Көптік қылмыстар

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1. Қылмыстық құқықтағы көптік қылмыстар институты ... ... ... ..4.18
1.1. Көптік қылмыстардың түсінігі және белгілері ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
1.2. Көптік қылмыстардың нысандарының сипаттамасы ... ... ... ... ... ..9

2. Қылмыстардың жиынтығы . көптік қылмыстардың бір нысаны ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19.33
2.1. Қылмыстардың жиынтығының түсінігі және түрлері ... ... ... ... ... 19
2.2. Қылмыстық.құқықтық нормалардың бәсекелестігі ... ... ... ... ... ...24

3. Көптік қылмыстар үшін жаза тағайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... .34.52
3.1. Жаза тағайындаудың жалпы ережелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .34
3.2. Қылмыстардың жиынтығы барысында жаза тағайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...44

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .53

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...61
Кінәлінінің екі немесе одан да көп қылмыс істегенінің белгілері сот - тергеу орындарында жиі кездеседі. Қылмыстын ауыртпашылығына байланысты субъектінің қылмыстық - құқықтық бағалануы көп өзгереді. Кей кезде істелген қылмыстарды бірнеше қылмыстық құқықтық өлшеммен қарастырырылады (мысалы бірнеше қылмыс бірге істелгенде), ал басқа жағдайда бір өлшем мен қарастырылады (мысалы қылмыс қайталанғанда). Кей жағдайларда жазаның ауырлығы, мөлшері, белгілеу түрі өзгереді. Барлық жағдайларда қылмыстың бәрі бір адаммен істелгеннен кейін, осыдан туындаған барлық сұрақтарды тұтас қарастыру керек. Сондықтан, қылмыстық – құқықтық ғылымда және сот - тергеу тәжірибесінде қылмыстың көптігін зерттеу ең маңызды мәселелердің бірі. Бір адаммен қайта - қайталанып істелген бірнеше қылмысты және оның қылмысты істеу себеп салдары мен, қайталануға жол бермеу үшін ішкі істер қызметкерлері үнемі күрес жүргізу керек. Қылмыс әр дайым ортаға белгілі бір зияндылық тигізеді және үкімет пен қоғаммен кері бағаланады. Қылмыскер мен бірнеше қылмыс жасалғанда теріс көзқарас пайда болады. Адам бірнеше қылмыс істеген кезде, әдетте моральдық, физикалық, материалды зияны қоғамға немесе жеке тұлғаға көп тиеді. Кінәлі адам қоғамның, үкіметтің жеке тұлғалардың өзіне деген теріс көзқарасын қаттырақ сезінеді. Бір адамның бірнеше рет қайталап жасаған қылмысы және сол қылмысқа жазаланбағандығы, жастар мен моральды адамдар арасында жазаланбай жүре берудің алданыш сезімін туғызады.
Бір адаммен бірнеше қылмыс жасау сот тәжірибесінде сирек емес. Бір адамның бірнеше қылмыс немесе бірінен кейін бірін жасауы сот - тергеу тәжірибесінде сұрақтар туғызады: қылмыстың көптігін дара қылмыстан ажырату, істелген қылмысты дұрыс саралау және жаза тағайындау, себеп - салдарын анықтау т.б. Көп қылмыс жасаған адамның мінез-құлқы бір ғана қылмыс жасаған субъектінің мінез-құлқынан ерекше болады. Сондықтан ондай субъектінің ортаға тигізер қатерін және өзіндік мінез - құлқын ерекше бағалау керек, сонымен қатар жазаның белгілеу (ауыртпалығы жә не оны өтеу жолдары т.б) түрлерін ескеру керек. Осы және басқа сұрақтар қылмыстық құқықта қылмыстың көптігі институтымен қамтылады.
Қылмыстың көптігі мәселесін шешу жолында қылмыстық - құқықтық ғылым 60 -шы жылдардан бері көп ілгеріге шықты. Осы жылдары атақты ғалымдар: Т.М. Кафаров, В.Н. Кудрявцев, В.П. Малков, А.М. Яковлев т.б еңбектері жарық көрді.
1. 1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз 1995ж. өзг. мен толық. қоса.
1. 2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі 16 шілде 1997ж. өзг. мен толық. қоса.
1.3. КазССР Қылмыстық кодексі 22 шілде 1959ж.
1.4. Қазақстан Республикасының қылмыстық істер жүргізу кодексі
1.5. «Рецидивті қылмыстар туралы қылмыстық істерді қарау тәжірибесі туралы» Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Пленумының №1 қаулысы 27 мамыр 1994ж.
1.6. «Қылмыстардың бірнеше рет жасалуын және жиынтығын саралау туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы № 11 Нормативтік қаулысы.
1.7. «Соттардың қылмыстардың қайталануы туралы заңдарды қолдануы туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2007 жылғы 25 желтоқсандағы № 8 Нормативтік қаулысы.
1.8. «Қылмыстық жаза тағайындаған кезде соттардың заңдылықты сақтауы туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 1999 жылғы 30 сәуірдегі № 1 нормативтік қаулысы.
1.9. «Бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарға түзеу мекемелерiнiң түрлерін тағайындау жөнiндегi сот практикасы туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2006 жылғы 23 маусымдағы № 7 нормативтік қаулысы.

2. Оқу және арнайы әдебиеттер
2.1. А.М.Яковлев. Совокупность преступлений. М., 1960г.
2.2. Г.Г.Криволапов. Множественность преступлений по советскому уголовному праву. М., 1974г.
2.3. Уголовное право Российской Федерации. Под ред. Б.В.Здравомыслова. М., 1996г.
2.4. Ю.А.Красиков. Множественность преступлений. М., 1988г.
2.5. Е.А.Фролов, Р.Р.Галиакбаров. Множественность преступных деяний как институт советского уголовного права. Свердловск, 1967г.
2.6. Советское уголовное право. Общая часть. М., 1974г.
2.7. Б.А.Куринов. Научные основы квалификции преступлений. М., 1976г.
2.8. В.П.Малков. Множественность преступлений и ее формы по советскому уголовному праву. Казань, 1982г.
2.9. Уголовное право. Общая часть. М., 2004г.
2.10. Г.Ф.Поленов. Уголовное право. Общая часть. Алматы, 2001г.
2.11. Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право современных зарубежных стран. М., 1997г.
2.12. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1999г.
2.13. Герцензон А.А. Квалификация преступлений.
2.14. Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984г.
2.15. Малков В.П. Совокупность преступлений. Изд-во Казанского ун-та, 1974г.
2.16. А.Н.Ағыбаев. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлім. Алматы, 2001.
2.17. Маликова А.Ш. Қазақстан Республикасы қылмыстық құқығындағы қылмысты саралаудың жалпы түсінігі мен маңызы. З.ғ.к. диссерт. Алматы, 2003ж.
2.18. Соловьев А.Д. Вопросы применения наказания по советскому уголовному праву. М., 1958г.
2.19. Алауханов Е.,Рахметов С. “ Жаза” практикалық оқу құралы Өркениет, 1999 жыл.
2.20. Чогошвили Т.Р. Уголовно-правовой рецидив и его значение для тпредупреждения новых преступлений. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1991.
2.21. Ильмалиев Ж.Б. К вопросу о повышении роли посткриминального контроля в предупреждении рецидивной преступности//к 10-летию Уголовного, уголовно-исполнительных кодексов РК. Сборник Международной конференции. Алматы, 2007г. С.129-132
2.22. Уголовное право. Общая часть Под ред. А.Н.Агыбаева, Г.И.Баймурзина. Алматы, 2003г.
2.23. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. М., 1996г.
2.24. Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М., 1996г.
2.25. Галиакбаров Р., Ефимов М. Фролов Е. Множественность пре-ступных деяний как институт советского уголовного права//Со¬ветская юстиция. 1967г. №2.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе...................................................................
.............................................3
1. Қылмыстық құқықтағы көптік қылмыстар институты..............4-18
1.1. Көптік ... ... ... ... ... нысандарының сипаттамасы......................9
2. Қылмыстардың ...... ... бір ... ... ... түсінігі және түрлері....................19
2.2. Қылмыстық-құқықтық нормалардың бәсекелестігі.......................24
3. ... ... үшін ... Жаза ... ... ... ... ... ... ... екі немесе одан да көп қылмыс істегенінің белгілері сот ... ... жиі ... Қылмыстын ауыртпашылығына байланысты
субъектінің қылмыстық - құқықтық бағалануы көп өзгереді. Кей кезде істелген
қылмыстарды бірнеше ... ... ... қарастырырылады (мысалы
бірнеше қылмыс бірге істелгенде), ал ... ... бір ... мен
қарастырылады (мысалы қылмыс қайталанғанда). Кей жағдайларда жазаның
ауырлығы, мөлшері, белгілеу түрі ... ... ... қылмыстың
бәрі бір адаммен істелгеннен кейін, ... ... ... ... қарастыру керек. Сондықтан, қылмыстық – құқықтық ғылымда және сот ... ... ... ... ... ең ... мәселелердің
бірі. Бір адаммен қайта - қайталанып істелген ... ... және ... ... себеп салдары мен, қайталануға жол бермеу үшін ішкі істер
қызметкерлері үнемі ... ... ... ... әр ... ... белгілі бір
зияндылық тигізеді және үкімет пен қоғаммен кері бағаланады. Қылмыскер мен
бірнеше қылмыс жасалғанда теріс ... ... ... Адам ... ... ... әдетте моральдық, физикалық, материалды зияны қоғамға немесе
жеке тұлғаға көп тиеді. Кінәлі адам қоғамның, ... жеке ... ... ... ... ... сезінеді. Бір адамның бірнеше рет
қайталап жасаған қылмысы және сол ... ... ... ... ... арасында жазаланбай жүре берудің алданыш сезімін туғызады.
Бір адаммен бірнеше қылмыс жасау сот тәжірибесінде ... ... ... ... қылмыс немесе бірінен кейін бірін жасауы сот - ... ... ... ... көптігін дара қылмыстан ажырату,
істелген қылмысты дұрыс саралау және жаза ... ... - ... т.б. Көп ... жасаған адамның мінез-құлқы бір ғана қылмыс жасаған
субъектінің мінез-құлқынан ерекше болады. Сондықтан ондай ... ... ... және ... ... - ... ... бағалау керек,
сонымен қатар жазаның белгілеу (ауыртпалығы жә не оны өтеу ... ... ... керек. Осы және басқа сұрақтар қылмыстық құқықта қылмыстың
көптігі институтымен қамтылады.
Қылмыстың көптігі мәселесін шешу жолында қылмыстық - құқықтық ... ... ... бері көп ... ... Осы ... атақты ғалымдар: Т.М.
Кафаров, В.Н. Кудрявцев, В.П. Малков, А.М. ... т.б ... ... ... ҚҰҚЫҚТАҒЫ КӨПТІК ҚЫЛМЫСТАР ИНСТИТУТЫ
1.1. Көптік қылмыстардың түсінігі және белгілері
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінде қылмыстардың ... ... 11, 12, 13 ... көрсетілген. Бұл нормалар заңнамада сот
тәжірибесінде кең таралған бір ... екі ... одан да көп ... ... ... оқталу болып табылады.
Алғаш рет қылмыстық заңнамада, Қылмыстық кодекстің Жалпы ... ... ... ... айқындық байқалады, қылмыстарды
әлденеше рет жасау, қылмыстардың жиынтығы және ... ... ... екі немесе одан да көп қылмыстық іс - қимылдарды жасауы
қылмысты дұрыс саралаумен, кінәлінің жауаптылығын дараландырумен, ... ... жеке ... ... ... ... ... қажеттілігімен
байланысты ерекше жағдайларды туындатады.
Осы сұрақтарды табысты шешу үшін ... ... ... ... ... көптігінің ұғымы қылмыстық құқық теориясымен қарастырылған
да, қылмыстық заңнамада берілмеген. Қылмыстардың ... ... ... ... ... ... еңбектерден, осы қылмыстық –
құқықтық институтқа қатысты көзқарастардың әртүрлі ... ... ... ... ... іс-қимылдардың көптігінің
ұғымы қылмыстарды қайталау, қылмыстардың ... және ... ... ... ... ... ... бойынша,
аталмыш пікірде, тек қылмыстардың көптігінің нысандары сипатталған да,
нақты қылмыстардың ... ... оның ... ... ... ... ... оның белгілерін көрсету
арқылы, яғни, «қылмыстардың көптігі әрқайсысы дербес қылмыс құрамдарының
белгілерін құрайтын, бір ... екі ... одан да көп ... ... ... деп ... көптік қылмыстар ретінде, алдыңғы ... ... сот ... ... ... екі ... одан да ... жасауын түсінеді[3]. Берілген анықтамалар қарастырылатын ұғымға
тән басты белгі – бір адамның екі немесе одан да көп ... ... ... Бұл ... ... ... барлық жағдайларына ортақ
болып табылады. Бірақ та, ... ... тек бұл ... көрсету
жеткіліксіз, себебі біріншіден, адамның бірнеше қылмыстарды жасауы барлық
жағдайда бірдей қылмыстардың көптігін құра бермейді, екіншіден, бұл ... ... ... белгілер тән.
Ю.А.Красиков көптік қылмыстарды «кінәлі адамның кезектілікпен орындаған
бір немесе ... ... ... ... ... құрамдарын жасауы»,-
деп анықтаған[4].
Е.А.Фролов және Р.Р.Галиакбаров бойынша, «қылмыстардың көптігі ... ... ... бір ... мінез – құлқындағы бірнеше құқық
бұзушылықтардың үйлесуі»[5]. ... ... ... ... ... ... ... алғанда дұрыс ашады. Дегенмен де,
қылмыстардың көптігі ұғымының анықтамасы бір ... ... ... ... қылмыстарды жасауын ғана емес, оның алдыңғы
іс – қимылы үшін сотталғаннан кейін жаңа қылмыс жасауын да ... ... ... ... ... ... анықтамасы назар аудартады.
«Қылмыстардың көптігі – ... ... ... ... ... қылмыс құрамдарының белгілері бар, бірнеше қылмыстық іс –
қимылдарды, ... ... ішкі ... ... бір ... ... құрайтын бірнеше қылмыстық іс – қимылдарды, немесе алдыңғы
қылмысы үшін ... ... кез ... ... ... жасауы»[6].
Берілген анықтамада қылмыстардың көптігін әртүрлі және ... ... ... – ақ ... ... ... дейін және алдыңғы іс – қимылы үшін сотталғаннан ... ... ... ... ... ... бұл анықтаманы қылмыстардың
көптігін жоққа шығаратын ... ... ... ... қажет.
Қылмыстардың көптігін жоққа шығаратын кейбір белгілер Б.А.Куриновтың
анықтамасында көрініс тапқан, яғни, қылмыстардың көптігі – ... ... және ... ... ... ... екі ... одан да
көп қылмыстарды жасауын қамтиды[7].
В.П.Малков қылмыстардың көптігінің кең ... ... ... – егер де ... ... кемінде екеуі
үшін қылмыстық – құқықтық нәтижелер жойылмаған және қылмыстық істі қозғау
үшін процессуалдық ... жоқ ... ... бір ... ... қылмыстық жауаптылыққа тартылғанға дейін, немесе алдыңғы
қылмысы үшін сотталғаннан кейін, қайта қылмыс жасауын ... ... ... ... келе, қылмыстардың көптігіне
келесідей сипаттама беруімізге болады: «Қылмыстардың көптігі деп, бір
уақытта ... ... бір ... ... ... тартылғанға
дейін немесе алдыңғы қылмысы үшін сотталғандығы жойылмаған, ... ... ... ... ... ... ... екі
немесе одан да көп қылмыстарды жасауы».
Берілген анықтамадан ... ... тән ... ... ... Бір ... екі немесе одан да көп ... ... Егер ... ... екі іс – ... ... ... іс –
қимылдың белгілері жоқ құқықбұзушылық, яғни ... ... ... ... ... іс - ... ... қылмыстардың
көптігі болмайды.
2. Қылмыстардың көптігі әрқайсысы, дербес қылмыс ... ... ... іс – ... ... ... іс
– қимылдың дербестігі оның ... және ... ... ... Бұл ... – жеке ... іс – қимылда белгілі бір қылмыс құрамының болуын бідіреді. Бұл
қылмыстардың құрамдары өзінің юридикалық белгілері бойынша бір ... ... ... де, ... ... ... ... бір – бірінен ажыратылады.
Қылмыстардың көптігі аяқталған қылмыстар арқылы да, сондай – ... ... ... ... ... ... да ... Бұл жерде
қылмыстардың көптігі ретінде тану үшін бірінші аяқталған ... одан ... ... ... ... ... яғни қылмыстық іс – қимылдарды
жасау кезектілігінің маңызы ... ... ... тек ... ... ғана ... ... көмектесушінің әрекеттерін де тани аламыз.
Айталық, қылмыстардың көптігі, егер ұрлықтың бір ... ... ... ал ...... болса да танылады.
3. Қылмыстардың көптігіне ... ... ... ... ... ... ... керек, яғни кінәліні қылмыстық
жауаптылыққа тарту мүмкіндіктерінің болуы немесе ... ... ... ... ... жойылмауы қажет.
Қылмыстардың көптігі жасалынған қылмыстардың және қылмыскердің жоғары
қоғамға қауіптілігінің, кінәлінің ... ... ... ... ... ... белгілі бір өмірлік ұстанымдардың юридикалық
көрінісі болып табылғандықтан, ... ... ... ... салдарларды туындататын ұғым ретінде қылмыстардың көптігінің ... ... ... да, ... көптігі жасалынған қылмыстық
іс – қимылдардың біреуіне байланысты қылмыстық – ... ... мән – ... ... ... ... сәйкес бұл мән – жайлардың қатарына келесілерді ... Шын ... ... байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату;
2. Жәбірленушімен татуласуына байланысты қылмыстық жауаптылықтан
босату;
3. Жағдайдың өзгеруіне байланысты қылмыстық ... ... ... ... ... ... ... жауаптылықтан босату;
5. Рақымшылық актісінің негізінде қылмыстық жауаптылықтан босату;
6. ҚР ҚК 77, 86 ... ... ... ... және ... ҚР ҚК ... бөлімінің баптарында көрсетілген мән – жайларға сәйкес
қылмыстық жауаптылықтан босату (ҚР ҚК 125, 165, 231, 233, 234, ... 252, 259, 312, 326, 352, 363, 364, 372, 373, 375, 376, ... 381 бб. ... ... ... юридикалық салдарларды тудырады:
1. Юридикалық біртектес және әртектес ... ... ... ... (ҚР ҚК 175, 176, 177 б.б.) ... ... (ҚР ҚК 175, 177, 179 баптарының 3 ... ... ... болып табылады. Қылмыстық кодексте
қылмыстрдың көптігіне ... ... ... аса ... ретінде бұрынғы соттылық қана танылған. Бірақ та, соттылық
өз бетінше қылмыстың қоғамға қауіптілік дәрежесін жоғарылатпайды,
кінәлінің тұлғасын ... Ал жаза ... ... ... емес, қылмыс үшін тағайындалады.
Қылмыстардың көптігі келесі модификациядағы ... ... ... ... ... тек ... қылмыстарды жасау барысында: ҚР ҚК 103 б. 3 б. ... 121 б. 2 б. «г» ... ... ... ... – ақ бір ... және әртүрлі объектілік
қылмыстарды жасау барысынада – ҚК 175 б. 3 Ескертуі.
Кінәліні соттаумен байланысты ... ... ... ... ... ... көрінеді:
а) тек юридикалық ұқсас қылмыстарды жасау барысында – ҚР ҚК 117 ... ... ... әртүрлі объектілік қылмыстарды жасау барысында – ҚР ... б. 2 б. «к» ... 104 б. 2 б. «ж» ... ... саралауды өзгертеді. Мысалы, қызғаныштан бір адамды ... ҚК 96 б. 1 б. ... осы ниет ... екі ... ... ҚР ҚК
96 б. 2 б. «а» ... ... ... ... мән – ... ретінде келесі топтамадан
көрінеді:
а) ҚР ҚК-нің 52, 54, 59 баптарының ... ... ... және қылмыстың қайталануы барысында, кінәліге қылмысты алғаш рет
жасаған адамға қарағанда, қатаң ... ұзақ ... жаза ... ҚР ... 58 б. ... қылмыстардың жиынтығы бойынша жаза
тағайындау барысында жазаны толығымен немесе ішінара қосу ... ... ... ҚР ... 60 б. сәйкес, жазаны өтеу барысында, сондай – ақ шартты
түрде соттау кезіндегі сынақ мерзімі кезеңінде, ... ... ... ... ... және ... орындауды кейінге қалдыру кезінде
жасалынған қылмысы үшін жаза тағайындауда жазаның берілген түрінің ... ... ... қосу ... ғана ... Бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны тағайындау барысында ... ... әсер ... ... бас ... айыру
түріндегі жазаны өтеген адамдарға қатаң режимдегі, ... ... ... ... ... ... (ҚР ҚК 48
б.);
5. Кейбір қылмыстар, бұрын қандай да болмасын ... ... ғана ... ... – ҚР ҚК 358 ... бір ... екі немесе бірнеше қылмыс істеуі, оның қоғамға
қауіптілігінің жоғары екенін ... ... ... ... ... ... қорғалатын мүдделерге бір қылмысқа қарағанда
аса мәнді залал келтіруден байқалады. Басқа жағдайларда қылмысты ... ... ... ... ... ... ... көптігі - жалпыланған қылмыстық құқықтық түсінік және ол
ҚР-ң қылмыстық заңнамасында берілмегенмен де, ... ... ... ... ... ... бір адамның екі немесе одан да көп қылмыс жасауы;
2) бірінен соң бірі ретімен ... ... әр ... ... ... ... салдардың қалуы.
Бірінші белгі – қылмыстардың көптігінің ең негізгі сандық ... ... ... егер де ... (екі) ... біреуі кінәлі
оларды жасаған кезде қылмыс болып саналмаса.
Бір адамның екі немесе одан да көп қылмыс ... яғни ... ... ... ... ... ... Бірнеше қылмысты жасауды біз көптіік деп
санаймыз. Мысалы, кінәлі екі жай қылмыс жасауы мүмкін. ... ... ... ... ... ... ... немесе ұқсас емес болады.
Заңды түрде ұқсас деп өзінің объективтік және ... ... ... ... ... ... ... біртектес қылмыстарды көбінесе ерекше белгілері бойынша
ажыратады, бірақ олар қылмыстық нормалардың әрқайсысында көрсетіледі (бап,
пункт, бөлік).
Заңды ... емес деп мына ... ... ... Олар ... ... жақын және қылмыстық нормалардың әрқайсысында көрсетілген
(бап, бөлік, пункт).
Осы қылмыстардың сәйкес келуі көптіліктің нысанын ... ... және ... ... ... заң әр ... ... құқықтық
мәнге ие болады.
Қылмыстардың көптілігінің екінші белгісі - рет-ретімен екі ... ... көп ... ... ... ... жасау бұл қылмыстың бірі-бірімен
бөлек жүретінін көрсетеді. Яғни әр қылмыс арасында белгілі уақыттың болуы.
Уақыттың ... ... ... ... бірақ бұл кезде бір ... ... ... ... ... белгісі - әр қылмыстан кейін келтірген ... ... ... яғни көптілікті құрайтын тек қылмыстар немесе
кінәлінің ... ... жаза ... ... ... қатысты жағдайлар бұл бір немесе бірнеше ретімен жасалған
кінәлінің әрекетін айтуға болады.
1.2. Көптік ... ... ... құқық әдебиеттерінде көптік қылмыстардың нысанына байланысты
қылмыстың қайталануы (повторность) деген түсінік бар. Қылмыстың қайталануы
деп - бұрын қылмыс жасаған ... ... ... ... айтамыз, егер
оған дейін оның істеген ... ... ... ... сөздің
түбірі “қайта” сөзі, демек бір істің тағы да жасалынуы, қылмыстық-құқықтық
тұрғыдан алғанда екінші, үшінші, ... рет ... ... ең ... мағынасы оның сапасы мен санына байланысты. Қайталану
қылмыстың заңдылық және ... ... ... (қылмыстың
объективтік жағын, субъектінің жеке қасиеттерін, қылмыстың істелінуінің
объективті ... т.б), ... ... ... қылмыстық- құқықтық жағынан
да анықтау керек, аталған және басқа да аспектілер бірдей болған ... саны ... ... ... ... ... ретінде қарастырылады.
Кез келген қылмыстың объективті себептері болады, ол сондықтан да қоғамға
қатер туғызады, қылмыстың ... саны да оның ... ... ... ... үшін өте маңызды. ... ... ... қоғамға зиянды екендігін байқауға болады. Осы ортақ
көзқарастарға байлынысты сот қызметкері өз шешімін қабылдауы тиіс.
Қылмыскердің мінезіне ... ... ... ... ... ... ... келеді. Егер сәйкестіктерге көңіл бөлмесек, қылмыстың қайталану
себептері ... ... ... ... жағдайларды біз қылмыстың
қайталануы деп айта аламыз.
Қылмыстың қайталануы деп бір адаммен бірнеше қоғамға зиянды ... ... ... ол ... әр ... жеке қылмыс болып саналады.
Қылмыстың қайталануы деп- біз әр ... ... әр ... ... ... әр ... ... қылмыстың көптігі деген түсініктің
басты айқындаушы белгісі болып табылады. ... ... ... ... келу үшін ... тек бір ... жасалмай, тағы міндеттті
түрде әр уақытта жасалуы керек.
Қайталанатын қылмыстардың біртектес, әртүрлі және ... ... ... – ең ... ... ... ... келеді. Демек
қылмыс бір затқа, бірдей нысанда, заң жүзінде істелу түрі ... ... де ... ... деп, мысалы үкіметтің меншігін сол ... ... ... қолдана отырып ұрлауы жатады. Біртектес қайталанатын
қылмыстарға объектілерінің ұқсастығы жатады. Мысалы: пара ... мен ... де ... түрлі қылмысқа заң жүзінде бір-біріне сәйкес келмейтін қылмыстар
жатқызылады. Демек, әр түрлі қайталанатын ... ... ... бәрі ... ... ұқсас қылмыстар бірігіп қайталанатын қылмыстар
тобын ... ... - ... теориясында қылмыстың қайталануының
түрлері әр-түрлі шешіледі. ... және ... ... ... ... ... ... алдында жасалған қылмысқа ұқсамайтын қылмыс
жатады, кейде ол тек жазаны ауырлататын белгі ... ... ... қылмысына жазаланған, жазаланбағанына байланысты қайталану
қылмысы екі топқа бөлінеді:
1) Алдында ... ... ... ... ... ... ... жазаланған, қайталану (рецидив).
Қылмыстың қайталануын осындай екі топқа бөлудің тәжірибелік маңызы көп.
Алдында істелген іс-әрекеті үшін ... ... ... ... ... Қылмысты пайда табу үшін бірнеше рет қайталап істеу;
Б). Әр түрлі қылмыстың бірге қосылып істелуі;
Қылмыстың ... ... ... ... ... ... ... қайталануының бір түрі болып
есептеледі. Жүйелілік бірнеше рет болған ... ... ... ... рет қайталанған қылмыс деп есептеу үшін оның екі рет
істелгені жеткілікті,ал жүйелі болу үшін ол кем ... үш рет ... ... ... үш ... одан да ... оны жүйелі деп санауға
негіз бермейді. Мысалы: бір істің бір адаммен бірнеше рет әр ... ... ... және ... ... ... ... мінез құлқына байланысты әр түрлі уақыт аралығында істелуі
мүмкін. Жүйелілік өзара ... ... ... Егер ... ... және әр түрлі қылмыстар істесе ол ... ... ... түсінігіне қылмыскердің сотталуға дейін істеген қылмыстары
жатады. Сондықтан жүйелілік деп – ұзақ ... ... ... ... ... одан көп ... істелгенде, істелген істердің ... ... ал ... ... қоғамға кері әсер тигізетін ... ... ... ... ... ... көптік қылмыстардың
нысаны ретінде:
1) қылмыстың жиынтығы (ҚК-ң 12 б);
2) қылмысты бірнеше рет жасау (11 ... ... ... (13 б) ... ... ... ... Республикасының Қылмыстық кодексінің 11 бабына сәйкес,
қылмыстың ... ... ... деп бір ... ... ... көрсетілген
реттерде әртүрлі баптарда көзделген қылмысты бірнеше рет жасауын айтамыз.
Екі немесе одан да көп ... ... ... яғни олар әр ... ... бұны бірнеше мәрте жасалды деп тек қана ... ... ... ... танылады.
Егер бұл істелген қылмыстар үшін, оны ... адам ... және ... босатылса немесе заңда белгіленген тәртіп
бойынша осы қылмыстары үшін сотталғандықтан арылса ... ... ... ... ... жасалды деп танылмайды. Сол сияқты жалғаспалы
қылмыстар де бірнеше рет жасалған қылмыс болып табылмайды.
Қылмысты бірнеше рет ... ... ... бір ... ... ... бір ... қаралған бірнеше қылмыстарды белгілі
бір адамның жасауын көздейді. Белгілі бір адам ҚК Ерекше бөлімінің әр ... ... екi ... одан да көп ... ... ... әрекет ҚК 11-бабының екінші бөлігіне сәйкес бұл туралы қылмыстық
заңда (мысалы, ҚК 175-бабының ескертпесінде) арнайы көрсетiлген жағдайларда
да бiрнеше рет жасау деп ... ... ... бірнеше рет жасалуының саралаушы белгісі қылмыстар үшін
алынбаған немесе жойылмаған соттылықтарды және егер ҚК ... ... осы ... ... саралаушы белгісі ретінде
көрсетілмеген жағдайда бұрын жасалған қылмыстар үшін ... ... ... ... ... рет ... белгісі бойынша саралау кезінде
кәмелетке толмаған жаста ... ... үшін ... ... ... соттылықтар ескерілмейді.
      Қылмыстардың бірнеше рет жасалуын анықтау кезінде адамның ... ... ... ... жауаптылықтан босатылған қылмыстары
немесе ... үшін ... ... ... мерзімдерінің өтуі
ескерілмейді.
Егер бірнеше рет ... ... ... ... белгі
ретінде көрсетілсе, онда белгілі бір адамның ... ... ... ... ... осы ... ... рет жасағаны үшін ... ҚК ... бабы ... ... бойынша тұтастай саралауға
жатады.
      Әр түрлі саралаушы белгілерді көздейтін ҚК белгілі бір ... ... ... қаралған бірнеше қылмыстар жасалған кезде бұл әрекеттер
тек баптың неғұрлым қатаң жаза белгілейтін және барлық саралаушы белгілерін
қамтитын бөлігі ... ғана ... ... ... ... жағдайларда
қылмыстық заңның осы бабының өзге бөліктерінде көрсетілген әрекеттерге
қатысты анықталған қылмыстың ... ... ... ... ... ... тиіс.
      Бірнеше рет жасалуымен қатар, ҚК бабының басқа ... өзге де ... ... ... бір әрекет те осылай
саралауға жатады. (Мысалы, ұрлық жасау ... оған ... ... ... ... ... рет жасау деген саралаушы
белгісі және осы баптың үшінші бөлігінде көрсетілген ... да ... ... онда ... ҚК 175-бабының үшінші бөлігі бойынша 
саралауға жатады). Бұл орайда, қылмыстық заңның осы ... ... ... ... ... анықталған қылмыстың басқа
саралаушы белгілері тағылуға жатады және үкімде көрсетілуі ... ... ... немесе жойылмаған соттылықтар әрекетті осындай ... екі және одан да көп ... ... жасау деген белгісі бойынша
саралау үшін ... ... ... ... рет ... ... бірнеше рет жасалуын жалғаспалы қылмыстардан ажырата білу
қажет. Белгілі бір адамның кінәнің ... ... және ... ... ... ... және келтірілген зардаптарының
біркелкілігімен сипатталатын, қылмыс жасау тәсілі мен ... ... екі және одан да көп ... ... ... ... рет ... құрамайды. Мұндай жағдайларда барлық
жасалған әрекеттерді ... ... ... ... танып, осы қылмысты
жасағаны үшін жауаптылық көздейтін ҚК бір бабы ... ... ... ... ... Егер ... ... кезеңінде қылмыстық заңға осы әрекет үшін
неғұрлым қатаң жауаптылықты белгілейтін өзгерістер ... және ... ең ... ... ... жаңа редакциясы күшіне енген
кезеңде жасалса, онда жалғаспалы қылмыстың барлық ... жаңа ... ... бір қылмыс ретінде саралауға жатады.
      Жалғаспалы қылмыс кезеңінде белгілі бір адам жалғаспалы қылмыс үшін
жауаптылық көздейтін ҚК ... ... ... белгілері бар
басқа қылмыс жасаған жағдайда ... ... ... ... ... ... жалтару кезеңінде ұрлық жасау), оның ... ... үшін ... ... тиісті баппен  және басқа
қылмыс үшін жауаптылық көздейтін ҚК бабымен қылмыстардың жиынтығы ... ... рет және одан ... де ... ... кінәлінің жеке тұлғасының
аса қауіптілігін, оның ... ... ... ... ... ... ... және одан кейін жасалған бірнеше рет жүзеге асқан
қылмыстар ... үшін ... ... ... олар ... ... зиян келтіреді және т.б. Бұл жағдайларды ескере ... заң ... ... рет жасалуын қылмысты саралайтын белгілерге жатқызады.
Бірнеше рет қылмыс жасаудың құрамдаушылары болып егер ол ... ... ... қылмыстар табылуы мүмкін, оларға бірдей
немесе ұқсас ... ... ... ... ... кінә ... ... уәждармен жасалған қылмыстарды жатқызу қажет.
ҚК 11-бабына сәйкес, қылмыстың бірнеше рет ... ... ... ... ... ... ретінде қарастырылған жағдайда, тұлғаның ... ... рет ... ... үшін жаза көзделген ҚК Ерекше
бөлімінің бабындағы тиісті ... ... ... ... ... ... ... баптарының саралау
белгісі ретінде көзделеді.
Жүйеліліктің сандық құрамы кінәлінің өз сипаты ... ... ... ... үш қылмысты жасауын талап етеді. Дегенмен, бірнеше ... ... ... жүйеліліктің сапалық өзінділігі кінәлінің қылмыстық
іс-әрекеттері азды-көпті ұзақтылы кезеңнің барысындағы оның ... ... ... бір ... (жүйесі) болып табылатындығында жатыр.
Осылайша, жүйелілік дегеніміз – кінәлінің қылмыстық мінез-құлқының
белгілі бір желісін сипаттайтын бірдей қылмыстарды, егер ... ... ол ... тартылмаса, үш рет немесе одан артық жасауы.
Қылмысты кәсіп ретінде жасау дегеніміз – ... үшін ... ... ... ... қосымша көзі болып табылатын ... ... ... ... ... ... қызмет.
Бірнеше рет қылмыс жасаудың қылмыстық-құқықтық ... ... ол жаза ... ... жауапкершілікті ауырлататын жағдай болып
табылады (54-б., 1-бөл., «а» т.);
- қылмысты саралауға әсер етеді (120б. ... «г» т., 121 б. ... «г» ... ... ... 175,176, 177, 178, 179, 180, 181 ... ... жауапкершіліктен босату мүмкіндігін болғызбайды;
- жаза тағайындаудың ерекше, неғұрлым қатаң тәртібін көздейді (58-б.);
- қылмыстық жауапкершілікке тартылудың мерзімнің өтуін тоқтатады (69-б., ... ... ... ... ... ... талап етеді (64-б., 4,5 бб.).
Қылмыстың қайталануы, оның түрлері және ... ... ... ... ҚР ҚК ... ... Оған
сәйкес бұрын жасалған қасақана қылмыс үшін ... ... ... ... ... қайтлануы деп танылады.
Қылмыстың қайталануы қылмыстың көптігінің түрі ретінде кінәлі бұрын
жасалған ... ... үшін ... ... жаңа ... ... Оның алдындағы қылмысы үшін сотталғандықтың
болуы – оны қылмыстың бірнеше рет ... ... ... беретін
қылмыстың қайталануының өзіне тән белгісі.
Қылмыстың қайталануының түрлеріне: ұқсас қылмыстардың қайталануы;
біртектес ... ... ... қылмыстардың қайталануы жатады.
Сондай-ақ қылмыстық құқық теориясында ... ... ... ... ... ... деп бөлінеді.
Жалпы қылмыстың қайталануы дегеніміз - бұрын сотталған адамның кез
келген жаңа қылмысты ... ... ... деп ... ... ... жаңа ұқсас
немесе біртектес қылмысты жасауы танылады.
Қауіпті қылмыстың қайталануының анықтамасы ҚК ... ... ... ... ... қауіпті деп:
а) тұлғаның ол үшін бас бостандығынан айрылуға сотталатын қасақана қылмысты
жасаған кезде, егер бұрын ол ... ... ... жасағаны үшін екі рет
бас бостандығынан айрылған ... ... ауыр ... ... ... егер ол ... ауыр ... үшін
сотталған болса, танылады.
ҚК 13-бабының 3-бөлігіне сәйкес аса ... ... ... ... ол үшін бас ... ... сотталатын қасақана қылмысты
жасауы, егер бұрын бұл ... ауыр ... ... ... ауыр қасақана
қылмыстары үшін бас бостандығынан айыруға кемінде үш рет сотталса;
б) ... ол үшін бас ... ... ... ауыр ... егер ... осы тұлға екі рет ауыр қылмыс жасағаны үшін бас
бостандығынан ... ... ... аса ауыр ... үшін ... тұлғаның аса ауыр қылмыс жасауы, егер ол бұрын ауыр ... аса ... үшін ... ... ... ... қылмыстың қайталануының қарапайым (бір
реттік), күрделі (көп рет жасалған) ... ... (бір рет ... ... ... ... ... бір рет қана сотталған адамның қылмыс жасауы.
Күрделі (бірнеше рет жасалған) қылмыстың ... деп ... екі ... одан ... ... адамның қылмыс жасауы танылады.
Қылмыстық құқықтық әдебиетте пенитенциарлық қылмыстың қайталануы да
ерекше ... оның мәні ... адам бас ... ... ... ... рет ... өтейтіндігінде жатыр[11].
Тұлғаның он сегіз жасқа дейін жасаған ... ... ... қылмыстық заңменен белгіленген тәртіппен алынып
тасталған немесе жойылған сотталулар ... ... тану ... ... ... Қылмыстық Кодеспен көзделген негіздерде және
шектерде ... ... ... ... ... қылмыстың ауырлығына және жаза түріне қарамастан,
бұрын жасаған ... ... үшін ... және ... соттылығы
бар адамның жаңадан қасақана қылмыстар жасауы қылмыстың қайталануы деп
танылады. ... ... ... кодексінің (бұдан әрі - ҚК) 13-
бабына сәйкес, ... ... ... ... ... және ... ... бөлінеді. Басты сот ... ... істі ... бойынша айыптау ... ... ... сот ... ... түрінің бар екенін анықтайды.
Қылмыстың қайталануының қылмыстық-құқықтық ... ... ... ... ол ... ... кезінде жауапкершілікті ауырлататын жағдай болып
табылады (54- б.1-бөл, «а» т.);
- қылмысты саралауға ықпал етеді;
- қылмыстық жауапкершіліктен босату ... ... ... ... неғұрлым қатаң тәртібін көздейді (59-б.);
- айыптаушы үкімді орындаудың мерзімнің өтуін тоқтатады (75-б.);
- соттылықты орындау және алып ... ... ... ... ... неғұрлым қатаң тәртібін талап етеді (48-б.);
- белгілі бір жағдайларда қылмыстың қайталануын қауіпті немесе аса ... ... ... ... ... нысаны ретінде жоғарыда айтылып кеткендей
бұрын сотталған ... ... ... ... ... Бұл ... өте
қауіпті, себебі сотталған адам соттан және үкіметтен моральдық теріс баға
алып, басқа қылмыс істемеуге ескерту ... ... ... ... тәжірибелік және теориялық маңызы
бар. Ол ... ... жаза ... ... ... ... ... алуға, қылмыскерді түзеуге мүмкіндік береді.
Рецидив - латын тілінің ... ... ... ... ... ... ... сөздігі бір нәрсенің қайтуы немесе бірдеңені қайталау деп
түсінік береді (возвращающиеся).
Рецидивтің ең манызды анықтауышы оның ... ... ... қылмыс алдында істелген қылмыспен сәйкес ... одан ... ... ... болған жағдайда оның ауырлығының, түрінің,
қолданылған жазаның түрінің ... ... ... ... ... қылмыстың түріне қарай рецидивті ортақ және арнайы деп
екіге бөледі. Ортақ ... ... ... ... ... беріледі. Арнайы рецидив ... ... ... ... ... теориясын негізге ала отырып бір рет және көп
істелген рецидив деп екі ... ... ... ... ... қарай бірнеше топқа бөлуге ... ... ала ... ... байқаусызда істелген, екеуінде қосып
істеген қылмыстар.
Г). Рецидивтің қоғамға туғызар қатеріне қарай ... және ... деп ... ... адамның жазасы біткеннең кейін қайта қылмыс
істуі пенитенциарлы рецидив деп аталады. ... ең ауыр ... ... рецидив жатады[13].
Қылмыстың қайталануын таныған және оның ... ... ... ... бұрынғы соттылықтарына қатысты мән-жайларды мұқият анықтау
қажет. Атап айтқанда: ... ... ... ... жасын, бұрын
сотты болған қылмыстардың санатын, сот үкімі бойынша ... ... үкім ... ... ... іс ... ... бойынша тағайындалған жазаның басқа ... ... және ... адам неге ... ... және ... ... жазаны өтеуден босатылғанын, бұрынғы соттылығы ... ... ... орынды.
Қылмыстық заңның 13-бабының төртінші бөлігіне сәйкес, адамның 18 жасқа
толғанға дейін жасаған қылмысы үшiн соттылығы ... ... ... ескерiлмейдi. Осыған байланысты, соттар адамның бұрынғы сотталуына
байланысты ... ... ... үкімде көрсетілген қылмыстарды
жасағанда кәмелетке толған-толмағанын анықтау үшін үкімнің қарар ... ... ... қатар оның толық мәтінінде көрсетілгені дұрыс.
Қылмыстық кодекстің 77-бабының бірінші бөлігіне сәйкес, ... ... ... ... ... ... ... соттылығы бар деп танылады,
сондықтан бұрынғы үкімі заңды күшіне енгенге дейін адам жаңа ... ... оның ... үкім ... ... ... ... түрін
анықтау үшін ескерілмейді.
Қылмыстық заңның 13-бабының төртінші бөлігіне сәйкес, алынып ... ... ... ... қайталануын анықтау үшін
ескерілмейді. Сондықтан қылмыстың қайталануы туралы ... ... ... жойылу мерзімінің өткен-өтпегені есепке ... және оның ... ... ... ... ... Бұл ... ҚІЖК 375-бабының алтыншы тармағында көрсетілген негіздер
бойынша айыптау үкімімен жазадан босатылған адамның ҚК 77-бабының екінші
бөлігіне сәйкес ... жоқ деп ... ... ... тиіс (осы
үкіммен сотталушыға тағайындалған жазаны қолданудан босататын ... ... ... не үкім ... тағайындалған жаза мерзімінің
осы іс бойынша қамауда болған уақытын қамтуына байланысты).
      ... ... ... адам ... ... ... немесе
заңда көзделген басқа негіздер бойынша жазаны өтеуден босатылса, мұндай
адамның соттылығының жойылу ... ... ... ... ... ... КӨПТІК ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ БІР НЫСАНЫ РЕТІНДЕ
2.1. Қылмыстардың жиынтығының түсінігі және түрлері
Егер адам ҚК-ң әр ... ... ал жеке ... ... ... екі ... одан да көп қылмыстарды істесе, оның бірде
біреуі үшін сотталмаса немесе ... ... ... ... қылмыстық
жауаптылықтан босатылмаса, онда оның іс-әрекетінде қылмыстың жиынтығы бар
деп танылады. ... ... ... ... ... істелген іс-әрекетте екі
немесе одан да қылмыстың құрамы ... де бір ... ... және ... ... белгілеріне сай келсе,
онда қылмыстың жиынтығы болмайды және қылмыстық жауаптылыққа тұлға ерекше
бөлімге сай тартылады.
Қылмыстардың жиынтығы идеалдық және ... ... ... ... идеалдық жиынтығы деп кінәлінің бір іс-әрекетінен ... ... әр ... ... ... бөліктері бойынша
сараланатын екі немесе одан да көп ... ... ... ... ... ... деп адамның әр түрлі іс-әрекеті арқылы
қылмыстық заңның әр түрлі бабына жататын қылмыстарды жасауын айтамыз.
Егер ... ... бір ... үшін ... адам ... ... ... көзделген негіздер бойынша жауаптылықтан босатылса, онда
осы қылмыстар ... ... кіре ... Бұл ... ... кезінде ескерілуі мүмкін. Адамның бұрынғы алынбаған ... ... жаңа ... ... ... (бірнеше рет
жасалуы, бұрын екі және одан да көп сотталған адамның жасауы) ... ... ... ... ... ... қылмыстың бірнеше рет жасалуын көздейтін
бір баптың (баптың бөлігінің) күші ... ал ... ... ... ... күші қолданылатын бірнеше қылмыстарды жасауын да
қылмыстардың жиынтығы ретінде саралаған ... ... ... ... рет жасалуын құрайтын бірнеше әрекетті ҚК бабының бұл қылмыстардың
осы саралаушы белгісін көздейтін бөлігі ... ал ... үшін ҚК ... ... ... басқа әрекеттер - ҚК тиісті баптары бойынша
саралануы қажет.
Қылмыстардың жиынтығы кезінде кінәлі адам ҚК ... ... ... ... үшін ҚК тиісті бабы немесе бабының бөлігі бойынша қылмыстық
жауаптылыққа тартылады. Бұл сот ... деп ... ... ... ҚК тиісті бабы (бабының бөлігі) бойынша дербес саралауға ... ... ... ... неғұрлым қатаң жаза көздейтін ҚК
баптарының біреуінің диспозициясымен қамтылған жағдайларда ғана ... ҚК бір бабы ... ... ... ... ... дұрыс саралануын
қамтамасыз ету мақсатында әрбір нақты жағдайда ... ... ... ... ... ... ретін, себептерін, мақсатын, кінәнің
нысанасын анықтап, сондай-ақ қылмыстық заң ... ... ... және ... ҚК бір ... жауаптылық көзделген
бір әрекеттің белгілерінің ... ... ... бір ... ... ... басқа баптың диспозициясын қамтитын-қамтымайтынын
анықтаған дұрыс. Бұл орайда, қылмыстың белгілері деп, ... ... ... ... ... құрайтын белгілерді түсіну қажет.
Қылмыс құрамын құрайтын белгілердің ... ... ... ... құрамы белгілерінің ең болмағанда бiреуiнiң болмауы
әрекетті қылмыс деп тануға мүмкіндік ... ал ... ... ... ... осы ... жасалғаны үшін
қатаңдығы төменірек жауаптылық көздейтін заң нормасы ... ... ... (жай құрам).
Қылмыстық заңның бір бабы (бабының бөлігі) бойынша саралауға жататын
жалғаспалы ... ... ... ... ара-жігін ашу кезінде
қол сұғушылық жасалған объектілердің бір немесе бірнеше ... ... және осы ... ... келтірілген
зардаптарды анықтау қажет, сондай-ақ жасалған әрекеттердің ... ... ... ... ... ... ... объект басқа бапта көрсетілген объектінің бөлігі
болып табылмаған ... ҚК әр ... ... ... ... бірнеше объектілерге қол сұғуды әрбір объектіге жасалған қол
сұғу үшін ... ... ҚК ... ... бойынша қылмыстардың
жиынтығы ретінде саралаған дұрыс деп ... Қол сұғу ... ... ... ... де ... саралануға жатқызылуы керек
(мысалы, белгілі бір адам ... ... бар ... ... басқа
мүлікті ұрлаған кезде бірінші әрекет ҚК ... ... ... әрекет - ҚК
басқа да тиісті бабы ... ... ... ... баптарында объектісі көрсетілген әрекетті саралау ... және ... ... ... ... ... және ... ҚК 12-бабының үшінші бөлігіне ... ... ... ... ... жатады.
Келтірілген әр түрлі қоғамдық қауіпті зардаптар қолдануға жататын
қылмыстық заңның бір ... ... және әр ... ... ... жататын болса да, әрекетті де ... ... ... ... ҚК ... баптары бойынша қылмыстардың жиынтығы
ретінде сараланады.
Жасалған әрекетте ауырлатылған ... ... үшін ... ҚК бабында көрсетілген қылмыстың белгілері (мысалы, адам өлтіру
кезіндегі аса қатыгездік) және сонымен қатар осы ... ... ... ... ... жан күйзелісі жағдайында) саралау үшін негіз болып
табылатын басқа да белгілер анықталған кезде қылмыстар жиынтығы болмайды.
Мұндай ... ... осы ... ... үшін ... ... көздейтін ҚК бабы бойынша саралауға жатады ... ... ... аса қатыгездікпен адам өлтіру ҚК 98-бабы бойынша ... ... бір ... ... үшін ... жауаптылықты жеңілдететін
әр түрлі саралаушы белгілер ҚК ... ... ... ... қатаңдығы төменірек жауаптылықты көздейтін ҚК бабы бойынша саралауға
жатады. (Мысалы, қажетті қорғаныс ... тыс және жан ... ... ... ҚК ... ... саралауға жатады).
Белгілі бір адам жасаған, жиынтыққа кіретін қылмыстардың біреуінің
субъективтік жағы кінәнің ... ... ал ... ... жағы ... ... ... бір адамды қасақана
өлтіру және басқа адамды ... ... алу), онда ... ... ... ... жағы және келтірілген зардаптары
бойынша ... ... ... ... ... ... ҚК қасақана және
абайсыздықпен жасалған қылмыс үшін ... ... ... баптары
бойынша саралануды қажет етеді.
Егер жиынтыққа кіретін қылмыстардың бірін тек ... ... ал ... ... - өзге ... жасауы мүмкін екендігі заңда
көрсетілсе, онда мұндай ... осы ... үшін ... ... ... ... ... жеке саралануы тиіс.
Егер қылмыс субъектісі қылмыстардың бірін жасау кезінде орындаушы, ал
басқа ... ... ... - ұйымдастырушы, арандатушы не көмектесуші
болса, жиынтықты ... ... да ... ... жатады. Мұндай
жағдайларда ұйымдастырушы, арандатушы немесе көмектесуші ... ... ... ... ... саралау кезінде ҚК 28-бабын және
жасалған қылмыс үшін жауаптылықты көздейтін ҚК ... ... ... ... ... ал адамның орындаушы ретіндегі әрекетін ҚК тиісті бабы
бойынша дербес сараланады.
Егер жасалған қылмыстардың бірі басқа қылмысты жасаудың ... ... ... ... және ... екеуінің де белгілері қылмыстық
заңның тиісті нормасының диспозициясында ... онда ... ... ауыр қылмыс үшін жауаптылықты көздейтін ҚК бір бабы бойынша ғана
саралауға жатады. Бұл орайда, қатаңдығы төменірек қылмыс үшін ... бап ... ... ... ... ... ... контрабанда
жасау кезінде қызмет бабын асыра пайдалану ҚК 250-бабының екінші бөлігінің
б) тармағы бойынша ғана саралауға жатады).
Бір қылмыстың басқа ... ... ... ... байланыстығын,
бір қылмыстың басқа қылмыстың жасалуымен ұласуын білдіреді. Мұндай
жағдайларда кінәлі адам ... ... ... ... ... ... ... бағытталған әрекеттерді жасайды.
Қылмыстардың нақты жиынтығы кезінде ... ... ... ... бірнеше әрекеттерімен жасалғанда), сондай-ақ олардың ... ... (бір ... не әрекетсіздікте ҚК екі және одан да ... ... ... ... ... ҚК ... ... қылмысты ҚК тиісті бабы бойынша бөлек саралауға әкеп соғады.
Жиынтыққа кіретін біртектес емес ... ... ... ... ... ... және олардың біріншісінің жасалуы екінші қылмыстың
бірінші қылмыспен ... ... ... ... ... ... саралау
үшін негіз болып табылса (мысалы, алдымен жәбірленушіге қатысты қарақшылық,
қорқытып алушылық, бандитизм, зорлау, ... ... ... ... ... оны ... әрбір қылмыс ҚК тиісті бабы бойынша ... ... ... ... адам ... одан ... ... қылмысты
(мысалы, ұрлау) жасауды жеңілдету мақсатында жасалса не кінәлі ... ... ... ... ... осы ... жасыру мақсатында
басқа қылмыс (мысалы, адам өлтіру) жасаса, жиынтықты ... ... ... іс ... қолдануға жататын қылмыстық заңның нормасы, қылмыстар
жиынтығын көрсете келе, жасалған ... ... ... ... ... және ... ... қоғамдық қауіпті
зардаптардың келтірілуін көздесе, онда ... ... ... ... ... ... бар неғұрлым ауыр қылмысты жасағаны үшін жауаптылықты
көздейтін ҚК ... бабы ... ... ... ... қарақшылық
шабуыл жасау және бұл орайда денсаулыққа ауыр зиян ... ... ... және ... жасаудың белгілі бір сатысында
соңына ... ... ... ... ... жағдайда бұл
қылмыстар бір бап ... ... ... ... ... ... қылмыс ҚК 24-бабының тиісті бөлігі және ҚК ... ... ... ... ... ал ... қылмыс - осы қылмыс үшін
жауаптылық көздейтін ҚК бабы бойынша саралауға жатады.
Сонымен, жоғарыда ... ... ... ... заңды қолдану
кезінде қылмыстардың жиынтығы нақты және ... ... ... бөлінетінін
ескеруіміз қажет. Қылмыстардың нақты жиынтығы белгілі бір ... ҚК ... ... әр ... ... (баптарының
бөліктерінде) көзделген қылмыс құрамы бар екі және одан да көп ... ... ... ... Идеалды жиынтық кезінде
кінәлінің бір әрекетінде ҚК екі және одан да көп ... ... ... ... кем дегенде екі әр ... ... ... болады және барлық жасалған әрекет тұтастай алғанда
қылмыстық заңның осы нормаларының бірде бірімен толық қамтылмайды.
Қылмыстардың нақты жиынтығы көптік қылмыстардың бір түрі ... ... ... да ... ... нысандары сияқты бір адаммен әр уақытта,
әр түрлі қылмыс жасағанын ... ... ... ... әр ... баптары мен бөліктеріне сәйкес
келеді. Қылмыстардың нақты жиынтығына кінәлінің ... ... іс ... ... ... да, нақты жиынтық ретінде тану үшін істелген
қылмыстардың заңмен қудалану мерзімдері өтіп кетпеуі керек.
Қылмыстардың жиынтығына ұқсас ... да ... ... ... деп ... және ... кезде толық аяқтап жасағанда немесе
керісінше болғанда. Бұл жағдайда бәрі бір ... ... ... жеке - жеке бөліп, заңның әр түрлі баптарымен қарастыру керек.
Егер, кінәлі ... ... ... ... ... ... қосылып
жасаса, ол қылмыстың қоғамға қауіптілігін дұрыс анықтау керек.
Қылмыстық құқық теориясы айтылған ... ... ... ... ... ... екі түрі ... Бір-бірімен байланысқан қылмыстардың жиынтығы.
2). Бір адаммен қайталанып істелген әр түрлі қылмыстар.
Қылмыстардың жиынтығын ... ... ... ... ... ... мынандай түсініктер енгізген:
1. Қылмыстардың жиынтығы барысында бір қылмыстың келесі ... ... ... ... ... немесе суық қаруды дайындап, сол
қарумен ... ... ... ... жасау үшін біреуінің екіншісін істеуге көмектесуі
есептеледі. Мысалы: үкіметтің немесе коллективтің меншігін ұрлау ... Бір ... ... ... жасырғанда немесе жауапкершіліктен
қашқанда істелсе. Мысалы: тұтынушыларды алдау, жол ережесін ... ... жол ... ... жерде тастап қашып кету, бұзақылық
жасап полиция немесе басқа ... ... ... ... олардың
өміріне қауіп төндіру.
4. Қылмыстардың нақты жиынтығына ... ... ... ... ... орны сәйкес келгенде. Мысалы: қызды зорлап, оның құнды заттарын
ұрлап алу. ... ... ... әдейілеп оның манызды бөліктерін сындырып
тастап кету.
5. Қылмысты істеудің ниеттері бір, ... әр ... ... ... ... ... тонайды, кейін бөтеннің мүлкін ұрлап алады.
Иделды қылмыстардың жиынтығы ... ұғым ... ... 12 ... ... берілген. Қылмыстық құқық теориясы мен сот – тергеу тәжірибесі
қылмыстың нақты жиынтығы деп - ... ... ... ... сәйкес келген кезін айтады.
Қылмыстың нақты жиынтығы қылмыскердің бірнеше ... ... ... көрсетеді. Қылмыстың нақты жиынтығын түсіну үшін оны бірнеше
топқа бөлеміз.
1). Бір ... ... ... жиынтығы.
2). Әр түрлі обьектілі қылмыстың нақты жиынтығы.
Бір обьектілі қылмыстар тек бір ... ғана ... Әр ... ... ... сот – ... тәжірибесінде кең тараған.
Бірнеше обьектілерге қылмыс жасалған уақытта біз оны әр ... ... ... деп атаймыз.
2.2. Қылмыстық құқықтағы қылмыстық құқықтық нормалардың бәсекелестігі
Қылмыстық құқықтағы нормалардың бәсекелестігін қарастырмас бұрын, ... түрі ... ... құқықтағы коллизияны қарастыруымыз
керек.
Коллизиялардың түрлерін жіктеу бірнеше негіз бойынша ... ... ... ... ... ... арасындағы, салааралық және ішкі
салалық коллизияларды бөлуімізге болады.
Құқықаралық коллизиялар ... ... ... жататын құқық
нормаларының арасында пайда болады. Осыған байланысты, халықаралық ... ... ... ... ... коллизиясын, ұлттық және
шетелдік қылмыстық құқық ... ... ... болады. Бұл
коллизиялар халықаралық құқықтың зерттеу пәніне жатады.
Салааралық коллизиялар қылмыстық, қылмыстық – ... ... ... ... ... ... құқық салаларының
ережелерінің арасында туындайтын қатынастарды білдіреді.
Барлық салааралық коллизиялар: конституциялық және салалаық нормалардың
коллизиясына, ... және ... ... коллизиясына,
реттеуші және қорғаушы нормалардың коллизиясына бөлінеді.
Ішкі салалық коллизиялар бір салаға ... ... ... арасында
пайда болады. Қылмыстық құқықтың құрылысына байланысты, олар ... ... ... ... ... ... коллизиясы, Жалпы және
Ерекше бөлім нормаларының коллизиясы деп бөлінеді.
Коллизиялар ... ... ... ... және ... деп бөлінеді.
Темпоралдық коллизиялар әруақытта ... екі ... ... ... ... ... Кей кезде, оларды уақыттық деп те
атайды. Коллизияның бұл түрі және оны шешу ... ... ... және ... ... ... шешіледі.
Кеңістіктік коллизиялар, әртүрлі аумақтарда қолданылатын, екі немесе
одан да көп қылмыстық – құқықтық ... ... ... ... себептері: біріншіден, қылмыстық заңдардың күшінің мемлекеттің
аумағының ... ғана ... ... ... ... ... яғни бір емес, екі немесе одан да көп ... ... ... ... ... өзгеруіне
байланысты болады.
Мазмұндық коллизиялар, жалпы және арнайы, ... және ... ... ... бір ... ... нормалардың арасында, құқықтық реттеудің
көлеміндегі айырмашылықтарға байланысты туындайды. Осы ... ...... ... ... деп атайды.
Қылмыстық құқық ғылымында құқық нормаларының бәсекелестігі туралы
бірыңғай пікір жоқ, ...... ... бәсекелестігініі
ұғымы қылмыстық заңда да көрсетілмеген.
Нормалардың бәсекелестігіне ... ... ... біздің көзқарасымыз бойынша дұрыс ретінде қарастырылады. ...... бір ... бірмезгілде екі немесе одан да көп
қылмыстық – құқықтық нормалардың белгілері көрінеді».[16]
А.А. Герцензон: «Жасалынған ... үшін ... ... ... екі ... одан да көп ... ... болуы» деп
көрсетеді.[17]
В. А. Сергиевскийдің пікіріне ... ... ... ... ... - ... 6ip жасалған 6ip қылмыстың ... ... ... ... екі немесе одан да көп ... сай ... яғни ... 6ip уақытта бірнеше қолданыстағы
нормаларды қамтуын айтамыз» ... Б.А. ... ... құқық
теориясындағы қылмыстық құқықтық нормалардың бәсекелестігі деп - 6ip
қылмыстың 6ip ... ... ... ... бөлімінің әртүрлі
баптарымен қамтылуы», деп көрсетеді.[18]
Сот және ... ... ... ... тәжірибесінде,
қылмысты саралау, нормалардың бәсекелестігімен тығыз байланысты. Сонымен
қатар, нормалардың бәсекелестігі ... ... ... де ... К. ... ет ... ... басқа азаматпен мәміле
жасайды. Мәміледе К. 459т. дайындалмаған eттi ... ... ... ... ауданның жоспар беруі 32 пайызға өседі, яғни К. өз қызметін
өкілеттілігін қызмет мүдделеріне кереғар ... оның бұл ... және ... жеке басының мүддесі үшін жасалынып ... 6ipгe ... ... ... мәліметтер енгізіп отыр. ҚР ҚК төменде
көрсетілген қызметтік жалғандық жасау және (314 бап), ... ... ... бап), яғни өзінің жеке мүддесі үшін мемлекетке зиян
келтірді. Тергеушінің міндеті ... - ... ... кезінде, олардың біреуін таңдау.
Сонымен, қылмыстық – құқықтық нормалардың бәсекелестігінің ұғымынан
көретініміз, жасалынған жеке қылмыста ... ... ... Осыған байланысты, қылмыстық – құқықтық нормалардың бәсекелестігінің
келесі түрлерін бөліп көрсетуімізге болады:
- құрамдас қылмыстарды ... ... ...... ... және ... түріндегі бәсекелестігі;
- ауырлататын белгілері бар қылмыстарды жасау барысындағы жалпы және
арнайы қылмыстық – құқықтық ... ... ... ... ... қарастырылған іс – қимылдың ... ... ... – құқықтық нормалардың бәсекелестігі.
В.Н. Кудрявцев нормалардың бәсекелестігін ... мен ... екі ... ... а) ... және ... нормалардың
бәсекелестігі; ә) бөік және тұтас нормалардың бәсекелестігі.[19]
Б.А. Куринов қылмыстық – ... ... ... ... ... а) жалпы және арнайы нормалардың ... ... ... ... б) ... және ... нормалардың
бәсекелестігі.[20]
В.П. Малков қылмыстық - құқықтық норма ... алты ... а) ... және ... ... ... ә) ... бәсекелестігі; б) одақтық және республикалық ... ... в) ... ... республикалардың нормаларының
бәсекелестігі; г) шет мемлекеттің қылмыстық заң нормасымен ұлттық қылмыстық
заңның нормасының бәсекелестігі; д) ... ... заң ... ... ... бәсекестігі.[21]
Біз Б.А.Куриновтың пікірімен келісе отырып, қылмыстық – ... ... үш ... ... ... және ... ... бәсекелестігі.
Нормалардың бәсекелестігінің бұл түрі Қылмыстық кодекстің 12 бабының 3
бөлімінде көрсетілген: «Егер де, қылмыс сәйкес баптың ... және ... ... сәйкес келсе, қылмыстардың жиынтығы болмайды да,
қылмыстық жауаптылық арнайы норманы қарастырылған бап бойынша туындайды».
Қылмыстық ... ... ... ... ... ... бойынша жалпы
құраммен сәйкес келгенімен де, заңшығарушы арқылы ... ... ... ... ... ... нормада қарастырылған.
Мысалы: Қызмет өкілеттігін тepic пайдалану (307 бап) - жалпы норма
болып есептелінеді, себебі ... ... ... ... ... тұр. Ал қызметтік жалғандық жасау(314 бап) - тек қана
қызметтік жалғандық жасаудың өзіндік, арнайы белгілерін ... ... ... ... ҚК 96 бабының 2 бөлімі – жалпы норма ... ... ... ... ... ... байланысты, қол сұғушылықтың
арнайы құрамдары бөлінген: Қазақстан Республикасы Президентінің өміріне қол
сұғу (ҚК 167 б.), әділсоттылықты жүзеге асырушы ... ... қол ... 340 ... ... ... пайдаланғандығы (ҚК 307 б.) үшін жауаптылықты
көздейтін жалпы нормадан, қылмыстың субъектісінің белгілеріне байланысты
құқыққорғау органдарының қызметкерлері ... ... ... ... ... ... бөлінген.
Арнайы нормалар қылмыстың затының белгілері, қылмысты жасау әдістері
және т.б. белгілер ... ... ... ... ... процесі алуан түрлі: мысалы, бір жалпы
номадан бір немесе бірнеше арнайы нормалар түзіледі.
Малыхин жалпы және ... ... ... әр ... ... айқындайды: а) (қарақшылық, 179-бап), яғни ... ... ... ... ... ... ... өмірі мен денсаулығына күш
көрсетсе, екіншісі (103-бап) ... ... ауыр зиян ... ... (179-бап) қылмыстық құқықтық норма өз мазмұнын толық ... ... ... норма тек қана белгілі 6ip бөлшегін қамтиды,
алғашқысы жалпы сипатта, соңғысы арнайы сипатта. б) белгілі 6ip ... ... ... ... ... сараланады. Мысалы,
(ұрлық 175-бап), ұрлықтың екінші бөлігінің, ... ... ... ... - ала сөз ... ... ... бөлігінде ұрлықтың
негізгі құрамы көрсетілген, яғни жалпы ... ... ... тармақшасында
құрамның саралануы көрсетілген, яғни арнайы норма, в) әр ... ... ... ... ... ... және ... 6ip - бірімен
негізгі бәсекелестігі, мәселен ... адам ... ... құрамы
қамтылады, яғни жалпы норма, ал (97-бап) жаңа туған ... ... ... ... г) ... ... бәсекелестігі ауырлататын
жағдайдағы мән-жайлар құрамының ... ... ... ... ... норма 96-бапты 2-бөлімінің «н» тармағы.
Жалпы және арнайы нормалардың бәсекелестігінің бір түрі ретінде
негізгі және ... ... және ... құрамдардың
бәсекелестігін қарастыруымызға болады. Бұндай бәсекелестік барысында
әруақытта арнайы нормалар қолдануға жатады.
Жалпы және ... ... және ... ... ... ... айрықша нормалардың қатарына жасы толмағандардың қылмыстық
жауаптылығының ерекшелігін белгілейтін Қылмыстық ... VI ... Бұл ... ... ... ... ... түрі және
мөлшеріне, қылмыстық жауаптылыққа тартудың ескіру мерзімдеріне, соттылықты
жоюдың ... ... ... байланысты елеулі шектеулерді
білдіреді. Жалпы, арнайы және айрықша нормалардың ... ... ... ... ... айрықша норманың әрекеті жалпы және арнайы
норманың әрекетін тоқтатады.
2. Арнайы ... ... ... ... ...... қарастырылған жазаның
жеңілдігіне немесе ауырлығына байланысты ең арнайы норманың пайдасына
шешілуі ... ... ... екі ... екі ... ... ... жеңілдететін құрамдардың бәсекелестігін жатқызамыз.
Екі ауырлататын мән – жай ... ... ... мән – ... көрсетілген баптың әртүрлі ... ... ... ... ... ... ең
қауіпті белгілері бар норма қолданылады. Мысалы, бұрын зорлау ... бар ... ... он төрт жасқа толмаған жәбірленушіні зорлайды.
Кінәлінің әрекетінде, бір мезгілде ҚР ҚК 120 ... 2 және 3 ... ... ... бар. ... ... приоритет
әруақытта ең ауыр мән – жай көрсетілген нормаға берілуі тиіс.
Екі ... мән – жай ... ... ... жағдайларда приоритет ең жеңілдететін мән – жай көрсетілген
нормаға беріледі.
Ауырлататын және ... мән – ... ... ... барысында жеңілдететін норма қолданылуға жатады. Ауырлататын
және жеңідететін мән – жайлар көрсетілген нормалардың бәсекелестігінің
дұрыс ... ... ... ... ... қонақта отырып, Иванов әйелін қызғанып, Я-мен төбелес
шығарып, ерте үйіне кетіп қалады. ... ... ... ол ... ... ... ... мен Я-ның арасындағы жеке интимдік әңгімені естиді.
Үйінен шыққанда, ол ... мен ... ... ... ... жатқандықтарын
көріп, қатты күйзеліп, қабырғада ілулі тұрған шананы ала салып, әйелі мен Я-
ның басынан ұрғылай береді. Шана сынып қалған соң, ... ала ... ... ... ... ұрады. Келтірілген жарақаттардан оның әйелі
мен Я қайтыс болған. Ивановтың әрекеті ауырлататын жағдайда кісі ... ҚК 96б. 2б. «д» ... ... ... ... дұрыс
емес, әрекет ҚК 98 бабы бойынша саралануы тиіс.
3. Тұтас және оның бөліктерінің бәсекелестігі барысында, іс – ... ... ... ... ... түседі. Бұлардың біреуі жасалынған іс
– қимылды толығымен қамтыса, ... оның тек жеке бір ... ... ... бұл түрі жеке жай және жеке ... ... ... туындайды. Яғни, бір қылмыс басқа қылмыстың міндетті
немесе ауырлататын белгісі болған жағдайларда кездеседі. Мысалы, қарақшылық
(ҚР ҚК 179б.) ... ... ... кезінде, азаматтардың өмірі мен
денсаулығына қауіпті зиян келтіріледі.
Тұтас және оның ... ... ... тұтас норма
қолданылуға жатады.
Берілген анықтамадан сот тәжірибесі өңдеп ... ... бар: ... жасалынған тұтас әрекетке қарағанда ауыр қылмысты білдірсе, іс –
қимыл қылмыстардың ... ... ... ... бәсекелестігінде саралау, ... ... ... келесі қағидаларды ұстанғанда ғана ... ... тез ... зерттеу мен белгілерін анықтау;
2. ҚР ҚK Жалпы және Ерекше бөлімдерін қолдана білу; Жалпы және арнайы
норма. Қылмыс ... 6ip ғана ... ... ... - 6ip ... мүмкін. Мысалы: (314-бап) қызмет жөніндегі ... ... ҚK 6ip ... қылмыс құрамының 6ip немесе бірнеше
түрі қарастырылады. Мысалы, ҚК ... ... ... ... ... ... ... өкітеттілікті асыра
пайдаланудың үш құрамы көрсетілген ... ... ... ... жай түрі ал екінші, үшінші бөлігінде осы қылмыстың ауыр-
немесе өте ауыр түрлері көрсетілген; ҚР ҚК Ерекше ... ... ... ... ... құрамдары
көрсетілген. Қылмыстық құқықтың осы нақты ... ... ... ... ... ... деп атау ... 1960 жылға
дейін қолданылған ҚK ұқсастығы бойынша, яғни, қылмыстық заң
нормасында ... ... ... де ... ... ... ... нормаларды қолдануға жол берілген еді. Бұның ... ... және осы ... ... кетушілікке әкеп
соғады. ҚР 1995 жылғы жаңа Конституциясында, ... орай жаңа ... ... ... ... қолдануға жол берілмейді делінген.
Адамның қылмыстық құқықтық норма тыйым ... ... ... ... ... деп атаймыз. Құқыққа қайшылықта норма
бәсекелестігі, яғни жалпы және арнайы норма түрінде қолданылады.
А.Н. Ағыбаев, қылмыстың ... ... ... - барлық қылмыстарға
ортақ, олардың қоғамға қауіптілігі және құқыққа қайшылығын білдіретін
жиынтығының көрінісі, деп көрсеткен.[22] Түрлік ... ... тек ... қылмысқа тән белгілер қылмыс құрамына қосылмайды. Сондықтан да
олар қылмыс құрамынан тысқары ... да, ... ... оның ... үшін ... болмайды. Мысалы, біреудің мүлкін ұрлағанда (ақша, зат,
құжат т.б) немесе ол ұрлықты қашан болғаны қылмысты саралауға әсер ... ... сол ... ... ... міндетті белгілері болып табылады.
Осы түрлік белгілердің 6ipeyi жоқ болса, онда қылмыс құрамы ... ... ... ... ұрлауды түрлік белгісі - оны жасырын ұрлау.
Егер ... ... ... алу ... ... емес, ашық түрде жүзеге
асырылса, онда ұрлық емес, басқа қылмыс ... - ... ... Қылмыс
құрамы 6ip ғана қылмыстық құқықтық нормада көрсетіледі. Бұл ... ... ... ... және ... нормалардың бәсекелестігі қылмыс
құрамының элементтерінде қаралады. Олар: объектісі, объективтік жағы,
субъектісі, ... ... ... ... ... ... адам ... (101-бап) 1997 жылғы ҚК бойынша абайсыздықта адамға
өлім келтіру, адам өлтірудің қатарына ... ол өз ... жеке ... ... Бұл ... оның адам ... негізгі айырмашылығы өлімнің
болуына қатысты кінә нысанынын өзгешелігінде.
Екінші, еңбекті қорғау ережелерін бұзу(152-бап) осы ... ... адам ... әкеп ... ... болса, яғни екінші норма арнайы
болып табылады, осы ретте бәсекелестік кезінде көрсетілген баптардың ... ... ... ... жағы ... ... нормалар
бәсекелеседі. Мысалы, қарақшылықты (179-бап) объективтік жағы -адамның
өмірі мен денсаулығына ... күш ... ... тікелей осындай күш
қолдану мен қорқытумен ұштасқан шабуыл жасау арқылы ... ... ... ... жағы негізінен екі әрекет арқылы: шабуыл
жасау және күш көрсету арқылы жүзеге ... ... ... ... ... ... ... бөтеннің мүлкін ашықтан - ашық талан-
таражға салу ... ... ... ... ... белсенділігін В.Н.
Кудрявцев үшке бөліп қарастырады:
- ic-әрекетте тек ғана олардың біреуінен көрінсе, яғни екі ... да көп ... ... ... ... ... 6ip нормадан көрініс тапса;
- белгіні 6ip норма, қарама-қайшылықты ic-әрекеттен ... ... және ... жағы ... ... ... және бөлшек норма бәсекелестігі жалпы және ... ... ... ... ... ... ... норма бәсекелестігін
ұсынамыз: пара алу және осы бапты 3-бөлігі жауапты мемлекеттік лауазымды
атқарушы адам ... ... ... ... ... және (369-бап)
бастыққа қарсы күш қолдану ... Осы ... ... ... субъект. Қылмыстың субъектісінің өзі жалпы және ... ... Eci ... ... ... ... толу және жеке ... сияқты белгілер барлық қылмыстарға тән, ортақ белгілер. Бұл белгілер
жалпы субъектінің түсінігін береді. Жалпы субъектінің осы ... ... ... қылмыстық құрамының ерекшелігіне қарай қосымша, арнаулы
белгілерді қажет ететін адам қылмыстың арнаулы субъектісі болып ... ... ... ... қарсы қылмыстың барлығы дерлік арнаулы
мемлекеттік қызметшілер арқылы істеледі. Бұл жерде ... ... ... ... табылады. Әскери қылмыстарды тек әскери қызметшілер
істейді, сондықтан әскери қызметшілер де қылмыстың арнаулы субъектісі болып
табылады.
Субъективтік жағының ... ... ... құқық теориясында
өте аз ... ... ... ... ... ... ... қылмыс істеуге тікелей байланысты жағының көрінici
болып табылады. Қылмыстың субъективтік жағының мазмұнын мынадай ... ... ... ... ... ... Осы белгілердің жиынтығы
қылмыс істеген, яғни қоғамға қауіпті іс-әрекет ... ... ... орын ... ішкі өзгерістер, оның санасы мен еркінің өзара
байланысын ... ... Осы ... ... ... ... бәсекелестігінде тигізетін маңызы зор. Сонымен норма бәсекелестігінде
қылмысты саралауды ... ... ... ... ... - нақты
бейне. Қылмысты дұрыс саралауда тигізетін пайдасы өте көп, ... ... ... ... ... ... ... талаптар
орындалуы тиіс:
бірінші талап - жасалған қылмыстық белгілерін ресмилендірген жағдайда
толық ... ... ... ... - қылмыстық заңның нормаларын дұрыс қолданып қолданыстары
қылмыстық құқықтық нормалардың ... ... ... ... ... көптеген қателіктер қылмыстық құқықтың жүйесін
білмеуден ... ... ... ... үшін ... ... мазмұны жағынан толық норманы қолдануымыз қажет. Ал санкцияның
балама рөлі қылмыс құрамымен салыстырғанда ... ... ... ... ... ... ... (314-бап) қызметтік жалғандық
жасау ең көп жауапкершілікке екі жылға дейін мерзімге бас ... ... ал ... ... ... ету үшін үш ... бес жылға
дейінгі бас бостандығынан айыруға жазаланады, ал ауырлататын жағдайда жеті
жылға дейін мерзімге бас ... ... ... ... ... ... шешілгеннен кейін беріледі. іс - әрекетті дұрыс
саралап, қылмыстық заңды дұрыс қолдану үшін істің нақты мән - ... ... ... қылмыс емес әрекеттен, бір қылмысты екінші қылмыстан айыруға
мүмкіндік беретін құрам нышандарын жақсы білуіміз қажет. ... ... ... ... рөл ... ... неғұрлым толық, әpi
дәл сипаттай алатын норманы қолданылатыны хақ. Оның ... ... ... ... ... ... ... құрайтын барлық белгілердің
болуына байланысты болса, «дәлдігі» қылмыс белгілерінің жеке сипаттамасы
мен мөлшеріне ... ... ... екі ... келу ... Жоғарыдан
көрініп отырғандай, қылмысты саралау үстінде толық сәйкестік орнату
кезінде, біріншіден, 6ip ... ... ... әртүрлі баптар
назарға ілінеді. Бір ... ... ... ... өтіп саралануы
ниеттің, мақсаттың, заттың нақтылануынан көрініс табады.
Қылмысты саралау мәселесі теория бойынша да, ... ... да, ... де ... ... 6ipi, себебі қылмыстық заңның
тиімділігі де, бұл заң ... ... ... да ... ... сараланғандығына байланысты. Сонымен 6ipгe, ... ... ... ... ... ... қолдануда заңсыздыққа жол
бермеуіміз, маңызды мәселелердің 6ipi. ... жат ... ... бермеу үшін сот тергеу материалдарына терең талдау жүргізіп, осы
тұрғыдағы әр түрлі ... ... ... ... ғылыми талдау
жасап, осы қылмыстан сақтандыруға негіз болатын ғылыми ұсыныстар жасау
біздің міндетіміз ... ... ... ... көз ... ... ... ерекшеліктерін анықтау, яғни қылмыс құрамына
заңдылық ... ... ... табылады. Тәжірибе саласында 6ip тектес
норманың екі немесе одан да көп ... ... ... ... ... ... ... келіп тіреледі де, оны анықтаудың ... ... ... өзі түсінікгі. Норма бәсекелестігінде саралау
мәселесін дұрыс анықтаудың маңызды ... ... мәні ... қылмыстың барлық мән-жайын жан-жақты, толық, әрі әділ зерттеу
жөніндегі заң талаптарын ... ... ... ... ... ... табылады.
3. КӨПТІК ҚЫЛМЫСТАР ҮШІН ЖАЗА ТАҒАЙЫНДАУ
3.1. Жаза тағайындаудың жалпы ережелері
Жаза тағайындау қылмыстық заңды ... ... ең ... ... сатысы болып табылады. Өйткені, жаза тағайындау, оны жүзеге
асыру ... ... ... ... әділеттілікті қалпына
келтіруге,қылмыстың алдын алуға ықпал етеді. Жазаның осы ... ... ... ... ... әділ әрі ... тағайындау арқылы мүмкін
болады. Қылмыс жасаған адамға белгілі бір жазаны жеке-дара тағайындау «Жаза
тағайындаудың жалпы ... » деп ... ... ... ... Жаза ... ... негіздері жөнінде алғаш рет 1958 жылы
ССРО қылмыстық заңдарында өз ... ... ... ... бұл ... ... ССР-нің 1959 жылғы қылмыстық ... ... ... ... бұл ... ... ... кезінде де қолданылғаны белгілі
болды.[24] Қазақ ССР-ң қылмыстық кодексінде бұл норма 34-бапта көрсетілген
еді. Қазіргі қолданыстағы ... ... 1997 жылы ... ... ... жаза ... ... негіздері 52-бапта
көрініс тапқан. Жалпы жаза тағайындау дегеніміз – ... ... ... ... ... ... үкімін шығарарда қылмыстық ықпал жасаудың нақты
шарасын соттың таңдауы.[25] Қылмыстық құқық жаза ... ... жеке дара ... ... басшылыққа алады. Сотталушының
нақты қылмысты істеудегі кінәсі анықталған жағдайда сот оған ... үшін ... ... ... ... ... көрсетілген
шекті мөлшерде ғана жаза тағайындайды. Мұндай ретте, жаза әділ, әрі ... ... сай ... үшін, сөз жоқ істелген қылмыстың ерекшелігі
және ... жеке ... ... еске ... Міне тек ... есепке алынған жаза ғана әділ әрі заңға сай деп ... жаза ... бұл ... ... заңмен берілетін
өкілеттілігі, сондықтанда жаза тағайындау өте ... де ... ... Жаза ... яғни ... ... ... жаза таңдау сот
қызметіндегі маңызды да жауапты сәт болып табылады.
Бұл жайында Қазақстан ... ... Соты ... ... ... ... ... заңдылықты сақтау туралы
» №3 Қаулысында айылған. Сонымен ... ... ... Соты Пленумының 1999 жылғы 30-сәуірдегі «Жаза ... ... ... ... » жаңа қаулысында да айтылған болатын.
Жаза мақсатының ... ... ... тағайындалатын жазаға байланысты
болады. Жазаның тағайындалуы әлеуметтік әділеттіліктің ... ... ... ... ... ... ... да жаңа
қылмыс жасамауын болдырмыуға көмегін тигізеді. Бұл ... ... үшін жаза ... де әділ болуға тиіс. Қылмыс жасаған адамға,
делінген Қылмыстық кодекстің ... оның ... және ... ... алу үшін қажетті және жеткілікті жаза ... Сол ... сот жаза ... ... ... ... алуы ... Олар қылмыстық заңның жалпы құқықтық және салалық
арнаулы ... ... ... ... табылады. Жаза тағайындаудың
негізінде жатқан қағидалар мыналар: Заңдылық, адамгершілік, ... ... ... және ... оның ... ... ... жазаны жеке даралау, қылмыстық қудалау шараларын
үнемдеу. Бұл ... ... ... ... өз көрінісін
табады.
Жаза тағайындаудың жалпы негіздері дегеніміз - ... ... іс ... ... ... сот басшылыққа алуы тиіс заңмен бекітілген
белгілер. Қылмыстық заңда жаза ... ... ... ретінде
жазаның әділеттілігі, мақсатқа ... ... ... ... 52- бабы 1- ... « ... ... айыпты деп
танылған адамға Қылмыстық ... ... ... тиісті бабында
белгіленген шекте және Қылмыстық кодекстің Жалпы бөлімінің ... ... әділ жаза ... ... Жаза егер ... ... ... қоғамға қауіптілік ... ... ... жеке ... және қылмысты жасау жағдайларына
сәйкес ... ... ... деп ... ... ... ... ғана ұқсастық емес, тепе-теңдік ... ... ... жаза ... сыртқы формальды жағынан емес сонымен қатар
әлеуметтік жағынан және ... ... ... ... жағынан
тең болуы керек дегенді білдіреді. Сонымен бірге, жаза мәні ... және ... ... ... Егер оны ... сотталғаннан бастап
қоғамның барлық мүшелері заңды, ... және көз ... жаза ... ғана ол ... деп ... ... жазаның заңға
сәйкестік талаптары ерекше маңызды. Жасалған қылмыстың қауіптілігін
бағалай ... сот ең ... ... қылмыстың түріне Қылмыстық
кодекстің Ерекше бөліміндегі заң шығарушының берген бағасын ... ... ... жаза ... ... алғы ... қылмыстың нақты заңдық саралануы ... ... қате ... жаза ... ... ... Жазаның
мақсатқа лайықтығы дегеніміз - ... ... ... ... ... оң ... ... сәйкес келуі талабын білдіреді. Соттың
таңдаған ... оның ... ... қол ... ... ... ... Осыған байланысты ... ... 52 ... ... ... жасаған адамға оның ... және ... ... алу үшін ... және ... жаза ... » деп ... Қылмыстық заң сотты жаза тағайындау кезінде
жаза мақсаттарының ... қол ... ... ... – жазаның
сотталған адамның түзелуіне әсер ететіндігін көре білуді және ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндігінше ең қатаң емес түрін дұрыс ... ... ... ... ... жазаны Қылмыстық кодекстің Жалпы
бөлімінің ережелерін ескере отырып жаза тағайындайды.
Жаза ... ... сот мына ... ... түрде
ескеруі тиіс:
1) Жасалған қылмыстың қоғамға қауіптілік сипаты мен дәрежесі;
2) Кінәлінің жеке ... ... ... ... ... және одан кейінгі мінез-құлқы;
4) Жауаптылық пен жазаны жеңілдететін мән-жайлар;
5) Жауаптылық пен жазаны ауырлататын мән-жайлар;
6)Тағайындалатын ... ... ... ... және ... ... оның асырауындағы ... ... ... қоғамға қауіптілігі – бұл ... ... іс - ... ... ... ... объектілерге
нақты зиян келтіру немесе нақты зиян келтіру ... ... ... ... ... қоғамға қауіптілігі қылмыстық құқық
теориясында екі ... ... ... сипаты, яғни сапалық
белгісі және қоғамға қауіптілік дәрежесі ол ... ... ... ... ... ... – Қылмыстың сапалық
категориясы, ол ең алдымен, қол ... ... ... ... ... мен ... үшін құндылығымен, қылмыс нәтижесінде
келтірілген зиянның мөлшерімен және т.б. ... ... ... ... осы ... ... сипаты бойынша
ерекшеленеді.
Қылмыстың қоғамға қауіптілік дәрежесі – ... ... Бұл ... ... ... байланысты шешіледі.
Ол ең ... ... ... ... ... ... мөлшері мен сипаты ; кінәнің нысаны, ... пен ... ... ... ... ... және т.б. ... қоғамға қауіптілік дәрежесі көбінесе қылмыстың
объективтік ... ал ... ... ... - қылмыстың
объектісімен және ... ... ... ... ... Соты ... 1999 жылғы 30- сәуірдегі
«Қылмыстық жаза ... ... ... ... сақтауы
туралы » қаулысының 2- тармағына сәйкес «жасалған қылмыстың ... ... ... ... ... ауырлығын анықтау
тәртібін реттейтін Қылмыстық кодекстің 10- бабы талаптарын, ... ... ... ... ... ... тәсілі, жасалған қылмыстық
жағдай мен ... одан ... ... ... ... ... ... мен сиапты және т.б.)
жағдайлардың барлығы ... ... ... б) ... қылмыстың
қоғамға қауіптілік сипаты мен дәрежесін ... ... ... іс ... ... ... және субъективтік белгілерін есепке алу
қажет.
Соттар жазаның түрі мен ... ... үшін ... мәні бар
сотталушының жеке басының мәліметтерін ... ... ... түрде тексеруі тиіс. Атап айтқанда, сотталушының денсаулығын,
еңбекке қабілеттілігі мен қатыстылығын, ... ... ... ... ... сотталушының отбасы анықталғаннан кейін
тағайындалған жаза оның отбасы ... оның ... ... ... әсер ететінін ескеруі қажет.(17,50-52 ... ... 52- ... сәйкес жаза тағайындаудың ... ... үш ... ... Қылмыстық кодекстің Ерекше бөліміндегі сол қылмыс ... ... ... ... ... кодекстің Жалпы бөлімінде қарастырылған ... ... ... мен ... ... ... айыпкердің
жеке басын, қылмысқа дейінгі және оны жасағаннан кейінгі оның ... ... пен ... ... және ... ... тағайындалатын жазаның сотталған адамның түзелуіне және оның
отбасының немесе оның ... ... ... ... ... белгілейді.
Осы критерийлерді қарастырайық:
1.Сот жазаны Қылмыстық кодекстің ... ... ... ... тағайындайды. Бұл – сот жазаны Қылмыстық ... ... ... ... қылмыс сараланатын баптың санкциясы шегінде
ғана тағайындай алады деген ұғым. Мысалы, ... ... 264 ... 2-бөлігінің санкциясы екі жылдан жеті жылға дейін мерзімге
бас бостандығынан ... ... ... ... осы ... соттағанда сот бұл баптың санкциясы ... ... ең ... ең аз ... шегінде жаза тағайындауға тиіс.
Нақты жағдайға ... жаза ... ... түрінің
маңыздылығы бар. Өзінің түріне қарай қылмыстық кодекстегі санкциялардың
көбі ...... яғни ... ... оның жоғарғы және
төменгі ... ... ... санкциялар жазаны жеке ... ... ... береді.
Балама санкцияларда екі және оданда көп ... ... сот оның кез ... ... ... Қылмыстық кодекстің
санкциялардың көпшілігі балама. Олар жазаны жеке даралауға, оның мерзімі
мен ... ... көп ... береді. Қандай жағдай болса да, сот
Ерекше бөлімнің бабындағы ең ... яғни ... ... ... ... ... ... Қылмыстық кодекстің 264- бабының ... ... жеті ... сот оған жол берсе, онда жаза ... ... ... ... ... 55 – ... көзделген мән- жайлар ... ... ... Ерекше бөлімінің бабындағы санкцияда
көзделген ең ... яғни ... ... ... жаза ... Бұл жаза ... адамгершілік принципінің өзінше
көрінісі.
2. Сот ... ... ... Жалпы бөлімінде қарастырылған
жағдайларды ескеріп тағайындайды. Бұл ... ... ... ... ... ... ... жаза тағайындау
тәртібіне қатысы бар ... ... ... ... жағдайларды соттың басшылыққа алуы тиіс ... ... ... кодекстің 359 – бабындағы санкцияда екі
жылға дейінгі ... бас ... ... ... ... Бұл бап бойынша бас бостандығынан айырудың ең аз ... ... ... ... ... алты ай ... Қылмыстық кодекстің осы нормасы бойынша ... ... ... екі жылға дейінгі мерзімге тағайындау керек.
Жаза тағайындай ... сот ... іс ... толық тұжырым
жасайды, жазалаудағы мақсатқа жету үшін ... ... түрі ... ... ... ... ... аяқталмаған қылмысты
жасағаны үшін айыпталған адамға жаза ... сот ... ... ... себеп болған мән-жайларды есепке алу жөніндегі
Қылмыстық кодекстің 56- бабының 1-бөлігінің ... ... ... үшін жаза ... ... оны ... ... іс
жүзінде қатысу сипаты мен дәрежесі, оның келтірілген ... ... ... сипаты мен мөлшері жөніндегі Қылмыстық кодекстің ... 1 – ... ... соттың ескеруі тиіс.Егер адам бұлтартпау
шарасы ретінде қамауда ұсталса, онда үкім ... ... ... ... ... бас ... айыру түріндегі жазаның мерзіміне
жатқызу жөніндегі Қылмыстық кодекстің 62- ... 3- ... ... ... ... Жаза ... ... сот Қылмыстық кодекстің
38-бабында белгіленген мақсаттарды көздейді. Егер ... ... ... ... ... орын алса, онда сот Қылмыстық
кодекстің ... ... ... ... бойынша, ал қайталанған
қылмыс бойынша Қылмыстық кодекстің 59- бабында белгіленген ... жаза ... ... ... ... ... ... басқа жағдайларды да ескеруі ... Атап ... ... ... ... жаза өтеуді кейінге қалдыру ... . ... ... ... ... )
Жаза тағайындау кезінде қылмыстық заңның жалпы ... ... ... ... ... ... ... бұзылуы болып табылады, ол ... ... әкеп ... Жаза ... ... қылмыстың сипаты мен қоғамға қауіптілік
дәрәжесін, айыпкердің жеке ... ... ... пен жазаны
ауырлататын және жеңілдететін мән-жайларды соттың ескеруі ... ... заң, осы ... ... айыпкердің қылмыс жасағанға
дейінгі және одан кейінгі ... ... ... ... ... ... және оның ... немесе оның асырауындағы
адамдардың ... ... ... ... ... және қылмыстың қайталануының ... ... ... ... ... ... ... байланысты. Жасалған
қылмысты қоғамға онша қауіп төндірмейтін ... бас ... ... емес жаза ... дұрыс, және керісінше, ... ... ... ... сот қатаң жаза ... ... ... ... ... ... ... қоғамға жат қылық жайлап алған, ... үшін оны ұзақ ... ... таса ... ... ... қоғамға қауіпті сипаты, бәрінен бұрын, ... ... ... ...... қылмыстан қандай қоғамдық
қатынастар бұзлады немесе бұзылу ... ... яғни бұл ... ... ... Осы ... алғанда қандай да
болсын адам ... ... мен ... ... ... бар, ... ... қылмыстың мүліктік ... ... ... тұрғысынан қылмыс жасаудың себептері ... де, ... ... да маңызды рөл ... ... ... ... ... немесе жәбірленушінің мүшелерін
немесе тінін пайдалану ... ... адам ... ... ... «д, и, м» ... ) ... қорғаныс шегінен шығу
кезінде жасалған кісі өлтіруге қарағанда (Қылмыстық ... 99 ... ... болып табылады. Қоғамға қауіптілік сипатына ... ... ... ... бар. ... ... ... қауіптірек, өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізуден адам өлтіру
қауіптірек. ... бұл ... үшін ... да ... ... ... ауыр ... сайын жазада қатаң ... ... және ... ... орташа ауырлықтағы қылмыстарды жасағаны үшін, басқа
мән-жайларды да ескеріп, жазаның ... ... ... керек.(18, 95-
100 б)
Жаза тағайындаудың жалпы негіздері Қылмыстық кодекстің 52- ... Онда ... ... ... ... айыпты деп танылған адамға осы ... ... ... тиісті бабында белгіленген шекте және ... ... ... ережелерін ... ... әділ ... Қылмыс жасаған адамға оның түзелуіне және жаңа қылмыстардың ... үшін ... және ... жаза ... ... ... ... үшін көзделген жазаның онша қатаң емес ... ... ... ... ете ... ... ғана ол ... арасынан неғұрлым қатаң жаза тағайындалады. Жасалған ... ... ... ... ... ... жаза Кылмыстық кодекстің
58 және 60 баптарына сәйкес қылмыстардың ... ... ... ... ... ... мүмкін. Жасалған қылмыс үшін қылмыстық
кодекстің ... ... ... баптарында көзделгеннен қатаңдығы
төменірек жаза ... үшін ... ... кодекстің 55 бабында
белгіленеді.
3. Жаза тағайындау кезінде қылмыстың сипаты мен қоғамдық ... ... жеке ... ... ... оның ... жасағанға дейінгі
және одан кейінгі мінез-құлқы, жауаптылық пен жазаны ... ... ... ... ... ... ... адамның
түзелуіне және отбасының немесе оның асырауындағы адамдардың тіршілік
жағдайының ... ... ... ... ... біз үш топқа
жіктеуімізге болады.
Оның біріншісі, әділ жаза тағайындау болып табылады. Әділеттік принципі
қылмыстық кодекстің ... ... ... Бұл ... ... ... ... белгілері бар іс-әрекеті ғана қылмыстық
жауаптылықтың негізі бола ... Бір ... үшін ... де ... ... ... болмайды. Жазаның әділеттігі істелген
қылмыстың ауырлығына, оны ... ... және ... жеке ... ... сай ... қажет (19,257 б.). Тағайындалған жаза қылмыскердің
іс-әрекетінің заңдылық зардабы, нәтижесі болу ... ... ... ... ... тым ... жаза тағайындауға жол берілмейді. Тағайындалған жаза
істелген қылмысқа пара-пар ... әділ ... ғана ол өз ... Сот жаза тағайындағанда кінәлінің істеген қылмысы үшін жазаның
мөлшерін, түрін сол баптың ... ... ... шықпай тағайындауға
міндетті. Мұнда санкцияның алатын орны ерекше. Түріне байланысты ... ... ... ... түрде анық болады, яғни, жазаның
түрі көрсетіліп, оның ... және ... шегі ... ... ... ... ... екі немесе одан да көп түрі көрсетіліп,
сот солардың ішінен кез келгенін тағайындауға құқылы. Қылмыстық ... ... ... ... келеді. Бұның бірден-бір себебі, балама
санкциялардың сотқа жазаны мерзімі және түрі жағынан толық түрде жекелеуге
мүмкіндік ... (20,341 б.). Әділ жаза ... алғы ... ... ... ... болып табылады. Яғни, істелген ... ... ... құрамы белгілеріне дәлме-дәл сай болуын анықтау
өте қажет Қылмысты дұрыс саралау әділетсіз жаза тағайындауға ... ... ... ... құрамының санкциясында көрсетілген жаза мөлшерінің
ең жоғарғы шегінен шығып, жаза тағайындауға заң ... жол ... сот жаза ... ... ... ... көрсетілген
шарттарды еске ала отырып, кінәліге ... бір ... үшін ... гөрі ... ... жаза ... ... Сондай-ақ, жалпы
бөлімінің ережелері де басшылыққа алынуы тиіс. Сот адамды ... ... үшін ... оның іс-әрекетінде қылмыс құрамы бар ма,
жоқ па осы мәселені анықтайды. Егер, қылмыс ... бар ... ол ... бітпеген қылмыс па, қылмыскер оны жеке өзі немесе басқалармен істеді
ме ... ... ... Бұл сұрақтарға жауап алу үшін ең алдымен
қылмыстық кодекстің Жалпы ... ... ... оның ... ... ... ... қылмыстылығын жоятын жағдайлар,
қылмыстық заңның ... ... ... ... ... қатысты
қолданылуы сияқты мәселелерді анықтау керек. Қылмыстың құрамы бар ... жаза ... сот ең ... ... ... және ... ... негіздер бар ма, жоқ па деген
мәселелерді ... ... Егер сот ... ... үшін ... қажет деп тапса, онда ол қылмыстық кодекстің Жалпы бөлімінен
жаза ... ... ... ... мен ... ... жаза тағайындаудың жалпы негіздерін басшылыққа ала отырып бекіткен
немесе бітпеген қылмыстарға, қайталанып немесе қатысып ... ... ... ... ... үшін жаза ... ескереді. Мысал келтіретін болсақ: Қылмыстық кодекстің 359-
бабының санкциясында екі ... ... бас ... айыру жазасы
көзделген. Осы бап бойынша қылмыстық кодекстің 48-бабын ескере келгенде ең
төмегі мерзім алты ай ... ... ... сот ... ... ... бойынша алты айдан екі жылға дейін мерзімді тағайындауға ... ... ... ... ... ... жататын болса, сот жазаны
анықтау кезінде қылмыстық кодекстің 56-бабын ... ... Ал, ... ... жасалған жағдайда, ... ... ... осы баптың санкциясы қолданылады.(21,95-98б)
Жаза тағайындау барысында, сот заңға сәйкес қылмыстық кодекстің 38-
бабында көрсетілген ... ... ... ... ... ... ... үкімдердің жиынтығы орын алатын болса, тиісті ... ... ... 59,60,61 ... ... отырады. Сондай-ақ,
қылмыс рецидивті сипатта болған жағдайда 59 бап сәйкес қолданылады Мұнымен
қоса, сот ... да ... атап ... ... кодекстің 63,72,74
баптарын, ескеріп басшылыққа алып отыруы қажет. Сондай-ақ мерзімдерді қосу
кезінде оларды белгілеу, жаза ... ... және ... ... ... ... бөлімнің ережелері негізге басшылыққа алынады. Егер жасалған
қылмыс үшін көзделген жазаның онша ... емес түрі ... ... ... ете ... ... сол үшін ... арасынан неғұрлым
қатаң жаза тағайындалады. Бұл жерде балама санкцияларды ... ... ... отыр. Сот жаза тағайындағанда істелген қылмыстың сипатын және қоғамға
қауіптілік дәрежесін, айыптының жеке ... кім ... ... ... және ... ... еске алады.
Осы айтылған факторлардың ішінде есепке алынатын екі негізгі белгі бар.
Ол біріншіден, істелген қылмыстың қоғамға қауіптілік ... ... жеке ... кім ... басқа айтылған жағдайлар мен мән-
жайлар бұл жоғарыда ... екі ... ... ... ... ... ... болып табылады. Осы жоғарыда
айтылған екі ... ... ... берелік. Бірінші, ... ... ... ... анықтау арқылы жаза тағайындау. Заң
бойынша ... ... ... ... қауіптілігін екі жақтан: сапалық
(қоғамға қауіптілік сипаты) және сандық (оның дәрежесі) белгілері ... ... ... ... ... қылмыстың объективтік
және субъективтік белгілері ... ... ... ішінде объективтік
белгілері (қылмыстың объективтік зардабы, іс-әрекеттің мәні, ... ... ... оның ... ... белгілері, кінәнің
нысаны қылмыстық ниет немесе мақсат жан-жақты еске алынады.
Қылмыстық кодекстің ... ... бір ... ... ... ... кім екендігін анықтау болып табылады. Өйткені, оны сипаттайтын мән-
жайларды дұрыс анықтаудың ... ... ... өте зор.
Сот нақты жағдайларға байланысты әр уақытта да кінәлінің жеке басына
сипаттайтын ... мәні бар ... ... ... ... Оның ... қылмыс істегенге дейінгі немесе одан кейінгі мінез-құлқы, оның
еңбекке, оқуға деген көзқарасы, өмір сүру ... өзін ... ... оны сипаттайтын оң немесе теріс мән-жайлардың бәрі де ескерілуге
жатады (22,11б.) Бұрын ... ... ... ... ... ... ... немесе
сыбайласып қылмыс жасағандарға шектен тыс жеңіл жаза тағайындауға болмайды.
Керісінше мемлекет, қоғам, отбасы алдындағы өз ... адал ... ... ... ... ... ... адамдардың
бірінші рет қылмыс жасауы олар үшін жеңілірек жаза тағайындауға негіз бола
алады. Соттардың ... жеке ... ... ... ... ... ... тағайындалатын жазаның түрі мен көлемін
белгілеу үшін елеулі маңызды болып ... ... да, ... ... ... ... ала ... сот жаза
тағайындауға сотталушының денсаулығын, отбасы ... ... оған ... ... ... ... асырауындағы
адамдардың санын, тағы да басқа мәліметтерді жан-жақты жеке еске алады.
Сонымен қатар, сот істегі жауаптылықты жеңілдететін немесе ауырлататын
мән-жайларды да ... ... (23, 123 ... ... Жоғарғы Соты Пленумының 1999 жылғы 24-
мауысымдағы «Жаза тағайындағнда соттар ... ... ... ... ... ... ... қауіптлік дәрежсін
анықтағанда, нақты қылмыстық (іс-әрекет, ... ... ... ... кезеңі, одан болған ... ... ... ... мен ... т.б. ... ... ескерілуі тиіс, деп жоғарыда айтылған заң
талаптарының ... ашып ... 6 б) ... ... жеке ... ... жан-жақты объективті ... ... ... жазаның түрі мен көлемін ... ... ... ... ... ... да ... құқықтың
адамгершілік принципін басшылыққа ала ... сот жаза ... ... отбасы жағдайын, еңбекке қабілеттілігі мен
оған деген ... ... ... ... ... тағы да ... ... жан-жақты есепке алады.(25, 212 б).
3.2. ... ... ... жаза ... ... ... ... азаматтарды негізсіз айыптау ... ... ... ... ... ... ... әділ
жаза тағайындауды қамтамасыз етеді. Сондықтан белгілі бір адам бірнеше
қылмыс жасаған ... ... ... ... ... үшін қажетті мән-
жайларды анықтаған және жасалған әрекетті жалғаспалы (созылмалы) қылмыстың,
қылмыстардың ... рет ... ... ... және ... ... бар ... Республикасы Қылмыстық
кодексінің 11  және 12-баптарының ережелерін ескеріп, саралаған жөн.
Қылмыстардың бірі кәмелетке толмағанда, ал басқа қылмысы он ... ... ... ... қылмыстардың жиынтығы бойынша сотталғанда әрбір
қылмыс үшін соттылықтың жойылу мерзімі, ... ... ... жаза ... кейін жеке: ... - ... ... - ҚК 77-бабының ережелері бойынша есептеледі.
      Мұндай жағдайларда ... ... ... ... қылмыстар
жиынтығына кіретін соттылық есепке алынады.
      Егер жаңа ... ... ... ... ... (18 жасқа)
толғаннан кейін жасаған қылмысы үшін соттылығының ... ... ... ғана осы ... қылмыстың қайталануын тану кезінде назарға
алынады.
      Адамды түрлі ауырлықтағы бірнеше ... ... үшін ... оның ... ... бірі ... ал басқалары - ... ... ... ... ... ... ... кейін соттылықтың жойылу мерзімі ... ... ... ... олардың әрқайсысы үшін жазаны іс жүзінде
өтегеннен ... ... ... ... әрбір қылмыс үшін жеке
есептеледі.
Қылмыстық ... ... ... іс ... ... ... ... және ҚК 20 және 22-
баптарына сәйкес, кінәнің нысанын ... ... ... ... немесе
жанама ниет не қылмысты кінәнің екі нысанымен жасауы, олар тұтастай алғанда
қасақана деп танылады). Бұл ретте, ... ... ... ... ... ... ... соттылығы бар болса және оны жаңа қылмыс
жасағаны үшін бас бостандығынан айырып, ол ... ... ... ... ... табылса, қылмыстың қайталануы танылмайтынын
назарға алу қажет.
      Кәмелетке толмағанда жасалған қылмыстары үшін соттылығының негізінде
«қылмысты бірнеше рет жасау», ... екі және одан да көп рет ... ... ... ... саралау белгілері қате тағылған жағдайларда,
бұрынғы үкімдер бойынша, ... ... іс ... қылмыстардың
санатын осы саралау белгілерін есепке алмай анықтайды.
      Бұрынғы алынбаған және ... ... ... мән-
жайларды зерделегенде ... ... ... ... ... ... қарағанда қылмыстық заңның
өзгеруіне ... жаңа іс ... ... шығарған сәтте қылмыс деп
танылмайтын әрекеттер үшін соттылықтары назарға алынбайды.
      Жасаған ... үшін ... ... ... жойылмаған
соттылықтары болып, қылмыстардың санаттары туралы ... заң ... ... ... ... өзгергенде, қылмыстардың қайталануын тану
кезінде үкім шығарған сәттегі қылмыстың қай санатқа ... ... ... Егер ... ... қылмысы үшін сотталып, ол бойынша алынбаған
және жойылмаған соттылығы болса, заңның өзгеруіне байланысты ... ... емес ... санатына ауыстырылған жағдайда, олардың санатын
қылмыстық заңның 5-бабына сәйкес ... жаңа заң ... ... тану ... ... ... ... қылмыс жасап, бір үкіммен сотталған немесе жаңадан
бірнеше қылмыс жасаған ... ... ... қайталануын тану
туралы мәселені қарағанда қылмыстардың немесе үкімдердің жиынтығы ... ... ... ... ... ... жасағаны үшін
тағайындалған жазаны ... алу ... оны ... үшін ... ... ... түрін анықтау үшін негіз болып табылады.
      Абайсызда жасаған қылмысы үшін адамды бас ... ... оған бас ... ... ... емес, қасақана қылмыстың
жиынтығына кіретін өзге жаза ... ... ... а) тармағына, үшінші бөлігінің а) және б) ... ... ... ... ... аталған адам қасақана қылмыс үшін
сотталған немесе бас ... ... ... ... ... Егер адам бір ауырлықтағы санатқа жатқызылған қасақана жасалған
қылмыстардың жиынтығы бойынша сотталған ... және ... ... ... үшін бас ... айыру жазасы тағайындалған жағдайда, онда ол
адамды жаңа қылмысты жасау кезінде ... ... және ... үшін ... деп ... ... ... бөлігіне сәйкес, сотталушының
әрекетіндегі қылмыстың ... тану үшін бір ... екі ... ... ... ... үшін сот тағайындаған жаза түріне қарамастан,
адамның ... ... ... және ... қасақана қылмыс жасағаны үшін
соттылығының болуы қажет. ҚК 13-бабы екінші бөлігінің а) ... ... ... а), б) ... ... қылмыстың қайталануын тиісінше
қауіпті немесе аса қауіпті деп тану үшін адам ... ... ... ... ... іс ... шығарылған үкіммен нақты ... ... ... ... ... ... бөлігінің б)
тармағы және үшінші бөлігінің в) тармағы бойынша қылмыстың қайталануын тану
бұрынғы үкімдер бойынша және қаралып ... іс ... ... ... тағайындалған жазаға байланысты емес.
Қылмыстық заңның 13-бабы үшінші бөлігінің а) тармағын қолданғанда,
бұрын орташа ауырлықтағы қасақана ... ... үш рет ... ... ауыр қылмыс жасап үш рет сотталғаны не біреуі ауыр қылмыс болып
табылатын, ал ... ... ... ... ... қасақана
қылмыстар жасағаны үшін үш рет ... - ... ... ... деп тану үшін ... ... табылады.
      Қылмыстық заңның 13-бабы үшінші бөлігінің б) тармағына сәйкес, ... ауыр ... ... үшін бір рет соттылығының немесе ауыр қылмыс
жасағаны үшін екі рет ... бар ... - ... ... ... деп тану үшін ... ... табылады.
Бұрынғы немесе соңғы үкім бойынша сотталушыға түпкілікті жаза ҚК 58-
бабының алтыншы ... ... ... ... ... ... қайталануын тану кезінде бұл қылмыстар үшін бірнеше үкім ... ... ... ... бір ... ... ескеріледі.
Бұрынғы үкімдер бойынша, сонымен қатар қаралып ... іс ... ... тану үшін ... жасалу сатысы маңызды емес
(қылмыс аяғына дейін жасалғаны немесе оны жасауға ... орын ... ... ... тану үшін ... қылмысты орындаушы
екендігі немесе оның қылмысқа қатысуы басқа нысанда болғандығы, ол ... ... ... толық өтегені, оны өтеу мерзімі ішінде жаңа қылмыс
жасағаны, не ... ... ... ... ... ... ... мерзімін толық өтеген-өтемегені маңызды емес.
Қылмыстың қайталануының белгілі бір түрін тану үшін ... ... ... және жойылмаған соттылықтар ... ... ... ... ... ... ... мәрте жасалуы"
немесе "бұрын сотталған адамның осыған ұқсас қылмыс жасауы" деген белгілер
бойынша саралаған кезде де ... ... ... ... ... ... ... үшін соттылық саралау кезінде
ескерілмейді және ... ... ... үшін жаза тағайындаған кезде
ҚК 59-бабының екінші бөлігінде көрсетілген ережелер қолданылмайды.
Қылмыстардың қайталануының болуы ... ... ... сәйкес, қылмыстық жауапкершілікті және жазаны ауырлататын мән-
жайлар ретінде ескеріледі, сондай-ақ ... ... ... және ... ... кезде ескеріледі және қылмысты саралау
бойынша қылмыстық заңның санкциясында көрсетілген жазаның неғұрлым ... ... әкеп ... ... ... ... ... ҚК 59-бабының ережелерін қолданбауға осы баптың 3-бөлігінде
көрсетілген мән-жайлар болғанда ғана жол беріледі. ҚК 59-бабына сәйкес ... ... ... «Бас ... ... жазасын
тағайындаудың кейбір мәселелері ... ... ... Жоғарғы
Сотының 2001 жылғы 19 қазандағы № 15 нормативтік қаулысының 8-тармағында
және «Қылмыстық жаза тағайындаған ... ... ... ... 1999 ... 30 сәуірдегі № 1 нормативтік қаулысының 13-тармағында
берілген түсіндірмелерді басшылыққа алу керек. Қылмыстың қайталануы кезінде
жазаны ... ... ... қолдану не қолданбауды
сот үкімде дәлелдеуге міндетті.
Сот адамның ... ... ... ... түрін таныса,
оған түзеу мекемесінің түрін белгілеген кезде ҚК 48-бабын, сондай-ақ «Бас
бостандығынан ... ... ... ... ... ... жөнiндегi сот практикасы туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы
Сотының 2006 жылғы 23 маусымдағы № 7 нормативтік қаулысын ... ... ... ... ... қылмыстың қайталануының
тиісті түрін анықтау, жойылу ... ... ... ... ... ... мәселені қарағанда ескеріледі. ҚК 77-бабының бесінші бөлігіне
сәйкес, сот үкімі бойынша қылмыстың ... ... аса ... ... жаза тағайындалған адамдардың соттылығын, соттылықтың ... ... ... алып тастауға жол берілмейді.
Қылмыстардың қайталануы туралы істерді қарағанда ... ... ... бар адамдардың қылмысты бірнеше рет қайталап жасауына
әсер ететін себептерді және жағдайларды ... ... ... ... ... және ... ... және қайта
тәрбиелеу жөніндегі жұмыстарды жүзеге асыратын органдардың ... ... ... керек. Атап айтқанда, жазасын өтеу кезеңінде
және жазадан босатылғаннан ... ... ... алдын алу жұмыстары
жүргізілген-жүргізілмегенін, бұрын сотталғандардың жүріс-тұрысына бақылау
жасау жүзеге асырылғанын және ... ... ... ... ... ... орналастыру және олардың тұрмыс жағдайына
көмек көрсетілгенін және ... да ... ... ... ... ҚІЖК 59-бабының төртінші бөлігіне сәйкес, жеке қаулылар шығару
қажет.
Қылмыстың жиынтығы бойынша жаза ... ... деп, бір ... ... ... ... баптарында
көрсетілген екі немесе одан де көп қылмыстарды істеп, осы қылмыстың ... үшін ... ... жиынтығы бойынша жаза тағайындау ҚК 58 б 1 ... ... ... егер бір адам ҚК ... ... ... бір
ьаптың әртүрлі бөлімдерімен қарастырылған екі ... одан да ... ... үшін ... деп ... ... осы қылмыстардың бірде-
біреуі үшін сотталмаған болса, сот ... ... ал ... ... ... ... ... қылмысқа бөлек тағайындап алып, түпкілікті жазаны
ауырырақ ... ... ... немесе тағайындалған жазаларды түгілдей, ия
болмаса, ішінара қосу жолымен заңның ауырырақ жаза белгіленген бабындағы
шектеп асырма ... ... ... ... ... ... жаза ... процедурасы екі кезеңнен тұрады: 1) Қылмыстардың
жиынтығына жататын әрбір қылмыс үшін жазаның бөлек бөлек ... ... ... жиынтығы бойынша соңғы жазаны белгілеу қылмыстардың
жиынтығын құрайтын әрбір қылмыс үшін жазаны бөлек ... ... ҚК ... бір ... болып табылады. Жаза тағайындаудың бұндай тәртібі
нақты қылмыстардың түрі ... ... ... ... рақымшылық
немесе кешірім жасауға мүмкіндік береді.Қылмыстық істі аппеляциялық немесе
қадағалау тәртібімен ... ... ... ... ... жеңілдетуге негіз болғанда немесе үкімнен ... алып ... ... ... ... соңғы жазаны тағайындау қатандығы төмен
жазаны қатандығы жоғары немесе толық жолымен және ... ... ... ... ... ... болады.
Егер қылмыстардың жиынтығы өзіне ауырлығы төмен және ауырлығы орташа
қылмыстарды ғана қосатын болса, соңғы жазаны ... ... ... ... жоғары жазаға сіңіру жолымен жургізіледі.
Сіңіру принциптерін қолданғанда сот кінәлінің әрекеті сараланған ҚК-тің
Ерекше бөлімінің баптарының ... ... емес ... әрбір қылмысқа
тағайындалатын санкцияларының шегінде нақты жазаны ескереді. Сондай-ақ
қатандығы жеңілірек жаза қатандығы жоғары ... ... ... тағайындалған жазаларды қосу толық немесе ішінара
болуы мүмкін, бірақ кез ... ... қосу ... ... қатандығы
бөлек қылмыстарға тағайындалған жазалардың кез келгенінен жоғары болуы
керек. Толық қосындысы ... ... ... соңғы жаза жиналған сомасына
тең. Жазаның ішінара қосындысы кезінде ... ... ... ... ... ... бір бөлігі қосылады.
Егер қылмыстардың жиынтығы өзіне ауыр немесе аса ауыр қылмыстарды қосса
онда соңғы жаза қатаңдығы жеңілірек ... ... ... ... ... болмаса жазаларды қосу принципі жолымен тағайындалады. Бұл
жағдайда бас ... ... ... соңғы жазасы 20 жылдан аспауы
тиіс.
Егер қылмыстардың жиынтығы өзіне, бас бостандығынан 20 ... ... ... өлім ... өмір ... бас ... ... қосатын
болса, онда соңғы жазаны тағайын-дау толық немесе ішінара қосу ... Бұл ... бас ... айыру түріне соңғы жаза 25
жылдан аспау тиіс.
Мерзімдерді қосу кезінде оларды ... ... ... ... ... ал ол ... былай көрсетілген, қылмыстардың және
үкімдердің жиынтығы бойынша жазаларды ішінара немесе толық қосу кезінде ... ... бір ... ... ... тәртіптік әскери бөлімде ұстаудың бір күні;
➢ бас ... ... екі ... ... ... немесе әскери қызмет бойынша шектеудің үш куні;
➢ қоғамдық жұмыстарға тартудың сегіз сағатына.
Сот жиынтықты ... ... әр ... жаза ... бір ... үшін – ... ... қылмыс үшін – белгілі бір
лауазымға ие болу құқығынан айыру немесе белгілі бір ... ие ... ... үшін – ... ... және т.б. ... 61- ... 2-
бөлігінде қарастырылған мерзімдерді қосу кезінде ... ... ... ... ... ... ... қосу кезінде айыппұл ... бір ... ... ... белгілі қызметпен айналысу құқығынан
айыру, арнаулы, ... ... ... ... ... ... ... біліктілік сынбынан және ... ... ... ... ... ... бас бостандығын
шектеумен, түзеу жұмыстарымен, қамаумен, тәртіптік әскери бөлімде ұстаумен,
бас бостандығынан айырумен қосқан кезде дербес орындалады.
Қылмыстардың ... ... ... ... соңғы жазаны қолданудың
тәртібі ҚК-тің 58-бабының ... ... ... ... ... жазаға жиынтықты құрайтын қылмыстар ... ... ... ... ... Бұл ... түпкілікті
қосымша жаза қосу кезінде аталған жаза түріне тағайындалған ... ... ... ... ... атағынан; сыныптық шенінен, дипломатиялық
дәрежесінен, біліктілік сыныбынан және мемлекеттік наградаларынан айыру),
51-бабы ... ... ... ... ... ... ... атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу ... ... ... ең ... ... ... ... аспауы керек.
ҚК-тің 58-бабымен көрсетілген тәртіптер соттың үкімі шыққан-нан кейін
әшкере ... ... Бұл ... түпкілікті жазалардың
мерзіміне соттың бірінші үкімі бойынша өтелген жаза ескеріледі.
Үкімдердің жиынтығы ... жаза ... ... ... ... жиынтығы бойынша жаза тағайындау
мынадай жағдайда орын алады, егер сотталған адам үкім ... ... ... ... ... ... жаңадан қылмыс жасаса.
Үкімдердің жиынтығының белгілері болып:
1. адамға жаза ... ... , ... ... жаза сотталушымен әлі толық өтелмеген болса;
3. тағайындалған соттың үкімі бойынша жазаны толық өтеп ... ... ... ... ... ... ... жасаған қылмысы үшін ... ... жаңа ... жасалады. Бұл мән-жайлар кінәлінің қоғамға
қауіптілігі жоғары екендігін дәлелдейді. Сондықтан заңмен қатаңдығы жоғары
жазаның тәртібін тағайындауға әкеп ... ... ... үшін ... ... жазадан және соттың
үкімі шығып қойған жазаның өтелмеген бөлігінен ... ... ... жаза ... ... ... ... егер үкімдердің жиынтығы бойынша түпкілікті жаза бас
бостандығынан айыруымен байланысты болмаса, ҚК-тің ... ... осы ... ... мерзімнен немесе мөлшерден аспауы тиіс.
Ал үкімдердің жиынтығы бойынша бас бостандығынан айыру түріндегі
түпкілікті жаза 25 ... ... ... ... ... ... ... үшін заңмен көрсетілген бас
бостандығынан 20 жылға дейін айыру немесе өлім ... ... ... ... ... деп ... үкім қамтылатын болса, ... ... ... ... ... ... ... жаза 30
жылдан аспауы керек. Бірдей сондай-ақ әр түрлі ... ... ... ... қосу, ҚК-тің 58-бабы және 61-баптарымен ... ... ... ... ... кезінде сот жазаны келесі тәртіптер
бойынша тағайындайды:
1. қайта жасалған ... үшін жаза ... бұл ... сот ... немесе ішінара бұрын тағайындалған үкімнің
өтелмеген бөлігін қосады.
Үкімдердің жиынтығы ... жаза ... ... ... 58-
бабында көрсетілген тәртіппен (қылмыстардың жиынтығы ... ... ... ... бұл ... ... қосу ... көрсетілген (ҚК-тің 58-бабында жазаны ... ... ... ... ... бас ... айыру ретінде мұндай
жазалардың түрін қосу кезінде ең жоғарғы мерзімдерді қамтиды.
Жазалар, сонымен бірге қосуға жатпайтын ... ... ... 61-
бабына сай өзіндік толықтырылады. Солардың ішінде: айыппұл, ... ... ие ... ... ... бір ... айналысуға, арнаулы,
әскери, құрметті атағынан, сыныптық шенінен, ... ... ... және ... ... ... ... тәркілеу. Іс бойынша үкім шыққаннан кейін бірақ жазаның толық өтеп
болғанға дейін адам бір емес екі ... одан да көп ... ... ... ... ... және үкімдердің жиынтығының ... ... Сот ... ... ... ... жаңа ... үшін
жаза тағайындалуы керек. Содан кейін жаңа ... ... ... ... ... сот ... 60-бабында көрсетілген тәртіптерді
қолдана отырып бірінші үкім бойынша жазаның өтелмеген бөлігін толық немесе
ішінара қосады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Жоғарыда ... ... ... ... Бiр ... ... рет ... баруы - қоғам үшiн аса қауiптi болып
табылады. ... ... ... ... ... қатынастарға
тиетiн зиян объективтi түрде анағүрлым арта түседi. Екiншiден, бiр тұлғаның
жасаған қылмыстары әртүрлі ... ... ... ... ... ... ... қатарының өзі де кеңейе түсуi ... ... бiр ғана ... ... ... ... өзі ... бұл
қылмыскердiң бойында тұрақты түрде қоғамға қарсы бағыт ... ... өзі ... тең ... ... бұл тұлғаға
неғүрлым қатал қылмыстық-құқықтық ықпалдың қолданылуын талап етедi. Сонымен
қатар, бiр ... ... ... ... оның ... дұрыс
саралануы мәселесiн де туындатады.
Тұлғаның қылмыстық жауапқа тартылуының ескiру мерзiмi өтпеген немесе
соттылығы жойылмаған не алынып тасталмаған немесе ... ... ... ... ... екi не одан да көп ... ... қылмыстық
құқықта қылмыстардың көптігі деп танылады. Қазiргi қылмыстық ... ... ... төмендегiдей түрлерi айқындалып, ажыратылады:
1) қылмыстың бiрнеше мәрте жасалуы;
2) қылмыстардың жиынтығы;
3) қылмыстың қайталануы.
Қылмыстардың ... ... тән ... бiр ... кемiнде екi
қылмыс, яғни қылмыстардың дербес құрамының ... бар ... ... бiр ... ... Ал ... ... бұзушылық, азаматтық-
құқықтық тәртiп бұзушылық, сол сияқты, ... ... ... ... ... ... қылмыстың көптігіне жатпайды.
Қылмыстық жауаптылықтың ескiру мерзiмi өтiп ... ... ... ... ... заң ... да қылмыстың көптігіне
жатпайды. Бұл ... ... ... ... ... ... ҚК-тiң 11-
бабының 3-бөлiгiнде айтылған.
Сонымен қатар, қылмыстық-құқықтық салдар жоққа шығарылған әрекеттер де
қылмыстардың көптігіне жатпайды. Ол жағдайлар, атап ... ... ... (ҚК-тiң 65-бабы), қажеттi қорғанудың шегiнен асуына (ҚК-тiң 66-
бабы), жәбiрленушiмен татуласуына (ҚК-тiң ... ... ... ... ... ... ... 76-бабының 2-бөлiгi) немесе ҚК-
тiң Ерекше бөлiмiнде көрсетiлген жағдайларға орай (125, 165, 231, 233, ... ... ... ... ... қылмыс жасаған тұлғаның
қылмыстық жауаптылықтан босатылуы немесе ... ... ... ... ... яғни қылмыстың бiр ғана
құрамының белгiлерiнен тұратын әрекеттен ... бiлу ... Егер ... ... ... ... ... тұратын қылмысты қылықтың
бiр ғана көрiнiсi болса, әрине, ... ... ... ... ... алу, ... қиынға соқпайды.
Алайда, сот тәжiрибесiнде сырттай қарағанда ... ... ... өте ұқсас болып келетiн жағдайлары да ұшырасады. ... ... ... жалғаспалы қылмыстар жасағанда орын алады.
Жеке алғанда әрқайсысының өзі қылмыстың дербес құрамының белгiлерiнен
тұра алатын, алайда iшкi түтастығына ... бiр ... ... қарастырылушы
екi немесе бiрнеше Әрекеттерден қүралатын ... ... ... деп танылады.
Мүндай қылмыстардың ең кең тараған түрi ретiнде бөтен мүлiктi иелену
мақсатымен жәбiрленушiнiң өмiрiне не ... ... ... ... ... арқылы қол жеткiзетiн қарақшылықты мысалға алуға болады.
Жекелеген күрделi ... ... екi ... соның iшiнде
балама әрекеттерден де тұратын ... ... ... ... балама әрекеттерден тұруы мүмкiн бiр ғана қылмыс туралы сөз
болады: құнды қағаздарды эмиссиялау ... оның ... ... бiле тұра ... ... бiрге, құнды қағаздарды шығару
жөнiндегi есептiң жалған екендiгiн бiле тұра, оны ... ... адам ... тек ... ... да, бiрнешеуiн жасаса да оның iсi, бәрiбiр,
қылмыстың бiр құрамынан тұрады деп ... бiр ... ... құрамын үзбестен жүзеге асырып отыру
созылмалы ... ... ... Атап айтқанда, ол заңмен қылмыстық
қудалану қаупiн төндiре отырып кiнәлiнiң мойнына ... ... ... ... орындалмауына келiп тiрелетiн әрекет немесе әрекетсiздiк.
Айталық, П өзiнiң ұлын ... ... сот ... ... ... ... бiр жарым жыл бойы ... бас ... Бұл ... ол ... жұмыс орнын сегiз рет өзгертiп, бiр ... ... ... болды. Қылмысты қылығының ... ... ... ... iсi қылмыстың көптігіне жатпайды, ол ... ... ... ... табылады.
Созылмалы қылмыстар қатарына, сонымен қатар, қашқындық (ҚК-тiң 373-
бабы), несиелi берешектi өтеуден ... ... ... ... ... ... шетелден қайтармау (ҚК-тiң 213-бабы) және басқалар
жатады.
ҚК-тiң 11-бабының 1-бөлiгiне сәйкес ... ... ... ... ... ... тұтас алғанда, бiрдей ... ... ... ... жалғаспалы қылмыстар әрекеттерден туындайды,
бiрақ әрекетсiздiктен де тұруы мүмкiн (ҚК-тiң 315-бабындағы - қызметтегi
әрекетсiздiк). ... ... ... жалғаспалы қылмысты құраушы
әрекеттердiң әрқайсысы жеке алғанда дербес қылмыс болуы да, ... ... ... ... ... ... байланысты немесе тiптi
ешқандай заң жауаптылығына байланыссыз). Алайда, ... ... ... ... әрқайсысы заң тұрғысынан өз алдына жеке ... ... ол ... ... ... табылатын тұтас әрекеттiң бiр
кезеңi ғана. Мысал ретiнде жалғаспалы ұрлықты алуға болады. Егер кiнәлi деп
табылған адам ... ... ... бiр ... ... азғантай
мөлшерде алып шығып ұрлап отырса, оның әрекеттерiнде қылмыстың көптігі
болмайды. Бұл орайда, ... әр ... ... ... ... ... жоқ. әр ... ұрланған мүлiк мөлшерi әртүрлі ... ... бiр жолы ... келесi бiр жолы елеусiз болғандықтан
қоғамдық қауiптiлiкке жатпайтын және ҚК-тiң 9-бабының ... ... ... табылмайтын күнде де бұл ұрлықтың - жалғаспалы деп ... ... ... ... ... 223-бабы), ұрып-соғу (ҚК-тiң
106-бабы), азаптау (ҚК-тiң 107-бабы) және басқа да ... ... ... жиi ... бiрнеше рет жасалуы дегеннiң мағынасына тереңiрек үңiлер
болсақ, ол бiр тұлғаның екi немесе одан да көп ... ... ... үшiн ... ... ... ... де, тәжірибе жүзiнде де қылмысты бiрнеше рет ... ... ... жалпы және арнайы.
Қылмыстардың қайталануының ... түрi, оның ... ... мен ... ... ... бiрнеше рет қайталану
деп табылады. Жалпы бiрнеше рет қайталану ... ... ... ... жаза тағайындау кезiнде сот бұл жағдайды ... ... ... ... ... ... 54-бабының 1-бөлiгiнiң
«А» тармағы).
Кiнәлi тұлғаның ұқсас немесе бiртектес екi немесе одан да көп қылмыс
жасауы ... ... рет ... деп ... ... ... 1-
бөлiгiнде дәл осындай бiрнеше рет жасалу туралы айтылған: «Осы Кодекстiң
Ерекше бөлiмiнiң белгiлi бiр ... ... ... ... көзделген екi
немесе одан да көп әрекеттi жасау - қылмыстардың бiрнеше рет жасалуы деп
танылады».
Нақты жағдайлар тұрғысынан ... ... ... бiрдей
қылмыс құрамының белгiлерiнен тұратын қылмыстар, ұқсас (бiрдей) қылмыстар
деп есептеледi.
Мысалы, бiр тұлғаның кiсi ... ... екi рет ... ... ... уақыты, орны және басқа да нақты жағдайлары түрғысынан
өзара айырмашылығы болуы ... ... бұл ... 96-бабында қарастырылған
қылмыс құрамының белгiлерi бойынша ұқсас (бiрдей) болып келедi.
ҚК-тiң Ерекше бөлiмiнiң бiрқатар ... ... ... ... ... орын алуы салаушы мән-жайлар болып табылады (ҚК-
тiң 96-бабының 2-бөлiгiнiң «А» тармағы; 120-бабының 2-бөлiгi және т.б.).
Заңмен тiкелей ... ... ... қылмыстардың да
бiрнеше мәрте жасалуы ескерiледi. Белгiлi бiр объектiге ... ... ... қайталап қиянат келтiрушi, кiнӘнiң түрi бiрдей және басқа ... және ... ... ... ... қылмыстар (мысалы,
ұрлық, тонау, қарақшылық, т.б.) ... ... деп ... Бiртектес
қылмыстарды есепке алу мүмкiндiгi ҚК-тiң 175-бабына қатысты 3-ескертуде
тiкелей қарастырылған, атап ... онда ... ... «Осы Кодекстiң
175, 181-баптарындағы бiрнеше рет жасалған қылмыс деп осы бапта, сондай-ақ
осы Кодекстiң 248, 255, ... ... бiр ... одан да көп
қылмыстардан кейiн жасалған қылмыс танылады». Осыған орай, бөтеннiң ... ... ... дейiн де мүлiк ұрлағандықтан ғана емес, сонымен қатар,
кiнәлi тұлға жоғарыда аталған қылмыстардың бiрiн ... ... ... да
бiрнеше рет жасалған деп танылатын болады.
Бiрнеше рет жасалу ұғымы, кiнәлi тұлғаның ... ... ... оның ... ... әлi ... әрекеттерiн де қамтиды.
Аяқталған немесе аяқталмаған қылмыс деп саралануына, кiнәлi ... ... ... ... оған ... ... болуына қарамастан,
бұл әрекеттер бiрнеше рет ... деп ... рет ... заң ... ... мәнi ... жоғарыда айтылғанындай ҚК-тiң 54-бабының ... ... ... сот оны ... пен ... ... жағдай ретiнде
қарастыратындығында. Екiншiден, ҚК-тiң 11-бабының ... ... ... рет ... осы ... ... ... жазаға әкеп
соқтыратын мән-жай ретiнде көзделген жағдайларда адамның жасаған қылмысы
осы Кодекстiң Ерекше ... ... ... ... ... ... ... бабының тиiстi бөлiгi бойынша айқындалады ... ... ... ... «Осы Кодекстiң түрлі
баптарында немесе баптарының бөлiктерiнде көзделген, адам ... ... үшiн ... ... ... ... ... бойынша
қылмыстық жауаптылытан босатылмаған екi немесе одан да көп әрекеттердi
жасау қылмыстардың ... деп ... ... ... ... ... ... белгiлерi ҚК-тiң бiр бабының немесе бабының бiр
бөлiгiнiң неғұрлым қатаң жаза қолдануды көздейтiн нормасымен ... ... ... қылмыс үшiн ҚК-тiң тиiстi бабы немесе ... ... ... жауапқа тартылады».
Басқаша айтқанда, кiнәлi тұлғаның жасаған қоғамдық қауiптi ... ... ... екi ... одан да көп құрамдары орын алады.
Және де ескерiлетiн жай кiнәлiнiң жасаған ... ... ... бөлiмiнiң
түрлі баптарында немесе бiр бабының әр түрлі бөлiктерi мен тармақтарында
қарастырылған қылмыстардың белгiлерiне сай ... ... ... ... ... ол әрекеттердiң кейбiреулерi аяқталған қылмыс, қалғандары
қылмыс жасауға даярлану, ... ... ... ... сияқты болып
сараланса да - қылмыстардың жиынтығы болып табылады. ... ... ... үшiн ... ... ... ... ғана қылмыстар
жиынтығы орын алады. Ал бұдан өзге жағдайларда ол қылмыстың жиынтығы ... ... ... ... немесе қайталануы болады. Iс жүзiнде,
субъектiнiң қылығында қылмыстың көптігінiң бiрнеше түрлерi, атап ... ... ... ... мен жиынтығы, қылмыстардың жиынтығы мен
қайталануы бiрден байқалатындығы жиi ... ... ... әрқайсысының заңды салдары дербес ... ... ... ... ... ... ... жоғарыда айтылғанындай,
қылмыстық жауаптылыққа тартылудың ескiру мерзiмiнiң өтiп кетпеуi, осы
қылмыстардың ... ... ... ... заң жүзiнде
тағайындалған негiздер арқылы бұрын босатылмағандық болуы қажет.
Қылмыстар жиынтығының екi түрi болады: идеалды және нақты.
Кiнәлi ... ... бiр ғана ... ... ... заңның әртүрлі
баптары бойынша сараланатын екi немесе одан да көп ... ... ... ... орын ... ... жиынтығының бұл түрi ҚК-тiң 12-
бабының 2-бөлiгiнде тiкелей қарастырылған. Идеалды жиынтық үшiн ... ... ... рет орын ... ... ол iстiң ... ұзақ уақыт
аралығында жасалып келгендiгiнiң еш маңызы жоқ.
Үйдiң iшiндегi адамды өлтiру мақсатымен сол үйдi өртеп ... ... ... ... ... Бұл ... жалғыз әрекет арқылы бiрден екi
қылмыс, яғни мүлiктi қасақана жою немесе бұлдiру (ҚК-тiң 187-бабының ... әрi кiсi ... ... 96-бабы) жасалып отыр. Бұл жерде, кiнәлi
адамның ... ... ... ... ... ниетiнiң болу-болмауы iстiң
айқындаушысы болып табылады. Егер кiсi ... ... ниет ... бұл iс не ... ... қарай бiр ғана қылмыс ретiнде
сараланады, атап айтқанда: ... ... ... жою немесе бүлдiрудiң
абайсызда адам өлiмiне әкелiп соқтыруы (ҚК-тiң 187-бабының 3-бөлiгi).
Тұлғаның ... әр ... ... ... ... ... түрлі
баптарына (бiр баптың бөлiктерi мен тармақтарына) сай келетiн ... ... ... жиынтық деп қарастырылады. Мысалы, адам алдымен ұрлық,
содан ... ... ... жасайды.
Нақты жиынтықтың идеалды жиынтықтан айырмашылығы тұлғаның жасаған
қылмыстарының арасында уақыт үзiлiсiнiң ... Бұл ... ... ғана ... бiр ... ... қылмыс ұласып отыруы мүмкiн.
Қылмыстар жиынтығының идеалды және нақты болып бөлiнуiнiң теориялық
қана емес, практикалық ... да ... ... ... жиынтықтың болуы, әдетте, қылмыс ... ... үшiн ... ... ... ... Ал мұның өзі ... ... ... ... ... шара ... ... соқтырады,
себебi алғашқы қылмыстың жасалуы екiншi қылмыс үшiн жаза тағайындау кезiнде
ауырлатушы жағдай ретiнде танылуы ... ... ... ... «а»
тармағы).
Екiншiден, қылмыстық жауаптылыққа тартудың ескiру мерзiмi идеалды және
нақты жиынтық кезiнде әрқалай есептеледi.
Үшiншiден, нақты жиынтық заңмен көзделген ... ... ... ... ... құрауы мүмкiн (ҚК-тiң 175-бабына қатысты 3-
ескерту). Ал идеалды жиынтық кезiнде бұл жағдай ... ... ... бiр ... ... ... ... бiрнеше
баптарымен бiрден қамтылатын кезiндегi нормалардың бәсекелестiгiнен ажырата
бiлу керек. Жиынтықпен салыстырғанда, нормалар бәсекесi кезiнде бiр ... ... және сот ... ... ... осы ... бiреуiн ғана таңдап алуы тиiс.
Ал норманың жалпы және арнайы түрлерiнiң бәсекесi кезiнде арнайы ... тиiс. ... ... 3-бөлiгiнде былай делiнген: «Егер
белгiлi бiр және нақ сол әрекет осы Кодекстiң тиiстi баптарының жалпы ... ... ... ... ... қылмыстардың жиынтығы
болмайды және қылмыстық жауаптылық осы Кодекстiң Ерекше ... ... ... бабы ... ... ... ... оның заңды
қызметiне кедергi жасау үшiн өлтiрудi ҚК-тiң қызметтiк iс-әрекетiн жүзеге
асыруына байланысты кiсi ... үшiн ... ... 96-бабының 2-
бөлiгiнiң «Б» тармағына сәйкес емес, ҚК-тiң сот төрелiгiн немесе алдын-ала
тергеудi жүзеге асырушы ... ... қол сұғу үшiн жаза ... ... ... керек, себебi екiншi норма бiрiншiге қатысты
арнайы болып ... де ... ... ... ... ... жазаның қандай түрi
қарастырылатынына қарамастан, арнайы норма қолданылуы тиiс. Сараланған және
ерекше ... ... ... ... ... кезiнде,
қылмыстың ерекше сараланған нормасынан тұратын норма қолданылуы тиiс.
Мысалы, ұйымдасқан ... ... рет ... ... ... ... ... рет жасалуды қарастыратын 175-баптың 2-бөлiгi мен ... ... ... белгi ретiнде қылмысты ұйымдасқан топтың жасауын
қарастыратын 3-бөлiгiнiң жиынтығы арқылы ... тиiс. Бұл ... ... ... баптың едәуiр сараланған құрамынан тұратын 3-
бөлiгi бойынша саралануы тиiс. Ал айыптау қорытындысы саралаушы белгiлердiң
бәрiнде, яғни әрi ... әрi ... ... құрамдарды құрастырушы
белгiлердi қамтуы тиiс. Артықшылықты екi құрамның бәсекелестiгi ... ... бар) ... ... ... жол ... Мысалы,
жан күйзелiсi жағдайында қажеттi қорғаныс шегiнен шығып, осының ... ... ... ... өлтiрген тұлғаның әрекеттерi бiрден екi бап
бойынша, яғни ҚК-тiң 98 және 99-бабы бойынша саралануға тиiс, ... ... ... ... және ... ... бар ... тұратын
нормалардың бәсекесi жеңілдетілген мән-жайлары бар құрамнан тұратын
норманың ... ... ... ... ... ... жан күйзелiсi
жағдайында, жәбiрленушiнiң заңға қарсы әрекеттерiне байланысты субъектi ... ... оның ... ... ... «А» ... бойынша
емес, ҚК-тiң 98-бабының 2-бөлiгi бойынша саралануы тиiс.
Бөлшек пен бүтiннiң бәсекелестiгi ... де ... ... (бiр ... ... ... ... мiндеттi белгiсi болып
табылған кезде). Әдеттегiдей мысал ретiнде қарақшылықты айтуға болады ... ... ... ... жәбiрленушiнiң өмiрi не денсаулығы үшiн
қауiптi ... ... күш ... оның ... белгiлерiнiң бiрi болып
табылады. Егер де қарақшылық шабуыл жасау барысында кiнәлi жәбiрленушiнiң
денсаулығына ... ... оның ... ... ... залал
тигiзгендiк үшiн жауаптылық қарастыратын баптарының ... ... ... етпейдi. Бұл жағдайда iстелгеннiң бәрiне неғұрлым толық
заңды саралаушы норма, яғни ҚК-тiң 179-бабы қолданылады.
Егер де, ... ... ... ... ... ... бұл ... заң арқылы қарастырылатын мiндеттi белгiсi болып ... ... жеке ... ... ... iстелген әрекеттердiң барлығы ҚК-
тiң Ерекше бөлiмiнiң тиiстi баптарының жиынтығы бойынша сараланады. Мысалы,
сенiп тапсырылған бөтен мүлiктi иеленiп алудың ... ... ... ... ... қызметтiк жалғандық жасау, ҚК-тiң ... ... ... ... жасалған қылмысы үшiн ҚК-тiң тиiстi бабы ... ... ... ... ... тартылатындығында.
Қайталану - қылмыстың бiрнеше мәрте жасалуының бiр түрi болып табылады.
ҚК-тiң 13-бабының 1-бөлiгiне сәйкес қылмыстардың ... ... ... үшiн ... бар ... қасақана қылмыс жасауы ретiнде
түсiндiрiледi. ҚК-тiң осы бабының 4-бөлiгiнде 18 ... ... ... ... үшiн ... сондай-ақ Кодексте белгiленген тәртiп
бойынша алынып тасталған немесе жойылған соттылық қылмыстың ... ... ... ... ... қайталануы қылмыскердiң
қоғам үшiн қауiптiлiгiнiң жоғары екендiгiн бiлдiредi, себебi бұл ... ... үшiн ... ... ... ... қайталануының орын алуы, кiнәлi қылмыстық жауаптылыққа тартылар
кезде мiндеттi түрде ... ... ... Соты ... 1994 ... 25 мамырдағы «Соттардың
қайталанған қылмыстар туралы қылмысты ... ... ... ... ... бұрын болған соттылық, бұған дейiн тағайындалған ... ... ... ... ... ... туралы мәлiметтер
жан-жақты мұқият тексерiлуi керектiгi, сонымен қатар, сотталушының жеке
басы туралы ... да ... ... бiлу керектiгi атап көрсетiлдi.
Жасалатын қылмыстардың сипатына қарай қайталану жалпы және арнайы болып
бөлiнедi.
Жалпы қайталану бұрын соттылығы бар тұлғаның ... жаңа ... ... алаяқтық үшiн сотталған тұлға бұзақылық жасауы мүмкiн.
Жалпы қайталанудың заңдылық тұрғысынан маңыздылығы оның ... ... ... жеке жауаптылықты анықтау мен жаза
тағайындау кезiнде ескерiлетiндiгi (ҚК-тiң ... ... ... ... ... ... жауаптылық пен жазаны ауырлататын ... ... Егер де ... ... бұрынғы жасалған қылмыс үшiн
жазаны өтеу кезiнде орын алса, жаза ҚК-тiң 60-бабымен үкiмдердiң ... ... ... ... ... Егер ... ... қылмыс
үшiн сотталушы бас бостандығынан айыру жазасын өтеген болса, қайта жасаған
қылмыс үшiн бас бостандығынан ... ... ... ... колониясына
тағайындалады.
Соттылығы бар тұлғаның ұқсас немесе бiртектi жаңадан ... ... ... ... ... ... ... тұрғыдан алғандағы мәнi мынада: бiрiншiден,
ол заңмен қарастырылған жағдайларда саралаушы ... ... ... ... ... (ҚК-тiң 170-бабының 2-бөлiгi, 175-бабының 3-бөлiгi,
т.б.). ... ... ... ... ... ... да егер ол ҚК-
тiң Ерекше бөлiмiнде ... ... ... ... сот жауаптылық
пен жазаны ауырлататын мән-жайлар ретiнде ескередi. Және де, ... де ... ... сотталушының бұрын жасаған қылмысы үшiн ... ... ... ... алғашқы қылмыс үшiн субъект бас бостандығынан
айыру түрiнде жазасын өтеген ... ... ... да ... ... салдарға әкелiп соқтырады.
Қоғамдық қауiптiлiгiнiң деңгейi бойынша ... ... ... аса қауiптi болып бөлiнедi.
Қарапайым қайталану бұл ... және аса ... ... ... ... ... ... 2-бөлiгiне сәйкес қылмыстың қайталануы төмендегiдей
жағдайларда қауiптi қайталану деп ... егер адам ... ... ... қылмысы үшiн екi рет бас
бостандығынан айыруға сотталған болса, осы адам қасақана ... ... бас ... ... ... жағдайда;
Ә) егер адам бұрын ауыр қылмыс жасағаны үшiн сотталған болса, ол ауыр
қылмыс жасаған жағдайда.
Қылмыстың қайталануы ҚК-тiң ... ... ... мынадай
жағдайларда аса қауiптi қайталану деп танылады:
а) егер адам ... ауыр ... ... ... ... қасақана қылмыс
жасағана үшiн кемiнде үш рет бас бостандығынан айыруға сотталған болса, осы
адам жасаған ... үшiн бас ... ... ... жағдайда;
Ә) егер адам бұрын ауыр қылымыс жасағаны үшiн екi рет бас ... ... ... аса ауыр ... ... үшiн сотталған болса, осы
адам жасаған ауыр ... үшiн бас ... ... ... егер адам ... ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасағаны үшiн ... ол аса ауыр ... ... ... ... ... ... құқықтық актілер
1. 1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз 1995ж. өзг. мен
толық. қоса.
1. 2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі 16 шілде 1997ж. ... ... ... ... ... ... 22 шілде 1959ж.
1.4. Қазақстан Республикасының қылмыстық істер жүргізу кодексі
1.5. «Рецидивті қылмыстар туралы қылмыстық істерді ... ... ... ... ... Сот ... №1 ... 27 мамыр
1994ж.
1.6. «Қылмыстардың бірнеше рет жасалуын және жиынтығын саралау туралы»
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2006 жылғы 25 ...... ... ... ... қайталануы туралы заңдарды ... ... ... Жоғарғы Сотының 2007 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8 ... ... ... жаза ... ... соттардың заңдылықты сақтауы
туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 1999 жылғы 30 ...... ... айыруға сотталған адамдарға түзеу мекемелерiнiң
түрлерін тағайындау жөнiндегi сот практикасы туралы» Қазақстан ... ... 2006 ... 23 маусымдағы № 7 нормативтік қаулысы.
2. Оқу және арнайы әдебиеттер
2.1. ... ... ... М., ... ... ... ... по советскому уголовному
праву. М., 1974г.
2.3. Уголовное право Российской Федерации. Под ред. ... ... ... Множественность преступлений. М., 1988г.
2.5. Е.А.Фролов, Р.Р.Галиакбаров. Множественность преступных деяний как
институт советского уголовного права. ... ... ... ... ... Общая часть. М., 1974г.
2.7. Б.А.Куринов. Научные основы квалификции преступлений. М., 1976г.
2.8. В.П.Малков. Множественность преступлений и ее ... по ... ... ... 1982г.
2.9. Уголовное право. Общая часть. М., 2004г.
2.10. Г.Ф.Поленов. Уголовное право. Общая часть. Алматы, 2001г.
2.11. Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. ... ... ... ... М., ... ... В.Н. ... теория квалификации преступлений. М., 1999г.
2.13. Герцензон А.А. Квалификация преступлений.
2.14. Куринов Б.А. ... ... ... ... М., ... Малков В.П. Совокупность преступлений. Изд-во ... ... ... Қылмыстық құқық. Жалпы бөлім. Алматы, 2001.
2.17. Маликова А.Ш. Қазақстан Республикасы қылмыстық ... ... ... түсінігі мен маңызы. З.ғ.к. диссерт. Алматы, 2003ж.
2.18. Соловьев А.Д. Вопросы применения наказания по советскому ... М., ... ... ... С. “ Жаза” практикалық оқу құралы Өркениет,
1999 жыл.
2.20. Чогошвили Т.Р. ... ... и его ... ... ... ... Автореф. дис. канд. юрид. наук. М.,
1991.
2.21. Ильмалиев Ж.Б. К вопросу о повышении роли ... ... ... ... ... 10-летию Уголовного, уголовно-
исполнительных кодексов РК. ... ... ... ... ... ... право. Общая часть Под ред. А.Н.Агыбаева, Г.И.Баймурзина.
Алматы, 2003г.
2.23. Уголовное ... ... ... ... ... М., ... ... А.В. Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М., 1996г.
2.25. Галиакбаров Р., Ефимов М. ... Е. ... ... как ... ... ... права//Советская юстиция. 1967г.
№2.
      
-----------------------
[1] А.М.Яковлев. Совокупность преступлений. М., 1960г. стр.5.
[2] Г.Г.Криволапов. Множественность ... по ... ... М., 1974г. ... ... ... Российской Федерации. Под ред. Б.В.Здравомыслова. М.,
1996г. стр. 285.
[4] Ю.А.Красиков. Множественность преступлений. М., 1988г. стр. 6.
[5] Е.А.Фролов, Р.Р.Галиакбаров. Множественность преступных деяний ... ... ... ... ... 1967г. стр. ... ... уголовное право. Общая часть. М., 1974г. стр. 249-250.
[7] Б.А.Куринов. Научные основы квалификции ... М., 1976г. ... ... ... ... и ее формы по советскому
уголовному праву. Казань, 1982г. стр. 12.
[9] Галиакбаров Р., ... М. ... Е. ... ... ... ... ... уголовного права//Советская юстиция. 1967г. №2.
[10] Уголовное право. Общая часть. М., 2004г. С. ... ... ... ... Общая часть. Алматы, 2001г. С. 24
[12] Ильмалиев Ж.Б. К вопросу о ... роли ... ... ... рецидивной преступности//к 10-летию Уголовного, уголовно-
исполнительных кодексов РК. Сборник Международной конференции. ... ... ... Т.Р. ... ... и его значение для
тпредупреждения ... ... ... дис. ... ... ... ... С. 17
[14] «Қылмыстардың бірнеше рет жасалуын және жиынтығын саралау ... ... ... Сотының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы № 11
Нормативтік қаулысы.
[15] Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. ... ... ... стран. М., 1997г. стр. 57
[16] Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1999г. ... ... А.А. ... ... Стр. ... Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984г. стр.
165-167
[19] Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1999г. ... ... Б.А. ... ... ... ... М., 1984г. ... Малков В.П. Совокупность преступлений. Изд-во Казанского ун-та, 1974г.
стр. 182
[22]А.Н.Ағыбаев. Қылмыстық ... ... ... Алматы, 2001. 98б
[23] Маликова А.Ш. Қазақстан Республикасы қылмыстық құқығындағы қылмысты
саралаудың жалпы түсінігі мен ... ... ... ... 2003ж. ... ... А.Д. ... применения наказания по советскому уголовному
праву. М., 1958г. Стр. 104
[25] Алауханов ... С. “ ... ... оқу ... ... ... жыл. 92 б.
[26] А.Н. Ағыбаев. Қылмыстық ... ... ... ... ... жарғы »
1999 жыл. 189 б.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 72 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Көптік қылмыстар жайлы165 бет
Көптік қылмыстарды саралаудың теориялық мәселелері169 бет
Рецидивті қылмыстылық76 бет
Диуани-хикмет” ескерткіші тілінің грамматикалық ерекшеліктері (тәуелдік, жіктік және көптік жалғауларының қолданылуы)122 бет
Жетібай кен орнында өз мәнінде игеру мен пайдаланудың көптеген әдістері қолданылып игеріледі66 бет
Зат есім. Көптік жалғау25 бет
Зат есімнің көптік категориясы6 бет
Косметикалық заттардың құрамындағы мұнай өнімдерінен тұратын көптеген химиялық заттар және жеке гигиена15 бет
Көптік жарақат жағдайында медициналық көмектің ерекшеліктері4 бет
Көптеген кәсіби және әуесқой суретшілерді жаңадан шығарылған материалдарға гравюра салу әдістерімен таныстыру26 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь