Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі


Ауылшаруашылығы еңбегі мен өндірісінің күрделі тұтастай алғанда өсімдіктер мен малдардың өмірінде болатын тоқтаусыз өзгерістерді әрдайым бақылап бақылап отыру, олардың керекті дәрежеде өнім беруіне жағдай жасайтын тиісті шараларды уақытында қолдану болып табылады.
“ Қамқорлық ” жеке шаруашылығында еңбек жағдайын жақсарту жолында көптеген істер істелуде. Жеке шаруа қожалығында бұл бағыттағы жұмысы ешқашан шектеліп көрген жоқ, қайта халықтың қолдауына ие болды. Бірақ “ Қамқорлық ” жеке шаруа қожалығының әкімшілігі тарапынан еңбек қорғау жұмысына қарағанда жоспары көрсеткіштерге қол жеткізу жұмыстарына көп көңіл бөлініп кететіні рас. Бұл жұмыс жағдайын жақсарту мен оның өнімділігін арттыру арасындағы байланыстың күрделілігімен түсіндіріледі. Анықталған жағдайларда бас техникалық инспектордың қызметі кіргізіледі. Ол жай техникалық инспекторға қарағанда еңбек қорғау ережесі бұзылған кезде үлкен көлемде ақшалай айып алады. Техникалық инспекторлардың міндеті мен құқығын шартты түрде бірнеше топқа бөлуге болады.
Б і р і н ш і – сақтық еңбек төңірегінде. Оған еңбек төңірегінде. Оған еңбек қорғау тәртібі бойынша ережелерді, нормаларды, инструкциыларды, стандарттарды бұзбауды қадағалау жатады.

Пән: Ауыл шаруашылығы
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі.

Ауылшаруашылығы еңбегі мен өндірісінің күрделі тұтастай алғанда
өсімдіктер мен малдардың өмірінде болатын тоқтаусыз өзгерістерді әрдайым
бақылап бақылап отыру, олардың керекті дәрежеде өнім беруіне жағдай
жасайтын тиісті шараларды уақытында қолдану болып табылады.
“ Қамқорлық ” жеке шаруашылығында еңбек жағдайын жақсарту жолында
көптеген істер істелуде. Жеке шаруа қожалығында бұл бағыттағы жұмысы
ешқашан шектеліп көрген жоқ, қайта халықтың қолдауына ие болды. Бірақ
“ Қамқорлық ” жеке шаруа қожалығының әкімшілігі тарапынан еңбек
қорғау жұмысына қарағанда жоспары көрсеткіштерге қол жеткізу жұмыстарына
көп көңіл бөлініп кететіні рас. Бұл жұмыс жағдайын жақсарту мен оның
өнімділігін арттыру арасындағы байланыстың күрделілігімен түсіндіріледі.
Анықталған жағдайларда бас техникалық инспектордың қызметі кіргізіледі. Ол
жай техникалық инспекторға қарағанда еңбек қорғау ережесі бұзылған кезде
үлкен көлемде ақшалай айып алады. Техникалық инспекторлардың міндеті мен
құқығын шартты түрде бірнеше топқа бөлуге болады.
Б і р і н ш і – сақтық еңбек төңірегінде. Оған еңбек төңірегінде. Оған
еңбек қорғау тәртібі бойынша ережелерді, нормаларды, инструкциыларды,
стандарттарды бұзбауды қадағалау жатады.
Е к і н ш і – топтың міндеті мен хұқығына ағымдағы қадағалау мен
бақылау жұмыстары кіреді. Техникалық инспектордың техника қауіпсіздігінің
талабына сай санитарлы – техникалық процестерді, өндіріс тәртібін бұзуды,
транспорт құралдарын желдеткіш системаларын, өндірісте болған жазатайым
оқиғаларды тексеріп, есепке алуға, өзінің соған қатысуға хұқығы бар.
Ү ш і н ш і – еңбекті қорғау ережесінің бұзылуы айғақталса оны қалпына
келтіру үшін тәртіпке сай талап қою хұқығы.
Т ө р т і н ш і – топтың хұқығына еңбек қорғау заңын бұзған адамды
жауапқа тарту жатады.
Еңбек туралы және еңбекті қорғау ережелері туралы заңды бұзғаны үшін
техникалық инспекторларға лауазымды қызмет адамдарына да ақшалай айып
салуға хұқық берілген. Еңбектің техникалық инспекциясы өзінің жұмысына
штаттан тыс техникалық инспекторларды тартады. Олар, әрине, шаруашылық
басшылары болғаны жөн.
Ауылшаруашылығы кәсіпорындарында еңбекті қорғау бойынша қолданылатын
құжаттарды шартты түрде келесі түрлерге бөлуге болады:
н о р м а т и в т і – ( еңбек қауіпсіздігінің стандарты ), құрылыс
нормалары мен ережелері, санитарлық нормалар, еңбек қорғау бойынша
инструкциялар және ережелер, т. б.;
т е х н и к а л ы қ – машиналарды, құрал жабдықтарды пайдалану
басшылығы, техникалық паспорттар жәнен т. б.;
ж о п а р л ы – жағдайды жақсартудың, еңбекті қорғаудың, сауықтыру
шараларының, комплексті жоспары, ұсыныстарымен ұжымдық,
келісім – шарттар, еңбекті қорғау мен әлеуметтік мәселе бойынша келісім,
оперативті жоспар;
б а с қ а рм а л ы – бұйрықтар, қаулылар, көрсеткіштер, инструкциялық
хат және басқада құжаттар;
т і р к е л м е л і – картоыкалар мен инструкцияларды және курстық
оқуларды тіркейтін журнал, тексеру актілері мен жағңдайларды тіркейтін
журнал, еңбек қорғау жағдайын үшбаспалдықты бақылау журналы және т. б.;
е с е п т і – жарақат алғандар жайлы есеп, комплексті жоспарды орындау
жөніндегі есеп, жол транспорт оқиғалары жөніндегі есептер т.б.;
Ә й е л д е р е ң б е г і н қ о р ғ а у.
Еңбекті қорғау заңы бойынша әйелдерді екі топқа бөлуге болады:
б і р і н ші с і – жұмыс істейтін барлық әйелдерге бағытталған еңбек
қорғау нормасы;
е к і н ш і с і – аяғы ауыр әйелдер мен балалардың еңбегін қорғау.
Әйелдердің еңбегін қорғаудың негізгі нормасы оларды ауыр жұмыс істеуге тиым
салу, сондай-ақ жер асты жұмыстары мен зиянды жұмыстарға қоймау болып
табылады;
Сонымен, қауіпсіз және денсаулыққа зиянсыз еңбек жағдайын жасау тиісті
орындардан кең көлемді, сипаты жағынан әр түрлі шараларды іске асыруды
талап етеді.
“ Қамқорлық ” жеке шаруа қожалығында төмендегідей инструктаж түрлері
өтеді:
- бірінші жұмыс орнында;
- қайталама;
- жоспардан тыс;
- ағындағы;
Интруктаждың жүргізілгендегі инструктажды тіркеу журналы мен
жұмысшының жеке картычкасына жазылады.
Жиын – терін жұмыстарына байланысты қауырт жұмыс уақытында жұмыс
уақытының есебін жинақтап есептеу тәсілі қолданылады.
Жұмыс істеген кезде қауіпсіздікті сақтау шараларына қатысты ережелер
мынадай сілтемелерді негізге алып отыр:
- ауыл шаруашылық машиналарының, тракторлардың және басқадай
мамандандырылған машиналардың жұмыс жасауындағы жалпы қауіпсіздік
ережелері;
- тазалық сақтау ережелері ( трактордың деталі, өзіжүргіш машиналар,
ауыл шаруашылық машиналары мен жүктемелі және тіркемелі жабдықтар
үшін );
- ДТ- 75М тракторын пайдаланудағы қауіпсіздік мәлімдемелері;
- тазалық, сақтау және қауіпсіздік ережесін дұрыс ұстау туралы
ауылшаруашылық техника бірлестігінің жөндеу саласына арналған және
басқа да ауылшаруашылық ұжымдарға арналған сілтемелер;
- жүк көтергіш механизмдерді қауісіздік ережесіне сүйене отырып дұрыс
пайдалану;
- электрқондырғыштарды пайдаланудың қауіпсіздік ережелері;
- жөндеу жұмыстарындағы қауіпсіздік шарттары;
Минералды тыңайтқыштармен жұмыс жасауда қауіпсіздік ережелерін
сақтауды талап етеді.
Өрт қатеріне күрес ауыл шаруашылық ұжымдарында негізгі
сілтемелерге сәйкес болуы қажет ( негізгі шарт соны талап етеді )
Агрегатпен жұмыс жасауға қауіпсіздік ережелерімен толық
танысқан, өртке қарсы тұра алатын еңбекті қорғау ережелерімен толық
таныс адам ғана жіберіледі.
Жұмысқа кірісерде агрегаттың барлық бөлшектерінің жұмысқа
жарамдылығы мұқият тексеріп , тыңайтқыш шашатын алқапты алдын-ала
барлау қажет, егерде қауіп тұратындай жағдай болса, оған міндетті
түрде белгі қалдыру керек. Агрегатты жүргізгенде орнынан жәйлап,
жұлқымай қозғап жұмысқа қосу қажет.
Сорапты немесе трактордың жылдамдық беріліс қорабын жұмысқа
қосардан бұрын ескерту дыбысын беру керек, сөйтіп агрегаттың барлық
бөліктерінің жұмыс жасау қауіпсіздігіне толық сенімді болу қажет.
Агрегаттың жұмыс жасап тұрған кезінде кабинаның есігімен
терезелері тығыз жабық, болуы керек. Агрегаттың түтіктері мен
түтікшелерін әртүрлі майысудан, сынудан немесе тесілуден сақтау керек,
сонымен қатар басқа бөлшектер жарамды, яғни дұрыс қалпында болуға
тиіс, егерде агрегаттағы ақаулар анықталса. Онда белгі беріп агрегат
жұмысын тоқтату қажет.

Тракторды бҚамқорлықып және қызмет етуге 16 жасқа толғандарға жолда
жүру тәртібін мұқият оқып, білгендерге ғана рұқсат етіле ді, олардың
тракторды жүргізуге берілген тракторшы-машннист деген бірыңғай куәлігі мен
ескертпе жасайтын талоны, алдын ала өткен немесе мерзімдік
(12 айдан соң) медициналық куәлігі мен техникалық қауіпсіздік нұсқауы
болуы қажет.

Машиналарды күту және диагностика жасау кезіндегі қауіпсіздік
техникасының негізгі ережелері

Диагностикамен, техникалық кызмет көрсетумен және машиналарды жөндеумен
айналысатын барлық жұмысшылар техникалық қауіпсіздік ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау
Еңбекті қорғау негіздері, электр қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқару және бақылау
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нормативтерді әзірлеу
Еңбекті қорғау
Еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі саласындағы нормативтік құқықтық актілер
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқару
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқарулар
Кәсіпорындағы кызметкерлерді әлеуметтік қорғау және еңбекті қорғау
Еңбекті қорғау және өндіріс мәдениеті
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь