Кәсіпорынның қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдарының экономикалық сипаттамасы

КІРІСПЕ

1 КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АЙНАЛЫМДАРЫ МЕН ҚАРЖЫЛЫҚ АҒЫМДАРЫНЫҢ ТҮСІНІГІ МЕН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДАҒЫ АЛАТЫН ОРНЫ
1.1 Кәсіпорынның қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдарының түсінігі мен экономикалық қатынастардағы алатын орны
1.2 Кәсіпорынның қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдарын басқарудың ұйымдық құқықтық негіздері

КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АЙНАЛЫМДАРЫ МЕН ҚАРЖЫЛЫҚ
АҒЫМДАРЫН БАСҚАРУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
2.1. Кәсіпорынның қаржылық айналымдарын жетілдіру жолдары
2.2. Кәсіпорынның қаржылық ағымдарын басқаруды жетілдіру жолдары

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Кәсіпорынның қаржылық айналымдарының басқару механизмін жетілдірудің негізгі факторы болып, экономиканы жақсартуға бағытталған қазіргі кездегі өндірістің тиімділігін арттыру болып табылады. Әлеуметтік–экономикалық тұрақсыздық пен нарықтағы инфрақұрылымның үнемі өзгерістер жағдайында қаржылық менеджердің ағымдағы қызметінің негізігі орны қаржылық айналымдар мен қаржылық ағымдарды басқару болып табылады. Ұдайы жетіспеушілік негізінде қаржылық айналымдар мен қаржылық ағымдарын басқару қазіргі кездің кәсіпорын харекетінің бағытын бейнелейді.
Қазақстан Республикасының Президенті 2007 ж. халыққа арнаоған “Біздің ішкі және сыртқы саясатымыздың 30 бағыты” атты Жолдауында мемлекетіміздің экономикалық жағдайын жоғарлату, халықтың экономикалық тұрғыдан әл-ауқатын жақсарту мақсаттарына қол жеткізу болып табылады.
Дипломдық жұмысты жазу мақсаты-бұл кәсіпорынның қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдарын басқару тиімділігін жоғарлату шаралары негізінде экономикалық талдау жасау.
Осы басты мақсатқа жету үшін келесідей өзекті мәселелерді жүргізу:
1. Кәсіпорынның қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдарының экономикалық сипаттамасын беру;
2. Кәсіпорынның РМК қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдарының экономикалық және ұйымдастыру қызметін көрсету;
3. Кәсіпорынның қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдарын басқару жұмыстарын жетілдіру жолдарын анықтау;
Дипломдық жұмыстың зерттеу пәні-бұл қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдарын басқару болып табылады.
Кез келген кәсіпорын өзінің харекеті барысында қаржылық ресурстардың қажеттілігін сезіп, заңды және жеке тұлға қарым – қатынастарына қажетті жағдай туғызады. Өндірістік процесі барысында қаржылық және ақшалай ағымдардың үздіксіз қозғалуы бюджет, серіктес алдында міндеттемелерді орындау, кәсіпорындар алдында қарыздардың болмауы, төлем қабілеттілік, қаржылық тұрақтылық, несие төлей алушылық пен рентабельділікті көрсетеді. Қаржылық ағымдар мен қаржылық айналымдарын басқарудың басты себебі – кәсіпорынның қаражаттар айналысын қамтамасыз ету, яғни бұл жұмыс тақырыбын толығымен ашып қарастыру болып табылады.
1. Қазақстан Республикасының Президентінің халыққа жолдауы: “Біздің ішкі және сыртқы саясатымыздың 30 бағыты”, 2007 ж.
2. Ефимова О.В. “Финансовый анализ”- М.: Бух. учет, 1996 –208 с.
3. Моляков Д.С. “Финансы предприятий отраслей народного хозяйства”: Учеб. пособ.- М.: Финансы и статистика, 1996 – 176 с.
4. “Финансы предприятий”: Учеб. пособ. /Под ред. Бородиной - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995 – 208 с.
5. Бланк И.А. “Финансовый менеджмент”: Учебный курс. – Киев: Ника-Центр, 2004 – 653 с.
6. Бригхем Ю., Гапенски Л. “Финансовый менеджмент”: полный курс: в 2-х т./ пер. с англ. Под рел. Ковалева В.В. СПб.: “Экономическая школа”, 2001г., т.1 – 497 с., т.2 – 669 с.
7. Крейнина М.Н. “Финансовый менеджмент”: учебное пособие. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003 – 400 с.
8. Рубинштейн Т.Б. “Планирование и расчеты денежных средств фирм и компаний”. – М.: Ось-89, 2001 – 608 с.
9. “Экономика предприятия”: учебник для вузов./ пер. с нем. под ред. Ф.К.Беа, Э.Дихтла, М.Швайтцера – М.: ИНФРА-М, 2003 – 928 с.
10. “Қазақстан Республикасының Конституциясы”, 1998 ж. 30 тамыз.
11. “Қазақстан Республикасының Азматтық Кодексі”, 2007 ж. 12 қаңтар.
12. “Жергілікті мемлекеттік басқару туралы” Заң, 2001 ж. 23 қаңтар.
13. “Қазақстан Республикасының банктер және банктік қызметі туралы” заң, 1995 ж. 31 тамыз.
14. Егемен Қазақстан, 2006 ж. 8 ақпан.
15. Павлова А.Н. “Управление денежных оборотов”, М-1998 ж.
16. Халық, 2005 ж. 23 маусым, 9 бет.
17. Мир финансов, 2006 ж., № 2, 11-13 бет.
18. “Қазақстан Республикасының Акционерлік Қоғамы туралы” заң, 1998 ж.
19. Крейнина М.Н. “Бухгалтерский баланс как база для принятия решений по управлению активами и пассивами предприятия”. // Финансовый менеджмент. – 2000. №2. С. 110-113.
20. Купчина Л.А. “Анализ финансовой деятельности с помощью коэффициентов”. // Бухгалтерский учет. 1997. № 2. С. 51-56.
21. Макарьева В.И. “Отличие бухгалтерской отчетности 2000 года от бухгалтерской отчетности 1999 года”. // Налоговый вестник. – 2000. №.11. С. 94-103.
22. Матвеева В.М., Шутенко В.В. “Финансовый анализ позволяет предупредить несостоятельность”. // Финансовый менеджмент. - 2000. №2. С.114-120.
23. Михеев В. “Методические вопросы управления ликвидностью фирмы”. // Проблемы теории и практики управления. 1996. № 2. С. 92-94.
24. Палий В. “Международные стандарты отчетности – условие прозрачного управления предприятием”. // Проблемы теории и практики управления. 2000. № 3. С. 86-91.
25. Савушкин М. “Анализ финансового состояния фирмы”. // Маркетинг. 2000. №1. С. 54-56.
26. Фащевский В.Н. “Об анализе платежеспособности и ликвидности предприятия”. // Бухгалтерский учет. 1997. № 11. С. 27-29.
27. Ховрат П. “Сбалансированная система показателей как средство управления предприятием”. // Проблемы теории и практики управления. 2000 № 4. С.108-114.
28. Стоянова “Финансовый менеджмент” – М.1995 г.
29. Шеремет, Сайфуллин Р.С. “Финансы предприятий” – М. 1997г.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АЙНАЛЫМДАРЫ МЕН ҚАРЖЫЛЫҚ
АҒЫМДАРЫНЫҢ ТҮСІНІГІ МЕН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДАҒЫ АЛАТЫН ОРНЫ
1. Кәсіпорынның ... ... мен ... ағымдарының
түсінігі мен экономикалық қатынастардағы алатын ... ... ... ... мен ... ... ... құқықтық негіздері
КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АЙНАЛЫМДАРЫ МЕН ҚАРЖЫЛЫҚ
АҒЫМДАРЫН БАСҚАРУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
2.1. Кәсіпорынның қаржылық айналымдарын жетілдіру жолдары
2.2. Кәсіпорынның қаржылық ... ... ... ... ... қаржылық айналымдарының басқару механизмін жетілдірудің
негізгі факторы болып, экономиканы жақсартуға бағытталған ... ... ... ... болып табылады. Әлеуметтік–экономикалық
тұрақсыздық пен нарықтағы инфрақұрылымның ... ... ... ... ағымдағы қызметінің негізігі орны қаржылық айналымдар
мен қаржылық ағымдарды басқару болып ... ... ... ... ... мен ... ағымдарын басқару қазіргі
кездің кәсіпорын харекетінің бағытын бейнелейді.
Қазақстан Республикасының ... 2007 ж. ... ... ... және ... ... 30 бағыты” атты Жолдауында мемлекетіміздің
экономикалық жағдайын жоғарлату, халықтың экономикалық ... ... ... қол ... ... ... ... жазу мақсаты-бұл кәсіпорынның қаржылық айналымдары
мен қаржылық ағымдарын басқару тиімділігін жоғарлату шаралары ... ... ... ... мақсатқа жету үшін келесідей өзекті мәселелерді жүргізу:
1. Кәсіпорынның қаржылық айналымдары мен қаржылық ... ... ... ... РМК ... айналымдары мен қаржылық ағымдарының
экономикалық және ұйымдастыру қызметін көрсету;
3. Кәсіпорынның ... ... мен ... ... ... жетілдіру жолдарын анықтау;
Дипломдық жұмыстың зерттеу пәні-бұл қаржылық айналымдары мен қаржылық
ағымдарын басқару болып табылады.
Кез келген кәсіпорын ... ... ... ... ... сезіп, заңды және жеке ... ... ... ... ... ... ... процесі барысында
қаржылық және ақшалай ағымдардың ... ... ... ... ... ... ... алдында қарыздардың болмауы, төлем
қабілеттілік, қаржылық тұрақтылық, несие ... ... ... ... Қаржылық ағымдар мен қаржылық айналымдарын
басқарудың басты себебі – кәсіпорынның қаражаттар айналысын қамтамасыз ... бұл ... ... ... ашып ... ... табылады.
Кәсіпорынның қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдарын басқарудың
талдауы қаржылық ... ... ... ... болып, ақшалай
қаражаттардың қозғалыс уақытындағы қаржылық ... ... ... ... қаражаттардың оптималды деңгейін анықтау мен ақшалай
қаражаттар бюджетін құрастыруды анық көрсету болып табылады.
КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АЙНАЛЫМДАРЫ МЕН ... ... ... ... қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдарының түсінігі мен
экономикалық ... ... ... ... кәсіпорын мүлігінің құрамды бөлігінің бірі болып
табылады. Олардың пайдалану тиімділігі мен жағдайы кәсіпорын ... ... бір ... ... ... ... дамуы оларды
ұйымдастырудың жаңа шарттарын анықтайды.
Инфляция, төлемсіздік пен басқа шекті жағдаяттар ... ... ... ... ... ... жаңа толықтыру көздерін
іздеуге, оларды тиімді пайдалану проблемасын ... ... ... ... ... ... ... түріндегі өндірістік
қорлар табылады. Еңбек қаражаты түрлі деңгейде мен басқа еңбек құралдары
қызмет ету ... ... ... өнім ... ... әр ... ... Сондықтан да өндірістік қорлар негізгі және айналымды ... ... ... ... өндіріс ортасына қызмет етіп, ... цикл ... ... ... ... өзгертіп қана
өзінің құнын дайын өнім құнына көшіреді. Айналым ... өз ... ... және ... ... ... яғни ... олар
өндірістік қорлары мен айналыс қорлары болып бөлінеді.
Өндірістік айналым қорлары өзімен бірге өндіріс үшін қажетті шикізат
запастары, ... және ... ... ... ... ... мен қосымша бұйымдар, жанар май, жөндеуге қажетті ... ... ... мен тез тозатын бөлшектер, аяқталмаған
өндірісті бейнелейді.
Айналыс қорлары өзімен ... ... ... ... ... мен ... енгізеді.
Өндірістік айналым қорлары мен айналыс қорлары қаражаттардың үздіксіз
қозғалуын қамтамасыз ... ... ... ... ... ... май мен басқа да өндіріс қажеттіліктерін қаржыландырудан
басталады және бұл айналыстың бастапқы ... ... ... ... ... запастар формасын иеленеді және айналыс
ортасынан өндіріс ортасына ... ... Осы ... құн ... қана ... өйткені айналыс біткен кезде ол қайта оралады.
Айналыстың екінші деңгейі - ... ... ... ... жаңа ... жаңа ... дайындаған еңбек күші ... ... ... ... ... Авансталған құн өз нысанын ... ... ... ... ... ... ... өнімді (қызмет көрсету, жұмыс) мен ақшалай қаражаттарды
алу болып табылады. Осы деңгейде айналым ... ... ... ... ортасына өтеді. Үзілген тауарлық айналыс ... ... құн ... ... ... ... дайындау мен сатуға
(қызмет көрсету, жұмыстар) кеткен қаражаттар сомасы мен ... ... ... ... ... ... арасындағы өзгешелігі кәсіпорынның
ақшалай жинағын құрайды.
Бір айналымды бітіріп, ... ... жаңа ... ... ... ... қозғалысы өндіріс пен айналыс ... ... ... Бұл ... ... ... функциясы болып табылады.
Айналым қаржыларының талдауын жасаған кезде айналым ... ... әсер ... негізгі факторларына көңіл аудару керек.
Айналым қаржылары қаржылық категориялардың ішінде негізгі ... ... ... айналыс ортасына, халық шаруашылығының есеп
жағдайы мен мемлекеттің ... ... әсер ... ... ... яғни ... ... функциясын іске асырады.
Айналым қаржыларының түсінігі ... пен ... ... қаражатпен аванстау сияқты, осы ... оның ... ... ... Ол белгілі бір ақшалай қаражаттарын аванстау
өндіріс процесі кезінде пайда болатын қосымша өнімнің запас құнына аванстау
процесі сияқты ... ... ... ... ... ... ... қорытындысында, айналым қаржыларын
авансталған сомасы түскен пайда сомасынан ... ... ... ... ... емес ... қорлар айналымының қорытындысында,
айналым қаржыларын авансталған сомасы түскен ... ... ... неғұрлым азаяды.
Сонымен айналым қаржылары өзімен бірге қажетті мөлшердегі өндірістік пен
айналыс қорларының айналымын пайдалану мен ... ... ... өндірістік бағдарламаларын даярлау мен уақытылы есеп жүргізуді
қамтамасыз ететін авансталатын қаражат ... ... ... ... ... ... мен ақшалай ресурстарды қосатындықтан, олардың
ұйымдастырылуы мен тиімді пайдалануы материалды өндіріс процесі ғана ... ... ... да ... болады.
Айналым қаржыларының ұйымдастырылуы олардың тиімділігін жоғарлату жалпы
комлексті ... ... ... Айналым қаржыларының
ұйымдастырылуы ... ... ... ... ... мен құрылымын анықтау;
- кәсіпорында айналым қаржыларының сұранысын анықтау;
- айналым қаржыларының құрылу ... ... ... ... ... мен ... анықтау;
- айналым қаржыларының тиімділігі мен ... ... ... ... ... қорлар мен айналыс қорларының
айналысын құрайтын элементтерінің жиынтығы кіреді.
Айналым қаржыларының элементтері болып: шикізат, негізгі ... ... ... ... ... қосымша материалдар, жанар май мен
отын, ыдыс пен ыдыс ... ... ... ... ... ... шаруашылық керек жарақ пен басқалар, аяқталмаған өндіріс пен
өзіндік дайындалған ... ... ... ... ... ... ... тауарлар, ақшалай қаражаттар, дебиторлар және тағы
басқалар.
Жоспарлау, есеп пен ... ... ... ... ... ... топталады:
1) өндіріс процесі барысында функционалды рөлі бойынша - айналым өндіріс
қорлары мен айналым қорлары;
2) бақылау, жоспарлау мен ... ... ...... ... ... қаржылары;
3) айналым капиталының құрылу көздері бойынша – меншік айналым ... ... ... ... өтімділігі бойынша (ақшалай қаражатқа өту жылдамдығы ... ... ... қаржылар, тез өтімді айналым қаржылары, баяу өтімді
айналым қаржылары;
5) капиталды ... ... ... бойынша – минималды
дәрежелі тәуекелділігі бар айналым ... ... ... бар ... ... ... ... тәуекелдігі бар
айналым капиталы, үлкен дәрежелі тәуекелдігі бар айналым капиталы;
6) есеп стандарттары мен ... ... ... ... ... ... ... дебиторлық қарыз, қысқа мерзімді қаржылық
салымдар, ақшалай қаражаттар, тағы басқа айналым активтері;
7) ... ... ... бойынша – еңбек заттары, дайын өнім мен
тауарлар, ақшалай қаражаттар мен есептегі ... ... ... ... ... қаражаттар жалпы сома
элементтерінің ара қатынасын белгілейді.
Айналым қаражаттарының құрамы мен құрылымы экономиканың түрлі ... ... сала ... ... Олар ... ... ... ретінің көптеген факторларымен анықталады.
Өндірістік кәсіпорындар үшін сипатты ... ... ... ... бөлігін дебиторлық қарыз ... ... ... алып ... ... қаражаттарын ұйымдастырудың негізгі қағидаты нормаландыру
болады. Осы ... ... ... ... тұрғыдан меншік айналым
қаражаттарының қажетті шамасын орнату мен ... ... ... ... өндірістік функцияларын жүзеге асыруда тиімді жағдай жасауға
көмектеседі. ... ... қате ... ... ... бас ... болып және ол ... ... ... құлдырау
себебінің бірі табылады.
Айналым қаржыларын дұрыс ұйымдастырудың негізгі қағидаты оларды тек
қажетті ... ... Бұл ... ... ... айналым
қаражаттарының өндірістік айналым аванстаудан ... ... ... шығындар, қарыздар бойынша банк пайыздарының
жоғары ... ... ... ... төлеу нәтижесінде төлем
есептік тәртіптің дағдарысына, дайын өнім мен шикізат үшін ... ... ... ... мен ... ... ... салық төлемдері бойынша бюджеттік төлемдеріне әкеледі.
Айналым қаражаттарының ұйымдастырудың маңызды қағидаты болып, ... ... ... мен ... ... ... Кәсіпорынның
айналым қаражаттарын ұйымдастырылуы өзімен бірге сақталуға үздіксіз бақылау
мен тексерісті пайдалану ... мен ... ... және ... есеп негізінде іс жүргізеді.
Ал қаржылық ағым дегеніміз – депозиттік (ағымды) шоттар және қолма–қол
ақшалар, кәсіпорынмен ... ... ... ... және ... ... ... ақшалай қаражаттар болып табылады. Сонымен
қатар ақшалай ... ... ... мерзімді жоғары өтімді бағалы
қағаздар, солардың ішінде ... ... ... ... ... ашық ... инвестициялық қорлар түсімдері мен
артықшылығы бар акциялар алынады. ... ... мен ... ... ... сала мен ... ... салалары бойынша қозғалуға
мүмкіндігі бар.
Қаржылық ағымның құрылуының басты факторы ... ... ... ... өнімнен түсетін төлем табылады. Қаржылық түсімдерінің есепті
ағымды көрсеткіштері – түсім мен сатудан түскен ... ... ... мен
сатудан түскен пайда кәсіпорынның қаржылық жағдайының бағасы ретінде өте
маңызды. Бірақ сонда да ол сатудан ... ... ... ... ... болса, ол толық емес болушы еді.
Қорытындысында ақшаның бар болуы мен болмауы кәсіпорынның даму ... ... ал ... ... ... ... ... түсіру мақсатында ақшаны аудару болып табылады. Бірақ осында ... ... жөн, ... үшін оның төлем қабілеттілігін қолдап
тұратын өтімді активтер түрінде үнемі ... бір сома ... ... түскен табыс – сатылған өнімге деген қосылған ... ... ... ... ... ... ... ағымы бұл көрсеткіштерге тәуелді болады. Ол
өзімен бірге ... ... бір ... ақшалай қаражаттарды төлеу
мен түсім арасындағы ... ... ... қаражаттарды төлеу мен
табу өнімді дайындауға кеткен шығындар мен өнімді сатудан түскен пайдамен
байланысты емес.
“Кәсіпорынның ақшалай ... ... өте ... ... ... ... қызмет ететін осындай көптеген ағымдардан ... ... ... ... ... белгілі бір жіктелу қажет
болады. Осындай ақшалай ағымдарынның жіктелу келесідей ... ... ... ... ... ... ету ... бойынша;
2. шаруашылық харекет түрлері бойынша;
3. ақшалай қаражаттардың қозғалу бағыты бойынша;
4. ... ... ... ... игілік деңгейі бойынша;
6. уақытты бағалау ... ... ... ... ... үздіксіздігі бойынша;
8. уақыт аралығының біртекті құрылымы бойынша. Қарастырылған сыныптама
кәсіпорында ақшалай қаражаттар түрлерінің есеп, талдау мен ... ... ... ... ...... мен қолма – қолсыз кәсіпорынмен
алатын және жұмсайтын нысандағы ағымын менеджментте ... ... ... Бұндай ағымдардың екі түрі кездеседі: оң және теріс.
Оң ағымдар өзімен бірге кәсіпорынның ақша ... ... ал ... ...... ... кетуі мен жұмсалуын
анықтайды. Ақшаның кассадан немесе есеп шотқа ішкі ... ... ... ... ... ... ... біріншіден кәсіпорынаралық
“шекараны” кесіп өту міндетін орындау ... ... ... бір уақыт
мерзіміндегі ұлттық ағыс пен ағымның арасындағы ... ... таза ... ағым деп ... Ол да ... немесе ағым) оң
және теріс болуы мүмкін.
Жоғарыда айтылып өткендей, кәсіпорынның барлық ақшалай ағымдары негізгі
үш топқа бөлінеді: ... ... және ... ... ағымдар, өзінің ішінде ағыс пен ағымдар түрінде бөлінетін ағымдар
болып табылады.
Операциялық харекетінен ... ... ... сатудан (қызмет
көрсету, жұмыс) түскен табыс, дебиторлық қарызды жабу, сатып алушылардан
түсетін ... ... ... ... – бұл жеткізуші ... ... ... ... ... ... бюджеттік және бюджеттік
емес қорларға төлемдер, несие пайыздарын төлеу жатады. Бұл тізім сонымен
бірге ... ... ... ... ... ... ... харекетінен түсетін ақшалай ағыстар өзімен ... ... ... төлемдер, жаңа объекттердің құрылысына төлемдер,
пайда табу не ... ... ... ... ... акция пакетін
сатып алу, басқа кәсіпорындарға ұзақ мерзімді қарыз беру ... ... ... ... қорларды сату мен аяқталмаған
құрылыстан, басқа ... ... ... ... ұзақ ... ... сомасы, кәсіпорынмен белгілі уақыт мерзіміндегі акция
пакетін ұстау үшін алатын дивиденттер сомасы және ұзақ ... ... үшін ... ... ... ... – бұл жаңа акциялар мен облигацияларды орналастырудан
түскен сома, басқа кәсіпорындарда не банктерден алынған қысқа мерзімді ... ... ... ... ... ... бүтін қаржыландару болып
табылады. Ағыстар өзімен бірге қарыз бен ... ... ... ... акцияларды сатып алу, дивиденттерді ... Бұл ... ішкі ... ... яғни кәсіпорынның
негізгі харекетінен тәуелсіз құрылады. ... ... ... ... ұзақ ... және қысқа мерзімді қарыздар мен банк
несиелері (соның ... ... ... ... ... ... ... пайыздар (мерзімге байланысты емес) кәсіпорынның операциялық
харекетіне ... ... ... ... ... топталасуы есеп
беру ақпаратының ... ... ... ... ... ... беруші) кәсіпорынға қандай көздер ... ... ... және ... ... ... көлемде пайдаланатынын көріп білуі
тиіс. Қанағатты жұмыс істейтін ... таза ... ағым ... ... яғни есеп мерзімі ішінде түскен ақщалай қаражаттар тиімді
түрде инвестицияланып қалуы қажет. Бірақ осы нәтижеге ... ... ... ... ... мақсатында кәсіпорынмен пайдаланатын қолма – қолды
таза ағымды операциялық харекеті әкелуі мүмкін. Бірақ керісінше ... ... ... – кәсіпорын негізгі капиталының бір бөлігін сатқан кезде,
өзінің таза ақшалай ағымын ... ... ... Бұл ... үшін ... жағымды емес, оның ақшалай қаражаттар негізгі көзі
ретінде оның мүлікті сату емес ... ... ... ... қаражаттардың баланстық қалдықта белгілі бір мерзім ішінде
ұлғаю не азаю себебі активтер және ... ... ... өзгеруінен
тәуелді болады. Қайсы бір актив бабының ұлғаю құны (ақшалай қаражаттардан
басқа) – ақшалай қаражаттардың азаюын көрсетеді. Және ... ... ... ... ... ұлғайса, ақшалай қаражаттардың қалдық
факторының ұлғаюы болып табылады.
Сәйкесінше, ақшалай ... ... ... ... мен ... ... ... саясаты түрінде қарастыруға
болады. Солардың қатарына:
а) айналымнан тыс активтердің әр бір элементі бойынша ... не ... ... ... ... ... бақылау, соның ішінде қажетті запастардың негізгі құнын
анықтау, неғұрлым қымбат шикізат пен ... да ... ... ... дебиторлық қарызды бақылау, яғни сатып алушылар мен ... есеп ... ... ... ... ... ... шыққан қарызды қайтаруды ынталандыру;
в) меншік капиталының қажетті ... мен оның ... ... ... ... ... ... кәсіпорын үшін тиімді жеткізушілермен есеп міндеттерін қамтамасыз
ету;
д) ұзақ мерзімді мен қысқа мерзімді қарыздар мен несиелерді ... мен ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның несие төлеу
қабілеттілігін мен қаржылық ... ... ... ... ... ... және ... мен пассивтердің құрылысына
әкелуі керек.
Ақшалай ағымның құрылымын басқа факторлар тобының негізінде бағалау
мүмкіндігі бар – ... ... түсу көзі мен ... пайдалану
бағыттары бойынша (1 кесте).
1 кесте.
Ақшалай ағымның құрылуы
|№ | Ақшалай қаражаттардың ... ... ... |
| ... | |
|1 ... өнім , ... ... алынған тауарлар, жұмыс пен |
| ... ... ... көрсетуге төлеу. |
|2 | Мүлікті ... ... ... ... ... |
|3 ... ... ... ... ... ... |
|4 ... және басқа бағытты |Есеп сомалар мен ... ... |
| ... | |
|5 ... ... ... ... қатысу. |
|6 |Несиелер мен қарыздар. ... ... мен |
| | ... ... |
|7 ... ... ... ... |
| ... мен ... | |
|8 ... түсімдер. ... ... ... ... мен|
| | ... ... |
|9 | ... есептесу. ... | ... мен ... бойынша |
| | ... ... ... ... |
|11 | ... да ... ... мен |
| | ... ... ... ... мен ... сомалары арасындағы
айырмашылық ... ... ... ... ... ... қаржылық қорытындылар талдау қорытындысы кәсіпорынның
қаржылық жағдайының жалпы бағасымен сәйкес ... ... ... кәсіпорынның қарыздарын өтеу ... не ... ... ... пен ақшалай қаражаттардың қозғалу есебі ... ... қалу ... және олардан сандық негізгілерін
анықтап алуға болады. Осы ... ... ... ... ... мен ... есеп береді.
Пайда мен шығыс туралы есеп – бұл түсім мен шығыстардың алынуымен
байланысты ... ... ... ... ... ... ... ресурстық белгі бойынша құрылу мүмкін.
Баланстық есеп – бұл кәсіпорынның есеп беру ... ... ... мен ... туралы құрылымды ақпаратты ... ... ... азаю ... және ... міндеттемелер мен
меншік капиталға бөліп көрсетеді.
Ақшалай қаражаттардың қозғалу ... – бұл ... ... ақшалай ағымдары туралы құрылымды ақпараты бар есеп болып
табылады. Олар ... ... ... ... және ... ағымдарға
бөлінеді.
Ақшалай қаражаттардың қозғалуы есебінің ... ... ... есеп ... ... қаражаттардың төленуі мен түсуі
туралы ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады. Бұл ... ... ... ... ... келешекте өсу мақсатында негізгі және айналым активтерді сатып
алу үшін қажетті қаражаттарды ала ма;
• кәсіпорынның қажетті ... ... ... ішкі ... қосымша қаржыландыру керек пе;
• жаңа өнім өндіру немесе қарызды өтеу мақсатында қажетті бос ақшалай
қаражаттармен фирма ... ... ... бағалы қағаздар эмисиясын жасаған ба, иә болса, онда бұл
қаражаттар ... ... ... ... ... ... ... ақшалай ағымның көлемін
анықтау емес, ақшалай есеп пен бап арасындағы ... ... ... ... мерзімге есептеу сиқты болады. Бұны баланс көмегімен жасауға болады.
Ақшаның қозғалыс есебін құру мақсаты ... ... ... бағыты мен
кәсіпорыннан шығу бағыттарын талдау болып табылады.
Компанияның ішкі ... ... ... ... ... ... харекетінен және оның ... мен ... ... жағдайын болжамдаудан құралады.
Ақшалай қаражаттардың қозғалыс есебін құрастыру үшін келесідей ақпарат
қажет:
• кәсіпорынның ... және ... ... баланс;
• мерзім ішінде түсім туралы есеп;
• активтерді сату, ... есеп пен ... ... ... ... ... және тағы ... қаражаттардың қозғалу есебі – бұл ақшалай қаражаттардың ағымы
негізінде қаржылық жағдайының өзгеруі ... ... ... Ол ... қаражаттардың түсімін болжамдауға көмектеседі, фирманың қысқа
мерзімді ... ... алу ... ... және ... ... қаржылық ресурстарды қабылдау қажеттілігін бағалауға
көмектеседі. Осы есеп ... ... ... ... есебі ретінде
немесе арнайы нысан ретінде ақшалай қаражаттардың 3 ... ... ... ... және ... орта ... болуы
мүмкін.
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылық көрсеткіші ретінде запастар мен
шығындарды құрайтын көздер ... ... пен ... болады.
Бұндай артықшылық пен жетіспеушілік запастар мен шығындардың шығу көзі
көлемінің ... ... ... ... ... осы ... мен
шығындардың белгілі бір көздер түрлерімен қанағаттанады.
Кәсіпорынның тиімді жұмысы мен ... ... ... оның ... көлемде табысты алу харекетімен ... ... ... ... ... неғұрлым көп болса, соғұрлым
кәсіпорын капиталының инвестициялануы тиімді ... ... ... ... ... ... ... ретінде рентабельділік
қарастырылады, бұл авансталған қаражаттардың табыстылығын немесе сатылған
өнімнің айналым көлемін ... ... ... қабілетін
қанағаттандыру үшін бар көңіл қолданған ресурстардың рентабельдігіне
аударылады, себебі қызмет ететін ... әр бір ... ... қаржылық жағдайын талдау ... ... ... ... да ... жалпы табыс сомасына қосылатын
ұлттық пен таза ... ... бар ... өнім ... мен таза ... ... Барлық белгілелер табыстар мен шығыстар есебінен
алынып отырады. ... ... ... ... төлеуге дейін мен төленгеннен кейін көрсетеді. Рентабельділік
бағасын кәсіпорындар харекетін салыстырғанды қолданған тиімді болады.
2. Кәсіпорынның қаржылық ... мен ... ... басқарудың
ұйымдық - құқықтық негіздері
Кәсіпорынның қаржылық ағымдары мен қаржылық айналымдарын ... ...... ... яғни ... қолданылады және солардың
харекеті негізінде қызмет етеді.
“Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен ... ... 1998 ... ... ... ... ... сәйкес кәсіпорынның харекеті негізделеді. Қазақстан Республикасының
Конституциясының 8 бөлімнің 85,87,89 баптарына сәйкес қызмет етеді. Яғни 85
бапқа байланысты ... ... ... ... ... ... ... жергілікті өкілдікті және атқарушы органдар ... 87 бап ... ... ... ... ... ... атқарушы
органдарының біріңғай жүйесіне кіреді, тиісті ... ... мен ... ... ... ... ... жалпымемлекеттік саясатын
жүргізу қамтамасыз етеді.
2. Жергілікті атқарушы органдардың қарауына мыналар жатады:
1) ... ... ... ... және ... ... бюджетті әзірлеу және олардың атқарылуын
қамтамасыз ету;
2) коммуналдық меншікті басқару;
3) жергілікті атқарушы органдардың басшыларын қызметке тағайындау ... ... ... атқарушы органдардың жұмысын
ұйымдастыруға байланысты өзге де мәселерді шешу;
4) жергілікті мемлекеттік ... ... сай ... ... ... органдарға жүктелетін өзге де өкілдіктерді жүзеге
асыру;
3. Жергілікті атқарушы органды Республика Президенті мен ... ... ... тиісті әкімшілік – аумақтақ бөлінісінің әкімі
басқарады...
... 6. Жергілікті атқарушы ... ... ... және олардың
қызмет тәртібі заңмен белгіленеді.
Қазақстан Республикасының Азаматтық ... 6 ... ... ... мемлекеттік кәсіпорын туралы негізгі ... мен ... ... ... ... Азаматтық Кодексі бойынша мемлекеттік
кәсіпорындарға:
1) шаруашылықты жүргізу ... ... ... ... құқығына негізделген (қазыналық кәсіпорын)
кәсіпорындар жатады.
2. Мемлекеттік кәсіпорынның мүлкі бөлінбейді және оны салымдар ... ... ... ... ... ... ... болмайды.
3. Мемлекеттік кәсіпорындардың фирмалық атауында мүлкін меншіктеуші
көрсетілуге тиіс.
4. Мемлекеттік кәсіпорын үәкілеттік мемлекеттік органның ... ... ... және ... ұйымдастырылады.
5. Мемлекеттік кәсіпорынның органы уәкілдік берілген орган тағайындайтын
және оған есеп беретін ... ... ... ... кәсіпорынның құқылық ережесі Кодексте және өзге де заң
құжаттарында белгіленеді.
103 бап ... ... ... құқығына негізделген кәсіпорын:
1. Құрылтайшы бекітетін ... ... ... ... ... оның ... құжаты болып табылады.
2. Шаруашылық жүргізу құқығына негізделген ... өз ... ... ... ... ... ... береді.
Шаруашылық жүргізу құқығына негізделген кәсіпорын ... ... ... болмайды.
Осы Кодексте өзге де заң актілерінде көзделген реттерді ... ... ... ... ... кәсіпорынның
міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
104 бап негізінде Қазыналық кәсіпорындар:
1. Жедел басқару құқығымен мүлкіне ие ... ... ... деп танылады.
2. Қазыналық кәсіпорын Қазақстан Республикасы Үкіметінің ... ... ... ... ... ... Құрылтайшы бекіткен қазыналық кәсіпорынның жарғысы оның құрылтай
құжаты болып табылады.
4. Жедел басқару құқығына ... ... ... ... ... ... табылатындығын көрсетілуге тиіс.
5. Қазыналық кәсіпорынның шаруашылық қызметі жарғыда ... ... және ... ... ... ... ... әкімшілік – аумақтық бөлініс қазыналық
кәсіпорынның міндеттемелері бойынша жәрдем беру жауаптылығын өз
мойнына ... ... ... ... ... мемлекеттік
кәсіпорын туралы заң актілерінде белгіленген тәртіппен туындайды.
Бірақ “Қазақавтожол” РМК 2000 жылға дейін ғана ... ... ... ... республикалық мемлекеттік кәсіпорын болып
қаланды. ... осы ... ... ... ... ... 104 бабы оның ... ету херекетіне жауап бермейді.
Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделген ... Заң ... ... ... ... ... басқа да жергілікті атқарушы
органдарының қызмет ету харекетінің негіздеуді бейнелейді. 2001 жылдың 23
қантардың №148 жергілікті ... ... ... заңы ... 1 бөлімнің 2,3 және 4 баптары бойынша ... Бұл ... ... сай ... мемлекеттік басқару жүзеге
асырылады және ... ... ... ... ... ... мен
Астана қалалары шекарасына шек қоймай іске асырылады.
3 бабы бойынша, жергілікті мемлекеттік басқаруды экономикалық және қаржылық
харекеті ... ... ... ... коммуналды тұлғаға бекітілген мүлік;
3. Қазақстан Республикасының заңымен сәйкес басқа да ... ... ... КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АЙНАЛЫМДАРЫ МЕН ҚАРЖЫЛЫҚ АҒЫМДАРЫН БАСҚАРУ
ЖҰМЫСТАРЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
2.1 Кәсіпорынның қаржылық айналымдарын жетілдіру жолдары
Қаржылық айналым ... ... ... ... ... тікелей байланысты. Кәсіпорын үшін қаржылық
айналымдардың оптималды қажеттілігін ... ... ... ... мен ... табыс көлемін төмен шығындармен алу болып табылады.
Қаржылық айналымдар көлемін төмендету өзімен бірге тұрақсыз ... ... ... ... мен ... пен ... көлемінің
төмендеуіне әкеледі. Бірақ сонымен ... ... ... ... ... үшін өндірісті кеңейту шығындарын ұлғайтуға кедергі
болады.
Кәсіпорынның қаржылық айналымдарын қаржыландыру көздерімен ... ... ... ... ... модель түрінде болуы қажет.
Есептеу негізі ретінде бұнда “таза ... ... ... ... ... ... етеді.
Мәселелер мен міндеттерді зерттеуді шығару жұмыстары барысында қаржылық
айналымдарды басқарудың келесідей жетіспеушіліктері табылды:
- қазіргі кездің қате ... ... ... ... құрылуы,
яғни төлену – есептік сыныптамасының қатерлі жағдайда болуы;
- дебиторлық қарызды басқарудағы қажетті көңіл ... ... ... ... жоғары болуы.
Бұл бағыттар бойынша практикалық жұмыстың барысында келесідей ұсыныстар
енгізілді:
1. жүйелік көрсеткіштердің көмегімен кәсіпорынның қаржылық ... ... ... банктің қысқа мерзімді несиесін ынталандырудың қажетсіздігі.
3. өндіріс жұмысының ... ... яғни ... ... ... ... ... мен айналыстың
тездетілуіне әкеледі.
Қоршаған ортаны қорғау, ... ... мен ... ... ... ластайтындар асфальт, бетон зауыттары, бөлшек құрылғылары,
өндірістің қосымша котельнялары, жанар майдың барлық түрлерін пайдаланатын
көлік пен ... ... ... Әр жыл ... ... ортаны
ластағаны үшін 8-9 млн тг көлемінде төленеді.
1. Кәсіпорынның қаржылық ағымдарын ... ... ... ... ... негізгі көздері ішкі және сыртқы
көздер болып бөлінеді.
Сыртқы көздерге:
- салық заңдылығының өзгеруі;
- құндылықтың өсуі мен қарыз ... ... ... ... ... басқару жүйесіндегі жетіспеушіліктер:
- әлсіз қаржылық жоспарлау;
- басқару есебінің болмауы;
- қарыздарды басқарудың жоғалуы;
- ... ... ... ... ... аяғына ақшалай қаражаттарының
жетіспеушілікке әкелу қорытындысында:
• еңбек ақыны төлеу ... ... ... ... ету ... түсуі);
• жеткізушілер мен бюджет алдындағы қарыздардың өсуі;
• алынған несиелер алдында мерзімі өткен қараздардың көбеюі;
• қаржылық цикл үздіксіздігінің ... ... ... ... ... өтімділігінің
төмендеуі;
• меншік капитал мен ... ... ... ... да ... ... өсіміне келесідей шешімдерді
жатқызуға болады:
• қарыз капиталын ынталандыру;
• ағымдық (қысқа ... ... ... айналымнан тыс активтердің азаюы, мысалы сату ... ... ... пайдаланумен;
• дебиторлық қарыздың төмендеуі;
• кредиторлық қарыздың ұлғаюы, мысалы материалдарды мерзімін ... ... ... ... ... ... үшін ... сыртқы
қаржыландыру көздерінің көмегімен болады:
- сауда несиелері;
- банк несиелері;
- бағалы ... мен ... ... ... ... ... ... көздерін таңдау альтернативасында негіз болып осы көздердің
ынталандырушы күшімен қарастырылады.
Қысқа ... ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін:
баға жеңілдіктерінің сатылған өнім үшін өсуі
жоғары нарықта сұранысы ... ... ... құнын бөлшекпен төлеу
мүмкіндігі
сатып алушыларға тауар несиесінің мерзімін қысқарту мүмкіндігі
дебиторлық қарыздың ... өту ... ... ... ... қазіргі заманның нысандарын пайдалану
– вексельдер есебі, факторинг, форфейтинг.
өнімді сатып алушылар төлем құжаттарын инкассациясын тездету
Қысқа мерзім ішінде ... ... ... ... үшін
келесідей шаралар қолданады:
меншік төлем қаражаттарының инкассациялануының флоут қолданылуы
тауарлық несиенің мерзімін кәсіпорын үшін жеткізушілермен сәйкестелуі
ұзақ мерзімді активтердің олардың жалға ... ... ... ... ... ... ... мерзімдіден ұзақ мерзімдіге көшірумен
байланыстырып алынуы
Кәсіпорынның қаржылық ағымдарының ұзақ ... ... ... ... ... капиталын ұлғайту мақсатында стратегиялық қаражаттарды ынталандыру
жұмыстары
ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... ... сатудан
Қаржылық айналымдар теріс көлемінің төмендеуі ұзақ мерзім ішінде
келесідей шараларды қолданумен қол ... ... ... ... ... мен ... ... инвестицияланудан бас тарту
кәсіпорынның үнемі шығындар сомасының азаюы
айналымнан тыс активтердің өндіру операциялық көлемінің ұлғаюы
инвестициялық проекттерді жасау мен оларды ... ... тез ... ... ... ... өмірге келуі
қаржылық инвестициялар портфелінің активті түрде жасалуы
ұзақ мерзімді несиелердің мерзімнен бұрын жабылуы
Кәсіпорынның ... ... ... мен ... ұлғаю мақсатында
өндірістің түрлі аспектілерінде кәсіпорын харкетіне үнемі талдау жасау ... беру ... ... ... ... меншік айналым қаражаттарын ұлғайту мақсатында меншік капиталын
ұлғайту ... ... ... ... мен ... қабілеттілігін жандандыру саясатын
жүргізу
Қаржылық жағдайын жақсарту мақсатында кәсіпорынға:
1. дебиторлық пен кредиторлық қарыздардың ара қатынастарын ... ... ... ... ... ... әсер
етіп, қаржыландырудың қосымша көздерінің қажеттілігін тудырады.
2. мерзімі өткен қарыздар есебін басқару, аванстық төлемдер саясатын
жетілдіру
3. қажетсіз ... пен ... ... ... ... солардың
ішіне: жеткізушілер алдындағы қарыз бен 3 ай мерзімі өткен сатып
алушылардың қарызы, еңбекті төлеу мен ... ... ... ... ... қорлар жатады. Бюджет пен бюджеттік емес
қорлар алдындағы қарыздар штрафтық санкцияларға әкелуі мүмкін.
4. меншік айналым капиталын ... ... ... ... ... ... ... жоғарлатуын жалғастыру мен машиналар мен
құрылғылардың толық қамтамасыз ... ... ... ... қабілеттілігі мен өтімділігін жақсарту мақсатында
келесідей шаралар қолданады:
- баланстың абсолютті өтімділігін жоғарлату, ... ... ... ... ... жүзеге асыруға қажет болады. Абсолютті
өтімділіктің ... ... ... ... ... ... ... төленуі жатады.
- аралық өтімділіктің деңгейін ұлғайту. ... ... ... ... ... ... меншік айналым қаражаттарын ұлғайтып
запастар көлемін азайту қажет етеді.
ҚОРЫТЫНДЫ
Сонымен қаржылық айналымның мен ... ... ... басты
факторы ретінде кәсіпорынмен сатылған өнімнен түскен түсім болып табылады.
Қорытындысында қолма-қол ақшаның болу немесе ... ... ... ... ... үстінен ақшалай түсімдерді қосымша табыс табу
мақсатында ұлғайтады. Кәсіпорынның ... және ... ... және шығындалатын қаражаттардың қозғалысы қаржылық менеджментінде
қаржылық ағымдар деп атайды. ... ... ... және оң түрлері
кездеседі.
Оң ағымдар кәсіпорынға ақшаның ... ... ... ... ... ақшаны шығындалып кетуді бейнелейді.
Қаржылық айналымдар өзімен бірге ақшалай нысандағы жоспарлы ... ... ... ... ... мен айналым қорларының қажетті
минималды түрде ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру үшін құрылады.
Қаржылық айналымдардың үздіксіз қозғалысы өндіріс пен айналыстың
кедергісіз ... ... ... ... – бұл ... басты функциясы болып табылады.
Қаржылық айналымдар қаржылық категорияларының ішінде ең негізгісі ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттегі қаржылық айналысына әсер етіп,
есептік – ... ... ... ... өтумен байланысты кәсіпорындардың көбінде қаржылық
айналымдардың жағдайы нашарланып, соның ішінде: бірігей экономикалық ... ... ... ... мен ... құлауымен сипатталады.
Белгілі мерзім ішінде ақшалай қаражаттар қалдығының азаюы немесе ... ... ... мен ... ... ... ... қайсыбір баптарының ұлғаюы (ақшалай қаражаттардан басқа) ... ... ... ... Және ... ... немесе қарыз көздерінің ұлғаюы – ақшалай қаражаттарының қалдың
көлемінің ... ... ... табылады.
Сондықтан ақшалай қаражаттары қалдығының ... ... мен ... ... ... ... ретінде
қарастыруға болады.
Компанияның қаржылық бақылаудың ішкі міндеттері негізінде қаржылық
ресурстарының кәсіпорын ... және ... ... ... ... ... оның болашақ қажеттіліктері мен қаржылық жағдайын
болжамдауға мүмкіндік береді.
Кәсіпорының ақшалай ... ... ... ... ... ақпаратының аналитикалық тұрғыдан жоғарлатады. ... ... ... ... ... ... ... пайданы үлкен көлемде
әкелетінін және қайсылары оларды үлкен көлемде пайдаланатынын көріп білуі
тиіс. Қанағатты ... ... ... таза ақшалай ағым нөлге
бағытталуы ... яғни есеп ... ... түскен ақщалай қаражаттар тиімді
түрде инвестицияланып қалуы қажет. Бірақ осы нәтижеге түрлі жолдар әкеледі:
негізгі ... ... ... ... ... ... – қолды
таза ағымды операциялық харекеті әкелуі мүмкін. Бірақ керісінше жағдай да
болуы мүмкін – ... ... ... бір ... сатқан кезде,
өзінің таза ақшалай ағымын ... ... ... Бұл ... үшін ... жағымды емес, оның ақшалай қаражаттар негізгі көзі
ретінде оның мүлікті сату емес операциялық харекеті ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Президентінің халыққа жолдауы: “Біздің ішкі
және сыртқы саясатымыздың 30 бағыты”, 2007 ж.
2. Ефимова О.В. “Финансовый анализ”- М.: Бух. ... 1996 –208 ... ... Д.С. ... предприятий отраслей народного хозяйства”: Учеб.
пособ.- М.: Финансы и статистика, 1996 – 176 с.
4. “Финансы предприятий”: Учеб. ... /Под ред. ... - М.: ... ... ... 1995 – 208 ... Бланк И.А. “Финансовый менеджмент”: Учебный курс. – Киев: Ника-Центр,
2004 – 653 с.
6. Бригхем Ю., ... Л. ... ... ... курс: в 2-х
т./ пер. с англ. Под рел. Ковалева В.В. СПб.: “Экономическая школа”,
2001г., т.1 – 497 с., т.2 – 669 ... ... М.Н. ... менеджмент”: учебное пособие. – ... ... и ... 2003 – 400 ... ... Т.Б. ... и ... денежных средств фирм и
компаний”. – М.: ... 2001 – 608 ... ... предприятия”: учебник для вузов./ пер. с нем. под ... ... ... – М.: ... 2003 – 928 ... ... ... Конституциясы”, 1998 ж. 30 тамыз.
11. “Қазақстан Республикасының Азматтық Кодексі”, 2007 ж. 12 қаңтар.
12. “Жергілікті мемлекеттік ... ... Заң, 2001 ж. 23 ... “Қазақстан Республикасының банктер және банктік қызметі туралы” заң,
1995 ж. 31 тамыз.
14. Егемен ... 2006 ж. 8 ... ... А.Н. ... ... ... М-1998 ... Халық, 2005 ж. 23 маусым, 9 бет.
17. Мир финансов, 2006 ж., № 2, 11-13 ... ... ... ... ... ... заң, 1998 ... Крейнина М.Н. “Бухгалтерский баланс как база для принятия решений по
управлению активами и ... ... // ... ... ... №2. С. ... ... Л.А. “Анализ финансовой деятельности с помощью коэффициентов”.
// Бухгалтерский ... 1997. № 2. С. ... ... В.И. ... бухгалтерской отчетности 2000 года ... ... 1999 ... // ... ...... С. 94-103.
22. Матвеева В.М., Шутенко В.В. “Финансовый анализ позволяет ... // ... ... - 2000. №2. ... ... В. ... вопросы управления ликвидностью фирмы”. ... ... и ... ... 1996. № 2. С. ... Палий В. “Международные стандарты отчетности – условие прозрачного
управления предприятием”. // ... ... и ... ... № 3. С. ... ... М. ... финансового состояния фирмы”. // Маркетинг. 2000.
№1. С. 54-56.
26. Фащевский В.Н. “Об анализе ... и ... // ... ... 1997. № 11. С. ... ... П. “Сбалансированная система показателей как средство
управления ... // ... ... и ... управления.
2000 № 4. С.108-114.
28. Стоянова “Финансовый менеджмент” – М.1995 г.
29. Шеремет, Сайфуллин Р.С. “Финансы ... – М. 1997г.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпорынның қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдары48 бет
Аграрлық секторды мемлекеттік реттеудің қажеттілігі мен мүмкіндіктері20 бет
Айналым капиталының (қаражатының) мәні, құрылымы, айналысы, қалыптастыру көздері және талдауы23 бет
Айналым капиталының экономикалык мазмұны мен негіздері112 бет
Айналым капиталының экономикалық мазмұны64 бет
Жануарлар физиологиясы пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен120 бет
Корпорацияның айналым капиталы туралы11 бет
Кәсіпорынның айналымнан тыс актив түзу мен пайдаланудағы қаржылық қарым- қатынастар зерттеу29 бет
Кәсіпорынның таза айналым капиталын басқару және ЖШС «Ұланның» айналым активтерін бағалау және талдау86 бет
Мағжан Жұмабаев шығармалары36 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь