Коммерциялық банктердің жеке тұлғаларды несиелеу ерекшеліктері

I. Қазақстан Республикасының заңдары

1. Банк және банк қызметi туралы. Қ Р Президентiнiң заң күшi бар Жарлығы. 31.08. 1995
2. Қазақстан Республикансының Ұлттық банкi туралы. ҚР Президентiнiң заң күшi бар Жарлығы. 30.03. 1995.
3. Қазақстан Халық банкi туралы. ҚР Президентінің заң күші бар Жарлығы. 1.07.1995.
4. Қымбат бағалы тастар және қымбат бағалы металдар мен байланысты болған қатынастарды мемлекеттiк реттеу туралы. ҚР президентінің Жарлығы. 20.07. 1995.
5. Валюталық реттеу туралы. ҚР .ның заңы. 14.04. 1996.
6. Құнды қағаздар нарығы туралы. ҚР заңы. 5.03. 1997.
7. Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлары туралы. ҚР.ның заңы. 6.03. 1997.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң нормативтiк актiлерi мен инструкциялары.

8. ҚР Экономикасын қысқа мерзiмдi несиелеу тәртiбi. Ұлттық банк басқармасы. 11.02.1994.
9. Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүргiзу тәртiбi. Ұлттық Банк басқармасы. 24.11. 1994.
10. Экономикалық нормативтер және оларды Қазақстан Республикасы банктерiнiң қолдануы. 31.03.1995.
Оқулықтар мен оқу құралдары, ғылыми басылымдар.

11. Анализ деятельности коммерческого банка. Под ред.С.И.Кумок..М.Вече, 1994.
12. Ачкасов А.Н. Активные операции коммерческих банков. ФиС, 1997.
13. Аникин А.В. “Защита банковских вкладчиков. Российские проблемы в слете мирового опыта“ М.,“Дело“,1997.
14. Банки на развивающихся рынках: в 2.х томах. Всемирный Банк.Вашингтон..М.; Финансы и статистика, 1995.
15. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина .М. Банк и биржевой научно.консультативный центр, 1992.
16. Банковское дело. Учебник. Г.С. Сейткасимов. Алматы, Қаржы.Қаражат, 1998.
17. Деньги,кредит,банки. Учебник под ред проф.Г.С.Сейткасимова; Алматы, КазГАУ; “Экономика“. 1996.
18. Деньги кредит баннки ценные бумаги. Практикум. Е.Ф. Жуков. М, Юнити, 2001.
19. Деньги кредит банки. Учкбник О.И. Лаврушин. ФиС, 2001.
20. Маркова О.М и др. Коммерческие банки и их операции..М.; Банки и биржи.ЮНИТИ,1995.
21. Международные валютно.кредитные и финансовые отношения.Учебник под ред. Проф. Л.Н. Красавиной,.М.; Финансы и статистика, 1994.
22. Молчанов А.В. Коммерческий банк в совремменной России. Теория и практика.М.; Финансы и статистика, 1996.
23. Носкова И.Я. Максимова Л.М. Международные экономические. . М.; ЮНИТИ, 1195.
24. Нуреев Р.М. Деньги, банки и денежно.кредитная политика..М.;Финстатинформ, 1995.
25. Финансы денежное обращение кредит. П. И. Вахрин, А.С. Нешитой. Изд “Дашков и К” М, 2004.
26. Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауы. Егемен Қазақстан. 12.02.2005
27. Основные направления денежно.кредитной политики Национального Банка Казахстана в 2007.06 годы. Казахстанская правда, 21.02.2007.
28. Банки Казахстана. Журнал ассоциаций банков Казахстана. 2004.04 годы.
29. Новые тенденции в экономике Казахстана. Сборник научных трудов, 2001.
30. 2005.07 жылдары Қызылорда облысында тұрғын құрылысын дамытудың аймақтық бағдарламасы. 15.06.2007.

Қолданылған оқулықтар

1. Анализ деятельности коммерческого банка. Под ред.С.И.Кумок..М.Вече, 1994.
2. Ачкасов А.Н. Активные операции коммерческих банков. ФиС, 1997.
3. Аникин А.В. “Защита банковских вкладчиков. Российские проблемы в слете мирового опыта“ М.,“Дело“,1997.
4. Банки на развивающихся рынках: в 2.х томах. Всемирный Банк.Вашингтон..М.; Финансы и статистика, 1995.
5. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина .М. Банк и биржевой научно.консультативный центр, 1992.
6. Банковское дело. Учебник. Г.С. Сейткасимов. Алматы, Қаржы.Қаражат, 1998.
7. Деньги,кредит,банки. Учебник под ред проф.Г.С.Сейткасимова; Алматы, КазГАУ; “Экономика“. 1996.
8. Деньги кредит баннки ценные бумаги. Практикум. Е.Ф. Жуков. М, Юнити, 2001.
9. Деньги кредит банки. Учкбник О.И. Лаврушин. ФиС, 2001.
10. Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауы. Егемен Қазақстан. 12.02.2005
11. Основные направления денежно.кредитной политики Национального Банка Казахстана в 2007.06 годы. Казахстанская правда, 21.02.2007.
12. Банки Казахстана. Журнал ассоциаций банков Казахстана. 2004.04 годы.
13. Новые тенденции в экономике Казахстана. Сборник научных трудов, 2001.
14. жылдары Қызылорда облысында тұрғын құрылысын дамытудың аймақтық бағдарламасы. 15.06.2007.
Жеке тұлғаларды несиелеудің қоғамдағы әлеуметтік ролі аса жоғары. Ол жеке адамның тұрмыстық проблемаларын шешуге және әлеуметтік-тұрмыстық деңгейінің жақсаруына жағдай жасайды. Қоғам мүшесінің тұрмыстық жағдайының жақсаруы ұлттың саналық дамуына әкеліп, халықтың еңбек етуге деген қабілеті мен ынтасын арттырады. Ал еңбек ету - сананың тазаруы мен денсаулықтың кепілі. Әлеуметтік-тұрмыстық жағдайы жақсы әрбір азамат, отбасы қоғамдағы оң өзгерістерге, ұлттың дамуына өз үлесін қосады. Жеке тұлғаларды несиелеуді дамытудың өзектілігі мен ролі осыдан көрініс табады.
Қазақстанда жеке тұлғаларды несиелеудің қарқынды дамуы 2005 жылдан басталды. Оған экономиканың дамуы, халықтың табысының өсуі, жұмыссыздықтың азаюы; коммерциялық банктердің несиелік ресурстарының жылдан-жылға көбеюі және тұтыным несиелері нарығын игеруге бағытталуы; Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы мен соған сәйкес әлеуметтік реформаларды тереңдету жұмыстары; тұрғын үй құрылысы саясатын жүзеге асыру шаралары зор ықпалын тигізді.
Қоғамдағы оң өзгерістерді тез сезінген коммерциялық банктер де өздерінің несиелік саясатын тұтыным несиелерінің көлемін ұлғайтуға және оларды әртараптандыруға/диверсификациялауға бағыттай бастады. Тұтыным несиелерінің құрылымы жақсарып, шарттары біршама жеңілдетілді. Тұтыным несиелері нарығында Халық Банкі АҚ, Тұранәлембанкі АҚ, Центркредитбанкі АҚ, Каспийбанкі АҚ, Альянсбанк АҚ, Сауда-қаржы банкі АҚ-дары белсене қызмет көрсете бастады. Соның нәтижесінде банктердің халыққа берген тұтыным несиелерінің көлемі күрт өсті. Оның көлемі 2004 жылы 83,8 млрд теңгені құраса, 2007 жылы 304,4 млрд теңгені құрап, 3 жыл ішінде 3,6 есеге артты. Тұтыным несиелерінің ішінде тұтыным тауарларын сатып алуға берілген несиелердің үлес салмағы 3 жыл ішінде 46,4%-тен 65,5%-ке дейін өсті.
Коммерциялық банктердің Қызылорда облыстық филиалдарынан жеке тұлғаларға берілген несиелердің көлемі 2007 жылы 2004 жылмен салыстырғанда 1,4 есеге артып, жылдың соңында 4,1 млрд теңгені құрады.
Жеке тұлғаларды несиелеуді дамытудың перспективасы өте жоғары. Қазақстан 2005 жылдан бастап қоғамның адамзаттық дамуы мен әрбір мүшесінің мүддесіне игі ықпалын тигізетін 2005-2007 жылдарға арналған әлеуметтік реформаларды одан әрі тереңдету бағдарламасын іске асыра бастады. Бұл қоғамның келешек дамуындағы оң өзгерістерге бастайтын игіліктердің арқауы болатыны анық.
I. Қазақстан Республикасының заңдары

1. Банк және банк қызметi туралы. Қ Р Президентiнiң заң күшi бар Жарлығы. 31.08. 1995
2. Қазақстан Республикансының Ұлттық банкi туралы. ҚР Президентiнiң заң күшi бар Жарлығы. 30.03. 1995.
3. Қазақстан Халық банкi туралы. ҚР Президентінің заң күші бар Жарлығы. 1.07.1995.
4. Қымбат бағалы тастар және қымбат бағалы металдар мен байланысты болған қатынастарды мемлекеттiк реттеу туралы. ҚР президентінің Жарлығы. 20.07. 1995.
5. Валюталық реттеу туралы. ҚР –ның заңы. 14.04. 1996.
6. Құнды қағаздар нарығы туралы. ҚР заңы. 5.03. 1997.
7. Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлары туралы. ҚР-ның заңы. 6.03. 1997.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң нормативтiк актiлерi мен инструкциялары.

8. ҚР Экономикасын қысқа мерзiмдi несиелеу тәртiбi. Ұлттық банк басқармасы. 11.02.1994.
9. Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүргiзу тәртiбi. Ұлттық Банк басқармасы. 24.11. 1994.
10. Экономикалық нормативтер және оларды Қазақстан Республикасы банктерiнiң қолдануы. 31.03.1995.
Оқулықтар мен оқу құралдары, ғылыми басылымдар.

11. Анализ деятельности коммерческого банка. Под ред.С.И.Кумок.-М.Вече, 1994.
12. Ачкасов А.Н. Активные операции коммерческих банков. ФиС, 1997.
13. Аникин А.В. “Защита банковских вкладчиков. Российские проблемы в слете мирового опыта“ М.,“Дело“,1997.
14. Банки на развивающихся рынках: в 2-х томах. Всемирный Банк.Вашингтон.-М.; Финансы и статистика, 1995.
15. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина –М. Банк и биржевой научно-консультативный центр, 1992.
16. Банковское дело. Учебник. Г.С. Сейткасимов. Алматы, Қаржы-Қаражат, 1998.
17. Деньги,кредит,банки. Учебник под ред проф.Г.С.Сейткасимова; Алматы, КазГАУ; “Экономика“. 1996.
18. Деньги кредит баннки ценные бумаги. Практикум. Е.Ф. Жуков. М, Юнити, 2001.
19. Деньги кредит банки. Учкбник О.И. Лаврушин. ФиС, 2001.
20. Маркова О.М и др. Коммерческие банки и их операции.-М.; Банки и биржи.ЮНИТИ,1995.
21. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения.Учебник под ред. Проф. Л.Н. Красавиной,-М.; Финансы и статистика, 1994.
22. Молчанов А.В. Коммерческий банк в совремменной России. Теория и практика.М.; Финансы и статистика, 1996.
23. Носкова И.Я. Максимова Л.М. Международные экономические. – М.; ЮНИТИ, 1195.
24. Нуреев Р.М. Деньги, банки и денежно-кредитная политика.-М.;Финстатинформ, 1995.
25. Финансы денежное обращение кредит. П. И. Вахрин, А.С. Нешитой. Изд “Дашков и К” М, 2004.
26. Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауы. Егемен Қазақстан. 12.02.2005
27. Основные направления денежно-кредитной политики Национального Банка Казахстана в 2007-06 годы. Казахстанская правда, 21.02.2007.
28. Банки Казахстана. Журнал ассоциаций банков Казахстана. 2004-04 годы.
29. Новые тенденции в экономике Казахстана. Сборник научных трудов, 2001.
30. 2005-07 жылдары Қызылорда облысында тұрғын құрылысын дамытудың аймақтық бағдарламасы. 15.06.2007.

Қолданылған оқулықтар

1. Анализ деятельности коммерческого банка. Под ред.С.И.Кумок.-М.Вече, 1994.
2. Ачкасов А.Н. Активные операции коммерческих банков. ФиС, 1997.
3. Аникин А.В. “Защита банковских вкладчиков. Российские проблемы в слете мирового опыта“ М.,“Дело“,1997.
4. Банки на развивающихся рынках: в 2-х томах. Всемирный Банк.Вашингтон.-М.; Финансы и статистика, 1995.
5. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина –М. Банк и биржевой научно-консультативный центр, 1992.
6. Банковское дело. Учебник. Г.С. Сейткасимов. Алматы, Қаржы-Қаражат, 1998.
7. Деньги,кредит,банки. Учебник под ред проф.Г.С.Сейткасимова; Алматы, КазГАУ; “Экономика“. 1996.
8. Деньги кредит баннки ценные бумаги. Практикум. Е.Ф. Жуков. М, Юнити, 2001.
9. Деньги кредит банки. Учкбник О.И. Лаврушин. ФиС, 2001.
10. Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауы. Егемен Қазақстан. 12.02.2005
11. Основные направления денежно-кредитной политики Национального Банка Казахстана в 2007-06 годы. Казахстанская правда, 21.02.2007.
12. Банки Казахстана. Журнал ассоциаций банков Казахстана. 2004-04 годы.
13. Новые тенденции в экономике Казахстана. Сборник научных трудов, 2001.
14. жылдары Қызылорда облысында тұрғын құрылысын дамытудың аймақтық бағдарламасы. 15.06.2007.
    
    Коммерциялық банктердің жеке тұлғаларды несиелеу ерекшеліктері
Мазмұны
Кіріспе
I. Жеке тұлғаларды несиелеуді ұйымдастыру
1. Жеке тұлғаларды ... ... ... ... ... ... ... жіктелуі: ... ... ... ... ... қозғаушы
факторлары мен даму ... ... ... жеке ... несиелеу қызметін талдау.
(Альянс банк АҚ ... ... ... ... ... ... АҚ-ның қызметінің ұйымдастырылуы мен
қаржылық ... ... ... Банк» АҚ-ның тұтыным несиелерінің
түрлері мен ... Жеке ... ... ұйымдастырудың құқықтық
негіздері мен ... Жеке ... ... одан әрі ... ... Жеке тұлғалардың ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... тұлғаларды несиелеудің қоғамдағы әлеуметтік ролі аса ... ... ... ... ... ... және әлеуметтік-
тұрмыстық деңгейінің жақсаруына жағдай ... ... ... ... ... ұлттың саналық ... ... ... етуге деген қабілеті мен ынтасын арттырады. ... ету - ... ... мен ... ... ... ... жақсы әрбір азамат, отбасы қоғамдағы ... ... ... өз үлесін қосады. Жеке тұлғаларды
несиелеуді ... ... мен ролі ... көрініс табады.
Қазақстанда жеке тұлғаларды ... ... ... 2005 жылдан
басталды. Оған экономиканың дамуы, ... ... ... ... ... ... несиелік ресурстарының
жылдан-жылға көбеюі және тұтыным несиелері нарығын игеруге ... ... ... ... ... Жолдауы мен
соған сәйкес әлеуметтік ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру шаралары зор ықпалын тигізді.
Қоғамдағы оң өзгерістерді тез ... ... ... ... несиелік саясатын тұтыным несиелерінің ... ... ... ... ... ... ... құрылымы жақсарып, шарттары біршама ... ... ... Халық Банкі АҚ, ... ... АҚ, ... АҚ, ... АҚ, ... ... ... қызмет көрсете бастады. Соның ... ... ... тұтыным несиелерінің көлемі күрт өсті. Оның көлемі
2004 жылы 83,8 млрд ... ... 2007 жылы 304,4 млрд ... 3 жыл ішінде 3,6 ... ... ... ... ... ... сатып алуға берілген несиелердің үлес ... ... ... 46,4%-тен 65,5%-ке дейін өсті.
Коммерциялық ... ... ... ... ... ... ... көлемі 2007 жылы 2004 ... 1,4 ... ... ... ... 4,1 млрд теңгені
құрады.
Жеке тұлғаларды несиелеуді ... ... өте ... 2005 ... ... ... ... дамуы мен ... ... игі ... ... ... жылдарға арналған
әлеуметтік реформаларды одан әрі тереңдету ... іске ... Бұл ... келешек дамуындағы оң өзгерістерге ... ... ... анық.
Диплом жұмысының мақсаты – жеке тұлғаларды ... ... ... жеке ... ... ... ... мен ереешеліктерін, жеке тұлғаларды ... ... ... ... ... және тұтыным несиелерінің
Қазақстандағы даму ... ... ... негізінде талдау
жүргізу, қорытынды жасау. Тұтыным несиелер және жеке ... ... ... ... обьектісі болып
табылады.
Диплом ... ... 3 ... ... және қолданылған
әдебиеттердің тізімі мен қосымшалардан тұрады. ... ... ... ... мазмұны көрсетіледі. Диплом жұмысының
бірінші ... ... ... ... ... ... ерекшеліктері, жеке ... ... даму ... ... Екінші бөлімде коммерциялық
банктердің жеке тұлғаларды ... ... ... Республикасы
Ұлттық Банкінің және «Альянс Банк» АҚ ... ... ... ... ... жеке ... ... шетелдік
үлгілері мен Қазақстанда жеке тұлғаларды несиелеуді одан ... ... ... ... жеке ... ... зерттеу нәтижесіне
қорытынды жасалып, жеке ... ... ... ... одан әрі ... мәселелері төңірегінде ұсыныстар жасалады.
Диплом жұмысының соңында диплом ... ... және ... қолданылған әдебиеттердің тізімі беріледі.
I. Жеке тұлғаларды несиелеуді ұйымдастыру
I.I Жеке ... ... ... мен әлеуметтік –экономикалық
ролі
Жеке тұлғаларды несиелеудің қоғамдағы ... ролі ... Ол жеке ... ... ... шешуге және
әлеуметтік-тұрмыстық деңгейінің жақсаруына ... ... ... ... ... ... ұлттың саналық дамуына
әкеліп, халықтың еңбек етуге деген ... мен ... ... ... ету - ... тазаруы мен денсаулықтың ... ... ... ... ... азамат, отбасы қоғамдағы оң
өзгерістерге, ... ... өз ... ... Жеке ... ... мен ролі осыдан басталады.
Жеке ... ... ... ... атқарылады. Бұл
несиелердің мақсаты – жеке ... ... ... ... ... деңгейінің жақсаруына, қоғамның ... ... ... ... ... ... Тұтыным несиелерi – жеке
адамдарға ұзақ мерзiмдi тұтыным тауарларын сатып ... ... ... ... ... ... ... төлемдер жасауға және
ақшалай қарыз ... ... ... ... 1950 ... орта кезінен басталды.
Оған II дүниежүзілік соғыстан кейін дүние ... ... ... қарқынды дамуы, тұрмыстық тауарлардың ... ... ... ... ықпал етті. Соған орай банктерде ірі
корпорациялар мен мен ... ... ... ... банктік капиталдың шоғырлануы мен ұлғаю ... ... Бұл өз ... банк ... ... ... арасындағы бәсекенің күшеюіне әкелді. ... ... ... ең бір ... ... біріне айналды.
Кеңестер Одағында тұтыным несиелері 1980 жылдары өте ... ... ... ... үй ... мен ... ... әлеуметтік
мәселелер ықпал етті. Несиелер ... сол ... ... ... ... ... міндеттерін шешуге бағытталды.
Бұл бағдарлама 1985 жылы ... 2000 ... ... ... ... ... қамтамасыз етуді көздеді. Соған сәйкес 1987
жылы ... ... ... КСРО ... ... ... ... берумен айналысатын банк ... ... КСРО ... ... 1987 ... ... ... тұрғындарға
үй салуға және сатып алуға, үйді күрделі жөндеуден өткізуге ... ... ... ... және саяжай үйлерін салуға және
сатып ... кең ... ... бере ... Бұл ... ... ... күнделікті өмірге тұрмыстық тауарларды сатып алу,
сондай азаматтардың ... ... ... үлкен роль атқарды.
Бұл жылдары сауда орындары мен ... ... ... ... ... ... Сауда мекемелері тұрмыстық ... ... ... ... үй ... ... ... өздерінің қызметкерлерін ынталандыру мақсатында мекеменің
қаржысы есебінен ұзақ ... ... ... ... ... ... ... тұтыным несиелерін берді.
1990. жылы Кеңестер ... ... ... тұтыным
несиелерінің дамуы ... ... Оған ... ... алуы мен олардың арасындағы
экономикалық қатынастардың үзілісі, ... ... ... ... себеп болды.
1995. жылдан бастап ТМД ... ... ... ... ... ... экономикалық дамуы тұрақтанды.
Соның нәтижесінде тұтыным несиелері қайтадан дами ... ... ... ... ... АҚШ, Германия,
Швеция, Италия, Жапония елдерінде ... ... ... ... ... халық үшін де қоғам үшін тиімді. ... ... ... тауар айналымы дамып, ... ... ... жол ... ... ... ... тағы да басқа көптеген ... ... ... ... ... ... сұраныстың
артуына ықпал етеді. ... ... ... электрондық тауарлар
мен тұрмыстық тауарлар өндірісі ... ... ... ... арқасында жаңадан кәсіпорындар ашылып, жұмыс орындары пайда
болады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... өз кезегінде тауарлардың бағасының ... ... жеке ... ... ... саяжайлар салуды,
үйді күрделі жөндеуден ... және тағы ... үй ... ... несиелеу азаматтардың ... үй ... ... ... үй ... ... ... үй құрылысымен
айналысатын құрылыс ... ... ... ... дизаины сәнді және ... ... ... мен
көпқабатты үйлердің қанат жаюына жағдай жасайды. Тұрғын үйдің ... үшін ... әрі кең ... ... салауатты дамуына,
демографиялық өсуге ықпал етеді.
Жоғарғы оқу орнында білім алу оқу ... ... ... ... қоғамға қажетті мамандық иелері болуына және қоғамның одан
әрі ... үлес ... ... ... ... тағы да ... ... мақсаттағы (емдеу, саяхаттау,
демалу) шұғыл мұқтаждықты өтеуге ... ... ... ... ... қоғам мүшелерінің денсаулығының жақсаруына, рухани
дамуына, әлемдік бәсекелестікте ... ... ... рухы ... және ... әлем алдында танытуға қабілетті етеді.
Тұтыным несиелерін берумен айналысатын коммерциялық ... ... ... ... ... ... тұтыным несиелері саясатының
(розничный ... ... ... яғни түрлері көбейеді, ... ... ... ... ... ... несиелерінің жіктелуі: ипотекалық несие.
Тұтыным несиелері субьектілері мен ... ... ... мен ... материалдық қамтамасыз етілуіне, процент ұстау
және несиені өтеу ... ... ... топқа жіктеледі. Атап
айтқанда:
I. Несие беруші ... ... ... ... ... ... орындарының тұтыным несиелері;
• Банк емес ... ... ... ... ... прокат
пункттерi, ипотекалық компаниялар, зейнет ақы қорлары);
• Жеке ... ... жеке ... ... Жеке ... ... ... несиелері;
II. Берілу мақсаттарына қарай:
• кезек күттiрмейтiн шұғыл мұқтаждыққа;
• үй салуға және сатып алуға;
• жеке ... ... ... жөндеуден өткiзуге ;
• газ, су құбырларын жүргiзуге;
• iрi қара мал ... ... ... ... ... ... және ... көркейтуге;
• машина сатып алуға;
• қора-жай салуға;
• қосалқы шаруашылығы үшiн құрал-жабдықтар ... ... оқу ... ... ... ... Несиенi ұсыну әдiсiне қарай:
• мақсатты;
• мақсатсыз (кезек күттiрмейтiн шұғыл мұқтаждықты өтеуге, овердрафт);
IV. Мерзіміне қарай:
• қысқа ... ұзақ ... ... өтеу ... ... бiр мезгiлде;
• бөлiп-бөлiп (с рассрочкой) өтелетiн несиелер;
VI. Проценттi өтеу тәсiлiне қарай:
• процентi ... ... беру ... ... процентi несиенi төлеу кезiнде алынатын;
• процентi кезең-кезеңмен алынатын ( ай сайын) несиелер;
VII. Айналым сипатына қарай:
• бiр ... ... ... ... ... ... етілуіне қарай:
• қамтамасыз етілмеген;
• қамтамасыз етілген (кепіл, кепілдік, сақтандыру, ипотека);
Тұтыным несиелерiн коммерциялық ... банк емес ... ... ... ... ... ... зейнет ақы қорлары),
бөлшек сауда орындары, жеке тұлғаның жұмыс iстейтiн жерi береді.
Тұтыным несиелерінің ... ... ... ... ... мен материалдық қамтамасыз ету формасына ... ... ... ... ... ... ... нарығындағы
сұраныс пен ұсынымға қарай анықталады.
Бұл несиелердің ... әр ... ... ... ... ... 3 айдан 3 жылға дейін. Тек ипотекалық ... ... ... 15 жыл ... ... ұзақ ... беріледі. Мерзімі
ұзарған сайын проценттің көлемі өсе ... ... бір ... ... ... та ... ... несиелер бойынша несие алушының несиелік тарихы
үлкен роль атқарады.
Тұтыным ... ... ... етіліп немесе материалдық
қамтамасыз етілмей-ақ беріледі. Қамтамасыз ету ... мен ... ... несиелік саясаты ... ... ... етілген
жағдайда жылжымайтын мүліктер, көліктер, депозиттер, сатып ... ... ... ... алынған тұрмыстық тауарлар кепілге
алынған жағдайда оның ... ... ... ... ... ... ... танысы да ... ... ... ... ... ала ... Бұл ... (поручительство ) арқылы
атқарылады.
Тұтыным несиелері валютамен де, теңгемен де ... ... ... ... мүлiктердi (квартира, жер үй,
саяжай, жер участогы, гараж т.б.) кепiлге алу ... жеке ... ...... ... деп ... Жылжымайтын мүлiктi
кепiлге өткiзу – ипотека болып саналады.
Ипотека жөнiнде келiсiм-шарт жасалады. Онда екi ... ... ... ... талап ету мерзiмi, кепiлге берiлген мүлiктiң аты-жөнi, саны,
жалпы ... ... жерi, ... иесi ... ... ... қатысты
екi жақтың жауапкершiлiктерi, екi жақтың ... ... ... ... ...... болып саналады. Ол мiндеттi ... ... ... ... ... несиенің жалпы шарттары
1-кесте
|Несиенің мөлшері|%% ... ... ... | ... |
| | | ... негізгі | |
| | | ... | ... ... |7-10 |15 жыл |Бір ... ... ... |
|несиелік | | ... |үй ... ... ... | ... ... ... |
|сатып алынатын | | ... ... ... ... құнының | | ... көзі ... ... ... | | ... керек. |атына, шотына |
|керек | | ... 18-65 ... ... ... ең| | ... ... | ... шекті | | ... | ... | | |Үй ... кем | ... ... | | ... 30%-ті | |
| | | ... | |
| | | ... ... | |
| | | ... ... | ... ... артықшылығы-ипотекаға өткізілетін ... ... ... ... ... ... және уақытынды
өтелуіне ... ... ... ... жылжымайтын мүлікті несие
толық қайтарылмайынша сатуға немесе басқа ... ... ... ... Несие алушы несиені қайтармаған жағдайда, ... ... сол ... сату ... өндіріліп алынады.
3. Қазақстанда тұтыным несиелерінің дамуының қозғаушы
факторлары мен даму ... ... ... ... ... өте ... дамып
келеді. Оның дамуының ... ... ... ... ... халықтың табысының өсуі, жұмыссыздықтың азаюы;
• коммерциялық банктердің ... ... ... ... ... ... нарығын игеруге бағытталуы;
• Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан ... ... ... ... ... ... тереңдету мәселелері;
• тұрғын үй құрылысы ... ... ... ... Енді осы факторлардың тұтыным несиелерінің ... ... ... ... ... - соңғы жылдарда экономиканың тұрақты
дамуы. Жан басына шаққандағы ... ішкі өнім ... 10 жыл ... ... ... құраса, 2007 жылы 2700 АҚШ долларын құрады. Экономикалық
дамудың тұрақтылығы негізінде шетелдік ... ... ... ... ... ... Осы сенімділік дәрежесін анықтайтын
үш ... ... ... Қазақстанның инвестициялық
саясатына жоғары баға ... ... ... ... ... ... әртүрлі қаржы ұйымдарының ... ... емес ... ... ... ... екі жыл ішінде
елімізге 6 млрд доллар көлемінде шетелдік қаржы ... ... ... ... ... болып тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуды
қамтамасыз ету, сыртқы қолайсыз факторларға ... ... ... Қор құрды. Бүгінгі күні Ұлттық ... 5,3 млрд ... ... ... ... отыр.
Дүниежүзілік Банктің сараптамасы бойынша қазіргі ... ... орта ... ... тобына кіреді. Соңғы 10 жылда
қазақстандықтардың орташа ақшалай ... 5 есе; ... ... жалақысы
6 есе; ең төменгі ... ... 25 есе; ... айлық
мөлшері 4,6 есе; жеке тұлғалардың банктердегі ... 35 ... 2004-04 ... ... деңгейі 12,8%-тен 8,4%- ке дейін
төмендеген ... жан ... ... орташа жалақы деңгейі
117,5% -тен 121,7% -ке ... ... ... ... көрсеткіштердің
өсу қарқыны ( %%, өткен жылмен салыстырғанда)
2-кесте
|Негізгі |2004 |2005 |2007 ... | | | ... | | | ... ішкі өнім |109,8 |109,3 |109,6 ... басына шаққандағы |117,5 |113,8 |121,7 ... ... ... | | | ... ... |9,3 |8,8 |8,4 ... ... ... |104,9 |105,5 ... оң ... тез ... ... білген коммерциялық
банктер де өздерінің несиелік саясатын тұтыным ... ... және ... әртараптандыруға/диверсификациялауға ... ... ... ... ... ... ... Тұтыным несиелері нарығында Халық ... ... АҚ, ... АҚ, ... АҚ, Альянсбанк АҚ,
Валют -Транзитбанкі АҚ, Сауда-қаржы ... ... ... ... ... ... ... аталған банктердің беретің тұтыным
несиелерінің жекелеген түрлеріне тоқталатын болсақ:
1) ... ... ... АҚ ... несиелеудің “Ипотека Lidbts”
бірегей ... ... Бұл ... ... ... 7%-
тен 11%-ке дейін. Несиенің мерзімі – 15 жыл. ... ... ... ... ... кем ... 15 % -ті ... тиіс. Басты құжаттар – жеке куәлік, СТН, ... ... алу ... ... ... жалақы мен
табыс көзі жөнінде ... ... ... ... ... ... ... 3 жыл, АҚШ
долларымен 5 жыл мерзімге ... ... ... ... 200 000
теңгеден 7 500 000 теңгеге дейін. Проценттік ... ... 18-20%, АҚШ ... 16-18%. ... ... ... 20%-ті ... төленеді. Сатып алынған автокөлік
несиенің мерзімінде ... ... ету үшін ... Банк ... танымал автосалондармен ... ... ... ... АҚ ... және ... ... ұялы
телефондар, пәтер, теріден жасалған бұйымдар, топтап көтере тауарлар
сатып ... ... оқу ... ... ... ... жасауға және
демалуға; несиелер береді. ... ... ... 30 ... 200 000 ... ... ... мерзімі 3 айдан 12 айға
дейін және 3 жылдан 15 ... ... ... ... ... ... құрайды. Негізгі құжаттар – жеке ... СТН, СИК, ... ... ... көзі ... ... үй құжаттары. Егер тауарларды
сатып алу ... ... ... 200 000 ... асатын
болса, онда мүлік кепілге қойылады. ... ... ... Отырар”,”Жайна” сауда орындарымен бірлесіп жұмыс жүргізеді.
4) Казкоммерцбанк АҚ ... ... ... 70%-ті ... - ... ... ... АҚ тұрғын үй салуға, ... ... ... несие
береді. Несиенің көлемі несие ... ... ... мен
үйдің құнының 70%-ті шегінде анықталады. Несиенің мерзімі 15 ... ... ... 16-18% ... ... берген тұтыным несиелерінің көлемі жылдан-жылға
өсіп келеді. Оның ... 2004 жылы 83,8 млрд ... ... жылы 304,4 млрд ... ... ... 3 жыл ... 3,6
есеге артқан. Тұтыным несиелерінің ішінде ... ... ... ... ... ... 3 жыл ішінде 46,4%-тен 65,5%-ке
дейін ... ... даму ... және ... ... бойынша)
3-кесте
|Тұтыным ... млн ... ... ... | ... |2004 ... |үлесі,%|2007 ... |
| | |% | | | |% | ... |83802,1 |100.0 ... |100.0 |304421,1|100.0 |3,6 есе|
|бойынша | | | | | | | ... ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... | | | | | | ... |38884,1 |46,4 |64213,2 |52,5 ... |5,1 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... |21788,5 |26,2 |22994,5 |18,8 |57840,0 |19,0 |2,6 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... |8966,8 |10,7 |16022,7 |13,1 |29833,3 |9,8 |3,4 ... |14162,7 |16,7 |19080,6 |15,6 |18569,6 |6,1 |1,4 |
| | | | | | | | ... ... | | | | | | ... |2918,7 |2,4 |3809,3 |3,1 |4191,1 |1,4 |1,4 ... | | | | | | | |
| | | | | | | | ... ... даму тенденциясы
(республика және Қызылорда облысы бойынша)
71-диаграмма
Ипотекалық несиелердің ... де жыл ... өсіп ... ... ... ... ... ипотекалық несиелердің көлемі
2624,0 млн ... ... 2005 ... соңында 11,2 %-ке ... млн ... ... ... ... бөлігі шетелдік
валютамен берілген.
Банктердің ипотекалық несиелерінің даму қарқыны, млн ... ... ... ... |артуы |
| | | | |%% |
| ... ... ... ... |млн,т |үлесі,% | ... |2624.0 |100.0 |7632.0 |100.0 |29508.0 |100.0 |1124.5 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... | | | | | | ... | | | | | | | ... |1094.0 |41.73 |1517.0 |19.88 |6727.0 |22.80 |614.9 |
| |1530.0 |58.26 |6114.0 |80.11 |22782.0 |77.21 |1489.0 ... несиелеу Қазақстанда Алматы және Астана мен ... ... ... (46,98%; 14,68%; 8,30%).
Тұтыным несиелерінің қарқынды дамуына 2007 жыл ... ... ... ... ... Жолдауы мен
соған сәйкес ... ... ... байланысты
жұмыстардың қарқынды жүргізілуі елеулі ықпалын ... ... ... асыру барысында ... ең ... ... теңге болып белгіленіп, зейнетақының орташа ... ... ... ... Зейнетақымен қамтуға 2005 жылы ... ... ... бөлінді.
2007 жылдан бастап мүгедектер мен ... ... ... ... ... көбейтіліп, бұл негізінен
680 мыңнан ... ... ... ... 2005 ... бастап 415
мыңнан астам мүгедектер үшін мемлекеттік жәрдемақының орташа ... ... ... жоғарылады. Асыраушысынан айрылған 262 мың ... ... ... ... ұлғайтылған жәрдемақы алатын болды
және оның ... ... 6500 ... ... жоғарылады. Тұтастай
алғанда әлеуметтік ... 2007 жылы 2,5 ... ... қамтыла отырып, республикалық бюджет есебінен 217,2 млрд ... Ал 2005 жылы бұл ... ... ... ... ... ... құрайтын болады.
Мұндай мемлекеттік қолдау халықтың әл-ауқаты мен ... ... ... ... ... ... банктердегі
халықтың салымдарының көлемі 476,8 млрд теңгеден 969,6 млрд ... яғни 2,03 ... күрт ... Бұл ... ... ... ... ішінде жеке тұлғаларды несиелеуді
дамытуына ықпалын ... ... үй ... ... ... – оны ... жолы ... табылатын тұтыным несиелерінің, соның ішінде
ипотекалық несиенің дамуына әсерін ... ... ... ие ... ... ... үй ... таңда ең бір көкейкесті, ... ... ... ... Өйткені Қазақстан халқының ... үй ... ... ... талғамы өткен жылдардан әлдеқайда
өсті Әрбір адам ... үшін ... ... ... әрі кең ... Бұл - өмір ... ... барлығы халықтың тұрғын үй
жағдайын жақсартудың ... ... ... ... Осы ... Республикасы Президентінің ... ... ... ... үй ... жаңа ... ... рет мемлекеттік
деңгейде қаралып мемлекет ... ... ... тұрғын үй проблемасын шешу ... 2000 ... ... ... үй ... ... ... туралы
“ заң қабылданған болатын. Бұл заң еліміздегі тұрғын үй ... ... ... ... ... мен ... ... Қазақстанда ипотекалық несиелеу жүйесі АҚШ және Малайзия
елдері ... ... ... ... Қазақстандық механизмі
2-сызба
Бұл үлгінің біріншісі ипотекалық несиелеумен тікелей ... мен банк емес ... ... жүзеге асырылса, екіншісі
ипотекалық несие берушілер ... ... мен ... ... алу ... ... ... ипотекалық компаниялар болып
табылады. Компания ... үй ... ... тыс ... ... ипотекалық несие жүйесін енгізумен айналысады. Осыған ... ішкі ... ... ... ... ... ... асырады.
Ипотекалық несиелеуді дамыту 2005 ... ... 2005 ... айында Қазақстаннның Тұрғын үй құрылысы Жинақ Банкі құрылды.
Үкімет қаулысымен ... бұл ... ... ... толығымен
мемлекеттік қаражаттың есебінен жарақталды. 2005 ... ... ... бұл банк ... ... облыстары мен ірі елді
мекендерінде тұтынушылармен жұмыс ... ... ... үй ... Жинақ Банкінің мақсаты - клиентерге
тұрғын үй мәселесін шешу үшін несие ... Ол ... 15 ... дейін 3,5 проценттнен 6,5 проценттік ... ... ... ... ... ... ... бір мерзімнің ішінде банктегі
жинақ шотында ... ... ... ала ... ... ... Клиенттің осы мақсатта банкке алдын-ала салған ... ... ... ... ... ... сәйкес клиент
жеңілдетілген проценттік ставкамен несие алу үшін ... ... ... ... ... ... жинақтауы тиіс. Ал
жалпы сома ... ... ... ... ... ... ... анк пен мемлекеттің сыйақылары ... ... ... ... ... ... ... сәйкес мемлекеттік сыйақы жыл сайын салым ... ... ... есептеледі. Мұндай жағдайда ... ... ... 60 ... ... көрсеткішпен шектеледі. Егер айлық
есептік көрсеткіш 919 теңгені ... ... ... ... ... ... 11028 ... құрайды. Тұрғын ... ... ... ... ... ... ... жасау
жолымен жинақталады. Жинақталатын ақшагың мерзімі кем дегенде 3 ... ... ... ... ... ... 3 ... мерзімге жинақтауға тура келген ... ... ... десе де салымшының өз ... ... үй ... ... жинақтау жөнінде банкпен шарт ... үшін ... ... ... ... және СТН қажет.
Банктің клиенттерінің ... ... ... де, ... ... ... де ... Ол банктің жарғылық капиталының
100 процентін жасақтаушы ... ... ... ... салымдарына міндетті ұжымдық кепілдік беру ... ... және ... ... үй ... ... ... заңмен бекітілген. Заң бойынша салымшы банкпен ... ... ... ... және ... ... ... алуға құқылы.
Клиент несиені қалауынша тұрғын үйін ... ... ... Атап ... тұрғын үй сатып алу, салу, ... ... ... ... материалдарын сатып алу, жер сатып алу,
мердігерлік жұмыстар.
Тұрғын үй ... ... ақша ... ... ... ... бағдарлама әзірлеген. Ол бойынша клиент салымның поцентін
өзі ... ... үй ... ... ... ... мөлшерін
анықтайды. Мысалы, жинақтау мерзімі 3 жыл деп ... ... ... ... 2,5 ... 3 ... ... мөлшердегі
проценттік ставканы таңдай алады. Онда оның ... ... ... ... ... 5,5 не 6,0 ... ... салым мен несиенің проценттік ... ... 3 ... ... ... ... мерзімі 3 жылдан артық
болған жағдайда бұл айырмашылық 2,8 ... 2 ... ... ... ... ... ... тұрғын үй құрылысы
банкісінде ... үй ... ... ... ... 700 ... Бұл 6 ай ... ... ... ... бұл ... елдерде ертеден қолданылып келе ... жүйе ... ... да жылы ... ... «Альянс банк» АҚ жеке тұлғаларды несиелеу ... ... ... ... АҚ ... ... мен қаржылық
нәтижесін талдау
«Альянс банк» АҚ «Иртыш бизнес банкінің»құқық бөлушілері болып табылады.,
ол 1999 жылы 13 ... ... екі ... ... ... ... ... қалалық акционерлік банкі» ААҚ ... ААҚ, ... ... АҚ ... атала бастады. «Семей қалалық
акционерлік банкі» ААҚ-1992 жылы 24сәуір ... ал ... жылы 7 ... ... ... ... «Семей қалалық акционерлік банкі» ААҚ
филиал ретінді қалдырылып, «Иртышбизнес банк» ААҚ Павлодар ... ... ... ... ... 1993 ... ... жинақталған бактік
тәжірибені жақсы іс жүзінде пайдаланып, өз жұмысын Шығыс ... ... ... ... кәсіпорындарымен жұмыс жасауға
бағыталған мүмкіндік туындады. 2001 жылдың ортасына таман ... ... ірі, ... кіші кәсіпорындарына кешенді қызмет көрсете
алатын үлкен тұрақты банк құрылымын құрады. 2001 жылы ... ... ... ... 2004 ... 13 ... бастап
«Альянс банк» АҚ болып атала бастады, ал 2007 жылдың 13 наурызынан бастап
«Альянс банк» АҚ ... ... ... Банк мынадай ұйымдарға қатысушы
болып табылады:
• ҚР жеке тұлғалар ... ... ... ... беру қоры;
• Қазақстан қор биржасы (KASE);
• Ипотекалық несиелерге кепілдік беру Қазақстандық қоры;
• Халықаралық банкаралық ... ... ... ... VISA ... ... несие бюросы;
• Қазақстан қаржыгерлерінің ассоциациясы;
• Қазақстанның Сауда-өнеркәсіптік палатысы.
«Альянс ... АҚ ... ... ... ... институттарымен тікелей
корреспонденттік қатынастарда, соның ішінде:
• Bank of New York (USA);
• American Express Bank Ltd. (New York, ... American Express Bank GMBH ... am Main, ... Deutsche Bank Trust Company Americas (New York, ... Deutsche Bank AG ... am Main, ... Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (Vienna, Austria);
• Citibank, N.A. (New York, USA);
• Citibank, London (London, UK);
• Commerzbank AG (Frankfurt am Main, ... Dresdner Bank ... am ... Credit Suisse First Boston (Switzerland);
• Wachovia Bank New York International Branch Corporation (USA);
• Банк Аваль (АППБ) ... ... ... ... (Москва, Россия);
• ПромсвязьБанк (Москва, Россия);
• Международный Московский Банк (Москва, ... Банк ... ... ... ОАО ... ... (Россия);
• Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (Германия);
• Банк ... ... ... ... ... ... (Минск, Беларусь);
• Standart Bank London Limited (Англия);
• PAREX BANK (Латвия);
• және т.б.
Қаржылық қызмет көрсету нарығында банктің әріптесетері болып табылады:
... ... ... ... ЗАО ... Қор ... (KASE) ЖАҚ;
• «Альянс Лизинг» ЖШС;
• «Альянс Полис» СК;
• «Альянс Капитал» ... ... ... ... ... Альянс Банктің республиканың қаржы
секторын дамытуға қомақты үлес қоса алғанын, тарих беттеріне із ... өкіл ... ... айта ... осыдан бес жыл бұрын алдына қойған ... мен ... ... ... ... деп ... толық негіз бар. Осы аз ғана ... ... Банк ... ... республикалық рейтингінде 14-орыннан 2006
жылдың қорытындылары бойынша ... ... ... ... ... 2007
жылдың бар болғаны бес айында Банк активтерінің көлемі мен жеке ... ... ... көтеріле алды. Қазір ол Қазақстандағы көшбасшы
банктердерің қатарында, халық арасында Банктің ... ... ... оныҢ ... көрсеткіштерінен-ақ байқалып тұр.
Мəселен, Банктің өткен жылдағы ең басты жетістіктерінің бірі - ... ... ... ... 2006 ... таза ... 14 ... жетті, бұл 2005 жылғы көрсеткіштен 9 есе жоғары. Бұл Банк ... ... ... ... ... алғанда арзан ресурстарды
пайдалана отырып, оларды пайдалы түрде кəдеге асыруға бағытталған ... ... ... деп ... қатар, Банктің едəуір жетістіктерінің қатарына оның ... ... ... болады. Ішкі нарықтан қарыз алумен қоса, Банк
еурооблигациялар шығарады, ... ... ... ... ... басқа да көздерін үнемі іздеп отырады. Бұл ... ... ... ... Ішкі жəне сыртқы капитал
нарығында ... ... ... ... ... 2,8 есе ... жылдың 1 қаңтарындағы мəлімет бойынша 841 миллиард ... ... ... ... ... түрде өсуі шетелдік инвесторлар мен
Қазақстан халқының тарапынан Банкке деген ... ... ... ... ... кепілдік бар деген сөз.
Ресурстық базасы өскенінің ... ... Банк ... де біраз
ұлғайтты. Жыл басынан бері оның көлемі 2,8 есе ... 2007 ... ... 921 ... ... құрады. Банк актитверінің қомақты бөлігі
жекелеп несие беру портфеліне ... ... банк ... несиелеудің жалпы өсімінің 28,6 пайызы ... ... ... Бұл - Қазақстан банктерінің арасындағы ең жоғары көрсеткіш. Осындай
жоғары өсімнің арқасында 2006 ... ... ... Альянс Банк
жекелеп несиелеу нарығында бірінші орынды иемденіп, өз ... 8,3 ... ... ... ... өсуімен бірге Банктің капиталы да еселенді. 2006 жылдың басынан
бері Альянс ... ... ... ... ... - жеке
капиталы, қарапайым акцияларды қосымша үш рет шығарудың арқасында 3 ... ... 2007 ... 1 ... ... ... 80 миллиард
теңгеге жетті, соның ішінде жарғылық капитал 60 ... ... ... ... қаржысын құю жəне ағымдағы жəне бұрнағы жылдардағы
капиталданған таза пайданы өсіру арқасында артты.
Банктің ... банк ... ... ... ... ... мен мөлдірлігінің арқасында пайда болған шетелдік
инвесторлар мен ... ... ... ... ... ... да
тартып отыруға мүмкіндік береді.
Еуропаның Қайта қру жəне Даму ... 2005 жылы ... ... ... соң Альянс Банк ЕҚДБ-ның Қазақстандағы ... ... ... Осы ... ... ... Банк ... жалпы
сомасы 53,6 млн. АҚШ долларына бес бірдей ... ... қол ... ... мамыр айында Альянс Банк пен ЕҚДБ ... ... ... ... шағын жəне орта бизнесті несиелендіру процесін өз
бетінше басқаруға ... ... ... қол қойды.
Сондай-ақ 2006 жылы Альянс Банк Азия Даму ... (АДБ) ... 50 млн. АҚШ ... ... несие беру туралы келісімге қол
қойды. Несиені қайтару мерзімі - 5 жыл. ... ... ... ... бұл - ... ... жеке секторын қаржыландыру бойынша алғашқы
жобасы.
Халықаралық инвесторлардың артқан сенімін пайдалана отырып Альянс Банк ... ... алты ... ... ... ... үшеуін қазірдің
өзінде сəтті түрде қайтарды. Синдикаттың ұйымдастырушарлы ретінде Cіtіbank,
Deutsche Bank Ag, Standard Bank, ING Bank NV, Wachovia Bank NV, ... ірі ... ... 2006 ... ... ... ... Банк 400
млн. АҚШ долларының синдикатталған займын, ал сол жылдың ... ... АҚШ ... ... займын алды.
2006 жылы Банк 1,5 миллиард АҚШ доллары сомасына MTN (medium term ... ... Осы ... ... 2006 ... ... айында
Альянс Банк 250 млн. доллардың, қыркүйекте - 350 млн. ... ... млн. ... еурооблиацияларын орналастырды. Сондай-ақ 2006 жылдың
наурызында Банк 150 млн. ... ... ... еуробондтарын
орналастырды. 2007 жылдың қаңтар, ақпан айларында Альянс Банк еуро түрінде
(750 млн.) жəне фунт-стерлинг ... (250 млн.) ... ... Банктің осындай толағай табыстары ... ... тыс ... 2006 жылы халықаралық іскерлік басылым «Euromoney»
Альянс Банкке «2006 жылы Еуропаның дамушы ... ... ... көшбасшы банк» деген атақты тағы бір мəрте берді. Бұл ... ... ... ... рет ... ... ... арқылы Альянс Банк басқарудағы ашықтығы мен менеджметтегі тиімділігі
жөнінен көш бастаушы екенін дəлелдеді.
Альянс Банкке берілген ... ... ... оның ... ... ... ... мойындағанын растайды. Moody's
Іnvestors Servіce: шетел валютасы ... ... ... ... ( болжам «тұрақты»), шетел валютасы түріндегі ... ... «NP», жəне ... ... ... «Е+» ... Fіtch ... ұзақмерзімді рейтинг «BB–» («BB ... ... – «B», жеке ... – «D», ... ... - ... рейтинг бойынша болжам - «тұрақты».
2007 жылдың бірінші жартыжылдығында Альянс Банк қалыптасқан қарқынды даму
үрдісін сол қалпында сақтады, ... ... мен жеке ... ... Қазақстандағы коммерциялық банктер рейтингінде 3-орынды иеленді.
Альянс ... ... 2007 ... ... ... ... бір ... теңгеден асып түскен, 2007 жылдың 1 шілдесіндегі
мəліметтер ... оның ... ... 1 332 ... ... ... - ... млрд. теңге, жеке капиталы - 136
млрд. теңге. Банктің 2007 жылдың ... ... ... таза ... млдр. теңгені құрады.
Банктің аймақтық саясатты сəтті жүргізіп отырғанының бір дəлелі - Қазақстан
Республикасының көптеген қалаларын қамтыған ... ... ... Көп жылдар бойы Альянс Банк аймақтардағы ... ... ... ... ... ... ... 43 қаласында, 20
елдімекенінде оның 25 филиалы мен 219 бөлімшесі ... ... ... ... біз аймақтық бөлімшелер жүйесін кеңейте түсуді жоспарлап отырмыз.
Соның ... ... бойы ... өз-өздеріне қызмет етуіне мүмкіндік
беретін электронды кассирі бар бөлімшелерді де, ... ... ... ... кішігірім бөлімшелер ашу да жоспарда бар. ... ... ... ... ... ... бөлімшелердің барлығында электронды
кезек жүйесін енгізіп, өзіне-өзі қызмет ету орындарын да қарастыруды көздеп
отырмыз. 2007 жылы ... ... ... ... ... саны ... саны 300-ге ... деп жоспарланған.
Дəстүрлі банктің филиалдар мен бөлімшелерден ... Банк ... ... ... ... ... ұлттық пошта операторы «Қазпошта» Ақ-
мен де тығыз əріптестік байланыс орнатқан. Осы əріптестіктің ... кез ... ... ... ... ... ... банк
қызмет түрлерін пайдалана алады. Банктің жеке өнімдері АльянсФинанс, ... Group ... ... ... тарихын жасап, оның төлем қабілетін
тексере алатын қаржылық брокерлер арқылы да ... Біз ... ... жəне ... агенттермен арадағы берік əріптестік қарым-қатынас сату
каналдарын жан-жақты ... ... ... береді деп үміттенеміз.
Демек, Альянс Банктің 2006 жылдың өг бойында жəне 2007 ... ... ... ... оның Қазақстан Республикасының жүйе құрушы
банктерінің бірі ретіндегі үздіксіз əрі серпінді дамып келе ... бола ... ... ... қаржылық белсенділік шегін кеңейтуді
біз бизнес стратегиясының кезекті бір кезеңі ретінде ғана ... ... жаңа ... ашуға мүмкіндік деп үміттенеміз, өзіміздің
Қазақстан жеріндегі еңбегімізді біз осы тұрғыдан ғана ... Банк ... ... ... ... ... банк ... келеді. Банк үшін нарықтың басты бөлігі ретінде жекелеу ... Бұл ... жəне ... ... ету жəне қор ... ең ... ... ... ... ... ішінде карточка нарығы,
нарықтың ең ... ... бірі - ... жəне орта ... ... да бар. ... ... өнім түрлерін
дамытуда Банк ... ... ... барлығында нарықтың осы бір
бөлігіндегі клиенттерге бағытталады.
Акционерлер бизнесін бұдан былай да өсіре беру мақсатында Альянс Банк ... ... ... ... ... ... 17,4 пайызын Лондон
қор биржасына ғаламдық депозиттік қолхат түрінде ... ... ... ... ... тағы бір ... SAFC қаржылық холдингінің,
жəне оның бір ... ... ... ... ... ... сай, ... компания ретінде өсіп-жетілуге ... ... ... бұл ... оның ... мен ... ... бір үлгісі болды.
Өмір сүру кезеңінде Альянс Банк бас акционері – «Сеймар» Инвестициялық тобы
тарапынан күшті қолдауға ие болды. Оның ... - ... ... ... жəне ... ... ... 2006 жылдың желтоқсанында Сеймар ИТ
SAFC (Seіmar Allіance Fіnancіal Corporatіon) қаржылық ... ... ... SAFC-тың құрамына: «Альянс Банк» АҚ, «Старбанк» ЖАҚ, ... ... ... ... ұйымы» ЖШС, «Альянс Retaіl Group» ЖШС, ... ... ЖШС, «Дом ... ЖШС, ... Бизнес Соnsult» ЖШС сияқты
қаржылық агенттіктері жіне басқа да мекемелер кіреді.
Сеймер ИТ Қазақстанның қаржы саласында иелік еткен ... ... ... ... ... арқылы топтың жалпы даму стратегиясы негізінде тағы
бір ... ... ... ... Банк ... толық жариялылықты, оның болашақта ... ... ... ету ... Директорлар кеңесінің құрамына
əлемнің жетекші қаржылық жəне өндірістік компанияларында ... ... үш ... ... ... ... ... аталған Банкті басқару
органына: 2006 жылдың қарашасында - Стюарт Лейтон мырза (тəлуесіз ... 2006 ... ... - ... ... ... 2007 ... - Роберт Мей мырза (тəуелсіз директор есебінде) енді. Альянс
Банктің Директор кеңесі құрамындағы ... ... ... ... ... қаржы нарығындағы ұстанымын нығайтып, копоративтік басқару
принципін жетілдіретініне, жəне ... ... ... ... да əрі ... ... ... сенімімізді молайтады.
Альянс Банктің бұл жетістіктері біз таңдаған даму стратегиясының өзін өзі
толық ақтағанын дəлелдейді. Бұл ... ... банк ... ... ... тез арада нық түрде иемденуніе мүмкіндік берді.
«Альянс Банк» АҚ негізгі акционері - «Сеймар» ... Тобы жаңа ... - «Seimar Alliance ... Corporation» (SAFC) АҚ құрды. Сеймар
ИТ Қазақстанның қаржы секторындағы барлық активтерін ... ... ... ... даму ... қисынды қадам болды. SAFC негізгі
стратегиялық мақсаттары: 2010 жылы Қазақстанда, Орта Азияда активтерінің,
капиталға ... ... ... ... ... қаржы тобына
айналу, бөлшек сегментінде үлкен ... ... ие ... ... және ... қаржы қызметтерінің толық топтамасын ... ... ірі көп ... ... ... ... Банк» АҚ тек өз тұтынушыларына арнап әлемдік деңгейдегі ... мен ... ... ... ... VISA ... пластикалық карталарын шығаруға кірісті.
«Альянс Банк» АҚ Еуропа ... құру және Даму ... ... ... келісімге қол қойды. ЕҚҚДБ кредиттік желісі жеке тұлғаларға
ипотекалық ... ... ... Кредиттік желі сомасын 10 ... ... ... ... Бұл – ЕҚҚДБ-ның Альянс Банкке берген ... ЕҚДБ ... ... ... ... берілетін ипотекалық
заемдар портфелін ұлғайтып, ипотекалық несие беру стандарттарын жақсартуға
мүмкіндік береді. ЕҚДБ ертерек белгілеген сауда қаржыландыру ... желі ... 10 ... АҚШ ... 16 ... АҚШ долларына
дейін ұлғайтылған.
Несиелік тәуекелді тиімді басқаруының арқасында Банк ... ... ... жағдайда ұстап тұра алады. Несиелік портфель
сапасын жақсарту жұмысы төмендегі ... ... ... ... Несиелік
тәуекелді бақылау және мониторинг ... ... ...... 2006 жылы ... барлық мерзімінде өтелмеген ... ... ... ... автоматтандырылды; Заем алушылардың
ішкі несиелік рейтингтік жүйесі жетілдірілді; Несиелеу кезеңдерін әрі қарай
оңайлату және ... дер ... ... ... ... несиелік өнімдерді автоматтандыру жалғасты; Ұжымдық ... ... ... ... ... ... үшін ... менеджерлерінің штатын кеңейту жүргізілді;
Проблемасы көп активтерді бақылау процедурасы жетілдірілді. Бөлшек,
шағын және ... ... ... ... ... ... арқасында Банктің жалпы несиелік портфеліндегі ... ... саны екі ... ... Оның ... 2006 жылдың
соңындағы мәліметтер бойынша 0,8 пайызды құрады. Бұл ... ... ... ... ... ... және Банк бөлімшелеріндегі
проблемасы көп займдармен ... ... ... ... ... ... көрсетті.
Банк бұрынғысынша несиелік портфельдің шоғырлану көлемін бақылап
отыр. Мәселен, ең ірі он ... ... ... несиелік портфелде ең оңтайлы
деңгейде сақталып отыр, 2006 жылдың соңындағы мәлімет ... оның ... ... ... бұл жыл ... жағдаймен салыстырғанда 4 пайызға аз
көрсеткіш.
Банк ... ... ... ... сапасын жақсарту
бағытында жұмыс істеп келеді. Аймақтар бойынша салалық бағыттардың картасы
әзірленіп, ... ... тұр. Ол ... аймақтық, салалық басымдылықтар
белгіленіп, салалық лимит көрсетілген.
Сурет 2- Банктің салалар бойынша ... ... 2007 ... ... АҚ ... ... ... Капитал» Қаржылық компаниясы» АҚ 2007 жылы құрылған. Компания
бизнес-жоспар жасау мен ... ... ... ... ... ... ... инвестицияны қаржыландыру схемасын
жасау, жобалық және саудалық ... ... ... ... және орналастыру процестерінің барлығын қамтитын толық кешенді
кәсіби қызмет ... ... ... ... ... ... ... қатар брокерлік қызмет түрімен, яғни, клиенттің есебінен, оның
мүддесі тұрғысынан және оның ... ... ... және ... ... бойынша уағдаластықтарды қадағалаумен де айналысады. Бұл қызмет
түріне бағалы қағаздарға меншік құқығын қайта ... ... ... ... ... қызметтері де кіреді. Компания Қазақстан ... ... ... ... Қор ... К, Р және Н
категориялары ... ... әрі ... ... АҚ 2004 жылы құрылған. Бұл – Қазақстандағы негізгі ... ... ... ... ... ... шағын және орта бизнес
мекемелерін лизингтік тұрғыдан қаржыландырумен ... ... ... ... ... ... барлық аймақтарында
әрекет етеді. «Альянс Лизинг» АҚ импорттық және отандық құрал-жабдықтарды
Қазақстан ... ... ірі ... ... ... «Альянс Лизинг» АҚ, сондай-ақ, өзінің еншілес кәсіпорны ... ЖШС ... ... ... ... факторингтік
компаниялармен әріптестік шеңберінде «Альянс ... АҚ ... ... ете отырып, екі факторлы факторинг схемасы бойынша жұмыс
істейді. «Альянс Лизинг» АҚ Қазақстан ... ... ... ... және International Factor Group S.C. ... ... ... ... ... АҚ 1993 жылы ... Осы күні
компания сақтандырудың 18 түрі ... ... ... ... ... ... ... Республикасының бүкіл аумағында
сақтандыру ... ... ... ... ... ... Компанияның сақтандыру қызметінің сапасы тек жеткілікті мөлшердегі
жеке капиталы мен көп жылдық ... ... ... ғана ... ... қорғанысы арқылы да танылып отыр. «Альянс Полис» Сақтандыру
компаниясы» АҚ ... ... ... беру ... Қазақстан
Қаржыгерлер қауымдастығының, Халықаралық қоғамдық ... ... ... аффилирленген компаниялар капиталындағы үлесі:
Банктің бағалы қағаздар нарығындағы ... ... ... қатысу
үлесі бар. ALB Finance BV компаниясы еввробондтар ... ... ... ... ... мақсатында құрылған. Сонымен қатар Альянс
Банк 2007 жылдың 20 наурызына дейін Қырғызстандағы «ФинансКредитБанк КАБ»-
тың акционері болды, оның 100% ... ... жеке ... ... «Бірінші несиелік бюро» ЖШС бірнеше банктің заем ... ... ... құру ... ... ... ... «Альянс Банк» АҚ, сондай-ақ «Альянс Полис» АҚ, ... ... АҚ және ... ... ... АҚ ... болып
табылады.
Несиелік портфель
2006 жылдың қорытындылары бойынша Банктің несиелік ... 2005 ... 3,5 есе ... 449 660 миллион теңгеге өсіп, 633 027 ... ... Оның ... ... 2005 ... ... ... едәуір өсіп, 69%-ға жетті.
Сурет 3-Несиелік портфель жəне оның банк ... ... ... Банк ... ... ... өсуі ең алдымен сату желісінің
кеңеюімен бөлшек несиелеу белсенділігінің артуы және халық үшін ... ... ... арқасында мүмкін болды. Несие портфелі
құрылымындағы бөлшек несие үлесі жыл сайын артып ... 2006 жылы ... 17 ... ... Банктің ссудалық портфеліндегі бөлшек несиенің
үлес салмағы 2006 жылдың соңында 44 ... ... 4- ... ... ... ... динамикасы
Соңғы кездері Банк депозиттерінің беделі артып, салымшылардың оларға деген
сенімі артты. Салымдардың біз ... ... ... оңай да ... бәсекеге лайық пайыздық үстемелерімен, депозиттік өнімдерді
таңдаудағы әркелкілігімен клиенттерді ... 2006 ... ... Банк ... портфелінің көлемі 2005 жылмен
салыстырғанда 78 ... ... 106 160 ... артып, 241 833 миллион
теңге болды. Банктің жалпы ... ... ... ... ... 45 ... 29 ... дейін азайды. Мұндай жағдай Банктің
ресурстық базаларының басқа бөліктерінің (банкаралық займ, ... т.б.) ... да ... ... дамуының арқасында қалыптасып отыр.
Сурет 5- Банктің депозиттік портфелінің өсу динамикасы
Мерзімдік депозиттердің жалпы көлемі жыл ... бері 63 ... 67 785 ... ... ... 2006 ... соңында 174 648 миллион
теңгеге жетті. Халықтың ақша ... ... ... ... ... ескере отырып, және жасы, әлеуметтік және аймақтық жағдайын ескере
отырып әзірленген депозиттік линейка негізінде Банк бұрынғысынша ... ... жеке ... қаржысы есебінен толтыруға бағыт
ұстанып ... ... ... ... жалпы көлемінде жеке
тұлғалардың мерзімдік ... 58,6 ... ... 102 280 ... теңге
болса, заңды тұлғалардың мерзімдік депозиттері – 41,4 пайыз, ... 72 ... ... 2006 ... ... бойынша тұрғындардың мерзімдік
депозиттері нарығында Альянс Банк ... ... ... ... ... ... өсу көлемі жөнінен үшінші орын алды. Жеке
тұлғалардың ... ... ... ... 64 455 миллион теңге
болды, бұл Банктің 2005 ... ... ... төрт есе ... ... ... өсу қарқыны (2,7) жалпы банк
жүйесіндегі өсу қарқынынан (1,8) ... ... ... ... ... ... депозит нарығындағы үлесі бір жыл ішінде 7,7 пайыздан
11,7 ... ... ... Бұл көрсеткіштер депозит нарығын ... ... ... ... ... өнімдер шығарудың және
Банктің сату бөлімдерін кеңейтіп, халыққа жақындата түсудің нәтижесінде
мүмкін ... 6- ... ... портфелі құрылымының өзгеру динамикасы
Өткен жыл «Альянс Банк» АҚ карточкалық бизнесін ... ... бірі ... 2006 жылы бизнестің осы саласын қарқынды дамытудың
нық негізі қаланды. 2006 жылы VISA International халықаралық төлем жүйесі
Альянс ... даму ... ... келе оған ... мүше деген мәртебе
берді. Бұл оқиға эквайрингтік әрекетті (басқа банктердің карталарына қызмет
көрсетуді) ... ... ... ... жүйесін
айналып өтіп, VISA International-мен тікелей канал ... ... ... Бұл ... ... ... мен ... жүйесін
дамытуға түрткі болып, Банктің табыстылығын ... ... ... жылы Банк ... ... жүйесінің принципті мүшесі бола отырып,
Банкті эмитенттік және ... ... ... сертификаттау процесін
бастады. Жаңа күшті процессингтік карточкалық платформаның пайда болуы
карточкаларға жедел несие беру ... ... ... қолға алуға мүмкіндік
берді. 2006 жылдың соңында республикада ... ... ... ... несие беру жобасы сәтті жүзеге асты. Бұл технология
Банк клиентіне клиенттің өтем ... ... ... кері ... карточка арқылы банкоматтан тез арада несие алуына мүмкіндік
береді. Әп-сәтте шығарылатын ... ... ... ... беру ... ... әрі ... болуымен қоса, оған өзіне ыңғайлы орында ақша
алуға мүмкіндік беріп қана ... өз ... ... ... ... ... ... ақшамен есеп айырысуға, карта арқылы Банктің
қолма-қол ақша қабылдайтын (cash-in) кез келген құрылғысы арқылы өз қарызын
жабуына ... ... ... 2006 жылы Банк ... ... ... ... жасады, ол бойынша клиент ... ... ... ... ... Және осы ... бонустың көмегімен есеп
айырысу механизмі дайындалды. Сонымен бірге мобильді банкинг жүйесін енгізу
жұмыстары да жүргізіліп ... ... ... клиенттер карточкалық есеп-
шоттарындағы қаражатын қолындағы ұялы телефонының ... ... ... 7- Карточкаларға қызмет ету құрылғылары мен карточка эмиссиясы
жөнінде статистика
Өткен жылы ... ... мен ... ... ауқымды жұмыс жүргізілді. Осы жұмыстардың аясында Банк
VISA Platinum атты жаңа карточкалық өнім жасап шығарды, VISA Gift атты ... ... ... да ... таяу. Бұлардан бөлек, коммерсант-
агенттер желісі арқылы клиенттер тарту жобасы да жүзеге аса ... өсуі ... ... 2006 жылы ... ... Банк, құнды қағаздардың қосымша эмиссиясын шығару арқылы жеке
капиталын айтарлықтай ... 2006 ... 31 ... ... бойынша
6 400 808 дана акция орналастырылып, ақысы төленді, олардың ... 000 808 ... жай ... 000 ... ... ... ... қысқамерзімді және ұзақмерзімді өтімділігін сақтап тұру мақсатында,
әрі Банктің табыстылығын арттыру үшін ... ... ... ... ... ... 2005 ... 12 сәуірінде Қазақстан
Республикасының қаржылық нарығын және қаржылық ұйымдарын реттеу Агенттігі
«Альянс Банк» АҚ облигациялық ... В57 ... ... ... ... ... көлемі 40 миллиард теңгені құрады. Осы
облигациялық ... ... 2006 жылы ... ... 17 ... теңге
тұратын облигациялардың үш шығарылымы жасалып, тіркелді. 2006 ... ... ... ... ... ... арттыру арқылы құнды қағаздар
портфелі біраз өсті. Портфель ауқымы 1,5 ... – 2005 ... ... 90
миллиардтан 2006 жылдың соңында 137 миллиард теңгеге дейін өсті.
2006 жылдың соңында шетелдік құнды қағаздар үлесінің артуы есебінен ... ... ... ... ... ... 1,5 есе өсіп, 2005 жылдың
соңындағы 90 миллиард теңгеден 2006 жылдың соңында 137 ... ... ... ... ... құру ... Банк мемлекеттік,
корпоративтік және шетелдік құнды қағаздардың ... ... ... ... корпоративтік Эмитенттің бірінші деңгейдегі капиталдағы үлесіне
лимит қою саясатын ұстанады 2006 жылы Қазақстан Қор ... ... ... ... ... ... түрде дамыды. Банктің бұл сектордағы
үлесі жалпы айналымның 4,3 пайызына жетіп, республика ... ... ... ... ... осы ... бір жыл ... сатып алу
көлемі 270,818 миллиард теңгеге, ал сату көлемі 58,027 ... ... 8- ... ... портфелінің құрылымы, 2007 жыл
Альянс Банк «МҚҚ «сату – сатып алу» секторларында және «РЕПО-да», «Ирбис»
ақпараттық-сараптама ... ... ... ... жылдың
қорытындылары бойынша KASE-нің ең белсенді он мүшесінің қатарынан табылған.
2006 жылы туынды құнды қағаздар мен қаржылық ... ... ... ... ... және пайыздық ... ... ... 2005 ... салыстырғанда төрт еседей өскен. Банк
деривативтер бойынша (Cross Currency Swap и Currency Swap) ... ... ... ... ... ... банк ... белсенді түрде қол қоя бастады. Туынды құралдар ... ... банк ... хеджирлеу үшін жасалады.
2006 жылы туынды құнды қағаздар мен ... ... ... ... 939,3 ... ... жетті.
2006 жылы Банк валюталық және банкаралық нарықтағы ... ... 2006 жылы ... ... операциялардың жалпы көлемі 2 039
миллиард теңге немесе 16 056 миллион АҚШ доллары (ҚР ... ... ... 30 ... ... ... 1 АҚШ ... 127 теңгеге тең).
Клиенттік келісім-шарттардың үлесі 24,46 пайызға, банкаралық операциялардың
үлесі 75,54 пайызға жетті.
2006 жылы ... ... ... ... көлемі 2005 жылмен
салыстырғанда 5 есе өсіп, 175,749 миллиард ... (1,4 ... ... ... 2006 жылы салынған банкаралық займдар көлемі 6 есе өсіп,
990,080 миллиард теңгені ... ал 2005 жылы бұл ... ... теңге болған еді.
2.2 «Альянс Банк» АҚ-ның тұтыным несиелерінің түрлері мен шарттары
2005 ... ... ... Банк» АҚ Қазақстандық ... жеке ... ... және қаржы нарығы мен ... ... ... ... жеке ... ... ... жетілдіру жөнінде шешім қабылдады. 2005 жылдың ... ... ... ... нарығына “Экспресс-несие” жобасын
әзілеп ұсынды.
«Альянс ... АҚ ... ... ... ... қалың көпшіліккке арналған. Оның мақсаты – көпшіліктің ... ... ... ... ... ... ету. ... басты ерекшелігі – оның ... ... ... үшін жеңілдігінен және қолайлылығынан көрінеді.
Бұл ... жеке ... ... керекті тұрмыстық заттарды,
үй жиһаздарын сатып ... ... ... ... ... оқу ... ... сондай-ақ ақшалай қарыз есебінде
алуға мүмкіндік береді.
Экспресс несиелердің ... ... ... ... ... ... - несие;
❖ шұғыл мұқтаждықты өтеуге арналған экспресс - ... ... ... ... ... ... “Ақша плюс” ;
❖ қызмет түрлерін өтеуге арналған экспресс-несие;
❖ Экспресс-несие “Минутка”;
несиелері бар. Бұл ... ... ... әр ... ... берілу тәртібіне жекелеп тоқталатын боламыз.
«Неотложные нужды» кредиті –кез-келген мақсатқа көзделген, жеке ... ... Заем 3 ... ... ... ... доллар, теңге.
Несиенің берілетін мерзімі:
-егер кепілге жылжымайтын мүлік қойылған жағдайда берілген мерзімі 6 ... айға ... ... ... ... қойылған жағдайда:
-жаңа автомобиль болған жағдайда 6 айдан 96 айға ... және ... ... ... мерзімі 7 жылға дейінгі
автомобильдер үшін 6 ... 84 айға ... және ... ... ... ... 7 жылдан жоғары
автомобильдер үшін 6 айдан 60 айға дейін.
Берілетін несиенің ең төменгі ... 150 000 ... ... ең ... ... ... ... мүлік қойылған жағдайда – 500 000 АҚШ доллары;
- кепілге автотранспорт қойылған жағдайда – 40 000 АҚШ ... ... ... ... ... ... ... құнының 70%
аспауы керек.
Транспорттық құралдар үшін несие сомасы автокөліктің нарықтық құнының ... ... ... құны 80 000 АҚШ ... ... ... алынады;
-шыққан мерзімі 1 жылдан аспайтын жаңа автокөліктер алынады;
-бұрын қолданыста болған автокөліктер:
-Германия және ... ... ... ... мерзімі 15 жылдан
аспауы керек.
-ТМД, Оңтүстік Корея, АҚШ және басқа Европа ... ... ... мерзімі 7 жылдан аспауы керек;
-ҚХР, Индия елдерінің автокөліктері және ... ... 3 ... ... ... ... банктің аймағында орналасқан ... ... ... ... ... және сақтандыру агентінің
қызметін ұсынады.
«Автокредитование»- Міндетті шарт - қарыз алушы мен кепіл беруші бір ... ... ... ... несиеге алу. Валюта: теңге, АҚШ доллары,
евро.
Мерзімі:
- Германия және Жапонияда жасалған және шыққан мерзімі 7 жылдан аспайтын
автокөлік ... ... ... 6 ... 84 айға ... ... және ... жасалған және шыққан мерзімі 7 жылдан жоғары
болған жағдайда 6 айдан 60 айға ... ... ... АҚШ ... минималды сома-1000 АҚШ доллары, евро.
Максималды сома – кепілге қойылған мүліктің сомасына байланысты болады.
Қолданыста болған ... үшін ... ... – 30%, Жаңа ... ... салым – 15%.
Бөлшектеп жедел жабу түрінде заемды жабу ... ... ... ... ... қысқартылуымен;
2.заемның бастапқы мерзімінің сақталуымен.
Несиелерді өтеу- ай сайынғы төлемнің жабуға ... ... ... ... ... Льготтық кезеңді ұсынған ... ... ... ... ... ... заемы тұрғын нысаналарын
және коммерциялық жылжымайтын мүліктерді, сондай-ақ ... ... ... жер ... ... ... жер учаскісі мақсатқа
тағайындалуы қажет: индивидуалды тұрғын құрылысына.
2.3 Жеке ... ... ... ... мен тәртібі
Жеке тұлғаларды несиелеу Қазақстан Республикасының ... ... және ... ... ... ... ... заңы
мен нормативтік актілердің, сондай-ақ халықаралық ... ... ... ... банк жеке ... несиелеуді ұйымдастыру
саясатын өзінің ішкі потенциалы мен ... ... ... ... ... ... саясаты жеке тұлғаларға
берілетін несиелердің түрлерімен, проценттік қойылымдардың ... ... ... ... ... Тұтыным
несиелерін беру ... ... ... ... саралап беру принциптері қатаң сақталады. ... ... ... ... ... ... сатымен атқарылады:
1) Банк жеке ... ... ... және ұзақ ... (политика розничного кредитования).
2) Несие алушыдан тапсырыс ... және одан оның ... ... ... ... ... мәліметтер алынады.
3) Несие алушының несиелік қабілетіне ... ... ... ... қарай берілетін несиенің шекті сомасы ... ... ... ету ... анықталады.
5) Несиенің берілуі немесе берілмеуі жөнінде банк ... ... Оң ... ... жағдайда несие алушымен несиелік келісім-
шарт жасалады, кепіл формасы ... ... ... ... ... ... аударылады.
Банк өзінің несиелік ресурстарын және нарықтағы ... ... жеке ... ... ... ... Онда ... берілетін несиелердің түрлері мен ... ... ... ... ... ... мен құжаттары,
несиелік есепті жүргізу ... ... ... розничного
кредитования). Несиелік саясат маркетинг зерттеулеріне сүйеніп жасалады.
Несиелік ... ... ... ... ... кейін
ақпараттық құралдар арқылы жарнамалау, халыққа түсіндіру, насихаттау
жұмыстары ... алу үшін ... жеке ... ... ... ... ретіндегі тіркелген номері (СТН), зейнетақы қорына тіркелген
номері (СИК), айлық ... мен ... көзі ... анықтамасы болуы
керек. Қажет болған ... банк ... ... оның төлем
қабілетін дәлелдейтін қосымша мәліметтер ... етуі ... ... ... ... алушының несиелiк қабiлетiне, сатып
алатын тауарының ... ... ... ... сондай-ақ кепiлдiк
берушi тұлғаның орташа айлық табысының ... ... ... ... ... мөлшерi банк бекiткен шектi мөлшерден аспауы
тиiс.
Тұтыным несиелерінің проценттік ... ... ... ... пен ... қарай анықталады. Проценттік қойылымның мөлшері
мен ... ... ... ... бірден ескерту жасалады.
Несиенің мерзімі несиенің түріне қарай белгіленеді. Бірақ ... ... 3 ... ... Тек ипотекалық несиелер ғана 5 ... ... ... ... ұзақ мерзімге беріледі. Мерзімі ұзарған сайын
проценттің көлемі өсе ... ... ... ... тиiстi құжаттарын банкке өткiзгеннен
кейiн несиелеу бөлiмiнiң ... ... ... ... ... ... ... банктен берiлетiн несиенiң максималды ... ... ... ... ... ... ... көмегiмен
анықталады:
Рн=Д ( К (Т;
Рн - несиелiк қабiлет (табыс тұрғысынан есептегендегi берiлетiн ... ... ... ... ... ... өтей алу ... шегi);
Д- таза табыс (орташа айлық жалақы жөнiндегi анықтама ... ... ... ... ... негiзiнде есептеледi);
К – коэффициент; Оның деңгейiн табыстың көлемiне қарай банк белгiлейдi.
Мысалы: Д – 500 АҚШ ... ... ... онда К =0,3; Д – 501 АҚШ долл
1000 АҚШ долл ... ... онда К=0,4 ... ... ... – несиенiң мерзiмi;
Несие алушының несиелiк қабiлетiне қарай ... ... ... анықталады. Оны анықтау үшiн келесi формула қолданылады.
SР = Р ;
1 + ... ... ( ... ... – банктен берiлетiн несиенiң максималды сомасы; Рн – несиелiк қабiлет;
Банктен берiлетiн несиенiң ... ... ... ... ... ... кепiлдiк берушi тұлғаның несиелiк қабiлетi, бұрынғы ... ... ... ... да ... ... ... берушi тұлғаның
несиелiк қабiлетiне қарай берiлетiн несиенiң ... ... ... ... ... + Sо ( жылдық процент ( несиенiң мерзiмi = Q
12 ( 100
Мұнан, Sо = Q ( 12 ... ( 100 + ... ... ( ... ...... беруші тұлғаның ... ... ... ... ең ... мөлшері; Q – кепілдік ... ... ((Р1 + Р2 …) ... ... ... 18 айға 75000 ... несие алуға тиiстi құжаттарды банкке
тапсырды. Клиенттiң орташа айлық табысы – 12000 ... оған ... ... ... ... ... – 6000 ... жылдық процент – 36%
болды. Оны жоғарыдағы формуламен есептейтін ... ... ... ... қабілеті 21038 ... ... ... ... ... ... ... несиенің ең жоғары мөлшері
– 43200 теңге болады.
Банктен берiлетiн ... ... ... ... ... несиені
материалдық қамтамасыз ету формасы қаралады. Қамтамасыз ету жүйесі мен
формаларын әр ... ... ... ... ... ... ... қондырғылар, құрылыс объектiлерi, дүкен, қойма,
тауарлы-материалдық құндылықтар, бағалы қағаздар, депозиттер тағы ... ... ... ... ... ... құқықтарға мынадай талаптар қойылады:
• мүлiк немесе меншiк құқығының несие ... ... ... ... ... ... ... мүлiктердің өтiмдi болуы;
• кепіл мүлкін сақтау ... ... ... құнының несие құнын толығымен ... яғни ... ... ... ... ... ... өткізілген мүлікті сақтау несиені ... ... ... ... ... ... Оның ең ... – мүлікті банкке өткізу. Бұл жағдайда несие ... ... иесі ... қала ... ... ... салынған мүлікті
қолдануға рұқсат етілмейді. Кепілдің бұл түрі –заклад деп ... ... ... ... кепіл мүлкін пайдалану ... ... ол ... ... ... және бұзбай
сақтауға міндетті болады. Банктің мүлік ... ... ... ... ... ... ... құнды металлдар,
қымбат зергерлік бұйымдар, өнер туындылары қабылданады және ... ... ... ... ... (твердый залог). Банк үшін
тиімсіз болатындықтан бұл ... түрі онша көп ... ... жағдайда жылжымайтын мүліктер, көліктер, ... ... ... ... алынады. Сатып алынған тұрмыстық
тауарлар ... ... ... оның ... ... ... алушының отбасы мүшесі немесе ... да ... ... ... ... міндетіне ала ... Бұл ... ) ... ... ... ... өтеу ... мен материалдық қамтамасыз ... ... ... ... ... қорытындысы жазбаша
түрде хатталады. Хаттаманың негізінде ... ... ... ... беру ... ... қабылданған жағдайда банк пен несие алушы арасында
несиелік келiсiм–шарт жасалады. Келісім – шартта ... ... ... ... екі ... жауапкершіліктері мен
міндеттер, даулы мәселелерді шешу тәртібі бекітіледі.
Несиелік келісім-шарт жасалғаннан ... ... ... ... ... ... ... сомасы түгелімен тауар сатушы немесе қызмет
көрсетуші мекеменің шоттарынаға аударылады.
Несиені ... ... ... ... және ... ... атқарылады. Несиелік төлем мерзімінде төленбеген жағдайда
оған ... ... ... ... ... ... несие алушының өтініші бойынша несиенің
мерзімі ұзартылуы ... ... ... ... қалдырылуы мүмкін.
Бұл – пролонгация дап аталады.
Несиені ... үшін ... ... ... процент тұрақты
немесе қалқымалы түрде ... ... ... ... ... ... мерзімі ішінде еш өзгеріссіз қалатын болса, ... ... ақша ... ... ... ... ... тұрады. Несие бойынша процент есептеудің:
• жай S=(1+it);
... ... ... ... S – ... ... сомасы; P – ... ... i – ... ... t – ... ... ... мерзімінде қайтарып, ... ... ... ... банктер қай уақытта ... ... ... мүдделі
болады.
III. Жеке тұлғаларды несиелеуді одан әрі жетілдіру мәселелері
3.1 Жеке ... ... ... шетелдік үлгілері
Қазақтанда және ТМД елдерінде тұтыным ... жеке ... ... ... атап ... ұзақ пайдаланылатын
тұрмыстық тауарлар сатып алу; ... ... ... ... ... ... несиелер жататын ... ... ... ... ... тек тұтыным тауарларын ... мен ... ... ... ... ... ... білім алу, автосервис тағы ... өтеу үшін ... ... ... ... ... ... тұтыным
несиелерінің жіктелуі мен ... да ... ... ... несиелерінің жіктелуі
4-сызба
Тұтыным несиелерінің дамуы мен ... ... ... ... ... ... ... дамуы 1950 ... ... ... Оған II ... ... ... ... өндірістің кең көлемде қарқынды дамуы, ... ... ... ... ... жақсаруы ықпал етті. Соған
орай банктерде ірі ... мен мен ... ... ... ... ... ... шоғырлануы мен
ұлғаю тенденциясы байқала ... Бұл ... банк ... мен ... ... бәсекенің күшеюіне әкелді. Соның
ішінде тұтыным несиелері ең бір ... ... ... несиелерінің қарқынды дамуы ... ... ... ... ... ... сәл кешірек Жапонияда ... ... ішкі ... ішінде ипотекалық несиелердің үлесі, %% :
1) Голландия - ... ... - ... ... - ... ... - ... Бельгия, Испания, Франция - 25,24,21;
6) ... - ... ... - ... ... ... берумен арнайы маманданған банктер
мен банктік емес ... ... ... ... саны ... Бұл елде ... несиелері түрлі мақсаттарға, ... ... үй ... ... ... ... жөндеу жұмыстарын жүргізуге;
• ұзақ пайдаланылатын ... ... ... ... оқу ... ... ... сатып алуға;
беріледі. Несиенің сомасы 500 ... 1000 фунт ... ... ... ең ... ... 5 жыл. ... овердрафт
бойынша да, несиелік ... ... да ... Ұлыбританияда
тұтыным несиелерін беруде несие алушының ... ... ... ... ... алушының төлем қабілеті нашарлаған жағдайда
банк несие алушымен жасалған ... ... ... ... Сонымен
несие алушыға көптеген келесідей жеңілдіктер қарастырылады:
• өлім, жұмыссыздық, жазылмайтын ауру ... ... ... ... ... ... ... жүргізіледі;
• өлім, ауру немесе бақытсыздаққа ұшыраған жағдайда банк өз ... ... аса көп ... ... ... да ... несиелері көптеген мақсаттарға (үй сатып алуға,
салуға; күрделі ... ... ... ұзақ пайдаланылатын
тұрмыстық тауарлар сатып алуға; оқу ... ... ... алуға; беріледі және ... ... ... ... тұтыным
несиелері 3 топқа топтастырылады:
1) бір жолғы (бриджинг несиелері – үй ... ... жаңа үй ... үй ... ... ... беріледі және барлық несие
сомасы үстіндегі процентімен бірге бірден ... ... ... ... банк пен ... ... несиенің
шекті мөлшері мен өтелу ... ... ... ... ... ... ... несие. Келісілген мерзімде несие
өтелгеннен кейін несие ... ... ... ала ... Бұл
несиелерге несиелік карточкалар мен ... ... ... ... ... кейінге қалдыру арқылы берілетін (с рассрочкой платежа)
несиелер - ... ... ... ... ... ... мен қызметтерді сатып алуға беріледі және олар ... ... ... ... ... ... графигі)
атқарылады;
АҚШ-тағы тұтыным несиелерінің жалпы сомасының ... ... ... ... ... ... ... Сондықтан бұл несиелер
бойынша қамсыздандыру мен жеңілдіктер көбірек ... ... ... 2 ... 7 ... ... тұтыным несиелерінің тоқтаусыз әрі жылдам берілуі клиенттің
өзіне ... Оның ... ... қарым-қатынасы, материалддық
жағдайының тұрақтылығы, несиелік ... ... жеке ... көп роль ... ... клиенттерге несие телефон
арқылы да, интернет арқылы да ... ... ... ... ... ... банктер
және банк емес ... ... ... ... ... ... ... одақтар тағы басқадай) айналысады. ... ... ... ... шұғыл мұқтаждықты өтеуге, сан
алуан қызмет орындары ұсынатын ... ... ... ... орындары, арнайы курстар тағы ... ... ... ... ... ... ... алуға, автомобиль сатып
алуға беріледі. Несиелер ... ... ... - негізінен төлем сомасын кейінге қалдыру
арқылы ... мен ... ... алуға беріледі және ... ... ... ай сайын несиелік өтем графигінде
көрсетілген ... ... ...... ... ... ... қайтадан берілетін
жаңартпалы несие. Мұнда берілетін несиенің шекті мөлшері-лимиті мен
өтелу ... ... ... ала ... ... ... өтелгеннен кейін несие алушы қайтадан несие ... Бұл ... ... ... мен овердрафт бойынша
берілетін несиелер жатады.)
Германияда несие ... ... ... оның ... және үй-
жайы мен ... ... ... ... ... Несиелік
тарихының күмәнсіздігі есепке ... ... 1 ... 5 жыл
мерзімге дейін беріледі.
Ресейде тұтыным ... – ұзақ ... ... заттар сатып
алуға, кезек күттiрмейтiн шұғыл мұқтаждықты өтеуге; үй салуға және ... жеке ... ... күрделi жөндеуден өткiзуге; газ, су құбырларын
жүргiзуге; iрi қара мал ... ... ; ... ... салуға және саяжайды
көркейтуге; машина сатып алуға; ... ... ... ... үшiн
құрал-жабдықтар сатып алуға; білім ақысын төлеуге тағы да ... ... ... ... төлемді кейінге қалдыру (с рассрочкой) жолымен;
2) несиелік ... ... ... ... және ұзақ ... ... Тұтыным несиелерінің ең ... 15-20 жыл. Ұзақ ... ... ... ... ... шешу ... бойынша беріледі. Ресейде процент
деңгейінің жоғары ... ... ... 15-20 ... онша көп қолданылмайды. Іс жүзінде 1 ... ... ... ... 3 ... ... ... көп сұранысқа ие.
Ресейде тұтыным несиелерін берумен жинақ банктері және ... мен ірі ... ... айналысады. Атап айтқанда Ресей
Жинақ Банкі, ... ... ... ... Инкомбанк,
Мостбанк, Промстройбанк, Тұрғын-үй ... тағы ... ... ... несиелерін банктік емес ... мен ... ... орындары да береді.
Коммерциялық ... ... ... ... қарағанда өзгешелеу болғанымен, барлығына ... да бар. Атап ... ... ... ... ... ... және экономикалық
тұрақсыздық, ұлттық валютаның ... ... ... Банктің ресми қайта қаржыландыру ставкасының деңгейінің
өзгерісі, ... ... ... тағы ... банктік деңгейдегі микроэкономикалық факторлардың ... ... ... ... ... клиенттің төлем қабілеті,
қамтамасыз ету формаларының сапасы тағы басқадай);
Осындай факторлармен ... әр банк жеке ... ... ... бірақ өзінің ішкі потенциялына және ... ... пен ... ... ... ... жеке тұлғаларды несиелеу ... ... ... беру ... мен ... ... ... несиелік
қабілетті зерттеу, клиенттен талап ... ... ... ... ... тағы басқадай жағынан ... ... жеке ... ... процесі бірнеше сатымен атқарылады:
I. несие алушының несиелік қабілетін анықтау, несиелік ... ... ... ... ... жөнінде келісу;
II. несие беру шешім ... ... ... ... қабылдау, тексеру;
IV. несиелік келісім-шартты рәсімдеу;
V. несиелік және проценттік ... ... өтеу ... несиенің мерзімінде және толық өтелуін бақылау;
Несие алушының несиелік ... ... ... ... ... ... ... құқығының болуын, қаржылық жағдайын
(өзінің және ... ... ... табысы, үй-жайы мен ... ... ... ... ... ... ... тұрмыстық
шығыстары) зерттеу арқылы жүзеге ... ... ... кепіл болушы
тұлғаның ... ... де ... жеке ... ... кезінде материалдық қамтамасыз ету
формалары ретінде: кепіл ... ... ... заклад
қолданылады.
2. Тұтыным несиелерін ... ... ... ... перспективалары
Нарықтық экономика жағдайында түрлi формадағы тұтыным ... ... мен ... ... ... зор ... ... банк қызметiнде жеке тұлғаларды несиелеуге ерекше ... ... ... ... ... базасының көлемінің
жылдан-жылға ұлғаюы олардың несиелiк ... ... ... Оны ... ... ... ... экономикалық
салаларды несиелеу нәтижелерiнен көруге болады болады. ... ... ... ... ... түрлері көбейіп
отырған. Дегенмен ... ... ... орын алып ... мен ... ... ... да баршылық. Олардың iшiндегi
ең бастысы-еліміздің экономикасын ... ... ... ... үшін ... әлі де ... ... дамуы
мен несиелеу механизмінің ... ... ... отыр. Бұл
Қазақстанның ақша - ... ... ... даму сатысы мен жағдайына
сай емес. ... ... ... ... жаңа ... iске асырудағы несиенiң атқаратын және алатын орны, ... ... ... банктердiң ролi ғылыми негізде нақты
айқындалмаған. Сондай-ақ ... ... ... ... мен ықпалы, реформа және инфляциямен байланысты ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... үшін ... Сонымен бірге ... ... ... жаңа ... ... ету ... бойынша кепiл түрлерiн бағалау,
несиенi алу жолдары, ... ... ... ... қабілетті анықтау
механизмі нақты әрі бірегей емес. ... ... ... ... ... ... оның ... белгiлеу жолдары,
банктiк проценттiң ауытқуына ықпал ететін iшкi және сыртқы факторлар,
несиелік ... ... ... ... тұрғыдан нақты
тұжырымдалмаған, есептеу методикасы әр түрлі. Сөйтіп ... ... ... өз ... ... ... деңгейін белгілеуге
жол берілген. Ал бұл өз ... жаңа ... ... ... ... ... ... тұрған
өндірістік және ауыл ... ... ... өнiм ... қысқаруына себепшi болып, онда жұмыс істейтін
көптеген адамдардың ... ... ... ... ... көбеюі
тұтыным несиелерінің де азаюына өз әсерін тигізген. ... ... орын ... ... де ешкім кепіл бола ... ... ... тұрғыдан ғылыми зерттелген барлық банктер
үшін ортақ ... ... ... заң ... ... қажет.
Ипотекалық несиелеуді сақтандыру тетігін жетілдірген анағұрлым тиімді
болар еді. Мысалы, ... ... ... ... ... мен ... емес ... беретін ипотекалық несиелерді
сақтандыруды жүзеге ... ... ... ... ... ... ... қауіпсіз болады. Оларда өзінің несиелік
портфелін ипотека ... ... ... ынта пайда болады. Бұл
жалпы алғанда ... үй ... ... ... құрылыс саласына да
қосымша ... ... ... ... компаниялары үшін тәуекел деңгейінің
төмен болатындығын ... ... ... ... ... ... ... өтелмеген жағдайда айырылып қалмау үшін несиені өтеудің
қосымша мүмкіндіктерін ... Атап ... ... ... ... ... азайтады, тағы басқадай. Бірақ отандық
банктер ... ... ... ... ... қабылдауда оларға
қатаң іріктеу жүргізеді. Ал сақтандыру жүйесінің ... ... ... ... болса да жеңілдеткен болар еді.
Сонымен бiрге банк мамандары ... ... ... ... ... өте ала ма, банк үшiн де ... ... үшiн де ... бар, ... ... ... ... ма ... ... аса көп ойлана қоймайды. Тек проценттiк өсiмiмен ... ... меже ... ... ... ... қабiлетiн зерттеу
методикасы да Отандық әдебиетте дәлелделiнген. ... ... ... ... ... енгiзiлген. Әрине өркениеттi елдердiң
тәжiрибелерiне сүйенген дұрыс, ... ... ... ... ... ... ... ерекшелiктерi мен әлеуметтік
жағдайы да ... ... Ол үшін ... түрлері мен
оларды беру механизмі, құны халық арасында ... ... ... ... ... ... ... жас отбасы үшін ... ... ... алу үшін ... үй сатып алу үшін ... ... ... беру және ... ... ... жағынан
ұштастырған дұрыс. Яғни несиенi берудiң мақсатын ... ... ... ... мен қайтарылуы арасындағы ... ... ... ... ету ... ... несие несие алушы үшін ұтымды ... ... ... ... ... ... қайтарылатынына сенімді
болады. Заңды тұлғаны ... де оның ... ... ... не ... бiр ... ... дамытудағы ролiн бiлу
қажет. ... банк жеке және ... ... ... берерде осы
жағдайларға баса көңiл бөлiп, ... ... ... ... ... өтеуіне ықпал ететiн болса, онда банк те, ... ... ... ... ... едi. Жалпы екеуiнiң де мақсаты бiр мүддеге-игілікке
бағытталуы керек.
Сонымен бiрге Қазақстан Республикасындағы несие жүйесiнiң қарқынды ... ету үшiн ... ... ... ... ... ... сәйкес Қазақстандық ғылыми-экономистердiң, заңгер-құқықтанушылардың
және ... ... ... ... мiндеттер жүктеледi:
- несиелiк қатынастардың эволюциялық дамуының теориялық аспектiлерiне,
несие рыногының даму тенденцияларына терең талдау жасау;
- ... ... оны iске ... құралдарын экономикалық даму
проблемаларын шешуде Қазақстан Республикасындағы ... ... ролi мен ... ... талдау;
- несиелiк заңдарды жетiлдiру;
- банктiк несиелеудiң құқықтық табиғатын және ... ... ... ... ... шешу;
- ұзақ мерзiмдi несиелердi жетiлдiру жолдарын қарастыру;
Несиелеу процесiнде шешiмiн таппай отырған ... ... - ... ... ... болып табылады. ... ... iске ... ... тәуекел деңгейiн төмендету үшiн
несиелiк шарттың ... ... ... ... ... сақтау механизмiн қамтамасыз етедi.
Тәуекелден сақтаудың неғұрлым көп таралған әдiстерiне несие ... ... ... несиенi қайтару үшiн кепiлдiктердi қолдану,
несие алушының және кепiлге алынған мүлiктiң ... ... ... ... Мазмұны мен формасы жағынан кез-келген несиелiк шарт
мынадай негiзгi төрт принциптерге негiзделедi:
- ... ... ... келiсiм-шарт жасаудың ерiктiлiгi;
- тараптардың бiр-бiрiне деген мүдделiгi;
- келiсiм-шарттың өзара байланыста болуы;
Несиелiк келiсiм-шарттың құқықтық негiзiне ... ... ... мен өзге де ... және жалпы шаруашылық маңызы бар нормативтiк
актiлер құрайды. Өкiнiшке орай, қазiргi кезде аталған құқықтық заң ... ... да, ... ... да ... ... ... құқықтардың
нормалардың жетiлдiрiлмеуi, банктер мен ... ... ... ... ... ... бiрге кәсiби заң
мамандарының жеткiлiксiздiгi оған дәлел.
Жеке тұлғаларды несиелеуді дамытудың ... өте ... 2005 ... ... ... ... ... мен әрбір
мүшесінің мүддесіне игі ықпалын тигізетін 2005-07 ... ... ... одан әрі ... ... іске ... Бұл ... жүзеге асыру барысында көптеген ... ... ... ... ішінде тұрғын үйге ... ... ... үй мәселелерін шешуде ... ... ... ... үй саясаты үйдің құны мен құрылыс ... ... ... несиенің мерзімі 10 жылдан 20 ... ... ... төленетін жарна көлемі үй құнының 20%-нен ... ... Бұл ... ... ... ... 10%-ке
дейін азайтылады. 2007 жылдың аяғына дейін 12 млн шаршы метр ... іске ... ... ... ... ... үй инфрақұрылымын
дамыту мен жақсартуды жергілікті ... өз ... ... ... облысы бойынша ипотекалық ... ... ... болсақ, 2007 жылы 25-маусымда болған Қызылорда
облыстық маслихатының сессиясында ... ... ... ... жаңа саясатын жүзеге асыру жөніндегі бірінші ... ... ... ... ... 2007 жыл ... № 11-7/11-368 тапсырмасын жүзеге асыра отырып, ... ... ... қол ... ... үймен қамтамасыз ету мақсатында
”2005-07 жылдарға арналған Қызылорда ... ... үй ... ... ... ... Бағдарламаны іске асыру
мақсатында орта тап үшін 1 ... ... құны 350 АҚШ ... ... және ... ... үйлер салу арқылы
азаматтардың тұрғын ... ... үшін ... ... ... тұрғын үйлер бірінші кезекте:
• балалары бар жас ... ... ... ... ... ұсталатын мемлекеттік органдар
мен мекемелердің ... ... ... ... ... ... ... нарықтық экономика ... ... ... ... таппай отырған мәселелердi оңтайлы
еткен ... банк ... ... ... ... ететiн болады.
Қорытынды
Банктердің жеке тұлғаларды несиелеу қызметінің дамуы өте ... 2004-04 ... ... ... жеке ... берген
несиелерінің көлемінің күрт ... ... ... Тұтыным
несиелерінің құрылымы да жақсарған, ... ... ... ... ... ... жеңілдетілген. Ипотекалық несиенің
мерзімі 15 жылға ... ... ... ... сәл де ... Ипотекалық несиелеу ... ... ... ... ... көбейген. Дегенмен тұтыным ... әлі де ... ... Олардың ең бастылары ипотекалық
несиеге келіп тіреледі.
Тұрғын үй сатып алуға берілетін ... ... тым ... ... ... Ай ... ... несиелік төлемдердің сомасына
қарасаң, оны қазақстандық ... ... ... ... ... тұрғын үйдің бағасы мен коммунальдық төлемдердің
ақысы қисынсыз қымбат, ... ... ... ... үйлердің
сапасы сын көтермейді, ескі әрі ... ... ... ... ... дамығын. Ипотекалық несиенің мұндай шартарынан айналып
келгенде бұдан үкімет те, банк те зиян ... ... ... көптеген адам ала алмайды, алғандарының оны қайтаруы ... ... ... ... ... ... ... несиеге қарағанда біршама ... ... ... ... өте ... сервистік қызмет әлсіз, гарантия
мерзімі көп ... шеше ... ... ... ... ету үшін ең ... процент деңгейін төмендету және мерзімін ұзарту;
• тұрғын үй ... ... ... ... ... және ... ... үй құрылысы мамандарын көбейту, кәсіптік ... ... ... ... ... ... өндірісін дамыту;
жұмыстарын қолға алу керек. Сонда ғана ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының заңдары
1. Банк және банк ... ... Қ Р ... заң күшi ... 31.08. ... ... ... Ұлттық банкi туралы. ҚР Президентiнiң заң
күшi бар Жарлығы. 30.03. 1995.
3. Қазақстан ... ... ... ҚР ... заң күші ... ... ... бағалы тастар және қымбат бағалы металдар мен байланысты ... ... ... ... ҚР ... ... 20.07.
1995.
5. Валюталық реттеу туралы. ҚР –ның заңы. 14.04. 1996.
6. Құнды қағаздар нарығы туралы. ҚР заңы. 5.03. ... ... ... ... қорлары туралы. ҚР-ның заңы.
6.03. ... ... ... ... ... ... мен
инструкциялары.
8. ҚР Экономикасын қысқа мерзiмдi несиелеу тәртiбi. Ұлттық банк басқармасы.
11.02.1994.
9. Қазақстан Республикасында валюталық ... ... ... Банк ... 24.11. ... ... нормативтер және оларды Қазақстан Республикасы
банктерiнiң ... ... мен оқу ... ... ... Анализ деятельности коммерческого банка. Под ред.С.И.Кумок.-М.Вече,
1994.
12. Ачкасов А.Н. Активные операции коммерческих банков. ФиС, ... ... А.В. ... ... вкладчиков. Российские проблемы в слете
мирового опыта“ М.,“Дело“,1997.
14. Банки на развивающихся рынках: в 2-х томах. ... ... ... и ... ... Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина –М. Банк и ... ... ... ... Банковское дело. Учебник. Г.С. ... ... ... Деньги,кредит,банки. Учебник под ред проф.Г.С.Сейткасимова; Алматы,
КазГАУ; “Экономика“. 1996.
18. Деньги кредит баннки ... ... ... Е.Ф. ... ... ... Деньги кредит банки. Учкбник О.И. Лаврушин. ФиС, 2001.
20. ... О.М и др. ... ... и их ... ... ... Международные валютно-кредитные и финансовые отношения.Учебник под
ред. Проф. Л.Н. Красавиной,-М.; Финансы и статистика, 1994.
22. ... А.В. ... банк в ... России. Теория и
практика.М.; Финансы и статистика, 1996.
23. Носкова И.Я. ... Л.М. ... ... – М.; ... ... Р.М. ... ... и денежно-кредитная ... ... ... ... ... ... П. И. Вахрин, А.С. Нешитой. ... и К” М, ... ... ... ... ... ... жолдауы.
Егемен Қазақстан. 12.02.2005
27. Основные направления ... ... ... ... в 2007-06 годы. Казахстанская правда, 21.02.2007.
28. Банки ... ... ... ... ... ... Новые тенденции в экономике Казахстана. Сборник научных трудов,
2001.
30. 2005-07 ... ... ... ... ... дамытудың
аймақтық бағдарламасы. 15.06.2007.
Қолданылған оқулықтар
1. ... ... ... ... Под ... ... А.Н. Активные операции коммерческих банков. ФиС, 1997.
3. Аникин А.В. ... ... ... Российские проблемы в слете
мирового опыта“ М.,“Дело“,1997.
4. ... на ... ... в 2-х ... ... ... Финансы и статистика, 1995.
5. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина –М. Банк и ... ... ... ... Банковское дело. Учебник. Г.С. Сейткасимов. ... ... ... ... под ред ... Алматы,
КазГАУ; “Экономика“. 1996.
8. Деньги кредит баннки ценные ... ... Е.Ф. ... М,
Юнити, 2001.
9. Деньги кредит банки. ... О.И. ... ФиС, ... Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауы.
Егемен Қазақстан. 12.02.2005
11. Основные ... ... ... ... ... в 2007-06 годы. Казахстанская правда, 21.02.2007.
12. Банки Казахстана. Журнал ассоциаций банков ... ... ... тенденции в экономике Казахстана. Сборник научных трудов,
2001.
14. жылдары ... ... ... ... дамытудың аймақтық
бағдарламасы. 15.06.2007.
Резюме
В дипломной ... ... ... роль
кредитования населения, классификация потребительских ... ... ... ... и ипотечного
кредитования ... В ... ... кредитования
населения в коммерческих банках ... ... и ... ... кредитования населения.
-----------------------
Ипотекалық компания
Несие алушы
Жылжымайтын
мүлік
банк
Мүлікті бағалау
Мүлік кепілі/заклад
нарығы
Мүліктік кепілді тіркеу
Ипотекалық кепілді/
закладты рәсімдеу
Ипотекалық несиелер
Субьектілері бойынаша
Ипотекалық ... ... ... ... ... алу
Жер сатып алу
өзге кепіл түрлері
Үй ... ... ... ... үй құрылысы

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 48 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Коммерциялық банктердің жеке тұлғаларды несиелеу79 бет
Коммерциялық банктердің жеке тұлғаларды несиелеуін талдау арқылы банктердің несие беру шарттары69 бет
Коммерциялық банктердің активті операцияларының экономикалық маңызы мен мәні12 бет
Aктивті және пассивті операциялар, олардың банктің қызметіндегі ролі мен орны29 бет
Біріккен маркетингтік коммуникация жүйесі37 бет
Байланыс желілері және олардың классификациясы20 бет
Банк үшін программалық жабдықты жобалау77 бет
Банктің қаржылық тұрақтылығын талдаудың теориялық аспекттері29 бет
Болашақ педагогты мектепке дейінгі балалардың коммуникативтік біліктіліктерін қалыптастыруға даярлаудың теориялық негіздері80 бет
Дипломалды практика бағдарламасының орындалуы туралы есебі52 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь