты полицияның Интерполмен ынтымақтастығы халықаралық және мемлекет
ішіндегі құқыққа сүйене жүргізілуі, яғни, ... және ... ... ... тұсындағы қызмет барысында мүше мемлекеттер
ерекшеліктері айқындалады. ... бір ... ... жұмысымен сол мемлекет ... ... ... сот органдары айналысады.
Қылмыстық және қылмыс процесінің заңдылықтарының мүше мемлекеттерде
ерекше ... ... ... қылмыс ашуда үлкен қиындық туғызады.
Айтатын қағида, халықаралық терроризм ... тек ... ... сонымен қатар БҰҰ бас назарында. 1972 жылы 23 ... ... ... XXVII ... халықаралық терроризммен күресетін
арнайы комитет ашылады, ол екі рет жиналып терроризмнің шығуы, онымен ... ... ... көрсетті (1973,1977). Өкінішке орай, арнайы арнайы
комитет ... ... әлі де ... ... әсіресе, Нью-Иорк,
мәскеудегі оқиғалардан кейін бұл сұрақтар маңызы арта түсті.
БҰҰ Арнайы ... ... ... ... мына ... БҰҰ жарғысына қарсы болатын күшті қолдану
2. Агрессия;
3. Мемлекеттің саяси тәуелсіздігінің, суверинеттігінің территориялық
біртұтастығының ... ... ... және ... ... ... ... әділетсіздік;
7. Адам құқықтары мен бостандықтарының бұзылуы
8. Мемлекет ... ... ... өмір ... әсер ... ... жағдайына алып келу;
БҰҰ Бас Ассамблеясы Арнайы Комитет зерттеуінің қорытындысы ... ... ж 7 ... ... 4 ... ... ж ... резолюциялары) мүше мемлекеттерге ... ... ... ... Сол ... ... мемлекеттерді тарту
мәселе шешімі емес екендігін уйғару жөн.
Осылайша, халықаралық терроризм шығу себептерімен ... ... ... ... ... ... аса маңызды сұрақ болып
отыр.
Қазіргі таңда құрылған әлемдік ... БҰҰ мен ... ... ... ... олардың алға шығуын талап етеді, себебі
олардың әлемдік дәрежеде болуы ... ... ... ... түрлі өмір салаларындағы біріккен әрекеттерін
өсіреді. Бұл ұйымдардың міндеттері ... ... ... ... ... аспайды. Осыған қатысты мен мына жағдайларды атап
өтуім абзал:
1. БҰҰ негізгі ... ... ... ... – құқық
пен міндеттемелерді ұстануы, ... ... ... ескеруі
орындалмаған жағдайда бүкіл адамзатқа қауіп төнудің болуы
2. БҰҰ ... ... ... ... ұйымдастырылуы тиіс.
Мемлекеттер сол тұста БҰҰ-ң бақылау ... ... ... жасамауы
тиіс.
3. БҰҰ дағы өзгертулер жүргізу ең маңызды орган қауіпсіздік кеңесінің
міндеттерімен байланыстырылады. Бұл орган жұмысының маңыздылығының ... ... ... орындалуы, оның алдына қойылған сұрақтардышешуде
өте маңызды.
4. Анық ... ... ... дәрежедегі халықаралық қылмыс
полициясы ... ... ... ... ... осы ұйым жағдайларын қолдануы ұйым мен ... ... ... ... ... ... ... Соған орай қылмыс пен
күресте халықаралықтана түсу керек. Қылмыспен күрес жүргізу ... ... ... әлем ... ... ... ... саясатқа негізделу керек. Қарастырылып ... ... ... ... ... ... ... аймақтық
ұйымдардың ролі маңызды, мәселен, Орталық, Шығыс Еуропа ... ... ... көрсеткіші болатын, адам құқықтары мен
демократиялық 1949 ... 5 ... ... сәйкес жұмыс атқаратын
Еуропалық Кеңесті айтса болады.
Соңғы уақытта Еуропа Кеңесі ... ... ... ... ... ... әрекеттерін біріктірудегі маңызы артты.
Бұған дәлел 40 м ішінде халықаралық қылмысты одан ... ... ... ... ... ... ... полиция ұйымының қызметі
2.1 Интерпол қызметінің негізгі бағыттары
Халықаралық ... ... ... ... ... ... ... орынды халықаралық қылмыстық полиция – Интерпол
иеленеді. Қылмыспен күрес жүргізуде Интерпол өзіндік ... ... тек ... ... ... орындайды. Халықаралық қылмыстық
полиция ... ... ... ... ... ең ... халықаралық
полиция ұйымы болып табылады. Бұл ұйым өзінің күшті құрылысына, құқықтық
базасына және ... ... ... ... ... ... орталық бюро қызметін қадағалайды.
Осы халықаралық ұйым аясындағы ынтымақтастық мемлекеттік тәуелсіздікті
құрметтеу ... мен ... ... ... ... ... ... не нәсілдік белгілері сипатындағы қызметтерге қол сұқпау ... ... ... ... ... ... бір кем емес
басқа да қағидаларына ... ... ... ... ... кедергілер тосқауыл
болмауы тиіс;
-Интерполдың барлық мүше-мемлекеттері тең ... және ... ... ... жүйесінде Ұйымға мүше мемлекеттердегі қылмыстар ... ... Бұл ... ... ... ... бар ... назарға алынады.
Интерпол тұсында түрлі мемлекеттер полициясында қылмыспен жүргізілетін
әрекеттерді қадағалау жұмысы да бар. Алайда, Интерпол ... ... ... ... ... ... ... бір бөлігі, оның ішінде өте жақсы ұйымдастырылған ұлттық
және халықаралық дәрежедегі қылмыспен күрес әдістері ... ... ... ұйымының мақсаттары:
-елдердің қолданыстағы заңдары шегінде қылмыстық полицияның барлық
органдарының ... ... ... ету және ... ... ... ... алдын алуға тиімді көмектесетін
мекемелерді құру және дамыту[15].
Интерпол мынадай мiндеттердiң атқарылуын қамтамасыз етедi:
1) халықаралық iздестiрудi ... ... ... ... ... ... ... салуларды өңдеу және
жiберу, бастамашылық ... ... ... дайындалып жатқан немесе жасалған қылмыстар және ... ... ... ... ... жедел-анықтамалық және криминалистикалық
ақпараттармен, сондай-ақ мұрағаттық ақпараттармен алмасу;
4) жедел-iздестiру ... және iс ... ... ... оның
iшiнде қылмыскерлердi беруде, экстрадициялауда жәрдемдесу;
5) полиция қызметiнiң мәселелерi бойынша ... ... ... өзге де ... ... ... оқу-әдiстемелiк әдебиеттермен
алмасу;
6) халықаралық қылмысқа қарсы күрес мәселелерi бойынша ғылыми-техникалық
ақпараттармен алмасу.
Интерполдың негізгі міндеті ... ... ... күресу үшін
Интерпол арқылы мемлекеттер ынтымақтасуын қамтамасыз етеді және дамытады.
Мемлекеттердің қылмыстық істермен күрестегі ... ... ... ... іс ... мүмкіндіктерін
үйлестіруге және келісуге деген мемлекеттердің мүмкіндіктерін ... ... ... ... объективті сұранысы болып табылады.
Халықаралық ынтымақтастықтың қажеттігі бірқатар ... ... ... ... ... көптеген мемлекеттердің мүдделеріне қол
сұғатын белгілі бір санаттағы қылмыстардың ерекше сипаты; ... ... алу және ... ... және қылмыстық істер бойынша
өзара құқықтық көмек көрсетудегі әрекеттерін біріктіру қажеттігі жатады10,
11-15 бет/..
Мемлекеттердің ... ... ... халықаралық
ынтымақтастығының алғашқы сатыларында нақты қылмыстың түрлерімен күресуде
және бірлескен әрекеттер, ... ... ... мәселелері бойынша жеке
шешімдер қабылдау басым болды. Ал, қазіргі кезде ... ... ... ... тұрғыдан қарауға негізделген. Ол мынадай жолдармен
жүзеге асырылады:
• мемлекетаралық ынтымақтастық ... ... ... ... конвенциялар жасау;
• әмбебап халықаралық ұйымдар мен БҰҰ органдар жүйесінің және арнайы
ұйымдардың қызметіне ... ... ... шарттық және институционалдық ... ... ... ынтымақтастықтың анағұрлым икемді және ... ... екі ... ынтымақтастықты пайдалану;
• ынтымақтастықтың материалдық және іс жүргізу аспектілеріне
негізделген халықаралық-құқықтық және ішкі ... ... ... ... арқылы /9, 268 бет/.
Қылмыстылықпен күресудегі халықаралық ынтымақтастық мынадай мәселерді
шешеді:
1. Әлемдік қауымдастыққа қауіп төндіретін қылмыстар ... ... ... қылмыстардың алдын алу және бұлтартпау жөніндегі шараларды
үйлестіреді, сәйкестендіреді.
3. Қылмыскерлер мен қылмыстардың ... ... ... ... ... мен тәсілдер арқылы жазалаудан қашып
құтылмауды қамтамасыз етеді.
5. Қылмыскерлерді ұстап беруді қоса ... көп ... және екі ... ... ... көрсетеді /11, 18 бет/.
Қылмыстылықпен күрес туралы халықаралық шарттар ... ... ... түрлері мынадай болып келеді:
а) арнайы конвенцияларда көзделген ... ... ... ... ... және ... ... ұрланған объектілерді іздестіруге және қайтаруға көмектесу;
г) қылмыскерлерді сотқа беру немесе қылмыс жасаған деп ... ... ... ... іс ... ... /12, 26 ... қызметінің негізгі бағыттары мыналар:
1. Қылмыстық ... ... ... ... қылмыскерлер мен ... ... ... ... ... Іске ... ... іздеу салу олардың тұру орындарына
бақылау жүргізу
4. Іс түссіз жоғалғандарды іздеу
5. Ұрланған заттарды ... ... ... өнер ... ... ... Ұйымға мүше мемлекеттердегі қылмыстар ... ... Бұл ... ... ... ... бар қылмыстар
тереу назарға алынады.
Интерпол тұсында түрлі мемлекеттер полициясында қылмыспен жүргізілетін
әрекеттерді ... ... да бар. ... ... ... ... ... әлеуметтік сұрақтар бойынша халықаралық
ынтымақтастықтың бір ... оның ... өте ... ұйымдастырылған ұлттық
және халықаралық дәрежедегі қылмыспен күрес әдістері бар.
Халықаралық бейнедей қылмыспен күресте ... ... ... ... ... ... қылмыстық полиция – Интерпол
иеленеді. Қылмыспен күрес жүргізуде Интерпол ... ... ... тек өзіне тиісті әрекеттерді орындайды. Халықаралық қылмыстық
полиция «Интерпол» атауымен атақты бүгінгі күнде ең ... ... ... ... ... Бұл ұйым ... ... құрылысына, құқықтық
базасына және техникалық ... ... ... мүше
мемлекеттің Ұлттық орталық бюро қызметін қадағалайды /13, 24 ... ... ... ұйым діни, россалық, әскери, саяси тұрғыдағы
мәселелер мен айналыспайды. Ұйымның негізгі міндеттері криминалды ... кең ... ... және ... ... күрес жүргізетін,
қылмысты болдырмайтын институттар ашу.
Қазіргі таңда Интерпол қылмыспен күресте айтарлықтай ... ... ... мүше әр ... бір ... құрады, ол орган Ұлттық
орталық бюро ... Ұйым және ... ... ... ... [16]. Осыған ұқсас орталықтар басқа
халықаралық ұйым құрылысында жоқ. Оның қызмет атқаруы ... ... ... ... ... ... қызметінің болуына оның нақты ... ... ... ... ... тұсында арнайы ФОПА тобы жұмыс
атқарады, Бас хатшылықпен ... бұл топ ... ... ... ... ... ... сараптап, «ұйымдасқан қылмысқа» сәйкес
мліметтерді бөліп қарайды. Топ міндеттері ... ... ... топқа
түсетін пайда көздері туралы мәліметті ... ... ... тұсында консультациялар өткізу, ұйымдасқан қылмыспен
айналысатын полиция құралына оқу жүргізу жатады.
Интерпол ... ... ... ... және ... заттар
туралы сұрақтармен айналысады. Интерполдың Бас хатшылығы күнделікті түрде
мемлекеттерге ... жаңа ... ... ... беріп оны қызмет
барысында қолдану үшін ... ... ... ... мен ... халықаралық бақылауды Есірткілерді теріс пайдаланумен күресу
жүзеге асырады.
Есірткі құралдарымен және ... ... ... ... ... ... кең ... түрі. Қылмыстың бұл
түрімен күрес мемлекеттердің күштерін біріктіргенде және олардың ... ... ... ғана ... болады.
Ұлттық орталық бюро арқылы Бас хатшылық жыл сайын ... ... және сату ... бұл іспетті қылмыспен ... ... ... ... ... мәлімет алады. 1977 ж
Интерпол жыл сайын Бас хатшылық мемлекеттері ... ... ... ... ... мәлімет жинау формалары ашылған. Интерпол есірткі
заттарының әлем ... және жеке ... ... ... алып ... басқа, БҰҰ Комиссиясына мемлекеттерде ұсталған ... ... ... ... ... ... ... мәлімет беріледі. Бұл
мәліметтерді БҰҰ жыл сайынғы қорытынды құжаттарға ... ... ... ... ... ... «Алтын Үшбұрыш» плантациясы
Тайланд, Лаос, Бирма шекарасының ... ... ... ... /14, 55 бет/. ... сонымен бірге қолдан ақша жасау
әрекеттерін алдын алады. Сол тұста ол мына бағыттар бойынша ... ... ... ақша ... ... ... Шығарушылар мен басатындарды
3. Ұсталған өтірік ақша мен құнды қағаз саны
4. Әлем ... ақша ... ... және ... мәліметті жинау;
5. Қылмыскерлер қолданатын ақша белгілерімен құнды қағаздарды танып
білуді ... ... ... қиын болатын ақша белгілері мен құнды
қағаздарды технологияны күрделендіру
7. Халықаралық және ... ... ... ақша ... ... ... ... Жасанды ақша және құнды қағазбен күрестегі ... ... ... ... ... Жасанды ақшамен күрестегі полиция қызметкерлерінің профессионалды
деңгейін арттыру, мүлде күрделі ... ақша ... ... ... ... ... қанатын жайған уақытта, Интерпол
мемлекеттердің осы қылмыстың алдын ... ... ... ... ... ... ... мәлімет жинайды.
Интерполда бар мәлімет банкі халықаралық қылмысты болғызбауда осы
орталықтарға көмектеседі, қылмыс ... ... ... және ... ... табуда өте маңызды құрал болады. 1994 ж басында
соңғы қылмыс және ... ... ... ... ... ... салу ... құрылады (АТС). Автоматты іздеу салу
системасы ... ... ... ... ... Мүше – ... ... орналасқан қылмыскерлер туралы ... ... ... ... ... ... жұмыс жасауда
фотосуретін беру, саусақ суретін беру және ... ... ... ... бар. ... тез және нәтижелі ... ... ... мәліметті қорғайтын Х400 компьютерлік ... ... ... ... ... ... мәселелерін
қарастыру мүше мемлекеттер арасында қылмыс туралы қатты маңызы жоқ қылмыс
туралы мәлімет алмасу, олардың құқық ... ... ... ... К.С. ... ойы ... ол: «Интерпол халықаралық
қылмысқа әсер ететін ұйымбола отырып, құқықтық, техникалық, ұйымдасқан және
басқа да жағдайларға сүйене ... ... ... тек мүше ... әсер ете алады, ал оның ... әр ... ... еңбек
еткендігіне байланысты болады. Көптеген мемлекеттердің Ұлттық ... ... ... ... құқық негізінде болады.
Сондықтан олар Бас, Ассамблея ... ... және ... ... ... ... жүзеге асыра алмайды.. » /15, 4-12/
Сол тұста ... 31 ... ... ... алда ... ... ... болып, олар БҰҰ керек бар ... ... ... ... бірінші кезекте мүше мемлекеттерге
тиісті болу керек.
Интерпол қызметінің нәтижелі жұмысы халықаралық қылмыс ... да ... ... ... ұйым ... да белгілі бір қиындықтар туындайды.
Жалпыға бірдей заң бойынша ұлттық орталық бюро шет ... ... сол ... заңының қызығушылығына сәйкес жұмыс атқарады. Осы
тұста мәлімет беру уақыт өткен кезде, ... ... ... ... жаза ... ... қатысты қылмыспен күресте Ұлттық Орталық
бюро, полиция қызметкерлерінің ... ... ... ... ... ... ... халықаралық орталық мәлімет беру, тіркеу, санау ұйымы бола
отырып, Интерпол халықаралық масштабтағы белгілі бір акция ... ... ... ... ... жасалайды. Одан басқа,
Интерпол мемлекеттерде өзіндік тексерулер жүргізбейді.
3. БҰҰ-ның Қылмыспен күрес және құқық бұзушыларды алдын алу ... ... ... көптеген мемлекеттердің халықаралық қылмыспен күресте
полицияның халықаралық деңгейде өсіретін заң ... ... ... ... полицияның Интерполмен ынтымақтастығы халықаралық және ... ... ... ... ... ... және ... болғандықтан, Интерпол тұсындағы қызмет барысында мүше мемлекеттер
ерекшеліктері айқындалады. Мәселен, бір ... ... ... сол ... ... ... ... сот органдары айналысады /16/.
Қылмыстық және қылмыс процесінің заңдылықтарының мүше мемлекеттерде
ерекше болуы, Интерполмен біріккен қылмыс ашуда үлкен қиындық ... ... ... ... ... ... Интерполдың делдалдығы арқылы жүзеге асырылады
және халықаралық құқық нормаларына, сондай-ақ ұлттық нормативтiк құқықтық
актiлерге ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттердiң құзыреттi органдары iздестiрiлушi адамдарды
табуға бағытталған жедел-iздестiру және ... ... ... ... ... халықаралық iздестiруде болатын адамдарды
ұстау, сондай-ақ iздестiрiлетiн ... ... ... ... ... жүргiзуге қатысу жөнiндегi операцияларға Интерполдың
мүше-мемлекеттердің Ұлттық Орталық бюросының ... ... ... ... ... ... бюро арқылы мәліметтер алмасу жүргізіледі.
ұлттық орталық бюро -бұл Интерполдың ... ... және ... өкілдігі ретінде қызмет ететін ... ... ... ... бюро ... алады, өңдейді және тиісті ұлттық құқық
қорғау құрылымдары мен олардың ... ... және Бас ... ... 1941 ... Интерполдың жаңадар қалпыптасу кезеңдері
болды, сол ... ... ... ... ... ХХ ғасырдың 30
жылдары тіркеу картоотекасында 100 мыңнан астам адам тіркеуде тұрды /17,
526 ... ... Бюро ... істер мен халықаралық іздестіруде жүрген
адамдар туралы мәліметтер алмаса отырып, хабарламалардың бір көшірмесін ... ... Олар ... ... ... ... ... Бас Хатшылықтағы арнайы адамдар жеке азаматтардың ... ... ... саралауға мүмкіндік алады. Саралау
нәтижелері барлық ұлттық орталық бюроға жіберіледі /18/.
Интерполда сондай-ақ ұлттық орталық бюро ның ... ... ... Бас ... ... бойынша бюроға жіберілетін халықаралық
хабарламалар ... ... ... Мысалы, «қызыл бұрыштамалар»-бұл
«іздестіруде» ... ... ... онда ... ... екінші біреуге
қамауға алу ордерінің әдеттен тыс ... беру ... ... ... ... ... көк, жасыл, сары және қара хабарламалар:
-куәгерлерді немесе сезіктіні анықтау;
-белсенді қылмыскерлер туралы ескерту;
-жоғалып кеткендер туралы мәліметтер алу;
-мәйітті салыстыруға көмектесуді өтіну үшін ... ... ... ... ұрланған мүліктердің және
қылмыскерлердің ... жаңа ... ... ... ... және жіберіледі.
Ұлттық орталық бюро сұратуы бойынша Бас Хатшылық құқықтық (оның ішінде
заң актілерінің көшірмелерін) және техникалық ... ... ... ... ... барлық орталық бюроларды біріктірген телекоммуникация
жүйесінің арқасында жүзеге ... ... ... ... ... етпейді, сонымен бірге іздестірілуде жүрген азаматтарға, өзінің
ұрланған меншік заттарына және халықаралық қылмыстық істер бойынша ... ... ... 1986 жылы құрылған және 1988 жылы дейін ... ... ... ретінде әрекет етіп келді. ... ... ... ... деп ... ... ... Еуропа
елдеріндегі жедел іздестіру және тергеу шараларымен қоса жүретін құқықтық
және техникалық мәселелер ... ... ... Бұл түрлі
еуропалық елдердегі кәсіби дайындықтың, ынтымақтасу мүмкіндіктерінің, құқық
қорғау органдары қолданатын ... ... ... ... байланысты.
Құзыреттi органның Интерполдың мүше-мемлекеттердің Ұлттық ... ... ... ... адамдарды халықаралық iздестiру үшiн негiз
болып табылады, онда ... ... мен ... ... ... және объективтi ақпараттар жазылуы, сондай-ақ шетелдiк мемлекеттер,
қалалар, өзге де географиялық және нақты мекен-жайлар көрсетiлуi ... ... ... ... ... ... ... тысқары жерлерге шыққан адамдарға, тергеуден, анықтау
мен соттан жасырынғандарға, түрмеден қашқан сотталғандарға;
2) ұрланған және хабарсыз ... ... ... ... ... мәлiметтер болған жағдайда халықаралық iздестiру
жариялануы ... ... ... ... ... пайдалана отырып,
мемлекеттердің құзыреттi мемлекеттiк органдары өз құзыреттерi шегiнде:
1) қылмыстық жауапкершiлiктен немесе жазасын өтеуден ... ... ... ... ... мен ... ... жерi және жұмыс орны туралы ақпараттар алады;
2) шетелге шыққан және хабарсыз жоғалған адамның орналасқан ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттен тысқары жерлерде
жасырынған адамдардың қызметi мен қозғалысына бақылау орнатады.
Егер де ... ... ... мен ... ... ... ... мемлекеттен тысқары жерлерге шыққандығы туралы
деректер алынса;
2) мемлекеттен тысқары жерлерде iздестiрiлушi адамның туыстық, ... өзге де ... бар ... ... ... ... ... адамның iскерлiк немесе басқа да мақсатпен мемлекеттен
шығу ... бар ... ... ... ... ... халықаралық
iздестiру жарияланады.
Халықаралық iздестiру Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы
мемлекеттер шегiндегi ... ... ... және ... ... ... ... халықаралық iздестiру республикалық iздестiру
жарияланғаннан ... не ... ... ... ... ... ... бұлтартпау шарасы ретiнде тұтқынға
алудың таңдап алынуы Интерполдың Ұлттық Орталық ... ... ... ... адамдарға халықаралық iздестiру жариялаудың мiндеттi шарты
болып табылады.
Интерпол ... ... ... ... ... және сотталған
адамдарға халықаралық iздестiру жариялау айыпталушыға, сотталған адамға
халықаралық ... ... ... ... ... ... мүше -мемлекеттердің Ұлттық Орталық бюросына келiп ... ... ... :
1) кiрiс және шығыс құжаттар жөнiндегi;
2) қылмыс оқиғалары жөнiндегi;
3) сұрау салулар мен тапсырмалар бойынша ... ... ... ... ... ... немесе қылмыстың жасалуына күдiктiлер; iздеуде
жүргендер және ... ... ... ... мен ... ... қол ... мәнi жөнiндегi (ақша белгiлерi мен құнды
қағаздарды қолдан жасау қоса ... ... ... ... ... және ... ... құралдары жөнiндегi;
7) ұрланған өнер туындылары мен антиквариат жөнiндегi;
8) есiрткiлердiң ... ... ... ... ... /19/.
Сот, прокурор, тергеушi, анықтаушы қаулыны тиiстi ... ... ... оған қол ... және ... ... жүргiзушi және
республикалық iздестiрудi жариялаудың бастамашысы болып табылатын органның
елтаңбалы мөрiмен растайды.
Тұтқынға алу және беру ... ... ... ... ... iздестiру жариялау туралы қаулы тиiстi прокурорға
жiберiледi, ол халықаралық ... ... ... ... және ... дұрыс ресiмделуiн тексерудi
жүзеге асырады. Тексеру нәтижесi бойынша прокурормен ... ... ... туралы шешiм қабылданады.
Интерпол арналары арқылы шетелдiк мемлекеттердiң құзыреттi органдарына
iздестiрiлудегi айыпталушыны, ... ... беру ... ... ... ... оны ұстау туралы сұрау салу жөнiндегi ... ... ... алу және беру мақсатында халықаралық iздестiру
жариялауға негiз болып табылады.
Мұндай тапсырмада тұтқынға алу және беру ... ... ... ... ... ... ... қажеттiлiгi
жөнiнде нұсқау және iздестiрiлушiнiң шетелдiк ... ... ... ... ... ... ... анықталған және
ол ұсталған жағдайда тұтқынға алу және беру туралы белгiленген тәртiппен
сұрау салынатындығын ... ... ... ... ... ... арқылы хабарсыз
жоғалған адамдарға халықаралық ... ... ... қаулының
негiзiнде жүргiзiледi. Қаулыны ... ... ... болып табылатын органның iздестiру жұмысын жүзеге асырушы
бөлiмшесiнiң ... ... ... ... ... асырушы бөлiмшенiң бастығы (бастықтың
орынбасары) бекiтедi, оған тиiстi органның бастығы қол қояды және мөрмен
расталады.
Сұрау ... ... ... ... туралы қаулы және басқа да
материалдар мемлекеттердің Ұлттық Орталық бюросына жiберiледi.
Сұрау салуға хабарсыз жоғалған адамға қатысты ... ... ... ... және ... ... ... (фотосуреттер, дактилоскопиялық карталар, стоматологиялық
карталар) қоса берiледi.
Интерпол адамға қатысты ... ... ... ... ... ... iздестiру туралы сұрау салуды бiр немесе бiрнеше Интерполға мүше-
мемлекеттерге;
2) iздестiру туралы ... ... ... ... Интерполға мүше-
мемлекеттерге жiбередi;
3) мынадай:
хабарсыз жоғалған адамды iздестiру туралы - YELLOW NOTICE ... ... ... ... ... ... айыпталушыны, сотталған адамды
iздестiру туралы - BLUE NOTICE (көк бұрышы бар хабарлама);
тұтқынға алу және беру ... ... ... адамды
iздестiру туралы - RED NOTICE (қызыл бұрышы бар хабарлама);
Мемлекеттерге ... ... ... туралы ақпараттар ... ... ... алу iсi ... өтетiн адамға - GREEN NOTICE (жасыл
бұрышы бар хабарлама) халықаралық ... ... ... ... және ... Бас ... тапсырады;
4) айыпталушыға, сотталған немесе хабарсыз жоғалған адамға қатысты
халықаралық iздестiру жариялау туралы сұрау салуды ... ... ... егер ... адамдардың байланыстары болған және олардың өздерi болған
шетелдiк мемлекеттердiң ... ... ... ... оң нәтиже бермеген жағдайда;
iздестiрiлушiнiң мемлекеттерден тысқары жерлерге шығуы туралы расталған
мәлiметтер болса және оның жүрген жерi мен ... ... ... ... ... ... ... мен Интерполдың мүше-мемлекеттердің
Ұлттық Орталық бюросының сұрау салулары мынадай мерзiмдерде орындалуы тиiс:
1) алынған күнiнен бастап бiр ... ... - ... ... ... үш ... - "өте ... бес тәулiк - "жедел";
4) он тәулiк - "әдеттегi".
Интерполдың айыпталушыға, сотталған немесе хабарсыз жоғалған ... ... ... ... ... ... салуды жiбергеннен
кейiн халықаралық iздестiрудiң бастамашысы Интерполдың:
1) iздестiрiлушi адамның жүрген жерi және оның шетелдiк мемлекеттердегi
байланыстары туралы қосымша мәлiметтердiң келiп ... ... ... ... жалғастыру қажеттiгi туралы тиiстi растау
қағаз - жыл сайынғы хабарлама жiберу ... ... ... ... ... ... көшiрмесiн оны шығару сәтiнен бастап екi тәулiктен
кешiктiрмей Интерполдың мүше-мемлекеттерге ... ... ... ... ... ... тоқтату туралы хабарлайды.
Сұрау салуда:
сұрау салуды жiберушi органның атауы;
сұрау салу жiберiлетiн органның атауы мен мекенжайы;
оған ... ... ... ... ... ... деректерi,
оның азаматтығы, кәсiбi, тұрғылықты жерi немесе жүрген жерi, заңды тұлғалар
үшiн - олардың атауы мен ... ... ... ... ... ... қылмыстың нақты мән-
жайлары және оны дәрежелеу туралы мәлiметтер, оны ұстау үшiн негiз болып
табылатын ... ... ... ... ... беру ... ... беру» (экстрадиция-extraditition деген француз сөзі ... беру ... ... ... ... ... құқық теориясында
көп көңіл бөлінген. Профессор ... ... ... ... ... мемлекетке халықаралық құқық ... ... ... ... үшін немесе қылмыстық жазаны қолдану үшін
беру процесі ретінде ... /10/. Ал, ... ... ... беру ... ... және ... құқықтың
тоғысындағы институтына жатқызады. Қылмыскерлерді ұстап беру ... ... мен ... ... ... ... негізделеді /20/. Бұл мемлекеттің аумағындағы айыпталушы
немесе сотталушыны қылмыс жасаған немесе азаматы ... ... ... ... ... мемлекеттің сұратуы бойынша ... ... үшін ... ... ... ушін ... беруден тұратын
құқықтық көмек актісі болып табылады.
Қылмыскерлерді ұстап беру институтына мынадай ... ... ... беру ... ... ... ... сипаты-мұндай
жағдайда екі дербес құқықтық жүйе-ішкі мемлекеттік және халықаралық
құқық нормалары өзара әрекеттеседі;
• мұндай мәселелерді дербес ... ... ... ... ... ... ... құзыреті;
• ұстап беру қылмыстық іс жасаған жеке адамдарға қатысты ғана жүзеге
асырылады;
... ... адам ... ... ... ... мемлекеттің сот
органы белгілеген жазаға тартылады /21, 32 бет/.
Ұстап беру мемлекеттердің қылмыстық істермен күресіндегі құқықтық ... ... ... табылады. Халықаралық құқықтың бұл институтының мазмұны
әлемдік ... ... ... ... саласында күштерін
ортақ біріктірулеріне байланысты жаңа мазмұнмен ... ... ... ... ... онымен күрес жүргізетін ... ... екі ... ... және ... деңгейдегі
халықаралық ынтымақтастықтар бар. Бұл ынтымақтастықтар ... ... ... ... ... арасында орын алуы мүмкін.
Ынтымақтастықтың негізгі бағыттары:
1. Қылмыскерлерді тауып қылмыстық жұмыстарға құқықтық көмек көрсету,
2. ... ... ... тәжірибелік алмасушылық және біріккен
зерттеу жүргізу
3. Мемлекеттерге қылмыспен күресте ... ... ... ... мемлекеттерді қамтитын қылмыспен күрестегі құқықтық
келісім бағыты.
Бейбітшілікке қарсы ... ... ... ... адамзатқа
қарсы қылмыстар жасаған адамдарды ұстап беру туралы мәселе алғаш бірінші
дүниежүзілік соғыстан ... ... ... ... қатысты
талқыланған болатын. БҰҰ антигитлерлік коалицияны ... ... ... кейін ғана бұл институтты жоғарыда ... ... ... туды /22, 48 бет/.
Халықаралық қылмыстық істердің жеке түрлерімен күресудегі халықаралық
келісімдер қылмыскерлерді ұстап берудің құқықтық негіздері ... ... ... ... мемлекеттер екі жақты тәртіпте әдеттен тыс ұстап
беру (экстрадиция) немесе қылмыстық істер бойынша құқықтық ... ... ... ... ... Қылмыскерлерді ұстап беру үшін заңдық
негіздерді белгілеген кезде ұлттық заңдардың ... мен ... ... болуы назарға алынады /23/.
Халықаралық қылмыстық құқықта қылмыскерлерді ұстап беру шарттарына
мыналар жатады:
• жасалған әрекет ... беру ... ... ... тиіс ... ... жеке түрлері бойынша құқықтық көмек көрсету
туралы шарттарда белгіленуі керек;
• қылмыстық әрекет екі ... ... ... бір ... емес ... бас ... айыруға жазаланатын болуы
тиіс (аумағында қылмыскер жүрген ... пен ... ... ... мемлекет).
• ұстап берілетін адам жасаған қылмысы үшін ғана сотталады;
• әдеттен тыс ... беру ... ... ... ұстап берген мемлекеттің заңында өлім ... ... ... ... жаза ... егер беру туралы өтініш түрмеде қамау туралы ... ... ... осындай құқық бұзушылық үшін бас бостандығынан
айыру шарасын іске ... ... ... ... ... онда мұндай жазалаудың аяқталуына кем дегенде
төрт-алты айдай ... ... ... ғана ... ... арасындағы келісім бойынша).
1990 ж. желтоқсан айында БҰҰ Бас Ассамблеясы «Қылмыскерді ұстап беру
туралы үлгі ... ... ... Осы ... ... актінің
қабылдануы БҰҰ ... ... ... күресу
мәселелеріндегі мемлекеттер арасындағы ынтымақтастық тиімділігінің артуына
көмектесті. Әлемдік қауымдастықтың ұсынысы ... ... ... бас
тартудың императивті және факультативті негіздері болады /23/.
Төменде көрсетілген мән-жайлардың кез ... ... ... ... ... ... ... негіздер):
а) егер ұстап беру туралы келіп түскен өтініш бойынша құқық бұзушылық
сұратқан ... ... ... құқық бұзушылық ретінде қарастырылатын
болса;
б) егер сұратылған мемлекет ұстап беру туралы өтініш адамды нәсілі, діни
сенімі, азаматтығы, ... ... ... ... ... ... қарай немесе соттық қудалау мақсатында сұратады деп ... да бір ... ... ... ... зиян ... деп ... егер құқық бұзушылыққа қатысты ұстап беру туралы келіп ... ... ... ... көздейтін құқық бұзушылық деп танылса, бірақ әдеттегі
қылмыстық құқықта олай деп есептелмесе;
г) егер ... ... ... ... ... ... ... үкім шығарылып қойылса;
д) егер ұстап беру туралы өтініш келіп түскен адам екі жақтың бірінің
заңы ... ... ... ... ... актісін қоса алғанда, соттық
қудалаудан немесе жазалаудан ... бар ... егер ... беру ... ... ... ... адам сұратылатын мемлекетте
азапталатын болса, ар-намысын қорлайтындай әрекет жасалатын ... ... ... ... бақылау процесінде ең төменгі ... ... егер ... ... сот ... ... қорғалуын жеткілікті
қамтамасыз етпей немесе ол жоқ ... істі ... ... ... ... ... факультативті негіздеріне мыналар жатады:
а) егер ұстап беру туралы өтініш келіп ... адам ... ... ... егер ... беру ... ... келіп түскен адамға қатысты сұратылған
мемлекеттің құзыретті органдары істі ... ... ... қудалауды
тоқтату туралы шешім қабылдаса;
в) егер ұстап беру туралы өтініштің түсуіне байланысты құқық бұзушылыққа
қатысты соттық қудалау ... ... ... беру ... ... ... іс ... болса;
г) егер ұстап беру туралы өтініш келіп түскен құқық ... ... өлім ... ... ... ... егер ... өлім
жазасын тағайындамауға немесе оны орындамауға ... ... ... ұстап берілуі керек.
Қылмыскерді ұстап беру туралы өтініш ... ... ... ... құжаттар және хабарламалар дипломатиялық жолдаумен
немесе тікелей ... ... және ... ... құзыретті
органдар арасында беріледі. Сөйтіп, ... беру ... ... талап
етілетін тұлға мен қажетті мәліметтердің барлығы анық ... ... ... ... ... ... тиісті ережелері мен осындай құқық
бұзушылыққа тағайындалатын жазаның сипаттық мәтіні;
-бұл ... ... ... ... ... беру ... өтінішке қатысты құқық
бұзушылықты сипаттайтын осындай ордердің куәландырылған көшірмесі;
көзделген ... ... ... ... немесе әрекетсіздікті, жасалған
уақыты мен орнымен бірге сипаттау;
-айыптау бөлімін мазмұндайтын шешімнің немесе кез ... ... ... шығарылған үкімнің түпнұсқасы не куәландырылған көшірмесі, егер ... ... үшін ... ... үкімнің орындалғанын және
тағайындалған жаза мерзімін немесе қалған мерзімін ... адам өзі жоқ ... ... ... ... ... үшін ... жоғарыда аталған барлық құжаттармен бірге, өзі жоқ болған ... ... ... үшін ... ... ... бар ... құралдарды
сипаттау керек /24/.
Шығындарға келетін болсақ, ұстап беру туралы өтінішке ... ... сот ... ... ... мемлекет өз құзыреті
шегінде төлейді. Сұратушы мемлекет, сондай-ақ беру туралы өтініш келіп
түскен ... ... ... және ... ... және өз ... ... алу мен мүліктерді беруге байланысты ... ... ... ... ... ... ... алып кетуге байланысты
транзиттік шығындарды қоса алғанда шығындарды көтереді.
2.4 Халықаралық терроризмен куресудегі Интеполдың қатысуы
Халықаралық терроризм проблемаларының байланысты мәселелрді талқылауға
БҰҰ-ның басты ... мен ... ... және ... құрылған органдары
тартылады. Халықаралық терроризмен күресудегі ... ... ... ...... өз ықпалын тигізіп келеді және тигізуде.
Интерполдың халықаралық терроримзммен күрестегі ... ... ... ... және осы құбылысқа деген ұйымның ... шешу ... ... ... негізін жасау болып табылады.
Интерпол қызметіне ұйымдасқан қылмыс пен ... ... ... ... жасалатын қылмыстарға байланысты терроризм
мәселелерәні шешу де кіреді /25/.
Халықаралық ... ... ... ... халықаралық
келісімдерді саралағанда террористердің жиі ... ... ... ... ... миссиялар, халықаралық ұйымның өкілдігі немесе штаб-
пәтерлерінің ... ... ... ... немесе құртуға және адамдарға дене жарақтарын
салу немесе ... ... ... ... ... ... ... ғимараттар, сауда және кәсіби
қызметпен айналысатын орындардағы ... ... ... ... ... ... және ... да пошталық
жолдаулар ішіне салынған жарылғыш құрылғындарды ... ... ... ... ... кез келген бүлдіру
актілері;
- халықаралық терроризм актілерін ... ... және оған ... ... ... ... сөз ... және
басқалары./26/
Халықаралық террористік актілерге ... ... ... алу, азаматтық сондай-ақ заңсыз басқыншылық және ... ... ... ... ... ... ... кең таралғандығына
және жасалу нысандарының әр түрлілігіне байланысты мемлекеттер олармен
күрес ... ... ... ... оларды халықаралық сипаттағы
қылмыстар деп ... ... ... ... ... ... ... ол жерде саяси мәселелер орын алған. Алайда 80 жылы
Ұйым мүшелері террористерді ... ... ... жатқызды /27, с.89/.
1984 жылы ... бас ... ... терр-н күрес
жүргізетін «негізгі ... ... ... құқық пен к бас
Ассамблеясының 54-ші кездесуінде (1985, Вашингтон) AGN/54/ RES ... онда ... ... ... ... ... ... шешімі қабылданды. Бас хатшылыққа қбылданған ... ... мүше – ... ... ... ... ... жүргізу
жүйесін дайындау керек еді. (антитеррористік топ құрылады). Қазіргі таңда
Бас ... ... ... мен ... ... (PST) ... ... ол мемлекеттің терроризмге қарсы күрес байланыстарын қадағалайды,
аталған заттар мен қару жарақ, авиацияны жаулап ... ... ... /8, 48 бет/.
Интерполдың терроризм мен күресі әрқашанда үлкен ... ... ... ... ол ... ... көрінісіне» байланысты онымен
жұмысқа орналаспаған.
Бұл қатынас халықаралық ... ... ұйым ... ... ... ... әскери , діни, нәсілдік тұрғыдағы мәселеге
араласуына тиым салынады»[17].
Тек ... ... ... ... ... оған ... ... заңсыз тасымалы мен жалған ақша жасау жатады.
1984 жылы Люксембургта Интерполдың Бас ... ... ... ... ... жүргізуіне қарсы болатын «негізгі бағыт» жоспарын
жасайды.
1987 жылы Интерпол Бас ... ... ... ТЕ деп ... ққрайды.
1987 жылы наурызда Интерполдың Бас Хатшылығы Мүше мемлекеттердің
Ұлттық Орталық Бюроларына «халықаралық ... ... ... топты»
жібереді.
Интерполдың халықаралық терроризмдегі негізгі жұмыс әуе көлігінде
жаулап ... ... ... ... ... 1980 жылдың өзінде ТЕ
тобы әуе терроризмімен дипломатиялық орталықтарды жаулап алумен қоса ... алу ... ... ... ... ... ... тексеріледі, содан кейін ұлттық полицияға айтылады, кейін әуе
көлігідегі қауіпсіздікті қадағалайтын екі ... ... ... ... АТА ... азаматтық авиация ассоциясиясы.
2. UCAO (халықаралық авияция ұйымы) белгілі шаралар
Сонымен қоса өзара көмек беруге қатысты ... ... ... жөн. Бір ... ... ... ... да келісімдер мемлекеттер
арасындағы жұмысқа пайдасы зор. Жұмысты толық қарамау, ... ... ... ... ... ... ... жақты келісім уақыт пен ресурсты қажет ... бұл көп ... ... үшін кіші ... өте қиын ... ... табылаы.
Біріңғай келісімдерде ресурстардың жетпеуі үлкен ... ... ... ... ... екі жақты келісім нығая түскенімен оны көп
жақты келісімдермен толтырған өте дұрыс.
Қазіргі ... ... мен мүше ... ... ... ... ... криминалогия, қылмыстық құқық, жазба
мәліметтерін тарату салаларында мәліметті жинау ғылыми ... ... ... ... Бюро өз жұмысын тек қылмыстық әрекеттер
тұсында жүргізеді және ол саяси, ... ... діни ... ... атап өту ... ... халықаралық терроризммен күрес сұрақтары
Еуропалық Кеңес ішінде ... ... ... ... Ассамблея
консультациясының 1973 жылы 16 мамыр №703 нұсқауында халықаралық терроризм
актілерін қарап, одан ... және ... ... ... шақырды.
Страсбургтегі Еуропалық Кеңес органдары жөніндегі талқылаулардан соң 1977
жылы 26 ... ... мен ... ... ... 1978 ... тамызда іске асады. Конвенцияны 28 мемлекеттің ішінен тек 7 мемлекет
радификациялайды. (ФРГ, Дания, Лихтенштейн, ... ... ... ... 970 ... әлеуметтік қауіп ретінде Еуропадағы ынтымақтастық және
қауіпсіздік ұйымында да талқыланды. Әсіресе терроризм ... 1980 ... ... ЕЫҚҰ ... ... ... ... Мадрид келісімінің
соңында мүше мемлекеттер терроризм және халықаралық ... ... ... ... ... ... жүзіндегі халықаралық полиция құрылысы соңғы жылдары халықаралық
қылмыскерлер әрекеттерінен артта қалуда. Ресми тұрғыдағы қатынастың өзінде,
мысалы, ... мен ... ... тіл таба ... Барлық осы мәселелер
АҚШ тағы күйзеліс пен қатар келді. Алайда ... бұны ... ... ... XX ғасырдың соңғы 10 жылы ... ... ... ... орын алды, халықаралық есірткі
тасымалдау, ұйымдастырылған қылмыс өсті, бұрын ... ... ... де
пайда болды. Олар жаңа технологиялар ... ген ... ... таралған қылмыс түрлері; қару жарақ тасымалы, жалған ақша
шығару, заңсыз иммеграция, адамды ... ... ... ... ... интелектуалды жеке меншікті ұрлау,компьютер бағыттарына
араласу ... ... ... ... өте маңызды орын алады. Егер ... ... тыс ... біреуді абақтыға қамағысы келсе, ол интерпол
арқылы жұмыс істеу керек.
Ешкім біреуде ... ... ... немесе басқа жерде
интерполсыз қамауға құқығы жоқ.
Интерпол жұмысқа террористік акт ... тыс ... ... ... ... ол ... ... дәрежедегі полиция. Интерпол Еуропалық
терроризм мен күресте көмектеседі, мамандарға ... ... ... ... тәжірибе көрсеткендей интерпол құрылысына кіре
өзіндік ... ... ... ... мен ... күші ... ... себептердің бірі мемлекеттерде ортақ террористік актілерге
қарсы ... ... ... ... тек ... ... ... Бұл
жерде көтерілетін мәселе халықаралық террористік актілерге қарсы құқық
жүйелерін интерпол ... ... ... шет ... ... ... анти террористік жұмыстар
мен арнайы дайындықтан өткен, ... ... ... керек. 1941
жылы САС атаулы анти террористік топты алғашқы болып Ұлыбритания құрды.
Ұлыбританияға антитеррористік жағдайларды ... мына ... ... еді:
«Террористреді ұстау» (1977), «Шектен тысшаралар» (1973), «Терроризмді
алдын алу» (1974).
1972 жылы ... «АС» ... ... ... Федеративті
полициясы тұсында «ГСГ – 9 » құрылады. Оның құрылым басшылығы штаб және бес
оперативті топтан құрылған (... оперативті және бір ... ... ... ... ... ... Еуропа
антитеррористік топтар ішіндегі ең күштісі болып табылады. (ҚР «Тероризммен
күрес ... ... ... ... жазылған) «ГСГ-9» Құрылуының
құқықтық негізі конституциялық өзгертулер болады, олар адам ... ... ... және ... ... ... материалды, қаржылай көмек көрсету жатады. Ескерілетін жәйт,
Германияда ... ... заңы 1986ж. ... ... операциялар «БРИ» «Табу және жою» болып
бөлінеді. Бұл ... ... отыз ... ... ... ... жою ... берген. Ұқсас арнайы орталықтарға ... ... «LEO» ... ... салыстырғанда АҚШ антитеррористік бөлімдер
құрған жоқ. АҚШ та антитеррористік ведомсвалық: мемлекетік ... ... ... және АҚШ ... ... ... ... мемлекет департаменті террористік әрекеттерге қарсы ең
күшті ұйым болып табылады. Оның ... ... ... бірігіп күрес
жүргізетін бөлімдер бар.
Терроризммен күрестегі ең ... ... ФБР ... ЦРУ ... ... ... Олар ... аналитикалық қызметерін ел
ішінде де, сыртында да жүргізеді, сонымен ... ... ... ... бар. ... мораль, психологиялық зерттеулері
бар:
1. террористік актілер басталғанға дейін
2. террористік актілер жасап болған соң ... АҚШ ... ... елу нормативтік құқықтық актілер қабылданды.
Оның ішінде атап өтуге тиіс АҚШ тағы ... акт, ... ... кейін қабылданған /29/.
Осы нормативтік құқықтық акті ... АҚШ ... ... қаысы бар мемлекеттерге экономикалық санкциялар жария ете алды,
ол террористік актілерге қатысы бар ... АҚШ ... ... ... ... ... ... айналысатын орталық жұмыстарына
бақылау орнатылды. «СВМДА террористерді жою және қркениеттер арасында
диалог ... ... ... ... 2002ж. 4 ... келесідей
көрсетілді: «Біз террористерге қарсы істі барлық мемлекеттермен, ұйымдармен
өткізуге дайынбыз. Біз ... ... ... ... қаржыландыратын әрекетін тоқтатамыз[18]»
СВМДА мүше мемлекеттерінің Азия аумағының 38,3миль жерін, 2,3 ... 45% ... әлем ... өте ... ... ... нормативті көзқарасын көрсетеді, ҚР президентінің айтуы бойынша
халықаралық терроризмнің араласуына ... ... ... ... интелектуалдық күштері бағытталуы керек[19].
Ескеретін нәрсе, терроризмнің алдын алу конвенциясына қол қойған ... ... ... оны ... ... бұл ... аспаған. БҰҰ хатшылығы 1972ж. ... ... ... ... адам ... жан ... тұстарын қамти алмағандықтан ескірген деп
бекітілген. Айтылғандай, бірнеше батыс мемлекеттері терроризм орын алмаған.
Сондықтан ... ... екі ... дейін мәселе маңызын толық
түсінбеуде.
Қытайда 11қыркүйектегі оқиғаға дейінгі уақыттан бастап ... ... ... терроризмге қарсы терроризм, экстеримизм,
сепартатизммен күресетін Шанхай конвенциясында іс атқарды, енді келе ... ... ... ... ... ... анти террористік топ құруды
ойластыруда.
Өз аймақтарына зиян келтіретін әрекеттерді кіргізбеуді ҚР, ҚХР, ТР, РФ
«Бішкек тобы» ... және оның ... ... ... ... ... ... ИНТЕРПОЛ- және Қазақстандағы Интерполдың ұлттық орталық бюросының құқық
қорғау органдар қызметін ұйымдастыру
3.1 Құқықтық көмек ретінде Қазақстан Республикасының конвенциялары және
халықаралық ... ... ... ... қызметтері арнайы
назарды талап етеді, себебі ол жерде өте көп ... ... ... ... ... он жыл ... көбі құқықорғау органдарын ... ... ... ... ... ... ... ату қаруын ұстауға лицензиясы
болса, жұмыста жетерлікттей марапатқа ие ... ... ... көп) олар ... ... ... ... толық әділ
атқармауда.
ҚР тәуелсіздік алғаннан соң трансұлттық қатынасы жедел ... ... ... қылмыс жасауға күресте халықаралық қоғамдастық
қызығушылығына сәйкес болуымен түсіндіріледі. Сондықтан ... ... ... ... ... ... ынтымақтастығында,
алдымен, құқықтық-ұйымдасуын алға қою керек.
Қазақстан Интерполға 1992 ж. Сенгалда ... ... ... 61 ... мүше ... ... ... қабылдау
үшін 172 делегат дауыс берді. Қазақстан Республикасының делегациясын Сыртқы
істер министрлігінің генералы Шумов В.Г. басқарды. ... ... ... ... ... ... кейін Интерполдың
қазақстан Республикасының ұлттық орталық бюросының ... ... ... К.С. болды /29, 25 бет/.
Интерпол ҰОБ-ның Қазақстан Республикасындағы ынтымақтасу ... Бас ... ... ... ... Ұлттық Орталық
Бюролары, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің бөлімшелері,
Қазақстан ... ... ... ... ... ... Комитеті, Қазақстан Республикасы Салық қызметі органдары,
Қазақстанның Бас кеден басқармасы, ... ... ... ... ... ... ... жөніндегі Мемлекеттік Комитет,
Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы, ... ... ... және ... ... Сыртқы істер министрлігі. Интерполдың
Қазақстандағы Ұлттық орталық бюро-ы Қазақстан Республикасы Ішкі ... ... ... болып табылады. ... ... ... ... ... мен ... ... адам құқықтары
мен бостандықтарын сақтай отырып, Қазақстан Республикасының Ішкі істер
министрлігі ... ... ... ... ... ... өзара әрекеттестігін қамтамасыз ету.
1993 жылдың 20 шілдеде Министрліктер бөлімінің № 629 Қаулысымен Сыртқы
істер ... ... ... ... ұлттық орталық
бюросы құрылды. Бұл бюрода 12 шттаттық бірлік бар. Ал 18 наурызда 1994 жылы
Интерполдың Қазақстан Республикасының ... ... ... ... істер Минисрлігінің № 72 бұйрығымен қабылданды
Карипболов айтқандай қазіргі кезде ... ... ... ... ... өте ... ... өйткені 24 мыңнан
астам нашақорлар бар [20].
Соңғы жылдары Қазақстан Республикасында маңызды проблемаларының бірі
героин тасымалдау. ... ... мен азия ... ... ... орталығы. Шығыс Азияның есірткелеріне қол сұғады. Шу ... мын га ... және 5 ... ... бір ... ... Қазақстан
Республикасының мүшелік төлем 3 бірлік (1 бірлік – 17300 ... ... ... ... ... өсіру мемлекет ретінде 20% айыппұл
төлейді[21]
Интерполдың Қазақстан Республикасындағы Ұлттық Орталық бюросы ... ... ... ... ... ... ... Бас хатшылығының бөлiмшелерiмен, Интерполға мүше-
мемлекеттердiң құқық ... ... ... ... ... ... және консулдық мекемелер жанында
бекiтiлген шетел мемлекеттерi ... ... ... ... ... күрес мәселелерi бойынша өзара iс-әрекет
жасасатын ... ... Iшкi ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасындағы Ұлттық ... ... ... қамтамасыз ету және оларды рұқсатсыз қол
жеткiзуден қорғау жөнiндегi ... ... ... ... ... Ұлттық Орталық бюросының қызметкерлерiне өз
бастамасымен ... ... ... ... ... ... ... немесе жою Интерполдың шетел мемлекеттерiндегi Ұлттық
Орталық бюроларының, сондай-ақ ... ... - ... салулар мен
тапсырмалар бастамашыларының өтiнiшi бойынша ғана ... ... ... ... Орталық бюросына
Қазақстан Республикасы құзыреттi органдарының ... ... ... ... ... ... қажеттi сұрау салулар жiберу үшiн
тиiстi ... ... ... ... Республикасындағы Ұлттық Орталық бюросына келiп
түсетiн барлық сұрау салуларды ... ... ... ... ... ... кейiннен оларды жедел өңдеу,
Интерполдың ... ... ... Орталық бюросының
хатшылығында тiркеу, кiрiс ... ... ... ... ... ... Интерполдың Ұлттық Орталық бюроларына одан
әрi пайдалану үшiн тиiстi байланыс арналары ... беру ... ... ... Бас ... ... Интерполға мүше-мемлекеттерден
сұрау салулар мен хабарламалар ... ... ... ... ... Орталық бюросы орындаушылардың тиiмдi шеңберiн
айқындайды.
Интерполдың Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... ... мен ... тиiстi түрде ресiмделуi және қажеттi
деректемелерi - органның атауы, оның толық мекен-жайы, телефоны, факсы,
шығыс ... ... ... ... тегi мен ... болу ... ... мен оларға жауаптар тек машинажазба түрiнде болуы ... ... ... ... ... орталық аппараттарының
және оның облыстық бөлiмшелерiнiң басшылары қол ... ... ... ... ... ... органдардың сұрау салулары мен жауаптары мемлекеттiк және
орыс тiлдерiнде орындалады.
Шетелдiк ... тегi, ... ... ... ... мекемелердiң атаулары сұрау салынатын елдiң тiлiнде жазылған болса,
олар түпнұсқаға түсiрiледi.
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... орындалуын қамтамасыз ету мақсатында бiр ай мерзiм өткеннен кейiн
Интерполдың Қазақстан Республикасындағы Ұлттық Орталық ... ... ... ... ... бюросына ескерту жiбередi, ол туралы
сұрау салудың бастамашысына хабарлайды.
Интерполдың Қазақстан Республикасындағы Ұлттық Орталық бюросының сұрау
салуларын дер ... және ... ... ... салу ... ... ... басшылары жауап бередi.
Объективтi мән-жайлар болған жағдайда сұрау салуды орындаудың мерзiмiн
өзгертудi, сондай-ақ орындалған сұрау салуды бақылауға ... ... ... түскен құзыреттi органның басшылары не болмаса оның орнындағы адам
ғана жүргiзе алады.
Сұрау салуларды орындауды техникалық ... ... ... ... ... бiр жылдан кем жұмыс iстеген ... ... ... ... тыйым салынады.
Интерполдың Қазақстан Республикасындағы Ұлттық Орталық бюросы мынадай:
1) Интерполдың құзыретiне жатпайтын;
2) саяси, ... дiни ... ... ... қылмыстарға
байланысты;
3) Қазақстан Республикасының немесе сұрау салынатын елдiң заңнамасын,
адам құқықтарын ... ... ... ... мен
қауiпсiздiгiне қауiп төндiретiн;
4) құзыреттi органдар болып табылмайтын Қазақстан Республикасының
мемлекеттiк органдарынан келiп ... ... ... ... ... ... бас тартады.
Құзыреттi органдар алынатын және берiлетiн ақпараттардың ... ... ... қол жеткiзуiнен, оларды бүлдiру мен жария етуден
тиiмдi түрде қорғауды қамтамасыз етуге мiндеттi.
Интерполдың Қазақстан Республикасындағы Ұлттық Орталық, ... ... ... ... ... барлық ақпарат құзыреттi органдардың
қылмысқа қарсы күресте пайдаланылуына ғана арналады. Мәлiметтердi ... ... ... ... мүдделi адамдарға және бұқаралық
ақпарат құралдарына ... ... ... ... ... ... ... белгiлейдi. Сұрау салу
бастамашысының ұсынылатын сұрау салуларда құпиялылық белгiлерiн негiзсiз
жоғарылатуға тыйым ... ... ... ... ... ... Ұлттық Орталық бюросы арқылы:
1) Қазақстаннан тысқары жерлерге шыққан адамдарға, тергеуден, анықтау
мен соттан жасырынғандарға, түрмеден қашқан сотталғандарға;
2) ұрланған және ... ... ... ... ... ... мәлiметтер болған жағдайда халықаралық iздестiру
жариялануы тиiс.
Интерпол шеңберiнде халықаралық ... ... ... ... ... құзыреттi мемлекеттiк органдары өз құзыреттерi
шегiнде:
1) қылмыстық жауапкершiлiктен немесе жазасын өтеуден жалтарып жүрген
iздестiрiлушi ... ... ... мен ... ... жерi және жұмыс орны туралы ақпараттар алады;
2) шетелге ... және ... ... адамның орналасқан жерiн
анықтайды;
3) iздестiрiлушi адамды сәйкестендiредi;
4) Қазақстан Республикасының құзыреттi ... ... ... ... ... адамдардың қызметi мен
қозғалысына бақылау орнатады.
Егер де жүргiзiлген жедел-iздестiру iс-шаралары мен тергеу ... ... ... ... ... ... жерлерге
шыққандығы туралы деректер алынса;
2) Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде ... ... ... және өзге де ... бар ... ... анықталған
болса;
3) iздестiрiлушi адамның iскерлiк немесе басқа да ... ... шығу ... бар ... ... ... ақпарат алынса
халықаралық iздестiру жарияланады.
3.2 Қазақстан Республикасындағы Интерпол Ұлттық Орталық Бюросының
қызметі
ҚР ... ... ... ... ... ... мүше болып, халықаралық қауымдастық мүшелігін алды.
Сонымен қатар, біздің мемлекет ... ... ... ... 1999 жылы ... ... күрестегі интеграцияда Бас Ассамблеяның
Допертада өткен 61 ... ҚР ... қ.п. ... ... ... ... мүше. Біздің мемлекет мүшелікті
1992 жылы алды. ... ... ... ... ... күшіне 1956 ж енді.
Негізгі мақсаттары:
1. ... ... ... ... адам ... ... ... Қылмыстық әрекеттерді алдын алумен ... ... ... өз ... атқаруда халықаралық құқықты, елдер заңдарын
сыйлау, ... ... діни ... ... ... ... ... қ п енуі негізінде ҚР Министрлер Кабинеті ҚР қаржы
Министрлігін ҚР Ішкі ... ... 69200 ... ... 51900
швейцар франкін, 1992 ж мүшелік үшін төлеткізді.
Интерполдың Қазақстандағы Ұлттық Орталық ... Ішкі ... ... ... ... құқы бар) ... Орталық Бюро
қызметкерлері Ішкі Істер қызметкерлері іспетті дайындықтан өтеді. Бюрода
Ішкі Істер Министрлігі тағайындап, қызметтен босататын ... ... ... Бюро ҚР ... ҚР ... ... ҚР Ішкі
Істері заңы, ҚР мүше болатын басқа да нормативті құқықтық заңдар негізінде,
хқ қ п жарғысы ... ҚР ... ... ... Бюро ... қызметін атқарады.
Ұлттық Орталық Бюро Интерпол бас хатшылығымен, шет елдер Ұлттық
Орталық ... ҚР ... ... ... хқ ... ... ... Орталық Бюрода іс жүргізу ҚР Ішкі Істер Министрлігі, Интерпол
Бас хатшылығы бұйырған, қазақ, орыс ... ... ... Бюро өз жұмысын жүргізуде ... қ п ... ... пайдаланады.
Ұлттық Орталық Бюро қызметі ҚР басқа Интерполға мүше мемлекеттермен
қылмыспен күресте заңдарды сақтап, ынтымақтастық жүргізу болып табылады.
Ұлттық Орталық Бюро ... Ішкі ... ... және ... ... ... ... атқарады. Ұлттық Орталық Бюро
өзіне россалық, діни, ... ... ... ... араласа алмайды.
Интерполдан түсетін барлық мәлімет Ұлттық Орталық Бюро арқылы жүзеге асады.
Ол шет ... ... ... ... ... ... қылмыс элементтерінің күшеюі, ҚР экономикасына әсері және
т.б. ҚР хқ қп ... ... ... Орталық Бюро негізгі сипаттар беріледі. Ұлттық Орталық Бюро
ҚР құқық қорғау органдарымен қылмыспен күресте ... ... ХҚ ... ... ... ... ҚР Ішкі ... Министрлігін құқық қорғау
органдарымен, Интерпол Бас хатшылығымен, ... ... ... ... ... Интерполға мүше мемлекеттер Ұлттық Орталық
Бюросына Бас ... ... ... ... ... ... мәліметті береді. Интерполға мүше мемлекеттер Ұлттық
Орталық Бюро мен Бас хатшылық ... ... ол ... ҚР ... органдарына жеткізеді. Өз жұмысы ... бас ... ... Орталық Бюроға ҚР ұстанған шет ел ... ... ... жөніндегі мәліметті жеткізеді
Ерекше айтып өтілетін жағдай, Ұлттық Орталық Бюро ... ... ... ... сұраныстарымен мәлімет жеткізу қылмысты ... ... ... ... ... ... ... іздеу жарлықтары (Rogotoly – құқықтық конспект ресми
түрде, бір мемлекетте екіншісіне жеткізу) мына ... ... ... жаза ... ... сұрау; тұлғалар мен
заттай дәлелді тану, құжат копиялары шет елдің Ішкі ... ... ... Сот ... ... ... іздеу құжаттары ағылшын, орыс тілдерінде аудармасы
нотариуспен бекітілген күйде жасалады.
Ұлттық Ортылқ Бюро ... ... ҚР ... ... және ... түскен мәлімет, материал және жаңалықтар болып табылады. ... ... ... ... банкінде сақталады, олар болған,
алдын алынған құжаттар бойынша, ... ... т.б. ... ... ... ... ... жасалмаған қылмыс) нормативті актлер
тәжірибе алмасу, полиция қызметі ... ... ... әдебиет, іздеуден,
ғылыми-техникалық мәлімет және Қазақстанда бар каналдармен байланыстар.
Интерпол шеңберiнде халықаралық ... ... ... ... ... ... ... органдары өз құзыреттерi
шегiнде:
1) қылмыстық жауапкершiлiктен немесе жазасын өтеуден жалтарып жүрген
iздестiрiлушi адамдардың, ... ... мен ... тұратын жерi және жұмыс орны туралы ақпараттар алады;
2) шетелге шыққан және хабарсыз жоғалған адамның ... ... ... ... ... ... Республикасының құзыреттi органдарынан ... ... ... ... адамдардың қызметi мен
қозғалысына ... ... де ... ... ... мен ... амалдарының
нәтижесiнде:
1) iздестiрiлушi адамның Қазақстан Республикасынан ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде iздестiрiлушi ... ... және өзге де ... бар ... ... анықталған
болса;
3) iздестiрiлушi адамның iскерлiк немесе басқа да ... ... шығу ... бар екендiгi туралы объективтi ақпарат алынса
халықаралық iздестiру жарияланады.
Халықаралық iздестiру Тәуелсiз Мемлекеттер ... ... ... ... ... алмастырмайды және онымен
қатар жүзеге асырылады.
Адамға қатысты халықаралық iздестiру ... ... ... не ... ... қатар жарияланады.
Iздестiрiлушi адамдарға қатысты бұлтартпау шарасы ретiнде ... ... ... ... Қазақстан Республикасындағы Ұлттық Орталық
бюросы арқылы айыпталушы және сотталған адамдарға халықаралық iздестiру
жариялаудың мiндеттi шарты ... ... ... және ... ... халықаралық iздестiру
жариялаумен қатар iздестiру бастамашысы Қазақстан Республикасының Ұлттық
қауiпсiздiк комитетiне ... ... ... ... ... ... ... пункттерiнде iздестiрiлушi адамдарды
бақылауға алу туралы сұрау салу жiбередi.
Интерполдың Қазақстан Республикасындағы Ұлттық Орталық ... ... және ... ... ... ... ... сотталған адамға халықаралық iздестiру жариялау туралы
дәлелдi қаулының негiзiнде жүргiзiледi.
Сот, прокурор, тергеушi, ... ... ... ... ... дайындайды, оған қол қояды және қылмыстық процестi жүргiзушi және
республикалық iздестiрудi жариялаудың бастамашысы болып ... ... ... ... алу және беру ... айыпталушыға, сотталған адамға
қатысты халықаралық iздестiру жариялау туралы ... ... ... ол ... ... ... ... толықтығын және құжаттардың ... ... ... ... ... ... бойынша прокурормен халықаралық iздестiру
жариялауды санкциялау туралы шешiм қабылданады.
Интерполдың Қазақстан Республикасындағы Ұлттық ... ... ... ... ... халықаралық iздестiру жариялау дәлелдi қаулының
негiзiнде жүргiзiледi. Қаулыны республикалық iздестiру ... ... ... органның iздестiру жұмысын жүзеге асырушы
бөлiмшесiнiң қызметкерi шығарады.
Қаулыны iздестiру ... ... ... ... бастығы (бастықтың
орынбасары) бекiтедi, оған тиiстi органның бастығы қол қояды және мөрмен
расталады.
Сұрау салудың бастамашысы шетелдiк ... не ... ... ... қатысты iздестiру жарияланғанға дейiн:
1) iздестiрiлушi адамның Қазақстан Республикасының аумағында ... ... ... мәлiметтер алу мақсатында Қазақстан Республикасының
Бас Прокуратурасы жанындағы Құқықтық статистика және ... ... ... ... аумағында тұратын немесе болатын адамдар
қатарындағы ... адам ... ұзақ ... ... ... олардың
азаматтықтарын өзгертуi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ... ... ... ... алу мақсатында Қазақстан Республикасы
Iшкi iстер министрлiгiнiң Көшi-қон полициясы департаментiне сұрау салады.
Сұрау салу, ... ... ... ... ... және ... да
материалдар Интерполдың Қазақстан Республикасындағы Ұлттық Орталық бюросына
жiберiледi.
Интерполдың ... ... ... Орталық бюросы адамға
қатысты халықаралық iздестiру жариялау туралы сұрау ... ... ... ... ... салуды бiр немесе бiрнеше Интерполға ... ... ... ... ... ... шетелдiк Интерполға мүше-
мемлекеттерге жiбередi;
Интерполдың Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... немесе хабарсыз жоғалған адамға қатысты халықаралық
iздестiру ... ... ... ... ... кейiн халықаралық
iздестiрудiң бастамашысы Интерполдың Қазақстан Республикасындағы Ұлттық
Орталық бюросына:
1) iздестiрiлушi ... ... жерi және оның ... ... ... ... ... келiп түсуi туралы;
2) халықаралық iздестiрудi жалғастыру қажеттiгi туралы тиiстi растау
қағаз - жыл ... ... ... ... ... ... ... туралы;
3) қаулының көшiрмесiн оны шығару сәтiнен бастап екi ... ... ... ... Ұлттық Орталық бюросына
жiберу арқылы халықаралық iздестiрудi тоқтату туралы хабарлайды.
Айыпталушылардың, сотталғандардың, iздестiрiлушi ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттiң аумағында немесе
Қазақстан Республикасының аумағында жүруi анықталған жағдайда;
2) шетелдiк мемлекеттiң ... ... ... ... адам ... ... мәйiт табылған не болмаса
iздестiрiлушiнiң өлiмi туралы құжаттамалы түрде ... ... ... қылмыстық iс тоқтатылған жағдайда;
4) бұлтартпау шарасы өзгертiлген жағдайда халықаралық iздестiру
тоқтатылады.
Айыпталушыларды, сотталғандарды, iздестiрiлушi ... ... ... беру ... ... адамның шетелдiк мемлекеттен берiлуiнен не болмаса сол
бойынша ... ... ... қылмысы үшiн шетелдiк мемлекетте
қылмыстық жауапкершiлiкке тартылуынан кейiн;
2) iздестiрiлушi адам Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... Республикасының аумағында
iздестiрiлушi адам ретiнде сәйкестендiрiлген мәйiт ... не ... өлiмi ... ... ... ... мәлiметтер
алынған жағдайда;
4) қылмыстық iс тоқтатылған ... ... ... ... ... ... iздестiру
тоқтатылады.
29. Хабарсыз жоғалған адамды халықаралық iздестiру:
1) ... ... ... ... аумағында немесе
Қазақстан Республикасының аумағында жүруi анықталған жағдайда;
2) шетелдiк мемлекеттiң ... ... ... ... адам ... ... мәйiт табылған не болмаса
iздестiрiлушiнiң өлiмi ... ... ... ... ... жағдайда тоқтатылады.
Іздестiру бастамашысы айыпталушыға, сотталған адамға қатысты немесе
хабарсыз ... ... ... ... ... тоқтату туралы
қаулы шығарады.
Халықаралық iздестiрудi тоқтату туралы келiп түскен қаулының негiзiнде
Интерполдың Қазақстан Республикасындағы Ұлттық Орталық ... ... ... бастап бiр тәулiк iшiнде аумақтарында iздестiрiлу жүргiзiлiп жатқан
шетелдiк мемлекеттердiң Ұлттық ... ... оны ... ... ... ... Ұлттық Орталық бюросына
халықаралық iздестiру ... ... ... ... адамның
шетелдiк мемлекет аумағында ұсталуы немесе табылуы туралы келiп түскен
хабарлама тұтқынға алу және ... ... бiр ... ... ... iздестiру бастамашысына; және
2) Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасына жiберiледi.
Қазақстан Республикасы ...... ... ... кейiннен экстрадициялау үшiн ұстау ... ... алу ... Iшкi ... ... ... органдары және өзге де
құзыреттi ... ... ... Бас ... ... басқармасына жiбередi.
Қазақстан Республикасы Бас Прокуратурасы бiр тәулiк iшiнде Интерполдың
Қазақстан Республикасындағы Ұлттық Орталық бюросына ... ... ... мемлекеттiк органына беру туралы талапты ... ... ... ... жiбередi. Беру туралы талаптың түпнұсқасы
дипломатиялық арналар бойынша, көшiрмесi - Интерпол ... ... ... Бас Прокуратурасынан келiп түскен ... ... ... беру ... ... белгiленген
тәртiппен жiберiлетiндiгi туралы хабарлама бiр тәулiк iшiнде аумағында
ұстау ... ... ... ... ... ... бюросына
жiберiледi.
Интерполдың Қазақстан Республикасындағы Ұлттық ... ... ... Бас ... ... ... ... құзыреттi органы қабылдаған беру туралы ... ... ... ... туралы Интерполдың Қазақстан Республикасындағы
Ұлттық Орталық бюросы бiр тәулiк iшiнде:
1) халықаралық iздестiру бастамашысына;
2) Қазақстан Республикасының Бас ... ... ... ... ... Ұлттық Орталық бюросы арқылы
шетелдiк мемлекеттердiң құзыреттi органдарымен ... ... беру ... ... ... ... жерi, уақыты, беру
тәртiбi, қажеттi ... ... ... ... мен оның шетелдiк
мемлекетте болуы туралы мәселелер келiсiледi.
Халықаралық iздестiру мен экстрадициялауды ұйымдастыру ... ... ... ... Республикасының Үкiметi
Қазақстан Республикасы Бас Прокуратурасының дәлелдi ұсынымхаты бойынша
мемлекеттiк ... ... ... ... iссапарлары үшiн
белгiленген тәртiппен бөлетiн республикалық ... ... ... ... ... ... ... халықаралық iздестiру жарияланған
айыпталушының, сотталған адамның шетелдiк ... ... ... туралы
Интерполдың Қазақстан Республикасындағы Ұлттық Орталық бюросына келiп
түскен хабарлама ... ... ... ... және ... ... Республикасы Бас ... ... ... ... ол мынадай:
1) iздестiрiлудегi адамды беру туралы ұсынымхатты ресiмдеуге қажеттi
материалдарды дайындау және ... ... ... ... Бас ... жiберу туралы;
2) қылмыстық iс бойынша шетелдiк мемлекеттер құзыреттi органдарының
құқықтық көмек көрсету туралы ... ... ... ... ... ... өзге де тергеу амалдарын жүргiзу туралы ... ... ол ... бiр ... ... ... кейiннен тиiстi шетелдiк
мемлекеттегi ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасындағы Ұлттық Орталық бюросына хабарлама
жiбередi.
Айыпталушыларды, сотталған және хабарсыз жоғалған ... ... ... ... ... ... ... Интерполға мүше-шетелдiк
мемлекеттер құзыреттi органдарының сұрау салулары ... ... ... ... асыруға негiз болып табылады.
Iздестiрiлудегi айыпталушының, сотталған адамның болуы мүмкiн
мекенжайлар ... және оның ... ... ... ... ... ... кезде Интерполдың Қазақстан
Республикасындағы Ұлттық Орталық ... ... ... ... ... Республикасы криминалдық полициясының ... не ... ... ... өзге де құзыреттi
органдарына кейiннен тұтқынға алу және беру үшiн ... ... ... не болмаса оны ұстау мақсатында ... ... ... ... ... сұрау салуды жiбередi.
Айыпталушылардың, сотталғандардың тиiмдi iздестiрiлуiн қамтамасыз ету
мақсатында Интерполдың Қазақстан Республикасындағы Ұлттық Орталық бюросы:
1) Қазақстан Республикасы Iшкi ... ... және ... Бас ... жанындағы Құқықтық статистика және
ақпарат орталығының (департаментiнiң) орталықтандырылған жедел-анықтамалық,
iздестiру және криминалистикалық есептерi ... ... ... Қазақстан Республикасына шетелдiк мемлекеттерден келген адамдардың
есебi ... ... ... шараларын қабылдайды.
Жүрген жерiн анықтау мақсатында iздестiрiлудегi айыпталушы, сотталған
адам табылған жағдайда iздестiрiлушi адамды тапқан орган ол туралы табылған
сәттен ... бiр ... ... ... Қазақстан Республикасындағы
Ұлттық Орталық бюросына хабарлайды.
3). Интерполдың Қазақстан Республикасындағы Ұлттық ... ... ... ... ... шетелдiк мемлекеттiң табылған ... ... ... ... ... ... сала отырып, алынған
мәлiметтердi Интерполдың шетелдiк мемлекеттегi Ұлттық ... ... ... ... жауабының мазмұны туралы Интерполдың
Қазақстан ... ... ... ... оны ... ... бастап
бiр тәулiк iшiнде iздестiрiлушi адамның табылғандығы туралы хабарлама келiп
түскен құзыреттi ... және ... ... Бас ... қарым-қатынастар басқармасына тiкелей хабарлайды.
Iздестiрiлушi адам табылған жағдайда кейiннен тұтқынға алу және беру
үшiн оны ұстау мақсатында ... үшiн ... алу ... қаулы
шығарылғаннан кейiн Қазақстан Республикасы Қылмыстық iс жүргiзу кодексiнiң
534-бабына сәйкес ... ... ... бастап бiр тәулiк iшiнде ол
туралы Интерполдың Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... ... ... беру ... Республикасы Қылмыстық iс жүргiзу
кодексiнiң 530-534-баптарына сәйкес жүзеге асырылады.
Iздестiрiлушi адамды ұстау кезiнде ... ... оның ... ... ... ... адамда Қазақстан Республикасы
азаматтығының болуы немесе болмауы Қазақстан ... Iшкi ... ... мен ... Iшкi ... бас басқармаларының
және Iшкi iстер басқармаларының көшi-қон ... ... ... ... ... ресiмделедi.
Егер де ұсталған адам қылмыстар жасағаны үшiн шетелдiк мемлекеттердiң
құзыреттi органдары iздестiрiп ... ... ... ... ... азаматтығы анықталған сәттен бастап үш тәулiк iшiнде ол
туралы тиiстi прокурорға және ... ... ... ... ... ... ... берiледi.
Егер де ұсталған адам қылмыстар жасағаны үшiн ... ... ... мемлекеттердiң құзыреттi органдары iздестiрiп жатқан
шетелдiк азамат ... ... үш ... ... ... ... Қазақстан Республикасындағы Ұлттық Орталық бюросына, сондай-ақ
Қазақстан Республикасындағы ... ... ... мен ... ... сол ... ... ұстау
туралы хабарлау жөнiндегi шаралар қабылданады.
Интерполдың Қазақстан Республикасындағы Ұлттық Орталық бюросы ұстау
туралы ақпаратты ... ... ... үш ... ... ... адамды
iздестiрудi растау және оны беруге ... салу ... ... ... ... оны iздестiру бастамашысына - Интерполдың шетелдiк ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасындағы Ұлттық Орталық бюросына келiп түскен iздестiрудi растау
және ұсталған адамды, айыпталушыны, сотталған ... беру ... ... ниетiн Интерполдың Қазақстан Республикасындағы Ұлттық Орталық ... ... ... ... үш ... ... Қазақстан Республикасының Бас
Прокуратурасына және қызметкерлерi ... ... ... ... ... ... ... құзыреттi орган Интерполдың Қазақстан
Республикасындағы Ұлттық Орталық бюросынан ... ... мен ... ұсталған адамды беру жөнiнде сұрау салу ниетiн алған сәттен
бастап бiр ... ... бұл ... прокурорға жiбередi.
Егер де Интерполдың Қазақстан Республикасындағы Ұлттық Орталық бюросына
шетелдiк мемлекет-Интерпол ... ... ... ... ... оны беру туралы ресми ұсынымхат алғанға дейiн ұзарту туралы сұрау
салу келiп түссе, Интерполдың ... ... ... Орталық
бюросы үш тәулiк iшiнде оны Қазақстан Республикасының Бас ... ... ... ... ... келiп түскендiгi туралы мәлiметтер
қызметкерлерi ұстауды жүргiзген құзыреттi органға да жiберiледi.
Егер де Интерполдың ... ... ... ... ... мемлекет-Интерпол мүшесiне ұсталған адамды беру жөнiнде сұрау
салудан бас ... ... ... келiп түссе, Интерполдың Қазақстан
Республикасындағы Ұлттық Орталық ... бiр ... ... бұл ... ... Республикасының Бас Прокуратурасына және қызметкерлерi
ұстауды жүргiзген құзыреттi органға жiбередi.
Қызметкерлерi ұстауды ... ... ... бiр ... ... ... ... адамды беру жөнiнде сұрау салудан бас тартуы
туралы ... ... ... Бас Прокуратурасы беру туралы ұсынымхатты
қанағаттандырған адамды қамауда ұстаудың ... ... ... ... Бас ... ... көшiрмесi
Интерполдың Қазақстан Республикасындағы Ұлттық Орталық бюросы арқылы
шетелдiк ... ... ... ... ... де жүргiзiлген жедел-iздестiру iс-шаралары ешбiр нәтиже бермесе не
болмаса сұрау салуда iздестiрiлушi адамның болуы мүмкiн мекенжайлар туралы
және оның ... ... ... ... туралы
мәлiметтер болмаса, iздестiрiлудегi айыпталушы, ... адам ... ... ... ... ... ... бюросының
деректер банкiне енгiзiледi.
Интерполдың Қазақстан Республикасындағы Ұлттық ... ... ... ... ... ... болуы мүмкiн
мекенжайлар туралы және оның ... ... ... көрсетiлместен iздестiрiлудегi айыпталушының, сотталған
адамның Қазақстан Республикасы аумағында болу ... ... ... ... ... Интерполдың Қазақстан Республикасындағы Ұлттық ... ... ... ... айыпталушы, сотталған адам туралы
мәлiметтердi Қазақстан Республикасы Iшкi ... ... ... ... беру ... шараларды қабылдайды.
Бас хатшылықтан не болмаса Интерполдың шетелдiк мемлекеттегi Ұлттық
Орталық Бюросынан не ... ... ... ... дипломатиялық өкiлдiктерi мен консулдық мекемелерi
жанында ... ... ... ... айыпталушыны,
сотталған адамды iздестiрудi тоқтату туралы хабарлама келiп түскен жағдайда
Интерполдың Қазақстан Республикасындағы Ұлттық ... ... ... туралы:
1) Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Криминалдық ... ... ... ... жедел-iздестiру iс-шараларын жүргiзу туралы сұрау
салу жiберiлген Қазақстан Республикасы Iшкi ... ... ... ... Iшкi ... бас ... және Iшкi ... көлiктегi Iшкi iстер басқармаларының криминалдық полиция
бөлiмшелерiне не болмаса жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыратын ... өзге де ... ... ... ... ... ... тоқтату туралы
ақпарат Интерполдың Қазақстан Республикасындағы Ұлттық Орталық бюросының
деректер банкiне енгiзiледi.
Бас хатшылықтан не ... ... ... ... ... ... не ... шетелдiк мемлекеттердiң Қазақстан
Республикасындағы дипломатиялық өкiлдiктерi мен ... ... ... ... органдардың өкiлдерiнен хабарсыз жоғалған
адамды халықаралық iздестiру туралы сұрау салуды алғаннан кейiн Интерполдың
Қазақстан ... ... ... ... оны Қазақстан
Республикасының аумағында iздестiру жариялау үшiн мәлiметтердiң ... ... ... ... жоғалған адамның болуы мүмкiн мекенжайлар туралы
және оның Қазақстан Республикасының аумағындағы байланыстары ... ... ... ... ... ... ... бюросы Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Криминалдық
полиция департаментiне не ... ... ... өзге ... ... тиiстi iздестiру iс-шараларын жүргiзу туралы сұрау
салу жiбередi.
Хабарсыз жоғалған адамды iздестiру ... ... ... ... ... ... ... Ұлттық Орталық бюросына, егер сұрау
салуда өзгедей көрсетiлмеген болса, тексеру нәтижелерi ... бiр ай ... ... ... ... ... түрде iздестiру мақсатында Интерполдың
Қазақстан Республикасындағы Ұлттық Орталық бюросы:
1) Қазақстан Республикасының Iшкi iстер ... ... ... және ... ... Бас ... Құқықтық статистика және ақпарат орталығының (департаментiнiң)
орталықтандырылған жедел-анықтамалық, ... және ... ... тексерулер;
2) Қазақстан Республикасына шетелдiк мемлекеттерден келген ... ... ... ... ... ... де жүргiзiлген жедел-iздестiру iс-шаралары ешбiр нәтиже бермесе,
хабарсыз жоғалған адам ... ... ... ... ... ... ... деректер банкiне енгiзiледi.
Бас хатшылықтан не болмаса Интерполдың шетелдiк мемлекеттегi Ұлттық
Орталық ... не ... ... ... ... дипломатиялық өкiлдiктерi мен консулдық мекемелерi
жанында бекiтiлген ... ... ... ... жоғалған
адамды iздестiрудi тоқтату туралы хабарлама келiп ... ... ... ... ... Орталық бюросы хабарлама
келiп түскен сәттен бастап жетi күндiк мерзiмде iздестiрудi ... ... егер бұл ... ... ... ... ... құзыреттi
органдарының сұрау салуы жiберiлген болса, Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... дейiн тиiстi жедел-iздестiру iс-шараларын жүргiзу туралы сұрау
салу ... ... ... өзге де ... ... жоғалған адамды халықаралық iздестiрудi тоқтату туралы ақпарат
Интерполдың Қазақстан Республикасындағы Ұлттық Орталық бюросының ... ... ақша ... ... ... орай ... ... Ұлттық Орталық бюросына жiберiлетiн сұрау салуларда
мыналар:
1) ... ... тегi, аты, ... аты және ... күнi, айы, ... оның ... және тұрғылықты жерi;
3) жеке басын куәландыратын құжаттардың ... ... ... Интерполдың Қазақстан Республикасындағы Ұлттық ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылатын iс-шаралар тiзбесi көрсетiлуi тиiс.
Құзыреттi органдардың Интерпол арналары бойынша:
1) автомашинаны шетелдiк мемлекеттерде ұрланған автокөлiктер ... ... ... ... ... ... ... иесi туралы
мәлiметтерге сұрау салу;
3) автокөлiк құралының есепке қойылған немесе есептен шығарылған күнi
және орны ... ... ... салу;
4) шетелдiк автомобильдi немесе оның нөмiрлiк белгiлерiн сәйкестендiру;
5) Қазақстан Республикасында ұрланған автомашинаны Бас хатшылықтың және
шетелдiк мемлекеттердегi Интерполдың Ұлттық ... ... ... ... қою ... ... ... Интерполдың Ұлттық Орталық Бюроларынан қажеттi
ақпараттар алуға:
1) басқа мемлекеттерден әкелiнген көлiк құралдарын ... алу, ... ... ... ... ... құжаттамалардың қолдан
жасалғандығын анықтау;
2) ... ... ... ... ... ... ... нөмiрлерiндегi завод жасаған
белгiлердiң қолдан жасалғандығын анықтау;
3) ... ... ... ... ... сатып
алған автомобиль нөмiрлерiнiң, тораптары мен агрегаттарының кеден
құжаттарындағы, техникалық ... ... ... куәлiктердегi, сатып алу-
сату шарттарындағы және өзге де құжаттардағы жазбалармен сәйкес келмеуiнiң
анықталуы;
4) шетелдiк мемлекеттерде ... ... ... ... iшкi iстер органдарының жедел қызметтерi алған мәлiметтер;
5) Қазақстан Республикасы Iшкi ... ... Жол ... ... ... "Розыск" автоматты ақпаратты-iздеу
жүйесiнiң деректер банктерi бойынша тексерудiң терiс нәтижесi негiз болып
табылады.
Интерполдың есебi ... ... ... ... жүргiзу үшiн
жiберiлетiн сұрау салуларда:
1) басқа мемлекеттерден әкелiнген автокөлiк құралдарын сатып алуды,
сондай-ақ иелену мен ... ... ... құжаттардың қолдан
жасалғандығының анықталуы;
2) ... ... және ... ... ... ... басқа да жерлерiнде көрсетiлген қозғауыштың, кузовтың,
шассидiң ... ... ... ... мен ... (17 ... ... сәйкестендiру нөмiрi (VIN);
3) тексеру жүргiзудiң негiздерi (қылмыстық iстiң ... ... ... ... және датасы);
4) автомобильдiң ұсталған күнi, жерi, мән-жайы, оның ... ... ... ... ... жөнiндегi мәлiметтер, сондай-ақ
криминалдық сипаттағы өзге де ақпараттар көрсетiлуi тиiс.
Құжаттарды ресiмдеу ... ... ... Iшкi ... 2000 ... 24 ... N 631 бұйрығымен бекiтiлген
Интерпол арналары арқылы iздестiрiлудегi көлiк ... ... ... ... iшкi ... органдарының қызметтерiмен бөлiмшелерiнiң
жұмысын ұйымдастыру жөнiндегi нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылады.
Мәдени құндылықтармен және антиквариат заттармен байланысты қылмыстарды
ашу жөнiндегi ... ... мен ... амалдарын жүргiзу
барысында құзыреттi органдар Интерпол ... ... ... ... ... және ... шетелдегi қылмыстық
байланыстары туралы;
2) шетелге шыққан күдiктiлер мен айыпталушылардың болатын ... ... ... ... толық анықталған деректерi және нақты ... ... ... ... ... кезде);
3) мәдени құндылықтарды сатумен айналысатын фирмалардың, дүкендердiң
болуы және олардың ... ... ... ... өнер ... ... аукциондарға шығарылғандығы туралы;
5) ұрланған немесе алынып қойылған затты ... ... алуы ... ... антиквариат заттардың шетелге заңсыз шығарылуы
фактiсi ... ... ... ... ... әрбiр затқа қатысты жеке
хабарлама толтырылады. Ол Интерполдың Ұлттық Орталық бюросына жiберiледi.
Хабарламаны толтыру ... ... ... жазу ... ... баспа әрiптермен орындау;
2) формулярға фотосурет немесе заттың суретiн қоса беру қажет.
Iздестiру жарияланған заттар табылған кезде ... ... ... ... ... "Iздестiрудi тоқтату туралы
хабарлама" жiберiледi. Онда мыналар:
1) заттың табылған күнi, жерi, мән-жайы, оны жасыру тәсiлi, ақаулары;
2) ұрланған зат ... ... тегi, аты, ... ... ол ... айып тағу туралы мәлiметтер, оның қылмыс жасаудағы рөлi;
4) ұрлыққа қатысы бар адамдар туралы деректер, олардың соттылығы туралы
мәлiметтер көрсетiледi.
Хабарламаға ... зат ... ... ... және ... iздерi қоса берiледi.
Мәдени құндылықтарды және антиквариат заттарын ұрлауға қатысы бар
адамдардың шетелге шығуы ... ... ... ... ... ... ... жiберiлетiн сұрау салуда:
1) осы санаттағы адамдардың толық анықталған деректерi және шетелдiк
паспорттарының нөмiрлерi;
2) бұл адамдардың шетелге шығуы ... ... ... қай елге және
қандай мақсаттармен) және шақырушы тарап туралы ақпарат көрсетiлуi тиiс.
Сұрау салуға күдiктi адамдардың фотосуреттерi қоса ... ... және ... ... ... және шетелге
шығып кеткен нақты адамдарға қатысты қылмыстық iс қозғалған кезде:
1) қылмыстық iстiң ... және оның ... ... ... iстi қозғаған органның атауы хабарланады.
Құзыреттi органдардың тиiстi сұрау ... ... ... ... және ... ... ... Орталық
Бюроларынан:
1) iстер бойынша өтетiн, есiрткiлердiң заңсыз айналымына қатысы ... ... ... ... ... ... ... туралы;
3) есiрткiлердi алып қою фактiлерi туралы;
4) заңсыз айналымдағы есiрткi ... мен ... ... түрлерi туралы;
5) айналымда пайда болатын есiрткiлердiң жаңа түрлерi туралы;
6) есiрткiлердi заңсыз өндiру тәсiлдерi, оларды ораудың ... ... ... анықталған жасырын лабораториялар туралы;
7) тасымалдау арналары және жасыру әдiстерi туралы ақпараттарды;
8) есiрткi ... мен ... ... ... ... ... проблемалары жөнiндегi Интерпол саласы бойынша ... ... ... жұмыс кездесулерiнiң және
өзге де кеңестердiң ... ... және ... ... ... ... Бас хатшылығы
әзiрлейтiн мерзiмдiк басылымдарды;
10) ... және ... ... ... ... ... алып ... талдау жасау, есiрткi бизнесiне қарсы ... ... ... ... ... ... туралы ақпараттық материалдар) алу мүмкiндiгi бар.
Қазақстан Республикасы құзыреттi органдарының Интерполдың Қазақстан
Республикасындағы ... ... ... ... ... заңсыз
айналымы туралы сұрау салулар арқылы өтiнiш бiлдiруiне есiрткi құралдарының
заңсыз айналымы фактiлерi бойынша ... ... ... және:
1) Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге оқталу кезiнде алып
қойылған есiрткiлер;
2) есiрткiлердi шетелдiк ... ... ... әкелу;
3) есiрткiлердiң шетелдiк мемлекеттерден әкелiнуi;
4) есiрткiлердiң шетелдiк мемлекетке ... ... ... ... ... ... шетелдiк мемлекеттiң азаматы
болып табылуы;
6) есiрткiлер дайындалған ... ... ... ... табылуы жөнiндегi жедел есепке алу iстерi негiз болып
табылады.
Нақты бiр адамдардың ... ... ... ... туралы
ақпарат болған кезде Қазақстан Республикасының құзыреттi ... ... ... ... Бас ... және ... ... Ұлттық Орталық ... ... ... алу үшiн ... Қазақстан Республикасындағы Ұлттық
Орталық Бюросына өтiнiш бiлдiре алады (N 22, 23 қосымшалар).
Есiрткiлердiң заңсыз ... ... ... ақпараттармен
алмасуды ретке келтiру үшiн есiрткiлердiң заңсыз айналымының фактiлерi
туралы Бас ... ... ... салу-хабарлама нысандары ("ST" -
хабарлама" және "ST" - нысан") пайдаланылады (N 22, 23 қосымшалар).
Есiрткiлердiң заңсыз айналымының ... ... ... екi ... ... ... табылғаннан немесе алынып қойылғаннан кейiн 3 ... ... ... ... Ұлттық Орталық Бюросына:
10 және одан да көп килограмм қарасораның барлық түрi;
100 және одан да көп ... ... ... ... ... ... ... арналған мөлшерден асатын психотроптық заттардың немесе
амфетаминнiң кез келген мөлшерi алынып қойылған барлық жағдайда "ST" ... ... ... барысында қосымша ақпарат алынғанда есiрткiлер табылғаннан
немесе алынып қойылғаннан кейiнгi 30 тәулiк iшiнде екi ... ... - ... берiледi:
бiрiншi бөлiк есiрткiлердiң заңсыз айналымы және оларды алып ... ... ... ... ... ... ... айналымы мен оларды алып ... ... бар адам ... ... ... Егер iс ... екi
және одан да көп адамдар өтетiн болса В бөлiгi әрбiр адамға ... "ST" - ... ... ұсталған адамның үш фотосуретi мен
дактилоскопиялық ... ... оның жеке ... куәландыратын
құжаттардың көшiрмелерi қоса берiледi.
3) Сұрау салуда сұрау салынатын тараптың қандай нақты iс-әрекеттi
орындайтындығы:
адамдарды ... ... ... ... сәйкестендiруi;
адамдардың жүрген жерлерiн анықтауы;
адамдардың әзiрленiп жатқан немесе жасалған қылмыстарға қатысуы ... ... ... тиiс.
Әлемдегi есiрткi жағдайы туралы Бас хатшылыққа ақпарат беру, Бас
хатшылықтың деректер базасына және ... ... үшiн iшкi ... ... ... ... айдың 5-iне iстiң ... ... ... күнi мен ... алынып қойылған есiрткi құралының
түрi мен санын; ... ... ... бар ... ... сәйкестендiру
деректерiн; есiрткiлердi тасымалдау бағытын; есiрткiлер ... ... ... ... ... алып ... барлық фактiлерi
бойынша статистикалық деректердi жiбередi.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қай ... ... ... мен ... ... үшін ... ... рөл атқарады. Тұтастығы мен қауіпсіздігі сақталып
тұрған жерде ... ... ... ... қалай отырып, дамудың
жаңа кезеңіне сенімді қадам жасай алады. Біз үшін ... даму ... ... ... жаңғырта жаңарту жолы болып табылады. Ал
шетіне жау ... ... ... салынбауын, адамдар арасында от
жағылмауын, бір ... ... ... ... ... ... бұл
шаралардың жүзеге асуына әсерін тигізбек. Елбасы халыққа арнаған биылғы
Жолдауында «Саяси өзгерістердің біз үшін ... ...... ... елде ... тұрақтылықты сақтап, біздің азаматтарымыздың барлық
Конституциялық құқықтары мен еркіндіктерін қамтамасыз ете отырып, қоғам ... ... ... тиімді жүйесін қамтамасыз ете алатын осы
заманғы демократиялық пішініне қарай қадам басу. ... ... ... ...... ... емес. Демократия тек қатаң заңдылық
сақталатын жерде ғана дамиды» - ... ... ... ... ... жаңа ... ... қарай
дамуы үшін оның қауіпсіздігі қашанда бірінші орынға шығады. ... ... ... жаңа ... ... көп ... ... дамыту және жаһандық қатерлерге қарсы күреске қатысу дей келе
еліміз халықаралық ... діни ... ... ... ... да ... осы заманғы қатерлерге қарсы күреске жұмылған халықаралық
ауқымды ынтымақтастықтың белсенді ... ... ... және болып қала
береді» - деп атап өтті.
Интерполдық Қазақстан Республикасында Ұлттық орталық бюро ... ... ... да ... ... біз үшін ... қатерге қарсы
тұру мәселесі маңызды болып тұр. Халықаралық қылмыспен күресуде, ... ... ... ... ... жасау үшін мақсатты бағыттарды
қолданып отыр. Тіпті ... ... ... ... іс-әрекетін
құруды көздейді. Қазақстан халықтарының арасына өздерінің теріс пиғылды
идеяларын таратуды мақсат тұтады.
Зерттеу барысында ... ... ... ... ... ... Қазіргі таңда үлкен мәселені террористік ... ... ... қылмыстық полиция ұйымы Интерполдағы Ұлттық ... ... ... ... болып табылады.
Бірақ мұндайға ешқашан жол ... ... ... ... тәуелсіздігімізді қолға алып, ел болып еңсемізді ... алда ... ұлы ... ... ... жол беруге болмайды.
Сондықтан да бұл тұрғыда Қазақстан Республикасында Ұлттық ... ... ... ... орасан екенін анық байқаймыз. Қазақстан
Республикасында Ұлттық ... бюро ... ... қарағанда,
уақтылы білікті ұйымдастырылған құқықтық, ұйымдық және тәжірибелік шаралар
нәтижесінде бүгінгі таңда Қазақстанға лаңкестік ... ... ... ... Бірақ, біздің кейбір азаматтарымыздың радикалды ағымдардың
ықпалына еріп лаңкестік актілерді өткізу ... ... ... атқарылған жұмыстарды талқылай келгенде еліміздің Қазақстан
Республикасынынң Ұлттық ортталық ... ... ... ... ... ... ... ұсына алады дегенге келсек, біріншіден, ол
ұлттық және халықаралық деңгейде ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін мемлекеттердің ұлттық
заңдылықтарының үндесуін дамыту ... ... ... халықаралық және
мемлекетаралық қол жеткізген келісімдерді практикалық түрде жүзеге асыру.
Үшіншіден, қылмыстылықпен күрестегі ... ... ... мамандарды дайындау деңгейін арттыру, оның ішінде ... ... ... ... ... ... ... т.б. мәселелер алға қойылып отыр. Бір сөзбен айтқанда, Қазақстан
Республикасынынң Ұлттық ортталық бюросы мемлекет пен ... ... ... ... міндеттерді орындауда халықаралық талап ... ... ... дәрежеде қылмыспен күрес жүргізетін салмақты ұйым
болып ... ... мен ... ... тіл таба алмаған. Интерполдың
халықаралық қылмыстар, халықаралық сипаттағы және ... ... ... ... ... ... жетілдіретін
әмбебап сипаттағы халықаралық құжат қабылдаған жөн болар еді.
ҚР тәуелсіздік алғаннан соң трансұлттық қатынасы жедел ... ... ... қылмыс жасауға күресте халықаралық ... ... ... ... ... ... құқық-
қорғау органдары халықаралық полиция ... ... ... алға қою ... ... ... ... қызметін дамыту, халықаралық
лаңкестік күресте мемлекет ішінде ғана емес, Ұйым ... ... ... де ... ... ... елбасшысы Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына
жолдауында «Қазақстан алдағы уақытта да халықаралық ... пен ... ... жөніндегі халықаралық коалицияның белсенді ... ... ... ... ... ... ... Инерполдың қылмыспен күресуде өте үлкен рөлі бар. Интерпол
мынадай мiндеттердiң атқарылуын ... ... 1) ... ... 2) ... ... жедел материалдар бойынша
сұрау салуларды өңдеу және жiберу, бастамашылық сұрау салуларды ... ... ... немесе жасалған қылмыстар және оларға қатысы бар
адамдар туралы жедел-iздестiру, жедел-анықтамалық және ... ... ... ақпараттармен алмасу; 4) ... ... және iс ... ... жүргiзуде, оның iшiнде
қылмыскерлердi беруде, экстрадициялауда жәрдемдесу; 5) полиция ... ... ... ... ... және өзге де нормативтiк
құқықтық актiлермен, оқу-әдiстемелiк әдебиеттермен алмасу; 6) халықаралық
қылмысқа қарсы күрес мәселелерi ... ... ... да таға ... кету ... 2009 жылы Венада әлем бойынша
алғаш рет жемқорлықпен күрес жөніндегі Интерполдың ... ... Бұл ... ... ... Бас ... ... Ноубл және
Австрияның Ішкі істер министрі ... ... қол ... Оқу орны ... ... ... ... жүзінде сыбайлас жемқорлықпен күрес
жүйесіндегі, мәселен, мүлікті іздестіру және қайтару, заңсыз ақша ... ... ... ... ... зерттеулер мен бақылауды дамыту, сот
бухгалтериясы мен этика тәрізді салалардағы, полицейлер мен ... ... ... ... академиялық білім беру мен зерттеуді
қамтамасыз етеді. ... ... ... ... ... орналасады. Австрия Үкіметі ғимаратты қазіргі заманғы білім беру
мекемесіне орай қайта жабдықтау үшін қажетті 11 ... ... ... ... жемқорлыққа қарсы күрес мектебінің алғашқы үш жылдағы
бюджеті 15 млн. еуроны ... ... ... ... Австрияның
Үкіметіне жасаған болатын, өйткені, бұл елде ірі ... ... ... ... ... бар. ... қатар Венада есірткі
және қылмыс жөніндегі БҰҰ ... (UNODC) ... ... ... ... ... ... күрес бойынша тікелей ынтымақтастықта
қызмет ететін болады.
Интерполға мүше ... ... ... тер-мен күрес
жүргізетін құқық қорғау ... ... ... байланысты
тереңдету мен ұлғайту маңызды фактор болады. Қазір бірде-бір ... ... ... түспей әрекет ете алмайды. Бұл жерде басқа
мемлекеттер изоляциясы қарастырылып отырған жоқ, ... ... ... ... ... дәрежеде болуы ... ... оның ... ... да ... ... мүмкін.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
1. Нормативтік – құқықтық актілер
2. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 ... 1995 ... ... ... Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан
халқына жолдауы «Әл-ауқатын арттыру-мемлекеттік саясаттың басты
мақсаты». – ... ... ... ... ... ... полиции 1956 г.
5. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций от 8 сентября
2000 года.
2. Библиография
6. Сарсембаев М.А. ... ... - ... Жет! ... ... ... Т.М. О ... основах деятельности Национального
центрального бюро ... в ... ... // Фемида. 2001, №
10.
8. М.Б. Кудайбергенов. Международное уголовное право. – Алматы, 1999
9. ... В.С. ... в ... и ... - М., 2001.
10. Бабушкин А.А. К вопросу об определении международно-правого статуса
Интерпола. Материалы Алматинской ... ... ... ... современного международного права»- Алматы. 16
мая 2006
11. Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, ... - М., ... ... Родионов К.С. Правовая природа и статус Интерпола. - М., 1991.
13. Интерпол - ... ... ... ... В.И. Самарин.
Питер. Санкт-Петербург, 2004 г.
14. Құлпыбаева Ж. Халықаралық жария құқық. – ... ... ... Л.Н. Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе
с преступностью. Л., 1978.
16. Богатырев А.Г. Международное сотрудничество ... по ... ... М., ... ... ... проблемы международного сотрудничества, - Москва,
издательство 1995
18. Бельсон Я.М. Интерпол в борьбе с уголовной ... М., ... ... И.В. ... сотрудничество государств в борьбе с
преступностью. - Киев ... ... К.С. ... миф и действительность. - М., 1992.
21. Родионов К.С. деятельность Интерпола в борьбе с ... М., ... ... Ю.М. ... ... – М., 2005
23. Самарин В.И. Интерпол. Международная организация уголовной ... ... ... ... И.И. ... - ... 1988 г
25. Валеев Р.М. Выдача преступников в ... ... ... ... ... ... В.К., Шупилов В.П. Выдача уголовных преступников. – М.,
1974.
27. Карпец И.И. Международная борьба с преступностью. - М.: ... ... ... В.П. Международное уголовное право. – М., 1997
29. ... В.П. ... ... в ... с ... ... – М., ... Всемирный антикриминальный и антитеррористический форум .Родионов
Константин Семенович - ... ... ... ... ... ... РАН, к.ю.н., профессор. Участие ... в ... ... М., ... Ляхов Е.Т. Терроризм и международное сотрудничество государств. -М.:
Бек, 1991.
32. Галимжанов Н.М., Кудайбергенов М.Б. ... ... ... ... Алматы: Данекер, 2001.
33. Карикболов Б.С. Нормативные акты Интерпола. - ... ... ... басылымдар
1. Джангильдин Т.М. О правовых основах деятельности Национального
центрального бюро Интерпола в ... ... // ... 2001,
№ 10.
2. Интерпол в Республике Казахстан. Интервью с Начальником ... в ... ... Б.С. ... ... ... 12, 1994.
3. Карикболов Б.С. Интерпол: борьба с наркомафией // Аргументы и факты,
18.04.1996.
4. Карикболов Б.С. Интерпол в ... // ... и ... ... ... ... Интернеттегі Интерполдың ресми беті www.interpol.int
-----------------------
[1] Қазақстан республубликасынынң Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан
халқына жолдауы «Әл-ауқатын арттыру-мемлекеттік ... ... ... ... 2008.
[2] 2010 жылда Интепол мүшелері 187 мемлекет. Интерполдың ресми ... ... ... ... ... полиции 1956 г. Статья 1
[4] Устав Международной организации уголовной полиции (Интерпол) от 13 июня
1956 года ст.5
[5] Устав ... ... ... ... (Интерпол) от 13 июня
1956 года Статья 7
[6] Устав Международной ... ... ... ... от 13 июня
1956 года ст.17
[7] Устав Международной организации уголовной полиции 1956 года Статья ... ... ... ... ... полиции 1956 года Статья 30
[9] Устав Международной организации уголовной полиции (Интерпол) от 13 ... года ... Official Journal of the Europian ... ... ... ... тысячелетия ООН 200 Пункт 30
[12] Статья 2 Устава Интерпола
[13] Статья 2 Устава Интерпола
[14] Бахрейн И.В. ... ... ... в ... ... Киев 97. 55 ... Устав Международной организации уголовной полиции (Интерпол) от 13
июня 1956 года ст. 2
[16] Устав Интерпола 1956 года Статья 2
[17] ... ... ... ... ... от 13 июня 1956 ... ... СВМДА об устранении терроризма содействия диалогу между
цивилизациями//Казахстанская правда 2002 год 5 июня
[19] Декларация СВМДА об устранении терроризма содействия диалогу ... ... 2002 год 5 ... Карикболов Б.С. Интерпол в Казахстане // Аргументы и факты, 26.01.1995
[21] Карикболов Б.С. Интерпол: борьба с ... // ... и ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 75 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Интернет тәуелділіктің пайдасы мен зияны5 бет
Нарықтағы әлеуметтану11 бет
Сақ тайпалары туралы8 бет
Ғылым туралы пікірталастар: сциентизм және антисциентизм7 бет
Азаматтық құқықтық қатынастардағы бірлескен кәсіпорын6 бет
Азаматтық құқықтық қатынастардағы мәмілелер64 бет
Азаматтық құқықтық қатынастардағы субъектілердің алатын орны мен өзара байланысы107 бет
Біріккен Ұлттар Ұйымының қазіргі таңдағы халықаралық қатынастардағы ролі45 бет
Дамыған мемлекеттер ұғымы. Америка құрама штаттары және оның әлемдiк экономикалық қатынастардағы ролi мен ықпалы24 бет
Ежелгі замандағы адвокатура институтының қалыптасуы мен даму тарихы41 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь